Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

XXXVII.  DISCOURS CONTRE L. CALPURNIUS PISON. - IN L. CALPVRNIVM PISONEM ORATIO.

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .

.

 

DISCOURS CONTRE L. CALPURNIUS PISON.

 

DISCOURS TRENTE-SEPTIÈME.

 

ARGUMENT.

 

Pison et Gabmius , consuls en 695, avaient favorisé et même secondé Clodius dans ses violences contre Cicéron. Rentré dans Rome, celui-ci se vengea de tous deux, en demandant au sénat qu'ils fussent rappelés de leurs provinces : c'est le sujet du Discours sur les Provinces consulaires. II réussit du moins pour Pison, qui, de retour malgré lui de sa province de Macédoine, fit des plaintes contre Cicéron dans le sénat, et s'attira cette réponse, ou plutôt cette accusation sanglante. Quelques fragments, conservés par Asconius et par Quintilien, sont une preuve certaine que le commencement nous manque.

Ce discours a été prononcé l'an de Rome 698, de Cicéron 52, sous le consulat de Crassus et de Pompée.

 

 

IN L. CALPVRNIVM PISONEM ORATIO.

 ... I. Iamne uides, belua, iamne sentis quae sit hominum querela frontis tuae? Nemo queritur Syrum nescio quem de grege nouiciorum factum esse consulem. Non enim nos color iste seruilis, non pilosae genae, non dentes putridi deceperunt; oculi, supercilia, frons, uoltus denique totus, qui sermo quidam tacitus mentis est, hic in fraudem homines impulit, hic eos quibus erat ignotus decepit, fefellit, induxit. Pauci ista tua lutulenta uitia noramus, pauci tarditatem ingeni, stuporem debilitatemque linguae. Numquam erat audita uox in foro, numquam periculum factum consili, nullum non modo inlustre sed ne notum quidem factum aut militiae aut domi. Obrepsisti ad honores errore hominum, commendatione fumosarum imaginum, quarum simile habes nihil praeter colorem. Is mihi etiam gloriabatur se omnis magistratus sine repulsa adsecutum? Mihi ista licet de me uera cum gloria praedicare; omnis enim honores populus Romanus mihi ipsi homini detulit. Nam tu cum quaestor es factus, etiam qui te numquam uiderant, tamen illum honorem nomini mandabant tuo. Aedilis es factus; Piso est a populo Romano factus, non iste Piso. Praetura item maioribus delata est tuis. Noti erant illi mortui, te uiuum nondum nouerat quisquam. Me cum quaestorem in primis, aedilem priorem, praetorem primum cunctis suffragiis populus Romanus faciebat, homini ille honorem non generi, moribus non maioribus meis, uirtuti perspectae non auditae nobilitati deferebat. Nam quid ego de consulatu loquar, parto uis anne gesto? Miserum me! cum hac me nunc peste atque labe confero! Sed nihil comparandi causa loquar ac tamen ea quae sunt longissime disiuncta comprendam. Tu consul es renuntiatus - nihil dicam grauius, quam quod omnes fatentur - impeditis rei publicae temporibus, dissidentibus consulibus, cum hoc non recusares eis a quibus dicebare consul, quin te luce dignum non putarent, nisi nequior quam Gabinius exstitisses. Me cuncta Italia, me omnes ordines, me uniuersa ciuitas non prius tabella quam uoce priorem consulem declarauit.

II. Sed omitto ut sit factus uterque nostrum; sit sane Fors domina campi. Magnificentius est dicere quem ad modum gesserimus consulatum quam quem ad modum ceperimus.

Ego kalendis Ianuariis senatum et bonos omnis legis agrariae maximarumque largitionum metu liberaui. Ego agrum Campanum, si diuidi non oportuit, conseruaui, si oportuit, melioribus auctoribus reseruaui. Ego in C. Rabirio perduellionis reo XL annis ante me consulem interpositam senatus auctoritatem sustinui contra inuidiam atque defendi. Ego adulescentis bonos et fortis, sed usos ea condicione fortunae ut, si essent magistratus adepti, rei publicae statum conuolsuri uiderentur, meis inimicitiis, nulla senatus mala gratia comitiorum ratione priuaui. Ego Antonium conlegam cupidum prouinciae, multa in re publica molientem patientia atque obsequio meo mitigaui. Ego prouinciam Galliam senatus auctoritate exercitu et pecunia instructam et ornatam, quam cum Antonio commutaui, quod ita existimabam tempora rei publicae ferre, in contione deposui reclamante populo Romano. Ego L. Catilinam caedem senatus, interitum urbis non obscure sed palam molientem egredi ex urbe iussi ut, a quo legibus non poteramus, moenibus tuti esse possemus. Ego tela extremo mense consulatus mei intenta iugulis ciuitatis de coniuratorum nefariis manibus extorsi. Ego faces iam accensas ad huius urbis incendium comprehendi, protuli, exstinxi.

III. Me Q. Catulus, princeps huius ordinis et auctor publici consili, frequentissimo senatu parentem patriae nominauit. Mihi hic uir clarissimus qui propter te sedet, L. Gellius, his audientibus ciuicam coronam deberi a re publica dixit. Mihi togato senatus non ut multis bene gesta, sed ut nemini conseruata re publica, singulari genere supplicationis deorum immortalium templa patefecit. Ego cum in contione abiens magistratu dicere a tribuno pl. prohiberer quae constitueram, cumque is mihi tantum modo ut iurarem permitteret, sine ulla dubitatione iuraui rem publicam atque hanc urbem mea unius opera esse saluam. Mihi populus Romanus uniuersus illa in contione non unius diei gratulationem sed aeternitatem immortalitatemque donauit, cum meum ius iurandum tale atque tantum iuratus ipse una uoce et consensu approbauit. Quo quidem tempore is meus domum fuit e foro reditus ut nemo, nisi qui mecum esset, ciuium esse in numero uideretur. Atque ita est a me consulatus peractus ut nihil sine consilio senatus, nihil non approbante populo Romano egerim, ut semper in rostris curiam, in senatu populum defenderim, ut multitudinem cum principibus, equestrem ordinem cum senatu coniunxerim. Eui breuiter consulatum meum.

IV. Aude nunc, o furia, de tuo dicere! cuius fuit initium ludi compitalicii tum primum facti post L. Iulium et C- Marcium consules contra auctoritatem huius ordinis; quos Q. Metellus - facio iniuriam fortissimo uiro mortuo, qui illum cuius paucos paris haec ciuitas tulit cum hac importuna belua conferam - sed ille designatus consul, cum quidam tribunus pl. suo auxilio magistros ludos contra senatus consultum facere iussisset, priuatus fieri uetuit atque id quod nondum potestate poterat obtinuit auctoritate. Tu, cum in kalendas Ianuarias compitaliorum dies incidisset, Sex- Clodium, qui numquam antea praetextatus fuisset, ludos facere et praetextatum uolitare passus es, hominem impurum ac non modo facie sed etiam oculo tuo dignissimum. Ergo his fundamentis positis consulatus tui triduo post inspectante et tacente te a fatali portento prodigioque rei publicae lex Aelia et Fufia euersa est, propugnacula murique tranquillitatis atque otii conlegia non ea solum quae senatus sustulerat restituta, sed innumerabilia quaedam noua ex omni faece urbis ac seruitio concitata. Ab eodem homine in stupris inauditis nefariisque uersato uetus illa magistra pudoris et modestiae censura sublata est, cum tu interim, bustum rei publicae, qui te consulem tum Romae dicis fuisse, uerbo numquam significaris sententiam tuam tantis in naufragiis ciuitatis.

V. Nondum quae feceris, sed quae fieri passus sis, dico. Neque uero multum interest, praesertim in consule, utrum ipse perniciosis legibus, improbis contionibus rem publicam uexet, an alios uexare patiatur. An potest ulla esse excusatio non dicam male sentienti, sed sedenti, cunctanti, dormienti in maximo rei publicae motu consuli? C prope annos legem Aeliam et Fufiam tenueramus, CCCC iudicium notionemque censoriam. Quas leges ausus est non nemo improbus, potuit quidem nemo conuellere, quam potestatem minuere, quo minus de moribus nostris quinto quoque anno iudicaretur, nemo tam effuse petulans conatus est, haec sunt, o carnifex! in prooemio sepulta consulatus tui. Persequere continentis his funeribus dies. Pro Aurelio tribunali ne coniuente quidem te, quod ipsum esset scelus, sed etiam hilarioribus oculis quam solitus eras intuente, dilectus seruorum habebatur ab eo qui nihil sibi umquam nec facere nec pati turpe esse duxit. Arma in templo Castoris, o proditor templorum omnium! uidente te constituebantur ab eo latrone cui templum illud fuit te consule arx ciuium perditorum, receptaculum ueterum Catilinae militum, castellum forensis latrocini, bustum legum omnium ac religionum. Erat non solum domus mea sed totum Palatium senatu, equitibus Romanis, ciuitate omni, Italia cuncta refertum, cum tu non modo ad eum - mitto enim domestica, quae negari possunt; haec commemoro quae sunt palam - non modo, inquam, ad eum cui primam comitiis tuis dederas tabulam praerogatiuae, quem in senatu sententiam rogabas tertium, numquam aspirasti, sed omnibus consiliis quae ad me opprimendum parabantur non interfuisti solum uerum etiam crudelissime praefuisti.

VI. Mihi uero ipsi coram genero meo, propinquo tuo quae dicere ausus es? Egere foris esse Gabinium, sine prouincia stare non posse, spem habere a tribuno pl., si sua consilia cum illo coniunxisset, a senatu quidem desperasse; huius te cupiditati obsequi, sicuti ego fecissem in conlega meo; nihil esse quod praesidium consulum implorarem; sibi quemque consulere oportere. Atque haec dicere uix audeo; uereor ne qui sit qui istius insignem nequitiam frontis inuolutam integumentis nondum cernat; dicam tamen. Ipse certe agnoscet et cum aliquo dolore flagitiorum suorum recordabitur. Meministine, caenum, cum ad te quinta fere hora cum C. Pisone uenissem, nescio quo e gurgustio te prodire inuoluto capite soleatum, et, cum isto ore foetido taeterrimam nobis popinam inhalasses, excusatione te uti ualetudinis, quod diceres uinulentis te quibusdam medicaminibus solere curari? Quam nos causam cum accepissemus - quid enim facere poteramus? - paulisper stetimus in illo ganearum tuarum nidore atque fumo; unde tu nos cum improbissime respondendo, tum turpissime ructando eiecisti.

Idem illo fere biduo productus in contionem ab eo cui sic aeqautum praebebas consulatum tuum, cum esses interrogatus quid sentires de consulatu meo, grauis auctor, Calatinus credo aliquis aut Africanus aut Maximus et non Caesoninus Semiplacentinus Caluentius, respondes altero ad frontem sublato, altero ad mentum depresso supercilio crudelitatem tibi non placere. Hic te ille homo dignissimus tuis laudibus conlaudauit.

VII. Crudelitatis tu, furcifer, senatum consul in contione condemnas? non enim me qui senatui parui; nam relatio illa salutaris et diligens fuerat consulis, animaduersio quidem et iudicium senatus. Quae cum reprehendis, ostendis qualis tu, si ita forte accidisset, fueris illo tempore consul futurus. Stipendio me hercule et frumento Catilinam esse putasses iuuandum. Quid enim interfuit inter Catilinam et eum cui tu senatus auctoritatem, salutem ciuitatis, totam rem publicam prouinciae praemio uendidisti? Quae enim L. Catilinam conantem consul prohibui, ea P. Clodium facientem consules adiuuerunt. Voluit ille senatum interficere, uos sustulistis; leges incendere, uos abrogastis; interimere patriam, uos adflixistis. Quid est uobis consulibus gestum sine armis? Incendere illa coniuratorum manus uoluit urbem, uos eius domum quem propter urbs incensa non est. Ac ne illi quidem, si habuissent uestri similem consulem, de urbis incendio cogitassent; non enim se tectis priuare uoluerunt, sed bis stantibus nullum domicilium sceleri suo fore putauerunt. Caedem illi ciuium, uos seruitutem expetistis. Hic uos etiam crudeliores; huic enim ita fuerat ante uos consules libertas insita ut ei mori potius quam seruire praestaret. Illud uero geminum consiliis Catilinae et Lentuli, quod me domo mea expulistis, Cn- Pompeium domum suam compulistis. Neque enim me stante et manente in urbis uigilia neque resistente Cn- Pompeio, omnium gentium uictore, umquam se illi rem publicam delere posse duxerunt. A me quidem etiam poenas expetistis quibus coniuratorum manis mortuorum expiaretis; omne odium inclusum nefariis sensibus impiorum in me profudistis. Quorum ego furori nisi cessissem, in Catilinae busto uobis ducibus mactatus essem. Quod autem maius indicium exspectatis nihil inter uos et Catilinam interfuisse quam quod eandem illam manum ex intermortuis Catilinae reliquiis concitastis, quod omnis undique perditos conlegistis, quod in me carcerem effudistis, quod coniuratos armastis, quod eorum ferro ac furori meum corpus atque omnium bonorum uitam obicere uoluistis? Sed iam redeo ad praeclaram illam contionem tuam.

VIII. Tu es ille, cui crudelitas displicet? qui, cum senatus luctum ac dolorem suum uestis mutatione declarandum censuisset, cum uideres maerere rem publicam amplissimi ordinis luctu, o noster misericors! quid facis? Quod nulla in barbaria quisquam tyrannus. Omitto enim illud, consulem edicere ut senatus consulto ne obtemperetur, quo foedius nec fieri nec cogitari quicquam potest; ad misericordiam redeo eius cui nimis uidetur senatus in conseruanda patria fuisse crudelis. Edicere est ausus cum illo suo pari, quem tamen omnibus uitiis superare cupiebat, ut senatus contra quam ipse censuisset ad uestitum rediret. Quis hoc fecit ulla in Scythia tyrannus ut eos quos luctu adficeret lugere non sineret? Maerorem relinquis, maeroris aufers insignia: eripis lacrimas non consolando sed minando. Quod si uestem non publico consilio patres conscripti, sed priuato officio aut misericordia mutauissent, tamen id his non licere per interdicta potestatis tuae crudelitatis erat non ferendae; cum uero id senatus frequens censuisset et omnes ordines reliqui iam ante fecissent, tu ex tenebricosa popina consul extractus cum illa saltatrice tonsa senatum populi Romani occasum atque interitum rei publicae lugere uetuisti.

IX. At quaerebat etiam paulo ante de me quid suo mihi opus fuisset auxilio, cur non meis inimicis meis copiis restitissem. Quasi uero non modo ego, qui multis saepe auxilio fuerim, sed quisquam tam inops fuerit umquam qui isto non modo propugnatore tutiorem se sed aduocato aut adstipulatore paratiorem fore putaret. Ego istius pecudis ac putidae carnis consilio scilicet aut praesidio niti uolebam, ab hoc eiecto cadauere quicquam mihi aut opis aut ornamenti expetebam. Consulem ego tum quaerebam, consulem inquam, non illum quidem quem in hoc maiali inuenire non possem, qui tantam rei publicae causam grauitate et consilio suo tueretur, sed qui tamquam truncus atque stipes, si stetisset modo, posset sustinere tamen titulum consulatus. Cum enim esset omnis causa illa mea consularis et senatoria, auxilio mihi opus fuerat et consulis et senatus; quorum alterum etiam ad perniciem meam erat a uobis consulibus conuersum, alterum rei publicae penitus ereptum. Ac tamen, si consilium exquiris meum, neque ego cessissem et me ipsa suo complexu patria tenuisset, si mihi cum illo bustuario gladiatore et tecum et cum conlega tuo decertandum fuisset. Alia enim causa praestantissimi uiri, Q. Metelli, fuit, quem ego ciuem meo iudicio cum deorum immortalium laude coniungo; qui C. illi Mario, fortissimo uiro et consuli et sextum consuli et eius inuictis legionibus, ne armis confligeret, cedendum esse duxit. Quod mihi igitur certamen esset huius modi? cum C. Mario scilicet aut cum aliquo pari, an cum altero barbato Epicuro, cum altero Catilinae lanternario consule? Neque hercule ego supercilium tuum neque conlegae tui cymbala et crotala fugi neque tam fui timidus ut, qui in maximis turbinibus ac fluctibus rei publicae nauem gubernassem saluamque in portu conlocassem, frontis tuae nubeculam aut conlegae tui contaminatum spiritum pertimescerem. Alios ego uidi uentos, alias prospexi animo procellas, aliis impendentibus tempestatibus non cessi sed bis unum me pro omnium salute obtuli. Itaque discessu tum meo omnes illi nefarii gladii de manibus crudelissimis exciderunt, cum quidem tu, o uaecors et amens! cum omnes boni abditi inclusique maererent, templa gemerent, tecta ipsa urbis lugerent, complexus es funestum illud animal ex nefariis stupris, ex ciuili cruore, ex omni scelerum importunitate conceptum atque eodem in templo, eodem loci uestigio et temporis arbitria non mei solum sed patriae funeris abstulisti.

X. Quid ego illorum dierum epulas, quid laetitiam et gratulationem tuam, quid cum tuis sordidissimis gregibus intemperantissimas perpotationes praedicem? Quis te illis diebus sobrium, quis agentem aliquid quod esset libero dignum, quis denique in publico uidit? cum conlegae tui domus cantu et cymbalis personaret, cumque ipse nudus in conuiuio saltaret; in quo cum illum saltatorium uersaret orbem, ne tum quidem fortunae rotam pertimescebat. Hic autem non tam concinnus helluo nec tam musicus iacebat in suorum Graecorum foetore et caeno; quod quidem istius in illis rei publicae luctibus quasi aliquod Lapitharum aut Centaurorum conuiuium ferebatur; in quo nemo potest dicere utrum iste plus biberit an uomuerit an effuderit. Tune etiam mentionem facies consulatus aut te fuisse Romae consulem dicere audebis? Quid? tu in lictoribus et in toga praetexta esse consulatum putas? quae ornamenta etiam in Sex- Clodio te consule esse uoluisti, his tu, Clodiane canis, insignibus consulatum declarari putas? Animo consulem esse oportet, consilio, fide, grauitate, uigilantia, cura, toto denique munere consulatus omni officio tuendo, maximeque, id quod uis nominis ipsa praescribit, rei publicae consulendo. An ego consulem esse putem qui senatum esse in re publica non putauit, et sine eo consilio consulem numerem, sine quo Romae ne reges quidem esse potuerunt? Etenim illa iam omitto. Cum seruorum dilectus haberetur in foro, arma in templum Castoris luce et palam comportarentur, id autem templum sublato aditu reuolsis gradibus a coniuratorum reliquiis atque a Catilinae praeuaricatore quondam, tum ultore, armis teneretur, cum equites Romani relegarentur, uiri boni lapidibus e foro pellerentur, senatui non solum iuuare rem publicam sed ne lugere quidem liceret, cum ciuis is quem hic ordo adsentiente Italia cunctisque gentibus conseruatorem patriae iudicarat nullo iudicio, nulla lege, nullo more seruitio atque armis pelleretur, non dicam auxilio uestro, quod uere licet dicere, sed certe silentio: tum Romae fuisse consules quisquam existimabit? Qui latrones igitur, si quidem uos consules, qui praedones, qui hostes, qui proditores, qui tyranni nominabuntur?

XI. Magnum nomen est, magna species, magna dignitas, magna maiestas consulis; non capiunt angustiae pectoris tui, non recipit leuitas ista, non egestas animi; non infirmitas ingeni sustinet, non insolentia rerum secundarum tantam personam, tam grauem, tam seueram. Seplasia me hercule, ut dici audiebam, te ut primum aspexit, Campanum consulem repudiauit. Audierat Decios Magios et de Taurea illo Vibellio aliquid acceperat; in quibus si moderatio illa quae in nostris solet esse consulibus non fuit, at fuit pompa, fuit species, fuit incessus saltem Seplasia dignus et Capua. Gabinium denique si uidissent duumuirum uestri illi unguentarii, citius agnouissent. Erant illi compti capilli et madentes cincinnorum fimbriae et fluentes purpurissataeque buccae, dignae Capua, sed illa uetere; nam haec quidem quae nunc est splendidissimorum hominum, fortissimorum uirorum, optimorum ciuium mihique amicissimorum multitudine redundat. Quorum Capuae te praetextatum nemo aspexit qui non gemeret desiderio mei, cuius consilio cum uniuersam rem publicam, tum illam ipsam urbem meminerant esse seruatam. Me inaurata statua donarant, me patronum unum asciuerant, a me se habere uitam, fortunas, liberos arbitrabantur, me et praesentem contra latrocinium tuum suis decretis legatisque defenderant et absentem principe Cn- Pompeio referente et de corpore rei publicae tuorum scelerum tela reuellente reuocarant. An tum eras consul cum in Palatio mea domus ardebat non casu aliquo sed ignibus iniectis instigante te? Ecquod in hac urbe maius umquam incendium fuit cui non consul subuenerit? At tu illo ipso tempore apud socrum tuam prope a meis aedibus, cuius domum ad meam domum exhauriendam patefeceras, sedebas non exstinctor sed auctor incendi et ardentis faces furiis Clodianis paene ipse consul ministrabas.

XII. An uero reliquo tempore consulem te quisquam duxit, quisquam tibi paruit, quisquam in curiam uenienti adsurrexit, quisquam consulenti respondendum putauit? Numerandus est ille annus denique in re publica, cum obmutuisset senatus, iudicia conticuissent, maererent boni, uis latrocini uestri tota urbe uolitaret neque ciuis unus ex ciuitate sed ipsa ciuitas tuo et Gabini sceleri furorique cessisset?

Ac ne tum quidem emersisti, lutulente Caesonine, ex miserrimis naturae tuae sordibus, cum experrecta tandem uirtus clarissimi uiri celeriter et uerum amicum et optime meritum ciuem et suum pristinum morem requisiuit; neque est ille uir passus in ea re publica quam ipse decorarat atque auxerat diutius uestrorum scelerum pestem morari, cum tamen ille, qualiscumque est, qui est ab uno te improbitate uictus, Gabinius, conlegit ipse se uix, sed conlegit tamen, et contra suum Clodium primum simulate, deinde non libenter, ad extremum tamen pro Cn- Pompeio uere uehementerque pugnauit. Quo quidem in spectaculo mira populi Romani aequitas erat. Vter eorum perisset, tamquam lanista in eius modi pari lucrum fieri putabat, immortalem uero quaestum, si uterque cecidisset. Sed ille tamen agebat aliquid; tuebatur auctoritatem summi uiri. Erat ipse sceleratus, erat gladiator, cum scelerato tamen et cum pari gladiatore pugnabat. Tu scilicet homo religiosus et sanctus foedus quod meo sanguine in pactione prouinciarum iceras frangere noluisti. Cauerat enim sibi ille sororius adulter ut, si tibi prouinciam, si exercitum, si pecuniam ereptam ex rei publicae uisceribus dedisset, omnium suorum scelerum socium te adiutoremque praeberes. Itaque in illo tumultu fracti fasces, ictus ipse, cotidie tela, lapides, fugae, deprehensus denique cum ferro ad senatum is quem ad Cn- Pompeium interimendum conlocatum fuisse constabat.

