Euripide traduit par M. Artaud

EURIPIDE, TRAGÉDIES

 

ALCESTE.

1-760 - 761 - fin

 

Traduction française : M. ARTAUD.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prédédent

ΘΕΡΑΠΩΝ

Πολλοὺς μὲν ἤδη κἀπὸ παντοίας χθονὸς
ξένους μολόντας οἶδ΄ ἐς Ἀδμήτου δόμους͵
οἷς δεῖπνα προύθηκ΄· ἀλλὰ τοῦδ΄ οὔπω ξένου
κακίον΄ ἐς τήνδ΄ ἑστίαν ἐδεξάμην. 765
Ὃς πρῶτα μὲν πενθοῦντα δεσπότην ὁρῶν
ἐσῆλθε κἀτόλμησ΄ ἀμείψασθαι πύλας.
Ἔπειτα δ΄ οὔτι σωφρόνως ἐδέξατο
τὰ προστυχόντα ξένια͵ συμφορὰν μαθών͵
ἀλλ΄͵ εἴ τι μὴ φέροιμεν͵ ὤτρυνεν φέρειν. 770
Ποτῆρα δ΄ ἐν χείρεσσι κίσσινον λαβὼν
πίνει μελαίνης μητρὸς εὔζωρον μέθυ͵
ἕως ἐθέρμην΄ αὐτὸν ἀμφιβᾶσα φλὸξ
οἴνου. Στέφει δὲ κρᾶτα μυρσίνης κλάδοις͵
ἄμουσ΄ ὑλακτῶν· δισσὰ δ΄ ἦν μέλη κλύειν· 775
ὁ μὲν γὰρ ἦιδε͵ τῶν ἐν Ἀδμήτου κακῶν
οὐδὲν προτιμῶν͵ οἰκέται δ΄ ἐκλαίομεν
δέσποιναν͵ ὄμμα δ΄ οὐκ ἐδείκνυμεν ξένωι
τέγγοντες· Ἄδμητος γὰρ ὧδ΄ ἐφίετο.
Καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἐν δόμοισιν ἑστιῶ 780
ξένον͵ πανοῦργον κλῶπα καὶ ληιστήν τινα͵
ἡ δ΄ ἐκ δόμων βέβηκεν͵ οὐδ΄ ἐφεσπόμην
οὐδ΄ ἐξέτεινα χεῖρ΄ ἀποιμώζων ἐμὴν
δέσποιναν͵ ἣ ΄μοὶ πᾶσί τ΄ οἰκέταισιν ἦν
μήτηρ· κακῶν γὰρ μυρίων ἐρρύετο͵ 785
ὀργὰς μαλάσσουσ΄ ἀνδρός. Ἆρα τὸν ξένον
στυγῶ δικαίως͵ ἐν κακοῖς ἀφιγμένον;

 ΗΡΑΚΛΗΣ

Οὗτος͵ τί σεμνὸν καὶ πεφροντικὸς βλέπεις;
οὐ χρὴ σκυθρωπὸν τοῖς ξένοις τὸν πρόσπολον
εἶναι͵ δέχεσθαι δ΄ εὐπροσηγόρωι φρενί. 790
Σὺ δ΄ ἄνδρ΄ ἑταῖρον δεσπότου παρόνθ΄ ὁρῶν
στυγνῶι προσώπωι καὶ συνωφρυωμένωι
δέχηι͵ θυραίου πήματος σπουδὴν ἔχων.
Δεῦρ΄ ἔλθ΄͵ ὅπως ἂν καὶ σοφώτερος γένηι.
Τὰ θνητὰ πράγματ΄ οἶδας ἣν ἔχει φύσιν; 795
οἶμαι μὲν οὔ· πόθεν γάρ; ἀλλ΄ ἄκουέ μου.
Βροτοῖς ἅπασι κατθανεῖν ὀφείλεται͵
κοὐκ ἔστι θνητῶν ὅστις ἐξεπίσταται
τὴν αὔριον μέλλουσαν εἰ βιώσεται·
τὸ τῆς τύχης γὰρ ἀφανὲς οἷ προβήσεται͵ 800
κἄστ΄ οὐ διδακτὸν οὐδ΄ ἁλίσκεται τέχνηι.
Ταῦτ΄ οὖν ἀκούσας καὶ μαθὼν ἐμοῦ πάρα
εὔφραινε σαυτόν͵ πῖνε͵ τὸν καθ΄ ἡμέραν
βίον λογίζου σόν͵ τὰ δ΄ ἄλλα τῆς τύχης.
Τίμα δὲ καὶ τὴν πλεῖστον ἡδίστην θεῶν 805
Κύπριν βροτοῖσιν· εὐμενὴς γὰρ ἡ θεός.
Τὰ δ΄ ἄλλ΄ ἔασον πάντα καὶ πιθοῦ λόγοις
ἐμοῖσιν͵ εἴπερ ὀρθά σοι δοκῶ λέγειν.
Οἶμαι μέν. Οὔκουν τὴν ἄγαν λύπην ἀφεὶς
πίηι μεθ΄ ἡμῶν [τάσδ΄ ὑπερβαλὼν τύχας͵ 810
στεφάνοις πυκασθείς]; καὶ σάφ΄ οἶδ΄ ὁθούνεκα
τοῦ νῦν σκυθρωποῦ καὶ ξυνεστῶτος φρενῶν
μεθορμιεῖ σε πίτυλος ἐμπεσὼν σκύφου.
Ὄντας δὲ θνητοὺς θνητὰ καὶ φρονεῖν χρεών·
ὡς τοῖς γε σεμνοῖς καὶ συνωφρυωμένοις 815
ἅπασίν ἐστιν͵ ὥς γ΄ ἐμοὶ χρῆσθαι κριτῆι͵
οὐ βίος ἀληθῶς ὁ βίος ἀλλὰ συμφορά.

prédédent

UN SERVITEUR D'ADMÈTE.

J'ai déjà vu bien des hôtes venir de tous les pays dans le palais d'Admète, et je leur ai servi à manger ; mais je n'ai pas encore reçu à ce foyer d'hôte plus grossier que celui-ci. D'abord il voit mon maître en pleurs, et il entre, il ne craint pas de franchir le seuil : ensuite, au lieu d'user avec modération des dons de l'hospitalité, lui qui sait le malheur de la famille, il demande avec exigence ce qu'on tardé à lui offrir ; et, prenant en main une coupe entourée de lierre, il boit à longs traits un vin pur et noir, jusqu'à ce que la flamme de cette liqueur l'ait embrasé ; il couronne sa tête de branches de myrte, et il hurle des chants grossiers. C'était un double concert ; car lui il chantait, sans tenir aucun compte de la tristesse d'Admète, et nous autres serviteurs nous pleurions notre maîtresse : et cependant nous cachions nos yeux mouillés de larmes à l'étranger, car tel était l'ordre d'Admète. Et maintenant je suis à la maison, à servir le festin d'un étranger, qui est sans doute quelque rusé voleur, quelque brigand, tandis que ma maîtresse sort pour toujours du palais, sans que j'aie pu la suivre, lui tendre la main, en pleurant celle qui était une mère pour tous ses serviteurs ; car elle nous épargnait bien des maux, en calmant la colère de son époux. N'ai -je donc pas sujet de haïr cet hôte, qui est survenu dans notre affliction ?

HERCULE.

Holà ! pourquoi cet air grave et soucieux ? un serviteur ne doit pas montrer aux hôtes un visage chagrin ; il doit les accueillir d'une manière affable. Mais toi, en voyant en ces lieux un ami de ton maître, tu le reçois avec un visage farouche, les sourcils froncés, et préoccupé d'un malheur étranger. Viens ici, je veux te rendre plus sage. Sais-tu quelle est la nature des choses humaines ? Tu l'ignores, je suppose ; car d'où l'aurais-tu appris ? Écoute- moi donc : tous les hommes sont condamnés à mourir, et il n'est aucun d'eux qui sache s'il vivra le lendemain. Ce qui dépend de la fortune nous est caché ; rien ne peut nous en instruire, l'art même est impuissant à le découvrir. En vertu de ces maximes, et instruit par moi, livre- toi à la joie, au plaisir de boire ; regarde comme à toi la vie de chaque jour, et le reste comme dépendant de la fortune. Honore aussi Vénus, qui donne aux mortels les plaisirs les plus doux, car c'est une aimable déesse. Laisse là tes autres soins, et crois-en mes conseils s'ils te paraissent bons, comme je les crois : ainsi, fais trêve à cette excessive tristesse, bois avec moi, franchis cette porte, et couronne-toi de fleurs. Je suis certain que le bruit des coupes te tirera de ce noir chagrin qui resserre ton cœur. Mortels, nous devons prendre les sentiments de notre condition mortelle ; car pour les caractères triste» et austères, la vie, à mon jugement, est moins une vie qu'une misère.

