Thomas de Split

THOMAS DE SPLIT

 

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT

 

Chapitre XLV

 

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

chapitres XLIV - chapitre XLVI-XLVIII

THOMAS DE SPLIT

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT.

 

XLV. De bello, quod preparauerunt Spalatenses contra Tragurienses

His ita gestis Bernardus potestas in pernitiem Traguriensium cepit fabricare machinas magnasque belli copias preparare. At uero Tragurienses scientes se impares esse potentia nec sperantes se posse resistere uiolentie uicinorum ceperunt magno pauore dissolui. Tunc legationem mittentes uerbis ualde lenibus et submissis pacem postulabant, satisfactionem omnimodam pollicentes. Sed potestas, ut erat ferocis animi, auditis humilitatis sermonibus in tumorem superbie maxime leuabatur et consiliis quorundam iuuenum usus nolebat declinare ad mitia, sed ingentia minabatur.

Unde factum est, ut Spalatenses, preparata expeditione, exirent in multitudine classium, quas habebant, et uenerunt adnauigantes insule uersus Tragurium, non quidem pugnandi proposito, sed facta ostentatione animos hostium deterrere uolebant. Sed Tragurini uisa parte Spalatini exercitus, metu, quem habebant, paulatim exsufflato, ceperunt animis incalescere arbitrantes pulcrius mori per uulnera quam uite ignominiam sustinere. Et nullo premisso deliberationis tractatu subito ad mare concurrunt, ligna remigibus complent, armis exornant. Erat autem ibi quedam trieris magna et excelsa, quam rex Bela discedens eis reliquerat conseruandam, quam pubes selecta stipendiariorum ac ciuium conscendens in mare procedunt. Armarunt et duas liburnas cum aliquot paucis et breuibus lignis. Et erat eis auxilio lignum quoddam magnum ex bonis iuuenibus stipendiariis, ex profugis Iaderensium. Omnes hii exeuntes a portu ad spatium unius milii remigarunt. Et uidentes numerosam classem expeditionis Spalatine sparsim litora insule perstringentem timuerunt. Et uersis ad ciuitatem proris cursu retrogrado fugiendo redibant. At uero Spalatenses preter opinionem suam uidentes eos in mare exisse, gauisi sunt ualde. Et putantes eos, si attingi possent, nulla euadere ratione, fortiori annisu incubuere remis et totis uiribus remigantes conabantur, antequam ad sua euaderent, eos iaculis prepedire. Et ecce, dum Tragurienses euadere moliuntur, magna eorum trieris in uadosa incidens loca hesit terre stetitque fixa immobilis. Turbati ergo et perteriti Tragurienses nesciebant, quo diuertere possent. Et tandem resumpto constantie spiritu cohortati sunt semet ipsos et connectentes ambas liburnas a latere herentis galee ceperunt stare parati, insultum hostium expectantes. Ecce autem Bernardus maiori ligno inuectus, ut erat impetuosus et preceps in arma, noluit sotios prestolari, sed irruit repente in hostes et intentis arcubus ceperunt sagittis insistere, pilis et contis acriter imminere. E contra uero Tragurienses de puppi sue trieris eminentius impendentes, quasi ex arce, non cessabant lapides super lapides in hostile agmen immittere et crebra iacula contorquere. Sed Spalatenses nullum lapidem intra sua ligna posuerant sed lapidum grandinem scutis excipientes instabant fortiter e puppibus gladiis et lanceis preliantes. Et cum tanta fortitudine res ageretur, cadebant hinc et inde quidam uulnere, quidam morte prostrati.

Heu dirum et nefarium bellum, ubi spreta lege nature pater in filium et filius in patrem armabatur, frater in fratrem, amicus in amicum scelestis manibus crassabatur! Non illud erat hostile sed domesticum et ciuile certamen.

Ubi autem pars magna diei armorum stridoribus et contrariis congressionibus fuisset expensa, euentus uictorie hinc inde dubius oberrabat. Sed eo iam certamen erat deductum, ut Spalatensium preualentibus turmis excussa esset pugnantium aties de puppi hostilis galee et usque ad medium depulsa. Et cum prope iam esset, ut Spalatina iuuentus insiliret ad eos, ecce una ex liburnis Spalatensium, in qua melior pugnantium erat manus, fortiter remis impulsa percussit unam ex liburnis Traguriensium, que religata erat a latere maioris galee uenitque rostrum per mediam ratem inter remos. Tum hi, qui erant in Traguriensium ligno, insultu hostium tremefacti ascenderunt ad galee presidium et lignum, cui insederant, subleuatum est rostrumque Spalatine liburne ita tenaciter hesit tamque fortiter stetit ac si clauis ferreis fuisset afixum. Cumque multo conatu temptaretur auelli, nil profuit, sed sic non homine, sed Deo capta permansit. Hostes uero desuper imminentes non desistebant homines obruere lapidibus, prosternere iaculis, donec insilientes in eam totalem ex ipsa uictoriam optinerent. Interim autem mare ad incrementum suo more surgens fecit enatare trierim et prospero aquarum cursu cum insperate prede tripudio ad propria deuecti sunt. Sed cum Spalatensium classis iterum uellent prelium uictoribus instaurare, ingruentibus iam nocturnis tenebris intercepta, tristis et merens ab hoste discessit. Capta est tunc Spalatensium ratis et LX fere de melioribus ciuitatis et omnes artis compedibus astricti carceris sunt custodia mancipati.

Ecce, quomodo fatorum series non opinione humana sed diuina dispositione procedat, ut de sua uirtute confisi bello succumberent et de suis uiribus desperantes ex hostibus triumpharent. Quia non in multitudine exercitus uictoria belli, sed de celo est fortitudo. Discant posteri, quam durum sit contra stimulum calcitrare! Cum hi, qui nuper conculcando statuta ecclesie quasi uictores de imbellibus clericis exultabant, nunc a despectis hostibus deuicti probroso carcere penas luunt. Nichil enim, ut ait Scriptura, in terra sine causa fit. Sic namque succedentibus rebus completum uidetur, quod in persona ecclesie dicitur per prophetam: Misit de celo et liberauit me, dedit in oprobrium conculcantes me.

