Flodoard

FLODOARD

 

CHRONIQUE (ANNALES)

Partie 1 (877-944) - partie 2 (945-978)

 

Œuvre mise en page par Patrick Hoffman

Le texte latin provient de Migne

 

FLODOARD

 

 

(67) CHRONIQUE DE FRODOARD*.


* Nous renvoyons le lecteur à la Notice sur Frodoard, placée en tête de son Histoire de l'église de Rheims, et où nous avons donné sur sa Chronique tous les renseignemens qui nous restent.

 

 

ANNALES.

 

Anno 877 et indictione X, II Nonas Octobris, praecellentissimus imperator Karolus, sanctae recordationis insignisque memoriae, temporalem finiens cursum, feliciter, ut credimus, ad gaudia migravit aeterna. Hic siquidem fuit serenissimi augusti Hludovici filius, ac nepos gloriosissimi caesaris ejusdem nominis Karoli. Cujus celsitudinis atque dulcedinis nobilissima propinqua ejus, Bertrada abbatissa, cum omni congregatione sibi commissa supplicationibus devotissimis assidue memor, hanc memoriam litteris conpendio conprehensam fecit describi, quae in ejus anniversario annuatim recitaretur, ejusque memoria semper haberetur. »


Anno incarnationis domini nostri Jhesu Christi DCCCCXIX

cecidit Remis grando mirabilis, ovum gallinae superans magnitudine; quae vero distendebatur in latitudine, occupabat medium palmae. Sed et grandior per alia quaedam loca visa est cecidisse. Hoc anno nihil vini in pago Remense nisi parum admodum fuit. Nortmanni omnem Britanniam in Cornu-Galliae, in ora scilicet maritima, sitam depopulantur, proterunt atque delent, abductis, venditis, ceterisque cunctis ejectis Brittonibus. Hungari Italiam partemque Franciae, regnum scilicet Lotharii, depraedantur.

Anno Dominicae incarnationis DCCCCXX

pene omnes Franciae comites regem suum Karolum apud urbem Suessonicam, quia Haganonem consiliarium suum, quem de mediocribus potentem fecerat, dimittere nolebat, reliquerunt. Heriveus autem, Remorum archiepiscopus, accipiens regem cum omnes eum deseruissent, duxit eum ad hospitia sua in villam quae dicitur Carcarisia, in crastinum vero venerunt in Crusniacum, Remensis episcopii villam, ibique manserunt, donec Remis venirent. Sicque deduxit eum per septem fere menses, usque quo illi suos principes, eumque suo restitueret regno. Postea profectus est archiepiscopus Heriveus super Mosam, propter quoddam castellum in terra sui episcopii situm, quod nominant Macerias, recipiendum, quod tenebat Erlebaldus, comes pagi Castricensis, contra illum; quem tunc etiam habebat excommunicatum, propter illa quae ipsius episcopatus familiae frequentia ingerebat mala, propterque Altmontem, aecclesiae Remensis, quod furtim irruperat, castrum. Archiepiscopus autem postquam praefatum castellum, id est Macerias, cum suis fidelibus per quattuor fere ebdomadas obsedisset, deserente tandem illud Erlebaldo, recepit, et dispositis inibi custodiis, reversus est Remis. Qui Erlebaldus profectus ad regem, qui tunc morabatur in pago Warmacensi sedens contra Heinricum principem Transrhenensem ibi ab hostibus regis sibi supervenientibus interfectus est.

Hoc anno, sequenti quoque, agitatur inter Hilduinum episcopum et Richarium abbatem de episcopatu Tungrensi contentio. Siquidem rex illud episcopium Richario, quia Hilduinus a se descivit, cui prius ipsum concesserat, dedit. Herimannus vero archiepiscopus Hilduinum ibi episcopum, eligente clero, ac populo favente, necnon Gisleberto, quem plurimi Lotharienses principem, relicto Karolo rege, delegerant ordinavit. Karolus vero reversis ad se Lothariensibus et ipso Gisleberto, Richario abbati, non Hilduino episcopo, ipsum episcopatum consentiebat. Remis in monasterio sancti Petri ad portam basilicarem cereus, quem ibi posuerant hi cives qui Romam ad visitanda apostolorum limina profecti fuerant, accensus est etiam ter igne caelesti. Ad idem quoque monasterium quaedam puella advenerat nomine Osanna, de pago Vonzinse, carnem non comedens, neque panem ab annis jam duobus edere valens, cui multae visiones ostendebantur. Haec in ipsis diebus ebdomada plena jacuit immota, et sanguinem cum omnium ammiratione sudavit, ita ut frons ejus tota et facies usque ad collum operiretur sanguine; in qua vita vel tantum calor remanserat, halitu etiam tenuissime spirante. Tunc quoque multa se vidisse perhibuit, ex quibus aliqua dixit, plurima vero quae viderat, se dicere non audere professa est. Tunc etiam circa Remensem urbem mel in spicis inventum, et flores quibusdam in arboribus, maturis vel collectis jam fructibus.

