RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES D'EURIPIDE

Texte grec repris sur le site

Μικρός Απόπλους

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

traduction française de Henri Berguin..

Garnier

Εὐριπίδης 

Μήδεια

 

vers 1 - 763

 

 

 

ΜΗΔΕΙΑ 
ὦ Ζεῦ Δίκη τε Ζηνὸς Ἡλίου τε φῶς͵ 
νῦν καλλίνικοι τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν͵ φίλαι͵ 
γενησόμεσθα κεἰς ὁδὸν βεβήκαμεν· 
νῦν [δ΄] ἐλπὶς ἐχθροὺς τοὺς ἐμοὺς τείσειν δίκην. 
οὗτος γὰρ ἁνὴρ ᾗ μάλιστ΄ ἐκάμνομεν 
λιμὴν πέφανται τῶν ἐμῶν βουλευμάτων· 
ἐκ τοῦδ΄ ἀναψόμεσθα πρυμνήτην κάλων͵ 770
μολόντες ἄστυ καὶ πόλισμα Παλλάδος. 
ἤδη δὲ πάντα τἀμά σοι βουλεύματα 
λέξω· δέχου δὲ μὴ πρὸς ἡδονὴν λόγους. 
πέμψασ΄ ἐμῶν τιν΄ οἰκετῶν Ἰάσονα 
ἐς ὄψιν ἐλθεῖν τὴν ἐμὴν αἰτήσομαι· 
μολόντι δ΄ αὐτῷ μαλθακοὺς λέξω λόγους͵ 
ὡς καὶ δοκεῖ μοι ταὐτά͵ καὶ καλῶς ἔχειν 
γάμους τυράννων οὓς προδοὺς ἡμᾶς ἔχει· 
καὶ ξύμφορ΄ εἶναι καὶ καλῶς ἐγνωσμένα. 
παῖδας δὲ μεῖναι τοὺς ἐμοὺς αἰτήσομαι͵ 780
οὐχ ὡς λιποῦσ΄ ἂν πολεμίας ἐπὶ χθονὸς 
ἐχθροῖσι παῖδας τοὺς ἐμοὺς καθυβρίσαι͵ 
ἀλλ΄ ὡς δόλοισι παῖδα βασιλέως κτάνω. 
πέμψω γὰρ αὐτοὺς δῶρ΄ ἔχοντας ἐν χεροῖν͵ 
νύμφῃ φέροντας͵ τήνδε μὴ φυγεῖν χθόνα͵ 
λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον· 
κἄνπερ λαβοῦσα κόσμον ἀμφιθῇ χροΐ͵ 
κακῶς ὀλεῖται πᾶς θ΄ ὃς ἂν θίγῃ κόρης· 
τοιοῖσδε χρίσω φαρμάκοις δωρήματα. 
ἐνταῦθα μέντοι τόνδ΄ ἀπαλλάσσω λόγον· 790
ᾤμωξα δ΄ οἷον ἔργον ἔστ΄ ἐργαστέον 
τοὐντεῦθεν ἡμῖν· τέκνα γὰρ κατακτενῶ 
τἄμ΄· οὔτις ἔστιν ὅστις ἐξαιρήσεται· 
δόμον τε πάντα συγχέασ΄ Ἰάσονος 
ἔξειμι γαίας͵ φιλτάτων παίδων φόνον 
φεύγουσα καὶ τλᾶσ΄ ἔργον ἀνοσιώτατον. 
οὐ γὰρ γελᾶσθαι τλητὸν ἐξ ἐχθρῶν͵ φίλαι. 
ἴτω· τί μοι ζῆν κέρδος; οὔτε μοι πατρὶς 
οὔτ΄ οἶκος ἔστιν οὔτ΄ ἀποστροφὴ κακῶν. 
ἡμάρτανον τόθ΄ ἡνίκ΄ ἐξελίμπανον 800
δόμους πατρῴους͵ ἀνδρὸς Ἕλληνος λόγοις 
πεισθεῖσ΄͵ ὃς ἡμῖν σὺν θεῷ τείσει δίκην. 
οὔτ΄ ἐξ ἐμοῦ γὰρ παῖδας ὄψεταί ποτε 
ζῶντας τὸ λοιπὸν οὔτε τῆς νεοζύγου 
νύμφης τεκνώσει παῖδ΄͵ ἐπεὶ κακῶς κακὴν 
θανεῖν σφ΄ ἀνάγκη τοῖς ἐμοῖσι φαρμάκοις. 
μηδείς με φαύλην κἀσθενῆ νομιζέτω 
μηδ΄ ἡσυχαίαν͵ ἀλλὰ θατέρου τρόπου͵ 
βαρεῖαν ἐχθροῖς καὶ φίλοισιν εὐμενῆ· 
τῶν γὰρ τοιούτων εὐκλεέστατος βίος. 810
ΧΟΡΟΣ
ἐπείπερ ἡμῖν τόνδ΄ ἐκοίνωσας λόγον͵ 
σέ τ΄ ὠφελεῖν θέλουσα͵ καὶ νόμοις βροτῶν 
ξυλλαμβάνουσα͵ δρᾶν σ΄ ἀπεννέπω τάδε. 
ΜΗΔΕΙΑ 
οὐκ ἔστιν ἄλλως· σοὶ δὲ συγγνώμη λέγειν 
τάδ΄ ἐστί͵ μὴ πάσχουσαν͵ ὡς ἐγώ͵ κακῶς. 
ΧΟΡΟΣ
ἀλλὰ κτανεῖν σὸν σπέρμα τολμήσεις͵ γύναι; 
ΜΗΔΕΙΑ 
οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχθείη πόσις. 
ΧΟΡΟΣ
σὺ δ΄ ἂν γένοιό γ΄ ἀθλιωτάτη γυνή. 
ΜΗΔΕΙΑ 
ἴτω· περισσοὶ πάντες οὑν μέσῳ λόγοι. 
ἀλλ΄ εἶα χώρει καὶ κόμιζ΄ Ἰάσονα· 820
ἐς πάντα γὰρ δὴ σοὶ τὰ πιστὰ χρώμεθα. 
λέξῃς δὲ μηδὲν τῶν ἐμοὶ δεδογμένων͵ 
εἴπερ φρονεῖς εὖ δεσπόταις γυνή τ΄ ἔφυς. 

MÉDÉE
O Zeus! Justice (148), fille de Zeus! Lumière du Soleil! maintenant nous allons remporter une belle victoire sur nos ennemis, mes amies. Nous sommes sur la voie; maintenant j'ai l'espoir que mes ennemis paieront leur dette à la justice. Cet homme, du côté où j'étais le plus en danger, m'est apparu dans mes projets comme un port où j'attacherais le câble de poupe (149), une fois arrivée à la ville et à la citadelle de Pallas. Mais déjà je vais te dire tous mes projets. Écoute des paroles qui ne sont pas pour te plaire. J'enverrai un de mes serviteurs auprès de Jason pour le prier de paraître à ma vue. Quand il sera venu, je lui dirai de douces paroles, que nous sommes d'accord, qu'il fait bien de nous abandonner pour contracter alliance avec la princesse, que ses décisions sont utiles et heureuses. Je lui demanderai que mes fils restent ici, non que je veuille les laisser sur une terre hostile exposés aux outrages de mes ennemis, mais pour tuer par mes ruses la fille du roi. Car je les enverrai les mains chargées de cadeaux les porter à la jeune épousée pour qu'on ne les bannisse pas de ce pays : un voile fin et un diadème d'or ciselé. Si elle prend la parure et la met sur sa peau, elle périra dans d'horribles souffrances et avec elle quiconque la touchera, tellement seront violents les poisons dont j'imprégnerai ces présents. — Mais ici je m'arrête et je pleure sur l'action qu'il me faut accomplir ensuite. Car je tuerai mes propres enfants; il n'y a personne qui puisse les arracher à la mort. Et quand j'aurai bouleversé toute la maison de Jason, je sortirai du pays, m'exilant pour le meurtre de mes fils bien-aimés (150), après avoir osé le plus sacrilège des crimes. Non, je ne puis supporter, mes amies, d'être la risée de mes ennemis. Poursuivons! Que leur sert de vivre ? Je n'ai ni patrie, ni demeure, ni refuge contre les malheurs. La faute, je l'ai faite quand j'ai abandonné la demeure de mon père, séduite par les paroles d'un Grec qui, avec l'aide des dieux, nous paiera sa dette à la justice. Non, les fils qui sont nés de moi, il ne les verra plus vivants désormais! Non, de la jeune femme qu'il vient d'épouser il n'aura pas de fils puisqu'il faut que misérablement la misérable périsse victime de mes poisons! Que nul ne m'estime lâche et faible, ni résignée non plus! Mon caractère est fait de contrastes : terrible pour mes ennemis, pour mes amis bien disposée. Il n'y a que de telles natures pour avoir une vie riche de gloire.
LA CORYPHÉE
Puisque tu nous as communiqué ton projet, je veux et te servir et prendre la défense des lois humaines : crois-moi, n'accomplis pas ces crimes.
MÉDÉE
Je ne puis faire autrement. Mais je te pardonne tes paroles : tu n'es pas, comme moi, lâchement maltraitée.
LA CORYPHÉE
Tu oseras tuer tes deux fils, femme ?
MÉDÉE
C'est là ce qui déchirera surtout le coeur de mon mari.
LA CORYPHÉE
Mais toi, tu seras la plus malheureuse des femmes.
MÉDÉE
C'en est décidé. Superflus, tous ces discours qui nous retardent. (A la nourrice.) Toi, va et ramène Jason. Car pour toutes les missions de confiance c'est de toi que je me sers. Ne dis rien de mes décisions, si tu aimes tes maîtres et si tu es femme. (La nourrice s'en va.)

ΧΟΡΟΣ
Ἐρεχθεΐδαι τὸ παλαιὸν ὄλβιοι [στρ. 
καὶ θεῶν παῖδες μακάρων͵ ἱερᾶς 
χώρας ἀπορθήτου τ΄ ἄπο͵ φερβόμενοι 
κλεινοτάταν σοφίαν͵ αἰεὶ διὰ λαμπροτάτου 
βαίνοντες ἁβρῶς αἰθέρος͵ ἔνθα ποθ΄ ἁγνὰς 830
ἐννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι 
ξανθὰν Ἁρμονίαν φυτεῦσαι· 

τοῦ καλλινάου τ΄ ἐπὶ Κηφισοῦ ῥοαῖς [ἀντ. 
τὰν Κύπριν κλῄζουσιν ἀφυσσαμέναν 
χώραν καταπνεῦσαι μετρίας ἀνέμων 
ἡδυπνόους αὔρας· αἰεὶ δ΄ ἐπιβαλλομέναν 840
χαίταισιν εὐώδη ῥοδέων πλόκον ἀνθέων 
τᾷ Σοφίᾳ παρέδρους πέμπειν Ἔρωτας͵ 
παντοίας ἀρετᾶς ξυνεργούς. 

πῶς οὖν ἱερῶν ποταμῶν [στρ. 
ἢ πόλις; ἦ φίλων 
πόμπιμός σε χώρα 
τὰν παιδολέτειραν ἕξει͵ 
τὰν οὐχ ὁσίαν μετ΄ ἄλλων; 850
σκέψαι τεκέων πλαγάν͵ 
σκέψαι φόνον οἷον αἴρῃ. 
μή͵ πρὸς γονάτων σε πάντη 
πάντως ἱκετεύομεν͵ 
τέκνα φονεύσῃς. 

πόθεν θράσος ἢ φρενὸς ἢ [ἀντ. 
χειρὶ τέκνων σέθεν 
καρδίᾳ τε λήψῃ 
δεινὰν προσάγουσα τόλμαν; 
πῶς δ΄ ὄμματα προσβαλοῦσα 860
τέκνοις ἄδακρυν μοῖραν 
σχήσεις φόνου; οὐ δυνάσῃ͵ 
παίδων ἱκετᾶν πιτνόντων͵ 
τέγξαι χέρα φοινίαν 
τλάμονι θυμῷ. 

LE CHOEUR
Strophe I. — Les Erechthéides (151), de toute antiquité, sont fortunés. Fils des dieux bienheureux, issus d'une terre sacrée et jamais conquise, ils se nourrissent de la plus illustre sagesse et toujours dans l'air le plus resplendissant ils marchent avec grâce. C'est là que jadis les saintes Piérides, les neuf Muses (152), ont été mises au monde, dit-on, par la blonde Harmonie...

Antistrophe I  ...là qu'aux belles ondes du Céphise, comme on le conte, Cypris vient puiser, pour les verser sur le pays, les brises tempérées au soude de miel; là que, toujours, ceignant ses cheveux flottants d'une couronne parfumée de fleurs de roses, elle envoie siéger auprès de la Sagesse les Amours, auxiliaires de toute vertu (153).

