Cicéron, Rabirius

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME DEUXIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° .60

TOME II.

XXIII.   PLAIDOYER POUR L. MURÉNA.

Oeuvre numérisée et mise en page par Patrick Hoffman

     Catilinaires IV - pro Sulla    

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME DEUXIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

 

596 PLAIDOYER POUR L. MURÉNA.

 

DISCOURS VINGT-TROISIÈME.

 

ARGUMENT

Sous le consulat de Cicéron, des comices ayant eu lieu pour l'élection des consuls de l'année suivante, Décimus Silanus et Licinius Murera furent désignés. Sulpicius, l'un des compétiteurs, supportant mal son échec, accusa Muréna de brigue, de concert avec Caton, Cn. Postumius et le jeune Sulpitins, son fils. C. Hortensias et H. Crassus défendaient Muréna. Cicéron se joignit à eux.

Diverses circonstances rendaient sa position délicate. Il venait de faire passer au sénat une loi nouvelle, la loi Tullia, contre la brigue. Cette loi, plus sévère que la loi Calpurnia, punissait de dix années d'exil, outre l'amende ordinaire, ceux qui seraient convaincus, soit d'avoir distribué de l'argent dans les centuries, soit de s'être fait suivre de gens payés, soit d'avoir attiré des étrangers à Rome au temps de l'élection, ou entretenu sans nécessité des troupes de gladiateurs. En outre, il avait à ménager Sulpicius, qui était de ses amis, et Caton, dont l'autorité était si grande, et qui avait menacé de faire cette année même l'épreuve de la loi Tullia sur un consulaire.

Il réussit, à force d'art. et sans blesser Sulpicius par ses fines railleries contre les jurisconsultes, ni Caton par quelques critiques aimables des Stoïciens, à gagner la cause de Muréna, qui fut absous, et devint consul. C'est après avoir entendu ce discours que Caton, selon Plutarque, aurait dit: Nous avons là un facétieux consul.

 

 

I.Quae deprecatus a dis immortalibus sum, iudices, more institutoque maiorum illo die quo auspicato comitiis centu riatis L. Murenam consulem renuntiaui, ut ea res mihi fidei magistratuique meo, populo plebique Romanae bene atque feliciter eueniret, eadem precor ab isdem dis immortalibus ob eiusdem hominis consulatum una cum salute obtinendum, et ut uestrae mentes atque sententiae cum populi Romani uoluntatibus suffragiisque consentiant, eaque res uobis populoque Romano pacem, tranquillitatem, otium concordiamque adferat. Quod si illa sollemnis comitiorum precatio consularibus auspiciis consecrata tantam habet in se uim et religionem quantam rei publicae dignitas postulat, idem ego sum precatus ut eis quoque hominibus quibus hic consulatus me rogante datus esset ea res fauste feliciter prospereque eueniret. Quae cum ita sint, iudices, et cum omnis deorum immortalium potestas aut translata sit ad uos aut certe communicata uobiscum, idem consulem uestrae fidei commendat qui antea dis immortalibus commendauit, ut eiusdem hominis uoce et declaratus consul et defensus beneficium populi Romani cum uestra atque omnium ciuium salute tueatur. Et quoniam in hoc officio studium meae defensionis ab accusatoribus atque etiam ipsa susceptio causae reprensa est, ante quam pro L. Murena dicere instituo, pro me ipso pauca dicam, non quo mihi potior hoc quidem tempore sit offici mei quam huiusce salutis defensio, sed ut meo facto uobis probato maiore auctoritate ab huius honore fama fortunisque omnibus inimicorum impetus propulsare possim.

II. Et primum M. Catoni uitam ad certam rationis normam derigenti et diligentissime perpendenti momenta officiorum omnium de officio meo respondebo. Negat fuisse rectum Cato me et consulem et legis ambitus latorem et tam seuere gesto consulatu causam L. Murenae attingere. Cuius reprehensio me uehementer mouet, non solum ut uobis, iudices, quibus maxime debeo, uerum etiam ut ipsi Catoni, grauissimo atque integerrimo uiro, rationem facti mei probem. A quo tandem, M. Cato, est aequius consulem defendi quam a consule? Quis mihi in re publica potest aut debet esse coniunctior quam is cui res publica a me iam traditur sustinenda magnis meis laboribus et periculis sustentata? Quod si in eis rebus repetendis quae mancipi sunt is periculum iudici praestare debet qui se nexu obligauit, profecto etiam rectius in iudicio consulis designatiis potissimum consul qui consulem declarauit auctor benefici populi Romani defensorque periculi esse debebit. Ac si, ut non nullis in ciuitatibus fieri solet, patronus huic causae publice constitueretur, is potissimum summo honore adfecto defensor daretur qui eodem honore praeditus non minus adferret ad dicendum auctoritatis quam facultatis. Quod si e portu soluentibus ei qui iam in portum ex alto inuehuntur praecipere summo studio solent et tempestatum rationem et praedonum et locorum, quod natura adfert ut eis faueamus qui eadem pericula quibus nos perfuncti sumus ingrediantur, quo tandem me esse animo oportet prope iam ex magna iactatione terram uidentem in hunc cui uideo maximas rei publicae tempestates esse subeundas? Qua re si est boni consulis non solum uidere quid agatur uerum etiam prouidere quid futurum sit, ostendam alio loco quantum salutis communis intersit duos consules in re publica Kalendis Ianuariis esse. Quod si ita est, non tam me officium debuit ad hominis amici fortunas quam res publica consulem ad communem salutem defendendam uocare.

III. Nam quod legem de ambitu tuli, certe ita tuli ut eam quam mihimet ipsi iam pridem tulerim de ciuium periculis defendendis non abrogarem. Etenim si largitionem factam esse confiterer idque recte factum esse defenderem, facerem improbe, etiam si alius legem tulisset; cum uero nihil commissum contra legem esse defendam, quid est quod meam defensionem latio legis impediat?

Negat esse eiusdem seueritatis Catilinam exitium rei publicae intra moenia molientem uerbis et paene imperio ex urbe expulisse et nunc pro L. Murena dicere. Ego autem has partis lenitatis et misericordiae quas me natura ipsa docuit semper egi libenter, illam uero grauitatis seue ritatisque personam non appetiui, sed ab re publica mihi impositam sustinui, sicut huius imperi dignitas in summo periculo ciuium postulabat. Quod si tum, cum res publica uim et seueritatem desiderabat, uici naturam et tam uehemens fui quam cogebar, non quam uolebam, nunc cum omnes me causae ad misericordiam atque ad humanitatem uocent, quanto tandem studio debeo naturae meae consuetudinique seruire? Ac de officio defensionis meae ac de ratione accusationis tuae fortasse etiam alia in parte orationis dicendum nobis erit.

Sed me, iudices, non minus hominis sapientissimi atque ornatissimi, Ser. Sulpici, conquestio quam Catonis accusatio commouebat qui grauissime et acerbissime (se) ferre dixit me familiaritatis necessitudinisque oblitum causam L. Murenae contra se defendere. Huic ego, iudices, satis facere cupio uosque adhibere arbitros. Nam cum graue est uere accusari in amicitia, tum, etiam si falso accuseris, non est neglegendum.

Ego, Ser. Sulpici, me in petitione tua tibi omnia studia atque officia pro nostra necessitudine et debuisse confiteor et praestitisse arbitror. Nihil tibi consulatum petenti a me defuit quod esset aut ab amico aut a gratioso aut a consule postulandum. Abiit illud tempus; mutata ratio est. Sic existimo, sic mihi persuadeo, me tibi contra honorem Murenae quantum tu a me postulare ausus sis, tantum debuisse, contra salutem nihil debere. Neque enim, si tibi tum cum peteres (consulatum studui, nunc) cum Murenam ipsum petas, adiutor eodem pacto esse debeo. Atque hoc non modo non laudari sed ne concedi quidem potest ut amicis nostris accusantibus non etiam alienissimos defendamus.

IV. Mihi autem cum Murena, iudices, et magna et uetus amicitia est, quae in capitis dimicatione a Ser. Sulpicio non idcirco obruetur quod ab eodem in honoris contentione superata est. Quae si causa non esset, tamen uel dignitas hominis uel honoris eius quem adeptus est amplitudo summam mihi superbiae crudelitatisque infamiam inussisset, si hominis et suis et populi Romani ornamentis amplissimi causam tanti periculi repudiassem. Neque enim iam mihi licet neque est integrum ut meum laborem hominum periculis subleuandis non impertiam. Nam cum praemia mihi tanta pro hac industria sint data quanta antea nemini, sic (existimo, labores quos in petitione) exceperis, eos, cum adeptus sis, deponere, esse hominis et astuti et ingrati. Quod si licet desinere, si te auctore possum, si nulla inertiae (infamia), nulla superbiae turpitudo, nulla inhumanitatis culpa suscipitur, ego uero libenter desino. Sin autem fuga laboris desidiam, repudiatio supplicum superbiam, amicorum neglectio improbitatem coarguit, nimirum haec causa est eius modi quam nec industrius quisquam nec misericors nec officiosus deserere possit. Atque huiusce rei coniecturam de tuo ipsius studio, Serui, facillime ceperis. Nam si tibi necesse putas etiam aduersariis amicorum tuorum de iure consulentibus respondere, et si turpe existimas te aduocato illum ipsum quem contra ueneris causa cadere, noli tam esse iniustus ut, cum tui fontes uel inimicis tuis pateant, nostros etiam amicis putes clausos esse oportere. Etenim si me tua familiaritas ab hac causa remouisset, et si hoc idem Q. Hortensio, M. Crasso, clarissimis uiris, si item ceteris a quibus intellego tuam gratiam magni aestimari accidisset, in ea ciuitate consul designatus defensorem non haberet in qua nemini umquam infimo maiores nostri patronum deesse uoluerunt. Ego uero, iudices, ipse me existimarem nefarium si amico, crudelem si misero, superbum si consuli defuissem. Qua re quod dandum est amicitiae, large dabitur a me, ut tecum agam, Serui, non secus ac si meus esset frater, qui mihi est carissimus, isto in loco; quod tribuendum est officio, fidei, religioni, id ita moderabor ut meminerim me contra amici studium pro amici periculo dicere.

 V.Intellego, iudices, tris totius accusationis partis fuisse, et earum unam in reprehensione uitae, alteram in contentione dignitatis, tertiam in criminibus ambitus esse uersatam. Atque harum trium partium prima illa quae grauissima debebat esse ita fuit infirma et leuis ut illos lex magis quaedam accusatoria quam uera male dicendi facultas de uita L. Murenae dicere aliquid coegerit. Obiecta est enim Asia; quae ab hoc non ad uoluptatem et luxuriam expetita est sed in militari labore peragrata. Qui si adulescens patre suo imperatore non meruisset, aut hostem aut patris imperium timuisse aut a parente repudiatus uideretur. An cum sedere in equis triumphantium praetextati potissimum filii soleant, huic donis militaribus patris triumphum decorare fugiendum fuit, ut rebus communiter gestis paene simul cum patre triumpharet? Hic uero, iudices, et fuit in Asia et uiro fortissimo, parenti suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi in uictoria fuit. Et si habet Asia suspicionem luxuriae quandam, non Asiam numquam uidisse sed in Asia continenter uixisse laudandum est.

Quam ob rem non Asiae nomen obiciendum Murenae fuit ex qua laus familiae, memoria generi, honos et gloria nomini constituta est, sed aliquod aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum flagitium ac dedecus. Meruisse uero stipendia in eo bello quod tum populus Romanus non modo maximum sed etiam solum gerebat uirtutis, patre imperatore libentissime meruisse pietatis, finem stipendiorum patris uictoriam ac triumphum fuisse felicitatis fuit. Male dicto quidem idcirco nihil in hisce rebus loci est quod omnia laus occupauit.

VI.Saltatorem appellat L. Murenam Cato. Maledictum est, si uere obicitur, uehementis accusatoris, sin falso, maledici conuiciatoris. Qua re cum ista sis auctoritate, non debes, M. Cato, adripere maledictum ex triuio aut ex scurrarum aliquo conuicio neque temere consulem populi Romani saltatorem uocare, sed circumspicere quibus praeterea uitiis adfectum esse necesse sit eum cui uere istud obici possit. Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit, neque in solitudine neque in conuiuio moderato atque honesto. Tempestiui conuiui, amoeni loci, multarum deliciarum comes est extrema saltatio. Tu mihi adripis hoc quod necesse est omnium uitiorum esse postremum, relinquis illa quibus remotis hoc uitium omnino esse non potest? Nullum turpe conuiuium, non amor, non comissatio, non libido, non sumptus ostenditur, et, cum ea non reperiantur quae uoluptatis nomen habent quamquam uitiosa sunt, in quo ipsam luxuriam reperire non potes, in eo te umbram luxuriae reperturum putas? Nihil igitur in uitam L. Murenae dici potest, nihil, inquam, omnino, iudices. Sic a me consul designatus defenditur ut eius nulla fraus, nulla auaritia, nulla perfidia, nulla crudelitas, nullum petulans dictum in uita proferatur. Bene habet; iacta sunt fundamenta defensionis. Nondum enim nostris laudibus, quibus utar postea, sed prope inimicorum confessione uirum bonum atque integrum hominem defendimus.

VII. Quo constituto facilior est mihi aditus ad contentionem dignitatis, quae pars altera fuit accusationis.

Summam uideo esse in te, Ser. Sulpici, dignitatem generis, integritatis, industriae ceterorumque ornamentorum omnium quibus fretum ad consulatus petitionem adgredi par est. Paria cognosco esse ista in L. Murena, atque ita paria ut neque ipse dignitate uinci (a te) potuerit neque te dignitate superarit. Contempsisti L. Murenae genus, extulisti tuum. Quo loco si tibi hoc sumis, nisi qui patricius sit, neminem bono esse genere natum, facis ut rursus plebes in Auentinum seuocanda esse uideatur. Sin autem sunt amplae et honestae familiae plebeiae, et proauus L. Murenae et auus praetor fuit, et pater, cum amplissime atque honestissime ex praetura triumphasset, hoc faciliorem huic gradum consulatus adipiscendi reliquit quod is iam patri debitus a filio petebatur. Tua uero nobilitas, Ser. Sulpici, tametsi summa est, tamen hominibus litteratis et historicis est notior, populo uero et suffragatoribus obscurior. Pater enim fuit equestri loco, auus nulla inlustri laude celebratus. Itaque non ex sermone hominum recenti sed ex annalium uetustate eruenda memoria est nobilitatis tuae. Qua re ego te semper in nostrum numerum adgregare soleo, quod uirtute industriaque perfecisti ut, cum equitis Romani esses filius, summa tamen amplitudine dignus putarere. Nec mihi umquam minus in Q. Pompeio, nouo homine et fortissimo uiro, uirtutis esse uisum est quam in homine nobilissimo, M. Aemilio. Etenim eiusdem animi atque ingeni est posteris suis, quod Pompeius fecit, amplitudinem nominis quam non acceperit tradere et, ut Scaurus, memoriam prope intermortuam generis sua uirtute renouare.

VIII. Quamquam ego iam putabam, iudices, multis uiris fortibus ne ignobilitas generis obiceretur meo labore esse perfectum, qui non modo Curiis, Catonibus, Pompeiis, antiquis illis fortissimis uiris, nouis hominibus, sed his recentibus, Mariis et Didiis et Caeliis, commemorandis id agebam. Cum uero ego tanto interuallo claustra ista nobilitatis refregissem, ut aditus ad consulatum posthac, sicut apud maiores nostros fuit, non magis nobilitati quam uirtuti pateret, non arbitrabar, cum ex familia uetere et inlustri consul designatus ab equitis Romani filio consule defenderetur, de generis nouitate accusatores esse dicturos. Etenim mihi ipsi accidit ut cum duobus patriciis, altero improbissimo atque audacissimo, altero modestissimo atque optimo uiro, peterem; superaui tamen dignitate Catilinam, gratia Galbam. Quod si id crimen homini nouo esse deberet, profecto mihi neque inimici neque inuidi defuissent. Omittamus igitur de genere dicere cuius est magna in utroque dignitas; uideamus cetera.

'Quaesturam una petiit et sum ego factus prior.' Non est respondendum ad omnia. Neque enim uestrum quem quam fugit, cum multi pares dignitate fiant, unus autem primum solus possit obtinere, non eundem esse ordinem dignitatis et renuntiationis, propterea quod renuntiatio gradus habeat, dignitas autem sit persaepe eadem omnium. Sed quaestura utriusque prope modum pari momento sortis fuit. Habuit hic lege Titia prouinciam tacitam et quietam, tu illam cui, cum quaestores sortiuntur, etiam adclamari solet, Ostiensem, non tam gratiosam et inlustrem quam negotiosam et molestam. Consedit utriusque nomen in quaestura. Nullum enim uobis sors campum dedit in quo excurrere uirtus cognoscique posset.

 IX. Reliqui temporis spatium in contentionem uocatur. Ab utroque dissimillima ratione tractatum est. Seruius hic nobiscum hanc urba nam militiam respondendi, scribendi, cauendi plenam sollicitudinis ac stomachi secutus est; ius ciuile didicit, multum uigilauit, laborauit, praesto multis fuit, multorum stultitiam perpessus est, adrogantiam pertulit, difficultatem exsorbuit; uixit ad aliorum arbitrium, non ad suum. Magna laus et grata hominibus unum hominem elaborare in ea scientia quae sit multis profutura. Quid Murena interea? Fortissimo et sapientissimo uiro, summo imperatori legatus, L. Lucullo, fuit; qua in legatione duxit exercitum, signa contulit, manum conseruit, magnas copias hostium fudit, urbis partim ui, partim obsidione cepit, Asiam istam refertam et eandem delicatam sic obiit ut in ea neque auaritiae neque luxuriae uestigium reliquerit, maximo in bello sic est uersatus ut hic multas res et magnas sine imperatore gesserit, nullam sine hoc imperator. Atque haec quamquam praesente L. Lucullo loquor, tamen ne ab ipso propter periculum nostrum concessam uideamur habere licentiam fingendi, publicis litteris testata sunt omnia, quibus L. Lucullus tantum laudis impertiit quantum neque ambitiosus imperator neque inuidus tribuere alteri in communicanda gloria debuit.

 Summa in utroque est honestas, summa dignitas; quam ego, si mihi per Seruium liceat, pari atque eadem in laude ponam. Sed non licet; agitat rem militarem, insectatur totam hanc legationem, adsiduitatis et operarum harum cotidianarum putat esse consulatum. 'Apud exercitum mihi fueris' inquit; 'tot annos forum non attigeris; afueris tam diu et, cum longo interuallo ueneris, cum his qui in foro habitarint de dignitate contendas?' Primum ista nostra adsiduitas, Serui, nescis quantum interdum adferat hominibus fastidi, quantum satietatis. Mihi quidem uehementer expediit positam in oculis esse gratiam; sed tamen ego mei satietatem magno meo labore superaui et tu item fortasse; uerum tamen utrique nostrum deside rium nihil obfuisset. Sed ut hoc omisso ad studiorum atque artium contentionem reuertamur, qui potest dubitari quin ad consulatum adipiscendum multo plus adferat dignitatis rei militaris quam iuris ciuilis gloria? Vigilas tu de nocte ut tuis consultoribus respondeas, ille ut eo quo intendit mature cum exercitu perueniat; te gallorum, illum bucinarum cantus exsuscitat; tu actionem instituis, ille aciem instruit; tu caues ne tui consultores, ille ne urbes aut castra capiantur; ille tenet et scit ut hostium copiae, tu ut aquae pluuiae arceantur; ille exercitatus est in propagandis finibus, tuque in regendis. Ac nimirum (dicendum est enim quod sentio) rei militaris uirtus praestat ceteris omnibus. Haec nomen populo Romano, haec huic urbi aeternam gloriam peperit, haec orbem terrarum parere huic imperio coegit; omnes urbanae res, omnia haec nostra praeclara studia et haec forensis laus et industria latet in tutela ac praesidio bellicae uirtutis. Simul atque increpuit suspicio tumultus, artes ilico nostrae conticiscunt.

X. Et quoniam mihi uideris istam scientiam iuris tamquam filiolam osculari tuam, non patiar te in tanto errore uersari ut istud nescio quid quod tanto opere didicisti praeclarum aliquid esse arbitrere. Aliis ego te uirtutibus, continentiae, grauitatis, iustitiae, fidei, ceteris omnibus, consulatu et omni honore semper dignissimum iudicaui; quod quidem ius ciuile didicisti, non dicam operam perdidisti, sed illud dicam, nullam esse in ista disciplina munitam ad consulatum uiam. Omnes enim artes, quae nobis populi Romani studia concilient, et admirabilem dignitatem et pergratam utilitatem debent habere.

 Summa dignitas est in eis qui militari laude antecellunt; omnia enim quae sunt in imperio et in statu ciuitatis ab his defendi et firmari putantur; summa etiam utilitas, si quidem eorum consilio et periculo cum re publica tum etiam nostris rebus perfrui possumus. Grauis etiam illa est et plena dignitatis dicendi facultas quae saepe ualuit in consule deligendo, posse consilio atque oratione et senatus et populi et eorum qui res iudicant mentis permouere. Quaeritur consul qui dicendo non numquam comprimat tribunicios furores, qui concitatum populum flectat, qui largitioni resistat. Non mirum, si ob hanc facultatem homines saepe etiam non nobiles consulatum consecuti sunt, praesertim cum haec eadem res plurimas gratias, firmissimas amicitias, maxima studia pariat. Quorum in isto uestro artificio, Sulpici, nihil est.

XI. Primum dignitas in tam tenui scientia non potest esse; res enim sunt paruae, prope in singulis litteris atque interpunctionibus uerborum occupatae. Deinde, etiam si quid apud maiores nostros fuit in isto studio admirationis, id enuntiatis uestris mysteriis totum est contemptum et abiectum. Posset agi lege necne pauci quondam sciebant; fastos enim uolgo non habebant. Erant in magna potentia qui consulebantur; a quibus etiam dies tamquam a Chaldaeis petebatur. Inuentus est scriba quidam, Cn. Flauius, qui cornicum oculos confixerit et singulis diebus ediscendis fastos populo proposuerit et ab ipsis (his) cautis iuris consultis eorum sapientiam compilarit. Itaque irati illi, quod sunt ueriti ne dierum ratione peruolgata et cognita sine sua opera lege (agi) posset, uerba quaedam composuerunt ut omnibus in rebus ipsi interessent.

XII. Cum hoc fieri bellissime posset: 'Fundus Sabinus meus est.' 'Immo meus,' deinde iudicium, noluerunt. 'Fundus' inquit 'qui est in agro qui sabinus uocatur.' Satis uerbose; cedo quid postea? 'eum ego ex iure Quiritium meum esse aio.' Quid tum? 'inde ibi ego te ex iure manum consertum uoco.' Quid huic tam loquaciter litigioso responderet ille unde petebatur non habebat. Transit idem iuris consultus tibicinis Latini modo. 'Vnde tu me' inquit 'ex iure manum consertum uocasti, inde ibi ego te reuoco.' Praetor interea ne pulchrum se ac beatum putaret atque aliquid ipse sua sponte loqueretur, ei quoque carmen compositum est cum ceteris rebus absurdum tum uero in illo: 'Suis utrisque superstitibus praesentibus istam uiam dico; ite uiam.' Praesto aderat sapiens ille qui inire uiam doceret. 'Redite uiam.' Eodem duce redibant. Haec iam tum apud illos barbatos ridicula, credo, uidebantur, homines, cum recte atque in loco constitissent, iuberi abire ut, unde abissent, eodem statim redirent. Isdem ineptiis fucata sunt illa omnia: 'Quando te in iure conspicio' et haec: 'Anne tu dicas qua ex causa uindicaueris?' Quae dum erant occulta, necessario ab eis qui ea tenebant petebantur; postea uero peruolgata atque in manibus iactata et excussa, inanissima prudentiae reperta sunt, fraudis autem et stultitiae plenissima. Nam, cum permulta praeclare legibus essent constituta, ea iure consultorum ingeniis pleraque corrupta ac deprauata sunt. Mulieres omnis propter infirmitatem consili maiores in tutorum potestate esse uoluerunt; hi inuenerunt genera tutorum quae potestate mulierum continerentur. Sacra interire illi noluerunt; horum ingenio senes ad coemptiones faciendas interimendorum sacrorum causa reperti sunt. In omni denique iure ciuili aequitatem reliquerunt, uerba ipsa tenuerunt, ut, quia in alicuius libris exempli causa id nomen inuenerant, putarunt omnis mulieres quae coemptionem facerent 'Gaias' uocari. Iam illud mihi quidem mirum uideri solet, tot homines, tam ingeniosos, post tot annos etiam nunc statuere non potuisse utrum 'diem tertium' an 'perendinum,' 'iudicem' an 'arbitrum,' 'rem' an 'litem' dici oporteret.

