Thomas de Split

THOMAS DE SPLIT

 

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT

 

Chapitres XXIV

 

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

Chapitres XII et XXIII - Chapitre XXV

THOMAS DE SPLIT

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT.

 

XXIV. De prima captione Iadere

Eo itaque tempore processit edictum a domino Innocentio summo pontifice, ut omnes Christiani ad succursum terre sancte se potenter accingerent fecitque indulgentiam omnium peccatorum, quoscumque ibi pro spe uite eterne mori contingeret.

Tunc totus pene orbis commotus est et maxime de occiduis regionibus multitudo magna crucis suscepto caractere Venetias aduenerunt petentes dari sibi passagium ex classe conductitia Venetorum. Tunc inita pactione de quantitate pecunie pro nautis ac nauibus persoluenda, Veneti eis expediuerunt quinquaginta galeas et totidem magnas naues ac totidem alias ad subuectionem equorum et uictualium et armorum. Preter hec autem fuerunt et aliarum nauium expeditiones priuatim conductarum factusque est stolus naualis exercitus copiosus. Hoc etiam Veneti conditionaliter Francigenis studuerunt apponere, ut ubicumque ipsi uellent cum toto exercitu applicare, tenerentur ex pacto contra omnes homines Venetos adiuuare.

Erant autem eo tempore Iaderenses Venetis multum infesti. Quacumque enim ex parte poterant, Venetos inuadebant, bona eorum diripientes, iniuriantes, trucidantes et quicquid mali exercere ualebant in ipsos, totis uiribus conabantur. Quippe diuitiis affluentes multa lasciuie insolentia raptabantur, erant enim superbia tumidi, potentia elati, de iniuriis gloriantes, de malitiis exultantes, deridebant inferiores, contempnebant superiores, nullos sibi fore pares credebant. Et cum pluribus essent uitiis deprauati, hoc etiam ad nequitie sue cumulum addiderunt, ut catholice fidei normam spernerent et heretica se permitterent tabe respergi. Nam pene omnes, qui nobiliores et maiores Iadere censebantur, libenter recipiebant hereticos et fouebant.

Itaque uniuersa classium multitudo sustulerunt se a Venetiis anno domini millesimo ducentesimo tertio, mense octubri, et uenientes circa oras Ystrie, intrauerunt in Dalmatiam, applicuerunt prope Iaderensium ciuitatem.

Erant autem insigniores duces ipsius exercitus: ex parte Francorum quidam Symon comes de Monteforti, ex parte uero Venetorum erat dux Henricus Dandolus, uir ualde strenuus et circumspectus. Qui licet corporalibus oculis cecutiret, mente tamen satis nouerat perspicaciter intueri.

Igitur ubi se Iaderenses uiderunt ab exercitu circumuallari, timuerunt ualde, quid consultius agerent nescientes. E uestigio autem subsecuta est clades nimie mortalitatis ita, ut non tot uiui et sani in ciuitate restarent, qui sufficerent mortuos sepelire. Iacebant miserorum cadauera in domibus et in ecclesiis inhumata, nesciebant miserandi ciues, quid potius, funerea an publica officia, procurarent. Sicque factum est, ut infelix ciuitas, suorum presidiis indefensa, in breui et de facili ab hostibus caperetur. Die autem sancti Crisogoni, qui apud illos celeberrimus habebatur, diuina ultio patuit super eos. Nam Veneti tunc de ratibus egressi cateruatim in ciuitatem irruerunt, quam in momento captam et aliquamdiu hospitatam in recessu totam in solitudinem redegerunt. Dirruerunt enim omnes muros eius et turres per circuitum et uniuersas domos intrinsecus, nil nisi solas ecclesias relinquentes. Inde autem recedens omnis illa classium multitudo perrexit Constantinopolim et cepit eam.

Tunc Iaderenses, patria exules, ceperunt per mare discurrere, magnas Venetorum cedes, ubicumque eos inuadere poterant, facientes. At Veneti missis galeis et nauibus edificauerunt quoddam presidium in insula ante Iaderam ubi plurima considens aties armatorum, prohibebant Iaderenses ciuitatem ingredi eos per mare undique insequentes.

