Flodoard

FLODOARD

 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE RHEIMS

LIVRE III (CHAPITRES XI à XIX)

LIVRE III (CHAPITRES I à X) - LIVRE III (CHAPITRES XX à XXX)

 

Oeuvre numérisée et mise en page par Marc Szwajcer

 

FLODOARD

 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE RHEIMS

 

 

 

 

Evangéliaire (Evangiles) de Charlemagne ou Evangéliaire de Godescalc

 

 

Evangéliaire (Evangiles) de Charlemagne ou Evangéliaire de Godescalc

 

précédent

CAPUT XI.

De synodo comprovinciali apud Suessonicam urbem habita.

Hic honorabilis praesul Hincmarus, anno sui episcopatus septimo, synodum habuit comprovincialem apud Suessonicam urbem, in monasterio sancti Medardi, in ecclesia sanctae Trinitatis honore sacrata, cum Wenilone Senonensi archiepiscopo, Amalrico Turonensi, Theoderico Cameracensi episcopo, Rothado Suessonico, Lupo Catalaunensi, Immone Noviomagensi, Erpuino Silvanectensi, Ermenfrido Belvacensi, Pardulo Laudunensi, Hilmerado Ambianensi, Huberto Meldensi, Agio Aurelianensi, Prudentio Trecassino, Hermanno Nivernensi, Jona Augustodunensi, Godelsado Cavilonensi, Dodone Andegavensi, Guntberto Ebroicensi, Hildebranno Sagiensi, Rigboldo Remorum chorepiscopo. Residentibus etiam presbyteris et abbatibus, Dodone abbate monasterii sancti Sabini, Lupo abbate monasterii quod dicitur Ferrarium, Bernardo abbate monasterii sancti Benedicti, quod dicitur Floriacum, Odone monasterii, quod dicitur Corbeiae, Heriaco monasterii Corbionis, Bavone monasterii Orbacensis, et quampluribus aliis sacerdotibus et abbatibus, astantibus diaconibus ac reliquorum graduum clero. Residente quoque in medio glorioso rege Karolo. Ubi quaedam necessaria Ecclesiae Dei sunt pertractata negotia. Ad quam synodum accedentes quidam Remensis Ecclesiae canonici ac monachi, videlicet Radoldus, Gislodus, Vulfadus, Fredebertus ex canonicis ipsius matris, Ecclesiae, Sigimundus ex coenobio sancti Theoderici; ex monachis autem monasterii sancti Remigii, Nortvinus, Heinradus, Mauringus, Antheus, Tetlandus, Hairohaldus, Radulfus, Wicpertus, clamaverunt suspensos se a praefato archiepiscopo suo ab administratione ordinum ecclesiasticorum, ad quos ab Ebone quondam provecti fuerant. Super qua reclamatione elegit praenotatus pontifex Hincmarus judices sibi Wenilonem et Almaricum supra taxatos archiepiscopos, Pardulum quoque Laudunensem episcopum, qui in hoc judicio locum metropolitanae suae servasset auctoritatis. Ipsi clamatores eosdem judices suscipientes, addiderunt etiam Prudentium Trecassinae civitatis episcopum. Hi judices constituti hoc judicarunt quod, si Ebo archiepiscopus in suo statu manens canonice hos fratres ordinaverit, deberent ministrare. Si etiam injuste dejectus, et canonice restitutus, post suam canonicam restitutionem eosdem ordinaverit, sine ulla quaestione deberent etiam ministrare. Unde interrogati sunt ordinatores Hincmari, ut edicerent quae de Ebonis depositione, et de Hincmari comperissent ordinatione. Tunc surgens Theodericus Cameracensis episcopus porrexit in conspectu principis et synodi scriptum, continens ordinem depositionis praefati Ebonis. Tum ventilatum est qualiter exauctoratus episcopus restitui debeat, ut quia idem Ebo restitutus canonice non fuerit, insuper et ab apostolica sede Sergio papa confirmante dejectionem illius, damnatus exstiterit, ut in laica tantummodo communione maneret. Tum recitata auctoritate, qualiter metropolitanus debeat ordinari, litteris quoque canonicis Erchamradi, episcopi Parisiorum Ecclesiae, confirmatis sua suique archiepiscopi, et coepiscoporum suorum manibus, quas ad petitionem Remensis Ecclesiae, cleri ac plebis Hincmaro tribuerat; decreto etiam canonico Remorum cleri nobiliumque manibus roborato, qualiter eumdem Hincmarum sibi postularunt ordinari episcopum ostensum est canonice cum praesentia, vel consensu omnium coepiscoporum Remensis dioeceseos eum ordinatum archiepiscopum. Post haec surgens idem Hincmarus, in conspectum principis et synodi, porrexit litteras canonicas quas ordinatum sacri canones ab ordinatoribus accipere jubent, diem praeferentes et consulem. Porrexit etiam epistolam Remensis provinciae, ac pene totius Galliae manibus episcoporum subscriptam, ad apostolicam sedem pro confirmatione ipsius ordinationis datam. Ostendit etiam diploma sacrum, ipsius venerandi principis manibus insignitum, et sigillo subtersignatum, ex approbatione suae ordinationis ad eamdem sanctam et apostolicam Romanam Ecclesiam. Sicque judicatum atque confirmatum est Hincmarum episcopum canonice ordinatum. Deinde ventilatum est, quid decernendum foret de his, quos Ebo post suam depositionem, absque legitima restitutione, praesumpserat ordinare. Tunc surgens Immo Noviomagensis episcopus, porrexit rotulum auctoritatem canonicam et apostolicam continentem, quoniam qui ab ipso visi fuerant ordinari in gradus ecclesiasticos, ab eodem, quod ipse non habuit, nemo eorum accipere potuit, et caetera. Sicque decretum est, ut quidquid in ordinationibus ecclesiasticis Ebo post depositionem suam egerat, secundum traditionem apostolicae sedis, praeter sacrum baptisma (quod in nomine sanctae Trinitatis perfectum est) irritum haberetur, et ordinati ab eo gradibus ecclesiasticis privati existerent. Tunc unus ex praedictis fratribus nomine Fredebertus libellum proclamationis legit, in quo continebatur, quod ideo se ab Ebone permisissent ordinari, quia viderant suffraganeos Remensis Ecclesiae, Rothadum videlicet episcopum, Lupum, Simeonem, Erpuinum in metropolim Remensem ecclesiam convenisse cum litteris Lotharii imperatoris, et eumdem Ebonem restituisse. Et insuper ostenderunt iidem praefati clerici litteras quasi ex nomine Theoderici episcopi, Rothadi, Lupi, Immonis, ac caeterorum hujus dioeceseos episcoporum manibus roboratas; quae tamen ab eisdem episcopis recitatae refutata falsaeque sunt comprobatae; et quia talia episcopis impingere praesumpserint, jussi sunt communione privari. His ita terminatis, decreto judicum, atque consensu principis, Hincmarus archiepiscopus primatus sui locum recepit. Tum de presbytero quodam et abbate Altivillaris coenobii, nomine Halduino, ab Ebone diaconus visus fuerat ordinatus, et a Lupo postea Catalaunensi episcopo presbyter fuerat consecratus, mota est quaestio. Surgens itaque Lupus episcopus, porrexit volumen, in quo continebatur, quomodo jussus est regiis litteris Karoli regis ut quia metropolis Remorum ecclesia pastore carebat, in confectione chrismatis, aliisque negotiis ecclesiasticis pro sui possibilitate consulere procuraret. Quocirca cum epistola regia ut ipsum Halduinum presbyterum ordinaret, atque in Altivillari monasterio abbatem sacraret, archidiaconus Remensis Ecclesiae, cum aliis comministris tam canonicis quam monachis, illi obtulerit; quemque ad votum praefati principis et offerentium ordinaverit. Unde judicatum est a synodo, eumdem episcopum nihil damnationis de illius ordinatione attigisse. Sed qui saltu sine gradu diaconii ad sacerdotium prosilierit, in degradationem debitam resilire deberet. Deinde requisitum est de his qui Eboni post depositionem suam communicaverant, et recitata auctoritate qualiter sanari deberent, repertum est ex canonicis institutis, eos post satisfactionem, data illis indulgentia et communione sacra cum benedictione tributa, per eorum proprium episcopum, operante Domino nostro Jesu Christo, purificari atque sanari posse. Quod et actum est per venerabilem Hincmarum archiepiscopum. His ita peractis, benignus princeps Karolus petiit Hincmarum archiepiscopum, reliquosque pontifices, ut quia praefati fratres gradus ecclesiasticos obtinere non valebant, communionem saltem recipere possent per synodi indulgentiam. Quod et pietas sacerdotalis licenter assensit, et misericorditer eisdem fratribus veniam concessit. Et ita haec omnia gestis inserta, et in conspectum synodi recitata, et rata judicata, praedictorum manibus episcoporum, et aliorum, qui interfuere, subscriptione firmata sunt.

Quae actio synodi sedi apostolicae ab Hincmaro directa, et a Benedicto papa Leonis successore corroborata est. Qui etiam Benedictus papa privilegium auctoritate beati Petri, et apostolicae ipsius sedis huic praesuli nostro Hincmaro contulit, sanciens ne quilibet hujus dioeceseos regulis subjectus, eo contempto impune auderet, seu valeret aliena expetere, aut exspectare judicia. Sed domnus Nicolaus ejusdem Benedicti successor, petentibus sedem apostolicam praenotatis dejectis, praememoratae gesta synodi retractasse atque reprehendisse reperitur, praecipue quod sola obedientia subditorum reputata fuisset in culpam, et qui praelati judicio temere non restiterunt, sed humiliter colla subdiderunt, severissime punirentur, et qui misericordiam petiverant, nec justum, ut asserit, judicium meruerint. Intimat etiam quomodo dominus Hincmarus pro his actis concilii Leoni papae non semel supplices litteras miserit, quatenus idem concilium approbans, auctoritate apostolica roboraret. Quod ille agere sollicite renuerit, eo quod per aliquos ex his episcopis, qui synodo resederant, ut dubitatio foret radicitus evulsa, ejusdem synodi statuta destinari debuissent, praecipue cum ibidem legati sedis apostolicae praesentes non fuerint. Et quia hi quos ille auctoritate synodi affirmabat depositos, per proprias litteras ad sedem apostolicam appellaverint, et vellent iterum se apostolicae sedis audiri praesentia, praecepisse quoque eumdem papam, ut Hincmarus praesul ad concilium cum illis occurreret, ad quod suum ipse legatum, Petrum videlicet episcopum Spoletanum, e latere suo direxerat, ad renovandum scilicet judicium vice sua. Cui audientiae, quoniam domnus Hincmarus suam non exhibuit praesentiam, voti effectu frustrato Leo pontifex ab hac luce subtractus est. Benedicto autem viro apostolico succedente, eidem subreptum fuisse, et in ipso consecrationis ejus principio suasum, ut illud firmaret concilium; non tamen ei suaderi potuisse, ut a justae definitionis tramite declinaret. Verum ita per ei concessum privilegium illius concilii roborasse institutum, ut auctoritatis summam sedi apostolicae reservarit; ita decernens manere inconvulsa quae petebantur, si ita essent per omnia, quae de illa synodo ab Hincmaro referebantur, et ut inde quaestio nullis aliquando temporibus oriretur. Sed quoniam non ita per omnia, ceu suggestum est, fuisse comprobaretur, merito asserit in irritum deductum, quod contra dejectos non simpliciter fuerat impetratum. Quocirca primum quidem domno Hincmaro mandavit, uti commemoratos viros, Vulfadum scilicet, collegasque ipsius, clementi animo studeret ad se revocare, et de restitutione ipsorum secum fraterne tractaret, atque misericorditer consummare contenderet. Alioquin ad concilium cum his episcopis, quibus et ipse quoque papa pro hoc ipso scripserat, simul occurreret, quatenus omnes in unum convenientes, causam eorumdem clericorum examinarent, et non aliqua emergente disceptatione, Deo prae oculis habito, diffinirent. Si vero quaelibet inter partes disceptatio proveniret, ad sedem apostolicam suae suscepturi speciale judicium personae, vices tenentes utriusque lateris convenirent. At Dei gratiae juvamine hoc peracto judicio, intimat se litteras suscepisse amplectendae dilectionis omnium, qui interfuerunt, episcoporum, manifestissime significantes, crebro memoratos clericos a totius consona voce concilii dignos graduum suorum receptione pronuntiatos. Ubi nulla (sicut in litteris eorumdem episcoporum reperiebatur) disceptatio provenit, nulla sicut putatum fuerat, varietas alia atque alia defendentium accidit, nullus accusator, nullus condemnator repertus est, sed cunctorum una eademque sententia, atque in restitutione ipsorum diffinitio claruerit, eisdem innoxiis a cunctorum unanimitate modis omnibus approbatis. Reprehendit autem et hoc quoque concilium praefatus papa Nicolaus, quod non solemniter omnia, juxta quod ipse diffiniverat, egerint, sedi apostolicae plena relatione actionis seriem reserantes. Debuisse, aiens, quidquid de Ebonis dejectione, reclamatione, horum clericorum promotione, et ipsius Ebonis iterata repulsione, ad aliamque Ecclesiam migratione, vel undecunque ibi quod ventilatum est, ei scripto unanimiter, pleniter ac fideliter intimare. Sed et monimentis insertum ad pleniorem penes se notitiam et certitudinem reservare. Praecepit ergo, ut quaecunque super hac re scripta, tam a sede apostolica, quam a nostratibus edita reperiantur, et quod hinc praesul Hincmarus, et illi dejecti clerici sedi apostolicae suggesserint atque retulerint, in volumen unum, ordine quo missa sunt, redigerentur, et apostolicae sedi, exemplaribus sibi reservatis, summo studio dirigeretur. Et si de caetero quid tale forte contigerit evenire, propter quod conventum in regionibus his fieri sacerdotum praecipiat, hoc inter caetera nulli penitus oblivioni tradant, sed post omnia id agere majorum more studiosissime satagant, et caetera.

Praemissi denique concilii praesules, apostolicae sedis obedientes praeceptis, ordinem rerum gestarum de Ebonis dejectione, vel restitutione, iterataque repulsione colligentes, eidem venerabili papae miserunt, hujusmodi praeferentes epistolam:

« Reverendissimo et sanctissimo domno Patri ac papae NICOLAO, episcopi qui praeterito anno per gratiam Dei et decretum vestrum apud Suessonicam urbem cum aliis qui tunc nequiverunt adesse convenimus.

« Seriem rerum gestarum de Ebonis quondam Remorum archiepiscopi depositione, sed et de ipsius restitutione, nec non et de fratris Vulfadi ac collegarum ejus promotione, et jam dicti Ebonis iterata repulsione, ad aliamque Ecclesiam migratione, unde a nobis investigari, et vobis remandari jussistis, quia his nemo nostrum in ordine episcopali interfuit, nisi frater Rothaldus (sicut ex regum et episcoporum monimentis qui interfuerunt, et scriptis suis posteris reliquerunt, breviter collegimus) vestrae sanctissimae paternitati et praecellentissimae auctoritati transmittimus. Quae ante colligere et auctoritati vestrae dirigere necessarium non putavimus, quoniam sicut vobis per Egilonem venerabilem archiepiscopum scripto suggessimus in quo nullam memoriam de quacunque Ebonis depositione habuimus, nec haberi tunc necessarium vidimus, nobis in eorum fratrum restitutione non quidem disceptantibus, nec alia atque alia decernentibus, sed unum idemque secundum traditionem majorum, quam discretioni vestrae intimare curavimus, sentientibus, quos non procacia obnoxios fecit, sed obedientia inculpabiles in adeptione sacrorum graduum, juxta sincerissimum sententiae vestrae intellectum induxit, sine contradictione in suis ordinibus restituere maturassemus, nisi privilegiis sanctae Romanae sedis, per reverendum confratrem nostrum Hincmarum archiepiscopum nostrae unanimitatis prolatis, quae de ipsis viris quaedam statuerunt, debita reverentia exhiberetur. Quorum summa, perfecta, et integra firmitas, ut claruit et justum est, in apostolicae sedis reservata erat arbitrio potestatis: quorumque privilegiorum authenticas chartas, cum salvis sigillis, et incorruptis scripturis idem confrater et consacerdos noster, non ad praedictorum fratrum nocumentum, neque ad ullam contradictionem, sed ad debitam reverentiam sedi apostolicae, ut dignum est, exhibendam, ostendit, cum gestis episcoporum, quorum vos acta relegisse, et qualiter praesignati clerici degradati fuerint reperisse, nobis aperire dignati estis. Quibus non subscripsit, quia et eosdem fratres suo judicio non dejecit, sicut vobis et ipse, et nos scripsimus, et gesta ipsa demonstrant, et sicut jam sanctissimae paternitati vestrae suggessimus, in ejusdem rei negotio decertantibus et quaedam deflorantibus non tamen terminantibus nobis, eo usque causam perduximus, ut solummodo magisteriali vestro culmini eorum assignaretur restitutio, attribueretur reformatio, ascriberetur redintegratio. Unde postea unanimitas nostra in quamcunque partem non declinavit, etsi quidam quacunque necessitate exinde nobis ignorantibus, diverterunt. Egimus itaque prout potuimus, in succincta collectione de gestis rerum et episcoporum ex causa Ebonis, et ut praecepistis vestrae auctoritati transmittimus. » Post harum vero rerum gestarum ordinem descriptum ita subjunxerant: « Haec sicut vestra jussit auctoritas, quae de Ebonis quondam Remorum archiepiscopi, quae ante triginta et tres circiter annos exstitit depositione, et post de ipsius restitutione, nec non et de fratris Vulfadi ac collegarum ejus promotione, et jam dicti Ebonis iterata repulsione, ad aliamque Ecclesiam migratione, in eorum qui jam nos ad Dominum praecesserunt scriptis, verum et quae illorum, qui interfuerunt, veridicis relationibus comperimus. Quae etiam ex magna parte in gestis episcoporum Belgicae, Galliae, Neustriae, et Aquitaniae provinciarum papae Sergio dirigendis, et Leoni papae directis cum eorum epistola, sed in epistolis Lotharii imperatoris, et Karoli regis exinde directis continentur, quas in scrinio Romano credimus conservari, vestrae auctoritati transmittimus. Scripta quoque, quae hinc a vestra auctoritate directa, et vestrae sanctitati remissa relegimus, ordine quo missa, vel remissa fuerunt, secundum vestram jussionem in volumine isto congessimus. Et si forte alia ex hoc negotio, aut a nobis aut ad nos missa fuerunt, nos tamen non legimus. Quae etiam frater et consacerdos noster Hincmarus nobis vestrae auctoritati mittenda dedit, secundum quod praecepistis, dicentes inter alia: Quaecunque super hac re scripta tam a nobis prius, quam nunc a vobis edita reperiuntur, et quid hinc coepicopus Hincmarus et illi dejecti clerici sedi apostolicae suggesserint, atque retulerint, in volumen unum, ordine quo missa sunt, redigantur, et apostolicae sedi, ut competens est, vobis eorum exemplaribus servatis, summo studio dirigantur, his subjuncta dirigimus, etc. »
 

précédent

CHAPITRE XI.

Du synode comprovincial tenu à Soissons.

L'an septième de son épiscopat, l'honorable évêque Hincmar tint un synode comprovincial à Soissons, au monastère de Saint-Médard dans l'église de la Trinité là se trouvèrent, parmi les évêques, Wénilon archevêque de Sens; Amaury, archevêque de Tours ; Thierri évêque de Cambrai ; Rothade de Soissons ; Loup, de Châlons Immon de Noyon ; Erpuin, de Senlis; Hermanfried de Beauvais; Pardule de Laon ; Hilmerade, d'Amiens ; Hubert, de Meaux ; Agius, d'Orléans; Prudence, de Troyes Hermann, de Nevers ; Jonas, d'Autun; Godelsade, de Châlons-sur-Saône ; Dodon, d'Angers; Guntbert, d'Évreux; Hildebrand, de Séez; et Rigbold, chorévêque de Reims ; parmi les abbés et les prêtres, Dodon abbé de Saint-Sabin ; Loup, abbé de Ferrières ; Bernard, abbé de Fleury, de la règle de saint Benoît; Odon, abbé de Corbie; Hériae abbé de Corbion; Bavon, abbé d'Orbay; et enfin grand nombre de prêtres, abbés, diacres et clercs de tout rang. Le glorieux roi Charles y assista aussi en personne. Il fut traité dans cette assemblée de plusieurs affaires importantes de l'Église de Dieu. Quelques chanoines et moines de Reims, savoir: Radold, Gislold, Vulfade et Friedbert, chanoines de l'église métropolitaine; Sigismond, du couvent de Saint Thierri Nortwin, Heinrade, Mauring, Anthée, Tetland, Hairohald, Radulfe et Wicpert, moines de l'abbaye de Saint-Rémi portèrent plainte contre Hincmar devant le concile et l'accusèrent de les avoir suspendus de l'exercice des fonctions ecclésiastiques auxquelles ils avaient été promus et ordonnés par Ebbon. Sur cette plainte, Hincmar choisit pour ses juges les archevêques Wénilon et Amaury, ci-dessus dénommés, et Pardule évêque de Laon, pour le remplacer et tenir son rang de métropolitain. Les réclamants eux-mêmes acceptèrent les mêmes juges, et leur adjoignirent Prudence, évêque de Troyes. Or voici quelle fut leur décision ils jugèrent que, si les réclamants avaient été ordonnés canoniquement par Ebbon lorsqu'il était encore revêtu de toute son autorité, ils devaient exercer leur ministère que si Ebbon avait été injustement déposé ou canoniquement rétabli, et les avait ordonnés après sa réintégration canonique leur droit ne faisait pas question non plus, et qu'ils devaient exercer. En conséquence ceux qui avaient ordonné Hincmar furent interpellés de déclarer ce qu'ils savaient de la déposition d'Ebbon et de l'ordination d'Hincmar. Alors, Thierri évêque de Cambrai se leva et mit sous les yeux du prince et du synode l'acte de déposition. Ensuite on examina dans quelles formes un évêque déposé devait être rétabli et il fut prouvé qu'Ebbon n'avait pas été rétabli canoniquement ; qu'au contraire, il avait été condamné par le Saint-Siège, puisque le pape Serge avait confirmé sa déposition, et lui avait permis seulement de rester dans la communion des laïques. Après ces premières informations, on donna lecture des canons qui règlent l'ordination des métropolitains on produisit les lettres canoniques d'Ercamrade, évêque de Paris, confirmées et signées de sa main ainsi que par son archevêque et ses chorévêques, et don nées par lui à Hincmar à la requête du peuple et du clergé de l'église de Reims; le décret canonique signé de tous les membres du clergé et de la noblesse de l'église de Reims par lequel ils demandaient Hincmar pour évêque et il fut démontré qu'il avait été ordonné archevêque canoniquement, en présence et du consentement de tous les évêques de la province de Reims. Ensuite Hincmar se leva, et mit sous les yeux du prince et du synode les lettres canoniques que les sacrés canons enjoignent aux ordonnés de recevoir de ceux qui les ordonnent, avec la date du jour et du consul en exercice.; il produisit aussi une lettre signée de tous les évêques de la province de Reims et de presque toute la Gaule, et adressée au Saint-Siège pour obtenir confirmation de son ordination enfin le diplôme sacré de confirmation, signé de la main même du roi, scellé de son sceau, et adressé aussi au Saint-Siège de l'Église romaine. Par toutes ces causes, il fut jugé et confirmé qu'Hincmar avait été ordonné évêque selon toutes les règles canoniques. On examina alors ce qu'il convenait de décider sur ceux qui avaient été ordonnés par Ebbon depuis sa déposition et sans qu'il eût été légitimement rétabli. Alors Immon, évêque de Noyon, se leva et présenta un registre de toutes les autorités canoniques et apostoliques, desquelles il résulte que nul de ceux qui avaient été ordonnés par Ebbon n'avait pu recevoir de lui ce qu'il n'avait pas lui-même, etc. En conséquence, il fut décrété que toutes les ordinations faites par Ebbon depuis sa déposition seraient nulles et non avenues, conformément à la tradition du Saint-Siège apostolique, excepté toutefois le baptême, qui est donné au nom de la sainte Trinité, et que tous ceux qu'il avait ordonnés demeureraient privés de leurs grades ecclésiastiques. Friedbert, l'un des réclamants, lut au nom de tous une déclaration dans laquelle ils protestaient qu'ils n'avaient consenti à se laisser ordonner par Ebbon que parce qu'ils avaient vu les évêques suffragants Rothade, Loup, Siméon et Erpuin se rassembler en l'église métropolitaine de Reims avec lettres et mandements de l'empereur Lothaire, et rétablir Ebbon sur son siège. Ils produisirent en outre des lettres données, disaient-ils, et signées par Thierri, Rothade, Loup, Immon et autres évêques de la province, lesquelles étant lues par les évêques turent déclarées fausses; et pour avoir osé ainsi calomnier des évêques, les réclamants furent excommuniés. Cette affaire terminée par le décret des juges, et du consentement du roi, Hincmar reprit son rang d'archevêque et de primat. Ensuite on passa à l'examen des titres d'un abbé du monastère de Haut-Villiers, nommé Halduin, qui avait été ordonné diacre par Ebbon, et ensuite prêtre par Loup, évêque de Châlons-sur-Marne. Alors l'évêque Loup se leva, et présenta des lettres du roi Charles, par lesquelles ce prince lui mandait de remplir, autant qu'il pourrait, toutes les fonctions du ministère sacré en l'église de Reims, puisqu'elle était privée de pasteur. En conséquence, attendu qu'il n'avait ordonné Halduin que sur l'ordre du roi, qui lui enjoignait de l'ordonner prêtre, et de le sacrer abbé de Haut-Villiers, sur la présentation de l'archidiacre de Reims et de tous les chanoines ou moines, le synode déclara que l'évêque de Châlons n'avait enfreint aucune règle, ni mérité aucune peine mais que celui qui de plein saut s'était élevé à la prêtrise sans avoir auparavant passé par le grade de diacre, devait être dégradé. On s'occupa ensuite de ceux qui avaient communiqué avec Ebbon après sa déposition et après avoir lu la formule de pénitence à laquelle ils devaient se soumettre, il fut trouvé, d'après les institutions canoniques, qu'après satisfaction et après avoir obtenu absolution, ils pourraient être admis à la sainte communion, purifiés et guéris par la seule bénédiction de leur évêque, avec l'aide de Notre-Seigneur Jésus-Christ; ce qui fut ainsi fait par le vénérable archevêque Hincmar. Quand toutes ces affaires furent terminées, le généreux et clément roi Charles demanda à l'archevêque Hincmar et aux autres prélats que, puisque les frères dégradés étaient privés de leur rang ecclésiastique, ils pussent au moins participer à la communion par l'indulgence du synode. La charité sacerdotale y consentit aisément et le synode leur pardonna miséricordieusement. Enfin tout ce qui avait été fait fut enregistré, relu en présence du synode, ratifié et signé par les évêques et par tous ceux qui y avaient assisté.

Les actes du synode furent ensuite expédiés à Rome par Hincmar, et confirmés par le pape Benoît, successeur de Léon. Ce pontife conféra même à Hincmar, de l'autorité de l'apôtre saint Pierre et du Saint-Siège apostolique, un privilège portant que nul sujet du diocèse de Reims ne pourrait impunément recourir ou se soumettre à une autre autorité ou justice que la sienne. Mais le pape Nicolas, successeur de Benoît, à la requête des déposés, annula et censura les actes du synode, déclarant qu'on avait fait un crime de ce qui n'était qu'un acte de pure obéissance de la part de sujets que l'on punissait avec une extrême sévérité des hommes qui, loin d'opposer une résistance téméraire au jugement de leur évêque s'étaient soumis avec humilité et que quand ils étaient venus implorer miséricorde, on les avait jugés avec injustice. Le pontife rappelait en outre qu’Hincmar avait adressé au pape Léon plusieurs suppliques pour en obtenir confirmation des actes du synode; mais que celui-ci l'avait toujours refusée, parce que, pour lever tous les doutes, les actes du synode auraient dû être portés à Rome par quelques-uns des évêques qui avaient siégé, et surtout parce que les légats du Saint-Siège n'avaient pas été présents il ajoutait que les déposés étaient appelants au Siège apostolique, et demandaient à être entendus par devant le souverain pontife que le pape Léon avait en conséquence invité Hincmar à se présenter avec les appelants à un concile où il avait envoyé son légat a latere, Pierre, évêque de Spolette pour siéger à sa place, et réviser le jugement; qu'Hincmar n'avait point comparu, et que sur ces entrefaites Léon était mort sans avoir pu accomplir ce qu'il désirait; que lorsque Benoît, homme en tout point apostolique avait été appelé au pontificat, on l'avait circonvenu dès les premiers jours de sa consécration, et obsédé pour qu'il confirmât les actes du synode mais que cependant on n'avait pu lui persuader de s'écarter du sentier d'une décision légitime et sage; que tout en confirmant lesdits actes il avait pourtant réservé au Saint-Siège la souveraine autorité, puisqu'il s'était borné à ordonner que tout ce qui avait été fait demeurât réglé selon l'arrêté du synode, et que toute question à ce sujet fût désormais interdite, pourvu toutefois que les choses se fussent passées comme Hincmar le mandait que puisqu'au contraire il était prouvé que toutes choses ne se rapportaient pas à la relation qui avait été faite, il s'ensuivait nécessairement que tout ce qui n'avait pas été décidé avec franchise et loyauté contre les appelants était et demeurait nul. En conséquence, le pape Nicolas manda à Hincmar de s'efforcer de ramener à lui par la douceur les dénommés ci-dessus Vulfade et ses collègues; de traiter fraternellement avec eux de leur réintégration, et de tout terminer à l'amiable et en usant de miséricorde; autrement qu'il eût à comparaître à un concile avec les évêques auxquels il écrivait à ce sujet, afin d'examiner ensemble la cause des clercs appelants et s'il ne survenait aucune difficulté nouvelle de la décider définitivement, en ayant sans cesse Dieu devant les yeux que s'il survenait quelque différend entre les parties, alors il attirerait la cause au tribunal du Saint-Siège, et jugerait après avoir entendu les procureurs de l'une et de l'autre. Le jugement ayant été rendu avec l'aide de la grâce de Dieu, le pontife déclara avoir reçu de tous les évêques prescris au synode des lettres pleines de piété et d'affection filiale, par lesquelles ils lui annonçaient que les clercs déposés avaient été d'une voix unanime déclarés dignes d'être rétablis dans leurs grades. Aucune contradiction, disaient les évêques aucune diversité d'opinion n'avait éclaté, comme on le craignait; personne n'avait élevé la voix pour accuser ou pour condamner tous s'étaient accordés à rétablir les appelants et les avaient d'une commune voix déclarés innocents. Cependant le pape Nicolas censura encore ce concile, parce que toutes les solennités qu'il avait ordonnées n'y avaient pas été observées, et qu'on n'avait point adressé au Saint-Siège un récit complet et exact de ce qui s'était fait. Vous deviez, dit-il aux évêques, m’adresser un récit apte prouvé de tous, entier et fidèle, de tout ce qui regarde lu déposition d'Ebbon et sa réclamation la promotion des clercs, la seconde expulsion d'Ebbon et son ordination à un autre siège enfin de tout ce que vous avez agité dans le concile. Il prétendit d'ailleurs avoir déclaré dans ses lettres de convocation qu'il se réservait un plus ample examen et une plus complète connaissance de ces différents. En conséquence il ordonna que tout ce qui avait été écrit à ce sujet, soit par le Saint-Siège, soit par nos évêques; tout ce qui avait été allégué soit par Hincmar, soit par les clercs déposés, fût rassemblé en un seul volume et rédigé dans l'ordre où les choses s'étaient passées, et que le tout fût adressé au Saint-Siège, les évêques en gardant copie de leur côté; et il ajouta que, s'il arrivait à l'avenir quelque événement qui rendît nécessaire la convocation d'une assemblée des prélats du royaume, on n'oubliât plus désormais de se conformer à cette règle établie par l'usage et fondée sur la coutume des Pères. Obéissant donc aux ordres du Saint-Siège, les évêques qui avaient assisté au concile s'empressèrent de rédiger un récit exact et entier de la déposition d'Ebbon de son rétablissement et de sa seconde expulsion, et adressèrent ensuite au vénérable pontife la lettre qui suit

Au très révérend et très saint seigneur, père et pape Nicolas, les évêques qui l'an passé se sont avec la grâce de Dieu et par mandement du très saint Père, rassemblés à Soissons ainsi que ceux qui n'ont pu s’y trouver.