XIII. Itaque, ut dixi, dignitas in ista scientia consularis numquam fuit, quae tota ex rebus fictis commenticiisque constaret, gratiae uero multo etiam minus. Quod enim omnibus patet et aeque promptum est mihi et aduersario meo, id esse gratum nullo pacto potest. Itaque non modo benefici conlocandi spem sed etiam illud quod aliquamdiu fuit 'Licet consulere?' iam perdidistis. Sapiens existimari nemo potest in ea prudentia quae neque extra Romam usquam neque Romae rebus prolatis quicquam ualet. Peritus ideo haberi nemo potest quod in eo quod sciunt omnes nullo modo possunt inter se discrepare. Difficilis autem res ideo non putatur quod et perpaucis et minime obscuris litteris continetur. Itaque si mihi, homini uehementer occupato, stomachum moueritis, triduo me iuris consultum esse profitebor. Etenim quae de scripto aguntur, scripta sunt omnia, neque tamen quicquam tam anguste scriptum est quo ego non possim 'Qua de re agitur' addere; quae consuluntur autem, minimo periculo respondentur. Si id quod oportet responderis, idem uideare respondisse quod Seruius; sin aliter, etiam controuersum ius nosse et tractare uideare.

Quapropter non solum illa gloria militaris uestris formulis atque actionibus anteponenda est uerum etiam dicendi consuetudo longe et multum isti uestrae exercitationi ad honorem antecellit. Itaque mihi uidentur plerique initio multo hoc maluisse, post, cum id adsequi non potuissent, istuc potissimum sunt delapsi. Vt aiunt in Graecis artificibus eos auloedos esse qui citharoedi fieri non potuerint, sic nos uidemus, qui oratores euadere non potuerint, eos ad iuris studium deuenire. Magnus dicendi labor, magna res, magna dignitas, summa autem gratia. Etenim a uobis salubritas quaedam, ab eis qui dicunt salus ipsa petitur. Deinde uestra responsa atque decreta et euertuntur saepe dicendo et sine defensione orationis firma esse non possunt. In qua si satis profecissem, parcius de eius laude dicerem; nunc nihil de me dico, sed de eis qui in dicendo magni sunt aut fuerunt.

XIV. Duae sunt artes (igitur) quae possunt locare homines in amplissimo gradu dignitatis, una imperatoris, altera oratoris boni. Ab hoc enim pacis ornamenta retinentur, ab illo belli pericula repelluntur. Ceterae tamen uirtutes ipsae per se multum ualent, iustitia, fides, pudor, temperantia; quibus te, Serui, excellere omnes intellegunt. Sed nunc de studiis ad honorem appositis, non de insita cuiusque uirtute disputo. Omnia ista nobis studia de manibus excutiuntur, simul atque aliqui motus nouus bellicum canere coepit. Etenim, ut ait ingeniosus poeta et auctor ualde bonus, 'proeliis promulgatis pellitur e medio' non solum ista uestra uerbosa simulatio prudentiae sed etiam ipsa illa domina rerum, 'sapientia; ui geritur res, spernitur orator' non solum odiosus in dicendo ac loquax uerum etiam 'bonus; horridus miles amatur,' uestrum uero studium totum iacet. 'Non ex iure manum consertum, sed mage ferro' inquit 'rem repetunt.' Quod si ita est, cedat, opinor, Sulpici, forum castris, otium militiae, stilus gladio, umbra soli; sit denique in ciuitate ea prima res propter quam ipsa est ciuitas omnium princeps.

Verum haec Cato nimium nos nostris uerbis magna facere demonstrat et oblitos esse bellum illud omne Mithridaticum cum mulierculis esse gestum. Quod ego longe secus existimo, iudices; deque eo pauca disseram; neque enim causa in hoc continetur.

Nam si omnia bella quae cum Graecis gessimus contemnenda sunt, derideatur de rege Pyrrho triumphus M. Curi, de Philippo T. Flaminini, de Aetolis M. Fului, de rege Perse L. Pauli, de Pseudophilippo Q. Metelli, de Corinthiis L. Mummi. Sin haec bella grauissima uictoriaeque eorum bellorum gratissimae fuerunt, cur Asiaticae nationes atque ille a te hostis contemnitur? Atqui ex ueterum rerum monumentis uel maximum bellum populum Romanum cum Antiocho gessisse uideo; cuius belli uictor L. Scipio aequa parta cum P. fratre gloria, quam laudem ille Africa oppressa cognomine ipso prae se ferebat, eandem hic sibi ex Asiae nomine adsumpsit. Quo quidem in bello uirtus enituit egregia M. Catonis, proaui tui; quo ille, cum esset, ut ego mihi statuo, talis qualem te esse uideo, numquam cum Scipione esset profectus, si cum mulierculis bellandum arbitraretur. Neque uero cum P. Africano senatus egisset ut legatus fratri proficisceretur, cum ipse paulo ante Hannibale ex Italia expulso, ex Africa eiecto, Carthagine oppressa maximis periculis rem publicam liberasset, nisi illud graue bellum et uehemens putaretur.

 XV. Atqui si diligenter quid Mithridates potuerit et quid effecerit et qui uir fuerit consideraris, omnibus quibuscum populus Romanus bellum gessit hunc regem nimirum antepones. Quem L. Sulla maximo et fortis simo exercitu, pugnax et acer et non rudis imperator, ut aliud nihil dicam, cum bello inuectum totam in Asiam cum pace dimisit; quem L. Murena, pater huiusce, uehementissime uigilantissimeque uexatum repressum magna ex parte, non oppressum reliquit; qui rex sibi aliquot annis sumptis ad confirmandas rationes et copias belli tantum spe conatuque ualuit ut se Oceanum cum Ponto, Sertori copias cum suis coniuncturum putaret. Ad quod bellum duobus consulibus ita missis ut alter Mithridatem persequeretur, alter Bithyniam tueretur, alterius res et terra et mari calamitosae uehementer et opes regis et nomen auxerunt; L. Luculli uero res tantae exstiterunt ut neque maius bellum commemorari possit neque maiore consilio et uirtute gestum. Nam cum totius impetus belli ad Cyzicenorum moenia constitisset eamque urbem sibi Mithridates Asiae ianuam fore putasset qua effracta et reuolsa tota pateret prouincia, perfecta a Lucullo haec sunt omnia ut urbs fidelissimorum sociorum defenderetur et omnes copiae regis diuturnitate obsessionis consumerentur. Quid? illam pugnam naualem ad Tenedum, cum contento cursu acerrimis ducibus hostium classis Italiam spe atque animis inflata peteret, mediocri certamine et parua dimicatione commissam arbitraris? Mitto proelia, praetereo oppugnationes oppidorum; expulsus regno tandem aliquando tantum tamen consilio atque auctoritate ualuit ut se rege Armeniorum adiuncto nouis opibus copiisque renouarit.

XVI. Ac si mihi nunc de rebus gestis esset nostri exercitus imperatorisque dicendum, plurima et maxima proelia commemorare possem; sed non id agimus. Hoc dico: Si bellum hoc, si hic hostis, si ille rex contemnendus fuisset, neque tanta cura senatus et populus Romanus suscipiendum putasset neque tot annos gessisset neque tanta gloria L. (Lucullus), neque uero eius belli conficiendum exitum tanto studio populus Romanus ad Cn. Pompeium detulisset. Cuius ex omnibus pugnis, quae sunt innumerabiles, uel acerrima mihi uidetur illa quae cum rege commissa est et summa contentione pugnata. Qua ex pugna cum se ille eripuisset et Bosphorum confugisset quo exercitus adire non posset, etiam in extrema fortuna et fuga nomen tamen retinuit regium. Itaque ipse Pompeius regno possesso ex omnibus oris ac notis sedibus hoste pulso tamen tantum in unius anima posuit ut, cum ipse omnia quae tenuerat, adierat, sperarat, uictoria possideret, tamen non ante quam illum uita expulit bellum confectum iudicarit. Hunc tu hostem, Cato, contemnis quocum per tot annos tot proeliis tot imperatores bella gesserunt, cuius expulsi et eiecti uita tanti aestimata est ut morte eius nuntiata denique bellum confectum arbitrarentur? Hoc igitur in bello L. Murenam legatum fortissimi animi, summi consili, maximi laboris cognitum esse defendimus, et hanc eius operam non minus ad consulatum adipiscendum quam hanc nostram forensem industriam dignitatis habuisse.

XVII. At enim in praeturae petitione prior renuntiatus est Seruius. Pergitisne uos tamquam ex syngrapha agere cum populo ut, quem locum semel honoris cuipiam dederit, eundem (in) reliquis honoribus debeat? Quod enim fretum, quem Euripum tot motus, tantas, tam uarias habere putatis agitationes commutationesque fluctuum, quantas perturbationes et quantos aestus habet ratio comitiorum? Dies intermissus aut nox interposita saepe perturbat omnia, et totam opinionem parua non numquam commutat aura rumoris. Saepe etiam sine ulla aperta causa fit aliud atque existimaris, ut non numquam ita factum esse etiam populus admiretur, quasi uero non ipse fecerit. Nihil est incertius uolgo, nihil obscurius uoluntate hominum, nihil fallacius ratione tota comitiorum. Quis L. Philippum summo ingenio, opera, gratia, nobilitate a M. Herennio superari posse arbitratus est? quis Q. Catulum humanitate, sapientia, integritate antecellentem a Cn. Mallio? quis M. Scaurum, hominem grauissimum, ciuem egregium, fortissimum senatorem, a Q. Maximo? Non modo horum nihil ita fore putatum est sed, ne cum esset factum quidem, qua re ita factum esset intellegi potuit. Nam, ut tempestates saepe certo aliquo caeli signo commouentur, saepe improuiso nulla ex certa ratione obscura aliqua ex causa concitantur, sic in hac comitiorum tempestate populari saepe intellegas quo signo commota sit, saepe ita obscura causa est ut casu excitata esse uideatur.

XVIII. Sed tamen si est reddenda ratio, duae res uehementer in praetura desideratae sunt quae ambae in consulatu multum Murenae profuerunt, una exspectatio muneris quae et rumore non nullo et studiis sermonibusque competitorum creuerat, (altera) quod ei quos in prouincia ac legatione omni et liberalitatis et uirtutis suae testis habuerat nondum decesserant. Horum utrumque ei fortuna ad consulatus petitionem reseruauit. Nam et L. Luculli exercitus qui ad triumphum conuenerat idem comitiis L. Murenae praesto fuit, et munus amplissimum quod petitio praeturae desiderarat praetura restituit. Num tibi haec parua uidentur adiumenta et subsidia consulatus, uoluntas militum, quaeque cum per se ualet multitudine, cum apud suos gratia, tum uero in consule declarando multum etiam apud uniuersum populum Romanum auctoritatis habet, suffragatio militaris? Imperatores enim comitiis consularibus, non uerborum interpretes deliguntur. Qua re grauis est illa oratio: 'Me saucium recreauit, me praeda donauit; hoc duce castra cepimus, signa contulimus; numquam iste plus militi laboris imposuit quam sibi sumpsit, ipse cum fortis tum etiam felix.' Hoc quanti putas esse ad famam hominum ac uoluntatem? Etenim, si tanta illis comitiis religio est ut adhuc semper omen ualuerit praerogatiuum, quid mirum est in hoc felicitatis famam sermonemque ualuisse?

XIX. Sed si haec leuiora ducis quae sunt grauissima et hanc urbanam suffragationem militari anteponis, noli ludorum huius elegantiam et scaenae magnificentiam tam ualde contemnere; quae huic admodum profuerunt. Nam quid ego dicam populum ac uolgus imperitorum ludis magno opere delectari? Minus est mirandum. Quamquam huic causae id satis est; sunt enim populi ac multitudinis comitia. Qua re, si populo ludorum magnificentia uoluptati est, non est mirandum eam L. Murenae apud populum profuisse. Sed si nosmet ipsi qui et ab delectatione communi negotiis impedimur et in ipsa occupatione delectationes alias multas habere possumus, ludis tamen oblectamur et ducimur, quid tu admirere de multitudine indocta? L. Otho, uir fortis, meus necessarius, equestri ordini restituit non solum dignitatem sed etiam uoluptatem. Itaque lex haec quae ad ludos pertinet est omnium gratissima, quod honestissimo ordini cum splendore fructus quoque iucunditatis est restitutus. Qua re delectant homines, mihi crede, ludi, etiam illos qui dissimulant, non solum eos qui fatentur; quod ego in mea petitione sensi. Nam nos quoque habuimus scaenam competitricem. Quod si ego qui trinos ludos aedilis feceram tamen Antoni ludis commouebar, tibi qui casu nullos feceras nihil huius istam ipsam quam inrides argenteam scaenam aduersatam putas?

XX. Sed haec sane sint paria omnia, sit par forensis opera (militari), militaris suffragatio urbanae, sit idem magnificentissimos et nullos umquam fecisse ludos; quid? in ipsa praetura nihilne existimas inter tuam et huius sortem interfuisse? Huius sors ea fuit quam omnes tui necessarii tibi optabamus, iuris dicundi; in qua gloriam conciliat magnitudo negoti, gratiam aequitatis largitio; qua in sorte sapiens praetor qualis hic fuit offensionem uitat aequabilitate decernendi, beniuolentiam adiungit lenitate audiendi. Egregia et ad consulatum apta prouincia in qua laus aequitatis, integritatis, facilitatis ad extremum ludorum uoluptate concluditur. Quid tua sors? Tristis, atrox, quaestio peculatus ex altera parte lacrimarum et squaloris, ex altera plena accusatorum atque indicum; cogendi iudices inuiti, retinendi contra uoluntatem; scriba damnatus, ordo totus alienus; Sullana gratificatio reprehensa, multi uiri fortes et prope pars ciuitatis offensa est; lites seuere aestimatae; cui placet obliuiscitur, cui dolet meminit. Postremo tu in prouinciam ire noluisti. Non possum id in te reprehendere quod in me ipso et praetore et consule probaui. Sed tamen L. Murenae prouincia multas bonas gratias cum optima existimatione attulit. Habuit proficiscens dilectum in Vmbria; dedit ei facultatem res publica liberalitatis, qua usus multas sibi tribus quae municipiis Vmbriae conficiuntur adiunxit. Ipse autem in Gallia ut nostri homines desperatas iam pecunias exigerent aequitate diligentiaque perfecit. Tu interea Romae scilicet amicis praesto fuisti; fateor; sed tamen illud cogita non nullorum amicorum studia minui solere in eos a quibus prouincias contemni intellegunt.

XXI. Et quoniam ostendi, iudices, parem dignitatem ad consulatus petitionem, disparem fortunam prouincialium negotiorum in Murena atque in Sulpicio fuisse, dicam iam apertius in quo meus necessarius fuerit inferior, Seruius, et ea dicam uobis audientibus amisso iam tempore quae ipsi soli re integra saepe dixi. Petere consulatum nescire te, Serui, persaepe tibi dixi; et in eis rebus ipsis quas te magno et forti animo et agere et dicere uidebam tibi solitus sum dicere magis te fortem accusatorem mihi uideri quam sapientem candidatum. Primum accusandi terrores et minae quibus tu cotidie uti solebas sunt fortis uiri, sed et populi opinionem a spe adipiscendi auertunt et amicorum studia debilitant. Nescio quo pacto semper hoc fit (neque in uno aut altero animaduersum est sed iam in pluribus) simul atque candidatus accusationem meditari uisus est, ut honorem desperasse uideatur. Quid ergo? acceptam iniuriam persequi non placet? Immo uehementer placet; sed aliud tempus est petendi, aliud persequendi. Petitorem ego, praesertim consulatus, magna spe, magno animo, magnis copiis et in forum et in campum deduci uolo. Non placet mihi inquisitio candidati, praenuntia repulsae, non testium potius quam suffragatorum comparatio, non minae magis quam blanditiae, non denuntiatio potius quam persalutatio, praesertim cum iam hoc nouo more omnes fere domos omnium concursent et ex uoltu candidatorum coniecturam faciant quantum quisque animi et facultatis habere uideatur. 'Videsne tu illum tristem, demissum? iacet, diffidit, abiecit hastas.' Serpit hic rumor. 'Scis tu illum accusationem cogitare, inquirere in competitores, testis quaerere? Alium fac iam, quoniam sibi hic ipse desperat.' Eius modi (rumoribus) candidatorum amici intimi debilitantur, studia deponunt; aut certam rem abiciunt aut suam operam et gratiam iudicio et accusationi reseruant.

XXII. Accedit eodem ut etiam ipse candidatus totum animum atque omnem curam operam diligentiamque suam in petitione non possit ponere. Adiungitur enim accusationis cogitatio, non parua res sed nimirum omnium maxima. Magnum est enim te comparare ea quibus possis hominem e ciuitate, praesertim non inopem neque infirmum, exturbare, qui et per se et per suos et uero etiam per alienos defendatur. Omnes enim ad pericula propulsanda concurrimus et qui non aperte inimici sumus etiam alienissimis in capitis periculis amicissimorum officia et studia praestamus. Qua re ego expertus et petendi et defendendi et accusandi molestiam sic intellexi in petendo studium esse acerrimum, in defendendo officium, in accusando laborem. Itaque sic statuo fieri nullo modo posse ut idem accusationem et petitionem consulatus diligenter adornet atque instruat. Vnum sustinere pauci possunt, utrumque nemo. Tu cum te de curriculo petitionis deflexisses animumque ad accusandum transtulisses, existimasti te utrique negotio satis facere posse. Vehementer errasti. Quis enim dies fuit, postea quam in istam accusandi denuntiationem ingressus es, quem tu non totum in ista ratione consumpseris?

XXIII. Legem ambitus flagitasti, quae tibi non deerat; erat enim seuerissime scripta Calpurnia. Gestus est mos et uoluntati et dignitati tuae. Sed tota illa lex accusationem tuam, si haberes nocentem reum, fortasse armasset; petitioni uero refragata est. Poena grauior in plebem tua uoce efflagitata est; commoti animi tenuiorum. Exsilium in nostrum ordinem; concessit senatus postulationi tuae, sed non libenter duriorem fortunae communi condicionem te auctore constituit. Morbi excusationi poena addita est; uoluntas offensa multorum quibus aut contra ualetudinis commodum laborandum est aut incommodo morbi etiam ceteri uitae fructus relinquendi. Quid ergo? haec quis tulit? Is qui auctoritati senatus, uoluntati tuae paruit, denique is tulit cui minime proderant. Illa (quidem) quae mea summa uoluntate senatus frequens repudiauit mediocriter aduersata tibi esse existimas? Confusionem suffragiorum flagitasti, prorogationem legis Maniliae, aequationem gratiae, dignitatis, suffragiorum. Grauiter homines honesti atque in suis uicinitatibus et municipiis gratiosi tulerunt a tali uiro esse pugnatum ut omnes et dignitatis et gratiae gradus tollerentur. Idem editicios iudices esse uoluisti, ut odia occulta ciuium quae tacitis nunc discordiis continentur in fortunas optimi cuiusque erumperent.

Haec omnia tibi accusandi uiam muniebant, adipiscendi obsaepiebant. Atque ex omnibus illa plaga est iniecta petitioni tuae non tacente me maxima, de qua ab homine ingeniosissimo et copiosissimo, (Q.) Hortensio, multa grauissime dicta sunt. Quo etiam mihi durior locus est dicendi datus ut, cum ante me et ille dixisset et uir summa dignitate et diligentia et facultate dicendi, M. Crassus, ego in extremo non partem aliquam agerem causae sed de tota re dicerem quod mihi uideretur. Itaque in isdem rebus fere uersor et quoad possum, iudices, occurro uestrae satietati.

XXIV. Sed tamen, Serui, quam te securim putas iniecisse petitioni tuae, cum populum Romanum in eum metum adduxisti ut pertimesceret ne consul Catilina fieret, dum tu accusationem comparares deposita atque abiecta petitione? Etenim te inquirere uidebant, tristem ipsum, maestos amicos; obseruationes, testificationes, seductiones testium, secessiones subscriptorum animaduertebant, quibus rebus certe ipsi candidatorum (uoltus) obscuriores uideri solent; Catilinam interea alacrem atque laetum, stipatum choro iuuentutis, uallatum indicibus atque sicariis, inflatum cum spe militum (tum) conlegae mei, quem ad modum dicebat ipse, promissis, circumfluentem colonorum Arretinorum et Faesulanorum exercitu; quam turbam dissimillimo ex genere distinguebant homines perculsi Sullani temporis calamitate. Voltus erat ipsius plenus furoris, oculi sceleris, sermo adrogantiae, sic ut ei iam exploratus et domi conditus consulatus uideretur. Murenam contemnebat, Sulpicium accusatorem suum numerabat non competitorem; ei uim denuntiabat, rei publicae minabatur.

XXV. Quibus rebus qui timor bonis omnibus iniectus sit quantaque desperatio rei publicae, si ille factus esset, nolite a me commoneri uelle; uosmet ipsi uobiscum recordamini. Meministis enim, cum illius nefarii gladiatoris uoces percrebruissent quas habuisse in contione domestica dicebatur, cum miserorum fidelem defensorem negasset inueniri posse nisi eum qui ipse miser esset; integrorum et fortunatorum promissis saucios et miseros credere non oportere; qua re qui consumpta replere, erepta reciperare uellent, spectarent quid ipse deberet, quid possideret, quid auderet; minime timidum et ualde calamitosum esse oportere eum qui esset futurus dux et signifer calamitosorum.

Tum igitur, his rebus auditis, meministis fieri senatus consultum referente me ne postero die comitia haberentur, ut de his rebus in senatu agere possemus. Itaque postridie frequenti senatu Catilinam excitaui atque eum de his rebus iussi, si quid uellet, quae ad me adlatae essent dicere. Atque ille, ut semper fuit apertissimus, non se purgauit sed indicauit atque induit. Tum enim dixit duo corpora esse rei publicae, unum debile infirmo capite, alterum firmum sine capite; huic, si ita de se meritum esset, caput se uiuo non defuturum. Congemuit senatus frequens neque tamen satis seuere pro rei indignitate decreuit; nam partim ideo fortes in decernendo non erant, quia nihil timebant, partim, quia (omnia). Erupit e senatu triumphans gaudio quem omnino uiuum illinc exire non oportuerat, praesertim cum idem ille in eodem ordine paucis diebus ante Catoni, fortissimo uiro, iudicium minitanti ac denuntianti respondisset, si quod esset in suas fortunas incendium excitatum, id se non aqua sed ruina restincturum.

XXVI. His tum rebus commotus et quod homines iam tum coniuratos cum gladiis in campum deduci a Catilina sciebam, descendi in campum cum firmissimo praesidio fortissimorum uirorum et cum illa lata insignique lorica, non quae me tegeret - etenim sciebam Catilinam non latus aut uentrem sed caput et collum solere petere - uerum ut omnes boni animaduerterent et, cum in metu et periculo consulem uiderent, id quod est factum, ad opem praesidiumque concurrerent. Itaque cum te, Serui, remissiorem in petendo putarent, Catilinam et spe et cupiditate inflammatum uiderent, omnes qui illam ab re publica pestem depellere cupiebant ad Murenam se statim contulerunt. Magna est autem comitiis consularibus repentina uoluntatum inclinatio, praesertim cum incubuit ad uirum bonum et multis aliis adiumentis petitionis ornatum. Qui cum honestissimo patre atque maioribus, modestissima adulescentia, clarissima legatione, praetura probata in iure, grata in munere, ornata in prouincia petisset diligenter, et ita petisset ut neque minanti cederet neque cuiquam minaretur, huic mirandum est magno adiumento Catilinae subitam spem consulatus adipiscendi fuisse?

