Flodoard GUIBERT DE NOGENT

 

VIE DE GUIBERT DE NOGENT, PAR LUI-MÊME.

LIVRE I  (I-XII)

Livre  I (XIII-XXVI)

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

Guibertus S. Mariae de Novigento

DE VITA SUA SIVE MONODIARUM LIBRI TRES

LIBER PRIMUS

In quo potissimum de ipsius vita agitur.

  

 CAPUT PRIMUM.

Confiteor amplitudini tuae, Deus, infinitorum errorum meorum decursus, et creberrimos ad miserationis internae, quos tamen inspirasti, recursus. Confiteor pueritiae ac juventutis meae mala, adhuc etiam in matura hac aetate aestuantia, et inveterata pravitatum studia, necdum sub defatigati corporis torpore cessantia. Quoties, Domine, perseverantissimarum impuritatum mearum recordor, et qualiter pro eisdem compungi semper donaveris reminiscor, patientissima tua in me viscera, supra quam cogitari possit, admiror. Si compunctio et orationis affectus nequaquam sine tua spiritali infusione habentur, quomodo tam dignanter illabi peccatorum pectoribus pateris, et aversis a te, imo te irritantibus, tantam gratiam dilargiris? Tu scis, paternitas magna nimis, quam obstinata adversus eos qui offensam nostram incidunt, corda gerimus, et iis qui semel aut pluraliter in nos, aut vultus, aut verba tulerunt, quam aegre remittimus.

At tu non modo pius, at vero ipsa pietas, imo ejus origo. Qui cum generalissime progrediaris ad omnes, nonne singulis poteris esse sufficiens? Quidni? Cum mundus in Dei ignorantia positus esset, cum in tenebris ac mortis umbra versaretur, cum nocte suum peragente cursum silentium commune teneret, cujus merito, cujus voce potuit compellari Sermo omnipotens tuus, ut a regali sede veniret? (Sap. XVIII, 14, 15.) Et qui universae humanitatis negligentia quin misereris tunc obstrui non poteras, mirum non si erga unum quamvis enormiter peccatorem miserabundus existas. Non possum dicere quod facilius singulis miserearis, quam omnibus, cum utrobique tibi constet in nullo claudas facilitas, facili enim facilius quidpiam apud te non est. Fons cum sis, et cum quod emanas omnibus debeas, plane quod omnium est singulis non praecludis.

Semper ergo peccans, et inter peccandum semper ad te rediens, an pii fugax, piumve deserens, cum ad pietatem recurrero, perdet pietas quod est, et etiam offensione multiplici obruta, invenietur insolens? Nonne tibi dicitur quia non continebis in ira tua misericordias tuas? (Psal. LXXVI, 10.) Has non modo in praesenti, sed in aeternum futuras idem cantat. Tu scis quia non ideo pecco quod te misericordem sentio, sed secure profiteor te ideo misericordem dici, quod sis veniam postulantibus praesto. Non te miserante abutor, quoties per peccandi necessitatem peccare compellor, verum profana nimis esset abusio, si, quia perfacilis post peccatum ad te est reditus, semper me peccandi delectet excessus. Pecco siquidem, sed, ratione recepta, in affectum cordis transisse me poenitet, tamque stercorosis cophinis mens graviter invita succumbit.

Sed inter has quotidianas aegritudines qualiscunque resurrectionis a lapsu quid facerem? Multo sanius nonne est in te ad tempus eniti, in te vel momentanee respirare, quam prorsus non meminisse remedii et de gratia desperare? Et quid est desperare, nisi in omnis flagitii volutabrum sese ex deliberatione projicere? Ubi enim carni jam nullatenus spiritus reluctatur, et infelicis animae substantia voluptatum dispendio profligatur. Is est qui aquarum tempestate demergitur, profundo sorbetur, ad reprobi cumulum sensus os desuper putei perurgetur.

 Dum ergo, Deus bone, post has interioris mei hominis temulentias ad te resipisco, sin alias proficio, saltem interim nequaquam a mei cognitione deficio. Quomodo enim ad tui notitiam scintillarem, si ad me videndum caecutirem? Si plane, juxta Jeremiam, vir sum videns paupertatem meam (Thren. III, 1) ; consequens est ut ea quibus illa suppleatur egestas, solerter exquiram. Et e diverso, si non sciero quid sit bonum, unde malum vel nosse, nedum exsecrari potero? Si pulchritudinem non noverim, nunquam foeditatem horreo. Quia igitur utrumque constat, ut per mei notitiam tuam petam, et fruens tua, illico mea non caream, dignum ac singulariter salutare est ut obscuritas rationis meae per hujusmodi confessiones crebra tui luminis inquisitione tergatur, quo stabiliter illustrata, nunquam deinceps a se nesciatur.

CAPUT II.

Est itaque primum confiteri tibi quae mihi contuleris beneficia, ut perpendant qui haec lecturi sint famuli tui, Deus, quam sit crudelis ingratitudo mea. Si enim non alia quam quae caeteris impartiris hominibus mihi praebuisses, nonne ea quae mereri potueram transcendisses? Addidisti plurima quae ex tuo praedicabilia sunt, nil autem ex meo, et alia quibus supersedendum censeo. Si enim genus, opes et forma, ut caetera si qua sunt taceam, te, Domine, auctore dantur, nulla apud bonos laude feruntur, nisi cum, ab his quibus a te data sunt, sub regula honestatis arcentur, aut prorsus contemptibilia pro suae vitio mutabilitatis habentur. Quid enim ad me de his quae solas suis coloribus atque nominibus causas lasciviae superbiaeque ministrant; quae sic media sunt, ut pro mentium habitu circumferri ad bonum malumque queant; quae tanto sunt flexibilitati addita quanto pro sui transibilitate suspecta? Super quibus si alia ratio non occurreret, illa satis esset, quod neque genus neque speciem quis suam elaboravit, et in his specialiter non habet quod non acceperit.

Sunt alia quaedam quibus adipiscendis humana aliquando studia cooperari possunt, uti sunt opes, uti ingenia, teste Salomone: « Ferrum, inquit, cum retusum fuerit, multo labore exacuetur (Eccl. X, 10). » Quod totum et ipsum etiam ex facili assertione cassatur, quia nisi rationem lux, quae illuminat omnem hominem in hunc mundum venientem (Joan. I, 9) imbuat, et fores doctrinarum Christus scientiae clavis aperiat, nulli dubium quod omnis magister auribus stolidis vanum certamen impendat. Ergo prudens quisque quidquam sibi praeter peccatum arrogare desipiat.

Sed his omissis, rem coeptam repetamus. Dixeram, pie et sancte, quod de tuis tibi beneficiis gratularer. Primum potissimumque itaque gratias ago quod pulchram, sed castam, modestam mihi matrem, timoratissimamque contuleris. Pulchram profecto satis saeculariter ac inepte protuleram, nisi certae castitatis severissima fronte hoc nomen inane firmassem. Sicut sane in omnino pauperibus jejunia videntur extortitia, quibus non suppetunt ciborum suffragia, et ideo minus laudabilia; frugalitas autem divitum pro sua habet copia pretium, sic forma quanto appetibilior, si contra fenocinia duruerit, tanto omnimodae titulo laudis evectior. Sallustius Crispus nisi solam sine moribus pulchritudinem laudi duxisset, nunquam de Aurelia Orestilla dixisset: « In qua, ait, praeter formam nil unquam bonus laudavit. » Si formam ejus, quam excipit, a bono laudari asserit, quia tamen in caeteris omnibus turpem dicit, secure pro Sallustio loquor sic sensisse, ceu diceret, digne dote naturae a Deo approbari, licet eam constet adjectivis quibuslibet impuritatibus impiari. Laudatur itaque in idolo cujuslibet materiei partibus propriis forma conveniens, et licet idolum ab Apostolo, quantum spectat ad fidem, nil appelletur (I Cor. VIII, 4), nec quidpiam profanius habeatur, tamen illa membrorum apta diductio non abs re laudatur.

Et certe quamvis momentanea pulchritudo sit sanguinum instabilitate vertibilis, secundum consuetum imaginarii boni modum, bona negari non potest. Si enim quidquid aeternaliter a Deo institutum est, pulchrum est, omne illud quod temporaliter speciosum est, aeternae illius speciei quasi speculum est. « Invisibilia enim Dei per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur, » ait Apostolus (Rom. I, 20). Angeli quoque hominum conspectibus se praebentes, vultus semper attulere clarissimos. Unde uxor Manue: « Venit, inquit, vir Dei ad me angelicum habens vultum (Jud. XIII, 6). » Inde ediverso daemones, qui, juxta primi Petri vocem, « sub caligine ad diem magni judicii reservantur (II Petr. II, 17; Jud. 12), » vultibus solent apparere teterrimis, non cum se fallaciter transfigurant in angelos lucis (II Cor. XI, 14), » nec id plane injuria, utpote qui concivium nobilium descivere a gloria.

Ad hoc etiam nostra electorum corporis claritati Christi configuranda dicuntur (Phil. III, 21), ut foeditas, quae casu seu naturali corruptione contrahitur, ad regulam transfigurati in monte Dei Filii corrigitur. Si igitur interna exemplaria pulchra et bona sunt, quicunque praetendunt imaginem, maxime cum ab eorum ordine non discrepant, unde pulchra, inde et bona sunt. Nempe et ipse B. Augustinus in libro, ni fallor, De doctrina Christiana, dixisse recolitur: « Quod is qui pulchrum habet corpus et turpem animam, magis lugendus est quam si foedum haberet et corpus. » Si ergo species jure vitiosa lugetur, profecto indubie bona res est, quae pravitatis alicujus ammistione corrumpitur, aut tenore honestatis augetur.

Gratias igitur tibi, Deus, qui praestillaveras decori ejus virtutem; illius enim habitudinis gravitas totius vanitatis poterat insinuare contemptum, oculorum namque pondus, raritas eloquendi ac faciei motuum difficultas, minime levitatibus intuentium obsecundat. Tu scis, Omnipotens, tanquam primaevo ipsius tui nominis indidisti metum, tanquam adversus omnia lenocinia animi rebellionem. Nota quod vix aut nusquam inter magnae professionis feminas reperitur, quantum apud se tuo dono continens, tantum incontinentibus fuit parca detrahere. Et cum ab exteris aut domesticis aliquoties hujusmodi fabula notaretur, ipsa averti, ipsa absistere, et tali sic susurrio irritari, ac si sua ipsius persona pariter carperetur. Verax Deus, tu nosti quod non me cogit ad haec referenda privatus, utpote matris amor, sed rem haberi plusquam meorum verborum efficientia possit: certe cum caeteros generis mei aut animales et Dei ignaros, aut efferos armis et caedium reos, multum vero eos fieri a te, nisi granditer, ut assoles, eorum miserearis, extorres. Sed de vita ejus opportunior forsitan in hoc opere sese locus aperiet, jam accedamus ad nostra.

CAPUT III.

Ex hac, inquam, uti credo et spero, verissima mihi omnium quos genuit ipsa, deterrimo tribuisti nasci. Proles ejus bifariam postrema fui, decedentibus enim sub spe meliore germanis, ego vita omnimodis desperatione supersum. In his adhuc mihi agenti malis, ut ejus merito, post Jesum et Jesu matrem sanctosque ejus, spes salvationis universa resedit. Scio nempe, nec discredere fas est, ut sicut me in saeculo posita charius habuit, clarius coluit (erga enim extreme natos matres affectuosius agunt) magis Deo praesens non negligit. Ignis plane Dei ea a juventute fuerat in Sion, cum ne dormiendo quidem, nedum vigilando, sollicitudo mei in ejus animo cessabat. At nunc morte sibi obita, interstitio carnis abrupto, scio in Hierusalem potentius quam dici queat fervere caminum, praesertim cum illic Deo plena, meas in quibus volvor miserius non ignoret, et tanto mihi aberranti, licet felix, ingemat, quanto a suis quae toties ingeminabat monitis, moribus atque vestigiis me exorbitare considerat.

Pater et Domine Deus, qui ex hac non fallaciter, sed vere bona mihi qualiter et quantum nosti malo originem tribuisti, spem quoque in ejus mihi merito praebuisti, quam tamen nullatenus habere praesumerem, nisi ad te ex mei timore peccati, aliquantisper sub tua gratia respirarem. Induxisti pariter et misero cordi meo nescio si spem aut similitudinem spei, quod videlicet sacrosancto, supereminenti et Christianis omnibus exoptatissimo die nasci mihi et renasci etiam indulsisti. Totam ferme Quadragesimam sub nimii doloris insolentia parturiens mater exegerat (quos etiam angores mihi devio, et lubrica consectanti, toties improperare solebat) tandem solemne Sabbatum, vigilia scilicet Paschalis emicuit.

Diutinis ergo cruciatibus agitata, et hora propinquante tortionibus augmentatis, cum in partum nataliter putaretur enititum, magis sursum ad ejus praecordia retorquebar. Jam patrem, amicos ac parentes funestus super utroque moeror obtriverat, quia dum matri mortem proles accelerat, prolis similiter exitium, dum ei negatur exitus, compassionis omnibus materias afferebat. Dies erat quo, praeter solemne, quod singulariter et suo tempore celebratur officium, quae pro familiaribus actitari solent officia non fiebant. Initur ex necessitate consilium, et ad Dominicae Matris altare concurritur, et ad eam quae sola sive etiam Virgo semper futura pepererat, hujusmodi vota promuntur ac oblationis vice id muneris piae Dominae arae imponitur, quod videlicet si partus ille cessisset in masculum, Deo et sibi obsecuturus clericatui traderetur: sin deterior, professioni congruae mandaretur. Nec mora languidulum quiddam instar aborritionis effunditur, et quod fusum erat ad tempus, ut par erat abjectis simo, de absoluta solum matre gaudetur. Erat illius homunculi recens editi adeo miseranda exilitas, ut cadaveruli extemporaliter nati species putaretur; in tantum, ut Iduato ferme Aprili, junci, qui in ea oriuntur regione pertenues, digitulis apponerentur, ut corpulentiores viderentur. Ea ipsa die dum salutifero fonti inferrer, mulier quaedam, quod mihi puero et jam adolescenti saepenumero joci causa relatum est, de manu rotabat in manum me transferens: Hunccine victurum putatis, quem prope natura deficiens emembrem edidit, et magis lineamenti quid simile quam corpus dedit?

Quae omnia, Creator meus, hujus mei, quo vivere videor status, portenta fuere. Nunquid tui, Domine, servitii in me reperiri potuit veritas? Nil in te solidum, nil in te constans habui; si quid in evidentia visus sum exhibuisse operis, intentio multoties reddidit minus recta pertenue. Dixi tibi, summa benignitas Deus, quod spem, aut spei quantulaecunque specimen ex tam gaudiosae diei praestolatione mihi nato ac renato, sed et omnium post Deum oblato reginae contuleris. Domine Deus, nonne ex ea quam mihi dedisti ratione jam colligo, quia dies nativitatis infructuose viventibus nil utilius affert quam mortis? Si constat, et irrevincibile est, quia nulla possunt merita dies praecessisse nativos, possunt autem defunctivos: Si contingat sub bono vitam non transigi, fateor, nil omnino proderunt gloriosi dies, sicut nec natalis, et mortis.

Si enim verum est, quia ipse fecit me, et non ego ipse me, diemque non praestitui, nec ut praefigeretur emerui, collatus a Deo non spem, non honorem mihi praebet, nisi diei religionem prosequens, quidquid die portenditur, mea vita commendet. Tunc plane nostrum natale ex festiva temporis qualitate claresceret, si studium nostrae actionis suspirata ad integrum virtute se regeret, et introitus gloria homini merito videretur indulta, si perseverans in aequitate animus vitae glorificaret exitia. Si Petrus, aut Paulus vociter; si Remigius aut Nicolaus appeller, non mihi, ut poetice loquar: Proderit a magno dimissum nomen Iulo:

Nisi illorum, quos providentia fecit mihi, seu fortuna cognomines, sagaciter exempla resculpsero. Ecce, Deus meus, quomodo reflatur quidquid tumebat in anima mea, quomodo poterit floccipendi quod in fastum videbatur extendi

Et, o mundi et coelorum post unicum tuum Domina, quam bene senserunt, qui me sub illa tibi necessitate voverunt! Et, o quam melius ipse sensissem, si cor, jam adultus sub illius semper voti sententia, construxissem! Ecce me tibi profiteor quasi specialiter dono datum, nec a me tamen tibi diffiteor sacrilege saepius, ac scienter ablatum. Nonne me tibi abstuli, qui voluntates fetidas tuo odori praetuli? Verum etsi multoties hac me tibi fraude subduxi, ad te tamen, et per te ad Dei Patris, et tuum unicum hujus oblationis intuitu securius recucurri; et cum ob peccata millies recidiva tabescerem, securitas mihi de tuis inexhaustis visceribus nascebatur, miserationum tuarum antiquarum beneficiis admonebar ut sperarem. Sed quid illud, antiquarum? Tot expertus sum, et quotidie experior miserationum tuarum assiduitates, tot evasi lapsuum, te eximente, captivitates, ut de veteribus jam prorsus tacere libeat, ubi tanta liberationum affluentia regat. Et cum peccatorum iterationes saevam cordi meo obdurationem parturiant, quasi naturaliter ingenitus me illico ad te recursus emollit: et cum ex mei contuitu et ex mearum consideratione aerumnarum pene desperando deficiam, quasi velim nolim innasci sentio animae miserae ad te respirandi fiduciam. Sic enim adjacet cogitationi meae, ut quibuscunque malis involvar, tu meis necessitatibus, si dicere audeam, ex debito deesse non possis, in te nempe projectum ex utero si adversum non revisas, si reversum minime recipias, perditionis meae justas in te utique conferam causas. Plane quia tibi subest cum volueris posse, et Filii potestas in matrem redundare dignoscitur, a quo potius mei salutem exigere potero, quam a te, cui, ut sic dicam, cognatae servitutis conditione conclamem: « Tuus sum ego? » (Psal. CXVIII, 94.) Sed de his alias quam libenter ratiocinabor tecum; caetera attingamus.

CAPUT IV.