 Nous adressons à votre très sainte Paternité et très excellente Autorité le récit de tout ce qui s'est fait au sujet de la déposition d'Ebbon, autrefois archevêque de Reims, de son rétablissement, de la promotion de notre frère Vulfade et de ses collègues, enfin de la seconde destitution d'Ebbon et de son ordination à un autre siège, ainsi que vous nous avez mandé et ordonné d'en faire la recherche et de a vous en instruire. Comme aucun de nous n'a pris part à ces actes en qualité d'évêque, excepté notre frère Rothade, nous avons été obligés de nous en rapporter aux mémoires et écrits laissés par les rois et évêques qui y avaient assisté, desquels nous avons recueilli sommairement le présent récit. Nous n'avions pas cru nécessaire de recueillir plus tôt ces faits, et d'en adresser la relation à votre Autorité parce qu'ainsi que nous vous l'avons fait connaître par l’écrit qui vous a été remis par le vénérable archevêque Égilon et dans lequel nous ne faisions ni n'avions cru devoir faire aucune mention d'Ebbon et de ses dépositions aucune contradiction, aucune opinion divergente ne s'était élevée parmi nous sur la réintégration des frères déposés, et qu'au contraire nous n'avions tous eu qu'un même et unique sentiment, que nous avons pris soin de soumettre à votre discrétion, conformément à la tradition et pratique des Pères; et nous nous serions empressés de rétablir dans leurs grades et dignités ceux que votre haute sagesse a déclarés innocents, qui n'ont point péché par esprit de révolte ou d'orgueil et qui n'ont fait qu'obéir en acceptant. Mais notre respectable confrère l'archevêque Hincmar a présenté à notre unanimité des privilèges du Saint Siège romain, qui ont statué diverses choses sur les clercs déposés, et auxquels nous avons cru devoir déférer. Par ces privilèges, ainsi qu'il nous a paru, et comme d'ailleurs il est juste souveraine pleine et entière autorité est réservée au Saint-Siège apostolique; et notre confrère nous a présenté les chartes desdits privilèges authentiques, avec leurs sceaux et écritures saines et entières; non que par cette exhibition il ait voulu nuire aux frères déposés, ou élever quelque opposition, mais afin de faire rendre au Saint-Siège l'obéissance qui lui est due. Il nous a montré en outre les actes des évêques et le récit de la déposition des frères, que vous avez lu et examiné vous même ainsi que vous avez daigné nous le mander. Ces actes n'ont point été souscrits par Hincmar, parce qu'il n'a point déposé lesdits frères par son jugement selon ce que vous avez pu voir par nos lettres et les siennes, et par les actes même du synode et comme nous l'avons déjà fait entendre à votre très sainte Paternité, nous n'avons pris aucune décision définitive en cette affaire et nous n'avons fait qu'élever la question et effleurer la matière, laissant à votre haute et souveraine Autorité : restitution, réformation, réintégration à vous seul appartenant. En laquelle unanimité nous avons persisté et persistons; et si, par quelque cause que ce soit, quelques-uns se sont séparés de l'opinion générale, déclarons que c'est à notre insu. En conséquence nous avons recueilli des actes des rois et évêques le présent récit du jugement d'Ebbon et nous le transmettons à votre Autorité, ainsi que vous nous l'avez prescrit. Après avoir exposé par ordre tout ce qui s'était fait, les évêques ajoutaient Voilà ce que, selon votre ordre, nous avons pu recueillir des écrits de ceux qui nous ont précédés devant Dieu, et des relations véridiques de ceux qui existent encore, sur la première déposition d'Ebbon, ancien archevêque de Reims, laquelle eut lieu il y a environ trente-trois ans; sur son rétablisse(t ment; sur la promotion de Vulfade et de ses collègues enfin sur la seconde expulsion d'Ebbon et son ordination à un autre siège. Ces détails sont extraits en grande partie des actes des évêques de Belgique, de France, de Neustrie et d'Aquitaine, rédigés pour être envoyés au pape Serge, et qui l'ont été plus tard au pape Léon avec une lettre de ces évêques; vous les trouverez pareillement dans les lettres de l'empereur Lothaire et du roi Charles au Saint-Siège, que nous croyons conservées aux archives de Rome. Enfin, nous avons réuni, selon votre ordre dans le même volume les divers mes sages envoyés par votre Autorité, ainsi que les réponses adressées à votre Sainteté, dont nous avons eu connaissance, absolument dans le même ordre où ils ont été envoyés et s'il existe sur cette affaire quelque autre écrit adressé par nous ou à nous, nous n'en avons pas connaissance. Nous joignons en outre tout ce que notre confrère Hincmar nous a remis pour envoyer à votre Autorité nous conformant à ce que vous nous avez ordonné en nous disant Prenez soin de réunir en un seul volume tout ce qui a été écrit, soit sur cette affaire, soit par nous-même autrefois, soit par vous maintenant les diverses lettres ou réclamations adressées au Saint-Siège apostolique par l'évêque Hincmar et les clercs déposés, et envoyez ce recueil au Siège apostolique, seul juge compétent, en ayant soin d'en garder copie etc.

CAPUT XII.

De vacatione Camaracensis sedis, et conjunctione Balduini cum Judith filia regis.

De vacatione praeterea sedis Camaracensis, sed et de conjunctione Balduini comitis et Judith indebita; quae scilicet Judith Karoli regis filia Edilnulfo regi Anglorum, qui et Edelboldus, dudum fuerat in matrimonium copulata, et reginae decore ac benedictione insignita. Post cujus obitum, venditis quas in Anglorum obtinuerat regno possessionibus, ad patrem revertitur, quae sub regali tutela sic manere decernitur: sed illa Balduinum comitem, ipso lenocinante, et fratre suo Ludovico consentiente, secuta est. Unde rex Karolus episcopos ac caeteros regni sui primores consulens, post mundanae legis judicium, canonicam in jam dictum Balduinum et Judith, secundum edita beati Gregorii, ab episcopis depromi sententiam fecit. De Rothadi quoque Suessonicae civitatis episcopi dejectione, quem ab episcopali ministerio judicio removerat episcoporum. De commemoratione etiam nominis Ebonis, atque de Gothescalci cujusdam haeretici damnatione praefatus praesul hujusmodi scripta direxisse ad sedem reperitur apostolicam.

« Domno unice singulariterque suscipiendo Patrum Patri, et summa veneratione honorando reverendissimo papae NICOLAO, HINCMARUS nomine, non merito, Remorum episcopus, ac plebis Dei famulus.

« In epistola vestrae sanctitatis per Odonem episcopum episcopis in regno Lotharii pro praejudicio Cameracensis Ecclesiae directa, relegi vestram auctoritatem sciscitaturam, cujus neglectu eadem Ecclesia ultra decimum mensem pastore vacaret, unde, ne ut negligens a vestro apostolatu succensear, indico auctoritati vestrae, post directas Lothario et episcopis regni ejus atque Hilduino, qui eamdem Ecclesiam irregulariter occupavit, ita ut antequam ipsas mitteretis epistolas, hactenus praejudicium permanere: meque Lotharium regem et legatis et litteris, prout potui saepe, et eo usque inde commonuisse, donec regiis suis litteris mihi respondit, Hilduinum ad vestram auctoritatem suum legatum misisse, et nihil aliter de praefata Ecclesia, nisi ut egerat, disponere debuisse, donec a vobis inde responsum acciperet.

Balduinus quoque in proximo nunc decurso mense Octobrio, quinto Kalendas Novembris, per duos homines suos mihi litteras auctoritatis vestrae direxit, in quibus continetur, ut easdem litteras coepiscopis provinciae nostrae legerem, et Judith paternis ac maternis, obtutibus praesentandam susciperemus, si tamen intelligeremus quod confestim praefatus excellentissimus rex noster, quae de illa vobis scriptis, et verbis per legatos vestros apostolatui vestro renuntianda spopondit, adimplere vellet. Quod si eorum animos ad id protelandum esse intentos investigare possemus, nequaquam eam reciperemus. Alioquin, id est si aliter egissemus, gratia et communione vestra frui nequaquam valeremus. Quam vestrae auctoritatis epistolam, ut oportuit, reverenter suscepi, et coepiscopis nostris eam relegi, et pro praefata Judith apud patrem et matrem illius, quantum potuimus, ut mandatis, communiter intervenimus, et paternis ac maternis obtutibus eam praesentare studuimus. Post quae voluimus, quia sic nobis secundum sacras regulas, sicut eas intelligimus, visum fuerat (non enim sine dignis poenitentiae fructibus absolvi posse putamus, quod anathematis vinculo a sacris regulis innodatum videmus) ut juxta ecclesiasticam traditionem prius Ecclesiae, quam laeserant, satisfacerent, et sic demum quod praecipiunt jura legum mundialium, exsequi procuraret. Sed quoniam litteras vestras, quae inde nihil praeceperunt, imo etiam nullam protelationem in eorum conjunctione fiendam significaverunt, sibi sufficere voluerunt, et sine vestra auctoritate, ad quam clamaverant, cogi, nisi alio se modo submitterent, non debuerunt. Ex altera epistola vestrae sanctitatis eis retuli, quod non leges ecclesiasticas dissolvistis, sed preces pro eo misistis, qui puniri secundum leges mundanas poterat, quatenus locum poenitendi haberet, quod contra leges divinas admiserat. Sic et Salvator noster, qui vult omnes homines salvos fieri, et neminem vult perire, in cruce apud Patrem jure sacerdotis pro suis persecutoribus intercessit: quod in eis qui post passionem ejus crediderunt, et compuncti poenitentiam egerunt, qui cum Patre omnia donat, efficaciter impetravit. Ad cujus instar, apostolorum vicarius, ad quorum limina confugerunt, et catholicae atque apostolicae Ecclesiae summus pontifex, quod in hominem regem et in leges mundi peccatum est, perdonari petistis, ut quod in regem coeli et terrae, et in leges coelestis regni offensum erat, haberent inducias per poenitentiam abolendi. E contra carnales, et etiam quidam eorum, qui antea conjunctioni hujusmodi contradicebant, hac defensione, ut eis visum fuerat, se protegentes, (sed sicut se habet veritas) salute nudantes, ab istius novissimae vestrae epistolae verbis recedere noluerunt, quam sine protelatione eorum conjunctionem debere fieri demonstrare dicebant. Dicenti vero mihi, quia pro nulla potestate terrena quod de ecclesiasticis regulis intelligerem dimittere deberem: maxime cum etiam mecum, imo cum Deo, domnus rex noster, filius vester, Karolus faceret, quasi consulendo mihi quidam hoc dederunt consilium, in quo non meis, sed verbis eorum utar, quae mansuetudo vestra, velut exemplum et doctrix disciplinae Dei, mitis et humilis corde ac patiens aequanimiter sustinebit, dicentium: ut quia non saecularis, sed ecclesiastica potestas de hoc mihi negotio imperaret, conspirationem resistentium aliquantulum declinarem, ne quisquam aemulus noster vestrae sanctitati suggereret, quasi in contemptum sancti apostolatus vestri, et sedis apostolicae hoc egissem, et vestrae mansuetudinis erga me animum commoveret, et quamcunque excommunicationem, sicut pro Rothado actum fuerat (quod tamen ad me non pervenit, nisi quantum Odo episcopus, et postea Luido detulit, antequam ad auctoritatem vestram gestorum seriem inde mittere valuissemus; vel quomodo res gesta fuerit per legatos vestros resciretis) obtineret: praesertim cum in hac epistola vestrae auctoritatis legatur: quod si aliter egissemus, quam in ea scriptum est, gratia et communione vestra frui nequaquam valeremus. Quo contra mihi dicenti hoc in epistola vestra ob id posuisse, ne femina illa a nobis deciperetur, et non ob hoc, ne ecclesiae satisfaceret. Responderunt, cur, aliter vellem vestram epistolam intelligere, quam vobis placuit eam componere, cum de in praeterito mihi transmissis ejus sensum possem manifeste cognoscere. Quapropter memor praeteritarum epistolarum mihi episcopis regni filii vestri domni Karoli a vobis missarum, attendens etiam quae in epistola nuper per Luidonem mihi benignitas vestra mandaverat (haec enim in Antisiodoro post adventum Luidonis ventilabantur) inter metum praeteritarum, et spem posterioris epistolae mihi mitiora monstrantis, contentionem in hac causa dissimulando vitavi, et condescensionem quasi in tempus aliud differendo, dissimulavi, exspectans ut in causae hujus quae instat dispositione vestra, ex Rothado discere valeam, qualiter de reliquo in hujusmodi agere debeam. Sicque nihil nobis de ecclesiastico ministerio eis interdicentibus sed tantum quod valuimus, nostram praesentiam ab hoc negotio subducentibus, Balduinus et Judith jura legum saecularium, quae elegerunt, exsequi studuerunt. Domnus etiam noster rex, filius vester, huic desponsationi et conjunctioni interesse non voluit, sed missis publicae rei ministris, sicut vobis promisit, secundum leges saeculi eos uxoria conjunctione ad invicem copulari permisit, et honores Balduino pro vestra solummodo petitione donavit. »
 

CHAPITRE XII.

De la vacance du siège de Cambrai, et du mariage de Baudouin avec Judith, fille du roi.

Hincmar eut encore à traiter avec le Saint-Siège de la vacance du siège de Cambrai et de l'union illégitime du comte Baudouin et de Judith fille du roi Charles. Cette princesse avait été mariée à Édilulfe, selon d'autres Édelbold roi d'Angleterre et honorée du titre de reine. Après la mort de son mari, elle vendit tous les biens qu'elle possédait en Angleterre, et revint en France auprès de son père, qui la reprit sous sa royale tutelle. Mais bientôt séduite par Baudouin, et d'accord avec son frère Louis elle s'enfuit avec le comte. Charles assembla les évêques et les autres grands de son royaume, pour demander leur avis; et après le jugement selon les lois humaines, il fit prononcer par les évêques la sentence d'excommunication contre Baudouin et Judith, suivant les ordonnances de saint Grégoire. Dans la lettre adressée à ce sujet au souverain pontife, Hincmar lui fait aussi son rapport sur la déposition de Rothade, évêque de Soissons, qu'il avait interdit du ministère épiscopal d'après jugement des évêques; enfin sur la commémoration du nom d'Ebbon au canon de la messe, et sur la condamnation de l'hérétique Gottschalk. Cette lettre est ainsi conçue :

 Au seigneur des seigneurs père des pères, et par-dessus tous honorable et très révérend pape Nicolas, Hincmar de nom et non de mérite, évêque de Reims et serviteur du peuple de Dieu.

Dans la lettre que votre Sainteté a envoyée par l'évêque Odon aux évêques du royaume de Lothaire touchant le préjudice et les souffrances de l'église de Cambrai, j'ai lu que votre Autorité désirait savoir par la faute de qui cette église est ainsi, depuis dix mois et plus, veuve de son pasteur. Dans la crainte d'être accusé de négligence par votre Apostolat, je crois devoir vous faire connaître que, malgré vos lettres à Lothaire, aux évêques de son royaume, et à Hilduin qui s'est emparé irrégulièrement de l'administration, de cette église, le préjudice se perpétue encore jusqu'ici comme avant que vous eussiez écrit. J'ai admonesté, autant que je l'ai pu, le roi Lothaire par messagers et par lettres, et je n'ai cessé que lorsqu'il m'a enfin répondu qu'Hilduin avait envoyé un messager à votre Autorité et qu'il n'avait pas dû disposer de l'église ci-dessus dénommée autrement qu'il avait fait avant d'avoir reçu votre réponse.

 Le vingt-huitième jour du mois d'octobre dernier, Baudouin m'a fait remettre, par deux de ses fidèles, a des lettres de votre Autorité, dont vous m'ordonnez de donner lecture aux évêques de ma province, et dans lesquelles vous nous recommandez de recevoir Judith pour la présenter à son père et à sa mère, si toutefois nous étions assurés que le très excellent roi Charles fût dans l'intention de tenir les promesses qu'il a faites à votre Apostolat soit par lettres, soit par l'organe de vos messagers. Que si au contraire nous venions à découvrir qu'il n'eût d'autre dessein que de traîner en longueur, vous nous défendiez de la recevoir. Et dans le cas où nous agirions autrement, vous entendez que nous soyons privé de votre grâce et de votre communion. J'ai reçu les susdites lettres de votre Autorité avec tout le respect que je devais; et conformément à votre ordre, j'en ai donné lecture à mes coévêques ensuite tous ensemble nous sommes intervenus en faveur de Judith auprès de son père et de sa mère, et la leur avons présentée après avoir obtenu le pardon que nous voulions. Il nous a semblé que d'après les saints canons, au moins comme nous les entendons, les deux pécheurs devaient d'abord satisfaction à l'Église, qu'ils avaient offensée, et que ce n'était qu'après cette satisfaction qu'ils pouvaient accomplir ce que prescrivent les lois mondaines, car nous ne pensons pas que celui qui est lié par les liens de l’anathème puisse être délié et absous sans une pénitence proportionnée à l'offense. Mais comme vos lettres ne prescrivaient rien sur cet objet, et que même elles semblaient indiquer que le mariage devait être célébré sans délai, ils ont prétendu qu'elles suffisaient. De notre côté nous n'avons pas crû que, s'ils ne se soumettaient pas autrement, on dût les contraindre sans l'aveu de votre Autorité, à laquelle ils avaient eu recours. Je leur ai fait remarquer, en leur citant une autre lettre de votre Sainteté que vous n'aviez pas entendu anéantir l'effet des lois ecclésiastiques et n'aviez fait qu'intercéder en faveur d'un coupable qui pouvait être puni selon les lois mondaines afin qu'il eut le temps de se repentir de ses fautes contre les lois divines; que c'était ainsi que Notre-Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et que personne ne périsse, avait sur la croix, en sa qualité de pontife, intercédé auprès de son père pour ses persécuteurs, et qu'il obtint en effet grâce pour ceux qui, après sa passion, crurent en lui et firent pénitence, qu'à l'exemple de ce divin maître, vous, vicaire des apôtres au pied du trône desquels les coupables avaient cherché secours, et souverain pontife de l'Église catholique et apostolique, vous aviez imploré pour eux la remise des fautes qu'ils avaient commises contre le roi de la terre et les lois humaines, afin qu'ils eussent le temps de se repentir de celles qu'ils avaient commises contre le Roi du ciel et les lois divines. Au contraire des hommes charnels, et même quelques-uns de ceux qui auparavant s’étaient opposés à ce mariage, croyant se a couvrir d'une sainte défense, ou plutôt, comme il n'est que trop vrai, sacrifiant leur salut, objectaient toujours votre dernière lettre et soutenaient qu'elle ordonnait de célébrer le mariage sans délai. Quoi qu'il en fût je déclarai que pour aucune puissance du monde, je ne me départirais de la discipline ecclésiastique telle que je l'entendais; surtout lorsque le roi notre seigneur, votre fils Charles, était sur ce point d'accord avec moi, ou plutôt avec Dieu. Alors quelques-uns (ce n'est pas moi qui parle; je répète leurs paroles, que pour l'exemple, et pour nous enseigner la discipline du Seigneur, votre Mansuétude si douce et si humble de cœur, saura souffrir avec patience) quelques-uns, dis-je, me disaient, comme par forme de conseil, de faire attention ; que c'était la puissance ecclésiastique et non la séculière qui commandait en cette circonstance, et de me garder d'embrasser trop vivement la résistance, dans la crainte que quelque envieux ne fit entendre à votre Sainteté que je n'agissais ainsi qu'en mépris de votre Apostolat et du Saint-Siège apostolique et par ses insinuations ne parvînt à vous aigrir contre moi, et à obtenir encore quelque excommunication, comme il m'est arrivé dans l'affaire de Rothade (chose qui n'est parvenue à ma connaissance que par le message que m'on transmis d'abord l'évêque Odon, et ensuite Luidon, bien avant que j'eusse pu adresser à votre Autorité le compte rendu de ce qui s'était passé, ou que vous eussiez pu l'apprendre vous-même par vos messagers); d'autant plus, disaient-ils, que la lettre de votre Autorité porte expressément que, si nous agissions autrement qu'il ne nous est commandé, nous serions privés de votre grâce et de votre communion. A cela je répondais que vous n'aviez ainsi parlé dans votre lettre que pour empêcher que cette femme ne fût trompée par nous, et non pour l'exempter de donner satisfaction à l'Église. Alors ils insistaient et me demandaient pourquoi je voulais absolument interpréter votre lettre autrement qu'il ne vous avait plu de l'écrire, puisque je pouvais ai sèment en comprendre le sens d'après celles que vous m'aviez écrites auparavant. C'est pourquoi, en rappelant en ma mémoire des lettres que vous avez par le passé adressées à moi et aux évêques du royaume de votre fils le seigneur roi Charles, et réfléchissant a celle que dernièrement vous m'avez fait remettre par Luidon (car c'est depuis son arrivée que nous avons entamé cette affaire à Auxerre), suspendu entre la crainte du passé et l'espérance que me faisait entrevoir votre dernière lettre, beaucoup plus douce, j'ai pris le parti d'éviter toute discussion dans cette dernière cause et j'ai cru devoir dissimuler mon opinion, en remettant mon consentement à un autre temps, attendant à voir, par la décision que vous prendriez dans la cause de Rothade, aujourd'hui pendante devant vous, quel parti je devrais suivre moi même dans celle-ci. En conséquence, nous n'avons interdit aux deux époux rien de ce qui touche le ministère ecclésiastique, seulement nous nous sommes dispensés de rien autoriser par notre présence Baudouin et Judith ont contracté mariage selon les lois humaines, comme ils l'ont entendu. Notre Seigneur roi, votre fils, n'a pas voulu non plus assister à la cérémonie, mais il y a envoyé les ministres et les officiers de l'Étal, et il a permis, comme il vous l'avait promis, qu'ils contractassent mariage selon les lois humaines; il a même accordé des honneurs à Baudouin, seulement par égard pour votre intercession.

CAPUT XIII.

De causa Rothadi Suessonici epicopi depositi.

« Denique ad epistolam vestrae auctoritatis, ad quam me misistis obedienter audiendam, generaliter omnibus episcopis regni domni nostri Karoli regis gloriosi, pro Rothadi causa, per Odonem episcopum transmissam, sicut litteris exiguitati meae directis sanctitas vestra praecepit, conveni, et simul eisdem venerabilibus episcopis, quantum ex me fuit, mox antequam synodus solveretur, vestram jussionem de eodem Rothado, ne aliqua mora vestrae praeceptionis implendae, aut de superventione paganorum, aut de alia qualibet causa interveniret, adimplere curavi, sicut et legati domni regis ac nostri, et litterae pleniter vestrae notum facient sanctitati. Sed quoniam causa interveniente, quam vobis ipsi legati referent, statim ut praecepimus datis litteris, et designatis nostris vicariis, ad vestram praesentiam cum eodem Rothado ire non potuerunt, et ob id diutius quam voluerimus immorati fuerunt; interea Luido legatus domni nostri regis a vestra rediens sanctitate, pridie Kalendas Decembris vestras apostolicas litteras domno nostro regi, filio vestro, in civitate Antisiodoro detulit, et quia filius ejus atque aequivocus Karolus, qui patris animum in quibusdam offenderat, et ob id ad ejus praesentiam, quorumdam suggestione, aliquantulum venire distulerat, partem legatis suis petiit, ut meam parvitatem cum aliis quibusdam suis fidelibus pro eo ad ipsius vestigia deducendo transmitteret, quatenus nostro interventu patrem placabiliorem invenire valeret exiguitatem humilitatis meae domnus rex illuc in suum venire servitium jusserat. Quo mox ut veni, mihi litteras vestras legendas donavit: in quibus licet pro sua dignatione sublimitas vestra humilitatem meam sine ulla meriti praerogativa benigne tractaverit, et a mea insipientia sapientiae vestrae scripta supra id quod scio atque intelligo, non tamen absque subinducto cauterio, laudare dignata fuerit: tamen eis videor mihi videre vobis multiloquium meum increscere. Unde dignetur sanctitas vestra dignanter suscipere, quod beatus Augustinus de suo multiloquio Domino dominorum audaciter non dubitavit dicere, cum se inde apud eum voluit excusabilem reddere, inter alia scribens: Loqui multum non est nimium, si tamen est necessarium.

« Qua de re, sanctissime domine et Pater reverendissime, aequanimiter sustinete modicum quid insipientiae meae, sed et supportate me, si adhuc quiddam de Rothadi causa vobis tam sufficienter notissima, quasi repetens scribo, cum quo quia vobis placet (cui cuncta bona placent) mittimus vicarios nostros, non ut accusatores ad confligendum, sed ut a Rothado, atque a vicinis nostris, qui causam pleniter ac veraciter aut nesciunt, aut scire non volunt, accusati, quod non in contemptum sedis apostolicae appellantem Rothadum secundum Sardicenses canones (4, 6) sedem apostolicam: sed eum qui ad electorum judicium de certis capitulis provocavit, juxta Carthaginenses et Africanos canones, ac decreta beati Gregorii regulariter judicavimus vestrae summae auctoritati humiliter intimandum. Absit enim a nobis, ut privilegium primae et summae sedis sanctae Romanae Ecclesiae pontificis pro sic parvo pendamus, ut controversias et jurgia tam superioris, quam etiam inferioris ordinis, quae Niceni et caeteri sacrorum conciliorum canones, et Innocentii, atque aliorum sanctae Romanae sedis pontificum decreta in synodis provincialibus a metropolitanis praecipiunt terminari, ad vestram summam auctoritatem fatigandam ducamus. At si forte de episcopis causa nata fuerit, unde certa et expressa in sacris regulis non habeamus judicia, et ob id in, provinciali, vel in comprovinciali nequeat examine diffiniri, ad divinum oraculum, id est ad apostolicam sedem nobis inde est recurrendum. Si etiam de majoribus causis a provinciali episcopo ad electorum judicium non fuerit provocatum, et in aliqua causa idem episcopus fuerit judicatus, id est a gradu suo in comprovinciali synodo dejectus, et putat se bonam causam habere, et appellaverit qui dejectus est, et confugerit ad episcopum Romanae Ecclesiae, et voluerit se audiri, si justum putaverit ut renovetur examen, scribendum est ab his, qui causam examinarunt post judicium episcopale, eidem summo pontifici, et ad illius dispositionem secundum septimum Sardicensis concilii capitulum renovabitur examen. Nam de metropolitano per sacras regulas constituto, qui ex antiqua consuetudine ab apostolica sede pallium accipit, sicut Leo ad Anastasium, quod et Nicaenum concilium innuit, et caeteri Romanae sedis pontifices in decretis suis ex sacris canonibus monstrant, sedis ipsius pontificis etiam ante judicium est sententia praestolanda. Is enim est, qui secundum Ezechielem prophetam moratur in gazophylacio quod respicit viam meridianam, et excubat in custodiis templi. Et nos metropolitani ad comparationem illius sumus, qui in ministerio altaris, quod est ante faciem templi, in quo carnes incenduntur, servimus, et controversias carnalium in synodis provincialibus laborantes dirimimus, et de majoribus ac majorum causis ad examen summae sedis pontificis, post judicium referre curamus. Homines enim sub illius potestate, sub nobis commilitones habemus et dicimus huic vade, et vadit, et alii veni, et venit. « Quoniam, ut Leo dicit, et inter beatissimos apostolos in similitudine honoris fuit quaedam discretio potestatis, et cum omnium par esset electio, uni tamen datum est ut caeteris praeemineret. De qua forma episcoporum quoque est orta distinctio, et magna ordinatione provisum, ne omnes sibi omnia vindicarent, sed essent in singulis provinciis singuli, quorum inter fratres haberetur prima sententia, et per quos ad quam beati Petri sedem universalis Ecclesiae cura conflueret, et nihil usquam a suo capite dissideret. Qui ergo scit se quibusdam praepositum, non moleste ferre debet aliquem sibi esse praelatum: sed obedientiam quam exigit, etiam ipse dependat. » Quam Rothadus a suis exigere magis, quam sacris regulis sategit dependere (cum etiam sancti angeli in coelo legantur suis potioribus obedire) et ideo ad hoc pervenit ut dejici promeruerit. Quem per plures annos et beneficiis impensis, et monitis atque obsecrationibus, per me et per coepiscopos, ac per quoscunque familiares potui, ad obediendum sacris regulis commonere curavi. Multoties etiam et per litteras metropolitanas et ex apostolicae sedis auctoritate minas ei inculcare curavi, et ex lectione catholicorum, quam graviter offendebat, ei ostendere studui. Ad quae respondebat, quia nihil aliud facere sciebam, nisi ei meos libellos tota die ostendere. Unde a multis et frequentissime redargutus fui, cur incorrigibilem et ministerio sacro inutilem, tandiu scienter contra Dei voluntatem et sacram auctoritatem portarem. Ego vero quamvis saepissime et regem, et coepiscopos ac vicinos suos, atque etiam me multo saepius, quasi ex studio ad iracundiam provocare satageret, licet non posset, sciens periculosissimum esse in sacerdote perturbatam et praecipitem iram praecipitemque proferre sententiam, et persecutionum supplere saevitiam, dissimilitudines morum contumacias inobedientium, et malignarum tela linguarum, diu illum, non sine timore de periculo animarum sibi commissarum, portavi, et cum amplius portare non debui, ad plurimorum episcoporum consilium, ut vel eos audiret, illum deduxi. Quorum non audire consilium, sed adversum me postulare judicium maluit. Ad cujus petitionem, ut ei satisfacerem, ut vel sic erubesceret, et a coepta se stultitia revocaret, judicio me devinxi, velut jam vestrae sanctitati plenius aliis litteris intimavi et replicare me pro vestrae auctoritatis satisfactione cogit necessitas: ut cognoscatis quoniam nihil in eum egi animo inimico, sed zelo divino, quantum in conscientia mea perspicere valeo. Sed et domno regi, ac episcopis regni ejus, et quamplurimis, tam ecclesiasticis quam saecularibus viris, haec sunt nota quae dico. Post depositionem autem illius, obtinui ut unam abbatiam valde bonam ei domnus rex et episcopi consentirent: et omnes nos illi sicut patri, de nostris impendiis serviremus, quatenus qui in deliciis vitam semper duxerat, non frangeretur, tantum ut seditiosus et molestus Ecclesiae, cui praefuerat, esse non decertaret. Quod primum quidem acquievit, sed, ut dicunt qui hoc se scire testantur, quidam episcoporum regni Lotharii zelo amaro contra nos ducti, quia illorum consiliis de Waldrada non acquievimus, et etiam aliqui de Germania, ut quidam dicunt, ad Ludovici sui regis suasionem, quoniam cum eo non feci sicut Rothadus, in fratris sui de regno expulsione, persuaserunt eidem Rothado, ut non se a seditione movenda concrederet: et ipsi apud vos obtinerent, ut restitueretur. Nunc autem, sicut jussistis, ad vestram praesentiam et dispositionem illum perduci, apud domnum nostrum regem filium vestrum obtinuimus, credentes quia quod Domino inde placabilius erit, cordi vestro inspirare dignabitur.