His diebus aduenerunt decem galee Gagetanorum ad Dalmatie partes. Tunc Bernardus archiepiscopus Spalatensis accedens ad eos, locutus est cum eis, ut darent auxilium Iaderensibus contra Venetos, qui presidium insidebant. Cum ergo Gagetani archiepiscopo acquiescerent, facta pactione de stipendio percipiendo abiit archiepiscopus Vranam, et accepit quandam argenti quantitatem, quam rex aput templarios deposuerat; et soluto stipendio coadunauerunt se Iaderenses cum Gagetanis et abeuntes ceperunt pugnare fortiter cum Venetis, qui erant in castro. Et tandem Veneti impares uiribus, defecti iam et languentibus dextris resistere nequiuerunt. Tunc Iaderenses cum Gaietanis potita uictoria, quotquot Venetos in castro illo inuenerunt, omnes gladio peremerunt destructoque totius munitionis illius edificio, Iaderam intrauerunt. Et tunc ruinas domorum suarum, ut poterant, instaurantes, habitauerunt in eis. Miserunt autem Venetias et fecerunt pacem cum ipsis, iurantes eis subiectionem perpetuam et fidelitatis constantiam obseruare.

Eodem tempore uolentes Veneti de Bernardo archiepiscopo sumere ultionem, uenerunt cum galeis et destruxerunt turrem cum palatio, quam idem archiepiscopus construxerat in insula Hurania, que est ante Salonam.

His ita gestis, quedam controuersia cepit inter Bernardum archiepiscopum et eius canonicos agitari. Erat enim archiepiscopus astutus et callidus, canonici uero simplices et incauti. Cepit itaque uerbis blandis eos circumuenire, suadens ut refutarent priuilegia iurium suorum, que olim facta fuerunt in Romana curia sub archiepiscopo Petro dicens ea falsa fore et friuola. Et tunc fere omnes resignauerunt. Erat enim eis largus in mensa, in munusculis liberalis et se familiarem ipsis plurimum exhibebat. Sed Andreas primicerius, Cataldus et quidam alii duo resignationi huiusmodi nullatenus assenserunt. Cum autem archiepiscopus a consueta munificentia paulisper manum retraheret, mox resignatores ipsi, ad se reuersi, penitere ceperunt et accedentes ad predictos duos, qui non resignauerant, adheserunt eis. Tunc archiepiscopum adeuntes cum magna instantia exposcant iura sua sibi restitui. Sed cum archiepiscopus denegaret, in tantum discordiarum excreuit procella, ut tam archiepiscopus quam canonici, fere omnes, ad Romanam curiam essent deuoluti. Qui cum illuc pariter conuenissent, preparabant se mutuis accusationibus impetere. Verum antequam cause huiusmodi coram summo pontifice in iudicitium deducte fuissent, amicis suadentibus et de pace consulentibus, eorum sunt animi mitigati. Nam archiepiscopus omnia ipsis restituit et sic cum pacis gaudio ad propria sunt reuersi.

Fuit autem Bernardus uir scolasticus, triginta annis et eo amplius Bononie in scientiarum studiis fuerat comoratus habuitque libros plurimos bonos et pretiosos, quos suis nepotibus largitus est emitque eis magnum domicilium et turrim iuxta portam orientalem Perusine ciuitatis satisque ditauit eos in uita sua. Fecit autem quandam compilationem contra hereticos, composuit etiam librum sermonum. Iste extraxit corpus beati Anastasii ab altari ueteri et collocauit in eodem loco in altari nouo anno Domini millesimo CCIX-o.