Anno DCCCCXXI

incarnati Verbi Rodulfus episcopus montis Lauduni moritur; cui succedit Adelelmus, ejusdem loci thesaurarius, Remis a domno Heriveo episcopus ordinatus. Anglorum Romam proficiscentium plurimi inter angustias Alpium lapidibus a Sarracenis sunt obruti Synodus apud Trosleium habita, cui praesedit Heriveus archiepiscopus, praesente quoque Karolo rege; cujus obtentu Erlebaldus ibi Castricensis absolvitur. Richardus marchio de Burgundia obiit. Karolus rex in regnum Lotharii abiit, receptisque per vim quibusdam Ricuini infidelis sui praesidiis, et facta pactione usque ad missam sancti Martini cum Heinrico principe Transrhenensi reversus est in montem Lauduni. Tempestates hoc anno diversis in locis plurimae, homines quoque fulmine exanimati, et domus incensae. Aestus in aestate magnus, et foeni plurimum. Siccitas ingens tribus fere continua mensibus, Julio, Augusto atque Septembri. Rotbertus comes Nortmannos, qui Ligerim fluvium occupaverant, per quinque menses obsedit, acceptisque ab eis obsidibus, Brittanniam ipsis, quam vastaverant, cum Namnetico pago concessit; quique fidem Christi coeperunt suscipere. Erluinus, Belvacensis episcopus, obiit. Karolus iterum pacem cum Heinrico firmat.

Anno DCCCCXXII

Karolus regnum Lothariense ob persecutionem Gisleberti et Ottonis rapinis, sacrilegiis atque incendiis, etiam in tempore quadragesimae, sicut et tota hieme vastat. Richarius, qui Romam profectus fuerat propter episcopium Tungrense, reversus est, ordinatus a Johanne papa episcopus, Hilduino ab ipso papa excommunicato, qui etiam illo abierat episcopus. Drogo episcopus de Tullo moritur; cui succedit Gauzlinus. Berengario Langobardorum rege regno ab optimatibus suis ob insolentiam ejus deturbato, Rodulfus Cisalpinae Galliae rex ab ipsis in regnum admittitur; et Hungari, actione praedicti Berengarii, multis captis oppidis, Italiam depopulantur. Karolo denique Laudunum regresso, Hugo filius Rotberti post pascha supra Vidulam venit, ubi apud villam Finimas Herivei archiepiscopi fideles cum quibusdam Franciae comitibus obvios habuit. Quo cum eidem super Axonam in pagum Laudunensem profecto, propter praedictum Haganonem, cui rex abbatiam Rothildis, amitae suae, socrus autem Hugonis, dederat, nomine Golam, Karolus cum Heriberto et Haganone clam Laudunum egressus, ob Haganonis amorem hujus causa timoris trans Mosam profectus est. Quem insecutus Hugo cum ceteris pugnatorum duobus milibus usque Mosam, Gislebertum Lothariensem obvium habuit; cum quo a patre, qui eum prosequutus fuerat et super Axonam in pago Laudunensi sedebat, ad colloquium revocatus, revertitur. Quo comperto, Karolo Mosa retransmissa, cum nonnullis qui ad se venerant Lothariensibus, villas Remensis ecclesiae depraedari necnon incendere coepit. Altmontem quoque castrum bellando, non sine suorum clade, cepit atque diripuit. Rotbertus igitur super Maternam fluvium Rodulfo filio Richardi, genero suo, procedit obviam; quem sequens Karolus cum Lothariensibus, Maternam transiit, et castrum Sparnaci direptum est ab Haganonis complicibus. Rotbertus etiam, praefato Rodulfo cum Burgundionibus veniente, fluvium transiens subter Sparnacum, non longius tribus leugis ab exercitu Karoli castra metatus est; ubi una magis ebdomada consederunt utrique, ad colloquium ceteri praeter Haganonem et Karolum venientes.

Hugo interea filius Richardi ad Rotbertum veniens, ducentos circiter ex his qui cum Haganone erant obvios habuit, in villas episcopii Remensis abeuntes praedari; quibus captis, tribus tantum occisis, equos cum armis abstulit et ad suos ignominia oneratos remisit ceteros. Hinc Rotbertus apud Calmiciacum et Karolus circa Remis castra metati sunt; ubi cum tribus continuis consedisset diebus, una scilicet a civitate leuga, et nonnulli ex equis illorum caperentur a civibus Remorum, una tantum die, dominica videlicet pentecostes, contra urbem pugnarunt. Ubi nonnullis occisis ex Lothariensibus, vulneratisque plurimis, nox praelium diremit. Audito denique, quod hi qui cum Rotberto erant Laudunum captum haberent, et thesauros Haganonis, qui inibi erant, dispertiti essent, et unum de fratribus ejus ibi comprehendissent, Karolus cum Haganone Laudunum contendit. Lotharienses quidam regrediuntur ad sua; quidam cum Karolo pergunt. Rotbertus super Axonam tentoria fixit. Karolus, abnegato sibi introitu Lauduni, resedit super fluvium Saram, et Rotbertus castra metatus est super Aleam. Et cum cotidie copiis Rotberti crescentibus, decrescerent Karoli, clam tandem secedens cum Haganone trans Mosam proficiscitur. Franci Rotbertum seniorem eligunt ipsique sese committunt. Rotbertus itaque rex Remis apud sanctum Remigium ab episcopis et primatibus regni constituitur. Heriveus Remorum archiepiscopus obiit tertia die post consecrationem Rotberti regis, scilicet 6 Nonas Julii, quarto die antequam vicesimum secundum sui episcopatus expleret annum. Cui successit in episcopatum Seulfus, qui tunc urbis ejusdem ministerio fungebatur archidiaconatus.