« De quo, quia benignissima dignatio vestra mihi servo vestro per Luidonem dignata est scribere, ut juncto mihi integro collegio fratrum, secundum modum ibidem descriptum, vestra apostolica censura fretus, studerem illam pristino redintegrare decenter officio. Sciat reverendissima et amantissime colenda dulcissima vestra paternitas, hoc me agere nequivisse, pro his qui continentur in subditis: videlicet quia cum litteris ad vestram auctoritatem deferendis idem Rothadus jam commissus erat eis, qui ad vestram praesentiam illum deducerent, et mihi non erat possibile integrum fratrum collegium convocare; quoniam, ut supra scripsi, a dioecesi nostra longius eram remotus, in filii vestri regis nostri servitio. Et quoniam sine illorum judicio, qui in ejus depositione fuerant, et quibus inde scripsistis, restitui regulariter non valebat, et episcopi aliarum provinciarum, per meam convocationem, in multis occupati, congregari non poterant. Sed et coepiscopi Remorum provinciae, ab ipsa synodo, in qua epistolam sanctitatis vestrae audivimus, causa resistendi Nortmannis ad suas sedes festinare maturaverunt. Pauci etiam numero episcopi, qui mecum in filii vestri regis nostri erant obsequio, cum eis benignitatis vestrae commendationem de Rothado relegi, responderunt non se scire talem vitam atque intelligentiam, taleque studium sacri ministerii in eo fuisse, ut in hoc se miscere auderent: praesertim cum is, qui antea aliquam reverentiam de dejectione sua habebat, et semper inobediens et sacris regulis et regiae dignitati, et metropolitano privilegio fuerat, nunc effrenatius ad multorum malum exemplum, et plurimorum benevolentium scandalum desaevire, et negligentius atque perniciosius vivere, voluntatibus suis serviens, cum libertate deberet.
« De eo autem quod benignitas animi vestri, pensans non belluinum, sed humanum hominis animum, scripsit dicens: Fortasse cognoscet delictum suum, et sua sponte in judicio, quo judicatus est, perseverare deliget. Quod si fecerit, apud regem Karolum, dilectissimum videlicet filium vestrum agendum est, ut liberalitate sua eidem congrua beneficia, quibus sufficienter cum suis sustentari, ac honorifice degere possit, benigno mentis largiatur affectu: sciat dignatio vestra, non illum esse hujusmodi temperantiae. Nam ab eo quod coepit nunquam potuit revocari. Quae etiam ego famulus vestrae dominationis, meditatus sum cum corde meo, et conferens cum fidelissimo filio vestro domno meo rege glorioso, in hac causa providi, vestrae sapientissimae auctoritati scribere dignum duxi: id est, quia licet fretus vestrae auctoritatis litteris per Luidonem meae exiguitati directis, quarum mentionem fecistis in epistola quam filio vestro domno nostro regi misistis, quasque illi relegi, apud eum obtinere possem, ut missis suis, qui Rothadum ad vestram deducendum praesentiam susceperunt, mandaret, quatenus ab arripiendo Romam itinere exspectarent, donec opportunum tempus episcopos regionum nostrarum convocandi adveniret; quia non erat ratio, ut aliis notificaretur, cur Rothadi transmissio tardaretur, antequam episcopis vestrae auctoritatis epistola legeretur: poterat fieri, ut qui me divina clementia et sua benignitate et amoris devotione colunt, et aliquid aestimant esse, cum nihil sim, cognoscentes meo obtentu id accidisse, in me scandalum paterentur, quasi contemni aut negligi facerem vestram commendationem, qui intra constitutos a vobis dies in epistola per Odonem episcopum missa, ad obediendum vestram accelerari fecerim, quantum potui, jussionem. Et si quando in unum convenirent episcopi, qui sciunt, et me una cum eis scire norunt Rothadi negligentiam, et diutinam in sacro ministerio inutilitatem, de ejus restitutione alloquerer, omnes me exsufflarent, et amentem penitus judicarent; sic etiamsi Rothado, ut se concrederet (quod non suae salutis intuitu faciet) beneficia nos impetraturos promitteremus: quoniam pene omnes in istis provinciis sciunt, quia secundum Carthaginenses et Africanos canones (63, 88, 89, 94), et decreta beati Gregorii, electorum se commisit judicio; et amplius quam quingenti interfuerunt diversi ordinis viri, videntes quando calix aureus cum gemmis a caupone et tabernaria per missum regis de illius pignore sumptus, ac delatus fuit in synodum, et scientes coronas argenteas a Judaeo, cui illas dederat, resumptas, et facultates ecclesiasticas ab eo suppressas, et latenter commendatas, indeque receptas et Ecclesiae redditas, et vascula argentea, quae non pauci ponderis a longo tempore in ecclesias pependerunt. Sed et alia quae sui decessores ac praedecessores, caeterique fideles, pro remedio animae suae eidem Ecclesiae obtulerunt, ab eo sine consensu metropolitani ac coepiscoporum, et sine oeconomi, ac presbyterorum et diaconorum suae ecclesiae assensu pro libitu suo donata. Cum etiam beatus Gregorius multoties in epistolis suis ex sacris canonibus scribat: quaecunque episcopus post ordinationem episcopatus acquisierit, omnia esse Ecclesiae in qua exstitit ordinatus. Unde constat, quia nec ipse sine oeconomo et conscientia clericorum illa debeat dispensare. Sed et omnes urbis incolae ac populi, qui cum rege ac episcopis ad synodum convenerunt, et ut revera ad spectaculum currentes, cum viderunt usque ad ostium synodi venientem, et inde ut maniaticum redeuntem, quique sciunt quantam benignitatem regis et fratrum spernens, qualiter de certis capitulis, unde sacri canones expressa decreverunt judicia, judicatus, lacrymantibus rege et episcopis, durior saxo recesserit, putarent nos, qui eum secundum sacros canones sicut eos intelleximus, judicavimus, et postea, ut ipsi praecipiunt canones, per coepiscopum nostrum, qui eidem judicio interfuit, prius judicium nostrum, de eo referre, et nunc illum ipsum cum nostris litteris atque vicariis, sicut, jussistis, ad apostolicam sedem, quae paternos canones servandus confirmat, et confirmatos ac observandos sua observatione demonstrat, dirigere procuravimus, de vestrae auctoritatis justitia et aequitatis libramine dubitare: et ideo ut se concrederet locarium ei promittere, sicque nos ut insanos merito denotarent, cum etiam si fieri posset (quod ab illa prima et sancta sede ac summo apostolatu vestro fiendum non creditur) ut talis a vobis cognitus, restitutus in ordine nominetur, nulla de caetero nobis conscientia de sibi a vobis commissis animabus esset periculum. Et cum omnes in istis regionibus sciant, quam negligens et contemptor sacrorum canonum, et quandiu, quamque patienter atque benigne fuerit toleratus, et a quam invitis, (quia se corrigere noluit, secundum sacras regulas, sicut eas intelleximus) fuerat judicatus, nullam habere possemus verecundiam de restitutione illius: si foret facta a vestri summi pontificatus potestate. Quia omnes senes cum junioribus scimus, nostras Ecclesias subditas esse Romanae Ecclesiae, et nos episcopos in primatu beati Petri subjectos esse Romano pontifici, et ob id salva fide, quae in illa Ecclesia semper viguit, et Domino cooperante florebit, nobis est vestrae apostolicae auctoritati obediendum. Nobis quippe cum aliis quibusque scriptum est, quia Jesus erat subditus parentibus suis. Nobisque item scriptum est: Obedite praepositis vestris, et subjacete eis. Et nil per contentionem, neque, per inanem gloriam. Et si quis vult contentiosus esse, nos talem consuetudinem non habemus, neque Ecclesia Dei. Propterea locutus cum fidelissimo filio vestro, domno meo rege glorioso, illi replicavi, quod saepe inculcavi, quodque libentissime accepit, et adimplere cupit, quia sicut Domini est terra et plenitudo ejus, orbis terrarum et universi qui habitant in eo,: et ipsius est regnum, et cui voluerit dabit illud: ita ipse supra fundamentum apostolicae petrae suam fundavit Ecclesiam, quam et ante passionem, et post resurrectionem suam speciali cura et singulari privilegio beato Petro, et in illo suis commisit vicariis: cujus sedem, suaeque sedis pontificem qui honorat, illum honorat qui dixit: Qui accipit si quem misero, me accipit. Et ab ipso honorabitur dicente: Honorantes me honorificabo, et qui contemnunt me erunt ignobiles. Idcirco quia multi sciunt, qualiter se Rothadi reclamatio habeat, et quidam inde aliter, dicunt, et omnes generaliter sciunt, quoniam vestra auctoritas illum cum nostris vicariis ad suum praecepit destinari judicium, dignum et justum est, ut quemcunque episcopum Romanus pontifex ad se Romam venire mandaverit, si infirmitas, vel gravior quemcunque necessitas vel impossibilitas, sicut sacri praefigunt canones, cum non detinuerit, ad illum venire studeat, multo magis etiam is, quem pro tali querela ad se quocunque modo clamantem praesentiae suae judicat exhibendum. Et quicunque viderit vel audierit, quod rex et episcopi apostolicae sedis summum pontificem prompte obaudiunt, et honorant, promptius et humilius eis subjecti sui obedient. Nam ut beatus Gregorius dicit: Sicut languente capite subjecta membra in cassum vigent; ita gloria et honore coronato, id est honorificato ac decorato capite, subjecta membra ejus honore atque decore fulgebunt. Et Rothado in nullo poterat melius satisfieri, quam si ad vestram pergeret praesentiam, et ei tantorum subscriptionibus episcoporum, qui Deo et vobis mentiri nolunt et allegationibus tot vicariorum eorumdem episcoporum fuerit, illum bonam causam nequaquam habere, ostensum.

« Quamobrem sibi ipsi, et non vobis reputare debebit, quia sine bona causa se et multos alios fatigavit. Unde illum vestra discretissima pietas, quae compassionem proximo, et rectitudinem debere vitiis novit, suis apostolicis litteris sufficienter praemonuit. Quique inter alias secordias tantae duritiae dignoscitur, ut cum multoties sine ullo respectu timoris vel amoris divini, et absque ulla humana verecundia, per tot annos et in tantis causis, toties sacris canonibus, et decretis sanctae sedis Romanae pontificum, et suae metropolis privilegio, ac synodalibus judiciis resultaverit, et per tantos annos, atque a tantis pertoleratus a sua stultitia se revocare contempserit, a rege et episcopis multipliciter obsecratus, in hoc adduci non potuit, ut sacris canonibus et decretis sanctae sedis Romanae pontificum, et secundum ea suae metropolis privilegio de caetero se obediturum subscriberet (quoniam sine horum observatione nemo nostrum potest esse episcopus) et sic pace fraterna in omnibus potiretur. Postea autem sua sponte in libello suae professionis, per quem ad electorum judicium provocavit, haec se observasse impudenter, quia scientibus cunctis mendaciter, synodo misit, et sic ad judicium provocavit, quae se servaturum ne judicaretur, subscribere detrectavit. Quod ideo, sicut postea nobis dixerunt, qui ab ipso audierunt, subscribere noluit, quod et nos percepimus, ne vinceretur: sed si in nostra rex et episcopi permaneremus sententia, Romam iret antequam vinceretur, et quando illuc veniret, his per vestram jussionem, cum a vobis foret nobis nolentibus absolutus, subscriberet. Non intelligens, imo intelligere non valens (ex caecavit enim eum malitia sua) vestram auctoritatem sapientissime intelligere, quare Dominus de coelo alloquens Paulum et dicenti: Quid me jubes, Domine facere? non omnia quae agenda erant exposuit: sed ad Ananiam, a quo agenda auditurus et accepturus erat, illum direxit. Sic et angelus Cornelium, postquam illum exauditum esse denuntiavit, ad Petri doctrinam atque obedientiam misit. Quem licet ante baptismum sancto, ut ita dicamus, Spiritu baptizatum, beatus Petrus illius baptismate, qui baptizat in Spiritu sancto, et in quo credentium corda fide purificantur, baptizari praecepit. Unde facta quaestione contra eum etiam a minoribus suis, tamen fidelibus, cur ad gentes intraverit, isdem apostolorum princeps summorum gratia donorum repletus et innumerabilium miraculorum potestate suffultus, querelae non ex potestate, sed ex ratione respondit, causamque per ordinem ea mansuetudine exposuit, qua humilitate praefato Cornelio se adorare volenti dixit: Vide ne feceris. Nam et ego ipse homo sum, sicut et tu. Si enim in querela fidelium, ut Gregorius dicit, aliquid de sua potestate diceret, profecto doctor mansuetudinis non fuisset. Humili ergo eos ratione placavit, atque in causa reprehensionis suae humiliter rationem reddidit, et etiam testes adhibuit, dicens: Venerunt autem mecum et sex fratres isti. Cujus humilem auctoritatem, et mansuetissimam potestatem, et rectissimam praedicationem dicentis: Non dominantes in clero, sed forma facti gregi, secutus B. Gelasius in decretis suis ad omnes episcopos, de institutis ecclesiasticis dicit: Cumque nobis contra salutarium reverentiam regularium cupiamus temere nihil licere: et cum sedes apostolica super his omnibus, favente Domino, quae paternis canonibus sunt praefixa, pio, devotoque studeat tenere proposito, satis indignum est, quemquam vel pontificum, vel ordinum subsequentium, hanc observantiam refutare, quam B. Petri sedem, et sequi videat et docere: satisque conveniens sit ut corpus Ecclesiae in hac sibimet observatione concordet, quam illi vigere conspiciet, ubi Dominus Ecclesiae totius posuit principatum. De Barnaba quoque et Saulo dicente veraciter, Paulus apostolus non ab hominibus, neque per hominem, sed per Jesum Christum et Dominum Patrem. Qui postquam diutius fruiti sunt apostolorum consortio, non ipsis apostolis, sed juxta fidem sacrae historiae, ministrantibus Domino prophetis et doctoribus qui erant Antiochiae, dixit Spiritus sanctus: Separate mihi Barnabam et Saulum in opus ministerii, ad quod assumpsi eos. Tunc jejunantes et orantes, imponentesque eis manus, dimiserunt illos. Et ipsi quidem missi a Spiritu sancto abierunt vocati apostoli, et in sequenti anno, id est 14 post passionem Domini, licet qui operatus est Petro in apostolatum circumcisionis, operatus sit et Paulo inter gentes, tamen juxta condictum Jacobi, Cephae et Joannis, gentium magisterium una cum Barnaba Paulus accepit. Idem quoque Paulus apud Corinthios negligentibus rectoribus de incestuoso scripsit: Congregatis vobis, et meo spiritu, traditum hujusmodi interitum carnis, Satanae, ut spiritus salvus sit in die Domini. Ipsi enim Corinthiorum rectores illum tradiderunt in interitum carnis Satanae, et Paulus cognito ejus opere, sua auctoritate cum illis: et comperta ejus poenitentia, ipsi eum restituerunt, et Paulus sua auctoritate cum illis: Cui inquiens, aliquid donastis, et ego. Nam et ego si quid donavi propter vos in persona Christi. Hinc beatus Gregorius: A bono, inquit, vestro non dissentio. Meum sit quod ipsi fecistis. Cui velut si dicere praesumamus, quare ita caute discipulis te copulas? quare vel te illorum, vel illos tuis actionibus tam sollicita mente conformas? ut non circumveniamur, inquit, a Satana: non enim ignoramus cogitationes ejus id est, ne hoc quod bene mens inchoat ipse in malitiae finem vertat. Et Innocentius: Haec ad Corinthios apostolica est declarata benignitas, ut in uno spiritu ductam ac reductam sententiam boni semper indifferenter sequantur.
« Et Leo ex Apostolo: « Nemo quod suum est quaerat, sed quod alterius, et unusquisque proximo suo placeat in bono ad aedificationem. Non enim poterit unitatis nostrae firma esse compago, nisi nos ad inseparabilem soliditatem vinculum charitatis astrinxerit. Quoniam sicut in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eumdem actum habent: ita multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra. Connexio totius corporis unam sanitatem, unam pulchritudinem facit. Et haec quidem connexio totius corporis unanimitatem requirit, sed praecipue exigit concordiam sacerdotum. Quibus etsi ordo est generalis, non tamen communis est dignitas omnibus. » Haec autem, servata altiori intelligentia, circa supra dictos sunt acta, et a praedictis docta, ut cognoscatur qualiter minores potioribus debeant obedire, et potiores minoribus providere, et ordo a Deo dispositus ab omnibus, et in omnibus valcat conservari. Unde summus Ecclesiae pastor docet: Si quis ministrat, tanquam ex virtute quam administrat Deus, ut in omnibus honorificetur Deus, qui servis suis commisit negotia sua, et unicuique secundum propriam virtutem ; sicut et de Spiritu sancto scriptum est, quod dona dividit singulis prout vult. Et hinc juxta Sardicense concilium: summus primae et sanctae sedis Romanae pontifex, pro examinis renovatione ad se reclamantis et confugientis cum sua clamatione dejecti provincialis episcopi, non statim singularitate privilegii, et auctoritatis suae restituit; sed remittens cum ad provinciam, ubi causa patrata fuerat, et in qua juxta Carthaginenses canones, et jura legis Romanae, causa potest diligenter inquiri, et quod non sit difficile testes producere, veritas inveniri; aut finitimis episcopis dignatur scribere, aut e latere suo mittit, qui habentes ejus auctoritatem praesentes cum episcopis judicent, et diligenter causam inquisitam diffiniant; aut dignatur credere episcopos sufficere, ut negotio terminum possint imponere. Et Innocentius: « Si quae causae vel contentiones inter clericos tam superioris ordinis, quam etiam inferioris fuerint exortae, congregatis secundum synodum Nicaenam ejusdem provinciae episcopis jurgium praecipit terminari. Et Bonifacius de Maximo scribit, ut ad provinciam venire cogatur, et illic se constituto praesentare judicio, et quidquid de illo duxerint provinciae episcopi decernendum, cum ad eum relatum foret, sua firmaretur auctoritate: quatenus, ut idem ad Hilarium scribit, metropolitani sui unaquaeque provincia in omnibus rebus ordinationem semper exspectet, sicut scriptum est in Nicaeno concilio, ut sicut apud Alexandriam, quia et urbis Romae episcopo parilis mos est. Similiter et apud Antiochiam, caeterasque provincias, suis privilegia serventur Ecclesiis. » « Unde bene placuit annis singulis per unamquamque provinciam bis in anno concilia celebrari, ut communiter omnibus simul episcopis congregatis provinciae, discutiantur hujusmodi quaestiones. »
« Et haec dico, non, quod absit, praejudicans summae sedis apostolicae, et sancti apostolatus vestri in aliquo potestatem, cui in omnibus sum, sicut rectum est, obedire paratus. Sed quia summae auctoritati vestrae obsequium praestare me puto, cum ea quae sentio, aut ad probationem, aut ad correctionem humiliter sapientiae vestri magisterii pando; et Rothadi mores vobis intimare procuro, ne mea negligentia, qui eos novi, vos lateant, quatenus certius quod vobis placuerit de illo vera auctoritas decernere valeat. Quem si nunc in dispositione judicium vestrum manere decreverit, scimus de benignitate et modestia ac pietate filii vestri domni nostri Karoli, quoniam quidquid de illo praefato filio vestro praeceperitis, et rationabiliter poterit adimplere, sine ulla retractatione obediet. Sed et coepiscopi nostri de Ecclesiarum suarum stipendiis abundantissime illi impendent. Mea etiam exiguitas, sicut nunquam ad retributionem mali propter contemptus et contumelias ab illo mihi illatas pervenire volui; ita quidquid benignitatis potero, libentissime abundantius etiam, quam unquam fecerim, impendere procurabo. Si vero sine ulla satisfactione tam diutini contemptus sacrorum canonum, et sedis apostolicae decretorum, ac suae metropolis privilegii, atque synodalium judiciorum, quibus nec obedire, nec se obediturum de caetero profiteri vel subscribere voluit, et absque professione, vel suscriptione suae correctionis et obedientiae, coram fratribus suis, quorum multoties regularia spreverat monita, cum inde pluraliter in Leonis et Gregorii epistolis relegatur. Si etiam, ut illa praetereamus quae ob sacerdotii verecundiam et opprobrium saecularium, sequentes Africanum concilium, nec ad nominationem in synodum deduci permisimus, parvipensis et sine aliqua correctione dimissis eis capitulis, auctoritati vestrae sub fidei astipulatione directis, pro quibus fuerat judicatus ab episcopis, ad quorum judicium provocaverat, secundum expressa sacrorum canonum et apostolicae sedis decreta, Coelestino dicente: « Quae enim a nobis res digna servabitur, si decretalium norma constitutorum pro aliquorum libitu licentia populis permissa, frangatur? » Mox vestrae potestati placuerit illum restituere, ut primae sedis et matris ac magistrae omnium Ecclesiarum pontificis, cunctorumque episcoporum patris atque magistri regulare judicium ferre convenit, aequo animo feram. Credo tamen diligentissimam discretionem vestram provisuram contemptum ac contumaciam subjectorum erga praelatos suos, et libertatem impune delinquendi contra canones sacros, quae hinc in nostris regionibus poterunt (ut quibusdam videtur) noxias vires accipere: praesertim cum sapientissimae auctoritati vestrae constet esse notissimum, demonstrare Sardicense concilium in septimo suo capitulo: qualiter dejecti et ad se clamantis episcopi restitutionis, vel in depositione permansionis exsecutio, cum indemnitate simpliciter judicantium ab apostolica sede debeat celebrari. Quod et Innocentius, ac Bonifacius, verum Leo in decretis, et Gregorius evidentius in epistolis suis demonstrant, Carthaginensis concilii, imo apostolicae Sedis, quae in suis eidem praesedit vicariis decreta sequentes: « Videlicet a quibuscunque judicibus ecclesiasticis ad alios judices ecclesiasticos, ubi est major auctoritas, fuerit provocatum, non eis obsit, quorum fuerit soluta sententia, si convinci non potuerint, vel inimico animo judicasse, vel aliqua cupiditate aut gratia depravari. » Unde nobis et conscientia testimonium perhibet, et omnibus qui interfuerunt notum factum fuisse dignoscitur, quoniam illum servare quam judicare maluimus, si pro sacrorum canonum neglectu eorum judicio, per quos Spiritu sancto inspirante promulgati sunt, cum eo quem corrigere nequibamus, damnari pariter non timeremus. Et idcirco nullo inimico animo, nulla cupiditate aut gratia depravati, flentes illius incorrigibilem socordiam, et irrevocabilem pertinaciam, regularia in eum judicia exsecuti sumus, quae ab eo suspendere diutius non praesumpsimus.
« Vestra etiam et summa auctoritas in decernendo attendet Apostolum docentem, quia quorumdam peccata praecedentia sunt ad judicium, quorumdam etiam et subsequuntur. Quae, sicut beatus exponit Ambrosius, ac si posita in bilance, in judicio sunt examinanda, utrum bona opera amplius pensando remuneranda praecedant, et male facta minima misericorditer dimittenda demonstrent: an male facta amplius pensando praecedant, ut mereantur damnationis judicium, et bona paucula suffocent. Quia et nos pro modulo nostro non solum inutilitatem, verum et noxietatem in Rothado cum factis suis pensavimus: et velut ficulneam infructuosam, terram rationalem diutius inutiliter occupantem, et etiam post plura tempora, pluresque admonitiones, quasi cophinos pinguedinis sibi appositos non recipientem, sed sterilem permanentem, non sine dolore cordis succidendum providimus. Et cum haec ita se habeant, absque dubitatione confido, quia illud, quod in praefato Carthaginensis concilii capitulo sine ulla interpolatione subsequitur, decretum vestri moderaminis nequaquam praeteriet: Sane, inquit, si ex consensu partium electi fuerint judices, etiam a pauciore numero, quam constitutum est, non liceat provocari. Qui numerus constitutus in duodecimo superiori capitulo demonstratus, et consensus partium expetitus, in dijudicatione Rothadi constat fuisse completus. Quorum et si judicium pro quacunque causa forte rationabiliore, et adhuc nobis incognita, vestrae summae auctoritati, quam multa nobis occulta non transeunt, placuerit refragari, quia meum est mea vobis obediendo committere, et non judicia vestra discutere, sustinebo, et contra vestram regularem restitutionem, si forte in eo agenda visa fuerit (in qua vestra disponet auctoritas, qualiter idem victor, ut solet, et voti compos quae sunt episcopi de reliquo faciat) non recalcitrabo, ducens pro magno, si a diutinis et multis molestiis, quas ab illo et pro illo passus sum, jam tandem aliquando valeam respirare: et nunquam mihi contingat ulterius contra illius inquietudines inutiliter laborare. Et quod non solum ab ecclesiasticis personis, verum et multo magis etiam a saecularibus nostra judicia contemnuntur, et pro nihilo ducuntur, dicentibus eis, et ad medium devocantibus illa, quae mihi vestrae auctoritati non sunt ascribenda, ut non animum dulcedinis vestrae in aliquo moveam, quod summopere cavere desidero. Si qui in provincia nostra, quorum querela (illo restituto) ad vos valeat pervenire. majoribus causis de caetero quaedam commiserint, sicut de quibusdam rebus frequentius in istis, quam retroactis temporibus committuntur, ne a Deo damner silentio, eos commonere studebo, et si corrigere se voluerint congaudebo. Sin autem, ad vestrum eos judicium provocabo. Qui si ire voluerint, vestra sancta sapientia quid inde melius viderit, decernere procurabit. Si autem ire noluerint, facient quod sibi utile judicaverint. Me utinam hinc a divina damnatione sententia sancti Ambrosii liberet, qua dicit: Si, inquiens, quis potestatem non habet, quam scit reum abjicere, aut probare non valet, immunis est. Sicque ut puto, quia in multis occupatus, et itineris longitudine atque in soliditate obstrictus de omnibus, antequam insolentium querela ad vos perveniat, ad apostolicam sedem referre non valeo, infirmitate gravatus, et (gratias Deo) termino jam vicinus, potero praecavere, ne a quocunque sanctitatis vestrae animus erga me moveatur, ut aliqua mihi excommunicatio intentetur. Et licet noverim secundum Apostoli Evangelium, redditurum Dominum unicuique secundum opera ejus, testimonium reddente illis conscientia, et inter se invicem cogitationum accusantium, aut etiam defendentium, in die qua judicabit occulta hominum. Et ut Leo dicit: Si quid per servitutem nostram, videlicet sacerdotalem, bono ordine et gratulando impletur affectu, non ambigamus per Spiritum sanctum nobis fuisse donatum; et quod secus fuerit, ratum esse non poterit: modis omnibus, quantum ipse donaverit, a quo est omne datum optimum et omne donum perfectum, providere studebo, ne a communione sedis apostolicae (quod absit) quolibet modo extorrem me ultimus dies, qui mihi incertus est, et subito venire potest, inveniat. Erit enim, quamvis tardius quam necesse sit, quoniam ego gravis peccator, gravi carcere corporis diu inclusus teneor, merito in multis afflictus, providentissimo Domino providente, et tempus, et persona in Remorum Ecclesia, quando, et in qua ab apostolica auctoritate privilegium integratum sibi ex antiqua consuetudine collatum et conservatum habebitur: quae nunquam, excepto Romano pontifice, primatem habuit, nisi quandiu ejecto sine ullo crimine ab ea suo pontifice, violentia tyranni Milonis, tempore Karoli principis pastore vacans, Bonifacio apostolicae sedis legato, aliquandiu, sicut et Ecclesia Treverensis, commissa fuit. Inter quas, Remensem scilicet et Treverensem Ecclesiam (has enim duas tantum provincias Belgica regio habet) haec semper distinctio fuit, sicut in ecclesiasticis monumentis invenimus, et vetustissimam consuetudinem semper obtinuisse comperimus, ut isdem episcopus non loci, sed dignitate ordinis prior secundum sacras regulas haberetur, qui foret in qualibet istarum Ecclesiarum metropoli antea ordinatus. Mihi vero necesse erit, me taliter gerere, ne toties auctoritatis vestrae epistolas excommunicationes intentantes et objurgationes, quas raro et magna necessitate fiendas in apostolorum virorum litteris legimus, ferentes de reliquo accipiam, sicut istis temporibus, peccatis meis merentibus frequenter accepi. Quod si sanctitati vestrae placuerit, non vobis opus agere in postmodum erit, donec apostolica vestra jussio me inobedientem in aliquo contra regulas sacras per contemptum, quod absit, invenerit. Qui enim quare Dominus in Evangelio centurionis fidem (sub. laudaverit, vel quid simile), dicentis: Dic verbo et sanabitur puer meus, intelligit quam operatorium sit episcopi, imo sicut in Paulo in se loquentis Christi, quanto magis pontificis apostolicae sedis verbum, et quam obedienda sit ipsius praeceptio, etiam sine ulla adjurationis adjectione, cognoscit. Quod et scientibus inculcare, et nescientibus intimare, sapientibus et insipientibus debitores debemus episcopi. Quibus si de reliquo verba iniquorum praevaluerint adversum nos, sicut jactitant proferentes, non erit necesse de provincialibus synodis, in quibus hactenus laboravimus, magnopere laborare: quippe quoniam erit et lex et spes sibi quisque. Quod quidem vestra humilitati nostrae scripsit sublimitas, primo vos commotos esse ad Rothadi causam inquirendam, cura, qua pro universis fratribus vestris constringimini, cum debita reverentia gratanter accepi: intelligens quia in numero fratrum nos qualescunque metropolitani computari debemus. Ea propter sicut vestrae discretioni providendum est, ne subjecti episcopi a metropolitanis irregulariter condemnentur: ita nihilominus providendum est ut metropolitani a subjectis episcopis non irregulariter contemnantur. Deinde quod perspectissime scripsistis secundo, quoniam sedem apostolicam Rothadus noscitur appellasse, et ne videamini Ecclesiae vestrae privilegiorum detrimenta diebus vestris aequanimiter tolerare: et hoc nihilominus a nobis, et ab omnibus est rectissime suscipiendum, et solertissime conservandum. Quod et ego pro modulo meo servandum esse volui, et volo, et favente Domino in hac devotione manebo, sciens privilegium metropolitanae sedis Remorum, (cui me divina dignatio servire disposuit) in summo privilegio sanctae sedis Romanae manere, et privilegium esse sedis Romanae, si sua auctoritate privilegium sibi subjectae sedis fecerit vigere, et studuerit confirmare. De eo vero quod tertio loco ad medium devocastis, scribere aliud nihil praesumpsi, nisi quia causa Rothadi a causis illorum, de quibus scripsistis, est pene in cunctis dissimilis.

De eo quod tandem apostolica vestra benignitas indignitati meae scribere est dignata, ut haec vobiscum cogitem, et quod de Rothado decernitis approbem, et non ad mei injuriam id vos egisse aliquantulum autumem, quantum valeo totis medullis cordis, cum omni supplicatione et debita ac submissa humilitate immensas gratiarum actiones sancto apostolatui vestro rependo, cum omni sinceritate animi rescribens, quia sicut mihi scribere dignati estis, ita per omnia credo. Et quia privilegium vestri summi pontificatus, ut condecet, et omnes desideramus, evindicatum habetis, quod nemo nostrum contradixerat in deductione Rothadi, sicuti praecepistis ad vestram praesentiam: ut perdonare dignati estis, videre desidero, et visurum me esse confido; quia non aliud, nisi ut supra monstravi, quod regulae sacrae praecipiunt, et mihi petendum et vobis concedendum est, postulo: videlicet, ut sic Rothado ab auctoritate vestra compassio exhibeatur, ut vigor ecclesiasticus non dissolvatur: et sic vigor ecclesiasticus conservetur, ut debita misericordia et necessaria sufficientia ei non denegetur: quatenus nec ipsius exemplo ad excedendum alii provocentur, ne quibus in istis regionibus longius ab apostolica sede remotis censurae ecclesiasticae moderatio est commissa, hinc (quod absit) conspiciant, unde aut negligentia aut dissolutione tepescant, vel terminos quos statuerunt patres, transgrediendi materiam se sumere posse dicant: quos sicut intelleximus, nos hactenus servasse putamus. Vos videbitis quid inde facto melius erit, et nobis in judicio vestro videndum est, quid Deus velit; quoniam injusta esse non poterunt divina judicia, quia a soliditate confessionis apostolicae petrae, adversus quam inferi portae, id est, suggestiones vel operationes pravae non praevalebunt, dictante justitia proferentur. Epistolam quam mihi auctoritas vestra, cum obtestatione praecepit Rothado dirigere, domnus noster rex, filius vester, mox ut ad cum venit, per abbatem suum Rothado direxit.

« Rodulfus quoque, ejusdem filii vestri domni nostri regis avunculus, III Idus nunc elapsi mensis Decembris ab Ludovico Germaniae rege revertens, cum valde vesperi a corte regis nostri ad mansiones nostras super fluvium Ligerim, secus confinium regni Aquitaniae festinaremus, misit ad me hominem suum, nomine Rodulfum, mandans quia praefatus rex Ludovicus quemdam hominem Rothadi, cum epistolis vestrae sanctitatis, manui, et fidei suae commisit: quatenus ita ad praesentiam domni nostri regis Karoli cum eisdem episcopis eum perduceret, ut nullum malum ei inferret. Est enim apud domnum nostrum regem idem homo accusatus, quod furatus sit res et thesaurum Ecclesiae, et post perjurium inde commissum, fuga lapsus, ad Ludovicum regem perrexerit. Unde idem Rodulfus petiit, ut ego illum inde apud domnum nostrum regem adjuvarem: ut quoniam praedictum hominem in sua fide acceperat, nullum malum haberet. Cui respondi, ut teneret ipsum hominem secum, ne interim ullum malum pateretur, donec ad cortem redirem, et quantum possem inde illum adjuvare curarem. Ipsum autem hominem nec tunc, nec postea vidi, nec quo abscesserit cum epistolis, audivi. Quae idcirco sanctitati vestrae scribere studui, ut si aliquis malivorum nostrorum (more suo) vobis quidquam sinistri ex hoc suggerere voluerit, quid inde verum sit cognoscatis, et erga me vestrum animum non moveatis.

« Rationem denique quam reddidi coram electis judicibus, de quibus per libellum provocationis ad electorum judicium fueram a Rothado impetitus, ipsi venerabiles episcopi vestrae auctoritati transmittunt. De gestis vero a Rothado post excommunicationem suam in provinciali synodo compilatis, quae per vicinos nostros ad vos in derogationem nostram pervenisse audivimus, episcopi Remorum provinciae per communes legatos nostros vestrae sanctitati, quae sciunt, intimare curarunt.

« Item post aliquanta de promotione ipsius domni Hincmari ad episcopatum, quae jam superius partim praenotata non curavimus hic iteranda. »

Denique praefato Ebone defuncto, Ecclesia, sed et parochia nostra, secundum consuetudinem quam ex antiquo habuit (etiam de his, quae in episcopatu usque ad obitum in eadem Ecclesia non permanserunt) ipsius nomen inter sacrosancta mysteria in episcoporum catalogo recitare pietatis gratia coepit, et hactenus facit. Quod ego ne scandalizarem devotos, quasi invidens saluti fraternae, maxime autem quiescentis in Domino animae, qui non pro exorbitatione a catholicae fidei sanitate anathematizatus, sed sua conscientia stimulante, primum a seipso, et postea a synodo, sed et apostolica sede damnatus exstitit, hoc prohibere sine apostolicae sedis auctoritate nequaquam praesumpsi, dicente beato Coelestino papa. Quia nefas est haec pati religiosas animas, quarum afflictione (quia membra nostra sunt) nos quoque convenit macerari. Nunc autem in epistolis sanctitatis vestrae, quas Engelwinus diaconus nobis attulit, invenimus, ut Teotgaudium et Guntarium in catalogo episcoporum non recipiamus. Et Antiochenum concilium praecepit: ut praemisimus, et melius ipsi scitis, de eo qui post damnationem juxta praecedentem consuetudinem, episcopale praesumit ministerium (quod Ebonem fecisse non dubium est), rescribere mihi dignetur apostolica vestra auctoritas, utrum eumdem Ebonem inter episcopos in sacris diptychis in ecclesia nostra nominare permittam, an, ne de caetero in episcoporum catalogo nominetur prohibere debeam; quatenus vestra auctoritate fultus, quid in nostra Ecclesia inde sit observandum, sine ambiguitate, decernentibus vobis demonstrem. »
 

CHAPITRE XIII.

De la cause de Rothade, évêque de Soissons, déposé.