Quid uero de aliis male gestis referam bellis? Cum propter ipsius potestatis insolentem temeritatem, immo propter peccata ciuium, quot capti, quot gladiis trucidati, quot equore submersi tunc fuerint ciues, flere magis libet, quam aliquid dicere. Etenim cum quibusdam Sclauis confederati Tragurienses nunc clam, nunc palam nostratibus offendentes, cedes et predas plurimas faciebant et quorsum se terra marique uertebant, letis successibus exultabant. E contrario Spalatensibus cuncta cedendo sinistre de die in diem ad deteriora uergebant. Nam quasi miraculose gestum est, ut recte tricesimo die, quo ecclesie iura perturbare temere presumpserunt, in illo nautico bello succumberent. Et cum die Iouis post Epifaniam temeratus ab eis fuerit status priuilegii clericalis, die Iouis in carnipriuio, die Iouis in Albis Pascalibus, die Iouis in octauis Pentecostes, pessimos belli euentus et infelices casus personarum et rerum passi sunt. Et quorum antecessores nudis pedibus a Spalatensibus pacis federa olim rogauerant plurima seruitia et honoris obsequia tamquam maioribus impendentes, nunc uice uersa ciues nostri, dati eis in predam, eorum pacem coacti sunt exoptare. Sic ergo completum est in eis illud prophete Zacharie oraculum, ubi de clericis dicitur: Qui tangit uos, tangit pupillam oculi mei. Et post hec, quasi quereretur, quo genere uindicte tales sunt puniendi, subiungit dicens: Extendam manum meam super eos et erunt in predam his, qui seruiebant sibi. Cesset ergo gloriari uanitas humana, cum in rebus bellicis sola uirtus operetur diuina dicente domino per prophetam: Numquid gloriabitur securis aduersus eum, qui secat in ea? Et cetera. Unde enim euentus ille inopinabilis, nisi Deo disponente processit, ut in illo certamine cum piratis nuper gesto, quod nulli pene placuit, leta successit uictoria et in hoc, quod nulli pene displicuit, tristis casus euenit?

His itaque gestis potestas ad propria recessurus ad ecclesiam accessit et seditionis scandalum, quod in electionis processu per prauos homines nasci permiserat, humiliter est confessus et ueniam postulauit. Hoc idem confessus est in plena contione publici palatii asserens, quod capituli factum fuisset legitimum, sed praua et peruersa importunitas laycorum.

Tunc Spalatenses de suis uiribus diffidentes, de Ninosclaui bani Bosenensis potentia plurimum sunt confisi. Quem aduocantes et sumptus ei ex publico ministrantes etiam ciuitati in comitem prefecerunt. Ipse autem ueniens multis et fortibus constipatus uiris abiit cum Spalatensibus ad campum Traguriensem, ubi per duas fere ebdomadas considentes succiderunt uineas, secuerunt arbores omnia sata et culta uastantes.

Inde uero recedens abiit in terram suam tradita sui regiminis uice cuidam cognato suo, nomine Ricardo, qui erat Calaber natione. Reliquit etiam pro ciuitatis tutela unum de filiis suis cum optima equitum turma.

Sed Tragurienses obduratis animis noluerunt relaxare captiuos, sed missa legatione ad regem narrauerunt ei cuncta, que facta fuerant per banum cum Spalatensibus in campo eorum. Rex uero his auditis iratus est ualde statimque uocans quendam ducem suum, nomine Dionisium, uirum potentem, qui erat banus totius Sclauonie et Dalmatie, misit eum cum B. Quinqueecclesiensi episcopo et cum quodam comite Michaele et cum multis aliis Hungarie proceribus imperans eis districte, quatenus in Dalmatiam uenientes, quantumcumque possent, rigidam de Spalatensibus exercerent uindictam. Alium exercitum misit ad ulciscendum bani Bosenensis ob temeraria facta.

Spalatenses etiam miserunt legatos ad regem excusantes se et factum, quanta uerborum lepiditate poterant, palliantes. Sed rex dolorem sui cordis callida responsione dissimulans finxit se non multum curare de talibus, remisit eos ad propria. Et quia ecclesia pastore uacabat, petiit, ut eligeretur Hugrinus Cesmensis prepositus in archiepiscopum ecclesie Spalatensis asserens, quod propter ipsius nobilitatem et scientiam tota florebit ecclesia et ciuitas eius suffulta consiliis de multis anxietatibus indubitatum consequeretur solamen.

Reuersi nuntii responsa regis cum gaudio retulerunt, nullum tamen super facto huiusmodi regale tulerunt rescriptum. Ciues uero hec audientes et credentes omnia ueritate constare, statim ad archidiaconum et capitulum accesserunt et imperantes potius quam consulentes petebant, ut incontinenti celebraretur electio cum eisdem. Archidiaconus uero, quia non ignota sibi erat insolentia Hugrini, non acquiescebat laycali instantie dicens, quod electio non est celebranda precipitanter et cum secularium tumultu, sed matura deliberatione fratrum et relligiosorum uirorum. Sed layci suo more in iurgia prorumpentes conabantur hec a clericis per uiolentiam extorquere. Verum dimisso conuentu comes Ricardus, Murgia iudex et ceteri de consilio abeuntes ad cameram ecclesie per uim acceperunt bullam capituli, conniuente eis Fusco presbytero cum tribus aut quatuor nequitie sotiis et asportantes eam conscripserunt litteras sub nomine capituli, bullantes eas falso miserunt duos ex nobilibus, qui se procuratores capituli asserentes electionem ad regis libitum celebrarent. Sicque factum est. Abierunt ad regem nuntii false legationis prosequentes mandatum. Et quia tunc erat rex in partibus Sclauonie, cito reuersi sunt dicentes electionem se de Hugrino fecisse et regem ciuitati esse placatum et magnam ab eo gratiam fore ciuibus repromissam.

Sed uulgo dicitur mendatium curtos habere pedes, parum potest procedere, cito deprehenditur. Non enim bono peraguntur exitu, que malo sunt principio inchoata. Nam qui regem placatum dixerant, uerius dicere poterant regem regum Deum ausibus fore talibus ad iracundiam prouocatum. Qui enim gratiam se iactabant ciuibus detulisse, dirum magis incendium et excidium fere toti patrie detulerunt.

