Théophane

HELMOLD DE BOSAU

 

CHRONIQUE DES SLAVES.

 

Oeuvre numérisée  par Marc Szwajcer

 

 

 

 

HELMOLD DE BOSAU

 

CHRONIQUE DES SLAVES.

 

NOTICE DE WIKIPEDIA

 

Helmold von Bosau est né vers en 1120 près de Goslar, dans le land actuel de Basse-Saxe. C'est à Brunswick qu'il reçoit l'instruction de Gerold, futur évêque d'Oldenbourg, entre 1139 et 1142. Ensuite, il suit Vicelin, évêque d'Oldenbourg en 1149 et missionnaire chez les Slaves au-delà de l'Elbe (Polabes), puis son successeur, Gerold, désigné en 1155. En 1154, il devient curé de Bosau, près de Plön, dans le Holstein. En 1170, à l'instigation de l'évêque Gerold, il écrit sa Chronica Slavorum (la chronique des slaves). Il meurt après 1177.

Dans son ensemble, cette chronique relate l'évangélisation, par les Germains des territoires slaves et saxons à l'ouest, depuis le règne de Charlemagne jusqu'en 1172 environ. Elle reprend la chronique d'Adam de Brême, et elle est continuée vers 1210 par Arnold von Lübeck avec une seconde partie allant de 1177 à 1209. Cette chronique est une source fondamentale sur l'expansion allemande vers l'ouest au Moyen Âge, le Drang nach osten. C'est aussi l'unique source sur la fondation de Lübeck.

 

 

 

HELMOLDUS BOZOVIENSIS

CRONICA SLAVORUM

 

INCIPIUNT CRONICA SLAVORUM EDITA A VENERABILI HELMOLDO PRESBITERO.

Reverendis dominis ac patribus sanctae Lubecensis ecclesiae canonicis Helmoldus, ecclesiae quae est in Buzu indignus servus, debitae obedientiae voluntariam exhibitionem.

Retractavi in longa meditatione, quid operis acceptarem, quo matri meae, sanctae Lubecensi ecclesiae, aliquem famulatus mei honorem impenderem, sed nichil aptius occurrit animo, quam ut ad laudem ipsius scribam conversionem Slavicae gentis, quorum scilicet regum sive predicatorum industria Christiana religio his in partibus primum plantata et postmodo restaurata fuerit. Hortatur me ad id studium scriptorum, qui ante nos sunt, imitabilis devotio, quorum plerique propter magnum scribendi studium omnibus negotiorum tumultibus renuntiarunt, ut in secreto contemplationis otio invenire possent viam sapientiae, preferentes eam auro obryzo et cunctis opibus preciosis; qui etiam extendentes aciem ingenii ad invisibilia Dei et ipsis arcanis approximare cupientes plerumque supra vires laborare nisi sunt. Alii autem, quorum conatus non fuit tanti, consistentes in suae dispositionis meta, auxerunt et ipsi de simplicitate sua arcana scripturarum, multaque ab ipsa constitutione mundi de regibus et prophetis et variis bellorum eventibus commentantes, super virtutibus laudem, vitiis vero detestationem suis preconiis addiderunt. In huius enim seculi tenebrosa caligine, si desit lucerna scripturarum, ceca sunt omnia. Arguenda igitur est modernorum insolentia, qui de abysso iudiciorum Dei multa sicut olim ita et nunc emanare videntes obturaverunt venas eloquentiae suae, aversi in lubricas huius vitae vanitates. Ego autem in eorum laudem, qui Slavorum provinciam diversis etatibus manu, lingua, plerique etiam in sanguinis effusione illustrarunt, operis huius paginam dicandam arbitror, quorum gloria non erit obstruenda silentio, quia post excidium Aldenburgensis ecclesiae Lubecensium inclitam civitatem Domino favente ad hunc decoris apicem provexerunt, ut inter omnes Slavorum opinatissimas civitates haec iam caput extulerit tam rerum opulentia quam religione divina. Porro aliis omissis quae nostra etate gesta sunt, quae aut longevis viris referentibus percepi aut oculata cognitione didici, statui Domino propicio cum fide perscribere, tanto sane effusius, quanto uberius suppeditat scribenda gestarum nostro tempore rerum magnitudo. Nec ad hoc opus temeritas impulsat, sed preceptoris mei venerabilis Geroldi episcopi adduxit persuasio, qui primus Lubecensem ecclesiam fecit insignem cathedra simul et clero.

LIBER I

INCIPIUNT CRONICA SLAVORUM EDITA A VENERABILI HELMOLDO PRESBITERO

De distinctione Slavorum. Capitulum I.

Operae precium existimo in conscriptionis huius introitu aliqua de Slavorum provinciis, natura, moribus hystorico prelibare compendio, quantis scilicet ante conversionis gratiam errorum nexibus impliciti fuerint, ut per quantitatem morbi facilius agnoscatur efficacia divini remedii. Slavorum igitur populi multi sunt habitantes in litore Balthici maris. Sinus huius maris ab occidentali occeano orientem versus porrigitur. Appellatur ideo Balthicus, eo quod in modum balthei longo tractu per Schiticas regiones tendatur usque in Greciam, idemque mare barbarum seu pelagus Schiticum vocatur a gentibus, quas alluit, barbaris. Hoc mare multae circumsedent naciones. Dani siquidem ac Sueones, quos Northmannos vocamus, septentrionale litus et omnes in eo continent insulas. At litus australe Slavorum incolunt nationes, quorum ab oriente primi sunt Ruci, deinde Polani, habentes a septentrione Pruzos, ab austro Boemos et eos qui dicuntur Marahi sive Karinthi atque Sorabi. Quod si adieceris Ungariam in partem Slavaniae, ut quidam volunt, quia nec habitu nec lingua discrepat, eo usque latitudo Slavicae linguae succrescit, ut pene careat estimatione.

Omnes hee naciones preter Pruzos Christianitatis titulo decorantur. Diu enim est ex quo Rucia credidit. Rucia autem vocatur a Danis Ostrogard, eo quod in oriente positus omnibus abundet bonis. Haec etiam Chunigard dicitur, eo quod ibi sedes Hunorum primo fuerit. Huius metropolis civitas est Chue. Quibus autem doctoribus ad fidem venerint, minime compertum habeo, nisi quod in omnibus observantiis suis Grecos magis quam Latinos imitari videntur. Nam Rucenum mare brevi [spatio] in Greciam transmittit.

Pruci necdum lumen fidei cognoverunt, [tamen sunt] homines multis naturalibus bonis prediti, humanissimi erga necessitatem pacientes, qui etiam obviam tendunt his qui in mari periclitantur vel qui a piratis infestantur et subveniunt eis. Aurum et argentum pro minimo ducunt, pellibus habundant peregrinis, quarum odor letiferum nostro orbi superbiae venenum propinavit; et illi quidem uti stercora haec habent, ad nostram credo dampnationem, qui ad marturinam vestem anhelamus quasi ad summam beatitudinem. Itaque pro laneis indumentis, quos nos appellamus faldones, illi offerunt tam preciosos martures. Multa poterant dici de hoc populo laudabilia in moribus, si haberent solam fidem Christi, cuius predicatores inmaniter persecuntur. Apud illos martyrio coronatus est illustris Boemiae episcopus Adelbertus. Usque hodie profecto inter illos, cum cetera omnia communia sint cum nostris, solus prohibetur accessus lucorum et fontium, quos autumant pollui Christianorum accessu. Carnes iumentorum pro cibo sumunt, quorum lacte vel cruore utuntur in potu, ita ut inebriari dicantur. Homines hii cerulei, facie rubea et criniti. Preterea inaccessi paludibus, nullum inter se dominum pati volunt.

