Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

XXXIII.  DISCOURS CONTRE VATINIUS. - IN P. VATINIVM TESTEM INTERROGATIO

autre traduction

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .

.

 

DISCOURS CONTRE VATINIUS.

 

DISCOURS TRENTE-TROISIÈME.

 

ARGUMENT.

 

P. Vatinius était un des témoins qui chargeaient Sextius. L'accusateur et le défenseur pouvaient interroger les témoins. Mais Cicéron, au lieu d'interroger uniquement Vatinius sur les détails delà cause, lui fait beaucoup d'autres questions; et, après avoir répondu à quelques reproches qui lui étaient personnels, il parcourt presque toute la vie de Vatinius; il s'arrête surtout à son tribunat; il montre toutes les violences qu'il s'est permises pendant cette magistrature, toutes les lois injustes qu'il a portées. Il finit par les questions qui regardent la cause de Sextius.

L'invective contre Vatinius, appelée aussi Interrogatio, est donc de la même date que le discours pour Sextius , c'est-à-dire, qu'elle a dû être prononcée l'an de Rome 697, dans les premiers jours de mars. Sextius fut absous le 14.

Cicéron parle ainsi de ce Discours (Ep. Ad Quint.fr., ii, 4) : « Vatinius attaquait ouvertement Sextius ; je l'ai traité à mon gré, avec l'applaudissement des dieux et des hommes... L'insolent, l'audacieux Vatinius s'est retiré confus et humilié. » On peut voir ce qu'il en dit encore dans sa grande lettre à Lentulus (Ep. Fam., ι, 9), et la note 74. Il s'y justifie d'avoir plaidé deux ans après pour Vatinius, à la prière de César et de Pompée. « Je vais plaider pour Vatinius, écrit-il à son frère, ii, 16; c'est une chose facile. » On jugera, par la violence du discours suivant , que cette facilité n'est pas à l'honneur des mœurs romaines.

 

 

IN P. VATINIVM TESTEM INTERROGATIO

I. Si tantum modo, Vatini, quid indignitas postularet spectare voluissem, fecissem id quod his vehementer placebat, ut te, cuius testimonium propter turpitudinem vitae sordisque domesticas nullius momenti putaretur, tacitus dimitterem; nemo enim horum aut ita te refutandum ut gravem adversarium aut ita rogandum ut religiosum testem arbitrabatur. Sed fui paulo ante intemperantior fortasse quam debui; odio enim tui, in quo etsi omnis propter tuum in me scelus superare debeo, tamen ab omnibus paene vincor, sic sum incitatus ut, cum te non minus contemnerem quam odissem, tamen vexatum potius quam despectum vellem dimittere. Qua re ne tibi hunc honorem a me haberi forte mirere, quod interrogem quem nemo congressu, nemo aditu, nemo suffragio, nemo civitate, nemo luce dignum putet, nulla me causa impulisset nisi ut ferocitatem istam tuam comprimerem et audaciam frangerem et loquacitatem paucis meis interrogationibus inretitam retardarem. Etenim debuisti, Vatini, etiam si falso venisses in suspicionem P. Sestio, tamen mihi ignoscere, si in tanto hominis de me optime meriti periculo et tempori eius et voluntati parere voluissem. [] sed <te> hesterno <die> pro testimonio esse mentitum, cum adfirmares nullum tibi omnino cum Albinovano sermonem non modo de Sestio accusando, sed nulla umquam de re fuisse, paulo ante imprudens indicasti, qui et T. Claudium tecum communicasse et a te consilium P. Sesti accusandi petisse, et Albinovanum, quem antea vix tibi notum esse dixisses, domum tuam venisse, multa tecum locutum dixeris, denique contiones P. Sesti scriptas, quas neque nosset neque reperire posset, te Albinovano dedisse easque in hoc iudicio esse recitatas. In quo alterum es confessus, a te accusatores esse instructos et subornatos, in altero inconstantiam tuam cum levitate tum etiam periurio implicatam refellisti, cum, quem a te alienissimum esse dixisses, eum domi tuae fuisse, quem praevaricatorem esse ab initio iudicasses, ei te quos rogasset ad accusandum libros dixeris dedisse. .

II. Nimium es vehemens feroxque natura: non putas fas esse verbum ex ore exire cuiusquam quod non iucundum et honorificum ad auris tuas accidat. Venisti iratus omnibus; quod ego, simul ac te aspexi, prius quam loqui coepisti, cum ante Gellius, nutricula seditiosorum omnium, testimonium diceret, sensi atque providi. Repente enim te tamquam serpens e latibulis oculis eminentibus, inflato collo, tumidis cervicibus intulisti, ut mihi renovatus ille tuus in to . . .. . . Veterem meum amicum, sed tamen tuum familiarem, defenderim, cum in hac civitate oppugnatio soleat qua tu nunc uteris non numquam, defensio numquam vituperari. Sed quaero a te cur C. Cornelium non defenderem: num legem aliquam Cornelius contra auspicia tulerit, num Aeliam, num Fufiam legem neglexerit, num consuli vim attulerit, num armatis hominibus templum tenuerit, num intercessorem vi deiecerit, num religiones polluerit, aerarium exhauserit, rem publicam compilarit? tua sunt, tua sunt haec omnia: Cornelio eius modi nihil obiectum est. Codicem legisse dicebatur: defendebat testibus conlegis suis non se recitandi causa legisse, sed recognoscendi. Constabat tamen Cornelium concilium illo die dimisisse, intercessioni paruisse. Tu vero, cui Corneli defensio displicet, quam causam ad patronos tuos aut quod os adferes? quibus iam praescribis quanto illis probro futurum sit si te defenderint, cum tu mihi Corneli defensionem in maledictis obiciendam putaris. Ac tamen hoc, Vatini, memento, paulo post istam defensionem meam, quam tu bonis viris displicuisse dicis, me cum universi populi Romani summa voluntate tum optimi cuiusque singulari studio magnificentissime post hominum memoriam consulem factum, omniaque ea me pudenter vivendo consecutum esse quae tu impudenter vaticinando sperare te saepe dixisti.

III. Nam quod mihi discessum obiecisti meum, et quod horum, quibus ille dies acerbissimus fuit qui idem tibi laetissimus, luctum et gemitum renovare voluisti, tantum tibi respondeo me, cum tu ceteraeque rei publicae pestes armorum causam quaereretis, et cum per meum nomen fortunas locupletium diripere, sanguinem principum civitatis exsorbere, crudelitatem vestram odiumque diuturnum quod in bonos iam inveteratum habebatis saturare cuperetis, scelus et furorem vestrum cedendo maluisse frangere quam resistendo. [] qua re peto a te ut mihi ignoscas, Vatini, ei cum patriae pepercerim quam servaram, et, si ego te perditorem et vexatorem rei publicae fero, tu me conservatorem et custodem feras. Deinde eius viri discessum increpas quem vides omnium civium desiderio, ipsius denique rei publicae luctu esse revocatum. At enim dixisti non mea sed rei publicae causa homines de meo reditu laborasse: quasi vero quisquam vir excellenti animo in rem publicam ingressus optabilius quicquam arbitretur quam se a suis civibus rei publicae causa diligi! [] scilicet aspera mea natura, difficilis aditus, gravis vultus, superba responsa, insolens vita; nemo consuetudinem meam, nemo humanitatem, nemo consilium, nemo auxilium requirebat; cuius desiderio, ut haec minima dicam, forum maestum, muta curia, omnia denique bonarum artium studia siluerunt. Sed nihil sit factum mea causa: omnia illa senatus consulta, populi iussa, Italiae totius, cunctarum societatum, conlegiorum omnium decreta de me rei publicae causa esse facta fateamur. Quid ergo, homo imperitissime solidae laudis ac verae dignitatis, praestantius mihi potuit accidere? quid optabilius ad immortalitatem gloriae atque in memoriam mei nominis sempiternam, quam omnis hoc civis meos iudicare, civitatis salutem cum unius mea salute esse coniunctam? [] quod quidem ego tibi reddo tuum; nam ut tu me carum esse dixisti senatui populoque Romano non tam mea causa quam rei publicae, sic ego te, quamquam es omni diritate atque immanitate taeterrimus, tamen dico esse odio civitati non tam tuo quam rei publicae nomine.

IV. Atque ut aliquando ad te veniam, de me hoc sit extremum. Quid quisque nostrum de se ipse loquatur, non est sane requirendum: boni viri <quid dicant>, id est maximi momenti et ponderis. [] duo sunt tempora quibus nostrorum civium spectentur iudicia de nobis, unum honoris, alterum salutis. Honos tali populi Romani voluntate paucis est delatus ac mihi, salus tanto studio civitatis nemini reddita. De te autem homines quid sentiant in honore experti sumus, in salute exspectamus. Sed tamen ne me cum his principibus civitatis qui adsunt P. Sestio, sed ut tecum, cum homine uno non solum impudentissimo <sed etiam sordidissimo> atque infimo, conferam, de te ipso, homine et adrogantissimo et mihi inimicissimo, quaero, Vatini, utrum tandem putes huic civitati, huic rei publicae, huic urbi, his templis, aerario, curiae, viris his quos vides, horum bonis fortunis liberis, civibus ceteris, denique deorum immortalium delubris auspiciis religionibus melius fuisse et praestabilius me civem in hac civitate nasci an te? Cum mihi hoc responderis, aut ita impudenter ut manus a te homines vix abstinere possint, aut ita dolenter ut aliquando ista quae sunt inflata rumpantur, tum memoriter respondeto ad ea quae te de te ipso rogaro.

V. Atque illud tenebricosissimum tempus ineuntis aetatis tuae patiar latere. Licet impune per me parietes in adulescentia perfoderis, vicinos compilaris, matrem verberaris: habeat hoc praemi tua indignitas, ut adulescentiae turpitudo obscuritate et sordibus tuis obtegatur. Quaesturam petisti cum P. Sestio, cum hic nihil loqueretur nisi quod agebat, tu de altero consulatu gerendo te diceres cogitare. Quaero abs te teneasne memoria, cum P. Sestius quaestor sit cunctis suffragiis factus, tunc te vix, invitis omnibus, non populi beneficio sed consulis, extremum adhaesisse? [] in eo magistratu cum tibi magno clamore aquaria provincia sorte obtigisset, missusne sis a me consule Puteolos, ut inde aurum exportari argentumque prohiberes? in eo negotio cum te non custodem ad continendas, sed portitorem ad partiendas mercis missum putares, cumque omnium domos, apothecas, navis furacissime scrutarere, hominesque negoti gerentis iudiciis iniquissimis inretires, mercatores e navi egredientis terreres, conscendentis morarere, teneasne memoria tibi in conventu Puteolis manus esse adlatas, ad me consulem querelas Puteolanorum esse delatas? post quaesturam exierisne legatus in ulteriorem Hispaniam C. Cosconio pro consule? cum illud iter Hispaniense pedibus fere confici soleat, aut, si qui navigare velit, certa sit ratio navigandi, venerisne in Sardiniam atque inde in Africam? fuerisne, quod sine senatus consulto tibi facere non licuit, in regno Hiempsalis, fuerisne in regno Mastanesosi, venerisne ad fretum per Mauretaniam? quem scias umquam legatum Hispaniensem istis itineribus in illam provinciam pervenisse?