Apud Cameracum visi sunt quasi tres soles apparere, vel sol tres orbes a se invicem distantes habere, item duo in coelo spicula contra se utrimque propinquantia, donec nube sunt cooperta, item duo stipites sibimet in coelo propinquantes, quousque similiter operti sunt nube. Rotbertus filium suum Hugonem in regnum Lotharii mittit cum aliquo Francorum agmine propter Capraemontem, Gisleberti castrum, obsidione liberandum, quod Karolus premebat obsessum. Quo comperto, Karolus obsidionem reliquid et Hugo, acceptis obsidibibus a quibusdam Lothariensibus, ad patrem remeavit. Terrae motus in pago Cameracensi factus, ex quo domus inibi nonnullae subversae sunt. In pago quoque Parisiaco, in villa quae dicitur Jesedis, multa miracula in aecclesia sancti Petri a quarto superiore anno, ex quo scilicet reliquiae de barba ipsius apostoli illuc sunt relatae, facta memorantur, ita ut inter caecos et claudos vel contractos amplius quam centum septuaginta sanitate donati referantur. Daemoniaci vero, quotquot illo abierunt, sano sensu, pulsis daemonibus, redierunt, praeter alia innumerabilia quae ibidem sunt acta.

 

(69) CHRONIQUE DE FRODOARD.
 

[877.] DANS l'année 877, le sixième jour d'octobre, le très-excellent empereur Charles (1), de sainte et illustre mémoire, termina sa course terrestre, et, à ce que nous espérons, entra en possession des joies éternelles. Il fut réellement fils du sérénissime empereur et auguste Louis, et petit fils du très-glorieux César, nommé Charles. L'abbesse Bertrade, sa noble parente, qui, ainsi que la congrégation qui lui est confiée, se rappelle toujours sa grandeur et sa bonté, et qui prie sans cesse pour lui, a fait raconter sa vie dans un abrégé qui est lu tous les ans à son anniversaire. Ainsi sa mémoire ne s'oublie pas (2) .....

[919.]

Il tomba à Rheims une grêle étonnante, dont la grosseur surpassait celle d'un œuf de poule, et qui en largeur pouvait occuper tout le creux de la main. On la vit encore plus considérable dans quelques lieux. Cette année il n'y eut point ou du moins très-peu de vin dans le canton de Rheims. Les Normands ravagèrent toute la Bretagne dans le pays de Cornouailles, situé sur le rivage de la mer. Ils bouleversèrent et dévastèrent tout, après avoir emmené, (70) vendu et Chassé tous les Bretons. Les Hongrois ravagèront l'Italie, et le royaume de Lothaire, l'une des parties de la France.

 

[920.]

Presque tous les comtes français abandonnèrent leur roi Charles auprès de Soissons, parce qu'il ne voulait pas renoncer à son conseiller Haganon, que, de condition médiocre, il avait rendu puissant. Hérivée, archevêque de Rheims, reçut le roi lorsque tous l'avaient délaissé, le conduisit à sa demeure dans son domaine de Carcasirie; le lendemain ils se rendirent à Crosnes, domaine de l'évêque de Rheims, et demeurèrent là jusqu'à leur retour à Rheims. L'archevêque le garda ainsi presque sept mois, jusqu'à ce qu'il eût ramené les grands à lui, et lui au royaume. Ensuite l'archevêque Hérivée partit pour le rivage de la Meuse, afin de reprendre un château nommé Maisières, situé dans son diocèse, et que retenait malgré lui Erlebald, comte du canton. Cet homme était alors excommunié pour les mauvaises choses qu'il faisait contre les serviteurs de l'évêque, et pour s'être emparé par ruse du château d'Hautmont, appartenant à l'église de Rheims. L'archevêque assiégea Maisières pendant quatre semaines presque entières; après ce temps, Erlebald l'abandonna; enfin, le pontife s'en empara, y mit des gardes et revint à Rheims. Erlebald se rendit près du roi qui demeurait alors dans le pays de Worms et était vis-à-vis de Henri, prince d'outre Rhin; là il fut attaqué et tué par des ennemis du roi.

Cette année et la suivante il s'éleva une querelle entre Hilduin, évêque, et Richard, abbé de Pruim, au sujet de l'évêché de Tongres; dans le vrai, le roi avait donné cet évêché à Richard, parce que Hilduin, (71) à qui il l'avait accordé d'abord, avait quitté son parti. Mais le clergé du lieu ayant élu Hilduin, qui avait la faveur du peuple et de Gislebert, que plusieurs Lorrains avaient choisi pour prince à la place du roi Charles, Hériman, archevêque de Cologne, le consacra. Quand Gislebert et les Lorrains furent rentrés dans l'obéissance, le roi Charles ne voulut donner cet évêché qu'à l'abbé Richard et point à Hilduin. Dans le diocèse de Rheims, un cierge, déposé à la porte du monastère de Saint-Pierre par des citoyens qui allaient à Rome visiter les tombeaux de saints apôtres, fut allumé trois fois par un feu céleste. Il vint aussi en ce lieu une jeune fille nommée Osanne, du canton de Vouzi; depuis deux ans elle ne se nourrissait point de viande, ne pouvait manger de pain et avait beaucoup de visions; dans ce temps elle demeura sans mouvement pendant une semaine complète, et, à l'étonnement de tous, sua du sang, de manière que son front et sa figure en furent couverts jusqu'au cou; il ne lui restait presque point de vie ni de chaleur, et elle ne respirait que par un très-petit souffle. Elle attesta qu'elle avait vu alors beaucoup de choses, dont elle dit plusieurs, mais elle déclara qu'elle n'osait proférer la plus grande partie de ce qu'elle avait vu. Dans ce temps, on trouva aux environs de Rheims du miel dans les rayons, et des fleurs parurent sur quelques arbres avec des fruits déjà mûrs.

