Ermold le Noir

 HUGUES DE POITIERS.

 

HISTOIRE DU MONASTÈRE DE VÉZELAI. 

LIVRE IV partie II

LIVRE IV partie I

Oeuvre mise en page par Patrick Hoffman

Le texte latin provient de Migne

 

 

 

 

 

COLLECTION

DES MÉMOIRES

RELATIFS

A L'HISTOIRE DE FRANCE,

depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle

AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;

Par M. GUIZOT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.

 

 

A PARIS,

CHEZ J.-L.-J. BRIÈRE, LIBRAIRE,

RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, N°. 68.

 

1824.


 

.

HISTOIRE

DU MONASTÈRE

DE VÉZELAI,

Par HUGUES DE POITIERS.

 

 

 

 

LIBER QUARTUS.  

précédent

Scribit ea de re ad Senon. archiep. « ALEXANDER episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri HUGONI Senonensium archiepiscopo, salutem et apostolicam benedictionem. Ad tuae fraternitatis notitiam, » etc.

Vide in Alexandro III, Patrolog. t. CC.

Ejusdem est argumenti. « ALEXANDER episcopus, servus servorum Dei: venerabilibus fratribus HENRICO Eduensi, GALTERIO Lingonensi, ALANO Antissiodorensi, et BERNARDO Nivernensi episcopis salutem et apostolicam benedictionem. Ad vestrae fraternitatis notitiam, » etc.

Vide ibid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogat regem ut comitem coerceat. « ALEXANDER episcopus, servus servorum Dei, charissimo in Christo filio LUDOVICO, illustri Francorum regi, salutem et apostolicam benedictionem. Ad regiae serenitatis notitiam, » etc.

Vide ubi supra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De praefatis litteris a se scriptis certiores facit abbatem ac monachos Vizeliac. « ALEXANDER episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis GUILLELMO abbati et fratribus Vizeliacensibus, salutem et apostolicam benedictionem. Susceptis litteris vestris, » etc.

Vide ibid.

 

 

 

 

 

 

Archiepiscopus Senon. arbiter a papa constitutus, agit causam Vizeliac. et comitis. Igitur Hugo Senonensium archiepiscopus secundum mandatum apostolicum praefixit comiti et matri ejus diem infra quem ablata Ecclesiae Vizeliacensi restituerent, et suam atque Bituricensis praesentiam adirent, ut cum Ecclesia Vizeliacensi componerent. At illi rogaverunt Senonensem quatenus per se solum diem sibi et abbati daret, illi autem consilio ejus cum abbate libenter componerent. Et convenerunt Senonensis et abbas cum fratribus et amicis suis apud Sanctum Julianum de Salice. Comes autem et mater ejus legatos suos miserunt, non qui componerent, sed qui appellarent apostolicam audientiam. Praeviderat hoc abbatis Guillelmi provida sagacitas, qui jam paulo ante cum magna celeritate miserat nuntium suum, supplicans quatenus omnem appellationis vocem tolleret ab eis, qui potius subterfugium quam judicium quaerebant. Unde impetrato quod postulabat, reversus est festinanter nuntius; et quarto die post appellationem ingressus Senonicam urbem, invenit abbatem; et dedit ei optatas litteras domini papae. Statimque abbas ingressus ad archiepiscopum, tradidit ei apostolicum mandatum, quo continebatur, ut nisi comes et mater sua infra praescriptum terminum viginti dierum, quem nuper in superioribus litteris praefixerat, ablata Ecclesiae restituerent, de illatis injuriis satisfacerent, et a gravaminibus Ecclesiae deinceps quiescerent, omni remota appellatione in personas et in terras eorum sententiam secundum tenorem aliarum litterarum promulgaret. Quo audito Senonensis valde stupuit, miratus tam celerem appellationis remotionem, indignabatur etenim apostolici judicii sententiam sibi delegatam fuisse, eo quod Nivernensis comitis animositatem vereretur. Ipse autem comes aere graviter alieno pressus, audivit multas esse opes in quodam Arvernorum municipio, quod vocatur Mons-Ferrandi; et repente ex insperato quietum nihilque suspicantem aggressus est populum, et omnem praedam praedicti diripuit municipii, ipsumque dominum municipii pactae pecuniae obsidem secum tenuit: ubi cum furiosa tyrannide desaeviret, venit ad eum Senonensis archiepiscopi Hugonis nuntius, et obtulit ei ex parte domini sui archiepiscopi Senonensis litteras hunc modum continentes:

Nisi comes ablata Vizeliac. restituat, excommunicationis sententiam minatur. « HUGO, Dei gratia Senonensium archiepiscopus, charissimo suo GUILLELMO nobili comiti Nivernensium, salutem et dilectionem.

« Suscepimus litteras domini papae pro Ecclesia Vizeliacensi, quam omni modo aggravastis, sicut monachi conqueruntur, et misimus ad vos statim Guilelmum fratrem meum qui vos admoneret diligenter, ut omnia ablata et damna faceretis restitui, et injurias emendari, et praefixus fuit vobis dies. Infra vero diem, sicut conquesti sunt monachi, viginti quatuor boves capi fecistis: ad diem qui praefixus fuerat misistis ante nos responsales vestros, minus quidem sufficientes uti videbatur, quoniam nec litteras vestras attulerant, quod quidquid facerent de negotio, teneretis. Nec ideo plenius agere poterant in eodem negotio. Abbas quidem plenariam petel at restitutionem ablatorum, sicut dominus papa praecipiebat; sin autem, infra terminum viginti dierum, prout in eisdem litteris domini papae continetur, plenariam justitiam de vobis et de terra vestra exhiberi. Econtra dicebant vestri, quod recredi facerent abbati: sed abbas non nisi plenam restitutionem volebat habere. Inter haec vero et alia, vestri appellaverunt ad dominum papam, et sic destitimus in eodem negotio procedere. Postea venerunt ad nos litterae a domino papa, in quibus nobis injunctum est, cessante omni occasione et appellatione si damna et universa ablata non feceritis restitui, extunc et in vos et in terram vestram excommunicationis sententiam promulgemus. Quod si non feceritis, infra decem dies postquam litteras istas videbitis, in vos et in terram vestram auctoritate et praecepto domini papae, quamvis tristes et inviti, excommunicationis sententiam promulgamus. »

Comes excommunicatione innodatur. Similia quoque scripta misit Senonensis Idae matri comitis; et completi sunt praescripti dies ante festum B. Mariae Magdalenae tertia die: et incurrit comes et mater ejus apostolicam sententiam. Nec tamen minus venire praesumpsit comes Vizeliacum in festo solitam procurationem exacturus, non debitum honorem famulatrici Dei exhibiturus. Sed fratres absente abbate suo domini papae excommunicatum procurare minime praesumpserunt, imo divina officia celebrare ipso praesente destiterunt. Super quo valde aporiatus, voluit vim inferre monasterio et burgensibus, sed revocatus est a Milone et ab aliis baronibus suis.

Monachi quidam degeneres partibus stant comitis. Et addidit Satan aggravare manum suam super monasterium Vizeliaci, et intravit in cor quorumdam pseudomonachorum, ut quoniam exterior calamitas ad evacuandam dignitatem monasterii sufficere minus videbatur, intestinum saltem bellum ipsam penitus libertatem subjugaret. Nam Petrus quidam, genere Arvernicus, in monasterio a juventute enutritus, viperinam astutiam asinina simplicitate, vel potius hypocrisis fictione occultabat. Et quoniam palliata virtus bonorum simplicitatem efficacius decipere solet, factum est ut per singulos gradus ordinis ad prioratum monasterii promotus, tandem industria et ope dignae memoriae abbatis Pontii monasterio Tornodorensi praeficeretur. Quam dignitatem indignus indigne adeptus, vitiorum protinus laxatis habenis, bona domus ad nihilum usque redegit. Cujusdam praeterea juvenis, nomine Theobaldi, quem sacro habitu induerat, contubernio diffamatus, saepe a fratribus monasterii sui praemonitus, saepe ab ipso Lingonensi episcopo suo Godefrido correptus est; sed, cum non minus correptionem quam praemonitionem neglexisset, contubernium tandem illius fratris abjurare ab episcopo praefato coactus est. Cumque dilapidationi domus etiam perjurii infamiam apposuisset, canonico judicio a cura regiminis monasterii Tornodori remotus est. Quem depositum Pontius abbas venerabilis usus ingenita pietate suscepit, et eum multo, quamvis indebito, honore habuit. Quo videlicet Pontio patribus suis in pace conjuncto, insanus ille Petrus fratres monasterii Vizeliaci sollicitando coepit a sacra libertate deviare, et electionem hujus Guillelmi, de quo agitur, modis quibus potuit impedire, sed infatuatum est consilium Achitophel, et dissipatae sunt omnes machinationes Satanae. Tamen multis verbis stultorum corda inficiebat, et interna odia concitabat. Factus est ejus insipientiae collega Gaufredus de Latiniaco, potens in sermone, et efficax in persuasione, sed efficacior in versutia.

Talis et tantus praefato conjunctus Theobaldo, furtivis colloquiis et nocturnis susurris nunc istum nunc illum sollicitabat, inquirebat, irritabat, instigabat et provocabat ad scandala detractionum atque odiorum. Uterque igitur coeuntes ex semine Chanaam pepererunt filium dissensionis, materiam scandali, fomitem inimicitiae, incitamentum discordiae, Bartholomaeum spurium, et ex scorto ab adultero genitum.

His quatuor rotis currus Pharaonis velut quatuor equi juncti sunt, et alii quatuor quorum nomina supprimuntur, quia nihil praeter numerum efficere, valebant, tum quia in tempore examinationis a proposito resipiscentes insipientiam suam recognoverunt. Per hos omnes murmur paulatim serpebat, et sacri ordinis disciplinam quodammodo inficiebat. Jamjamque confoederantes sibi quoscunque allicere poterant, unanimi deliberatione scripserunt Petro pulso a Tornodoro, qui paucis ante diebus cum gratia et benedictione abbatis ad visitandas obedientias suas in territorio Arvernico sitas perrexerat, et rogaverunt eum suppliciter ut desolatae domui Vizel. subveniret celeriter, unum esse dicentes consensum fratrum omnium illius consilio in hac necessitate parere. Quibus cognitis, Petrus statim inopinatus advenit, malignantes exhilaravit, caeteros autem multa admiratione tam subiti quam insperati adventus replevit; et accesserunt ad eum clam machinatores infandae seditionis, et effuderunt in auribus ejus fel conspiratae proditionis, rogantes et adjurantes, seseque illi devoventes, ut infaustam illorum causam adversus abbatem, imo adversus Ecclesiam susciperet; spondentes se nunquam illi defuturos usque ad mortem, et etiam totius conventus maximam partem sibi sociaturos. Ille comitem secreto adiit, qui, ut praetaxatum est, ad festum convenerat, eique seditiosorum vota intimavit. At ille gaudio incredibili exsultans, ipse quidem fidei pollicitatione, sibi et complicibus ejus spopondit quod eis in omnibus firmissimum praestaret auxilium, equos et expensas, et etiam, si necesse foret, tuta praesidia ubique locorum terrae suae impenderet. Quatuor autem milites de optimatibus suis dedit ei obsides, qui jurejurando pacti sunt comitem promissa servaturum tam ipsi quam omnibus quos secum adversus abbatem in fide comitis habere posset. Petrus vero et Theobaldus juraverunt comiti fidem se illi tenere adversus abbatem, ita quod potiorem partem conventus Ecclesiae fidelitati comitis submitterent: ipsi autem post Alexandrum universalem pontificem adversus eumdem abbatem Guillelmum pergerent. Et facta est conjuratio haec in ipso sacro festo sanctae dilectricis Dei Mariae Magdalenae, in capella superiori apud B. Laurentium, per manum Stephani Pontisarensis, et Stephani de Petra-foraminis, et Milonis atque Hugonis de Argentolio. Et impii quidem atque adulterini sic profanaverunt sanctum diem, fratribus et liberae filiis dolentibus et moerentibus, quod patronae suae minus digne possent exsolvere debitam celebritatem. Aderant quoque Henricus Pisanus cardinalis, et electus Maguntinus, atque electus Carnotensis, qui specie tenus videbantur agere de pace, sed spiritu carnis acti, magis ac magis partibus comitis et matris ejus favebant.

 Comes allicere conatur monachos adversus abbatem. Unde et ipse comes proditorum suggestionibus audacior effectus, fratrum capitulum ingredi petiit; quo impetrato conquestus est de abbate, a quo exhaeredaretur, et multiplicibus injuriis afficeretur. Quae cum universa immeritus pateretur, maxime dolere se perorabat desolationem Ecclesiae quondam rebus opulentae, honorabilibus personis decoratae, rigore disciplinae religiosae, charitate hospitalitatis opinatae; et quae in his aliisque pluribus bonis omnes Gallicanas Ecclesias post Cluniacum aliquando praecellebat, nunc et rerum penuria, et debitorum gravamine, et personarum exiguitate, et morum infamia, et hospitalitatis inhumanitate adeo denotabatur, quod jam non solum quarumcunque Ecclesiarum, sed etiam vilium vulgi personarum fabula exstaret, quod totum utique superbia et dissolutione abbatis, ipsorum quoque fratrum consensu, qui ei faverent, provenisse constabat. « Ubi, ait, sunt honestae illae et graves personae quondam, cellerarius, hospitalis, sacrista, eleemosynarius, camerarius, quorum prudentia et etiam potentia olim domus haec florebat? Jam non est in vobis qui possit alterum juvare, vel consulenti cuilibet respondere, casso nomine tantum honoris retento. Idcirco patet in propatulo omnium vestrum dissolutio, cum similes simili faventes, quasi gratuitam patimini injuriam. Hactenus sustinui injurias meas, hactenus passus sum hujus Ecclesiae detrimentum, quae videlicet Ecclesia quoniam mea est, et in tuitione mea, velit, nolit abbas vester, consistit, jam amplius tantum dedecus, tantumque gravamen non patiar; praemonitos tamen vos esse cupio, quatenus abbati suadeatis, ut huic denuo Ecclesiae parcat, et a destructione illius desistat; quodque mei juris est mihi restituat. Ego quippe nihil novi exigo, sed meorum antiqua patrum jura repeto. Quomodo namque novis vel injustis exactionibus gravarem, quam ab omnium hominum infestatione habeo custodire? Moneo demum ut consulatis vobis, alioquin ab omnibus vobis exigam tantae illius pravitatis assensum. »

Prior comiti respondet. His auditis, surrexit Gilo prior ad haec responsurus, vocavitque Ecclesiae seniores, et ipsum alterum Judam cujus adhuc proditio latebat, et secessit in oratorio beatae Dei Genitricis Mariae cum fratribus et burgensibus, collatoque consilio, respondit Gilo: « Sicuti, domine comes, ipse professus es, et nos quoque cognoscimus et volumus te tutorem ac patronum nostrum et Ecclesiae hujus esse. Desolationi autem domus nostrae te compati gratum et acceptum habemus; atque in hoc affectuosius celsitudinem tuam rogamus, quatenus in his quae ad tuam, et in his quae aliorum principum spectant personam, Ecclesiae huic, quae in tua existit custodia, consulas et provideas. Quae licet interius fraterna pace et concordia, sufficientique victu et vestitu vigeat, exterius tamen et rerum suarum diminutione, et quorumdam inimicorum gravamine laborat. Debito autem eam opprimi nondum novimus, quod septingentas libras non excedere scimus. Capituli sane severitas, et claustri disciplina, necne personarum dispositio non minus solito florere nobis videtur; et, si qua mendacis infamiae nota Ecclesiam laedit, non hanc veritatis assertio, sed aemulorum invidia contraxit. Personam porro abbatis nostri bonam et honestam fore sicut volumus, ita et credimus, et si quid, odio judice, cuiquam de eo aliter videtur, rationis lance mendosum convincitur. Eapropter idem sapere, idemque cum eo sentire, sicut decet membra cum capite, gaudemus; nec in tam communi legitimoque capitis et membrorum consensu quidquam inesse vitii speramus. Verumtamen, si quid vel proprio excessu, vel aliena insimulatione odio dignum forte apud vos contraxit, hoc nos piget, et exinde plurimum dolemus, licet usque hodie incompertum quid vel quare commeruerit habeamus. Cum ergo venerit, humiliter ut monachi abbatem, ut subditi dominum commonebimus, quatenus dignitatis vestrae gratiam promereri satagat. Caeterum, discretionem tuam exoramus, ut Ecclesiae quae in tua, ut dicis, existit custodia, parcas, et ne unius hominis odio illam disperdere moliaris, quae quantum in se est abbati quidem suo subdita, tibi autem semper est devota. » Mandaverat autem Petrus proditor comiti per Simonem de Silviniaco clam ut mitius fratribus loqueretur, maxime in verbo quod ad fratrum infamiam spectare videretur, ne, dum abbatem insequitur, irritatos fratres amittere videatur.

Subinfert comes. Respondit ergo comes: « Vestros quidem mores non improbo, sed multam egestatem vestram, quam Ecclesiae hujus bonorum dilapidatione ab abbate factam patimini, doleo: unde, sicut dixi, aut vos ipsi vobis et Ecclesiae isti providebitis, aut ego tantum ulterius detrimentum non patiar. Nam, cum canonico ordine nondum publicatus fuerim, praecepto abbatis vestri ob solam praesentiam meam a divinis officiis cessastis, et procurationem meam, mundo teste, debitam nescio qua ratione non exhibuistis. Quod vero debitum Ecclesiae septingentas libras non excedere dicitis, scio ego inter duo maria plus quam mille libras vos debere; et quod de exteriorum inimicorum gravamine querimini, hoc in caput abbatis vestri redundat, cujus tanta esse arrogantia dignoscitur, quod nec mihi, nec cuiquam alii, quod justum est prosequatur: Verum in causam vos ego non traho, tantum ut recogitetis, et vobis provideatis moneo. Quod si feceritis, fidelem adjutorem me per omnia habebitis; sin autem, vestra intererit: ego autem mihimet providebo. » Haec ideo dixit, ut proditores animaret, et alios ad consensum proditorum incitaret. Egressus ergo capitulum, locutus est Petro proditori, inieruntque simul consilium, quomodo Petrus ipse post Alexandrum papam pergeret, abbatem accusaturus et mitteret cum eo abbatem Boniradii, qui sub ovina specie insontem acrius dente lupino morderet; et ut dolus mutuae locutionis lateret, spopondit Petro comes quod pecuniam, quam eidem Petro Ecclesia Tornodorensis pro dimissione cujusdam obedientiae debebat, sibi reddere faceret.

Instabat autem dies colloquii data comiti et abbati ab archiepiscopo Senonensi: sed neque comes neque abbas convenerunt. Adfuit tamen ex parte abbatis Gilo prior, et hic ipse Petrus adhuc latens proditor. Cumque utrinque agerent in praesentia archiepiscopi apud Bassoldum, et Gilo prior illata a comite damna Ecclesiae astante comite prosequeretur, Petrus vim ferventis doli eructans, coepit constanter arguere Gilonem, quasi durius et irreverentius adversus comitem loquentem. Quo audito Gilo et Gofridus tunc hospitalis, aliique fratres, qui illuc pro abbate convenerant, erubuerunt vehementer. Comes autem, pro parte damnorum restituendorum, dedit obsides. De reliquis vero querelis, petiit alteram diem annuente Senonensi archiepiscopo, innocenti parantes laqueum in quem ipsi deciderunt. Namque archiepiscopus excusatoriam petitionem misit ad Alexandrum papam, rogans ut sententiae super comitem alter judex delegaretur, ne forte juvenis principis saevitia tam in se quam in suos debaccharetur, et unius detrimentum duos in eadem poena involveret. Econtra comes Petrum praefatum et alios principes suos parabat mittere adversus Guillelmum abbatem Vizeliacensem ad Alexandrum papam. Et haec erat fiducia, ut, archiepiscopo excusante, comite autem accusante, delegarentur a papa judices, qui inter utrosque limites comitis et abbatis causam agitarent. Sed contigit in obliquum, et frustrata est cogitatio insipientiae.

Narrat prior abbati quid cum comite, egerit. Infecto igitur negotio recesserunt ab invicem, et venit Gilo ad abbatem apud Sanctum Julianum de Salice, et retulit ei quae nudius tertius apud Vizeliacum, et quae in praesentem diem egissent, et quam impudenter confudit eos Petrus ille intimus amicus suus in praesentia comitis et archiepiscopi. Super quo abbas non modicum admiratus, ex abundanti gratia fidem dictis nullatenus adhibuit, imo liberum eum ab omni suspicione dimittens, praecepit ei ut recepta pecunia a Tornodorensibus in domum suam de Salis abiret, ibidem eum exspectans iturum in proximo post Alexandrum papam, aut viso nuntio suo, occurreret ei apud Podium, paratus proficisci cum eo: praemiserat autem abbas ad curiam Joannem clericum suum, a quo cum litteras recepisset, quod Alexander in Kalendis Augusti mare foret ingressurus, propositam profectionem dimittens, venit per terram ducis Vizeliacum perendie Octavarum beatae Mariae Magdalenae, et obstupuerunt quotquot erant de factione Petri ad tam subitum et inopinatum abbatis adventum, quem denuo abbatis honore praeditum non sperabant rediturum, quemadmodum contubernalibus suis prophetizando, vel potius delirando jam praedixerant.

Abbas tandem agnoscit proditores suos. Certior tandem abbas redditus de proditoribus, vocavit Vincentium decanum, narravitque ei quomodo etiam alio referente eadem cognoverit. Vocavit etiam abbas Gilonem priorem, et retulit ei omnia quae audierat. Incredibile illi visum fuisset, nisi nequitiam verborum Petri ad memoriam renovasset. Accersitus postmodum Gaufredus superior, obstupuit ad ea quae dicebantur. Nec mirandus stupor tantae novitatis: Ecclesia quippe Vizeliacensis trecentorum et eo amplius annorum tanta pacis et honestatis disciplina floruerat, quod usque ad id temporis nulla infamiae macula, nullius scandali rumor eam foedaverat. Abbas autem paci et quieti, atque silentio, et charitati operam dare omnes in commune hortabatur; et, ut orationi attentius insisterent, et manus in coelum contra Amalec levarent, deprecabatur. Dein, habita ex more solemni processione, obtulit Deo sacrificium. Et hi qui seditionem abjuraverant, scripserunt Petro et Theobaldo, ut coepta omitterent, quoniam frustra contra stimulum recalcitrarent; praesertim cum in ipso exordio dissipatum videretur consilium illorum, et ipsi deprehensi traditam si ab ipsis nequitiam abjurassent. Alexandro quoque summo pontifici et universis apostolicae curiae cardinalibus scripserunt qualiter a quodam dierum malorum inveterato fuissent infatuati; quem ad pedes apostolicae curiae venientem adversus abbatem suum et matrem suam Ecclesiam, ne susciperetur, exorant neve tenebrae lucem obfuscarent, errorque veritatem obtunderet supplicant. Porro, vasa iniquitatis filii Belial, scilicet Gaufredus Latiniacensis et Guillelmus Pidet, in felle permanentes nequitiae, et dolos excogitantes insipientiae, rogabant abbatem quatenus post Petrum et Theobaldum eos abire concederet, quatenus eos aut reducerent, aut in Romana curia de proditionis nequitia convincerent. Sane columbina simplicitas prudenter nonnunquam praecavet astutiam serpentis; vix nempe experta nequitia suspicione caret.

Auctor hujus historiae. Post prandium itaque clam disposito itinere, venit Guillelmus abbas nocte Avalonam, quod est castrum ducis Burgundiae. Inde surgens septima die Montempessulanum ingreditur, habens in comitatu Gaufredum Angligenam subpriorem, Vincentium decanum, Franconem capellanum suum, Hugonem Pictavinum notarium suum hujus operis auctorem. Hugo autem de Varenis subsecutus fuerat proditores Petrum et Theobaldum, quos in castro quod dicitur Gannac invenit simul cum abbate Boniradii, qui ea hora jam se collocaverat. Proferens igitur Hugo litteras abbatis Guillelmi, et totius capituli Vizeliacensis tradidit eas Petro, quem torvo lumine Theobaldus respiciens, ait Petro: Quid est, stultorum stultissime quod fecisti? Quis est ille abbas in cujus nomine, formatam suscepisti? nos quidem illum pro abbate non habemus, qui fidelitati comitis contrarius existit. » Et haec dicens, formatam adhuc integram rapuit de manu Petri, atque in solo conculcandam projecit. Respondens Hugo dixit Petro et Theobaldo: « Injuria haec non solum abbatem, sed etiam totum conventum Vizeliacensis monasterii laedit. Ex parte igitur abbatis Guillelmi, et ex parte totius capituli vobis dico, ut infra quartum diem Vizeliacum redeatis ad objecta responsuri; sin autem, abbas et totus conventus sententiam excommunicationis auctoritate apostolica in personas vestras promulgant, et ego ipsam sententiam ex parte illorum vobis denuntio. » Et egressus occurrit abbati apud Anicium civitatem Vallavorum, et retulit ei proditorum rebellionem. Praeveneruntque proditores abbatem; sed praecogniti a Joanne clerico abbatis nullum ad curiam introitum habere potuerunt.

Abbas a Romano pontif. cum honore exceptus; proditores repulsi. Ingressus abbas ad Alexandrum papam, cum magno honore et plena gratia susceptus est ab eo, et ab omni curia. Cumque proditores adire curiam niterentur, et ab ea turpiter et cum nota proditionis etiam per ostiarios repellerentur, introivit abbas Boniradii quasi propria ordinis sui negotia exsecuturus: ut autem partes comitis coepit allegare, et proditorum velut innocentium legatorum Ecclesiae Vizeliacensis causam adversus abbatem quasi adversus dilapidatorem bonorum, et ordinis subversorem agere, repulsus est statim ab Alexandro papa, resistente ei in faciem Umbaldo Ostiensi episcopo cardinali. Denique Henricus, Pisanus cardinalis, et electus Maguntinus parti comitis et proditorum pro posse favebant. Unde precibus multis pertaesum papam, vix compulerunt scribere comiti excommunicato. Quod ut per notarios cognovit abbas, ingressus ad eum genuflexo dixit: « Quid est, domine, quod fecisti? nondum plenam justitiam sumus assecuti, et jam illud tantillum justitiae quam nobis feceras, revocasti. » -- « Quomodo? » ait papa.-- « Scribendo, inquit, praeter morem apostolicum ei quem ipse excommunicasti. » --Ergone, ait, jam sententia promulgata est? » -- « Ita, inquit. » Et dixit: « Ostende tuum rescriptum: » Et dedit ei. Protinus Alexander misit in gazophylacium notariorum, et jussit ut subreptitium illud scriptum retineretur. Utque cognovit quod jam illud Maguntinus recepisset, indignatus valde, praecepit ut celeriter ab eo reposceretur: quo reddito, ingressus est Maguntinus ad papam, et petiit apostolicam epistolam sibi reddi: quem papa coepit arguere de subreptione indebiti scripti. Qui cum petitionis suae repulsam indigne ferret, ad lacrymas prorupit. Motus ergo papa, dixit ei: « Ecce habeto ut vis; sed nullum exinde cognato tuo emolumentum praestabis: fecimus enim nova scripta adversus illa subreptitia. Videntes ergo Petrus et Theobaldus proditores quod nihil proficerent, recesserunt. Quibus abeuntibus, occurrerunt eis Guillelmus Pideth, et Elias litteris quidem vacuus, sed insipientia plenus: hi ad vomitum reversi, et abjurata infidelitate resumpta, nocte claustrum clam egressi, monasterii murum conscenderunt, et per funiculos sese submiserunt. Accidit autem ut rupto funiculo caderet Elias, et brachium laederet.

Delegati judices a summo pontifice. Tota igitur nocte fugientes, et ad comitem venientes conquesti sunt se gravissimis tormentis afflictos ab abbate ob illius solam odii causam, quibus comes dedit equos et expensas, misitque eos post Petrum et Theobaldum. Ut ergo sibi invicem occurrerunt, ad curiam pariter reversi sunt: et observantes exitum Alexandri papae, ad quem nullum penitus accessum habere valebant, tandem occurrerunt ei exeunti de oratorio: prostratusque coram eo Guillelmus Pideth, conquestus est quod post appellationem apostolicae audientiae caesus et incarceratus fuerit ab abbate Guillelmo. « Nunquid, ergo, ait apostolicus, et tu ex illis excommunicatis proditoribus Ecclesiae tuae es? » Conclamantibus autem universis astantibus, ejecti sunt proditores a conspectu Alexandri de consistorio. Denique abbas nihil horum curabat, nec etiam verbum ex illis in curia facere dignabatur. Volebat sane ut delegatio apostolicae sententiae in tyrannum et matrem illius a Senonensi transferretur, et cuilibet alteri delegaretur; quod etiam ipse Senonensis plurimum affectabat, et hoc ipsum jam scripto petierat. Sane quoniam potior et maxima pars terrae comitis de dioecesi ejus erat, delegationem quidem sententiae transferre apostolicus noluit, sed ut securior et robustior ad exsecutionem sententiae Senonensis procederet, dedit ei collegam Stephanum Meldensem episcopum: et scripsit utrique quatenus comitem Nivernensem et matrem ejus convenirent, eosque hortarentur cum Ecclesia Vizeliaci amicabiliter componere, aut super contemptores delegatam sententiam, omni subreptione scripto postposito et appellatione remota promulgarent, et Eduensi, Lingonensi, Altissiodorensi atque Nivernensi observandam denuntiarent, secundum quod eisdem scripto ipse mandaverat.