XIII. Ecquis audiuit non modo actionem aliquam aut relationem sed uocem omnino aut querelam tuam? Consulem tu te fuisse putas, cuius in imperio, qui rem publicam senatus auctoritate seruarat, qui omnis omnium gentium partis tribus triumphis deuinxerat, is se in publico, is denique in Italia tuto statuit esse non posse? An tum eratis consules cum, quacumque de re uerbum facere coeperatis aut referre ad senatum, cunctus ordo reclamabat ostendebatque nihil esse uos acturos, nisi prius de me rettulissetis? cum uos, quamquam foedere obstricti tenebamini, tamen cupere uos diceretis, sed lege impediri. Quae lex priuatis hominibus esse lex non uidebatur, inusta per seruos, incisa per uim, imposita per latrocinium, sublato senatu, pulsis e foro bonis omnibus, capta re publica, contra omnis leges nullo scripta more, hanc qui se metuere dicerent, consules non dicam animi hominum, sed fasti ulli ferre possunt? Nam si illam legem non putabatis, quae erat contra omnis leges indemnati ciuis atque integri capitis bonorumque tribunicia proscriptio, ac tamen obstricti pactione tenebamini, quis uos non modo consules sed liberos fuisse putet, quorum mens fuerit oppressa praemio, lingua astricta mercede? Sin illam uos soli legem putabatis, quisquam uos consules tunc fuisse aut nunc esse consularis putet, qui eius ciuitatis in qua in principum numero uoltis esse non leges, non instituta, non mores, non iura noritis? An, cum proficiscebamini paludati in prouincias uel emptas uel ereptas, consules uos quisquam putauit? Itaque, credo, si minus frequentia sua uestrum egressum ornando atque celebrando, at ominibus saltem bonis ut consules, non tristissimis ut hostes aut proditores prosequebantur.

XIV. Tune etiam, immanissimum ac foedissimum monstrum, ausus es meum discessum illum testem sceleris et crudelitatis tuae in maledicti et contumeliae loco ponere? Quo quidem tempore cepi, patres conscripti, fructum immortalem uestri in me et amoris et iudici; qui non admurmuratione sed uoce et clamore abiecti hominis ac semiuiui furorem petulantiamque fregistis. Tu luctum senatus, tu desiderium equestris ordinis, tu squalorem Italiae, tu curiae taciturnitatem annuam, tu silentium perpetuum iudiciorum ac fori, tu cetera illa in maledicti loco pones quae meus discessus rei publicae uolnera inflixit? Qui si calamitosissimus fuisset, tamen misericordia dignior quam contumelia et cum gloria potius esse coniunctus quam cum probro putaretur, atque ille dolor meus dumtaxat, uestrum quidem scelus ac dedecus haberetur. Cum uero - forsitan hoc quod dicturus sum mirabile auditu esse uideatur, sed certe id dicam quod sentio - cum tantis a uobis, patres conscripti, beneficiis adfectus sim tantisque honoribus, non modo illam calamitatem esse non duco sed, si quid mihi potest a re publica esse seiunctum, quod uix potest, priuatim ad meum nomen augendum, optandam duco mihi fuisse illam expetendamque fortunam. Atque ut tuum laetissimum diem cum tristissimo meo conferam, utrum tandem bono uiro et sapienti optabilius putas sic exire e patria ut omnes sui ciues salutem, incolumitatem, reditum precentur, quod mihi accidit, an, quod tibi proficiscenti euenit, ut omnes exsecrarentur, male precarentur, unam tibi illam uiam et perpetuam esse uellent? Mihi me dius fidius in tanto omnium mortalium odio, iusto praesertim et debito, quaeuis fuga quam ulla prouincia esset optatior.

XV. Sed perge porro. Nam si illud meum turbulentissimum tempus tuo tranquillissimo praestat, quid conferam reliqua quae in te dedecoris plena fuerunt, in me dignitatis? Me kalendis Ianuariis, qui dies post obitum occasumque nostrum rei publicae primus inluxit, frequentissimus senatus, concursu Italiae, referente clarissimo ac fortissimo uiro, P. Lentulo, consentiente atque una uoce reuocauit. Me idem senatus exteris nationibus, me legatis magistratibusque nostris auctoritate sua consularibusque litteris non, ut tu Insuber dicere ausus es, orbatum patria sed, ut senatus illo ipso tempore appellauit, ciuem seruatoremque rei publicae commendauit. Ad meam unius hominis salutem senatus auxilium omnium ciuium cuncta ex Italia qui rem publicam saluam esse uellent consulis uoce et litteris implorandum putauit. Mei capitis conseruandi causa Romam uno tempore quasi signo dato Italia tota conuenit. De mea salute P. Lentuli, praestantissimi uiri atque optimi consulis, Cn. Pompei, clarissimi atque inuictissimi ciuis, ceterorumque principum ciuitatis celeberrimae et gratissimae contiones fuerunt. De me senatus ita decreuit Cn. Pompeio auctore et eius sententiae principe ut, si quis impedisset reditum meum, in hostium numero putaretur, eisque uerbis ea de me senatus auctoritas declarata est ut nemini sit triumphus honorificentius quam mihi salus restitutioque perscripta. De me cum omnes magistratus promulgassent praeter unum praetorem, a quo non fuit postulandum, fratrem inimici mei, praeterque duos de lapide emptos tribunos, legem comitiis centuriatis tulit P. Lentulus consul de conlegae Q. Metelli sententia, quem mecum eadem res publica quae in tribunatu eius diiunxerat in consulatu uirtute optimi ac iustissimi uiri sapientiaque coniunxit. Quae lex quem ad modum accepta sit quid me attinet dicere? Ex uobis audio nemini ciui ullam quo minus adesset satis iustam excusationem esse uisam; nullis comitiis umquam neque multitudinem hominum tantam neque splendidiorem fuisse; hoc certe uideo, quod indicant tabulae publicae, uos rogatores, uos diribitores, uos custodes fuisse tabellarum, et, quod in honoribus uestrorum propinquorum non facitis uel aetatis excusatione uel honoris, id in salute mea nullo rogante uos uestra sponte fecistis.

XVI. Confer nunc, Epicure noster ex hara producte non ex schola, confer, si audes, absentiam tuam cum mea. Obtinuisti prouinciam consularem finibus eis quos lex cupiditatis tuae, non quos lex generi tui pepigerat. Nam lege Caesaris iustissima atque optima populi liberi plane et uere erant liberi? lege autem ea quam nemo legem praeter te et conlegam tuum putauit omnis erat tibi Achaia, Thessalia, Athenae, cuncta Graecia addicta; habebas exercitum tantum quantum tibi non senatus aut populus Romanus dederat, sed quantum tua libido conscripserat; aerarium exhauseras. Quas res gessisti imperio, exercitu, prouincia consulari? Quas res gesserit, quaero! Qui ut uenit, statim - nondum commemoro rapinas, non exactas pecunias, non captas, non imperatas, non neces sociorum, non caedis hospitum, non perfidiam, non immanitatem, non scelera praedico; mox, si uidebitur, ut cum fure, ut cum sacrilego, ut cum sicario disputabo; nunc meam spoliatam fortunam conferam cum florente fortuna imperatoris. Quis umquam prouinciam cum exercitu obtinuit qui nullas ad senatum litteras miserit? tantam uero prouinciam cum tanto exercitu, Macedoniam praesertim, quam tantae barbarorum gentes attingunt ut semper Macedonicis imperatoribus idem fines prouinciae fuerint qui gladiorum atque pilorum; ex qua aliquot praetorio imperio, consulari quidem nemo rediit, qui incolumis fuerit, quin triumpharit! Est hoc nouum; multo illud magis. Appellatus est hic uolturius illius prouinciae, si dis placet, imperator.

XVII. Ne tum quidem, Paule noster, tabellas Romam cum laurea mittere audebas? "Misi," inquit. Quis umquam recitauit, quis ut recitarentur postulauit? Nihil enim mia iam refert, utrum tu conscientia oppressus scelerum tuorum nihil umquam ausus sis scribere ad eum ordinem quem despexeras, quem adflixeras, quem deleueras, an amici tui tabellas abdiderint idemque silentio suo temeritatem atque audaciam tuam condemnarint; atque haud scio an malim te uideri nullo pudore fuisse in litteris mittendis, at amicos tuos plus habuisse et pudoris et consili, quam aut te uideri pudentiorem fuisse quam soles, aut tuum factum non esse condemnatum iudicio amicorum. Quod si non tuis nefariis in hunc ordinem contumeliis in perpetuum tibi curiam praeclusisses, quid tandem erat actum aut gestum in tua prouincia de quo ad senatum cum gratulatione aliqua scribi abs te oporteret? uexatio Macedoniae, an oppidorum turpis amissio, an sociorum direptio, an agrorum depopulatio, an munitio Thessalonicae, an, obsessio militaris uiae, an exercitus nostri interitus ferro, fame, frigore, pestilentia? Tu uero qui ad senatum nihil scripseris, ut in urbe nequior inuentus es quam Gabinius, sic in prouincia paulo tamen quam ille demissior. Nam ille gurges atque helluo natus abdomini suo non laudi et gloriae, cum equites Romanos in prouincia, cum publicanos nobiscum et uoluntate et dignitate coniunctos omnis fortunis, multos fama uitaque priuasset, cum egisset aliud nihil illo exercitu nisi ut urbis depopularetur, agros uastaret, exhauriret domos, ausus est - quid enim ille non audeat? - a senatu supplicationem per litteras postulare.

XVIII. O dii immortales! tune etiam atque adeo uos, geminae uoragines scopulique rei publicae, uos meam fortunam deprimitis, uestram extollitis, cum de me ea senatus consulta absente facta sint, eae contiones habitae, is motus fuerit municipiorum et coloniarum omnium, ea decreta publicanorum, ea conlegiorum, ea denique generum ordinumque omnium quae non modo ego optare numquam auderem sed cogitare non possem, uos autem sempiternas foedissimae turpitudinis notas subieritis? An ego, si te et Gabinium cruci suffixos uiderem, maiore adficerer laetitia ex corporis uestri laceratione quam adficior ex famae? Nullum est supplicium putandum quo adfici casu aliquo etiam boni uiri fortesque possunt. Atque hoc quidem etiam isti tui dicunt uoluptarii Graeci: quos utinam ita audires ut erant audiendi; numquam te in tot flagitia ingurgitasses. Verum audis in praesepibus, audis in stupris, audis in cibo et uino. Sed dicunt isti ipsi qui mala dolore, bona uoluptate definiunt, sapientem, etiam si in Phalaridis tauro inclusus succensis ignibus torreatur, dicturum tamen suaue illud esse seque ne tantulum quidem commoueri. Tantam uirtutis uim esse uoluerunt ut non posset esse umquam uir bonus non beatus. Quae est igitur poena, quod supplicium? Id mea sententia quod accidere nemini potest nisi nocenti, suscepta fraus, impedita et oppressa mens, bonorum odium, nota inusta senatus, amissio dignitatis.

XIX. Nec mihi ille M. Regulus quem Carthaginienses resectis palpebris inligatum in machina uigilando necauerunt supplicio uidetur adfectus, nec C- Marius quem Italia seruata ab illo demersum in Minturnensium paludibus, Africa deuicta ab eodem expulsum et naufragum uidit. Fortunae enim ista tela sunt non culpae; supplicium autem est poena peccati. Neque uero ego, si umquam uobis mala precarer, quod saepe feci, in quo di immortales meas preces audiuerunt, morbum aut mortem aut cruciatum precarer. Thyestea est ista exsecratio poetae uolgi animos non sapientium mouentis, ut tu

Naufragio expulsus uspiam
saxis fixus asperis, euisceratus
latere penderes,

ut ait ille,

saxa spargens tabo, sanie et sanguine atro.

Non ferrem omnino moleste, si ita accidisset; sed id tamen esset humanum. M. Marcellus, qui ter consul fuit, summa uirtute, pietate, gloria militari, periit in mari; qui tamen ob uirtutem in gloria et laude uiuit. In fortuna quadam est illa mors non in poena putanda. Quae est igitur poena, quod supplicium, quae saxa, quae cruces? Esse duos duces in prouinciis populi Romani, habere exercitus, appellari imperatores; horum alterum sic fuisse infrenatum conscientia scelerum et fraudum suarum ut ex ea prouincia quae fuerit ex omnibus una maxime triumphalis nullam sit ad senatum litteram mittere ausus. Ex qua prouincia modo uir omni dignitate ornatissimus, L. Torquatus, magnis rebus gestis me referente ab senatu imperator est appellatus, unde his paucis annis Cn- Dolabellae, C- Curionis, M. Luculli iustissimos triumphos uidimus, ex ea te imperatore nuntius ad senatum adlatus est nullus; ab altero adlatae litterae, recitatae, relatum ad senatum. Di immortales! idne ego optarem ut inimicus meus ea qua nemo umquam ignominia notaretur, ut senatus is qui in eam iam benignitatis consuetudinem uenit ut eos qui bene rem publicam gesserint nouis honoribus adficiat et numero dierum et genere uerborum, huius unius litteris nuntiantibus non crederet, postulantibus denegaret?

XX. His ego rebus pascor, his delector, his perfruor, quod de uobis hic ordo opinatur non secus ac de acerrimis hostibus, quod uos equites Romani, quod ceteri ordines, quod cuncta ciuitas odit, quod nemo bonus, nemo denique ciuis est, qui modo se ciuem esse meminerit, qui uos non oculis fugiat, auribus respuat, animo aspernetur, recordatione denique ipsa consulatus uestri perhorrescat. Haec ego semper de uobis expetiui, haec optaui, haec precatus sum; plura etiam acciderunt quam uellem; nam ut amitteretis exercitum, numquam me hercule optaui. Illud etiam accidit praeter optatum meum, sed ualde ex uoluntate. Mihi enim numquam uenerat in mentem furorem et insaniam optare uobis in quam incidistis. Atqui fuit optandum. Me tamen fugerat deorum immortalium has esse in impios et consceleratos poenas certissimas. Nolite enim ita putare, patres conscripti, ut in scaena uidetis, homines consceleratos impulsu deorum terreri furialibus taedis ardentibus; sua quemque fraus, suum facinus, suum scelus, sua audacia de sanitate ac mente deturbat; hae sunt impiorum furiae, hae flammae, hae faces. Ego te non uaecordem, non furiosum, non mente captum, non tragico illo Oreste aut Athamante dementiorem putem, qui sis ausus primum facere - nam id est caput - deinde paulo ante Torquato, sanctissimo et grauissimo uiro, premente confiteri te prouinciam Macedoniam, in quam tantum exercitum transportasses, sine ullo milite reliquisse? Mitto de amissa maxima parte exercitus; sit hoc infelicitatis tuae; dimittendi uero exercitus quam potes adferre causam? quam potestatem habuisti, quam legem, quod senatus consultum, quod ius, quod exemplum? Quid est aliud furere? non cognoscere homines, non cognoscere leges, non senatum, non ciuitatem? Cruentare corpus suum leue est; maior haec est uitae, famae, salutis suae uolneratio. Si familiam tuam dimisisses, quod ad neminem nisi ad ipsum te pertineret, amici te constringendum putarent; praesidium tu rei publicae, custodiam prouinciae iniussu populi Romani senatusque dimisisses, si tuae mentis compos fuisses?

XXI. Ecce tibi alter effusa iam maxima praeda quam ex fortunis publicanorum, quam ex agris urbibusque sociorum exhauserat, cum partim eius praedae profundae libidines deuorassent, partim noua quaedam et inaudita luxuries, partim etiam in illis locis ubi omnia diripuit emptiones ad hunc Tusculani montem exstruendum; cum iam egeret, cum illa eius intermissa intolerabilis aedificatio constitisset, se ipsum, fascis suos, exercitum populi Romani, numen interdictumque deorum immortalium, responsa sacerdotum, auctoritatem senatus, iussa populi Romani, nomen ac dignitatem imperi regi Aegyptio uendidit. Cum finis prouinciae tantos haberet quantos uoluerat, quantos optarat, quantos pretio mei capitis periculoque emerat, eis se tenere non potuit; exercitum eduxit ex Syria. Qui licuit extra prouinciam? Praebuit se mercennarium comitem regi Alexandrino. Quid hoc turpius? In Aegyptum uenit, signa contulit cum Alexandrinis. Quando hoc bellum aut hic ordo aut populus susceperat? Cepit Alexandream. Quid aliud exspectamus a furore eius nisi ut ad senatum tantis de rebus gestis litteras mittat? Hic si mentis esset suae, nisi poenas patriae disque immortalibus eas quae grauissimae sunt furore atque insania penderet, ausus esset - mitto exire de prouincia, educere exercitum, bellum sua sponte gerere, in regnum iniussu populi Romani aut senatus accedere, quae cum plurimae leges ueteres, tum lex Cornelia maiestatis, Iulia de pecuniis repetundis planissime uetat? Sed haec omitto; ille si non acerrime fureret, auderet, quam prouinciam P. Lentulus, amicissimus huic ordini, cum et auctoritate senatus et sorte haberet, interposita religione sine ulla dubitatione deposuisset, eam sibi adsciscere, cum, etiam si religio non impediret, mos maiorum tamen et exempla et grauissimae legum poenae uetarent?

XXII. Sed quoniam fortunarum contentionem facere coepimus, de reditu Gabini omittamus, quem, etsi sibi ipse praecidit, ego tamen os ut uideam hominis exspecto; tuum, si placet, reditum cum meo conferamus. Ac meus quidem is fuit ut a Brundisio usque Romam agmen perpetuum totius Italiae uiderit. Neque enim regio ulla fuit nec municipium neque praefectura aut colonia ex qua non ad me publice uenerint gratulatum. Quid dicam aduentus meos, quid effusiones hominum ex oppidis, quid concursus ex agris patrum familias cum coniugibus ac liberis, quid eos dies qui quasi deorum immortalium festi atque sollemnes apud omnis sunt aduentu meo redituque celebrati? Vnus ille dies mihi quidem immortalitatis instar fuit quo in patriam redii, cum senatum egressum uidi populumque Romanum uniuersum, cum mihi ipsa Roma prope conuolsa sedibus suis ad complectendum conseruatorem suum progredi uisa est. Quae me ita accepit ut non modo omnium generum, aetatum, ordinum omnes uiri ac mulieres omnis fortunae ac loci, sed etiam moenia ipsa uiderentur et tecta urbis ac templa laetari. Me consequentibus diebus in ea ipsa domo qua tu me expuleras, quam expilaras, quam incenderas, pontifices, consules, patres conscripti conlocauerunt mihique, quod ante me nemini, pecunia publica aedificandam domum censuerunt.

Habes reditum meum. Confer nunc uicissim tuum, quando quidem amisso exercitu nihil incolume domum praeter os illud tuum pristinum rettulisti. Qui primum qua ueneris cum laureatis tuis lictoribus quis scit? Quos tu Maeandros, dum omnis solitudines persequeris, quae deuerticula flexionesque quaesisti? quod te municipium uidit, quis amicus inuitauit, quis hospes aspexit? Nonne tibi nox erat pro die, solitudo pro frequentia, caupona pro oppido, non ut redire ex Macedonia nobilis imperator sed ut mortuus infamis referri uideretur? Romam uero ipsam foedauit aduentus tuus.

XXIII. O familiae non dicam Calpurniae sed Caluentiae, neque huius urbis sed Placentini municipi, neque paterni generis sed bracatae cognationis dedecus! quem ad modum ingressus es? quis tibi non dicam horum aut ciuium ceterorum sed tuorum legatorum obuiam uenit? Mecum enim L. Flaccus, uir tua legatione indignissimus atque eis consiliis quibus mecum in consulatu meo coniunctus fuit ad conseruandam rem publicam dignior, mecum fuit tum cum te quidam non longe a porta cum lictoribus errantem uisum esse narraret; scio item uirum fortem in primis, belli ac rei militaris peritum, familiarem meum, Q. Marcium, quorum tu legatorum opem in proelio imperator appellatus eras cum longe afuisses, aduentu isto tuo domi fuisse otiosum. Sed quid ego enumero qui tibi obuiam non uenerint? quin dico uenisse paene neminem ne de officiosissima quidem natione candidatorum, cum uolgo essent et illo ipso et multis ante diebus admoniti et rogati? Togulae lictoribus ad portam praesto fuerunt; quibus illi acceptis sagula reiecerunt, cateruam imperatori suo nouam praebuerunt. Sic iste a tanto exercitu tantae prouinciae triennio post Macedonicus imperator in urbem se intulit ut nullius negotiatoris obscurissimi reditus umquam fuerit desertior. In quo me tamen, qui esset paratus ad se defendendum, reprehendit. Cum ego eum Caelimontana introisse dixissem, sponsione me ni Esquilina introisset homo promptus lacessiuit; quasi uero id aut, ego scire debuerim aut uestrum quisquam audierit aut ad rem pertineat qua tu porta introieris, modo ne triumphali, quae porta Macedonicis semper pro consulibus ante te patuit; tu inuentus es qui consulari imperio praeditus ex Macedonia non triumphares.

XXIV. At audistis, patres conscripti, philosophi uocem. Negauit se triumphi cupidum umquam fuisse. O scelus, o pestis, o labes! Cum exstinguebas senatum, uendebas auctoritatem huius ordinis, addicebas tribuno pl. consulatum tuum, rem publicam euertebas, prodebas caput et salutem meam una mercede prouinciae, si triumphum non cupiebas, cuius tandem te rei cupiditate arsisse defendes? Saepe enim uidi qui et mihi et ceteris cupidiores prouinciae uiderentur triumphi nomine tegere atque celare cupiditatem suam. Hoc D. Silanus consul in hoc ordine, hoc meus etiam conlega dicebat. Neque enim quisquam potest exercitum cupere aperteque petere, ut non praetexat cupiditatem triumphi. Quod si te senatus populusque Romanus aut non appetentem aut etiam recusantem bellum suscipere, exercitum ducere coegisset, tamen erat angusti animi atque demissi iusti triumphi honorem dignitatemque contemnere. Nam ut leuitatis est inanem aucupari rumorem et omnis umbras etiam falsae gloriae consectari, sic est animi lucem splendoremque fugientis iustam gloriam, qui est fructus uerae uirtutis honestissimus, repudiare. Cum uero non modo non postulante atque cogente sed inuito atque oppresso senatu, non modo nullo populi Romani studio sed nullo ferente suffragium libero, prouincia tibi ista manupretium fuerit euersae per te et perditae ciuitatis, cumque omnium tuorum scelerum haec pactio exstiterit ut, si tu totam rem publicam nefariis latronibus tradidisses, Macedonia tibi ob eam rem quibus tu uelles finibus traderetur: cum exhauriebas aerarium, cum orbabas Italiam iuuentute, cum mare uastissimum hieme transibas, si triumphum contemnebas, quae te, praedo amentissime, nisi praedae ac rapinarum cupiditas tam caeca rapiebat? Non est integrum Cn- Pompeio consilio iam uti tuo; errauit enim; non gustarat istam tuam philosophiam; ter iam homo stultus triumphauit. Crasse, pudet me tui. Quid est quod confecto per te formidolosissimo bello coronam illam lauream tibi tanto opere decerni uolueris a senatu? P. Seruili, Q. Metelle, C. Curio, L. Afrani, cur hunc non audistis tam doctum hominem, tam eruditum, prius quam in istum errorem induceremini? C. ipsi Pomptino, necessario meo, iam non est integrum; religionibus enim susceptis impeditur. O stultos Camillos, Curios, Fabricios, Calatinos, Scipiones, Marcellos, Maximos! o amentem Paulum, rusticum Marium, nullius consili patres horum amborum consulum, qui triumpharint!

