Ermold le Noir

 HUGUES DE POITIERS.

 

HISTOIRE DU MONASTÈRE DE VÉZELAI. 

LIVRE IV partie I

LIVRE III - livre IV partie II

Oeuvre mise en page par Patrick Hoffman

Le texte latin provient de Migne

 

 

 

 

 

COLLECTION

DES MÉMOIRES

RELATIFS

A L'HISTOIRE DE FRANCE,

depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle

AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;

Par M. GUIZOT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.

 

 

A PARIS,

CHEZ J.-L.-J. BRIÈRE, LIBRAIRE,

RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, N°. 68.

 

1824.


 

.

HISTOIRE

DU MONASTÈRE

DE VÉZELAI,

Par HUGUES DE POITIERS.

 

 

 

 

LIBER QUARTUS.  

 Sicut patres thesaurizant filiis in incremento praediorum et pecuniarum, ita priorum providentia thesaurizat sequentium notitiae in descriptione librorum, et commendatione gestorum. Scriptis namque mediantibus praeterita quodammodo junguntur futuris, dum littera repraesentat quod antiquitas abduxerat. Descriptis itaque superioribus libellis de dignitate et exordio atque libertate Vizeliacensis Ecclesiae, laboribus etiam quos pro justitia libertatis suae constanter et infatigabiliter sustinuit, ad ea quae desunt non supplenda quidem, sed prosequenda, utpote visu et auditu experta, stylum ducimus, et piorum Patrum piis filiis aemulandum probitatem describimus, quatenus obtinere non negligant quod Patrum strenua sagacitas non absque gravibus laboribus acquisivit.

Devictis igitur omnibus adversariis libertatis ecclesiae Vizeliacensis, obtinuit venerandae et semper recolendae memoriae abbas Pontius integrae dignitatis fastigium, et quasi renovato jure totum penitus abolevit quidquid erroris livor servilis induxerat, et pace adepta per quinquennium pacifice postmodum rexit in virga aequitatis monasterium suum.

 An. 1159 schisma exortum in Ecclesia. Anno autem Verbi incarnati millesimo centesimo quinquagesimo nono, orta est, proh dolor! foeda dissensio in Romana Ecclesia. Mortuo etenim Adriano papa, generali consilio et universali consensu electus est sacri scrinii cancellarius Rollandus. Quo humiliter tantum onus suspicere dissimulante, interim Octavianus unus ex cardinalibus apostolicis, et inter senatores Urbis nobilior, apostolica insignia sibi fraudulenter praeripuit, et apostolicum honorem, proh nefas! usurpavit: neque divina neque humana jura reveritus, tres tantum sui schismatis fautores habens de toto apostolico consistorio, scilicet Ismarum Tusculanum episcopum, et Guidonem Cremonensem, atque Joannem de Sancta Martina; quorum Ismarus et Joannes schismatici mortem in schismate praevenerunt. Ut autem caeteri cardinales schismaticam usurpationem cognoverunt, protinus cum electo suo, Alexandro cognominato, atque ab Humbaldo Ostiensi episcopo consecrato, ab Urbe sunt egressi. Et factum est grave schisma in occidentali Ecclesia, Germanico imperatore Octaviano, qui dictus est Victor, Siculo autem rege favente Alexandro Catholico. Et misit Alexander legatos suos in Galliam, et in insulas Britanniae, ad regem Francorum Ludovicum, et ad Henricum regem Anglorum, atque ad omnem utriusque regni Ecclesiam, videlicet Guillelmum Papiensem, et Henricum Pisanum, atque Ottonem de Tulliano Carcere. Qui transeuntes Italiam, cum a Cluniacensi monasterio nequaquam reciperentur, primus et praecipue omnium Gallicanarum personarum suscepit eos dignae memoriae abbas Pontius Vizeliacensis, et catholicam orthodoxi Alexandri electionem universis utriusque ordinis principibus commendavit.

Renuunt Cluniacenses Alexandro papae adhaerere. Excommunicantur. Igitur Alexandro ab utroque regno suscepto, scripserunt legati Cluniacensibus pro susceptione Alexandri. Praeerat eo tempore Cluniacensi ecclesiae Hugo prudens moribus, et simplex ingenio. Is convocato ex more talium negotiorum capitulo, de susceptione Alexandri fratres suos consuluit; at illi Patris Hugonis exosam habentes praelationem, cum dentem invidiae in personam innocentis nequirent infigere, versuto usi consilio, cum contestatione interdixerunt ei tam catholicum quam schismaticum suscipere, ne forte dum, ut assolet in talibus, victo faverent, victoris odium incurrerent; ne vero dolosi potius quam salubris consilii periculum suspectum haberet, idem sapere, et eadem subire cum eo unanimiter quidquid exinde contigisset adversi spoponderunt. Cum autem Cluniacum accedere, et in schismaticos ferre sententiam apostolici legati formidarent, miserunt Henricum tunc Belvacensem, postea vero Remensem episcopum, qui propter germanitatem Ludovici regis tutius ad partes illas accedere, et delegatum sibi ab Alexandro per praenominatos legatos apostoli Petri gladium exercere posse videbatur. Qui cum accessisset, et apud Luzeium convenisset, superque Cluniacenses ponere sententiam anathematis disponeret, rogatu Dalmatii et aliorum terrae illius principum distulit, et scripsit Cluniacensibus, exhortans ut resipiscerent, et ut Alexandrum, sicut alia Franciae monasteria, susciperent; alioquin delegata sibi auctoritate apostolica sententiam excommunicationis tam super ipsos quam super omnes fautores eorum ulterius promulgare non differret; et assignato die apud Melidunum, cum neque ipse abbas Cluniacensis fraude detentus a suis, neque responsales ejus adessent; porro aemuli abbatis ex adverso starent, Theobaldus scilicet prior Sancti Martini de Campis, qui aliquando post abbatem prioris locum in monasterio Cluniacensi tenuerat, et alii plures qui videbantur esse capita Ecclesiae suae, ipsum abbatem suum tanquam parricidae filii patrem accusantes, et culpam schismatis a se removentes, quippe qui se et commissa sibi monasteria subjectioni et protectioni catholici Alexandri committerent, ipsis faventibus Hugonem abbatem Cluniaci, et omnes subditos et fautores illius publice excommunicavit.

Pontio abbate Vizel. vita functo in ejus locum subrogatur Guillel. abbas Pontisas. Vocatus fuerat ad hoc colloquium sanctae memoriae Pontius noster merito abbas nominandus, quibusdam annuentibus, ut extruso Hugone is monasterio Cluniacensi praeficeretur. Sane beata et gloriosa Dei dilectrix Maria Magdalene, cui devotus devotum semper exhibuerat famulatum, hunc a candelabro suo, quo clarissime irradiaverat, minime evelli pertulit, retinuitque eum sibi etiam corpore, quem a puero enutritum et ab angelorum principe Michaele sibi concessum, totum ex integro sibi vindicans consecraverat, nec passa est inimicum libertatis sepulcri sui vel ad horam exsultare de eo, ne forte contrarius sibimetipsi existens, qui pro patria pugnaverat patriam quodammodo expugnaret, neve malitia de virtute virtutem prosterneret, et ignavia probitatem probitate dejiceret. Languore namque insperato detentus, vicesimo quarto anno ordinationis suae viam universae carnis ingressus est, et cum gravi luctu suorum ante sepulcrum famulatricis sepulcri Christi sepultus, raptus est, ut credi fas est, ne gloria humanae probitatis mutaret intellectum illius. Quo assumpto protinus Vizeliacensis monasteri fratres una voce et communi assensu elegerunt sibi Patrem genere nobilem, probitate conspicuum, virum ab adolescentia sacris instructum disciplinis, tam in ipso ubi susceptus est Vizeliacensi, quam in Cluniacensi coenobio, videlicet Guillelmum abbatem Sancti Martini Pontisarensis, quod monasterium ipse per XV annos regens, possessionibus et aedificiis multis ampliaverat.

Ne sortiatur effectum electio, obicem ponit comes Niv. Consensus comitis in eligendo abbate haud requirendus. His diebus Nivernensis comes Guillelmus, filius Guillelmi Cartusiensis, filii Renaldi de Hubenc, filii Guillelmi, filii Renaldi, filii Landrici, qui primus hujus generis principatum Nivernis a comite Burgundiae suscepit: hic, inquam, comes post multa gravamina quae, uti in superiore volumine partim comprehensa sunt, ecclesiae Vizeliacensi intulit, gravi morbo correptus, calicem divinae ultionis praegustabat. Ut ergo audivit filius ejus Guillelmus quod Vizeliacenses abbatem sibi elegissent, genuina insolentia ratus omnia nutu suo constare, Vizeliacum venit in ira multa et in furore magno, et interdixit fratribus electionem se absente et inconsulto patre suo factam; posuitque custodes ne quis de Vizeliacensibus transiret ad electum. Sed quam pravo et irrationabili consilio hoc fecerit, manifestant Romanorum pontificum munimenta, et Francorum regum privilegia; avi quoque sui, qui simili arrogantia electionem Renaldi abbatis, postmodum Lugdunensis archiepiscopi, calumniatus est, exemplar subscriptum declarat: « Ego Nivernensis comes dimitto Deo et beatis apostolis Petro et Paulo, et beatae Mariae Magdalenae quamdam pravam consuetudinem, quam in Vizeliacensi ecclesia exigebam, scilicet ut de electione abbatis ejusdem loci nullus ulterius a me vel haeredibus meis sive successoribus meis requiratur consensus, sed eum qui electus fuerit, praedicta ecclesia habeat, ita ut nullus nostrum possit aliquid calumniari, vel de consensu a nobis non acquisito aliquid ab Ecclesia exigere. Sed et tam de introitu quam de exitu abbatum promitto me nihil ulterius calumniaturum. »

Confirmat electionem cardinal. legatus. Init possessionem abbas. Vizeliacenses igitur postposita juvenis comitis injusta calumnia, Renaldum Merlotensem ad convocandum electum suum miserunt: qui cum venisset, neque monasterium introire, neque solemnem fratrum processionem suscipere voluit, ne minus per ostium ingressus videretur, cum hujusmodi translatio de monasterio ad monasterium, vel de ecclesia ad ecclesiam inconsulto pontifice Romano nequaquam authentica esse decernatur. Unde Vizeliacenses per Gaufredum Hospitalem scripserunt Ottoni cardinali et legato apostolicae sedis, insinuantes ei modum electionis, et personam electam. At ille perlectis apostolicis privilegiis, electionem sanam comprobavit, et eam fore ratam vice apostolica confirmavit, ipsique electo commisit curam Vizeliacensis ecclesiae ex parte domini papae, per manum Petri Pisani decani Sancti Aniani Aurelianensis. Et ingressus est Guillelmus abbas Vizeliacum, totius populi favore, et fratrum solemni processione susceptus, habens secum Macharium Floriacensem, Theobaldum Sancti Germani de Pratis, Stephanum Rigniacensem, abbates. Et non post multos dies misit ad Alexandrum papam praenominatum Gaufredum, et Joannem Italicum clericum suum cum litteris capituli sui continentibus actionem electionis suae, et litteris Francorum regis, litteris etiam regis Anglorum, atque abbatum praenominatorum, personam electi et modum electionis commendantium.

Alexander papa januam appulit. Ratam habet acbatis electionem; renovatque privilegia. Cluniacenses usurpant regimen coenobii Vizel. Interea Alexander papa Octaviani schismatici declinans insidias, per mare appulit ad urbem Januensium. Quo audito nuntii Vizeliacenses profecti sunt illuc. Susceptique honorabiliter ab Alexandro, fuerunt cum eo in palatio per dies aliquot; et sedens Alexander una cum universo coetu cardinalium, adstante multa frequentia multarum partium, legatos Vizeliacensis monasterii audivit, allatas ab ipsis litteras suscepit, ordinationem Guillelmi abbatis ratam habuit, eidem et fratribus universis ejusdem monasterii privilegium fecit, in quo juxta antiquorum pontificum Romanorum exemplaria statuit, quatenus fratres monasterii Vizeliacensis, defuncto abbate suo, liberam electionem in substituendo successore haberent, et ne aliqua persona cujuslibet causae religionisve obtentu quemlibet assensum de ipsa electione sibi usurpare, vel quocunque modo requirere praesumeret. Hanc siquidem libertatem, cum per trecentos fere annos ab ipso suae fundationis principio Vizeliacensis ecclesia quiete et absque calumnia obtinuisset, tamque de suis quam de aliorum fratribus monasteriorum sibi Patres indifferenter praefecisset, Cluniacenses longe post exorti per subreptionem sibi vindicare nisi sunt; assensum quidem primum, deinde vero jus electionis sibi arrogantes, mentientes utique a Paschali traditam sibi curam ordinis ecclesiae Vizeliacensis ob quam prorsus causam eadem ecclesia sub Innocentio II papa grave scandalum pertulit reclamando libertatem ingenitam, dum per violentiam ejusdem Innocentii et comitis Nivernensis intruso a Cluniacensibus quodam Alberico, fere omnes saepe fati monasterii fratres vinculis colligati, et per Provinciam, Italiam, Germaniam, Lotharingiam, Franciam, et Aquitaniam, hac illacque ignobiliter dispersi sunt, alienigenis subintroeuntibus in liberrimo solo, qui quasi sub Sennacherib undecunque congregati, unum superstitionis Samaritanorum nomen fecere.

Quia ergo in tempore tentationis supercilium Cluniaci intumuit, et monasterium quod hactenus specialius Ecclesiae Romanae membrum exstiterat, a Romana unitate exorbitavit, jure placuit apostolico examini, ut beati Petri uterina filia Vizeliacensis ecclesia denuo schismaticorum non subjaceret calumniae, praesertim cum ipse catholicus papa Alexander aeque ut Paschalis, et quilibet alii apostolici praedecessores sui, Deo auctore, beati Petri clavibus frueretur, quibus merito fidei remittendum vel solvendum censebatur, quod aliquando sub obtentu religionis commissum vel ligatum praetendebatur. Ob insolentiam denique Cluniacensium non solum in hac parte, imo etiam in toto corpore, libertas Ecclesiae Vizeliacensis periclitabatur; nam cum adventitii praefati abundatia multa abuterentur, et a vicinis locorum indigenis bonorum Ecclesiae rapinam paterentur, desidiae et ignaviae potius quam debitae libertati consulentes, comitem Nivernensem induxerunt, et sub specie familiaritatis materiam ei dederunt inconsuetae tyrannidis et inusitatae consuetudinis. Eorum etenim temporibus et indebitae justitiae exactio, et procurationum frequentia, occasionumque gravamina, atque malarum consuetudinum submissio inolevit; per quae omnia nostris temporibus eadem Ecclesia pene ad nihilum redacta est; paulatim enim serpendo pestiferum virus tam Cluniacae servitutis quam comitis tyrannidis, a planta pedis usque ad verticem omnes illius aevi seniores infecit usque ad beatae memoriae Pontium, quem fecunda virorum illustrium Arvernica nobilis tellus protulit, et hunc de quo in praesentiarum agitur, Guillelmum de Melloto, quem strenua Caroli Magni de Rupe Merloti proles edidit. Hi nempe vere filii verae matris vicem doluerunt, et pro justitia illius ad sanguinem restiterunt.

Igitur Alexander papa egressus ab urbe Januensium, in portu Magalonae applicuit; cui praenominatus occurrens, Guillelmus abbas Vizeliacensis, quemadmodum praedecessor illius Pontius primitias legationis apostolicae, non absque suorum et quorumdam magnatorum invidia susceperat, ita et hic ipsum summum pontificem a littore maris prodeuntem omnium sacerdotum Galliae prior excepit, et invenit gratiam in conspectu Alexandri, et magnificavit eum Alexander coram frequentia totius Romanae Ecclesiae, et iterum retractato comitis Gerardi testamento, munimentis etiam antiquorum privilegiorum collatis cum modernis, immunitatem libertatis Ecclesiae Vizeliacensis et libertatem eligendi vel substituendi abbatem communi consilio et voluntate, atque arbitrio omnium episcoporum, presbyterorum, diaconorum, subdiaconorum, cardinalium, Alexander papa in consistorio Montis pessulani juxta subscriptum exemplar confirmavit.

Privilegia Vizeliacensis ecclesiae confirmat Alexander papa; eamque eximit a potestate Cluniacensium.

 « ALEXANDER episcopus S. SS. Dei, dilectis filiis Willelmo abbati Vizeliacensis monasterii, ejusque fratribus tam praesentibus quam futuris, monasticam vitam professis in perpetuum.

Sacrosancta Romana Ecclesia, quae unicuique respondet pro suorum qualitatibus meritorum, eos quos fideles reperit, benigniori tractare gratia consuevit, et quos ferventiores circa suum obsequium intuetur, honoris praerogativa est solita decorare. Antecessor autem noster bonae memoriae Paschalis papa, sicut ex privilegio praedecessoris nostri felicis recordationis Calixti papae cognovimus, Vizeliacense monasterium, quod proprie ac specialiter beati Petri juris existit, Cluniacensis ecclesiae fervorem religionis, quae tunc temporis inibi habebatur, attendens, cum religio in eodem Vizeliacensis monasterio tunc ex parte maxima deperisset, commisisse dignoscitur, et praedictus Calixtus papa idipsum auctoritatis suae privilegio confirmasse, ita quidem ut obeunte abbate qui ibidem esset pro tempore institutus, alius ibi deberet communi fratrum consensu, vel partis consilii sanioris, Cluniacensium abbatum consilio subrogari. Nos vero devotionis vestrae constantiam, et fidei firmitatem, quam in hoc tempore procelloso tam vos quam bonae memoriae Pontius Vizeliacensis abbas, circa Romanam Ecclesiam habuistis, diligentius attendentes: considerantes etiam quam manifeste Cluniacensis Ecclesia tempore hujus turbationis erraverit, et quomodo a pristina religione et honestate corruens, ab unitate Ecclesiae se fecerit alienam, praedicto monasterio vestro in devotione et fide Ecclesiae firmissime permanente, et religione per Dei gratiam ibidem plenarie restituta, ut utraque ecclesia fructum videatur pro meritis reportare, commissionem illam, quam idem antecessor noster Paschalis papa fecerat, de communi fratrum nostrorum consilio duximus revocandam, statuentes ut idem monasterium Cluniacensi ecclesiae in nullo penitus subjacere debeat, nec alicui teneatur nisi tantum Romanae Ecclesiae respondere; et electionem ita liberam per omnia habeatis, ut Cluniacensium abbatum consilium vel consensus nullomodo requiratur; imo illum vobis in abbatem dari volumus et praeponi, quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beati Benedicti institutionem elegerint, et Romanus pontifex aut praeviderit ordinandum, aut suggestione monachorum ejusdem loci consenserit ordinatum. Ut autem haec nostra institutio futuris semper temporibus inviolabiliter observetur, eam auctoritate apostolica confirmamus, et praesentis scripti privilegio communimus, statuentes ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostrae constitutionis infringere, vel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc et entare praesumpserit, secundo tertiove commonitus, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et Domini nostri Jesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat. Servantibus autem sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Judicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. »

Abbas humaniter a papa exceptus ad propria redit. Famae ejus detrahunt osores. Et cum fuisset abbas Guillelmus cum apostolico Alexandro dies plurimos, gratia et benedictione illius auctus cum favore Romanae totius Ecclesiae recessit ad propria, et regressus cum magna gloria receptus est a fratribus suis, et ab omni populo suo cum solemni processione in ornatu platearum et fumo thymiamatum, et facta, ut moris est, oratione, obtulit duos pretiosos pannos sericos, et duo optima tapetia, et confusi sunt omnes adversarii libertatis ecclesiae Vizeliacensis, et insurrexerunt viri linguosi, et quibus proprium est bonorum invidere prosperis, coeperuntque detrahere Guillelmo abbati apud comitem juvenem (nam pater vita excesserat) quasi Guillelmus omnia bona ecclesiae dilapidasset, et infinitam pecuniam Romanis dedisset; dicentes impium esse tam nobilem ecclesiam dissipari, impietatem vero ipsam in caput comitis merito redundare, qui cum tutor et defensor existat ecclesiae, tantae illius depopulationi non obsistat.