Ungarica gens validissima quondam et in armis strennua, ipsi etiam Romano imperio formidolosa. Nam post Hunorum atque Danorum strages tercia Ungarorum desevit irruptio, omnia finitima regna vastans atque collidens. Collecto enim inmenso exercitu bellica manu omni Bawaria sive Suevia potiti sunt. Preterea loca Reno contigua depopulati sunt; Saxoniam quoque usque ad occeanum Britannicum igne atque cruore compleverunt. Quantis autem imperatorum laboribus et Christiani exercitus dispendio subnervati fuerint et divinis legibus subacti, multorum habet noticia et publicae locuntur hystoriae. Charinthi confines sunt Bawaris, homines divino cultui dediti, nec est ulla gens honestior et in cultu Dei et sacerdotum veneratione devocior.

Boemia habet regem et viros bellicosos, plena est ecclesiis et religione divina. In duos disterminatur episcopatus, Pragensem et Olomucensem.

Polonia magna Slavorum provincia, cuius terminum in Ruciae regnum dicunt connecti, et dividitur in octo episcopatus; quondam habuit regem, nunc autem ducibus gubernatur; servit et ipsa sicut Boemia sub tributo imperatoriae maiestati. Est autem Polonis atque Boemis eadem armorum facies et bellandi consuetudo. Quociens enim ad externa bella vocantur, fortes quidem sunt in congressu, sed in rapinis et mortibus crudelissimi; non monasteriis, non ecclesiis aut cimiteriis parcunt. Sed nec alia ratione extraneis bellis implicantur, nisi condicionibus admissis, ut substantiae, quas sacrorum locorum tuicio vallaverit, direptionibus publicentur. Unde etiam contingit, ut propter aviditatem predarum amicissimis sepe abutantur ut hostibus, ob quod rarissime ad quaslibet bellorum necessitates asciscuntur. Haec de Boemis atque Polonis et ceteris orientalibus Slavis dicta sufficiant.

De civitate Vinneta. II.

Ubi igitur Polonia finem facit, pervenitur ad amplissimam Slavorum provinciam, eorum qui antiquitus Wandali, nunc autem Winithi sive Winuli appellantur. Horum primi sunt Pomerani, quorum sedes portenduntur usque ad Odoram. Est autem Odora ditissimus amnis Slavicae regionis et oritur in profundissimo saltu Marahorum, qui sunt ab oriente Boemiae, ubi et Albia sortitur principium. Nec longis ab invicem distant spaciis, sed diverso currunt meatu. Albia enim in occasum ruens primo impetu Boemos alluit cum Sorabis, medio cursu Slavos dirimit a Saxonibus, novissimo Hammemburgensem parrochiam dividens a Bremensi victor occeanum ingreditur Britannicum. Alter fluvius, id est Odora, vergens in boream transit per medios Winulorum populos, dividens Pomeranos a Wilzis. In cuius ostio, qua Balthicum alluit pelagus, quondam fuit nobilissima civitas Iumneta, prestans celeberrimam stacionem barbaris et Grecis, qui sunt in circuitu. De cuius preconio urbis, quia magna quaedam et vix credibilia recitantur, libet aliqua commemorare digna relatu. Fuit sane maxima omnium, quas Europa claudit, civitatum, quam incolunt Slavi cum aliis gentibus permixtis, Grecis et barbaris. Nam et advenae Saxones parem cohabitandi licentiam acceperunt, si tantum Christianitatis titulum ibi commorantes non publicassent. Omnes enim usque ad excidium eiusdem urbis paganicis ritibus oberrarunt, ceterum moribus et hospitalitate nulla gens honestior aut benignior potuit inveniri. Civitas illa mercibus omnium nacionum locuples nichil non habuit iocundi aut rari. Hanc civitatem opulentissimam quidam Danorum rex maxima classe stipatus funditus evertisse refertur. Presto sunt adhuc antiquae illius civitatis monimenta. Ibi cernitur Neptunus triplicis naturae: tribus enim fretis alluitur illa insula, quorum aiunt unum esse viridissimae speciei, alterum subalbidae, tercium motu furibundo perpetuis sevit tempestatibus. Sunt et alii Slavorum populi, qui inter Odoram et Albiam degunt longoque sinu ad austrum portenduntur, sicut Heruli vel Heveldi, qui sunt iuxta Habolam fluvium et Doxam, Leubuzi et Wilini, Stoderani cum multis aliis. Post Odorae igitur lenem meatum et varios Pomeranorum populos ad occidentalem plagam occurrit Winulorum provincia, eorum qui Tholenzi sive Redarii dicuntur; civitas eorum vulgatissima Rethre, sedes ydolatriae. Templum ibi magnum constructum demonibus, quorum princeps est Redegast. Simulachrum eius auro, lectus eius ostro paratus. Civitas ipsa novem habet portas undique lacu profundo inclusas, pons ligneus transitum prebet, per quem tantum sacrificantibus aut responsa petentibus via conceditur. Deinde venitur ad Cyrcipanos et Kycinos, quos a Tholenzis et Rederis separat flumen Panis et civitas Dimine. Kycini et Circipani cis Panim, Tholenzi et Redari trans Panim habitant. Hii quatuor populi a fortitudine Wilzi sive Lutici appellantur. Ultra illos sunt Linguones et Warnavi. Hos secuntur Obotriti, civitas eorum Mikilinburg. Inde versus nos Polabi, civitas eorum Racisburg. Inde transitur fluvius Travena in nostram Wagirensem provinciam. Civitas huius provinciae quondam fuit Aldenburg maritima. Sunt et insulae Balthici maris, quae incoluntur a Slavis, quarum una Vemere vocatur. Haec opposita est Wairis, ita ut videri possit [ab] Aldenburg. Altera insula, longe maior, est contra Wilzos posita, quam incolunt Rani, qui et Rugiani, gens fortissima Slavorum, qui soli habent regem, extra quorum sententiam nichil agi de publicis rebus fas est, adeo metuuntur propter familiaritatem deorum vel pocius demonum, quos maiori pre ceteris cultura venerantur. Hii igitur sunt Winulorum populi diffusi per regiones et provincias et insulas maris. Omne hoc hominum genus ydolatriae cultui deditum, vagum semper et mobile, piraticas exercentes predas, ex una parte Danis, ex altera Saxonibus infestum. Sepius igitur multisque modis magnorum imperatorum atque sacerdotum sollertia temptatum est, si gentes istae rebelles et incredulae possent aliquatenus ad agnicionem divini nominis et credulitatis gratiam adduci.

Quomodo Karolus Saxones ad fidem convertit. III.

