Flodoard

ORDERIC VITAL

 

HISTOIRE DE NORMANDIE

 

TROISIEME PARTIE : LIVRE IX (PARTIE II)

livre IX partie I - LIVRE X

Œuvre mise en page par Patrick Hoffman

Texte latin de Migne.

 

ORDERIC VITAL

 

 

 

précédent

XI. Turci, duce Curbaranno, Francos in Antiochia aggrediuntur

Auditis rumoribus de capta civitate, multi, qui ad ejus adminiculum confluxerant, vel adhuc confluebant, perempti sunt. Alii, in municipium recepti, evaserunt. Alii vero vitae suae fuga consuluerunt. Sensadolus autem, Cassiani filius, Curbaranno, magistro militiae Soldani, Persarum regis, occurrit, et cum multis fletibus diros patris patriaeque casus retulit. Hunc nimirum Cassianus, dum obsideretur ab occidentalibus, ad liberationem Antiochiae multis invitaverat legationibus. Tertia die, postquam civitas Christianis subjugata est, Sensadolus Curbaranno municipium imminens urbi, et se, et omnia sua contradidit, ipsumque multis quaestibus et lacrymis ac promissis in Christianos commovit. Curbarannus autem erat audax et bellicosus, prudens et dives, laudisque cupidus. A Calipha, gentis suae apostolico, in Christianos saeviendi licentiam acceperat, seque non reversurum, donec Syriam et Romaniam, Apuliam quoque sibi subdiderit, juraverat. In viribus suis valde confidebat, quia secum gentes innumeras habebat. Adjuncti etiam erant illi Damascenorum rex et Jerosolymorum admiratus. Turci et Agareni, Arabes et Publicani, Azimitae, Curti et Persae, Agulanorum quoque tria millia illi adhaerebant. Qui ferro undique loricati erant, nec sagittas, nec lanceas timebant, nec praeter gladios arma in bellum ferebant. Tales tantique hostes ad Pontem Ferreum castrametati sunt, et firmitatem illam confestim expugnaverunt; et omnes extemplo interfecerunt, reservato castelli domino, ferreisque vinculis alligato; qui vivus et vinctus inventus est, bello peracto. Agareni arma vilissima, ensem scilicet rubiginosum et lanceolam, et arcum aspernabilem quibusdam pauperculis diripuerunt, et Curbaranno ad improperium Francorum cum magna irrisione obtulerunt; quae ille nihilomiminus cum cachinnosis exprobrationibus in Corosanum misit, et vanis jactationibus vesanos idololatras in Christum excivit.

Dum haec aguntur, Curbaranni mater de civitate Aleph ad filium accessit, et de his quae inchoaverat acriter eum redarguere coepit, eique, quod vincendus esset a Christianis, et eodem anno, non in bello, morte subita moriturus, manifeste praedixit. Erat enim senex, utpote centenaria, et futurorum praesaga. Colligebat etiam multa de constellationibus mulier sortilega, et geniculorum, multarumque disciplinarum conscia. Jactabundus heros lugubrem matrem superbis promissionibus compescuit, et tertia die armatus in oppidum sibi commissum, cum nimiis viribus, venit. Christiani obviam Ismaelitis exierunt; sed immensam multitudinem et fortitudinem illorum conficere nequiverunt. Extemplo in civitatem refugere coacti sunt, et in angusto portarum ingressu multi, repentino impetu suffocati, perierunt. Turci enim vehementer eos aggressi sunt. Incubuit ergo Christianis magna desperatio. Alii tamen alios consolabantur, et in diem crastinam de praelio concionabantur. Aliqui tamen, ultra jus et fas meticulosiores, ad dedecus sui noctu de fuga cogitaverunt. Willelmus enim de Grentemaisnil et Albericus frater ejus, Guido Trussellus et Lambertus pauper, aliique plures hesterni belli timore perterriti sunt; et ut in crastinum aufugerent solliciti, funibus per murum demissi sunt. Unde, ad suam diuturnam ignominiam, furtivi Funambuli vocati sunt. Tota nocte per abrupta praecipitiorum ambulaverunt, et cum multis comitibus ad portum Sancti Simeonis pedites, manibus et pedibus excoriatis, devenerunt. Ibi multas naves repererunt, et nautas, in portu vacillantes, crudelibus nuntiis terruerunt, dicentes quod a Turcis Antiochia capta esset, et ibidem Christiani a paganis deleti essent. His auditis, nautarum alii anchoris abruptis mare jam sulcabant, et carbasa crepitantes in auras obliquabant, alii pigritantes dissimulabant, omnes tamen in commune turbabantur et pallebant. Dum haec aguntur, ecce Turci subito, littora explorantes, advolant, imparatos et timoratos nautas trucidant, rates in portu remorantes spoliant, ignibus appositis concremant, et desidiosos homines pro voto dilacerant. Pugnaces urbis muniones pondus Turcani belli tota die sustinuere, subitoque sapientum consilio murum de lapidibus impolitis et sine caemento inter civitatem et oppidum aedificavere. Ipsa enim maceria opportunum ut defenderent se Christianis praestitit auxilium; importunum autem Turcis impugnandi peperit impedimentum. Franci tota sedulitate propter murum armati assistebant, nec somno, nec quibuslibet aliis curandis indulgebant. Interim fames pedetentim convaluit, et obsessos, ut equos et asinos, et si quid aliud immundum erat, devorarent, compulit. In tanta egestate fideles invocabant Dominum, et ipse exaudivit eos.

Dominus Jesus cuidam sacerdoti, dum in basilica Sanctae Mariae pernoctaret, et pro afflicta Dei plebe oraret, semisopito cum sanctorum coetu apparuit, et de fornicationibus, quibus Christianorum catervae cum alienigenis seu Christicolis meretricibus pollutae erant, querelam deprompsit, asperasque minas lupananti multitudini adjecit. Interim splendida crux super caput ejus resplenduit, qua presbyter Redemptorem mundi agnovit, et devote pronus adoravit. Tunc beata Maria, misericordiae mater, sanctusque Petrus, apostolorum princeps, cecideruut ad pedes Domini Salvatoris, piisque pro afflictione Christianorum supplicationibus, mitigabant iram minitantis, conquerentes de paganis, qui sanctam domum Dei suis turpiter maculaverant spurcitiis. Finitis supplicantis Matris et apostoli precibus, Sanctus sanctorum acquievit, vultuque jucundior, presbytero praecepit ut omnem populum palam castigaret, ac ad poenitentiam omnimodis invitaret, et fideliter conversis ex parte Dei securus promitteret quod infra quinque dies opportunum illis auxilium Deus provideret. Haec presbyter cum jurejurando super sanctum Evangelium et crucem coram Podiense episcopo et omni multitudine contestatus est. Populus confestim ad lamentum convertitur, et de reatus sui confessione alius alium cohortatur. Suffusi ora fletibus, cineratis capitibus et nudis pedibus, omnes in ecclesiis passim orant, Domini petunt auxilium et rogant consilium. Juraverunt omnes duces communi decreto quod nullus, quoad vixerit, de illo subterfugeret collegio, donec Jerusalem adiissent, et sepulcrum Domini deosculati fuissent, Tancredus etiam juravit quod quandiu XL milites haberet, de Jerosolymitano itinere non recederet. Christianos ergo haec inspiratio multum animavit, corroboravit et exhilaravit.

Petrus Abraham, quidam clericus de Provincia, comitibus suis visionem hujusmodi retulit: Cum obsideretur, inquit, Antiochia, forisque gravi premeremur angustia, multimodaque penuria, sanctus Andreas apostolus mihi apparuit, nomenque suum interroganti intimavit, et in ecclesiam Sancti Petri, quae in hac urbe est, introduxit. Ibique mihi quemdam locum demonstrans, dixit: Noveris volo quoniam, postquam hanc urbem intraveris, hic lanceam invenies, quae latus Domini Salvatoris in cruce perforavit. Hoc munimem sacrosanctum est, et Christianis specialiter amplectendum est. His ita dictis, apostolus disparuit, et nemini quae videram propalandi, fiducia mihi fuit. Capta autem urbe, iterum eumdem apostolum vidi. Quare, inquit, pusillanimis, lanceam non abstulisti? Et ego: Domine, si inde loquerer, quis mihi crederet? Noli desperare, ait apostolus, noli desperare; sed scito pro certo, ut dixi, tibique demonstravi, omnia vera esse. Haec nimirum revelatio multum fatigatis proderit Christianis, utpote quibus pro lancea profluet confidentia salutaris. Infra quinque dies visitabit eos Dominus, et potenter eruet eos a persequentium manibus.

Petrus autem consilium hoc sibi divinitus insinuatum comitibus suis patefacit. Sed populus discredebat, et testificantem subsannabat. Ille vero perstitit, et jurejurando affirmavit, populusque tandem juranti credidit, viresque pristinas in tolerandis poenis resumpsit. Interea Turci, qui in castello erant, sedulo Francos incursabant, et illi econtra pro posse suo resistebant. In primo conflictu Rogerius de Barnevilla occisus est, et a Christianis in ecclesia Sancti Petri cum magno luctu sepultus est. Erat enim nobilis Normannus, milesque pulcher et probissimus. Quadam die Turci tres Christianos in quadam turre incluserunt, nec Franci, tribulationibus tabescentes, inclusis adminiculari ausi fuerunt. Duo ex eis graviter vulnerati exierunt de turre. Solus Hugo Forsennatus, praeliator acerrimus, de exercitu Godefredi de Monte-Scabioso, tota die viriliter defendit se. Stravit etiam duos Turcos, nullis coadjutus auxiliis, sed sola manu persequentium obstitit turmis. Vere fuit hic vir audax et magnanimus, et inter omnes bellicosos praecipua laude dignus. Nimiis calamitatibus nostrates tunc fracti fuerunt, qui unum ex suis tota die pugnantem viderunt, nec succurrerunt; clamantem audierunt, nec responderunt.

Cum duces vocarent milites, non conveniebant; cum litui clangerent, in domibus latitabant. Imo inermes et exanimati, bellum diu rogatum abhorrebant; jamque, velut exanimes, inglorii et imbelles, mori praeoptabant.

Buamundus, aliique duces, dum exercitum nimis defecisse viderent, ut eos saltem ad murum usque, qui civitatem ab oppido utcunque tenui discrimine separabat, conducere non possent, ignem immitti in civitatem mandaverunt, et sic eviratos de domibus et latibulis delitescentes extraxerunt. Ignis itaque in urbe, qua parte palatium Cassiani prominebat, accensus est, et ab hora diei tertia usque ad noctem mediam, non defecit. Et domus vel ecclesiae circiter duo millia combustae sunt. Ignis igitur sopitus est, quoniam omnis ventorum feritas evanuit. Christiani, furentibus flammis in hospitiis suis, spoliis suis vix arreptis, coacti ad duces confugerunt, ac ad portas urbis, excubandi gratia, locum uuusquisque acceperunt. Inter Francos et Turcos oppidanos assiduus conflictus erat. Jam enim res brachio manuque duntaxat gerebatur. Jam cominus utrinque certabatur, nec bellum ad momentum interrumpebatur. Turci, plures numero, et impensiore confortati cibo, vicibus sibi succedere, nihil intentatum praetermittere, Francos audacter aggredi, ultro se congressibus ingerere, alius alium commonere. Franci econtra, immoderanter angustiati, vacillare, nec cibum, nec somnum capere, quippe quibus nulla dabatur requies. Altum igitur murum silice et caemento cum calce aggressi sunt provehere, quoniam alium, quem incaementatum erexerant, Turci facile prostraverant.

Quadam nocte, ab occidente ignis de coelo visus est imminere, et intra Turcorum castra tanquam cadens desaevire. Et licet ignis gentilibus tunc indemnis fuerit, multum tamen illis incussit terrorem et moestitiam, Christianis autem solamen et laetitiam; utrisque populis signum illud de coelo enituit. Oppidani tota die instabant lanceis et missilibus, et illidebant vulnera vulneribus. Castrenses extrinsecus ita civitatem circumvallaverunt, ut nemini pateret in die introitus vel exitus. Nocte aliquando aliquis poterat exire, sed occulte, et cum magno timore. Fames in dies convalescebat, et Christianos ultra quam credi potest angebat. Multi siquidem exspiraverunt fame. Panis paximacius et permodicus, si quando inveniebatur, byzanteo comparabatur. Equinae carnes et asininae pro imperialibus deliciis computabantur. Gallinae pretium XV erat solidorum. Ovum duobus solidis, nux juglans uno appretiabatur denario. Multos stateres quaeque vilia valebant. Taedet me singillatim enumerare multimodos labores et omnes miserias ac passiones, quas in urbe obsessa XXXVI diebus perpessi sunt Christicolae muniones. Sic Deus suos athletas probavit, et ut a propriis reatibus expiarentur, in camino tribulationis examinavit, et purgatos gloriose honoravit.

Stephanus interim, comes Carnotensis, infirmitate, ut dicebat, detentus aliquantula, sicut dictum est, ad Alexandretam secesserat, convalescendi gratia. Hujus reditum omnes exspectabant, utpote quem omnes majores ducem et consiliarium sibi praefecerant. Erat enim facundus, et singularis scientiae. Hic, ubi Turcos civitatem circumvallasse audivit, de Alexandreta, quae non multum ab Antiochia remota est, montana latenter conscendit, et innumera Turcorum tentoria, ipsosque velut arenam maris per plurima stadia diffusos vidit, et civitatem circumdatam, manumque parvam Christianorum inclusam agnovit. Nimio igitur metu cum suis perterritus, cursim fugam iniit, et festinanter clandestinus discessit, castellumque suum reversus spoliavit. Fugiens itaque Alexio imperatori, qui cum magno exercitu suppetias obsessis veniebat, ad Philomenam urbem obviavit, eique, seorsum vocato, dixit: Antiochiam pro certo captam fuisse noveris a Christianis. Sed castellum, quod munitissimum prominet urbi, sibi retinuerunt Turci. Et ecce nostros in urbe obsident et expugnant, seu magîs, ut reor, jam expugnaverunt, et omnes nostri perierunt. Consule ergo tibi, et genti quam conducis.

Guido, Buamundi frater, aliique multi Francorum et Graecorum festinabant ad obsessorum auxilium, quibus imperator accitis suum patefecit consilium. Deinde jussit ut protinus omnes redirent, et regionem illam penitus devastarent, et incolae illius in Bulgariam transmigrarent; ne Turci, si persequerentur, in depopulata regione pabulum sibi reperirent. Diris rumoribus rumigeruli comitis sparsis, obrepsit in populo Dei moestitudo inaestimabilis. Nam episcopi et abbates et presbyteri pene triduo a precibus et laudibus Dei cessaverunt, et profundis gemitibus suspirabant. Imperator, nimis credulus verbis Carnotensis, Constantinopolim reversus est, et gloria victoriae et triumphi de Turcis divinitus aliis, qui legitime certaverant, reservata est. Franci nimis inviti revertebantur, et amarissime lamentabantur. Multi etiam e pauperibus peregrinis passim moriebantur.

Guido, filius Rodberti Guiscardi, pro morte fratris et amicorum multa lamenta edidit, pluresque notos et extraneos in lacrymas excivit, et in itinere in Stephanum comitem convicia multa evomuit. Coactus tamen, cum imperatore aliisque auxiliatoribus, tristis remeavit.

Bellatores Dei, qui in urbe agonizabant, totam spem suam in supernis collocaverunt, et de lancea Domini disquaerenda fiducialiter tractaverunt. In ecclesiam igitur Sancti Petri ventum est, ibique diligenter notato loco diutius inde altercatum est. Tandem praevalente plurimorum sententia, tredecim laboriosis et strenuis hominibus curiose fodere jussum est. A mane ergo usque ad vesperam foderunt, et eodem Petro, cui revelatum fuerat, praesente, lanceam repererunt. Qua reverenter levata, publicus clamor exoritur, celebris ad eam concursus agitur, et tota devotione deosculatur. Orta est igitur inter eos tanta laetitia, ut, remota omni accidia, deinceps nullius meminerint moestitiae, et extunc ausi fuerint de bello tractare.

 

précédent

Beaucoup de troupes qui, au bruit de la prise d'Antioche, étaient arrivées à son secours ou qui étaient en marche pour y venir, furent massacrées. Parmi ceux qui échappèrent, les uns se réfugièrent dans la citadelle, les autres se dérobèrent à la mort par la fuite. Samsadol22, fils de Cassien, se rendit auprès de Curbaran23, chef des troupes du Soudan roi des Perses, et les larmes aux yeux lui raconta les calamités de son père et de sa patrie. Pendant que la ville était assiégée par les Occidentaux, Cassien avait engagé Curbaran à venir avec beaucoup de troupes pour la délivrer. Trois jours après que la ville eut été prise par les Chrétiens, Samsadol se livra à Curbaran ainsi que tout ce qu'il possédait, avec, la citadelle qui menacait la ville, et l'anima contre les ennemis à force de plaintes, de larmes et de promesses. Curbaran était entreprenant, belliqueux, prudent, riche et avide de louanges. Il avait obtenu du calife, chef religieux de sa nation, la liberté d'exercer toutes sortes de cruautés contre les Chrétiens; et il avait juré qu'il ne rentrerait pas dans ses foyers avant d'avoir soumis à ses armes la Syrie, la Remanie et même la Pouille. Il avait une grande confiance dans sa puissance, parce qu'il avait sous ses ordres d'innombrables nations. En effet, le roi de Damas et l'émir de Jérusalem, les Turcs et les Agarins, les Arabes et les Publicains, les Azimites, les Curdes24, les Perses s'étaient joints à lui, ainsi que trois mille Agulans, qui étaient tout couverts de fer, ne craignaient ni les flèches ni les lances, et ne portaient à la guerre d'autres armes que des épées. Tous ces ennemis vinrent camper au pont du Fer; ils prirent aussitôt cette forteresse, et mirent à mort sans délai toute la garnison, à la réserve du commandant qu'ils chargèrent de chaînes de fer, et qui, après la guerre, fut trouvé vivant et enchaîné. Les Agarins enlevèrent à de pauvres gens quelques armes chétives, telles qu'une épée rouillée, une petite lance et un arc sans valeur: ils les offrirent avec dérision à Curbaran, pour se moquer des Français: celui-ci les envoya dans le Khorasan avec beaucoup de reproches et de moqueries, et, par ses vaines forfanteries, anima contre le Christ les idolâtres insensés.

Pendant que ces choses se passaient, la mère de Curbaran vint d'Alep trouver son fils, et se mit à le blâmer vivement de son entreprise. Elle lui prédit positivement qu'il serait vaincu par les Chrétiens, et que dans la même année, il périrait de mort subite loin du champ de bataille. Cette femme était âgée, car elle était centenaire; elle prédisait l'avenir, connaissait bien les constellations, et possédait entre autres sciences celle des triangles25. Le héros fanfaron fit à sa mère de superbes promesses pour obtenir son silence; et le troisième jour, ayant pris les armes, il se rendit avec des forces considérables dans la forteresse qui lui était confiée. Les Chrétiens marchèrent à la rencontre des Infidèles; mais ils ne purent tenir contre une si grande et si puissante multitude. Ils furent bientôt forcés de se retirer dans la ville, et un grand nombre d'entre eux qui s'étaient précipités dans l'étroit passage des portes y périrent étouffés. En effet, les Turcs les avaient attaqués vigoureusement. Il en résulta pour les Chrétiens un grand désespoir. Cependant ils s'entreconsolaient et se préparaient à recommencer le lendemain le combat. Quelques-uns toutefois, tremblans outre mesure, eurent la bassesse de songer à fuir pendant la nuit. En effet, Guillaume de Grandménil, et Alberic son frère, Gui Troussel, Lambert-le-Pauvre et plusieurs autres étaient encore épouvantés de la bataille de la veille; et, se préparant à fuir le lendemain, ils avaient attaché des cordes aux murailles. C'est pourquoi, à leur éternelle honte, on les appela les furtifs funambules. Toute la nuit, ils marchèrent à travers des lieux hérissés de précipices, et parvinrent à pied, les mains et les pieds écorchés, avec beaucoup de compagnons, au port Saint-Siméon. Là, ils trouvèrent un grand nombre de vaisseaux, et ne manquèrent pas d'effrayer, par les plus sinistres nouvelles, les nautoniers incertains dans le port, en leur disant que les Turcs avaient repris Antioche, et que les Chrétiens y avaient été détruits par les Païens. A ces mots, quelques-uns de ces marins coupèrent les câbles de leurs ancres, partirent aussitôt et déployèrent leurs voiles obliques au souffle des vents; d'autres plus nonchalans dissimulaient leurs projets, mais tous également étaient troublés et pâlissans. Pendant que ces choses se passent, voilà que les Turcs accourent tout à coup pour visiter le rivage; massacrent les matelots pris au dépourvu et tremblans, pillent les bâtimens restés dans le port, y mettent le feu, et taillent en pièces à leur gré tous les traîneurs. Les remparts de la ville tinrent bon tout le jour contre l'attaque des Turcs. D'après le conseil des gens sages, on éleva entre la ville et la citadelle un mur de pierres sèches et sans ciment. Cette simple construction fournit aux Chrétiens un moyen avantageux de défense, et présenta aux Turcs de grandes difficultés pour attaquer. Les Français se tenaient en armes près du mur avec un grand soin, sans se livrer au sommeil ni s'occuper de leurs autres besoins. Cependant la famine survint peu à peu, et força les assiégés à se nourrir de leurs chevaux, de leurs ânes, et de tout ce qu'ils pouvaient se procurer, même en objets immondes. Dans une si grande détresse, les fidèles invoquaient le Seigneur, et il les exauça.

Le Seigneur Jésus-Christ apparut au milieu d'un chœur de saints à un certain prêtre à demi endormi, qui passait la nuit dans l'église de Sainte-Marie, et priait pour faire cesser l'affliction du peuple de Dieu. Il se plaignit de ce que les chevaliers chrétiens se livraient au libertinage avec des courtisanes étrangères, ou même de leur religion, et fit de grandes menaces à cette multitude débordée. Pendant qu'il parlait, on voyait briller sur sa tête une croix éclatante, à laquelle le prêtre reconnut le Rédempteur du monde, et devant laquelle il se prosterna dévotement pour l'adorer. Alors la bienheureuse Marie, mère de miséricorde, et saint Pierre, prince des apôtres, tombèrent aux pieds du Sauveur; et, par de pieuses supplications en faveur des Chrétiens affligés, cherchèrent à calmer son courroux, en se plaignant des Païens qui souillaient honteusement de leurs ordures la sainte maison de Dieu. Quand Marie et l'apôtre eurent terminé leurs prières, le Saint des Saints les exauça, et reprenant un front serein, il ordonna au prêtre de réprimander publiquement tout le peuple, d'employer tous les moyens pour le porter à la pénitence, et de promettre avec certitude, de la part de Dieu, à ceux qui se convertiraient fidèlement que, dans cinq jours, le ciel leur accorderait un secours favorable. Le prêtre attesta toutes ces choses, en jurant sur le saint Evangile et la croix, en présence de l'évêque du Puy et de toute la multitude. Aussitôt le peuple se répandit en lamentations, et tous s'entre-exhortaient à confesser leurs fautes. Le visage baigné de larmes, la tête couverte de cendres, les pieds nus, tous, dispersés dans les églises, priaient le Seigneur, imploraient son assistance, et demandaient conseil. Tous les chefs, d'après une délibération commune, jurèrent qu'aucun d'eux, tant qu'il vivrait, ne quitterait cette armée, jusqu'à ce qu'ils fussent entrés dans Jérusalem, et qu'ils y eussent embrassé le sépulcre du Seigneur. Tancrède aussi jura que tant qu'il aurait avec lui quarante chevaliers, il ne renoncerait pas à l'expédition de Jérusalem. Cette protestation ranima les Chrétiens, leur donna des forces et leur rendit la joie.

Un certain clerc de Provence, nommé Pierre Abraham26, raconta en ces termes à ses compagnons une vision qu'il avait eue. «Pendant le siége d'Antioche, dit-il, lorsqu'au dehors nous avions à souffrir de si graves angoisses et la disette de toutes choses, l'apôtre saint André m'est apparu; sur ma demande, il m'a fait connaître son nom, et m'a introduit dans l'église de Saint-Pierre, qui est située dans cette ville. Là, m'indiquant un certain lieu, il m'a dit: — Je veux que vous sachiez qu'ici, lors vous serez entré dans Antioche, vous trouverez la lance qui a percé le flanc du Sauveur sur la croix. Cette arme est très-sainte, et les Chrétiens doivent spécialement la révérer. — A ces mots l'apôtre disparut, et je n'ai eu assez de confiance en personne pour lui faire part de ce que j'ai vu. Après la prise de la ville, le même apôtre s'est encore présenté à moi. —Pourquoi, m'a-t-il dit, n'avez-vous pas fait l'enlèvement de la lance, homme sans courage que vous êtes? — Je lui répartis: — Seigneur, si je parlais de ces choses, qui me croirait? — Ne désespérez de rien, dit l'apôtre, ne désespérez de rien; tenez pour certain, comme je vous l'ai dit et démontré, que tout ce que je vous dis est vrai. Cette révélation sera profitable aux Chrétiens excédés de fatigue, en leur inspirant une confiance salutaire dans cette lance. D'ici à cinq jours, le Seigneur les visitera et les arrachera puissamment aux mains de leurs persécuteurs.»

Pierre fit part à ses compagnons du conseil qui lui avait été donné par une voie divine; mais le peuple refusait de le croire, et se moquait de ses protestations. Pierre y persista, et les affirma par serment. Enfin le peuple le crut, et reprit ses anciennes forces pour supporter ses peines. Pendant ce temps les Turcs, qui occupaient la citadelle, faisaient fréquemment des sorties sur les Français, qui tenaient ferme autant qu'ils le pouvaient. Dans le premier engagement, Roger de Barneville trouva la mort, et fut enseveli par les Chrétiens, avec de grands regrets, dans l'église de Saint-Pierre. C'était un Normand de distinction, beau et Vaillant chevalier. Un jour, les  Turcs enfermèrent trois Chrétiens dans une tour, et les Français, excédés de douleur, n'osèrent secourir ces prisonniers. Deux d'entre eux, grièvement blessés, parvinrent à s'échapper. Le seul Hugues de Forsennat, guerrier intrépide, qui appartenait à la troupe de Godefroi de Montaigu, se défendit virilement tout un jour. Réduit à ses propres forces, non seulement il renversa deux Turcs, mais encore son bras suffit pour arrêter une troupe qui le poursuivait. C'était un homme entreprenant, magnanime et digne d'éloges au dessus de tous les guerriers. Tant de calamités abattirent le courage des nôtres, qui avaient vu l'un des leurs combattre tout un jour, et n'avaient pu le secourir, qui l'avaient mêmeentendu les appeler et ne lui avaient pas répondu.

Quand les chefs faisaient appel à leurs soldats, ceux-ci ne s'y rendaient pas. Quand la trompette sonnait, ils se cachaient dans les maisons. Ils étaient même devenus tellement faibles et découragés, qu'ils redoutaient la bataille, après l'avoir long-temps demandée; et déjà ils desiraient la mort, comme des hommes sans cœur, sans honneur et sans force.

Boémond et les autres chefs voyant que l'abattement de l'armée était trop grand pour qu'ils pussent la conduire jusqu'à la muraille qui séparait, par un léger intervalle, Antioche d'avec la citadelle, firent mettre le feu à la ville, et par ce moyen forcèrent les lâches à sortir du fond des maisons et des retraites où ils s'étaient cachés. On alluma le feu dans la partie de la ville où s'élevait le palais de Cassien, et depuis la troisième heure du jour jusqu'au milieu de la nuit l'incendie ne cessa point. Environ deux mille édifices, tant maisons qu'églises, furent la proie des flammes. Enfin le feu se ralentit, parce que la violence du vent se calma. Quand l'incendie en fureur fut parvenu jusque dans leurs retraites, les Chrétiens, ayant à peine le temps d'en enlever le butin, furent forcés de se réfugier auprès de leurs chefs, et prirent chacun leur poste aux portes de la ville pour y faire sentinelle. Le combat était continuel entre les Français et les Turcs assiégés. Déjà on ne se battait plus que du bras et de la main; déjà on s'attaquait de près, et il n'y avait pas un moment de mâche. Les Turcs, supérieurs en nombre et fortifiés par une abondante nourriture, se succédaient à tour de rôle, ne négligeaient aucune tentative, attaquaient les Français avec intrépidité, venaient de bon cœur au combat, et s'encourageaient l'un l'autre. Les Français, an contraire, accablés d'une excessive détresse, pouvaient à peine se soutenir, et ne prenaient ni nourriture ni sommeil, parce que leurs ennemis ne leur donnaient aucun repos. Enfin ils entreprirent d'élever un mur de pierre bien cimenté avec de la chaux, parce que les Turcs avaient renversé sans peine la muraille de pierres sèches qu'ils avaient élevée.