Natus igitur vix didiceram fovere crepundia, cum tu, pie Domine, qui pater mihi futurus eras, orphanum me fecisti. Exhausto enim octo fere mensium spatio, pater meae carnis occubuit: et magnas inde tibi gratias, qui hunc hominem sub Christiano affectu fecisti decedere, providentiae tuae, quam de me habueras, si adviveret, indubie nociturum. Quia namque formula mea, et naturalis quaedam pro aetatulae illius quantitate alacritas idonea huic saeculo videbatur, nulli dubium erat, quin cum litteris ediscendis habile tempus adesset, ea quae de me fecerat vota resolveret. Bone provisor utrimque salubriter disposuisti, ut et ego nequaquam tuarum disciplinarum rudimento carerem, et ille quam tibi fecerat non irrumperet sponsionem.

Magnis itaque curis illa tua vere vidua me nutrivit. Tandem scholae me traditura diem B. Gregorii festivitatis elegit. Audierat praefatum tuum famulum, Domine, mirabili superemicuisse sensu, infinita floruisse sapientia; et ideo multa eleemosynarum congerie confessoris tui instabat saepius sollicitare suffragia, ut cui praebueras intellectum, intellectualitatis mihi consequendae impetraret affectum. Traditus ergo litteris apices utcunque attigeram, sed vix elementa connectere noram, cum pia me mater erudiendi avida disposuit mancipare grammatic

Erat paulo ante id temporis, et adhuc partim sub meo tempore tanta grammaticorum charitas, ut in oppidis pene nullus, in urbibus vix aliquis reperiri potuisset, et quos inveniri contigerat, eorum scientia tenuis erat, nec etiam moderni temporis clericulis vagantibus comparari poterat. Is itaque cui mei operam mater mandare decreverat, addiscere grammaticam grandaevus incoeperat, tantoque circa eamdem artem magis rudis exstitit, quanto eam a tenero minus ebiberat. Tantae vero modestiae fuerat, ut quod deficiebat in litteris, suppleret honesto.

Cum ergo sequestris aliquibus clericis, qui ei familiariter sub capellanorum nomine officia Dei celebrabant, scholarem illum sollicitaret hominem et ille cujusdam consobrinuli mei sortitus paedagogium, quibusdam meis parentibus, quorum innutritus erat curiae, necessarius esset, feminae se compellantis hortamenta considerans, et ejus honestate ac severitate propensa, licet praedictorum parentum meorum vereretur offensam, ad ejus contubernium deliberabat accedere. In qua deliberatione, hac est, ut faceret, visione compulsus.

Cum nocte dormiret in cubiculo, cujus et ego memini, in quo totius nostri oppidi generale studium regebatur, cujusdam species senioris praeferens caput canum, et habitudinis omnimodo reverendae, manu me tenens ostio me cubiculi inducere videbatur. In cujus cum substitisset aditu, lectulum ejus mihi qui hoc intuebatur ostendit, et: Vade, inquit, ad eum, quia iste plurimum amaturus est. Manumque mihi quam tenuerat laxans, cum sivisset abire, cucurri ad hominem, et cum crebris osculis ora comprimerem, expergiscitur, et tanta mei affectione corripitur, ut cunctatione rejecta, et parentum meorum, quibus tam ipse, quam sui ex toto obnoxius erat, timore recusso, ad matrem meam habitaturus cum ipsa concederet.

Erat autem puer isdem, quem eatenus ductitaverat, pulcher quidem, et nobilis, sed intantum bonarum artium fugax, ad omnes disciplinas instabilis, pro aetate mendax, et furibus ut nil proficiente custodia, vix in schola, sed pene omni die delitescens reperiretur in vineis. At hominem cum puerilis vecordiae taeduisset, et ei matris meae opportune familiaritas arrisisset, et visionis praelibatae tenor, rem, quam petebat, sibi potissimum inviscerasset, pueri comitatu deserto, et sub quibus agebat dominos aeque reliquit. Quod tamen haud impune fecisset, nisi eum matris tam reverentia, quam potentia protexisset.

 

VIE DE GUIBERT DE NOGENT, PAR LUI-MÊME.

 

 

 

 

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

Je confesse devant la toute-puissance, ô mon Dieu, la série de mes erreurs infinies, et mes recours fréquents, mais que tu inspirais, à ton infinie miséricorde. Je confesse les défauts de mon enfance et de ma jeunesse, lesquels conservent encore dans l'âge mûr toute leur force, et les penchants vicieux envieillis avec mot, et que n'a pu détruire même l'engourdissement de ce corps affaibli. Toutes les fois que je me rappelle, Seigneur, ma persévérance dans l'impureté, et que je songe comment tu m'as toujours accordé la grâce de m'en repentir, j'admire ta patience envers moi, plus grande qu'on ne peut l'imaginer. Si la douleur de l'âme, si les regrets que la bouche exprime, sont vains sans ta divine inspiration, quelle est ta honte de te montrer si favorable et si accessible aux pécheurs, et de répandre sur ceux qui s'éloignent de toi, qui même t'irritent, une grâce si précieuse ? Tu sais, Père trop indulgent, quelle colère obstinée nous conservons contre ceux qui nous ont offensés, et comment nous pardonnons avec peine à ceux qui nous ont, ou par leurs actions ou par leurs paroles, fait une ou plusieurs injures.

Mais toi, Seigneur, tu n'es pas seulement miséricordieux, tu es la miséricorde même ; que dis-je, une source de miséricorde. Lorsque tu te livres à tous, pourrais-tu ne pas suffire à chacun ? Eh quoi ! lorsque le monde était enseveli dans l'ignorance de Dieu, lorsqu'il était plongé dans les ténèbres et les ombres de la mort, lorsque tout reposait dans un paisible silence, et que la nuit était au milieu de sa course, quelle voix a pu appeler parmi nous ta parole toute-puissante, et la faire descendre de son trône royal ? Mon Dieu, toi que l'oubli du genre humain tout entier ne put détourner alors d'avoir pitié ; de. lui, est-il étonnant que tu sois si miséricordieux envers un seul pécheur, malgré l'énormité de-ses fautes ? Je ne puis dire que ta miséricorde se montre plus facile envers chacun séparément qu'envers tous, puisque je vois que ta facilité est la même en tout lieu et en toute chose. En effet, pour toi, tout est également facile. Source de bonté, dont les émanations appartiennent à tous les hommes, tu ne refuses pas à chacun ce qui est la propriété de tous.

Ainsi toujours péchant, mais, au milieu de mes péchés, toujours revenant à toi, soit que j'aie méconnu la piété, mon Dieu, soit que je l'aie repoussée, après l’avoir connue, si je reviens à des sentiments pieux, la piété perdrait-elle son mérite, et, corrompue par la multitude de mes erreurs, pourrait-elle t'offenser ? N'a-t-il pas été dit : Dieu a-t-il oublié sa clémence, et dans sa colère a-t-il fermé ses entrailles ? Et ces paroles n'étaient pas vraies alors seulement que le saint roi les chantait ; elles sont vraies de toute éternité. Tu sais que je ne pèche pas parce que j'ai éprouvé ta miséricorde ; mais je te proclame miséricordieux, parce que tu ne manques jamais aux pécheurs qui te demandent leur pardon. Je ne veux point abuser de ta bonté, toutes les fois que je suis poussé au péché par l'infirmité de ma nature. Mais ce serait faire un abus bien coupable de ta miséricorde, si, dans la confiance que tu m'offriras après le péché un accès facile au repentir, je me plaisais dans les excès du péché ! Je pèche, je l'avoue ; mais quand je recouvre ma raison, je me repens au fond de mon cœur de l'avoir oubliée, et mon âme, comme accablée sous tant de souillures, succombe malgré elle.

Mais au milieu de ces douleurs journalières, que j'éprouve toutes les fois que je me relève de mes chutes, que puis-je faire ? N'est-il pas beaucoup plus sage de m'élever quelquefois vers toi, et de respirer au moins un moment, au sein de ton amour, que d'oublier entièrement le remède de mes maux et de désespérer de la grâce ? Et qu'est-ce que désespérer, sinon se précipiter de son propre mouvement dans la fange du vice ? En effet, dès que l'esprit ne lutte plus contre la chair, aussitôt famé malheureuse succombe sous les attaques des voluptés. Tel est celui qui après avoir été précipité une fois dans les eaux et s'être abîme jusque dans leurs profondeurs, pour comble de folie, avance avidement sa bouche sur le bord du puits, s'il vient à en rencontrer un.

Lors donc, Dieu de bonté, qu'au sortir de ces excès, où m'a fait succomber mon orgueil mondain, je reviens à toi, si je n'en recueille pas d'autre fruit, du moins j'apprends par intervalle à ne pas me méconnaître entièrement. Car comment pourrai-je m'élever à ta connaissance si je suis aveugle pour me connaître moi-même ? Si, comme le dit Jérémie, Je suis l'homme qui éprouve de l'affliction, il doit en résulter que je recherche avec discernement de quoi suppléer à ce qui me manque. Au contraire, si j'ignore ce qui est bien, comment pourrais-je connaître ce qui est mal, et, plus encore le haïr ? Si je ne connais point la beauté, je n'aurai jamais d'éloignement pour la laideur. Comme donc il est également certain qu'en me connaissant moi-même j'arriverai à te connaître, et qu'en jouissant de ta connaissance je ne pourrai plus me méconnaître désormais, il est convenable et particulièrement salutaire que les ténèbres de ma raison se dissipent, dans des confessions telles que celles-ci, par la recherche assidue de ta lumière, afin que, fermement éclairée, elle ne retombe plus dans l'ignorance d'elle-même.

CHAPITRE II

Il convient d'abord que je confesse tous les bienfaits que tu m'as accordés, afin que ceux de tes serviteurs qui liront ces choses apprennent, mon Dieu, combien mon ingratitude est impie. Quand tu ne m'aurais accordé que les mêmes faveurs que tu as distribuées au reste des hommes, n'aurais-tu point encore passé la mesure de ce que je mérite ? Mais tu as ajouté pour moi, à tout ce que tu accordes aux autres, une foule de choses que je ne dois uniquement qu'à ta bonté, et nullement à mon mérite ; enfin tu y as ajouté des choses sur lesquelles je crois devoir me taire. En effet, si la noblesse, la fortune, la beauté, et beaucoup d'autres avantages que j'oublie peut-être, sont ton œuvre, Seigneur, ils ne méritent les louanges des hommes de bien qu'autant que ceux qui les ont reçus de toi les soumettent à la règle de la modestie, ou les tiennent, à cause de leur instabilité, pour choses entièrement méprisables. Que faut-il que je dise de ces qualités qui sont, par leur nature et leur nom même, une occasion de désolation et d'orgueil ; qualités tellement variables qu'elles peuvent, selon le penchant de notre âme, être dirigées vers le mal ou vers le bien ; qualités enfin aussi funestes par leur flexibilité, que méprisables par leur courte durée ? Et, en outre de tout cela, ne suffit-il pas de dire que personne ne s'est donné ni sa noblesse, ni sa beauté, et qu'en toutes ces choses, chacun ne possède exactement que ce qu'il a reçu ?

Mais il est d'autres qualités que les études humaines peuvent nous aider à acquérir : ainsi sont les richesses et les talons, selon le témoignage de Salomon ; Si le fer, dit-il, est émoussé et qu'on n’en ait point aiguisé le tranchant, on ne pourra plus le faire qu'avec bien de la peine. Et tout cela même semble bien vain devant cette considération qui se présente tout naturellement, que si cette véritable lumière qui éclaire tous les hommes en venant au monde, ne pénètre également dans la raison de tout homme, et si le Christ qui est clef de toute science ne lui ouvre les portes de la sagesse, il n'est pas douteux que ses maîtres tenteront une vaine entreprise pour se faire entendre à des oreilles sourdes. Ainsi donc, que tout homme sage renonce à s'attribuer autre chose que le péché.

Mais, laissant de côté toutes ces choses, revenons à ce que nous avions commencé. J'avais dit, Dieu de miséricorde et de sainteté, que je te rendrais grâces de tes bienfaits. D'abord donc je te rends surtout grâce de m'avoir accordé une mère chaste, modeste et infiniment remplie de ta crainte. Quant à sa beauté, je la louerais d'une manière bien mondaine et bien insensée, si je la plaçais autre part que sur un front armé d'une chasteté sévère. Or, de la même manière que chez les hommes pauvres, qui n'ont aucun moyen de faire bonne chère, les jeûnes ne sont qu'un tourment forcé, et par conséquent ont moins de mérite, tandis que la frugalité des riches a par elle-même un bien plus grand prix, de même la beauté, quand elle s'est armée contre la corruption, est un bien d'autant plus désirable qu'il est digne d'être exalté par toutes sortes de louanges. Si Salluste Crispe n'avait pas regardé la beauté, même sans les mœurs, comme digne d'éloge, il n'eût jamais dit d'Aurélia Orestilla qu'en elle un homme de bien ne pouvait louer que la beauté. Par cette exception, Salluste affirme que la beauté toute seule mérite encore les éloges d'un homme de bien : j'ajouterai qu'il aurait pu tout aussi bien dire que ce don de la nature était approuvé de Dieu, alors même que les vices les plus bas le souillaient. On loue aussi dans une idole, de quelque matière qu'elle soit faite, la beauté et l'heureuse harmonie des membres ; et bien que, selon l'Apôtre, une idole, sous le rapport de la foi, soit comme le néant, et que nulle chose ne doive nous paraître plus profane, cependant cette heureuse proportion dans ses membres n'est point louée en elle sans quelque sujet.

Et certes, quoique cette beauté passagère soit méprisable à cause de la fragilité de la chair, si l'on en juge comme ferait un habile statuaire, on ne peut nier qu'elle ne soit un bien. En effet, si tout ce que Dieu a créé de toute éternité est beau, tout ce qu'il a créé pour le temps possède quelque beauté, est comme le miroir de la beauté éternelle. Car les perfections invisibles de Dieu, -dit l'Apôtre, se voient à l'œil, depuis la création du monde, quand on considère ses ouvrages.

Ainsi toutes les fois que les anges s'offrent aux regards des hommes ils leur apparaissent sous une face resplendissante de beauté. C'est pourquoi, la femme de Manué dit à celui-ci : Un homme de Dieu est venu à moi : son extérieur était celui d'un ange. Et au contraire les démons à qui, selon les paroles de l'apôtre Pierre, l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité, ont coutume de se montrer sous les formes les plus hideuses, toutes les fois qu'ils ne se transforment pas, pour tromperies hommes, en anges de lumière. Et ce n'est point sans quelque-droit qu'ils affectent cette forme, eux qui sont déchus de la glorieuse participation aux célestes assemblées.

C'est aussi pourquoi il a été dit que nous, élus du Seigneur, nous devons prendre pour modèle la beauté du corps de Jésus-Christ, afin que si le hasard ou bien un défaut naturel nous a fait contracter quelque laideur, elle soit corrigée à l'exemple du Fils de Dieu transfiguré sur la montagne. Si donc nos modèles intérieurs sont beaux et bons, ceux de nous qui en reproduisent l'image, s'ils prennent soin de ne la point altérer, seront beaux et bons également. Saint-Augustin lui-même a dit, je crois, dans son livre de la doctrine Chrétienne, celui qui a un beau corps, mais une âme laide, est bien plus à plaindre que s'il avait aussi un corps difforme. Si donc notre extérieur, quand il est laid, excite avec raison notre tristesse, cela vient, sans aucun doute, de ce que la beauté est une chose bonne en soi, qui se corrompt par son alliance avec le vice, on acquiert un nouvel éclat par son union avec la vertu.

Grâces te soient donc rendues, ô Dieu, qui as donné à ma mère la vertu pour appui à la beauté ! En effet, la gravité de son maintien pouvait faire deviner tout le mépris qu'elle faisait de toute vanité. Son regard sévère, son parler rare, son visage toujours tranquille, n'étaient point faits pour enhardir la légèreté de ceux qui la voyaient. Tu sais, Seigneur tout-puissant, quelle crainte tu lui avais inspirée de ton saint nom, dès ses plus jeunes années, quelle aversion de tout plaisir. Et ce qui se voit bien rarement ou même jamais chez les femmes d'un rang élevé, autant elle fut jalouse de conserver purs tes présents, autant elle fut réservée à blâmer les femmes qui en abusaient. Et lorsqu'il arrivait qu'une femme, soit dans sa maison, soit hors de sa maison, devenait l'objet d'une critique de ce genre, elle s'abstenait d'y prendre part, elle était affligée de l'entendre, tout comme si cette critique était tombée sur elle-même. Dieu de vérité, tu sais que ce qui m'excite à rapporter ces choses, ce n'est pas un attachement privé, comme peut être l'amour d'un fils pour sa mère ; mais que c'est un motif bien plus grave que ne peuvent l'exprimer mes paroles, surtout lorsque les autres membres de ma famille, comme des animaux ignorant la divinité, ou endurcis dans le crime et souillés de meurtres, auraient dû être jetés par toi dans l'exil, si tu n'avais eu, comme tu le fais toujours, pitié de leur sort. Toutefois, une occasion plus opportune se rencontrera peut-être dans cet ouvrage pour parler de la vie de ma mère : abordons enfin l'histoire de la mienne.

CHAPITRE III.

C'est, dis-je, de cette mère très vertueuse, comme je crois et j'espère, que tu m'as accordé de naître, à moi le plus indigne de tous ses enfants. Je fus de deux façons son dernier né : car mes frères étant morts, quand ils donnaient les plus belles espérances, j'ai, contre toute attente, survécu grâces à ses soins ; et maintenant encore, au milieu des maux qui m'environnent, c'est, après Jésus et la mère de Jésus, et les saints de Jésus, c'est, dis-je, dans le mérite de ma mère charnelle que réside tout l'espoir de mon salut. Car je sais, et ce serait un crime de ne pas le croire, qu'autant, durant son séjour sur la terre, elle me témoigna de tendresse, elle me prodigua de soins (comme une mère le fuit toujours avec plus de complaisance envers son dernier né), autant elle me protège aujourd'hui, placée qu'elle est en la présence de Dieu. Son âme, dès sa jeunesse, fut remplie d'un feu divin ; jamais pendant le sommeil, et bien moins encore pendant la veille, sa sollicitude pour moi n'était un moment interrompue. Hais maintenant que na vie est accomplie, qu'elle s'est dépouillée de l'obstacle de la chair, je la vois dans la sainte Jérusalem briller d'un feu plus ardent que je ne puis le dire ; toute pleine de la divinité, elle n'ignore pas les misères au milieu desquelles je suis ballotté, et malgré son bonheur, elle gémit de mon égarements tout autant de fois qu'elle me voit manquer aux préceptes, aux leçons, aux exemples, qu'elle m'avait si souvent donnés.