Conveniunt delegati Joviniacum, excommunicationique subjiciunt comitem et matrem ejus. Factum est ergo sequenti die Lunae post Assumptionem intactae virginis et genitricis Dei Mariae, ascendit sanctissimus et universalis pontifex Alexander catholicus papa ad altare, ut sacram et vivificam Deo victimam offerret pro anima Ivonis Carnotensis Ecclesiae decani; et cum perficeretur sacrificium, proditores illi cum Gaufredo Angligena litigabant; et accessit ipse Gaufredus ad Umbaldum, Ostiensem episcopum, et significavit ei quantam domino papae proditores irreverentiam irrogarent. Conversus Ostiensis vidit detestabiles illos proditores, dixitque Alexandro: « Ut quid, domine, sustines profanos illos proditores Vizeliaci, sacris, te praesente, interesse officiis? ubinam, inquit, sunt? » Respondit: « Adsunt: » --Et ait: Ejice quantocius eos foras. » Dissimulantibus illis exire, protinus Ostiensis et Signiensis vocatis officialibus expulerunt eos ab ecclesia. Quod videns Maguntinus, qui tunc forte cum Vizeliacensi loquebatur abbate ibidem, egressus prae nimia indignatione abiit post eos. Abbas quoque Boniradii, cujus lateri semper ipsi proditores adhaerebant, videns sese frustratum a proposito, erubuit valde, et recessit: quem proditores prosecuti, confusionem et ignominiam promeritam domino suo comiti reportaverunt. Abbas autem Guillelmus non recessit, donec ipsum papam Alexandrum usque ad mare prosecutus est. Reversusque prospere auctus apostolica benedictione, ultimo die mensis Augusti Vizeliacum ingressus est: inde post paucos dies venit Parisius, ubi Hugoni archiepiscopo Senonensi, et Stephano episcopo Meldensi apostolica scripta tradidit: qui protinus tam ipsi quam comiti statuerunt diem apud Joviniacum. Quo cum convenissent, obtulit abbas munimenta privilegiorum Romanorum pontificum et regum Francorum, epistolas quoque Alexandri papae, quas praenominatis pontificibus de exsecutione compositionis seu sententiae delegarat. Cumque hinc inde allegarentur plura, constante controversia dies finita est. Ut ergo pontifices cognoverunt quod per comitem staret quin pacis compositio fieret, delegatam sibi ab Alexandro papa excommunicationis sententiam super comitem et super matrem illius promulgaverunt.

 Iterum apud Ulmum Bassoldi litem discutiunt, sed incassum. Abbas regem adit. Sequenti sane die rogatu ipsorum pontificum rursus hinc inde ad Ulmum Bassoldi convenerunt. Enumeratis igitur damnis Ecclesiae illatis, tentabant quidam ita componere quod abbas damna sua omnino condonaret; comes vero deinceps pacem cum abbate et Ecclesia haberet, sicque omnes aliae controversiae sopirentur. Et respondit abbas: « Quam ergo cautionem praestabit comes de pace tenenda? » Dixerunt ei: « Nudo tantum verbo tenebitur: quod si comitem ad hoc coegeris, manu sua fiduciabit in manu pontificum. » -- « Et si, inquit abbas, fidem compromissae pacis excesserit, quis mihi justitiam faciet? » Responderunt: « Tu videbis. » Non ergo acquievit abbas remissioni tantorum detrimentorum, imo magis omnino instabat ut gravamina procurationum penitus a comite remitterentur. Quippe cum auctoritate testatoris et privilegiorum neminem habeat Ecclesia procurare, nisi sponte et ex charitate. Comes vero respondit prius se velle exhaeredari, quam obtentam a patribus suis consuetudinem relinquere. Quin etiam ni trecentas libras ei abbas pro negata sibi nuper procuratione ea ipsa die persolveret, nullam pacis compositionem reciperet. Et ait abbas Guillelmus: « Nequaquam more nummularii ad has nundinas attuli sacculum meum. Verumtamen ecce jam in propatulo patet superstitio tyrannidis seu rapacitatis comitis, qui pro unius diei procuratione trecentas libras exigit; et sub tanto flagello quae pax poterit constare? Sic per comitem negata pacis compositione discessum est. Venit itaque Gilo prior Pontiniacum nocte illa cum episcopo Meldensi, qui celebravit festum Omnium Sanctorum apud Vizeliacum; Gaufredus vero subprior cum Renaldo eleemosynario, et reliquis sociis venerunt, non sine timore, Altissiodorum, et nocte surgentes ipso mane ingressi sunt Vizeliacum. Porro, abbas noctem illam fecit cum Senonensi archiepiscopo, et abbate S. Germani de Pratis, apud Sanctum Julianum de Salice. Inde occurrit regi Moretum, efflagitans ut pro ingenita pietate, et pro apostolici mandati reverentia in tanta et tam gravi necessitate Vizeliacensi subveniret Ecclesiae: A quo responsum accepit, nunquam se B. Mariae Magdalenae neque famulis ejus defuturum; imo pro monasterio Vizeliacensi, sicut pro corona regni decertaturum. Abbatem sane sustinere ad modicum debere, et declinare vesaniam insanientis tyranni, et videre si forte ad sacrilegium usque manus extenderet, quatenus completa totius orbis testimonio punirent.

Archiep. Senonensis excommunicatos declarat comitem et ejus matrem. Suscepit igitur abbas monita regis, misitque Hugonem notarium suum mandans Senonensi archiepiscopo, quatenus juxta apostolicum mandatum comitem et matrem ejus excommunicatos publice denuntiaret. Cum itaque archiepiscopus sacris astaret altaribus, et expleta lectione apostolica, solemnis perficeretur jubilatio, astante populo et exspectante diacono, fecit sermonem ad populum, significans ei quantis gravaminibus comes Nivernensis et mater ejus, dilectricis Dei B. M. Magdalenae toto orbe famosissimum persequeretur sepulcrum. « Pro quibus videlicet gravaminibus ex mandato, inquit, domini papae sententiam excommunicationis super utrumque promulgamus; et nisi infra imminens festum B. Martini resipuerint, totam terram illorum sub interdicto totius divini officii, praeter baptisma parvulorum et poenitentias morientium, ponimus. » Hanc sententiam idem archiepiscopus Hugo scripsit Alano Altissiodorensium, Bernardo Nivernensium, Henrico Eduensium, Galterio Lingonensium episcopis in hunc modum.

Ea de re ejus epistola ad episcopos. « HUGO, Dei gratia Senonensis Ecclesiae humilis minister, venerabilibus fratribus et amicis HENRICO Eduensi, GALTERO Lingonensi, ALANO Altissiodorensi, BERNARDO Nivernensi, eadem gratia episcopis, salutem et dilectionem in Domino.

« Discretioni vestrae significamus quod dominus papa saepe et repetitis litteris a Claromonte, et a Podio, atque a Montepessulano tam monendo quam auctoritate apostolica praecipiendo, nobis scripsit super indebita gravamina et iniquas oppressiones, quas monasterio Vizeliaci et hominibus eidem pertinentibus comes Nivernensis et mater sua inferre noscuntur. Denique, praecepit nobis, ut ex tenore litterarum ipsius videre potestis quas vobis ex parte illius mittimus, quatenus utrumque, scilicet comitem et matrem suam, sub velocitate conveniremus, et cum omni diligentia eos exhortaremur, ut abbati praenominati monasterii ablata omnia sine dilatione redderent, de damnis et injuriis illatis satisfacerent, et ab eorum infestatione et indebito gravamine ulterius quiescerent. Si autem infra XX dies nostrae commonitioni obedire contemnerent, super ipsos excommunicationis sententiam proferremus, et in terram illorum omnia divina officia, praeter baptisma parvulorum, et poenitentias morientium, penitus interdiceremus: eamdemque sententiam omni remota appellatione, et dilationis occasione inviolabiliter observandam vobis auctoritate ipsius mandaremus. Nos itaque praeceptum Domini exsecutioni mandantes, cum de admonitione nostra nihil proficeremus, sententiam excommunicationis in utrasque personas, promulgavimus; sed vobis eam denuntiare hactenus consulto distulimus. Pacem quippe inter abbatem et comitem componere cupientes institimus, et, in quantum potuimus, elaboravimus, tam nos quam venerabilis frater noster Meldensis episcopus, cui hoc ipsum a domino papa ex industria injunctum fuerat; sed, quoniam saepius a proposito frustrati sumus, tandem Joviniacum convenientes, et per biduum de pace agentes, cum nec pacis vestigium habere possemus, promulgatam jamdiu a nobis ex mandato domini papae sententiam confirmavimus, eamdemque vobis tenendam et firmiter observandam auctoritate domini papae et nostra praecipiendo denuntiamus, mandantes ut de caetero habeatis eos excommunicatos, et ab instanti festo S. Martini statim sine dilatione per omnes parochias vestras excommunicatos publice denuntietis, et in omni terra illorum divina officia, praeter baptisma parvulorum, et poenitentias morientium, prohibeatis: maxime autem illis sacerdotibus qui proprie capellani comitis et comitissae matris ejus dicuntur, hoc denuntiandum, et sub ordinis sui periculo intimandum est, ut a transgressione apostolici et nostri mandati caveant. »

Sepulcrum B. Mariae Magdalenae flagrat. Reliquiae in imagine B. Virginis repertae. Et haec quidem archiepiscopus. Caeterum episcopi constitutam sibi sententiam minus firmiter observare studuerunt. Porro, Guillelmus abbas circuiens monasteria sua in pago Belvacensi constituta, ingressus territorium Noviomensium venit ad Villaris-Silvae monasterium. Erat autem dies Sabbati hebdomadae primae adventus Domini; eadem nocte venit ad eum unus e pueris ejus nomine Giroldus, referens ei luctuosum statum Vizeliacensis Ecclesiae. Accidit interea in eadem ecclesia quoddam futurae calamitatis praesagium simul et solatium. In crypta enim, quae supra B. dilectricis Mariae Magdalenae sepulcrum exstat, tantus ignis casu erupit, ut etiam tyrannos, quos Francigenae trabes vocant, qui erant in superiori parte, combusserit. Imago tamen B. Dei genitricis Mariae lignea, in ipsius pavimento cryptae posita, nullum omnino passa est incendium, sed tantummodo denigrata est. Sericum autem quod ad collum imaginis pueri Jesu pendebat phylacterium, nec odorem fumi contraxit, nec in parvo aut magno colorem mutavit. Unde liquido claruit, quod nec ipsa imago aliquantisper fumo obduceretur, nisi ut reparationis ejus occasione thesaurus inaestimabilis latens in ea per divinam dispensationem panderetur. Nam praedicta imagine ad reparatorem missa, dictum est ab ipso reparatore, quod imago, uti sibi videbatur, occultissimum ostiolum inter scapulas haberet: quo audito, Gilo prior praecepit eam portari in sacristariam; vocansque secum Gaufredum subpriorem, et Gervasium sacristam, et Girardum conestabulum, Mauricium quoque succentorem, et ipsum Lambertum imaginis reparatorem, accepto cultello ipsemet rasit colores, lignoque retecto nullius juncturae indicium potuerunt deprehendere: demum accepit malleolum ferreum, tentavitque aure percipere quod omnes oculis nequibant investigare, audiensque quasi sonum rei concavae, spe succintus hilari ostiolum illud propriis manibus pie audax reseravit, invenitque capillos illius intemeratae Virginis, quae nec primam similem visa est nec sequentem habere; et de tunica ejusdem genitricis Dei Mariae, et ossium unum B. Joannis Baptistae. Invenit etiam ossa BB. apostolorum Petri et Pauli et Andreae in ligatura una: unam quoque unciam pollicis B. Jacobi fratris Domini; sed et duas ligaturas de ossibus B. Bartholomaei apostoli, et quasi unum brachium de Innocentibus, atque reliquias S. Clementis, et unam massam de capellis S. Radegundis reginae; de vestimentis praeterea trium puerorum, Sidrach, Misach, et Abdenago; et de veste purpurea quam indutus est Dominus Jesus Christus in passione. Per singula autem supra dicta singulos breves invenerunt, qui singulorum docerent differentiam; et cum omnes praedicti breves adeo inveterati essent quod vix legi potuissent, inventi sunt et alii tres non legibiles; sed cujus vel quorum exstiterint soli Deo cognitum est. Quos ergo legere potuerunt, transcribi fecerunt, et vetera scripta cum novis ligaverunt in testimonium. Postquam autem omnia diligenter viderunt, loco suo, ut prius fuerant, reddiderunt, ipsamque imaginem cum praedictis sanctorum pignoribus super majus altare locaverunt: et induti omnes cappis, omnibusque signis majoribus cum campanis pulsatis, laudaverunt Creatorem omnium, qui ad illorum custodiam et loci tutelam tot et tam praeclara pignora largiri dignatus est. Tunc confluentibus populis tam peregrinis quam vicinis fit laetitia et exsultatio permaxima, tam in ecclesia quam tota villa atque in locis vicinis, ex agris et ex vicis circumquaque properantibus ad gaudii celebritatem. Denique, vix omnium clamores Gilo compescens, manu silentium imperavit, causamque laudis et gaudii sub brevitatis moderamine reddidit, omnibus flentibus prae gaudio, et dum postea sepulcri dilectricis Dei cryptae imaginem reddero niterentur, tantus factus est concursus populorum volentium eam osculari, vel etiam tangere, ut vix eam in omnium praesentia loco pristino possent restituere. Quod autem ipsam imaginem tangi non permiserunt, causa fuit ne notarentur avaritiae. Ignis ergo divinitus erumpens instantis tribulationis praesagium fuit; inventio autem sanctorum pignorum ejusdem tribulationis optimum finem edocuit. Haec autem verba scripserunt Vizeliacenses abbati suo Guillelmo ad consolationem susceptae peregrinationis.

An. 1165, comes Niver. novam persecutionem movet adversus Vizeliac. Anno Verbi incarnati millesimo centesimo sexagesimo quinto, vicesima sexta die mensis undecimi, quinta feria quae praecedebat adventum Domini, Guillelmus comes Nivernis et mater ejus Ida ingressi sunt oppidum Vizeliaci cum multitudine armatorum, quasi funditus illud eversari. Et comes quidem declinavit in hospitium monasterii quod adjacet domui eleemosynariae, quae est in introitu claustri; mater vero ejus, omnium malorum incitatrix, descendit in domum Simonis de Silviniaco, et factus est timor magnus super omnes inhabitantes oppidum. Et intonuit sermo Giloni priori, et omnibus fratribus ea hora in capitulo sedentibus, tulitque Gilo omnes claves monasterii, prohibens ne quis claustrum egrederetur. Et siluit comes ea die. Sequenti vero die cum vidisset quod nullus fratrum prodiret, subsannando interrogavit utrum monachi parascevem ridiculo solemnizarent, an forte solita superbia suam praesentiam dedignarentur. Haec ille irridendo; revera autem fratres parascevem instantis reparationis libertatis suae solemnizabant: nam, sicut per parascevem Dominicae passionis reparata est dignitas humanae conditionis, sic et per parascevem communis fratrum exsilii exclusa tyrannica usurpatione, reparata est integritas priscae libertatis. Et mandavit fratribus comes, quod vellet ingredi capitulum eorum locuturus ad eos. Qui responderunt quod non possent communicare excommunicato; verum, si ea quae pacis sunt persequeretur, per priorem suum ei loquerentur. Paucis ergo secum accitis venit Gilo ante faciem comitis, quem torvo respiciens oculo in multis eum objurgabat; ad extremum ut detestabiles proditores Petrus et Theobaldus eorumque complices in monasterio reciperentur instabat. Cui Gilo respondit nec posse nec debere se excommunicatos domini papae recipere. At ille: « Isti, ait, non sunt excommunicati; sed quia noluerunt uti prudentes participare vestrae leccacitati, innocentes expulistis a vobis. » Respondit Gilo: « Nos in pace et pro pace venimus, tu autem nos indebitis injuriis appetis: unde tibi certum constet quod denuo faciem tuam pro tali donativo non repetemus. » His dictis, claustrum Gilo repetiit. Comes autem misso praecone, sub interminatione praecepit omnes burgenses ante faciem suam convenire. Quidam sane illorum nequitiam illius saepius experti, sese latenter per abdita infra monasterium receperunt. Posuerat namque custodes qui observarent valvas, ne quis burgensium ingrederetur monasterium.

Prior fratres adhortatur ut forti sint animo. Hi ergo qui vel de familiari obsequio, vel de furtiva commendatione tyranno exhibita praesumere potuerunt, praesentiam illius adierunt: quos protinus fidelitatem abbati et Ecclesiae pactam abjurare praecepit. At illi responderunt consilium super hoc verbo se habituros. « In promptu, ait, habetote consilium. » Et fecit obserare ostia hospitii portasque monasterii: misitque Stephanum cancellarium suum, et Stephanum de Petra-foraminis, et Furnerium de Droia; mandavitque Giloni priori, ut sibi mitteret claves monasterii. At ille respondit: « Ergone comes est abbas, vel clavicularius monasterii hujus? Sic, inquiunt, praecipit comes. » At ille: « Loquar super hoc fratribus meis: » et ingressus capitulum, omnibus fratribus residentibus sic exortus est: « Ecce, fratres, ecce adest dies longe ante a venerabili abbate nostro, et a nobis ipsis praemeditata, saepiusque vobis praedicta, in qua de libertate vestra et vestrae Ecclesiae, deque communi periculo vestro et hominum vestrorum non tractandum, sed potius deliberandum est, Haec dies est meta servitutis et libertatis, quietis et laboris, ignaviae et probitatis, honoris et infamiae; utrumlibet eligatis chirographo inviolabili constabit. Hactenus bonorum vestrorum rapinam sustinuistis, hactenus minas et opprobria impiorum patienti aure, quasi ventorum rabiem excepistis. In theatro fortunae istius vobis constitutis, omnium in vobis defixi sunt oculi. Jam corpus ipsum negotii vestri est in stadio, et utrum vincatis, an vincamini nulla est dilatio, non sufficit tyranno huic vestes vestras abrumpere, pilos vestros evellere, pellem vestram vellicare, sed jam etiam molares vestros conatur excutere. Claves vestras expetit, ut vestram libertatem servitutis compede se inclusisse glorietur. » Ad hoc verbum protinus omnes surrexerunt, et ne claves monasterii comiti daret, ex parte apostolica, et ex parte abbatis sui una voce contradixerunt. Et insistebant ut paucis relictis custodibus omnes pariter exsilium pro libertate subirent. Quibus respondit Gilo: « Inconsultum mihi videtur domum relinquere, quandiu redditus domus superfuerint. »

Satellites comitis vi monasterium ingrediuntur diripiuntque. Et dum haec agerentur, divertens Furnerius de Droia, tulit secum satellites comitis, et venit extrinsecus ad inferiorem portam domus abbatis, ejectoque loripede qui portam custodiebat, accepit claves, quae forte in ostilio valvae majoris dependebant, et occupavit domum tam superius quam inferius, relinquens in ea viros impios, qui comitis loco eam obtinerent, quasi comes tantam in monasterio haberet dominationem, quod ejectis abbatis hominibus suos pro libito intromitteret. Et prorumpens comes ingressus est claustrum, clamante Isgnardo, vicecomite Joviniaci: « Festinate, ait, superbi monachi, et estote subditi domino meo comiti. » Cumque festinaret comes ingredi capitulum fratrum, occurrentes ei quidam compulerunt eum cedere retrorsum. Fratres autem statim egressi capitulum, ingressi sunt ecclesiam ut rei exitum exspectarent, non ut divina officia celebrarent in ea, a quibus ob praesentiam comitis eadem ecclesia vacabat, et cum sederent in ea, respicientes viderunt super capita sua tyranni satellites, qui jam turrem Sancti Michaelis fracto ostio invaserant. Siquidem subito adventu inimicorum fratres praeoccupati, non potuerunt resistere inopinatae nequitiae; sed et prudentioribus visum fuit cedere potius quam resistere ne forte tyranni provocatus furor monasterium simul et oppidum funditus everteret. Post haec fratres refectorium ingressi, panem lacrymis, potumque fletu miscentes vix parumper cibo praegustato egressi sunt velocius, responsuri burgensibus de expostulata a comite abjuratione: dixeruntque eis: « Si sanum sapitis, honestam paupertatem divitiarum infidelitati praeferetis. Melius quippe est honeste vivere cum fidelitate quam opulenter cum dedecore infidelitatis: vos videritis quid praestet consultius. Siquidem vestri gratia laboramus, vestri causa persequimur. Cujus enim est pretii staminium nostrum, seu nigellum caputium istud quod cernitis? Vestrae opes ambiuntur, vestrum proprie caput appetitur, si serpentino more vos membra nostra ictui exponimus: ecce nos quasi truncum caput, qualicunque quiete perfruemur: sed absit haec a nobis! absit quod vestra deditione ignominiosam pacem redimamus! Neque enim gloriamur in tribulationibus vestris pro nobis, sed potius gloriamur in tribulationibus nostris pro vobis. Jamjam experiri libet, et jam experiri necesse est quae fides, quod foedus, quis amor hactenus intercesserit, jamque qui noster est, nulla ratione a nobis avelli patietur. » Talibus animati, qui fideles exstiterunt, cum fratribus infra monasterium remanserunt. Quo audito comes armatos satellites disposuit in domibus singulorum, solo victu praecipiens eos fore contentos de stipe obsessorum. Porro excommunicatis proditoribus pseudomonachis, Petro scilicet, ejusque complicibus tradidit domum et redditus de Esconio: alios autem redditus omnes monasterii tradidit in manu Hugonis Letardi praepositi castri Censorii qui erat servus Ecclesiae de genere Simonis filii Odonis praepositi Vizeliaci, qui videlicet Simon occidit dominum suum abbatem Artaldum. Hugo autem tradidit omnia Mauricio de Sancto Andrea ejusdem conditionis et generis. Et innotuit verbum Giloni. Facto igitur vespere misit famulos qui debitum furnagium reciperent; quos satellites comitis cum uxore Mauricii aggredientes, panibus ablatis, et verberibus affectos remiserunt. Reos etiam, qui in domo praepositi tenebantur, jussit comes absolvi. Tunc pro monastico more percussa tabula ingressus est capitulum Gilo cum fratribus suis, et dixit eis: « Jam quod rationabiliter differebamus, necessario facere compellimur. Domus nostrae et hominum nostrorum occupatae sunt ab hostibus; redditus necessarii auferuntur; et quod morte gravius est, garciferi cum meretricibus sacratissimum dilectricis Dei sepulcrum pedibus impuris conculcant, jam nihil est quod nos detineat, quibus et victus et honestas interdicitur. Cedat sane dolor rationi, et indiscreta procul absit desperatio. Neque enim novum est, vel inopinatum est quod accidit. Biennium est fere quod idem versabamus in mente, hanc eamdem violentiam tyranni, et futurum exsilium prae oculis habentes, et vobis omnia haec praedicentes; unde et vos ipsi saepius nobis acclamastis, et ut praemeditata effectui manciparentur exorastis; et ecce nox tribulationis et nox temporis nos urget, nec verbis sed factis opus est. » Et factus planctus et fletus magnus inter fratres, et famulos, atque burgenses qui infra monasterium confugerant.

Monachi crudeliter vexati aufugiunt. Disposuit itaque Gilo prior qui remanerent, quive pergerent, et famulos qui euntibus obsequerentur. Et dato potu fecerunt super se tota nocte excubias, et deposuerunt imagines, et cruces, et omnia vascula, in quibus sanctorum pignora continebantur. In qua depositione cum iconiam majoris crucis quae super altare in media pendet basilica, diligentius inspicerent, invenerunt de lacte inviolatae Virginis et genitricis Dei Mariae. Gilo autem prior inter tumultum euntium et redeuntium, clam nocte recessit; descenditque pedes in inferiorem vicum S. Petri, statimque conscendens equum, venit in praedium quod vocatur Pons Arberti, ubi cum parumper quiesceret, supervenerunt a Gibriaco Gaufredus subprior, et Gaufredus hospitalis: remissoque hospitali prior et subprior per longos anfractus Burgundiae declinantes terram comitis, venerunt Joviniacum. Facto igitur mane cum vidisset comes quod fratres recessuri componerent sarcinas suas, recessit in domum Simonis Silviniaci. Fratres autem, praeparatis omnibus, ingressi sunt capitulum, et accepta benedictione, mutuo sibi cum lacrymis vale dixerunt. Et ingressi in majorem basilicam, ubi fere omnis populus cum parvulis et mulieribus convenerat, ante sepulcrum beatae patronae suae prociderunt, et causam suam illius patrocinio commiserunt, factusque est mugitus ingens, flentium et plangentium, suosque capillos evellentium, ita quod ad coelum usque pertingeret clamor ululantium. Et erat horror intolerabilis videre quod vix prae dolore videri poterat, commistusque clamor et promiscuus fletus pectora et capita sua in ipso pavimento tundentium. Elementa denique ipsa tantae calamitati quodammodo compati visa sunt, dum obtenebratus aer, solaris splendor obfuscatus, fluidus liquor congelatus, continuo nivium imbre adoperta tellus, tristem omnia faciem praetenderent. Fletu tandem et ululatu totius populi prosequente, egrediuntur fratres ab ecclesia numero ferme sexaginta.

Jam comes, matre remanente, ab oppido recesserat. Traditor autem Guillelmus Pideth, conscenso equo, tripudians venit post fratres, dicens quod comitissa mandaret ut subsistentes eam exspectarent. At illi dissimulantes invisum videre, transierunt Esconium, perveneruntque, comitante populo, ad crucem Montisgaudii. Ibi remorantes aliquantisper, venerandamque toto orbe dilectricis Dei Mariae Magdalenae basilicam respicientes, prociderunt in facies suas cantantes ut poterant: « O peccatoris solatium! » Quis fletus, quisve dolor fuerit abeuntium simul et prosequentium virorum ac mulierum, capita sua ibidem prae angustia in nive volutantium, fari potest nemo, cum stylus hic ipse ferreus lacrymis pene totus exudet. Luctus iste, ut verum fatear, funeris luctum excedit, siquidem luctum funeris relevat successio haeredis: at vero haeredis desolatio, haereditatis est abolitio, inaudita nostro orbe, nostraque aetate desolatio! Catholicus princeps innocentes monachos pellit a monasterio, et quem fere totus Christiani nominis mundus veneratur locum, affines ipsi atrociter devastant. Si causa quaeritur, libertas criminatur; si ratio ventilatur, praejudicium contorquetur.

Mater comitis fictis lacrymis compati monachis simulans, eis ut redeant suadere tentat. Cum ergo fletus et gemitus utrinque tam a fratribus quam ab omni populo indifferenter funderentur, illa tyranni viperea mater Ida pedetentim abeuntes prosecuta, accessit proprius, et ab equo descendit, utque a fratribus audiretur simulata humilitate petiit. At illi memores illius Apostolici: Noli vinci a malo, sed vince in bono malum (Rom. XII, 21), surgentes a terra substiterunt. Tunc illa fictas praetendens lacrymas, irrationabilem et sine causa illorum calumniabatur exitum, cum filius suus ipsos et Ecclesiam Vizeliacensem affectuosius diligeret, solique abbati inimicaretur, a quo injuste exhaeredaretur, quanquam filius suus nihil ab eo, nisi quod sui juris est, reposcat: eos autem memores esse debere illius evangelici: Reddite quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo (Matth. XXII, 21). Rogabat deinde ut redirent, et ipsa filium exoraret, quatenus illorum misertus usurpatos redditus monasterii eis redderet, vel si ad hoc filium flectere nequiret, ipsa eis quotidianum sumptum praeberet, donec abbas filio suo concordaret. Talibus dictis fratres responderunt, quod neque locus, neque tempus intercederet disceptandi de jure filii sui, cum palam constaret illum sibi vindicasse fasque nefasque; redire autem sub incerta spe inconsultum videbatur; et alienam stipem inconsulto abbate suo percipere intolerabile credebant, indignum judicantes se praebendarios famulatricis Christi Jesu Mariae Magdalenae, effici stipendiarios desolatricis sepulcri ejusdem beatissimae patronae suae. Haec dicentes terga mulieri dederunt, et noctem illam apud Breciam fecerunt.

 Sequenti die properantibus Altissiodorum, occurrit Arduinus venerabilis abbas S. Germani, supplicans ut apud S. Germanum declinarent. Quo concesso, ille quidem redit ad praeparationem hospitii. Fratres autem bini et bini coopertis capitibus urbem ingrediuntur, suam calamitatem Davidica melodia commendantes, et factus est concursus populi totius civitatis virorum et parvulorum ac mulierum flentium atque clamantium: « Proh dolor! quis unquam vidit talia? quis crederet posse fieri talia? quis furor, quaeve insania exercuit talia? O gloriosa et B. domina Maria Magdalena, ut quid sustines talia? quam de te nos peccatores fiduciam sperare possumus, quae permittis servos tuos pati talia? pereant et confundantur omnes illi quorum consilio aguntur talia. » Ipse quoque tyrannus ascenso equo advenerat, et singulos respiciens, subsannabat eos dicens: « Sic et sic tales debent lucrari panem suum. » Fratres autem nihil horum curantes, demissis vultibus transierunt. Et honeste suscepti in monasterio S. Germani nocte illa quieverunt. In crastinum autem divertentes apud Joviniacum in domum Hugonis quondam praepositi, procurati sunt honorifice ab Aimerico Podiensi, et a fratre illius Stephano. Inde properantes ad urbem Senonicam praemiserunt procuratores. Simon autem, cognomento Infans, egressus deambulatum forte occurrit eis, et cognita causa tanti laboris tantorum et talium virorum, vehementer condoluit. Et descendens suppliciter petiit ut in domum suam pro charitate diverterent. Quo vix impetrato suscepit eos, et procuravit honestissime. Mane autem deduxit eos ad conductam navem (nam huc usque pedes venerant) et fenum multum illis ipse supposuit, et laboraverunt die illa in remigando, vixque jam nocte ingruente descenderunt in quamdam villulam quae dicitur Miriacus: cumque illic non inveniretur hospitium tot et tantis opportunum (erant quippe ferme octoginta animae), cujusdam rustici grangiam boum stercoribus refertam ingressi sunt. Et cum die jejunassent, nihil circumcirca inveniri potuit, praeter parum communis panis, et duas alliorum restes, quae cruda utcunque comederunt cum pane et aqua. Mirum dictum! cum tot laboribus affligerentur, alacriter omnia tolerabant, et exsilium pro libertate quasi patriam amplectentes, cantando et congratulando squalorem itineris transigebant. Et summo diluculo ad navem reversi, applicuerunt Chonam. Ibi primo invenerunt Gilonem priorem, et socium illius Gaufredum. Et exinde pedes venerunt Moretum die secunda mensis duodecimi, ibique fecerunt sequentem diem et tertiam. Miserunt autem Renaldum priorem de Arborea ad Hugonem venerabilem abbatem Parisiensem, nuntiantes ei adventum suum, et causam adventus ad regem. Quo ille audito vehementer condoluit, lacrymisque suffusus festinavit ad regem Ludovicum, ostendens illi quam facinoroso usus sacrilegio comes Nivernensis pervasisset famosissimum monasterium Vizeliaci, et quanto labore omnes fere ejusdem monasterii fratres ad pedes regiae majestatis confugerent. Protinus rex, ira simul et dolore motus, mandavit comiti, ut injuste pervasa demitteret, et fratribus infra octo dies ecclesiam, turres, domos, villam, redditus omnes, et possessiones in eo statu quo ante octo dies egressionis fratrum constiterant, redderet, diminuta quoque restitueret et de tam gravi injuria toti regno illata sibi satisfaceret. Ad haec comes legatis regis respondit: « De monasterio Vizeliaci feci sicut de meo, nec quidpiam ex hoc facto regi debeo. » -- « Imo, inquiunt, debes de excessu perpetrato in feudo regis. » At ille comminando prohibuit eos denuo adire praesentiam suam. Cui responderunt: « Nos servi regis sumus, et responsum tuum domino regi referre debemus. » Statim comes misit regi Joannem Aurelianensem, qui de perpetrata tyrannide sese excusaret, quasi qui rebus publicis terrae suae consuluisset, eo quod abbas et monachi Vizeliacenses inimicum suum ducem Burgundiae conduxissent, et ei nisi praeventi fuissent, turres monasterii tradidissent.

