Nonnos

NONNOS

LES DIONYSIAQUES ou BACCHUS.

Chant troisième. ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Traduction française : LE COMTE DE MARCELLUS.

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

chant II - chant IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NONNOS

 

DIONYSIAQUES

 

TROISIÈME CHANT.

 

ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ ΤΡΙΤΟΝ.


Cherche dans ce troisième chant le vaisseau errant de Cadmus, le palais d'Électre, et sa table hospitalière.

 

 

 

1 Λῦτο δ´ ἀγών, ὅτε χεῖμα παρήλυθεν· ἄκρα δὲ φαίνων
2 ἀννεφέλῳ τελαμῶνι φαεσφόρα νῶτα μαχαίρης
3 Ὠρίων ἀνέτελλε, καὶ οὐκέτι κυκλάδι λίμνῃ
4 λούετο παχνήεντα δεδυκότος ἴχνια Ταύρου·
5 οὐκέτι δ´ ὀμβροτόκοιο παρὰ κλίμα διψάδος Ἄρκτου
6 ἴχνεσιν ἀβρέκτοισιν ὁδεύετο μάρμαρον ὕδωρ·
7 οὐκέτι Μασσαγέτης μετανάστιον οἶκον ἱμάσσων,
8 δουρατέῳ τροχόεντι διαστείβων ῥόον ὁλκῷ,
9 ὑδρηλὰς ἐχάρασσε πεπηγότος αὔλακας Ἴστρου·
10 ἤδη γὰρ Ζεφύροιο προάγγελος ἔγκυος Ὥρη
11 σχιζομένων καλύκων δροσεροὺς ἐμέθυσσεν ἀήτας,
12 καὶ λιγυρὴ μερόπεσσι συνέστιος εἴαρι κῆρυξ
13 ὄρθριον ὕπνον ἄμερσε λάλος τρύζουσα χελιδὼν
14 ἀρτιφανής, καὶ γυμνὸν ἀπ´ εὐόδμοιο καλύπτρης
15 εἰαριναῖς ἐγέλασσε λελουμένον ἄνθος ἐέρσαις
16 ζωογόνοις. Κιλίκων δὲ παρὰ κροκόεντας ἐναύλους
17 ὑψιλόφου Ταύροιο λιπὼν πρηῶνα κεράστην
18 πρώιος ἤιε Κάδμος, ὅτε ζόφον ἔσχισεν Ἠώς.
19 Καὶ πλόος ὥριος ἦεν· ἐπειγομένοιο δὲ Κάδμου
20 ἐκ χθονὸς ὠχλίζοντο χαλινωτήρια νηῶν·
21 ἱστὸς δ´ ὑψικάρηνος ὑπέρτερος, ἠέρα τύπτων,
22 ὄρθιος ἐστήρικτο, καὶ ἠρέμα πόντον ἱμάσσων
23 ἄσθμασιν ἠῴοις ἐπεβόμβεε κοῦφος ἀήτης,
24 πομπὸν ἔχων κελάδημα, καὶ ἀλλοπρόσαλλα θυέλλαις
25 οἴδματα κυρτώσας διερῆς ἀνέκοψε χορείης
26 σιγαλέης δελφῖνα κυβιστητῆρα γαλήνης.
27 Συμπλεκέες δὲ κάλωες ἐσύρισαν ὀξέι ῥοίζῳ,
28 σπερχομένῳ δ´ ἀνέμῳ πρότονοι μύκον, ἰθυπόρου δὲ
29 λαῖφος ἐκολπώθη βεβιημένον ἔγκυον αὔρης·
30 σχίζετο δ´ ἄστατον οἶδμα παλιμπετές, ἄφρεε δ´ ὕδωρ
31 οἰδαλέον, καὶ νηὸς ἐπειγομένης διὰ πόντου
32 κύματι βομβήεντι περὶ τρόπιν ἤπυεν ἠχώ·
33 πηδαλίου δὲ κόρυμβα διχαζομένης ἁλὸς ὁλκῷ
34 κυρτὰ φαληριόωντα κατέγραφε νῶτα θαλάσσης.
 

Le combat avait cessé à la fin de l'hiver. Orion se levait et commençait à montrer auprès de son baudrier sans nuage la surface de son glaive étincelant. Le Taureau submergé se dégageait de ses frimas et de la mer qui l'entoure. Au penchant de l'Ourse haletante, mère des pluies, les eaux ne promenaient plus de marbre dans leur cours pétrifié. Le Massagète, qui imprime sur les courants les traces de ses chars de bois, ne ramenait plus sa maison à travers les sillons des flots glacés de l'Iister (01). Déjà la saison, prête à enfanter le Zéphyre et son avant-courrière, enivrait les brises humides du parfum de ses calices entr'ouverts ; déjà la plaintive messagère des beaux jours, l'hirondelle, apparaissait ; et revenant habiter auprès des hommes, les réveillait au matin de ses cris babillards. La fleur s'échappait de son enveloppe embaumée, et souriait baignée des rosées fécondes du printemps.

16 Cependant Cadmus, aux premières lueurs de l'aurore, se hâte de quitter le séjour des Ciliciens où naît le safran (02), et les sommets élevés et anguleux du Taurus. C'est la saison de la navigation, et il fait détacher les câbles qui retiennent les vaisseaux à la terre. Le mât à la pointe élevée, qui frappe de sa tête le haut des airs, se dresse et s'affermit ; les souffles du matin soulèvent doucement la mer, et font d'abord entendre le faible murmure qui les précède  ; insensiblement la vague recourbée sous des haleines successives, grossit et interrompt les danses des dauphins qui plongent dans le calme et le silence des ondes. Bientôt le vent siffle dans les cordages entrelacés; les antennes mugissent ; la voile se gonfle et s'arrondit sous l'effort des brises directement favorables. Le flot mobile se déchire et se referme aussitôt: l'eau s'enfle tout écumeuse; le vaisseau se hâte vers l'espace, et fait bourdonner les vagues bruissant autour de sa carène, tandis qu'à son extrémité, la pointe du gouvernail fend leurs sommets recourbés, et trace son sillage sur la surface blanchissante de la mer.

35 Καὶ δεκάτης μετὰ νύσσαν ἀχείμονα κυκλάδος Ἠοῦς
36 Κάδμος ἀκυμάντοισι Διὸς πεφορημένος αὔραις,
37 Τρώιον ὑγρονόμοιο διασχίζων πόρον Ἕλλης,
38 ἅρπαγος ἐξ ἀνέμοιο μεμυκότι σύρετο πορθμῷ
39 εἰς Σάμον ἀντικέλευθον ἐγερσιμόθοιο Καμάνδρου,
40 γείτονα Σιθονίης, ὅθι παρθένος εἰσέτι Κάδμῳ
41 Ἁρμονίη πεφύλακτο· καὶ ὁλκάδα θέσπιδι ῥιπῇ
42 Θρηικίην πόμπευον ἐς ᾐόνα μάντιες αὖραι.
43 Καὶ Σαμίης ὁρόωντες ἀκοιμήτου φλόγα πεύκης
44 ἀγχίγυοι στείλαντο γεγηθότες ἱστία ναῦται·
45 νῆα δὲ πορθμεύσαντες ἀκυμάντου σχεδὸν ὅρμου
46 νήνεμον ἀκροτάτοισιν ὕδωρ ἐχάρασσον ἐρετμοῖς,
47 καὶ λιμένος προσέκελσαν ὑπὸ σκέπας· ἀκλινέων δὲ
48 τρητὸς ὄνυξ πετραῖος ἐδέξατο πείσματα νηῶν,
49 καὶ διερῆς ψαμάθοιο βαθυνομένου διὰ κόλπου
50 ὁλκάδος ἀγκυλόδοντες ἐπεσφήκωντο χαλινοὶ
51 δυομένου Φαέθοντος· ἐπ´ αἰγιαλοῖο δὲ ναῦται
52 ἀστορέας ψαμάθοισιν ἐπετρέψαντο χαμεύνας
53 ἑσπερίην μετὰ δαῖτα· βαρυνομένοισι δὲ φωτῶν
54 ὄμμασιν ἄψοφον ἴχνος ἐπήγαγεν Ὕπνος ἀλήτης.

 

55 λλ´ ὅτε πορφυρέοιο παρὰ πτερὸν αἴθοπος Εὔρου
56 ἄκρα χαρασσομένην ὑπὸ ῥωγάδα Τευκρίδος Ἴδης
57 ὄρθρον ἀποπτύουσα φάνη λιμενοσκόπος Ἠώς,
58 ἀντιπόρου μέλαν οἶδμα καταυγάζουσα θαλάσσης,
59 Ἁρμονίην τότε Κύπρις ἵνα ζεύξειεν ἀκοίτῃ,
60 ἄπλοα σιγαλέης ἐτανύσσατο νῶτα γαλήνης.
61 δη δ´ ἔκλαγεν ὄρνις ἑώιος ἠέρα τέμνων,
62 καὶ στίχες εὐπήληκες ἐρημονόμων Κορυβάντων
63 Κνώσσιον ἐκρούσαντο σακεσπάλον ἅλμα χορείης
64 ἴχνεσι μετρητοῖσιν· ἐρισμαράγου δὲ βοείης
65 τυπτομένης ἑλικηδὸν ἁμιλλητῆρι σιδήρῳ
66 δίκτυπος αὐλὸς ἔμελπε, καὶ ὀρχηστῆρας ἐπείγων
67 σύνθροον ἐσμαράγησε μέλος βητάρμονι παλμῷ.
68 Καὶ δρύες ἐψιθύριζον, ἐμυκήσαντο δὲ πέτραι,
69 καὶ νοερῷ σείοντο τινάγματι θυιάδες ὗλαι,
70 καὶ Δρυάδες κελάδησαν· ἐπεσσεύοντο δὲ πυκναὶ
71 εἰς χορὸν ἀντιπόρῳ σκιρτήματι κυκλάδες ἄρκτοι,
72 βρυχηθμῷ δὲ λέοντες ὁμοζήλων ἀπὸ λαιμῶν
73 μυστιπόλων ἀλαλαγμὸν ἐμιμήσαντο Καβείρων
74 ἔμφρονα λύσσαν ἔχοντα· φιλοσκύλακος δὲ θεαίνης
75 μελπομένης Ἑκάτης θιασώδεες ἔβρεμον αὐλοὶ
76 ἄζυγες, οὓς Κρονίη κερατοξόος εὕρατο τέχνη.


77 Καὶ πατάγῳ κελάδοντι φιλοσμαράγων Κορυβάντων
78 πρώιος ἔγρετο Κάδμος, ὁμοπλανέες δὲ καὶ αὐτοὶ
79 ὀρθρινῆς ἀίοντες ἀσιγήτοιο βοείης
80 Σιδόνιοι πλωτῆρες ἐυκροκάλων ἀπὸ λέκτρων
81 ἀκταίης μεθέηκαν ἁλίκτυπα νῶτα χαμεύνης.
82 Καὶ πόλιν ἰχνεύων ἐπλάζετο Κάδμος ὁδίτης
83 νῆα λιπὼν ἑτάροισιν ἀπόσσυτος· ἐρχομένῳ δὲ
84 ἐς δόμον Ἁρμονίης θαλαμηπόλος ἤντετο Πειθὼ
85 θνητῆς εἶδος ἔχουσα, καὶ ἀχθοφόρου διὰ κόλπου,
86 οἷα γυνὴ ταλαεργὸς ἀφυσσαμένη πόμα πηγῆς,
87 ἀργυρέην εὔκυκλον ἐκούφισε κάλπιν ἀγοστῷ,
88 ἄγγελος ἐσσομένων, ὅτι νυμφίον ἠθάδι θεσμῷ
89 ζωογόνοις πρὸ γάμοιο καθικμαίνουσι λοετροῖς.
90 Καὶ σχεδὸν ἄστεος ἦεν, ὅθι γλαφυροῖς ἐνὶ βόθροις
91 συμπλεκέων ῥυπόωσαν ἐπασσυτέρων στίχα πέπλων
92 ποσσὶ πολυσκάρθμοισιν ἐπιστείβουσι γυναῖκες,
93 ποσσὶν ὁμοζήλοισι. Καὶ ἀκροτάτων ἀπὸ ταρσῶν
94 κυανέῃ νεφέλῃ κεκαλυμμένον ἄχρι καρήνου
95 Κάδμον ἀσημάντοιο δι´ ἄστεος ἤγαγε Πειθὼ
96 ξεινοδόκου βασιλῆος ἐρευνητῆρα μελάθρου,
97 πομπὸς ὁδοῦ Παφίης ὑπὸ νεύμασιν. νθα τις ὄρνις,
98 ἑζομένη γλαυκωπὸν ὑπὸ σκέπας ἁβρὸν ἐλαίης,
99 ὀμφαίη στόμα λάβρον ἀναπτύξασα κορώνη
100 ἠιθέῳ νεμέσιζεν, ἐς Ἁρμονίην ὅτι νύμφην
101 ἤιε φειδομένῳ γαμίῳ ποδὶ νωθρὸς ὁδίτης,
102 καὶ πτερὰ σεισαμένη φιλοκέρτομον ἴαχε φωνήν·