Strophe II. — Comment donc la ville des fleuves sacrés (154), la contrée qui fait cortège à ses amis, te gardera-t-elle, toi, la meurtrière de tes fils, toi qui es impure même chez les autres hommes ? Songe au coup dont tu vas frapper tes enfants. Songe au meurtre dont tu te charges. Ah! par tes genoux, de toute notre force, nous t'en supplions, n'assassine pas tes enfants!

Antistrophe II. — Où donc ton âme, où donc ton bras trouveront-ils le courage de porter au coeur de tes enfants les coups d'une horrible audace ? Comment, jetant les yeux sur tes fils, commettras-tu le meurtre sans verser de larmes ? Tu ne pourras pas, tes fils tombant suppliants à tes pieds, tacher de sang ta main, avec un coeur intrépide.

(Entre Jason. La nourrice le suit.)

 

ΙΑΣΩΝ 
ἥκω κελευσθείς· καὶ γὰρ οὖσα δυσμενὴς 
οὔ τἂν ἁμάρτοις τοῦδέ γ΄͵ ἀλλ΄ ἀκούσομαι 
τί χρῆμα βούλῃ καινὸν ἐξ ἐμοῦ͵ γύναι. 
ΜΗΔΕΙΑ 
Ἰᾶσον͵ αἰτοῦμαί σε τῶν εἰρημένων 
συγγνώμον΄ εἶναι· τὰς δ΄ ἐμὰς ὀργὰς φέρειν 870
εἰκός σ΄͵ ἐπεὶ νῷν πόλλ΄ ὑπείργασται φίλα. 
ἐγὼ δ΄ ἐμαυτῇ διὰ λόγων ἀφικόμην 
κἀλοιδόρησα· Σχετλία͵ τί μαίνομαι 
καὶ δυσμεναίνω τοῖσι βουλεύουσιν εὖ͵ 
ἐχθρὰ δὲ γαίας κοιράνοις καθίσταμαι 
πόσει θ΄͵ ὃς ἡμῖν δρᾷ τὰ συμφορώτατα͵ 
γήμας τύραννον καὶ κασιγνήτους τέκνοις 
ἐμοῖς φυτεύων; οὐκ ἀπαλλαχθήσομαι 
θυμοῦ—τί πάσχω;— θεῶν ποριζόντων καλῶς; 
οὐκ εἰσὶ μέν μοι παῖδες͵ οἶδα δὲ χθόνα 880
φεύγοντας ἡμᾶς καὶ σπανίζοντας φίλων; 
ταῦτ΄ ἐννοήσασ΄ ᾐσθόμην ἀβουλίαν 
πολλὴν ἔχουσα καὶ μάτην θυμουμένη. 
νῦν οὖν ἐπαινῶ· σωφρονεῖν τ΄ ἐμοὶ δοκεῖς 
κῆδος τόδ΄ ἡμῖν προσλαβών͵ ἐγὼ δ΄ ἄφρων͵ 
ᾗ χρῆν μετεῖναι τῶνδε τῶν βουλευμάτων͵ 
καὶ ξυγγαμεῖν σοι͵ καὶ παρεστάναι λέχει 
νύμφην τε κηδεύουσαν ἥδεσθαι σέθεν. 
ἀλλ΄ ἐσμὲν οἷόν ἐσμεν͵ οὐκ ἐρῶ κακόν͵ 
γυναῖκες· οὔκουν χρῆν σ΄ ὁμοιοῦσθαι κακοῖς͵ 890
οὐδ΄ ἀντιτείνειν νήπι΄ ἀντὶ νηπίων. 
παριέμεσθα͵ καί φαμεν κακῶς φρονεῖν 
τότ΄͵ ἀλλ΄ ἄμεινον νῦν βεβούλευμαι τάδε· 
ὦ τέκνα τέκνα͵ δεῦτε͵ λείπετε στέγας͵ 
ἐξέλθετ΄͵ ἀσπάσασθε καὶ προσείπατε 
πατέρα μεθ΄ ἡμῶν͵ καὶ διαλλάχθηθ΄ ἅμα 
τῆς πρόσθεν ἔχθρας ἐς φίλους μητρὸς μέτα· 
σπονδαὶ γὰρ ἡμῖν καὶ μεθέστηκεν χόλος. 
λάβεσθε χειρὸς δεξιᾶς· οἴμοι͵ κακῶν 
ὡς ἐννοοῦμαι δή τι τῶν κεκρυμμένων. 900
ἆρ΄͵ ὦ τέκν΄͵ οὕτω καὶ πολὺν ζῶντες χρόνον 
φίλην ὀρέξετ΄ ὠλένην; τάλαιν΄ ἐγώ͵ 
ὡς ἀρτίδακρύς εἰμι καὶ φόβου πλέα. 
χρόνῳ δὲ νεῖκος πατρὸς ἐξαιρουμένη 
ὄψιν τέρειναν τήνδ΄ ἔπλησα δακρύων. 
ΧΟΡΟΣ
κἀμοὶ κατ΄ ὄσσων χλωρὸν ὡρμήθη δάκρυ· 
καὶ μὴ προβαίη μεῖζον ἢ τὸ νῦν κακόν. 
ΙΑΣΩΝ 
αἰνῶ͵ γύναι͵ τάδ΄͵ οὐδ΄ ἐκεῖνα μέμφομαι· 
εἰκὸς γὰρ ὀργὰς θῆλυ ποιεῖσθαι γένος 
γάμου παρεμπολῶντος ἀλλοίου πόσει. 910
ἀλλ΄ ἐς τὸ λῷον σὸν μεθέστηκεν κέαρ͵ 
ἔγνως δὲ τὴν νικῶσαν͵ ἀλλὰ τῷ χρόνῳ͵ 
βουλήν· γυναικὸς ἔργα ταῦτα σώφρονος. 
ὑμῖν δέ͵ παῖδες͵ οὐκ ἀφροντίστως πατὴρ 
πολλὴν ἔθηκε σὺν θεοῖς σωτηρίαν· 
οἶμαι γὰρ ὑμᾶς τῆσδε γῆς Κορινθίας 
τὰ πρῶτ΄ ἔσεσθαι σὺν κασιγνήτοις ἔτι. 
ἀλλ΄ αὐξάνεσθε· τἄλλα δ΄ ἐξεργάζεται 
πατήρ τε καὶ θεῶν ὅστις ἐστὶν εὐμενής· 
ἴδοιμι δ΄ ὑμᾶς εὐτραφεῖς ἥβης τέλος 920
μολόντας͵ ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν ὑπερτέρους. 
αὕτη͵ τί χλωροῖς δακρύοις τέγγεις κόρας͵ 
στρέψασα λευκὴν ἔμπαλιν παρηίδα; 
κοὐκ ἀσμένη τόνδ΄ ἐξ ἐμοῦ δέχῃ λόγον; 

JASON
Je viens sur ta demande. Malgré ton ressentiment contre moi, je ne saurais te refuser du moins cette grâce et j'écouterai ta nouvelle requête, femme.
MÉDÉE
Jason, je te prie de me pardonner ce que j'ai dit. Excuse mes emportements, il le faut, après les marques d'affection que souvent nous nous sommes données. Pour moi je suis entrée en discussion avec moi-même et me suis fait des reproches : « Malheureuse, pourquoi cette folie et cette animosité contre ces gens, qui voient juste ? Pourquoi me poser en ennemie des maîtres du pays et de mon mari qui agit de la façon la plus utile pour nous en épousant une fille de roi et en donnant des frères à mes enfants ? Ne renoncerai-je pas à ma colère ? Pourquoi me plaindre, quand les dieux pourvoient heureusement à tout ? N'ai-je pas des fils ? Ne sais-je pas que je suis exilée de ma patrie et que je n'ai plus d'amis ? Ces réflexions m'ont fait sentir toute mon imprudence et la vanité de ma rancune. Maintenant donc je t'approuve; tu me parais sage d'avoir contracté pour nous cette alliance et je me trouve insensée, moi qui devais m'associer à tes projets, t'aider à les mener à bien, me tenir auprès de ton lit et avoir plaisir à servir ta jeune femme. Mais nous sommes ce que nous sommes. Je ne médirai pas de nous, les femmes. Tu ne devais pas copier ma méchanceté et opposer les enfantillages aux enfantillages. Mais je l'accorde, j'avoue que j'étais insensée, alors. J'ai maintenant de meilleures résolutions. (Appelant ses fils.) Enfants! enfants! venez, quittez ce toit, sortez embrasser votre père et lui adresser la parole avec moi; rejetez, vous aussi, votre ancienne haine pour des êtres aimés, en même temps que votre mère. Il y a trêve entre nous. Ma colère est morte. Prenez sa main droite. (A elle-même.) Hélas! comme j'ai le pressentiment de malheurs cachés! O mes enfants, vivrez-vous longtemps pour me tendre ainsi vos bras chéris ? Mal-heureuse que je suis! Comme je suis prompte à pleurer et pleine de frayeur! (Tout haut.) Enfin je termine ma querelle avec votre père; et mes yeux attendris se remplissent de larmes! (Elle éclate en sanglots.) 

LA CORYPHÉE
Et moi aussi; de mes yeux ont jailli des pleurs abondants. Puisse le malheur présent ne pas s'aggraver encore!
JASON
J'approuve, femme, ce changement et je ne te reproche pas le passé. Il est naturel que le sexe féminin conçoive de la colère contre un époux s'il contracte une autre union. Mais ton coeur est revenu aux sentiments les meilleurs. Tu as reconnu le point de vue qui l'emporte; tu as été longue, mais enfin... C'est agir en femme sensée. (Aux enfants.) Quant à vous, mes enfants, votre père n'a pas négligé vos intérêts et, avec l'aide des dieux, il a assuré plus que votre salut. Car je crois que vous occuperez le premier rang dans ce pays, à Corinthe, avec vos frères, un jour. Grandissez seulement. Le reste est l'oeuvre de votre père et des dieux qui vous sont favorables. Puissé-je vous voir, pleins de vigueur, atteindre l'épanouis­sement de la jeunesse, supérieurs à mes ennemis! — (A Médée) Toi, pourquoi ces larmes abondantes qui mouillent tes paupières ? Pourquoi détourner ta joue pâlie ? N'es-tu pas heureuse d'entendre mes paroles ? 

ΜΗΔΕΙΑ 
οὐδέν. τέκνων τῶνδ΄ ἐννοουμένη πέρι. 
ΙΑΣΩΝ 
θάρσει νυν· εὖ γὰρ τῶνδ΄ ἐγὼ θήσω πέρι. 
ΜΗΔΕΙΑ 
δράσω τάδ΄· οὔτοι σοῖς ἀπιστήσω λόγοις· 
γυνὴ δὲ θῆλυ κἀπὶ δακρύοις ἔφυ. 
ΙΑΣΩΝ 
τί δῆτα λίαν τοῖσδ΄ ἐπιστένεις τέκνοις; 
ΜΗΔΕΙΑ 
ἔτικτον αὐτούς· ζῆν δ΄ ὅτ΄ ἐξηύχου τέκνα͵ 930
ἐσῆλθέ μ΄ οἶκτος εἰ γενήσεται τάδε. 
ἀλλ΄ ὧνπερ οὕνεκ΄ εἰς ἐμοὺς ἥκεις λόγους͵ 
τὰ μὲν λέλεκται͵ τῶν δ΄ ἐγὼ μνησθήσομαι. 
ἐπεὶ τυράννοις γῆς μ΄ ἀποστεῖλαι δοκεῖ 
κἀμοὶ τάδ΄ ἐστὶ λῷστα͵ γιγνώσκω καλῶς͵ 
μήτ΄ ἐμποδὼν σοὶ μήτε κοιράνοις χθονὸς 
ναίειν· δοκῶ γὰρ δυσμενὴς εἶναι δόμοις—
ἡμεῖς μὲν ἐκ γῆς τῆσδ΄ ἀπαίρομεν φυγῇ͵ 
παῖδες δ΄ ὅπως ἂν ἐκτραφῶσι σῇ χερί͵ 
αἰτοῦ Κρέοντα τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα. 940
ΙΑΣΩΝ 
οὐκ οἶδ΄ ἂν εἰ πείσαιμι͵ πειρᾶσθαι δὲ χρή. 
ΜΗΔΕΙΑ 
σὺ δ΄ ἀλλὰ σὴν κέλευσον αἰτεῖσθαι πατρὸς 
γυναῖκα παῖδας τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα. 
ΙΑΣΩΝ 
μάλιστα͵ καὶ πείσειν γε δοξάζω σφ΄ ἐγώ. 
ΜΗΔΕΙΑ 
εἴπερ γυναικῶν ἐστι τῶν ἄλλων μία. 
συλλήψομαι δὲ τοῦδέ σοι κἀγὼ πόνου· 
πέμψω γὰρ αὐτῇ δῶρ΄ ἃ καλλιστεύεται 
τῶν νῦν ἐν ἀνθρώποισιν͵ οἶδ΄ ἐγώ͵ πολύ͵ 
λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον 
παῖδας φέροντας. ἀλλ΄ ὅσον τάχος χρεὼν 950
κόσμον κομίζειν δεῦρο προσπόλων τινά. 
εὐδαιμονήσει δ΄ οὐχ ἕν͵ ἀλλὰ μυρία͵ 
ἀνδρός τ΄ ἀρίστου σοῦ τυχοῦσ΄ ὁμευνέτου 
κεκτημένη τε κόσμον ὅν ποθ΄ ῞Ηλιος 
πατρὸς πατὴρ δίδωσιν ἐκγόνοισιν οἷς. 
λάζυσθε φερνὰς τάσδε͵ παῖδες͵ ἐς χέρας 
καὶ τῇ τυράννῳ μακαρίᾳ νύμφῃ δότε 
φέροντες· οὔτοι δῶρα μεμπτὰ δέξεται. 
ΙΑΣΩΝ 
τί δ΄͵ ὦ ματαία͵ τῶνδε σὰς κενοῖς χέρας; 
δοκεῖς σπανίζειν δῶμα βασίλειον πέπλων͵ 960
δοκεῖς δὲ χρυσοῦ; σῷζε͵ μὴ δίδου τάδε. 
εἴπερ γὰρ ἡμᾶς ἀξιοῖ λόγου τινὸς 
γυνή͵ προθήσει χρημάτων͵ σάφ΄ οἶδ΄ ἐγώ. 
ΜΗΔΕΙΑ 
μή μοι σύ· πείθειν δῶρα καὶ θεοὺς λόγος· 
χρυσὸς δὲ κρείσσων μυρίων λόγων βροτοῖς. 
κείνης ὁ δαίμων͵ κεῖνα νῦν αὔξει θεός͵ 
νέα τυραννεῖ· τῶν δ΄ ἐμῶν παίδων φυγὰς 
ψυχῆς ἂν ἀλλαξαίμεθ΄͵ οὐ χρυσοῦ μόνον. 
ἀλλ΄͵ ὦ τέκν΄͵ εἰσελθόντε πλουσίους δόμους 
πατρὸς νέαν γυναῖκα͵ δεσπότιν δ΄ ἐμήν͵ 970
ἱκετεύετ΄͵ ἐξαιτεῖσθε μὴ φυγεῖν χθόνα͵ 
κόσμον διδόντες—τοῦδε γὰρ μάλιστα δεῖ— 
ἐς χεῖρ΄ ἐκείνης δῶρα δέξασθαι τάδε. 
ἴθ΄ ὡς τάχιστα· μητρὶ δ΄ ὧν ἐρᾷ τυχεῖν 
εὐάγγελοι γένοισθε πράξαντες καλῶς. 

