Cicéron, Académiques

 

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.  - TOME TROISIÈME - PARIS, J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS, RUE RICHELIEU, N° . .

TOME III.

XLII.  DISCOURS POUR LE ROI DÉJOTARUS.

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

PROFESSEUR D'ÉLOQUENCE LATINE AU COLLÈGE DE FRANCE.
 

TOME TROISIEME


PARIS,


J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET COMP., ÉDITEURS,
RUE RICHELIEU, N° .60

1848

 

 

DISCOURS POUR LE ROI DÉJOTARUS.

DISCOURS QUARANTE-DEUXIÈME

ARGUMENT.

Déjotarus, tétrarque de la Galatie, avait fidèlement servi les Romaine dans toutes les guerres d'Asie et particulièrement contre Mithridate. En récompense de ses services, le sénat l'avait fait roi de la petite Arménie. Lorsque la guerre éclata entre César et Pompée, Déjotarus embrassa le parti de ce dernier, et se transporta lui-même dans son camp avec un secours de cavalerie. César, après la victoire, lui ôta la petite Arménie et une partie de ses anciens États ; il lui conserva cependant le titre de roi à lui et à son fils. A cette époque, Déjotarus fournit à César des secours considérables de troupes et d'argent, et le reçut dans son palais où il lui offrit des présents.

Quelque temps après, vers la fin de l'année 708, Castor, petit-fils de Déjotarus, engagea Philippe, médecin et esclave du roi, à accuser son maître d'avoir voulu faire assassiner César dans son palais lorsqu'il l'y avait reçu.

Cicéron était lié depuis longtemps avec Déjotarus ; aussi ce prince le fit-il prier d'être son défenseur. La cause fut plaidée à Rome, dans la maison même de César.

Il ne paraît pas que César ait donné suite à l'accusation intentée à Déjotarus : car ce roi survécut au dictateur, et plus tard, à la faveur des nouvelles guerres civiles, il recouvra les États dont il avait été dépouillé.

 

 

PRO REGE DEIOTARO AD C. CAESAREM ORATIO.

 I. Cum in omnibus causis grauioribus, C. Caesar, initio dicendi commoueri soleam uehementius, quam uidetur uel usus uel aetas mea postulare, tum in hac causa ita me multa perturbant, ut, quantum mea fides studii mihi adferat ad salutem regis Deiotari defendendam, tantum facultatis timor detrahat. Primum dico pro capite fortunisque regis, quod ipsum, etsi non iniquum est in tuo dum taxat periculo, tamem est ita inusitatum, regem reum capitis esse, ut ante hoc tempus non sit auditum; deinde eum regem, quem ornare antea cuncto cum senatu solebam pro perpetuis eius in nostram rem publicam meritis, nunc contra atrocissimum crimen cogor defendere. Accedit ut accusatorum alterius crudelitate, alterius indignitate conturber: crudelem Castorem, ne dicam sceleratum et impium, qui nepos auum in capitis discrimen adduxerit adulescentiaeque suae terrorem intulerit ei, cuius senectutem tueri et tegere debebat, commendationemque ineuntis aetatis ab impietate et scelere duxerit; aui seruum corruptum praemiis ad accusandum dominum impulerit, a legatorum pedibus abduxerit. Fugitiui autem dominum accusantis et dominum absentem et dominum amicis simum nostrae rei publicae cum os uidebam, cum uerba audiebam, non tam adflictam regiam con dicionem dolebam quam de fortunis communibus extimescebam. Nam cum more maiorum de seruo in dominum ne tormentis quidem quaeri liceat, in qua quaestione dolor elicere ueram uocem possit etiam ab inuito, exortus est seruus qui, quem in eculeo appellare non posset, eum accuset solutus.

II. Perturbat me, C. Caesar, etiam illud interdum, quod tamen cum te penitus recognoui, timere desino: re enim iniquum est, sed tua sapientia fit aequissimum: nam dicere apud eum de facinore, contra cuius uitam consilium facinoris inisse arguare, cum per se ipsum consideres, graue est; nemo enim fere est qui sui periculi iudex non sibi se aequiorem quam reo praebeat: sed tua, C. Caesar, praestans singularisque natura hunc mihi metum minuit. Non enim tam timeo quid tu de rege Deiotaro, quam intellego quid de te ceteros uelis iudicare. Moueor etiam loci ipsius insolentia, quod tantam causam, quanta nulla umquam in disceptatione uersata est, dico intra domesticos parietes, dico extra conuentum et eam frequentiam, in qua oratorum studia niti solent: in tuis oculis, in tuo ore uoltuque acquiesco, te unum intueor, ad te unum omnis mea spectat oratio: quae mihi ad spem obtinendae ueritatis grauissima sunt, ad motum animi et ad omnem impetum dicendi contentionemque leuiora: hanc enim, C. Caesar, causam si in foro dicerem eodem audiente et disceptante te, quantam mihi alacritatem populi Romani concursus adferret! Quis enim ciuis ei regi non faueret, cuius omnem aetatem in populi Romani bellis consumptam esse meminisset? Spectarem curiam, intuerer forum, caelum denique testarer ipsum. Sic, cum et deorum immortalium et populi Romani et senatus beneficia in regem Deiotarum recordarer, nullo modo mihi deesse posset oratio. Quae quoniam angustiora parietes faciunt actioque maximae causae debilitatur loco, tuum est, Caesar, qui pro multis saepe dixisti, quid mihi nunc animi sit, ad te ipsum referre, quo facilius cum aequitas tua tum audiendi diligentia minuat hanc perturbationem meam.

Sed ante quam de accusatione ipsa dico, de accusatorum spe pauca dicam; qui cum uideantur nec ingenio nec usu atque exercitatione rerum ualere, tamen ad hanc causam non sine aliqua spe et cogitatione uenerunt.

III. Iratum te regi Deiotaro fuisse non erant nescii; adfectum illum quibusdam incommodis et detrimentis propter offensionem animi tui meminerant, teque cum huic iratum, tum sibi amicum esse cognouerant, cumque apud ipsum te de tuo periculo dicerent, fore putabant ut in exulcerato animo facile fictum crimen insideret. Quam ob rem hoc nos primum metu, Caesar, per fidem et constantiam et clementiam tuam libera, ne residere in te ullam partem iracundiae suspicemur. Per dexteram istam te oro, quam regi Deiotaro hospes hospiti porrexisti, istam, inquam, dexteram non tam in bellis neque in proelus quam in promissis et fide firmiorem. Tu illius domum inire, tu uetus hospitium renouare uoluisti; te eius di penates acceperunt, te amicum et placatum Deiotari regis arae focique uiderunt. Cum facile orari, Caesar, tum semel exorari soles. Nemo umquam te placauit inimicus, qui ullas resedisse in te simultatis reliquias senserit. Quamquam cui sunt inauditae cum Deiotaro querellae tuae? Num quam tu illum accusauisti ut hostem, sed ut amicum officio parum functum, quod propensior in Cn. Pompeii amicitiam fuisset quam in tuam: cui tamen ipsi rd ueniam te daturum fuisse dicebas, si tantum auxilia Pompeio, uel si etiam filium misisset, ipse aetatis excusatione usus esset. Ita cum maximis eum rebus liberares, perparuam amicitiae culpam relinquebas; itaque non solum in eum non animaduertisti, sed omni metu liberauisti, hospitem agnouisti, regem reliquisti. Neque enim ille odio tui progressus, sed errore communi lapsus est.

Is rex, quem senatus hoc nomine saepe honorificentissimis decretis appellauisset, quique illum ordinem ab adulescentia grauissimum sanctissimumque duxisset, isdem rebus est perturbatus homo longinquus et alienigena, quibus nos in media re publica nati semperque uersati.

IV. Cum audiret senatus consentientis auctoritate arma sumpta, consulibus, praetoribus, tribunis plebis, nobis imperatoribus rem publicam defendendam datam, mouebatur animo et uir huic imperio amicissimus de salute populi Romani extimescebat, in qua etiam suam esse inclusam uidebat: in summo tamen timore quiescendum esse arbitrabatur. Maxime uero perturbatus est, ut audiuit, consules ex Italia profugisse omnisque consularis - sic enim ei nuntiabatur, - cunctum senatum, totam Italiam effusam: talibus enim nuntiis et rumoribus patebat ad orientem uia nec ulli ueri subsequebantur. Nihil ille de condicionibus tuis, nihil de studio concordiae et pacis, nihil de conspiratione audiebat certorum hominum contra dignitatem tuam. Quae cum ita essent, tamen usque eo se tenuit, quoad a Cn. Pompeio ad eum legati litteraeque uenerunt. Ignosce, ignosce, Caesar, si eius uiri auctoritati rex Deiotarus cessit, quem nos omnes secuti sumus; ad quem cum di atque homines omnia ornamenta congessissent, tum tu ipse plurima et maxima. Neque enim, si tuae res gestae ceterorum laudibus obscuritatem attulerunt, idcirco Cn. Pompeii memoriam amisimus. Quantum nomen illius fuerit, quantae opes, quanta in omni genere bellorum gloria, quanti honores populi Romani, quanti senatus, quanti tui, quis ignorat? Tanto ille superiores uicerat gloria, quanto tu omnibus praestitisti; itaque Cn. Pompeii bella, uictorias, triumphos, consulatus admirantes numerabamus: tuos enumerare non possumus.