 Quant aux lettres de votre Autorité que vous avez adressées par les mains de l'évêque Odon à tous les évêques du royaume de notre seigneur roi Charles, au sujet de Rothade et à la lecture desquelles vous m'ordonniez d'assister avec obéissance, je me suis rendu à l'assemblée pour les entendre, ainsi que votre Sainteté l'a prescrit à mon exiguïté et avec tous les vénérables évêques présents autant qu'il a été en moi, avant que le synode fût dissous, j'ai mis. tous mes soins a exécuter vos ordres relativement à Rothade dans la crainte qu'il ne survînt quelque retard à leur accomplissement, soit par quelque incursion des païens, soit par toute autre cause c'est ce que pourront faire pleinement connaître à votre Sainteté et les messagers du roi et les miens, et les lettres que vous recevrez mais par des incidents que les messagers eux-mêmes vous expliqueront, quoique j'eusse sur-le-champ donné mes lettres et choisi mes vicaires ils n'ont pu partir avec Rothade, et ont tardé il comparaitre devant vous plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Sur ces entrefaites, est arrivé de Rome Luidon, messager de notre seigneur roi, votre fils, lequel lui a remis des lettres de votre part en la ville d'Auxerre, où il m'avait appelé auprès de lui pour son service. Car son fils Charles, du même nom que lui, qui l'avait offense, ayant, d'après l'avis de quelques-uns, tardé à se présenter devant lui, et n'osant venir seul, avait fait prier son père, par messagers, de charger ma petitesse et quelques autres fidèles de le conduire et accompagner à la cour, afin que, par notre intervention, il pût trouver son père plus clément et plus favorable. Aussitôt que j'ai été arrivé le roi m'a donné vos lettres à lire. Quoique votre sublimité y traite mon humilité avec une bonté bien au dessus de mes mérites, et daigne louer ce que mon insipience a écrit à votre sapience, beaucoup au-delà de ce que je sais et puis croire, non toutefois sans nous effleurer adroitement de votre sage critique, il me semble que vous avez trouvé que nous nous laissions aller à quelque superfluité de langage. C'est pourquoi je supplie votre Sainteté qu'elle daigne agréer de notre part l'excuse que saint Augustin a osé donner au Seigneur des seigneurs, beaucoup parler n'est pas superflu, pourvu que cela soit nécessaire.

Supportez donc, très saint seigneur et très révérend Père, un peu de mon insipience; et souffrez-moi, si je me répète encore au sujet de Rothade, et si je viens de nouveau vous entretenir d'une cause qui vous est si bien connue. Puisque donc ainsi vous plaît (comme je sais que toutes choses bonnes vous plaisent), nous vous envoyons avec lui nos vicaires, non comme accusateurs pour contester et débattre, mais plutôt comme accusés par Rothade et de nos voisins qui ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître pleinement la vérité; nous avons voulu expliquer humblement à votre souveraine Autorité, que loin d'avoir, comme on nous accuse, jugé et condamné au mépris de vos droits en appelant le Saint-Siège, selon les canons du concile de Sardique, nous n'avons fait que juger canoniquement puisque avait requis, pour certains articles, la décision d'un nombre de juges choisis, nous conformant en ce point aux statuts des conciles d'Afrique et de Carthage, et aux décrets du bienheureux saint Grégoire. Car loin de nous la pensée de si peu de cas des privilèges du pontife, du premier et souverain Siège de l’église romaine, que nous voulions fatiguer votre suprême Autorité de tous les différends et les controverses, tant d’un ordre supérieur que d’un ordre inférieur, qui, d'après le concile de Nicée et d'autres sacrés conciles, d'après les décrets du pape Innocent et autres pontifes de l'église romaine doivent être réglés et terminés par les métropolitains dans les synodes provincial ; mais s'il s’élève au sujet des évêques quelque question dont nous ne trouvions pas la décision certaine et expresse dans les sacrés canons, et qui, par conséquent, ne se puisse discuter ni juger en synode provincial ou comprovincial ; c'est alors que nous devons recourir à l'oracle de Dieu, c'est-à-dire au Siège apostolique. De même si en cas majeur un évêque provincial n'en a point appelé à la décision de juges délégués, ou si jugé et condamné, c'est-à-dire déposé de son grade, il croit sa cause bonne, en appelle à l'évêque de Rome, et demande à être entendu devant lui, enfin s'il croit juste de faire réviser son procès, alors c'est un devoir pour ceux qui ont examiné la cause, après la sentence de l'évêque, d'écrire au souverain pontife, et que la cause soit rappelée de nouveau et remise a à sa décision, ainsi qu'il est ordonné par le septième chapitre du concile de Sardique. Quant au métropolitain canoniquement institué, et qui, selon l'antique coutume reçoit du Siège apostolique le pallium, il faut premièrement et avant tout jugement attendre la sentence du souverain pontife, ainsi que Léon l'a écrit dans son épître à Anastase, comme le veut le concile de Nicée, et comme le déclarent plusieurs autres papes en leurs décrets fondés sur les sacrés canons; car c'est vraiment l'évêque de Rome qui, selon la parole du prophète Ezéchiel a sa demeure dans la chambre qui regarde vers le midi, et c'est lui qui veille à la garde du temple. Pour nous, métropolitains, nous ne sommes, en comparaison de lui, que les ministres servants à l'autel qui est devant la face du temple, et sur lequel brûlent les chairs des sacrifices; aussi est-ce à nous de juger et terminer les différends des hommes charnels dans les synodes provinciaux, renvoyant la décision des causes majeures à l'évêque du premier et souverain Siège; car nous qui sommes sous sa puissance, nous en avons aussi d'autres sous nous, et nous disons à celui-ci : Va, et il va; et à celui-là : Viens, et il vient, parce que, comme le dit le pape Léon, même entre les apôtres, quoique tous égaux en honneur, il y a toujours eu quelque distinction de pouvoir; et quoi que tous fussent également élus, il a fallu que l'un d'entre eux eût la prééminence sur les autres d'où est née la distinction entre les évêques; et par une grande et sage disposition, il a été arrêté que tous ne s'attribueraient pas tout pouvoir, mais que dans chaque province il y aurait un évêque primat, dont les décisions prévaudraient entre ses frères et par l'intermédiaire duquel le gouvernement de l'Église universelle remonterait au Siège suprême et unique de saint Pierre, afin que jamais, et en aucune chose, l'Église ne se séparât de son chef. Donc, celui qui sait qu'il est le supérieur de plusieurs ne doit pas trouver mauvais d'avoir lui-même un supérieur; et c'est son devoir de rendre l'obéissance qu'il exige lui même. Or Rothade a fait autrement; il a mieux aimé se faire obéir des siens que d'obéir lui-même aux sacrés canons, quand les anges mêmes du ciel obéissent à leurs supérieurs; et par son obstination il a mérité d'être déposé. Pendant plusieurs années j'ai tout employé pour le ramener à la soumission, les bienfaits, les avertissements, les exhortations, soit par moi-même, soit par ses chorévêques, et par tous ceux que j'ai crus ses amis; je l'ai rappelé à l'observation des saints canons; plusieurs fois je l'ai menacé de toute l’autorité métropolitaine, et de celle du Saint-Siège, je me suis efforcé de lui montrer toute l'énormité de sa faute, par les leçons tirées des docteurs catholiques: et toute a la réponse que j'en ai pu obtenir, c'est que je ne savais faire autre chose que l'obséder tout le jour de mes lettres et de mes écrits. Aussi ai-je essuyé de plusieurs de fréquents reproches. On me blâmait de supporter si longtemps et sciemment, contre la volonté de Dieu et la sainte autorité de l'Église un homme incorrigible et inutile au ministère ecclésiastique. Cependant, quoiqu'il eût semblé prendre à tache de provoquer et d'irriter le roi, ses coévêques, tous ses voisins, et moi surtout, il n'a pu y parvenir; je savais qu'il n'y a rien de si dangereux pour un ministre du Seigneur que de se laisser entraînera la colère et à l'emportement, et de porter un jugement précipité je savais que la cruauté des persécutions n'est pas plus funeste à l'Église que les divisions, les dissemblances de mœurs, les luttes de désobéissance et les traits des langues malignes. Aussi l'ai-je supporté longtemps, non sans craindre pour le péril des âmes qui lui étaient confiées. Quand enfin il ne m'a plus été permis de le tolérer, je l'ai cité au tribunal d'un grand nombre d'évêques pour entendre leurs remontrances. Loin d'écouter leurs conseils, il a préféré requérir jugement contre moi. Pour le satisfaire, et en même temps pour le faire rougir et renoncer à sa folle obstination, je me suis soumis au jugement, comme je l'ai déjà exposé plus amplement dans d'autres lettres à votre Sainteté; mais je suis forcé de me répéter pour la satisfaction de votre Autorité, afin que vous connaissiez bien que je n'ai point agi contre lui par animosité, mais par un zèle pur et sincère, autant du moins que je peux lire au fond de ma conscience. D'ailleurs, tout ce que je vous dis est à la connaissance du roi notre seigneur, des évêques du royaume, et d'une foule de personnes, tant de l'ordre ecclésiastique que de l'ordre séculier. Après la déposition de Rothade, je lui ai fait accorder une bonne abbaye par le roi et les évêques, et tous nous étions disposés à pourvoir à ses besoins comme à ceux d'un père, car nous ne voulions pas qu'après avoir vécu dans toutes les délicatesses de la fortune, il eût à souffrir; nous n'avions d'autre vue que de l'empêcher d'agiter et de troubler l'église qui lui avait été confiée. Il se soumit d'abord, mais bientôt, comme disent ceux qui savent ce qui en est, quelques évêques du royaume de Lothaire, animés de ressentiment contre moi parce que dans l'affaire de Waldrade je n'ai point été d'accord avec eux et, comme disent encore plusieurs, quelques autres évêques de Germanie, à l'instigation de leur roi Louis, dont je n'ai point, ainsi que Rothade l'a fait, servi les desseins dans son invasion du royaume de son frère, ont persuadé à Rothade de s'obstiner dans sa révolte, en lui faisant espérer qu'ils obtiendraient de vous son rétablissement. Enfin conformément à vos ordres, j'ai obtenu du roi notre seigneur, votre fils, que cet évêque vous fut conduit pour en ordonner selon votre sagesse, persuadé que le Seigneur daignera inspirer à votre cœur ce qui lui sera le plus agréable, et en même temps le plus juste. Quant à l'ordre que votre très bénigne Dignité : daigné transmettre à votre serviteur par Luidon que j'eusse à rassembler le collège complet des évêques nos frères, et d'après votre sentence apostolique, à réintégrer et rétablir Rothade en son ministère selon les formes prescrites en vos lettres, sache votre très révérend chorévêque, très honorée et très douce Paternité, qu'il ne m'a pas été possible de vous obéir pour beaucoup de raisons. Premièrement, Rothade était déjà parti avec ceux qui étaient chargés de le conduire à votre Autorité, et de vous le présenter avec nos lettres; secondement, il m'était impossible de réunir tous nos frères, parce que, comme je vous l'ai dit plus haut, j'étais alors bien loin de mon diocèse, occupé au service de notre roi, votre fils; parce qu'ensuite Rothade ne pouvait être régulièrement rétabli sans le concours de ceux qui avaient pris part à sa déposition, et que les évêques des autres provinces, occupés de mille soins, ne pouvaient se réunir sur ma convocation. Les évêques mêmes de notre province de Reims avaient été obligés de quitter subitement le synode où nous avions entendu la lecture de vos lettres, et de retourner en toute hâte à leurs sièges, pour s'opposer aux ravages des Normands. Enfin le petit nombre d'évêques qui étaient avec moi auprès du roi et employés à son service, quand je leur donnai connaissance de la recommandation de votre Bénignité en faveur de Rothade, me répondirent qu'ils ne lui connaissaient ni une si bonne vie, ni tant de savoir et de zèle pour le saint ministère, qu'ils voulussent rien prendre sur eux en cette affaire; car, disaient-ils si, quand sa déposition le forçait encore à garder quelque mesure il n'en a pas moins été toujours rebelle aux sacrés canons, à l'autorité royale, et aux privilèges de son métropolitain, il n'en vivra que plus effrénément dans la négligence de tout devoir et dans la perversité donnant mauvais exemple à plusieurs, et scandalisant les fidèles, maintenant qu'il pourra suivre en toute liberté ses volontés.

Votre Bénignité estime que cet homme n'est pas une brute, mais qu'il a un cœur humain, et vous m'écrivez que peut-être il reconnaîtra sa faute et se soumettra de lui-même au jugement qui l'a frappé; que s'il agit ainsi, vous m'engagez à obtenir du roi Charles, votre fils bien-aimé, qu'il lui accorde quelques bénéfices pour pourvoir à ses besoins et à ceux des siens, afin qu'il puisse vivre honorablement. Mais que votre Dignité sache bien que tel n'est point le caractère de Rothade. Jamais il ne revient sur ce qu'il a une fois commencé. Permettez moi donc, à moi très humble serviteur de votre Domination, d'exposer à votre sage Autorité ce que j'ai avisé en cette cause, soit en méditant en moi-même, soit en conférant avec votre fils très fidèle, mon Seigneur, notre glorieux roi. M'appuyant des lettres que votre Autorité a fait remettre à mon exiguïté par Luidon, dont vous faites mention dans votre lettre à notre roi, votre fils et notre seigneur, et dont je lui ai moi-même donné lecture, j'aurais pu obtenir de Sa Majesté qu'elle donnât ordre à ses envoyés chargés de conduire Rothade devant vous de s'arrêter et de suspendre leur voyage vers Rome, jusqu'à ce qu'il vînt un moment favorable pour réunir tous les évêques de nos contrées mais il n'y avait pas de raison de faire connaître les motifs du retard de la translation de Rothade à des étrangers, avant que la lettre de votre Autorité eût été lue aux évêques. Il était à craindre aussi que ceux qui, par la grâce; de Dieu et par pure bonté, me portent affection et m'estiment, quoique je ne sois rien, apprenant que ce retard était mon ouvrage, fussent scandalisés en moi, et me soupçonnassent de négliger et mépriser votre recommandation, quand au contraire j'avais fait toute diligence pour hâter l'accomplissement de vos ordres, au terme prescrit dans la ce lettre que vous nous aviez adressée par l'entremise de l'évêque Odon. D'autre part, si dans une assemblée des évêques qui connaissent et qui savent que je connais comme eux la négligence de Rothade et sa longue inutilité dans le ministère sacré, je m'avisais de parler de son rétablissement, tous me siffleraient et croiraient que j'ai tout-à-fait perdu la raison. Il en serait de même encore si je promettais de lui obtenir des bénéfices pour prix de sa soumission, soumission qu'il ne fera jamais dans la seule vue de son salut) car c'est une chose connue de presque tout le monde en ces provinces, que selon les conciles de Carthage et les décrets de saint Grégoire, il s'en remit d'abord à la décision de juges de son choix; et plus de cinq cents personnes de tout ordre et de tout rang étaient présentes quand le calice d'or et les pierreries engagées par lui ont été saisis entre les mains d'un cabaretier et de sa femme par le messager du roi, et apportés en plein synode; tous ont su qu'on a également retiré des mains d'un Juif des couronnes d'argent qu'il lui avait données que plusieurs des rentes et revenus qu'il avait retranchés à l'église pour les donner secrètement en commande, ont été retrouvé avec un assez grand nombre de vases d'argent d'un poids considérable qui avaient été autrefois suspendus en offrande dans l'église. C'est encore une chose notoire que beaucoup d'autres dons faits à l'église par ses prédécesseurs et autres fidèles pour le salut de leur âme, ont été détournés par lui, et dissipés selon son caprice, sans le consentement de son métropolitain et de ses coévêques à l'insu du trésorier, des prêtres et des diacres de son église. Et cependant le bienheureux saint Grégoire a souvent répété dans ses lettres d'après les sacrés canons. Tout ce qu'un évêque acquiert après son ordination à l'épiscopat appartient à l'église dont il est le pasteur. D'où il suit qu'il ne peut en disposer sans l'aveu du trésorier et du clergé de son église. Tous les habitants de la ville et les peuples qui avaient suivi le roi et les évêques au synode, et étaient accourus comme a un spectacle l'ont vu venir jusqu'à la porte de l'assemblée, et s'en retourner tout-à-coup comme un furieux; tous savent quel mépris il a affecté pour la clémence du roi et celle de nos frères les évêques comment il a été jugé d'après les chapitres des saints canons qui règlent les jugements; enfin, comment, au milieu des larmes du roi et des évêques il est sorti plus insensible qu'un rocher. En un mot, après avoir jugé selon notre intelligence des sacrés canons, après avoir, conformément encore à ce qu'ils prescrivent, envoyé un de nos coévêques, membre du synode et témoin du jugement, pour vous rendre compte après avoir, selon votre ordre, envoyé Rothade lui-même avec nos lettres et nos vicaires au Siège apostolique, qui nous fait une loi d'observer les canons et les décrets des Pères comme lui-même les observe, changer de conduite ce serait faire croire à tous que nous doutons de la justice et de l'équité de votre Autorité promettre à Rothade une existence heureuse et assurée pour prix de sa soumission, ce serait nous faire, taxer de folie car quand même (ce que ne feront jamais, nous l'espérons, le premier et très saint Siège et votre Apostolat) quand même vous pourriez le rétablir, maintenant que vous le connaissez, notre conscience demeurerait toujours calme et sans reproche sur les périls des âmes que vous seul lui auriez commises; et comme tout le monde en nos contrées sait jusqu'à quel point il a poussé la négligence et le mépris des saints canons, combien de temps et avec quelle patience il a été toléré; comme tous sa vent que le jugement ne nous a été arraché qu’à regret et comme par force, parce qu'il n'a pas voulu se corriger comme le lui prescrivaient les saints canons nous ne pourrions encourir aucune honte de son rétablissement s'il avait lieu par l'autorité de votre souverain Pontificat; parce que jeunes et vieux nous savons tous que nos églises sont soumises à l'église de Rome, et que nous autres évêques nous sommes subordonnés au pontife romain par la primauté de saint Pierre, et qu'ainsi tant que demeurera sauve la foi qui a toujours fleuri et, Dieu aidant, fleurira toujours en cette église, nous devons obéissance à votre Autorité apostolique, car c'est pour nous comme pour tous, qu'il a été écrit : Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis à leur autorité ne faites rien par un esprit de contention ou de vaine gloire. Et encore : Si quelqu'un aime à contester, ce n'est point là notre coutume ni celle de l'Église. C'est pourquoi j'ai souvent dit à votre fils très fidèle, mon seigneur, notre glorieux roi, et je ne me lasse pas de le lui répéter, comme il aime à l'entendre: De même que la terre et toute sa plénitude l'univers et tous ceux qui l'habitent, appartiennent au Seigneur, car c'est son royaume qu'il donne à qui il veut, ainsi il a fondé son Église sur le fondement de la pierre apostolique, et, avant sa passion comme après sa résurrection, il l'a, par une sollicitude spéciale et privilège singulier confiée à saint Pierre et en lui à ses vicaires. Et quiconque honore le siège de saint Pierre et le pontife qui l'occupe, honore celui qui a dit : Quiconque reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit moi-même. Et il sera aussi honoré par celui qui dit : Je glorifierai quiconque m'aura rendu gloire, et ceux qui me méprisent tomberont dans le mépris. Comme donc beaucoup connaissent les réclamations de Rothade comme d'autres en parlent différemment, comme tous en général savent que votre Autorité a donné l'ordre de le faire conduire à Rome avec nos vicaires, pour y entendre votre jugement comme enfin il est juste et convenable que tout évêque mandé devant le Saint-Siège par l’évêque de Rome y comparaisse, à moins qu'il n'en soit empêché par quelque infirmité, ou nécessité majeure ou impossibilité, toutes exceptions prévues et réglées par les saints canons, à plus forte raison convient-il que celui qui a fait appel à l'autorité apostolique dans une controverse de la nature de celle-ci, s'y rende et se présente. Quand on verra le roi et, les évêques obéir avec empressement, et faire honneur au souverain pontife, leurs sujets leur obéiront aussi avec plus d’empressement et d'humilité; car comme dit saint Grégoire, quand la tête est languissante, c'est en vain que les membres inférieurs sont bien portants; mais quand elle est couronnée de gloire et d'éclat, c'est-à-dire quand on lui rend honneur et hommage, ils brillent de son éclat et de sa gloire. Et que pouvait-on faire de mieux pour contenter Rothade, que de vous l'envoyer et de lui prouver devant votre Autorité, par le témoignage écrit et signé de tant d'évêques qui ne voudraient mentir ni à Dieu ni à vous, et par l'attestation de tous leurs vicaires, qu'il défend une mauvaise cause? C'est à lui seul et non à vous qu'il devra s'en prendre d'avoir sans raison causé tant de peine à lui-même et aux autres; car votre très discrète Piété, qui sait qu'elle doit compassion au prochain conseil et censure aux vices, l'a bien assez averti par ses lettres apostoliques. Mais, outre ses autres défauts, tel est son endurcissement, que, sans amour ni crainte du Seigneur, sans respect pour les hommes, depuis tant d'années et en mille occasions il n'a jamais cessé de se montrer rebelle aux sacrés canons, aux décrets des pontifes du Saint-Siège romain, aux privilèges de sa métropole et aux arrêts synodaux; toléré pendant tant d'années et par tant de personnes, mille fois supplié par le roi et les évêques, il n'a jamais voulu reconnaître ses fautes ni se résoudre à écrire et signer de sa main qu'il serait désormais obéissant aux saints canons aux décrets des souverains pontifes et aux privilèges de sa métropole, ainsi qu'il est ordonné par ces mêmes canons et décrets, sans l'observation desquels per sonne ne peut être évêque à ce prix cependant il eût été en toutes choses en paix avec ses frères. Depuis dans sa protestation et dans son appel au jugement de juges choisis, il a impudemment et mensongèrement, à la connaissance de tous, osé écrire au synode qu'il avait toujours observé toutes les règles ecclésiastiques, lorsque, tout en formant appel, il n'a jamais voulu signer l'engagement de les observer à l'avenir, de crainte d'être jugé, et, comme, nous l'ont rapporté ceux qui le lui ont entendu dire à lui-même, comme nous l'avions bien nous-même soupçonné, de peur d'être condamné; et enfin, si le roi et nous autres évêques nous persistions dans notre jugement, pour se ménager la ressource d'aller à Rome avant de céder et là de signer et prendre tout engagement qu'il vous plairait lui imposer après avoir été absous par vous malgré nous. Insensé ! qui ne comprend pas, qui ne peut pas même comprendre, tant sa malice l'aveugle, que votre Autorité a bien entendu l'exemple du Seigneur lorsque adressant la parole à Paul du haut du ciel, et celui-ci lui demandant Seigneur, que faut-il que je fasse? il ne lui exposa point tout ce qu'il avait à faire, mais l'adressa à Ananie, pour qu'il se fît instruire et diriger. De même l'ange du Seigneur, après avoir annoncé à Corneille qu'il était exaucé, l'envoya à saint Pierre a pour recevoir ses instructions et ses ordres; et quoi qu'il eût été en quelque sorte baptisé par l'Esprit Saint avant le baptême, saint Pierre lui commanda de se faire baptiser du baptême de celui qui baptise au Saint-Esprit, et en qui les cœurs de ceux qui croient sont purifiés par la foi. De même encore lorsque ses inférieurs, bien que toujours fidèles, informèrent contre saint Pierre, et le sommèrent de leur dire pourquoi il était allé chez les Gentils, ce prince des apôtres, comblé de tous les dons de la grâce, et fort de la puissance d'innombrables miracles, ne répondit point à leur demande par autorité, mais par raison, et exposa ses motifs avec la même humilité qu'il disait à Corneille qui voulait l'adorer : Garde-toi d'en rien faire, car je ne suis qu'un homme comme toi; car s'il n'eût répondu à la plainte des fidèles qu'en s'appuyant de son autorité et de sa puissance, certainement, comme dit saint Grégoire, il n'eût pas été docteur de douceur et de mansuétude. Il répondit donc avec modestie, rendit humblement compte de sa conduite, et produisit même des témoins pour se justifier, disant Voici six frères qui sont venus avec moi. Aussi, imitant l'autorité humble, le pouvoir modeste et la sage prédication de ce même saint Pierre, qui dit ailleurs : Nous ne sommes point les seigneurs du clergé, mais les pasteurs du troupeau, saint Gélase dit en ses décrets adressés à tous les évêques, touchant les institutions ecclésiastiques : Puisque nous sommes bien loin de nous permettre aucune liberté contraire au respect de ces saintes et salutaires ordonnances; puisque le Siège apostolique, qui a été établi par le Seigneur au dessus de tous les autres, s'efforce d'observer pieusement et dévotement les règles prescrites par les canons des Pères, il serait indigne que quelqu'un, ou des évêques ou des autres rangs inférieurs, osât refuser l'obéissance qu'il voit pratiquée et enseignée en la chaire de saint Pierre; et c'est une chose juste et a convenable que le corps de l'Église s'accorde en l'observation des règles qu'elle voit suivre au lieu où le Seigneur a établi la principauté de toute son Église. Il est écrit aussi de Barnabé et de Saül qui se dit avec vérité Paul, apôtre non de la part des hommes ni d'un homme mais de Jésus-Christ et de Dieu le père, qu'après avoir longtemps joui du commerce des apôtres, le Saint-Esprit dit non aux apôtres eux-mêmes, mais, comme l'Histoire sainte le témoigne, aux prophètes et aux docteurs qui servaient le Seigneur à Antioche : Prenez Barnabé et Saul et ordonnez-les à l'œuvre du ministère auquel je les ai appelés. Et alors les pontifes et docteurs, jeûnant et priant, et imposant les mains aux deux élus, leur ordonnèrent de partir. Et ainsi ils s'en allèrent ayant reçu leur mission du Saint Esprit lui-même, et furent appelés apôtres ; et l'année suivante, c'est-à-dire treize ans après la passion de Notre-Seigneur, quoique celui qui avait opéré en Pierre pour l'apostolat des circoncis, eût aussi opéré en Paul pour l'apostolat des Gentils; cependant ce ne fut que sur l'ordre de Jacques, Céphas et Jean, que Paul accepta avec Barnabé la charge de prêcher les Gentils. Le même saint Paul écrivit aux ministres de Corinthe, qui se montraient négligents à punir un incestueux: Assemblez-vous avec mon esprit, et livrez cet homme à Satan, pour le faire mourir en sa chair afin que son âme soit sauvée au jour du Seigneur et les ministres de Corinthe, livrèrent cet homme à Satan pour le faire mourir a en sa chair comme saint Paul, connaissant ses œuvres coupables, le leur avait enjoint de son autorité et quand ils eurent éprouvé son repentir, ils le rétablirent, et avec eux aussi saint Paul le confirma de son autorité, disant : Ce que vous accordez à quelqu'un par indulgence je l'accorde aussi; car si j'use moi-même d'indulgence, j'en use à cause de vous, au nom et en la personne de Jésus Christ. Ce qui fait faire cette remarque à saint Grégoire : C'est comme s'il disait : Je ne me sépare point de ce que vous faites de bien; que ce que vous avez fait me soit imputé. Et si nous osions lui demander : Pourquoi t'unis-tu si étroitement et avec si pleine discrétion à tes disciples? pourquoi te conformes-tu si soigneusement à leurs œuvres, et eux aux tiennes? Afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, nous répondrait-il car nous n’ignorons pas ses ruses perverses, et ce que l'esprit a bien commencé, Satan sait le dépraver et le faire tourner à mal. Innocent remarque aussi sur le même sujet : Cette bénignité apostolique est déchirée aux Corinthiens afin que les bons suivent toujours de concert toute sentence portée à l'unanimité et dans un même esprit. Et Léon dit après l'Apôtre : Que nul ne cherche son bien, mais le bien d'autrui; et que chacun cherche à plaire en bien a son prochain pour l'édification car notre union ne pourra subsister si le lien de la charité nous serre d'un nœud indissoluble; de même que dans un seul corps nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, ainsi nous sommes plusieurs dans le corps unique de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes chacun membres les uns des autres. L'harmonie de tout le corps fait la santé et la beauté mais pour que cette harmonie existe il faut l'unanimité, et surtout l'accord parfait des ministres et quoiqu'ils soient tous du même ordre ils n'ont pas tous la même dignité. Or ces préceptes ont été observés avec une haute intelligence, pratiqués envers les personnes ci-dessus mentionnées, et enseignés par les saints personnages que nous venons de citer, afin que l'on sache comment les inférieurs doivent obéir à leurs supérieurs, et les supérieurs pourvoir à leurs inférieurs et afin que l'ordre établi par Dieu soit par tous et en tout observé et maintenu. C'est pourquoi le souverain pasteur de l'Église, saint Pierre, nous enseigne en ces termes Si quelqu'un exerce quelque ministère, qu'il n'y serve que comme agissant par la vertu que Dieu lui donne, afin qu'en tout ce que vous faites, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Il est écrit de l'Esprit-Saint qu'il distribue et divise ses dons à chacun comme il veut. De là vient que, selon le concile de Sardique, le souverain pontife du premier et saint Siège romain, quand un évêque provincial déposé en appelle à sa justice et réclame une révision de sa cause devant lui ne le rétablit pas sur-le-champ par acte de prééminence et privilège d'autorité, mais le renvoie devant les évêques de la province ou la faute a été commise, et que, selon le concile de Carthage et les préceptes de la loi romaine la cause peut être informée avec plus d'exactitude et la vérité plus pleinement connue parce qu'il y a toute facilité de produire des témoins; ou bien le pontife daigne en écrire aux évêques voisins, ou il envoie des légats qui, chargés de ses pleins pouvoirs, jugent avec les évêques, et, après une enquête exacte, décident la question ou enfin il daigne croire qu'il suffit des évêques pour tout terminer. Ainsi nous lisons dans un mandement du pape Innocent : Si quelque différend s'élève entre clercs, soit de l'ordre supérieur soit de l'ordre inférieur, qu'il soit jugé et vidé par les évêques de la province, assemblés selon le concile de Nicée. De même, le pape Boniface écrit au sujet de Maxime : qu'il soit contraint de se rendre en sa province et de s'y présenter pour être jugé; et il ajoute que tout ce que les évêques provinciaux auront décidé, lui-même le confirmera de son autorité, quand le rapport lui en aura été fait afin, écrit-il à Hilaire, que chaque province attende toujours et en toutes choses l'ordonnance de son métropolitain, comme il est prescrit par le concile de Nicée, et que de même qu'à Alexandrie et à Rome, où l'évêque suit et pratique cette coutume, les églises d'Antioche, et des autres provinces jouissent de tous leurs privilèges. Aussi a-t-il été sagement ordonné qu'il se tiendrait deux synodes par an dans chaque province, afin que tous les différends de la nature de celui qui nous occupe fussent discutés et terminés par les évêques de toute la province ainsi rassemblés. Et quand je rapporte tous ces exemples à Dieu ne plaise que je veuille porter aucun préjudice à l'autorité du Saint Siège apostolique ni à votre saint Apostolat, auquel au contraire je suis prêt à obéir en toutes choses, ainsi qu'il convient mais je crois rendre hommage et obéissance à votre souveraine Autorité, en soumettant humblement ce que je pense à votre Sagesse, pour qu'elle l'approuve ou le corrige, et en faisant mes efforts pour vous faire connaître les mœurs de Rothade, de peur que par ma négligence vous n'ignoriez ce que je sais, et enfin pour que vous puissiez ordonner de son sort avec une plus pleine certitude. Si votre jugement maintient sa déposition, nous sommes assez certains de la bénignité, de la modestie et piété de votre fils, notre seigneur et roi Charles, pour affirmer que tout ce que vous lui commanderez et qu'il pourra raisonnablement faire, il le fera sans contradiction. D'autre part, nos coévêques assureront amplement de quoi vivre à Rothade sur les revenus de leurs églises; et quant à mon Exiguïté comme je n'ai jamais voulu rendre le mal pour le mal, malgré ses mépris et les affronts qu'il m'a faits, je m'efforcerai de lui prouver toute la bienveillance dont je suis capable, et de pourvoir à ses besoins avec plus de générosité que jamais. Mais si, sans aucune satisfaction pour un si long mépris des sacrés canons des décrets du Saint-Siège apostolique, des privilèges de la métropole, et des jugements synodaux auxquels il a refusé d'obéir, et qu'il n'a pas voulu prendre l'engagement écrit et signé de respecter et suivre à l’avenir; si sans déclaration, sans protestation signée de repentir et d'obéissance faite en présence de ses frères dont il a tant de fois méprisé les avertissements canoniques, comme l'attestent divers passages des lettres de Léon et de Grégoire si enfin (pour ne pas rapporter ici les choses que selon le concile d'Afrique, afin d'éviter l'opprobre du sacerdoce et la censure des séculiers, nous n'avons pas voulu laisser révéler en plein synode) passant légèrement et sans aucune punition sur les griefs qui vous ont été dénoncés sous la garantie de la vérité et de la bonne foi et pour lesquels il avait été jugé par les évêques auxquels il en avait appelé, selon les exprès et formels décrets des sacrés canons et du Siège apostolique, et selon ces saintes paroles de Célestin : Quelles choses respecterons-nous désormais, si, au gré des caprices de quelques-uns, nos règles décrétales et constitutions sont livrées au mépris des peuples et impunément violées? Si, dis-je, il plaisait à votre Autorité de le rétablir, comme il convient de se soumettre au jugement régulier du pontife de la première chaire, mère et maîtresse de toutes les églises, de l'évêque père et maître de tous les évêques je le supporterais patiemment et avec résignation. Mais cependant j'estime que votre très diligente Discrétion songera au funeste encouragement qu'un tel exemple pourrait donner en nos contrées, ainsi que plusieurs le craignent, au mépris et à la révolte des sujets envers leurs prélats, et à la licence de violer impunément les saints canons. Sur tout votre très sage Autorité ne peut ignorer que le concile de Sardique, en son septième chapitre, ordonne que lorsqu'un évêque déposé en appelle à Rome, le Saint-Siège, en exécutant la sentence, soit de restitution soit de confirmation de la déposition, doit indemnité pleine et entière à ceux qui ont jugé avec franchise et simplicité. Innocent, Boniface, Léon dans ses décrets, Grégoire plus évidemment encore dans ses lettres, professent la même opinion, se conformant aux décrets du concile de Carthage, et aussi du Siège apostolique, dont les vicaires présidèrent en ce concile; à savoir toutes les fois qu'on interjettera appel de certains juges ecclésiastiques à d'autres juges ecclésiastiques revêtus d'une plus grande autorité, la sentence ne pourra nuire à ceux dont elle met le jugement à néant, à moins qu'on ne puisse les convaincre d'avoir jugé avec un esprit de haine, par passion ou par faveur. Or, notre conscience nous est témoin tous ceux qui ont assisté au synode peuvent attester que nous aurions bien mieux aimé sauver et maintenir Rothade que le condamner, si nous n'avions pas craint d'être cités comme coupables de mépris envers les saints canons au tribunal de ceux qui les ont promulgués par l'inspiration du Saint-Esprit, et de nous voir condamnés avec celui que nous ne pouvions corriger; voilà pourquoi, sans esprit de haine, sans être prévenus de passion ou de faveur, mais au contraire, déplorant son incorrigible négligence et son inflexible obstination nous nous sommes enfin décidés à procéder selon les saints canons et à porter une condamnation que nous n'osions prendre sur nous de retarder plus longtemps. Votre sage et souveraine Autorité, en donnant son jugement, se rap pellera aussi ce que nous enseigne l'apôtre, que a quelquefois les fautes précèdent le jugement, et quelquefois le suivent. Aussi selon le conseil de saint Ambroise, quand on juge, il faut placer dans la balance les bonnes et mauvaises œuvres afin que si les bonnes œuvres à récompenser l'emportent, le petit nombre des mauvaises soient remises avec miséricorde; et que, si au contraire les mauvaises l'emportent, le petit nombre des bonnes ne compte pour rien, et que condamnation s'ensuive. Ainsi nous avons fait selon notre faible capacité, et nous avons mis l'inutilité et les fautes de Rothade en balance avec ses bonnes œuvres; et avec grand regret et douleur de cœur, nous avons jugé qu'il devait être coupé comme le figuier stérile, occupant inutilement et trop longtemps la bonne terre, et, après de longs délais et de vains efforts pour le sauver, refusant de profiter de l'engrais qui lui a été ménagé, et persévérant en sa stérilité. Puisqu'il en est ainsi, j'ai confiance que le décret de votre Modération n'outrepassera point ce qui est ordonné au chapitre déjà cité du concile de Carthage, et ici rapporté sans aucune interpolation Si, y est-il dit, des juges ont été choisis du consentement des deux parties même en moindre nombre que ne le veulent les canons, l'appel ne sera pas permis. Or le nombre fixé à douze au chapitre précédent du même concile, et le consentement des parties ont été scrupuleusement observés dans le procès de Rothade. Que si pour quelque cause, sans doute plus raisonnable et à nous inconnue, votre souveraine Autorité, à qui sont révélées beaucoup de choses qui nous demeurent cachées, juge à propos d'annuler ce jugement, comme il est de mon devoir, non de discuter vos jugements, mais d'y soumettre les miens avec obéissance ; je me résignerai, et l'on ne me verra point lutter contre la restitution régulière et canonique que vous aurez prononcée; sûr que, si vous la prononcez, votre Autorité saura pourvoir à ce que Rothade, vainqueur selon son habitude, après avoir obtenu gain de cause, remplisse à l'avenir tous les devoirs d'un évêque; trop heureux, je vous l'assure, de pouvoir enfin respirer ici de tant et de si long chagrins que j'ai soufferts de lui et à cause de lui et à Dieu ne plaise que jamais il m'arrive de m'opposer à ses révoltes, et de me fatiguer en vain, d'autant que mes jugements sont désormais méprisés et comptés pour rien, non seulement par les ecclésiastiques, mais encore, et beaucoup plus, par les séculiers et les uns et les autres tiennent des propos que je ne veux pas répéter à votre Autorité, dans la crainte d'aigrir l'esprit de votre Douceur, ce que je veux surtout éviter. Or si dans notre province quelques-uns dont les plaintes pourront bien parvenir à votre Sainteté, quand ils auront vu Rothade rétabli, commettent à l'avenir quelques fautes graves, comme il arrive trop souvent de nos jours, et beaucoup plus fréquemment que dans les temps passés j'aurai soin de les admonester, afin que Dieu ne m'impute pas mon silence et s'ils veulent se corriger, je m'en réjouirai; sinon, je les renverrai à votre jugement. S'ils veulent aller à Rome, votre sainte Sagesse avisera ce qu'il y aura de mieux à ordonner s'ils refusent, ils en feront comme bon leur semblera. Quant à moi, puisse la sentence de saint Ambroise me garantir du jugement de Dieu Quand, dit-il, quelqu'un n'a pas de puissance, parce que l'accusé n'en tient compte, ou quand il ne peut prouver il est exempt de blâme. Or, occupé de mille soins, et de plus le voyage à Rome étant long et mal sûr, je ne puis souvent faire mon rapport au Siège apostolique avant que la plainte des insolents vous parvienne ainsi donc j'espère qu'accablé d'infirmités, et, grâces à Dieu proche de ma fin, je n'aurai pas à craindre que quelqu'un aigrisse l'esprit de votre Sainteté contre moi et que quelque sentence d'excommunication me vienne frapper. Et quoique je sache bien, selon l'Évangile de l'apôtre, que le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres le jour où la conscience portant elle-même témoignage et les pensées s'accusant et se défendant entre elles, il jugera les secrets des hommes, et comme dit Léon : Si par notre service et ministère sacerdotal quelque chose se fait de bon ordre et bonne affection, ne doutons pas que cela nous a été donné du Saint-Esprit, et que tout ce qui est autrement ne sera point ratifié et n'aura permanence; cependant, autant qu'il sera en moi, et autant que celui de qui vient tout don parlait m’en fera la grâce, je tâcherai de faire en sorte que mon dernier jour, qui est incertain, et qui peut venir soudainement, ne me surprenne pas (Dieu m'en garde) retranché de la communion du Siège apostolique. Car, quoique plus tard qu'il ne faudrait, puisque moi, grand pécheur, je suis détenu trop longtemps captif en cette fâcheuse prison du corps, et livré justement à beaucoup d'afflictions, un temps viendra sans doute, grâces à la très sage providence du Seigneur, et aussi je l'espère un tel personnage montera sur le siège de Reims, que le privilège qui lui a été accordé dès les premiers temps par le Siège apostolique sera renouvelé et rendu dans son intégrité à notre église, laquelle n'a jamais reconnu d'autre primat que l'évêque de Rome, excepté lorsque son pontife lui ayant été arraché sans motif par la violence du tyran Milon, au temps de Charles Martel, elle demeura veuve de son pasteur et fut confiée pendant quelque temps à Boniface légat du Saint Siège, ainsi que l'église de Trêves. Et entre ces églises de Reims et de Trêves, lesquelles comprennent à elles seules toute la province belgique, cette distinction a toujours existé, ainsi que nous lisons aux chartes et monuments ecclésiastiques, et de tout temps cette coutume a été observée, que la prééminence se règle non par la dignité du lieu mais par l'ancienneté de l'ordination, et que des évêques de ces deux métropoles celui-là est reconnu pour primat qui a été ordonné le premier. Au reste je me conduirai de manière à ne plus m'attirer désormais de votre Autorité, aussi souvent que j'en ai reçu dans ces derniers temps, sans doute pour le démérite de mes péchés, de ces lettres comminatoires d'excommunication et pleines de reproches, lesquelles pourtant nous avons lu dans les écrits d'hommes apostoliques ne devoir être adressées que rarement et en cas d'extrême nécessité. Que s'il plaît à votre Sainteté, vous n'aurez pas besoin d'agir ainsi à l'avenir, tant que quelqu'un de vos mandements apostoliques ne m'aura pas surpris, ce qu'à Dieu ne plaise, en désobéissance ou mépris de nos saintes institutions canoniques car celui qui comprend la parole de l'Évangile du centenier : Seigneur, dites un mot et mon enfant sera guéri, et qui sent toute l'efficacité de la parole de l'évêque ou plutôt de Jésus-Christ qui parle en l'évêque, comme dit saint Paul de lui-même connaît et comprend combien est plus pleine encore de vertu et d'autorité la parole du pontife du Siège apostolique, et avec quelle obéissance on doit déférer à son simple mandement, sans qu'il ait besoin d'user d'adjurations ou menaces; et c'est ce que nous autres évêques sommes tenus d'inculquer à ceux qui le savent et à ceux qui ne le savent pas, sages ou insensés; mais si les paroles des médians prévalent contre nous, comme ils osent s'en vanter, nous n'aurons pas besoin de nous donner tant de peine pour les synodes provinciaux, comme nous avons fait jusqu'ici, puisque chacun sera à lui-même sa loi et son espérance.