Inter omnes ergo strennuos Christianae fidei propagatores, qui pro fidei suae merito laudabilem adepti sunt principatum, gloriosissimus semper elucet Karolus, vir omnium scriptorum preconiis attollendus et in fronte statuendus eorum, qui pro Deo in partibus aquilonis laboraverunt. Ipse enim Saxonum gentem ferocissimam atque rebellem ferro perdomuit et Christianis legibus subegit. Saxones autem vel Thuringi itemque ceterae quae iuxta Renum sunt nationes ex antiquo Francis tributariae leguntur. Quibus deinde a regno eorum deficientibus Pipinus, genitor Karoli, bellum intulit, quod tamen filius maiore felicitate peregit. Longo igitur tempore bellum adversus Saxones profligatum est, quod magna utrimque animositate, tamen maiori Saxonum quam Francorum dampno per continuos triginta tres annos gerebatur. Poterat siquidem cicius fimri, si Saxonum hoc pertinacia pateretur, qui libertatem armis tueri malentes Francorum terminos usque ad Renum vastabant. Nullis itaque fere annis a bello vacantibus, tandem Saxones ita profligati leguntur, ut ex hiis qui utrasque ripas Albiae incolunt decem milia hominum cum mulieribus et parvulis in Franciam translati sint. Et hic annus est diuturni Saxonum belli tricesimus tercius, quem Francorum hystorici ponunt memorabilem, scilicet Karoli imperatoris tricesimum septimum, quo Widekindus incentor rebellionis deposita tyrannide, imperio subiectus est baptizatusque est ipse cum aliis Saxonum magnatibus; et tunc demum Saxonia in provinciam redacta est. Hac itaque in bellis victoria potitus fortissimus Karolus non in se, sed in domino Deo exercituum confisus est, fortia gesta sua gratiae ipsius adiumentis attribuens. Qui etiam magna usus industria Saxonum populos, licet male meritos, statuit supernae mercedis intuitu omni debito censu absolvere atque pristinae libertati condonare, ne forte serviciis aut tributis pregravati ad rebellionis necessitatem et paganismi errores impellerentur. Porro ea condicio a rege proposita et ab ipsis suscepta est, ut abiecto demonum cultu Christianae fidei sacramenta susciperent essentque tributarii et sublegales domini Dei, omnium iumentorum suorum et fructuum culturae seu nutriturae suae [decimas] sacerdotibus legaliter offerentes et Francis adunati unus cum eis populus efficerentur. Divisa est igitur Saxonia in octo episcopatus et dignissimis pastoribus subiecta, qui ad imbuendas rudes in fide animas verbo et exemplo sufficerent. Quibus etiam huius vitae stipendia memoratus Cesar multo honore, plena denique munificentia providit. Perfectum est igitur in Saxonia novellae plantationis opus et pleno vigore constabilitum. Sed et Fresonum agrestes ipso tempore receperunt Christianae fidei gratiam. Ex tunc igitur preparatum est iter predicatoribus verbi Dei trans Albiam, ieruntque angeli veloces annuntiare ewangelium pacis in universam latitudinem aquilonis. Quo tempore, cum Slavorum quoque gentes Francorum imperio subicerentur, fertur Karolus Hammemburg civitatem Nordalbingorum, constructa ibidem ecclesia, Heridago cuidam sancto viro, quem loci episcopum designavit, regendam commisisse, proponens eandem Hammemburgensem ecclesiam cunctis Slavorum Danorumque gentibus metropolim statuere. In qua re ad perfectum ducenda et mors Heridagi presbiteri et occupacio bellorum Karolum imperatorem, ne desiderata compleret, prepedivit. Idem enim victoriosissimus princeps, qui omnia regna Europae subegerat, novissimum cum Danis bellum suscepisse narratur. Nam Dani et ceteri qui trans Daniam sunt populi ab hystoricis Francorum Northmanni vocantur. Quorum rex Godefridus, iam antea Fresis, itemque Nordalbingis, Obotritis et aliis Slavorum populis tributo subactis, ipsi Karolo bellum minatus est. Haec dissensio maxime voluntatem imperatoris de Hammemburg retardavit. Tandem extincto celitus Godefrido Hemming ei successit, patruelis eius, qui mox pacem cum imperatore faciens Egdoram fluvium accepit regni terminum. Nec multo post Karolus presenti vita decessit, vir tam in divinis quam in humanis rebus probatissimus primusque, qui de Francorum regno ad imperium meruit provehi. Nam cesarea dignitas, quae post Constantinum in Grecia, urbe scilicet Constantinopoli, multis etatibus laudabiliter viguit, deficientibus inibi regalis prosapiae viris, adeo concidisse dinoscitur, ut res publica, cui in primitivo vigore insimul tres consules vel dictatores aut certe cesares vix sufficiebant, muliebri tandem condicione gubernaretur. Consurgentibus igitur undique adversus imperium rebellibus, cum omnia pene Europae regna ab imperio defecissent, ipsa quoque mater orbis Roma finitimis bellis attereretur, nec esset defensor, placuit apostolicae sedi sollempne sanctorum adunari concilium et de generali necessitate commune participare consilium. Omnium ergo votis, omnium laudatione insignis Francorum rex Karolus corona Romani imperii sublimatus est, eo quod ipse fidei merito et potestatis gloria nec non etiam bellorum victoriis neminem in orbe videretur habere consortem; atque in hunc modum cesareum nomen de Grecia translatum est in Franciam.

De divisione regni. IIII.

Postquam igitur Karolus Francorum rex et Romanorum imperator augustus cum magno bonorum fructu ad celos emigravit, Loduicus filius eius ei successit in regnum. Qui paternis per omnia votis concordans eadem liberalitate, qua pater eius, erga cultum domus Dei et omnem clerum usus est, amplissimas regni divicias ad decorem et gloriam ecclesiae intorquens, in tantum ut episcopos, qui propter animarum regimen principes sunt celi, ipse eosdem nichilominus principes efficeret regni. Hic ubi super Hammemburg patris sui comperit votum, communicato statim sapientum consilio sanctissimum virum Anscarium, quem etiam aliquando ad Danos et Suedos predicatorem direxerat, Hammemburgensi ecclesiae ordinari fecit archiepiscopum, statuens eandem civitatem metropolim universis borealibus populis, ut legatio verbi Dei exinde uberius pullularet in omnes barbaras naciones. Quod et factum est. Nam Hammemburgensis ecclesiae pontificum instantia disseminatum est verbum Dei in omnes Slavorum, Danorum sive Northmannorum populos et dissolutum est gelidum illud frigus aquilonis a calore verbi Dei. Multis itaque diebus sive annis maximisque doctorum laboribus in gentibus his desudatum est; tanta enim fuit opacitas errorum et difficultas silvescentis ydolatriae, ut nec subito nec facile potuisset evinci. Sed et bellorum variae tempestates post obitum piissimi Loduici latius emergentes vocacionem gentium non modice retardaverunt. Illo siquidem ex hac luce subtracto orta sunt intestina bella, quatuor scilicet filiis eius propter principatum contendentibus. Multa itaque inter fratres orta est discordia bellumque maximum, in quo, ut hystorici testantur, omnes Francorum gentes consumptae sunt. Tandem mediante papa Sergio discordia sedata est, regnumque divisum est in quatuor partes, ita ut Lotharius maior natu cum Italia Romam, Lotharingiam cum Burgundia possideret, Loduicus Renum cum Germania, Karolus Galliam, Pipinus Aquitaniam.

De profectione sancti Anscarii in Suecia. V. capitulum.