XXV. Sed quoniam praeterita mutare non possumus, quid cessat hic homullus, ex argilla et luto fictus Epicurus, dare haec praeclara praecepta sapientiae clarissimo et summo imperatori genero suo? Fertur ille uir, mihi crede, gloria; flagrat, ardet cupiditate iusti et magni triumphi. Non didicit eadem ista quae tu. Mitte ad eum libellum et, si iam ipse coram congredi poteris, meditare quibus uerbis incensam illius cupiditatem comprimas atque restinguas. Valebis apud hominem uolitantem gloriae cupiditate uir moderatus et constans, apud indoctum eruditus, apud generum socer. Dices enim, ut es homo factus ad persuadendum, concinnus, perfectus, politus ex schola: "quid est, Caesar, quod te supplicationes totiens iam decretae tot dierum tanto opere delectent? in quibus homines errore ducuntur, quas di neglegunt; qui, ut noster diuinus ille dixit Epicurus, neque propitii cuiquam esse solent neque irati." Non facies fidem scilicet, cum haec disputabis; tibi enim et esse et fuisse uidebit iratos. Vertes te ad alteram scholam; disseres de triumpho: "quid tandem habet iste currus, quid uincti ante currum duces, quid simulacra oppidorum, quid aurum, quid argentum, quid legati in equis et tribuni, quid clamor militum, quid tota illa pompa? Inania sunt ista, mihi crede, delectamenta paene puerorum, captare plausus, uehi per urbem, conspici uelle. Quibus ex rebus nihil est quod solidum tenere, nihil quod referre ad uoluptatem corporis possis. Quin tu me uides qui, ex qua prouincia T- Flamininus, L. Paulus, Q. Metellus, T. Didius, innumerabiles alii leuitate et cupiditate commoti triumpharunt, ex ea sic redii ut ad portam Esquilinam Macedonicam lauream conculcarim, ipse cum hominibus quindecim male uestitis ad portam Caelimontanam sitiens peruenerim; quo in loco mihi libertus praeclaro imperatori domum ex hac die biduo ante conduxerat; quae uacua si non fuisset, in campo Martio mihi tabernaculum conlocassem. Nummus interea mihi, Caesar, neglectis ferculis triumphalibus domi manet et manebit. Rationes ad aerarium continuo, sicut tua lex iubebat, detuli, neque alia ulla in re legi tuae parui. Quas rationes si cognoris, intelleges nemini plus quam mihi litteras profuisse. Ita enim sunt perscriptae scite et litterate ut scriba ad aerarium qui eas rettulit perscriptis rationibus secum ipse caput sinistra manu perfricans commurmuratus sit: "ratio quidem hercle apparet, argentum οἴχεται." Hac tu oratione non dubito quin illum iam escendentem in currum reuocare possis.

XXVI. O tenebrae, o lutum, o sordes, o paterni generis oblite, materni uix memor! ita nescio quid istuc fractum, humile, demissum, sordidum, inferius etiam est quam ut Mediolanensi praecone, auo tuo, dignum esse uideatur. L. Crassus, homo sapientissimus nostrae ciuitatis, specillis prope scrutatus est Alpis ut, ubi hostis non erat, ibi triumphi causam aliquam quaereret; eadem cupiditate uir summo ingenio praeditus, C. Cotta, nullo certo hoste flagrauit. Eorum neuter triumphauit, quod alteri illum honorem conlega, alteri mors peremit. Inrisa est abs te paulo ante M. Pisonis cupiditas triumphandi, a qua te longe dixisti abhorrere. Qui etiam si minus magnum bellum gesserat, ut abs te dictum est, tamen istum honorem contemnendum non putauit. Tu eruditior quam Piso, prudentior quam Cotta, abundantior consilio, ingenio, sapientia quam Crassus, ea contemnis quae illi "idiotae," ut tu appellas, praeclara duxerunt. Quos si reprehendis quod cupidi coronae laureae fuerint, cum bella aut parua aut nulla gessissent, tu tantis nationibus subactis, tantis rebus gestis minime fructum laborum tuorum, praemia periculorum, uirtutis insignia contemnere debuisti. Neque uero contempsisti, sis, licet Themista sapientior, sed os tuum ferreum senatus conuicio uerberari noluisti.

Iam uides - quoniam quidem ita mihimet fui inimicus ut me tecum compararem - et digressum meum et absentiam et reditum ita longe tuo praestitisse ut mihi illa omnia immortalem gloriam dederint, tibi sempiternam turpitudinem inflixerint. Num etiam in hac cotidiana adsidua urbanaque uita splendorem tuum - , gratiam, celebritatem domesticam, operam forensem, consilium, auxilium, auctoritatem, sententiam senatoriam nobis aut, ut uerius dicam, cuiquam es infimo ac despicatissimo antelaturus?

XXVII. Age, senatus odit te - quod eum tu facere iure concedis - adflictorem ac perditorem non modo dignitatis et auctoritatis sed omnino ordinis ac nominis sui; uidere equites Romani noli possunt, quo ex ordine uir praestantissimus et ornatissimus, L. Aelius, est te consule relegatus, plebs Romana perditum cupit, in cuius tu infamiam ea quae per latrones et per seruos de me egeras contulisti; Italia cuncta exsecratur, cuius idem tu superbissime decreta et preces repudiasti. Fac huius odi tanti ac tam uniuersi periculum, si audes. Instant post hominum memoriam apparatissimi magnificentissimique ludi, quales non modo numquam fuerunt, sed ne quo modo fieri quidem posthac possint possum ullo pacto suspicari. Da te populo, committe ludis. Sibilum metuis? Vbi sunt uestrae scholae? Ne acclametur times? Ne id quidem est curare philosophi. Manus tibi ne adferantur? Dolor enim est malum, ut tu disputas; existimatio, dedecus, infamia, turpitudo: uerba atque ineptiae. Sed de hoc non dubito; non audebit accedere ad ludos. Conuiuium publicum non dignitatis causa inibit, nisi forte ut cum P. Clodio, hoc est cum amoribus suis, cenet, sed plane animi sui causa: ludos nobis "idiotis" relinquet. Solet enim in disputationibus suis oculorum et aurium delectationi abdominis uoluptates anteferre.

Nam quod uobis iste tantum modo improbus, crudelis, olim furunculus, nunc uero etiam rapax, quod sordidus, quod contumax, quod superbus, quod fallax, quod perfidiosus, quod impudens, quod audax esse uideatur, nihil scitote esse luxuriosius, nihil libidinosius, nihil proteruius, nihil nequius. Luxuriem autem nolite in isto hanc cogitare. Est enim quaedam quae, quamquam omnis est uitiosa atque turpis, est tamen ingenuo ac libero dignior. Nihil apud hunc lautum, nihil elegans, nihil exquisitum - laudabo inimicum - quin ne magno opere quidem quicquam praeter libidines sumptuosum. Toreuma nullum, maximi calices, et ei, ne contemnere suos uideatur, Placentini; exstructa mensa non conchyliis aut piscibus, sed multa carne subrancida. Serui sordidati ministrant, non nulli etiam senes; idem coquus, idem atriensis; pistor domi nullus, nulla cella; panis et uinum a propola atque de cupa; Graeci stipati quini in lectis, saepe plures; ipse solus; bibitur usque eo dum de dolio ministretur. Vbi galli cantum audiuit, auum suum reuixisse putat; mensam tolli iubet.

XXVIII. Dicet aliquis: "unde haec tibi nota sunt?" Non me hercules contumeliae causa describam quemquam, praesertim ingeniosum hominem atque eruditum, cui generi esse ego iratus ne si cupiam quidem possum. Est quidam Graecus qui cum isto uiuit, homo, uere ut dicam - sic enim cognoui - humanus, sed tam diu quam diu aut cum aliis est aut ipse secum. Is cum istum adulescentem iam tum hac dis irata fronte uidisset, non fastidiuit eius amicitiam, cum esset praesertim appetitus; dedit se in consuetudinem sic ut prorsus una uiueret nec fere umquam ab eo discederet. Non apud indoctos sed, ut ego arbitror, in hominum eruditissimorum et humanissimorum coetu loquor. Audistis profecto dici philosophos Epicureos omnis res quae sint homini expetendae uoluptate metiri; rectene an secus, nihil ad nos aut, si ad nos, nihil ad hoc tempus; sed tamen lubricum genus orationis adulescenti non acriter intellegenti et saepe praeceps. Itaque admissarius iste, simul atque audiuit uoluptatem a philosopho tanto opere laudari, nihil expiscatus est, sic suos sensus uoluptarios omnis incitauit, sic ad illius hanc orationem adhinniuit, ut non magistrum uirtutis sed auctorem libidinis a se illum inuentum arbitraretur. Graecus primo distinguere et diuidere, illa quem ad modum dicerentur; iste "claudus," quem ad modum aiunt, "pilam", retinere quod acceperat, testificari, tabellas obsignare uelle, Epicurum diserte dicere existimare. Dicit autem, opinor, se nullum bonum intellegere posse demptis corporis uoluptatibus. Quid multa? Graecus facilis et ualde uenustus nimis pugnax contra imperatorem populi Romani esse noluit.

XXIX. Est autem hic de quo loquor non philosophia solum sed etiam ceteris studiis quae fere Epicureos neglegere dicunt perpolitus; poema porro facit ita festiuum, ita concinnum, ita elegans, ut nihil fieri possit argutius. In quo reprehendat eum licet, si qui uolet, modo leuiter, non ut improbum, non ut audacem, non ut impurum, sed ut Graeculum, ut adsentatorem, ut poetam. Deuenit autem seu potius incidit in istum eodem deceptus supercilio Graecus atque aduena quo tot sapientes et tanta ciuitas. Reuocare se non poterat familiaritate implicatus et simul inconstantiae famam uerebatur. Rogatus, inuitatus, coactus ita multa ad istum de ipso quoque scripsit ut omnis libidines, omnia stupra, omnia cenarum conuiuiorumque genera, adulteria denique eius delicatissimis uersibus expresserit, in quibus, si qui uelit, possit istius tamquam in speculo uitam intueri; ex quibus multa a multis et lecta et audita recitarem, ni uererer ne hoc ipsum genus orationis quo nunc utor ab huius loci more abhorreret; et simul de ipso qui scripsit detrahi nihil uolo. Qui si fuisset in discipulo comparando meliore fortuna, fortasse austerior et grauior esse potuisset; sed eum casus in hanc consuetudinem scribendi induxit philosopho ualde indignam, si quidem philosophia, ut fertur, uirtutis continet et offici et bene uiuendi disciplinam; quam qui profitetur grauissimam sustinere mihi personam uidetur. Sed idem casus illum ignarum quid profiteretur, cum se philosophum esse diceret, istius impurissimae atque intemperantissimae pecudis caeno et sordibus inquinauit.

Qui modo cum res gestas consulatus mei conlaudasset, quae quidem conlaudatio hominis turpissimi mihi ipsi erat paene turpis, "non illa tibi," inquit, "inuidia nocuit sed uersus tui." Nimis magna poena te consule constituta est siue malo poetae siue libero. "Scripsisti enim: Cedant arma togae." Quid tum? "Haec res tibi fluctus illos excitauit." At hoc nusquam opinor scriptum fuisse in illo elogio quod te consule in sepulcro rei publicae incisum est: "VELITIS IVBEATIS VT, QVOD M. CICERO VERSVM FECERIT," sed "QVOD VINDICARIT-"

XXX. Verum tamen, quoniam te non Aristarchum, sed Phalarin grammaticum habemus, qui non notam apponas ad malum uersum, sed poetam armis persequare, scire cupio quid tandem in isto uersu reprehendas: "Cedant arma togae." "Tuae dicis," inquit, "togae summum imperatorem esse cessurum." Quid nunc te, asine, litteras doceam? Non opus est uerbis sed fustibus. Non dixi hanc togam qua sum amictus, nec arma scutum aut gladium unius imperatoris, sed, quia pacis est insigne et oti toga, contra autem arma tumultus atque belli, poetarum more tum locutus hoc intellegi uolui, bellum ac tumultum paci atque otio concessurum. Quaere ex familiari tuo Graeco illo poeta; probabit genus ipsum et agnoscet neque te nihil sapere mirabitur. "At in altero illo," inquit, "haeres: Concedat laurea laudi." Immo me hercule habeo tibi gratiam; haererem enim nisi tu me expedisses. Nam, cum tu timidus ac tremens tuis ipse furacissimis manibus detractam e cruentis fascibus lauream ad portam Esquilinam abiecisti, iudicasti non modo amplissimae sed etiam minimae laudi lauream concessisse. Atque ista oratione hoc tamen intellegi, scelerate, uis, Pompeium inimicum mihi isto uersu esse factum, ut, si uersus mihi nocuerit, ab eo quem is uersus offenderit uideatur mihi pernicies esse quaesita. Omitto nihil istum uersum pertinuisse ad illum; non fuisse meum, quem quantum potuissem multis saepe orationibus scriptisque decorassem, hunc uno uiolare uersu. Sed sit offensus primo; nonne compensauit cum uno uersiculo tot mea uolumina laudum suarum? Quod si esset commotus, ad perniciemne non dicam amicissimi, non ita de sua laude meriti, non ita de re publica, non consularis, non senatoris, non ciuis, non liberi, in hominis caput ille tam crudelis propter uersum fuisset?

XXXI. Tu quid, tu apud quos, tu de quo dicas, intellegis? Complecti uis amplissimos uiros ad tuum et Gabini scelus, neque id occulte; nam paulo ante dixisti me cum eis confligere quos despicerem, non attingere eos qui plus possent, quibus iratus esse deberem. Quorum quidem - quis enim non intellegit quos dicas? - quamquam non est causa una omnium, tamen est omnium mihi probata. Me Cn- Pompeius multis obsistentibus eius erga me studio atque amori semper dilexit, semper sua coniunctione dignissimum iudicauit, semper non modo incolumem sed etiam amplissimum atque ornatissimum uoluit esse. Vestrae fraudes, uestrum scelus, uestrae criminationes insidiarum mearum, illius periculorum nefarie fictae, simul eorum qui familiaritatis licentia suorum improbissimorum sermonum domicilium in auribus eius impulsu uestro conlocarant, uestrae cupiditates prouinciarum effecerunt ut ego excluderer omnesque qui me, qui illius gloriam, qui rem publicam saluam esse cupiebant, sermone atque aditu prohiberentur; quibus rebus est perfectum ut illi plane suo stare iudicio non liceret, cum certi homines non studium eius a me alienassent, sed auxilium retardassent. Nonne ad te L. Lentulus, qui tum erat praetor, non Q. Sanga, non L. Torquatus pater, non M. Lucullus uenit? qui omnes ad eum multique mortales oratum in Albanum obsecratumque uenerant ut ne meas fortunas desereret cum rei publicae salute coniunctas. Quos ille ad te et ad tuum conlegam remisit, ut causam publicam susciperetis, ut ad senatum referretis; se contra armatum tribunum pl. sine publico consilio decertare nolle; consulibus ex senatus consulto rem publicam defendentibus se arma sumpturum. Ecquid, infelix, recordaris quid responderis? in quo illi omnes quidem, sed Torquatus praeter ceteros furebat contumacia responsi tui: te non esse tam fortem quam ipse Torquatus in consulatu fuisset aut ego; nihil opus esse armis, nihil contentione; me posse rem publicam iterum seruare, si cessissem; infinitam caedem fore, si restitissem. Deinde ad extremum neque se neque generum neque conlegam suum tribuno pl. defuturum. Hic tu hostis ac proditor aliis me inimiciorem quam tibi debere esse dicis?

XXXII. Ego C- Caesarem non eadem de re publica sensisse quae me scio; sed tamen, quod iam de eo his audientibus saepe dixi, me ille sui totius consulatus eorumque honorum quos cum proximis communicauit socium esse uoluit, detulit, inuitauit, rogauit. Non sum propter nimiam fortasse constantiae cupiditatem adductus ad causam; non postulabam ut ei carissimus essem cuius ego ne beneficiis quidem sententiam meam tradidissem. Adducta res in certamen te consule putabatur, utrum quae superiore anno ille gessisset manerent, an rescinderentur. Quid loquar plura? Si tantum ille in me esse uno roboris et uirtutis putauit ut quae ipse gesserat conciderent, si ego restitissem, cur ego non ignoscam, si anteposuit suam salutem meae? Sed praeterita mitto. Me ut Cn- Pompeius omnibus studiis suis, laboribus, uitae periculis complexus est, cum municipia pro me adiret, Italiae fidem imploraret, P. Lentulo consuli, auctori salutis meae, frequens adsideret, senatus sententiam praestaret, in contionibus non modo se defensorem salutis meae sed etiam supplicem pro me profiteretur, huius uoluntatis eum quem multum posse intellegebat, mihi non inimicum esse cognorat, socium sibi et adiutorem, C- Caesarem, adiunxit. Iam uides me tibi non inimicum sed hostem, illis quos describis non modo non iratum sed etiam amicum esse debere; quorum alter, id quod meminero, semper aeque mihi amicus fuit ac sibi, alter, id quod obliuiscar, sibi aliquando amicior quam mihi. Deinde hoc ita fit ut uiri fortes, etiam si ferro inter se comminus decertarint, tamen illud contentionis odium simul cum ipsa pugna armisque deponant. Neque me ille odisse potuit umquam, ne tum quidem cum dissidebamus. Habet hoc uirtus, quam tu ne de facie quidem nosti, ut uiros fortis species eius et pulchritudo etiam in hoste posita delectet.

XXXIII. Equidem dicam ex animo, patres conscripti, quod sentio, et quod uobis audientibus saepe iam dixi. Si mihi numquam amicus C- Caesar fuisset, si semper iratus, si semper aspernaretur amicitiam meam seque mihi implacabilem inexpiabilemque praeberet, tamen ei, cum tantas res gessisset gereretque cotidie, non amicus esse non possem; cuius ego imperium, non Alpium uallum contra ascensum transgressionemque Gallorum, non Rheni fossam gurgitibus illis redundantem Germanorum immanissimis gentibus obicio et oppono; perfecit ille ut, si montes resedissent, amnes exaruissent, non naturae praesidio sed uictoria sua rebusque gestis Italiam munitam haberemus. Sed cum me expetat, diligat, omni laude dignum putet, tu me a tuis inimicitiis ad simultatem ueterem uocabis, sic tuis sceleribus rei publicae praeterita fata refricabis? Quod quidem tu, qui bene nosses coniunctionem meam et Caesaris, eludebas, cum a me trementibus omnino labris, sed tamen cur tibi nomen non deferrem requirebas. Quamquam, quod ad me attinet, "numquam istam imminuam curam infitiando tibi," tamen est mihi considerandum quantum illi tantis rei publicae negotiis tantoque bello impedito ego homo amicissimus sollicitudinis atque oneris imponam. Nec despero tamen, quamquam languet iuuentus nec perinde atque debebat in laudis et gloriae cupiditate uersatur, futuros aliquos qui abiectum hoc cadauer consularibus spoliis nudare non nolint, praesertim tam adflicto, tam inopi, tam infirmo, tam eneruato reo, qui te ita gesseris ut timeres ne indignus beneficio uidereris, nisi eius a quo missus eras simillimus exstitisses.

XXXIV. An uero tu parum putas inuestigatas esse a nobis labis imperi tui stragisque prouinciae? quas quidem nos non uestigiis odorantes ingressus tuos sed totis uolutationibus corporis et cubilibus persecuti sumus. Notata a nobis sunt et prima illa scelera in aduentu cum, accepta pecunia a Dyrrachinis ob necem hospitis tui Platoris, eius ipsius domum deuertisti cuius sanguinem addixeras, eumque seruis symphoniacis et aliis muneribus acceptis timentem multumque dubitantem confirmasti et Thessalonicam fide tua uenire iussisti. Quem ne maiorum quidem more supplicio adfecisti, cum miser ille securibus hospitis sui ceruices subicere gestiret, sed ei medico quem tecum tu eduxeras imperasti ut uenas hominis incideret; cum quidem tibi etiam accessio fuit ad necem Platoris Pleuratus eius comes, quem necasti uerberibus summa senectute confectum. Idemque tu Rabocentum, Bessicae gentis principem, cum te trecentis talentis regi Cotyi uendidisses, securi percussisti, cum ille ad te legatus in castra uenisset et tibi magna praesidia et auxilia a Bessis peditum equitumque polliceretur, neque eum solum sed etiam ceteros legatos qui simul uenerant; quorum omnium capita regi Cotyi uendidisti. Denseletis, quae natio semper oboediens huic imperio etiam in illa omnium barbarorum defectione Macedoniam C- Sentio praetore tutata est, nefarium bellum et crudele intulisti, eisque cum fidelissimis sociis uti posses, hostibus uti acerrimis maluisti. Ita perpetuos defensores Macedoniae uexatores ac praedatores effecisti; uectigalia nostra perturbarunt, urbes ceperunt, uastarunt agros, socios nostros in seruitutem abduxerunt, familias abripuerunt, pecus abegerunt, Thessalonicensis, cum de oppido desperassent, munire arcem coegerunt.

XXXV. A te Iouis Vrii fanum antiquissimum barbarorum sanctissimumque direptum est. Tua scelera di immortales in nostros milites expiauerunt; qui cum nouo genere morbi adfligerentur neque se recreare quisquam posset, qui semel incidisset, dubitabat nemo quin uiolati hospites, legati necati, pacati atque socii nefario bello lacessiti, fana uexata hanc tantam efficerent uastitatem. Cognoscis ex particula parua scelerum et crudelitatis tuae genus uniuersum. Quid auaritiae, quae criminibus infinitis implicata est, summam nunc explicem? Generatim ea quae maxime nota sunt dicam. Nonne sestertium centiens et octogiens, quod quasi uasari nomine in uenditione mei capitis ascripseras, ex aerario tibi attributum Romae in quaestu reliquisti? Nonne, cum CC talenta tibi Apolloniatae Romae dedissent ne pecunias creditas soluerent, ultro Fufidium, equitem Romanum, hominem ornatissimum, creditorem debitoribus suis addixisti? Nonne, hiberna cum legato praefectoque tuo tradidisses, euertisti miseras funditus ciuitates, quae non solum bonis sunt exhaustae sed etiam nefarias libidinum contumelias turpitudinesque subierunt? Qui modus tibi fuit frumenti aestimandi, qui honorarii? si quidem potest ui et metu extortum honorarium nominari. Quod cum peraeque omnes, tum acerbissime Bottiaei, Byzantii, Cherronesus, Thessalonica sensit. Vnus tu dominus, unus aestimator, unus uenditor tota in prouincia per triennium frumenti omnis fuisti.