Quant à ce que votre Sublimité écrit à notre Humilité, que vous avez été surtout ému à reprendre et revoir le procès de Rothade, par cette sollicitude que vous portez à tous vos frères, je m'en rejoins et l’apprends avec reconnaissance persuadés que nous autres aussi, métropolitains tels quels, nous devons être comptés au nombre de vos frères. Et si votre Discrétion doit pourvoir à ce que les évêques diocésains ne soient pas condamnés injustement par les métropolitains, elle doit aussi empêcher que les métropolitains ne soient (contre les institutions canoniques) méprisés et bravés par les évêques leurs inférieurs. En second lieu, dites vous Rothade s'est porté appelant au Saint-Siège et vous n'avez pas voulu qu'on eût de vous cette opinion que de vos jours vous ayez laissé faire de triment aux privilèges de votre église. Vous avez raison, et c'est à quoi aussi nous devons tous nous attacher et tenir avec persévérance. Quant à moi, selon ma petite puissance, j'en ai toujours fait et en fais toujours mon devoir; et, Dieu aidant, je persisterai en cette dévotion sachant bien que le privilège du siège métropolitain de Reims, auquel le Seigneur a daigné m'appeler, s'appuie sur le privilège souverain du Saint-Siège de Rome, mais que c'est aussi le privilège du Siège de Rome de n'user de son autorité que pour maintenir et faire respecter le privilège du siège qui lui est inférieur. En troisième lieu vous citez des exemples à cela je n'ai à répondre qu'une chose : c'est que la cause de Rothade est presque de tout point différente des causes que vous citez. Enfin, quant à ce que votre Bénignité apostolique daigne écrire à mon Indignité, que j'aie à entrer dans vos opinions et à approuver le jugement que vous porterez sur Rothade et que je ne pense pas que vous ayez voulu en rien me faire injure j'en rends grâces immenses, autant que je puis, de toutes les forces de mon cœur en toute soumission et humilité, à votre saint Apostolat, vous assurant, dans toute la sincérité de mon âme, que je crois en tout point ce que vous voulez bien m'écrire. En ordonnant que Rothade fût conduit devant vous vous n'avez fait que maintenir les privilèges de votre souverain pontificat comme il convient, et comme nous le désirons tous puisque aucun de nous ne s'y est opposé, je désire donc voir que vous daigniez lui accorder pardon et je m'assure que je le verrai. Mais aussi et je ne vous demande ainsi que je vous l'ai prouve plus haut, rien que ne prescrivent les saints canons, que je ne doive demander, et que vous ne puissiez accorder; je prie en a grâce votre Autorité de faire en sorte tout en témoignant votre compassion pour Rothade que la discipline ecclésiastique n'en soit pas énervée et qu'au contraire elle soit si bien maintenue, que vous ne lui accordiez que la pitié et le juste nécessaire que vous ne pouvez refuser, dans la crainte que son exemple ne provoque les autres à sortir du devoir, et que ceux à qui, dans ces contrées si éloignées du Siège apostolique le gouvernement de la discipline ecclésiastique est confié n'y croient voir un motif de s'alentir et laisser aller à la langueur ou n'en prennent occasion d'outrepasser les limites posées par les Pères, et que nous croyons n'avoir jamais transgressées. Au reste, c'est à vous de voir ce qu'il y a de mieux à faire, et nous ne devons voir en votre jugement que la volonté de Dieu. Car les jugements divins ne pourront être injustes, qui seront en droit et justice émanés de la solidité de la pierre de la confession apostolique contre laquelle les portes de l'enfer c'est-à-dire les mauvaises suggestions et manœuvres, ne prévaudront pas. Quant à la lettre que votre Autorité m'a commandé avec obtestation de faire tenir à Rothade aussitôt qu'elle a été arrivée, le roi notre seigneur, votre fils, la lui a envoyée par son abbé.

 Je dois aussi vous dire que le onzième jour de décembre dernier, au moment où je me retirais très tard sur le soir de la cour de notre roi, aux maisons que nous avons sur la Loire., non loin des confins du royaume d'Aquitaine, Rodolphe, oncle de notre seigneur roi, votre fils, revenant d'auprès de Louis roi de Germanie, m'envoya un de ses hommes, aussi nommé Rodolphe, et me manda que le roi Louis avait confié à sa garde et protection un des gens de Rothade chargé de lettres de votre Sainteté, avec prière de le faire conduire avec ses lettres devant notre roi Charles afin qu'il ne lui arrivât aucun mal. Car cet homme était accusé devant le roi notre seigneur d'avoir volé les biens et le trésor de l'église, d'avoir pris la fuite après s'être parjuré, et cherché un asile auprès du roi Louis. Rodolphe me priait de protéger cet homme auprès de notre roi Charles, et puisqu'il l'avait pris sous sa garde, d'empêcher qu'il lui fut fait aucun mal. Je lui répondis de le garder près de lui, pour prévenir tout accident, jusqu'au moment où je retournerais à la cour, et qu'alors je ferais tout mon possible pour lui être utile. Depuis, je n'ai ni vu cet homme, ni su ce qu'il était devenu avec ses lettres. C'est pourquoi j'ai cru devoir en écrire à votre Sainteté, afin que si quelqu'un de nos envieux cherchait, comme ils ne manquent jamais de le faire, à vous insinuer quelque mauvaise idée à ce sujet, vous connussiez la vérité et ne prissiez aucune humeur contre moi.

 Enfin les vénérables évêques transmettent à votre Autorité les explications et défenses que j'ai données aux juges devant lesquels Rothade m'avait cité par sa protestation d'appel. Quant à ses actes depuis son excommunication lesquels ont été recueillis dans le synode provincial et qui, comme je l'apprends, vous ont été transmis par nos voisins dans la vue de me nuire, les évêques de la province ont bien voulu prendre la peine de faire connaître à votre Sainteté ce qu'ils savent par des envoyés communs.

Après avoir donné quelques détails sur sa promotion au siège de Reims, que nous ne répéterons pas ici parce que nous les avons déjà rapportés plus haut, Hincmar continue :

 Enfin depuis la mort d'Ebbon dans tout notre diocèse, et même dans notre église diocésaine, selon la coutume suivie même pour ceux qui ne sont pas restés jusqu'à leur mort évêques de cette église, on a pris l'habitude de nommer Ebbon, par piété, à la commémoration des morts entre les saints mystères et de l'insérer au catalogue des évêques, et la chose a continué jusqu'à ce moment. Car j'ai craint de scandaliser les personnes dévotes, qui pourraient m'accuser de porter envie au salut d'un frère, et surtout d'un frère qui est mort dans le Seigneur, et n'a point été anathématisé pour s’être écarté de la pureté et intégrité de la foi catholique mais qui, poussé par sa propre conscience, s'est condamné lui-même, et ne l'a été que depuis par le synode et le Siège apostolique. Je n'ai pas osé prendre sur moi de retrancher son nom sans une autorisation du Saint-Siège; car, comme dit le pape Célestin : il ne faut pas faire souffrir les âmes des trépassés, dont nous devons au contraire ressentir les afflictions puisqu'ils sont nos membres. Cependant, dans les lettres que votre Sainteté m'a fait remettre par le diacre Engelwin vous me mandez de ne pas recevoir au catalogue Teutgaud et Gunther. Vous savez aussi mieux que nous ce que prescrit le concile d'Antioche au sujet de ceux qui, après avoir été condamnés, ont la présomption d'exercer comme auparavant leur charge épiscopale or il est constant qu'Ebbon a malheureusement commis cette faute. Je prie donc votre Autorité apostolique de vouloir bien me répondre si je dois laisser dorénavant nommer Ebbon entre les évêques, ou si je dois le rayer du catalogue, afin qu'appuyé de votre Autorité, je puisse, selon ce que vous déciderez, faire cesser toute incertitude et régler ce que notre église devra observer.

CAPUT XIV.

De quodam Gothescalco schismatico.

Caeterum Luido mihi dixit, quod cum eo rationem de damnatione et reclusione Gothescalci habuissetis. Unde quoniam per alios jam audieram, ad sanctitatem vestram verba venisse, mihi auctoritati vestrae quaedam ex verbis et catholicorum sensibus in rotula, qualiter contra ipsius pestiferi hominis sensum sentiam, per Odonem episcopum, et nihil inde responsionis accipere merui. De quo nihilominus ut redderem rationem, quidam episcopi, quorum nihil de illo intererat (quoniam nec eos, ut ipse manifestis indiciis prodiderunt, ad hoc charitas commovebat, nec auctoritas deducebat), me ad conciliabulum nuper Metis habitum, quod vocari synodum vetuistis, sicut intelligo, irregulariter quarto die antequam congregaretur, cum ego longius quam octoginta, et idem Gothescalcus plusquam centum millibus ab ipsa civitate disparati essemus, nihil me inde ante praemonitum per quemdam laicum hominem litteris vocaverunt. Et nunc ideo breviter de eo sanctitati vestrae suggero, quoniam antequam ad episcopatus ordinem pervenirem, sicut abbas suus et monachi, inter quos fuerat conversatus, ei testimonium perhibent, in metropolis Ecclesiae Remorum monasterio, in Suessonica parochia, quod Orbacis dicitur, habitu monachus, mente ferinus, quietis impatiens, et vocum novitate delectans, ac inter suos mobilitate noxia singularis, de omnibus quae in his regionibus perverse tunc temporis sensa cognoverat, quaedam sibi elegit capitula, ut novitate vocum innotesci valeret, utque simplicium et devotorum sensus pervertere, et magistri sibi nomen usurpando, post se discipulos trahere, illisque qui ad sua vota, auribus prurientes, magistros sibi coacervare decertant, quaerere indebite (quoniam legitime non poterat) simulatione vitae religiosae et doctrina praeesse. Quisque a Remorum chorepiscopo, qui tunc erat, contra regulas presbyter ordinatus, a monasterio irregulariter existens, peragratis regionibus plurimis, et exitiosa semina sator pessimus seminans, tandem in Mogontina civitate habita synodo, Rabano archiepiscopo libellum sui erroris porrigens, damnatus ab omnibus Germaniae episcopis, cum litteris synodalibus ad metropolim Remorum (cui jam auctore Domino praeeram) est remissus. Postea autem a Belgicae Remorum, ac Galliarum provinciarum episcopis auditus, et inventus haereticus, quia resipiscere a sua pravitate non voluit, ne aliis noceret, qui sibi prodesse nolebat, judicio praefatarum provinciarum episcoporum, in nostra parochia (quoniam Rothadus, de cujus parochia erat, illi nesciebat resistere) et novitates amans timebatur a nobis ne disceret prava sentire, qui noluit recta discere docere: neve idem Gothescalcus cum aliis communem vitam ducens errori suo faceret esse communes, monasteriali custodiae mancipatus est, docente Apostolo: Haereticum hominem post primam et secundam correptionem devita, sciens subversum esse hujusmodi, et proprio judicio condemnatum. Qui ut Leo papa de Eutichete dicit, cum videret insipientiae suae sensum catholicis auribus displicere, revocare se a sua opinione debuerat, nec ita Ecclesiae praesules commovere, ut damnationis sententiam mereretur excipere. Quam utique si in suo sensu voluerit permanere, nullus poterit relaxare. A qua damnatione si voluisset ad sensum catholicum resipiscere, paratus semper fui et sum (quoniam sic venerabiles judicaverunt episcopi) eum in catholicae Ecclesiae communionem recipere, sicut ei jubeo quae sunt corpori necessaria ministrare. Si autem vestra catholica sapientia vult scire, quae contra catholicam fidem ex veteri haeresi Praedestinatiana (quae primum in Africa, postea in Galliis per idem tempus, quando et Nestoriana haeresis, est exorta, et tempore Coelestini papae ipsius auctoritate, et instantia sancti Prosperi est revicta) dicere videatur, de multis pauca vobis numero, sed non pondere, capitulatim significamus.

Dicit, quod et veteres Praedestinatiani dixerunt, quoniam sicut Deus quosdam ad vitam aeternam, ita quosdam praedestinavit ad mortem aeternam. Dicit, quod et veteres Praedestinatiani dixerunt, quoniam non vult Deus omnes homines salvos fieri, sed tantum eos qui salvantur; omnes autem salvari quosque ipse salvare voluerit, ac per hoc quicunque non salvantur, penitus non esse voluntatis illius, ut salventur; quoniam si non omnes salvantur quos vult Deus salvos fieri, non omnia quaecunque voluit fecit, et si vult quod non potest, non omnipotens, sed infirmus est Est autem omnipotens qui fecit quaecunque voluit, dicente Scriptura: Omnia quaecunque voluit Dominus fecit in coelo et in terra, in mari et in omnibus abyssis. Et item: In voluntate tua, Domine, cuncta sunt posita, et non est qui possit tuae resistere voluntati: si decreveris salvare nos, continuo liberabimur.

Dicit, quod et veteres Praedestinatiani dixerunt, quod non pro totius mundi redemptione, id est pro omnium hominum salute et redemptione Dominus et Salvator noster Jesus Christus sit crucifixus et mortuus, sed tantum pro his qui salvantur.

Dicit quoquo modo dispari traditione, sed pari errore, quod et veteres Praedestinatiani dixerunt, exponens sententiam apostoli Petri: Eum qui emit eos, Dominum negantes. Baptismi, inquit, sacramento eos emit, non tamen pro eis crucem subiit, neque mortem pertulit, neque sanguinem fudit. Quod autem baptismi perceptio redemptio nuncupatur, doctor gentium manifeste fatetur: Nolite contristare, inquit, Spiritum sanctum Dei, in quo signati estis in die redemptionis. At illa quae propria et specialis est solorum omnium electorum, quam eis tantummodo crucifixus impertivit pius Redemptor ipsorum, sicut a praeteritis, ita nimirum et a praesentibus natos, et nascituros, vivos et mortuos, videlicet omnes pariter electos redemit, eruit, abluitque peccatis. Ipsi prorsus, ipsi sunt mundus, pro quo passus est Dominus, ut ipse dixit: Panis quem ego dedero, caro mea est pro mundi vita.

 Et item alibi idem Gothescalcus scribit: Absit procul a me, ut vel illud solummodo velim somniare, nedum semel susurrare, ut ullum eorum perpetualiter secum periturum antiquus rapere valeat anguis, pro quibus redimendis tam pretiosus Deo Patri Domini Dei nostri Filii sui, fusus est sanguis. Amen. Et item loquens ad Deum: Claret itaque satis aperte, quod nullus tibi perit, quisquis redemptus est per sanguinem crucis tuae.

Quod Praedestinatiani veteres non dixerunt, iste ut audacius, ita et perniciosius dicit, deitatem sanctae Trinitatis trinam esse. Sunt et alia, quae ipse et alii plures in istis partibus dicunt, quae nobis sanae fidei adversari videntur, quae dum per alium quam per utilitatem meae personae auctoritas vestra cognoverit, forte attendet solertius, et quae inde tenenda sunt docere studebit quantocius. Erit enim in proximo inde necessitas; quia etsi eorum corda in insania perversi sensus ebulliunt, orthodoxi tamen regis nostri tempore, prava, quae sentiunt, eloqui non praesumunt. Ita ut aperte videamus impleri quod scriptum est: Congregans sicut in utre aquas maris. Aqua enim maris sicut in utre congregata est: quia amara haereticorum scientia quidquid hodie in isto regno filii vestri domni Karoli pravum sentit; in pectore comprimit, et aperte dicere non praesumit. Meam quoque exiguitatem et occulte canino dente corrodunt. Facile autem, adjuvante Domino, portare valebo, quia et mihi paucum superest temporis spatium, et si inter filios Ecclesiae, permittente Deo, in me acceperint potestatem corporaliter affligendi, divina gratia adjuvante, exercebunt patientiam. Sed etsi tantummodo male sentiendo adversabuntur, exercebunt quantulamcunque scientiam, et ut etiam inimici secundum praeceptum Domini diligantur, exercebunt benevolentiam. Praefatum autem Gothescalcum, si vestra auctoritas mihi scripserit, ut eum a custodia solvam, et aut ut ad vos eundi, ut per vos ejus doctrinam experiamini, aut ad quemcunque ex nomine designatum pergendi licentiam donem, quia ut melius ipsi scitis, sicut absolute quisque regulariter ordinari non valet, ita nisi ex ipsius consensu, cujus esse dignoscitur, certae personae commendandus, et ad certum locum monachus, vel quisque sub regula constitutus, a loco suo absolvi juxta regulas sacras non valet, vestris jussionibus nullo modo resultabo. Tantum ut auctoritatem vestram habeam, ne tantorum episcoporum judicium mea praesumptione parvipendere videar. Non enim illius delector, quam juste sustinet pertinaciter contumax, quantulacunque reclusionis molestia, sed doleo a qua revocari non potest perfidiam. Quem si cuicunque commendandum vestra auctoritas viderit, hoc in commendatione etiam providebit, ut cui commendabitur catholicus sit, et gravitatem ecclesiasticam et vigorem ac Scripturarum scientiam habeat, quia non solum Scripturas ad suum sensum violenter inflexas, sed et catholicorum dicta detruncata per totum diem sine respiratione aliqua praevalet memoriter decantare. Unde non solum idiotas in admirationem sui abducere, verum et sciolos et incautos atque zelum Dei, sed non secundum scientiam habentes, in sententiam suam solitus erat traducere. Et non solum doctorum suorum doctor videri appetit, sed et hoc solerter satis intendit, ut secum loquentes vel in sermone capere valeat. Et si de veritate non poterit, invincibiliter sacramentis affirmare curabit, ea secum loquentes dixisse, quae forte non dixerant, ut ipse verax, et ei qui illi contradicunt probentur esse mendaces, et adversus suam doctrinam docentes.
 

CHAPITRE XIV.

Suite de la lettre d'Hincmar au pape Nicolas. Du schismatique Gottschalk.

Luidon m'a rapporté que vous lui aviez parlé de la condamnation et de la réclusion de Gottschalk ; comme j'avais déjà su par d'autres que votre Sainteté en avait appris quelque chose, je me suis empressé d'envoyer à votre Autorité, par l'évêque Odon un recueil de passages tirés des docteurs catholiques, et qui appuient mon sentiment contre l'opinion de cet homme pestilentiel, et cependant vous n'avez point encore daigné me répondre. Toutefois certains évêques que cette affaire ne touchait en rien (car ils ont assez manifestement prouvé depuis qu'ils n'étaient conduits ni par la charité, ni par aucun principe d'autorité), m'ont, il y a quelque temps, appelé à rendre compte de ma conduite, et m'ont convoqué, par lettres qui m'ont été remises par un laïque, à un conciliabule assemblé à Metz je dis conciliabule, parce que vous avez défendu de le nommer synode; et cela, irrégulièrement, quatre jours seulement avant l'ouverture, lorsque j'étais éloigné de Metz de plus de quatre-vingts milles, et Gottschalk de plus de cent, et sans m'avoir auparavant donné le moindre avertissement. Je crois donc devoir donner en peu de mots quelques détails à votre Sainteté. Bien avant que j'eusse été élevé à l’épiscopat dans un monastère de la métropole de Reims nommé Orbay, au diocèse de Soissons, vivait le moine Gottschalk, homme félon et trompeur, selon le témoignage que rendent de lui son abbé et les moines au milieu desquels il a vécu, n'ayant de moine que l'habit, et le cœur d'un monstre, impatient du repos, aimant la nouveauté des paroles, et connu parmi les siens comme dangereusement remuant. Cet homme s'était fait un choix et un recueil de certains articles de toutes les fausses doctrines qu'il savait être répandues par le pays en ce temps-là et prétendant à se distinguer par la nouveauté du langage, pervertissant le sens des hommes simples et dévots, usurpant le nom de maître, il s'efforçait d'attirer à lui des disciples, d'imposer, par les dehors d'une vie religieuse et l'appareil du savoir, à ceux qui ont les oreilles curieuses et cherchent toujours des maîtres pour les guider, s'élevant ainsi illégitimement, puisque ne pouvait y parvenir par des voies légitimes. Ordonné prêtre, au mépris des institutions ecclésiastiques, par celui qui était alors chorévêque de l'église de Reims, il sortit de son monastère contre la règle monastique, et se mit à courir le pays, semant partout ses semences de mort. Enfin, un synode fut convoqué en la cité de Mayence, et là, après avoir présenté une déclaration de ses erreurs à l'archevêque Raban il fut condamné par tous les évêques de Germanie, et renvoyé, avec des lettres du synode, à la métropole de Reims, au siège de laquelle je venais d'être appelé par la grâce de Dieu. Cité devant les évêques réunis de la Belgique de Reims et des autres provinces de France, et convaincu d'hérésie, il refusa de se rétracter; et dans la crainte qu'il ne nuisît aux autres comme il se nuisait à lui même, il fut, d'un jugement unanime, condamné à être détenu dans un monastère de notre diocèse, parce que Rothade, du diocèse duquel il dépendait, ne savait pas lui résister; et d'ailleurs, connaissant Rothade enclin aux nouveautés, nous craignions que n'ayant pas voulu apprendre à enseigner les bonnes doctrines, il ne fût trop facile à se laisser prendre à de mauvais sentiments sur la foi. Quant à Gottschalk, il était à craindre que, vivant au milieu des hommes, il ne les infectât de ses erreurs c'est pourquoi nous décidâmes de le tenir en prison dans un monastère, selon l'enseignement de l'Apôtre : Évitez celui qui est hérétique, après l'avoir averti une première et une seconde fois, sachant que qui conque est en cet état est perverti et qu'il pèche comme un homme qui se condamne lui-même par son propre jugement. Et comme le pape Léon disait autrefois d'Eutychès : Puisqu'il voyait que le sens de sa téméraire ignorance déplaisait à des oreilles catholiques, il aurait dû renoncer à son opinion, et ne pas exaspérer les prélats de l'Église, jusqu'à mériter une condamnation que nul ne pourra révoquer, s'il s'obstine dans son sens coupable. Que s'il eût voulu revenir à la doctrine catholique, j'ai toujours été et je suis encore tout prêt, car les vénérables évêques l'ont ainsi ordonné, à le recevoir dans la communion de l'Église catholique, comme je prends soin de fournir à toutes ses nécessités corporelles. Si votre Sagesse catholique vent savoir les points qu'il prêche contre la foi orthodoxe, et qu'il semble avoir tirés de la vieille hérésie des Prédestinatiens, laquelle, née en Afrique, et de là passée en Gaule, à peu près dans le même temps que celle de Nestorius, fut étouffée sous le pontificat de Célestin, par son autorité et par l'active diligence de saint Prosper, je vais vous en exposer sommaire ment quelques-uns, au moins les plus importants.

Il dit, avec les anciens Prédestinatiens, que, de même que Dieu prédestine aucuns à la vie éternelle, il en prédestine d'autres à la mort éternelle; que Dieu ne veut pas que tous les hommes soient sauvés, mais ceux-là seulement qui sont sauvés. Or, tous ceux qu'il veut sauver sont sauvés; et par conséquent s'il en est qui ne sont pas sauvés, c'est qu'il n'était pas dans sa volonté qu'ils le fussent. Car si tous ceux que Dieu veut être sauvés ne le sont pas, Dieu ne fait donc pas tout ce qu'il veut; et s'il veut ce qu'il ne peut pas, il n'est donc pas tout-puissant, au contraire il est impuissant. Mais celui-là est tout-puissant qui a fait tout ce qu'il a voulu, et l'Ecriture dit : Le Seigneur a fait tout ce qu'il a voulu dans le ciel, dans la terre, dans la mer et dans tous les abîmes et ailleurs Seigneur, toutes choses sont soumises à votre pouvoir, et nul ne peut résister à votre volonté si vous avez résolu de sauver Israël.

Il dit encore, avec les anciens Prédestinatiens, que Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'a pas été crucifié et n'est pas mort pour la rédemption du monde entier, c'est-à-dire pour la rédemption et le salut de tous les hommes, mais seulement pour ceux qui sont sauvés.