Nunc mihi tertius ille locus est relictus orationis, de ambitus criminibus, perpurgatus ab eis qui ante me dixerunt, a me, quoniam ita Murena uoluit, retractandus; quo in loco (C-) Postumo, familiari meo, ornatissimo uiro, de diuisorum indiciis et de deprehensis pecuniis, adulescenti ingenioso et bono, Ser. Sulpicio, de equitum centuriis, M. Catoni, homini in omni uirtute excellenti, de ipsius accusatione, de senatus consulto, de re publica respondebo.

XXVII. Sed pauca quae meum animum repente mouerunt prius de L. Murenae fortuna conquerar. Nam cum saepe antea, iudices, et ex aliorum miseriis et ex meis curis laboribusque cotidianis fortunatos eos homines iudicarem qui remoti a studiis ambitionis otium ac tranquillitatem uitae secuti sunt, tum uero in his L. Murenae tantis tamque improuisis periculis ita sum animo adfectus ut non queam satis neque communem omnium nostrum condicionem neque huius euentum fortunamque miserari. Qui primum, dum ex honoribus continuis familiae maiorumque suorum unum ascendere gradum dignitatis conatus est, uenit in periculum ne et ea quae (ei) relicta, et haec quae ab ipso parta sunt amittat, deinde propter studium nouae laudis etiam in ueteris fortunae discrimen adducitur. Quae cum sunt grauia, iudices, tum illud acerbissimum est quod habet eos accusatores, non qui odio inimicitiarum ad accusandum, sed qui studio accusandi ad inimicitias descenderint. Nam ut omittam Seruium Sulpicium quem intellego non iniuria L. Murenae sed honoris contentione permotum, accusat paternus amicus, C- Postumus, uetus, ut ait ipse, uicinus ac necessarius, qui necessitudinis causas compluris protulit, simultatis nullam commemorare potuit. Accusat Ser. Sulpicius, sodalis filius, cuius ingenio paterni omnes necessarii munitiores esse debebant. Accusat M. Cato qui cum a Murena nulla re umquam alienus fuit, tum ea condicione nobis erat in hac ciuitate natus ut eius opes, ut ingenium praesidio multis etiam alienis, exitio uix cuiquam inimico esse deberet.

Respondebo igitur Postumo primum qui nescio quo pacto mihi uidetur praetorius candidatus in consularem quasi desultorius in quadrigarum curriculum incurrere. Cuius competitores si nihil deliquerunt, dignitati eorum concessit, cum petere destitit; sin autem eorum aliquis largitus est, expetendus amicus est qui alienam potius iniuriam quam suam persequatur. De Postumi criminibus, de Serui adulescentis.

XXVIII. Venio nunc ad M. Catonem, quod est fundamentum ac robur totius accusationis; qui tamen ita grauis est accusator et uehemens ut multo magis eius auctoritatem quam criminationem pertimescam. In quo ego accusatore, iudices, primum illud deprecabor ne quid L. Murenae dignitas illius, ne quid exspectatio tribunatus, ne quid totius uitae splendor et grauitas noceat, denique ne ea soli huic obsint bona M. Catonis quae ille adeptus est ut multis prodesse possit. Bis consul fuerat P. Africanus et duos terrores huius imperi, Carthaginem Numantiamque, deleuerat cum accusauit L. Cottam. Erat in (eo) summa eloquentia, summa fides, summa integritas, auctoritas tanta quanta in imperio populi Romani quod illius opera tenebatur. Saepe hoc maiores natu dicere audiui, hanc accusatoris eximiam uim (et) dignitatem plurimum L. Cottae profuisse. Noluerunt sapientissimi homines qui tum rem illam iudicabant ita quemquam cadere in iudicio ut nimiis aduersarii uiribus abiectus uideretur. Quid? Ser. Galbam (nam traditum memoriae est) nonne proauo tuo, fortissimo atque florentissimo uiro, M. Catoni, incumbenti ad eius perniciem populus Romanus eripuit? Semper in hac ciuitate nimis magnis accusatorum opibus et populus uniuersus et sapientes ac multum in posterum prospicientes iudices restiterunt. Nolo accusator in iudicium potentiam adferat, non uim maiorem aliquam, non auctoritatem excellentem, non nimiam gratiam. Valeant haec omnia ad salutem innocentium, ad opem impotentium, ad auxilium calamitosorum, in periculo uero et in pernicie ciuium repudientur. Nam si quis hoc forte dicet, Catonem descensurum ad accusandum non fuisse, nisi prius de causa iudicasset, iniquam legem, iudices, et miseram condicionem instituet periculis hominum, si existimabit iudicium accusatoris in reum pro aliquo praeiudicio ualere oportere.

XXIX. Ego tuum consilium, Cato, propter singulare animi mei de tua uirtute iudicium uituperare (non possum;) non nulla forsitan conformare et leuiter emendare possim. 'Non multa peccas,' inquit ille fortissimo uiro senior magister, 'sed peccas; te regere possum.' At ego non te; uerissime dixerim peccare te nihil neque ulla in re te esse huius modi ut corrigendus potius quam leuiter inflectendus esse uideare. Finxit enim te ipsa natura ad honestatem, grauitatem, temperantiam, magnitudinem animi, iustitiam, ad omnis denique uirtutes magnum hominem et excelsum. Accessit istuc doctrina non moderata nec mitis sed, ut mihi uidetur, paulo asperior et durior quam aut ueritas aut natura patitur.

Et quoniam non est nobis haec oratio habenda aut in imperita multitudine aut in aliquo conuentu agrestium, audacius paulo de studiis humanitatis quae et mihi et uobis nota et iucunda sunt disputabo. In M. Catone, iudices, haec bona quae uidemus diuina et egregia ipsius scitote esse propria; quae non numquam requirimus, ea sunt omnia non a natura uerum a magistro. Fuit enim quidam summo ingenio uir, Zeno, cuius inuentorum aemuli Stoici nominantur. Huius sententiae sunt et praecepta eius modi. Sapientem gratia numquam moueri, numquam cuiusquam delicto ignoscere; neminem misericordem esse nisi stultum et leuem; uiri non esse neque exorari neque placari; solos sapientes esse, si distortissimi sint, formosos, si mendicissimi, diuites, si seruitutem seruiant, reges; nos autem qui sapientes non sumus fugitiuos, exsules, hostis, insanos denique esse dicunt; omnia peccata esse paria; omne delictum scelus esse nefarium, nec minus delinquere eum qui gallum gallinaceum, cum opus non fuerit, quam eum qui patrem suffocauerit; sapientem nihil opinari, nullius rei paenitere, nulla in re falli, sententiam mutare numquam.

XXX. Haec homo ingeniosissimus, M. Cato, auctoribus eruditissimis inductus adripuit, neque disputandi causa, ut magna pars, sed ita uiuendi. Petunt aliquid publicani; caue (ne) quicquam habeat momenti gratia. Supplices aliqui ueniunt miseri et calamitosi; sceleratus et nefarius fueris, si quicquam misericordia adductus feceris. Fatetur aliquis se peccasse et sui delicti ueniam petit; 'nefarium est facinus ignoscere.' At leue delictum est. 'Omnia peccata sunt paria.' Dixisti quippiam: 'fixum et statutum est.' Non re ductus es sed opinione; 'sapiens nihil opinatur.' Errasti aliqua in re; male dici putat. Hac ex disciplina nobis illa sunt: 'Dixi in senatu me nomen consularis candidati delaturum.' Iratus dixisti. 'Numquam' inquit 'sapiens irascitur.' At temporis causa. 'Improbi' inquit 'hominis (est) mendacio fallere; mutare sententiam turpe est, exorari scelus, misereri flagitium.'

Nostri autem illi (fatebor enim, Cato, me quoque in adulescentia diffisum ingenio meo quaesisse adiumenta doctrinae), nostri, inquam, illi a Platone et Aristotele, moderati homines et temperati, aiunt apud sapientem ualere aliquando gratiam; uiri boni esse misereri; distincta genera esse delictorum et disparis poenas; esse apud hominem constantem ignoscendi locum; ipsum sapientem saepe aliquid opinari quod nesciat, irasci non numquam, exorari eundem et placari, quod dixerit interdum, si ita rectius sit, mutare, de sententia decedere aliquando; omnis uirtutes mediocritate quadam esse moderatas.

XXXI. Hos ad magistros si qua te fortuna, Cato, cum ista natura detulisset, non tu quidem uir melior esses nec fortior nec temperantior nec iustior (neque enim esse potes) sed paulo ad lenitatem propensior. Non accusares nullis adductus inimicitiis, nulla lacessitus iniuria, pudentissimum hominem summa dignitate atque honestate praeditum; putares, cum in eiusdem anni custodia te atque L. Murenam fortuna posuisset, aliquo te cum hoc rei publicae uinculo esse coniunctum; quod atrociter in senatu dixisti, aut non dixisses aut, si potuisses, mitiorem in partem interpretarere. Ac te ipsum, quantum ego opinione auguror, nunc et animi quodam impetu concitatum et ui naturae atque ingeni elatum et recentibus praeceptorum studiis flagrantem iam usus flectet, dies leniet, aetas mitigabit. Etenim isti ipsi mihi uidentur uestri praeceptores et uirtutis magistri finis officiorum paulo longius quam natura uellet protulisse ut, cum ad ultimum animo contendissemus, ibi tamen ubi oporteret consisteremus. 'Nihil ignoueris.' Immo aliquid, non omnia. 'Nihil gratiae causa feceris.' Immo resistito gratiae, cum officium et fides postulabit. 'Misericordia commotus ne sis.' Etiam, in dissoluenda seueritate; sed tamen est laus aliqua humanitatis. 'In sententia permaneto.' Vero, nisi sententiam sententia alia uicerit melior.

Huiusce modi Scipio ille fuit quem non paenitebat facere idem quod tu, habere eruditissimum hominem Panaetium domi; cuius oratione et praeceptis, quamquam erant eadem ista quae te delectant, tamen asperior non est factus sed, ut accepi a senibus, lenissimus. Quis uero C. Laelio comior (fuit), quis iucundior eodem ex studio isto, quis illo grauior, sapientior? Possum de L. Philo, de C. Gallo dicere haec eadem, sed te domum iam deducam tuam. Quemquamne existimas Catone, proauo tuo, commodiorem, communiorem, moderatiorem fuisse ad omnem rationem humanitatis? De cuius praestanti uirtute cum uere grauiterque diceres, domesticum te habere dixisti exemplum ad imitandum. Est illud quidem exemplum tibi propositum domi, sed tamen naturae similitudo illius ad te magis qui ab illo ortus es quam ad unum quemque nostrum peruenire potuit, ad imitandum uero tam mihi propositum exemplar illud est quam tibi. Sed si illius comitatem et facilitatem tuae grauitati seueritatique asperseris, non ista quidem erunt meliora, quae nunc sunt optima, sed certe condita iucundius.

XXXII. Qua re, ut ad id quod institui reuertar, tolle mihi e causa nomen Catonis, remoue uim, praetermitte auctoritatem quae in iudiciis aut nihil ualere aut ad salutem debet ualere, congredere mecum criminibus ipsis. Quid accusas, Cato, quid adfers ad iudicium, quid arguis? Ambitum accusas; non defendo. Me reprehendis, quod idem defendam quod lege punierim. Puniui ambitum, non innocentiam; ambitum uero ipsum uel tecum accusabo, si uoles. Dixisti senatus consultum me referente esse factum, si mercede obuiam candidatis issent, si conducti sectarentur, si gladiatoribus uolgo locus tributim et item prandia si uolgo essent data, contra legem Calpurniam factum uideri. Ergo ita senatus iudicat, contra legem facta haec uideri, si facta sint; decernit quod nihil opus est, dum candidatis morem gerit. Nam factum sit necne uehementer quaeritur; sin factum sit, quin contra legem sit dubitare nemo potest. Est igitur ridiculum, quod est dubium, id relinquere incertum, quod nemini dubium potest esse, id iudicare. Atque id decernitur omnibus postulantibus candidatis, ut ex senatus consulto neque cuius intersit, neque contra quem sit intellegi possit. Qua re doce ab L. Murena illa esse commissa; tum egomet tibi contra legem commissa esse concedam.

XXXIII. 'Multi obuiam prodierunt de prouincia decedenti.' Consulatum petenti solet fieri; eccui autem non proditur reuertenti? 'Quae fuit ista multitudo?' Primum, si tibi istam rationem non possim reddere, quid habet admirationis tali uiro aduenienti, candidato consulari, obuiam prodisse multos? quod nisi esset factum, magis mirandum uideretur. Quid? si etiam illud addam quod a consuetudine non abhorret, rogatos esse multos, num aut criminosum sit aut mirandum, qua in ciuitate rogati infimorum hominum filios prope de nocte ex ultima saepe urbe deductum uenire soleamus, in ea non esse grauatos homines prodire hora tertia in campum Martium, praesertim talis uiri nomine rogatos? Quid? si omnes societates uenerunt quarum ex numero multi sedent iudices; quid? si multi homines nostri ordinis honestissimi; quid? si illa officiosissima quae neminem patitur non honeste in urbem introire tota natio candidatorum, si denique ipse accusator noster Postumus obuiam cum bene magna caterua sua uenit, quid habet ista multitudo admirationis? Omitto clientis, uicinos, tribulis, exercitum totum Luculli qui ad triumphum per eos dies uenerat; hoc dico, frequentiam in isto officio gratuitam non modo dignitati nullius umquam sed ne uoluntati quidem defuisse.

XXXIV.At sectabantur multi. Doce mercede; concedam esse crimen. Hoc quidem remoto quid reprendis? 'Quid opus est' inquit 'sectatoribus?' A me tu id quaeris, quid opus sit eo quo semper usi sumus? Homines tenues unum habent in nostrum ordinem aut promerendi aut referendi benefici locum, hanc in nostris petitionibus operam atque adsectationem. Neque enim fieri potest neque postulandum est a nobis aut ab equitibus Romanis ut suos necessarios candidatos adsectentur totos dies; a quibus si domus nostra celebratur, si interdum ad forum deducimur, si uno basilicae spatio honestamur, diligenter obseruari uidemur et coli; tenuiorum amicorum et non occupatorum est ista adsiduitas, quorum copia bonis uiris et beneficis deesse non solet.

Noli igitur eripere hunc inferiori generi hominum fructum offici, Cato; sine eos qui omnia a nobis sperant habere ipsos quoque aliquid quod nobis tribuere possint. Si nihil erit praeter ipsorum suffragium, tenues, etsi suffragantur, nil ualent gratia. Ipsi denique, ut solent loqui, non dicere pro nobis, non spondere, non uocare domum suam possunt. Atque haec a nobis petunt omnia neque ulla re alia quae a nobis consequuntur nisi opera sua compensari putant posse. Itaque et legi Fabiae quae est de numero sectatorum, et senatus consulto quod est L. Caesare consule factum restiterunt. Nulla est enim poena quae possit obseruantiam tenuiorum ab hoc uetere instituto officiorum excludere.

At spectacula sunt tributim data et ad prandium uolgo uocati. Etsi hoc factum a Murena omnino, iudices, non est, ab eius amicis autem more et modo factum est, tamen admonitus re ipsa recordor quantum hae conquestiones in senatu habitae punctorum nobis, Serui, detraxerint. Quod enim tempus fuit aut nostra aut patrum nostrorum memoria quo haec siue ambitio est siue liberalitas non fuerit ut locus et in circo et in foro daretur amicis et tribulibus? Haec homines tenuiores praemia commodaque a suis tribulibus uetere instituto adsequebantur ---.

 XXXV. Praefectum fabrum semel locum tribulibus suis dedisse, quid statuent in uiros primarios qui in circo totas tabernas tribulium causa compararunt? Haec omnia sectatorum, spectaculorum, prandiorum item crimina a multitudine in tuam nimiam diligentiam, Serui, coniecta sunt, in quibus tamen Murena ab senatus auctoritate defenditur. Quid enim? senatus num obuiam prodire crimen putat? Non, sed mercede. Conuince. Num sectari multos? Non, sed conductos. Doce. Num locum ad spectandum dare aut (ad) prandium inuitare? Minime, sed uolgo, passim. Quid est uolgo? Vniuersos. Non igitur, si L. Natta, summo loco adulescens, qui et quo animo iam sit et qualis uir futurus sit uidemus, in equitum centuriis uoluit esse et ad hoc officium necessitudinis et ad reliquum tempus gratiosus, id erit eius uitrico fraudi aut crimini, nec, si uirgo Vestalis, huius propinqua et necessaria, locum suum gladiatorium concessit huic, non et illa pie fecit et hic a culpa est remotus. Omnia haec sunt officia necessariorum, commoda tenuiorum, munia candidatorum.

At enim agit mecum austere et Stoice Cato, negat uerum esse adlici beniuolentiam cibo, negat iudicium hominum in magistratibus mandandis corrumpi uoluptatibus oportere. Ergo, ad cenam petitionis causa si quis uocat, condemnetur? 'Quippe' inquit 'tu mihi summum imperium, tu summam auctoritatem, tu gubernacula rei publicae petas fouendis hominum sensibus et deleniendis animis et adhibendis uoluptatibus? Vtrum lenocinium' inquit 'a grege delicatae iuuentutis, an orbis terrarum imperium a populo Romano petebas?' Horribilis oratio; sed eam usus, uita, mores, ciuitas ipsa respuit. Neque tamen Lacedaemonii, auctores istius uitae atque orationis, qui cotidianis epulis in robore accumbunt, neque uero Cretes quorum nemo gustauit umquam cubans, melius quam Romani homines qui tempora uoluptatis laborisque dispertiunt res publicas suas retinuerunt; quorum alteri uno aduentu nostri exercitus deleti sunt, alteri nostri imperi praesidio disciplinam suam legesque conseruant.

XXXVI. Qua re noli, Cato, maiorum instituta quae res ipsa, quae diuturnitas imperi comprobat nimium seuera oratione reprehendere. Fuit eodem ex studio uir eruditus apud patres nostros et honestus homo et nobilis, Q. Tubero. Is, cum epulum Q. Maximus P. Africani, patrui sui, nomine populo Romano daret, rogatus est a Maximo ut triclinium sterneret, cum esset Tubero eiusdem Africani sororis filius. Atque ille, homo eruditissimus ac Stoicus, strauit pelliculis haedinis lectulos Punicanos et euit uasa Samia, quasi uero esset Diogenes Cynicus mortuus et non diuini hominis Africani mors honestaretur; quem cum supremo eius die Maximus laudaret, gratias egit dis immortalibus quod ille uir in hac re publica potissimum natus esset; necesse enim fuisse ibi esse terrarum imperium ubi ille esset. Huius in morte celebranda grauiter tulit populus Romanus hanc peruersam sapientiam Tuberonis, itaque homo integerrimus, ciuis optimus, cum esset L. Pauli nepos, P. Africani, ut dixi, sororis filius, his haedinis pelliculis praetura deiectus est. Odit populus Romanus priuatam luxuriam, publicam magnificentiam diligit; non amat profusas epulas, sordis et inhumanitatem multo minus; distinguit rationem officiorum ac temporum, uicissitudinem laboris ac uoluptatis.

Nam quod ais nulla re adlici hominum mentis oportere ad magistratum mandandum nisi dignitate, hoc tu ipse in quo summa est dignitas non seruas. Cur enim quemquam ut studeat tibi, ut te adiuuet rogas? Rogas tu me ut mihi praesis, ut committam ego me tibi. Quid tandem? istuc me rogari oportet abs te, an te potius a me ut pro mea salute laborem periculumque suscipias? Quid quod habes nomenclatorem? in eo quidem fallis et decipis. Nam, si nomine appellari abs te ciuis tuos honestum est, turpe est eos notiores esse seruo tuo quam tibi. Sin iam noris, tamenne per monitorem appellandi sunt cum petis, quasi incertus sis? Quid quod, cum admoneris, tamen, quasi tute noris, ita salutas? Quid, postea quam es designatus, multo salutas neglegentius? Haec omnia ad rationem ciuitatis si derigas, recta sunt; sin perpendere ad disciplinae praecepta uelis, reperiantur prauissima. Qua re nec plebi Romanae eripiendi fructus isti sunt ludorum, gladiatorum, conuiuiorum, quae omnia maiores nostri comparauerunt, nec candidatis ista benignitas adimenda est quae liberalitatem magis significat quam largitionem.

XXXVII. At enim te ad accusandum res publica adduxit. Credo, Cato, te isto animo atque ea opinione uenisse; sed tu imprudentia laberis. Ego quod facio, iudices, cum amicitiae dignitatisque L. Murenae gratia facio, tum me pacis, oti, concordiae, libertatis, salutis, uitae denique omnium nostrum causa facere clamo atque testor. Audite, audite consulem, iudices, nihil dicam adrogantius, tantum dicam totos dies atque noctes de re publica cogitantem! Non usque eo L. Catilina rem publicam despexit atque contempsit ut ea copia quam secum eduxit se hanc ciuitatem oppressurum arbitraretur. Latius patet illius sceleris contagio quam quisquam putat, ad pluris pertinet. Intus, intus, inquam, est equus Troianus; a quo numquam me consule dormientes opprimemini. Quaeris a me ecquid ego Catilinam metuam. Nihil, et curaui ne quis metueret, sed copias illius quas hic uideo dico esse metuendas; nec tam timendus est nunc exercitus L. Catilinae quam isti qui illum exercitum deseruisse dicuntur. Non enim deseruerunt sed ab illo in speculis atque insidiis relicti in capite atque in ceruicibus nostris restiterunt. Hi et integrum consulem et bonum imperatorem et natura et fortuna cum rei publicae salute coniunctum deici de urbis praesidio et de custodia ciuitatis uestris sententiis deturbari uolunt. Quorum ego ferrum et audaciam reieci in campo, debilitaui in foro, compressi etiam domi meae saepe, iudices, his uos si alterum consulem tradideritis, plus multo erunt uestris sententiis quam suis gladiis consecuti.

Magni interest, iudices, id quod ego multis repugnantibus egi atque perfeci, esse Kalendis Ianuariis in re publica duo consules. Nolite arbitrari, mediocribus consiliis aut usitatis uiis (eos) uti. Non lex improba, non perniciosa largitio, non auditum aliquando aliquod malum rei publicae quaeritur. Inita sunt in hac ciuitate consilia, iudices, urbis delendae, ciuium trucidandorum, nominis Romani exstinguendi. Atque haec ciues, ciues, inquam, si eos hoc nomine appellari fas est, de patria sua et cogitant et cogitauerunt. Horum ego cotidie consiliis occurro, audaciam debilito, sceleri resisto. Sed moneo, iudices. In exitu iam est meus consulatus; nolite mihi subtrahere uicarium meae diligentiae, nolite adimere eum cui rem publicam cupio tradere incolumem ab his tantis periculis defendendam.

XXXVIII. Atque ad haec mala, iudices, quid accedat aliud non uidetis? Te, te appello, Cato; nonne prospicis tempestatem anni tui? Iam enim (in) hesterna contione intonuit uox perniciosa designati tribuni, conlegae tui; contra quem multum tua mens, multum omnes boni prouiderunt qui te ad tribunatus petitionem uocauerunt. Omnia quae per hoc triennium agitata sunt, iam ab eo tempore quo a L. Catilina et Cn. Pisone initum consilium senatus interficiendi scitis esse, in hos dies, in hos mensis, in hoc tempus erumpunt. Qui locus est, iudices, quod tempus, qui dies, quae nox cum ego non ex istorum insidiis ac mucronibus non solum meo sed multo etiam magis diuino consilio eripiar atque euolem? Neque isti me meo nomine interfici sed uigilantem consulem de rei publicae praesidio demoueri uolunt. Nec minus uellent, Cato, te quoque aliqua ratione, si possent, tollere; id quod, mihi crede, et agunt et moliuntur. Vident quantum in te sit animi, quantum ingeni, quantum auctoritatis, quantum rei publicae praesidi; sed, cum consulari auctoritate et auxilio spoliatam uim tribuniciam uiderint, tum se facilius inermem et debilitatum te oppressuros arbitrantur. Nam ne sufficiatur consul non timent. Vident in tuorum potestate conlegarum fore; sperant sibi (D-) Silanum, clarum uirum, sine conlega, te sine consule, rem publicam sine praesidio obici posse.