MÉDÉE
Ce n'est rien : je pensais à mes enfants.
JASON
Rassure-toi; je m'occuperai d'eux.
MÉDÉE
Je le ferai; je ne me défierai pas de tes paroles. Mais la femme est un être faible et portée aux larmes, naturellement.
JASON
Pourquoi, malheureuse, tant gémir sur tes enfants ?
MÉDÉE
Je les ai mis au monde; et quand tu leur souhaitais une heureuse vie, la pitié m'a envahie : en sera-t-il ainsi ?— (Se reprenant.) Mais des choses dont je voulais t'entretenir, je t'ai dit les unes; je vais te faire part des autres. Puisque les souverains du pays décident de me chasser, que le plus avantageux pour moi — je le comprends bien — est de ne pas te gêner toi et les maîtres du pays en vivant ici, — car je passe pour hostile à cette maison, — je quitterai cette terre pour l'exil. Mais les enfants ? Pour qu'ils soient élevés de ta main, demande à Créon de ne pas les exiler.
JASON
Je ne sais si je le fléchirais. J'essayerai du moins; je le dois.
MÉDÉE
Eh bien! engage ta femme à demander à son père que les enfants ne soient pas exilés.
JASON
Je le ferai, et j'espère la persuader, moi.
MÉDÉE
Oui, si elle est femme comme les autres. Je t'aiderai de mon côté dans cette tâche. Je lui enverrai des présents les plus beaux qui soient actuellement au monde — c'est moi qui le sais — et de beaucoup : un voile fin et un diadème en or ciselé. Les enfants les porteront. — (S'adressant à un serviteur.) Allons! que le plus vite possible une des servantes apporte ici la parure. — ( A Jason. ) Elle sera heureuse, non pas une fois mais mille, d'avoir en toi le meilleur des maris pour partager sa couche et de posséder une parure que jadis le Soleil, père de mon père, a donnée à ses descendants. (Une servante apporte la parure. (Médée la remet aux enfants.) Prenez ces cadeaux de noces, mes enfants, dans vos mains, et à la princesse, à la bienheureuse épousée, donnez-les. Ce n'est certes pas des présents méprisables qu'elle recevra.
JASON
Pourquoi, folle, en dépouilles-tu tes mains ? Crois-tu que le palais royal manque de voiles, manque d'or ? Garde-les; ne les donne pas. Si de moi ma femme fait quelque cas, elle me préférera aux richesses, j'en suis sûr, moi.
MÉDÉE
Ne dis pas cela! Les présents fléchissent jusqu'aux dieux, dit-on, et l'or a plus de puissance que toutes les paroles sur les mortels (155). C'est pour elle qu'est le destin; c'est elle qu'exauce un dieu maintenant; elle est jeune; elle règne. Et l'exil de mes fils, je l'achèterais de ma vie, non seulement de mon or. (Aux enfants) Allons! enfants, entrez tous deux, entrez dans le riche palais, et la nouvelle épouse de votre père, ma maîtresse, suppliez-la; demandez-lui, en lui donnant la parure, de ne pas être exilés. Ce qu'il faut avant tout, c'est qu'elle reçoive le -présent de ses propres mains. Hâtez-vous! A votre mère rapportez la bonne nouvelle qu'elle désire. Puissiez-vous réussir !

ΧΟΡΟΣ
νῦν ἐλπίδες οὐκέτι μοι παίδων ζόας͵ [στρ. 
οὐκέτι· στείχουσι γὰρ ἐς φόνον ἤδη. 
δέξεται νύμφα χρυσέων ἀναδεσμῶν 
δέξεται δύστανος ἄταν· 
ξανθᾷ δ΄ ἀμφὶ κόμᾳ θήσει τὸν Ἅιδα 980
κόσμον αὐτὰ χεροῖν. [λαβοῦσα.] 

πείσει χάρις ἀμβρόσιός τ΄ αὐγὰ πέπλων [ἀντ. 
χρυσέων τευκτὸν στέφανον περιθέσθαι· 
νερτέροις δ΄ ἤδη πάρα νυμφοκομήσει. 
τοῖον εἰς ἕρκος πεσεῖται 
καὶ μοῖραν θανάτου δύστανος· ἄταν δ΄ 
οὐχ ὑπεκφεύξεται. 

σὺ δ΄͵ ὦ τάλαν͵ ὦ κακόνυμφε κηδεμὼν τυράννων͵ [στρ. 
παισὶν οὐ κατειδὼς 990
ὄλεθρον βιοτᾷ προσάγεις ἀλόχῳ τε 
σᾷ στυγερὸν θάνατον. 
δύστανε μοίρας ὅσον παροίχῃ. 

μεταστένομαι δὲ σὸν ἄλγος͵ ὦ τάλαινα παίδων [ἀντ. 
μᾶτερ͵ ἃ φονεύσεις 
τέκνα νυμφιδίων ἕνεκεν λεχέων͵ ἅ 
σοι προλιπὼν ἀνόμως 1000
ἄλλᾳ ξυνοικεῖ πόσις συνεύνῳ. 

LE CHŒUR
Strophe I. — Maintenant je n'ai plus d'espoir que les enfants vivent. Non. Car ils marchent à la mort, déjà. Elle recevra, l'épousée, elle recevra, l'infortunée, le diadème d'or fatal; autour de sa blonde chevelure elle posera la parure d'Hadès, de ses propres mains.

Antistrophe I. — Elle se laissera persuader par leur charme et par leur immortel éclat de revêtir le voile et le diadème d'or ciselé; c'est aux enfers qu'elle portera sa parure d'épousée. Voici le filet où elle tombera, et son lot fatal : la mort. L'infortunée! A la fatalité elle n'échappera pas.

Strophe II. — Et toi, ô malheureux, perfide époux, gendre d'un roi, sans le savoir sur tes enfants c'est la ruine que tu attires, et sur ton épouse une affreuse mort. Infortuné! sur ton sort combien tu te méprends !

Antistrophe II. — je pleure aussi ta douleur, ô mère mal-heureuse dans tes fils, toi qui verseras le sang de tes enfants à cause du lit nuptial qu'un époux, en dépit de toute loi, a quitté pour partager la vie et la couche d'une autre.(Les enfants reviennent avec le gouverneur.)

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
δέσποιν΄͵ ἀφεῖνται παῖδες οἵδε σοὶ φυγῆς͵ 
καὶ δῶρα νύμφη βασιλὶς ἀσμένη χεροῖν 
ἐδέξατ΄· εἰρήνη δὲ τἀκεῖθεν τέκνοις. 
ἔα. 
τί συγχυθεῖσ΄ ἕστηκας ἡνίκ΄ εὐτυχεῖς; 
[τί σὴν ἔστρεψας ἔμπαλιν παρηίδα 
κοὐκ ἀσμένη τόνδ΄ ἐξ ἐμοῦ δέχῃ λόγον;] 
ΜΗΔΕΙΑ 
αἰαῖ. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
τάδ΄ οὐ ξυνῳδὰ τοῖσιν ἐξηγγελμένοις. 
ΜΗΔΕΙΑ 
αἰαῖ μάλ΄ αὖθις. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
μῶν τιν΄ ἀγγέλλων τύχην 
οὐκ οἶδα͵ δόξης δ΄ ἐσφάλην εὐαγγέλου; 1010
ΜΗΔΕΙΑ 
ἤγγειλας οἷ΄ ἤγγειλας· οὐ σὲ μέμφομαι. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
τί δαὶ κατηφεῖς ὄμμα καὶ δακρυρροεῖς; 
ΜΗΔΕΙΑ 
πολλή μ΄ ἀνάγκη͵ πρέσβυ· ταῦτα γὰρ θεοὶ 
κἀγὼ κακῶς φρονοῦσ΄ ἐμηχανησάμην. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
θάρσει· κάτει τοι καὶ σὺ πρὸς τέκνων ἔτι. 
ΜΗΔΕΙΑ 
ἄλλους κατάξω πρόσθεν ἡ τάλαιν΄ ἐγώ. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
οὔτοι μόνη σὺ σῶν ἀπεζύγης τέκνων· 
κούφως φέρειν χρὴ θνητὸν ὄντα συμφοράς. 
ΜΗΔΕΙΑ 
δράσω τάδ΄. ἀλλὰ βαῖνε δωμάτων ἔσω 
καὶ παισὶ πόρσυν΄ οἷα χρὴ καθ΄ ἡμέραν. 1020
ὦ τέκνα τέκνα͵ σφῷν μὲν ἔστι δὴ πόλις 
καὶ δῶμ΄͵ ἐν ᾧ͵ λιπόντες ἀθλίαν ἐμέ͵ 
οἰκήσετ΄ αἰεὶ μητρὸς ἐστερημένοι· 
ἐγὼ δ΄ ἐς ἄλλην γαῖαν εἶμι δὴ φυγάς͵ 
πρὶν σφῷν ὀνάσθαι κἀπιδεῖν εὐδαίμονας͵ 
πρὶν λέκτρα καὶ γυναῖκα καὶ γαμηλίους 
εὐνὰς ἀγῆλαι λαμπάδας τ΄ ἀνασχεθεῖν. 
ὦ δυστάλαινα τῆς ἐμῆς αὐθαδίας. 
ἄλλως ἄρ΄ ὑμᾶς͵ ὦ τέκν΄͵ ἐξεθρεψάμην͵ 
ἄλλως δ΄ ἐμόχθουν καὶ κατεξάνθην πόνοις͵ 1030
στερρὰς ἐνεγκοῦσ΄ ἐν τόκοις ἀλγηδόνας. 
ἦ μήν ποθ΄ ἡ δύστηνος εἶχον ἐλπίδας 
πολλὰς ἐν ὑμῖν͵ γηροβοσκήσειν τ΄ ἐμὲ 
καὶ κατθανοῦσαν χερσὶν εὖ περιστελεῖν͵ 
ζηλωτὸν ἀνθρώποισι· νῦν δ΄ ὄλωλε δὴ 
γλυκεῖα φροντίς. σφῷν γὰρ ἐστερημένη 
λυπρὸν διάξω βίοτον ἀλγεινόν τ΄ ἐμοί. 
ὑμεῖς δὲ μητέρ΄ οὐκέτ΄ ὄμμασιν φίλοις 
ὄψεσθ΄͵ ἐς ἄλλο σχῆμ΄ ἀποστάντες βίου. 
φεῦ φεῦ· τί προσδέρκεσθέ μ΄ ὄμμασιν͵ τέκνα; 1040
τί προσγελᾶτε τὸν πανύστατον γέλων; 
αἰαῖ· τί δράσω; καρδία γὰρ οἴχεται͵ 
γυναῖκες͵ ὄμμα φαιδρὸν ὡς εἶδον τέκνων. 
οὐκ ἂν δυναίμην· χαιρέτω βουλεύματα 
τὰ πρόσθεν· ἄξω παῖδας ἐκ γαίας ἐμούς. 
τί δεῖ με πατέρα τῶνδε τοῖς τούτων κακοῖς 
λυποῦσαν αὐτὴν δὶς τόσα κτᾶσθαι κακά; 
οὐ δῆτ΄ ἔγωγε. χαιρέτω βουλεύματα. 
καίτοι τί πάσχω; βούλομαι γέλωτ΄ ὀφλεῖν 
ἐχθροὺς μεθεῖσα τοὺς ἐμοὺς ἀζημίους; 1050
τολμητέον τάδ΄. ἀλλὰ τῆς ἐμῆς κάκης͵ 
τὸ καὶ προσέσθαι μαλθακοὺς λόγους φρενί. 
χωρεῖτε͵ παῖδες͵ ἐς δόμους. ὅτῳ δὲ μὴ 
θέμις παρεῖναι τοῖς ἐμοῖσι θύμασιν͵ 
αὐτῷ μελήσει· χεῖρα δ΄ οὐ διαφθερῶ. 
ἆ ἆ. 
μὴ δῆτα͵ θυμέ͵ μὴ σύ γ΄ ἐργάσῃ τάδε· 
ἔασον αὐτούς͵ ὦ τάλαν͵ φεῖσαι τέκνων· 
ἐκεῖ μεθ΄ ἡμῶν ζῶντες εὐφρανοῦσί σε. 
μὰ τοὺς παρ΄ Ἅιδῃ νερτέρους ἀλάστορας͵ 
οὔτοι ποτ΄ ἔσται τοῦθ΄ ὅπως ἐχθροῖς ἐγὼ 1060
παῖδας παρήσω τοὺς ἐμοὺς καθυβρίσαι. 
[πάντως σφ΄ ἀνάγκη κατθανεῖν· ἐπεὶ δὲ χρή͵ 
ἡμεῖς κτενοῦμεν οἵπερ ἐξεφύσαμεν.] 
πάντως πέπρακται ταῦτα κοὐκ ἐκφεύξεται. 
καὶ δὴ ΄πὶ κρατὶ στέφανος͵ ἐν πέπλοισι δὲ 
νύμφη τύραννος ὄλλυται͵ σάφ΄ οἶδ΄ ἐγώ. 
ἀλλ΄͵ εἶμι γὰρ δὴ τλημονεστάτην ὁδόν͵ 
καὶ τούσδε πέμψω τλημονεστέραν ἔτι͵ 
παῖδας προσειπεῖν βούλομαι. —δότ΄͵ ὦ τέκνα͵ 
δότ΄ ἀσπάσασθαι μητρὶ δεξιὰν χέρα. 1070
ὦ φιλτάτη χείρ͵ φίλτατον δέ μοι στόμα 
καὶ σχῆμα καὶ πρόσωπον εὐγενὲς τέκνων͵ 
εὐδαιμονοῖτον͵ ἀλλ΄ ἐκεῖ· τὰ δ΄ ἐνθάδε 
πατὴρ ἀφείλετ΄. ὦ γλυκεῖα προσβολή͵ 
ὦ μαλθακὸς χρὼς πνεῦμά θ΄ ἥδιστον τέκνων. 
χωρεῖτε χωρεῖτ΄· οὐκέτ΄ εἰμὶ προσβλέπειν 
οἵα τε πρὸς ὑμᾶς͵ ἀλλὰ νικῶμαι κακοῖς. 
καὶ μανθάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω κακά͵ 
θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων͵ 
ὅσπερ μεγίστων αἴτιος κακῶν βροτοῖς. 1080