Une certaine nuit on vit une masse de feu dans le ciel du côté de l'Occident, et qui semblait près de tomber sur le camp des Turcs pour y porter le ravage. Quoique cette flamme ne fit point de mal aux Païens, cependant elle leur inspira beaucoup d'effroi et de tristesse, tandis qu'elle fut pour les Chrétiens un sujet de consolation et d'allégresse: l'un et l'autre parti la prirent pour un signe du ciel qui se manifestait. Les assiégés attaquaient tout le jour à coups de lances et de traits, et faisaient blessures sur blessures. Du dehors, les assiégeans avaient tellement enveloppé la ville, que personne ne pouvait, de jour, ni entrer ni sortir. Quelquefois pendant la nuit on parvenait à s'échapper, mais c'était à la dérobée et avec une grande frayeur. La famine faisait journellement des progrès et tourmentait les Chrétiens au delà de ce qu'on peut croire; plusieurs expirèrent de faim: si parfois on pouvait découvrir un chétif pain cuit sous la cendre, il fallait le payer un besan. On regardait comme un mets fait pour la table des rois et des empereurs la chair des chevaux et des ânes. Le prix d'une poule était de quinze sous; on vendait un œuf deux sous, et une noix un denier; les subsistances les plus viles valaient plusieurs statères. Il serait fastidieux de conter en détail les peines de toute espèce, toute la misère et les souffrances que les soldats chrétiens endurèrent dans la ville assiégée pendant trente-six jours. C'est ainsi que Dieu éprouva ses champions, et, pour qu'ils expiassent leurs propres crimes, les plongea dans une fournaise de tribulations, et les honora glorieusement ensuite après les y avoir purifiés.

Cependant Etienne, comte de Chartres, retenu par une maladie, comme il le disait, et suivant le rapport des autres, seulement par une indisposition, s'était retiré à Alexandrette pour se rétablir: tout le monde attendait son retour, parce qu'il avait été choisi pour chef et conseiller par les personnages les plus éminens: c'était un homme éloquent et singulièrement savant. Quand il apprit que les Turcs avaient investi la ville, aussitôt d'Alexandrette, qui n'est pas fort éloignée d'Antioche, il gravit en cachette les montagnes, et vit les tentes innombrables des Turcs, et eux-mêmes répandus comme le sable des mers sur une étendue de plusieurs stades; il reconnut que la ville était investie, et que la petite troupe des Chrétiens y était enfermée. En conséquence, frappé, ainsi que les siens, d'une terreur profonde, il s'enfuit rapidement, s'évada clandestinement et à la hâte, et à son retour dépouilla de toutes choses le fort qu'il occupait. Il arriva en fuyant jusqu'à la ville de Philomène, et rencontra l'empereur Alexis, qui, avec une grande armée, venait au secours des assiégés. L'ayant pris à part, il lui dit: «Vous saurez que les Chrétiens ont certainement pris la ville d'Antioche; mais les Turcs ont conservé la citadelle, qui est très-forte et qui menace la ville. Maintenant voilà qu'ils assiégent les nôtres dans cette place et qu'ils vont les vaincre, ou plutôt, comme je le pense, ils l'ont déjà prise, et tous les nôtres ont péri. Ainsi il faut pourvoir à votre sûreté et à celle de votre armée.»

Gui, frère de Boémond, et plusieurs autres, tant Français que Grecs, accouraient au secours des assiégés. L'empereur les ayant mandés leur ouvrit son avis; ensuite il ordonna que tout le monde opérât sa retraite, que l'on dévastât entièrement tout le pays, et que les habitans en fussent transportés en Bulgarie, afin que si les Turcs venaient à leur poursuite, ils ne trouvassent aucune ressource dans cette contrée ravagée. Les fâcheuses nouvelles de l'indiscret comte de Chartres s'étant répandues, le peuple de Dieu fut en proie à une indicible affliction. Les évêques, les abbés et les prêtres cessèrent, pendant près de trois jours, de prier Dieu et de chanter ses louanges, et ils poussaient de profonds gémissemens. Trop confiant dans les paroles du comte de Chartres, l'empereur retourna à Constantinople. Ainsi la gloire de vaincre les Turcs et de triompher d'eux fut par le Ciel réservée à d'autres qui combattirent dignement. Les Français se retiraient malgré eux, et gémissaient amèrement; un grand nombre même de ces pauvres pélerins mouraient çà et là.

Gui, fils de Robert Guiscard, pleura beaucoup la mort de son frère et de ses amis; il fit partager sa douleur à plusieurs personnes de sa connaissance, et même aux étrangers. Pendant la route, il vomit beaucoup d'injures contre le comte Etienne, et cependant il fut forcé de revenir tristement sur ses pas avec l'empereur et les autres troupes auxiliaires.

Les soldats de Dieu, qui dans la ville étaient réduits à toute extrémité, placèrent tout leur espoir dans le Ciel, et s'occupèrent avec confiance à faire la recherche de la lance du Seigneur. En conséquence on se rendit à l'église de Saint-Pierre, et l'on discuta longtemps pour découvrir le lieu désigné. Enfin l'avis du plus grand nombre ayant prévalu, on fit creuser soigneusement la terre par treize hommes laborieux et forts. Ils travaillèrent depuis le matin jusqu'au soir, et trouvèrent la lance en présence de ce même Pierre qui en avait eu la révélation. Quand elle fut tirée de terre avec respect, il s'éleva une acclamation générale; on vint la voir en grand concours, et on la baisa avec une profonde dévotion. Les Chrétiens éprouvèrent une si grande joie que, mettant de côté toute espèce d'aigreur, ils ne songèrent plus désormais à leurs sujets de tristesse; et, depuis ce moment, ils reprirent assez de courage pour s'occuper de la guerre.

 

XII. Sacrae lanceae inventio. Ingens Christianorum gaudium. Ad generale praelium se accingunt. Turcos debellant.

Communi Christianorum consilio, industrii viri, XII. Petrus Eremita, et Herluinus, Turcanae linguae peritus, ad Curbarannum missi sunt, eisque et suis ex parte Dei et populi ejus commendarunt ut pacifici cum suis omnibus ab urbe, quam sanctus Petrus apostolus Christo subjugavit, recederent; et si ad baptismi sacramentum suspirarent, tanquam veri fratres eos susciperent, et perennis amicitiae foedus cum eis innecterent. Sin autem, accincti gladio, si auderent, de praelio cogitarent. Tunc Curbarannus torvo vultu legatos respexit, Christianitatem omnino respuit, crucifixum regem despexit, Petrum apostolum superstitiosum seductorem nuncupavit, fidemque nostram nugacissimam sectam esse asseruit. Ad cultum Machometis Christianos invitavit, contemnentes autem de fuga commonuit. Legati, retrogradum iter arripientes festini redierunt, et baptizatorum exercitum de bello imminenti certiorem reddiderunt. Interim fames invalescebat, et timor Turcorum corda pavitantium adhuc aliquatenus evirabat. Tandem, sacerdotum edicto, triduanum jejunium expleverunt, processiones per ecclesias cum litaniis celebrarunt, et Christianorum singuli, sacrosancto viatico muniti, pugnam ordinaverunt. Septem igitur acies in ipsa urbe paraverunt.

In prima acie fuit Hugo Magnus, cum Rodberto Flandrensi comite, et XXX millibus Francorum et Flandrensium.

In secunda Godefredus dux, cum Eustachio fratre suo, et Conone comite, et XXX millibus fortissimorum bellatorum de Alemannis et Lotharingis et Boloniensibus.

In tertia Rodbertus dux Normannorum, cum XV millibus Cenomannorum, Andegavornm, Britonum et Anglorum.

In quarta Haimarus, Podiensis episcopus, cum aliis episcopis et ordinatis; cum quibus erat Petrus Abraham, qui portabat Domini lanceam, quam Christiani sibi praeferri desiderabant, et praesidium et tutamentum ibi magnum credebant.

In quinta Rainaldus, strenuissimus comes, cum IV millibus Teutonicorum et Bajoariorum.

In sexta Tancredus cum IV millibus Apuliensium.

In septima Buamundus, dux Apuliae, cum XXX millibus Langobardorum et Italorum. Ultimus exiit de urbe, ut omnibus provideret, et singulorum in necessitatibus totus adesset.

Raimundus Tolosanus cum XX millibus ad custodiendam urbem remansit, ne gentiles, quorum multa millia castrum Sancti Petri secus muros tenebant, urbem invaderent.

Christianis egredientibus, episcopi et presbyteri sermocinabantur, et orabant, et signo reverendae crucis, in editioribus stantes locis, omnes consignabant.

Dum ordinate per portam, quae est ante Machomariam, de urbe exirent, et clementis Dei efficax auxilium medullitus implorarent, pluviola, tanquam roscida stilla, divinitus cecidit; quae, quasi ros matutinus, irroratos equos et equites laetificavit. Unde equi velut exhilarati hinnire coeperunt, et equitum animi dulciorati vegetiores et alacriores fuerunt, et omnes se ipsos promptiores et expeditiores senserunt. Pluvia tamen illa tam subtilis et modica fuit, ut vix pluviam eam dixerint, sed quasdam guttulas rorantes plus senserint quam viderint. Hoc nempe a multis probabilibus viris, qui interfuerunt, relatum est.

Curbarannus, ad bellum procedentes ut vidit, dixit: Plus ad fugam hi properant, quam ad pugnam. Sinite eos huc usque accedere, ut libere deglutiamus eos in nostra potestate. Exeant, exeant! Nos enim eos statim circumcingemus et praevalebimus et suffocabimus. Christiani vero gradatim ibant, nec alius alium inordinate praeproperabat. Curbarannus autem, postquam vidit eos decenter in armis procedere, nec usquam, ceu formidolosos, deviare, sed gressu maturato procedere, iterum non erubuit dicere: Istae contemptibiles caniculae de bello forsitan audebunt praesumere? Tunc metu diriguit et viribus corporis solutis, animo friguit. Clam igitur procuratori suo, quem admiralium vocant, mandavit ut, si in capite exercitus sui ignem accensum fumigare videret, suos pro certo superatos sciret, et ille confestim, dato signo, suisque omnibus sublatis, recederet; ne forte populus, qui cum eo erat, vel in papilionibus, totus deperiret. Deinde ut acies ordinatas, et majores quam audierat copias vidit, ex industria pedem paulatim ad montana retrahere coepit; ut, eos fugere putantes, Franci praecipites insequerentur, et ob id exordinati, facilius laederentur. Tunc, cum nihil ita proficerent, disgregati sunt ab invicem. Pars a mari veniebat; alii stabant in loco, sperantes includere se posse Christianos. At Franci ex acie Godefredi ducis et Rodberti Normanni partem assumpserunt, quam aciem octavam statuerunt, et illis quemdam Rainaldum praefecerunt, qui venientibus a mari gentilibus obviaverunt. Turci vero in eos instanter praeliabantur, et multos ex illis sagittaverunt, vel quaelibet alia mortis genera feraliter intulerunt. Aliae Christianorum turmae ordinaverunt se extendendo a mari usque ad montana; quod interstitium quasi duorum erat milliariorum. A montanis et a mari sagaciter instabant Turci, Christianos circumcingentes, et eos undique infestantes.

Ecce, Deo gratias, ab ipsis montanis visus est exire exercitus innumerabilis, albis equis insidentes, et in manibus candida vexilla praeferentes! Hoc multi viderunt Christianorum, et sicut putant, gentilium, et haesitantes, mirabantur quidnam esset. Tandem utrique cognoverunt signum de coelo factum, et duces illius agminis, sanctos martyres Georgium, Demetrium et Mercurium, sua signa ferentes, praecedere cognoverunt. Saracenis ergo multus timor inhaesit, et Christianis spes melior crevit. Hoc non omnes viderunt, sed multi videntes contestati sunt. Coelitus hoc apparuit aliis ad confusionem, aliis ad instantis triumphi ostensionem. Gentiles e regione maris pugnantes, postquam pondus belli sustinere nequiverunt, sicut Curbarannus condixerat, ignem in herbam miserunt. Signo autem, quod diximus, cognito, qui in tentoriis erant, pernices et irrequieti confugiebant, et tremuli supellectilem pretiosiorem diripiebant. Porro Christiani, qui ex adverso pugnabant, jam ad tentoria Turcorum pugnam divertebant, ubi majorem eorum virtutem remansisse sciebant. Turci adhuc obstabant tota obstinatione qua poterant. Alii siquidem pugnabant, alii tendis spoliandis intendebant. Dux autem Godefredus, et Rodbertus Flandrensis, et Hugo Magnus, juxta flumen equitabant, ubi rursus maximam pugnantium copiam noverant. Hi, constanter ethnicos aggressi, unanimiter repellebant. Instabant gentiles pertinaciter, et utrinque praeliabatur irremediabiliter. Resonabant aeneae cassides, tanquam percussae incudes. Minutatim scintillabat ignis, mutilabantur enses. Eliso cerebro, humi procumbebant homines. Loricae rumpebantur, exta fundebantur, equi sudabant fatiscentes; nec equis, nec equitibus ulla praestabatur requies. Agmina conserta tenui armorum discrimine vix a se ipsis distabant. Alii siquidem alios cominus impingebant, et manus manibus, pedes pedibus, et corpora repellebant corporibus. Timor tamen, super Turcos divinitus illapsus, eos exterruit, et constantia invincibilis illos admirari et obstupescere fecit, et in fugam coegit. Legio igitur tota coepit labare, nec buccina, nec tympanum, nec lituus, nec praeco poterat eos revocare. Fugitantes autem Turci ad tentoria declinaverunt, ubi multos suorum, quos ibi dimiserant, succenturiatos aestimabant; qui, ut dictum est, istis certantibus, igne accenso, fugerant. Denique Christiani paganos atrociter occidendo usque ad Pontem Ferreum fugaverunt, et passim obtruncando usque ad Tancredi castellum persecuti sunt. Deinde ad tendas eorum redierunt, et quidquid erat concupiscibile diripuerunt. Gazas omnimodas, oves lanigeras, jumenta innumera, alimenta copiosa, et quaecunque indigentibus erant necessaria, in civitatem detulerunt cum jucunditate magna. Mos enim gentilium est, in hostem copiosas opes deferre, equos et asinos et camelos ad subvehendum clitellarios ducere, oves et boves ad comedendum habere, annonam et farinam, fabam et oleum, vinumque non praetermittere. Christiani autem his omnibus abundanter cum optato triumpho ditati sunt, et condignis laudibus Deum benedixerunt, eumque sui protectorem praesentialiter cognoverunt, hymnosque gratulanter in coelum extulerunt.

Syri et Armenii, regionis illius incolae, videntes Turcos irrecuperabiliter in bello victos, montanearum notos anfractus oppilabant, et calles angustos praeoccupabant, eisque immensam deletionem strictis gladiis parturiebant. Mactabant eos velut oves errantes, prae timore nimio totius defensionis immemores. Admiralius quoque, qui in municipio remanserat, cui Curbarannus illud commiserat, ut suos longe lateque turpiter effusos vidit, timore perterritus sibi consuluit, et antequam Franci redissent, Christianorum vexillum rogavit et accepit, et in castello in loco editiori collocavit, ut suis et sibi sic parceretur, nec de municipio reddendo dubitaretur. Deinde, dum Christiani victores rediissent, et Langobardi signum comitis Sancti Aegidii, quoniam dum rogaretur praesentior aderat, vidissent, valde indignati sunt, acribusque minis saevire coeperunt. Admiralius autem pro controversia pacificanda signum comiti reddidit, et signum Buamundi pro pace et salute sua, suorumque commilitonum, in turre sublimavit. Deinde pactum, quod Buamundus et admiralius ab invicem fecerunt, ab omnibus firmatum est, et municipium Christianis confestim redditum est. Non multo post, admiralius, ut prius, sicut ipse asserebat, diu optaverat, baptizatus est, et liberali Francorum munificentia donatus est. Christiani itaque, IV Kalendas Julii, (1098) in praelio, juvante Deo, triumpharunt, et Antiochiam liberam et quietam obtinuerunt. Municipes vero Turcos, qui castellum reddiderunt, et Christianae fidei, quae lux animae et initium salutis est, recalcitraverunt, Buamundi conductu, ut promissum illis fuerat, in terram suam remigraverunt.

Remeantibus Francis, qui eos, ut pactum fuerat. deduxerant, intrepidique jam ad fines suos Turci appropinquabant, ecce Balduinus de Rages subito illis obviavit, initaque in nomine Domini pugna barbaros percussit, occidit, et pene omnes delevit. Deinde Antiochiam, spoliis onustus, cum familia sua venit, et laetos rumores amicis suis retulit.

D'après une délibération générale, Pierre l'Ermite et Herluin, qui savait la langue turque, hommes habiles, furent envoyés en mission près de Curbaran, et lui enjoignirent ainsi qu'aux siens, de la part de Dieu et de son peuple, de se retirer en paix avec toutes ses troupes de la ville que l'apôtre saint Pierre avait soumise au Christ. Ils ajoutèrent que, si les Turcs voulaient demander le sacrement du baptême, ils les accueilleraient comme de véritables frères, et feraient avec eux un pacte d'éternelle amitié; sinon qu'ils ressaisissent le glaive, s'ils l'osaient, et qu'ils songeassent à combattre. Alors Gurbaran jeta sur les envoyés un regard sinistre; il rejeta avec mépris la proposition d'embrasser le christianisme, dédaigna le roi crucifié, traita l'apôtre Pierre de séducteur superstitieux, et assura qu'il regardait notre religion comme une secte imbécile. Il engagea les Chrétiens à embrasser le culte de Mahomet, elles prévint que, s'ils le dédaignaient, ils eussent à prendre la fuite. Les envoyés se retirèrent, revinrent promptement, et déclarèrent à l'armée chrétienne qu'il fallait s'attendre à combattre prochainement. Cependant la famine faisait des progrès, et la terreur qu'inspiraient les Turcs glaçait encore jusqu'à un certain point le cœur des soldats abattus. Enfin, d'après la décision des prêtres, on pratiqua un jeûne de trois jours, on fit des processions dans les églises en chantant des litanies, et chacun des Chrétiens s'étant muni du saint viatique, on fit des dispositions pour la bataille. En conséquence, dans la ville même, on forma sept corps d'armée.

Dans le premier corps fut placé Hugues-le-Grand, avec Robert, comte de Flandre, et trente mille hommes tant Français que Flamands.

Le duc Godefroi, avec Eustache son frère, et le comte Conon, se trouvaient dans le second corps, qui était composé de trente mille guerriers très-braves de l'Allemagne, de la Lorraine et de Boulogne.

Dans le troisième corps se trouvait Robert, duc des Normands, avec quinze mille hommes Manceaux, Angevins, Bretons et Anglais.

Le quatrième corps était composé de Naimar, évêqne du Puy, avec les autres évêques et ecclésiastiques, parmi lesquels se trouvait Pierre Abraham, qui portait la lance du Seigneur, que les Chrétiens avaient le desir d'avoir devant eux, et qu'ils regardaient dans cette position comme une sauve-garde et une grande défense.

On voyait dans le cinquième corps Rainard, comte vaillant, avec quatre mille Teutons et Bavarois.

Tancrède commandait le sixième, qui était formé de quatre mille Apuliens.

Boémond, duc de la Pouille, marchait à la tête du septième, où se trouvaient trente mille Lombards et Italiens. Ce corps sortit le dernier de la ville, afin de pourvoir à tout, et de se trouver disponible pour secourir chacun des autres.

Raimond, comte de Toulouse, resta avec vingt mille hommes pour la garde de la ville, afin d'empêcher qu'elle ne fût prise par les Païens, dont plusieurs milliers occupaient le camp de Saint-Pierre, en dehors des murs.

A mesure que les Chrétiens sortaient de la place, les évêques et les prêtres leur faisaient des sermons, adressaient au Ciel des prières; et, placés sur des points élevés, s'unissaient a eux pour faire le signe de la respectable croix.

Comme les troupes sortaient en ordre de la ville par la porte qui est en face de la mosquée, et qu'elles imploraient du fond du cœur l'assistance efficace du Dieu clément, il fit tomber une petite pluie semblable aux gouttes de la rosée, et qui, comme cette humidité du matin, réjouit les chevaux et les cavaliers qu'elle mouillait. Aussi les chevaux, pour témoigner leur joie, se mirent à hennir; les cavaliers, en éprouvant la douceur de la rosée, furent plus forts et plus gais, et tous se sentirent plus actifs et plus dispos. Cependant cette humidité était si fine et si faible, qu'on ne la regardait pas comme de la pluie, mais comme de petites gouttes de rosée que l'on sentait plutôt qu'on ne les voyait. C'est ce qui a été rapporté par un grand nombre de personnes dignes de foi qui en furent témoins.

Dès que Curbaran vit les Chrétiens-marcher au combat, il dit: «Ces gens s'avancent plutôt pour fuir que pour se battre: qu'on les laisse arriver jusqu'ici, afin que nous puissions librement les dévorer et les prendre. Qu'ils sortent! qu'ils sortent! car nous allons les envelopper aussitôt, les vaincre et les anéantir.» Cependant les Chrétiens marchaient en ordre au pas, et personne, en accélérant trop sa marche, ne mettait les rangs en désordre. Quand Curbaran les vit s'avancer en armes dans un ordre convenable, ne jamais se déranger comme font ceux qui ont peur, mais marcher d'un pas accéléré, il ne rougit pas d'ajouter: «Ces méprisables chiens osent peut-être se flatter de remporter là victoire.» Alors il fut saisi de crainte; et ayant perdu les forces de son corps, il se sentit le cœur glacé. En conséquence il fit dire secrètement à son lieutenant, qu'on appelle émir, de donner le signal de la retraite, et de se retirer avec ses bagages, s'il voyait en tête de l'armée la fumée d'un feu allumé et s'il apprenait sa défaite, afin d'éviter la destruction entière des troupes qui étaient avec lui ou sous les lentes. Ensuite, dès qu'il vit l'armée rangée en bataille et plus de forces qu'on ne lui avait dit, il commença peu à peu à se retirer vers les montagnes, afin que, le croyant en fuite, les Français impétueux le poursuivissent, et qu'alors, rompant leurs lignes, ils fussent plus faciles à tailler en pièces. Comme cette ruse ne leur réussit pas, les Turcs se séparèrent en plusieurs corps. Une partie avança du côté de la mer, tandis que l'autre restait à sa place, espérant pouvoir envelopper les Chrétiens. Cependant les Français tirèrent quelques troupes des corps du duc Godefroi et de Robert de Normandie, pour en former un huitième, qu'ils mirent sous les ordres d'un certain Rainaud, et qu'ils opposèrent aux Païens qui venaient du côté de la mer. Les Turcs les combattirent vivement; ils en tuèrent beaucoup à coups de flèches ou d'autre façon. Les autres corps des Chrétiens se rangèrent en s'étendant de la mer vers les montagnes, et ils occupaient un espace de deux milles.

De ce double point, les Turcs chargèrent avec vigueur, cherchant à envelopper les Chrétiens, et leur faisant beaucoup de mal de tous côtés. Voilà que, grâce à Dieu, on vit sortir de ces hauteurs une innombrable armée, montée sur des chevaux blancs, et tenant à la main des drapeaux de même couleur. Beaucoup de Chrétiens et même de Païens, à ce qu'on croit, virent ce spectacle, et, dans l'hésitation de leur étonnement, ne savaient ce que c'était. Enfin, les uns et les autres reconnurent que c'était un signe venu du ciel, et que les chefs de cette armée étaient les saints martyrs George, Démétrius et Mercure, qui marchaient à la tête en tenant leurs drapeaux. En conséquence les Sarrasins furent profondément saisis d'effroi, et les Chrétiens éprouvèrent un redoublement de bonne espérance. Tout le monde ne vit pas ce prodige, mais beaucoup de gens qui en furent témoins l'ont attesté. Le Ciel le fit paraître pour la confusion des uns, et pour annoncer aux autres leur prochain triomphe. Les Païens qui combattaient du côté de la mer, ne pouvant plus soutenir les efforts des assaillans, mirent, comme il était convenu avec Curbaran, le feu à des herbes sèches. Dès qu'ils eurent connaissance de ce signal, les Turcs qui étaient sous les tentes s'enfuirent en toute hâte et sans s'arrêter, emportant, tout effrayés, ce qu'ils avaient de plus précieux. Les Chrétiens qui combattaient de ce côté avaient déjà dirigé leurs efforts vers les tentes des Turcs, où ils savaient qu'était resté ce qu'il y avait de mieux parmi eux. Ces Païens tenaient bon encore avec toute l'opiniâtreté dont ils étaient capables, et tandis que les uns combattaient, les autres s'occupaient du butin. Cependant le duc Godefroi, Robert de Flandre et Hugues-le-Grand marchaient avec la cavalerie près du fleuve, où ils avaient su qu'il s'était de nouveau porté de grandes troupes d'ennemis. Ayant attaqué vigoureusement et de concert les Païens, ils les repoussèrent. Ceux-ci se défendaient opiniâtrément, et, de part et d'autre, on combattait avec un acharnement extrême. Les casques d'airain retentissaient comme des enclumes que l'on frappe; la flamme en étincelait par intervalles: les glaives étaient brisés; les hommes étaient étendus à terre au milieu de leurs cervelles dispersées; les cuirasses étaient mises en pièces; la terre était jonchée d'entrailles; les chevaux épuisés étaient couverts d'écume: pour eux ni pour leurs cavaliers il n'y avait pas un moment de repos. Les bataillons mêlés étaient à peine éloignés de leurs ennemis de la longueur des armes. On se heurtait de près les uns les autres, et on se repoussait main à main, pied à pied, corps à corps. Cependant une terreur inspirée par Dieu même vint frapper les Turcs, et la constance invincible de leurs adversaires, ayant excité leur admiration et leur stupeur, les força à prendre la fuite. Toute leur armée commença à chanceler, et la trompette, le tambour, le clairon, ni les hérauts, ne purent les rappeler au combat. Les Turcs en déroute se retirèrent vers les tentes où ils croyaient trouver, pour les remplacer, une troupe des leurs qu'ils y avaient laissée, et qui, comme nous l'avons dit, avaient, pendant le combat, pris la fuite, après avoir vu les feux de signal allumés. Les, Chrétiens poursuivirent les Païens jusqu'au pont du Fer, en faisant sur eux cruellement main-basse; et les mettant à mort pêle-mêle, ils les poussèrent jusqu'à la forteresse de Tancrède. Ensuite ils revinrent vers les tentes de l'ennemi, et y pillèrent tout ce qui leur convint. Ils emportèrent à la ville, avec une grande joie, des trésors de toute espèce, des moutons couverts de laine, d'innombrables bêtes de somme, des vivres en abondance, et tout ce qui était nécessaire à des gens qui manquaient de tout. C'était l'usage en effet chez les Païens de transporter avec soi, en allant à l'ennemi, une grande abondance de choses, de conduire, pour les transports, des chevaux, des ânes et des chameaux; d'avoir, pour subsister, des moutons et des bœufs, et de ne pas oublier des grains, de la farine, des fèves, de l'huile et même du vin. Ainsi les Chrétiens, en remportant le triomphe qu'ils desiraient, s'enrichirent abondamment de ces choses, bénirent Dieu en chantant dignement ses louanges, reconnurent qu'il les avait protégés de sa présence, et élevèrent au ciel des hymnes de reconnaissance.

Les Syriens et les Arméniens, habit ans du pays, voyant les Turcs vaincus définitivement dans cette bataille, fermaient les passages des montagnes qu'ils connaissaient, occupaient à l'avance les défilés, et, le glaive à la main, faisaient un grand carnage. Ils égorgeaient les Turcs comme des moutons égarés, auxquels l'excès de la frayeur faisait oublier tout moyen de défense. L'émir aussi, qui était resté dans le poste que Curbaran lui avait confié, voyant ses compatriotes honteusement mis en déroute, et atteint aussi par la terreur, s'occupa de sa sûreté, et avant que les Français fussent arrivés, il demanda et reçut l'étendard des Chrétiens, l'arbora sur le point le plus élevé de la citadelle, afin d'obtenir la vie pour lui et les siens, et pour qu'on ne doutât pas de la reddition de la place. Ensuite les Chrétiens étant revenus vainqueurs, et les Lombards ayant remarqué le drapeau du comte de Saint-Gilles, parce que lui seul s'était trouvé là, lorsque les assiégés en avaient demandé un, furent saisis d'une vive indignation, et se mirent à faire de cruelles menaces. Alors l'émir, pour calmer l'effervescence, remit au comte son étendard, et arbora sur une tour celui de Boémond, pour obtenir la paix et assurer son salut, ainsi que celui de ses frères d'armes. Le traité que Boémond et l'émir conclurent entre eux fut ratifié par tout le monde, et la place remise aussitôt entre les mains des Chrétiens. Peu après l'émir fut baptisé comme il l'avait desiré depuis long-temps, ainsi qu'il l'assurait, et reçut de magnifiques présens de la munificence des Français. C'est ainsi que les Chrétiens, avec l'aide de Dieu, triomphèrent sur le champ de bataille, le 28 juin, et possédèrent Antioche libre et tranquille. Quant à la garnison turque qui avait rendu la citadelle et refusé d'embrasser la foi chrétienne, qui est la lumière de l'ame et le commencement du salut, ils retournèrent dans leur pays, comme on le leur avait promis, sous la garantie de Boémond.

Les Français qui, d'après les conventions, avaient escorté les Turcs, s'étant mis eu marche pour leur retour, et ces Païens touchant sans crainte à leur territoire, voilà que tout à coup Baudouin vint de Ragès au devant d'eux, et les ayant chargés au nom du Seigneur, les mit en pièces et les détruisit presqu'entièrement. Ensuite, chargé de butin, il entra dans Antioche avec sa troupe, et annonça ces heureuses nouvelles à ses amis.