V. Ad eum igitur rex Deiotarus uenit hoc misero fatalique bello, quem antea iustis hostilibusque bellis adiuuerat, quocum erat non hospitio solum, uerum etiam familiaritate coniunctus, et uenit uel rogatus ut amicus, uel arcessitus ut socius, uel euocatus ut is, qui senatui parere didicisset: postremo uenit ut ad fugientem, non ut ad insequentem, id est ad periculi, non ad uictoriae societatem. Itaque Pharsalico proelio facto a Pompeio discessit; spem infinitam persequi noluit; uel officio, si quid debuerat, uel errori, si quid nescierat, satis factum esse duxit; domum se contulit, teque Alexandrinum bellum gerente utilitatibus tuis paruit. Ille exercitum Cn. Domitii, amplissimi uiri, suis tectis et copiis sustentauit; ille Ephesum ad eum, quem tu ex tuis fidelissimum et probatissimum omnibus delegisti, pecuniam misit; ille iterum, ille tertio auctionibus factis pecuniam dedit, qua ad bellum uterere; ille corpus suum periculo obiecit, tecumque in acie contra Pharnacem fuit tuumque hostem esse duxit suum. Quae quidem a te in eam partem accepta sunt, Caesar, ut eum amplissimo regis honore et nominc adfeceris. Is igitur non modo a te periculo liberatus, sed etiam honore amplissimo ornatus, arguitur domi te suae interficere uoluisse: quod tu, nisi eum furiosissimum iudicas, suspicari profecto non potes.

Ut enim omittam cuius tanti sceleris fuerit in conspectu deorum penatium necare hospitem, cuius tantae importunitatis omnium gentium atque omnis memoriae clarissimum lumen exstinguere, cuius tantae ferocitatis uictorem orbis terrarum non extimescere, cuius tam inhumani et ingrati animi, a quo rex appellatus esset, in eo tyrannum inueniri„ut haec omittam, cuius tanti furoris fuit, omnis reges, quorum multi erant finitimi, omnis liberos populos, omnis socios, omnis prouincias, omnia denique omnium arma contra se unum excitare? Quonam ille modo cum regno, cum domo, cum coniuge, cum carissimo filio distractus esset, tanto scelere non modo perfecto, sed etiam cogitato?

VI. At, credo, haec homo inconsultus et temerarius non uidebat. Quis consideratior illo? Quis tectior? Quis prudentior? Quamquam hoc loco Deiotarum non tam ingenio et prudentia quam fide et religione uitae defendendum puto. Nota tibi est hominis probitas, C. Caesar, noti mores, nota constantia. Cui porro, qui modo populi Romani nomen audiuit, Deiotari integritas, grauitas, uirtus, fides non audita est? Quod igitur facinus nec in hominem imprudentem caderet propter metum praesentis exitii, nec in facinorosum, nisi esset idem amentissimus, id uos et a uiro optimo et ab homine minime stulto cogitatum esse confingitis? At quam non modo non credibiliter, sed ne suspitiose quidem! "Cum" inquit "in castellum Blucium uenisses et domum regis, hospitis tui, deuertisses, locus erat quidam, in quo erant ea composita, quibus te rex munerari constituerat: huc te e balneo, prius quam accumberes, ducere uolebat; erant enim armati, qui te interficerent, in eo ipso loco conlocati". En crimen, en causa, cur regem fugitiuus, dominum seruus accuset. Ego me hercules, Caesar, initio, cum est ad me ista causa delata, Phidippum medicum, seruum regium, qui cum legatis missus esset, ab isto adulescente esse corruptum, hac sum suspitione percussus: medicum indicem subornauit; finget uidelicet aliquod crimen ueneni. Etsi a ueritate longe, tamen a consuetudine criminandi non multum res abhorrebat. Quid ait medicus? Nihil de ueneno. At id fieri potuit primum occultius in potione, in cibo; deinde etiam impunius fit, quod cum est factum, negari potest. Si palam te interemisset, omnium in se gentium non solum odia, sed etiam arma conuertisset: si ueneno, Iouis ille quidem hospitalis numen numquam celare potuisset, homines fortasse celasset. Quod igitur et conari occultius et efficere cautius potuit, id tibi et medico callido et seruo, ut putabat, fideli, non credidit: de armis, de ferro, de insidiis celare te noluit? At quam festiue crimen contexitur! "Tua te" inquit "eadem, quae saepe, fortuna seruauit: negauisti tum te inspicere uelle".

VII. Quid postea? An Deiotarus, re illo tempore non perfecta, continuo dimisit exercitum? Nullus erat alius insidiandi locus? At eodem te, cum cenauisses, rediturum dixeras, itaque fecisti. Horam unam aut duas eodem loco armatos, ut conlocati fuerant, retinere magnum fuit? Cum in conuiuio comiter et iucunde fuisses, tum illuc isti, ut dixeras: quo in loco Deiotarum talem erga te cognouisti, qualis rex Attalus in P. Africanum fuit, cui magnificentissima dona, ut scriptum legimus, usque ad Numantiam misit ex Asia, quae Africanus inspectante exercitu accepit; quod cum praesens Deiotarus regio et animo et more fecisset, tu in cubiculum discessisti. Obsecro, Caesar, repete illius temporis memoriam, pone illum ante oculos diem, uoltus hominum te intuentium atque admirantium recordare: num quae trepidatio? Num qui tumultus? Num quid nisi modeste, nisi quiete, nisi ex homiuis grauissimi et sanctissimi disciplina? Quid igitur causae excogitari potest cur te lautum uoluerit, cenatum noluerit occidere? "In posterum" inquit "diem distulit, ut, cum in castellum Bluciuml uentum esset, ibi cogitata perficeret". Non uideo causam mutandi loci, sed tamen acta res criminose est. "Cum" inquit "uomere post cenam te uelle dixisses, in balneum te ducere coeperunt: ibi enim erant insidiae. At te eadem tua fortuna seruauit: in cubiculo malle dixisti". Di te perduint, fugitiue! Ita non modo nequam et improbus, sed fatuus et amens es. Quid? Ille signa aenea in insidiis posuerat, quae e balneo in cubiculum transferri non possent? Habes crimina insidiarum: nihil enim dixit amplius. "Horum" inquit "eram conscius". Quid tum? Ita ille demens erat, ut eum, quem conscium tanti sceleris haberet, a se dimitteret? Romam etiam mitteret, ubi et inimicissimum sciret esse nepotem sum et C. Caesarem, cui fecisset insidias? Praesertim cum is unus esset qui posset de absente se indicare?  "Et fratres meos," inquit " quod erant conscii, in uincula coniecit". Cum igitur eos uinciret, quos secum habebat, te solutum Romam mittebat, qui eadem scires, quae illos scire dicis?

VIII. Reliqua pars accusationis duplex fuit: una regem semper in speculis fuisse, cum a te esset animo alieno, altera exercitum eum contra te magnum comparasse. De exercitu dicam breuiter, ut cetera. Numquam eas copias rex Deiotarus habuit, quibus inferre bellum populo Romano posset, sed quibus finis suos ab excursionibus et latrociniis tueretur et imperatoribus nostris auxilia mitteret. Atque antea quidem maiores copias alere poterat; nunc exiguas uix tueri potest. At misit ad Caecilium nescio quem: sed eos, quos misit, quod ire noluerunt, in uincula coniecit. Non quaero quam ueri simile sit aut habuisse regem quos mitteret aut eos, quos misisset, non paruisse, aut, qui dicto audientes in tanta re non fuissent, eos uinctos potius quam necatos. Sed tamen cum ad Caecilium mittebat, utrum causam illam uictam esse nesciebat an Caecilium istum magnum hominem putabat? Quem profecto is, qui optime nostros homines nouit, uel quia non nosset uel si nosset, contemneret. Addit etiam illud, equites non optimos misisse. Credo, Caesar, nihil ad tuum equitatum, sed misit ex eis, quos habuit, electos. Ait nescio quem ex eo numero seruum iudicatum. Non arbitror, non audiui: sed in eo, etiam si accidisset, culpam regis nullam fuisse arbitrarer.