Mon père et mon Seigneur Dieu, qui m'as accordé, à moi que tu connaissais si méchant, de naître d'une mère non point faussement, mais véritablement bonne, la m'as aussi donné dans ses mérites une espérance, sur laquelle cependant je n'oserais nullement compter, si, par horreur pour mes péchés, je n'étais venu respirer quelque peu dans ta grâce. Tu as aussi fait entrer dans mon triste cœur, dirais-je l'espérance, ou bien seulement une ombre d'espérance, en m'accordant de naître et même de renaître le jour le plus saint, le plus illustre, le plus désiré de tous les Chrétiens ? Durant ce carême presque entier, ma mère avait été en proie à des douleurs d'entrailles extraordinaires ; et bien souvent elle avait coutume de me rappeler ces souffrances, lorsque je m'écartais de la bonne voie, ou que je mo livrais aux emportements de la chair. Enfin parut le jour solennel du samedi, veille de Pâques.

Après qu'elle eut été ainsi agitée par de longues souffrances, le moment de la délivrance approchait enfin ; sentant ses douleurs augmenter, elle croyait qu'elle allait enfanter naturellement ; mais tout à coup je remontai jusqu'à l'estomac. Déjà mon père, ses amis, nos parents, étaient affectés d'un profond chagrin, voyant qu'en occasionnant la mort de la mère, l'enfant périrait aussi faute de trouver son issue ; et c'était pour tous un sujet de grande tristesse. On était au jour où, à l'exception de l'office solennel qu'on chante spécialement à cette époque de l'année, aucun de ces offices qui ont coutume d'être célébrés en l'intention des familles particulières ne peut plus l'être. On prit conseil de la nécessité, et l'on courut à l'autel de la mère de Dieu pour implorer celle qui seule put enfanter en demeurant vierge dans l'éternité ; et au lieu d'oblation, on promit à la divine Marie que, si ce jour donnait à la famille un enfant mâle, il serait consacré dans les Ordres, au service de Dieu et au soin de son salut ; que s'il naissait du sexe inférieur, cet enfant serait également voué au culte divin. Aussitôt après ce vœu, ma mère mit au jour une espèce d'avorton languissant : il naissait au terme convenable ; mais il paraissait si dénué de la faculté de vivre, qu'on ne se réjouit que de la seule délivrance de ma mère. Telle était l'effrayante exilité du petit être qui venait de recevoir la vie, qu'il semblait l'informe squelette d'un enfant avorté ; tellement que si l’on eût comparé à son corps les joncs, cependant si frêles, qui naissent en ce pays vers les ides d'avril, on les eût trouvés plus gros que lui. Ce même jour, au moment où l'on allait me présenter aux eaux salutaires du baptême, comme on me l'a raconté dans mon enfance, et même depuis, on me faisait passer d'une main dans l'autre, en forme de plaisanterie, en s'écriant : Pensez-vous donc qu'il puisse vivre cet enfant, auquel la nature avare a presque refusé des membres, en lui donnant plutôt une apparence de corps qu'un corps véritable ?

Toutes ces choses, ô mon Créateur, furent le présage de l'état où je me vois aujourd'hui. Seigneur, as-tu trouvé jamais en moi une soumission entière et véritable ? Je n'ai rien fait pour toi de durable, rien de constant ; et si j'ai accompli quelque bonne œuvre, l'intention l’a trop souvent rendue moins bonne et bien faible. Je t'ai dit, Dieu de souveraine honte, que tu m'avais donné une espérance ou plutôt une ombre d'espérance en me faisant naître et renaître en un jour si heureux, et surtout en m'accordant d'être consacré à celle qui après Dieu règne sur toutes choses. Seigneur, mon Dieu, n'ai-je point déjà reconnu, à l'aide de cette raison que tu m'as donnée, que le jour de la naissance n'apporte pas à ceux qui vivent stériles de bonnes œuvres, plus de fruit que celui de la mort ? S'il est certain, et l'on ne saurait le nier, que nos mérites ne peuvent précéder le jour de notre naissance, il ne l'est pas moins qu'ils peuvent suivre celui de notre mort. Mais s'il est vrai que nous n'ayons pas le bonheur de vivre dans la vertu, il faut avouer qu'il ne nous servira de rien d'être nés, ni d'être morts en des jours pleins de gloire.

Puisqu'il est véritable que c'est Dieu qui m'a créé et non point moi, que je n'ai point fixé moi-même ce jour solennel pour ma naissance ; puisque c'est Dieu qui l'a choisi, je ne puis m'en glorifier qu'autant que toute ma vie, se conformant à la sainteté de ce jour, accomplira ce qu'il semblait présager de moi. Notre naissance réfléchirait véritablement toute la splendeur du jour où elle a lieu, si nous n'agissions jamais que guidés par un sincère et complet amour pour la vertu. Oui, cette glorieuse entrée dans la vie paraîtra une faveur justement accordée à l'homme, toutes les fois que son âme persévérante dans l'équité honorera ainsi sa naissance. Si je suis nommé Pierre ou Paul, si l’on m'appelle Rémi ou bien Nicolas, à quoi me servira ce grand nom, à quoi me servira, pour parler poétiquement, de descendre de l'illustre Jule,

si je ne reproduis fidèlement les vertus de ceux dont la Providence ou la fortune m'a donné le nom ? Voilà, mon Dieu, comme est emporté d'un souffle tout ce qui enflait mon âme, comme sera de peu de pris tout ce qui semble l'élever dans un vain orgueil.

Et toi, après ton fils unique, souveraine maîtresse de la terre et des cieux, combien ils ont sagement fait ceux qui m'ont pour toujours lié à toi de la chaîne que je porte ! Et moi-même, combien j'aurais mieux fait si, en atteignant l'âge de la raison, j'avais toujours conformé mon cœur à l'intention de ce vœu ! Me voici, je confesse que je t'ai été offert en don, et ne puis nier cependant que je ne me sois trop de fois, comme un sacrilège, séparé sciemment de toi. Eh ! n'était-ce pas me séparer de toi que de préférer de dégoûtantes volontés à ton divin parfum ? Cependant, quoique bien des fois je me sois ainsi frauduleusement arraché à toi, bien des fois aussi je suis revenu vers toi, et, par ta grâce, vers ton fils unique qui l'est aussi de Dieu le père, rassuré que j'étais par le souvenir de cette oblation : et quand mes péchés, mille fois renouvelés, me desséchaient de tristesse, la sécurité descendait sur moi, fruit de la bonté inépuisable, et le souvenir de tes anciens bienfaits me rendait à l'espérance. Mais que parlé-je d'anciens bienfaits ? J'ai éprouvé tant de fois, et pour ainsi dire chaque jour, la continuité de tes miséricordes ; j'ai échappé à tant de chutes par ta bonté à me délivrer des chaînes du péché, qu'il est bien permis de me taire sur le passé, quand tu me prodigues dans le présent tant de délivrances. Et si parfois mes rechutes enfantent dans mon cœur une triste dureté, un sentiment, pour ainsi dire naturel, qui m'attire vers toi me radoucit aussitôt. Si, d'autres fois, à la vue de mes malheurs, je me désespère presque et me décourage, hon gré mal gré je sens renaître dans mon aine attristée la confiance de chercher en toi ma consola-lion. Je pense en effet que, quels que soient les maux qui m'environnent, tu ne pourrais, si j'ose le dire, me refuser sans injustice tes soins et ton assistance ; car si tu abandonnais à son malheur celui qui a été comme jeté du sein de sa mère à tes pieds ; si tu le repoussais quand il revient à toi, il pourrait, certes, l'accuser avec raison d'avoir causé sa perte. Puisqu'il est en toi de pouvoir dès que tu veux, puisqu'il est bien connu que la puissance du fils s'est communiquée à la mère, à qui puis-je demander mon salut plutôt qu'à toi que je sers depuis ma naissance, et à qui je puis dire : Je suis à toi ? Mais je m'entretiendrai ailleurs avec toi sur ce sujet avec un véritable plaisir : parlons maintenant d'autres choses.

CHAPITRE IV.

Etant donc né comme je viens de le dire, je commençais à peine à prendre plaisir aux jouets, lorsque toi, ô Dieu de piété, qui devais me tenir lieu de père, tu me rendis orphelin. Le huitième mois depuis ma naissance était en effet à peine écoulé, quand mon père, selon la chair, succomba ; en quoi je dois te rendre de grandes actions de grâce, pour ce que tu as permis que cet homme mourut avec les sentiments chrétiens, lui qui, s'il eût vécu, se fût sans nul doute opposé aux desseins que ta providence avait formés sur moi. Et comme ma forme dégagée et la vivacité naturelle à mon jeune âge lui avaient paru convenir aux choses du siècle, personne ne doutait qu'aussitôt que le temps d'étudier les lettres serait venu, il ne rompît les vœux qu'il avait faits pour moi. Mais toi, sage régulateur de toutes choses, tu as salutairement disposé de tous deux, tellement que moi je n'ai point été privé de renseignement de tes institutions, et que mon père n'a point manqué à la promesse qu'il t'avait faite.

Cependant celle que tu avais rendue veuve m'éleva avec les plus tendres soins. Enfin elle choisit un jour de la fête de saint Grégoire, pour m'initier à mes premières études. Elle avait entendu dire que ce saint homme, ton serviteur, mon Dieu, avait surpassé son siècle par son admirable sagesse et son savoir infini : c'est pourquoi, à l'aide de grandes aumônes, elle venait souvent implorer la protection du saint confesseur, afin que celui à qui tu avais accordé la science inspirât à mon cœur le désir d'acquérir la science. Dès lors donc je fus occupé à m'instruire des lettres ; mais à peine avais-je appris à en connaître les premiers éléments, que ma mère, avide de me faire instruire, se disposa à me confier à un maître de grammaire.

Il y avait un peu avant cette époque, et même encore alors, une si grande rareté de maîtres de grammaire, qu'on n'en voyait pour ainsi dire aucun dans la campagne et qu'à peine en pouvait-on trouver dans les grandes villes ; encore étaient-ils d'une si faible science qu'on ne pouvait les comparer aux clercs qui sont maintenant errants dans les campagnes. Or, celui auquel ma mère résolut de me confier avait appris la grammaire dans un âge déjà avancé et se trouvait d'autant moins familier avec cette science qu'il s'y était adonné plus tard : mais il était d'une si grande modestie que tout ce qui lui manquait en savoir il le remplaçait par sa vertu.

Lors donc que, par le moyen de quelques clercs, qui sous le nom de chapelains célébraient chez ma mère les saints offices, elle l'eût fait solliciter de me donner ses soins, il était occupé à instruire un de mes jeunes cousins, habitait avec lui le château de ses parents et leur était très nécessaire ; et bien qu'ébranlé par les prières de ma mère comme par sa réputation de vertu et de chasteté, il hésitait cependant à se séparer de mes parents qu'il craignait d'offenser, et à venir s'établir chez ma mère. Une vision qu'il eut, et que je vais raconter, le tira de ce doute.

Une nuit qu'il dormait dans sa chambre (laquelle, je me le rappelle très bien, était celle où se rassemblaient tous ceux du château qui étudiaient sous lui), l'ombre d'un vieillard dont la tête était couverte de cheveux blancs, et dont toute la personne inspirait le respect, debout sur le seuil de la porte, où il me tenait par la main, semblait vouloir me faire entrer dans sa chambre. En effet, ce vieillard s'étant arrêté à l'entrée et m'indiquant le petit lit où l'autre regardait toutes ces choses, il me dit : Va trouver cet homme, car il doit t'aimer beaucoup, et il lâcha ma main et me permit de le quitter ; et moi je courus auprès de celui qu'il m'avait indique, et je lui donnai tant de baisers qu'il s'éveilla. Dès lors il fut touché d'une telle affection pour moi, que sans plus de délai ni de crainte d'offenser mes parons auxquels il était tout entier dévoué, lui aussi bien que tous les siens. il consentit enfin à aller habiter auprès de ma mère.

Or l'enfant qu'il avait élevé jusqu'à ce jour était beau, et bien né ; mais il avait une si grande répugnance pour toutes les sciences, il était si indocile à toute instruction, si menteur pour son âge, si enclin aux vols, que malgré la plus grande surveillance, il n'était presque jamais à l'étude, et passait les journées presque tout entières caché dans les vignes. C'est pourquoi dégoûté d'un enfant aussi pervers, gagné par l'amitié que lui offrait ma mère, décidé surtout par la vision que j'ai rapportée, il abandonna la conduite de cet enfant, et renonça avec raison aux maîtres sous lesquels il avait jusqu'alors vécu : et toutefois il ne l'eût point fait impunément, si le respect qu'on portait à ma mère et sa puissance ne l’eussent protégé.

 

CAPUT V.

Sub se igitur constitutum tanta puritate me docuit, ab insolentiis, quae innasci primaevitati illi solent, tanta sinceritate cohibuit, ut me penitus a communibus lupis arceret, absque suo comitatu nusquam abire permitteret, non cibum praeter domi sumere, non cujuspiam munus nisi licentia a se data suscipere; nihil non temperanter, non in verbo, non in respectu, non opere agere, ut non clericatum, quin potius monachatum a me videretur exigere. Nam cum aequaevi mei passim ad libitum vagarentur, et eis debitae secundum tempus facultatis frena paterent, ego ab hujusmodi per sedulas coercitiones inhibitus, clericaliter infulatus sedebam, et cuneos ludentium quasi peritum animal exspectabam. Dominicis etiam et diebus sanctorum festis sub exercitus scholaris censura cogebar, et nullo die ullo vix tempore feriatum me esse licebat, ac unimode semper ad subeunda studia perurgebar. Ipse autem me solum edocendum suscipiens, neminem, alium quem doceret, permittebatur habere.

Et cum mihi ita institeret, et ingeniolum meum prae tanta instantia quisque adintuens exacui plurimum crederet, spes omnium cessabatur. Dictandi enim, ac versificandi ad integrum scientiae expers erat. Interea saeva fere quotidie alaparum ac verborum grandine lapidabar, dum ipse me cogeret discere, quae docere nequiverat.

Duxi apud eum sub hac inani colluctatione ferme sexennium, sed nihil quantum ad tantum tempus attinet inde extuli operae pretium. Alias autem quantum ad totius honestatis rudimentum spectare dignoscitur, nil fuit quod non meis utilitatibus impendisset. Quidquid modestiae, quidquid pudicum, ac exterioris elegantiae fuit, eo fidelissime et amanter me imbuit. Sed parum pensi ac moderati in eo eum habuisse facto in me periculo persensi, quod quasi obtentu discendi irremissibiliter me ac negotiose urgebat. Quo enim praeter modum non dico puerilis, verum omnis hominum natura meditationis assiduitate distenditur, eo amplius hebetatur, et quo ferventius ad studii perseverantiam acrimonia mentis ignescit, eo viribus ex nimietate subactis, ex rigore in lentitudinem versus animus usquequaque tepescit.

Necesse est igitur involucro adhuc corporis aggravatum agere temperatius intellectum, quia si silentium hora media fit in coelo, ut non possit vigor irremissus dum advivitur, contemplationis inesse dono; sic nec jugis, ut ita dicam, pervicacia in cogitatione qualibet laboranti constabit ingenio. Inde itaque intensis unicuilibet rei cordibus vicissitudines intentionum credimus adhibendas, ut dum diversa alternatim mente tractamus, ad unum cui potissimum animus affigi, quasi ex indulto recreati.... noviores redeamus. Habeat denique lassabunda aliquoties natura sub aliqua sui operis varietate remedium. Recordemur Deum non uniformiter instituisse saeculum, sed sub diebus ac noctibus, sed sub vere ac aestate, sub autumno, et hieme, mutationibus nos oblectasse temporum. Videat ergo quisque, cui nomen magistri ascribitur, qualiter moderetur disciplinas puerorum ac juvenum, quia non aliter aestimamus tractandos, in quibus gravitas plenaria viget etiam more senum.

Erat igitur homini illi penes me saevus amor, non nimietas severitatis in injusto videbatur verbere; eminebat tamen totius diligentia observationis in opere. Minus plane digne vapulabam, quia si ipse haberet quam profitebatur docendi peritiam, eorum profecto, quae recte dixisset, optime pro puero capax eram. Sed quia minime ex sententia loquebatur, et sibi nullatenus patebat, quod expromere nitebatur circa vilem, sed non patulum, qui colligi ab eo non poterat, nedum intelligi, faceret orbem, ejus inaniter fabula versabatur. Rudis enim in tantum fuerat, ut quod male semel jam, ut praelibavi, grandaevus hauserat, incorrigibiliter retineret, et si quid improvide, ut sic dicam, hisceret, sua omnia sensa authentica aestimans, tueretur atque defenderet plagis; sed tantae procul dubio vecordiae, ut arbitror pepercisset, priusquam enim, ait doctor idem, quam scientiam natura combiberit, non majoris est gloriae dixisse quod noveris quam tacuisse quod nescias.

Cum dure itaque in me ulcisceretur, quia quod nesciebat ipse nescirem, perpendendum sibi plane erat, quia mali plurimum fuerat, cum a fragili exigeret pectusculo, quod non indiderat. Sicut enim verba amentium etiam a sensatis colligi aut vix, aut nullo modo possunt, ita eorum dicta, qui nesciunt et scire se asserunt, et aliis tradunt, ex sua ipsorum explanatione tenebrescunt. Nil enim difficilius invenias quam si velis disserere quod nescias, discenti quidem obscurum, obscurius audienti, non secus ac si lapidem uterque reddat. Hoc dico, Deus meus, non quod notam tanto amico inuram, sed ut intelligat quisque qui legit, ne quidquid autumamus pro certo docere velimus, neque conjecturarum nostrarum nebulis et alios involvamus. Proposui enim praesentem pro sui tenuitate materiam vel ratione condire, ut si alterum minus appretiandum et merito computatur, alterum aliquoties operae pretium aestimetur.

CAPUT VI.

Quamvis ergo tanta me severitate deprimeret, alias tamen omnibus modis propatulum faciebat, quod me pene non alia quam se charitate diligeret. Adeo nempe vigili mihi sollicitudine incumbebat; adeo propter quorumdam invidentias saluti meae providebat, obsoletos aliquorum, qui mihi observabantur, mores, quanta caverem auctoritate docebat; matrem super cultissimo mearum vestium apparatu tantisper urgebat, ut non paedagogi, sed parentis, non corporis mei tutelam, sed animae curam agere putaretur. Mihi vero licet pro aetate hebeti atque pusiolo tanta penes eum vicissitudo amoris incesserat, licet gratis multoties cuticulam meam multis vibicibus proculcaret, ut non metu, qui in aequaevis assolet, sed nescio quo medullitus insito amore, ei totius ejus asperitatis oblitus obsequerer. Multis certe saepius experimentis idem me magister, materque tentarunt, cum debitum me sibi utrobique timorem aeque redhibere viderent, utrum sub unius rei imperio alterutrum praeferre praesumerem.