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ἐπιστάμεσθα ταῦτα· νῦν δὲ πράσσομεν
 οὐχ οἷα κώμου καὶ γέλωτος ἄξια.

 ΗΡΑΚΛΗΣ

Γυνὴ θυραῖος ἡ θανοῦσα· μὴ λίαν 820
 πένθει· δόμων γὰρ ζῶσι τῶνδε δεσπόται.

 ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Τί ζῶσιν; οὐ κάτοισθα τἀν δόμοις κακά;

 ΗΡΑΚΛΗΣ

Εἰ μή τι σός με δεσπότης ἐψεύσατο.

 ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ἄγαν ἐκεῖνός ἐστ΄ ἄγαν φιλόξενος.

 ΗΡΑΚΛΗΣ

Οὐ χρῆν μ΄ ὀθνείου γ΄ οὕνεκ΄ εὖ πάσχειν νεκροῦ; 825

 ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ἦ κάρτα μέντοι καὶ λίαν ὀθνεῖος ἦν.

 ΗΡΑΚΛΗΣ

Μῶν ξυμφοράν τιν΄ οὖσαν οὐκ ἔφραζέ μοι;

 ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Χαίρων ἴθ΄· ἡμῖν δεσποτῶν μέλει κακά.

 ΗΡΑΚΛΗΣ

Ὅδ΄ οὐ θυραίων πημάτων ἄρχει λόγος.

 ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Οὐ γάρ τι κωμάζοντ΄ ἂν ἠχθόμην σ΄ ὁρῶν. 830

 ΗΡΑΚΛΗΣ

Ἀλλ΄ ἦ πέπονθα δείν΄ ὑπὸ ξένων ἐμῶν;

 ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Οὐκ ἦλθες ἐν δέοντι δέξασθαι δόμοις.
 [πένθος γὰρ ἡμῖν ἐστι· καὶ κουρὰν βλέπεις
 μελαμπέπλους στολμούς τε.

 ΗΡΑΚΛΗΣ

Τίς δ΄ ὁ κατθανών;] 835

 ΗΡΑΚΛΗΣ

Μῶν ἢ τέκνων τι φροῦδον ἢ γέρων πατήρ;

 ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Γυνὴ μὲν οὖν ὄλωλεν Ἀδμήτου͵ ξένε.

 ΗΡΑΚΛΗΣ

Τί φήις; ἔπειτα δῆτά μ΄ ἐξενίζετε;

 ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ἠιδεῖτο γάρ σε τῶνδ΄ ἀπώσασθαι δόμων.

 ΗΡΑΚΛΗΣ

Ὦ σχέτλι΄͵ οἵας ἤμπλακες ξυναόρου. 840

 ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ἀπωλόμεσθα πάντες͵ οὐ κείνη μόνη.

 ΗΡΑΚΛΗΣ

Ἀλλ΄ ἠισθόμην μὲν ὄμμ΄ ἰδὼν δακρυρροοῦν
 κουράν τε καὶ πρόσωπον· ἀλλ΄ ἔπειθέ με
 λέγων θυραῖον κῆδος ἐς τάφον φέρειν.
 Βίαι δὲ θυμοῦ τάσδ΄ ὑπερβαλὼν πύλας 845
 ἔπινον ἀνδρὸς ἐν φιλοξένου δόμοις͵
 πράσσοντος οὕτω. Κἆιτα κωμάζω κάρα
 στεφάνοις πυκασθείς; ἀλλὰ σοῦ τὸ μὴ φράσαι͵
 κακοῦ τοσούτου δώμασιν προσκειμένου.
 Ποῦ καί σφε θάπτει; ποῖ νιν εὑρήσω μολών; 850

 ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ὀρθὴν παρ΄ οἶμον ἣ ΄πὶ Λαρίσαν φέρει
 τύμβον κατόψηι ξεστὸν ἐκ προαστίου.

LE SERVITEUR.

Je sais tout cela ; mais ce qui m'occupe à présent s'accorde peu avec les festins et les rires.

HERCULE.

Celle qui est morte est une femme étrangère. Ne t'afflige pas à l'excès, quand les maîtres de ce palais sont pleins de vie.

LE SERVITEUR.

Comment, pleins de vie ? tu ne connais donc pas les malheurs de cette maison ?

HERCULE.

À moins que ton maître ne m'ait pas dit la vérité.

LE SERVITEUR.

Il poussait trop loin, oui trop loin, le respect de l'hospitalité.

HERCULE.

Quoi ! pour la mort d'une étrangère, fallait-il me mal recevoir ?

LE SERVITEUR.

Mais vraiment elle n'était que trop de la famille !

HERCULE.

Y a-t-il donc quelque malheur dont il ne m'ait pas parlé ?

LE SERVITEUR.

Va-t'en en joie ; c'est à nous de pleurer les maux de nos maîtres.

HERCULE.

Ce n'est pas d'un malheur étranger qu'il s'agit, si j'en crois ce langage.

LE SERVITEUR.

Autrement je ne me serais pas attristé, quand tu te livrais à la joie du festin.

HERCULE.

Ah ! mes hôtes ne m'ont-ils pas fait injure ?

LE SERVITEUR.

Tu n'es pas venu à propos demander asile, car nous sommes dans le deuil : tu vois ces cheveux coupés et ces vêtements lugubres.

HERCULE.

Qui donc est mort ? Est-ce un de ses enfants ? est-ce son père ?

LE SERVITEUR.

C'est l'épouse même d'Admète qui est morte, étranger.

HERCULE.

Que dis-tu ? Et cependant vous m'avez donné l'hospitalité ?

LE SERVITEUR.

Admète craignait de te repousser de sa maison.

HERCULE.

Infortuné, quelle épouse tu as perdue !

LE SERVITEUR.

Avec elle nous périssons tous.

HERCULE.

Je l'avais pressenti à son air, à ses yeux mouillés de larmes, à sa chevelure coupée : mais il a dissipé mes soupçons, en disant qu'il allait ensevelir une étrangère. C'est contre mon gré que j'ai franchi ce seuil ; j'ai bu dans la maison d'un hôte généreux en proie à l'affliction, je me suis livré à la joie du festin, et j'ai couronné ma tète de fleurs. C'est ta faute de ne m'avoir rien dit, quand un si grand malheur afflige votre maison. Où est sa sépulture ? où dois-je aller pour la trouver ?

LE SERVITEUR.

Sur les bords de la route qui conduit à tarisse, tu verras un tombeau hors du faubourg (24).

ΗΡΑΚΛΗΣ

Ὦ πολλὰ τλᾶσα καρδία καὶ χεὶρ ἐμή͵
νῦν δεῖξον οἷον παῖδά σ΄ ἡ Τιρυνθία
ἐγείνατ΄ Ἠλεκτρύωνος Ἀλκμήνη Διί. 855
Δεῖ γάρ με σῶσαι τὴν θανοῦσαν ἀρτίως
γυναῖκα κἀς τόνδ΄ αὖθις ἱδρῦσαι δόμον
Ἄλκηστιν Ἀδμήτωι θ΄ ὑπουργῆσαι χάριν.
Ἐλθὼν δ΄ ἄνακτα τὸν μελάμπτερον νεκρῶν
Θάνατον φυλάξω͵ καί νιν εὑρήσειν δοκῶ 860
πίνοντα τύμβου πλησίον προσφαγμάτων.
Κἄνπερ λοχαίας αὐτὸν ἐξ ἕδρας συθεὶς
μάρψω͵ κύκλον γε περιβαλὼν χεροῖν ἐμαῖν͵
οὐκ ἔστιν ὅστις αὐτὸν ἐξαιρήσεται
μογοῦντα πλευρά͵ πρὶν γυναῖκ΄ ἐμοὶ μεθῆι. 865
Ἢν δ΄ οὖν ἁμάρτω τῆσδ΄ ἄγρας καὶ μὴ μόληι
πρὸς αἱματηρὸν πελανόν͵ εἶμι τῶν κάτω
Κόρης ἄνακτός τ΄ εἰς ἀνηλίους δόμους͵
αἰτήσομαί τε καὶ πέποιθ΄ ἄξειν ἄνω
Ἄλκηστιν͵ ὥστε χερσὶν ἐνθεῖναι ξένου͵ 870
ὅς μ΄ ἐς δόμους ἐδέξατ΄ οὐδ΄ ἀπήλασεν͵
καίπερ βαρείαι συμφορᾶι πεπληγμένος͵
ἔκρυπτε δ΄ ὢν γενναῖος͵ αἰδεσθεὶς ἐμέ.
Τίς τοῦδε μᾶλλον Θεσσαλῶν φιλόξενος͵
τίς Ἑλλάδ΄ οἰκῶν; τοιγὰρ οὐκ ἐρεῖ κακὸν 875
εὐεργετῆσαι φῶτα γενναῖος γεγώς.

 ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἰώ͵
στυγναὶ πρόσοδοι͵ στυγναὶ δ΄ ὄψεις
χήρων μελάθρων.
Ἰώ μοί μοι͵ αἰαῖ αἰαῖ. 880
Ποῖ βῶ; ποῖ στῶ; τί λέγω; τί δὲ μή;
πῶς ἂν ὀλοίμην;
ἦ βαρυδαίμονα μήτηρ μ΄ ἔτεκεν.
Ζηλῶ φθιμένους͵ κείνων ἔραμαι͵
κεῖν΄ ἐπιθυμῶ δώματα ναίειν. 885
Οὔτε γὰρ αὐγὰς χαίρω προσορῶν
οὔτ΄ ἐπὶ γαίας πόδα πεζεύων·
τοῖον ὅμηρόν μ΄ ἀποσυλήσας
Ἅιδηι Θάνατος παρέδωκεν.

 ΧΟΡΟΣ

Πρόβα πρόβα͵ βᾶθι κεῦθος οἴκων. 890

 ΑΔΜΗΤΟΣ

Αἰαῖ.

 ΧΟΡΟΣ

Πέπονθας ἄξι΄ αἰαγμάτων.

 ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἒ ἔ.

 ΧΟΡΟΣ

Δι΄ ὀδύνας ἔβας͵ σάφ΄ οἶδα.

 ΑΔΜΗΤΟΣ

Φεῦ φεῦ. 895

 ΧΟΡΟΣ

Τὰν νέρθε δ΄ οὐδὲν ὠφελεῖς ...

 ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἰώ μοί μοι.

 ΧΟΡΟΣ

Τὸ μήποτ΄ εἰσιδεῖν φιλίας ἀλόχου
πρόσωπόν σ΄ ἔσαντα λυπρόν.

HERCULE.

Ô mon coeur éprouvé par tant de travaux, ô mon âme, c'est maintenant qu'il faut montrer quel fils la Tirynthienne Alcmène, fille d'Électryon, a donné à Jupiter. Il faut en effet que je sauve cette femme qui vient de mourir, que je ramène Alceste dans cette maison, et que je prouve ma reconnaissance à Admète. J'irai trouver la Mort, noire souveraine des ombres ; je l'épierai, et j'espère la rencontrer près du tombeau, buvant le sang des victimes. Je me mettrai en embuscade, je fondrai sur elle ; et si je puis la saisir et l'envelopper dans le cercle de mes bras, il ne sera au pouvoir de personne de me l'arracher, les flancs tout meurtris, avant qu'elle ne m'ait rendu Alceste. Mais si je manque ma proie, si elle ne vient pas aux gâteaux arrosés de sang, j'irai aux enfers, dans la sombre demeure de Proserpine et de Pluton ; je redemanderai Alceste, et je compte bien la ramener au jour, et la remettre aux mains de l'hôte généreux qui m'a reçu dans sa maison, qui ne m'a pas repoussé, quoique sous le coup d'un malheur accablant, et dont la générosité me cachait ce malheur, par égard pour moi. Est-il dans la Thessalie, est-il dans toute la Grèce un plus religieux observateur de l'hospitalité ? aussi ne dira-t-il pas qu'il a obligé un ingrat, lui qui s'est montré si généreux.

ADMÈTE.

Ah ! triste retour, triste aspect d'un palais désert ! Hélas ! hélas ! où aller ? où m'arrêter ? que dire ou ne pas dire ? Que ne puis-je mourir ! Quel infortuné ma mère a enfanté ! Heureux les morts ! je leur porte envie, je veux habiter leur séjour. Je n'aime plus à voir la lumière, ni à fouler la terre sous mes pas. Quel otage la mort m'a ravi, pour le livrer à Pluton !

LE CHOEUR.

Avance, avance ; cache-toi dans les retraites du palais.

ADMÈTE.

Ah ! Ah !

LE CHOEUR.

Ton sort est bien digne de lamentations.

ADMÈTE.

Hélas ! hélas !

LE CHOEUR.

Je connais l'excès de la douleur.

ADMÈTE.

Oh ! oh !

LE CHOEUR.

Cependant tu ne soulages en rien celle qui n'est plus.

ADMÈTE.

Ah malheureux !

LE CHOEUR.

Ne plus voir en face une épouse chérie, c'est bien cruel.

 ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἔμνησας ὅ μου φρένας ἥλκωσεν· 900
τί γὰρ ἀνδρὶ κακὸν μεῖζον ἁμαρτεῖν
πιστῆς ἀλόχου; μήποτε γήμας
ὤφελον οἰκεῖν μετὰ τῆσδε δόμους.
Ζηλῶ δ΄ ἀγάμους ἀτέκνους τε βροτῶν·
μία γὰρ ψυχή͵ τῆς ὑπεραλγεῖν 905
μέτριον ἄχθος.
Παίδων δὲ νόσους καὶ νυμφιδίους
εὐνὰς θανάτοις κεραϊζομένας
οὐ τλητὸν ὁρᾶν͵ ἐξὸν ἀτέκνους
ἀγάμους τ΄ εἶναι διὰ παντός. 910

 ΧΟΡΟΣ

Στύχα τύχα δυσπάλαιστος ἥκει.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Αἰαῖ.

 ΧΟΡΟΣ

Πέρας δέ γ΄ οὐδὲν ἀλγέων τίθης.

 ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἔ ἔ.

 ΧΟΡΟΣ

Βαρέα μὲν φέρειν͵ ὅμως δὲ ... 915

 ΑΔΜΗΤΟΣ

Φεῦ φεῦ.

 ΧΟΡΟΣ

Τλᾶθ΄· οὐ σὺ πρῶτος ὤλεσας ...

 ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἰώ μοί μοι.

 ΧΟΡΟΣ

Γυναῖκα· συμφορὰ δ΄ ἑτέρους ἑτέρα
πιέζει φανεῖσα θνατῶν. 920

 ΑΔΜΗΤΟΣ

Ὦ μακρὰ πένθη λῦπαί τε φίλων
τῶν ὑπὸ γαίας.
Τί μ΄ ἐκώλυσας ῥῖψαι τύμβου
τάφρον ἐς κοίλην καὶ μετ΄ ἐκείνης
τῆς μέγ΄ ἀρίστης κεῖσθαι φθίμενον; 925
Δύο δ΄ ἀντὶ μιᾶς Ἅιδης ψυχὰς
τὰς πιστοτάτας σὺν ἂν ἔσχεν͵ ὁμοῦ
χθονίαν λίμνην διαβάντε.

ΧΟΡΟΣ

Ἐμοί τις ἦν
ἐν γένει͵ ὧι κόρος ἀξιόθρη 930
νος ὤλετ΄ ἐν δόμοισιν
μονόπαις· ἀλλ΄ ἔμπας
ἔφερε κακὸν ἅλις͵ ἄτεκνος ὤν͵
πολιὰς ἐπὶ χαίτας
ἤδη προπετὴς ὢν 935
βιότου τε πόρσω.

 

ADMÈTE.

Tu rappelles un souvenir qui déchire mon cœur ; car quel plus grand malheur pour un époux que de perdre une épouse chérie ! Plût au ciel que, jamais lié par l'hymen, je n'eusse habité ce palais avec Alceste ! J'envie le sort des mortels qui n'ont ni épouses, ni enfants ; ils n'ont qu'une âme, et souffrir pour elle est un fardeau supportable. Mais voir le$ souffrances de ses enfants, et le lit nuptial dévasté par la mort, c'est là un spectacle insupportable, quand on pouvait passer toute sa vie sans entants et sans compagne.