IX. Alieno autem a te animo fuit quo modo? Sperauit, credo, difficilis tibi Alexandriae fore exitus propter regionis naturam et fluminis. At eo tempore ipso pecuniam dedit, exercitum aluit, ei, quem Asiae praefeceras, in nulla re defuit; tibi uictori non solum ad hospitium, sed ad periculum etiam atque ad aciem praesto fuit. Secutum est bellum Africanum: graues de te rumores, qui etiam furiosum illum Caecilium excitauerunt. Quo tum rex animo fuit? Qui auctionatus sit seseque spoliare maluerit quam tibi pecuniam non subministrare. "At eo" inquit "tempore ipso Nicaeam Ephesumque mittebat qui rumores Africanos exciperent et celeriter ad se referrent: itaque cum esset ei nuntiatum Domitium naufragio perisse, te in castello circumsederi, de Domitio dixit uersum Graecum eadem sententia, qua etiam nos habemus Latinum: "pereant amici, dum inimici una intercidant". Quod ille, si esset tibi inimicissimus, numquam tamen dixisset: ipse enim mansuetus, uersus immanis. Qui autem Domitio poterat esse amicus, qui tibi esset inimicus? Tibi porro inimicus cur esset, a quo cum uel interfici belli lege potuisset, regem et se et filium suum constitutos esse meminisset?

Quid deinde? Furcifer quo progreditur? Ait hac laetitia Deiotarum elatum uino se obruisse in conuiuioque nudum saltauisse. Quae crux huic fugitiuo potest satis suppliciu adferre? Deiotarum saltantem quisquam aut ebrium uidit umquam? Omnes in illo sunt rege uirtutes, quod te, Caesar, ignorare non arbitror, sed praecipue singularis et admiranda frugalitas: etsi hoc uerbo scio laudari regem non solere; frugi hominem dici non multum habet laudis in rege: fortem, iustum, seuerum, grauem, magnanimum, largum, beneficum, liberalem: hae sunt regiae laudes, illa priuata est. Ut uolet quisque, accipiat: ego tamen frugalitatem, id est modestiam et temperantiam, uirtutem maximam iudico. Haec in illo est ab ineunte aetate cum a cuncta Asia, cum a magistratibus legatisque nostris, tum ab equitibus Romanis, qui in Asia negotiati sunt, perspecta et cognita. Multis ille quidem gradibus officiorum erga rem publicam nostram ad hoc regium nomen ascendit; sed tamen quicquid a bellis populi Romani uacabat, cum hominibus nostris consuetudines, amicitias, res rationesque iungebat, ut non solum tetrarches nobilis, sed etiam optimus pater familias et diligentissimus agricola et pecuarius haberetur. Qui igitur adulescens, nondum tanta gloria praeditus, nihil umquam nisi seuerissime et grauissime fecerit, is ea existi matione eaque aetate saltauit?

X. Imitari, Castor, potius aui mores disciplinamque debebas quam optimo et clarissimo uiro fugitiui ore male dicere. Quod si saltatorem auum habuisses neque eum uirum, unde pudoris pudicitiaeque exempla peterentur, tamen hoc maledictum minime in illam aetatem conueniret. Quibus ille studiis ab ineunte aetate se imbuerat, non saltandi, sed bene ut armis, optime ut equis uteretur, ea tamen illum cuncta iam exacta aetate defecerant. Itaque Deiotarum cum plures in equum sustulissent, quod haerere in eo senex posset, admirari solebamus: hic uero adulescens, qui meus in Cilicia miles, in Graecia commilito fuit, eum in illo nostro exercitu equitaret cum suis delectis equitibus, quos una cum eo ad Pompeium pater miserat, quos concursus facere solebat! Quam se iactare, quam ostentare, quam nemini in illa causa studio et cupiditate concedere! Cum uero exercitu amisso ego, qui pacis semper auctor fui, post Pharsalicum proelium suasor fuissem armorum non deponendorum, sed abiciendorum, hunc ad meam auctoritatem non potui adducere, quod et ipse ardebat studio illius belli et patri satis faciendum esse arbitrabatur. Felix ista domus quae non impunitatem solum adepta sit, sed etiam accusandi licentiam: calamitosus Deiotarus qui, quod in eisdem castris fuerit, non modo apud te, sed etiam a suis accusetur! Vos uestra secunda fortuna, Castor, non potestis sine propinquorum calamitate esse contenti?

XI. Sint sane inimicitiae, quae esse non debebant„rex enim Deiotarus uestram familiam abiectam et obscuram e tenebris in lucem euocauit: quis tuum patrem antea, quis esset, quam cuius gener esset, audiuit?„sed quamuis ingrate et impie necessitudinis nomen repudiaretis, tamen inimicitias hominum more gerere poteratis, non ficto crimine insectari, non expetere uitam, non capitis arcessere. Esto: concedatur haec quoque acerbitas et odii magnitudo: adeone, ut omnia uitae salutisque communis atque etiam humanitatis iura uiolentur? Seruum sollicitare uerbis, spe promissisque corrumpere, abducere domum, contra dominum armare, hoc est non uni propinquo, sed omnibus familiis nefarium bellum indicere; nam ista corruptela serui si non modo impunita fuerit, sed etiam a tanta auctoritate approbata, nulli parietes nostram salutem, nullae leges, aulla iura custodient. Ubi enim id, quod intus est atque nostrum, impune euolare potest contraque nos pugnare, fit in dominatu seruitus, in seruitute dominatus. O tempora, o mores ! Cn. Domitius ille, quem nos pueri consulem, censorem, pontificem maximum uidimus, cum tribunus plebis M- Scaurum principem ciuitatis in iudicium populi uocauisset Scaurique seruus ad eum clam domum uenisset et crimina in dominum delaturum se esse dixisset, prehendi hominem iussit ad Scaurumque deduci. Vide quid intersit, etsi inique Castorem cum Domitio comparo: sed tamen ille inimico seruum remisit, tu ab auo abduxisti; ille incorruptum audire noluit, tu corrupisti; ille adiutorem seruum contra dominum repudiauit, tu etiam accusatorem adhibuisti. (32) At semel iste est corruptus a uobis. Nonne, cum esset productus et cum tecum fuisset, refugit ad legatos? Nonne ad hunc Cn. Domitium uenit? Nonne audiente hoc Seruio Sulpicio, clarissimo uiro, qui tum casu apud Domitium cenabat, et hoc Tito Torquato, optimo adulescente, se a te corruptum, tuis promissis in fraudem impulsum esse confessus est?

XII. Quae est ista tam impotens, tam crudelis, tam immoderata inhumanitas? Idcirco in hanc urbem uenisti, ut huius urbis iura et exempla corrumperes domestica que immanitate nostrae ciuitatis humanitatem inquinares?

At quam acute conlecta crimina! "Blesamius" inquit, eius enim nomine, optimi uiri nec tibi ignoti, male dicebat tibi "ad regem scribere solebat te in inuidia esse, tyrannum existimari, statua inter reges posita animos hominum uehementer offensos, plaudi tibi non solere". Nonne intellegis, Caesar, ex urbanis maleuolorum sermunculis haec ab istis esse conlecta? Blesamius tyrannum Caesarem scriberet? Multorum enim capita ciuium uiderat, multos iussu Caesaris uexatos, uerberatos, necatos, multas adflictas et euersas domos, armatis militibus refertum forum! Quae semper in ciuili uictoria sensimus, ea te uictore non uidimus. Solus, inquam, es, C. Caesar, cuius in uictoria ceciderit nemo nisi armatus. Et quem nos liberi, in summa libertate nati, non modo non tyrannum, sed clementissimum in uictoria ducem uidimus, is Blesamio, qui uiuit in regno, tyrannus uideri potest? Nam de statua quis queritur, una praesertim, cum tam multas uideat? Valde enim inuidendum est eius statuis, cuius tropaeis non inuidemus. Nam si locus adfert inuidiam, nullus locus est ad statuam quidem rostris clarior. De plausu autem quid respondeam? Qui nec desideratus umquam a te est et non numquam obstupefactis hominibus ipsa admiratione compressus est et fortasse eo praeterrnissus, quia nihil uolgare te dignum uideri potest.

