Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

XXXI.  PLAIDOYER POUR CN. PLANCIUS. - PRO CN. PLANCIO ORATIO

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .

.

 

 

PLAIDOYER POUR CN. PLANCIUS.

DISCOURS TRENTE ET UNIÈME.

INTRODUCTION.

Marcus Juventkis Latéreosis avait demandé l'édilité avec Cnéus Plancius : irrité que son rival eût été nommé à son préjudice, il l'accusa d'avoir formé des cabales pour se faire nommer édile ( lege Licinia de sodalitiis), ce qu'il y avait de plus grave dans le crime de brigue. L. Cassius, jeune homme distingué par sa naissance et par ses talents, se joignit à lui pour cette accusation. La cause fut portée devant le préteur C. Flavius. Cicéron était intime ami des deux accusateurs, et surtout de Latérensis; il crut néanmoins devoir défendre Plaucius qui, étant questeur de Macédoine, l'avait reçu pendant son exil, et lui avait prodigué les marques du plus tendre attachement.

On peut conclure d'une lettre de Cicéron à son frère Quintius, écrite en l'an 699, où il dit qu'il vient de terminer la rédaction du plaidoyer pour Plancius, que ce plaidoyer a dû être prononcé l'an de Rome 698, de Cicéron 53, sous le consulat de L. Domitius Aenobarbus, et d'Appius Claudine Pulcher. Quoique postérieur par la date à plusieurs des plaidoyers qui suivent, on l'a placé ici, comme dans l'édition de M. Victor Leclerc, pour ne point séparer les Discours qui ont quelque rapport aux persécutions de Clodius et à l'exil de Cicéron.

Il paraît que Plancius fut absous, et qu'il fut édile avec Plotius l'an 699. Plus tard, il suivit Pompée dans la guerre civile, et, après la bataille de Pharsale, il fut obligé, comme tant d'autres Romains du premier rang, d'attendre, hors de l'Italie, la clémence du vainqueur. Il écrivit de Corcyre plusieurs lettres à Cicéron, qui lui répond avec beaucoup d'amitié (Epist.fam. iv, 14, 15), et semble lui promettre son retour.

 

 

PRO CN. PLANCIO ORATIO

I. Cum propter egregiam et singularem Cn. Planci, iudices, in mea salute custodienda fidem tam multos et bonos viros eius honori viderem esse fautores, capiebam animo non mediocrem voluptatem quod, cuius officium mihi saluti fuisset, ei meorum temporum memoriam suffragari videbam. Cum autem audirem meos partim inimicos, partim invidos huic accusationi esse fautores, eandemque rem adversariam esse in iudicio Cn. Plancio quae in petitione fuisset adiutrix, dolebam, iudices, et acerbe ferebam, si huius salus ob eam ipsam causam esset infestior quod is meam salutem atque vitam sua benivolentia praesidio custodiaque texisset. Nunc autem vester, iudices, conspectus et consessus iste reficit et recreat mentem meam, cum intueor et contemplor unum quemque vestrum. Video enim hoc in numero neminem cui mea salus non cara fuerit, cuius non exstet in me summum meritum, cui non sim obstrictus memoria benefici sempiterna. Itaque non extimesco ne Cn. Plancio custodia meae salutis apud eos obsit qui me ipsi maxime salvum videre voluerunt, saepiusque, iudices, mihi venit in mentem admirandum esse M. Laterensem, hominem studiosissimum et dignitatis et salutis meae, reum sibi hunc potissimum delegisse quam metuendum ne vobis id ille magna ratione fecisse videatur.

Quamquam mihi non sumo tantum neque adrogo, iudices, ut Cn. Plancium suis erga me meritis impunitatem consecutum putem. Nisi eius integerrimam vitam, modestissimos mores, summam fidem, continentiam, pietatem, innocentiam ostendero, nihil de poena recusabo; sin omnia praestitero quae sunt a bonis viris exspectanda, petam, iudices, a vobis ut, cuius misericordia salus mea custodita sit, ei vos vestram misericordiam me deprecante tribuatis. Equidem ad reliquos labores, quos in hac causa maiores suscipio quam in ceteris, etiam hanc molestiam adsumo, quod mihi non solum pro Cn. Plancio dicendum est, cuius ego salutem non secus ac meam tueri debeo, sed etiam pro me ipso, de quo accusatores plura paene quam de re reoque dixerunt.

II. Quamquam, iudices, si quid est in me ipso ita reprehensum ut id ab hoc seiunctum sit, non me id magno opere conturbat; non enim timeo ne, quia perraro grati homines reperiantur, idcirco, cum me nimium gratum illi esse dicant, id mihi criminosum esse possit. Quae vero ita sunt agitata ab illis ut aut merita Cn. Planci erga me minora esse dicerent quam a me ipso praedicarentur, aut, si essent summa, negarent ea tamen ita magni ut ego putarem ponderis apud vos esse debere, haec mihi sunt tractanda, iudices, et modice, ne quid ipse offendam, et tum denique cum respondero criminibus, ne non tam innocentia reus sua quam recordatione meorum temporum defensus esse videatur.

Sed mihi in causa facili atque explicata perdifficilis, iudices, et lubrica defensionis ratio proponitur. Nam, si tantum modo mihi necesse esset contra Laterensem dicere, tamen id ipsum esset in tanto usu nostro tantaque amicitia molestum. Vetus est enim lex illa iustae veraeque amicitiae quae mihi cum illo iam diu est, ut idem amici semper velint, neque est ullum amicitiae certius vinculum quam consensus et societas consiliorum et voluntatum. Mihi autem non id est in hac re molestissimum, contra illum dicere, sed multo illud magis quod in ea causa contra dicendum est in qua quaedam hominum ipsorum videtur facienda esse contentio. Quaerit enim Laterensis atque hoc uno maxime urget qua se virtute, qua laude Plancius, qua dignitate superarit. Ita, si cedo illius ornamentis, quae multa et magna sunt, non solum huius dignitatis iactura facienda est sed etiam largitionis recipienda suspicio est; sin hunc illi antepono, contumeliosa habenda est oratio, et dicendum est id quod ille me flagitat, Laterensem a Plancio dignitate esse superatum. Ita aut amicissimi hominis existimatio offendenda est, si illam accusationis condicionem sequar, aut optime de me meriti salus deserenda.

III. Sed ego, Laterensis, caecum me et praecipitem ferri confitear in causa, si te aut a Plancio aut ab ullo dignitate potuisse superari dixero. Itaque discedam ab ea contentione ad quam tu me vocas et veniam ad illam ad quam me causa ipsa deducit. Quid? Tu in magistratibus dignitatis iudicem putas esse populum? Fortasse non numquam est; utinam vero semper esset! sed est perraro et, si quando est, in eis magistratibus est mandandis quibus salutem suam committi putat; his levioribus comitiis diligentia et gratia petitorum honos paritur, non eis ornamentis quae esse in te videmus. Nam quod ad populum pertinet, semper dignitatis iniquus iudex est qui aut invidet aut favet. Quamquam nihil potes in te, Laterensis, constituere quod sit proprium laudis tuae quin id tibi sit commune cum Plancio. Sed hoc totum agetur alio loco; nunc tantum disputo de iure populi, qui et potest et solet non numquam dignos praeterire; nec, si a populo praeteritus est quem non oportuit, a iudicibus condemnandus est qui praeteritus non est. Nam, si ita esset, quod patres apud maiores nostros tenere non potuerunt, ut reprehensores essent comitiorum, id haberent iudices, quod multo etiam minus esset ferendum. Tum enim magistratum non gerebat is qui ceperat, si patres auctores non erant facti; nunc postulatur a vobis ut eius exitio qui creatus sit iudicium populi Romani reprendatis. Itaque iam quoniam qua nolui ianua sum ingressus in causam, sperare videor tantum afuturam esse orationem meam a minima suspicione offensionis tuae, te ut potius obiurgem, quod iniquum in discrimen adducas dignitatem tuam, quam ut eam ego ulla contumelia coner attingere.

IV. Tu continentiam, tu industriam, tu animum in rem publicam, tu virtutem, tu innocentiam, tu fidem, tu labores tuos, quod aedilis non sis factus, fractos esse et abiectos et repudiatos putas? Vide tandem, Laterensis, quantum ego a te dissentiam. Si me dius fidius decem soli essent in civitate viri boni, sapientes, iusti, graves, qui te indignum aedilitate iudicavissent, gravius de te iudicatum putarem quam est hoc quod tu metuis ne a populo iudicatum esse videatur. Non enim comitiis iudicat semper populus, sed movetur plerumque gratia, cedit precibus, facit eos a quibus est maxime ambitus, denique, etiam si iudicat, non dilectu aliquo aut sapientia ducitur ad iudicandum, sed impetu non numquam et quadam etiam temeritate. Non est enim consilium in volgo, non ratio, non discrimen, non diligentia, semperque sapientes ea quae populus fecisset ferenda, non semper laudanda dixerunt. Qua re, cum te aedilem fieri oportuisse dicis, populi culpam, non competitoris accusas. Vt fueris dignior quam Plancius—de quo ipso tecum ita contendam paulo post ut conservem dignitatem tuam—sed ut fueris dignior, non competitor a quo es victus, sed populus a quo es praeteritus, in culpa est. In quo illud primum debes putare, comitiis, praesertim aediliciis, studium esse populi, non iudicium; eblandita illa, non enucleata esse suffragia; eos qui suffragium ferant, quid cuique ipsi debeant considerare saepius quam quid cuique a re publica debeatur. Sin autem mavis esse iudicium, non tibi id rescindendum est sed ferendum. 'male iudicavit populus.' at iudicavit. 'non debuit.' at potuit. 'non fero.' at multi clarissimi et sapientissimi cives tulerunt. Est enim haec condicio liberorum populorum praecipueque huius principis populi et omnium gentium domini atque victoris, posse suffragiis vel dare vel detrahere quod velit cuique; nostrum est autem, nostrum qui in hac tempestate populi iactemur et fluctibus ferre modice populi voluntates, adlicere alienas, retinere partas, placare turbatas; honores si magni non putemus, non servire populo; sin eos expetamus, non defetigari supplicando.

V. Venio iam ad ipsius populi partis ut illius contra te oratione potius quam mea disputem. Qui si tecum congrediatur et si una loqui voce possit, haec dicat: 'ego tibi, Laterensis, Plancium non anteposui sed, cum essetis aeque boni viri, meum beneficium ad eum potius detuli qui a me contenderat quam ad eum qui mihi non nimis submisse supplicarat.' respondebis, credo, te splendore et vetustate familiae fretum non valde ambiendum putasse. At vero te ille ad sua instituta suorumque maiorum exempla revocabit; semper se dicet rogari voluisse, semper sibi supplicari; se M. Seium, qui ne equestrem quidem splendorem incolumem a calamitate iudici retinere potuisset, homini nobilissimo, innocentissimo, eloquentissimo, M. Pisoni, praetulisse; praeposuisse se Q. Catulo, summa in familia nato, sapientissimo et sanctissimo viro, non dico C. Serranum, stultissimum hominem—fuit enim tamen nobilis—non C. Fimbriam, novum hominem—fuit enim et animi satis magni et consili—sed Cn. Mallium, non solum ignobilem verum sine virtute, sine ingenio, vita etiam contempta ac sordida.

'Desiderarunt te,' inquit, 'oculi mei, cum tu esses Cyrenis; me enim quam socios tua frui virtute malebam, et quo plus intererat, eo plus aberat a me, cum te non videbam. Deinde sitientem me virtutis tuae deseruisti ac reliquisti. Coeperas enim petere tribunatum pl. Temporibus eis quae istam eloquentiam et virtutem requirebant; quam petitionem cum reliquisses, si hoc indicasti, tanta in tempestate te gubernare non posse, de virtute tua dubitavi, si nolle, de voluntate; sin, quod magis intellego, temporibus te aliis reservasti, ego quoque,' inquiet populus Romanus, 'ad ea te tempora revocavi ad quae tu te ipse servaras. Pete igitur eum magistratum in quo mihi magnae utilitati esse possis; aediles quicumque erunt, idem mihi sunt ludi parati; tribuni pl. Permagni interest qui sint. Qua re aut redde mihi quod ostenderas, aut si, quod mea minus interest, id te magis forte delectat, reddam tibi istam aedilitatem etiam neglegenter petenti, sed amplissimos honores ut pro dignitate tua consequare, condiscas censeo mihi paulo diligentius supplicare.'

I. PLAIDOYER POUR CN. PLANCIUS.

I. En voyant une foule de vertueux citoyens s'intéresser à l'élévation de Cn. Plancius, et payer ainsi le courage héroïque dont il a fait preuve pour la garde et la sûreté de ma personne, c'était pour moi un plaisir bien sensible, Romains, de penser que le souvenir de mes malheurs sollicitait en faveur de celui à qui j'étais redevable de ma conservation. Mais lorsque ensuite j'apprenais que mes ennemis en partie, et en partie mes envieux, appuyaient l'accusation qu'on intente à Plancius, et que la chose même qui l'avait secondé dans la demande de l'édilité lui devenait contraire dans le jugement qu'il subit, je m'affligeais alors et je voyais avec douleur Plancius en péril, par la seule raison que son amitié généreuse avait mis mes jours à couvert et m'avait. protégé contre la violence. Mais puis-je jeter les yeux sur ce tribunal, et considérer en particulier chacun de nos juges, sans que leur aspect me console et me rassure? Parmi tous ces juges, en est-il un seul qui ne se soit intéressé pour mon retour, à qui je n'aie des obligations infinies, à qui je ne sois attaché par les liens d'une reconnaissance éternelle? Ainsi je n'appréhende pas que le zèle de Plancius pour ma conservation lui nuise auprès de ceux qui ont eu le plus à coeur mon rétablissement; et j'ai plus lieu de m'étonner que M. Latérensis, qui s'est porté avec tant d'ardeur à me faire rendre ma patrie et mon rang, ait choisi un pareil accusé, que de craindre que vous jugiez sa poursuite fondée sur de graves raisons.

Cependant, Romains, je n'ai point la présomption ni l'orgueil de croire que Plancius doive être renvoyé absous pour les services qu'il m'a rendus. Non, si je ne vous montre dans celui que je dé- 23 fends, une vie intègre, des mœurs pures, un grand fonds de probité et de modération, de tendresse pour ses proches, une parfaite innocence, je ne m'opposerai pas à l'exécution rigoureuse de la loi. Mais si je vous fais voir en lui tout ce qu'on doit attendre d'un citoyen vertueux, je vous demanderai, je vous prierai d'être sensibles au sort d'un homme dont la sensibilité a sauvé mes jours. A toutes les peines que je crois devoir prendre pour cette cause, plus que pour aucune autre, se joint le déplaisir d'avoir à justifier, non seulement Plancius, dont les intérêts doivent m'être aussi chers que les miens propres, mais encore moi-même, de qui les accusateurs ont peut-être plus parlé que de la cause même et de celui qu'ils accusent.

II. Au reste, tout reproche étranger à celui que je défends m'inquiète peu; et parce qu'il est rare de trouver des hommes reconnaissants, je ne crains pas qu'on puisse me reprocher comme un crime un excès de reconnaissance. Mais, disent nos adversaires, les services qui m'ont été rendus par Plancius ne sont point aussi considérables que je le publie, ou, en les supposant tels, ils ne doivent pas être auprès de vous d'un aussi grand poids que je le prétends : ceci est un point que, dans la crainte de blesser, je dois traiter avec circonspection, et seulement après avoir répondu à tous les griefs, de peur que l'accusé ne paraisse avoir été défendu, moins par la considération de son innocence que par le souvenir de mes disgrâces.

La cause est claire et facile, mais ma position est embarrassante et délicate. La seule nécessité de parler contre Latérensis me paraîtrait infiniment pénible, surtout étant aussi amis et aussi liés que nous le sommes : car, suivant une ancienne loi de la parfaite amitié, et telle est celle qui nous unit depuis longtemps, les amis doivent toujours vouloir les mêmes choses; et l'amitié n'a pas de lien plus sûr que l'unanimité et l'accord des sentiments et des volontés. S'il m'est déjà si désagréable de parler contre Latérensis, combien ne me l'est-il pas plus encore de parler contre lui dans une cause où je suis comme forcé d'établir un parallèle entre les personnes? Latérensis demande, et c'est le point sur lequel il insiste davantage, par quel mérite, par quel talent, par quelle distinction, Plancius l'a emporté sur lui. Si donc je le reconnais supérieur à Plancius par toutes les grandes qualités dont il est doué, il faut que j'admette dans celui pour qui je parle, non seulement l'idée d'une infériorité humiliante, mais encore le soupçon d'une largesse criminelle Mettre Plancius au-dessus de Latérensis, ce serait faire injure à celui-ci, ce serait me jeter moi-même dans la nécessité de dire, comme il veut m'y contraindre, que Plancius l'a emporté sur lui par le mérite. Ainsi, en défendant Plancius comme il l'a accusé, je me vois réduit à l'alternative, ou de compromettre la réputation d'un excellent ami, ou de trahir les intérêts d'un homme à qui j'ai d'insignes obligations.

III. Mais ce serait avouer, Latérensis, que je plaide sans nul ménagement et sans nul égard, si je disais que vous avez pu être surpassé en mérite par Plancius ou par tout autre. Je laisserai donc le parallèle auquel vous me provoquez, pour prendre celui que m'offre la cause elle-même. 24 Eh quoi! Latérensis, pensez-vous que le peuple soit juge du mérite? Peut-être l'est-il quelquefois : et que ne l'est-il toujours! mais il l'est rarement; encore n'est-ce que dans l'élection des magistrats qu'il regarde comme les dépositaires du salut public. Dans les élections moins importantes, c'est à l'empressement et au crédit des candidats que la charge se donne, et non à des qualités supérieures, comme celles que nous remarquons en vous. Quant au peuple, toujours prévenu pour ou contre, il est mauvais juge du mérite. Cependant, Latérensis, vous ne pouvez rien dire à votre avantage, qui ne vous soit commun avec Plancius. Mais je ferai ailleurs cet examen; il me suffit maintenant de montrer que le peuple est en droit et trop souvent dans l'usage de ne pas choisir les plus dignes, et que, s'il a négligé de choisir celui qu'il devait, ce n'est pas une raison pour que celui qu'il a choisi soit condamné par les juges. Autrement, ce pouvoir que les sénateurs n'ont pu conserver du temps de nos ancêtres, le pouvoir de réformer les élections, appartiendrait aux juges; ce qui même serait bien moins supportable. Alors, en effet, celui qui avait obtenu une magistrature ne la gérait pas, si les sénateurs n'avaient ratifié la nomination du peuple; au lieu qu'à présent, Romains, on vous demande de réformer le jugement du peuple par l'exil de celui que le peuple a nommé. Ainsi, Latérensis, quoique je me sois écarté d'abord de ma première intention, je serai toujours, je l'espère, si éloigné du moindre soupçon d'avoir voulu blesser votre honneur, que, loin d'entreprendre d'y porter aucune atteinte, c'est vous-même que je blâme de vouloir le compromettre.

IV. Comment, Latérensis, parce que vous n'avez pas été fait édile, votre sagesse, votre activité, votre zèle pour la république, votre vertu intègre, votre droiture, vos soins, vos peines, tout cela à vous entendre, sera perdu, sera inutile, sera compté pour rien! Voyez combien je pense différemment de vous. Si, dans cette ville, dix hommes seulement, citoyens honnêtes, sages, justes, respectables, vous avaient jugé indigne de l'édilité, j'estimerais leur opinion plus désavantageuse pour vous que celle du peuple, que vous craignez tant qu'on ne regarde comme un jugement. Le peuple ne juge pas toujours dans les élections, c'est souvent la faveur qui le détermine; il cède aux prières, il choisit ceux qui ont le plus sollicité. Enfin, s'il juge, il ne le fait pas avec discrétion et sagesse, mais assez souvent par saillie et par caprice. La multitude n'est capable, ni de réflexion, ni de raison, ni de discernement, ni d'une attention scrupuleuse; et, suivant l'avis des sages, ce qu'a fait le peuple, il faut toujours l'endurer, mais non pas toujours l'approuver. Ainsi, dire que vous auriez dû être nommé édile, c'est accuser le peuple, et non votre compétiteur. Vous étiez plus digne que Plancius, je le veux (c'est un point que je traiterai bientôt avec l'attention de ménager votre mérite); mais enfin, vous étiez le plus digne, je le veux; le coupable n'est pas celui qui l'a emporté sur vous, mais le peuple qui ne vous a point nommé. Ici, d'abord, soyez-en bien persuadé, surtout dans les élections d'édiles, le peuple suit son inclination plutôt que la réflexion; les suffrages sont gagnés par les caresses, et non donnés avec examen; ceux qui votent considèrent plus 25 souvent ce qu'ils doivent eux-mêmes à chacun, que ce qui paraît être dû aux candidats par la république. Voulez-vous que ce soit un jugement? ce n'est point à vous de le révoquer, vous devez vous y soumettre. Le peuple a mal jugé. Mais il a jugé. Il ne devait pas juger de la sorte. Mais il le pouvait. Je ne puis le souffrir. Mais plusieurs citoyens aussi illustres que sages l'ont souffert : car c'est le privilège des peuples libres, et surtout du premier peuple de l'univers, de ce peuple maître et vainqueur de toutes les nations, de donner et d'ôter à chacun ce qu'il veut par ses suffrages. C'est à nous, qui nous trouvons au milieu des tempêtes et des flots populaires, de souffrir patiemment les décisions du peuple, de le gagner quand il nous est contraire, de le ménager quand il nous est favorable, de l'apaiser quand il est ému; si nous estimons peu les honneurs, de ne pas nous empresser auprès de lui; si nous les désirons, de ne pas nous lasser de le supplier.

V. Je vais maintenant, Latérensis, faire parler le peuple lui-même; je vous combattrai par ses discours plutôt que par les miens. S'il s'expliquait avec vous, si toutes ses voix pouvaient n'en former qu'une seule, il vous dirait : Latérensis, je n'ai point prétendu te préférer Plancius; mais, voyant en vous deux un mérite égal, j'ai accordé mon bienfait à celui qui m'avait sollicité, plutôt qu'à celui qui ne m'avait point adressé d'assez humbles prières. Vous lui répondrez sans doute que, comptant sur la noblesse et l'ancienneté de votre famille, vous n'avez pas cru avoir besoin de si vives sollicitations; mais il vous rappellera ses anciens usages et sa conduite de tout temps; il vous dira qu'il a toujours voulu être prié, être supplié; qu'il a préféré Marcus Seius, qui n'avait qu'une origine équestre, et qui n'avait pu même la sauver de la disgrâce d'une sentence rigoureuse, à Marcus Pison, un des citoyens les plus nobles, les plus éloquents, les plus intègres; il vous dira qu'il a donné l'exclusion à Q. Catulus, issu d'une de nos premières familles, le plus vertueux et le plus sage des hommes, pour choisir, non C. Séranus, qui n'était pas dépourvu d'esprit, qui ne manquait ni de prudence ni de courage, mais Cn. Manlius, homme sans naissance, sans mérite, sans génie, et qui de plus menait une vie sordide et méprisable.

Mes yeux, ajouterait le peuple, t'ont cherché lorsque tu étais à Cyrène. J'aurais mieux aimé jouir moi-même de ton mérite, que d'en voir jouir mes alliés. Plus mes intérêts voulaient que tu fusses à Rome, plus je t'en trouvais éloigné :enfin je ne te voyais pas. Que dis-je? c'est lorsque je soupirais après ton courage, que tu m'as délaissé et abandonné. Tu t'étais mis sur les rangs pour demander le tribunat dans un temps où l'on avait besoin de ton éloquence et de ta fermeté. Si, en te désistant de ta demande, tu as craint de ne pouvoir tenir le gouvernail dans une violente tempête, j'ai douté de ton courage; si tu ne l'as pas voulu, j'ai douté de ton zèle. Mais si, comme je le crois, tu t'es plutôt réservé pour d'autres temps, la république et moi nous t'avons remis au temps pour lequel tu t'es réservé toi-même. Demande donc une magistrature où tu puisses m'être d'un grand secours; quels que soient les édiles, ils seront toujours pour moi d'assez bons juges : il m'importe beaucoup quels sont mes tribuns. Ainsi, ou fais pour moi ce dont tu m'avais flatté ; ou si, par hasard, tu aimes plus ce qui m'intéresse moins, je ne laisserai pas de t'accorder bientôt l'édilité, cet objet de tes désirs, dusses-tu la demander avec négligence. 26 Mais, crois-moi, si tu veux obtenir les premiers honneurs selon ton mérite, apprends à les solliciter un peu plus vivement.