XXXVI. Quid ego rerum capitalium quaestiones, reorum pactiones, redemptiones, acerbissimas damnationes, libidinosissimas liberationes proferam? Tantum locum aliquem cum mihi notum esse senseris, tecum ipse licebit quot in eo genere et quanta sint crimina recordere. Quid? illam armorum officinam ecquid recordaris, cum omni totius prouinciae pecore compulso pellium nomine omnem quaestum illum domesticum paternumque renouasti? Videras enim grandis iam puer bello Italico repleri quaestu uestram domum, cum pater armis faciendis tuus praefuisset. Quid? uectigalem populi Romani prouinciam, singulis rebus quaecumque uenirent certo portorio imposito, seruam tuis publicanis a te factam esse meministi? Quid? centuriatus palam uenditos, quid? per tuum seruolum ordines adsignatos, quid? stipendium militibus per omnis annos a ciuitatibus mensis palam propositis esse numeratum? quid? illa in Pontum profectio et conatus tuus, quid? debilitatio atque abiectio animi tui Macedonia praetoria nuntiata, cum tu non solum quod tibi succederetur sed quod Gabinio non succederetur exsanguis et mortuus concidisti, quid? quaestor aediliciis reiectis praepositus, legatorum tuorum optimus abs te quisque uiolatus, tribuni militares non recepti, M. Baebius, uir fortis, interfectus iussu tuo? Quid quod tu totiens diffidens ac desperans rebus tuis in sordibus, lamentis luctuque iacuisti, quod populari illi sacerdoti sescentos ad bestias amicos sociosque misisti, quod, cum sustentare uix posses maerorem tuum doloremque decessionis, Samothraciam te primum, post inde Thasum cum tuis teneris saltatoribus et cum Autobulo, Athamante, Timocle, formosis fratribus, contulisti, quod inde te recipiens in uilla Euchadiae, quae fuit uxor Execesti, iacuisti maerens aliquot dies atque inde obsoletus Thessalonicam omnibus inscientibus noctuque uenisti, quod, cum concursum plorantium ac tempestatem querelarum ferre non posses, in oppidum deuium Beroeam profugisti? quo in oppido cum tibi spe falsa, quod Q. Ancharium non esse successurum putares, animos rumor inflasset, quo te modo ad tuam intemperantiam, scelerate, renouasti!

XXXVII. Mitto aurum coronarium quod te diutissime torsit, cum modo uelles, modo nolles. Lex enim generi tui et decerni et te accipere uetabat nisi decreto triumpho. In quo tu acceptam iam et deuoratam pecuniam, ut in Achaeorum centum talentis, euomere non poteras, uocabula tantum pecuniarum et genera mutabas. Mitto diplomata tota in prouincia passim data, mitto numerum nauium summamque praedae, mitto rationem exacti imperatique frumenti, mitto ereptam libertatem populis ac singulis qui erant adfecti praemiis nominatim, quorum nihil est quod non sit lege Iulia ne fieri liceat sanctum diligenter. Aetoliam, quae procul a barbaris disiuncta gentibus, in sinu pacis posita, medio fere Graeciae gremio continetur, o Poena et Furia sociorum! decedens miseram perdidisti. Arsinoen, Stratum, Naupactum, ut modo tute indicasti, nobilis urbis atque plenas, fateris ab hostibus esse captas. Quibus autem hostibus? Nempe eis quos tu Ambraciae sedens primo tuo aduentu ex oppidis Agrianum atque Dolopum demigrare et aras et focos relinquere coegisti. Hoc tu in exitu, praeclare imperator, cum tibi ad pristinas cladis accessio fuisset Aetoliae repentinus interitus, exercitum dimisisti, neque ullam poenam quae tanto facinori deberetur non maluisti subire quam quemquam numerum tuorum militum reliquiasque cognoscere.

XXXVIII. Atque ut duorum Epicureorum similitudinem in re militari imperioque uideatis, Albucius, cum in Sardinia triumphasset, Romae damnatus est; hic cum similem exitum exspectaret, in Macedonia tropaea posuit; eaque quae bellicae laudis uictoriaeque omnes gentes insignia et monumenta esse uoluerunt noster hic praeposterus imperator amissorum oppidorum, caesarum legionum, prouinciae praesidio et reliquis militibus orbatae ad sempiternum dedecus sui generis et nominis funesta indicia constituit; idemque, ut esset quod in basi tropaeorum inscribi incidique posset, Dyrrachium ut uenit decedens, obsessus est ab eis ipsis militibus quos paulo ante Torquato respondit benefici causa a se esse dimissos. Quibus cum iuratus adfirmasset se quae deberentur postero die persoluturum, domum se abdidit; inde nocte intempesta crepidatus ueste seruili nauem conscendit Brundisiumque uitauit et ultimas Hadriani maris oras petiuit, cum interim Dyrrachii milites domum in qua istum esse arbitrabantur obsidere coeperunt et, cum latere hominem putarent, ignis circumdederunt. Quo metu commoti Dyrrachini profugisse noctu crepidatum imperatorem indicauerunt. Illi autem statuam istius persimilem, quam stare celeberrimo in loco uoluerat ne suauissimi hominis memoria moreretur, deturbant, adfligunt, comminuunt, dissipant. Sic odium quod in ipsum attulerant, id in eius imaginem ac simulacrum profuderunt. Quae cum ita sint - non enim dubito quin, cum haec quae excellunt me nosse uideas, non existimes mediam illam partem et turbam flagitiorum tuorum mihi esse inauditam - nihil est quod me hortere, nihil est quod inuites; admoneri me satis est. Admonebit autem nemo alius nisi rei publicae tempus, quod mihi quidem magis uidetur quam tu umquam arbitratus es appropinquare.

XXXIX. Ecquid uides, ecquid sentis, lege iudiciaria lata, quos posthac iudices simus habituri? Neque legetur quisquis uoluerit, nec quisquis noluerit non legetur; nulli conicientur in illum ordinem, nulli eximentur; non ambitio ad gratiam, non iniquitas ad aemulationem conitetur; iudices iudicabunt ei quos lex ipsa, non quos hominum libido delegerit. Quod cum ita sit, mihi crede, neminem inuitum inuitabis; res ipsa et rei publicae tempus aut me ipsum, quod nolim, aut alium quempiam aut inuitabit aut dehortabitur.

Equidem, ut paulo ante dixi, non eadem supplicia esse in hominibus existimo quae fortasse plerique, damnationes, expulsiones, neces; denique nullam mihi poenam uidetur habere id quod accidere innocenti, quod forti, quod sapienti, quod bono uiro et ciui potest. Damnatio ista quae in te flagitatur obtigit P. Rutilio, quod specimen habuit haec ciuitas innocentiae. Maior mihi iudicum et rei publicae poena illa uisa est quam Rutili. L. Opimius eiectus est e patria, is qui praetor et consul maximis rem publicam periculis liberarat. Non in eo cui facta est iniuria sed in eis qui fecerunt sceleris et conscientiae poena permansit. At contra bis Catilina absolutus est, emissus etiam ille auctor tuus prouinciae, cum stuprum Bonae deae puluinaribus intulisset. Quis fuit in tanta ciuitate qui illum incesto liberatum, non eos qui ita iudicarant pari scelere obstrictos arbitraretur?

 XL. An ego exspectem dum de te V et LXX tabellae diribeantur, de quo iam pridem omnes mortales omnium generum, aetatum, ordinum iudicauerunt? Quis enim te aditu, quis ullo honore, quis denique communi salutatione dignum putat? Omnes memoriam consulatus tui, facta, mores, faciem denique ac nomen a re publica detestantur. Legati qui una fuerunt alienati, tribuni militum inimici, centuriones, et si qui ex tanto exercitu reliqui milites exstant non dimissi abs te sed dissipati, te oderunt, tibi pestem exoptant, te exsecrantur. Achaia exhausta, Thessalia uexata, laceratae Athenae, Dyrrachium et Apollonia exinanita, Ambracia direpta, Parthini et Bulidenses inlusi, Epirus excisa, Locri, Phocii, Boeotii exusti, Acarnania, Amphilochia, Perrhaebia, Athamanumque gens uendita, Macedonia condonata barbaris, Aetolia amissa, Dolopes finitimique montani oppidis atque agris exterminati; ciues Romani qui in eis locis negotiantur te unum suum sociorumque depeculatorem, uexatorem, praedonem, hostem uenisse senserunt. Ad horum omnium iudicia tot atque tanta domesticum iudicium accessit sententiae damnationis tuae, occultus aduentus, furtiuum iter per Italiam, introitus in urbem desertus ab amicis, nullae ad senatum e prouincia litterae, nulla ex trinis aestiuis gratulatio, nulla triumphi mentio; non modo quid gesseris sed ne quibus in locis quidem fueris dicere audes. Ex illo fonte et seminario triumphorum cum arida folia laureae rettulisses, cum ea abiecta ad portam reliquisti, tum tu ipse de te "FECISSE VIDERI" pronuntiauisti. Qui si nihil gesseras dignum honore, ubi exercitus, ubi sumptus, ubi imperium, ubi illa uberrima supplicationibus triumphisque prouincia? Sin autem aliquid sperare potueras, si cogitaras id quod imperatoris nomen, quod laureati fasces, quod illa tropaea plena dedecoris et risus te commentatum esse declarant, quis te miserior, quis te damnatior, qui neque scribere ad senatum a te bene rem publicam esse gestam neque praesens dicere ausus es?

XLI. An tu mihi cui semper ita persuasum fuerit non euentis sed factis cuiusque fortunam ponderari, neque in tabellis paucorum iudicum sed in sententiis omnium ciuium famam nostram fortunamque pendere, te indemnatum uideri putas, quem socii, quem foederati, quem liberi populi, quem stipendiarii, quem negotiatores, quem publicani, quem uniuersa ciuitas, quem legati, quem tribuni militares, quem reliqui milites qui ferrum, qui famem, qui morbum effugerunt, omni cruciatu dignissimum putent, cui non apud senatum, non apud equites Romanos, non apud ullum ordinem, non in urbe, non in Italia maximorum scelerum uenia ulla ad ignoscendum dari possit, qui se ipse oderit, qui metuat omnis, qui suam causam nemini committere audeat, qui se ipse condemnet? Numquam ego sanguinem expetiui tuum, numquam illud extremum quod posset esse improbis et probis commune supplicium legis ac iudici, sed abiectum, contemptum, despectum a ceteris, a te ipso desperatum et relictum, circumspectantem omnia, quicquid increpuisset pertimescentem, diffidentem tuis rebus, sine uoce, sine libertate, sine auctoritate, sine ulla specie consulari, horrentem, trementem, adulantem omnis uidere te uolui; uidi. Qua re si tibi euenerit quod metuis ne accidat, equidem non moleste feram; sin id tardius forte fiet, fruar tamen tua et indignitate et timiditate, nec te minus libenter metuentem uidebo ne reus fias quam reum, nec minus laetabor cum te semper sordidum, quam si paulisper sordidatum uiderem.

 

 .... I. Ne sais-tu pas, monstre odieux, ne vois-tu pas combien tout le monde se plaint de ta figure trompeuse? Personne ne se plaint de ce qu'un je ne sais quel Syrus, de la troupe des esclaves nouveau-venus, se soit élevé au consulat. Ce n'est ni ce teint basané, ni ces joues velues, ni ces dents infectes, qui nous ont fait prendre le change : les yeux, les sourcils, le front, enfin tout l'air du visage, interprète muet des sentiments de l'âme, voilà ce qui nous a trompés en ta faveur, voilà ce qui a trompé, abusé, égaré ceux qui ne te connaissaient pas. Peu de nous savaient tes vices infâmes; on ignorait combien tu as l'esprit lent, inerte et la langue inhabile. Jamais on n'avait entendu ta voix au forum; on ne t'avait jamais éprouvé pour le conseil ; de toi, nulle action civile ou militaire, je ne dis pas illustre, mais seulement connue. Tu as surpris les honneurs par l'ignorance de tes concitoyens, et à la recommandation de ces portraits enfumés auxquels tu ne ressembles que par la couleur. Et il se vantera encore d'avoir obtenu toutes les magistratures sans essuyer de refus! C'est moi qui puis me donner cette louange avec justice : oui, je puis le dire, c'est à ma personne que le peuple romain a conféré tous les honneurs, puisque j'étais un homme nouveau. Pour toi, quand tu fus nommé questeur, ceux même qui ne t'avaient jamais vu accordaient cette charge à ton nom. On te fit édile : c'était un Pison que nommait le peuple romain, et non celui qui m'écoute. La préture, on l'a donnée aussi à tes ancêtres : on les connaissait morts, on t'ignorait vivant. Moi, lorsque le peuple romain, d'une voix unanime, me nommait questeur un des premiers, premier édile, premier préteur, c'était à la personne, et non à la naissance, qu'il accordait cette distinction ; c'était à mes moeurs, et non à mes ancêtres ; c'était à de solides vertus, et non à une frivole noblesse. Que dirai-je du consulat? rappellerai-je notre nomination ou notre gestion? Que je suis malheu- 172 reux d'avoir à me comparer avec cet opprobre, ce fléau de la patrie! Mais sans prétendre faire de parallèle, je rapprocherai seulement des objets fort éloignés. Et pour ne rien dire de plus que ce qui est public et incontestable, c'est au milieu des troubles civils que tu fus élevé au consulat; c'est pendant les divisions des consuls César et Bibulus, lorsque tu consentais à être regardé par ceux qui te nommaient comme indigne du jour, si tu n'étais plus méchant et plus vil que Gabinius. Pour moi, toute l'Italie, tous les ordres, tous les citoyens, m'ont déclaré consul le premier, et leurs acclamations ont précédé leurs suffrages.

II. Mais je me tais sur la manière dont nous avons été faits consuls l'un et l'autre. La fortune règne dans le Champ de Mars, je le veux. Il m'est bien plus glorieux d'exposer comment nous avons géré le consulat, que de dire comment nous l'avons obtenu.

Aux calendes de janvier, j'affranchis le sénat et tous les gens de bien de la crainte d'une loi agraire et de ses scandaleuses largesses. Je conservai le territoire de la Campanie, s'il ne fallait pas le distribuer; s'il le fallait, je le réservai à des distributeurs plus intègres. Dans la personne de C. Rabirius, accusé de haute trahison, je soutins, je défendis contre la haine publique l'autorité du sénat, manifestée quarante ans avant mon consulat. De jeunes Romains, remplis de mérite et de courage, avaient éprouvé des disgrâces telles que, s'ils eussent obtenu les magistratures, ils auraient pu bouleverser l'état; m'exposant seul à leur inimitié, sans compromettre le sénat, je leur fis fermer les comices. Antonius, mon collègue, désirait une riche province ; il nourrissait plus d'un projet hostile à la république: je sus l'adoucir par ma patience et par mes sacrifices. La province de Gaule, pour laquelle je lui avais cédé celle de Macédoine, parce que le bien général me semblait l'exiger, cette province que le sénat avait fortifiée de troupes et pourvue d'argent, je m'en démis en pleine assemblée, malgré les réclamations du peuple romain. Catilina méditait, non secrètement, mais au grand jour, le massacre du sénat et la ruine de la patrie : je le forçai de sortir de la ville, afin que si les lois ne pouvaient nous garantir de ses coups, nos murs pussent nous en défendre. Dans le dernier mois de mon consulat, j'arrachai des mains coupables des conjurés les poignards déjà levés pour égorger les citoyens; je saisis, je produisis, j'éteignis les flambeaux déjà allumés pour l'embrasement de Rome.

III. Q. Catulus, prince du sénat, chef du conseil public, dans une nombreuse assemblée de sénateurs, me nomma père de la patrie. Cet illustre citoyen, assis près de toi, Pison, L. Gellius dit en plein sénat que la patrie me devait une couronne civique. Le sénat fit ouvrir, à cause de moi, les temples des dieux immortels : j'obtins cet honneur extraordinaire, non, comme beaucoup d'autres l'avaient obtenu, pour avoir illustré la république à la tête des armées, mais, ce qui était unique et sans exemple, pour l'avoir sauvée en temps de paix. Dans une assemblée du peuple, 173 lorsqu'à la fin de mon consulat un tribun m'empêcha de dire ce que j'avais résolu, et ne me permit que le serment d'usage, je protestai avec serment, et sans balancer, que j'avais à moi seul sauvé Rome et l'État. Ce fut pour moi, non la gloire d'un jour, mais le témoignage des siècles, mais l'immortalité même, lorsque tout le peuple romain, d'un sentiment et d'un cri unanimes, approuva par un serment le grand et auguste serment que je venais de prononcer. Tel fut alors mon retour de la place publique à ma maison, qu'on ne regardait comme vrais citoyens que ceux qui me faisaient cortége. Enfin, pendant tout le temps que je fus consul, je ne fis rien sans l'avis du sénat, ni sans l'approbation du peuple; je pris la défense du sénat à la tribune, et soutins les intérêts du peuple dans le sénat; je réunis le peuple avec les grands, et les chevaliers avec les sénateurs. Voilà en peu de mots l'histoire de mon consulat.

IV. Ose à présent, fléau de la patrie, ose parler du tien. Tu commenças par tolérer, contre le voeu de cet ordre, la célébration des jeux compitaliens, interrompus depuis le consulat de L. Métellus et de Q. Marcius. Q. Métellus (je fais injure à cet illustre mort, un des plus grands hommes qu'ait produits cette ville, de le comparer avec une brute de cette espèce), Métellus, n'étant que consul désigné, s'opposa à un tribun, qui abusant du droit de sa place, ordonnait la célébration de ces jeux malgré un sénatus-consulte; oui, simple particulier, il les défendit, et obtint par sa considération personnelle ce qu'il ne pouvait encore obtenir par l'autorité consulaire. Toi , le jour des compitales étant tombé le 29 de décembre, tu as souffert qu'un Sextus Clodius y présidât, quoiqu'il n'eût jamais porté la robe prétexte; tu as permis à un infâme, bien #5digne assurément de l'honneur de ta présence et de tes regards, de parcourir la ville en triomphe avec les ornements de la magistrature. Tel fut donc le merveilleux début de ton consulat : trois jours après, sous tes yeux , sans aucune opposition de ta part, P. Clodius, ce monstre fatal à sa patrie, abolit les lois Elia et Fufia, ces remparts et ces soutiens de la tranquillité publique; et non content d'avoir rétabli les corporations qu'avait détruites le sénat, il en créa une infinité de nouvelles, composées d'esclaves et de toute la lie du peuple. Le même homme, livré aux plus infâmes dissolutions, supprima cette antique gardienne de la modestie et de la pudeur, la sévérité de la censure; et toi cependant, destructeur de la république et de Rome, dont tu dis avoir été le consul, tu n'ouvris pas même la bouche pour donner ton avis au milieu de son immense naufrage.

V. Je ne dis pas encore ce que tu as fait, mais seulement ce que tu as laissé faire. Toutefois, c'est à peu près la même chose, surtout dans un consul, de ruiner lui-même la république par de funestes lois, par de séditieuses harangues, ou de la laisser ruiner par d'autres. Peut-il, en effet, y avoir la moindre excuse pour un consul, je ne dis pas qui a de mauvais desseins, mais qui reste tranquille, qui s'endort quand la patrie est menacée? Il y avait près d'un siècle que s'observaient chez nous les lois Elia et Fufia ; il y en avait quatre que la censure exerçait sa sévérité. Quelques méchants ont entrepris d'abolir ces lois; nul n'a pu réussir : il ne s'est point trouvé d'homme assez audacieux, assez effronté pour essayer de donner atteinte à la censure, pour empêcher 174 qu'elle ne vînt tous les cinq ans juger nos moeurs. Voilà, bourreau, voilà ce qu'on a vu enseveli dans l'abîme de ton consulat. Passons maintenant aux jours qui ont suivi ces funérailles. Cet homme, qui ne sut jamais rougir des plus honteux excès, des plus infâmes complaisances, faisait une levée d'esclaves devant le tribunal Aurélius : et toi, je ne dis pas que tu fermais les yeux sur son audace, faiblesse qui déjà serait criminelle; je dis plus, tu le regardais agir d'un air plus gai que jamais. Oui, perfide profanateur des temples, des armes étaient placées sous tes yeux dans le temple de Castor par un brigand, pour qui ce temple devint la forteresse des citoyens pervers, le réfuge des vieux soldats de Catilina, le retranchement des bandits du forum, le tombeau des lois et de tout ce qu'il y a de sacré. Le sénat, les chevaliers romains, toute la ville, toute l'Italie, remplissaient non seulement ma maison, mais tout le mont Palatin; et toi (ce sont ici des faits publics et notoires que je rappelle, et non des désordres domestiques qui peuvent être niés), toi seul, loin de songer à pénétrer jusqu'à ce Cicéron, que tu avais chargé avant tout de veiller aux suffrages dans les comices où tu fus nommé consul, et le troisième dans le sénat de qui tu demandais l'avis, tu as assisté à tous les conseils tenus pour ma perte; que dis-je? tu y as présidé avec la plus affreuse barbarie.

VI. Mais que n'as-tu pas osé me dire à moi-même, en présence de mon gendre, ton parent? Gabinius, assurais-tu, était dans l'indigence, accablé de dettes; il ne pouvait subsister sans une province; il espérait tout du tribun si tu agissais de concert avec lui; il n'attendait rien du sénat; tu te prêtais, disais-tu, à ses désirs, comme je l'avais fait pour mon collègue; il m'était inutile d'implorer le secours des consuls ; chacun devait songer à soi. Mais voici ce que j'ose dire à peine; je crains que plusieurs ne soient pas encore pleinement convaincus de ces grossières débauches, qu'il couvre du masque d'un front sévère; je le dirai cependant : il se reconnaîtra du moins lui-même, et se rappellera avec quelque honte ses infamies. Te souviens-tu, âme de boue, que le jour où j'allai te trouver un peu avant midi, avec Caïus Pison, tu sortais alors de je ne sais quelle taverne, la tête couverte et en sandales ; que nous ayant exhalé les vapeurs infectes et de ta bouche et de ton estomac, tu t'excusas sur une indisposition qui t'obligeait, disais-tu, de te purger avec des remèdes où il entrait du vin? Après avoir reçu cette excuse, car enfin que pouvions-nous faire? nous restâmes quelque temps exposés à l'odeur et aux fumées de ta crapule, jusqu'à ce que l'insolence de tes réponses, autant que les exhalaisons de ton intempérance, nous forçassent de quitter la place.

Deux jours après, ce tribun à qui tu livrais ton consulat de plain-pied, t'ayant amené dans l'assemblée du peuple, et demandé ce que tu pensais de mon consulat, en homme grave, comme un Attilius Calatinus, je crois, comme un Scipion l'Africain ou un Fabius Maximus, et non comme un Calventius Césoninus, demi-plaisantin, tu lui répondis, élevant, jusqu'au front l'un de tes sourcils et rabaissant l'autre jusqu'au menton, que la cruauté ne pouvait te plaire. Cette parole ne manqua pas d'être louée par un homme bien digne de tes éloges.