 

35 Après dix aurores qui se levèrent sans orage, Cadmus, porté par les vents favorables de Jupiter, atteignit près de Troie le passage maritime d'Hellé ; là, a fut repoussé et entraîné par un vent violent vers Samos, en face du belliqueux Scamandre; Samos (03), voisine de la Sithonie où Harmonie, vierge encore l'attendait. La tempête prophétique envoyait ainsi son vaisseau sous les auspices de la déesse Rhéa, dans les parages de la Thrace. Les matelots, joyeux d'approcher de la terre et d'apercevoir à côté d'eux la flamme vigilante de la torche de Samos, plient les voiles; ils amènent le vaisseau dans un port sans vague, et effleurent du bout de leurs rames des eaux calmes, et  font aborder aux abris de la rive. Le rocher percé reçoit alors les câbles du vaisseau immobile; et, quand Phaethon disparaît, les ancres à la dent recourbée mordent un sol humide et profond. Après le repas du soir, les navigateurs trouvent un lit naturel sur l'arène du rivage; et le sommeil vient s'appesantir insensiblement sur leurs yeux fatigués.

55 Mais bientôt vers le point où le brûlant Euros rougit, l'aurore, repoussant le crépuscule, après avoir rasé les pics de l'Ida troyen, et illuminé les sombres flots de la mer lointaine, paraît pour éclairer le port Vénus qui veut unir Cadmus à Harmonie, aplanit les vagues sous un calme silencieux et insurmontable. Déjà l'oiseau matinal chante et fend les airs; déjà les troupes de Corybantes, armés de casques, font retentir dans leurs solitudes la danse armée de Gnose sous leurs pas mesurés. La flûte à deux sons répond au bruit belliqueux du fer qui frappe à la ronde alternativement le bouclier; elle presse le rythme et marie aux élans des danseurs ses propres accords. Les chênes murmurent, les rochers mugissent, les forêts se balancent comme animées par un mouvement intelligent. Les Dryades s'agitent; les ours tournent dans leurs sauts rapides comme s'ils avaient la cadence ; les lions imitent à l'envi par leuss rugissements les cris mystiques et réglés dans leur fureurs des prêtres Cabires; enfin, les flûtes sacré qui célèbrent Hécate, l'amie des chiens (04), ces flûte à un seul tuyau que, dans l'âge de Saturne, l'art forma d'une corne polie, résonnent incessamment.

77 A ce tumulte sonore des bruyants Corybantes Cadmus s'éveille le premier ; et, couchés tous ensemble sur le rivage, les matelots de Sidon, entendant les trompes matinales, abandonnent aussi leur lit de sable que la mer baigne de ses vagues; le héros leur confie la garde du navire, et se dirige vers la ville qu'il cherche au hasard. Pitho (05) a voulu présider à son mariage ; elle va à sa rencontre comme il s'avance vers la maison d'Harmonie. Elle a pris les traits mortels d'une femme du service intérieur, et porte comme elle, sur son sein, le fardeau de la belle urne d'argent où elle va puiser le breuvage terrestre ; présage et emblème du bain préalable et régénérateur que l'époux devra subir un jour selon les coutumes du mariage. Il touchait presque à la ville et aux réservoirs limpides où les femmes, repliant en monceaux les voiles qu'elles vont blanchir, les foulent alternativement sous leurs pieds agiles lorsque Pitho, guide que lui envoie Vénus, l'enveloppe tout entier, de l'extrémité des pieds jusqu'à la tête, sous une épaisse nuée, et le conduit invisible au travers de la ville à la recherche du palais hospitalier du roi. C'est alors qu'une corneille, oiseau fatidique, posé sur une jeune branche de l'olivier de Pallas, ouvrit sa bouche bienveillante, et reprocha au héros de ralentir son pas nuptial, et de se rendre nonchalamment auprès d'Harmonie sa future épouse. La corneille, secouant ses ailes, fit entendre ces mordantes paroles :

103 „Νήπιος ἔπλετο Κάδμος, ἢ ἔπλετο νῆις Ἐρώτων·
104 νυμφίον οὐ βραδὺν οἶδεν Ἔρως ταχύς· ἵλαθι, Πειθώ,
105 δηθύνει σέο Κάδμος ἐπειγομένης Ἀφροδίτης.
106 Θερμὸς Ἔρως καλέει σε· τί, νυμφίε, νωθρὸς ὁδεύεις;
107 ἡδύς, ὃς ἱμερόεντος Ἀδώνιδος ἔπλεο γείτων,
108 ἡδὺς ὁ Βυβλιάδεσσιν ὁμώλακα πατρίδα ναίων.
109 λιτον, οὐ ῥόον εἶδες Ἀδώνιδος, οὐ χθόνα Βύβλου
110 ἔδρακες, ἧχι πέλει Χαρίτων δόμος, ἧχι χορεύει
111 Ἀσσυρίη Κυθέρεια καὶ οὐ φυγόδεμνος Ἀθήνη.
112 Τερπομένην δὲ γάμοισι τιθηνήτειραν Ἐρώτων
113 Πειθὼ πομπὸν ἔχεις, οὐκ Ἄρτεμιν· ἴσχεο μόχθων,
114 Ἁρμονίης ἀπόνοιο καὶ Εὐρώπην λίπε ταύρῳ·
115 σπεῦδε, καὶ Ἠλέκτρη σε δεδέξεται, ἧς ἀπὸ χειρῶν
116 νηῒ τεῇ γαμίων ἐμβάλλεο φόρτον ἐρώτων
117 ἐμπορίην φιλότητος ἐπιτρέψας Ἀφροδίτῃ,
118 Κυπριδίην δὲ θύγατρα φυλασσομένην σέο παστῷ
119 ἄλλην δέχνυσο Κύπριν· ἐπαινήσεις δὲ κορώνην,
120 καὶ γαμίην καλέσεις με θεοπρόπον ὄρνιν Ἐρώτων.
121 λιτον· ἀλλά με Κύπρις ἐπέπνεεν· ἐκ Παφίης γὰρ
122 θεσπίζω σέο λέκτρα, καὶ εἰ πέλον ὄρνις Ἀθήνης.“

 

103 « Cadmus n'est qu'un enfant, ou bien un novice en amour. L'amour se hâte et veut qu'on se hâte comme lui. Pardonnez, Pitho, si Cadmus vous retient quand Vénus vous excite. Pourquoi donc, heureux époux, lorsque le brûlant Éros t'appelle, chemines-tu si lentement? Vraiment, tu as bonne grâce à naître dans le voisinage du charmant Adonis! Il te sied bien d'être le compatriote des femmes de Byblos ! Oh ! non ! je me trompe. Tu n'as jamais vu ni le cours de l'Adonis ni le sol de Byblos, Byblos le séjour des Grâces, où la Vénus assyrienne tient sa cour, et non la pudique Minerve. Ce n'est pas Diane, c'est Pitho, l'amie du mariage et la nourrice des Amours, que tu as pour guide. Crois-moi, cesse de voyager ; vis près d'Harmonie, et abandonne Europe à son Taureau. Hâte-toi : Électre va t'accueillir, et ton navire recevra de ses mains un doux fardeau, si tu confies à Vénus le soin de ton amoureux commerce. C'est une fille de Vénus elle-même, c'est une autre Vénus qui est réservée à ta couche. Tu en sauras gré à la corneille, et tu diras qu'une fois elle a su prophétiser l'amour. En cela j'ai tort peut-être, mais Cypris m'inspire; et c'est elle qui me fait prédire tes noces, tout oiseau « de Minerve que je suis. »

123 ς φαμένη σφρήγισσε λάλον στόμα μάρτυρι σιγῇ.
124 λλ´ ὅτε οἱ στείχοντι λεωφόρα κύκλα κελεύθου
125 τηλεφανὴς βασιλῆος ἐφαίνετο πανδόκος αὐλὴ
126 κίοσιν ὑψωθεῖσα, τανυσσαμένη τότε Κάδμῳ
127 δάκτυλον ἀντιτύποιο νοήμονα μάρτυρα φωνῆς
128 σιγαλέῳ κήρυκι δόμον σημήνατο Πειθὼ
129 ποικίλον ἀστράπτοντα· καὶ αἰθέρα δύσατο δαίμων
130 ἀλλοφανὴς πτερόεντι διαΐσσουσα πεδίλῳ.

 

131 Καὶ δόμον ἐσκοπίαζεν ἀλήμονι Κάδμος ὀπωπῇ,
132 Ἡφαίστου σοφὸν ἔργον, ὃν Ἠλέκτρῃ ποτὲ νύμφῃ
133 ἐργοπόνος Λήμνοιο Μυριναίῃ κάμε τέχνῃ,
134 δαίδαλα πολλὰ φέροντα. Νεοσταθέος δὲ μελάθρου
135 χάλκεος οὐδὸς ἔην εὐήλατος· ἀμφίθυροι δὲ
136 σταθμοὶ ἐμηκύνοντο πολυγλυφέων πυλεώνων,
137 καὶ λόφος ὀμφαλόεντι διεσφαίρωτο καρήνῳ
138 μεσσοφανὴς ὀρόφοιο· λιθοστρώτοιο δὲ τοίχου
139 νῶτα κατεστήρικτο πεπηγότα λευκάδι γύψῳ
140 ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῖο. Πέλας δέ τις ὄρχατος αὐλῆς
141 ἀμφιλαφὴς δροσόεντι φυτῶν ἐβαρύνετο καρπῷ
142 τετράγυος πρὸ δόμοιο· καὶ ἄρσενα φύλλα πελάσσας
143 θηλυτέρῳ φοίνικι πόθον πιστώσατο φοῖνιξ·
144 ὄγχνη τ´ ἀγλαόκαρπος ὁμήλικι σύμφυτος ὄγχνῃ
145 ὄρθριον ἐψιθύριζεν, ἑλισσομένη δὲ κορύμβοις
146 γείτονα πιαλέης ἐπεμάστιε θάμνον ἐλαίης·
147 εἰαρινοῖς δ´ ἀνέμοισιν ἀναινομένῃ παρὰ δάφνῃ
148 σείετο μύρσινα φύλλα, καὶ εὐπετάλου κυπαρίσσου
149 ὄρθιον ἐρρίπιζε κόμην εὔοδμος ἀήτης·
150 συκῆς θ´ ἡδυτόκοιο καὶ ἰκμαλέης ἀπὸ ῥοιῆς
151 καρπὸς ἐρευθιόων ἐπεθήλεεν οἴνοπι καρπῷ
152 ἀγχιφύτῳ, καὶ μῆλον ἐπήνθεε γείτονι μήλῳ·
153 πολλὰ δὲ Φοιβείοισι σοφοῖς ποικίλλετο φύλλοις
154 γράμματα δενδρήεντα φιλοκλαύτων ὑακίνθων·
155 καὶ Ζεφύρου πνείοντος ἀεξιφύτου διὰ κήπου
156 ἄστατον ὄμμα τίταινε πόθων ἀκόρητος Ἀπόλλων,
157 καὶ φυτὸν ἡβητῆρος ἰδὼν δεδονημένον αὔραις
158 δίσκου μνῆστιν ἔχων ἐλελίζετο, μή ποτε κούρῳ
159 ζηλήμων φθονέσειε καὶ ἐν πετάλοισιν ἀήτης,
160 εἰ ἐτεόν ποτε κεῖνον ἐπισπαίροντα κονίῃ
161 ὄμμασιν ἀκλαύτοισιν ἰδὼν δάκρυσεν Ἀπόλλων,
162 καὶ τύπος ἀνθεμόεις μορφώσατο δάκρυα Φοίβου
163 αἴλινον αὐτοκέλευστον ἐπιγράψας ὑακίνθῳ.