[921.]

Rodolphe, évêque de Laon, mourut; Adelelme, trésorier de ce lieu, lui succéda et fut sacré par le seigneur Hérivée, archevêque de Rheims. Plusieurs Anglais, se rendant à Rome, furent tués à (72) coups de pierres par les Sarrasins, dans les défilés des Alpes. Il se tint un concile à Troli; il fut présidé par l'archevêque Hérivée; le roi Charles y fut présent aussi: à cette occasion on donna l'absolution à Erlebald, et Richard, marquis de Bourgogne, mourut. Le roi Charles alla dans le royaume de Lorraine, reprit par force, sur le rebelle Ricuin, plusieurs forts, fit une trève jusqu'à la messe de saint Martin, avec Henri, prince d'outre Rhin, et revint à Laon. Il y eut cette année plusieurs tempêtes en divers lieux; des hommes furent tués de la foudre et des maisons brûlées de même; la chaleur de l'été fut considérable, et on eut beaucoup de foin; il y eut une sécheresse presque continuelle, pendant les trois mois de juillet, d'août et de septembre; le comte Robert assiégea, pendant cinq mois, les Normands qui s'étaient emparés du fleuve de la Loire, reçut d'eux des otages, leur accorda, avec le pays de Nantes, la Bretagne qu'ils avaient dévastée, et ils commencèrent à recevoir la foi de Jésus-Christ; Herluin, évêque de Beauvais, mourut; Charles fit de nouveau la paix avec le roi Henri.

[922.]

Charles dévasta, pendant tout l'hiver et le temps du carême, par les rapines, les incendies et les sacriléges, le royaume de Lorraine, afin de poursuivre Gislebert et Othon. Richard, qui était parti pour Rome, revint ordonné par le pape Jean, et l'évêque Hilduin, qui avait aussi été à Rome, en revint excommunié. Drogon, évêque de Toul, mourut; Goslin lui succéda. Bérenger, empereur des Lombards, ayant été chassé de son royaume par ses grands, Rodolphe, roi de la Gaule cisalpine, fut appelé par eux dans ce (73) royaume, et les Hongrois, à l'instigation de Bérenger, prirent beaucoup de villes et ravagèrent l'Italie. Charles revint ensuite à Laon; Hugues, fils de Robert, se rendit sur la Vesle; il trouva là, venant à sa rencontre, près de Fistnes, les vassaux de l'archevêque Hérivée, et plusieurs comtes de France. Ils allèrent ensemble dans le pays de Laon, situé sur l'Aisne; la cause de ce voyage fut le susdit Haganon, à qui le roi Charles avait donné l'abbaye de Chelles, qu'il avait prise à Rothilde, sa tante, belle-mère de Hugues. Charles sortit secrètement de Laon avec Héribert et Haganon, et, par amour pour ce dernier et crainte pour lui, il passa la Meuse. Hugues le suivit jusqu'à la Meuse avec deux mille hommes prêts à combattre; il trouva le Lorrain Gislebert qui venait au devant de lui, et, appelé à une conférence par son père qui l'avait d'abord poursuivi, et qui était alors dans le pays de Laon, il revint. Apprenant cela, Charles repassa la Meuse avec quelques Lorrains qui étaient venus à lui, et commença à ravager et à incendier les villes de l'église de Rheims. il assiégea par les armes, prit et saccagea un château nommé Hautmont, mais non sans une grande perte des siens. Robert se rendit sur le fleuve de la Marne, au devant de Rodolphe, son gendre, fils de Richard; Charles le suivit avec ses L'orrains, laissa la Marne, et le château d'Epernai fut saccagé par les amis d'Haganon. Robert passa la Marne au dessous d'Epernai, au moment où Rodolphe venait avec les Bourguignons; il dressa son camp seulement à trois lieues de l'armée de Charles, et l'un et l'autre demeurèrent plus d'une semaine en cette position; tous enfin vinrent à une conférence, excepté Haganon et Charles.