 Erat autem juvenis quidam, nomine Guillelmus, filius Petri de Monte Regali inter ministros abbatis Pontii aetate quidem junior, sed ingenio acrior; hic sensu astutus, et obsequio gratus, tantam apud Pontium obtinuit gratiam, ut potentia cunctos excelleret aulicos, et dominandi secundum fere vindicaret locum; quem excludebat, excludebatur; et quem admittebat, admittebatur; quem justificabat, justificabatur; et quem condemnabat, condemnabatur; justum et injustum, munus et meritum, ipsa quoque gratia, qua nihil clarius in omni fortuna, absque Guillelmi favore nihili pendebantur; factique sunt extranei, quos olim et aetas et sapientia Pontio familiares fecerat. Cumque puerilibus animis majora majoribus praesumeret, etiam fratribus detrahere coepit, proprios accusans dominos, servus conditione et moribus, exclusisque omnibus solus solo nomine domini sui gratia abutebatur; fasque nefasque unius erant pretii apud eum, qui totus incumbebat de penuria pauperum dilatare terminos suos, et abusus fiducia domini sui pro centenario tricenarium reddebat, et pro denario centenarium recipiebat, multiplicatusque est vehementer in possessionibus multis et pecuniis innumeris, et actus omnium in ore illius. Unius tantum gratia abutendo contentus, omnium simul intus et extra odium concitavit. Homo quippe superbus et arrogans atque impurus, honestos quosque et probatissimos viros despiciebat, accusabat, et dehonestabat; adeo quippe simplices pii Patris animos circumvenerat callidis adulationibus, ut totum ei concederet quod huic quocunque modo placeret. Elatus igitur et miro modo supra semetipsum juvenis erectus, cum per quadriennium ita insolesceret potiusquam convalesceret, unius uno momento noctis repente miser corruit et crepuit, et effectus est quasi qui nec fuerit, et utinam nec fuisset! nam cum felicis memoriae Pontius abbas extremum vitae spiritum efflasset, servus proditor, qui prae dolore commori debuerat, postpositis exsequiis protinus claves tulit, armaria spoliavit, et quidquid rapere potuit, clam asportavit. Cumque tam sacrilegum furtum saepius reiterasset, deprehensus a fratribus et comprehensus est. Inquisitus autem super thesauros abbatis, et de candelabro aureo quod imperatrix quondam Mathildis mater regis Anglorum Henrici monasterio Vizeliacensi dederat, omnia negavit; et scrutata domo illius tandemque negata clave a familiaribus illius recepta, repertum est illud quod negaverat candelabrum, sigillum quoque abbatis, simul et sigillum capituli, quod jam per biennium fratres latuerat. Facto autem mane dedit fratribus obsides super quingentas libras pro exsecutione justitiae tenenda in manu futuri abbatis, qui ea ipsa die depositionis venerabilis Pontii concorditer electus est, anno divinae Incarnationis millesimo centesimo sexagesimo primo, VI feria, XIV die mensis Octobris.

Interea profanus Guillelmus de Monte Regali accessit ad juvenem comitem patris exsequias celebrantem, qui octavo die obitus pii Pontii vitam humanam finierat: cumque multa mentiendo praestrueret, spopondit comiti novo octoginta libras, decem septemque scyphos argenteos, si ei adversus Vizeliacenses auxilium praeberet, et singulis etiam annis duas marchas argenti comiti pro commendatitio daret. At ille compromisit ei contra omnes petitum auxilium.

Recepto igitur solemniter electo abbate Guillelmo, clamaverunt omnes pariter adversus Guillelmum de Monte Regali, qui praesumens de auxilio comitis justitiam exsequi detrectabat. Unde jussus ab abbate Guillelmo comprehendi, carceri mancipatus est. Tunc ille solita usus versutia, cum sperato careret auxilio, abbatibus qui forte ad novi abbatis introitum convenerant, Floriacensi scilicet et Parisiacensi coepit supplicare, atque sub obtentu confessionis, quam detegere sacerdotibus fas non est, requisitos thesauros in quantum nosset propalare, contestans se stare definitioni eorum de objectis capitulis si novus abbas acquiesceret, qui parens illorum precibus et consiliis dixit se quoque idem facturum, statimque in ipso crepusculo noctis allatae sunt sanctorum reliquiae in virgulto abbatis, et productus impius Guillelmus de carcere, juravit super sancta quod faceret quidquid sequenti mane praescripti abbates definirent, et quod interim nusquam diffugeret. Sed in perfido quae fides? nullum est enim veritatis vestigium, ubi non est fidei fundamentum. Ut autem vulgo dicitur experto non esse credendum inimico, ita et proditori juranti nulla fides est adhibenda: jurat ore profanus, ore justitiam, sed loquitur ex corde in corde nequitiam, et decidens in profundum malorum contemnit justitiam, sequiturque impietatis propositum. Sic iste sceleratus Guillelmus spreto jusjuramento, postposita etiam fide obsidum impudenter ipsa nocte perjurus aufugit. Quod cum abbas Guillelmus audisset, et rei exitum comprobasset, statim misit ministros suos in domum fugitivi proditoris, et tam frumenta quam vina, vasa quoque et pannos, atque universam supellectilem domus asportari fecit, pollicitamque pecuniam quingentarum librarum a fidejussoribus exegit. Sacrilegus vero clam profugit ad comitem, a quo receptus, post paucos etiam dies ab eo Vizeliacum reductus est. Unde cum comes interpellaretur ab abbate quare perfidum fugitivum suum suscepisset, et Vizeliacum contra morem villae reduxisset; cui utique non liceret de jure neque commendatitium hominem monasterii suscipere, neque cuiquam inimico villae in ea conductum praestare: de his et aliis capitulis terminandis constituerunt diem apud Regniacum; ubi cum convenissent, primum conquestus est abbas quod comes extra morem Ecclesiae homines suos commendatos susciperet; petiitque ut hunc fugitivum suum Guillelmum de Monte-Regali, qui capitaneus servus ecclesiae existebat, incunctanter sicut de perditione et perjurio convictum sibi redderet. Tunc comes optimates suos requisivit super propositam de jure consuetudinis calumniam. At illi omnes unanimiter dixerunt nullum habere comitem in hominibus ecclesiae Vizeliacensis commendatum, neque adversus Ecclesiam, neque alio quolibet modo. Protinus comes dimisit versipellem Guillelmum, et jussit eum redire ad legitimum dominum suum, et per omnia illius stare mandato: et ut vidit quod nihil profecisset, praecepto abbatis, vellet nolletque, se submisit. Domo igitur cum aliquibus ex suis possessionibus distracta, obsides suos liberavit.

Preces fundunt ad Deum monachi Vizel. pro comite Nivern. aegro; qui ingratum se nihilominus exhibet. Post haec contigit comitem infirmari usque ad mortem. Cui abbas Willelmus valde compassus, ut potuit, quanquam exosus ab eo, gratis ei obsecutus est; et oratio fiebat quotidie ab ecclesia Vizeliacensi ad Deum pro eo. Sed cum illa orante convalesceret, ingratus oblitus est omnium beneficiorum quae sibi ab ecclesia, vel ab abbate exhibita sunt. Et patulas aures linguis apponens detrahentium, recogitabat quibus occasionibus abbatem vel monasterium fatigaret. Scripsitque abbati ut pecuniam, quam profanus Guillelmus de Monte-Regali cognominatus sibi ex compromisso debebat, sibi redderet. Deditque in mandatis nuntio qui ejus litteras deferebat, ut si pecuniam reddere abbas differret, vel dissimularet, terram abbatis illico depraedaret. Quadam ergo die Dominica, epistolam comitis super praefatum negotium abbati nuntius obtulit (dicebatur autem nuntius ille Gaufridus de Meliduno), cui protinus abbas respondit nullam omnino pecuniam se comiti debere; si quid vero impius Guillelmus comiti deberet, ab eo indubitanter reposceret. Respondit Gaufridus nil sua interesse, nisi domini sui tantummodo mandatum perficere. « Nunquid ergo, ait abbas, hac Dominica bonorum nostrorum rapinam facies. » -- « Non, inquit Gaufridus, sed cras domini mei praeceptum dissimulare non potero. Si tamen ad dominum meum mittere placet, proficiscar libens et ego cum nuntio, et pro causa tua orabo; et cum ibidem, hoc est apud Campummollem, ab abbate procuratus fuisset et abbatis nuntium quemdam monachum iturum ad comitem accepisset, in ipso itinere divertit a monacho, et veniens ad Castrum Censorium elegit fortissimos juvenes, statimque ipsa Dominica jam advesperascente omnes greges ovium abbatis apud Campummollem, ubi ea die cum abbate comederat, depraedatus est. Nec mora, ultio eum divina secuta est: nondum quippe septem diebus transactis amentia captus, de fenestra domus suae saltum dedit in subjacenti flumine Yonnae: unde semivivus extractus propria coepit membra laniare, sicque insaniendo vita indignus mortuus est. Conclamantibus autem fratribus universis et omni populo Vizeliacensi adversus Guillelmum sceleratissimum, quod causa illius, et tanti principis inimicitias, et suorum depraedationem paterentur, praecepit eidem Guillelmo abbas, quatenus comiti de compromisso satisfaceret, aut certe illata damna ecclesiae restitueret. Qui deficiens ab utroque, conjectus in vinculis carceri mancipatus est. Ferro igitur ligatus et tenebris obvolutus, censum pecuniae fetore carceris non potuit negligere, quinimo dulcius habuit omnem subire miseriam, quam vel diminuere gratis pecuniam Hac etenim pluribus in locis fenerata, squalorem carceris atque famis inediam, quodque gravius est, honestatis injuriam libenter perferebat: tandemque longa carceris pressura coactus, iterum distractis possessionibus pacem fecit, fuitque deinde quasi lupus inter oves circumveniens proximos, accusans pauperes, detrahens divitibus. Sane comes neque hujus miseriis neque suis malis contentus, armenta et pecora, hominesque monasterii Vizeliacensis praedari fecit, quia, ut dicitur in proverbio vulgari, « Sola volenti nocere sufficit occasio; » nullius justae querimoniae fretus ratione, occasione quaerebat qualiter ecclesiam suo dominio subjugaret, et ab ingenita libertate spoliaret.

Ludovicus rex Gal. partibus stat Alexandri papae a quo repulsam passus est. His diebus occidentalis Ecclesia gravi schismate laborabat. Henricus autem comes Trecensis partibus favebat imperatoris. Porro Ludovicus rex Galliae misit in occursum Alexandri catholici papae legatos suos, Theobaldum abbatem S. Germani de Pratis, et Carducum clericum suum; quorum legationem cum minus optato Alexander suscepisset, reversi Vizeliacum venerunt. Et decidit in lecto aegritudinis Theobaldus abbas, et mortuus est IX Kalend. Augusti, sepultusque infra januam basilicae B. Mariae Magdalenae, cujus monachus exstiterat. Et ut cognovit rex Ludovicus repulsam legatorum suorum, iratus poenituit se suscepisse Alexandrum contempto Victore, et scripsit per Manassem episcopum Aurelianensem super haec verba comiti Henrico Trecensi, qui eo tempore ad Germanicum imperatorem properabat. At ille gratulabundus pro opportunitate reperta, suggessit imperatori ut iniret colloquium cum rege adunatis utriusque regni optimatibus, et ecclesiasticis viris, contestatus jurejurando quod rex audita utriusque apostolici electionis examinatione, juxta discretionem personarum utriusque regni, staret consilio suo, videlicet Henrici comitis, et indictum est colloquium apud Lovigennam vicum citra Ararim fluvium intra fines regni Franciae. Et statutum est ut Alexander catholicus et Victor schismaticus colloquio adessent, et de sua electione in conspectu totius Ecclesiae conferrent.

Pontifex saniori consilio legatos mittit ad regem, qui ejus animum demulcerent. Quod ut cognovit Alexander, misit ad Ludovicum regem legatos, scilicet Bernardum Portuensem episcopum, et Jacintum diaconem suum, qui regis iram lenirent, et familiare colloquium inirent. Convenerunt ergo Alexander et Ludovicus apud Silviniacum, qui est vicus monachorum Cluniacensium. Rex autem Ludovicus rogabat Alexandrum ut ad constitutum veniret colloquium; aut si forte praesentiam imperatoris abhorreret, saltem ad partes illas accederet usque ad Vergiacum castrum, quod erat inexpugnabile. Cui cum Alexander nollet acquiescere: Ego, ait rex, et te et universum comitatum tuum salvum ducam, et reducam salvum sicut corpus meum. Et cum nec sic acquiesceret Alexander veritus dolos imperatoris, respondit rex: « Mirum est quod conscius justitiae suae subterfugit testimonium innocentiae suae, seu audientiam causae suae. » Et abiit rex ad indictum cum imperatore colloquium, nondum autem cognoverat conditiones quas ex parte sua comes Henricus fecerat cum imperatore.

 Convenit rex ad colloquium cum Henrico comite Trecensi qui imperatori favens Alexandro adversabatur. Cum ergo venisset rex apud castrum Divionem, occurrit ei comes Henricus, et tum primum aperuit ei pactiones quas cum imperatore fecerat, dicens: « Majestatis tuae reverentiae et regni tui consulens utilitati, domine mi rex, inii colloquium super Ararim fluvium, quo, tu domine mi rex, et imperator Fridericus cum pontificibus et abbatibus atque optimatibus utriusque regni convenientes, praesente apostolico tuo, et imperatoris apostolico, ex utraque parte eligentur probatissimi viri tam ecclesiastici quam militares, qui electionem utriusque apostolici dijudicabunt. Et si Rollanni electio fuerit sanior comprobata, Octaviani electio cassabitur, et imperator procidet ad pedem Rollanni; si autem Victoris electio praevaluerit, Rollannus adnullabitur; tu vero, domine rex, ad pedem Octaviani venies. Quod si Octavianum deesse contigerit, imperator ab eo deficiens Alexandro tuo obediet; si autem e converso Alexander defuerit, identidem decidet, et rex Victori favebit. At vero si tua majestas noluerit nec praedictis pactionibus acquiescere, nec arbitrio judicum assensum praebere, ego jurejurando juravi quod ad partes illius transibo, et quidquid de fisco regis in feodum habeo imperatori tradens, ab illo deinceps tenebo. Stupefactus rex Ludovicus ad haec respondit: « Miror unde tibi fiducia, quod me inscio meque inconsulto talia cum imperatore condixisti. » Respondit Henricus: « Hanc fiduciam tu, rex, ipse per Manassem Aurelianorum episcopum mihi dedisti: » interrogatusque super hoc verbo episcopus, timore regis dissimulare coepit, occultans machinationes quibus Henricum ad hoc induxerat. Tunc Henricus protulit epistolam regis, qua continebatur quod nuntii regis repulsi fuissent ab Alexandro, ob quam rem indignatus rex mandabat Henrico quatenus ad imperatorem Fredericum licenter procederet, et colloquium utriusque audientiae iniret, certus quod rex per omnia illius consilio staret.

Aliud colloquium in finibus imperii. Nuntii regis. Fredericus autem imperator aedificaverat sibi palatium mirae amplitudinis in loco qui dicitur Dolah, in finibus imperii sui, et cognoverunt Franci quod schismaticus Victor non esset cum imperatore; et laetati sunt super illius absentiam. Quo agnito Theutonici sive Germani currentes, adduxerunt eum cum festinatione maxima eadem die: quem assumptum imperator media nocte duxit supra pontis medium, statimque quasi pactionibus satisfecisset, recessit. Rex autem Ludovicus quasi venatum pergens, transiit per nemus ad locum colloquii, misitque Jocium Turonensem archiepiscopum, et Mauricium Parisiorum episcopum, Guilelmum quoque Vizeliaci abbatem cum aliis optimatibus regni sui ad nuntios imperatoris, qui ibidem convenientes verbum regis exspectabant. Inter quos etiam erat comes Henricus, qui propter affinitatem cognationis, partibus omnino favebat Victoris schismatici. Petierunt itaque missi regis ex ore ejus competentes inducias, eo quod pactiones hujus colloquii hactenus usque perendie regi fuissent incognitae, praesertim cum imperator compulerit Henricum comitem jurare ne praedictas actiones ante diem constituti colloquii ullomodo manifestaret regi: indecens autem fore tam temere de tanto negotio diffinire. Cumque imperatoris Frederici prolocutores petitas inducias negarent, reversus est rex apud Divionem. Cardinales vero, quos illuc Alexander papa miserat, sperantes solutum esse colloquium, Vizeliacum redierunt. Rex autem constituit qui custodirent fines regni sui. Et sequenti summo mane venit comes Henricus ad regem in palatio ducis Burgundiae, allegans regem nequaquam esse a pactionibus liberum, ideoque se necessario discessurum ab eo, et sese traditurum in manu imperatoris, ita ut totam terram, quam de feodo regis hactenus tenuerat, amodo imperatori traditam ab eo reciperet, et hominium illi faceret. Attamen ob gratiam regis obtinuisse se dixit ab imperatore trium hebdomadarum inducias, ea conditione quod rex datis obsidibus polliceretur imperatori ad diem se venturum, et Alexandrum adducturum, atque ibidem causam utriusque auditurum, et judicio proborum virorum imperii et regni pariturum, aut certe seipsum tradere vinctum imperatori apud Chrysopolim, quae est urbs nobilis Byzantinorum: et acquievit rex, et defecit spiritus ejus, et taediatus est animo, pactusque est ita se facturum, datis obsidibus....... duce Burgundiae.... comite Flandriae, et Guilelmo comite Nivernensi. Omnis autem ecclesiasticus, ordo audito hoc verbo quod fecerat rex, doluit valde, et corde clamaverunt omnes ad Dominum ut misereretur Ecclesiae suae sanctae, et liberaret regem a fraude circumvenientium se.

Fallaciae imperatoris detectae, a quo rex desciscit. Abiit ergo rex ad praenominatum vicum Lovigennae, ubi regi debebat occurrere imperator; sed fefellit imperator Henricum, misitque praecipuum fautorem schismatis, Renaldum cancellarium suum Coloniensis Ecclesiae. Cumque coram eo replicarentur pactiones, quas comes Henricus ex ore imperatoris proposuerat regi, subito divina virtus adstitit Ecclesiae suae, et piae simplicitati regiae majestatis. Respondit enim Renaldus, profani erroris fautor, nequaquam imperatorem talia dixisse, scilicet quod cuiquam permitteret consortium judicandi Romanam Ecclesiam, quae proprie sui juris existebat. Tunc repletus gaudio rex, quaesivit ab Henrico comite utrum se haberent pactiones secundum formam ab eo sibi propositam. Et rex: « Ecce, ait, quod imperator qui juxta verbum tuum adesse debuit, abest; ecce quod etiam missi illius formam pacti, te praesente, te teste commutant. » -- « Verum est, » inquit, comes Henricus. Et ait rex: « Nonne ergo absolutus sum ab omni pacto? » -- « Absolutus, » ait Henricus. Et dixit rex cunctis optimatibus suis et episcopis, atque abbatibus, qui praesentes aderant: « Audistis et vidistis omnes qualiter ego ipse gratis perfecerim omnia quae ad me pertinent, et dicite utrum liber ab his pactionibus videar. » Dicunt omnes: « Liberasti verbum tuum. » Statimque rex velocissimum equum cui insidebat reducens, protinus ire perrexit. Theutonici autem valde confusi insecuti sunt eum, rogantes ut rediret ad imperatorem paratum prosequi omnia quae Henricus proposuerat. At ille parvipendens ea quae dicebantur, decipulam quam evaserat exhorruit, dicens: « Feci quod meum fuit. » Sic soluto conventu rex in suum regnum rediit.

Alexander papa susceptus Parisiis a rege. Consecrat ecclesiam S. Germani Pratensis. Concilium celebrat apud Turones. Alexander autem catholicus papa veritus indignationem regis Ludovici, transiit in Aquitaniae metropolim urbem Bituricorum, et in Dolense monasterium, quod est apud Castrum Radulphi, ibique hiemavit: et sequenti tempore Quadragesimae accessit ad Ludovicum regem in urbe Parisiorum. A quo susceptus honorifice secundum morem Romanae Ecclesiae, portavit ipse rosam auream Dominica qua cantatur Laetare, Jerusalem. Peractisque paschalibus solemniis consecravit basilicam monasterii B. Germani de Pratis, cui praeerat Hugo de Moncellis, monachus Ecclesiae Vizeliacensis. Illuc iterum accessit Guillelmus abbas Vizeliacensis, petens a summo pontifice Alexandro quatenus libertatem et possessiones ecclesiae suae, atque immunitatem banniarum monasterii sui ab antecessoribus suis praescriptarum tertio plenius confirmaret. Cui ille pium assensum praebuit, et tertium ei privilegium dedit. Inde Turonicam metropolim urbem adiit, et concilium ibidem tenuit omnium episcoporum Lugdunensium, Narbonensium, Viennensium, Bituricensium, Senonensium, Remensium, Rothomagensium, Turonensium, Burdegalensium, Auscitanensium, Alpensium, Apenninarum, et Maritimarum, centum quinque numero: Cantuarensium etiam atque Eboracensium, Scotorum quoque et Hibernensium; sed et abbatum et diversae professionis personarum gratanter undique advenientium: nam et Germanorum episcopi plures occulte scripserunt Alexandro papae, obedientiam, et omnimodam reverentiam pro loco et tempore illi humiliter exhibentes. Italiae vero non minima pars affuit, partim scripto, partim sua praesentia. Sed et Sardinia et Sicilia, cum omni Calabria, omnis quoque orientalis Ecclesia, et Hispania, devotum obedientiae caput humiliter Alexandro catholico papae subdidit.