Il s'accorde, avec les anciens Prédestinatiens, sinon dans les termes au moins dans la même erreur, dans l'explication de cette parole de l'apôtre saint Pierre: Niant le Dieu qui les a rachetés. Il les a rachetés, dit-il, par le sacrement de baptême; mais ce n'est pas pour eux qu'il a été mis en croix, qu'il a souffert la mort, et qu'il a versé son sang. Or l'apôtre des Gentils, saint Paul, reconnaît ouvertement que la réception du baptême s'appelle rédemption, quand il dit: N'attristez pas l’Esprit saint de Dieu, dont vous avez été marqués comme d'un sceau pour le jour de la rédemption. Mais la rédemption propre et spéciale aux seuls élus, celle que leur miséricordieux Rédempteur n'a entendu accorder qu'à eux, c'est celle de la croix, laquelle a racheté, délivré et purgé du péché tous les élus à la fois, passés, présents et à naître, les vivants et les morts. Voilà le monde pour qui le Seigneur a souffert, comme il dit lui-même : Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je dois donner pour la vie du monde.

Gottschalk dit encore ailleurs : A Dieu ne plaise que je veuille murmurer seulement une fois, ou qu'il m'entre un seul instant dans la pensée que l'ancien serpent puisse ravir, pour être à jamais perdu avec lui, aucun de ceux pour la rédemption desquels le Seigneur a répandu un sang si précieux à Dieu son père ainsi soit-il. Et ailleurs, parlant à Dieu, il s'écrie : N’est-il pas assez manifeste que nul ne périt qui a été racheté du sang de ta croix?

 Plus audacieux et plus pernicieux que les anciens Prédestinatiens, il dit ce qu'ils n'avaient point dit, que la divinité de la sainte Trinité est triple. Il est encore beaucoup d'autres opinions que lui et d'autres répandent dans nos contrées, et qui nous semblent contraires à la vraie foi. Quand votre Autorité en aura été avertie par d'autres que par la petitesse de notre personne, peut-être y prêtera-t-elle plus d'attention et s'empressera-t-elle de nous enseigner promptement ce qu'il faut croire. La nécessité s'en fera bientôt sentir. Car quoique leurs cœurs bouillonnent de la folie d'un sens corrompu, cependant, tant que dure le règne de notre roi orthodoxe, ils n'osent exprimer leurs coupables sentiments, et nous voyons vraiment s'accomplir ce qui est écrit : Il rassemble comme dans une outre les eaux de la mer. L'eau de la mer en effet a été rassemblée comme dans une outre, car, sous notre très fidèle roi Charles les hérétiques contiennent toutes leurs funestes opinions, les compriment au fond du cœur, et n'osent éclater. Ils déchirent aussi secrètement mon Exiguïté de leurs morsures envenimées; mais, avec l'aide de Dieu, je les supporterai facilement. Il me reste peu de temps à vivre désormais, et si Dieu venait à permettre qu'ils eussent le pouvoir de m'affliger un jour en ma personne, entre tous les fils de la véritable Église, ils serviraient alors, Dieu aidant, à exercer ma patience. S'ils ne se montrent nos ennemis que par les mauvaises doctrines ils exerceront du moins le peu de savoir que j'ai, et aussi ma charité, puisque le Seigneur nous fait un devoir d'aimer nos ennemis. Quant à Gottschalk, si votre Autorité désire que je le fasse sortir de prison, ou que je vous l'envoie pour que vous examiniez sa doctrine par vous même, ou enfin que je le remette entre les mains de quiconque il vous plaira nommer, comme vous savez mieux que qui que ce soit, que de même que tout le monde sans distinction ne peut pas être ordonné régulièrement, ainsi quiconque, soit moine, soit soumis à une vie régulière, a été remis en charge à quelqu'un, et détenu en certain lieu, ne peut être tiré de sa détention que du consentement de celui à qui il appartient; que votre Autorité m'écrive et je m'empresserai d'obéir à ses ordres. Seulement je désire être autorisé par vous, afin de ne pas faire croire que j'aie la présomption de ne tenir compte du jugement de tant d'évêques respectables car je suis loin de me réjouir de le voir tenu en prison, quoique son obstination ne mérite que trop cette peine, d'ailleurs légère; et ce qui m'afflige, c'est la perfidie en laquelle il s'obstine. Que si votre Autorité juge à propos de le remettre entre les mains de quelque autre elle avisera, je pense à ce que ce soit à quelqu'un bien sincèrement catholique, qui tienne à la gravité et la discipline ecclésiastique et possède la science des saintes Écritures. Car Gottschalk sait par cœur et peut vous débiter tout un jour, sans prendre haleine un seul instant, non seulement les Écritures, qu'il détourne violemment à son sens mais toutes les autorités catholiques, qu'il tronque et mutile. Et c'est par là surtout qu'il excitait non seulement l'admiration des idiots et des simples, mais qu'il séduisait même et entraînait à son opinion des personnes assez éclairées, mais imprudentes, qui avaient le zèle de Dieu non selon la science. Car il ne cherche pas seulement à briller comme le maître de ses maîtres mais il sait encore avec adresse enlacer et surprendre ceux qui confèrent avec lui, même dans une simple conversation; et quand il ne peut leur faire accepter ses doctrines comme vraies, il affirme obstinément par serment qu'en causant avec lui ils lui ont dit ce que peut-être ils n'ont pas dit, afin de paraître franc et sincère et de faire passer ceux qui le contredisent pour des menteurs et des fourbes prêchant contre leur propre doctrine.

CAPUT XV.

De libris quos idem praesul Hincmarus composuit.

Scripsit etiam praefato papae Nicolao fidei suae depromendo tenorem, et suam contra praenotati Gothescalci errorem, quam fidei catholicae dependere satagebat, defensionem. Scripsit praeterea multa. Librum quoque collectum ex orthodoxorum dictis Patrum ad filios Ecclesiae suae, quod divinae Trinitatis deitas trina non sit dicenda, cum sit ipsius summae Trinitatis unitas, ad refellendas praememorati Gothescalci blasphemias; item ad Karolum regem super hac eadem re librum unum. Scripsit et ad eumdem Karolum regem opus quoddam egregium metrice, de gratia et praedestinatione Dei; de sacramentis quoque corporis et sanguinis Christi, et de videndo Deo, atque origine animae, simul ac de fide sanctae Trinitatis, quod opus appellavit Ferculum Salomonis. Item collegit atque composuit volumen ingens plures continens libros de praedestinatione Dei et libero arbitrio contra quosdam reprehensores suos, atque Ratramnum monachum Corbeiensem, ad eumdem Karolum regem; cui talem praefert epistolam.

« Domno glorioso regi KAROLO HINCMARUS, nomine, non merito, Remorum episcopus, ac plebis Dei famulus, una cum collegis domnis et fratribus meis venerandis episcopis, oratoribus scilicet salutis atque prosperitatis vestrae devotis.

« Deo gratias agimus, qui cor vestrum ad amorem suum accendit, et ad cognitionem veritatis et orthodoxae fidei scientiam et diligentiam ignivit, prudentiam quoque et intelligentiam vobis in litteris divinitus inspiratis donavit, et in earum meditatione atque excitatione, quantum vobis pro reipublicae negotiis licet, studium vestrae devotionis quotidiano augmento ad utilitatem sanctae suae Ecclesiae provehit. Caeterum capitula synodalia venerabilium consacerdotum nostrorum, trium scilicet provinciarum, sicut ibidem continetur, et inferius scriptum invenietur, vobis delata, quae nostrae humilitati juxta Scripturam praecipientem: Interroga sacerdotes legem meam, quia et legem fidei esse legimus, praecedentium regum more, ob studium cognoscendae veritatis, legenda et ventilanda dedistis, revolvimus. In quibus nos, licet nomina nostra sint tacita, designatione tamen effectus velut non catholicos reprehensos, et sine fraternitatis respectu despectos reperimus. Capitula quoque, quae ob notam vobis, et infra innotescendam necessitatem, ex catholicorum Patrum sensibus et verbis excerpsimus, velut inutilia, imo noxia, repulsa et abominata invenimus. Quae capitula, sicut a nobis excerpta sunt, suis scriptis inserere noluerunt, ne ab illis legerentur, in quorum manus illorum capitula devenirent, sed quaedam de his quae in capitulis a nobis excerptis habentur, alio sensu et aliis verbis tetigerunt, ut abominanda illa monstrarent; quaedam autem suppresserunt, et taliter inde memoriam habuerunt, quasi nos contra sanctorum Patrum sensa in Africa et Arausica synodo senserimus. De quodam autem capitulo, id est, quod omnes homines vult Deus salvos fieri, licet non omnes salventur, funditus tacuerunt, sicut postmodum signantius demonstrabimus, cum Dominus dicat: Ecce constitui te super gentes et regna, ut evellas et destruas, disperdas, et dissipes, et aedifices, et plantes. Prius enim, si de conscientia rectae intelligentiae fuere confisi, ponentes ea, quae destruere nitebantur, sicut illa cum integritate sua acceperant, in quibus evellenda et dissipanda erant, legentibus demonstrare, et tunc illa auctoritatem destructis atque dispersis; sua rationabiliter, et ordinabiliter plantare debuerant, ac in sublime aedificantes extollere. De quodam etiam capitulo, quasi ludificatio aliqua in sacris mysteriis esse possit, ita scripserunt, ut legentes hoc a nobis dictum fuisse intelligere possint, de quo nihil a nobis est memoratum; et quare nihil a nobis inde sit dictum, et in cujus scriptis a nobis postea quam capitula scripsimus, sit inventum, suo loco dicemus. Inseruerunt etiam in eisdem suis scriptis de quibusdam sexdecim capitulis, quasi nobis debeant imputari, de quibus nihil audivimus, vel vidimus antequam venerabilis Ebo Gratianopolitanus episcopus vobis ea, quasi a bonae memoriae fratre vestro Lothario transmissa, apud Vermeriam palatium detulit. Quorum capitulorum auctorem nec adnotatum invenimus, nec cum multum quaesierimus invenire valuimus. Unde putavimus quia alicujus invidia ad cujusquam opinionem infamandam fuerint compilata, sicut saepe legimus. Ut de multis pauca commemoremus, veluti epistola capitulorum exstitit, quam venerabilis Ibas episcopus suam esse in synodo denegavit, et sicut quidam aemuli de verbis beati Augustini adhuc in sua vita fecerunt, quae ille argute et catholice repulit, quantum ad illius notitiam exinde pervenit. Post ejus etiam obitum, quidam invidi capitulatim de ejus ipsius scriptis, ex his etiam unde nunc agitur, colligere curaverunt, ut illius doctrinam orthodoxam, atque utillimam, ob personae illius invidiam vilifacere praevalerent, et lectores devotos ab illius lectione ac dilectione et necessaria crudelitate averterent. Quae videlicet aemulorum mendacia ex delegatione sanctae sedis Romanae per Coelestinum papam sanctus Prosper catholico et prudenti stylo falsa esse, et imprudenter objecta ostendit, et memorati ac memorandi viri doctrinam orthodoxam esse lucidissime demonstravit. Unde et fieri potest, ut ista capitula, quae vobis ex nomine confratrum nostrorum ab aliis quam ab illis delata, vel transmissa sunt, taliter in suggillatione nostra conscripta non fuerint, sed instigante diabolo inter caetera mala, quae nunc in hoc mundo crebrescunt, ad immittendam inter Domini sacerdotes discordiam sint confecta, qui charitatem vehementer in nobis et timet et invidet, cum videt illam a nobis servari hominibus terrenis in terra, quam ille servare nolens angelicus spiritus amisit in coelo. Quomodo enim fieri posset, ut sic fratres nostri nos succensorie cum annihilationis despectu judicarent, qui regulam Dominicam, qualiter confratrem quisque admonere debeat, continue prae oculis et in usu quotidie habeant? Scriptum enim esse cognoscunt: Priusquam interroges, ne vituperes quemquam, et cum interrogaveris, corripe juste.

« Sanctus enim Augustinus haereticorum et reprehensorum suorum scripta, si in eis quiddam benedictum invenit, benignissime acceptavit, et plura ad rectos sensus interpretari elaboravit, nulla autem de recto sensu ad pravum inclinare tentavit. Et quomodo fratres nostri talia agerent, antequam nos secundum evangelicam regulam, vel viva voce, vel scriptis suis inde interrogarent, ut vel volentes discere docerent, vel pravum sentientes, et ad tramitem veritatis et fidei redire contemnentes, fraterne et saepius commonerent, et auctoritates divinas, et sanctorum Patrum scripta nobis proponerent, et ut in unum conveniremus nos cum mansuetudine et lenitate invitarent, scientes quia episcopus ideo ad synodum consacerdotum debet venire, ut aut discat, aut doceat? Litteras namque quorumdam eorum quidam nostrorum benignitas, et fraternas suscepimus, nostrasque illis remisimus, et nihil tale de eorum parte perspeximus, audivimus, intelleximus, sensimus, vel percipere praevaluimus. Si autem talia scripserunt, si forte illi scripserunt, ut suam sapientiam de nostra insipientia demonstrarent, et plus de jactantia laudis appetitum quaererent quam bona nostra, et bene a nobis dicta, si forent, per charitatem sua facerent, si etiam secus a nobis dicta invenerunt, plus illa publicare quam nos fraterne corrigere maluerunt.

Miramur de tantis et talibus viris, archiepiscopis, et episcoporum primoribus, maxime autem de Ebone qui religiosus est, ut audivimus, quippe sicut ab ipsis pene cunabulis sub religione et habitu regulari nutritus in Remensis Ecclesiae monasterio, ubi requiescit sanctus Remigius. In quo loco religioso suam exegit aetatem, quousque a domno Ebone avunculo suo, tunc Remorum archiepiscopo, ibidem diaconus consecratus, et abbas monachorum ad regularem ordinem tenendum et gubernandum constitutione episcopali est ordinatus; quemque ita humilitatis tenore nutritum, et humilitatis locum appetere, et tenere velle dicimus, ut illi et omnibus scriptum est: Si spiritus potestatem habentis ascenderit super te, locum tuum ne dimiseris. Spiritus enim potestatem habentis spiritus est superbiae, locus autem noster humilitas est, quam a se vere locus munitus, et turris fortitudinis nos discere jubet, Discite a me, inquiens, quia mitis sum, et humilis corde. Quamque pro loco tuto contra elationis ac jactantiae spiritum praefatum religiosum virum obnixe tenere velle audivimus, et pro certo credimus, et idcirco discredimus ista capitula ab eo confecta, quia praetermissis aliorum consacerdotum nominibus, soiius Ebonis nomen cum archiepiscopis est ibidem jactanter, ut quibusdam videtur, expressum. Et quod quam maxime in hoc ipse collaboraverit, quasi e regione sit sensum, ut etiam cum archiepiscopis major caeteris, et doctior in sententia fuerit.

« Hoc enim de sancto Augustino, qui in conciliis Africanis scientia, et laborare, ac vigilantia major exstitit, nequaquam invenimus. Nam et ipse sanctus Augustinus non solum se caeteris coepiscopis, privatam gloriam quaerens, non praetulit, nec praeferri permisit; verum se aliis supposuit, cum ipse plus aliis laboraverit, sicut in epistolis ad sanctum Innocentium papam scriptis, et ad alios apostolicae sedis praesules, qui legere voluerit, invenire valebit. Nec de ullo episcoporum in ullis conciliis aliter legimus, nisi forte apostolicae litterae propter evidentem causam aliquem coepiscoporum ad hoc negotium cum archiepiscopo suo ex nomine designari decreverint, sicut de Augustidunensi episcopo in epistolis beati Gregorii legimus. Quanto magis iste religiosus, et vir cautus in hujusmodi se efferre noluisset, aut praeferri despectis, ac praetermissis caeteris coepiscopis, permisisset? Huc accedit, quia fratres nostri, et consacerdotes surda aure non debuissent transire Salomonis dictum commonitoris, si ex nobis, aut auditu, aut scripto quiddam sinistri secreto accepissent, ut praepropere illud in publicum quacunque mobilitate nostra moti (unde non sumus conscii) ad contentiones et jurgia propalarent. Ait enim: Quae viderunt oculi tui, ne proferas in jurgio cito, ne postea emendare non possis, cum dehonestaveris amicum tuum. Scimus tamen quia sunt nonnulli, qui dum plus sapere quam oportet sapere student, a proximorum pace resiliunt, dum eos velut hebetes, stultosque contemnunt. Unde per se Veritas admonet, dicens: Habete in vobis sal, et pacem habete inter vos, ut quisquis habere sal sapientiae studet, curet necesse est, quatenus a pace concordiae nunquam recedat. Unde terribiliter Paulus admonet, dicens: Pacem sequimini cum omnibus, et sanctimoniam, sine qua nemo videbit Deum. Praecipue autem nos eam servare et persequi, id est, perfecte sequi debemus, qui Deo quotidie sacrificare debemus, et Veritate contestante specialiter quasi praecipimur, ut si offeramus munus nostrum ad altare, et ibi recordati fuerimus quia frater noster habet aliquid adversum nos, relinquamus ibi munus nostrum ante altare, et eamus prius reconciliari fratri nostro, et tunc venientes offeramus munus nostrum. Ecce ductor et doctor noster a discordantibus non vult accipere sacrificium, holocaustum suscipere recusat. Hic ergo perpendendum est, quantum sit malum discordiae, propter quod et illud non admittitur, per quod culpa laxatur. Non enim nos adversus fratres nostros habemus, si talia contra nos ante collationem scripserunt; sed credendum est, si illa scripsissent, ad nos contra quos illa scripserant, transmisissent. Nunc autem illis quomodo rescribere possumus, cum utrum illa scripserint ignoremus? Verumtamen ne sine responso nostro vestra dominatio maneat, vobis de cujus manu illa accepimus, corde, ore et stylo non formidantes carpentium nos, derogationem respondere curamus.

« Primo scilicet mittentes ea, quae ab eisdem fratribus nostris in synodo conscripta fuisse leguntur, licet hinc antea, alia fuisse conscripta reperiantur. Sed quia haec in suggillationem nostram, et contra excerpta a nobis capitula confecta noscuntur, ea primum judicavimus ponere, quae majoris nominis, licet non auctoritatis, quia partim non veritatis, propter synodalem tamen praetitulationem dignum duximus magnipendere. Deinde illa quae a pluribus et per aliorum manus de pluribus ex his causis accepimus, propter quam necessitatem ex catholicorum Patrum, ut diximus, sensibus et verbis capitula illa quatuor reexcerpere procuravimus, ea conditione, ut de singulorum scriptis ex singulis sententiis quae a nobis in excerptis capitulis continentur, quaedam, prout necesse viderimus, ponamus. Post haec, capitula a nobis excerpta de Patrum sensibus et verbis, ut illa excerpsimus, ponere procurabimus, et si divinis et authenticis Scripturis, et catholicae atque apostolicae Ecclesiae, sanctaeque Romanae sedis fidei, et orthodoxorum Patrum sensibus, qui eidem sanctae matri Ecclesiae praesederunt, et qui ab eadem apostolica sede Romana nobis in canone recipiendi dati sunt, sensum nostrum in eisdem capitulis expressum concordari demonstrare potuerimus, agere veraciter, humiliter, ac devote studebimus, quia aliorum ad stipulandum nostrae catholicae intelligentiae sensum sententias recipere, nec proferre volumus, cum constet illum esse verum atque catholicum quod ipsa mater omnium Ecclesiarum, et universalis Ecclesia duxerit approbandum. Et si qui fuerunt appellati doctores, ad probandam fidei sinceritatem illorum sententias non recipimus, neque proferimus, nisi quorum sententias ipsa catholica mater Ecclesia decrevit esse probabiles. Si autem et aliqui emerserunt, qui doctrinalem cathedram tenuerunt, postquam ab eadem sancta sede canon sacrarum Scripturarum, atque doctorum catholicorum, fidelibus cunctis est datus, qui aliter senserunt quam ipsi intellexerunt atque docuerunt, quos ipsa mater catholica suo orthodoxo sinu recepit, amplectitur, atque fovet: qui nec debemus, nec necesse habemus, ad auctoritatem sententias illorum proferre, aut recipere volumus, quoniam in istis, et per istos satis ad salutem habemus. Et si qui aliter quam isti, maturiore et saniore documento tenendum docuerunt, dogmatizant aut dogmatizare praesumpserunt, totum ducimus fidei et saluti adversum quidquid ab eorum salubri doctrina constat esse diversum. Eorum etiam sententias, qui divina dignatione, postquam ipse canon a beato Gelasio conscriptus est, sensu et doctrina catholica, et sanctitate conversationis in Ecclesia floruerunt, et ab ipsorum orthodoxorum Patrum, qui in eodem canone annotati sunt fideli, quia catholica doctrina nihil dissonum, nihil diversum scripserunt vel docuerunt, reverentia pari amplectimur, veluti venerabilis Bedae presbyteri a discipulis sancti papae Gregorii catholica fide imbuti, et a sancto Theodoro archiepiscopo, utriusque linguae, Graecae videlicet et Latinae perito, et a sancta Romana Ecclesia ad Angelos post discipulos beati Gregorii ad eruditionem transmisso, non mediocriter instructi, ac venerandae memoriae Paulini patriarchae Aquileiensis parochiae atque Alcuini viri religiosi et docti, quorum fidem et doctrinam apostolica sedes Romana non solum benignissime acceptavit, verum et multis laudibus extulit, sicut in scriptis ipsius sanctae sedis invenimus, quae Ecclesiae nostrae ab eadem Ecclesiarum matre acceperunt, tempore divae memoriae Karoli imperatoris, quando synodus pro cognita infidelitate Felicis est habita, et ad Romanam Ecclesiam velut ad apicem Ecclesiarum transmissa. Sed et eorum scripta qui legit, quam sint laudanda et recipienda intelligit. Denique si talium, ut diximus, sententiis concordari capitula quae excerpsimus demonstrare non potuerimus, parati sumus doctioribus et catholicis autem accommodare, sensum subdere, et sine contentione nos doctrinae illorum subjicere. Et quia libellum de scrinio bonae memoriae fratris vestri Lotharii, sine nomine auctoris suscepimus, in quo sigillatim per loca singula capitula a nobis excerpta sunt posita, et assensu illius, quiscunque ille fuerit, reprehensa sunt et damnata, cum de catholicorum Patrum dictis nostra capitula, si poterimus, confirmare curabimus, ipsius etiam reprehensiones ponemus, et eas, quantum Dominus dederit, confutare studebimus.

Tunc demum ponemus de capitulo confratrum nostrorum quinto, unde notam nobis quasi tacite et e latere impegerunt, quod in Gothescalci scriptis invenimus, postquam capitula quatuor saepe memoratae excerpsimus, et quid inde sentiamus Domino inspirante dicemus. Et sic tandem subjiciemus illa decem et novem capitula, pro quibus de Scotorum pultibus confratres nostri, sine culpa nostra, in hac duntaxat causa nos pascere decreverunt, et quid de eisdem capitulis sentiamus, ex catholicorum fratrum sensibus ostendemus. »
 

CHAPITRE XV.

Des livres composés par l'archevêque Hincmar.

Hincmar a écrit aussi au pape Nicolas des lettres contenant sa profession de foi, et la défense qu'il préparait pour la foi catholique contre les erreurs de Gottschalk. On a de lui encore beaucoup d'autres ouvrages, entre autres un recueil des maximes des Pères orthodoxes, adressé aux fidèles de son église, et où il prouve encore, contre les blasphèmes de Gottschalk, que la divinité de la sainte Trinité ne peut être dite triple, puisqu'il y a parfaite unité en cette souveraine Trinité; un livre, dédié au roi Charles, sur le même sujet; un poème excellent, également dédié à Charles, où il traite de la prédestination et de la grâce de Dieu des sacrements du corps et du sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la manière de voir Dieu, de l'origine de l'âme, et de la foi en la très sainte Trinité cet ouvrage porte le titre de Ferculum Salomonis. Il a en outre composé un grand ouvrage en plusieurs livres sur la prédestination et le libre arbitre en réponse à quelques évêques qui attaquaient sa doctrine, et surtout à Gottschalk, et Ratramne, moine de Corbie. Ce livre, adressé encore au roi Charles, est précédé de l’épître qui suit:

 Au glorieux seigneur et roi Charles, Hincmar, de nom et non de mérite, évêque de Reims, serviteur du peuple de Dieu, avec mes seigneurs collègues et frères les vénérables évêques dévots intercesseurs pour votre salut et prospérité.

 Grâces soient rendues au Seigneur, qui a embrasé votre cœur de son amour, et enflammé votre zèle pour la connaissance de la vérité et la science de la foi orthodoxe qui vous a doué du don de sagesse et d'intelligence des lettres inspirées de Dieu; qui vous excite à donner à l'étude et à la méditation de ses livres sacrés tout le temps que vous laissent les affaires publiques, et chaque jour augmente l'ardeur de votre dévotion pour l'utilité de la sainte Église. Nous avons lu et médité les capitulaires synodaux qui vous ont été adressés par nos vénérables confrères de trois provinces, ainsi que vous lirez ci-dessous, et que Votre Majesté, suivant l'exemple des rois ses prédécesseurs, et par désir de connaître la vérité, nous avait donnés à lire et à méditer, vous conformant en cela à l'Écriture, qui dit : Interroge les prêtres sur ma loi, et à ce que nous lisons que c'est aussi une règle de foi. Quoique dans ces capitulaires, notre nom ne soit pas exprimé, cependant nous y sommes désignés clairement, repris comme non catholiques, et traités avec mépris sans égard pour la fraternité. Les capitulaires que j'ai extraits des Pères catholiques pour m'opposer à l'hérésie qui vous est connue, et que je vous ferai mieux connaître encore en ce livre, y sont rejetés et repoussés avec abomination comme inutiles, et même nuisibles. Et non seulement ils se sont gardés d'insérer dans leurs écrits ces divers capitulaires tels que je les ai extraits dans la crainte qu'ils ne fussent lus par ceux entre les mains desquels les leurs tomberaient, mais ils ont altéré le sens et jusqu'aux paroles de quelques-uns, afin de les rendre abominables; ils ont supprimé les autres ou n'en ont fait mention que de manière à faire croire que mon sentiment est contraire aux sentiments professés par les saints Pères aux conciles d'Afrique. Ils ne disent pas un mot du chapitre où je prouve que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, quoique tous ne le soient pas et cependant le Seigneur a dit: Je vous établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et pour détruire, pour perdre et pour dissiper, pour édifier et pour planter. Si donc ils avaient la conscience d'une droite et légitime interprétation, ils devaient mettre sous les yeux des lecteurs ce qu'ils voulaient attaquer, tel qu'il était écrit et dans toute son intégrité puis démontrer ce qu'il fallait rejeter et condamner; et après avoir ainsi détruit et fait ruine par la force des autorités, établir leur édifice raisonnablement et avec ordre et l'élever jusqu'aux cieux. Il est un autre capitulaire qui semblerait insinuer qu'il peut y avoir une sorte de jeu dans les sacrés mystères, et dont ils parlent de manière à faire croire que j'en suis l'auteur, tandis que je n'ai jamais rien dit sur ce sujet. Je vous dirai en temps et lieu pourquoi je n'en ai pas parlé, et dans les livres de qui je l'ai trouvé, depuis que j'ai écrit mes capitulaires. Ils parlent aussi de seize capitulaires qui sembleraient devoir m'être imputés, et dont je n'avais rien vu ni rien entendu dire avant que le vénérable Ebbon, évêque de Grenoble, vous les eût remis en votre palais de Vermerie de la part de votre frère Lothaire de bienheureuse mémoire. L'auteur n'y est point nommé, et malgré beaucoup de recherches, je n'ai pu parvenir à le découvrir ce qui m'a fait croire, ainsi que je l'ai lu souvent, qu'ils avaient été compilés par quelqu'un dans la vue de nuire et de jeter de l'odieux sur l'opinion d'un ennemi. Nous n'avons que trop d'exemples de pareilles fraudes, et pour n'en citer que quelques-uns entre mille, il fut autrefois répandu un recueil de capitulaires qu'on attribuait au vénérable Ibas, et que ce saint évêque renia en plein synode. Quelques envieux de saint Augustin, même pendant sa vie, tirèrent de ses écrits quelques propositions qu'il réfuta victorieusement et catholiquement, quand il en eut connaissance; après sa mort, d'autres détracteurs recueillirent, de ceux de ces écrits mêmes dont il s'agit maintenant, certains articles, dans la vue de déprécier et avilir, en jetant de l'odieux sur sa personne, sa doctrine si orthodoxe et si utile à l'Église, et de détourner les lecteurs dévots de la lecture de ses livres, de l'amour qu'ils lui portaient et de la croyance à son autorité. Sur la délégation du Saint-Siège de Rome, donnée par le pape Célestin, saint Prosper démontra, dans un style tout catholique et prudent, la fausseté de ces mensonges de l'envie, l'imprudence des accusations et la pureté orthodoxe du saint évêque si célèbre et si digne de l'être. Il se pourrait donc que ces capitulaires qui vous ont été apportés et transmis, au nom de nos confrères, par d'autres que par eux-mêmes, ne fussent pas leur ouvrage, mais qu'au contraire ce fût l'œuvre du démon, qui au milieu des autres maux qui se multiplient de nos jours en ce monde cherche à jeter la discorde entre les prêtres du Seigneur, parce qu'il craint surtout et nous envie la charité, quand il nous voit l'entretenir ici-bas entre les enfants de la terre, lui qui, ne voulant pas la garder dans les cieux parmi les anges, a été déchu de son rang. Comment en effet concevoir que nos frères s'emportassent à nous censurer avec tant de colère et un si profond mépris, eux qui ont sans cesse sous les yeux les préceptes évangéliques sur la douceur avec laquelle chacun doit reprendre son frère? Ne savent-ils pas qu'il est écrit : Avant que de vous être bien informé, ne blâmez personne, et quand vous l'aurez fait, reprenez-le avec équité.

Quand saint Augustin trouvait dans les écrits des hérétiques et de ses détracteurs quelque chose de juste, il l'acceptait avec bienveillance souvent il s'efforçait de les interpréter selon le bon sens, mais jamais on ne l'a vu détourner et altérer un passage pour le rendre coupable. Comment nos frères pourraient-ils agir ainsi ayant de nous avoir interrogés selon la règle évangélique, soit de vive voix, soit par écrit, afin de nous instruire, docile que nous sommes et disposé à apprendre? Si nous avions persisté dans notre sens corrompu, et négligé de rentrer dans le sentier de la vérité et de la foi, ne savent-ils pas qu'avant d'éclater, leur devoir est de nous admonester fraternellement et souvent, de nous remettre sous les yeux les autorités des divines Écritures et les écrits des saints Pères, et enfin de nous inviter avec mansuétude et douceur à nous réunir avec eux en assemblée sachant que les synodes ne sont établis que pour que les évêques qui y viennent s'instruisent ou instruisent les autres? D'ailleurs nous avons reçu de plusieurs d'entre eux des lettres pleines de bénignité et de fraternité, comme aussi nous leur en avons envoyé et jamais nous n'avons rien vu, ni entendu, ni compris ni senti qui pût faire présumer une pareille conduite de leur part. Mais si ce sont bien réellement eux qui sont les auteurs de ces capitulaires, ils n'ont écrit que pour montrer leur sagesse aux dépens de notre insipience; et ils ont plutôt cherché à acquérir de la gloire, qu'à s'appliquer à faire leur bien, en s'appropriant par la charité ce que je pouvais avoir dit de bon et de profitable; et s'ils ont trouvé en mes écrits quelque opinion digne de blâme ils ont préféré la publier que de me reprendre fraternellement.

C'est ce qui m'étonne de la part de tant et si dignes hommes, vénérables archevêques et les plus distingués entre les évêques surtout de la part d'Ebbon, que l'on dit si religieux car, presque dès le berceau il a été élevé en religion et sous l'habit régulier au monastère de l'église de Reims, où repose le grand saint Rémi; et il a vécu en ce saint lieu jusqu'au temps où il fut consacré diacre par son oncle Ebbon, alors archevêque de Reims, et ordonné abbé par décret épiscopal pour maintenir la discipline régulière et gouverner les moines. Or nous pensons qu'élevé dans une si sainte humilité, il ne désire qu'une place d'humilité et s'y tient, comme il est écrit pour lui et pour tous : Si l'esprit de celui qui est en pouvoir monte sur toi, garde-toi de quitter ta place. Car l'esprit de celui qui est en pouvoir est un esprit d'orgueil, et notre véritable place c'est l'humilité que nous enseigne de garder, à son exemple, celui qui est vraiment le lieu fort et la tour de courage. Apprenez de moi, dit-il que je suis doux et humble de cœur. On nous a dit, et nous croyons certain, que cet homme religieux veut se tenir en son humilité comme dans un lieu sûr contre l'esprit de jactance et d'orgueil; c'est pourquoi nous ne pouvons penser que ces capitulaires, soient son ouvrage, surtout parce que, seul entre tous ceux de ses confrères dans le sacerdoce, le nom d'Ebbon est inscrit avec orgueil entre les archevêques, ou pour faire croire que c'est lui qui est le principal auteur, ou pour donner à penser qu'on l'a inscrit entre les archevêques, comme plus instruit et supérieur aux autres en science et en sagesse.