VI.  Haec populi oratio est, mea vero, Laterensis, haec: qua re victus sis non debere iudicem quaerere, modo ne largitione sis victus. Nam si, quotienscumque praeteritus erit is qui non debuerit praeteriri, totiens oportebit eum qui factus erit condemnari, nihil iam est quod populo supplicetur, nihil quod diribitio, nihil quod renuntiatio suffragiorum exspectetur. Simul ut qui sint professi videro, dicam: 'hic familia consulari est, ille praetoria; reliquos video esse ex equestri loco; sunt omnes sine macula, sunt omnes aeque boni viri atque integri, sed servari necesse est gradus; cedat consulari generi praetorium, ne contendat cum praetorio nomine equester locus.' sublata sunt studia, exstinctae suffragationes, nullae contentiones, nulla libertas populi in mandandis magistratibus, nulla exspectatio suffragiorum; nihil, ut plerumque evenit, praeter opinionem accidet, nulla erit posthac varietas comitiorum. Sin hoc persaepe accidit ut et factos aliquos et non factos esse miremur, si campus atque illae undae comitiorum, ut mare profundum et immensum, sic effervescunt quodam quasi aestu ut ad alios accedant, ab aliis autem recedant, tamen nos <in> impetu studiorum et motu temeritatis modum aliquem et consilium et rationem requiremus?

Qua re noli me ad contentionem vestrum vocare, Laterensis. Etenim si populo grata est tabella, quae frontis aperit hominum, mentis tegit datque eam libertatem ut quod velint faciant, promittant autem quod rogentur, cur tu id in iudicio ut fiat exprimis quod non fit in campo? 'hic quam ille dignior' perquam grave est dictu. Quo modo igitur est aequius? Sic credo, quod agitur, quod satis est iudici: 'hic factus est.' 'cur iste potius quam ego?' vel nescio vel non dico vel denique quod mihi gravissimum esset, si dicerem, sed impune tamen deberem dicere: 'non recte.' nam quid adsequerere, si illa extrema defensione uterer, populum quod voluisset fecisse, non quod debuisset?

VII. Quid? Si populi quoque factum defendo, Laterensis, et doceo Cn. Plancium non obrepsisse ad honorem, sed eo venisse cursu qui semper patuerit hominibus ortis hoc nostro equestri loco, possumne eripere orationi tuae contentionem vestrum, quae tractari sine contumelia non potest, et te ad causam aliquando crimenque deducere? Si, quod equitis Romani filius est, inferior esse debuit, omnes tecum equitum Romanorum filii petiverunt. Nihil dico amplius; hoc tamen miror cur huic potissimum irascare qui longissime a te afuit. Equidem, si quando, ut fit, iactor in turba, non illum accuso qui est in summa sacra via, cum ego ad Fabianum fornicem impellor, sed eum qui in me ipsum incurrit atque incidit. Tu neque Q. Pedio, forti viro, suscenses neque huic A. Plotio, ornatissimo homini familiari meo, et ab eo qui hos dimovit potius quam ab eis qui in te ipsum incubuerunt te depulsum putas. Sed tamen haec tibi est prima cum Plancio generis vestri familiaeque contentio, qua abs te vincitur; cur enim non confitear quod necesse est? Sed non hic magis quam ego a meis competitoribus et alias et in consulatus petitione vincebar. Sed vide ne haec ipsa quae despicis huic suffragata sint. Sic enim conferamus. Est tuum nomen utraque familia consulare. Num dubitas igitur quin omnes qui favent nobilitati, qui id putant esse pulcherrimum, qui imaginibus, qui nominibus vestris ducuntur, te aedilem fecerint? Equidem non dubito. Sed si parum multi sunt qui nobilitatem ament, num ista est nostra culpa? Etenim ad caput et ad fontem generis utriusque veniamus.

VIII. Tu es e municipio antiquissimo Tusculano, ex quo sunt plurimae familiae consulares, in quibus est etiam Iuventia —tot ex reliquis municipiis omnibus non sunt—hic est e praefectura Atinati non tam prisca, non tam honorata, non tam suburbana. Quantum interesse vis ad rationem petendi? Primum utrum magis favere putas Atinatis an Tusculanos suis? Alteri—scire enim hoc propter vicinitatem facile possum—cum huius ornatissimi atque optimi viri, Cn. Saturnini, patrem aedilem, cum praetorem viderunt, quod primus ille non modo in eam familiam sed etiam in praefecturam illam sellam curulem attulisset, mirandum in modum laetati sunt; alteros—credo, quia refertum est municipium consularibus, nam malivolos non esse certo scio—numquam intellexi vehementius suorum honore laetari. Habemus hoc nos, habent nostra municipia. Quid ego de me, de fratre meo loquar? quorum honoribus agri ipsi prope dicam montesque faverunt. Num quando vides Tusculanum aliquem de M. Catone illo in omni virtute principe, num de Ti. Coruncanio municipe suo, num de tot Fulviis gloriari? Verbum nemo facit. At in quemcumque Arpinatem incideris, etiam si nolis, erit tamen tibi fortasse etiam de nobis aliquid, sed certe de C. Mario audiendum. Primum igitur hic habuit studia suorum ardentia, tu tanta quanta in hominibus iam saturatis honoribus esse potuerunt. Deinde tui municipes sunt illi quidem splendidissimi homines, sed tamen pauci, si quidem cum Atinatibus conferantur; huius praefectura plena virorum fortissimorum, sic ut nulla tota Italia frequentior dici possit; quam quidem nunc multitudinem videtis, iudices, in squalore et luctu supplicem vobis. Hi tot equites Romani, tot tribuni aerarii—nam plebem a iudicio dimisimus, quae cuncta comitiis adfuit— quid roboris, quid dignitatis huius petitioni attulerunt? Non <modo> enim tribum Teretinam, de qua dicam alio loco, sed dignitatem, sed oculorum coniectum, sed solidam et robustam et adsiduam frequentiam praebuerunt. Nam municipia coniunctione etiam vicinitatis vehementer moventur.

IX. Omnia quae dico de Plancio dico expertus in nobis; sumus enim finitimi Atinatibus. Laudanda est vel etiam amanda vicinitas retinens veterem illum offici morem, non infuscata malivolentia, non adsueta mendaciis, non fucosa, non fallax, non erudita artificio simulationis vel suburbano vel etiam urbano. Nemo Arpinas non Plancio studuit, nemo Soranus, nemo Casinas, nemo Aquinas. Tractus ille celeberrimus Venafranus, Allifanus, tota denique ea nostra ita aspera et montuosa et fidelis et simplex et fautrix suorum regio se huius honore ornari, se augeri dignitate arbitrabatur, isdemque nunc ex municipiis adsunt equites Romani publice cum legatione <et> testimonio, nec minore nunc sunt sollicitudine quam tum erant studio. Etenim est gravius spoliari fortunis quam non augeri dignitate.

Ergo ut alia in te erant inlustriora, Laterensis, quae tibi maiores tui reliquerant, sic te Plancius hoc non solum municipi verum etiam vicinitatis genere vincebat; nisi forte te Labicana aut Gabina aut Bovillana vicinitas adiuvabat, quibus e municipiis vix iam qui carnem Latinis petant reperiuntur. Adiungamus, si vis, id quod tu huic obesse etiam putas, patrem publicanum; qui ordo quanto adiumento sit in honore quis nescit? Flos enim equitum Romanorum, ornamentum civitatis, firmamentum rei publicae publicanorum ordine continetur. Quis est igitur qui neget ordinis eius studium fuisse in honore Planci singulare? Neque iniuria, vel quod erat pater is qui est princeps iam diu publicanorum, vel quod is ab sociis unice diligebatur, vel quod diligentissime rogabat, vel quia pro filio supplicabat, vel quod huius ipsius in illum ordinem summa officia quaesturae tribunatusque constabant, vel quod illi in hoc ornando ordinem se ornare et consulere liberis suis arbitrabantur.

X . Aliquid praeterea—timide dicam, sed tamen dicendum est—non enim opibus, non invidiosa gratia, non potentia vix ferenda, sed commemoratione benefici, sed misericordia, sed precibus aliquid attulimus etiam nos. Appellavi populum tributim, submisi me et supplicavi; ultro me hercule se mihi etiam offerentis, ultro pollicentis rogavi. Valuit causa rogandi, non gratia. Nec si vir amplissimus, cui nihil est quod roganti concedi non iure possit, de aliquo, ut dicis, non impetravit, ego sum adrogans quod me valuisse dico. Nam ut omittam illud quod ego pro eo laborabam qui valebat ipse per sese, rogatio ipsa semper est gratiosissima quae est officio necessitudinis coniuncta maxime. Neque enim ego sic rogabam ut petere viderer, quia familiaris esset meus, quia vicinus, quia huius parente semper plurimum essem usus, sed ut quasi parenti et custodi salutis meae. Non potentia mea sed causa rogationis fuit gratiosa. Nemo mea restitutione laetatus est, nemo iniuria doluit, cui non huius in me misericordia grata fuerit. Etenim si ante reditum meum Cn. Plancio se volgo viri boni, cum hic tribunatum peteret, ultro offerebant, cui nomen meum absentis honori fuisset, ei meas praesentis preces non putas profuisse? An Minturnenses coloni, quod C. Marium e civili ferro atque ex impiis manibus eripuerunt, quod tecto receperunt, quod fessum inedia fluctibusque recrearunt, quod viaticum congesserunt, quod navigium dederunt, quod eum linquentem terram eam quam servarat votis, ominibus lacrimisque prosecuti sunt, aeterna in laude versantur; Plancio, quod me vel vi pulsum vel ratione cedentem receperit, iuverit, custodierit, his et senatui populoque Romano, ut haberent quem reducerent, conservarit, honori hanc fidem, misericordiam, virtutem fuisse miraris?

VI. Tel est le discours du peuple; et moi, j'ajouterai, Latérensis, que les juges ne doivent pas examiner pourquoi on l'a emporté sur vous, pourvu qu'on ne l'ait pas emporté par des largesses défendues. Eh ! si toutes les fois qu'on n'aura point nommé celui qui avait le plus de titres, il faut condamner celui qui aura été nommé, est-il encore besoin de supplier le peuple? faut-il que les magistrats adressent des prières aux dieux? n'est-il pas inutile de distribuer les tablettes des suffrages, de compter les voix et de les proclamer? Dès que je verrai les candidats, je dirai : Celui-ci a des consuls dans sa famille, celui-là des préteurs; cet autre est de l'ordre des chevaliers; tous sont également intègres et irréprochables; mais on doit respecter les rangs : une maison prétorienne doit le céder à une maison consulaire ; une famille de chevaliers ne doit pas entrer en concurrence avec une famille prétorienne. Par là on éteint toute émulation parmi les rivaux; plus de sollicitations, plus de démarches pour gagner des suffrages; le peuple n'est plus libre de conférer à qui il veut les magistratures; on n'attendra plus l'événement avec inquiétude ; rien n'arrivera, comme c'est l'ordinaire, contre l'opinion générale : les élections, enfin, ne varieront plus. Mais si nous sommes très souvent surpris que tels aient été nommés, ou ne l'aient pas été; si l'on voit dans le Champ de Mars et dans les comices, comme sur une mer vaste et profonde, un flux et un reflux continuels, qui transportent tour à tour et reportent de l'un à l'autre les suffrages, devons-nous chercher de l'ordre, du dessein et de la raison parmi tant de volontés tumultueuses et de mouvements irréguliers?

Ainsi, Latérensis, n'exigez pas de moi un parallèle. Si le peuple goûte si fort la voie du scrutin qui met sur le front de chacun ce qu'il n'a pas dans l'âme, qui lui donne la liberté de faire ce qu'il veut et de promettre ce qu'on lui demande, pourquoi exigez-vous dans un tribunal ce qui n'a pas lieu dans le Champ de Mars? Celui-ci est plus digne que celui-là, c'est une chose désagréable à dire. N'est-il pas un langage plus honnête? oui, sans doute, celui que je réclame, et qui suffit pour les juges : il a été nommé. Pourquoi a-t-il été préféré à moi? je l'ignore, ou je ne le dis pas; ou enfin, ce qui serait pénible à dire, mais ce que je pourrais dire impunément : On a eu tort. Eh! que gagneriez-vous, en effet, si je soutenais, pour dernière défense, que le peuple a fait ce qu'il a voulu, et non ce qu'il devait?

VII. Mais si je justifie le choix du peuple, Latérensis; si je montre que Plancius ne s'est point élevé aux honneurs par surprise, qu'il y est arrivé par la route ouverte de tout temps aux hommes nés comme nous dans les familles de chevaliers, ne puis-je pas vous faire renoncer à un parallèle qui serait injurieux à l'un des deux adversaires, et vous ramener enfin à la cause et à l'accusation? Si Plancius devait vous le céder parce qu'il n'est fils que d'un chevalier romain, tous vos compétiteurs étaient fils de chevaliers romains; je n'en dis pas davantage. Mais je m'étonne que vous en vouliez principalement à celui qui, pour le nombre des suffrages, était le plus éloigné de vous. Si quelquefois, comme il arrive, 27 je suis poussé dans une foule, je ne m'en prends pas, quand je suis rejeté vers l'arc de Fabius, à celui qui est au haut de la rue Sacrée, mais à celui qui est tombé immédiatement sur moi. Vous, Latérensis, vous ne faites sentir votre humeur ni au généreux Pédius, ni à Plotius, homme distingué, mon ami intime; et vous croyez avoir été vaincu par celui qui les a écartés plutôt que par ceux qui vous suivaient de plus près. Quoi qu'il en soit, le premier objet du parallèle entre vous et Plancius est votre famille à l'un et à l'autre: à cet égard, vous l'emportez sur lui; car pourquoi ne pas convenir de la vérité? Mais vous n'avez pas en cela plus de supériorité que n'en avaient sur moi mes compétiteurs dans la demande des magistratures, et notamment du consulat. Mais, prenez-y garde, sa naissance même, pour laquelle vous affectez tant de mépris, est peut-être ce qui a sollicité le plus puissamment pour lui. Vous avez des consuls dans votre famille de l'un et de l'autre côté: doutez-vous donc que tous ceux qui favorisent la noblesse, qui la regardent comme ce qu'il y a de plus beau, qui sont éblouis de vos titres et de vos noms, ne vous aient donné leurs suffrages? Quant à moi, je n'en doute pas. Mais s'il est peu de personnes qui soient portées pour la noblesse, est-ce notre faute? En effet, remontons à la source d'où vous descendez, vous et Plancius.

VIII. Vous êtes de Tusculum, ancienne ville municipale, où l'on compte beaucoup de familles consulaires, parmi lesquelles se trouve la famille Juventia : on en compte plus que dans toutes les autres ensemble. Plancius est de la préfecture d'Atina, moins ancienne, moins illustre, moins voisine de Rome. Quelle différence en doit-il résulter, croyez-vous, dans la poursuite des dignités?D'abord, lesquels, à votre avis, sont plus zélés pour leurs concitoyens, des Atinates ou des Tusculans? Les uns (et j'ai pu le savoir, à cause du voisinage), lorsqu'ils virent le père de Cn. Saturninus, qui nous écoute, de cet homme si rempli de vertus et de talents, édile, et ensuite préteur, firent éclater la plus vive joie, parce qu'il était le premier qui eût apporté la chaise curule, non seulement dans sa famille, mais encore dans leur préfecture. Les autres, non par malveillance, j'en suis sûr, mais par la raison sans doute que leur ville est remplie de consulaires, je n'ai jamais vu qu'ils fussent si fort ravis des honneurs qu'obtiennent leurs concitoyens. C'est un avantage dont nous jouissons, nous et nos villes municipales. Parlerai-je de moi et de mon frère? nos champs même et nos montagnes ont applaudi à notre élévation. Voyez-vous un Tusculan se glorifier d'être le compatriote d'un M. Caton, supérieur en tous genres de vertus; d'un Tibérius Coruncanius, de tant de Fulvius? personne n'en parle. Mais si vous rencontrez quelque habitant d'Arpinum, il vous faudra peut-être, quand vous ne le voudriez pas, entendre dire quelque chose de nous, ou certainement de Marius. Plancius a donc eu pour lui, d'abord, le zèle empressé de ses concitoyens; celui des vôtres a été ce qu'il pouvait être dans des hommes rassasiés d'honneurs. De plus, les habitants de votre ville sont à la vérité fort illustres, mais peu nombreux en comparaison des Atinates. La ville de Plancius est remplie d'hommes courageux : il n'en est point d'aussi peuplée 28 dans toute l'Italie. Vous voyez aujourd'hui, Romains, le deuil et l'affliction de cette multitude qui vous supplie. Pour ne rien dire de tout le peuple qui s'est trouvé aux comices, et qui aurait paru dans cette cause si nous ne l'eussions congédié, quelle force, quelle dignité n'ont pas données à la demande de Plancius tant de chevaliers romains, tant de tribuns du trésor, qui sont ici présents? Ils n'ont point fait agir pour lui la tribu Térentina, dont je parlerai ailleurs; mais ils ont attiré sur lui tous les yeux, en l'entourant d'un superbe cortége, en l'accompagnant partout avec constance, avec fidélité. Ajoutez ce vif intérêt que les villes municipales prennent à ceux qui sont leurs voisins.

IX. Tout ce que je dis de Plancius, je le dis pour l'avoir éprouvé moi-même, puisque mon pays touche à celui des Atinates. Je ne puis trop louer, ni trop chérir ce voisinage, qui a conservé son caractère de franchise et de loyauté, qui, sous les marques extérieures de l'affection, ne cache pas des intentions perverses, qui n'a rien de faux et de trompeur, qui n'est point habile dans l'art de la dissimulation, si connu à Rome et dans les environs de Rome. Il n'est personne dans Arpinum, dans Sora, dans Casinum, dans Aquinum, qui ne se soit intéressé pour Plancius. Tout le pays si peuplé de Vénafre et d'Allifa, toute notre contrée, sauvage et montagneuse, franche et simple, sincèrement amie des siens, se croyait honorée des honneurs de Plancius, et illustrée par son élévation. Voici maintenant des chevaliers romains des mêmes villes, qui, députés par elles, viennent rendre témoignage en sa faveur. Ils n'ont pas actuellement moins d'inquiétude qu'ils avaient alors d'empressement, parce que, sans doute, il est plus triste de se voir dépouillé de toute son existence, que de ne point obtenir une dignité.

Si donc, Latérensis, vous avez reçu de vos ancêtres des titres plus éclatants, Plancius l'emportait sur vous par l'affection, non seulement de sa propre ville, mais encore des villes voisines A moins, peut-être, que vous n'ayez été secondé par le voisinage de Lavicum, de Bovilles ou de Gabies, ces villes dont on ne trouve presque aucun habitant qui vienne prendre part aux sacrifices latins. J'ajouterai, si vous voulez, ce que vous croyez préjudiciable à Plancius, que son père est fermier public, c'est-à-dire, membre d'une compagnie qui, comme on sait, est d'un grand secours dans la demande des honneurs, d'une compagnie, la fleur des chevaliers romains, l'ornement de la ville, le soutien de l'État. Or, peut-on nier qu'ils n'aient appuyé Plancius avec chaleur? Et cela devait être : son père, depuis longtemps le chef des fermiers publics, et singulièrement chéri de ses associés, sollicitait avec les plus vives instances; il suppliait pour un fils qui, lui-même, avait rendu à la compagnie de signalés services dans sa questure et dans son tribunat; enfin, les fermiers publics croyaient, en l'honorant, honorer la compagnie et travailler pour leurs enfants.

X. Moi-même, je crains de le dire, je le dirai néanmoins; car ce n'est ni par les richesses, ni par un crédit odieux, ni par un pouvoir despotique, mais en rappelant un bienfait, mais en faisant agir la pitié, mais par des prières, que j'ai été aussi de quelque utilité à Plancius. Je me suis adressé au peuple, j'ai supplié humblement les tribus, j'ai prié des hommes qui s'offraient d'eux-mêmes à moi, qui me faisaient d'eux-mêmes des promesses. Ce n'est pas à mon crédit, 29 mais au motif de mes sollicitations, qu'on s'est arrêté; et si, comme vous dites, on n'a pas eu égard à la demande que faisait pour un autre un personnage illustre à qui l'on ne devait rien refuser, je puis le dire sans orgueil, la mienne a été plus heureuse. En effet, sans compter que je m'intéressais pour un homme qui pouvait beaucoup par lui-même, la demande la plus favorable est toujours celle qui est fondée sur les plus étroites liaisons. Te ne sollicitais pas pour Plancius, parce qu'il était mon ami intime, mon voisin, parce que j'avais toujours été fort uni avec son père; je sollicitais comme pour mon père, comme pour le conservateur de mes jours. Non, ce n'est pas mon pouvoir, je le répète, c'est la cause de mes prières qu'on a respectée. Nul ne s'est réjoui de mon rappel, nul ne s'est affligé de ma disgrâce, qui n'ait su gré à Plancius d'avoir eu pitié de mes malheurs. Si, même avant mon retour, tous les gens de bien s'empressaient de lui offrir leurs suffrages pour le tribunal, croyez-vous que les prières de Cicéron présent aient été inutiles à celui que le nom seul de Cicéron absent avait aidé à obtenir une magistrature? Quoi! les habitants de Minturnes, pour avoir arraché Marius aux fureurs de la guerre civile et aux mains criminelles qui le poursuivaient, pour avoir accueilli ce grand homme échappé des flots, pour avoir rétabli ses forces épuisées par le besoin et par la tempête, pour lui avoir fourni des vivres en abondance et un vaisseau, pour l'avoir accompagné de leurs larmes et de leurs voeux, lorsqu'il abandonnait cette terre autrefois sauvée par sa valeur, seront à jamais comblés de louanges ; et vous serez étonné que Plancius, qui m'a reçu, aidé, mis sous sa garde, lorsque j'étais chassé par la violence ou que je cédais par raison, qui m'a conservé pour le sénat et le peuple romain, qui les a mis à portée de me rappeler; vous serez étonné que son zèle pour sauver un ami, et sa sensibilité courageuse, lui aient aplani le chemin des honneurs !

XI. Vitia me hercule Cn. Planci res eae de quibus dixi tegere potuerunt, ne tu in ea vita de qua iam dicam tot et tanta adiumenta huic honori fuisse mirere. Hic est enim qui adulescentulus cum A. Torquato profectus in Africam sic ab illo gravissimo et sanctissimo atque omni laude et honore dignissimo viro dilectus est ut et contuberni necessitudo et adulescentis modestissimi pudor postulabat, quod, si adesset, non minus ille declararet quam hic illius frater patruelis et socer, T. Torquatus, omni illi et virtute et laude par, qui est quidem cum illo maximis vinclis et propinquitatis et adfinitatis coniunctus, sed ita magnis amoris ut illae necessitudinis causae leves esse videantur. Fuit in Creta postea contubernalis Saturnini, propinqui sui, miles huius Q. Metelli; cui cum fuerit probatissimus hodieque sit, omnibus esse se probatum sperare debet. In ea provincia legatus fuit C. Sacerdos, qua virtute, qua constantia vir! L. Flaccus, qui homo, qui civis! qualem hunc putent, adsiduitate testimonioque declarant. In Macedonia tribunus militum fuit, in eadem provincia postea quaestor. Primum Macedonia sic eum diligit ut indicant hi principes civitatum suarum; qui cum missi sint ob aliam causam, tamen huius repentino periculo commoti huic adsident, pro hoc laborant, huic si praesto fuerint, gratius se civitatibus suis facturos putant quam si legationem suam et mandata confecerint. L. Vero Apuleius hunc tanti facit ut morem illum maiorum qui praescribit in parentum loco quaestoribus suis praetores esse oportere officiis benivolentiaque superarit. Tribunus pl. Fuit non fortasse tam vehemens quam isti quos tu iure laudas, sed certe talis, quales si omnes semper fuissent, numquam desideratus vehemens esset tribunus.

