Flodoard

FLODOARD

 

CHRONIQUE (ANNALES)

Partie 1 (877-944) - partie 2 (945-978)

 

Œuvre mise en page par Patrick Hoffman

Le texte latin provient de Migne

 

FLODOARD

 

 

CHRONIQUE DE FRODOARD*.


 

 

 

précédent

Anno DCCCCXLV

adhuc rege Ludowico apud Rodomum degente, Gerberga regina filium Lauduni peperit, qui Karolus ad catezizandum vocitatus est. Reversus rex Laudunum, et cum Arnulfo locutus, dispositis quibusdam rebus, Rodomum regreditur. At Bernardus Silvanectensis comes et Tetbaldus Turonensis cum Heriberto castellum regis Montiniacum paschae diebus aggressi, capiunt, incendunt, diruunt. Idem quoque Bernardus venatores et canes regis invadens, equos eorum vel quaeque sibi visa sunt, aufert; Compendium etiam, regalis sedis oppidum, pervadit cum quibusdam villis eidem sedi subjectis. Rex Ludowicus, collecto secum Nortmannorum exercitu, Veromandinsem pagum depraedatur, assumptoque cum ipsis Erluino cum parte militum Arnulfi, sed et Artoldo episcopo cum his, dudum qui Remis ejecti fuerant, comitibus quoque Bernardo ac Theoderico nepote ipsius, Remorum obsidet urbem. Vastantur circumquaque segetes, villaeque diripiuntur et partim exuruntur, necnon aecclesiae plures effringuntur. Quoties pugnatum ad portas vel circa murum, vulnerati ex utraque parte non pauci, quidam etiam interempti sunt. Hugo denique dux proeliatus cum Nortmannis, qui fines suos ingressi fuerant, eos non modica caede fudit, et a terminis suis ejecit; post haec Remis ad regem mittit, dans obsides, ut Ragenoldus ex parte regis ad colloquium sibi occurrat. Quo abeunte, tractat cum eo, uti rex obsides ab Hugone episcopo accipiat, et ab obsidione Remensi discedat; quatinus idem praesul denominato placito ad reddendam rationem de omnibus, quae rex ab eo quaesierat, accedat. Quibus hoc sibi tenore datis, rex ab obsidione recedit post quintam decimam, quo civitas obsessa fuerat, diem. Igitur circa missam sancti Johannis Hugo dux placitum cum rege per sequestres habuit, in quo nihil certi de pace inter ipsos componenda gestum, nisi tantum quod indutias ad invicem sibi dederunt usque ad medium mensem Augustum.

His ita gestis, rex Ludowicus, assumpto Erluino et quibusdam domesticis suis secum, Rodomum petit. Domnus Theotilo venerandus urbis Turonicae praesul obiit, qui dum de pace inter regem et principes componenda certaret, hisque studiis occupatus a Lauduno rediret, aegritudine corporis in ipso deprimitur itinere. Cumque ultimum jam exhalaret spiritum, apparuit signum quoddam luminis per aera discurrens, cubitum longitudinis habere visum; cujus lumine ad depellendas noctis tenebras sufficienter perfuncti sunt, qui funus ejus deducebant; talique potiti solamine per milia fere, ceu fertur, ducenta, Turonicam usque corpus ejus perferunt urbem. Quodque in monasterio sancti Juliani, quod idem vir sanctus summa instituerat religione, juxta sepulcrum domni Odonis reverenter humatur, et exinde ipsum templum divinis illustrari miraculis declaratur.

Dum rex Ludowicus moraretur Rodomi, Hagroldus Nortmannus, qui Bajocis praeerat, mandat ei, quod ad eum venturus esset condicto tempore vel loco, si rex ad illum locum accederet. Veniente denique rege cum paucis ad locum denominatum, Hagroldus cum multitudine Nortmannorum armatus advenit, invadensque socios regis, pene cunctos interemit. Rex solus fugam iniit, prosequente se quodam Nortmanno sibi fideli. Cum quo Rodomum veniens, comprehensus est ab aliis Nortmannis quos sibi fideles esse putabat, et sub custodia detentus. Hugo quoque, rex Italiae, regno depulsus a suis, et filius ipsius in regnum receptus est. Hugo praesul Altmontem castrum obsidens, post septem ferme obsidionis ebdomadas recipit, reddente illud Dodone fratre], tali sub tenore, ut filium ipsius et filium fratris sui suscipiens idem archiepiscopus, concederet eis terram patrum suorum. Hugone duce de regis ereptione laborante, Nortmanni filios ipsius regis dari sibi obsides quaerunt, nec aliter regem se dimissuros asserunt. Mittitur igitur ad reginam pro pueris; illa minorem mittens, majorem fatetur se non esse missuram. Datur igitur minor, et ut rex dimittatur, Wido Suessorum episcopus sese obsidem tradit. Dimissus itaque rex a Nortmannis, suscipitur ab Hugone principe; quique committens eum Tetbaldo, cuidam suorum, proficiscitur Othoni regi obviam. Qui rex nolens loqui cum eo, mittit ad eum Conradum ducem Lothariensium. Cum quo locutus Hugo infensus Othoni regi revertitur. Richario Tungrensium praesule defuncto, idem episcopium rex Otho Hugoni, abbati monasterii sancti Maximini, nolenti atque refugienti dedit, eumque ordinari fecit episcopum; et ita remeat trans Rhenum.

In pago Parisiacensi, necnon etiam per diversos circumquaque pagos, hominum diversa membra ignis plaga pervaduntur; quaeque exusta consumebantur, donec mors tandem finiret supplicia. Quorum quidam, nonnulla sanctorum loca petentes, evasere tormenta; plures tamen Parisius in aecclesia sanctae Dei genitricis Mariae sanati sunt, adeo ut quotquot illo pervenire potuerint, asserantur ab hac peste salvati; quos Hugo quoque dux stipendiis aluit cotidianis. Horum dum quidam vellent ad propria redire, extincto refervescunt incendio, regressique ad aecclesiam liberantur.

Anno DCCCCXLVI

quidam motus inter filios Heriberti comitis agitantur pro hereditatum distributione suarum. Qui tamen, Hugone principe avunculo ipsorum mediante, pacantur, divisis sibi, prout eis competens visum est, rebus. Hugo rex Italiae a suis in regnum recipitur. Edmundus Anglorum rex legatos ad Hugonem principem pro restitutione Ludowici regis dirigit; et idem princeps proinde conventus publicos cum nepotibus suis aliisque regni primatibus agit. Marinus papa decessit, cui successit Agapitus; et pax inter Albericum patricium et Hugonem regem depaciscitur. Hugo dux Francorum, ascito secum Hugone filio Richardi, ceterisque regni primatibus, Ludowicum regem, qui fere per annum sub custodia detinebatur apud Tetbaldum comitem, in regnum restituit; recepto Lauduno castro, quod regina Gerberga tenebat, et eidem Tetbaldo commisso. Qui dux Hugo renovans regi Ludowico regium honorem vel nomen, ei sese cum ceteris regni committit primoribus. Edmundus rex transmarinus defungitur; uxor quoque regis Othonis, soror ipsius Edmundi, decessit.

Regina Gerberga nuper ad Othonem regem, fratrem suum, legationem direxerat, auxilium deposcens ab eo. Qui maximum colligens ex omnibus regnis suis exercitum, venit in Franciam, Conradum quoque secum habens, Cisalpinae Galliae regem. Quibus rex Ludowicus obviam profectus, satis amicabiliter et honorifice suscipitur ab eis; sicque pariter Laudunum venientes, considerataque castri firmitate, deverterunt ab eo, Remensem aggredientes urbem; quam cingentes obsidione, ingenti vallarunt exercitu. Videns autem praesul Hugo, obsidionem se tolerare non posse, neque tantae resistere multitudini, locutus est cum quibusdam principibus qui videbantur sibi esse amici, videlicet cum Arnulfo, qui ejus sororem, et Uddone, qui amitam ipsius habebat uxorem, sed et cum Hermanno Uddonis fratre; quaesivit ab eis, quid sibi foret agendum. Qui tale consilium dederunt ei, ut egrederetur cum suis et relinqueret urbem, quia id dispositum a regibus erat, ut omnimodis expelleretur, neque intervenire possent apud reges pro ipso, quin eruerentur ei oculi si urbem vi capi contigisset. Quo consilio percepto ac suis intimato, post tertiam obsidionis diem cum pene cunctis qui secum tunc aderant militibus egressus est. Sicque reges cum episcopis et principibus ingredientes urbem, domnum Artoldum praesulem, qui dudum fuerat ejectus, iterum intronizari fecerunt; quem Rotbertus Treverensis archiepiscopus et Fredericus Magonciacensis accipientes utraque manu eidem sedi restituerunt. Deinde relinquentes Gerbergam reginam Remis, ipsi reges cum exercitibus suis terram Hugonis aggrediuntur; et urbem Silvanectensem obsidentes, ut viderunt munitissimam, nec eam valentes expugnare, caesis quibusdam suorum, dimiserunt. Sicque trans Sequanam contendentes, loca quaeque praeter civitates gravibus atterunt depraedationibus, terramque Nortmannorum peragrantes, loca plura devastant, indeque remeantes, regrediuntur in sua. Deroldus Ambianensium praesul vita decessit.

Anno DCCCCXLVII

Hugo princeps, moto exercitu, in Arnulfi terram proficiscitur, obsidetque quasdam munitiones ipsius; nulloque patrato prout speravit negotio, revertitur in sua. Rex quoque Ludowicus cum quibusdam Lothariensibus Mosomum, quod Hugo praesul ejectus Remis tenebat, obsedit; sed nec ipse quippiam pro votis efficiens, recedentibus tandem post mensem Lothariensibus, ipse Remos regreditur. Bovo Catalaunensis episcopus obiit; eliguntque sibi Catalaunenses quendam nobilem adolescentem clericum, nomine Gibuinum. Ludowicus rex Aquis pascha cum Othone rege celebrat, et regiis ab eo honoratur muneribus. Hugo princeps a quibusdam praesumptiose persuasus, Remensem cum Hugone praesule, quasi mox capturus, aggreditur urbem; frustratoque voto, resistentibus fidelibus regis et Artoldi archiepiscopi, octavo postquam advenerant die, illusi recedunt. Hugo praesul, annitente avunculo suo Hugone, ordinat Ambianis episcopum Tetbaldum quendam, aecclesiae Suessonicae clericum. Ludowicus rex, expetente Arnulfo comite, Atrabatem proficiscitur cum Artoldo episcopo, indeque cum Arnulfo ad obsidendum Monasteriolum, castrum Rotgarii filii Erluini, progrediuntur; postque laborem inefficacem, pluriumque mortes suorum, spe privati regrediuntur ad propria. Tempestas magna Remis effusa est per unius omne noctis spatium cum coruscationibus continuis et terrae motu, adeo ut putei replerentur et domus nonnullae subverterentur.

Conventus placiti regum Ludowici et Othonis super Charam fluvium intrante mense Augusto celebratur, Hugone principe circa Mosomum et Duodeciacum castra metato; ubi res litis inter Artoldum et Hugonem Remensis aecclesiae praesules ab episcopis auditur. Et quia synodus tunc convocata non fuerat, altercatio determinari non potuit. Synodus autem circa medium mensis Novembris habenda denuntiatur. Interim vero sedes Remensis Artoldo conceditur, Hugo alter praesul in Mosomo commorari permittitur. Treugae vel indutiae belli inter regem Ludowicum et Hugonem principem usque ad synodi tempus. Othone rege mediante, disponuntur. Heriveus, nepos Herivei quondam archiepiscopi, habens munitionem quam aedificaverat citra Maternam fluvium, villas circumquaque depraedabatur Remensis episcopii: excommunicatus ab Artoldo praesule pro his quas invaserat aecclesiae rebus. Contra cujus praedones egressi quadam die Ragenaldus comes et Dodo, frater ipsius praesulis, cum quibusdam militibus aecclesiae, ipsos grassatores in fugam agunt. Quo audito, idem Heriveus, armatis his quos secum habebat militibus, a munitione sua egressus contra nostros ad pugnam, et congressus cum eis, interemptus est cum suorum quibusdam ; ceteri omnes in fugam versi sunt, vulneratis ex utraque parte nonnullis. Corpus ejusdem Remos a victoribus perlatum est. Hugo praesul assumens Tetbaldum de Lauduno cum aliis nonnullis malefactoribus, in Culmisciacum ceterasque contiguas villas tempore vindemiae venit; qui omne pene vinum ex his colligentes, in diversos pagos abducunt.

Synodus praedicta Virduni habita est, praesidente Rotberto Treverensi praesule, cum Artoldo Remensi, Odalrico Aquensi, Adalberone Mettensi, Gosleno Tullensi, Hildebaldo Transrhenensi, Israhele Brittone, praesente Brunone abbate fratre regis Othonis, Agenoldo quoque et Odilone, cum aliis quibusdam venerandis abbatibus. Ad quam Hugo episcopus evocatus, missis etiam duobus ad eum deducendum episcopis, Adalberone et Gosleno, venire noluit. Universa vero synodus domno Artoldo Remense tenendum adjudicavit episcopium. Indicitur iterum synodus Idus Januarii habenda

Anno DCCCCXLVIII

synodus praedicta celebratur in aecclesia sancti Petri, ante prospectum castri Mosomi, a domno Rotberto ceterisque Trevirensis dioceseos episcopis et aliquibus Remensis. Veniens autem illuc Hugo praesul, et locutus cum Rotberto, synodum noluit ingredi. Litteras vero quasdam ex nomine Agapiti papae misit ad episcopos per clericum suum, qui eas Roma detulerat, nihil auctoritatis canonicae continentes; hoc tantum praecipientes, ut Hugoni Remense redderetur episcopium. Quibus lectis, ineuntes episcopi consilium cum abbatibus et ceteris sapientibus qui aderant, responderunt, non esse dignum vel congruum, ut mandatum legationis apostolicae, quam dudum Rotbertus archiepiscopus, deferente Frederico praesule Mogonciacensi, coram regibus et episcopis tam Galliae quam Germaniae susceperat, et partem jam praeceptionis ipsius exegerat, propter illas litteras intermitteret, quas insidiator Artoldi praesulis exhibebat; imo quod regulariter coeptum fuerat, canonice pertractaretur. Sicque praeceptum est, ut recitaretur capitulum 19 Cartaginensis concilii de accusato et accusatore. Quo recitato, judicatum est, secundum diffinitionem ipsius capituli, ut Artoldo praesule retinente communionem et parroechiam Remensem, Hugo, qui ad duas jam synodos evocatus venire contempserat, a communione et regimine Remensis episcopii abstineret, donec ad universalem synodum, quae indicebatur Kalendas Augusti, sese purgaturus occurreret. Ipsumque capitulum mox in carta describi fecerunt episcopi coram se, subnectentes hanc etiam definitionem suam, et eidem Hugoni miserunt. Qui post alteram diem eandem cartam Rotberto praesuli remisit, hoc verbis remandans, quod ipsorum judicio nequaquam oboediturus esset. Arnulfus comes castrum Monasteriolum, favente Hugone principe, capit. Interea proclamationis litterae a domno Artoldo diriguntur ad sedem Romanam. Domnus igitur Agapitus papa vicarium suum Marinum episcopum mittit ad Othonem regem propter evocandam et aggregandam generalem synodum. Litterae quoque ipsius papae mittuntur ab urbe Romana speciatim quibusdam episcopis Galliae Germaniaeque, vocantes eos ad eandem synodum. Quae synodus aggregata est ex praecepto praefati papae in Engulenhein palatio regali, in aecclesia beati Remigii honore dicata, 7 Id Junii, causa videlicet maximarum dissensionum, quae agitabantur inter regem Ludowicum et Hugonem principem; inter Artoldum quoque Remorum archiepiscopum et Hugonem illicite substitutum eidem urbi praesulem; quae dissensiones omne perturbaverant regnum Francorum. Ad quam synodum celebrandam, adveniente praedicto Marino sedis apostolicae vicario, convenerunt etiam Germaniae praesules cum quibusdam Galliarum episcopis, Rotbertus videlicet Trevirensis archiepiscopus, Artoldus Remensis, Fredericus Mogontiacensis, Wicfredus Coloniensis, Adaldachus Hammaburgensis, Hildeboldus Mimegardevurdensis, Goslenus Tullensis, Adalbero Mettensis, Berengarius Virdunensis, Fulbertus Camaracensis, Rodulfus Laudunensis, Richoo Warmacencis, Reimboldus Spirensis, Poppo Wirtsiburgensis, Chounradus Constantiacensis, Odelricus Augustensis, Thethardus Hildinesheimensis, Bernardus Alfurtestedensis, Dudo Poderbrunnensis, Farabertus Tungrensis, Lioptacus Ribunensis, Michahel Radisponensis, Doddo Osnebruggensis, Everis Mindensis, Baldricus Trajectensis, Heroldus Saltburgensis, Adalbertus Bazsoensis, Starchandus Eistetensis, Horath Sleoswicensis, Wichardus Basiliensis, Liesdac Ripuensis. Residentibus his praesulibus in aecclesia praedicti loci, post praemissas preces secundum ordinem celebrandi concilii, et post lectiones sacrae auctoritatis, ingressis gloriosis regibus Othone ac Ludowico, et simul residentibus, post allocutionem praefati Marini sedis apostolicae legati, exurgens Ludowicus rex e latere et consessu domni regis Othonis, proclamationis suae quaerimoniam propalavit coram praemisso Romanae sedis vicario ceterisque consedentibus episcopis, referens qualiter accersitus fuerit a transmarinis regionibus per legatos Hugonis ceterorumque Franciae principum ad suscipiendum suae paternae hereditatis regnum, cunctorumque votis et acclamationibus procerum militiaeque Francorum sublimatus et consecratus sit ad apicem regalis moderaminis obtinendum; postea vero ejectus sit a praefato Hugone, et dolis appetitus ac comprehensus, per annum integrum sub custodia fuerit ab eo detentus, nec aliter ejus absolutio potuerit obtineri, nisi Laudunum castrum, quod solum tunc regina Gerberga cum fidelibus suis ex omnibus suis regiis sedibus retinebat, Hugone illud occupante, dimitteret. De his omnibus malis, quae post regni susceptionem passus fuerat, si quis obiceret, quod sui facinoris causa eidem fuissent illata, inde se juxta synodale judicium et regis Othonis praeceptionem purgaret, vel certamine singulari defenderet.