Ea igitur tempestate, qua germana discordia maximos bellorum motus et diminucionem scisso imperio parturivit, multos ad rebellionem oportunitas temporis adduxit. Inter quos primi vel precipui Danorum populi, viribus et armis prepotentes, prius quidem Slavos, itemque Fresones tributis subiciunt, dehinc classe piratica per Renum subvecti Coloniam obsederunt, per Albiam Hammemburg funditus exciderunt. Inclita civitas et recens ecclesiae structura tota incendio disperiit, quin et Nordalbingorum provincia et quicquid flumini contiguum fuit barbarorum direptionibus cessit. Saxonia magno terrore concussa est. Sanctus autem Anscarius Hammemburgensis archiepiscopus et ceteri predicatores in Slaviam sive in Daniam destinati magno persecutionis fervore sedibus suis pulsi sunt et usquequaque dispersi. Loduicus igitur, cui Germaniam cessisse supra dictum est, glorioso genitori suo nomine et pietate per omnia similis, defectum Hammemburgensis ecclesiae taliter resarcire studuit, ut Bremensis sedes, quae tunc defuncto pastore vacabat, Hammemburgensi ecclesiae adiceretur, essentque de cetero non duae parrochiae, sed una. Quia enim utraque civitas propter piratarum incursus plena fuit periculis, utile fuit unam alterius ope levari atque foveri mutuo. Accepto igitur super hac re apostolicae sedis mandato ad effectum perducta sunt omnia, quae fuerant animo pii principis digesta. Unitaque est ecclesia Bremensis Hammemburgensi, et recepit sanctus Anscarius utramque regendam, factumque est unum ovile et unus pastor. Post non multum vero temporis, furore Danorum aliquantulum sopito, ceperunt reedificari diruta Hammemburgensis urbis, et Nordalbingorum populi ad proprias sedes reversi sunt. Pontifex quoque Anscarius cesaris legacione functus regem Danorum frequenter adiit, ubi pro commodis utriusque regni et pacis stabilitate strennue agens multam apud regem, licet gentilem, familiaritatis gratiam pro fidei suae reverentia consecutus est. Cui etiam [rex] facultatem attribuit ecclesiam statuendi in Sleswich et Ripe, prebita prius licentia, ne quis volentes baptizari et Christianis legibus uti prepediret. Nec mora, sacerdotes ad hec explenda directi sunt. Procedentibus itaque sensim divinae gratiae incrementis in gente Danorum cepit memoratus pontifex magno desiderio assurgere ad Sueonum conversionem. Hoc iter arduum per se ipsum aggressus petiit litteras et nuntium regis Danorum, profectusque cum multis navali itinere pervenit ad Byrcam principalem Suediae civitatem. Ubi multo favore et leticia exceptus est fidelium, quos ipse quondam ante pontificatus honorem illo predicator directus Christo acquisierat, obtinuitque apud regem, ut volentibus Christianitatis assumere titulum libera pateret facultas. Dato ergo in Suedia episcopo et sacerdotibus, qui vice sua divinas res et populi salutem curarent, et singulos ad fidei perseverantiam adortatus, reversus est ad propriam sedem. Ab eo igitur tempore iactum semen verbi Dei in populis Danorum atque Sueonum uberius fructificare cepit. Quamvis enim in eisdem gentibus multi postmodum tiranni surrexerint, qui crudelitatem suam non solum in Christicolas suae gentis, sed etiam in exteras naciones extenderint, datur tamen intelligi Christianitatis titulum post primum fundacionis suae tempus in Dania sive Suedia eo usque convaluisse, ut, et si persecucionum procellis impellentibus aliquando titubaverit, numquam tamen penitus exciderit.

De conversione Ruianorum. VI.

Inter omnes autem borealium nacionum populos sola Slavorum provincia remansit ceteris durior atque ad credendum tardior. Sunt autem multi, ut supra dictum est, Slavorum populi, quorum hii qui dicuntur Winuli sive Winithi magna ex parte respiciunt Hammemburgensem parrochiam. Nam preter honorem metropolitanae sedis, qua omnes naciones sive regna complectitur aquilonis, habet utique Hammemburgensis ecclesia prescriptos terminos suae parrochiae, ultimam scilicet partem Saxoniae, quae est trans Albiam et dicitur Nordalbingia, continens tres populos, Thethmarcos , Holsatos, Sturmarios. Inde extenduntur termini ad Winithos, eos scilicet qui dicuntur Wagiri, Obotriti, Kycini, Circipani, et usque ad flumen Panim et urbem Dimin. Ibi est limes Hammemburgensis parrochiae. Non caret igitur admiracione, quod dignissimi presules et ewangelici predicatores, Anscarius, Reimbertus et sextus in ordine Unni, quorum in conversione gentium ingens claruit studium, Slavorum curam tantopere dissimulaverint, ut nec per se nec per ministros aliquem in eis fructum fecisse legantur. Effecit hoc, ut estimo, populi huius invincibilis duricia, non autem predicatorum torpor, quibus animus circa vocationem gentium adeo fuit affectus, ut nec opibus nec vitae pepercerint. Tradit enim veterum antiqua relacio, quod temporibus Loduici secundi egressi fuerint de Corbeia monachi sanctitate insignes, qui Slavorum salutem sitientes impenderunt se ipsos ad subeunda pericula et mortes pro legacione verbi Dei. Peragratisque multis Slavorum provinciis pervenerunt ad eos qui dicuntur Rani sive Rugiani et habitant in corde maris. Ibi fomes est errorum et sedes ydolatriae. Predicantes itaque verbum Dei cum omni fiducia omnem illam insulam lucrati sunt, ubi etiam oratorium fundaverunt in honorem domini ac salvatoris nostri Iesu Christi et in commemoracionem sancti Viti, qui est patronus Corbeiae. Postquam autem, permittente Deo mutatis rebus, Rani a fide defecerunt, statim pulsis sacerdotibus atque Christicolis religionem verterunt in supersticionem. Nam sanctum Vitum, quem nos martirem ac servum Christi confitemur, ipsi pro Deo venerantur, creaturam anteponentes creatori. Nec est aliqua barbaries sub celo, quae Christicolas ac sacerdotes magis exorreat; solo nomine sancti Viti gloriantur, cui etiam templum et simulachrum amplissimo cultu dedicaverunt, illi primatum deitatis specialiter attribuentes. De omnibus quoque provinciis Slavorum illic responsa petuntur et sacrificiorum exhibentur annuae soluciones. Sed nec mercatoribus, qui forte ad illas sedes appulerint, patet ulla facultas vendendi vel emendi, nisi prius de mercibus suis deo ipsorum preciosa quaeque libaverint, et tunc demum mercimonia foro publicantur. Flaminem suum non minus quam regem venerantur. Ab eo igitur tempore, quo primo fidei renuntiaverunt, haec supersticio apud Ranos perseverat usque in hodiernum diem.

Persecucio Northmannorum. VII.

Sane populis Slavorum et ceteris gentibus fide imbuendis grave ab inicio prebuit irritamentum ea bellorum tempestas, quae Northmannis tumultuantibus in toto pene desevit orbe. Porro Northmannorum exercitus collectivus fuit de fortissimis Danorum, Sueonum, Norveorum, qui tunc forte sub uno principatu constituti primo omnium Slavos, qui pre manibus erant, miserunt sub tributum, deinde cetera finitima regna terra marique vexabant. Quibus profecto non parum addiderat virium ea Romani imperii diminutio, qua, ut supra dictum est, post tempora senioris Loduici prius quidem intestinis est bellis exhaustum, postea in quatuor divisum portiones totidem gubernabatur regulis. Constat igitur ipso tempore Northmannos per Ligerim Thuronis succendisse, per Sequanam Parisios obsedisse, Karolum regem timore compulsum terram eis dedisse ad habitandum, quae a Northmannis possessa Northmandiae nomen accepit. Deinde Lotharingia vastata et subacta est Fresia. Noster autem Loduicus, rex scilicet Germaniae, Northmannos federibus sive preliis hoc modo retinuit, ut, cum Franciam totam vastaverint, regnum eius vel minime nocuerint. Post cuius mortem effera barbaries laxis regnabat habenis.