Tandem monachi Parisios advenerunt, ac lacrymis perfusi regi pandunt causam doloris. Clementer a rege excepti. Interea, fratres nocte, qua secunda Dominica Dominici adventus illucescebat, surrexerunt, navemque ingressi pervenerunt in quamdam possessionem monasterii beati Germani episcopi Parisiensis. Introeuntes autem domum cujusdam viri, optime procurati sunt a superveniente misso abbatis ejusdem monasterii nomine Renaldo. Inde surgentes, et aequoreo vehiculo sese committentes, venerunt Parisius: et commota est universa civitas, concurrentibus et flentibus universis a minimo usque ad maximum; ingressique matricem ecclesiam, facta oratione, sederunt ibidem modicum, nihilominus assistente et confluente omni populo. Rex vero Ludovicus ut audivit adventum Vizeliacensium, relicto negotio de ordinatione monasterii Sancti Dionysii, quo tendebat, reversus est. Venerunt ergo fratres ad palatium regis. Cumque rex obviam illis iret, et super gradus palatii staret, cum ingenti fletu prociderunt omnes ad pedes ejus: e contra rex ipse fleus motus pietate procidit, et cum surgentibus surrexit. Dixit itaque Gilo, qui prior agminis existebat: « Nota tibi est, domine mi rex, nostri causa adventus, sed dolore et concursu populi praepediente, modum causae nequaquam plenius tibi ad praesens pandere valemus. Loco igitur et tempore a te constituto, pars nostrum veniet ad te, et quae mala nobis comes intulerit diligentius aperiemus, interim ad hospitium remeabimus, vestram in commune gratiam et misericordiam implorantes. » Et prociderunt omnes in facies suas. Et respondit rex: « Antequam venissetis, statim ut infamis fama nostras pervenit ad aures: misi ego nuntios meos ad comitem. Quid responsurus, quidve facturus sit, nondum ego novi. Hoc tamen pro certo noveritis quoniam si comes tantumdem terrae quantum rex Anglicus habet, praeter suam propriam terram haberet, nullatenus tantam injuriam sustinerem fore inultam. Ego quippe peregrinus sum dominae meae beatae Mariae Magdalenae, et pro posse meo famulis ejus nunquam deesse potero. Unde etiam rogo ut in domo mea manere dignemini, et ego cuncta vobis necessaria providebo. » At illi humiliter gratias agentes, responderunt sufficere sibi auxilium illius in tanta necessitate. Videntes vero ad latus regis hospitem suum Simonem, qui cognominatur Infans, gratias ei de collato egerunt obsequio in conspectu regis. Sed et rex multam ei gratiam exhibuit. Exeuntibus igitur Vizeliacensibus et populis prosequentibus, processerunt obviam illis usque ad vetus palatium omnes fratres monasterii Sancti Germani de Pratis, et susceperunt eos cum fletu et gemitu gravi. Ingressique, ut moris est, bini et bini, et facta solemni oratione venerunt in domum abbatis, et appositae sunt illis mensae.

Abbas Parisios fratres visurus petit. Porro Guillelmus abbas Vizeliacensis ut audivit apud Villarem Sylvam mala domus suae, et adventum fratrum suorum, ingemuit, et omnes qui erant cum eo consternati sunt animo, maxime eo quod tam longe positi essent. Surgentesque nocte ipsa, qua et fratres a Moreto, tota die jejunii et frigore niveque affecti equitantes per varios alieni itineris anfractus, tandem secunda vigilia noctis fessi et moesti venerunt Merlotum. Sequenti autem die venerunt Parisius, inveneruntque fratres suos adhuc sedentes ad mensam, quos surgere volentes jussit abbas sedere. Et praetendens abbas constantiam a fletu continuit, intrinsecum dolorem viriliter reprimens. Socii autem ejus tanta doloris capti sunt angustia, quod vix alterutrum discernere, et salutantibus se fratribus exsulibus respondere quivissent. Mirum in modum fratres exsules, itineris et famis squalore confecti, fratres suos, qui tantorum pro parte laborum fuerant expertes, consolabantur, et de Dei misericordia, deque regis compromisso auxilio praesumendum hortabantur.

Coram rege causam suam agit. Facto igitur mane, Dominique invocato auxilio, ingressi sunt palatium regis abbas Guillelmus et abbas Hugo, cum Gilone et Gaufredo, Francone et Rotberto, Petro et Vincentio, Hugone et Theobaudo regis cognato, paucis accitis gestae rei testibus. Sedente itaque rege cum fratribus suis, Henrico Remensium archipraesule, et comite Roberto, atque Petro de Curtiniaco, et aliis optimatibus Palatinis, surrexit Gilo, et modum tyrannicae invasionis, fratrumque suorum expulsionis ex ordine peroravit. At contra Joannes Aurelianensis respondit abbatem jus comitis, quod in villa Vizeliaci regio ex fisco habebat, tulisse, et de illatis injuriis justitiam comitis negasse. « Si, inquit rex, de feodo meo habet jus illud quod sibi vindicat, ergo prius debuerat mihi clamorem facere de injuria feodi mei quam monachos de suo monasterio expulisset. » Et ait Joannes: « Dominus comes non expulit monachos, sed ipsi sponte in contemptum domini mei exierunt. » Respondit Robertus, cognomento Crassus, unus ex fratribus Vizeliacensibus: « Satis, inquit, mihi obturat os qui meam de manu mea tollit buccellam. » -- « Ita est, inquit rex. » -- « Postquam ergo, ait Rotbertus, invasit comes monasterium nostrum, et misit inibi satellites suos omnesque redditus nobis ablatos in manu eorum tradidit, quae nobis ibidem post haec mansio competebat? » -- « Nulla, inquit, tota curia. » Et ait rex: « Ego nuntios meos misi comiti, et siquidem bene fecerit, utinam! sin autem, posse meum Ecclesiae non deerit. » Et gratias agens abbas cum his qui secum erant, ad hospitium regressus est. Fueruntque abbas et frater ejus per triduum apud Sanctum Germanum, et reversi sunt Moretum, manseruntque ibidem per dies triginta. Et scripsit Hugo archiepiscopus Senonensium Guillelmo abbati monasterii Vizelacensis in haec verba:

Mandat abbati ut Senones conveniat ad pacem cum comitissa componendam. « HUGO, Dei gratia Senonensis archiepiscopus, charissimo suo Guillelmo venerabili Vizeliacensi abbati, salutem et dilectionem. Pro negotio Vizeliacensis Ecclesiae et vestro, misimus ad comitissam Nivernensem, et ipsa sicuti illa quae multum pacem desiderat, fecit nos securum de centum libris in vadimoniis auri et argenti et si amplius fuerit in querela, faciet me inde securum per bonos obsides et fidejussores. Mandamus itaque vobis et consulimus, ut proxima die Jovis Senonis veniatis, et secundum quod feceritis probari legitime, restitutionem habebitis. Nunc autem, si non veneritis ad diem, sentiet se comitissa gravari; et si verbum hoc voluerit ad summam audientiam deportari, non poterimus ei negare testimonium secundum quod offert. Valete. »

Petit Senones disceptatque de jure ac de damnis Vizel. illatis. « His verbis abbas rescripsit, quod data dies minus competens videbatur, eo quod tam longe positus a monasterio suo, et inimicitias habens ipsius comitissae et filii ejus, convenire nullatenus posset. Verumtamen, si securitatem eundi et redeundi ipsa comitissa praestaret hominibus suis legitime probaturis illata damna, libenter conveniret ad diem congrue sibi datam. Et factum est ita. Convenerunt igitur utrinque. Reposcente ergo abbate illata damna, et legitime probare volente; e contra partem maximam comitissa negabat, quaedam vero in filium retorquebat, dicens crimine filii se non debere teneri. Respondit ei quod malefactores ipsi homines essent comitissae, et praepositi terrae illius; et idcirco juste ab illa exigebat, quod a suis ablatum legitime probabat ad pretium usque ducentarum marcharum. Attoniti qui erant ex parte comitissae, magis autem ipsi archiepiscopus cum clericis suis, rogabant abbatem, ut finem probatorum damnorum diceret, ne tam gravi verbo comitissam exasperaret. Et respondit abbas: « Immeritus extremam exasperationem illius expertus sum, et jam in quo amplius valet exasperari? Attamen ob recuperandam gratiam illius, si tamen hoc revera posset fieri, quod indubitanter constaret, medietatem eorum quae probare possum gratis dimitterem, salva in caeteris domini papae mandati exsecutione. » -- « Cujus, inquiunt, mandati? » At ille respondit: « Ut de illatis injuriis satisfaciat, et de servanda pace cautionem praestet. » Et erat Sabbatum ante Natale Domini. Ipsa die promotus est ad diaconum Guillelmus electus Carnotensis, frater comitis Henrici, qui etiam tunc ibidem ob gratiam fratris advenerat. Is jejunio valde pertaesus, graviter adversus abbatem indignatus abscessit; et dilatum est verbum usque in crastinum. Cumque hinc inde multum pro compositione laboraretur, opere casso discessum est, quoniam comitissa neque illata damna restituere, neque de servanda pace cautionem praestare voluit, dicens absque consensu filii sui expostulata facere se non posse, unde et actio ipsa dilata est usque in tertiam diem Circumcisionis.

Sequestres se offerunt comites Theobald. et Henric. pro comite Nivern. Legati autem regis a comite reversi responderunt se nihil de mandato regis a comite impetrasse; injuriis vero, et minis abundanter ab eo remuneratos fuisse. Statim rex accitis librariis praecepit undique adunari exercitum, et jussit ut omnes armati occurrerent sibi vicesima die post Natale Domini. Comes igitur Theobaldus et comes Henricus vix a rege impetrata licentia comitem Guillelmum convenerunt, et de perpetrata nequitia objurgati sunt, acceptoque ab eo compromisso quod staret mandato regis, conduxerunt eum in urbem Senonicam, quo rex propter alia negotia intrante Januario convenerat. Abbas quoque Vizeliacensis forte ibidem advenerat in praesentia Senonensis et Meldensis, causa componendi cum comitissa. Sed illa desistente vel ablata reddere, vel cautionem de servanda pace praestare, labor inutilis effectus est. Nocte itaque insecuta misit comes Theobaldus ad abbatem, rogans ne sequenti crastino abscederet, donec secum de proprio negotio loqueretur. Cumque sequenti die abbas curiam regis adiret, occurrentes ei comes Henricus et comes Theobaldus tentabant eum de compositione pacis. Quibus abbas respondit: « Ego in manu domini papae sum et domini regis, et absque illorum nutu facio penitus nihil. » Ingressi ergo ad regem, rogabant eum super hunc eumdem sermonem. Et vocatus abbas ante regem, non tam de sua quam de tyranni pace a quibusdam interpellabatur. Cognovit autem abbas dolos eorum, qui modis omnibus laborabant gratiam ab eo regis avertere, unde consulto in deliberatione illius posuit totum finem negotii sui, vituperium aeque ut gratiam a se removens totius operis. Quaesivit ergo rex a prolocutoribus comitis, non enim cum eo loquebatur, nec faciem ejus videre volebat, quandiu quaestio ventilabatur: quaesivit, inquam, rex utrum comes secundum verbum suum finem faceret hujus negotii. Quo negante, indignatus rex vehementer, ait: « Quid ergo? abbas, qui injuriam passus est, et in nullo penitus mihi tenetur obnoxius, ipse totum se meae dispositioni exponit, et comes qui fecit injuriam, mihique tenetur tam proprio hominio quam causa querelae suae, consilio meo et curiae meae parere diffidit? Jam de caetero caveat sibi abbas ne decipiatur, quia ego ei nunquam deero. »

Comes Nivern. coram rege sistitur, promittitque damna a se inflicta resarciturum. Post multos itaque conflictus verborum, tandem vocatus comes ante praesentiam regis, compromisit ei per manum suam in manu illius pollicendo Ecclesiam, redditus, domos, et omnes possessiones monasterii abbati et suis reddere in eo statu, quo diebus octo ante fratrum egressionem consistebant, et salvis illis querelis quas ad invicem ante habebant, et salva sententia excommunicationis et interdicti qua tenebatur. Pollicitus est item ea omnia, quae a tertio die ante fratrum exitum de rebus Ecclesiae quoquomodo diminuta vel perdita viderentur, restituere, et denuo pacem servare, Ecclesiae et possessionibus illius, abbati et monachis atque hominibus eorum, hoc jure retento, quod si forte inter comitem et abbatem vel Ecclesiam controversia emerserit, per quindecim dies post diffidationem habebunt inducias burgenses Vizeliaci, in quibus divertere poterunt se et sua ad tuta loca, Ecclesia permanente in pace cum universis propriis possessionibus suis. De damnis igitur modernis secundum probationem hominum Ecclesiae restituendis comes dedit obsides Ansellum de Triagnello, et fratrem ejus Garnerium..... comitem, et Isgnardum vicecomitem de Joviniaco. Hi quatuor pro quarta parte fiduciaverunt singuli in manu comitis Theobaldi, quoniam si comes post quadraginta dies legitimae probationis damna probata reddere detrectaret, infra quindecim dies submonitionis abbatis apud Senonicam urbem obsidatum tandiu tenerent, donec abbati et Ecclesiae ipsi vel comes satisfacerent.

Rex per semel abbatem restituit, et monachos Vizeliac. His itaque compositis rogatus ab abbate festinavit rex facere diem Epiphaniorum apud Vizeliacum, reduxitque abbatem cum laetitia magna in locum suum. Et ejecti sunt filii Belial de monasterio et de burgensium domibus, et obtinuit omnes gaudium et laetitia magna. Sed et nequam proditores pseudomonachi egressi de domo Esconii, bona penitus omnia quae manibus habere poterant dissipantes, fugam arripuerunt. Igitur novies quinque diebus exactis, reversi sunt fratres de exsilio cum laetitia et ingenti gaudio. Unus autem excommunicatorum nomine Guillelmus Pideth, diabolico invasus spiritu coepit monasterium impugnare et praedas facere: quod cum diu fecisset, insecuti sunt eum tam ex oppido Vizeliaci quam ex oppido Campimolli multitudo rusticorum magna: tandem percussus miser mortuus est. Itaque praesentibus regis militibus et clientibus comitis, computavit abbas summam detrimentorum monasterii, quae ab hominibus comitis fuerant Ecclesiae illata ab exitu fratrum usque in praesens: et fuit summa ducentarum quadraginta librarum.

Tentat comes abbatis animum emollire. Post haec missi a comite expostulaverunt ab abbate expensam procurationis festi B. Mariae Magdalenae, et alia quaedam ridicula. Quibus abbas respondit: « Quando comes, facta mecum concordia, in communionem Ecclesiae susceptus fuerit, tunc respondebo illi super posita quaestione. » Et convenerunt apud Crisenon archiepiscopus Lugdunensis, et archiepiscopus Cantuariensis, tentantes si forte componere possent inter abbatem et comitem atque comitissam. Sed frustra laboratum est. Quia enim pondus omnium gravaminum in immoderatis procurationibus existebat, nolebat abbas vel Ecclesia recipere quamlibet compositionem, quae profecto non veram, sed potius fictam inducere pacem videretur, nisi aut omnimodas procurationes comes dimitteret, aut certa expensarum praescriptione easdem limitaret.

Conqueritur regi abbas de comite. Iterum imminente Quadragesima Guillelmus de Merloto et Renaldus frater ejus venerunt ad patruum suum Guillelmum abbatem Vizel. tentantes de compositione pacis animum ejus. Et convenerunt apud Escolnias hinc abbas, illinc comes: sed et tunc casso labore sudatum est. Inde abbas cum properaret ad regem, invenit eum Senonis. Et significavit ei quomodo comes constitutas interrupisset inducias quadraginta dierum. Siquidem in Senonica compositione dictum fuerat, quod post probationem damnorum suorum, abbas et Ecclesia XI dierum inducias haberent a comite super omnibus querelis quas comes adversus abbatem haberet. Et etiam deinceps, si forte comes amplius sustinere nollet, a die diffidationis iterum quindecim dies induciarum abbas haberet. Comes autem diebus octo infra XL dierum inducias abbatem ita diffidavit, quod non nisi octo dies daret induciarum, et ipsi octo dies cum XL superioribus perficerentur. Quod ut rex audivit, aegre tulit; dixitque abbati ut secum rediret Altissiodorum; et vituperavit comitem rex, praecepitque ei ut fractas inducias restitueret. Et contristatus est comes valde, ita quod pene lacrymaretur: coactus tamen paruit, et abinde XV dierum inducias dedit. Completique sunt dies illi infra septimanam Ramis palmarum.

Comes Trecensis, et alii agunt de pace componenda, sed perperam. Henricus denique comes Trecensis, et Theobaldus comes Blesensis, atque Ansellus de Triagnello convenerunt Guillelmum comitem Nivernensem, et Guillelmum abbatem Vizeliacensem, et diu satisque egerunt pro compositione pacis inter comitem Nivernis et coenobium Vizeliaci. Erant autem hi duo comites cognata germanitate conjuncti comiti Nivernensi. Quid plura? de omnibus querelis suis dixit abbas stare consilio et diffinitioni eorum, exceptis duabus procurationibus, quibus Ecclesiam penitus comes destruebat. Dictum est itaque a praetaxatis illustribus viris, quatenus de singulis procurationibus sexaginta libras comiti persolveret, ita tamen ut de festivitate, quam praesentia sua minime comes honoraret, nihil ei omnino abbas vel Ecclesia praestaret. Ut autem haec compositio grata comiti, et perpetua lege rata constaret, dictum est ut abbas comiti septingentas libras daret. Abbas vero quinquaginta tantum libras de singulis procurationibus, et pro compositione quingentas libras offerebat. Ventum est igitur ad comitem Nivernensem. At ille compositionem omnino, instigatus a Stephano clerico suo, et a Stephano de Petra-foraminis renuit, nisi de singulis procurationibus octoginta librae, pro compositione autem mille librae ab abbate sibi darentur. Et durus visus est sermo in oculis abbatis, laudante et contradicente comite Henrico, ne quid oblato amplius daret. Sic, vespere facto, infectoque negotio ab invicem discesserunt.

Rogatu denique abbatis scripsit rex comiti Henrico gratias agens, et obsecrans quatenus pro praescripta compositione satageret. Et assignavit comes Henricus abbati diem Lunae Ramis palmarum Trecis. Misitque ad comitem Nivernensem, rogans sicut cognatum, ut gratia compositionis inter ipsum et abbatem Trecas venire dignaretur. At ille remandavit ei ipsum potius venire debere Altisiodorum, si forte opus haberet. Henricus autem tantum fastum exhorrescens, scripsit hoc ipsum verbum regi et abbati. Reversus itaque abbas ad regem, invenit eum Aurelianis in die sancto Dominicae Coenae. Invitatusque est ab episcopo Manasse, ut secum celebraret solemnia confectionis sacri chrismatis. Quo facto, misit ex eodem chrismate Vizeliacum per manum Vincentii decani. Et cum intimasset regi responsum Guillelmi comitis, quod fecerat comiti Henrico, miratus est rex valde, et misit ad eum praecipiens ut die Mercurii post Pascha suam apud Moretum praesentiam exhiberet.

Colloquium coram rege. Interim autem ab infestatione monasterii Vizeliac. contineret, et salvum conductum veniendi ad praedictum colloquium Vizeliacensibus concederet. Fecitque abbas sanctum Pascha apud Villare monasterium. Et quarto die convenerunt in nemore quod est supra Moretum rex, et comes, et abbas, singuli cum suis. Rex autem rogabat comitem ut compositioni acquiesceret secundum consilium comitis Henrici. Cui comes respondit: « Quod habeo in monasterio Vizeliaci susceperunt patres mei a patribus tuis in feodum, de quo feodo plus quam de tota haereditate mea vel agere vel componere non tam pacificum quam violentum mihi videtur. » Ad haec rex: « Si ita est, inquit, quod patres mei patribus tuis illud tradiderunt feodum, constat procul dubio causa tuitionis et non destructionis id factum fuisse. Tu autem, prout nobis videtur, in destructionem monasterii totis viribus anhelas. » Respondit ei comes: « Salvo verbo regis, ego illud non destruo. » Dicit ei rex: « In quantum opera tua manifestant, destructio ipsa praesto est. Sane his intermissis, de compositione agamus, si tamen abbas voluerit. » Respondit abbas: « Quod comes dicit patribus suis a patribus tuis datum fuisse monasterium Vizeliaci, ecce prae manibus habemus patrum tuorum privilegia, quibus ipsius monasterii libertas commendatur, et omnium potestatum omnimoda possessio atque consuetudo excluditur. Attamen ipsa privilegia tam apostolica quam regalia, et ipsum monasterium Vizeliaci in manus tuas committo, compone et dispone secundum censuram justitiae tuae. »

Renuit comes stare regis sententiae. Interrogavit ergo rex comitem utrum staret compositioni prolocutae a comite Henrico apud Autissiodorum. Respondit comes: « Nullum penitus verbum feci compositionis cum comite Henrico. » Et ait rex: « Equidem sic audieram sicut dixi. Sed quantum ad haec, vide quid mei gratia facturus sis. » At ille: « Tui, ait, gratia quod potero faciam, sed de jure meo nunquam componam. » Indignatus rex ait: « Abbas qui nullo jure mihi tenetur obnoxius, de jure proprio sese submittit, et sententiae meae totum se exponit: et tu qui jure proprii hominii mihi teneris, suspectum me dominum tuum habes, atque consilio meo stare detrectas? Hactenus pueritiae tuae deferens injustitias tuas sustinui; hactenus grande peccatum in tolerantia subversionis sepulcri beatae Mariae Magdalenae contraxi. Jam de caetero justitiae monasterii non deero, si forte abbas clamorem super te faciens justitiam quaesierit: interim auctoritate regia interdico tibi, ne amodo monasterium Vizeliaci, aut homines seu possessiones ad illud pertinentes infestare praesumas, sciens in injuriam coronae regni redundare quidquid denuo mali eidem monasterio feceris. Si quid autem habes adversus abbatem, ecce ad justitiam illam tibi exhibeo. » Accedensque abbas ad regem petiit justitiam de comite. Respondit ei rex: « Quoniam pro compositione vocatus a me venit, non decet regiam mansuetudinem in jus illum ad praesens trahere. Sustine ergo donec recedat, et postmodum tibi et illi assignabo diem et locum agendi. » Et convenerunt iterum sequenti die in domum fratrum Vizeliac. quae sita est super fluvium Lupae apud Moretum.

Consilium cogit denuo rex apud Moretum. Aderant autem cum Guillelmo abbate Vizeliacensi Hugo abbas S. Germani, Stephanus abbas S. Remigii Senonensis, Stephanus abbas Castri Meliduni.... abbas Castri Landonis, et jurisperitus Mainerius, atque Osmundus Parisiensis canonicus. Quidam vero multifarie tentabant si quomodo possent avertere animum regis ab abbate, vel ab Ecclesia Vizeliacensi; sed frustrati sunt omnes conatus Satanae, et dirupti laquei clandestinae cupiditatis; quoniam abbas in nullo penitus a voluntate et sententia regis deficiebat; comes autem judicio regis stare omnino recusabat; et conquestus est quod abbas hominem suum captum teneret. Requisitus, quem: respondit: « Andream de Palude. » Et ait abbas: « Andreas de Palude nihil omnino ad te pertinens, meus est a planta pedis usque ad verticem, sicut proprius servus monasterii Vizeliac. » Dixitque comes: « Conditionem servitutis hujus Andreas minime nisi coactus cognoscit. » Respondit abbas: « Ecce super hoc etiam asto judicio regiae curiae. » Et dixerunt optimates et consiliarii regis: « Mos regiae curiae talis est quod si quis de servili conditione ab alio interpellatus fuerit, liber a suo possessore producatur in medium. Qui si suum possessorem solum dominum suum recognoverit, calumniator lite soluta nihil in eo habebit. Si autem se servum calumniatoris dixerit, nudus cedet in partem calumniatoris; res autem illius tam mobiles quam immobiles universas nudo relicto corpore possessor occupabit. » Respondit abbas: « Hoc judicium et hunc morem laudo et libenter observabo. » Tunc confusus comes voluit ignominiam causae suae in abbatem refundere, et proposuit calumniam de proditore illo Guillelmo, qui digno interitu perierat, dicens monachum qui in sua tutela existebat, praecepto abbatis fuisse interemptum. Et exclamavit omnis curia adversus tam insipientem et nequissimam calumniam comitis; dixitque abbas: Licet omnino falsa sit proposita calumnia, nihil tamen exinde tibi responsurus sum. Cum ergo cognovisset rex de pseudo illo monacho, in risum multum excussus, ait comiti: « Ergone tales sunt monachi tui? » Cumque modum et causam interitus perditi hominis audisset, iterum subsannando et improperando ait: « O justus et competens clamor comitis! o prosequenda calumnia nobilissimi principis! quid super hoc expostulat? proditor monachus terrae corpus, diabolo animam exsolvit. »

Interim terram Vizeliac. praedatur Hugo Letardus. Dum haec apud Moretum aguntur, Hugo Letardus, assumptis satellitibus comitis, ingressus est terram Vizeliacensis monasterii, et fecit in eam praedam multam nimis armentorum et pecorum, variaeque supellectilis, et etiam infecta coria mansionariorum de coeno extrahens distraxit, et pecuniam ducentarum, eoque amplius librarum ex omnibus confecit. Et ascendens clamavit per praeconem in foro, quod si quis cujuslibet conditionis deinceps aliquid venale afferret infra oppidum Vizeliaci vel in omni confinio ejus, bonorum suorum amissionem, et proprii corporis injuriam vel captivitatem incurrerent. Transacta denique septimana Paschae posuit nequissimos viros, et ipsa inopia praedones acerrimos qui singulos aditus observarent, ne quis virorum aut mulierum, parvulorum vel senum praesumeret descendere ad hauriendam aquam, seu ad molendum triticum. Unde factum est ut matronae et virgines pro sexus reverentia confidentes descenderent aliquando, et a vilissimis hominibus dehonestarentur et violarentur, atque injuriis multis affligerentur. Tanta igitur necessitate coacti descenderunt ipsi fratres ad hauriendam aquam, et ad legenda olera; sed et ipsos injuriis affectos spoliaverunt, nec utilitatem pannorum, seu inhabilitatem habitus pannosi garciferi erubuerunt. Stephanus quoque de Beliaco accepta a fratribus pecunia quingentorum solidorum, et piperis ac cerae non modica quantitate, egressus pergebat ad abbatem eo tempore apud Villare monasterium commorantem, et insidias comitis declinantem. Cumque satellites comitis suspectos haberet Stephanus, assumpto fratre suo milite circuivit per devia et venit in Poseium, confidens de conductu Guillelmi praepositi Droiensis, qui sororem illius in uxorem duxerat. Sane proditio pietate sanguinis nonnunquam abutitur. Recedente namque milite a fratre protinus misit Guillelmus praepositus Droiensis Guillelmum de Lensech, qui insecutus est abeuntem Stephanum, et abstulit ab eo pecuniam, et equos, et universa quae deferebat. Reversus ergo Stephanus accessit ad Idam matrem comitis, et petiit ex parte regis ut ablata sibi restituerentur, quoniam cuncta spectabant ad domum Villariis monasterii, quae in dominatione et tutela regis existebat. At illa nomen regis spernens, et monasterium Vizeliacensis quod erat in protectione sua et filii sui, ab adversario et filii sui depraedari praetendens, vix precibus amicorum Stephani devicta, equos et partem cerae jussit reddere. Et pervenit verbum istud ad aures Vizeliacensium, et consternati sunt animo, paternam magis inopiam quam propriam deflentes aerumnam. Et factus est rumor, quod praecepisset comes, ut seniores et potentiores populi Vizeliacensis comprehenderentur, et bona eorum diriperentur vel confiscarentur. Qui perterriti receperunt se infra claustra monasterii.

Abbas Bellovacum regem adit, conquesturus de praedis a comitis satellitibus actis. Gaufredus igitur Angligena, qui post Gilonem primum locum in coenobio Vizeliac. tunc obtinebat, scripsit cum fratribus suis abbati, significans ei quanta afflictione et contritione a satellitibus comitis oppidum Vizeliaci obsideretur. Tunc abbas venit Belvacum, quo rex forte convenerat cum multitudine episcoporum et optimatum suorum. Ut ergo cognovit rex mala quae Vizeliacensi monasterio Guillelmus comes Nivernensis intulerat, assignavit ei diem agendi cum abbate coram se Aurelianis Dominica quae praecedit Pentecosten; ita tamen ut sibi primum satisfaceret de contemptu et transgressione mandati sui, monasterium praefatum post prohibitionem suam persequendo. Et accepto die, indignatus est comes valde, et recessit cum comminatione multa. Accessitque abbas ad ducem Burgundiae, rogans eum ut obsessis opem ferre dignaretur. Protinus ille scripsit Guntardo praeposito Avalonensi, praecipiens ei quatenus quaeque venalia terrae suae Vizeliacum indubitanter conduceret, et etiam si necesse foret armis defenderet. Sed puer aetate et animo pellectus a comite per astutiam Anserici de Monte-Regali, qui non minus quam comes abbati et monasterio inimicabatur, mentitus est omnia quae spoponderat, et prohibuit venalia, praecipiens comprehendi quotquot de Vizeliacensibus in terra sua invenirentur. Rex autem Ludovicus accersitis librariis scripsit omnibus praefectis et princibus regni sui, ut coadunato exercitu equitum et peditum sibi occurrerent Senonis Dominica quae praecedit festum beatae Mariae Magdalenae. Porro, comes veritus judicium regiae curiae assignatam sibi diem excusavit. Rex illico assignavit primam Dominicam post Pentecosten Parisius. Et hanc quoque rursus excusanti dedit tertiam Dominicam post Pentecosten Laudunum. Sed et hanc tertio excusans comes, misit Guillelmum de Domno-Petro, supplicans, ut vel semel rex inire dignaretur colloquium, quo utrimque auditis allegationibus ipse per omnia staret arbitrio regis. Et bonus visus est sermo in oculis regis, cui grata requies, exosum semper exstitit bellum.