Deinde surgens Artoldus archiepiscopus, protulit secundum jussionem papae Romani, quam ei delegaverat, litis initium atque tenorem, quae versabatur inter ipsum et Hugonem, subrogatum sibi aecclesiae Remensis antistitem. Post quarum litterarum recitationem, et earum propter reges juxta Teutiscam linguam interpretationem, ingressus synodum quidam Sigiboldus praemissi Hugonis clericus, attulit litteras quas Roma detulerat, quasque jam in alia synodo Mosomi propalaverat, asserens easdem litteras sibi Romae ab ipso, qui aderat, Marino vicario datas. Qui Marinus proferens litteras, quas idem Sigiboldus Romam detulerat, praecepit eas coram synodo recitari. In quarum recitatione repertum est, prout ipsae litterae fatebantur, quod Wido episcopus Suessonicus, Hildegarius quoque Belvacensis, Rodulfus Laudunensis, ceterique cuncti Remensis dioeceseos episcopi easdem litteras ad sedem delegaverint apostolicam pro restauratione Hugonis in sede Remensi et expulsione Artoldi. Post quarum lectionem exurgentes Artoldus praesul et praefatus Rodulfus, qui in eisdem litteris nominabatur, Fulbertus quoque Camaracensis antistes, easdem litteras refutarunt, astruentes, quod eas antea numquam viderint vel audierint, neque in earum delegatione consensum praebuerint. Quibus dum idem clericus contraire non posset, licet in eos calumniis obstrepens, praecepit domnus Marinus, suggerens universae synodo, ut sibi consilium et rectum judicium proferrent super hujusmodi calumniatore et calumniarum in episcopos delatore. At illi, postquam delator publice confutatus est falsa detulisse, lectis capitulis de hujuscemodi calumniatoribus, judicant et unanimiter censent, eum quo fruebatur honore privari debere ac secundum capitulorum tenorem in exilium detrudi. Diaconatus igitur quo fungebatur ministerio multatus, a conspectu synodi reprobatus abscessit. Artoldo vero praesuli, qui omnibus se synodis praesentabilem fecerat, non refugiens synodale judicium, episcopium Remense juxta canonum instituta et sanctorum Patrum decreta omnino retinendum atque disponendum, decernunt, laudant atque corroborant.

Secunda consessionis die, post recitatas divinae auctoritatis lectiones et Marini vicarii allocutionem, sug-gessit domnus Rotbertus Trevirensis archiepiscopus, ut, quoniam juxta sacrae legis instituta restauratum atque restitutum fuerat Remense Artoldo praesuli episcopium, in ejusdem sedis invasorem synodale perageretur judicium. Praecepit itaque Marinus vicarius, ut canonicam super hac praesumptione synodus proferret sententiam. Jubentur ergo sanctae legis catholica recitari capitula, quibus recitatis, secundum sacrorum instituta canonum, et sanctorum decreta Patrum, Sixti, Alexandri, Innocentii, Zosimi, Bonefacii, Caelestini, Leonis, Symmachi, ceterorumque sanctorum aecclesiae Dei doctorum, excommunicaverunt et ab aecclesiae Dei gremio reppulerunt praedictum Hugonem Remensis ecclesiae pervasorem, donec ad poenitentiam et dignam satisfactionem venire procuret. Ceteris quoque diebus synodi tractata sunt quaedam necessaria de incestis conjugiis, et aecclesiis, quae presbyteris in partibus Germaniae dabantur, imo vendebantur, indebite et auferebantur a laicis illicite ; prohibitumque ac statutum, ne id omnino praesumeretur ab aliquo. Sed et de aliis aecclesiae Dei utilitatibus tractata sunt et diffinita nonnulla.

Interea rex Ludowicus deprecatur regem Otthonem, ut subsidium sibi ferat contra Hugonem et ceteros inimicos suos. Qui petita concedens, jubet ut Chonradus dux cum exercitu Lothariensium in ejus pergat auxilium; interim vero dum congregetur exercitus, rex Ludowicus cum ipso duce maneat, et episcopi Artoldus atque Rodulfus, qui erant cum rege, ne quid in via paterentur adversi, degerent cum Lothariensibus episcopis. Mansimus itaque cum Rotberto Trevirensi, Rodulfus Laudunensis cum Adalberone Mettensi, ebdomadas fere quattuor. Exercitu denique collecto, Lotharienses episcopi Mosomum petunt, ipsumque obsidentes castrum atque oppugnantes, milites qui erant ibi cum Hugone ad deditionem compellunt; et acceptis ab eis obsidibus, pergunt obviam Ludowico regi et Chonrado duci in partes Laudunensis pagi. Obsident igitur ibi dux et exercitus quandam munitionem, quam aedificaverat et tenebat Tetbaldus in loco qui dicitur Mons acutus, qui et Laudunum contra regem retinebat. Hoc etiam oppidum expugnantes, tandem non sine mora capiunt, indeque Laudunum adeunt. Et in aecclesia sancti Vincentii congregati episcopi, praedictum Tetbaldum excommunicant, Hugonem vero principem vocant litteris ex parte Marini legati apostolicae sedis et sua, venire ad emendationem pro malis quae contra regem et episcopos egerat. Wido denique, Suessonicae urbis episcopus, ad regem Ludowicum veniens, eidem sese committit, pacaturque cum Artoldo archiepiscopo, satisfaciens illi pro ordinatione Hugonis. Chonradus quoque dux filiam Ludowici regis sacro de fonte suscepit. Sicque recepto Mosomo castro et everso, Lotharienses revertuntur in sua.

Igitur Hugo nullam moram faciens, collecta suorum multa Nortmannorumque manu, Suessonicam aggre-ditur urbem, et obsidens oppugnat, caeditque nonnullos; injectis etiam ignibus domum patris aecclesiae succendit, simulque claustra canonicorum et partem civitatis. Nec tamen ipsam capere valens, urbem reliquit, et ad quandam munitionem, quam Ragenoldus comes Ludowici super Axonam fluvium in loco qui dicitur Rauciacus aedificabat, devenit, ipsamque adhuc inperfectam castris vallavit. Sed nec ipsam cepit; villas tamen Remensis aecclesiae castris suis contiguas devastavit. Plures quoque colonorum praedones ipsius interemerunt, violantes aecclesias, et in tantum debachantes, ut in Culmisciaco vico tam infra quam circa aecclesiam fere quadraginta homines interfecerunt ipsumque templum omnibus pene rebus expoliaverunt. Multis ergo flagitiis tunc perpetratis, Hugo tandem cum suis regreditur grassatoribus. Itaque milites, qui hactenus cum Hugone fuerant excommunicato, ad Artoldum praesulem revertuntur; qui nonnullos eorum, redditis eis rebus quas habuerant, recepit, quosdam vero abjecit. Post haec Treviros proficiscitur ad synodum cum episcopis Widone Suessonico, Rodulfo Laudunensi, et Wicfredo Morinensi. Quo pervenientes, Marinum sese praestolantem repperiunt cum Rotberto archiepiscopo; ceterorum vero Lothariensium vel Germanorum praesulem illic invenere neminem. Considerantibus igitur illis, sciscitari Marinus vicarius coepit, quid egisset post praemissam synodum Hugo princeps erga ipsos vel regem Ludowicum. At illi referunt supra memorata, quae ipsis et aecclesiis eorum intulerat, mala. Requirit ergo de vocatione ipsius principis Marinus, utrum perlatae fuissent ei litterae vocationis, quas ei perferendas delegaverat. Cui respondetur ab Artaldo archiepiscopo, quod quaedam earum perlatae sint, quaedam vero perferri nequiverint, earum gerulo ab ipsius grassatoribus intercepto; vocatus tamen fuerit tam litteris quam quibusdam internuntiis. Requiritur itaque, si adsit aliquis ex parte ipsius legatus. Ubi cum nullus fuisset inventus, decernitur expectandum, si forte adventurus esset in crastinum. Quod cum minime contigisset, et omnes qui aderant, tam clerici quam laici, eum excommunicandum esse acclamarent, definitur ab episcopis, hanc excommunicationem adhuc differendam usque ad diem synodi tertiam. Tractatur autem de episcopis, qui vocati fuerant et venire distulerant, vel his qui ordinationi Hugonis participes extiterant. Et Wido quidem Suessonicus se culpabilem, prostratus coram Marino vicario et Artoldo archiepiscopo, confitetur. Intercedentibus autem pro eo apud Marimum Rotberto et Artoldo archiepiscopis, absolvi ab hac noxa meretur. Wicfredus Morinensis inmunis ab eadem ordinatione repperitur. Adest Transmari, Noviomensis episcopi, legatus quidam presbiter, astruens eundem praesulem ita gravi langore detentum, ut ad eandem synodum venire non valuerit; id quoque nostrates, qui aderant, attestantur episcopi.

Tertia tandem die, insistente praecipue Liuddulfo legato et capellano regis Otthonis, quoniam idem rex id omnino fieri praecipiebat, excommunicatur Hugo comes, inimicus Ludowici regis, pro supra memoratis malis ab ipso perpetratis; eo tamen modo, donec resipiscat, et ad satisfactionem coram Marino vicario, vel episcopis quibus injuriam fecit, deveniat; quod si facere contempserit, Romam pro absolutione sui proficiscatur. Excommunicantur et duo pseudoepiscopi, ab Hugone damnato ordinati, Tetbaldus et Ivo, prior post expulsionem ipsius in Ambianensi urbe, alter post damnationem ejusdem Hugonis in Silvanectensi, ab ipso constituti. Excommunicatur etiam quidam clericus Laudunensis nomine Adelomus, quem accusavit Rodulfus episcopus suus, eo quod Tetbaldum excommunicatum in aecclesiam introduxerit. Vocatur Hildegarius, Belvacensis episcopus, litteris praefati Marini, ut veniat coram ipso, vel eat Romam, rationem redditurus coram domno papa pro illicita ordinatione praedictorum pseudoepiscoporum, cui interfuerat. Vocatur et Heribertus, Heriberti comitis filius, ad satisfactionem venire pro malis, quae contra episcopos agebat.

His ita gestis, episcopi revertuntur in sua. Liuddulfus autem capellanus Otthonis Marinum vicarium deducit ad regem suum in Saxoniam, ubi consecraturus erat aecclesiam Vuldensis monasterii. Post cujus consecrationem Marinus, exacta hieme, Romam revertitur. Hoc anno defunguntur episcopi Geruncus Biturigensis et Rodulfus Laudunensis. Nascitur regi Ludowico filius, quem praesul Artoldus de sacro fonte suscepit, patris ei nomen imponens.

précédent

[945.]

Tandis que le roi Louis demeurait encore à Rouen, la reine Gerberge mit au monde à Laon un fils qui fut nommé Charles au baptême. Le roi alla à Laon, y conféra avec Arnoul, régla plusieurs choses, et revint à Rouen. Pendant le temps de Pâques, Bernard, comte de Senlis, Thibaut, ainsi qu'Héribert, attaquèrent et prirent Montigni, château du roi; ils le brûlèrent et le détruisirent. Ce même Bernard attaqua les chiens et les chasseurs du roi, leur enleva leurs chevaux et toutes les choses qu'il put. Il ravagea aussi Compiègne, résidence royale, et plusieurs domaines qui en dépendaient. Le roi prit avec lui une armée de Normands, et ravagea le Vermandois; il s'adjoignit encore Herluin avec une partie des soldats d'Arnoul, ainsi que l'évêque Artaud, ceux qui avaient été chassés de Rheims, le comte Ber- (124) nard, et le comte Thierri, son neveu, et il assiégea Rheims. Ils ravagèrent les moissons, saccagèrent les villes, en brûlèrent quelques-unes, et détruisirent quelques églises. Chaque fois qu'on combattit près des portes ou autour des murs, il y eut de part et d'autre beaucoup de blessés et de morts. Sur ces entrefaites, le duc Hugues combattit les Normands qui avaient envahi les frontières; il en tua beaucoup, et les chassa de son pays. Ensuite il envoya à Rheims vers le roi, et donna des otages pour que Ragenold, du parti de Louis, pût venir en sûreté traiter avec lui; il y vint en effet, et l'on régla que le roi recevrait des otages de l'évêque Hugues, et laisserait le siége de Rheims jusqu'à ce que l'évêque se fût rendu à une assemblée désignée, pour y répondre au roi sur tout ce que celui-ci exigeait. Le roi ayant reçu des otages suivant ce traité, quitta le siége, quinze jours après l'avoir commencé. Le duc Hugues eut, vers le temps de la fête de Saint-Jean, et par intermédiaire, une conférence avec le roi. Rien de positif ne fut réglé quant à la paix entre eux, si ce n'est qu'ils s'accordèrent mutuellement une trève pour jusqu'au mois d'août.

Tout cela étant ainsi réglé, le roi Louis prit avec lui Herluin et quelques-uns de ses domestiques, et gagna Rouen. Le seigneur Théotilon, vénérable prélat de la ville de Tours, qui s'occupait de faire faire la paix entre le roi et les princes, mourut; il fut accablé par la maladie; elle le prit comme il était en route pour revenir à Laon, où il s'occupait de cette pacification. Lorsqu'il rendit le dernier soupir, on vit courir dans l'air un signe de feu de la longueur d'une coudée, et dont la lumière chassa les ténèbres de la nuit, et suffit à ceux (125) qui conduisaient les funérailles; ils furent tellement réjouis de ce miracle, qu'ils portèrent pendant deux cents milles son corps jusqu'à Tours; et ce saint homme y fut enterré près du sépulcre du vénérable Eudes, et dans le monastère de Saint-Julien, qu'il avait fondé par une grande piété; et l'on rapporte que depuis, ce temple fut illustré par des miracles de Dieu.

Tandis que le roi Louis était à Rouen, Haigrold, normand, qui commandait à Bayeux, lui fit dire que, s'il voulait venir dans un temps et un lieu convenus, il s'y rendrait aussi. Le roi vint avec peu de monde à l'endroit désigné; Haigrold arriva avec beaucoup de Normands armés, attaqua ceux qui suivaient le roi, et les tua presque tous; le roi s'enfuit seul, fut poursuivi par un Normand, son fidèle, qui l'avait accompagné à Rouen, fut pris par d'autres Normands, qu'il croyait ses fidèles, et mis en prison. Hugues, roi d'Italie, fut chassé de son royaume par les siens, et l'on mit son fils à sa place. Hugues, l'évêque, assiégea le château d'Hautmont; il lui fut rendu, après sept semaines presque entières de siége, par Odon, mais à la condition que l'évêque recevrait aussi son fils et le fils de son frère, et leur accorderait la terre de leurs pères. Le duc Hugues s'employa pour qu'on relâchât le roi; mais les Normands demandèrent pour otages les fils du roi, et déclarèrent qu'ils ne le rendraient qu'à cette condition. On envoya donc à la reine, pour avoir les enfans; elle donna le plus petit, et déclara qu'elle ne laisserait pas aller l'aîné, Gui, évêque de Soissons, se donna en otage pour obtenir la liberté du roi. Le roi fut donc remis au duc Hugues, (126) qui le confia à Thibaut, un des siens, et alla joindre le roi Othon. Mais celui-ci ne voulut pas le voir, et lui envoya Conrad, duc de Lorraine; Hugues lui parla, et s'en revint très-irrité contre Othon. Richard, évêque de Tongres, mourut; le roi Othon donna son évêché à Hugues, abbé de Saint-Maximin, qui ne le voulait pas etle refusait; il le fit sacrer évêque, et ensuite repassa le Rhin.

Plusieurs hommes eurent les membres affligés de plaies à Paris et dans les bourgs avoisinans; ces membres, brûlés peu à peu, se consumaient jusqu'à ce que la mort finît ce supplice. Quelques-uns cependant échappèrent à ce tourment, en visitant les églises des saints; plusieurs furent guéris à Paris, dans l'église de Marie, sainte mère de Dieu; et l'on assure que tous ceux qui purent y parvenir furent sauvés de cette peste. Le duc Hugues les nourrit par des aumônes quotidiennes. Ceux d'entre eux qui voulurent retourner chez eux furent de nouveau atteints par la maladie, et recouvrèrent la santé en retournant à l'église.