 

123 Après ces mots, elle clôt son bec babillard, sous le cachet du silence (06). Cadmus cependant suivait les rues populeuses de la ville, quand le palais du roi lui apparut au loin, ouvert à tous, et soutenu par de hautes colonnes. Pitho alors tend son doigt indicateur qui supplée à la voix; elle lui montre, sans parler, la maison étincelante de tant de merveilles diverses ; puis la Divinité reprend sa forme, déploie ses ailes, et remonte dans les airs.

131 Le héros parcourait du regard ce palais, oeuvre habile du laborieux Vulcain, que le dieu de Lemnos avait jadis construit pour la nymphe Électre, et embelli de tout l'éclat de l'art de Myrine (07). Le large seuil de la demeure entièrement neuve est d'airain. Les deux battants des grandes portes s'ouvrent sur de longs vestibules richement sculptés, et un dôme arrondi dresse au milieu et au dessus du toit sa tête centrale. De ce seuil jusqu'au fond de l'édifice, les parois des murs sont revêtues de cailloux de diverses couleurs enchâssés dans le gypse le plus blanc. Près des portiques, devant et sur les côtés du palais, le jardin se charge, sur une espace de quatre arpents, de fruits humides de rosée. Le palmier mâle y étend son feuillage et y confie son amour au palmier femelle (08). Le poirier aux nobles fruits, croissant à côté des poiriers de son âge, y murmure sous le vent du matin; près de lui, les haleines embaumées courbent les rameaux de l'onctueuse olive et entrelacent au laurier, dont la pudeur se refuse aux souffles du printemps, les feuilles du myrte, ainsi quo l'ondoyante endure du cyprès à la belle tige. Le fruit violet et succulent du figuier se mêle à la grenade savoureuse et pourprée; l'orange s'épanouit sur l'orange qui la touche; les hyacinthes aimés et pleurés de Phébus varient les couleurs de leurs lettres végétales et de leurs calices expressifs. Quand Zéphire soufflait sur ce fertile jardin, Apollon dirigeait son regard immobile et insatiable de désirs vers son favori ; puis, dès que la moindre haleine faisait pencher la tige, il se souvenait du disque, et se désolait de voir son rival effleurer l'enfant même dans ses feuilles. La fleur dans sa forme imite les larmes du dieu, s'il est vrai qu'Apollon ait pleuré de ses yeux qui ne connaissent pas les larmes, et qu'en le voyant palpiter encore sur la poussière il ait gravé sur l'hyacinthe le cri du deuil qu'y inscrivit la nature.

164 ρχατος ἔπλετο τοῖος ἐύσκιος· ἄγχι δὲ πηγὴ
165 δίστομος· ἔνθεν ἔην ναέταις ποτόν, ἔνθεν ἀλωεὺς
166 ἐξ ἀμάρης ὀχέτευε πολυσχιδὲς ἀγκύλον ὕδωρ
167 ἐς φυτὸν ἄλλο μετ´ ἄλλο· ῥόος δέ τις ὡς ἀπὸ Φοίβου
168 ἁβρὰ μελιζομένης ἐπεβόμβεε πυθμένι δάφνης.
169 Καὶ πολὺς εὐποίητος ἐρεισάμενος πόδα πέτρῳ
170 χρύσεος ἵστατο κοῦρος, ἐναντία δαιτυμονήων
171 λαμπάδος ἑσπερίης τανύων ἐπιδόρπιον αἴγλην·
172 πολλαὶ δ´ ἰσοτύπων μελέων τεχνήμονι σιγῇ
173 χάσμασι ποιητοῖσι σεσηρότος ἀνθερεῶνος
174 ψευδαλέων σκυλάκων στίχες ἔμφρονες ἄγχι θυράων
175 ἕστασαν ἔνθα καὶ ἔνθα, καὶ ἀργυρέῳ κυνὶ γείτων
176 χρύσεος οἰδαίνοντι κύων συνυλάκτεε λαιμῷ
177 σαίνων ἠθάδα φῶτα· παραστείχοντι δὲ Κάδμῳ
178 μιμηλῆς ἀπέπεμπε βοῆς ξεινοσσόον ἠχὼ
179 ποιητῆς τ´ ἐλέλιζε φιλοστόργου τύπον οὐρῆς.


180 φρα μὲν εἰσέτι Κάδμος ἐυστρέπτοιο προσώπου
181 ὄμματα δινεύων διεμέτρεε κῆπον ἀνάκτων
182 καὶ γλυφίδας καὶ κάλλος ὅλον γραπτοῖο μελάθρου,
183 λαϊνέων ὁρόων ἀμαρύγματα φαιδρὰ μετάλλων,
184 τόφρα δὲ καλλείψας ἀγορὴν καὶ νείκεα λαῶν,
185 φαιδρὸς ἀερσιλόφοιο περὶ ῥάχιν ἥμενος ἵππου,
186 Ἠμαθίων Θρήισσαν ἔχων Σάμον, Ἄρεος ἕδρην,
187 μητέρος Ἠλέκτρης βασιληίδος εἰς δόμον ἔστη,
188 ὃς τότε μοῦνος ἄνασσε κασιγνήτοιο νομεύων
189 ἡνία κοιρανίης, ὅτι πάτριον οὖδας ἐάσσας
190 Δάρδανος ἀντικέλευθον ἐνάσσατο πέζαν ἀρούρης,
191 Δαρδανίην εὔπυργον ἐπώνυμον ἄστυ χαράξας,
192 Ἰδαίην ἀροτῆρι διαγράψας κόνιν ὁλκῷ,
193 καὶ ῥόον Ἑπταπόροιο πιὼν καὶ χεύματα Ῥήσου
194 γνωτῷ κλῆρον ἔλειπεν ἔχειν καὶ σκῆπτρα Καβείρων,
195 Δάρδανος, Ἠμαθίωνος ἀδελφεός, ὃν Διὸς εὐναὶ
196 ἤροσαν, ὃν κομέεσκε Δίκη τροφός, εὖτε λαβοῦσαι
197 σκῆπτρα Διὸς καὶ πέπλα Χρόνου καὶ ῥάβδον Ὀλύμπου
198 εἰς δόμον Ἠλέκτρης βασιληίδος ἔδραμον Ὧραι
199 κοιρανίης ἀλύτοιο προμάντιες Αὐσονιήων·
200 καὶ βρέφος ἐθρέψαντο, καὶ ἀτρέπτῳ Διὸς ὀμφῇ
201 κοῦρος ἀνασταχύων παλιναυξέος ἄνθεμον ἥβης
202 Ἠλέκτρης λίπεν οἶκον, ὅτε τριτάτου χύσις ὄμβρου 

164 Tels étaient ce jardin et ses ombrages. Tout auprès coule une source à deux tuyaux, l'un qui désaltère les habitants, l'autre d'où le jardinier conduit par un lit détourné les eaux abondantes d'une plante à l'autre, et dont le flot murmure aussi tendrement que si Apollon l'eût versé lui-même sur les pieds de Daphné. De nombreux et élégants adolescents en or, les pieds posés sur un socle, supportent, dressés en face des convives, les flambeaux destinés aux festins du soir (09). Des chiens imités et symétriquement pareils, rangés en silence des deux côtés de la porte, ouvrent artistement, et comme s'ils étaient animés, leurs gosiers factices; puis, à l'approche d'un ami, le chien d'or, pour l'accueillir. gonfle son gosier et aboie en même temps que le chien d'argent son voisin; c'est ainsi que sur le passage de Cadmus, il fit entendre une voix hospitalière, et remua sa queue artificielle et caressante (10).

180 Tandis que le héros considérait et mesurait de tous ses regards l'élégant frontispice, le jardin royal, les bas-reliefs, tant de superbes sculptures, de pierres rayonnantes et de métaux éblouissants, Hémathion (11) paraît assis sur un coursier à la crinière hérissée; il quittait la place publique où il venait de juger les différends du peuple. Il était roi de Samos de Thrace, séjour de Mars, du droit de la reine Électre sa mère, dont il habitait le palais; et il régnait seul, en place de son frère Dardanus, depuis le jour où celui-ci, abandonnant sa patrie, était allé régner aussi sur les plaines du continent opposé. Là, traçant avec la charrue un sillon sur la poussière de l'Ida, il avait donné son nom aux tours élevées de la cité Dardanienne; il avait ainsi quitté pour les rives de l'Heptaporos (12) et pour les courants du Rhésos l'héritage de sa mère, et laissé le royaume des Cabires  à son frère Hémathion. C'est ce même Dardanus que fit naître Jupiter, que nourrit et éleva la déesse Dicé (13), le jour où les Heures se hâtèrent de porter la couronne du Dieu, son manteau héréditaire et le sceptre de l'Olympe dans la maison royale d'Électre, présageant ainsi d'avance l'empire impérissable des Romains. Elles élevèrent l'enfant, et, dès que sa tige eut produit l'épi fleuri de la jeunesse, par un oracle irrévocable de Jupiter, il quitta le palais de sa mère. C'était l'époque où pour la troisième fois les pluies diluviennes, élevant leurs torrents comme des tours, inondèrent les fondements du monde.

204 Πρώτου γὰρ κελάδοντος ἐπειρήθη νιφετοῖο
205 Ὤγυγος ἠλιβάτοιο δι´ ὕδατος αἰθέρα τέμνων,
206 χθὼν ὅτε κεύθετο πᾶσα κατάρρυτος, ἄκρα δὲ πέτρης
207 Θεσσαλίδος κεκάλυπτο, καὶ ὑψόθι Πυθιὰς ἄκρη
208 ἀγχινεφὴς νιφόεντι ῥόῳ κυμαίνετο πέτρη.

 

209 Δεύτερος ὄμβρος ἔην, ὅτε κυκλάδος ἄντυγα γαίης
210 χεύματι λυσσήεντι κατέκρυφε δύσνιφον ὕδωρ,
211 Δευκαλίων ὅτε μοῦνος ὁμόστολος ἥλικι Πύρρῃ
212 ὀλλυμένων μερόπων ἐνὶ λάρνακι κοιλάδι τέμνων
213 χεῦμα παλινδίνητον ἀτεκμάρτου νιφετοῖο
214 ἠέρος ὑδατόεντος ἕλιξ πορθμεύετο ναύτης.

 

215 Καὶ τρίτατος Διὸς ὄμβρος ὅτε χθονὸς ἔκλυσεν ἕδρην
216 καὶ σκοπέλους ἔκρυψεν, Ἀθωιάδος δὲ καὶ αὐτῆς
217 ἄβροχα Σιθονίης ἐκαλύπτετο νῶτα κολώνης,
218 ὑψιπόρου τότε χεῦμα διασχίζων νιφετοῖο
219 Δάρδανος ἀρχαίης ἐπεβήσατο γείτονος Ἴδης.

 

220 Τοῦ τότε Σιθονίης χιονώδεος ἀρχὸς ἀρούρης
221 σύγγονος Ἠμαθίων ἀγορὴν βαρύδουπον ἐάσσας
222 θάμβεεν ἀνέρος εἶδος, ἐπεί νύ οἱ ἔμφυτος ἥβη
223 ἠνορέην καὶ κάλλος ἐμίγνυε σύζυγι μορφῇ,
224 θάμβεε τηλίκον εἶδος· ἀριφραδέων γὰρ ἀνάκτων
225 αὐτόματοι κήρυκες ἀναυδέες εἰσὶν ὀπωπαί.
226 Καί μιν ἑλὼν ξείνισσε, σὺν Ἠλέκτρῃ δὲ τεκούσῃ
227 αἰόλα πιαλέης ἐπεκόσμεε δεῖπνα τραπέζης,
228 ξεῖνον ὑποσσαίνων φιλίῳ καὶ ἀμεμφέι μύθῳ,
229 πολλὰ τιθείς. δὲ κυφὸν ἐπ´ οὔδεος αὐχένα κάμψας
230 ἀμφιπόλων ἀπάνευθεν ἀθελγέας εἷλκεν ὀπωπάς,
231 καὶ μόλις εἰλαπίναζε· φιλοξείνοιο δὲ νύμφης
232 ἑζομένης ἀντωπὸς ὑποκλέπτοντι προσώπῳ
233 αἰδομένην ἐτίταινε σαόφρονα χεῖρα τραπέζῃ.