Genealogia regum Capetianorum. Ludovicus VII Hierosolymam pergit. Hic est enim Ludovicus rex filius Ludovici, qui cognominatus est Grossus, filii Philippi, filii Henrici, filii Roberti, filii Hugonis Capitonis, qui primus rex exstitit post defectum genealogiae Caroli, quae per ducentos ferme annos regnavit; fueruntque a primo anno Hugonis usque ad primum annum hujus Ludovici, qui cum patre per quinquenium regnavit, anni fere centum quadraginta. Hic est rex Ludovicus, cujus pater Ludovicus usquequaque dilatavit regnum suum, et conjunxit ei in matrimonium filiam Guillelmi ducis Aquitanorum et comitis Pictavorum, propter quam aequisivit omnem Aquitaniam, Guasconiam, Bascloniam et Navarriam, usque ad montes Pyrenaeos, et usque ad crucem Caroli. Hic est rex Ludovicus qui quintodecimo anno regni sui, praesidente in Romana cathedra Eugenio, cum magno exercitu vexillo vivificae crucis insignito Hierosolymam perrexit, gentem inimicam fidei debellaturus. Sed, incognito Dei judicio, maxima suorum parte amissa, absque triumpho rediit, pravoque usus consilio uxorem suam cum praenominata terra, quae regnum aliquando per se exstiterat, dimisit, et postmodum conjunctus est filiae imperatoris Hispanorum, qua defuncta, tertio nupsit sororem comitis Henrici, de qua primum suscepit filium, nomine Philippum, anno regni sui XXXIII, a Gallis redeunte Alexandro papa.

Conveniunt Moretum rex, comes, et abbas. Convenerunt igitur apud Moretum rex, et comes, et abbas. Propositis hinc inde controversiis, voluit rex ut uterque staret definitioni Henrici archipraesulis Remensis, et Henrici comitis Trecensis: et concessit comes data fide in manu Petri fratris regis ita se facturum: abbas autem in verbo tantum veritatis idem spopondit. Quaerentibus diem definitionis (neque enim intererant arbitri) respondit rex quod circa festum beati Dionysii congruam eis diem assignaret; interim vero abbas ad monasterium suum reverteretur, et optata pace atque securitate ipse et sui perfruerentur, usquequo lis per praedictos arbitros terminaretur. Quam pacem se servaturum comes sacramento fidei confirmavit. Sic singulis ad sua redeuntibus, abbas Guillelmus abiit Trecas ad comitem Henricum, et inde Clarevallis, quo se sperabat inventurum fratrem regis Henricum archiepiscopum: quem cum non invenisset, rediens celebravit solemnitatem beatae Mariae Magdalenae in monasterio. Rex vero Ludovicus movit exercitum adversus Guillelmum comitem Cabilonensem propter pessimam stragem, quam Guillelmus filius ejus exercuerat super Cluniacenses. Cum enim occupasset castrum Lordonis, quod exstat de jure Cluniacensis coenobii, egressi sunt majores natu cum juvenibus de vico Cluniacensi, quos incautos sicut indoctus vulgus docta manus militum comitis protinus aggressa, fugam inire compulit, et fere omnes ad internecionem delevit. Movens ergo rex exercitum, occupavit castella et munitiones ejus, et ipsam urbem Cabilonensium, omnemque terram illius usque ad fluvium Ararium, quam devastatam tradidit in manu Hugonis ducis Burgundiae, et Guillelmi comitis Nivernis, quousque puer ipse, qui causa malorum existerat, venit Vizeliacum ante faciem regis cum matre sua, et, prout potuit, regi satisfecit. Quia igitur totum pondus ipsius negotii comitem Nivernensis occupabat, distulit rex diffinitionem controversiae, quae versabatur inter ipsum comitem et abbatem, usque in festum quod instabat beati Martini.

Anno Verbi Domini incarnati millesimo centesimo sexagesimo sexto; exceptionis autem sacri corporis beatae dilectricis Dei Mariae Magdalenae ducentesimo octogesimo sexto, porro destructionis exsecratae Burgensium communiae undecimo, decima die mensis Novembris, convenerunt ante regem Parisius Guillelmus abbas Vizeliacensis, et Guillelmus comes Nivernis, et proposuit Co. ........

Guido adhuc puer frater comitis...... Soror ejus adhuc innupta, et junior frater suus........ Milo de Nuceriis......

Jusjurandum comitis de pace tenenda cum Vizeliacensibus. Dissimulata igitur nequitia verborum matris surrexit comes, et flexit genua ante sanctum Evangelium, et vivificam crucem Christi, sanctasque reliquias. Cui cum abbas vellet dictare formam juramenti, « Sustine, ait, et permitte me quod corde sentio et fide teneo, per me proferre: si quid autem minus vel amplius protulero. liceat tibi emendare. » Dixitque: « Sicut ex praesenti chirographo recitatum est, et ego bona fide intelligo, vosque omnes qui astatis, intelligitis, sic tenebo et observabo, et meos observare faciam. Sic me Deus adjuvet et sancta ista. » Et clamaverunt omnes: « Satis est, satis est. Bene et luculenter dictum est. » Vocansque Guidonem fratrem suum praecepit ut et ipse juraret in eumdem modum: quod et fecit, sic dicens: « Sicut dominus comes frater meus bona fide juravit, sic et bona fide tenebo et observabo. Sic me Deus adjuvet et sancta ista. » Deinde vocatus praepositus Altisiodori, nomine Joannes, Columbus quoque praepositus Tornodori, et Milo praepositus Malliaci, atque Hugo Letardus praepositus Castricensorii, aliique circumadjacentis territorii juraverunt sicut in chirographo diffinitum fuerat. Ida vero mater comitis subterfugiens, ingressa est oratorium intactae virginis Mariae: quod contiguum erat capitulo, accito secum Milone, aliisque quampluribus, quos vecordiae suae sperabat parituros, et cum multifarie retractarent quomodo jusjurandum comitissa evitare posset, nullusque sibi honestus pateret exitus, vocaverunt comitem: quo praesente supplicabat mater ne eam jurare compelleret. Respondit ei comes: « Si me vis perjurium incurrere, noli jurare. » Quae dixit: « Velim nolim, concedo in verbo legitimo quidquid pro voluntate jurasti. » Dixit ei comes: « Si hoc satis fuerit abbati, mihi quoque satis erit. » At illa: « Roga, inquit, fili, eum ut tibi det hoc jusjurandum. » Reversus comes ad abbatem dixit: « Turpe est mulierem jurare, maxime vero matrem meam, quae nobilis est et genere et potentatu, sed et vidua: parce illi, quaeso, et ne illam compellas jurare; sed suscipe pactum illius in verbo legitimo; ego autem pro ea tenebor quod sic observabit. » Respondit abbas: « Noli, inquit, noli solvere firmamentum pacis; scio enim matrem tuam initium et causam fuisse omnium inimicitiarum tuarum, quam profecto constat plura compromittere, pauca effectui mancipare. Verumtamen amore tui, si, ut dixisti, formam compositionis servaturam se in verbo legitimo pepigerit, patiar ut quilibet legitimus miles vice ipsius astante illa ante sancta juret. » Et factum est ita: et juravit Balduinus, qui dictus est pro ea. Et facta est laetitia et exsultatio magna omni populo in die illa. Et facta est concordia et amicitia magna inter abbatem et comitem, et nulla fuit distantia inter utrumque, quin sentiret idem unus quod alter. Hi autem qui operatores et incitatores inimicitiarum omnium fuerant ad pedes abbatis venerunt, et ut eos comiti offensos reconciliaret suppliciter exoraverunt. Rex autem Ludovicus venit Vizeliacum, et gratias ei egit abbas cum fratribus suis pro adepta pace, et occurrit ei filius comitis Cabilonis, et agente abbate fecit pacem cum rege.

Ad hoc colloquium venit et Stephanus abbas Cluniaci, qui exosam habens personam Guillelmi abbatis Vizeliaci, dedignatus est ingredi oppidum Vizeliaci, et substitit in praedio quod dicitur Novemfontanas, mandavitque regi ut sibi ubilibet occurreret, qui assignavit ei locum in crastinum apud S. Petrum inferiorem; quod est praedium monasterii Vizeliaci; quod ut Guillelmus abbas Vizeliacensis cognovit, misit ad eum Renaldum eleemosynarium, et Gaudricum priorem de Campo-molli: quos vix ad se introductos cum audisset, non resalutato Guillelmo, remisit Stephanus dicens collaturum se cum fratribus suis super ea quae sibi protulerant. Erant autem cum Stephano abbate Cluniaci Bernardus prior S. Stephani Nivernensis, et Hugo de Silviniaco, Thomas et Amblardus aliique quamplures, qui omnes unanimiter rogaverunt et laudaverunt ut acquiesceret petitioni abbatis Vizeliaci. Petiit enim abbas Vizeliacensis, ut ipse abbas Cluniacensis Vizeliacum veniret; ille autem sibi occurreret cum duce Burgundiae et comite Nivernis, universaque militia procerum, qui tunc ibidem convenerant, et ornatis plateis multoque incenso flagrantibus, solemnem processionem cum signorum omnium sonitu, festivo more susciperet, capitulum pro arbitrio teneret, ad cymbalum refectorii sederet si vellet, aut certe in camera abbatis quotquot vellet diebus comperendinaret. Acquiescens ergo Cluniacensis suorum consilio, mandavit abbati Vizeliac. per Hugonem et Amblardum, quod satisfaceret petitioni illius. Statimque abbas praecepit ornari basilicam et omnes plateas, omnique populo clamante praecone praecepit ut fores et vestibula domorum suarum decenter ornarent, et honeste secum procederent in occursum abbatis Cluniacensis. Superveniens autem Theobaldus prior Cluniaci, qui postmodum factus est abbas monasterii Molismensis, vituperavit consilium fratrum suorum. Veniensque cum Pontio tunc priore Paredi monasterii, tentabat animum Guillelmi abbatis, inquirens quo honore abbatem Cluniaci suscipere disponeret. Cui abbas respondit, dicens: « Assumptis mecum comitibus et proceribus atque militibus, quorum multitudinem adesse cernitis, occurram domino Cluniacensi, et solemnem ei processionem exhibebo. Cum autem huc ingressus fuerit, capitulum et refectorium pro arbitrio tenebit, aut in ipsa camera mea quandiu voluerit, comperendinabit, omnemque illi honorem exhibebo, in frumento, vino et carne et piscibus. » Submurmurante Theobaldo, respondit Pontius: « Haec omnia quae proponis, bona quidem sunt, sed minus sufficentia personae abbatis Cluniaci. » At ille: « Quid ergo, ait, amplius faciendum vobis videtur? » Et respondit Pontius: « Optime nosti quid ei congruat, praesertim in hoc monasterio, quod praeter communem hospitalitatem ampliori tenetur sibi reverentia. » -- « Bene, inquit, novi quid sibi congruat, ideoque omnem debitum illi honorem exhibebo. Si autem forte ultra intenditis, hoc apud vos certum constare volo, quod collata mihi sede non sibi cedam. » At illi dixerunt: « Noli ergo fatigari, quoniam dominus abbas minime huc veniens, obsequium tuum recipiet. » Quibus abbas ipse ait: « Viderit; feci ego quod meum fuit. »

Abbatis Cluniac. actus improbantur a rege ac proceribus. Et audivit rex et optimates ejus hoc verbum, et displicuit eis valde, dixeruntque: « O quanta arrogantia istius hominis, qui sibi oblatum tantum honorem despicit, et dominum regem nosque omnes occurrere sibi expetit. Cum haec loquerentur, et esset Guillelmus abbas coram rege, dictum est ei quod Stephanus abbas Cluniaci jam descendisset ad gradus exteriores majoris basilicae, et staret ante altare apostolorum Petri et Pauli, ad quem descendens, deduxit eum in domum superiorem ante conspectum regis, ubi cum frustra per totum diem jejunus perstitisset, imminente noctis conticinio, rediit ad praetaxatum praedium. Et magnificatus est ea die abbas Guillelmus in conspectu regis et comitis Nivernis, omniumque procerum. Et obtinuit abbas Guillelmus gratiam comitis Nivernis, et magis ac magis per singulos dies proficiebat in dilectione ejus; ita quod comes per omnia sese illi crederet, et secreta sua committeret.

Guillelmus Nivern. pergit Hierosol. Post haec verba comes Nivernis Guillelmus, filius Guillelmi Altissiodorensis, filii Guillelmi Carthusiensis, filii Renaldi Malliacensis, filii Guillelmi Nivernensis, filii Renaldi, qui fuit filius Landrici primi hujus generis comitis Nivernis, accepit apud Charitatem signum vivificae crucis gratia Hierosolymitanae peregrinationis ab Hugone Senonensi archiepiscopo.

Telonarii seu Poplicani haeretici in judicium adducti. Haeresis eorum capita. Eo tempore deprehensi sunt apud Vizeliacum quidam haeretici, qui dicuntur Telonarii seu Poplicani , et adducti in quaestionem per ambages et circuitus verborum tentabant velare foedissimam sectam haeresis suae. Separatos itaque abbas jussit recludi, donec a supervenientibus episcopis honestisque personis convincerentur. Fueruntque detenti fere per sexaginta vel eo amplius dies, et frequenter adducebantur in medium; et nunc minis, nunc blandimentis de fide Catholica inquirebantur. Tandem cum frustra multo tempore laboratum fuisset, mediantibus archiepiscopis, videlicet Lugdunensi et Narbonensi, cum episcopo Nivernensi, et abbatibus, aliisque peritissimis viris quampluribus, convicti sunt quod solam divinitatis essentiam ore confitentes, omnia penitus Ecclesiae Catholicae sacramenta evacuarent, baptismum scilicet parvulorum, Eucharistiam, vivificae crucis impressionem, exorcizatae aquae aspersionem, basilicarum aedificia, decimarum et oblationum remedia, conjugatorum connubia, monachorum instituta, clericorum et sacerdotum omnia officia. Et cum instaret Paschalis solemnitas, duo ex illis, audito quod proxime ignis exterminandi essent judicio, finxerunt se credere quod Catholica credit Ecclesia, et pro pace Ecclesiae aquae examine satisfacturos. In ipsa igitur processione Paschalis solemnitatis adducti sunt in medium maximae multitudinis, quae totum claustrum occupabat, stante Guichardo Lugdunensi archiepiscopo, et Bernardo Nivernensium episcopo, magistro quoque Galterio Laudunensi episcopo, cum Guillelmo Vizeliacensi abbate. Itaque requisiti de fide per singula capitula, sic se credere dixerunt sicut Catholica credit Ecclesia. Requisiti de exsecrabili sacramento erroris sui, nihil se scire dixerunt, praeter praescriptam infidelitatem ecclesiasticorum sacramentorum. Requisiti utrum ita se credere, uti professi sunt, et nihil de secreto erroris amplius se scire aquae examine probarent, ita se facturos sponte absque aliqua adjudicatione responderunt. Tunc omnis Ecclesia uno ore exclamavit, Deo gratias. Et respondens abbas dixit omnibus qui aderant: « Quid ergo, fratres, vobis videtur faciendum de his qui adhuc in sua perseverant obstinatione? » Responderunt omnes: « Comburantur, comburantur. » Sequenti die adducti sunt illi duo qui videbantur revocati, ad judicium examinis aquae; quorum unus omnium judicio salvus per aquam factus est. Fuerunt tamen nonnulli qui exinde dubiam tulere sententiam. Alter porro remersus in aquam, fere omnium ore damnatus est. Unde carceri mancipatus, quoniam varia quorumdam, etiam sacerdotum ferebatur sententia, iterum ipso petente, ad aquae judicium reductus, et secundo demersus, nec vel parum ab aqua receptus est. Bis denique damnatus igni ab omnibus adjudicatus est: sed deferens abbas praesentiae suae, publice caesum eliminari praecepit. Caeteri autem numero septem igni traditi exusti sunt in valle Esconii (an. 1167).

 

202 LIVRE QUATRIÈME.

précédent

 

 

 

 

«Alexandre, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses vénérables frères Henri d'Autun, Gautier de Langres, Alain d'Auxerre, et Bernard de Nevers, évêques, salut et bénédiction apostolique!

«Nous pensons qu'il est parvenu à la connaissance de votre fraternité, etc. (et comme ci-dessus, jusqu'à ces mots: n'est pas un des moindres membres de l'église romaine). Nous avons donné ordre à notre vénérable frère l'archevêque de Sens de s'occuper très-promptement et en toute diligence d'aller trouver le susdit comte et sa mère, et de les exhorter instamment à rendre audit abbé et à ses frères, tout délai cessant, les choses qu'ils leur ont enlevées; à leur donner satisfaction convenable des pertes qu'ils ont supportées, des insultes qu'ils ont reçues; et à s'abstenir désormais entièrement de toute nouvelle attaque et de toute oppression injuste. Autrement, il leur doit interdire absolument et sur toutes leurs terres tous les offices divins, à l'exception du baptême pour les petits enfans et du sacrement de repentance pour les mourans; et si même alors ils ne viennent à résipiscence, il doit ne plus différer de promulguer contre leur propre personne une sentence d'excommunication; et il devra vous signifier par ses lettres et vous enjoindre formellement de notre part, que vous preniez soin d'observer inviolablement la sentence qui aura été 258 lancée par lui-même sur les terres ou la personne du susdit comte ou de sa mère, jusqu'à ce qu'ils aient donné convenable satisfaction. C'est pourquoi nous mandons à votre fraternité, par cet écrit apostolique, que dès que vous aurez reçu des lettres de cet archevêque à ce sujet, vous vous conformiez positivement à ce qui aura été statué par lui, tout autant que vous avez à cœur la bienveillance du bienheureux Pierre et la nôtre; et que vous le fassiez observer inviolablement par vos paroisses: car autrement, et avec l'aide du Seigneur, nous réprimerions plus durement le transgresseur de nos ordres. — Donné à Clermont, le jour des nones de juin.»

«Alexandre, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à son fils très-chéri en Jésus-Christ, Louis, illustre roi des Français, salut et bénédiction apostolique!

«Nous pensons qu'il est parvenu à la connaissance de ta Sérénité royale de quelle façon le noble homme, comte de Nevers, et sa mère, ont étendu leur bras plus que de coutume sur le monastère de Vézelai, et mettant de côté toute crainte et tout respect de Dieu et de la bienheureuse Marie-Madeleine, dont le corps repose dans le même monastère, n'ont nullement redouté d'enlever et d'emmener en d'autres lieux les chevaux, les bœufs, les ânes et les troupeaux tant du monastère que des terres de son obédience. Le susdit comte en outre accable de ses menaces et de ses embûches l'abbé du même lieu, en sorte que ce dernier n'ose plus sortir de son monastère sans frayeur et sans danger 259 pour sa propre personne. Et non seulement il usurpe la voie publique et ancienne, mais en outre il contraint les voyageurs à passer par un sien château; et à cette occasion il a fait prisonniers quelques bourgeois qui revenaient des foires. En conséquence, et comme il est bien connu que ce monastère fait partie de la juridiction et de la propriété de l'église romaine, et relève de la protection de la grandeur royale, par cet écrit apostolique nous prions, invitons et exhortons par le Seigneur ta Sérénité à admonester vivement le susdit comte et sa mère, à les engager très-fortement, et même, s'il est nécessaire, à les contraindre par ton pouvoir royal à restituer au susdit abbé et à ses frères, tout délai cessant, toutes les choses qu'ils leur ont enlevées; à leur donner satisfaction convenable des pertes qu'il ont souffertes, des insultes qu'ils ont reçues; et à s'abstenir désormais entièrement de toute nouvelle attaque et de toute oppression injuste, afin que tu sois en état d'obtenir très-heureusement du Seigneur tout-puissant une récompense infinie pour une telle conduite, et que nous soyons tenus nous-même d'en rendre à ta clémence de très-abondantes actions de grâces. Nous avons invité par nos lettres le susdit comte et sa mère à prendre soin de réformer leurs erreurs, et de s'abstenir désormais entièrement de pareilles entreprises. Donné à Clermont, le jour des nones de juin»

«Alexandre, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses fils chéris Guillaume, abbé, et aux frères de Vézelai, salut et bénédiction apostolique!

«Ayant reçu vos lettres et ayant mûrement réflé- 260 chi sur les tribulations et les tourmens que vous endurez, selon le récit que contenait ces lettres, nous nous en sommes affligé dans le fond de notre cœur et avec une tendresse paternelle, car nous savons que votre monastère est le patrimoine direct du bienheureux Pierre, nous vous chérissons d'un amour tout particulier dans le Seigneur, comme des enfans spécialement consacrés à l'Église, et nous aspirons avec un extrême empressement à votre plus grand bien. C'est ce qui fait que nous adressons nos lettres, au sujet de votre affaire, à notre fils très-chéri en Jésus-Christ, Louis, illustre roi des Français, à nos vénérables frères Hugues, archevêque de Sens, aux évêques d'Autun, de Langres, d'Auxerre et de Nevers, et enfin au noble homme comte de Nevers et à la comtesse sa mère, ainsi que vous en aurez une plus entière connaissance par les copies que nous vous transmettons. Quant à vous, employez tous vos soins et vos efforts pour mettre un terme à ces maux, et, vous adonnant sans relâche à la prière, en observant la clôture et les règles de la religion, élevez vos voix vers le ciel afin que le Seigneur tout-puissant vous donne promptement le terme de tant de maux et vous accorde enfin la paix et la tranquillité que vous desirez. Donné à Clermont, le jour des nones de juin.»

En conséquence, Hugues, archevêque de Sens, se conformant aux ordres apostoliques, fixa un jour au comte et à sa mère pour qu'ils eussent à restituer à l'église de Vézelai les choses qu'ils lui avaient enlevées, et à se présenter devant lui et l'archevêque de Bourges, afin d'entrer en composition avec ladite 261 église. Mais le comte et sa mère demandèrent à l'archevêque de Sens de leur désigner un seul et même jour pour eux et pour l'abbé, assurant qu'ils entreraient volontiers en composition avec l'abbé, selon les conseils de l'archevêque. L'archevêque et l'abbé, suivi de ses frères et de ses amis, se réunirent donc à Saint-Julien du Saule. Or le comte et sa mère y envoyèrent leurs députés, non pour entrer en composition, mais pour y dénoncer un appel au tribunal apostolique. L'abbé Guillaume, dans sa prévoyante sagacité, avait pourvu à ce cas, et peu auparavant il avait expédié en toute hâte un message au pape, }e suppliant de retirer tout moyen d'appel au comte et à sa mère, lesquels cherchaient bien plus un nouveau subterfuge qu'une décision juridique. Ayant donc obtenu ce qu'il demandait, le messager revint très promptement, et le quatrième jour de la dénonciation de l'appel il entra dans la ville de Sens, y trouva l'abbé, et lui remit la lettre tant desirée du seigneur pape. Aussitôt l'abbé se rendit auprès de l'archevêque et lui remit les ordres apostoliques, lesquels portaient que, si le comte et sa mère ne restituaient à l'église les choses qu'ils lui avaient enlevées, ne lui donnaient satisfaction des injures qu'elle avait reçues, le tout dans le délai de vingt jours, tel qu'il avait été fixé par les lettres antérieures, et ne renonçaient désormais à toute nouvelle agression, l'archevêque, mettant de côté tout appel, eût à promulguer la sentence d'excommunication, selon la teneur de ces mêmes lettres, contre leur personne et leurs terres. Ayant entendu cela, l'archevêque de Sens fut frappé de stupeur, s'étonnant beaucoup de la promptitude 262 avec laquelle on faisait rejeter la voie de l'appel, car il était furieux qu'on lui eût remis le soin de dénoncer la sentence apostolique, attendu qu'il redoutait le ressentiment du comte de Nevers. Quant à celui-ci, accablé d'une grande masse de dettes, et ayant appris qu'il y avait beaucoup de richesses dans une certaine ville d'Auvergne, appelée Mont-Ferrand, il alla, subitement et sans être attendu, attaquer ce peuple qui vivait en repos et ne se doutait de rien, enleva tout le butin qu'il put ramasser dans ce lieu, et retint prisonnier le seigneur même du lieu, pour garantie d'une somme que celui-ci lui promit. Là, tandis qu'il se livrait aux transports d'une fureur tyrannique, un messager de l'archevêque Hugues se rendit auprès de lui, et lui présenta de la part de son seigneur, l'archevêque de Sens, une lettre dont voici la teneur:

«Hugues, par la grâce de Dieu, archevêque de Sens, à son très-chéri le noble comte de Nevers, salut et amour!

«Nous avons reçu des lettres du seigneur pape en faveur de l'église de Vézelai, que vous avez opprimée de toutes sortes de manières, ainsi que les moines en ont porté plainte; et aussitôt nous avons envoyé vers vous Guillaume, notre frère, pour vous inviter expressément à restituer toutes les choses enlevées, à réparer tous dommages et toutes insultes, et nous vous avons fixé un jour pour cela. Mais avant ce jour, selon la plainte des moines, vous avez fait enlever vingt-quatre bœufs; et lorsque ce jour est arrivé, vous avez envoyé devant nous vos répondans, toutefois insuffisans pour répondre, à ce qu'il a paru, car ils ne portaient pas de lettre de vous 263 par laquelle vous eussiez déclaré que vous observeriez tout ce qu'ils feraient pour vous dans cette affaire; c'est pourquoi ils ne purent agir pleinement pour la même affaire. Cependant l'abbé demanda l'entière restitution des objets enlevés, selon que le prescrivait le seigneur pape; et qu'à défaut de cette restitution dans le délai de vingt jours, comme cela était également réglé dans les mêmes lettres du seigneur pape, il fût fait complétement justice sur vous et vos terres. Les vôtres répondirent sur cela qu'ils feraient entendre raison à l'abbé; mais l'abbé s'en tint toujours à demander l'entière restitution. Au milieu de ces discussions et d'autres, les vôtres dénoncèrent enfin un appel au seigneur pape, et dès lors nous cessâmes de procéder plus avant dans cette affaire. Mais ensuite nous reçûmes du seigneur pape une lettre par laquelle il nous était enjoint, si vous n'aviez fait restituer toutes les choses enlevées et réparé tous les dommages, de mettre de côté tout nouveau prétexte et tout appel, et de promulguer dès lors, contre vous et vos terres, une sentence d'excommunication. Que si donc vous n'avez fait ainsi dans un délai de dix jours après que vous aurez lu cette lettre, de l'autorité et du commandement du seigneur pape, nous promulguerons, quoiqu'avec tristesse et malgré nous, une sentence d'excommunication contre vous et vos terres.»

L'archevêque de Sens adressa un pareil écrit à Ida, mère du comte; et le délai déterminé expira trois jours avant la fête de la bienheureuse Marie-Madeleine, et le comte et sa mère encoururent la sen- 264 tence apostolique. Le comte n'en eut pas moins l'audace de se rendre à Vézelai, pour se faire payer, le jour de la fête, la redevance ordinaire, non pour rendre à la servante de Dieu l'honneur qui lui appartient. Mais l'abbé étant absent, les frères n'osèrent payer la redevance à un homme excommunié par le seigneur pape; et même lorsqu'il se présenta, ils suspendirent la célébration de l'office divin. Sur quoi, vivement blessé, le comte voulut faire violence au monastère et aux bourgeois; mais il en fut détourné par Milon et par ses autres barons.

En outre, Satan appesantit encore sa main sur le monastère de Vézelai, et entra dans le cœur de quelques faux moines, afin que, comme si les calamités extérieures ne suffisaient pas à anéantir la dignité du monastère, une guerre intestine lui enlevât complétement sa propre liberté. Un certain Pierre, auvergnat de naissance, nourri dès sa jeunesse dans le monastère, cachait l'astuce de la vipère sous l'apparence d'une ame simple, ou du moins sous des dehors hypocrites. Et comme d'ordinaire une vertu simulée surprend plus aisément la simplicité des gens de bien, il arriva qu'après avoir été promu par tous les degrés jusqu'au prieuré du monastère, enfin par les soins et avec l'assistance de l'abbé Pons, de respectable mémoire, Pierre fut mis à la tête du monastère de Tonnerre. Indigne de cette dignité à laquelle il était injustement parvenu, Pierre, lâchant aussitôt la bride à tous ses vices, réduisit à rien les biens de cette maison. Diffamé en outre pour ses liaisons avec un jeune homme nommé Thibaut, qu'il avait revêtu du saint habit, il fut souvent averti par les frères du monastère, 265 et souvent aussi admonesté par Godefroi de Langres, son propre évêque. Mais n'ayant jamais déféré ni à ces avertissemens, ni à ces réprimandes, il fut enfin contraint par le susdit évêque à renoncer à sa liaison avec ce frère. Et après qu'il eut ajouté aux dilapidations de sa maison l'ignominie d'un parjure, il fut enfin éloigné, par un jugement canonique, du gouvernement du monastère de Tonnerre. Après sa déposition, le vénérable abbé Pons, se livrant à sa bonté naturelle, l'accueillit et le traita avec beaucoup d'honneur; ce qui cependant ne lui était pas dû. Lorsque le même Pons fut allé se réunir à ses pères dans le sein de la paix, ce Pierre insensé essaya, à force de sollicitations, de faire renoncer les frères du monastère de Vézelai à leur sainte liberté, et employa tous les moyens possibles pour empêcher l'élection de ce Guillaume, dont il est maintenant question; mais les conseils d'Achitophel furent déjoués, et toutes les machinations de Satan rendues vaines. Cependant, à force de paroles, Pierre infectait les cœurs des insensés, et suscitait des haines dans l'intérieur du monastère. Geoffroi de Latigny, homme puissant en paroles, habile à persuader, et plus habile encore par ses artifices, s'associa à sa perversité.