[946.]

Il s'éleva des querelles entre les fils d'Héribert, au sujet de l'héritage de leur père; mais enfin ils se réconcilièrent par l'entremise de leur oncle Hugues, et se le partagèrent tout comme ils jugèrent à propos; Edmond, roi des Anglais, envoya des ambassadeurs au prince Hugues pour qu'il relâchât le roi, et Hugues tint pour cette cause une assemblée publique avec ses neveux et les autres primats du royaume. Le pape Marin mourut, Agapit lui succéda; le patrice Albéric et Hugues, roi d'Italie, firent la paix. Hugues, duc des Français, après s'être adjoint Hugues (127) le Noir, fils de Richard, et les autres grands du royaume, replaça sur son trône le roi Louis, qui était depuis près d'un an sous la garde du comte Thibaut; il reprit le château de Laon que tenait la reine Gerberge, et le confia au même Thibaut. Le duc Hugues, restituant au roi Louis le nom et la dignité de roi, se donna à lui, ainsi que les autres princes du royaume. Edmond, roi d'outre mer, mourut; l'épouse du roi Othon, sœur du même Edmond, mourut aussi.

La reine Gerberge avait envoyé, peu de temps auparavant, une ambassade à son frère Othon, lui demandant des secours contre le prince Hugues, à qui on avait donné Laon pour qu'il rendît le roi Louis qu'il gardait prisonnier depuis qu'il l'avait reçu des Normands. Il rassembla dans tout son royaume la plus grande armée qu'il put, et vint en France, menant avec lui Conrad, roi de la Gaule cisalpine; le roi Louis marcha au-devant d'eux, et en fut reçu très-amicalement et très-honorablement; ils vinrent ensemble à Laon; mais après avoir considéré la force de cette place, ils s'en allèrent et assiégèrent Rheims, la bloquèrent et l'entourèrent d'une grande armée. L'évêque Hugues, voyant qu'il ne pouvait soutenir ce siége, ni résister à une telle multitude, conféra avec les princes qu'il crut ses amis; savoir Arnoul, qui avait épousé sa sœur; Gui, qui avait épousé sa tante; et Herman, frère de Gui; il leur demanda ce qu'il fallait faire; ils lui conseillèrent de sortir avec tous les siens et d'abandonner la ville, parce qu'il avait été réglé par les rois que certainement il serait chassé, et que, si la ville était prise par force, eux, (128) ses amis, ne pourraient obtenir des rois qu'on ne lui arrachât pas les yeux. Après avoir reçu cet avis et l'avoir communiqué aux siens, il sortit le troisième jour du siége, avec presque toute sa garnison. Ainsi les rois entrèrent dans la ville avec les évêques et les princes, et firent de nouveau introniser l'évêque Artaud, qui avait été chassé jadis; Robert, archevêque de Trèves, et Frédéric, archevêque de Mayence, le prenant chacun par la main, le remirent sur son siége: ensuite, laissant la reine Gerberge à Rheims, les rois  envahirent avec leurs armées la terre de Hugues, et marchèrent sur Senlis; mais comme ils virent cette place très-forte, et qu'ils n'étaient pas en état de l'attaquer, ils tuèrent quelques-uns des fidèles de Hugues et laissèrent ensuite la ville; ils gagnèrent le pays au-delà de la Seine, dévastèrent, par de grands ravages, les champs et les villes, parcoururent la terre des Normands, saccagèrent plusieurs lieux, et ensuite s'en allèrent et revinrent chez eux, Dérold, évêque d'Amiens, mourut.

[947.]

Le prince Hugues, ayant levé une armée, partit pour la terre d'Arnoul et y assiégea quelques-uns de ses forts. Mais, n'ayant point réussi dans ses espérances, il revint chez lui. Le roi Louis assiégea aussi, avec quelques Lorrains, Mouzon, que retenait l'évêque Hugues, chassé de Rheims; mais les choses n'allant point à son gré, et tous les Lorrains le quittant, au bout d'un mois il se rendit à Rheims. Bovon, évêque de Châlons, mourut, et les habitans de cette ville élurent un jeune et noble clerc nommé Gibuin. Le roi Louis célébra à Aix la Pâque avec le roi Othon, et fut honoré par lui de dons royaux. Le (129) prince Hugues, présomptueuseinent et persuadé par quelques personnes, attaqua, avec l'évêque Hugues, la ville de Rheims, croyant s'en emparer sur-le-champ; mais ils furent frustrés dans leur attente, par la résistance des fidèles du roi et de l'archevêque Artaud, et ils s'en allèrent, au bout de huit jours, couverts de confusion. L'évêque Hugues, à la demande de son oncle Hugues, ordonna évêque d'Amiens Thibaut, clerc de Boissons. Le roi Louis partit avec l'évêque Artaud pour Arras, afin d'y attendre le comte Arnoul; de là, et après l'avoir joint, ils allèrent tous assiéger Montreuil, château fort à Roger, fils d'Herluin; mais, après des peines inutiles et avoir perdu beaucoup des leurs, ils retournèrent chez eux sans espoir. Il y eut à Rheims, pendant tout l'espace d'une nuit, un grand orage avec des éclairs continuels et un tremblement de terre, si bien que tous les puits furent remplis et que plusieurs maisons furent renversées.

La tenue du plaid des rois Louis et Othon eut lieu au commencement d'août, sur la rivière du Chier; le prince Hugues avait placé son camp entre Mouzon et Douzy. On exposa dans l'assemblée aux évêques la querelle entre Hugues et Artaud, évêques de Rheims; mais rien ne put être décidé, parce que le synode n'était pas convoqué alors; on déclara qu'il aurait lieu au milieu du mois de novembre; en attendant, on accorda à Artaud l'évêché de Rheims, et l'on permit à Hugues, l'autre évêque, de demeurer à Mouzon. Par la médiation du roi Othon, le roi Louis et le prince Hugues se donnèrent une trève pour jusqu'au temps du synode. Hérivée, neveu (130) d'Hérivée, jadis archevêque, qui avait un château qu'il avait bâti en decà de Ia Marne, et ravageait les terres de l'évêché de Rheims, fut excommunié par l'archevêque Artaud, pour avoir enlevé les biens de l'Église. Le comte Rainold et Dudon, frère de cet évêque, sortirent un jour avec les hommes de l'Église contre les brigands d'Hérivée et les mirent en fuite. Quand il apprit cela, il arma tous les soldats qui étaient avec lui, sortit de son fort pour combattre les nôtres et les attaqua; il fut tué avec plusieurs des siens; les autres furent mis en fuite, et il y eut de part et d'autre des blessés. Le corps d'Hérivée fut apporté à Rheims par les vainqueurs; l'évêque Hugues prit avec lui Thibaut de Montaigu, mari de sa sœur, ainsi que plusieurs hommes rapaces, et vint au temps de la vendange dans les campagnes voisines de Rheims; ils emportèrent presque tout le vin, et le conduisirent dans divers lieux.

Le synode ci-dessus mentionné eut lieu à Verdun; y présida Robert, évêque de Trèves; y assistaient Artaud de Rheims, Odalric d'Aix, Adalbéron de Metz, Goslin de Tulle, Hildebald d'outre Rhin, de Werden, Israël de Bretagne, et y furent présens l'abbé Brunon, frère du roi Othon, Agenold, Odilon et d'autres vénérables abbés. L'évêque Hugues y fut mandé; on lui envoya même pour l'amener les évêques Goslin et Adalbéron; mais il refusa d'y venir. Alors le synode, unanimement, adjugea l'évêché de Rheims au seigneur Artaud. On indiqua un nouveau synode pour le 13 janvier.

[948.]

Le susdit synode fut célébré dans l'église de (131) Saint-Pierre, à la vue du château de Mouzon, par le seigneur Robert, les autres évêques du diocèse de Trèves, et quelques-uns de celui deRheims. I'évêque Hugues y vint, parla à Robert, mais ne voulut point entrer au synode; il envoya aux évêques, par son clerc, des lettres de la part du pape Agapit, et qu'il avait rapportées de Rome. Elles ne contenaient aucune autorité canonique, mais ordonnaient qu'on restituât l'évêché de Rheims à Hugues. Quand les évêques les eurent lues, ils prirent conseil avec les abbés et les gens savans là présens; ensuite ils répondirent qu'il n'était ni juste, ni convenable, que la charge de légat apostolique, qu'avait reçue devant les rois et les évêques, tant de France que de Germanie, et par la cession de Frédéric, archevêque de Mayence, l'archevêque Robert, et qu'il avait même commencé à exercer, fût suspendue par des lettres qu'apportait l'ennemi de l'archevêque Artaud; que de plus, ce qui avait été commencé régulièrement devait être fini canoniquement. Ainsi l'on ordonna qu'on lût le dix-huitième chapitre du concile de Carthage, touchant l'accusé et l'accusateur: après cette lecture, on jugea, suivant la règle du même concile, qu'Artaud conserverait la communion et la paroisse de Rheims; qu'Hugues, qui avait dédaigné de se rendre à deux conciles, serait exclu du gouvernement et de la communion de l'évêché de Rheims, jusqu'à ce qu'il se fût rendu, pour se justifier, à un synode universel qui fut indiqué pour les calendes d'août. Les évêques firent écrire sur du papier en leur présence ce chapitre, y ajoutèrent leur décision, et l'envoyèrent au même Hugues. Le lendemain, il le renvoya à l'ar- (132) chevêque Robert, lui faisant dire qu'il n'obéirait point à leur jugement. Le comte Arnoul prit le château de Montreuil, avec l'aide du prince Hugues.

Cependant des lettres de proclamation furent envoyées par le seigneur Artaud au siége de Rome; alors le seigneur pape Agapit envoya son vicaire Marin, au roi Othon, pour qu'il convoquât et assemblât un synode général; ce même pape adressa aussi, de Rome, des lettres particulières à quelques évêques de Gaule et de Germanie, pour les y appeler; ce synode, tenu par l'ordre du pape, s'assembla, le 7 de juin, dans la résidence royale d'Ingelbeim et dans l'église dédiée au bienheureux Remi, et il eut lieu à cause des dissensions cruelles qui existaient entre le roi et le prince Hugues, entre Artaud, archevêque de Rheims, et Hugues, qu'on lui avait injustement substitué; car ces querelles troublaient tout le royaume des Français. Lorsque Marin, vicaire du saint siége, fut arrivé, s'assemblèrent pour tenir le synode les évêques de la Germanie et quelques évêques de Gaule, savoir: Robert, archevêque de Trèves; Artaud, de Rheims; Frédéric, de Mayence; Wifred, de Cologne; Adeldach, de Hambourg; Hildebald, de Werden; Goslin, de Tulle; Adalbert, de Metz; Bérenger, de Verdun; Fulbert, de Cambrai; Rodolphe, de Laon; Reichau, deWorms; Raimbauld, de Spire; Poppon, de Wurtzbourg; Conrad, de Constance; Odalric, d'Augsbourg; Tethard, d'Hildesheim; Bernard, d'Altfurt; Dudon, de Paderborn; Lioptach, de Riben; Michel, de Ratisbonne; Farabert, de Tongres; Dudon, d'Osnabruck; Ever, deMinden; Baudri, de Maastricht; Hérold, de Salzbourg; Adalbert, (133) de Bade; Starchand, d'Hochstaedt; Horath, Wichard, de Baie; et Lidach. En présence des prélats et dans l'église du même lieu, lorsqu'on eut récité les prières suivant le rite de la célébration d'un concile, et lu les injonctions sacrées, que les glorieux rois Othon et Louis furent entrés, et que le ci-dessus nommé Marin, légat du saint siége, eut fait son allocution, le roi Louis se leva d'auprès du seigneur Othon, et, avec sa permission, il exposa à haute voix ses plaintes, en présence de Marin, vicaire du siége de Rome, et des autres évêques qui siégeaient avec lui. Il rappela comment Hugues et les autres princes de France l'avaient invité à revenir des régions d'outre-mer pour reprendre le royaume héréditaire de son père; comment les vœux et les acclamations de tous les grands et chevaliers français l'avaient élevé et désigné pour obtenir les marques du pouvoir royal; de quelle manière ensuite le même Hugues l'avait chassé, attiré par des ruses, pris et retenu un an entier en prison, et n'avait pas voulu le relâcher jusqu'à ce que la reine Gerberge lui eût abandonné le château de Laon, qu'il avait attaqué, et qui seul entre tous les châteaux royaux était resté au pouvoir des fidèles du roi; et il ajouta que si quelqu'un disait que tous ces maux, soufferts depuis la prise de possession de son royaume, lui étaient arrivés par sa faute, il se purgerait de cette accusation, selon le jugement du synode et la volonté du roi Othon, ou s'en défendrait par un combat singulier.

Ensuite l'archevêque Artaud se leva, exposa, selon l'ordre qu'il avait reçu du pape romain, le commencement et la suite de la dispute qui s'était élevée (134) entre lui et l'évêque Hugues, qu'on lui avait substitué comme évêque. Lorsqu'on eut lu ces lettres et qu'on les eut interprétées en langue tudesque, à cause des deux rois, un certain Sigebold, clerc déjà mentionné de Hugues, entra et présenta les lettres qu'il avait apportées de Rome, et qu'il avait déjà produites au synode de Mouzon; il affirma qu'elles lui avaient été remises à Rome, par le même Marin, là présent. Alors Marin prit les lettres qu'avait apportées de Rome Sigebold, et ordonna de les réciter devant le synode. Leur lecture témoigna que Gui, évêque de Soissons, Hildegaire, évêque de Beauvais, Rodolphe, de Laon, et tous les autres évêques du diocèse de Rheims, avaient adressé des lettres au siége de Rome, pour que Hugues fût réinstallé dans l'évêché de Rheims, et Artaud expulsé. Après cette lecture, l'évêque Artaud, Rodolphe, nommé dans ces lettres, et Fulbert, évêque de Cambrai, les réfutèrent, affirmant que jusqu'alors ils n'avaient ni vu, ni entendu ces choses, et qu'ils n'avaient point consenti à leur contenu. Comme ce clerc ne put leur nier qu'il les avait calomniés, le seigneur Marin engagea le synode général à prononcer un jugement et un juste châtiment sur cet homme qui proférait des mensonges contre les évêques. Ceux-ci, après que le délateur eut publiquement avoué qu'il avait produit des faits faux, lurent les capitulaires sur les calomniateurs de ce genre, et pensèrent et jugèrent unanimement qu'il devait être dégradé de ses dignités, et, selon la teneur des capitulaires, envoyé en exil. Il fut donc dégradé du diaconat et chassé avec reproche de la présence du synode; ils jugèrent aussi (135) que l'évêque Artaud, qui s'était présenté à tous les synodes, et n'avait point refusé le jugement des évêques, devait, d'après les saints canons et les règles des saints pères, conserver l'évêché de Rheims, et ils le louèrent et l'encouragèrent.

Le second jour de la session, après avoir lu les divines autorités, et après l'allocution du vicaire Marin, le seigneur Robert, archevêque de Trèves, proposa que, puisque, d'après les saintes règles, on avait rendu à l'archevêque Artaud son évêché de Rheims, on proclamât le jugement synodal contre l'usurpateur de son siége. Le légat Marin, sur cette proposition, ordonna alors que le synode proférât la sentence canonique: on prescrivit donc de réciter les capitulaires catholiques de la sainte loi; et ensuite, d'après les réglemens des canons et des décrets des saints pères Sixte, Alexandre, Innocent, Zosime, Boniface, Célestin, Léon, Symmaque, et tous les autres saints docteurs de l'Eglise, les évêques excommunièrent et repoussèrent du sein de l'Église de Dieu le susdit Hugues, usurpateur de l'évêché de Rheims, jusqu'à ce qu'il vînt à pénitence, et fit une satisfaction convenable. Les autres jours, le synode régla des choses nécessaires, touchant les unions incestueuses et les églises de Germanie, que les laïques donnaient, et qui plus est, vendaient illégalement, et enlevaient injustement aux prêtres; et l'on traita et décida plusieurs choses utiles à l'Église de Dieu.

Cependant le roi Louis pria le roi Othon qu'il lui donnât du secours contre Hugues et ses ennemis; celui-ci y consentit, et ordonna au duc Conrad de lui porter secours avec l'armée des Lorrains. Le roi Louis (136) demeura avec ce duc; les évêques Artaud et Rodolphe, qui étaient avec le roi, habitèrent avec les évêques lorrains, de peur de trouver des ennemis dans les chemins. Nous demeurâmes donc près de quatre semaines avec Robert de Trèves, Rodolphe de Laon, et Adalbéron de Metz. Quand l'armée fut assemblée, les évêques lorrains gagnèrent Mouzon, assiégèrent et assaillirent ce fort; ils forcèrent la garnison qui y était avec Hugues à se rendre; et après en avoir reçu des otages, ils allèrent au devant du roi Louis et du duc Conrad, dans les environs de Laon. Là, le duc et son armée attaquèrent un certain fort possédé et bâti dans le lieu nommé Montaigu, par ce Thibaut, qui retenait la ville de Laon contre le roi. Ils donnèrent l'assaut au fort, et le prirent sans retard; de là, ils allèrent à Laon. Les évêques qui s'y étaient réunis dans l'église de Saint-Vincent, excommunièrent Thibaut, au nom de Marin, légat du siége apostolique, et au leur propre. Ils citèrent le prince Hugues à venir à pénitence pour le mal qu'il avait fait au roi et aux évêques. Gui, évêque de Laon, vint au roi Louis, se donna à lui, et se réconcilia avec l'archevêque Artaud, en lui faisant satisfaction pour avoir sacré Hugues. Le duc Conrad tint le fils de Louis sur les fonts sacrés. Après avoir pris et rasé le château de Mouzon, les Lorrains revinrent chez eux.

