Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

XLIII.  PREMIÈRE PHILIPPIQUE DE M. T. CICÉRON, CONTRE M. ANTOINE.

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

 

 

PREMIÈRE PHILIPPIQUE DE M. T. CICÉRON, CONTRE M. ANTOINE.

DISCOURS QUARANTE-TROISIÈME.

INTRODUCTION.

Après la mort de César, Marc Antoine, son collègue dans le consulat, qui s'était tenu caché le jour du meurtre, dissimula quelque temps ses desseins. Il envoya son jeune fils en otage au Capitole, où s'étaient retranchés les conjurés , et il invita même à dîner Cassius, l'un des assassins de César. Mais cette dissimulation ne dura pas longtemps. On sait comment Antoine se laissa pénétrer une première fois dans l'éloge funèbre qu'il fit de César au forum, lorsque soulevant la robe encore sanglante du dictateur, et montrant ses blessures, il enflamma tellement la multitude, qu'on courut avec des torches aux maisons des conjurés pour y mettre le feu. Brutus et Cassius s'enfuirent à Antium et à Lanuvium, pour se rendre de là dans les provinces qui leur avaient été assignées par le sénat, le lendemain de leur sortie du Capitole, Brutus, en Gaule, Cassius, en Afrique.

Toutefois, dans l'intervalle, Antoine était revenu à une sorte de modération. Le sénat avait rendu de vigoureux sénatus-consultes, et décrété, sur la proposition même d'Antoine, que le nom de dictateur serait aboli. La république semblait rétablie, et la paix, assurée.

Mais Antoine ne tarda pas à se dévoiler tout entier. Il prit l'habitude de se passer du sénat. Tout se faisait par la populace, et en vertu de ce qu'il appelait les lois et les dispositions de César. Ce fut alors que Cicéron résolut de s'embarquer pour la Grèce, avec l'intention de revenir au commencement de l'année suivante ( 710 ), lorsque Pansa et Hirtius prendraient possession du consulat. Des vents contraires le rejetèrent deux fois sur les côtes d'Italie. C'est là qu'ayant appris, contre tout espoir, qu'Antoine, se relâchant de ses prétentions, reconnaissait l'autorité du sénat, et que Brutus et Cassius pouvaient revenir à Rome, il en reprit lui-même le chemin, et y rentra le 31 du mois d'août 709.

L'assemblée du sénat était indiquée pour le lendemain. Cicéron, qui conservait des doutes, n'y parut point, et s'excusa sur sa fatigue et l'état de sa santé. Antoine en fut si outré, qu'il alla jusqu'à dire en plein sénat qu'il enverrait des ouvriers pour démolir sa maison.

Le lendemain, le sénat s'étant assemblé de nouveau, Cicéron y vint prendre place, et y prononça, en l'absence d'Antoine, la première des quatorze Philippiques. Il y expose les raisons qui lui ont fait quitter Rome et celles qui l'y ramènent, et sans se déclarer encore l'ennemi d'Antoine, il censure sévèrement sa conduite.

La première Philippique fut prononcée le 2 septembre de l'an de Rome 709. Cicéron avait soixante-trois ans.

 

 

 Philippique I.

I. Antequam de republica, patres conscripti, dicam ea, quae dicenda hoc tempore arbitror, exponam uobis breuiter consilium et profectionis et reuersionis meae. Ego cum sperarem aliquando ad uestrum consilium auctoritatemque rem publicam esse reuocatam, manendum mihi statuebam, quasi in uigilia quadam consulari ac senatoria. Nec uero usquam discedebam nec a re publica deiciebam oculos ex eo die, quo in aedem Telluris conuocati sumus. In quo templo, quantum in me fuit, ieci fundamenta pacis Atheniensiumque renouaui uetus exemplum; Graecum etiam uerbum usurpaui, quo tum in sedandis discordiis usa erat ciuitas illa, atque omnem memoriam discordiarum obliuione sempiterna delendam censui.Praeclara tum oratio M. Antonii, egregia etiam uoluntas; pax denique per eum et per liberos eius cum praestantissimis ciuibus confirmata est. Atque his principiis reliqua consentiebant. Ad deliberationes eas, quas habebat domi de re publica, principes ciuitatis adhibebat; ad hunc ordinem res optimas deferebat; nihil tum, nisi quod erat notum omnibus, in C. Caesaris commentariis reperiebatur; summa constantia ad ea, quae quaesita erant, respondebat. Num qui exsules restituti? Unum aiebat, praeterea neminem. Num immunitates datae? 'Nullae', respondebat. Assentiri etiam nos Ser- Sulpicio, clarissimo uiro, uoluit, ne qua tabula post Idus Martias ullius decreti Caesaris aut beneficii figeretur. Multa praetereo, eaque praeclara; ad singulare enim M. Antonii factum festinat oratio. Dictaturam, quae iam uim regiae potestatis obsederat, funditus ex re publica sustulit; de qua re ne sententias quidem diximus. Scriptum senatus consultum, quod fieri uellet, attulit; quo recitato, auctoritatem eius summo studio secuti sumus eique amplissimis uerbis per senatus consultum gratias egimus.

II. Lux quaedam uidebatur oblata non modo regno, quod pertuleramus, sed etiam regni timore sublato, magnumque pignus ab eo rei publicae datum, se liberam ciuitatem esse uelle, cum dictatoris nomen, quod saepe iustum fui sset, propter perpetuae dictaturae recentem memoriam funditus ex re publica sustulisset. Liberatus periculo caedis paucis post diebus senatus; uncus impactus est fugitiuo illi, qui in Mari nomen inuaserat. Atque haec omnia communiter cum collega; alia porro propria Dolabellae, quae, nisi collega afuisset, credo iis futura fuisse communia. Nam cum serperet in urbe infinitum malum idque manaret in dies latius idemque bustum in foro facerent, qui illam insepultam sepulturam effecerat, et cotidie magis magisque perditi homines cum sui similibus seruis tectis ac templis urbis minitarentur, talis animaduersio fuit Dolabellae cum in audacis sceleratosque seruos, tum in impuros et nefarios liberos, talisque euersio illius exsecratae columnae, ut mihi mirum uideatur tum ualde reliquum tempus ab illo uno die dissensisse.

 Ecce enim Kalendis Iuniis, quibus ut adessemus, edixerat, mutata omnia: nihil per senatum, multa et magna per populum et absente populo et inuito. Consules designati negabant se audere in senatum uenire; patriae liberatores urbe carebant ea, cuius a ceruicibus iugum seruile deiecerant; quos tamen ipsi consules in contionibus et in omni sermone laudabant. Veterani qui appellabantur, quibus hic ordo diligentissime cauerat, non ad conseruationem earum rerum, quas habebant, sed ad spem nouarum praedarum incitabantur. Quae cum audire mallem quam uidere haberemque ius legationis liberum, ea mente discessi, ut adessem Kalendis Ianuariis, quod initium senatus cogendi fore uidebatur.

III. Exposui, patres conscripti, profectionis consilium; nunc reuersionis, quae plus admirationis habet, breuiter exponam. Cum Brundisium iterque illud, quod tritum in Graeciam est, non sine causa uitauissem, Kalendis Sextilibus ueni Syracusas, quod ab ea urbe transmissio in Graeciam laudabatur; quae tamen urbs mihi coniunctissima plus una me nocte cupiens retinere non potuit. Veritus sum, ne meus repentinus ad meos necessarios aduentus suspicionis aliquid afferet, si essem commoratus. Cum autem me ex Sicilia ad Leucopetram , quod est promontorium agri Regini, uenti detulissent, ab eo loco conscendi, ut transmitterem, nec ita multum prouectus, reiectus austro sum in eum ipsum locum, unde conscenderam. Cumque intempesta nox esset mansissemque in uilla P- Valerii, comitis et familiaris mei, postridieque apud eundem uentum exspectans manerem, municipes Regini complures ad me uenerunt, ex iis quidam Roma recentes; a quibus primum accipio M. Antonii contionem, quae mihi ita placuit, ut, ea lecta, de reuersione primum coeperim cogitare. Nec ita multo post edictum Bruti affertur et Cassii, quod quidem mihi, fortasse quod eos plus etiam rei publicae quam familiaritatis gratia diligo, plenum aequitatis uidebatur. Addebant praeterea (fit enim plerumque, ut ii, qui boni quid uolunt afferre, affingant aliquid, quo faciant id, quod nuntiant, laetius) rem conuenturam; Kalendis sextilibus senatum frequentem fore; Antonium, repudiatis malis suasoribus, remissis prouinciis Galliis, ad auctoritatem senatus esse rediturum.