(74) Cependant Hugues, fils de Richard, venant à Robert, rencontra, dans les domaines de l'évêché de Rheims, environ deux cents de ceux qui étaient avec Haganon et qui allaient piller; il les prit, il s'empara des chevaux et des armes; trois hommes furent tués et les autres renvoyés à leurs compagnons couverts d'ignominie. De là, Robert plaça son camp près de Chaumuzy, et Charles établit le sien près de Rheims; après que ce dernier eut demeuré trois jours de suite à une lieue de la cité, et que quelques chevaux eurent été pris par les citoyens de Rheims, ils combattirent près de la ville le dimanche de la Pentecôte, et quand quelques Lorrains eurent été tués et beaucoup d'autres blessés, la nuit interrompit le combat. Charles ayant appris ensuite que ceux qui étaient avec Robert avaient pris Laon, partagé entre eux les trésors d'Haganon qui y étaient, et fait prisonnier un de ses frères, il assiégea cette ville avec Haganon. Quelques Lorrains revinrent chez eux, d'autres suivirent Charles: Robert dressa ses tentes sur l'Aisne; Charles, quand il se vit refuser l'entrée de Laon, s'arrêta près de la Sère, et Robert près de l'Ale, et comme les troupes de ce dernier croissaient chaque jour et que celles de Charles diminuaient, Charles s'éloigna secrètement avec Haganon et passa la Meuse. Les Francs élurent pour roi le seigneur Robert et se donnèrent à lui. Ainsi Robert fut constitué roi à Rheims, dans Saint-Remi, par les évêques et les grands du royaume. Hérivée, archevêque de Rheims, mourut trois jours après le sacre du roi Robert, le 2 juillet, quatre jours avant qu'il eût achevé la vingt-deuxième année de (75) son pontificat. Séulphe, qui faisait les fonctions de diacre de cette ville épiscopale, lui succéda dans son évêché.

On vit, près de Cambrai, apparaître trois soleils ou trois orbes éloignés également de cet astre. De plus, on vit dans le ciel deux javelots approchant à l'envi l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'un nuage les couvrît; de plus, deux branches d'arbres qui s'avançaient l'une vers l'autre, jusqu'à ce que la nuée les cachât aussi. Robert envoya en Lorraine son fils Hugues, avec une petite troupe de Français, afin de délivrer le château de Chevremont, appartenant à Gislebert, et que Charles assiégeait; quand Charles apprit sa venue, il leva le siége, et Hugues, après avoir reçu des Lorrains quelques otages, retourna vers son père. Il y eut dans le pays de Cambrai un tremblement de terre qui renversa plusieurs maisons. On rapporte que dans l'église de Saint-Pierre, du lieu de Gésède, situé dans la banlieue de Paris, il s'effectua beaucoup de miracles depuis que les reliques de la barbe de ce bienheureux apôtre y furent portées. Plus de cent soixante-dix aveugles, boiteux, ou gens qui avaient les membres paralysés, s'en allèrent pleins de santé. Tous les démoniaques qui vinrent dans ce lieu s'en allèrent l'esprit sain et libre des démons, sans compter encore beaucoup de miracles innombrables qui se firent dans ce lieu.

Anno DCCCCXXIII

Rotbertus in regnum Lothariense proficiscitur, locuturus cum Heinrico, qui ei obviam venit in pagum Ribuarium super fluvium Ruram; ubi se invicem paverunt, et pacta amicitia, datisque ab alterutro muneribus, discesserunt. Ubi etiam quidam Lotharienses dederunt obsides, et inducias a Rotberto acceperunt usque in Kalendas Octobris. Nortmanni Aquitaniam Arverniamque depraedabantur ; contra quos Willelmus dux Aquitaniorum et Ragemundus pugnaverunt, et caesa sunt ibi ex Nortmannis duodecim milia. Boso filius Richardi Ricuinum in lecto languentem occidit. Karolus cum suis Lothariensibus, inducias quas nuper a Rotberto acceperant infringentibus, Mosam transiens, ad Atiniacum venit, et antequam Rotbertus suos fideles adunare potuisset, super Axonam insperate, ubi Rotbertum sub urbe Suessonica sedere compererat, adiit. Et in crastinum, die dominica, hora jam sexta praeterita, Francis dehinc illa die praelium non sperantibus, plurimis quoque prandentibus, Karolus Axonam transiit, et super Rotbertum cum armatis Lothariensibus venit. Rotbertus vero armatis his qui secum erant, contra processit; commissoque praelio, multis ex utraque parte cadentibus, Rotbertus quoque rex lanceis perfossus cecidit. Hi tamen, qui erant ex parte Rotberti, Hugo scilicet ipsius filius, et Heribertus cum ceteris, victoria potiti, Karolum cum Lothariensibus in fugam verterunt; sed ob mortem regis sui Rotberti eos persequi destiterunt, campum vero obtinuerunt spoliaque ab eis, maxime autem a rusticanis et ex Suessonicae urbis suburbio confluentibus, direpta sunt. Lotharienses denique, perditis multis angariis, quas Rothgarius comes accipiens in Laudunum castrum abduxit, relictoque infra regnum Franciae Karolo, revertuntur ad sua. Karolus dehinc Heribertum comitem, Seulfum archiepiscopum, ceterosque regni primates, multis legationibus ut ad se revertantur exorat; quod illi renuentes, pro Rodulfo in Burgundiam transmiserunt, qui otius cum multa suorum manu illis occurrit. Auditoque Franci, quod Karolus Nortmannos ad se venire mandasset, ne illi conjungerentur, inter Karolum atque Nortmannos super Isaram fluvium cum Rodulfo medii resederunt. Tumque Karolo trans Mosam refugiente, Rodulfum cuncti regem eligunt. Rodulfus filius Richardi rex apud urbem Suessonicam constituitur. Et Heribertus comes Bernardum, consobrinum suum, cum aliis legatis, consilium quod per illos agebatur, ut fertur, ignorantibus, ad Karolum dirigit. Qui ab eisdem sacramentis persuasus, ad Heribertum cum paucis proficiscitur, quique eum in castello suo super Somnam apud Sanctum Quintinum suscepit, indeque his qui cum eo venerant remissis, Karolum in quandam munitionem suam, quae vocatur Castellum Theoderici, super Maternam fluvium deduci fecit, ibique illum, subministratis victui necessariis, sub custodia detinuit; et sic ipse Rodulfum regem in Burgundiam prosecutus est.