 

234 Τοῖσι δὲ δαινυμένοισιν ἐπήτριμος ἄλλος ἐπ´ ἄλλῳ
235 ἔμπνοος ἐσμαράγησε δόναξ Κορυβαντίδος Ἴδης·
236 ἐκ δὲ πολυτρήτοιο πόρου σκιρτήματι χειρῶν
237 σύνθροον ἐκρούσαντο μέλος μυκήτορος αὐλοῦ
238 δάκτυλοι ὀρχηστῆρες ἐπιθλίβοντες ἀοιδήν·
239 καὶ τροχαλοῖς κροτέοντα τινάγμασι σύνθροον ἠχὼ
240 κύμβαλα βομβήεντα συνέκτυπε δίζυγι χαλκῷ
241 συμφερτοῖς δονάκεσσιν· ὑπὸ πλήκτρῳ δὲ καὶ αὐτὴ
242 ὄρθιος ἑπτατόνοιο λύρης ἐλελίζετο χορδή.
243 λλ´ ὅτε δὴ μετὰ δαῖτα κορέσσατο Βίστονος αὐλοῦ,
244 εἰρομένῃ πελάσας φιλοπευθέι θῶκον ἀνάσσῃ
245 Κάδμος, ἁλιπλάγκτοιο μεληδόνος οἶστρον ἐάσσας,
246 φαιδρὸν ἑὸν γένος εἶπε, καὶ ἀενάων στίχα μύθων
247 οἰγομένου κρουνηδὸν ἀνήρυγεν ἀνθερεῶνος·
 

204 La première épreuve fut le déluge où Ogygès fendit les airs, domaine du Soleil, de ses eaux bruyantes, et recouvrit la terre en entier. La montagne de Thessalie en fut cachée jusqu'à la cime; et les neiges du pic de la Scythie furent assaillies par des flots neigeux.

209 Il y eut un second déluge lorsque les ondes envahissantes submergeant le globe dans leur cours furieux, Deucalion, avec sa compagne et sa contemporaine Pyrrha échappèrent seuls dans le creux d'une arche à la mort universelle ; et quand, roulant sur des vagues bouleversées par une inondation inexplicable, ils naviguèrent et tournèrent dans les eaux comme dans les airs.

215 Enfin, une troisième fois la pluie de Jupiter engloutissant d'abord les bases du sol, puis surmontant les promontoires, couvrit les arides penchants des montagnes de Sithonie, et l'Athos lui-même ; c'est alors que Dardanus fendit les courants du déluge, et aborda sur les cimes voisines de l'antique Ida.

220 Cependant son frère, le chef de la Thrace neigeuse, Hémathion, qui vient de quitter les bruyants débats de la place publique, admire le port du héros chez qui une robuste jeunesse marie le double éclat de la noblesse et de la beauté. Il le contemple, car les yeux des rois expérimentés sont par nature de silencieux explorateurs ; il le prend par la main, et lui offre, avec le consentement d'Électre, l'hospitalité. Puis, flattant l'étranger d'une parole satisfaite et affectueuse, il orne sa table des mets nombreux et variés d'un splendide festin. Mais Cadmus baisse la tête vers la terre et cherche à cacher aux serviteurs du roi ses yeux inquiets ; il mange à peine; ses regards s'arrêtent à la dérobée sur la nymphe hospitalière assise en face de lui; et il ne tend vers la table qu'une main sobre et timide.

234 Pendant le repas, les flûtes animées des Corybantes de l'Ida se succèdent rapidement l'une à l'autre, et résonnent au loin. Leurs doigts, qui dansent sur les trous multipliés de leurs chalumeaux, pressent l'air, et luttent d'agilité avec les accords de la flûte mélodieuse ; le double airain des cymbales tournoyantes et frappées en cadence mêle à ce concert réuni ses vibrations sonores, pendant que les sept cordes tendues de la lyre retentissent aussi sous l'archet.

Enfin, après le festin, Cadmus, rassasié des sons de la flûte de Bistonie (14), approche son siège de la reine qui l'interroge avec bienveillance ; puis, négligeant l'histoire de son errante et triste navigation, il raconte son illustre origine ; et les récits des fables antiques coulent à longs flots de sa bouche.

248 „Νύμφα φίλη, τί με τόσσον ἀνείρεαι αἷμα γενέθλης;
249 ὠκυμόρων μερόπων γενεὴν φύλλοισιν ἐίσκω·
250 φύλλα τὰ μὲν κατέχευαν ἐπὶ χθονὶ θυιάδες αὖραι
251 ὥρης ἱσταμένης φθινοπωρίδος, ἄλλα δὲ καρπῷ
252 εἰαρινῷ κομέουσι τεθηλότα δενδράδες ὗλαι·
253 ὣς βροτέη γενεὴ μινυώριος ἡ μὲν ὀλέθρῳ
254 δάμναται ἱππεύσασα βίου δρόμον, ἡ δ´ ἐπιθάλλει,
255 ἄλλῃ ὅπως εἴξειεν· ἐπεὶ παλινάγρετος ἕρπων
256 εἰς νέον ἐκ πολιοῖο ῥέει μορφούμενος αἰών.
257 λλ´ ἐρέω περίπυστον ἐμὴν εὔπαιδα γενέθλην·


258 ἔστι πόλις, κλυτὸν Ἄργος, ἐδέθλιον ἵππιον Ἥρης,
259 νήσου Τανταλίδαο μεσόμφαλος· ἔνθα δὲ κούρην
260 θηλυτόκοις ἔσπειρε γοναῖς εὐπάρθενος ἀνὴρ
261 Ἴναχος, Ἰναχίης ὀνομάκλυτος ἀστὸς ἀρούρης,
262 νηοπόλος, καὶ φρικτὰ πολισσούχοιο θεαίνης
263 ὄργια βυσσοδόμευε θεηγόρα μύστιδι τέχνῃ
264 πρεσβυγενής· καὶ Ζῆνα, θεῶν πρόμον, ὄρχαμον ἄστρων,
265 γαμβρὸν ἔχειν ἀπέειπε, σέβας πεφυλαγμένος Ἥρης,
266 ταυροφυὴς ὅτε πόρτις ἀμειβομένοιο προσώπου
267 εἰς ἀγέλην ἄγραυλον ἐλαύνετο σύννομος Ἰώ,
268 καὶ δαμάλης ἄγρυπνον ἐθήκατο βουκόλον Ἥρη
269 ποικίλον, ἀπλανέεσσι κεκασμένον Ἄργον ὀπωπαῖς,
270 Ζηνὸς ὀπιπευτῆρα βοοκραίρων ὑμεναίων,
271 Ζηνὸς ἀθηήτοιο, καὶ ἐς νομὸν ἤιε κούρη
272 ὀφθαλμοὺς τρομέουσα πολυγλήνοιο νομῆος·
273 γυιοβόρῳ δὲ μύωπι χαρασσομένη δέμας Ἰὼ
274 Ἰονίης ἁλὸς οἶδμα κατέγραφε φοιτάδι χηλῇ·
275 ἦλθε καὶ εἰς Αἴγυπτον, ἐμὸν ῥόον, —ὃν πολιῆται
276 Νεῖλον ἐφημίξαντο φερώνυμον, οὕνεκα γαίῃ
277 εἰς ἔτος ἐξ ἔτεος πεφορημένος ὑγρὸς ἀκοίτης
278 χεύματι πηλώεντι νέην περιβάλλεται ἰλύν, —
279 ἤλυθεν εἰς Αἴγυπτον, ὅπῃ βοέην μετὰ μορφὴν
280 δαιμονίης ἴνδαλμα μεταλλάξασα κεραίης
281 ἔσκε θεὰ φερέκαρπος· ἀναπτομένοιο δὲ καρποῦ
282 Αἰγυπτίης Δήμητρος, ἐμῆς κεραελκέος Ἰοῦς,
283 εὐόδμοις ὁμόφοιτος ἑλίσσεται ἀτμὸς ἀήταις.
284 νθ´ Ἔπαφον Διὶ τίκτεν, ἀκηρασίων ὅτι κόλπων
285 Ἰναχίης δαμάλης ἐπαφήσατο θεῖος ἀκοίτης
286 χερσὶν ἐρωμανέεσσι· θεηγενέος δὲ τοκῆος
287 ἐξ Ἐπάφου Λιβύη· Λιβύης δ´ ἐπὶ παστὸν ὁδεύων
288 Μέμφιδος ἄχρις ἵκανε Ποσειδάων μετανάστης,
289 παρθένον ἰχνεύων Ἐπαφηίδα· καὶ τότε κούρη
290 δεξαμένη ναετῆρα βυθοῦ χερσαῖον ὁδίτην
291 Ζῆνα Λίβυν τέκε Βῆλον, ἐμῆς ἀροτῆρα γενέθλης.
292 Καὶ Διὸς Ἀσβύσταο νέην ἀντίρροπον ὀμφὴν
293 Χαονίῃ βοόωσι πελειάδι διψάδες ἄμμοι
294 μαντιπόλοι· πέμπτῳ δὲ πατὴρ ἰσόμετρον ἀριθμῷ
295 Βῆλος ἐπασσυτέρην γενεὴν σπερμήνατο παίδων,
296 Φινέα καὶ Φοίνικα λιπόπτολιν, οἷς ἅμα θάλλων
297 ἀστὸς ἀμοιβαίων πολίων περίφοιτος Ἀγήνωρ
298 ἀσταθέος βιότοιο, πατὴρ ἐμός, εἶχε πορείην
299 ἐς Θήβην μετὰ Μέμφιν, ἐς Ἀσσυρίην μετὰ Θήβην,
300 καὶ σοφὸς Αἰγυπτίης ναέτης Αἴγυπτος ἀρούρης
301 αἰνοτόκος πολύτεκνος, ὃς ἀρσενόπαιδι γενέθλῃ
302 ἤροσε τοσσατίων μινυώρια πώεα παίδων,
303 καὶ Δαναὸς λιπόπατρις, ὃς ὥπλισεν ἄρσενι φύτλῃ
304 θῆλυ γένος τανύων γάμιον ξίφος, ὁππότε παστοὶ
305 αἵματι φοινίσσοντο δαϊζομένων ὑμεναίων
306 καὶ κρυφίοις ξιφέεσσι σιδηροφόρων ἐπὶ λέκτρων
307 ἄρσενα γυμνὸν ἄρηα κατεύνασε θῆλυς ἐνυώ·
308 οὐ μὲν Ὑπερμνήστρῃ κακονύμφιον εὔαδεν ἔργον,
309 ἀλλὰ παρωσαμένη δυσπένθερα θεσμὰ τοκῆος
310 ἠερίῃ πατρῷον ἐπέτρεπε μῦθον ἀέλλῃ
311 καὶ καθαρὴν ἐφύλαξεν ἀναίμονα χεῖρα σιδήρου·
312 ἔπλετο δ´ ἀμφοτέρων ὅσιος γάμος. ρτιθαλῆ δὲ
313 γνωτὴν ἡμετέρην θρασὺς ἥρπασε ταῦρος ἀλήτης,
314 εἰ ἐτεὸν πέλε ταῦρος· ἐγὼ δ´ οὐκ οἶδα πιθέσθαι,
315 εἰ βόες ἱμείρουσι γυναικείων ὑμεναίων.
316 Καί με κασιγνήτοισιν ὁμήλυδα πέμψεν Ἀγήνωρ
317 σύγγονον ἰχνεύοντα καὶ ἄγριον ἅρπαγα νύμφης,
318 ταῦρον ἀκυμάντοιο νόθον πλωτῆρα θαλάσσης,
319 οὗ χάριν ἀστήρικτος ἀλώμενος ἐνθάδε βαίνω.“
 

248 « Ô nymphe vénérée, pourquoi vous informer de mon sang? je compare les générations des hommes aux feuilles (15): les vents impétueux en jonchent la  terre quand vient l'automne, jusqu'à ce que la saison du printemps renouvelle la parure des arbres des forêts. Il en est ainsi de la courte durée des humains : ceux-ci meurent au plus beau de leur carrière ; les uns fleurissent à peine, qu'il leur faut céder la place à d'autres (16), et les siècles glissent incessamment et s'écoulent de la vieillesse à la jeunesse qu'ils viennent de créer. Mais voici quelle est ma race illustrée par tant de nobles noms.