 IV. Tum uero tanta sum cupiditate incensus ad reditum, ut mihi nulli neque remi neque uenti satis facerent, non quo me ad tempus occursurum non putarem, sed ne tardius, quam cuperem, rei publicae gratularer. Atque ego celeriter Veliam deuectus Brutum uidi, quanto meo dolore, non dico. Turpe mihi ipsi uidebatur in eam urbem me audere reuerti, ex qua Brutus cederet, et ibi uelle tuto esse, ubi ille non posset. Neque uero illum similiter, atque ipse eram, commotum esse uidi. Erectus enim maximi ac pulcherrimi facti sui conscientia, nihil de suo casu, multa de uestro querebatur. Exque eo primum cognoui, quae Kalendis Sextilibus in senatu fuisset L. Pisonis oratio. Qui quamquam parum erat (id enim ipsum a Bruto audieram), a quibus debuerat, adiutus, tamen et Bruti testimonio (quo quid potest esse grauius?) et omnium praedicatione, quos postea uidi, magnam mihi uidebatur gloriam consecutus. Hunc igitur ut sequerer, properaui, quem praesentes non sunt secuti, non ut proficerem aliquid (nec enim sperabam id nec praestare poteram), sed ut, si quid mihi humanitus accidisset (multa autem impendere uidentur praeter naturam etiam praeterque fatum), huius tamen diei uocem testem rei publicae relinquerem meae perpetuae erga se uoluntatis.

Quoniam utriusque consilii causam, patres conscripti, probatam uobis esse confido, priusquam de re publica dicere incipio, pauca querar de hesterna M. Antonii iniuria; cui sum amicus, idque me non nullo eius officio debere esse prae me semper tuli.

V. Quid tandem erat causae, cur in senatum hesterno die tam acerbe cogerer? Solusne aberam, an non saepe minus frequentes fuistis, an ea res agebatur, ut etiam aegrotos deferri oporteret? Hannibal, credo, erat ad portas, aut de Pyrrhi pace agebatur, ad quam causam etiam Appium illum et caecum et senem delatum esse memoriae proditum est. De supplicationibus referebatur, quo in genere senatores deesse non solent. Coguntur enim non pignoribus, sed eorum, de quorum honore agitur, gratia, quod idem fit, cum de triumpho refertur. Ita sine cura consules sunt, ut paene liberum sit senatori non adesse. Qui cum mihi mos notus esset, cumque e uia languerem et mihimet displicerem, misi pro amicitia, qui hoc ei diceret. At ille, uobis audientibus, cum fabris se domum meam uenturum esse dixit. Nimis iracunde hoc quidem et ualde intemperanter. Cuius enim maleficii tanta ista poena est, ut dicere in hoc ordine auderet se publicis operis disturbaturum publice ex senatus sententia aedificatam domum? Quis autem tanto damno senatorem coegit, aut quid est ultra pignus aut multam? Quod si scisset, quam sententiam dicturus essem, remisisset aliquid profecto de seueritate cogendi.

VI. An me censetis, patres conscripti, quod uos inuiti secuti estis, decreturum fuisse, ut parentalia cum supplicationibus miscerentur, ut inexpiabiles religiones in rem publicam inducerentur, ut decernerentur supplicationes mortuo? Nihil dico, cui. Fuerit ille L. Brutus, qui et ipse dominatu regio rem publicam liberauit et ad similem uirtutem et simile factum stirpem iam prope in quingentesimum annum propagauit; adduci tamen non possem, ut quemquam mortuum coniungerem cum deorum immortalium religione, ut, cuius sepulcrum usquam extet, ubi parentetur, ei publice supplicetur. Ego uero eam sententiam dixissem, ut me aduersus populum Romanum, si qui accidisset grauior rei publicae casus, si bellum, si morbus, si fames, facile possem defendere, quae partim iam sunt, partim timeo ne impendeant. Sed hoc ignoscant di immortales uelim et populo Romano, qui id non probat, et huic ordini, qui decreuit inuitus.

Quid? de reliquis rei publicae malis licetne dicere? Mihi uero licet et semper licebit dignitatem tueri, mortem contemnere. Potestas modo ueniendi in hunc locum sit, dicendi periculum non recuso. Atque utinam, patres conscripti, Kalendis Sextilibus adesse potuissem! non quo profici potuerit aliquid, sed ne unus modo consularis, quod tum accidit, dignus illo honore, dignus republica inueniretur. Qua quidem ex re magnum accipio dolorem, homines amplissimis populi Romani beneficiis usos L. Pisonem ducem optimae sententiae non secutos. Idcircone nos populus Romanus consules fecit, ut in altissimo gradu dignitatis locati rem publicam pro nihilo haberemus? Non mode uoce nemo L. Pisoni consularis, sed ne uultu quidem assensus est. Quae, malum!, est ista uoluntaria seruitus? Fuerit quaedam necessaria; neque ego hoc ab omnibus iis desidero, qui sententiam consulari loco dicunt. Alia causa est eorum, quorum silentio ignosco, alia corum, quorum uocem requiro; quos quidem doleo in suspicionem populo Romano uenire non modo metu, quod ipsum esset turpe, se alium alia de causa deesse dignitati suae.

VII. Quare primum maximas gratias et ago et habeo L. Pisoni, qui, non quid efficere posset in re publica, cogitauit, sed quid facere ipse deberet. Deinde a uobis, patres conscripti, peto, ut, etiamsi sequi minus audebitis rationem atque auctoritatem meam, benigne me tamen, ut adhuc fecistis, audiatis.

Primum igitur acta Caesaris seruanda censeo, non quo probem (quis enim id quidem potest?), sed quia rationem habendam maxime arbitror pacis atque otii. Vellem adesset M. Antonius, modo sine aduocatis (sed, ut opinor, licet ei minus ualere, quod mihi heri per illum non licuit); doceret me uel potius uos, patres conscripti, quem ad modum ipse Caesaris acta defenderet. An in commentariolis et chirographis et libellis (se) uno auctore prolatis, (ac) ne prolatis quidem, sed tantum modo dictis, acta Caesaris firma erunt; quae ille in aes incidit, in quo populi iussa perpetuasque leges esse uoluit, pro nihilo habebuntur? Equidem existimo nihil tam esse in actis Caesaris quam leges Caesaris. An, si cui quid ille promisit, id erit fixum, quod idem facere non potuit? ut multis multa promissa non fecit; quae tamen multo plura illo mortuo reperta sunt quam a uiuo beneficia per omnis annos tributa et data. Sed ea non muto, non moueo; summo studio illius praeclara acta defendo. Pecunia utinam ad Opis maneret! cruenta illa quidem, sed his temporibus, quoniam iis, quorum est, non redditur, necessaria. Quamquam ea quoque effusa, si ita in actis fuit. Ecquid est, quod tam proprie dici possit actum eius, qui togatus in re publica cum potestate imperioque uersatus sit, quam lex? Quaere acta Gracchi; leges Semproniae proferentur. Quare Sullae; Corneliae. Quid? Pompei tertius consulatus in quibus actis constitit? Nempe in legibus. De Caesare ipso si quaereres, quidnam egisset in urbe et in toga, leges multas responderet se et praeclara tulisse, chirographa uero aut mutaret aut non daret, aut, si dedisset, non istas res in actis suis duceret. Sed haec ipsa concedo; quibusdam etiam in rebus coniueo; in maximis uero rebus, id est in legibus, acta Caesaris dissolui ferendum non puto.