Agitatae eo in concilio variae causae; praesertim clericorum Paris. adversus monachos San-German. Interfuerunt praedicto concilio Stephanus abbas Cluniacensis, et Guillelmus abbas Vizeliacensis. Cogitaverunt autem actionem renuntiationis Cluniacenses proponere contra Vizeliacenses; sed conscii suae injustitiae et Romanae rectitudinis conticuerunt omnes, nec etiam exinde ausi fuerunt mutire, cum plurimae hujusmodi controversiae hinc et inde in eodem concilio proponerentur et terminarentur; sicut fuit causa Parisiensium clericorum et monachorum coenobii Sancti Germani de Pratis, quae plenius ventilata injustis clericorum vocibus aeternum silentium imposuit. Alexander igitur soluto concilio synodali, Bituricam in urbem, quae caput est Aquitaniae, rediit. Procedente dehinc tempore autumni Senonicam civitatem adiit, ibique per decem et octo mensium curricula sedit. Auctore autem schismatis Octaviano, qui appellatus est Victor, ab hac vita infeliciter exempto, subrogatus est a schismaticis Guido Cremonensis, qui de auctoribus electionis Alexandri primus apostatavit.

 Comes Nivern. persequi Vizeliacenses non desistit. Interea comes Nivernensis Vizeliacensem Ecclesiam graviter infestabat, et per suppositas personas eorum qui ovino colore mendacium supprimunt, mores Guillelmi abbatis et fratrum suorum diffamare insistebat. Sola quippe Vizeliaci deditione cupidus, invidiae morbo adversus abbatem afficiebatur, qui pravis conatibus ejus tam strenue quam callide resistebat, Unde illius magnanimitas potissimum enituit, quod insimulanti aeque ut depraedanti restitit. Eapropter cum dolus invidiae in seipso contabescens nihil penitus proficeret, et ab omni destitueretur jure, tandem postposita justitia, honestate spreta, contempta religionis reverentia, rabiem vesaniae suae tyrannica temeritate armavit. Cumque tergiversando ut inique ageret, laboraret, et nullam causam juste affligendi Ecclesiam inveniret, usurpatas procurationes, quas pater illius periculo maris actus remiserat, et eo cum matre in capitulo Vizeliaci concedente confirmaverat, contra jus fasque ab Ecclesia repetiit. Neganti abbati quod injuste reposcebatur, diffidationem mandavit. Intervenientibus autem amicis utriusque partis, inierunt colloquium supra stagnum de Noverria, si forte obortam controversiam pacificare possent. Interpellanti itaque comiti super praedictam exactionem, respondit abbas, quia quod pater dimiserat, et ipse concesserat, nec ab eo repetendum, nec a se reddendum erat, praesertim cum ipse investitam Ecclesiam hac dimissione partis, et sua concessione invenerit. Et subito tyrannus iracundia motus, frendens et insaniens, Vizeliacum venit (erat autem vigilia nativitatis praecursoris Christi), ingressusque monasterium, cum fratres audito adventu ejus claustra sua signassent, irruit ipse, et primus accepta securi ostium fregit coquinae. Quod videntes satellites ejus, domos ecclesiae protinus occupaverunt, ostia reliqua fregerunt, monachos impellentes caeciderunt, et de substantia monasterii dominum suum invitis fratribus ea nocte in hospitio monasterii procuraverunt. Fratres autem cruces et capsellas deposuerunt, altaria nudaverunt, et divinum officium per omnes ecclesias suas celebrare cessaverunt.

Papa monet comitem ut vexare desinat Vizeliacenses. Ea nocte declinavit abbas apud Campummollem; sequenti vero apud Gibriacum: inde misit ad regem, ipse autem profectus est ad Romanum pontificem, qui regressus a concilio Turonico in Dolensi monasterio degebat: sed quia rex expeditionem tunc moverat in Arvernenses, noluit exasperare comitem, monuit tamen ut propositam litem differret, donec ipse ab expeditione rediret. Alexander quoque recogitans schisma quo infirmabatur Ecclesia, et veritus ne forte si aliquantulum durius erga saeculi principes procederet, graviori scandalo Ecclesiam affligeret, simplici tantum scripto commonuit comitem, ut a gravaminibus Ecclesiae Vizeliacensis, quae filia beati Petri et alodium Romanae Ecclesiae existebat, desisteret. Sed induratum est cor Pharaonitici comitis, et pro dulci fonte duritiam induit lapidis. Apostolica igitur simul et regalia monita spernens, cum gravi et multo exercitu equitum et peditum atque promiscui vulgus, quasi hostilem obsessurus populum, in ipsa beatae Mariae Magdalenae sacra solemnitate Vizeliacum venit: quo ingresso, protinus fratres cessaverunt a divinis officiis, seorsum submissa voce in capella Genitricis Dei clausis ostiis claustri Deo debita vota solventes, indignum utique judicantes sacra sacrilego pandere. Abbas autem descendit apud Sanctum Petrum; comes autem monasterium ingressus more solito, sed comitatu insolito descendit in hospitio, negatamque sibi a fratribus procurationem ipse sibi de suo exhibuit.

 Pacem ineunt abbas et comes nonnullis conditionibus interpositis. De illatis injuriis veniam petit comes. In ipsa nocte ascendit abbas ad sepulcrum beatae Mariae Magdalenae, ibique Deo debita solemnitatis celebria pro tempore persolvit, et illucescente die descendit ad Esconium, Deoque sacram hostiam obtulit. Quem insecutus Renaldus de Merloto fratruelis suus cum Duranno Alburg, rogavit quatenus ibidem requiesceret modicum. Miserat quippe apud Gibriacum, qui sibi necessariam refectionem pararent. Ascenditque Renaldus, et locutus est de compositione pacis cum comite. Revocato igitur abbate talis compositio processit, ut comes de violatione monasterii publice ad altare satisfaceret, de usurpata procuratione viginti libras resolveret, remissionem quam pater fecerat de fortuitis procurationibus ipse denuo concederet, et scripto confirmaret; Renaldum quoque fratrem suum, et Guidonem aeque fratrem suum, sororemque haec omnia concedere faceret, data fidei pollicitatione et obsidibus, Ignaro vicecomite de Joviniaco, et Stephano de Petrapertuis, et Hugone de Tornella, ut cum ad legitimam aetatem pervenissent, iterato praescriptam remissionem concederent. Ob gratiam vero scriptae confirmationis et conservandae pacis in perpetuum diffinitum est quod abbas septingentas libras daret comiti, et de procuratione illius diei ducentas quinquaginta tres libras persolveret, eo pacto interveniente, quod comes sequentis festi procurationem penitus dimitteret, et iterum de alia procuratione non nisi centum libras exigeret. His ita compositis et hinc inde concordatis, hora diei sexta pulsantibus signis celebraverunt fratres sacri festi solemnia. Et accedens comes ad altare, de iliata monasterio satisfecit injuria, reposuitque juxta condictum pro recti exsecutione viginti libras. Et sequenti die ingressus capitulum fratrum, praesidente abbate, coram omnibus concessit saepedictam procurationum fortuitarum remissionem, quam pater suus fecerat, et scripto confirmavit, suique sigilli munimine corroboravit.

Iterum litem movet et persecutionem. Post haec Guillelmus comes Nivernis aegrotavit vehementer, ita ut desperaretur; sed cum humilitatis vota solveret Deo, tandem convaluit, petivitque sanctorum suffragia in oratorio Beatae et intermeratae Virginis Mariae apud Anicinum urbem Vallavensium. Inde reversus corpore quidem ad patriam, animo autem ad inditum sibi odium Guillelmi abbatis Vizeliacensis, mandavit eidem ut sibi justitiam de non exhibito sibi salinario exsequeretur in praesentia sua, et judicio curiae suae Nivernis staret. Respondit abbas: « Sperabam fecisse me pacem cum comite de omnibus querelis praeteriti temporis: verumtamen quia ego rudis, et de hujus monasterii consuetudinibus nondum plene instructus videor, loquar cum majoribus natu villae hujus, et cum caeteris sapientibus, et secundum consilium coelitus nobis indultum per proprios comiti nuntios respondebo. » Abo autem de Monte-Gualguerii (is enim injunctum sibi nuntium perferebat) dixit abbati: « Si placet diem comitis a me tibi denominatum suscipere, bene; sin autem, comes faciet sicut de negata sibi a te justitia. » Sic Abo recessit, et pejora dictis comiti retulit. Abbas vero iniit consilium, misitque nuntios qui ad haec verba responderent; qui euntes occurrerunt satellitibus comitis, dominum suum cum multa vesania venientem Vizeliacum praeeuntibus. Et subito tyrannus irrumpens in monasterium, invasit officinas monasterii, misitque protinus praecones per omnem villam Vizeliaci et Esconii et Sancti Petri, mandans omnibus hominibus monasterii, ut pariter congregati praesentiae suae in crastinum astarent. At illi unanimiter omnes mandatum ejus contempserunt. Tunc ille furia invectus contra morem oppidi clamare fecit per praeconem suum, quod omnis qui ante conspectum suum non veniret, inventus procul dubio caperetur, et domus illius publicaretur. Quo audito stupefacti sunt omnes, et plures prae timore accesserunt ad eum; quibus astantibus dixit: « Quoniam negavit mihi abbas justitiam, investivi me de jure meo: volo itaque ut abjurato abbate fidelitatem mihi faciatis, et amodo abbati aut monachis nullam consuetudinem persolvatis. » Ad haec burgenses responderunt: « Nos fidelitatem juravimus abbati et Ecclesiae; injustum ergo et turpissimum videtur absque causa quantum ad nos pejerare; unde petimus a te dari nobis inducias ut cum domino nostro loquamur, et super haec verba illum conveniamus. » -- « Praesto est, ait, dominus vester, et cito poteritis ei loqui. » -- « Permitte nos ergo, inquiunt, ire ad eum. » Quibus ille dixit: « Eligite ex vobis duos vel tres qui abbati verbum vestrum, et vobis illius responsum perferant. »

Surrexit igitur Simon de Silviniaco, et Durannus Alburg, qui comitis impietati praecipue favebant, veneruntque cum paucis ante abbatem, et innotuit sermo abbati, quod comes detinuisset suos, ne ad se venirent. Illico vocavit Joannem Caprarium, et paucos seniorum ecclesiae, misitque eos confestim in hospitium ad burgenses suos in haec verba: « Vobis qui fidelitatem abbati debetis et Ecclesiae, mandat et praecipit abbas per ipsam fidelitatem quam sibi jurastis, et sibi debetis, ut recedentes ab hoc tyranno quantocius ad illum veniatis; » et statim venerunt. Et cum de quaestione comitis hinc inde multa conferrent, rogaverunt burgenses abbatem, quatenus in tanta necessitate sibi et illis consuleret, tempusque redimeret, recipiens diem comitis sub tali conditione, ut in eo tantum comiti faceret, quantum deberet. Acquievit abbas suorum consiliis, mandavitque comiti dicens: « Quoniam ex improviso tyrannice invasisti domum meam, licet omnino injustum sit quod exigis, suscipio tamen diem tuum sicut violentiam passus, assignatum apud Altissiodorum, tantum ibidem facturus quantum debere me probabo. » Protinus comes frustratus a proposito (proposuerat namque tali conditione Vizeliacum suo mancipare dominio) collecto impetu vesaniae suae recessit. Instante autem die, misit abbas ad comitem Desesiae majores ecclesiae suae, Gilonem tunc priorem, et Gaufredum Angligenam superiorem, atque Gislebertum eleemosynarium. Quibus ille dixit ut se sequerentur Nivernis, ibidem eos auditurus. Quod cum fecissent, ex parte abbatis renuntiaverunt ei diem assignatam, rogantes ut alteram propinquiori loco assignaret. Renuente illo diei renuntiationem vel commutationem suscipere aut dare, subintulerunt: « Dominus abbas Vizeliacensis tibi respondet per nos, quod mandato tuo stare nullo teneatur jure, et si denuo per violentiam volueris illum fatigare, ipse te appellat ad audientiam apostolicam, ad quam dominium Vizeliacensis monasterii proprie spectat, et ad audientiam domini regis, sub cujus protectione et custodia idem monasterium consistit, assignatque tibi diem in praesentia papae Alexandri in Octavis Paschae; interim se suaque in manu apostolici, et in manu regis committens. » Et cum haec dixissent, licentiamque redeundi ab eo petiissent nec impetrassent prae nimia ira, paululum digressi reversi sunt ad hospitium suum in monasterium Sancti Stephani, quod contiguum est eidem urbi, simulantes quasi in crastinum ad curiam comitis essent redituri. Nocte vero conscensis equis Vizeliacum redierunt. Abbas autem declinans furorem insanientis comitis, abiit in Franciam.

Abbas vero abiit ad Alexandrum papam, significans ei qualiter et quam injuste ipse et ecclesia Vizeliacensis a comite gravaretur. Inde profectus est ad regem, conquestus in auribus ejus super injusta vexatione qua premebatur a comite; qui motus tam compassione conquerentis, quam commonitione Alexandri papae, mandavit comiti diem colloquii in urbe Senonum. Quo utrinque convenientes, et plura hinc inde conquerendo conferentes, cum pacis vestigia nulla paterent, tandem rogatu regis diem requisitae justitiae in submonitione sua distulit. Rex autem Ludovicus Epiphaniorum diem fecit apud Vizeliacum, et suscepit eum abbas, obsecutusque est ei diligenter; quo regresso, invidia ductus comes mandavit abbati diem apud Altissiodorum; qui diem suscipiens pro tanto quanto sibi competeret, misit ad papam legatos qui eum consulerent quid super hoc faceret. Illi vero accepto ab eo consilio, et caute secreto commisso, reversi sunt.

Monachus circumfert reliquias SS. ad poscendas suppetias. Et egressus quidam frater Vizeliacensis, nomine Renaldus, a monasterio quod adjacet Moreto cum B. Dei genitricis Mariae, et S. Blasii, aliorumque sanctorum memoria propter aedificationem basilicae ipsius monasterii, de eleemosynis fidelium plurimam collectionem faciebat. Cumque loca peragraret, et Ambianensium pagum pluribus sanctorum virtutibus opitulante superna gratia illustrasset, ad castrum quod dicitur Arborea, cum ipsa sanctorum venit memoria: ubi paucis diebus commoratus, cum plurima ibidem sanctorum per merita fierent miracula, et multus undique occursus populorum fieret, tandem exinde abire proposuit, et hinc inde, ut moris est, assumentes lecticam, nec vel parum ab ecclesia potuerunt eam extrahere. Cumque vices vicibus alternarent, et nunc alios aliis, nunc fortiores fortioribus submitterent, dominus locorum, nomine Alelmus, cum alio illustri viro lecticam levavit, sed neque limen basilicae attingere potuit. Reponentes itaque lecticam super altare, orationi incubuerunt. Tunc unus fratrum, qui cum eodem Renaldo advenerant, vocatus Petrus, stulta temeritate coepit lecticam ipsam, quasi sanctos flagellis exire compellens, percutere virgis. Nec mora, in illum desaevit ultio: continuo quippe paralysi dissolutus, post paucos dies hac vita caruit. Illustris ergo vir Alelmus, perpendens divinitus haec fieri, pro munere sibi coelitus collato omnium bonorum auctori Deo gratias egit; deditque in confinio ipsius castri in proprio allodio locum ubi aedificaretur oratorium, in quo sanctorum memoria reponeretur, et a fratribus religioso officio ad honorem Dei coleretur. Constituit etiam locum ipsum sub regimine et dispensatione Ecclesiae Vizeliacensis debere consistere, eo quod sanctorum pignora ab eadem Ecclesia et a fratribus ejusdem loci perlata ibidem fuissent. Ad quem locum ipse Guillelmus abbas cum vocatus venisset, alias quoque reliquias et ornamenta multa pretiosa secum attulit, quae ob honorem sanctorum et ob devotionem fidelium locorum illorum ibidem reliquit, dictus est locus ille de nomine adjacentis castri, Arborea. Sic inter fluctus persecutionis bonorum semper successus virtutis incrementum capit; et unde magis Ecclesia affligitur, inde magis cumulatur.

Grassatur comes Nivern. in monachos Vizel. Comes itaque Guillelmus gravi odio tenebatur adversus Guillelmum abbatem, et quia minus perficere valebat quod volebat, furorem suum in rapina asinorum, et pecorum, et mancipiorum monasterii explebat. Et erat homo pessimus Hugo, cognomine Lethardus, servus de capite suo monasterii: fuit quippe mater ejus consanguinea germana Simonis filii Odonis praepositi Vizeliaci, servi utique Ecclesiae: qui videlicet Simon prodidit et percussit dominum suum, videlicet Artaldum abbatem Vizeliacensis monasterii. Hunc Hugonem fecit sibi comes praepositum apud castrum Censurium, qui prae omnibus satellitibus comitis Ecclesiam persequebatur. impossibile dictu quot et quibus quantisque modis nocte dieque vexabat eam, et injuste agens de jure interpellabat Ecclesiam; sed jus exigens, nil juris rependebat, imo pro jure sibi constabat quidquid contra jus fasque violenter extorquebat. Cum ergo iterum abbas conquereretur in Alexandri papae auribus super iniquas et multiplices oppressiones, quae per satellites comitis sibi et suis inferebantur, scripsit Alexander comiti et matri ejus in haec verba:

Ut a vexatione abstineat ad eum scribit Alexander papa. « ALEXANDER episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro GUILLELMO comiti Niverni, et IDAE matri ejus, salutem et apostolicam benedictionem. Quanto monasterium Vizeliacense, » etc.

Vide in Alexandro III, Patrologiae t. CC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteras papae spernit comes. Igitur Petrus Rom. Ecclesiae subdiaconus peractis apud Vizeliacum Dominicae Nativitatis solemniis, venit ad comitem et ad matrem ejus, deditque illis apostolica scripta: et cum post apostolica scripta, etiam et suam, uti optime litteratus, exhortationem obturatis auribus exhibuisset, illi ex adverso injuriis et diversis pluribusque mendaciis coeperunt abbati et fratribus ejus detrahere, bonumque nomen illorum diffamare. Et cum de pace cum inimicis pacis tractaret, nullum pacis vestigium invenit, nisi abbas contra morem et dignitatem Ecclesiae judicio curiae comitis staret. Adhibito ergo communi fratrum consilio, deliberaverunt omnes pariter exsilium potius mortis subire, quam tantae tyrannidi deservire. Omnem itaque postponens abbas dissimulationem induciarum, suscepit diem indictam in initio Quadragesimae, misitque ad papam ut sibi mitteret auxilium: qui misit ei Hyacintum diaconem cardinalem Rom. Ecclesiae, et Petrum de Bona subdiaconem suum, et Joannem mariscalcum suum.

 De pace tractatur. Eo tempore fratres Pontisarae astabant apostolicae curiae, interpellati a Cluniacensibus, eo quod vel Guillelmum quondam abbatem suum Vizeliacensibus illis inconsultis dimiserint, vel alium ei substituerint; sed defecerunt Cluniacenses a causa sua, nec etiam praesentare se ad diem praesumpserunt. Unde fratres monasterii Pontisariensis absoluti a Romano pontifice, cum libertate sua remearunt ad propria. Quorum abbas Lecelinus Vizeliacum interim degebat, et rei exitum ibidem exspectabat. Prae nimia quippe arrogantia dedignati sunt illum Cluniacenses in causam trahere, sed fratres ejus tantum, quasi acephalos provocaverunt; de monachis tantum, non de abbate, quasi non esset abbas, conquerentes; ideo consequenter fratrum, et non abbatis audientiam Alexander papa expetiit: sed, quia non fuit Satan neque occursus malus, probatam Pontisarensis monasterii libertatem favore omnium cardinalium confirmavit.