LE CHOEUR.

Le destin, l'inévitable destin t'a frappé...

ADMÈTE.

Ah ! ah !

LE CHOEUR.

Et ne mets point de terme à ta douleur.

ADMÈTE.

Hélas ! hélas !

LE CHOEUR.

C'est un fardeau bien lourd ; cependant...

ADMÈTE.

Oh ! oh !

LE CHOEUR.

Il faut Ie supporter : tu n'es pas le premier. . .

ADMÈTE.

Ah ! malheureux !

LE CHOEUR.

Qui ait perdu une épouse. Des malheurs divers viennent fondre sur chacun des mortels.

ADMÈTE.

Ô deuil éternel ! ô cruels regrets d'un être chéri qui n'est plus ! Pourquoi m'avoir empêché de me précipiter dans la tombe et de reposer dans la mort, auprès de cette femme incomparable ? Au lieu d'une âme, Pluton aurait reçu deux âmes fidèles, traversant ensemble le fleuve infernal.

LE CHOEUR.

J'avais dans ma famille un homme, dont le fils unique, bien digne de regrets, mourut (25). Cependant il supporta avec modération ce malheur, qui le laissait sans enfant, dans un âge avancé, et les cheveux blanchis.

 ΑΔΜΗΤΟΣ

Ὦ σχῆμα δόμων͵ πῶς εἰσέλθω͵
πῶς δ΄ οἰκήσω͵ μεταπίπτοντος
δαίμονος; οἴμοι. Πολὺ γὰρ τὸ μέσον·
τότε μὲν πεύκαις σὺν Πηλιάσιν 940
σύν θ΄ ὑμεναίοις ἔστειχον ἔσω
φιλίας ἀλόχου χέρα βαστάζων͵
πολυάχητος δ΄ εἵπετο κῶμος
τήν τε θανοῦσαν κἄμ΄ ὀλβίζων
ὡς εὐπατρίδαι κἀπ΄ ἀμφοτέρων 945
ὄντες ἀριστέων σύζυγες εἶμεν·
νῦν δ΄ ὑμεναίων γόος ἀντίπαλος
λευκῶν τε πέπλων μέλανες στολμοὶ 950
πέμπουσί μ΄ ἔσω
λέκτρων κοίτας ἐς ἐρήμους.

 ΧΟΡΟΣ

Παρ΄ εὐτυχῆ
σοι πότμον ἦλθεν ἀπειροκάκωι
τόδ΄ ἄλγος· ἀλλ΄ ἔσωσας
βίοτον καὶ ψυχάν.
Ἔθανε δάμαρ͵ ἔλιπε φιλίαν· 955
τί νέον τόδε; πολλοὺς
ἤδη παρέλυσεν
θάνατος δάμαρτος.

 ΑΔΜΗΤΟΣ

Φίλοι͵ γυναικὸς δαίμον΄ εὐτυχέστερον
τοὐμοῦ νομίζω͵ καίπερ οὐ δοκοῦνθ΄ ὅμως. 960
Τῆς μὲν γὰρ οὐδὲν ἄλγος ἅψεταί ποτε͵
πολλῶν δὲ μόχθων εὐκλεὴς ἐπαύσατο.
Ἐγὼ δ΄͵ ὃν οὐ χρῆν ζῆν͵ παρεὶς τὸ μόρσιμον
λυπρὸν διάξω βίοτον· ἄρτι μανθάνω.
Πῶς γὰρ δόμων τῶνδ΄ εἰσόδους ἀνέξομαι; 695
τίν΄ ἂν προσειπών͵ τοῦ δὲ προσρηθεὶς ὕπο
τερπνῆς τύχοιμ΄ ἂν εἰσόδου; ποῖ τρέψομαι;
ἡ μὲν γὰρ ἔνδον ἐξελᾶι μ΄ ἐρημία͵
γυναικὸς εὐνὰς εὖτ΄ ἂν εἰσίδω κενὰς
θρόνους τ΄ ἐν οἷσιν ἷζε καὶ κατὰ στέγας 970
αὐχμηρὸν οὖδας͵ τέκνα δ΄ ἀμφὶ γούνασιν
πίπτοντα κλαίηι μητέρ΄͵ οἱ δὲ δεσπότιν
στένωσιν οἵαν ἐκ δόμων ἀπώλεσαν.
Τὰ μὲν κατ΄ οἴκους τοιάδ΄· ἔξωθεν δέ με
γάμοι τ΄ ἐλῶσι Θεσσαλῶν καὶ ξύλλογοι 975
γυναικοπληθεῖς· οὐ γὰρ ἐξανέξομαι
λεύσσων δάμαρτος τῆς ἐμῆς ὁμήλικας.
Ἐρεῖ δέ μ΄ ὅστις ἐχθρὸς ὢν κυρεῖ τάδε·
Ἰδοῦ τὸν αἰσχρῶς ζῶνθ΄͵ ὃς οὐκ ἔτλη θανεῖν
ἀλλ΄ ἣν ἔγημεν ἀντιδοὺς ἀψυχίαι 980
πέφευγεν Ἅιδην· κἆιτ΄ ἀνὴρ εἶναι δοκεῖ;
στυγεῖ δὲ τοὺς τεκόντας͵ αὐτὸς οὐ θέλων
θανεῖν. Τοιάνδε πρὸς κακοῖσι κληδόνα
ἕξω. Τί μοι ζῆν δῆτα κύδιον͵ φίλοι͵
κακῶς κλύοντι καὶ κακῶς πεπραγότι; 985

ADMÈTE.

Ô palais, comment pourrai-je rentrer dans ton enceinte ? comment pourrai-je t'habiter, après ce changement de fortune ? Hélas ! quelle différence ! Alors j'entrai dans ce palais, éclairé par des torches coupées sur le Pélion, au bruit des chants d'hymen, conduisant par la main mon épouse chérie. À notre suite marchait une troupe joyeuse d'amis, célébrant l'heureuse union qui alliait deux époux de noble naissance. Maintenant aux chants d'allégresse succèdent de tristes lamentations ; au lieu des voiles blancs, c'est le deuil avec ses habits lugubres, qui me ramène dans la demeure où s'élève la couche nuptiale, vide désormais.

LE CHOEUR.

À ton heureuse fortune tu vois succéder cette affliction, toi qui n'avais pas connu le malheur ; mais tu conserves la vie. Ton épouse est morte, et elle t'a laissé sa tendresse. Qu'y a-t-il là de nouveau ? À bien d'autres avant toi la mort a ravi leur femme,

ADMÈTE.

Amis, le sort de mon épouse est, selon moi, plus heureux que le mien, quoiqu'on n'en juge pas ainsi. La douleur ne saurait pfus l'atteindre, et elle s'est dérobée, pleine de gloire, à bien des épreuves : mais moi, qui devais ne plus vivre, j'ai franchi le terme fatal, et je traînerai une vie misérable ; je commence à le sentir. Comment aurai-je la force de rentrer dans ce palais ? À qui m'adresser ? Quelle voix entendrai-je, qui me rende ce retour moins pénible ? Où tourner mes pas ? La solitude qui y règne me tuera, quand je verrai vide la couche d'Alceste et les sièges où elle prenait place, le désordre et l'état négligé du palais ; quand mes enfants, tombant à mes genoux, pleureront leur mère, et que les serviteurs gémiront sur la perte de leur maîtresse. Voilà ce qui m'attend au dedans du palais : au dehors, la vue des épouses thessaliennes, les nombreuses assemblées des femmes seront un tourment pour moi ; car je ne pourrai supporter l'aspect des femmes de même âge qu'Alceste. Tous mes ennemis diront de moi : « Voyez cet homme qui vit honteusement, et qui n'a pas eu le courage de mourir : à sa place il a livré son épouse, pour se dérober lâchement à Pluton ; et il prétend être un homme ! Il déteste ses parents, tout en refusant lui-même de mourir. » Telle est la réputation qui viendra se joindre à mes malheurs. Quel prix la vie peut-elle avoir pour moi, mes amis, avec une mauvaise renommée et une mauvaise fortune ?