VIII. Quae lex melior, utilior, optima etiam re publica saepius flagitata, quam ne praetoriae prouinciae plus quam annum neue plus quam biennium consulares obtinerentur? Hac lege sublata uidenturne uobis posse Caesaris acta seruari? Quid? lege, quae promulgata est de tertia decuria, nonne omnes iudiciariae leges Caesaris dissoluuntur? Et uos acta Caesaris defenditis, qui leges eius euertitis? Nisi forte, si quid memoriae causa rettulit in libellum, id numerabitur in actis et, quamuis iniquum et inutile sit, defendetur; quod ad populum centuria tis comitiis tulit, id in actis Caesaris non habebitur.

At quae est ista tertia decuria? 'Centurionum' inquit. Quid? isti ordini iudicatus lege Iulia, etiam ante Pompeia, Aurelia, non patebat? 'Census praefiniebatur', inquit. Non centurioni quidem solum, sed equiti etiam Romano; itaque uiri fortissimi atque honestissimi, qui ordines duxerunt, res et iudicant et iudicauerunt. 'Non quaero' inquit, 'istos. Quicumque ordinem duxit, iudicet'. At si ferretis, quicumque equo meruisset, quod est lautius, nemini probaretis; in iudice enim spectari et fortuna debet et dignitas. 'Non quaero', inquit, 'ista; addo etiam iudices manipularis ex legione Alaudarum. Aliter enim nostri negant posse se saluos esse.' O contumeliosum honorem iis, quos ad iudicandum nec opinantis uocatis! Hic enim est legis index, ut ii res in tertia decuria iudicent, qui libere iudicare non audeant. In quo quantus error est, dii immortales, eorum, qui istam legem excogitauerunt! Ut enim quisque sordidissimus uidebitur, ita libentissime seueritate iudicandi sordes suas eluet laborabitque, ut honestis decuriis potius dignus uideatur quam in turpem iure coniectus.

IX. Altera promulgata lex est, ut et de ui et maiestatis damnati ad populum prouocent, si uelint. Haec utrum tandem lex est an legum omnium dissolutio? Quis est enim hodie, cuius intersit istam legem manere? Nemo reus est legibus illis, nemo, quem futurum putemus. Armis enim gesta numquam profecto in iudicium uocabuntur. 'At res popularis.' Utinam quidem aliquid uelletis esse populare! Omnes enim iam ciues de rei publicae salute una et mente et uoce consentiunt. Quae est igitur ista cupiditas legis eius ferendae, quae turpitudinem summam habeat, gratiam nullam? Quid enim turpius quam, qui maiestatem populi Romani minuerit per uim, eum damnatum iudicio ad eam ipsam uim reuerti, propter quam sit iure damnatus?

Sed quid plura de lege disputo? Quasi uero id agatur, ut quisquam prouocet; id agitur, id fertur, ne quis omnino umquam istis legibus reus fiat. Quis enim aut accusator tam amens reperietur, qui reo condemnato obicere se multitudini conductae uelit, aut iudex, qui reum damnare audeat, ut ipse ad operas mercennarias statim protrahatur? Non igitur prouocatio ista lege datur, sed duae maxime salutares leges quaestionesque tolluntur. Quid est aliud hortari adulescentes, ut turbulenti, ut sediotiosi, ut perniciosi ciues uelint esse? Quam autem ad pestem furor tribunicius impelli non poterit, his duabus quaestionibus de ui et maiestatis sublatis?

Quid, quod obrogatur legibus Caesaris, quae iubent ei, qui de ui, itemque ei, qui maiestatis damnatus sit, aqua et igni interdici? quibus cum prouocatio datur, nonne acta Caesaris rescinduntur? Quae quidem ego, patres conscripti, qui illa numquam probaui, tamen ita conseruanda concordiae causa arbitratus sum, ut non modo, quas uiuus leges Caesar tulisset, infirmandas hoc tempore non puterem, sed ne illas quidem, quas post mortem Caesaris prolatas esse et fixas uidetis.

X. De exsilio reducti multi a mortuo, ciuitas data non solum singulis, sed nationibus et prouinciis uniuersis a mortuo, immunitatibus infinitis sublata uectigalia a mortuo. Ergo haec uno, uerum optimo auctore, domo prolata defendimus; eas leges, quas ipse nobis inspectantibus recitauit, pronuntiauit, tulit, quibus latis gloriabatur iisque legibus rem publicam contineri putabat, de prouinciis, de iudiciis, eas, inquam, Caesaris leges nos, qui defendimus acta Caesaris, euertendas putamus? Ac de his tamen legibus, quae promulgatae sunt, saltem queri possumus; de iis, quae iam latae dicuntur, ne illud quidem licuit. Illae enim sine ulla promulgatione latae sunt ante quam scriptae. Quaero autem. quid sit, cur aut ego aut quisquam uestrum, patres conscripti, bonis tribunis plebi leges malas metuat. Paratos habemus, qui intercedant, paratos, qui rem publicam religione defendant; uacui metu esse debemus. 'Quas tu mihi,' inquit, 'intercessiones? quas religiones?' Eas scilicet, quibus rei publicae salus continetur. 'Negligimus ista et nimis antiqua ac stulta ducimus; forum saepietur, omnes claudentur aditus, armati in praesidiis multis locis collocabuntur.' Quid tum? quod ita erit gestum, id lex erit? et in aes incidi iubebitis, credo illa legitima: CONSULES POPULUM IURE ROGAVERUNT (hocine a maioribus accepimus ius rogandi?) POPULUSQUE IURE SCIVIT. Qui populus? isne, qui exclusus est? Quo iure? an eo, quod ui et armis omne subla tum est? Atque dico de futuris, quod est amicorum ante dicere ea, quae uitari possint; quae si facta non erunt, refelletur oratio mea. Loquor de legibus promulgatis, de quibus est integrum uobis; demonstro uitia; tollite: denuntio uim, arma; remouete.

XI. Irasci quidem uos mihi, Dolabella, pro re publica dicenti non oportebit. Quamquam te quidem id facturum non arbitror (noui facilitatem tuam); collegam tuum aiunt in hac sua fortuna, quae bona ipsi uidetur, (mihi, ne grauius quidpiam dicam, auorum et auunculi sui consulatum si imitaretur, fortunatior uideretur) - sed eum iracundum audio esse factum. Video autem, quam sit odiosum habere eundem iratum et armatum, cum tanta praesertim gladiorum sit impunitas. Sed proponam ius, ut opinor, aequum; quod M. Antonium non arbitror repudiaturum. Ego, si quid in uitam eius aut in mores cum contumelia dixero, quo minus mihi inimicissimus sit, non recusabo; sin consuetudinem meam (quam in re publica semper habui) tenuero, id est si libere, quae sentiam de re publica, dixero, primum deprecor, ne irascatur; deinde, si hoc non impetro, peto, ut sic irascatur ut ciui. Armis utatur, si ita necesse est, ut dicit, sui defendendi causa; iis, qui pro re publica, quae ipsis uisa erunt, dixerint, ista arma ne noceant. Quid hac postulatione dici potest aequius?

Quodsi, ut mihi a quibusdam eius familiaribus dictum est, omnis eum, quae habetur contra uoluntatem eius, oratio grauiter offendit, etiamsi nulla inest contumelia, feremus amici naturam. Sed idem illi ita mecum loquuntur: 'Non idem tibi, aduersario Caesaris, licebit quod Pisoni socero,' et simul admonent quiddam, quod cauebimus: 'Nec erit iustior in senatum non ueniendi morbi causa quam mortis'.