Ordinauit autem uno die Iohannem nepotem Cucille Nonensem episcopum et Bartholomeum nepotem Titionis in episcopum Scardonensem. Hi ambo erant Iaderenses, nec satis legitime in eorum fuerat promotione processum, quippe in etate et in scientia non modicum patiebantur defectum. Unde quia Bernardus non qua debuit circumspectione ad eorum examinationem processit, nimisque festinanter manum eis imposuit, non sibi cessit impune. Nam delatus apud summum ponitificem, canonica fuit animaduersione punitus. Fecit autem Gruptium, filium Prodani, archidiaconum ecclesie Spalatine, archipresbyterum uero fecit eodem nomine Gruptium, nepotem Firme. Hi ambo manebant in eius obsequio, sequentes eum quocumque pergebat. Sed in controuersia illa priuilegiorum recessit ab eo archidiaconus et cum capitulo stetit, quam ob rem non equis eum oculis archiepiscopus aspiciebat, sed mutuis se odiis insectabantur. Archipresbyter uero perseueranti constantia adherebat eidem.

Eo tempore uacante ecclesia Traguriensi electus est Treguanus natione Tuscus, patria Florentinus. Hic quia Bernardo archiepiscopo compatriota erat, duxit eum secum ab Hungarie partibus mansitque cum eo aliquanto tempore docens Spalatenses clericos in grammatica facultate. Cum ergo esset etate iuuenis et in his, que ad litterature peritiam pertinent, ualde utilis haberetur, ciues Tragurienses petierunt eum a Bernardo archiepiscopo, ut pro eorum necessitatibus deberet cum eis aliquamdiu comorari. Quorum postulatione a Bernardo concessa, abiit Treguanus Tragurium ibique cum ciuibus conuersando mutuum contraxit amorem cum eis. Factusque est primo eorum tabellio, postmodum archidiaconus, deinde in episcopum est electus. Presentatus ergo Bernardo archiepiscopo, munus ab eo consecrationis accepit. Tunc demum cepit Traguriensem ecclesiam a rudimentis sue uetustatis ad nouam informationis normam paulatim reducere eamque ecclesiasticis instituere disciplinis. Erat enim uir litteratus et eloquens suaque uigilanti industria breui tempore fecit clerum et populum ciuitatis illius in bonum statum excrescere.

Per idem tempus uacante ecclesia Nonensi electus est quidam canonicus Spalatensis Nicolaus nomine, quem archiepiscopus Bernardus admittere noluit, sed fecit eligi a Nonensibus supra dictum Gruptium, archipresbiterum. Sed quia canonici Spalatenses aduersabantur ei, partem Nicolay fouentes, non in ecclesia metropoli, ut mos est, eundem uoluit Gruptium consecrare, sed pergens Vranam aput ecclesiam templariorum consecrauit eum cum altero electo Tiniensi, nomine Micuso. Qua de re magna fuit suborta contentio inter Nicolaum electum et Gruptium Nonensem episcopum, ita ut distractis patrimoniis suis pro sumptibus in prosecutione causarum huiusmodi faciendis, ambe partes ad magnam inopiam deuenirent.

Cum autem Bernardus archiepiscopus iam in senium uergeret, paralisis morbum incurrit adeo, ut trementibus membris elinguis efficeretur. Et cum non posset uerbum nisi cum difficultate exprimere, flebat amare quando aliqui ueniebant ad eum. Sed cum nondum fuisset ex toto ui languoris absorptus, abiit Romam et interfuit concilio domini Innocentii, quod apud Lateranum celebratum est. Inde autem rediens, cum iam per omnia inutilis esset effectus, uix pauca uerba coram clero et populo proponere potuit. Sed Treguanus episcopus Tragurensis uno et altero die aliquot capitula ipsius concilii perlegit et exposuit.

 

 

XXIV. SUR LA PREMIÈRE PRISE DE ZADAR.[1]

 

À cette époque le pontife suprême Innocent[2] édicta une proclamation appelant tous les chrétiens à venir au secours de la Terre Sainte; il annonça la rémission de tous les péchés et l'espoir de la vie éternelle pour tous ceux qui y périraient.[3]

Alors presque tout le monde entier se leva; nombre de gens des terres occidentales particulièrement, prenant la croix, arrivèrent à Venise où ils cherchèrent des navires pour la traversée en louant une flotte aux Vénitiens. Et, après accord sur le montant à payer pour les navires et les marins, les Vénitiens leur équipèrent cinquante galères, autant de grands navires que d'autres transporteurs de chevaux, d'alimentation et d'armement. Et en plus se trouvaient des flottilles d'autres navires, louées en privé; cela devint une immense armada. Cependant les Vénitiens eurent soin de mettre dans les conditions du traité que les Francs seraient tenus de marcher contre tout ennemi que leur désignerait la république.[4] ».