XIII. Nihil a me arbitror praeteritum, sed aliquid ad extremum causae reseruatum. Id autem aliquid est, te ut plane Deiotaro reconciliet oratio mea. Non enim iam metuo ne tu illi suscenseas; illud uereor ne tibi illum suscensere aliquid suspicere: quod abest longissime, mihi crede, Caesar. Quid enim retineat per te meminit, non quid amiserit; neque se a te multatum arbitratur, sed, cum existimares multis tibi multa esse tribuenda, quo minus a se, qui in altera parte fuisset, ea sumeres non recusauit. Etenim si Antiochus, Magnus ille, rex Asiae, cum, postea quam a L. Scipione deuictus est, Tauro tenus regnare iussus esset, omnemque hanc Asiam, quae est nunc nostra prouincia, amisisset, dicere est solitus benigne sibi a populo Romano esse factum, quod nimis magna procuratione liberatus modicis regni terminis uteretur, potest multo facilius se Deiotarus consolari: ille enim furoris multam sustulerat, hic erroris.

Omnia tu Deiotaro, Caesar, tribuisti, cum et ipsi et filio nomen regium concessisti: hoc nomine retento atque seruato nullum beneficium populi Romani, nullum iudicium de se senatus imminutum putat. Magno animo et erecto est, nec umquam succumbet inimicis, ne fortunae quidem. Multa se arbitratur et peperisse ante factis et habere in animo atque uirtute, quae nullo modo possit amittere. Quae enim fortuna aut quis casus aut quae tanta possit iniuria omnium imperatorum de Deiotaro decreta delere? Ab omnibus enim est ornatus, qui, postea quam in castris esse potuit per aetatem, in Asia, Cappadocia, Ponto, Cilicia, Syria bella gesserunt: senatus uero iudicia de illo tam multa tamque honorifica, quae publicis populi Romani litteris monimentisque consignata sunt, quae umquam uetustas obruet aut quae tanta delebit obliuio? Quid de uirtute eius dicam? De magnitudine animi, grauitate, constantia? Quae omnes docti atque sapientes summa, quidam etiam sola bona esse dixerunt, hisque non modo ad bene, sed etiam ad beate uiuendum contentam esse uirtutem. Haec ille reputans et dies noctisque cogitans non modo tibi non suscenset esset enim non solum ingratus, sed etiam amens uerum omnem tranquillitatem et quietem senectutis acceptam refert clementiae tuae.

XIV. Quo quidem animo cum antea fuit, tum non dubito quin tuis litteris, quarum exemplum legi, quas ad eum Tarracone huic Blesamio dedisti, se magis etiam erexerit ab omnique sollicitudine abstraxerit; iubes enim eum bene sperare et bono esse animo, quod scio te non frustra scribere solere. Memini enim isdem fere uerbis ad me te scribere meque tuis litteris bene sperare non frustra esse iussum. Laboro equidem regis Deiotnri causa, quocum mihi amicitiam res publica conciliauit, hospitium uoluntas utriusque coniunxit, familiaritatem consuetudo attulit, summam uero necessitudinem magna eius officia in me et in exercitum meum effecerunt: sed cum de illo laboro tum de multis amplissimis uiris, quibus semel ignotum a te esse oportet, nec beneficium tuum in dubium uocari, nec haerere in animis hominum sollicitudinem sempiternam, nec accidere ut quisquam te timere incipiat eorum, qui sint semel a te liberati timore.

Non debeo, C. Caesar, quod fieri solet in tantis periculis, temptare quonam modo dicendo miseri cordiam tuam commouere possim; nihil opus est: occurrere solet ipsa supplicibus et calamitosis, nullius oratione euocata. Propone tibi duos reges et id animo contemplare, quod oculis non potes: dabis profecto id misericordiae quod iracundiae denegauisti. Multa sunt monimenta clementiae tuae, sed maxima eorum incolumitates, quibus salutem dedisti; quae si in priuatis gloriosa sunt, multo magis commemorabuntur in regibus. Semper regium nomen in hac ciuitate sanctum fuit, sociorum uero regum et amicorum sanctissimum.

XV. Quod nomen hi reges ne amitterent te uictore timuerunt, retentum uero et a te confirmatum posteris etiam suis tradituros se esse confidunt. Corpora sua pro salute regum suorum hi legati tibi regii tradunt, Hieras et Blesamius et Antigonus, tibi nobisque omnibus iam diu noti, eademque fide et uirtute praeditus Dorylaus, qui nuper cum Hiera legatus est ad te missus, cum regum amicissimi, tum tibi etiam, ut spero, probati. Exquire de Blesamio num quid ad regem contra dignitatem tuam scripserit. Hieras quidem causam omnem suscipit et criminibus illis pro rege se supponit reum; memoriam tuam implorat, qua uales plurimum; negat umquam se a te in Deiotari tetrarchia pedem discessisse; in primis finibus tibi se praesto fuisse dicit, usque ad ultimos prosecutum; cum e balneo exisses, tecum se fuisse, cum illa munera inspexisses cenatus, cum in cubiculo recubuisses; eandemque adsiduitatem tibi se praebuisse postridie: quam ob rem si quid eorum, quae obiecta sunt, cogitatum sit, non recusat quin id suum facinus iudices. Quocirca, C. Caesar, uelim existimes hodierno die sententiam tuam aut cum summo dedecore miserrimam pestem importaturam esse regibus aut incolumem famam cum salute: quorum alterum optare illorum crudelitatis est, alterum conseruare clementiae tuae.

I. César, dans toutes les causes importantes, j'éprouve, en prenant la parole, une vive émotion que ne semblent comporter ni mon âge, ni mon habitude des affaires. Mais aujourd'hui surtout, bien des motifs se réunissent pour me troubler; et autant mon devoir m'inspire de zèle pour la défense de Déodars, autant la crainte m'ôte de mes facultés. D'abord, j'ai à plaider pour la vie, pour la fortune d'un roi, et cette poursuite criminelle exercée contre une tête royale, bien qu'elle ne soit pas injuste à cause du danger qui vous a, dit-on, menacé, est tellement étrange, qu'il n'y en a pas d'exemple jusqu'à ce jour. D'un autre côté, ce roi, que je suis forcé aujourd'hui de défendre contre la plus odieuse accusation, est celui que j'étais habitué à honorer, ainsi que tout le sénat, pour les services qu'il n'a cessé de rendre à la république. Je l'avouerai aussi, je ne puis songer sans trouble à la cruauté de l'un des accusateurs, à l'indignité de l'autre. Oui, Castor est cruel, pour ne pas dire criminel et impie, lui qui met en péril les jours de son aïeul, lui dont la jeunesse vient s'attaquer à celui dont il devait défendre et protéger la vieillesse; lui qui signale ses premiers pas dans la vie par l'impiété et par le crime; qui corrompt un esclave de son aïeul, le pousse à accuser son maître, et le soustrait à la puissance des ambassadeurs. En voyant un esclave fugitif accuser son maître absent, son maître si étroitement attaché à notre république, en entendant ses paroles, j'ai éprouvé moins de douleur pour l'infortune du roi, que de crainte pour la sûreté générale. Comment ! lorsque les usages de nos ancêtres ne permirent pas même d'obtenir d'un esclave par les tourments un témoignage contre son maître, malgré la possibilité de lui arracher par la douleur l'aveu de la vérité, voici qu'un esclave vient en pleine liberté accuser celui 261 qu'il ne pourrait même nommer au milieu des douleurs de la torture!

II. Une autre crainte me préoccupe quelquefois, César; mais je me rassure, quand je considère votre caractère. Si ma position est défavorable, votre sagesse la rend meilleure. Avoir pour juge celui contre la vie duquel on est accusé d'avoir voulu attenter, est un cas difficile, si on l'examine en lui-même; car il ya bien peu d'hommes qui, ayant à prononcer dans une affaire personnelle, ne montrent plus de partialité pour eux-mêmes que pour l'accusé. Mais votre rare mérite et votre noble caractère dissipent ma crainte. Si je dois redouter votre jugement à l'égard du roi Déodars, je sais que vous n'êtes point indifférent à ce qu'on peut penser de vous. Ce qui me trouble encore, c'est le choix inusité de ce tribunal. La cause la plus importante qui se puisse discuter, je la plaide dans l'intérieur d'un appartement, hors de cette enceinte, et loin de cette assemblée, qui soutiennent ordinairement les efforts de l'orateur. Je ne puis chercher d'encouragement que dans vos yeux, sur vos traits, sur votre visage; c'est sur vous seul que se portent mes regards; c'est à vous seul que s'adressent toutes mes paroles. Ces circonstances, toutes propres qu'elles sont à me donner l'espoir de faire triompher la vérité, le sont moins à remuer les passions, à inspirer les mouvements et les élans de l'éloquence. Si je plaidais cette cause dans le forum, César, sans cesser de vous avoir pour auditeur et pour juge, combien l'affluence du peuple romain me donnerait d'ardeur! Quel citoyen ne témoignerait son intérêt pour un roi dont on se souviendrait que toute la vie a été consacrée au service de la république? J'aurais devant moi le palais du sénat, je regarderais le forum, je prendrais à témoin le ciel même; et lorsque je songerais aux bienfaits des dieux Immortels, du peuple romain et du sénat envers le roi Dejotarus, les paroles ne pourraient me manquer. Puisque cette étroite enceinte me prive d'une partie de ces avantages, et que le lieu même affaiblit mes moyens de défense, c'est à vous, César, qui avez souvent plaidé pour d'autres, de juger par vous-même ce que j'éprouve, afin que votre équité et votre bienveillante attention diminuent plus facilement mon trouble.