258 « Il est une ville célèbre, Argos, renommée par ses coursiers, le séjour de Junon, le centre de la péninsule de Pélops; c'est là qu'Inachus, illustre citoyen de la terre qui porte son nom, parmi les filles dont il a été père, a vu naître la belle Io (17) ; le pieux Inachus qui, le premier, combina dans ses profondes méditations les redoutables mystères de Minerve, la déesse protectrice des villes, et qui, par respect et pour Junon, refusa d'avoir pour gendre Jupiter le
chef des dieux, le roi des astres. Là, changée de forme et devenue génisse, Io partageait dans les champs les pâturages des troupeaux ; Junon lui donna pour pasteur le vigilant Argus armé d'yeux infaillibles : il avait à surveiller l'union clandestine de Jupiter, mais d'un Jupiter invisible ; et la jeune fille n'allait plus à la prairie qu'en tremblant sous les regards multipliés de son gardien. Tout à coup, piquée par un taon dévorant, elle fend de ses ongles furieux les flots de la mer Ionienne, et va aborder en Égypte sur les bords de mon fleuve natal. Les habitants de son rivage ont donné à ce fleuve le nom si célèbre de Nil parce que, chaque année, il sort de son lit humide pour recouvrir la terre, son épouse, d'un nouveau limon (18). La nymphe arriva donc en Égypte, où elle échangea sa forme de génisse contre un autre emblème de sa corne divine; elle fut la déesse de l'abondance : aussitôt le grain se propage ; et le parfum de ce fruit de Cérès l'égyptienne, jadis ma génisse Io, vole avec les vents qu'il parfume. C'est là qu'elle donna à Jupiter Épaphos, parce que l'époux immortel avait touché de ses mains amoureuses la chaste génisse d'lnachus (19) ; et d'Épaphos naquit Libye. Bientôt Neptune pénétra jusqu'à Memphis à la recherche de cette fille d'Épaphos; elle reçut pour époux l'habitant des mers devenu voyageur du continent, et elle donna le jour à Bélus, le Jupiter libyen, auteur de ma race. Les sables arides d'Ammon firent alors succéder aux colombes fatidiques de la Chaonie les nouveaux oracles de Jupiter Asbyste. Bélus, mon aïeul, plus heureux dans sa descendance, fit naître cinq fils. Phinée (20) et Phénix (21) ; puis le célèbre Agénor, mon père, qui dans sa vie inconstante habita alternativement Thèbes après Memphis, et l'Assyrie après Thèbes ; le sage Égyptos (22) qui demeura sur la terre égyptienne, malheureux dans sa lignée puisque la nombreuse génération de ses enfants mâles devait avoir un si court destin ; enfin, Danaos (23), l'exilé, lequel arma sa postérité féminine contre la tribu des hommes, en lui offrant un glaive, don nuptial.  On vit alors dans les asiles de l'hyménée briller des poignards mystérieux, la couche conjugale rougir de sang, et des femmes armées livrer au dernier sommeil des guerriers sans armes. Mais Hypermnestre (24), détestant les forfaits de ses soeurs, repoussa les décrets d'un beau-père si funeste à ses gendres, livra au vent les ordres paternels, et conserva ses mains pures de ces sanglantes impiétés : un saint mariage l'unit à son époux. Enfin, tout récemment un taureau vagabond et téméraire a enlevé notre jeune soeur, si c'est réellement un taureau. Pour moi, j'ai peine à croire que les boeufs recherchent l'hymen d'une femme. Agénor m'a envoyé, ainsi que mes frères, à la poursuite de notre soeur, comme de ce taureau sauvage, ravisseur d'une nymphe, navigateur étrange d'une mer toujours calme ; et c'est ce qui m'a fait, dans mes courses incertaines, aborder à ce rivage. »

320 Τοῖα μὲν εὐσύριγγος ἔσω μυθεῖτο μελάθρου
321 Κάδμος ἐυγλώσσοιο χέων ἔπος ἀνθερεῶνος,
322 πατρῴης ἐνέπων τεκνοσσόον οἶστρον ἀπειλῆς
323 καὶ Τυρίων ῥοθίων ψευδήμονα ταῦρον ὁδίτην,
324 Σιδονίης ἀκίχητον ἀπευθέος ἅρπαγα νύμφης.

 

325 Ἠλέκτρη δ´ ἀίουσα παρήγορον ἴαχε φωνήν·

 

326 „Ξεῖνε, κασιγνήτην καὶ πατρίδα καὶ γενετῆρα
327 Ληθαίῃ στροφάλιγγι καὶ ἀμνήστῳ πόρε σιγῇ·
328 οὕτω γὰρ μερόπων φέρεται βίος ἄλλον ἀπ´ ἄλλου
329 μόχθον ἔχων, ὅτι πάντες, ὅσους βροτέη τέκε γαστήρ,
330 Μοιριδίου κλωστῆρος ἐδουλώθησαν ἀνάγκῃ.
331 Μάρτυς ἐγώ, βασίλεια καὶ εἰ πέλον, εἴ ποτε κείνων
332 Πληιάδων γενόμην καὶ ἐγὼ μία, τῶν ποτε μήτηρ
333 θηλυτέρας ὠδῖνας ἑῷ μαιώσατο κόλπῳ,
334 ἑπτάκις Εἰλείθυιαν ἑῇ καλέσασα λοχείῃ
335 κέντρον ἐλαφρίζουσαν ἀμοιβαίου τοκετοῖο,
336 μάρτυς ἐγώ· πατέρων γὰρ ἀπόπροθι δώματα ναίω,
337 οὐ Στερόπην, οὐ Μαῖαν ὁμόστολον, οὐδὲ Κελαινὼ
338 σύγγονον ἐγγὺς ἔχουσα συνέστιον· οὐδ´ ἐνὶ κόλπῳ
339 γνωτῆς Τηϋγέτης Λακεδαίμονα δίζυγι παλμῷ
340 παιδοκόμῳ πήχυνα γεγηθότι κοῦρον ἀγοστῷ·
341 οὐ σχεδὸν Ἀλκυόνης ὁρόω δόμον, οὐδὲ καὶ αὐτῆς
342 φθεγγομένης Μερόπης φρενοτερπέα μῦθον ἀκούω.
343 Πρὸς δ´ ἔτι καὶ τόδε μᾶλλον ὀδύρομαι· ἀρτιθαλὴς γὰρ
344 υἱὸς ἐμὸς λιπόπατρις, ὅτε χνόον ἔσχεν ἰούλων,
345 Δάρδανος Ἰδαίης μετανάσσατο κόλπον ἀρούρης,
346 καὶ Φρυγίῳ Σιμόεντι θαλύσια δῶκε κομάων
347 Θυμβραίου ποταμοῖο πιὼν ἀλλότριον ὕδωρ·
348 καὶ Λιβύης παρὰ τέρμα πατὴρ ἐμὸς εἰσέτι κάμνει
349 ὤμοις θλιβομένοισι γέρων κυρτούμενος Ἄτλας,
350 αἰθέρος ἑπτάζωνον ἀερτάζων κενεῶνα.
351 μπης τόσσα παθοῦσα παρήγορον ἐλπίδα βόσκω
352 Ζηνὸς ὑποσχεσίῃσιν, ὅτι γνωτῇσι σὺν ἄλλαις
353 ἐκ χθονὸς Ἀτλάντειον ἐλεύσομαι εἰς πόλον ἄστρων,
354 οὐρανὸν οἶκον ἔχουσα, καὶ ἔσσομαι ἕβδομος ἀστήρ.


355 Καὶ σὺ τεὰς πρήυνε μεληδόνας· ἀπροϊδὴς δὲ
356 εἰς σὲ βιοπλάγκτοιο τύχης στροφάλιγγα κυλίνδων
357 φρικτὸς ἀκινήτοιο μίτος σφρηγίσσατο Μοίρης·
358 τλῆθι φέρειν λιπόπατρις ἀκαμπέα θεσμὸν ἀνάγκης,
359 ἐσσομένων προκέλευθον ὑπέρτερον ἐλπίδα βόσκων,
360 εἰ γένος ἐρρίζωσε τεὸν πρωτόσπορος Ἰώ,
361 εἰ λάχες ἐκ Λιβύης Ποσιδήιον αἷμα γενέθλης·
362 μίμνε παρ´ ὀθνείοις, ἅτε Δάρδανος, οἰκία ναίων,
363 ναιετάων ξένον ἄστυ, πατὴρ τεὸς ὥς περ Ἀγήνωρ,
364 ὡς Δαναὸς γενετῆρος ἀδελφεός· ὅττι καὶ αὐτὸς
365 ἄλλος ἀνὴρ φερέοικος ἔχων γένος ἔνθεον Ἰοῦς,
366 αἰθέριον βλάστημα, Διιπετὲς οὔνομα Βύζας,
367 αὐτογόνου Νείλοιο πιὼν ἑπτάστομον ὕδωρ
368 γείτονα γαῖαν ἔνειμεν, ὅπῃ παρὰ Βόσπορον ἀκτὴν
369 Ἰναχίῃ δαμάλῃ πεπερημένον ἕλκεται ὕδωρ,
370 πᾶσι περικτιόνεσσι τιθεὶς φάος, ὁππότε κείνου
371 ἀκλινέος δόχμωσε μεμηνότος αὐχένα ταύρου.“
 

C'est ainsi que Cadmus versait de sa bouche éloquente une parole harmonieuse qui résonnait sous les voûtes du palais, en racontant les menaces furieuses d'Agénor inquiet pour sa fille, le passage à travers la mer Tyrienne du taureau ravisseur, et la nymphe de Phénicie perdue.

Électre à son tour lui adressa ces consolations.

« O mon hôte, abandonnez aux tourbillons du Léthé votre soeur, votre patrie, votre père ; et couvrez-les d'un éternel silence. Telle est la vie des hommes ! une peine y succède à une autre peine (25) ; tout ce qui naît d'une mortelle subit la loi fatale du fuseau des Parques ; j'en suis la preuve, moi qui suis reine en ce moment, et qui ai jadis été l'une de ces Pléiades (26) dont la même mère, invoquant sept fois le secours d'Ilithye, n'a vu sortir que sept filles de son sein douloureux; oui, j'en suis la preuve, moi qui demeure si loin de la maison paternelle, moi qui ne vis jamais auprès de moi aucune de mes soeurs, ni Stéropé (27), ni  Maia (28), ni Céléno (29); moi qui n'ai jamais pu faire sourire dans mes deux bras et presser sur mon coeur Lacédémon, le fils de ma soeur Taygète (30); enfin, moi à qui il est refusé d'entrevoir la maison d'Alcyoné (31), ou même d'entendre la voix et la douce conversation de Méropé (32). Ah! ce que je regrette plus encore, c'est Dardanus mon fils, abandonnant sa patrie, lorsque le premier duvet fleurissait sur son menton, pour passer dans les plaines de l'Ida, pour sacrifier les prémices de sa chevelure au Simoïs phrygien, et boire les eaux étrangères du fleuve de Thymbrée (33). De son côté, mon père Atlas dans sa vieillesse, et sous la ceinture des sept zones, courbe encore au fond de la Libye ses épaules meurtries sous le fardeau du ciel ; et cependant, après tant de maux, je nourris toujours l'espérance consolatrice de voir s'accomplir pour mes soeurs et pour moi les promesses de Jupiter; d'échanger le séjour de la terre contre le séjour de la sphère atlantique, et de briller encore, septième étoile, au sein des astres.