-----------------

ΧΟΡΟΣ

Ἐγὼ καὶ διὰ μούσας
καὶ μετάρσιος ἦιξα͵ καὶ
πλείστων ἁψάμενος λόγων
κρεῖσσον οὐδὲν Ἀνάγκας
ηὗρον οὐδέ τι φάρμακον 990
Θρήισσαις ἐν σανίσιν͵ τὰς
Ὀρφεία κατέγραψεν
γῆρυς͵ οὐδ΄ ὅσα Φοῖβος Ἀ
σκληπιάδαις ἔδωκε
φάρμακα πολυπόνοις 995
ἀντιτεμὼν βροτοῖσιν.
Μόνας δ΄ οὔτ΄ ἐπὶ βωμοὺς
ἐλθεῖν οὔτε βρέτας θεᾶς
ἔστιν͵ οὐ σφαγίων κλύει.
Μή μοι͵ πότνια͵ μείζων 1000
ἔλθοις ἢ τὸ πρὶν ἐν βίωι.
Καὶ γὰρ Ζεὺς ὅτι νεύσηι
σὺν σοὶ τοῦτο τελευτᾶι.
Καὶ τὸν ἐν Χαλύβοις δαμά
ζεις σὺ βίαι σίδαρον͵ 1005
οὐδέ τις ἀποτόμου
λήματός ἐστιν αἰδώς.
Καί σ΄ ἐν ἀφύκτοισι χερῶν εἷλε θεὰ δεσμοῖς.
Τόλμα δ΄· οὐ γὰρ ἀνάξεις ποτ΄ ἔνερθεν
κλαίων τοὺς φθιμένους ἄνω. 1010
Καὶ θεῶν σκότιοι φθίνου
σι παῖδες ἐν θανάτωι.
Φίλα μὲν ὅτ΄ ἦν μεθ΄ ἡμῶν͵
φίλα δὲ θανοῦσ΄ ἔτ΄ ἔσται͵
γενναιοτάταν δὲ πασᾶν 1015
ἐζεύξω κλισίαις ἄκοιτιν.
Μηδὲ νεκρῶν ὡς φθιμένων χῶμα νομιζέσθω
τύμβος σᾶς ἀλόχου͵ θεοῖσι δ΄ ὁμοίως
τιμάσθω͵ σέβας ἐμπόρων.
Καί τις δοχμίαν κέλευ 1020
θον ἐμβαίνων τόδ΄ ἐρεῖ·
Αὕτα ποτὲ προύθαν΄ ἀνδρός͵
νῦν δ΄ ἔστι μάκαιρα δαίμων·
χαῖρ΄͵ ὦ πότνι΄͵ εὖ δὲ δοίης.
Τοῖαί νιν προσεροῦσι φῆμαι. 1025
Καὶ μὴν ὅδ΄͵ ὡς ἔοικεν͵ Ἀλκμήνης γόνος͵
Ἄδμητε͵ πρὸς σὴν ἑστίαν πορεύεται.

LE CHOEUR.

Je me suis livré au commerce des Muses ; mon esprit s'est élevé dans les cieux et s'est appliqué à bien des études diverses, et je n'ai trouvé rien de puissant que la Nécessité : il n'est de préservatif contre elle ni dans les tablettes conservées en Thrace et dictées par la voix d'Orphée, ni dans les remèdes que Phébus a donnés aux enfants d'Esculape , pour soulager les mortels souffrants.

Seule divinité dont les autels et la statue soient inaccessibles, elle est insensible aux sacrifices. Divinité redoutable, ne te montre pas plus terrible pour moi que tu ne l'as été jusqu'ici. C'est par toi que Jupiter accomplit ses volontés ; ta force dompte le fer même des Chalybes (26), et ta volonté intraitable n'est susceptible d'aucune honte. Cette déesse t'a enlacé dans les liens indissolubles de ses mains ; mais arme-toi de constance, car tes pleurs ne ramèneront jamais les morts des enfers. Les enfant illégitimes des dieux sont eux-mêmes sujets au trépas. Alceste nous était chère, lorsqu'elle était avec nous ; elle nous est chère encore après sa mort : c'est la plus généreuse des femmes que tu avais choisie pour compagne. Qu'on ne regarde pas le tombeau de ton épouse comme la sépulture vulgaire des autres morts ; objet de vénération pour les voyageurs, qu'il soit honoré à l'égal des dieux. Le passant se détournera de sa route, et dira : « Celle-là mourut jadis pour son époux, et maintenant c'est une divinité bienheureuse. Salut, femme vénérable ! sois-nous propice. » Telles seront les paroles dont on la saluera. Mais, Admète, voici, ce me semble, le fils d'Alcmène qui se dirige vers ta demeure.

---------------------

ΗΡΑΚΛΗΣ

φίλον πρὸς ἄνδρα χρὴ λέγειν ἐλευθέρως͵
Ἄδμητε͵ μομφὰς δ΄ οὐχ ὑπὸ σπλάγχνοις ἔχειν
σιγῶντ΄. Ἐγὼ δὲ σοῖς κακοῖσιν ἠξίουν 1030
ἐγγὺς παρεστὼς ἐξετάζεσθαι φίλος·
σὺ δ΄ οὐκ ἔφραζες σῆς προκείμενον νέκυν
γυναικός͵ ἀλλά μ΄ ἐξένιζες ἐν δόμοις͵
ὡς δὴ θυραίου πήματος σπουδὴν ἔχων.
Κἄστεψα κρᾶτα καὶ θεοῖς ἐλειψάμην 1035
σπονδὰς ἐν οἴκοις δυστυχοῦσι τοῖσι σοῖς.
Καὶ μέμφομαι μέν͵ μέμφομαι͵ παθὼν τάδε·
οὐ μήν σε λυπεῖν ἐν κακοῖσι βούλομαι.
Ὧν δ΄ οὕνεχ΄ ἥκω δεῦρ΄ ὑποστρέψας πάλιν
λέξω· γυναῖκα τήνδε μοι σῶσον λαβών͵ 1040
ἕως ἂν ἵππους δεῦρο Θρηικίας ἄγων
ἔλθω͵ τύραννον Βιστόνων κατακτανών.
Πράξας δ΄ ὃ μὴ τύχοιμι (νοστήσαιμι γάρ)
δίδωμι τήνδε σοῖσι προσπολεῖν δόμοις.
Πολλῶι δὲ μόχθωι χεῖρας ἦλθεν εἰς ἐμάς· 1045
ἀγῶνα γὰρ πάνδημον εὑρίσκω τινὰς
τιθέντας͵ ἀθληταῖσιν ἄξιον πόνον͵
ὅθεν κομίζω τήνδε νικητήρια
λαβών. Τὰ μὲν γὰρ κοῦφα τοῖς νικῶσιν ἦν
ἵππους ἄγεσθαι͵ τοῖσι δ΄ αὖ τὰ μείζονα 1050
νικῶσι͵ πυγμὴν καὶ πάλην͵ βουφόρβια·
γυνὴ δ΄ ἐπ΄ αὐτοῖς εἵπετ΄· ἐντυχόντι δὲ
αἰσχρὸν παρεῖναι κέρδος ἦν τόδ΄ εὐκλεές.
Ἀλλ΄͵ ὥσπερ εἶπον͵ σοὶ μέλειν γυναῖκα χρή·
οὐ γὰρ κλοπαίαν ἀλλὰ σὺν πόνωι λαβὼν 1055
ἥκω· χρόνωι δὲ καὶ σύ μ΄ αἰνέσεις ἴσως.