Convenerunt itaque Altissiodorum Guillelmus abbas Vizeliacensis, et Lecelinus abbas Pontisarensis, atque abbas monasterii S. Joannis de Pratis, cum multis aliis fratribus et amicis monasterii Vizeliacensis; quibus etiam occurrerunt legati apostolici: quorum praesentiam comes reveritus, jam sponte mutare diem voluit, quem hactenus nec rogatus differre permisit. Super quo abbas prudentes viros consuluit. Respondens Hyacintus dixit ei: « Hactenus tertiana laborasti febre, ergone vis quartanam subire? quin potius ambages omnes abrumpe, et de jure libertatis tuae incunctanter age. » Et posuit abbas verbum suum in ore abbatis monasterii Sancti Joannis de Pratis; sed nec ipse nec quispiam alter ob timorem comitis ausus est proloqui. Quod videntes filii libertatis Ecclesiae Vizeliacensis, fide armati omnem penitus timorem abjecerunt, et propriam dignitatem alieno defensare sermone indignum duxerunt. Surrexitque Gilo, tunc temporis prior coenobii Vizeliacensis, et ait comiti: « Hactenus audivit allegationes tuas dominus Vizeliacensis; et quaedam quidem facili cedunt concordiae; caetera vero secum ipse tractabit; nam judicio tuo eum stare debere frustra existimas, quippe qui nullo unquam tibi jure tenetur. » Quo audito comes nimio furore correptus est. Erubuit enim ad verbum quod praeter opinionem suam fuerat prolatum. Egressusque est abbas cum suis a comite. Hyacintus autem feroces principis animos mitigare tentabat, et pro pace instabat; sed repulsus, vel inducias aliquas Ecclesiae dari orabat. Acquievit comes, et fictas licet inducias dedit usque in octavas Paschae.

Episcopalia munia exercet Vizeliaci Signiensis episcopus. Instante igitur sacra Dominicae Resurrectionis solemnitate venit Vizeliacum Signiensis episcopus, a latere domini papae missus ad visitandos et confortandos fratres; et consecravit ibidem sacrosanctum chrisma, et oleum sanctum sacro die coenae; celebravitque Sabbato sancto Paschae ecclesiasticos ordines. Ordinavit autem Henricum, Petrum, et Humbertum de monachis Ecclesiae presbyteros; Geraldum quoque ejusdem villae clericum fecit presbyterum; tres etiam diacones de monachis ordinavit, scilicet Ansellum, Guillelmum, et Gaufredum, subdiaconos autem, Guillelmum, et Guidonem pueros. Porro Laurentium de Moreto fecit acolythum.

S. Thomas exsul in Gallia tutelae regis se committit. Thomas autem Cantuariae archiepiscopus Henricum regem fugiens exsulabat apud Pontiniacum. Is aliquando familiarissimus eidem regi, et eleganti strenuitate conspicuus, cancellarius ejus exstiterat, nec eo potentior quisquam visus est apud regem Angliae; at, ubi ecclesiastici regiminis curam suscepit, Deum homini praeponere per omnia curavit, unde contigit ut usurpanti regi in morem Oziae jura ecclesiastica, velut alter Jonas constanter restiterit. Quamobrem indignatus rex, et inaestimabilem gratiam implacabili commutans odio, comprehendere illum, et bona ejus in fisco redigere disposuit; sed praevenit impios conatus solertia innocentis, et clam mare transiens cum parvo comitatu ad Ludovicum regem Francorum venit, et se suosque in manu illius commisit. Qui suscepit eum benignissime, et necessarium ei auxilium liberaliter exhibuit. Attamen justum illi visum est Alexandrum papam adire debere, et omnino ipsius consilio stare. Ad quem cum venisset, et adventus sui causam ei exposuisset, condoluit ei Alexander, et tradidit eum Guichardo Pontiniacensis monasterii abbati, qui postea ab ipso Alexandro Lugdunensium archipraesul consecratus est. Rex autem Ludovicus pro his et pro aliis negotiis ad Henricum regem Anglorum misit, indixeruntque reges mutuum colloquium: cui colloquio cum interesse Alexander disponeret, venit Parisius: quod ut rex Henricus cognovit, colloquium indictum Ludovico regi demandavit, infestus Alexandro ob invidiam Thomae Cantuariensis. Alexander autem iterato jam acceperat legatos Romanorum rogantium ut rediret, et beati Petri ad sedem remearet, vale dicens itaque Ludovico regi ad urbem venit Bituricorum.

 Hugo Letardus res Vizel. depraedatur instinctu comitissae Nivern. Impiissimus vero Hugo Letardus, servus nequam genere et moribus, pertinaciter insistebat tam captioni quam depraedationi hominum et rerum Vizeliacensium; sed et illa vetus Herodias, filia Jesabel de semine Amalech, mater videlicet Guillelmi comitis Nivernis, nomine Ida, virus odiorum ore pestifero jugiter infundebat in filii pectore, aemula honestatis, et inimica totius bonitatis, et quae satellites suos quasi filii partibus favens, ad persequendum monasterium Vizeliaci acriter perurgebat. Hinc caedes, hinc rapinae, hinc captivitates, hinc varia tormenta, hinc mortis diversa genera, omnia de antro femineae nequitiae manantia; nec facile cuiquam civium Vizeliaci exitus liber patebat. Composuerant fratres ratem calcis mirae magnitudinis ad construendum dormitorium suum, et igne succenso trahebant ligna cum plaustris de adjacenti nemore suo: unde inflammata hydra peste invidiae, immisit satellites vesaniae suae, qui in ipsis sancti Spiritus solemniis equos raperent quadrigarum, quibus ligna trahebantur: sic deficiente igne periit opus ratis pretii centum librarum. Hujus hydrae viperinus filius praeceperat observari iter Guillelmi abbatis, ut quasi eo ignorante a vilibus mancipiis dehonestaretur.

Conqueritur abbas coram papa multis rationibus. Tantis igitur undique malis afflictus Guillelmus abbas, prosecutus est Alexandrum papam; quem cum in praedicta urbe invenisset, exposuit ei omnia, ut potuit, mala quae a comite et matre illius patiebatur: dixitque illi quod causa sua, causa esset domini papae et totius Romanae Ecclesiae, cujus juris monasterium suum proprie existebat, et ideo aeque ut suum Vizeliaci negotium suscipere apostolicum debere, praesertim cum idem monasterium hoc solo crimine periclitaretur, quod se Romanum libera voce profiteretur, et quod nemini se obnoxium, nisi soli Romano praesuli fateretur. Addidit quoque, quod si periclitanti monasterio quam citius subvenire negligeret, tanquam repudiatum adultero manum daret, et jam amplius de censuali jure non teneretur, maxime cum in ipsa apostolica praesentia tam moderna, quam antiqua Romanorum pontificum impune vacillarent statuta, seu privilegiorum munimenta, et astante pastore lupina desaeviret rabies, nec multum constaret libertas, quae unius verbi justitiae posset distrahi silentio. Denique, non pusillanimitate, nec supercilio ductus toties apostolicas adversus comitem aures interpellarit, qui certe quam saepe et prece et pretio gratiam illius redemerit: ipse autem econtra tam diram calamitatem ingratus sibi rependerit, quod jam pene exhaustum ad extremam fere inopiam se contulerit, nec contentus redemptione hominum seu dilapidatione possessionum monasterii fuerit, sed ipsum fratrum quotidianum victum jam per biennium tulerit. Quod factum quamvis graviter monasterium affligat, magis tamen ac magis injuriam ingenitae libertatis deflet; quam videlicet libertatem sub obtentu cujusdam usurpati, et negligentia quorumdam praedecessorum suorum subrepti salvamenti annullare penitus contendit; liberalitas quippe, quae illi charitative aliquando impendebatur, jam non ut gratuita devote liberalitas poscebatur, imo ut debita tyrannice servitus exigebatur. Et qui prius pauci numero contenti erant oblato, nunc multus exercitus inhiant rapto, in tantum quod unius hospitii procuratio ducentarum quinquaginta librarum et eo amplius constaret pretio. Talia dicta talibus abbas rursus prosequebatur, dicens filiam B. Petri, videlicet Ecclesiam Vizel. omni expositam fore malo, ita ut jam a planta pedis usque ad verticem nulla sit in a sanitas: « Data est enim, ait, omni transeunti in direptionem et conculcationem, et quo prius exstitit junior, eo nunc magis ac magis invenitur abjectior; et qui prius invidebant libertati illius, modo insultantes movent super eam capita sua, et derident Sabbata Romanae dignitatis in exprobrationem deditionis Ecclesiae Vizeliac. » Jam Edua, Cluniacum, et versa vice Cluniacus Eduam adversus Vizeliacum mutuo se instigant et cohortantur. « Tempus est, aiunt, quo confracto cerebro Romanae arcis, oculi quoque illius effodiantur, et subjiciamus nobis ancillam fugitivam, quae se gloriatur B. Petri filiam. » Et nunc Edua Moab, nunc Cluniacus Idumaeam repraesentat, Vizeliacum velut alteram Jerusalem impugnando sibi reputantes, et dicentes: Populus stultus est, pauper et superbus. Ego igitur Edua superbiam illius contundam: tu autem stultitiam ejus subsannabis et paupertas illius nostras supplebit delicias. Invitemus ergo Assur precibus, instigemus persuasionibus, conducamus muneribus, qui ejus arrogantiam atterat in virga ferrea, et in manu robusta, et quoniam non est auxiliator neque propugnator qui liberet eam, scindamus eam inter nos, et tollat unusquisque partem suam. Tu, Cluniacus, arcem obtinebis capituli: ego Edua mihi vindicabo altare. Porro Assur, comes scilicet, oppidum diripiet. « Et quis ad haec, inquit, domine sancte Pater, stabit? utinam esset transmigratio! utinam forte divideremur! utinam tempus et tempora nobis ponerentur! forte quando suscitaret nobis Dominus Aod ambidextrum, in cujus manu foret salus Israel; nunc autem in sedibus nostris jugulamur in domo nostra servituti subjicimur, temporis redemptio perpetua nobis efficitur subjugatio. Tantorumque malorum cumulo totius miseriae et extremae ignominiae accedit incrementum, quod in conspectibus patris mactamur, quod a complexibus pastoris avellimur, quod legitimo praesente patrono praejudicamur; quodque summa totius redargutionis est, silentio universalis judicis condemnamur. Utique si actio palam procederet, si ratio intercederet, si jus fasque, vel judiciarius ordo locum haberet, levior esset jactura, et gauderet compendio praejudicata poena, tametsi minus videretur conscientiae judicio promerita. Nunc autem causa nostra in ore vulgi versatur, et judicium nostrum in manu inimicorum nostrorum proscribitur.

Papa Alexander respondet abbati, conaturque a vexatione comitem avertere. His auditis condoluit Alexander, et omnis Romana Ecclesia, scripsitque comiti, ut illata damna monasterio Vizel. emendaret, et denuo ab infestatione ejus abstineret: quod si quid juris habere se adversus abbatem putaret, praesentiae suae in octavis Pentecostes apud Clarummontem se exhiberet, ibi primum abbati satisfacturus, et sic ab eo jus debitum recepturus. Comes autem apostolicum mandatum penitus contempsit, insuper etiam abbati insidias praetendens, ita eum inclusit, quod nec illius equi aquatum ire possent. Misit ergo abbas Joannem clericum suum ad Alexandrum; sed et comes dissimulans contemptum, misit et ipse Theobaldum decanum Nivernis, et Humbertum archidiaconem, et Bernardum priorem S. Stephani: quos apostolicus pontifex benigne suscipiens, requisivit utrum sufficientes responsales pro comite advenissent. Sed cum excusationem potius quam juris exsecutionem praetulissent, absolutos remisit, scribens per eos comiti quatenus infra octo dies posteaquam litteras suas recepisset, abbati et fratribus monasterii Vizel. ablata restitueret, captos burgenses, et eorum obsides liberos absolutosque dimitteret; et ipsis stratae publicae, quam a longe retroactis temporibus habuisse noscebantur, ingressum et egressum liberum habere permitteret: deinde apostolico se conspectui praesentaret, ut inter eum et praenominatum abbatem ac fratres componeret. Quod si ei grave videretur, scilicet apostolicam adire praesentiam, ad Senonensis et Bituricensis archiepiscopi praesentiam cum abbate accederet, qui inter eos pacem et concordiam reformarent. Porro, Bituricensi et Senonensi archiepiscopis scripsit formam praescripti mandati ad comitem, praecipiens eis ut, si comes mandato illius staret, congruam compositionem inter abbatem et comitem facerent; sin autem, praecipiendo mandavit soli Senonensi, ut secundum tenorem aliarum litterarum procederet, quarum continentia ita se habet:

 

suite

 

202 LIVRE QUATRIÈME.

 

De même que les pères thésaurisent pour leurs enfans en travaillant à l'augmentation de leurs biens et de leur fortune en argent, de même, dans leur prévoyance, les devanciers thésaurisent pour leurs successeurs en composant des livres et en racontant les événemens qui se sont accomplis. En effet, à l'aide de ces écrits, le passé est en quelque sorte uni à l'avenir, car l'écriture reproduit ce que l'antiquité emporte avec elle. Ainsi, après avoir rapporté dans les livres précédens les dignités, l'origine et les libertés de l'église de Vézelai, et les luttes qu'elle soutint avec constance et sans se lasser pour la défense légitime de ses libertés, nous reprenons la plume, non pour suppléer à ce qui a pu manquer à notre récit, mais pour le poursuivre et pour raconter les choses que nous avons vues et entendues; et nous entreprenons de faire connaître à de pieux enfans les vertus de leurs pieux parens, afin qu'ils prennent soin de conserver ce que leurs pères ont conquis avec une vigoureuse habileté, et non sans de rudes efforts.

Tous les ennemis des libertés de l'église de Vézelai ayant donc été vaincus, l'abbé Pons, de mémoire vénérable et à jamais précieuse, atteignit au plus haut faîte de ses dignités; et ayant en quelque sorte re- 203 trempé ses droits, il abolit entièrement tout ce que la rouille servile de Terreur avait pu introduire d'abus, et ayant rétabli la paix, pendant cinq ans il gouverna paisiblement son monastère, armé de la verge de l'équité.

Mais, ô douleur! l'an 1159 du Verbe incarné, il s'éleva une honteuse dissension dans l'Église romaine. Le pape Adrien étant mort, Rolland, chancelier des archives sacrées, fut élu en sa place, de l'avis général et du consentement universel. Et comme celui-ci refusait humblement de se charger d'un si grand fardeau, pendant ce temps, Octavien, l'un des cardinaux apostoliques, et le plus noble des sénateurs de la ville, surprit frauduleusement les insignes apostoliques, et usurpa, ô crime! les honneurs du Saint-Siége, sans aucun respect pour la justice divine et la justice humaine, et n'ayant que trois hommes dans tout le consistoire apostolique pour fauteurs de son crime, savoir, Ismar, évêque de Tusculum, Gui de Crémone, Jean de Sainte-Martine, parmi lesquels Ismar et Jean moururent durant le schisme et avant le schismatique. Aussitôt que les cardinaux eurent connaissance de cette usurpation schismatique, ils sortirent sans délai de la ville avec leur élu, qui prit le nom d'Alexandre (1), et qui fut consacré par Humbaud, évêque d'Ostie. Et alors il s'éleva un schisme terrible dans l'église d'Occident, l'empereur de la Germanie soutenant Octavien, qui prit le nom de Victor; et le roi de Sicile ayant pris parti pour Alexandre, le pape catholique. Alexandre envoya des légats dans la Gaule et dans les îles de la Bretagne, au roi des Français Louis, 204 à Henri roi des Anglais, et à toute l'Église de ces deux royaumes. Ces légats étaient Guillaume de Pavie, Henri de Pise et Othon. Ceux-ci, après avoir traversé l'Italie, ne purent se faire recevoir à aucun titre dans le monastère de Cluny. L'abbé Pons de Vézelai fut le premier qui les accueillit parmi les personnages les plus importans de la Gaule; il approuva et recommanda l'élection catholique du pape orthodoxe Alexandre à tous les princes des deux ordres.

Alexandre ayant été reconnu dans les deux royaumes, les légats écrivirent aux gens de Cluny, pour le faire également reconnaître par eux. L'église de Cluny était alors gouvernée par Hugues, sage de conduite et simple d'esprit. Celui-ci ayant convoqué son chapitre, selon l'usage établi pour de pareilles affaires, consulta les frères sur la question de reconnaître Alexandre; mais les frères, qui détestaient l'élévation de leur père Hugues, et ne pouvaient cependant porter la dent de l'envie sur la personne de l'innocent, usant d'adresse, lui défendirent, après la discussion, de reconnaître tant le catholique que le schismatique, de peur qu'en soutenant celui qui serait vaincu, il ne leur arrivât, comme souvent il arrive en pareil cas, d'encourir la haine de celui qui demeurerait vainqueur; mais afin que Hugues ne redoutât point les dangers qui pourraient résulter d'une telle résolution, plus artificieuse que salutaire, ils lui promirent unanimement d'être tous du même avis et de subir le même sort que lui, quelque malheur qui dût arriver. Comme les légats apostoliques craignaient de s'approcher de Cluny et de lancer une sentence contre les schismatiques, ils y envoyèrent Henri, alors évêque de Beauvais, et plus 205 tard archevêque de Rheims, qui, par sa qualité de frère du roi Louis, semblait pouvoir se rendre avec plus de sûreté dans ce pays, et avoir plus de moyens de tirer du fourreau le glaive de l'apôtre Pierre, qui lui était délégué de la part d'Alexandre par les légats ci-dessus nommés. Celui-ci s'étant avancé et arrêté à Luzy, comme il se disposait à lancer la sentence d'anathème contre les gens de Cluny, il différa sur la demande de Dalmatien et des autres princes du pays, et écrivit aux gens de Cluny, les exhortant à se repentir et à reconnaître Alexandre, comme l'avaient reconnu les autres monastères de France; leur déclarant qu'autrement, en vertu de l'autorité apostolique qui lui était déléguée, il ne tarderait plus un instant à lancer la sentence d'excommunication, tant contre eux-mêmes que contre tous leurs fauteurs. Il leur fixa un jour pour se rendre à Melun; mais ni l'abbé de Cluny, retenu frauduleusement par les siens, ni aucun répondant pour lui, ne se présenta: au contraire, les ennemis de l'abbé comparurent, savoir Thibaut, prieur de Saint-Martin-des-Champs, lequel auparavant avait occupé la place de prieur sous les ordres de l'abbé dans le monastère de Cluny, et avec lui plusieurs autres qui paraissaient être les chefs de l'église. Tels que des enfans parricides, ils accusèrent leur père, l'abbé lui-même, et rejetant loin d'eux le crime de schisme, ils se placèrent, eux et les monastères qui leur étaient soumis, sous la sujétion et la protection du catholique Alexandre, et par suite de leurs intrigues, l'évêque de Beauvais excommunia publiquement l'abbé de Cluny, Hugues, et tous ses subordonnés et partisans.

206 Notre père, de sainte mémoire, Pons, bien digne de son titre d'abbé, avait été appelé à cette conférence, de l'avis de quelques hommes qui voulaient, après avoir chassé Hugues, le mettre à la tête du monastère de Cluny. Mais la bienheureuse et glorieuse amie de Dieu, Marie-Madeleine, ne voulut point souffrir qu'il fût arraché de devant son candelabre, dont les rayons éclatans l'avaient environné de tant de splendeur; elle retint pour elle, par les liens du corps, celui qu'elle avait élevé dès son enfance, que le prince des anges, Michel, lui avait concédé, qu'elle s'était approprié tout entier, et qu'elle avait consacré à son service; elle ne permit point que l'ennemi de la liberté de son sépulcre se réjouît un seul moment à son sujet, de peur que, peut-être se contredisant lui-même, celui qui avait combattu pour sa patrie, ne se déclarât de quelque façon contre sa patrie, que la méchanceté ne triomphât de la force par la force, ou que la lâcheté ne l'emportât en sagesse sur la sagesse. Ainsi donc, frappé d'une maladie inattendue, l'abbé entra dans la voie de toute chair, la vingt-quatrième année de son ordination (2); et ayant été enseveli, au milieu des larmes et de la douleur des siens, devant le sépulcre de la servante du sépulcre du Christ, il fut ravi au monde, comme il est permis de le croire, de peur que la vanité de la sagesse humaine ne changeât son cœur. Aussitôt après sa mort, les frères du monastère de Vézelai, formant les mêmes vœux, élurent pour leur père, du consentement général, un homme noble de naissance, illustre par ses vertus, instruit dès son adolescence dans les sciences 207 sacrées, tant dans le monastère de Vézelai, qui l'adoptait en ce moment, que dans celui de Cluny, savoir Guillaume, abbé de Saint-Martin de Pontoise, monastère qu'il gouvernait depuis quinze ans, et qu'il avait enrichi d'un grand nombre de propriétés et de constructions nouvelles.