Incidit tandem occasio, in qua neutro eorum super hujusmodi quid agente factum constitit absque ulla ambiguitate periculum. Semel in schola vapulaveram; schola autem non alia erat quam quoddam domus nostrae triclinium. Aliorum enim, quos aliquando docens acceperat, mei solius causa curas obmiserat. Sic enim aucto questu, et delatione honoris prudens ab eo mater exegerat. Soluto igitur vespertinis quibusdam horis qualicunque illo studio, ad materna genua graviter etiam praeter meritum caesus accesseram. Quae cum an eo vapulassem die, ut erat solita, rogitare coepisset, et ego, ne magistrum detulisse viderer, factum omnino negarem, ipsa, vellem nollem, rejecta interula, quam subuculam, imo camisiam vocant, liventes attendit ulnulas dorsiculi ex viminum illisione cutem ubique prominulam. Cumque meae teneritudini ad nimium saeve illatam visceraliter doluisset, turbulenta et aestuans, et oculos moerore suffusa: « Nunquam, ait, deinceps clericus fies, nec ut litteras discas ulterius poenas lues. » Ad haec ego eam cum qua poteram animadversione respiciens: « Si, inquam, proinde mori contingeret, non desistam quin litteras discam, et clericus fiam. » Promiserat enim si eques vellem fieri, cum ad id temporis emersissem, apparatum se mihi militiae et arma daturam.

Quae cum universa non sine multa aspernatione respuerem, illa tua famula, Deus, adeo grate suas accepit in urias, adeo alacris ex suo est facta contemptu ut haec eadem quibus ei obstiteram magistro meo responsa retexerit. Laetabantur igitur uterque, quia ad id quod paterni voti fuerat, ambienter aspirare viderer, dum quo magis celerer, litteras ipsas, quamvis non bene inculcarentur, amplecterer, nec ecclesiasticis officiis me tricarem, imo cum hora sollicitaret, opusve esset, nequaquam tali loco ac tempori prandia ipsa praeferrem. Tum quidem sic: At vero, Deus meus, tu scis, quantum ab hac mea postmodum intentione desciverim, et quam luctuabundus ad divina processerim, quodque actus verberibus vix adesse consenserim. Erant plane, Domine, non religionis cujuspiam, qui ex aliqua intellectualitate descenderent, sed pueriles quidam, qui tunc cogebant impetus. At postquam adolescentia ingenitae nequitiae jam effeta, conceptibus sese in totius pudoris damna proripuit, vetus illa devotio prorsus extabuit. Etsi ad horam, Deus meus, bona voluntas, imo similitudo bonae voluntatis visa est excanduisse, pessimarum cogitationum imbribus obnubilatam mox contigit, decidisse.

CAPUT VII.

Contendebat denique mater mea ecclesiasticis me beneficiis quoquo pacto inserere. Prima igitur insertionis causa non modo mala, sed et nefaria exstitit. Adolescentulus frater meus quidam eques, et municeps Clarimontis castri, duo ante ejus quod inter Compendium atque Bellovacum situm est, a domino ipsius oppidi, nescio utrum donativi, seu feodalis debiti gratia, dandas operiebatur pecunias. Cumque illis largiendorum, ut opinor, iuopia praebere deferret, quorumdam parentum meorum consilio illi suggestum est ut canonicam, quam praebendam nominant, ecclesiae loci illius, quae ejus ditioni contra scita canonum subjacebat, mihi daret; et a fratre meo penes eum repetundarum molestia jam cessaret.

Erat ea tempestate nova super uxoratis presbyteris apostolicae sedis invectio, unde et vulgi clericos zelantis tanta adversus eos rabies aestuabat, ut aut eos ecclesiastico privari beneficio, vel abstineri sacerdotio, infesto spiritu conclamarent.

Ad haec patris mei quidam nepos, vir suos cum potentia, tum prudentia praeeminens, cum Venerico operi adeo pecualiter indulgeret, ut cujuspiam necessitudini feminarum in nullo deferret, tanta in clerum super praefato canone bacchabatur instantia ac si eum singularis ad detestationem talium pulsaret pudicitia. Et cum esset laicus et suis arceri non posset legibus, quanto laxiores fuerant, tanto his abutebatur foedius. Neque enim uxoriis poterat contineri retibus, quippe qui hujusmodi nunquam passus est illaqueari nexibus. His igitur cum fetido passim pro talibus spargeretur odore, sed tum eum saecularis, qua praeeminebat, opulentia defensaret, nunquam suae objectu impuritatis adversus sacrum ordinem ipsius pervicacia detonare cessabat.

Causam itaque nactus, qua mihi cujusdam loculosi, ut ferebant, presbyteri detrimento proficeret, apud Castrensem dominum, penes quem satis superque poterat, utpote qui ei tantopere necessarius erat, egit, ut clerico absente, et penitus inconvento me evocaret, et investituram praefatae mihi canonicae daret. Ecclesiae enim illi contra jus et fas male ab episcopo indulta licentia abbatiabatur, et canones non canonicus a canonicis exigebat. Quia ergo tunc temporis non modo conjugale in trium primorum ordinum, et canonicatis personis causabatur commercium; sed etiam non minus ecclesiasticorum citra animarum regimina officiorum, ut sunt praebendae, cantoratus, praepositurae et caetera id genus, crimini ducebantur emptiones, ut de honoribus sileam, qui interna jubentur actitare negotia, quique ejus, qui praebendam amiserat, clerici faventes partibus, et aequaevorum meorum plurimi super Simonia et excommunicatione, quae recens percrebruerat, crebra coeperunt motare susurria. Idem namque cum esset presbyter, et uxorem haberet, qui ab ea officii sui suspensione absterreri non poterat, facere si quidem missas omiserat.

Quia ergo post corpus suum mysteria divina posuerat, ea recte plexus est poena, quam se evasisse sacrificii abrenuntiatione putaverat. Itaque spoliatus canonica, quia per quod arceri possit amplius non habebat, missas quolibet jam libere, retenta etiam uxore, cantabat. Hinc celebri rumore satum est, quod inter eadem sacra matrem meam cum sua familia repetita in dies excommunicatione conficeret. At mater divinorum semper timida, et peccatorum poenas, et proinde offendicula verens, illi male praebitae illico praebendae renuntiat, et sub spe obitorum clericorum, aliam mihi apud castri dominum locat. Fugimus itaque arma ferrea, et incidimus in arcum aereum. Sub praestolatione enim alienae mortis aliquid dari, nihil aliud est, quam quotidianum homicidam quempiam jubere fieri.

Domine Deus meus, ita tunc spebus illis pessimus involvebar, et tuorum exspectatione donorum, quae necdum experiri didiceram, nullatenus detinebar. Illa tua mulier nondum comprehenderat, quas spes, quas securitates de meis apud te victualibus habere debuerat, nec quae beneficia a te mihi erant parta cognoverat. Quia enim aliquantisper adhuc in mundo agens, quae mundi fuerant, sentiebat: nimirum ea, quae sibi ipsa providere delegerat, mihi etiam ipsi mundana, ut putabat, quaesituro quaerebat. At postquam animae propriae animadverso periculo, innumeros cordis angulos ad praeteritae deplorationem vitae congessit, quasi diceret: « Quod mihi nolo fieri, alii non faciam. » Ea quae pro se contempsit agere, extremae arbitrata est dementiae pro aliis exercere; et quod sibi ambire desierat, nefarium rata est ad sui perniciem alteri concupisse. Quod longe aliter a multis fieri constat, quos quidem attendimus sua ad integrum obtentu paupertatis abjicere, sed aliorum, non modo suorum, quod et ipsum malum est, sed etiam exterorum, quod deterius, plus nimio procurationes ardere.

CAPUT VIII.

Sed libet paulo altius, quantum nostri temporis mentione recurritur, status religionum, conversionumque, quas vidimus, attingere; unde et hanc ipsam....., nec non et plerosque alios bonae mutationis contigit exempla sumpsisse. Monachile propositum sub antiquis floruisse temporibus affluens scriptorum relatio est. Nam quia super exteris mihi regionibus silentium est, sub quibusdam Franciae regibus hujus scita institutionis, varia diversis exstruentibus loca, coluisse noscuntur; in quorum aliquibus tam pie viventium confluxit enormitas, ut miremur tantam hominum frequentiam quomodo cohibere valuerit adeo locorum arcta capacitas. Inter quae profecto quaedam speciali pollentia districtione fuerunt, quae nonnulla, in quibus fervor ordinis tepuerat, monasteria saepe nobiliter innormarunt, ut fuit aliquando Luxovium ( Luxeuil ) in Gallia, quaedam etiam in Neustria, quae nunc appellatur Northmannia. Sed quia juxta illud poetae veridici dictum, quod videlicet summis negatum est stare diu; et quod multo verius constat, decedente inter habenas iniquitatum saeculo, sanctae conversationis refrixit charitas, et rerum opulentia, quasdam postmodum sensim deseruit ecclesias: et inde bene conversantium, dum et ipse manuum labor sorduit, facta est raritas.

Unde nostris monasteria vetustissima numero extenuata temporibus, rerum antiquitus datarum exuberante copia, parvis erant contenta conventibus, in quibus perpauci reperiri poterant, qui peccati fastidio saeculum respuissent sed ab illis potissimum detinebantur ecclesiae, qui in eisdem parentum devotione contraditi ab ineunte nutriebantur aetate. Qui quantum minorem super suis, quae nulla sibi videbantur egisse, malis, metum habebant, tanto intra coenobiorum septa remissiore studio victitabant. Qui administrationes, ac officia forastica cum pro abbatum, aut necessitate, aut libitu sortirentur, utpote voluntatis propriae avidi, exterioresque licentias minus experti, ecclesiasticas occasione facili dilapidare pecunias; his expensis redditus seu gratuito dilargiri.... Et licet tum minus apud eos religio curaretur, ex sua siquidem fiebant raritate ipsi monachi chariores.

CHAPITRE V.

Dès le moment où je fus placé sous sa conduite. il m'instruisit à une telle pureté, il écarta si bien de moi tous les vices qui accompagnent ordinairement le bas âge, qu'il me préserva entièrement des dangers les plus fréquents. Une me laissait aller nulle part sans m'accompagner, ni prendre aucun repos ailleurs que chez ma mère, ni recevoir de présent de personne qu'avec sa permission. Il exigeait que je ne fisse rien qu'avec modération, avec précision, avec attention, avec effort, tellement qu'il semblait vouloir que je me conduisisse, non pas comme un clerc, mais même comme un moine. En effet, tandis que les enfants de mon âge couraient çà et là selon leur plaisir, et qu'on les laissait de temps en temps jouir de la liberté qui leur appartient, moi retenu dans une contrainte continuelle, affublé comme un clerc, je regardais les bandes de joueurs, comme si j'eusse été un être au dessus d'eux. Même les jours de dimanche, et pendant les fêtes des Saints, j'étais obligé de subir cette dure règle ; l'on m'accordait à peine quelque instant de repos, jamais un jour entier : j'étais toujours également accablé de travaux ; et mon maître s'était engagé à n'instruire que moi et n'était point libre de se charger d'aucun autre élève.

Chacun, en voyant combien il m'excitait au travail, avait espéré d'abord qu'une si grande application aiguiserait mon esprit ; mais cette espérance diminua bientôt, car mon maître était tout-à-fait inhabile à réciter des vers, ou à les composer selon toutes les règles. Cependant il m'accablait presque tous les jours d'une grêle de soufflets et de coups, pour me contraindre à savoir ce qu'il n'avait pu m'enseigner lui-même.

Je me consumai dans ces inutiles efforts pendant à peu près six années, sans en retirer aucun fruit quant à mes études : mais pour tout ce qui concerne les règles de l'honnêteté, il n'y eut pas un instant que mon maître ne fit tourner à mon plus grand bien. Tout en qui tenait à la modestie, à la pudeur, à l'élégance des manières, il mit tous ses soins, toute sa tendresse à m'en bien pénétrer. Mais l'expérience m'a fait sentir depuis combien il agissait avec peu de poids et de mesure, en ce point que pour m'instruire il me tenait sans relâche appliqué à l'étude. Plus, en effet, je ne dirai pas seulement l'esprit d'un jeune enfant, mais même celui d'un homme formé, est tendu par une application continuelle, et plus il s'émousse ; plus il se porte avec opiniâtreté vers une étude, plus l'excès du travail diminue ses forces, et plus la contrainte qu'il s'impose va refroidissant son ardeur.

Il est donc nécessaire de ménager avec modération notre intelligence déjà fatiguée de l'enveloppe de notre corps. Car s'il se lait régulièrement un intervalle de silence dans le ciel, ce n'est que parce que, dans cette vie, notre force ne peut demeurer constamment privée de repos et a besoin de s'adonner quelquefois à la contemplation : tout de même, pour ainsi dire, une vivacité continuelle ne peut animer l'esprit, quels que soient les travaux qui l'occupent. C'est pourquoi, tout en donnant toute notre attention à une chose quelconque, il convient, je crois, de varier l'objet de notre attention, afin que l'esprit s'occupant alternativement de plusieurs choses, revienne comme délassé et tout frais à celle vers laquelle il se sent le plus attiré ; enfin pour que notre nature, facile à se fatiguer, trouve quelquefois dans la variété de ses travaux une espèce de soulagement. Rappelons-nous que Dieu n'a point donné au temps une seule forme ; mais qu'il a voulu que les jours et les nuits, le printemps, l'été, l'hiver et l'automne, toutes les révolutions des temps enfin servissent à nous récréer. Qu'il prenne donc garde celui qui accepte le titre de maître, comment il dispensera les devoirs des enfants et des jeunes hommes qu'il est chargé d'instruire ; car nous ne croyons pas qu'ils doivent être conduits différemment de ceux en qui la raison est déjà vieille et forte.

Cet homme avait donc pour moi une amitié funeste, car l'excès de sa sévérité paraît suffisamment dans les injustes coups qu'il me donnait. Du reste, son exactitude à observer dans le travail les moindres minutes était au dessus de tout. J'étais d'autant plus injustement battu, que s'il avait eu véritablement le talent d'enseigner, comme il le prétendait, j'étais tout aussi capable qu'un enfant peut l'être de comprendre clairement ce qu'il aurait enseigné avec méthode. Mais comme il ne parlait pas aussi aisément qu'il le voulait, il ne comprenait lui-même en aucune manière ce qu'il s'efforçait d'expliquer ; il roulait dans un cercle d'idées commun et resserré qu'il n'était pas même capable de construire lui-même et encore moins de comprendre, et ainsi il s'épuisait vainement à discourir. En effet, il avait une intelligence si malheureuse, que ce qu'il avait une fois mal appris dans un âge déjà avancé, comme je l'ai déjà dit, il y demeurait invariablement attaché : et s'il lui arrivait de lâcher, pour ainsi dire, quelque sottise, comme il tenait tous ses sentiments pour infaillibles, il la soutenait et la défendait au besoin avec des coups ; mais je pense qu'il se fui très certainement épargné une telle folie…..[1] ; car, comme dit le même docteur, avant que l'esprit se soit bien imprégné de la science, il n'y a pas plus de gloire a dire ce qu'on sait qu'à taire ce qu'on ne sait pas.

Lors donc qu'il me traitait aussi durement, parce que je ne savais pas ce que lui-même ignorait, il aurait du prendre garde qu'il y avait de grands inconvénients à exiger du faible esprit d'un enfant ce qu'il n'y avait point mis. Car de même que les gens sensés ne peuvent que difficilement, ou même en aucune façon, comprendre les paroles d'un fou, ainsi ceux qui, ne sachant point une science, affirment qu'ils à savent et veulent en instruire les autres, rendent leurs discours plus obscurs à mesure qu'ils s’efforcent de se faire mieux comprendre. Vous ne trouverez, en effet, rien de plus difficile que de disserter sur ce que vous ignorez : obscur pour celui qui parle, plus obscur pour celui qui écoute, le sujet semble avoir pétrifié l'un et l'autre. Je dis ceci, mon Dieu, non pour imprimer aucune tache au nom d'un ami qui m'est si cher, mais pour que chacun, en me lisant, comprenne que nous ne devons pas vouloir enseigner aux autres comme certain tout ce que nous avons dans notre imagination, ni les embrouiller dans les ténèbres de nos conjectures. Je me suis proposé de relever du moins, par la raison, l'ouvrage que j'écris en ce moment et dont le sujet est en lui-même si léger, afin que si celui-ci était avec justice peu prisé, l'autre pût du moins être jugé quelquefois de quelque valeur.

CHAPITRE VI.

Donc quoiqu'il me retint avec une si fraude sévérité, sur toute autre chose mon maître faisait paraître bien clairement et de toutes sortes de manières qu'il ne m'aimait pas moins que lui-même. Il s'occupait de moi avec une si grande sollicitude, il veillait si assidûment à ma sûreté, que la haine de quelques-uns pouvait compromettre, il apportait tant de soins à me préserver de l'influence des mœurs dépravées de quelques hommes qui m'entouraient, il exigeait si peu que ma mère s'occupât de me vêtir d'une manière brillante, qu'il semblait remplir les fonctions, non d'un pédagogue, mais d'un père, et s'être chargé non du soin de mon corps, mais du soin de mon âme. Or, j'avais conçu pour lui un tel sentiment d'amitié, quoique je fusse pour mon Age un peu lourd et timide, et quoiqu'il eût plus d'une fois, sans motifs, marqué ma peau délicate de coups de fouet, que loi : : d'éprouver la crainte qu'on éprouve communément à cet âge, j'oubliais toute sa sévérité, et lui obéissais avec je ne sais quel naturel sentiment d'amour. C'est pourquoi mon maître et ma mère me voyant attentif à rendre à chacun d'eux le respect que je leur devais, cherchaient par maintes épreuves à découvrir auquel des deux.je préférais obéir, en me commandant l'un et l'autre à la fois une même chose.