LE GOUVERNEUR
Maîtresse, on a fait grâce de l'exil à tes fils que voici, et les présents, l'épousée, fille du roi, les a reçus avec joie dans ses mains. C'est la paix de ce côté pour tes enfants. — Eh bien! pourquoi restes-tu là, bouleversée, quand la fortune te favorise ? Pourquoi détournes-tu ta joue et n'accueilles-tu pas avec joie mes paroles ?
MÉDÉE
Hélas!
LE GOUVERNEUR
Voilà qui ne s'accorde pas avec mes nouvelles.
MÉDÉE
Hélas! encore une fois.
LE GOUVERNEUR
T'ai-je annoncé un malheur sans le savoir ? Je me trompais donc en croyant t'apprendre une bonne nouvelle ?
MÉDÉE
Ta nouvelle est ce qu'elle est. Ce n'est pas toi que je blâme.
LE GOUVERNEUR
Pourquoi donc baisses-tu les yeux et verses-tu des larmes ?
MÉDÉE
Il le faut bien, vieillard; voilà ce que les dieux, et moi, dans ma folie, nous avons machiné.
LE GOUVERNEUR
Prends courage : toi aussi tu rentreras d'exil, grâce à tes fils, un jour.
MÉDÉE
Et d'autres rentreront dans la terre auparavant. Malheureuse que je suis!
LE GOUVERNEUR
Tu n'es pas la seule qu'on ait séparée de ses enfants. Il faut d'un coeur léger supporter les infortunes, quand on est mortel.
MÉDÉE
Je les supporterai. — Mais entre dans le palais et prépare à mes fils de ce qu'il leur faut chaque jour. (Le gouverneur sort.)
O mes enfants, mes enfants, vous avez donc une cité, une demeure (156) où, m'abandonnant à mon malheur, vous vivrez pour toujours, privés de votre mère. Et moi je m'en irai en exil vers une autre terre avant de jouir de vous deux et de vous voir heureux, avant de vous avoir mariés, d'avoir paré votre couche nuptiale et levé pour vous les torches de l'hyménée (157)! Ah! malheureuse que je suis à cause de mon orgueil! C'est donc en vain, ô mes enfants que je vous ai élevés, en vain aussi que j'ai peiné, que j'ai été déchirée par les souffrances, que j'ai supporté les terribles douleurs de l'enfantement! Ah! oui, jadis, infortunée! combien d'espérances avais-je placées en vous! Vous me nourrissiez dans ma vieillesse et, après ma mort, vos mains m'ensevelissaient pieusement, chose enviée des hommes. Maintenant c'en est fait de cette douce pensée. Car privée de vous je traînerai une vie de tristesse et de souffrances. Et vous, votre mère, jamais plus vos yeux chéris ne la verront : vous serez partis vers une autre forme d'existence. Hélas ! hélas ! pourquoi tournez-vous vers moi vos yeux, mes enfants ? Pourquoi m'adressez-vous ce dernier sourire ? — Malheur! Que faire ? Le coeur me manque, femmes, quand je vois le regard brillant de mes enfants. Non, je ne pourrais pas. Adieu, mes anciens projets. J'emmènerai mes fils loin du pays. Pourquoi me faut-il, pour torturer leur père par leur malheur à eux, redoubler mes malheurs à moi ? Non, non, pas moi. Adieu, mes projets. Mais quoi ? Je veux être condamnée à la risée en laissant mes ennemis impunis ? Allons! de l'audace! Ah! quelle est ma lâcheté d'abandonner mon coeur à ces faiblesses! Rentrez dans le palais, mes enfants. (Elle lève le bras vers le Soleil.) Celui à qui Thémis interdit d'assister à mon sacrifice, cela le regarde, mais je ne laisserai pas faiblir ma main. Hélas ! Non, mon coeur, non, n'accomplis pas, toi, ce crime. Laisse-les, malheureuse! Épargne tes enfants. Ils vivront là-bas avec moi (158) et seront ma joie. Non, par les vengeurs souterrains de l'Hadès, il n'arrivera jamais que je livre moi-même mes fils aux insultes de mes ennemis. Il faut absolument qu'ils meurent; puisqu'il le faut, c'est moi qui les tuerai, qui les ai mis au monde. C'est chose faite, inévitable. D'ailleurs, la couronne sur la tête, dans ses voiles, la royale épousée expire; j'en suis sûre, moi. Allons! puisque je vais entrer dans la voie des plus terribles malheurs et leur faire prendre une voie plus funeste encore, je veux dire adieu à mes fils. Donnez, mes enfants, donnez à baiser votre main droite à votre mère. O main adorée, ô bouche adorée, traits et visage si nobles de mes enfants! Puissiez-vous être heureux tous les deux, mais là-bas! Le bonheur ici-bas, votre père vous l'a ravi. O doux embrassement! ô délicieuse peau! ô haleine si douce de mes enfants! — Allez-vous-en! Allez-vous-en! Je ne suis plus capable de tourner mes regards vers mes fils. Je suis vaincue par les malheurs. Je sais les crimes que je vais oser, mais ma colère est plus puissante que ma volonté et c'est elle qui cause les plus grands maux aux mortels.

ΧΟΡΟΣ
πολλάκις ἤδη 
διὰ λεπτοτέρων μύθων ἔμολον 
καὶ πρὸς ἁμίλλας ἦλθον μείζους 
ἢ χρὴ γενεὰν θῆλυν ἐρευνᾶν· 
ἀλλὰ γὰρ ἔστιν μοῦσα καὶ ἡμῖν͵ 
ἣ προσομιλεῖ σοφίας ἕνεκεν· 
πάσαισι μὲν οὔ· παῦρον δὲ δὴ 
γένος ἐν πολλαῖς εὕροις ἂν ἴσως 
κοὐκ ἀπόμουσον τὸ γυναικῶν. 
καί φημι βροτῶν οἵτινές εἰσιν 1090
πάμπαν ἄπειροι μηδ΄ ἐφύτευσαν 
παῖδας͵ προφέρειν εἰς εὐτυχίαν 
τῶν γειναμένων. 
οἱ μὲν ἄτεκνοι δι΄ ἀπειροσύνην 
εἴθ΄ ἡδὺ βροτοῖς εἴτ΄ ἀνιαρὸν 
παῖδες τελέθουσ΄ οὐχὶ τυχόντες 
πολλῶν μόχθων ἀπέχονται· 
οἷσι δὲ τέκνων ἔστιν ἐν οἴκοις 
γλυκερὸν βλάστημ΄͵ ὁρῶ μελέτῃ 
κατατρυχομένους τὸν ἅπαντα χρόνον͵ 1100
πρῶτον μὲν ὅπως θρέψουσι καλῶς 
βίοτόν θ΄ ὁπόθεν λείψουσι τέκνοις· 
ἔτι δ΄ ἐκ τούτων εἴτ΄ ἐπὶ φλαύροις 
εἴτ΄ ἐπὶ χρηστοῖς 
μοχθοῦσι͵ τόδ΄ ἐστὶν ἄδηλον. 
ἓν δὲ τὸ πάντων λοίσθιον ἤδη 
πᾶσιν κατερῶ θνητοῖσι κακόν· 
καὶ δὴ γὰρ ἅλις βίοτόν θ΄ ηὗρον 
σῶμά τ΄ ἐς ἥβην ἤλυθε τέκνων 
χρηστοί τ΄ ἐγένοντ΄· εἰ δὲ κυρήσαι 
δαίμων οὕτως͵ φροῦδος ἐς Ἅιδην 1110
θάνατος προφέρων σώματα τέκνων. 
πῶς οὖν λύει πρὸς τοῖς ἄλλοις 
τήνδ΄ ἔτι λύπην ἀνιαροτάτην 
παίδων ἕνεκεν 
θνητοῖσι θεοὺς ἐπιβάλλειν; 
ΜΗΔΕΙΑ 
φίλαι͵ πάλαι τοι προσμένουσα τὴν τύχην 
καραδοκῶ τἀκεῖθεν οἷ προβήσεται. 
καὶ δὴ δέδορκα τόνδε τῶν Ἰάσονος 
στείχοντ΄ ὀπαδῶν· πνεῦμα δ΄ ἠρεθισμένον 
δείκνυσιν ὥς τι καινὸν ἀγγελεῖ κακόν. 1120

LA CORYPHÉE
Souvent déjà je me suis livrée à des discussions plus subtiles et j'ai affronté des débats plus graves que ne doit, paraît-il, la gent féminine en aborder; c'est que nous avons une Muse, nous aussi, qui vient nous visiter pour nous apprendre la sagesse. Nous toutes, non; car il est rare que la gent féminine — on en trouverait une parmi beaucoup peut-être — ne soit pas étrangère aux Muses. Je le proclame : parmi les mortels ceux qui ignorent totalement ce que sont des fils pour n'en avoir pas eu l'emportent en bonheur sur les parents. Ceux qui n'ont pas d'enfants, dans l'incertitude où l'on est si les enfants sont joie ou amertume pour les mortels, de par leur sort sont affranchis de beaucoup de peines. Mais ceux qui dans leur maison ont une douce floraison d'enfants, je les vois tout le temps s'épuiser en soucis. D'abord, comment les élèveront-ils honnêtement ? D'où tireront-ils les ressources à leur laisser ? Et puis, est-ce pour des méchants ou pour des bons qu'ils se donnent tant de mal ? Mystère. Enfin le suprême malheur pour tous les mortels, je vais vous le dire : voilà qu'ils ont trouvé des ressources suffisantes; les enfants ont atteint la jeunesse; ils sont bons; mais, telle étant la volonté du destin, vient la mort qui dans l'Hadès emporte leurs corps. Où est alors l'avantage pour les mortels quand aux autres maux ils voient ce nouveau chagrin, le plus cruel de tous, à cause d'enfants, leur échoir du fait des dieux ?