En ces temps, le comte de Nevers, Guillaume, fils de Guillaume le Chartreux, celui-ci fils de Renaud, fils de Guillaume, fils de Renaud, fils de Landri, lequel fut le premier de cette race qui tint du duc de Bourgogne la principauté de Nevers, le comte Guillaume, dis-je, à la suite de tous les maux qu'il avait suscités à l'église de Vézelai (et dont le récit se trouve en grande partie dans les livres précédens de cette histoire), ayant été atteint d'une maladie grave, s'abreuvait par avance du calice de la vengeance divine. Lorsque son fils Guillaume eut appris que les gens du monastère de Vézelai venaient d'élire leur abbé, croyant dans son insolence originelle que toutes choses devaient se faire selon son bon plaisir, il se rendit à Vézelai, rempli de colère, et dans une grande fureur, déclara nulle l'élection faite par les frères, en l'absence de son père, et sans qu'il eût été consulté, et établit des gardes, afin qu'aucun des frères ne pût se rendre de Vézelai auprès du nouvel élu. Combien une telle prétention était à la fois méchante et déraisonnable, c'est ce que prouvent les actes émanés des pontifes romains, les priviléges concédés par les rois de France, et en outre l'acte ci-dessous transcrit, et qui fut signé par l'aïeul du comte, lequel avait aussi attaqué avec une pareille arrogance l'élection de l'abbé Renaud, qui de- 208 puis est devenu archevêque de Lyon, «Moi, comte de Nevers, je fais remise à Dieu, aux bienheureux apôtres Pierre et Paul, et à la bienheureuse Marie-Madeleine, d'une certaine mauvaise redevance que j'exigeais de l'église de Vézelai; c'est à savoir que désormais on n'aura plus à requérir, ni de moi, ni de mes héritiers ou successeurs, aucun consentement au sujet de l'élection de l'abbé de ce même lieu, mais que l'église possédera réellement celui qui aura été élu, sans qu'aucun des nôtres puisse en porter aucune plainte, ni rien exiger de l'église, sur ce que cet acquiescement n'aura pas été donné par nous. Ainsi je promets de ne plus élever à l'avenir aucune prétention, au sujet de l'entrée ou de la sortie des abbés.»

Les moines de Vézelai dédaignant les injustes prétentions du jeune comte, firent donc partir Renaud de Marlot pour aller chercher celui qu'ils avaient élu. Celui-ci étant arrivé, ne voulut ni entrer dans le monastère, ni être reçu en procession solennelle par les frères, à moins qu'on ne pût dire qu'il était entré par la porte, car une translation semblable de monastère à monastère, ou d'église à église, ne peut être reconnue authentique sans l'approbation du pontife romain. Les moines de Vézelai écrivirent donc par Geoffroi-l'Hôpital à Othon, cardinal et légat du Siége apostolique, pour lui notifier et le mode de l'élection, et le nom de la personne élue. Le cardinal ayant pris connaissance des priviléges apostoliques, jugea que l'élection était bonne, la déclara ratifiée au nom du seigneur apostolique, et remit à l'élu la charge de l'église de Vézelai, de la part du seigneur pape, par l'entre- 209 mise de Pierre le Pisan, doyen de Saint-Aignan d'Orléans. L'abbé Guillaume entra alors à Vézelai, aux acclamations du peuple, et fut reçu par les frères, marchant en procession solennelle; ayant avec lui Macaire, abbé de Fleury, Thibaut, abbé de Saint-Germain-des-Prés, et Étienne, abbé de Rigny. Peu de jours après, l'abbé envoya au pape Alexandre le susdit Geoffroi et Jean l'Italien, son clerc, avec des lettres de son chapitre, contenant l'avis de son élection et des lettres du roi des Français, du roi des Anglais et des abbés ci-dessus désignés, par lesquelles tous lui recommandaient et la personne de l'élu et les procédés de l'élection.

Sur ces entrefaites, le pape Alexandre fuyant les embûches d'Octavien le schismatique, arriva par mer à la ville de Gènes. En ayant été informés, les députés de Vézelai partirent pour cette ville. Accueillis avec honneur par Alexandre, ils résidèrent quelques jours avec lui dans le palais. Là, Alexandre ayant pris place au milieu de l'assemblée générale des cardinaux, et en présence d'une nombreuse réunion de personnes de divers pays, il entendit les députés du monastère de Vézelai, reçut d'eux-mêmes les lettres qu'ils lui portaient, ratifia l'ordination de Guillaume en qualité d'abbé, et accorda à celui-ci et à tous les frères du monastère un privilége par lequel, conformément aux antiques priviléges donnés par les pontifes romains, il statua que les frères du monastère de Vézelai exerceraient, après la mort de leur abbé, le droit de libre élection, pour donner un successeur au défunt, sans qu'aucune personne pût, sous quelque prétexte que ce fût, même de religion, entre- 210 prendre d'usurper ou requérir de toute autre manière le droit de donner son assentiment à la susdite élection. En effet, cette liberté, dont l'église de Vézelai avait joui tranquillement et sans réclamation dès l'époque de sa fondation et durant près de trois cents ans, et en vertu de laquelle elle s'était toujours donné pour chefs des pères choisis indistinctement, tant parmi ses frères que parmi ceux des autres monastères, cette liberté, dis-je, les moines de Cluny, d'une origine fort postérieure, s'efforcèrent de s'en emparer par surprise, s'arrogeant d'abord le droit d'assentiment, ensuite le droit même de faire l'élection, et mentant en disant que le pape Pascal leur avait confié la charge de conférer les Ordres à l'église de Vézelai. Ce fut pour une affaire de ce genre que cette même église, sous le pontificat du pape Innocent II vit s'élever dans son sein de grands scandales, et réclama sa liberté originelle, lorsque, par l'effet des violences de ce mène Innocent et du comte de Nevers, les moines de Cluny lui imposèrent un intrus, un certain Albéric. A cette occasion, presque tous les frères du susdit monastère furent chargés de fers, envoyés en Provence, en Italie, dans la Germanie, en Lorraine, en France, dans l'Aquitaine, et dispersés honteusement de tous côtés, tandis que des étrangers s'introduisaient furtivement sur le sol même de la plus parfaite liberté; et se rassembfant de toutes parts comme sous un nouveau Sennachérib, y gagnaient le nom de Samaritains, par lequel on les désigne encore.

Mais comme, au temps de la tentation, le monastère de Cluny s'était enflé d'orgueil, comme celui qui jusqu'alors avait toujours été plus spécialement membre 211 de l'Église romaine, se sépara alors de l'unité romaine, ce fut à bon droit qu'il plut à la sagesse apostolique que la fille du bienheureux Pierre, l'église de Vézelai, cessât enfin d'être sujette des prétentions des schismatiques, surtout puisque le pape catholique, Alexandre, était, par la volonté de Dieu, et aussi bien que l'avaient été Pascal et tous ses autres prédécesseurs apostoliques, en possession et en jouissance des clefs du bienheureux Pierre, par lesquelles on pouvait bien justement se croire fondé à remettre ou à délier ce qu'on prétendait avoir été autrefois confié ou lié, sous prétexte de religion. En effet, l'insolence des moines de Cluny avait mis en grand péril les libertés de l'église de Vézelai, non seulement sur ce point, mais même dans tout le reste. Comme les étrangers dont j'ai parlé ci-dessus abusaient de l'extrême abondance qu'ils avaient trouvée, et comme les indigènes, habitans des lieux voisins, pillaient sans cesse les biens de l'église, ces étrangers s'abandonnant à leur paresse et à leur lâcheté, bien plus qu'occupés de défendre les libertés légitimes de l'église, attirèrent à eux le comte de Nevers, et, sous des apparences d'amitié, lui fournirent l'occasion d'établir une tyrannie inaccoutumée et d'exiger des prestations tout-à-fait inusitées. De leur temps en effet s'invétérèrent et les abus d'une juridiction illégitime, et les désordres des logemens sans cesse renouvelés, et les charges imposées à tout prétexte, et la soumission à toutes sortes d'injustes prestations: de notre temps, tous ces abus avaient presque entièrement anéanti cette église; le venin empesté de la servitude imposée par le monastère de Cluny et de la tyrannie des comtes de Nevers, s'insinuant peu 212 à peu, avait enfin infecté, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, tons les seigneurs de ce temps, jusqu'au moment de la venue de l'abbé Pons, de bienheureuse mémoire (qu'avait produit la noble terre d'Auvergne, féconde en hommes illustres), et de son successeur, l'abbé dont il est maintenant question, Guillaume de Marlot, issu de la race vaillante du grand Charles de La Roche-Marlot. Ceux-ci, véritablement fils de leur véritable mère, se sont affliges de sa destinée, et ont combattu jusqu'au sang pour défendre ses droits.

Le pape Alexandre, ayant ensuite quitté la ville des Génois, vint aborder au port de Maguelone (3) et le susdit abbé de Vézelai, Guillaume, accourut aussitôt à sa rencontre. Et de même que son prédécesseur Pons avait accueilli dès son arrivée la légation apostolique, non sans déplaire à quelques-uns des siens et des grands du pays, de même Guillaume fut le premier de tous les prêtres de la Gaule à recevoir le souverain pontife lui-même, mettant pied à terre, sur le rivage de la mer. Guillaume trouva grâce devant les yeux d'Alexandre, et Alexandre le glorifia en présence de toute l'église romaine rassemblée en foule. Puis ayant de nouveau pris connaissance du testament du comte Gérard, et ayant comparé les actes anciens qui avaient constitué des priviléges avec les actes plus modernes, le pape Alexandre, de l'avis général, du consentement et du libre arbitre de tous les évêques, prêtres, diacres, sous-diacres et cardinaux, confirma dans le consistoire qu'il tint à Montpellier, et par un acte que nous transcrivons ci-des- 213 sous, l'intégrité des libertés de l'église de Vézelai et son droit absolu d'élire ou de substituer un abbé à un autre.

«Alexandre, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses fils chéris, Guillaume, abbé du monastère de Vézelai, et à ses frères, tant du temps présent qu'à ceux qui feront à l'avenir profession de la vie monastique, à perpétuité!

«La très-sainte Église romaine, qui rend à chacun selon le mérite de ses œuvres, est dans l'usage de traiter avec une plus grande bienveillance ceux qu'elle trouve fidèles, et d'honorer de ses priviléges ceux qu'elle reconnaît plus ardens à lui rendre hommage. Or on sait, comme nous l'avons appris par un privilége de notre prédécesseur, de bienheureuse mémoire, le pape Calixte, que notre prédécesseur, de précieuse mémoire, le pape Pascal, voyant que la religion avait presque entièrement péri à cette époque dans le monastère de Vézelai, lequel est placé sous la juridiction propre et spéciale du bienheureux Pierre, et considérant combien à cette même époque la ferveur religieuse était grande dans l'église de Cluny, confia à cette même église le soin du susdit monastère, et que le pape Calixte confirma cette décision par un privilége de son autorité; de telle sorte que, après la mort de l'abbé qui se trouverait institué dans ledit monastère en cette qualité, on dût procéder à son remplacement du commun consentement des frères, ou du moins de la partie la plus saine du conseil, avec l'approbation des abbés de Cluny. Mais nous, prenant dans la plus sérieuse consi- 214 dération le constant dévoûment et la ferme foi que vous, ainsi que Pons, abbé de Vézelai, de précieuse mémoire, vous avez déployées, dans ces temps d'orage, envers l'Église romaine; considérant en outre combien l'église de Cluny a grandement et manifestement erré dans ces temps de trouble, en abjurant ses anciens sentimens religieux et son antique honneur, et se rendant étrangère à l'unité de l'Église; et d'un autre côté votre susdit monastère persistant très-fermement dans son dévoûment et sa fidélité envers l'Église, et la religion y étant, par la grâce de Dieu, complétement rétablie; afin qu'il paraisse que chaque église reçoit des récompenses selon ses mérites, nous avons jugé convenable, du commun consentement de nos frères, de révoquer la commission que notre prédécesseur le pape Pascal avait délivrée, en sorte que le susdit monastère ne soit plus en aucune façon soumis à l'église de Cluny, et ne soit tenu d'aucune obligation envers aucune église, si ce n'est envers l'Église romaine; que vous ayez en tout point la liberté de votre élection, et que l'on n'ait en aucune manière à demander ni l'avis ni le consentement des abbés de Cluny. Bien plus, nous voulons qu'il vous soit donné et préposé pour abbé celui que les frères, ou la plus saine partie du conseil des frères, auront élu d'un commun accord, dans la crainte de Dieu et selon l'institution du bienheureux Benoît, et que le pontife romain aura indiqué à l'avance comme devant être ordonné, ou à l'ordination duquel il aura consenti, sur la proposition des moines du même lieu. Or, afin que cette présente décision soit dans les temps 215 à venir observée et inviolable, nous la confirmons par notre autorité apostolique, et nous la sanctionnons par le privilége du présent écrit, déclarant qu'il ne sera permis absolument à aucun homme d'enfreindre cet acte de notre volonté, ou de rien faire de contraire en quoi que ce soit. Que si quelqu'un ose le tenter, après avoir été réprimandé une seconde et une troisième fois, et s'il ne répare son entreprise audacieuse par une satisfaction convenable, qu'il soit privé de son pouvoir et de ses. honneurs, qu'il sache qu'il sera responsable devant la justice divine de l'iniquité par lui commise, qu'il soit rendu étranger au corps et au sang très-sacrés de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'au jour du dernier jugement il soit soumis à une vengeance sévère. Que ceux au contraire qui respecteront la présente décision jouissent de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que, même en ce monde, ils recueillent le fruit de leur bonne action, et qu'ils trouvent auprès du Juge équitable les récompenses de la paix éternelle. Amen.»

Après que l'abbé Guillaume eut demeuré plusieurs jours avec le seigneur apostolique Alexandre, comblé de ses grâces et de sa bénédiction, et de la bienveillance de toute l'église romaine, il se retira chez lui; à son arrivée, il fut reçu en grand honneur par les frères et par tout son peuple, réunis en procession solennelle, toutes les places étant bien ornées, et au milieu de la fumée de l'encens; et ayant, selon l'usage, prononcé un discours, il présenta à l'offrande deux pièces de soie précieuses et deux très-beaux tapis: tous les ennemis de la liberté de l'église de 216 Vézelai furent frappés de confusion; et les hommes bavards, et ceux dont c'est l'habitude de porter envie à la prospérité des gens de bien, se soulevèrent, et commencèrent à calomnier l'abbé Guillaume auprès du jeune comte (car son père était mort), comme si Guillaume eût dilapidé tous les biens de l'église, et donné de fortes sommes d'argent aux seigneurs de Rome, disant que c'était une impiété de ruiner ainsi une si noble église, et que cette impiété retomberait bien justement sur la tête du comte, si, étant le tuteur et le défenseur de l'église, il ne s'opposait pas à une telle dévastation.

Or, il y avait parmi les ministres de l'abbé Pons un certain jeune homme nommé Guillaume, fils de Pierre de Mont-Réal, jeune sans doute par son âge, mais d'un esprit déjà très-exercé. Cet homme adroit, et sachant se rendre agréable par ses services, obtint une si grande faveur auprès de l'abbé Pons, qu'il surpassa en puissance tous les courtisans, et parvint presqu'à occuper le second rang dans l'exercice du pouvoir. Celui qu'il excluait était exclu, celui qu'il accueillait était accueilli, celui qu'il justifiait était justifié, celui qu'il condamnait était condamné. Le juste et l'injuste, les charges et les mérites, la faveur même, qui semble en tout état de fortune briller de plus d'éclat que tout le reste, n'étaient estimés absolument rien, si l'on n'avait la protection de Guillaume; ceux que leur âge et leur sagesse avaient dès longtemps rendu les intimes amis de l'abbé Pons lui devinrent étrangers; et comme dans l'ardeur de sa jeunesse, Guillaume entreprenait de jour en jour de pl us grandes choses, il en vint à calomnier tous les frères, et lui 217 qui était serf par sa condition et ses mœurs, il osa accuser ses maîtres; enfin, les ayant tous écartés, demeuré seul, il abusa en son nom seul de la bienveillance de son seigneur. Le bien et le mal étaient indifférens à cet homme qui ne s'appliquait qu'à étendre ses propriétés au détriment des pauvres, et qui, abusant de la confiance de son seigneur, rendait trente contre cent, et recevait cent pour un denier: par là, il augmenta immensément ses biens, et gagna des sommes incalculables. Mais tandis qu'il se pavanait dans la faveur d'un seul, et en abusait ainsi, il soulevait contre lui la haine de tous, tant au dedans qu'au dehors. En effet, cet homme orgueilleux, arrogant et impur, dédaignait, accusait, déshonorait tous les hommes honnêtes, et jusques à ceux qui étaient le mieux éprouvés, car, à force d'adresse et d'adulation, il avait tellement circonvenu le cœur simple du pieux abbé, qu'il en obtenait absolument tout ce qui lui plaisait, sans restriction. Ce jeune homme s'étant ainsi enflé et merveilleusement élevé, et ayant pendant quatre ans grandi en insolence plus encore qu'en force et en santé, en un moment, dans l'espace d'une nuit, tout-à-coup, le maUlheureux s'abîma et creva, et devint comme s'il n'eût jamais été; et plût à Dieu qu'il n'eût jamais été! Lorsque l'abbé Pons, de bienheureuse mémoire, eut rendu le dernier souffle de vie, ce traître serviteur, qui eut dû en ce moment mourir de douleur, négligeant le soin des funérailles, enleva soudainement les clés, pilla les armoires, et emporta tout ce qu'il lui fut possible d'enlever. Mais, comme il voulut recommencer à plusieurs reprises ces vols sacriléges, il fut  218 enfin arrêté et saisi par les frères. Interrogé sur les trésors de l'abbé et sur un candelabre d'or que l'impératrice Mathilde, mère du roi des Anglais, Henri, avait autrefois donné au monastère de Vézelai, il nia tout: mais on se mit à visiter sa maison, on obtint enfin de ses serviteurs la clef, qu'il niait avoir prise, et l'on trouva le candelabre, qu'il avait nié, et en même temps le sceau de l'abbé et le sceau du chapitre, que les frères n'avaient plus retrouvé depuis deux ans. Le lendemain matin, il donna aux frères cinq cents livres, comme gage qu'il se soumettrait à la justice, et se livrerait entre les mains du futur abbé, lequel fut élu, d'un commun accord, le jour même de la mort du vénérable Pons, l'an 1061 de l'Incarnation divine, le sixième jour de la semaine, et le quatorzième jour du mois d'octobre.

Sur ces entrefaites, l'impie Guillaume de Mont-Réal se rendit auprès du jeune comte de Nevers, qui célébrait les funérailles de son père, lequel avait quitté la vie de ce monde le huitième jour après la mort du pieux abbé Pons. Là, après avoir beaucoup menti et dit beaucoup de faussetés, il promit au jeune comte quatre-vingts livres et dix-sept tasses d'argent, s'il lui prêtait secours contre ceux de Vézelai, s'engageant en outre à donner tous les ans au comte deux marcs d'argent, pour s'assurer sa protection. Le comte lui promit en échange de lui prêter appui contre tout le monde.