 ΑΔΜΗΤΟΣ

Οὔτοι σ΄ ἀτίζων οὐδ΄ ἐν αἰσχροῖσιν τιθεὶς
ἔκρυψ΄ ἐμῆς γυναικὸς ἀθλίους τύχας.
Ἀλλ΄ ἄλγος ἄλγει τοῦτ΄ ἂν ἦν προσκείμενον͵
εἴ του πρὸς ἄλλου δώμαθ΄ ὡρμήθης ξένου· 1060
ἅλις δὲ κλαίειν τοὐμὸν ἦν ἐμοὶ κακόν.
Γυναῖκα δ΄͵ εἴ πως ἔστιν͵ αἰτοῦμαί σ΄͵ ἄναξ͵
ἄλλον τιν΄ ὅστις μὴ πέπονθεν οἷ΄ ἐγὼ
σώιζειν ἄνωχθι Θεσσαλῶν· πολλοὶ δέ σοι
ξένοι Φεραίων· μή μ΄ ἀναμνήσηις κακῶν. 1065
Οὐκ ἂν δυναίμην τήνδ΄ ὁρῶν ἐν δώμασιν
ἄδακρυς εἶναι· μὴ νοσοῦντί μοι νόσον
προσθῆις· ἅλις γὰρ συμφορᾶι βαρύνομαι.
Ποῦ καὶ τρέφοιτ΄ ἂν δωμάτων νέα γυνή;
νέα γάρ͵ ὡς ἐσθῆτι καὶ κόσμωι πρέπει.1070
Πότερα κατ΄ ἀνδρῶν δῆτ΄ ἐνοικήσει στέγην;
καὶ πῶς ἀκραιφνὴς ἐν νέοις στρωφωμένη
ἔσται; τὸν ἡβῶνθ΄͵ Ἡράκλεις͵ οὐ ῥάιδιον
εἴργειν· ἐγὼ δὲ σοῦ προμηθίαν ἔχω.
Ἢ τῆς θανούσης θάλαμον ἐσβήσας τρέφω; 1075
καὶ πῶς ἐπεσφρῶ τήνδε τῶι κείνης λέχει;
διπλῆν φοβοῦμαι μέμψιν͵ ἔκ τε δημοτῶν͵
μή τίς μ΄ ἐλέγξηι τὴν ἐμὴν εὐεργέτιν
προδόντ΄ ἐν ἄλλης δεμνίοις πίτνειν νέας͵
καὶ τῆς θανούσης (ἀξία δέ μοι σέβειν) 1080
πολλὴν πρόνοιαν δεῖ μ΄ ἔχειν. Σὺ δ΄͵ ὦ γύναι͵
ἥτις ποτ΄ εἶ σύ͵ ταὔτ΄ ἔχουσ΄ Ἀλκήστιδι
μορφῆς μέτρ΄ ἴσθι͵ καὶ προσήϊξαι δέμας.
Οἴμοι. Κόμιζε πρὸς θεῶν ἐξ ὀμμάτων
γυναῖκα τήνδε͵ μή μ΄ ἕληις ἡιρημένον. 1085
Δοκῶ γὰρ αὐτὴν εἰσορῶν γυναῖχ΄ ὁρᾶν
ἐμήν· θολοῖ δὲ καρδίαν͵ ἐκ δ΄ ὀμμάτων
πηγαὶ κατερρώγασιν. Ὦ τλήμων ἐγώ͵
ὡς ἄρτι πένθους τοῦδε γεύομαι πικροῦ.

HERCULE.

Avec un ami on doit parler librement, Admète, et ne pas renfermer silencieusement ses reproches au fond de son cœur. Me trouvant près de toi dans ton malheur, je croyais mériter que tu misses mon amitié à l'épreuve. Cependant tu ne m'as pas dit que c'était le corps de ta femme qu'on allait inhumer, et tu m'as donné l'hospitalité dans ton palais, comme s'il ne s'agissait que de la mort d'une étrangère, j'ai couronné ma tête, et j'ai fait des libations aux dieux dans ta maison, en proie à la désolation. Aussi je me plains de toi, je me plains de ta conduite à mon égard : je ne veux pourtant pas ajouter à ton affliction ; mais je vais te dire le motif qui me ramène ici.

Prends cette femme, et garde-la-moi jusqu'à ce que je revienne ici avec les chevaux thraces, après avoir tué le roi des Bistoniens. Si je succombe (puissent les dieux écarter ce présage, et m'accorder un heureux retour !), je te la donne pour esclave. C'est après un long combat qu'elle est tombée en mon pouvoir. Je me trouvais à des jeux publics, où l'on proposait aux athlètes des prix dignes de tous leurs efforts ; j'en ai ramené cette femme, comme prix de la victoire. Le vainqueur dans les petits combats recevait des coursiers ; le vainqueur dans les combats plus sérieux, teIs que le pugilat et la lutte, recevait des troupeaux, et de plus on y avait joint cette femme. Me trouvant là, il eût été honteux pour moi de laisser échapper un prix si glorieux. Mais, je le répète . il faut que tu prennes soin de cette femme ; car je ne l'ai point dérobée par ruse, mais je l'ai conquise en combattant ; et peut-être, avec le temps, tu m'en rendras grâce.

ADMÈTE.

Ce n'est ni par mépris pour toi, ni par un sentiment d'inimitié, que je t'ai caché le triste sort de mon épouse ; mais c'eût été pour moi un surcroît de douleur, si tu étais allé dans la maison d'un autre hôte. C'était assez pour moi d'avoir à pleurer mon malheur. Quant à cette femme, je te prie, Hercule, s'il est possible, de charger de sa garde quelque autre Thessalien, qui n'ait pas éprouvé le même malheur que moi : tu as bien des amis dans la ville de Phères. Ne me rappelle pas une perte cruelle : je ne pourrais, en voyant cette femme dans mes foyers, retenir mes larmes. N'ajoute pas à ma douleur une nouvelle douleur : c'est assez du coup qui m'accable. En quelle partie du palais veux-tu que s'élève cette jeune femme ? car elle est jeune, à en juger à ses vêtements et à sa parure. Habitera-t-elle dans la partie accessible aux hommes ? et comment restera-t-elle pure, en vivant au milieu des jeunes gens ? Il n'est pas facile, Hercule, de contenir la jeunesse ; et c'est par intérêt pour toi que je parle ainsi. La recueillerai-je dans l'appartement de celle qui n'est plus ? Et comment la ferais-je entrer dans le lit d'Alceste ? Je craindrais un double reproche : d'abord des citoyens qui pourraient m'accuser de trahir ma bienfaitrice pour partager la couche d'une autre jeune fille ; et je dois aussi garder la mémoire de l'épouse que j'ai perdue, car elle a droit à ma vénération. Mais toi, ô femme ; qui que tu sois, combien tu ressembles à Alceste et par le port et par la taille ! Au nom des dieux, éloigne-la de mes yeux ; ne me fais pas mourir de douleur ; car, en la voyant, je crois voir mon épouse : mon cœur en est troublé, et les larmes coulent de mes yeux. Malheureux que je suis, c'est à présent que je goûte toute l'amertume de ma douleur.

ΧΟΡΟΣ

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχοιμ΄ ἂν εὖ λέγειν τύχην· 1190
χρὴ δ΄͵ ἥτις ἐστί͵ καρτερεῖν θεοῦ δόσιν.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Εἰ γὰρ τοσαύτην δύναμιν εἶχον ὥστε σὴν
ἐς φῶς πορεῦσαι νερτέρων ἐκ δωμάτων
γυναῖκα καί σοι τήνδε πορσῦναι χάριν.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Σάφ΄ οἶδα βούλεσθαί σ΄ ἄν. ἀλλὰ ποῦ τόδε; 1195
οὐκ ἔστι τοὺς θανόντας ἐς φάος μολεῖν.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Μή νυν ὑπέρβαλλ΄ ἀλλ΄ ἐναισίμως φέρε.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Ῥᾶιον παραινεῖν ἢ παθόντα καρτερεῖν.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Τί δ΄ ἂν προκόπτοις͵ εἰ θέλεις ἀεὶ στένειν;

ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἔγνωκα καὐτός͵ ἀλλ΄ ἔρως τις ἐξάγει. 1100

ΗΡΑΚΛΗΣ

Τὸ γὰρ φιλῆσαι τὸν θανόντ΄ ἄγει δάκρυ.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἀπώλεσέν με κἄτι μᾶλλον ἢ λέγω.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Γυναικὸς ἐσθλῆς ἤμπλακες· τίς ἀντερεῖ;

ΑΔΜΗΤΟΣ

Ὥστ΄ ἄνδρα τόνδε μηκέθ΄ ἥδεσθαι βίωι.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Χρόνος μαλάξει͵ νῦν δ΄ ἔθ΄ ἡβάσκει͵ κακόν. 1105

ΑΔΜΗΤΟΣ

Χρόνον λέγοις ἄν͵ εἰ χρόνος τὸ κατθανεῖν.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Γυνή σε παύσει καὶ νέοι γάμοι πόθου.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Σίγησον· οἷον εἶπας. οὐκ ἂν ὠιόμην.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Τί δ΄; οὐ γαμεῖς γὰρ ἀλλὰ χηρεύσηι λέχος;

ΑΔΜΗΤΟΣ

Οὐκ ἔστιν ἥτις τῶιδε συγκλιθήσεται. 1110

ΗΡΑΚΛΗΣ

Μῶν τὴν θανοῦσαν ὠφελεῖν τι προσδοκᾶις;

ΑΔΜΗΤΟΣ

Κείνην ὅπουπερ ἔστι τιμᾶσθαι χρεών.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Αἰνῶ μὲν αἰνῶ· μωρίαν δ΄ ὀφλισκάνεις.