A cette époque, les habitants de Zadar étaient particulièrement hostiles aux Vénitiens. En effet, ils attaquaient les Vénitiens partout où ils le pouvaient, pillant leurs marchandises, les blessant, les tuant et s’efforçant de leur causer le plus de mal possible. Car ils nageaient dans la richesse, ils pillaient du fait de leur débauche immodérée; pleins de vanité, fier de leur force, se vantant des crimes, exubérants de méchanceté, ils se moquaient des inférieurs, méprisaient les supérieurs, ne trouvant personne à leur mesure. Ils étaient corrompus par plusieurs défauts, mais Zadar avait mis le comble à sa malice en dédaignant la véritable foi catholique, en se laissant entacher d’hérésie. Presque tous les nobles et les principaux de la ville accueillaient volontiers et favorisaient les hérétiques.[5]

C’est pourquoi toute la flotte des croisés partie de Venise au mois d’octobre de l’an 1203 et longeant les côtes de l’Istrie entra dans la Dalmatie puis aborda près de la ville de Zadar.[6] Parmi les chefs les plus connus de cette armée étaient, du côté des Francs, un certain Simon de Montfort,[7] et du côté des Vénitiens le doge Enrico Dandolo,[8] personne très énergique et prudente qui, bien qu'aveugle, avait l’acuité de l'esprit.

[9]Quand les habitants de Zara se virent environnés d’une armée, ils s’abandonnèrent à la crainte et ne surent quel parti prendre. La mortalité se mit aussitôt dans la ville ; elle fut si grande que ceux qui survivaient et qui étaient bien portants ne suffisaient plus pour ensevelir les morts ; les cadavres restaient sans sépulture dans les maisons et dans les églises. Les malheureux citoyens ne savaient s’ils devaient s’occuper des funérailles ou des affaires publiques. Ainsi il arriva que cette misérable cité, dépourvue de secours, fût prise par les ennemis en peu de temps et sans peine. Le jour de saint Chrysogone,[10] fête célèbre à Zadar, la colère divine se manifesta sur ses habitants car les Vénitiens sortant en foule de leurs vaisseaux, se précipitèrent dans la ville, s’en emparèrent en un moment et en firent un désert. Ils renversèrent tous les murs et toutes les tours qui formaient son enceinte, ils dévastèrent toutes les maisons et n’épargnèrent que les églises.[11]

La flotte des croisés s’éloignant ensuite, se dirigea vers Constantinople qu’elle ne tarda pas à conquérir.[12]

Alors les Zaratins, exilés de leur patrie, commencèrent à voyager sur mer, en infligeant de grands massacres aux Vénitiens, partout où ils pouvaient les attaquer.[13] Les Vénitiens, envoyèrent des galères et des navires, et construisirent une espèce de forteresse sur une île devant Zadar[14] ; ils installèrent là de nombreux détachements de combat empêchant les citoyens de Zadar d’entrer dans la ville, en les poursuivant sur toute la mer.

A cette époque dix galères des Gaétans[15] arrivèrent sur les terres de la Dalmatie. Alors l'archevêque de Split, Bernard, s'adressant à eux, commença à négocier pour les Zaratins afin d’obtenir leur aide contre les Vénitiens et leur renforcement sur l’île. Quand les Gaétans furent d’accord avec l'archevêque, un accord sur le paiement d’une rémunération fut conclu et l'archevêque partit pour Vrana et reçut une certaine somme d'argent, que le roi avait déposée chez les Templiers; après paiement de cette rémunération, les Zaratins s’unirent aux Gaétans, sortirent et commencèrent à se battre avec les Vénitiens se trouvant au fort. Enfin les Vénitiens, cédant à la force, affaiblis, leurs combattants étant épuisés, furent incapables d'enrayer la pression. Ayant remporté alors la victoire, les Zaratins et les Gaétans passèrent au fil de l’épée tous les Vénitiens qu’ils trouvèrent dans ce fort et, après avoir détruit toutes les fortifications de cette construction, entrèrent à Zadar; ils restaurèrent alors, comme ils le pouvaient, les ruines de leurs maisons, et y vécurent à nouveau. Ils se mirent d'accord, cependant, avec les Vénitiens et conclurent la paix avec eux, leur jurant une sujétion éternelle et une observation ferme de leur loyauté.[16]