Etenim non duabus ex integro elapsis ebdomadibus descendit dux Dionisius cum principibus supradictis et coadunato exercitu copioso Hungarorum, Dalmatinorum et Sclauorum uenit et castrametatus est in Salona. Tunc Spalatenses accedentes ad eos multis exeniis et blandis alloquiis eorum demulcere pectora satagebant. Sed ipsi regium exequentes edictum non rectis oculis aspiciebant ciues, sed aspera cominantes petebant obsides et magnum pecunie quantitatem. Sed cum graue uideretur ciuibus a statu sue cadere libertatis, allegabant priuilegia, quibus eorum ciuitas a tali exactione debebat esse libera et immunis. Ceterum ipsi priuilegiorum lege contempta ad exhibitionem dictarum rerum tota ciues instantia perurgebant. Verum cum Spalatenses omnino facere denegarent, comouit se uniuersus exercitus et prope ciuitatem accessit. Anno Domini millesimo CCXLIIII, quarto Idus Iulii factum est ingens prelium in suburbio Spalatino. Totus namque exercitus, per aties ordinatus, cepit circa maceriam preliari. Diuiserunt autem se Hungari per cuneos et steterunt cum bano procul, episcopus cum atie sua, Philetus prepositus cum sua, Tragurienses cum sua, castellanus et Clisienses cum sua et alii plures. Tunc appropinquantes macerie querebant aditum, unde intrandi facultatem haberent. Sed Spalatenses undique circumfusi hostilem impetum iaculis et lapidibus longius propellebant. At uero Tragurienses, qui erant gnari locorum, circueuntes ex occidentali parte ascenderunt ad pedem montis et ceperunt in ea parte committere prelium macerie, que secundum loci situm inualidior erat et pauciores oppugnatores habebat. Tunc stantes ex aduerso macerie excelsiores fuerunt his, qui maceriam defendebant et lapidum multitudinem proicientes in eos compulerunt interius ad planum descendere. Et quia conciues non audebant alia loca deserere, per que fuerant ordinati, non potuerunt illis prestare succursum. Mox ergo Tragurini maceriam conscendentes ceperunt instare acriter his, qui iam inferius stantes non sinebant eos descendere et ulterius pertransire. Sed cum multitudo magna confuso ordine et cum impetu ascedisset, statim maceria sub eorum pedibus diruta est et in planum redacta. Videns autem uniuersus exercitus, quod uia esset latius patefacta, cateruatim omnes ad loci illius aditum confluxerunt et in suburbium irruentes usque ad muratas edes cum ciuibus manu ad manum pugnando uenerunt. Cesi autem fuerunt ex Spalatensibus usque ad X uiros, de Hungaris uero et Sclauis mactati fuerunt ferme homines triginta. Sic autem, quoniam debile fuit macerie munimentum, non potuit tante multitudini obsistere peccato ciuium pregrauante. Tunc introgressi hostes statim apposuerunt ignem ex parte occidentali et zephyri aura perstrepente asperius omnes domos ligneas et uimineas breui spatio combusserunt uentoque flammarum globos uiolentius deprimente aduste sunt domus lapidee quasi XX. Et ita die illo quingente et eo amplius edes intra septa macerie conflagrarunt. Videntes autem ciues uirtutem ignis uehementius excrescere flamarumque copiam de domo in domum uorando transire ingenti sunt pauore perculsi metuentes, ne forte domibus suburbanis exustis totam ciuitatem uorax flamma corriperet.

Ille dies putatus est Spalato ultimus illuxisse. Tantus enim quosdam inuaserat metus, ut Murgia, qui erat inter ciues ditior et loquatior, asportatis pecunie sacculis ad quasdam naues diceret deditionem Hungaris faciendam. Alii uero uigore spiritus confortati timiditatem eius uerbis asperis increpabant. Aduesperascente iam hora et inimico cessante incendio miserunt Spalatenses ad Hungaros pacem suppliciter postulantes. Sed banus de uictoria letus, de suorum uero cede non modicum mestus, adhuc minaciter respondebat. Sic dies illa luctuosa satis tristisque discessit. Sequenti uero die uidens banus et ceteri principes, quod inter structuras murorum non sic foret tuta congressio, sicut hesterno fuerat inter maceriarum fragilia et uilia munimenta, uocatis Spalatensibus cepit cum eis de pace tractare. Spalatenses uero uidentes se in arto positos, hinc hostilibus circumseptos cateruis, inde Tragurii ducentos ciues carceribus mancipatos, condescenderunt ad omnia ineuitabili necessitudine coartati. Pacti namque sunt dare fisco regio sexcentas marcas argenti et sex filios nobilium in obsides tradere ad sue fidelitatis constantiam comprobandam. Principes uero promiserunt firmiter, quod reformata pace cum Traguriensibus totalis relaxatio fieret captiuorum, aliis quibusdam interpositis articulis, quos hic inserere opus non fuit.

Et sic predicti principes infecto negotio ad propria sunt reuersi. At uero Spalatenses de Hugrini potentia freti credebant per ipsum omnes casus suos ad integrum restaurari. Tunc adeuntes archidiaconum cum capitulo instabant, ut electioni assensum prebentes pro electo mittere festinarent. Sed non acquiescebat archidiaconus cum ceteris scientes, quod talis electio nullius erat ualoris, cum foret in maximum oprobrium ecclesie attemptata. Sed hi, qui pestifero adhuc inuidie ulcere tabescebant, non putabant archidiaconum iustitie zelo moueri, sed credebant, quod ad se rem traheret et adhuc electionis preterite spei sibi fiducia superesset. Tunc iudex Murgia, Fuscus presbyter et ceteri, quos praue intentionis uexabat inscitia, concitantes populum ceperunt urgere archidiaconum, ut ipsemet personaliter ad ducendum electum proficisci deberet. Archidiacono ergo, licet displiceret electi persona et maxime false electionis processus, ne quia tamen malitie cauillatio crederetur, condescendere decreuit, sed nullo modo prius ire acquieuit, donec ipsimet temeritatis auctores proprio confiterentur ore, quod in subreptione bulle et in cunctis falsitatis processibus contra Deum et contra animas suas presumpsissent. Sic ergo abiit archidiaconus non tam uoluntarius quam coactus et sociatus Iohanne Vitalis layco in Hungariam est profectus. Ibi in presentia domini Bele regis et eius curie qualitercumque Hugrinum denuo elegit. Cui rex ibidem concessit comitatum ciuitatis Spalatensis et dominium insularum cum quibusdam aliis rebus.