XII.  Omitto illa quae, si minus in scaena sunt, at certe, cum sunt prolata, laudantur, ut vivat cum suis, primum cum parente—nam meo iudicio pietas fundamentum est omnium virtutum—quem veretur ut deum—neque enim multo secus est parens liberis—amat vero ut sodalem, ut fratrem, ut aequalem. Quid dicam cum patruo, cum adfinibus, cum propinquis, cum hoc Cn. Saturnino, ornatissimo viro? Cuius quantam honoris huius cupiditatem fuisse creditis, cum videtis luctus societatem? quid de me dicam qui mihi in huius periculo reus esse videor? quid de his tot viris talibus quos videtis veste mutata? Atque haec sunt indicia, iudices, solida et expressa, haec signa probitatis non fucata forensi specie, sed domesticis inusta notis veritatis. Facilis est illa occursatio et blanditia popularis; aspicitur, non attrectatur; procul apparet, non excutitur, non in manus sumitur.

Omnibus igitur rebus ornatum hominem tam externis quam domesticis, non nullis rebus inferiorem quam te, genere dico et nomine, superiorem aliis, municipum, vicinorum, societatum studio, meorum temporum memoria, parem virtute, integritate, modestia aedilem factum esse miraris?

Hunc tu vitae splendorem maculis aspergis istis? Iacis adulteria, quae nemo non modo nomine sed ne suspicione quidem possit agnoscere. 'bimaritum' appellas, ut verba etiam fingas, non solum crimina. Ductum esse ab eo in provinciam aliquem dicis libidinis causa, quod non crimen est, sed impunitum in maledicto mendacium; raptam esse mimulam, quod dicitur Atinae factum a iuventute vetere quodam in scaenicos iure maximeque oppidano. O adulescentiam traductam eleganter, cui quidem cum quod licuerit obiciatur, tamen id ipsum falsum reperiatur! emissus aliquis e carcere. Et quidem emissus per imprudentiam, emissus, ut cognostis, necessarii hominis optimique adulescentis rogatu; idem postea praetoris mandatu requisitus. Atque haec nec ulla alia sunt coniecta maledicta in eius vitam de cuius vos pudore, religione, integritate dubitetis.

XIII. 'Pater vero,' inquit, 'etiam obesse filio debet.' O vocem duram atque indignam tua probitate, Laterensis! pater ut in iudicio capitis, pater ut in dimicatione fortunarum, pater ut apud talis viros obesse filio debeat? qui si esset turpissimus, si sordidissimus, tamen ipso nomine patrio valeret apud clementis iudices et misericordis; valeret, inquam, communi sensu omnium et dulcissima commendatione naturae. Sed cum sit Cn. Plancius is eques Romanus, ea primum vetustate equestris nominis ut pater, ut avus, ut maiores eius omnes equites Romani fuerint, summum in praefectura florentissima gradum tenuerint et dignitatis et gratiae, deinde ut ipse in legionibus P. Crassi imperatoris inter ornatissimos homines, equites Romanos, summo splendore fuerit, ut postea princeps inter suos plurimarum rerum sanctissimus et iustissimus iudex, maximarum societatum auctor, plurimarum magister: si non modo in eo nihil umquam reprehensum sed laudata sunt omnia, tamen is oberit honestissimo filio pater qui vel minus honestum et alienum tueri vel auctoritate sua vel gratia possit?  'asperius,' inquit, 'locutus est aliquid aliquando.' immo fortasse liberius. 'at id ipsum,' inquit, 'non est ferendum.' ergo ei ferendi sunt qui hoc queruntur, libertatem equitis Romani se ferre non posse? Vbinam ille mos, ubi illa aequitas iuris, ubi illa antiqua libertas quae malis oppressa civilibus extollere iam caput et aliquando recreata se erigere debebat? Equitum ego Romanorum in homines nobilissimos maledicta, publicanorum in Q. Scaevolam, virum omnibus ingenio, iustitia, integritate praestantem, aspere et ferociter et libere dicta commemorem?

XIV. Consuli P. Nasicae praeco Granius medio in foro, cum ille edicto iustitio domum decedens rogasset Granium quid tristis esset; an quod reiectae auctiones essent: 'immo vero,' inquit, 'quod legationes.' idem tribuno pl. Potentissimo homini, M. Druso, et multa in re publica molienti, cum ille eum salutasset <et>, ut fit, dixisset: 'quid agis, Grani?' respondit: 'immo vero tu, Druse, quid agis?' ille L. Crassi, ille M. Antoni voluntatem asperioribus facetiis saepe perstrinxit impune: nunc usque eo est oppressa nostra adrogantia civitas ut, quae fuit olim praeconi in ridendo, nunc equiti Romano in plorando non sit concessa libertas. Quae enim umquam Plancio vox fuit contumeliae potius quam doloris? quid est autem umquam questus nisi cum a sociis et a se iniuriam propulsaret? Cum senatus impediretur quo minus, id quod hostibus semper erat tributum, responsum equitibus Romanis redderetur, omnibus illa iniuria dolori fuit publicanis, sed eum ipsum dolorem hic tulit paulo apertius. Communis ille sensus in aliis fortasse latuit; hic, quod cum ceteris animo sentiebat, id magis quam ceteri et voltu promptum habuit et lingua.

Quamquam, iudices,—agnosco enim ex me—permulta in Plancium quae ab eo numquam dicta sunt conferuntur. Ego quia dico aliquid aliquando non studio adductus, sed aut contentione dicendi aut lacessitus, et quia, ut fit in multis, exit aliquando aliquid si non perfacetum, at tamen fortasse non rusticum, quod quisque dixit, me id dixisse dicunt. Ego autem, si quid est quod mihi scitum esse videatur et homine ingenuo dignum atque docto, non aspernor, stomachor cum aliorum non me digna in me conferuntur.

Nam quod primus scivit legem de publicanis tum cum vir amplissimus consul id illi ordini per populum dedit quod per senatum, si licuisset, dedisset, si in eo crimen est quia suffragium tulit, quis non tulit publicanus? Si quia primus scivit, utrum id sortis esse vis, an eius qui illam legem ferebat? Si sortis, nullum crimen est in casu; si consulis, <statuis> etiam hunc a summo viro principem esse ordinis iudicatum.

XV.  Sed aliquando veniamus ad causam. In qua tu nomine legis Liciniae, quae est de sodaliciis, omnis ambitus leges complexus es; neque enim quicquam aliud in hac lege nisi editicios iudices es secutus. Quod genus iudicum si est aequum ulla in re nisi in hac tribuaria, non intellego quam ob rem senatus hoc uno in genere tribus edi voluerit ab accusatore neque eandem editionem transtulerit in ceteras causas, de ipso denique ambitu reiectionem fieri voluerit iudicum alternorum, cumque nullum genus acerbitatis praetermitteret, hoc tamen unum praetereundum putarit. Quid? Huiusce rei tandem obscura causa est, an et agitata tum cum ista in senatu res agebatur, et disputata hesterno die copiosissime a Q. Hortensio, cui tum est senatus adsensus? Hoc igitur sensimus: 'cuiuscumque tribus largitor esset, et per hanc consensionem quae magis honeste quam vere sodalitas nominaretur quam quisque tribum turpi largitione corrumperet, eum maxime eis hominibus qui eius tribus essent esse notum.' ita putavit senatus, cum reo tribus ederentur eae quas is largitione devinctas haberet, eosdem fore testis et iudices. Acerbum omnino genus iudici sed tamen, si vel sua vel ea quae maxime esset cuique coniuncta tribus ederetur, vix recusandum.

XI. Tous les avantages dont je viens de parler auraient pu couvrir des vices dans Plancius :ne soyez donc plus surpris, Latérensis, qu'avec une vie telle que la sienne, ils aient contribué si puissamment à son élévation. Parti fort jeune pour l'Afrique avec A. Torquatus, il fut chéri de ce personnage intègre, respectable, digne de tous les éloges et de tous les honneurs; et cette amitié vint autant de l'habitude de vivre ensemble que de la modestie et de la candeur du jeune Plancius. Si Torquatus était à Rome, il ne se déclarerait pas moins pour nous que T. Torquatus, son cousin germain et son beau-père, qui l'égale en vertu et en mérite. L'un et l'autre, unis déjà par le sang et par une alliance, s'aiment au point que les autres liens sont bien faibles en comparaison de leur amitié. En Crète, Plancius a demeuré sous la même tente que Saturninus son parent; il a servi dans l'armée de Q. Métellus. Sûr de leur estime, il doit l'être de l'estime publique. C. Sacerdos, dont la vertu et la fermeté sont connues; L. Maccus, quel homme ! quel citoyen! ont été lieutenants dans cette province :tous deux annoncent, par leur assiduité à la cause et par leur témoignage, ce qu'ils pensent de l'accusé. Plancius a été tribun des soldats dans la Macédoine, et ensuite questeur dans la même province. La Macédoine le chérit singulièrement, 30 comme le prouve la conduite des principaux habitants de cette contrée : ils ont été envoyés pour un autre objet; et cependant, sensibles au danger imprévu qui le menace, ils se tiennent à ses côtés, ils s'intéressent vivement à lui, persuadés qu'ils plairont plus à leurs villes en le servant dans cette cause, qu'en terminant les affaires confiées à leur prudence. L. Apuléius a pour lui une si grande estime, que, par son amitié et par ses bons offices, il a été bien au delà de ce qu'ont pratiqué nos ancêtres, qui voulaient que les préteurs tinssent lieu de pères à leurs questeurs. Plancius n'a pas été peut-être un tribun aussi ardent que ceux que vous louez avec raison, Latérensis; mais du moins telle a été sa conduite, que si les autres lui eussent toujours ressemblé, on n'aurait jamais eu besoin de l'ardeur d'un tribun.

XII. Je ne parle pas de ces vertus qui ne brillent point, à la vérité, sur le théâtre du monde, mais qui ne peuvent être produites au grand jour sans être louées; je veux dire, la manière dont il vit avec les siens. Je commence par son père; car, suivant moi, la tendresse filiale est le fondement de toutes les vertus : un père n'est guère moins qu'un dieu pour ses enfants; Plancius révère en effet le sien comme un dieu; il l'aime comme s'il était de son âge, comme un frère, comme un bon ami. Que dirai-je de la manière dont il vit avec son oncle, avec ses alliés, avec ses proches, avec l'illustre C. Saturninus, qui par la part qu'il prend à sa douleur vous fait apprécier combien il en a pris à son élévation? Que dirai-je de moi, qui me regarde comme l'accusé dans la cause de Plancius? Que dirai-je de tous ces grands personnages que vous voyez en habits de deuil? Voilà, juges, de solides et fidèles témoignages d'une vertu qui n'est pas d'appareil et d'ostentation, mais qui, renfermée dans l'ombre et le silence, porte l'empreinte de la vérité. L'art de se rendre empressé et populaire par des flatteries est une vertu de parade faite pour être aperçue de loin; on ne l'approche pas, on ne la démêle pas, on ne la touche pas du doigt.

Êtes-vous donc surpris qu'un homme pourvu de tous les avantages qu'on peut tirer des autres et de soi-même, inférieur à vous, si l'on considère le nom et la famille, mais supérieur par l'affection de ses compatriotes, des villes de son voisinage, des fermiers de l'État, et par le souvenir des services qu'il m'a rendus dans mes disgrâces; votre égal en vertu, en sagesse, en intégrité : êtes-vous surpris qu'un tel homme ait été fait édile?

Une vie aussi pure que celle de Plancius, vous cherchez à la ternir par quelques taches légères! Vous lui reprochez des adultères, sans qu'on puisse nommer ni même soupçonner personne. Vous l'appelez bigame; vous forgez à la fois des accusations et des mots. Vous dites qu'il a mené quelqu'un dans sa province pour satisfaire sa passion; ce n'est point là une accusation réelle, mais un de ces mensonges injurieux qu'on lâche impunément; qu'il a enlevé une comédienne; il l'a, dites-vous, enlevée dans Atina, lorsqu'il était jeune, par une licence depuis longtemps en usage dans nos villes d'Italie, et comme autorisée contre les comédiens. O jeunesse vraiment 31 honnête que celle à laquelle on reproche une action permise, et cependant reconnue fausse? Il a fait relâcher quelqu'un de prison : oui, mais à la prière, comme vous avez su, Romains, d'un jeune homme rempli de mérite, son intime ami. Le prisonnier a été arrêté de nouveau par ordre du préteur. Voilà les seules taches que l'on jette sur la vie d'un homme de qui l'on veut que vous suspectiez l'honneur, la religion, l'intégrité !

XIII. Le père de Plancius, dites-vous encore, Latérensis, doit nuire à son fils. Quel mot barbare et indigne de votre vertu! Quoi ! dans une cause capitale, dans une cause où l'on court de si grands risques, auprès de tels juges, un père nuirait à son fils! Fût-il le plus infâme des hommes et le plus vil, cependant le seul titre de père ferait impression sur des juges sensibles et compatissants, par ce sentiment gravé dans tous les coeurs, et par ce pouvoir si doux de la nature. Mais si le père de Plancius est chevalier romain, s'il est d'une famille tellement ancienne dans l'ordre équestre, que son père, son aïeul, que tous ses ancêtres aient été membres de cet ordre, et que, dans une ville florissante, ils aient tenu le premier rang par la considération et le crédit, si lui même, d'ailleurs, dans l'armée de P. Crassus, parmi des chevaliers romains remplis de mérite, il s'est élevé au plus haut degré de distinction; si, depuis encore, devenu chef des fermiers publics, il a jugé plusieurs de leurs affaires avec la plus intègre équité, il a formé de grandes compagnies, il en a réglé un très grand nombre; si, loin d'avoir trouvé sa conduite répréhensible, on n'y a jamais rien vu que de louable : un tel père nuirait-il au plus honnête des fils, lui dont le crédit et l'autorité pourraient le défendre, eût-il moins de vertu, lui fût-il étranger? Il a parlé quelquefois trop durement, dites-vous. Dites mieux, peut-être trop librement. Mais cela même, ajoutez-vous, n'est point supportable. Eh! ces hommes sont-ils donc supportables, qui se plaignent de ne pouvoir endurer la franchise courageuse d'un chevalier romain? Où donc est cet usage de nos pères, cette égalité de nos droits, cette antique liberté, qui, abattue et opprimée par les dissensions civiles, devait enfin relever la tête avec plus de fierté? Rapporterai-je les invectives des chevaliers romains contre des personnages de la première noblesse; les déclamations libres, dures et violentes des fermiers de nos domaines contre Q. Scévola, ce citoyen qui l'emportait sur tous par son génie, sa justice et son intégrité?

XIV. Le consul P. Nasica, revenant chez lui après avoir annoncé que les tribunaux seraient fermés, demanda au crieur public, Granius, au milieu du forum, d'où lui venait sa tristesse; si c'était de ce que l'on avait renvoyé les ventes à un autre temps : non, dit-il; mais c'est qu'on a renvoyé les lois. M. Drusus, tribun du peuple, homme fort puissant, qui ne cessait de remuer et d'intriguer dans l'État, ayant donné au même Granius le salut ordinaire, et lui ayant demandé comment allait sa santé, il demanda à Drusus comment allait la république. Plus d'une fois, par de mordantes plaisanteries, il piqua impunément jusqu'au vif Crassus et Antonius. Mais aujourd'hui les citoyens sont tellement asservis par l'arrogance des nobles, qu'autrefois on accordait à un crieur public la liberté de rire, et que maintenant on n'accorde pas à un chevalier romain la liberté de gémir. En effet, le père de Plancius 32 s'est-il jamais expliqué librement dans l'intention d'outrager plutôt que pour se plaindre? Et quand s'est-il plaint, sinon pour repousser l'insulte qui lui était faite à lui et à ses associés? Lorsqu'on empêchait le sénat de donner une réponse à des chevaliers romains, grâce qu'on ne refusa jamais à des ennemis, tous les fermiers publics ressentirent vivement cette insulte; Plancius marqua un peu trop ouvertement la peine qu'il éprouvait de ce refus. Les autres dissimulèrent peut-être les sentiments qui leur étaient communs avec tout le corps, tandis que Plancius manifesta plus librement, par son air et dans ses paroles, les sentiments que les autres partageaient avec lui.

Cependant, Romains, je le vois par moi-même, on fait dire au père de Plancius beaucoup de choses qu'il n'a jamais dites. Parce qu'il m'arrive quelquefois de dire des mots plaisants, non par goût, mais dans la chaleur de la dispute, ou lorsqu'on m'y provoque, et parce qu'il m'en échappe, dans le nombre, qui peuvent avoir quelque sel sans être admirables, on m'attribue les bons mots de tout le monde. Si, parmi ceux qu'on me donne, j'en trouve qui soient heureux, qui soient dignes d'un homme d'honneur et de goût, je ne les désavoue point; mais je ne puis souffrir qu'on m'en prête que je rougirais d'avouer.

Le père de Plancius, dites-vous encore, a donné le premier son suffrage au sujet de la loi concernant les fermiers publics, lorsqu'un illustre consul leur accorda, par la puissance du peuple, ce qu'il aurait accordé, s'il l'eût pu, par l'autorité du sénat. Si c'est d'avoir donné son suffrage que vous lui faites un crime, quel est le fermier public qui ne l'ait pas donné? Si c'est de l'avoir donné le premier, voulez-vous que c'ait été l'effet du sort,ou le choix du consul auteur de la loi? Si c'a été l'effet du sort, on ne peut faire un crime du hasard : si ç'a été le choix du consul, c'est un honneur pour Plancius d'avoir été jugé par un grand homme, le premier de son ordre.

XV. Mais venons enfin au fond de la cause :sous le nom de la loi Licinia, portée contre le crime de cabale, vous avez embrassé toutes les lois sur la brigue. Votre but unique, en recourant à cette loi, était de pouvoir nommer vous-même des juges. Si cette forme de jugement est légitime dans quelque accusation autre que celle de cabale, je ne vois point pourquoi le sénat a voulu que l'accusateur n'eût la liberté de nommer des juges que dans cette unique circonstance; pourquoi il n'a point transporté ce privilège aux autres causes de brigue; pourquoi enfin, dans le crime de brigue en général, il a permis à l'accusé et à l'accusateur de récuser des juges, épuisant toutes les rigueurs, et n'omettant que celle dont je parle? La raison en est-elle obscure? Hortensius ne l'a-t-il pas agitée dans le sénat lorsqu'on y traitait cette affaire? et hier encore ne l'a-t-il pas discutée amplement? Le sénat fut alors de son avis. Nous avons donc présumé qu'un citoyen qui avait corrompu une tribu par des cabales et de honteuses largesses, était connu surtout des citoyens de cette tribu. Le sénat a donc pensé qu'en nommant à l'accusé des juges tirés de la tribu qu'il se serait attachée par des largesses, il aurait dans les mêmes hommes des juges et des témoins. Cette forme de jugement est des plus rigoureuses; mais enfin, si l'on nommait à l'accusé des juges de sa tribu, ou de celle qui aurait le plus de liaisons avec lui, il ne pourrait guère s'y refuser.

XVI. Tu autem, Laterensis, quas tribus edidisti? Teretinam, credo. Fuit certe id aequum et certe exspectatum est et fuit dignum constantia tua. Cuius tu tribus venditorem et corruptorem et sequestrem Plancium fuisse clamitas, eam tribum profecto, severissimorum praesertim hominum et gravissimorum, edere debuisti. At Voltiniam; libet enim tibi nescio quid etiam de illa tribu criminari. Hanc igitur ipsam cur non edidisti? quid Plancio cum lemonia, quid cum Oufentina, quid cum Clustumina? Nam Maeciam, non quae iudicaret, sed quae reiceretur, esse voluisti. Dubitatis igitur, iudices, quin vos M. Laterensis suo iudicio non ad sententiam legis, sed ad suam spem aliquam de civitate delegerit? Dubitatis quin eas tribus in quibus magnas necessitudines habet Plancius, cum ille non ediderit, iudicarit officiis ab hoc observatas, non largitione corruptas? quid enim potes dicere cur ista editio non summam habeat acerbitatem, remota ratione illa quam in decernendo secuti sumus? Tu deligas ex omni populo aut amicos tuos aut inimicos meos aut denique eos quos inexorabilis, quos inhumanos, quos crudelis existimes; tu me ignaro, nec opinante, inscio convoces et tuos et tuorum amicorum necessarios, iniquos vel meos vel etiam defensorum meorum, eodemque adiungas quos natura putes asperos atque omnibus iniquos; deinde effundas repente ut ante consessum meorum iudicum videam quam potuerim qui essent futuri suspicari, apud eosque me ne quinque quidem reiectis, quod in proximo reo de consili sententia constitutum est, cogas causam de fortunis omnibus dicere? Non enim, si aut Plancius ita vixit ut offenderet sciens neminem, aut tu ita errasti ut eos ederes imprudens, ut nos invito te tamen ad iudices non ad carnifices veniremus, idcirco ista editio per se non acerba est.

XVII. An vero nuper clarissimi cives nomen editicii iudicis non tulerunt, cum ex cxxv iudicibus principibus equestris ordinis quinque et lxx reus reiceret, l referret, omniaque potius permiscuerunt quam ei legi condicionique parerent; nos neque ex delectis iudicibus sed ex omni populo, neque editos ad reiciendum sed ab accusatore constitutos iudices ita feremus ut neminem reiciamus?

Neque ego nunc legis iniquitatem queror, sed factum tuum a sententia legis doceo discrepare; et illud acerbum iudicium si, quem ad modum senatus censuit populusque iussit, ita fecisses ut huic et suam et ab hoc observatas tribus ederes, non modo non quererer, sed hunc eis iudicibus editis qui idem testes esse possent absolutum putarem, neque nunc multo secus existimo. Cum enim has tribus edidisti, ignotis te iudicibus uti malle quam notis indicavisti; fugisti sententiam legis, aequitatem omnem reiecisti, in tenebris quam in luce causam versari maluisti.

 'Voltinia tribus ab hoc corrupta, Teretinam habuerat venalem. Quid diceret apud Voltiniensis aut apud tribulis suos iudices?' immo vero tu quid diceres? quem iudicem ex illis aut tacitum testem haberes aut vero etiam excitares? Etenim si reus tribus ederet, Voltiniam fortasse Plancius propter necessitudinem ac vicinitatem, suam vero certe edidisset. Vel si quaesitor huic edendus fuisset, quem tandem potius quam hunc C. Alfium quem habet, cui notissimus esse debet, vicinum, tribulem, gravissimum hominem iustissimumque edidisset? Cuius quidem aequitas et ea voluntas erga Cn. Planci salutem quam ille sine ulla cupiditatis suspicione prae se fert facile declarat non fuisse fugiendos tribulis huic iudices cui quaesitorem tribulem exoptandum fuisse videatis.

XVIII. Neque ego nunc consilium reprehendo tuum quod <non> eas tribus quibus erat hic maxime notus edideris, sed a te doceo consilium non servatum senatus. Etenim quis te tum audiret illorum, aut quid diceres? Sequestremne Plancium? Respuerent aures, nemo agnosceret, repudiarent. An gratiosum? Illi libenter audirent, nos non timide confiteremur. Noli enim putare, Laterensis, legibus istis quas senatus de ambitu sanciri voluerit id esse actum ut suffragatio, ut observantia, ut gratia tolleretur. Semper fuerunt viri boni qui apud tribulis suos gratiosi esse vellent; neque vero tam durus in plebem noster ordo fuit ut eam coli nostra modica liberalitate noluerit, neque hoc liberis nostris interdicendum est, ne observent tribulis suos, ne diligant, ne conficere necessariis suis suam tribum possint, ne par ab eis munus in sua petitione respectent. Haec enim plena sunt offici, plena observantiae, plena etiam antiquitatis. Isto in genere et fuimus ipsi, cum ambitionis nostrae tempora postulabant, et clarissimos viros esse vidimus, et hodie esse volumus quam plurimos gratiosos. Decuriatio tribulium, discriptio populi, suffragia largitione devincta severitatem senatus et bonorum omnium vim ac dolorem excitarent. Haec doce, haec profer, huc incumbe, Laterensis, decuriasse Plancium, conscripsisse, sequestrem fuisse, pronuntiasse, divisisse; tum mirabor te eis armis uti quae tibi lex dabat noluisse. Tribulibus enim iudicibus non modo severitatem illorum, si ista vera sunt, sed ne voltus quidem ferre possemus. Hanc tu rationem cum fugeris cumque eos iudices habere nolueris quorum in huius delicto cum scientia certissima, tum dolor gravissimus esse debuerit, quid apud hos dices qui abs te taciti requirunt cur sibi hoc oneris imposueris, cur se potissimum delegeris, cur denique se divinare malueris quam eos qui scirent iudicare?