His tantis in rebus tantisque in periculis est tuum, M. Cato, qui mihi non tibi, sed patriae natus esse (uideris), uidere quid agatur, retinere adiutorem, defensorem, socium in re publica, consulem non cupidum, consulem, quod maxime tempus hoc postulat, fortuna constitutum ad amplexandum otium, scientia ad bellum gerendum, animo et usu ad quod uelis negotium (sustinendum).

Quamquam huiusce rei potestas omnis in uobis sita est, iudices; totam rem publicam uos in hac causa tenetis, uos gubernatis.

XXXIX. Si L. Catilina cum suo consilio nefariorum hominum quos secum eduxit hac de re posset iudicare, condemnaret L. Murenam, si interficere posset, occideret. Petunt enim rationes illius ut orbetur auxilio res publica, ut minuatur contra suum furorem imperatorum copia, ut maior facultas tribunis plebis detur depulso aduersario seditionis ac discordiae concitandae. Idemne igitur delecti ex amplissimis ordinibus honestissimi atque sapientissimi uiri iudicabunt quod ille importunissimus gladiator, hostis rei publicae iudicaret? Mihi credite, iudices, in hac causa non solum de L. Murenae uerum etiam de uestra salute sententiam feretis. In discrimen extremum uenimus; nihil est iam unde nos reficiamus aut ubi lapsi resistamus. Non solum minuenda non sunt auxilia quae habemus sed etiam noua, si fieri possit, comparanda. Hostis est enim non apud Anienem, quod bello Punico grauissimum uisum est, sed in urbe, in foro (di immortales! sine gemitu hoc dici non potest) non nemo etiam in illo sacrario rei publicae, in ipsa, inquam, curia non nemo hostis est. Di faxint ut meus conlega, uir fortissimus, hoc Catilinae nefarium latrocinium armatus opprimat! ego togatus uobis bonisque omnibus adiutoribus hoc quod conceptum res publica periculum parturit consilio discutiam et comprimam.

Sed quid tandem fiet, si haec elapsa de manibus nostris in eum annum qui consequitur redundarint? Vnus erit consul, et is non in administrando bello sed in sufficiendo conlega occupatus. Hunc iam qui impedituri sint, illa pestis immanis importuna Catilinae prorumpet, qua poterit, et iam populo Romano minatur; in agros suburbanos repente aduolabit; uersabitur in castris furor, in curia timor, in foro coniuratio, in campo exercitus, in agris uastitas; omni autem in sede ac loco ferrum flammamque metuemus. Quae iam diu comparantur, eadem ista omnia, si ornata suis praesidiis erit res publica, facile et magistratuum consiliis et priuatorum diligentia comprimentur.

XL. Quae cum ita sint, iudices, primum rei publicae causa, qua nulla res cuiquam potior debet esse, uos pro mea summa et uobis cognita in re publica diligentia moneo, pro auctoritate consulari hortor, pro magnitudine periculi obtestor, ut otio, ut paci, ut saluti, ut uitae uestrae et ceterorum ciuium consulatis; deinde ego idem et defensoris et amici officio adductus oro atque obsecro, iudices, ut ne hominis miseri et cum corporis morbo tum animi dolore confecti, L. Murenae, recentem gratulationem noua lamentatione obruatis. Modo maximo beneficio populi Romani ornatus fortunatus uidebatur, quod primus in familiam ueterem, primus in municipium antiquissimum consulatum attulisset; nunc idem (in) squalore et sordibus, confectus morbo, lacrimis ac maerore perditus uester est supplex, iudices, uestram fidem obtestatur, (uestram) misericordiam implorat, uestram potestatem ac uestras opes intuetur.

Nolite, per deos immortalis! iudices, hac eum cum re qua se honestiorem fore putauit etiam ceteris ante partis honestatibus atque omni dignitate fortunaque priuare. Atque ita uos L. Murena, iudices, orat atque obsecrat, si iniuste neminem laesit, si nullius auris uoluntatemue uiolauit, si nemini, ut leuissime dicam, odio nec domi nec militiae fuit, sit apud uos modestiae locus, sit demissis hominibus perfugium, sit auxilium pudori. Misericordiam spoliatio consulatus magnam habere debet, iudices; una enim eripiuntur cum consulatu omnia; inuidiam uero his temporibus habere consulatus ipse nullam potest; obicitur enim contionibus seditiosorum, insidiis coniuratorum, telis Catilinae, ad omne denique periculum atque ad omnem iniuriam solus opponitur. Qua re quid inuidendum Murenae aut cuiquam nostrum sit in hoc praeclaro consulatu non uideo, iudices; quae uero miseranda sunt, ea et mihi ante oculos uersantur et uos uidere et perspicere potestis.

 XLI. Si, quod Iuppiter omen auertat! hunc uestris sententiis adflixeritis, quo se miser uertet? domumne? ut eam imaginem clarissimi uiri, parentis sui, quam paucis ante diebus laureatam in sua gratulatione conspexit, eandem deformatam ignominia lugentemque uideat? An ad matrem quae misera modo consulem osculata filium suum nunc cruciatur et sollicita est ne eundem paulo post spoliatum omni dignitate conspiciat? Sed quid eius matrem aut domum appello quem noua poena legis et domo et parente et omnium suorum consuetudine conspectuque priuat? Ibit igitur in exsilium miser? Quo? ad Orientisne partis in quibus annos multos legatus fuit, exercitus duxit, res maximas gessit? At habet magnum dolorem, unde cum honore decesseris, eodem cum ignominia reuerti. An se in contrariam partem terrarum abdet, ut Gallia Transalpina, quem nuper summo cum imperio libentissime uiderit, eundem lugentem, maerentem, exsulem uideat? In ea porro prouincia quo animo C. Murenam fratrem suum aspiciet? Qui huius dolor, qui illius maeror erit, quae utriusque lamentatio, quanta autem perturbatio fortunae atque sermonis, cum, quibus in locis paucis ante diebus factum esse consulem Murenam nuntii litteraeque celebrassent et unde hospites atque amici gratulatum Romam concurrerent, repente exstiterit ipse nuntius suae calamitatis!

Quae si acerba, si misera, si luctuosa sunt, si alienissima (a) mansuetudine et misericordia uestra, iudices, conseruate populi Romani beneficium, reddite rei publicae consulem, date hoc ipsius pudori, date patri mortuo, date generi et familiae, date etiam Lanuuio, municipio honestissimo, quod in hac tota (causa) frequens maestumque uidistis. Nolite a sacris patriis Iunonis Sospitae, cui omnis consules facere necesse est, domesticum et suum consulem potissimum auellere. Quem ego uobis, si quid habet aut momenti commendatio aut auctoritatis confirmatio mea, consul consulem, iudices, ita commendo (ut) cupidissimum oti, studiosissimum bonorum, acerrimum contra seditionem, fortissimum in bello, inimicissimum huic coniurationi quae nunc rem publicam labefactat futurum esse promittam et spondeam.

596 I. Romains, le jour où, après avoir pris les auspices, je proclamai, dans les comices assemblés par centuries, L. Muréna consul, je demandai aux dieux immortels, suivant l'usage établi par nos ancêtres, qu'un tel choix eût d'heureux résultats pour moi, pour la charge, que j'exerce encore et pour tous les ordres de l'État. J'adresse aujourd'hui les mêmes prières aux dieux, et leur demande pour le même homme le maintien de ses droits de consul et de citoyen. Je leur demande que l'accord de vos opinions et de vos sentiments avec les intentions et les suffrages du peuple romain, vous assure, ainsi qu'à la république, la paix, la tranquillité, le repos et l'union. S'il est vrai que cette prière solennelle des comices, consacrée par les auspices consulaires, ait le caractère imposant et sacré qu'exige la dignité de notre république, sachez que j'ai demandé de plus aux dieux immortels que les citoyens à qui le consulat serait décerné sur ma proposition, trouvassent dans cet honneur succès, bonheur et prospérité. Puisqu'il en est ainsi, juges; puisque les dieux vous ont investis de tout leur pouvoir, ou du moins l'ont partagé entre vous, le consul qui naguère leur a recommandé Muréna, le recommande à votre justice, afin que, défendu par la même voix qui l'a proclamé consul, il conserve, avec le bienfait du peuple romain, le moyen de veiller à votre salut et à celui de tous les citoyens. Mais comme l'accomplissement de ce devoir a été blâmé par la partie adverse, qui me fait un crime de mon zèle à défendre Muréna, et va jusqu'à me reprocher de m'être chargé de cette cause, avant de commencer à parler pour lui, je dirai quelques mots pour ma propre justification, non que je la préfère à son salut, dans les circonstances présentes; mais ma conduite une fois justifiée devant vous, je trouverai dans votre approbation une nouvelle force pour repousser les attaques que ses ennemis dirigent contre sa dignité, son honneur et sa fortune.

597 II. C'est d'abord à Caton, dont la vie entière est réglée sur la raison, et qui pèse si consciencieusement l'importance de tous nos devoirs, que je répondrai sur le mien. Caton prétend que ma dignité de consul, la loi contre la brigue dont je suis l'auteur, et la sévérité avec laquelle j'exerce le consulat, m'imposaient l'obligation de rester étranger à cette cause. Ce reproche me touche vivement, et me fait une loi de me disculper, non seulement à vos yeux, juges, comme je le dois avant tout, mais encore à ceux d'un personnage aussi recommandable et aussi intègre que Caton. Dites-moi, Caton, quel défenseur plus naturel un consul peut-il avoir qu'un consul? La république a-t-elle un citoyen auquel je puisse, auquel je doive être plus attaché que celui qui a reçu de moi le soin de la soutenir, comme je l'ai fait au prix de mon repos et au péril de mes jours? Si, quand on réclame la mise en possession d'une propriété légitimement acquise, celui qui s'est engagé par la vente doit garantir l'acquéreur de toutes les chances du jugement, n'est-il pas plus juste encore que, dans la cause d'un consul désigné, son prédécesseur, celui qui l'a déclaré consul, écarte de lui les périls qui le menacent et le maintienne en possession des bienfaits du peuple romain? Et si, suivant l'usage de quelques cités, on nommait, pour cette cause, un défenseur d'office, sans doute on confierait de préférence le soin de plaider pour un homme destiné à une dignité, celui qui, revêtu de la même dignité, joindrait l'autorité du magistrat au talent de l'orateur. Les navigateurs qui rentrent dans le port après une longue traversée, ont coutume de donner à ceux qui mettent à la voile des avis qui les prémunissent contre les tempêtes, les pirates, et les écueils; sentiment naturel, qui nous inspire de l'intérêt pour ceux qui vont braver les périls auxquels nous avons échappé nous-mêmes. Et moi, qui, après une si terrible tourmente, aperçois enfin la terre, ne dois je pas m'intéresser à un homme que je vois prêt à se risquer sur cette mer orageuse? Enfin si le devoir d'un consul est non-seulement de veiller au présent, mais de songer à l'avenir, je montrerai plus loin combien il importe au salut général que la république ait deux consuls aux calendes de janvier. Et l'on verra que c'était moins la voix de l'amitié qui m'engageait à défendre la fortune de Muréna, que celle de la république qui appelait le consul à la défense du salut de tous.

III. J'ai porté une loi contre la brigue; mais mon intention n'a pas été d'abroger celle que depuis longtemps je m'étais imposée à moi-même, de me vouer à la défense de mes concitoyens. Si j'avouais que mon client a acheté les suffrages, et si je prétendais qu'il a eu raison de le faire, j'aurais tort, un autre fût-il l'auteur de la loi. Mais comme je soutiens que la loi n'a pas été violée, pourquoi sa promulgation me rendrait-elle impossible la défense de cette cause?

Caton prétend qu'il ne peut reconnaître dans le défenseur de Muréna ce sévère consul, dont les paroles et presque les ordres ont chassé de Rome Catilina, qui préparait au sein de nos murs la destruction de la république. J'ai toujours suivi volontiers l'impulsion naturelle qui me porte à la douceur et à l'indulgence: quant à ce rôle de rigueur et de sévérité, je n'ai jamais été jaloux de m'en charger: il m'a été imposé par la république, et je l'ai accompli comme l'exigeaient la dignité du pouvoir consulaire et le danger de 598  Rome. Si donc lorsque l'état des affaires demandait une action sévère et vigoureuse, j'ai fait violence à ma nature pour déployer la rigueur que me commandaient les circonstances et non mon caractère; aujourd'hui que tout me rappelle a l'indulgence et à l'humanité, avec quel empressement ne dois-je pas me livrer à mes sentiments naturels et à mes habitudes? mais j'aurai peut-être à parler, dans une autre partie de mon discours, des motifs qui ont fait de moi le défenseur de Muréna, et de vous son accusateur.

Juges, les plaintes d'un homme aussi sage et aussi distingué que Servius Sulpicius, ne m'ont pas été moins sensibles que les reproches de Caton. Il n'a pu voir, dit-il, sans un sentiment d'amère douleur, qu'oubliant l'étroite amitié qui nous unit, j'embrasse contre lui la défense de Muréna. Je veux, Romains, lui rendre compte de ma conduite, et vous prononcerez entre nous. Car, s'il est pénible en amitié d'essuyer un juste reproche, on ne doit pas non plus laisser une fausse accusation sans réponse.

Assurément, Servius Sulpicius, quand vous demandiez le consulat, notre amitié me faisait un devoir de vous appuyer de tous mes vœux, de tout mon zèle, et ce devoir, je crois l'avoir rempli. J'ai fait alors pour vous tout ce que vous pouviez attendre d'un ami, d'un homme en crédit, d'un consul. Ce temps n'est plus, les circonstances ne sont plus les mêmes. Oui, j'ai le sentiment et la conviction profonde que je devais faire pour vous tout ce que vous pouviez vouloir exiger de moi, tant qu'il s'agissait de l'élection de Muréna; mais aussi que je ne vous dois plus rien, dès qu'il s'agit d'attaques contre sa personne. Si je vous ai secondé quand vous étiez son compétiteur, ce n'est pas une raison pour vous seconder encore quand vous êtes son ennemi. En un mot, on ne saurait approuver, on ne saurait souffrir qu'une accusation portée par nos amis nous fasse refuser de défendre même un étranger.

IV. D'ailleurs, juges, je suis lié à Muréna par une étroite et ancienne affection; et, dans une affaire capitale, Sulpicius n'étouffera point la voix de cette amitié, parce que, dans la poursuite du consulat, j'aurai fait prévaloir ses droits sur ceux de Muréna. Quand ce motif n'existerait point, le mérite de l'accusé, la dignité qu'il vient d'obtenir, m'auraient fait taxer d'orgueil et de dureté, si, dans un tel péril, j'avais refusé de défendre un homme recommandable par ses qualités et par les bienfaits du peuple romain. Non, je n'ai plus ni le droit, ni le pouvoir de ne pas consacrer mes travaux à la défense de mes concitoyens; car si ce noble ministère m'a valu des récompenses inouïes jusqu'alors, renoncer aux travaux qui me les ont acquises, ce serait de la trahison, de l'ingratitude. Si pourtant il m'est permis de le faire, si votre aveu m'y autorise, Sulpicius, sans m'exposer à aucune accusation de paresse, d'orgueil ou d'inhumanité, j'y souscris volontiers. Si, au contraire, fuir le travail, repousser les suppliants, négliger ses amis est une preuve d'indolence, d'orgueil et de perfidie, cette cause est assurément du nombre de celles qu'un homme actif, sensible et obligeant ne saurait abandonner. Et à coup sûr, Sulpicius, vous pouvez en juger par votre propre exemple; 599 ne vous faites-vous pas un devoir de donner vos conseils aux adversaires de vos amis, quand ils vous consultent sur leurs affaires? Que dis-je, s'ils viennent à succomber dans une cause à laquelle un ami vous prie d'assister, votre amour-propre n'en souffre-t-il pas, quoique vous soyez contre eux? Ne soyez donc pas assez injuste pour vouloir prodiguer à vos ennemis les trésors de votre savoir, et refuser à nos amis le droit de puiser à nos faibles sources. En effet, si l'amitié qui m'unit à vous m'avait éloigné de cette cause, s'il en eût été de même de Q. Hortensius, de M. Crassus, orateurs si, distingués, et de tant d'autres citoyens, qui, je le sais, attachent un grand prix à votre estime, un consul désigné serait resté sans défenseur dans une ville où vos ancêtres ont voulu que le dernier des citoyens eût toujours un protecteur. Pour moi, Romains, je m'accuserais de parjure, si je manquais à un ami; de cruauté, si j'abandonnais un malheureux; d'orgueil, si je désertais la cause d'un consul. Ainsi, tout ce que réclament les droits de l'amitié, je vous l'accorderai sans réserve, Sulpicius; j'agirai avec vous, comme j'agirais à l'égard de mon frère, que je chéris tendrement, s'il était à votre place. Quant aux obligations que m'imposent le devoir, l'honneur, la religion, je saurai les remplir, sans oublier jamais que si je défends un ami, c'est contre un ami que je le défends.

V. Il me semble, juges, que toute l'accusation peut se réduire à trois griefs principaux: l'un porte sur la vie privée de Muréna, l'autre sur ses titres au consulat, le dernier sur les brigues qu'il a employées. De ces trois griefs, le premier, qui devait être le plus grave, a été présenté d'une manière si faible et si légère, que si nos adversaires ont dit quelque chose de la vie de L. Muréna, c'est plutôt pour se conformer à la marche ordinaire des accusations, que parce qu'ils pouvaient l'inculper sérieusement. On lui reproche son voyage en Asie: mais il n'y a point cherché l'amusement et le plaisir; il a parcouru cette contrée au milieu des fatigues de la guerre. Si, à la fleur de l'âge, et sous le commandement de son père, il n'avait pas fait cette campagne, on aurait supposé qu'il avait peur de l'ennemi, qu'il répugnait à obéir à son père, ou que son père refusait de se servir de lui. Puisqu'il est d'usage de placer sur les coursiers d'un triomphateur ceux de ses enfants qui portent encore la robe prétexte, pourquoi Muréna aurait-il refusé de rehausser le triomphe de son père des prix décernés à sa valeur, afin de partager sa gloire après avoir partagé ses exploits? Oui, juges, il a accompagné son père en Asie, et la présence de son fils a été pour cet illustre guerrier un secours puissant dans les périls, une consolation dans les fatigues, un nouveau sujet de bonheur dans la victoire. Si le nom seul de l'Asie éveille le soupçon de mollesse, ce qui est digne d'éloges, ce n'est pas de n'avoir jamais vu l'Asie, mais d'avoir su y vivre dans une sage modération.

Qu'on ne reproche donc pas l'Asie à Muréna, puisque cette contrée a illustré sa famille, immortalisé sa race, couvert son nom d'honneur et de gloire. Il faudrait le convaincre d'avoir contracté en Asie ou rapporté d'Asie quelque vice déshonorant. Mais au contraire, avoir fait ses premières armes dans une guerre importante, la seule même que le peuple romain eût alors à soutenir, c'est une preuve de courage; y avoir servi avec dévouement sous les drapeaux paternels, c'est de la piété filiale; avoir vu terminer ses 600 campagnes par la victoire et le triomphe d'un père, c'est du bonheur. Dans cette partie de sa vie, il n'y a point de place pour la médisance: il n'y en a que pour l'éloge.

VI. Caton traite Muréna de danseur. Si ce reproche est fondé, le mot est d'un accusateur plein de fiel; s'il est faux, c'est une injurieuse calomnie. Aussi, un homme dont le témoignage est aussi imposant que le vôtre, Caton, ne doit pas ramasser les mauvaises plaisanteries qui traînent dans les places, ou qui échappent à l'ivresse de vils bouffons, et qualifier si légèrement de danseur un consul du peuple romain: il doit considérer auparavant tous les vices qu'un pareil reproche, quand il est juste, peut faire supposer. En effet, un homme sobre ne s'avise guère de danser, à moins d'avoir perdu la raison; il ne le fait, ni quand il est seul, ni dans un repas honnête et frugal. Dans les festins prolongés, dans les lieux où tout invite au plaisir, la danse est le dernier des excès qu'on se permette. Et vous, Caton, vous commencez par nous imputer un vice qui ne peut être que la suite de tous les autres; et vous ne parlez point de ceux sans lesquels il est impossible d'y croire. Vous ne nous montrez ni festins honteux, ni folles amours, ni dissolution, ni débauche, ni profusions; et dans la vie d'un homme où vous ne trouvez ni plaisirs coupables, ni rien de ce qui s'appelle volupté, vous croyez trouver l'ombre de la débauche où la débauche elle-même n'existe pas! Ne pouvez-vous donc rien dire contre les mœurs de Muréna? Non, rien, juges, rien absolument. Je soutiens qu'on ne saurait reprocher au consul désigné que je défends, ni fraude, ni avarice, ni perfidie, ni cruauté, ni légèreté, même dans ses paroles. Voilà donc les bases de ma défense bien établies. Ce n'est point encore par des éloges dont je pourrai plus tard faire usage, c'est presque par l'aveu de nos adversaires que je défends devant vous un citoyen honnête et vertueux.

VII. Ce point établi, j'aborderai plus facilement le second chef d'accusation, ses titres au consulat.

Je reconnais en vous à un degré éminent, Servius Sulpicius, les avantages de la naissance, de la probité, du talent, en un mot tous les genres de mérite qui doivent appuyer les prétentions au consulat. Mais ces titres, je les trouve aussi dans Muréna, et à un degré tellement égal, qu'il n'est pas possible de décider entre vous sur la supériorité du mérite. Vous avez rabaissé la naissance de Muréna pour relever la vôtre. Si vous prétendez qu'à moins d'être patricien on ne peut être bien né, c'est vouloir que les plébéiens se retirent encore une fois sur le mont Aventin. Mais les plébéiens comptent aujourd'hui des familles honorées et illustres. Le bisaïeul et l'aïeul de Muréna ont été préteurs, et son père, en obtenant après sa préture, un triomphe honorable et glorieux, lui a aplani la route du consulat; car alors le fils semblait réclamer une dette contractée envers son père. Votre noblesse, Servius Sulpicius, est sans doute fort illustre, mais elle est surtout connue des savants et des historiens; son éclat frappe moins les yeux du peuple et de ceux qui donnent leurs suffrages. Votre père était de l'ordre équestre; aucun genre de gloire n'a illustré le nom de votre aïeul. Ce n'est pas dans les souvenirs récents de nos contemporains, mais dans la pous- 601 sière de nos annales qu'il faut aller chercher les preuves de votre noblesse. Aussi vous ai-je toujours regardé comme un des nôtres, parce que, fils d'un simple chevalier, vous avez su, à force de vertu et de talent, vous rendre digne des plus grands honneurs; et je n'ai jamais pensé qu'il y eût moins de mérite dans Q. Pompéius, homme nouveau et d'un si grand courage, que dans Marcus Émilius, issu des plus nobles aïeux. En effet, il ne faut pas moins de force d'âme et de génie pour transmettre à ses descendants, comme l'a fait Pompéius, une illustration qu'on ne tient de personne, qu'il n'en a fallu à Scaurus pour faire revivre par sa vertu la mémoire presque éteinte de sa race.