XII. Sed per deos immortales! - te enim intuens, Dolabella, qui es mihi carissimus, non possum utriusque uestrum errorem reticere. Credo enim uos nobiles homines, magna quaedam spectantes, non pecuniam, ut quidam nimis creduli suspicantur, quae semper ab amplissimo quoque clarissimoque contempta est, non opes uiolentas et populo Romano minime ferendam potentiam, sed caritatem ciuium et gloriam concupiuisse. Est autem gloria laus recte factorum magnorumque in rem publicam meritorum, quae cum optimi cuiusque, tum etiam multitudinis testimonio comprobatur. Dicerem, Dolabella, qui recte factorum fructus esset, nisi te praeter ceteros paulisper esse expertum uiderem. Quem potes recordari in uita illuxisse tibi diem laetiorem, quam cum, expiatio foro, dissipato concursu impiorum, principibus sceleris poena affectis, urbe incendio et caedis metu liberata, te domum recepisti? Cuius ordinis, cuius generis, cuius denique fortunae studia tum laudi et gratulationi tuae se non obtulerunt? Quin mihi etiam, quo auctore te in his rebus uti arbitrabantur, et gratias boni uiri agebant et tuo nomine gratulabantur. Recordare, quaeso, Dolabella, consensum illum theatri, cum omnes earum rerum obliti, propter quas fuerant tibi offensi, significarent se beneficio nouo memoriam ueteris doloris abiecisse. Hanc tu, P- Dolabella, (magno loquor cum dolore) hanc tu, inquam, potuisti aequo animo tantam dignitatem deponere?

XIII. Tu autem, M. Antoni, (absentem enim appello) unum illum diem, quo in aede Telluris senatus fuit, non omnibus his mensibus, quibus te quidam, multum a me dissentientes, beatum putant, anteponis? Quae fuit oratio de concordia! quanto metu senatus, quanta sollicitudine ciuitas tum a te liberata est, cum collegam tuum, depositis inimicitiis, oblitus auspiciorum a te ipso augure populi Romani nuntiatorum, illo primum die collegam tibi esse uoluisti, tuus paruus filius in Capitolium a te missus pacis obses fuit! Quo senatus die laetior, quo populus Romanus? qui quidem nulla in contione umquam frequentior fuit. Tum denique liberati per uiros fortissimos uidebamur, quia, ut illi uoluerant, libertatem pax consequebatur. Proximo, altero, tertio, denique reliquis consecutis diebus, non intermittebas quasi domum aliquod cotidie afferre rei publicae, maximum autem illid, quod dictaturae nomen sustulisti. Haec iniusta est a te, a te, inquam, mortuo Caesari nota ad ignominiam sempiternam. Ut enim propter unius M. Manlii scelus decreto gentis Manliae neminem patricium Manlium Marcum uocari licet, sic tu propter unius dictatoris odium nomen dictatoris funditus sustulisti. Num te, cum haec pro salute rei publicae tanta gessisse, fortunae tuae, num amplitudinis, num claritatis, num gloriae paenitebat? Unde igitur subito tanta ista mutatio? Non possum adduci, ut suspicer te pecunia captum. Licet, quod cuique libet, loquatur, credere non est necesse. Nihil enim umquam in te sordidum, nihil humile cognoui. Quamquam solent domestici deprauare non numquam; sed noui firmatatem tuam. Atque utinam ut culpam, sic etiam suspicionem uitare potuisses!

XIV. Illud magis uereor, ne, ignorans uerum iter gloriae, gloriosum putes plus te unum posse quam omnes et metui a ciuibus tuis quam diligi malis. Quod si ita putas, totam ignoras uiam gloriae. Carum esse ciuem, bene de re publica mereri, laudari, coli, diligi gloriosum est; metui uero et in odio esse inuidiosum, detestabile, imbecillum, caducum. Quod uidemus etiam in fabula illi ipsi, qui 'Oderint, dum metuant' dixerit, perniciosum fuisse.

Utinam, M. Antoni, auum tuum meminisses! de quo tamen audisti multa ex me, eaque saepissime. Putasne illum immortalitatem mereri uoluisse, ut propter armorum habendorum licentiam metueretur? Illa erat uita, illa secunda fortuna, libertate esse parem ceteris, principem dignitate. Itaque, ut omittam res aui tui prosperas, acerbissimum eius supremum diem malim quam L. Cinnae dominatum, a quo ille crudelissime est interfectus.

Sed quid oratione te flectam? Si enim exitus C. Caesaris efficere non potest, ut malis carus esse quam metui, nihil cuiusquam proficiet nec ualebit oratio. Quem qui beatum fuisse putant, miseri ipsi sunt. Beatus est nemo, qui ea lege uiuit, ut non modo impune, sed etiam cum summa interfectoris gloria interfici possit. Quare flecte te, quaeso, et maiores tuos respice atque ita guberna rem publicam, ut natum esse te ciues tui gaudeant, sine quo nec beatus nec clarus nec tutus quisquam esse omnino potest.

XV. Et populi quidem Romani iudicia multa ambo habetis; quibus uos non satis moueri permoleste fero. Quid enim gladiatoribus clamores innumerabilium ciuium? quid populi uersus? quid Pompei statuae plausus infiniti? quid duobus tribunis plebis, qui uobis aduersantur? parumne haec significant incredibiliter consentientem populi Romani uniuersi uoluntatem? Quid? Apollinarium ludorum plausus uel testimonia potius et iudicia populi Romani parum magna uobis uideatur? O beatos illos, qui, cum adesse ipsis propter uim armorum non licebat, aderant tamen et in medullis populi Romani ac uisceribus haerebant! Nisi forte Accio tum plaudi et sexagesimo post anno palmam dari, non Bruto putabatis, qui ludis suis ita caruit, ut in illo apparatissimo spectaculo studium populus Romanus tribueret absenti, desiderium liberatoris sui perpetuo plausu et clamore leniret.

Equidem is sum, qui istos plausus, cum popularibus ciuibus tribuerentur, semper contempserim; idemque, cum a summis, mediis, infimis, cum denique ab uniuersis hoc idem fit, cumque ii, qui ante sequi populi consensum solebant, fugiunt, non plausum illum, sed iudicium puto. Sin haec leuiora uobis uidentur, quae sunt grauissima, num etiam hoc contemnitis, quod sensistis, tam caram populo Romano uitam A. Hirtii fuisse? Satis erat enim probatum illo esse populo Romano, ut est; iucundum amicis, in quo uincit omnis; carum suis, quibus est (ipse) carissimus; tantam tamen sollicitudinem bonorum, tantum timorem omnium in quo meminimus? Certe in nullo. Quid igitur? hoc uos, per deos immortales! quale sit, non interpretamini? Quid? eos de uestra uita cogitare non censetis, quibus eorum, quos sperant rei publicae consulturos, uita tam cara sit?

Cepis fructos, patres conscripti, reuersionis meae, quoniam et ea dixi, ut, quicumque casus consecutus esset, exstaret constantiae meae testimonium, et sum a uobis benigne ac diligenter auditus. Quae potestas si mihi saepius sine meo uestroque periculo fiet, utar; si minus, quantum potero, non tam mihi me quam rei publicae reseruabo. Mihi fere satis est, quod uixi, uel ad aetatem uel ad gloriam; huc si quid accesserit, non tam mihi quam uobis reique publicae accesserit.

PREMIÈRE PHILIPPIQUE.