Factus es tribunus plebis—quid enim te de Hispaniensibus flagitiis tuis sordidissimisque furtis interrogem? quaero abs te primum universe quod genus improbitatis et sceleris in eo magistratu praetermiseris? ac tibi iam inde praescribo ne tuas sordis cum clarissimorum virorum splendore permisceas. Ego te quaecumque rogabo de te ipso rogabo, neque te ex amplissimi viri dignitate, sed ex tuis tenebris extraham; omniaque mea tela sic in te conicientur ut nemo per tuum latus, quod soles dicere, saucietur; in tuis pulmonibus ac visceribus haerebunt.

VI. Et quoniam omnium rerum magnarum ab dis immortalibus principia ducuntur, volo ut mihi respondeas tu, qui te Pythagoreum soles dicere et hominis doctissimi nomen tuis immanibus et barbaris moribus praetendere, quae te tanta pravitas mentis tenuerit, qui tantus furor ut, cum inaudita ac nefaria sacra susceperis, cum inferorum animas elicere, cum puerorum extis deos manis mactare soleas, auspicia quibus haec urbs condita est, quibus omnis res publica atque imperium tenetur, contempseris, initioque tribunatus tui senatui denuntiaris tuis actionibus augurum responsa atque eius conlegi adrogantiam impedimento non futura? [] Secundum ea quaero servarisne in eo fidem? num quando tibi moram attulerit quo minus concilium advocares legemque ferres, quod eo die scires de caelo esse servatum? et quoniam hic locus est unus quem tibi cum Caesare communem esse dicas, seiungam te ab illo, non solum rei publicae causa verum etiam Caesaris, ne qua ex tua summa indignitate labes illius dignitati adspersa videatur. Primum quaero num tu senatui causam tuam permittas, quod facit Caesar? deinde, quae sit auctoritas eius qui se alterius facto, non suo defendat? deinde,— erumpet enim aliquando ex me vera vox et dicam sine cunctatione quod sentio,—si iam violentior aliqua in re C. Caesar fuisset, si eum magnitudo contentionis, studium gloriae, praestans animus, excellens nobilitas aliquo impulisset, quod in illo viro et tum ferendum esset et maximis rebus quas postea gessit oblitterandum, id tu tibi, furcifer, sumes, et Vatini latronis ac sacrilegi vox audietur hoc postulantis, ut idem sibi concedatur quod Caesari?

VII. Sic enim ex te quaero. Tribunus plebis fuisti,—seiunge te a consule: conlegas habuisti viros fortis novem. Ex iis tres erant quos tu cotidie sciebas servare de caelo, quos inridebas, quos privatos esse dicebas; de quibus duos praetextatos sedentis vides,—te aediliciam praetextam togam, quam frustra confeceras, vendidisse!—tertium scis ex illo obsesso atque adflicto tribunatu consularem auctoritatem hominem esse adulescentem consecutum. Reliqui sex fuerunt, e quibus partim plane tecum sentiebant, partim medium quendam cursum tenebant: omnes habuerunt leges promulgatas, in iis multas meus necessarius, etiam de mea sententia, C. Cosconius, iudex noster, quem tu dirumperis cum aedilicium vides. [] volo uti mihi respondeas num quis ex toto conlegio legem sit ausus ferre praeter unum te? quae tanta in te fuerit audacia, quae tanta vis ut, quod novem tui conlegae sibi timendum esse duxerint, id unus tu emersus e caeno, omnium facile omnibus rebus infimus contemnendum, despiciendum, inridendum putares? num quem post urbem conditam scias tribunum plebis egisse cum plebe, cum constaret servatum esse de caelo. [] simul etiam illud volo uti respondeas, cum te tribuno plebis esset etiam tum in re publica lex Aelia et Fufia, quae leges saepe numero tribunicios furores debilitarunt et represserunt, quas contra praeter te nemo umquam est facere conatus,—quae quidem leges anno post, sedentibus in templo duobus non consulibus sed proditoribus huius civitatis ac pestibus, una cum auspiciis, cum intercessionibus, cum omni iure publico conflagraverunt: ecquando dubitaris contra eas leges cum plebe agere et concilium convocare? num quem ex omnibus tribunis plebis, quicumque seditiosi fuerunt, tam audacem audieris fuisse ut umquam contra legem Aeliam aut Fufiam concilium advocaret?

VIII. Quaero illud etiam ex te, conatusne sis, voluerisne, denique cogitaris,—est enim res eius modi ut, si tibi in mentem modo venit, nemo sit qui te ullo cruciatu esse indignum putet,—cogitarisne in illo tuo intolerabili non regno,—nam cupis id audire,—sed latrocinio augur fieri in Q. Metelli locum, ut, quicumque te aspexisset, duplicem dolorem gemitumque susciperet et ex desiderio clarissimi civis et ex honore turpissimi atque improbissimi? adeone non labefactatam rem publicam te tribuno neque conquassatam civitatem, sed captam hanc urbem atque perversam putaris ut augurem Vatinium ferre possemus? [] hoc loco quaero, si, id quod concupieras, augur factus esses,—in qua tua cogitatione nos qui te oderamus vix dolorem ferebamus, illi autem quibus eras in deliciis vix risum tenebant: sed quaero, si ad cetera vulnera, quibus rem publicam putasti deleri, hanc quoque mortiferam plagam inflixisses auguratus tui, utrum decreturus fueris, id quod augures omnes usque ab Romulo decreverunt, Iove fulgente cum populo agi nefas esse, an, quia tu semper sic egisses, auspicia fueris augur dissoluturus?

IX. Ac ne diutius loquar de auguratu tuo,—quod invitus facio ut recorder ruinas rei publicae; neque enim tu umquam stante non modo maiestate horum, sed etiam urbe te augurem fore putasti: verum tamen ut somnia tua relinquam, ad scelera veniam, volo uti mihi respondeas, cum M. Bibulum consulem non dicam bene de re publica sentientem, ne tu mihi homo potens irascare, qui ab eo dissensisti, sed hominem certe nusquam progredientem, nihil in re publica molientem, tantum animo ab actionibus tuis dissentientem,—cum eum tu consulem in vincula duceres et ab tabula Valeria conlegae tui mitti iuberent, fecerisne ante rostra pontem continuatis tribunalibus, per quem consul populi Romani moderatissimus et constantissimus, sublato auxilio, exclusis amicis, vi perditorum hominum incitata, turpissimo miserrimoque spectaculo non in carcerem, sed ad supplicium et ad necem duceretur? [] quaero num quis ante te tam fuerit nefarius qui id fecerit, ut sciamus utrum veterum facinorum sis imitator an inventor novorum; idemque tu cum his atque huius modi consiliis ac facinoribus nomine C. Caesaris, clementissimi atque optimi viri, scelere vero atque audacia tua, M. Bibulum foro, curia, templis, locis publicis omnibus expulisses, inclusum domi contineres, cumque non maiestate imperi, non iure legum, sed ianuae praesidio et parietum custodiis consulis vita tegeretur, miserisne viatorem qui M. Bibulum domo vi extraheret, ut, quod in privatis semper est servatum, id te tribuno plebis consuli domus exsilium esse non posset?

Simulque mihi respondeto tu, qui nos qui de communi salute consentimus tyrannos vocas, fuerisne non tribunus plebis, sed intolerandus ex caeno nescio qui atque ex tenebris tyrannus, qui primum eam rem publicam quae auspiciis inventis constituta est isdem auspiciis sublatis conarere pervertere, deinde sanctissimas leges, Aeliam et Fufiam dico, quae in Gracchorum ferocitate et in audacia Saturnini et in conluvione Drusi et in contentione Sulpici et in cruore Cinnano, etiam inter Sullana arma vixerunt, solus conculcaris ac pro nihilo putaris, qui consulem morti obieceris, inclusum obsederis, extrahere ex suis tectis conatus sis, qui in eo magistratu non <modo> emerseris ex mendicitate, sed etiam divitiis nos iam tuis terreas? Fuerisne tanta crudelitate ut delectos viros et principes civitatis tollere et delere tua rogatione conareris,

X. cum L. Vettium, qui in senatu confessus esset se cum telo fuisse, mortem Cn. Pompeio, summo et clarissimo civi, suis manibus offerre voluisse, in contionem produxeris, indicem in rostris, in illo, inquam, augurato templo ac loco conlocaris, quo auctoritatis exquirendae causa ceteri tribuni plebis principes civitatis producere consuerunt? ibi tu indicem Vettium linguam et vocem suam sceleri et dementiae tuae praebere voluisti. Dixeritne L. Vettius in contione tua rogatus a te sese auctores et impulsores et socios habuisse sceleris illius eos viros, quibus e civitate sublatis, quod tu eo tempore moliebare, civitas stare non posset? M. Bibulum, cuius inclusione contentus non eras, interficere volueras, spoliaras consulatu, patria privare cupiebas; L. Lucullum, cuius tu rebus gestis, quod ipse ad imperatorias laudes a puero videlicet spectaras, vehementius invidebas, C. Curionem, perpetuum hostem improborum omnium, auctorem publici consili in libertate communi tuenda maxime liberum, cum filio principe iuventutis cum re publica coniunctiore etiam quam ab illa aetate postulandum fuit, delere voluisti; L. Domitium, cuius dignitas et splendor praestringebat, credo, oculos Vatini,—quem tu propter commune odium in bonos oderas, in posterum autem, propter omnium spem quae de illo est atque erat, ante aliquanto timebas, L. Lentulum, hunc iudicem nostrum, flaminem Martialem, quod erat eo tempore Gabini tui competitor, eiusdem Vetti indicio opprimere voluisti: qui si tum illam labem pestemque vicisset, quod ei tuo scelere non licuit, res publica victa non esset. Huius etiam filium eodem indicio et crimine ad patris interitum adgregare voluisti: L. Paulum, qui tum quaestor Macedoniam obtinebat, quem civem, quem virum! qui duo nefarios patriae proditores, domesticos hostis, legibus exterminarat, hominem ad conservandam rem publicam natum, in idem Vetti indicium atque in eundem hunc numerum congregasti. Quid ergo de me querar? qui etiam gratias tibi agere debeo quod me ex fortissimorum civium numero seiungendum non putasti.