XIX. Ego Plancium, Laterensis, et ipsum gratiosum esse dico et habuisse in petitione multos cupidos sui gratiosos; quos tu si sodalis vocas, officiosam amicitiam nomine inquinas criminoso; sin, quia gratiosi sint, accusandos putas, noli mirari te id quod tua dignitas postularit repudiandis gratiosorum amicitiis non esse adsecutum. Nam ut ego doceo gratiosum esse in sua tribu Plancium, quod multis benigne fecerit, pro multis spoponderit, in operas plurimos patris auctoritate et gratia miserit, quod denique omnibus officiis per se, per patrem, per maiores suos totam Atinatem praefecturam comprehenderit, sic tu doce sequestrem fuisse, largitum esse, conscripsisse, tribulis decuriavisse. Quod si non potes, noli tollere ex ordine nostro liberalitatem, noli maleficium putare esse gratiam, noli observantiam sancire poena.

Itaque haesitantem te in hoc sodaliciorum tribuario crimine ad communem ambitus causam contulisti, in qua desinamus aliquando, si videtur, volgari et pervagata declamatione contendere. Sic enim tecum ago. Quam tibi commodum est, unam tribum delige; tu doce, id quod debes, per quem sequestrem, quo divisore corrupta sit; ego, si id facere non potueris quod, ut opinio mea fert, ne incipies quidem, per quem tulerit docebo. Estne haec vera contentio? Placetne sic agi? Num possum magis pedem conferre, ut aiunt, aut propius accedere? quid taces, quid dissimulas, quid tergiversaris? Etiam atque etiam insto atque urgeo, insector, posco atque adeo flagito crimen. Quamcumque tribum, inquam, delegeris quam tulerit Plancius, tu ostendito, si poteris, vitium; ego qua ratione tulerit docebo. Neque erit haec alia ratio Plancio ac tibi, Laterensis. Nam ut quas tribus tu tulisti, si iam ex te requiram, possis quorum studio tuleris explicare, sic ego hoc contendo, me tibi ipsi adversario cuiuscumque tribus rationem poposceris redditurum.

XX. Sed cur sic ago? quasi non comitiis iam superioribus sit Plancius designatus aedilis; quae comitia primum habere coepit consul cum omnibus in rebus summa auctoritate, tum harum ipsarum legum ambitus auctor; deinde habere coepit subito praeter opinionem omnium, ut, ne si cogitasset quidem largiri quispiam, daretur spatium comparandi. Vocatae tribus, latum suffragium, diribitae <tabellae>. Longe plurimum valuit Plancius; nulla largitionis nec fuit nec esse potuit suspicio. Ain tandem? Una centuria praerogativa tantum habet auctoritatis ut nemo umquam prior eam tulerit quin renuntiatus sit aut eis ipsis comitiis consul aut certe in illum annum; aedilem tu Plancium factum esse miraris, in quo non exigua pars populi, sed universus populus voluntatem suam declararit, cuius in honore non unius tribus pars sed comitia tota comitiis fuerint praerogativa? quo quidem tempore, Laterensis, si id facere voluisses, aut si gravitatis esse putasses tuae quod multi nobiles saepe fecerunt, ut, cum minus valuissent suffragiis quam putassent, postea prolatis comitiis prosternerent se et populo Romano fracto animo atque humili supplicarent, non dubito quin omnis ad te conversura <se> fuerit multitudo. Numquam enim fere nobilitas, integra praesertim atque innocens, a populo Romano supplex repudiata est. Sed si tibi gravitas tua et magnitudo animi pluris fuit, sicuti esse debuit, quam aedilitas, noli, cum habeas id quod malueris, desiderare id quod minoris putaris. Equidem primum ut honore dignus essem maxime semper laboravi, secundo ut existimarer; tertium mihi fuit illud quod plerisque primum est, ipse honos, qui eis denique debet esse iucundus quorum dignitati populus Romanus testimonium, non beneficium ambitioni dedit.

XVI. Mais vous, Latérensis, dans quelle tribun 33 avez-vous choisi des juges? dans la tribu Térentina, sans doute. Cela du moins était juste; on l'attendait de vous; vous le deviez pour rester d'accord avec vous-même. Oui, vous deviez choisir une tribu que vous prétendez avoir été corrompue, subornée par Plancius, l'entremetteur, dites-vous, du marché; une tribu surtout composée d'hommes aussi sévères et aussi respectables. Vous avez choisi peut-être la tribu Voltinia; car il vous plaît de nous faire aussi quelques reproches au sujet de cette tribu. Pourquoi donc ne l'avez-vous pas choisie? Qu'a de commun Plancius avec la tribu Lémonia? avec la Véientine? avec la Crustumine? Quant à la Métia, vous ne l'avez citée que pour qu'elle fût récusée. Doutez-vous donc, Romains, que Latérensis ne vous ait choisis à sa volonté parmi tous les citoyens, pour remplir, non l'esprit de la loi, mais ses propres vues? doutez-vous que, n'ayant pas choisi des tribus dans lesquelles Plancius a de grandes liaisons, il n'ait jugé qu'elles avaient été prévenues par les bons offices de Plancius, et non corrompues par ses largesses? Peut-il dire, en effet, que la loi Licinia, qui abandonne à l'accusateur le choix des juges, n'ait pas quelque chose de trop rigoureux sans la raison qui nous a déterminés à adopter cette loi? Comment! vous choisirez, dans tout le peuple, ou vos amis, ou mes ennemis, ou enfin ceux que vous croirez durs, cruels, inexorables! vous désignerez en secret, sans que je le sache, sans que j'y pense, vos partisans et leurs amis, mes ennemis et ceux de mes défenseurs! vous leur adjoindrez ceux que vous jugerez d'un caractère difficile, ennemis de tout le monde ! ensuite vous me les présenterez tout à coup, afin que je voie siéger mes juges avant que d'avoir pu soupçonner qui ils seraient! oui, et sans qu'il me soit même permis d'en récuser cinq, ce qui a été accordé même au dernier accusé, de l'avis du tribunal, vous me forcerez de plaider devant eux pour toute mon existence! Car si Plancius a vécu de manière à n'offenser sciemment personne, ou si vous, Latérensis, vous vous êtes trompé jusqu'à nommer, par mégarde, des juges devant lesquels nous pouvons nous présenter, malgré vous, comme devant des juges et non comme devant des bourreaux, il ne s'ensuit pas que cette manière de composer un tribunal n'ait quelque chose de trop rigoureux.

XVII. Dernièrement, des citoyens illustres n'ont pu supporter le nom de juges choisis par l'accusateur; et lorsque de cent vingt-cinq juges très distingués de l'ordre équestre, l'accusé en rejetait soixante et quinze, et n'en gardait que cinquante, ils brouillèrent tout plutôt que de se soumettre à cette loi et à cette condition : et nous qui avons des juges non choisis dans un certain ordre, mais pris dans tout le peuple, nous supporterons des juges qui n'ont pas été nommés pour être récusés, mais établis par l'accusateur, et nous ne pourrons en récuser aucun!

Je ne prétends pas que la loi soit injuste; mais je dis que votre conduite est totalement opposée à l'esprit de la loi. Si vous aviez agi conformément aux décisions du sénat et aux ordres du peuple, si vous aviez nommé des juges pour Plancius, et dans sa tribu, et dans celles qu'il a le plus sollicitées, je ne me plaindrais pas de cette forme de jugement comme étant trop rigoureuse; mais je regarderais Plancius comme absous, parce 34 qu'il aurait des juges qui pourraient en même temps être témoins; et je ne pense guère autrement aujourd'hui: car en choisissant vos tribus, vous avez montré que vous vouliez des juges qui ne connaîtraient pas Plancius, plutôt que des juges qui le connaissent; vous vous êtes écarté de l'intention de la loi; vous avez rejeté tout esprit d'équité; vous avez craint la lumière et cherché les ténèbres.

Plancius, dites-vous, a corrompu la tribu Voltinia; il a acheté la tribu Térentina. Que dirait-il devant des juges de la tribu Voltinia ou de la sienne? Mais vous-même qu'auriez-vous dit? quel juge ou quel témoin secret auriez-vous eu, auriez-vous animé contre lui? En effet, si l'accusé nommait les juges, il n'eût peut-être pas choisi la tribu Voltinia, à cause du voisinage et de ses liaisons avec ceux qui la composent. Et si le président du tribunal eût été à son choix, qui aurait-il nommé préférablement à C. Flavius, qui préside maintenant, et dont il doit être fort connu, son voisin, de sa tribu, homme d'un grand poids et d'une justice intègre? Sa droiture, ses sentiments pour Plancius, aussi favorables que les miens, sentiments qu'il manifeste sans nul soupçon de partialité, annoncent clairement que Plancius ne devait pas éviter des juges pris dans sa tribu, lui qui, comme vous le voyez, devait désirer un président de sa tribu.

XVIII. Je ne vous blâme pas de n'avoir point choisi les tribus où il était le plus connu ; mais je dis que vous n'avez pas suivi l'intention du sénat. Eh! qui d'entre les juges vous écouterait alors? ou plutôt que diriez-vous? Que Plancius est un suborneur ? les oreilles seraient offensées; nul ne voudrait croire cette imputation; tous la rejetteraient. Qu'il a eu du crédit dans les tribus? on vous écouterait volontiers, et nous-mêmes en ferions hautement l'aveu. Car, ne pensez pas, Latérensis, que le sénat, par les lois qu'il a portées contre la brigue, ait voulu nous ôter tout moyen d'être en crédit auprès du peuple, d'obtenir ses suffrages et ses bonnes grâces. On a toujours vu les gens de bien jaloux d'avoir du crédit dans leur tribu; et notre ordre n'a pas été assez dur envers le peuple, pour empêcher qu'on ne le gagnât par des libéralités modérées. Non, il ne faut pas défendre à nos enfants de faire la cour à leur tribu, de lui marquer de l'affection, de pouvoir la gagner pour leurs amis, d'attendre d'eux le même service quand ils demanderont les dignités. Il n'y a rien dans tout cela qui ne respire l'honnêteté, les égards mutuels, les mœurs antiques. Nous avons tenu nous-mêmes cette conduite lorsque nous faisions des démarches pour parvenir aux honneurs; nous avons vu d'illustres personnages avoir du crédit dans les tribus, et nous en voyons encore beaucoup aujourd'hui. Mais former des cabales dans les tribus et des factions parmi le peuple, extorquer les suffrages par des largesses illicites, voilà ce qui a excité la rigueur du sénat et l'indignation de tous les gens de bien. Montrez-nous, Latérensis, attachez-vous à nous prouver que Plancius a formé des factions et des cabales, qu'il a mis de l'argent en dépôt, qu'il en a promis, qu'il en a distribué; alors je serai étonné que vous n'ayez pas voulu faire usage des armes que vous offrait la loi. Jugés par des hommes de notre tribu, nous ne pourrions, si ce que vous dites est vrai, soutenir leur sévérité, ni même leurs regards.

Puisque vous avez évité d'employer ce moyen, 35 puisque vous n'avez pas voulu avoir des juges qui auraient dû être aussi instruits qu'indignés du délit de Plancius, que direz-vous devant les juges qui nous écoutent, et qui, dans leur silence, vous demandent pourquoi vous leur avez imposé ce fardeau, pourquoi vous les avez choisis préférablement à d'autres, pourquoi enfin, eux qui ne peuvent avoir que des conjectures douteuses, vous les avez fait siéger plutôt que ceux qui auraient eu des connaissances certaines?

XIX. Je dis, Latérensis, que Plancius a du crédit par lui-même, et qu'il était secondé dans sa demande par plusieurs citoyens qui en ont comme lui. Si vous les traitez de cabaleurs, vous souillez d'un nom odieux une amitié officieuse :si vous leur faites un crime d'avoir du crédit, ne soyez pas étonné de n'avoir point obtenu, en méprisant l'amitié des hommes accrédités, ce que votre mérite sollicitait pour vous. Je prouve que Plancius a du crédit parmi les membres de sa tribu, parce qu'il en est beaucoup à qui il a rendu service, ou pour lesquels il a répondu; parce qu'il a procuré à plusieurs des commissions par l'autorité et le nom de son père; parce qu'enfin les nombreux services rendus par lui, par son père, par ses ancêtres, lui ont irrévocablement attaché toute la ville d'Atina : vous, Latérensis, montrez qu'il a déposé de l'argent, qu'il en a distribué, qu'il a formé des factions parmi le peuple et des cabales dans sa tribu. Si vous ne le pouvez pas, laissez-nous la bienfaisance, ne regardez point le crédit comme un crime, n'infligez point une peine à des soins officieux.

Ne sachant comment prouver cette accusation, vous vous êtes rejeté sur la brigue en général :mais cessons enfin, si vous le jugez à propos, de recourir à des déclamations triviales et rebattues. Voici comme je raisonne avec vous : Choisissez la tribu qu'il vous plaira; montrez, comme vous le devez, quel est le dépositaire et le distributeur de l'argent qu'on a employé pour la corrompre. Si vous ne le pouvez pas, et, à mon avis, vous ne voudrez pas même l'essayer, je vous montrerai, moi, par le moyen de qui Plancius a obtenu ses suffrages. Est-ce là une attaque dans les formes? cette manière de raisonner vous plaît-elle? Je ne puis me mesurer avec vous de plus près. Pourquoi garder le silence? pourquoi dissimuler? pourquoi tergiverser? Je vous poursuis, je vous presse, je vous serre; je demande, et avec instance, une accusation. Choisissez, vous dis-je, une tribu quelconque dont Plancius ait eu les suffrages; montrez, si vous le pouvez, qu'il a employé de mauvaises voies pour les obtenir : moi, je vous apprendrai comment il les a obtenus; et ce moyen, c'est le vôtre, Latérensis. Que je vous interroge sur les tribus qui vous ont été favorables, vous me nommerez sans peine ceux par qui vous avez obtenu leurs suffrages : eh bien! de quelque tribu que vous me demandiez compte, je prétends être en état de vous le rendre, à vous, mon adversaire.

XX. Mais pourquoi ces raisonnements? comme si Plancius n'avait pas été désigné édile dans les précédents comices, comices tenus par un consul qui avait en tout une grande autorité, et qui de plus était l'auteur des lois mêmes contre la brigue; comices tenus tout à coup, contre l'attente de tout le monde; en sorte que quand même un candidat aurait eu dessein de faire des largesses illicites, il n'aurait pas eu le temps de s'y préparer. Les tribus furent appelées, les suffrages, 36 donnés, comptés et proclamés. Plancius l'emporta de beaucoup. Il n'y avait, il ne pouvait y avoir aucun soupçon de largesses défendues. Quoi donc ! une seule centurie, qui donne la première son suffrage, influera assez sur l'élection pour qu'on soit toujours nommé quand on l'a eue le premier pour soi ! et vous êtes surpris, Latérensis, que Plancius ait été fait édile dans les derniers comices consulaires, ou désigné du moins pour l'année prochaine, lui en faveur de qui, non une petite partie du peuple, mais le peuple tout entier, a manifesté son voeu; lui qui a vu non une partie d'une seule tribu, mais toute une assemblée de comices, lui assurer d'avance par ses suffrages les suffrages d'une seconde assemblée! Si vous en aviez eu alors la volonté, si vous aviez cru que votre dignité vous permît de faire ce que firent souvent plusieurs nobles, qui, ayant eu moins de suffrages qu'ils ne pensaient, et voyant que les comices étaient remis, ont abaissé ensuite leur fierté devant le peuple, lui ont fait la cour, l'ont supplié humblement, je ne doute pas que vous n'eussiez vu toute la multitude se tourner vers vous. Non, la noblesse, surtout lorsqu'elle est intègre et vertueuse, ne supplia jamais vainement le peuple romain. Si vous avez eu raison d'estimer votre dignité et la fierté de votre caractère plus que l'édilité; puisqu'il vous reste ce que vous avez préféré, ne regrettez pas ce qui vous semblait moins précieux. Pour moi, j'ai travaillé avant tout à mériter les honneurs; ensuite à passer pour en être digne; et je ne place qu'au troisième rang un avantage que la plupart regardent comme le premier, la possession même des honneurs, qui ne doivent être agréables qu'à ceux à qui le peuple romain les donne, comme un témoignage rendu à leur mérite, et non comme une faveur accordée à leurs prières.

XXI. Quaeris etiam, Laterensis, quid imaginibus tuis, quid ornatissimo atque optimo viro, patri tuo, respondeas mortuo. Noli ista meditari atque illud cave potius ne tua ista querela dolorque nimius ab illis sapientissimis viris reprendatur. Vidit enim pater tuus Appium Claudium, nobilissimum hominem, vivo fratre suo, potentissimo et clarissimo civi, C. Claudio, aedilem non esse factum et eundem sine repulsa factum esse consulem; vidit hominem sibi maxime coniunctum, egregium virum, L. Volcatium, vidit M. Pisonem ista in aedilitate offensiuncula accepta summos a populo Romano esse honores adeptos. Avus vero tuus et P. Nasicae tibi aediliciam praedicaret repulsam, quo cive neminem ego statuo in hac re publica fortiorem, et C. Mari, qui duabus aedilitatis acceptis repulsis septiens consul est factus, et L. Caesaris, Cn. Octavi, M. Tulli, quos omnis scimus aedilitate praeteritos consules esse factos. Sed quid ego aedilicias repulsas conligo? quae saepe eius modi habitae sunt ut eis qui praeteriti essent benigne a populo factum videretur. Tribunus militum L. Philippus, summa nobilitate et eloquentia, quaestor C. Caelius, clarissimus ac fortissimus adulescens, tribuni pl. P. Rutilius Rufus, C. Fimbria, C. Cassius, Cn. Orestes facti non sunt, quos tamen omnis consules factos scimus esse. Quae tibi ultro pater et maiores tui non consolandi tui gratia dicent, neque vero quo te liberent aliqua culpa, quam tu vereris ne a te suscepta videatur, sed ut te ad istum cursum tenendum quem a prima aetate suscepisti cohortentur. Nihil est enim, mihi crede, Laterensis, de te detractum. <detractum> dico; si me hercule vere quod accidit interpretari velis, est aliquid etiam de virtute significatum tua.

XXII. Noli enim existimare non magnum quendam motum fuisse illius petitionis tuae, de qua ne aliquid iurares destitisti. Denuntiasti homo adulescens quid de summa re publica sentires, fortius tu quidem quam non nulli defuncti honoribus, sed apertius quam vel ambitionis vel aetatis tuae ratio postulabat. Quam ob rem in dissentiente populo noli putare nullos fuisse quorum animos tuus ille fortis animus offenderet; qui te incautum fortasse nunc tuo loco demovere potuerunt, providentem autem et praecaventem numquam certe movebunt.

An te illa argumenta duxerunt? 'dubitatis,' inquit, 'quin coitio facta sit, cum tribus plerasque cum Plotio tulerit Plancius?' an una fieri potuerunt, si una tribus non tulissent? 'at non nullas punctis paene totidem.' quippe, cum iam facti prope superioribus comitiis declaratique venissent. Quamquam ne id quidem suspicionem coitionis habuerit. Neque enim umquam maiores nostri sortitionem constituissent aediliciam, nisi viderent accidere posse ut competitores pares suffragiis essent. Et ais prioribus comitiis Aniensem a Plotio Pedio, Teretinam <a> Plancio tibi esse concessam; nunc ab utroque eas avolsas, ne in angustum venirent. Quam convenit nondum cognita populi voluntate hos quos iam tum coniunctos fuisse dicis iacturam suarum tribuum, quo vos adiuvaremini, fecisse; eosdem, cum iam essent experti quid valerent, restrictos et tenacis fuisse? Etenim verebantur, credo, angustias. Quasi res in contentionem aut in discrimen aliquod posset venire. Sed tamen tu A. Plotium, virum ornatissimum, in idem crimen vocando indicas eum te adripuisse a quo non sis interrogatus. Nam quod questus es pluris te testis habere de Voltinia quam quot in ea tribu puncta tuleris, indicas aut eos testis te producere qui, quia nummos acceperint, te praeterierint, aut te ne gratuita quidem eorum suffragia tulisse.

XXIII. Illud vero crimen de nummis quos in circo Flaminio deprehensos esse dixisti caluit re recenti, nunc in causa refrixit. Neque enim qui illi nummi fuerint nec quae tribus nec qui divisor ostendis. Atque is quidem eductus ad consules qui tum in crimen vocabatur se inique a tuis iactatum graviter querebatur. Qui si erat divisor, praesertim eius quem tu habebas reum, cur abs te reus non est factus? Cur non eius damnatione aliquid ad hoc iudicium praeiudici comparasti? Sed neque tu haec exhibes neque eis confidis; alia te ratio, alia cogitatio ad spem huius opprimendi excitavit. Magnae sunt in te opes, late patet gratia; multi amici, multi cupidi tui, multi fautores laudis tuae. Multi huic invident, multis etiam pater, optimus vir, nimium retinens equestris iuris et libertatis videtur; multi etiam communes inimici reorum omnium, qui ita semper testimonium de ambitu dicunt quasi aut moveant animos iudicum suis testimoniis, aut gratum populo Romano sit, aut ab eo facilius ob eam causam dignitatem quam volunt consequantur. Quibuscum me, iudices, pugnantem more meo pristino non videbitis; non quo mihi fas sit quicquam defugere quod salus Planci postulet, sed quia neque necesse est me id persequi voce quod vos mente videatis, et quod ita de me meriti sunt illi ipsi quos ego testis video paratos ut eorum reprehensionem vos vestrae prudentiae adsumere, meae modestiae remittere debeatis. Illud unum vos magno opere oro atque obsecro, iudices, cum huius quem defendo, tum communis periculi causa, ne fictis auditionibus, ne disseminato dispersoque sermoni fortunas innocentium subiciendas putetis. Multi amici accusatoris, non nulli etiam nostri iniqui, multi communes obtrectatores atque omnium invidi multa finxerunt. Nihil est autem tam volucre quam maledictum, nihil facilius emittitur, nihil citius excipitur, latius dissipatur. Neque ego, si fontem maledicti reperietis, ut neglegatis aut dissimuletis umquam postulabo. Sed si quid sine capite manabit, aut si quid erit eius modi ut non exstet auctor, qui audierit <autem> aut ita neglegens vobis esse videbitur ut unde audierit oblitus sit, aut ita levem habebit auctorem ut memoria dignum non putarit, huius illa vox volgaris audivi ne quid innocenti reo noceat oramus

XXIV. Sed venio iam ad L. Cassium, familiarem meum, cuius ex oratione ne illum quidem Iuventium tecum expostulavi, quem ille omni et humanitate et virtute ornatus adulescens primum de plebe aedilem curulem factum esse dixit. In quo, Cassi, si ita tibi respondeam, nescisse id populum Romanum, neque fuisse qui id nobis narraret, praesertim mortuo Congo, non, ut opinor, admirere, cum ego ipse non abhorrens a studio antiquitatis me hic id ex te primum audisse confitear.

Et quoniam tua fuit perelegans et persubtilis oratio, digna equitis Romani vel studio vel pudore, quoniamque sic ab his es auditus ut magnus honos et ingenio et humanitati tuae tribueretur, respondebo ad ea quae dixisti, quae pleraque de ipso me fuerunt; in quibus ipsi aculei, si quos habuisti in me reprehendendo, tamen mihi non ingrati acciderunt.

Quaesisti utrum mihi putarem, equitis Romani filio, faciliorem fuisse ad adipiscendos honores viam an futuram esse filio meo, quia esset familia consulari. Ego vero quamquam illi omnia malo quam mihi, tamen honorum aditus numquam illi faciliores optavi quam mihi fuerunt. Quin etiam, ne forte ille sibi me potius peperisse iam honores quam iter demonstrasse adipiscendorum putet, haec illi soleo praecipere—quamquam ad praecepta aetas non est gravis—quae rex ille a Iove ortus suis praecepit filiis:

Vigilandum est semper; multae insidiae sunt bonis.

Nostis cetera.

Non id quod multi invideant

Quae scripsit gravis et ingeniosus poeta, scripsit non ut illos regios pueros qui iam nusquam erant, sed ut nos et nostros liberos ad laborem et ad laudem excitaret?