XIII. De gestis Balduini. Edessae principatum obtinet.

Verum, quia nunc se offert occasio referendi quid Balduino contigerit, stylus nostrae narrationis in nomine Domini succincte enucleabit. Non enim sileri debet tanta res.

Postquam Balduinus, ut supra dictum est, Tancredo cum amaritudine recedente, Tarsum, Ciliciae urbem, obtinuit, Godefredi, fratris sui, aliorumque ducum exercitus deseruit, et cum CCC militibus armigerisque suis ad Edessam urbem divertit. Ducem vero Turcorum, qui eidem provinciae praesidebat, adiit, militiamque suam ad servitutem ejus alacriter obtulit. Ille vero cum civibus suis Francos milites gratanter suscepit, opulenta illis in urbe hospitia delegavit, uberem victum et copiosa stipendia constituit, et tutelam totius regionis suae commendavit. Porro Godefredus dux, aliique nostrates, ut Balduinum tutorem Edesseni ducatus audierunt, valde laetati sunt, et, pro reverentia illius, praedictae provinciae fines contingere praecaverunt. Erat enim idem miles statura procerus, pulcher et magnanimus, scientia litterarum praeditus, multimodaque probitate et honestate praeclarus, eximia quoque nobilitate, utpote de prosapia Caroli Magni imperatoris, praecluus. Hic nimirum cum Edessenis contra finitimos Turcos frequentes expeditiones agebat, ethnicos armis proterebat, ingentes praedas et vinctos hostes reducebat, formidabilemque cunctis affinibus suis Edessenum ducem sic faciebat.

Praefata civitas, ut in priscis codicibus legitur, Rages dicta est; sed insanis bellorum turbinibus, sub Assyriorum tyrannis et Chaldaeorum, destructa est. Succedenti vero tempore, Seleucus Nicanor, qui de quatuor praecipuis ducibus Alexandri Magni unus fuit, post mortem ejus, praedictam urbem restauravit et Edessam nuncupavit. Ibi Tigris et Euphrates fluunt, et abundantiam deliciarum incolis advehunt. Abgarus Toparcha Edessae regnavit; cui Dominus Jesus sacram epistolam destinavit, et pretiosum linteum, quo faciei suae sudorem extersit, et in quo ejusdem Salvatoris imago mirabiliter depicta refulget; quae Dominici corporis speciem et quantitatem intuentibus exhibet. Ad hanc urbem Thaddaeus, Jesu Christi discipulus, venit, Abgarum regem cum omni populo suo baptizavit, ibique cultum divinitatis, cooperante Deo, instituit primum. Hic nimirum Graeci et Armenii et Syri pariter commorantur, et a primordio Christianitatis coelorum regi usque hodie famulantur. Verum, peccatis exigentibus, nuper disciplinae suae virgam Deus exeruit, et gentilium debacchatione Christianorum commissa castigari permisit. Unde praefata civitas dominationi Turcorum, veluti circumjacens regio, subjacuit. Divo tamen cultui voluntarie mancipabantur, nec ulla paganorum districtione legem Dei deserere cogebantur. Cives itaque hujusmodi Francorum comitati congratulabantur, et illi econtra ut fratres in omnibus amicabiliter eos amplectebantur.

Turgidus igitur princeps, livore perfidiaque caecatus, Christianis insidias praetendit, et stratori suo in expeditionem eunti imperavit ut, dum redirent, Balduinum sociosque suos, dum exarmati essent, invaderet, et absque misericordia interficeret. Perfidus doli artifex scelerosae factionis nefas praestruxit. Quod Balduinum, quia valde a multis amabatur, non latuit. In remeando de expeditione, pagani Christianos, ut arma deponerent et liberius irent, quasi jocando admonuerunt. Sed illi dolum praecaventes, non acquieverunt. Tandem, dum ad urbem appropinquarent, et Franci caute in armis equitarent, dato signo, gentiles in eos subito praeoccupaverunt, et machinationem nequitiae suae, feriendo sodales, turpiter detexerunt. Christiani autem, Deum invocantes, restiterunt, viriliter hostes percusserunt, in fugam compulerunt, et fugientes quosdam occiderunt, aliosque feriendo usque ad portam civitatis persecuti sunt. Deinde Balduinus illico suis jussit ut ibidem tentoria figerent, et urbem obsiderent. In urbe vero multus mox strepitus exortus est, et populus in unum undique congregatus est. Tunc Tobias, de primoribus civitatis maximus, ait: O boni cives, paulisper quiescite, quaeso, et ego cum tribus contribulibus meis modo Francos adibo, et cur ab illis obsidemur indagabo. Quatuor igitur optimates urbis egressi sunt, et causam tam repentinae obsidionis inquisierunt. Balduinus respondit: Fratres meos et amicos et nobilem exercitum Christianorum in Cilicia dimisi et cum CCC militibus egregiis servire vobis huc adveni, et vobis ducique vestro in omnibus propugnator fidelis exstiti. Christiani pro amore meo limites vestrae regionis contingere veriti sunt, nulloque modo damnum aliquod vobis intulerunt. Ego cum meis contra finitimos hostes acriter praeliatus sum, et de inimicis vestris, ad vestram pacem et securitatem, frequentibus triumphis potitus sum. Haec procul dubio vos ipsi vidistis, et vos veridici horum nobis, ut opinor, astipulatores eritis. Quid igitur ego, sociique mei hodie peccavimus? Dum ad vestros, sicut heri et nudius tertius, lares tuti repedaremus, et commilitones nostri, ex insperato strictis nos ad necem impetierunt gladiis et missilibus. Sed nobis in tanta necessitate resistentibus, et Christiano more Deum invocantibus, Christus, Deus noster, qui semper suis promptus adjutor est, nobis de coelo auxilium praestolantibus celeriter auxiliatus est. Commanipulares nostri, qui nos hostiliter aggressi sunt, arma nostra pro animabus nostris exerta persenserunt, et terga dantes fugerunt; ex quibus nonnulli, ut videre potestis, in via gelidi a consodalibus relicti sunt. His ita peractis, in tentoriis commoramur, auxiliumque vestrum et consilium praestolamur; quos adhuc non hostes, sed legitimos hospites, arbitramur.

Haec et his similia Tobias ut audivit, vicinos astantes seorsum ascivit, et brevi usus colloquio, Francos cito repetiit. Non multis, inquit, opus est verbis, inclyti milites; pacifici nunc exspectate nos hic, obsecramus, et nos in urbe vestrum negotium salubriter exercebimus.

His ita dictis et utrinque concessis, legati urbem intraverunt, et convicaneis suis, quid audierint vel agitaverint, disseruerunt. Audita communiter laudaverunt, quatuor primarios in palatium ducis praemiserunt, et ipsi pedetentim cum armis prosecuti sunt. Severum ducem, in aula privatim sedentem, invenerunt, eumque quatuor priores more solito salutantes, dixerunt: Ingenti consilio nunc indigemus quia nunc hostes valde timemus, quos hactenus fidos adjutores habuimus. Franci nos audacter obsident, et impugnare nos atrociter ardent. Proditores nos appellant, atque ad judicium invitant. A commilitonibus suis, de hostili terra dum remearent, dicunt se esse proditos, et a sociis immanius quam ab hostibus laesos. Unde nisi rectitudinem eis fecerimus, minis nos terrent terribilibus, quod contra nos adducent omnes copias Christiani exercitus. Prudenter igitur et utiliter tractandum est, ne pereamus, nec injuste in nos intolerabilem Christianorum furorem provocemus. Proditio ista nobis ignorantibus facta est, celeriterque tantum nefas puniendum est. Unde communi civium sententia censetur ut infidi proditores secundum priscas leges atrociter puniantur, et egregii sodales imo tutores honorifice concilientur.

Interim, dum Tobias haec locutus est, turma civium palatium cum silentio caute ingressa est. Prophanus autem scita pacem quaerentium arroganter despexit, seseque traditorum defensorem et cooperatorem palam ostendit. Unde irati cives protinus in eum irruerunt, et irreverenter caput ejus amputaverunt. Tunc Tobias caput abscisum accepit, vicinisque civibus dixit: Hoc palatium, cum omnibus rebus, quae intus habentur, illaesum custodite, et ego cum sodalibus meis Francos adducam cum gaudio et pace. His dictis, Tobias egressus est, et salutatis Francis ita locutus est: Edesseni cives, de injuria vobis facta valde moerentes, rectitudinem a duce postulaverunt. Sed, quia ille auctorem se proditionis fuisse detexit, caput illius praesecuerunt. Et ecce caput inimici Dei et vestri, per nos, vobis miserunt. Cunctis inde gaudentibus, Tobias adjecit: Veni, miles egregie, et filiam ducis in conjugem accipe. Esto princeps noster, et Edessenunt ducatum posside perenniter. Balduinus itaque cum suis tripudians urbem ingressus est, et in palatio principali a cunctis civibus valde gaudentibus susceptus est. Insignis puella scelerosi ducis opportuno tempore baptizata est, et eleganti Balduino, quem, vivente patre, sed ignorante, medullitus optaverat, sociata est. Indigenae Christiani, quod Christiano principi subderentur, Deo gratias reddentes, admodum laetati sunt, et Turci, amissa dominatione, qua Christicolas hactenus oppresserant, dejecti sunt. Ingens basilica Sanctae Sophiae ibidem constructa fuerat temporibus antiquis, quam in honore Sancti Salvatoris, qui est virtus et sapientia Dei Patris, Balduino principante, veneranter coeperunt colere fideles advenae cum indigenis. Divinae servitutis series insigniter Edessae restaurata est, et multo plus incomparabiliter, quam stylus noster adnotare potest, divina pietas in populo suo mirabiliter intus et exterius operata est.

Balduinus itaque, multiplicibus negotiis ad laudem Christi occupatus, non potuit suffragari Christianis Antiochiam obsidentibus. Auditis tamen rumoribus de oppressione nimia quam ibidem perpessi sunt, ipse et commilitones ejus Christicolis vehementer condoluerunt, et quam citius potuerunt, rebus suis optime dispositis, ad subsidium eorum festinaverunt. Interim ipsi, auxiliante Domino Jesu, victo Curbaranno cum suis victores triumpharunt et Balduinus sociique ejus Turcos, de municipio Antiochiae, ut dictum est, recedentes, confuderunt ipsisque peremptis, spoliisque direptis, fratres atque amicos visitaverunt. Tunc omnes, utrinque relatis eventibus prosperis, gavisi sunt, et triumphatori Deo, qui cuncta laudabiliter disponit, immensas laudes ore et corde reddiderunt. Post mutuam collocutionem fratrum et amicorum dux Balduinus Rages expetiit, et Ecclesiam Dei commissumque sibi populum, ut dulcis patricius educavit. Finitimos crebris certaminibus Turcos oppressit, et Christianorum fines, profligatis malefactoribus, dilatavit. Clerum quoque nobiliter auxit necessarias opes ei suppeditavit, ac ut divinum servitium ad salutem credentium quotidie persolverent, sollicite obsecravit. Fere quinque annis ducatum fortiter tenuit. Deinde Godefredo fratri suo in regno Jerosolymorum successit, quod ferme XV annis multa in paganis fortia gerens, strenue rexit. De Turcana conjuge, quam duxit, nullam sobolem habuit. Unde Balduinum de Burg, consobrinum suum in ducatu et regno successorem sibi constituit. Deinde Fulco, Andegavensis comes, in Jerusalem peregre perrexit, et Milesendam, secundi Balduini filiam, in conjugem cum regno accepit.

Comme l'occasion se présente maintenant de rapporter ce qui concerne Baudouin, nous allons, au nom du Seigneur, en présenter un récit succinct, car de si grands événemens ne doivent point être passés sous silence.

Quand Baudouin, comme nous l'avons rapporté ci-dessus, eut obtenu la ville de Tarse en Cilicie, après que Tancrède se fut retiré avec désagrément, il abandonna l'armée de son frère Godefroi et des autres chefs, et, avec trois cents chevaliers et leurs écuyers, il prit sa direction vers la ville d'Edesse. Il alla trouver le chef des Turcs qui gouvernait cette province, et lui offrit de bonne grâce l'assistance de ses troupes pour son service. Ce Païen, ainsi que ses concitoyens, fit un bon accueil aux chevaliers français, leur fit assigner dans la ville de riches logemens, leur fournit des vivres en abondance et une forte solde, et leur confia la défense de tout son pays. Le duc Godefroi et les autres chefs chrétiens, ayant appris que Baudouin gouvernait le duché d'Edesse, en conçurent une grande joie; et, par égard pour lui, évitèrent d'entrer sur le territoire de cette contrée. Baudouin était un chevalier d'une haute stature, beau, magnanime, instruit dans les lettres, distingué par ses mœurs ainsi que par de grandes prouesses, et fameux par sa noblesse illustre, puisqu'il descendait de la famille de l'empereur Charlemagne. A la tête des gens d'Edesse il faisait de fréquentes courses sur les Turcs du voisinage; il battait les Païens, ramenait beaucoup de butin et de prisonniers, et rendait ainsi le duc d'Edesse formidable à tous ses voisins.

La ville dont venons de parler s'appelait Ragès, d'après ce qu'on lit dans les anciens ouvrages; mais elle fut détruite au milieu des tempêtes de la guerre, sous les anciens tyrans des Assyriens et des Chaldéens. Dans la suite des temps, Seleucus Nicanor, qui fut un des quatre principaux généraux d'Alexandre-le-Grand, rebâtit cette ville après la mort du monarque et la nomma Edesse. Le Tigre et l'Euphrate arrosent cette contrée, et procurent aux habitans toutes sortes de délices. Le roi Abgar gouverna Edesse: c'est à lui que le Seigneur Jésus adressa une sainte épître ainsi que le précieux linge avec lequel il avait essuyé la sueur de son visage, et sur lequel l'image du Sauveur brillait peinte si admirablement qu'on y voyait la ressemblance et la grandeur de son corps. Thaddée27, l'un des disciples de Jésus-Christ, se rendit à Edesse, il y baptisa le roi Abgar avec tout son peuple, et, avec l'assistance divine, y établit le premier le culte de Dieu. Là habitent également des Grecs, des Arméniens et des Syriens qui, depuis l'origine du christianisme jusqu'à ce jour, ont servi le Roi des cieux; mais, en punition de leurs péchés, Dieu les avait frappés récemment de la verge de sa discipline, et permis que la fureur des Païens châtiât les fautes des Chrétiens. C'est pourquoi cette ville avec tout le pays environnant avait été soumise à la domination turque. Toutefois ils suivaient librement le culte divin, et ils n'avaient point été forcés d'abandonner la loi de Dieu par aucune rigueur des Païens. En conséquence, les citoyens d'Edesse se félicitaient de la douceur des Français, etv en toutes choses, les traitaient amicalement comme des frères.

Le gouverneur d'Edesse, orgueilleux et aveuglé par l'envie et la perfidie, voyant cette disposition des habitans, tendit des embûches aux Chrétiens: il ordonna à son écuyer, qui partait pour une expédition, d'attaquer à leur retour Baudouin et ses compagnons quand ils seraient désarmés, et de les mettre à mort sans pitié. Le perfide artisan de cette trame fit des dispositions criminelles pour la faire réussir. C'est ce qu'apprit Baudouin, qui était tendrement aimé par beaucoup de monde. Au retour de l'expédition, les Païens engagèrent les Chrétiens à déposer leurs armes et à se mettre à leur aise pour se délasser; mais comme ceux-ci soupçonnaient une perfidie, ils ne cédèrent pas à l'invitation. Comme on approchait de la ville et que les Français couraient à cheval avec précaution et bien armés, les Païens se jetèrent tout à coup sur eux à un signal donné, et mirent ainsi honteusement à nu, en frappant leurs compagnons, es machinations de leur perversité. Après avoir invoqué Dieu, les Chrétiens tinrent ferme, portèrent à leurs ennemis de rudes coups, tuèrent quelques fuyards, et, frappant toujours les autres, les poursuivirent jusqu'aux portes de la ville. Baudouin ordonna aussitôt à sa troupe de planter là les tentes, et d'assiéger la place. Il s'éleva bientôt un grand tumulte dans Edesse, et le peuple se réunit de toutes parts. Alors Tobie, le premier des principaux de la ville, parla en ces termes: «Bons citoyens, tranquillisez-vous un peu, je vous prie, je vais me rendre avec trois de mes compatriotes auprès des Français, et je saurai d'eux pourquoi ils nous assiégent.» En conséquence ces quatre personnages sortirent de la ville et demandèrent la cause d'un siége si peu attendu. Baudouin fit cette réponse: «J'ai laissé en Cilicie mes frères, mes amis et la noble armée des Chrétiens, et je suis venu vous servir avec trois cents chevaliers de distinction. En toutes circonstances, je me suis montré le fidèle défenseur de vous et de votre chef. C'est par amour pour moi que les Chrétiens se sont gardés de toucher à votre pays, et qu'ils ne vous ont fait aucun dommage en nulle manière. J'ai combattu vaillamment avec mes compagnons d'armes vos ennemis du voisinage; je les ai vaincus fréquemment pour garantir votre paix et votre sécurité. Sans nul doute, vous avez vu vous-mêmes ces événemens, et vous en serez, je pense, pour nous de véridiques garans. En quoi donc aujourd'hui mes compagnons et moi avons-nous pu vous offenser? Lorsque nous regagnions avec sécurité votre ville, comme hier et le jour précédent, les soldats qui nous accompagnaient ont a voulu inopinément nous donner la mort en dirigeant contre nous leurs glaives et leurs traits. Dans cette urgente conjoncture, nous avons résisté, et, suivant l'usage des Chrétiens, nous avons invoqué Dieu: alors notre Seigneur J ésus-Christ, qui est toujours prêt à assister ses serviteurs, nous a promptement, du haut des cieux, prêté le secours que nous attendions. Nos compagnons d'armes, qui nous ont attaqués en ennemis, n'ont pas tardé à sentir le poids de nos armes, dont nous nous sommes servis pour la défense de notre vie; ils ont tourné le dos et pris la fuite. Quelques-uns d'eux, comme vous pouvez le voir, abandonnés de leurs camarades, sont morts sur la place. Puisque les choses sont ainsi, nous restons sous nos tentes; nous attendons votre aide et vos avis, et nous vous regardons encore non comme des ennemis, mais comme des hôtes loyaux.»

Tobie, ayant entendu ces choses et d'autres semblables, prit à part ceux qui étaient auprès de lui, et, après un court entretien, revint promptement auprès des Français. «Il n'est pas besoin, dit-il, de longs discours, illustres chevaliers; attendez-nous ici tranquillement, nous vous en prions. Nous allons nous occuper utilement de vos affaires dans notre ville.»

A ces mots, et d'après un commun accord, les envoyés retournèrent chez eux, et entretinrent leurs compatriotes de ce qu'ils avaient entendu et de ce qu'ils en pensaient. On s'accorda à donner des éloges à la conduite des quatre délégués; on les chargea de se rendre au palais du gouverneur, et on les suivit de près et en armes. Ils trouvèrent ce magistrat sévère, seul dans ses appartemens, et, après l'avoir salué suivant l'usage, les quatre citoyens lui parlèrent en ces termes: «Nous avons besoin maintenant de sages conseils, parce que nous craignons vivement en ce moment d'avoir pour ennemis ceux qui, jusqu'à ce jour, se sont montrés nos protecteurs fidèles. Les Français nous assiégent hardiment et veulent nous combattre sans quartier; ils nous qualifient de traîtres et nous appellent en jugement; ils disent que, revenant du territoire étranger, ils ont été trahis par leurs compagnons d'armes et traités par eux plus cruellement que par l'ennemi. C'est pourquoi si nous ne leur rendons pas justice, ils menacent terriblement d'attirer sur nous toutes les forces de l'armée chrétienne. Il faut donc s'occuper avec prudence d'éloigner notre perte, et ne pas provoquer injustement contre nous l'invincible fureur des Chrétiens. C'est à notre insu que cette trahison a eu lieu, et il faut se hâter de punir un si grand crime. Aussi tous les citoyens sont d'avis que les traîtres sans foi soient châtiés sévèrement selon nos anciennes lois, et qu'on se rapproche honorablement de nos illustres amis qui sont nos protecteurs.»

Pendant que Tobie tenait ce discours, une troupe de citoyens pénétra en silence et avec précaution dans le palais du gouverneur. Ce Païen méprisa avec arrogance ce que lui disaient les amis de la paix, et se montra à découvert le défenseur et le complice des traîtres. C'est pourquoi les citoyens irrités fondirent aussitôt sur lui, et, perdant tout respect, lui tranchèrent la tête. Tobie la prit, et dit à ceux de ses concitoyens qui étaient près de lui: Conservez intact ce palais avec tout ce qu'il contient. «Quant à moi, avec mes collègues, je vais vous amener les Français en joie et en paix.» A ces mots, Tobie sortit, et ayant salué les Français, leur tint ce discours: «Les citoyens d'Edesse, vivement affligés de l'outrage que vous avez reçu, ont demandé justice à leur gouverneur. Comme il s'est montré l'auteur dé la trahison, ils lui ont tranché la tête, la voici, cette tête de l'ennemi de Dieu et de vous, qu'ils vous transmettent par nos mains.» A cet aspect, tout le monde étant comblé de joie, Tobie ajouta: «Venez, illustre chevalier, et recevez en mariage la fille de notre gouverneur. Soyez notre prince, et possédez à jamais le duché d'Edesse.» Baudouin, comblé de joie ainsi que les siens, entra dans la ville, et fut reçu dans le palais principal par tous les citoyens, qui en témoignaient vivement leur satisfaction. La très-belle fille du coupable gouverneur fut baptisée en temps convenable, et fut unie à l'aimable Baudouin, que, du fond de son cœur, elle avait desiré pendant la vie de son père, mais à son insu. En se voyant soumis à un prince de leur religion, les Chrétiens du pays rendirent grâces à Dieu, éprouvèrent une vive allégresse, et enlevèrent aux Turcs la puissance dont ils s'étaient jusqu'alors servis pour opprimer les fidèles. Dans les temps anciens, on avait bâti à Edesse une grande basilique en l'honneur de sainte Sophie: les fidèles étrangers, de concert avec les habitans, recommencèrent à y célébrer pendant le gouvernement de Baudouin le culte du Saint Sauveur, qui est la vertu et la sagesse de Dieu le père. On y reprit avec éclat le service divin, et la céleste bonté opéra intérieurement et extérieurement des miracles en faveur de son peuple, incomparablement au dessus de tout ce que notre plume pourrait écrire.

Baudouin, occupé d'affaires multipliées pour la plus grande gloire du Christ, ne put secourir les Chrétiens qui assiégeaient Antioche. Cependant ayant appris la détresse où ils se trouvaient après la prise de la ville, lui et ses compagnons compatirent vivement à leurs peines, et, ayant mis convenablement ordre à leurs affaires, ils se hâtèrent le plus qu'ils purent de voler à leur secours. Sur ces entrefaites, avec l'aide du Seigneur Jésus, les nôtres remportèrent une victoire sur Curbaran, et, comme nous l'avons dit, exterminèrent les Turcs à leur retour de la citadelle d'Antioche. Après les avoir tués et s'être chargés de leurs dépouilles, ils allèrent visiter leurs frères et leurs amis. Alors tous ensemble se réjouirent des événemens heureux qui venaient de se passer, et rendirent de bouche et de cœur de grandes actions de grâces au Dieu triomphateur qui règle sagement toutes choses. Après un mutuel entretien de ces frères et de ces amis, le duc Baudouin regagna Ragès, et, comme un chef plein de douceur, prit soin de l'église de Dieu et du peuple qui lui était confié. Il battit dans de fréquens combats les Turcs du voisinage, et, après avoir vaincu les mécréans, étendit le territoire des Chrétiens. Il augmenta noblement les biens du clergé, lui fournit ce qui lui était nécessaire, et le pria avec sollicitude de célébrer journellement le service divin pour le salut des croyans. Pendant près de cinq ans il gouverna dignement son duché; ensuite il succéda à son frère Godefroi sur le trône de Jérusalem, qu'il occupa habilement durant près de quinze années, se signalant par de nombreux exploits contre les Païens. Il n'eut aucune lignée; c'est ce qui le détermina à se donner pour successeur dans son duché et son royaume Baudouin du Bourg, son cousin. Ensuite Foulques, comte d'Anjou, entreprit le pélerinage de Jérusalem, et reçut en mariage avec le trône Mélisende, fille du second Baudouin.

XIV. Capta Antiochia, Hugo magnus a Christianis ad imperatorem Graecorum delegatur. Christiani duces in hac civitate, aestivandi gratia, remanere statuunt. Expeditiones variae.

Mense Julio, [1098] post optatam victoriam, et virtute nactam in gratia Dei Antiochiam, Christiani duces in unum convenerunt, et communi consilio Hugonem Magnum ad Alexium imperatorem Constantipolim direxerunt, ut ad urbem recipiendam quam calamitosis passionibus ei acquisierant, festinaret, eisque similiter juratas pactiones illibatas conservaret, scilicet ut ipse comes irremotus in Jerusalem cum illis veniret. Hugo Magnus hujusce legationis officio functus ivit. Sed licet in ipsa expeditione multa manu consilioque gnaviter peregerit, ibi tamen multum deliquit, ubi ad fratres, sicut promiserat et debuerat, corvini generis legatus, postea non redivit.

Discedente Hugone, duces concilium ordinaverunt, et de conducendo in Jerusalem populo Dei consiliati sunt. Dixerunt igitur: Populus iste, qui multas passus est calamitates, ut sepulcrum Domini Dei sui videre promereatur, jam multis fatigatus infortuniis, de accelerando itinere palam conqueritur, et nos itidem, multo affecti taedio, conquerimur. Provideamus ergo ipsis quod magis utile sit. Nullas ulterius moras censemus innectendas, praeter quas inevitabilis opposuerit necessitas. Sed tamen singula non impetuose, sed diligenter aestimanda sunt, et modeste. Terra, per quam ituri sumus, inaquosa est. Aestas ultra modum torrida est. Aeris inclementiam ad praesens ferre non possumus. Longa obsidione et sumptibus et viribus exhausti sumus. Sileamus ergo et quiescamus, et vulneratos et infirmos reparemus, et interim pauperum nostrorum misereamur. Humida solstitia exspectemus, Cancri et Leonis nocivos successus declinemus. In Novembri tempus refrigerabitur, et tunc congregati unanimiter, condictum iter aggrediamur. Alioquin totum populum intempestivis ardoribus affligeremus. Hoc autem consilium turbis flagitantibus enucleatius disseratur. Tempus intractabile, necesse est, declinemus, et hoc omnibus utilissimum perpendamus.

 Id in toto exercitu annuntiatum est, et tandem ab omnibus collaudatum est.

Dispersi sunt ergo duces et familiae per finitimas regiones, aestivandi gratia; et egeni eos subsequebantur, vivendi causa. Dixerant enim duces: Si quis egens est et corpore vegetus, jungatur nobis; et nos omnibus, datis unicuique stipendiis, subsidiabimur. Infirmi publica stipe, donec convaluerint, sustententur. Tunc Raimundus Piletus, de familiaribus comitis Sancti Aegidii, magnanimus miles, collegit sibi plures milites ac pedites. Collecto igitur exercitu, quantum potuit, terram Sarracenorum audacter intravit, et ultra duas civitates, ad quoddam castrum Syrorum, cui nomen Talamania, devenit. Suriani autem, habitatores ejus, sponte sua Christianis se reddiderunt, ibique Franci fere diebus octo requieverunt.

Deinde cingulis militaribus accincti, proximum castellum Agarenorum aggressi sunt, coangustaverunt et praevaluerunt, depraedati sunt et colonos pessundederunt. Si qui tamen ad fidem Christi converti voluerunt, illaesos servaverunt. His ita peractis, gavisi sunt, ac ad prius castellum reversi sunt. Iterum tertia die exierunt, et Marram civitatem, quae prope illos erat, venerunt. Unde multi gentiles, qui ab Aleph et aliis circumsitis urbibus convenerunt, in eos ad bellum prosilierunt. Franci, pugnaturos eos arbitrati, se ad pugnam more castrensium praeparaverunt militum, sed delusit eos exinanita spes illorum. Turci namque versum civitatem caute reversi sunt, non fugientes, neque cominus propugnantes; sed quodam astu pugnae se subducentes, et iterum Francos celeri gestu impugnantes, invadebant eos, et gyro facillimo revertebantur; et mox reducti equi rursus indifficulter gyrabantur. Franci frequentes sustinebant impetus, nec tuto devitare poterant instantium concursus. Si enim recedere attentarent, gentiles a tergo, quod accidit postea, cedentibus insisterent. Sustinuerunt ergo usque ad vesperum laborem et sitis ardorem. Aestus quippe quam maximus erat. Denique, postquam laborem nequiverant amplius sustinere, nec sitis ardorem compescere, quoniam ad refocillandum nulla inveniebatur aqua, conati sunt et condixerunt, ad castellum suum conglobatim et gradatim redire. Sed gens invalida et indocta, pedites videlicet ac Suriani, ordine spreto et edicto militum neglecto, nimio correpti pavore, coeperunt disgregatim fugere. Gentiles autem eis indefessi instabant, et terga cedentes insequebantur et caedebant, et lupis atrociores, nemini parcebant. Suggerebat illis vires optata victoria, et praesentis temporis opportunitas. Multi itaque sunt, de gente plebeia et pusillanimi, gladio necati; alii vero nimia siti suffocati. Qui autem vivi evaserunt, cum Raimundo Talamaniam redierunt, ibique dies aliquot fecerunt. Occisio haec mense Julio facta est, et superborum insolentia divinitus castigata est. Sic nimirum filios Israel in sacris codicibus frequenter afflictos legimus, et in bello victos a Philistiim et Edom atque Madian, aliisque vicinis gentibus; ut cogerentur ad Deum semper recurrere, et in observatione mandatorum ejus perseverare.