XI. Sed qui fuit tuus ille tantus furor ut, cum iam Vettius ad arbitrium tuum perorasset et civitatis lumina notasset descendissetque de rostris, eum repente revocares, conloquerere populo Romano vidente, deinde interrogares ecquosnam alios posset nominare? inculcarisne ut C. Pisonem, generum meum, nominaret, qui in summa copia optimorum adulescentium pari continentia, virtute, pietate reliquit neminem, itemque M. Laterensem, hominem dies atque noctes de laude et de re publica cogitantem? promulgarisne, impurissime hostis, quaestionem de tot amplissimis et talibus viris, indicium Vettio, praemia amplissima? quibus rebus omnium mortalium non voluntate sed convicio repudiatis, fregerisne in carcere cervices ipsi illi Vettio, ne quod indicium corrupti indici exstaret eiusque sceleris in te ipsum quaestio flagitaretur?

Et quoniam crebro usurpas legem te de alternis consiliis reiciendis tulisse, ut omnes intellegant te ne recte quidem facere sine scelere potuisse, quaero, cum lex esset aequa promulgata initio magistratus, multas iam alias tulisses, exspectarisne dum C. Antonius reus fieret apud Cn. Lentulum Clodianum, et, postea quam ille est reus factus, statim tuleris in eum 'qui tuam post legem reus factus esset,' ut homo consularis exclusus miser puncto temporis spoliaretur beneficio et aequitate legis tuae? [] dices familiaritatem tibi fuisse cum Q. Maximo. Praeclara defensio facinoris tui! nam maximi quidem summa laus est sumptis inimicitiis, suscepta causa, quaesitore consilioque delecto, commodiorem inimico suo condicionem reiectionis dare noluisse. Nihil maximus fecit alienum aut sua virtute aut illis viris clarissimis, Paulis, maximis, Africanis, quorum gloriam huius virtute renovatam non modo speramus, verum etiam iam videmus; tua fraus, tuum maleficium, tuum scelus illud est, te id quod promulgasses misericordiae nomine ad crudelitatis tempus distulisse. Ac nunc quidem C. Antonius hac una re miseriam suam consolatur, quod imagines patris et fratris sui fratrisque filiam non in familia sed in carcere conlocatam audire maluit quam videre.

XII. Et quoniam pecunias aliorum despicis, de tuis divitiis intolerantissime gloriaris, volo uti mihi respondeas, fecerisne foedera tribunus plebis cum civitatibus, cum regibus, cum tetrarchis; erogarisne pecunias ex aerario tuis legibus; eripuerisne partis illo tempore carissimas partim a Caesare, partim a publicanis? quae cum ita sint, quaero ex te sisne ex pauperrimo dives factus illo ipso anno quo lex lata est de pecuniis repetundis acerrima, ut omnes intellegere possent a te non modo nostra acta, quos tyrannos vocas, sed etiam amicissimi tui legem esse contemptam; apud quem tu etiam nos criminari soles, qui illi sumus amicissimi, cum tu ei contumeliosissime totiens male dicas quotiens te illi adfinem esse dicis.

Atque etiam illud scire ex te cupio, quo consilio aut qua mente feceris ut in epulo Q. Arri, familiaris mei, cum toga pulla accumberes? quem umquam videris, quem audieris? quo exemplo, quo more feceris? dices supplicationes te illas non probasse. Optime: nullae fuerint supplicationes. Videsne me nihil de anni illius causa, nihil de eo quod tibi commune cum summis viris esse videatur, sed de tuis propriis sceleribus ex te quaerere? nulla supplicatio fuerit. Cedo quis umquam cenarit atratus? ita enim illud epulum est funebre ut munus sit funeris, epulae quidem ipsae dignitatis.

XIII.  Sed omitto epulum populi Romani, festum diem argento, veste, omni apparatu ornatuque visendo: quis umquam in luctu domestico, quis in funere familiari cenavit cum toga pulla? cui de balineis exeunti praeter te toga pulla umquam data est? Cum tot hominum milia accumberent, cum ipse epuli dominus, Q. Arrius, albatus esset, tu in templum Castoris te cum C. Fibulo atrato ceterisque tuis furiis funestum intulisti. Quis tum non ingemuit, quis non doluit rei publicae casum? qui sermo alius in illo epulo fuit nisi hanc tantam et tam gravem civitatem subiectam esse non modo furori, verum etiam inrisioni tuae? hunc tu morem ignorabas? numquam epulum videras? numquam puer aut adulescens inter cocos fueras? Fausti, adulescentis nobilissimi, paulo ante ex epulo magnificentissimo famem illam veterem tuam non expleras? quem accumbere atratum videras? dominum cum toga pulla et eius amicos ante convivium? quae tanta <te> tenuit amentia ut, nisi id fecisses quod fas non fuit, nisi violasses templum Castoris, nomen epuli, oculos civium, morem veterem, eius qui te invitarat auctoritatem, parum putares testificatum esse supplicationes te illas non putare?

XIV. Quaero etiam illud ex te, quod privatus admisisti, in quo certe iam tibi dicere non licebit cum clarissimis viris causam tuam esse coniunctam, postulatusne sis lege Licinia et Iunia? edixeritne C. Memmius praetor ex ea lege ut adesses die tricensimo? cum is dies venisset, fecerisne quod in hac re publica non modo factum antea numquam est, sed in omni memoria est omnino inauditum? appellarisne tribunos plebis ne causam diceres—levius dixi; quamquam id ipsum esset et novum et non ferendum—sed appellarisne nominatim pestem illius anni, furiam patriae, tempestatem rei publicae, Clodium. Qui tamen cum iure, cum more, cum potestate iudicium impedire non posset, rediit ad illam vim et furorem suum, ducemque se militibus tuis praebuit. In quo ne quid a me dictum in te potius putes quam abs te esse quaesitum, nullum onus imponam mihi testimoni: quae mihi brevi tempore ex eodem isto loco video esse dicenda servabo, teque non arguam, sed, ut in ceteris rebus feci, rogabo. Quaero ex te, Vatini, num quis in hac civitate post urbem conditam tribunos plebis appellarit ne causam diceret? num quis reus in tribunal sui quaesitoris escenderit eumque vi deturbarit, subsellia dissiparit, urnas deiecerit, eas denique omnis res in iudicio disturbando commiserit, quarum rerum causa iudicia sunt constituta? sciasne tum fugisse Memmium, accusatores esse tuos de tuis tuorumque manibus ereptos, iudices quaestionum de proximis tribunalibus esse depulsos, in foro, luce, inspectante populo Romano quaestionem, magistratus, morem maiorum, leges, iudices, reum, poenam esse sublatam? haec omnia sciasne diligentia C. Memmi publicis tabulis esse notata atque testata? atque illud etiam quaero, cum, postea quam es postulatus, ex legatione redieris,—ne quis te iudicia defugere arbitretur,— teque, cum tibi utrum velles liceret, dictitaris causam dicere maluisse, qui consentaneum fuerit, cum legationis perfugio uti noluisses, appellatione improbissima te ad auxilium nefarium confugisse?

XV. Et quoniam legationis tuae facta mentio est, volo audire de te quo tandem senatus consulto legatus sis. De gestu intellego quid respondeas: tua lege, dicis. Esne igitur patriae certissimus parricida? spectarasne id, ut patres conscripti ex re publica funditus tollerentur? ne hoc quidem senatui relinquebas, quod nemo umquam ademit, ut legati ex eius ordinis auctoritate legarentur? adeone tibi sordidum consilium publicum visum est, adeo adflictus senatus, adeo misera et prostrata res publica ut non nuntios pacis ac belli, non oratores, non interpretes, non bellici consili auctores, non ministros muneris provincialis senatus more maiorum deligere posset? eripueras senatui provinciae decernendae potestatem, imperatoris deligendi iudicium, aerari dispensationem: quae numquam sibi populus Romanus appetivit, qui numquam senatui summi consili gubernationem auferre conatus est. Age, factum est horum aliquid in aliis: raro, sed tamen factum est ut populus deligeret imperatorem: quis legatos umquam audivit sine senatus consulto? ante te nemo, post continuo fecit idem in duobus prodigiis rei publicae Clodius; quo etiam maiore es malo mactandus, quod non solum facto tuo sed etiam exemplo rem publicam vulnerasti, neque tantum ipse es improbus sed etiam alios docere voluisti. Ob hasce omnis res sciasne te severissimorum hominum Sabinorum, fortissimorum virorum Marsorum et Paelignorum, tribulium tuorum, iudicio notatum, nec post Romam conditam praeter te tribulem quemquam tribum Sergiam perdidisse?

Atque illud etiam audire <de> te cupio, qua re, cum ego legem de ambitu tulerim ex senatus consulto, tulerim sine vi, tulerim salvis auspiciis, tulerim salva lege Aelia et Fufia, tu eam esse legem non putes, praesertim cum ego legibus tuis, quoquo modo latae sunt, paream; cum mea lex dilucide vetet Biennio qvo qvis petat petitvrvsve sit gladiatores dare nisi ex testamento praestitvta die, quae tanta in te sit amentia ut in ipsa petitione gladiatores audeas dare? num quem putes illius tui certissimi gladiatoris similem tribunum plebis posse reperiri qui se interponat quo minus reus mea lege fias?