XXV. Quaeris quid potuerit amplius adsequi Plancius, si Cn. Scipionis fuisset filius. Magis aedilis fieri non potuisset, sed hoc praestaret, quod ei minus invideretur. Etenim honorum gradus summis hominibus et infimis sunt pares, gloriae dispares. . Quis nostrum se dicit M'. Curio, quis C. Fabricio, quis C. Duellio parem, quis <A.> Atilio Calatino, quis Cn. Et P. Scipionibus, quis Africano, Marcello, maximo? Tamen eosdem sumus honorum gradus quos illi adsecuti. Etenim in virtute multi sunt adscensus, ut is maxime gloria excellat qui virtute plurimum praestet; honorum populi finis est consulatus; quem magistratum iam octingenti fere consecuti sunt. Horum, si diligenter quaeres, vix decimam partem reperies gloria dignam. Sed nemo umquam sic egit ut tu: 'cur iste fit consul? quid potuit amplius, si L. Brutus esset, qui civitatem dominatu regio liberavit?' honore nihil amplius, laude multum. Sic igitur Plancius nihilo minus quaestor est factus et tribunus pl. Et aedilis quam si esset summo loco natus, sed haec pari loco orti sunt innumerabiles alii consecuti. Profers triumphos T. Didi et C. Mari et quaeris quid simile in Plancio. Quasi vero isti quos commemoras propterea magistratus ceperint quod triumpharant, et non, quia commissi sunt eis magistratus in quibus re bene gesta triumpharent, <propterea triumpharint>. Rogas quae castra viderit; qui et miles in Creta hoc imperatore et tribunus in Macedonia militum fuerit, et quaestor tantum ex re militari detraxerit temporis quantum in me custodiendum transferre maluerit. Quaeris num disertus sit. Immo, id quod secundum est, ne sibi quidem videtur. Num iuris consultus. Quasi quisquam sit qui sibi hunc falsum de iure respondisse dicat. Omnes enim istius modi artes in eis reprehenduntur qui, cum professi sunt, satis facere non possunt, non in eis qui se afuisse ab istis studiis confitentur. Virtus, probitas, integritas in candidato, non linguae volubilitas, non ars, non scientia requiri solet. Vt nos in mancipiis parandis quamvis frugi hominem si pro fabro aut pro tectore emimus, ferre moleste solemus, si eas artis quas in emendo secuti sumus forte nesciunt, sin autem emimus quem vilicum imponeremus, quem pecori praeficeremus, nihil in eo nisi frugalitatem, laborem, vigilantiam esse curamus, sic populus Romanus deligit magistratus quasi rei publicae vilicos; in quibus si qua praeterea est ars, facile patitur, sin minus, virtute eorum et innocentia contentus est. Quotus enim quisque disertus, quotus quisque iuris peritus est, ut eos numeres qui volunt esse? quod si praeterea nemo est honore dignus, quidnam tot optimis et ornatissimis civibus est futurum?

XXI. Vous demandez encore, Latérensis, ce que vous répondrez aux images de vos ancêtres, à celle de votre illustre et vertueux père. N'ayez pas ce souci; et prenez garde plutôt que vos plaintes et votre extrême sensibilité ne soient blâmées par ces hommes sages. Votre père a vu exclure de l'édilité, et nommer ensuite, d'une voix unanime, au consulat, Appius Claudius, citoyen de la première noblesse, du vivant de Caïus Claudius, son père, un de nos Romains les plus puissants et les plus illustres ; il a vu Marcus Pison et Lucius Volcatius avec lequel il était fort lié, personnage d'un mérite rare, obtenir du peuple romain les premiers honneurs, après avoir reçu un léger échec dans la poursuite de l'édilité. Votre aïeul vous parlerait du refus qu'a essuyé, pour la même édilité, P. Nasica, le citoyen, selon moi, le plus ferme qui ait jamais existé dans cette république; il vous parlerait de C. Marius qui, après avoir été refusé deux fois édile, a été nommé sept fois consul; il vous citerait L. César, Cn. Octavius, M. Tullius, que nous savons avoir été tous trois nommés consuls après avoir manqué l'édilité. Mais pourquoi recueillir tous les refus essuyés pour cette magistrature, refus qui ont été souvent regardés moins comme un affront que comme un service rendu par le peuple à ceux qu'il n'avait pas nommés? L. Philippus, citoyen aussi noble qu'éloquent n'a pas été fait tribun militaire; C. Célius, jeune homme illustre et courageux, n'a pas été élu questeur; P. Rutilius, C. Timbria, C. Cassius, Cn. Orestes, 37 n'ont pas été nommés tribuns du peuple : et nous savons qu'ils ont tous été consuls. Votre père et vos aïeux vous rapporteraient ces exemples, non pour vous consoler, ni pour vous justifier de quelque prétendue faute dont vous appréhendez qu'on ne vous croie coupable, mais pour vous exhorter à suivre la route que vous avez su vous ouvrir dès vos premières années. On n'a fait, croyez-moi, Latérensis, on n'a fait aucun tort à votre réputation : que dis-je ? si vous voulez bien juger ce qui est arrivé, il y a là un hommage rendu à la fermeté de votre caractère.

XXII. Ne vous imaginez pas, en effet, que cette demande du tribunat, dont vous vous êtes désisté pour ne point prêter de serment, n'ait point laissé de traces dans l'opinion. Jeune encore, vous fîtes voir alors ce que vous pensiez sur l'état de la république, plus courageusement, il est vrai, que plusieurs qui avaient passé par les magistratures, mais trop ouvertement pour votre âge et pour l'intérêt de votre élévation. Comme le peuple était partagé de sentiments, croyez-vous que cette fermeté n'ait blessé personne? On a pu vous faire échouer aujourd'hui, parce que vous n'étiez point sur vos gardes. Prévoyez les attaques et mettez-vous en défense, jamais on ne vous vaincra.

Vous êtes-vous laissé éblouir par des preuves telles que les vôtres? Douterez-vous, Romains, avez-vous dit, qu'il n'y ait eu des cabales formées, lorsque Plancius a eu la plupart des mêmes tribus que Plotius? - Pouvaient-ils être nommés ensemble, s'ils n'avaient pas obtenu ensemble les suffrages des tribus? - Mais ils ont obtenu, dans quelques-unes, presque le même nombre de suffrages. - Oui, car ils se présentaient après avoir été déjà presque nommés et proclamés dans de précédents comices. Mais cela même n'a jamais donné lieu à un soupçon de cabale. Nos ancêtres n'auraient jamais réglé qu'on tirerait au sort les édiles, s'ils n'eussent vu qu'il pouvait arriver que les compétiteurs eussent un égal nombre de suffrages. Plotius, dites-vous, vous a cédé, dans les premiers comices, la tribu Aniensis, Plancius, la Térentina; et ensuite ils vous les ont reprises, de peur de n'avoir pas la majorité. Comment, je vous prie, ces hommes que vous dites avoir été unis dès lors, ces hommes, avant de connaître les sentiments du peuple, vous auraient abandonné libéralement des tribus pour favoriser votre demande; et ils se seraient montrés si avares après avoir éprouvé quel était leur avantage! Ils craignaient apparemment de n'avoir point assez de voix : comme si leur élection eût pu être disputée ou devenir douteuse. Mais enfin croyez-vous pouvoir intenter la même accusation à Plotius, cet homme d'un si rare mérite? ou direz-vous que vous avez accusé Plancius, parce qu'il a négligé de vous supplier? Quant à vos plaintes sur ce que vous aviez plus de témoins contre lui, dans la tribu Voltinia, que vous n'y aviez obtenu de suffrages, faut-il en conclure ou que vous produisez pour témoins des hommes qui ne vous ont pas nommé, parce qu'ils se sont laissé corrompre, ou que vous n'avez pas eu leurs suffrages, quoiqu'ils aient été incorruptibles?

XXIII. Pour ce qui est des pièces d'argent trouvées dans le cirque Flaminius, on en a fait grand bruit dans la nouveauté; on n'en dit plus rien aujourd'hui. Car vous ne prouvez, Latérensis, ni combien il y avait d'argent, ni quelle était 38 la tribu, ni par qui on l'a fait distribuer. Celui qu'on accusait alors, conduit devant les consuls, se plaignait vivement de l'outrage que lui faisaient vos amis. S'il était réellement distributeur, s'il l'était pour un homme que vous accusez, pourquoi ne l'avez-vous pas accusé lui-même? sa condamnation aurait été un préjugé pour votre cause. - Mais ce n'est pas sur ces raisons que vous comptez; ce n'est pas là ce qui vous donne de la confiance : d'autres moyens, d'autres idées, ont fait naître en vous l'espoir de perdre Plancius. Vous avez de grandes ressources, un crédit étendu, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui vous sont dévouées, beaucoup de partisans de votre mérite. Plancius est entouré d'envieux; son père, homme de bien, paraît à plusieurs trop jaloux des privilèges et de l'indépendance de l'ordre équestre. Bien d'autres encore sont également ennemis de tous les accusés : en déposant contre la brigue, ils s'imaginent, ou que les juges seront ébranlés par leurs dépositions, ou que le peuple leur en saura gré, ou que par là ils obtiendront eux-mêmes plus facilement la dignité qu'ils ambitionnent. Vous ne me verrez pas, Romains, les combattre avec mes armes ordinaires : non que je doive me refuser à rien de ce que demandent les intérêts de Plancius; mais il n'est pas nécessaire de perdre du temps à expliquer ce que vous voyez par vous-mêmes. Ensuite, parmi ceux qui se disposent à rendre témoignage contre celui que je défends, j'en vois qui se sont conduits à mon égard de telle sorte, que votre sagesse doit se charger d'infirmer leurs rapports et en dispenser ma modération. Il est une seule grâce, Romains, que je sollicite autant pour l'intérêt de tous que pour l'avantage de Plancius: je vous prie et vous conjure de ne pas abandonner le sort des citoyens innocents à de faux bruits qui se répandent, à des rumeurs incertaines. Des amis de l'accusateur, quelques-uns de nos ennemis, beaucoup de calomniateurs et beaucoup d'envieux, ont inventé contre nous bien des faussetés. Rien de si prompt que la médisance : rien ne part plus vite, rien de plus avidement accueilli, rien n'est plus facile à se répandre. Je ne vous demande pas, si vous trouvez d'où la médisance a pris son cours, de la négliger, de n'y donner aucune attention; mais s'il se répand un bruit sans qu'on en voie l'origine, si celui qui l'a entendu ne veut pas le garantir, ou s'il vous paraît avoir porté l'indifférence jusqu'à oublier celui de qui il le tient, ou s'il l'a reçu d'un auteur si peu digne de foi qu'il n'ait pas cru devoir retenir son nom; nous vous demandons que cette parole banale : Je l'ai ouï dire, ne nuise pas à un accusé innocent.

XXIV. Je viens maintenant à L. Cassius, mon ami particulier. Je ne vous ai pas demandé, Latérensis, d'explication sur le Juventius dont ce jeune orateur, plein d'esprit et de vertu, a parlé dans son discours comme du premier plébéien qu'on eût fait édile curule; c'est à vous que je m'adresse, Cassius. Si je vous assurais que le peuple romain l'ignore, et qu'il ne reste personne pour nous en instruire, aujourd'hui surtout que Longinus n'est plus, vous n'en seriez pas surpris, je pense, puisque moi-même, qui ne suis pas tout à fait ignorant dans l'étude de l'antiquité, je conviens que c'est vous qui me l'avez appris le premier.

Votre discours était plein de ce goût et de cette finesse qui annoncent un chevalier romain in- 39 struit et honnête; les juges qui vous ont entendu ont donné de grands éloges à vos talents et à vos connaissances : tout ce que vous avez dit me regarde en grande partie; je crois devoir y répondre, et je déclare que vos traits piquants, même lancés contre moi, ne m'ont pas déplu.

Vous m'avez demandé si je pensais avoir eu plus de facilité pour m'élever aux honneurs, moi dont le père était simple chevalier romain, que n'en aurait mon fils, sorti d'une famille consulaire. Pour moi, quoique je préfère l'avantage de mon fils au mien propre, je n'ai jamais désiré qu'il pût obtenir les honneurs plus facilement que moi. Au contraire, dans la crainte qu'il ne s'imagine que je lui en ai assuré la jouissance plutôt que montré le chemin, je lui donne, quoiqu'il ne soit pas encore d'âge à les entendre, les conseils qu'un roi, fils de Jupiter, donne à ses enfants : Il faut toujours être sur ses gardes. Mille embûches sont dressées à la vertu ... Vous savez le reste :Ne recherche pas ce que tant d'hommes envient. Le poète sublime et sage à qui nous devons ces maximes s'était proposé sans doute, non pas d'instruire de jeunes princes qui n'existaient plus alors, mais de nous exciter, nous et nos enfants, à nous faire un nom par nos travaux.

XXV. Vous me demandez ce que Plancius aurait pu obtenir de plus, s'il eût été fils d'un Scipion. Il n'aurait pas été plus édile; mais il aurait eu l'avantage d'avoir moins d'envieux. Les degrés qui mènent aux honneurs sont égaux pour tous les citoyens grands ou petits : quelle inégalité dans ceux qui mènent à la gloire! Qui de nous prétend égaler MM. C. Fabricius, C. Duellius, Attilius, Maximus, Marcellus et tous les Scipions? Cependant nous sommes parvenus aux mêmes honneurs que ces grands hommes. La carrière de la vertu est ouverte à tous; et l'on surpasse les autres par la splendeur du nom, suivant qu'on l'emporte par l'éclat du mérite. Le consulat est le terme des honneurs que confère le peuple : près de huit cents citoyens ont déjà obtenu cette magistrature. Si l'on examine la chose avec attention, à peine en trouvera-t-on la dixième partie qui aient acquis de la gloire. Mais personne n'a jamais dit comme vous : Pourquoi celui-là est-il fait consul? que pouvait-il obtenir de plus, s'il eût été ce Brutus, le fléau des tyrans, le libérateur de Rome? Il ne pouvait parvenir à un plus haut degré d'élévation; mais il pouvait acquérir plus de célébrité. C'est ainsi que Plancius n'a pas été moins nommé questeur, tribun du peuple, édile, que s'il fût sorti de la plus noble famille ; mais une infinité d'autres dont l'origine était la même ont obtenu ces honneurs. Vous citez les triomphes de T. Didius, de C. Marius, et vous demandez ce que Plancius peut offrir de pareil : comme si ceux dont vous parlez avaient été plus dignes d'éloges pour avoir triomphé, que pour avoir mérité qu'on leur confiât des magistratures où ils avaient à se signaler par des exploits dignes du triomphe. Vous demandez quel camp a vu Plancius, lui qui, dans la Crète, a servi sous Métellus ici présent, qui a été tribun des soldats dans la Macédoine, et qui, durant sa questure, n'a dérobé aux fonctions militaires que le temps qu'il a aimé mieux consacrer à la sûreté de mes jours. Vous demandez s'il est éloquent. Non; mais il a la qualité qui vient après; il ne croit pas l'être. S'il est jurisconsulte. Qui donc 40 s'est plaint d'avoir reçu de lui une mauvaise consultation ? On ne désire ces sortes de talents que dans ceux qui, se donnant pour les posséder, sont incapables de satisfaire quand l'occasion se présente, et non dans ceux qui avouent ne s'être pas livrés à ces études. C'est la vertu, la probité et l'intégrité qu'on exige dans un candidat, et non la volubilité de la langue, et non tel talent ou telle science. Dans les achats d'esclaves, si, voulant avoir un forgeron ou un tisserand, on nous donne un homme qui n'est qu'honnête, nous sommes mécontents d'avoir un esclave absolument neuf dans la profession pour laquelle nous l'avons acheté; mais si nous en achetons un pour l'établir fermier de nos terres et intendant de nos troupeaux, nous demandons uniquement qu'il soit sage, actif et vigilant. De même, le peuple romain choisit dans les magistrats des espèces de fermiers de la république : s'il en est qui possèdent quelque talent particulier, il le voit sans peine; sinon il se contente de leur intégrité et de leur vertu. Y a-t-il donc un si grand nombre de jurisconsultes, d'orateurs, que vous comptiez même ceux qui prétendent l'être? Si, excepté eux, on ne juge personne digne de parvenir aux honneurs, que deviendront tant de vertueux citoyens?

XXVI. Iubes Plancium de vitiis Laterensis dicere. Nihil potest nisi eum nimis in se iracundum putavisse. Idem effers Laterensem laudibus. Facile patior id te agere multis verbis quod ad iudicium non pertineat, et id te accusantem tam diu dicere quod ego defensor sine periculo possim confiteri. Atqui non modo confiteor summa in Laterense ornamenta esse sed te etiam reprehendo quod ea non enumeres, alia quaedam inania et levia conquiras. 'Praeneste fecisse ludos.' quid? Alii quaestores nonne fecerunt? 'Cyrenis liberalem in publicanos, iustum in socios fuisse.' quis negat? Sed ita multa Romae geruntur ut vix ea quae fiunt in provinciis audiantur.

Non vereor ne mihi aliquid, iudices, videar adrogare, si de quaestura mea dixero. Quamvis enim illa floruerit, tamen eum me postea fuisse in maximis imperiis arbitror ut non ita multum mihi gloriae sit ex quaesturae laude repetendum. Sed tamen non vereor ne quis audeat dicere ullius in Sicilia quaesturam aut clariorem aut gratiorem fuisse. Vere me hercule hoc dicam: sic tum existimabam, nihil homines aliud Romae nisi de quaestura mea loqui. Frumenti in summa caritate maximum numerum miseram; negotiatoribus comis, mercatoribus iustus, mancipibus liberalis, sociis abstinens, omnibus eram visus in omni officio diligentissimus; excogitati quidam erant a Siculis honores in me inauditi. Itaque hac spe decedebam ut mihi populum Romanum ultro omnia delaturum putarem. At ego cum casu diebus eis itineris faciendi causa decedens e provincia Puteolos forte venissem, cum plurimi et lautissimi in eis locis solent esse, concidi paene, iudices, cum ex me quidam quaesisset quo die Roma exissem et num quidnam esset novi. Cui cum respondissem me e provincia decedere: 'etiam me hercule,' inquit, 'ut opinor, ex Africa.' . Huic ego iam stomachans fastidiose: 'immo ex Sicilia,' inquam. Tum quidam, quasi qui omnia sciret: 'quid? Tu nescis,' inquit, 'hunc quaestorem Syracusis fuisse?' quid multa? Destiti stomachari et me unum ex eis feci qui ad aquas venissent.

XXVII. Sed ea res, iudices, haud scio an plus mihi profuerit quam si mihi tum essent omnes gratulati. Nam postea quam sensi populi Romani auris hebetiores, oculos autem esse acris atque acutos, destiti quid de me audituri essent homines cogitare; feci ut postea cotidie praesentem me viderent, habitavi in oculis, pressi forum; neminem a congressu meo neque ianitor meus neque somnus absterruit. Ecquid ego dicam de occupatis meis temporibus, cui fuerit ne otium quidem umquam otiosum? Nam quas tu commemoras, Cassi, legere te solere orationes, cum otiosus sis, has ego scripsi ludis et feriis, ne omnino umquam essem otiosus. Etenim M. Catonis illud quod in principio scripsit Originum suarum semper magnificum et praeclarum putavi, clarorum virorum atque magnorum non minus oti quam negoti rationem exstare oportere. Itaque si quam habeo laudem, quae quanta sit nescio, parta Romae est, quaesita in foro; meaque privata consilia publici quoque casus comprobaverunt, ut etiam summa res publica mihi domi fuerit gerenda et urbs in urbe servanda. Eadem igitur, Cassi, via munita Laterensi est, idem virtuti cursus ad gloriam, hoc facilior fortasse quod ego huc a me ortus et per me nixus ascendi, istius egregia virtus adiuvabitur commendatione maiorum. Sed ut redeam ad Plancium, numquam ex urbe is afuit nisi sorte, lege, necessitate; non valuit rebus isdem quibus fortasse non nulli, at valuit adsiduitate, valuit observandis amicis, valuit liberalitate; fuit in oculis, petivit, ea est usus ratione vitae qua minima invidia novi homines plurimi sunt eosdem honores consecuti.

XXVIII. Nam quod ais, Cassi, non plus me Plancio debere quam bonis omnibus, quod eis aeque mea salus cara fuerit, ego me debere bonis omnibus fateor. Sed etiam ei quibus ego debeo boni viri et cives comitiis aediliciis aliquid se meo nomine Plancio debere dicebant. Verum fac me multis debere et in eis Plancio; utrum igitur me conturbare oportet, an ceteris, cum cuiusque dies venerit, hoc nomen quod urget nunc cum petitur dissolvere? quamquam dissimilis est pecuniae debitio et gratiae. Nam qui pecuniam dissolvit, statim non habet id quod reddidit; qui autem debet, is retinet alienum; gratiam autem et qui refert habet, et qui habet in eo ipso quod habet refert. Neque ego nunc Plancio desinam debere, si hoc solvero, nec minus ei redderem voluntate ipsa, si hoc molestiae non accidisset.

Quaeris a me, Cassi, quid pro fratre meo, qui mihi est carissimus, quid pro meis liberis, quibus nihil mihi potest esse iucundius, amplius quam quod pro Plancio facio facere possim, nec vides istorum ipsorum caritate ad huius salutem defendendam maxime stimulari me atque excitari. Nam neque illis huius salute a quo meam sciunt esse defensam quicquam est optatius, et ego ipse numquam illos aspicio quin, cum per hunc me eis conservatum esse meminerim, huius meritum in me recorder.

Opimium damnatum esse commemoras, servatorem ipsum rei publicae, Calidium adiungis, cuius lege Q. Metellus in civitatem sit restitutus; reprehendis meas pro Plancio preces, quod neque Opimius suo nomine liberatus sit neque Metelli Calidius.

XXIX De Calidio tibi tantum respondeo quod ipse vidi, Q. Metellum Pium consulem praetoriis comitiis petente Q. Calidio populo Romano supplicasse, cum quidem non dubitaret et consul et homo nobilissimus patronum esse illum suum et familiae nobilissimae dicere. Quo loco quaero ex te num id in iudicio Calidi putes quod ego in Planci facio, aut Metellum Pium, si Romae esse potuisset, aut patrem eius, si vixisset, non fuisse facturum. Nam Opimi quidem calamitas utinam ex hominum memoria posset evelli! volnus illud rei publicae, dedecus huius imperi, turpitudo populi Romani, non iudicium putandum est. Quam enim illi iudices, si iudices et non parricidae patriae nominandi sunt, graviorem potuerunt rei publicae infligere securim quam cum illum e civitate eiecerunt qui praetor finitimo, consul domestico bello rem publicam liberarat?

At enim nimis ego magnum beneficium Planci facio et, ut ais, id verbis exaggero. Quasi vero me tuo arbitratu et non meo gratum esse oporteat. 'quod istius tantum meritum?' inquit; 'an quia te non iugulavit?' immo vero quia iugulari passus non est. Quo quidem tu loco, Cassi, etiam purgasti inimicos meos meaeque vitae nullas ab illis insidias fuisse dixisti. Posuit hoc idem Laterensis. Quam ob rem paulo post de isto plura dicam; de te tantum requiro, utrum putes odium in me mediocre inimicorum fuisse—quod fuit ullorum umquam barbarorum tam immane ac tam crudele in hostem?—an fuisse in eis aliquem aut famae metum aut poenae quorum vidisti toto illo anno ferrum in foro, flammam in delubris, vim in tota urbe versari. Nisi forte existimas eos idcirco vitae meae pepercisse quod de reditu meo nihil timerent. Et quemquam putas fuisse tam excordem qui vivis his, stante urbe et curia rediturum me, si viverem, non putaret? quam ob rem non debes is homo et is civis praedicare vitam meam, quae fidelitate amicorum conservata sit, inimicorum modestia non esse appetitam.