Antiochiae tunc Haimarus, Podiensis episcopus, aegrotavit, et paterno more lugubres filios confortavit, viamque universae carnis ingrediens, Kalendis Augusti [1098] ad Dominum migravit. Luctus itaque immoderatus in tota Christi militia factus est, quoniam ipse fuerat consilium nobilium, spes orphanorum, imbecillium sustentamentum. Militibus homo militaris, clericos clericaliter edocebat et educabat, prudentia singulari praecluebat, eloquens et jucundus omnibus omnis erat. Singultuosus ergo exercitus exsequias ejus celebraverunt, et aromatibus conditum corpus in ecclesia Sancti Petri apostoli sepelierunt.

Comes Sancti Aegidii, nullatenus pigritiae vel socordiae acquiescens, quin gentilibus zelo inimicaretur, continuo terram Sarracenorum ingressus est, et Albaram, nobilem eorum civitatem, expugnavit et violenter apprehendit. Omnes utriusque sexus civitatis incolas pene peremit, urbemque subactam suo dominio mancipavit. Idoneum in ea pontificem Christiani constituerunt et quae ad cultum verae religionis attinebant, ibi ordinaverunt. Praesul Albarensis Antiochiam missus est, ibique secundum Ecclesiae ritum digne consecratus est.

Au mois de juillet, après avoir remporté la victoire et pris, grâces à Dieu, par leur valeur, la ville d'Antioche, les chefs chrétiens se réunirent, et, d'un commun avis, envoyèrent Hugues-le-Grand à Constantinople, auprès de l'empereur Alexis, afin que ce prince s'empressât de venir pour qu'on lui remît la ville qu'ils avaient conquise pour lui au prix de tant de souffrances, et pour que, de son côté, il observât fidèlement les traités jurés, c'est-à-dire pour qu'il les accompagnât, sans s'éloigner, jusqu'à Jérusalem. Hugues-le-Grand s'acquitta de ce message.; mais quoique dans l'expédition il eût fait habilement beaucoup de choses tant de son bras que de sa tête, il manqua toutefois beaucoup dans cette dernière circonstance, où, malgré ses promesses et ses devoirs, il ne revint pas vers ses frères, messager semblable au corbeau sorti de l'arche de Noé.

Au départ de Hugues, les chefs se réunirent en conseil et s'y occupèrent de la conduite du peuple de Dieu vers Jérusalem. En conséquence ils dirent: «Ce peuple, qui a souffert de grandes calamités pour se mériter de voir le sépulcre du Seigneur son Dieu, se plaint ouvertement, épuisé qu'il est par de nombreuses infortunes, de ce qu'on n'accélère pas son voyage: et nous aussi, accablés de longs ennuis, nous joignons nos plaintes aux siennes. Nous devons donc pourvoir à ce qui convient. Nous pensons qu'il ne faut plus prendre d'autres délais que ceux qu'une indispensable nécessité prescrit. Toutefois il faut examiner chaque chose, non pas avec précipitation, mais avec diligence et prudence. Le territoire que nous devons parcourir est aride; l'été est excessivement ardent: présentement il nous est impossible de supporter l'inclémence de l'air; nous sommes épuisés d'argent et de forces par les longueurs du dernier siége. Restons donc tranquilles; reposons-nous; rétablissons nos blessés et nos malades, et pendant ce temps-là ayons soin de nos pauvres. Attendons les pluies du solstice; évitons les funestes influences du Cancer et du Lion. Au mois de novembre, le temps se refroidira, et alors, tous réunis, entreprenons le voyage dont il s'agit. S'il en était autrement, nous ferions souffrir à toute l'armée le poids extraordinaire des chaleurs. Au surplus, que cet avis soit discuté avec plus de développement par les troupes qui exigent le départ. Il est nécessaire que nous évitions cette saison insupportable: ce parti nous semble préférable à tout autre.»

On annonça dans toute l'armée cette détermination; et enfin elle reçut l'approbation générale.

En conséquence, les chefs et leurs troupes se dispersèrent dans les contrées voisines pour passer l'été. Les pauvres les suivirent afin de trouver leur subsistance, car les chefs avaient dit: «Si quelqu'un est dans l'indigence, et s'il est dispos, qu'il se joigne à nous, nous secourrons tout le monde en donnant une solde à chacun. Les malades seront, aux frais publics, entretenus jusqu'à leur convalescence.» Alors Raimond Pelet, l'un des amis du comte de Saint-Gilles, et qui était un chevalier courageux, rassembla une troupe de cavalerie et d'infanterie. Ce fut avec cette armée qu'il entra, autant qu'il put et avec courage, sur le territoire des Sarrasins, et parvint au delà de deux villes, à une place forte de la Syrie, don le nom est Talamanie. Les Syriens, habitans de cette place, se soumirent volontairement aux Chrétiens, et les Français y passèrent près de huit jours.

Ensuite, ayant revêtu leurs armures, ils attaquèrent un château voisin des Agarins; ils l'investirent, s'en emparèrent, le livrèrent au pillage et mirent à mort ses habitans. Ils conservèrent toutefois, sans leur faire de mal, ceux qui voulurent se convertir à la foi du Christ, Après cette expédition, ils furent comblés de joie, et retournèrent à Talamanie. Ils sortirent de nouveau le troisième jour, et se rendirent à Marrah, ville voisine. Beaucoup de Païens, qui s'y étaient réunis d'Alep et des autres places voisines, sortirent au devant d'eux pour les combattre. Les Français, s'imaginant qu'on allait en venir aux mains, s'y disposèrent en se retranchant; mais ils furent déçus par une vaine espérance, car les Turcs se retirèrent avec précaution vers la ville, sans fuir ni combattre de près; mais évitant adroitement un engagement, puis, provoquant de nouveau les Français par un mouvement rapide, ils les chargeaient, puis se retiraient aussitôt en se repliant avec agilité; puis, ramenant leurs chevaux, ils leur faisaient habilement faire de nouvelles voltes. Les Français soutenaient ces attaques fréquentes, mais ne pouvaient avec sûreté éviter les charges de l'ennemi. En effet, s'ils essayaient de faire retraite, les Païens les prenaient en queue, comme il arriva par la suite. Ils souffrirent donc jusqu'au soir ces fatigues et les ardeurs de la soif, car la chaleur de l'été était très-vive. Enfin, quand ils ne purent plus tenir contre la lassitude, ni calmer la soif qui les dévorait, puisqu'on ne pouvait se procurer d'eau pour se rafraîchir, ils redoublèrent d'efforts et s'accordèrent à faire leur retraite en ordre et pas à pas vers leur forteresse. Malheureusement la troupe faible et inexpérimentée qui était composée d'infanterie et de Syriens, s'étant débandée et négligeant d'obéir au commandement des chevaliers, se mit, saisie d'une terreur panique, à se disperser en déroute. Alors les Païens la poussèrent sans relâche, poursuivirent les fuyards, les taillèrent en pièces, et, plus féroces que les loups, n'épargnèrent personne. Leurs forces s'accroissaient du desir de la victoire, et de l'avantage de la circonstance. Ainsi beaucoup de gens du commun et les poltrons périrent les uns par le glaive, les autres par l'excès de la soif. Ceux qui leur survécurent revinrent à Talamanie avec Raimond, et y passèrent quelques jours. Ce massacre eut lieu au mois de juillet, et l'insolence des orgueilleux fut ainsi punie par la main de Dieu. De même nous lisons dans les saintes Ecritures que les enfans d'Israël éprouvaient de fréquentes afflictions, et que, dans les guerres, ils étaient vaincus par les Philistins, Edom, Madian et d'autres nations voisines, afin qu'ils fussent forcés de recourir souvent à Dieu, et de persévérer dans l'observation de ses commandemens.

Alors Naimar, évêque du Puy, était malade à Antioche; il consola comme un bon père ses enfans affligés; puis, entrant dans la voie de toute chair, il se rendit auprès du Seigneur, le jour des calendes d'août. Cet événement accabla d'une douleur profonde toute la milice du Christ, car ce prélat était le conseil des nobles, l'espoir des orphelins, le soutien des faibles et le compagnon d'armes des chevaliers. Il guidait et instruisait savamment les clercs; il se distinguait par sa prudence singulière; il était éloquent et agréable, et se donnant tout entier à l'intérêt général. Aussi toute l'armée célébra ses obsèques en gémissant, et l'on ensevelit son corps embaumé dans l'église de l'apôtre saint Pierre.

Le comte de Saint-Gilles, qu'aucune paresse ni aucune lenteur ne pouvaient arrêter tant qu'il s'agissait de poursuivre vivement les Païens, pénétra aussitôt sur le territoire des Sarrasins, attaqua Albar, une de leurs plus grandes villes, et s'en empara de vive force. Il en massacra presque tous les habitans de l'un et l'autre sexe, et soumit la ville vaincue à sa domination. Les Chrétiens y établirent un évêque digne de telles fonctions, et y réglèrent tout ce qui appartenait au culte de la vraie foi. L'évêque d'Albar fut envoyé à Antioche, et y fut dignement consacré selon les rites de l'Eglise.

XV. Buamondus dux et Raimundus comes de dominatu Antiochiae civitatis contendunt. Plurimae Christianorum adversus paganos victoriae. Crucesignatorum exercitus ad Hierosolymam progreditur.

Appropinquante condicto tempore jam eundi in Jerusalem, coeperunt omnes de imminenti negotio disserere, ne ulterius disturbarentur ab itinere. Verum insopibilis altercatio de dominatu civitatis inter Buamundum ducem et Raimundum comitem erat, quam majorum natu peritia multis et profundis commonitionibus compescere nequibat. Unus dominationem totius urbis, sicut ei concessum fuerat, dum nec capta civitas obsideretur, requirebat. Alter vero sacramentum, prout ipse Buamundus collaudaverat, imperatori fecerant, praetendebat; nec ullatenus pro devitando, ut asserebat, perjurio emolliri poterat. Buamundus itaque castellum, quod ei redditum fuerat, munivit alimentis et hominibus, armis et excubitoribus. Comes similiter palatium Cassiani admiralii, quod praeoccupaverat, et turrem, quae super pontem est a portu Sancti Simeonis, summopere servabat. Tantae erant ambitiones et simultates, ut neuter alteri crederet, uter sub palliata ambitione civitatem sibi attentaret. Nec mirum, quantum ad honorem et utilitatem. Antiochia siquidem civitas est pulcherrima et munitissima et copiosorum reddituum opulentissima. Sunt infra ipsam quatuor montaneae satis altae, in quarum una, sublimiori scilicet, castellum est, quod omni civitati prominet. Deorsum civitas est decenter aedificata, et duplici muro circum ambita. Murus interior amplus et in aera porrectus est. Magnis et quadris lapidibus compactus et compaginatus est. In qua muri compagine turres sunt quadringenta quinquaginta, formosis venustate moeniis et defensae propugnaculis. Murus exterior non tantae est celsitudinis, sed tamen admirandae venustatis. Continet in se trecentas et quadraginta ecclesias. Pro suo magno primatu patriarcham habet, cui centum quinquaginta tres episcopi subjiciuntur. Ab Oriente clauditur quatuor montaneis, ab Occidente vero civitatis muros Farfar flumen praeterfluit. Haec antiquitus, ut Hieronymus in explanatione prophetarum scribit, Reblatha dicta est; sed a Seleuco Nicanore postmodum aucta est, et a nomine patris sui, scilicet Antiochi Clari, nominata est. Et quoniam tantae fuit auctoritatis et nobilitatis, utpote quae totius Syriae caput exstiterat et metropolis, Franci noluerunt eam devictam temere dimittere, per quam optabant primatum suum longe lateque proferre, et regiones etiam longinquas Christianitati subjugare. Hanc per octo menses et unum diem obsederant, et in eadem jam capta per tres hebdomadas obsessi sunt. In qua obsidione diuturna tantus confluxit conventus gentilium, ut nullus meminerit copiosiorem se vidisse vel audisse frequentiam populorum. Requieverunt igitur in ea quinque mensibus, et novem diebus. Tot rebus occurrentibus, noluerunt eam incaute dimittere; sed fideli delegaverunt tutelae. Comes autem et Buamundus peculiariter super eam sibimet cogitabant. Civitatem ergo, ut dictum est, muniverunt, et in mense Novembri, alias profecturi, rebus quibuslibet compositis, Antiochiam exierunt. Comes Raimundus cum suo exercitu exivit, et duas civitates, Rugiam et Albariam pertransiit, quintoque Kalendas Decembris applicuit ad Marram civitatem munitam et opimam, et multis Agarenorum nationibus refertam. Die vero crastina civitatem cum suis expugnare coepit; sed obstantibus moeniis et defensoribus, tunc nihil profecit. Quem subsecutus die Dominica Buamundus, praedictam ad urbem venit. Altera vero die viriliter urbem aggressi sunt, tutores moeniorum variis assultibus infestaverunt; sed parum eis nocuerunt. Scalae ad murum stabant erectae; sed Turcis occlamantibus et oppugnantibus nemo praesumebat scandere. Cives enim se istis obstare posse credebant, sicut Raimundo Pileto antea obstiterant. Raimundus comes ligneam fecit machmam compaginari, ac, ut habilior esset ad conducendum, super quatuor rotulas eam collocari. Fuit autem tantae proceritatis ut moeniorum culmen despiceret, turrium quoque porrecturam adaequaret. Struem igitur illam propter quamdam turrem admoverunt. Lituorum et tubarum clangebant classica, phalanges armatae circumvallabant moenia. Balistarii et sagittarii dirigebant spicula, et qui in arce erant lignea, saxa jactitabant ingentia Willelmus de Monte-Pislerio et alii plures in machina pugnabant, lapidibus aliisque telis cives desursum gravabant, et percussos in ancilibus vel galeis, vel in capitibus, facile perimebant. Alii alios ferreis uncinis sine intermissione infestabant. Turci de turribus satagebant Christianos sagittis et lapidibus impugnare. Ignem quoque, quem Graecum vocant, in machinam jacere, et nihil otiosum admittere. Christiani econtra oleum, quod maxime ignem Graecum exstinguit, effundere, ascensum tentare, pedemque retrahere, eosque qui muris supererant formidare; in nullo tamen deficere. Sic praelium illud ad vesperum usque protelatum est. Tantum erat infatigata virtus Agarenorum, ut audacter refellerent versutias Christianorum. Denique Lemovicensis Gulferius de Turribus, vir alti sanguinis et audaciae mirabilis, primus scalam ascendit, et usque in murum pedem tetendit. Ascenderunt post eum aliquot, sed non multi. Scala siquidem confracta dissiluit. Gulferius tamen viriliter murum defensabat, et paganis expugnatis, socios nutu et voce convocabat. Interim aliam scalam festinanter erexerunt, et per eam milites peditesque tot ascenderunt, ut murum magna ex parte praeoccuparent, et cives expugnando rejicerent. Pagani tamen totis nisibus insurrexerunt, et Christianos aggressi sunt, et tanta illos virtute aliquoties impetierunt ut aliqui Francorum, timore subacti, e muro se dimiserint. Plures tamen in muro remanserunt, qui tandiu frequentes impetus toleraverunt, quousque Christiani murum suffodissent, aditumque patefacerent. Quo Turci cognito, ad desperationem usque timuerunt, et in fugam irrevocabiliter praecipitati sunt. Idus itaque Decembris, [1098] vespere Sabbati, Marra, civitas opulenta, capta est. Christiani urbem devictam ingressi sunt, et quidquid gazarum in domibus vel in foveis invenerunt, rapaciter abstulerunt. Sarracenis perimendis toto conatu institerunt, ut vix aliquem vivere permiserint. Nullus in tota urbe locus vacabat a cadaveribus; gressus quoque viantium graviter offendebantur ab exstinctis et condensis corporibus. Capta civitate, civium magna pars, cum uxoribus et filiis, suisque supellectilibus, in palatium, quod supra portam erat, convenit, ibique Christianorum manui subjacuit. Quorum alii perempti sunt, alii, Buamundo jubente, in Antiochiam servitum vel venum deducti sunt; et omnes, ita opibus eorum direptis, dissipati sunt. Franci autem morati sunt in eadem urbe mensem integrum et dies tres.

Ibi Oriensis episcopus infirmatus a superis recessit, et ad superos evolavit. Tunc fames valida exercitui subrepsit, et quemlibet inhonesta, vel inconsueta, vel austera, vel illicita dentibus infastiditis attingere coegit. Tunc etiam turcinas carnes quidam comederunt: quod majores natu et honestiores ut audierunt, erubescentes contristati sunt; sed ultionem prae nimia fame suspenderunt. Non enim eis pro maximo scelere imputabatur, quia pro Deo alacriter tantam famem patiebantur, et inimicis Dei dentibus et manibus inimicabantur. Patrabant equidem illicita; sed legem violari compellebat necessitas angustiosa. Fames enim castrensis omnia appetit, nihil respuit. Quidam corpora Turcorum findebant, quoniam in eorum corporibus byzanteos inveniebant et aurum quod glutierant, et illud tollebant. Plerique autem fame praevalida ibi perierunt.

Comme le temps convenu de partir pour Jérusalem approchait, tous les chefs se réunirent à Antioche28, tous s'y occupèrent à discuter cette importante affaire, afin de n'être plus détournés de leur entreprise. Malheureusement une implacable dispute s'était élevée sur la possession d'Antioche, entre le duc Boémond et le comte Raimond, et toute l'habileté des hommes les plus sages ne pouvait parvenir à la calmer par des avis prudens et réitérés. L'un réclamait la domination de toute la ville, comme on la lui avait accordée lorsqu'étant assiégée elle n'était pas encore prise; l'autre se prévalait du serment qu'ils avaient prêté entre les mains de l'empereur, et que Boémond lui-même avait approuvé: il ne pouvait désormais, disait Raimond, essayer de s'y soustraire par le parjure. En conséquence, Boémond fit entrer des vivres, des hommes, des armes, et une garnison dans la place qui s'était rendue à lui. De son côté, le comte de Toulouse s'occupait avec soin de la conservation du palais de l'émir Cassien, qu'il avait occupé le premier, et de la tour qui est sur le pont du côté du port Saint-Siméon. L'ambition et l'aigreur étaient portées si loin que l'un ne voulait point céder à l'autre, et que tous deux, déguisant leurs vues, voulaient s'emparer de la ville. Cette demande n'avait rien d'étonnant, car Antioche est une ville très-belle et très-forte, riche en produits considérables, et sa possession vaut de grands avantages. Elle renferme quatre collines assez élevées, sur l'une desquelles, qui est la plus haute, est construite la citadelle qui domine toute la place. La ville est bien bâtie et entourée d'un double mur. La muraille intérieure est épaisse, et s'élève beaucoup dans les airs. Elle est faite et liée par de grandes pierres carrées. Dans ce mur s'élèvent quatre cent cinquante tours, revêtues de belle maçonnerie et défendues par des parapets. Le mur extérieur n'est pas aussi haut, mais il est toutefois d'une grande beauté; il renferme trois cent quarante églises. Antioche, comme siége d'une grande primatie, possède un patriarche, qui a pour suffragans cent cinquante-trois évêques. La ville est fermée au levant par quatre montagnes; à l'occident, le fleuve Farfar baigne le pied de ses murs. Elle s'appelait dans l'antiquité Reblatha, comme le dit saint Jérôme dans son Explication des Psaumes; mais elle fut depuis agrandie par Séleucus Nicanor, et prit le nom du père de ce fondateur, Antiochus l'illustre. Comme elle avait tant d'importance et d'éclat, puisqu'elle était la capitale et la métropole de toute la Syrie, les Français ne voulurent pas la quitter légèrement après s'en être emparés, parce qu'ils desi-» raient étendre au loin sa primatie, et soumettre au christianisme les contrées lointaines. Ils l'avaient assiégée pendant huit mois et un jour, et, après l'avoir prise, ils y avaient été Assiégés eux-mêmes durant trois semaines. Pendant la durée de ce siége, il survint généralement un si grand concours de Païens, que personne ne se rappelait avoir vu ou entendu citer une si grande quantité de peuples. Les Chrétiens se reposèrent à Antioche cinq mois et neuf jours. Au milieu de tant d'événemens, ils voulaient ne pas l'abandonner inconsidérément, sans la remettre en des mains fidèles. Cependant le comte de Toulouse et Boémond avaient chacun des vues sur cette place. C'est pourquoi, comme on l'a dit, ils la fortifièrent, et au mois de novembre, partant pour une autre expédition, ils sortirent d'Antioche après avoir mis ordre à leurs affaires. Le comte Raimond partit avec son armée, traversa les deux villes de Rugia et d'Albar; et, le 27 novembre, il arriva devant Marrah, ville forte, riche et peuplée d'un grand nombre d'Agarins. Le lendemain il commença à, attaquer la place avec ses troupes; mais la résistance opposée par les murailles et la garnison rendit pour le moment ses efforts inutiles. Boémond l'ayant suivi le dimanche, arriva aussi devant Marrah. Le jour suivant ces deux chefs attaquèrent vaillamment la ville, et portèrent de rudes coups à la garnison en livrant de fréquens assauts, qui toutefois ne furent pas couronnés d'un grand succès. Les échelles étaient dressées au pied des murs; mais les cris et la bonne contenance des Turcs n'encourageaient personne à monter. En effet, les citoyens croyaient pouvoir résister à ces nouveaux ennemis, comme ils l'avaient fait auparavant à Raimond Pelet. Le comte Raimond fit construire une machine de bois, et, pour la rendre plus transportable, il la fit placer sur quatre roues. Elle était si élevée qu'elle dominait le haut des murailles, et qu'elle égalait le sommet des tours. On conduisit donc cette machine au pied des fortifications. Les clairons et les trompettes se faisaient entendre, et les corps en armes enveloppaient les murs. Les balistiers et les archers décochaient leurs traits, tandis que les soldats qui étaient dans la machine lançaient d'énormes rochers. Les prêtres et les clercs imploraient humblement le Seigneur en faveur de son peuple29. Guillaume de Montpellier et plusieurs autres combattaient sur la tour de bois, d'où ils accablaient les habitans de la ville, de pierres et d'autres projectiles, et tuaient facilement beaucoup de monde en atteignant les uns sur leurs boucliers, les autres sur leurs casques, et même à la tête. De part et d'autre on se blessait sans cesse avec des harpons de fer. Du haut de leurs tours, les Turcs faisaient tous leurs efforts pour atteindre les Chrétiens avec leurs flèches et leurs pierres. Ils lançaient sur la machine le feu qu'on appelle grégeois, et mettaient tout en œuvre. De leur côté, les Chrétiens versaient de l'huile qui est propre à éteindre ce feu, tentaient de monter à l'assaut, étaient forcés de rétrograder, avaient à redouter ceux qui étaient au haut des murs, et cependant ne perdaient point courage. Ainsi le combat se prolongea jusqu'au soir. La constance des Agarins était si infatigable qu'ils déjouaient hardiment tous les stratagêmes des Chrétiens. Enfin un Limousin, nommé Goulfier des Tours30, homme d'une haute naissance et d'une valeur admirable, monta le premier à l'échelle, et gagna le haut des murailles. Quelques soldats en petit nombre le suivirent: l'échelle se brisa en éclats. Cependant Goulfier défendait vaillamment sa position, et tenant ferme contre les Païens, appelait ses compagnons du geste et de la voix.. Pendant ce temps-là, on dressa à la hâte une autre échelle, par laquelle montèrent tant de chevaliers et de fantassins qu'ils occupèrent le mur en grande partie, et en repoussèrent les habitans. Les Païens toutefois redoublèrent d'efforts, chargèrent les Chrétiens, et les attaquèrent plusieurs fois avec tant de vivacité que quelques Français saisis d'eftroi se laissèrent glisser du haut de la muraille. Néanmoins il y en resta un certain nombre qui soutint les charges répétées de l'ennemi assez long-temps pour que les assiégeans pussent la saper et s'y ouvrir un accès. Les Turcs, s'en étant aperçus, furent épouvantés jusqu'au désespoir, et prirent irrévocablement la fuite avec précipitation. Ainsi la ville opulente de Marrah fut prise le 13 décembre, le samedi au soir. La ville prise, les Chrétiens y entrèrent et pillèrent tous les trésors qu'ils découvrirent dans les habitations ou dans des fosses. Ils poursuivirent le massacre des Sarrasins avec tant d'activité qu'ils n'en laissèrent vivre qu'un petit nombre. Dans toute la ville il n'était aucun lieu qui ne fût encombré de cadavres. La marche des passans était embarrassée par tant de corps entassés et privés de vie. Après la prise de la ville, une grande partie des habitans avec leurs femmes, leurs enfans, et leurs effets les plus précieux, se réunit dans le palais qui est au dessus de la porte, et là se soumit aux Chrétiens. Les uns furent tués, les autres par ordre de Boémond furent conduits à Antioche pour y être vendus, et tous furent dispersés après avoir été dépouillés de leurs richesses. Les Français passèrent dans cette ville un mois entier et trois jours.

L'évêque d'Orange, qui était malade, mourut dans cette ville et monta aux cieux. Alors une cruelle famine affligea l'armée et contraignit chacun de manger à belles dents des choses dégoûtantes, inusitées, détestables ou même défendues. Quelques-uns se permirent de dévorer de la chair des Turcs. Les vieillards et les hommes les plus considérés ayant appris ces désordres, en rougirent de honte et furent contristés; mais ils en ajournèrent la punition, à cause de l'excès du besoin. En effet, on ne regarda pas cette action comme un très-grand crime, parce que ceux qui la commirent souffraient de bon cœur une si affreuse famine pour l'amour de Dieu, et faisaient à ses ennemis la guerre avec leurs dents et leurs mains. A la vérité, ils commettaient une action illicite; mais la détresse de la nécessité les forçait de violer les lois. La faim des soldats s'assouvit de tout et ne repousse rien. Quelques-uns ouvraient le ventre des Turcs, parce qu'ils trouvaient dans leurs entrailles les besans et l'or qu'ils avaient avalés; puis ils s'en emparaient. La famine ayant fait des progrès, il mourut beaucoup de monde.

 

XVI. Discordiae intestinae. Crucesignati incoeptum iter ad Jerusalem pergunt.

Ibi proceres denuo de concordia inter ducem et comitem locuti sunt; sed nihil profecerunt. Unde Buamundus iratus Antiochiam confestim reversus est, et iter in Jerusalem ad populorum detrimentum disturbatum est. Privatae principum simultates subjectos pessundant et affligunt, dum inter se dissentiunt. Dum enim unusquisque quod suum est quaerit, a communi providentia tepescit. Populi quoque ad communem perniciem desolantur, ubi consules se ipsos non consolantur. Populus itaque Jerosolymitanus multum erat impeditus pro ducum suorum querelis peculiaribus.

Rursus comes per legatos suos principes, qui erant Antiochiae, prosecutus est, ac ut ei ad Rugiam confabulandi gratia obviarent, illos allocutus est. Godefredus igitur dux, et Rodbertus Normannus, et Rodbertus Flandrensis aliique convocati principes Rugiam venerunt, et Buamundum secum adduxerunt. Tunc etiam de concordandis proceribus multum locuti sunt; sed de via maturanda nihil profecerunt. Buamundus ire nolebat, nisi civitas ei tota redderetur; neque comes, nisi Buamundus eos comitaretur. Comes Marram est reversus, ubi Christianus fame periclitabatur exercitus. Tandem corde compunctus, animo suo liberaliter dominatus est, et ut Dei militibus consuleret, eundi in Jerusalem iter aggressus est. Praeposuit enim causam Dei suae voluntati, vel utilitati. Summa quidem virtus est in principibus, si sibi ipsi dominentur. In ducibus enim nimia obstinatio subditorum omnium est periclitatio. Imperavit igitur comes sibi ipsi, ne omni noceret Christianitati. Mandavit autem hominibus suis ut palatium Cassiani curiose munirent. Exivit Marra Idus Januarii [1099], nudis pedibus, et peregrinis Dei coagulavit se spontaneus. Hoc signum susceptae peregrinationis humiliatus comes ostendit. Grandis itaque in populo Dei laetitia facta est, et dux Normanniae, proficiscentibus illis, ad civitatem Caphardam adjunctus est. Ibi tres quieverunt dies, et rex Caesareae pacem cum consulibus fecit. Multoties enim legatos suos antea Marram direxerat, firmiter spondens quod Christianis pacificus esset, et multa de suis libenter impertiret, et per totum regnum suum copiosum mercatum suppeditaret, nisi ad eum exhaereditandum, vel regnum suum depopulandum Francorum genus indomitum anhelaret. Inde fidelitas a rege Christianis facta est. Deinde a Capharda omnes egressi sunt, et secus fluvium Farfar prope Caesaream castrametati sunt. Videns autem rex Francos prope urbem suam hospitatos, vehementer indoluit, et celeriter illis haec mandavit: Nisi summo diluculo a civitatis nostrae suburbio castra vestra removeritis, vos foedus initum violabitis, nosque vobis mercatum promissum vetabimus, nosque nobis providebimus. Mane igitur facto, duos de suis ad eos direxit, qui illos evadare fluvium edocerent, et exercitum in terram fertilem deducerent. Intraverunt autem quamdam vallem opimam et locupletem, cui supererat castellum, quod extemplo consulibus fecit securitatem. Depraedati sunt ergo animalium ad quinque millia. Ibi etiam multum diversorum alimentorum repertum est, et prae ubertate gratuita tota Christi militia refecta est. Castrenses etiam exercitui dederunt equos, aurumque purissimum, multamque pecuniam, et juraverunt se peregrinis nullatenus deinceps nocituros, neque subinde mercatum eis prohibituros. Manserunt autem ibi diebus quinque. Porro, inde digressi, ad quoddam Arabum applicuerunt castrum. Mox igitur castelli dominus cum eis locuturus exivit, et pacem fecit, quae utrique parti placuit. Demigraverunt inde ad civitatem Cephaliam, muris pulcherrimam et omnibus bonis opulentam, in valle quadam. Cives autem ejus prae timore Francorum urbem pavitantes exierunt, et hortos oleribus refertos, domosque alimentorum et opum plenas reliquerunt, et inconsulti aufugerunt. Christiani vero gratulanter omnibus bonis eorum potiti sunt, et Deo, bonorum datori, gratias hilares reddiderunt. Die tertia inde processerunt, et montaneam nimis altam praecipitando transcenderunt, et iterum in vallem uberem descenderunt, ubi XII dies quieverunt. Deinde proximum valli castellum Sarracenorum viriliter agressi sunt, et revera illud devicissent, nisi gentiles animalium et jumentorum et pecorum greges foras ejecissent; quae Christiani diripuerunt, et sic ad tentoria sua onusti praeda reversi sunt. Pagani autem nimium perterriti noctu secesserunt, et Franci crepusculo diei castellum hominibus vacuum ingressi sunt. Ibi abundantiam frumenti et vini et farinae et hordei, oleique repererunt, et Purificationem sanctae Mariae devotissime celebraverunt.