Hugues, sans perdre de temps, assembla une nombreuse armée de ses Normands, s'approcha de Soissons, et attaqua cette ville; il tua beaucoup de monde, fit jeter beaucoup de feux, brûla la maison épiscopale, le cloître des chanoines, et une partie de la ville, niais il ne put la prendre, et se retira. Il (137) se rendit à un château, que bâtissait sur l'Aisne, dans un lieu nommé Roucy, Rainold, comte de Louis, et il entoura ce fort de son camp; mais il ne put le prendre, et ravagea les domaines de l'église de Rheims, qui étaient proches du lieu où il s'était placé. Ses brigands de soldats tuèrent une partie de leurs habitans, profanèrent les églises, et se livrèrent à de tels excès, que dans le village de Chermizy ils tuèrent, tant au dehors qu'au dedans de l'église, près de quarante hommes. Après avoir achevé tant de ravages, Hugues revint avec ses satellites; alors les compagnons de Hugues, qui étaient excommuniés avec lui, revinrent à l'évêque Artaud; il en recuit plusieurs, et leur rendit ce qu'ils avaient possédé, mais il en renvoya d'autres.

Ensuite l'archevêque Artaud partit pour le synode de Trèves avec les évêques Gui de Soissons, Rodolphe de Laon, et Wifred de la cité des Morins. A leur arrivée, ils trouvèrent Marin, qui les attendait avec l'archevêque Robert; mais aucun des prélats germains et lorrains n'y était. Ceux de France siégeant donc, le vicaire Marin commença à leur demander ce qu'avaient fait contre eux, depuis le concile, le prince Hugues, ou le roi Louis. Ils rapportèrent les choses ci-dessus mentionnées, que le prince avait commises contre eux et leurs églises; Marin demanda alors si les lettres qu'il avait données pour le citer à comparaître lui avaient été remises. L'archevêque Artaud lui répondit que plusieurs lui avaient été données, que d'autres ne l'avaient point été, parce que celui qui les portait avait été arrêté en chemin par les satellites de Hugues; mais que cependant, tant (138) par lettres que par messagers, il avait été cité. On s'informa donc s'il n'y avait pas quelque part un envoyé de Hugues; et comme on n'en trouva point, on décida qu'on attendrait jusqu'au lendemain pour voir s'il n'en arriverait pas. Comme il n'en vint point, tous ceux qui étaient présens, tant clercs qu'illustres laïques, déclarèrent hautement qu'on devait l'excommunier; mais les évêques différèrent cette mesure jusqu'au troisième jour du synode; alors on s'occupa des évêques, tant de ceux qui avaient été cités et n'avaient point comparu, que de ceux qui avaient participé au sacre de Hugues. Gui, évêque de Soissons, se prosterna devant le vicaire Marin et l'archevêque Artaud, et s'avoua coupable; mais les archevêques Robert et Artaud intercédèrent pour lui auprès de Marin, et on le jugea digne d'être absous de cette faute. "Wifred, évêque, fut trouvé pur d'avoir contribué à ce sacre; un certain prêtre, envoyé de Transmar, évêque de Noyon, se présenta, et assura aux évêques que ce prélat était atteint d'une grave maladie, qui l'empêchait de se rendre au synode. Quelques gens de notre pays le confirmèrent aux évêques.

Le troisième jour enfin, surtout d'après les demandes instantes de Liutdolf, envoyé et chapelain du roi Othon, car son maître le voulait ainsi, le comte Hugues, ennemi du roi Louis, pour tous les crimes commis par lui, et ci-dessus mentionnés, fut excommunié, et devait l'être jusqu'à ce qu'il vînt à résipiscence et fît satisfaction au vicaire Marin ou aux évêques qu'il avait offensés; que si cela lui déplaisait, il n'avait qu'à aller à Rome, pour obtenir l'absolution. On excommunia aussi (139) deux évêques sacrés par le condamné Hugues; savoir Thibaut et Yves. C'était depuis son expulsion que le premier avait été mis par lui à Amiens, et depuis sa condamnation que le second l'avait été à Laon. On excommunia aussi Adelelme, clerc de Laon, que Rodolphe, son évêque, accusait d'avoir introduit dans l'église l'excommunié Thibaut. Marin cita par lettres Hildegaire, évêque de Beauvais, pour qu'il vînt rendre compte, à lui ou au seigneur pape à Rome, de la participation qu'il avait eue à l'illicite ordination de ces faux évêques. Héribert, fils du comte Héribert, fut aussi cité pour venir faire satisfaction des maux qu'il avait faits à l'Église.

Après toutes ces choses, les évêques revinrent chez eux; Liutdolf, chapelain du roi Othon, mena le vicaire Marin en Saxe près de ce roi; et là, Marin consacra l'église de Fulde. Après cette consécration, l'hiver étant passé, Marin retourna à Rome. Cette année, Gérunce, évêque de Bourges, et Rodolphe, évêque de Laon, moururent. Il naquit un fils au roi Louis; l'archevêque Artaud le tint sur les fonts sacrés, et lui donna le nom de son père.

Anno DCCCCXLIX

Laudunenses, qui fidelitati Ludowici regis attendebant, eligunt sibi praesulem Roriconem diaconem, ipsius regis fratrem, quemque consecrat Artoldus archiepiscopus Remis. Qui tamen non receptus Lauduno, apud Petraepontem munitionem resedit. Ambianenses Tetbaldum, quem eis Hugo constituerat episcopum, exosi, castrum Arnulfo comiti produnt, qui advocans regem Ludowicum, oppidum ipsum coepit, Tetbaldum expulit, et Ragembaldum illuc Atrabatensem quendam monachum, quem idem Ambianenses prius sibi delegerant, introduxit; quique Remos a rege perductus, ordinatur episcopus ab Artoldo archiepiscopo. Altmontem munitionem, quam tenebat Dodo, frater domni Artoldi episcopi, milites Remensis aecclesiae, qui recepti non fuerant ab ipso praesule, furtiva capiunt proditione; et advocantes Hugonem excommunicatum, in oppido suscipiunt, indeque per villas episcopii circumpositas rapinis desaeviunt. Imminente denique paschali sollemnitate, Gerberga regina proficiscitur ad fratrem suum Ottonem regem, et Aquisgrani palatio pascha cum ipso celebrat. Ibi tunc diversarum gentium affuere legationes, Graecorum scilicet, Italicorum, Anglorum, et aliorum quorundam populorum.

Regressa Remos regina cum fraterni auxilii pollicitatione, rex Ludowicus Laudunum improvisus aggreditur, et noctu muro latenter a suis ascenso, disruptisque portarum seris, oppidum ingreditur, capitque custodes, praeter eos qui turrim regiae domus conscenderant, quam ipse ad portam castri fundaverat. Hanc itaque capere non valens, a civitate secludit, ducto intrinsecus muro. Quo comperto, Hugo comes illo cum suis proficiscitur, et rex Chonradi Lothariensium ducis auxilium, missa legatione, petit. Hugo vero appropians turri, ante portam metatur, et introducens in arcem custodes cum sufficiente victu, recedit a monte. Rex igitur obviam pergit Chonrado, et ipse dux cum rege locutus, indutias belli disponit inter ipsum et Hugonem usque ad mensem Augustum, dum rex idem locuturus pergat ad regem Ottonem. Cum quo postquam locutus est, Remos revertitur; ubi Adalbertus filius Heriberti ad eum veniens, ipsius efficitur. Ragenaldus comes, junctis sibi quibusdam fidelibus Artoldi praesulis, munitionem quandam construit in fluvio Materna, scilicet apud Maroilum. Codiciacum castrum domno Artoldo praesuli redditur ab his qui custodiebant illud ex parte Hugonis comitis vel Tetbaldi, quique se committunt eidem archiepiscopo. Altmontem praesidium, quod ingressus cum suis tenebat Hugo quondam episcopus, obsident Dodo, frater domni Artoldi, cum fidelibus ipsius et Theodericus comes, et ante portam ipsius castri castra sibi constituunt atque praemuniunt.

Hugo comes collecta suorum multa Nortmannorumque manu, Laudunum adit, et suos qui arcis domum tenebant educit, aliosque cum sufficiente victu custodes introducit. Et profectus hinc in pagum Por-ticensem, supra Caldionem castra metatur, indeque ad regem Ludowicum Remis degentem quasi pacis petendae gratia mittit; insperatusque interim Laudunum aggressus capere nisus est, frustratoque consilio revertitur in sua. Rex vero, evocato Arnulfo atque quibusdam Lothariensium, post eum proficiscitur usque in pagum Silvanectensem. Arnulfus itaque suburbium civitatis ipsius igne succendit, et sic ad propria regrediuntur. Hugo igitur, non modico tam suorum quam Nortmannorum collecto exercitu, in pagum Suessonicum venit, et missis ad regem episcopis, Widone Autisioderensi, et Ansegiso Trecassino, Ragenaldum comitem sibi accersiit; et ita, dato alterutrum jurejurando, treugae sunt acceptae usque octavas paschae. Nec longum post, rex cum Arnulfo locutus est. Ragenaldus comes castrum quondam Herivei, videlicet Castellionem, conscenso noctu muro capit; et Dodo, frater domni Artoldi, tertia dein die Altmon-tem simili pene modo recepit.

Agapitus papa synodum habuit apud sanctum Petrum, in qua dampnationem Hugonis episcopi apud Ingulenheim factam confirmavit, excommunicans etiam Hugonem principem, donec Ludowico regi satisfaciat. Bernardus quidam partium Hugonis, habens castellum super Isaram fluvium nomine Colnacum, se cum ipso castello committit Adalberto comiti. Quaedam aecclesia in honore sanctae Mariae dicata super Arnam rivum, claris illustratur miraculis, et sanitatum praesidiis. Item altera aecclesia in ipsius honore super Pidum rivulum sita, pene simili resplendet nitela.

Anno DCCCCL

rex Ludowicus ad Ottonem regem proficiscitur trans Mosellam, consilium quaerens et auxilium ab eo de pace fienda inter se et Hugonem. Qui promittit se missurum ei ducem Chonradum cum Lothariensibus ad id exsequendum. Qui dux veniens cum episcopis quibusdam et comitibus, locutus est cum Hugone de paciscenda pace; quodque apud ipsum invenit, Ludowico regi renuntiavit. Sicque ad Ottonem rediit, dimissis apud Ludowicum quibusdam comitibus, qui voluntatem regis Hugoni significent. Itaque rex Ludowicus et Hugo princeps super Maternam fluvium pacem facturi cum suis deveniunt. Et residentes isti ex hac parte fluvii, illi ex altera, legatos invicem sibi mittunt; et mediantibus atque sequestris Chonrado duce, Hugone Nigro, Adalberone quoque ac Fulberto episcopis, Hugo ad regem venit et suus efficitur, pacaturque cum Arnulfo comite et Ragenoldo atque Artoldo archiepiscopo, reddens regi turrim Lauduni.

Post haec iterum Hugo colloquium cum rege apud Compendium habuit, ubi datur episcopatus Noviomensis Rodulfo, archidiaconatus ejusdem aecclesiae ministerio fungenti, quem ipsi Noviomenses sibi delegerant dari praesulem. Nec longum post tempore Hugo cum exercitu Ambianensem petit urbem, ibique in turri, quam Ragembaldus episcopus tenebat, recipitur ; alteram vero turrim, quam Arnulfi comitis homines custodiebant, obsidet, rege Lauduni aegritudine decubante. Otto rex, qui quandam Wenedorum magnam obsederat urbem, nomine Proadem, regem ipsorum in subjectionem recipit; sed et Hungaros sibi subditos facit. Homines Ragenoldi comitis quandam munitionem Rodomensis aecclesiae super fluvium Vidulam sitam, quam vocant Brainam, furtivo capiunt ingressu. Unde iratus Hugo princeps, ad regem mittit; et rex illo profectus, eosdem invasores expellit inde, et ipsum castrum prioribus reddit custodiis. Deinde colloquium petit Hugonis: quod dum haberet, custodes castri Codiciaci, qui desciverant a domno Artoldo praesule, Tetbaldum comitem in ipso recipiunt oppido. Quare iratus rex, rogat Hugonem, ut reddat ipsam sibi munitionem, sed quoniam id optinere non potuit, Tetbaldo comite omnimodis obsistente, infensus Laudunum, Hugone inconsulto, recessit. Tetbaldus a Codiciaco plures eorum, quos intus invenerat, expulit. Domnus Artoldus praefatum Rodulfum, Noviomensium electum, Remis ordinat episcopum. Berengarius quidam princeps Italiae, veneno, ut ferunt, necato Lothario rege, Hugonis filio, rex efficitur Italiae.

Anno DCCCCLI

Ludowicus rex Aquitaniam cum exercitu petiit, sed antequam eandem ingrederetur provintiam, Karlus Constantinus, Viennae princeps, et Stephanus Arvernorum praesul ad eum venientes, sui efficiuntur; idem vero episcopus opimis eum honorat muneribus. Willelmus quoque Pictavensis obviam ei fuit. Dumque moratur Aquitaniam rex intrare, gravi corripitur infirmitate; quem suscipiens Letaldus, quidam Burgundiae comes, qui tunc etiam suus noviter effectus erat, utiliter eum in ipsa aegritudine observavit. Reparatis igitur sibi viribus, rex in Franciam regreditur. Interea Fredericus Adalberonis episcopi frater, qui filiam Hugonis principis sibi desponderat, in hoc regnum veniens, munitionem in loco qui dicitur Fanis, inconsulto rege vel regina construere coepit, et loca circumposita crebris depraedationibus diripit. Pro qua re valde molestus rex Ludowicus, legationem suam dirigit ad Ottonem. Hugo princeps ad eundem regem Ottonem, invitatus ad ipsum, vadens, duos illi praemisit leones, et ipse mox subsecutus, honorifice ab eodem in diebus paschae susceptus est; decenterque habitus ab eo, per ipsos paschalis sollemnitatis dies exultanter Aquis cum ipso mansit; multisque donis opime ab eo muneratus revertitur, deducente se duce Chonrado usque ad fluvium Maternam. Qui dux Chonradus quibusdam infensus Lothariensibus, turres quorundam deicit, et quosdam Virdunensium honoribus privat; Raginerii vero comitis quoddam castellum capit, cetera ipsius obsidere facit. Legati regis Ludowici ab Ottone regressi, nuntiant, nolle immo prohibere Ottonem regem, ne Fredericus vel aliquis suorum ullam munitionem in hoc regno habeat, nisi consensum regis Ludowici super hoc sibi obtinere queat.

Hungari ab Italia transcensis Alpibus egressi, Aquitaniam ingressi sunt; ibique tota pene demorati aestate, multis hanc regionem rapinis et internetionibus attriverunt; sicque per Italiam reversi sunt in terram suam. Ludowicus rex munitionem quandam nomine Brenam, quam quidam praedones, Gotbertus scilicet ac frater ejus Angilbertus, munierant, obsidet, penuriaque famis oppressam, capit tandem ac diruit; inde reversus, ad colloquium Arnulfi et Hugonis proficiscitur. At Hugo, quoniam infensus erat Arnulfo propter castrum Monasteriolum et terram quondam Erluini, quam idem Arnulfus occupaverat, ad ipsum colloquium venire noluit; sed ipsam terram ingressus cum Rotgario, Erluini filio, quoddam castrum obsedit. Rex autem, petente Arnulfo, ad eum misit, ipsamque obsidionem resolvi fecit, induciasque vel treugas usque ad Kalendas Decembris accepit.

Ottogeba regina, mater Ludowici regis, egressa Lauduno, conducentibus se quibusdam tam Heriberti quam Adalberti fratris ipsius hominibus, ad Heribertum proficiscitur; qui suscipiens eam, ducit in conjugem. Unde rex Ludowicus iratus, abbatiam sanctae Mariae, quam ipsa Lauduni tenebat, recepit, et Gerbergae uxori suae dedit; fiscum quoque Atoniacam suo dominio subdidit. Otto rex Italiam adiit; ad cujus adventum Berengario Longobardorum rege ab urbe Papia fugiente, ipse Otto eandem ingreditur urbem, uxorem quoque Lotharii regis defuncti, filii Hugonis, sororem Chonradi regis Jurensis, sibi conjugem duxit. Sarraceni meatum Alpium obsidentes, a viatoribus Romam petentibus tributum accipiunt, et sic eos transire permittunt.

[949.]