I. Avant de vous dire, pères conscrits, ce qui me semble devoir être dit en cette circonstance, sur la république, je vous exposerai en peu de mots les motifs de mon départ et de mon retour. Quand j'espérais voir la direction des affaires publiques rendue enfin à votre sagesse et à votre autorité, j'étais bien décidé à rester ici comme au poste qui convient à un consulaire, à un sénateur. Je ne m'éloignai pas alors, et je ne quittai pas des yeux la patrie jusqu'au jour où nous fûmes convoqués dans le temple de Tellus, dans ce temple où je jetai, autant qu'il fut en moi, les bases de la paix, où je renouvelai l'exemple donné autrefois par Athènes, prenant jusqu'au mot grec dont elle se servit lorsqu'elle apaisa ses discordes; où j'exprimai enfin cette opinion que le souvenir de nos dissensions devait être enseveli dans un éternel oubli. Alors le discours d'Antoine fut admirable, et ses intentions étaient excellentes. Ce fut par lui et ses enfants 272 que la paix fut scellée avec les citoyens les plus considérables. Le reste répondait à ce début. Il appelait les premiers de l'État aux délibérations qui avaient lieu dans sa maison sur la chose publique : il soumettait à cet ordre les plus sages propositions; il répondait avec la plus grande affabilité aux questions qui lui étaient faites; on ne trouvait rien alors dans les registres de César. A.t-on rappelé quelques exilés? Un seul, disait-il; excepté celui-là, personne. A.t-on accordé quelque grâce? Aucune, répondait-il. Il nous pressa d'appuyer la proposition de l'illustre Servius Sulpicius pour qu'on ne publiât aucun décret, qu'on n'accordât aucune faveur au nom de César, à partir des ides de mars. Je passe sous silence beaucoup d'autres actions, mon discours me presse d'arriver à la plus éclatante. Il fit disparaître de la république la dictature qui avait déjà usurpé le pouvoir royal. Nous n'eûmes pas même besoin d'exprimer notre sentiment. Il nous apporta tout rédigé le sénatus-consulte qu'il voulait proposer : après l'avoir lu, nous suivîmes d'entraînement son exemple, et, par un sénatus-consulte, nous lui rendîmes grâce dans les termes les plus magnifiques.

II. Un nouveau jour semblait nous luire non seulement la royauté, que nous avions soufferte, n'existait plus, mais la crainte même de cette royauté. Antoine voulait que Rome fût libre; il venait d'en donner la preuve la plus éclatante à la république, en effaçant à jamais, à cause du souvenir de la dictature perpétuelle, ce nom de dictateur si souvent légitime. Peu de jours après, le sénat fut préservé d'un massacre, et le fugitif, qui s'était emparé du nom de Marius, traîné au croc des gémonies. Antoine fit toutes ces choses de concert avec son collègue; mais il en est d'autres qui sont propres à Dolabella, et qui, je n'en doute pas, pouvaient être l'ouvrage de tous deux, si Antoine n'eût été absent. Un mal effrayant pénétrait dans la ville, se répandant chaque jour davantage: ceux qui avaient fait que les funérailles de César ne fussent pas des funérailles, élevaient dans le forum un tombeau à César; et chaque jour ces hommes perdus, eux et leurs esclaves, semblables à eux , menaçaient nos maisons et nos temples. Tel fut le châtiment infligé par Dolabella à ces esclaves audacieux et criminels, à ces citoyens impurs et pervers; telle fut son énergie, lorsqu'il renversa cette exécrable colonne, que j'admire encore comment les temps qui ont suivi ont été si différents de cette journée.

En effet, aux calendes de juin, jour ou Antoine nous avait convoqués par un édit, tout était changé: rien ne se faisait plus par le sénat; ruais beaucoup de choses, et de choses importantes, par le peuple, en l'absence du peuple, et malgré lui. Les consuls désignés disaient qu'ils n'osaient venir au sénat; les libérateurs de la patrie étaient loin de cette patrie qu'ils avaient affranchie du joug de l'esclavage, eux que les consuls louaient dans toutes les assemblées et dans tous leurs discours. Quant à ceux qu'on appelle les vétérans, cette classe de citoyens si soigneusement ménagée par cet ordre, loin de les exhorter à conserver ce qu'ils avaient, on les excitait par l'espoir de nouvelles dépouilles. Comme j'aimais mieux apprendre toutes ces choses que de les voir, ayant d'ailleurs une légation libre, je partis, mais avec l'intention de revenir aux calendes de janvier, époque où le sénat me paraissait devoir se réunir.

273 III. Je vous ai exposé, pères conscrits, les motifs de mon départ; je vais vous dire en peu de mots les causes de mon retour, qui vous surprendra davantage. Après avoir, non sans cause, évité Brindes, et la route qu'on suit le plus ordinairement pour aller en Grèce, j'arrivai, aux calendes d'août, à Syracuse, d'où le passage en Grèce est vanté comme plus facile. Bien que Syracuse me soit fort attachée, elle ne put me retenir plus d'une nuit, malgré tout son désir. Je craignais que mon arrivée subite, et mon séjour chez des amis, n'éveillât les soupçons. Les vents me portèrent ensuite de Sicile à Leucopétra, promontoire du pays de Rhégium : c'est de là que je m'embarquai pour faire le trajet. Je n'étais pas encore très éloigné, lorsque le vent du midi me rejeta au lieu même d'où j'étais parti. Comme la nuit était fort avancée, je m'arrêtai dans la maison de campagne de P. Valérius, mon compagnon et mon ami, et j'y restai tout le lendemain, en attendant le vent favorable. Plusieurs habitants de Rhégium vinrent me voir : quelques-uns arrivaient de Rome, et me firent connaître le discours de Marc Antoine. Ce discours me plut tellement, qu'à peine l'avais-je lu, je songeai à revenir. Peu après, on me remit un édit de Brutus et de Cassius, qui me parut plein d'équité, peut-être parce que la république m'est encore plus chère que leur personne. On ajoutait encore (ceux qui veulent vous causer quelque joie embellissent toujours leurs nouvelles pour les rendre plus agréables) que les choses allaient s'arranger; que le sénat s'assemblerait aux calendes d'août, et qu'Antoine, repoussant de perfides conseillers, allait abandonner les provinces de Gaule, et reconnaître l'autorité du sénat.

IV. Je me sentis alors un si vif désir de revoir la patrie, que rien ne satisfaisait mon impatience, ni les vents ni les rames. Je n'espérais pas arriver à temps, mais j'avais peur de féliciter la république trop tard au gré de mes voeux. Je débarquai bientôt à Vélie. J'y trouvai Brutus. Quelle fut ma douleur, je ne saurais le dire. Il me semblait honteux de retourner dans une ville d'où s'exilait Brutus, et de vouloir être en sûreté là où il ne l'était pas lui-même. Et cependant il n'était pas aussi agité que moi. Fort de sa conscience et du sentiment de sa grande et magnanime action, il ne se plaignait pas de son malheur, et ne déplorait que le nôtre. C'est par lui que j'appris quel avait été le discours de Lucius Pison au sénat, le jour des calendes d'août. Ce généreux citoyen ne fut pas secondé, comme il aurait dû l'être (c'est de Brutus lui-même que je le tiens); mais il me parut s'être couvert de gloire, d'après le témoignage de Brutus (en est-il de plus imposant?) et les éloges de ceux que je vis ensuite. Je me hâtai donc d'aller rejoindre celui que les sénateurs présents avaient abandonné; non pour lui être utile, je n'espérais ni ne pouvais le servir; mais s'il m'arrivait quelque malheur, beaucoup de choses en effet paraissant nous menacer, outre la nature et le destin, je voulais laisser à la république mes paroles de ce jour comme un témoignage de mon éternel dévouement.

Je suis persuadé, pères conscrits, que vous approuvez le motif de mes deux résolutions. Mais avant de parler de la république, je me plaindrai 274 en peu de mots de l'injure que M. Antoine m'a faite hier. Je suis son ami ; et c'est un devoir pour moi dé l'être, après le service qu'il m'a rendu; je l'ai toujours déclaré.

