RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES DES TEXTES GRECS

 Alcibiade

Diodore de Sicile, livre XIII

l'affaire des Hermès

 


 

[3] Ἤδη δὲ τοῦ στόλου παρεσκευασμένου, τοὺς ἑρμᾶς τοὺς κατὰ τὴν πόλιν παμπληθεῖς ὄντας συνέβη ἐν μιᾷ νυκτὶ περικοπῆναι. ὁ μὲν οὖν δῆμος, οὐχ ὑπὸ τῶν τυχόντων νομίσας γεγενῆσθαι τὴν πρᾶξιν, ἀλλ' ὑπὸ τῶν προεχόντων ταῖς δόξαις ἐπὶ τῇ καταλύσει τῆς δημοκρατίας, ἐμισοπονήρει καὶ τοὺς πράξαντας ἐζήτει μεγάλας δωρεὰς προθεὶς τῷ μηνύσαντι. [4] Προσελθὼν δέ τις τῇ βουλῇ τῶν ἰδιωτῶν ἔφησεν εἰς οἰκίαν μετοίκου τινὰς ἑωρακέναι τῇ νουμηνίᾳ περὶ μέσας νύκτας εἰσιόντας, ἐν οἷς καὶ τὸν ᾿Αλκιβιάδην ἀνακρινόμενος δ' ὑπὸ τῆς βουλῆς, πῶς νυκτὸς οὔσης ἐπεγίνωσκε τὰς ὄψεις ἔφησε πρὸς τὸ τῆς σελήνης φῶς ἑωρακέναι. Οὗτος μὲν οὖν αὑτὸν ἐξελέγξας κατεψευσμένος ἠπιστήθη, τῶν δ' ἄλλων οὐδ' ἴχνος οὐδεὶς τῆς πράξεως εὑρεῖν ἠδυνήθη.

Lorsqu'on fût près de mettre la voiles, toutes les statues de Mercure, qui étaient en grand nombre dans la ville, se trouvèrent mutilées en une nuit. Les citoyens qui ne crurent point que cette insolence eut pour auteurs des gens du bas peuple, en soupçonnèrent au contraire les plus puissants de la ville, dans la pensée qu'ils leur prêtèrent d'avoir voulu ébranler, par la vue de ce désordre, le gouvernement populaire. Là-dessus ils entrèrent dans une grande indignation, ils recherchèrent très soigneusement les coupables et promirent de grandes récompenses à ceux qui les découvriraient. Enfin un particulier se présenta au sénat et dit qu'au temps de la nouvelle lune, il avait vu, environ l'heure de minuit, quelques gens au nombre desquels était Alcibiade, entrer dans une maison où logeait un étranger. Là-dessus on lui demanda comment il avait pu discerner un homme à minuit, il répondit qu'il l'avait vu au clair de la lune. Ainsi ce témoin s'étant coupé par cette circonstance contradictoire à la date qu'il avoir alléguée, fut rejeté et l'on ne put trouver depuis aucun indice de l'auteur du fait.