Reuersus igitur archidiaconus ad propria non inuenit uiuos Fuscum et Murgiam et quosdam alios, qui in depressionem ecclesiastici iuris nequiter et perperam plus ceteris contendebant. Rex uero apud Vranam positus circa Pascale festum susceptis a Spalatensibus quinque milibus librarum relaxari fecit cunctos captiuos. Et dominus Hugrinus archielectus cum magna familia equitum et clientum ueniens archiepiscopale domicilium habitaturus intrauit. Postea uero toto elapso triennio iste Hugrinus ex mandato apostolico consecrationem suscepit in ecclesia beati Domnii per manum istorum suffraganeorum suorum: uidelicet Treguani Traguriensis, Nicolay Farensis, Bartholomei Scardonensis et Philippi Seniensis episcoporum anno Redemptionis millesimo ducentesimo quadragesimo septimo, XII Kal. Octub., gerens annos natu circiter XL. Fuit autem utraque preditus dignitate, archiepiscopatus et comitatus, nec his contentus ad altiora semper et ditiora toto mentis desiderio hanelabat. Erat autem sanguinis nobilitate turgidus, iuuenili calore pomposus, stature proceritas et faciei uenustas, quibus ceteros precellebat, non permittebant eum mediocria de se sentire. Secularibus quidem negotiis totus intentus, ecclesiastica uelud superflua quedam et minoris cure indigentia segniter procurabat. Ita demum omnia studio mundane deditus cenodoxe, non sapientum, non relligiosorum appetebat consortia, sed armatorum circa se cateruas habere gaudebat. Verum cum pro militaribus stipendiis domestice sibi non sufficerent facultates, tendebat manum ad aliena et illicita, cupiens in uictu, uestitu et multitudine clientele Hungaricorum prelatorum se copiis coequare. Sic autem tam clericis, quam laycis atque monasteriis durus exactor et onerosus dominator erat. Temptauit autem omnia iura canonicorum subtrahere totasque quatuor decimales portiones ad usum proprium retorquere, sed obsistente archidiacono cum ceteris non ualuit, nisi portionem pauperum dumtaxat contra predecessorum suorum consuetudinem usurpare. Et quia non permittebatur de rebus ecclesie suam ex toto explere cupidinem, nulla caritatis conexio eorum animos in consensum mutuum constringebat, sed dira discordie pestis eos sepius in contentionum scandala concitabat. Layci uero nichilominus de ipso sua spe fuere frustrati, nam cum putarent eum contra inimicos ciuitatis fortem ac bellacem futurum, ipse e contrario mitem et pacatum se gerens cum eis omnem austeritatis sue rigorem in ciues suos exercere uolebat. Erat autem bonis turbulentus et minax, prauis uero munificus et amicus. Ita quidem contigit, ut omnibus grauis et intolerabilis uideretur, ob quam causam ipse semper contra ciues et ciues contra ipsum maliuolentie suspitiones gerebant. Consecratus tandem, ut predictum est, misit prenominatum episcopum Seniensem ad domini pape Innocentii curiam, qui tunc manebat Lugduni, petens suppliciter, ut pallium ei mittere dignaretur. Quo optento reuersus est episcopus palliumque tradidit ex mandato apostolico in manibus Bartholomei Scardonensis episcopi eidem archiepiscopo asignandum. Idem tamen episcopus, licet iam relicto seculo fratrum minorum religionem intrasset, uocatus tamen Spalatum uenit pallioque, ut ei mandatum fuerat, Hugrinum archiepiscopum inuestiuit.

Hiis diebus contigit quemdam fratrem Iohannem natione Hungarum, de ordine predicatorum, eligi in episcopum ecclesie Scardonensis. Qui presentatus archiepiscopo in illis tunc partibus existenti, confirmationem ab eo suscepit secumque duxit ad metropolitanam ecclesiam consecrandum misitque et uocauit suffraganeos, cum quibus eadem erat consecratio celebranda.

Eo autem temporis articulo infelix Hugrinus graui languore corripitur et ingrauescente paulatim morbi feruore undecimo die ad extrema uite peruenit. Sic autem contigit, ut pridie quam prima uice decoratus pallio, consecrationem eiusdem episcopi celebrare uolebat, cum eodem pallio ad tumulum est delatus et ita dumtaxat funereas pompas, non autem diuina, potuit sacramenta pallio decorare. Illis autem diebus, cum in lecto infirmitatis decumberet et iam de uita pene penitus desperaret, uocauit fratres de capitulo et in eorum presentia satis bene et ordinabiliter condidit testamentum. Coram quibus et coram aliis religiosis uiris mirabiliter de peccatis compunctus publice de quibusdam excessibus est confessus. Nichilominus autem cum multis lacrimis et gemitibus ualidis secreta confessione coram suo confessore penitendo, uehementer afficiebatur de omnibus, si superuiueret, satifactionem omnimodam promittendo nec semel, set pluries in ipsis diebus confitebatur. Fuerat enim uir litteratus et naturali facundia preditus et maxime in diuina pagina eruditus. Studuerat enim aput Parisios annis fere duodecim in theologica facultate subministrante sibi scolasticos sumptus Hugrino Colocensi archiepiscopo, patruo suo. Emerat enim sibi cum multa quantitate pecunie totum corpus Biblie cum commentis et glosis, sicut solet legi a magistris in scolis.

Quo defuncto et aput ecclesiam fratrum predicatorum honorifice tumulato suffraganei, qui ad consecrandum Scardonensem episcopum conuenerant, eiusdem archiepiscopi exequias celebrarunt et frater Iohannes, qui in episcopum uenerat consecrari, per electionem unanimem in archiepiscopum extitit postulatus. Prefuit autem Hugrinus a die consecrationis sue usque ad diem sepulture anno uno, mensibus duobus, diebus decem.

 

XLV.

SUR LA GUERRE QUE LES SPALATINS MENERENT AVEC LES TRОGIRAINS

Après ces événements, le podestat Bernard commença à intriguer pour la chute de Trogir et à préparer de grandes forces militaires et à fabriquer des machines de guerre. Les Trogirains, se sachant d’une puissance inférieure et n’espérant pas pouvoir résister à la violence de leurs voisins, devinrent alors très inquiets. Aussi envoyèrent-ils une délégation demandant la paix en termes humbles et soumis, promettant d’accepter toutes les conditions. Le podestat, cependant, de nature violente, devint excessivement orgueilleux en écoutant leurs paroles d’humilité. Suivant le conseil de certains jeunes gens, il ne fut pas enclin à l’apaisement, mais multiplia les menaces à leur encontre.

Finalement les Spalatins préparèrent une expédition, et partirent avec une grande quantité de navires qu’ils avaient, et s’approchèrent de l'île située en face de Trogir, d'ailleurs, non pour faire la guerre, mais voulant intimider par cette démonstration les âmes ennemies. Mais la peur des Trogirains, ne voyant qu’une partie des troupes de Split, disparut peu à peu ; ils estimèrent qu'il valait mieux mourir blessé que de vivre dans l’ignominie. Et sans aucune discussion de l'affaire, ils se précipitèrent soudain vers la mer, remplirent leurs navires de rameurs et s’armèrent. Il existait là une grande et haute trirème, que le roi Béla, en partant, avait laissé à leur garde et qui prit le large, avec à son bord des jeunes gens, un groupe de mercenaires et des citoyens. Ils armèrent deux liburnes ainsi que quelques navires petits et courts. Un grand navire avec de courageux jeunes gens et des mercenaires ayant fuit Zadar, arriva encore à leur aide. Ils sortirent tous du port, et ramèrent sur une distance d'un mille. Voyant la flotte imposante de l'expédition de Split longeant çà et là les eaux du littoral des îles, ils eurent peur. Et, faisant faire demi-tour à la proue de leurs navires, ils s’enfuirent en revenant vers la ville. Les Spalatins, voyant que contre toute attente ils prenaient le large, se réjouirent beaucoup et, supposant que s'ils réussissaient à les rattraper, leurs nnemis ne s’échapperaient d’aucune manière, ils tentèrent, les rameurs augmentant leurs efforts et à force de rames, de leur faire barrage avec leurs lances, avant que ceux-là ne se replient chez eux. Mais voici qu’alors que les Trogirains s'empressaient de s'échapper, leur grande trirème, rencontra un bas-fond, s'embourba dans le sol et devint complètement immobile. Les Trogirains perturbés et épouvantés, ne savaient que faire pour s’en aller. Enfin, retrouvant de nouveau leur présence d'esprit, ils retrouvèrent un peu de courage et, mettant les deux liburnes de part et d'autre de la galère embourbée, ils se préparèrent au combat, attendant l'attaque des ennemis. S'étant approché du grand navire, Bernard, impétueux, fonça la tête la première dans la bataille, sans vouloir attendre ses compagnons, mais il se jeta soudain sur l’ennemi, et les Spalatins, tendant leurs arcs, commencèrent à leur envoyer leurs flèches, et à les menacer vivement avec des javelots et des lances. Mais de leur côté les Trogirains, en utilisant la plus position élevée de la poupe de la trirème, comme depuis une forteresse, faisaient sans cesse tomber sur la troupe ennemie des volées de pierres, et leur lançaient des nuages de javelots. Les Spalatins ne disposaient d’aucune pierre sur leurs navires, mais ils parèrent le déluge de pierres avec leurs boucliers et se battirent fermement à la poupe avec leurs épées et leurs lances. Et comme la bataille était menée avec une telle détermination, çà et là certains tombèrent de leurs blessures, d’autres furent carrément tués.