 

 

 

 

MÉDÉE
Amies, il y a bien longtemps que j'attends l'événement et guette ce qui va là-bas advenir. Mais je vois accourir un des serviteurs de Jason : sa respiration haletante indique qu'il va nous annoncer un nouveau malheur.(Entre un serviteur de Jason, bouleversé.)

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ὦ δεινὸν ἔργον παρανόμως εἰργασμένη͵ 
Μήδεια͵ φεῦγε φεῦγε͵ μήτε ναΐαν 
λιποῦσ΄ ἀπήνην μήτ΄ ὄχον πεδοστιβῆ. 
ΜΗΔΕΙΑ 
τί δ΄ ἄξιόν μοι τῆσδε τυγχάνει φυγῆς; 
ΑΓΓΕΛΟΣ
ὄλωλεν ἡ τύραννος ἀρτίως κόρη 
Κρέων θ΄ ὁ φύσας φαρμάκων τῶν σῶν ὕπο. 
ΜΗΔΕΙΑ 
κάλλιστον εἶπας μῦθον͵ ἐν δ΄ εὐεργέταις 
τὸ λοιπὸν ἤδη καὶ φίλοις ἐμοῖς ἔσῃ. 
ΑΓΓΕΛΟΣ
τί φῄς; φρονεῖς μὲν ὀρθὰ κοὐ μαίνῃ͵ γύναι͵ 
ἥτις͵ τυράννων ἑστίαν ᾐκισμένη͵ 1130
χαίρεις κλύουσα κοὐ φοβῇ τὰ τοιάδε; 
ΜΗΔΕΙΑ 
ἔχω τι κἀγὼ τοῖς γε σοῖς ἐναντίον 
λόγοισιν εἰπεῖν· ἀλλὰ μὴ σπέρχου͵ φίλος͵ 
λέξον δέ· πῶς ὤλοντο; δὶς τόσον γὰρ ἂν 
τέρψειας ἡμᾶς͵ εἰ τεθνᾶσι παγκάκως. 
ΑΓΓΕΛΟΣ
ἐπεὶ τέκνων σῶν ἦλθε δίπτυχος γονὴ 
σὺν πατρί͵ καὶ παρῆλθε νυμφικοὺς δόμους͵ 
ἥσθημεν οἵπερ σοῖς ἐκάμνομεν κακοῖς 
δμῶες· δι΄ ὤτων δ΄ εὐθὺς ἦν πολὺς λόγος 
σὲ καὶ πόσιν σὸν νεῖκος ἐσπεῖσθαι τὸ πρίν. 1140
κυνεῖ δ΄ ὃ μέν τις χεῖρ΄͵ ὃ δὲ ξανθὸν κάρα 
παίδων· ἐγὼ δὲ καὐτὸς ἡδονῆς ὕπο 
στέγας γυναικῶν σὺν τέκνοις ἅμ΄ ἑσπόμην. 
δέσποινα δ΄ ἣν νῦν ἀντὶ σοῦ θαυμάζομεν͵ 
πρὶν μὲν τέκνων σῶν εἰσιδεῖν ξυνωρίδα͵ 
πρόθυμον εἶχ΄ ὀφθαλμὸν εἰς Ἰάσονα· 
ἔπειτα μέντοι προὐκαλύψατ΄ ὄμματα 
λευκήν τ΄ ἀπέστρεψ΄ ἔμπαλιν παρηίδα͵ 
παίδων μυσαχθεῖσ΄ εἰσόδους· πόσις δὲ σὸς 
ὀργάς τ΄ ἀφῄρει καὶ χόλον νεάνιδος 1150
λέγων τάδ΄· Οὐ μὴ δυσμενὴς ἔσῃ φίλοις͵ 
παύσῃ δὲ θυμοῦ καὶ πάλιν στρέψεις κάρα͵ 
φίλους νομίζουσ΄ οὕσπερ ἂν πόσις σέθεν͵ 
δέξῃ δὲ δῶρα καὶ παραιτήσῃ πατρὸς 
φυγὰς ἀφεῖναι παισὶ τοῖσδ΄͵ ἐμὴν χάριν; 
ἣ δ΄ ὡς ἐσεῖδε κόσμον͵ οὐκ ἠνέσχετο͵ 
ἀλλ΄ ᾔνεσ΄ ἀνδρὶ πάντα͵ καὶ πρὶν ἐκ δόμων 
μακρὰν ἀπεῖναι πατέρα καὶ παῖδας͵ [σέθεν] 
λαβοῦσα πέπλους ποικίλους ἠμπέσχετο͵ 
χρυσοῦν τε θεῖσα στέφανον ἀμφὶ βοστρύχοις 1160
λαμπρῷ κατόπτρῳ σχηματίζεται κόμην͵ 
ἄψυχον εἰκὼ προσγελῶσα σώματος. 
κἄπειτ΄ ἀναστᾶσ΄ ἐκ θρόνων διέρχεται 
στέγας͵ ἁβρὸν βαίνουσα παλλεύκῳ ποδί͵ 
δώροις ὑπερχαίρουσα͵ πολλὰ πολλάκις 
τένοντ΄ ἐς ὀρθὸν ὄμμασι σκοπουμένη. 
τοὐνθένδε μέντοι δεινὸν ἦν θέαμ΄ ἰδεῖν· 
χροιὰν γὰρ ἀλλάξασα λεχρία πάλιν 
χωρεῖ τρέμουσα κῶλα καὶ μόλις φθάνει 
θρόνοισιν ἐμπεσοῦσα μὴ χαμαὶ πεσεῖν. 1170
καί τις γεραιὰ προσπόλων͵ δόξασά που 
ἢ Πανὸς ὀργὰς ἤ τινος θεῶν μολεῖν͵ 
ἀνωλόλυξε͵ πρίν γ΄ ὁρᾷ διὰ στόμα 
χωροῦντα λευκὸν ἀφρόν͵ ὀμμάτων τ΄ ἄπο 
κόρας στρέφουσαν͵ αἷμά τ΄ οὐκ ἐνὸν χροΐ· 
εἶτ΄ ἀντίμολπον ἧκεν ὀλολυγῆς μέγαν 
κωκυτόν. εὐθὺς δ΄ ἣ μὲν ἐς πατρὸς δόμους 
ὥρμησεν͵ ἣ δὲ πρὸς τὸν ἀρτίως πόσιν͵ 
φράσουσα νύμφης συμφοράν· ἅπασα δὲ 
στέγη πυκνοῖσιν ἐκτύπει δρομήμασιν. 1180
ἤδη δ΄ ἀνέλκων κῶλον ἔκπλεθρον δρόμου 
ταχὺς βαδιστὴς τερμόνων ἂν ἥπτετο͵ 
ἣ δ΄ ἐξ ἀναύδου καὶ μύσαντος ὄμματος 
δεινὸν στενάξασ΄ ἡ τάλαιν΄ ἠγείρετο. 
διπλοῦν γὰρ αὐτῇ πῆμ΄ ἐπεστρατεύετο· 
χρυσοῦς μὲν ἀμφὶ κρατὶ κείμενος πλόκος 
θαυμαστὸν ἵει νᾶμα παμφάγου πυρός͵ 
πέπλοι δὲ λεπτοί͵ σῶν τέκνων δωρήματα͵ 
λεπτὴν ἔδαπτον σάρκα τῆς δυσδαίμονος. 
φεύγει δ΄ ἀναστᾶσ΄ ἐκ θρόνων πυρουμένη͵ 1190
σείουσα χαίτην κρᾶτά τ΄ ἄλλοτ΄ ἄλλοσε͵ 
ῥῖψαι θέλουσα στέφανον· ἀλλ΄ ἀραρότως 
σύνδεσμα χρυσὸς εἶχε͵ πῦρ δ΄͵ ἐπεὶ κόμην 
ἔσεισε͵ μᾶλλον δὶς τόσως ἐλάμπετο. 
πίτνει δ΄ ἐς οὖδας συμφορᾷ νικωμένη͵ 
πλὴν τῷ τεκόντι κάρτα δυσμαθὴς ἰδεῖν· 
οὔτ΄ ὀμμάτων γὰρ δῆλος ἦν κατάστασις 
οὔτ΄ εὐφυὲς πρόσωπον͵ αἷμα δ΄ ἐξ ἄκρου 
ἔσταζε κρατὸς συμπεφυρμένον πυρί͵ 
σάρκες δ΄ ἀπ΄ ὀστέων ὥστε πεύκινον δάκρυ 1200
γναθμοῖς ἀδήλοις φαρμάκων ἀπέρρεον͵ 
δεινὸν θέαμα· πᾶσι δ΄ ἦν φόβος θιγεῖν 
νεκροῦ· τύχην γὰρ εἴχομεν διδάσκαλον. 
πατὴρ δ΄ ὁ τλήμων συμφορᾶς ἀγνωσίᾳ 
ἄφνω προσελθὼν δῶμα προσπίτνει νεκρῷ· 
ᾤμωξε δ΄ εὐθύς͵ καὶ περιπτύξας χέρας 
κυνεῖ προσαυδῶν τοιάδ΄· Ὦ δύστηνε παῖ͵ 
τίς σ΄ ὧδ΄ ἀτίμως δαιμόνων ἀπώλεσε; 
τίς τὸν γέροντα τύμβον ὀρφανὸν σέθεν 
τίθησιν; οἴμοι͵ συνθάνοιμί σοι͵ τέκνον. 1210
ἐπεὶ δὲ θρήνων καὶ γόων ἐπαύσατο͵ 
χρῄζων γεραιὸν ἐξαναστῆσαι δέμας 
προσείχεθ΄ ὥστε κισσὸς ἔρνεσιν δάφνης 
λεπτοῖσι πέπλοις͵ δεινὰ δ΄ ἦν παλαίσματα· 
ὃ μὲν γὰρ ἤθελ΄ ἐξαναστῆσαι γόνυ͵ 
ἣ δ΄ ἀντελάζυτ΄. εἰ δὲ πρὸς βίαν ἄγοι͵ 
σάρκας γεραιὰς ἐσπάρασσ΄ ἀπ΄ ὀστέων. 
χρόνῳ δ΄ ἀπέσβη καὶ μεθῆχ΄ ὁ δύσμορος 
ψυχήν· κακοῦ γὰρ οὐκέτ΄ ἦν ὑπέρτερος. 
κεῖνται δὲ νεκροὶ παῖς τε καὶ γέρων πατὴρ 1220
πέλας͵ ποθεινὴ δακρύοισι συμφορά. 
καί μοι τὸ μὲν σὸν ἐκποδὼν ἔστω λόγου· 
γνώσῃ γὰρ αὐτὴ ζημίας ἀποστροφήν. 
τὰ θνητὰ δ΄ οὐ νῦν πρῶτον ἡγοῦμαι σκιάν͵ 
οὐδ΄ ἂν τρέσας εἴποιμι τοὺς σοφοὺς βροτῶν 
δοκοῦντας εἶναι καὶ μεριμνητὰς λόγων 
τούτους μεγίστην ζημίαν ὀφλισκάνειν. 
θνητῶν γὰρ οὐδείς ἐστιν εὐδαίμων ἀνήρ· 
ὄλβου δ΄ ἐπιρρυέντος εὐτυχέστερος 
ἄλλου γένοιτ΄ ἂν ἄλλος͵ εὐδαίμων δ΄ ἂν οὔ. 1230

LE MESSAGER
O toi qui, au mépris des lois, as accompli un horrible crime, Médée, fuis, fuis, sans négliger aucune voie, mer ou terre, navire ou char.
MÉDÉE
Qu'est-il donc arrivé pour que je doive fuir ?
LE MESSAGER
Elle est morte à l'instant, la fille du roi, et aussi Créon, son père, victimes de tes philtres.
MÉDÉE
O la plus belle des nouvelles! C'est parmi mes bienfaiteurs et mes amis que désormais je te compterai.
LE MESSAGER
Que dis-tu ? As-tu ton bon sens ? N'es-tu pas folle, femme ? Tu as outragé le foyer de tes princes et tu te réjouis d'apprendre de telles nouvelles, au lieu de trembler.
MÉDÉE
J'ai de mon côté beaucoup à dire en réponse à tes paroles. Mais ne t'emporte pas, ami. Comment ont-ils péri ? Car tu redoubles d'autant ma joie s'ils sont morts dans les tourments les plus horribles.