Les Laonnais, qui gardaient fidélité au roi Louis, élurent pour leur évêque le diacre Roricon, son frère; Artaud, archevêque de Rheims, le sacra; cependant il ne fut point reçu à Laon, et s'arrêta au château de Pierre-Pont. Les Amiennais, qui haïssaient Thibaut, que Hugues leur avait donné pour évêque, livrèrent le château au comte Arnoul. Celui-ci appela le roi Louis, prit la ville, chassa Thibaut, et introduisit Raimbaud, moine d'Arras, qu'auparavant les Amiennais avaient choisi pour évêque. (140) Ce Raimbaud fut conduit à Rheims par le roi, et y fut sacré par l'archevêque Artaud. Les vassaux de l'église de Rheims, que n'avait pas voulu recevoir l'archevêque Artaud, prirent par ruse le fort d'Hautmont, que tenait Dudon, son frère; ils appelèrent l'excommunié Hugues, l'introduisirent dans la ville, et de là ravagèrent les terres de l'évêché, qui étaient proches de ce château. La solennité de Pâques approchait, et la reine Gerberge alla la passer avec son frère, le roi Othon, et la célébra avec lui au palais d'Aix. Il y afflua des ambassades de plusieurs peuples, savoir des Grecs, des Italiens, des Anglais et de quelques autres encore.

La reine revint à Rheims avec l'assurance d'être secourue par son frère. Alors le roi Louis entra subitement à Laon; les siens montèrent en secret sur le mur pendant la nuit., on brisa les serrures des murs, et le roi entra dans la ville; il prit les gardes, excepté ceux qui étaient montés sur la tour de la maison royale, qu'il avait lui-même fondée à la porte de la ville; ne pouvant la prendre, il sortit de Laon, et en fit continuer le mur en dedans. Le comte Hugues ayant appris cela, se rendit dans ce lieu avec les siens, et le roi envoya des messagers à Conrad, duc des Lorrains, pour lui demander du secours. Alors Hugues s'approcha de la tour, se posa près de la porte, introduisit dans la citadelle une garnison avec des vivres suffisans, et se retira. Le roi alla au devant du duc Conrad; ils conférèrent ensemble, et le duc régla, entre le roi et le comte Hugues, une trève pour jusqu'au mois d'août, où le roi devait avoir une entrevue avec le roi Othon. Lorsque (141) l'entrevue fut terminée, le roi revint à Rheims, où Adalbert, fils d'Héribert, le joignit, et se donna à lui. Le comte Rainold se gagna quelques fidèles de l'évêque Artaud, et bâtit sjur la Marne le fort de Mareuil; le château de Coucy fut rendu au seigneur archevêque Artaud par ceux qui le gardaient pour le comte Hugues et Thibaut, et qui se donnèrent à lui. Dudon, frère de ce même archevêque, et le comte Thierri, assiégèrent, avec ses fidèles, le château d'Hautmont, que tenait Hugues, autrefois évêque; ils placèrent et fortifièrent leur camp devant la porte de ce fort.

Le comte Hugues assembla une grande quantité de ses Normands à Laon, emmena ceux de ses fidèles qui tenaient la citadelle, en introduisit d'autres avec des vivres, se rendit dans le Portian, et y plaça son camp. Ensuite il envoya au roi Louis, qui était à Rheims, comme pour lui demander la paix, puis tout-à-coup il entra à Laon, et s'efforça de s'en emparer; mais il ne réussit pas et revint chez lui. Le roi, appelant à lui l'archevêque Artaud et plusieurs Lorrains, le poursuivit jusque dans le pays de Senlis. Arnoul brûla le faubourg de la ville, et revint chez lui. Alors Hugues, après avoir assemblé une armée considérable, tant des siens que des Normands,vint dans le Soissonnais, envoya au roi les évêques Gui, d'Auxerre; Anségise, de Troyes, et appela à lui le comte Rainold: ils se donnèrent des sermens de part et d'autre, et on convint de trèves pour jusqu'à l'octave de Pâques. Peu de temps après, le roi conféra avec Arnoul; le comte Rainold prit sur Hérivée le fort de Châtillon en montant la nuit sur le mur, et (142) Dudon, frère du seigneur Artaud, s'empara trois jours après du château d'Hautmont, par un moyen presque semblable.

Le pape Agapit tint un synode à Saint-Pierre, dans lequel il confirma la sentence de condamnation prononcée contre Hugues, dans le concile d'Ingelheim, et excommunia aussi le prince Hugues, jusqu'à ce qu'il satisfît au roi Louis. Un certain Bernard, du parti d'Hugues, et ayant sur l'Oise un château nommé Chauni, se donna avec son château au comte Adalbert. Une église dédiée à sainte Marie, et placée sur le bord de l'Aisne, fut illustrée par d'admirables miracles, et des guérisons secourables; une autre église dédiée pareillement à sainte Marie, brilla par une gloire presque semblable.

[950.]

Le roi Louis se rendit près du roi Othon, au delà de la Moselle, et lui demanda conseil et secours sur la paix à faire entre lui et Hugues. Othon lui promit de lui envoyer pour cet objet le duc Conrad avec ses Lorrains. Celui-ci vint en effet avec quelques évêques et comtes, conféra avec Hugues et rapporta au roi Louis ce qu'il en avait appris; ensuite il revint près d'Othon et envoya à Louis quelques comtes chargés de signifier à Hugues les volontés du roi. Bientôt le roi Louis et le prince Hugues se rendirent avec les leurs, près de la Marne, pour y traiter des conditions de la paix: les uns se placèrent d'un côté, les autres de l'autre; ils s'envoyèrent des messagers. Enfin, par la médiation du duc Conrad, de Hugues le Noir, des évêques Adalbéron et Fulbert, Hugues vint au roi et se fit son homme; il se réconcilia aussi^avec le comte Arnoul, avec Rainold et l'archevêque Artaud, à qui il rendit la tour de Laon.

(143) Après ces choses, Hugues eut une nouvelle conférence à Compiègne avec le roi; on y donna l'évêché de Noyon à Rodolphe, qui était archidiacre de cette même église, et que les Noyonnais avaient choisi jadis pour évëque. Peu de temps après, Hugues assiégea, avec son armée, la ville d'Amiens, et fut reçu dans la tour, que tenait l'évêque Raimbaud. Ensuite il assiégea une autre tour que gardaient les hommes du comte Arnoul. Pendant ce temps, le roi était malade à Laon; le roi Othon, qui assiégeait Praide. grande ville des Vénèdes, reçut à soumission leur roi, et s'assujettit les Hongrois. Les hommes du comte Rainold prirent, par une attaque furtive, un fort de l'église de Rouen, situé sur la Vesle, et nommé Braine. Le prince Hugues, irrité de cela, envoya au roi qui partit, chassa ces envahisseurs, et rendit le fort à ses premiers maîtres; ensuite il eut une entrevue avec Hugues, et pendant ce temps la garnison de Coucy abandonna l'archevêque Artaud et remit la ville à Thibaut. Le roi, irrité de cela, pria Hugues de lui rendre ce fort, mais il ne put l'obtenir, parce que Thibaut s'y opposait de toutes façons. Alors le roi, irrité, se retira à Laon, malgré Hugues. Thibaut chassa de Coucy plusieurs gens qui y étaient; le seigneur Artaud sacra à Rheims Rodolphe, évêque de Noyon. Un certain Bérenger, prince d'Italie, ayant, à ce qu'on rapparte, empoisonné Lothaire, fils du roi Hugues, se fit roi d'Italie.

[951.]

Le roi Louis, avec son armée, gagna l'Aquitaine; mais avant qu'il entrât dans cette province, Charles Constantin, prince de Vienne, et Etienne, évêque d'Auvergne, vinrent à lui et se firent ses (144) hommes: ce même évêque le combla de riches présens. Guillaume de Poitiers s'y rendit aussi. Tandis que le roi tardait à entrer en Aquitaine, il fut attaqué d'une violente maladie; mais Létold, comte de Bourgogne, qui dernièrement s'était aussi donné à lui, lui fut très-utile et le guérit. Le roi ayant repris ses forces, revint en France. Sur ces entrefaites, Frédéric, frère de l'évêque Adalbéron, et qui avait épousé la fille du prince Hugues, vint dans son royaume, et, malgré le roi et la reine, bâtit un fort dans le lieu nommé Fains: il ravagea, par ses pillages, les lieux d'alentour. Le roi Louis, très-mécontent de cela, envoya une légation au roi Othon; le prince Hugues se disposa à aller auprès du même roi, d'après son invitation, et lui envoya d'avance deux lions; il les suivit de près, fut reçu honorablement par le roi Othon, et très-bien traité par lui. Il passa joyeusement avec lui, à Aix, la solennité de Pâques, et, comblé par ce roi de magnifiques dons, il partit et fut accompagné par le duc Conrad jusqu'à la Marne. Ce duc, mécontent de quelques Lorrains, jeta bas leurs châteaux et priva de leurs bénéfices quelques gens de Verdun; il prit au comte Régnier un de ses châteaux, et fit assiéger tous les autres. Les ambassadeurs du roi Louis au roi Othon revinrent et déclarèrent que celui-ci ne voulait pas, et même défendait absolument que Frédéric, ou quelqu'un des siens, possédât quelque fort dans le royaume de France, à moins d'avoir obtenu le consentement du roi Louis.

Les Hongrois, sortis d'Italie, passèrent les Alpes et entrèrent en Aquitaine; ils y demeurèrent presque tout l'été, ravagèrent ce pays par beaucoup (145) de dégâts, de meurtres, et revinrent chez eux par l'Italie. Le roi Louis assiégea un fort nommé Braine, qu'avaient construit de certains brigands, savoir Gotbert et son frère Angilbert. Il le prit par la famine et le détruisit. Ensuite il partit pour se rendre à une entrevue avec Arnoul et Hugues; mais Hugues, irrité contre Arnoul, de ce qu'il s'était emparé du fort de Montreuil, et de la terre d'Herluin, ne voulut pas venir à cette conférence. Loin de là, il entra sur cette terre avec Roger, fils d'Herluin, et y assiégea un château; mais le roi, à la demande d'Arnoul, envoya à lui, lui fit interrompre ce siége, et reçut leurs sermens pour une trève qui devait durer jusqu'aux calendes de décembre.

La reine Edgive, mère du roi Louis, entra à Laon, sous la conduite de quelques hommes d'Héiïbert et d'Adalbert, son frère; et elle se rendit près d'Héribert qui l'épousa. Le roi Louis, irrité, lui reprit l'abbaye de Sainte-Marie qu'elle avait à Laon, et la donna à Gerberge, son épouse; il s'empara aussi du domaine d'Antony. Le roi Othon gagna l'Italie; Bérenger, roi des Lombards, s'enfuit de Pavie à sou arrivée; Othon entra dans la ville, et épousa Adélaïde, sœur de Conrad, roi de la Bourgogne transjurane, veuve de Lothaire, roi d'Italie et fils d'Hugues. Les Sarrasins s'emparèrent du passage des Alpes, et, après avoir exigé des tributs des voyageurs qui se rendaient à Rome, ils leur laissèrent le passage libre.

Anno DCCCCLII

Otto rex legationem pro susceptione sui Romam dirigit, qua non obtenta, cum uxore in sua regreditur, dimissis ad custodiam Papiae quibusdam ex suis. Ludowicus cum Gerberga regina Laudunum repetit. Berengarius rex ad Chonradum ducem, qui Papiae remanserat, venit; a quo in fide ipsius susceptus, ad Ottonem perducitur. Quem ille benigne suscipiens, concessis eidem rebus, prout sibi visum fuit, quibusdam in Italia pacifice redire permisit; ipse quoque Otto post celebrationem paschae Papiam regreditur. Hugo comes cum suis super Maternam fluvium venit; cui occurrit dux Chonradus cum quibusdam Lothariensibus; obsidentque pariter munitionem apud Maroilum, quam Ragenaldus comes cum hominibus domni Artoldi praesulis intra ipsum fluvium nuper construxerat; instructisque multis undique machinis, fortiter opprimunt; tandemque non sine suorum damno capiunt atque succendunt, his qui intus erant ad fidem Chonradi egressis. Nepotes Hugonis, Heribertus et Rotbertus, interim in loco qui dicitur Mons-Felicis sibi mu-nitionem instruunt; sicque tam Hugo quam Chonradus revertuntur in sua.

Nec mora, rex Ludowicus et Artoldus archiepiscopus cum Ragenaldo comite profecti super Maternam fluvium, munitionem, quam praefati principes succenderant, restruunt, custodesque ibi plures instituunt. Inde rex cum Ragenaldo proficiscitur in partes Victuriaci castri, quod tenebat Walterius quidam, qui nuper a rege defecerat, et cum ipso castro se Heriberto subdiderat. Cujus villas depraedationibus incendiisque devastant, necnon Pontigonem fiscum, quem Heribertus invaserat; aliamque munitionem rex contra Victuriacum instruit, et quosdam sibi fideles ex paribus Walterii ad custodiam inibi dimittit; ipsamque munitionem Odalrico abbati cuidam ex Burgundia committit; et sic Laudunum repetit. Nec mora, Remos cum regina revertitur. Artoldus archiepiscopus in monasterio sancti Basoli monachos mittit, expulsis clericis qui serviebant ibi, committens illud Hincmaro et Rotmaro abbatibus.

Anno DCCCCLIII

incipiente, Hugo princeps legatos mittit ad regem Ludowicum pro pace ac concordia inter ipsos firmanda, petens ut regina Gerberga suum petat colloquium ; quod et fecit, muneribusque ab eodem honorata Remos rediit; obtinuitque Hugo a rege, ut munitio, quae contra Victuriacum castrum constructa fuerat, solveretur. Placitum ergo concordiae ac pacis rex et Hugo mediante quadragesima iniere Suessionis. Exoritur interea inter Ottonem regem et Liudulfum filium ejus, Chonradum quoque ducem et quosdam regni ipsius primates, discordia. Nato siquidem regi filio ex moderna conjuge, ferebatur eidem puero rex regnum suum promittere, quod olim, priusquam Italiam peteret, Liudulfo delegaverat, et magnates suos eidem promittere fidelitatem jurejurando fecerat. Rex igitur Chonradum a ducatu Lothariensium removet, et Chonradus quaerebat ut regem caperet. Quo comperto, rex caute se agere coepit, de interitu vero Chonradi quaerere; Chonradus autem oppida sua munire. At Ragenarius, ei jam dudum inimicus, quoddam ipsius munitissimum obsidet castrum. Collecta ergo Chonradus quanta potuit militum manu, ad resolvendam properat obsidionem. Quibus mutuo congressis et pluribus utrimque peremptis, Chonradus in fugam vertitur, et urbem Mogontiam ingreditur.

Interea Gerberga regina Lauduni geminos est enixa, quorum unus Karolus, alter vocatus est Heinricus; sed Heinricus mox post baptismum defunctus est. Synodus quinque episcoporum apud sanctum Theodericum in territorio Remensi celebratur, Artoldo archiepiscopo praesidente. Ad quam vocatus Ragenaldus comes ob res aecclesiasticas ab eo pervasas, venire noluit, sed deprecatus est regem, ne excommunicaretur, ut ad synodum mitteret; cujus excommunicatio, rege petente, tunc intermissa est. Otto rex urbem Mogontiam, ubi Chonradus se receperat, obsidet; tandemque post duos fere menses cum egresso ad se Chonrado locutus, et obsidibus ab eo acceptis, trans Rhenum regreditur. Nec mora, Chonradus, dimisso Mogontiae militum suorum praesidio, Mettensem appetit urbem, quam mox furtiva pervadit irreptione. Otto rex vocatus a fratre Heinrico, Bajoariam petit, quam filius ejus Liudulfus, captis quibusdam urbibus, devastabat. Chonradus Mettensem quoque urbem, post non modicam ipsius depraedationem, hortatu, ceu fertur, Agenoldi abbatis reliquit. Wicfredus Coloniensis antistes defungitur, et Bruno, frater regis Ottonis, inibi pontifex ordinatur; cui etiam rex Otto regnum Lothariense committit.

Anno DCCCCLIV

praememoratus Chonradus, pacto cum Hungaris inito, eos per regnum Lothariense deducit, usque in terram Ragenarii scilicet, aemuli sui, atque Brunonis episcopi; nimiaque peracta depraedatione, cum praeda magna captivorumque multitudine regnum ingrediuntur Ludowici. Sicque per pagos Veromandensem, Laudunensem atque Remensem, Catalaunensem quoque transeuntes, Burgundiam intrant. Quorum non parva manus tam proeliis quam morbis interiit; ceteri per Italiam revertuntur in sua. Ludowicus, filius regis, Lauduni defungitur. Ludowicus rex egressus Lauduno, Remensem, velut ibi moraturus, repetit urbem. Ante-quam vero ad Axonam fluvium perveniret, apparuit ei quasi lupus praecedens; quem admisso insecutus equo, prolabitur, graviterque attritus Remos defertur, et protracto langore decubans, elefantiasi peste perfunditur. Quo morbo confectus, diem clausit extremum, sepultusque est apud sanctum Remigium. Gerberga regina mittit ad Hugonem, ejus consilium et auxilium petens. Quam ille ad colloquium asciscit, et venientem honorifice suscipit atque consolatur; et de provectione filii ejus in regnum pollicetur. Liudulfus, expulso Heinrico patruo suo, tocius Bajoariae nanciscitur principatum. Lotharienses tam Chonradi ducis infestationibus, quam mutuis inter se depraedationibus lacerantur. Fulcharius, decanus monasterii sancti Medardi, Noviomensium Remis ordinatur episcopus. Fredericus, frater Adalberonis episcopi, Hugonis principis filiam ducit uxorem. Rauciacum, munitionem Ragenaldi. Heribertus comes per quosdam satellites suos furtiva pervadit irruptione.