Mais, avant de parler sur le fond de l'accusation, je dirai quelques mots sur l'espérance des accusateurs. Je sais qu'ils n'ont pour eux ni le talent, ni l'expérience, ni l'habileté; toutefois, ils n'ont pas entrepris cette cause sans espoir et sans réflexion.

III. Ils n'ignoraient point que vous étiez irrité contre le roi Déjotarus; ils se souvenaient que vous lui aviez déjà fait sentir les effets de votre ressentiment ; ils savaient aussi que vous étiez bien disposé pour eux : et comme il s'agissait d'une affaire ou d'une cause où vous seriez vous-même partie intéressée, ils se flattaient de faire entrer facilement leurs accusations mensongères dans votre âme déjà prévenue. Délivrez-nous donc d'abord de cette crainte, César; au nom de votre bonne foi, de votre courage et de votre clémence, ne nous laissez pas soupçonner qu'il reste dans votre cœur aucune trace de ressentiment. Je vous en conjure par cette main que vous avez tendue au roi Déjotarus en gage d'hospitalité; par cette main, dis-je, qui est un garant 262 non moins sûr de la foi dans les promesses que de la victoire dans les combats. Vous avez voulu entrer dans sa maison, renouer les liens d'une ancienne hospitalité; ses dieux pénates vous ont reçu, ses autels et ses foyers domestiques vous ont vu bienveillant et affectueux pour lui. Vous vous laissez fléchir facilement, César, et on n'a besoin de vous fléchir qu'une fois. Il n'est pas un seul des ennemis auxquels vous avez pardonné qui ait senti qu'il restât en vous la moindre inimitié. Qui ne connaît toutefois à quoi se réduisaient vos plaintes contre Déjotarus? Vous ne l'avez jamais accusé d'hostilité contre vous, vous lui avez reproché son peu d'affection et d'empressement, et son penchant à préférer l'amitié de Cn. Pompée à la vôtre. Vous disiez néanmoins que vous lui auriez pardonné, s'il s'était contenté d'envoyer à Pompée des troupes auxiliaires et même son fils, et s'il eût profité lui-même de l'excuse de son âge. Ainsi, en le déchargeant des accusations les plus graves, vous ne laissiez peser sur lui qu'une légère faute d'amitié. Non seulement vous ne l'avez point puni, mais vous l'avez délivré de toute crainte, vous l'avez reconnu pour votre hôte, vous lui avez laissé la couronne. Ce n'était point en effet par haine pour vous qu'il avait agi; il avait été entraîné par l'erreur commune.

Ce roi que le sénat avait toujours honoré de ce titre dans ses décrets, qui depuis sa jeunesse avait regardé le sénat comme ce qu'il y avait de plus auguste et de plus sacré, qui était étranger d'ailleurs et vivait dans des pays lointains, est tombé dans les mêmes illusions que nous, qui sommes nés et qui avons toujours vécu au sein de la république.

IV. Lorsqu'il entendit dire qu'on avait pris les armes avec le consentement et l'autorité du sénat, que le soin de défendre la république était confié aux consuls, aux préteurs, aux tribuns du peuple, et à nous qui avions le titre d'imperator, ce prince, ami dévoué de cet empire, tremblait pour le salut du peuple romain auquel il voyait le sien étroitement attaché. Cependant, malgré ces vives appréhensions, il devait rester neutre ; mais ses craintes furent au comble lorsqu'il apprit que les consuls avaient abandonné l'Italie, que tous les consulaires (tel était en effet le bruit qu'on fit courir), que tout le sénat, toute l'Italie étaient bouleversés. Ces bruits et ces nouvelles avaient pénétré en Orient, sans que la vérité pût les suivre de près. Déjotarus ne savait rien des conditions que vous aviez offertes, de vos efforts pour ramener l'union et la paix, de la conspiration des ennemis de votre gloire. Néanmoins il resta tranquille jusqu'au moment où les députés et les lettres de Cn. Pompée lui arrivèrent. Pardonnez, César, pardonnez au roi Déjotarus d'avoir cédé à l'autorité d'un homme que nous avons tous suivi, sur lequel les dieux et les hommes avaient accumulé tant de faveurs, à l'élévation duquel vous aviez vous-même puissamment contribué. Si vos exploits ont éclipsé les plus brillantes réputations, nous n'avons point perdu pour cela le souvenir de Cn. Pompée. Qui ne sait quel fut l'éclat de son nom, sa puissance, sa gloire dans toutes les guerres, quels honneurs il reçut du peuple romain, du sénat et de vous? Sa renommée était autant au-dessus de celle des généraux qui l'avaient précédé, que la vôtre est au-dessus de toutes les autres. Nous comptions avec admiration les guerres, les victoires, les triomphes, les consulats de Pompée; nous ne pouvons compter les vôtres.

263 V. Le roi Déjotarus se joignit donc, dans cette malheureuse et fatale guerre, à celui qu'il avait jadis secondé dans de justes guerres contre les ennemis de Rome, celui avec lequel il était uni non seulement par l'hospitalité, mais par l'amitié. Il céda soit à ses prières, comme un ami ; soit à sa requête, comme un allié; soit à son ordre, comme un homme accoutumé à obéir au sénat: enfin, il vint trouver un fugitif et non un allié victorieux, pour partager les dangers plutôt que les succès. Aussi, après la bataille de Pharsale, se sépara-t-il de Pompée : il ne voulut pas poursuivre une espérance dont il ne voyait point le terme; il crut avoir satisfait aux devoirs de l'amitié, ou s'être assez longtemps égaré ; il se retira chez lui, et ne cessa, pendant la guerre d'Alexandrie, de servir vos intérêts. Il entretint dans ses États et à ses frais l'armée de Cn. Domitius, votre digne lieutenant; il envoya à Ephèse de l'argent à celui que vous aviez choisi comme votre ami le plus fidèle et le plus sûr; il vous en fournit une seconde et une troisième fois pour les besoins de la guerre, et fut forcé pour cela de vendre ses biens; il exposa sa personne aux dangers et combattit sous vos drapeaux contre Pharnace ; en un mot, il crut que votre ennemi était aussi le sien. Vous avez reconnu ses services, César, en lui accordant la haute dignité et le nom de roi. C'est donc celui que vous avez sauvé du danger, et revêtu du plus grand honneur, que l'on accuse d'avoir voulu vous assassiner dans son palais. Mais à moins de le regarder comme le plus fou des hommes, vous ne pouvez admettre de pareils soupçons.

Je ne dirai point quelle scélératesse il fallait pour assassiner un hôte eu présence des dieux pénates; quelle barbarie, pour immoler celui qui est le plus bel ornement de tous les pays et de tous les siècles; quelle férocité, pour ne pas trembler devant le vainqueur de l'univers ; quelle inhumanité et quelle ingratitude, pour trouver un tyran dans celui à qui il devait le titre de roi. Je n'insisterai point sur ces considérations : mais quelle folie n'y aurait-il pas eu à attirer sur lui seul le ressentiment de tous les rois, dont plusieurs étaient ses voisins, de tous les peuples libres, de tous nos alliés, de toutes nos provinces, et les armes du monde entier? Dans quel abîme se serait-il précipité avec son royaume, sa famille, sa femme et son fils bien-aimé, s'il eût, non pas exécuté, mais seulement médité un tel attentat?