LE MESSAGER
Après que les enfants, ta double descendance, furent arrivés avec leur père et entrés dans la demeure nuptiale, nous nous réjouissions, nous les esclaves qui compatissions à tes maux : car de bouche en bouche aussitôt courut avec insistance le bruit que toi et ton mari vous aviez mis fin à votre ancienne querelle. L'un baise la main, l'autre la tête blonde de tes fils, et moi aussi, plein de joie, dans l'appartement des femmes je suivis les enfants. Or la maîtresse qu'aujourd'hui à ta place nous honorons, avant d'apercevoir le couple de tes enfants, fixait sur Jason un regard plein d'ardeur. Mais ensuite elle se couvrit les yeux, pâlit et détourna sa joue, saisie d'horreur à l'entrée de tes fils. Ton mari voulut apaiser la colère et le ressentiment de la jeune femme. Il lui dit : « N'aie pas de haine pour ceux qui t'aiment. Renonce à ta colère et retourne la tête de ce côté. Vois des amis dans les amis de ton mari. Accepte ces présents et demande à ton père de faire grâce de l'exil à ces enfants, pour l'amour de moi. » Mais dès qu'elle eut vu la parure elle ne résista plus et accorda tout à son mari. Tes fils et leur père ne s'étaient pas éloignés du palais qu'elle avait pris les voiles brodés et s'en était revêtue. Elle place la couronne d'or sur ses boucles. Devant un clair miroir elle arrange sa chevelure, souriant à l'image inanimée de sa personne. Puis elle se lève, descend du trône, s'en va par l'appartement. Gracieusement s'avance son pied si blanc. Les présents la transportent de joie. Encore et encore elle se dresse sur la pointe des pieds et regarde son talon. Mais ensuite ce fut un spectacle horrible à voir : elle change de couleur; pliée en deux, elle recule; ses membres tremblent; elle n'a que le temps de se laisser tomber sur le trône pour ne pas s'abattre à terre. Une vieille servante, croyant que ce sont là peut-être les fureurs de Pan (159) ou de quelque dieu qui la saisissent, pousse le cri de la supplication. Mais bientôt elle lui voit à la bouche venir une blanche écume, dans leur orbite les pupilles se retourner, le sang abandonner le corps. Alors, au lieu de sa plainte religieuse, elle lance une longue lamentation. Aussitôt l'une se précipite à la demeure du père, l'autre vers le nouveau mari pour leur apprendre le malheur de l'épousée. Tout le toit résonne de courses multipliées. Déjà, forçant l'allure, un rapide coureur aurait franchi les six plèthres (160) et atteint le but que, jusque-là sans voix et évanouie, la malheureuse poussant un terrible gémissement revient à elle. Car un double fléau s'attaquait à sa personne : le diadème d'or posé sur sa tête lançait un prodigieux torrent de feu dévorant et les voiles légers, présents de tes enfants, mordaient la chair blanche de l'infortunée. Elle fuit, s'étant levée du trône, embrasée, secouant sa chevelure et sa tête en tous sens, pour rejeter la couronne : mais l'or restait fixé à sa tête, soudé, et le feu quand elle secouait plus fort sa chevelure redoublait d'éclat. Elle tombe sur le sol, vaincue par l'infortune, entièrement méconnaissable sauf pour son père : on ne distinguait plus la place de ses yeux ni la grâce de son visage; le sang, du sommet de sa tête, dégouttait au milieu des flammes; les chairs, comme la larme du pin, sous la dent invisible du poison, des os se détachaient, affreux spectacle! Tous redoutaient de toucher le cadavre : son sort était pour nous une leçon. Or son père, le malheureux! dans son ignorance de la calamité, soudain entre dans l'appartement, se jette sur le cadavre, gémit aussitôt, enveloppe le corps de ses bras, le baise en disant : « Pauvre enfant! Qui des dieux t'a fait périr aussi indignement ? Lequel m'a privé de toi, moi un vieillard, un tombeau ? Hélas! puissé-je mourir avec toi, mon enfant! » Puis quand il eut fini ses lamentations et ses sanglots, il voulut redresser son vieux corps, mais il adhérait, comme un lierre à des rameaux de laurier, aux voiles fins; et c'était une lutte horrible. Lui voulait soulever son genou et elle le retenait. S'il tirait avec force, ses vieilles chairs s'arrachaient de ses os. Enfin il renonça et rendit l'âme, l'infortuné! car le mal était plus fort que lui (161). Ils gisent morts, la fille et le vieux père, à côté l'un de l'autre. Que de larmes mérite leur infortune! Pour moi, de ce qui te regarde, je suis empêché de parler : tu connaîtras toi-même le juste retour du châtiment. La vie des mortels! ce n'est pas d'aujourd'hui que je la considère comme une ombre et je dirai sans trembler que ceux des humains qui passent pour habiles et avides de science sont condamnés à la plus dure des peines. Parmi les mortels, il n'est pas un homme heureux. L'opulence, quand elle afflue, peut donner à l'un plus de succès qu'à l'autre, mais le bonheur, non. (Le gouverneur sort.

ΧΟΡΟΣ
ἔοιχ΄ ὁ δαίμων πολλὰ τῇδ΄ ἐν ἡμέρᾳ 
κακὰ ξυνάπτειν ἐνδίκως Ἰάσονι. 
ὦ τλῆμον͵ ὥς σου συμφορὰς οἰκτίρομεν͵ 
κόρη Κρέοντος͵ ἥτις εἰς Ἅιδου δόμους 
οἴχῃ γάμων ἕκατι τῶν Ἰάσονος. 
ΜΗΔΕΙΑ 
φίλαι͵ δέδοκται τοὔργον ὡς τάχιστά μοι 
παῖδας κτανούσῃ τῆσδ΄ ἀφορμᾶσθαι χθονός͵ 
καὶ μὴ σχολὴν ἄγουσαν ἐκδοῦναι τέκνα 
ἄλλῃ φονεῦσαι δυσμενεστέρᾳ χερί. 
πάντως σφ΄ ἀνάγκη κατθανεῖν· ἐπεὶ δὲ χρή͵ 1240
ἡμεῖς κτενοῦμεν͵ οἵπερ ἐξεφύσαμεν. 
ἀλλ΄ εἶ΄ ὁπλίζου͵ καρδία. τί μέλλομεν 
τὰ δεινὰ κἀναγκαῖα μὴ πράσσειν κακά; 
ἄγ΄͵ ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμή͵ λαβὲ ξίφος͵ 
λάβ΄͵ ἕρπε πρὸς βαλβῖδα λυπηρὰν βίου͵ 
καὶ μὴ κακισθῇς μηδ΄ ἀναμνησθῇς τέκνων͵ 
ὡς φίλταθ΄͵ ὡς ἔτικτες· ἀλλὰ τήνδε γε 
λαθοῦ βραχεῖαν ἡμέραν παίδων σέθεν͵ 
κἄπειτα θρήνει· καὶ γὰρ εἰ κτενεῖς σφ΄͵ ὅμως 
φίλοι γ΄ ἔφυσαν—δυστυχὴς δ΄ ἐγὼ γυνή. 1250
ΧΟΡΟΣ
 ἰὼ Γᾶ τε καὶ παμφαὴς [στρ. 
ἀκτὶς Ἀελίου͵ κατίδετ΄ ἴδετε τὰν 
ὀλομέναν γυναῖκα͵ πρὶν φοινίαν 
τέκνοις προσβαλεῖν χέρ΄ αὐτοκτόνον· 
τεᾶς γὰρ ἀπὸ χρυσέας γονᾶς 
ἔβλαστεν͵ θεοῦ δ΄ αἷμά τι πίτνειν 
φόβος ὑπ΄ ἀνέρων. 
ἀλλά νιν͵ ὦ φάος διογενές͵ κάτειρ-
γε κατάπαυσον͵ ἔξελ΄ οἴκων φονίαν 
τάλαινάν τ΄ Ἐρινὺν ὑπ΄ ἀλαστόρων. 1260

μάταν μόχθος ἔρρει τέκνων͵ [ἀντ. 
ἆρα μάταν γένος φίλιον ἔτεκες͵ ὦ 
κυανεᾶν λιποῦσα Συμπληγάδων 
πετρᾶν ἀξενωτάταν ἐσβολάν; 
δειλαία͵ τί σοι φρενῶν βαρὺς 
χόλος προσπίτνει καὶ δυσμενὴς 
φόνος; ἀμείβεται 
χαλεπὰ γὰρ βροτοῖς ὁμογενῆ μιά 
σματα ἐπὶ γαῖαν αὐτοφόνταις ξυνῳ 
δὰ θεόθεν πίτνοντ΄ ἐπὶ δόμοις ἄχη. 1270

LA CORYPHÉE
Il semble que le destin en ce jour inflige avec justice une multitude de maux à Jason. O malheureuse ! Combien nous plaignons tes infortunes, fille de Créon, toi qui aux portes d'Hadès t'en es allée pour avoir épousé Jason!
MÉDÉE
Amies, mon acte est décidé : le plus vite possible je tuerai. mes fils et m'enfuirai loin de ce pays pour ne pas, par mes lenteurs, exposer mes enfants à périr par une main plus hostile. Il faut absolument qu'ils meurent. Puisqu'il le faut, c'est moi qui les tuerai, qui les ai mis au monde. Allons! arme-toi, mon coeur! Que tardons-nous ? Reculer devant ces maux terribles, mais nécessaires! Va, ô malheureuse main, prends un glaive, prends; marche vers la barrière d'une vie de chagrins. Ne sois pas lâche. Ne te souviens pas de tes enfants, que tu les adores, que tu les as mis au monde. Allons! pour cette journée du moins, oublie tes fils : après, gémis! Car si tu les tues, pourtant ils t'étaient chers; et je serai, moi, une femme infortunée! (Elle rentre dans le palais.)
LE CHŒUR
Strophe I. - Ah! Terre! Rayon éclatant du Soleil! Regardez, voyez cette femme funeste avant qu'elle n'ait porté une main meurtrière sur ses enfants et immolé son propre sang. De la race d'or ils sont la descendance; que le sang d'un dieu tombe sous les coups des hommes, c'est chose terrible! Ah! Lumière née de Zeus, retiens-la, arrête-la, chasse de la maison une malheureuse et meurtrière Erinys envoyée par des dieux vengeurs.

Antistrophe II. — Vaines se sont perdues les peines de ton enfantement; en vain tu as donc mis au monde une postérité chérie, 6 toi qui as quitté des Symplégades les roches azurées, la passe inhospitalière! Malheureuse! Pour-quoi une lourde colère s'abat-elle sur ton âme ? Pourquoi à ta tendresse fait place une haine meurtrière ? Funeste est pour les mortels la souillure d'un meurtre domestique. Elle éveille contre les meurtriers de leur famille, par la volonté des dieux, des douleurs proportionnées au crime qui s'abattent sur leurs maisons.

<ΠΑΙΔΕΣ ἔνδοθεν. 
αἰαῖ.> 
Χο. ἀκούεις βοὰν ἀκούεις τέκνων; [στρ. 1273
— ἰὼ τλᾶμον͵ ὦ κακοτυχὲς γύναι. 1274
ΠΑΙΔΕΣ 
οἴμοι͵ τί δράσω; ποῖ φύγω μητρὸς χέρας; 1271
— οὐκ οἶδ΄͵ ἄδελφε φίλτατ΄· ὀλλύμεσθα γάρ. 1272
ΧΟΡΟΣ
παρέλθω δόμους; ἀρῆξαι φόνον 1275
δοκεῖ μοι τέκνοις. 
ΠΑΙΔΕΣ 
ναί͵ πρὸς θεῶν͵ ἀρήξατ΄· ἐν δέοντι γάρ. 
— ὡς ἐγγὺς ἤδη γ΄ ἐσμὲν ἀρκύων ξίφους. 
ΧΟΡΟΣ
τάλαιν΄͵ ὡς ἄρ΄ ἦσθα πέτρος ἢ σίδα-
ρος͵ ἅτις τέκνων 1280
ὃν ἔτεκες ἄροτον αὐτόχειρι μοίρᾳ κτενεῖς. 

— μίαν δὴ κλύω μίαν τῶν πάρος [ἀντ. 
γυναῖκ΄ ἐν φίλοις χέρα βαλεῖν τέκνοις· 
Ἰνὼ μανεῖσαν ἐκ θεῶν͵ ὅθ΄ ἡ Διὸς 
δάμαρ νιν ἐξέπεμψε δωμάτων ἄλῃ· 
πίτνει δ΄ ἁ τάλαιν΄ ἐς ἅλμαν φόνῳ 
τέκνων δυσσεβεῖ͵ 
ἀκτῆς ὑπερτείνασα ποντίας πόδα͵ 
δυοῖν τε παίδοιν συνθανοῦσ΄ ἀπόλλυται. 
τί δῆτ΄ οὖν γένοιτ΄ ἂν ἔτι δεινόν; ὦ 1290
γυναικῶν λέχος 
πολύπονον͵ ὅσα βροτοῖς ἔρεξας ἤδη κακά. 