Or c'est ce que nous ne voyons pas même saint Augustin se permettre, lui qui dans les conciles d'Afrique s'éleva si haut au dessus des autres par sa science ses travaux et sa vigilance. Non seulement il ne mit et ne souffrit pas qu'on mît son nom au dessus de ses coévêques par désir de se faire remarquer, mais au contraire, quoiqu'il eût à lui seul travaillé plus que tous ensemble, il signa toujours au dessous des autres, ainsi que pourront voir ceux qui voudront se donner la peine délire ses lettres écrites au saint pape Innocent et autres pontifes du Siège apostolique. Nous ne voyons pas non plus qu'en aucun concile, aucun évêque en ait jamais agi ainsi, a moins toutefois que les lettres apostoliques n'aient, pour quelque cause importante, ordonné de désigner par son nom un des coévêques pour traiter l’affaire avec son archevêque, comme nous lisons dans les lettres de saint Grégoire au sujet de l'évêque d'Autun. Comment donc un homme aussi religieux et aussi prudent qu'Ebbon aurait-il pu se laisser aller à tant d'orgueil, et permettre que son nom fût ainsi inscrit seul, au mépris de ses coévêques oubliés et passés sous silence? Joignez à cela que nos frères et nos collègues dans le sacerdoce n'auraient pas dû fermer l'oreille aux conseils que nous donne le roi Salomon s'ils avaient appris en secret quelque chose de mauvais sur moi, soit en paroles, soit par écrit, il ne leur convenait pas de se hâter ainsi de le répandre dans le public, pour en faire un sujet de contention et de querelle, quelque sensible que leur eût été l'erreur de ma doctrine, dont, en tout cas, je n'ai pas conscience, car le Sage nous dit : Ne découvrez pas si tôt dans une querelle ce que vous avez vu de vos propres yeux de peur qu'après avoir ôté l'honneur à votre ami vous ne puissiez plus le réparer. Nous savons cependant qu'il en est plusieurs qui, dans leur zèle de savoir plus qu'il ne faut savoir, renoncent souvent à la paix de leur prochain, méprisant, comme ignorant et insensé, ce qui nous a fait donner cet avertissement par celui qui est la vérité même. Ayez du sel en vous et conservez la paix entre vous. Saint Paul aussi nous donne cet avis redoutable : Tâchez d'avoir la paix avec tout le monde et de vivre dans la sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est surtout à nous qu'il appartient d'observer la paix, de la chercher et maintenir en perfection, nous qui devons chaque jour sacrifier au Seigneur, et à qui le Dieu de vérité a particulièrement ordonné que si, au moment où nous portons notre offrande à l'autel, nous nous rappelons qu'un de nos frères a quelque chose contre nous, nous laissions aussitôt notre offrande devant l'autel pour aller nous réconcilier d'abord avec notre frère, et revenir ensuite présenter notre offrande, et voilà que notre guide et notre maître ne veut recevoir ni sacrifice ni holocauste, si nous sommes en discorde. Par là nous pouvons juger combien est grand le mal de la discorde, puisqu'à cause de lui seul le Seigneur n'admet pas ce qui peut nous délier de nos fautes.

Pour nous, nous ne gardons rien contre nos frères s'ils ont pu écrire ainsi contre nous avant de nous avoir appelé en conférence mais il faut croire que, s'ils étaient réellement les auteurs de ces écrits, ils nous les auraient au moins adressés, à nous contre qui ils les auraient écrits. Comment donc pourrions-nous leur répondre, lorsque nous ne savons pas si ce sont eux qui ont écrit ou non? Quoi qu'il en soit, afin que votre Domination ne reste pas sans réponse de notre part, comme c'est de vos mains que nous avons reçu ces écrits, nous croyons devoir vous répondre de cœur, de bouche et par écrit, sans aucune crainte des censures de nos détracteurs. Nous vous envoyons premièrement ce qui a été écrit par nos frères dans le synode, quoique déjà auparavant beaucoup d'autres écrits aient été publiés. Mais comme ces écrits ont été composés pour me flétrir, et contre les capitulaires que j'ai donnés moi-même, j'ai pensé qu'il convenait de les placer en première ligne, parce qu'ils ont un plus grand nom, quoique sans avoir plus d'autorité puisque la plus grande partie manque de vérité; et de leur donner la plus grande importance, parce qu'ils sont dits émanés du synode. Nous joignons ensuite ceux que nous avons reçus de plusieurs personnes, et par des mains étrangères, sur divers points de la querelle ce qui nous a mis dans la nécessité d'extraire de nouveau ces quatre capitulaires des écrits des Pères catholiques, avec l'attention de rétablir au besoin quelques-uns des passages cités dans mes capitulaires, tirant chaque pensée de chaque ouvrage auquel elle appartenait, et la transcrivant fidèlement. Viendront après les capitulaires que nous avons extraits nous-même des pensées et des paroles des Pères, tels que nous les avons extraits; et si nous pouvons démontrer que notre sentiment exprimé en ces capitulaires concorde avec les Écritures divines et authentiques, avec j'autorité du Saint-Siège catholique et apostolique de Rome siège de la foi, et avec le sens des Pères orthodoxes qui ont gouverné cette sainte Église mère, et qui nous ont été donnés et imposés comme règle dans les canons par le Siège apostolique de Rome, nous nous efforcerons d'exposer nos preuves avec vérité, humilité et dévotion. Pour appuyer le sens de notre interprétation catholique, nous ne voulons recevoir ni citer l'opinion d'aucun autre, puisqu'il est constant que cela est vrai et catholique, que la mère de toutes les églises a cru devoir approuver. De même, parmi ceux qui ont été proclamés docteurs de l'Église, nous n'admettons et ne citons pour prouver la pureté de notre foi que ceux dont la mère Église catholique a déclaré les opinions probables. Si, depuis que le Saint-Siège a donné à tous les fidèles le canon des saintes Écritures et des docteurs catholiques, quelques-uns ont apparu qui occupant la chaire doctrinale, ont pensé autrement que ne pensaient et n'enseignaient ceux que la mère catholique a reçus, qu'elle embrasse et réchauffe dans son sein catholique, il n'y a pour nous ni devoir ni nécessité de nous autoriser de leur sentiment, de les citer ou admettre, puisque dans les anciens et par les anciens nous avons tout ce qu'il faut pour le salut. Si d'autres dogmatisent ou ont la présomption de dogmatiser contre le sens fixé par les anciens avec tant de sagesse et de maturité, nous croyons que tout ce qui diffère de cette antique et salutaire doctrine est contraire à la foi et au salut. Quant à ceux qui, depuis que le canon a été rédigé par saint Gélase, ont, par la grâce de Dieu, fleuri dans l'Église par leur sens et doctrine catholique, et par la sainteté de leur vie qui n'ont rien écrit ni enseigné de contraire à la fidèle doctrine catholique des Pères orthodoxes cités en ce canon, nous les embrassons dans un même respect, entre autres le vénérable Bède prêtre imbu de la foi par les disciples du saint pape Grégoire, et instruit avec grand soin par le saint archevêque Théodore, si habile dans les deux langues grecque et romaine et envoyé par la sainte Église de Rome après les disciples de saint Grégoire, pour prêcher et instruire les Anglais; entre autres encore, Paulin de vénérable mémoire patriarche d'Aquilée et le religieux et savant Alcuin car le Siège apostolique de Rome n'a pas seulement accueilli avec bienveillance leur foi et leur doctrine, mais il l'a encore comblée de louanges, ainsi que nous lisons, dans les écrits du Saint-Siège lui-même, que nos églises la reçurent de cette mère de toutes les églises, au temps de l'empereur Charles, de sainte mémoire, quand un synode fut tenu pour convaincre l'infidélité de Félix, et ses actes envoyés à l'Église de Rome, comme la première des églises. Et qui lit leurs ouvrages apprend combien ils sont dignes d'être loués et acceptés. Enfin, si nous ne pouvons démontrer que nos capitulaires concordent avec les sentiments de tous ceux que nous venons de citer ; nous sommes prêts à ouvrir l'oreille aux leçons de plus savants et meilleurs catholiques, à soumettre notre sens à leur sens, et à nous ranger sans résistance à leur doctrine. Comme il nous a été remis, de la cassette de votre frère Lothaire, de bienheureuse mémoire, un livre sans nom d'auteur, où nos capitulaires sont notés à part, passage par passage, repris et condamnés par l'auteur quel qu'il soit, nous les confirmerons, quand il nous sera possible, par des autorités des Pères catholiques et en même temps nous nous efforcerons de réfuter ses jugements, autant du moins que le Seigneur nous le permettra.

 A propos du cinquième capitulaire de nos frères, où ils nous ont imprimé une note d'hérésie comme par insinuation, je rapporterai ce que j'ai trouvé dans les écrits de Gottschalk, depuis que j'ai publié les quatre capitulaires si souvent cités, et, avec l'aide de Dieu, je dirai ce que je pense. Enfin, je terminerai par ces dix-neuf capitulaires pour lesquels, sans aucune faute de notre part, nos confrères ont résolu de nous mettre, seulement pour cette cause, a la bouillie d'Écosse; et je développerai ce que je pense de ces capitulaires, d'après l'autorité des Pères catholiques.

CAPUT XVI.

De his quae Karolo regi scripsit.

Item, aliud edidit volumen insigne ad eumdem regem, contra praefatum Gothescalcum et caeteros praedestinatos, de quo hujusmodi ad ipsum scribit epistolam.

Domno KAROLO regi glorioso HINCMARUS, nomine, non merito, Remorum episcopus ac plebis Dei famulus, una cum collegis domnis et fratribus meis venerandis episcopis, oratoribus scilicet salutis atque prosperitatis vestrae devotis.

« Nuper elapso mense Junio, per indictionem septimam anno incarnationis Dominicae octingentesimo quinquagesimo nono, dedistis nobis quaedam capitula, sicut nostrae dixistis humilitati, a Remigio reverendissimo Lugdunensium archiepiscopo vestrae porrecta sublimitati, jubentes ut tempore congruo de his vobis redderemus responsum, si unanimes uno ore, eorumdem capitulorum sensu concordaremus, an quia vobis a cana Patrum fide in quibusdam dissentire videbantur, noster sensus, quem a catholico tramite non deviare credebatis, ab eis in aliquo dissideret, sequentes et praecepti Dominici jussionem, et Christianam praedecessorum vestrorum consuetudinem. Est enim et divinis legibus cautum, et prisco anteriorum principum more suetum, ut quotiescunque in catholica fide, vel divina religione quiddam novi emerserit, a principali sententia episcoporum consultui referatur, et quod eorum judicio, Scripturarum sanctarum auctoritate et orthodoxorum magistrorum doctrina, atque secundum auctoritatem canonicam et decreta pontificum Romanorum Christi Dei nostri vicarii, et sanctae ejus Ecclesiae praesules, credendum, sequendum, et tenendum, atque praedicandum decreverint, id ab omnibus corde credatur ad justitiam, ore autem confiteatur ad salutem, sequatur ad vocationem, teneatur ad coronam, praedicetur ad lucrum. Quae siquidem capitula conventu episcoporum habito in territorio Tullensi, in villa, quae dicitur Saponarias, ante biduum quam vobis porrecta fuerint, sunt recitata, proferente et deponente ea synodo domno Remigio Lugdunensium archiepiscopo. Quae sicut dixit, et in epigrammate eorumdem capitulorum continetur, in hoc ipso anno in Kalendis nihilominus ibidem de rescriptis, et in suburbio Lingonicae urbis, ad instructionem Dominici populi, ipse et sibi comprovinciales episcopi ediderunt, et in crastina alia quaedam capitula, de quibus post locuturi sumus, relicta fuere. Super quibus, sicut quibusdam ex fratribus visum est, quorumdam sensus est motus. Nam ut vere et nos fateamur, nostrae conscientiae super pridem capitulis, quae, ut diximus, Remigius archiepiscopus synodo praesentaverat, recitatis, catholicorum ad memoriam reducentes doctorum traditiones, non modice se concusserunt. Unde nostrorum quidam, fidei Christianae zelo succensi, aliqua synodo voluere suggerere, sed motus nostri ab eodem venerabili archiepiscopo Remigio Lugdunensium sunt modeste compositi, eo venerabiliter perorante, ut si quorumcunque nostrorum sensus ab eisdem prolatis capitulis, in aliquo dissentiendo se commueret, ad proxime futuram synodum catholicorum libros doctorum quique deferre curemus; et sicut melius secundum catholicam et apostolicam doctrinam in commune invenerimus, de caetero omnes unanimiter teneamus. In cujus devotione coepiscoporumque ipsius dioeceseos, quorum etiam et ante ordinationem mentem catholicam atque doctrinam, sicut et vos non latet, cognovimus, quantum sensui pusillitatis nostrae fidem accommodare audemus, percepimus quia non ex ipsis, ut non dicamus per ipsos, synodo capitula ipsa fuere prolata. Quapropter quamvis blando sibilo eos quidam charaxare voluerint de eo quod sanctus Coelestinus episcopos Gallicanos redarguit, dicens: Quid illic, inquit, spei est ubi magistris tacentibus hi loquuntur qui, si ita est, eorum discipuli non fuerunt? timeo ne connivere sit, hoc tacere. Timeo ne magis ipsi loquantur, si permittunt illis taliter loqui. In talibus causis suspicione non caret taciturnitas, quia occurreret veritas, si falsitas displiceret. Merito namque causa nos respicit, si silentio faveamus errori. »
Nos tamen plures, qui eorum et fidem et doctrinam et prudentiam novimus, minus in eis ista noscentibus sententiam pro dissensione baptismi de beato Cypriano a sancto Augustino collaudatam, saepenumero in libro secundo de Baptismo positam proposuimus. « Quomodo enim, inquit, potuit ista res tantis altercationum nebulis involuta ad plenarii concilii luculentam illustrationem confirmationemque perduci, nisi primo diutius per orbis terrarum regiones, multis hinc atque hinc disputationibus et collationibus episcoporum pertractata constaret? Hoc autem facit sanitas pacis, ut cum diutius aliqua obscuriora quaeruntur, et propter inveniendi difficultatem diversas pariunt in fraterna disceptatione sententias, donec ad verum liquidum perveniatur, vinculum permaneat unitatis, ne in parte praecisa remaneat insanabile vulnus erroris. Et ideo plerumque doctioribus minus aliquid revelatur, ut eorum patiens et humilis charitas, in qua fructus major est, comprobetur: vel quomodo teneant unitatem, cum in rebus obscurioribus diversa sentiunt: vel quomodo accipiant veritatem, cum contra id quod sentiebant declaratum esse cognoscant. » Sciebant namque iidem venerabiles, catholici, et docti viri, quia in multis regionibus ac provinciis haec pestifera erat recommota doctrina, et ideo silentium in suis provinciis imponere tam facile, sicut forte poterant, noluerunt errori, donec ad plurimorum notitiam perventa plurimorum judicio quaestio sopiretur. Quia, ut dicit sanctus Coelestinus in epistola ad Nestorium directa: « Omnes debent nosse quod agitur, quoties omnium causa tractatur. Videlicet ut cum omnium in unius propositione fuerit diffinita consultatio, cunctorum valeat ad omnes emanare solutio.

Haec eadem namque capitula, sicut facile reminisci, potestis, ante triennium nobis in villa Rothomagensis episcopii, quae Melpsa dicitur, quando in excubiis contra Normannorum infestationem degebamus, sub titulo quasi in Valentiana synodo conscripta fuerint, anno incarnationis Dominicae octingentesimo quinquagesimo quinto, sub Lothario imperatore dedistis, ut ad illa quae nobis viderentur catholice ex orthodoxorum magisterio responderemus, cum aliis quorumcunque scriptis, quae hinc ad vestram notitiam pervenere. Quorum quaedam scripta recepimus, sed ea publicare noluimus, solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis, donec cum eis, qui vobis illa transmiserant, familiari colloqueremur sermone, et eo si aliquo modo valeremus, ab hac prava intentione ad catholicae fidei unitatem cooperante Domino revocaremus. Sed quia partim occupationibus praepediti, partim autem in fraternis suasionibus minus quam necesse fuerat, obauditi, eos quos munere disposuimus a sua intentione revocare nequivimus. Unde quia sicut Apostolus: Quorumdam hominum peccata manifesta sunt, et quae aliter se habent abscondi non possunt; adeo quorumdam excrevit dissensio, ut haec dissonantia ad vestram perveniret notitiam, et synodali decreto pro zelo fidei, et unanimitatis amore antequam haec nobis perscrutanda committeretis, quatuor capitula episcopali diffinitione vobis de catholicorum Patrum dictis colligi, et singulorum exigeretis manibus roborari. Postea vero et quorumdam ex his qui eisdem capitulis subscripserant et aliorum etiam in tantum est accumulata vecordia, ut necesse foret, et jussionis vestrae instantia, et exsecutionis nostrae obedientia, hinc eorum quos praemisimus scriptis et propositionibus litterali officio respondere. Inter quae et his capitulis quae nobis nuper dedistis, pro nostri ingenioli capacitate, sub dubietate tamen, respondimus, quia non credidimus; ut fratres et coepiscopi nostri contra regulas ecclesiasticas adversum nos talia debuissent conscribere, praesertim cum non ignorent Dominicis institutionibus et legibus sancto Spiritu promulgatis praefixum esse, qualiter si in saepe factis capitulis fidei obloqueremur, nos compellere, et tunc synodali judicio nos, nostrasque sententias a sua debuissent communione explodere. Nunc vero quia certi sumus, cui compositioni debemus de saepe nominatis quaestionibus respondere, servatis relationum absolutionibus contra eos, quibus a vestra dominatione, pro imposito nobis ministerio, jussi sumus reddere rationem, contra haec tantum capitula, quantum ex nobis est cum omnibus pacem habentes, ex sanctarum Scripturarum auctoritate, et catholicorum Patrum sententiis simpliciter respondere curabimus, ut cui forte omnia illa legere non licuerit vel non libuerit, hic compendiosas pro tempore capitulorum responsiones inveniat, quas furatis horulis a diversis occupationum distensionibus, qui cognitionum ferias non habemus, sicut de sententiis sanctorum Patrum accipimus, ne torpore vel inobedientia a vestra denotaremur Christiana devotione, committere schedulis tumultuario sermone studuimus, quoniam in praefatis relationibus, provocati multiplicibus multiplicium illationibus, multipliciter multiplicibusque collationibus, non sine (sicut scimus et confitemur) lectoris taedio, sensu, sed tamen catholico, in tribus libris lacinioso sermone respondere satagimus.

Sed in hoc maxime benigno lectori nos satisfacere autumamus, quia singulorum singulas semper ponentes sententias, singulariter ad objecta et resistentia fidei respondere studuimus; et vel in hoc solo devotum quemque lectorem nobis conciliari confidimus, quia cum ex sua mente nostrum laborem perpenderit, nos apud se excusatos habebit. Quis vero sit istorum capitulorum compositor, cui quasi a novo cogimur respondere, ipse se prodet cum necessario urgebitur ad lucem veritatis venire, quia operator tenebrosorum operum (inter quae ab Apostolo et haereses describuntur) odit lucem, et non venit ad lucem, ut non arguantur opera ejus. Omnis vero qui bona agit (inter quae bona ab Apostolo et fides connumeratur) venit ad lucem, ut manifestentur opera ejus, quia in Deo sunt facta. Sed et ille quicunque est, si ad lucem venerit, et veritati ex corde consenserit, esse filius lucis poterit. Si autem et pertinaciter contradixerit veritati, ipse in infidelitate sua et contentionis suae vecordia haeretici sibi nomen imponet, quia non statim haereticum, quod ignoranter a fide sentitur diversum, si non fiat pertinaci contentione haereticum. »
 

CHAPITRE XVI.

Des livres d'Hincmar dédiés au roi Charles.

Hincmar a encore composé et dédié au même roi un autre beau livre contre Gottschalk et autres Prédestinatiens sur quoi il lui écrit en ces termes :

Au glorieux seigneur et roi Charles, Hincmar, de nom et non de mérite, évêque de Reims, serviteur du peuple de Dieu, avec mes seigneurs collègues et frères les vénérables évêques, vos dévots orateurs et intercesseurs pour votre salut et prospérité.

Au mois de juin dernier, en l'indiction septième, l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur huit cent cinquante-neuf, vous avez remis entre nos mains certains capitulaires qui, comme vous l'avez dit à notre Humilité, ont été présentés à votre Sublimité par Rémi, révérendissime archevêque de Lyon; et nous avez enjoint que nous eussions à vous répondre, en temps convenable, si, d'un même consentement et d'un même avis, nous nous accordions aux sentiments contenus en ces capitulaires; ou si, comme ils vous semblaient en quelques points différer de la foi pure et candide des Pères, notre sens, que vous croyez n'avoir jamais dévié du sentier catholique, y répugnait en quelque chose; vous conformant, en agissant ainsi, aux préceptes du Seigneur et à la coutume chrétienne des rois vos prédécesseurs; car il est ordonné par les lois divines, et établi par l'antique coutume des rois vos devanciers, que toutes les fois que dans la foi catholique ou dans la religion divine quelque nouveauté apparaît, le prince doit en référera l'assemblée des évêques et que tout ce que par leur jugement les vicaires de Notre-Seigneur Jésus-Christ et prélats de la sainte Église ont déclaré conforme à l'autorité des saintes Écritures, à la doctrine des maîtres orthodoxes, à la foi canonique et aux décrets des pontifes romains; tout ce qu'ils ont décidé devoir être cru, suivi, pratiqué et prêché, soit partout cru de cœur pour justice, confessé de bouche pour salut, suivi pour vocation, pratiqué pour couronne, et prêché pour mérite et profit. Or, deux jours avant que ces capitulaires vous fussent présentés, ils ont été, en rassemblée des évêques tenue dans la ville de Savonières, au territoire de Toul, récités, lus et déposés entre les mains du synode par Rémi, archevêque de Lyon. Et comme il le dit lui-même, comme il est aussi porté au titre même du livre, ils ont été composés et publiés par lui et ses évêques provinciaux pour l'instruction du peuple, en la même présente année, aux calendes cotées audit titre, et dans le faubourg de Langres. Le lendemain furent encore lus d'autres capitulaires dont nous parlerons ci-après. Plusieurs de nos frères en conçurent des scrupules; et, je dois le dire, quant à la lecture des premiers qui avaient été présentés au synode par l'archevêque Rémi, nous rappelâmes en notre mémoire la tradition des docteurs catholiques, et nos consciences furent fortement ébranlées. Quelques-uns mêmes des nôtres, poussés du zèle de la foi chrétienne, voulaient faire quelques remontrances au synode mais le vénérable archevêque Rémi calma bientôt nos alarmes, en nous représentant avec modestie et dignité que, si quelqu'un des nôtres se trouvait offensé dans ses sentiments en quelque point par les capitulaires que l'on venait de lire, chacun de nous eût soin d'apporter au prochain concile les livres des docteurs catholiques, afin de nous entendre tous ensemble, et d'arrêter d'un commun consentement ce que nous regarderions comme la véritable doctrine catholique et apostolique. Or, de la dévotion de Rémi et des évêques de son diocèse, dont nous connaissions d'ailleurs, ainsi que vous, la doctrine et les sentiments catholiques, même avant leur ordination, nous avons conclu, autant du moins que nous osons ajouter foi à la faiblesse de notre jugement, que les capitulaires ne venaient pas d'eux, pour ne pas dire que ce n'était pas même eux qui les présentaient. C'est pourquoi quelques-uns voulaient les effleurer d'une légère censure, en leur appliquant le reproche que saint Célestin adressait autrefois aux évêques de France. Que peut-on espérer, disait-il, quand les maîtres se taisent, et laissent parler ceux qui n'ont pas même été leurs disciples? Je crains bien qu'un tel silence ne soit connivence; je crains que ceux qui laissent ainsi parler ne parlent bien plus eux-mêmes. En de pareilles causes le silence n'est pas exempt de soupçon car la vérité se manifesterait si l'erreur déplaisait. Et en vérité nous sommes réellement coupables si par notre silence nous favorisons l'erreur. Mais plusieurs d'entre nous qui connaissons la loi, la doctrine et la prudence de Rémi et de ses coévêques, nous avons rappelé à ceux qui les connaissaient moins la sentence touchant la controverse du baptême, tirée des écrits de saint Cyprien, laquelle est si souvent citée avec éloge et répétée par saint Augustin en son deuxième livre du baptême. Comment, dit-il, une question, enveloppée des obscurités de tant d'altercations, aurait-elle pu arriver à une solution claire et à la décision d'un concile général, si d'abord elle n'eût été pendant longtemps et en tout pays agitée en tous sens dans les discussions et les conférences des évêques? Tel est l'avantage de la paix que, quand des questions obscures sont agitées pendant longtemps, et par leur obscurité engendrent des opinions différentes entre frères, jusqu'à ce qu'enfin on arrive à l'évidence de la vérité, elle maintient le lien d'unité, et empêche que la plaie de terreur ne demeure incurable dans la partie retranchée. Et la plupart du temps Dieu ne permet pas que la vérité se révèle aux plus savanes, afin d'éprouver la patience et l'humilité de leur charité, qui est d'un bien plus grand fruit, ou bien afin de voir comment ils restent fidèles à l'unité, quand, dans des matières obscures, ils sont d'un avis différent, ou enfin comment ils reçoivent la vérité, quand ils en voient donner une déclaration contraire à leur sentiment. Ainsi nos vénérables, catholiques et doctes confrères, sachant que cette pernicieuse doctrine était renouvelée en beaucoup de pays, n'ont pas voulu imposer silence à l'erreur dans leurs provinces, quoique peut-être cela leur eût été facile, afin que la question parvenant ainsi au grand nombre, elle fut aussi décidée et éteinte par le grand nombre. Car, comme dit saint Célestin dans son épître à Nestorius : tous doivent connaître ce qui se fait, quand il s'agit de la cause de tous. Afin sans doute que, puisque sur la proposition d'un seul tous ont été appelés à décider, la décision de tous oblige aussi chacun en particulier.

Vous pouvez facilement vous souvenir qu'il n'y a pas encore trois ans, pendant que nous étions dans un village de l'évêché de Rouen nommé Melpse occupé à nous opposer aux ravages des Normands, vous m'avez remis ces capitulaires portant en leur titre qu'ils avaient été rédigés au synode de Valence, l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur huit cent cinquante-cinq, sous l'empereur Lothaire, et vous m'avez ordonné d'y répondre catholiquement d'après les maîtres de la foi orthodoxe, ainsi qu'à tous autres écrits qui parviendraient a votre connaissance. Et de fait, nous en avons reçu plusieurs; mais nous avons différé de les publier, parce que nous désirions maintenir l'unité d'esprit et les liens de la paix, jusqu'à ce que nous eussions eu avec ceux qui vous les avaient adressés une conférence amicale, et que nous eussions fait notre possible pour les détourner de l'erreur, et, Dieu aidant, les ramener a l'unité de la foi catholique. Mais nous n'avons pu les détourner de leur intention, partie à cause de nos occupations partie aussi parce que nos remontrances fraternelles n'ont pas été accueillies comme il convenait. Et comme dit l'Apôtre : Il y a des personnes dont les péchés sont connus avant le jugement et l'examen qu'on en pourrait faire ! En effet la discussion a tellement éclaté, que le différend est parvenu à votre connaissance; et que, dans votre zèle pour la foi et votre amour de l'union, avant de nous confier l'examen de ces questions, vous avez décrété le synode, et nous avez enjoint de recueillir, entre nous évêques, quatre capitulaires extraits des écrits des Pères catholiques et de les signer de notre main. Mais depuis plusieurs même qui avaient signé ces capitulaires et beaucoup d'autres ont porté si loin la témérité qu'il est devenu nécessaire, et pour l'exécution de vos ordres, et pour la soumission de notre obéissance, de ne pas tarder plus longtemps à répondre aux écrits et aux propositions de ceux dont nous parlons. Nous avons aussi, entre autres, répondu, selon la faible capacité de notre esprit, aux capitulaires que vous nous avez remis dernièrement toutefois sans nommer personne car nous ne pouvons croire qu'il fût permis a nos frères et collègues dans l'épiscopat d'écrire de telles choses contre nous, au mépris de la discipline ecclésiastique surtout quand ils ne pouvaient ignorer que les institutions canoniques et les lois promulguées par le Saint-Esprit leur prescrivaient si nous avions blessé la foi dans nos capitulaires, de nous citer et appeler à comparaître et ensuite, par un jugement synodal, condamner nos opinions et nous séparer de leur communion. Maintenant donc que nous savons à qui nous devons répondre sur les questions tant de fois nommées, réservant pour l'avenir la discussion des erreurs contre lesquelles votre Domination nous a ordonné d'informer, à raison de notre ministère nous nous bornerons à répondre à ces capitulaires, gardant autant qu'il sera en nous la paix avec tous, posant avec simplicité ce que nous croyons d'après l'autorité des saintes Écritures et le sentiment des Pères catholiques; afin que celui qui ne pourra ou ne voudra pas lire tout le différend, trouve ici une réponse abrégée, la seule que le temps nous permette car nous écrivons a la hâte et tumultuairement, dérobant à peine quelques heures aux nombreuses occupations qui nous accablent, et nous ôtent la liberté de nos pensées; et jetant ce petit livre en courant, seulement pour que votre chrétienne dévotion ne nous accuse pas de négligence ou de désobéissance. Comme dans les écrits de nos adversaires nous avons été l'objet de beaucoup d'attaques diverses nous sommes obligé d'opposer arguments à arguments et de multiplier les citations elles comparaisons des textes ce qui nous a entraîné à écrire trois livres d'un style diffus, au grand ennui du lecteur; nous le sentons nous-même, mais du moins nous ne lui offrirons jamais que le sens catholique.

Nous croyons surtout satisfaire le lecteur bienveillant, en ce que nous rapportons toujours fidèlement l'opinion de chacun, et répondons, en suivant l'ordre que chacun a suivi, aux divers points qui s'écartent de la foi; et nous avons confiance que, quand il aura attentivement considéré notre travail, il nous excusera. Quant à l’auteur de ces capitulaires, à qui nous sommes forcé de répondre comme de nouveau, il sera bien contraint de se faire connaître quand il lui faudra venir à la lumière de la vérité. Car l'artisan des œuvres de ténèbres (et l'Apôtre comprend en ce nombre les hérésies) hait la lumière, et ne vient pas à la lumière, dans la crainte que ses œuvres ne soient révélées. Au contraire, celui qui fait de bonnes œuvres (et l'Apôtre comprend la foi entre les bonnes œuvres) vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites selon le Seigneur. Quel que soit donc l'auteur, il viendra à la lumière, et s'il consent du fond du cœur à la vérité, il pourra redevenir un enfant de lumière; mais s'il persiste à contredire à la vérité, il s'imposera lui-même le nom d'hérétique, par son obstination dans l'infidélité, et la témérité de sa résistance. Car ce n'est pas hérésie que d'avoir par ignorance un sentiment contraire à la foi ce qui fait l'hérétique, c'est l'obstination.

CAPUT XVII.

De synodo sex provinciarum Galliae apud Trecas habita.

Anno denique Dominicae incarnationis octingentesimo sexagesimo septimo, synodus provinciarum Remensium, Rothomagensium, Turonensium, Senonum, Burdegalensium atque Bituricensium apud Trecas VIII Kalendas Novembris convenit. Ubi quidam episcopi, ut assolet, gratia regis Karoli Vulfado faventes quemdam contra veritatem et canonum sacram auctoritatem adversus Hincmarum moliri coeperunt. Sed iisdem Hincmarus, eorum molitionibus ratione et auctoritate obvians, plurimorum sententia praevalente, rerum gestarum ordinem, de quibus agebatur, communi consensu epistola, scriptum per Actardum venerabilem Nannetensem episcopum papae Nicolao episcopi, qui convenerant transmiserunt. Cujus epistolae tenor idem exstitit, qui fuit in epistola Hincmari Remorum episcopi, quam per clericos suos sub peregrinorum habitu, propter contrariorum vitandas insidias, praecedente Julio mense Romam miserat. Epistolam autem in praescripta synodo factam, et archiepiscoporum, qui convenerant sigillis signatam, Actardus perferendam suscipiens, cum quibusdam episcopis ad Karolum, sicut ipse praeceperat, rediit. Karolus autem immemor fidelitatis atque laborum, quos pro ejus honore et regni obtentu saepe fatus Hincmarus per plures annos subierat, eamdem epistolam ab Actardo sibi dari exigit, et archiepiscoporum sigilla confringens, gesta synodi relegit, et quia, sicut voluerat, in eadem synodo Hincmarus non exstitit confutatus, epistolam suo nomine ad Nicolaum papam dictari in contrarietatem Hincmari fecit, quam et bulla sui nominis sigillavit, et cum epistola synodali per ipsum Actardum Romam direxit. Praefati autem Hincmari clerici in mense Augusto Romam venientes, Nicolaum papam jam valde infirmatum, et in contentione, quam contra imperatores Graecorum Michaelem et Basilium, sed et contra Orientales episcopos habebat, magnopere laborantem invenerunt. Quapropter usque ad mensem Octobrium ibidem sunt immorati. Nicolaus vero papa gratanter suscipiens quae Hincmarus ei scripserat, de omnibus sibi satifactum esse rescripsit . Sed et alteram epistolam eidem et caeteris archiepiscopis et episcopis in regno Karoli constitutis transmisit, innotescens praefatos Graecorum imperatores, sed et Orientales episcopos calumniari sanctam Romanam Ecclesiam, imo omnem Ecclesiam, quae Latina utitur lingua, quia jejunamus in Sabbatis, quod Spiritum sanctum ex Patre Filioque procedere dicimus, quia presbyteros sortiri conjuges prohibemus, quoniam eosdem presbyteros chrismate linire baptizatorum frontes inhibemus, dicentes ipsi Graeci, quod chrisma ex aqua fluminis Latini conficiamus; reprehendentes nos Latinos, quod octo hebdomadibus ante Pascha a carnium, et septem hebdomadibus a casei et ovorum esu, more suo, non cessamus. Dicentes etiam, quod in Pascha more Judaeorum super altare pariter cum Dominico corpore agnum benedicamus et offeramus; succensentes etiam nos, quia clerici apud nos barbas suas radunt; et dicentes, quia diaconus non suscepto presbyteratus officio apud nos episcopus ordinatur. De quibus omnibus per singulas provincias a metropolitanis cum eorum coepiscopis sibi rescribi praecipit, alloquens eumdem Hincmarum in epistolae fine hoc modo: « Tua, inquit, Hincmare, charitas cum hanc epistolam legerit, mox ut etiam ad alios archiepiscopos, qui in regno filii nostri Karoli gloriosi regis consistunt, deferatur, summopere agere studeat, et ut de his singuli in dioecesibus propriis una cum suffraganeis suis in cujuscunque regno sint constituti, convenienter tractare, et nobis quae repererint, suggerere curent, eos citare negligat, ita ut eorum omnium quae praesentis epistolae nostrae circumstantia continet, tu et strenuus exsecutor illic existas, et apud nos verax et prudens scriptorum tuorum serie relator inveniaris. » Quam epistolam Hincmarus suscipiens, in Corbanaco palatio consistenti regi Karolo cum pluribus episcopis relegit, et per alios archiepiscopos, sicut in mandato acceperat, dirigere studuit. Nicolaus papa Idibus proxime praecedentis mensis Decembris obiit (ad an. 11, Lud. II), cui Adrianus papa electione clericorum, et consensu Ludovici imperatoris in pontificatu successit; quem Actardus Romam veniens cum supra scriptis epistolis, in apostolica sede jam ordinatum invenit.
 