XXX.  Respondebo tibi nunc, Laterensis, minus fortasse vehementer quam abs te sum provocatus, sed profecto nec considerate minus nec minus amice. Nam primum fuit illud asperius me, quae de Plancio dicerem, ementiri et temporis causa fingere. Scilicet homo sapiens excogitavi quam ob rem viderer maximis benefici vinculis obstrictus, cum liber essem et solutus. Quid enim? Mihi ad defendendum Plancium parum multae, parum iustae necessitudines erant familiaritatis, vicinitatis, patris amicitiae? quae si non essent, vererer, credo, ne turpiter facerem, si hoc splendore et hac dignitate hominem defenderem. Fingenda mihi fuit videlicet causa peracuta ut ei quem mihi debere oporteret ego me omnia debere dicerem. At id etiam gregarii milites faciunt inviti ut coronam dent civicam et se ab aliquo servatos esse fateantur, non quo turpe sit protectum in acie ex hostium manibus eripi—nam id accidere nisi forti viro et pugnanti comminus non potest—, sed onus benefici reformidant, quod permagnum est alieno debere idem quod parenti. Ego, cum ceteri vera beneficia etiam minora dissimulent, ne obligati esse videantur, eo me beneficio obstrictum esse ementior cui ne referri quidem gratia posse videatur? An hoc tu, Laterensis, ignoras? qui cum mihi esses amicissimus, cum vel periculum vitae tuae mecum sociare voluisses, cum me in illo tristi et acerbo luctu atque discessu non lacrimis solum tuis sed animo, corpore, copiis prosecutus esses, cum meos liberos et uxorem me absente tuis opibus auxilioque defendisses, sic mecum semper egisti, te mihi remittere atque concedere ut omne studium meum in Cn. Planci honore consumerem, quod eius in me meritum tibi etiam ipsi gratum esse dicebas. Nihil autem me novi, nihil temporis causa dicere, nonne etiam est illa testis oratio quae est a me prima habita in senatu? In qua cum perpaucis nominatim egissem gratias, quod omnes enumerari nullo modo possent, scelus autem esset quemquam praeteriri, statuissemque eos solum nominare qui causae nostrae duces et quasi signiferi fuissent, in his Plancio gratias egi. Recitetur oratio, quae propter rei magnitudinem dicta de scripto est; in qua ego homo astutus ei me dedebam cui nihil magno opere deberem, et huius offici tanti servitutem astringebam testimonio sempiterno. Nolo cetera quae a me mandata sunt litteris recitare; praetermitto, ne aut proferre videar ad tempus aut eo genere uti litterarum quod meis studiis aptius quam consuetudini iudiciorum esse videatur.

XXVI. Vous défiez Plancius de reprocher des défauts à Latérensis. Il ne peut lui reprocher que trop d'emportement contre lui. Vous comblez d'éloges Latérensis. Je souffre sans peine que vous vous étendiez sur ce qui est étranger à cette cause, et que l'accusateur parle si longtemps de ce que le défenseur peut avouer sans péril. Non seule meut j'avoue qu'il est dans Latérensis beaucoup de choses qui le distinguent, mais encore je vous reproche de n'en rien dire, et de vous rejeter sur des objets vains et frivoles. Il a, dites-vous, donné des jeux à Préneste, Eh quoi! les autres questeurs n'en ont-ils point donné? A Cyrène, il a été obligeant envers les fermiers publics, juste envers les alliés. Qui le nie? mais il se passe tant d'événements à Rome, qu'on y sait à peine ce qui se fait dans les provinces.

 Il me semble, Romains, que je puis parler de ma questure, sans craindre d'être taxé de vanité. Quoiqu'elle n'ait pas été sans éclat, je crois cependant avoir géré, depuis, les premières charges de manière à n'avoir pas besoin de recourir à ma questure pour me faire valoir : mais enfin, je n'appréhende pas qu'on puisse dire qu'il y ait jamais eu en Sicile un questeur plus agréable ou plus considéré. Je l'avouerai avec franchise, je m'imaginais qu'il n'était bruit à Rome que de ma questure. Dans une grande cherté de grains, j'en avais envoyé une immense provision. Les négociants m'avaient trouvé affable; les marchands, équitable; les citoyens des municipes, obligeant; les alliés, intègre; tout le monde, exact et fidèle à remplir mes devoirs. Les Siciliens avaient inventé pour moi des honneurs sans exemple. Aussi quittais-je la Sicile dans l'espérance et dans la persuasion que le peuple romain viendrait de lui-même m'offrir toutes choses. Au sortir de ma province, par hasard, et dans le seul dessein de voyager, je passai par Pouzzol dans la saison où l'usage y rassemble en foule la plus brillante société. Je fus confondu de m'entendre demander depuis quand j'étais parti de Rome, et s'il n'y avait rien de nouveau. Je réponds que je reviens de ma province. Ah ! 41 oui, me dit-on, je le vois, vous revenez d'Afrique. Non vraiment, répliquai-je d'un air fâché et dédaigneux; c'est de Sicile. Alors quelque autre qui faisait l'homme instruit : Eh! ne savez-vous pas, dit-il, que Cicéron était questeur à Syracuse? Je pris le parti de ne me plus fâcher, et je me donnai pour un de ceux qui étaient venus prendre les eaux.

XXVII. Cette mortification m'a plus servi, peut-être, que toutes les félicitations et tous les compliments. M'étant aperçu que le peuple romain avait l'oreille dure, mais l'œil vif et perçant, je ne m'embarrassai plus de ce qu'on entendrait dire de moi; je fis désormais en sorte que mes concitoyens me vissent tous les jours; je ne quittai point le forum; je vécus sous leurs yeux, et je ne souffris jamais que ni mon portier, ni mon sommeil empêchassent personne de m'aborder. Que dirai-je de mes occupations, moi qui, dans mon repos même, ne suis jamais resté oisif? Ces discours, Cassius, que vous avez coutume de lire, dites-vous, quand vous n'avez rien à faire, je les ai composés pendant les jeux et dans les jours de fête, afin de ne point passer même les jours de repos dans l'oisiveté. J'ai toujours regardé comme aussi belle que solide, cette maxime que Marcus Caton a mise à la tête de ses  Origines  : QUE LES GRANDS HOMMES DEVAIENT POUVOIR RENDRE COMPTE DE LEUR REPOS COMME DE LEURS OCCUPATIONS. Si donc j'ai acquis quelque gloire (jusqu'où s'étend-elle? je l'ignore), c'est ici, c'est dans le forum que je l'ai acquise. A la tête de la république et des affaires, j'ai vu les événements confirmer mon plan de conduite; il m'a fallu défendre l'empire dans l'enceinte de cette ville, et sauver Rome dans Rome. Le même chemin, Cassius, est frayé à Latérensis : la vertu lui ouvre la même carrière de gloire, et peut-être lui sera-t-elle plus facile. Moi, j'y suis entré par mes propres efforts, sans le secours de la naissance; au lieu que son rare mérite sera soutenu de la recommandation de ses ancêtres. Mais, pour revenir à Plancius, il n'a été absent de Rome que pour obéir au sort, à la loi, au devoir. S'il n'a pas eu autant d'avantages que d'autres en ont eu peut-être, ses titres sont l'assiduité, l'attention à servir ses amis, la générosité; il s'est montré au peuple; il a sollicité; il a employé les voies par lesquelles une foule d'hommes nouveaux ont obtenu les mêmes honneurs, sans exciter l'envie.

XXVIII. Vous dites, Cassius, que je ne suis pas plus redevable à Plancius qu'à tous les gens de bien, auxquels ma conservation était également chère. Je dois infiniment à tous les gens de bien, je l'avoue; mais ces bons citoyens, auxquels je suis redevable, disaient dans les comices pour l'élection des édiles, qu'ils étaient redevables à Plancius à cause de moi. Mais, supposé que je sois débiteur d'un grand nombre de personnes, et de Plancius, entre autres, faut-il que, je prenne le parti d'une faillite générale, ou que disposé à payer chaque dette à l'échéance, je commence par celle qu'on me demande et qui me presse en ce moment? Toutefois il n'en est pas de la reconnaissance comme de l'acquittement d'une dette. Le débiteur qui paye n'a plus la somme, du moment qu'il l'a rendue; celui qui doit encore retient les deniers d'autrui. Mais celui qui s'acquitte de la reconnaissance, l'a toujours dans le cœur; et celui qui la conserve, s'acquitte; par cela même qu'il la conserve. Je ne cesserai pas de 42 devoir à Plancius, après ce premier payement; et je ne payerais pas moins ses services par mon désir de les reconnaître, quand même il ne serait pas dans l'embarras où on l'a jeté.

Vous me demandez, Cassius, ce que je pourrais faire de plus pour mon frère qui m'est si cher, pour mes enfants qui sont ce que j'ai de plus précieux au monde; et vous ne voyez pas que c'est précisément mon amour pour eux qui m'excite et qui m'aiguillonne à plaider si vivement la cause de Plancius. Non, ils ne désirent rien tant, les uns et les autres, que la conservation de celui qu'ils savent avoir conservé mes jours; et je ne les regarde jamais sans me rappeler que le plaisir de vivre avec eux et pour eux est un de ses bienfaits.

Vous citez la condamnation de cet Opimius qui a sauvé Rome, et celle de Calidius, qui, par sa loi, a rappelé Q. Métellus : vous condamnez mes démarches pour Plancius, parce que l'un n'a pas été absous pour ses propres services, ni l'autre par considération pour Métellus.

XXIX. A l'égard de Calidius, je me contente de vous répondre ce que j'ai vu moi-même; que Metellus Pius, dans l'élection des préteurs, a supplié le peuple romain pour Calidius; que cet illustre personnage, quoique consul, quoique de la première noblesse, ne craignait pas de dire que Calidius était son protecteur, le protecteur de sa noble famille. Ici, je vous le demande, croyez-vous que Métellus Pius, s'il eût pu être à Rome, ou son père, s'il eût vécu, n'auraient pas fait, dans la cause de Calidius, ce que je fais dans celle de Plancius? Quant à la disgrâce d'Opimius, que ne peut-elle être effacée de la mémoire des hommes! La sentence qui l'a condamné n'est pas un jugement; c'est une plaie faite à la république, c'est le déshonneur de cet empire, c'est la honte du peuple romain. Et quel coup plus mortel les juges d'Opimius, ou plutôt ces Parricides de la patrie, pouvaient-ils porter à l'État que de chasser de Rome celui qui, prêteur, nous avait délivrés d'une guerre à nos portes, et consul, d'une guerre dans nos murs.

Mais j'enfle beaucoup le service de Plancius, je l'exagère, dites-vous : comme si je devais régler ma reconnaissance d'après votre calcul, et non d'après mes sentiments. Quel grand service vous a-t-il donc rendu? est-ce de ne vous avoir point égorgé? Non ; mais de n'avoir pas souffert qu'on m'égorgeât. Ici, Cassius, vous avez même justifié mes ennemis; vous avez prétendu qu'ils n'avaient pas attenté à mes jours : Latérensis a avancé la même chose, et je lui répondrai tout à l'heure. Pour vous, dites-moi, croyez-vous que mes ennemis m'aient haï médiocrement? Quel barbare signala jamais, contre un ennemi déclaré, une haine aussi violente et aussi cruelle? Croyez-vous qu'ils aient redouté les discours des hommes, ou la rigueur des lois, ceux que vous avez vus, pendant une année entière, porter le fer dans la place publique, la flamme, dans les temples, la violence, dans toutes les parties de Rome? A moins, peut-être, que vous ne pensiez qu'ils ont épargné ma vie parce qu'ils ne pouvaient appréhender mon retour. Mais pouvez-vous croire qu'aucun d'eux ait été assez stupide pour s'imaginer que je ne reviendrais pas, si j'étais vivant, 43 tant que vivraient les juges qui nous écoutent, Rome et le sénat? Non, Cassius, il n'est pas permis à un homme, à un citoyen tel que vous, d'avancer que je dois à la modération de mes ennemis des jours qui m'ont été conservés par le zèle de mes amis.

XXX. Je vais maintenant vous répondre, Latérensis, avec moins de force, peut-être, que je n'ai été attaqué par vous ; mais non pas certainement avec moins d'égards ni moins d'amitié. D'abord vous m'avez dit, avec un peu de dureté, que j'ai supposé, de la part de Plancius, pour la circonstance, un service imaginaire. Oui, sans doute; en homme sage, j'ai cherché les moyens de paraître obligé à Plancius par le plus grand des bienfaits, lorsque j'étais libre et dégagé de toute obligation. Quoi donc! nos habitudes, notre voisinage, mon amitié avec son père, n'étaient-ce pas là des raisons assez fortes pour le défendre? Et quand je n'aurais pas eu ces solides raisons, aurais-je craint de me déshonorer en défendant un homme de ce rang et de ce mérite? Il m'aurait fallu apparemment un grand effort d'imagination pour m'avouer le redevable de celui à qui j'allais rendre service. Mais les simples soldats eux-mêmes ne confessent qu'avec peine qu'ils ont été sauvés par un autre, et ne donnent qu'à regret la couronne civique : non qu'il soit honteux d'avoir été sauvé dans la mêlée, et arraché des mains de l'ennemi, ce qui n'arrive qu'aux braves, et à ceux qui combattent de près; mais ils craignent d'être chargés du fardeau de la reconnaissance; et c'en est un bien pesant, de devoir à un étranger autant qu'on doit à un père et moi, quand la plupart des hommes, pour ne point paraître avoir contracté une obligation, dissimulent des bienfaits réels, moindres que celui dont je parle, je me supposerais lié par un bienfait qu'il est impossible de payer! Vous-même, Latérensis, ignorez-vous le service que m'a rendu Plancius? vous m'étiez uni par l'amitié la plus étroite; vous aviez voulu partager tous mes périls; sensible à ma disgrâce et à mon sort désastreux, vous aviez versé des larmes sur mon départ; vous m'aviez offert votre courage, votre bras, votre fortune ; durant mou absence, vous aviez défendu et protégé, autant qu'il était en vous, ma femme et mes enfants: et cependant, vous me l'avez toujours dit, vous me pardonniez de m'employer de toutes mes forces pour faire obtenir l'édilité à Plancius, parce que vous-même vous lui saviez gré du service qu'il m'avait rendu. Non, je n'avance rien de nouveau, rien qui me soit dicté par la circonstance; j'en atteste le premier discours que je prononçai au sénat après mon retour. Je n'y remerciais nommément qu'un très petit nombre de citoyens; et comme je ne pouvais les remercier tous, et que j'aurais été coupable d'en omettre un seul, j'avais résolu de ne nommer que ceux qui s'étaient montrés les principaux auteurs et les chefs de mon rétablissement: parmi eux, je nommai Plancius. Qu'on lise ce discours que j'ai mis par écrit à cause de l'importance du sujet. J'avais donc la politique de me supposer redevable du plus grand des bienfaits à un homme auquel j'étais médiocrement obligé, de m'asservir à lui, et de consigner dans un monument éternel l'acte de ma servitude! Il  44 y a d'autres endroits de mes écrits que je ne veux pas faire lire, dans la crainte de paraître, ou les produire pour la conjoncture, ou faire des citations littéraires qui ne conviendraient pas aux tribunaux.

XXXI.  Atque etiam clamitas, Laterensis: 'Quo usque ista dicis? Nihil in Cispio profecisti; obsoletae iam sunt preces tuae.' De Cispio mihi igitur obicies, quem ego de me bene meritum, quia te teste cognoram, te eodem auctore defendi? Et ei dices 'quo usque?' quem negas, quod pro Cispio contenderim, impetrare potuisse? Nam istius verbi 'quo usque' haec poterat esse invidia: 'datus est tibi ille, condonatus est ille; non facis finem; ferre non possumus.' Ei quidem qui pro uno laborarit <et> id ipsum non obtinuerit dici 'quo usque?' inridentis magis est quam reprehendentis; nisi forte ego unus ita me gessi in iudiciis, ita et cum his et inter hos vixi, is in causis patronus, is in re publica civis et sum et semper fui, solus ut a te constituar qui nihil a iudicibus debeam umquam impetrare. Et mihi lacrimulam Cispiani iudici obiectas. Sic enim dixisti: 'vidi ego tuam lacrimulam.' vide quam me verbi tui paeniteat. Non modo lacrimulam sed multas lacrimas et fletum cum singultu videre potuisti. An ego, qui meorum lacrimis me absente commotus simultates, quas mecum habebat, deposuisset meaeque salutis non modo non oppugnator, ut inimici mei putarant, sed etiam defensor fuisset, huius in periculo non significarem dolorem meum? Tu autem, Laterensis, qui tum lacrimas meas gratas esse dicebas, nunc easdem vis invidiosas videri.

XXXII. Negas tribunatum Planci quicquam attulisse adiumenti dignitati meae, atque hoc loco, quod verissime facere potes, L. Racili, fortissimi et constantissimi viri, divina in me merita commemoras. Cui quidem ego, sicut Cn. Plancio, numquam dissimulavi me plurimum debere semperque prae me feram; nullas enim sibi ille neque contentiones neque inimicitias neque vitae dimicationes nec pro re publica nec pro me defugiendas putavit. Atque utinam quam ego sum in illum gratus, tam licuisset per hominum vim et iniuriam populo Romano ei gratiam referre! sed si non eadem contendit in tribunatu Plancius, existimare debes non huic voluntatem defuisse sed me, cum tantum iam Plancio deberem, Racili beneficiis fuisse contentum. An vero putas idcirco minus libenter iudices mea causa esse facturos quod me esse gratum crimineris? An, cum patres conscripti illo senatus consulto quod in monumento Mari factum est, quo mea salus omnibus est gentibus commendata, uni Cn. Plancio gratias egerint— unus enim fuit de magistratibus defensor salutis meae—cui senatus pro me gratias agendas putavit, ei ego a me referendam gratiam non putem? Atque haec cum vides, quo me tandem in te animo putas esse, Laterensis? Ullum esse tantum periculum, tantum laborem, tantam contentionem quam ego non modo pro salute tua sed etiam pro dignitate defugerim? quo quidem etiam magis sum non dicam miser—nam hoc quidem abhorret a virtute verbum—sed certe exercitus, non quia multis debeo—leve enim est onus benefici gratia—, sed quia <nomina> saepe concurrunt, propter aliquorum bene de me meritorum inter ipsos contentiones, ut eodem tempore in omnis verear ne vix possim gratus videri. Sed ego haec meis ponderibus examinabo, non solum quid cuique debeam sed etiam quid cuiusque intersit, et quid a me cuiusque tempus poscat.

XXXIII. Agitur studium tuum vel etiam, si vis, existimatio, laus aedilitatis; at Cn. Planci salus, patria, fortunae. Salvum tu me esse cupisti; hic fecit etiam ut esse possem. Distineor tamen et divellor dolore et in causa dispari offendi te a me doleo; sed me dius fidius multo citius meam salutem pro te abiecero quam Cn. Planci salutem tradidero contentioni tuae. Etenim, iudices, cum omnibus virtutibus me adfectum esse cupio, tum nihil est quod malim quam me et esse gratum et videri. Haec enim est una virtus non solum maxima sed etiam mater virtutum omnium reliquarum. Quid est pietas nisi voluntas grata in parentes? qui sunt boni cives, qui belli, qui domi de patria bene merentes, nisi qui patriae beneficia meminerunt? qui sancti, qui religionum colentes, nisi qui meritam dis immortalibus gratiam iustis honoribus et memori mente persolvunt? quae potest esse vitae iucunditas sublatis amicitiis? quae porro amicitia potest esse inter ingratos? quis est nostrum liberaliter educatus cui non educatores, cui non magistri sui atque doctores, cui non locus ipse ille mutus ubi alitus aut doctus est cum grata recordatione in mente versetur? Cuius opes tantae esse possunt aut umquam fuerunt quae sine multorum amicorum officiis stare possint? quae certe sublata memoria et gratia nulla exstare possunt. Equidem nihil tam proprium hominis existimo quam non modo beneficio sed etiam benivolentiae significatione adligari, nihil porro tam inhumanum, tam immane, tam ferum quam committere ut beneficio non dicam indignus sed victus esse videare. Quae cum ita sint, iam succumbam, Laterensis, isti tuo crimini meque in eo ipso in quo nihil potest esse nimium, quoniam ita tu vis, nimium gratum esse concedam petamque a vobis, iudices, ut eum beneficio complectamini quem qui reprehendit in eo reprehendit quod gratum praeter modum dicat esse. Neque enim illud ad neglegendam meam gratiam debet valere quod dixit idem, vos nec nocentis nec litigiosos esse, quo minus me apud vos valere oporteret. Quasi vero in amicitia mea non haec praesidia, si quae forte sunt in me, parata semper amicis esse maluerim quam necessaria. Etenim ego de me tantum audeo dicere, amicitiam meam voluptati pluribus quam praesidio fuisse, meque vehementer vitae meae paeniteret, si in mea familiaritate locus esset nemini nisi litigioso aut nocenti.

XXXIV. Sed haec nescio quo modo frequenter in me congessisti saneque in eo creber fuisti, te idcirco in ludos causam conicere noluisse ne ego mea consuetudine aliquid de tensis misericordiae causa dicerem, quod in aliis aedilibus ante fecissem. Non nihil egisti hoc loco; nam mihi eripuisti ornamentum orationis meae. Deridebor, si mentionem tensarum fecero, cum tu id praedixeris; sine tensis autem quid potero dicere? Hic etiam addidisti me idcirco mea lege exsilio ambitum sanxisse ut miserabiliores epilogos possem dicere. Non vobis videtur cum aliquo declamatore, non cum laboris et fori discipulo disputare? 'Rhodi enim,' inquit, 'ego non fui'—me volt fuisse—'sed fui,' inquit— putabam in Vaccaeis dicturum—'bis in Bithynia.' si locus habet reprehensionis ansam aliquam, nescio cur severiorem Nicaeam putes quam Rhodum; si spectanda causa est, et tu in Bithynia summa cum dignitate fuisti et ego Rhodi non minore. Nam quod in eo me reprehendisti quod nimium multos defenderem, utinam et tu, qui potes, et ceteri, qui defugiunt, vellent me labore hoc levare! sed fit vestra diligentia, qui causis ponderandis omnis fere repudiatis, ut ad nos pleraeque confluant, qui miseris et laborantibus negare nihil possumus. Admonuisti etiam, quod in Creta fuisses, dictum aliquod in petitionem tuam dici potuisse; me id perdidisse. Vter igitur nostrum est cupidior dicti? Egone qui quod dici potuit non dixerim, an tu qui etiam ipse in te dixeris? Te aiebas de tuis rebus gestis nullas litteras misisse, quod mihi meae quas ad aliquem misissem obfuissent. Quas ego mihi obfuisse non intellego, rei publicae video prodesse potuisse.

XXXV. Sed sunt haec leviora, illa vero gravia atque magna, quod meum discessum, quem saepe defleras, nunc quasi reprehendere et subaccusare voluisti. Dixisti enim non auxilium mihi sed me auxilio defuisse. Ego vero fateor me, quod viderim mihi auxilium non deesse, idcirco illi auxilio pepercisse. Qui enim status, quod discrimen, quae fuerit in re publica tempestas illa quis nescit? Tribunicius me terror an consularis furor movit? Decertare mihi ferro magnum fuit cum reliquiis eorum quos ego florentis atque integros sine ferro viceram? Consules post hominum memoriam taeterrimi atque turpissimi, sicut et illa principia et hi recentes rerum exitus declararunt, quorum alter exercitum perdidit, alter vendidit, empti provinciis a senatu, a re publica, a bonis omnibus defecerant; qui exercitu, qui armis, qui opibus plurimum poterant cum quid sentirent nesciretur, furialis illa vox nefariis stupris, religiosis altaribus effeminata secum et illos et consules facere acerbissime personabat; egentes in locupletis, perditi in bonos, servi in dominos armabantur. At erat mecum senatus, et quidem veste mutata, quod pro me uno post hominum memoriam publico consilio susceptum est. Sed recordare qui tum fuerint consulum nomine hostes, qui soli in hac urbe senatum senatui parere non siverint edictoque suo non luctum patribus conscriptis sed indicia luctus ademerint. At erat mecum cunctus equester ordo; quem quidem in contionibus saltator ille Catilinae consul proscriptionis denuntiatione terrebat. At tota Italia convenerat; cui quidem belli intestini et vastitatis metus inferebatur.

XXXI. Vous vous écriez encore, Latérensis :Jusques à quand tiendrez-vous ce langage? vous n'avez rien gagné pour Cispius : vos prières ont perdu tout leur crédit . Est-ce bien à vous à me faire des reproches au sujet de Cispius, que j'ai défendu d'après vos conseils, instruit par vous de son zèle pour moi? « Jusques à quand! » pouvez-vous bien m'adresser ces mots, lorsque vous convenez que je n'ai rien obtenu? Ils auraient pu m'être dits en forme de reproche, par exemple :On a absous celui-ci en votre faveur; on a fait grâce à celui-là; vous ne finissez point; nous ne pouvons plus le souffrir. Dire, jusques à quand, à celui qui s'est intéressé pour un seul homme, et qui n'a pu obtenir sa grâce, c'est plutôt une dérision qu'un reproche: à moins, peut-être, que ma conduite dans les tribunaux, la vie que j'ai menée dans Rome, la manière dont je défends les accusés, celle dont je me comporte et me suis toujours comporté dans la république, ne me fassent regarder par vous comme le seul homme qui ne doive rien obtenir des juges.