VII. Quoi ! scélérat, tu es consul, et tu accuses le sénat de cruauté devant l'assemblée du peuple ! oui, le sénat, car ce reproche ne peut tomber sur moi, qui n'ai fait qu'obéir à ses ordres. En effet, le rapport sur les conjurés, rapport aussi fidèle que salutaire, était l'ouvrage du consul : le jugement et la punition étaient l'oeuvre du sénat. Toi qui blâmes cette conduite, tu fais voir quel consul tu aurais été si le sort eût voulu que tu le fusses à ma place ; tu aurais cru sans doute qu'on devait fournir à Catilina de l'argent et des vivres. Eh ! quelle différence vois-tu entre Catilina et celui à qui tu as vendu, pour une province, l'autorité du sénat, le salut des citoyens, la république entière ? Ce que j'ai empêché Catilina d'accomplir lorsque j'étais consul, des consuls ont aidé Clodius à l'exécuter. Clodius voulait massacrer le sénat : toi et ton collègue vous l'avez détruit. Il voulait brûler nos lois : vous les avez anéanties. Il voulait renverser sa patrie : vous l'avez secondé. S'est-il rien fait, sous votre consulat, sans la voie des armes? Les conjurés voulaient embraser Rome : vous avez laissé embraser la maison de celui qui avait sauvé Rome des flammes. Les conjurés, avec un consul qui vous ressemblât, n'auraient pas même songé à l'embrasement de Rome. Ils voulaient conserver les maisons; mais ils pensaient que, tant qu'elles seraient debout, il n'y aurait point d'asile pour leurs crimes. Ils attentaient à la vie des citoyens, et vous, à leur liberté. Ici vous l'emportez sur eux en barbarie, puisque la liberté, avant votre consulat, était si naturelle au peuple romain, qu'il aurait préféré la mort à la servitude. Mais ce qui vous rend parfaitement semblables à Catilina et à Lentulus, c'est que vous m'avez chassé de ma maison, c'est que vous avez forcé Pompée de se renfermer dans la sienne. Non, certes, les ennemis de la république n'ont jamais cru pouvoir l'anéantir tant que je resterais dans la ville pour la garder, tant qu'ils auraient en tête Pompée, ce vainqueur de toutes les nations. Vous avez même requis contre moi des supplices, pour apaiser les mânes des conjurés mis à mort; vous avez déchargé sur moi toute la haine renfermée dans les coeurs des pervers; et si je ne me fusse dérobé à leur fureur, j'aurais été, sous vos auspices, égorgé sur le tombeau de Catilina. Enfin, et quelle preuve plus convaincante de votre ressemblance parfaite avec ce furieux? n'avez-vous pas rallié les débris éperdus de son parti, ramassé de toutes parts tous les scélérats, déchaîné contre moi les détenus, armé les conjurés? n'avez-vous pas voulu exposer à leurs épées et à leur fureur ma vie et celle de tous les bons citoyens? Mais je reviens, Pison, à cette auguste assemblée où l'on t'a fait paraître.

VIII. Quoi ! la cruauté te répugne? et pourtant, lorsque le sénat eut arrêté qu'il témoignerait sa douleur et son affliction en prenant des habits de deuil, lorsque la république, sous tes yeux, partageait la tristesse du premier ordre de l'État, que faisais-tu, âme compatissante? ce que ne fit aucun tyran dans aucun pays barbare. Je ne parle point de la défense faite par un consul au sénat d'obéir à son propre décret; peut-on rien imaginer de plus indigne ? Je m'en tiens à la sensibilité de ce consul, qui trouve que le sénat a été trop cruel en sauvant la patrie. Il a osé, avec son digne émule, qu'il désirait pourtant de surpasser dans tous les vices, il a osé ordonner que le sénat, malgré sa délibération, reprendrait ses ha- 175 bits ordinaires. Quel tyran, dans les contrées les plus sauvages, a interdit les larmes à ceux qu'il forçait de pleurer? Tu laisses subsister la cause de la tristesse, et tu en supprimes les marques! C'est en menaçant, et non en consolant, que tu veux sécher les pleurs ! Quand les sénateurs auraient pris les habits de deuil, non par une délibération publique, mais par des considérations particulières, ou par un simple mouvement de pitié, leur en interdire la liberté par tes ordonnances cruelles, c'eût été une odieuse tyrannie : mais lorsque le sénat en corps l'avait arrêté, lorsque les autres ordres l'avaient déjà fait, toi, consul, sorti de l'obscurité d'une taverne, de concert avec cette danseuse si bien parée, tu as défendu au sénat romain de pleurer la ruine et le renversement de la république !

IX. Dernièrement il demandait encore, à mon sujet, quel besoin j'avais eu de son secours ; pourquoi je n'avais pas résisté à mes ennemis avec mes propres ressources : comme si moi, qui ai secouru plus d'une fois les autres, comme si quelqu'un pouvait être assez dépourvu d'appui pour se croire et plus en sûreté avec un pareil défenseur, et plus en état de paraître avec un tel protecteur, avec un semblable garant! Je voulais sans doute, moi, m'aider des conseils ou m'appuyer des forces d'un animal dégoûtant et stupide ! j'avais des secours ou de la gloire à attendre de ce cadavre abandonné! Je cherchais alors un consul, oui, un consul, non pas tel que je ne pouvais le trouver dans une brute, non pas un magistrat suprême, qui, par sa prudence et sa fermeté, pût défendre la cause de l'État, mais un homme qui pût du moins, comme une souche et un tronc, rester debout et porter l'enseigne du consulat. Eu effet, toute ma cause étant celle et d'un consul et du sénat, j'aurais eu besoin du secours et du sénat et d'un consul. L'un de ces secours, toi et ton collègue vous l'avez tourné contre moi, et vous avez enlevé l'autre à la république. Cependant veux-tu savoir quel était mon dessein en quittant Rome? Je ne l'aurais jamais quittée, et la patrie m'aurait retenu dans ses bras, si je n'avais eu à combattre qu'avec cet infâme gladiateur, avec toi et avec Gabinius. Ma cause était bien différente de celle de Q. Métellus, cet illustre citoyen, qui, selon moi, mérite d'être associé au culte des immortels. Il crut devoir céder à C. Marius, ce vaillant homme, consul pour la sixième fois ; il craignait d'en venir aux mains avec ses invincibles légions. Quel combat semblable aurais-je donc eu à soutenir? aurais-je eu à me mesurer avec un Marius, ou avec quelqu'un de son caractère ; ou plutôt, d'une part, avec un grossier épicurien, et, de l'autre, avec un vil ministre de Catilina? Je n'ai craint sans doute ni l'épaisseur de tes sourcils, ni les cymbales et les tambourins de ton digne compagnon. Après avoir gouverné le vaisseau de la république, l'avoir conduit heureusement au port malgré la violence des vents et des flots, je n'étais point assez timide pour redouter le nuage dont tu chargeais ton front, ni le souffle empesté de ton collègue. Je voyais souffler bien d'autres vents, je prévoyais bien d'autres orages, bien d'autres tempêtes, auxquels je me suis, non pas dérobé, mais exposé seul pour le salut de tous. Aussi, à mon départ, on vit tomber de mille mains cruelles tous les poignards homicides. Toi cependant, aussi dépourvu de sentiment que de raison, lorsque tous les gens de bien, cachés et renfermés, se désolaient, que les temples gémissaient, que les maisons mêmes de la ville se lamentaient, tu embrassais cette horrible créature, produit monstrueux du sang des citoyens, des plus abominables adultères, des crimes les plus affreux, de l'impunité de toutes les infamies; et dans le même temple, au même instant et au même lieu où il venait de conclure ma perte, tu te faisais payer et mes funérailles et celles de la patrie.

X. Parlerais-je des festins que tu donnas alors, de tes transports de joie, de tes effroyables orgies avec tes vils compagnons? Qui te vit sobre pendant ces journées? qui te vit rien faire qui fût digne d'un homme libre? qui même te vit paraître en public? La maison de ton collègue retentissait des chants de musique, du son des cymbales; il dansait lui-même presque nu au milieu du repas, et, lorsqu'il faisait en tournant ses rapides évolutions, il ne songeait pas même alors à la roue de la Fortune, qui tourne sans cesse. Pour Pison, qui n'est pas aussi fin débauché ni aussi bon musicien, il se livrait avec ses Grecs aux plus grossiers excès d'intempérance et de crapule. Oui, au milieu du désastre de la république, il célébrait un repas semblable à celui des Lapithes et des Centaures : on ne saurait dire s'il y buvait plus de vin qu'il n'en répandait ou qu'il n'en vomissait. Et tu viendras encore parler de ton consulat! tu oseras dire que tu étais consul à Rome! Crois-tu donc que ce soient les licteurs et la robe prétexte qui fassent le consul, ces ornements que, sous ton consulat, tu as prostitués à un Sextus Clodius? crois-tu que les vraies marques de la dignité consulaire soient celles qu'a portées ce vil esclave d'un furieux? C'est par le coeur que l'on est consul, c'est par la prudence, par le zèle, par la gravité, par la vigilance et les soins, par l'attention à remplir constamment tous les devoirs de sa place, et surtout l'obligation qu'impose le nom même de consul, celle de consulter en toute chose le bien de la république. Sera-t-il à mes yeux consul, celui qui s'est imaginé que la république était sans sénat? me figurerai-je un consul séparé de cet ordre sans lequel les rois mêmes n'ont pu exister à Rome? Ne parlons point du reste : quoi! on faisait des levées d'esclaves dans le forum; en plein jour, et: à la vue de tout le monde, on portait des armes dans le temple de Castor; ce temple, dont on avait fermé l'entrée, dont on avait arraché les degrés, était occupé par des gens armés, par des restes de la conjuration, par un homme qui feignit jadis d'être l'accusateur de Catilina, et qui alors en était le vengeur; les chevaliers romains étaient exilés, les gens de bien, chassés du forum à coups de pierres; il n'était pas permis au sénat de secourir la république, ni même de pleurer son désastre; un citoyen que cet ordre, de l'aveu de l'Italie et de toutes les nations, avait déclaré le sauveur de la patrie, se voyait, sans aucune forme de justice, contre les lois et les usages, banni par une troupe d'esclaves et de gens armés, favorisés, sinon de votre concours, ce que j'aurais le droit de dire, au moins de votre silence : et l'on croira qu'alors il y ait eu des consuls à Rome! Qui donc nommera-t-on voleurs,  178 brigands, traîtres, tyrans, si l'on doit vous nommer consuls?

XI. Le titre de consul, l'appareil, la majesté du consulat, ont quelque chose de grand et d'auguste : ton âme est trop étroite pour en concevoir toute l'étendue; ton esprit, trop léger et trop mince pour en revêtir toute la splendeur ; ton caractère, trop faible pour en soutenir tout le poids; ta prospérité, trop équivoque pour remplir un personnage aussi important, aussi noble, aussi grave. Sans doute, comme je l'ai ouï dire, Séplasie, à ton premier aspect, te refusa pour consul de Capoue. Elle avait entendu parler des Décius et des Magius; la tradition lui avait fait connaître ce fameux Jubellius Tauréa : si ces hommes n'avaient pas toute la gravité d'un consul romain, ils avaient au moins une majesté, un extérieur, une démarche dignes de Capoue et de Séplasie. Si vos parfumeurs eussent vu Gabinius duumvir, ils l'eussent plutôt reconnu. Ces cheveux frisés et parfumés, ces joues efféminées et fardées étaient vraiment dignes de Capoue : je dis l'ancienne; car pour celle d'à présent, elle est remplie d'illustres personnages, d'hommes courageux, d'excellents citoyens, tous mes plus fidèles amis. Aucun d'eux ne te vit à Capoue revêtu de la robe prétexte, sans gémir, sans me regretter, sans se rappeler que, par mes conseils, j'avais sauvé leur ville, en sauvant la république entière. Ils m'avaient érigé une statue dorée, m'avaient adopté pour leur seul protecteur; ils croyaient me devoir la conservation de leurs jours, de leurs fortunes, de leurs enfants ; avant que je m'éloignasse de Rome, ils me défendirent contre votre brigandage par leurs députés et parleurs décrets; lorsque j'en fus sorti, ils demandèrent mon retour sur le rapport de Pompée, qui, dès lors, arrachait du sein de la république les traits dont l'avait percée ta scélératesse. Étais-tu consul, lorsque, sur le mont Palatin, ma maison brûlait, non par accident, mais parce qu'on y avait porté la flamme à ton instigation? Y eut-il jamais dans cette ville un grand incendie où un consul ne soit accouru? Mais toi, ce jour même, tranquillement assis à quelques pas de l'incendie, chez ta belle-mère, dont tu avais ouvert la maison pour recevoir les débris de la mienne, tu étais là, non pour éteindre l'embrasement, mais pour l'exciter; et peu s'en fallait qu'un consul ne fournît des torches ardentes aux furies de Clodius.

XII. Le reste du temps, qui t'a traité en consul ? qui t'a obéi ? qui s'est levé à ton entrée dans le sénat? qui a daigné répondre à tes propositions? Doit-elle être comptée dans la république, l'année où le sénat est resté muet, où la justice a été interrompue, où les gens de bien étaient désolés, où tu as exercé impunément ton brigandage dans tous les quartiers de Rome, où un citoyen fut obligé de sortir de sa patrie, où la république entière fut contrainte de céder à la perversité et à la fureur de Pison et de Gabinius?

Et alors, fangeux Césoninus, tu n'es pas même sorti de l'affreux bourbier où t'avait plongé un naturel pervers, quand enfin un personnage fameux, réveillant son courage, consultant les sentiments habituels de son coeur, redemanda tout à coup un véritable ami, un citoyen qui lui était dévoué, et ne voulut pas laisser plus longtemps livrée à vos crimes une république qu'il avait illustrée et agrandie par ses conquêtes? Gabinius, du moins, tout méchant qu'il est, Gabinius, dont toi seul as surpassé la perversité,  179 rentra en lui-même, quoique avec peine; il agit contre son ami Clodius, d'abord par feinte, ensuite malgré lui; enfin, il combattit pour Pompée de bonne foi et avec chaleur. Durant le spectacle de cette lutte, le peuple romain fut aussi impartial qu'un maître d'escrime en voyant combattre deux gladiateurs : il trouvait un égal avantage à ce que l'un des deux pérît, et un profit immense à ce qu'ils périssent tous deux. Cependant Gabinius agissait pour la bonne cause : il soutenait l'autorité d'un grand homme. C'était un scélérat, c'était un gladiateur; mais il combattait contre un scélérat, contre un gladiateur comme lui. Mais toi, homme sans doute religieux et scrupuleux, tu n'as point voulu rompre le traité que tu avais signé de mon sang, en faisant un pacte pour les provinces; car cet incestueux adultère ne s'était engagé à te donner une province, une armée, de l'argent qu'il avait arraché des entrailles de la république, qu'à condition que tu te rendrais le complice et le ministre de tous ses crimes. Aussi, quel tumulte dans Rome ! les faisceaux d'un consul furent brisés, le consul lui-même fut frappé; on voyait tous les jours des traits et des pierres voler, des citoyens prendre la fuite; enfin on saisit auprès du sénat un homme armé d'un poignard, et qu'on savait y avoir été posté pour assassiner Pompée.

XIII. Te vit-on jamais faire, je ne dis pas quelque démarche, quelque rapport, mais le moindre discours, la plus légère plainte? Crois-tu avoir été consul, lorsque, sous ton gouvernement, celui qui, de concert avec le sénat, avait sauvé la république, n'a pu rester même en Italie; lorsque celui qui, par trois victoires éclatantes, nous avait assujetti des nations dans les trois parties du monde, n'a pu paraître en public avec sécurité? Etiez-vous consuls, toi et Gabinius, lorsque vous ne pouviez rien proposer, rien rapporter au sénat, que tout l'ordre ne se récriât, et ne déclarât que vous n'agiteriez aucune affaire, sans avoir auparavant rapporté la mienne? lorsque, malgré le traité qui vous liait à Clodius, vous annonciez de bonnes intentions, en alléguant l'obstacle de sa loi? Une loi qui aux yeux des particuliers n'en était pas une, une loi gravée par la violence, prescrite par des esclaves, imposée par des brigands; dans un temps où le sénat était anéanti ; les gens de bien, chassés du forum; la république, asservie : une loi portée contre toutes les lois et sans aucune forme : dire qu'on respecte cette loi, n'est-ce pas être indigne, non seulement du titre de consul, mais encore de toute mention dans les fastes de la république? En effet, si vous ne regardiez pas comme loi un acte contraire à toutes les lois, une violence tribunitienne, une proscription des biens et de la personne d'un citoyen non condamné, non dégradé, et que cependant vous fussiez arrêtés et retenus par le traité fait avec Clodius, doit-on vous regarder, non seulement comme des consuls, mais même comme des hommes libres, vous dont un intérêt sordide et un vil salaire ont asservi la pensée, ont enchaîné la langue? Que si vous seuls reconnaissiez pour loi l'acte le plus illégal, doit-on croire ou que vous étiez alors consuls, ou que vous êtes présentement des consulaires, vous qui ignorez les lois, les usages, les règlements d'une ville où vous prétendez tenir le premier rang? Vous a-t-on jugés consuls lorsque, revêtus de l'ha- 180 bit militaire, vous partiez pour des provinces, prix du trafic ou de la violence? Oui, sans doute. alors, si le cortége a été peu nombreux pour célébrer et honorer votre départ, du moins avez-vous été comblés de souhaits favorables comme des consuls, et non chargés d'imprécations comme des ennemis ou comme des traîtres.

XIV. Et toi, monstre horrible et infâme ! as-tu osé me faire un reproche, un crime de mon départ, de ce départ qui atteste tes forfaits et ta cruauté ? En ce moment surtout, pères conscrits, je reçus les immortels témoignages de votre amour et de votre estime, quand vous réprimâtes la fureur et l'insolence d'un homme vil et efféminé, non par de simples murmures, mais par des voix éclatantes, mais par des acclamations. Quoi! Pison, le deuil des sénateurs, le regret des chevaliers romains, la désolation de toute l'Italie, l'inaction du sénat, demeuré muet pendant une année ; le silence perpétuel de la justice et des tribunaux : vous osez m'en faire un reproche, ainsi que de tant d'autres coups dont mon départ a frappé la république! Et quand ce départ eût été pour moi le plus grand des malheurs, il serait cependant plus digne de compassion que de mépris, il serait moins infamant qu'honorable : j'en aurais, moi, essuyé toute la peine; le crime et la honte en retomberaient sur vous. Mais puisque alors (dût ce que je vais dire vous surprendre, je parlerai selon mon sentiment), puisque vous m'avez comblé, pères conscrits, de tant de bienfaits et d'honneurs; loin de regarder mon départ comme une disgrâce, si je puis avoir des intérêts séparés de ceux de la patrie, ce qui n'est guère possible, je crois qu'en mon particulier je devais, pour l'accroissement de ma gloire, demander au ciel et souhaiter une pareille infortune. Je veux comparer même le plus beau de tes jours avec le plus triste des miens : que doit désirer le plus, selon toi, un homme honnête et sage, ou de sortir de sa patrie comme j'en suis sorti, rappelé par les voeux de ses concitoyens, qui tous supplient les dieux pour sa conservation, pour son rétablissement et pour son retour; ou d'en partir comme toi, Pison, chargé de la haine et des imprécations de tous les Romains, lesquels souhaitaient que ce voyage fût pour toi sans terme et sans fin? J'atteste les dieux que, si j'avais encouru une haine aussi universelle, une haine surtout aussi juste et aussi méritée, il n'y a point d'exil qui ne me semblât préférable à quelque province que ce fût.

XV. Mais continuons le parallèle. Si le temps de mon départ, ce temps le plus orageux de ma vie, l'emporte sur le plus calme de la tienne, qu'est-il besoin de rapprocher les autres époques où tu.as été couvert de déshonneur autant que j'ai été comblé de gloire? Aux kalendes de janvier, le premier jour serein qui ait lui pour la république depuis ma ruine, le sénat, dans une assemblée des plus nombreuses, au milieu du concours de l'Italie, sur le rapport de l'illustre et courageux Lentulus, me rappela, avec le consentement du peuple romain exprimé d'une voix unanime. Le même sénat, usant de son autorité et de la lettre d'un consul, me recommanda aux nations étrangères, à nos lieutenants et à nos magistrats, non comme un exilé, ainsi que tu m'appelles, vil Insubrien, mais comme un citoyen sauveur de sa patrie : ce sont les expressions même du sénat. Je suis le seul pour le re- 181 tour duquel cet ordre ait cru devoir implorer, par la voix et la lettre d'un consul, le secours des citoyens de toute l'Italie qui voulaient le salut de la république. C'est pour me rappeler que toute l'Italie est accourue à la fois dans cette ville comme à un signal. C'est au sujet de mon rappel que Lentulus, ce grand homme, cet excellent consul, que l'illustre et invincible Pompée, que les autres dignitaires de l'État, firent ces harangues fameuses et écoutées avec tant de sympathie. Le sénat, par un décret rendu en ma faveur sur l'avis de Pompée, déclara ennemi de la patrie quiconque s'opposerait à mon retour; et telles furent les paroles qui accompagnèrent cette décision, que jamais triomphe ne fut décerné en termes plus magnifiques que ne fut porté le décret de mon rétablissement. Tous les magistrats s'étant réunis alors, excepté un des préteurs, frère de mon ennemi, de qui on ne devait pas exiger une pareille déférence; excepté deux tribuns du peuple, qui s'étaient vendus comme à l'encan, le consul Lentulus porta une loi pour mon rappel, dans la plus solennelle des assemblées, de l'avis de Q. Métellus son collègue, de Métellus, que cette même république, qui pendant son tribunat, nous avait désunis, rapprocha de moi pendant son consulat, grâce à la vertu et à la sagesse du plus juste et du plus intègre des hommes. Est-il besoin que je dise comment cette loi fut reçue? J'apprends de vous, sénateurs, que nul citoyen n'a trouvé d'excuse assez légitime pour ne pas assister à l'assemblée, que jamais assemblée ne fut ni plus nombreuse, ni plus brillante. Mais ce que je vois de mes propres yeux , et ce que prouvent les registres publics, c'est que vous-mêmes avez provoqué, avez distribué, avez recueilli les suffrages; et un soin que vous négligez même, en prétextant votre rang ou votre âge, pour procurer des honneurs à vos parents, vous l'avez pris, sans avoir été sollicités, pour me rendre à mes concitoyens.

XVI. Compare maintenant, nouvel Épicure, sorti de l'étable et non de l'école, compare, si tu l'oses, ton absence avec la mienne! Tu as obtenu une province consulaire, dont ta cupidité, et non la loi de ton gendre, avait fixé l'étendue. Par la loi de César, loi aussi sage que juste, les peuples libres l'étaient véritablement; mais par cette loi, que personne n'a regardée comme loi, excepté toi et ton collègue, toute 1'Achaïe, la Thessalie, Athènes et toute la Grèce étaient soumises à tes ordres; tu avais une armée, non pas telle que te l'avaient donnée le sénat ou le peuple romain, mais telle que l'avait formée ton caprice; tu avais épuisé le trésor. Qu'as-tu fait avec un commandement, une armée, une province consulaire ? Je demande à Pison ce qu'il a fait. A peine fut-il arrivé... mais je ne parle pas encore de ses rapines, de ses concussions, de ses exactions, du massacre des alliés et de ses hôtes, de sa perfidie, de sa cruauté ; je ne dévoile pas tous ses crimes. Bientôt, si je le crois nécessaire, je l'attaquerai comme voleur, comme sacrilége, comme assassin; je me contente pour le moment de comparer le temps de mes disgrâces avec la brillante fortune d'un "imperator". Occupa-t-on jamais une province avec une armée, sans écrire au sénat? une province si vaste avec une armée si puissante; surtout la Macédoine, qui confine à tant de nations barbares, que les gouverneurs n'ont jamais eu d'autres bornes dans leur département que celles de leur bravoure et de leurs armes; la Macédoine dont on a pu voir revenir d'anciens préteurs qui n'aient pas triomphé, mais jamais d'anciens consuls, pourvu qu'ils n'eussent point été condamnés à leur retour? Le trait est nouveau ; mais voici qui l'est encore bien davantage. Ce vautour de la province, grands dieux! a reçu le titre d'imperator.