VI. Mais, dira-t-on, cet homme inconsidéré et téméraire ne prévoyait pas les suites de cette action. Qui fut jamais plus circonspect, plus réservé, plus prudent? Toutefois je ne veux point tant faire valoir ici en faveur de Déjotarus ses lumières et sa prudence, que la droiture et la pureté de sa vie. Vous connaissez, César, sa probité, vous connaissez son caractère, sa loyauté. En quel lieu le nom du peuple romain est-il parvenu où l'on n'ait entendu vanter l'intégrité, la fermeté, le courage, la bonne foi de Déjotarus? Ainsi donc, un crime que ne pouvait pas même imaginer un imprudent, parce que la crainte d'une perte certaine l'aurait arrêté, ni un scélérat, à moins qu'il n'eût perdu la raison, vous supposez qu'un homme de bien, qui certes n'est point un insensé, ait pu en concevoir l'idée ! Combien cette supposition est peu croyable, et qu'elle a peu de vraisemblance ! Lorsque vous êtes allé au château 264 de Lucéium, dit l'accusateur, et que vous êtes entré dans le palais du roi, voire hôte, il y avait un lieu où étaient déposés les présents que ce roi vous réservait. Il voulait vous y conduire au sortir du bain, avant que vous vous missiez à table. Car il s'y trouvait des gens armés qui devaient vous assassiner. Voilà le crime, voilà l'accusation qu'un fugitif intente à son roi, un esclave à son maître! Pour moi, César, lorsqu'on vint me dire que le médecin Philippe, esclave du roi, qui avait accompagné les ambassadeurs, avait été gagné par ce jeune homme, un soupçon me vint à l'esprit : il subornera le médecin pour en faire un témoin, me dis-je; il supposera quelque empoisonnement. Cette imputation était contraire à la vérité, mais conforme aux habitudes des accusateurs. Que dit le médecin? pas un mot d'empoisonnement. Cependant ce crime était possible : d'abord on peut le commettre furtivement au moyen d'un breuvage ou des aliments; puis espérer l'impunité, et le nier, après l'avoir consommé. Si Déjotarus vous avait fait périr avec éclat, il aurait attiré sur lui la haine et la vengeance de toutes les nations; en employant le poison, il n'aurait jamais pu tromper la vigilance de Jupiter hospitalier, mais il aurait peut-être échappé aux regards des hommes. Ainsi, le crime qu'il pouvait préparer dans l'ombre et exécuter sûrement, il ne vous l'a point confié, à vous Philippe, son habile médecin, son esclave fidèle, comme il le croyait; et il vous aurait parlé des armes, des poignards, des embûches! Quelle accusation ingénieusement ourdie ! La fortune qui vous suit partout, disent-ils, vous a encore sauvé en cette occasion. Vous ne voulûtes pas voir les présents.

VII. Et depuis? Déjotarus, qui venait d'échouer dans son dessein, a-t-il aussitôt congédié sa troupe? ne pouvait-il tendre ses embûches ailleurs? Mais vous avez dit que vous reviendriez dans ce lieu après souper; et c'est ce que vous avez fait. Etait-il donc si difficile de retenir une heure ou deux les gens armés dans l'endroit où ils étaient apostés? Au sortir du repas où vous aviez montré beaucoup de gaieté et d'affabilité, vous êtes allé dans cette chambre comme vous l'aviez dit. Vous avez pu voir alors que Déjotarus était tel à votre égard que le roi Attale avait été à l'égard de Scipion l'Africain, auquel il envoya d'Asie jusqu'à Numance, disent nos annales, les présents les plus magnifiques; et Scipion les reçut devant toute l'armée. Lorsque Déjotarus vous eut offert lui-même les siens avec des sentiments et des manières dignes d'un roi, vous vous êtes retiré dans votre appartement. Je vous en conjure, César, rappelez-vous toutes ces circonstances; retracez-vous ce jour; représentez-vous les traits de ceux qui vous regardaient, qui vous admiraient: exprimaient-ils quelque crainte, quelque trouble? tout ne s'est-il point passé avec ordre, avec tranquillité, conformément aux habitudes d'un homme sage et vertueux ? Comment donc imaginer qu'il ait voulu vous tuer après le bain, et qu'il ne l'ait plus voulu après le repas? Il différa, dit-on jusqu'au lendemain, afin d'exécuter son crime quand on serait arrivé au château de Lucéium. 265 Je ne vois point le motif de ce changement de lieu : mais on veut à toute force qu'il y ait eu une tentative de crime. Lorsque vous dites que vous vouliez vomir après souper, on vous conduisit au bain. C'est là qu'étaient les assassins. Mais votre fortune vous sauva encore une fois. Vous aimâtes mieux aller dans votre appartement. Que les dieux te maudissent, vil esclave! C'est pousser la perfidie et la méchanceté jusqu'à la sottise et la démence. Quoi! les gens apostés par Déjotarus étaient-ils des statues d'airain qu'on ne pouvait transporter du bain dans l'appartement? Voilà tout ce qui est relatif au projet d'assassinat, car l'accusateur n'a rien dit de plus. J'étais dans la confidence de ce projet, dit Philippe. Eh quoi! Déjotarus était-il assez insensé pour laisser partir celui qu'il avait fait le confident d'un tel crime? pour l'envoyer à Rome, où il savait qu'était son plus grand ennemi, son petit-fils, et César, aux jours duquel il avait attenté? surtout quand Philippe était le seul témoin qui pût déposer contre lui. Il a jeté mes frères en prison, dit encore Philippe, parce qu'ils étaient du complot. Ainsi, pendant qu'il emprisonnait ceux qui étaient restés auprès de lui, il te laissait partir pour Rome, toi qui étais, aussi bien qu'eux, dépositaire du secret?

VIII. Le reste de l'accusation porte sur deux points principaux : l'un, que le roi ne cessait d'épier l'occasion de faire éclater contre vous ses sentiments hostiles; l'autre, qu'il a levé une armée considérable pour vous combattre. Quant à la levée de cette armée, je n'en dirai que peu de mots, comme des autres griefs. Jamais le roi Déjotarus n'a eu une armée assez considérable, pour pouvoir faire la guerre au peuple romain; il n'avait que les forces suffisantes pour protéger ses frontières contre les incursions et les brigandages de l'ennemi, et pour envoyer des secours à nos généraux. Autrefois, il est vrai, il pouvait mettre sur pied un plus grand nombre de troupes; maintenant, il peut à peine entretenir quelques soldats. Mais, dit-on, il voulut envoyer un message à je ne sais quel Cécilius; et comme ceux qu'il avait chargés de cette mission refusaient de partir, il les fit mettre en prison. Je n'examine pas jusqu'à quel point il est vraisemblable que le roi ait manqué d'agents pour une mission, ou que ses envoyés ne lui aient pas obéi, ou que ceux qui s'étaient refusés à ses ordres dans une circonstance si importante aient été jetés en prison plutôt que mis à mort. Mais enfin, lorsqu'il adressait ce message à Cécilius, ne savait-il pas que ce parti avait été vaincu, ou bien regardait-il Cécilius comme un personnage important? Certes, lui qui connaît si bien les Romains, n'aurait eu pour Cécilius que du mépris, soit parce qu'il le connaissait, soit parce qu'il ne le connaissait pas. On a encore reproché au roi de ne vous avoir pas envoyé l'élite de sa cavalerie. C'étaient, je crois, de vieilles troupes, César : elles n'étaient point à comparer avec les vôtres; mais c'étaient ses meilleures. On prétend aussi qu'on a reconnu parmi ces cavaliers je ne sais quel esclave. Je ne le pense pas; je n'en ai point entendu parler. Mais, quand la chose serait arrivée, je ne croirais point qu'il y eût en cela de la faute du roi.

IX. Il avait contre vous des sentiments hostiles : comment? Il espérait peut-être qu'il vous serait difficile de vous tirer d'Alexandrie à cause de la nature du pays et du fleuve. Mais dans le même temps, il vous fournissait de l'argent, il 266 nourrissait votre armée; il pourvoyait à tous les besoins de celui auquel vous aviez confié le gouvernement de l'Asie. Après votre victoire, non seulement il a été pour vous un hôte empressé, mais encore il a partagé vos dangers et vos combats. Vint ensuite la guerre d'Afrique; on fit courir sur vous des bruits alarmants, qui réveillèrent même cet extravagant Cécilius. Quels furent alors les sentiments du roi à votre égard ? il vendit ses biens à l'encan et aima mieux se dépouiller lui-même que de n'avoir point d'argent à vous fournir. Mais, dit-on, il envoyait dans le même temps à Nicée et à Ephèse des gens chargés de recueillir les nouvelles d'Afrique et de les lui rapporter en toute hâte. Ainsi quand on lui eut annoncé que Domitius avait péri dans un naufrage, que vous étiez assiégé dans une forteresse, il cita au sujet de Domitius un vers grec qui renferme le même sens que celui-ci dans notre langue : Périssent nos amis, pourvu que nos ennemis succombent. Eût-il été votre plus mortel ennemi, il n'aurait point tenu ce langage. Déjotarus a le cœur bon, et ce vers est atroce. Comment d'ailleurs pouvait-il être en même temps l'ami de Domitius et votre ennemi ? Et pourquoi aurait-il été votre ennemi, lorsqu'il se souvenait qu'au lieu de le mettre à mort, lui et son fils, comme les droits de la guerre vous y autorisaient, vous leur aviez accordé le titre de roi?

