Helmold

HELMOLD DE BOSAU

 

Chronique des Slaves (extrait)

Oeuvre numérisée et traduite (pour certaines parties) par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

HELMOLDUS

CHRONICA SLAVORUM

 

 

Quomodo Slavi fidem reliquerint. Capitulum XVI.

Circa idem tempus impletus est annus incarnacionis verbi millesimus primus, in quo fortissimus imperator tercius Otto, cum iam tercio victor Romam intrasset, inmatura morte preventus occubuit. Cui successit in regnum pius Heinricus, iusticia et sanctitate insignis, ille, inquam, qui Bavenbergensem fundavit episcopatum et erga cultum ecclesiarum amplissimae fuit munificentiae. At vero anno regni eius X° mortuus est dux Saxoniae Benno, vir omni probitate conspicuus et strennuus ecclesiarum defensator. Cuius principatus heres factus est Bernardus filius eius, licet a paterna felicitate diverterit. Ex illo enim tempore, quo dux constitutus est, in hac regione nunquam cessavit discordia et perturbacio, quoniam dux Heinrico imperatori rebellare ausus totam secum ad rebellandum cesari movit Saxoniam. Deinde surgens in Christum omnes ecclesias Saxoniae terruit atque turbavit, illas precipue, quae in memorata rebellione ipsius maliciae noluerunt applicari. Accessit his malis, quod idem dux, tam paternae quam avitae devocionis, quam erga Slavos habebant, penitus inmemor, gentem Winulorum per avariciam crudeliter opprimens ad necessitatem paganismi coegit. Sane eo tempore Slavorum dominio potiti sunt Theodericus marchio et dux Bernardus, illo quidem orientalem, isto occidentalem possidente provinciam, quorum ignavia coegit Slavos fieri desertores. Rudes enim adhuc in fide gentilium populos, quos optimi quondam principes cum magna lenitate foverant, temperantes rigorem his, quorum propensius insistebant saluti, isti tanta crudelitate insectati sunt, ut excusso tandem servitutis iugo libertatem suam armis defendere cogerentur. Principes Winulorum erant Mistiwoi et Mizzidrag, quorum ductu sedicio inflammata est. Sermo igitur est et veterum narracione vulgatum, quod idem Mistiwoi petiit sibi neptem ducis Bernardi [dari in uxorem], illeque promisit. Tunc idem princeps Winulorum volens sponsione dignus fieri perrexit cum duce in Italiam cum equitibus mille, qui omnes fere ibidem sunt interfecti. Cumque rediens de expeditione pollicitam sibi mulierem expeteret, Theodericus marchio intercepit consilium, consanguineam ducis proclamans non dandam cani. Quo ille audito cum magna indignacione recessit. Cum igitur dux mutato consilio nuntios post eum direxisset, ut concupitis potiretur nuptiis, ille refertur tale dedisse responsum: 'Oportet quidem generosam magni principis neptem prestantissimo viro copulari, non vero cani dari. Magna gratia nobis pro servicio refertur, ut iam canes, non homines iudicemur. Si igitur canis valens fuerit, magnos morsus dabit'. Et hoc dicens reversus est in Slaviam, et primo omnium transivit in civitatem Rethre, quae est in terra Luticiorum, convocatisque omnibus Slavis, qui ad orientem habitant, intimavit eis illatam sibi contumeliam, et quia Saxonum voce Slavi canes vocentur. At illi: 'Merito haec', inquiunt, 'pateris, qui spernens contribules tuos excoluisti Saxones, gentem perfidam et avaram. Iura igitur nobis, quod deseras eos, et stabimus tecum'. Iuravitque eis.

Postquam autem dux Bernardus emergentibus causis arma adversus cesarem corripuit, Slavi, oportunitate accepta, congregato exercitu totam primo Nordalbingiam ferro et igne depopulati sunt. Deinde reliquam peragrantes Slavaniam omnes ecclesias incenderunt et ad solum usque diruerunt. Sacerdotes autem et reliquos ecclesiarum ministros variis suppliciis enecantes nullum Christianitatis vestigium trans Albiam reliquerunt. Apud Hammemburg eo tempore ac deinceps multi ex clero et civibus in captivitatem abducti sunt, plures etiam interfecti propter odium Christianitatis. Narrant seniores Slavorum, qui omnes barbarorum gestas res in memoria tenent, Aldenburg civitatem populatissimam de Christianis inventam fuisse. Sexaginta igitur presbiteri, ceteris more pecudum obtruncatis, ibi ad ludibrium servati sunt. Quorum maior loci prepositus Oddar nomen habuit. Ille igitur cum ceteris tali martirio consummatus est, ut, cute capitis in modum crucis incisa, ferro cerebrum singulis aperiretur. Deinde ligatis post terga manibus confessores Dei per singulas civitates Slavorum tracti sunt, usque dum deficerent. Taliter illi spectaculum facti et angelis et hominibus in stadio medii cursus exhalarunt victorem spiritum. Multa in hunc modum per diversas Slavorum aut Nordalbingorum provincias tunc facta memorantur, quae scriptorum penuria nunc habentur pro fabulis. Tani denique in Slavia habentur martyres, ut vix possent libro comprehendi.