Enfin une occasion s'offrit, où sans que l'un ni l’autre s'en mêlât en aucune façon, l'expérience se fit de la manière la moins ambiguë. Un jour que j'avais été frappé dans l'école (l'école n'était autre chose qu'une salle de notre maison ; car mon maître, en se chargeant de m'élever seul, avait abandonne ! tous ceux qu'il avait instruits jusque-là, ainsi que ma prudente mère l'avait exigé de lui ; consentant d'ailleurs à augmenter ses revenus, et lui accordant une considération particulière), ayant donc interrompu mon travail pendant quelques heures de la soirée, je vins m’asseoir aux genoux de ma mère, rudement meurtri, et certainement plus que je n'avais mérité. Ma mère m'ayant, comme elle avait coutume, demandé si j'avais encore été battu ce jour-là, moi, pour ne point paraître dénoncer mon maître, j'assurai que non. Mais elle, écartant, bon gré mal gré, ce vêtement qu'on appelle chemise, elle vit mes petits bras tout noircis, et la peau de mes épaules toute soulevée et bouffie des coups de verges que j'avais reçus. A cette vue, se plaignant qu'on me traitait avec trop de cruauté dans un âge si tendre, toute troublée et hors d'elle-même, les yeux pleins de larmes : Je neveux plus désormais, s’écria-t-elle, que tu deviennes clerc, ni que, pour apprendre les lettres, tu supportes un tel traitement. A ces paroles, la regardant avec toute la colère dont j'étais capable : Quand il devrait, lui dis-je, m'arriver de mourir, je ne cesserais pour cela d'apprendre les lettres, et de vouloir être clerc. Elle m'avait promis, en effet, que, si je voulais me faire chevalier, au moment où l'âge me le permettrait, elle me fournirait des armes et tout l'équipement de chevalerie.

Et comme je repoussai toutes ces offres avec beaucoup de dédain, sa digne servante, ô mon Dieu, prit son mal avec tant de reconnaissance, et se releva si joyeuse de son abattement, qu'elle raconta à mon maître les réponses même que je lui avais faites. Ils se réjouirent donc tous deux de ce que je paraissais me porter avec tant d'ardeur à la profession à laquelle mon père m'avait voué, puisque j'apprenais le plus promptement possible les lettres elles-mêmes, quoiqu'elles ne me fussent pas bien enseignées, et puisque, loin de me refuser aux devoirs ecclésiastiques, dès que l'heure m'appelait ou qu'il en était besoin, je les préférais même à mes repas. Alors, en effet, il en était ainsi. Mais toi, mon Dieu, tu sais combien, dans la suite, je m'écartai de cette première intention, combien de fois je me désespérai en me rendant aux offices divins, et que les coups pouvaient à peine m'y contraindre. D'abord, Seigneur, ce n'avait point été, sans doute, un sentiment de religion qui vient de l'âme, mais seulement un caprice d'enfant qui m'avait entraîné. Mais, quand l'adolescence développa les mauvais germes que je portais naturellement en moi, et me jeta dans des pensées qui détruisaient toute retenue, toute ma dévotion disparut entièrement. Et quoiqu'à cette époque, ô mon Dieu, une ferme volonté, ou du moins l'apparence d'une ferme volonté, semblât m'embraser, obscurcie enfin par l'irruption des pensées les plus coupables, elle ne tarda pas à succomber.

CHAPITRE VII.

Ma mère faisait tous ses efforts pour me faire, on quelque manière que ce fut, entrer dans les bénéfices ecclésiastiques. Or, la première cause de ce désir avait été non seulement déraisonnable, mais intime coupable. J'avais un jeune frère qui était chevalier et citoyen de la cité de Clermont, située à deux….[2] avant le château qui est entre Compiègne et Beauvais. Mon frère donc attendait de l'argent qui devait lui être donné par le seigneur même de ce lieu. sans que je sache si c'était à titre gratuit, ou pour cause d'une redevance féodale ; et comme ceux qui devaient faire ce paiement le retardaient, faute d'avoir l'argent, à ce que je présume, quelques-uns de mes parents suggérèrent au dit seigneur de me donner le canonicat, nommé prébende, attaché à l'église du lieu, laquelle, au mépris des décrets canoniques, se trouvait sous son autorité, afin que mon frère cessât de le tourmenter au sujet de l'argent qu'il lui devait.

En ce temps-là était encore toute nouvelle la déclaration du siège apostolique contre les ecclésiastiques mariés ; et de là une si grande fureur de jalousie échauffait les clercs contre eux, qu'ils s'écriaient avec rage qu'il fallait les priver de leurs bénéfices ecclésiastiques, ou même les interdire du sacerdoce.

En cette occurrence, un neveu de mon père, homme qui s'élevait au dessus de tous les siens autant par sa puissance que par sa science, s'abandonna si bestialement au libertinage, qu'il ne formait jamais de liaison durable avec une femme, il se déchaîna avec fureur contre le clergé à propos de ce dit canon, comme si un sentiment tout particulier de pudeur l'eût porté à détester de telles choses. Et comme il était laïc et qu'il ne pouvait être contenu par aucunes lois, plus elles lui laissaient de licence, plus il en abusait honteusement. En effet, il ne s'était jamais laissé fixer dans les liens du mariage, et n'avait jamais voulu subir une telle chaîne. Cette conduite lui donnait en tous lieux le plus sale renom ; mais l’opulence extraordinaire qui l’élevait au dessus des autres, selon le monde, le protégeait de telle manière que, sans craindre qu'on lui reprochât sa propre impureté, il ne cessait de tonner avec acharnement contre les membres de l’ordre sacré.

Ayant donc trouvé l'occasion de m'être utile au détriment d'un certain prêtre qui était riche, à ce qu'on dit, il agit tellement auprès du seigneur du château, sur lequel il avait un assez grand crédit, et pouvait même beaucoup à raison des services qu'il pouvait lui rendre, qu'il obtint de lui de m'appeler en l'absence du clergé et sans l'avoir nullement assemblé, et de me donner l'investiture du susdit canonicat ; car ce seigneur, en ayant obtenu la permission de l’évêque, remplissait mal à propos, et contre tout droit et toute justice, les fonctions d'abbé dans cette église ; et, n'étant pas chanoine, il imposait à des chanoines l'observation des canons. Et comme à cette époque on attaquait non seulement les mariages des ecclésiastiques des trois premiers ordres et des chanoines, mais qu'en outre on traitait de criminel l’achat des offices ecclésiastiques, même des bénéfices sans charge d'âmes, tels que sont les prébendes, les offices de chantre, de prévôt et d'autres du même genre, non seulement les gens élevés en dignité, mais ceux dont les fonctions sont de faire les affaires intérieures des abbayes, ceux qui soutenaient le parti du clerc qui avait perdu sa prébende, et enfin un grand nombre de mes contemporains, commencèrent à se répandre en longs murmures, sur ce cas de simonie et d'excommunication, dont la nouvelle était tout récemment divulguée. Or le prêtre dont on m'avait donné la prébende et qui avait une femme à laquelle on n'avait pu le faire renoncer en le suspendant de son office, avait cessé toutefois de dire la messe.

Donc, comme il avait prisé son corps au dessus des mystères divins, il fut frappé avec justice de la peine à laquelle il avait cru échapper en s'abstenant du saint sacrifice. C'est pourquoi, dépouillé de son canonicat et n'ayant plus rien sur quoi on pût avoir prise, il disait la messe partout où bon lui semblait, et gardait en outre sa femme avec lui. Alors se répandit le bruit qu'au milieu du saint sacrifice, il avait frappé d'excommunication ma mère et toute sa famille. Or, ma mère toujours timide devant les choses divines, redoutant les peines réservées aux péchés, et tremblant de commettre la moindre offense envers qui que ce soit, lui fit aussitôt savoir qu'elle lui rendait la prébende qui lui avait été donnée mal à propos, et retint pour moi, chez le seigneur de la ville, la première que la mort d'un clerc rendrait vacante. C'était fuir le fer pour tomber sous les coups de l'airain. Acheter un bien dont on ne doit jouir qu'à la mort de celui qui le possède encore, ce n'est autre chose que mettre chaque jour quelqu'un dans le cas de devenir homicide.

Seigneur, mon Dieu, je me laissai alors coupablement séduire à ces espérances, et n'ayant encore aucune expérience, je ne m'arrêtai nullement à attendre que vous m'accordassiez vos dons, fila mère, votre servante, n'avait pas encore compris quelles espérances devaient lui offrir, quelle sécurité devaient lui inspirer mes ressources auprès de vous ; elle ignorait encore quels bénéfices me seraient accordés par vous, Comme elle était encore un peu adonnée aux affaires du monde, elle ne connaissait que les choses de ce monde ; et les choses mondaines qu'elle avait d'abord recherchées pour elle, elle les recherchait aussi pour moi, croyant que je les désirais également. Mais quand elle eut aperçu le péril où elle jetait son âme, elle se mit à recueillir toutes les forces de son cœur pour déplorer longuement sa vie passée, comme si elle eût voulu dire : Ne faisons point aux autres ce que nous ne voulons pas qui nous soit fait. Elle reconnut que tout ce qu'elle jugeait indigne pour elle-même, ce serait une folie extrême de vouloir le faire pour les autres ; et que ce qu'elle avait cessé de désirer pour elle, il serait criminel de le souhaiter pour un autre, de manière à provoquer sa ruine. C'est ce que sont bien loin de faire la plupart de ceux que nous voyons abandonner le soin de leurs propres biens pour se jeter dans la pauvreté, mais qui en eux-mêmes convoitent beaucoup plus qu'il ne convient, non seulement les biens de leurs proches, ce qui est déjà très mal, mais même ceux des étrangers, ce qui est encore plus coupable.

CHAPITRE VIII.

Mais il convient qu'autant que le requiert le tableau de notre temps, nous reprenions de plus haut l'état de la religion, de l'Église, et les conversions dont nous avons été les témoins, et que nous disions où cette église elle-même et un grand nombre de personnes ont eu le bonheur de puiser l'exemple d'un heureux changement. Nous lisons dans un grand nombre d'auteurs que la vie monacale florissait aux temps anciens. Et sans parler des nations étrangères, nous savons combien, sous plusieurs rois de France, il s'éleva, en différents lieux, d'établissements religieux, dans plusieurs desquels vint se réfugier une si grande multitude de saintes personnes, que nous nous étonnons comment de si étroites enceintes pouvaient contenir une telle affluence d'hommes. Parmi ces établissements, quelques-uns se distinguèrent par une rigidité particulière ; quelques autres, en qui la ferveur s'était légèrement attiédie, formèrent encore cependant des monastères célèbres : tel fut, pendant quelque temps, Luxeuil, dans la Gaule ; tels plusieurs autres dans la Neustrie, aujourd'hui appelée Normandie. Mais comme, selon le mot d'un poète véridique, il est refusé aux grandes choses d'exister longtemps ; de même il n'est pas moins certain que le siècle se précipitant dans les voies de l'iniquité, le zèle d'une sainte règle de vie se ralentit, et bientôt l'abondance de toutes choses manqua peu à peu à plusieurs églises : d'où il arriva que tandis que le travail des mains tombait lui-même en mépris, le nombre de ceux qui se reliraient dans les monastères diminua grandement.

C'est pourquoi, de notre temps, les plus anciens monastères étaient réduits à un petit nombre de zélés ; et tandis qu'ils abondaient en toutes choses parce quelles leur avaient été données autrefois, ils étaient possédés par une petite quantité d'hommes, au milieu desquels il s'en trouvait même très peu qui eussent rejeté ce siècle par dégoût pour le péché : mais plutôt ces églises étaient ordinairement occupées par des hommes qui, voués par la volonté de leurs pareils aux affaires ecclésiastiques, y étaient nourris dès leur plus bas âge. Ceux-là donc, moins ils concevaient de crainte sur des maux qu'ils croyaient n'avoir point faits ; et plus ils apportaient, au sein de la retraite des cénobites, un zèle relâché. S'il leur arrivait d'obtenir l'administration ou les affaires du dehors, soit pour l'intérêt des abbés, soit pour leur caprice, ardents à suivre leurs volontés particulières, ayant peu joui de cette liberté, ils saisissaient une occasion si facile de dilapider les richesses des églises, et de prodiguer en folles dépenses tout le revenu qu'elles possédaient. Et cependant, quoique la religion fût ainsi oubliée par eux, le nombre toujours diminuant des moines rendait d'autant plus précieux ceux qui demeuraient encore.

 

CAPUT IX.

Cum ergo sic se agerent, et alicujus ad eos pretii vix ullus accederet, quidam comes castelli Britoliensis, quod in Ambianorum, Bellovacorumque confinio consistit, ad excitandas plurimorum mentes emersit. Is in aetate positus florulenta, cum gratissimae esset elegantiae, praesertim cum sicuti nobilitate genus ejus, ita et mirabili specierum conspicuitate polleret aliorum quoque municipiorum, divitiarum etiam omnium claritate pateret: mens tandem hominis in multo superbiae fastu constituta resipuit, et ad ejus, quam saeculariter sectari coeperat, vitiorum miseriam sese contemplando retorsit. Animae igitur suae miserabilitate perspecta, et quia nil aliud quam damnare et damnari, foedare et foedari in saeculo faceret, quem vivendi modum arriperet, diu cum quibusdam, quos tanti desiderii conscios, et comites habere delegerat, multimode plura discutiens pertractabat. Vocabatur autem ipse, Ebrardus, vir inter primores Franciae undecunque famosus.

Tandem expresso in evidentiam operis diutinae cogitationis intuitu, nemine remansurorum conscio, cum illis, quos in sodalitium arripiendae hujus religionis sibi clandestina sollicitatione consciverat, in nescio quas exteras fugax excessit provincias, quas sui prorsus nominis ignaras cum libenter incoleret, et carbonibus faciendis ad opem sumptuum operam daret, et hac illacque cum suis per rura et oppida venum ferret, tum primum ratus est se supremas attigisse divitias, et erat considerare omnes ab intus filiae regis glorias.

Quid? Exemplum unde et ipse sumpserit hic attexam.

 Teudebaldus, quem sanctum hodie universi agnominant, ut multae jam Ecclesiae sub ejus nomine consistentes ipsum passim insigniant, juvenis genere nobilis exstitit ante id tempus: qui inter ipsa rudimenta militiae arma despiciens, nudipes a suis elabitur, supra dicto artificio addicitur, per quod aliquandiu sub insolita necessitate vita transigitur. Hoc, inquam, animatus exemplo Ebrardus, ex tam humili opificio, ut praemisimus, victitare decreverat.

At quia nulla sunt bona, quae non aliquas aliquoties praebeant alicujus malignitatis causas, dum in aliquo, die quodam, nescio quid acturus operis, esset vico, ecce quispiam ei astitit sub Tyria lacerna, tibialibus sericis pedulum abscisione damnatis, muliebriter diductis a fronte crinibus, et summas attingentibus ulnas, amasium potius exhibens quam exsulem. Quem ille cum ex vera quis esset sinceritate perquireret, et ille obliquo paulum oculo abducens supercilium, specie pudoris ablata, dicere contaretur, et ille contabundo magis ac magis pie curiosus instaret, ad ultimum tandem vix quasi hominis instantia victus erupit: « Sum inquit, (sed vos cuipiam ne dicatis) Ebrardus Britoilensis quondam comes, qui, ut scitis, in Francia olim dives, exsilio me relegans spontaneas peccatorum meorum poenas luo. » Dixerat vir illustris, et eum, qui se interrogaverat, arrogatae sibi personae repentina translatione confudit. Admiratus igitur incredibiliter perversi hominis impudentiam, spreto, ut sic dixerim, simulacri illius alloquio, ad suos inde relato sermone, ait: « Sciatis, o amici, hoc vitae propositum nobis quidem utile, sed aliis quamplurimis exitiale, quia quod ab ipsius ore audistis, de multis consequenter intellexisse potestis. Si igitur Deo integre placere volumus, quod aliis scandali, imo falsitatis occasionem praebet, evitare debemus. Illo itaque stabiliter nos feramus, ubi sublato exsilii, quod pro Deo patimur nomine, causas omnibus arrogantis vocabuli subtrahamus. » His edictis, commutato consilio, Majus Monasterium (Marmonstier, juxta Turones) petivere, ibique suscepto sanctae conversationis habitu perenniter deserviere.

Hunc ipsum audivimus tantas, dum saeculo viveret, cultiorum vestium habuisse curas, ut nullis ditioribus impar esset: adeo autem indignabundae habitudinis, ut facile cuipiam, vel verbo aggressibilis nequaquam videri posset. Quem postmodum sub monachia positum, tanta corpus suum vilipensione habere conspeximus, ut indumenti vilitas, vultus demissio, membrorum exilitas, non fuisse comitem, sed agrestem rusticulum loqueretur. Et cum per urbes ac oppida pro abbatis imperio mitteretur, nunquam proprio addici potuit voluntate, ut castella, quae reliquerat, vel semel ingredi pateretur. Haec, quae superius relata sunt, ipsi mihi retulit, cum me adhuc juvenculum tantopere veneraretur, atque suae consanguinitatis ascisceret, ut amoris sui atque cultus, speciali quadam singularitate donaret.

Cui inolitum quiddam curialissimum fuit, ut si quos reperiret, quos praeeminere litteris sciret, in libellulo, quem ad id operis secum ipse crebro gestaret, quemque pro suo captu dictitare prosa, seu versibus cogeret; ut dum quorumcunque, qui super eo praedicabantur studio, dicta colligeret, ex dictis etiam singulorum sensa libraret. Quae siquidem quamvis per se non caperet, ex eorum tamen, quibus haec legenda pandebat, indubie sententia mox teneret, in quo potissimum quis aut in sensu, aut carmine accuratiora dixisset.

Haec de viro quondam nobili, sed jam nobiliore fine bono libasse sufficiat Is, inquam, inter memoriae nostrae viros, exemplo primus conversionis gloriosiore resplenduit.

CAPUT X.

At vero qui Paulum ex Stephani sibi oratione creavit, exemplum idem multo felicius latiusque per potentiorem satis alterum propagavit.

Simon enim quidam Radulphi comitis filius, mirabili nostri temporis religionem inopinae mutationis claritate ditavit. Qui quidem Radulphus quam celebris ubique Francorum potentiae fuerit, quas urbes invaserit, quot oppida quaesita mira sagacitate tenuerit, multi superstites, qui ejus actuum meminere, sunt testes. Quantus etiam fuerit ex eo uno conjici posset quod Henrici regis uxorem, Philippi itidem regis matrem in conjugio post mariti decessum habuerit.