Poursuivons, et voyons jusqu'où va l'impudence de ce misérable. Il dit que Déjotarus, dans le transport de la joie que lui causa cette nouvelle, s'enivra et dansa tout nu pendant le repas. Y a-t-il des tortures et des supplices dignes de ce vil esclave? Vit-on jamais Déjotarus s'enivrer ou danser? Il a toutes les vertus d'un roi, vous ne l'ignorez sans doute pas, César. Il se distingue surtout par une rare et admirable frugalité. Je sais qu'on ne loue guère ordinairement cette qualité dans un roi. Dire qu'un prince est frugal, ce n'est pas faire de lui un grand éloge : le courage, la justice, la sévérité, la prudence, la grandeur d'âme, la munificence, la bienfaisance, la libéralité; voilà les vertus des rois : la frugalité est celle des particuliers. Qu'on en pense ce que l'on voudra : pour moi, je soutiens que la frugalité, ce qui veut dire, la modération et la tempérance, est une très grande vertu. Cette vertu brille en lui dès son plus jeune âge; toute l'Asie, nos magistrats, nos lieutenants, les chevaliers romains qui ont fait le commerce en Asie, ont pu le voir et en juger. C'est par l'assiduité de ses services envers notre république, qu'il a obtenu ce titre de roi; cependant, il employait tous les loisirs que lui laissaient les guerres du peuple romain, à former des liaisons, des amitiés, des relations d'affaires et d'intérêt avec nos concitoyens : il avait la réputation, non seulement d'un noble tétrarque, mais d'un excellent père de famille, d'un bon agriculteur, d'un actif fermier. Est-il croyable que celui qui, dans sa jeunesse et avant que d'avoir acquis tant de gloire, s'est toujours montré si sage et si réservé dans sa conduite, se soit mis à danser, à son âge et avec sa réputation?

X. Vous auriez mieux fait, Castor, d'imiter les mœurs et les principes de votre aïeul, que de calomnier, par l'organe d'un fugitif, un si estimable et si illustre prince. Si vous aviez eu pour aïeul un danseur, et non un homme qui est un modèle de modestie et de sagesse, une telle calomnie ne s'accorderait point avec son âge. Les 267 exercices auxquels il s'était livré dès ses premières années, non pas la danse, mais l'art de manier les armes avec habileté, de monter à cheval avec adresse, son âge avancé l'en avait rendu incapable. Aussi quand à force de bras on avait placé Déjotarus sur son cheval, nous nous étonnions de voir ce vieillard s'y tenir si ferme. Mais ce jeune Castor qui servit sous mes ordres en Cilicie, qui fut mon compagnon d'armes en Grèce, quand il paraissait dans notre armée à la tête de sa cavalerie d'élite, que son père avait envoyée avec lui à Pompée, quelle foule il attirait autour de lui ! que d'étalage et d'ostentation ! comme il cherchait dans cette cause à surpasser tous les autres par son zèle et son ardeur! Et quand notre armée eût été perdue, quand moi qui m'étais toujours prononcé pour la paix, je conseillais, après la bataille de Pharsale, non pas de déposer, mais de jeter les armes, je ne pus jamais obtenir sa soumission, parce qu'il brûlait du désir de combattre, et qu'il croyait satisfaire aux volontés de son père. Heureuse famille, qui jouit non seulement de l'impunité, mais encore de la permission d'accuser les autres! Malheureux Déjotarus, qui est accusé devant vous par celui qui a servi sous les mêmes drapeaux, par ses enfants! Ne pouvez-vous donc, Castor, vous contenter de votre heureuse fortune? Faut-il y joindre la perte de vos proches?

XI. Que vous nourrissiez une inimitié, qui ne devrait point exister, je le veux bien; car le roi Déjotarus a tiré votre famille d'un état humble et obscur, et l'a produite au grand jour. Qui avait entendu parler de votre père avant qu'il fût devenu le gendre du roi? Mais quoique vous ayez, par la plus noire ingratitude, renié votre parenté, cependant vous pouviez montrer moins d'inhumanité dans la poursuite de votre haine, vous pouviez ne pas attaquer la vie d'un père, ne pas lui intenter une action capitale. Passons encore sur cet excès de haine et cet acharnement : fallait il encore violer tous les droits de la vie, de la sûreté commune et de l'humanité ? Suborner un esclave, le corrompre par des espérances et des promesses, l'entraîner chez vous, l'armer contre son maître, c'est déclarer une guerre exécrable, non pas à un de vos parents, mais à toutes les familles. Car si cette subornation d'esclave reste impunie, si elle est approuvée par une si grande autorité, rien ne garantit plus notre vie, ni les murs de nos maisons, ni nos lois, ni nos droits. Si ce qui fait partie de notre intérieur, ce qui nous appartient, peut s'échapper impunément, et se tourner contre nous, c'est l'esclave qui devient le maître, et le maître qui prend la place de l'esclave. O temps! ô mœurs! Ce Cn. Domitius, que, dans notre enfance, nous avons vu consul, censeur, grand pontife, avait, pendant son tribunat, cité en justice devant le peuple M. Scaurus, le premier citoyen de Rome. Un esclave de Scaurus vint le trouver secrètement pour faire des dénonciations contre son maître. Domitius le fit saisir et ramener à Scaurus. Voyez quelle différence ! non pas que je veuille comparer Castor à Domitius. Mais enfin ce dernier rendit à un ennemi son esclave; vous, vous avez entraîné celui de votre aïeul : Domitius ne corrompit point l'esclave, ne voulut point l'entendre; vous l'avez corrompu : Domitius repoussa l'esclave qui lui offrait de le servir contre son maître; vous l'avez employé comme accusateur. Mais n'a-t-il été corrompu par vous qu'une seule fois? Lorsqu'il eut 268 fait sa déposition, lorsqu'il eut passé quelque temps près de vous, ne retourna-t-il pas vers les ambassadeurs? N'alla-t-il pas trouver Domitius, ici présent? N'avoua-t-il pas, en présence de l'honorable Serv. Sulpicius, qui soupait alors chez Domitius, et en présence du jeune et estimable Torquatus, qu'il avait été corrompu par vous, et entraîné dans le mal par vos promesses?

XII. Quelle impudence! quelle cruauté! quel excès d'inhumanité ! Êtes-vous donc venu à Rome pour altérer nos droits et nos principes, pour souiller la douceur de nos mœurs par des infamies domestiques?

Mais avec quelle adresse on a recueilli les griefs ! Blésamius, dit l'accusateur (car il se servait, pour vous outrager, du nom de cet honorable citoyen qui ne vous est pas inconnu), Blésamius écrivait souvent au roi que vous étiez haï, qu'on vous regardait comme un tyran; qu'en faisant ériger votre statue parmi celle des rois, vous aviez soulevé l'indignation générale; qu'on ne vous applaudissait jamais. Ne voyez-vous pas, César, que tous ces mensonges ont été ramassés parmi les bruits que la malveillance répand par la ville? Blésamius écrire que César est un tyran! Il avait vu en effet tomber la tête de beaucoup de citoyens! il en avait vu beaucoup persécutés, battus de verges, mis à mort par l'ordre de César! il avait vu nombre de familles ruinées et anéanties, le forum rempli de soldats armés! Nous n'avons point éprouvé avec vous les effets ordinaires de la victoire dans les guerres civiles. Oui, César, vous êtes le seul dont la victoire n'ait coûté la vie à personne hors du champ de bataille. Et celui que des citoyens libres, nés au sein de la liberté de Rome, n'accusent point de tyrannie, qu'ils regardent au contraire comme un vainqueur plein de clémence, paraîtrait un tyran à Blésamius, qui vit dans une monarchie ! Quant à la statue , songe-t-on à se plaindre de celle-là, surtout lorsqu'on en voit tant d'autres? Il est tout naturel sans doute de crier contre les statues de celui dont les trophées ne nous offensent point! Si c'est le lieu qui cause tant d'indignation, il n'y a jamais de place plus belle pour une statue que la tribune aux harangues. Que répondrai-je au sujet des applaudissements? Jamais vous ne les avez désirés; quelquefois le saisissement de l'admiration les a étouffés; peut-être aussi s'en est-on abstenu parce que rien de vulgaire ne saurait être digne de vous.