Omnes igitur Slavi, qui inter Albiam et Odoram habitant, per annos LXX et amplius Christianitatem coluerunt, omni scilicet tempore Ottonum, talique modo se absciderunt a corpore Christi et ecclesiae, cui ante coniuncti fuerant. O vere occulta super homines Dei iudicia, qui miseretur cui vult et quem vult indurat! Cuius omnipotentiam mirantes videmus eos ad paganismum relapsos esse, qui primi crediderunt, illos autem conversos ad Christum, qui videbantur novissimi. Ille igitur iudex iustus, fortis et paciens, qui olim deletis coram Israel VII gentibus Canaan solos reservavit allophilos, in quibus experiretur Israel, ille, inquam, modicam gentilium portionem nunc indurare voluit, per quos nostra confunderetur perfidia. Haec facta sunt ultimo tempore senioris Libentii archiepiscopi sub duce Bernardo, filio Bennonis, qui populum Slavorum graviter afflixit. Theodericus marchio Slavorum, cui cum commemorato eadem fuit avaritia, similis crudelitas, depulsus ab honore et ab omni hereditate prebendarius apud Magdeburg mala morte, ut dignus fuit, vitam finivit. Mistiwoi princeps Slavorum, circa ultima tempora penitentia ductus et ad Deum reversus, cum nollet Christianitatem deserere, depulsus est patria fugiensque ad Bardos ibidem consenuit fidelis.

De persecucione Godescalci. Capitulum XIX.

In diebus illis pax firma fuit in Slavia, eo quod Conradus, qui pio Heinrico successit in imperium, Winithos frequentibus bellis attriverit. Verumptamen Christiana religio et cultus domus Dei parvum recepit incrementum prepediente avaricia ducis et Saxonum, qui omnia corrodentes nec ecclesiis nec sacerdotibus quicquam passi sunt esse residui. Principes Slavorum Anadrag et Gneus, tercius Udo, male Christianus. Unde etiam propter crudelitatem suam a quodam a Saxonum transfuga improvise confossus est. Filius eius Godescalcus nomine apud Lunenburg scolaribus erudiebatur disciplinis. Qui morte patris comperta fidem reiecit cum litteris amneque transmisso pervenit ad gentem Winithorum. Congregataque multitudine latronum percussit in ultionem patris omnem terram Nordalbingorum; tantas strages fecit Christianae plebis, ut crudelitas omnem modum excesserit. Nichilque remansit in Holzatorum et Sturmariorum provincia sive eorum qui Thetmarsi dicuntur, quod manus eius effugerit, preter notissima illa presidia Echeho et Bokeldeburg. Illo se quidam armati contulerant cum mulieribus et parvulis et substantiis, quae direptioni superfuerant.

Quadam igitur die, cum memoratus princeps latrocinali more per campos et miricas ferretur, videns regionem viris et ecclesiis quandoque refertam vastae solitudini subiacere, exhorruit propriae crudelitatis opus et tactus dolore cordis intrinsecus deliberavit a nefariis ceptis cohibere tandem manus. Avulsus ergo parumper a sociis et quasi ad insidias exiens inopinate offendit quendam Saxonem Christianum. Qui cum armatum eminus venientem fugeret, ille clamore sublato hortatur, ut subsistat, iurat etiam se nichil ei nociturum. Cumque vir timidus recepta fiducia substitisset, cepit [per]cunctari ab eo, quis esset, aut quid nosset rumoris. At ille: 'Ego', inquit, 'sum homo pauper, Holsatia genitus; sinistros autem rumores cotidie experimur, quia princeps iste Slavorum Godescalcus multa mala infert populo et terrae nostrae sitimque crudelitatis suae saturare cupit sanguine nostro. Tempus enim esset, ut vindex Deus ulcisceretur iniurias nostras'. Cui Godescalcus: 'Multum', inquit, 'coarguis virum illum, principem Slavorum. Revera enim multas ille pressuras suscitavit populo et terrae vestrae, ultor paternae cedis existens magnificus. Ego autem sum vir iste, de quo nunc sermo est, et veni, ut loquar tecum. Doleo enim me tantum nefas commisisse adversus Deum et Christicolas et vehementer cupio redire in gratiam eorum, quibus me tanta iniuste intulisse recognosco. Accipe igitur verba mea et revertens ad populum tuum annuntia eis, ut ad locum destinatum transmittant viros fideles, qui mecum clam agant de federe et pacis conventione. Quo facto omnem hanc turbam latronum, cum quibus magis necessitate quam voluntate detineor, tradam in manus eorum'.

Et haec dicens designavit ei locum et tempus. Qui cum venisset ad presidium, in quo Saxonum superstites in magno timore consistebant, nuntiavit senioribus verbum istud absconditum, suggerens omnimodis, ut transmitterent viros ad prefixum colloquii locum. At illi non intenderunt, reputantes dolum insidiis oportunum. Post aliquot itaque dies idem princeps a duce captus et quasi princeps latronum in vinculis coniectus est. Reputans autem dux virum fortem et ad arma strennuum utilem sibi fore iniit cum eo fedus et honorifice donatum abire permisit. At ille dimissus abiit ad regem Danorum Kanutum et mansit apud illum multis diebus sive annis, variis bellorum exercitiis in Normannia sive Anglia virtutis sibi gloriam consciscens. Unde etiam filia regis honoratus est.

Passio sancti Iohannis episcopi. Cap. XXIII.