XVII. Comment n'as-tu pas osé, même alors, nouveau Paul Émile, envoyer à Rome des lettres enveloppées de lauriers? J'en ai envoyé, dit-il. Qui jamais les a lues? qui a demandé qu'on en fit lecture? Peu m'importe, en effet, qu'enchaîné toi-même par le remords de tes crimes, tu n'aies pas ose écrire à un ordre que tu avais méprisé, persécuté, anéanti, ou que tes amis aient supprimé tes lettres et condamné, par leur silence, ton audace téméraire. Je ne sais même lequel j'aimerais mieux, que tu aies été assez effronté pour écrire au sénat, et qu'alors tes amis aient montré plus de pudeur et de prudence que toi, ou que tu aies été plus timide qu'à l'ordinaire, et qu'alors tes amis n'aient point blâmé ta conduite. Mais, quand même, par tes indignes outrages envers le sénat, tu ne te serais pas toujours fermé auprès de lui tout accès, qu'avais-tu fait dans ta province dont tu dusses lui écrire et te féliciter? lui aurais-tu mandé que tu avais désolé la Macédoine, laissé prendre honteusement nos villes, pillé nos alliés, ravagé leurs campagnes, obligé les Thessaloniciens de fortifier leur citadelle, et souffert que les Thraces interceptassent la route militaire? lui aurais-tu mandé que notre armée périssait par le fer, la faim, le froid et les maladies? Mais s'il est vrai que tu n'as pas écrit au sénat, il faut reconnaître qu'ayant été dans Rome pire que Gabinius, tu t'es montré du moins plus humble dans ta province; car cet insatiable gouffre, ce glouton, né pour son ventre et non pour la gloire, après avoir persécuté dans sa province les chevaliers romains et les fermiers publics, qui me sont unis d'inclination et par le rang qu'ils tiennent; après les avoir dépouillés tous de leurs fortunes, en avoir privé plusieurs de l'honneur et de la vie, après n'avoir fait avec son armée que piller les villes, dévaster les campagnes, épuiser les maisons, Gabinius a osé (que n'oserait-il pas?) demander au sénat, par une lettre, des prières publiques.

XVIII. Et c'est toi, dieux immortels! ou plutôt c'est ton collègue et toi, gouffre de la république, qui déprimez ma fortune et qui vantez la vôtre, lorsque, pendant mon absence, on a rendu pour moi dans le sénat des décrets, prononcé devant le peuple des harangues, déployé tant de zèle dans les villes municipales et dans toutes les colonies; lorsque les fermiers publics, toutes les compagnies et tous les ordres de l'État ont pris des délibérations que je n'aurais jamais osé souhaiter, que je n'aurais pu même imaginer, lorsque vous, au contraire, avez été flétris d'un éternel opprobre ! Quoi donc! si je vous voyais, toi et Gabinius, attachés à une croix, éprouverais-je plus de satisfaction à voir vos corps déchirés par les tourments, que je n'en éprouve en voyant vos noms déchirés par des affronts? Non, elle n'est pas un supplice, la peine 183 qui frappe un homme de bien, un homme courageux. Tes Grecs épicuriens le reconnaissent. Que n'as-tu mieux compris le sens de leurs leçons? jamais tu ne te serais sali de tant d'infamies. Mais des leçons, tu vas en chercher dans les tavernes, parmi les débauchés et les adultères. Suivant ces mêmes philosophes qui font consister le mal dans la douleur et le bien dans le plaisir, le sage, quoique enfermé dans le taureau de Phalaris, et brillé par les flammes, dira que ce traitement est doux, et que son coeur n'en est pas ému. Telle est, disent-ils, la puissance de la vertu, que jamais l'homme de bien ne peut cesser d'être heureux. Qu'est-ce donc que la punition? qu'est-ce que le supplice? C'est, à mon avis, ce qui ne peut arriver qu'à un homme coupable : un crime commis, une conscience inquiète et tourmentée, la haine des bons citoyens, la flétrissure d'un sénat équitable, la perte de sa dignité. [

XIX. Non, ce n'était pas un supplice que le malheur de Régulus, à qui les Carthaginois firent couper les paupières, qu'ils firent lier dans une machine hérissée de pointes de fer, et mourir à force de veilles; ni celui de Marius, que l'Italie, qu'il avait sauvée, a vu plongé dans les marais de Minturnes, et que l'Afrique, dont il avait triomphé, a vu jeté sur ses côtes par la tempête. Ce sont là des coups de la fortune, et non les suites d'une faute : c'est le châtiment du crime qui est un supplice. Pour moi, si je vous souhaitais quelque mal, ce que j'ai fait souvent, en quoi les dieux ont exaucé mes prières, je ne vous souhaiterais ni la maladie, ni les tourments, ni la mort. Le poète, en prêtant à Thyeste ces imprécations, ne s'adresse point aux sages, mais au peuple :

Puisses-tu, naufragé, tout meurtri de blessures,
Voir sortir de tes flancs tes entrailles impures!
Puisses-tu, demeurant aux rochers suspendu,
Les teindre d'un sang noir à longs flots répandu !

Certes je ne m'affligerais pas, si telle était ta destinée; mais ce malheur peut arriver à tous les hommes. M. Marcellus qui a été trois fois consul, qui s'est illustré par son grand courage, par sa tendresse pour les siens et par ses exploits militaires, est mort dans les flots; mais il vit toujours par sa gloire. Cette mort doit être regardée comme un accident, et non comme une punition. Qu'est-ce donc que la punition, le supplice, les rocs escarpés, les croix? Le voici. Deux généraux commandent les armées dans les provinces du peuple romain; on leur donne le titre d imperator. L'un d'eux a été si abattu par les remords de ses fautes et de ses forfaits, qu'il n'a osé adresser au sénat aucune lettre, ni lui écrire d'une province qui plus que tout autre a été une source de triomphes. Oui, Pison, d'une province où les grands exploits de L. Torquatus, si digne de ses aïeux, lui ont valu le titre d'imperator, qu'il vient d'obtenir du sénat sur ma proposition; d'une province d'où nous avons vu revenir, il y a peu d'années, Cn. Dolabella , C. Curion , M. Lucullus, pour recevoir ici le triomphe le plus mérité; de cette province, malgré ton titre, pas une seule dépêche n'a été envoyée au sénat. L'autre proconsul a écrit une fois ; on a lu sa lettre, on en a fait le rapport. Grands dieux! pouvais-je souhaiter que mon ennemi essuyât un affront que n'a jamais essuyé personne, et que le sénat, si facile pour ceux qui ont remporté quelque avantage, et qui les comble d'honneurs aussi extraordinaires par le nombre des jours 184 que par les termes du décret, fît cet affront au seul Gabinius, de ne pas croire ce qu'annoncait sa lettre, de ne pas décréter les prières qu'il demandait?

XX. Quelle satisfaction pour moi! quel plaisir! quelle jouissance de voir que cet ordre vous regarde comme des ennemis cruels; que les chevaliers romains, que les autres ordres, que Rome entière vous déteste; qu'il n'est pas un homme de bien, pas un citoyen même, pourvu qu'il se souvienne de sa qualité de citoyen, qui ne fuie votre présence, qui n'évite votre commerce, qui ne vous méprise de toute son âme, enfin qui ne se représente avec horreur votre consulat! Voilà quel fut toujours l'objet de mes désirs, de mes souhaits, de mes voeux. Il est même arrivé plus que je ne voulais; car sans doute je ne souhaitai jamais que vous perdissiez votre armée. Une chose encore est survenue, que j'avais vivement désirée plutôt qu'espérée. Non, il ne m'était pas entré dans la pensée de vous souhaiter la folie et la démence dans laquelle vous êtes tombés. Rien pourtant de plus désirable. Mais j'avais oublié que ce sont là les châtiments inévitables réservés par les dieux aux scélérats et aux pervers. Ne croyez pas en effet, pères conscrits, comme vous le voyez sur le théâtre, que les dieux emploient les torches ardentes des Furies pour effrayer les coupables : c'est le crime, ce sont les forfaits, c'est la perversité, c'est l'audace des coupables mêmes qui leur ôtent le sens et la raison. Voilà les furies, les flammes, les torches ardentes qui tourmentent les méchants. Eh quoi ! Pison, ne te regarderais-je pas comme un extravagant, comme un furieux, comme un homme en délire, et plus insensé que ces héros de tragédie, Oreste et Athamas, toi qui, non content d'avoir tenu d'abord la conduite la plus criminelle (et c'est la le principal grief), pressé tout à l'heure, par Torquatus, le plus intègre et le plus respectable des hommes, as osé avouer que la province de Macédoine, où tu avais transporté une armée si considérable, n'avait plus maintenant un soldat? Je ne parle point du désastre de la plus grande partie de ton armée; je veux qu'on l'attribue à ton infortune : mais quelle raison peux-tu donner d'avoir congédié les troupes? en avais-tu le pouvoir? quelle loi peux-tu citer? quel sénatus-consulte, quel droit, quel exemple ? N'est-ce pas être vraiment insensé que de ne connaître ni les lois, ni le sénat, ni son pays, ni ses concitoyens; de se blesser de ses propres mains? Mais les coups qu'on porte à son honneur, à sa réputation, à ses droits, ne sont-ils pas plus graves? Si tu avais renvoyé tous tes esclaves, quoique cela ne regardât que toi, tes amis se croiraient tenus de te faire enfermer : aurais-tu donc, sans l'ordre du sénat et du peuple, congédié les forces du peuple romain et la garde de la province, si tu avais été dans ton bon sens ?

XXI. Mais voilà que ton collègue, après avoir pillé les biens des fermiers publics, les terres et les villes des alliés; après avoir dissipé ce butin immense, en avoir englouti une partie dans le gouffre de ses passions insatiables, en avoir consumé une autre par un luxe nouveau et inouï jusqu'alors, une autre en acquisitions dans les lieux témoins de ses brigandages, une autre en échanges pour élever à Tusculum cette montagne posée sur une montagne; privé de toutes 185 ressources, et forcé d'interrompre cet énorme et monstrueux édifice, s'est vendu au roi d'Égypte, a vendu au même roi ses faisceaux, l'armée du peuple romain, les oracles des dieux immortels, les réponses des prêtres, les décisions du sénat, la gloire et la dignité de l'empire. Les bornes de sa province étaient aussi reculées qu'il l'avait voulu, qu'il l'avait souhaité, qu'il l'avait obtenu au prix de ma tète et de mon sang : il ne put néanmoins s'y renfermer; il fit sortir son armée de Syrie. Pouvait-il la transporter hors de sa province? Il se mit à la solde et à la suite du roi d'Alexandrie. Quoi de plus honteux? Il alla en Égypte, livra bataille aux Alexandrins. En quel temps le sénat ou le peuple avaient-ils entrepris cette guerre? Il s'empara d'Alexandrie. Qu'attendons-nous de son extravagance, sinon qu'il écrive au sénat, qu'il lui mande de si brillants exploits? S'il eût été maître de sa raison, si les dieux et la patrie ne se fussent pas vengés avec éclat, en lui souftlant la folie et la démence, eût-il osé (je lui passe encore d'être sorti de sa province), emmener son armée hors des frontières, faire la guerre de son propre mouvement, entrer dans un royaume sans l'ordre du sénat ni du peuple? entreprises formellement défendues par une foule de lois anciennes, et surtout par les lois Cornélia et Julia, lois portées, l'une contre le crime de lèse-majesté, l'autre contre celui de concussion. Mais ces réflexions, je les supprime : je dis seulement que si Gabinius n'eût pas été attaqué d'une vraie folie, il n'eût point osé se charger d'une commission dont P. Lentulus, cet homme si dévoué à notre ordre, s'était démis sans hésiter; par respect pour la religion, quoiqu'il la tînt et du sénat et du sort, et s'en charger lorsque, même sans aucun empêchement religieux, les usages et les exemples de nos ancêtres, et les plus rigoureuses peines portées par les lois, lui défendaient de l'accepter?

XXII. Mais, puisque nous avons commencé le parallèle de nos destinées, comparons, si tu veux, mon retour avec le tien. Je ne parlerai pas de celui de Gabinius; il s'est ôté tout moyen de revenir : je l'attends toutefois, et suis curieux de voir son impudence. Voici donc quel a été mon retour. Depuis Brindes jusqu'à Rome, toute l'Italie forma mon cortége. Il n'y eut, dans aucun pays, ni municipe, ni préfecture, ni colonie d'où l'on n'envoyât au-devant de moi pour me féliciter. Que dirai-je de mon arrivée dans les villes, de la foule qui s'élançait au-devant de moi, du concours des pères de famille qui sortaient des campagnes avec leurs femmes et leurs enfants? Que dirai-je de ces jours dont la joie de mon arrivée faisait comme des jours de fêtes célébrées en l'honneur des immortels ? Ce jour seul fut pour moi l'immortalité même, ce jour où je revins dans ma patrie, où je vis le sénat et tout le peuple romain venir à ma rencontre, où Rome entière, comme transportée hors de son enceinte, me parut s'avancer elle-même pour embrasser son libérateur. A cet accueil, il me sembla que non seulement tous les hommes et toutes les femmes de tous les états, de tous les âges, de tous les ordres, de toutes les fortunes, de tous les quartiers de Rome, mais encore les murailles mêmes, les maisons et les temples se réjouissaient de mon retour. Les jours suivants, les pontifes, les consuls, les sénateurs, me rétablirent dans la maison dont tu m'avais banni, que tu avais pillée, incendiée; et, ce qui était inouï jusqu'à moi, on 186 ordonna qu'elle serait reconstruite aux dépens du trésor.

Voilà quel fut mon retour. Examine maintenant le tien. Après avoir perdu ton armée, tu ne rapportas d'entier chez toi que ce front armé d'impudence. D'abord, sait-on quelle route tu suivis avec tes licteurs ornés de lauriers ? Quels chemins tortueux, quelles voies détournées ne choisis-tu pas, en cherchant avec soin tous les endroits déserts? Quelle ville municipale se souvient de ton passage? quel ami t'a invité? quel hôte t'a reconnu? Ne préférais-tu pas la nuit au jour, la solitude à la foule, les tavernes aux villes? On eût cru voir, non pas un fameux général qui revenait de Macédoine, mais un exilé mort qu'on en rapportait. Ton arrivée enfin souilla Rome elle-même.

XXIII. O toi , l'opprobre, non des Calpurnius, mais des Calventius; non de Rome, mais de Plaisance; non de la maison de ton père, mais de la famille barbare de ton aïeul maternel, comment es-tu venu? quel sénateur, quel citoyen, qui, même de tes lieutenants, est allé à ta rencontre? C. Flaccus, que tu ne méritais pas d'avoir pour lieutenant, mais qui certes méritait de partager, comme il a fait, les opérations de mon consulat, et de m'aider à sauver la république, était avec moi lorsque quelqu'un vint nous dire qu'on t'avait vu assez près de la porte errer avec tes licteurs. Je sais aussi que Q. Marcius, un de nos plus braves guerriers, fort habile dans l'art militaire, mon ami intime, était tranquillement chez lui lorsque tu paraissais à l'entrée de Rome. C'est à la victoire remportée par ces deux lieutenants, on le sait, que tu dois le titre d' "imperator". Mais pourquoi nommer ceux qui ne sont pas allés à ta rencontre ? Je soutiens qu'il ne vint presque personne de la troupe officieuse des candidats, quoiqu'ils en eussent été avertis et priés ce jour-là même et plusieurs jours d'avance. Il y avait à la porte des toges toutes prètes pour les licteurs : ils quittèrent leurs habits de guerre, se revêtirent de ces toges, et formèrent pour leur général un cortége tout à fait nouveau. Enfin, telle fut la manière dont cet illustre Macédonique, après avoir commandé une brillante armée, et gouverné durant trois ans une grande province, entra dans Rome, que jamais commerçant obscur ne fut moins escorté à son retour. Cependant c'est sur cela même que, toujours prêt à se défendre, il m'a trouvé en défaut. J'avais dit qu'il était entré par la porte Célimontane : aussitôt, plein de confiance, notre homme a voulu soutenir juridiquement, contre moi, qu'il était entré par la porte Esquiline, comme si j'eusse dû en être instruit, ou que quelqu'un de ceux qui m'écoutent en eût la moindre nouvelle, ou qu'il importât de savoir par quelle porte tu es entré, pourvu que ce ne soit point la porte triomphale, entrée ordinaire des proconsuls de Macédoine. Tu es le seul qui, revêtu d'un commandement consulaire, sois revenu de Macédoine sans obtenir l'honneur du triomphe.

XXIV. Mais vous avez entendu, pères conscrits, la parole d'un philosophe. Il n'a jamais, dit-il, désiré le triomphe. Quoi ! monstre infâme, opprobre et fléau de la patrie, lorsque tu détruisais le sénat, que tu trafiquais de l'autorité de cet ordre, que tu asservissais à un tribun ta puis- 187 sance consulaire, que tu renversais la république, que tu livrais ma tête et ma vie, et que tu ne demandais en retour qu'une province, si tu ne désirais pas le triomphe, dis-nous enfin quel était l'objet de tes voeux effrénés. J'ai vu souvent que ceux qui me paraissaient, comme aux autres, désirer trop vivement une province, cachaient leur ambition sous le nom spécieux de triomphe. Ainsi parlait, il y a peu de temps, dans cet ordre même, le consul D. Silanus; ainsi parlait mon collègue. Personne ne peut désirer une armée et la demander ouvertement, sans que le désir du triomphe ne lui serve de prétexte. Que si le sénat et le peuple romain, malgré ton indifférence ou mème tes refus, t'eussent forcé d'entreprendre une guerre, de commander une armée, il y aurait de la petitesse et de la bassesse d'esprit a mépriser l'honneur et l'éclat d'un juste triomphe. Oui, s'il y a de la légèreté à poursuivre le fantôme d'une vaine réputation, à courir après l'ombre d'une fausse gloire, c'est aussi la marque d'un esprit faible, qui fuit l'éclat et le grand jour, de rejeter une gloire légitime, cette récompense la plus honorable de la vraie vertu. Mais quand tu n'as obtenu ta province ni sur la demande, ni d'après les ordres du sénat ; quand tu l'as obtenue malgré le sénat et durant son oppression, et que, loin d'avoir pour toi le voeu du peuple romain, tu n'as pas eu même le suffrage d'un seul homme libre; quand cette province t'a été donnée comme un salaire, sinon pour avoir renversé la république, du moins pour l'avoir trahie, et que la Macédoine, avec les bornes qu'il te plairait de choisir, devait être remise entre tes mains pour prix de tous tes crimes, à condition que tu livrerais ta patrie à d'infàmes brigands; lorsque ensuite tu épuisais le trésor, que tu enlevais à l'Italie toute sa jeunesse, que tu traversais en hiver une mer dangereuse, si tu méprisais le triomphe, quelle était donc alors ta passion, misérable corsaire, sinon le désir aveugle du butin et des rapines? Il n'est plus au pouvoir de Cn. Pompée de suivre tes principes; il s'est mépris; il n'avait pas bu aux sources de ta philosophie. L'insensé! il a déjà triomphé trois fois. J'en rougis pour vous, Crassus : pourquoi, après avoir terminé une guerre formidable, avez-vous demandé au sénat, avec tant d'instances, la couronne de laurier? Et vous, P. Servilius, Q. Métellus, C. Curion, que n'avez-vous entendu les leçons de ce docte maître avant de tomber dans l'erreur qui vous a séduits? Pour mon ami C. Pomtinius, le temps en est passé; les voeux qu'il a faits l'enchaînent. Qu'ils étaient déraisonnables les Camille, les Curius, les Fabricius; les Calatinus, les Scipion, les Marcellus, les Maximus! que Paul Emile était extravagant, et Marius grossier ! que les pères de nos deux consuls étaient dépourvus de jugement, eux qui ont triomphé !

XXV. Mais comme nous ne pouvons changer le passé, que cet avorton, que cet épicurien d'argile et de boue, ne donne-t-il ses beaux préceptes de sagesse à un de nos généraux les plus illustres, à son gendre? Cet homme, crois-moi, se laisse emporter à l'amour de la gloire; il est enflammé, il brûle du désir d'un triomphe magnifique et mérité; il n'a point suivi la même école que toi : envoies-lui un traité; ou plutôt, si tu peux avoir avec lui quelque entretien, cherche, dès à présent, des paroles capables d'éteindre  188 l'ardeur qui l'enflamme. Tu auras sur lui l'ascendant d'un homme grave et modéré, sur un homme vain qui court après la gloire, d'un savant sur un ignorant, du beau-père sur le gendre. Avec le ton agréable qui te distingue, doué comme tu l'es du don de la persuasion, formé et perfectionné dans l'école, tu lui diras : Eh ! César, quel si grand plaisir trouves-tu dans ces prières publiques tant de fois décernées et durant tant de jours; dans ces prières qui abusent les hommes, et que les dieux n'écoutent pas? car ces dieux, comme l'a dit notre divin Epicure, ne connaissent ni la faveur, ni la colère. Ici, tes raisonnements philosophiques ne le persuaderont point : il verra, sans peine, que les dieux sont et ont été irrités contre toi. Tu passeras à un autre lieu commun; tu parleras sur le triomphe. Que signifie, lui diras-tu, ce char? que signifient ces généraux enchaînés qui le précèdent, ces simulacres de villes, ces amas d'or et d'argent, ces lieutenants et ces tribuns à cheval, ces cris des soldats? que signifie toute cette pompe? Vains plaisirs, crois-moi, jeux d'enfants, que de rechercher ainsi les applaudissements, de traverser Rome monté sur un char, de vouloir être vu. Rien dans tout cela de solide, rien que tu puisses saisir, que tu puisses rapporter à la volupté des sens. Que ne me prends-tu pour modèle? J'étais dans une province qui a procuré l'honneur du triomphe à T. Flamininus, à Paul Emile, à Q. Métellus, à T. Didius, et à tant d'autres qui ont brûlé de ce désir frivole; et voici comme j'en suis revenu. A la porte Esquiline, j'ai foulé aux pieds les lauriers de Macédoine; avec quinze hommes mal vêtus, je suis arrivé à la porte Célimontane mourant de soif : un de mes affranchis m'y avait loué une maison deux jours auparavant; et, malgré mon titre, si cette maison ne se fût trouvée vacante, j'aurais campé dans le Champ de Mars. En attendant, César, sans m'embarrasser de tout cet attirail triomphal, mon argent reste et restera chez moi. J'ai porté aussitôt mes comptes au trésor, comme ta loi l'ordonnait, et c'est le seul article que j'en ai suivi. Si l'on te présentait ces comptes, tu verrais que personne ne sut mieux que moi tirer parti de la philosophie. Ils sont rédigés avec tant de goût et de finesse, que le greffier qui les a remis au trésor, après les avoir transcrits, disait tout bas, en se frottant la tête de la main gauche : Voilà bien les comptes; mais l'argent? Je ne doute pas, Pison, que par de tels discours tu ne puisses ramener ton gendre, montât-il même sur son char de triomphe.