Juvenculus igitur Simon, cum mortem pater obiisset, obtento comitatuum ejus honore brevi tenuit. Nam causam adeo maturatae conversionis hanc aliqui fuisse ferunt. In quodam oppido quod sibi usurpatione potius, quam haereditate provenerat ejusdem patris reliquiae conditae fuerant. Quod filius, verens ne animae patris officeret, ad illud quod sibi ex jure constiterat, deferre proposuit: quo ante delationem detecto, et sub oculis filii ad nudum revelato, cum potentissimi genitoris, quondamque ferocissimi tabidum attendisset corpus, ad contemplationem miserae conditionis se contulit. Et exinde quidquid sublimitatis sibi arridebat, et gloriae, fastidire jam coepit. Concepta itaque hac ipsa voluntate, fervente tandem desiderio quod parturiebat emisit, et patriae suorumque fugax fines excedens Francicos, Burgundiam ad sanctum Eugendum in territorio Jurensi concessit.

Audivi etiam quod nobilissimi quamdam generis juvenculam sibi desponderat, quae cum amantissimum juvenem sibi, et mundo repudium dedisse rescisset, ipsa inferior videri non tolerans, virginalibus Deo servientium turmis virgo perseveratura sese conseruit.

Aliquanto post monachatus susceptionem tempore elapso, postliminium fecit in Franciam, et tot tantosque sermonum ejus puritas, et animi quam in facie praeferebat humilitas, viros animavit et feminas, ut infinita sexuum agmina ad viae prosecutionem istius sub eo tempore conflarentur, et undecunque ad id propositi exemplo ejus nominis plurimi citarentur. Equestrium siquidem virorum studium hominis multum sollicitavit examen.

CHAPITRE IX.

Tendant qu'ils se gouvernaient de cette sorte, et que rarement un homme de quelque mérite venait s’adjoindre à eux, un certain comte du château de Breteuil, situé sur les confins des pays d'Amiens et de Béarnais, vint agiter presque tous les esprits. Parvenu à l'âge le plus brillant, doué d'une grâce parfaite, il remportait sur les autres seigneurs par les formes élégantes de sa personne, et surtout par la quantité de ses richesses et de ses possessions. Son âme qui s'était longtemps complue avec orgueil dans son faste, se repentit enfin, et reconnut vers quel abîme de vices elle se laissait entraîner par le monde. A la vue de l'état misérable de son âme, ci parce qu'il ne faisait en vivant pour le siècle que se damner lui-même et être une cause de damnation, que se souiller et être une cause de souillure, il agita longtemps, et dans beaucoup de discussions avec quelques hommes qui partageaient son désir et qu'il avait résolu d'associer à ses projets, quel genre de vie il devait choisir. Or, ce comte s'appelait Everard : c'était un jeune homme très renommé en toutes choses entre tous les seigneurs de France.

Enfin, mettant en évidence le but de ses longues méditations, mais ne laissant connaître à personne le parti qu'il allait prendre, suivi de ceux qu'il avait, par ses secrètes sollicitations, engagé à partager son sort, il se retira dans je ne sais quelles provinces étrangères, où il s'établit de son propre gré et demeura inconnu, fabriquant du charbon pour subvenir à sa dépense, et allant ensuite avec ses compagnons le vendre dans les villes ou dans les campagnes. Alors, pour la première fois, il crut dire parvenu au comble de la richesse.

Mais quoi ! je veux raconter ici quel exemple il suivit lui-même en une telle conduite.

Thibaut, que tout le monde reconnaît aujourd'hui pour saint, tellement que déjà bien des églises établies sous son invocation répandent sa renommée partout, était un jeune homme d'une noble famille. qui vécut avant notre temps, et qui, au milieu de ses premiers exercices de chevalerie, méprisant les armes, s'enfuit d'entre les siens, pieds nus, et se livrant au susdit métier de fabricant de charbon, vécut durant quelque temps dans une rude privation de toutes choses. Animé, dis-je, par cet exemple, Everard avait résolu de vivre, comme nous l'avons raconté, au moyen d'une si basse occupation.

Mais comme il n'est aucun bien qui ne fournisse quelquefois quelque prise à la malignité, un jour qu'il s'était arrêté dans un certain village, je ne sais pour quelle raison, voici qu'un homme lui apparaît tout à coup, couvert d'une robe tyrienne, portant à ses pieds des bottines de soie au lieu de chaussons ; ses cheveux, partagés sur le front à la manière des femmes, et flottant sur ses épaules, lui donnaient plutôt l'air d'un galant que d'un exilé. Comme Everard l'interrogeait pour savoir qui il était, celui-ci, détournant d'abord les yeux comme par un sentiment de honte, hésitait à répondre ; l'autre alors devenu de plus en plus curieux par ce délai, insistait avec plus de force, lorsqu'enfin cet homme, vaincu par tant de sollicitations : Je suis, dit-il, mais ne le confiez à personne, cet Everard, jadis comte de Breteuil, qui, vous le savez, riche autrefois en France, me suis relégué dans l'exil, pour y porter volontairement la peine de mes péchés. Ainsi s'exprima l'homme illustre, et il confondit d'c'tonnemcnt, par son arrogance, celui qui l'avait interrogé. Celui-ci donc, admirant l'impudence inouïe de cet homme pervers, et méprisant l'entretien de cette espèce de fantôme, retourna vers les siens, et leur ayant rapporté ses paroles, leur dit : Sachez, mes amis, que ce genre de vie qui nous est utile sans doute, est funeste au plus grand nombre ; car, de ce que vous avez entendu de la bouche de celui-ci, vous pouvez conclure la même chose pour beaucoup d'autres. Si donc nous voulons plaire à Dieu en toutes choses, nous devons éviter tout ce qui fournit aux autres, je ne dis pas une occasion de scandale, mais même une occasion de mensonge. Allons donc nous établir en un lieu où, renonçant à l'exil que nous souffrions pour Dieu, nous étions à tous l'occasion de prendre un titre orgueilleux. Quand il eut dit, ils changèrent leur premier dessein, se rendirent au monastère de Marmoustier auprès de Tours ; et là, prenant l'habit de sainteté, ils se consacrèrent à jamais au service de Dieu.

Nous avons entendu raconter que, dans le temps où il vivait pour le siècle, Everard prenait un tel soin des vêtements les plus recherchés, qu'il marchait l'égal des plus riches : il était en outre d'un caractère si emporté, qu'il semblait que nul ne pût l'aborder même pour lui adresser la parole. Mais une fois entré dans la vie monacale, nous l'avons vu traiter son corps avec un tel mépris, que la grossièreté de ses vêtements, l'humilité de son maintien, la maigreur de ses membres semblaient montrer en lui un sauvage paysan bien plutôt qu'un ancien comte. Souvent envoyé, par l’ordre de l'abbé, dans les cités et les villes, l'on ne put jamais lui donner le désir de rentrer même une seule fois dans les châteaux qu'il avait abandonnés. Toutes ces choses que je viens de rapporter, il me les a racontées lui-même pendant ma jeunesse ; car il avait pour moi une telle considération, me traitait avec tant de bonté en qualité de parent, qu'il m'a même donné des témoignages particuliers de son affection et de son estime.

Éverard avait depuis longtemps une habitude très élégante. Toutes les fois qu'il rencontrait quelqu'un qu'il savait avoir quelque distinction dans les lettres, il exigeait de lui qu'il écrivît, à son choix, soit un morceau de prose, soit un morceau de vers, et il les écrivait lui-même dans un petit livre qu'il portait toujours avec lui pour cet usage, afin d'apprendre lui-même à examiner toutes les opinions, en rassemblant ainsi celles de toutes les personnes qu'il provoquait de la sorte. Et s'il ne comprenait pas toujours par lui-même ce qui lui était ainsi dicté, ceux à qui il le faisait ensuite lire lui donnaient l'explication de ce qui pouvait être trop recherché dans le sens ou dans la forme. Qu'il me suffise d'avoir effleuré par ce peu de mots l'histoire de cet homme noble autrefois, et plus noble encore à cause de son heureuse fin.

C'est ainsi, dis-je, que cet homme, parmi tous ceux de notre temps, s'illustra le premier par l'exemple d'une glorieuse conversion.

CHAPITRE X.

Mais celui qui sut attirer un Saul à son service par les prières d'Etienne le martyr, propagea bientôt cet exemple, avec bien plus de succès et beaucoup plus au loin, par l'intervention d'un homme fort élevé en puissance.

En effet, un certain Simon, fils du comte Raoul, a de notre temps illustré la religion par l'éclat admirable d'une conversion soudaine. Combien ce Raoul fut puissant dans tous les pays de France, combien il envahit de villes, combien de châteaux furent soumis par lui avec une merveilleuse adresse, c'est ce que peuvent attester beaucoup d'hommes, qui vivent encore maintenant, et qui ont gardé la mémoire de ses actions. Et quant à sa grandeur, une seule chose la fera connaître ; c'est qu'il s'unit en mariage à la femme du roi Henri, qui fut aussi mère du roi Philippe, lorsqu'elle eut perdu son premier époux.

Le jeune Simon, son père étant mort, ne garda pas longtemps les honneurs et les comtés qui lui étaient échus en héritage. Voici quelle fut, au dire de quelques personnes, la cause d'une conversion si prématurée. Dans une certaine ville, qui lui appartenait plutôt par usurpation que par héritage, les dépouilles de son père avaient été ensevelies. Craignant que cette circonstance ne portât préjudice à l'âme de son père, le fils résolut de transporter ses dépouilles dans un lieu qui lui appartînt de droit légitime ; mais, avant d'opérer cette translation, ayant fait découvrir ces dépouilles et les plaçant à nu sous ses yeux, et voyant déjà tout corrompu le corps d'un père autrefois si puissant, d'un homme qui avait été si valeureux, il se mit tout à coup à réfléchir sur la misère de notre condition, et commença dès ce moment à mépriser toute cette grandeur, toute cette gloire qui lui avaient souri. Lorsqu'il eut ainsi formé une bonne résolution, son cœur rempli d'ardeur accomplit enfin ce qu'il méditait ; et, abandonnant sa patrie et ses biens, Simon sortit du pays de France et se retira en Bourgogne, à Saint-Claude, sur le territoire du Jura.

J'ai entendu dire aussi qu'il avait été fiancé avec une jeune fille d'une race très noble ; laquelle apprenant que celui qu'elle aimait plus que toute chose l'avait répudiée, elle et le monde, et ne pouvant souffrir de paraître inférieure à lui, se renferma au milieu d'un troupeau de jeunes filles vouées au service de Dieu, avec la résolution de demeurer toujours vierge.

Peu de temps s'étant écoulé depuis qu'il avait pris l'habit de moine, Simon rentra en France, où la sainteté de toutes ses paroles et de ses discours, l'humilité de son âme, qui se reproduisait sur son visage, touchèrent tant et de si puissantes personnes, hommes et femmes, qu'une troupe infinie des uns et des autres se pressèrent à sa suite dans la route qu'il leur avait enseignée, et que de toutes parts un grand nombre y étaient entraînés par l'exemple d'un si grand nom,

Ce fut surtout parmi les chevaliers que cet homme excita la plus grande ferveur.

 

CAPUT XI.

At quia conveniebat ut et litteratorum quispiam sacri gregem ordinis sub eodem affectu post se contraheret, fuit non longe ab his diebus Bruno quidam in urbe Remensi vir, et liberalibus instructus artibus, et magnorum studiorum rector, qui conversionis initia ex subjecta nactus occasione dignoscitur. Manasses quidam post Gervasii famosissimi archiepiscopi decessum, praedictae urbis regimini Simoniace se intrusit; vir quidem nobilis, sed nihil prorsus serenitatis, quae prima ingenuitatem decet, habens: tantos enim fastus ex illa novitate conceperat, ut regias peregrinarum gentium majestates, imo majestatum ferocitates, imitari videretur. Peregrinarum dixi, in Francorum enim regibus ea viguit naturalis semper modestia, ut illud Sapientis dictum, etsi non in scientia, in actu tamen habuerint: « Principem, inquit, te constituerunt, noli extolli, sed esto in illis quasi unus ex illis (Eccli. XXXII, 1). » Is igitur cum milites summopere affectaret, clerum negligeret, dixisse aliquando refertur: « Bonus, ait, esset Remensis archiepiscopatus, si non missas inde cantari oporteret. »

Hujus ergo mores prorsus improbos, et stupidissimos habitus, cum omnis honestus horreret Bruno, in Ecclesiis tunc Galliae opinatissimus, cum aliis quibusdam Remensium clericorum nobilibus, infamis illius odio, excessit ab urbe. Quem postmodum proceres, clerus, atque Burgenses, cum ab Hugone, (qui Diensis agnominabatur) archiepiscopo Lugdunensi, apostolicae sedis legato, viro in fenore justitiae clarissimo, creberrimo anathemate feriretur, et ille manu militari thesauros ecclesiae dilapidare niteretur, a sede, quam male obsederat, pepulerunt, et exsilio relegatus aeterno, cum se ad excommunicatum tunc temporis Henricum imperatorem ipse etiam excommunicatus contulisset, hac illacque oberrans, sine communione postremo defungitur.

Operae vero pretium dici est quiddam, quod sub ipso intra urbem malignante provenit. Inter ecclesiastica ornamenta quae militibus, qui suae inservierant tyrannidi, impertiverat, calix aureus non parvi bifariam pretii erat, quia et plurimae quantitatis fuerat, et nescio quota ibi particula auri illius quod a tribus Domino Magis oblatum est, effusa, ut ferebatur, erat. Cum ergo forcipe desectum per portiones, quibus delibuerat, dilargiretur calicem, et nemo sacratissimae rei suscipiendae acquiesceret, tandem scelestus quidam eques, suo muneratori non impar, suscipere passus, imo procaciter contempta sacramenti majestate corripiens, in amentiam illico versus, censum, quem indebite praesumpserat, non expendit, et tamen temerariae cupiditatis continuo poenas pendit.

Bruno adit Carthusiam. --At Bruno urbe deserta saeculo etiam abrenuntiare proponit, qui suorum notitias horrens ad Gratianopolitanum processit territorium. Ibi in arduo, et admodum terribili promontorio ad quod difficillimum, et valde insolens iter intenditur; sub eo etiam praeruptissimae vallis vorago dehiscit, habitare deligens, hujusmodi mores instituit, et sequaces ejus hodieque sic vivunt.

Et ecclesia ibi est non longe a crepidine montis, paulo sinuatum devexum habens, in qua tredecim sunt monachi; claustrum quidem satis idoneum pro coenobiali consuetudine habentes, sed non claustraliter, ut caeteri, cohabitantes.

Habent quippe singuli cellulas per gyrum claustri proprias, in quibus operantur, dormiunt ac vescuntur. Dominica a dispensatore escas, panem scilicet, ac legumen accipiunt, quod unicum pulmenti genus a quoque eorum apud se coquitur. Aquam autem tam haustui, quam residuo usui, ex ductu fontis, qui omnium obambit cellulas, et singulorum per certa foramina aediculis influit, habent. Pisce, et caseo Dominicis, et valde festis diebus utuntur: pisce dixerim, non quem sibi ipsi emerunt, sed quem bonorum aliquorum virorum largitione susceperint.

Aurum, argentum, ornamenta ecclesiae a nemine, nihil enim ibi praeter calicem argenteum. At eamdem ecclesiam non horis solitis, uti nos, sed certis conveniunt. Missas, nisi fallor, Dominica, et solemnibus audiunt. Nusquam pene loquuntur, nam si quid peti necesse est, signo exigitur. Vinum, si quando bibunt, adeo corruptum, ut nil virium, nil pene saporis utentibus afferat, vix communi sit unda praestantius. Ciliciis vestiuntur ad nudum, caeterarum vestium multa tenuitas. Sub priore agunt, vices autem abbatis ac provisoris Gratianopolitanus episcopus vir plurimum religiosus exsequitur. Cum in omnimoda paupertate se deprimant ditissimam tamen bibliothecam coaggerant: quo enim minus panis hujus copia materialis exuberant, tanto magis illo, qui non perit, sed in aeternum permanet, cibo operose insudant.

Vasa argentea a comite Nivernensi missa respuunt. --Intantum, inquam, suae sunt custodes inopiae, ut hoc ipso quo agimus anno, Nevernensis comes vir omnino religiosus ac potens eos, causa devotionis et optimae quae hinc emanat opinionis, inviserit: multumque super saeculari eos cupiditate, ut caverent inde, monuerit. Cumque regressus ad sua eorum indigentiae, quam viderat, meminisset, et monitorum quae eis intulerat nequaquam memor esset, nescio quae argentea, scyphos videlicet et scutras, pretii plurimi eis misit; sed eorum quae dixerat illis nequaquam obliviosos invenit. Communicato namque mox consilio, quaecunque dixerat ad integrum refutata recepit. « Nos, inquiunt, neque in expensis nostris, neque in ecclesiae ornamentis, exterarum quidpiam pecuniarum retinere delegimus. Et si in horum alterutro non expenditur, ut quid a nobis suscipitur? » Puduit itaque praevaricatoriae contra suum sermonem oblationis comitem: et tamen dissimulata aspernatione eorum, boum tergora, et pergamena plurima retransmisit, quae pene inevitabiliter ipsis necessaria esse cognovit.

Vocatur autem locus ille Carthusia, in quo terra rei frumentariae causa parum ab eis colitur. Verum velleribus suarum, quas plurimas nutriunt, ovium, qualescunque suis usibus fruges comparare soliti sunt. Sunt autem infra montem illum habitacula laicos vicenarium numerum excedentes fidelissimos retinentia, qui sub eorum agunt diligentia. Hi igitur tanto coeptae contemplationis fervore feruntur, ut nulla temporis longitudine a sua institutione desistant, nec aliqua arduae illius conversationis diuturnitate tepescant.

Bruno in Calabria sui instituti construit monasterium. Refugit episcopatum. --Inde etiam, qua nescio occasione mirabilis iste Bruno recedens, postquam bis quae praelibavimus rudimenta, multa dictorum et factorum inculcatione praestiterat, ad Apulos nescio Calabrosne concessit, et ibidem huic quiddam simile vivendi genus instituit. Ibi cum multa humilitate se ageret, et omnimoda piorum exemplorum praebitione circumquaque fulgeret, ad episcopii dignitatem ab apostolica sede quaesitus, et tentus, fugit. Et saeculum veritus, ne ea quae de Deo gustarat, amitteret, in dilatione tanti muneris non divina, sed saecularia recusavit.