XVI. Ac si haec omnia contemnis ac despicis, quod ita tibi persuaseris, ut palam dictitas, te dis hominibusque invitis amore in te incredibili quodam C. Caesaris omnia quae velis consecuturum, ecquid audieris, ecquisnam tibi dixerit C. Caesarem nuper Aquileiae, cum de quibusdam esset mentio facta, dixisse C. Alfium praeteritum permoleste tulisse, quod in homine summam fidem probitatemque cognosset, graviterque etiam se ferre praetorem aliquem esse factum qui a suis rationibus dissensisset; tum quaesisse quendam, de Vatinio quem ad modum ferret; illum respondisse Vatinium in tribunatu gratis nihil fecisse; qui omnia in pecunia posuisset honore animo aequo carere debere. [] quod si ipse, qui te suae dignitatis augendae causa, periculo tuo, nullo suo delicto, ferri praecipitem est facile passus, tamen te omni honore indignissimum iudicat, si te vicini, si adfines, si tribules ita oderunt ut repulsam tuam triumphum suum duxerint, si nemo aspicit quin ingemescat, nemo mentionem facit quin exsecretur, si vitant, fugiunt, audire de te nolunt, cum viderunt, tamquam auspicium malum detestantur, si cognati respuunt, tribules exsecrantur, vicini metuunt, adfines erubescunt, strumae denique ab ore improbo demigrarunt et aliis iam se locis conlocarunt, si es odium publicum populi, senatus, universorum hominum rusticanorum,—quid est quam ob rem praeturam potius exoptes quam mortem, praesertim cum popularem te velis esse neque ulla re populo gratius facere possis? Sed ut aliquando audiamus quam copiose mihi ad rogata respondeas, concludam iam interrogationem meam teque in extremo pauca de ipsa causa rogabo.

XVII. Quaero quae tanta in te vanitas, tanta levitas fuerit ut in hoc iudicio T. Annium isdem verbis laudares quibus eum verbis laudare et boni viri et boni cives consuerunt, cum in eundem nuper ab eadem illa taeterrima furia productus ad populum cupidissime falsum testimonium dixeris? an erit haec optio et potestas tua, ut, cum Clodianas operas et facinerosorum hominum et perditorum manum videris, Milonem dicas, id quod in contione dixisti, gladiatoribus et bestiariis obsedisse rem publicam: cum autem ad talis viros veneris, non audeas civem singulari virtute, fide, constantia vituperare? [] sed cum T. Annium tanto opere laudes et clarissimo viro non nullam laudatione tua labeculam adspergas—in illorum enim numero mavult T. Annius esse qui a te vituperantur: verum tamen quaero, cum in re publica administranda T. Annio cum P. Sestio consiliorum omnium societas fuerit —id quod non solum bonorum, verum etiam improborum iudicio declaratum est; est enim reus uterque ob eandem causam et eodem crimine, alter die dicta ab eo quem tu unum improbiorem esse quam te <non> numquam soles confiteri, alter tuis consiliis, illo tamen adiuvante—quaero qui possis eos quos crimine coniungis testimonio diiungere?

Extremum illud est quod mihi abs te responderi velim, cum multa in Albinovanum de praevaricatione diceres, dixerisne nec tibi placuisse nec oportuisse Sestium de vi reum fieri? quavis lege, quovis crimine accusandum potius fuisse? etiam illud dixeris, causam Milonis, fortissimi viri, coniunctam cum hoc existimari? quae pro me a Sestio facta sint, bonis esse grata? non coarguo inconstantiam orationis ac testimoni tui—quas enim huius actiones probatas bonis esse dicis, in eas plurimis verbis testimonium dixisti; quicum autem eius causam periculumque coniungis, eum summis laudibus extulisti: sed hoc quaero, num P. Sestium, qua lege accusandum omnino fuisse negas, ea lege condemnari putes oportere? aut, si te in testimonio consuli noles, ne quid tibi auctoritatis a me tributum esse videatur, dixerisne in eum testimonium de vi quem negaris reum omnino de vi fieri debuisse?
upplicare.'

 

I. Si je n'avais voulu, Vatinius, que te rendre justice, j'aurais fait une chose qui n'eût pas manqué déplaire à nos juges, en n'adressant pas la parole à un homme dont la bassesse et les turpitudes domestiques infirment assez le témoignage ; car nul ici ne^pense que tu mérites d'être réfuté comme un adversaire redoutable, ou interrogé comme un témoin religieux. Mais peut-être me suis-je laissé emporter un peu trop loin à ton égard. Dans ma haine pour toi, dans cette haine où personne ne me devrait surpasser, à cause de ton crime envers moi, et où néanmoins je suis surpassé par tout le monde ; j'ai senti que, quoique te méprisant plus que je ne te hais, je devrais te châtier par ma parole plutôt que te renvoyer à l'abri de mon mépris. Ne t'étonne donc pas, Vatinius, que je veuille bien ici t'interroger, toi que personne ne croit digne de son commerce, de son abord, de son suffrage, du titre de citoyen, de la lumière du jour : non, je ne me serais jamais abaissé jusque-là, si je n'avais voulu mettre un frein à ton insolence, réprimer ton audace, et arrêter par un petit nombre de questions l'intempérance de ta langue. Tu devais, Vatinius, en supposant même que P. Sextius te suspectât sans raison, tu devais me pardonner, dans une cause aussi grave, de m'être prêté aux besoins de la conjoncture et aux désirs de mon bienfaiteur. Mais que tu aies menti dans la déposition d'hier, en affirmant que tu n'avais eu jamais aucune conférence avec Albinovanus, ni pour l'accusation de Sextius, ni pour aucune autre affaire, c'est ce que tu viens de déclarer tout à l'heure sans y penser. Tu l'as dit toi-même : T. Claudius ne t'a point caché ses projets ; il t'a demandé conseil pour accuser Sextius; et Aibinovanus, que tu connaissais à peine auparavant, disais tu, est venu chez toi ; vous avez eu ensemble de longs entretiens; enfin tu lui as remis les harangues de Sextius, qu'il n'avait pas lues, qu'il ne pouvait trouver, et dont on a fait lecture à nos juges. Par l'un de ces aveux, il est évident que tu 101  as donné des instructions et des conseils à nos accusateurs; par l'autre, tu t'es convaincu toi-même d'inconséquence, de mensonge et de parjure. N'as-tu pas dit qu'un homme avec lequel tu prétendais n'avoir aucune liaison, était venu chez toi, et ensuite que tu avais remis à cet homme, qui, disais-tu, te paraissait d'abord trahir l'accusation , les pièces qu'il t'avait demandées pour l'appuyer ?

II. Ton caractère est trop violent, trop altier ; tu crois qu'il ne doit pas sortir un mot de la bouche de personne qui ne flatte ton oreille et ne chatouille ton orgueil. Tu vins, irrité contre tout le monde, et il m'a suffi de te voir pour m'en convaincre, avant que tu eusses proféré une parole. Gellius, cet ardent protecteur de tous les séditieux, déposait encore, quand tu t'es levé soudain comme un serpent qui s'élance de son repaire, les yeux saillants, le cou enflé, les muscles tendus, et j'ai cru voir se renouveler en toi.... Tu me reproches d'avoir défendu Cornélius, mon ancien ami, qui même est aussi le tien ; tu me le reproches dans une ville où on est d'ordinaire blâmé pour attaquer comme tu le fois aujourd'hui, jamais pour défendre? Eh ! pourquoi, je te le demande, n'aurais-je pas défendu C. Cornélius? Cornélius a-t-il porté une loi contre les auspices? a-t-il méprisé les lois Elia et Fufla ? a-t-il fait violence à un consul ? a-t-il investi la tribune de gens armés ? a-t-il repoussé par la force un tribun opposant? a-t-il profané les plus saints mystères, épuisé le trésor, ruiné la république? Ce sont là, Vatinius, ce sont là tes propres excès. On n'a rien reproche de tel à Cornélius. Il était accusé d'avoir fait lui-même lecture de sa propre loi. On disait pour sa défense, en prenant ses collègues à témoin, qu'il avait voulu, non lire sa loi au peuple, mais l'examiner de nouveau. Il était certain que Cornélius avait congédié l'assemblée ce jour-là même, et obéi à l'opposition. Mais toi, qui trouves mauvais qu'on défende Cornélius, que pourront dire tes défenseurs? de quel front oseras-tu paraître devant eux ? Tu leur annonces dès à présent combien ils devront rougir de te défendre, puisque tu crois pouvoir me reprocher comme un crime d'avoir défendu Cornélius. Cependant, Vatinius, souviens-toi que peu de temps après cette défense, que tu prétends avoir déplu aux gens de bien, j'ai été nommé consul avec l'accord unanime de tout le peuple, avec le plus vif empressement de tous les bons citoyens, avec les plus honorables distinctions que jamais personne ait obtenues, et qu'une vie honnête m'a fait parvenir à ce terme où jamais ne te conduiront tes impudents horoscopes.

III. Quant à mon départ, que tu m'as reproché, afin de renouveler la douleur de ceux que ce jour, si cher à ton cœur, plongea dans la tristesse, voici ma seule réponse. Toi et les autres fléaux de la république, vous cherchiez quelque funeste occasion de- prendre les armes; sous prétexte de n'en vouloir qu'à moi, vous espériez envahir les fortunes des riches, vous enivrer du sang des chefs de l'État, assouvir votre cruauté, satisfaire votre haine farouche et invétérée contre les gens de bien : j'ai mieux aimé arrêter le cours de vos crimes et de votre fureur par la retraite que par la résistance. Ainsi, 102 Vatinius, je t'en conjure, pardonne-moi d'avoir épargné la patrie après l'avoir sauvée; et, puisque je souffre en toi le persécuteur et le fléau de la république, permets-moi d'en être le défenseur et l'appui. Oses-tu bien, ensuite, censurer le départ d'un homme que tu sais avoir été rappelé par les regrets de tous les citoyens et par le deuil de la république elle-même? Mais ce n'est pas à cause de moi, c'est, dis-tu, à cause de la république qu'on s'est inquiété de mon retour. Eh ! que peut désirer de plus un mortel entré dans le gouvernement de la république avec les intentions les plus pures, que d'être chéri de ses concitoyens à cause de la république? Qui, sans doute, mon caractère est dur; mon abord, difficile; mon regard, fier; mes réponses, hautaines ; ma conduite, insolente ; nul ne regrettait ma douceur, nul ne ressentait le besoin de ma société, de mes conseils, de mes secours; et cependant (pour m'arrêter aux moindres objets) mon éloignement avait laissé le forum dans le deuil, rendu le sénat muet, condamné au silence tous les arts et toutes les sciences honnêtes. Mais, je le veux, rien ne s'est fait à cause de moi : les arrêtés du sénat, les ordonnances du peuple, les décrets de toute l'Italie,, de toutes les compagnies, de tous les corps, ont été rendus en ma faveur à cause de la république. Que pouvait-il donc, ô homme qui ne connais ni le vrai mérite, ni la solide gloire ! que pouvait-il m'arriver de plus beau, de plus désirable pour immortaliser mon nom, pour en perpétuer le souvenir, que ce jugement porté par tous mes concitoyens, qu'à ma seule conservation était attachée celle de Rome? Mais je te renvoie le trait que tu m'as lancé. J'étais, as-tu dit, cher au sénat et au peuple, moins à cause de moi qu'à cause de la république : moi je dis que, malgré ce caractère dur et cette âme atroce qui te rendent odieux, Rome entière te déteste moins à cause de toi qu'à cause de la république elle-même.