355 « Calmez donc aussi vos chagrins. Si dans le cours de votre vie errante, dans les orages de la fortune, la Parque invincible vous a réservé jusqu'ici un fil malheureux, supportez courageusement, dans votre exil, les lois d'une indomptable nécessité; et que l'espoir et le pressentiment de l'avenir dominent vos craintes. Puisque Io est la source primitive de votre race, puisque Libye vous a transmis le sang de Neptune, établissez-vous, comme Dardanus, sur un sol étranger; habitez comme votre père Agénor, une ville hospitalière ; imitez aussi Danaos, le frère de votre père. Eh quoi ! un autre descendant de la divine Io, un autre rejeton célèbre, Byzas, a transporté également au loin sa maison et le nom qu'il tient de Jupiter; n'a-t-il pas, après avoir bu les ondes des sept bouches du Nil, le fleuve né de lui-même, établi sa demeure dans une contrée voisine, là où près de la pointe du Bosphore, roulent les flots traversés par la génisse d'Inachus ? C'est là qu'il courba l'encolure inflexible d'un taureau furieux, et tous les peuples d'alentour reçurent de lui la lumière (34). »

372 Εἶπεν Ἀγηνορίδαο κατευνάζουσα μερίμνας.
373 Ζεὺς δὲ πατὴρ προέηκε τανύπτερον υἱέα Μαίης
374 εἰς δόμον Ἠλέκτρης ταχὺν ἄγγελον, ὄφρα κε Κάδμῳ
375 Ἁρμονίην ὀπάσειεν ἐς ἁρμονίην ὑμεναίων,
376 παρθένον οὐρανόθεν μετανάστιον, ἣν Ἀφροδίτης
377 λαθριδίῃ φιλότητι γαμοκλόπος ἤροσεν Ἄρης·
378 καὶ βρέφος αἰδομένη κρυφίης αὐτάγγελον εὐνῆς
379 μήτηρ οὐκ ἀτίταλλεν, ἀπ´ αἰθερίοιο δὲ κόλπου
380 πήχεϊ κεκλιμένην ἐπιμάζιον ἤγαγε κούρην
381 εἰς δόμον Ἠλέκτρης μαιήιον, ἧς τόκον Ὧραι
382 ὑγρὸν ἐμαιώσαντο λεχωίδες, ἧς ἔτι πυκνοὶ
383 ἀργεννὴν σφριγόωντες ἀνέβλυον ἰκμάδα μαζοί·
384 δεξαμένη δὲ θύγατρα νόθην ἰσόζυγι θεσμῷ
385 σύγχρονον Ἠμαθίωνος ἑνὶ ξυνώσατο μαζῷ
386 κούρην ἀρτιλόχευτον, ὁμοστόργῳ δὲ μενοινῇ
387 διχθαδίην θρεπτῆρι γονὴν κούφιζεν ἀγοστῷ.


388 ς δέ τις ἀγροτέρη διδυμητόκος ἔνδοθι λόχμης
389 λαχνήεσσα λέαινα γαλαξαίῃσιν ἐέρσαις
390 σκύμνοις ἀμφοτέροις διδυμάονας ἥρμοσε μαζοὺς
391 καὶ διδύμοις τεκέεσσι μεριζομένην πόρε θηλήν,
392 καὶ χρόα λιχμάζουσα καὶ ἄτριχον εἰσέτι δειρὴν
393 ἰσοτύποις κομιδῇσιν ἀνέτρεφεν ἥλικα φύτλην·
394 ὣς τότε παιδοκόμῳ φιλίῃ μαιώσατο θηλῇ ...
395 ρτιγόνων μεθέπουσα συνωρίδα δίζυγα τέκνων·
396 πολλάκι νήπιον υἷα συνέμπορον ἥλικι κούρῃ
397 πίονος ἔνθα καὶ ἔνθα μετάτροπον ἰκμάδι μαζοῦ
398 πεπταμένῳ πήχυνε φιλήτορι χειρὸς ἀγοστῷ·
399 γούνασι δ´ ἄρσενα παῖδα συνίδρυσε θήλεϊ κούρῃ,
400 μηρὸν ἐφαπλώσασα κεχηνότα γείτονι μηρῷ,
401 κόλπον ἀνευρύνουσα βαθυνομένοιο χιτῶνος·
402 καὶ τεκέων κλάζουσα μέλος θελκτήριον ὕπνου
403 ἀμφοτέρους εὕδοντας ἐκοίμισε μαιάδι τέχνῃ,
404 πῆχυν ὑποστορέσασα συνήορον αὐχένι παίδων,
405 καί σφισι λέκτρον ἔθηκεν ἑὸν γόνυ, διχθαδίῳ δὲ
406 φάρεος ἄκρον ἕλισσε διαιθύσσουσα προσώπῳ,
407 τέκνα καταψύχουσα, καὶ ἔσβεσε καύματος ὁρμὴν
408 ἀντίτυπον φύσημα χέων ποιητὸς ἀήτης.


409 φρα μὲν ἕζετο Κάδμος ἐχέφρονος ἐγγὺς ἀνάσσης,
410 τόφρα λαθὼν πυλαωρὸν ἑῷ ληίστορι ταρσῷ
411 ἀπροϊδὴς ἀκίχητος ἐς οἰκίον ἤιεν Ἑρμῆς
412 εἴκελος ἠιθέῳ· ῥοδέῳ δέ οἱ ἀμφὶ προσώπῳ
413 ἀσκεπέος κεχάλαστο παρήορος ὁλκὸς ἐθείρης
414 ἀμφιλαφής, στέψας δὲ νεότριχος ἄκρα παρειῆς
415 λεπτὸς ἀεξομένων ἐρυθαίνετο κύκλος ἰούλων
416 ἀρτιφυὴς ἑκάτερθε περίδρομος· οἷα δὲ κῆρυξ
417 ἠθάδα ῥάβδον ἄειρεν· ἀθηήτῳ δὲ προσώπῳ
418 ἐκ κεφαλῆς νεφέεσσι κεκασμένος εἰς πόδας ἄκρους
419 πιαλέης ἐκίχησε πεπαυμένα δεῖπνα τραπέζης·
420 οὐδέ μιν Ἠμαθίων σχεδὸν ἔδρακεν, οὐδὲ καὶ αὐτὴ
421 Ἁρμονίη καὶ Κάδμος ὁμέστιος, οὐ χορὸς ἀνδρῶν
422 δούλιος· Ἠλέκτρῃ δὲ θεουδέι φαίνετο μούνῃ
423 Ἑρμῆς ποικιλόμυθος· ἑλὼν δέ μιν εἰς μυχὸν οἴκου
424 ἀπροϊδὴς ὀάριζε καὶ ἀνδρομέῃ φάτο φωνῇ·
 

372 Ainsi disait la reine pour calmer les soucis du file d'Agénor. Cependant le père des dieux envoie le fils de Maia, messager aux ailes rapides, dans le palais d'Électre ; il veut y ménager l'union de Cadmos et d'Harmonie, vierge exilée du ciel, que Vénus avait eue en secret des amours furtifs de Mars, et qu'elle n'avait pas osé élever auprès d'elle dans la crainte d'en révéler le mystère. Sa mère l'avait portée aussitôt à travers les airs sur son sein et couchée dans ses bras vers le palais nourricier d'Électre, d'Électre dont les Heures de l'enfantement venaient d'amener la maternité, et dont les mamelles regorgeaient de la blanche rosée du lait le plus abondant. La reine recueillit l'enfant illégitime, associa la fille qui venait de naître à son fils Hémathion du même âge; et leur donnant le même sein, les porta l'un et l'autre sur ses bras complaisants avec une même sollicitude.

388 Comme, au fond d'un bois sauvage, une lionne velue tend ses deux mamelles à ses deux jumeaux, partage son lait entre eux, lèche leur peau qu'aucun poil ne recouvre encore, et fait croître d'un soin égal son égale progéniture ; ainsi Électre, unissant dans son affection ce couple de nouveau-nés, leur prodiguait un aliment tout pareil. Tantôt, plaçant son fils d'un côté, et de l'autre la faible enfant, sous la rosée bienfaisante de ses mamelles, elle les entourait tous les deux de ses bras et de ses caresses ; tantôt, écartant un de ses genoux loin de l'autre, et élargissant et creusant les replis de sa robe, elle y étendait ensemble son fils et la jeune fille; puis elle chantait la chanson qui invite les enfants au sommeil, et les endormait avec tout l'art des nourrices ; alors, elle glissait, pour les appuyer, son coude sous leur tête, et leur faisait un lit de ses genoux; enfin, agitant, sur les deux fronts qu'elle voulait rafraîchir, les bouts de son manteau, elle combattait ainsi l'ardeur du jour par l'haleine imitatrice d'un zéphyre improvisé.

409 Pendant que Cadmus était encore assis auprès de la prudente reine, Mercure, trompant le gardien des portes par une marche dérobée, avait pénétré dans le palais, sans être ni vu ni entendu, sous la forme d'un jeune homme. Autour de son visage coloré, ses cheveux découverts tombent en boucles épaisses. L'extrémité de ses joues se couronne d'un duvet tout nouveau, et un léger demi-cercle de. poils récents dore les deux côtés de ses lèvres. Il porte la baguette accoutumée comme un héraut d'armes; et une nue, le couvrant de la tête aux pieds, le rend invisible; il arriva quand finissait le somptueux festin, et ne fut aperçu ni d'Hémathion ni de son convive Cadmus, ni de la foule des serviteurs, pas même d'Harmonie. Il se montra adroitement aux yeux seuls de la divine Électre, et la conduisant dans le fond du palais, il lui fit entendre tout à coup une voix humaine et ces paroles :

“425 „Μητροκασιγνήτη, Διὸς εὐνέτι, χαῖρε, γυναικῶν
426 πασάων μετόπισθε μακαρτάτη, ὅττι Κρονίων
427 κοιρανίην κόσμοιο τεοῖς τεκέεσσι φυλάσσει,
428 καὶ χθονὸς ἄστεα πάντα κυβερνήσει σέο φύτλη,
429 ἕδνα τεῆς φιλότητος, ἐμῇ δ´ ἅμα μητέρι Μαίῃ
430 ἄστρασιν ἑπταπόροισι συναστράψειας Ὀλύμπῳ
431 σύνδρομος Ἠελίοιο, συναντέλλουσα Σελήνῃ.
432 Εἰμὶ τεῆς, φιλότεκνε, γονῆς ἐμφύλιος Ἑρμῆς,
433 ἄγγελος ἀθανάτων τανυσίπτερος, οὐρανόθεν δὲ
434 ξείνιος ὑψιμέδων με τεὸς προέηκεν ἀκοίτης
435 ἀμφὶ τεοῦ ξείνοιο θεουδέος· ἀλλὰ καὶ αὐτὴ
436 πείθεο σῷ Κρονίωνι, καὶ Ἁρμονίην σέο κούρην
437 πέμπε μολεῖν ἀνάεδνον ὁμόστολον ἥλικι Κάδμῳ,
438 καὶ Διὶ καὶ μακάρεσσι χαρίζεο· τειρομένους γὰρ
439 ἀθανάτους ὁ ξεῖνος ὅλους ἐσάωσεν ἀείδων·
440 οὗτος ἀνὴρ μογέοντι τεῷ χραίσμησεν ἀκοίτῃ,
441 οὗτος ἀνὴρ ἐπέτασσεν ἐλεύθερον ἦμαρ Ὀλύμπῳ.
442 Μή σε τεὴ θέλξειε γόω φιλομήτορι κούρη·
443 ἀλλά μιν εἰς ὑμέναιον ἀλεξικάκῳ πόρε Κάδμῳ
444 πειθομένη Κρονίωνι καὶ Ἄρεϊ καὶ Κυθερείῃ“

« O soeur de ma mère, épouse de Jupiter, salut à vous, la plus heureuse jusqu'ici de toutes les femmes (35), puisque le fils de Saturne réserve à votre race l'empire du monde, et doit lui soumettre toutes les villes de l'univers, pour gage de son amour. Un jour, avec ma mère Maïa, vous resplendirez dans le ciel parmi les sept étoiles compagnes du Soleil, et vous vous lèverez en face de la Lune (36). Tendre mère, je suis votre neveu, Mercure, le messager ailé des dieux. C'est votre époux le maître de l'Olympe, Jupiter hospitalier qui m'envoie vers vous, en raison de votre hôte divin. Croyez vous-même à votre Jupiter.  Laissez votre fille Harmonie accompagner Cadmus, qui est de son âge, bien que cette union soit dépourvue de présents; vous plairez ainsi au fils de Saturne et à tous les dieux immortels ; car votre hôte, par ses chants, les a tous sauvés au milieu de leurs épreuves. C'est lui qui a servi d'auxiliaire à votre époux dans ses combats. C'est lui qui a fait luire pour l'Olympe le jour de la liberté. Ne vous laissez pas toucher des pleurs ou des regrets de votre fille ; donnez-la pour épouse à Cadmus, le vainqueur du mal  (37), et obéissez à la fois à Jupiter, à Mars et à Cythérée. »

113

NOTES DU TROISIÈME CHANT.