Hae, inquam, personae conversionum tunc temporis extulere primordia. His cohaesere continuo virorum, feminarumque greges, omnis protinus ordo concurrit. Quid de aetatibus loquar? Cum decennes et undecennes infantuli senilia meditarentur, et multo castigatiora gererent, quam aetatula pateretur? Fiebat in illis conversionibus quod in antiquis fieri solebat martyribus, ut major in imbecillibus tenerisque corporibus inveniretur fidei vivacitas, quam in illis, in quibus grandaevitatis ac scientiae floreret auctoritas.

Cum ergo nusquam nisi in vetustissimis monasteriis monachorum haberetur aliquorum sedes, coeperunt ubique loci nova construi, et undecunque confluentibus magni alimentorum redditus adhiberi. Quibus facultas non aderat, ut grandiuscula fabricarent, alii binis, alii quaternis, alii quot poterant alendis fratribus domos, ac victualia componebant. Unde factum est ut in villis, oppidis, urbibus atque praesidiis, imo etiam ipsis saltibus atque agris, monachorum quaquaversum sese exercendo dilatantium repente fervere viderentur examina, eaque loca divino nomine, et sanctorum cultibus emicarent, in quibus, et lustra ferarum, et spelaea latronum exstiterant.

Affectabant itaque spontaneam subire pauperiem tot exemplis circumcincta nobilitas, et coenobia, quae subibat, rebus a se contemptis inferens; aliis etiam ad haec ipsa trahendis pia semper venatione tendebat. At feminae itidem insignes maritorum celebrium jugalitate deserta, et a piis cordibus liberorum abstenta, collatis inibi opibus, ecclesiasticis se stipendiis contradebant. Qui vero, vel quae non poterant rebus ad integrum renuntiare possessis, eos qui abrenuntiaverant crebris substantiarum suarum largitionibus sustentabant, ecclesias et altaria multa jucundissimorum munerum oblatione circumdabant, et oratione hac pie vivendi modum, quem tales imitando exsequi non poterant, talia facientes propriis ad id faciendum juvando substantiis, inquantum licuerat exaequare studebant.

Unde contigit ut his temporibus, et multitudine dationum et dantium, imo magis solertia ad hoc propositi venientium, ecclesiarum habitatores multimoda sua procuratione juvantium, in tantum promoverentur coenobia, ut quotidiana ab illis, qui tunc florebant, statibus, per succrescentem modernorum nequitiam videantur incidere detrimenta. Jam nunc enim, proh dolor! quae hujusmodi affectione permoti locis sacris contulere parentes, aut penitus subtrahunt, aut crebras redemptiones exigere non desinunt filii, a patrum voluntatibus usquequaque degeneres.

CAPUT XII.

Iterum de matre sua multa attexit Guibertus. --Ad te tandem post has ratiocinationes redeo, Deus meus, super illius bonae mulieris matris meae conversione. Quae siquidem ab annis vix nubilibus patri meo, prorsus adolescenti, avo meo providente, contradita, cum esset scito admodum vultu, et oris habitudine naturaliter ac decentissime gravi ingenua; tamen divini nominis timorem in ipsis pueritiae parturivit initiis. Ita enim non experientia, sed quodam superni metus incussu horrere peccatum didicerat, et ut ipsa mihi saepius referre solebat, ita subitae timore mortis mentem ingurgitaverat, ut jam grandaeva doleret. quod non eosdem in maturo animo boni stimulos pavoris haberet, quos in rudi et nescio prorsus habuerat.

Accidit igitur ut efficientia conjugalis, in ipso legitimae illius confoederationis exordio, quorumdam maleficiis solveretur. Novercalis enim huic matrimonio non defuisse ferebatur invidia, quae plurimae speciei et generis cum neptes haberet, in iis aliquam paterno toro moliebatur immergere. Quod cum minime processisset ad votum, pravis dicitur artibus effecisse, ut thalami omnino cessaretur effectus. Cumque integro virginium illibatum permansisset triennio, et sub magno tantum infortunium premeretur silentio, tandem a suis citatus necessariis pater rem primus prodidit. Quantis putas modis elaboravere parentes, ut divortium fieret inter eos, et patrem meum tempore juvenem, sensu hebetem monachice sedulo commovebant, licet tunc super hoc ordine rarus valde haberetur sermo: quod quidem non salutis ejus causa, at vero possessionum ejus obtinendarum intentione fiebat.

Verum postquam haec eorum suggestio nil evaluit, puellam crebris coeperunt urgere latratibus, ut videlicet a suis longe posita dum externorum oppressionibus pulsaretur, sine ullo repudio per se injuriis fatigata discederet. Interea illa pati, quae impengebantur verba aequanimiter tolerare; si quid exinde controversiarum emergeret, ac si nescia, dissimulare. Praeter haec cum eam opulentissimi quidam ab usu maritali exsortem conspicerent, coeperunt animum pulsare juvenculae; sed tu, Domine, castitatis internae fundator, tu ei sanctimoniam inspiraveras, quam non patiebatur natura nec aetas. Ex te, Domine, habebat, quod in igne posita non ardebat. Tu faciebas quod ad praestillationem malorum colloquiorum mores ejus etsi teneri non depravabantur, imo quod oleum camino addebatur, quod videlicet naturalibus (quae habere humanum est et commune) motibus externa lenocinia adhibebantur: et tamen virgunculae animus sui semper capax, nullis incentivis extra se ferebatur. Nonne haec tui solius sunt opera, Domine, qui eam in primaevae aetatis calore positam, et omnino jugiter in ipsis conjugalibus officiis constitutam, septennio integro sub tanta continentia conservasti, ut juxta illud sapientis cujusdam dictum, etiam fama de ea mentiri vereretur.

Deus, tu scis quam difficile, imo quam nullo modo pene in feminis hujus temporis id servaretur: cum pudicitia in illis tanta diebus exstiterit, ut aliquo vix rumore matrimonium cujuslibet roderetur. Eheu! quam miserabiliter extunc ad nostra saecula pudor et honestas paulatim in virginea professione ruit, et res et species custodiae matronalis extabuit, ut in omni earum habitudine sola possint notari triscurria, ubi nil nisi jocularia sonant, et oculorum nutus et lingua. Petulantia in incessu, nihil non ridiculum constat in moribus. Vestium qualitates intantum sunt ab illa veteri frugalitate dissimiles, ut dilatatio manicarum, tunicarum angustia, calceorum de Corduba rostra torticia, totius ubique jacturam videas clamare pudoris. Aestimat se quaelibet extremas attigisse miserias, si amasiorum opinione caruerit; et tanto sibi nobilitatis et curiae gloriam arrogat, quo hujusmodi procorum numero florentiore redundat. Erat, testor Deum, tunc temporis major in viris feminas ducentibus pudor, intantum ut videri inter haec erubescerent, quam modo in nubentibus feminis habeatur: quos certe ista verecunda negotia jactantiores et fori ac publici amantiores efficiunt.

Ut quid hoc, Domine Deus meus, nisi quia ideo nullus super sua levitate ac lascivia erubescit, quod omnes teneri sub pari nota conspicit. Et cum sub eodem affectu, quem habent omnes, pene agere sentiat; unde, quaeso, studii hujus eum pudeat, ad quod coaspirare caeteros videat? Sed cur dico pudeat, cum hoc solum talibus sit pudori, si quis eorum in exemplanda libidine minus emineat? Nec detinet pro amorum numero, aut selecta quam alexit specie aliquem privata jactantia, neque contemptus est eo singulariter apud te intumuisse quod amat, sed communem corruptionem magnifico apud universos favore concelebrat.

Ecce clamor, dum quod verecunde tegi debuerat, dum quod conscientia debilitatae castitatis accusat, et omnino deprimi dignum erat, effreni per inolitam pravitatis licentiam animi aeterno damnandam silentio impudens quis huc illucque jam praedicat. Hoc et hujus simili modo modernum hoc saeculum corrumpitur et corrumpit, dum male concepta in alios spargit, sparsum etiam usque in infinitum traducta foeditate propagatur in alteros.

Deus sancte, nihil pene horum eo tempore, quo illa famula tua sic agebat, uspiam audiebatur, imo sacrosanctae verecundiae pallio et tegebantur indigna, ac idonea cornabantur. In illo, Domine, septennio virginitas illa, quam tu in ea mirifice continuasti, sub innumeris oppressionibus agonizabat, dum soluto paterno connubio, ad alterum eam transferre maritum saepissime minabantur, aut in exteras remotiorum parentum meorum domos abducere. Plane etsi adversus has importunitates acerbissime aliquoties desudabat, tamen contra propria lenocinia carnis, et quorumcunque externorum temperamenta mirabili, sed ex tuo munere, Deus meus, temperantia decertabat.

Non dico, bone Deus, qua virtute id fecerit, sed quod tui solius virtus fuerit. Quomodo enim virtus fuit, quam nulla spiritus carnisque discretio, nec pia ad Deum intentio, sed sola exterioris honestatis, aut evitandae infamiae cura peregerit? Utile plane est verecundia saltem peccato ingruenti resistere; quae sicut utilis est ante peccatum, ita post peccatum damnabilis. Quod enim sic animum pio pudore consternat, ut a peccati perpetratione cohibent, ad tempus est utile; quia potest Dei timor, qui pudorem insipidum sale divino condiat, accedere: et quod ad tempus, id est ad saeculum, proderat, utile non ad momentum sed aeternaliter facere. Haec est namque verecundia adducens gloriam, quae tamen tanto est perniciosa post culpam, quanto pertinacius confessionis sanctae obstruit medicinam. Habebat, Domine Deus, famula tua mater mea intentionem illam, quod ad saeculi honestatem contrarium nil ageret; sed tamen, juxta Gregorium tuum, quem tamen nec legerat, nec legi audierat, in ea intentione non mansit, quia ad te solum postea quidquid intendebat, transtulit. Ergo sic saeculari reverentiae inseruisse tunc temporis commodum illi fuit.

Voluto igitur post septennium et amplius maleficio, quo naturalis legitimique commercii copula rumpebatur, nimium plane satis credibile est, ut sicut praestigiis ocularis ratio pervertitur, ut de nullis, ut sic dicam, aliqua et de aliis alia fieri per magos videantur; ita vires hujusmodi ac venerea molimina multo minori artificio confundantur; ita enim populariter actitatur, ut jam ab rudibus quibusque sciatur. Cassatis, inquam, per anum quamdam illis pravis artibus, ea fide thalamorum officio deservivit, qua diutinam virginitatem sub tantarum animadversionum pulsatione servavit. Felix nempe alias in eo se infinitae non tam miseriae quam miserabilitati addixit, quod tunc bona, et multo magis postmodum bona semper malum, et meipso deteriorem semper ediderit. Tu scis tamen, Omnipotens, quam pure, quam sancte secundum te me educaverit, quantas gerulorum in infantia, quantas puerascenti pusiolo mihi paedagogorum ac magistrorum curas adhibuerit, cum non etiam pro corpusculo vestium pompa defuerit, ut regios aut comitivos pueros obsequiis aequiparare viderer. Nec soli, Domine, matri contuleras hunc affectum, sed et aliis ditioribus multo personis tu instinxeras, ut non tam pro consanguinitatis necessitudine, quam causa gratiae ad hoc a te mihi praestitae, cultum mihi et nutrituras impenderent.

Deus, tu scis quanta monita, quantas auribus meis preces quotidie instillabat, ne corruptionis cujuspiam verba susciperem. Docebat, quoties a curis familiaribus solitudo vacabat, quomodo, et super quibus te orare deberem. Tu nosti solus quantis angoribus parturibat, ne initia florentissimae ac spectabilis, quam tu dederas, aetatulae, animus male sanus sana perverteret. Voti ejus tu feceras, ut ad te indesinenter aestuarem, quatenus praestares internam decori illi meo externo virtutem summopere, aut sapientiam. Et, bone Domine, bone Deus, si tunc praesciret quanto sordium cumulo obliteraturus eram bonas illas donorum tuorum superficies, quibus me illa impetrante ornaveras, quid dictura? Quid actura? Quam irremediabiles gemitus emissura? Quam mentis dilacerationes incursura esset! Gratias tibi, dulcis et moderate dispositor, « qui finxisti sigillatim corda nostra (Psal. XXXII, 15). » Plane si penetralia animi mei mundis adeo indigna conspectibus mundissimus ejus oculus irrupisset, miror, si illico exanimis non fuisset.

(suite)

 

 

 

 

CHAPITRE XI.

Mais comme il était juste que, parmi les doctes, quelqu'un entraînât avec lui dans les mêmes sentiments un troupeau de l’ordre sacré, il exista vers ce temps un certain Bruno, homme de la ville de Reims, qui citait instruit dans les arts libéraux et professait les hautes sciences : cet homme trouva le principe de sa conversion dans les circonstances dont je vais rendre compte. Après la mort du très fameux archevêque Gervais, un certain Manassé s'ingéra simoniaquement au gouvernement de la susdite ville ; c'était un homme noble sans doute, mais il n'avait absolument rien de cette tranquillité d'âme qui convient surtout à la haute naissance : il avait en effet conçu un tel orgueil de cette nouvelle importance qu'il se donnait, qu'on le voyait imiter le faste royal des nations étrangères, et se livrer même à tous les excès du faste. Je dis des nations étrangères, car chez les rois des Français on voit toujours dominer une naturelle modestie ; de sorte qu'ils réalisent, sinon selon la science, du moins en fait, cette parole du sage : Vous a-t-on établi chef ? Ne vous élevez point, soyez parmi les autres comme l'un d'entre eux. Celui-ci donc, caressant particulièrement les hommes d'armes, négligeant les clercs, disait quelquefois, à ce qu'on rapporte : L'archiépiscopat de Reims serait bien bon s'il ne fallait y chanter la messe.

Dans le temps donc où tout homme honnête avait en horreur les mœurs impies et les brutales habitudes d'un tel homme, Bruno, très renommé alors dans les églises de la Gaule, suivi de quelques autres nobles clercs de Reims, abandonna la ville en haine de cet infâme. Dans la suite, les seigneurs, le clergé et les bourgeois voyant que Hugues (que l’on surnommait de Die), archevêque de Lyon, légat du siège apostolique, homme en grande odeur de justice, avait frappé ce méchant d'un sévère anathème, et que Manassé se préparait à faire piller par ses chevaliers les trésors de l'église, ils le chassèrent du siège qu'il avait traîtreusement envahi ; lui, alors condamne à un exil éternel et frappé d'une excommunication, se rendit auprès de l'empereur Henri, aussi excommunié en ce temps ; et, après avoir erré de côté et d'autre, il mourut enfin hors de la communion.

Il est bon cependant de dire ici une chose qui arriva tandis que cet impie mettait tout en désordre dans la ville. Parmi les ornements ecclésiastiques qu'il avait distribués à tous ceux qui le secondaient dans sa tyrannie, était un calice en or qui avait un double prix, d'abord parce qu'il était très pesant, ensuite parce qu'il contenait, disait-on, je ne sais combien de parcelles de cet or qui fut jadis offert au Seigneur par les trois Mages. Quand ce calice fut, à l'aide du ciseau, coupé en autant de portions que l'on jugea à propos, et qu'il s'agit de le distribuer, personne d'abord n'osa toucher à cet objet sacré ; mais enfin un certain scélérat chevalier, bien digne de celui qui faisait de telles largesses, osa s'en emparer, ou plutôt l'arracher impudemment sans aucun respect pour la sainte majesté du sacrement. Mais, tout à coup frappe de démence, il ne toucha point le prix auquel il avait injustement prétendu, et reçut au contraire tout aussitôt le châtiment de sa téméraire cupidité.

Cependant Bruno, ayant abandonné la ville, résolut aussi de renoncer au siècle, et, détestant le voisinage des siens, il se rendit au pays de Grenoble. Là, choisissant un rocher très escarpé, d'un aspect effrayant, auquel on ne pouvait parvenir que par un sentier difficile et très rarement fréquenté, au dessous duquel s'ouvrait une vallée ou plutôt un gouffre profond, il y établit son habitation, et y fonda une règle, que suivent encore aujourd'hui ceux qui l'y suivirent. Voici quelles en sont les lois.

D'abord l'église est située sur un penchant peu incliné et très peu loin de la base de la montagne ; elle renferme treize moines ; lesquels habitent un cloître, très convenable à des hommes voués à la vie de cénobites ; mais ils n'y vivent pas réunis comme les autres cénobites le sont dans leurs cloîtres,

En effet, chacun a sa cellule particulière autour du cloître, dans laquelle il travaille, dort et mange. Les dimanches ils reçoivent du pourvoyeur chacun sa nourriture, c'est-à-dire du pain et des légumes, qui sont leur seul aliment, et chacun les fait cuire chez lui. Quant à l'eau, soit pour boire, soit pour les autres besoins, ils en ont autant qu'il leur en faut, par un conduit qui tourne autour de toutes les cellules, et arrive même dans l'intérieur par de petits tuyaux. Les dimanches, et surtout les jours de fête, ils mangent du poisson et du fromage : je dis du poisson, non qu'ils l'achètent eux-mêmes, mais parce qu'ils en reçoivent de la munificence de quelques hommes de bien.

De l'or, de l'argent, des ornements d'église, ils n'en ont reçu de personne, et n'ont en effet rien de tout cela, si ce n'est leur calice d'argent. Dans cette enlise, ils ne se rassemblent pas aux mêmes heures que nous, mais à d'autres qu'ils ont déterminées. Le dimanche, si je ne me trompe, et les jours de fêles solennelles, ils entendent la messe. Jamais ils ne se fatiguent à parler ; car s'ils ont besoin de quelque chose, ils le demandent par signes : s'ils boivent quelquefois du vin, il est tellement faible qu'il ne prête aucune force, n'est d'aucune saveur à ceux qui le goûtent, et qu'il est à peine différent de l'eau ordinaire. Ils portent un cilice pour couvrir leur nudité, et leurs autres vêtements sont très légers. Ils vivent sous la conduite d'un prieur : les fonctions d'abbé et de prévôt sont remplies par l’évêque de Grenoble, homme éminemment religieux. Tandis qu'ils se resserrent dans une aussi étroite pauvreté, ils ont amassé une riche bibliothèque : car moins ils possèdent de ce pain qui n'est que matériel, plus ils suent et se travaillent pour acquérir cette autre nourriture qui ne périt point, mais vit éternellement.