Lotharius puer, filius Ludowici, apud sanctum Remigium rex consecratur ab Artoldo archiepiscopo, favente Hugone principe, ac Brunone archiepiscopo, ceterisque praesulibus ac proceribus Franciae, Burgundiae atque Aquitaniae. Burgundia quoque et Aquitania Hugoni dantur ab ipso. Castrum Rauciacum Ragenaldo redditur, datis quibusdam villis Heriberto ex parte Ragenaldi. Et regina Gerberga cum filio rege Laudunum revertitur. Nec longum post milites Ragenaldi quandam munitionem Heriberti, quae dicitur Mons-Felicis, trans Maternam fluvium clandestina irruptione capiunt. Heribertus igitur et Robertus frater ejus eandem munitionem obsident, et Heribertus legatos Remis ad Ragenaldum mittit, pro reddendo sibi oppido. Abnuit Ragenaldus, nisi ab obsidione discedatur, et ad examinis rationem conveniant pro subreptis mutuo sibi castris. Quo facto, villas recipit ab Heriberto, quas pro praedicto castro dederat, et oppidum Montis-Felicis Heriberto reddit. Albrico patricio Romanorum defuncto, filius ejus Octavianus, cum esset clericus, principatum adeptus est; quique postea, defuncto Agapito, suggerentibus sibi Romanis, papa Urbis efficitur.

Anno DCCCCLV

rex Otto Hungaris de locis suis praedatum progredientibus obviam profectus, pugnavit cum eis, et vicit, nec eos ingredi regna sua permisit. Hugo princeps Gerbergam reginam cum filio suo rege Lothario Parisius honorifice ad pascha suscipiens, decenter secum per plures detinuit dies; inde cum ipso rege in Aquitaniam profectus, urbem Pictavim petiit. Willelmum vero ibi non inveniunt, ipsam tamen urbem obsident, diuque in eadem obsidione residentes nihil proficiunt; castrum tamen sanctae Radegundis urbi contiguum Ragenaldus comes clandestina irruptione cepit, atque succensum est; tandem post duos menses, exercitu victus indigentia fatigato, ab obsidione disceditur. Willelmus collecto exercitu suo, exercitum regis insequitur. Quo audito, rex et Hugo contra redeunt. Quorum multitudine comminus visa, Willelmus in fugam vertitur. Quem regiae acies insecutae, multos Aquitanorum interimunt, nonnullos nobilium vivos capiunt. Willelmus cum paucis vix evasit.

Hungari cum inmensis copiis et ingenti multitudine Bajoariam ingrediuntur, volentes venire in Franciam. Contra quos Otto rex cum Burislao, Sarmatarum principe, et Chonrado jam sibi pacificato pugnavit ; et eosdem Hungaros interimens, cunctos pene delevit. Chonradus autem, qui valde fortiter ea die pugnaverat, et regem praecipue de victoria confortaverat, ibidem peremptus est. Post hoc bellum pugnavit rex Otto cum duobus Sarmatarum regibus; et suffragante sibi Burislao rege, quem dudum sibi subdiderat, victoria potitus est. Fulchario episcopo defuncto, tandem post quinque menses Hadulfus quidam, Laudunensis clericus, a Noviomensibus electus, ab Artoldo, Roricone ac Gibuino Remis ordinatur episcopus.

Anno DCCCCLVI

rex Otto placitum habuit apud Engulenheim cum Lothariensibus, a quibus et obsides accepit de cunctis pene ipsorum oppidis. Item aliud placitum ab eo post pascha Coloniae habitum est; ubi non paucos a Lothariensibus thesauros accepit. Moxque pestilentia super Germaniam omnemque Galliam effusa, interiere nonnulli, plures gravi sunt langore confecti. Rotbertus Trevirensis episcopus, et Baldericus, et duo alii episcopi ex ea peste sine mora defuncti sunt. Lotharius rex munitionem quandam super Charum fluvium, quam Ragenarius comes Ursioni cuidam Remensis aecclesiae militi abstulerat, pugnando recepit; et infantes Ragenarii ac milites quosdam ibidem inventos secum abduxit; ipsumque castrum direptum incendit. Hugo princeps obiit. Gerberga regina colloquium habuit cum Brunone fratre suo, ubi praedicto Ragenario sui milites et infantes redduntur; reginae vero possessiones, quas illi quondam Gislebertus dux dotis nomine dederat, restituuntur. Episcopatus Trevirensis cuidam Haynrico, regis Ottonis propinquo, datur. Fulbertus Camaracensis episcopus defungitur; et ipsum episcopium cuidam Berengario Transrhenensi clerico tribuitur, nepoti Bovonis, Catalaunensis quondam episcopi, quique Remis ordinatur ab Artoldo archiepiscopo.

Anno DCCCCLVII

quadam nocte in mense Januario illustrata est aecclesia Remensis sanctae Dei genitricis repente paulo post mediam noctem magno splendore, praesente domno Artoldo archiepiscopo, ammirante quoque pariter Withardo custode. Lotharius rex in superiorem profectus est Burgundiam. Bellorum tumultus agitantur inter Brunonem, ex praesule ducem, et Ragenarium comitem ceterosque Lotharienses; item in Francia inter Balduinum filium Arnulfi et Rotgarium quondam Erluini ob castrum Ambianense. Rotbertus filius Heriberti se Lothario regi committit. Lotharius rex cum matre et amita sua, relicta Hugonis, obviam pergit in pagum Camaracensem avunculo suo Brunoni. Videns vero Ragenarius, non posse se venienti resistere multitudini, ad Brunonem venit. At quia quaesitos dare noluit obsides, eum Bruno comprehendens, sub custodia secum deduxit; nec multo post trans Rhenum in exilium misit. Liudulfus Ottonis filius, qui pene totam obtinuerat Italiam, obiit, sepeliturque Mogontiae apud sanctum Albanum.

Anno DCCCCLVIII

castrum Codiciacum quidam fideles Artoldi praesulis clandestina capiunt irruptione. Harduinus subjectus Tetbaldi, cui Tetbaldus idem commiserat castrum, videns oppidum captum, confugit cum suis in arcem. Erat autem turris illa firmissima. Ad quam expugnandam veniens rex Lotharius cum domno Artoldo et nonnullis aliis episcopis atque comitibus, per duas fere hanc obsidet ebdomadas; tandem nepotibus Harduini acceptis obsidibus, ab obsidione disceditur. Tum Tetbaldus adveniens, oppido non recipitur, reversusque per pagum Laudunensem et Suessonicum, rapinis desaeviens, in sua regreditur. Homines Tetbaldi munitionem, quae vocatur Fara, tradentibus eam sibi quibusdam proditoribus, capiunt. Ad quam obsidendam Rorico praesul Laudunensis, cum militibus aecclesiae Remensis et aliis, quoscumque ascisci potuit, amicis advenit. Rege tandem Lothario adventante, mediantibus Heriberto ac Rotberto fratribus, castrum jussione Tetbaldi redditur. Otto rex bellum adversus Sarmatas habuit. Bruno Coloniensis archiepiscopus cum exercitu Lothariensium per Franciam proficiscitur in Burgundiam, locuturus cum sororibus ac nepotibus suis.

Anno DCCCCLIX

Bruno iterum in Franciam venit, et apud Compendium cum regina sorore ac nepotibus suis discordantibus pro quibusdam castris, quae rex Lotharius ex Burgundia receperat, colloquium habuit; obsidibusque datis, pacem inter ipsos usque ad futurum placitum pepigit. Lotharius rex cum matre regina Coloniam proficiscitur in diebus paschae, moraturus hac festivitate cum avunculo suo Brunone. Dataque illi securitate de regno Lothariense, et quibusdam acceptis ab avunculo donis, Laudunum revertitur. Lotharienses a duce Brunone desciscunt, suadente quodam Immone, qui ejus pridem consiliarius extiterat et ab eo nuper recesserat, propter oppida quaedam ipsorum novitia, quae idem dux everti praecipiebat, aliaque onera ipsis insueta, quae illis imponere velle ferebatur. Quibus postmodum evocatis, Fredericum quendam comitem eis vice sua praefecit. Arnulfus comes Remis venit, et aecclesiam sanctae Mariae non modico argenti pondere muneravit; unde arcae, quibus sancti Calisti sanctique Nicasii ac sanctae Eutropiae membra ceterorumque sanctorum quorumdam pignera continentur, ornatae vel coopertae sunt. Sed et quendam evangeliorum hujus aecclesiae librum auro argentoque decoravit; monasterio quoque sancti Remigii dona contulit. Castrum Divionem Rotbertus comes invadit, regis expulsis fidelibus. Quapropter accitus Bruno regis ac reginae petitione, in Burgundiam venit cum Lothariensibus aliisque sibi subditis populis; idemque castrum, sed et Trecas civitatem quam praefatus potiebatur Rotbertus, obsidione vallat.

Anno DCCCCLX

apud Altmontem castrum proditores quidam deprehensi sunt a Manasse, nepote domni Artoldi praesulis, ac damnati suspendio; inter quos etiam presbiter quidam. Munitio quam vocant Macerias, sita supra Mosam infra terram Remensis aecclesiae, Artoldo archiepiscopo redditur a Lantberto, qui eam tenere prohibebatur. Richardus filius Willelmi, Nortmannorum principis, filiam Hugonis, Transequani quondam principis, ducit uxorem. Divionem quandam munitionem, quam regis Lotharii fideles tenebant, Rotbertus frater Heriberti, fidelem regis se fallens, dolo ingressus invadit, regiis expulsis custodibus. Ad quam recipiendam rex cum matre regina profectus, ipsum obsidet castrum. Bruno praesul cum Lothariensibus et aliis sibi subditis illuc adveniens, obsides a Rotberto accepit, quos regi tradidit. Quorum unus, Odelrici comitis filius, proditor comprobatus et judicatus atque decollatus est, alter vivus retentus. Otto et Hugo, filii Hugonis, mediante avunculo ipsorum Brunone, ad regem veniunt ac sui efficiuntur. Quorum Hugonem rex ducem constituit, addito illi pago Pictavensi ad terram quam pater ipsius tenuerat; concessa Ottoni Burgundia. Audiens autem Bruno, quosdam adversum se Lothariensium insurgere, illo cum festinatione regreditur, rege ad obsidionem cum suis consobrinis dimisso. Quidam Brunonis hostium, Rotbertus nomine, Namuurum castrum muniebat; alter Immo munitionem quam dicunt Capraemontem. Ad cujus obsidionem properans Bruno, loca circumquaque rebus exhausta repperit; sicque alimentis abundantem obsidet hostem. Datis ergo treugis, Coloniam ingreditur. Rex quoque Lotharius, Divionis munitione recepta, intromissisque custodibus suis, Laudunum reversus est.

Anno DCCCCLXI

Wido praesul Autisioderensis obiit. Otto filius Hugonis quondam principis, ad regem Lotharium in ipsis festi paschalis diebus Laudunum venit, sed et nonnulli tam Franciae quam Burgundiae proceres. Placitum regale diversorumque conventus principum Suessionis habetur; ad quod impediendum, si fieri posset, Richardus, filius Willelmi Nortmanni, accedens, a fidelibus regis quibusdam pervasus, et interemptis suorum nonnullis, in fugam conversus est. Hugo, filius Rotgarii quondam comitis, adolescens defungitur, et apud sanctum Remigium sepelitur. Artoldus Remensis archiepiscopus decessit pridie Kalend. Octobris. Lotharius rex cum matre regina et quibusdam Franciae proceribus Burgundiam petiit; quo quidam ex Aquitania praesules ac primates ad eum venerunt.

[952.]

Le roi Othon envoya à Rome une ambassade pour être reçu dans cette ville; mais n'ayant pu l'obtenir, il revint chez lui avec sa femme, en lais- (146) sant à la garde de Pavie quelques-uns des siens; Louis revint à Laon avec la reine Gerberge; le roi Bérenger se rendit à Pavie auprès du duc Conrad qui y était resté, et fut reçu par lui comme fidèle; on le conduisit au roi Othon qui le traita très-bien, lui accorda ce qu'il désirait, et lui permit de revenir en paix en Italie. Othon lui-même retourna à Pavie après la célébration de la Pâque. Le comte Hugues vint avec les siens sur la Marne, et le duc Conrad le joignit avec quelques Lorrains; ils assiégèrent ensemble un fort près de Mareuil, que le comte Rainold avait naguère construit sur la Marne, avec les hommes du seigneur archevêque Artaud. Ils rassemblèrent de tous côtés des machines et l'attaquèrent fortement; enfin ceux qui étaient dedans, s'étant remis à la foi de Conrad, Hugues et lui s'emparèrent de ce fort, non sans une grande perte de leurs gens, et ils le brûlèrent. Dans ce temps, Héribert et Robert, neveux de Hugues, se construisirent un fort dans le lieu nommé Montfélix. Hugues et Conrad revinrent chez eux.

Le roi Louis, et l'archevêque Artaud se rendirent sans délai, avec le comte Rainold, sur la Marne; ils restaurèrent le fort qu'avaient détruit les susdits princes, et y laissèrent forte garnison. De là le roi alla avec le même comte, dans les environs du château de Vitry, possédé par un certain Walter, qui l'avait trahi dernièrement, et s'était donné à Héribert avec son château. Ils dévastèrent par le fer et le feu ses terres et le domaine de Pontion, dont s'était emparé Héribert. Le roi bâtit un autre fort vis-à-vis de Vitry. Il laissa à sa garde quelques-uns de ses fidèles, voisins de Walter; le confia à Odalric, abbé (147) de Bourgogne, et après il regagna Laon. Ensuite, sans perdre de temps, il revint à Rheims avec la reine. L'archevêque Artaud renvoya du monastère de Saint-Basile les clercs qui le desservaient, y envoya des moines, et le confia aux abbés Hincmar et Rotmar.

[953.]

Au commencement de l'année 953, le prince Hugues envoya des messagers au roi Louis, pour que la paix fût faite et confirmée entre eux. Il demanda que la reine Gerberge voulût bien avoir une entrevue avec lui. Elle y consentit, alla le trouver, et, comblée par lui de dons honorables, revint à Rheims. Hugues obtint du roi que le fort qui avait été bâti vis-à-vis de Vitry serait détruit. Tous deux firent à la mi-carême un traité de paix et de concorde. Des querelles s'élevèrent entre le roi Othon, Liutdolf son fils, le duc Conrad et plusieurs grands de Germanie. Comme la nouvelle femme de ce roi lui avait donné un fils, on disait qu'il lui avait promis son royaume, que cependant autrefois, avant d'aller en Italie, il avait assigné à Liutdolf, et pour lequel il lui avait fait jurer fidélité par ses magnats. Alors ce roi ôta à Conrad le duché de Lorraine, et celui-ci chercha à s'emparer de sa personne. Quand le roi Othon découvrit cela, il commenca à agir avec dissimulation, et à rechercher la mort de Conrad; celui-ci fortifia ses châteaux; mais Régnier, son ancien ennemi, assiégea un des plus forts. Conrad rassembla une armée, la plus considérable qu'il put, pour lui faire lever le siége; après avoir livré plusieurs combats et perdu beaucoup des siens, il fut mis en fuite et entra à Mayence.

Sur ces entrefaites, la reine Gerberge accoucha à (148) Laon de deux jumeaux; l'un fut appelé Charles, et l'autre Henri; mais ce dernier mourut presque aussitôt après son baptême. Il se tint à Saint-Thierri un synode de cinq évêques, sous la présidence de l'archevêque Artaud; le comte Rainold y fut cité pour ses usurpations des biens ecclésiastiques, et n'y vint point. Mais le roi pria qu'on ne l'excommuniât pas, afin qu'il pût se rendre au synode; et à sa demande, la sentence de condamnation fut retardée. Le roi Othon assiégea Mayence, où s'était retiré le duc Conrad. Enfin, après deux mois presque entiers, Conrad étant sorti pour lui parler, et lui ayant donné des otages, le roi repassa le Rhin. Alors Conrad, sans perdre de temps, laissa une forte garnison à Mayence, attaqua la ville de Metz, et la prit bientôt par une attaque inattendue. Le roi Othon, appelé par son frère Henri, se rendit en Bavière, que Liutdolf dévastait, après avoir pris plusieurs villes. Conrad, après beaucoup de ravages, quitta Metz, à la persuasion (comme l'on rapporte), de l'abbé Agenold. Wifred, évêque de Cologne, mourut, et Brunon, frère du roi Othon, lui succéda. Othon lui donna aussi la Lorraine.

[954.]