Entre-temps les Vénitiens, souhaitant se venger de l'archevêque Bernard, arrivèrent avec leurs galères et détruisirent le château et le palais, que cet archevêque avait fait ériger sur l'île de Vranjic se trouvant face à Salone.

Après ces événements une querelle commença entre l'archevêque Bernard et ses chanoines. En effet, l'archevêque était adroit et ingénieux, les chanoines étaient simples et crédules. Et il commença de cette manière à les circonvenir par des propos mielleux, les persuadant de refuser les privilèges et les droits, qui leur avaient été accordés un jour, à la curie romaine, à l’époque de l'archevêque Pierre, disant qu'ils étaient faux et insignifiants. Et alors presque tous les reconnurent comme tels, puisque l'archevêque était un homme généreux, hospitalier, faisant de petits dons et maintenant avec eux les relations les plus amicales. Mais André le primicerius, Katald et encore deux autres n'acceptèrent aucunement de semblables violations. Quand l'archevêque modéra un peu sa générosité habituelle, ceux qui avaient refusé leurs droits, se ravisèrent bientôt, et commencèrent à s’en repentir; ils vinrent vers les deux personnes indiquées, qui avaient refusé, et se joignirent à elles. Allant chez l'archevêque, ils exigèrent instamment que leurs droits soient restaurés. Quand l'archevêque refusa net, la tempête des discordes se déchaîna à un point tel que l'archevêque, et les chanoines furent obligés de renvoyer l'affaire à la curie romaine. Les deux parties y arrivèrent, se préparant à se lancer leurs accusations respectives. Mais avant que ces accusations fussent remises au jugement du pontife suprême, leurs amis les conseillèrent et délibérèrent sur la paix, ils se radoucirent. L'archevêque restaura tout, et, ainsi revinrent-ils chez eux en se réjouissant en paix.[17]

En outre, Bernard était un érudit; il avait passé plus de trente ans à Bologne, étudiant les sciences; il avait de nombreux livres utiles et de valeur, qu'il offrit à ses neveux; il leur acheta aussi une grande maison et une tour près de la porte est de la ville de Pérouse et les dota correctement pendant sa vie. Il fit une traité contre les hérétiques;[18] il fit aussi un livre de sermons. En 1209 il fit transférer le corps du bienheureux Anastase depuis le vieil autel et le plaça au même endroit dans un nouvel autel.

Le même jour il ordonna Jean,[19] neveu de Cucilla, évêque de Nin et Bartholomée,[20] neveu de Tition, évêque de Skradin. Ils étaient tous deux Zaratins; il ne respecta pas tout à fait la procédure légale lors de leur promotion; car ils posaient de nombreux problèmes eu égard leur âge et leur formation. Et comme Bernard n'avait pas manifesté la prudence nécessaire à leur examen et les avait trop précipitamment consacrés, il ne resta pas impuni. Après présentation d’une plainte au pontife suprême, on lui infligea un blâme canonique. Il nomma aussi Gruptius, fils de Prodan, archidiacre de l'église de Split, et son homonyme Gruptius, petit-fils de Firma, archiprêtre. Tous deux étaient à son service, le suivant partout où il allait. Mais dans le différend mentionné à cause des privilèges, l'archidiacre s'écarta de lui et rejoignit le chapitre; c'est pourquoi l'archevêque ne le regardait pas du tout avec des yeux bienveillants ; mais en fait tous deux se blâmaient l'un l'autre avec une haine mutuelle. L'archiprêtre, cependant, lui resta invariablement fidèle.