LES ENFANTS (de l'intérieur) 
Hélas!
LE CHOEUR
Strophe II. — Entends-tu le cri ? Entends-tu les enfants ? Ah! malheureuse! femme infortunée!
UN DES ENFANTS
Hélas ! Que faire ? Où fuir les mains d'une mère ?
L'AUTRE ENFANT
Je ne sais; frère chéri, nous sommes perdus.
LE CHŒUR
Dois-je entrer dans le palais, soustraire au meurtre les enfants? Je le crois.
UN DES ENFANTS
Oui, au nom des dieux, sauvez-nous. Hâtez-vous.
L'AUTRE ENFANT
Car nous sommes près du filet, sous le glaive. (Silence. Les enfants sont morts.)
LE CHOEUR
Malheureuse! Tu avais donc un cœur de roc ou de fer, pour tuer de ta fatale main tes enfants, le fruit de tes entrailles!

Antistrophe II. — Une seule femme, m'a-t-on dit, une seule, avant toi a porté la main sur ses enfants chéris...... Inô (162), frappée de démence par les dieux, lorsque l'épouse de Zeus l'eut chassée de sa demeure, errante.- Elle se lança, la malheureuse! dans la mer, pour tuer ses enfants, meurtre impie...— ... ayant bondi du haut du promontoire marin, elle partagea la mort avec ses deux fils.

— Que pourrait-il arriver encore d'horrible ? O union conjugale, si féconde en épreuves, que de maux déjà tu as causés aux humains!

(Jason entre, bouleversé.)

ΙΑΣΩΝ 
γυναῖκες͵ αἳ τῆσδ΄ ἐγγὺς ἕστατε στέγης͵ 
ἆρ΄ ἐν δόμοισιν ἡ τὰ δείν΄ εἰργασμένη 
Μήδεια τοῖσδ΄ ἔτ΄͵ ἢ μεθέστηκεν φυγῇ; 
δεῖ γάρ νιν ἤτοι γῆς γε κρυφθῆναι κάτω͵ 
ἢ πτηνὸν ἆραι σῶμ΄ ἐς αἰθέρος βάθος͵ 
εἰ μὴ τυράννων δώμασιν δώσει δίκην· 
πέποιθ΄ ἀποκτείνασα κοιράνους χθονὸς 
ἀθῷος αὐτὴ τῶνδε φεύξεσθαι δόμων; 1300
ἀλλ΄ οὐ γὰρ αὐτῆς φροντίδ΄ ὡς τέκνων ἔχω· 
κείνην μὲν οὓς ἔδρασεν ἔρξουσιν κακῶς͵ 
ἐμῶν δὲ παίδων ἦλθον ἐκσῴσων βίον͵ 
μή μοί τι δράσωσ΄ οἱ προσήκοντες γένει͵ 
μητρῷον ἐκπράσσοντες ἀνόσιον φόνον. 
ΧΟΡΟΣ
ὦ τλῆμον͵ οὐκ οἶσθ΄ οἷ κακῶν ἐλήλυθας͵ 
Ἰᾶσον· οὐ γὰρ τούσδ΄ ἂν ἐφθέγξω λόγους. 
ΙΑΣΩΝ 
τί δ΄ ἔστιν; ἦ που κἄμ΄ ἀποκτεῖναι θέλει; 
ΧΟΡΟΣ
παῖδες τεθνᾶσι χειρὶ μητρῴᾳ σέθεν. 
ΙΑΣΩΝ 
οἴμοι τί λέξεις; ὥς μ΄ ἀπώλεσας͵ γύναι. 1310
ΧΟΡΟΣ
ὡς οὐκέτ΄ ὄντων σῶν τέκνων φρόντιζε δή. 
ΙΑΣΩΝ 
ποῦ γάρ νιν ἔκτειν΄; ἐντὸς ἢ ἔξωθεν δόμων; 
ΧΟΡΟΣ
πύλας ἀνοίξας σῶν τέκνων ὄψῃ φόνον. 
ΙΑΣΩΝ 
 χαλᾶτε κλῇδας ὡς τάχιστα͵ πρόσπολοι͵ 
ἐκλύεθ΄ ἁρμούς͵ ὡς ἴδω διπλοῦν κακόν͵ 
τοὺς μὲν θανόντας—τὴν δὲ τείσωμαι δίκην. 

JASON
Femmes, qui vous tenez ici près du palais, est-elle encore dans la maison, Médée qui a commis ces horribles crimes, ou s'est-elle éloignée en fuyant ? Car il faut qu'elle se cache sous la terre ou qu'elle s'élève sur des ailes dans les profondeurs de l'éther si elle ne veut pas payer sa dette à la maison royale. Croit-elle qu'après avoir tué les souverains du pays, impunément elle s'enfuira de ce palais ? Mais je me soucie moins d'elle que des enfants. Elle, ses victimes lui vaudront le mal qu'elle leur a fait. C'est la vie de mes enfants que je suis venu sauver : je crains que les parents de Créon ne leur fassent du mal et ne, vengent le meurtre impie de leur mère.
LA CORYPHÉE
Infortuné! Tu ne sais pas l'étendue de tes malheurs, Jason; sinon, tu n'aurais pas tenu ce langage.
JASON
Qu'y a-t-il ? Veut-elle me tuer moi aussi ?
LA CORYPHÉE
Tes fils sont morts de la main de leur mère.
JASON
Malheur! Que me dis-tu ? Ah! quel coup mortel pour moi, femme!
LA CORYPHÉE
Oui, tes enfants ne sont plus, sache-le bien.
JASON
Où les a-t-elle tués ? Dans le palais ? ou dehors ?
LA CORYPHÉE
Ouvre les portes : tu verras tes enfants égorgés.
JASON (à des esclaves)
Tirez les verrous, serviteurs. Vite! Faites sauter les gonds, pour que je voie mon double malheur; eux qui sont morts, et elle (dans un rugissement) que je châtierai.(Médée apparaît sur un char traîné par des dragons ailés, ses enfants à ses pieds.)

ΜΗΔΕΙΑ 
τί τάσδε κινεῖς κἀναμοχλεύεις πύλας͵ 
νεκροὺς ἐρευνῶν κἀμὲ τὴν εἰργασμένην; 
παῦσαι πόνου τοῦδ΄. εἰ δ΄ ἐμοῦ χρείαν ἔχεις͵ 
λέγ΄͵ εἴ τι βούλῃ͵ χειρὶ δ΄ οὐ ψαύσεις ποτέ. 1320
τοιόνδ΄ ὄχημα πατρὸς ῞Ηλιος πατὴρ 
δίδωσιν ἡμῖν͵ ἔρυμα πολεμίας χερός. 
ΙΑΣΩΝ 
ὦ μῖσος͵ ὦ μέγιστον ἐχθίστη γύναι 
θεοῖς τε κἀμοὶ παντί τ΄ ἀνθρώπων γένει͵ 
ἥτις τέκνοισι σοῖσιν ἐμβαλεῖν ξίφος 
ἔτλης τεκοῦσα͵ κἄμ΄ ἄπαιδ΄ ἀπώλεσας· 
καὶ ταῦτα δράσασ΄ ἥλιόν τε προσβλέπεις 
καὶ γαῖαν͵ ἔργον τλᾶσα δυσσεβέστατον· 
ὄλοι΄· ἐγὼ δὲ νῦν φρονῶ͵ τότ΄ οὐ φρονῶν͵ 
ὅτ΄ ἐκ δόμων σε βαρβάρου τ΄ ἀπὸ χθονὸς 1330
Ἕλλην΄ ἐς οἶκον ἠγόμην͵ κακὸν μέγα͵ 
πατρός τε καὶ γῆς προδότιν ἥ σ΄ ἐθρέψατο. 
τὸν σὸν δ΄ ἀλάστορ΄ εἰς ἔμ΄ ἔσκηψαν θεοί· 
κτανοῦσα γὰρ δὴ σὸν κάσιν παρέστιον 
τὸ καλλίπρῳρον εἰσέβης Ἀργοῦς σκάφος. 
ἤρξω μὲν ἐκ τοιῶνδε· νυμφευθεῖσα δὲ 
παρ΄ ἀνδρὶ τῷδε καὶ τεκοῦσά μοι τέκνα͵ 
εὐνῆς ἕκατι καὶ λέχους σφ΄ ἀπώλεσας. 
οὐκ ἔστιν ἥτις τοῦτ΄ ἂν Ἑλληνὶς γυνὴ 
ἔτλη ποθ΄͵ ὧν γε πρόσθεν ἠξίουν ἐγὼ 1340
γῆμαι σέ͵ κῆδος ἐχθρὸν ὀλέθριόν τ΄ ἐμοί͵ 
λέαιναν͵ οὐ γυναῖκα͵ τῆς Τυρσηνίδος 
Σκύλλης ἔχουσαν ἀγριωτέραν φύσιν. 
ἀλλ΄ οὐ γὰρ ἄν σε μυρίοις ὀνείδεσι 
δάκοιμι· τοιόνδ΄ ἐμπέφυκέ σοι θράσος· 
ἔρρ΄͵ αἰσχροποιὲ καὶ τέκνων μιαιφόνε· 
ἐμοὶ δὲ τὸν ἐμὸν δαίμον΄ αἰάζειν πάρα͵ 
ὃς οὔτε λέκτρων νεογάμων ὀνήσομαι͵ 
οὐ παῖδας οὓς ἔφυσα κἀξεθρεψάμην 
ἕξω προσειπεῖν ζῶντας͵ ἀλλ΄ ἀπώλεσα. 1350
ΜΗΔΕΙΑ 
μακρὰν ἂν ἐξέτεινα τοῖσδ΄ ἐναντίον 
λόγοισιν͵ εἰ μὴ Ζεὺς πατὴρ ἠπίστατο 
οἷ΄ ἐξ ἐμοῦ πέπονθας οἷά τ΄ εἰργάσω· 
σὺ δ΄ οὐκ ἔμελλες τἄμ΄ ἀτιμάσας λέχη 
τερπνὸν διάξειν βίοτον ἐγγελῶν ἐμοί· 
οὐδ΄ ἡ τύραννος͵ οὐδ΄ ὁ σοὶ προσθεὶς γάμους 
Κρέων ἀνατεὶ τῆσδέ μ΄ ἐκβαλεῖν χθονός. 
πρὸς ταῦτα καὶ λέαιναν͵ εἰ βούλῃ͵ κάλει 
καὶ Σκύλλαν ἣ Τυρσηνὸν ᾤκησεν πέδον· 
τῆς σῆς γὰρ ὡς χρὴ καρδίας ἀνθηψάμην. 1360

MÉDÉE
Pourquoi ébranles-tu et forces-tu ces portes ? Pour chercher les morts et moi qui les ai fait périr ? Épargne­toi cette peine : si tu as besoin de moi, dis ce que tu veux. (Jason s'élance pour l'atteindre.) Ta main ne me touchera jamais. Voilà le char que le Soleil, père de mon père, m'a donné comme rempart contre une main ennemie.
JASON
O monstre! ô femme odieuse entre toutes aux dieux, à moi, et à la race entière des hommes ! Quoi ! sur tes enfants tu as osé porter le glaive, après les avoir mis au monde, pour me faire périr en m'enlevant mes fils! Et après ce forfait tu regardes le Soleil et la Terre, quand tu as osé le crime le plus impie! Puisses-tu périr! Pour moi, aujourd'hui je suis sensé, mais j'étais insensé quand de ta demeure et d'un pays barbare je t'ai emmenée en Grèce à mon foyer, horrible fléau, traîtresse à ton père et à la terre qui t'avait nourrie. Ton génie vengeur, c'est contre moi que l'ont lancé les dieux, car tu avais tué ton frère à ton foyer (163) quand tu montas sur le navire Argo à la belle proue. C'est par là que tu as commencé. Devenue ma femme et après m'avoir donné des enfants, par jalousie tu les as fait périr. Il n'est pas de femme grecque qui eût jamais osé un tel crime et pourtant avant elles je t'ai choisie pour épouse, — alliance odieuse et funeste pour moi ! — toi, une lionne, non une femme, nature plus sauvage que la Tyrrhénienne Scylla (164). Mais assez, car toi mille outrages ne pourraient te mordre, telle est l'impudence de ta nature. Va-t'en, ouvrière de hontes, souillée du sang de tes enfants! Pour moi, il ne me reste qu'à pleurer mon sort : de mon nouvel hymen je ne jouirai pas et mes fils que j'avais engendrés et élevés je ne pourrai plus leur adresser la parole vivants : je les ai perdus.
MÉDÉE
Je me serais longuement étendue à répondre à tes paroles si Zeus mon père ne savait les services que je t'ai rendus et ce que tu m'as fait. Allons! tu n'allais pas, après avoir outragé ma couche, mener agréable vie à te rire de moi avec la princesse et celui qui te l'avait donnée pour femme, Créon, impunément me chasser de ce pays! Après cela, appelle-moi, si tu veux, lionne ou Scylla, qui habite le sol tyrrhénien : comme tu le mérites, à mon tour je t'ai blessé au coeur.