Conrad, dont on vient de parler, ayant fait un pacte avec les Hongrois, les conduisit en Lorraine et jusque dans les terres de Régnier, son rival, et de Brunon. Après avoir fait de grands ravages, les Hongrois entrèrent avec une énorme multitude de captifs dans le royaume de Louis. Ils traversèrent ainsi le Vcrmandois, le Laonnais, le Rhémois, le Châlonnois, et entrèrent en Bourgogne. Ils perdirent beaucoup de monde, tant par les combats que par les maladies; et ceux qui survécurent revinrent chez eux par l'Italie. (149) Louis, fils du roi, mourut à Laon. Le roi Louis, sorti de Laon, regagna Rheims comme pour s'y établir. Mais avant de parvenir à l'Aisne, il apercut devant lui un loup, le poursuivit de toute la vitesse de son cheval, tomba, et fut rapporté à Rheims, grièvement meurtri. Il se mit au lit, atteint d'une grave maladie, et couvert de plaies d'éléphantiasis; consumé par ce mal, il finit son dernier jour, et fat enterré à Saint-Remi. La reine Gerberge envoya à Hugues, lui demandant conseil et secours. Il l'invita à la venir trouver, la reçut honorablement, la consola, et lui promit que son fils entrerait en possession du royaume. Liutdolf chassa de Bavière Henri, son oncle paternel, et s'empara de tout ce pays. Les Lorrains furent en proie à mille maux, tant par les déprédations du duc Conrad, que par leurs propres querelles. Foulques, doyen du mojiastère de Saint-Médard, fut sacré à Rheims évêque de Noyon. Frédéric, frère de l'évêque Adalbéron, épousa la fille du prince Hugues. Le comte Héribert s'empara, par une attaque imprévue de quelques-uns de ses satellites, de Roucy, fort de Rainold.

Lothaire, fils de Louis, fut sacré roi à Saint-Remi, par l'archevêque Artaud et par l'aide du prince Hugues, de l'archevêque Brunon, et des autres évêques et grands de France, de Bourgogne et d'Aquitaine. Ce même roi donna à Hugues la Bourgogne et l'Aquitaine; le château de Roucy fut rendu à Rainold, qui donna quelques domaines à Héribert; et la reine Gerberge revint à Laon avec le roi, son fils. Peu de temps après, les soldats de Rainold prirent, par une attaque imprévue, un certain fort nommé Montfélix, placé au-delà de (150) la Marne, et appartenant à Héribert; alors Héribert et son frère Robert vinrent l'assiéger, et le premier envoya des messagers à Rainold pour lui redemander son château; celui-ci refusa, à moins qu'Héribert ne quittât le siége, et que tous deux ne se réunissent pour statuer sur tous les châteaux qu'ils s'étaient mutuellement enlevés. Cela se fit. Rainold reçut d'Héribert les terres qu'il avait jadis données pour ce fort, et le lui rendit. Albéric, patrice des Romains, mourut, et son fils Octavien, qui était clerc, eut sa principauté; ensuite, après la mort d'Agapit, il fut fait pape decette ville, d'après le vœu des Romains.

[955.]

Le roi ôthon marcha pour s'opposer aux Hongrois, qui se disposaient à ravager son pays, il combattit contre eux, les vainquit, et ne les laissa point entrer dans son royaume. Le prince Hugues reçut honorablement à Paris, au temps de Pâques, la reine Gerberge, avec son fils, le roi Lothaire, les retint pendant quelques jours près de lui, et les traita convenablement.; de là, il alla avec ce roi en Aquitaine, et se rendit à Poitiers. Ils n'y trouvèrent point Guillaume, assiégèrent cependant cette ville, et ne réussirent à rien après un long siége. Néanmoins
le comte Rainold prit, par un assaut subit, le fort de Sainte-Radegonde, qui est contigu à la ville, et le brûla $ enfin, après deux mois, l'armée, accablée par le manque de vivres, leva le siége. Guillaume alors assembla son armée et poursuivit celle du roi. Lorsque celui-ci et Hugues le surent, ils retournèrent contre lui, et à peine eurent-ils montré leur grand nombre, que l'armée de Guillaume s'enfuit; mais les troupes royales le poursuivirent, tuè- (151) rent beaucoup d'Aquitains, et firent un grand nombre de nobles captifs. Guillaume put à peine s'échapper avec très-peu de monde.

Les Hongrois envahirent la Bavière avec une immense multitude de troupes, et voulaient venir en France; le roi Othon marcha contre eux avec Borislas, prince des Sarmates, et Conrad qui s'était soumis a lui; il les tailla en pièces et les tua presque tous; mais Conrad, qui avait combattu très-vaillamment ce jour-là, et avait beaucoup aidé le roi à remporter la victoire, périt. Après cette guerre, le roi Othon combattit deux rois sarmates, et par la jonction de Borislas, qui s'était déjà soumis à lui, il fut victorieux. L'évêque Foulques mourut, et après un délai de cinq mois, Hadulfe, clerc de Laon, fut élu par les Noyonnais, et sacré évêque à Rheims, par Artaud, Roricon et Gibuin.

[956.]

Le roi Othon tint un plaid à Ingelheim avec les Lorrains, et reçut des otages de presque toutes les villes. Après Pâques, il y eut encore une assemblée à Cologne, où il reçut beaucoup de trésors des Lorrains. Bientôt après se répandit une maladie contagieuse sur la Germanie et toute la Gaule; plusieurs périrent, et d'autres furent accablés de graves maux. Robert, évêque de Trèves, Régnier, Baudry, et deux autres évêques, attaqués de cette maladie, moururent presque tout de suite. Le roi Lothaire reprit, les armes à la main, un fort sur la rivière du Chier que le comte Régnier avait enlevé à un certain Ursion, vassal de l'église de Rheims; il emmena avec lui les enfans de Régnier, ainsi que des soldats qu'il avait trouvés là, et brûla et détruisit ce château. Le prince Hugues (152) mourut. La reine Gerberge eut une conférence avec son frère Brunon, et les enfans et les soldats de Régnier lui furent rendus: alors on restitua aussi à la reine les possessions que lui avait données, comme dot, le duc Gislebert. L'évêché de Trèves fut donné à Henri, parent du roi Othon; Fulbert, évêque de Cambrai, mourut; on accorda son évêché à Bérenger, clerc d'outre-Rhin, neveu de Bovon, jadis évêque de Châlons, et il fut sacré à Rheims par l'archevêque Artaud.

[957.]

L'église de la sainte Mère de Dieu, à Rheims, fut illuminée une nuit du mois de janvier, peu après minuit, par une lumière subite, en présence du seigneur Artaud, et aussi devant le gardien Guitard, qui en était dans l'admiration. Le roi Lothaire partit pour la Bourgogne supérieure; des guerres s'élevèrent entre le comte Régnier et les Lorrains, d'une part, et de l'autre, Brunon, qui de prêtre avait été fait duc. 1l en arriva de même en France entre Baudouin, fils d'Arno.ul, et Roger, fils d'Herluin, au sujet du fort d'Amiens. Robert, fils d'Héribert, se donna au roi Lothaire; ce dernier se rendit dans le Cambresis avec sa mère et sa tante, au-devant de son oncle Brunon. Quand Régnier vit qu'il ne pouvait résister à une si grande multitude, il vint à Brunon; mais comme il ne voulut pas donner les otages qu'on lui demandait, Brunon le fit arrêter, le mit en prison, et, peu de temps après, l'euvoya en exil en delà du Rhin. Liutdolf, fils d'Othon, qui avait obtenu presque toute l'Italie, mourut et fut enterré à Mayence, dans l'église de Saint-Alban.

[958.]

Les fidèles de l'évêque Artaud prirent, par (153) une attaque subite, le château de Coucy. Hadouin, vassal de Thibaut, et à qui ce fort avait été confié, voyant qu'on s'en était emparé, s'enfuit avec les siens dans la citadelle, qui était une très-forte tour. Le roi Lothaire vint l'attaquer avec le seigneur Artaud, quelques évêques et comtes, et l'assiégea pendant près de trois semaines; enfin Hardouin ayant donné ses neveux pour otages, le roi se retira. Lorsque Thibaut survint, il ne reprit pas la ville, mais s'en alla par le Soissonnais et Laonnais, ravageant et dévastant tout, et il retourna chez lui. Les hommes de Thibaut prirent, par la trahison de ceux qui le gardaient, un fort nommé La Fère; mais Roricon, évêque de Laon, vint, pour l'assiéger, avec les vassaux de l'église de Rheims et tout ce qu'il put rassembler d'amis; enfin la venue du roi Lothaire et la médiation des frères Robert et Héribert, déterminèrent Thibaut à rendre La Fère. Le roi'Olhon marcha contre les Sarmates; Brunon, archevêque de Cologne, passa avec une armée de Lorrains en France pour se rendre en Bourgogne, afin d'y conférer avec ses sœurs et ses neveux.

[959.]

Brunon vint aussi en France, et eut à Compiègne une conférence avec la reine sa sœur, et ses neveux, qui se querellaient au sujet de certains châteaux que le roi Lothaire avait repris sur la Bourgogne, et, après qu'on eut donné des otages, il obtint qu'ils resteraient en paix jusqu'au futur plaid. Le roi Lothaire alla à Cologne avec sa mère pendant les jours de Pâques; il passa cette fête avec son oncle Brunon, et obtint des assurances touchant le royaume de Lorraine. Après avoir reçu des présens de son oncle, il retourna à Laon. Les Lorrains se révoltèrent contre (154) le duc Brunon à la persuasion d'un certain Immon qui, après avoir été son premier conseiller, l'avait abandonné. Ils firent cela parce que le duc leur avait ordonné de détruire de nouvelles villes qui leur appartenaient, et qu'il voulait leur imposer des charges inaccoutumées; mais, après les avoir remis sous son pouvoir, il leur donna le comte Frédéric pour les gouverner en sa place. Le comte Arnoul vint à Rheims, et donna à l'église de Sainte-Marie une grande masse d'argent dont on couvrit et décora le coffre où sont enfermées les reliques de saint Calixte, saint Nicaise, sainte Eutrope, et plusieurs autres saints. Il orna aussi d'or et d'argent le livre des Évangiles de cette église; il fit aussi beaucoup de dons au monastère de Saint-Remi. Le comte Robert s'empara du château de Dijon après en avoir chassé les fidèles du roi: alors Brunon, excité par les prières de la reine, vint en Bourgogne avec les Lorrains et les autres peuples qui lui étaient soumis, et il assiégea ce château et la ville de Troyes, qui appartenaient au susdit Robert.

[960.]

Dans les environs du fort de Hautmont, Manassès, neveu du seigneur évêque Artaud, prit de certains brigands, et ils furent condamnés à la potence; un d'eux était prêtre. Le fort de Maisières, situé près de la Meuse, dans la terre de l'église de Rheims, fut rendu à l'archevêque Artaud par Lambert, qui ne pouvait plus le garder, en présence de Frédéric, duc de Lorraine. Richard, fils de Guillaume, prince des Normands, épousa la fille de feu Hugues le Grand, prince d'outre Seine. Le château de Dijon, que tenaient les fidèles du roi, fut pris par Robert, frère d'Héribert; il s'en empara (155) par ruse, en feignant d'être homme du roi, et en chassa la garnison royale; mais le roi partit avec la reine sa mère pour le reprendre, et l'assiégea; l'évêque Brunon s'y rendit avec ses Lorrains et ses autres vassaux, reçut des otages de Robert, et les donna au roi. L'un d'eux, fils du comte Odalric, trouvé traître après le jugement, fut décapité, et on laissa la vie à l'autre. Par l'entremise de leur oncle Brunon, Othon et Hugues, fils de Hugues le Grand, vinrent au roi, et se firent siens; celui-ci fit Hugues duc, ajouta le Poitou à son héritage paternel, et donna la Bourgogne à Othon. Brunon ayant appris que quelques Lorrains s'insurgeaient contre lui, se rendit en hâte en Lorraine, et laissa le roi à ce siége avec ses cousins germains. Un certain Robert, ennemi de Brunon, avait fortifié le château de Namur; un autre, nommé Immon, celui de Chèvremont. Quand Brunon arriva pour le siége, il trouva tous les lieux d'alentour épuisés par le manque de vivres; et étant dans l'abondance, il attaqua l'ennemi; il fit avec lui une trève, et alla à Cologne. Le roi Lothaire, après avoir repris Dijon, et y avoir établi une garnison, revint à Laon.

[961.]

Gui, évêque d'Auxerre, mourut; Othon, fils du feu prince Hugues, vint passer les fêtes de Pâques à Laon avec le roi Lothaire; beaucoup de grands de France et de Bourgogne s'y rendirent aussi. Le plaid royal et l'assemblée des divers princes se tinrent à Soissons. Richard, fils de Guillaume de Normandie, s'avança pour l'empêcher, s'il pouvait; mais il fut arrêté par les fidèles du roi; plusieurs des siens furent tués, et il fut mis en fuite. Hugues, fils du (156) feu comte Roger, mourut, et fut enterré à Saint-Remi. Artaud, archevêque de Rheims, mourut, le trentième jour de novembre. Lothaire se rendit en Bourgogne avec sa mère, la reine Gerberge et plusieurs grands de France; des prélats et des grands d'Aquitaine vinrent l'y joindre.

Anno DCCCCLXII

Gerberga regina fratris Brunonis colloquium petiit, eique hic frater ejus, ne Hugoni Remense redderet episcopium, prout fratres ipsius petebant, suggessit. Otto rex Romam pacifice adiit, et amabiliter exceptus, atque honore illic imperiali sublimatus est. Quod Berengarius Italiae rex indigne ferens, regiones, quas regere debebat, incendere atque vastare coepit. Rex Lotharius locutus cum Hugone consobrino suo, petitus est ab eo, ut praefato Hugoni Remensem restituat episcopatum; indeque inducias paciscuntur usque ad medium mensis Aprilis. Synodus tredecim episcoporum in pago Meldensi super Maternam fluvium, ex Remensi videlicet ac Senonensi diocesi, celebratur, praesidente Senonensi praesule, satagentibus quibusdam episcopis, ut Hugoni saepedicto Remense rediberetur episcopium. Renitentibus autem praecipue Roricone Laudunensi et Gibuino Catalaunensi praesulibus, et asserentibus, quod a tot episcopis excommunicatus a minore numero absolvi non poterat, ita relinquitur usque ad interrogationem papae Romani. Die nativitatis dominae nostrae Dei genitricis daemoniacus quidam, servus Gerbergae reginae, nudus accurrens per mediam aecclesiam usque ad altare, ibidem prostratus jacuit ut mortuus, tandem a nequam spiritu surgens purgatus est. Ipsa die quidam caecus nomine Harbertus ibidem est illuminatus.

Rex Lotharius cum Arnulfo principe locutus, pacem fecit inter ipsum et nepotem ipsius omonimum ejus; quem infensum habebat ob necem fratris ejusdem, quem de infidelitate sua deprehensum idem comes interimi fecerat. Tunc ipse princeps omnem terram suam in manu regis dedit, ita tamen ut ipse in vita sua inde honoratus existeret. Tetbaldus quidam cum Nortmannis cunfligens, victus est ab eis, et fuga dilapsus evasit. Qui seniorem suum Hugonem proinde infensum habens, ad regem venit; a quo, sed et a regina Gerberga, benigne susceptus, et miti consolatione refocilatus, abscessit. Vulfaldus, abbas monasterii sancti Benedicti, praesul efficitur urbis Carnotensis. Legatio veniens a Johanne papa, intimat praefatum Hugonem quondam episcopum tam ab ipso papa quam ab omni Romana synodo excommunicatum, sed et ab alia synodo apud Papiam celebrata. Cujus legationis redditi certiores per Brunonem archiepiscopum, elegimus ad episcopatum Remensem Odelricum illustrem clericum, Hugonis cujusdam comitis filium, favente Lothario rege cum regina matre praefatoque Brunone. Quique Remis ordinatur ab episcopis Widone Suessonico, Roricone Laudunensi, Gibuino Catalaunensi, Hadulfo Noviomensi, Wicfredo Virdunensi.

Anno DCCCCLXIII

Odelricus Remensis archiepiscopus proceres Franciae, qui possessiones quasdam Remensis occupaverant aecclesiae, vocari fecit. Ego vero, fractus aetate et attritus infirmitate, ministerium abdicavi praelaturae coram eodem praesule. Quique me hoc absolvens jugo, imposuit illud per electionem fratrum nostrorum nepoti meo Flodoardo, septuagesimo aetatis meae anno. Catalaunensem urbem, praesule Gibuino egresso, Heribertus et Rotbertus fratres obsident; explicitisque tandem nundinis, igne succendunt; milites vero in turre quadam loci conscensa liberantur.

Anno DCCCCLXIV

hiemps magna et aspera valde fuit usque Kalendas Febroarii mensis. Domnus praesul Odelricus Tetbaldum quendam procerem excommunicat propter castrum Codiciacum et quaedam praedia sancti Remigii, quae improbe obtinuerat et pertinaciter retinebat. Heribertus comes villam Sparnacum ei reddit, et amiciciam praefati praesulis impetravit; ceteras quoque villas Remensis aecclesiae, quas occupaverat, eidem pontifici repetenti non ambigit reddere.

Anno DCCCCLXV

Otto filius Hugonis, qui Burgundiae praeerat, obiit, et rectores ejusdem ad Hugonem et Oddonem clericum, fratres ipsius, sese convertunt. Arnulfo quoque principe decedente, terram illius rex Lotharius ingreditur, et proceres ipsius provintiae, mediante Roricone praesule Laudunensi, eidem subiciuntur regi. Quo Laudunum repetente, mater ipsius Gerberga regina cum filio Karolo puero ibidem remansit. Odelricus archiepiscopus Sparnacum ab Heriberto recepit, et Codiciacum a Tetbaldo; quemque a vinculo excommunicationis absolvit; et filio ipsius, qui eidem se commiserat, ipsum concessit castrum.