Interea Ragenoldus, princeps Nortmannorum qui in fluvio Ligeri versabantur, Karoli frequentibus missis jampridem excitus, Franciam trans Isaram, conjunctis sibi plurimis ex Rodomo, depraedatur. Cujus castris supervenientes fideles Heriberti qui per castella remanserant, adjunctis sibi Rodulfo privigno Rotgeri et Ingobranno comitibus, praedam ingentem eripuerunt, et captivi mille ibidem liberati sunt. Quo cognito, Ragenoldus exagitatus furore, in pagum Atrabatensem praedatum progreditur; cui obvius factus comes Adelelmus, sexcentos ex eis stravit, ceteris fuga prolapsis. Cum quibus Ragenoldus ad munitionum suorum properat refugia, indeque quantas potest exercere non desinit praedas et latrocinia. Quibus urgentibus causis, rex Rodulfus ab Hugone filio Rotberti accitus, de Burgundia venit ad Compendium super Isaram; et audito quod Nortmanni pagum Belvacensem depraedabantur, illo transiit cum Seulfo archiepiscopo et Heriberto comite aliisque quibusdam et electis viris fortibus. Itta, fluvio transito, ingressus est terram, quae dudum Nortmannis ad fidem Christi venientibus, ut hanc fidem colerent et pacem haberent, fuerat data. Partem quoque ipsius terrae rex cum Francis, quia ipsi Nortmanni pacem quam pepigerant, propter promissiones Karoli, qui eis latitudinem terrae pollicitus fuerat, infregere, caedibus et igne devastat. His vero rebus eum intentum legati adeunt Lothariensium, se suaque ipsi subdere spondentium. Quorum legatione revocatus ab hac devastatione, cum primatum qui secum aderant consilio Lothariensibus obviam pergit, Hugone et Heriberto comitibus ad praesidium patriae trans Isaram relictis. Lotharienses illi obviam juxta Mosomum veniunt, et uxor ipsius nomine Emma, regis Rotherti filia, Remis interim ab Seulfo archipraesule consecratur regina. Rodulfus a plurimis Lothariensium susceptus in regno, petitur a Wigerico. Metensium episcopo, receptum ire quoddam castrum in pagum Elisatium nomine Zabrenam. Ubi toto pene demoratus autumno, castellanis, quia Transrhenenses erant, auxilium ab Heinrico frustra expectantibus, tandem obsidibus ab eis acceptis, Laudunum ad uxorem suam revertitur. Interea Nortmannis quosdam pagos nostros trans Isaram, et nostratibus eorum terram depraedantibus, crebris alternatim directis legationibus, pacem Heriberto comiti et Seulfo archiepiscopo pollicentur, ceterisque Francis qui cum ipsis contra Nortmannos sedebant, si tamen eis terra daretur, quam spaciosam petebant ultra Sequanam. Rodulfo interea rege, ut dictum est, Laudunum reverso, obsides illi mittunt, et inducias ab eo usque ad medium Maium accipiunt.

Dum haec geruntur, Heinricus, invitantibus se Gisleberto comite et Rotgario Trevirorum praesule, qui necdum se Rodulfo subdiderant, Rhenum transmisisse regnumque Lotharii depraedari nuntiatur. Depopulatus est autem quod inter Rhenum et Mosellam interjacet, gregum armentorumque abductione ac ceterarum opum exhaustu, cum plurimorum quoque juventutis captivitate. Quique, audito quod Rodulfus exercitum non modo e Francia, quin ex omni congerat Burgundia, in suo se regno recepit, datis induciis Lothariensibus usque Kalendas Octobris anni sequentis. Otto tantum ex his qui se Rodulfo commiserant, ad Heinricum defecit. Wigericus episcopus Zabrenam ut recepit, evertit. Camaracus male proviso conflagravit incendio. Alter Rodulfus Cisalpinae Galliae rex, quem Italici abjecto rege suo Berengario in regnum receperant, cum ipso Berengario conflixit, eumque devicit; ubi mille quingenti viri cecidisse dicuntur. Seulfo archiepiscopo archiepiscopalis infula, quae pallium nominatur, ab Johanne papa transmittitur. Multitudo Anglorum limina sancti Petri orationis gratia petentium inter Alpes a Sarracenis trucidatur. Dado Virdunensium episcopus obiit, et episcopatus ejus Hugoni ab Rodulfo rege conceditur, quique presbiter Remis ab Seulfo archiepiscopo consecratur.