Après que l'abbé Guillaume, nouvellement élu, eut été solennellement installé, tous les moines se récrièrent, d'une voix unanime, contre Guillaume de Mont-Réal, qui, se confiant dans la protection du comte, refusait de se soumettre à la justice. L'abbé donc ayant donné 219 ordre d'arrêter Guillaume, il fut arrêté et jeté en prison. Mais alors, usant de ses artifices accoutumés, et se voyant dépourvu du secours qu'il avait attendu, il commença par supplier les abbés qui étaient venus à Vézelai, pour assister à l'entrée du nouvel abbé, savoir l'abbé de Fleury et l'abbé de Paris; sous l'apparence d'une confession, qu'il n'est jamais permis aux prêtres de révéler, il leur déclara tout ce qu'il dit savoir sur les trésors qu'on lui redemandait, et leur protesta qu'il se soumettrait à leur décision sur les griefs allégués contre lui, si le nouvel abbé y donnait son consentement; et celui-ci, se rendant aux prières et aux conseils des abbés, déclara qu'il y consentait. Aussitôt, et vers le crépuscule du soir, on apporta les reliques des saints dans l'appartement de l'abbé, et l'impie Guillaume, tiré de sa prison, jura sur les saintes reliques qu'il exécuterait tout ce que les susdits abbés lui prescriraient le lendemain matin, et que jusque là il ne prendrait point la fuite. Mais quelle confiance peut-on avoir dans un perfide? il n'y a nul gage de sincérité là où il n'y a nul fermeté dans la foi; et comme on dit vulgairement qu'il ne faut jamais se fier à celui que l'on a déjà reconnu pour ennemi, de même il ne faut accorder aucune confiance au traître qui prête un serment; l'impie jure de la bouche, sa bouche parle selon le vrai, mais dans le fond du cœur il parle selon sa méchanceté; et, tombant dans l'abîme des maux, il méprise la justice, et poursuit les pensées de l'impiété. Ainsi ce scélérat Guillaume, méprisant son serment, dédaignant la confiance de ceux qui s'étaient faits ses garans, impudent et parjure, prit la fuite cette même nuit. Aussitôt que 220 l'abbé Guillaume en fut informé, et apprit l'issue de l'événement, il envoya ses serviteurs dans la maison du traître fugitif, fit enlever tant les grains que les vins, les vases, les étoffes et tout le mobilier qui se trouva dans la maison, et exigea des cautions la somme d'argent de cinq cents livres, que Guillaume avait promise en nantissement. Le sacrilége Guillaume s'enfuit secrètement auprès du comte, lequel l'accueillit, et quelques jours après le ramena lui-même à Vézelai. Alors l'abbé ayant demandé au comte pourquoi il avait accueilli le fugitif perfide envers lui, et pourquoi il le ramenait à Vézelai, au mépris des usages du lieu, car il ne lui était permis ni de recevoir un homme qui était sous la protection du monastère, ni de fournir un sauf-conduit à un ennemi du lieu, pour l'y faire rentrer, on convint d'un jour pour se réunir à Rigny, et terminer les différends élevés sur ces divers points, et sur d'autres encore. Lorsqu'on se fut rassemblé en ce lieu, l'abbé se plaignit d'abord de ce que le comte accueillait et protégeait ses hommes, placés tous sous sa protection, au mépris des usages de l'église, et demanda qu'il lui rendît sans délai son fugitif, Guillaume de Mont-Réal, lequel était serf et sujet de l'église, et de plus, convaincu de trahison et de parjure. Alors le comte interrogea ses grands sur le mérite de cette plainte, qui alléguait les droits d'une coutume. Mais tous répondirent à l'unanimité que le comte n'avait aucun droit de protection sur les hommes de l'église de Vézelai, ni contre l'église, ni de toute autre manière. Aussitôt le comte renvoya le fourbe Guillaume, et lui prescrivit de retourner auprès de son lé- 221 gitime seigneur, et de se soumettre en toutes choses à ses ordres. Guillaume voyant qu'il n'avait pu réussir en rien, se soumit bon gré malgré aux ordres de l'abbé; et ayant abandonné sa maison, ainsi que quelques-unes de ses propriétés, il affranchit ses cautions.

Après cela il arriva que le comte tomba mortellement malade. L'abbé Guillaume, l'ayant pris en grande compassion, le servit généreusement, aussi bien qu'il le put, quoiqu'il fût bien certain de la haine qu'il lui portait; et tous les jours l'église de Vézelai faisait à Dieu une prière pour le comte. Mais lorsque celui-ci se fut rétabli à la suite des prières de l'église, l'ingrat oublia tous les bienfaits dont il était redevable à cette église et à l'abbé, et ouvrant l'oreille aux insinuations des méchans, il chercha dans son esprit des prétextes pour harceler l'abbé ou le monastère. Il écrivit à l'abbé d'avoir à lui restituer l'argent que l'impie Guillaume, surnommé de Mont-Réal, lui devait en vertu d'un compromis; en même temps il donna ordre au député qui portait sa lettre, dans le cas où l'abbé différerait ou refuserait de lui rendre cet argent, de dévaster aussitôt ses terres. En conséquence, un jour de dimanche, ce député, qui s'appelait Geoffroi de Melun, présenta à l'abbé la lettre que le comte lui écrivait sur cette affaire, et l'abbé lui répondit sur-le-champ qu'il ne devait aucun argent au comte, et que, si l'impie Guillaume lui en devait, le comte n'avait qu'à le lui redemander. Geoffroi lui répondit que ce n'était pas son affaire, et qu'il se bornerait à accomplir exactement les ordres de son seigneur. «Ainsi donc, lui dit l'abbé, ce dimanche a même tu iras piller nos biens? — Non, répondit 222 Geoffroi, mais demain je ne pourrai me dispenser d'exécuter l'ordre de mon seigneur. Si cependant il te plaît d'envoyer quelqu'un auprès de mon seigneur, je partirai moi-même volontiers avec ton messager, et j'intercéderai pour toi.» L'abbé lui ayant indiqué un certain moine qui résidait à Champ-Mol, et qui serait son messager, et Geoffroi l'ayant accepté pour se rendre avec lui auprès du comte, chemin faisant Geoffroi quitta le moine, et se dirigeant vers Château-Censoir, il y choisit les jeunes gens les plus vigoureux, et tout aussitôt, le dimanche même, vers le soir, il enleva tous les troupeaux de moutons appartenant à l'abbé, et qu'il trouva à Champ-Mol, où le même jour il avait pris un repas avec l'abbé. Mais la vengeance divine ne tarda pas à le poursuivre. Sept jours ne s'étaient pas encore écoulés que Geoffroi, frappé de démence, sauta de la fenêtre de sa maison dans le fleuve de l'Yonne, qui coulait au-dessous; on l'en retira à moitié mort, mais alors il se mit lui-même à déchirer son propre corps, et indigne de vivre, il mourut dans un accès de folie. Ensuite tous les frères et tout le peuple de Vézelai ayant poussé des cris contre le très-scélérat Guillaume, qui attirait sur eux l'inimitié d'un si grand prince et le pillage de leurs propriétés, l'abbé enjoignit à ce même Guillaume de donner satisfaction au prince sur ce qu'il lui avait promis, ou du moins d'indemniser l'église des dommages qu'elle avait soufferts. Guillaume, n'ayant fait ni l'un ni l'autre, fut chargé de fers et jeté en prison. Ainsi lié de chaînes et plongé dans les ténèbres, il ne put être déterminé par la puanteur de sa prison à 223 renoncer à son argent, et aima mieux subir en entier son misérable sort, que se dessaisir volontairement d'une partie de sa fortune. Il l'avait gagnée en des lieux divers à force d'usure, et pour la conserver il supporta l'infection horrible de sa prison, les tourmens de la faim, et, ce qui est pire encore, l'affront fait à son honneur. Vaincu cependant par les longues souffrances de sa prison, il abandonna de nouveau ses propriétés, et fit sa paix. Dès lors il fut comme un loup au milieu des moutons, cherchant à surprendre ses voisins, accusant les pauvres et insultant les riches. Toutefois le comte, non content des misères de Guillaume et de ses propres torts, fit enlever le gros et le menu bétail, et piller même les hommes du monastère de Vézelai. Et comme on dit dans un proverbe vulgaire, que tout prétexte est bon à celui qui veut faire le mal, le comte n'ayant aucun motif légitime, allait cherchant toutes sortes de mauvaises raisons pour parvenir à soumettre l'église à sa seigneurie et pour la dépouiller de ses libertés.

En ce temps, l'Eglise d'Occident était travaillée d'un schisme très-sérieux. Or Henri, comte de Troyes, tenait pour le parti de l'empereur. D'un autre côté, Louis, roi de France, envoya ses députés auprès du pape catholique Alexandre, savoir Thibaut, abbé de Saint-Germain-des-Prés, et Cardeu, son clerc; mais Alexandre ayant reçu les députés moins bien qu'ils ne s'y attendaient, à leur retour ils vinrent à Vézelai. Là, l'abbé Thibaut tomba malade, se mit au lit, mourut le 24 juillet, et fut enseveli en dessous de la porte de la basilique de la bienheureuse Marie-Madeleine, basilique dont il avait été moine. 224 Lorsqu'il apprit que les députés avaient été repoussés, le roi Louis, irrité, se repentit d'avoir adopté Alexandre, au mépris de Victor, et écrivit à ce sujet, par l'intermédiaire de Manassé, évêque d'Orléans, à Henri, comte de Troyes, lequel à cette époque se rendait en hâte auprès de l'empereur des Germains. Le comte Henri, tout joyeux de cette circonstance favorable, proposa à l'empereur d'entrer en conférence avec le roi, en présence des grands des deux royaumes et des hommes de l'église, lui protestant avec serment que le roi, après avoir fait examiner l'élection de l'un et l'autre seigneur apostolique, et d'après le jugement de personnes choisies dans les deux royaumes, se prononcerait pour son avis, de lui comte Henri. En conséquence le lieu de la conférence fut fixé à Saint-Jean de Losne, bourg situé en deçà du fleuve de la Saône, et sur le territoire du royaume de France. Il fut statué aussi qu'Alexandre le catholique et Victor le schismatique assisteraient à la conférence, et seraient confrontés, au sujet de leur élection, en présence de toute l'église. Dès qu'il fut informé de ceci, Alexandre envoya des députés au roi Louis, savoir Bernard, évêque de Porto, et Jacinthe, son diacre, qu'il chargea d'apaiser la colère du roi et de lui proposer une conférence amicale. Alexandre et Louis se réunirent donc à Souvigny, bourg appartenant aux moines de Cluny. Le roi Louis demanda à Alexandre de se rendre à la conférence convenue, ou, s'il redoutait la présence de l'empereur, de se diriger du moins vers ce côté jusqu'au château de Vergy, lequel était inexpugnable. Mais comme Alexandre ne voulait point y consentir: «Je te conduirai, lui dit le roi, 225 toi et toute ta suite, et je te ramènerai sain et sauf aussi bien que ma propre personne.» Et comme Alexandre ne voulait pas consentir même à cette proposition, redoutant les artifices de l'empereur, le roi lui répondit: «Il est étonnant que celui qui a la conscience de son bon droit refuse de soutenir son innocence et de produire sa cause en justice.» Et le roi partit alors pour se rendre à la conférence convenue avec l'empereur, car il ne connaissait pas encore les conditions que le comte Henri avait arrêtées de sa part avec ledit empereur.

Le roi s'étant donc rendu au château de Dijon, le comte Henri se porta à sa rencontre, et lui déclara alors pour la première fois les conventions qu'il avait conclues avec l'empereur, lui disant: Consultant à la fois le respect dû à Ta Majesté et l'avantage de ton royaume, ô roi mon seigneur, j'ai réglé cette conférence sur le fleuve de la Saône, afin que toi, monseigneur et roi, et l'empereur Frédéric, vous réunissant avec les évêques, les abbés et les grands des deux empires, ton seigneur apostolique et le seigneur apostolique de l'empereur étant aussi présens, des deux côtés on élise des hommes éprouvés par la sagesse, tant dans l'Église que parmi les chevaliers, lesquels hommes jugeront l'élection de chacun des deux seigneurs apostoliques. Et s'il est prouvé que l'élection de Rolland a été meilleure, l'élection d'Octavien sera cassée, et l'empereur tombera aux pieds de Rolland; si au contraire l'élection de Victor vient à prévaloir, celle de Rolland sera annulée, et toi, seigneur roi, tu tomberas aux pieds d'Octavien, Que s'il arrive qu'Octavien soit absent, 226 l'empereur se détachant de lui se soumettra à ton Alexandre; et si au contraire c'est Alexandre qui ne se présente pas, il en arrivera de même, et toi, roi, tu te déclareras pour Victor. Mais si Ta Majesté ne voulait ni consentir aux susdites conditions, ni donner a son assentiment à la sentence arbitrale des juges, j'ai juré par serment de passer de l'autre côté, et livrant à l'empereur tout ce que je tiens en fief du domaine du roi, je le tiendrai dès lors de l'empereur.» Le roi Louis frappé dvétonnement répondit à ce discours: Je cherche avec étonnement d'où a pu te venir une telle confiance, de conclure de pareilles conventions avec l'empereur à mon insu, et sans m'avoir consulté:» Henri lui répondit: «C'est toimême, ô roi, qui m'as inspiré cette confiance par l'entremise de Manassé, évêque d'Orléans.» Et celui-ci interrogé à ce sujet, et redoutant le roi, commença par nier, dissimulant les artifices qu'il avait employés pour entraîner Henri dans ce traité. Alors Henri produisit une lettre du roi dans laquelle il était dit que les députés du roi avaient été repoussés par Alexandre, et que, par ces motifs, le roi indigné mandait à Henri d'aller en toute assurance trouver l'empereur Frédéric, et d'arrêter avec lui une conférence pour entendre les deux parties, certain que le roi serait en tout point de son avis.

Or l'empereur Frédéric s'était fait construire un palais d'une dimension extraordinaire dans un lieu appelé Dole, sur les frontières de son empire, quand les Français apprirent que le schismatique Victor n'était pas avec l'empereur, et ils se réjouirent fort de son absence. Mais, dès qu'ils en furent informés, les Teu- 227 tons ou Germains coururent en très-grande hâte, et ramenèrent Victor avec eux le même jour. L'empereur l'ayant pris avec lui, le conduisit au milieu de la nuit sur le milieu du pont et le ramena aussitôt, comme s'il eût satisfait à ses conventions. Or le roi Louis étant sorti comme pour aller à la chasse, traversa une forêt, se rendit au lieu fixé pour la conférence, et envoya Josse, archevêque de Tours, Maurice, évêque de Paris, Guillaume, abbé de Vézelai, et quelques autres grands de son royaume, auprès des députés de l'empereur, lesquels, s'étant réunis au même lieu, attendaient le message du roi. Parmi eux encore était le comte Henri, qui, à raison d'une étroite parenté, favorisait entièrement le parti de Victor le schismatique. Les députés du roi demandèrent donc au comte même un délai convenable, attendu que les conventions réglées pour cette conférence avaient été inconnues au roi jusqu'à l'avant-veille, puisque l'empereur avait forcé le comte Henri à jurer de ne révéler sous aucun prétexte lesdites conventions avant le jour fixé pour cette conférence, ajoutant qu'il serait inconvenant de terminer si légèrement une si grande affaire. Et comme les députés de l'empereur Frédéric refusèrent le délai qui leur était demandé, le roi s'en retourna à Dijon. Alors les cardinaux que le pape Alexandre avait envoyés, espérant que la conférence était rompue, retournèrent à Vézelai. Le roi nomma des surveillans, chargés de garder les frontières de son royaume. Le lendemain de grand matin le comte Henri se rendit auprès du roi, dans le palais du duc de Bourgogne, pour lui déclarer qu'il n'était nullement libéré des conventions, qu'en conséquence, 228 lui comte Henri se verrait dans la nécessité de se retirer de lui et de se livrer entre les mains de l'empereur, en sorte que tout le territoire qu'il avait jusqu'alors tenu en fief du roi, il le livrerait désormais à l'empereur, le recevrait de celui-ci, et lui rendrait hommage. Toutefois il ajouta que, par respect pour le roi, il avait obtenu de l'empereur un délai de trois semaines, sous la condition que le roi remettrait des otages et promettrait à l'empereur de revenir au jour qui serait fixé, d'amener avec lui Alexandre, d'entendre à cette nouvelle conférence la cause des deux prétendans, et de se soumettre au jugement d'hommes sages choisis dans l'empire et dans le royaume, faute de quoi le roi se livrerait lui-même à l'empereur, dans la ville de Chrysopolis (4) noble cité appartenant aux Bisontins. Le roi consentit à tout, le courage lui manqua, son cœur était chargé d'ennuis; il promit de faire ainsi qu'il était proposé, et donna des otages, savoir.... le duc de Bourgogne.... le comte de Flandre, et Guillaume, comte de Nevers (5). En apprenant les arrangemens que le roi avait conclus, tout l'ordre ecclésiastique fut profondément affligé, et tous élevèrent leur voix et leur cœur vers le Seigneur, le suppliant de prendre en pitié sa très-sainte Église, et de délivrer le roi des fraudes de ceux qui le circonvenaient.

Le roi se rendit donc au bourg ci-dessus nommé de Saint-Jean-de-Losne, où l'empereur devait se porter à sa rencontre: mais ce dernier trompa le comte Henri, et envoya à sa place le principal fauteur du schisme, Renaud, son chancelier, de l'église 229 de Cologne. Et lorsqu'en présence de celui-ci, on eut rappelé les conditions que le comte Henri avait proposées au roi de la part même de l'empereur, la puissance divine se prononça tout aussitôt en faveur de son Église et de la pieuse simplicité de la majesté royale. Renaud, fauteur des profanes erreurs, répondit que l'empereur n'avait nullement souscrit de telles conventions, c'est-à-dire n'avait point promis de reconnaître à aucune assemblée le droit de juger l'Église romaine, laquelle subsiste en vertu de son propre droit. Alors le roi, rempli de joie, demanda au comte Henri si les conventions n'avaient pas été arrêtées dans la forme que lui-même lui avait proposée. «Voici, ajouta le roi, que l'empereur qui, selon tes paroles mêmes, devait se présenter ici, est absent: et voici encore que les députés veulent changer les conditions arrêtées en ta présence et selon ton témoignage. — Cela est vrai, dit le comte Henri. Et le roi reprit: «Ne suis-je donc pas affranchi de toute convention?—- Affranchi, répondit Henri.» Et le roi dit alors à tous les grands, ainsi qu'aux évêques et aux abbés qui étaient présens: «Vous avez tous vu et entendu comment j'ai accompli volontairement tout ce qui est en mon pouvoir: dites maintenant si je vous semble dégagé des conditions du traité.» Et tous répondirent: «Tu as affranchi ta parole.» Et aussitôt le roi, lançant un cheval très-rapide sur lequel il était monté, poursuivit promptement sa marche. Les Teutons, extrêmement confus, se jetèrent; sur ses pas, le suppliant de revenir auprès de l'empereur, lequel serait tout prêt à exécuter les conditions que le comte Henri avait proposées. Mais le roi 230 ne tenant aucun compte de ce qu'on lui disait, et n'envisageant qu'avec horreur le piège auquel il venait d'échapper, répondit: «J'ai fait ce qui était de mon devoir.» Et ainsi la conférence ayant été rompue, le roi retourna dans son royaume.

Cependant le pape catholique Alexandre, redoutant la colère du roi Louis, se rendit dans la ville de Bourges, métropole de l'Aquitaine, et au monastère de Dol, situé auprès de Châteauroux, et y passa l'hiver. Puis, vers l'époque du carême suivant, il se rendit auprès du roi Louis, dans la ville de Paris. Le roi l'accueillit très-honorablement, et le pape, selon l'usage de l'Église romaine, porta lui-même la rose d'or, le jour de dimanche où l'on chante le Lœtare Jerusalem. Ayant ensuite célébré les fêtes solennelles de Pâques, le pape consacra la basilique du couvent du bienheureux Germain-des-Prés, que gouvernait alors Hugues de Monciel, moine de l'église deVézelai. Guillaume, abbé de cette église, se rendit de nouveau à Paris, pour demander au souverain pontife Alexandre de confirmer une troisième fois, et plus complétement, les libertés et les propriétés de son église, ainsi que les immunités dans la banlieue de son monastère, selon que ses prédécesseurs les avaient déjà réglées. Le pape donna son saint consentement à cette demande, et délivra à l'abbé un troisième privilége. De là il se rendit à la ville métropolitaine de Tours, et y tint un concile de tous les évêques, savoir, les évêques de Lyon, de Narbonne, de Vienne, de Bourges, de Sens, de Rheims, de Rouen, de Tours, de Bordeaux, d'Auch, des Alpes, des Apennins, des Alpes maritimes, au nombre de cent cinq. Il y avait 231 en outre les évêques de Cantorbéry et d'York, et des évêques écossais et irlandais, ainsi que des abbés et des personnes de divers ordres qui accoururent en foule et de toutes parts avec empressement. Plusieurs évêques de la Germanie écrivirent aussi secrètement au pape Alexandre, lui rendant humblement obéissance, et lui témoignant toutes sortes de respects, selon que le leur permettaient le temps et le lieu. Une grande partie de l'Italie s'y joignit aussi, les uns par écrit, les autres en personne. La Sardaigne et la Sicile, toute la Calabre, toute l'église d'Orient et l'Espagne inclinèrent humblement la tête devant le pape catholique Alexandre, et lui vouèrent obéissance.