Vous me reprochez aussi d'avoir versé une larme dans la cause de Cispius. Oui, vous l'avez dit : J'ai vu votre larme. Sachez combien cette expression m'offense. Vous avez pu voir, je ne dis pas s'échapper une larme, mais des larmes couler en abondance, mais des pleurs accompagnés de sanglots. Cispius, en mon absence, attendri par le désespoir de ma famille, m'aura fait le sacrifice de nos inimitiés; au lieu d'attaquer mes intérêts, comme s'en étaient flattés mes ennemis, il m'aura vivement défendu; et dans sou péril j'aurais craint de manifester ma douleur! Vous, Latérensis, qui alors me saviez gré de mes larmes, vous voulez aujourd'hui qu'on m'en fasse un crime.

XXXII. Vous prétendez que le tribunat de Plancius n'a contribué en rien à ma gloire. Et ici, comme vous le pouvez sans blesser la vérité, vous rappelez les grands services que m'a rendus L. Racillius, cet homme si ferme et si courageux. Je lui ai les plus grandes obligations, ainsi qu'à Plancius; je ne l'ai jamais dissimulé; je le publierai toujours. Non, il n'est pas de querelles, d'inimitiés, de périls, qu'il n'ait bravés pour la république et pour moi. Et plût aux dieux que la violence de certains hommes et l'injure faite au peuple romain, ne m'eussent pas empêché de lui témoigner toute ma reconnaissance! Si Plancius n'a pas fait autant dans son tribunat, vous devez croire que ce n'est pas lui qui a manqué de bonne volonté; que c'est moi qui, lui ayant déjà de si grandes obligations, me suis contenté des services de Racillius. Pensez-vous que les juges feront moins en ma faveur, parce que vous m'accusez d'être reconnaissant? ou bien, lorsque le peuple romain, d'après un sénatus-consulte rendu dans le temple qu'a élevé Marius, sénatus-consulte qui recommandait ma vie à toutes les nations; lorsque le peuple romain a remercié le seul Plancius, lorsque de tous les magistrats qui ont défendu mes jours, il est le seul auquel le sénat ait cru devoir adresser des actions de grâces : me serais-je dispersé, moi, de lui témoigner ma gratitude? Eh ! lorsque vous me voyez si reconnaissant envers Plancius, pouvez-vous douter, Latérensis, 45 de mes sentiments pour vous? est-il aucun péril, aucune fatigue, aucun démêlé, que je ne voulusse braver pour défendre votre vie, votre honneur, et même votre rang? En cela je suis d'autant plus, je ne dirai pas malheureux, ce mot répugne à la vertu, mais inquiet et embarrassé, non d'être redevable à beaucoup de personnes, la reconnaissance d'un bienfait est un léger fardeau ; mais de ce que les différends qui divisent quelques-uns de ceux auxquels j'ai des obligations me font craindre de ne pouvoir marquer à tous à la fois combien je suis reconnaissant. C'est à moi de peser à ma balance, non seulement ce que je dois à chacun, mais quel est son intérêt particulier, et ce que sa situation exige de mon zèle.

XXXIII. Il s'agit pour vous, Latérensis, d'avoir l'avantage sur un rival, ou même, si vous voulez, d'acquérir de la gloire, d'obtenir l'édilité : mais il s'agit, pour Plancius, de l'honneur, de la patrie, de toute son existence. Vous avez désiré mon rappel; sans lui, je n'aurais pu être rappelé. J'éprouve toutefois un déchirement cruel et douloureux; et quoique vous ne couriez pas les mêmes risques, je suis affligé de vous combattre. Mais, certes, je vous donnerais plutôt ma vie que de sacrifier le salut de Plancius à vos prétentions. En effet, Romains, si je suis jaloux de réunir en moi toutes les vertus, il n'y a rien que je préfère au mérite d'être reconnaissant et de le paraître. La reconnaissance est non seulement la plus belle, mais encore la mère de toutes les autres vertus. Qu'est-ce que la tendresse filiale, sinon une affection reconnaissante pour les auteurs de ses jours? Quels sont les bons citoyens, utiles à la patrie dans Rome et hors de Rome,sinon ceux qui reconnaissent les bienfaits de la patrie? Quels sont les hommes pieux et religieux, sinon ceux qui témoignent leur gratitude aux dieux immortels par de justes hommages et par les élans d'une âme touchée de leurs faveurs ? Peut-on trouver des charmes dans la vie, sans l'amitié? et l'amitié peut-elle subsister parmi des ingrats? Quel est celui d'entre nous, ayant reçu une éducation honnête, en qui la présence ou le nom de ses maîtres et de ses instituteurs, en qui le lieu même insensible et muet où son enfance a été instruite et nourrie, ne réveille de douces pensées et de délicieux souvenirs? Quel homme peut avoir ou a jamais eu une assez grande puissance pour se soutenir sans les services de beaucoup d'amis? or, qui rendrait des services, s'il ne comptait sur la reconnaissance? Il n'est rien, selon moi, de si naturel que d'être sensible à un bienfait, et même aux simples témoignages d'affection; il n'est rien non plus de si contraire à l'homme, de si voisin de la brute, que de s'exposer à paraître, je ne dirai pas indigne d'un bienfait, mais vaincu en bienfaisance. Ainsi, Latérensis, je m'abandonne à votre reproche; je conviens avec vous, puisque vous le voulez, que je suis trop reconnaissant, que j'outre une vertu où l'excès est impossible; et je vous prierai, Romains, de vous attacher par des bienfaits celui en qui l'on ne blâme qu'un excès de reconnaissance. Quoique Latérensis vous ait dit que n'étant ni criminels, ni plaideurs, vous ne deviez pas, uniquement à cause de moi, vous montrer favorables à Plancius, ce n'est pas un motif suffisant pour dédaigner ma recommandation. J'ai toujours été jaloux que mes faibles talents fussent de quelque utilité à mes 46 amis, mais sans jamais désirer qu'ils en eussent besoin. On a trouvé dans mon amitié, et c'est la seule chose que je dirai à mon avantage, moins de secours encore que d'agrément; et je serais fort mécontent de moi-même, si je n'admettais au nombre de mes amis que des plaideurs ou des criminels.

XXXIV. Mais je ne sais pourquoi vous avez répété si souvent avec tant de complaisance, que vous n'aviez pas voulu remettre la cause jusqu'aux jeux, de peur que, suivant ma coutume, je ne parlasse des chars sacrés pour attendrir les juges, comme j'avais déjà fait pour d'autres édiles. Ici vous n'avez point manqué votre but; vous m'avez enlevé tout l'ornement, tout l'intérêt de mon discours : on rira de moi, si je dis un mot des chars sacrés, quand tout le inonde est averti; et sans les chars, que pourrai-je dire? Vous avez même ajouté que mon intention, en portant une loi qui punit la brigue par l'exil, avait été de me ménager des péroraisons plus pathétiques. Ne vous semble-t-il pas, Romains, m'entendre discuter avec un vain déclamateur, et non pas avec un orateur formé dans les tribunaux et dans le forum? Je n'ai pas été comme vous à Rhodes, dit Latérensis, voulant sans doute me reprocher d'y avoir été; mais j'ai demeuré (je croyais qu'il allait dire à Vacca), j'ai demeuré deux fois à Nicée en Bithynie. Si c'est le pays même qui est un sujet de blâme, je ne sais pourquoi vous regarderiez Nicée comme plus respectable que Rhodes. Faut-il examiner la cause du voyage; vous avez paru avec honneur en Bithynie, et moi, à Rhodes, en ai-je montré moins? Quant au reproche d'avoir défendu trop de clients, vous qui le pouvez, et les autres qui s'y refusent, que ne vous prêtez-vous à me décharger de ce travail ? Mais de cette exactitude scrupuleuse qui vous fait rejeter autant de causes que vous en examinez, il arrive qu'elles refluent vers nous, qui ne pouvons rien refuser au malheureux et à l'opprimé. Vous m'avez encore fait remarquer que, comme vous aviez été en Crète, j'aurais pu dire, au sujet de votre demande de l'édilité, un bon mot que j'ai perdu. Lequel de nous deux court le plus après un bon mot? Est-ce moi, qui ai laissé échapper l'occasion d'en dire, ou vous, qui en avez dit contre vous-même? Vous ajoutez que vous n'aviez envoyé à personne aucune lettre sur vos exploits, parce que celle que j'avais écrite à quelqu'un pour annoncer les miens m'avait été nuisible. Je ne conçois pas que cette lettre ait pu me nuire, je vois qu'elle a pu être utile à la république.

XXXV. Mais ce sont là des observations légères; en voici de plus graves. Après avoir souvent gémi sui mon départ, vous m'en avez presque fait un crime aujourd'hui. Vous avez dit que ce n'était pas le secours, mais le courage, qui m'avait manqué. J'avoue que si je n'ai pas profité du secours qu'on m'offrait, c'est précisément parce qu'on me l'offrait. En effet, qui ne sait quelle était la situation de la république, et de quels dangers, de quels orages elle était menacée ? Est-ce l'emportement d'un tribun, ou l'extravagance des consuls, qui m'a fait partir? M'était-il bien difficile de combattre à main armée les restes misérables de cette troupe que j'avais vaincue, sans prendre les armes, lorsqu'elle était dans toute sa force et sa vigueur? Les plus odieux et les plus méprisables consuls qui eussent jamais existé, comme on l'a vu dès le commencement, et comme on vient de le voir tout à l'heure, ces consuls, dont l'un 47 a perdu son armée et l'autre a vendu la sienne, après avoir acheté des provinces, s'étaient séparés du sénat, de la république, de tous les gens de bien. Un forcené faisait retentir partout sa voix de furie, cette voix qu'il avait efféminée pour consommer des adultères et profaner nos autels; il criait sans cesse qu'il avait pour lui, outre les consuls, des citoyens redoutables par le commandement des troupes, par le crédit et par les armes, profitant de l'ignorance où on était de leurs secrètes pensées. On armait les indigents contre les riches, les méchants contre les bons, les esclaves contre leurs maîtres. J'étais soutenu par le sénat, qui même avait pris l'habit de deuil par une délibération publique jusqu'alors sans exemple. Mais rappelez-vous, Latérensis, quels étaient, sous le nom de consuls, ces ennemis cruels, qui seuls dans cette ville ont empêché le sénat d'obéir au sénat; qui, par leur ordonnance, ont ôté aux sénateurs les marques de l'affliction, en leur laissant l'affliction même. J'étais soutenu par les chevaliers romains, qu'un des consuls, autrefois bouffon de Catilina, épouvantait dans les assemblées en les menacent d'une proscription. Toute l'Italie même, à qui on faisait craindre les désastres d'une guerre intestine, était accourue.

XXXVI. Hisce ego auxiliis studentibus atque incitatis uti me, Laterensis, potuisse confiteor, sed erat non iure, non legibus, non disceptando decertandum—nam profecto, praesertim tam bona in causa, numquam, quo ceteri saepe abundarunt, id mihi ipsi auxilium meum defuisset—armis fuit, armis, inquam, fuit dimicandum; quibus a servis atque a servorum ducibus caedem fieri senatus et bonorum rei publicae exitiosum fuisset. Vinci autem improbos a bonis fateor fuisse praeclarum, si finem tum vincendi viderem, quem profecto non videbam. Vbi enim mihi praesto fuissent aut tam fortes consules quam L. Opimius, quam C. Marius, quam L. Flaccus, quibus ducibus improbos civis res publica vicit armatis, aut, si minus fortes, at tamen tam iusti quam P. Mucius, qui arma quae privatus P. Scipio ceperat, ea Ti. Graccho interempto iure optimo sumpta esse defendit? Esset igitur pugnandum cum consulibus. Nihil dico amplius nisi illud: victoriae nostrae gravis adversarios paratos, interitus nullos esse ultores videbam. Hisce ego auxiliis salutis meae si idcirco defui quia nolui dimicare, fatebor id quod vis, non mihi auxilium, sed me auxilio defuisse; sin autem, quo maiora studia in me bonorum fuerunt, hoc eis magis consulendum et parcendum putavi, tu id in me reprehendis quod Q. Metello laudi datum est hodieque est et semper erit maximae gloriae? quem, ut potes ex multis audire qui tum adfuerunt, constat invitissimis viris bonis cessisse, nec fuisse dubium quin contentione et armis superior posset esse. Ergo ille cum suum, non cum senatus factum defenderet, cum perseverantiam sententiae suae, non salutem rei publicae retinuisset, tamen ob illam <constantiam>, quod illud voluntarium volnus accepit, iustissimos omnium Metellorum et clarissimos triumphos gloria et laude superavit, quod et illos ipsos improbissimos civis interfici noluit et ne quis bonus interiret in eadem caede providit; ego tantis periculis propositis cum, si victus essem, interitus rei publicae, si vicissem, infinita dimicatio pararetur, committerem ut idem perditor rei publicae nominarer qui servator fuissem?

XXXVII. Mortem me timuisse dicis. Ego vero ne immortalitatem quidem contra rem publicam accipiendam putarem, nedum emori cum pernicie rei publicae vellem. Nam qui pro re publica vitam ediderunt—licet me desipere dicatis—numquam me hercule eos mortem potius quam immortalitatem adsecutos putavi. Ego vero si tum illorum impiorum ferro ac manu concidissem, in perpetuum res publica civile praesidium salutis suae perdidisset. Quin etiam si me vis aliqua morbi aut natura ipsa consumpsisset, tamen auxilia posteritatis essent imminuta, quod peremptum esset mea morte id exemplum qualis futurus in me restituendo fuisset senatus populusque Romanus. An, si umquam vitae cupiditas in me fuisset, ego mense Decembri mei consulatus omnium parricidarum tela commossem? quae, si xx quiessem dies, in aliorum vigiliam consulum recidissent. Quam ob rem, si vitae cupiditas contra rem publicam est turpis, certe multo mortis cupiditas mea turpior fuisset cum pernicie civitatis.

XXXVII. Nam quod te esse in re publica liberum es gloriatus, id ego et fateor et laetor et tibi etiam in hoc gratulor; quod me autem negasti, in eo neque te neque quemquam diutius patiar errare. . Nam si quis idcirco aliquid de libertate mea deminutum putat quod non ab omnibus isdem a quibus antea solitus sum dissentire dissentiam, primum, si bene de me meritis gratum me praebeo, nonne desino incurrere in crimen hominis nimium memoris nimiumque grati? Sin autem aliquando sine ullo rei publicae detrimento respicio etiam salutem cum meam tum meorum, certe non modo non sum reprehendendus sed etiam, si ruere vellem, boni viri me ut id ne facerem rogarent. Res vero ipsa publica, si loqui posset, ageret mecum ut, quoniam sibi servissem semper, numquam mihi, fructus autem ex sese non, ut oportuisset, laetos et uberes, sed magna acerbitate permixtos tulissem, ut iam mihi servirem, consulerem meis; se non modo satis habere a me sed etiam vereri ne parum mihi pro eo quantum a me haberet reddidisset. Quid? Si horum ego nihil cogito et idem sum in re publica qui fui semper, tamenne libertatem requires meam? quam tu ponis in eo, si semper cum eis quibuscum aliquando contendimus depugnemus. Quod est longe secus. Stare enim omnes debemus tamquam in orbe aliquo rei publicae, qui quoniam versatur, eam deligere partem ad quam nos illius utilitas salusque converterit.

XXXIX. Ego autem Cn. Pompeium non dico auctorem, ducem, defensorem salutis meae—nam haec privatim fortasse officiorum memoriam et gratiam quaerunt—sed dico hoc quod ad salutem rei publicae pertinet: ego eum non tuear quem omnes in re publica principem esse concedunt? Ego C. Caesaris laudibus desim, quas primum populi Romani, nunc etiam senatus, cui me semper addixi, plurimis atque amplissimis iudiciis videam esse celebratas? Tum hercule me confitear non iudicium aliquod habuisse de utilitate rei publicae, sed hominibus amicum aut inimicum fuisse. An, cum videam navem secundis ventis cursum tenentem suum, si non eum petat portum quem ego aliquando probavi, sed alium non minus tutum atque tranquillum, cum tempestate pugnem periculose potius quam illi, salute praesertim proposita, obtemperem et paream? Ego vero haec didici, haec vidi, haec scripta legi; haec de sapientissimis et clarissimis viris et in hac re publica et in aliis civitatibus monumenta nobis <et> litterae prodiderunt, non semper easdem sententias ab isdem, sed quascumque rei publicae status, inclinatio temporum, ratio concordiae postularet, esse defensas. Quod ego et facio, Laterensis, et semper faciam libertatemque quam tu in me requiris, quam ego neque dimisi umquam neque dimittam, non in pertinacia, sed in quadam moderatione positam putabo.

XL. Nunc venio ad illud extremum in quo dixisti, dum Planci in me meritum verbis extollerem, me arcem facere e cloaca lapidemque e sepulcro venerari pro deo; neque enim mihi insidiarum periculum ullum neque mortis fuisse. Cuius ego temporis rationem explicabo brevi neque invitus. Nihil enim est ex meis temporibus quod minus pervagatum, quodque minus aut mea commemoratione celebratum sit aut hominibus auditum atque notum.

Ego enim, Laterensis, ex illo incendio legum, iuris, senatus, bonorum omnium cedens, cum mea domus ardore suo deflagrationem urbi atque Italiae toti minaretur, nisi quievissem, Siciliam petivi animo, quae et ipsa erat mihi sicut domus una coniuncta et obtinebatur a C. Vergilio, quocum me uno vel maxime cum vetustas tum amicitia, cum mei fratris conlegia tum rei publicae causa sociarat. Vide nunc caliginem temporum illorum. Cum ipsa paene insula mihi sese obviam ferre vellet, praetor ille, eiusdem tribuni pl. Contionibus propter eandem rei publicae causam saepe vexatus, nihil amplius dico nisi me in Siciliam venire noluit. Quid dicam? C. Vergilio, tali civi et viro, benivolentiam in me, memoriam communium temporum, pietatem, humanitatem, fidem defuisse? Nihil, iudices, est eorum sed, quam tempestatem nos vobiscum non tulissemus, metuit ut eam ipse posset opibus suis sustinere. Tum consilio repente mutato Brundisium terra petere contendi; nam maritimos cursus praecludebat hiemis magnitudo.

XLI. Cum omnia illa municipia quae sunt a Vibone <ad> Brundisium in fide mea, iudices, essent, iter mihi tutum multis minitantibus magno cum suo metu praestiterunt. Brundisium veni vel potius ad moenia accessi; urbem unam mihi amicissimam declinavi, quae se potius exscindi quam e suo complexu ut eriperer facile pateretur. In hortos me M. Laeni Flacci contuli. Cui cum omnis metus, publicatio bonorum, exsilium, mors proponeretur, haec perpeti, si acciderent, maluit quam custodiam mei capitis dimittere. Cuius ego et parentis eius, prudentissimi atque optimi senis, et fratris et utriusque filiorum manibus in navi tuta ac fideli conlocatus, eorumque preces et vota de meo reditu exaudiens Dyrrachium, quod erat in fide mea, petere contendi. Quo cum venissem, cognovi, id quod audieram, refertam esse Graeciam sceleratissimorum hominum ac nefariorum, quorum impium ferrum ignisque pestiferos meus ille consulatus e manibus extorserat; qui ante quam de meo adventu audire potuissent, cum a me abessent aliquot dierum viam, in Macedoniam ad Planciumque perrexi. Hic vero simul atque mare me transisse cognovit—audi, audi atque attende, Laterensis, ut scias quid ego Plancio debeam, confiteareque aliquando me quod faciam et grate et pie facere; huic autem, quae pro salute mea fecerit, si minus profutura sint, obesse certe non oportere! nam simul ac me Dyrrachium attigisse audivit, statim ad me lictoribus dimissis, insignibus abiectis, veste mutata profectus est.

O acerbam mihi, iudices, memoriam temporis illius et loci, cum hic in me incidit, cum complexus est conspersitque lacrimis nec loqui prae maerore potuit! O rem cum auditu crudelem tum visu nefariam! o reliquos omnis dies noctesque eas quibus iste a me non recedens Thessalonicam me in quaestoriumque perduxit! hic ego nunc de praetore Macedoniae nihil dicam amplius nisi eum et civem optimum semper et mihi amicum fuisse, sed eadem timuisse quae ceteros; Cn. Plancium fuisse unum, non qui minus timeret sed, si acciderent ea quae timerentur, mecum ea subire et perpeti vellet. Qui, cum ad me L. Tubero, meus necessarius, qui fratri meo legatus fuisset, decedens ex Asia venisset easque insidias quas mihi paratas ab exsulibus coniuratis audierat ad me animo amicissimo detulisset, in Asiam me ire propter eius provinciae mecum et cum meo fratre necessitudinem comparantem non est passus; vi me, vi, inquam, Plancius et complexu suo retinuit multosque mensis a capite meo non discessit, abiecta quaestoria persona comitisque sumpta.

XLII. O excubias tuas, Cn. Planci, miseras, o flebilis vigilias, o noctes acerbas, o custodiam etiam mei capitis infelicem! si quidem ego tibi vivus non prosum, qui fortasse mortuus profuissem. Memini enim, memini neque umquam obliviscar noctis illius cum tibi vigilanti, adsidenti, maerenti vana quaedam miser atque inania falsa spe inductus pollicebar, me, si essem in patriam restitutus, praesentem tibi gratias relaturum; sin aut vitam mihi fors ademisset aut vis aliqua maior reditum peremisset, hos, hos—quos enim ego tum alios animo intuebar?—omnia tibi illorum laborum praemia pro me persoluturos. Quid me aspectas, quid mea promissa repetis, quid meam fidem imploras? Nihil tibi ego tum de meis opibus pollicebar, sed de horum erga me benivolentia promittebam; hos pro me lugere, hos gemere, hos decertare pro meo capite vel vitae periculo velle videbam; de horum desiderio, luctu, querelis cotidie aliquid tecum simul audiebam; nunc timeo ne tibi nihil praeter lacrimas queam reddere, quas tu in meis acerbitatibus plurimas effudisti. Quid enim possum aliud nisi maerere, nisi flere, nisi te cum mea salute complecti? Salutem tibi idem dare possunt qui mihi reddiderunt. Te tamen—exsurge, quaeso!—retinebo et complectar, nec me solum deprecatorem fortunarum tuarum sed comitem sociumque profitebor; atque, ut spero, nemo erit tam crudeli animo tamque inhumano nec tam immemor non dicam meorum in bonos meritorum, sed bonorum in me, qui a me mei servatorem capitis divellat ac distrahat. Non ego meis ornatum beneficiis a vobis deprecor, iudices, sed custodem salutis meae, non opibus contendo, non auctoritate, non gratia, sed precibus, sed lacrimis, sed misericordia, mecumque vos simul hic miserrimus et optimus obtestatur parens, et pro uno filio duo patres deprecamur.

Nolite, iudices, per vos, per fortunas, per liberos vestros inimicis meis, eis praesertim quos ego pro vestra salute suscepi, dare laetitiam gloriantibus vos iam oblitos mei salutis eius a quo mea salus conservata est hostis exstitisse; nolite animum meum debilitare cum luctu tum etiam metu commutatae vestrae voluntatis erga me; sinite me, quod vobis fretus huic saepe promisi, id a vobis ei persolvere.

Teque, C. Flave, oro et obtestor, qui meorum consiliorum in consulatu socius, periculorum particeps, rerum quas gessi adiutor fuisti, meque non modo salvum semper sed etiam ornatum florentemque esse voluisti, ut mihi per hos conserves eum per quem me tibi et his conservatum vides. Plura ne dicam tuae me etiam lacrimae impediunt vestraeque, iudices, non solum meae, quibus ego magno in metu meo subito inducor in spem, vos eosdem in hoc conservando futuros qui fueritis in me, quoniam istis vestris lacrimis de illis recordor quas pro me saepe et multum profudistis.