Iohannes episcopus senex cum ceteris Christianis in Magnopoli, id est Mikilenburg, captus servabatur ad triumphum. Ille igitur pro confessione Christi fustibus cesus, deinde per singulas civitates Slavorum ductus ad ludibrium, cum a Christi nomine flecti non posset, truncatis manibus ac pedibus corpus eius in platea proiectum est. Caput vero desectum, quod barbari conto prefigentes in titulum victoriae Deo suo Radigasto inmolaverunt. Haec in metropoli Slavorum Rethre gesta sunt IIII. Idus Novembris.

Prima defectio Slavorum a fide. Cap. XXIIII.

Filia regis Danorum apud Mikilinburg civitatem Obotritorum nuda dimissa est cum ceteris mulieribus. Hanc enim, ut supra diximus, Godescalcus princeps habuit uxorem; a qua et filium suscepit Heinricum. Ex alia vero Butue natus fuit, magno uterque Slavis excidio genitus. Et Slavi quidem victoria potiti totam Hammemburgensem provinciam ferro et igne demoliti sunt, Sturmarii et Holzati fere omnes aut occisi aut in captivitatem ducti. Castrum Hammemburgense funditus excisum, et in derisionem salvatoris nostri etiam cruces a paganis truncatae sunt. Ipso eodemque tempore Sleswich, quae alio nomine Heidibo dicitur, civitas Transalbianorum, quae sita est in confinio regni Danici, opulentissima atque populosissima, ex improviso barbarorum incursu funditus excisa est. Impleta est nobis prophetia, quae ait: Deus, venerunt gentes in hereditatem tuam, polluerunt templum sanctum tuum et reliqua, quae prophetice deplorantur in Ierosolimitanae urbis excidio. Huius auctor cladis Blusso fuisse dicitur, qui sororem habuit Godescalci, domumque reversus et ipse obtruncatus est. Itaque omnes Slavi facta conspiracione generali ad paganismum denuo relapsi sunt, eis occisis, qui perstiterunt in fide. Dux Ordulfus in vanum sepe contra Slavos dimicans per XII annos, quibus patri supervixit, nullam umquam poterat obtinere victoriam, tociensque victus a paganis, a suis etiam derisus est. Accidit autem perturbacio haec in Slavorum provincia anno post incarnacionem Domini millesimo LX°VI°, anno regni Heinrici quarti VIII°. Et vacavit sedes Aldenburgensis annis octoginta IIIIor.

De interfectione Rugianorum. Capit. XXXVI.

.... Quodam igitur tempore, cum Heinricus resideret in urbe Lubeke, ecce improvisus supervenit exercitus Rugianorum sive Ranorum, subvectique per alveum Trabenae urbem navibus circumdederunt. Sunt autem Rani, qui ab aliis Runi appellantur, populi crudeles, habitantes in corde maris, ydolatriae supra modum dediti, primatum preferentes in omni Slavorum nacione, habentes regem et fanum celeberrimum. Unde etiam propter specialem fani illius cultum primum veneracionis locum optinent, et cum multis iugum imponant, ipsi nullius iugum paciuntur, eo quod inaccessibiles sint propter difficultates locorum. Gentes, quas armis subegerint, fano suo censuales faciunt; maior flaminis quam regis veneracio apud ipsos est. Qua sors ostenderit, exercitum dirigunt. Victores aurum et argentum in erarium Dei sui conferunt, cetera inter se partiuntur..............................

De victoria Mistue. Capitulum XXXVII.

Cum igitur vice quadam Brizanorum et Stoderanorum populi, hii videlicet qui Havelberg et Brandenburg habitant, rebellare pararent, visum fuit Heinrico armis adversus eos utendum, ne forte duarum gentium insolentia toto orienti rebellionis materiam parturiret. Perrexit cum amicissimis suis Nordalbingorum armatis peragransque Slavorum provinciam cum ingenti periculo venit Havelberg eamque obsidione vallavit. Precepitque omni Obotritorum populo, ut descenderent ad expugnationem urbis, et crevit obsidio in dies et menses. Interea perlatum est ad Mistue filium Heinrici, quod gens quaedam foret e vicino, fertilis omnibus bonis, habitatoresque eius quieti et nullius turbulentiae suspecti. Porro Slavi illi dicti sunt Lini sive Linoges. Assumpsitque secum ducentos Saxonum et trecentos Slavorum, omnes electos, et abiit inconsulto patre iter bidui per angustias nemorum et difficultates aquarum et paludis maximae, irruitque super securos et impavidos et duxit ex eis infinitam predam et captivitatem hominum, abieruntque onusti. Cumque maturantes reditum difficiliora paludis transirent, ecce circumiacentium locorum incolae pariter conglobati ad pugnam proruunt, volentes captivitatem liberare. Videntes igitur hii qui erant cum Mistue se inmensa multitudine hostium circumfusos viamque ferro aperiendam, adhortati sunt se mutuo totisque viribus enisi omnem obsistentium multitudinem peremerunt in ore gladii. Preterea principem eorum captivum secum abduxerunt veneruntque ad Heinricum et exercitum, qui erat in obsidione, cum salute victoriam et divitias maximas reportantes. Post paucos autem dies Brizani ceterique rebelles pacem postulaverunt, datis obsidibus quos Heinricus voluisset; atque in hunc modum sedatis rebellibus Heinricus ad sua reversus est, Nordalbingorum quoque populi ad sedes suas reversi sunt.

De ritu Slavorum. Capitulum LII.