[ΑΔΜΗΤΟΣ

Ὡς μήποτ΄ ἄνδρα τόνδε νυμφίον καλῶν. 1115

ΗΡΑΚΛΗΣ

Ἐπήινεσ΄ ἀλόχωι πιστὸς οὕνεκ΄ εἶ φίλος.]

ΑΔΜΗΤΟΣ

Θάνοιμ΄ ἐκείνην καίπερ οὐκ οὖσαν προδούς.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Δέχου νυν εἴσω τήνδε γενναίως δόμων.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Μή͵ πρός σε τοῦ σπείραντος ἄντομαι Διός.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Καὶ μὴν ἁμαρτήσηι γε μὴ δράσας τάδε.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Καὶ δρῶν γε λύπηι καρδίαν δηχθήσομαι. 1120

ΗΡΑΚΛΗΣ

Πιθοῦ· τάχ΄ ἂν γὰρ ἐς δέον πέσοι χάρις.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Εῦ·
 εἴθ΄ ἐξ ἀγῶνος τήνδε μὴ ΄λαβές ποτε.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Νικῶντι μέντοι καὶ σὺ συννικᾶις ἐμοί. 1125

ΑΔΜΗΤΟΣ

Καλῶς ἔλεξας· ἡ γυνὴ δ΄ ἀπελθέτω.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Ἄπεισιν͵ εἰ χρή· πρῶτα δ΄ εἰ χρεὼν ἄθρει.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Χρή͵ σοῦ γε μὴ μέλλοντος ὀργαίνειν ἐμοί.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Εἰδώς τι κἀγὼ τήνδ΄ ἔχω προθυμίαν.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Νίκα νυν· οὐ μὴν ἁνδάνοντά μοι ποιεῖς.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Ἀλλ΄ ἔσθ΄ ὅθ΄ ἡμᾶς αἰνέσεις· πιθοῦ μόνον. 1130

ΑΔΜΗΤΟΣ

Κομίζετ΄͵ εἰ χρὴ τήνδε δέξασθαι δόμοις.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Οὐκ ἂν μεθείην σοῖς γυναῖκα προσπόλοις.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Σὺ δ΄ αὐτὸς αὐτὴν εἴσαγ΄͵ εἰ δοκεῖ͵ δόμους.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Ἐς σὰς μὲν οὖν ἔγωγε θήσομαι χέρας.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Οὐκ ἂν θίγοιμι· δῶμα δ΄ εἰσελθεῖν πάρα. 1135

ΗΡΑΚΛΗΣ

Τῆι σῆι πέποιθα χειρὶ δεξιᾶι μόνηι.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἄναξ͵ βιάζηι μ΄ οὐ θέλοντα δρᾶν τάδε.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Τόλμα προτεῖναι χεῖρα καὶ θιγεῖν ξένης.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Καὶ δὴ προτείνω͵ Γοργόν΄ ὡς καρατομῶν.

[ΗΡΑΚΛΗΣ

Ἔχεις; 1140

ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἔχω͵ ναί.

LE CHOEUR.

Je ne saurais, il est vrai, te féliciter de ta destinée ; mais, qui que tu sois, il faut supporter ce qu'un dieu t'envoie.

HERCULE.

Que n'ai-je assez de puissance pour ramener ton épouse des demeures infernales à la lumière, et te rendre ce service !

ADMÈTE.

Tu le voudrais, je n'en doute pas ; mais comment cela serait-il ? il n'est pas possible aux morts de revenir à la lumière.

HERCULE.

Ne passe donc pas les bornes, et modère ta douleur.

ADMÈTE.

Il est plus facile de donner des conseils, que de supporter le malheur.

HERCULE.

Que gagneras-tu à vouloir gémir toujours ?

ADMÈTE.

Je le sais bien ; mais un certain attrait m'y entraîne.

HERCULE.

L'amour pour les morts ne produit que des larmes.

ADMÈTE.

Sa perte m'a tué, et plus encore, s'il est possible.

HERCULE.

Tu as perdu une vertueuse épouse : qui peut dire le contraire ?

ADMÈTE.

Aussi la vie n'a-t-elle plus de charme pour moi.

HERCULE.

Le temps calmera ta douleur ; maintenant elle est encore récente.

ADMÈTE.

Tu peux dire le temps, si le temps c'est la mort.

HERCULE.

Une femme, et le désir d'un nouvel hymen, te guériront.

ADMÈTE.

Tais-toi : qu'as-tu dit ? je ne l'aurais pas cru.

HERCULE.

Quoi ! tu ne reprendras plus de femmes ? tu resteras toujours veuf ?

ADMÈTE.

Nulle femme désormais ne partagera ma couche.

HERCULE.

Crois-tu plaire ainsi aux mânes d'Alceste ?

ADMÈTE.

Quelque part qu'elle soit, c'est un devoir de l'honorer.

HERCULE.

J'approuve tes sentiments, je les approuve ; mais tu encours le reproche de folie.

ADMÈTE.

Jamais tu ne me donneras le nom d'époux.

HERCULE.

Je t'approuve de rester fidèle à ton épouse.

ADMÈTE.

Je mourrais plutôt que de la trahir, toute morte qu'elle est.

HERCULE.

Cependant, reçois cette femme dans ta noble maison.

ADMÈTE.

Non, je t'en conjure, au nom de ton père Jupiter.

HERCULE.

Tu auras tort, si tu refuses de le faire.

ADMÈTE.

Et si je le fais, mon cœur sera déchiré de douleur.

HERCULE.

Suis mon conseil ; peut-être tu m'en sauras gré.

ADMÈTE.

Ah ! je voudrais que tu ne l'eusses jamais reçue comme prix du combat !

HERCULE.

Cependant tu partages aussi ma victoire.

ADMÈTE.

C'est bien dit ; mais que cette femme se retire.

HERCULE.

Elle se retirera, s'il le faut ; mais vois d'abord s'il le faut.

ADMÈTE.

Il le faut, à moins que tu ne doives t'en irriter.

HERCULE.

Je sais bien ce que je fais quand je te presse avec tant d'instance.

ADMÈTE.

Eh bien, sois content ; mais ce que tu fais ne m'est pas agréable.

HERCULE.

Le moment viendra où tu m'en sauras gré : fais seulement ce que je te dis.

ADMÈTE, à ses serviteurs.

Conduisez-la, puisqu'il faut la recevoir dans ce palais.

HERCULE.

Je ne confierai pas cette femme à tes serviteurs.

ADMÈTE.

Introduis-la toi-même dans le palais, si tu veux.

HERCULE.

C'est dans tes mains que je veux la remettre.

ADMÈTE.

Je ne la toucherai pas ; mais elle peut entrer dans la maison.

HERCULE.

C'est à ta main seule que je la confie.

ADMÈTE.

Tu me fais violence, c'est tout à fait contre mon gré.

HERCULE.

Allons, tends la main, et touche l'étrangère.

ADMÈTE.

Eh bien, voilà ma main. Mais je frémis comme à l'aspect de la Gorgone.

HERCULE.

La tiens-tu ?

ADMÈTE.