Que la guerre est terrible et criminelle ! contraire aux lois de la nature ! le père s’insurge contre le fils, le fils contre le père, le frère contre le frère, l'ami frappe l’ami d’une main scélérate! Ce n’était pas là une guerre contre un ennemi, mais une lutte civile et domestique.

Quand une grande partie de la journée se fut écoulée dans le vacarme des armes et en affrontements entre adversaires, l’issue de la victoire apparut incertaine de part et d’autre. Mais le combat atteignit un niveau où les forces des Spalatins acquirent la maîtrise et repoussèrent le groupe combattant depuis la poupe de la galère ennemie vers le milieu du pont. Et quand les jeunes gens de Split semblèrent sur le point de sauter à bord, soudain l’une des liburnes des Spalatins, avec un des meilleurs contingents de troupes, rama vigoureusement vers l’une des liburnes de Trogir, qui se trouvait au côté de la grande galère. Elle l’éperonna de côté, et la proue passa entre les rames au milieu du navire. Alors ceux qui étaient sur ce navire, effrayés par cet assaut ennemi, montèrent se réfugier dans la galère. C’est alors que le navire sur lequel ils se trouvaient se souleva ; mais l’étrave éperonnée du long navire spalatin resta coincée et tint aussi fermement que si elle avait été fixée par des clous en fer. Ils firent tous leurs efforts pour se dégager, mais tout s'avéra inutile; le navire resta tel quel, emprisonné non par l’homme, mais par Dieu. Entretemps l’ennemi ne cessait pas sa grêle de pierres sur eux, les frappant de leurs lances jusqu'à ce que, sautant sur le pont, ils remportassent une victoire complète. Mais entretemps, la mer, se soulevant au gré des marées, permit à la trirème de repartir, portée par un courant favorable ; joyeux, ramenant une prise inespérée, ils parvinrent chez eux. Quand la flotte de Split voulut reprendre la bataille avec les vainqueurs, elle fut soudain surprise par l'obscurité de la nuit, et repartit attristée mais fière du combat mené. Le navire des Spalatins fut pris avec une soixantaine des meilleurs citoyens qui furent mis aux fers et détenus en prison.

C'est ainsi que les hommes ne décident pas des liens du destin, mais que seul Dieu en dispose, de sorte que certains perdent la guerre confiants dans leur valeur, alors que d’autres triomphent de leurs ennemis sans espoir dans leurs capacités. En effet c’est la puissance céleste qui décide de la victoire d’une guerre et non pas la taille d’une armée. Que nos descendants apprennent combien il est vain de résister aux excitations de l’âme! En effet, ceux qui récemment avaient foulé les statuts de l'église, comme vainqueurs d’humbles clercs, sont désormais vaincus par des ennemis méprisables et subissent leur châtiment en peines de prison. Rien ne se passe sur terre sans raison, comme le disent les Saintes Ecritures. Et notamment le cours des choses se déroule, comme l’a dit le prophète au nom de l'Eglise : « que des cieux il m’envoie le salut, qu’il humilie ceux qui ont cherché à m’écraser. »[1]

Que pourrais-je dire des autres actions militaires infâmes ? Il vaut mieux pleurer que d’en parler, à cause de l'orgueil et de l'irresponsabilité du podestat et, bien sûr, à cause des péchés des citoyens : combien furent faits prisonniers, combien perdirent la vie par le glaive, combien furent engloutis par la mer! Et ensuite les Trogirains alliés avec quelques Slaves, en douceur puis ouvertement, commencèrent à nous nuire, commettant des meurtres et des pillages fréquents, et partout où ils allaient sur terre et sur mer, ils exultaient de leurs heureux succès.

Pour les Spalatins, d’autre part, les choses tournaient mal, et jour après jour allèrent de mal en pis. Il semble presque miraculeux qu’exactement trente jours après avoir imprudemment et présomptueusement violé les droits de l’Eglise, ils subirent cette défaite navale. Et comme ils violèrent les droits des privilèges cléricaux le jeudi après l’Epiphanie, ils eurent à supporter les plus terribles revers militaires et les plus malheureuses pertes humaines et dégâts matériels le jeudi après le Carnaval,[2] le jeudi de Pâques,[3] et le jeudi de l’octave[4] de la Pentecôte.[5] Leurs prédécesseurs étaient venus quémander aux Spalatins la paix nu-pieds et leur avait donné des marques d’honneur comme à des supérieurs, et voila que maintenant le revers de fortune fit considérer nos citoyens comme des voleurs et les força à solliciter la paix. C’est ainsi que l’oracle du prophète Zacharie se réalisa quand il parlait du clergé : Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil, et après cela comme une réponse à la question, quelle sorte de châtiment doit s’exercer sur un tel peuple, il ajoute : Je vais lever ma main sur eux, afin qu’ils deviennent le butin de leurs esclaves.[6] Aussi que la vanité humaine cesse de se glorifier, car dans les affaires militaires, la seule puissance en action est celle de Dieu. Comme le Seigneur l’a dit par son prophète : La hache se glorifie-t-elle aux dépens de celui qui l’utilise pour couper ?[7] Et ainsi de suite. Comment cet événement inattendu parmi d’autres aurait-il pu se produire si ce n’est par la volonté divine ? comment cette guerre qui fut brièvement menée par les pirates, et que personne n’approuvait guère, put-elle aboutir à une victoire heureuse, alors que ce conflit, approuvé presque par tous, eut une issue aussi désastreuse.

Après tous ces événements, le podestat, à son retour, se rendit à l’église et se repentit humblement du scandale de l’émeute qu’il avait permis à des hommes mauvais de susciter durant le processus de l’élection et il demanda pardon. Il déclara, de même, devant une assemblée générale au palais municipal, que les actes du chapitre était légitimes et que l’entêtement des laïques était mauvais et pernicieux.