Ibi rex de Camela civitate consulibus per nuntios suos larga donaria misit, pacemque suam Christianis obtulit, spondens quod nunquam Christianos offenderet, imo diligeret ac honoraret; tantum Christianus populus in bonum ei talionem retribueret.

Rex quoque Tripolis decem equos et quatuor mulas et auri pondus immensum Christianis misit, et pacem et amicitiam ab eis per legatos poposcit. Comites cum eo nec pacem fecerunt, nec oblata receperunt; imo fiducialiter responderunt: Haec omnia ex te respuimus, quousque satagas fieri Christianus. Postquam de valle opima egressi sunt, ad quoddam castrum nomine Arche transierunt, juxta quod pridie Idus Februarii castra locaverunt. Oppidum autem illud innumerabili erat paganorum gente munitum, Arabum frequentiis, et Publicanorum, qui viriliter se defendebant contra assultus Christianorum. Quatuordecim milites Christiani versus Tripolim, quae non multum differebat ab exercitu, iverunt, et sexaginta Turcos invenerunt, qui ante se multos conducebant homines, Sarracenos, Arabes et Curtos, mille circiter quingentos, et animalia plurima. Hos Christiani pertinaciter invaserunt, et ex illis sex occiderunt, equos totidem abstulerunt, aliosque fugaverunt, et animalia reduxerunt. Francorum siquidem invincibilis ferocitas finitimos et procul positos omnes deterrebat. Deus etenim sic operabatur in illis, qui semper suis praesto est athletis. Res in virtute Dei laeta fidelibus contigit, dum XIV Christiani LX Turcos superaverint, et residuam multitudinem fugaverint, et animalia ex ipsorum faucibus abstraxerint.

De exercitu Raimundi comitis, Raimundus Piletus et Raimundus vicecomes, cum militibus non multis exierunt, et ante Tortosam civitatem, ubi non modica multitudo paganorum erat, discurrebant. Sero jam facto, ad secretum locum secesserunt, et opportunis in locis pernoctaverunt, et plurimos ignes, quasi totus advenisset exercitus, accenderunt. Orto jam sole, Franci ut urbem aggrederentur convenerunt; quam vacuam hominibus invenerunt, ibique, quandiu castellum obsidebant, inhabitaverunt.

Admiralius Maracleae civitatis, quae non procul erat, pacem cum Christianis fecit, et eorum vexilla in urbe praefata invexit. Dux interea Godefredus et Flandrensis comes et Buamundus usque Laodiciam, quam vulgo Liciam vocant, venerunt. Buamundus iterum ab illis segregatus, rediit Antiochiam, quam multum desiderabat esse suam. Dux autem et comes Gibellum civitatem obsederunt. Raimundus comes audivit gentiles cum magnis militantium cuneis adventare, bellumque Christianis non anceps praeparare. Misit igitur ad socios, qui Gibellum obsederant, dicens: Certum nobis imminet bellum, et super nos veniunt agmina paganorum. Cum civitate ergo, quam obsedistis, agatis volumus de pace, tutandisque fratribus expeditiores adestote. Melius est convenire et praeliari, quam nos a nobis separari et superari. In bellis mora modica est, sed vincentibus lucrum quam maximum est. Obsidiones multa consumunt tempora, et obsessa vix subjugantur municipia. Bella nobis subdent nationes et regna. Bello subacti, tanquam fumus evanescent inimici. Bello peracto et hoste devicto, vastum nobis patebit imperium. Bonum est ergo ut conveniamus, quoniam si Deum promereri ducem et praeambulum poterimus, indubitanter statim de inimicis nostris triumphabimus. Accelerate, inquam, ne nos aemuli nostri, dum venerint, imparatos inveniant.

Dux et comes legationem hanc gratanter audiebant, quoniam bellum inhianter esuriebant. Pacem igitur cum Gibellensi admiralio fecerunt, et munera multa cum pactionibus placitis ab eo acceperunt. Deinde contratrum ad auxilia profecti sunt. Sed Turcos, quos, sperabant, tunc non invenerunt. Ultra fluvium autem hospitati sunt, et ex illa parte castellum illud obsederunt. Nec multo post ex Christianis quidam ad Tripolim equitaverunt, si qua possent obesse gentilibus attentates. Invenerunt autem Turcos et Arabes, ipsosque Tripolitanos, extra urbem effusos, excursum Christianorum similiter exspectantes, et velut in insidiis latitantes. Mox alii pertinaciter alios invaserunt. Agareni siquidem primos impetus aliquantulum sustinuerunt, et diutius obluctati sunt. Tandem percutientibus terga dederunt, et in illa tergiversatione multos ex suis amiserunt. Multi etiam ex nobilioribus civitatis ibi ceciderunt. Mulieres et matres et virgines, a pinnarum spectaculis, mala Christianis imprecabantur, et pro suis anxiabantur. Ingemiscebant, et tantum earum aliquae probitati Francorum applaudebant. Paganorum occisione et cruoris effusione, fluvius, qui civitatem affluebat, rubuisse visus est. Et cisternae, quae in urbis erant sinu, quas fluvius alebat, sanguine contaminatae sunt. Moeror igitur quam maximus incubuit Tripolitanis, tum pro majoribus suis trucidatis, tum pro cisternis foeda sanguinis incursione pollutis. Duobus itaque damnis uno die affecti sunt, duplicesque lacrymas profundere meruerunt. Angustiabat illos, quod inopinabiliter Franci potiti sunt tropaeo. Contristabat eos cisternarum suarum, quas magni pendebant, sanguinolenta foedatio. Exterriti sunt igitur usque ad defectionem Tripolitani, et sine obsidione obsessi, ulterius non audebant civitatem egredi. Tripolitanorum finitimi eisdem percellebantur infortuniis.

Franci, gratulabunda potiti victoria, hymnizantes Deo, reversi sunt ad suos. Altera vero die, milites de exercitu equitaverunt ultra vallem de Sem depraedatum terram, et inventis bobus et asinis, ovibus et camelis, quorum fuit numerus fere ad tria millia, tanta onusti praeda, cum gaudio remearunt ad sua castra. Sederunt igitur ad castellum Arche (nam nimis erat inexpugnabile) tribus mensibus et una die. Celebraverunt etiam ibi Pascha Domini IV Idus Aprilis [1099]. Naves enim Christianorum ad quemdam applicuerant portum, satis tutum, et castello vicinum; quae suppeditaverant castrensibus frumentum et vinum, caseum et oleum, fabam et lardum, et totius ubertatis mercatum. Frequenter etiam regionem opulentam depraedatum egrediebantur, quoniam suo nullatenus voto fraudabantur; ob id laetiores revertebantur, iterumque ad discurrendum vehementius incitabantur. Multi etiam Christianorum ibi perempti sunt, quoniam Sarracenorum gladii non semper obtusi fuerunt, nec eorum militia semper fuit otiosa, neque manus invalida. Occiderunt ergo Anselmum de Ribboth-Monte et Guillelmum Picardum, viros alti sanguinis, gnarosque rei militaris, quorum praeclara facinora evidenter comperta sunt in illa Christi militia; et plures alii cecidere quorum nomina Deus contineat in memoriali vitae suae.

Tripolitanus autem rex per internuntios saepe Christianorum duces alloquebatur, et omnimodis eorum animos pertentare nitebatur ut, datis eis muneribus, secum paciscerentur, castrum dimitterent, pactasque pecunias reciperent. Christiani de Christianitate illi proponebant, nec aliter a suo divelli proposito poterant. Ille vero Christianitati nimium recalcitrabat, patrumque leges et atavorum consuetudines relinquere formidabat. Tempore procedente, novae fruges exalbuerant. Tractus enim ille terrarum majoribus quam citramontanus fervoribus vaporat, ideoque properantior properantiores aestas messes maturat. Martio mediante, fabae colligebantur novellae, Idus Aprilis frumenta secabantur, et vindemiarum redibat autumnus.

Dux igitur Godefridus et comes Normannus, Flandrensis et Tolosanus et Tancredus, de via peragenda locuti sunt, quia jam instabat, imo pene transibat temporis opportunitas. Dimisso igitur, quod diu obsederant, castello, Tripolim ventum est, et foedus cum Tripolitanis firmatum est. Rex siquidem Tripolis XV millia byzanteorum et XV magni pretii equos illis dedit, et CCC peregrinos, quos diu tenuerat captivos, reddidit. Denique, sub obtentu pacis mercatum eis praestitit. Unde universi refecti sunt, et firmiter eis pepigit quod, si bellum, quod tunc eis Babylonicus admiralius praeparabat, aliquando vincere possent, ipse Christianus efficeretur, et de caetero terram suam in eorum fidelitate retineret. Itaque, Maio mediante, ab urbe discesserunt, et tota die per arctum et arduum, inviumque iter iverunt, seroque ad castrum Betheren pervenerunt. Deinde Zebari, civitati sitae in littoribus maritimis, appropinquaverunt. Ibi propter aquarum penuriam perpessi sunt immoderatam sitis angustiam; qua nimis defecti, ad Braim fluvium cursim properaverunt, ubi homines et jumenta potu recreati sunt. Die vero Dominicae Ascensionis, commeare per augustam viam illos oportuit. Ibi discursum gentilium tota die metuebant, nec tamen ab eundo vacabant. Signiferi et milites armati praecedebant, et toti exercitui ab insidiatoribus praecavebant. Subsequebantur sarcinarum provisores et clitellariorum sublevatores. Pone properabat ordo militaris, et omnis omnium aderat necessitatibus. Sic quotidie sarcinarii mediastini properabant, et imbellium eis turmarum greges adhaerebant. Buccinae audiebantur, et gradatim, ne debiliores deficerent in via, pergebatur. Vicissim excubabant noctibus, et ubi major ingruebat metus, ibi vigilantior praeparabantur excubitus. Nihil enim inconsultum, nihil admittebant inordinatum. Indisciplinati castigabantur, inscii erudiebantur, rebelles objurgabantur, incontinentes de loquacitate sua redarguebantur, et omnes in commune ad eleemosynam incitabantur. Omnes etiam frugalitati et pudicitiae studebant, et, ut ita dixerim, quaedam schola disciplinae moralis in castris erat. Is erat modus et haec erat forma in Jerusalem ambulantium. Igitur, dum hunc disciplinae rigorem tenuerunt, et affectu charitativo redundaverunt, evidenter Deus inter eos conversatus est, et per eos bella sua bellatus est. Haec idcirco dixerimus, quatenus indisciplinatorum illorum, qui huic expeditioni gloriosae superciliosi successerunt, illos extollentes, vitam et viam redarguerimus. Nihil enim est inter homines utilius disciplina.

Denique montaneis, in quibus hostes timebantur, sine hoste transcensis, secus mare quatuor transierunt civitates, Baruch, et Sareptam, quam vulgo vocant Sagittam; et Tyrum, quae Sor nuncupatur; et Acharon, quae Acra dicitur; et inde castellum, quod Caiphas appellatur. Exinde, hospitandi gratia, juxta Caesaream venerunt, ubi die Pentecostes, IV Idus Junii, quieverunt. Deinde Diospolim, quae Ramatha, vel Arimathia, seu Ramula vocatur, venerunt; ibique, via fatigati, substiterunt, et cives ejus prae timore peregrinorum fuga elapsi sunt. Illic olim episcopali honore mater Ecclesia gaudebat, sed nunc, viduata dignitate praesulis, admodum moesta gemebat, quia locus ille cervicositati Sarracenorum inglorius subjacebat. Porro Christiani praefatae urbi pontificem restituerunt, eique decimas facultatum suarum obtulerunt, quibus potuisset collatis dapsilitatibus vivere, et ecclesiam diutius desolatam reficere. Ibi felix agonista Georgius insigniter certaverat, martyriique sui cursum nobiliter expleverat; cujus basilica juxta civitatulam emicat, ubi pretiosum ejusdem athletae corpus quieverat. Hunc, quem Christiani viderant in bello Antiocheno praeambulum et praecursorem, et contra gentem erroneam validum propugnatorem, volebant etiam promereri semper socium et defensorem. Basilicam ejus reverenter honoraverunt, et episcopum, ut diximus, Ramulae constituerunt.

Les principaux de l'armée essayèrent de nouveau de rétablir la concorde entre le duc Boémond et le comte de Toulouse, mais ils ne purent y parvenir. Il en résulta que Boémond irrité retourna sur-le-champ à Antioche, et que le voyage de Jérusalem rencontra encore des obstacles, au grand chagrin des peuples. Les débats privés des princes, lorsqu'ils sont divisés, sont funestes à leurs sujets, et les affligent. En effet, pendant que chacun ne s'occupe que de ses intérêts, il éprouve de la tiédeur pour le bien général. Les peuples aussi sont en danger de ruine lorsque leurs chefs ne savent pas gouverner sagement leurs propres affaires. L'armée de Jérusalem éprouvait de grands embarras à cause des querelles particulières de ses chefs.

Le comte Raimond envoya des délégués auprès des princes qui étaient à Antioche, et les engagea à se rendre à Rugia, pour une conférence. En conséquence, le duc Godefroi, Robert de Normandie, Robert de Flandre et plusieurs autres princes convoqués allèrent à Rugia, et y conduisirent Boémond. Alors on parla beaucoup de la nécessité de mettre les grands d'accord entre eux; mais on ne trouva pas de moyens pour y parvenir. Boémond ne voulait pas marcher, si on ne lui remettait la totalité d'Antioche, ni le comte si Boémond ne les accompagnait. Raimond retourna à Marrah, où l'armée chrétienne était livrée aux périls de la famine. Enfin, dans la componction de son cœur, les sentimens généreux triomphèrent de l'esprit de Raimond; et, pour servir les soldats de Dieu, il entreprit le voyage de Jérusalem. Il préféra la cause de Dieu à sa volonté et à ses avantages. C'est assurément une grande vertu dans les princes que de se commander à eux-mêmes. L'opiniâtreté des chefs met en danger leurs sujets. D'après ces motifs, le comte prit de l'empire sur lui-même, pour ne pas nuire à toute la chrétienté. Il ordonna à ses troupes de fortifier soigneusement le palais de Cassien. Le 13 janvier, il sortit nu-pieds de Marrah, et se réunit de son propre mouvement aux pélerins de Dieu. Telle fut la preuve que ce comte donna avec humilité de son desir de marcher. Le peuple de Dieu en éprouva une grande joie, et le duc de Normandie se joignit à ceux qui partaient, auprès de la ville de Capharda. On s'y reposa trois jours, et le roi de Césarée fit la paix avec les princes chrétiens. Il avait déjà plusieurs fois envoyé des ambassadeurs à Marrah, promettant avec assurance qu'il ne ferait pas la guerre aux Chrétiens, qu'il leur fournirait volontiers beaucoup de choses à ses frais, et qu'il leur procurerait dans tous ses États d'amples approvisionnemens, pourvu que les Français, naturellement insubordonnés, ne cherchassent pas à le dépouiller lui-même ou à ravager son royaume. En conséquence, ce monarque jura d'être fidèle aux Chrétiens. Ensuite toute l'armée sortit de Capharda, et alla camper le long du fleuve Farfar, près de Césarée. Quand le roi vit les Français établis près de sa ville, il fut profondément affligé, et se hâta de leur mander ce qui suit: «Si, au point du jour, vous n'avez pas décampé des faubourgs de notre ville, vous violerez le traité que nous avons conclu; nous ne vous accorderons pas les approvisionnemens promis, et nous prendrons nos précautions contre vous.» Dès qu'il fut jour, le roi envoya deux des siens vers les Chrétiens, pouf leur indiquer les moyens de passer le fleuve à gué, et de conduire l'armée dans une contrée fertile. Ils entrèrent dans une vallée féconde et riche, dominée par un château, qui devint aussitôt une place de sûreté pour les chefs de l'armée. On pilla du bétail jusqu'à la concurrence de près de cinq mille animaux. On y trouva aussi beaucoup de vivres de toute espèce, et toute l'armée du Christ s'y rétablit au sein d'une abondance gratuite. La garnison donna à l'armée des chevaux, de l'or très-pur et beaucoup d'argent; elle jura qu'elle ne nuirait désormais en rien aux pélerins, et qu'elle ne les empêcherait pas de s'approvisionner. On passa là cinq jours. Quand on eut quitté ce lieu, on parvint à une place forte occupée par les Arabes. Bientôt le gouverneur en sortit pour avoir un entretien avec les Chrétiens, et conclut une paix qui plut beaucoup aux deux partis. On parvint de là à la ville de Céphalie, entourée de murs superbes, riche de toutes sortes de biens, et située dans une vallée. Cependant les habitans, par crainte des Français, en étaient sortis effrayés; ils avaient abandonné leurs jardins couverts de légumes et leurs maisons remplies de vivres et de richesses; et ils s'étaient enfuis étourdiment. Les Chrétiens se félicitèrent de jouir de tant de biens, et, dans leur joie, ils rendirent grâces à Dieu, qui les leur procurait. Le troisième jour ils partirent de là, traversèrent des montagnes très-élevées avec précipitation, et descendirent dans une vallée fertile où ils se reposèrent douze jours. Ensuite ils attaquèrent vaillamment une place forte du voisinage occupée par les Sarrasins; ils l'eussent assurément emportée, si les Païens n'eussent mis dehors des troupeaux de bestiaux et des bêtes de somme, que les Chrétiens enlevèrent, et que, chargés de butin, ils conduisirent à leur camp. Cependant les Païens, saisis d'une grande terreur, partirent durant la nuit, et au crépuscule les Français entrèrent dans la place évacuée. Ils y trouvèrent en abondance du blé, du vin, de la farine, de l'orge et de l'huile. Ils y célébrèrent, avec une grande dévotion, la Purification de la vierge Marie.

Le roi de la ville de Camela envoya, par des ambassadeurs, des présens considérables, et offrit de faire la paix avec les Chrétiens, promettant qu'il ne les offenserait jamais, et qu'il les aimerait et honorerait, pourvu que le peuple chrétien en usât de même avec lui.

Le roi de Tripoli fit, de son côté, parvenir aux Chrétiens dix chevaux, quatre mules et un poids immense d'or; il leur fit demander, par des ambassadeurs, la paix et leur amitié. Les chefs n'acceptèrent pas ses propositions ni ses présens: au contraire, ils lui répondirent avec confiance: «Nous repoussons tout ce qui nous vient de vous, jusqu'à ce que vous vous soyez fait chrétien». Après être sortis de l'excellente vallée où ils avaient séjourné, ils parvinrent à une place nommée Archas31, près de laquelle ils campèrent, le 12 février. Cette place tait forte d'une innombrable population de Païens, et fréquentée par une multitude d'Arabes et de Publicains qui se défendirent courageusement contre les attaques des chrétiens. Quatorze chevaliers de cette religion marchèrent vers Tripoli, qui n'était pas éloignée de l'armée; ils rencontrèrent soixante chevaliers ennemis qui conduisaient devant eux beaucoup de monde, des Sarrasins, des Arabes et des Turcs, au nombre d'environ quinze cents, et beaucoup de gros bétail. Les Chrétiens les attaquèrent vivement, tuèrent six hommes, enlevèrent autant de chevaux, mirent le reste de la troupe en fuite, et emmenèrent les bestiaux. Ainsi l'invincible intrépidité des Français effrayait tous les peuples voisins ou éloignés. Dieu, qui vient sans cesse au secours de ses champions, opérait en eux ces merveilles. Cet heureux événement arrivé aux Fidèles fut l'effet de la puissance de Dieu, qui permit que quatorze Chrétiens vainquissent soixante Turcs, missent en fuite le reste de la troupe, et enlevassent les bestiaux à leur voracité.

Raimond Pelet et le vicomte Raimond, avec quelques chevaliers, se détachèrent de l'armée du comte de Toulouse, et firent des courses devant la ville de Tortose, où il y avait une certaine quantité de Païens. Le soir étant venu, ces chevaliers se retirèrent à l'écart, passèrent la nuit dans un poste avantageux, et allumèrent plusieurs feux, comme si toute l'armée était là. Au lever du soleil, les Français se réunirent pour attaquer la ville qu'ils trouvèrent évacuée, et ils y restèrent pour assiéger la citadelle.

L'émir de la ville de Méraclée, qui n'était pas éloignée de là, fit la paix avec les Chrétiens, et arbora leurs drapeaux dans cette place. Cependant le duc Godefroi, le comte de Flandre et Boémond parvinrent jusqu'à Laodicée, que l'on appelle ordinairement Licée. Boémond s'étant de nouveau séparé de cette armée revint à Antioche, qu'il desirait beaucoup s'approprier. Le duc et le comte assiégèrent la ville de Gibel. Le comte Raimond apprit que les Païens marchaient avec de grandes forces, et qu'ils préparaient aux Chrétiens une bataille cruelle. En conséquence il écrivit à ses compagnons, qui assiégeaient Gibel: «Une bataille certaine nous menace, et les armées païennes sont en marche contre nous. Il est donc à propos que vous fassiez la paix avec la ville que vous assiégez, et que vous arriviez au plus vite au secours de vos frères. Il vaut mieux nous réunir et vaincre que nous séparer et être vaincus. Les combats prennent peu de momens, et le prix qui attend les vainqueurs est considérable. Les siéges consument beaucoup de temps et l'on a peine à réduire les places assiégées, tandis que les batailles nous soumettent les nations et les Empires. Vaincus par nos armes, nos ennemis se disperseront comme la fumée. La guerre terminée et l'ennemi vaincu, un vaste Empire nous est offert. Il est donc bon que nous nous réunissions, puisque si nous pouvons mériter d'avoir Dieu pour chef et précurseur, nous triompherons indubitablement et sans retard de tous nos ennemis. Hâtez-vous donc, de peur qu'à leur arrivée, nos adversaires ne nous prennent au dépourvu.»

Le duc et le comte entendirent avec plaisir ce message, car ils avaient une soif ardente de combats. Ils firent donc la paix avec l'émir de Gibel, et reçurent de lui de grands présens avec l'acceptation du traité. Ensuite ils allèrent au secours de leurs frères; mais ils ne rencontrèrent point alors les Turcs comme ils l'espéraient. Ils s'établirent au delà du fleuve, et sur ce point assiégèrent une place forte. Peu après, quelques chevaliers chrétiens marchèrent vers Tripoli, cherchant, s'ils le pouvaient, à occasioner quelques dommages aux Païens. Ils firent la rencontre de Turcs, d'Arabes et de Tripolitains même, qui s'étaient répandus hors la ville, attendant l'arrivée des Chrétiens et se tenant comme en embuscade. On ne tarda pas à se charger opiniâtrement de part et d'autre. Les Agarins soutinrent quelque peu les premières attaques, et résistèrent long-temps. Enfin ils tournèrent le dos aux coups, et dans cette retraite perdirent beaucoup des leurs. Un grand nombre même des principaux de la ville y périt. Les femmes, les mères et les filles, en observation au haut des tours, proféraient des imprécations contre les Chrétiens, et éprouvaient de grandes inquiétudes pour leurs parens. Elles gémissaient, et toutefois quelques-unes d'elles ne pouvaient s'empêcher d'admirer les prouesses des Français. Le fleuve qui baigne la ville parut tout rouge du massacre et de l'effusion du sang des Païens, et les citernes de la ville, qui étaient alimentées par ces eaux, furent souillées par ce carnage. Les Tripolitains ressentirent la plus vive douleur, tant à cause de leurs personnages les plus illustres qui avaient été tués, que par rapport à leurs citernes devenues dégoûtantes par le mélange de sang qui s'y était opéré. Ainsi, dans un même jour, ils éprouvèrent un double dommage, et eurent doublement sujet de verser des larmes: ils étaient désolés de ce que, contre leur espoir, les Français les avaient vaincus; ils étaient contristés de l'état de leurs citernes, qui étaient pour eux d'une grande valeur. Aussi la terreur des Tripolitains allait jusqu'à l'abattement, et, assiégés avant d'être investis, ils n'osaient plus sortir des portes de la ville. Leurs voisins étaient atteints par les mêmes infortunes.

En se félicitant de leur victoire, et chantant des hymnes à Dieu, les Français regagnèrent leur armée. Un autre jour, des chevaliers chrétiens allèrent au delà de la vallée de Sem pour se livrer au pillage, et ayant trouvé des bœufs et des ânes, des moutons et des chameaux, au nombre de près de trois mille, ils retournèrent gaîment à leur camp avec cette riche proie. Pendant trois mois et un jour, ils restèrent devant le fort d'Archas, car il était extrêmement difficile à prendre. Ils y célébrèrent même la Pâque du Seigneur le 10 avril. Cependant des vaisseaux chrétiens avaient abordé à un port assez sûr et voisin du fort: ils avaient procuré aux assiégeans du blé et du vin, du fromage et de l'huile, des fèves et du lard, et d'autres provisions en abondance. On sortait souvent pour faire du butin dans cette contrée opulente, parce que jusqu'alors on n'avait jamais été trompé dans son espérance; aussi revenait-on gaîment et était-on vivement porté à recommencer les courses. Un grand nombre de Chrétiens y périrent, parce que le glaive des Sarrasins n'était pas toujours dans le fourreau, ni leur armée toujours oisive, ni leurs bras sans vigueur. C'est ainsi qu'ils tuèrent Anselme de Ribaumont32, et Guillaume Picard, hommes d'une haute naissance, et habiles dans l'art de la guerre, qui s'étaient signalés par de brillans exploits dans la milice du Christ. Il en périt plusieurs autres, dont Dieu veuille conserver les noms dans le livre de la vie éternelle.

Le roi de Tripoli avait, par l'entremise de ses ambassadeurs, de fréquentes communications avec les chefs chrétiens: il employait tous les moyens pour séduire leurs esprits, afin que ses présens pussent lui donner la paix, que les Français levassent leur camp et reçussent l'argent convenu. Les Chrétiens lui proposaient d'embrasser leur religion, et c'était à cette seule condition qu'ils consentaient à se retirer. Ce prince repoussait de toutes ses forces le christianisme; et il craignait d'abandonner les lois de ses pères, ainsi que les coutumes de ses aïeux. Grâces à la marche du temps, les nouvelles moissons blanchissaient déjà, car cette contrée éprouve de plus grandes chaleurs que celle qui est en deçà des monts, et l'été plus précoce y mûrit plus vite les moissons. Au milieu du mois de mars on cueillait les fèves nouvelles; aux ides d'avril on coupait les blés, et à l'époque de l'automne les vendanges étaient terminées.