Cet homme donc s'étant allié avec ce Thibaut, dont nous avons ci-dessus parlé, cherchait, dans des conférences furtives et des entretiens nocturnes, à solliciter tantôt l'un, tantôt l'autre; il excitait, irritait, provoquait tour à tour à tous les scandales de la calomnie et de la haine. L'un et l'autre, dans leur impure association, suscitèrent un enfant de dissension, source de scandale, tison d'inimitié, instrument de 266 discorde, Barthélemi le Bâtard, né d'une femme débauchée et dans un commerce adultère.

Ces quatre hommes s'attelèrent, comme des chevaux, devant les quatres roues du char de Pharaon, et avec eux, quatre autres encore, dont les noms sont passés sous silence, soit, parce qu'ils n'étaient là que pour faire nombre, soit parce qu'à l'époque de l'exécution, ils abandonnèrent leurs desseins, et reconnurent leur démence. A l'aide de tous ces hommes, de sourds murmures circulaient peu à peu de tous côtés, et ne laissaient pas de porter quelque atteinte à la discipline du saint ordre. Après avoir rallié à leur confédération tous ceux qu'ils purent attirer à eux, et à la suite d'une délibération prise à l'unanimité, ils écrivirent à Pierre (celui qui avait été chassé de Tonnerre, et qui, peu de jours auparavant, était parti avec la faveur et la bénédiction de l'abbé, pour aller visiter les terres de son obédience, situées dans les terres d'Auvergne), et ils le supplièrent instamment de venir en toute hâte assister la maison de Vézelai dans sa désolation, lui assurant que c'était l'avis unanime de tous les frères de se diriger d'après ses conseils, dans une si pressante nécessité. Ayant reçu ces nouvelles, Pierre arriva inopinément; sa présence réjouit infiniment les méchans, et les autres furent fort étonnés de le voir revenir si promptement, et quand il n'était pas attendu. Les machinateurs de cette infâme sédition se rendirent secrètement auprès de lui, versèrent dans ses oreilles le poison de la trahison qu'ils avaient concertée; et se livrant complétement à lui, lui demandèrent et le supplièrent instamment de prendre en main leur cause abominable 267 contre l'abbé, ou plutôt contre l'église, lui promettant de ne jamais l'abandonner jusqu'à la mort, et même d'attirer dans leur parti la majorité du couvent. Alors Pierre alla trouver le comte en secret, au moment où, comme nous l'avons dit ci-dessus, il était venu pour la fête, et lui révéla les espérances des séditieux. Le comte, se livrant à des transports de joie inexprimables, engagea aussitôt sa foi à Pierre et à ses complices, et leur promit de leur prêter en toutes choses un très-ferme appui, de leur fournir des chevaux, de pourvoir à leurs dépenses; et même, si cela devenait nécessaire, de leur livrer de bons lieux de refuge dans toute l'étendue de ses terres. Il leur donna en otages quatre chevaliers choisis parmi ses grands, et ceux-ci s'engagèrent aussi par serment, promettant que le comte tiendrait exactement sa parole, tant envers Pierre qu'envers tous ceux qu'il pourrait entraîner dans son parti contre l'abbé. Pierre et Thibaut jurèrent au comte de lui être fidèles contre l'abbé, et même d'engager dans la même fidélité envers le comte la majeure partie du couvent, et de travailler à faire tourner Alexandre, le pontife universel, contre le même abbé Guillaume. Cette conjuration fut liée le jour même de la fête de Marie-Madeleine, sainte servante de Dieu, dans la chapelle supérieure de Saint-Laurent, par l'entremise d'Étienne de Pontoise, de Milon et de Hugues d'Argenteuil. Ainsi les impies et les enfans de l'adultère profanèrent ce jour sacré, tandis que les frères et les enfans de la femme libre s'attristaient et s'affligeaient de ne pouvoir célébrer assez dignement la fête solennelle de leur patrone. Il y avait aussi dans le monastère Henri 268 de Pise, cardinal, l'évêque élu de Mayence et l'évêque élu de Chartres, lesquels faisaient semblant d'agir pour le bien de la paix, mais qui, possédés de l'esprit de la chair, servaient de plus en plus le parti du comte et de sa mère.

Aussi le comte lui-même, devenu plus entreprenant par les instigations des traîtres, demanda-t-il à entrer dans le chapitre des frères, et l'ayant obtenu, il y porta plainte contre l'abbé, par lequel il se disait exhérédé et accablé de toutes sortes d'insultes. Il souffrait, dit-il, tous ces maux bien injustement; mais surtout ce qui l'affligeait profondément, c'était la désolation d'une église, jadis opulente en possessions, illustrée par des personnes honorables, estimée pour la rigueur de sa discipline religieuse et pour sa charité hospitalière; qui en cela, ainsi qu'en toutes sortes d'autres prospérités, était autrefois, et après Cluny, fort supérieure à toutes les églises des Gaules, et qui maintenant n'était plus signalée que pour l'excès de sa misère, pour les dettes qui l'accablaient, pour l'exiguité des personnes qui la composaient, pour la dissolution de ses mœurs, pour l'inhumanité de son hospitalité; en sorte qu'elle était devenue la fable, non seulement de toutes les églises, mais même des plus viles personnes, parmi le peuple, et que l'on tenait pour constant que tout cela était provenu de l'orgueil et des déréglemens de l'abbé, ainsi que de l'approbation que les frères eux-mêmes avaient donnée à sa conduite. «Où sont, ajouta-t-il, où sont ces personnages autrefois si imposans et si honorables, le gardien des celliers, l'hospitalier, le sacristain, l'aumônier, le camérier, qui par leur sagesse et même leur puis- 269 sance, faisaient jadis prospérer cette maison? Déjà même il n'y a plus parmi vous personne qui puisse en secourir un autre, ou répondre à quiconque viendrait le consulter, ou qui ait seulement conservé le vain simulacre d'un nom honoré. Aussi, votre propre dissolution est-elle évidente aux yeux de tous, et devenus semblables à celui que vous favorisez, vous supportez des insultes, pour ainsi dire gratuites. Quant à moi, jusqu'à présent aussi j'ai supporté des insultes, jusqu'à présent j'ai toléré la ruine de cette église; mais comme cependant cette église est mienne, comme elle se trouve bien réellement placée sous mon inspection, que votre abbé le veuille ou ne le veuille pas, dès ce moment je ne supporterai plus tant de honte, et un si lourd ce fardeau: c'est pourquoi je desire que vous soyez bien avertis par avance, afin que vous puissiez déterminer votre abbé à ménager enfin cette église, à ce s'abstenir désormais de toute nouvelle destruction, et à me restituer ce qui fait partie de mon droit. En effet, je n'exige rien de nouveau, mais je réclame les droits antiques de mes pères. Comment pourrais-je opprimer, par des prétentions nouvelles ou injustes, l'église que je dois défendre contre les agressions de tous les hommes? Je vous invite donc à vous consulter entre vous; autrement je demandrai raison à vous tous de l'assentiment donné à tant de perversité.»

Ayant entendit ces mots, Gilon le prieur se leva pour préparer une réponse; il convoqua les anciens de l'église, et même ce nouveau Judas, dont la trahison était encore inconnue; il se retira dans l'oratoire 270 de la bienheureuse Marie, mère de Dieu, avec les frères et les bourgeois; et après avoir tenu une conférence, il répondit au comte en ces termes: Ainsi que tu l'as déclaré toi-même, seigneur comte, nous aussi nous savons et nous reconnaissons que tu es le tuteur et le patron de nous et de cette église. Nous avons pour agréable et doux de te voir compatir à la désolation de notre maison; c'est pourquoi nous demandons très-affectueusement à ta grandeur que, dans les choses qui se rapportent à ta personne et à la personne des autres princes, tu t'efforces et prennes soin de pourvoir aux intérêts de cette église, qui est placée sous ta garde. Et quoiqu'au dedans elle ait assez de vigueur par la paix et la concorde qui unissent ses frères, quoiqu'elle ait des vêtemens et des vivres en suffisance, il est vrai qu'au dehors elle est travaillée, et par une diminution dans ses propriétés, et par les charges que lui imposent certains ennemis. Nous ne savons point encore qu'elle soit écrasée de dettes, et à notre connaissance sa dette ne va pas au-delà de sept cents livres. Quant à la régularité de ce chapitre, à la discipline du couvent, et même à la conduite des personnes, il nous semble qu'elles ne répandent pas un moindre éclat que de coutume, et si l'église est souillée de quelque tache honteuse, il le faut attribuer non point à la vérité des assertions portées contre elle, mais à la haine de ses rivaux. Et comme nous desirons que la personne de notre abbé soit bonne et honorable, de même aussi nous le croyons tel; et si quelqu'un, aveuglé par la haine, en juge autrement, il est convaincu de mensonge à la balance 271 de la raison. C'est pourquoi nous nous réjouissons d'être sages comme lui, de penser de la même manière que lui, comme il convient aux membres dans leurs rapports avec la tête; et nous comptons bien qu'il n'y a aucune espèce de tort dans cet accord si naturel et si légitime de la tête et des membres. Toutefois, si par l'effet de quelque faute personnelle, ou de quelques insinuations étrangères, il a excité en vous un juste sentiment de haine, nous en sommes affligés et le déplorons grandement, quoique jusqu'à ce jour nous n'ayons pu découvrir en quoi ni comment il aurait mérité cette haine. Ainsi donc lorsqu'il sera revenu, nous l'inviterons humblement, comme des moines le doivent à leur abbé, des sujets à leur seigneur, à faire ses efforts pour mériter la bienveillance de votre grandeur. Du reste, nous supplions ta bonté qu'elle ménage cette église, qui, comme tu dis, est placée sous ta surveillance, en sorte que tu n'entreprennes pas, en haine d'un seul homme, de détruire celle qui, autant du moins qu'il est en elle-même, en même temps qu'elle a été soumise à son abbé, t'a été toujours très-dévouée.»

Lors Pierre le traître fît recommander secrètement au comte, par l'organe de Simon de Souvigny, qu'il eût à parler aux frères avec plus de douceur, surtout en ce qui pourrait avoir trait aux reproches sur leur propre déshonneur, de peur qu'en s'attachant à poursuivre l'abbé, il n'en vînt à irriter les frères et à perdre leur faveur. En conséquence, le comte leur répondit: «Certes, je ne blâme point votre conduite, mais je m'afflige de cette excessive pauvreté à laquelle vous êtes réduits par les dilapidations que 272 l'abbé a exercées sur les biens de cette église; et ainsi, comme je l'ai déjà dit, ou bien vous-mêmes vous pourvoirez au soin de vos intérêts et de ceux de l'église, ou bien je ne supporterai pas plus longtemps de telles profusions. Car lorsque je n'avais pas encore été publiquement atteint par l'ordre canonique, sur le commandement de votre abbé, et seulement à cause de ma présence, vous avez suspendu les offices divins, et vous ne m'avez pas payé la redevance (qui m'est bien due, le monde en est témoin), sans que je sache pour quel motif. Quant à ce que vous dites que la dette de l'église ne dépasse pas sept cents livres, je sais que vous en devez plus de mille; et quant aux plaintes que vous faites sur les oppressions de vos ennemis extérieurs, elles retombent sur la tête de votre abbé, dont l'insolence est si grande, comme chacun sait, qu'il n'accorde, ni à moi, ni à tout autre, rien de ce qui est juste. Cependant je ne vous traîne point en justice, et me borne à vous inviter à y bien réfléchir, et à pourvoir à vos intérêts. Que si vous faites ainsi, vous trouverez en moi un fidèle appui en toutes choses; sinon, ce sera votre propre affaire, et moi j'aurai soin de ce qui me concerne.» Il dit ces paroles afin d'encourager les traîtres, et d'exciter les autres à s'entendre avec eux. Étant donc sorti du chapitre, il alla parler à Pierre le traître, et ils tinrent conseil ensemble, pour arrêter que Pierre se rendrait devant le pape Alexandre, pour accuser l'abbé auprès de lui, et qu'on enverrait avec lui l'abbé de Bouras, qui, cachant sa dent de loup sous le faux air de la brebis, mordrait plus rudement l'innocent; et afin de 273 tenir secrets les artifices dressés dans cet entretien, le comte promit à Pierre qu'il lui ferait rendre l'argent que l'église de Tonnerre lui devait encore pour l'expédition de quelques actes d'obédience.

Le jour assigné au comte et à l'abbé par l'archevêque de Sens, pour tenir une conférence, étant arrivé, ni le comte, ni l'abbé, ne se présentèrent; cependant le prieur Gilon comparut, de la part de l'abbé, et avec lui ce même Pierre, qui tenait toujours sa trahison secrète. Et comme ils se trouvèrent des deux parts réunis à Bassou, en présence de l'archevêque, Gilon le prieur demanda devant le comte la restitution des dommages qu'il avait causés à l'église. Alors Pierre ne pouvant contenir la perfidie qui fermentait avec force dans son cœur, ne cessa de réprimander vivement Gilon, comme s'il eût parlé au comte trop durement et avec irrévérence. En entendant ces reproches, Gilon, Geoffroi, alors hospitalier, et d'autres frères, qui étaient venus là pour l'abbé, rougirent d'une violente indignation. Le comte donna des otages pour la restitution des dommages qu'il avait faits. Quant aux autres griefs, il demanda, et l'archevêque de Sens lui accorda la remise à un autre jour, préparant tous deux à l'innocent un piége dans lequel ils tombèrent eux-mêmes. En effet, l'archevêque adressa une lettre d'excuse au pape Alexandre, le suppliant de déléguer un autre juge pour suivre la sentence rendue contre le comte, de peur que, dans sa fureur, le jeune prince ne se livrât à de terribles excès contre lui ou contre les siens, et que le châtiment d'un seul homme n'en enveloppât deux dans une ruine commune. De son côté, le comte se disposa à envoyer 274 auprès du pape Alexandre ce Pierre dont j'ai déjà parlé, et quelques autres de sa cour, porter la parole contre l'abbé Guillaume de Vézelai. Et leur espoir était que l'archevêque s'excusant d'une part, et le comte accusant d'autre part, le pape déléguerait des juges qui examineraient l'affaire sur les limites mêmes des territoires du comte et de l'abbé. Mais il en arriva tout autrement, et les projets de l'insensé furent déjoués.

Rien n'ayant été terminé, chacun se retira de son côté; Gilon se rendit auprès de l'abbé, à Saint-Julien-du-Saule, et lui rapporta ce qui s'était passé à Vézelai l'avant-veille et jusqu'au jour où il lui parlait, et combien ils avaient été couverts de confusion par la façon dont Pierre, son ami intime, les avait contredits en présence du comte et de l'archevêque. L'abbé ne fut pas médiocrement étonné de tout cela; mais, par une surabondance de bonté, il n'ajouta aucune croyance aux paroles qui lui étaient portées: bien plus, renvoyant Pierre, sans conserver contre lui aucun soupçon, il lui ordonna de se rendre dans sa maison de Salis, après qu'il aurait reçu l'argent qui lui était dû à Tonnerre, de l'attendre, lui, abbé, dans ladite maison, attendu qu'il partirait bientôt pour aller trouver le pape Alexandre; ou bien, s'il recevait un messager de sa part, de l'aller rejoindre au Puy, et de se préparer à faire avec lui le voyage. Or, l'abbé avait envoyé en avant, à la cour du pape, son clerc, nommé Jean; mais lorsqu'il eut reçu de celui-ci une lettre qui lui annonçait que le pape Alexandre mettrait en mer vers les calendes du mois d'août, l'abbé retarda son départ projeté, et se rendit, par le territoire du 275 duc de Bourgogne, à Vézelai, où il arriva le surlendemain de l'octave de la fête de la bienheureuse Marie-Madeleine. Tous ceux qui étaient attachés à la faction de Pierre furent étonnés de ce retour subit et inattendu de l'abbé, car ils espéraient bien qu'il ne rentrerait pas à Vézelai, à son honneur, et déjà ils l'avaient annoncé à tous leurs compagnons, d'une voix prophétique, ou pour mieux dire, dans l'excès de leur démence.

Cependant l'abbé, s'étant mieux assuré des intentions des traîtres, appela auprès de lui Vincent le doyen, et lui raconta comment il avait appris les mêmes choses par le récit d'une autre personne. Il appela aussi Gilon le prieur, et lui fit connaître tout ce qu'il avait recueilli. Ces détails mêmes lui eussent paru incroyables, s'il n'eût rappelé dans sa mémoire les paroles perverses de Pierre. Geoffroi le supérieur ayant été aussi mandé, fut frappé de stupeur en entendant tout ce qu'on lui disait; et certes, il ne faut pas s'étonner d'un semblable étonnement pour des faits si nouveaux. Durant trois cents ans et plus, l'église de Vézelai avait brillé d'un tel éclat par le maintien de la paix et des principes de l'honneur, que jamais, jusqu'à ce jour, aucune tache honteuse, aucun bruit scandaleux ne l'avaient souillée. L'abbé exhorta donc tous les frères réunis à demeurer en paix, en repos et en silence, et à s'adonner à la charité, et les supplia de se livrer avec une nouvelle ardeur à la prière, et d'élever leurs mains vers le ciel, pour résister à Amalech. Puis, ayant, selon l'usage, célébré une procession solennelle, il offrit à Dieu le saint sacrifice. Ceux qui avaient abjuré leurs projets 276 de sédition écrivirent à Pierre et à Thibaut, pour les engager à renoncer à leur entreprise, parce que ce serait en vain qu'ils voudraient se révolter contre l'éperon, depuis surtout que leurs desseins se trouvaient déjoués, et qu'eux-mêmes, ayant été surpris, avaient abjuré leurs perverses résolutions. En même temps ils écrivirent au souverain pontife Alexandre et à tous les cardinaux de la cour apostolique, pour leur annoncer comment ils avaient été trompés par un homme des mauvais jours, endurci dans le vice, leur demandant instamment que cet homme, s'il venait se jeter aux pieds de la cour apostolique, pour s'élever contre son abbé et contre l'église, sa mère, ne fût point accueilli, afin que les ténèbres ne pussent obscurcir la lumière, l'erreur étouffer la vérité. Toutefois, des vases d'iniquité, enfans de Bélial, savoir Geoffroi de Latigny et Guillaume Pidet, persistant dans le venin de leur méchanceté, et méditant d'insensés artifices, demandèrent à l'abbé de leur permettre de marcher sur les traces de Pierre et de Thibaut, afin de les ramener, ou du moins de les convaincre de trahison, en présence de la cour romaine. La simplicité de la colombe ne se tient jamais suffisamment en garde contre l'astuce du serpent; à peine, après avoir reconnu la méchanceté, conserve-t-elle quelque méfiance.

Après le dîner, l'abbé Guillaume fit en secret les préparatifs de son départ, et le soir il se rendit à Avalon, château appartenant au duc de Bourgogne. Étant parti de là, il entra, le septième jour, dans la ville de Montpellier, conduisant à sa suite Geoffroi, né Anglais, sous-prieur; Vincent le doyen; Francon, 277 son chapelain, et Hugues de Poitiers, son secrétaire, et auteur du présent écrit. Or Hugues de Varennes était parti déjà pour suivre les traîtres Pierre et Thibaut, et il les rencontra au château appelé de Gannat, avec l'abbé de Bouras, qui y était arrivé avant eux. Hugues ayant donc tiré de sa poche les lettres de l'abbé Guillaume et de tout le chapitre de Vézelai, les remit à Pierre; mais Thibaut, lançant sur lui un regard farouche, dit à Pierre: «Qu'est-ce donc que tu as fait, toi, le plus insensé des insensés? Qu'est en effet cet abbé au nom duquel tu as accepté ces dépêches? Quant à nous, nous ne tenons point pour abbé celui qui méconnaît sa fidélité envers le comte.» Sur ce, il enleva des mains de Pierre les dépêches, encore intacte, et les jeta par terre, pour les fouler aux pieds. Hugues, s'adressant alors à Pierre et à Thibaut, leur dit: «Une telle insulte n'est pas dirigée seulement contre l'abbé; elle atteint encore toute la communauté du monastère de Vézelai. De la part donc de l'abbé Guillaume, et de la part de tout le chapitre, je vous dis que vous ayez à retourner à Vézelai dans quatre jours, pour y répondre sur les griefs qui seront allégués contre vous. Sinon, et en vertu de l'autorité apostolique, l'abbé et tout le monastère prononcent contre vos personnes une sentence d'excommunication, et moi, je vous dénonce cette sentence de leur part.» Et Hugues étant alors sorti, courut rejoindre l'abbé dans la ville de Puy, en Velay, et lui rendit comte de la rebellion des traîtres. Ceux-ci devancèrent l'abbé dans sa marche; mais ayant été reconnus d'avance par Jean, clerc de l'abbé, ils ne purent obtenir aucun accès auprès de la cour romaine.

278 L'abbé, arrivé auprès du pape Alexandre, fut reçu avec beaucoup d'honneur et une parfaite bienveillance par le pape et par toute la cour. Et comme les traîtres faisaient tous leurs efforts pour réussir à s'approcher de la cour, et en étaient repoussés honteusement, tels que des hommes prévenus de trahison, même par les portiers, l'abbé de Bouras s'y introduisit, comme ayant à suivre les affaires particulières de son Ordre. Mais lorsqu'il commença à soutenir le parti du comte, et à agir en faveur des traîtres, hommes innocens, dit-il, députés de l'église de Vézelai, venant plaider leur cause contre l'abbé, comme si celui-ci eût été le dilapidateur de ses biens et le destructeur de son Ordre, il fut repoussé tout aussitôt par le pape Alexandre, et Humbaud, évêque d'Ostie et cardinal, lui résista en face. Cependant Henri de Pise, cardinal, et l'élu de Mayence, soutinrent de tout leur pouvoir le parti du comte et des traîtres. Ayant fatigué le pape à force de prières, ils obtinrent de lui, non sans beaucoup de peine, d'écrire au comte excommunié. Dès que l'abbé en fut informé par les secrétaires, il se présenta devant le pape, et fléchissant le genou, lui dit: «Qu'est-ce donc, seigneur, que tu as fait? nous n'avons pas encore obtenu pleine justice, et tu nous retires déjà le peu que tu nous avais accordé. — Comment cela? dit le pape. — En écrivant, reprit l'abbé, contre l'usage apostolique, à celui que tu as toi-même excommunié! — La sentence a-t-elle donc été déjà promulguée? — Oui,» dit l'abbé. Et le pape dit: «Montre-moi ton rescrit;» et il le lui donna. Tout aussi tôt Alexandre envoya au dépôt des archives de ses secrétaires, et or- 279 donna qu'on y retînt l'écrit qui lui avait été surpris; et lorsqu'il sut que l'élu de Mayence l'avait déjà en ses mains, il fut fort indigné, et prescrivit qu'on allât le lui redemander sur-le-champ. Après l'avoir rendu, l'élu de Mayence se présenta devant le pape, et lui demanda de lui faire remettre sa lettre apostolique; mais le pape commença par le réprimander de lui avoir surpris un tel écrit; et l'élu de Mayence, ne pouvant supporter d'être repoussé dans sa prière, fondit en larmes. Le pape, touché, lui dit alors: Tiens, voilà ce que tu veux, mais désormais tu n'en tireras aucun avantage pour ton parent, car nous avons fait un nouvel écrit à la place de celui-là, qui nous avait été surpris.» Pierre et Thibaut, les traîtres, voyant donc qu'ils ne pouvaient réussir, se retirèrent. Chemin faisant, ils rencontrèrent Guillaume Pidet et Hélie, celui-ci dépourvu de toute science, mais, en revanche, amplement pourvu de folie. Ces deux derniers, ayant repris ce qu'ils avaient rendu, et étant retournés à l'infidélité qu'ils avaient abjurée, étaient sortis secrètement et de nuit du couvent, avaient escaladé les murs du monastère, et s'étaient glissés en dehors avec des cordes. En ce moment, il arriva que, la corde s'étant cassée, Hélie tomba, et se fit mal au bras.

Tous deux cependant ayant fui durant toute la nuit, se rendirent auprès du comte, se plaignirent d'avoir été horriblement tourmentés par l'abbé, et uniquement en haine de lui, et le comte leur donna des chevaux et de l'argent pour leur dépense, et les envoya se réunir à Pierre et à Thibaut. Lors donc qu'ils se furent rencontrés les uns les autres, ils re- 280 tournèrent tous ensemble auprès de la cour romaine, et ayant guetté le moment de la sortie du pape Alexandre, attendu qu'ils n'avaient aucun autre moyen de parvenir jusqu'à lui, ils le joignirent enfin au moment où il sortait de l'Oratoire. Là Guillaume Pidet se prosternant devant lui, se plaignit d'avoir été battu et incarcéré par l'abbé Guillaume, après la dénonciation de l'appel porté devant la cour apostolique. «Quoi donc, lui dit le pape, serais-tu l'un de ces traîtres excommuniés de ton église?» Et alors tous les assistans ayant poussé de grands cris, les traîtres furent rejetés hors de la présence d'Alexandre. Ainsi l'abbé ne s'inquiéta nullement d'eux, et ne daigna pas même en dire un seul mot à la cour. Cependant il desirait que la délégation du pape pour l'exécution de la sentence apostolique lancée contre le tyran et sa mère fût retirée à l'archevêque de Sens, et confiée à tout autre, quel qu'il fût; et de son côté, l'archevêque le desirait vivement aussi, et l'avait même demandé par écrit. Toutefois, comme la meilleure et la majeure partie des terres du comte était située dans le diocèse de Sens, l'Apostolique ne voulut pas transférer cette délégation à un autre; mais afin que l'archevêque procédât avec plus de sécurité et de vigueur à l'exécution de la sentence, le pape lui donna pour adjoint Étienne, évêque de Meaux, et écrivit à l'un et à l'autre qu'ils eussent à aller trouver le comte de Nevers et sa mère, pour les exhorter à traiter à l'amiable avec l'église de Vézelai; faute de quoi il leur enjoignit de promulguer la sentence qui leur était transmise contre tous ceux qui la mépriseraient, sans plus s'arrêter à aucun écrit qui pourrait 281 lui être surpris, ou à tout appel qui serait interjeté; ajoutant qu'ils eussent en même temps à dénoncer cette sentence aux évêques d'Autun, de Langres, d'Auxerre et de Nevers, pour être par eux exécutée, selon la teneur des lettres que le pape leur avait lui-même adressées.

Il arriva, le jour du changement de lune qui suivit l'Assomption de la vierge Marie, toujours pure et mère de Dieu, que le très-saint pontife universel, Alexandre, pape catholique, monta à l'autel et offrit à Dieu la victime sainte et vivifiante pour l'ame d'Ives, doyen de l'église de Chartres: pendant que le sacrifice s'accomplissait, les traîtres se prirent de querelle avec Geoffroi l'anglais, et Geoffroi s'avança vers Humbaud, évêque d'Ostie, et lui fit connaître quelle excessive irrévérence les traîtres avaient montrée pour le seigneur pape. L'évêque d'Ostie s'étant retourné vit en effet ces traîtres détestables, et dit ensuite à Alexandre: «Quoi donc, seigneur, peux tu souffrir que ces traîtres profanes de Vézelai viennent, toi présent, assister à l'office divin? —Où donc sont-ils?» dit le pape. Et l'évêque répondit: «Ils sont ici présens.» Et le pape dit: «Rejette-les au plus tôt au dehors.» Et comme ils refusaient de sortir, les évêques d'Ostie et de Segni ayant appelé les officiers de l'église, les firent chasser. L'élu de Mayence, qui par hasard s'entretenait en ce moment avec l'abbé de Vézelai, ayant vu cela, sortit après eux, ne pouvant contenir son indignation. L'abbé de Bouras, à côté duquel les traîtres se tenaient toujours placés, se voyant frustré dans ses projets, devint aussi tout rouge et se retira: les traîtres le suivirent et rap- 282 portèrent auprès du comte leur seigneur, la confusion et l'ignominie qu'ils avaient bien méritées. Quant à l'abbé Guillaume, il ne se retira point, jusqu'à ce qu'il eût accompagné le pape Alexandre sur les bords de la mer. Alors il s'en retourna chez lui fort heureusement, comblé des bénédictions apostoliques, et fit son entrée à Vézelai le dernier jour du mois d'août. De là, et peu de jours après, il se rendit à Paris, où il remit les lettres apostoliques à Hugues, archevêque de Sens, et à Étienne, évêque de Meaux, et ceux-ci tout aussitôt fixèrent un jour de rendez-vous à Joigny, tant pour lui que pour le comte. Lorsqu'ils se furent réunis en ce lieu, l'abbé produisit les actes authentiques des priviléges des pontifes romains et ceux des rois des Français, et en même temps il présenta les lettres du pape Alexandre, par lesquelles celui-ci avait délégué aux susdits évêques le soin de veiller à l'exécution de sa sentence ou au réglement d'une composition. Après que l'on eut de part et d'autre présenté diverses allégations, le jour finit sans que la controverse fût terminée. Alors les évêques reconnaissant que le comte seul arrêtait la conclusion du traité, promulguèrent, en vertu de la délégation du pape Alexandre, la sentence d'excommunication lancée contre le comte et sa mère.