Nam Boemi, Surabi, Susi et ceteri Slavi, quos ipse tributis subiecerat, tunc servitutis iugum excusserunt. Tunc etiam Saxonia vastata est a Northmannis sive Danis, Bruno dux occisus cum duodecim comitibus, Theodericus et Marquardus episcopi obtruncati. Tunc Fresia depopulata, Traiectum civitas excisa. Tunc piratae Coloniam et Treveros incenderunt, Aquisgrani palacium stabulum equis suis fecerunt. Mogontia propter metum barbarorum instaurari cepit. Karolus adolescens, filius Loduici ipso tempore Roma rediens cum grandi exercitu Northmannos iuxta Mosam fluvium apprehendit. Quos obsidione coartans quintodecimo tandem die ad deditionem compulit. Captos igitur tyrannos Danorum non ea qua decuit hostes Dei severitate ultus est, sed ad diutinam deiectionem et gravem ecclesiae ruinam parcens impiis, accepto ab eis iureiurando et federis condicione, amplissime donatos a se abire permisit. At illi regis adolescentis inertiam irridentes, ubi noxia libertate potiti sunt, rursum in unum conglobati tantas strages dederunt, ut crudelitas modum excesserit. Quid multa? Urbes cum civibus, episcopi cum toto grege simul obruti sunt, ecclesiae illustres cum fidelium caterva simul incensae sunt. Quam ob rem Karolus accusatus in curia et ob stulticiam regno depositus Arnulfum germani sui filium accepit successorem. Qui congregato exercitu fines adiit Danorum eosque multis gravibusque preliis ad internicionem usque delevit. Bellum celitus administratum est, siquidem centum milibus paganorum prostratis in bello vix unus de Christianis cecidisse repertus est. Et ita extincta est persecucio Northmannorum, Domino vindicante sanguinem servorum suorum, qui iam per annos septuaginta effusus est. Haec autem acta sunt tempore Adelgarii archiepiscopi, qui fuit successor beati Reimberti et tercius a beato Anscario. Defuncto Adelgario successit ei Hogerus in cathedram, post hunc Reinwardus. In regum quoque successione post Arnulfum regnavit Loduicus puer. In isto Loduico Magni Karoli finitur prosapia. Hic postmodum regno depositus Conradum Francorum ducem habuit successorem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRE I.

I. Sur la différence entre les Slaves.

JE crois devoir commencer mon livre, par dire quelque chose sur les provinces des Slaves, leur nature leurs mœurs & l'on verra combien l'erreur faisait de nœuds autour de leur âme, avant qu'ils eussent reçu la grâce de la conversion & par la quantité du mal l'on pourra juger de l'efficacité du divin remède. Or donc les peuples slaves font beaucoup & ils habitent le rivage de la baltique ; le sein que forme cette mer sort de l'océan occidental & s'étend vers l'orient: il est appelé Baltique parce qu'il a la forme d'un baudrier & il s'enfonce ainsi au loin dans les régions Scythiques & va jusqu'en Grèce: Cette mer est appelé Scythique ou barbare, à cause des nations barbares dont elle baigne les terres; beaucoup de nations habitent à l’entour. Sur la rive septentrionale font les Danois & les Sueons, que nous appelons Northmans & ils y ont les îles. Sur la côte méridionale font les nations des Slaves, dont les premiers sont les Ruzi, puis viennent les Polonais: Ceux-ci ont au Nord les Pruzi, au midi les Bohémiens & ceux que l'on appelle Morahs, Carinthiens où Sorabes. Quelques-uns ajoutent encore la Hongrie au pays des Slaves, parce que les hongrois n'en diffèrent ni par les habitudes, ni par la langue, car l'étendue de la langue slave les surpasse tellement, que cela ne se peut estimer. Toutes ces régions, à l'exception de la Pruzienne sont décorés du titre de chrétiennes. Il y a déjà longtemps que la Russie croit. La Russie était auparavant appelée par les Danois Ostrogard, parce qu'elle est située à l'orient elle abonde en tous les biens. On l'appelle aussi Chunnigard, parce que là était la capitale des Huns.[1] La ville capitale est Chué……

….. Mais quels sont les docteurs qui ont converti la Russie, c’est ce que je n'ai trouvé nulle part, mais je sais que dans leurs observances ils paraissent plus imiter les Grecs que les latins. Car la mer Ruthénienne vous fait arriver dans peu jusques en Grèce.[2]

Les Pruziens n'ont pas encore aperçu la lumière de la foi. Ce sont des hommes comblés des biens de la nature, très humains envers les nécessiteux, ils vont même en mer au secours de ceux qui se noient ou qui sont poursuivis par des pirates. Ils ne font aucun cas de l’or ni de l'argent, ils ont quantité de ces pelisses étrangères, dont l'odeur mortelle propage dans nos pays le venin de l'orgueil: Et ils n'estiment ces choses là non plus que du fumier tandis que nous soupirons après un habit de martre comme après la béatitude suprême, si bien qu'ils offrent les martres les plus précieuses, en échange de ces habits de laine que l'on appelle des Faldones. Il y aurait beaucoup de bien à dire des mœurs de ce peuple si seulement il connaissait la religion chrétienne, mais au contraire, ceux qui veulent l'y prêcher sont cruellement persécutés. C'est chez eux que l'Evêque Adalbert reçut la couronne du martyre. Aujourd’hui tout est commun entre eux & les nôtres, excepté bois sacrés & les fontaines qu'ils croient être souillés par l'approche d’un chrétien. Ils mangent la chair de leurs bestiaux & s’enivrent avec leur sang & leur lait. Ils ont les yeux bleus, le visage rouge & beaucoup de cheveux. D'ailleurs inaccessibles dans leurs marécages Ils ne veulent souffrir entre eux aucun maître.

La Nation hongroie autre fois, forte & guerrière faisait craindre même de l’Empire Romain : car après les ravages des Huns & des Danois vint l'irruption des Hongrois, qui dévastèrent tous les royaumes voisins; car ayant rassemblé une armée immense, ils s’emparèrent de la Bavière & de la Souabe & ravagèrent les bords du Rhin & ils mirent toute la Saxe à feu & à sang, jusques à l'océan britannique. Mais les historiens ont assez publié par combien de travaux & de sang chrétien, les Empereurs sont parvenus à affaiblir ces peuples & à les soumettre à la foi chrétienne.

Les Carinthiens sont voisins des Bavarois, ce sont des hommes adonnés au culte de Dieu & il n'y a point de nation plus honnête & qui vénère davantage les prêtres. La Bohême a un Roi & des hommes belliqueux ; elle est remplie d'Eglises & fort religieuse.

La Pologne est une grande province des Slaves, qui dit-on confine avec le royaume, de Ruzie. Elle, est divisée en huit Evêchés. Elle eut jadis un Roi, mais à présent elle est gouvernée par des Ducs. Elle est ainsi que la Bohême tributaire de sa Majesté Impériale. Les Polonais & les Bohèmes ont les mêmes armes & la même façon de faire la guerre. Toutes les fois qu'ils ont été appelés à des guerres extérieures, on les a vu très vaillants dans l'attaque, mais très cruels dans les rapines & les massacres, n'épargnant ni les monastères, ni les églises, ni les cimetières. Et ils ne prennent point part aux guerres étrangères, à moins qu’on ne leur promette le pillage des biens de l’Eglise. D’où il arrive que par leur extrême avidité, ils sont aussi incommodes à leurs amis qu’à leurs ennemis, ce qui fait aussi que rarement on les appelle à son secours. En voilà assez sur les Bohèmes, les Polonais & les autres Slaves orientaux.