Le duc Godefroi, le comte de Normandie, celui de Flandre et celui de Toulouse, ainsi que Tancrède, parlèrent du départ, parce que le temps favorable pressait et même était en partie passé. On quitta donc le fort que l'on assiégeait depuis long-temps; on se rendit à Tripoli, et on traita avec les habitans. En conséquence le roi de cette ville donna quinze mille besans et quinze chevaux de grand prix, et il remit en liberté trois cents pélerins qu'il avait longtemps retenus captifs; enfin, en conséquence de la paix, il fournit des approvisionnemens. Il en résulta que tous les Chrétiens se rétablirent parfaitement. Le roi s'engagea envers eux positivement à se faire chrétien, et à tenir d'eux ses terres comme leur vassal, s'ils pouvaient gagner la bataille à laquelle se préparait contre eux l'émir de Babylone. D'après ce traité, les Français quittèrent la ville au milieu de mai, et, pendant tout le jour, marchèrent par des contrées montueuses, par des défilés et des chemins impraticables; ils arrivèrent le soir devant le fort de Betheren; ensuite ils s'approchèrent de Zebari, qui est située sur le rivage de la mer. A cause de la rareté des eaux potables, ils souffrirent une soif excessive qui les abattit extraordinairement; puis ils se rendirent en toute hâte au fleuve Braïm, où les hommes et les animaux se désaltérèrent. Le jour même de l'Ascension du Seigneur, on fut obligé de marcher dans un défilé. Ils y redoutaient tout le jour d'être attaqués par les Païens, et ne s'arrêtaient pas dans leur marche. Les enseignes et les chevaliers armés marchaient en tête, et prenaient toutes les précautions pour préserver l'armée du danger des embûches. Venaient ensuite les gardiens des bagages et les conducteurs des bêtes de somme. Derrière eux s'avançait un corps de chevaliers disposés à se porter au secours de tout le monde. Ainsi tous les jours marchaient les valets attachés aux bagages, et le gros des gens sans défense se réunissait à eux. Le bruit des trompettes se faisait entendre, et l'on allait pas à pas de peur que les gens trop affaiblis ne restassent en chemin. On faisait tour à tour la garde pendant les nuits, et l'on plaçait les postes les plus vigilans aux lieux qui inspiraient le plus de crainte, car rien ne se faisait inconsidérément ni sans ordre. Les fautes contre la discipline étaient punies; on instruisait les ignorans; on réprimandait les récalcitrans; on réprimait l'intempérance et l'on excitait tout le monde à faire l'aumône en commun. Chacun pratiquait la frugalité et la pudeur, et le camp offrait, pour ainsi dire, une école de discipline morale. Telles étaient la conduite et les dispositions des pélerins de Jérusalem. Tant que les Chrétiens observèrent cette rigueur de discipline, et déployèrent leurs charitables affections, Dieu habita évidemment parmi eux, et se servit de leurs bras pour faire sa propre guerre. Ce que nous en disons ici est pour blâmer par comparaison la vie et la conduite de ces hommes sans discipline qui, pleins d'orgueil, entreprirent plus tard ce glorieux pélerinage. En effet, il n'y a rien qui soit plus utile aux hommes réunis que la discipline.

Enfin ayant traversé, sans voir d'ennemis, les montagnes où ils craignaient d'en rencontrer, ils passèrent par quatre villes, le long de la mer, Barut et Sarepta, que l'on appelle vulgairement Sagitta, Tyr, que l'on nomme aussi Sor, Acharon, connue sous le nom d'Acre, et ensuite une place forte appelée Caïphe. De là on se rendit auprès de Césarée pour y séjourner, et on y passa le jour de la Pentecôte, le 10 juin. On parvint ensuite à Diospolis, que l'on nomme aussi Ramatha, ou Arimathie, ou Ramula. Là, fatiguée par la marche, l'armée s'arrêta, et les habitans, effrayés de la venue des étrangers, prirent la fuite. L'Eglise se réjouissait autrefois de posséder dans cette ville un siége épiscopal; mais maintenant elle gémit du veuvage où elle se trouve par la privation de cette dignité, depuis que cette place est soumise sans gloire au joug si dur des Sarrasins. Les Chrétiens lui rendirent un évêque; ils offrirent à ce prélat la dîme de leurs biens, afin qu'il pût vivre convenablement du fruit de leurs largesses, et rétablir son église, si long-temps désolée. C'est dans ce lieu que l'heureux confesseur George avait combattu avec éclat, et avait noblement accompli son martyre. Sa basilique brille tout auprès, dans une petite bourgade où son précieux corps a été inhumé. Les Chrétiens voulaient se rendre dignes d'avoir toujours pour compagnon et pour défenseur ce saint que, dans la bataille d'Antioche, ils avaient vu marcher à leur tête, devancer leur marche, et les défendre vaillamment contre les nations infidèles. Ils honorèrent avec respect sa basilique, et, comme nous l'avons dit, établirent un évêque à Ramula.

 

XVII. Christianus exercitus ad Jerusalem pervenit. Hujus civitatis obsidio.

Divinitus accensi, diluculo egressi sunt, signoque dato, viam in Jerusalem accelerantes ingressi sunt; et sicut diu desideraverant, ea die ad civitatem usque pervenerunt. Jerusalem enim a Ramula quasi XXIV milliariis distat. Postquam ad locum ventum est, unde turritam Jerusalem videre potuerunt, ex ingenti gaudio ploraverunt, substiterunt, Deum adoraverunt, et flexo poplite sanctam terram deosculati sunt. Omnes nudis pedibus ambularent, nisi metus eos hostilis armatos incedere praeciperet. Ibant et flebant, et qui orandi gratia convenerant, pugnaturi prius, pro peris arma deferebant.

Obsederunt VIII Idus Junii [1099] Jerusalem Christiani, non tanquam novercam privigni, sed quasi matrem filii. Amici eam et filii circumdederunt, ut advenas et adulterinos coangustarent; non ut liberam captivarent, sed ut captivam liberarent. Rodbertus, dux Normannorum, obsedit Jerusalem a septentrionali parte, juxta ecclesiam Beati Stephani protomartyris, ubi lapidatus a Judaeis obdormivit in Domino. Hunc juxta comes Flandrensis sua collocavit tentoria. Ab occidente obsederunt eam Godefredus dux et Tancredus. A meridie Raimundus comes obsedit eam in montem Sion, circa ecclesiam Beatae Dei Genitricis Mariae, ubi Dominus Jesus cum suis coenavit discipulis. Jerusalem itaque a filiis suis obsessa obclaudebatur, intus autem a populis Manzerinis profanabatur.

Tunc Hugo Bunellus, filius Roberti de Jalgeio, ad ducem Normannorum, optime armis instructus, accessit, satellitiumque suum ei, utpote naturali domino, fideliter obtulit; et ab eo benigniter susceptus, obsidentes Heliam, id est Jerusalem, manu consilioque strenue adjuvit. Hic enim diu ante in Normannia Mabiliam comitissam frustatim obtruncaverat, quia eadem paternam haereditatem violenter ipsi abstulerat. Unde praefatus miles, cum fratribus suis, Radulfo, Richardo et Goisleno, pro ingenti facinore peracto, in Apuliam, deinde in Siciliam confugit, ac postmodum ad Alexium imperatorem secessit. Sed nusquam tutus diu permanere potuit. Guillelmus enim Nothus, rex Anglorum, cum tota progenie praedictae mulieris, per totum orbem missis exploratoribus eum investigabat, et spiculatoribus honores et munera promittebat, qui exsulantem homicidam interimerent, ubicunque terrarum invenirent. Probus igitur Hugo, tanti regis validas manus et longa brachia metuens, Le Prévost: properis una voce; quod nullum praebet totam Latinitatem reliquit, et baptizatorum gregem formidans, inter allophilos diutius exsulavit, et per XX annos ritus eorum atque locutionem edidicit. Susceptus ergo a Normannico duce, multum suis profuit, et mores ethnicos ac tergiversationes subdolas, et fraudes, quibus contra fideles callent, enucleavit. Cosan etiam, nobilis heros et potens, de Turcorum prosapia, Christianos ultro adiit, multisque modis ad capiendam urbem eos adjuvit. In Christum enim fideliter credebat, et sacro baptismate regenerari peroptabat. Ideoque nostratibus, ut amicis et fratribus, ad obtinendum decus Palaestinae et metropolim Davidici regni, summopere suffragari satagebat.

Die tertia obsidionis, milites ex Christianis exierunt castra, Raimundus scilicet Piletus, et Raimundus de Taurina, cum aliis pluribus, circumspiciendi, vel depraedandi causa; et inventos Arabes ducentos invaserunt, superaverunt et fugaverunt. Multos autem occiderunt, ibique XXX equos apprehenderunt. His ita gestis, alacres ad suos reversi sunt.

Feria secunda, constanter impetierunt civitatem, et tunc, ut putabant, revera praevaluissent, si scalas sufficienter praeparassent. Straverunt tamen murum exteriorem, et scalam unam erectam admoverunt ad interiorem. Super illam vero vicissim ascendebant Christiani milites, et cominus praeliabantur in muro cum Sarracenis, et eos percutiebant ensibus et lanceis. In illa congressione multi ex utroque populo perempti sunt. Plures tamen ex gentibus perierunt. Audito retrahendi lituo, Christiani ab impetu illo tandem destiterunt, et ad castra remearunt. Victualia vero, quae secum detulerant, interim defecerant. Nec jam inveniebatur panis ad emendum, nec ire poterant frumentatum. Regio illa nullatenus est irrigua, imo torrida et perhorrida, ideoque jumentis et animalibus minus opportuna, utpote pascuis inopima. Terra quoque illa non est nemorosa, et idcirco minus fructifera. Palmam tantum alit et olivam; patitur autem et vineam. Jordanis a Jerusalem stadiis fere XXX, ut putant, sejungitur. Lacus habet sex remotos. Civitas habet suas cisternas, unde alitur. Ad radices montis Sion Siloe fons est; sed vix paucos poterat sustentare homines. Juvabat tamen, et modica magnis expensis aqua comparabatur. Equos potum ducebant, non sine pavore nimio, per sex milliaria.

Interim nuntiatum est in castris naves Christianorum onerarias in portu Japhi, quam antiquo vocabulo Joppe dictam putamus, applicuisse. Quod valde omnibus complacuit castrensibus. Consiliati sunt principes, quomodo euntes et redeuntes tutos facerent, qui e navibus necessaria deveherent. Joppe siquidem a Ramula quasi octo distat milliariis. Porro Ascalonitae vel indigenae, qui vagabantur in montaneis, vel in excisis praeruptorum cuniculis, viatores aliquoties incursitabant et obtruncabant. Motus iste vel rumor negotiatorum commeatus disturbabant. Ad hoc exsequendum, summo diluculo de exercitu Tolosani Raimundus Piletus et Achardus de Montmerlo et Guillelmus de Sabra et commilites exierunt, et quidam pedites ad mare processerunt. Sua vero confisi audacia, ad portum militaverunt; sed ab invicem divisi sunt; incertum habemus an industria, an viae hoc factum sit ignorantia. Triginta nempe milites qui, aliam viam gradientes, a sociis sejuncti sunt, centum Arabes, Turcos et Sarracenos de exercitu admiravisi invenerunt, et audacter aggressi sunt, et in praelium convenerunt. Illi vero e regione pertinaciter restiterunt, confisique multitudine sua, multi paucos circumcinxerunt. Sarracenis enim is modus est pugnandi. Jam Christianos incluserant, jam de mortibus eorum garrientes confidebant, cum nuntius Raimundum Piletum vociferans sic excivit: Nisi citissimus ad commilitones tuos evolaveris, auxilium praebiturus eis, omnes pro certo amisisti. Jam enim ab inimicis circumvallati sunt, adhuc tamen utcunque se defendunt. His auditis, habenas laxant, calcaribus cornipedes urgent, et dicto citius omnes advolant, et scutis pectoribus oppositis turbas contis depellunt, oppositos disjiciunt, unusquisque suum sternit humi. Ex improviso ignari supersunt, et rem totam gladiis committunt, Deoque juvante praevaluerunt. Ethnici duo rursus agmina statuere, putantes se posse resistere, nec quidpiam profecere. Franci denuo ferociter eos invaserunt, suosque ab impetu illo sic liberaverunt; excepto quod Achardum, militem audacissimum et aliquot ex peditibus ibi amiserunt. Fugientes Turcos fere ad quatuor milliaria insecuti sunt, et plures cuspidibus acutis confoderunt. Centum etiam et tres equos retinuerunt, et unum hominem vivum, qui coactus enarravit per ordinem quaecunque Christianis opparabantur.

In obsidione interim sitis vehemens grassabatur et perurgebat Christianos. Ducentibus equos ad aquatum per sex milliaria gentiles insidiabantur, et ex locorum angustiis graviter eos adversabantur. Cedron et alii torrentes enormi aestu aruerant. Panis hordeaceus in castris erat pretiosus. Indigetes, in cavernis vel speluncis delitescentes, commeatus omnes abdicaverant.

Designati principes ad consilium convenerunt, et quid eis in tantis calamitatibus agitandum foret, elocuti sunt. Dixerunt ergo: Angustiae sunt undique; panis deficit; aqua deest. Nos ipsi graviter obsidemur, dum civitatem istam nos obsedisse arbitramur. Extra castra vix exire audemus, et tunc vacui redimus. Ex longa mora penuriam hanc contraximus; et nisi praecaverimus, graviorem contrahemus. Armis et brachio sine machinis hanc urbem expugnare nequimus. Obstant muri et propugnacula et turres; obstant, qui intrinsecus redundant, defensores. Quid ergo censetis? Aggrediamur aliquid, quod nobis omnibus prosit, quod inclusis civibus absit. Ligneas facere machinas satagamus, quibus moenia vel turres impugnemus. Tigna de domibus, quia terra haec non est arborifera, quaeramus, vel trabes de ecclesiis asportemus, machinasque compactas erigamus, et hanc urbem totis aggrediamur nisibus. Alioquin tempus incassum consumimus.

Tandem fideles athletae ligna, procul a loco distantia, invenerunt, quae cum grandi labore attulerunt. Artifices lignarii de toto exercitu acciti sunt, quorum alii lignorum inconcinnam superficiem componunt, alii dolant, alii terebrant, alii lignis ligna copulant. Dux Godefredus unam de suis facultatibus constituebat, alteram comes Tolosanus de suis sumptibus statui mandaverat. Nec minus Agareni de urbe munienda sollicitabantur. Nocte turribus inaltandis insistebant, et urbi defensandae irrequieti vacabant. Quodam Sabbato, nocte intempesta, ducis Godefredi machinam transtulerunt, et sole exorto ab oriente erexerunt, et per tres dies tota sedulitate praeparaverunt et coaptaverunt. Comes autem a meridie suam prope murum conduxit machinam, quam ligneum possumus vocitare castrum. Quoddam vero profundum praecipitium impediebat ne muro conjungeretur. Talis enim machina nequit ad decliva conduci, nec contra montuosa dirigi; sed semper aequam exspectat planitiem, ut possit conduci. Praecones itaque per exercitum clamaverunt ut quicunque in foveam illam tres lapides jaceret, jactis lapidibus, unum denarium haberet. Omnes igitur, quibus morae taediosae fuerunt, incoepto fortiter inhiaverunt.

Pontifices et presbyteri populares allocuti sunt, et de morte Christi, et de loco passionis ejus, quem digito coram demonstrabant, sermonem optimum fecerunt, et de coelesti Jerusalem, cujus figuram terrestris portendit, sanctae et eloquenter affati sunt. Omnes ergo laici, armis accincti, unanimiter urbem impetebant, et quarta quintaque feria nocte et die civitati insistebant. Deinde, praemissis orationibus et jejuniis, singultibus et eleemosynis, sacri viatici communione muniti, sexta feria, Idus Julii [die veneris 15 Julii], civitatem summo diluculo aggressi sunt, nec tunc praevalere potuerunt. Qui enim in turribus vel in moenibus erant, sibi invicem opitulabantur, et ignem et lapides continuo jaculabant. Tolosanus, fovea completa, (tribus enim diebus et noctibus consummaverant), castrum conduxit ad murum, suisque moras succensebat usque ad secundam feriam, pro nimio labore, quem per totam pertulerant hebdomadam.

Post matutinum laborem, duce jubente, Franci paululum quieverunt a congressione, et pagani a defensione. Guinimundus autem admiralius, et Frigolendis Perses, nepos ejus, in arce David erant, et magistratus urbis atque primores illuc ad colloquium convocaverant. Interea mulieres urbanae super planitiem domorum, juxta morem Palaestinorum, ascenderunt, et choreas sibi statuentes, cantilenam hujusmodi altis vocibus locutione sua cantaverunt: Mahometi, Deo nostro, dignas laudes pangite, victimasque immolate cum jucundo crusmate, ut vincantur pereantque formidandi advenae. Qui grassantur et tumescunt spiritu barbarico: nulli parcent, sed resistunt Orientis populo, inhiantque praedis, nostra quas nutrivit regio. Infelicitate pressi, ad nostras delicias huc venerunt spoliare uberes provincias. Damnant omnes nostras gentes, aestimantque belluas. Crucifixum colunt Deum, abluti baptismate. Ritus nostros, cultus, Deos spernunt cum dedecore. Sed repente involventur poenis et pernicie. Fortes Turci, dimicando Francos hinc repellite. Gesta patrum antiquorum praeclara recolite. Hostes vestri fugabuntur, aut peribunt hodie.

Haec et multa his similia Turcanae mulieres in excelso canebant, et Christicolae stupentes diligenter auscultabant, atque a suis interpretibus quid Turcae dicerent solerter ediscebant. Tunc Cono, comes Alemannus, vir probus et sapiens consiliarius, qui sororem Godefredi ducis conjugem habebat, dixit: Domine dux, audis quid istae dicunt? intelligisne cur ista faciunt? feminarum gratulabunda cohortatio virorum est formidolosa defectio. En prae labore et metu viri labascunt, et feminae insurgunt, et quasi ad opprobrium et dedecus bellatorum contra nos garriunt, et nos frivolis allegationibus terrere ac decipere non impune ausae sunt. Nos econtra virili, imo coelesti utamur consilio. In nomine Domini nostri Jesu Christi, qui sexta feria hic passus est, arma sumamus, et insigniter urbem aggredientes, Domini sepulcrum hodie adeamus.

Animés de l'esprit de Dieu, ils sortirent de la ville dès le matin; puis, le signal étant donné, ils prirent avec célérité la route de Jérusalem; et comme ils l'avaient long-temps desiré, ils parvinrent le même jour devant cette même ville, car Jérusalem est éloignée de Ramula d'environ vingt-quatre milles. Quand on fut arrivé à un lieu d'où l'on pût voir Jérusalem couronnée de ses tours, les Chrétiens s'arrêtèrent, pleurèrent dans l'excès de leur joie, adorèrent Dieu, et, ayant fléchi le genou, ils baisèrent cette terre sainte. Tous marchaient nu-pieds, excepté ceux que la crainte de l'ennemi forçait de se tenir armés. Ils allaient, versaient des larmes, et ceux qui s'étaient réunis pour prier, disposés à combattre d'abord, échangeaient leurs besaces contre des armes.

Le 6 juin, les Chrétiens mirent le siége devant Jérusalem, s'en approchant non pas comme les enfans d'un autre lit traitent une marâtre, mais comme des fils qui chérissent leur mère. Elle fut entourée par ses amis et ses enfans, qui voulaient y resserrer les étrangers et les bâtards, non pour mettre en captivité une ville libre, mais pour mettre en liberté une ville captive. Robert, duc des Normands, s'établit du côté du nord, auprès de l'église de Saint-Etienne, où ce premier martyr, lapidé par les Juifs, s'endormit dans le sein du Seigneur. Près de Robert, le comte de Flandre dressa ses tentes. Du côté de l'occident, le siége fut entrepris par le duc Godefroi et par Tancrède. Le comte Raimond se fixa sur la montagne de Sion, aux environs de l'église de la bienheureuse Marie, mère de Dieu, où le Seigneur Jésus-Christ soupa avec ses disciples. C'est ainsi que Jérusalem assiégée fut entourée par ses enfans, tandis qu'au dedans elle était profanée par une population bâtarde.

Alors Hugues Buduel, fils de Robert d'Igé33, chevalier très-habile dans les armes, alla trouver le duc des Normands, et lui offrit fidèlement son service comme à son seigneur suzerain. Accueilli par le prince avec bonté, il seconda puissamment, de son bras et de ses avis, ceux qui assiégeaient Jérusalem34. Ce seigneur avait, long-temps auparavant, assassiné en Normandie la comtesse Mabile, parce qu'elle lui avait enlevé, par la violence, son héritage paternel. Après cet attentat criminel, le chevalier dont il s'agit s'était, avec ses frères Raoul, Ricard et Goislin, réfugié dans la Pouille et ensuite en Sicile, puis s'était retiré auprès de l'empereur Alexis; mais il n'avait pu nulle part rester long-temps en sûreté. En effet, Guillaume-le-Bâtard, roi des Anglais, ainsi que toute la famille de Mabile, l'avait fait rechercher par des espions sur toute la surface du globe, et avait promis des dignités et des présens à ceux qui tueraient cet assassin fugitif, en quelque lieu qu'ils le trouvassent. Comme le vaillant Hugues redoutait la puissance des mains d'un si grand monarque, et la longueur de ses bras, il quitta la Chrétienté; et comme il avait tout à craindre des peuples baptisés, il habita long-temps parmi les mécréans, dont il apprit, pendant vingt ans, les coutumes et le langage. Bien accueilli par le duc des Normands, il rendit de grands services aux Chrétiens, et leur fit connaître à fond les mœurs des Païens, leurs stratagèmes fallacieux, et toutes les fraudes dont ils se servent contre les Fidèles. Un noble et puissant guerrier nommé Cosam, d'origine turque, se présenta volontairement aux Chrétiens, et les seconda de toutes manières pour la prise de Jérusalem. Il croyait avec foi au Christ, et desirait beaucoup d'être régénéré par le saint baptême. C'est pourquoi il faisait tous ses efforts pour servir efficacement les nôtres, comme des amis et des frères, afin de leur faire obtenir la possession de la Palestine et la métropole du royaume de David.

Le troisième jour du siége, des chevaliers chrétiens sortirent du camp, savoir, Raimond Pelet, Raimond de Turin, et plusieurs autres, soit pour éclairer le pays, soit pour piller. Ayant rencontré les Arabes au nombre de deux cents, ils les attaquèrent, les battirent et les mirent en fuite. Ils en tuèrent plusieurs et se saisirent de trente chevaux. Après ces exploits, ils revinrent gaîment au camp.

Le lundi, on attaqua vigoureusement la ville, et, comme on le croit, on l'eût prise alors si Ton eût préparé assez d'échelles. Toutefois on fit brèche au mur extérieur. Les chevaliers chrétiens y montaient chacun à son tour, et combattaient de près sur le mur les Sarrasins avec le glaive et la lance. Dans ce combat il y eut plusieurs hommes tués de part et d'autre, le plus grand nombre toutefois du côté des Païens. Ayant entendu sonner la retraite, les Chrétiens suspendirent leur attaque et rentrèrent au camp. Alors les vivres qu'ils avaient apportés avec eux commencèrent à leur manquer. On ne trouvait déjà plus de pain à acheter, et on ne pouvait aller se procurer de subsistances. Cette contrée est entièrement aride, même brûlée et inculte, par conséquent peu propre à nourrir des bêtes de somme et d'autres animaux, privée qu'elle est de pâturages. La terre est dégarnie d'arbres, aussi ne produit-elle point de fruits. Il n'y croît que des palmiers et des oliviers: on y trouve aussi quelques vignes. Le Jourdain est éloigné de Jérusalem de près de trente stades. On y trouve six lacs, mais assez loin. La ville possède des citernes pour ses besoins. Au pied de la montagne de Sion coule la fontaine de Siloé; mais elle suffit à peine à désaltérer un petit nombre d'hommes. Toutefois elle n'était pas sans utilité, et le peu d'eau qu'elle fournissait se vendait très-chèrement. On avait six milles à parcourir, et non sans de grandes frayeurs, pour aller abreuver les chevaux.

Sur ces entrefaites, on annonça dans le camp que des vaisseaux de transport, montés par des Chrétiens, avaient abordé au port de Japhi, que nous croyons avoir été appelé autrefois Joppé. Cette nouvelle fit un grand plaisir à toute l'armée. Les princes délibérèrent pour aviser aux moyens d'assurer la marche et le retour de ceux qui transporteraient les choses nécessaires des vaisseaux au camp. Joppé est éloigné de Ramula d'environ huit milles. Or les Ascalonites, gens du pays qui errent dans les montagnes, ou se cachent dans des cavernes creusées au sein des lieux inaccessibles, attaquaient souvent dans leurs courses les voyageurs, et les mettaient à mort. La crainte qui en résultait et les bruits que l'on répandait gênaient beaucoup le transport des approvisionnemens. Pour parvenir à l'effectuer, Raimond Pelet, Achard de Montmerle, Guillaume de Sabran, et quelques autres chevaliers de l'armée du comte de Toulouse, ainsi qu'un certain nombre de gens de pied, se mirent de grand matin en marche vers la mer. Confians dans leur courage, ils se rendirent vers le port; mais ils se divisèrent dans leur marche: il est incertain si ce fut à dessein ou par ignorance de la route. Quoi qu'il en soit, trente chevaliers, qui s'avançaient séparés de leurs compagnons, rencontrèrent une troupe de cent hommes de l'armée de l'émir, tant Arabes que Turcs et Sarrasins. Ils les attaquèrent hardiment, et se réunirent pour les combattre. De leur côté, les Païens tinrent ferme, et, se fiant sur leur multitude, ils enveloppèrent ce petit nombre de chevaliers, car c'est l'usage des Sarrasins d'en agir ainsi. Déjà ils avaient entouré les Chrétiens, et en se moquant ils comptaient sur leur mort, quand un messager allant au devant de Raimond Pelet, s'écria: «Si vous ne volez pas au plus vite vers vos frères d'armes pour les secourir, vous allez certainement les perdre tous. Ils sont déjà investis par l'ennemi; cependant ils se défendent encore comme ils peuvent.» A ces mots, ce chevalier et ses amis s'élancent à toute bride, pressent de l'éperon leurs chevaux, volent tous plus prompts que la parole, embrassent leurs boucliers, poussent à l'ennemi la lance en arrêt, renversent tout ce qui se présente, et chacun étend son adversaire sur la poussière. Ainsi, à l'improviste, et sans le savoir, ils surviennent, terminent l'affaire avec le glaive, et, avec l'aide de Dieu, remportent la victoire. Les Païens se reformèrent en deux corps, pensant qu'ils pourraient résister; ce fut en vain: les Français les chargèrent de nouveau avec ardeur, et débarrassèrent ainsi leurs compagnons de cette attaque imprévue, à l'exception d'Achard, chevalier intrépide, et de quelques hommes de pied, qu'ils perdirent dans cette rencontre. On poursuivit les Turcs sur un espace de quatre milles, et on en tua plusieurs à la pointe de l'épée. On prit cent trois chevaux, et un homme, qui fut contraint de raconter en détail quels étaient les préparatifs faits contre les Chrétiens.

Devant la place, l'armée éprouvait une soif ardente, qui la tourmentait cruellement. Les Païens tendaient des embûches à ceux qui menaient les chevaux boire à six milles du camp, et, sortant des défilés du pays, leur causaient de grands dommages. L'excès de la chaleur avait desséché le Cédron et les autres torrens. Le pain d'orge même se vendait cher dans le camp. Les gens du pays, cachés dans des cavernes ou d'autres retraites, gênaient beaucoup les approvisionnemens.

Les chefs de l'armée se réunirent en conseil, et s'entretinrent des moyens de remédier à de si grandes calamités. Ils disaient: «Nous sommes entourés d'embûches; on ne peut se procurer de pain; l'eau manque entièrement. Tandis que nous croyons assiéger cette ville, c'est nous qui sommes cruellement assiégés. A peine osons-nous sortir du camp, et nous y rentrons les mains vides. Nos longs retards ont causé cette détresse, et si nous n'y remédions, nous la rendrons plus affreuse. Nous ne pourrons prendre cette ville avec nos armes et nos bras seuls sans le secours des machines. Nous avons à surmonter des murs, des remparts et des tours; nous avons devant nous, en foule dans la place, une opiniâtre garnison. Que pensez-vous donc de cette position? Cherchons quelque moyen qui puisse nous être utile à tous, et funeste aux assiégés. Essayons de faire des machines de bois pour attaquer les murailles et les tours. Puisque cette terre ne produit pas d'arbres, prenons les poutres des maisons, enlevons la charpente des églises, construisons-en des machines, et attaquons cette ville de toutes nos forces; sinon nous consumons notre temps en pure perte.»

Enfin les fidèles champions trouvèrent des pièces de bois à une grande distance du camp, où ils les transportèrent avec beaucoup de peine. On convoqua les charpentiers de toute l'armée, les uns pour dégrossir les pièces, les autres pour les doler, d'autres pour les percer, d'autres enfin pour en faire l'assemblage. Le duc Godefroi fit fabriquer une machine à ses frais, le comte de Toulouse en fit construire une autre aux siens. Néanmoins les Agarins s'occupaient de fortifier Jérusalem. La nuit ils s'appliquaient à élever des tours, et, sans prendre de repos, mettaient la ville en état de défense. Un certain samedi, pendant le calme de la nuit, on transporta la machine du duc Godefroi; dès le lever du soleil on l'éleva vers l'orient, on la disposa avec un grand soin durant trois jours, et on la mit en état de servir. Le comte de Toulouse fit conduire au pied du mur vers le midi sa construction, que nous pouvons appeler un château de bois; mais un précipice profond empêchait de lui faire joindre le mur. Une telle machine ne peut être conduite sur les pentes ni dirigée vers les hauteurs; elle a toujours besoin d'une plaine unie pour pouvoir être mise en mouvement. Dans cette circonstance, les hérauts publièrent dans l'armée qu'il fallait que chacun jetât trois pierres dans le fossé, qu'alors chacun recevrait un denier. Tous ceux donc auxquels les retards étaient pénibles se livrèrent avec ardeur à ce travail.