IV. Et pour en venir enfin à mon sujet, je n'ajouterai que cette réflexion : Il ne faut pas, non, il ne faut pas examiner ce que chacun de nous dit de lui-même. Que les gens de bien nous jugent : voilà surtout ce qui importe. Il est deux circonstances dans lesquelles on peut voir ce que pensent de nous nos concitoyens : c'est lorsqu'il s'agit de nos honneurs ou de nos droits. Peu d'hommes ont été appelés aux honneurs par plus de suffrages que moi : personne n'a été rétabli dans ses droits avec un zèle plus empressé. Nous avons vu, pour les honneurs, ce qu'on pense de toi; nous le verrons quand il s'agira de tes droits. Mais pour me comparer encore, non aux premiers citoyens de l'État, qui sont ici en aide à P. Sextius, mais à toi, le plus impudent et le plus vil des hommes, quelle que soit ton arrogance et ta haine contre moi, j'en appelle à ton propre témoignage. Lequel valait mieux, pour cette république, pour cette ville, pour le forum, pour le trésor, pour le sénat, pour ceux qui assistent à cette cause, pour leur fortune, leurs enfants et leurs plus chers intérêts, pour les autres Romains, pour les auspices, pour les temples et le culte des dieux immortels, qu'on te vit, toi ou moi, naître citoyen de Rome? Parle, et quand tu m'auras répondu, ou avec assez d'impudence pour qu'on ait peine à ne pas se jeter sur toi, ou avec assez de dépit pour que le venin dont ta 103 gorge est gonflée s'échappe enfin ; alors réponds de mémoire aux questions que je te ferai sur toi-même.

V. Je laisserai tes premières années sous le voile ténébreux qui les couvre. Je te passe d'avoir, lorsque tu étais jeune, percé des murs, pillé tes voisins, frappé ta mère. Profite de ton abjection, et cache au sein de ta bassesse et de ton obscurité les turpitudes de ta jeunesse.

Tu as brigué la questure avec P. Sextius; et tandis qu'il bornait tous ses vœux à cette dignité, toi, Vatinius, tu pensais, disais-tu, à obtenir plus d'un consulat. Je te demande si tu te rappelles que, P. Sextius ayant été fait questeur à l'unanimité des suffrages, tu fus alors, contre le gré de tout le monde, non par la faveur du peuple, mais par celle d'un consul, à peine nommé le dernier. Dans cette magistrature, une province maritime te fut assignée par le sort au milieu des clameurs des Romains, et le consul t'envoya à Pouzzol pour y défendre la sortie de l'or et de l'argent. Lorsque dans cet emploi tu te regardais, non comme un magistrat protecteur du commerce, mais comme un vil commis pour rançonner les marchandises; lorsque tu fouillais, en véritable brigand, les maisons, les celliers, les navires ; lorsque tu enlaçais les négociants dans les procès les plus injustes, que tu effrayais les commerçants à leur arrivée, et les arrêtais à leur départ : je te demande si tu te rappelles que, dans la place publique de Pouzzol, on porta les mains sur toi, et que je reçus, en qualité de consul, les plaintes des habitants de cette ville ? Après ta questure, ne te rendis-tu pas comme lieutenant dans l'Espagne ultérieure, sous le proconsul C. Cosconius ? C'est ordinairement par terre qu'on va dans cette province, ou, si l'on veut y aller par mer, la route est marquée ; toutefois, réponds-moi : N'es-tu point passé dans la Sardaigne, et de là en Afrique? N'es-tu point allé, sans y être autorisé par un sénatus-consulte, dans le royaume d'Hiempsal, dans celui de Mastanésose? et, pour gagner le détroit, n'as-tu point traversé la Mauritanie? Cite-nous un seul lieutenant qui soit arrivé en Espagne par une telle route.

A quoi bon t'interroger sur toutes les infamies et les honteuses rapines de ta lieutenance d'Espagne? Tu as été fait tribun du peuple. Dis-moi d'abord, en général, s'il est quelque injustice, quelque crime que tu n'aies point commis dans cette magistrature! Mais, je t'en préviens d'avance, ne mêle point tes turpitudes avec la gloire des plus illustres citoyens. Je ne te parlerai que de toi, et je n'irai point te chercher au milieu de la splendeur d'un grand homme; je veux-te tirer un moment de ta propre fange : quoi que tu puisses dire, mes traits ne passeront point par ton corps pour en aller blesser d'autres; ils s'arrêteront dans ton cœur et tes entrailles.

VI. Et puisque, dans toutes les affaires importantes, il faut commencer par les dieux immortels, réponds-moi, toi qui te vantes d'être un élève de Pythagore, et qui couvres du nom d'un grand philosophe tes .mœurs féroces et barbares , quel est ce travers d'esprit, cette démence ? Tu te permets des sacrifices aussi étranges qu'a- 104 bominables; ton usage est d'évoquer les âmes des enfers, de consulter les dieux mânes dans les entrailles des enfants immolés : et tu as méprisé les auspices, sous lesquels cette ville a été fondée, et par qui la république et cet empire subsistent ! Dans les premiers jours de ton tribunat, tu as déclaré aux sénateurs que les réponses des augures et les prétentions de ce collège ne seraient pas un obstacle à tes entreprises. Réponds : As-tu tenu parole? les auspices consultés ont-ils jamais pu t'empêcher de convoquer une assemblée ce jour-là même, et de porter une loi? Et comme c'est ici la seule partie de ta vie dans laquelle tu crois avoir quelque chose de commun avec César, je te séparerai de lui pour l'intérêt non-seulement de la république, mais de César lui-même, dans la crainte que ton infamie ne fasse rejaillir quelque tache sur sa gloire. Je te demande d'abord si, à l'exemple de César, tu abandonnes ta cause au sénat? ensuite quelle est l'autorité d'un homme qui se défend, non par ses propres actes, mais par ceux d'un autre? enfin (car il faut que la vérité sorte de mon cœur, et je ne puis taire ce que je pense), quand même César eût passé les bornes en quelque chose; quand même la chaleur des débats, sa passion pour la gloire, l'élévation de son âme, la splendeur de sa naissance, l'auraient jeté dans quelque démarche qu'on aurait pu alors souffrir en un tel homme, et qu'auraient effacée les exploits qui depuis ont signalé son nom, un personnage vil prétendrait-il au même privilège, et entendrait-on le brigand et le sacrilège Vatinius réclamer les mêmes droits que César?

VII. Voici maintenant mes questions. Tu as été tribun du peuple : sépare-toi du consul. Tu as eu pour collègues neuf citoyens recommandâmes ; trois d'entre eux, tù le savais, prenaient tous les jours les auspices; tu les tournais en ridicule, tu ne les regardais point comme magistrats : aujourd'hui tu en vois deux siéger avec la robe prétexte, tandis que tu as revendu celle que tu avais inutilement préparée pour ton édilité; le troisième, tu ne l'ignores pas, au sortir d'un tribunat où tu enchaînais ses moins et sa puissance, a obtenu, quoique jeune, toute l'autorité d'un consulaire; les six autres, ou pensaient entièrement comme toi, ou tenaient un certain milieu. Des lois ont été proposées par toi à la sanction du peuple, et le plus grand nombre par C. Cosconius, mon ami, que je m'applaudis de voir au nombre de nos juges, et que tu ne peux voir édile sans en crever de dépit. Réponds-moi, je te prie : Quelqu'un de ton collège, excepté toi, a-t-il osé porter une loi? Quel excès d'audace et de violence! Tes neuf collègues croyaient avoir à craindre pour eux ; toi seul, sorti de la fange, toi, le dernier des hommes en tout point, tu as cru devoir mépriser, dédaigner, braver ce que redoutaient les autres ! Peux-tu, en remontant au berceau de Rome, trouver un seul tribun qui ait traité d'affaires avec le peuple, quand il; savait qu'on prenait les auspices? Réponds en même temps à cette autre question : Lorsque les lois Élia et Fufia subsistaient encore dans la république sous ton tribunat, ces lois qui souvent ralentirent et réprimèrent les fureurs des tribuns, et que nul, excepté toi, n'osa jamais enfreindre ; ces lois qui, Tannée d'après, quand deux consuls ou plutôt deux traîtres, deux fléaux de Rome, 105 siégeaient devant le peuple, furent anéanties, consumées, dans le même incendie, avec les auspices, avec le droit d'opposition, avec tous les droits; réponds, ne les as-tu pas méconnues au point de convoquer une assemblée et d'y traiter d'affaires devant le peuple? As-tu entendu dire que, parmi les tribuns même les plus séditieux, aucun ait jamais eu l'audace de convoquer une assemblée contre le vœu de ces lois tutélaires?

VIII. Je te demande encore si tu as eu le projet, la volonté, la pensée (car, dans un crime de cette nature, en concevoir seulement l'idée c'est se rendre digne des plus affreux supplices), as-tu donc eu la pensée, je ne dirai pas pendant ton despotisme, car tu serais flatté d'être appelé tyran, mais dans le cours de ton brigandage, de te faire nommer augure en la place de Q. Métellus? Tu voulais sans doute qu'à ton aspect chacun ressentit une double affliction, et de la perte d'un citoyen aussi vertueux qu'illustre, et de l'éléva¬tion du plus méchant et du plus infâme des hommes? Croyais-tu la république assez ébranlée, assez abattue, et Rome assez opprimée, assez captive sous ton tribunat, pour que nous puissions souffrir un augure tel que Vatinius? Je suppose ici que tu le fusses devenu, suivant ces prétentions qui excitaient une indignation profonde dans ceux qui t'abhorraient, et le rire dans ceux dont tu faisais les délices ; je suppose qu'aux autres coups portés à la république, et où tu espérais la voir bientôt succomber, tu eusses ajouté la plaie mortelle de ton augurât : aurais-tu décidé, à l'exemple de tous les augures depuis Romulus, qu'il n'était pas permis de traiter d'affaires avec le peuple quand Jupiter fait briller la foudre? on bien t'aurions-nous vu, étant augure, abolir les auspices, pour ne point démentir ta vie?