Postquam igitur mortuus est Kanutus cognomento Lawardus rex Obotritorum, successerunt in locum eius Pribizlaus atque Niclotus, bipartito scilicet principatu, uno scilicet Wairensium atque Polaborum, altero Obotritorum provinciam gubernante. Fueruntque hii duo truculentae bestiae, Christianis valde infesti. Invaluitque in diebus illis per universam Slaviam multiplex ydolorum cultura errorque supersticionum. Nam preter lucos atque penates, quibus agri et opida redundabant, primi et precipui erant Prove deus Aldenburgensis terrae, Siwa dea Polaborum, Radigast deus terrae Obotritorum. His dicati erant flamines et sacrificiorum libamenta multiplexque religionis cultus. Porro sollempnitates diis dicandas sacerdos iuxta sortium nutum denuntiat, conveniuntque viri et mulieres cum parvulis mactantque diis suis hostias de bobus et ovibus, plerique etiam de hominibus Christianis, quorum sanguine deos suos oblectari iactitant. Post cesam hostiam sacerdos de cruore libat, ut sit efficacior oraculis capescendis. Nam demonia sanguine facilius invitari multorum opinio est. Consummatis iuxta morem sacrificiis populus ad epulas et plausus convertitur. Est autem Slavorum mirabilis error; nam in conviviis et compotacionibus suis pateram circumferunt, in quam conferunt, non dicam consecracionis, sed execracionis verba sub nomine deorum, boni scilicet atque mali, omnem prosperam fortunam a bono deo, adversam a malo dirigi profitentes. Unde etiam malum deum lingua sua Diabol sive Zcerneboch, id est nigrum deum, appellant. Inter multiformia autem Slavorum numina prepollet Zuantevith, deus terrae Rugianorum, utpote efficacior in responsis, cuius intuitu ceteros quasi semideos estimabant. Unde etiam in peculium honoris annuatim hominem Christicolam, quem sors acceptaverit, eidem litare consueverunt. Quin et de omnibus Slavorum provinciis statutas sacrificiorum impensas illo transmittebant. Mira autem reverentia circa fani diligentiam affecti sunt; nam neque iuramentis facile indulgent neque ambitum fani vel in hostibus temerari paciuntur. Fuit preterea Slavorum genti crudelitas ingenita, saturari nescia, inpaciens otii, vexans regionum adiacentia terra marique. Quanta enim mortium genera Christicolis intulerint, relatu difficile est, cum his quidem viscera extorserint palo circumducentes, hos cruci affixerint, irridentes signum redemptionis nostrae. Sceleratissimos enim cruci subfigendos autumant. Eos autem, quos custodiae mancipant pecunia redimendos, tantis torturis et vinculorum nodis plectunt, ut ignoranti vix opinabile sit.

Concordia episcoporum Hartwici et Geroldi. Capitulum LXXXIII.

...... Quo expleto rediit episcopus in Wagiram assumpto germano suo abbate de Redegeshuse et abiit Aldenburg acturus diem sollempnem epyphaniae in loco cathedrali. Erat autem urbs deserta penitus, non habens menia vel habitatorem nisi sanctuarium parvulum, quod sanctae memoriae Vicelinus ibidem erexerat. Illic in asperrimo frigore inter cumulos nivis officium peregimus. Auditores nulli de Slavis preter Pribizlaum et paucos admodum. Expletis misteriis sacris rogavit Pribizlavus, ut diverteremus in domum suam, quae erat in opido remotiori. Et suscepit nos cum multa alacritate fecitque nobis convivium lautum. Mensam nobis appositam viginti fercula cumularunt. Illic experimento didici, quod ante fama vulgante cognovi, quia nulla gens honestior Slavis in hospitalitatis gratia. In colligendis enim hospitibus omnes quasi ex sententia alacres sunt, ut nec hospicium quenquam postulare necesse sit. Quidquid enim in agricultura, piscacionibus seu venacione conquirunt, totum in largitatis opus conferunt, eo fortiorem quemquam quo profusiorem iactitantes. Cuius ostentacionis affectacio multos eorum ad furta vel latrocinia propellit. Quae utique viciorum [genera] apud eos quidem venialia sunt, excusantur enim hospitalitatis palliacione. Slavorum enim legibus accedens, quod nocte furatus fueris, crastina hospitibus disperties. Si quis vero, quod rarissimum est, peregrinum hospicio removisse deprehensus fuerit, huius domum vel facultates incendio consumere licitum est, atque in id omnium vota pariter conspirant, illum inglorium, illum vilem et ab omnibus exsibilandum dicentes, qui hospiti panem negare non timuisset.

 


HELMOLD DE BOSAU

 

CHRONIQUE DES SLAVES

 

 

CHAPITRE XVI.

Comment les Slaves délaissèrent la foi.