Les évêques et les prêtres haranguèrent le peuple: ils firent un excellent sermon sur la mort du Christ et sur le lieu de sa passion qu'ils montraient du doigt à tous; ils parlèrent saintement et éloquemment de la Jérusalem céleste, dont la terrestre offre la figure. Il en résulta que tous les laïques ayant pris les armes, marchèrent unanimement contre la ville, devant laquelle ils se tinrent pendant la quatrième et la cinquième férie durant la nuit et le jour. Enfin, ayant commencé par des prières et des jeûnes, par des gémissemens et des aumônes, fortifiés par la communion du saint viatique, le jour de vendredi 15 juillet, ils attaquèrent la ville de grand matin; mais ils ne purent alors s'en emparer, car ceux des assiégés qui étaient sur les tours ou sur les murailles se prêtaient une mutuelle assistance et lançaient continuellement des feux et des pierres. Le comte de Toulouse ayant fait combler le fossé (ce qui avait employé trois jours et trois nuits), fit conduire son château de bois au pied des murs, et accorda aux siens un délai jusqu'à la seconde férie, à cause de l'excès du travail qu'ils avaient eu à faire pendant toute une semaine.

Sur l'ordre de leur chef, après les fatigues du matin, les Français se reposèrent un peu de leur attaque, et les Païens de leur défense. Cependant l'émir Guinimond, et le Persan Frigolinde, son neveu, occupaient la tour de David: ils y avaient convoqué pour le conseil les magistrats et les premiers de la ville. Pendant ce temps-là les femmes des assiégés montèrent sur les plate-formes de leurs maisons, suivant l'usage du pays; elles se formèrent en chœur, et, dans leur langue, chantèrent à haute voix ce cantique: «Offrez de dignes louanges à notre dieu Mahomet. Immolez-lui des victimes au bruit joyeux des instrumens de musique, afin que ces formidables étrangers, qui s'avancent enflés d'un orgueil barbare, soient vaincus et mis à mort. Ils n'épargnent personne, ils attaquent au contraire les peuples de l'Orient, et aspirent à ravir les richesses que produit cette contrée. Poussés par la misère vers nos délices, ils sont venus dépouiller nos fertiles provinces. Ils condamnent tous nos compatriotes, et les considèrent comme des animaux. Lavés dans les eaux du baptême, ils adorent un dieu crucifié. Nos usages, notre culte, nos dieux, ils les méprisent avec outrage; mais bientôt ils vont trouver leur supplice et leur perte. Turcs intrépides, repoussez d'ici les Français en les combattant. Rappelez-vous les grands exploits de vos aïeux. Vos ennemis seront mis en fuite ou périront aujourd'hui.»

Les femmes turques chantaient sur leurs plateformes ces choses et beaucoup d'autres semblables. Les Chrétiens stupéfaits les écoutaient attentivement, et se faisaient exactement expliquer par leurs interprètes ce que disaient ces païennes. Alors Conon, comte allemand, homme brave à la guerre et sage dans les conseils, et qui avait épousé une sœur de Godefroi, lui parla en ces termes: «Seigneur duc, entendez-vous ce que disent ces Turques? Savez-vous pourquoi elles agissent ainsi? Les félicitations et les exhortations des femmes annoncent l'abattement pusillanime des hommes. Voilà que ceux-ci sont découragés par les travaux et par la crainte; voilà que leurs femmes se lèvent, et, comme pour faire honte à leurs guerriers, bavardent contre nous, et croient, mais non impunément, nous effrayer et nous tromper par leurs propos frivoles. Nous au contraire usons d'une résolution virile ou, pour mieux dire, céleste. An nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, la sixième férie, a souffert ici, prenons les armes, et, attaquant courageusement la ville, marchons aujourd'hui au sépulcre du Sauveur.»

XVIII. Hierosolyma a crucesignatis expugnatur.

Hora ergo tertia, qua Dominum ante Pilatum Judaei damnaverunt, Christiani, memores illius passionis, tanquam recentes vires resumpserunt, et quadam nova eis superveniente audacia, quasi nihil antea laborassent, praeliari coeperunt. Dux enim Godefredus, et Eustachius frater ejus fortiter praeliabantur, et illos reliqui subsequebantur. Tunc Letaldus et Raimboldus Croton, probi milites, murum ascenderunt, et constanter dimicantes exclamaverunt. Illico illos et alii subsecuti sunt. Qui vero muros illic usque defenderant, passim diffugiebant, nec amplius de civitate tutanda procurabant. Christianorum multitudo, civitatem ingressa, fugitivos persequebatur, et nemini parcebat.

Armenii, Graeci et Syri, qui olim in Helia, id est Jerusalem, Turcis subjacuerant, et in magnis pressuris Christiano cultui utcunque deservierant, ut Christianos violenter in urbem irrupisse viderunt, ad basilicam Sancti Sepulcri conglobatim omnes confugerunt, et cum summa devotione, Kyrie eleison et alias supplicationes pro temporis opportunitate clamantes, exitum rei praestolati sunt. Tancredus autem cum sua cohorte, viarum ignarus, Dei nutu illuc advenit, et praefatos homines per orationes et religiosos eorum gestus, Christicolas esse cognovit: Isti, inquit, Christiani sunt. Nemo igitur vestrum aliquo modo illis noceat! Non enim huc venimus, ut cultores Christi laedamus, sed ut a saevis exactoribus eruamus. Fratres nostri sunt et amici, fideles in multis tribulationibus ut aurum in fornace hactenus probati. Tunc insignis athleta Ilgerium Bigodum, principem militiae suae, cum CC militibus illic dimisit, eumque custodem loci, ne gentiles ulterius illuc intrarent, constituit. Ipse vero cum reliquis cuneis ad expugnandas munitiones alias accessit, et socios, per urbem discurrentes et allophilos, necando laborantes, adjuvit. Interea fideles incolae, qui cum Ilgerio in ecclesia remanserant, secretius eum allocuti sunt, et patrocinium ejus habere captantes, favorabiliter eum et sodales ejus ad sancta duxerunt: sepulcrum scilicet Domini, aliaque sacra, et quaedam, quae pro timore paganorum in abditis ipsi et antecessores eorum diu occultaverant, eis ostenderunt. Ibi tunc Ilgerius, inter reliqua pignora, in quodam marmoreo capitello instar sacrarii cavato sub ara, glomusculum de capillis sanctae Dei Genitricis Mariae invenit; quod idem postmodum in Gallias detulit, et per sacra episcopatuum et coenobiorum loca reverenter divisit. Intacta nempe Virgo mater in passione Christi, Filii Dominique sui, valde doluit, et veteri more gentis et temporis illius vestes scidit, crines traxit, et lugubres threnos pro tanti amici nece veneranter exsolvit. At vicinae quae aderant, religiosae videlicet mulieres, quae discipulatui divino dudum adhaeserant, flentem superni regis Genitricem pie sustentaverunt et amplexantes eam, pro temporis opportunitate dulciter confortaverunt. Capillos quoque tunc extractos devote collegerunt et caute servaverunt, quos Theologus Joannes, aliique philo-Christi postmodum in tuto loco recondiderunt, quia hoc multorum saluti profuturum noverunt. Haec idcirco huic operi calamus noster inseruit, quia praefatus Ilgerius Ernaldo monacho, consobrino suo, apud Carnotum de sacris capillis duos dedit, quos ille Manliensi ecclesiae, ubi multae sanationes aegrotis per illos contigerunt, exhibuit. Nunc ad nostrae narrationis continuationem revertar.

Admiralius, qui turri David praesidebat, cum primoribus urbis, aliisque multis, quos illic secum habebat, tremefactus se comiti Raimundo reddidit, eique portam confestim aperuit. Aditum quippe hujus portae olim peregrini pecuniis suis emebant, quia vectigalia reddere ibi solebant. Alioquin a porta immisericorditer coercebantur. Cives ad templum Salomonis fugientes convenerunt, et adhuc in illo se defendere praesumpserunt. Magnos iterum impetus Christianis dederunt. Sed, postquam viderant nihil se profecisse, gladiis projectis, neci colla submisere. Numerum eorum, qui perempti sunt, nemo novit. Sanguis autem eorum, qui per templum defluebat, usque ad suras ambulantium attingebat, et cadaverum per totam civitatem magni acervi augebantur, quoniam victores nec aetati, nec sexui, nec nobilitati, nec cuilibet conditioni miserabantur. Tanto siquidem odio persequebantur eos et perimebant, quia templum Domini et Sancti Sepulcri basilicam polluerant, et templum Salomonis, aliasque ecclesias suis usibus illicitis peculiaverant, ac indecenter contaminaverant. Super Salomonis templum quidam diffugerant, et signum Tancredi rogaverant, ut saltem sic liberarentur; quo accepto, fortunam quamlibet opperiebantur. Sed parum vel nihil sic profecerunt, quia nec eis Christiani pepercerunt, excepto quod, qui mortuos efferrent, aliquos ad tempus vivos reservaverunt, quos denique vendiderunt vel a superis alienaverunt. Tancredus inde multum contristatus est, nec tamen super hoc contra sodales suos efferatus est. Tolosanus autem comes admiralium, qui ei se commiserat, et arcem David reddiderat, aliosque qui cum illo erant. illaesos usque ad Ascalonem conduci praecepit. Ita enim eis pepigerat, pactumque suum illibatum conservavit. Victores autem civitatem illam non more subjugatae urbis spoliaverunt, vel cremaverunt; sed, sicut domos omnibus bonis refectas invenerunt, eas suis necessitatibus peculiatas reservaverunt, et multi dapsiliter inventa pauperioribus communicaverunt. Unusquisque domum qualemcunque, magnam seu parvam, quam primitus invasit, ac ethnicis evacuavit, quiete sibi, cum omnibus gazis, quae intus erant, libere possedit, et usque hodie haereditario jure custodit.

En conséquence, à la troisième heure, qui est celle où les Juifs condamnèrent Jésus en présence de Pilate, les Chrétiens, se souvenant de sa Passion comme si elle eût été récente, recouvrèrent leurs forces, et, animés de la nouvelle intrépidité qui leur survint, recommencèrent à combattre comme s'ils n'eussent rien fait auparavant. Le duc Godefroi, Eustache, son frère, signalaient leur vaillance, et le reste des guerriers les suivait. Alors Létalde et Raimbault Créton, vaillans chevaliers, gagnèrent le haut des murs, et, combattant sans relâche, poussèrent de grands cris. Aussitôt ils furent suivis de plusieurs autres guerriers. Ceux qui jusqu'alors avaient défendu les murailles sur ce point, fuyaient en déroute et ne s'occupaient plus de la défense de la ville. Une multitude de Chrétiens y pénétra, poursuivit les fuyards et n'épargna personne.

Les Arméniens, les Grecs et les Syriens, qui autrefois s'étaient soumis aux Turcs dans Ælia, c'est-à-dire Jérusalem, et, durant les plus grandes calamités, avaient, comme ils l'avaient pu, suivi le culte du Christ, voyant les Chrétiens emporter la ville de vive force, se réfugièrent tous pêle-mêle dans la basilique du saint Sépulcre, et, chantant avec une grande dévotion le Kyrie eleison et d'autres prières, selon la circonstance, y attendirent le résultat de l'affaire. Par la permission de Dieu, Tancrède, s'étant égaré avec sa troupe, arriva en ce lieu, et reconnut à leurs prières et à leurs actes religieux que ces gens étaient des serviteurs du Christ: «Ce sont, dit-il, des Chrétiens. Que personne de vous ne leur nuise en aucune manière: car nous ne sommes pas venus ici pour faire du mal à ceux qui suivent le Christ, mais pour les arracher à leurs cruels persécuteurs. Ils sont nos frères et nos amis fidèles, depuis longtemps éprouvés par de nombreuses tribulations comme l'or dans la fournaise.» Alors cet illustre héros laissa là Igé Bigod, capitaine de sa troupe, avec deux cents chevaliers, et lui confia la garde de ce lieu, de peur que les Païens n'y pénétrassent. Quant à lui, avec le reste de son corps, il alla prendre d'autres points fortifiés et seconder ses compagnons occupés à parcourir la ville et à massacrer les Païens. Cependant les fidèles de Jérusalem, qui étaient restés dans l'église avec Igé, lui parlèrent en secret, et, desirant vivement obtenir sa protection, le conduisirent, par grande faveur, lui et ses frères d'armes, vers les lieux saints, et leur montrèrent le sépulcre du Sauveur, d'autres objets sacrés, et certaines choses qu'eux et leurs prédécesseurs avaient depuis longtemps cachées pour les dérober aux Païens. Là, parmi d'autres reliques déposées sous l'autel dans un vase de marbre creusé en forme de reliquaire, Igé trouva un petit paquet de cheveux de sainte Marie, mère de Dieu, qu'ensuite il apporta en France, et partagea avec respect entre les sacristies de divers évêchés et couvens. La Vierge mère, toujours sans tache, s'était beaucoup affligée pendant la Passion du Christ son fils et son Seigneur; selon l'antique usage de sa nation et du temps, elle avait déchiré ses vêtemens, arraché ses cheveux, et poussé avec respect de lugubres génaissemens à cause de la mort de son auguste ami. Cependant des femmes voisines qui se trouvaient là, véritablement religieuses, et qui avaient long-temps suivi le Sauveur, soutinrent pieusement dans sa douleur la mère du monarque Suprême, et l'embrassèrent tendrement, lui donnant les douces consolations que la circonstance exigeait. Elles recueillirent dévotement les cheveux arrachés, et les conservèrent soigneusement; puis saint Jean35 et d'autres amis du Christ les cachèrent dans un-lieu-sûr, parce qu'ils savaient que ces reliques serviraient au salut de beaucoup de monde. Nous avons employé notre plume à parler de ces choses dans cet ouvrage, parce que Igé donna deux de ces cheveux précieux au moine Ernauld, son cousin, dans la ville de Chartres, et que celui-ci les déposa dans l'église de Maule, où ils ont opéré beaucoup de guérisons. Maintenant reprenons la continuation de notre récit.

L'émir qui commandait la tour de David, où il s'était retiré avec les premiers de la ville et beaucoup d'autres personnes, se rendit tout tremblant au comte Raimond, et lui ouvrit aussitôt la porte. C'était autrefois à prix d'argent que les pélerins s'en procuraient l'entrée, car ils avaient coutume d'y payer un tribut, sinon ils en étaient écartés sans pitié. Les habitans fugitifs se retirèrent au temple de Salomon, et eurent la présomption de croire qu'ils pourraient encore s'y défendre. Ils combattirent vivement de nouveau les Chrétiens; mais voyant que cette résistance était sans avantage, ils jetèrent leurs armes, et tendirent le cou à la mort. Le sang qui inondait le temple atteignait jusqu'aux jambes de ceux qui le parcouraient, et d'énormes monceaux de cadavres s'élevaient par toute la ville, parce que les vainqueurs avaient été sans pitié pour l'âge, pour le sexe, pour la noblesse et pour toutes les conditions. On poursuivait et on égorgeait les vaincus avec ce grand acharnement, parce qu'ils avaient profané le temple du Seigneur et la basilique du saint Sépulcre, consacré à d'indignes usages et souillé indécemment le temple de Salomon et les autres églises. Quelques personnes s'étaient sauvées sur la plate-forme de ce temple, et demandaient l'étendard de Tancrède pour se sauver; et l'ayant reçu, elles attendaient un meilleur sort. Elles n'en tirèrent que peu ou point d'avantage, parce que les Chrétiens ne les épargnèrent pas plus que les autres, excepté qu'ils en gardèrent momentanément quelques-unes en vie, pour emporter les morts hors la ville; mais ils les vendirent ensuite ou les massacrèrent. Tancrède en fut profondément affligé; cependant il ne s'emporta pas à ce sujet contre ses compagnons. Quant au comte de Toulouse, il fit conduire en sûreté à Ascalon, non seulement l'émir qui s'était confié à lui et lui avait remis la tour de David, mais encore tous ceux qui étaient avec ce prince. Tel avait été le traité conclu entre eux, et Raimond l'observa fidèlement. Les vainqueurs ne dépouillèrent ni ne brûlèrent Jérusalem, comme on en agit à l'égard des villes que l'on prend; mais comme ils trouvèrent les maisons remplies de toutes sortes de biens, ils se les réservèrent toutes pourvues des choses nécessaires, et plusieurs même furent assez généreux pour faire part aux pauvres de ce qu'ils avaient découvert. Chacun posséda librement et tranquillement, avec tous les trésors qui pouvaient s'y trouver, et a conservé jusqu'à ce jour, par droit héréditaire, la maison quelle qu'elle fût, soit grande, soit petite, dont il s'était le premier emparé, et qu'il avait purgée de Païens.

XIX. Crucesignati sedes suas in Hierosolymitana civitate ponunt. Godefridus rex eligitur.

Christiani, jamdiu desiderato potiti triumpho, manibus a caede ablutis, multi, pedibus discalceatis, gaudentes et prae gaudio plorantes, ad sanctum Sancti Salvatoris sepulcrum deosculandum, catervatim properaverunt, ibique gratulabunda donaria et hostias pacificas obtulerunt. Tunc ingens fidelibus laetitia fuit, ubi omnes adepti sunt quod diu exspectaverant, et cum multis laboribus periculisque expetiverant. Ibi finem laboris sui alacres videbant, jamque securiores ex praesentibus, de futuris bonis sibi retributiones adfuturas imaginabantur. De efferendis autem procuraverunt cadaveribus, quoniam horror invalescebat, et fetor immanissimus. A captivis gentilibus et Christianis pauperibus, dato pretio, occisorum corpora per pyras coacervata sunt; quibus combustis, nostri ab immunditiis urbem emundaverunt.

Fideles Christi milites in civitate Jerusalem securi sederunt, condignas Deo gratias retulerunt, cujus ope gratuita de ethnicis victoriam adepti sunt. Dignitates etiam suas ecclesiis restituerunt, easque singulas ad opus orationis aptaverunt. Quinta decima die Julii, VI feria, celebritatem instituerunt, qua civitatem recuperaverunt. De constituendo etiam ibi regem consiliati sunt, et octavo die post captam urbem communi consilio Godefredum ducem in regem elegerunt. Erat idem vir regii sanguinis, a proavis Christianae professionis. Eustachius enim, Boloniensis comes, qui cum Guillelmo Senlacium in Anglia bellum peregit, Itam, sororem Godefredi, Lotharingiae ducis, uxorem duxit, ex qua Godefredum et Balduinum et Eustachium genuit; quos gratia Dei divitiis et virtutibus in hoc saeculo multipliciter honoravit, praecipueque in expeditione Jerosolymitana probavit, corroboravit atque sublimavit. Godefredus itaque, qui major natu erat, est in solium regni David regis elevatus, quia gloriose vigebat, more Gallico militiae peritus, pectore et brachio vir in re militari efficacissimus, dapsilis et serenus, clementiaque floridus.

Tunc etiam Arnulfus de Zocris, vir eruditissimus, ad vices episcopi supplendas electus est. Interea Tancredus et Eustachius comes, cum satellitibus et clientibus multis, Neapolim, ab ipsis civibus ultro invitati, abierunt, eisque Neapolitani cum pace urbem reddiderunt. Illic per aliquot dies manserunt, et laetantes quieverunt, donec ad eos rex veloces legatos direxit, per quos eis haec mandavit: Audivimus et certum est quoniam Babylonicus admiravisus Ascalonae est, et ibi contra nos ingens bellum praeparat. Accelerate igitur et venite, ut et nos eis audacter possimus obviare, antequam nos possint in urbe concludere. Inclusis enim gravis est introitus et exitus, et frequenter objurgat eos inconveniens metus. In aperto liberi campo concurremus, Deoque gubernante, liberior et facilior nobis succedet effectus. Expeditiores siquidem sumus armis et manu, quam illi, et volumus illis obviare, ubi nihil adhuc sperabunt se timere. His auditis, Tancredus et Eustachius juxta mare Ramulam venerunt, multosque Arabes, exercitum admiravisi praecurrentes, repererunt, quos confidenter agressi sunt, citoque ad invicem disgregaverunt. Quosdam eorum peremerunt, quosdam vivos reservaverunt, a quibus de Admiraviso et ejus exercitu rumores certos indagaverunt. Ad unguem igitur singula rimati sunt: qui essent, quam infinita gens essent, quid praepararent, ubi praeliaturos se disponerent.

Tancredus a captivis diligenter exquisita regi per nuntios mandavit ista, Sciatis, inquit, indubitanter bellum Ascalonae contra nos paratum esse, et pene totum orbem convenisse et conjurasse, qui violenter putant nos opprimere et subjugare. Venite igitur, et collectis omnibus vestris viribus, synagogam Satanae invadamus. Si enim, prout mandastis, imperterriti ex improviso eis obviaverimus, adjuvante Deo, facile praevalebimus, quia suis armis, multisque utensilibus occupati sunt, machinasque ad expugnandam urbem perferunt. Rex igitur per praeconem clamavit ut omnes de bello praemunirentur, et vexillum regis impigre omnes subsequerentur. Rex itaque et patriarcha, condictus, comes Flandrensis episcopus Martaronensis feria tertia civitatem exierunt. Comes autem Sancti Aegidii, et Normannus noluerunt exire, donec certiores fierent de Admiravisi incursione. Porro, visis omnibus quae parabantur, rex Martaronensem episcopum direxit in Jerusalem, qui principibus testaretur quaecunque parabantur. Martaronensis, postquam Tolosano et Normanno locutus fuerat, festinans ut indicta comitum verba regi referret ac patriarchae, in manus paganorum devenit, et dubium est an abdeductus, an peremptus sit, sed postea non comparuit.

Tolosanus autem et Normannus cum multis ad bellum profecti sunt, et IV feria Jerusalem exierunt. Clerici missis et orationibus vacabant, Petrus Eremita, et rara imbecillis populi frequentia, qui remanserant, et imbelle genus mulierum, processiones de ecclesia in ecclesiam agitabant, orationibus et eleemosynis devote insistebant, ut propitius populo suo Deus misericorditer subveniret, hostesque suos forti manu irrecuperabiliter prosterneret. Primores itaque, cum suis exercitibus, ad flumen, quod est contra Ascalonem, congregati sunt. Illic armenta copiosa invenerunt, et opima praeda ditati sunt. Trecenti Arabes Francos prosecuti sunt, sed illi protinus in eos irruerunt, et duobus ex ipsis apprehensis, usque ad exercitum suum fugaverunt. Christiani, post illum excursum ad castra reversi, nocte illa quieverunt, nisi quod potius omnes excubiis et orationibus incubuerunt. Sero palam omnibus a patriarcha interdictum est ne quis, in crastinum pugnaturus, ante bellum spoliis ullatenus intenderet diripiendis.

XX. Ascalonense praelium. Victoria Christianis cedit. De Baldrico Dolensi archiepiscopo.

Sole orto, pridie Idus Augusti, sacra Christi cohors vallem secus mare, formosa planitie venustam, intravit, et illic sex acies ordinavit. Rex et comes Normannorum, Tolosanus, Flandrensis et Guaston, Eustachius et Tancredus, turmis praefuerunt, et unusquisque sagittarios peditesque suos solerter instruxit. Ipsis itaque praemissis, pedetentim pergentes edocebant qualiter acclamarent, qualiter obstarent, qualiter impenetrabiles inimicos feriendo penetrarent, ac ut ad sua signa nihil reverentes frequenter respicerent, et se ipsos ad ictus hostiles sufferendos obdurarent, licet haec omnia in aliis bellis bene gestis didicissent.

Nec minus e regione gentiles cuneatim stellis innumerabiliores densabantur, et per agmina innumerae legiones a latere in latus extendebantur. Aethiopes autem praemiserunt, quos in loco statuerunt, eosque immotos manere mandaverunt. Hi, genibus humi defixis, dextro tamen postposito, ancilibus corpora superiora tutantes, sagittis utebantur et gladiis. His imperatum fuerat ne vel ad momentum recederent, vel locum occupatum saltem ad passum excederent. Porro manipuli militares, prout instructi erant, condicta loca tenebant. Et quoniam sitis immoderantiam ob aestum et pulverulentam nebulam, et propter laborem ac diuturnitatem praeliandi, metuebant, aquarum cantharulos plenos a collo suspenderant, quibus retentati constantius obsisterent, vel fugientes indeficientius persequerentur. De fuga eorum nulla mentio erat; confidebant enim in multidinibus suis innumeris, et in barbararum pectoribus gentium animosis, et in imperialibus, ne unquam fugerent, edictis. Fugientes, inquit imperator, capitum animadversione puniantur! Bello utrinque sat provide parato, ut ad locum belli appropinquatum est, Christiani parumper substiterunt, oculos devote in coelum erexerunt, genibusque in terram defixis oraverunt. Auxilium enim de coelo sperabant, quod jamdudum in multis necessitatibus saepe sibi adesse persenserant. Ubi vero breviter oratum est, et signum salutiferae crucis reverenter frontibus admotum est, majori confidentia equitaverunt, et viriliter in nomine Domini Jesu ethnicos aggressi sunt. Gentiles enim jam substiterant, et immoti exspectabant. In dextro cornu juxta mare Tolosanus equitabat. In parte sinistra rex cum legionibus suis properabat. Porro in medio Normannus et Flandrensis atque Tancredus, aliique militabant; sed ad decem ex nostris mille Allophyli insurgebant. Inita pugna, Rodbertus, dux Normannorum, admiravisi stantarum a longe considerans, quod in summitate hastae aureum pomum habebat, hasta vero argento decenter cooperta albicabat, ubi ipsum esse deprehendit, audacter per medias acies super eum irruit, et graviter ad mortem vulneravit. Quod nimium gentilibus timorem incussit. Comes etiam Flandrita hostiliter eos invasit, et Tancredus per medium tentorium imperterritus eos impetivit. Milites pagani mox fugam inierunt. Aethiopes stupefacti substiterunt. Rex autem et Francorum quidam, ad Aethiopes conversi et ibi aliquantulum demorati, eos tanquam segetem in transverso gladiis secabant, et eorum corpora detruncantes dividebant. Campi sanguine inundabantur, et passim morticina gentilium obvolvebantur. Christiani fugientes insecuti sunt. Gentiles, Dei virtute tremefacti, non habebant locum respirandi. Oculi eorum, ut ab his, qui evaserunt, postea relatum est, ita caligaverunt, ut apertis oculis Christianos vix possent videre, nihil autem omnino eis nocere. Multi contra paucos oblatrare non audebant, multisque modis evadere satagebant. Sed praevalentes nostri ethnicos in commune puniebant, nullique parcebant. Lethalis itaque dies paganis incubuerat, qua nemini dabatur evadendi occasio, quia in arboribus, scopulisque, et in cavernarum latibulis, victricis manus armis passim interibant.

Raimundus comes, a mari militans, interfecit innumeros, et fugientes ad civitatem, quae aliquatenus ab ipsis distabat, insigniter arcebat. Unde fatigati, remanebant, vel confestim percussi oppetebant, vel in mare se praecipitabant, et sic praecipites a morte in mortem ruebant. Navigium admiravisi mare totum occuluerat, et gens illa finem belli exspectabat. Videntes autem aliam, quam speraverant, suis imminere fortunam, scaphis ascensis vela in ventum obliquaverunt, et sic ad patriam remigaverunt. Dicunt autem Admiravisum vix palpitantem alte ingemuisse, et sic planxisse: O omnium Creator, quid est hoc? Quid accidit, quod fatum nobis infestum nocuit? Hei mihi! quam ineffabile dedecus! quam diuturnum improperium genti nostrae contigit! Gens mendica, gens modica genti nostrae praevaluit. Unde hoc? conventione facta, huc conduxi militum CC millia, et peditum non est numerus, quos omni mundo credebam praevalituros. Nunc autem, ut non mentiar, a minus quam mille militibus, et XXX peditum millibus, tam indecenter superati sunt. Aut illorum Deus omnipotens est, et por eis pugnat; aut noster nobis iratus est, et nos nimis austero furore castigat et redarguit. Quidquid sit, unum erit. In eos denuo non erigar; sed potius ad patriam meam ignominiosus donec vixero, revertar. His dictis, lacrymabiliter conquerebatur, et ab intimis lamentabatur.