IX. C'est trop parler de ton augurât; il m'en coûte d'occuper ma pensée du désastre de la république ; car tu n'as jamais espéré d'être augure tant que la majesté du peuple subsisterait, et même tant que Rome serait debout. Laissons enfin tes rêves, et ne parlons q\je de tes crimes. Voici une nouvelle question- Je ne dirai point, du consul Bibulus, qu'il était bien intentionné pour la république ; comme tu différais de sentiment avec lui, je craindrais d'exciter ta redoutable colère; mais, du moins, on peut dire qu'il ne s'avançait jamais, qu'il n'entreprenait rien sur la république ; que seulement il n'approuvait pas tes opérations. Eh bien ! lorsque tu faisais conduire un tel consul en prison, et que, de la table Valéria, tes collègues ordonnaient qu'il fût mis en liberté, réponds-moi, as-tu fait devant les rostres, avec les sièges des tribunaux, un pont par le moyen duquel un consul du peuple romain, aussi modéré que ferme, privé du secours des autres tri¬buns et de ses amis, en butte à la violence effrénée d'une troupe de pervers, fût indignement traîné, non pas en prison, mais au supplice et à la mort? Je te le demande, y a-t-il avant toi quelque exemple d'un crime si honteux et si déplorable? Apprends-nous si tu n'es qu'un imitateur des forfaits anciens, ou si tu en inventes de nouveaux. Et lorsque, par de telles entreprises et de tels coups, où tu mêlais le nom de César, le meilleur et le plus clément des hommes, mais qui 106 n'étaient en réalité que l'œuvre de ton audace et de ta scélératesse, tu contraignis Bibulus, chassé du forum, du sénat, des temples, de tous les lieux publics, à s'enfermer chez lui y et que la vie d'un consul ne fut pas à couvert sous la majesté de sa place et sous l'autorité des lois, mais sous la garde de sa porte et de ses murs, un huissier vint-il par ton ordre en arracher Bibulus, afin que, pendant ton tribunat, un consul n'eût pas le droit, accordé jusqu'alors à tous les particuliers, de s'exiler dans sa maison?

Réponds-moi encore, toi qui nous traites de tyrans, parce que nous agissons de concert pour le salut commun : quand tu te disais tribun du peuple, n'étais-tu pas plutôt un exécrable tyran, sorti de la fange et des ténèbres? C'était peu d'avoir tenté de détruire, par l'abolition des auspices, une république fondée sur les auspices mômes; d'avoir méprisé, d'avoir foulé aux pieds les lois les plus saintes, les lois Élia et Fufia, qui, malgré l'emportement des Gracques, l'audace de Saturninus, la confusion introduite par Drusus, les efforts de Sulpicius, les massacres de Cinna, et même les armes de Sylla, ont toujours subsisté; c'était peu d'avoir présenté la mort à un consul, de l'avoir tenu enfermé dans sa demeure, d'avoir essayé de l'en arracher; c'était peu que du sein de la misère tu fusses monté au tribunat, pour nous effrayer aujourd'hui par tes richesses : n'as-tu pas poussé la cruauté jusqu'à proposer au peuple de perdre et de faire disparaître des hommes d'élite, les premiers citoyens de Rome?

X. Tu produisis devant le peuple L. Vettius, qui avait avoué en plein sénat qu'il s'était armé d'un poignard dans le dessein de tuer Cn. Pompée, le plus illustre de nos citoyens; tu fis paraître ce vil calomniateur dans la tribune, dans ce lieu consacré par les auspices; et à l'endroit même où les autres tribuns ont coutume de produire les premiers de l'État pour se donner plus d'autorité, tu voulus qu'un délateur, qu'un Vettius prêtât sa langue et sa voix à tes fureurs et à tes crimes ; tu voulus qu'interrogé par toi, dans une assemblée convoquée par tes ordres, Vettius prétendit avoir été conseillé, poussé, secondé dans son attentat par des hommes dont la ruine, que tu méditais alors, aurait entraîné celle de la république elle-même. M. Bibulus, qu'il ne te suffisait pas d'avoir enfermé chez lui, d'avoir menacé delà mort, d'avoir dépouillé du consulat, et que tu voulais bannir de sa patrie; L. Lucullus, dont les exploits irritaient ta jalousie, parce que sans doute dès ta jeunesse tu aspirais à la gloire d'un général; C. Curion, l'ennemi irréconciliable de tous les méchants, le chef du conseil public r le plus intrépide défenseur de la liberté commune; son fils, le premier de nos jeunes Romains, et plus attaché à la république qu'on ne saurait l'attendre de son âge : voilà ceux dont tu voulais la perte. L. Domitius, qui blessait, je crois, par l'éclat de son mérite, les regards d'un Vatinius; Domitius, contre lequel tu ressentais cette haine dont tu es animé contre tous les bons citoyens, et que tu craignais surtout à cause des grandes espérances qu'il donnait alors et qu'il n'a point démenties; L. Lentulus, un de nos juges, flamine de Mars, dont tout le crime était d'être le compétiteur de ton cher Gabinius, devaient succomber à la même dénonciation. Si ta perversité n'eût pas empêché Lentulus de triompher de ce 107 fléau, de cette souillure de l'État, la république n'eut pas été vaincue. Dans la même dénonciation, dans la même accusation, tu voulais associer le fils à la ruine du père. L. Paullus, alors questeur en Macédoine, quel homme ! quel citoyen ! Paullus, qui avait chassé par la force des lois deux traîtres à la patrie, deux ennemis cruels et domestiques, et qui lui-même semblait né pour être le sauveur de Rome, fut enveloppé avec les autres dans les calomnies de Vettius. Pourquoi me plaindrais-je, moi qui dois plutôt te remercier de n'avoir point voulu me séparer de ces grands citoyens?

XI. Après avoir dénoncé à ton gré tout ce que Rome a de plus illustre, Vettius était enfin descendu de la tribune: quelle fut ta fureur de le rappeler tout à coup, t'entretenir avec lui sous les yeux de toute l'assemblée, et lui demander s'il ne pouvait pas en nommer d'autres? Ne le pressas-tu pas de nommer C. Pison, mon gendre, qui, parmi tant de jeunes gens du premier mérite , l'emportait sur tous par la sagesse, la vertu, la piété filiale? Ne lui fis-tu pas nommer encore Latérensis, qui n'est occupé nuit et jour que de la gloire et de la république? Infâme et détestable ennemi de ta patrie, ne proposas-tu pas une information contre tous ces généreux citoyens, et une ample récompense pour le dénonciateur Vettius? Tes propositions ayant été rejetées, non par les suffrages, mais par les clameurs de tous les Romains, ne fis-tu pas étrangler Vettius lui-même dans la prison, de peur qu'il ne déclarât que tu l'avais suborné pour sa dénonciation et qu'on ne demandât contre toi-même une information de son crime?

Tu répètes sans cesse que tu as porté une loi pour permettre aux deux parties de récuser chacune tous les membres d'un tribunal ; mais U faut qu'on sache que tu n'as pu faire même le bien sans être coupable encore : ayant donc annonce une loi juste au commencement de ta magistrature, et en ayant porté beaucoup d'autres, attendais-tu que Cn. Antonius eût été accusé devant Cn. Lentulus Clodianus pour porter ta loi en y ajoutant cette clause, « qu'elle ne serait applicable qu'à ceux qui seraient accusés à l'avenir, » afin qu'un malheureux consulaire fût ainsi privé, grâce à un délai de quelques moments , du bienfait de cette loi? Tu m'allégueras tes liaisons avec Q. Maximus L'admirable excuse d'un indigne procédé ! Maximus s'était déclaré l'ennemi d'Antonius; il s'était chargé d'une cause, il avait choisi un président et un tribunal : il méritait donc l'éloge en refusant à son ennemi l'avantage de ta récusation, et ii ne faisait rien en cela qui fût indigne de sa vertu, ou de la gloire de ses illustres ancêtres, des Maximus, des Paullus, des Scipions, dont nous verrons un jour, ou plutôt dont nous voyons déjà les vertus revivre dans leur descendant. Toi seul es coupable : la faute, la perfidie, le crime est d avoir différé par cruauté à porter une loi que tu avais annoncée comme un acte de douceur. Une chose du moins console Antonius dans sa disgrâce; c'est que sa nièce, avec les images de son père et de son frère, ayant été traînée dans le repaire d'un scélérat, il a mieux aimé le savoir par le bruit public que de le voir de ses yeux.

XII. Et puisque tu méprises la fortune des autres, que tu vantes tes richesses avec un or- 108 gueil Insupportable, je te prie de me dire si, pendant ton tribunat, tu as conclu des traités avec des peuples, avec des rois, avec des tétrarques; si tu as, au moyen de tes lois, prodigué l'argent du trésor ; si tu as enlevé alors les droits les plus précieux, soit à César, soit aux fermiers publics. Je te le demande ensuite : sorti de la plus affreuse indigence, n'es-tu pas devenu riche l'année même où fut portée une loi sévère contre les concussions, sans doute pour instruire le peuple de ton mépris non-seulement pour les actes de ceux que tu appelais tyrans, mais pour une loi de ton meilleur ami? Tu nous accuses auprès de César, nous qui sommes ses amis sincères, tandis que tu l'outrages indignement toutes les fois que tu te dis son allié.