Vers ce temps là finissait l'Année de l'Incarnation 1001, dans laquelle mourut prématurément le grand Empereur Otton au moment où il entrait dans Rome pour la troisième fois. Son Successeur fut le Pieux Henri Prince illustre par sa justice & sa sainteté, car c'est lui qui a fondé l'Eglise de Bamberg & s'est montré d'une grande magnificence envers la religion. Dans la dixième année de son règne mourut Benon, Duc de Saxe, homme remarquable par sa probité, & vaillant défenseur des églises. Son fils Bernhard hérita de ses états, mais non pas de sa fortune, car depuis le moment où il commença à régner, la discorde ne cessa point de troubler cet état. D'abord il se révolta contre l'Empereur & entraîna toute la Saxe dans sa Rébellion: puis il s'éleva contre le Christ & troubla les églises qui n'avaient pu voulu entrer dans ses villes séditieuses, enfin oubliant la bonté dont son père usait envers les Slaves, il les força par les oppressions à retourner au Paganisme. Dans ce tems là le domaine des Slaves était partagé entre le marquis Théodoric & le Duc Bernhard l’un avait l’Orient & l’autre l’Occident & leur lâcheté força les Slaves à devenir déserteurs Ces peuples n’étaient point encore assez fermes dans la foi. C’est pourquoi de grands princes les avaient traités avec douceur mais ceux ci usèrent d une telle cruauté qu’ils les forcèrent à défendre leur liberté par les armes. Les Princes Winuliens qui soufflèrent le feu de la sédition furent Mistiwoy & Mizzudrag. L’on raconte & c’est une opinion commune appuyée sur les récits des anciens que Mistiwoy voulut épouser la nièce du Duc Bernard qui la lui promit alors ; le Prince des Winuliens voulant se rendre digne d’un tel mariage accompagna le Duc en Italie avec mille cavaliers qui y furent presque tous tués. A son retour il demanda son épouse, mais le marquis Théodoric dit tout haut qu’il ne fallait pas donner la parente du Duc à un chien. Mistiwoy entendant ces paroles se retira avec beaucoup d indignation. Le Duc envoya après lui, lui offrant de le marier aussitôt, mais on assure qu’il répondit en ces termes : La nièce d un grand Prince doit épouser un homme illustre & il ne faut pas la donner à un chien. Nous voilà bien payé de nos services puisqu’on juge que nous sommes des chiens & non pas des hommes. Mais un chien courageux peut faire de grandes morsures. Après avoir dit ces choses Mistiwoy alla dans la Slavie & d’abord étant arrivé à Rhetré, qui est dans la terre des Lutiçes, il y assembla tous les Slaves orientaux, leurs raconta l’injure qu’il avait récit & leur dit que les Saxons appelaient les Slaves des chiens ; alors les Slaves lui répondirent : Tu n’as que ce que tu mérites car tu as méprisé ceux de ta race & tu t’es attaché aux Saxons nation perfide & avare ; si tu nous jures de les abandonner nous serons avec toi & Mistiwoy jura.

Ensuite Bernard prit les armes contre l'Empereur & les Slaves profitant de l'occasion dévastèrent d’abord toute la Nord Albingie, puis parcourant tout le reste de la Slavie, ils brûlèrent les églises, firent mourir les Prêtres dans toutes sortes de supplice & ne laissèrent au-delà de l'Elbe aucune trace de Christianisme.

Beaucoup de citoyens & de Prêtres furent pris à Hambourg & conduits en captivité & beaucoup d'autres furent tués en haine du Christianisme. Les anciens d'entre les Slaves qui retiennent dans leur mémoire toute l'Histoire des barbares, racontent que Aldenbourg fut trouvée la plus remplie de chrétiens, qu'on les mutila tous comme du bétail, mais que l'on conserva soixante prêtres pour servir de jouet, & entre autre Oddar grand Prévôt de ce lieu. Voici le Martyre qu'on leurs fit souffrir, d'abord on leur incisa la peau de la tête en forme de croix, puis on leur liait les mains derrière le dos & on les conduisait ainsi de ville en ville, jusqu'à ce qu'ils tombaient morts & voilà le spectacle qu'ils donnèrent aux hommes & aux anges. On raconte bien des choses pareilles dans les diverses provinces des Slaves & des nord albingiens qui à présent sont tenues pour des fables parce qu'il n'y a pas eu d'écrivains pour en conserver la mémoire, mais toujours est il sûr qu'il y a eu là tant de Martyrs qu'un livre ne suffirait pas pour en bien parler.

Or donc tous les Slaves qui habitent entre l'Elbe & l'Oder avaient été chrétiens pendant soixante & dix ans & plus, mais ils se séparèrent de l'Eglise sous les Ottons ainsi qu'il a été dit plus haut — O ! jugements incompréhensibles de Dieu qui endurcit les uns & prend pitié des autres. Car nous voyons que ceux qui avaient cru les premiers sont retombés, & que ceux qui semblaient les plus nouveaux sont restés fidèles. Car le juge juste, fort, patient qui détruisit devant les sept nations de Canaan réserva les alienigenes où devait se trouver Israël & tout de même il a voulu endurcir alors cette faible portion de gentils qui devaient confondre notre perfidie. Toutes ces choses sont arrivées du temps de l’Archevêque Libentius l’ancien, sous le Duc Bernhard, fils de Benon. Théodoric, aussi avare & cruel que Bernhard, fut privé de ses honneurs & de ses héritages & mourut prebendaire de Magdebourg. Mistiwoy prince des Slaves fit pénitence sur la fin de ses jours & retourna au christianisme c’est pourquoi il fut obligé d abandonner sa patrie & se retira chez les Bardes où il mourut fort âgé & toujours fidèle.

CHAPITRE XIX (1) (en bleu)

De la persécution de Gotschalk.