VIII. Je croyais cependant, juges, avoir assez fait pour qu'on n'objectât plus à tant de citoyens distingués l'obscurité de leur naissance. En vain rappelaient-ils naguère l'exemple glorieux des Curius, des Caton, des Pompée, hommes nouveaux, et celui plus récent des Marius, des Didius et des Célius; ils restaient oubliés. Mais lorsque j'eus enfin, après un si long intervalle, renversé les barrières que nous opposait la noblesse, et rendu la carrière du consulat accessible, comme chez nos aïeux, à la vertu aussi bien qu'à la naissance, je ne pensais pas qu'un consul désigné, d'une famille ancienne et illustre, défendu par un consul, fils d'un simple chevalier, eût à répondre à ses accusateurs sur la nouveauté de sa race. Le sort m'a donné à moi-même deux patriciens pour compétiteurs, l'un, le plus scélérat et le plus audacieux des hommes; l'autre, modèle de vertu et de modestie: je l'ai cependant emporté sur tous les deux; sur Catilina, par le mérite;sur Galba, par la faveur du peuple. Si cette préférence pouvait être un grief contre un homme nouveau, certes je n'aurais manqué ni d'ennemis, ni d'envieux. Laissons donc de côté la noblesse, qui est égale de part et d'autre, pour nous occuper du reste.

Muréna, dit Sulpicius, a brigué la questure avec moi, et j'ai été nommé avant lui. Il est des objections qui n'ont pas besoin de réponse. Aucun de vous n'ignore, juges, que lorsqu'on nomme plusieurs candidats dont les titres sont égaux, il n'en est qu'un qui puisse être désigné le premier. L'ordre des nominations n'est donc pas celui du mérite, parce qu'il y a des degrés dans les nominations, et que souvent il n'y en a pas dans le mérite. Mais la questure qui vous échut à tous deux fut à peu près de la même importance: il obtint, d'après la loi Titia, une province pacifique et tranquille; et vous, celle qui excite les acclamations ironiques du peuple, quand les questeurs tirent au sort la province d'Ostie, moins avantageuse et moins brillante que difficile et incommode. Son nom, comme le vôtre, n'a reçu aucun éclat de cette questure. Le sort ne vous ouvrait point de carrière où votre mérite pût s'exercer et se faire connaître.

IX. Veut-on comparer le reste de leur vie? Ils ont suivi l'un et l'autre une route bien différente. Servius, enrôlé comme nous dans la milice civile, a donné des consultations, des réponses, des formules; ministère plein de soucis et de dégoûts. Il a étudié le droit, s'est consumé dans les veilles et les travaux. Il a été utile aux uns; il a supporté la sottise des autres, affronté l'arrogance de ceux-ci, essuyé en silence l'humeur chagrine 602 de ceux-là; il a vécu pour les autres et non pour lui. Quels éloges, quelle reconnaissance ne mérite pas un homme, qui, seul, se consacre tout entier à des études qui doivent profiter à tant de personnes? Que faisait cependant Muréna? Il était lieutenant d'un grand général, aussi distingué par sa prudence que par son courage, de Lucullus; à ce titre, il a commandé en chef, livré bataille; il en est venu aux mains, il a mis en déroute nombre d'ennemis; il a emporté plusieurs villes d'assaut, ou les a réduites à capituler; enfin il a parcouru cette Asie si riche et si voluptueuse, sans y laisser une trace d'avarice ou de mollesse; et dans une guerre de cette importance, il a été assez habile pour faire de grandes choses sans son général, quand son général n'en a point fait sans lui. Bien que je parle ainsi devant Lucullus, je ne crains pas de paraître avoir obtenu de lui, grâce au danger de Muréna, la permission d'exagérer ses services; ils sont attestés dans des lettres authentiques où Lucullus donne à son lieutenant tous les éloges qu'un général exempt d'orgueil et de jalousie doit accorder à ceux qui ont le droit de partager sa gloire.

Ainsi, des deux côtés, je vois un mérite éminent, une haute considération; et si Servius me le permettait, je placerais les deux rivaux sur la même ligne. Mais il ne veut pas le souffrir; il déprécie l'art militaire, il rabaisse les exploits du lieutenant de Lucullus: c'est notre assiduité dans Rome, c'est ce retour constant d'occupations journalières qui doivent être des titres au consulat. Quoi! dit-il, vous auriez passé tant d'années à l'armée, sans mettre le pied dans le forum; et après une si longue absence et un tel intervalle, vous viendriez disputer les honneurs à ceux qui ont fait du forum leur séjour habituel? D'abord, Servius, vous ne sauriez croire combien notre assiduité devient quelquefois pénible et fatigante pour le peuple. Il m'a sans doute été fort utile que mes concitoyens eussent mes travaux sous les yeux; toutefois ce n'est. qu'avec bien de la peine que j'ai pu faire oublier l'ennui de ma présence continuelle. Peut-être l'avez-vous éprouvé comme moi, et nous n'aurions rien perdu ni l'un ni l'autre à nous faire un peu désirer. Mais laissons cela, et revenons au parallèle des deux professions. Qui peut douter que la gloire des armes ne donne plus de droits au consulat que celle du barreau? Le jurisconsulte se lève avant le jour pour répondre à ses clients; le guerrier, pour arriver à temps avec son armée au poste dont il veut s'emparer. L'un s'éveille au chant du coq, l'autre, au sonde la trompette. Vous disposez les pièces d'un procès, lui range ses troupes. Vous mettez vos clients à l'abri des surprises, lui ce sont des villes et un camp qu'il protège. Il connaît et sait le moyen de nous garantir de l'ennemi, vous celui de nous préserver des eaux pluviales; sa science consiste à reculer les bornes de l'empire, la vôtre à régler celles d'un champ. En un mot, pour dire ici toute ma pensée; la gloire militaire efface toutes les autres. C'est elle qui a illustré le nom romain; c'est elle qui a immortalisé cette ville; c'est elle qui nous a donné l'empire du monde. Tous les talents civils, nos brillantes études, la gloire et l'éloquence du barreau, fleurissent en paix à l'ombre des vertus militaires: à la première alarme, tous nos arts paisibles rentrent dans le silence.

X. La tendresse vraiment paternelle que je 603 vous vois professer pour cette science du droit, ne me permet pas de vous laisser dans l'erreur profonde qui vous fait attacher un si haut prix à je ne sais quelle étude qui vous a coûté tant de peines. Ce sont d'autres qualités, c'est votre modération, votre sagesse, votre justice, votre intégrité qui, à mes yeux, vous ont particulièrement rendu digne du consulat et des plus grands honneurs. Quant à l'étude que vous avez faite du droit civil, je ne dirai pas que vous ayez perdu votre peine, mais je dirai que ce n'est pas un puissant moyen pour arriver au consulat. En effet, les talents propres à nous concilier la faveur du peuple romain doivent réunir à la plus éclatante considération la plus réelle utilité.

Une haute considération entoure ceux qui ont en partage le mérite militaire; ils sont regardés comme les défenseurs et les soutiens de nos conquêtes et de nos institutions. Leur utilité n'est pas moindre, puisque c'est leur sagesse et leur courage qui nous assurent le double bienfait de notre indépendance nationale, politique et civile. C'est encore un titre important et justement apprécié que ce talent de la parole qui influa souvent sur le choix d'un consul; ce don de pouvoir, par une sage et persuasive éloquence, toucher les esprits du sénat, du peuple et des juges. On veut un consul dont la voix sache, quand il le faut, étouffer les clameurs des tribuns, calmer les mouvements populaires, résister aux séductions. Il n'est pas étonnant qu'un pareil mérite ait élevé au consulat des hommes sans naissance, puisqu'il donne à celui qui le possède de nombreux clients, des amis fidèles et des partisans dévoués. Votre profession, Sulpicius, ne présente aucun de ces avantages.

XI. D'abord, quel éclat peut-il y avoir dans une science aussi frivole, qui repose sur des recherches minutieuses et sur des distinctions de lettres et de mots? En second lieu, si une pareille étude a pu jouir de quelque estime chez nos ancêtres, aujourd'hui que vos mystères sont révélés, elle est frappée de discrédit. Peu de personnes connaissaient autrefois les jours où il était permis d'agir en justice; le tableau des jours fastes n'était pas alors publié. Les jurisconsultes étaient en grande considération, et on les consultait sur les jours, comme les Chaldéens. Il se rencontra un greffier, nommé Cn. Flavius, qui creva, comme on dit, les yeux aux corneilles, et qui, en publiant un tableau des fastes jour par jour, déroba toute leur science à nos subtils jurisconsultes. Ceux-ci, furieux et craignant que la publication et la connaissance de ces tables ne rendissent leur ministère inutile, imaginèrent certaines formules pour pouvoir se mêler dans toutes les affaires.

XII. Rien n'était plus simple que de procéder ainsi: La terre du pays des Sabins est à moi. – Non, elle m'appartient; puis de juger. Ils ne l'ont pas voulu. La terre, disent-ils, qui est dans le pays nommé pays des Sabins. (Voilà déjà bien des mots; voyons la suite.) Moi, je prétends qu'en vertu du droit Quiritaire, elle m'appartient. Et après? En conséquence, je vous appelle sur le lieu même pour y débattre nos droits. L'adversaire ne savait que répondre à ce verbiage du demandeur. Alors le même jurisconsulte passe de son côté, comme un joueur de flûte latin. Je vous appelle à mon tour, dit-il, de l'endroit où nous sommes sur le champ où vous m'avez appelé. Le préteur cependant se serait cru trop de talent et d'esprit, s'il 604 avait pu faire lui-même la réponse; et on lui a aussi composé une formule absurde d'ailleurs, et surtout dans ce qui suit: Devant vos témoins ici présents; voici votre chemin, allez. Notre savant jurisconsulte était là pour leur montrer la route. Revenez, disait le juge. Et le même guide les ramenait. Je crois que nos vieux Romains, tout graves qu'ils étaient, trouvaient bien ridicule d'ordonner à des hommes de quitter la place où ils étaient, où ils devaient être, pour y revenir aussitôt. Tout le reste est empreint de la même extravagance: Puisque je vous aperçois devant le préteur; et ceci encore: Revendiquez-vous pour la forme? Tant que ces formules furent un mystère, il fallait bien s'adresser aux initiés; mais une fois que la publicité et l'usage eurent permis de les voir de près, on les a trouvées aussi vides de sens que pleines de sottise et de mauvaise foi. Une foule de sages dispositions contenues dans nos lois ont été altérées et corrompues par la subtilité des jurisconsultes. Nos ancêtres avaient voulu que les femmes, à cause de la faiblesse de leur jugement, fussent toutes en puissance de tuteurs: les jurisconsultes ont inventé une espèce de tuteurs sous la dépendance des femmes. Nos aïeux ne voulaient pas que les sacrifices des familles tombassent en désuétude; pour les anéantir, le génie des jurisconsultes a institué des ventes simulées avec des vieillards. En un mot, dans tout le droit civil ils ont négligé l'équité pour s'en tenir à la lettre; à tel point que, pour avoir trouvé le nom de Caïa, cité comme exemple par un jurisconsulte, ils ont cru que le mariage par coemption donnait à toutes les femmes ce même nom de Caïa. Ce qui me surprend toujours, c'est que tant d'hommes ingénieux n'aient pu décider, depuis tant d'années, si l'on devait dire le troisième jour ou le surlendemain, le juge ou l'arbitre, l'affaire ou le procès.

XIII. Aussi, je le répète, on ne peut regarder comme un titre au consulat une science qui est toute de vaines formules et de subtilités menteuses. Elle donne moins de droits encore à la faveur publique. Car c'est une arme mise à la portée de tous, qui peut servir également à mon adversaire et à moi, et qui n'exige aucune reconnaissance. Aussi avez-vous perdu non-seulement l'espoir de placer utilement vos services, mais encore l'importance de cette formule autrefois si imposante Vous pouvez consulter. On ne peut se faire un mérite d'une science qui, les jours de fête, n'est d'aucun usage ni dans Rome ni hors de Rome. Peut-on passer pour habile dans une chose que tout le monde sait, et sur laquelle on ne peut digérer d'opinion. Personne ne peut trouver difficile une science renfermée dans un petit nombre de livres connus de tous. Oui, tout occupé que je suis, pour peu que vous me poussiez à bout, en trois jours je me ferai jurisconsulte. Car enfin, tout ce qui est de formule est écrit, et ces formules ne sont pas tellement précises que je ne puisse y faire entrer ce dont il s'agit. Quant aux consultations, il n'y a jamais grand risque à courir si vous répondez juste, vous aurez répondu comme Servius; sinon, vous passerez pour un homme habile dans la connaissance du droit et de la controverse.

La gloire militaire n'est donc pas la seule qu'on 605 doive préférer à vos formules et à vos procédures; le talent de la parole laisse bien loin derrière lui votre genre d'études, et je crois que la plupart des jurisconsultes ont commencé par la carrière de l'éloquence; mais que, désespérant d'y atteindre, ils se sont rabattus sur le droit. Semblables à ces musiciens grecs qui deviennent joueurs de flûte parce qu'ils ne peuvent être citharistes, bien des gens qui n'ont pu devenir orateurs se font jurisconsultes. L'étude de l'éloquence est difficile et sérieuse, mais elle procure de la considération et du crédit. A vous, jurisconsultes, ce sont des moyens de salut qu'on vient vous demander; mais à l'orateur, c'est le salut même. D'ailleurs vos oracles tombent souvent devant son plaidoyer, et n'ont de valeur que celle qu'il leur prête. Si j'avais été plus loin dans cet art, j'en ferais l'éloge avec plus de réserve; mais ce n'est pas de moi que je parle; je parle des grands orateurs que Rome a possédés autrefois et qu'elle possède encore aujourd'hui.

XIV. Deux professions peuvent élever un citoyen au plus haut rang dans l'estime publique, l'art militaire et l'éloquence. L'une maintient les avantages de la paix, l'autre écarte les périls de la guerre. Cependant il est d'autres genres de mérite d'un prix incontestable, tels que la justice, la bonne foi, la pudeur, que tout le monde, Sulpicius, remarque en vous à un degré éminent; mais je parle en ce moment des talents qui conduisent au consulat, et non du mérite individuel. Tous nos livres nous tombent des mains au premier bruit qui nous annonce la guerre. En effet, comme l'a dit un poète ingénieux et plein de sens, dès que le cri de guerre a retenti, «on voit aussitôt disparaître non-seulement votre fausse science, toute de vaines paroles, mais encore la vraie souveraine du monde, la sagesse; c'est la force qui décide; l'orateur n'est plus rien. Qu'il soit bavard ou éloquent, n'importe; c'est le farouche soldat que l'on aime.» Toute notre science devient nulle: «Ce n'est plus avec les formules du droit, ajoute le poète, c'est avec le fer qu'on demande justice.» S'il en est ainsi, Sulpicius, le barreau, je pense, doit le céder aux camps, la paix à la guerre, la plume à l'épée, l'ombre au soleil; enfin le premier rang dans Rome appartient à cet art qui a donné à la république le premier rang dans l'univers.

Mais, au dire de Caton, nous exagérons les services de Muréna, et nous oublions que, dans toute cette guerre de Mithridate, nous n'avons eu affaire qu'à des femmes. Je suis loin de partager cet avis, juges; et sans m'étendre sur ce sujet, qui est étranger à la cause, j'en dirai quelques mots.

Si l'on doit n'avoir que du mépris pour toutes les guerres que nous avons eues avec les Grecs, ne faut-il pas tourner en dérision le triomphe de M. Curius sur Pyrrhus, de T. Flamininus sur Philippe, de M. Fulvius sur les Étoliens, de Paul Émile sur le roi Persée, de Q. Métellus sur le faux Philippe, de L. Mummius sur les Corinthiens? Mais si l'on est forcé de reconnaître l'importance de ces guerres, de ces victoires, pourquoi ce mépris pour les peuples asiatiques et pour un ennemi tel que Mithridate? Je lis dans nos annales que la guerre contre Antiochus est une des luttes les plus sanglantes qu'ait soutenues le peuple romain: et L. Scipion, qui a partagé avec son frère l'honneur d'avoir terminé cette guerre, a trouvé dans le surnom d'Asiatique 606 la même gloire que le vainqueur de Carthage dans celui d'Africain. C'est aussi dans cette guerre que se distingua M. Caton, votre bisaïeul; et cet illustre citoyen que je me représente avec le caractère que je vous connais, n'eût jamais accompagné Scipion, s'il avait cru n'avoir que des femmes à combattre. Et pour que le sénat ait engagé l'Africain à partir comme lieutenant de son frère, lui qui venait de chasser Hannibal de l'Italie et de le forcer à s'exiler de l'Afrique, lui qui par la ruine de Carthage avait délivré la république des plus grands périls, il fallait bien que cette guerre fût regardée comme importante et difficile.

XV. Maintenant si vous considérez avec soin la puissance de Mithridate, ses actions et son caractère, assurément vous le mettrez au-dessus de tous les rois que le peuple romain a eus à combattre. C'est lui que Sylla, cet habile général, pour ne rien dire de plus, à la tête d'une armée nombreuse et aguerrie, après l'avoir irrité par une victoire, laissa sortir en paix de l'Asie ravagée par ses armées; c'est lui que L. Muréna, père de l'accusé, malgré la vigueur et l'opiniâtreté de ses attaques, repoussa sur presque tous les points, mais laissa encore debout; enfin c'est ce roi qui, après quelques années employées à réparer ses pertes et à rassembler de nouvelles forces, reparut si puissant et si redoutable, qu'il put se flatter un instant d'unir l'Océan avec le Pont, les troupes de Sertorius avec les siennes. Deux consuls furent chargés de la conduite de cette guerre: l'un devait poursuivre Mithridate, l'autre couvrir la Bithynie. Les échecs essuyés par le second sur terre et sur mer ne firent qu'augmenter encore la puissance et la gloire de ce roi. Mais Lucullus obtint de si brillants succès, qu'on ne peut citer de campagne plus importante et qui ait été conduite avec plus de prudence et de courage. En effet, lorsque tout l'effort de la guerre s'était concentré autour des murs de Cyzique, place que Muréna regardait comme la clef de l'Asie, et dont la prise et la ruine devaient lui ouvrir l'entrée de la province, Lucullus prit si bien ses mesures qu'il garantit de tout péril une ville alliée, et réduisit en même temps l'armée du roi à s'épuiser dans les longueurs d'un siège inutile. Et ce combat naval de Ténédos, lorsque, sous les ordres des chefs les plus intrépides, la flotte ennemie, voguant à pleines voiles, s'avançait vers l'Italie, enflée d'ardeur et d'espérance; croyez-vous que ce n'ait été qu'une simple rencontre et que le succès n'ait pas été disputé? Je passe sous silence de nombreux combats et des sièges fameux. Chassé enfin de ses États, Mithridate eut encore la puissance et l'adresse d'attacher à ses intérêts le roi d'Arménie, et de trouver de nouvelles ressources pour relever sa fortune.

XVI. Si j'avais à parler ici des exploits de notre armée et de son général, il me serait facile de vous rappeler un grand nombre de combats glorieux; mais ce n'est point de cela qu'il s'agit. Je soutiens seulement que si cette guerre, si cet ennemi, si ce roi avaient été à mépriser, le sénat et le peuple romain n'auraient pas attaché tant d'importance à entreprendre cette expédition, et mis une telle persévérance à la continuer pendant tant d'années; Lucullus n'y aurait pas acquis tant de gloire, et le peuple romain ne se serait pas si fort 607 empressé de confier le soin de la terminer à Pompée, qui, de tous les combats qu'il a livrés, n'en a jamais soutenu un plus terrible et où la victoire ait été plus disputée que celui où il eut pour adversaire Mithridate en personne. Ce prince, échappé au désastre, s'enfuit vers le Bosphore, où notre armée ne pouvait pénétrer; et dans sa fuite même et au comble de l'infortune, il conserva toujours le titre de roi. Aussi Pompée, après s'être emparé de son royaume, après l'avoir chassé de tous ses ports et de toutes ses retraites, regardait l'existence de cet ennemi comme si redoutable, que, malgré la victoire qui lui avait livré tous les États, toutes les conquêtes, toutes les espérances de Mithridate, il ne crut la guerre véritablement terminée que lorsque ce prince eut cessé de vivre. Et c'est là l'ennemi que vous méprisez, Caton, ce roi que tant de généraux ont combattu tant de fois et pendant tant d'années; un roi qui, fugitif et dépouillé de tous ses États, inspirait encore tant de crainte, qu'on ne crut la guerre terminée qu'en apprenant sa mort. Oui, je soutiens que, dans cette guerre, Muréna s'est distingué comme un lieutenant du plus grand courage, d'une haute prudence, et d'une infatigable activité, et que de tels services lui ont donné au consulat des titres aussi honorables que nos fonctions civiles du forum.

XVII. Mais, dites-vous, lorsqu'ils briguaient tous deux la préture, Servius a été désigné le premier. Persisterez-vous à vouloir que le peuple soit engagé comme en vertu d'une obligation écrite, et que s'il a une fois assigné un rang à un candidat dans une élection, il soit tenu de le lui conserver dans les autres? Quel détroit, quelle mer orageuse est sujette à des mouvements plus terribles, à des agitations plus violentes et plus variées, à des tempêtes plus fréquentes que celles des comices? L'intervalle d'un jour, l'espace d'une nuit, suffisent souvent pour tout bouleverser, et quelquefois une légère rumeur vient, comme un vent subit, changer les dispositions de tout le peuple. Que dis-je! Souvent une cause inconnue confond toutes les prévisions, et le peuple lui-même s'étonne du résultat, comme s'il n'était pas son ouvrage. Rien de plus incertain que la multitude, rien de plus impénétrable que la volonté des hommes, rien de plus trompeur que les élections. Qui aurait pensé que L. Philippus, malgré son talent, ses services, sa popularité et sa noblesse, serait vaincu par M. Hérennius? Que Q. Catulus, ce modèle de douceur, de sagesse et d'intégrité, le serait par Cn. Manlius? Que M. Scaurus enfin, personnage si considérable, citoyen si distingué, sénateur si courageux, ne l'emporterait pas sur Q. Maximus? Non-seulement on n'avait pas cru qu'une seule de ces choses fût possible, mais, après l'événement, on n'a pu les expliquer. Souvent la tempête s'annonce dans le ciel par quelque indice certain; mais souvent aussi elle éclate tout à coup, par une cause cachée, sans que rien ait signalé son approche; ainsi dans les orages populaires des comices, s'il est permis quelquefois d'en découvrir la cause, souvent aussi elle est enveloppée d'une telle obscurité qu'il faut les attribuer au hasard.

XVIII. Cependant, s'il faut tout expliquer, il a manqué à Muréna pour obtenir la préture deux circonstances qui l'ont merveilleusement servi pour le consulat. D'abord le peuple attendait de 608 lui des jeux dont certains bruits et les propos intéressés de ses compétiteurs avaient entretenu l'espérance; ensuite les soldats qui, dans la province et pendant sa lieutenance, avaient été témoins de sa valeur et de sa générosité, n'étaient pas encore revenus à Rome. La fortune lui ménageait ces deux avantages pour le consulat. Car l'armée de Lucullus, présente à Rome pour le triomphe de son général, appuya les prétentions de Muréna, et sa préture lui a fourni le moyen de donner avec éclat ces jeux qu'on réclamait de lui avant l'élection. Trouvez-vous que ce soient là des avantages d'un faible secours pour obtenir le consulat? Les soldats, dont la faveur est déjà si puissante à cause de leur nombre et du crédit qu'ils ont sur leurs amis, exercent encore par leurs suffrages une grande influence sur le peuple romain; car ce sont des guerriers qu'on choisit dans les comices consulaires, et non des interprètes de mots. C'est une recommandation bien puissante que celle-ci: «Il m'a soigné dans mes blessures, il m'a donné part au butin; c'est sous sa conduite que nous avons forcé le camp ennemi, que nous avons livré bataille; jamais il n'a imposé aux soldats des travaux qu'il ne partageât lui-même; son bonheur est digne de son courage.» Quel pouvoir de pareils discours n'ont-ils pas sur l'opinion et sur les esprits des hommes? Et si telle est l'autorité de la religion dans les comices, que le choix de la première centurie a toujours été regardé comme un augure, doit-on s'étonner que la réputation de bonheur dont jouissait Muréna ait déterminé son élection?