ΙΑΣΩΝ 
καὐτή γε λυπῇ καὶ κακῶν κοινωνὸς εἶ. 
ΜΗΔΕΙΑ 
σάφ΄ ἴσθι· λύει δ΄ ἄλγος͵ ἢν σὺ μὴ ΄γγελᾷς. 
ΙΑΣΩΝ 
ὦ τέκνα͵ μητρὸς ὡς κακῆς ἐκύρσατε. 
ΜΗΔΕΙΑ 
ὦ παῖδες͵ ὡς ὤλεσθε πατρῴᾳ νόσῳ. 
ΙΑΣΩΝ 
οὔτοι νυν ἡμὴ δεξιά σφ΄ ἀπώλεσεν. 
ΜΗΔΕΙΑ 
ἀλλ΄ ὕβρις͵ οἵ τε σοὶ νεοδμῆτες γάμοι. 
ΙΑΣΩΝ 
λέχους σφε κἠξίωσας οὕνεκα κτανεῖν. 
ΜΗΔΕΙΑ 
σμικρὸν γυναικὶ πῆμα τοῦτ΄ εἶναι δοκεῖς; 
ΙΑΣΩΝ 
ἥτις γε σώφρων· σοὶ δὲ πάντ΄ ἐστὶν κακά. 
ΜΗΔΕΙΑ 
οἵδ΄ οὐκέτ΄ εἰσί· τοῦτο γάρ σε δήξεται. 
ΙΑΣΩΝ 
οἵδ΄ εἰσίν͵ οἴμοι͵ σῷ κάρᾳ μιάστορες. 
ΜΗΔΕΙΑ 
ἴσασιν ὅστις ἦρξε πημονῆς θεοί. 
ΙΑΣΩΝ 
ἴσασι δῆτα σήν γ΄ ἀπόπτυστον φρένα. 
ΜΗΔΕΙΑ 
στύγει· πικρὰν δὲ βάξιν ἐχθαίρω σέθεν. 
ΙΑΣΩΝ 
καὶ μὴν ἐγὼ σήν· ῥᾴδιον δ΄ ἀπαλλαγαί. 
ΜΗΔΕΙΑ 
πῶς οὖν; τί δράσω; κάρτα γὰρ κἀγὼ θέλω. 
ΙΑΣΩΝ 
θάψαι νεκρούς μοι τούσδε καὶ κλαῦσαι πάρες. 
ΜΗΔΕΙΑ 
οὐ δῆτ΄͵ ἐπεί σφας τῇδ΄ ἐγὼ θάψω χερί͵ 
φέρουσ΄ ἐς ῞Ηρας τέμενος Ἀκραίας θεοῦ͵ 
ὡς μή τις αὐτοὺς πολεμίων καθυβρίσῃ͵ 1380
τύμβους ἀνασπῶν· γῇ δὲ τῇδε Σισύφου 
σεμνὴν ἑορτὴν καὶ τέλη προσάψομεν 
τὸ λοιπὸν ἀντὶ τοῦδε δυσσεβοῦς φόνου. 
αὐτὴ δὲ γαῖαν εἶμι τὴν Ἐρεχθέως͵ 
Αἰγεῖ συνοικήσουσα τῷ Πανδίονος. 
σὺ δ΄͵ ὥσπερ εἰκός͵ κατθανῇ κακὸς κακῶς͵ 
Ἀργοῦς κάρα σὸν λειψάνῳ πεπληγμένος͵ 
πικρὰς τελευτὰς τῶν ἐμῶν γάμων ἰδών. 

JASON
Toi aussi tu souffres et partages mes malheurs.
MÉDÉE
Sache-le bien : ma douleur est un avantage, si de moi tu ne te ris pas.
JASON
O mes enfants, quelle mère criminelle vous avez eue!
MÉDÉE
O mes fils, comme vous a perdus la perfidie d'un père!
JASON
Non, ce n'est pas ma main qui les a fait périr.
MÉDÉE
C'est ton outrage et ton nouvel hymen.
JASON
C'est pour ta couche que tu as accepté de les tuer.
MÉDÉE
Crois-tu que ce soit pour une femme un léger malheur ?
JASON
Oui, si elle est sage; mais pour toi tout devient offense.
MÉDÉE (montrant le corps des enfants)
Ils ne vivent plus : voilà qui te mordra le coeur.
JASON
Ils vivent : cruels vengeurs, pour ta tête.
MÉDÉE
Les dieux connaissent le premier auteur de leur malheur.
JASON
Ils connaissent donc ton âme abominable.
MÉDÉE
Hais. Je déteste ton odieux entretien.
JASON
Et moi le tien : la séparation est aisée.
MÉDÉE
Comment donc ? Qu'ai-je à faire ? Je la désire vivement moi aussi.
JASON
Laisse-moi ensevelir ces morts et les pleurer.
MÉDÉE
Non certes : c'est moi qui de ma main les ensevelirai. Je les porterai au sanctuaire d'Héra, la déesse d'Acraea (165), pour qu'aucun de mes ennemis ne les outrage en boule-versant leurs tombes. Et sur cette terre de Sisyphe (166) nous instituerons à jamais une fête solennelle et des cérémonies, en expiation de ce meurtre impie (167). Pour moi, je vais sur le territoire d'Erechthée (168) vivre avec Égée, fils de Pandion. Toi, comme il convient, tu mourras, misérable! misérablement, frappé à la tête par un débris d'Argo, et tu auras vu les amers résultats de ton nouvel hymen.

ΙΑΣΩΝ 
ἀλλά σ΄ Ἐρινὺς ὀλέσειε τέκνων 
φονία τε Δίκη. 1390
ΜΗΔΕΙΑ 
τίς δὲ κλύει σοῦ θεὸς ἢ δαίμων͵ 
τοῦ ψευδόρκου καὶ ξειναπάτου; 
ΙΑΣΩΝ 
φεῦ φεῦ͵ μυσαρὰ καὶ παιδολέτορ. 
ΜΗΔΕΙΑ 
στεῖχε πρὸς οἴκους καὶ θάπτ΄ ἄλοχον. 
ΙΑΣΩΝ 
στείχω͵ δισσῶν γ΄ ἄμορος τέκνων. 
ΜΗΔΕΙΑ 
οὔπω θρηνεῖς· μένε καὶ γῆρας. 
ΙΑΣΩΝ 
ὦ τέκνα φίλτατα. 
ΜΗΔΕΙΑ 
μητρί γε͵ σοὶ δ΄ οὔ. 
ΙΑΣΩΝ 
κἄπειτ΄ ἔκανες; 
ΜΗΔΕΙΑ 
σέ γε πημαίνουσ΄. 
ΙΑΣΩΝ 
ὤμοι͵ φιλίου χρῄζω στόματος 
παίδων ὁ τάλας προσπτύξασθαι. 1400
ΜΗΔΕΙΑ 
νῦν σφε προσαυδᾷς͵ νῦν ἀσπάζῃ͵ 
τότ΄ ἀπωσάμενος. 
ΙΑΣΩΝ 
δός μοι πρὸς θεῶν 
μαλακοῦ χρωτὸς ψαῦσαι τέκνων. 
ΜΗΔΕΙΑ 
οὐκ ἔστι· μάτην ἔπος ἔρριπται. 
ΙΑΣΩΝ 
Ζεῦ͵ τάδ΄ ἀκούεις ὡς ἀπελαυνόμεθ΄͵ 
οἷά τε πάσχομεν ἐκ τῆς μυσαρᾶς 
καὶ παιδοφόνου τῆσδε λεαίνης; 
ἀλλ΄ ὁπόσον γοῦν πάρα καὶ δύναμαι 
τάδε καὶ θρηνῶ κἀπιθεάζω͵ 
μαρτυρόμενος δαίμονας ὥς μοι 1410
τέκνα κτείνασ΄ ἀποκωλύεις 
ψαῦσαί τε χεροῖν θάψαι τε νεκρούς͵ 
οὓς μήποτ΄ ἐγὼ φύσας ὄφελον 
πρὸς σοῦ φθιμένους ἐπιδέσθαι. 
ΧΟΡΟΣ
πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν Ὀλύμπῳ͵ 
πολλὰ δ΄ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί· 
καὶ τὰ δοκηθέντ΄ οὐκ ἐτελέσθη͵ 
τῶν δ΄ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός. 
τοιόνδ΄ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 
vers 1 - 763

JASON
Ah! puissent te faire périr l'Erinys de tes enfants et la Justice vengeresse du meurtre!
MÉDÉE
Qui donc t'écoute, dieu ou génie, toi le parjure et l'hôte perfide ?
JASON
Hélas! hélas! Femme infâme! Infanticide!
MÉDÉE
Va-t'en au palais ensevelir ton épouse.
JASON
J'y vais, privé de mes deux enfants.
MÉDÉE
Ce n'est encore rien que tes pleurs : attends la vieillesse.
JASON
O mes enfants adorés !
MÉDÉE
De leur mère, oui, de toi, non.
JASON
Pourquoi les as-tu tués ?
MÉDÉE 
Pour faire ton malheur.
JASON
Hélas! Je veux embrasser les lèvres chéries de mes fils, malheureux que je suis!
MÉDÉE
Maintenant tu leur parles, maintenant tu les chéris; tout à l'heure tu les repoussais.
JASON
Laisse-moi, au nom des dieux, toucher la douce peau de mes enfants.
MÉDÉE
Impossible. C'est jeter en vain tes paroles au vent. (Le char disparaît.)
JASON
Zeus, tu entends comme on me repousse, comme me traite cette femme abominable qui a tué ses enfants, cette lionne. Ah! puisque c'est tout ce qui m'est permis et possible, je pleure mes fils et j'en appelle aux dieux, les prenant à témoin qu'après avoir tué mes enfants tu m'empêches de toucher et d'ensevelir leurs corps de mes mains. Plût aux dieux que je ne les eusse pas engendrés pour les voir égorgés par toi! (Il sort.)
LA CORYPHÉE
De maints événements Zeus est le dispensateur dans l'Olympe. Maintes choses contre notre espérance sont accomplies par les dieux. Celles que nous attendions ne se réalisent pas; celles que nous n'attendions pas, un dieu leur fraye la voie. Tel a été le dénouement de ce drame (169)
vers 1 - 763

NOTES

(148) Voir la note 123 de ce volume.
(149)
On peut voir à quel point Euripide aime les métaphores nautiques.
(150)
Conformément à la loi.
(151)
On a vu dans Ion une tentative de démonstration des origines divines des Athéniens. Erichthonios était fils d'Héphaïstos et de Gaia. Voir Ion (21) et la note 9 de ce volume.
(152)
Euripide, pour des fins patriotiques, modifie les légendes généralement admises. Pour les autres poètes les Muses sont filles de Zeus et de Mnémosyne et nées en Piérie. Harmonie est selon la tradition l'épouse de Cadmos. Toutes flatteries d'Euripide à son public.
(153)
C'est la théorie socratique de l'amour, telle qu'elle sera développée dans le Banquet de Platon.
(154)
L'Ilissos et le Céphise. Voir l'éloge de l'Attique dans un choeur célèbre de l'Œdipe à Colone de Sophocle.
(155)
Allusion à un proverbe ou refrain populaire que Platon cite (République, III, 390 e) : δῶρα θεοὺς πείθει, δῶρ' αἰδοίους βασιλῆας, et contre lequel il proteste dans le Sec. Alcib. 149 e. » (L. Méridier, Euripide, I, p. 158, n. 2.)
(156)
L'Hadès. Allusion sinistre.
(157)
Voir les Troyennes (320) et la note 135 du tome II; les Phéniciennes (344); Iphigénie à Aulis (732 sq.).
(158)
Je lis, au vers 1058, ἐκεῖ μεθ' ὑμῶν, avec les manuscrits.
(159)
Sur Pan, voir Rhésos (36), la note II du tome II et Hippolyte (128).
(160)
Voir Electre (825) et la note 144 du tome I.
(161)
Même expression dans les Héraclides (167).
(162)
Euripide avait écrit une tragédie de ce nom (voir pp. 38o sq.). Elle n'aurait fait périr qu'un de ses deux enfants, Mélicerte.
(163)
L'autel de Diane. (Cf. Apollonios de Rhodes, Argonautiques, IV, 445.)
164
)
Sur Scylla, voir Odyssée (XII, 89 sq.). Elle est ainsi nommée parce qu'elle est baignée par la mer Tyrrhénienne.
(165)
Il y a, en face de Sicyone, un promontoire consacré à Héra Acraea, sur lequel était élevé son temple, à 7 milles environ de Corinthe (Tite-Live, XXXII, 231).
(166)
Corinthe.
(167)
Ces sacrifices étaient encore célébrés à l'époque de Pausanias (II, 3, 6). Les Corinthiens avaient aussi élevé une statue à la déesse la Crainte. Ces sacrifices cessèrent lors de la prise de la ville par les Romains. D'après Parméniscos (scolie d'Euripide, Médée, 9) les Corinthiens vouaient tous les ans au service d'Héra Acrœa sept garçons et sept filles de la noblesse qui passaient une année dans le sanctuaire de la déesse.
(168)
Athènes.
(169)
Les mêmes vers terminent Andromaque, Hélène, les Bacchantes et Alkestis.