A ce moment, les Spalatins, peu confiants dans leurs forces, mirent tous leurs espoirs entre les mains de Ninoslav, ban de Bosnie. Ils l’invitèrent, payèrent ses frais sur les fonds publics, et le nommèrent même comte de la ville.[8] Il vint avec une compagnie de plusieurs hommes forts, et se mit en route avec les Spalatins vers le territoire de Trogir. Là, ils restèrent près de deux semaines, durant lesquelles ils coupèrent les vignobles, abattirent les arbres et ravagèrent toutes les semailles et les cultures.

A son retour, il partit pour son propre domaine, remettant le commandement de la ville à l’un de ses parents du nom de Richard, natif de Calabre. Pour la protection de la cité, il laissa même un de ses fils avec un excellent escadron de cavalerie.

Mais les Trogirains se butèrent et ne voulurent pas relâcher les prisonniers. Ils envoyèrent plutôt une ambassade au roi,[9] chargée de lui raconter toute l’histoire de ce qui avait été fait sur leurs terres par le ban aidé des Spalatins. Le roi fut fort irrité après les avoir écoutés. Il envoya immédiatement un sien duc du nom de Denys, homme puissant qui était ban de toute la Slavonie et de la Dalmatie, et le fit accompagner de Bartholomé, évêque de Pécs, d’un certain comte Michel[10] et de nombreuses autres personnes de qualité de Hongrie, leur commandant strictement, à leur arrivée en Dalmatie, d’exiger une dure compensation des Spalatins, par tous les moyens possibles. Il envoya aussi une autre troupe pour venger les actes irréfléchis du ban de Bosnie.[11]

Les Spalatins envoyèrent aussi des légats au roi, s'excusant et amoindrissant autant que possible, les actes commis. Mais le roi, cachant sous sa réponse malicieuse la tristesse de son cœur, fit semblant d’être peu concerné, et les renvoya chez eux. Et puisque l'église restait sans pasteur, il demanda qu'au siège de l'archevêque de l'église de Split on élise le prévôt Ugrinus de Čazma,[12] affirmant qu'en raison de sa noblesse et de sa culture, toute l'église et la ville prospérerait en suivant ses conseils, et trouverait sûrement le soulagement de nombreux maux.

Les nonces, à leur retour, transmirent avec joie la réponse du roi, n'apportant cependant au sujet de cette affaire aucun rescrit royal. Les citoyens de même, après les avoir écoutés et croyant détenir toute la vérité, commencèrent immédiatement à attaquer l'archidiacre et le chapitre, ordonnant plutôt que conseillant, et exigèrent sans retard l’organisation d’élections avec eux. Mais comme l'archidiacre connaissait l'orgueil d'Ugrinus, il ne céda pas aux instances des laïques, disant qu’une élection ne s'accomplit pas précipitamment dans l’agitation séculière, mais après une mûre réflexion des frères et des moines.

Les laïques, éclatant en injures comme d’habitude, essayèrent de contraindre le clergé par la force. Ayant quitté la réunion, le comte Richard, le juge Murgia[13] et d'autres conseillers entrèrent dans la chambre de l'église, prirent de force le sceau du chapitre, de connivence avec le prêtre Fuscus, et, aidés dans cette infamie par trois ou quatre complices, ils l'emportèrent et firent un faux diplôme au nom du chapitre et envoyèrent deux personnes nobles munies de tout cela ; elles devaient, s'annonçant comme mandataires du chapitre, procéder à l'élection conformément aux vœux du roi. Ce qui fut fait. En suivant ces instructions, les nonces de cette fausse ambassade partirent chez le roi. Et comme le roi se trouvait alors sur les terres de Slavonie, ils revinrent rapidement, disant avoir élu Ugrinus et que le roi avait des dispositions bienveillantes envers la ville et promettait aux citoyens de nombreuses faveurs.

Mais le peuple disait : « Les mensonges ont les jambes courtes, ils marchent avec peine et sont vite rattrapés[14] »; en effet, une mauvaise affaire ne se termine jamais bien. Et ceux qui appelaient le roi, bienveillant, auraient plutôt dû dire que cette action si audacieuse devait attirer la colère du roi des rois — Dieu. Ils se vantaient d'avoir fait bénéficier les citoyens d’un bienfait, mais en fait ils amenèrent à toute la patrie des malheurs terribles et la dévastation.

Et en effet, il ne se passa pas deux semaines, avant qu’un chef militaire, Dionysius avec les princes susnommés et à la tête d’une considérable armée de Hongrois, de Dalmates et de Slaves, vint à Salone et campa. Alors les Spalatins, allant vers eux, tâchèrent de les amadouer par de nombreux présents et par des discours flatteur. Mais eux suivirent le décret royal, ne pouvant honorer les citoyens d’un regard bienveillant ; les Spalatins furent confrontés à des exigences sévères, des otages et une grosse somme d'argent. Mais puisque pour eux, il était difficile de dire adieu à leur liberté, ils firent référence aux privilèges selon lesquels leur ville était exonérée de semblables prélèvements et redevances. Cependant, au mépris des privilèges légaux, on força les citoyens, avec une persévérance extrême, à donner ce qui leur avait été spécifié. Quand les Spalatins refusèrent cela avec toute leur détermination, l’armée se leva comme un seul homme et se précipita sur la ville.

En 1244 de l’an de Notre Seigneur, quatre jours avant les ides de juillet[15] dans les faubourgs de Split, eut lieu une importante bataille. Toute l’armée, en ordre de bataille, engagea le combat autour des murs. Les Hongrois se divisèrent en détachements et restèrent non loin avec le ban, l'évêque et son détachement, le prévôt Philet[16] avec le sien, les Trogirains, le châtelain de Klis aussi et beaucoup d'autres. S'approchant alors des murs, ils tentèrent de trouver un passage leur permettant de pénétrer à l'intérieur. Mais les Spalatins, répandus tout autour, repoussèrent au loin les ennemis qui se présentaient avec des lances et des pierres. Les Trogirains, familiers des lieux, contournant par l'ouest, s’approchèrent furtivement du pied de la montagne et engagèrent le combat de ce côté du mur, lequel, de par son emplacement, était le plus vulnérable et avait moins de défenseurs. Arrivés alors contre le mur, ils se trouvèrent plus haut que ceux qui le défendaient, et, les couvrant d’une grêle des pierres, ils les forcèrent à descendre, vers un endroit plat. Mais comme les concitoyens n'osaient pas quitter d'autres endroits, sur lesquels ils étaient installés, on ne put les secourir. C'est pourquoi, ayant pénétré bientôt sur le mur, les Trogirains commencèrent bientôt à serrer ceux qui se trouvaient déjà en bas ne leur permettant pas ni de descendre du mur ni de bouger. Mais quand une multitude confuse escalada le mur avec impétuosité, il s'effondra immédiatement sous leurs pieds et fut renversé de fond en comble sur le sol. À la vue d'une aussi large ouverture, toute l’armée s’engouffra dans ce passage et, se frayant un chemin des faubourgs jusqu'aux maisons entourées de murs, ils combattirent avec les citoyens au corps à corps. Environ dix Spalatins, trente Hongrois et Slaves furent tués. Ainsi, en raison du fait que le mur était une défense faible, il fut impossible de contenir une telle foule, et en outre, les citoyens croulaient sous leurs péchés. Alors faisant aussitôt irruption, les ennemis mirent le feu du côté ouest, et en raison d'un fort vent tous les bâtiments en bois et en branchages brûlèrent en peu de temps ; mais comme les langues de feu circulaient furieusement grâce au vent, presque vingt maisons de pierre brûlèrent. Et c’est ainsi que ce jour-là, dans la limite des murs d’enceinte, brûlèrent plus de cinq cents bâtiments. Mais surmontant leur peur bleue, les citoyens, voyant que l’incendie s’étendait, les flammes dévorant une maison après l'autre, craignaient que le feu insatiable se propage dans toute la ville, bien qu’il n’ait pas brûlé les maisons des faubourgs.