Etienne, abbé de Cluny, et Guillaume, abbé de Vézelai, assistèrent pareillement à ce concile. Ceux deCluny méditèrent d'intenter une action contre ceux de Vézelai au sujet de leur séparation; mais ayant la conscience de leur mauvais droit et de la justice de l'Église de Rome, ils demeurèrent tous en silence, et n'osèrent pas même faire entendre un murmure, car plusieurs controverses du même genre furent portées de part et d'autre devant ce même concile et terminées par lui. Telle fut la cause des clercs de Paris et des moines du couvent de Saint-Germain-des-Prés: elle fut examinée à fond, et le jugement imposa un silence éternel aux injustes prétentions des clercs. Alexandre ayant fermé le concile synodal, retourna ensuite dans la ville de Bourges, capitale de l'Aquitaine. Aux approches de la saison d'automne, il se rendit dans la ville de Sens, et y séjourna sans interruption durant dix-huit mois. L'auteur du schisme, Octavien, qui a été appelé Victor, ayant terminé sa 232 vie par un accident malheureux, les schismatiques mirent à sa place Gui de Crémone, lequel avait été le premier apostat parmi ceux qui avaient concouru à l'élection d'Alexandre.

Cependant le comte de Nevers tracassait cruellement l'église de Vézelai; et à l'aide de ces sortes d'individus qui cachent leurs mensonges sous les apparences de la candeur, il ne cessait de diffamer la conduite de l'abbé Guillaume et de ses frères. Animé du seul desir de soumettre Vézelai, il était travaillé d'une vive haine contre l'abbé, qui résistait à ses entreprises criminelles, tantôt par adresse, tantôt avec une grande vigueur. La force d'ame de ce dernier éclata principalement en cela, qu'il sut également lutter contre les artifices de la dissimulation et contre les violences du brigandage; c'est pourquoi, voyant que toutes les perfidies de la haine demeuraient entièrement stériles, et ne produisaient aucun résultat, se trouvant en outre dépourvu de toute espèce de droit, le comte méconnaissant enfin toute justice, dédaignant tout sentiment d'honneur, et foulant aux pieds tout respect religieux, recourut dans sa rage insensée aux armes d'une audacieuse tyrannie. Après s'être péniblement appliqué à chercher, à travers mille tergiversations, les moyens de mal faire, sans pouvoir trouver aucun motif légitime de nuire à l'église, il lui redemanda, au mépris de tout droit et de toute justice, ces mêmes redevances usurpées, dont son père, après avoir échappé au péril de son naufrage, avait fait lui-même la remise, et dont il avait confirmé la concession dans le chapitre de Vézelai, en présence même du comte et de sa mère. 233 L'abbé s'étant refusé à ce qui lui était injustement redemandé, le comte lui envoya une déclaration de guerre. Des amis des deux partis intervinrent, et convinrent d'ouvrir une conférence auprès de l'étang de Noverre, pour chercher s'il ne serait pas possible de terminer à l'amiable cette nouvelle contestation. Le comte ayant interpellé l'abbé au sujet de ses susdites prétentions, celui-ci lui répondit que ce que son père avait remis, ce que lui-même avait concédé, il ne pouvait le redemander, non plus que lui, abbé, ne pouvait le rendre, surtout puisque l'église s'en trouvait alors investie, et par la remise que son père en avait faite, et par sa propre concession. Aussitôt le comte, rempli de colère, grinçant des dents, et comme insensé, se rendit à Vézelai (c'était la veille de la nativité du précurseur du Christ); et entrant dans le monastère, tandis que les frères, informés de son arrivée, venaient de fermer toutes les clôtures, il les força lui-même, et, saisissant une hache, brisa le premier la porte d'une cuisine. Ses satellites ayant vu cela, s'emparèrent aussitôt des maisons de l'église, brisèrent les autres portes, et massacrèrent les moines qui voulaient les repousser. Puis ils passèrent cette même nuit dans l'hôtellerie du monastère; et malgré l'opposition des frères, ils servirent leur seigneur avec toutes les provisions du monastère. Les frères déposèrent les croix et les chasubles, mirent les autels à nu, et cessèrent de célébrer les offices divins dans toutes leurs églises.

Cette nuit même, l'abbé se retira à Champ-Mol, et la nuit suivante à Givry, d'où il expédia un message au roi, et lui-même en partit, pour se rendre auprès 234 du pontife romain, lequel, étant revenu du concile de Tours, se trouvait à cette époque dans le monastère de Dole. Mais comme dans ce même temps, le roi. avait entrepris une expédition contre les Auvergnats, il ne voulut pas irriter le comte; toutefois il l'invita à ajourner le procès qu'il voulait engager, jusques au moment où lui-même serait revenu de son expédition. Alexandre, de son côté, méditant sur le schisme qui affaiblissait l'Église, et craignant, s'il montrait un peu trop de dureté contre les princes séculiers, que l'Église elle-même ne fût affligée d'un plus grand scandale, se borna à adresser au comte un simple écrit, pour l'inviter à cesser de tourmenter l'église de Vézelai, qui était fille du bienheureux Pierre, et alleu de l'Église romaine. Mais le cœur de ce comte, semblable aux Pharaons, s'endurcit; et au lieu d'être comme une source d'eau douce, il prit la dureté de la pierre. Méprisant à la fois et les exhortations apostoliques, et celles du roi, et menant avec lui une armée nombreuse de cavaliers, d'hommes de pied et de toute sorte de menu peuple, comme pour aller attaquer un peuple ennemi, il arriva à Vézelai, le jour même de la sainte solennité de la bienheureuse Marie-Madeleine. Aussitôt qu'il fut entré, les frères suspendirent les offices divins; et, ayant fermé les portes du cloître, ils offrirent leurs prières à Dieu, à voix basse, dans la chapelle de la Mère de Dieu, jugeant qu'il serait inconvenant d'ouvrir les lieux sacrés devant un sacrilége. Quant à l'abbé, il descendit à Saint-Pierre. Le comte entra donc dans le monastère, selon son usage, descendit dans l'hôtellerie, avec une suite inusitée, et prit de ses mains, et pour lui-même, 235 les provisions que les frères lui avaient refusées.

Cette nuit même, l'abbé monta au sépulcre de la bienheureuse Marie-Madeleine, y célébra, selon les circonstances, les cérémonies solennelles dues à Dieu; et au point du jour, il descendit à Écouan, et offrit à Dieu l'hostie consacrée. Renaud de Marlot, son cousin germain, le suivit, avec Durand Albourg, et le supplia de se reposer un peu en ce lieu, car il avait envoyé un message à Givry, pour qu'on y préparât les alimens dont ils avaient besoin pour réparer leurs forces. Renaud remonta ensuite, et s'entretint avec le comte des moyens de rétablir la paix. L'abbé ayant été rappelé, on fit la composition suivante. Le comte s'engagea à donner satisfaction publique devant l'autel, pour la violation du monastère, à payer vingt livres pour l'usurpation de la redevance, à concéder enfin, et à confirmer par écrit, la remise que son père avait faite des redevances casuelles; à faire faire les mêmes concessions par Renaud, son frère, Gui, également son frère, et par sa sœur; et il promit en outre (donnant pour gage de sa foi des otages, savoir Ignace, vicomte de Joigny, Étienne de Pierre-Pertuis, et Hugues de Tournoille) que ses frères, lorsqu'ils seraient arrivés à l'âge légal, renouvelleraient la susdite remise. En faveur de cette confirmation par écrit, et pour assurer le maintien de la paix à perpétuité, il fut arrêté aussi que l'abbé donnerait au comte sept cents livres, et que, pour la redevance de ce jour, il paierait deux cent cinquante-trois livres, sous cette condition que le comte ferait remise entière de la même redevance pour la fête de l'année suivante, et qu'il n'exigerait de nouveau que cent 236 livres pour une autre redevance. Les choses ainsi réglées et accordées de part et d'autre, à la sixième heure du jour, les cloches sonnèrent, et les frères célébrèrent les solennités de la fête sacrée. Le comte, se présentant devant l'autel, y donna satisfaction poux l'insulte faite par lui au monastère, et, selon les conventions, déposa vingt livres, pour l'accomplissement de la justice. Le jour suivant, il se rendit au chapitre des frères, présidé par l'abbé, et, en présence d'eux tous, il leur concéda de nouveau la remise des susdites redevances casuelles, que son père avait faite, confirma cette remise par écrit, et y ajouta la garantie de son sceau.

Après cela, le comte Guillaume tomba dangereusement malade à Nevers, tellement qu'on désespéra de sa vie. Mais, comme il offrit à Dieu les prières de l'humilité, enfin il se rétablit, et alla invoquer la protection des saints dans l'oratoire de la bienheureuse et très-pieuse vierge Marie, dans le Puy, ville du Velay: de là, étant revenu de son corps dans sa patrie, et de son cœur aux sentimens de haine qu'il nourrissait toujours contre Guillaume, abbé de Vézelai, il manda à celui-ci de se rendre en sa présence, pour lui faire justice de n'avoir pas satisfait au droit du sel, et de venir en jugement devant sa cour, à Nevers. L'abbé répondit: «J'espérais avoir fait ma paix avec le comte, au sujet de toutes les querelles du temps passé. Cependant, comme je suis ignorant, et ne pense pas connaître encore complétement les usages du monastère, je conférerai avec les plus anciens de la ville et avec d'autres hommes sages; et selon le conseil qui nous sera inspiré par le ciel, 237 je répondrai au comte par mes propres députés.» Alors Abbon de Mont-Galguier (car c'était lui qui avait porté le message du comte) dit à l'abbé: S'il te plaît d'accepter l'ajournement que je te dénonce de la part du comte, c'est bien; sinon, le comte agira comme si tu avais refusé de lui faire justice.» Ensuite Abbon se retira, et fit au comte un rapport pire que ce qu'on lui avait dit. L'abbé cependant tint conseil, et fit partir ensuite des députés chargés de répondre au message du comte. Mais ceux-ci rencontrèrent en chemin les satellites du comte, marchant en avant de leur seigneur, lequel venait à Vézelai, dans un nouvel accès de folie. Et, aussitôt après, le comte faisant irruption dans le monastère, envahit les appartemens de service, et expédia sur-le-champ ses hérauts dans la banlieue de Vézelai, d'Écouan et de Saint-Pierre, prescrivant à tous les hommes du monastère qu'ils eussent à se rassembler pour le lendemain, et à se présenter devant lui. Mais eux méprisèrent à l'unanimité de pareils ordres. Alors, emporté par la fureur, et au mépris des usages du lieu, le comte fit proclamer par son héraut que quiconque ne se présenterait pas devant lui serait arrêté, si on le rencontrait, et que sa maison serait mise publiquement en vente. En entendant cela, tous furent stupéfaits, et plusieurs, saisis de terreur, se présentèrent devant lui. Eux réunis, le comte leur dit: «Comme l'abbé a refusé de me faire justice, je me suis investi de mon propre droit: je veux donc que, renonçant à cet abbé, vous vous engagiez de fidélité envers a moi, et que, dès ce moment, vous ne payiez plus aucune redevance, ni à l'abbé, ni aux moines.» A 238 cela, les bourgeois répondirent: «Nous avons juré fidélité à l'abbé et à l'église; il nous semble qu'il serait injuste et très-honteux, du moins pour nous, de nous parjurer sans motif; ainsi nous te demandons de nous donner un délai, afin que nous puissions nous entretenir avec notre seigneur, et que nous allions le trouver, pour lui rapporter tout ceci. — Votre seigneur est ici, leur dit-il, et vous pourrez lui parler tout de suite. — Permets-nous donc, répondirent-ils, d'aller vers lui.» Et alors il leur dit: «Choisissez parmi vous deux ou trois hommes qui aillent porter vos paroles à l'abbé, et qui vous rapportent sa réponse.»

Alors Simon de Souvigny et Durand Albourg, qui servaient vivement les projets impies du comte, se levèrent, et se rendirent, avec quelques autres, devant l'abbé; celui-ci connut alors le discours du comte, et vit bien que le comte avait retenu ses hommes, pour les empêcher de se rendre auprès de lui. Aussitôt il appela Jean Caprin et quelques-uns des plus anciens de l'église, et les envoya sur-le-champ à l'hôtellerie auprès de ses bourgeois, avec les paroles suivantes: A vous, qui devez fidélité à l'abbé et à l'église, l'abbé vous ordonne et commande, par cette fidélité que vous lui avez jurée et que vous lui devez, de vous retirer de devant ce tyran, plus promptement que vous n'êtes venus vers lui.» Et aussitôt ils se retirèrent. Après qu'ils eurent conféré longtemps, et de côté et d'autre, sur la demande du comte, les bourgeois supplièrent l'abbé de se ménager, et de les ménager eux-mêmes dans un si grand péril, de gagner du temps, et d'accepter l'ajournement, sous la 239 condition de ne faire cependant pour le comte que ce qu'il serait de son devoir de faire. L'abbé se rendit à l'avis des siens, et manda au comte: «Comme tu as envahi ma maison tyranniquement et à l'improviste, et quoique ce que tu demandes soit absolument injuste, j'accepte cependant ton ajournement à Auxerre, comme ayant subi une violence, me réservant toutefois de ne faire en ce lieu que ce qui me sera démontré de mon devoir.» Aussitôt le comte, frustré dans ses projets (car il avait eu le dessein par cette démarche de faire passer Vézelai sous sa seigneurie), se retira, réprimant son impétuosité insensée. Le jour fixé s'approchant, l'abbé envoya au comte, à Decizes, les principaux de son église, savoir Gilon, alors prieur; Geoffroi, né anglais; Pons, prieur, et Gilbert l'aumônier. Le comte leur dit de le suivre à Nevers, où il les entendrait. Lorsqu'ils eurent fait ainsi, ils refusèrent, de la part de l'abbé, de se présenter au jour qui leur avait été indiqué, et demandèrent qu'on leur assignât un autre jour, et en un lieu plus voisin. Le comte ayant refusé de recevoir cette déclaration, ou d'indiquer un autre jour, les députés ajoutèrent: «Le seigneur abbé de Vézelai te répond par notre bouche qu'il n'est tenu, en vertu d'aucun droit, d'obéir à ton ordre: si donc tu veux le lasser par la violence, il t'appelle lui-même devant le tribunal apostolique, auquel appartient en propre la seigneurie du monastère de Vézelai, et devant le tribunal du seigneur roi, sous la garde et la protection duquel le même monastère est aussi placé; et il te désigne le jour après l'octave de Pâques, pour te présenter devant le pape Alexan- 240 dre; dans cet intervalle, il se met, lui et les siens, sous la sauve-garde du seigneur apostolique et du roi.» Et lorsqu'ils eurent dit ces mots, ils demandèrent au comte la permission de s'en aller, et ne l'obtinrent point, tant était grande sa colère. Alors s'étant un peu écartés, ils retournèrent à leur hôtellerie, dans le monastère de Saint-Étienne, qui est contigu à la ville, feignant de vouloir revenir le lendemain devant la cour du comte. Mais la nuit étant venue, ils montèrent à cheval, et retournèrent à Vézelai, Quant à l'abbé, il voulut se soustraire aux fureurs insensées du comte, et partit pour la France.

Il se rendit auprès du pape Alexandre, et lui fit connaître comment et combien injustement, lui et l'église de Vézelai étaient opprimés par le comte. De là, il alla vers le roi, et lui porta ses plaintes des vexations injustes dont le comte l'accablait. Le roi, touché de compassion pour le plaignant, et poussé en même temps par les représentations du pape Alexandre, désigna au comte un jour, pour conférer avec lui dans la ville de Sens. Ils s'y réunirent en effet de part et d'autre; des deux côtés, on porta des plaintes, et l'on conféra très-long-temps, mais sans pouvoir parvenir à aucune possibilité d'arrangement; enfin, sur la demande du roi, le comte retarda l'ajournement qu'il avait donné à l'abbé par ses précédentes invitations, pour comparaître devant lui en justice. Le roi Louis passa le jour de l'Épiphanie à Vézelai; l'abbé l'y accueillit, et lui rendit hommage avec empressement. Après son départ, le comte, entraîné par sa haine, fixa un jour à l'abbé pour se rendre à Auxerre; l'abbé accepta l'ajournement, en tant 241 qu'il pouvait appartenir au comte de le donner, et en même temps il envoya au pape des députés, pour le consulter sur ce qu'il avait à faire. Ceux-ci revinrent, après avoir pris conseil du pape, qui leur donna son avis en secret, et avec précaution.

Un certain frère de Vézelai, nommé Renaud, étant sorti du monastère situé dans le voisinage de Moret, avec les reliques de la bienheureuse Marie, mère de Dieu, de saint Biaise et d'autres saints, pour travailler à l'édification de la basilique de ce même monastère, faisait une grande collecte d'aumônes parmi les fidèles. Après avoir parcouru divers lieux et éclairé le pays d'Amiens de la grâce divine à l'aide de la grande puissance des saints, il arriva avec ces mêmes reliques à un château que l'on appelle Arborée. Après qu'il y eut demeuré quelques jours, pendant lesquels de nombreux miracles furent faits par les mérites des saints, l'on vit accourir de toutes parts un grand concours de peuple. Lorsque enfin le frère voulut partir de ce lieu, les fidèles s'empressèrent de tous côtés, comme c'est l'usage, pour s'emparer de la litière, mais ils ne purent la faire sortir de l'église, pas même l'enlever un peu. Après qu'ils s'y furent tous essayés, se relevant tour à tour, les plus forts prenant la place des forts, enfin le seigneur de ces lieux nommé Alelme, s'étant joint à un autre homme illustre, souleva la litière, mais il ne lui fut pas possible d'atteindre au seuil de la basilique. Ils replacèrent donc la litière sur l'autel et se mirent en prière avec ferveur. Alors l'un des frères qui avaient suivi le frère Renaud, et se nommait Pierre, poussé par une témérité insensée, se mit 242 à frapper sur la litière à coups de verges, comme pour forcer les saints à sortir de l'église. Tout aussitôt la vengeance s'appesantit sur sa tête; une paralysie le frappa de dissolution, et en peu de jours il perdit la vie. L'illustre Alelme considérant que de telles choses arrivaient par la volonté du ciel, rendit grâces à Dieu, auteur de tous biens, du don précieux qu'il lui conférait, et il donna sur les confins de son château, et en propre alleu, un local où l'on pût construire un oratoire, dans lequel les reliques des saints seraient déposées, et où les frères célébreraient les offices religieux en leur honneur et pour la gloire de Dieu. Il voulut en outre que ce lieu fût placé sous l'administration de l'église de Vézelai, et desservi par elle, puisque les précieux restes des saints y avaient été transportés de cette église même, et par les frères qui lui appartenaient. Lorsque l'abbé Guillaume, ayant été appelé, se rendit lui-même en ce lieu, il apporta avec lui d'autres reliques et une grande quantité d'ornemens précieux qu'il y laissa en l'honneur des saints et de la dévotion que montraient les fidèles du pays; et ce lieu fut aussi nommé Arborée, du nom du château voisin. Ainsi, au milieu même des orages de la persécution, les efforts vertueux des gens de bien prennent un plus grand développement, et par cela même que l'Église est en péril, par cela même aussi elle est de plus en plus comblée de faveurs.

Cependant le comte Guillaume persistait toujours dans sa violente haine contre l'abbé Guillaume; et comme il ne pouvait accomplir tout ce qu'il voulait entreprendre, il assouvissait sa fureur en enlevant les ânes, les bestiaux, et en pillant les propriétés apparte- 243 nant au monastère. Il y avait un homme très-méchant, Hugues, surnommé Léthard, redevable au monastère d'un droit de capitation, car sa mère était cousine germaine de Simon, fils d'Eudes, prévôt de Vézelai, et par conséquent vassal de l'église; lequel Simon trahit et frappa son seigneur, Artaud, abbé du monastère de Vézelai. Le comte avait fait cet Hugues son prévôt à Château-Censoir, et il persécutait l'église plus violemment que tous les autres satellites du comte. Il serait impossible de dire de combien de manières diverses il tourmentait l'église, la nuit comme le jour, agissant injustement et demandant sans cesse justice, exigeant toujours la justice et ne reconnaissant aucun droit; bien plus, considérant comme de son droit tout ce qu'il extorquait avec violence, au mépris de tout droit et de toute justice. L'abbé ayant donc porté de nouvelles plaintes aux oreilles du pape Alexandre, au sujet des oppressions iniques et multipliées que lui et les siens avaient à subir de la part des satellites du comte, Alexandre écrivit au comte et à sa mère dans les termes suivans:

«Alexandre, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à son fils chéri, homme noble, Guillaume, comte de Nevers, et à Ida, sa mère, salut et bénédiction apostolique!