XXVI. Ame basse, âme de boue, toi qui déshonores la race de ton père, je dirai presque celle de ta mère, tes sentiments sont si lâches, si abjects, si rampants, si sordides, qu'ils ne paraissent pas même dignes de ton aïeul maternel, crieur public à Milan. L. Crassus, le plus sage de nos citoyens, fouilla, pour ainsi dire, les Alpes avec des lances, pour chercher, en un lieu où il n'y avait pas d'ennemi, quelque occasion de triomphe. C. Cotta, homme d'un grand génie, brûla du même désir, sans avoir d'ennemis à combattre. Ni l'un ni l'autre n'a triomphé : ils furent privés de cet honneur, l'un par son collègue, l'autre par la mort. Tu t'es moqué, il y a quelque temps, de M. Pupius, de sa passion pour le triomphe qui, disais-tu, ne fut jamais la tienne. La guerre qu'il avait soutenue était peu 189 considérable, comme tu l'as dit ; et il crut cependant que cet honneur n'était point à mépriser. Mais toi, plus savant que Pupius, plus prudent que Cotta, plus riche en lumières, en génie, en sagesse que Crassus, tu méprises ce que ces hommes, selon toi trop peu philosophes, ont jugé glorieux. Que si tu les blâmes pour avoir désiré le triomphe, quoiqu'ils n'aient fait que des guerres peu importantes, ou même qu'ils n'en aient fait aucune ; toi qui as dompté de si grandes nations, qui t'es distingué par de si grands exploits, tu ne devais point mépriser le fruit de tes travaux, la récompense de tes périls, les décorations de ta bravoure. Et certes, tu ne les aurais pas méprisés, quoique plus sage que Thémista, si tu n'avais pas voulu soustraire ton front d'airain aux affronts sanglants du sénat.

Tu vois donc, puisque j'ai été assez ennemi de moi-même pour me comparer avec toi, que mon départ, mon absence et mon retour me donnent sur toi un insigne avantage; j'ai retiré de là une gloire immortelle, et tu n'as dû à ton départ, à ton absence, à ton retour, qu'une éternelle ignominie. Examinons maintenant si la considération dont tu jouis dans la vie privée et civile, ton crédit, le nombre de tes clients, tes services au barreau, tes conseils, ton autorité, tes opinions dans le sénat, te donnent le droit de te mettre au-dessus de moi, ou même, pour parler plus juste, au-dessus du plus vil et du plus abandonné des hommes.

XXVII. Le sénat te hait, et tu conviens qu'il le doit; tu as renversé, anéanti, non seulement son pouvoir et sa dignité, mais l'ordre même, et jusqu'à son nom. Les chevaliers romains ne peuvent te souffrir; L. Élius, un des plus illustres et des plus distingués d'entre eux, a été banni de Rome sous ton consulat. Le peuple souhaite ta ruine; tu as fait retomber sur lui la honte de toutes les émeutes où tu as armé contre moi les brigands et les esclaves. L'Italie entière t'abhorre, l'Italie, dont tu as rejeté avec tant d'orgueil es décrets et les prières. Fais l'épreuve, si tu l'oses, d'une si forte et si générale aversion. Nous allons avoir les jeux les plus magnifiques et les plus brillants, tels qu'il n'y en eut jamais de mémoire d'homme, et tels, je crois, qu'on n'en verra plus. Montre-toi au peuple : hasarde-toi dans ces jeux. Tu crains les sifflets? où donc est ta philosophie? les clameurs? un philosophe doit-il s'en inquiéter? Tu appréhendes, je pense, qu'on ne te maltraite. En effet, la douleur est un mal dans ton système : l'opinion publique, l'infamie, le déshonneur, la honte, ne sont que des mots, des riens. Mais je n'en doute point ; il n'osera se présenter aux jeux. S'il se trouve au festin public, ce ne sera pas pour y tenir son rang (à moins qu'il ne veuille se rencontrer avec P. Clodius, ses amours), ce sera pour son plaisir : il nous laissera les jeux à nous autres gens du peuple. Il a coutume, dans ses discussions philosophiques, de préférer les plaisirs de la table à ceux des yeux et des oreilles.

Peut-être après l'avoir connu comme un fripon cruel, ne le connaissiez-vous que comme un voleur insatiable, une âme sordide, un opiniâtre, un arrogant, un trompeur, un perfide, un impudent, un audacieux : sachez qu'il n'est rien de plus déréglé, de plus dissolu, de plus impudique, de plus infâme que lui. Et gardez-vous de vous 190 méprendre sur la nature de son libertinage; car, quoique tout libertinage soit honteux et repréhensible, il en est une sorte qui messied moins à un homme libre. Non, rien chez lui de magnifique, rien de délicat, rien de recherché, rien même, je le dis à la louange de mon ennemi, rien de coûteux, hormis ses folles amours. On n'y voit pas de vases d'or ou d'argent ciselés, mais de très grandes coupes qu'il a fait venir de Plaisance, pour ne point paraître mépriser les siens. Sa table n'est pas couverte de poissons précieux et rares, mais chargée de grosses viandes un peu rances. Il est servi par des valets malpropres, dont quelques-uns même sont déjà vieux; son cuisinier lui sert de portier; point de boulangerie, point de cave; le pain se prend au marché, et le vin, au cabaret. Ses Grecs sont entassés à table, cinq sur un lit, souvent davantage; pour lui, il est seul. On boit, tant que de son trône il verse à boire. Sitôt qu'il a entendu le chant du coq, croyant son aïeul ressuscité, il fait desservir.

XXVIII. On me dira : D'où savez-vous ces détails? Je ne veux outrager personne, et encore moins quelqu'un qui a de l'esprit, et un esprit cultivé. Je ne puis, même quand je le voudrais, être ennemi d'un homme de mérite. Il est un certain Grec, vivant avec Pison, homme, à dire vrai, je le connais pour tel, savant et poli, mais tant qu'il est avec d'autres que Pison, ou qu'il est seul. Ce Grec l'ayant vu, dans sa jeunesse, avec cette austérité sombre dont il semblait dès lors menacer les dieux, ne rejeta pas l'offre que Pison lui faisait de son amitié. Il poussa même l'intimité jusqu'à vivre absolument avec lui, et à ne le quitter presque pas. Ce n'est point devant des ignorants que je parle, mais, je n'en doute pas, dans une assemblée d'hommes éclairés et instruits. Vous l'avez certainement entendu dire : les philosophes épicuriens réduisent à la volupté seule tout ce qu'on peut désirer dans cette vie. Ont-ils tort ou raison? que nous importe? ou du moins, ce n'est pas ici le temps de l'examiner. Mais ce langage équivoque est souvent dangereux pour un jeune homme qui n'a pas toujours beaucoup de pénétration. Aussi notre jeune étalon n'eut pas plutôt entendu les grands éloges qu'un philosophe donnait à la volupté, qu'il n'examina plus rien. Tous ses appétits sensuels se réveillèrent, et, hennissant à des discours qui paraissaient les flatter, il crut avoir trouvé, dans un précepteur de vertu, un maître de débauche et de dissolution. Le Grec distinguait d'abord; il voulait lui faire saisir le véritable esprit de la doctrine d'Epicure. Le disciple, comme on dit, prenait aisément la balle au bond: il retient ce qu'il a entendu, l'approuve et veut le marquer de son sceau. Épicure, s'écrie-t- il, s'explique avec clarté. Je crois en effet qu'on trouve dans Épicure, qu'il ne peut concevoir de bien sans les voluptés des sens. Enfin, pour abréger ce récit, le Grec, complaisant et doux, ne voulut pas disputer avec trop d'opiniâtreté contre un sénateur du peuple romain.

XXIX. Au reste, le Grec dont je parle n'est pas simplement versé dans la philosophie; il cultive aussi les lettres, qui, dit-on, sont négligées par le plus grand nombre des épicuriens. Il fait des vers d'une tournure si fine, si élégante, si gracieuse, qu'il est impossible de rien voir qui ait plus de charme. On pourra le blâmer si l'on veut, pourvu que ce soit avec douceur, non 191 comme un audacieux, un infâme, un pervers, mais comme un Grec léger, un peu flatteur, en un mot, un poète. Ce Grec, cet étranger, devint ami de Pison par hasard, ou plutôt coutre son intention, séduit par ce masque d'austérité qui a trompé la plus puissante et la plus sage des villes. Il ne pouvait rompre une si étroite amitié, et il craignait de passer pour inconstant. Prié, sollicité, forcé même, il lui a adressé beaucoup de petits poèmes composés à son sujet : toutes les dissolutions de Pison, tous ses genres de repas et de fêtes, tous ses adultères enfin y sont décrits dans des vers très délicats; et, si on le voulait, on pourrait y voir toute sa vie comme dans un miroir fidèle. Je vous en rapporterais bien des morceaux, que plusieurs ont lus ou entendu lire, si je ne craignais que les objets mêmes dont je m'occupe à présent ne fussent trop étrangers au lieu où je parle. D'ailleurs, je ne veux point décrier l'auteur de ces vers. S'il avait été plus heureux dans le choix d'un disciple, peut-être eût-il été plus austère et plus grave; mais le hasard l'a fait écrire dans un genre tout à fait indigne d'un philosophe; car si la philosophie doit enseigner, comme on le dit, la vertu, le devoir et l'art de bien vivre, celui qui en fait profession me paraît avoir à soutenir un personnage toujours noble et grave. Mais le hasard avait jeté chez Pison notre Grec, qui se disait philosophe, sans connaître toute l'importance de ce titre; le même hasard l'a engagé plus avant dans le fangeux commerce de cette brute immonde et lascive.

Naguère, après avoir loué mon consulat, ce qui, de la part d'un homme diffamé, était presque un déshonneur pour moi, il s'est avisé de dire : Ce n'est point cette haine qui vous a nui, ce sont vos vers. — Sous ton consulat, Pison, on a été trop sévère pour un poète ou mauvais ou trop franc. — Vous avez écrit : Que les armes cèdent à la toge. — Eh bien? — Voilà ce qui a excité contre vous de si violents orages. — Mais je ne crois pas que l'inscription funèbre, gravée sur le tombeau de la république, lorsque tu étais consul, porte : Ayez pour bon, ordonnez que Cicéron soit chatié pour avoir fait un vers; mais bien, pour avoir puni des coupables.

XXX. Cependant, puisque nous trouvons en toi, non un sévère Aristarque, mais un critique, vrai Phalaris, qui ne se contente pas de noter un vers faible, et qui poursuit le poète à main armée, je suis bien aise de savoir ce que tu blâmes dans ces mots : Que les armes cèdent à la toge" — Vous dites, me répond-il, que le plus grand général le cédera à votre toge. —Faut-il donc, âne que tu es, t'apprendre à lire? Pour cela, il n'est besoin de paroles, mais d'un bâton. La toge dont je parle n'est pas cette toge dont je suis revêtu, ni les armes, le bouclier et l'épée d'un seul général; mais comme la toge est le symbole de la paix et de la tranquillité, et les armes celui du tumulte et de la guerre, parlant le langage des poètes, j'ai voulu dire que la guerre et le tumulte le céderaient à la paix et au repos. Consulte le poète grec,ton ami; il reconnaîtra et approuvera cette figure, sans être surpris que tu manques de sens. — Mais, la suite : Que le laurier cède à la gloire pacifique, vous embarrasse, dit-il. —Moi ! Je te remercie plutôt; car je serais embarrassé, 192 si tu ne venais à mon aide. Oui, lorsque, timide et tremblant, tu as jeté par terre, à la porte Esquiline, les lauriers que tu avais arrachés avec tes mains rapaces de tes faisceaux ensanglantés, tu as montré alors que le laurier cédait non seulement à la gloire la plus éclatante, mais à la plus modeste. Tu veux faire entendre, misérable, que ce vers m'a fait de Pompée un ennemi; tu veux, si ce vers a pu me nuire, faire croire que ma perte est venue de l'homme qui s'en était offensé. Je ne dirai pas que ce vers ne le regarde nullement; que je n'étais point capable de choquer par une seule ligne celui que je m'étais efforcé de louer dans un si grand nombre d'écrits et de discours. Mais je veux qu'il en ait été offensé : d'abord ne me pardonnerait-il pas une seule ligne en faveur de tant de volumes que j'ai composés à sa louange? ensuite, s'il était blessé, l'était-il jusqu'à vouloir la ruine, je ne dis pas d'un intime ami, d'un homme qui avait si bien travaillé pour sa gloire et pour celle de la république, d'un consulaire, d'un sénateur, d'un citoyen, d'un homme libre : eût-il poussé la cruauté jusqu'à vouloir perdre, pour un seul vers, même le dernier des hommes?

XXXI. Penses-tu à ce que tu dis? vois-tu devant qui et de qui tu parles? Tu enveloppes dans ton crime et dans celui de Gabinius les plus illustres citoyens, et tu le fais ouvertement. J'attaque, as-tu dit de moi naguère, ceux que je méprise; je ne touche pas à ceux qui sont plus puissants que moi, et à qui je dois en vouloir. Quoique la conduite de tous n'ait pas été la même (car qui ne voit de qui tu veux parler?), je n'ai pourtant à me plaindre d'aucun d'eux. Pompée, malgré tous ceux qui traversaient son affection pour moi, m'a toujours chéri, m'a toujours jugé digne de son amitié, a toujours désiré que je ne fusse atteint d'aucune disgrâce, et même que je fusse comblé de distinctions et d'honneurs. Ce sont vos intrigues, ce sont vos crimes, ce sont vos calomnies odieuses, par lesquelles vous lui faisiez entendre que j'en voulais à ses jours, que sa vie était en péril; ce sont les dénonciations de ces perfides, empressés, d'après vos conseils, à profiter d'une intime liaison pour assiéger ses oreilles de leurs impostures; enfin c'est votre impatience d'obtenir des provinces, qui nous a empêchés de le joindre et de conférer avec lui, moi et tous ceux qui étaient jaloux de sa gloire et du salut de la république. Qu'est-il arrivé de là? Il ne lui était pas libre de suivre son propre sentiment, certains hommes ayant au moins ralenti son ardeur à me secourir, s'ils n'ont pu le détacher entièrement de moi. L. Lentulus, qui était alors préteur; Q. Sanga, L. Torquatus le père, M. Lucullus, ne sont-ils pas venus te trouver? Tous ces citoyens et beaucoup d'autres s'étaient rendus chez Pompée, à sa maison d'Albe, pour le prier et le conjurer de ne pas abandonner mes intérêts, qui se trouvaient liés à ceux de l'État. Il vous les renvoya, à ton collègue et à toi, pour vous engager à prendre la défense de la cause publique, et à faire votre rapport au sénat. Il ne voulait pas, disait-il, combattre contre un tribun armé sans être soutenu par cet ordre; mais si les consuls, autorisés d'un décret du sénat, défendaient la république, il prendrait les armes sans balancer. Ne te rappelles-tu pas, misérable, ce que tu répondis alors? Tous en général, et surtout Tor- 193 quatus, étaient furieux de l'insolence de ta réponse. Tu n'étais pas, disais-tu , aussi ferme que l'avait été Torquatus dans son consulat, aussi ferme que je l'avais été moi-même; il n'était pas besoin d'armes et de combats ; je pouvais, en cédant, sauver de nouveau la république; la résistance entraînerait un carnage horrible; enfin, et toi,et ton gendre, et ton collègue, vous étiez résolus à soutenir le tribun du peuple. Et tu diras encore, ennemi de l'État, traître à la patrie, que je dois en vouloir à d'autres qu'à toi !

XXXII. Quant à César, il n'a pas toujours eu les mêmes opinions que moi, je le sais; mais enfin, et je l'ai dit souvent en présence de ceux qui m'écoutent, il désirait m'associer aux travaux de son consulat et aux honneurs qu'il partageait entre ses meilleurs amis; il m'a offert ces honneurs, il m'a prié, il m'a pressé : je ne me suis pas rendu à ses désirs, peut-être par trop d'attachement à mes principes. Je ne souhaitais pas de devenir cher à un homme dont les bienfaits même n'avaient pu m'engager à trahir pour lui mes sentiments. On croyait que, dans l'année de ton consulat, il serait décidé si les actes de Cesar de l'année précédente seraient confirmés ou abolis. Que dirai-je de plus? S'il a cru que j'avais seul assez de force et de pouvoir pour faire infirmer ses actes par ma résistance, pourquoi ne lui pardonnerais-je pas d'avoir préféré ses intérêts aux miens? Mais laissons là le passé. Dès que Pompée eut embrassé ma défense avec toute la chaleur dont il était capable, sans épargner ni travaux ni périls; lorsqu'il parcourait pour moi les villes municipales, qu'il implorait la protection de l'Italie, qu'il restait sans cesse auprès du consul Lentulus, le principal auteur de mon rétablissement; qu'il inspirait les avis du sénat; lorsque devant tout le peuple il s'annonçait non seulement pour mon défenseur, mais encore pour suppliant dans ma cause, il associa à son zèle et à ses projets César, qu'il savait être puissant par son crédit, et sans haine contre moi. Tu le vois, Pison, je dois être ton ennemi, un ennemi déclaré; et loin d'être irrité contre ceux que tu désignes, je dois être leur ami. L'un, je m'en souviendrai toujours, m'a aimé comme lui-même; l'autre, je pourrai l'oublier, s'est plus aimé que moi. Ensuite, quoique de braves guerriers se soient mesurés de près, on les voit, dès que le combat est fini, déposer la haine avec les armes. Mais César n'a pu me haïr, non pas même lorsque nous étions divisés de sentiments. C'est le propre de la vertu, dont tu ne connais pas seulement l'ombre, de plaire aux grandes âmes, par sa beauté et par son éclat, jusque dans la personne d'un ennemi.

XXXIII. Pour moi, je dirai sincèrement, pères conscrits, ce que je pense et ce que vous m'avez déjà entendu dire plus d'une fois : César n'eût-il jamais été mon ami, eût-il toujours été mon ennemi, fût-il disposé à rejeter mon amitié, à me garder une haine implacable, une haine éternelle, cependant, après les grandes choses qu'il a faites et qu'il fait tous les jours, pourrais-je m'empêcher d'être son ami? Depuis qu'il commande nos armées, ce n'est ni la hauteur des Alpes que j'oppose à l'invasion et au passage des Gaulois, ni les gouffres du Rhin, ce fleuve si profond et si rapide, aux nations les plus féroces de la Germanie. Oui, dussent les montagnes s'aplanir, 191 dussent les fleuves se dessécher, dussent les fortifications de la nature disparaître tout à coup, nous trouverions toujours pour l'Italie un sûr rempart dans les exploits et dans les victoires de ce grand homme. Mais puisqu'il me recherche, qu'il m'aime, qu'il me croit digne de toute son estime, espères-tu, Pison, détourner sur lui la haine que je te porte, et tes crimes renouvelleront-ils les malheurs de la république? Tu savais bien l'union qui régnait entre nous deux; mais tu affectais de n'en rien voir quand tu me demandais, quoique d'une voix tremblante, pourquoi je ne t'accusais pas. Pour ma part,

Je ne veux pas d'un non calmer ton inquiétude.

Je dois cependant considérer quels soins et quel fardeau j'imposerais à un ami chargé de si grands intérêts et d'une siimportante expédition. Mais je ne puis m'empêcher d'espérer, malgré la langueur de notre jeunesse, qui n'est plus animée comme elle devrait l'être par l'amour de la gloire et des louanges, qu'il se trouvera tôt ou tard quelqu'un de nos jeunes Romains assez résolu pour dépouiller des décorations consulaires ce cadavre abandonné, un criminel si peu redoutable, si faible, si dénué de secours, un homme enfin tel que toi, dont toute la crainte, tu l'as prouvé par ta conduite, a toujours été qu'on te trouvât indigne du bienfait que tu as reçu, le jour où tu cesserais d'être parfaitement semblable à ton bienfaiteur.

XXXIV. Crois-tu que nous n'ayons pas fait une exacte recherche des maux et des désastres dont tu as accablé ta province? Nous les avons découverts en suivant, non de faibles traces et de légers indices, mais les profondes empreintes de ton corps dans les bourbiers où tu t'es roulé. Nous nous souvenons des crimes que tu as commis à ton arrivée, lorsque, payé par les habitants de Dyrrhachium du meurtre de Plator, ton hôte, tu ruinas la maison de celui même dont tu avais vendu le sang; et qu'après avoir reçu de lui des esclaves musiciens et d'autres présents, tu le rassuras, malgré ses alarmes et ses soupçons, et tu le fis venir à Thessalonique sur la foi de ta parole. Là tu ne le fis même pas mourir du supplice établi par nos ancêtres; et tandis que ce malheureux voulait expirer sous la hache de son hôte, tu ordonnas au médecin que tu avais amené de lui ouvrir les veines. Au meurtre de Plator tu ajoutas celui de Pleuratus, son compagnon, que tu fis mourir sous les verges, sans respect pour son grand âge. Tu te vendis encore trois cents talents au roi Cottus, et tu fis trancher la tète à Rabocentus, un des principaux de la nation besse, quoiqu'il fût venu te trouver dans ton camp comme ambassadeur, et qu'il te promît, de la part des Besses, de puissants secours et des renforts d'infanterie et de cavalerie. Avec lui périrent tous les députés qui l'accompagnaient, et dont tu avais aussi vendu les tètes au roi Cottus. Les Dense- tètes, peuple toujours soumis à cet empire au milieu même de la révolte générale des barbares de la Macédoine, avaient défendu le préteur C. Sentius : tu leur as fait une guerre aussi injuste que cruelle, et, pouvant trouver en eux de fidèles alliés, tu as mieux aimé t'en faire de redoutables 195 ennemis. Les défenseurs de la Macédoine en sont devenus ainsi les dévastateurs. Ils nous ont traversés dans la levée des impôts, ont pris nos villes, ravagé nos campagnes, asservi nos alliés, enlevé nos esclaves, emmené nos troupeaux; et les habitants de Thessalonique, désespérant de défendre leur ville, ont été contraints de se fortifier dans leur citadelle.