XIX. Si pourtant ces titres, tout puissants qu'ils sont, vous paraissent frivoles, et que vous préfériez les suffrages de la ville à ceux de l'armée: daignez au moins ne pas tant mépriser l'élégance des jeux et la magnificence des spectacles qui ont si bien servi Muréna. Ai-je besoin de dire combien les fêtes ont d'attraits pour le peuple et la multitude ignorante? Rien de moins surprenant, et cela suffirait sans doute, puisque c'est le peuple et la multitude qui composent les comices. Il ne faut donc pas s'étonner que la magnificence des jeux qui plaît tant au peuple, l'ait rendu favorable à Muréna. Si nous-mêmes, que l'empêchement des affaires écarte de tout plaisir, et qui, au sein de nos travaux, pouvons nous créer tant d'autres divertissements, nous trouvons du charme et de l'agrément dans ces fêtes, pourquoi vous étonner de leur pouvoir sur une multitude peu éclairée? L. Othon, citoyen recommandable et mon ami, n'eut pas seulement pour but de rétablir en faveur des chevaliers un privilège honorable; il voulut encore assurer leurs plaisirs. Aussi sa loi sur les jeux a-t-elle été accueillie avec une vive approbation, parce qu'elle a rendu à un ordre justement estimé, avec une distinction flatteuse, un agréable délassement. Les jeux, croyez-moi, ne déplaisent à personne, pas plus à ceux qui s'en cachent qu'à ceux qui en conviennent. J'en ai moi-même fait l'épreuve dans ma candidature: j'eus aussi à combattre ces redoutables solliciteurs. Si moi, qui, dans mon éxdilité, avais donné des jeux de trois sortes, je ne laissai pas d'éprouver quelque inquiétude de ceux qu'Antoine fit célébrer, vous à qui le sort n'a pas permis d'en donner, croyez-vous que ce théâtre tout brillant d'argent dont vous vous moquez aujourd'hui, n'ait point servi votre adversaire?

XX. Supposons néanmoins tout égal entre vous; 609 admettons que les travaux du forum puissent être opposés aux travaux des camps, les suffrages de la ville à ceux de l'armée; que ce soit la même chose d'avoir donné des jeux magnifiques ou de n'en avoir pas donné: eh bien! dans votre préture, ne trouvez-vous aucune différence entre les fonctions que le sort vous assigne à vous et à lui? Muréna obtint la préture de la ville que nous tous vos amis désirions pour vous. Dans cette place, l'importance des attributions est une source de gloire; l'équité qu'on y montre, une source de crédit. C'est là qu'un préteur habile comme Muréna l'a été, sait, par l'impartialité de ses jugements, ne blesser personne, et se concilier tout le monde par son affabilité. Magistrature privilégiée et bien propre à mériter le consulat, puisqu'elle ouvre une libre carrière à l'équité, à l'intégrité, à la douceur du juge, et qu'elle se termine par la solennité des jeux. Et quel fut votre partage? Des fonctions tristes et dures, le jugement des crimes de péculat; d'un côté, le deuil et les larmes, de l'autre, les chaînes et les délateurs. Il faut rassembler les juges malgré eux, les retenir contre leur volonté. La condamnation d'un greffier vous aliéna la compagnie entière; en désapprouvant les dons de Sylla, vous fîtes murmurer plusieurs citoyens estimables, et presque la moitié de Rome. L'estimation des dommages fut sévère: celui qui approuve cette rigueur, l'oublie bien vite; celui qui en souffre, s'en souvient toujours. Enfin, vous n'avez point accepté de province: je ne saurais blâmer en vous ce que j'ai cru devoir faire comme préteur et comme consul. Cependant Muréna, en se montrant plus facile, trouva l'occasion d'augmenter sa renommée et le nombre de ses amis. Il fit en partant une levée de troupes dans l'Ombrie, et la république lui avait permis d'accorder des exemptions: l'usage qu'il fit de ce pouvoir lui attacha plusieurs tribus composées des villes municipales de ce pays. Dans les Gaules, ses soins et son équité firent recouvrer à nos receveurs des finances des sommes qu'ils croyaient perdues sans retour. Vous, cependant, Sulpicius, vous obligiez vos amis à Rome, je le reconnais: mais réfléchissez qu'il est bien des gens dont l'amitié se refroidit pour ceux qui dédaignent les provinces.

XXI. Maintenant, juges, après vous avoir montré l'égalité des droits de Muréna et de Sulpicius au consulat, et la différence de leur conduite pendant leur préture, je vais dire avec franchise ce qui constitue l'infériorité de mon ami Servius, et je dirai devant vous, aujourd'hui que l'élection est terminée, ce que plus d'une fois, avant la tenue des comices, je lui ai dit à lui-même. Vous ne savez point demander le consulat, Servius, je vous l'ai souvent répété; et dans les circonstances même où je vous voyais agir et parler avec énergie, je trouvais en vous plutôt le courage d'un sénateur que la prudence d'un candidat. D'abord ces terribles menaces d'accusation que vous faisiez chaque jour prouvent sans doute un caractère intrépide; mais elles font croire au peuple qu'on a perdu toute espérance, et refroidissent le zèle de nos amis. Je ne sais comment il arrive, et ce n'est pas dans une ou deux personnes, c'est dans plusieurs qu'on l'a remarqué, dès qu'un candidat semble vouloir accuser son adversaire, on se persuade qu'il désespère du succès. Mais quoi! Est-il défendu de poursuivre une injustice? Non; c'est même un devoir; mais le temps où l'on sollicite, n'est pas celui où 610 l'on accuse. Je veux qu'un candidat, surtout celui qui aspire à la dignité consulaire, se présente au forum et au Champ de Mars, avec confiance, espoir, et entouré d'un nombreux cortège; je n'aime pas en lui cet esprit d'inquisition, qui est le présage d'un échec; je n'aime pas qu'il cherche des témoins plutôt que des suffrages, qu'il menace au lieu de caresser, qu'il déclame quand il devrait solliciter, surtout depuis qu'un usage nouveau s'est introduit, celui de parcourir les maisons des candidats, pour tâcher de surprendre sur leur visage les espérances et les ressources de chacun. Voyez-vous, dit-on, comme il est triste et abattu? Le découragement, la défiance lui ont fait jeter les armes. Puis circulent ces bruits: «avez-vous qu'il médite une accusation? qu'il informe contre ses compétiteurs? qu'il cherche des témoins? J'en nommerai un autre, puisque lui-même il désespère.» Qu'arrive-t-il à de tels candidats? Leurs amis les plus intimes se relâchent, leur zèle s'affaiblit, ils abandonnent un homme qui désespère lui-même, ou réservent leurs bons offices et leur crédit pour le jugement et l'accusation.

XXII. Ce n'est pas tout: le candidat lui-même ne peut appliquer à sa demande tout son esprit, tous ses soins, toute son activité. Il est distrait par la pensée de l'accusation, qui, loin d'être une petite affaire, est au contraire la plus sérieuse de toutes. C'est une grande tâche de préparer tous ses griefs pour faire bannir un citoyen, et un citoyen riche et puissant, qui, par lui-même, par les siens, ou même par des personnes étrangères, a toujours tant de moyens de défense. Dès qu'un homme est en péril, nous volons tous à son aide, et à moins d'inimitié déclarée, un accusé, quelque étranger qu'il nous puisse être, trouve en nous des défenseurs aussi zélés que dans ses meilleurs amis. Aussi moi, qui connais par ma propre expérience tous les désagréments d'une candidature, d'une défense et d'une accusation, j'ai vu qu'il faut au candidat l'assiduité la plus soutenue; au défenseur, le zèle le plus actif; à l'accusateur, une laborieuse persévérance. Aussi je soutiens qu'il est impossible au même homme de briguer avec succès le consulat et de concerter en même temps une accusation. Peu d'hommes sont capables de suffire à l'une de ces tâches; personne, à toutes les deux à la fois. En oubliant votre rôle de. candidat pour vous faire accusateur, avez-vous donc pensé pouvoir remplir cette double tâche? vous vous êtes étrangement trompé. S'est-il passé un jour, depuis que vous êtes entré dans cette voie d'accusation, que vous n'ayez consacré tout entier à ces pénibles soins?

XXIII. Vous avez sollicité une loi sur la brigue, dont vous n'aviez pas besoin: la loi Calpurnia était déjà assez sévère. Cependant on s'est rendu à vos désirs, par déférence pour votre caractère. Mais cette loi, qui aurait fourni des armes à votre accusation, si Muréna eût été coupable, a été nuisible à vos intérêts de candidat. Vous avez exigé une peine plus forte contre le peuple; les dernières classes se sont alarmées. Vous avez demandé l'exil contre ceux de notre ordre, le sénat y a consenti; mais ce n'est pas sans répugnance qu'il a cédé à vos sollicitations pour rendre plus dure notre condition commune. Vous avez attaché une peine à l'excuse pour cause de maladie: cette mesure a mécontenté beaucoup de gens qui se trouvent dans l'alternative d'agir au préjudice de leur santé, ou de payer l'amende parce qu'ils sont malades. Mais enfin qui donc a porté cette loi? Celui qui n'a fait qu'obéir à votre volonté et à l'autorité du sénat; celui qui n'y avait aucun intérêt personnel. Pensez-vous que les pro- 611 positions que je vins à bout de faire rejeter par la majorité du sénat, vous aient fait peu de tort? Vous aviez demandé la confusion des suffrages, la remise en vigueur de la loi Manilia, l'abolition de toute distinction de mérite, de crédit et de rang. C'est avec une véritable douleur que des citoyens honorables, considérés dans leur cité et dans leurs municipes, ont vu un homme de votre caractère vouloir faire ainsi disparaître tous les degrés de mérite et de considération. Vous vouliez encore que les juges fussent au choix de l'accusateur, afin que les haines sourdes qui se cachent aujourd'hui sous le voile d'inimitiés secrètes, pussent éclater contre les meilleurs citoyens. Toutes ces mesures vous ouvraient la voie de l'accusation, mais vous fermaient celle du consulat.

Enfin voici le coup le plus terrible que vous ayez porté à vos prétentions, comme je vous en avertis alors; et Hortensius, le plus ingénieux et le plus éloquent des hommes, vous l'a prouvé par d'excellentes raisons. C'est ce qui rend ma tâche plus difficile encore, puisque, venant à parler après lui, après un homme aussi distingué que Crassus, par la considération qui l'entoure, par son zèle et son talent, je n'avais point à traiter une partie spéciale de la cause, mais à dire sur l'ensemble ce que je jugerais à propos. Forcé de reproduire les mêmes idées, je ne puis que répéter, juges, ce que dans votre sagesse vous vous êtes déjà dit à vous-mêmes.

XXIV. Et cependant, Servius, quel coup mortel n'avez-vous pas porté à vos prétentions, quand vous avez fait craindre au peuple romain d'avoir Catilina pour consul, en paraissant abandonner votre candidature pour préparer une accusation? Chacun vous voyait faire des enquêtes; on remarquait votre air soucieux, la tristesse de vos amis, vos recherches, vos démarches pour trouver des preuves et des témoins, vos conférences avec vos assesseurs. De pareils soins répandent des nuages sur le front des candidats. Cependant Catilina marchait l'air joyeux et triomphant, escorté d'une nombreuse jeunesse, environné de délateurs et d'assassins, fier de l'appui de ses satellites et des promesses qu'il se vantait d'avoir reçues de mon collègue, et traînant à sa suite une armée de colons d'Arrétium et de Fésules. Dans ce ramas composé d'éléments si divers, on distinguait des hommes qu'avaient frappés les désastres du temps de Sylla. Leur chef, la fureur peinte sur le visage, le crime dans les yeux et la menace à la bouche, se croyait certain du succès, et regardait déjà le consulat comme une proie assurée. Il dédaignait Muréna; il voyait dans Sulpicius un accusateur et non un concurrent; il lui déclarait la guerre et menaçait la république.

XXV. Dans ces conjonctures, quel effroi pour les gens de bien, quel désespoir pour la république, s'il eût été nommé consul! Ne me forcez point de retracer ces cruels souvenirs, ils sont présents à vos esprits. Vous vous souvenez de la terreur qui 612 se répandit dans la ville avec le bruit des discours que cet infâme gladiateur avait tenus dans une assemblée secrète: «Les malheureux, disait-il, ne peuvent trouver de défenseur fidèle que dans un malheureux; les promesses des gens riches et puissants ne doivent inspirer aucune confiance aux citoyens pauvres et ruinés. Que ceux qui veulent réparer leurs pertes, recouvrer les biens qui leur ont été ravis, considèrent ce que je dois moi-même, ce que je possède, ce que j'ose. A des misérables, il faut pour marcher à leur tête un chef misérable et audacieux.»

C'est alors, vous vous le rappelez, que sur ces bruits alarmants, je provoquai le sénatus-consulte qui retarda les comices du lendemain, afin que le sénat pût délibérer sur cette affaire. Le lendemain, en pleine assemblée, je fis lever Catilina, et lui ordonnai de répondre sur les faits qui m'avaient été révélés. Catilina, dont l'audace ne daigna jamais dissimuler, au lieu de désavouer son crime, se dénonça lui-même et leva tout à fait le masque. Il dit «qu'il y avait deux corps dans la république, l'un faible avec une tête plus faible encore, l'autre plein de force, mais manquant de tête. Quant à lui, il avait reçu trop de bienfaits de ce dernier, pour ne pas lui servir de tête aussi longtemps qu'il vivrait.» Les murmures du sénat furent unanimes; mais la sévérité de son arrêt n'égala pas l'indignité d'une telle conduite. La confiance des uns, la pusillanimité des autres empêchèrent de prendre un parti vigoureux. Alors, joyeux et triomphant, il s'élança hors du sénat, lui qui n'aurait pas dû en sortir vivant, surtout après la réponse que, peu de jours auparavant, il avait eu l'audace de faire à Caton, au sein même de cette assemblée. Comme ce dernier le menaçait de le poursuivre devant les tribunaux: «Si l'on ose, dit-il, mettre le feu à l'édifice de ma fortune, ce n'est pas avec de l'eau, c'est sous des ruines que j'éteindrai l'incendie.»

XXVI. Alarmé de tant d'audace, et sachant que les conjurés marchaient vers le Champ de Mars, par l'ordre de Catilina, j'y descendis moi-même, escorté d'une garde brave et fidèle, revêtu d'une large et brillante cuirasse, non pour couvrir mes flancs et ma poitrine (car je savais que Catilina n'aimait à frapper qu'à la tête et à la gorge), mais pour faire comprendre à tous les gens de bien, en leur montrant les craintes et le danger d'un consul, qu'il fallait accourir, comme ils l'ont fait, pour le défendre et lui porter secours. Aussi, Sulpicius, lorsqu'on vit l'ardeur de vos démarches se ralentir, l'espérance et l'ambition de Catilina devenir plus ardentes, tous ceux qui voulaient détourner de la république un pareil fléau, se rangèrent aussitôt du côté de Muréna. Dans les comices consulaires; rien n'est plus puissant que cet entraînement soudain des volontés, surtout quand il se porte sur un homme de bien qui réunit tant d'autres titres à la faveur publique. Né d'un père et d'aïeux illustres, après une jeunesse irréprochable, une lieutenance glorieuse, une préture signalée par la justice, par l'éclat de ses fêtes, la sagesse de son administration, il a sollicité le consulat avec ardeur, sans céder aux menaces, sans menacer personne. Est-il donc surprenant qu'un tel homme ait trouvé un puissant secours dans l'espérance subite que Catilina osa manifester d'obtenir le consulat?

Me voici arrivé à la troisième partie du discours, aux accusations de brigue, accusations déjà réfutées par ceux qui ont parlé avant moi, et dont 613 je ne parlerai que pour céder au désir de Muréna. Je répondrai d'abord à Postumius, que j'aime et que j'estime, sur les dépositions des distributeurs et les sommes qu'il dit avoir été surprises entre leurs mains; ensuite à S. Sulpicius, jeune homme plein de talent et de vertu, sur les centuries de chevaliers; enfin à Caton, qui brille de tous les genres de mérite, sur son rôle d'accusateur, sur le sénatus-consulte et l'intérêt public.

XXVII. Mais permettez-moi d'abord de vous exprimer les sentiments pénibles que vient d'exciter dans mon âme la situation de Muréna. Il m'est déjà souvent arrivé, juges, en considérant les malheurs des autres, mes propres soucis et mes travaux journaliers, de regarder comme heureux les hommes qui, dégagés du soin de l'ambition, coulent leurs jours dans un paisible repos; mais aujourd'hui les périls si menaçants et si imprévus qui sont venus fondre sur Muréna, ont tellement navré mon cœur que je ne puis assez déplorer la destinée des hommes mêlés aux affaires publiques, et particulièrement le sort de cet infortuné citoyen. Les premiers efforts qu'il fait pour s'élever d'un seul degré au-dessus des honneurs dont sa famille et ses ancêtres ont joui sans interruption, le mettent en danger de perdre tout à la fois et le rang que ses pères lui ont transmis et celui qu'il ne doit qu'à lui-même. En un mot, le désir d'une gloire nouvelle a compromis son ancienne position. A ce malheur pénible se joint celui, plus cruel encore, d'avoir pour accusateurs des hommes qu'une inimitié particulière n'a point portés à l'accuser, mais qui sont entraînés vers la haine par le désir de réussir dans leur accusation. En effet, pour ne rien dire de Servius Sulpicius, qui est sans doute animé contre Muréna, moins par des griefs personnels que par une rivalité d'honneurs, quels sont ceux qui l'accusent? Un ami de son père, Cn. Postumius, depuis longtemps, comme il ledit lui-même, son voisin et son ami, qui a donné bien des motifs de leur liaison sans en donner un seul de leur rupture; Servius Sulpicius, le camarade de son fils, dont le talent ne devrait être employé qu'à défendre les amis de son père; M. Caton enfin, qui, n'ayant aucun sujet d'inimitié contre Muréna, ne semblait être né à Rome et dans notre siècle que pour faire servir sa puissance et son génie à protéger même les citoyens qu'il connaît le moins, et jamais pour causer la perte, de personne, même d'un ennemi.

Je répondrai donc premièrement à Postumius qui, je ne sais comment, de candidat prétorien qu'il était, s'est fait accusateur d'un candidat consulaire, comme un voltigeur qui passerait d'un cheval sur un char. Si ses compétiteurs sont à l'abri de tout reproche, son désistement est un hommage qu'il rend à leur mérite; si quelqu'un d'entre eux a répandu de l'argent, désirons avoir pour ami un homme capable d'oublier ses propres injures pour venger celles des autres.

Ici manquent les réponses faites à Postumius et au jeune Sulpicius.

[XXVIII.] J'arrive enfin à Caton, le plus ferme et le plus solide appui de l'accusation, mais qui, malgré la gravité de ses imputations et sa véhémence, me semble plus redoutable par son autorité que par ses preuves. En présence d'un tel adversaire, je vous supplierai d'abord, juges, de vous défendre de l'impression que pourraient faire sur vous, contre les intérêts de Muréna, le mérite de 614 Caton, les espérances qu'il fait naître comme tribun désigné, et l'éclat imposant d'une vie honorable. Enfin ne permettez pas que mon client ait seul à souffrir des vertus que Caton s'est données pour être utile à tous. P. Scipion l'Africain avait été deux fois consul; il avait renversé Carthage et Numance, les deux terreurs de cet empire, quand il accusa L. Cotta. II réunissait à un degré éminent l'éloquence, l'intégrité, la justice, et son autorité était égale à celle du peuple romain, qui lui devait la sienne. J'ai souvent entendu dire à nos anciens que ce qui avait le mieux servi L. Cotta, c'était le mérite signalé de son accusateur. La sagesse des juges qui eurent à prononcer dans cette affaire, ne voulut pas qu'un accusé pût paraître avoir succombé sous le puissant crédit de son adversaire. Et Serv. Galba (car c'est un fait que l'histoire a conservé) n'a-t-il pas été soustrait par le peuple à la poursuite acharnée de votre illustre bisaïeul, M. Caton? Toujours, dans cette république, la trop grande puissance des accusateurs a trouvé un contrepoids dans l'opposition de tout le peuple et la sage prévoyance des juges. Je ne veux pas qu'un accusateur apporte en justice trop de pouvoir et d'influence, trop d'autorité ou de crédit. Employez ces précieux avantages à sauver l'innocence, à protéger la faiblesse, à secourir l'infortune, mais jamais à poursuivre, à perdre un citoyen. Et ne dites pas qu'en se présentant ici comme accusateur, Caton a jugé la cause: ce serait, juges, établir un principe injuste et aggraver encore le danger de ceux qu'on accuse, que de considérer l'opinion de leur accusateur comme un préjugé contre eux.

XXIX. Pour moi, Caton, la singulière estime que je professe pour vos vertus ne me permet pas d'oser blâmer votre conduite. Mais peut-être pourrais-je y trouver quelques légers motifs de reproche. «Vous commettez rarement des fautes,» dit un sage vieillard à l'illustre guerrier, son élève; «mais quand la chose arrive, je puis vous reprendre.» Pour vous, Caton, je puis dire en toute vérité que vous ne tombez jamais en faute, et que vous avez plus besoin d'être un peu fléchi que d'être redressé. La nature, en effet, semble vous avoir créé pour l'honneur, la gravité, la tempérance, la magnanimité, la justice, en un mot pour toutes les vertus qui font un grand homme. A ces dons précieux vous joignez des principes où l'on aimerait à voir plus de modération et de douceur, et dont la sévérité et la rudesse dépassent les limites marquées par la nature et par la vérité. Et puisque je ne parle point ici devant une multitude privée de lumières et d'instruction, je m'expliquerai avec franchise sur une partie des connaissances humaines que vous cultivez et que vous aimez comme moi.

Apprenez, Romains, que toutes les qualités excellentes et divines que nous admirons dans Caton lui appartiennent en propre; ses légères imperfections ne lui viennent pas de la nature, mais du maître qu'il a choisi. Il y eut autrefois un homme d'un grand génie, Zénon, dont les sec- 615 tateurs s'appellent stoïciens. Voici quelques-uns de ses dogmes et de ses principes. Le sage n'accorde rien à la faveur, il ne pardonne aucune faute. La compassion et l'indulgence ne sont que légèreté et folie; il est indigne d'un homme de se laisser toucher ou fléchir. Le sage seul, fût-il contrefait, est beau; fût-il pauvre, il est riche; fût-il esclave, il est roi. Nous tous, qui ne sommes point des sages, ils nous traitent d'esclaves fugitifs, d'exilés, d'ennemis, d'insensés. Toutes les fautes sont égales, tout délit est un crime; étrangler son père n'est pas plus coupable que de tuer un poulet sans nécessité. Le sage ne doute jamais, ne se repent jamais, ne se trompe jamais, ne change jamais d'avis.

XXX. Telles sont les maximes que le génie de Caton a adoptées, séduit par des autorités recommandables, non pas, comme tant d'autres, pour en discourir, mais pour en faire la règle de sa vie. Si les fermiers de l'État demandent une remise, – Gardez-vous, dira-t-il, de rien accorder à la faveur. – Des malheureux viennent-ils vous supplier?, – C'est un crime, un forfait que d'écouter la compassion. – Un homme avoue qu'il a commis une faute et demande grâce? – C'est être coupable que de pardonner. – Mais la faute est légère. – Toutes les fautes sont égales. – Un mot vous est-il échappé? – C'est un arrêt irrévocable. – Vous avez obéi au préjugé plutôt qu'à la raison? – Le sage ne hasarde rien. – Vous vous êtes trompé en quelque chose. – Il crie à l'insulte. De cette doctrine, voici ce qui résulte contre nous: J'ai déclaré en plein sénat que j'accuserais un candidat consulaire. – Mais vous l'avez dit dans la colère. – Le sage est toujours maître de lui. – Mais c'était un propos du moment. – Il n'y a qu'un malhonnête homme qui puisse tromper et mentir; changer d'avis est une honte, pardonner est un crime, écouter la pitié, une lâcheté.