Ascalonitae, ut viderunt fugientes Agarenos urbem conglobatim intrare, et Raimundum comitem cum suis provincialibus indeficienter persequi et mactare, valvas clauserunt, et hostes auxiliariosque pariter excluserunt. Metuebant enim ne cum adminiculariis invincibiles inimici Ascalonem intrarent, eamque penitus, necatis civibus, sibi subjugarent. Tolosanus autem cum suis imperterritus copiis ante urbem perstitit, et immorantes Philisthaeos ante azylum suum, ut bidentes, usque ad internecionem delevit. Porro cives, de propugnaculis intuentes pertinaciam Christianorum, et formidantes ne sibi contingeret excidium, quale viderant, vel audierant finitimorum, vexillum comitis petierunt, certamque deditionem suam ei fideliter spoponderunt. Retractabant siquidem, quia ipse propior erat, eisque magis ad exitium incumbebat, et quod Guinimundum admiralium, caeterosque, qui se illius fidei commiserant, salvaverat. Ille vero poscentibus signiferum suum misit, et fugatis seu peremptis omnibus, qui extra urbem erant, ad compares accessit, Quibus a caede quiescentibus, et in unum congregatis, dixit: Ecce, Deo gratias, prospere nobis victoria provenit, et compressis civibus Ascalon pene patescit. Jam vexillum meum Ascalonitae receperunt; et mihi, si conceditis, subjecti favebunt, imperiisque meis pro salute sua parebunt. Respondit rex: Absit ut hujus urbis dominatum alicui concedam; sed expugnando ditioni meae mox subjiciam! Ascalon vicina est Jerusalem, et decet ut dominio subdatur ejus, qui praesidet Jerusalem. Rodbertus Normannus, atque Flandrensis, aliique optimates regi dixerunt: Satis omnes novimus quod comes Sancti Aegidii uberes glebas et munitissima oppida pro Deo sponte reliquit, et in expeditione Dei multa fortia strenuissime peregit, atque ad tolerandum graviora discrimina nos omnes antecessit. Unde, si peregrinationem, quam coepit, perseveranter explere decernit, et defendere sanctam civitatem, quam ut Deo acquireret acriter expugnavit, gratanter ei debes urbem offerre, quam nondum possides, et ipse requirit. Nobis enim, ad loca nostra remeantibus, consilio manuque sine dubio tibi erit valde necessarius. Civitas regiae majestati nobiliter et utiliter subjacebit, pro qua tantus heros ei hominium faciet ac militabit. Rege persuasionibus optimatum non acquiescente, comes iratus recessit, et Ascalonitis ut sese pertinaciter defenderent mandavit. Rex autem obsidere urbem voluit; sed proceribus cunctis prae ira et fatigatione recedentibus, nihil perpetrare solus potuit, oppidumque illaesum moestus dimisit. Proh pudor! nec ipse, nec alii reges, qui post eum per XL annos regnaverunt, saepedictam Philistinorum metropolim usque ad hodiernam diem nancisci potuerunt; imo per eam plus quam centum millia hominum, praeter alia innumera detrimenta, perdiderunt. Sic insatiabilis lucratur ambitio. Si vera dilectio regem possedisset, et ipse proximum suum juxta legem Dei sicut se dilexisset, hostile oppidum ipsa die adipisci potuisset, per quod liber transitus usque in Babylonem Christicolis patuisset. Godefredum regem multum laudo, sed sicut Paulus apostolus Corinthiis scribit (I Cor. XI) , in hoc non laudo.

Fertur in pugna admiravisum habuisse CC millia militum et innumeras cohortes peditum. Christiani autem habuerunt pene mille milites, et XXX millia peditum. Qui, juvante Deo, caede peracta, reversi sunt ad Ismaelitarum tentoria diripienda. Invenerunt igitur, ut breviter dixerim, quidquid bonae supellectilis excogitari potest, argentum et aurum, annonam et farinam et oleum, armenta pecorum innumerabilium, omnem pompam ornamentorum, cumulos armorum, et si quid aliud potest esse melius. His omnibus direptis, in civitatem sanctam Jerusalem reversi sunt, condignasque Deo gratias per singulas ecclesias retulerunt.

Rodbertus, dux Normannorum, emit stantarum ab his, qui ab admiraviso sauciato retinuerunt, viginti marcis argenti, et intulit illud in sepulcrum Domini ad monumentum memorandi triumphi. Alter emit ensem ejusdem admiravisi LX byzanteis.

Factum est igitur gaudium inenarrabile in tota Christianitate. Sic Christiani Jerusalem ab impiorum manibus Turcorum, anno ab Incarnatione Domini [1099], liberaverunt, et multoties ex ipsis, Christo duce, triumpharunt. Hoc autem ingens bellum II Idus Augusti [1099] factum est, et Christianitas ubique terrarum Deo gratias exaltata est.

Hucusque venerabilis Baldrici prosecutus sum vestigia, et veracem feci narrationem de famosa Christi militia, quae, juvante Deo, insigniter debellavit in Eois partibus ethnicorum examina. Multis in locis operi nostro inserui eadem verba sophistae, sicut deprompserat ipse, non ausus aliter ejus dicta propalare, quae non credebam me posse emendare. Quaedam tamen, ne prolixitas taxationis nostrae fastidio legentes oneraret, abbreviando recidi; nonnulla vero posteritati notificanda, quae tacuerat, veraciter adjeci, prout ab his, qui laboribus et periculis interfuerunt, edidici. Praefatum seniorem, quem bene cognovi, veneranter honorare decrevi. Hic civis fuit Aurelianensis, monachus et abbas Burguliensis, liberalibus imbutus studiis, et religiosae meritis vitae venerabilis. Inde, pro religione et sapientia, ad gradum Dolensis archiepiscopatus electione provectus est ecclesiastica. In episcopatu monachatum servavit, et cum monachis, prout sors dabat, plerumque habitavit. Indomitis enim Britonibus praeerat, quorum perversitatem tolerare non poterat. Unde protervos et exleges frequenter deserebat, et in Normanniam fugiebat; ubi Dolensis ecclesia super Riselam fluvium a temporibus sancti Samsonis, regnante Hildeberto rege Francorum, fundos habebat, et quiete pacificeque possidebat. Ibi scriptis et dogmatibus suis auditores suos ad Dei cultum incitabat, et vicina coenobia, Fiscannum scilicet, ac Fontinellam atque Gemmeticum, aliaque plura visitabat, et in timore Dei sacris sermonibus confortabat. Tandem in senectute bona defunctus est, et Pratellis, in basilica Sancti Petri apostoli, ante crucifixum, sepultus est.

Hic, quia scribendo, et res longinquas, utpote in Eois climatibus actas, indigando fessus, requiescere anhelo, sextum  Ecclesiasticae historiae librum finire decerno.

 In septimo autem, si sospes et liber vixero, auxiliante mihi Salvatore nostro, in quo maxime spero, de diversis eventibus, prosperis vel adversis, qui per XXX annos contigerunt, veraciter tractabo, et pro posse meo notitiae posterorum simpliciter intimabo. Mei nimirum similes autumo quosdam esse futuros, qui generationis hujus ordines a chronographis avide perscrutabuntur, et actus transitorios, ut coessentibus sibi ad aedificationem seu delectationem retexere possint labentis saeculi casus praeteritos.

suite

Les Chrétiens triomphant enfin, au comble de leurs longs desirs, après avoir lavé leurs mains teintes de sang, la plupart marchant pieds nus avec satisfaction et pleurant de joie, s'empressèrent d'aller en troupes baiser le saint sépulcre du saint Sauveur, et lui offrir, en actions de grâces, des présens et de pacifiques holocaustes. Alors les fidèles furent au faîte du bonheur, en obtenant ce qu'ils avaient long-temps desiré et cherché au prix de beaucoup de fatigues et de dangers. Joyeux, ils trouvaient là la fin de leurs travaux, et, déjà remplis de sécurité pour le présent, ils s'imaginaient voir dans l'avenir la récompense de lent zèle. Ils s'occupèrent d'enlever les cadavres, parce que leur aspect était horrible et leur odeur insupportable. On fit amonceler tous ces corps massacrés sur des bûchers, de la main des Païens captifs, et en employant de pauvres chrétiens que l'on paya: les nôtres purgèrent ainsi par le feu la ville de Jérusalem.

Les fidèles soldats du Christ s'établirent avec sécurité dans la ville, et rendirent de dignes actions de grâces à Dieu, par le secours non mérité duquel ils avaient remporté la victoire sur les Païens. Ils restituèrent aux églises tous leurs biens, et disposèrent chacune d'elles pour le service divin. Le quinzième jour de juillet, jour de la sixième férie, ils fondèrent une solennité pour fêter la délivrance de la ville. Ensuite ils s'occupèrent du choix d'un roi, et, huit jours après la prise de Jérusalem, ils élurent d'un commun accord, le duc Godefroi. C'était un homme du sang royal, et dont les aïeux avaient fait profession de la religion chrétienne. En effet, Eustache, comte de Boulogne, qui s'était trouvé avec Guillaume en Angleterre à la bataille de Senlac, avait épousé Ita, sœur de Godefroi, duc de Lorraine, de laquelle il eut Godefroi, Baudouin et Eustache, que la grâce de Dieu combla, dans ce siècle, de toutes sortes de richesses et de bonnes qualités, et que, principalement dans l'expédition de Jérusalem, elle éprouva, fortifia et éleva puissamment. Godefroi, qui était l'aîné, fut élevé au trône du roi David, parce qu'il excellait glorieusement, à la manière des Français, dans l'art de la guerre, qu'il s'y distinguait par le cœur et par le bras, qu'il était généreux et calme, et se signalait par la clémence.

Alors aussi on fit choix d'Arnoul de Zocres, homme très-savant, pour remplir les fonctions d'évêque. Cependant Tancrède et le comte Eustache, avec leurs troupes et leurs vassaux, se rendirent à Naplouse, où ils étaient appelés par les habitans, qui leur remirent la ville en faisant la paix avec eux. Ils y restèrent quelques jours, et s'y reposèrent avec joie jusqu'à ce que le roi de Jérusalem leur eût dépêché en toute hâte des envoyés porteurs du message suivant: «Nous avons appris, et le fait est certain, que l'émir de Babylone est à Ascalon. ll s'y prépare à une grande bataille contre nous. Hâtez-vous donc, et venez, afin que nous puissions hardiment marcher à sa rencontre, avant qu'il ait pu nous enfermer dans la ville. En effet, la sortie comme l'entrée est très-difficile aux assiégés, et ils sont souvent exposés aux attaques de la crainte. Combattons donc en liberté en plein champ, et, par la faveur de Dieu, nous obtiendrons un succès plus libre et plus facile. Plus agiles par nos armes et nos mouvemens que ne le sont nos ennemis, il faut marcher à eux pendant qu'ils se flattent encore de n'avoir rien à craindre.» A ces mots, Tancrède et Eustache se rendirent à Ramula près de la mer; ils rencontrèrent beaucoup d'Aubes qui précédaient l'armée de l'émir: ils les attaquèrent avec confiance et les dispersèrent promptement. Ils en tuèrent un certain nombre, et ils en gardèrent en vie quelques-uns, desquels ils s'informèrent d'une manière positive de ce qui concernait l'émir et son armée. On sut donc en détail qui la composait, quel était le nombre des troupes, quels étaient ses projets, et dans quel lieu elle se disposait à combattre.

Tancrède fit, par un message, part au roi de ce qu'il avait appris des captifs: «Sachez, dit-il, que d'Ascalon on nous prépare la guerre, que presque tout l'univers y est réuni, et que nous y sommes l'objet de la conspiration de ceux qui se flattent de nous écraser violemment et de nous soumettre. Venez donc, et réunissant toutes vos forces, emparons-nous de la synagogue de Satan. En effet, si, comme vous nous l'avez mandé, nous marchons aux ennemis sans crainte et sans qu'ils nous attendent, nous en triompherons facilement avec l'aide de Dieu, parce qu'ils sont embarrassés de leurs armes et de nombreux bagages, et qu'ils portent avec eux des machines pour le siége de Jérusalem.» C'est pourquoi le roi fit annoncer par un héraut que chacun eût à se disposer au combat, et à suivre sans retard l'étendard royal. En conséquence, le roi et le patriarche, le comte de Flandre et l'évêque de Martorano sortirent de la ville, le jour de la troisième férie. Le comte de Saint-Gilles et le duc de Normandie voulurent rester jusqu'à ce qu'ils fussent mieux informés de la marche de l'émir. Alors ayant vu les préparatifs de l'ennemi, le roi envoya à Jérusalem l'évêque de Martorano, pour faire connaître aux princes les dispositions de l'émir. Après que l'évêque se fut entretenu avec le comte de Toulouse et le duc de Normandie, il partit en toute hâte pour rapporter au roi et au patriarche ce qu'ils avaient dit; il tomba aux mains des Païens, et l'on ne sait s'il fut pris ou tué, mais on ne le revit plus.

Le Toulousain et le Normand partirent pour la guerre avec beaucoup de troupes, et quittèrent Jérusalem le jour de la quatrième férie. Les clercs célébraient des messes et faisaient des prières. Pierre l'Ermite, et un petit nombre d'hommes impropres au service des armes, restés dans la ville avec une multitude de femmes timides, se rendaient en procession d'église en église, se mettaient en oraison, et distribuaient dévotement des aumônes, afin que Dieu rendu propice secourût avec miséricorde son peuple, et renversât de sa main puissante les ennemis, au point qu'ils ne pussent plus se relever. Les principaux chefs se réunirent avec leurs armées sur le fleuve qui est voisin d'Ascalon. Ils y trouvèrent de nombreux troupeaux, et firent un riche butin. Trois cents Arabes s'attachèrent à la poursuite des Français; mais ceux-ci les chargèrent aussitôt, et, en ayant pris deux, mirent le reste en déroute jusqu'au gros de l'armée païenne. A la suite de cette expédition, les Chrétiens revinrent à leur camp, et s'y reposèrent la nuit, après avoir posé des gardes et fait leurs prières. Le soir, le patriarche défendit publiquement à tout le monde de s'occuper de butin avant la bataille qu'on devait livrer le lendemain.

Au lever du soleil, le 12 août, la sainte armée du Christ entra dans une belle vallée formée par une plaine agréable le long de la mer, et s'y rangea en six corps. Le roi, le duc des Normands, le comte de Toulouse, celui de Flandre, Gaston, Eustache et Tancrède se mirent à la tête de la cavalerie, et chacun rangea habilement ses archers et ses fantassins. Après les avoir placés en avant, les chefs enseignaient à leurs hommes, quoiqu'ils l'eussent déjà appris dans toutes les guerres qu'ils avaient faites heureusement, comment ils devaient pousser des cris d'attaque, ou résister pour pénétrer les armes à la main dans les corps les plus impénétrables, ou regarder fréquemment et sans crainte leurs enseignes, ou tenir ferme pour soutenir les charges de l'ennemi.

Néanmoins les Païens, plus nombreux que les étoiles, présentaient de loin leurs épais bataillons, et leurs légions, formant des corps innombrables, se développaient d'un flanc à l'autre de notre armée. Ils, envoyèrent en avant des Éthiopiens qu'ils mirent en place, et à qui ils ordonnèrent de se tenir immobiles. Ces guerriers, le genou gauche à terre et le droit élevé, couvrant le haut de leurs corps avec le bouclier, se servaient de la flèche et de l'épée. On leur avait défendu de faire aucun pas en arrière, ni de quitter leur place, pour s'avancer même un peu. Ainsi ces corps, suivant leur instruction, gardaient le poste qu'on leur avait assigné. Comme ils avaient à craindre l'excès de la soif à cause de la chaleur, des nuages de poussière, de la fatigue et de la durée du combat, ils portaient à leur cou des vases pleins d'eau, au moyen desquels ils pouvaient résister plus long-temps, et poursuivre les fuyards avec plus de vigueur. On n'avait pas cru devoir s'attendre à leur fuite. En effet, on se confiait dans cette multitude innombrable, dans la fureur qui anime les nations barbares, et dans les décrets rendus par le prince pour interdire la fuite. Que les fuyards, disait leur empereur, soient punis par la décollation. Les dispositions de la bataille étant ainsi faites sagement de part et d'antre, dès que l'on fut arrivé au lieu convenable, les Chrétiens s'arrêtèrent un moment, élevèrent dévotement les yeux au Ciel, et s'étant agenouillés, firent leur prière. Ils attendaient de lui l'assistance dont ils avaient besoin, parce qu'ils l'avaient souvent et dès long-temps éprouvée dans leurs nécessités. Aussitôt qu'ils eurent terminé une courte prière, et fait avec respect sur le front le signe de la croix du salut, animés d'une plus grande confiance, ils montèrent à cheval, et, au nom du Seigneur Jésus, chargèrent virilement les Païens. Ceux-ci s'étaient déjà arrêtés et attendaient immobiles. Le comte de Toulouse manœuvrait avec sa cavalerie du côté de la mer, sur la droite de l'armée; à l'aile gauche, le roi marchait avec ses légions; au centre, le duc de Normandie, le comte de Flandre, Tancrède et quelques autres faisaient leurs dispositions; mais, pour dix des nôtres, les Infidèles faisaient marcher mille des leurs. Au commencement du combat, Robert, duc des Normands, remarquant de loin l'étendard de l'émir, qui présentait une pomme d'or à la pointe d'une pique que blanchissait l'éclat de l'argent, dont elle était élégamment revêtue, présuma que ce prince en était voisin, se jeta sur lui hardiment à travers les bataillons et le blessa mortellement. Sa chute glaça d'effroi les Païens. Le comte de Flandre, de son côté, chargea vigoureusement l'ennemi, et l'intrépide Tancrède s'élança au milieu du camp. Bientôt la cavalerie païenne prit la fuite. Les Éthiopiens furent frappés de stupeur. Cependant le roi et quelques Français s'étant portés vers eux, et s'y étant arrêtés un moment, les abattaient à coups d'épée, en travers, comme on coupe une moisson, et séparaient leurs têtes de leurs troncs. Les champs étaient inondés de sang et couverts çà et là de cadavres païens. Les Chrétiens poursuivirent les fuyards. Grâces à Dieu, les Païens effrayés n'avaient pas le temps de respirer. Leur vue était tellement obscurcie, comme on l'apprit ensuite de ceux qui avaient échappé au carnage, que, quoiqu'ils eussent les yeux ouverts, ils pouvaient à peine voir les Chrétiens, et se sentaient hors d'état de leur nuire en aucune manière. Quoique nombreux contre peu de soldats, ils n'osaient marcher contre eux et cherchaient de toutes manières à les éviter. Les nôtres, victorieux punissaient les Païens en masse, et n'épargnaient personne. Ainsi le jour de mort s'était levé pour les Païens, et ne laissait à aucun d'eux les moyens d'échapper; car sur les arbres, derrière les rochers, au fond des cavernes, la main du vainqueur les faisait, pêle-mêle, tomber sous ses armes.

Le comte Raimond, qui combattait du côté de la mer, tua un nombre considérable d'ennemis et les poursuivit vigoureusement jusqu'à la ville, qui était à peu de distance. Ils tombaient de fatigue, on mouraient à l'instant même des blessures qu'ils recevaient, ou bien se précipitaient dans les flots, et là, voulant éviter la mort, ils ne la rencontraient pas moins. La flotte de l'émir couvrait la surface de la mer, et attendait la fin de la bataille. Voyant que la fortune offrait un résultat différent de celui qu'ils espéraient, les Païens montèrent sur leurs vaisseaux, mirent à la voile et retournèrent ainsi dans leur pays. On rapporte que l'émir, respirant à peine, avait poussé de profonds gémissemens, et s'était écrié douloureusement: «Créateur de toutes choses, qu'est-ce donc qui m'arrive? Comment se fait-il qu'un sort funeste nous accable? Hélas! pour moi quel affront ineffaçable! Quels durables opprobres accablent mon pays! Un peuple de mendians, un petit peuple l'emporte sur notre nation. D'où provient cette infortune? J'ai conduit ici deux cent mille cavaliers et une quantité innombrable de fantassins, que je croyais en état de triompher de l'univers entier. Maintenant, sans mentir, ils ont été indignement vaincus par mille cavaliers et trente mille fantassins tout au plus. Ou leur Dieu est tout puissant et combat pour eux, ou notre dieu est irrité contre nous, et, dans l'excès de sa fureur, nous frappe et nous châtie. Quoiqu'il en soit, le résultat sera le même. Je ne m'armerai plus contre les Chrétiens; je vais au contraire retourner dans ma patrie, où la honte m'accompagnera toute ma vie.» En proférant ces paroles, il mêlait les larmes aux plaintes, et gémissait du fond du cœur.

Quand les Ascalonites virent les Agarins, en fuite, se jeter pêle-mêle vers la ville, et le comte Raimond avec ses troupes les poursuivre sans relâche et les mettre à mort, ils fermèrent leurs portes et se défendirent ainsi de l'entrée de leurs ennemis comme de leurs défenseurs. Ils craignaient avec raison que leurs invincibles ennemis n'entrassent dans Ascalon avec leurs amis, et ne s'en emparassent entièrement, après avoir mis à mort les habitans. Cependant le comte de Toulouse, que rien n'effrayait, s'arrêta devant la ville avec ses troupes, et extermina comme un troupeau de moutons les Sarrasins36 arrêtés devant leur asile. Alors les Ascalonites, voyant du haut de leurs tours l'acharnement des Chrétiens, et redoutant une destruction pareille à celle de leurs voisins, qu'ils avaient vue, ou dont ils avaient entendu parler, réclamèrent l'étendard du comte et lui promirent fidèlement de se rendre à lui sans faute. Ils se décidaient d'autant plus volontiers que Raimond était plus voisin, les menaçait d'une perte plus prochaine, et qu'il avait sauvé l'émir Guinimond, ainsi que les autres Sarrasins qui s'étaient confiés à lui. Le comte envoya son étendard aux habitans, qui en faisaient la demande, et, après avoir mis en fuite ou tué tous les ennemis qui étaient devant la ville, il se rendit auprès des chefs chrétiens. Les ayant rassemblés après qu'ils se furent reposés du carnage, il leur parla en ces termes: «Grâces à Dieu, voilà que la victoire nous a favorisés, et que la ville d'Ascalon est presque réduite à nous ouvrir ses portes. Déjà les Ascalonites ont reçu mon étendard; si vous y consentez, il nous seront favorables dans leur soumission, et pour se sauver, ils obéiront à mes ordres.» Le roi lui répondit: «Loin de moi la pensée de céder à qui que ce soit la domination de cette ville; je la prendrai et la soumettrai à mes lois. Ascalon est près de Jérusalem, et il convient qu'il soit au pouvoir de celui qui la gouverne.» Robert, duc de Normandie, le comte de Flandre et quelques autres seigneurs dirent au roi: «Nous savons parfaitement que le comte de Saint-Gilles a quitté volontairement, pour le service de Dieu, des terres fertiles et des places très-fortes. Pendant notre expédition, il s'est signalé par de nombreux exploits, et nous a tous surpassés par sa fermeté dans les plus graves circonstances. En conséquence, s'il veut avec persévérance accomplir le pélerinage qu'il a entrepris, et défendre la Cité sainte qu'il a vaillamment attaquée pour en faire l'acquisition au Seigneur, vous devez lui offrir de bon cœur cette ville que vous ne possédez pas encore et qu'il réclame. Quand nous serons retournés à notre poste, il vous sera sans nul doute très-nécessaire, tant par ses conseils que par son bras. Ascalon se soumettra noblement et utilement à la puissance royale. Ce vaillant héros vous fera hommage et combattra pour vous.» Le roi ayant refusé d'obtempérer à l'avis des seigneurs, le comte se retira en courroux, et manda aux Ascalonites de se défendre avec opiniâtreté. Le roi voulut assiéger la ville; mais, tous les chefs l'abandonnant par dépit et par fatigue, il ne put rien faire tout seul, et laissa avec tristesse la place sans plus l'attaquer. Quelle honte! ni lui ni les rois, qui pendant quarante ans lui ont succédé, n'ont pu jusqu'à ce jour s'emparer de cette métropole des Philistins; elle leur a de plus, outre des maux innombrables, occasioné la perte de plus de cent mille hommes. Tels sont les résultats d'une insatiable ambition. Si une véritable charité eût animé le roi, et qu'il eût, suivant la loi de Dieu, aimé son prochain comme lui-même, il eût pu, ce jour même, enlever à ses ennemis cette ville, par laquelle il eût ouvert aux Chrétiens un libre passage jusqu'à Babylone. Je loue beaucoup le roi Godefroi; mais comme l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, je ne le loue pas en cela.

On rapporte que l'émir avait en bataille deux cent mille cavaliers et d'innombrables troupes d'infanterie. Les Chrétiens lui opposèrent à peine mille cavaliers et trente mille fantassins, qui, avec l'aide de Dieu, se portèrent, après la défaite des Infidèles, à leur camp, afin d'en piller les tentes. Pour en parler en deux mots, on y trouva tout ce qu'on peut imaginer de choses précieuses, l'argent et l'or, le blé, la farine et l'huile, d'innombrables troupeaux, toute la pompe des décorations, des monceaux d'armes, et mieux encore s'il est possible. Chargés de ce riche butin, les Chrétiens rentrèrent dans la ville sainte de Jérusalem, et rendirent dignement grâces à Dieu dans chaque église.

Robert, duc des Normands, acheta vingt marcs d'argent l'étendard de l'émir, dont ceux qui l'avaient blessé lui firent la vente: il le plaça sur le saint Sépulcre comme un monument de ce mémorable triomphe. Un autre acheta l'épée de cet émir pour le prix de soixante besans. Toute la Chrétienté éprouva une indicible joie en apprenant le gain de cette bataille.

C'est ainsi que les Chrétiens délivrèrent Jérusalem des mains du Turc impie, l'an de l'Incarnation du Seigneur 1099, et, sous la conduite du Christ, triomphèrent plusieurs fois de ces barbares. La grande bataille dont nous venons de parler fut livrée le 12 août, et toute la Chrétienté en rendit grâces à Dieu.

Jusqu'ici, j'ai suivi les traces du vénérable Baudri, et raconté avec vérité les exploits de l'illustre armée du Christ, qui, avec l'aide de Dieu, triompha avec éclat des armées païennes dans les contrées Orientales. Dans beaucoup de passages, j'ai fait pour mon travail usage des mêmes mots que ce philosophe a employés, n'osant pas me servir d'une autre expression, parce que je ne croyais pas pouvoir les corriger avec succès. Toutefois pour abréger, afin que la prolixité de notre rédaction n'accablât pas d'ennuis le lecteur, j'ai fait quelques retranchemens; j'ai ajouté, pour en instruire la postérité, quelques détails véridiques que Baudri avait omis, d'après ce que j'ai appris de ceux qui avaient partagé les travaux et les périls de l'expédition. Je dois honorer et respecter le vieillard dont je viens de parler, et que j'ai connu particulièrement. Il était citoyen d'Orléans, moine et abbé de Bourgueil, instruit dans les études libérales, et digne de vénération pour les mérites de sa vie religieuse. Ce fut à cause de sa piété et de sa sagesse qu'il fut élevé au siége archiépiscopal37 de Dol par une élection ecclésiastique. Il observa les règles monastiques pendant son épiscopat, et, autant qu'il le pouvait, il habitait au milieu de ses moines. Il dirigeait les Bretons intraitables, dont il ne pouvait supporter la perversité. Aussi abandonnait-il souvent ces hommes insolens et déloyaux, et se refugiait-il en Normandie, où l'évéché de Dol avait et possédait librement et en paix un territoire38, sur la rivière de la Rille, depuis les temps de saint Samson, sous le règne de Childebert, roi des Français. C'est là que, non seulement par ses écrits, mais encore par ses instructions, il excitait ses auditeurs à servir Dieu; c'est de là qu'il visitait plusieurs monastères voisins, savoir, Fécamp, Fontenelle, Jumiège, et plusieurs autres qu'il affermissait dans la crainte du Seigneur par la sainteté de ses sermons. Enfin, il mourut dans une vieillesse heureuse, et fut inhumé à Préaux, dans l'église de l'apôtre saint Pierre, devant le crucifix.

J'aspire à me reposer ici, fatigué que je suis d'avoir écrit et recherché les événemens passés dans les climats lointains de l'Orient. Je me détermine à finir ici le sixième39 livre de mon Histoire ecclésiastique.

Dans le septième40, si je vis bien portant et libre, avec l'aide de notre Sauveur, dans lequel j'espère surtout, je parlerai avec vérité des divers événemens favorables ou contraires qui sont arrivés pendant le cours de trente années; et, suivant mon pouvoir, je les ferai connaître simplement à la postérité. Je pense qu'il existera dans l'avenir des hommes semblables à moi, qui rechercheront avidement dans les historiens les faits qui se sont passés dans cette génération, afin de raconter les événemens des siècles écoulés pour l'édification, ou le plaisir de leurs contemporains.

suite

(22) Il est appelé par d'autres auteurs Samsadon.

(23 Kerbogha.

(24Curti.

(25 Geniculi.

(26Il est appelé Pierre Barthelemi par quelques antres historiens.

(27) L'un des soixante-dix disciples, et non pas l'apôtre.

(28) Il y avait là dans l'imprimé une lacune qui n'y est pas indigqué, et que nous avons remplie d'après le manuscrit de l'abbaye de Saint-Evroul.

(29 Cette phrase ne se trouve pas dans l'imprimé.

(30Ou Godefroi de Lastours.

(31) Mal à propos nommée Arese dans l'imprimé. Elle est appelée Archis par d'autres historiens.

(32Ou Ribemont.

(33 Ialgeium; Igé près de Bellême, dans le département de l'Orne. Voyez le liv. V de cette traduction, tom. II, pag. 396. [voir le paragr. Commençant par «Roger de Mont-Gomeri, après la chute de la famille de Giroie», volume II, livre V, partie II, chapitre XVI du texte latin]

(34) Heliam, id est, Hierusalem; Helia est ici pour Ælia, nom qu'elle recut de l'empereur Adrien.

(35) Theologus Joannes.

(36 Philittei.

(37) Orderic Vital se sert du mot archiepiscopatus, sans doute parce que Baudri avait eu la pretention de prouver le droit métropolitain de son siège, qu'il reportait jusqu'à saint Samson, évêque de Dol, au commencement du VI° siècle.

(38Conteville, le Marais Vernier et Saint-Samson sur Rille, arrondissement de Pont-Audemer.

(39)   Le neuvième d'aujourd'hui. d'après la nouvelle division adoptés par Orderic Vital lui-même.

(40) Le dixième.