Anno DCCCCXXIV

incipiente, fit exactio per Frantiam pecuniae collaticiae, quae Nortmannis pacto pacis daretur; et Rodulfus rex profectionem parabat in Aquitaniam, quia Willelmus, ejusdem regionis princeps, subdi sibi differebat. Qui, comperto quod Rodulfus in Aquitaniam cum hostili manu properaret, ei obviam super Ligerim venit, et intercurrentibus alternatim legatis, tandem ad colloquium super ipsum flumen Ligerim infra pagum Augustidunensem convenere. Ubi tota die immorati, Rodulfus ex hac, Willelmus ex illa fluminis ora, nuntiis utrimque progredientibus, sicque die consumpta, flumen tandem Willelmus transiens, ad Rodulfum jam noctu pervenit, et equo desiliens, ad regem equo insidentem pedibus accessit; quem postquam rex osculatus est, utrimque discessum. In crastino ad regem regreditur Willelmus, et octo dierum acceptis induciis, post finitam ebdomadam sese regi committit. Et rex illi Biturigensem pagum restituit, quem illi nuper, auxilio fretus Rotberti necdum tamen regis, vi dempserat cum civitate Biturigis. Heriberto denique Peronam, et Hugoni filio Rotberti Cinomannis dedit. Seulfus quoque archiepiscopus terram sancti Remigii conjacentem in Lugdunensi provintia, de qua Heriveus episcopus nihil habuerat, ab Hugone de Vienna, qui eidem colloquio intererat, reimpetravit. Inde reversi circa quoddam castellum venimus, quod dicitur Mons sancti Johannis. Hoc Raginardus invaserat, et retinebat. Hortatu tamen nepotum suorum, Walonis et Gisleberti, ceterorumque quos rex ad id expugnandum miserat, obsidem regi filium suum transmisit. Quem rex, exoratus a propinquis Ragenardi et Hugone fratre suo, recipi jussit, et Ragenardo inducias dedit, ceterosque omnes qui cum Ragenardo erant, obstrictos sacramento reliquid. Interea Gislebertum Berengarius, qui sororem ipsius uxorem habebat, comprehendit, quemque oblatis obsidibus sibi pro eo filiis Ragenarii, fratris ipsius Gisleberti, dimisit. Idem vero Gislebertus dimissus, terram Berengarii Ragenariique fratris sui et Isaac comitis depraedationibus plurimis vastat. Post haec regi Rodulfo legatos, ut ab eo reciperetur, dirigit. Quod rex fidelium suorum consilio, ipsius abominatus perjuria et instabilitatem, facere contempsit.

Hungari ductu regis Berengarii, quem Langobardi reppulerant, Italiam depopulantur; Papiam quoque, urbem populosissimam atque opulentissimam, igne succendunt; ubi opes periere innumerabiles; aecclesiae 44 succensae, urbis ipsius episcopus cum episcopo Vercellensi, qui secum erat, igne fumoque necatur; atque ex illa pene innumerabili multitudine ducenti tantum superfuisse memorantur, qui ex reliquiis urbis incensae, quas inter cineres legerant, argenti modios octo dederunt Hungaris, vitam murosque civitatis vacuae redimentes. His expletis, Hungari per abrupta transeuntes Alpium juga, veniunt in Galliam Rodulfus, Cilsalpinae rex Galliae, et Hugo Viennensis Hungaros inter angustias collium Alpinorum claudunt; unde inopinato loco per devia montis evadentes, Gothiam impetunt; quos insequentes praedicti duces, sternunt ex eis quos reperire poterant. Interea Berengarius, Italiae rex, a suis interimitur.

Rodulfus rex Frantiae placitum tenuit apud Atiniacum. Tunc inde profectionem parans in regnum Lotharii, gravissimo languore corripitur; cujus vi recidiva, dum jam convalescere putabatur, opprimitur, et pene desperatus a pluribus, Remis ad sanctum Remigium se deferre petiit. Ubi nonnulla dona largitus, ceterum, praeter uxoris partem, quicquit sibi thesaurorum supererat, per monasteria Franciae Burgundiaeque direxit; et quattuor ebdomadibus apud sanctum Remigium demoratus, tandem redintegrata sanitate, Suessonicam peciit urbem, indeque regreditur in Burgundiam. Heinricus aeque in ipsis Sarmatarum finibus valitudine corporis tota detinetur aestate. Interim contentio inter Gislebertum et Ragenerum, fratrem ejus, nec minor inter Bosonem et Othonem, caedibus, incendiis ac depraedationibus utrobique patratur. Nortmanni cum Francis pacem ineunt sacramentis per Hugonem et Heribertum comites, Seulfum quoque archiepiscopum; absente rege Rodulfo, ejus tamen consensu, terra illis aucta, Cinomannis et Bajocae pacto pacis eis concessae. Isaac quoque comes quoddam castellum Stephani Camaracensis episcopi dolosa infestatione comprehendens, incendit. Praesidii etiam Heriberti turris super Maternam fluvium, ubi Karolus custodiebatur, subitaneo conflagravit incendio. Raginoldus cum suis Nortmannis, quia nondum possessionem intra Gallias acceperat, terram Hugonis inter Ligerim et Sequanam depopulatur. Synodus episcoporum Remensis dioceseos apud Trosleium Octobri mense habita, Seulfo archiepiscopo praesidente, in qua Isaac comes ad emendationem et satisfactionem venit, pro his quae prave adversus aecclesiam Camaracensem perpetraverat, et vadatus argenti libris centum, pacatur cum Stephano praefatae urbis episcopo, praesente Heriberto et pluribus Frantiae comitibus.