XXXV. Tu as pillé le temple de Jupiter Urius, ce temple le plus ancien et le plus vénérable parmi les barbares. Les dieux immortels ont puni notre armée de tes sacrilèges; affligés d'une même maladie, nos soldats périssaient dès qu'ils en étaient atteints, et nul ne doutait que les droits de l'hospitalité violée, des ambassadeurs massacrés, des alliés paisibles tourmentés par une injuste guerre, des temples profanés, ne fussent la cause d'une pareille désolation. A ce petit nombre d'exemples, tu reconnais déjà tes cruautés et tes crimes. Rappellerai-je maintenant tant de traits de ta cupidité? j'en dirai sommairement quelques-uns des plus connus. Les dix-huit millions de sesterces que le trésor t'a donnés pour prix de mon sang, sous prétexte de l'entretien de ta maison, ne les as-tu pas laissés à Rome pour les faire valoir? Les Apolloniates t'ayant remis à Rome deux cents talents pour être dispensés de payer leurs dettes, n'as-tu pas de toi-même livré à ses débiteurs Fufidius, chevalier romain d'un mérite si éminent? En abandonnant les quartiers d'hiver au choix de ton lieutenant et de ton préfet, n'as-tu pas ruiné sans ressource de malheureuses villes, qui furent non seulement dépouillées de leurs biens, mais même contraintes de subir les excès horribles des plus infâmes passions ? Quelles bornes as-tu mises à l'estimation du blé, et surtout à celles du blé gratuit, si l'on peut appeler gratuit un blé arraché par la violence et la crainte? Les Béotiens, les Byzantins, les habitants de la Chersonèse et de Thessalonique, presque tous les peuples se sont ressentis de ces cruelles vexations. Durant trois ans, tu as été seul maître, seul vendeur, seul estimateur de tout le blé dans toute l'étendue de la province.

XXXVI. Que dirai-je des jugements en matières capitales, des compositions faites avec les accusés, des sommes qu'ils te donnaient pour racheter leur vie, de ceux que tu condamnais par cruauté, ou que tu absolvais par caprice? Dès que tu vois qu'un chef d'accusation m'est connu, tu te rappelles sans peine combien de délits y sont renfermés. Par exemple, qu'était-ce que ce fameux atelier d'armes où, rassemblant tout le bétail de la province sous prétexte de ramasser des peaux, tu renouvelais ces gains immenses faits autrefois par ton père? car dans ta jeunesse, durant la guerre Italique, tu avais vu ta maison s'enrichir, quand ton père fut chargé de veiller à la fabrication des armes. Et cet impôt que tu mis sur toutes les marchandises, en rendant ta province tributaire de tes esclaves convertis en fermiers publics, t'en souviens-tu? Te souviens-tu d'avoir vendu ouvertement le titre de centurion, de t'être servi d'un de tes esclaves pour distribuer les grades, d'avoir forcé les villes, pendant tout le temps de ton administration, de payer publiquement les soldats? Te souviens-tu de ton départ pour le Pont, et de cette folle entreprise; 196 de ton saisissement et de ton désespoir à la nouvelle que la Macédoine était devenue province prétorienne? Tu tombas sans mouvement et demi-mort, non seulement de te voir un successeur, mais de ce qu'on n'en donnait pas à Gabinius. Citerai-je ton questeur, que tu as renvoyé, quoiqu'il eût été édile; tes lieutenants, que tu lui as substitués, et dont les plus honnêtes ont essuyé tes outrages; les tribuns militaires, que tu as rejetés; le brave M. Bébius, assassiné par ton ordre? Dirai-je que, désespérant de tes affaires, tu t'abandonnas à la tristesse, aux gémissements et aux larmes? que tu envoyas à ce prêtre populaire six cents de nos amis et de nos alliés pour les exposer aux bêtes? que, succombant sous la douloureuse idée de ton départ, tu te rendis d'abord à Samothrace, puis à Thasos, avec tes jeunes danseurs, avec Autobule, Athamas et Timoclès, ces frères d'une charmante figure? que, de là, te retirant dans la maison de campagne d'Euchadie, femme d'Exégiste, tu y restas quelques jours plongé dans l'affliction; qu'ensuite, consumé de chagrin, tu vins à Thessalonique la nuit et sans être connu ; que là, obsédé d'une foule de malheureux, et inquiet de leurs larmes, tu te réfugias à Béree, ville écartée de ta route; que, dans cette ville, un faux bruit t'ayant rendu le courage, et l'espoir que Q. Ancharius ne te succéderait pas, tu ranimas pour la débauche ton esprit abattu par le remords de tes crimes?

XXXVII. Je ne parle pas de l'or coronaire, qui t'a si longtemps mis à la torture, incertain si tu devais le demander ou non. La loi de ton gendre défendait et aux villes de le donner, et aux gouverneurs de le recevoir, à moins qu'on ne leur eût décerné le triomphe. Cependant, après avoir reçu cet argent et l'avoir dévoré, comme tu ne pouvais le revomir et le rendre, non plus que les cent talents des Achéen, tu en as changé seulement le nom et l'objet. Je ne parle pas des lettres publiques prodiguées çà et là dans toute la province, ni du nombre des vaisseaux, ni de la quantité du butin. Je ne parle pas des contributions en blé exigées avec rigueur, de la liberté ravie à des particuliers et à des peuples dont les priviléges étaient formels, et dont les droits ont été expressément garantis par la loi Julia. L'Étolie, entièrement séparée des nations barbares, se trouve située au sein de la paix , et presque au centre de la Grèce. O peste et fléau de nos alliés! tu as perdu à ton départ cette malheureuse contrée. Tu avoues toi-même, et tu viens de le déclarer tout à l'heure, qu'Arsinoé, Stratos et Naupacte, villes célèbres et populeuses, ont été prises par les ennemis. Mais par quels ennemis? Sans doute par ces infortunés que tu obligeas, aussitôt après ton arrivée à Ambracie , de quitter les villes des Agrians et des Dolopes, d'abandonner leurs dieux et leurs foyers. Dans cette fin de ton commandement, illustre imperator, après avoir ajouté la ruine soudaine de l'Etolie à tes précédents ravages, tu congédias ton armée, et tu aimas mieux t'exposer aux peines dues à une semblable trahison, que de voir le petit nombre et les tristes restes de tes soldats.

XXXVIII. Mais il faut vous montrer, pères conscrits, la parfaite ressemblance de deux épicuriens dans l'art militaire et dans le comman- 197 dement des armées. Albucius, après avoir triomphé dans la Sardaigne, fut condamné à Rome. Pison, qui s'attendait à un sort pareil, éleva des trophées dans la Macédoine; et lorsque toutes les nations ont voulu que les trophées fussent des monuments et des témoignages de victoires et d'exploits guerriers, il en a fait, l'étrange imperator! à la honte immortelle de sa race et de son nom, les funestes marques de villes perdues, de légions défaites, d'une province laissée sans défense et privée de ses derniers soutiens; et afin qu'il y eût quelque chose à graver sur la base des trophées, arrivé à Dyrrhaehium au sortir de sa province, il fut investi par les soldats qu'il disait dernièrement à Torquatus avoir licenciés pour récompense de leur courage. Après leur avoir promis avec serment de leur payer le lendemain tout ce qui leur était dû, il alla se renfermer chez lui. Au milieu de la nuit, chaussé de sandales et en habit d'esclave, il s'embarque, évite le port de Brindes, et va jusqu'aux extrémités de la mer Adriatique. Cependant, à Dyrrhachium, les soldats recommencent à investir la maison où ils le croyaient encore, où ils s'imaginaient qu'il était caché, et ils veulent y mettre le feu. Saisis de crainte, les habitants leur apprennent que l' "imperator" s'est enfui la nuit, déguisé en esclave. Les soldats se jettent sur sa statue, parfaitement ressemblante, et qu'il avait fait ériger dans le lieu le plus fréquenté de la ville, pour ne point laisser périr la mémoire d'un homme aussi aimable; ils la précipitent de sa base, la renversent, la brisent, et en dispersent les débris; déchargeant ainsi sur sa statue la haine qu'ils portaient à sa personne. Ainsi, Pison, je ne doute pas que, me voyant informé de tes principales iniquités, tu ne me supposes pas moins bien instruit des moindres détails de tes infamies. Il n'est pas besoin que tu me sollicites, que tu me presses de t'accuser; il suffit de m'en avertir : or nul ne m'en avertira que la république même; et le temps, à ce qu'il me semble, en est plus proche que tu ne l'as cru jusqu'à présent.

XXXIX. Ne vois-tu pas, si la nouvelle loi pour la composition des tribunaux est une fois reçue, quels juges nous aurons par la suite? Il ne sera point libre d'être nommé, ou de ne l'être pas, comme on voudra. Le hasard ne mettra personne dans ces compagnies nouvelles; le hasard n'en ôtera personne. L'intrigue n'y trouvera point place pour acquérir du crédit, ni la perversité pour se couvrir d'un beau nom. Ceux-là jugeront que la loi même, et non la passion des hommes, aura choisis. Ainsi, crois-moi, n'affecte pas de demander un accusateur; l'occasion et le bien public éloigneront ou engageront, soit moi-même, ce que je ne voudrais point, soit quelque autre.

Pour moi, comme je l'ai dit, je ne regarde pas, ainsi que la plupart, comme de vrais supplices parmi les hommes, les condamnations, l'exil, la mort : il me semble qu'on ne doit nullement regarder comme une punition ce qui peut arriver à un homme innocent, à un homme courageux, à un homme sage, à un homme de bien, à un bon citoyen. La condamnation que l'on demande contre toi, P. Rutilius l'a subie, Rutilius, ce modèle de la vertu romaine. Les juges, selon moi, et la république ont été plus punis que lui-même. L. Opimius fut chassé de sa patrie, lui qui 198 pendant sa préture et son consulat, avait délivré la république des plus grands périls. Le crime, et les remords qui sont la peine du crime, n'ont jamais été pour celui qui a souffert l'injustice, mais pour ceux qui l'ont faite. Catilina, au contraire, fut renvoyé deux fois absous; celui qui t'avait donné ta province a été renvoyé de même, quoiqu'il ait porté l'adultère jusque sur l'autel de la Bonne Déesse. Est-il quelqu'un, dans une aussi grande ville, qui l'ait cru justifié de sacrilége, et qui n'en ait accusé plutôt ceux qui l'avaient absous?

 XL. Attendrai-je que les soixante et quinze juges aient prononcé contre toi, quand tu es jugé d'avance par tous les hommes de toute condition, de tout âge, de tout ordre? Te croit-on digne d'obtenir quelque honneur, digne d'être abordé, digne seulement d'être salué? Tous détestent la mémoire de ton consulat, tes actions, tes moeurs, ta figure, et jusqu'à ton nom qui paraît funeste à la patrie. Tes lieutenants ont rompu avec toi ; tes tribuns sont tes ennemis; tes centurions, et le peu de soldats qui restent d'une si belle armée, que tu as plutôt dispersée que licenciée, te haïssent, t'exècrent et te maudissent tous les jours. L'Achaïe épuisée, la Thessalie ravagée, Athènes mise en pièces, Dyrrhachium et Apollonie désolées; Ambracie pillée, l'Épire entièrement détruite, les Parthins et les Bulliens joués et insultés, les Locriens, les Phocidiens, les Béotiens brûlés et ruinés; l'Acarnanie, l'Amphilochie, la Perrhébie et la nation des Athamanes vendues; la Macédonie livrée aux barbares, l'Etolie perdue pour nous, les Dolopes et les habitants des montagnes voisines chassés de leurs villes et de leurs territoires; les citoyens romains qui commercent dans ces contrées : tous ont éprouvé que tu n'étais venu que pour les voler, les piller, les vexer, les traiter en ennemis. Aux jugements si décisifs de tant d'hommes et de peuples, ajoute encore la sentence prononcée par toi-même contre toi, ton arrivée secrète, ta marche furtive en Italie, ton entrée dans Rome, sans amis, sans cortége; pas une lettre écrite de ta province au sénat, pas une victoire remportée pendant trois campagnes, pas une mention du triomphe : tu n'oses dire ce que tu as fait, pas même où tu as été. Lorsque de la Macédoine, source inépuisable de triomphes, tu n'as rapporté que des feuilles de laurier desséchées, et que tu les a jetées avec mépris aux portes de la ville, n'as-tu pas prononcé toi-même : PISON EST COUPABLE? Si tu n'as rien fait qui méritât une récompense, pourquoi cette armée, ces dépenses, ce pouvoir militaire, cette province si fertile en triomphes et en victoires? Mais si tu avais espéré quelque chose, si tu avais sérieusement pensé à ce que ton titre d' "imperator", à ce que tes faisceaux ornés de lauriers, à ce que tes trophées aussi honteux que risibles témoignent que tu as en effet désiré, peut-on être plus misérable, plus condamné que toi, qui n'as pas même osé parler au sénat, ni de vive voix, ni par écrit, de tes exploits et de tes succès?

XLI. Est-ce bien à moi, qui fus toujours persuadé qu'on doit juger de la fortune de chacun, non par les succès, mais par les actions; est-ce bien à moi que tu as le front de dire que notre 199 réputation et notre sort ne dépendent pas de la : sentence de quelques juges, mais de l'opinion de tous les citoyens? Crois-tu donc n'être point condamné dans l'opinion publique, toi que les peuples alliés, libres ou tributaires, que les commerçants, que les fermiers de nos domaines, que tous les citoyens, que tes lieutenants et tes tribuns, que les restes de tes soldats échappés au glaive, à la famine et à la maladie, jugent digne de tous les supplices? Doit-on regarder comme non condamné un homme qu'on ne peut justifier des plus grands crimes, auprès du sénat, auprès des chevaliers romains, auprès d'aucun ordre, ni dans Rome, ni dans toute l'Italie? un homme qui n'ose confier sa cause à personne, qui craint tout le monde, qui se hait lui-même, qui lui-même se condamne? Je n'ai jamais eu soif de ton sang; je ne t'ai jamais souhaité cette punition , ce coup si redouté dont le juge et la loi peuvent frapper l'innocent comme le coupable; mais Pison avili, méprisé, dédaigné par les autres, abandonné par lui-même et tourmenté de son désespoir, inquiet, alarmé au moindre bruit, toujours défiant et craintif, sans voix, sans liberté, sans considération, sans aucune ombre de dignité consulaire, frissonnant, tremblant, rampant devant tous : voilà ce que je voulais voir; voilà ce que j'ai vu. Si donc tu éprouves le sort que tu crains, je n'en serai pas affligé, je le confesse; mais si par hasard on tarde à te rendre justice, je jouirai toujours de ton profond abaissement; je ne te verrai pas avec moins de satisfaction craindre d'être accusé, qu'accusé réellement, et je n'aurai pas moins de joie à te voir dans les transes continuelles d'un coupable, que si je te voyais dans l'humiliation passagère d'un accusé.


  

NOTES SCR LE DISCOURS CONTRE L. C, PISON.

I. Syrum, nescio quem. Nom très ordinaire d'esclave. Allusion à Gabinius.

Prœtorem primum Être nommé le premier, questeur, édile, préteur, c'était, parmi plusieurs concurrents, avoir le premier le nombre reqnis de suffrages. Il n'y avait que deux édites; voilà pourquoi l'orateur dit œdilem priorem.

II. Melioribus auctoribus reservari. Ménagement pour César, qui avait bit distribuer ce territoire. — In Rabirio. Le Discours pour Rabirius est le dix-huitième du recueil des discours. Voir au volume ii.

IV. Ludi compitalitii. Jeux compitaliens, jeux célébrés dans les carrefours (in compitis ) en l'honneur des dieux qui président aux chemine et aux rues. On les avait abolis en 685 parce que c'était une occasion d'ameuter la populace et les esclaves qui se rassemblaient pour ces jeux. — Quintus Métellus Celer, consul avec L. Afranius en 696, mourut sous le consulat de César et de Bibulus. — Magistros. Ceux qui présidaient aux jeux compitaliens, en robe prétexte, robe des magistrats; ils avaient même deux licteurs, suivant l'historien Dion.

IV. Lex Aelia et Fufia. Voir, sur ces deux lofs, les notes,des discours prononcés par Cicéron après son retour.

Cui... dederas tabulam prœrogativœ. Mot à mot, à qui tu avais donné dans tes comices la première tablette de la prérogative. On appelait prérogative la centurie qui donnait la première son suffrage, et qui ordinairement entraînait toutes les autres. Les candidats remettaient à leurs meilleurs amis une tablette pour marquer le nombre des suffrages, de peur qu'il n'y eût de la fraude. Pison avait donné à Cicéron cette marque d'amitié, de le nommer le premier pour cet office dans les comices où il fut nommé consul.

VI. Coram genero meo. Caïus Pison auquel Cicéron avait marié sa fille Tullia. — Foris esse. Être dehors, c'est-à-dire que, vu ses dettes énormes, Gabinius n'avait plus ni terres ni maisons ; ou bien, quod non in suis, sed alienis pecuniis esset.

200 VI. Cui sic œquatum prcebebas consulatum. De plain-pied avec son tribunal, de façon, pour ainsi dire, qu'il pouvait passer de l'un dans l'autre à sa volonté. — Un Calventius Césoninus. Le père de Pison, ayant pour surnom Césoninus, avait épousé la fille de Calventius, Gaulois qui était venu s'établir en Italie. Le père de sa mère, son aïeul maternel, avail été crieur public à Plaisance , ville de l'Insubrie ; de là Cicéron l'appelle demi-plaisantin. — Ille homo. Clodius.

VII. Leges incendere. Sextus Clodius, un des plus ardents satellites du tribun, avait mis le feu aux archives publiques. Pro Cœl, chap. 32.

VIII. Cum illa saltalrice tonsa. Gabinius.

IX. Cum illo bustuario gladiatore. Clodius. Bustuarius gladiator, gladiateur qui avait coutume de combattre ad busta in funeribus. — Quintus Métellus, surnommé Numidicus.

Cymbala et crotala. Instruments de musique qu'on frappait avec mesure, et qui dirigeaient la danse.

X. Fortunœ rotam. Tacite, dans son Dialogue des Orateurs , se moque de cette roue de la Fortune.

Catilinœ prœvaricatore. Catilina, au sortir de sa province d'Afrique, fut accusé par Clodius, qui s'entendit avec lui pour le faire absoudre.

XI. Seplasia. Séplasie, place de Capoue, où il y avait beaucoup de parfumeurs. Pison était duumvir à Capoue, dignité qui répondait à celle de cnsul. Décius Magius, Jubellius Tauréa, hommes célèbres qui florissaient à Capoue avant qu'elle fût soumise aux Romains.

XV. Insuber. Voyez la 2e note du chap. VI.

Unum prœtorem. Appius Claudius. — Duos tribunos. — Sextus AtUlius Serranos et Numérius Quintius.— De lapide emtos. On appelait de lapide emti des esclaves vendus à l'encan, du haut d'une espèce de tribune en pierre d'où le crieur publiait les ventes.

.... Q. Metelli. Qointue Métellue Népos, qui avait été jusqu'alors ennemi de Cicéron. —... Justissimi. P. Servilius.

XVI. Generi tui. César, qui avait épousé Calpurnia, fille de Pison. — Lege autem ea. La loi de Clodius.
Poetœ. Ennius, qui avait fait une tragédie de Thyeste.

M. Marcellus. Marcus Marcellus, peut-fils de celui qui avait pris Syracuse : il périt dans la mer, sur les côtes d'Afrique, un peu avant la troisième guerre Punique.

Regi Alexandrino. Ptolémée, roi d'Alexandrie. Voir l'argument du discours suivant.

Lex Cornelia.... Julia. Lois portées par L. Cornélius Sylla, et par Jules César dans son premier consulat.

XXII. Braccatœ cognationis, de ton parentage de Gaule transalpine, patrie de Calventius, aïeul maternel de Pison. Gallia braceata, Gallia togata, Gaule transal¬pine, Gaule cisalpine, ainsi appelées a logis et a braccis.

ΧΧΙII. L. Flaccus. P. Valérius Flaccus, le sujet du discours pro Flaccus. Q. Marcium. Probablement le fils de Q. Mardus Rex, qui avait été consul avec L. Cécilius Métellus.

XXIV. Coronam lauream. La couronne que l'on portait dans le grand triomphe. Marcus Crassus avait terminé la guerre contre Spartacus et les esclaves. Le sénat ne voulut lui accorder pour une pareille guerre que l'ovation, le petit triomphe; mais il lui accorda par extraordinaire la couronne de laurier au lieu de la couronne de myrte, qui était celle du petit triomphe. — L. Africani. Paul Manuce pense que c'est mie faute du texte, et qu'il faut lire M. Pupi. Marcus Pupius Pison avait triomphé de l'Espagne, comme P. Servilius des Isaures, Q. Mélellus de la Crète, Curion de quelques parties de la Macédoine. Pomtinius était préteur lorsque Cicéron était oonsul ; il triompha des Allobroges.

XXIV. Q. Metellus. Q. Métllus, surnommé Macédonécus. Oft sait comment la Macédoine a été un sujet de triomphe pour Flamininus et pour Paul Emile. Quant à Titus Didius, il avait repoussé les Thraces voisins de la Macédoine, et ces exploits lui méritèrent, en 640, l'honneur du riomphe.

Ratio quidem hercle apparet, argentum οίχεταi. Vers du Trinummus de Plaute, ιι, 4, 17.

XXVI. L.. Crassus. Le célèbre orateur. Le triomphe lui fut refusé sur l'avis du grand pontife Q. Scévoia, son collègue, qui craignait son ambition. Pour C. Cotta, qui fut aussi un grand orateur, contemporain de P. Sulpicius, le triomphe lui avait été décerné; mais une blessure qu'il avait reçue s'étant rouverte, il mourut avant le jour de son triomphe.

M. Pisonis. Marcus Pupius Pison était un homme fort savant, surtout dans les lettres grecques. Il fut consul deux ans après Cicéron.

Themista. Thémista de Lampsaque, femme célèbre par ses connaissances philosophiques, et à laquelle Épicure écrivait souvent. (Voyez de Finibus, ii, 21. )

XXVII. L. Aelius. Lucius Élius Lamia, dont il est parlé dans plusieurs des Discours de Cicéron. Voyez surtout pro Sext., cap. 12.

Magnificentissimique ludi. Les jeux que Pompée devait donner pour la dédicace de son théâtre.

XXVIII. Quidam Grœcus. Ce Grec était Philodème, célèbre épicurien de ce tempe, dont il reste une trentaine de petites pièces sous le litre d'épigrammes, qui l'annoncent tel que Cicéron le dépeint

XXXI. L. Lentulus. L. Cornélius Lentulus, qui fut consul avec C. Claudius Marcellus, la première année de la guerre civile. Q. Sanga, de la famille de Fabius. Torquatus père avait été consul dans le temps de la première conjuration de Catilina.

XXXIII. Nunquam istam imminuam.... Ce vers est prononcé par Thyeste dans la tragédie d'Atrée, du poète L. Atlius.

XXXIV. Regi Cotto. Cotius, Cotus, ou Cotys, roi d'une partie de lar Thrace. — Les Denselètes, dont il est parlé un peu plus bas, étaient des peuples de Thrace.

C. Sentium. C. Sentius Satuminus, préteur de Macédoine en 670. Il en est parlé dans les Verrines, m, 91

Q. Ancharium. Alors préteur, nommé pour succéder à Pison.

XXXVIII. Albucius. T. Albucius, propréteur de Sardaigne, ayant débit une poignée de brigands, demanda au sénat des prières publiques, qui lui furent refusées. Il fut condamné à son retour.

XXXIX. Lege judiciaria lata. Loi portée cette année même par Pompée, consul, qui changeait les classes de juges, et les composait d'après le revenu des particuliers , en les prenant toujours dans les trois ordres, d'après la loi Aurélia, c'est-à-dire, parmi les sénateurs, les chevaliers , et les tribuns du trésor.

P. Rutllio. Cest le même dont il est si souvent question dans tous les Discours prononcés par Cicéron depuis son retour.