À cette époque fut élu Treguan, d'origine toscane, natif de Florence, au siège épiscopal vacant de l'église de Trogir. Comme il était le compatriote de l'archevêque Bernard, ce dernier l'avait fait venir de Hongrie, et il resta avec Bernard un temps important, apprenant la grammaire aux clercs de Split. Comme il était jeune et paraissait très utile concernant la connaissance de la littérature, les citoyens de Trogir demandèrent à l'archevêque Bernard qu'il résidât chez eux quelque temps pour les aider à subvenir à leurs besoins. Bernard donna satisfaction leur demande, de sorte que Treguan partit à Trogir et là, vivant parmi les citoyens, ils ressentirent pour lui une grande affection partagée; d'abord il devint leur tabellion,[21] puis leur archidiacre[22] et finalement fut élu évêque. Présenté à l'archevêque Bernard, il accepta sa consécration.[23] Alors il commença graduellement à diriger l’Eglise de Trogir au-delà de ses méthodes obsolètes en en corrigeant la rigueur. C’était en effet une personne éloquente et cultivée, et en peu de temps, par son effort infatigable, il améliora le bien-être du clergé et du peuple de cette ville.

En même temps fut élu au siège épiscopal vacant de l'église de Nin un chanoine de l'église de Split nommé Nicolas, qui ne plut pas à l'archevêque Bernard ; il poussa les habitants de Nin à élire l'archiprêtre susnommé Gruptius. Mais comme les chanoines de Split lui étaient opposés, soutenant Nicolas, Bernard ne consacra pas comme d'habitude Gruptius dans l'église métropolite, mais, allant à Vrana, le consacra dans l'église des Templiers avec un autre, nommé Micus, évêque-élu de Knin. Ceci déclencha une querelle entre Nicolas évêque-élu de Nin et l'évêque-consacré Gruptius. Les deux parties dépensèrent tant pour la gestion de cette affaire qu’ils épuisèrent leurs forces et tombèrent dans un grand dénuement.

Cependant l'archevêque Bernard devint un vieil homme ; il fut ainsi victime d’une maladie de paralysie qui faisait trembler ses membres et perdre la parole. Et comme il ne pouvait parler qu'avec peine quand quelqu'un venait le voir, il pleurait d’amertume. Avant que sa maladie ne l’ait affaibli totalement, il partit pour Rome et prit part au synode du pape Innocent tenu à Latran. Cependant, à son retour, il devint totalement invalide et ne put qu’avec peine prononcer quelques mots devant le clergé et le peuple. Mais l'évêque Treguan pendant deux jours, publia et expliqua certaines décisions de ce concile.[24]


 

 

 

[1] Ce chapitre décrit la conquête de Zadar par les Croisés, en 1202-1203, pendant la quatrième croisade 1199-1204. En 1183, Zadar, rejetant la domination des Vénitiens, devint sujette du roi de Hongrie. Une tentative de Venise pour reprendre la ville au début des années 90 échoua. Les chroniqueurs de la quatrième croisade expriment différentes raisons pour lesquelles les croisés acceptèrent la proposition de Venise visant à briser la résistance de Zadar. D'après Robert de Clary, les Chevaliers espéraient que Venise leur fournirait des navires pour la traversée (Robert de Clary. La conquête de Constantinople). Geoffrey Villehardouin écrit que, dans le cas de la conquête de Zadar, les Vénitiens étaient prêts à reporter le paiement de la dette des Croisés.

Le roi de Hongrie Imre lança un appel au pape Innocent III. Les sources Vénitiennes interprètent la prise de la ville comme la restauration de la domination vénitienne sur Zadar (Historia Venetiarum).

L’ouvrage de Thomas mérite ici notre attention car l’historien fut contemporain des événements.

[2] Innocent III.

[3] En 1198 et 1199. Le pape Innocent III lança à plusieurs reprises des appels à la quatrième croisade.