Les maîtres que j'ai suivis (car je l'avoue, Caton, ma jeunesse, comme la vôtre, se défiant de ses propres lumières, a cherché à s'instruire dans l'école), mes maîtres, dis-je, fidèles aux principes modérés de Platon et d'Aristote, disent que le sage n'est pas toujours insensible à la faveur; la compassion honore l'homme de bien; il doit y avoir des degrés dans les châtiments comme dans les fautes; la clémence se concilie quelquefois avec la fermeté; le sage émet souvent un doute quand il ignore; il peut être emporté par la colère; il se laisse fléchir et désarmer; il doit quelquefois rectifier ce qu'il a dit, renoncer à son premier sentiment; enfin toutes les vertus doivent être renfermées dans de certaines limites.

XXXI. Si, avec votre heureux naturel, Caton, le hasard vous eût conduit à l'école de ces philosophes, vous n'auriez pas plus de vertu, de force d'âme, de tempérance ou de justice; cela est impossible: mais vous seriez un peu plus enclin à la douceur; vous n'accuseriez pas, sans aucun motif d'inimitié ou d'injure particulière, un homme plein de modestie, d'honneur et de mérite. Vous auriez pensé que la fortune, en vous préposant tous deux, la même année, à la garde de la république, vous unissait par une sorte de lien politique; ce langage violent que vous avez tenu dans le sénat, vous auriez évité de le tenir, vous l'auriez oublié ou vous en auriez tiré une conséquence moins rigoureuse. Mais s'il m'est permis de hasarder une conjecture, cette sévérité, fruit d'un certain enthousiasme, augmenté par l'ardeur de votre caractère et de votre imagination, et échauffé par le souvenir encore récent des leçons de vos maîtres, se modifiera par l'expérience, 616 s'apaisera avec le temps et s'adoucira avec l'âge. En effet, ces précepteurs que vous avez suivis, ces professeurs de vertu ont porté les devoirs de l'homme au delà des bornes prescrites par la nature, afin que notre esprit, en voulant atteindre à la perfection la plus haute, s'arrêtât au point marqué par la raison. Vous ne pardonnerez jamais. Non, pardonnez quelquefois, mais pas toujours. Vous n'accorderez rien à la faveur. Non, mais sachez lui résister, quand le devoir et l'équité l'ordonnent. Vous serez sourd à la pitié. Oui, si elle doit affaiblir l'autorité des lois, mais cependant l'humanité est une vertu. Vous persisterez dans votre sentiment. Oui, sans doute, tant que vous n'en connaîtrez pas de meilleur.

Tel fut Scipion qui, comme vous, se faisait honneur de ces maximes, et qui avait chez lui un homme d'un savoir profond, presque divin. Mais les leçons et les préceptes de ce philosophe, quoique conformes aux préceptes qui font vos délices, au lieu d'endurcir son caractère, en firent, comme je l'ai entendu dire aux vieillards, le plus doux et le plus indulgent des hommes. Lélius avait suivi la même école: qui jamais sut aussi bien que lui allier la gravité à la douceur, d'amabilité à la sagesse! Je pourrais en dire autant de L. Philippus et de C. Gallus; mais j'aime mieux vous ramener dans votre famille. Quel homme, dites-moi, eut jamais, dans toutes les relations sociales, plus de bienveillance, plus d'amabilité, plus de douceur que M. Caton, votre bisaïeul; lui dont vous avez dit vous-même, en faisant de ses hautes vertus un éloge également noble et vrai, que vous vous le proposiez comme un exemple domestique? Oui, sans doute, vous avez dans votre maison un modèle admirable; toutefois, si la conformité de caractère et les liens du sang vous donnent plus qu'à personne de nous l'avantage de lui ressembler, ce n'est pas moins un devoir pour moi que pour vous d'imiter ses vertus. Et vous, si vous mêliez à l'austérité de votre sagesse une teinte légère de sa douceur et de son aménité, toutes vos qualités, sans devenir meilleures, puisqu'elles sont parfaites, en paraîtraient du moins plus aimables.

XXXII. Ainsi, pour en revenir à ce que j'ai déjà dit, retranchez de cette cause le nom de Caton; écartez, oubliez un crédit qui, en justice, doit être nul ou servir à protéger le malheur. Venons-en aux griefs eux-mêmes. Quel est le délit? que dénoncez-vous? que prétendez-vous? Vous vous élevez contre la brigue? Je ne la défends pas. Vous me reprochez de défendre un délit que j'ai proscrit par une loi. J'ai proscrit la brigue et non l'innocence. Accusez la brigue, je me joins à vous. Un sénatus-consulte, dites-vous, a déclaré, sur mon rapport, que les candidats qui donneraient de l'argent pour qu'on vînt à leur rencontre, qui se feraient suivre d'un cortège de gens soudoyés, qui distribueraient à des tribus entières des places aux combats de gladiateurs ou donneraient des repas au peuple, auraient violé la loi Calpurnia. Le sénat regarde en effet tous ces actes, quand ils ont lieu, comme une violation de la loi; en cela, il statue pour plaire aux candidats, ce qui n'avait pas besoin d'être réglé. Le fait a-t-il eu lieu ou non, voilà ce qu'il est important de prouver; s'il est constaté, nul doute qu'il n'y ait contravention. Il est donc ridicule de laisser sans examen ce qui 617 est douteux, et de prononcer sur ce que personne ne révoque en doute. Le sénatus-consulte a été rendu à la requête de tous les candidats, et il est impossible de dire contre qui, ou en faveur de qui on l'a décrété. Prouvez donc que Muréna a commis les actes dont il s'agit; et je conviendrai avec vous qu'il a enfreint la loi.

XXXIII. Au retour de sa province, quand il s'est présenté pour demander le consulat, une foule nombreuse s'est portée à sa rencontre; c'est l'usage. Au-devant de qui ne va-t-on pas? Mais quelle était cette multitude? En premier lieu, me fût-il impossible de vous donner satisfaction sur ce point, pourquoi s'étonner que l'arrivée d'un tel candidat, d'un candidat consulaire, ait attiré un nombreux concours? Le contraire serait bien plus surprenant. Si j'ajoutais que, conformément à l'usage, plusieurs y furent invités, est-ce un crime, une chose inouïe que, dans une cité où souvent nous consentons volontiers à accompagner sur leur prière les fils des hommes les plus obscurs, au lever du soleil, et d'un bout de la ville à l'autre, on n'ait fait aucune difficulté de venir au Champ de Mars, à la troisième heure du jour, pour se rendre à l'invitation d'un homme tel que Muréna? Et si je vous disais qu'on y a vu toutes les compagnies des fermiers publics, et parmi elles plusieurs de nos juges; si les membres les plus distingués de notre ordre s'y trouvaient, si le peuple entier des candidats, ces hommes officieux qui font une escorte d'honneur à tous ceux qui entrent dans la ville; si enfin notre accusateur Postumius y est venu lui-même avec toute sa suite: qu'y aura-t-il de surprenant dans cette affluence? Je ne parle ni des clients de Muréna, ni de ses voisins, ni des hommes de sa tribu, ni de toute l'armée de Lucullus, qui était venue pour le triomphe; je dis seulement que l'hommage désintéressé de ce concours n'a jamais manqué aux hommes de mérite ni même à ceux qui ont désiré l'obtenir.

XXXIV. Mais ce cortège a continué à le suivre. Prouvez-moi qu'il était soudoyé, et je conviendrai du délit; sinon, que nous reprochez-vous?A quoi bon ce cortège? C'est me demander, à quoi bon un usage reçu? Les citoyens d'un ordre inférieur n'ont qu'un moyen de mériter ou de reconnaître les services des personnes de notre ordre: c'est le zèle et l'empressement dont ils font preuve, quand nous sollicitons les charges. Il est impossible d'attendre et d'exiger des sénateurs et des chevaliers romains, qu'ils accompagnent leurs amis pendant des journées entières. S'ils nous font de fréquentes visites, s'ils nous conduisent quelquefois au forum, s'ils veulent bien faire avec nous un seul tour dans la basilique, c'est de leur part une haute marque d'estime et de considération; mais une cour plus assidue, nous ne pouvons l'attendre que d'amis d'un rang inférieur et de clients désœuvrés, et cette affluence n'a jamais manqué aux citoyens bons et bienfaisants.

N'allez donc pas, Caton, enlever aux dernières classes du peuple ce fruit de leur zèle. Souffrez que ceux qui ont en nous toute leur espérance, puissent avoir aussi quelque chose à nous offrir. S'ils n'ont que leurs suffrages, c'est bien peu, car ils n'influent en rien sur les suffrages des 618 autres. D'ailleurs, comme ils le disent eux-mêmes, ils ne peuvent ni nous défendre en justice, ni nous servir de caution, ni nous recevoir à leur table. Tous ces bons offices, c'est de nous qu'ils les attendent, et ils croient ne pouvoir les reconnaître que par un dévouement assidu. Aussi ont-ils résisté à la loi Fabia, qui restreint le cortège des candidats, et au sénatus-consulte porté sous le consulat de L. César. II n'est en effet aucune rigueur qui puisse empêcher les citoyens pauvres de nous rendre un hommage consacré par une longue habitude.

Mais des tribus entières ont eu place dans le cirque, et ont été conviées à des repas publics. Quoique ce ne soit nullement le fait de Muréna, et que ses amis ne soient coupables que d'avoir suivi la coutume, je me rappelle cependant à cette occasion, Servius, combien toutes ces plaintes débattues dans le sénat nous ont enlevé de suffrages; car du temps de nos pères, comme de nos jours, soit envie de plaire, soit libéralité, on a toujours loué des places au cirque et au forum pour ses amis et les citoyens de sa tribu....

Lacune.

XXXV. Un intendant des ouvriers donna une fois dans les jeux une place à ceux de sa tribu que statuerez-vous contre des hommes du premier rang, qui, pour le même objet, ont loué dans le cirque des loges entières? Toutes ces accusations contre les cortèges, les spectacles, les repas, ont donné sujet au peuple, Sulpicius, de vous taxer d'une rigueur minutieuse; et cependant ce décret du sénat est sur ce point la justification de mon client. Que porte-t-il en effet?Défend-il d'aller au-devant de quelqu'un? Non, mais d'y aller pour de l'argent. Prouvez que nous en avons donné. Défend-il d'avoir un nombreux cortège? Non, s'il n'est pas salarié. Prouvez donc. Défend-il de donner des places aux spectacles, d'inviter à des repas? Nullement, mais de le faire indistinctement pour le public, c'est-à-dire, pour tous les citoyens. Si L. Natta, jeune homme d'une haute naissance, dont les nobles sentiments présagent déjà ce qu'il sera un jour, a traité les centuries de chevaliers, pour remplir un devoir de parenté, et pour se ménager dans la suite quelque crédit à lui-même, devons-nous en faire un grief, un crime à Muréna son beau-père? Si une vestale qui lui est unie par les liens du sang et de l'amitié, lui a cédé les places dont elle dispose aux jeux du cirque, n'a-t-elle pas agi en bonne parente, et lui, n'est-il pas à l'abri de tout reproche? Ce sont là des services entre parents, des plaisirs pour le peuple, des obligations pour les candidats.

Mais Caton m'oppose toute la sévérité d'un stoïcien; il réprouve, au nom de la morale, les repas donnés pour capter la bienveillance du peuple; il condamne les manœuvres qui tendent, par l'amorce des plaisirs, à gagner les suffrages dans les élections. Ainsi, quiconque aura donné un repas dans l'intérêt de sa candidature, doit être condamné. Eh quoi! dit-il, le souverain pouvoir, l'autorité suprême, le gouvernement de la république, seront le prix de votre adresse à flatter les passions des hommes, à séduire leurs esprits, à les enivrer de voluptés! Est-ce un trafic de débauche que vous faites avec une jeunesse efféminée, ou le gouvernement du monde que vous demandez au peuple romain? Étranges discours 619 que réfutent nos usages, notre genre de vie, nos mœurs, notre état politique. Cependant ni les Lacédémoniens, dont vous avez emprunté ce caractère et ce langage, et qui prennent leurs repas assis sur le tronc d'un chêne.; ni les Crétois, qui mangent toujours debout, n'ont su conserver l'indépendance de leur patrie plus longtemps que les Romains, qui partagent leur temps entre le travail et les plaisirs. L'un de ces peuples a cessé d'être, à la simple apparition de notre armée; l'autre ne doit qu'à la protection de notre empire le maintien de ses lois et de ses institutions.

XXXVI. Veuillez donc, Caton, ne pas censurer avec tant d'amertume d'antiques usages sanctionnés par la république elle-même et par la durée de cet empire. Il y eut aussi chez nos aïeux un homme aveuglé par ce même amour du stoïcisme, citoyen distingué d'ailleurs par ses connaissances, sa vertu, sa noblesse, Q. Tubéron. Lorsque Q. Maximus, pour honorer la mémoire de Scipion l'Africain, son oncle paternel, donna un repas au peuple romain, il pria Tubéron de présider aux apprêts en sa qualité de neveu de ce grand homme. Le savant, en vrai stoïcien, fit étendre des peaux de bouc sur des lits à la carthaginoise, et servit en vaisselle de Samos, comme s'il eût eu à honorer la tombe de Diogène le Cynique, et non celle de Scipion, de cet homme presque divin, dont Q. Maximus fit un éloge si glorieux à ses funérailles, quand il rendit grâce aux dieux immortels de l'avoir fait naître dans notre république, l'empire du monde devant être là où était né Scipion. La sagesse mal entendue de Tubéron dans cette cérémonie mécontenta vivement le peuple romain. Aussi, malgré son intégrité, son zèle pour le bien public, le petit-fils de Paul Émile, le neveu de Scipion l'Africain, comme je l'ai déjà dit, succomba dans ses prétentions à la préture, sous le ridicule de ces peaux de bouc. Le peuple romain hait le luxe dans les particuliers; mais il aime la magnificence dans l'État; il ne veut point la profusion dans les repas, mais encore moins une basse et sordide avarice. Il sait faire la part des devoirs et des temps, allier avec sagesse le travail au plaisir.

Vous-même, quand vous prétendez que le mérite d'un candidat doit seul lui concilier les suffrages, je dis que, malgré tout le vôtre, vous n'êtes pas conséquent avec vous-même. Pourquoi sollicitez-vous de chacun sa bienveillance et son appui? vous me priez de vous choisir pour me commander, de me confier à votre vigilance? Mais quoi? Est-ce donc à vous à me solliciter? N'est-ce pas plutôt à moi de vous prier de vous charger du soin pénible et dangereux de veiller à ma sûreté? Que dis-je? Et ce nomenclateur qui vous accompagne? n'est-ce pas là abuser et tromper les citoyens? Car si c'est une politesse de votre part que de saluer vos concitoyens par leur nom, il est honteux que votre esclave les connaisse mieux que vous: si vous les connaissez, et que néanmoins vous croyiez devoir interroger ce nomenclateur, pourquoi n'attendez-vous pas, pour solliciter leur suffrage, qu'il vous ait dit leur nom à l'oreille? Pourquoi, quand on vous a dit leur nom, les saluez-vous d'un air de connaissance? Pourquoi enfin, une fois désignés, les saluez-vous plus négligemment? Cette conduite, envisagée d'après nos usages, n'a rien de blâmable; mais elle est criminelle, si vous la jugez avec la sévérité de vos principes. Ne privez donc pas le peuple romain du plaisir qu'il 620 trouve aux jeux, aux spectacles de gladiateurs, aux festins et à tous ces divertissements institués par nos ancêtres. Laissez les candidats exercer une bienveillance qui prouve plutôt de la générosité que de coupables largesses.

XXXVII. Mais, dites-vous, c'est l'intérêt de l'État qui vous a fait accusateur: je le crois, Caton; c'était là votre intention première; mais l'excès de votre zèle vous égare. Pour moi, juges, si je défends Muréna, ce n'est pas seulement à cause de son mérite et de l'amitié qui nous unit; c'est surtout, je le dis hautement, je le proteste, pour assurer la paix, le repos, la liberté, le salut et la vie de tous les citoyens. Écoutez, écoutez un consul, qui peut dire sans présomption que le salut de la république occupe nuit et jour toutes ses pensées. Catilina ne méprisait pas assez la république pour se flatter d'opprimer Rome avec cette poignée de brigands qu'il a emmenés avec lui. La contagion de son crime s'étend plus loin qu'on ne pense. Elle a gagné de nombreux complices. Dans Rome, oui, dans Rome, est le cheval de Troie; mais tant que je serai consul, jamais on ne vous surprendra pendant votre sommeil. Vous me demandez si je crains encore Catilina: non, et j'ai pris des mesures pour que personne n'eût à le craindre: mais ce qu'il faut redouter, ce sont, je vous le dis, les troupes qu'il a laissées au milieu de nous; l'armée de Catilina est aujourd'hui moins à craindre que ses prétendus déserteurs. Loin d'avoir abandonné leur chef, c'est par ses ordres qu'ils sont restés en embuscade, épiant le moment de fondre sur nous. Effrayés d'avoir à combattre un consul intègre, un général habile que son caractère et ses intérêts attachent au salut de la patrie, ils veulent que, par vos suffrages, il soit arraché du poste où il aurait défendu votre ville et sauvé l'État. Au Champ de Mars, j'ai repoussé l'audace et le fer de ces factieux; au forum, j'ai terrassé leur fureur; dans ma propre maison, j'ai évité leurs coups: si vous leur livrez un consul, votre arrêt les servira mieux que leurs poignards.

Il est très-important, juges, et je l'ai demandé, je l'ai obtenu, malgré de vives oppositions, que la république ait deux consuls aux calendes de janvier. Non, gardez-vous de le croire, ce n'est point par de timides complots, par des voies communes, par une loi dangereuse ou-de criminelles largesses que l'on prépare aujourd'hui le renversement de l'État: c'est dans Rome même qu'on médite la ruine de Rome, le massacre de ses habitants, l'extinction du nom romain. Et ces attentats, ce sont des citoyens, oui, juges, des citoyens (s'il est permis de profaner ainsi ce nom), qui les ont médités et les méditent encore. Chaque jour, je déjoue leurs complots, je réprime leur audace, j'arrête leur fureur. Mais je vous en avertis, Romains, mon consulat touche à sa fin; ne m'enlevez pas un successeur d'une vigilance digne de la mienne; ne m'enlevez pas un magistrat à qui je veux remettre la république intacte, pour qu'il la préserve à son tour de tous ces dangers.

XXXVIII. Ne voyez-vous pas, juges, quel nouveau malheur va se joindre à tous les autres? Caton, Caton, je vous le demande, ne pressentez-vous pas les orages de votre tribunat? Déjà, dans l'assemblée d'hier, a retenti la voix sinistre du tribun désigné, votre collègue; c'est le même 621 contre lequel s'est armée votre prévoyance et celle de tous les gens de bien qui vous ont engagé à demander cette magistrature. Tous ces complots ourdis depuis trois ans, depuis que L. Catilina et Cn. Pison ont formé le projet d'égorger tout le sénat, c'est en ces derniers mois, c'est en ces jours-ci, c'est à l'heure même qu'ils éclatent. Est-il un seul lieu, juges, un seul jour, une nuit, un moment où la providence des dieux, plus encore que ma vigilance, ne m'ait soustrait et arraché aux piéges et aux poignards des assassins? Et ce n'est pas moi personnellement qu'ils attaquent; ils veulent se débarrasser du consul dont les soins garantissent la république de leurs coups. Et vous-même, Caton, ils se déferaient de vous à tout prix, s'ils le pouvaient. Croyez-moi, c'est là le but de leurs manœuvres et de leurs complots. Ils voient ce qu'il y a en vous de courage, de talents, de crédit, de dévouement à soutenir la république; mais ils se flattent qu'après avoir dépouillé la puissance tribunitienne de l'assistance et de la protection consulaire, ils viendront plus facilement à bout d'un tribun faible et désarmé. Ils ne craignent point qu'on nomme un autre consul, assurés qu'ils sont que la nomination dépend de vos collègues; mais ils espèrent que l'illustre Silanus leur sera livré sans collègue, vous sans consul, et la république sans défense.

Au milieu de conjonctures si critiques et de périls si menaçants, c'est à vous, Caton, qui êtes né pour la patrie, et non pour vous ni pour moi, d'examiner ce qu'il faut faire; de vous conserver dans le gouvernement un appui, un défenseur, un digne soutien, un consul sans ambition, et tel que les circonstances le demandent, intéressé par sa position à aimer la paix, capable par ses talents de faire la guerre, par sa résolution et son expérience d'exécuter tout ce qu'exigera le salut de la république.

Au reste, juges, c'est surtout à vous que sont remis de si précieux intérêts: c'est la cause de la république que vous jugez; c'est de vous que ses destinées dépendent.

XXXIX. Si Catilina et la troupe des scélérats qu'il a emmenés avec lui, pouvaient prononcer dans cette affaire, ils condamneraient Muréna; ils le feraient périr, s'ils disposaient de sa vie. Car il importe à leurs projets que la république soit privée d'appui; que le nombre des généraux capables de résister à leur fureur, soit réduit; et que l'éloignement d'un adversaire redoutable laisse aux tribuns plus de facilité pour exciter la discorde et la sédition. Et des magistrats choisis dans les deux premiers ordres de l'État, comme les plus vertueux et les plus sages, pourraient porter dans cette affaire le même jugement que cet infâme gladiateur, ce cruel ennemi de la république! Croyez moi, juges, ce n'est pas seulement sur le sort de Muréna, c'est aussi sur le vôtre que vous allez prononcer. Nous touchons à une crise terrible; nous n'avons plus de moyens de réparer nos pertes, et de nous relever de notre chute. Loin d'affaiblir les dernières ressources qui nous restent, il faut, s'il est possible, nous en créer de nouvelles. L'ennemi n'est pas sur les bords de l'Anio, ce qui parut un si grand danger dans la guerre Punique; il est dans nos murs, il est dans le forum, il est (dieux immortels! je ne puis le dire sans gémir) dans le sanctuaire de la république, au milieu même du sénat! Fassent les 622 dieux que la valeur de mon collègue écrase sous ses armes victorieuses la rébellion du brigand qui nous menace; et moi, puissé-je sans quitter la toge, avec votre secours, avec celui de tous les gens de bien, découvrir et étouffer par ma vigilance le germe des fléaux que la république recèle et couve dans son sein!

Mais qu'arrivera-t-il, si le torrent, vainement contenu par nos mains, rompt sa digue l'année prochaine? Nous n'aurons plus qu'un consul, et un consul moins occupé de soutenir la guerre que de se donner un collègue. Déjà l'on s'apprête à lui susciter des obstacles; bientôt Catilina, cet exécrable monstre, lèvera sa tête hideuse. Déjà il menace le peuple romain; bientôt il sera aux portes de Rome; la fureur régnera dans son camp; l'épouvante, dans le sénat; la conjuration, dans le forum; la guerre, dans le Champ de Mars; la désolation, dans les campagnes: le fer et le feu nous poursuivront partout. Mais si l'État conserve ses défenseurs, tous ces complots tramés depuis longtemps seront étouffés sans peine par la sagesse de nos magistrats et les efforts des citoyens.

XL. Puisqu'il en est ainsi, juges, c'est d'abord au nom de la patrie, dont l'intérêt doit passer avant tout; c'est en mémoire du dévouement infatigable dont j'ai toujours fait preuve pour le bien de l'État; c'est avec l'autorité d'un consul, c'est en présence du danger qui nous menace, que je vous conseille, vous recommande, vous supplie, d'assurer votre repos, votre tranquillité, votre conservation, votre existence et celle de tous les Romains; je vous en conjure en outre, et comme ami et comme défenseur de l'accusé, dans la douloureuse situation où Muréna a été réduit parles souffrances de l'esprit et du corps, ne changez point en larmes cruelles la joie des félicitations que tout à l'heure il recevait encore! Honoré naguère du plus grand bienfait que puisse accorder le peuple romain, il semblait heureux d'avoir le premier porté le consulat dans une famille illustre, dans une ancienne ville municipale: maintenant, couvert d'habits de deuil, épuisé par la maladie, plongé dans le chagrin et dans les larmes, il est devant vous en suppliant: juges, il atteste votre justice, implore votre pitié; il n'a d'espoir qu'en votre puissance et votre protection.