Je la tiens.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Σῶιζέ νυν καὶ τὸν Διὸς
φήσεις ποτ΄ εἶναι παῖδα γενναῖον ξένον.]
Βλέψον πρὸς αὐτήν͵ εἴ τι σῆι δοκεῖ πρέπειν
γυναικί· λύπης δ΄ εὐτυχῶν μεθίστασο.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Ὦ θεοί͵ τί λέξω; θαῦμ΄ ἀνέλπιστον τόδε·
γυναῖκα λεύσσω τὴν ἐμὴν ἐτητύμως͵ 1145
ἢ κέρτομός μ΄ ἐκ θεοῦ τις ἐκπλήσσει χαρά;

ΗΡΑΚΛΗΣ

Οὐκ ἔστιν͵ ἀλλὰ τήνδ΄ ὁρᾶις δάμαρτα σήν.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Ὅρα δὲ μή τι φάσμα νερτέρων τόδ΄ ἧι. 1150

ΗΡΑΚΛΗΣ

Οὐ ψυχαγωγὸν τόνδ΄ ἐποιήσω ξένον.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἀλλ΄ ἣν ἔθαπτον εἰσορῶ δάμαρτ΄ ἐμήν;

ΗΡΑΚΛΗΣ

Σάφ΄ ἴσθ΄· ἀπιστεῖν δ΄ οὔ σε θαυμάζω τύχηι.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Θίγω͵ προσείπω ζῶσαν ὡς δάμαρτ΄ ἐμήν;

ΗΡΑΚΛΗΣ

Πρόσειπ΄· ἔχεις γὰρ πᾶν ὅσονπερ ἤθελες. 1155

ΑΔΜΗΤΟΣ

Ὦ φιλτάτης γυναικὸς ὄμμα καὶ δέμας͵
ἔχω σ΄ ἀέλπτως͵ οὔποτ΄ ὄψεσθαι δοκῶν.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Ἔχεις· φθόνος δὲ μὴ γένοιτό τις θεῶν.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Ὦ τοῦ μεγίστου Ζηνὸς εὐγενὲς τέκνον͵
εὐδαιμονοίης καί σ΄ ὁ φιτύσας πατὴρ 1160
σώιζοι· σὺ γὰρ δὴ τἄμ΄ ἀνώρθωσας μόνος.
Πῶς τήνδ΄ ἔπεμψας νέρθεν ἐς φάος τόδε;

ΗΡΑΚΛΗΣ

Μάχην συνάψας δαιμόνων τῶι κυρίωι.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Ποῦ τόνδε Θανάτωι φὴις ἀγῶνα συμβαλεῖν;

ΗΡΑΚΛΗΣ

Τύμβον παρ΄ αὐτόν͵ ἐκ λόχου μάρψας χεροῖν. 1165

ΑΔΜΗΤΟΣ

Τί γάρ ποθ΄ ἥδ΄ ἄναυδος ἕστηκεν γυνή;

ΗΡΑΚΛΗΣ

Οὔπω θέμις σοι τῆσδε προσφωνημάτων
κλύειν͵ πρὶν ἂν θεοῖσι τοῖσι νερτέροις
ἀφαγνίσηται καὶ τρίτον μόληι φάος.
Ἀλλ΄ εἴσαγ΄ εἴσω τήνδε· καὶ δίκαιος ὢν 1170
τὸ λοιπόν͵ Ἄδμητ΄͵ εὐσέβει περὶ ξένους.
καὶ χαῖρ΄· ἐγὼ δὲ τὸν προκείμενον πόνον
Σθενέλου τυράννωι παιδὶ πορσυνῶ μολών.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Μεῖνον παρ΄ ἡμῖν καὶ ξυνέστιος γενοῦ. 1175

ΗΡΑΚΛΗΣ

Αὖθις τόδ΄ ἔσται͵ νῦν δ΄ ἐπείγεσθαί με δεῖ.

ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἀλλ΄ εὐτυχοίης͵ νόστιμον δ΄ ἔλθοις δρόμον.
Ἀστοῖς δὲ πάσηι τ΄ ἐννέπω τετραρχίαι
χοροὺς ἐπ΄ ἐσθλαῖς συμφοραῖσιν ἱστάναι
βωμούς τε κνισᾶν βουθύτοισι προστροπαῖς.
Νῦν γὰρ μεθηρμόσμεσθα βελτίω βίον 1180
τοῦ πρόσθεν· οὐ γὰρ εὐτυχῶν ἀρνήσομαι.

ΧΟΡΟΣ

Πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων͵
πολλὰ δ΄ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί·
καὶ τὰ δοκηθέντ΄ οὐκ ἐτελέσθη͵
τῶν δ΄ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός. 1185
Τοιόνδ΄ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα.

 

HERCULE.

Garde-la maintenant, et tu pourras dire que le fils de Jupiter est un hôte reconnaissant. (Il lève le voile dont la femme est couverte.) Regarde-la, et vois si elle n'a pas quelque ressemblance avec Alceste. Te voilà heureux ; plus de regrets.

ADMÈTE.

Ô dieux, que dire ? quel prodige inespéré ! Est-ce vraiment Alceste que je vois ? ou quelque dieu m'abuse-t-il par une joie trompeuse ?

HERCULE.

Non. C'est vraiment ton épouse que tu vois.

ADMÈTE.

 Prends garde, ne serait-ce point un fantôme sorti des enfers ?

HERCULE.

Ton hôte n'est pas devenu un magicien (27).

ADMÈTE.

Quoi ! je vois réellement l'épouse que j'ensevelissais tout à l'heure ?

HERCULE.

C'est elle-même ; mais je ne m'étonne pas que tu n'oses croire à ton bonheur.

ADMÈTE.

Puis-je donc lui parler, la toucher, comme mon épouse vivante ?

HERCULE.

Parle-lui ; tu vois tous tes vœux réalisés.

ADMÈTE.

C'est donc toi, épouse chérie ! c'est ton visage, c'est ton corps ! Contre tout espoir, je te possède, moi qui croyais ne plus te revoir !

HERCULE.

Oui, tu la possèdes : puisse la jalousie des dieux t'épargner !

ADMÈTE.

Ô noble fils du grand Jupiter, sois heureux, et que ton père veille sur toi. Toi seul m'as rendu le bonheur. Mais comment l'as-tu ramenée des enfers à la lumière ?

HERCULE.

J'ai livré un combat au tyran des morts.

ADMÈTE.

Où donc as-tu engagé cette lutte avec la Mort ?

HERCULE.

Sur le tombeau même, où je l'ai saisie entre mes bras, au moyen d'une embuscade.

ADMÈTE.

Mais pourquoi Alceste est-elle immobile et sans voix ?

HERCULE.

 Il ne te sera pas permis d'entendre sa voix avant qu'elle ne soit purifiée de sa consécration aux divinités infernales, et que le troisième jour n'ait paru. Mais fais entrer Alceste ; et conserve toujours, Admète, ce religieux respect pour l'hospitalité. Adieu. Pour moi, je vais de
ce pas accomplir le travail qui m'est commandé par le fils de Sthénélus.

ADMÈTE.

Reste parmi nous, et prends place à notre foyer.

HERCULE.

Une autre fois ; mais aujourd'hui je dois me hâter.

ADMÈTE.

Puisses-tu prospérer, et qu'un heureux retour te ramène ! Que les citoyens de Phères, et tous les habitants de la Thessalie (28) célèbrent cet heureux événement par des danses ; que sur les autels la fumée des sacrifices monte avec les prières. Les épreuves passées de ma vie ont fait place au bonheur ; oui, je suis heureux.

LE CHOEUR.

Les événements ordonnés par les dieux prennent bien des formes ; les dieux accomplissent beaucoup de choses contre notre attente, et celles que nous attendions n'arrivent pas. Mais Dieu fraie la voie aux événements imprévus. Telle est l'issue des faits qui viennent de se passer  (29).

FIN D' ALCESTE.


 

(24) C'était toujours hors des villes, et près de leur enceinte, que les Grecs plaçaient les tombeaux. On en voit un grand nombre d'exemples dans les tragédies anciennes. Pollux en fait la remarque.

(25) Ceci ne peut s'appliquer à Périclès, comme on l'avait cru d'abord ; car il eut, non pas un fils unique, mais deux fils, Xanthippe et Paralus, qu'il perdit en même temps. Jacobs conjecture, avec assez de probabilité, ju'il s'agit d'Anaxagore, qui, à la nouvelle de la mort de son fils, répondit :  «  Je savais qu'il était mortel.   » Cicéron, Tuscul., III,

(26) Les Chalybes, peuplade du Pont, dit le Scholiaste.

(27) Ψυχαγωγὸς, évocateur d'âme.

(28) Grec : «  Toutes les tétrarchles.  » Les tétrarchies étaient les quatre gouvernements dans lesquels la Thessalie était autrefois divisée. C'étaient, au rapport de Photius, la Thessaliotide, la Phthiotide, la Pélasgiotide, et Phesticéotide. Voyez aussi Suidas et Harpocration.

(29) Nous avons déjà vu cette conclusion dans la Médée, page, à une légère différence près. Nous la retrouverons encore dans Andromaqne, les Bacchantes,  et Hélène.