Le jour suivant, et sur la demande des évêques eux-mêmes, on se rassembla de nouveau de part et d'autre à Bassou. Après avoir fait l'énumération des pertes de l'église, quelques-uns voulurent tenter d'arranger une composition telle que l'abbé fît un entier abandon de ses prétentions, sous la condition que le comte demeurerait par la suite en paix 283 avec l'abbé et l'église, et que toutes les anciennes querelles seraient ainsi éteintes. Mais l'abbé répondit alors: «Quelle caution le comte me donnera-t-il donc pour le maintien de la paix?» Et ils lui dirent: «Il sera tenu seulement par sa parole; mais si tu le forces à cet arrangement, il engagera sa foi en mettant sa main entre les mains des évêques. — Et s'il méconnaît sa parole, dit l'abbé, au sujet de la paix qu'il aura promise, qui me rendra justice?» Et ils lui répondirent: Tu verras alors.» Mais l'abbé ne consentit point à faire la remise de pertes aussi considérables, au contraire il insista formellement pour que le comte renonçât tout-à-fait à des redevances trop onéreuses, car, en vertu de l'autorité du premier testateur et des priviléges qu'elle produisait, l'église n'était tenue envers personne à aucune redevance,  si ce n'est de bonne volonté et par charité. Le comte répondit qu'il consentirait plutôt à être déshérité qu'à abandonner les redevances acquises par ses ancêtres. Bien plus, il ajouta que, si l'abbé ne lui payait ce jour même trois cents livres pour la redevance de logement qui lui avait été dernièrement refusée, il ne lui accorderait aucune composition. L'abbé Guillaume dit alors: «Je ne suis nullement venu ici comme un changeur va à la foire, apportant mon petit sac. Voilà qu'on voit apparaître d'une manière bien patente l'excès de la tyrannie ou de la rapacité du comte, qui pour son entretien d'un seul jour exige de moi trois cents livres! Quelle paix pourrait se maintenir sous le poids d'un tel fléau!» Ainsi le comte ayant refusé tout arrangement pacifique, chacun se retira. Le 284 prieur Gilon alla passer cette nuit à Pontigny avec l'évêque de Meaux, qui célébra à Vézelai la fête de tous les Saints. Geoffroi le sous-prieur, Renaud l'aumônier et leurs autres compagnons se rendirent, non sans crainte, à Auxerre, et, s'étant levés pendant la nuit, ils partirent et entrèrent à Vézelai le matin du même jour. Quant à l'abbé, il passa cette même nuit à Saint-Julien-du-Saule avec l'archevêque de Sens et l'abbé de Saint-Germain-des-Prés. De là il alla à Moret se présenter devant le roi, le suppliant vivement, au nom de la piété qu'il portait dans son cœur, et par respect pour les ordres apostoliques, de prêter appui à l'église de Vézelai dans ses pressantes nécessités. Le roi lui répondit qu'il ne manquerait jamais à la bienheureuse Marie-Madeleine, non plus qu'à ses serviteurs; bien plus, qu'il combattrait pour le monastère de Vézelai comme pour la couronne de son royaume. Il ajouta que l'abbé devait résister avec modération, éviter de provoquer les fureurs d'un tyran insensé, et attendre de voir si celui-ci oserait se porter jusques au sacrilége, afin que s'il l'accomplissait, le monde entier pût rendre témoignage de la punition.

L'abbé se conformant aux conseils du roi, envoya Hugues son secrétaire à l'archevêque de Sens, pour l'inviter à proclamer publiquement l'excommunication du comte et de sa mère, en vertu des ordres apostoliques. En conséquence, l'archevêque étant placé devant les saints autels, lorsqu'on eut achevé la lecture apostolique en présence de tout le peuple, l'archevêque adressa un discours au peuple, et lui fit connaître de quelles terribles persécutions le comte de Nevers et sa mère accablaient le sépulcre de la bien- 285 heureuse Marie-Madeleine, amie de Dieu, sépulcre très-célèbre dans le monde entier. «En raison de ces persécutions, ajouta-t-il, et par ordre du seigneur pape, nous promulguons contre l'un et l'autre une sentence d'excommunication; et s'ils ne viennent à résipiscence, d'ici à la fête prochaine du bienheureux Martin, nous plaçons toutes leurs terres sous l'interdit de l'office divin, à l'exception du baptême des petits enfans et du sacrement de repentance pour les mourans.» Le même archevêque Hugues communiqua aussi cette sentence à Alain d'Auxerre, à Bernard de Nevers, à Henri d'Autun et à Gautier de Langres, évêques, par des lettres conçues dans les termes suivans:

«Hugues, par la grâce de Dieu, humble ministre de l'église de Sens, à ses vénérables frères et amis, Henri d'Autun, Gautier de Langres, Alain d'Auxerre, et Bernard de Nevers, évêques par la même grâce, salut et amour dans le Seigneur!

Nous annonçons à votre prudence que le seigneur pape, par des lettres qu'il nous a écrites souvent, et à plusieurs reprises, de Clermont, du Puy et de Montpellier, pour nous avertir, aussi bien que pour nous commander par son autorité apostolique, nous a informé des exigences injustes et oppressions iniques que le comte de Nevers exerce, à la connaissance de tous, sur le monastère de Vézelai et les hommes qui lui appartiennent. Enfin ce pape nous a prescrit, ainsi que vous pouvez le voir par la teneur des lettres que nous vous envoyons de sa part, d'aller en toute hâte trouver l'un et l'autre, savoir le comte et sa mère, et de les engager, le 286 plus promptement possible, à rendre sans délai à l'abbé du susdit monastère les choses qu'ils lui ont enlevées, à lui donner satisfaction pour les pertes qu'il a supportées et les insultes qu'il a reçues, et à s'abstenir désormais de toute attaque nouvelle et de toute injuste surcharge. En outre, et si, dans le délai de vingt jours, ils dédaignent de déférer à nos invitations, il nous a été enjoint de prononcer contre eux une sentence d'excommunication, d'interdire absolument, et sur toutes leurs terres, tous les offices divins, à l'exception du baptême des petits enfans et du sacrement de repentance pour les mourans, et de vous donner communication de cette même sentence, en vertu de l'autorité apostolique, sans admettre aucun délai d'appel, ni aucun autre prétexte de retard, pour être ladite sentence inviolablement observée par vous. Nous donc, exécutant les ordres de notre seigneur, et attendu que nous n'avons rien obtenu par nos admonitions, nous avons promulgué contre ces deux personnes une sentence d'excommunication; mais nous avons différé jusqu'à ce jour, et avec intention, de vous en donner connaissance. En effet, desirant rétablir la paix entre le comte et l'abbé, nous avons persisté dans ce dessein, et nous y avons travaillé, autant qu'il a été en notre pouvoir, nous ainsi que notre vénérable frère l'évêque de Meaux, à qui le seigneur pape avait, dans ce dessein, adressé les mêmes injonctions; mais comme nous avions été très-souvent frustrés dans nos espérances, enfin nous étant rendus à Joigny, et y ayant traité de la paix» pendant deux jours, sans pouvoir obtenir aucun ré- 287 sultat, nous avons confirmé la sentence depuis longtemps promulguée par nous, d'après les ordres du seigneur pape; et nous vous la notifions, de l'autorité du seigneur pape et de la nôtre, pour être ladite sentence exécutée et formellement observée par vous, vous mandant de tenir lesdites personnes pour excommuniées, et de les proclamer telles incessamment, et sans autre délai, à la fête prochaine de saint Martin, les dénonçant publiquement comme excommuniées dans toutes vos paroisses, et en outre prohibant la célébration des offices divins sur toutes leurs terres, à l'exception du baptême des petits enfans et du sacrement de repentance pour les mourans. Vous aurez surtout à faire la même notification aux prêtres qui se disent particulièrement chapelains du comte, ou de la comtesse, sa mère, et à leur intimer qu'ils aient à s'abstenir de toute contravention aux décisions apostoliques et aux nôtres, sous peine d'enfreindre les règles de leur Ordre.»

Tels furent les commandemens de l'archevêque. Du reste, les évêques se mirent peu en peine de faire exécuter à la rigueur la sentence qui leur fut notifiée. Quant à l'abbé Guillaume, il entreprit de visiter ceux de ses couvens qui étaient établis dans le pays de Beauvais; et étant entré sur le territoire de Noyon, il arriva au monastère de Villers-Coterets. C'était un jour de samedi de la première semaine après la venue du Seigneur. Cette même nuit, un des pages de l'abbé, nommé Giroud, arriva auprès de lui, et lui fit un rapport sur l'état déplorable de l'église de Vézelai.

Dans le même temps, il arriva dans cette église un 288 événement, présage de calamité future, et à la fois gage de consolation. Le feu prit par accident à la voûte qui s'élève au dessus du sépulcre de la bienheureuse Marie-Madeleine, amie de Dieu; et ce feu fut tellement violent que les supports mêmes, que les Français appellent des poutres, et qui étaient placés dans la partie supérieure, furent tout-à-fait consumés. Cependant l'image en bois de la bienheureuse Marie, mère de Dieu, laquelle posait sur le pavé même de la voûte, demeura entièrement à l'abri du feu, et en fut seulement noircie. Le phylactère en soie qui était suspendu au cou d'une image de l'enfant Jésus ne prit pas même l'odeur de la fumée, et ne changea nullement de couleur. Par où il apparut clairement que l'image elle-même n'eût point été non plus atteinte par la fumée, s'il n'eût été ordonné par une dispensation divine qu'à l'occasion du travail entrepris pour la restaurer, on trouverait caché dans son sein un trésor d'un prix inestimable. Ladite image ayant été en effet envoyée à un homme, pour être restaurée, celui-ci déclara qu'il lui semblait qu'il y avait entre lés épaules une petite ouverture extrêmement bien cachée. Sur ce rapport, le prieur Gilon ordonna de porter l'image dans la sacristie; et appelant à lui Geoffroi, le sous-prieur, Gervais, le sacristain, Gérard, le surveillant des écuries, Maurice, qui chantait la basse, et Lambert lui-même, celui qui devait restaurer l'image, le prieur, ayant pris un couteau, commença par enlever lui-même les couleurs; et après avoir mis le bois à nu, ils ne purent trouver à la surface rien qui indiquât une coupure. Alors le prieur prit un petit marteau en fer, et essaya de chercher avec l'oreille 289 ce qu'aucun d'eux n'avait pu trouver par les yeux; et ayant entendu un son comme celui que rend tout objet creux, animé d'une vive joie, dans sa pieuse audace, il enfonça de ses propres mains cette petite porte, et trouva en dedans des cheveux de cette vierge toujours pure, à laquelle nulle femme n'a jamais paru semblable dans le monde, ni avant, ni après elle; et en outre, un fragment de la tunique de cette même Marie, mère de Dieu, et l'un des os du bienheureux Jean-Baptiste. Il y trouva de plus des os des bienheureux apôtres Pierre, Paul et André, en un seul paquet; un ongle du pouce du bienheureux Jacques, frère du Seigneur; deux paquets des os de bienheureux Barthélemi, apôtre, et presque un bras entier de l'un des innocens; des reliques de saint Clément, et une touffe de cheveux de sainte Radegonde, reine; en outre, des vêtemens des trois enfans Lidrach, Misach et Abdénago, et enfin un morceau de la robe de pourpre que notre Seigneur Jésus-Christ portait le jour de la Passion. Pour chacune de ces reliques, on trouva des brefs destinés à en faire connaître les différences; tous ces brefs étaient déjà tellement anciens qu'on pouvait à peine les lire; il y en eut même trois qui étaient entièrement illisibles; mais qui est celui, ou quels sont ceux qui les ont écrits, c'est ce que Dieu seul peut savoir. Ceux que l'on put lire, on les fit recopier, et on rattacha les nouveaux avec les anciens, pour rendre témoignage de leur contenu. Après qu'ils eurent examiné tous ces objets bien soigneusement, ils les rétablirent dans la place où ils les avaient trouvés; et l'image même renfermant ces monumens saints, fut placée 290 sur le grand-autel. Tous alors, ayant revêtu leurs chapes, déployant les plus, grandes bannières, et faisant sonner toutes les cloches, chantèrent les louanges du Créateur de toutes choses, qui avait daigné leur donner généreusement tant et de si précieux garans de leur propre sûreté et de la protection accordée à ce lieu. Alors les peuples, tant étrangers que des environs, étant accourus en foule, on se livra à des transports de joie extraordinaires, tant dans l'église que dans toute la campagne et dans les lieux environnans, et l'on arriva de tous côtés des champs et des bourgs du voisinage, pour prendre part à tant d'allégresse. Enfin Gilon étant parvenu, non sans peine, à modérer les clameurs de la multitude, commanda le silence d'un geste de la main, et exposa en peu de paroles les motifs de ces actions de grâces et des transports qu'ils; éprouvaient. A ce récit, tous pleurèrent de joie; et lorsque ensuite on voulut rétablir sous la voûte le sépulcre de la bien-aimée de Dieu, il se fit un si grand concours de ce peuple, dont chacun s'empressait pour baiser son image, ou seulement la toucher, que l'on eut beaucoup de peine à la remettre à sa place, en présence d'une telle foule. Les moines ne permirent pas que l'on. vînt touchera l'image elle-même, de peur d'être accusés, d'avidité. Ainsi le feu, envoyé par, le ciel, fut le présage d'une tribulation prochaine, mais la découverte des saintes reliques annonça, en même temps l'heureuse issue de ces tribulations. Ce fut en, ces termes, que les moines de Vézelai en écrivirent à leur abbé, Guillaume, pour le consoler dans le pélerinage qu'il accomplissait.

L'an du Verbe incarné 1165, le vingt-sixième jour 291 du onzième mois, et le jeudi, veille du jour de la venue du Seigneur, Guillaume, comte de Nevers, et Ida, sa mère, suivis d'une multitude d'hommes armés, entrèrent dans le bourg de Vézelai, comme pour le détruire de fond en comble. Le comte descendit à l'hôtellerie du monastère, qui est adjacente à la maison d'aumône, située à l'entrée du cloître. Sa mère, qui l'excitait à commettre tous ces crimes, descendit dans la maison de Simon de Souvigny, et aussitôt une grande terreur se répandit parmi tous les habitans du bourg. Cette nouvelle parvint à Gilon le prieur et à tous les frères, à l'heure où ils siégeaient dans le chapitre; Gilon y porta toutes les clefs du monastère, et donna ordre que personne n'en sortit. Le comte demeura en repos ce jour-là. Mais le jour suivant, ayant vu qu'aucun des frères ne sortait, il demanda d'un ton moqueur si les moines solennisaient ainsi ridiculement la veille de la fête, ou si par hasard, dans leur insolence accoutumée, ils dédaignaient sa présence. Il dit cela en riant, mais dans le fait les frères solennisaient alors la veille de la restauration prochaine de leur liberté: car de même que la veille de la Passion du Seigneur avait préparé la restauration de la dignité de l'homme, de même là veille de l'exil qui menaçait tous les frères, en faisant cesser une usurpation tyrannique, prépara la restauration complète de leur antique liberté. Le comte manda aux frères qu'il voulait entrer dans leur chapitre, pour s'entretenir avec eux. Ils lui répondirent qu'ils ne pouvaient communiquer avec un excommunié; mais que s'il avait des pensées de paix, il pou- 292 vait s'entretenir avec eux, par l'intermédiaire du prieur. Gilon ayant donc pris avec lui un petit nombre de personnes, alla se présenter devant le comte; celui-ci lança d'abord sur lui un regard farouche, l'accabla ensuite de beaucoup de reproches, et finit par demander que les détestables traîtres Pierre et Thibaut, et leurs complices, fussent reçus dans le monastère. Gilon lui répondit qu'il ne pouvait ni ne devait recevoir les excommuniés du pape. «Mais ceux-là, lui dit le comte, ne sont pas excommuniés. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu, ces hommes sages, s'associer à vos basses flatteries, que vous les avez expulsés loin de vous, quoique innocens.» Gilon lui répondit: «Nous sommes venus avec des sentimens de paix et pour l'amour de la paix. Or, tu nous accables d'insultes bien injustes: sache donc pour certain que nous ne nous présenterons plus devant ta face, pour venir recevoir de tels dons.» Et ayant dit cela, Gilon retourna dans son cloître. Le comte, ayant envoyé son héraut, fit ordonner avec menaces à tous les bourgeois de se présenter devant lui. Quelques-uns d'entre eux, qui avaient si souvent éprouvé sa méchanceté, se retirèrent secrètement dans le monastère, en passant par des chemins détournés, car le comte avait placé des gardes, pour veiller sur les portes, afin qu'aucun bourgeois ne pût entrer dans le couvent. Quant à ceux qui pouvaient espérer quelque chose, ou de leur dévouement particulier, ou des services qu'ils avaient pu rendre furtivement au tyran, ils se présentèrent devant lui. Aussitôt il leur prescrivit de renoncer à la fidélité par eux jurée à l'abbé et à l'église. Mais ils lui répondi- 293 rent qu'ils voulaient tenu; conseil entre eux à ce sujet, «Que ce soit donc promptement, » dit le comte; et il fit fermer soigneusement les portes de l'hôtellerie et celles du monastère, et il envoya Étienne, son chancelier, Étienne de Saint-Pierre, et Fournier de Droie, et il manda à Gilon le prieur qu'il eût à lui envoyer les clefs du monastère. Mais celui-ci répondit: «Le comte est-il donc l'abbé, ou le porte-clef de ce monastère? — Ainsi l'ordonne le comte, lui dirent-ils. — Je parlerai de cela à mes frères, reprit le prieur.» Et étant entré dans le chapitre, où tous étaient réunis, il leur parla en ces termes: «Voici, mes frères, voici le jour qui, dès long-temps, vous a été très-souvent annoncé par notre vénérable abbé, que nous avions aussi prévu nous-mêmes, et où il ne s'agit plus de disserter, mais plutôt de délibérer sur votre liberté et celle de votre église, sur le péril commun qui vous menace, vous et vos hommes. Ce jour est la limite placée entre la servitude et la liberté, le repos et la fatigue, la lâcheté et la valeur, l'honneur et l'infamie: quelque parti que vous preniez, il sera constaté par un seing inviolable. Jusqu'à présent, vous avez subi le pillage de vos biens; jusqu'à présent, vous avez supporté, avec une oreille patiente, les menaces et les insultes des impies, semblables à la fureur des vents. Dans les circonstances où vous vous trouvez placés, tous les yeux sont maintenant fixés sur vous. Déjà votre corps tout entier est engagé dans la lice; et, soit que vous deviez vaincre, ou que vous soyez vaincus, il n'y a plus lieu de différer, car il ne suffit plus au tyran de déchirer vos vêtemens, de vous arracher les  294 poils, de vous pincer la peau; maintenant il fait en outre tous ses efforts pour vous arracher les dents. Il vous fait demander vos clefs, afin de se glorifier d'avoir enfermé votre liberté dans les chaînes de la servitude.» A ces paroles, tous les frères se levèrent aussitôt; et d'une voix unanime, ils défendirent à Gilon, de la part du seigneur apostolique, et de la part de leur abbé, de livrer au comte les clefs du monastère. En même temps, ils proposèrent de laisser un petit nombre de gardiens, et de se soumettre tous également à l'exil, pour l'amour de leur liberté» Mais Gilon leur répondit: «Il me paraîtrait imprudent d'abandonner cette maison, tant qu'elle conserve la disposition de ses revenus.»

Tandis que ces choses se passaient, Fournier de Proie, faisant un détour, et ayant pris avec lui les satellites du comte, se rendit par dehors à la porte inférieure de la maison de l'abbé, et ayant fait sauter le guichet qui en défendait l'entrée, il s'empara des clefs, lesquelles étaient par hasard suspendues à la petite porte attenante à l'un des deux grands battans, et il prit alors possession de la maison, tant dans la partie supérieure que dans la partie inférieure, en y établissant des hommes impies, chargés de l'occuper au lieu et place du comte, comme si le comte avait un tel pouvoir de dominer dans le monastère, qu'il pût à son gré y introduire ses hommes, après en avoir expulsé ceux de l'abbé. Alors le comte faisant irruption, entra dans le cloître, et Isnard, vicomte de Joigny, s'écria aussitôt: «Empressez-vous, moines orgueilleux, de devenir les sujets de mon seigneur le comte.» Et comme le comte s'avançait en hâte pour entrer dans  295 le chapitre des frères, quelques-uns se jetant à sa rencontre le contraignirent à rétrograder. Alors sortant promptement du chapitre, les frères se rendirent dans l'église pour y attendre l'issue de l'événement, et non pour y célébrer les offices divins, car la présence du comte s'y opposait; et tandis qu'ils y étaient, regardant autour d'eux, ils virent au-dessus de leurs têtes les satellites du tyran, qui déjà avaient envahi la tour de Saint-Michel, après avoir enfoncé la porte. Ainsi, préoccupés de l'arrivée subite de leurs ennemis, les frères ne purent résister à leur entreprise inattendue autant que criminelle; les plus sages jugèrent donc qu'il était plus prudent de céder que de résister, de peur qu'en provoquant la fureur du tyran, le monastère et le bourg tout entier ne fussent détruits de fond en comble. Après cela les frères étant entrés dans le réfectoire, mêlèrent leur pain à leurs larmes, leur boisson à leurs pleurs, et se donnant à peine le temps de prendre un peu de nourriture, ils sortirent le plus promptement possible pour aller répondre aux bourgeois au sujet de l'abjuration que le comte leur demandait, et ils leur dirent: «Si vous pensez sagement, vous préférerez une pauvreté honnorable aux richesses de l'infidélité; car il vaut mieux vivre honorablement dans la fidélité, que richement dans le déshonneur de l'infidélité. Vous verrez vous-mêmes ce qui sera le plus convenable. Certes, c'est pour vous que nous sommes travaillés, c'est votre cause que nous persistons à défendre. De quel prix en effet peuvent être et cette bure et ce capuchon noir que vous nous voyez? Ce sont vos richesses que l'on desire, c'est précisément à votre 296 tête que l'on en veut; si, à la manière des serpens, nous vous exposions aux coups, vous qui êtes nos membres, voici, nous, comme la tête lorsqu'elle est tombée, nous jouirions du moins d'un repos quelconque. Mais loin de nous de telles pensées, loin de nous l'idée de racheter en vous livrant une paix honteuse. En effet, nous ne nous glorifions point pour nous-mêmes dans vos tribulations, mais plutôt nous nous glorifions pour vous dans nos propres tribulations. Voici le moment où il vous est donné de prouver, où il est nécessaire que vous prouviez quelle fidélité, quelle alliance, quel amour vous ont jusqu'à présent unis à nous; maintenant celui qui est véritablement à nous ne se laissera arracher à nous sous aucun prétexte.» Encouragés par de telles paroles, ceux qui se montrèrent fidèles demeurèrent avec les frères dans l'enceinte du monastère. Ayant appris cela, le comte distribua ses satellites armés dans les maisons de chacun des bourgeois, leur ordonnant de se borner à exiger la nourriture de leurs hôtes assiégés. Quant aux traîtres excommuniés et faux moines, savoir Pierre et ses complices, il leur livra la maison et les revenus d'Écouan: il remit tous les autres revenus du monastère entre les mains de Hugues Létard, prévôt de Château-Censoir, lequel était serf de l'église, de la famille de Simon, fils d'Eudes, prévôt de Vézelai, lequel Simon avait donné la mort à son seigneur, l'abbé Artaud. Or Hugues livra toutes ces choses à Maurice de Saint-André, de la même condition et de la même famille que lui. Gilon en ayant été informé, envoya sur le soir des serviteurs au four pour y prendre la fournée qui était 297 due: mais les satellites du comte étant survenus avec la femme de Maurice, attaquèrent ces serviteurs, leur enlevèrent leurs pains, et les renvoyèrent après les avoir accablés de coups. Le comte ordonna en outre de mettre en liberté les accusés qui étaient détenus dans la maison du prévôt. Alors ayant frappé sur la table, selon la coutume des moines, Gilon entra dans le chapitre avec les frères, et leur dit: «Ce que nous différions de faire, et avec grande raison, maintenant il devient nécessaire, et nous sommes forcés de le faire. Nos maisons et celles de nos hommes sont occupées par les ennemis; les revenus dont nous avons besoin nous sont enlevés; et ce qui est pire encore que la mort, des débauchés et des femmes de mauvaise vie foulent de leurs pieds impurs le sépulcre très-saint de l'amie de Dieu. Il n'est plus rien maintenant qui nous retienne, puisqu'on nous enlève et les vivres et l'honneur. Que notre douleur cède à la raison, mais gardons-nous en même temps d'un désespoir aveugle. Ce qui nous arrive n'est en effet ni nouveau ni inattendu. Il y a environ deux ans nous avions les mêmes choses dans la pensée, ayant devant les yeux les mêmes violences du tyran et un exil prochain, et vous prédisant même tout cela; c'est pourquoi vous-mêmes vous nous adressiez très-souvent vos exclamations, nous suppliant de mettre à effet ce que nous avions prémédité. Voici maintenant la nuit de la tribulation s'approche; le temps nous presse; il ne s'agit plus maintenant de parler, mais d'agir.» Et il se fit alors de grandes plaintes et de grands gémissemens parmi les frères, les serviteurs 298 et les bourgeois qui s'étaient réfugiés dans l'intérieur du monastère.

Gilon le prieur décida alors quels seraient ceux qui devraient rester, ceux qui devraient partir, et les serviteurs qui suivraient les partans. Et après qu'on leur eut donné à boire, ils veillèrent pour eux-mêmes durant toute la nuit, et ils déplacèrent les images, les croix, et tous les vases dans lesquels étaient enfermées les reliques des saints. Pendant cette opération, et tandis qu'ils considéraient avec attention l'image de la grande croix qui est suspendue au dessus de l'autel, au milieu de la basilique, ils y trouvèrent du lait de la vierge Marie, toujours pure et mère de Dieu. Or, au milieu de ce tumulte d'allans et venans, Gilon le prieur partit secrètement pendant la nuit; il se rendit à pied au village de Saint-Pierre, et montant aussitôt à cheval, il alla de là au domaine appelé le Pont-d'Arbert, où survinrent, tandis qu'il se reposait un peu, Geoffroi le sous-prieur et Geoffroi l'hospitalier, tous deux arrivant de Givry. Ayant laissé là l'hospitalier, le prieur et le sous-prieur, après avoir fait de longs détours en Bourgogne pour sortir des terres du comte, arrivèrent à Joigny.

Le matin venu, le comte, ayant vu que les frères préparaient leurs paquets pour s'en aller, se retira dans la maison de Simon de Souvigny. Or les frères ayant terminé tous leurs préparatifs, se rendirent au chapitre, et ayant reçu la bénédiction ils se dirent adieu les uns aux autres en versant des larmes. De là étant entrés dans la grande basilique, où s'était rassemblé presque tout le peuple, ainsi que les 299 femmes et les petits enfans, ils se jetèrent à genoux devant le sépulcre de leur bienheureuse patronne, et recommandèrent leur cause à sa protection. Alors on entendit les grands gémissemens de tous ceux qui pleuraient, se lamentaient et s'arrachaient les cheveux, tellement que leurs cris et leurs hurlemens s'élevaient jusqu'aux cieux. C'était un spectacle insupportable à la fois et horrible à voir, autant du moins que la douleur permettait de le voir, que celui de ces hommes qui, au milieu des cris et des lamentations publiques, frappaient le pavé même de leur tête ou de leur poitrine. Les élémens eux-mêmes semblèrent en quelque sorte compatir à cette grande calamité; l'air rembruni, l'éclat du soleil obscurci, les eaux gelées, la terre couverte d'une pluie continuelle de neige, tout semblait s'envelopper des voiles de la tristesse. Ainsi accompagnés par les pleurs et les gémissemens de toute la population, les frères sortirent enfin de l'église au nombre de soixante environ.

Déjà le comte s'était retiré de Vézelai, où sa mère était demeurée. Alors le traître Guillaume Pidet étant monté à cheval, et courant sur les traces des frères, leur dit que la comtesse leur ordonnait de s'arrêter où ils se trouveraient, et d'avoir à l'attendre. Mais eux, évitant de voir plus long-temps celui qui leur était odieux, traversèrent Ecouan et arrivèrent, accompagnés par le peuple, à la croix de Mont-Joie. Là s'arrêtant quelque peu, et tournant leurs regards vers la basilique vénérée du monde entier et consacrée à la bienheureuse Marie-Madeleine, amie de Dieu, ils tombèrent la face en terre, chantant autant qu'il le pouvaient! 0 consolation du pécheur! nul ne 300 saurait dire toutes les larmes, toute la douleur, et de ceux qui s'en allaient et de ceux qui suivaient leurs pas, hommes et femmes, tous dans l'excès de leur chagrin, roulant leurs têtes sur la neige; mon poinçon même, quoique de fer, est presque tout trempé de larmes. Ce deuil, à dire vrai, surpassait même le deuil des funérailles: car le deuil des funérailles trouve une compensation dans la joie de l'héritier; mais là où est la destruction de l'héritage, là est aussi la désolation de l'héritier. O désolation inouie et de notre monde et de notre temps! Un prince catholique expulse d'un monastère des moines innocens, et le lieu que révère le monde presque tout entier qui porte le nom de chrétien, ses voisins mêmes le dévastent horriblement. Si l'on en demande les motifs, la liberté est accusée; si l'on veut faire valoir les droits de la raison, on y répond par des outrages et des dévastations.

Cependant, tandis que les frères et tout le peuple répandaient à l'envi des larmes et poussaient des gémissemens, la mère du tyran, la vipère Ida s'avançait sur les terres des fugitifs, et s'étant enfin approchée d'eux elle descendit de cheval, et demanda avec une feinte humilité à être écoutée par les frères. Mais eux, se souvenant de ces paroles de l'Apôtre: Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais remporte la victoire sur le mal par le bien, se levant aussitôt, s'arrêtèrent. Elle alors, répandant les larmes de la dissimulation, leur représenta que leur départ était déraisonnable et dénué de fondement, attendu que son fils les chérissait très-tendrement eux et l'église de Vézelai, n'étant ennemi que de l'abbé seulement, lequel 301 voulait le déshériter injustement, quoique lui, son fils, ne lui redemandât que ce qui lui appartenait de droit; qu'ils devaient donc se souvenir de ces paroles de l'Évangile: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Enfin, elle les supplia de revenir, disant qu'elle implorerait elle-même son fils, afin qu'il leur rendît dans sa compassion les revenus du monastère dont il s'était emparé, ajoutant que, si elle ne pouvait le fléchir, elle-même se chargerait de pourvoir à leurs dépenses de tous les jours, jusqu'à ce que le comte se fût réconcilié avec l'abbé. A ces paroles, les frères répondirent que ce n'était ni le temps ni le lieu de discuter les droits de son fils, puisqu'il était publiquement reconnu qu'il s'était également arrogé le juste et l'injuste; que quant à eux il leur paraissait imprudent de s'en retourner sur des espérances aussi vagues, et qu'ils jugeaient impossible de recevoir des secours étrangers sans l'autorisation de leur abbé, car il serait indigne d'eux, les prébendaires de la servante de Jésus-Christ, Marie-Madeleine, de devenir les stipendiés de celle qui avait dévasté le sépulcre de leur bienheureuse patronne. Ayant dit ces mots ils tournèrent le dos à cette femme, et allèrent passer cette nuit à Brèce.