CHAPITRE XVII.

Du synode des six provinces de France tenu à Troyes

L'An de l'incarnation de Notre-Seigneur huit cent soixante-sept, un synode des provinces de Reims, Rouen, Tours, Sens, Bordeaux fut assemblé en la ville de Troyes le vingt cinquième jour d'octobre. Là, quelques évêques, pour plaire au roi, comme il arrive trop souvent, se déclarèrent en faveur de Vulfade, et ourdirent plusieurs menées contre Hincmar au préjudice de la vérité et de l’autorité des saints canons. Mais Hincmar opposa à leurs intrigues la raison et l'autorité et fit décréter, par la majorité de l'assemblée, que les évêques présents au synode rédigeraient d’un commun accord et enverraient au pape Nicolas, par Actard, vénérable évêque de Nantes, une épître contenant un compte exact de toutes les matières en délibération. La teneur de cette lettre fut tout à fait conforme à celle qu’Hincmar avait envoyée à Rome, le mois de juillet précédent, par ses clercs déguisés en pèlerins, afin d'éviter les embûches des adversaires. Quand Actard eut reçu, des mains du synode la lettre rédigée en commun, et scellée du sceau des archevêques présents il s’en retourna auprès du roi Charles, avec quelques évêques, comme celui-ci en avait donné l'ordre. Oubliant la fidélité d'Hincmar, et les travaux que pendant tant d'années il avait endurés pour l’honneur et la défense de la couronne, Charles exigea que la lettre du synode lui fût remise, brisa les sceaux des archevêques prit lecture des actes; et, comme il trouva qu'Hincmar n'avait pas été réfuté et condamné, ainsi qu'il l'aurait voulu, il fit dicter en son nom une autre lettre au pape Nicolas, en haine et contradiction d'Hincmar, la scella de son anneau, et l’envoya à Rome par le même Actard, avec l'épître du synode. Or les clercs d'Hincmar arrivés à Rome au mois d'août trouvèrent le pape Nicolas grandement vieilli et infirme, et tout entier à la querelle qu'il soutenait alors contre les empereurs grecs Michel et Basile, et contre les évêques d'Orient. C'est pourquoi ils furent obligés de demeurer jusqu'au mois d'octobre. Le pape Nicolas accueillit avec bienveillance ce que lui mandait Hincmar, et lui répondit qu'il était satisfait en toutes choses. Dans une autre lettre adressée en même temps à Hincmar et à tous les archevêques et évêques du royaume de Charles, il leur dénonçait les empereurs grecs et les évêques d'Orient comme calomniant l'Église romaine, et même toute l'Église latine, à cause que nous jeûnons le samedi, que nous disons que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, que nous interdisons le mariage aux prêtres, et leur défendons d'oindre de chrême le front des baptisés; disant en outre que nous faisons du chrême avec l'eau des rivières et nous reprochant de ne pas nous abstenir de chair huit semaines avant Pâques, et sept semaines, de l'usage du fromage et des œufs, ainsi qu'ils font eux-mêmes; prétendant qu’à l'exemple des Juifs, à la solennité de Pâques, nous bénissons et offrons un agneau sur l'autel avec le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ; enfin s'emportant contre nous parce que nos clercs rasent leur barbe, et disant que chez nous le diacre est ordonné évêque sans avoir auparavant reçu la prêtrise. Sur tous ces points le pape demandait l'avis des métropolitains et des évêques de leurs provinces; et à la fin de sa lettre, s'adressant à Hincmar, il lui disait : Hincmar, quand ta charité aura lu cette lettre, fais diligence pour qu'elle soit communiquée à tous les archevêques du royaume du glorieux roi Charles, notre fils, afin que chacun d'eux en son diocèse examine avec ses suffragants ces divers sujets, et qu'ils nous fassent part ensuite de ce qu'ils auront avisé. N'épargne ni sollicitations ni exhortations pour les encourager, de manière à ce que tu sois un actif et diligent exécuteur de tout ce que te prescrit notre présente lettre, et en même temps fidèle et prudent rapporteur de la vérité en ce que tu nous manderas. Hincmar reçut cette lettre au palais de Corbeny, ou il se trouvait alors avec Charles; et après en avoir donné lecture au roi et à plusieurs évêques présents, il la fit tenir aux autres archevêques, ainsi qu'il en avait reçu l'ordre. Le pape Nicolas mourut le treizième jour du mois de décembre suivant; Adrien lui succéda au pontificat, de l'élection des clercs et du consentement de l'empereur Louis; et quand Actard arriva à Rome avec les lettres dont nous venons de parler, il trouva le nouveau pontife déjà installé sur le Siège apostolique.

CAPUT XVIII.

Item de praefato rege Karolo.

Scripsit praememoratus domnus Hincmarus ad eumdem regem Karolum libellum, ex sacris Scripturis et catholicorum dictis collectum, ac triformi digestione distinctum, scilicet de persona regis et regio ministerio in causa reipublicae, et quae debeat esse discretio in misericordia, et de ultione specialium personarum, quem conclusit in capitulis 33. Scribit etiam ad praefatum regem instructionem utilissimam, de cavendis vitiis, et de exercendis virtutibus, mittens ei pariter epistolam beati Gregorii ad Recaredum Wisigothorum regem, Item scribit ad eumdem regem collectionem quamdam multarum auctoritatum de ecclesiis et capellis, contra dispositionem Prudentii Trecassini episcopi. Scribit etiam ad instructionem ipsius regis, de duodecim abusivis sanctorum in his colligens dicta Patrum et praeteritorum constitutiones regum. Sed et de promissione sua eum admonens, quam verbo, ac scripto, antequam rex consecraretur, primatibus et episcopis fecerat. Scripsit quoque multas ad ipsum regem epistolas, ut qui ejusdem archiepiscopi de multis requirebat consilium, et per ejus prudentiae suggestionem multa industrie disponebat. Quando etiam filius suus Karlomannus clericus adversus eum consurrexit, et ipse rex ad Viennam contra Gerardum comitem, (qui a se desciverat) profectus erat, huic praesuli nostro litteras suas misit, mandans ut convocaret episcopos regni, ac laicos ipsi fideles, ut episcopi secundum ministerium suum prohiberent Karlomanno ne aliquod damnum in hoc regno faceret, et laici resisterent illi ne hoc facere posset. Qua de re Engilranno, Gossino et Adelelmo comitibus scripsit, quaerens ab eis, imo consilium dans, quid super hac re foret illis agendum. Litteras quoque deprecatorias regi jam pro eodem Karlomanno direxerat, et pro pace inter ipsum et patrem ejus laborabat; multa tamen mala et depraedationes ab ipso, ejusque complicibus patiebatur. Accedens autem cum aliis fidelibus regis ad ipsius Karlomanni colloquium, obsides ei dedit, et accepit ab ipso, ut pax fieret in regno, et homines ipsius Karlomanni pacifice in regno consisterent. Et idem Karlomannus in villis sancti Medardi cum paucis pacifice maneret, donec missi regis venirent, et Karlomannus cum fidelibus regis ad patrem suum pergeret, et placitum cum eo faceret, vel sanus ad suos rediret. Susceptis autem missis regis, misi litteras ad Karlomannum, ut veniret ejus ad colloquium, auditurus ibi quid rex mandaret: ubi etiam fideles regis convocavit, ut ibi quod rex mandaret de pace stabilire possent, agereque certarent. Quod et tunc quidem factum est. Sed rex eumdem filium suum cum suis postea excommunicari fecit ab episcopis totius regni, pro malis quae relinquere nolebat, insuper et comprehensum oculis privari jussit. Domno vero Hincmaro rex idem non solum de rebus ecclesiasticis, sed et de populo in hostem convocando, ut ipse hoc ageret, mandare solebat: et ipse accepto regis mandato tam episcopos quam comites convocare solitus erat.

De hoc rege Karolo in visione Bernoldi redivivi (de qua superius aliqua jam narravimus) talia referuntur visa. Venit in quemdam locum tenebrosum, ad quem ex alia parte lux resplendebat de vicino loco satis lucidissimo, et pulcherrime florido ac odorifero, ibique jacere vidit hunc regem Karolum in luto ex sanie ipsius putredinis, et a vermibus edi, qui carnem ipsius omnem jam pene assumpserant, et non apparebat in corpore ipsius aliud, nisi nervi et ossa. Qui vocans hunc ex nomine, dixit: Quare me non adjuvas? Cui respondit: Domine, quomodo vos possum adjuvare? et ille: Prende, ait, illam petram, quae juxta te est, et pone illam sub capite meo. Quo facto, dixit ad eumdem: Vade ad Hincmarum episcopum, et dic ei, quia illius et aliorum fidem meorum bona consilia non obaudivi, ideo ista quae vides pro culpis meis sustineo, et dic illi quia semper in illo fiduciam habui, ut me adjuvet, quatenus de ista poena sim liberatus, et per omnes qui mihi fuerunt fideles, ex mea parte postulet ut me adjuvent; quia si inde certamen habuerint, cito de ista poena ero liberatus. Cumque interrogasset eum, quis locus esset unde illa lux resplendebat, audivit sanctorum esse requiem; conatusque propius accedere, vidit tantam claritatem, sensitque suavitatem, tantumque decorem quantum humana non potest edicere lingua. Viditque inibi multitudinem hominum diversi ordinis in albis vestibus collaetantium, et quaedam sedilia lucida, in quibus nemo adhuc sedebat eorum quibus praeparata erant. Et in illo itinere ingressus est ecclesiam quamdam, in qua reperisse visum sibi est Hincmarum episcopum, praeparatum cum clericis revestitis ut missam celebraret; dixitque illi hoc quod Karolus ejus mandaverat. Statim regressus ad locum ubi eumdem regem jacentem viderat, invenit eum in loco lucido sanum corpore, et indutum regiis vestibus, dixitque illi: Vides quomodo me adjuvit tuus missaticus? et caetera. Quam visionem domnus Hincmarus sibi relatam describens, et per loca ubi necesse visum est exponens, ad multorum notitiam pervenire fecit, et tam per se quam per alios regis fidelis sibi quoque subjectos, pro ipsius absolutione animae, et adipiscenda requie, pie fideliterque laboravit.

Idem vero praesul de multis regi necessariis saepissime suggerebat. Inter quae scribit ad eum pro electione Belvacensis episcopi, post obitum Hildemanni praesulis ipsius urbis. In qua epistola regem studet a Simoniaca haeresi compescere, asserens sibi multo amabilius esse istum episcopatum secundum saeculum dimittere, quam episcopum contra canonicam institutionem non tam benedicere, quam aeterna secum maledictione maledicere; item, pro cella, vel monasterio Flaviaco, quod idem rex sibi, dum in ipsius ante episcopatum moraretur servitio, donaverat, et ut in vita sua illud teneret, praecepto confirmaverat, quodque a quodam invasore destructum restruxerat, et religionem, prout valuit, in eo restauraverat, quod postea rex idem conabatur injuste a jure ipsius auferre; item, pro quodam refuga, qui quamdam sanctimonialem sibi copulaverat, suggerens regi, ut eum comprehendi faceret, atque sua regia potestate separaret ab hoc crimine, quia ipse stuprator episcopali judicio renuerat obedire; item, pro causa Rothadi episcopi, quem rex ad causas suas vocaverat, et advocatum dirigere praeceperat, qui responderet contra hominem quemdam ipsius Rothadi de beneficio ipsius, unde inter eos causa versabatur, pro qua re subtiliter ac diligenter eumdem regem reprehendit, ab hac intentione, sacris auctoritatibus interpositis, revocare gestiens;

item, de missatico suo, quod exsecutus est apud Lotharium imperatorem, et Ludovicum Transrhenensem, fratres ipsius Karoli, pro pacto pacis inter eosdem tres fratres componendo; item aliam epistolam de eadem re, in qua eumdem regem Karolum instruxit, qualiter agere erga fratres suos deberet, simulque de receptione vel rejectione eorum, de quibus ratio ventilabatur; item de causa Lotharii imperatoris fratris ipsius, qualiter Romae habebatur, et quando venturus esset in istas partes. Instruens etiam hunc regem, qualem se tam coram Deo quam etiam coram hominibus exhibere deberet. Unde reginam quoque admonet, ut regem ad honestam et regi congruam studeat exhortari conversationem; item, de militaris rei dispositione, pro solvenda Belvacensis urbis obsidione, in qua designare curavit, qualiter Ecclesiam sibi commissam tractaret, ecclesiasticas scilicet actiones per monasteriorum praepositos, et archipresbyteros, curam villarum ac dispositionis domus, regaliumque servitiorum et hospitum, querelasque clamantium vel interpellantium, per fidelissimos laicos; item, de itinere ad superiorem Franciam, qualiter disponatur, et quomodo regnum istud ordinatum dimittatur; item, de synodo quam praecipiebat rex convocari infra parochiam Remensem, ostendens quibus ex causis convocari debeat synodus, et de aliis quibusdam utilibus rebus; item de causa Hilduini abbatis defuncti; item, de causa Gerardi comitis; item, de causa Ludovici regis Germaniae fratris ejusdem Karoli; item, de causa Lotharii regis Italiae, nepotis ipsius Karoli; item, de opera pontis, quem rex cum ipso ac caeteris nonnullis fidelibus suis faciebat ad Pistas in Sequana; item, de causa Hincmari nepotis sui, montis Lauduni episcopi, plures scribit epistolas, pro quo multum apud eumdem regem laboravit; item, de infirmitate sua, et de peregrinis quibusdam monachis suscipiendis; item, de rebus sancti Remigii sitis in provincia Viennensi, vel Aquensi; item, de ordinationibus quorumdam episcoporum et nonnullarum ecclesiarum; item, de itinere ipsius regis ad Italiam post mortem nepotis ejus imperatoris Ludovici, quomodo iter illud disponat, et quomodo regnum istud ordinatum dimittat; item, de quaestionibus cujusdam Mancionis; item, de villa Noviliaco, et rebus ad ipsam pertinentibus; item, pro litteris Ludovici regis fratris ipsius Karoli, quas illi pro visione, qua pater suus sibi apparuit, et miserat, quarum exemplar transmisit eidem Karolo, cum exemplari epistolae, quam pro hac re ipsi Ludovico direxerat; item, pro causa Waltarii defuncti, viri clarissimi, et de imagine Salvatoris; item, pro causa Laudunensium, et ordinando eis pontifice post dejectionem Hincmari; item, de eadem re; item, de passione sancti Dionysii a Methodio Constantinopolitano Graece dictata, et ab Anastasio, Romanae sedis bibliothecario Latine conscripta, et de vita vel actibus beati Sanctini, et quid in his invenerit de commemoratione S. Dionysii; item, de villis sancti Remigii in Vosago, qualiter usque ad id temporis sint habitae.

Pro diversis quoque rebus aliis diversas ad eumdem dedit epistolas.
 

CHAPITRE XVIII.

Du roi Charles.

Hincmar écrivit encore et dédia au roi Charles un livre extrait des saintes Écritures et des Pères catholiques, lequel divisé en trois parties, savoir de !a personne du roi et du ministère royal dans le gouvernement de l'État de la discrétion qu'il faut garder en faisant miséricorde; de la punition de certaines personnes. L'ouvrage contenait trente-trois chapitres. Il lui adressa en outre une instruction très utile pour apprendre à fuir le vice et pratiquer la vertu lui envoyant en même temps l'épître de saint Grégoire à Reccared, roi des Visigoths. Il a encore composé pour le même roi un recueil d'un grand nombre d'autorités touchant les églises et chapelles, contre les établissements de Prudence, évêque de Troyes; un Traité des douze abus, pour l'instruction du roi dans lequel il rassemble les avis des Pères et les constitutions des rois ses prédécesseurs et rappelle à Charles la promesse qu'il avait faite avant son sacre aux primats et aux évêques. Enfin il a écrit à ce même roi une foule de lettres sur différents sujets, parce que ce prince consultait l'archevêque presqu'en toute occasion, et se conduisait la plupart du temps d'après ses conseils et sa prudence. Quand son fils Carloman lequel était clerc, se souleva contre lui, et que le roi lui-même marcha en personne à Vienne contre le comte Gérard, qui secondait la révolte, il écrivit à notre prélat, et lui manda de rassembler les évêques de son royaume, et les seigneurs laïques, ses fidèles, afin que les évêques usassent de leur ministère et autorité pour défendre à Carloman de faire dommage au royaume, et que les laïques se missent en devoir de lui résister et de l'en empêcher. En conséquence Hincmar écrivit aux comtes Enguerrand, Josselin et Adelelme, pour leur demander avis, et en même temps leur donner conseil sur ce qu'il y avait à. faire en cette circonstance. Cependant il adressait au roi des lettres de supplication en faveur de Carloman, et faisait tout son possible pour ménager la paix entre le père et le fils quoiqu'il souffrît beaucoup de maux et de ravages en ses domaines de la part de Carloman et de ses complices. Enfin il alla, avec quelques autres fidèles du roi Charles, parlementer avec le prince Carloman lui donna des otages et en reçut de lui et il fut convenu entre eux qu'il y aurait paix dans tout le royaume, que les hommes de Carloman se comporteraient pacifiquement en tous lieux, et que lui Carloman demeurerait en paix, avec un petit nombre des siens, aux villages appartenais à saint Médard, jusqu'à ce que des envoyés du roi fussent venus; qu'ensuite il irait trouver son père avec les fidèles de Charles et les siens, ferait un traité avec lui, ou s'en reviendrait sain et sauf à son armée, sans rien conclure. Quand Hincmar eut reçu les envoyés du roi, il écrivit à Carloman pour qu'il eût à venir entendre ce que mandait son père. Il convoqua en même temps les fidèles du roi, pour aviser aux moyens de faire ce qu'il ordonnait pour le rétablissement de la paix, laquelle fut en effet conclue. Mais quelque temps après le roi fit excommunier son fils par tous les évêques du royaume, parce qu'il ne voulait point renoncer à ses déportements et ravages et en outre, l'ayant fait prendre, il lui fit crever les yeux. Non seulement le roi chargeait Hincmar de toutes les affaires ecclésiastiques, mais quand il fallait lever le peuple contre l'ennemi, c'était toujours à lui qu'il donnait cette mission et aussitôt celui-ci, sur l'ordre du roi convoquait les évêques et les comtes.

Nous avons déjà raconté en ce livre une partie de la vision du ressuscité Bernold; mais il eut aussi une révélation sur le roi Charles, et voici ce qu'on raconte. Il se trouva en un lieu obscur et noir où perçait la lueur d'une lumière qui resplendissait vis-à-vis en un lieu voisin, tout brillant, très bellement fleuri et odoriférant. Là, il vit le roi Charles étendu dans la fange de sa putréfaction et rongé de vers qui avaient déjà consumé presque toutes ses chairs, et l'on ne voyait plus en son corps que les nerfs et les os. Ledit roi apercevant Bernold l'appela par son nom et lui dit : Pourquoi ne me secours-tu pas? Et en quoi puis-je vous secourir? répondit Bernold. Prends cette pierre qui est près de moi et mets-la sous ma tête ce que fit Bernold; après quoi Charles lui dit : Va trouver l'évêque Hincmar, et dis-lui que, pour n'avoir pas voulu suivre ses bons conseils et ceux de quelques autres fidèles, je souffre les maux que tu vois, en punition de mes fautes. Dis-lui bien que j'ai toujours en confiance en lui, et qu'il m'aide de son secours, afin que je sois délivré de mes peines, et qu'aussi, à tous ceux qui m'ont été fidèles, il demande de ma part leur aide et secours, car s'ils veulent s'y employer avec zèle, je serai bientôt délivré de cette peine. Alors Bernold lui demanda quel était ce lieu d'où resplendissait la lumière et apprit que c'était le repos des saints il en voulut donc approcher de plus près, lors il vit une telle clarté et sentit un parfum si doux et d'une telle suavité, qu'il n'y a langue humaine qui puisse l'exprimer. Il vit aussi une multitude d'hommes de toute condition vêtus de robes blanches, qui s'éjouissaient et aussi quelques bancs lumineux, où aucun de ceux pour qui ils étaient préparés n'était encore assis. Continuant sa route toujours en vision, il entra dans une église où il trouva l'évêque Hincmar, avec ses clercs tout habillés, prêt à célébrer la messe, et il lui dit ce que Charles lui avait recommandé. De là soudain retournant au lieu où il avait vu le roi si misérablement étendu, il trouva le lieu tout brillant, et le roi sain de corps, revêtu de ses habits royaux, lequel lui dit : Vois comme ton message m'a profité, et autres choses. Et cette vision fut écrite par Hincmar telle qu'elle lui avait été racontée; et en faisant faire le récit partout où il crut nécessaire, il en communiqua la connaissance à plusieurs, et tant par lui-même que par les autres fidèles du roi qui lui étaient soumis, travailla dévotement et fidèlement pour la délivrance et le repos de lame du roi Charles.

En beaucoup de circonstances Hincmar rappelait le roi à son devoir, et lui donnait de sages avertissements. Ainsi il lui écrivit pour l'élection de l'évêque de Beauvais, après la mort d'Hildemann, pasteur de cette cité. En cette lettre il s’efforce de détourner le roi du crime de simonie, lui assurant qu'il aimerait mille fois mieux perdre cet évêché, selon le siècle, que d'avoir à y bénir un évêque contrairement aux institutions canoniques, ou plutôt à le maudire d'une malédiction éternelle. Une autre fois il réclama le domaine et le monastère de Flavigny, que le roi lui avait donné et confirmé par une ordonnance sa vie durant, pendant qu'il était à son service, avant d'être évêque. Un usurpateur avait détruit ce monastère ; Hincmar l'avait fait rebâtir et y avait rétabli la religion, autant qu'il avait été en lui; et, depuis, le roi voulait le lui reprendre injustement. Un rebelle fugitif avait enlevé une religieuse et l'avait épousée. Hincmar écrivit au roi et le supplia de le faire arrêter par son autorité royale et d'ordonner la séparation, parce que cet incestueux refusait d'obéir au jugement de son évêque. Il lui écrivit encore au sujet de l'évêque Rothade, que le roi avait cité devant lui, et auquel il avait ordonné d'envoyer un avocat, pour plaider contre un homme de Rothade, appartenant en même temps à un bénéfice royal, d'où venait le procès entre eux. Hincmar reprit le roi avec adresse et franchise en même temps, et s'efforça de le faire renoncer à cette intention, en interposant toutes les autorités sacrées.

Il écrivit aussi au roi au sujet du message qu'il remplit auprès de l'empereur Lothaire et de Louis le Germanique, tous deux frères du roi Charles, afin de conclure un traité de paix entre les trois frères et sur le même sujet encore, une autre lettre dans laquelle il instruit Charles de la manière dont il doit se conduire envers ses frères, et traite de leur réception et de leur renvoi, dont il était alors question; item au sujet de l'empereur Lothaire comment il est traité à Rome, et quand il doit venir en ces contrées; enseignant au roi comment il doit se conduire devant Dieu et devant les hommes, et avertissant la reine d'exhorter le roi à une vie honnête et vraiment digne d'un roi ; item sur les dispositions militaires à prendre pour faire lever le siège de Beauvais en cette lettre il lui expose de quelle manière il doit gouverner l'église qui lui est confiée à savoir, les affaires ecclésiastiques par les abbés des monastères et les archiprêtres, et l'administration des domaines et de sa maison, ainsi que celle des services qui lui sont dus, et la décision des plaintes soit en réclamation, soit en appel, par des laïques et très fidèles; item au sujet du voyage de Charles dans la France supérieure, comment il doit se gouverner en ce voyage, et quel ordre il doit établir en ce royaume; à l'occasion du synode que le roi ordonna de convoquer au diocèse de Reims; il montre pour quels motifs le roi doit le convoquer, et traite de quelques autres affaires importantes; au sujet de la mort de l'évêque Halduin ; item au sujet du comte Gérard, de Louis, roi de Germanie, frère de Charles; de Lothaire, roi d'Italie, neveu de Charles; item sur la construction d'un pont que le roi faisait construire à Pistes sur Seine, à frais communs avec lui Hincmar et quelques autres fidèles; item au sujet de son neveu Hincmar, évêque de Laon, contre lequel il a écrit plusieurs lettres, et qu'il poursuit sans cesse auprès du roi; item – au sujet de ses infirmités, et de la réception de quelques moines étrangers qu'il prie le roi de vouloir bien recueillir; sur les biens de saint Rémi, situés dans les provinces de Vienne et d'Aix; item sur l'ordination de quelques évêques et la dédicace de plusieurs églises; item à l'occasion du voyage du roi en Italie après la mort de son neveu l'empereur Louis, comment il doit se gouverner en ce voyage, et quel ordre il doit établir en ce royaume; item sur les questions élevées par un certain Mancion au sujet du village de Neuilly et de ses dépendances à l'occasion des lettres que le roi Louis, frère de Charles, lui avait écrites sur la vision dans laquelle son père lui était apparu il en envoie copie à Charles, avec copie aussi de la lettre qu'il avait écrite en réponse à Louis; item au sujet de la mort de l'évêque A Walther, homme d'une grande distinction, et sur une image du Sauveur; item pour les affaires de ceux de Laon, et sur l'ordination d'un nouvel évêque en cette ville après l'expulsion d'Hincmar sur le même sujet; item sur la passion de saint Denis, écrite en langue grecque par Méthode de Constantinople, et traduite en latin par Anastase, bibliothécaire du Saint-Siège; sur la vie et les actes de saint Sanctin et ce qu'il y a trouvé sur la commémoration de saint Denis sur les domaines de saint Rémi dans les Vosges, et sur le régime auquel ils ont été soumis jusqu'à ces derniers temps.

Enfin, il a écrit au roi Charles sur beaucoup d'autres sujets.

CAPUT XIX.

Quae Ludovico ejusdem Karoli filio scripsit.

Item, ad Ludovicum regem filium hujus Karoli, quem unxerat et consecraverat, de conjecto Normannis dando; item, de disponendis regni utilitatibus, et ordinatione atque consilio patris imperatoris sequendo; item, post obitum ejusdem imperatoris, de ordinandis regni sui principiis, proponens ei exempla praedecessorum suorum, et instruens eum per capitula de justo regni regimine, et honore sanctae Dei Ecclesiae, caeterisque sibi ac regno necessariis rebus; item, de quibusdam praesumptoribus corrigendis, et temperanda censura correctionis, et aliis commoditatibus; item, ne quippiam contra canonicas moliretur regulas, nec alicubi hoc episcoporum praeciperet, ne sententiam divinam incurreret; item, qualiter commonuerit ex praecepto regis ipsius Hugonem Lotharii regis filium, super malefactis quae agebat, et de hominibus suis ad regem cum hostili apparatu dirigendis.

Ad filios quoque ipsius defuncti regis , Ludovicum et Karlomannum, pro electione canonica ecclesiae Tornacensi vel Noviomensi obtinenda post obitum Ragenelini episcopi; item, pro ipsa electione jam facta, quam indigne tulerant ab ipso archiepiscopo fuisse dispositam; item pro eadem, ostendens qualiter in electione ipsorum consenserit, quando electi sunt ad regni principatum et quae ab eis pro hac electione mandata perceperit et quale sit ministerium regale, et quale pontificale, et qualis eligendus vel ordinandus sit episcopus, et qualis vel qualiter non debeat ordinari, et ut divinas auctoritates addiscere curent; item, pro cadem re, sacris demonstrans auctoritatibus quam graviter in Deum peccarent, qui ordinationem illam tandiu differre facerent, et de objectis sibi a Gosseno super Ludovici regis patris eorum assensu. Quare Ansgardim uxorem abjectam eum recipere non coegerit, et Adelaidim ab eo retineri non prohibuerit, et de litteris Ludovici regis ad eum pro filiorum suorum provectione datis, et de mandatis istorum regum ad se indebite missis; item, ad hunc Ludovicum solum de consilio a se petito, quale sit utile regi consilium, et qualiter debeat agere judicium et justitiam, et quid haec boni conferant observata, quidve mali neglecta irrogare soleant, etc.; item, ad regem Karlomannum adolescentem et ad episcopos admonitionem de disponendo regali ministerio per capitula; item aliam admonitionem ad eumdem regem, similiter per capitula.
 

CHAPITRE XIX.

Des lettres écrites par Hincmar au roi Louis, fils de Charles.

Hincmar a aussi écrit beaucoup de lettres au roi Louis, fils de Charles, qu'il avait sacré par exemple, il lui écrivit sur le tribut à payer aux Normands pour les congédier sur les mesures utiles à prendre pour l'administration de son royaume, et pour l'engager à suivre les règlements et l'exemple de l'empereur son père; item après la mort de l'empereur, sur l'ordre à établir au commencement de son règne, lui proposant les exemples de ses prédécesseurs, et l'instruisant, par ordre et chapitres, des principes d'une juste administration, du respect qu'il doit à la sainte Église, enfin de tout ce qui peut être utile à lui ou à son royaume; item sur les punitions à infliger à quelques rebelles audacieux, sur la modération à garder dans le châtiment, et autres sujets importants; item, pour l'exhorter à ne jamais rien entreprendre contre les institutions canoniques, à ne jamais rien ordonner de semblable à aucun évêque, enfin à ne jamais encourir les vengeances divines; item pour l'instruire des avertissements que, conformément à l'ordre du roi lui-même, il a donnés à Hugues, fils du roi Lothaire, sur ses méfaits, et de la sommation qu'il lui a faite de conduire les hommes d'armes au roi.

Après la mort du roi Louis, il écrivit à ses fils Louis et Carloman, pour en obtenir des élections canoniques pour l'église de Tournai et de Noyon, après la mort de l’évêque Ragenelin ; item au sujet de l'élection même, quand elle fut faite, parce que les deux rois étaient blessés de ce qu'il l'avait présidée et dirigée en sa qualité d'archevêque. ― Dans une autre lettre sur le même sujet, il leur rappelle le consentement qu'il a donné à leur propre élection quand ils ont été élus au trône, et l'autorisation qu'il a reçue d'eux pour cette élection épiscopale; il leur fait sentir quel est le ministère royal, et quel est le ministère pontifical; quel doit être élu et ordonné évêque, quoi ne doit pas l'être, et pourquoi enfin il les engage à se faire instruire des constitutions et autorités canoniques. ― Dans une troisième lettre sur le même sujet, il leur démontre, par des autorités sacrées, combien ils se rendraient coupables envers Dieu, s'ils retardaient plus longtemps cette ordination; combat les objections qui lui ont été faites par Josselin, sur le consentement du roi Louis leur père leur rappelle qu'il ne l'a point forcé de reprendre Ansgarde, son épouse répudiée, et ne l'a point empêché de retenir Adélaïde; enfin, leur cite les lettres que le roi lui a écrites pour l'intéresser à la fortune de ses fils, et leur reproche les lettres inconvenantes qu'ils lui ont adressées. Il a écrit aussi au roi Louis en particulier, qui lui avait demandé les conseils qui peuvent être utiles à un roi sur la manière de rendre la justice et de procéder en jugement, sur le bien et le mal que l'observation ou la négligence des règles qu'il trace peuvent causer au royaume, etc.; item au jeune roi Carloman et aux évêques, une admonition par chapitres sur les devoirs du ministère royal et l'ordre à établir dans le gouvernement ; item au même roi, une autre admonition, semblablement divisée en chapitres.

suivant
 

suivant