[4] Le texte du traité de Venise conclu en 1201 avec les Croisés, était apparemment inconnu de Thomas. La chronique de Giustiniani (Historia Venetiarum) en parle aussi. Ces deux sources ne parlent que de deux paragraphes d'un traité — le nombre de navires prévus par les Vénitiens et l'accord concernant le fonctionnement général ; dans les deux cas, le nombre de navires fourni par Venise selon le contrat augmente plusieurs fois. Dans le traité, le chiffre est de 50, dans la chronique de Thomas, env. 200, dans la Chronique de Giustiniani, environ 250.

[5] Les sources ne précisent pas quel genre d'hérésie était répandu à Zadar. Une certaine idée des relations du clergé de Zadar avec l'Eglise officielle peut donner une idée avancée par le pape Grégoire IX au début du XIIIe siècle. Des accusations de parjure, d'adultère, de vol, d'impiété furent portées contre un certain nombre de religieux de Zadar. Thomas prit apparemment part à l'éradication de ces maux à Zadar. Dans une lettre adressée au pape Grégoire IX, l’archevêque de Zadar, blâmé pour les problèmes causés par les Franciscains, chercha à débarrasser la ville de la « honte hérétique».

[6] Les Croisés quittèrent Venise le 8 octobre 1202 ; sur le chemin de la Dalmatie ils firent un arrêt dans la ville de Pula en Istrie et arrivèrent à Zadar, dans la nuit du 10 au 11 Novembre.

[7] Simon IV de Montfort (? - 1218), vassal de la cour de France. Ne voulant pas participer à l'attaque de Zadar, il quitta l'armée et retourna en Hongrie. C’est la principale figure de la croisade contre les Albigeois.

[8] Enrico Dandolo - Doge de Venise de 1192 à 1205.

[9] La traduction de ce paragraphe provient de l’ouvrage de Michaud, Bibliothèque des Croisades, 3e partie, 1829.

[10] La Saint-Grisogone - le saint patron de la ville – a lieu le 24 Novembre.

[11] Selon les sources de Venise, Thomas ignore les lettres que le pape Innocent III, furieux contre les destructeurs de Zadar, ville chrétienne, envoya en menaçant d'excommunication.

[12] Constantinople fut prise par les Croisés le 13 avril 1204. Thomas n’est pas loquace sur cet événement majeur de la chrétienté qui entraîna la création de l’empire latin de Constantinople (1204-1261), la création d’un petit empire byzantin à Trébizonde et l’installation des Francs en Grèce dans la Morée et l’Achaïe pendant un siècle. On peut consulter à ce sujet diverses chroniques dont celle, très vivante de Ramon Muntaner, et pour Trébizonde, celle de Michel Panaretos (sur ce site).

[13] Andrea Dandolo adoucit ici le texte de Thomas. Il dit seulement « que les Zaratins attaquèrent imprudemment les navires vénitiens. » (Andrea Dandolo, Chronica).

[14] Fort de Saint Michel sur Ugljan.

[15] Les habitants de la ville italienne de Gaeta, au nord de Naples.

[16] Le Traité de Zadar de 1204 plaça la ville dans une situation de dépendance, même pour l’élection du clergé.

[17] Le différend avec les chanoines de l'archevêque Bernard était une prolongation de leur conflit avec l'archevêque Pierre. L'objet principal du litige était la dîme et les dons de la ville, attribution que l’archevêque considérait comme illégale pour les clercs.

[18] D'après les lettres du pape Innocent III on sait qu’au début du XIIIe siècle, Bernard expulsa de Split et de Trogir de nombreux hérétiques, qui trouvèrent refuge en Bosnie.

[19] Mentionné dans des documents en 1214.

[20] Mentionné dans des documents en 1207.

[21] Tabellion : Officier public chargé de la rédaction des contrats et des actes publics.

[22] Déjà en 1203.

[23] Treguan devint évêque de Trogir en 1206.

[24] Concile de Latran (11-30 novembre 1215), où furent adoptés 70 canons constituant la base d'une nouvelle loi pour l’église.