(01Les Massagètes. -- Les Massagètes et Tomyris leur reine, dont Hérodote nous fait de si merveilleux récits, et qu'il place au Levant de l'Araxe, ne peuvent  pas être ces mêmes Massagètes, dont le climat est si rigoureux. Ceux-ci, chez Nonnos, se trouvent du côté des Scythes, et rappellent les beaux vers de Virgile :

[3,360] concrescunt subitae currenti in flumine crustae,
undaque iam tergo ferratos sustinet orbis,
puppibus illa prius, patulis nunc hospita plaustris;  (Géorgiques)

Des croûtes de glace subites se forment sur le cours des fleuves, et bientôt l'onde supporte des roues cerclées de fer; hier elle accueillait des poupes, elle accueille maintenant de larges chariots.

(02) Le safran (crocus). — Est originaire de la Cilicie ou du moins, c'est en Cilicie que se trouve le safran de Coryce, le meilleur des safrans,
Cf. Horace, Sat., II, 4, 68. Les habitants du pays, excellents horticulteurs, protégeaient par des lames de verre ces plantations de safran.

(03) Samothrace. — Il y a entre le Scamandre et la Samos de Cadmus, qui était aussi la Samos d'Homère, toute l'épaisseur de la Chersonèse de Thrace. La torche toujours allumée sur les hauteurs de Samos serait une heureuse idée, même quand ce ne serait pas un emprunt au culte cabirique ; elle pourrait désigner aussi un petit volcan, frère du Mosychlos, la retraite lemnienne de Vulcain. Ici ce phare éternel signale de nombreux écueils et bien peu d'abris. Samothrace est Ille la moins abordable de l'Archipel, au dire de Pline : importuosissima omnium. (Liv. IV, c. 23.)

(04) Hécate. Je croyais Hécate l'amie des chiens, puisqu'elle n'est autre que Diane, la grande chasseresse; mais voilà que l'épithète κυνοσφαγὴς de Lycophron (v, 77), accompagnée des autorités de Lucien et de Plutarque, m'apprend qu'on lui sacrifiait des chiens parce que leurs aboiements mettent en fuite les spectres protégés par la déesse des enchantements : « Ces mauvais fantômes de la nocturne Hécate, » comme dit saint Grégaire de Nazianze, Καὶ νυχίης Ἑκάτης κακὰ φάσματα; Nonnοs l'appelle ici φιλοσκύλακος, et ne craint pas de se placer en opposition même avec Théocrite, Τὰν καὶ σκύλακες τρομέοντι. (ldyll. II, v. 12.) Il faudrait donc peut-être lire φαγοσκύλακος, et faire d'Hécate la plus terrible ennemie de la gent canine. Mais moi, qui aime les chiens par reconnaissance pour leur fidélité et leurs talents; moi, qui me complais dans la leçon primitive fondée sur ce dicton de Plutarque-Amyot (Is. et Os. § 71) :

Diane qui chasse la nuit,
Le chien est son plaisant déduit ;

moi, enfin, qui lis dans Orphée l'attribut σκυλακῖτις, commun à Diane et à Hécate (hymne 35 et prière, v. 48 ), je ne changerai rien à mon texte jusqu'à plus ample informé.

(05) Pitho. — Pitho, déesse de la Persuasion, fait ici l'office de Pallas dans l'Odyssée. « O Phoebus ! »  s'écrie Pindare, « l'adroite persuasion est la clef mystérieuse des plus chastes amours. »  (Pyth. IX, v. 68.) Tout ce début n'est qu'une pâle copie de l'épisode de Nausicaa, divin chef-d'oeuvre de la Muse antique; on retrouve à chaque pas les coutumes signalées par Homère, et même parfois ses expressions. Les lavoirs primitifs, l'urne d'autrefois qui est la cruche de nos jours, le zèle des femmes foulant le linge sous leurs pieds pour le blanchir; méthode encore en usage sur quelques points déserts de la Grèce continentale où le savon de Marseille tarde à pénétrer. Il n'y a en plus que cette image moderne, si souvent reproduite dans nos paysages grecs ou italiens, de la jeune fille qui porte si élégamment sous son bras sa cruche vide, en allant à la fontaine, pour la rapporter pleine sur sa tête, quand elle en revient. — On aura peut-être, à l'occasion de Pitho, remarqué cette coutume antique, le bain de l'époux, qui doit précéder le mariage. Elle avait passé, si elle n'en venait, dans les prescriptions du Talmud, qui l'étend aux épouses. Et tout récemment, le gouvernement de Meeklembourg-Schwérin a ordonné que les fiancées juives fussent contraintes à prendre, la veille de leurs noces, le bain exigé par les rites de leur religion. (Débats du 5 décembre 1854.)

(06) La corneille. — Notre corneille babillarde ne serait-elle pas le type primitif de ce perroquet du Tasse, qui, dans les jardins d'Armide, nous adresse en si beaux vers les préceptes d'une morale si relâchée?

E lingua snoda in guisa Iarga, e parte
La voce si, ch' assembra il sermon nostro.
(Gerus., ch. X VI, st. 13.)

Au reste, après toute sa rigueur envers les descriptions techniques des météores, Cunaus s'adoucit tout à coup aux exhortations amoureuses de la corneille.

« Ces vers sont si doux et si beaux, »  dit-il, « qu'à eux seuls ils rachèteraient bien des fautes. Notre poète, quand il parle de l'amour, se surpasse lui-même; et, s'il n'eût pas traité d'autre sujet, personne ne lui eût été supérieur. »  

Le goût de Cunaus pour la harangue de l'oiseau va si loin qu'il trouve les plus agréables du monde, suavissimae, les pensées de cette cargaison d'amours conjugaux, et de l'amoureux commerce, où je ne puis voir qu'une phrase digne des Précieuses ridicules, nées douze cents ans plus tard. D'un autre côté, le terme grec κορώνη, très distinct de κορωνίς, ne signifie pas toujours corneille; c'est quelquefois un oiseau de mer, ou le choucas. Rien ne m'empêcherait d'y voir la pie, qui appartient aussi par son bec et ses allures à la famille des corbeaux, et qui était consacrée à Bacchus au titre d'oiseau querelleur et bavard, défauts que donne l'ivresse.

(07Myrine. — Les Cyclopes, orfèvres primitifs, habitaient Lemnos. Myrine y donna son nom à la ville principale, fondée par le roi Thoas, son mari ; et c'est de là que Nonnos appelle l'orfèvrerie l'art myrinéen. Je n'en dirai pas davantage sur ce sujet, pour ne pas encourir l'anathème que prononce un ancien poète anonyme dans cette épigramme de l'Anthologie latine :

Inter Amazonidas quae insula celsa Tritonis
Hespera progenuit, qui me nescire Myrinam
Dixerit, ignarum sese fateatur oportet
Eximiae laudis.

(08) Le palmier. — Un jour que, de grand matin, je consultais le secrétaire perpétuel de l'Académie française sur mes tentatives de traduction, et que je recueillais de sa bouche spirituelle des conseils que son habile plume n'a pas légués encore à la postérité ; à ce passage des palmiers, mon bienveillant auditeur m'arrêta : « C'est une gracieuse image, »  me dit-il, « que votre poète avait tout près de lui sur les rives du Nil, mais que peut-être il a empruntée aux bords du Tibre. Nutani ad mutua palmae foedera, dit Claudien; et cet hémistiche est bien digne du brillant épithalame d'Honorius et de Marie. — Sans doute, » ajoutait M. Villemain, « il faut choisir dans ces poésies latines qui ont suivi les chefs-d'oeuvre du siècle d'Auguste; mais le labeur des recherches porte presque toujours son fruit. Je ne m'étonne pas que vous ayez voulu suivre jusque sur le sol adoptif de l'Égypte un filon égaré de ces mines grecques, si abondantes à toutes les époques. Quant à moi, je vous exhorte à ne pas perdre courage devant les difficultés ou même l'aridité de la tâche ; exhumez hardiment Nonnos de la tombe où on l'oublie; et ne croyez pas votre peine perdue, n'en dût-il rester que quelques fragments, ou même quelques vers du plus bel idiome du monde. »

(09) Les candélabres. — « Caranus au banquet de ses noces,» dit Athénée, « comme le jour finissait et qu'on buvait encore, fit lever le rideau derrière lequel parurent tout à coup, dressés par des ressorts, des Amours, des Dianes, des Égipans, des Mercures et beaucoup d'autres statues de même sorte, portant en guise de torches du des lampes d'argent. »  (Athénée, liv. IV, ch. 2.). Dans les temps héroïques, et Casaubon dit à son tour, dans les siècles grossiers encore, où les lampes n'étaient pas connues, « des statues de jeunes hommes, placées dans les angles des salles à manger, soutenaient des flambeaux pour éclairer les repas. »

Si non aures sunt juvenum simulacra per aedes.
(Lucret.. l. II, v. 24).

Si du luxe trompeur la magique élégance
N'a point, pour soutenir tes superbes flambeaux.
En statue, avec art, transformé les métaux.
(De Pougeville.)

En vérité, je ne puis croire, pour plaire à Casaubon, que la lampe huileuse, si imparfaite malgré tant d'améliorations récentes, qui m'éclaire pendant que j'écris ces lignes, soit un raffinement de notre époque, préférable aux nobles statues des candélabres primitifs.

(10) Imitation de l'épisode de Nausicaa. — La nuée qui cache Cadmus, le seuil d'airain du palais, toute cette architecture antique rajeunie par quelques inventions plus récentes; les chiens d'argent et d'or, les jardins d'Alcinoüs copiés dans leur magnificence et leur étendue, en arbres fruitiers nommés de nouveau, un à un, et dans le même ordre, le zéphyre d'Homère, à qui, chez Nonnos, Apollon et Hyacinthe font cortège enfin les deux fontaines, et çà et là certains hémistiches empruntés intégralement à l'Odyssée: voilà ce qui constitue une véritable compilation; et, après tout, elle me semble fort préférable aux Allégories de Tzetzès, récemment exhumées de la bibliothèque du Vatican. L'hexamètre de Nonnos conserve toujours au sujet le ton épique et une certaine élégance, que le vers politique, si rapproché de la prose, ne respecte jamais. Le style de Tzetzès porte en lui, même dans son histoire, je ne sais quoi de vulgaire; et, quand il s'applique aux récits héroïques, il les rapetisse, et se place, pour ainsi dire, à égale distance du modèle et de la parodie; sorte de milieu entre Homère et Marivaux, dont l'Iliade travestie pétille au moins, dans son cynisme, de bouffonnerie et d'esprit.

(11) Hémathion.— Voici ce que dit sur Électre et Hémathion un commentateur anonyme, qui a fait jadis en grec, avec beaucoup de savoir, pour Apolionius de Rhodes ce que j'essaye en ce moment en français pour Nonnos :

« C'est à Samothrace que demeurait Électre, la fille d'Atlas; les habitants la nommaient Stratége; Hellanique l'appelle Électryone. Elle eut de Jupiter trois enfants : Dardanus, qui alla bâtir Troie, et que les indigènes nomment Polyarque; puis Éétion, qu'ils appellent Jasion, qui fut frappé de la foudre pour avoir outragé Cérès ; et enfin Harmonie, que Cadmus épousa. »  (Schol. sur le v. 916 du 1er livre des Argon.)

Je ferai seulement observer que mon prédécesseur a méconnu le rôle de Jasion, époux de Cérès. La déesse l'aima autant qu'elle en était aimée; et, dans la religion des Cabires ou même des Hellènes, cet hymen était une allégorie de l'union du travail ou de l'agriculture avec la santé. Jasion, de ἰᾶσθαι, guérir.

(12) L'Heptaporos, le fleuve aux sept gués, en a sans doute bien davantage aujourd'hui, puisqu'il se cache, comme son frère Rhésos, sous quelqu'un de ces petits ruisseaux sans nom échappés de l'Ida, que j'ai enjambés, sans me douter de leur gloire homérique, en me rendant du tombeau d'Achille aux Dardanelles.