XIII. Je crois n'avoir rien oublié; mais il est une tâche que je me suis réservée pour la dernière partie de mon discours : c'est de faire rentrer Déjotarus dans vos bonnes grâces. Car je ne crains plus de votre part aucun ressentiment contre lui; je crains seulement que vous ne le soupçonniez d'en garder contre vous. Une telle pensée est loin de lui, croyez-moi, César; il se souvient des biens que vous lui avez conservés, et non de ceux qu'il a perdus ; il ne croit pas avoir été traité injustement par vous. Persuadé que vous aviez beaucoup à donner, il n'a point trouvé étrange que vos largesses se fissent aux dépens de celui qui était dans le parti contraire. Lorsque Antiochus, ce puissant roi d'Asie, eut reçu de Scipion vainqueur l'ordre de borner sa domination au mont Taurus; lorsqu'il eut perdu toute l'Asie, qui est maintenant une province romaine, il disait souvent que le peuple romain lui avait rendu 269 service, en le déchargeant d'un gouvernement trop onéreux, et en resserrant son empire dans d'étroites limites. Combien n'est-il pas plus facile à Déjotarus de se consoler? car Antiochus subissait la peine due à son aveugle fureur; Déjotarus n'est coupable que d'égarement.

Vous avez tout fait pour Déjotarus, César, en lui accordant, à lui et à son fils, le titre de roi. En gardant et conservant ce titre, il pense n'avoir rien perdu ni des bienfaits du peuple romain, ni de l'estime du sénat. Il a une âme grande et noble, et ne se laisse abattre ni par ses ennemis ni par la fortune. Il croit avoir acquis par sa conduite passée et posséder encore au fond de son cœur et dans sa vertu des biens qu'on ne pourrait lui ravir. Quel revers de fortune, quel coup du sort, quelle violence pourrait anéantir les décrets des généraux romains en faveur de Déjotarus? C'est un honneur qu'il a obtenu de tous ceux qui, depuis qu'il fut en âge de porter les armes, ont fait la guerre en Asie, en Cappadoce, dans le Pont, la Cilicie et la Syrie. Quant aux jugements portés sur lui par le sénat en tant d'occasions, jugements si honorables, et qui sont consignés dans les archives et les monuments publics du peuple romain, le temps pourra-t-il jamais les détruire, ou l'oubli les effacer? Que dirai-je de sa vertu, de sa grandeur d'âme, de sa prudence, de sa fermeté? qualités que tous les doctes et les sages regardent comme le souverain bien, et quelques-uns même comme le seul, et dans lesquelles ils placent toute la moralité et tout le bonheur de la vie. Pénétré de ces principes, et les méditant jour et nuit, Déjotarus, loin de nourrir contre vous aucun ressentiment (ce serait de l'ingratitude et de la folie), rapporte à votre clémence la tranquillité et le repos de sa vieillesse.

XIV. Si tels étaient déjà ses sentiments, je ne doute pas que votre lettre, dont j'ai lu une copie, et que vous avez remise à Tarragone entre les mains de Blésamius, ne l'ait encore rassuré et délivré de toute inquiétude. Vous l'engagez à avoir bon espoir, à être sans crainte ; or, je sais que de votre part ce ne sont pas de vaines paroles. Je me souviens que vous m'avez écrit à peu près dans les mêmes termes, et que les assurances que vous me donniez dans votre lettre n'étaient point trompeuses. J'ai fort à cœur la cause du roi Déjotarus : les intérêts de la république m'ont fait contracter amitié avec lui; nos goûts nous ont unis par des nœuds d'hospitalité; l'habitude a établi entre nous des liens d'intimité ; les services signalés qu'il a rendus à mon armée et à moi-même m'ont inspiré pour lui une tendre affection. Mais l'intérêt de Déjotarus n'est pas le seul qui me préoccupe, je dois songer en même temps à beaucoup d'honorables citoyens, auxquels il importe que vous ayez une fois pardonné, pour que votre générosité ne soit pas mise en doute, qu'il ne reste point dans le cœur des hommes d'éternelles inquiétudes, et que vous ne commenciez pas à inspirer de la défiance à ceux que vous avez une fois rassurés.

Je ne dois point, César, selon la coutume des orateurs en de tels périls, essayer ici de vous attendrir par un discours; il n'en est pas besoin; votre cœur sait voler au-devant des suppliants et des malheureux, sans y être excité par des prières. Représentez-vous les deux rois; figurez-270 vous ce que vos yeux ne peuvent voir. Vous accorderez sans doute à la pitié, ce que vous aurez refusé au ressentiment. Il existe bien des monuments de votre clémence; mais ce qui la constate le mieux, c'est l'existence de ceux à qui vous aurez accordé la vie. Si de tels témoignages sont glorieux, quand on les trouve chez des particuliers, combien ne le seront-ils pas plus encore, quand on les trouvera chez des rois? Le nom de roi a toujours été respecté à Rome; mais le nom des rois alliés et amis y a été toujours sacré.

XV. Ces deux rois ont craint de perdre ce titre après votre victoire; mais comme vous le leur avez laissé et confirmé, j'ai la confiance qu'ils pourront le transmettre à leurs descendants. Voici les ambassadeurs du roi qui offrent d'engager leurs personnes pour le salut de leurs maîtres. C'est Hiéras, c'est Blésamius c'est Antigonus, qui sont depuis longtemps connus de vous et de nous tous; c'est Dorilaüs, qui se distingue, comme eux, par sa loyauté et par sa vertu, et qui fut naguère député vers vous avec Hiéras; ils sont tous dévoués aux deux rois et tous aussi, je l'espère, estimés de vous. Demandez à Blésamius s'il a jamais rien écrit au roi contre vous. Hiéras assume sur lui toute la responsabilité de cette cause; il se met à la place du roi sous le coup de toutes les accusations; il invoque votre mémoire, toujours si fidèle; il déclare qu'il ne vous a pas quitté un seul instant dans la tétrarchie de Déjotarus ; qu'il a assisté à votre entrée sur le territoire; qu'il vous a suivi jusqu'au moment de votre départ; qu'à votre sortie du bain il était avec vous; qu'il y était encore après le souper, quand vous avez examiné les présents, quand vous vous êtes retiré dans votre chambre; que le lendemain il ne se montra pas moins assidu auprès de vous. Si donc un seul des projets criminels que l'on reproche à Déjotarus a été conçu, il demande que vous le lui imputiez. Veuillez songer, César, qu'aujourd'hui votre sentence va causer la honte et le malheur de deux rois, ou leur sauver l'honneur avec la vie. Il est digne de la cruauté des accusateurs de désirer la perte des accusés; il convient à votre clémence d'assurer leur salut.

NOTES SUR LE DISCOURS POUR LE ROI DÉJOTARUS.

I. Crudelem Castorem. Castor était petit-iils de Déjotarus par une fille de ce prince.

IV. Nobis imperatoribus. Cicéron avait obtenu le litre d'imperator après une vicloire remportée sur un corps d'ennemis en Cilicie. Après la bataille de Pharsale, César lui avait conservé ce titre.

Nihil de conspiratione. On voulait empêcher César de briguer un second consulat,  et le rappeler de sa province avant le temps.

V. Exercitum Cn, Domitii Cn. Domitius commandait une partie des troupes de César.

Ille iterum, ille tertio. Déjotarus fournit des secours à César, la première fois, pour la guerre d'Alexandrie ; la seconde , pour la guerre contre Pharnace, fils de Mithridate ; la troisième, pour la guerre d'Afrique.

VII. Qualis rex Attalus. Il faudrait lire Antiochus. Il y a ici erreur des copistes ou de l'orateur.

VIII. Ad Cœcilium, nescio quem... Q. Cécilius Bassus, chevalier romain, partisan de Pompée, s'était fait un parti puissant en Syrie. Quelques éditions portent Cœlium.

XII. Blesamius, inquit. Blésamius, sujet du roi Déjotarus, était un des ambassadeurs que ce prinoe avait envoyés à Rome.

Quum tam multas (statuas) videat. Nombre de statues avaient été érigées en l'honneur de César dans toutes les villes, dans tous les temples et les places publiques de Rome; il y en avait deux à la tribune aux harangues.

XIV. Tarracone. César s'était retiré à Tarragone, après la défaite des fils de Pompée.

Magna ejus officia in me et exercitum meum. En Cilicie où Cicéron avait défait l'ennemi.