V. Pourquoi donc me forcer si rudement hier à venir au sénat? étais-je seul absent? n'aviez-vous jamais été moins nombreux? l'affaire était-elle si grave que les malades eux-mêmes dussent s'y faire porter? Annibal était à nos portes, apparemment; ou bien on délibérait sur la paix avec Pyrrhus : car, si nous en croyons l'histoire, c'est pour cela qu'Appius, vieux et aveugle, se fit porter au sénat. Il s'agissait d'actions de grâces : en pareil cas, les sénateurs n'ont pas coutume de manquer. Ce n'est pas à cause des gages, mais par intérêt pour ceux qu'on veut honorer. Il en est de même quand on délibère sur un triomphe. Les consuls y mettent si peu de soin, que les sénateurs sont, pour ainsi dire, libres de ne pas venir. Comme cet usage m'était connu, que j'étais fatigué du voyage, et que je me sentais mal disposé, j'ai cru qu'en considération de notre amitié, je pourrais me faire excuser auprès d'Antoine. Mais il a dit en votre présence qu'il viendrait avec des ouvriers pour abattre ma maison. C'était montrer beaucoup de colère et bien peu de modération. De quel crime étais-je donc coupable, pour qu'il ait osé dire qu'il renverserait avec des ouvriers de l'État une maison élevée aux frais de l'État, sur un décret rendu par vous? Qui a jamais fait de pareilles menaces à un sénateur pour le forcer de venir au sénat, et quelle peine y a-t-il au delà des gages et de l'amende? S'il avait su quel devait être mon avis, sans doute il eût été moins sévère.

VI. Croyez-vous, pères conscrits, que j'aurais approuvé ce que vous avez décidé malgré vous; c'est-à-dire, que les funérailles fussent mêlées aux supplications, que d'abominables superstitions fussent introduites dans la république, et des prières décernées à un mort? et quel mort ! je n'en dis rien. Quand t'eût été Brutus lui-même, ce Brutus qui délivra la république de la tyrannie des rois, et qui à près de cinq siècles de distance, devait voir sa race s'illustrer par la même action et le même courage, je ne consentirais pas à unir dans mon culte un homme mort et les dieux immortels, à demander des prières pour celui qui n'a pas même un tombeau où l'on puisse honorer ses mânes. Et je me serais exprimé de telle sorte, qu'il m'eût été facile de me défendre devant le peuple romain, si la république avait eu à craindre de plus grands malheurs : la guerre, la famine, ou la peste. Quelques-uns de ces malheurs nous accablent déjà; peut-être les autres nous menacent-ils! Que les dieux immortels pardonnent ce décret au peuple romain qui le désavoue, et au sénat, qui l'a rendu malgré lui !

Quoi donc! ne pourrai-je parler des autres maux de la république? Oui, je le puis, car je pourrai toujours défendre l'honneur et braver la mort. Qu'on me laisse seulement venir en ce lieu, j'accepte le danger d'y parler. Plût aux dieux, pères conscrits, qu'il m'eût été possible de m'y trouver aux calendes d'août l Cela n'aurait rien empêché, je le sais mais on aurait vu du moins plus d'un consulaire digne de cet honneur, digne de la république. C'est un grand sujet de douleur pour moi, que des hommes comblés de tous les bienfaits par le peuple romain n'aient pas suivi l'exemple de L. Pison. Le peuple romain nous a-t-il donc nommés consuls pour que, placés au faîte des honneurs, nous ne pensions plus à la république? Il ne s'est pas trouvé un consulaire pour appuyer Pison de la voix ni même du regard. Quel est donc, grands dieux, cette servitude volontaire? N'était-ce pas assez de celle que nous imposa la nécessité ? Je n'exige pas la même chose de tous ceux qui expriment leur avis dans le rang des consulaires. Il en est dont je comprends les raisons et à qui je pardonne leur silence; mais il en est d'autres à qui je fais un devoir de parler, et je gémis quand je vois le peuple romain attribuer leur conduite, je ne dirai pas à la crainte, ce qui serait déjà honteux, mais à des motifs qui les déshonorent.

VII. C'est pourquoi je dois d'abord, et je rends les plus grandes actions de grâces à L. Pison, qui a pensé, non à ce qu'il pouvait, mais à ce qu'il devait faire; et je vous demande ensuite, pères conscrits, de m'écouter avec bienveillance, comme vous l'avez fait jusqu'ici, si vous n'osez suivre entièrement mes avis et mon exemple.

Je crois, avant tout, qu'on doit maintenir les actes de César; non que je les approuve : qui le pourrait? mais parce que je crois que nous devons considérer avant tout la paix et le repos. Je voudrais qu'Antoine fût ici, toutefois sans ses protecteurs ordinaires; mais il lui est permis d'être malade, à lui qui ne me le permettait pas hier: il m'apprendrait, ou plutôt il vous apprendrait, pères conscrits, de quelle manière il entend défendre les actes de César. Quoi ! ce qu'on aura trouvé sur de petites notes, sur de petits billets publiés par Antoine seul; que dis-je, publiés? annoncés tout au plus; tout cela sera maintenu comme actes de César! et on regardera comme nul tout ce qu'il a gravé sur l'airain, où il a fait inscrire les volontés du peuple romain ! Pour moi, je pense que les actes de César sont dans ses lois. Quoi donc! toutes ses promesses seront irrévocables, même celles qu'il n'aurait pas tenues, comme cela lui est arrivé tant de fois, et qui se sont trouvées bien plus nombreuses après sa mort que toutes les grâces qu'il a accordées pendant sa vie ! Mais je n'y veux rien changer; je ne les attaque pas; je défends même de toutes mes forces les actes éclatants de César. Plût aux dieux que l'argent fût resté dans le temple de Cybèle! argent teint de notre sang, il est vrai, mais nécessaire en ce moment, puisqu'on ne le rend pas à ceux à qui il appartient. Qu'on l'ait prodigué, soit, si les actes le voulaient ainsi. Qu'est-ce qu'une loi , si l'acte d'un citoyen revêtu des charges et du pouvoir n'en est pas une? Demandez les actes de Gracchus ? on vous montrera les lois Semproniennes; les actes de Sylla? les lois Cornéliennes. Et le troisième consulat de Pompée ! où sont ses actes? Dans ses lois. Si vous demandiez à César lui-même ce qu'il a fait dans Rome lorsqu'il était revêtu de la toge, il vous répondrait qu'il a rendu un grand nombre de lois admirables. Quant à ses écrits particuliers, ou il les changerait, ou il ne les donnerait pas; ou, s'il les donnait, il ne les compterait pas parmi ses actes. Mais je vous accorde tout sur ce point il est des choses dont je veux bien ne pas m'apercevoir; mais dans ce qu'il y a de plus impor- 276 tant, dans les lois, je pense qu'on ne doit pas souffrir que les actes de César soient annulés.

VIII. Quelle loi meilleure, plus utile, plus souvent demandée, même aux beaux jours de la république, que celle qui défend de garder plus d'un an les provinces prétoriennes, et plus de deux les provinces consulaires? En détruisant cette loi, croyez-vous conserver les actes de César? Mais les lois judiciaires de César ne sont-elles pas abolies par cette loi qui vient d'être proposée sur une troisième décurie de juges? Et vous défendez les actes de César, vous qui renversez ses lois ! à moins que vous ne mettiez au nombre de ses actes ce qu'il a écrit sur ses tablettes pour aider sa mémoire, et que vous le défendiez, quoique injuste et inutile, tandis que vous ne regarderez pas comme actes de César tout ce qu'il a proposé au peuple dans les comices par centuries.