Le jour suivant, comme ils se dirigeaient vers Auxerre, le vénérable Hardouin, abbé de Saint-Germain, accourut à leur rencontre, les suppliant de se rendre à Saint-Germain. Ils y consentirent, et l'abbé repartit aussitôt pour faire préparer l'hôtellerie. Les frères entrèrent dans la ville, marchant deux à deux et la tête couverte, déplorant leurs calamités dans le langage mélodieux du roi David. Et il se fit alors un 302 grand concours du peuple de toute la ville, hommes, petits enfans et femmes, tous pleurant et s'écriant: «O douleur! qui a jamais vu un tel spectacle? Qui eût cru que l'on pût faire de telles choses? Quelle rage, quelle folie a produit de tels effets? O glorieuse et bienheureuse dame Marie-Madeleine, pourquoi supportes-tu de tels actes? Quelle confiance pouvons-nous avoir désormais en toi, nous pécheurs, si tu permets que tes serviteurs éprouvent de tels maux? Périssent et soient couverts de confusion ceux par la volonté desquels de telles choses sont survenues!» Le tyran lui-même, étant monté à cheval, était arrivé aussi, et en voyant les frères, il riait et se moquait d'eux, disant: «C'est ainsi que de telles gens doivent gagner leur pain.» Mais les frères ne faisant attention à aucun de ces propos, passèrent la tête baissée; et ayant été reçus honorablement, ils se reposèrent cette nuit dans le monastère de Saint-Germain. Le lendemain s'étant rendus à Joigny, dans la maison de Hugues, jadis prévôt, ils furent honorablement accueillis par Aimery du Puy et par Étienne, son frère. De là, se dirigeant vers la ville de Sens, ils envoyèrent en avant des commissaires. Or Simon, surnommé l'Enfant, étant sorti pour aller se promener, les rencontra par hasard, et ayant appris les motifs de tant de fatigues imposées à tant et de tels hommes, il s'en affligea profondément. Étant descendu vers eux, il les supplia alors très-vivement de se rendre dans sa maison, par amour pour lui. L'ayant obtenu, non sans peine, il les reçut chez lui et les traita fort honorablement. Le lendemain matin, il les conduisit à un bateau qu'il avait loué (car jusqu'alors ils avaient 303 marché à pied); il mit lui-même beaucoup de foin sur ce bateau, et durant toute cette journée les frères travaillèrent à ramer; enfin la nuit étant survenue, ils descendirent dans une petite métairie qui s'appelle Méri, et comme on ne put trouver là de quoi loger tant et de telles personnes (car ils étaient au nombre de quatre-vingts environ), les frères entrèrent dans une certaine grange de paysan, toute remplie de fumier de bœuf. Après qu'ils eurent jeûné tout le jour, on ne put rien trouver dans tous les environs, si ce n'est un peu de pain ordinaire et deux bottes d'ail, et les frères les mangèrent toutes crues avec leur pain et en buvant de l'eau. Chose merveilleuse à dire! Affligés comme ils étaient de tant de maux, ils supportaient tout joyeusement, et acceptant comme une patrie l'exil qui leur était imposé pour l'amour de leur liberté, ils charmaient la tristésse du voyage en chantant et se félicitant les uns les autres. De très-grand matin ils retournèrent à leur bateau, et allèrent débarquer à Chone. Ils y rencontrèrent tout d'abord Gilon le prieur et Geoffroi, son compagnon. De là ils se rendirent à pied à Moret, le second jour du douzième mois, et ils y demeurèrent le jour suivant et le troisième jour. Or ils envoyèrent Renaud, prieur de l'Arborée, auprès de Hugues, vénérable abbé de Paris, pour lui annoncer leur arrivée, et lui faire connaître les motifs de leur voyage auprès du roi. Celui-ci en ayant été informé s'en affligea vivement, et couvert de larmes, il courut en hâte auprès du roi Louis, lui raconta par quel horrible sacrilége le comte de Nevers avait envahi le très célèbre monastère de Vézelai, et à travers quelles fatigues presque tous les frères 304 de ce monastère venaient se réfugier aux pieds de la majesté royale. Le roi, ému à la fois de colère et de douleur, manda aussitôt au comte qu'il eût à abandonner ce qu'il avait injustement envahi, à rendre aux frères, dans le délai de huit jours, l'église, les tours, les maisons, la campagne, tous les revenus et toutes les possessions, dans le même état où ces diverses choses s'étaient trouvées huit jours avant le départ des frères, à rétablir aussi tout ce qui manquerait, et à lui donner satisfaction à lui-même, pour une insulte aussi grave, faite à son royaume tout entier. Sur cela, le comte répondit aux députés du roi: «J'ai fait du monastère de Vezelai comme de ce qui m'appartient, et je ne dois aucun compte au roi pour un tel fait. —Au contraire, lui répondirent-ils, tu dois rendre compte pour des excès commis dans un fief du roi.» Mais alors les menaçant, il leur défendit de se présenter de nouveau devant lui. Ils lui répondirent: Nous sommes les serviteurs du roi, et nous devons rapporter ta réponse au roi notre seigneur.» Aussitôt le comte envoya au roi Jean d'Orléans, chargé de lui porter sa justification pour l'acte de tyrannie qu'il avait commis, comme s'il n'eût fait que pourvoir à l'intérêt public de ses domaines, attendu que l'abbé et les moines de Vezelai auraient traité avec son ennemi le duc de Bourgogne, et que, s'il ne les eût prévenus, ils eussent livré à celui-ci les tours de leur monastère.

Cependant, la nuit après laquelle devait briller le second dimanche qui suit le jour de la venue du Seigneur, les frères s'étant levés, se rendirent à leur bateau, et arrivèrent dans une propriété qui appartient 305 au monastère du bienheureux Germain, évêque de Paris. Or, étant entrés dans la maison d'un certain homme, ils y furent très bien accueillis par un envoyé de l'abbé de ce même monastère, lequel survint aussitôt. De là, s'étant levés, et se confiant de nouveau à leur voiture d'eau, ils arrivèrent enfin à Paris. Toute la ville en fut agitée; et tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, accoururent en foule, versant des larmes. Les frères étant entrés dans l'église cathédrale, et ayant fait leurs prières, s'y arrêtèrent un moment, et le peuple accourait en foule, et les entourait de tous côtés. Or le roi Louis, ayant appris l'arrivée des hommes de Vézelai, laissa là une affaire qui regardait le monastère de Saint-Denis, vers lequel il se rendait, et revint sur ses pas. Les frères se dirigèrent donc vers le palais du roi. Et comme le roi se porta à leur rencontre, et s'arrêta sur l'escalier du palais, tous, versant des torrens de larmes, tombèrent à ses pieds. Le roi, de son côté, pleurant aussi, et touché de compassion, tomba à genoux, et se leva avec eux lorsqu'ils se relevèrent. Gilon le prieur, qui conduisait la marche, dit alors: «Tu connais, roi mon seigneur, le motif de notre venue; mais la douleur et l'affluence du peuple nous empèchent en ce moment de t'exposer complétement la cause de nos malheurs. Au lieu donc et au temps qui nous seront fixés par toi, une portion d'entre nous se rendra devant toi, et nous te raconterons avec détail tous les maux que le comte nous a faits. En attendant, nous retournerons à notre hôtellerie, et nous implorerons en commun votre bienveillance et votre miséricorde;» et tous, à ces 306 mots, se prosternèrent la face en terre. Le roi leur répondit: «Avant que vous fussiez arrivés, et aussitôt que cette horrible nouvelle est parvenue à nos oreilles, j'ai envoyé mes députés au comte; ce qu'il «t aura répondu, ou ce qu'il aura fait, je ne le sais point encore. Sachez cependant d'une manière certaine que, dût le comte avoir, en outre de son territoire particulier, autant de terre qu'en possède le roi des Anglais, je ne pourrais, à aucun prix, laisser une aussi grande insulte impunie. Je suis en effet le pélerin de ma dame la bienheureuse Marie-Madeleine, et autant qu'il sera en mon pouvoir, je ne saurais manquer à ceux qui sont ses serviteurs. C'est pourquoi donc je vous prie de daigner demeurer dans ma maison, et je pourvoierai à tous vos besoins.» Mais eux, lui rendant grâces très-humblement, lui répondirent qu'il leur suffisait de son secours dans une si grande nécessité. Puis, ayant vu, à côté du roi, Simon, surnommé l'Enfant, qui avait été leur hôte, ils lui rendirent grâces, en présence du roi, de l'accueil qu'il leur avait fait, et le roi lui en exprima beaucoup de reconnaissance. Les moines de Vézelai étant alors sortis, et marchant suivis de tout le peuple, les frères du monastère de Saint-Germain-des-Prés s'avancèrent processionnellemcnt à leur rencontre jusques au vieux Palais, et les reçurent avec des pleurs et de profonds gémissemens. Ensuite étant entrés, comme il est d'usage, deux à deux, et ayant fait leur prière solennelle, ils se rendirent à la maison de l'abbé, et l'on dressa des tables devant eux.

Cependant l'abbé de Vézelai, Guillaume, ayant 307 appris les maux qu'avait soufferts sa maison, et l'arrivée de ses frères à Paris, gémit profondément, et tous ceux qui étaient avec lui en eurent le cœur consterné, d'autant plus qu'ils se trouvaient éloignés. S'étant levés la nuit même où les frères partaient de Moret, et chevauchant toute la journée à jeun, et malgré le froid et la neige, à travers les longues sinuosités de routes qu'ils ne connaissaient point, enfin, tristes, et accablés de fatigue, ils arrivèrent à Marlot, à la seconde veille de la nuit. Le jour suivant ils se rendirent à Paris, et trouvèrent leurs frères encore assis à table: ceux-ci voulaient se lever, mais l'abbé leur ordonna de se rasseoir. Alors, affectant beaucoup de fermeté, l'abbé retint ses larmes, et renferma courageusement sa douleur dans le fond de son ame. Mais ses compagnons furent saisis d'une si profonde affliction, qu'ils pouvaient à peine se reconnaître les uns les autres, et répondre à leurs frères exilés, lorsqu'ils leur offraient leurs salutations. Pendant ce temps, les frères exilés, encore tout accablés des fatigues de leur long voyage, et pressés de la faim, consolaient d'une manière admirable ceux de leurs frères qui avaient été en partie exempts de tant de souffrances, et les exhortaient à compter sur la miséricorde de Dieu et sur le secours que le roi leur avait promis.

Le lendemain matin, après qu'ils eurent invoqué l'assistance du Seigneur, l'abbé Guillaume et l'abbé Hugues se rendirent au palais du roi, avec Gilon et Geoffroi, Francon et Robert, Pierre et Vincent, Hugues et Thibaut, celui-ci parent du roi, ayant appelé encore à eux un petit nombre d'hommes témoins 308 de tout ce qui s'était passé. Le roi s'étant assis, ainsi que les frères, Henri, archevêque de Rheims, le comte Robert, Pierre de Courtenay, et les autres grands du palais, Gilon se leva, et raconta dans leur ordre tous les détails de l'invasion du tyran et de l'expulsion de ses frères. Ensuite Jean d'Orléans répondit que l'abbé avait enlevé au comte les droits qu'il possédait sur la terre de Vézelai, comme fief royal, et qu'il avait refusé de se soumettre à la justice du comte pour les insultes qu'il lui avait faites. «S'il a sur mon fief, reprit le roi, le droit qu'il réclame pour lui, il aurait donc dû me porter ses plaintes sur l'insulte faite à mon fief, au lieu de chasser les moines de leur monastère.» Et Jean répondit: «Le seigneur comte n'a point chassé les moines, mais ils sont partis volontairement, et par mépris pour mon seigneur.» Robert, surnommé le Gros, l'un des frères de Vézelai, répondit alors: «Ne me ferme-t-il pas suffisamment la bouche, celui qui vient m'enlever la bouchée de la main? — Cela est vrai, dit le roi.—Ainsi donc, poursuivit Robert, lorsque le comte eut envahi notre monastère, y eut envoyé ses satellites, et eut remis entre les mains de ceux-ci la disposition de tous nos revenus, qu'il nous enlevait, qu'avions-nous à faire d'y demeurer plus long-temps? — Rien du tout, » répondit toute la cour. Et le roi dit alors: J'ai envoyé mes députés au comte; et plaise à Dieu qu'il se soit bien conduit! sinon, je ne manquerai point à l'Église, pour tout ce qui est en mon pouvoir.» Et alors l'abbé, et tous ceux qui étaient avec lui, ayant rendu grâces au roi, retournèrent à leur hôtellerie. L'abbé et son 309 frère demeurèrent trois jours à Saint-Germain, puis ils retournèrent à Moret, et y passèrent trente jours. Alors Hugues, archevêque de Sens, écrivit dans les termes suivans à Guillaume, abbé de Vézelai:

«Hugues, par la grâce de Dieu, archevêque de Sens, à son très-chéri Guillaume, vénérable abbé de Vézelai, salut et amour!

«Nous avons député auprès de la comtesse de Nevers, au sujet des affaires de l'église de Vézelai et des nôtres; et elle, comme une femme qui desire beaucoup la paix, nous a donné une garantie de cent livres en obligations d'or et d'argent; et si les plaintes s'élèvent au-delà, elle nous donnera une nouvelle garantie par de bons garans et répondans. Nous vous mandons en conséquence, et vous conseillons de vous rendre à Sens jeudi prochain, et vous obtiendrez restitution, selon ce que vous aurez établi légitimement et par des preuves. Maintenant, si vous ne venez pas au jour fixé, la comtesse se tiendra pour offensée; et si elle en porte plainte devant le tribunal souverain, nous ne pourrons lui refuser notre témoignage sur les offres quelle fait. Adieu.»

A cette lettre, l'abbé répondit que le jour désigné lui semblait d'autant moins convenable, que, se trouvant très-éloigné de son monastère, et étant en inimitié avec la comtesse et son fils, il lui était absolument impossible, à lui, abbé, de se rendre au lieu indiqué; que si cependant la comtesse voulait donner un sauf-conduit pour l'allée et le retour à ceux de ses hommes qui fourniraient les preuves légitimes, des dommages, qu'il avait supportés, il se présen 310 terait volontiers lui-même, si on lui désignait un jour convenable. En conséquence, il fut fait comme il le proposait, et des deux parts ils se réunirent. L'abbé demanda donc des dommages pour les pertes qu'il avait essuyées, et voulut en faire la preuve légitime; mais la comtesse repoussa la majeure partie des réclamations, en en rejetant quelques-unes sur son fils, et disant qu'elle ne devait pas être tenue de répondre pour lui. L'abbé répliqua que les malfaiteurs étaient précisément les hommes de la comtesse et les préposés de ses terres, et que par conséquent, il était bien fondé à lui redemander ce qu'il prouvait légitimement avoir été enlevé par ses hommes, pour une valeur de deux cents marcs. Ceux qui étaient du parti de la comtesse, et principalement l'archevêque lui-même et ses clercs, remplis d'étonnement, invitèrent l'abbé à mettre un terme à ses demandes d'indemnité, afin de ne pas exaspérer la comtesse par de si dures paroles. L'abbé répondit: «J'ai déjà subi les effets extrêmes de son exaspération, sans l'avoir mérité; maintenant donc, en quoi peut-elle être encore plus exaspérée? Cependant, et afin de recouvrer sa bienveillance, si toutefois il peut arriver qu'elle me soit assurée d'une manière quelconque, je lui remettrais gratis la moitié de l'indemnité pour les dommages dont je puis fournir la preuve, sauf, sur les autres points, l'exécution des ordres du seigneur pape. — De quels ordres voulez-vous parler? lui demandèrent-ils. — Des ordres qui lui ont enjoint de donner satisfaction pour les insultes que j'ai reçues, et de fournir caution pour le maintien, de la paix.» Or on était au samedi avant le 311 jour de la Nativité du Seigneur. Ce jour même, Guillaume, évêque élu de Chartres, fut promu au diaconat. Il était frère du comte Henri, lequel était venu en ce moment dans le même lieu, à cause de son frère. Ce dernier, extrêmement ennuyé de son jeûne; se retira, rempli d'une vive indignation contre l'abbé, et l'on remit au lendemain la suite de la discussion. Après que l'on eut fait beaucoup d'efforts de l'un et de l'autre côté pour arriver à une composition, on se retira sans avoir pu rien terminer; car la comtesse ne voulut ni accorder l'indemnité pour les dommages reconnus, ni fournir caution pour le maintien de la paix, et l'affaire fut en conséquence remise jusqu'au troisième jour après la Circoncision.

Cependant les députés du roi auprès du comte étant revenus, annoncèrent qu'ils n'avaient rien obtenu du comte, au sujet des ordres du roi, mais qu'en revanche, le comte les avait amplement accablés d'injures et de menaces. Aussitôt le roi, ayant appelé ses secrétaires, donna ordre de rassembler de toutes parts une armée, et prescrivit que tous les hommes d'armes eussent à se présenter devant lui vingt jours après la Nativité du Seigneur. Or le comte Thibaut et le comte Henri, après avoir obtenu la permission du roi, non sans beaucoup de peine, allèrent trouver le comte Guillaume, et le gourmandèrent pour les méchancetés qu'il avait faites; puis, lui ayant fait promettre qu'il se rendrait aux ordres du roi, ils le conduisirent dans la ville de Sens, où le roi était allé pour d'autres affaires, au commencement de janvier. Le hasard y avait également amené l'abbé de Vézelai pour traiter, en présence de l'archevêque de Sens  312 et de l'évêque de Meaux, d'une composition avec la comtesse. Mais celle-ci ayant refusé, soit de restituer les choses qu'elle avait fait enlever, soit de fournir caution pour le maintien de la paix, cette tentative d'arrangement avait échoué. La nuit suivante, le comte Thibaut envoya demander à l'abbé de ne pas partir le lendemain, et avant qu'ils se fussent entretenus ensemble de la même affaire. Le jour suivant, lorsque l'abbé se fut rendu à la cour du roi, le comte Thibaut et le comte Henri s'avancèrent vers lui, et entreprirent de l'amener à traiter de la paix. L'abbé leur répondit: «Je suis entre les mains du seigneur pape et du seigneur roi, et je ne ferai absolument rien sans leur approbation.» Ils entrèrent alors chez le roi, et lui présentèrent leur demande sur le même sujet. L'abbé, appelé devant le roi, fut sollicité par quelques individus, non tant pour qu'il consentît à faire sa paix, que pour qu'il rendît la paix au tyran. Dès lors l'abbé reconnut les artifices de ces hommes, qui s'efforçaient par toutes sortes de moyens à lui enlever la faveur du roi, en sorte que l'abbé prit à dessein le parti de remettre la conclusion de toute son affaire à la disposition du roi lui-même, prenant soin d'écarter ainsi de lui-même le blâme aussi bien que l'éloge. Le roi demanda donc à ceux qui portaient la parole pour le comte (car il ne parlait point à ce dernier, et ne voulait pas même le voir en face, tant que l'affaire était en suspens), le roi, dis-je, leur demanda si le comte s'en rapporterait à sa décision pour la conclusion de l'affaire. Mais celui-ci ayant refusé, le roi, vivement indigné, dit alors: «Comment donc? l'abbé, qui a reçu l'offense, 313 qui n'est tenu en rien de se soumettre à moi, se remet tout entier à ma disposition; et le comte, qui a fait l'offense, qui est obligé envers moi, tant par u son hommage propre que par le sujet même de l'affaire, se méfie de ma sagesse, et refuse de reconnaître ma cour? Que l'abbé donc prenne garde désormais à ne pas être trompé; quant à moi, je ne lui manquerai jamais.»

Enfin, après beaucoup de discussions et de paroles échangées, le comte, appelé en présence du roi, lui promit, en mettant la main dans la sienne, de rétablir l'église, les revenus, les maisons, et toutes les possessions du monastère entre les mains de l'abbé et des siens, dans le même état où elles étaient huit jours avant le départ des frères, tout en réservant les griefs qu'ils pouvaient avoir réciproquement à faire valoir, et sauf la sentence d'excommunication et d'interdiction par laquelle il était lié. En outre le comte s'engagea à restituer toutes les choses appartenant à l'église, qui seraient reconnues avoir été détruites ou perdues, de quelque manière que ce fût, à dater de trois jours avant le départ des frères; et enfin il promit de se maintenir en paix avec l'église et toutes ses propriétés, avec l'abbé, les moines et leurs vassaux, sous la réserve nouvelle que, s'il survenait par hasard quelque contestation entre le comte et l'abbé ou l'église, les bourgeois de Vézelai auraient, après la déclaration de guerre, un délai de quinze jours pour se retirer et transporter leurs effets en lieu de sûreté, l'église et toutes ses possessions directes demeurant également en paix durant le même temps. Quant aux dommages récens, dont l'indemnité devait être accordée selon ce 314 que pourraient prouver les hommes de l'église, le comte donna pour cautions Anselme de Triagnelle, son frère, Garnier (7) .... comte, et Isnard, vicomte de Joigny. Ces quatre hommes s'engagèrent, chacun pour un quart, entre les mains du comte Thibaut, promettant, si, après quarante jours de la preuve légitimement fournie, le comte refusait de payer les indemnités établies par cette preuve, de se rendre eux-mêmes en otages dans la ville de Sens, quinze jours après la sommation qui leur en serait faite par l'abbé, et d'y demeurer en cette qualité jusqu'à ce qu'eux-mêmes ou le comte eussent donné satisfaction à l'abbé et à l'église. Les choses ainsi réglées, le roi, sur la demande de l'abbé, se rendit à Vézelai pour y passer le jour de l'Epiphanie, et ramena l'abbé dans son abbaye avec une grande joie. Les fils de Bélial furent chassés du monastère et des maisons des bourgeois, et tout le monde fut réjoui et transporté d'allégresse. En outre les faux moines, méchans et traîtres, sortirent de la maison d'Écouan, et après avoir dilapidé tous les objets qui tombèrent entre leurs mains, ils prirent la fuite.

Enfin, après une absence de neuf fois cinq jours, les frères revinrent de leur exil avec beaucoup de joie et une vive allégresse. Or l'un des excommuniés, nommé Guillaume Pidet, saisi de l'esprit diabolique, se mit à attaquer le monastère et à enlever du butin; et après avoir fait long-temps du ravage, il fut enfin poursuivi par un grand nombre de paysans, tant du bourg de Vézelai que du bourg de ChampMol, et ayant été atteint et frappé par eux, le misé 315 rable mourut. Ensuite l'abbé fit, en présence des chevaliers du roi des cliens du comte, le calcul des dommages que le monastère avait eus à supporter de la part des hommes du comte, depuis le départ des frères jusqu'au moment présent, et ce compte se monta en somme à deux cent quarante livres. Après cela, des députés du comte vinrent demander à l'abbé les frais de son séjour à Vézelai pendant la fête de la bienheureuse Marie-Madeleine, et présenter quelques autres réclamations ridicules. L'abbé leur répondit: «Lorsque le comte, ayant fait accord avec moi, aura été reçu dans la communion de l'Église, alors je lui répondrai sur la demande qu'il présente.» L'archevêque de Lyon et l'archevêque de Cantorbéry se rendirent aussi à Crisnon pour essayer de conclure une composition entre l'abbé et le comte, ainsi que la comtesse; mais ils firent de vains efforts. En effet, comme ils mettaient en avant, dans toutes leurs réclamations, des dépenses excessives, l'abbé ni l'église ne voulurent admettre aucune composition qui n'eût fait qu'amener une paix plâtrée, beaucoup plus que véritable, à moins que le comte ne renonçât à ses prétentions de toute espèce, ou ne consentît à les limiter une fois pour toutes à une somme fixe.

Aux approches de la mi-carême, Guillaume de Marlot et Renaud, son frère, vinrent auprès de Guillaume, abbé de Vézelai, leur oncle paternel, pour essayer de le fléchir et de le déterminer à une composition. D'une part l'abbé, de l'autre le comte, se rendirent donc à Écouan, et là encore on fit de vains efforts pour amener une conclusion. Ensuite l'abbé s'étant mis en marche pour aller trouver le roi, il le 316 rencontra à Sens. Il lui apprit comment le comte avait rompu la trève convenue pour quarante jours. En effet, il avait été réglé, dans l'arrangement conclu à Sens, qu'après qu'ils auraient fourni la preuve de leurs pertes, l'abbé et l'église auraient un délai de quarante jours pour toutes les plaintes que le comte pourrait avoir à proposer contre l'abbé, et que de plus, si par hasard le comte ne voulait plus tenir ses engagemens, l'abbé aurait encore un délai de quinze jours après la déclaration de guerre. Or le comte, huit jours avant l'expiration de la trève de quarante jours, avait provoqué l'abbé en ne lui donnant qu'un délai de huit jours, en sorte que ces huit jours avaient expiré en même temps que la trève de quarante jours. Le roi ayant entendu ce récit en fut fort mécontent, et dit à l'abbé de retourner avec lui à Auxerre: là, le roi réprimanda le comte, et lui ordonna de rétablir la trève qu'il avait rompue. Le comte en fut extrêmement attristé, tellement qu'il fut sur le point de pleurer; il fut cependant contraint d'obéir, et donna un nouveau délai de quinze jours. Ce délai expira à la semaine des Rameaux.

Alors Henri, comte de Troyes, Thibaut, comte de Blois, et Anselme de Triagnelle, vinrent trouver Guillaume, comte de Nevers, et Guillaume, abbé de Vézelai, et traitèrent longuement avec eux pour amener une composition de paix entre le comte de Nevers et le monastère de Vézelai. Les deux comtes étaient liés au comte de Nevers par une étroite parenté. Toutefois l'abbé déclara qu'il s'en remettrait, pour l'appréciation de tous ses griefs, à leur avis et à leur décision, excepté en, ce qui touchait les deux redevances de logement par les- 317 quelles le comte ruinerait entièrement l'église. Les hommes illustres ci-dessus nommés proposèrent alors que l'abbé payât soixante livres au comte pour chacune de ses redevances, de telle sorte cependant que le jour de la fête, si le comte ne l'honorait pas de sa présence, l'abbé ou l'église n'aurait absolument rien à lui payer. Et afin que cette composition fût agréée par le comte et convertie par lui en une convention perpétuelle, il fut en outre proposé que l'abbé donnât sept cents livres au comte. Mais l'abbé offrit de donner cinquante livres seulement pour chacune des redevances, et cinq cents livres pour la composition. On en écrivit alors au comte de Nevers. Mais celui-ci, influencé par Étienne, son clerc, et par Étienne de Saint-Pierre, refusa absolument toute composition, si l'abbé ne lui donnait quatre-vingts livres pour chaque redevance, et mille livres pour la composition. Cette demande parut trop dure à l'abbé, et le comte Henri approuva sa résistance et l'encouragea à ne pas donner plus qu'il n'avait offert. Le soir étant survenu, on se retira de part et d'autre sans avoir rien terminé.

Sur la demande de l'abbé, le roi écrivit au comte Henri pour le remercier, et le supplier d'employer tous ses soins pour amener la composition proposée. Le comte Henri donna donc rendez-vous à l'abbé dans la ville de Troyes, pour le jour du changement de lune après les Rameaux. Il envoya un exprès au comte de Nevers, l'invitant, comme son parent, à daigner se rendre à Troyes pour conclure un arrangement avec l'abbé. Mais le comte lui manda qu'il ferait mieux lui-même de se rendre à Auxerre, si par hasard il avait 318 besoin d'y aller. Le comte Henri, dégoûté d'une si grande insolence, manda cette réponse au roi et à l'abbé. Celui-ci étant alors retourné auprès du roi, le trouva à Orléans le saint jour de la Cène du Seigneur. L'évêque Manassé invita l'abbé à célébrer avec lui la solennité de la confection du saint chrême; et après l'avoir fait, l'évêque envoya de ces saintes huiles à Vézelai, par l'entremise de Vincent le doyen. Lorsque l'abbé eut rapporté au roi la réponse que le comte Guillaume avait adressée au comte Henri, le roi en fut fort étonné, et envoya ordre au comte de Nevers de se rendre en sa présence à Moret, le mercredi après la Pâque,

lui prescrivant en outre d'avoir à s'abstenir jusque là de tout acte d'inimitié contre le monastère de Vézelai, et d'accorder des saufconduits aux gens de Vézelai pour se rendre à la susdite conférence. L'abbé passa le saint jour de Pâques dans le monastère de Montivilliers. Le quatrième jour, le roi, le comte et l'abbé, suivis chacun des siens, se réunirent dans la forêt située au-dessus de Moret. Le roi demanda alors au comte de consentir à la composition, telle qu'elle avait été proposée par le comte Henri. A quoi le comte répondit: «Ce que je possède dans le monastère de Vézelai, mes pères l'ont reçu de tes pères en fief, et traiter ou consentir une composition au sujet de ce fief plutôt que sur tout mon héritage, me semblerait bien moins une œuvre de paix qu'une œuvre de violence.» Le roi lui dit alors: « S'il en est ainsi, s'il est vrai que mes pères ont donné ce monastère à tes pères en fief, il est certain, et l'on n'en peut douter, que cela a été fait dans l'intérêt de protection, et non 319 de destruction. Or toi, à ce qu'il nous paraît, tu aspires de toutes tes forces à la destruction de ce monastère.» Le comte répondit: «Je respecte la parole du roi, mais je ne détruis point le monastère.» Et le roi lui dit: «En tant que tes œuvres le manifestent, cette destruction est imminente. Mais laissons là toutes ces discussions, et traitons d'une composition, si toutefois l'abbé y veut consentir.» L'abbé répondit alors: «Quant à ce que dit le comte, que tes pères ont donné à ses pères le monastère de Vézelai, voici, j'ai en main les priviléges que tes pères ont concédés, par lesquels les libertés de ce même monastère sont approuvées, et qui excluent tout seigneur de toute espèce de droit de propriété ou de coutume. Toutefois je remets entre tes mains et ces priviléges, tant apostoliques que royaux, et le monastère de Vézelai lui-même. Compose et dispose selon l'impulsion de ta justice.»