Je veux encore savoir de toi par quel motif ou à quel dessein tu t'es trouvé en toge noire au festin que donnait Q. Arrius, mon ami. As-tu vu, as-tu entendu dire que quelqu'un ait agi de la sorte? quel exemple, quel usage t'y autorisait? Tu diras que tu n'approuvais pas ces prières publiques. Fort bien. Je t'accorde qu'elles étaient nulles. Remarques-tu que je ne t'interroge pas sur les faits politiques de cette année-là, ni sur ce qui parait t'avoir été commun avec de grands hommes, mais sur tes crimes personnels? Je t'accorde donc que les prières publiques étaient nulles; mais cite-nous quelqu'un qui se soit trouvé à un festin en habit de deuil. Ces repas funèbres sont, il est vrai, un tribut funéraire; mais leur solennité même mérite le respect

XIII. Oublions même que c'était un repas public, un jour de fête pour le peuple romain, où l'on étale les vases d'argent, les étoffes précieuses et le plus pompeux appareil : qui jamais, dans un deuil domestique, dans les funérailles de quelqu'un de sa famille, s'est trouvé au festin avec une toge noire? qui jamais, excepté toi, a pris une toge noire au sortir du bain ? Sans respect pour tant de milliers de citoyens, ni pour le maître du festin, Q. Arrius, qui tous étaient en habit blanc, tu es entré dans le temple de Castor, avec C. Fidulus et tes autres furies, enveloppées comme toi d'habits lugubres. Qui ne gémit pas alors? qui ne déplora .pas le malheur de Rome? que disait-on autre chose, pendant tout le repas, sinon que cette grande et illustre république était devenue la proie de tes fureurs, le jouet de ton insolence? Ignorais-tu donc l'usage? n'avais-tu jamais vu de festin public? n'a-vais-tu jamais eu l'occasion dans ton enfance ou dans ta jeunesse de te trouver parmi les cuisiniers? et ne venais-tu pas, au magnifique banquet de Faustus, de remplir ton estomac, jadis si affamé? Avais-tu vu le maître, ses amis ou les autres convives, paraître au repas avec un vêtement noir ? Quelle était ta folie de penser qu'à moins d'avoir agi contre toutes les règles, d'avoir profané le temple de Castor et un festin public, d'avoir blessé les yeux des citoyens, les anciens usages, les égards dus à celui qui t'avait invité, tu n'aurais pas assez témoigné que tu regardais comme nulle cette fête religieuse ?

XIV. Je t'interroge encore sur un fait de ta vie privée ; ici du moins tu ne pourras dire que ta cause soit unie à celle des plus illustres personnages. N'as-tu pas été accusé en vertu de la loi Licinia-Junia? Le préteur C. Memmius ne t'a-t-il pas ordonné, suivant cette loi, de comparaître 109 le trentième jour ? Ce jour étant venu, ne fis-tu pas ce qui était inouï dans cette république, ce qui jamais ne s'était fait jusqu'à nous? Tu en appelles aux tribuns du peuple pour être dispensé de répondre à l'accusation; mais c'est peu, quoique, après tout, cela seul serait inouï et intolérable ; tu en appelles nommément au fléau de cette année de trouble, au destructeur de la patrie, au perturbateur de la république, à Clodius. Clodius, ne pouvant empêcher le jugement selon les formes et par l'autorité de sa place, eut recours à la violence et à sa foreur ordinaire ; il se rendit le chef de tes satellites. Et de peur que tu ne penses, Vatinius, que je t'ai chargé par un témoignage plutôt qu'interrogé, je ne remplirai pas aujourd'hui le devoir d'un témoin ; je garde ce que je me propose d'attester bientôt en cette place où je te vois. Je ne cherche pas à te convaincre ; je te questionne, comme je l'ai fait jusqu'ici. Est-il, réponds-moi, est-il un citoyen, depuis que Rome existe, qui en ait appelé aux tribuns du peuple pour être dispensé de répondre à une accusation? Un accusé est-il monté au tribunal de son juge? Fa-t-il précipité avec violence? a-t-il rompu les sièges, enlevé les urnes? enfin, pour troubler le jugement, s'est-il porté à tous les excès contre lesquels on a institué les jugements? Ignores-tu que Memmius s'enfuit alors? que tes accusateurs furent arrachés de tes mains et de celles de tes complices? que les juges qui siégeaient près de là furent chassés? que dans le forum, en plein jour, sous les yeux de tout le peuple, tribunal, magistrats, usages anciens, lois, juges, punition des coupables, tout disparut, tout fut anéanti ? Ignores-tu que tous ces attentats ont été fidèlement consignés dans les registres publics, et attestés par les soins de Memmius? Je te le demande encore, à toi qui, te voyant accusé, étais revenu de ta lieutenance pour qu'on ne te reprochât pas d'éviter le jugement ; à toi qui, si l'on voulait t'en croire, aimais mieux répondre à l'accusation, quoique libre de n'y pas répondre : je te le demande, était-il conséquent, n'ayant pas voulu te servir du prétexte de ta lieutenance, de recourir , par un appel illicite, à une opposition criminelle?

XV. Mais, puisque j'ai parlé de ta lieutenance, je veux encore savoir d'après quel sénatus-consulte tu Tas obtenue. Ton geste me fait deviner ta réponse : c'est, dis-tu, d'après ta loi. Eh bien ! n'es-tu pas réellement le parricide de la patrie? Espérais-tu que les sénateurs seraient pour toujours retranchés de la république? Ne laissais-tu pas même au sénat ce que personne ne lui ôta jamais, la nomination des lieutenants? Le conseil public te paraissait-il assez méprisable, le sénat assez dégradé, la république assez malheureuse et assez abattue, pour que les ambassadeurs de la guerre et de la paix, les ministres, les interprètes , les chefs du conseil militaire, les représentants de Rome dans les provinces, ne fussent plus, comme autrefois, choisis par le sénat? Tu avais enlevé au sénat le droit d'assigner les provinces, de choisir un général, de donner l'administration du trésor, droit que le peuple romain ne voulut jamais s'arroger, qu'il ne tenta jamais d'enlever au souverain conseil. Mais soit : le peuple s'est quelquefois approprié une partie de ces pouvoirs ; il est arrivé rarement, mais enfin il est arrivé, qu'il a choisi un général. Vit-on jamais des 110 lieutenants nommés sans sénatus-consulte ? Jamais avant toi. Aussitôt après toi, Clodius a fait de même pour deux fléaux de la république ; et tu mérites un supplice d'autant plus rigoureux, que tu as nui à l'État et par ta conduite et par ton exemple : peu content de faire le mal, tu as voulu enseigner à d'autres à le faire après toi.

J'ai porté une loi contre la brigue, en vertu d'un sénatus-consulte ; je l'ai portée sans violence, sans manquer aux auspices, sans enfreindre les lois Élia et Fufia : apprends-moi donc pourquoi tu ne la regardes pas comme une loi, surtout quand j'obéis aux tiennes, de quelque manière qu'elles aient été portées. Ma loi défend expressément DE DONNER DES SPECTACLES DE GLADIATEURS PENDANT LES DEUX ANNEES QU'ON POSTULE OU QU'ON DOIT POSTULER LES CHARGES, A MOINS QUE CE NE SOIT AU JOUR PRESCRIT PAR UN TESTAMENT : quelle est ta folie d'oser donner un spectacle de gladiateurs dans le temps même où tu sollicites? Crois-tu qu'il puisse se rencontrer un tribun du peuple assez semblable à ton fidèle gladiateur pour empêcher que tu ne sois accusé en vertu de ma loi ?

Ne sais-tu pas que, pour tous ces excès, tu as été flétri par le jugement des austères Sabine, par celui des Marses et des Péligiens, ces hommes si braves, qui sont de ta tribu; enfin que tu es le seul de la tribu Sergia, depuis la fondation de Rome, que cette tribu ait privé de ses suffrages?

XVI. Mais si tu te mets au-dessus de tous ces affronts? parce que tu es persuadé, comme tu le publies sans cesse, que, malgré les dieux et les hommes, l'extrême amitié de César pour toi te fera obtenir tout ce que tu désires ; ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu raconter un mot de César à ton sujet? Dernièrement, à Aquilée, comme on parlait de différentes personnes, il dit que l'exclusion de C. Alfius lui avait fait de la peine, parce qu'il reconnaissait en lui une droiture et une probité rares, et il ajouta qu'il était fâché qu'on eût fait préteur un homme qui avait combattu ses intérêts. Quelqu'un alors lui ayant demandé ce qu'il pensait de l'exclusion de Vatinius : « Vatinius , dit-il, n'a rien fait gratuitement pendant son tribunat; puisqu'il n'a en vue que l'argent, il doit se passer aisément des honneurs. » Que si celui-là même qui, pour l'intérêt de sa gloire, à tes propres risques, sans aucune faute de sa part, a laissé un libre cours à tes emportements, te juge indigne d'obtenir les honneurs ; si tes voisins, si tes alliés, si ceux de ta tribu te haïssent jusqu'à voir dans ta défaite un sujet de triomphe pour eux ; si personne ne te regarde sans gémir, on parle de toi sans te maudire; si on évite ton approche, si on te fuit, si on ne veut pas entendre prononcer ton nom, si on abhorre ton aspect comme un présage sinistre ; sites proches te rejettent , si ta tribu te déteste, si tes voisins te redoutent , si tes alliés rougissent de toi, si tes humeurs vicieuses ont quitté ta face impure pour aller se loger ailleurs ; si tu es en horreur au peuple, au sénat, à toutes les tribus de la campagne : pourquoi souhaites-tu la préture plutôt que la mort, toi sur. Tout qui veux être populaire, et qui ne peux rien faire de plus agréable au peuple que de mourir? Mais il est temps devoir enfin quelles éloquentes réponses tu feras à mes questions ; il est temps 111 de conclure, et je vais finir par interroger en peu de mots sur le fond de la cause.

XVII. Je te demande, Vatinius, par quelle inconséquence tu donnes à Milon, devant ce tribunal , les mêmes éloges que les gens de bien et les bons citoyens ne cessent de lui donner, toi qui, dernièrement, produit devant le peuple par cette furie dont tu es le ministre, as mis tant d'empressement à rendre contre lui un faux témoignage? Quoi donc ! quand tu verras les artisans soulevés par Clodius, et cette troupe de scélérats et d'infâmes, tu seras libre de dire, comme tu l'as fait en pleine assemblée, que Milon avait assiégé la république avec des gladiateurs et des bestiaires ; et lorsque tu paraîtras devant ces juges respectables, tu n'oseras blâmer ce citoyen d un mérite si rare, si fidèle , si courageux. Mais puisque tu loues si fort Milon, et que tu salis par tes éloges la gloire d'un homme qui préfère être du nombre de ceux que tu accuses, réponds-moi : Milon, tu le sais, dans le gouvernement de la république, a toujours agi de concert avec P. Sextius; on a pu s'en convaincre par le jugement des gens de bien, et même des méchants ; car tous deux se trouvent accusés pour la même cause et du même crime : l'un par celui qui vient de l'ajourner, par cet homme que tu reconnais quelquefois comme le seul qui soit plus méchant que toi ; et l'autre par tes intrigues, mais avec son secours : je te le demande donc, peux-tu séparer comme témoin deux hommes que tu réunis comme accusateur?