Mais quelle est cette troisième décurie? Celle des centurions, dit M. Antoine. La loi Julia ne leur donnait-elle pas le droit de juger, et antérieurement la loi Pompéia, la loi Aurélia? Oui; mais le cens était déterminé. Non pas seulement pour le centurion; mais aussi pour le chevalier romain. C'est ce qui fait que les plus braves et les plus vertueux de cet ordre ont toujours eu le droit de juger, et l'ont encore. Je ne veux pas de ces distinctions, dit-il; je veux que tout centurion soit juge. Mais si vous portiez la même loi pour tous ceux qui ont servi avec un cheval, ce qui est plus honorable, elle ne serait approuvée de personne; car on doit considérer la fortune et le rang dans un juge. Peu m'importe, répond-il; je nomme encore juges les manipulaires de la légion Alaudienne : nos amis assurent que c'est leur seul espoir de salut. Honteux honneur pour ceux que vous appelez à juger sans qu'ils y pensent! Votre loi semble leur dire : Que ceux-là siègent dans la troisième décurie, qui n'osent juger librement. Quelle faute, dieux immortels, de la part de ceux qui ont imaginé cette loi! Plus un juge sera avili, plus il sera sévère pour expier son infamie, plus il travaillera à faire croire qu'il est digne des décuries honorables, et que c'est par erreur qu'on l'a relégué dans une classe déshonorée.

IX. Il a été proposé une autre loi qui permet aux condamnés pour violence et lèse-majesté d'en appeler au peuple, s'ils le veulent. Est-ce bien là une loi ou le renversement de toutes les lois? Est-il quelqu'un aujourd'hui qui ait intérêt à l'existence de cette loi? Il n'y a pas d'accusés avec de pareilles lois; il ne peut pas y en avoir: jamais on n'attaquera en justice les crimes commis les armes à la main. Mais cette loi est populaire. Plût au ciel que vous voulussiez quelque chose de populaire! car tous les citoyens n'ont qu'une âme et qu'une voix pour le salut de la république. Quel est donc ce désir de faire accepter une loi qui, sans plaire à personne, déshonorerait l'État? Qu'y aura-t-il de plus honteux, en effet, que de voir des factieux condamnés pour leurs attentats à la majesté du peuple romain, recourir à cette violence qui les aura fait condamner?

Mais pourquoi s'arrêter plus longtemps sur cette loi, comme si c'était l'appel qu'on demande. Ce qu'on demande, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus d'accusés, grâce à ces deux lois. Quel sera l'accusateur assez insensé pour vouloir, une fois la condamnation prononcée, s'exposer à la fureur d'une multitude soudoyée? Quel sera le 277 juge qui osera condamner l'accusé, pour se voir livré lui-même à une populace mercenaire? Cette loi ne donne donc pas l'appel au peuple; elle détruit les deux lois, les deux tribunaux les plus salutaires. Qu'est-ce autre chose que d'exhorter nos jeunes Romains à devenir des agents de trouble, de sédition, des citoyens dangereux? A quels excès ne se portera pas la fureur tribunitienne, lorsque les tribunaux institués pour les crimes de violence et de lèse-majesté seront abolis?

Que n'osera-t-on pas, lorsqu'on abroge les lois de César, ces lois qui interdisent l'eau et le feu aux condamnés pour violence et pour lèse-majesté? Leur accorder l'appel, n'est-ce pas déchirer les actes de César? Je n'ai jamais approuvé ces actes, pères conscrits; mais j'étais si convaincu qu'il fallait les conserver dans l'intérêt de la concorde, que j'étais d'avis de maintenir non seulement les lois que César a portées de son vivant, mais celles qui ont été publiées depuis sa mort.

X. Des condamnés ont été rappelés de l'exil par un mort. Le droit de cité a été donné à des particuliers, à des citoyens, à des provinces entières par un mort. Un mort a supprimé les impôts au moyen d'exemptions sans nombre. Ainsi nous défendons ces actes apportés de la maison de César, par une seule personne (digne de toute notre confiance, il est vrai) ; et les lois que César a lues en notre présence, qu'il a proclamées, qu'il se glorifiait d'avoir rendues, par lesquelles il voulait assurer l'avenir de la république; ces lois sur les jugements, sur les provinces; ces lois de César, nous qui les défendons, nous aurons la pensée de les détruire! Du moins pouvons-nous nous plaindre des lois qui ont été publiées; mais comment nous plaindrions-nous de celles qu'on dit avoir été portées, qui l'ont été avant d'être écrites? On nous demande, pères conscrits, comment nous pouvons craindre de mauvaises lois avec de bons tribuns du peuple. Nous en avons qui sont tout prêts à s'opposer, tout prêts à défendre la république par l'autorité de leur pouvoir sacré. Nous devons donc être sans crainte. - De quelles oppositions, de quel pouvoir sacré voulez-vous parler? - Je parle de ces garanties où réside le salut de Rome. - Nous ne nous arrêtons pas à ces sottises du vieux temps. On entourera le forum; on en fermera toutes les issues; on y postera des soldats en armes. - Et quoi alors? - Autant de choses faites ainsi, autant de lois que vous verrez gravées sur l'airain. - Mais que devient cette formule légale: Les consuls, suivant leur droit, ont proposé au peuple (car ce droit, nous l'avons reçu de nos ancêtres), et le peuple, suivant son droit, a ordonné. Quel peuple? celui qui a été exclu? Quel droit? celui, que la force et les armes ont anéanti? Je ne parle que pour l'avenir; c'est le devoir d'un ami d'indiquer tout ce qu'on peut éviter; si tout cela n'arrive pas, je me serai trompé. Je parle des lois proposées et qui dépendent encore de vous. Je vous en montre les vices, faites-les disparaître. Je vous dénonce la violence, la violence armée, repoussez-la.

XI. Il ne faut pas vous irriter contre moi, Dolabella; ni vous, M. Antoine, lorsque je parle pour la république. Je ne le crains pas de vous, Dolabella; je connais trop votre douceur : mais 278 votre collègue? On dit que la fortune l'a enorgueilli : quant à moi, je le tiendrais pour plus heureux, pour ne rien dire de plus, s'il imitait le consulat de ses aïeux et de son oncle : on dit qu'il est devenu sujet à la colère : or je sens combien il est dangereux d'exciter la colère d'un ennemi qui a les armes à la main, surtout dans ces temps où l'impunité du glaive est si grande. Mais je ferai une proposition que je crois juste, et que M. Antoine, je le pense, ne rejettera pas. Si je l'outrage dans sa vie ou dans ses mœurs, qu'il soit mon plus grand ennemi, j'y consens. Mais si je conserve l'habitude que j'ai toujours eue en discutant sur les affaires publiques, si je dis librement ce que je pense, je le conjure d'abord de ne pas s'irriter contre moi; et, si je n'y réussis pas, de me traiter, dans sa colère, comme un citoyen. Qu'il emploie les armes, si elles lui sont nécessaires, ainsi qu'il ledit, pour se défendre; mais qu'il respecte ceux qui donnent librement leur avis sur les affaires de la république. Quoi de plus juste que cette demande?

S'il est vrai, comme me l'ont dit quelques-uns de ses amis, qu'il suffit, pour l'irriter, de contrarier ses désirs, même en respectant sa personne, nous supporterons le caractère d'un ami. On m'a dit aussi qu'il ne me serait pas permis, à moi l'ennemi de César, ce qui a été permis à Pison, son beau-père. On m'a donné en même temps un conseil dont je profiterai : pour s'absenter du sénat, pères conscrits, la maladie ne sera pas un motif plus légitime que la mort.