Otto imperator ab urbe Roma regrediens, Coloniam venit, ibique Gerbergam reginam, sororem suam, cum filiis Lothario rege Karoloque puero ad se venientem, excepit; et cum eis aliisque multis proceribus placitum magnum habuit. Qui Romae, Octaviano papa, a quo fuerat susceptus et ad imperii regenda gubernacula benedictus, ab Urbe digresso, et saepe illum revocante imperatore, a quo, quia de inreligiositate sua corripiebatur reverti nolente, congregata synodo, Johannem illustrem quendam ejusdem aecclesiae clericum per electionem Romanorum papam ordinari fecit. Sed eo Papiam regrediente, Octavianus a Romanis recipitur; nec multo post vita decessit. Johanne vero cum imperatore demorante Papiae, Romani quendam Benedictum ipsius aecclesiae scriniarium eligunt atque pontificem sibi ordinari faciunt, qui in Johannis electione consenserat et eidem subditus extiterat. Imperator Otto Romam reversus, convocata magna synodo, et Johanne in sede sua restituto, Benedictum, episcoporum totius synodi judicio depositum, abduxit secum et in Saxoniam direxit.

Anno DCCCCLXVI

Lotharius rex uxorem accepit Emmam, filiam..... regis quondam Italici. Odelricus archiepiscopus Ragenaldum comitem excommunicat pro villis aecclesiae Remensis, quas pertinaciter retinebat. Et ipse comes loca quaedam ejusdem episcopii cum suis pervadens, rapinis incendiisque devastat.

Addit codex 1.

Eodem tempore directae sunt litterae a quodam comite duci Aquitanorum, haec continentes. Duci Aquitanorum G. Raynaldus comes Portinensis, quicquid quilibet bonus aestimat primum. De collocutione nostra et de profectione, de qua me monuisti, contradico omnino. Nam aetas et alia impedimenta officiunt itineri nostro. Sed de genealogia. seu de parentela, qua me praesente narrare volebas, quod inde novi. litteris tibi mea cura mandat. Mathilde et Alberada filiae fuerunt Gerbergae. De Mathilde processit Rodulfus rex, et Mathildis soror ejus. De Alberada Ermentrudis. De Mathilde filia Mathildae Berta. De Ermentrude Agnes. De Berta Geraldus Genevensis. De Agnete Wido.

Addit codex 2.

Ipso anno vir vitae venerabilis, et Remensis aecclesiae presbiter, nomine Frodoardus, sanctitatis honore venerandus, castitatis splendore angelicus, fulgore sapientiae caelicus caeterarumque virtutum insignibus abundanter oppletus, praecedentis libelli aliorumque librorum dictator egregius, quinto Kalendas Aprilis terrenae peregrinationis relinquens exilia, civica, ut credimus, adeptus est jura. Mira et inaudita inundatio pluviae et fragor tonitrui ac coruscatio fulgoris decima Kalendas Augusti accidit 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975.

Anno 976

destruxit Adelbero, nomine non merito archiepiscopus, arcuatum opus, quod erat secus valvas aecclesiae sanctae Mariae Remensis; supra quod altare sancti Salvatoris habebatur, et fontes miro opere erant positi. Et in ipso tempore quadragesimae, majoris ebdomadae feria quarta, tertia decima Kalendas Maii indictio quarta, circa mediam diem, bellum agitur inter Karolum, regis filium fratrem, et Godefridum atque Arnulfum, Lotharienses comites. In quo bello ceciderunt ex parte Karoli de proceribus Emmo de Longia, qui erat miles Hugonis ducis, et Hetdo fidelis Karoli et alii; ex parte vero Godefridi multo plures; et ipse Godefridus lancea perfossus ad terram cecidit; tandem a suis post solis occasum utcumque sublatus deportatusque est. Qui postea per spatia temporum vixit, sed numquam pristinae sanitati plenissime restitutus fuit. Arnulfus quippe, ut ferunt nonnulli, fugam tamdiu remeans tenuit, quousque in propria veniens, quiescere quivit. Ipso in anno tertia decima Kalendas Januarii praesul Rorico sanctae Laudunensis aecclesiae, qui erat langore paralisi correptus, post multas ac debitas Deo pro ipsa infirmitate redditas gratias, vita decessit, videlicet vigilia sancti Thomae apostoli post laudes Dei matutinales. Ipso anno circa mensem Augustum septem denariis emebatur vini modius.

Anno 977

Adalbero juvenis, qui erat ex Lotharii natus regno, Roriconi episcopo successit tali modo. Septima decima Kalendas Februarii, in natale sancti Marcelli papae, donum episcopii Laudunensis aecclesiae in ipsa accepit aecclesia Lotharii regis largitione. Deinde nonas Kalendas Aprilis, vigilia videlicet annuntiationis dominicae, presbiter est ordinatus in praescripta sanctae Mariae aecclesia ab archiepiscopo Adelberone Remis. Denique postea Kalendas Aprilis episcopus est ordinatus in sancto palmarum die. Exin Laudunum rediens, sacrum chrisma sacravit aecclesiastico more, die vero paschae primum in propria resedit sede. Hadulfus Noviomensis episcopus, qui erat tempore prolixo paralisi pessime percussus, nativitate sancti Johannis Baptistae, quae tum temporis dominica accidit die, spiritum exhalavit. Ipso anno tempore vindemiae magna fuit copia vini, in tantum ut non amplius pro uno vini modio venditores nisi autquinque aut quattuor seu tres denarios ab emptoribus accipiebant.

Anno 978

vir Domini Malcallanus, natione Hibernicus, in vigilia sancti Vincentii levitae et martiris vitam transitoriam, quam habebat exosam, deseruit, et cum Deo vivo, cui indesinenter dum adhuc viveret servivit, vivere feliciter inchoavit. Qui praefatus abbas in corpore humatus, quiescit in aecclesia beati Michaelis archangeli; cujus abbatiam, dum corporaliter in hoc seculo vivens mansit, pio moderamine rexit.

 

[962.]

La reine Gerberge se rendit à une entrevue avec son frère Brunon, et lui suggéra de ne point rendre l'évêché de Rheims à Hugues, comme le demandait le frère de celui-ci. Le roi Othon se rendit à Rome dans des intentions pacifiques; il y fut reçu avec plaisir, et élevé à la dignité impériale. Bérenger, roi d'Italie, très-irrité de cela, commença à dévaster et à incendier les régions qu'il aurait dû gouverner. Le roi Lothaire conféra avec son cousin Hugues, qui lui demanda de rendre l'évêché de Rheims à Hugues, et ils se donnèrent une trève pour jusqu'au mois d'avril. Il se tint à Meaux, sur la Marne, un synode de treize évêques des diocèses de Rheims et de Sens, et qui fut présidé par l'évêque de ce dernier lieu. Quelques-uns de ces prélats y demandèrent avec empressement qu'on rendît au susdit Hugues l'évêché de Rheims; Roricon, de Laon, et Gibuin, de Châlons, s'y opposèrent tout-à-fait, et assurèrent que l'homme qui avait été condamné par tant d'évêques ne pouvait être absous par un moins grand nombre. On laissa donc la chose, pour qu'elle fût soumise au pontife romain.

Le roi Lothaire conféra avec le prince Arnoul, et le réconcilia avec son petit-fils, qui portait le même nom, et que ce prince avait offensé par la mort de son frère, qu'il avait surpris en trahison et fait périr. (157) Alors ce prince soumit toutes ses terres au roi, afin d'être honoré par lui pendant sa vie. Un certain Thibaut, qui combattait les Normands, fut vaincu par eux, et leur échappa par la fuite. Mais comme Hugues, son seigneur, était irrité contre lui, il vint au roi, fut très-bien reçu par lui et la reine Gerberge; et rassuré par de douces consolations, il s'en alla. Wulfold, abbé du monastère de Saint-Benoît, fut fait évêque de Chartres. Il vint une légation du pape Jean; elle annonça que Hugues, jadis évêque, avait été excommunié non seulement par le pape et un synode tenu à Rome, mais encore par un autre, célébré à Pavie» L'authenticité de ce message ayant été confirmée par l'archevêque Brunon, nous élûmes, avec l'agrément du roi Lothaire, de la reine sa mère, et de Brunon, Odalric, illustre clerc, fils d'un certain comte Hugues; il fut sacré à Rheims par Gui, évêque de Soissons; Roriconj de Laon; Gibuin, de Châlons; Hadulfe, de Noyon, et Wicfred, de Verdun. Le jour de la Nativité de la sainte mère de Dieu, un certain possédé, serviteur de la reine Gerberge, accourut tout nu au milieu de l'église et jusqu'à l'autel, se prosterna, et resta couché, comme s'il était mort; mais enfin il fut délivré du malin esprit. Le même jour, dans le même lieu, un aveugle recouvra la vue.

[963.]

Odalric, archevêque de Rheims, cita les grands de France qui avaient envahi quelques biens de cette église; et moi alors, cassé par l'âge et accablé d'infirmités, je me démis de mon abbaye en présence de cet évêque; il me délivra de ce joug; et par le moyen de l'élection des frères, il l'imposa à mon (158) neveu Frodoard; j'étais dans la soixante-dixième année de mon âge. Gibuin, évêque de Châlons, étant sorti de cette ville, elle fut assiégée par les frères Héribert et Robert; ils y mirent le feu à l'aide de machines; les soldats qui la défendaient se réfugièrent dans une certaine tour, et furent enfin délivrés.

[964.]

L'hiver fut très-âpre jusqu'aux calendes de février. Le seigneur évêque Odalric excommunia un grand, nommé Thibaut, pour s'être emparé injustement du château de Coucy et d'autres possessions de l'église de Saint-Remi, et les avoir gardées opiniâtrément. Le comte Héribert remit au même archevêque la ville d'Epernai; il obtint son amitié, et ne refusa pas à ses demandes les domaines de l'église de Rheims dont il s'était emparé.

[965.]

Othon, fils de Hugues, et possesseur de la Bourgogne, mourut, et les gouverneurs de ce pays se mirent sous la loi de ses frères Hugues et Eudes clerc. Le prince Arnoul mourut aussi; le roi Louis entra dans sa terre, et les grands de cette province se soumirent à lui par la médiation de Roricon, évêque de Laon; le roi se rendit de nouveau dans cette ville, où sa mère, la reine Gerberge, vint le joindre avec son fils le petit Charles. L'archevêque Odalric reçut Épernai d'Héribert, et Coucy de Thibaut; il délia celui-ci de l'excommunication, et donna le château de Coucy au fils de Thibaut, qui s'était soumis à lui.

L'empereur Othon alla à Cologne en revenant de Rome; il y reçut sa sœur, la reine Gerberge, qui alla le trouver avec ses fils, le roi Lothaire et le petit Charles, et tint là un grand plaid avec beaucoup d'au- (159) tres grands. Étant à Rome, et parce que le pape Octavien, qui l'avait reçu et béni à titre d'empereur, avait quitté la ville, et ne voulait point y revenir, malgré les instances qu'il lui faisait, lui qui voulait le corriger de son irréligion, Othon assembla un synode, et fit sacrer un certain Jean, illustre clerc de cette église, et choisi par les Romains; mais comme Jean avait été à Pavie, Octavien rentra à Rome, y fut reçu par les Romains, et mourut peu de temps après. Pendant que Jean restait à. Pavie avec l'empereur, les Romains choisirent et firent ordonner Benoît, archiviste de l'église de ce lieu, et qui avait consenti à l'élection de Jean, et s'était soumis à lui. L'empereur Othon retourna L Rome, convoqua un grand synode, remit Jean sur son siége, et emmena avec lui en Saxe Benoît, déposé par jugement uname du synode des évêques.

[966.]

Le roi Lothaire épousa Emma, fille d'un ancien roi d'Italie. L'archevêque Odalric excommunia le comte Rainold, pour les terres de l'église de Rheims qu'il retenait obstinément. Ce même comte parcourut avec les siens plusieurs lieux de cet évêché, et les dévasta par le pillage et le feu (4).

Dans ce temps, des lettres fiyent envoyées par un certain comte au duc d'Aquitaine; elles contenaient ceci: « G. Rainold, comte du Portian, au duc d'Aquitaine. Je me refuse absolument à ce que tu m'as mandé pour notre conférence et le voyage auquel tu m'engageais; l'âge et d'autres obstacles m'empêchent de partir. Mais je t'envoie exactement par (160) lettres ce que je sais sur la généalogie et la parenté que tu voulais m'entendre raconter. Mathilde et Albérade furent filles de Gerberge; de Mathilde naquirent le roi Rodolphe et sa sœur Mathilde; d'Albérade vint Hermentrude; de Mathilde fille de Mathilde, vint Berthe; d'Hermentrude vint Agnès; de Berthe vint Gérald le Genevois; d'Agnès vint Gui (5).»

Dans cette même année mourut Frodoard, d'une vie recommandable, prêtre de l'église de Rheims, vénérable par sa sainteté angélique, par la splendeur de sa chasteté, céleste par l'éclat de sa science, et rempli avec abondance de toutes les autres vertus; c'était lui qui .avait dicté cet excellent livre et plusieurs autres; il termina, le 28 mars, l'exil de son voyage sur la terre, et devint, à ce que nous croyons, citoyen du ciel. Une inondation énorme et comme on n'en avait jamais vu, un bruit de tonnerre et une grande lueur d'éclairs arrivèrent le  juillet.

.................................................................................

[976.]

Adalbéron, archevêque de nom, et non de mérite, détruisit les arcs qui étaient près des portes de l'église de Sainte-Marie, de Rheims, et sur lesquels était placé l'autel de saint Sauveur; il détruisit encore des fontaines d'un admirable travail. Dans ce même temps de carême, le quatrième jour de la semaine sainte, le dix-neuvième du mois d'avril, (161) au milieu de la journée, il y eut une bataille entre Charles, frère du roi, et les comtes lorrains Godefroi et Arnoul: du côté de Charles, et d'entre les grands, il périt dans ce combat Immon de Longen, qui était soldat du duc Hugues; Hetdo, fidèle de Charles, et d'autres encore; il en mourut beaucoup plus du parti de Godefroi, et Godefroi lui-même tomba à terre percé d'une lance; mais il fut, après le coucher du soleil, trouvé et emporté par les siens. Il vécut encore quelque temps, mais ne revint jamais entièrement à sa première santé. Quant à Arnoul, comme plusieurs le rapportent, il s'enfuit très-long-temps et jusqu'à ce qu'enfin il fût arrivé dans ses domaines, et s'y tint tranquille. Dans cette même année le treizième jour de décembre, Roricon, évêque de la sainte église de Laon, qui était accablé de la langueur d'une paralysie, après avoir rendu à Dieu toutes les grâces qu'il lui devait pour son infirmité, mourut la veille de la Saint-Thomas, après laudes. Le muids de vin se vendit, au mois d'août, sept deniers.

[977.]

Le jeune Adalbert, qui était né dans le royaume de Lorraine, succéda à l'évêque Roricon, de la manière qui suit: le jour de la naissance de saint Marcel, pape, le seizième jour de janvier, il reçut, dans l'église de Laon, le don de cet évêché, par la faveur du roi Lothaire; ensuite, le 24 niars, savoir la veille de l'Annonciation de Notre-Dame, il fut ordonné prêtre par Adalbéron, archevêque de Rheims, dans l'église ci-dessus mentionnée de Sainte-Marie; le premier d'avril, il fut sacré évêque le dimanche des Rameaux; de là il revint à Laon et consacra le saint chrême selon le rite ecclésiastique; enfin, le jour (162) de Pâques il s'établit dans son siége. Hadulfe, évêque de Noyon, qui depuis long-temps était attaqué gravement d'une paralysie, rendit l'esprit le jour de la Nativité de saint Jean-Baptiste, qui cette année fut un dimanche. Cette même année, dans le temps de la vendange, il y eut une telle abondance de vin, que pour un muids de vin les vendeurs ne recevaient des acheteurs que cinq, quatre, ou trois deniers.

[978.]

La veille de saint Vincent, diacre et martyr, Macallan, homme de Dieu, Irlandais de nation, quitta cette vie passagère qu'il avait en dégoût, et commenca à vivre heureusement avec le Dieu vivant qu'il avait toujours servi pendant sa vie. Cet abbé est enterré et repose dans l'église de Saint-Michel-Arige, dont il a pieusement gouverné l'abbaye pendant qu'il demeurait corporellement en ce monde.

 

FIN DE LA CHRONIQUE DE FRODOARD.

(1 Charles le Chauve.

(2)  Ici est une lacune de 877 à 919. Voir la. Notice.

(3)  Frodoard a dit plus haut que Gislebert était mort.

(4 Ici finit la Chronique de Frodoard; on trouve dans un exemplaire de la bibliothèque de Dijon, l'addition du paragraphe suivant.

(5) Ici s'arrête le manuscrit de Dijon; les paragraphes suivans sont tirés du manuscrit de Rheims.