Alors le roi demanda au comte s'il s'en tiendrait à la composition proposée à Auxerre par le comte Henri. Et le comte répondit: «Je ne suis convenu d'aucune espèce de composition avec le comte Henri.» Et le roi lui dit: «Certes, je l'avais entendu ainsi que je viens de le dire. Eh bien donc, maintenant, vois ce que tu veux faire pour moi.» Et le comte reprit: «Je ferai pour toi tout ce que je pourrai, mais je ne composerai jamais sur ce qui est de mon droit.» Et le roi indigné, dit alors: «L'abbé, qui n'est obligé envers moi à aucun titre, se soumet pour le droit qui lui appartient en propre, et s'en remet entièrement à ma décision; et toi qui es lié envers moi par ton hommage direct, 320 tu te méfies de moi, qui suis ton seigneur, et tu refuses de te soumettre à mon avis? Jusqu'à présent, par égard pour ta jeunesse, j'ai supporté tes injustices, jusqu'à présent j'ai commis un grand péché en tolérant la destruction du sépulcre de la bienheureuse Marie-Madeleine. Dès ce moment, et sur les autres points, je ne manquerai point à la justice envers le monastère, si l'abbé vient à réclamer et à demander justice. En attendant je te défends, par mon autorité royale, de plus oser attaquer le monastère de Vézelai, ou les hommes ou les propriétés qui lui appartiennent, sachant que désormais tout ce que tu feras de mal contre ce même monastère tournera en insulte contre la couronne de ce royaume. Si tu as quelque chose à dire contre l'abbé, voici, je te le présente en justice.» Et l'abbé, s'approchant alors du roi, lui demanda justice du comte. Le roi lui répondit: «Comme il s'est rendu ici, appelé par moi, pour traiter d'une composition, il ne convient pas à la mansuétude royale de le traduire maintenant en justice. Permets donc qu'il se retire, et ensuite je vous désignerai, à toi et à lui, un lieu et un jour pour y suivre ton action.» Et le jour suivant ils se rassemblèrent de nouveau dans une maison des frères de Vézelai, située sur la rivière de Loin, auprès de Moret.

Or il y avait avec Guillaume, abbé de Vézelai, Hugues, abbé de Saint-Germain; Étienne, abbé de Saint-Remi de Sens; Étienne, abbé du château de Melun (8).... abbé de Château-Landon; Mainier, jurisconsulte, et Osmond, chanoine de Paris. Quelques personnes firent 321 toutes sortes de tentatives pour parvenir à détourner le cœur du roi de l'abbé et de l'église de Vézelai; mais tous les efforts de Satan furent vains, et les filets secrètement tendus par la cupidité furent rompus, car l'abbé ne s'écarta en aucun point de la volonté et de l'avis du roi. Or le comte continua de refuser obstinément de se soumettre au jugement du roi, et se plaignit que l'abbé retenait un de ses hommes en captivité. On lui demanda quel était son nom. Il répondit: «André du Marais.» Et l'abbé lui dit: «André du Marais ne t'appartient en aucune façon; il est à moi depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, en tant que serf appartenant directement au monastère de Vézelai.» Et le comte dit: «André ne connaît la condition d'esclavage que parce qu'il y a été contraint.» L'abbé répondit: «Sur ce point encore, je me soumets au jugement de la cour du roi.» Et les grands et les conseillers du roi dirent alors: «Il est d'usage devant la cour du roi que, si quelqu'un est interpellé par un autre au sujet de la condition d'un esclave, celui-ci soit représenté en état de liberté par celui qui l'a en sa possession. Que si l'esclave reconnaît pour son maître celui-là qui l'a en sa possession, le procès est fini, et le plaignant n'a plus rien à prétendre sur l'esclave. Si au contraire ce dernier dit être l'esclave du plaignant, il passe nu et de sa personne aux mains du plaignant, et celui qui le possédait conserve ses effets tant mobiliers qu'immobiliers, et n'est tenu d'abandonner que la nue propriété du corps de l'esclave.» L'abbé répondit alors «J'approuve ce mode de jugement et cet usage, et je 322 m'y soumettrai volontiers.» Alors le comte, couvert de confusion, voulut faire retomber sur l'abbé la honte de sa conduite, et présenta une plainte au sujet de Guillaume, ce traître qui était mort d'une mort digne de lui, disant que ce moine était placé sous sa protection, de lui comte, et qu'il avait été tué par ordre de l'abbé. Toute la cour se récria contre une accusation aussi insensée que méchante, et l'abbé dit alors: «Quoique une telle plainte soit complétement fausse, je n'ai cependant rien à répondre au comte sur ce sujet.» Le roi, lorsqu'il eut été informé de l'histoire de ce faux moine, éclata de rire, et dit au comte: «C'est donc ainsi que sont faits tes moines?» Puis, lorsqu'on lui eut dit comment et pour quel motif cet homme de perdition avait été tué, le roi riant de nouveau très-fort et se fâchant, dit: «O réclamation bien juste et bien convenable de la part du comte! O accusation bien digne d'être suivie par un très-noble prince! Que demande-t-il donc à ce sujet? Le traître moine a livré son corps à la terre et son ame an diable.»

Tandis que ces choses se passaient à Moret, Hugues Létard ayant pris avec lui les satellites du comte, entra sur les terres du monastère de Vézelai, et y enleva beaucoup de butin en gros et en menu bétail, et en toutes sortes d'effets il retira même, des fosses à fumier, des cuirs qui n'étaient pas encore tannés, et qui appartenaient aux habitans des métairies; et toutes ces prises lui valurent en argent une somme de deux cents livres et même davantage. Puis étant remonté, il fit publier, par son héraut, sur la place publique, que tout homme, de quelque condition qu'il fût, qui 323 viendrait dans la suite apporter quelque chose à vendre dans le bourg de Vézelai ou dans toute sa banlieue, s'exposerait, non seulement à perdre ce qui serait à lui, mais en outre à être maltraité dans sa personne ou réduit en captivité. A l'issue de la semaine de Pâques, Létard établit sur de certains points des hommes très-méchans et des brigands que leur misère même rendait plus intraitables, pour veiller sur toutes les avenues, et empêcher les hommes ou les femmes, les petits enfans ou les vieillards, de descendre pour aller puiser de l'eau ou pour faire moudre du froment. Il en résulta que des femmes et de jeunes filles, comptant sur le respect que l'on doit à leur sexe, descendirent de temps en temps, furent déshonorées et violées par ces hommes très-pervers, et reçurent en outre toutes sortes d'insultes. Contraints par l'urgente nécessité, les frères eux-mêmes descendirent pour puiser de l'eau ou pour cueillir des légumes, mais ils furent de même accablés d'injures et dépouillés, et ces scélérats n'eurent aucun respect pour la robe des moines, et ne rougirent point de s'attaquer à des hommes que leur habit mettait hors d'état de se défendre.

En outre Étienne de Bellai ayant reçu des frères une somme de cinq cents sous et une quantité considérable de poivre et de cire, sortit de Vézelai et se rendit vers l'abbé, qui demeurait alors au monastère de Montivilliers, pour échapper aux embûches du comte. Comme Étienne redoutait de rencontrer les satellites du comte, il prit avec lui son frère le chevalier, suivit une marche détournée à travers champs, et arriva à Puisieux, se confiant, pour être conduit, à Guillaume, prévôt de Droie, qui avait épousé sa sœur. 324 Quelquefois la trahison méconnaît même les liens du sang. Le chevalier ayant quitté son frère, Guillaume de Droie expédia aussitôt Guillaume de Lenseck sur les pas d'Étienne, qui poursuivait sa marche, et ce Guillaume enleva à Étienne son argent, ses chevaux et tout ce qu'il emportait. Étienne étant donc revenu, se rendit auprès d'Ida, la mère du comte, et lui demanda, de la part du roi, de lui faire restituer ce qu'on lui avait enlevé, attendu que tout cela appartenait à la maison du monastère de Montivilliers, lequel était dans la seigneurie et sous la protection du roi; mais elle, dédaignant le nom du roi, et alléguant que le monastère de Vézelai, lequel était aussi sous sa protection et celle de son fils, avait été pillé également par son ennemi et l'ennemi de son fils, ne céda qu'à grand'peine aux sollicitations des amis d'Étienne, et ordonna enfin de lui rendre ses chevaux et une partie de la cire qu'on lui avait enlevée. Lorsque cette nouvelle parvint aux gens de Vézelai, ils furent remplis de consternation dans le fond de leurs cœurs, déplorant la détresse de leur père, plus encore que leur propre infortune. Le bruit se répandit alors que le comte avait ordonné d'enlever les hommes les plus âgés et les plus considérables parmi les habitans de Vézelai, et de piller leurs propriétés ou de les confisquer. Ceux-ci, saisis de terreur, se retirèrent dans l'enceinte du monastère.

Geoffroi, Anglais d'origine, qui à cette époque occupait, après Gilon, la première place dans le couvent, écrivit à l'abbé, de concert avec les frères, pour lui faire connaître dans quel état d'affliction et de contrition se trouvait réduit le bourg de Vézelai, assiégé 325 par les satellites du comte. Alors l'abbé se rendit à Beauvais, où le roi se trouvait par hasard avec un grand nombre de ses évêques et de ses grands. Le roi, lorsqu'il eut appris tout le mal que le comte Guillaume de Nevers avait fait de nouveau au monastère de Vézelai, lui fixa un jour pour se présenter devant lui avec l'abbé à Orléans, le dimanche qui précède la Pentecôte, lui faisant connaître qu'il aurait d'abord à donner satisfaction au roi pour avoir dédaigné et transgressé ses ordres en attaquant le monastère depuis qu'il en avait reçu la défense formelle. Le comte ayant reçu cet ajournement, fut saisi d'une grande colère, et se retira en proférant toutes sortes de menaces. L'abbé se rendit alors auprès du duc de Bourgogne pour le supplier de daigner prêter secours aux assiégés. Le duc écrivit aussitôt à Gontard, prévôt d'Avalon, lui ordonnant de faire conduire sans crainte à Vézelai toutes les denrées de ses terres, et, s'il était nécessaire même, de les défendre par la force des armes. Mais, enfant et d'âge et de cœur, séduit de plus en faveur du comte par l'astuce d'Anséric de Mont-Réal, non moins ennemi que le comte de l'abbé et du monastère, le duc manqua à toutes les promesses qu'il avait faites, défendit de transporter des vivres, et ordonna de saisir tous les gens de Vézelai qui seraient trouvés sur son territoire. Le roi Louis ayant mandé ses secrétaires, écrivit à tous les préfets et princes de son royaume, leur ordonnant de rassembler une armée de chevaliers et gens de pied, et de se rendre auprès de lui à Sens, le dimanche qui précède la fête de la bienheureuse Marie-Madeleine. Or le comte, redoutant le jugement de la cour du roi, s'excusa 326 pour le jour qui lui avait été fixé. Aussitôt le roi lui donna rendez-vous à Paris pour le premier dimanche après la Pentecôte; et comme le comte s'excusa de nouveau, le roi lui fixa un troisième rendez-vous à Laon pour le troisième dimanche après la Pentecôte. Le comte s'étant excusé une troisième fois, envoya Guillaume de Dampierre auprès du roi, pour le supplier de daigner une fois au moins entrer en conférence avec lui, promettant de se soumettre en tout point à la décision du roi, après qu'il aurait entendu les dires des deux parties. Cette nouvelle proposition fut agréée par le roi, à qui le repos était toujours agréable, et la guerre toujours odieuse.

Ce roi Louis était fils de Louis que l'on a surnommé le Gros, fils de Philippe, fils de Henri, fils de Robert, fils de Hugues Capet, qui fut le premier roi lorsque vint à manquer la descendance de Charles, dont la race a régné pendant deux cents ans environ. Depuis la première année du règne de Hugues jusqu'à la première année du règne de ce Louis, qui  a régné cinq ans avec son père, il s'est écoulé environ cent quarante ans. Le roi Louis le Gros est celui qui a étendu de tous côtés les limites de son royaume, en donnant en mariage à son fils la fille du duc d'Aquitaine et comte de Poitou, par où il a acquis toute l'Aquitaine, la Gascogne, le pays des Basques, la Navarre jusqu'aux montagnes des Pyrénées et jusqu'à la Croix de Charles. L'autre roi Louis, dont nous parlons, partit pour Jérusalem la quinzième année de son règne; tandis que le pape Eugène siégeait à Rome, et emmena avec lui une grande armée qui portait la bannière de la croix 327 vivifiante, afin de conquérir à la foi une race ennemie. Mais par un jugement secret de Dieu, le roi Louis perdit la plus grande partie des siens, revint sans avoir triomphé, et, entraîné par de mauvais conseils, il renvoya sa femme, et abandonna ainsi les territoires ci-dessus désignés, qui avaient pendant quelque temps fait partie du royaume; puis il épousa la fille de l'empereur des Espagnols; et celle-ci étant morte, il a épousé en troisièmes noces la sœur du comte Henri, de laquelle il a eu, dans la trente-troisième année de son règne, un premier fils, nommé Philippe, qui est né au moment où le pape Alexandre est parti des Gaules.

Le roi, le comte et l'abbé se réunirent donc à Moret. Lorsque les griefs eurent été exposés de part et d'autre, le roi voulut que les deux parties s'en remissent à la décision de Henri, archevêque de Rheims, et de Henri, comte de Troyes, et le comte promit de s'en rapporter à eux, engageant sa foi et donnant sa main à Pierre, frère du roi. L'abbé promit aussi la même chose, en toute sincérité. Lorsqu'ils demandèrent quel jour était fixé pour le jugement (car les arbitres n'étaient pas présens), le roi répondit qu'il désignerait un jour convenable, aux approches de la fête du bienheureux Denis; qu'en attendant, l'abbé n'avait qu'à retourner à son monastère et à jouir, lui et les siens, de la paix et de la sérénité qu'ils desiraient, jusqu'à ce que le procès fût définitivement terminé par les susdits arbitres. Le comte s'engagea par serment à maintenir cette paix. Chacun donc étant retourné chez lui, l'abbé Guillaume se rendit à Troyes, auprès du comte Henri et 328 de là à Clairvaux, où il espérait rencontrer le frère du roi, Henri l'archevêque; mais ne l'ayant pas trouvé, il revint dans son monastère, et y célébra la solennité de la fête de la bienheureuse Marie-Madeleine. Or le roi Louis conduisit son armée contre Guillaume, comte de Châlons, à cause de l'horrible carnage que son fils Guillaume avait fait des gens de Cluny. En effet, après qu'il se fut emparé du château de Lordon, qui appartient de droit au couvent de Cluny, les plus âgés et les jeunes gens sortirent imprudemment du bourg de Cluny, comme fait toujours le peuple inexpérimenté; et une troupe de chevaliers du comte, étant aussitôt sortie, les força à prendre la fuite, les détruisit et les mit à mort presque tous. Le roi donc, conduisant son armée, s'empara des châteaux et des forteresses du comte, et de la ville même de Châlons, ainsi que de tout son territoire sur le fleuve de la Saône, et l'ayant dévasté, il le remit ensuite entre les mains de Hugues, duc de Bourgogne, et de Guillaume, comte de Nevers, jusqu'au moment où l'enfant, qui était la cause première de tous ces maux, se rendit avec sa mère à Vézelai, en présence du roi, et donna satisfaction au roi, autant qu'il fut en son pouvoir. Or, comme le comte de Nevers eut à supporter seul tout le poids de cette affaire, le roi lui donna un nouveau délai pour la conclusion des différends qui existaient entre lui et l'abbé, et remit le jugement à la fête prochaine du bienheureux Martin.

L'an 1166 du Verbe incarné, la deux cent quatre-vingt-sixième année depuis que l'on avait reçu dans le monastère le corps sacré de la bienheureuse Marie-Ma- 329 deleine, amie chérie de Dieu, et en outre, la onzième année depuis la destruction de cette exécrable commune des bourgeois, le dixième jour du mois de novembre, se réunirent à Paris, en présence du roi, Guillaume, abbé de Vézelai, et Guillaume, comte de Nevers....(9) Gui, encore enfant, frère du comte.... sa sœur, non encore mariée, et son plus jeune frère.... Milon des Noyers....

Le comte alors, feignant de ne pas comprendre la méchanceté des paroles de sa mère, se leva, et fléchit les genoux devant les saints Évangiles, devant la croix vivifiante et les saintes reliques. Et comme l'abbé voulut lui dicter la formule du serment: «Attends, lui dit le comte, et permets que je dise moi seul ce que j'éprouve dans le fond de mon cœur, et ce que je tiendrai, par ma foi. Si je dis quelque chose de plus ou de moins, il te sera permis de me répondre.» Et il ajouta: «Ainsi qu'on vient de lire dans le présent écrit signé de ma main, et selon que je l'entends, de bonne foi, et que vous tous, qui êtes ici présens, l'entendez, ainsi je le tiendrai et l'observerai, et le ferai observer aux miens. Que Dieu donc et ces saintes reliques me soient en aide!» Et tous s'écrièrent: «C'est assez, c'est assez, il a parlé bien, et très-clairement.» Alors le comte, appelant son frère, Gui, lui ordonna de jurer à son tour de la même manière, ce qu'il fit, disant: «De même que le seigneur comte, mon frère, a juré de bonne foi, de même je tiendrai et j'observerai ce qu'il a juré. Que Dieu donc et ces saintes reliques me soient en aide.» Ensuite on appela le prévôt 330 d'Auxerre, nommé Jean; Colomb, prévôt de Tonnerre; Milon, prévôt de Mailly; Hugues Létard, prévôt de Château-Censoir, et les autres prévôts des territoires circonvoisins, qui tous prêtèrent le serment, ainsi qu'il était réglé par le même acte. Alors Ida, mère du comte, cherchant à s'échapper, entra dans l'oratoire de la vierge Marie, toujours pure, lequel était contigu au chapitre; et appelant auprès d'elle Milon et plusieurs autres, qu'elle espérait entraîner dans ses projets insensés, ils cherchèrent ensemble toutes sortes de moyens pour éviter que la comtesse prêtât le serment; mais comme ils ne purent trouver aucun prétexte décent, ils appelèrent le comte; et celui-ci étant venu, sa mère le supplia de ne pas la contraindre à prêter serment. Le comte lui dit: «Si tu veux me faire parjurer, ne jure pas.» Et elle lui dit: «Que je le veuille ou non, je consens, sur ma parole, à tout ce que tu as juré selon ta volonté.» Et le comte répondit: «Si cette parole suffit à l'abbé, elle me suffit aussi. — Demande, mon fils, demande à l'abbé, reprit la comtesse, qu'il te remette ce serment.» Et le comte étant revenu auprès de l'abbé, lui dit: «Il serait honteux pour une femme de jurer, et principalement pour ma mère, qui est noble de race et de puissance, mais qui est veuve: ménage-la, je t'en prie, et ne la contrains pas à prêter serment; recois son engagement sur sa simple parole, et moi je me ferai fort pour elle qu'elle y demeurera fidèle.» L'abbé répondit: «Garde-toi de rompre les liens de la paix, car je sais que ta mère a été le principe et la cause de toute ton inimitié, et il est certain qu'elle promet beau 331 coup de choses, et qu'elle tient fort peu de promesses. Toutefois, pour l'amour de toi, si, comme tu viens de le dite, elle s'engage, sur sa parole légale, à observer les articles de notre composition, je consens à ce qu'un chevalier, légitimement désigné, se présente à sa place devant les saintes reliques, et prête le serment». Il fut fait ainsi, et Baudouin, qui fut nommé pour remplacer la comtesse, prêta le serment. Il y eut en ce jour-là une grande joie et de grands transports d'allégresse dans tout le peuple. Il s'établit une grande amitié et beaucoup d'union entre l'abbé et le comte, et il n'y eut plus aucune division entre l'un et l'autre, et l'un des deux sentait tout ce que l'autre sentait. Tous ceux qui avaient été les auteurs et les artisans de ces querelles vinrent se jeter aux pieds de l'abbé, et le supplièrent humblement de les réconcilier avec le comte, qu'ils avaient offensé. Le roi Louis vint aussi à Vézelai; l'abbé, ainsi que ses frères, lui rendirent grâces du rétablissement de la paix, et le fils du comte de Châlons se présenta aussi devant le roi, et fit sa paix avec lui, par l'entremise de l'abbé.

Etienne, abbé de Cluny, qui haïssait la personne de Guillaume, abbé de Vézelai, s'était rendu aussi à cette conférence, mais il n'avait pas daigné entrer dans le bourg de Vézelai, et s'était arrêté dans le domaine appelé Neuf-Fontaines. De là, il manda au roi qu'il se présenterait devant lui au lieu qu'il voudrait lui désigner, et le roi lui donna rendez-vous pour le lendemain à Saint-Pierre inférieure, autre domaine qui appartient au monastère de Vézelai. Aussitôt que l'abbé Guillaume en fut informé, il envoya à Étienne 332 Renaud l'aumônier et Gaudri, prieur du Champ-Mol: ils furent introduits auprès de lui; et Étienne les ayant à peine écoutés, et n'ayant pas même rendu un salut à Guillaume, les renvoya, disant qu'il conférerait avec ses frères sur les choses qu'on venait lui proposer. Or il y avait avec Étienne, abbé de Cluny, Bernard, prieur de Saint-Étienne de Nevers, Hugues de Souvigny, Thomas, Amblard, et plusieurs autres encore, qui tous, d'un commun accord, demandèrent à Étienne et le supplièrent de consentir à la requête de l'abbé de Vézelai. Celui-ci en effet faisait demander que l'abbé de Cluny se rendît à Vézelai, offrant de se porter lui-même à sa rencontre avec le duc de Bourgogne, le comte de Nevers, et tous les grands, qui étaient alors rassemblés dans le même lieu; de recevoir l'abbé en grande fête et en procession solennelle, à travers les places bien ornées, au milieu des fumées de l'encens, et au son de tous les instrumens; promettant en outre que l'abbé de Cluny tiendrait un chapitre à son gré; qu'il prendrait place, s'il le voulait, auprès de la cloche du réfectoire, ou que très-certainement il habiterait dans la chambre de l'abbé, autant de jours qu'il le voudrait. L'abbé de Cluny acquiesçant à l'avis des siens, envoya Hugues et Amblard à l'abbé de Vézelai, et lui manda qu'il satisferait à ses desirs. Aussitôt l'abbé donna ordre d'orner la basilique et toutes les places, et il envoya son héraut proclamer devant tout le peuple que tous eussent à décorer convenablement la façade, et les vestibules de leurs maisons, et à se porter avec lui à la rencontre de l'abbé de Cluny, pour lui faire honneur. Alors Thibaut, prieur de Cluny (et qui 333 plus tard est devenu abbé du monastère de Molême), étant survenu, blâma beaucoup la résolution de ses frères. Il se rendit auprès de l'abbé de Vézelai, avec Pons, alors prieur du monastère de Paray le Moinal, et chercha à surprendre l'abbé Guillaume, lui demandant quels honneurs il se disposait à rendre à l'abbé de Cluny. L'abbé lui répondit, disant: «Je prendrai avec moi les comtes, les grands et les chevaliers que vous voyez présens ici en grand nombre; j'irai avec eux à la rencontre de l'abbé de Cluny, et je le recevrai en procession solennelle. Lorsqu'il sera entré ici, il occupera à son gré le chapitre ou le réfectoire, ou bien il habitera dans ma chambre même, aussi long-temps qu'il le voudra, et je lui rendrai tout honneur, en grains, en vins, en viande et en poissons.» Thibaut ayant murmuré tout bas, Pons répondit: «Toutes les choses que tu proposes sont bien, sans doute, mais ne sont pas suffisantes pour la personne de l'abbé de Cluny. — Que vous semble-t-il donc, reprit l'abbé Guillaume, que je doive faire de plus?» Pons répondit: «Tu sais très-bien ce qui doit convenir à l'abbé de Cluny, et principalement dans ce monastère qui, en outre de l'hospitalité ordinaire, est tenu envers lui à de plus grands témoignages de respect. — Je sais très-bien, reprit l'abbé, ce qui doit lui convenir, et c'est pourquoi je lui rendrai tous les honneurs qui lui sont dus. Mais si par hasard vous prétendez quelque chose au-delà, je veux que vous teniez pour certain que je ne lui céderai rien du siége qui m'a été conféré.» Et ils lui dirent alors: « Ne te fatigue donc pas en vains efforts, car le seigneur abbé ne vien- 334 dra point ici, et ne recevra point ton hommage.» Et l'abbé leur dit alors: «Qu'il voie lui-même ce qu'il a à faire; pour moi, j'ai fait mon devoir.»

Le roi et ses grands entendirent cette conversation, qui leur déplut grandement, et ils dirent alors: «O combien est grande l'insolence de cet homme, de dédaigner tant d'honneurs, et de prétendre que le seigneur roi, et nous tous, nous allions à sa rencontre!» Tandis qu'ils disaient cela, et que l'abbé Guillaume était encore en présence du roi, on vint lui annoncer qu'Étienne, abbé de Cluny, était déjà descendu auprès de l'escalier extérieur de la grande basilique, et qu'il se trouvait devant l'autel des apôtres Pierre et Paul: l'abbé étant descendu alors auprès de lui, le conduisit à la maison supérieure, en présence du roi. Là, l'abbé de Cluny étant demeuré toute la journée à jeun, sans obtenir davantage, au moment où le calme de la nuit s'approchait, il retourna dans le domaine ci-dessus nommé. Ce jour-là, l'abbé Guillaume se fit beaucoup d'honneur aux yeux du roi, du comte de Nevers et de tous les grands. Il gagna la faveur du comte de Nevers, et de jour en jour il pénétra plus avant dans son affection, en sorte que le comte en vint à se confier à lui en toutes choses, et à lui communiquer ses secrets.

A la suite de ces arrangemens, le comte de Nevers, Guillaume, fils de Guillaume d'Auxerre, fils de Guillaume de la Chartreuse, fils de Renaud de Mailly, fils de Guillaume de Nevers, fils de Renaud, lequel fut fils de Landri, premier comte de Nevers de la même race, reçut à la Charité la bannière de la croix vivifiante des mains de Hugues, archevê- 335 que de Sens, pour aller en pélerinage à Jérusalem.

En ce temps on se saisit à Vézelai de quelques hérétiques, de ceux qui sont appelés télonaires ou poplicains, et ayant été mis à la question, ils cherchèrent, par des détours et des circonlocutions, à dissimuler la honteuse hérésie dont ils étaient sectaires. L'abbé les ayant fait séparer, ordonna de les tenir enfermés jusqu'à ce qu'ils pussent être jugés par des évêques et d'autres honorables pasteurs, qui viendraient à cet effet: ils furent détenus pendant soixante jours environ, et peut-être davantage; on les faisait comparaître fort souvent, et, tantôt avec menaces, tantôt avec douceur, on les interrogeait sur la foi catholique. Enfin, après que l'on eut pris beaucoup de peine, pendant long-temps et infructueusement, ils furent convaincus, avec l'aide de deux archevêques, savoir, l'archevêque de Lyon et celui de Narbonne, de l'évêque de Nevers, de plusieurs abbés, et d'autres hommes fort habiles, ils furent convaincus, dis-je, de ne confesser de bouche que l'essence divine, et de rejeter absolument tous les sacremens de l'église catholique, savoir, le baptême des petits enfans, l'eucharistie, les effets de la croix vivifiante, l'aspersion de l'eau bénite, l'efficacité des dîmes et des oblations, le mariage des époux, les institutions des moines, et tous les offices des clercs et des prêtres; et comme la solennité de Pâques s'approchait, deux d'entre eux ayant appris qu'ils seraient exterminés bientôt par le jugement du feu, feignirent de croire ce que croit l'église catholique, et promirent de donner satisfaction par l'épreuve de l'eau, pour le maintien de la paix de l'Église. En conséquence, et 336 pendant la procession solennelle de Pâques, ils furent conduits, en présence d'une très-grande multitude qui occupait toute l'enceinte du couvent, devant Guichard, archevêque de Lyon, Bernard, évêque de Nevers, maître Gautier, évêque de Laon, et Guillaume, abbé de Vézelai, qui tous avaient pris place sur leurs siéges. Interrogés sur la foi, article par article, ils dirent qu'ils croyaient ce que croit l'Église catholique. Interrogés sur le sens particulier de leurs exécrables erreurs, ils dirent qu'ils n'en savaient autre chose, si ce n'est l'infidélité où elles les entraînaient envers les sacremens de l'Église. On leur demanda s'ils consentaient à démontrer, par l'épreuve de l'eau, qu'ils croyaient selon la profession qu'ils venaient de faire, et qu'ils ne savaient rien de plus sur le secret de leurs erreurs; et ils répondirent qu'ils feraient ainsi, spontanément et sans qu'il fût besoin d'aucune espèce de jugement. Alors toute l'église s'écria d'une commune voix: Grâces soient rendues à Dieu! Et l'abbé répondant, dit à tous ceux qui étaient présens: «Que vous semble-t-il donc, mes frères, que l'on doive faire de ceux qui persévèrent encore dans leur endurcissement?» Et tous répondirent: Qu'ils soient brûlés, qu'ils soient brûlés. Le jour suivant on fit sortir les deux qui paraissaient revenus de leurs erreurs, pour subir l'épreuve de l'eau; l'un d'eux, au jugement de tous, passa sain et sauf par cette épreuve. Il y en eut cependant quelques-uns qui ne purent se faire une opinion certaine à ce sujet. L'autre, ayant été replongé dans l'eau, fut condamné, de l'avis de presque tout le monde. Ayant été en conséquence rétabli en 337 prison, comme cependant quelques personnes, et même des prêtres, n'étaient pas du même avis à son occasion, il fut, sur sa propre demande, ramené de nouveau, et replongé dans l'eau une seconde fois; mais il ne put y tenir même un instant. Jugé ainsi à deux reprises, il fut condamné au feu par tout le monde. Mais l'abbé ayant égard à ce qu'il s'était présenté, ordonna de le mettre dehors, et il fut aussitôt mis à mort. Les autres, au nombre de sept, furent condamnés au feu par le public, et brûlés dans la vallée d'Écouan.

 

 

FIN DE L'HISTOIRE DU MONASTÈRE DE VÉZELAI,

PAR HUGUES DE POITIERS.

 

(1 Alexandre III, pape, de 1159 à 1181.

(2) En 1161.

(3) Le 11 avril 1152.

(4  Besançon.

(5)  Il y a deux blancs dans le manuscrit.

(6Thomas Becket.

(7 II y a ici une lacune.

(8Le nom de l'abbé de Château-Landon est en blanc.

(9Il y a ici plusieurs lacunes.