Ainsi que je viens de le dire, ils sont à tel point rigides gardiens de leur pauvreté, qu'en l'année même ou nous sommes présentement, le comte de Nevers, homme en tout point religieux, et aussi très puissant, a voulu les visiter, tant par dévotion qu'à cause de la grande réputation de ce monastère. Il leur tint beaucoup de discours sur l'ambition du siècle, et leur conseilla de s'en garder soigneusement. Mais lorsqu’il fut retourné chez lui, se ressouvenant de leur indigence, dont il avait été le témoin, et oubliant en même temps tous les avertissements qu'il leur avait donnés, il leur envoya je ne sais quoi en argent, des tasses, je crois, et des plateaux, estimés d'un grand prix : mais Une les trouva point oublieux des choses qu'il leur avait dites. En effet, après qu'ils curent tenu conseil, ils.lui répondirent exactement par toutes les paroles qu'il leur avait adressées : Ni pour nos dépenses, ni pour les ornements de notre église, nous n'aimons, lui dirent-ils, à rien retenir des richesses d'autrui ; et si nous ne faisons aucun cas d'aucune de ces choses, à quoi bon recevoir de tels présents ? Le comte donc eut quelque honte d'une offrande qui démentait ainsi ses discours ; cependant, ne s'arrêtant point a ces témoignages de dédain, il leur envoya derechef des cuirs de bœuf et dès parchemins, qu'il savait positivement leur devoir être nécessaires.

Ce lieu est appelé la Chartreuse : ils y cultivent quelque peu de terrain pour y récolter du blé. Du reste, c'est avec les toisons des brebis, qu'ils nourrissent en assez grand nombre, qu'ils se pourvoient de toutes les choses nécessaires à leur usage. Il y a au pied de cette montagne plusieurs petites habitations, où plus de vingt laïques vivent constamment sous leur direction. Ces moines sont animés d'une telle ardeur de contemplation, que le long temps écoulé depuis leur institution ne les a point détournés de leur première règle, et que leur zèle ne s'est point refroidi par la continuité d'un si rude mode de vie.

De là, et je ne sais à quelle occasion, cet admirable Bruno se retira, laissant fortement inculquées dans l’âme de ses moines, par le souvenir de ses paroles et de ses exemples, toutes les règles qu'il avait établies ; il se rendit dans la Fouille et dans la Calabre, sans que je puisse indiquer le lieu plus précisément, et il y établit une règle de vie toute pareille. Vivant en ce lieu avec grande humilité, et répandant tout autour de lui l'éclat de ses pieux exemples, il fut appelé par le siège apostolique à la dignité d'évêque, et la refusa. Redoutant le siècle, et de peur de perdre les choses de Dieu auxquelles il avait pris goût, en refusant un si important office, il repoussa non point les choses divines, mais bien les grandeurs du siècle.

Telles furent les saintes personnes qui donnèrent les premiers exemples d'une sainte conversion. A celles-ci vint s'agréger aussitôt un immense troupeau d'hommes et de femmes ; enfin de tous les Ordres on y accourut en foule. Parlerai-je des différents âges ? Des enfants de dix et onze ans concevaient des pensées de vieillards, et supportaient une vie bien plus dure que leur jeunesse ne semblait le permettre. Il arrivait en ces conversions ce qu'on avait accoutumé de voir chez les anciens martyrs ; on trouvait dans les corps frêles et délicats une foi bien plus vive que chez ceux en qui brillait l'autorité d'un grand âge ou d'une grande science.

Or, comme il n'y avait de lieu de retraite pour les moines que dans un petit nombre de monastères très anciens, on commença de tous côtés à construire de nouveaux établissements, et de tous côtés on assura de grands revenus pour fournir à la subsistance de cette multitude. Ceux qui n'avaient pas les moyens de fonder de grands établissements fondaient une maison et des revenus pour deux, pour trois, pour quatre, enfin pour autant de frères, qu'ils avaient la possibilité d’en faire nourrir. De là il arriva que dans les campagnes, les bourgs, les villes, les lieux fortifiés, et bien plus, dans les forêts et dans les champs, on vit surgir tout à coup des essaims de moines, se répandant de toutes parts, et qu'on entendit retentir le saint nom de Dieu, et briller la pompe du culte des Saints dans les lieux où les botes féroces avaient jusqu'alors établi leur retraite et les larrons leur asile.

Au milieu de tant d'exemples, la noblesse s'empressait de se soumettre à une pauvreté volontaire, et, comparant les monastères où elle se retirait aux choses qu'elle avait méprisées, elle s'appliquait, dans une pieuse poursuite, à y attirer les autres. Aussi des femmes d'un haut rang renonçaient à leur mariage avec des hommes illustres, et, oubliant leurs tendres affections de mères, transportaient en ces lieux toutes leurs richesses, et se livraient entièrement à ces exercices ecclésiastiques. Pour ceux ou celles qui ne pouvaient abandonner tout-à-fait leurs possessions, ils soutenaient par d'amples largesses ceux qui avaient renoncé au siècle. Ils comblaient les églises et les autels de riches offrandes, et ce pieux genre de vie, qu'ils ne pouvaient embrasser, ils le protégeaient ainsi que ceux qui s'y consacraient, les aidant de toutes leurs richesses, et s'efforçant ainsi de s'égaler à eux autant qu'ils le pouvaient.

D'où il arriva qu'en ces temps, la multitude des présents et de ceux qui les offraient, et bien plus encore l'habileté de ceux qui se rangeaient sous cette règle de vie, et qui assistaient les peuples par des secours de tous genres, élevèrent très haut les monastères ; mais, depuis cette époque de si grande splendeur, la méchanceté chaque jour croissante des hommes de notre temps semble leur avoir porté des dommages continuels. Déjà même, ô douleur ! les offrandes que, dans l'impulsion d'un zèle pieux, les pères avaient présentées aux saints lieux, les fils, aujourd'hui, ou les reprennent en entier, ou ne cessent, par de continuelles demandes, de chercher à les racheter, méconnaissant ainsi les volontés de leurs parents, et se montrant enfants dégénérés.

CHAPITRE XII.

Je reviens enfin à toi, mon Dieu, après ces digressions, pour m'entretenir de la conversion de cette excellente femme qui fut ma mère. Elle donc, étant à peine dans l'âge nubile, fut accordée à mon père, très jeune aussi, par les soins de mon aïeul, Elle était douée d'un très joli visage, et son maintien était naturellement grave et décent. Dès sa plus tendre enfance, elle avait conçu une grande crainte de ton saint nom : aussi c'était moins par expérience que par une espèce de terreur qui lui était inspirée d'en haut, qu'elle était accoutumée à détester le péché ; et, comme il lui arrivait souvent de me le dire, elle avait tellement pénétré son âme de la crainte d'une mort soudaine que, parvenue à un âge plus avancé, elle regrettait amèrement de ne plus ressentir dans son cœur vieilli ces mêmes aiguillons d'une pieuse terreur, qu'elle avait ressentis dans un âge de simplicité et d'ignorance.

Or, il arriva que l'efficacité du mariage, dans les premiers temps de cette union légitime, fut contrariée par les maléfices de certains hommes. En effet, on rapporte que ce mariage ne fut pas peu troublé par la jalousie d'une belle-mère, laquelle ayant sept petites-filles d'une beauté et d'une naissance remarquables, avait formé le projet d'en faire entrer une dans le lit de mon père. Mais comme clic ne put réussir dans ses désirs, elle entreprit, dit-on, par de mauvais artifices, de rendre entièrement stérile la couche conjugale. Et comme, durant trois ans entiers, la virginité de ma mère demeura intacte et qu'un si grand malheur était soigneusement enseveli dans le silence, mon père, poussé enfin par ses propres parents, fut le premier à déclarer le fait. Vous ne sauriez croire de combien d'artifices on usa pour qu'un divorce séparât mon père d'avec ma mère ; et combien on fit d'efforts pour persuader à mon père, encore jeune par son âge, quoique déjà use de tempérament, de vivre retiré dans un cloître, bien qu'alors ce genre de vie fût peu vanté : ce qu'on en faisait, au reste, n'était nullement par intérêt pour son salut, mais plutôt par le désir de s'emparer de ses biens.

Mais, comme ces suggestions n'obtinrent aucun succès, ces gens-là se mirent, comme des chiens, à assaillir la jeune femme de leurs continuels aboie-mens ; afin que, se voyant détestée de tous les siens, en butte aux tracasseries d'hommes étrangers, et fatiguée de tant d'insultes, elle se résolût à abandonner d'elle-même et sans divorce la maison de son mari. Elle cependant supportait tout avec patience, opposait la fermeté de son âme aux paroles dures qu'on lançait contre elle, et s'il en résultait quelque contestation, elle dissimulait encore, comme si elle eût tout ignoré. En outre, en la voyant ainsi pure de toute liaison conjugale, quelques hommes très riches commencèrent à solliciter sa jeunesse ; mais toi, Seigneur, qui fondes la chasteté du cœur, tu lui avais inspiré une pureté qu'on s'étonne de trouver dans un tel tempérament et en un tel âge. C'est de toi qu'elle recevait la grâce qui la préservait de brûler au milieu même du feu. C'est toi qui, au milieu des séductions des entretiens pervers, préservais son cœur, si jeune encore, de la corruption ; lors même, pour ainsi dire, que l'huile était répandue sur le feu, et que les passions naturelles (car enfin il appartient à l'homme d'avoir des passions) étaient remuées par les séductions qui l'entouraient. Mais tu faisais que son âme, toujours maîtresse d'elle-même, ne cédait à aucune de ces séductions. Ce sont là, Seigneur, les œuvres de toi seul, de toi qui, durant sept ans entiers, as conservé cette jeune femme que tourmentait le feu de son âge, et qui ne trouvait aucun soulagement dans les plaisirs du mariage ; qui l'as conservée, dis-je, dans une pureté et une chasteté telles que, selon cette parole d'un sage, la renommée même n'osait mentir sur son compte.

Et tu sais, mon Dieu, combien aujourd'hui il est difficile, combien il est rare que les femmes suivent un tel exemple ; tandis qu'alors il régnait une telle décence que la médisance même la plus légère n'attaquait presque aucun mariage. Hélas ! combien misérablement, depuis cette époque jusqu'à notre temps, la pudeur et l'honnêteté sont peu à peu déchues dans la conduite des jeunes filles ! Elles ont secoué, en apparence et en effet, la surveillance des femmes âgées ; et dans toutes leurs manières on ne remarque plus qu'une folle gaité, on n'entend plus que des plaisanteries, on ne voit plus que des roulements d’yeux et du babil ; leur démarche est étourdie ; toutes leurs habitudes n'ont rien que de répréhensible. Leurs vêtements sont bien loin de l'ancienne simplicité : des manches larges, des tuniques étroites, des souliers dont la pointe se recourbe, à la mode de Cordoue, tout enfin nous montre avec évidence l'oubli de toute décence. Une femme se croit parvenue au comble du malheur quand elle passe pour n'avoir point d'amant, et c'est pour chacune un titre de noblesse et de gloire, dont elle est fière, de compter un plus grand nombre de tels courtisans. Mais dans ce temps-là, et j'en atteste le Seigneur, on trouvait plus de pudeur chez un homme, quand il s'unissait à une femme, au point qu'il rougissait d'être vu auprès d'elle, qu'aujourd'hui on n'en voit chez les femmes au moment de s'unir à un homme ; et maintenant ces liaisons honteuses donnent aux hommes beaucoup plus de jactance, et leur font rechercher avec plus d'ardeur le dehors de leurs maisons et la publicité.

Et d'où cela vient-il, Seigneur mon Dieu, sinon de ce que nul ne rougit plus de la légèreté et de la licence, parce qu'il voit tous les autres entachés d'un pareil défaut ? Et lorsqu'il ressent la même impression que tous, pour ainsi dire, pourquoi, je le demande, aurait-il honte d'une passion qu'il voit au cœur de tout le reste des humains ? Mais que parlé-je de honte, quand il s'agit de gens qui ne sont accessibles qu'à la honte de rester en arrière à donner l'exemple de la licence ? Nul ne s'abstient de se vanter du nombre de ses bonnes fortunes, ou d'une heureuse intrigue qu'il aura menée à bien. Nul n'est méprisé devant toi, même pour avoir déshonoré par un éclat inévitable la femme qu'il aime ; mais chacun de son côté célèbre et exalte par de magnifiques éloges cette corruption universelle.

O scandale ! ce que la pudeur commande de cacher, ce que les remords de la chasteté affaiblie réprouvent, ce qui était digne d'être complètement décrié, voilà qu'avec une licence effrontée et pleine de dépravation, avec une licence qui devrait se cacher dans un éternel silence, un impudent le publie en tous lieux. C'est par de telles et de semblables voies que le temps moderne corrompt et est corrompu, communiquant aux autres toutes ses erreurs, et celles qu'il a déjà contractées lui-même, les perpétuant à lin fini, et les transmettant aux autres dans une tradition de turpitude.

Dieu très saint, aucune chose semblable n'était presque jamais ni nulle part racontée au temps où ta servante, ma mère, se conduisait comme je l'ai dit. Au lieu de cela, le manteau d'une sainte pudeur couvrait celles qui étaient indignes, et ornait celles qui étaient honorables. Durant ces sept années, Seigneur, cette virginité, que tu as si merveilleusement conservée en elle, avait à livrer les plus rudes combats, et à se défendre contre les sollicitations de la famille qui la pressait de renoncer à son alliance avec mon père, pour passer dans le lit d'un autre époux, ou pour se retirer chez quelques-uns de mes parents au fond d'une retraite éloignée. Encore qu'elle fût souvent bien cruellement fatiguée par ces sollicitations importunes, elle trouvait cependant, pour combattre ces mouvements de la chair, et toute autre séduction des objets extérieurs, une force admirable, et qu'elle recevait, sans doute, mon Dieu, de ta grâce.

Je ne dis pas, Dieu tout bon, que ce fût la vertu qui la soutint dans cette lutte, mais que c'était la vertu de toi seul. Car comment pourrait-elle être une vertu celle que n'accompagne aucun empire sur l'esprit, ni sur la chair, ni aucun sentiment de piété envers Dieu, celle qui ne s'occupe que d'une vaine apparence d'honnêteté, ou du soin d'éviter l'infamie ? Il est, certes, très utile de résister aux attaques du péché qui nous attire, ne fût-ce que par un sentiment de honte, mais ce n'est qu'avant le péché que la honte est utile, après le péché commis elle est condamnable. Ce qui, en effet, remplit l'esprit d'une pieuse pudeur, et le détourne d'accomplir un péché, est utile pour le temps présent, parce qu'il peut arriver que la crainte de Dieu vienne s'y ajouter, assaisonnant de son sel divin un insipide sentiment de honte, et rende ainsi utile, non seulement pour un moment, mais pour l'éternité, ce qui d'abord n'était utile que pour le temps présent, c'est-à-dire pour le siècle. C'est là une glorieuse honte ; mais celle qui vient après la faute est pernicieuse, car elle s'oppose au bienfait d'une sainte confession. Ma mère, Seigneur mon Dieu, ta servante, avait la ferme intention de ne rien faire contre l'honnêteté du siècle ; mais conformément à ce que dit saint Grégoire, qu'elle n'avait toutefois ni lu, ni entendu lire, elle ne s'arrêta pas là, puisque dans la suite elle rapporta à toi seul toutes ses actions et ses pensées. Ainsi donc il lui fut utile d'avoir, pendant ce temps, obéi à la décence du siècle.

Au bout de sept ans et plus disparut le maléfice qui avait détruit l'effet d'un commerce naturel et légitime. Il n'est que trop croyable que tout de même que la raison est quelquefois trompée par ce que voient nos yeux, et que souvent les magiciens semblent créer pour ainsi dire de rien quelque chose, ou métamorphoser ce qui est sous nos yeux, de même il faut un bien moindre artifice pour produire ce prodige dont nous avons parlé et rendre nuls tous les efforts de l'amour ; la science en est déjà devenue si vulgaire que les plus ignorants la possèdent. Les médians maléfices qui reposaient sur ma mère ayant donc été écartés par une certaine vieille femme, elle s'acquitta des devoirs de la couche nuptiale avec autant de fidélité qu'elle avait conservée avec constance sa longue virginité, malgré les agitations de tant de souffrances. Et certes, heureuse en toute autre chose, en celle-là seule elle trouva une source infinie, je ne dis pas tant de misère que d'amertume, car elle qui était alors si bonne, qui depuis le fut encore bien davantage, elle mit au jour un fils qui fut toujours méchant, et plus perverti que moi-même. Tu sais, cependant, Dieu tout-puissant, dans quelle pureté, dans quelle sainteté elle m'a élevé selon toi ! combien elle mit de soin à choisir ceux qui me portèrent dans ma première enfance, ceux qui m'élevèrent et m'instruisirent quand j'étais encore un tout petit garçon ; combien elle eut à cœur que, même en mes vêtements, je ne parusse pas indigne de me mêler parmi les enfants royaux ou ceux des compagnons des princes. Et ce n'est pas à ma mère seule, mon Seigneur, que tu as inspiré un tel sentiment, mais tu excitas aussi plusieurs autres personnes beaucoup plus riches, non pas autant à cause de leur parenté, qu'à cause de la grâce que tu avais répandue sur moi ; tu les excitas, dis-je, à contribuer à me faire instruire et élever.

Mon Dieu, tu sais combien de conseils, combien de prières ma mère fit entendre chaque jour à mes oreilles, pour que je ne cédasse pas à l'attrait de la corruption. Elle m'enseignait, toutes les fois que les soins domestiques lui en laissaient le loisir, en quelle manière et pour quels objets je devais te prier. Tu connais seul de quelles angoisses elle était saisie, quand elle craignait que les commencements d'une vie que tu semblais promettre brillante et distinguée ne fussent pervertis par une âme corrompue. Tu tenais compte de ses vœux, tellement que je me sentais brûler continuellement d'une sainte flamme pour toi, parce que tu entretenais en moi une vertu, une sagesse intérieure, qui étaient le soutien de mes qualités extérieures et corporelles. Mais, Seigneur, mais Dieu bon, si elle avait pressenti dès lors par quelle accumulation de fautes je devais un jour oublier toutes les grâces et les bienfaits qu'à sa sollicitation tu m'avais prodigues, que ne m'aurait-elle pas dit, que n'eût-elle pas fait ! Quels eussent été ses gémissements ! Combien elle eût senti son âme cruellement déchirée ! Grâces te soient rendues, très doux, très modéré dispensateur de toutes choses, qui as rendu nos cœurs impénétrables les uns aux autres ! Certes, si le fond de mon âme, si peu digne de tout chaste regard, eût été découvert à son œil encore plus chaste, je m'étonnerais si elle n'eût aussitôt perdu tout mouvement.

 

(suite)
 


[1] Il y a ici une lacune.

[2] Il manque ici quelques mots dans le manuscrit.