Au nom des dieux immortels, juges, ne souffrez pas que ses efforts pour s'élever à de nouvelles dignités le privent de celles qu'il possédait déjà, et lui ravissent en même temps et son honneur et sa fortune. Muréna vous en prie et vous en conjure: s'il est vrai qu'il n'a jamais fait de tort à personne; s'il n'a jamais blessé personne par ses paroles ou ses actions; si, pour ne rien dire de plus, il ne s'est jamais attiré d'inimitié, soit à Rome, soit dans les camps; que sa modestie, que sa simplicité, que sa retenue trouvent auprès de vous un asile, un refuge et un appui. Le citoyen dépouillé du consulat est digne de votre pitié, puisqu'en le perdant, il perd tout à la fois. Le consulat lui-même ne peut être un objet d'envie dans un temps où il expose aux déclamations des factieux, aux piéges des conspirateurs, aux poignards de Catilina, à tous les périls, à toutes les haines. Non, juges, je ne vois pas ce qu'on peut envier à Muréna ou à quelqu'un de nous dans cette brillante magistrature; quant aux malheurs qui l'accompagnent, ils sont présents à mes yeux, et vous pouvez les voir et les apprécier comme moi.

623 XLI. Si votre arrêt (et puisse Jupiter détourner ce présage!), si votre arrêt le condamne, où l'infortuné cherchera-t-il un refuge? Dans sa maison? Mais la noble image de son père qu'il voyait, il y a peu de jours, sourire joyeuse au triomphe de son fils, il la verra douloureusement attristée de sa honte, et pleurant sur lui. Auprès de sa mère? Mais la malheureuse qui dans son fils embrassait naguère un consul, tremble et frémit de ne plus même le revoir citoyen. Que dis-je? faut-il parler de mère ou de maison pour celui que la peine nouvelle infligée par la loi, prive à jamais de sa maison, de sa mère, de la présente et de la vue de tous les siens? L'infortuné! Il ira donc en exil? Mais dans quels lieux? Sera-ce en Orient où, pendant plusieurs années, comme lieutenant de Lucullus, il s'est signalé à la tête de nos armées par les plus brillants exploits? Quelle douleur de retourner, la honte sur le front, dans un pays d'où l'on est revenu couvert de gloire! Ira-t-il se cacher à l'autre extrémité de la terre, pour que la Gaule transalpine, qui naguère se voyait avec bonheur soumise à son autorité suprême, le revoie proscrit et soit témoin de ses larmes? Et dans cette province, comment pourra-t-il soutenir la vue de C. Muréna, son frère? Pour l'un, quelle douleur! pour l'autre, quel profond chagrin! Comme ils mêleront leurs larmes! quel bouleversement de fortune, quel changement de langage, lorsqu'en ces lieux où peu de jours auparavant des courriers et des lettres publiaient son élévation au consulat, et d'où ses amis et ses hôtes sont accourus à Rome pour le féliciter, il paraîtra soudain, apportant lui-même la nouvelle de sa disgrâce?

Si, dans ce pénible tableau, tout est deuil et désolation; si tant de douleur répugne à votre douceur et à votre humanité, conservez à Muréna, juges, le bienfait du peuple romain; rendez à la république son consul; accordez cette grâce à la vertu du fils, à la mémoire du père, à son nom, à sa famille, à l'honorable municipe de Lanuvium, dont vous avez vu les habitants désolés assister en foule à ces débats. N'enlevez pas au culte héréditaire de Junon Conservatrice, à qui tous les consuls doivent sacrifier, un consul né presque dans son temple, et qu'elle regarde comme le sien. Pour moi, juges, si ma recommandation a quelque poids et mon témoignage quelque autorité, consul moi-même, je vous recommande un consul plein d'amour pour l'ordre, de dévouement pour les citoyens, d'énergie contre la sédition, de courage à la guerre, de haine enfin contre le complot qui aujourd'hui ébranle les fondements de la république: oui, tel sera Muréna, j'ose vous le promettre et en prendre ici le solennel engagement.

 

 

624 NOTES SUR LE PLAIDOYER POUR L. MURËNA.

I. Quœ deprecatus sum. Les magistrats, avant d'exposer aux citoyens le motif pour lequel ils les avaient convoqués, adressaient une prière aux dieux pour leur demander le salut et le bonheur du peuple romain.

Quo auspicato. Les comices ne pouvaient s'assembler au Champ de Mars, si les auspices n'étaient pas favorables. S'il tonnait, s'il faisait mauvais temps, l'augure prononçait la formule solennelle, alio die, et les comices étaient remis. Il en était de même, lorsqu'un des assistants était attaqué d'épilepsie, ce qui fît donner à celte maladie le nom de morbus comitialis. Un tribun qui ne partageait pas l'avis de ses collègues, pouvait dissoudre les comices.

Consulem renuntiavi. Un des deux consuls, désigné par le sort, présidait aux comices, et annonçait le vœu des centuries.

Consulatum una cum salute. Si Muréna avait été condamné, il aurait été non-seulement privé de consulat, mais il aurait perdu la vie civile; il aurait été capite deminutus.

Me rogante. Le consul qui présidait aux comices, après avoir proclamé le candidat qui avait réuni le plus de suffrages priait le peuple (rogabat) de le nommer.

II. Quœ mancipi sunt, etc. Mancipium est proprement un droit de propriété dont jouissaient les seuls citoyens romains. Les fonds d'Italie d'abord, et par la suite ceux de quelques provinces, étaient ce qu'on appelle res mancipi, et l'on comprenait sous ce nom, outre les biens eux-mêmes, les esclaves et les animaux qui servaient à les faire valoir. C'étaient des propriétés inaliénables par nature, et l'on ne pouvait aliéner ces fonds privilégiés qu'en présence de cinq témoins et avec certaines formalités; l'omission d'une seule, comme aujourd'hui dans nos hypothèques , entraînait la nullité du contrat. Aussi l'acquéreur prenait-il la précaution de se faire garantir par le vendeur toutes les chances du jugement, periculum judicii, et le vendeur qui, par l'acte de la vente, s'était engagé lui et ses biens, se nexu obligavit, devait indemniser l'acquéreur, si l'aliénation de la propriété n'était pas confirmée.

Auctor. Cicéron joue sur ce mot, qui signifie proprement celui qui vend une propriété inaliénable, res mancipi. Voyez. Plaut. Curcul. iv.

Kalendis jan. Le premier jour de janvier, les magistrats entraient en charge, et principalement les consuls. Ils étaient désignés cinq mois avant d'entrer en exercice, et pendant cet intervalle, on faisait une enquête pour savoir s'ils n'avaient point brigué le consulat par des moyens illégaux.

IV. Prœmia tanta. Cicéron avait obtenu la questure, l'édilité, la préture et le consulat : et dans toutes ces élections , il avait été nommé le premier ou l'un des premiers.

Religioni. Cicéron qui présidait aux comices, avait imploré pour Muréna la protection du ciel, et l'avait proclamé après avoir pris les auspices.

V. Lex quaedam accusatoria. Chez les anciens, dans les contestations politiques aussi bien que dans les affaires privées, les accusateurs étaient en droit d'attaquer la vie privée et les mœurs de l'accusé. C'était le moyen de le faire croire plus facilement coupable du crime principal qu'on lui reprochait.

Proavus L. Murenœ. Licinius Muréna, préteur l'an de Rome 596. Son aïeul, P. Licinius Muréna obtint la même charge l'an 540.

Equestri loco. On voit qu'un patricien pouvait rester dans l'ordre équestre.

M. Æmilius, Il est question du fameux Scaurus, consul deux fois, la première, l'an de Rome 638, et la seconde en 646.

VIII. Curiis, Catonibus. M' Curius Dentalus, homme nouveau, fut trois fois consul, les années de Rome 463, 468 et 479. Il s'agit ici de M. Porcius Caton, consul l'an 558 et censeur l'an 569.

Mariis et Didiis, etc. C. Marius, vainqueur de Jugurtha. Il fut sept fois consul. T. Didius fut consul l'an 665, et C. Célius Caldus, l'an 659.

Altero modestissimo. Deux patriciens disputèrent le consulat à Cicéron : l'un, L. Sergius Catilina, s'est rendu fameux par ses crimes et son audace; l'autre, P. Sulpicius Galba, était un homme vertueux et respecté. Voyez ad Atticum, i, 1.

Lege Titia. Celle loi portée par le tribun C. Titius, l'an de Rome 488, soumit à la désignation du sort les différents départements des questeurs et augmenta le nombre de ces magistrats.

Ostiensem. Cette province était appelée agraria et frumentaria, parce que le questeur d'Ostie était spécialement chargé de l'arrivage des denrées qui alimentaient Rome. Ses fonctions lui donnaient beaucoup d'embarras et lui procuraient peu d'honneur. Aussi le peuple faisait-il des huées quand on proclamait cette province.

IX. Respondendi, scribendi, cavendi. Ces trois mots résument les services que rendaient les jurisconsultes : ils répondaient à ceux qui venaient les consulter, écrivaient des formules pour les plaideurs, ou donnaient des consultations, cavebant.

Maximo in bello. La guerre contre Mithridate. Le président de Brosses, dans sa restauration de la Grande Histoire de Salluste, a rassemblé tous les témoignages relatifs aux exploits de Muréna, pendant sa lieutenance.

Quanquam prœsente Lucullo, qui semble assister an procès comme advocatus.

XI. Pauci quondam sciebant. Cette science appartenait, dit Pomponius, au collège des pontifes; dans la suite Appius Claudius rédigea un recueil des formules, et son secrétaire, Cn. Flavius, fils d'un affranchi, déroba le recueil pour le communiquer au peuple, qui, en reconnaissance , le créa tribun du peuple, sénateur et édile curule. Digeste, ii, 7.

Fastos. Les jours fastes étaient ceux où il était permis de poursuivre en justice, fas est; les fonctions que le préteur remplissait ce jour-là étaient renfermées dans ces trois paroles, do, dico, addico; do leges, dico jus, ad- 625 dico ou damno, j'adjuge ou je condamne. Les tribunaux étaient fermés les jours néfastes.

Chaldœis. On appelait ainsi les astrologues et les devins qui affluaient à Rome, et dont la plupart venaient d'Orient.

Cornicum oculos confixerit. Proverbe répété ailleurs, pro Flacco, c. 20, pour dire, tromper un homme fort habile. On dit que la corneille a la vue très-perçante.

XII. Tibicinis latini modo. Les joucursde flûte étaient ordinairement du pays latin. Un seul joueur de llùte donnait le ton à plusieurs acteurs l'un après l'autre.

Sacra interire. Les lois ordonnaient la perpétuité de ces sacrifices, et cette obligation passait aux héritiers de la maison ou du domaine où ils étaient institués.

Senes coemptiones faciendas. Afin que ces vieillards, ne pouvant avoir d'enfants, les sacrifices s'éteignissent avec eux. Alors, comme la vente n'était que supposée, l'ancien possesseur rentrait dans sa propriété, ainsi dégrevée de l'obligation des sacrifices, comme n'étant plus un héritage.

Caias vocari. La coemption était une formule usitée pour contracter mariage. Le mari, en donnant une pièce de monnaie à sa fiancée, lui parlait ainsi : Voulez-vous, Caia, être mon épouse? Après la réponse affirmative, la coêmption avait son effet, le mariage était conclu. Dans cette formule, toutes les femmes sans distinction étaient appelées Caia.

XIII. Licet consulere. Paroles des jurisconsultes, quand on venait les consulter. L'orateur joue sur les mots cousulere et consulatus.

Rebus probatis. Expressions usitées quand il y avait vacance au barreau et que les affaires étaicnt interrompues.

XIV. Auctor valde bonus. Ennius. Aulu-Gelle cite le passage en entier, liv. xx, ch. 9.

Nunquam cum Scipione. Il y a ici une erreur : ce n'est point avec Scipion, mais bien avec Acilius Glabrion que Caton partit pour la guerre contre Antiochus.

Duobus consulibus. L. Licinius Lucullus et M. Aurélius Cotta, l'an de Rome 680. Cotta, chargé du commandement maritime, partit avant son collègue et se hâta d'agir pour avoir seul la gloire du succès ; mais il fut vaincu sur terre, pendant que Nudus, son vice-amiral, éprouvait le même sort sur mer. Il se renferma dans Chalcédoine où Mithridate vint l'assiéger. Lucullus pouvait entrer dans le Pont, qui était laissé sans défense, mais il préféra délivrer son collègue.

Pugnam navalem ad Tenedum. Ce combat eut lieu après la prise de Cyzique. Isidore, amiral de Mithridate, y fut tué.

Rege Armeniorum. Tigrane, qui avait épousé Cléopâtre, fille de Mithridate.

Euripum. Détroit entre l'ile d'Eubée et les rivages de l'Attique et de la Béotie.

L. Philippum a M. Herennio. Ce fut l'an de Rome 661, que M. Hérennius fut élu consul à l'exclusion de L. Philippus, qui ne fut élu que deux ans après, avec Sext. Julius César. Hérennius était un orateur médiocre, parlant avec pureté et correction. Brut. ch. 65.

Cn. Manlio. C. Mallius fut fait consul au préjudice de Q. Catulus le père. Le texte porte Manlius, mais l'autorité d'une inscription et d'une médaille également ancienne ont restitué à ce consul son véritable nom.

M Scaurum. Émilius Scaurus qui fut prince du sénat.

Q. Maximo. Q. Fabius Maximus, surnommé Éburnus, à cause de la blancheur de son teint, homme assez médiocre, préteur l'an 635 et consul en 638. Une circonstance singulière l'avait mis en faveur : il fut frappé de la foudre, sans en recevoir aucun mal ; delà le surnom de pullus Jovis qui lui fut donné.

XVIII. Exspectatio muneris. C'était sans doute aux funérailles de son père, que le peuple attendait de lui des jeux. Muréna n'avait pas été édile.

Restituit. Devenu préteur urbain, il fit célébrer avec magnificence les jeux Apollinaires et se concilia ainsi la faveur du peuple. On offrait à Apollon un bœuf aux cornes dorées avec des chevreaux blancs, et à Latone, une génisse aux cornes dorées.

XIX. Scenœ magnificentiam. On verra plus bas que l'échafaud mobile qui s'élevait et s'abaissait à volonté avec les personnages qu'il portait (pegma), était d'argent : Pline, xxxiii, 3 : L. Muréna et Caius princeps in circo pegma duxit, in quo fuere argenti pondo cxxiv.

L. Otho. L. Roscius Othon, étant tribun du peuple, porta une loi d'après laquelle les chevaliers romains devaient avoir une place d'honneur aux spectacles, c'est-à-dire, les quatorze premiers bancs après les sénateurs.

Trinos ludos. Les jeux de Cérès, de Flore et les Jeux Romains. Voyez Verr. v, 14.

Argenteam scaenam. Pline, xxxm, 3 : «Cœsar, qui postea dictator fuit, prtmus in œdilitate, munere patris funebri, omni apparatu arenœ argenteo usus est, ferasque argenteis vasis incessere tum primum visum.»

XX. Scriba damnatus. Il était coupable de péculat.

Sullana gratificatio. Sylla avait récompensé beaucoup de ses partisans aux dépens du trésor; après sa mort, ils furent dénoncés comme détenteurs des deniers publics : bien des gens étaient compris dans cette accusation.

Murenœ provincia. Muréna eut pour département, après sa préture, la Gaule transalpine.

XXI. Hoc novo more,. Il y avait des gens qui allaient dans les maisons des candidats, pour leur offrir leurs services, et tirer d'eux quelque argent sous prétexte de briguer des suffrages en leur faveur. Ordinairement le candidat , suivi d'un nomenclateur, parcourait là place publique, adressant la parole et faisant politesse à chaque citoyen.

Legis Maniliœ. Il y avait des centuries plus ou moins distinguées; le tribun Manilius avait porté une loi pour que l'on comptât les suffrages sans indiquer les centuries qui les avaient donnés. Il y a toute apparence que sa loi fut adoptée, mais qu'elle ne tarda pas à être abrogée.

Edititios judices. Il voulait que l'accusateur put nommer des juges sans qu'on pût les récuser : ce qui aurait donné aux accusateurs un grand avantage, et aurait engagé beaucoup de citoyens à accuser d'illustres personnages, leurs ennemis particuliers.

XXIV. Testificationes. L'action de rassembler des témoins.

Seductio testium. L'action de faire venir les témoins chez soi pour convenir de la manière dont ils doivent déposer.

Secessionem subscriptorum. On nommait suscriptores ceux qui se joignaient à l'accusateur et ajoutaient leur nom au sien. Ils avaient des conférences entre eux et avec l'accusateur principal sur le meilleur moyen de disposer l'accusation. C'est ce que Cicéron appelle secessio subscriptorum.

Collegœ mei. Antoine, que Cicéron détacha de Catilina en lui concédant sa province.

Fesulanorum. Anciens soldats de Sylla qu'il avait fait venir avec Mallius, pour soutenir sa candidature au consulat.

Divisorum. Lorsqu'on voulait acheter les suffrages, afin de déguiser cette manœuvre, on remettait l'argent entre les mains de quelques gens du peuple, qui le répandaient dans les centuries et qu'on appelait divisores.

XXVII. Honoribus continuis. Le père de Muréna et plusieurs de ses ancêtres avaient été préteurs sans être jamais consuls.

626 Prœtorius candidatus. Postumius s'était arrêté dans sa poursuite de la préture pour accuser Muréna, candidat consulaire.

Desultorius... equus. Les desultores étaient des cavaliers qui conduisaient à la fois plusieurs chevaux dans l'enceinte du cirque. Ils sautaient et faisaient la voltige de l'un sur l'autre.

XXVIII. L. Cottam. Lucius Aurélius Cotta, tribun du peuple, préteur et consul, avait été accusé par le second Africain pour malversation dans sa préture. Il fut défendu par Q. Métellus le Macédonique, comme Cicéron lui-même nous l'apprend, Brut. ch. 21. Voir encore Val. Max. liv. vi et vii passim.

Servium Galbam. Servius Sulpicius Galba, homme très-éloquent, fut accusé par Lucius Libon, tribun du peuple, d'avoir fait mettre à mort pendant sa préture, au mépris des traités, un grand nombre de Lusitaniens : Caton le Censeur se joignit à Libon pour perdre Galba. Heureusement Galba sut fléchir le peuple par son éloquence, et il fut renvoyé absous.

XXIX. Non multa peccas. Il y a toute apparence que Cicéron a pris ces paroles d'une tragédie d'Ennius ou d'Attius, où Phénix, gouverneur d'Achille, donne des leçons à son jeune élève. Cette pièce était bien connue au temps de Quintilien , qui en parle, viii, 6.

XXX. Petunt aliquid publicani. Lorsque peu de temps après les publicains demandèrent au sénat une diminution dans le prix du fermage que la cupidité leur avait fait accepter à des conditions trop onéreuses, Caton seul s'opposa à leur requête et la fit rejeter.

Illi a Platone et Aristotele. Les philosophes académiciens. Cicéron nomme ensemble Platon et Aristote, parce qu'il ne s'agit que de morale : il ne les confondrait pas, s'il s'agissait de leurs autres opinions.

XXXI. Ejusdem anni custodia. Caton et Muréna étaient, l'un tribun, l'autre consul désignés.

Scipio ille..... eruditissimum. Le second Africain. Il avait eu pour maître le philosophe stoïcien Panétius, né à Rhodes, homme d'un grand savoir.

C. Lœlio. C. Lélius, le sage, fut consul l'an de Rome 614, avec Q. Serv. Cépion. Voyez le traité de Amicitia.

L. Philippus. Paul Manuce croit qu'il faut lire Philus. Reck et Schütz ont adopté cette correction. Lucius Furius Philus distingué par ses connaissances et sa sagesse, est nommé par Cicéron dans le plaidoyer pro Archia poeta, avec Scipion et Lélius.

Caius Sulp. Gallus. Personnage illustre, fort instruit dans l'astronomie, triompha des Liguriens.

Hora tertia. Le jour commençait à six heures chez les Romains, par conséquent, hora tertia correspond chez nous à neuf heures du matin.

Exercitum Luculli. Bien que Lucullus fut de retour à Rome depuis 688, les chevaliers, réunis à la faction de Pompée, s'opposèrent si vivement à son triomphe, qu'il ne put l'obtenir que sous le consulat de Cicéron.

XXXIV. Uno basilicœ spatio. Grand et vaste édifice, voisin du forum : cette basilique était appelée Porcienne, parce que M. Porcius Caton l'avait considérablement augmentée. Il y avait à Rome plusieurs édifices semblables, dont trois ( Porcia, Sempronia et Opimia) remontaient à une époque éloignée. Voyez Donat in Roma vetere et recenti lib. ii, 27.

Ut suffragentur. Dans l'élection des premiers magistrats, on n'en venait presque jamais à la dernière classe des citoyens, qui n'avait par conséquent aucune influence sur cette élection.

L. Cœsare consule. César et C. Figulus furent consuls un an avant Cicéron.

XXXV. L. Natta. De la famille des Pinarius, fui ensuite pontife; ce fut lui que CIodius employa pour consacrer le sol de la maison de Cicéron, qui fut démolie après le bannissement de ce grand homme.

Virgo vestalis. On sait que les vestales avaient une place marquée aux spectacles.

Quorum alteri. Quintus Métellus, surnommé Créticus, mit trois ans à conquérir la Crète : ainsi l'orateur exagère un peu la facilité de cette conquête. Quant aux Lacédémoniens, ils étaient passés avec le reste de la Grèce sous la domination romaine.

XXXVI. Q. Tubero. Lucius Émilius Paullus (Paul Émile) eut deux fils de sa femme Capiria. L'un fut adopté par Q. Fabius Maximus, et prit le nom de son père adoptif. Il eut un fils, c'est le Q. Maximus dont il est ici question. L'autre fut adopté par Publius Cornélius Scipion, fils du premier Africain, et fut nommé Publius Cornélius Scipio Æmilianus; c'est le Scipion, destructeur de Carthage, second Africain, dont on fait ici l'éloge. Paul Émile eut d'une autre femme, deux filles, dont l'une fut mariée à Q. Élius Tubéron.

Lectulos punicanos. Des lits carthaginois, bas et petits, tel qu'on en apporta d'abord de Carthage.

Vasa Samia. Des vases de terre tels qu'il s'en fabriquait beaucoup à Samos.

Nomenclatorem. Esclave qui suivait le candidat et lui nommait les citoyens qu'il voulait aborder en les appelant par leur nom. Plutarque dit que Caton n'avait pas de nomenclateur.

Compressi etiam domi meœ. Deux conjurés vinrent à la maison de Cicéron pour l'assassiner.

Collegœ tui. Q. Métellus Piepos, désigné tribun, et qui, étant déjà entré en charge, lorsque Cicéron en sortit, l'empêcha de prononcer le discours qu'il avait préparé pour rendre compte au peuple de ses actions.

Q. Silanum. Flaccus avait épousé la Sœur de Caton qui ne voulut pas l'accuser de brigue, malgré le serment qu'il avait fait avant les comices, de poursuivre tous ceux qui auraient employé de coupables moyens.

Anienem. Fleuve du pays des Sabins.

XL. Municipium. Lanuviurn, ville du Latium, d'une très-haute antiquité.

Squalore sordidus. Suivant l'usage, les accusés se présentaient devant les juges avec une toge sale et déchirée, pour exciter la compassion.

XLI. C. Murenam. Gouverneur de la Gaule transalpine.

Junonis Sospitœ. Il y avait à Lanuvium, d'où Muréna était originaire, un temple consacré à Junon Sospita. On avait laissé aux habitants ce temple et la liberté des sacrifices, à condition que les Romains y pourraient également sacrifier.