XII. Par les dieux immortels ! quand je vous vois, Dolabella, vous qui m'êtes si cher, je ne puis me taire sur votre erreur à tous deux: car je vous crois des hommes généreux, pensant à de grandes choses, et non pas, comme l'ont supposé des esprits trop crédules, à l'argent, que les grandes âmes ont toujours méprisé; ni à des richesses acquises par la violence; ni à un pouvoir insupportable au peuple romain. Je crois que vous n'avez eu d'autre passion que celle de la gloire; d'autre désir que de mériter l'amour de vos concitoyens. Or la gloire, c'est la louange qui suit les actions honorables; c'est cette renommée qui s'attache aux grands services; c'est l'approbation et la reconnaissance publique. Je vous dirais, Dolabella, quel est le prix des belles actions, si vous ne le saviez mieux que personne. Trouverez-vous un plus beau jour, dans votre vie, que celui où vous entrâtes dans votre maison après avoir purifié le forum, dissipé une foule impie, frappé les principaux auteurs de cet acte exécrable, et délivré Rome de la crainte du carnage et de l'incendie? Quel ordre, quel rang, quelle classe de citoyens ne s'est portée au-devant de vous pour vous combler de ses louanges? Et moi-même, qui passais pour vous avoir donné ce conseil, les gens de bien me remerciaient, me félicitaient en votre nom. Rappelez-vous, Dolabella, je vous en conjure, cette unanimité qui éclata au théâtre, lorsque les citoyens, oubliant leurs offenses, montrèrent que toute haine avait cédé à ce nouveau bienfait. Cette gloire, Dolabella, et c'est avec la plus vive douleur que je vous parle, cette gloire avez-vous pu l'abdiquer sans regret?

XIII. Et vous, Marc Antoine, je vous adjure, quoique absent, ne préférez-vous pas ce jour où le 279 sénat fut assemblé dans le temple de Tellus, à tous ces mois où vous avez été si heureux, au dire de certains hommes bien éloignés de mes sentiments? Quel admirable discours vous avez prononcé sur la concorde! De quelle crainte vous avez délivré les vétérans, et de quelles alarmes la république! Déposant toute inimitié, oubliant les auspices que vous aviez annoncés comme augure, dès ce jour même vous avez voulu que votre collègue fût réellement votre collègue, et votre jeune fils fut envoyé comme otage au Capitole. Le sénat et le peuple romain montrèrent-ils jamais plus d'allégresse? Vit-on jamais une assemblée aussi nombreuse? Les Romains se croyaient enfin délivrés par le plus généreux des hommes ; ils voyaient la paix et la liberté rendues à leurs voeux. Le lendemain, le surlendemain, le troisième jour, tous les jours suivants, vous ne cessâtes, pour ainsi dire, de faire quelque don à la patrie; et le plus grand de tous fut d'effacer ce nom de dictateur devenu si odieux. Ce brûlant stigmate, c'est vous, M. Antoine, vous, dis-je, qui en avez flétri César après sa mort, pour son éternelle ignominie. Ce que fit la famille Manlia pour punir le crime d'un de ses membres, vous le fîtes pour punir le crime d'un dictateur. Elle avait interdit aux patriciens de prendre le nom de Manlius; vous, vous avez aboli la dictature. Lorsque vous faisiez de si grandes choses pour le salut de la république, rougissiez-vous de votre bonheur, de votre éclat, de votre gloire? D'où vient donc un si grand changement? Je ne puis m'imaginer que vous ayez été ébloui par l'argent. Libre à chacun de dire ce que bon lui semble; je ne suis pas obligé d'y croire. Je n'ai jamais rien vu en vous de bas, de sordide. Assez souvent un homme est corrompu par ceux qui l'entourent; mais je connais votre fermeté. Plût aux dieux qu'après avoir évité la faute vous eussiez évité le soupçon !

XIV. Ce que je redoute le plus, c'est que, ne connaissant pas la vraie gloire, vous ne la voyiez dans la tyrannie, et que vous ne préfériez la haine de vos concitoyens à leur amour. Si vous pensez ainsi, vous ne connaissez pas la gloire. Être cher à ses concitoyens, bien mériter de la république, être loué, honoré, aimé, voilà la gloire; mais être craint, être haï, voilà ce qui est odieux, fragile, périssable. Nous voyons, par le théâtre, quel a été le sort de ceux qui ont dit "Qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent".

Plût aux dieux, M. Antoine, que vous vous fussiez souvenu de votre aïeul ! cet aïeul dont je vous ai parlé si souvent. Pensez-vous qu'il eût voulu de l'immortalité au prix de la tyrannie? La vie alors, le bonheur, c'était d'être l'égal de tous par la liberté, le premier par la vertu. Et pour ne pas parler du bonheur de votre aïeul, je préférerais son dernier jour, tout affreux qu'il fut, à la domination de L. Cinna, qui le fit périr si cruellement.

Mais comment vous fléchirai-je par mes discours? Si la mort de César n'a pu vous faire préférer l'amour de vos concitoyens à leur haine, toute exhortation sera vaine. Que ceux qui le croyaient heureux sont à plaindre ! Celui-là n'est pas heureux qui s'est montré tel pendant sa vie, que, loin de venger sa mort, on la regarde comme un bienfait dont le meurtrier a toute la gloire. Laissez-vous toucher , Antoine, pensez à vos aïeux , et gouvernez notre patrie de telle sorte qu'elle se réjouisse de vous avoir vu naître,: il n'y a de gloire et de bonheur pour vous qu'à ce prix.

XV. Plus d'une fois le peuple romain vous a jugés tous deux; je vois avec peine que vous n'en êtes guère touchés. Qu'est-ce donc que ces cris d'une foule innombrable aux jeux des gladiateurs? et cette affluence de peuple? et ces applaudissements prodigués devant la statue de Pompée, aux tribuns qui vous sont opposés? tout cela ne vous indique-t-il pas la volonté, l'unanimité du peuple romain? N'était-ce rien à vos yeux, que ces applaudissements aux jeux Apollinaires, ou plutôt ces témoignages, ces jugements du peuple romain? Heureux ceux qui, éloignés de Rome par la force et la violence, s'y trouvaient néanmoins en idée, et vivaient au fond des cœurs et dans les entrailles du peuple romain ! a moins que vous ne vous soyez imaginé qu'on applaudissait Attius, et que c'était à lui qu'au bout de soixante ans on décernait la palme, et non à Brutus. Brutus n'était pas présent à ces jeux donnés par lui; mais au milieu de ce spectacle, de ce grand appareil, c'est à lui que le peuple témoignait son affection, le consolant par ses applaudissements, par ses acclamations, du regret de ne pas voir son libérateur.

J'ai toujours méprisé les applaudissements prodigués par l'esprit de parti; mais lorsque c'est la nation tout entière qui les décerne, lorsque ceux qui naguère poursuivaient la faveur du peuple, n'osent paraître devant lui, ce ne sont plus pour moi des applaudissements, c'est un jugement. Si vous trouvez ces preuves trop légères, mépriserez-vous ce que vous avez vu de vos yeux? Vous avez vu quel prix le peuple attachait à la vie d'Hirtius. C était assez pour sa gloire, de l'estime dont il jouit, de l'attachement de ses amis, de la tendresse des siens. Que d'inquiétudes parmi les gens de bien, que d'alarmes parmi le peuple! Qui en inspira jamais de plus vives? personne assurément! Quoi donc! vous ne saisissez pas le sens de tout cela? Quels vœux, dites-moi, les Romains feront-ils pour votre existence , lorsqu'ils attachent tant de prix à la vie des citoyens dont ils espèrent le salut de la république?

J'ai recueilli le fruit de mon retour, pères conscrits, puisque j'ai laissé, quoi qu'il arrive, dans ce discours, un témoignage de ma constance, et que vous m'avez écouté avec bienveillance et attention. Je parlerai encore, si je puis le faire sans danger pour vous et pour moi; sinon, je me réserverai, autant que je le pourrai, moins pour moi que pour la république. Peut-être ai-je assez vécu pour les années et pour la gloire; si les dieux m'accordent encore quelques jours, ils appartiennent moins à moi, pères conscrits, qu'à vous et à la patrie.