II. Des Slaves qui habitent près de la Mer Baltique et de la ville de Vinnéta.

Où la Pologne finit, l'on parvient à l'immense province des Slaves, qui, aujourd'hui sont appelés Winithi ou Winuli. Parmi ceux-ci les premiers sont les Pomerani, dont les habitations vont jusqu’à l'Odora. Odora est un fleuve, le plus beau qu'il y ait dans la région Slavique; sa source est dans un gouffre profond, chez les Morahes, qui sont à l'orient de la Bohême, c'est là aussi qu'est la source de l'Albia. Ces deux fleuves ne sont pas éloignés, mais leur cours est différent. L'Albia va vers l'occident, inonde d'abord les Bohèmes & les Sorabes, ensuite elle sépare les Slaves des Saxons, puis la paroisse de Hammenbourg d'avec celle de Brême. Enfin l'Albia entre victorieuse dans l'Océan. L'autre fleuve s'appelle Odora; il va vers le nord; il passe au travers des Winuli, il sépare les Poméraniens d'avec les Wilzi.

A l'embouchure par laquelle le fleuve Odora entre dans la mer Baltique, était jadis la célèbre ville de Winneta qui offrait un superbe port aux peuples des environs. L’on raconte de cette ville des choses grandes & presque incroyables, c'est pourquoi nous en parlerons: car on dit que cette ville était la plus grande de celles que renferme l'Europe & qu'habitent les Slaves mêlés aux autres peuples Grecs & barbares. Les Saxons qui y venaient, avaient la permission d'y demeurer, pourvu que pendant leur séjour, ils ne fissent point profession du Christianisme ; aussi jusques à l'entière destruction de la ville, tous les habitants demeurèrent fidèles aux rites du Paganisme ; au reste nulle autre nation ne s'est montrée plus honnête & plus bienveillante dans ses mœurs & son hospitalité.

Cette ville enrichie par les marchandises de toutes les autres, abondait en choses agréables & rares. On dit qu'elle fut entièrement détruite par un Roi de Danemark, qui y vint avec sa flotte ; mais on en voit encore des restes. C'est là que Neptune paraît d'une triple nature, car cette île est baignée par trois détroits, dont l'un a des eaux vertes, l'autre blanchâtres & le troisième a des mouvements impétueux produits par de continuelles tempêtes.

Il y a aussi d'autres peuples Slaves entre l'Albia & l'Odora, les Héruli ou Heveldi qui sont près du fleuve Habola & près de la rivière Doxa. Les Leubuzi & les Wilini Stoderani & beaucoup d'autres. Après le cours paisible de l'Odora & diverses peuplades des Poméraniens, vient le pays de ces Vinuliens que l'on nomme Tollenzi ou Redari. Leur ville la plus connue est Rethré, siège de l'Idolâtrie. Là est un vaste temple consacré aux démons dont le Prince est Radegast. Son simulacre est doré & son lit tourné au midi.

La Ville même a neuf portes, renfermées de tous côtés par un lac profond. Un pont de bois offre un passage, qui n'est libre que pour les Prêtres & pour ceux qui demandent des réponses.

Ensuite l'on vient aux Kyziniens-Circipaniens qui font séparés des Rédaires Tollenziens par le fleuve Panis & la Ville de Diminé. Les Kyziniens-Circipaniens sont de ce côté ici du Panis & les Rédaires Tollensiens sont de l'autre. Ces quatre peuples sont à cause de leur valeur appelles Wilzi, ou Lutici. Au delà de ceux-ci sont les Lingones & les Warnawi. — Ensuite suivent les Obotrites; leur ville est Micklinburgkh: — Ensuite vers nous les Polabi, leur ville est Racisbourg. Puis on passe le fleuve Travena pour entrer dans notre Province de Wagrie. Aldenbourg la maritime était autrefois la capitale de cette Province, il y a aussi des îles dans la Baltique qui sont habitées par des Slaves. L'une de ces îles est Vémere ; elle est vis-à-vis des Vagriens, en sorte, qu'on peut la voir depuis Altenbourg. L'autre île est bien plus grande, elle est vis-à-vis des Wilzes & habitée par les Rani qui s'appellent aussi Rugiani. C'est une des plus fortes Nations des Slaves. Eux seuls ont un Roi. L'on ne fait rien dans les affaires publiques sans leur avis; tant ils sont craints, à cause de leur familiarité avec les Dieux ou plutôt les Démons, auxquels ils rendent un culte tout particulier.

Tels sont ces peuples Vinuliens, dispersés dans les régions, les Provinces & les îles de la mer. Race idolâtre, vague & mobile, prête à exercer la piraterie, ennemis d'un côté des Danois, de l'autre des Saxons. Souvent ils ont été l'objet du zèle de grands Empereurs & de pieux ecclésiastiques, qui ont essayé de ramener ces Nations rebelles & incrédules, à la connaissance du nom de Dieu, à la grâce & à la Foi.

III. Comment Charles convertit les Saxons à la foi.

Entre tous les vaillants propagateurs de la foi chrétienne le glorieux Charles est celui qui brille le plus ; tous les écrivains le comblent d'éloges & il doit être mis à la tête de ceux qui ont travaillé pour le seigneur dans les parties de l'Aquilon. Même les Saxons nation féroce & rebelle fut domptée, par le fer & soumise à la loi des chrétiens. Car on lit que jadis, les Saxons ou Thuringiens & les autres nations le long du Rhin étaient tributaires des Francs. Lorsqu'ils voulurent se soustraire à cette domination, Pépin père de Charles leurs porta la guerre, que son fils continua, avec plus de bonheur. La guerre entre les Francs & les Saxons dura trente ans avec beaucoup d'animosité, mais toujours avec plus de dommage pour les Saxons. Cette guerre aurait pu finir plutôt, si les Saxons s'étaient contenté de combattre pour leur liberté, mais ils dévastaient les terres, des Francs jusques au Rhin. Il n'y avait donc guère d'année où l’on fut en paix ; enfin les Saxons furent tellement battus que de ceux qui habitent les deux bords de l'Elbe, l’on en transporta dans les pays des Francs dix mille, avec leurs femmes & leurs enfants. Cette année fut la trente troisième de la guerre continuelle & la trente septième de l'Empereur Charles. Ce fut alors que Vitikind auteur de la rébellion, abdiqua la tyrannie, se soumit à l'Empire; & se fit baptiser avec quelques Magnats Saxons. Et alors la Saxe fut enfin réduite en Province. Mais le valeureux Charles victorieux dans cette guerre ne mit pas sa confiance en lui même, mais dans le Dieu des armées, n'attribuant ses grandes actions, qu'aux secours de la grâce divine. Quoique les Saxons ne méritassent pas ses bontés, il chercha à les ramener des erreurs du paganisme par toute sorte des moyens temporels leurs donnant la liberté & les dispensant de tout cens & tribut. Enfin la condition proposée par le Roi & acceptée par les Saxons fut qu'ayant rejeté le culte des démons, ils recevraient les sacrements de la foi chrétienne & seraient les tributaires & les sujets du seigneur Dieu, offrant loyalement aux prêtres, une partie de leurs bestiaux & des fruits de la terre & ne faisant qu'un même peuple avec les Francs, ils prêtèrent le même serment. La Saxe fut donc divisée en huit évêchés & sujette à de dignes pasteurs, qui par la parole & l'exemple pouvaient plier à la foi ces âmes grossières. Et l'empereur les pourvut avec beaucoup de magnificence, de tout ce qui est nécessaire à la vie & les combla d'honneur. Et c'est ainsi que fut achevé en Saxe, l'ouvrage de la nouvelle plantation. Mais les sauvages Frisons reçurent aussi alors la grâce de la foi. C’est alors que les prédicateurs parent passer l'Elbe & semblables à des Anges véloces ils allèrent annoncer un évangile de paix dans toute l'étendue des aquilons. Alors les nations Slaves furent aussi soumises à l'Empire des Francs & l'on dit que Charles fit construire une église à Hambourg ville des Nordalbingiens & en donna le gouvernement à Héridagus homme saint qui devait aussi en être l’évêque. Et il ordonna que cette église serait la métropole de toutes les nations Slaves & Danoises. Mais la mort de Héridagus & les guerres qui occupèrent l’Empereur Charles, l’empêchèrent de mettre la dernière main à ce projet. L'on dit aussi que ce Prince victorieux, qui avait soumis tous les peuples de l’Europe, commença une nouvelle guerre avec Danois. Car les Danois & les peuples qui demeurent de l'autre côté de la Danie, sont appelés Nortmans par les historiens des Francs. Leur Roi Godefrid ayant fait payer tribut aux Frisons, aux Nord albingiens, aux Obotrites & aux autres peuples Slaves, menaça Charles lui-même. Ce différend fut ce qui retarda le plus les desseins de l'Empereur sur Hammenbourg. Godefrid étant mort, son cousin Héning lui succéda; celui-ci fit la paix avec l'Empereur & prit l’Egdora pour limite. Peu de temps après Charles mourut, c'était un Prince fort approuvé tant dans les choses divines qu'humaines & le premier qui mérita de passer du Royaume des Francs à l'Empire. &c. &c.