«Plus il est connu de tous que le monastère de Vézelai appartient spécialement à la juridiction du bienheureux Pierre et à notre propre autorité, plus nous nous intéressons d'un zèle ardent à sa prospérité et à son bien-être, et nous demeurons rempli d'une vive sollicitude pour son repos et la conservation de ses biens. De là vient qu'étant de 244 toutes façons fort préoccupé d'assurer la tranquillité et les intérêts de ce même monastère, nous envoyons vers votre noblesse notre fils chéri, Pierre le sous-diacre, suppliant, invitant et exhortant votre  grandeur, par cet écrit apostolique et au nom du Seigneur, afin que vous vous appliquiez de toutes sortes de manières à procurer le repos et le bien-être de la susdite église, à veiller à la conservation et à la défense des choses qui lui appartiennent, par respect pour le bienheureux Pierre et pour nous; que vous preniez soin d'entendre et même d'exaucer sur ce sujet notre susdit sous-diacre Pierre, et que vous empêchiez absolument les nobles des environs et vos puissans barons de faire aucune insulte, aucune tracasserie au susdit monastère. Rendez-vous sur ce point à nos prières et à nos admonitions, afin que nous aussi nous soyons obligé d'accueillir plus favorablement vos prières et vos demandes, de leur accorder, dans notre indulgence, de prompts et utiles effets, et d'aspirer en tout temps et avec plus de ferveur à tout ce qui doit tourner à votre honneur.

«Donné à Sens, le 7 de septembre.»

Pierre, sous-diacre de l'église romaine, après avoir passé à Vézelai les fêtes solennelles de la Nativité du Seigneur, se rendit donc auprès du comte et de sa mère, et leur remit les lettres du seigneur apostolique. Et comme il était lui-même fort lettré, il voulut, après la lecture de l'écrit apostolique, faire entendre à ces oreilles endurcies ses propres exhortations; eux en réponse commencèrent à proférer des injures et à dire toutes sortes de mensonges contre l'abbé et ses frères, cherchant à les diffamer dans leur 245 bonne réputation. Et lorsque Pierre voulut traiter de paix avec les ennemis de la paix, il ne trouva aucun moyen d'y réussir, à moins que l'abbé ne se présentât en justice devant la cour du comte, au mépris des usages et de la dignité de son église. L'abbé ayant alors tenu conseil avec tous ses frères, ils délibérèrent tous d'un commun accord qu'il valait mieux souffrir l'exil, et même la mort, que de se soumettre à une telle servitude. En conséquence l'abbé, mettant de coté toute dissimulation, et renoncant à toute nouvelle demande de délai, accepta l'ajournement fixé au commencement du carême, et s'adressa en même temps au pape pour lui demander du secours, et le pape lui envoya Jacinthe, cardinal-diacre de l'église romaine, Pierre de Bone, son sous-diacre, et Jean, son maréchal.

En ce temps, les frères de Pontoise étaient en présence de la cour apostolique, appelés devant elle par ceux de Cluny, tant parce qu'ils avaient cédé Guillaume, autrefois leur abbé, au monastère de Vézelai, sans les consulter, que parce qu'ils avaient élu un autre abbé à sa place: mais les frères de Cluny manquèrent à leurs propres poursuites, et n'osèrent se présenter au jour fixé. En conséquence, les frères du monastère de Pontoise, absous par le pontife romain, retournèrent chez eux en possession de leur liberté. Pendant ce temps, leur abbé Lescelin était à Vézelai, où il était venu attendre l'issue de cette affaire. En effet, les frères de Cluny, dans leur excessive arrogance, avaient dédaigné de le traduire en cause, et n'avaient appelé que les frères, comme s'ils eussent été dépourvus de chef; ils portèrent donc plainte 246 contre les moines seulement, et non contre l'abbé, comme s'il n'y avait point d'abbé; c'est pourquoi le pape Alexandre donna audience aux frères et non à l'abbé. Mais comme il ne se présenta point de Satan, ni aucune mauvaise difficulté, le pape, avec l'approbation de tous les cardinaux, confirma les libertés déjà reconnues du monastère de Pontoise.

Guillaume, abbé de Vézelai; Lescelin, abbé de Pontoise; l'abbé du monastère de Saint-Jean-des-Prés; beaucoup d'autres frères et d'amis du monastère de Vézelai, se réunirent à Auxerre, et les légats apostoliques se joignirent aussi à eux. Mais le comte, redoutant la présence de ces derniers, voulut alors, de son pur mouvement, changer le jour que jusques alors il n'avait pas voulu retarder, même quand on l'en avait prié. L'abbé consulta à ce sujet des hommes sages; et Jacinthe lui répondant, dit alors: «Jusqu'à présent, tu as été travaillé de la fièvre tierce, veux-tu donc maintenant subir la fièvre quarte? Ah! plutôt renonce à tant de détours, et défends, sans autre délai, les droits de tes libertés.» L'abbé de Vézelai voulut charger l'abbé du monastère de Saint-Jean-desPrés de parler en son nom; mais celui-ci, non plus qu'aucun autre, n'osa parler, par l'effet de la crainte qu'inspirait le comte. Voyant cela, les enfans de l'église de Vézelai, armés de la foi, rejetèrent tout sentiment de frayeur, jugeant qu'il serait indigne d'eux que leur propre liberté fût défendue par la bouche des étrangers. Gilon, qui était à cette époque prieur du couvent de Vézelai, se leva donc, et dit au comte: Jusqu'à présent, le seigneur de Vézelai a écouté tes prétentions; il en est quelques-unes qui peuvent 247 être facilement terminées par un arrangement; mais il en est d'autres qu'il réglera lui-même, car tu prétends vainement qu'il doit se soumettre à ta justice, attendu que tu n'as jamais eu aucun droit qui puisse l'y obliger.» Ayant entendu cette réponse, le comte fut saisi d'une extrême fureur, et les paroles qui venaient d'être prononcées en opposition à ses prétentions le firent rougir de honte. L'abbé se retira avec les siens hors de la présence du comte. Jacinthe voulut tenter de calmer l'ame féroce du prince, et le pressa vivement de faire la paix. Mais repoussé sur ce point, il supplia du moins le comte d'accorder une trève à l'église. Celui-ci y consentit, et promit une trève trompeuse jusqu'à l'octave de Pâques.

Aux approches des saintes solennités de la Résurrection du Seigneur, l'évêque de Segni se rendit à Vézelai, envoyé de la part du seigneur pape, pour visiter et fortifier les frères. Il y consacra le saint chrême et les huiles saintes, le jour de la Cène; et le saint samedi de Pâques, il conféra les Ordres ecclésiastiques. Il donna à Henri, à Pierre et à Humbert, moines de l'église, l'Ordre de la prêtrise; Géraud, clerc du même lieu, fut fait également prêtre; en outre, trois moines, savoir Anselme, Guillaume et Geoffroi, furent ordonnés diacres; les jeunes Guillaume et Gui furent faits sous-diacres, et Laurent de Moret acolyte.

Thomas (6), archevêque de Cantorbéry, fuyant la colère du roi Henri, vivait alors en exil à Pontigny. Cet homme, autrefois intimement lié avec ce même roi, et illustré par une éclatante valeur, avait été son chan- 248 celier, et nul n'avait paru plus puissant que lui auprès du roi d'Angleterre. Mais lorsqu'il accepta la charge d'un gouvernement ecclésiastique, il prit soin de préférer en toutes choses Dieu à l'homme, d'où il arriva que, tel qu'un nouveau Jonas, il résista constamment au roi, qui voulait, comme un autre Osias, usurper les droits de l'Église. Le roi donc indigné, et substituant une haine implacable à son inestimable faveur, se disposa à le faire arrêter, et à réunir tous ses biens au domaine royal; mais la prévoyance de l'innocent devança les efforts de l'impie; l'archevêque passa secrètement la mer, avec une faible suite, se présenta devant Louis, roi des Français, et se mit, lui et les siens, entre ses mains. Le roi l'accueillit avec une extrême bonté, et lui donna généreusement les secours dont il avait besoin. Cependant Thomas jugea convenable de se rendre auprès du pape Alexandre, et de se diriger entièrement d'après ses conseils. Lorsqu'il fut arrivé auprès de lui, et lui eut exposé les motifs de sa venue, le pape prit part à sa douleur, et le confia à Guichard, abbé du monastère de Pontigny, qui, dans la suite, fut consacré par le même Alexandre en qualité d'archevêque de Lyon. Le roi Louis envoya un message à Henri, roi des Anglais, pour l'affaire de Thomas, et pour d'autres affaires. Les deux rois se donnèrent rendez-vous pour une conférence; et comme Alexandre avait l'intention d'y assister, il se rendit à Paris. Mais Henri en ayant été informé, contremanda la conférence promise par lui au roi Louis, car il était prononcé contre le pape Alexandre, par suite de sa haine pour Thomas de Cantorbéry. Alexandre avait déjà reçu, pour la seconde fois, une 249 députation des Romains, qui le suppliaient de retourner auprès d'eux, pour reprendre possession du siége du bienheureux Pierre; et en conséquence, ayant pris congé du roi Louis, il se rendit dans la ville de Bourges.

Cependant le très-impie Hugues Léthard, serf et méchant par sa naissance ainsi que par sa conduite, continuait obstinément à enlever et à piller les hommes et les propriétés de Vézelai; et en même temps, la vieille Hérodias, nouvelle fille de Jézabel, de la race d'Amalech, je veux dire la mère du comte de Nevers, Guillaume, laquelle se nommait Ida, de sa bouche empestée soufflait sans relâche le poison de la haine dans le cœur de son fils; et ennemie de tout sentiment d'honneur, dépourvue de toute bonté, et embrassant chaudement le parti de son fils, elle ne cessait d'exciter vivement ses satellites à persécuter le monastère de Vézelai. De là, les meurtres, les rapines, les détentions, les tourmens de toutes sortes, les diverses espèces de mort, et toutes les autres inventions qui découlèrent de ce repaire de la perversité féminine; en sorte qu'il n'était plus possible à aucun citoyen de Vézelai de sortir librement de chez lui. Les frères avaient fait faire un four à chaux d'une immense grandeur, pour construire un dortoir; et quand on y mettait le feu, ils allaient chercher du bois dans la forêt voisine, et le transportaient sur des chariots. A cette occasion, cette hydre de femme, embrasée du poison de la haine, fit partir ses satellites, afin que, le jour même de la fête solennelle du Saint-Esprit, ils enlevassent les chevaux des chariots avec lesquels on transportait le bois; et ainsi, le feu s'étant 250 éteint, le travail commencé dans le four, et dont la valeur était de cent livres, fut perdu. Le fils de cette hydre, véritable vipère, avait donné ordre d'observer tous les pas de l'abbé Guillaume, comme pour le déshonorer à son insu en l'entourant de vils esclaves.

Enfin, affligé de tant de maux survenant de toutes parts, l'abbé Guillaume marcha sur les traces du pape Alexandre; et l'ayant atteint dans la ville ci-dessus nommée (Bourges), il lui rapporta, autant qu'il le put, toutes les persécutions qu'il endurait de la part du comte et de sa mère, et lui dit que sa cause était la cause même du seigneur pape et de toute l'église romaine, à la juridiction de laquelle son monastère appartenait directement; qu'ainsi il était juste que le seigneur apostolique considérât l'affaire de Vézelai comme sa propre affaire, principalement puisque ce même monastère était mis en péril uniquement pour ce motif, qu'il se déclarait très-hautement romain, et ne voulait être dépendant de personne, si ce n'est du seul prélat de Rome. Il ajouta encore que, si Alexandre négligeait de venir au plus tôt au secours du monastère ainsi mis en péril, celui-ci, comme s'il était répudié, se jetterait entre les bras d'un père adultérin, et ne se tiendrait plus désormais pour obligé à lui payer une rente, surtout puisqu'en la présence même du seigneur apostolique, les statuts, tant anciens que modernes, délivrés par les pontifes romains, et les actes portant institution de priviléges, étaient impunément attaqués et ébranlés, puisqu'à la vue même du pasteur, la rage des loups se déchaînait avec fureur, et qu'il n'y avait plus aucune garantie pour des libertés que quelques paroles de justice pourraient 251 cependant mettre à l'abri de toute attaque. Il dit en outre que ce n'était ni par pusillanimité, ni par orgueil, qu'il avait tant de fois appelé l'attention du seigneur apostolique contre le comte, puisque très-souvent aussi il avait racheté les bonnes grâces de celui-ci, soit à force de prières, soit à prix d'argent; que cependant ce même comte ne l'avait payé, dans son ingratitude, qu'en lui faisant éprouver de nouvelles calamités, tellement que déjà lui, abbé, se trouvait épuisé et réduit presque à la dernière misère; et que le comte ne s'était pas seulement borné à taxer les hommes, ou à dilapider les possessions du monastère, mais que déjà, depuis près de deux ans, il enlevait aux frères eux-mêmes ce qui devait assurer leur entretien de tous les jours. L'abbé dit encore que, quoique ce dernier fait affligeât profondément le monastère, toutefois il déplorait bien plus encore l'insulte faite à ses libertés natives, à ces libertés que le comte s'efforçait d'anéantir complétement, sous prétexte de quelque usurpation, ou de quelque redevance surprise à la négligence de quelques-uns de ses prédécesseurs, puisque ces libéralités, qui autrefois avaient pu être accordées par pure faveur, n'étaient plus demandées comme des dons concédés gratuitement et par affection, mais exigées tyranniquement à titre de dette et de servitude: que ceux qui d'abord se présentaient en petit nombre, et se contentaient de ce qu'on leur offrait, venaient maintenant en grande troupe, n'aspirant qu'à enlever du butin, à tel point qu'il en avait coûté deux cent cinquante livres, et même plus, pour la dépense d'une seule hôtellerie.

252 Après de telles paroles, l'abbé poursuivit encore, disant que la fille du bienheureux Pierre, c'est à savoir l'église de Vézelai, serait exposée à toutes sortes de maux, puisque déjà, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait plus en elle rien de sain. «En effet, ajouta-t-il, elle a été livrée à tout passant pour être pillée et foulée aux pieds, et plus elle a paru d'abord brillante de jeunesse, plus on la voit maintenant de plus en plus abaissée; et ceux qui précédemment portaient envie à sa liberté, maintenant l'insultent, hochent la tête devant elle, et se rient de la dignité romaine, à cause de l'abandon auquel elle livre l'église de Vézelai. Déjà Autun provoque Cluny, et Cluny à son tour provoque Autun, et tous deux s'excitent et s'encouragent à l'envi à s'élever contre Vézelai. Il est temps, disent-ils, après avoir brisé la tête à cette citadelle de Rome, de lui arracher aussi les yeux, et de nous soumettre cette esclave fugitive, qui se glorifie du titre de fille du bienheureux Pierre.» Et voici maintenant Autun représente Moab, et Cluny représente l'Idumée; et considérant Vézelai dans les attaques qu'ils lui livrent comme une nouvelle Jérusalem, ils disent: «Ce peuple est insensé, pauvre et orgueilleux. Moi donc, Autun, je rabattrai son orgueil; toi, tu éclateras de rire en voyant sa folie, et sa pauvreté comblera le vide de nos richesses. Invitons donc par nos prières, excitons par nos insinuations, attirons par nos présens un nouvel Assur, qui écrasera son arrogance avec une verge de fer et d'un bras vigoureux; et puisqu'il n'y a ni auxiliaire ni défenseur qui se présente 253 cpour la délivrer, partageons-la entre nous, et que chacun en prenne sa part. Toi Cluny, tu t'empareras de la citadelle du chapitre; moi Autun, je revendique l'autel. Quant à Assur, c'est-à-dire le comte, il pillera la ville.» Et qui donc, poursuivit l'abbé, qui donc, ô seigneur très-saint père, pourra résister à de tels efforts? Ah! plût à Dieu qu'une émigration nous fut permise! plût à Dieu que nous fussions partagés au sort! plût à Dieu qu'un avenir éloigné fût assigné à nos espérances! Peut-être un jour le Seigneur susciterait en notre faveur un Aod dont le bras ferait le salut d'Israel! Mais maintenant nous sommes égorgés sur nos siéges, nous sommes réduits en servitude dans notre maison même; au lieu de pouvoir compter sur l'avenir nous nous voyons subjugués à perpétuité. Et pour mettre le comble à tant de maux, pour accroître encore notre misère et notre extrême déshonneur, c'est sous les yeux de notre père que nous sommes immolés; on nous arrache aux embrassemens de notre pasteur; nous sommes traduits en justice en présence de notre protecteur légitime; et ce qui enfin renferme en un seul mot toutes nos misères, nous sommes condamnés par le silence du juge souverain. Si du moins l'action nous était intentée ouvertement, si la raison intervenait, si le droit et la règle, si une règle de justice étaient écoutés, la perte serait moindre, la peine préjudicielle que nous subissons serait abrégée, quoiqu'au jugement de la conscience, elle a ne parût pas moins injuste; mais maintenant notre cause s'agite dans la bouche du peuple, notre 254 jugement est écrit de la main de nos ennemis!»

En entendant ces paroles, Alexandre s'affligea, et avec lui toute l'église romaine; et il écrivit au comte d'avoir à indemniser le monastère de Vézelai des dommages qu'il lui avait causés, et de s'abstenir désormais de toute nouvelle dévastation, ajoutant que, s'il croyait avoir à prétendre quelque droit contre l'abbé, il eût à se rendre en sa présence à Clermont pendant l'octave de Pâques, pour donner d'abord satisfaction à l'abbé et se voir ensuite allouer par le pape le droit qui lui serait dû. Mais le comte dédaigna complétement les ordres apostoliques, et tendit à l'abbé de nouvelles embûches, le tenant si étroitement enfermé, que ses chevaux même ne pouvaient aller s'abreuver. L'abbé envoya donc Jean, son clerc, auprès d'Alexandre, et le comte dissimulant son mépris, lui envoya aussi Thibaut, doyen de Nevers, Humbert, archidiacre, et Bernard, prieur de Saint-Étienne. Le pontife apostolique les accueillit avec bonté, et leur demanda s'ils arrivaient avec des pouvoirs suffisans pour se porter répondans du comte. Mais comme ils présentaient des excuses plutôt qu'ils ne se montraient disposés à se soumettre à la justice, le pape les renvoya, et écrivit, par leur intermédiaire, au comte, lui prescrivant, huit jours après qu'il aurait reçu sa lettre, d'avoir à restituer à l'abbé et aux frères du monastère de Vézelai les choses qu'il leur avait enlevées, les bourgeois qu'il retenait captifs; de leur renvoyer leurs otages libres et sans aucune rétribution; de leur rendre la faculté d'entrer librement sur la voie publique et d'en sortir de même, ainsi qu'il en avait usé dès une époque très-ancienne; 255 et enfin de venir se présenter ensuite devant l'apostolique, afin que celui-ci réglât une composition, entre lui comte et l'abbé susnommé ainsi que les frères: que si cette obligation de se rendre en présence de l'apostolique lui semblait trop onéreuse, il eût à se transporter devant les archevêques de Sens et de Bourges, ainsi que l'abbé, et que ces deux archevêques rétabliraient entre eux la paix et la concorde. En conséquence Alexandre transmit aux archevêques de Bourges et de Sens la copie de l'ordre qu'il avait adressé au comte de Nevers, leur prescrivant que, si le comte déférait à son commandement, ils eussent à régler une composition convenable entre lui et l'abbé; et pour le cas contraire, il manda et ordonna au seul archevêque de Sens d'avoir à procéder selon la teneur d'une autre lettre qu'il lui adressa aussi, et dont voici le texte:,

suite

 

(1 Alexandre III, pape, de 1159 à 1181.

(2) En 1161.

(3) Le 11 avril 1152.

(4  Besançon.

(5)  Il y a deux blancs dans le manuscrit.

(6Thomas Becket.

(7 II y a ici une lacune.

(8Le nom de l'abbé de Château-Landon est en blanc.

(9Il y a ici plusieurs lacunes.