Une dernière question : Lorsque tu appuyais si fortement sur la collusion prétendue d'Albinovanus, as-tu dit que ce n'était pas ton avis qu'on accusât Sextius de violence, et qu'on aurait dû plutôt l'accuser de tout autre crime d'après toute autre loi? As-tu dit encore que la cause de Milon, ce généreux citoyen, était liée avec celle de Sextius? que les gens de bien approuvaient ce qu'avait fait celui-ci pour me servir? Je ne te reproche pas la contradiction qui se trouve entre ton discours et ta déposition : tu dis que les gens de bien ont applaudi à la conduite de Sextius, et tu as déposé longuement contre ce qu'il a fait! tu associes Milon à la cause et à l'accusation de Sex¬tius, et tu as comblé Milon d'éloges ! Mais, dis-moi , penses-tu que Sextius doive être condamné en vertu d'une loi d'après laquelle tu prétends qu'on ne devrait pas l'accuser? ou si tu ne veux pas que nous demandions à un témoin son opinion, et certes tu n'as pas à craindre que je donne quelque poids à la tienne, dis-moi si, après avoir nié qu'un homme dût être accusé de violence, tu l'en as accusé comme témoin?

NOTES SUR LE DISCOURS CONTRE VATINIUS.

I. P. Sextio. Sextius, pour affaiblir le témoignage de Vatinius, avait annoncé être bien instruit qu'il s'était concerté avec Albinovanus pour l'accuser. Or, si Vatinius était reconnu son ennemi jusqu'à ce point, on ne devait pas foire beaucoup de fond sur son témoignage.

T. Claudius, inconnu d'ailleurs. On voit qu'il avait eu dessein d'accuser Sextius. Ou il avait renoncé à son projet, ou il s'était contenté de se joindre à Albinovanus.

II. Inflato collo, tumidis cervicibus. L'orateur fera encore d'autres allusions aux écrouelles ou au goître de Vatinius. Lambin a essayé de remplir ainsi la lacune suivante : « ut mihi renovatus tuus ille tribunatus videretur. Ac mihi primum objecisti, quod Cornelium, veterem amicum meum, sed tamen.... » Mais cette restitution, comme foutes celles qu'on propose ici, ne peut être que très-incertaine.

Cornelius. Cornélius, étant tribun du peuple, avait porté plusieurs lois qui soulevèrent tous les sénateurs, mais dont il se désista. Il fut accusé au sortir de charge, et défendu par Cicéron. Il ne reste de ses deux plaidoyers, que l'on comptait parmi les plus beaux de cet orateur, que des fragments peu suivis, dont la plupart ont été conserves par Asconius.

Codicem legisse dicebatur. Les sénateurs avaient gagné un tribun pour s'opposer à la loi de Cornélius. Le greffier refusait de la lire; Cornélius l'avait prise de ses mains et en avait fait la lecture lui-même; ce qui lui était reproché surtout par ses accusateurs.

Impudenter vaticinando. Vatinius s'était vanté et avait comme prédit qu'il deviendrait consul : Cicéron se moque de ses prétentions et de ses prédictions en se servant du mot vaticinando, qui a quelque rapport au nom de Vatinius. Au reste, il devint réellement consul sous l'usurpation de César, qui le fit nommer avec Q. Fufius Calénus pour l'année courante, dont il restait fort peu de temps.

III. Esse odio civitati. Celte haine contre Vatinius était passée en proverbe. On lit dans Catulle, xiv, 3 :

Odissem te odio Vatiniano.

Ses ennemis, dit Séuèqne, de Const. Sap., c. 17, étaient en plus grand nombre encore que ses infirmités Macrobe, Saturn., ii, 6, raconte une preuve singulière de cette haine publique. Vatinius ayant manqué d'être lapidé, un jour qu'il donnait un combat de gladiateurs, obtint des édiles la défense de jeter dans le cirque autre chose que des pommes. On vint demander au jurisconsulte Casellius vsi les pommes de pin étaient des pommes. « Oui, répondit-il, si vous les jetez à Vatinius. » (Note empruntée à M. Leclerc.)

Non populi beneficio, sed consulis. Ce consul était L. Julius César, ou C. Marcius Figulus, lesquels étalent consuls avant Cicéron : car nous avons vu que Sextius était questeur de C. Antonius, collègue de Cicéron en 690. L'orateur fait entendre ici que le consul usa de quelque fraude pour que Vatinius fût même dernier questeur.

Missus ne sis a consule. Ce consul est Cicéron, lequel ne permettait que l'échange des marchandises, de peur que Mlalie ne fût épuisée d'or et d'argent.

III. In regno Hiempsalis. Hiempsal, roi de Mauritanie, Le royaume de Mastanésose faisait probablement partie de la cote d'Afrique.

Clarissimorum virorum. L'orateur veut parler de César, auquel Vatinius fut tout dévoué durant son tribunat. En attaquant Vatinius, Cicéron ménage César, et à cause de lui-même, et parce qu'il était devenu ami de Pompée.

Si jam violentior.... Caesar fuisset. Cicéron cherche ici à excuser les violences de César contre Bibulus, son collègue. Jamais consul ne tint une conduite plus criminelle.

VIII. Q. Metelli. Q. Métellus Celer, qui mourut sous le consulat de César et de Bibulus, et sous le tribunat de Vatinius.

IX. Tabula Valeria. La table ou la banque Valeria était un endroit dans la place publique où se tenaient ordinairement les tribuns du peuple.

M. Bibulum. Le consul M. Bibulus était intimement uni avec Caton, et se gouvernait par les mêmes principes. Défenseur inflexible des lois et de la liberté, il ne voulut jamais consentir à la loi agraire, proposée par César son collègue, loi qui assurait à l'ambition la faveur de la multitude. César déchaîna contre lui le tribun Vatinius. Le consul fit une vigoureuse résistance; mais enfin assailli de tous côtés, couvert de boue et meurtri de blessures, il se réfugia dans sa maison, où il resta enfermé pendant tout le reste de son consulat, c'est-à-dire, huit mois entiers. La loi passa, malgré les efforts de Caton, que César fit prendre par le milieu du corps, et emporter ainsi hors de la place.

X. L. Vettium. C'est le même Vettius, chevalier romain, qui, trois ans auparavaut, avait déféré César au questeur Novius Niger, comme un des complices de Catilina. César était alors préleur. Au lieu de répondre, il condamna le délateur à une amende, et le fit traîner en prison, parce qu'il ne pouvait la payer. Il y fit mettre aussi le questeur Novius, pour s'être porté juge d'un magistrat supérieur à lui.

Une phrase du commentaire du Scholiaste de Milan, nouvellement publié d'après un palimpseste, page 185, nous apprend ce que devint ce Vettius : « De hoc tempore locuti sumus in oratione, quae hanc prœcedit. L. Vettium, perditum hominem, instinctu Vatinii professum esse apud senatum, se indicaturum, plerosque nobilissimos viros de interficiendo Pompeio inisse conjurationem. Id namque negotium sibi mandasse. (Le manuscrit porte, id neque.) Hunc tamen Vettium in carcerem conjunctum, atque ibi necatum, ipsis potissimum auctoribus, qui eum ad mendacium subornassent. » Cette scholie confirme en partie le récit de Dion, xxxviii, 9.

Duos patriœ proditores. D'après le nouveau scholiaste , page 186, ce serait Catilina, et, suivant quelques-uns, Céthégus.

Me sejungendum non putaris. Vettius ne nomma point Cicéron; mais il déclara qu'un consulaire éloquent, voisin du consul, lui avait dit qu'on avait besoin d'un nouveau Servilius Ahala, ou d'un second Brutus. Cette intrigue fut 113 nouée par César, qoi voulait surtout se venger du jeune Curion, ennemi déclaré du triumvirat ; elle tourna tout entière à la honte de son auteur et à la perte du misérable qui lui avait servi d'instiument.

C. Antonius. C. Antonius, à son retour de la Macédoine, où il avait été proconsul, fut traduit en justice par Q. Fabius Maximus et par M. Célius, au commencement de l'année 694. Les accusateurs ne parlèrent point des vexations qu'il avait commises dans la province ; ils le poursuivirent seulement comme ayant été complice de Catilina. L'accusation était fondée. Antonius avait en effet trempé dans la conjuration dont il fut le vengeur. Les juges le condamnèrent, quoique Cicéron l'eût défendu. Il se retira dans l'île de Céphalonie, où il bâtit à ses frais une nouvelle ville. La loi Porcia permettait l'exil aux citoyens condamnés.

Fratrisque filiam. Selon Paul Manuce et le scholiaste de Milan, cette nièce était la sœur de Marc-Antoine, le fameux triumvir, neveu de C. Antonius.

XII. Cum toga pulla. Bibulus, collègue de César, voulant l'empêcher de porter sa loi agraire, saisissait tontes les occasions de tore décerner des prières publiques, parce qu'on ne pouvait traiter avec le peuple les jours où ces prières avaient lieu. Il est donc probable que, pour honorer la mémoire du père d'Arrius, il avait fait décerner par le sénat des prières publiques. Vatinius, dévoué à César, voulant annoncer qu'il regardait ces prières comme nulles, était venu avec une toge noire au festin que donnait Arrius en l'honneur de son père mort. On sait que les jours de prières publiques étaient des espèces de jours de fête pour le peuple romain.

Qua lege, dicis. Parmi les lois de Vatinius, il y en avait une qui ordonnait que ce serait le peuple, et non le sénat, qui donnerait les lieutenances.

Eripueras senatui provinciœ decernendœ potestatem. Le sénat, qui dès le premier consulat de César se mettait en garde contre son ambition, avant même qu'il entrât en charge, lui avait destiné, ainsi qu'à son collègue, des provinces oisives, des terres à défricher, des chemins à construire. César rendit cette précaution inutile. Vatinius était toujours prêt à lui vendre la liberté publique : sur la réquisition de ce tribun, il se fit attribuer par le peuple le commandement de l'Ilyrie et de la Gaule cisalpine, avec trois légions.

XVI. Prœturam exoptes. Vatinius ne suivit point le conseil de Cicéron. Il continua de solliciter la préture; et les consuls Crassus et Pompée, à force de largesses, le firent préférer à Caton, ennemi intraitable du triumvirat. De là les plaintes de Sénèque, de Constant, sap., c. ι : « Caton était au-dessus des Pompée, des César ; et son siècle le mit au-dessous des Vatinius ! »

De ipsa causa. Le fond de la cause; la cause de Sextius. Quoique l'orateur parle ensuite de Milon, c'était parier de Sextius, les causes de ces deux tribuns étant liées ensemble.