IV. De la division du Royaume des Romains après Charlemagne.

OR donc Charles Roi des Francs & Auguste Empereur des Romains étant allé au ciel avec beaucoup de gloire, son fils Louis lui succéda: celui-ci accordant ses vœux à ceux de son père, usa de la même libéralité envers le culte de la maison de Dieu & envers tout le clergé. Il disposa tellement des plus amples richesses du Royaume, pour l'honneur & la gloire de l'église, que les Evêques qui par le gouvernement des âmes sont déjà Princes du ciel, devinrent encore Princes du royaume. Ce prince ayant appris, quel avait été le dessein de son père sur la ville de Hamembourg prit le conseil des sages & fit archevêque de cette église, St Anscarius qui avait prêché jadis la foi aux Danois & aux Suédois & il voulut que cette ville fut la métropole de toutes les boréales, afin que la légation du verbe de Dieu, put mieux pulluler chez tous les barbares, ce qui fut fait ; car c'est par l'instance des pontifes de Hamembourg que la parole de Dieu fut disséminée chez tous les peuples Slaves, Danois ou Nortmans & sa chaleur fit fondre les froides glaces de l'aquilon.

Or donc après bien des jours & même des années, après bien des travaux de nos docteurs, l'on pénétra enfin chez toutes ces nations. Mais telle était leur opacité & leur sauvage idolâtrie que cela ne put se faire, ni vite ni facilement. Les fortunes diverses de la guerre, qui eut lieu après la mort de Louis le pieux, retardèrent ainsi la vocation de ces peuples. Dès que ce Prince fut mort, les quatre fils se firent la guerre pour lui succéder. La discorde fut entre les frères & les historiens disent que toutes les nations des Francs y furent consumées. Cependant le pape Sergius par sa médiation apaisa la discorde & le royaume fut divisé en quatre parties. Si bien que Lothaire qui était l'aîné eut l'Italie, Rome, la Lorraine de la Bourgogne: Louis eut le Rhin avec la Germanie, Charles eut la Gaule & Pépin d'Aquitaine.

V. Du voyage de Saint Anscarius en Suède

LA discorde régnant en Germanie avait souvent donné occasion à des révoltes. Ce fut alors que les Danois-, peuples considérables & puissants à la guerre, firent payer tribut aux Slaves & aux Frisons. Ensuite faisant entrer leur flotte piratique dans le Rhin, ils assiégèrent Cologne: puis ils entrèrent dans l'Elbe & ils assiégèrent Hamembourg; cette belle ville & son église récemment construite, devinrent la proie des flammes. La province des Nord albingiens & tout ce qui touchait au fleuve, fut exposé aux rapines des barbares & la Saxe fut pleine de terreurs. St Anscarius archevêque de Hamembourg & les autres prédicateurs destinés pour la Slavie ou la Dame, furent chassés & dispersés. Alors Louis que nous avons déjà dit avoir obtenu la Germanie semblable à son glorieux père autant par son nom que par la piété, voulut ressusciter l'église de Hamembourg & pour cela il ordonna que l'église de Brême dont le pasteur était mort, serait ajoutée à celle de Hambourg & que les deux paroisses n'en feraient plus qu'une; & parce qu'aucune des deux villes n'était à l'abri des incursions des pirates, il parut utile d'ordonner qu'elles se soutinssent l'une l'autre. Lorsque l'on eut donc reçu, sur cela, le Mandat du siège Apostolique, les choses que le prince avait conçues furent exécutées, l'Eglise de Brême fut unie à celle de Hamembourg & St Anscarius en reçut le gouvernement ; il n'y eut plus qu'un seul troupeau & un seul pasteur. Au bout de quelque temps, la fureur des Danois se ralentit, l'on commença à rebâtir Hamembourg & les Nord Albingiens revinrent à leurs anciennes demeures. Le Pontife Anscarius, alla souvent chez le Roi des Danois, chargé de légations par l'Empereur. Là il travailla avec beaucoup d'activité, pour l'avantage des deux nations & l'établissement de la paix. Et quoique ce Roi fut gentil vivant familièrement avec lui, il en obtint des choses avantageuses à la foi, car on lui permit de bâtir des églises à Sleswick & à Ripa, avec promesse de n'empêcher pas les gens de se faire chrétiens. Et tout de suite, il y eut des prêtres envoyés pour remplir ces places. Les accroissements de la grâce divine avançant ainsi peu à peu chez les Danois, le pontife susdit se sentit enflammé d'un grand désir d'aller convertir les Sueons: Il se mit donc en voyage, avec des lettres & un envoyé du Roi des Danois. Il prit la route par mer & vint à Byrca ville principale de la Suède. Là il fut reçut avec beaucoup de joie & de faveur par ceux qu'il avait autrefois acquis à Jésus Christ dans son premier voyage ; il obtint aussi du Roi que ceux qui voudraient prendre le titre de chrétiens en eussent la libre faculté. Enfin il revint à son siège, après avoir laissé en Suède un Evêque & des prêtres, pour soigner en son absence les choses divines & le salut du peuple. Depuis lors la semence du verbe de Dieu, commença à fructifier avec plus d'abondance chez les peuples Danois & Sueons. À la vérité il s'éleva chez ces nations nombre de tyrans, qui exercèrent leur cruauté sur les chrétiens de leur pays aussi bien que sur les peuples étrangers, cependant le nom chrétien ne s'éteignit jamais depuis dans la Danie & la Suède, même pendant les plus grandes persécutons.