Il sembla que l'aube de ce jour serait pour Split le dernier. Certains étaient saisis d’une telle terreur que Murgia, l’un des citoyens les plus riches et les plus loquaces, ayant transféré des sacs d'argent sur quelques bateaux, parlait de la nécessité de se rendre aux Hongrois. Mais les autres, conservant leur présence d'esprit, lui reprochèrent sa lâcheté par des mots tranchants. Quand l’heure se fit tardive et que l’incendie allumé par les ennemis s’interrompit, des Spalatins furent envoyés chez les Hongrois pour solliciter humblement la paix. Cependant le ban, réjoui de la victoire, mais aussi très attristé des pertes, répondit à cela par des menaces. Voici donc comment s'acheva cette journée amère et triste. Mais le lendemain, le ban et d'autres princes appelèrent les Spalatins chez eux, pensant qu’une rencontre à l'intérieur des murs de la ville n’aurait pas une issue aussi certaine, comme cela s’était produit au dehors au milieu d’enceintes instables et de faibles renforcements ; il entama donc avec eux des négociations de paix. Les Spalatins, se trouvant dans une situation difficile, — ici ils étaient encerclés par les détachements ennemis, et à Trogir on gardait en prison deux cents citoyens, — furent obligés de condescendre à tout de façon incontournable. Ainsi, ils acceptèrent d'apporter au trésor royal six cents marcs d'argent et de donner comme preuve de leur constante loyauté six fils de nobles familles à titre d’otages. Les princes hongrois promirent fermement qu'après la conclusion de la paix avec les Trogirains, tous les prisonniers seraient libérés. Quant aux autres articles, insérés dans l'accord, point n’est besoin de les énumérer ici.[17]

Et, l'affaire étant ainsi réglée, les princes précités rentrèrent chez eux. Les Spalatins, croyaient au pouvoir d'Ugrinus pour restaurer la situation. Venant voir alors l'archidiacre et le chapitre, ils insistèrent afin qu’ils se hâtent de consentir à une élection, puis d'envoyer l'élu. Cependant l'archidiacre et d’autres n'acceptèrent pas, sachant qu’une telle élection n'était pas valable, puisque elle couvrait l'église d’un très grand opprobre. Mais ceux-là, rongés par l'ulcère nuisible de la haine, pensaient que le zèle déployé par l'archidiacre avait pour but non la justice, mais que son effort nourrissait encore l'espoir que son ancienne élection resterait en vigueur. Alors le juge Murgia, le prêtre Fuscus et d’autres, que la maladresse de leur intention torturait, commencèrent à exciter activement le peuple, essayant d'obtenir de l'archidiacre qu'il parte régler le choix. Et malgré tout, l'archidiacre à qui ne plaisait pas la personne élue, mais surtout la procédure d’élection illégale, décida de céder, afin qu’on ne le soupçonne pas de quelque dessein scélérat ; mais en aucun cas il n'accepta d'y aller avant que les instigateurs eux-mêmes de cette irréflexion n'avouassent de leurs propres bouches qu'ils agissaient contre Dieu et sa conscience, en s’accaparant le sceau pour faire des faux. De sorte que l'archidiacre ne se mit pas en route de bonne grâce, mais plutôt contraint. Il alla en Hongrie accompagné du laïque Jean Vitalis. Là, en présence du roi Béla et de la cour, en tout état de cause, Ugrinus fut élu pour la seconde fois. Le roi accorda à ce dernier la fonction de comte de la ville de Split, l’administration des îles[18] et de quelques autres propriétés.[19]

Quand l'archidiacre rentra chez lui, Fuscus, Murgia, et d’autres étaient morts, eux qui aspiraient inconsidérément plus que tous d'une manière indigne à la diminution des droits de l'église. Mais le roi pendant la fête de Pâques,[20] résidant à Vrana, ordonna de faire libérer tous les prisonniers, car il avait reçu des Spalatins cinq mille livres.

L'archevêque Ugrinus arriva avec sa suite et un grand nombre de cavaliers, et s’installa dans sa résidence archiépiscopale. Plus tard, au bout de trois années entières, en l’an 1247 de la Rédemption, le 20 octobre, ayant près de quarante ans, cet Ugrinus reçut sa consécration selon les instructions papales dans l'église de saint Domnion, des mains suffragantes, à savoir des évêques Treguan de Trogir, Nicolas de Hvar, Bartolomé de Skradin et Philippe de Sinj.[21] Il fut élevé simultanément à la position d'archevêque et de comte, mais il ne se contenta pas de cela, car il voulait sans cesse des honneurs plus grands et la richesse. Il s'enorgueillissait de son origine noble, se vantait de son ardeur juvénile; de sa belle stature et de son apparence plaisante, qui le distinguaient des autres, et lui permettaient de ne pas se considérer comme un homme ordinaire. Entièrement passionné par les affaires séculières, il s'occupait nonchalamment de celles de l'église, les considérant comme superflues, et se souciait d’elles le moins possible. Uniquement attaché à la vaine gloire mondaine, il ne recherchait pas une société sage et pieuse, mais se plaisait dans l'entourage des militaires. Mais comme il n’avait pas assez de moyens personnels pour entretenir sa troupe, il tendait la main vers l’étranger et l’interdit, désireux d’égaler les prélats hongrois dans leur mode de vie, leurs vêtements et leur suite importante. C'est pourquoi il devint un sévère exacteur des tailles et un seigneur accablant pour les clercs, pour les laïques et les couvents. Il tenta aussi de priver les chanoines de tous les droits et de récupérer à son profit la totalité des quatre quarts de la dîme ; cependant la résistance de l'archidiacre et d’autres l’en empêchèrent, bien que contrairement à la coutume de ses prédécesseurs il se soit quand même approprié la partie destinée aux pauvres. Mais comme il ne put satisfaire toute sa cupidité aux dépens des biens des églises, l'archevêque et les clercs n’étant pas liés par un amour du cœur consenti mutuellement, le fléau d’une discorde pernicieuse les amena de plus en plus souvent à des querelles et à des différends. Et les laïques ne furent pas moins déçus dans leurs espoirs, puisqu'ils croyaient qu'il serait un adversaire fort et combatif des ennemis du peuple ; en fait, au contraire, il se comportait envers eux avec douceur et quiétude ; il voulut montrer aux citoyens sa sévérité inflexible. Avec les braves gens, il était irritable et menaçant, avec les mauvais, généreux et poli. Et d'une certaine manière, il s'avéra que pour tous, il devint pénible et insupportable ; c'est pourquoi entre les citoyens et lui, s’instaura toujours un climat de suspicion et d’hostilité.