A cette époque, régnait une paix stable en Slavie car Conrad, qui avait succédé au pieux Henri dans l'Empire, avait fatigué les Winithi[1] dans des guerres continuelles. Néanmoins, la religion chrétienne et le service de la maison de Dieu firent peu de progrès, entravés par l'avarice du duc et des Saxons qui, dans leur rapacité ne laissaient rien, ni pour les églises ni pour les prêtres. Les chefs des Slaves étaient Anadrag et Gneus, et un troisième nommé Udo,[2] mauvais chrétien. Pour cela et aussi à cause de sa cruauté, il fut subitement poignardé par un déserteur saxon. Son fils nommé Gottschalk fut éduqué dans une discipline très stricte à Lüneburg.[3] Quand il apprit la mort de son père, il rejeta la foi et en même temps ses études ; traversant la rivière, il alla chez les Winithi. Ayant réuni une multitude de voleurs, et voulant venger son père, il frappa la terre entière des Nordalbingiens. Il perpétua un tel massacre sur le peuple chrétien que sa cruauté dépassa toute mesure. Rien ne subsista sur la terre des Holzatiens, des Sturmariens et de ceux appelés Thetmarsi. Les seuls endroits qui lui échappèrent furent les lieux bien connus des garnisons d'Itzehoe[4] et de Bökelnburg où un grand nombre de personnes put échapper au pillage et se retira avec femmes, enfants et de quoi vivre.

Un jour le jeune prince Gotschalk parcourait la contrée à la manière des brigands, lorsque, voyant tout ce pays, peu auparavant couvert d'une heureuse population et de belles églises, devenu maintenant un désert, il frémit en lui-même. Plongé dans des pensées de repentance, il arrête un chrétien saxon qu'il trouve sur son chemin. Celui-ci s'effraie à la vue de cet homme cuirassé et veut s'enfuir, mais Gotschalk l'appelle avec bonté et lui dit de ne rien craindre. « Qui es-tu? » demande-t-il à ce chrétien intimidé ; « et que dit-on des étrangers, dans ton pays ? »— « Je suis un pauvre homme du Holstein, » répond le chrétien ; « nous sommes tous les jours troublés par des nouvelles affreuses; car on dit que le prince des Slaves veut apaiser sa vengeance dans notre sang ; il serait bien temps que la main de Dieu lui rendît tout le mal qu'il nous fait! » « Je suis l'homme dont tu parles, » reprit Gotschalk ; « j'ai vengé royalement le meurtre de mon père; mais je me repens d'avoir autant péché contre Dieu et contre les chrétiens, et j'aimerais me réconcilier avec eux ; écoute-moi donc : retourne vers ton peuple, et dis-leur qu'ils m'envoient à un certain endroit quelques hommes de confiance, avec qui je puisse traiter de la paix; je livrerai entre leurs mains toute la troupe de brigands que j'ai conduite jusqu'à présent.

Et, disant ces mots, il en fixa pour lui le lieu et l'heure. Quand l'homme arriva à la forteresse dans laquelle se trouvaient les survivants Saxons en grande crainte, il fit connaître aux anciens cette parole secrète et les exhorta par tous les moyens à envoyer des hommes au lieu fixé pour l’entretien. Mais eux, croyant à une ruse retorse, ne l'écoutèrent pas. Et quelques jours plus tard le prince fut capturé par le duc[5] et mis aux fers. Toutefois, ce dernier pensa qu’un homme aussi courageux et belliqueux pouvait lui être utile. Il conclut donc une alliance avec Gottschalk et lui permit de s’en aller honorablement, chargé de présents. En partant, le prince alla chez le roi des Danois, Knut,[6] et il resta avec lui pendant plusieurs jours et même plusieurs années, acquérant pour lui la gloire par sa bravoure dans divers actes guerriers en Normandie et en Angleterre. C'est pourquoi aussi, en cet honneur, le roi lui donna sa fille en mariage.[7]

CHAPITRE XXIII

Passion du saint évêque Jean.

L’évêque Jean l’Ancien fut pris à Mecklembourg & réservé pour le triomphe avec les autres chrétiens. Il fut battu de verges puis conduit dans toutes les cités pour y servir de jouet ; enfin comme on ne put le faire renoncer à Jésus Christ, on lui coupa la tête les pieds & les mains. Son corps fut jeté dans la rue & sa tête plantée sur un pieu fut offerte au Dieu Radegast. Ces choses arrivèrent à Rhetra, capitale des Slaves le 4 des Ides de Novembre.

CHAPITRE XXIV

Première défection des Slaves à la foi.

La femme de Godescalc, fille du Roi des Danois, fut mise toute nue & envoyée ainsi à Mecklembourg avec les autres femmes. Godescalc avait eu d’elle un fils qui fut appelé Henry. D’une autre il avait eu un autre fils appelle Butchue, nés tous les deux pour le malheur des Slaves. Les Slaves ravagèrent toute la Province de Hambourg & les Sturmariens & les Holsatiens furent presque tous tués. La ville de Hambourg fut rasée & les croix de notre sauveur mutilées pour servir de risée aux païens. Sleswich ou Heidebo, ville des Transalbiens qui est sur la frontière des Danois, fut surprise par les Barbares & entièrement détruite car c’est alors que s’est remplie la prophétie que Dieu a faite en ces termes : les nations viendront dans son héritage & fouilleront ton saint temple & autres choses où l’on déplore la perte de Jérusalem ; l’auteur de tous ces maux fut un certain Blusso qui avait épousé une sœur de Godescalc, mais lui-même fut mutilé à son retour chez lui ; enfin les Slaves ayant fait une conspiration générale, retournèrent au Paganisme. Le Duc Ordulphe leur fit la guerre pendant douze ans qu’il survécut à son père, mais il ne put jamais obtenir aucun avantage sur eux & fut pour les siens un objet de risée. La perturbation des Slaves eut lieu l’année 1066 de l’Incarnation du Seigneur & la huitième année du règne de l’Empereur Henry IV ; le siège d’Aldenbourg fut vaquant pendant quatre vingt quatre ans.