VI. De la conversion des Rugiens

Entre toutes les nations Boréales, la seule province des Slaves, resta plus difficile que les autres & plus tardive à la loi. Nous avons déjà dit qu'il y a beaucoup de peuples Slaves, dont ceux appelés Vuinuli ou Vuinithi regardent en grande partie sa paroisse de Hamembourg, car cette église en sa qualité de métropole, embrasse tous les royaumes du nord; mais comme paroisse elle a ses limites assignées, savoir elle comprend la dernière partie de la Saxe qui est de l'autre côté de l'Elbe & s'appelle Nord Albingia, contenant trois peuples, les Thetmarses, les Holsatiens & les Stormariens, ensuite les limites s'étendent vers les Vuinithes, vers ceux qui s'appellent Vuagires, Obotrites, Kyciniens & Circipaniens & jusques au fleuve Panis & à la ville de Diminé, c'est là qu'est la fin de la paroisse de Hamembourg. Or il est bien extraordinaire que les plus dignes évêques & prédicateurs évangéliques, Anscarius, Reimbertus; le sixième Unni, qui étaient si heureux & si habiles dans l'étude des conversions, n'ont cependant rien pu faire avec les Slaves ni par eux mêmes, ni par leurs ministres. Il faut je crois en chercher la raison dans l'incroyable dureté de ce peuple & non dans la nonchalance des prédicateurs qui au contraire s'étaient si fort attachés à la conversion des nations, qu'ils n'y épargnaient ni leurs personnes, ni leurs biens. Or donc une relation des anciens nous apprend qu'au temps de Louis second, des moines de Corbie insignes par leur sainteté, altérés du salut des Slaves, se dévouèrent aux périls& à la mort pour la légation du verbe de Dieu. Ils traversèrent plusieurs provinces des Slaves & arrivèrent à ceux qui s'appellent Rani ou Rugiani, ils habitent au milieu de la mer dans le foyer de l'erreur & le siège de l'idolâtrie: Prêchant donc avec confiance ils gagnèrent toute cette île & y fondèrent un oratoire en l'honneur de notre seigneur J.C. & en commémoration de St. Vitus qui est le patron de Corbie. Dans la suite, les choses changèrent, Dieu permit que les Raniens abandonnassent la foi, ils chassèrent les chrétiens & les prêtres & changèrent la religion en superstition. Car ils adorent comme un Dieu ce même St. Vitus, que nous avouons être martyre & serviteur du Christ préférant ainsi la créature au créateur. Et il n'y a pas de barbarie sous le ciel qui fasse plus d'horreur aux chrétiens & aux prêtres. Ils ne glorifient que le nom Saint Vitus, et lui ont dédié un temple où ils rendent un culte extraordinaire à son simulacre, lui attribuant le plus haut rang de divinité. Toutes les provinces des Slaves viennent y chercher des réponses & s'acquitter de sacrifices annuels. Les Marchands qui par hasard viennent y aborder, n'ont point la permission de vendre ni d'acheter s'ils n'ont auparavant offert au dieu quelque précieuse partie de leurs marchandises & c'est alors seulement que les ventes sont publiées dans la place. Ils vénèrent leur grand prêtre à l'égal d'un Roi. Cette superstition a commencé chez les Raniens, au moment qu'ils abandonnèrent la foi & elle dure jusqu'au jour d'aujourd'hui.

VII. De la persécution des Normands

Ce qui empêcha les progrès de la religion chez les Slaves & les autres barbares fut le ravage que firent les Normands dans toutes les parties du monde. L'armée des Normands était composée des plus braves d’entre les Danois, les Sueons, les Norvégiens, qui alors obéissaient par hasard au même souverain. D'abord ils attaquèrent les Slaves qui étaient sous leur main & leurs imposèrent un tribut ; ensuite ils se mirent à vexer tous les autres royaumes tant par terre que par mer. Il faut convenir ainsi que leur forces s'accrurent considérablement par la faiblesse de l'empire Romain, lequel aussi que nous l'avons dit s'épuisa par les guerres civiles du temps du vieux Louis & ensuite fut divisé en quatre portions gouvernées par autant de petits Rois. Ce fut alors que les Normands remontèrent la Loire jusques en Touraine, la Seine jusque à Paris & assiégèrent cette ville ; & ils effrayèrent si fort le Roi Charles qu'il leur abandonna une grande terre qui fut ensuite appelée Nortmanie. En-fuite ils dévastèrent la Lorraine & soumirent la Frise. Mais notre Louis, c'est à dire le Roi de Germanie, sut tellement contenir les Nordmans, soit par des guerres, soit par des traités, que tandis qu'ils ravageaient toute la France ils ne causèrent pas le moindre dommage à son pays. Mais après sa mort l'insolente barbarie ne connut plus de frein. Car les Bohèmes, les Sorabes les Susliens & les autres Slaves, à qui il avait imposé tribut secouèrent le joug de cette servitude. La Saxe fut dévastée par les Nordmans ou Danois. Le Duc Bruno fut tué avec douze comtes. Les Evêques Théodoric & Marquardus eurent la tête coupée ; la Frise fut ravagée ; la ville d'Utrecht fut détruite ; les pirates brûlèrent les villes de Cologne & de Trêve, ils firent du palais d’Aix-la Chapelle une écurie pour leurs chevaux. Mayence commença à se restaurer à cause de la crainte des barbares.

Alors le jeune Charles fils de Louis, revenait de Rome avec une armée, considérable, il rencontra les Normands près de la Meuse, les assiégea & les força à le rendre le quinzième jour. Les tyrans Danois furent faits prisonniers, mais Charles au lieu de tirer d'eux la vengeance que méritaient des ennemis de l’Eglise épargna ces impies, reçut leurs serments pour une alliance & les renvoya comblés des présents. Et ceux-ci se moquant de la lâcheté de ce jeune prince & se voyant en liberté, se rassemblèrent de nouveau & commirent des cruautés inouïes. Les villes furent écrasées avec leurs habitants, les Evêques massacrés avec leurs troupeaux. Les Eglises embrasées tombèrent en ruines sur des foules de chrétiens. C'est pourquoi Charles fut accusé de folie & déposé à cause de son impéritie & Arnolphe le fils de son frère lui succéda. Celui-ci rassembla une armée & entra dans le pays des Danois & il les détruisit presque tous dans des très grands combats. La guerre fut conduite de manière, qu'il y avait à peine parmi les morts un chrétien contre cent mille païens. C'est ainsi que finit la persécution des Normands & Dieu vengea le sang de ses serviteurs qu'ils versaient depuis plus de soixante & dix ans. Toutes ces choses arrivèrent du temps de l'Archevêque Adelgaire, qui fut successeur de St. Rambert, le troisième après Anscaire. Après la mort de Adelgaire ce fut Hoguer, qui obtint le siège épiscopal & après celui-ci ce fut Reinyart. Dans la succession des Rois il y eut après Arnolph, Louis l'enfant en qui finit la race de Charlemagne. Après sa déposition, Conrard Duc des Francs lui succéda.

 

 


 

 

[1] Il est certain que la Russie fut appelée Chunnigard à cause des Huns, mais il est faux que la même origine puisse servir à Kiev, dont l'auteur a eu tort d’estropier le nom.

[2] L'on voit ici & plus haut, que l'auteur imaginait que les deux pays était joints par la mer, mais il était induit en erreur par la fameuse navigation du Dnieper & du Lowat si bien décrite par Nestor.