V. Τούτων δὲ πραττομένων οἱ κατὰ τὴν ἰδίαν ἔχθραν μισοῦντες τὸν ᾿Αλκιβιάδην ἐν ᾿Αθήναις, πρόφασιν ἔχοντες τὴν τῶν ἀγαλμάτων περικοπήν, διέβαλον αὐτὸν ἐν ταῖς δημηγορίαις ὡς συνωμοσίαν κατὰ τοῦ δήμου πεποιημένον. Συνελάβετο δ' αὐτῶν ταῖς διαβολαῖς τὸ πραχθὲν παρὰ τοῖς ᾿Αργείοις · οἱ γὰρ ἰδιόξενοι συνθέμενοι καταλῦσαι τὴν ἐν ῎Αργει δημοκρατίαν πάντες ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἀνῃρέθησαν. [2] Πιστεύσας οὖν ὁ δῆμος ταῖς κατηγορίαις, καὶ δεινῶς ὑπὸ τῶν δημαγωγῶν παροξυνθείς, ἀπέστειλε τὴν Σαλαμινίαν ναῦν εἰς Σικελίαν, κελεύων τὴν ταχίστην ἥκειν ᾿Αλκιβιάδην ἐπὶ τὴν κρίσιν. Παραγενομένης οὖν τῆς νεὼς εἰς τὴν Κατάνην, ᾿Αλκιβιάδης ἀκούσας τῶν πρέσβεων τὰ δόξαντα τῷ δήμῳ, τοὺς συνδιαβεβλημένους ἀναλαβὼν εἰς τὴν ἰδίαν τριήρη μετὰ τῆς Σαλαμινίας ἐξέπλευσεν. [3] Ἐπεὶ δ' εἰς Θουρίους κατέπλευσεν, εἴτε καὶ συνειδὼς αὑτῷ τὴν ἀσέβειαν ὁ ᾿Αλκιβιάδης, εἴτε καὶ φοβηθεὶς τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου, μετὰ τῶν συνδιαβεβλημένων διαδρὰς ἐκποδὼν ἐχωρίσθη. Οἱ δ' ἐν τῇ Σαλαμινίᾳ νηὶ παραγενόμενοι τὸ μὲν πρῶτον ἐζήτουν τοὺς περὶ τὸν ᾿Αλκιβιάδην ὡς δ' οὐχ εὕρισκον ἀποπλεύσαντες εἰς ᾿Αθήνας ἀπήγγειλαν τῷ δήμῳ τὰ πεπραγμένα. [4] Οἱ μὲν οὖν ᾿Αθηναῖοι παραδόντες δικαστηρίῳ τοῦ τε ᾿Αλκιβιάδου καὶ τῶν ἄλλων τῶν συμφυγόντων τὰ ὀνόματα δίκην ἐρήμην κατεδίκασαν θανάτου. ὁ δ' ᾿Αλκιβιάδης ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας διαπλεύσας ἐπὶ Πελοπόννησον ἔφυγεν εἰς Σπάρτην, καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους παρώξυνεν ἐπιθέσθαι τοῖς ᾿Αθηναίοις.

Pendant que ces choses se passaient, les ennemis personnels qu'Alcibiade avait à Athènes, réveillèrent l'affaire des statues mutilées et sur le soupçon qu'on en avait déjà jeté sur lui, ils l'accusèrent dans les assemblées publiques d'avoir voulu ébranler par là le gouvernement démocratique. Ces conjectures téméraires prirent une nouvelle force de l'exemple qu'on venait de voir à Argos, où quelques particuliers qui s'attachaient beaucoup à des étrangers et qui avaient voulu détruire l'autorité populaire, avaient été égorgés par les citoyens. Le peuple d'Athènes échauffé par toutes ces circonstances et bien plus encore par les déclamations de ses harangueurs, envoya un vaisseau de Salamine en Sicile, avec ordre de ramener incessamment Alcibiade, pour venir répondre aux accusations portées contre lui. À l'arrivée de ce vaisseau à Catane, Alcibiade apprenant par les députés l'ordre du peuple s'embarqua avec quelques autres qu'on disait être ses complices, dans un vaisseau qui était à lui, et fit route à côté du vaisseau de Salamine. Dès qu'ils furent au port de Thurium, Alcibiade, soit qu'il se sentit coupable, soit qu'il craignit la prévention de ses juges , s'échappa avec ses coaccusés : de sorte que les députés du vaisseau de Salamine l'ayant beaucoup cherché sans le trouver, revinrent seuls à Athènes et y rendirent compte de ce qui leur était arrivé. Ainsi les Athéniens réduits à faire le procès à des noms, prononcèrent contre tous les accusés une vaine sentence de mort. Cependant Alcibiade passant des côtes d'Italie dans le Péloponnèse, vint se réfugier à Sparte, où il aigrit beaucoup les Lacédémoniens contre Athènes.