CHAPITRE XXXVI (extrait)

De l’intervention des Rugiens.

… Un jour comme Henry résidait à Lubeck, voilà qu’une flotte des Rugiens entre dans la rivière Travena & entoure la ville. Les Rugiens sont aussi appelés Raniens & Runiens ; ce sont des hommes cruels habitants au milieu de la mer, voués à l’idolâtrie & ils se croient les premiers d’entre les Slaves parce qu’ils ont un Roy & un temple célèbre & effectivement grâce à ce temple ils sont très respectés des autres Slaves. Ils imposent à plusieurs le joug de la servitude & ne le supportent point pour eux-mêmes ; aussi la difficulté des lieux rend leur pays inaccessible. Lorsqu’ils ont soumis une nation par les armes, ils la rendent tributaire de leur temple. Chez eux, le grand Prêtre est plus respecté que le Roy & ils conduisent leurs armées dans les lieux qui leurs sont indiqués par les forts. Les vainqueurs portent l’or & l’argent dans le trésor du Dieu & partagent entre eux le reste du butin………..

CHAPITRE XXXVII

La victoire de Mistiwoy.

Or donc une fois les Brizaniens & les Hoderaniens se révoltèrent c’est à dire les peuples qui demeurent à Havelberg & Brandebourg Henry crut devoir se hâter de les soumettre par les armes dans la crainte que l’insolence de ces deux nations ne fut imitée par tout le reste de l’orient. Il se mit donc à la tête de ses chers Nordalbingiens & traversant la province des Slaves non sans beaucoup de danger, il mit le siège devant Hawelberg. Alors il ordonna aux Obotrites de venir se joindre à lui ; cependant le siège dura des mois & des jours alors quelqu’un dit à Mistiwoy fils de Henry qu’il y avait dans le voisinage une certaine nation qui abondait en toutes sortes de biens, d’ailleurs tranquille & ne songeant à aucune révolte. Cette nation de Slaves s’appelle les Liniens ou Linoges. Mistiwoy sans rien dire à son père prit avec lui deux cent Saxons & trois cent Slaves, tous gens d’élite, puis il marcha deux jours arrêté par les défilés des forêts, les difficultés des eaux & la grandeur des marais. Enfin il tomba à l’improviste sur cette malheureuse nation & y fit beaucoup de captifs & de butin, mais lorsqu’il voulut repasser les marais, les habitants des lieux circonvoisins se rassemblèrent pour les attaquer ; les compagnons de Mistiwoy voyant que leur salut dépendait de leur courage attaquèrent hardiment les ennemis qui les environnaient, les défirent totalement, firent leurs chefs prisonniers & retournèrent auprès de Henry chargés de butin ; peu de jours après les Brizaniens & les autres rebelles demandèrent la paix & donnèrent les otages que demanda Henry. Celui ci retourna chez lui & les Nord Albingiens chez eux

CHAPITRE LII.

Du rite des Slaves.

Or donc ce fut ainsi que mourut Kanut, surnommé Laward, Roy des Obotrites & sa principauté fut partagée entre Prybyslas & Niclot ; l’un gouverna la province des Wagriens & Polabes & l’autre celle des Obotrites. Ce furent deux véritables bêtes féroces avides du sang chrétien & de leurs temps on vit fleurir dans la Slavie le culte de toutes sortes d’idoles, d’erreurs & de superstitions. Car outre les bois sacrés & les pénates qui remplissaient les champs & les bourgs, ils avaient des dieux Principaux tels que Prowe dieu de la terre d’Aldenbourg, Siwa déesse des Polabes, Radegast dieu de la terre des Obotrites ; tous ces dieux avaient leurs prêtres leurs sacrifices & leur culte particulier ; le prêtre consulte les sorts & d’après leur décision fixe les jours de solennités où se rassemblent les hommes les femmes & les enfants, chacun y sacrifie des bœufs, des brebis & quelquefois des chrétiens, parce qu’ils croient que leur sang est très agréable aux dieux. Le prêtre, après avoir frappé la victime, fait des libations de son sang afin de se mettre en état de rendre des oracles, car beaucoup de gens sont dans l’opinion que le sang attire les démons. Lorsque les sacrifices sont finis, le peuple se livre à la joie des festins, car les Slaves ont une singulière erreur lorsqu’ils boivent ensemble : ils font passer à la ronde une patère dans laquelle ils portent des paroles ; je ne dirai pas de consécration mais d’exécration au nom de leurs dieux du bien & du mal disant que toute la bonne fortune vient du dieu bon & la mauvaise du mauvais dieu. Ils appellent celui-ci Diabol ou Czerneboch, c'est à dire le Dieu noir.

Parmi les dieux multiformes des Slaves, le plus illustre est Zwantbevit, dieu de la terre des Rugiens, ils le croient le plus efficace dans ses réponses & ne regardent les autres dieux que comme des demi-dieux, en comparaison de lui. Aussi pour lui rendre un honneur particulier, ils tirent tous les ans un chrétien au sort & le lui sacrifient ; toutes les provinces Slaves contribuent aux dépenses de ces sacrifices, les peuples ont pour ce temple un singulier respect, ils ne permettent point que l'on y jure & ne souffrent point que l'on en viole le circuit, même à l'égard d'un ennemi.