Quand il fut enfin consacré, comme on l’a déjà dit, il envoa l'évêque de Sinj susnommé à la curie du pape Innocent, qui se trouvait alors à Lyon,[22] en lui demandant humblement de lui ramener le pallium. Après l’avoir reçu, l'évêque rentra chez lui et le remit, selon la prescription papale, aux mains de l'évêque Bartolomé de Skradin pour qu’il le transmette à son archevêque. Cet évêque avait déjà quitté la vie séculière, étant entré dans l'ordre des frères Mineurs ; mais il vint cependant à Split à cette invite et, comme on le lui avait indiqué, il remit le pallium à l'archevêque Ugrinus.

A cette époque,[23] un certain frère Jean, de l'ordre des Prêcheurs, d'origine hongroise, fut élu évêque de l'Église de Skradin. Présenté à l'archevêque qui se trouvait alors dans ces lieux, il reçut de lui sa confirmation, et l’accompagna à l'église pour la consécration métropolitaine. Il envoya aussi une invitation aux suffragants pour célébrer avec eux cette consécration.

Mais à ce moment, le malheureux Ugrinus fut frappé d’une grave maladie qui empira de plus en plus jusqu’au onzième jour où il mourut.[24] Et ainsi, le jour où il avait prévu de consacrer l’évêque Jean, doté pour la première fois de son pallium, il fut emmené à la tombe avec le même pallium ; enfin ce ne furent pas les divins sacrements mais seulement son cortège funéraire que le pallium orna. Durant les jours où il était alité et avait perdu presque tout espoir de guérison, il appela ses frères du chapitre et, en leur présence, il établit son testament convenablement et avec sagesse. Toujours en leur présence et celle d’autres religieux, il se repentit admirablement de ses péchés et confessa publiquement certains excès. De la même façon, il fit une confession secrète à son confesseur personnel, se repentant avec une profonde émotion, de chaudes larmes, de lourds gémissements, que s’il survivait, il donnerait satisfaction à chacun sous toutes les formes. Et il ne se confessa pas qu’une seule fois pendant cette période. Ugrinus était un homme de lettres, doué d’une éloquence naturelle et très versé dans les saintes Ecritures. Il avait étudié à Paris presque douze ans à la faculté de Théologie, les frais de ses études étant payés par son oncle Ugrinus, évêque de Kalocza.[25] Il avait assez d’argent pour s’acheter une Bible complète avec les commentaires et les gloses, telle que les professeurs des écoles ont coutume de les lire.

Après sa mort, il fut enterré avec les honneurs près de l’église des frères prêcheurs ; les suffragants, réunis pour la consécration de l’évêque de Skradin, célébrèrent les rites funéraires de l’archevêque, et ils choisirent à l’unanimité frère Jean,[26] celui qui devait être consacré évêque et postulant au siège de l’archevêché.

Quant à Ugrinus, depuis le jour de sa consécration jusqu’à celui de ses funérailles, il fut archevêque pendant un an, deux mois et dix jours.

 

 

 


 

[1] Ps. 56, 4.

[2] D'après le calendrier religieux, le Carnaval débute à l'Épiphanie (le 6 janvier), date qui marque la fin des fêtes de Noël et s'arrête le mardi gras, veille du début de la période de carême. Je n’ai pas recalculé cette date, on est dans le premier trimestre.

[3] 7 avril.

[4] L’octave de Pentecôte, qui s’étend de la messe de la veille de Pentecôte jusqu’à None du samedi suivant, inclusivement.

[5] 26 mai. Thomas raconte une histoire qui devient de plus en plus confuse.

[6] Zach., 2, 12-13.

[7] Allusion à Isaïe, 10, 15. « Est-ce que la hache se grandit aux dépens de celui qui la met en mouvement ? »

[8] Le ban Mathieu Ninoslav de Bosnie est mentionné dans les documents comme comte de Split en 1244 après le départ de Bernard; il fut ban de Bosnie de 1235 à 1250.

[9] Béla IV était en Slavonie à ce moment-là.

[10] Michel était prince de Varaždin, en Slavonie.

[11] 15-29 juin 1244.

[12] La ville de Čazma en Croatie. Voir la dernière note du § XXXVII.

[13] Le 11 septembre 1243, les juges étaient : Doimus de Formino, Merga de Megaro et Grégorius de Gruba.

[14] Voici quelques proverbes de ce style :

« Les mensonges ont de courtes jambes. » (Allemand)

 « Un mensonge a de courtes jambes, il n’ira pas loin. » (Polonais et Tchèque)

« Le mensonge n’a qu’une jambe, la vérité en a deux. » (Juif)

[15] 12 juillet.

[16] Ou encore Fyle, Phile, prévôt de Zagreb.

[17] Traité daté du 19 juillet 1244 et validé par Béla IV le 19 octobre. (Lucius, Memorie di Trau)

[18] Les îles de Brač et Hvar.

[19] Ugrinus était déjà désigné sous le titre d’archevêque de Split le 2 octobre 1244, sous celui de comte de 1245 à 1248.

[20] En 1245, Pâques eut lieu le 23 avril.

[21] « Philippe, évêque de Sinj, demanda au Pape Innocent IV (1243-54) la permission d'utiliser le Slave glagolitique dans son diocèse. Après avoir expliqué au pape qu'il s'agissait d'une langue ancienne qui remontait à saint Jérôme (!), Philippe obtint la permission du pape. Par la suite le Slave glagolitique fut utilisé dans cette région, avec sanction papale, à la fois dans les services religieux et les questions de la vie quotidienne. » Fine, The Late Medieval Balkans, 1987.

[22] Le pape Innocent IV vint à Lyon en raison de l'hostilité de Frédéric II Hohenstaufen et y séjourna du 29 novembre 1244 au 19 avril 1251.

[23] En 1248.

[24] Ugrinus mourut le 27 novembre 1248 et fut enseveli le 30.

[25] Hugolin ou Ugrinus, évêque de Kalocza de 1219 à 1242.

[26] Un moine bénédictin, neveu d’Ugrinus.