 

XXXVI. J'aurais pu, je l'avoue, Latérensis, profiter des secours que m'offraient avec ardeur des esprits animés; mais ce n'était ni par les formes ni par les lois, ni par des discussions juridiques, qu'il fallait vider la querelle; car, sans doute, surtout dans une si bonne cause, ce secours que les autres trouvèrent toujours en moi, ne m'aurait pas dû manquer à moi-même. Il fallait combattre avec les armes, oui, avec les armes; et si le sénat et les gens de bien eussent été massacrés par des esclaves armés et par les chefs de ces esclaves, quelle calamité pour la république! Il eût été beau, j'en conviens, que les gens de bien triomphassent des méchants, si j'eusse vu qu'une première victoire eût tout terminé. Mais je ne le voyais pas. Avais-je des consuls, ou aussi fermes qu'Opimius, que Marius, que Flaccus, qui, pour vaincre de mauvais citoyens, se sont armés et ont servi de chefs à la république, on du moins aussi justes que P. Mucius, qui, après la mort de Tibérius Gracchus, a soutenu que Nasica, tout particulier qu'il était, avait eu le droit de s'armer? Il aurait donc fallu combattre contre les consuls ; et je me contente de dire que nous aurions eu des adversaires redoutables après notre victoire, et point de vengeurs après notre mort. Si donc je n'ai point usé de ces secours par crainte du combat, j'avoue, comme vous le voulez, que ce n'est pas le secours qui m'a manqué, mais moi qui ai manqué au secours; mais si j'ai cru devoir épargner d'autant plus le zèle des gens de bien que je les voyais plus empressés à me défendre, blâmerez-vous en moi ce qu'on a loué dans Q. Métellus, ce qui l'a comblé et le comblera d'une gloire éternelle? Tous ceux qui étaient présents à son départ vous diront qu'il s'est exilé contre le vœu des gens de bien, et il n'y a nul doute qu'il n'eût obtenu l'avantage par la force des armes. Ainsi, quoique Metellus défendit son propre ouvrage et non celui du sénat, quoiqu'il 48 eût agi pour soutenir son opinion plutôt que pour sauver la république, cependant il s'acquit plus de gloire que n'en avaient procuré à tous les Metellus les plus brillants et les plus illustres triomphes, par cette constance qui le porta à se sacrifier volontairement, qui l'empêcha d'exposer même les plus mauvais citoyens, et lui fit prendre des mesures pour qu'aucun des bons ne pérît dans le même massacre. Et moi, en butte à des dangers qui devaient causer la perte de la république, si j'étais vaincu, et des combats sans fil si j'avais l'avantage, pouvais-je consentir à m'entendre nommer le destructeur de cette même patrie dont j'avais été le sauveur?

XXXVII. Vous dites que j'ai craint la mort. Pour moi, je ne voudrais pas même, de l'immortalité au préjudice de la république, bien loin de chercher une mort qui lui serait fatale. Non,(qu'on l'appelle, si l'on veut folie), je n'ai jamais cru que ceux qui ont sacrifié leur vie pour la république ont reçu la mort plutôt qu'obtenu l'immortalité. Quant à ce qui me regarde, si j'eusse alors succombé sous le fer des méchants, la république aurait perdu pour toujours la ressource qu'elle peut trouver dans les bons citoyens. Je dis plus; si j'eusse été enlevé par la violence d'une maladie, ou par quelque accident inopiné, la postérité eût été privée d'un grand avantage: par ma mort, l'exemple eût péri de ce que le sénat et le peuple romain devaient faire pour me conserver. Si j'avais tant aimé la vie, aurais-je, à la fin de mon consulat, attiré sur ma tête le poignard de tous les parricides? Que j'eusse attendu seulement vingt jours, ils le tournaient contre la poitrine d'autres consuls. Si donc il est peu convenable d'aimer la vie au préjudice de la patrie, n'eût-il pas été beaucoup plus honteux pour moi de chercher un trépas qui aurait causé la ruine de mes concitoyens?

XXXVIII. Vous vous êtes vanté d'être libre dans la république; je conviens que vous l'êtes, je m'en réjouis et même je vous en félicite. Mais vous avez prétendu que je ne l'étais pas; et je ne souffrirai point plus longtemps que vous ou d'autres soyez dans l'erreur. On croit peut-être que j'ai perdu quelque chose de ma liberté, parce que je ne suis plus opposé à ceux dont j'avais combattu jusqu'ici les sentiments. D'abord, si je me montre reconnaissant envers des hommes dont j'ai reçu des services, c'est que je m'expose toujours, vous le voyez, à m'entendre reprocher un excès de reconnaissance; si pourtant, sans qu'il en résulte aucun dommage pour la république, je donne quelque attention à ma sûreté, et à celle des miens, loin de me blâmer, les citoyens honnêtes, pour peu que je fermasse les yeux sur le danger, ne m'en détourneraient-ils pas? Et la patrie, oui, la patrie elle-même, si elle pouvait parler, me dirait qu'après m'être toujours occupé d'elle, et jamais de moi; qu'après avoir recueilli de son service, non les fruits abondants et délicieux que j'avais droit d'en attendre, mais des fruits mêlés d'amertume, il est temps enfin que je vive pour moi-même et pour les miens; que non seulement j'ai assez fait pour elle, mais qu'elle craint d'avoir trop peu payé mon zèle à la servir. Si je ne pense à rien de semblable, si je suis dans la république le même que je fus toujours, direz-vous encore que j'ai perdu ma liberté? Vous croyez que la liberté consiste à s'opposer toujours à ceux dont nous avons été quelquefois les adversaires. Il s'en faut 49 bien qu'il en soit ainsi ! Nous devons nous regarder dans la république comme dans une sphère en mouvement, et selon qu'elle tourne, choisir le point où son salut et son bonheur nous appellent.

XXXIX. Ne dois-je pas soutenir dans Pompée le principal auteur de mon rétablissement, le chef du parti qui m'a rappelé ? Ces bons offices personnels exigent peut-être de la reconnaissance ; mais pour ne parler que de ce qui intéresse le salut commun, ne dois-je point soutenir celui qui, de l'aveu de tout le monde, est le premier homme de la république? Dois-je me refuser à louer César, dont je vois que le peuple, et même à présent le sénat auquel je fus toujours dévoué, ont célébré les louanges par une multitude de témoignages honorables? Alors, sans doute, j'avouerais que ce n'est pas l'intérêt de la république qui m'a animé, mais que j'ai été ami ou ennemi des personnes. Si mon vaisseau, poussé par un vent favorable, ne vogue point vers le port dont j'ai connu autrefois la sûreté, mais vers un autre aussi sûr et aussi tranquille, irai-je, au péril de ma vie, lutter contre les vents, plutôt que de leur céder et de leur obéir, surtout quand c'est là l'unique moyen d'échapper au naufrage? Je ne crois pas qu'il y ait de l'inconstance à régler, pour ainsi dire, sa conduite comme la marche d'un vaisseau, sur les vents qui dominent dans la république. Pour moi, j'ai appris, j'ai vu, j'ai lu, et les histoires nous enseignent, par une foule d'exemples des plus grands hommes, des hommes les plus sages, dans notre patrie et chez les autres peuples, qu'il ne faut point rester aveuglément attaché aux mêmes opinions, mais soutenir celles que demandent l'état de la république, la vicissitude des temps et le bien de la paix. C'est ce que je fais, Latérensis, c'est ce que je ne cesserai de faire; et cette liberté que vous ne retrouvez plus en moi, que cependant j'ai toujours conservée, que je conserverai toujours, ce n'est pas d'une fermeté opiniâtre, mais d'une sage circonspection, que je la ferai dépendre.

XL. Je viens à votre dernier reproche. Élever si haut, dites-vous, le service que m'a rendu Plancius, c'est faire une citadelle d'un cloaque, et d'une pierre de sépulcre, un dieu. Je n'avais à craindre, ajoutez-vous, ni embûche ni meurtre. Ici j'entrerai dans quelques détails, et je saisirai d'autant plus volontiers cette occasion, que de tous les événements de ma vie, il n'en est aucun qui soit aussi peu répandu, dont j'ai moins parlé moi-même, ou qui soit moins connu des autres.

Lorsque m'éloignant, Latérensis, du foyer de cet incendie où les lois et la justice, le sénat et les gens de bien étaient enveloppés, je voyais les flammes qui dévoraient ma maison menacer, si je résistais, Rome et toute l'Italie d'un embrasement général; je pris le parti de gagner la Sicile, qui m'était attachée comme ma propre famille, et qui, de plus, était gouvernée par C. Virgilius, mon ancien ami, le collègue de mon frère, et fidèle comme moi aux intérêts de la patrie. Jugez de l'horrible confusion de ces temps malheureux ! Déjà l'île tout entière allait se porter à ma rencontre : le préteur, souvent attaqué dans les harangues du même tribun, parce qu'il défendait la même cause que moi, ne voulut point, pour n'en pas dire davantage, me laisser aborder 50 en Sicile. Accuserai-je Virgilius, un tel homme, un tel citoyen, d'avoir oublié les malheurs que nous avions partagés; d'avoir manqué pour moi d'amitié, d'humanité, de tendresse, de fidélité? Non, Romains, non; mais il craignait de ne pouvoir résister seul, avec ses propres forces, à une tempête que je n'avais pu soutenir avec votre secours. Alors je changeai tout à coup de dessein, et de Vibone je pris par terre le chemin de Brindes; les vents ne permettant pas de voyager par mer.

XLI. Comme toutes les villes municipales de Vibone à Brindes avaient recherché mon appui, elles assurèrent ma route, malgré toutes les menaces de mes ennemis et les craintes qu'elles éprouvaient pour elles-mêmes. J'arrivai à Brindes, ou plutôt j'approchai des murs. Je ne voulus pas entrer dans cette ville, qui m'était singulièrement dévouée, et qui se serait laissé détruire avant qu'on m'en arrachât. Je me retirai dans les jardins de Lénius Flaccus, à qui on faisait tout craindre, la confiscation des biens, l'exil, la mort même, et qui, cependant, aima mieux s'exposer à tout souffrir, que d'abandonner le soin de ma vie. Lui, son père, ce vieillard généreux et sage, son frère, les fils de l'un et de l'autre, m'embarquèrent dans un vaisseau sûr et fidèle; et, après que j'eus entendu leurs prières et leurs voeux pour mon retour, je fis voile vers Dyrrhachium, ville qui m'était attachée. J'y arrivai, et je vis par moi-même que la Grèce était, comme on me l'avait dit, remplie de scélérats et de pervers à qui j'avais arraché, durant mon consulat, leurs flambeaux destructeurs et leurs poignards sacrilèges. Je n'étais éloigné d'eux que de quelques jours démarche. Avant qu'ils pussent être informés de mon arrivée, je pris le chemin de la Macédoine pour me rendre auprès de Plancius. Dès qu'il fut informé que j'avais passé la mer ... Écoutez, Latérensis, écoutez avec attention ; vous saurez ce que je dois à Plancius, et vous avouerez enfin que c'est par tendresse et par reconnaissance que je le défends aujourd'hui, et que si tout ce qu'il a fait pour ma conservation ne lui sert pas, il ne doit pas du moins lui nuire : dès qu'il sut que j'étais descendu à Dyrrhachium, aussitôt, renvoyant ses licteurs, quittant les marques de sa dignité, il partit, en habit de deuil, pour venir au-devant de moi.

O souvenir amer de ce temps et de ce lieu où Plancius me rencontra, où, m'embrassant et me baignant de ses larmes, il ne put, dans l'excès de sa douleur, proférer une seule parole ! O situation dont le récit est aussi pénible que le spectacle en était funeste ! Quels furent, hélas! les jours qui suivirent, et les nuits inquiètes, où, ne me quittant pas un moment, il me conduisit à Thessalonique, dans le palais de la questure ! Je ne dirai rien du préteur de Macédoine, sinon qu'étant toujours bon citoyen, toujours mon ami, il eut néanmoins les mêmes craintes que les autres. Plancius est le seul, je ne dis pas qui eut de moindres alarmes, mais qui fût disposé, si ce qu'on appréhendait avait lieu, à tout souffrir et endurer avec moi. L. Tubéron, mon ami intime, que mon frère avait eu pour lieutenant, m'étant venu trouver à son retour d'Asie, et m'ayant averti avec amitié des desseins qu'il savait être formés contre mes jours par des exilés conjurés, je me disposais à passer en Asie, à cause des liaisons étroites de 51 cette province avec moi et mon frère. Plancius n'y voulut pas consentir; oui, Plancius me retint de force entre ses bras; il ne me quitta pas pendant plusieurs mois; et déposant le rôle de questeur, il se fit le gardien de ma personne.

XLII. O tristes et déplorables veilles! ô nuits amères! ô soins infortunés que vous avez pris de ma vie ! vivant, je ne puis vous servir, ô Plancius, moi dont la mort ne vous eût peut-être pas été inutile! Je me souviens encore, et je me souviendrai toujours de cette nuit, où, tandis que vous faisiez la garde auprès de moi, assis à mes côtés, plongé dans la douleur, je vous promettais, séduit, hélas! par une fausse espérance, je vous promettais vainement que, si j'étais rappelé dans ma patrie, je vous témoignerais en personne ma reconnaissance; mais que si le sort me frappait, ou qu'une force supérieure empêchât mon retour, ces citoyens (pouvais-je alors en avoir d'autres en vue?) vous rendraient pour moi la récompense de tant de peines et de travaux. Vous me regardez, Plancius; pourquoi vos yeux me demandent-ils l'exécution de mes promesses? Pourquoi implorez-vous ma foi? Je ne les fondais pas, ces promesses, sur mon faible pouvoir, mais sur la bienveillance de ceux qui nous écoutent. Je les voyais pleurer sur moi, prendre des habits de deuil; je les voyais disposés à combattre pour ma conservation, même au péril de leur vie. On nous informait l'un et l'autre tous les jours de leur tristesse, de leurs regrets, de leurs plaintes : je crains aujourd'hui de ne pouvoir vous rendre que ces larmes, ces larmes abondantes que vous aviez accordées à mon malheur. Eh! que puis-je autre chose que pleurer, gémir, attacher votre sort au mien? Ceux qui m'ont rappelé dans Rome, ceux-là seuls peuvent vous y retenir. Relevez-vous cependant, je vous y exhorte. Je vous retiendrai dans mes bras. Vous trouverez en moi un défenseur, un compagnon, un ami, dans les diverses fortunes de votre vie : et j'espère qu'il ne se trouvera pas un citoyen assez cruel, assez inhumain, assez indifférent, je ne dis pas aux services que les gens de bien ont reçus de moi, mais à ceux qu'ils m'ont rendus, pour me séparer de vous, pour m'arracher à mon libérateur. Non, juges, l'homme pour qui je vous sollicite, n'a pas été comblé de mes bienfaits : mais il m'a sauvé la vie. Je n'emploie ni le crédit, ni l'autorité, ni la faveur : les prières, les pleurs, la pitié, voilà nos armes. Son père, le meilleur et le plus infortuné des pères, vous implore avec moi; nous sommes deux pères qui vous supplions pour un fils.

Au nom de vos personnes, Romains, de vos fortunes, de vos enfants, ne donnez pas à mes ennemis, surtout à ceux que je me suis faits pour vous sauver, la joie et l'orgueil de croire qu'oubliant mes services, sans pitié pour celui qui veilla sur mes jours, vous vous êtes déclarés contre nous. Ne portez pas à mon âme une atteinte mortelle, ne me donnez pas lieu de craindre que vous soyez changés à mon égard. Souffrez que je m'acquitte, par vos mains, des promesses que je lui ai si souvent renouvelées.

Et vous, C. Flavius, qui pendant mon consulat, associé à tous mes conseils, avez partagé mes périls et secondé mes travaux; qui vous êtes toujours intéressé, non seulement à ma disgrâce, mais encore à ma gloire, à ma prospérité ; conservez pour moi, je vous en supplie; par l'équité 52 de ces juges, celui qui m'a conservé et pour vous et pour eux. Je voudrais en dire plus : mais vos larmes, les miennes, celles de nos juges m'en ôtent la force. Au milieu de mes craintes, ces larmes me donnent tout à coup l'espoir que vous sauverez Plancius comme vous m'avez sauvé moi-même; car elles me font souvenir de celles que vous avez si souvent versées pour moi.

NOTES SUR LE PLAIDOYER POUR CN. PLANCIUS.

V. M. Seium. Il fallait un certain revenu pour être chevalier romain : M. Séius, condamné dans un jugement, avait perdu une partie de ses biens, en sorte qu'il ne lui restait plus le revenu légal. — M. Pupius Pison, consul deux ans après Cicéron, d'une famille très-noble, quoique non patricienne; car tous les patriciens étaient nobles, mais tous les nobles n'étaient pas patriciens. — Non C. Seranus. Apparemment que Séranus d'abord, et une autre année Cn. Manlius, avaient été préférés, pour l'édilité, à Catulus le père ou le fils, ou un autre ; car on ne sait pas positivement quel est le Catulus dont il est ici parlé.

Cyrenis. Cyrène, ville d'Afrique, autrefois opulente, et capitale d'un royaume du même nom. Le questeur y faisait sa résidence.

Cœperas enim petere tribunatum. César, dès le commencement de son premier consulat, avait fait passer la loi agraire, proposée par le tribun Flavius en faveur des soldats de Pompée. Comme il craignait la fermeté des opposants, il voulut que le sénat et le peuple s'engageassent, par les plus terribles imprécations, à respecter tous les articles de cette loi. Il dressa lui-même la formule du serment, et l'obligation de le prêter s'étendit jusqu'aux candidats qui demanderaient les charges pour l'année suivante. M. Juventius Latérensis avait déjà postulé le tribunat. Il aima mieux se désister que de prononcer le serment. Il fat le seul. Cette conduite annonçait un grand caractère.

VIII. Prœfeclura Atinati. Il paraît que la préfecture d'Atina avait obtenu le droit de cité, et par conséquent le droit de suffrage.

Propter vicinitatem, Atina était voisine de la ville d'Arpinum, patrie de Cicéron.

IX. Qui carnem petant, qui partagent les victimes. Dans les fériés latines, on faisait, sur le mont Albain, un sacrifice auquel avaient part tous ceux du pays latin qui étaient présents.

X. Vir amplissimus. L'ancien Scoliaste, publié en 1814, nous apprend, page 151, qu'il s'agit ici de T. Ampius, protégé par Pompée, et il ajoute cette réflexion : L'orateur veut faire entendre que s'il a réussi en sollicitant pour Plancius, c'est par d'humbles prières, par une noble soumission ; tandis que Pompée, si illustre, si puissant, paraissait réclamer comme une dette l'élection de celui qu'il daignait protéger. Cette conjecture est d'autant plus juste, que Cicéron, suivant la remarque d'Angelo Maï, parle quelquefois ainsi des candidats de Pompée. Nous nous servons toujours, dans les citations du Scoliaste, de l'édition de 1817, in-4°, Mediolani, regiis typis. (Rote de M. Leclerc. )

XI. Saturnini. On croit que Satuminus fut questeur de Q. Métellus qui subjugua la Crète, et qui fut surnommé Creticus. — Le Scholiaste de Milan, page 154, remarque avec raison que le témoignage de Saturninus, parent de Plancius, serait insuffisant, s'il n'était appuyé de celui du vainqueur des Crétois, Q. Métellus. (Note de M. Leclerc.)

XIII. Q. M. Scaevola. Mucius Scévola avait gouverné l'Asie, et pendant son gouvernement il avait garanti sa province de la vexation des fermiers publics. De là Publius Rutilius, questeur de Scévola, homme d'une intégrité irréprochable, fut condamné par les chevaliers romains, alors maîtres des tribunaux. Cornélius Scipion Nasica était consul avec L. Calpurnius Bestia. Jugurtha, auquel celui-ci faisait la guerre, avait envoyé des députés que le sénat refusa même d'entendre.

XV. Legis Liciniœ. M. Licinius Crassus, étant consul avec Pompée, avait porté une loi très-sévère contre le rime de cabale, de crimine sodalitii, de sodalitiis, par laquelle l'accusateur pourrait nommer seul les juges qu'il voudrait, et dans les tribus qu'il voudrait, contre celui qui serait accusé de ce crime ; c'est-à-dire, d'avoir formé det cabales dans les tribus pour gagner des suffrages, par des largesses ou autrement : nommer ainsi les juges, s'appelait edere judices, tribus edere; les juges ainsi nommés étaient editi ou editii judices. Ordinairement l'accusateur et l'accusé pouvaient récuser un certain nombre de juges, à la place desquels d'autres étaient tirés au sort. Cicéron appelle cette récusation rejectio alternorum judicum. Il reproche à Latérensis d'avoir employé l'imputation de cabale uniquement pour nommer lui-même des juges à sa volonté,

XVI. Sed quœ rejiceretur. Il semble que la loi Licinia ne donnait pas à l'accusateur un pouvoir illimité de nommer des juges, et qu'elle accordait quelquefois à l'accusé la récusation. Jusqu'à quel point elle limitait le pouvoir de l'un et adoucissait le sort de l'autre, c'est ce qu'il ne nous est guère possible de savoir.

XVII. Quum ex CXXV judicibus. Pour entendre cet endroit, il faut supposer qu'on avait porté une loi pour que, dans certains délits, l'accusateur pût nommer cent vingt-cinq juges parmi les principaux de l'ordre équestre, desquels juges l'accusé pourrait récuser soixante et quinze. Quoique celte loi parût même favorable, d'illustres personnages s'y opposèrent de toutes leurs forces, ne pou- 53 vant supporter l'idée de juges nommés pur l'accusateur, et non par le préteur, suivant l'usage ordinaire.

XX. Quœ comitia.... cœpit consul. On consul. M. Licinius Crassus, auteur de la loi Lidnia. Pour comprendre ce qui suit, il but savoir que des comices, déjà fort avancés, étaient quelquefois remis à un autre jour (prolata) par des circonstances particulières. Ainsi Crassus tint de premiers comices, où le peuple avait déjà manifesté son voeu pour Plancius, lorsque l'assemblée devint si orageuse, que te consul fut obligé de remettre l'élection. Il tint une seconde fois les comices, ou de seconds comices, et Plancius eut encore la pluralité des suffrages.

Una centuria. Une seule centurie, ce qui est moins qu'une seule tribu : il y avait beaucoup moins de tribus que de centuries ; ainsi une tribu frisait une bien plus grande partie du peuple qu'une centurie. Aussi l'orateur dit-il un peu plus bas, non par une partie d'une seule tribu, c'est-à-dire, une centurie.

XXII. Ne aliquid jurares. Latérensis avait renoncé à l'édilité pour ne point prêter le serment de maintenir la loi agraire proposée par César. Voyez les Lettres à Atticus, ii, 18.

XXIV. Vigilandum est semper. Ce sont des pensées d'une tragédie du poète Attius, rappelées encore dans le Discours pro Sextto, cap. 48. Cicéron ne cite qu'une partie des vers, parce qu'ils étaient connus.

Opimium. L. Opimius, consul, avait tué C. Gracchus et M. Fulvius Flaccus, qui troublaient la république. Calldius, tribun du peuple, rappela de son exil Q. Métellus Numidicus, exilé pour avoir refusé de jurer sur une loi qu'avait portée Saturninus. Opimius et Calidius ayant été accusés, furent condamnés tous deux.

XXIX. Q. Metellum Pium. Métellus Pius était procon-ul en Espagne lorsque Calidius fut accusé et condamné.

XXXIV. Vaccœis. Les orateurs de Vacca (dans l'Espagne Tarragonaise) avaient une aussi mauvaise réputation que les poètes de Cordoue.

Quod in Creta fuisses. Il y avait un proverbe, πρὸς Κρήτα xpvτίζειν, Crétois contre Crétois, c'est-à-dire, tromper un trompeur. Plancius avait été aussi en Crète, et il avait enlevé à Latérensis l'édifité ; c'était un Crétois qui avait supplanté un Crétois.

XXXV. Qui exercitibus, qui armis. Cicéron désigne, sans doute, César, Pompée et Crassus : le premier était aux portes de Roome à la téte d'une armée ; lee deux autres auraient pu lever des troupes, s'ils avaient voulu.

Mei fratris collega. Dans la préture. Au sortir de leur préture, C. Virgilius avait été gouverner la Sicile, et Q. Cicéron l'Asie.

XLI. Lictoribus dimissis. Les questeurs n'avaient point de licteurs à Rome, mais Us en avaient dans les provinces.