(13) Dicé. - Dicé, la justice, divinité auxiliaire de Thémis, ou Thémis elle-même, vierge allégorique. « Que Dicé éclate, »  s'écrie Euripide, « qu'elle s'avance avec son glaive ! Divinité vengeresse, qu'elle perce de part en part l'impie, l'ennemi des lois, l'injuste fils d'Échion, né de la terre. »
(Eurip., Bacch., v. 992.)

(14) La Bistonie ou la Thrace. — La Thrace ou la Sithonie s'appelait Bistonie aussi. (Voir Hérodote, liv. VII, c. 110.)

(15) Les hommes et les feuilles. — Ici la paraphrase saute de l'Odyssée à l'Iliade (liv. VI, v. 145). Mais, de tous les imitateurs de la sublime comparaison d'Homère, nul, sans en excepter Aristophane, Pindare et Euripide, ne s'est élevé si haut que Fénelon dans cet admirable passage de Télémaque :

« Les générations des hommes s'écoulent comme les ondes d'un fleuve rapide ; rien ne peut arrêter le temps qui entraîne après lui tout ce qui paraît le plus immobile. Toi-même, ô mon fils, mon cher fils, toi-même qui jouis maintenant d'une jeunesse si vive et si féconde en plaisirs, souviens-toi que ce bel âge n'est qu'une fleur, etc., etc. »

Il n'est pas défendu de penser aussi que Nonnos, le poétique commentateur de l'Évangile, n'a pas eu uniquement en vue le discours de Glaucus si merveilleusement mélancolique, mais qu'il avait sans doute lu le livre de Job, où se trouve l'image qu'il a reproduite : Iste moritur robustus et sanus, felix et dives; alios vero moritur in amaritudine animae, absque ullis opibus, et tamen simul in pulvere dormient.

(16) La rapidité de la vie. - Enfin cette touchante similitude d'Homère, qui de nos jours devait avoir tant d'échos, faisait aussi les délices de l'antiquité, puisque Manéthon interrompt, pour la rappeler, sa contemplation des astres. « Le plus sage des humains, Homère, a dit de sa bouche sacrée, de ses lèvres d'ambroisie et de son imagination de nectar, quand il parle des générations des hommes que le temps multiplie et emporte comme les feuilles que le vent jette à terre, etc. »

Χείλεσιν ἀμβροσίοις, καὶ νεκταρέῃ διανοίῃ.
(Manéthon, Apotelesm., l. V, v. 12.)

(17) Io. — L'histoire d'Io est la base des raisonnements (raggionamenti) de Fiammetta, aimée de Boccace, dont il fit l'héroïne d'un de ses romans, tout comme une autre Napolitaine devait présider, cinq cents ans plus tard, à une confidence de Lamartine : Graziella, soeur jumelle de la charmante Nisida, que le comte de Forbin venait de créer pour le bonheur de Charles Barrimore. Toutes trois étaient filles de ces beaux rivages que baigne une mer si azurée entre Ischia et le Vésuve : l'une, Fiammetta, fille du roi Robert; les autres, Nisida et Graziella, nées de quelques pécheurs obscurs des îles du golfe enchanté. Mais si Graziella, qui ne savait pas lire, eut un grand poète pour transcrire ses douces pensées, Fiammetta inspira de son côté l'amour des lettres au créateur de la prose italienne, passé maître en mythologie et en science de la généalogie des dieux. Voici ce qu'elle dit au septième livre de ses tendres complaintes en peu de lignes, qui renferment toute la fable d'Io : La fignola d' lnaco, transmutata in vacca, guardata da Argo, ad instanza di Giunone... morto Argo, con grave corpo leggerissimamente trasportata in Egitto, e quivi in propria forma tornata, e maritata ad Osiri, felicissirna reina si vidde. (Boccace, Fiamm., liv. VII.)

(18) Étymologie du Nil. — Ces étymologies du Nil et d'Epaphus ressemblent à des calembours, et pourraient être des traditions égyptiennes que le poète de Panopolis aurait recueillies sur place. Le mot Nil viendrait ainsi d'ἰλύς qui signifie rase, limon.

(19) Épaphus — de iἐπαφή, l'action de toucher. On retrouve ce jeu de mots sur le Nil dans les Éthiopiques d'Héliodore, et presque sous les mêmes termes. ( Liv. 9.) Et Servius, annotant l'hémistiche des Géorgiques : Nilus nigra foecundat arena; a dit aussi :

« Novum enim semper limum trahit qui efficit faecunditatem, unde et Nilus dictus est quasi Νέαν εἴλην, trahens, nam antes Nilus latine Melo dicebatur. »  

En résumé l'étymologie du Nil n'a pas été jusqu'ici mieux résolue que le problème de ses sources, et néanmoins on a eu recours à bien des idiomes pour éclaircir ce point toujours obscur : tantôt à l'arabe, et à Nahal ou Nahr, qui passerait ainsi de la vallée de l'Égypte au fleuve dont le cours l'enrichit; tantôt au sanscrit, pour en tirer l'adjectif Nélas, bleuâtre, nuance habituelle de ses eaux, comme les Cyanées prenaient leur nom de l'azur lointain de leurs rochers, Leucade de son blanc promontoire, et la mer Rouge du corail ou des fucus de son lit. Il n'y a certes rien d'étrange à l'étymologie grecque que Nonnos, à son tour, met en avant par la bouche de Cadmus; j'avoue même que cette origine du mot Nil me semble beaucoup plus naturelle que toutes les autres.

(20) Phinée. — On a déjà vu, à la fin du second livre, les cinq fils d'Agénor : Céphée, Thasos, Cilix, Phinée et Cadmus. Voici les cinq fils de Bélus : Phinée, Phénix, Agénor, Aegyptus et Danaüs. Phinée est l'homonyme de son neveu, et peut être confondu avec lui.

(21) Phénix. — Je ne veux voir en ce Phénix qu'un surnom d'Agénor, ou du moins un de ses frères qui le suivit en Phénicie et ne le quitta pas.

(22) Ægyptus. — Le père des quarante-neuf victimes, et de Lyncée, qui continua la race des rois d'Argos.

(23) Danaüs. — Enfin, le roi bourreau qui va compter ses gendres égorgés :

Danaus generos ex caede jacentes
Dinumerat, summae criminis unus abes.
(Ovide. Hér. XIV, v. 80.)

Cadmus ne parle qu'avec répugnance de ces horribles noces des ses arrière-cousines, qui font peu d'honneur à sa race; et il emploie, pour les désigner, des expressions obscures et presque énigmatiques, à la manière de Lycophron.

(24) Hypermnestre. — A jamais mémorable; C'est là ce que signifie son nom; elle a inspiré cette sublime expression d'Horace splendide mendax, et ce vers moins connu d'Ovide :

Femina sum, et virgo natura mitis et annis.
(Hér. XIV, v. 56.)

Elle fut bien plus célébrée encore par la muse latine que par les Grecs ses compatriotes; un poète chrétien signale ainsi sa piété conjugale :

Aspicias illam sibi parva paventem
Et pro dimisso tantum pallere marito.
(Sid. Apoll., Carm. XV, v. 72.)

(25) Vers d'Euripide. — Ainsi dit Hécube dans Euripide : « O ma fille ! parmi tant de maux, je ne sais auquel m'arrêter ; si un malheur m'atteint, l'autre ne me quitte pas. Bientôt une nouvelle infortune m'appelle, et la douleur succède à la douleur. « (Eurip., Héc., v. 575.)

(26) Les Pléiades.— «  Les sept Pléiades, filles d'Atlas, unies aux plus illustres des dieux et des héros, devinrent les souches de la plupart des races humaines, et les mères des dieux ou des demi-dieux les plus renommés par leur mérite. Ainsi, Maïa eut de Jupiter Mercure, dont les inventions furent pour les hommes d'une grande utilité. »  (Diodore de Sicile, liv. III, ch. 60.) Et. par suite de cette même tradition, Nonnos rappelle qu'Électre, autre Atlantide, fit naître l'empire des Romains, flatterie détournée que la poésie épique n'a jamais négligée, pas plus chez Virgile que chez le Tasse ou chez Voltaire.

(27) Après Astéropée ou Stérope.

(28) A près la respectable Maïa (πότνια),

(29) Après la divine Céléno (θείη), toutes épithètes d'Hésiode, viennent

(30) La charriante Taygète (ἐρόεσσα), mère de Lacédémon, héros, chef de race et fondateur de ville; puis,

(31) La divine Alcyone (δίη), mère d'Aréthuse;

(32) Enfin Mérope, honteuse de s'être alliée à un mortel; et Électre aux yeux noirs (κυανῶπις)

(33) Thymbrée. — Thymbra est au nord du cap Sigée. Comme je me dirigeais, à pied, vers la ville de Dardanus, s'ouvrait à ma droite un vallon étroit, inculte, mais paré au printemps de la plus riche végétation. Le ruisseau qui le baigne vient se perdre dans les joncs du Simoïs; il y a là un hameau presque désert, qui recouvre des ruines et son nom turc, Thymbreck-Déré, désigne encore le fleuve, la vallée et le temple chéris d'Apollon.

(34) Byzas.— Byzas était fils de Neptune et de Céroesse, fille de Jupiter et d'Io. De là vient la consanguinité avec Cadmus, et l'à-propos de l'exemple qu'Électre met sous les yeux de son hôte peu le déterminer à s'établir hors de son pays. Roi de Thrace, de Mégare, ou simplement chef de la flotte des Mégariens, car on varie sur le titre, Byzas n'en est pas moins incontestablement le créateur de Byzance et le prédécesseur de Constantin. Claudien les rapproche dans ses invectives contre Eutrope.

Quod tertius urbis
Conditor : hoc Byzas Constantinusque videbunt.
(Claud., in Eutr.,l. II, v. 81)

Nonnos, parmi les diverses étymologies du Bosphore, a choisi la légende fabuleuse qui veut qu'Io, poursuivie par la colère de Junon, ait traversé le détroit de Thrace, entre Byzance et Chalcédoiae, pour obéir aux oracles, et laissé son nom de Génisse, Damalis, à la pointe asiatique de Scutari. C'est là que j'ai tant et si inutilement cherché la colonne de marbre blanc qui supportait la statue de la Génisse et son inscription grecque. Je n'y ai jamais trouvé que quelques piliers d'un bois turc indiquant aux navigateurs de la Propontide le point où il faut cesser de longer la rive pour affronter les courants du Bosphore, et porter droit sur Constantinople.

(35) La Salutation angélique. — Si je ne devais être critiqué pour ce rapprochement beaucoup trop profane, je montrerais ici que Nonnos, en se préparant à commenter saint Jean, avait aussi sans doute lu dans saint Luc la Salutation angélique; et je tirerais de ce passage un témoignage de plus en faveur de l'identité du chantre de Baccbus et du paraphraste de l'Évangile.

(36) L'Astronomie. — Le poète, en véritable Égyptien qu'il est, ne perd aucune occasion de jeter quelque trait d'astronomie au milieu d'un récit amoureux, ou même, comme ici, dans une prophétie.

(37) Cadmus, le bon génie. — Cadmus Alexikakos, mot à mot : qui chasse le mal. C'est le bon génie destructeur des géants, mauvais génies qu'il aida à terrasser, ou plutôt c'est l'exterminateur futur du dragon de Dircé, et du fléau de la Béotie.

On le voit, j'ai tâché de ne dire dans ces notes, autant que je le pouvais sans nuire à l'intelligence du texte, que ce qui me semblait le plus en dehors des dictionnaires mythologiques et le moins connu des lecteurs. Que si, après tant de citations, on venait à me jeter le reproche, prodigué à de plus habiles érudits, de faire des livres avec des livres ; je répondrais que la chose et le blâme ne sont pas neufs.

« La plupart de ceux qui escrivent, »  disait Estienne Pasquier, « sont ou copistes ou abréviateurs, ou si vous me permettez user de ce mot, rabobelineurs de livres. » (Liv. X, lettre 7.)

Ainsi parlait l'excellent critique et le savant magistrat; et pourtant je ne connais pas, après Montaigne, de plume française qui ait cité avec plus d'abondance et de bonheur, sans perdre pour ce fait de son originalité.