Au reste, les Slaves sont un peuple d'une insigne cruauté, ne pouvant vivre en paix & ne cessant de vexer ses voisins tant par terre que par mer. L'on ne saurait imaginer tous les genres de mort qu'ils ont inventé pour faire périr les chrétiens. Quelquefois ils attachaient un bout de leurs boyaux à un arbre & les dévidaient en les faisant marcher autour de l'arbre. Quelquefois ils les mettaient en croix, pour se moquer par là du signe de notre salut. Car ils croient qu'il n'y a que les plus scélérats que l'on doivent crucifier. Ceux qu'ils destinent à être rançonnés, ils les affligent de tourments & les chargent de liens, d'une manière incroyable.

CHAPITRE LXXXIII (extrait)

Concorde entre les évêques Hartwig et Gérold.

…… Notre évêque suivit le Duc jusqu’à Brunswick & passa avec lui la fête de Noël, ensuite il retourna dans la Wagrie, prenant avec lui son frère l'Abbé de Radegeshuse, & il alla à Aldenbourg pour y célébrer l'Epiphanie dans fan lieu Cathedra! Pour ce qui est de la ville, elle était tout à fait déserte, & n'avait même pas de murailles, il y avait seulement là une petite habitation construite par les soins de feu Vicelin de sainte mémoire. C'est là que nous remplîmes l'office, sur un tas de neige & par un froid extrême. Il n'y assista aucun Slave si ce n'est Prisbizlas & quelques autres, les sacrés mystères étant achevés, Prisbizlas nous pria d'entrer dans sa maison qui était un peu à l'écart; il nous reçut avec beaucoup de gaieté, & nous fit servir un véritable festin. L'on apporta une table couverte de vingt plats différents, là je sus par expérience ce que la renommée m'avait déjà appris longtemps auparavant, c'est que nulle nation n'est plus honnête que les Slaves à l'égard de l'hospitalité. Lorsqu'ils doivent recevoir des hôtes, ils prennent comme à dessein un visage gai, & il ne faut seulement pas même leur demander l'hospitalité, tout ce qu'ils tirent de l'agriculture, de la chasse ou de la pêche, ils l’emploient en largesses, car plus un homme est prodigue & plus ils le croient vaillant, & l'affectation de cette somptuosité fait que beaucoup d'entre eux sont obligés pour y suffire, d'avoir recours au vol & aux brigandages, qui ne passent point chez eux pour des vices, mais pour des défauts véniels, & ils les excusent par l'hospitalité à laquelle ils sont obligés. D'après les lois des Slaves, ce que vous avez volé pendant la nuit vous le donnez le matin à vos hôtes. Mais si quelqu'un, ce qui arrive très rarement, est convaincu d'avoir renvoyé un étranger & de lui avoir refusé l'hospitalité, il est permis de brûler sa maison & ses biens, & tous d'un commun accord l'appellent infâme vil & digne d'être repoussé par tout le monde.


 

(2) Cet extrait est tiré de Histoire du Limbourg: suivie de celle des Comtes de Daelhem... de Simon Peter Ernst…

 

 

[1] Les Wendes.

[2] Udo ou Uto († 1028), né Pribignev (Pribignew ou Pribygnev), était un chef Obodrite. Son nom Udo, d’origine germanique, lui fut probablement donné à son baptême, peut-être par son probable parrain, Lothaire Udo I de Stade. Son père, Mistiwoi, avait abandonné la foi chrétienne. Comme on a compté deux princes Obodrites contemporains, Anadrag (Anatrog) et Gneus (Gnew), le pouvoir d’Udo ne devait pas être très étendu. Il fut assassiné en 1028 par un Saxon. Udo eut de sa femme danoise son fils, Gottschalk.

[3] Lunebourg est mentionnée pour la première fois en 956. Gottschalk fut éduqué au monastère Saint Michel. La ville fut érigée en duché en 1235. Au Moyen Âge, la ville était remarquablement riche, grâce au commerce du sel. La ville est en effet construite sur une colonne de sel baignant dans une nappe phréatique. L'eau était pompée et le sel extrait dans plusieurs fabriques des environs, puis exporté dans les fiefs voisins. Le long de la Vieille Route du Sel, il était transporté via Lauenburg jusqu'à Lübeck et de là, embarqué vers toutes les côtes de la Mer Baltique. Lunebourg et son sel faisaient partie des principales sources de pouvoir et de richesse de la Ligue Hanséatique.

[4] Mars 810: Le comte franc Egbert construit le château d'Essefeld, aujourd'hui Itzehoe, dans le Holstein.

[5] Bernard II de Saxe, né en 995 et décédé en 1059, régna sur le duché de Saxe de 1011 jusqu’à sa mort.

[6] Knut II de Danemark ou Knut Ier d'Angleterre dit le Grand (994 ou 995 – 12 novembre 1035), fut gouverneur et seigneur du Schleswig et de Poméranie, puis roi d'Angleterre (à partir de 1016), roi de Danemark (1018) et de Norvège (1028).

[7] De son union avec la princesse Sigrid de Danemark naquit Henri prince des Obodrites