Rodulfus rex castellum montis sancti Johannis, id Ragenardo invito licet deserente, recepit, sicque Frantiam repetit. Willelmus et Hugo Rotberti filius cum Ragenoldo de sua terra securitatem paciscuntur, et Ragenoldus cum suis Nortmannis in Burgundiam proficiscitur. Illuminationes candelarum hoc anno multae per diversa Frantiae loca, orto repente lumine, factae, et visiones sanctorum cuidam presbytero nomine Ebrulfo in villari Mosomo proximo conmanenti ostensae. Remis in aecclesia sanctae Mariae sollempnitate omnium sanctorum quidam diu contractus, cujus coxae cruribus inhaeserant junctae poplitum nervis ita retractis, virtute divina solutus et erectus est. Hungari qui Gothiam vastabant, pestem quandam perpessi, capitum inflatione ac dissinteria pene cuncti, paucis evadentibus, nuntiantur esse consumpti.

Anno DCCCCXXV

redintegrante, Raginoldus cum suis Nortmannis Burgundiam depopulabatur. Cum quo Warnerius et Manasses comites, Ansegisus et Gotselinus praesules, congressi apud montem Calaum, Nortmannorum plusquam octingentos sternunt. Warnerius comes ibi, equo cui sedebat occiso, captus et interemptus est, et Ansegisus Trecasinae urbis episcopus vulneratus. Quo Rodulfus rex comperto, in Burgundiam cum quibusdam ex Francia, militibus scilicet Remensis aecclesiae et Abbone Suessionensi episcopo, paucis etiam aliis secum comitantibus, proficiscitur, Heriberto quoque comite se prosequente. Collectaque ex Burgundia militum manu non pauca, venit usque ad castra Nortmannorum super Sequanam; ibique ab his qui ex Francia perrexerant pedestri pugna certatum ad castra. Videntes vero, quod illi qui erant cum rege, pars scilicet exercitus maxima, neque castra invadere neque equis desilire temptarent, compulsis in castra Nortmannis qui fuerant ad repugnandum egressi, quibusdam quoque prostratis, a castrorum pervasione discedunt, castraque duobus vel tribus milibus a Nortmannorum castris metantur in girum, Hugone Rotberti filio econtra supra Sequanam hac ex parte castra metato. Ubi propinquiorem castrorum obsidionem procrastinantibus Francis et de die in diem differentibus, naves a Parisio venturas expectando, eruptione clam facta, quorumdam nostrorum veluti fertur assensu, Nortmanni sua castra linquentes, et saltum quendam iter suum tutandi gratia petentes, evadunt; nostrorum vero quique regrediuntur ad sua. Jejuniis itaque coeptis quadragesimalibus, Heribertus, cum Gisleberto indeque cum Hugone locutus, regem accersiit ex Burgundia; qui festinanter adveniens, Camaracum Lothariensibus atque Gisleberto proficiscitur obviam. Quique hoc placitum omittentes, super Mosam ad eum veniunt, suique Gislebertus et Otto efficiuntur.  Nortmanni de Rodomo foedus quod olim pepigerant irrumpentes, pagum Belvacensem atque Ambianensem depopulantur. Ambianis civitas male proviso confugientium igne succensa est; sic et Atrabatis subito exorto conflagravit incendio. Nortmanni usque ad Noviomagum praedatum veniunt, et suburbana succendunt. Castelliani cum suburbanis egredientes, Nortmannos repellunt, sternunt quos poterant, partem suburbii liberant. Bajocenses interim terram Nortmannorum ultra Sequanam depraedantur. Quo comperto Parisiaci, et ipsi quoque cum quibusdam fidelibus Hugonis filii Rotberti, et quorundam castellorum oppidanis, partem quandam pagi Rotomagensis, qui possidebatur a Nortmannis cis Sequanam, depopulati sunt, villis succensis, pecoribus abductis, nonnullis etiam Nortmannorum interfectis. Heribertus comes interea cum paucis Francorum, quia parum adhuc herbae inveniebatur equis, transitum Nortmannis prohibendi gratia, super Isaram residebat. Nortmanni terrae suae cognita vastatione, in sua festinant redire. Heinricus denique Rhenum transiens, oppidum quoddam nomine Tulpiacum, quod Gisleberti fideles tutabantur, vi coepit, nec diu demoratus infra regnum Lotharii, ad sua trans Rhenum regreditur, obsidibus a Gisleberto acceptis. Hilgaudus comes et ceteri maritimi Franci loca sibi vicina nuper a Nortmannis possessa pervadentes, devastant.

Rodulfus interea de Burgundia revertitur in Franciam, et ut se ad bellum contra Nortmannos praeparent Francis banno denuntiat. Heribertus igitur expeditione coepta contra Nortmannos cum militibus Remensis aecclesiae, Arnulfus quoque comes et ceteri maritimi Franci praesidium quoddam Nortmannorum aggrediuntur, quo etiam Rollo princeps eorum mille Nortmannos praeter ipsius inhabitatores oppidi ex Rodomo transmiserat. Idem vero castrum secus mare situm vocabatur Auga ; quod circumdantes Franci, vallum, quo pro antemurali cingebatur, irrumpunt, murumque infringentes conscendunt; et oppido pugnando potiti, mares cunctos interimunt, munitionem succendunt. Nonnulli tamen evadentes, finitimam quandam occupant insulam, quam adgredientes Franci, majore licet mora quam oppidum coeperant, capiunt. Quod videntes Nortmanni, qui armis vitam pro posse tutabantur, postquam spem vitae amisissent, quidam, ut enatarunt, jugulati sunt. Et alii quidem Francorum necabantur gladiis, alii propriis se oppetebant telis. Sicque omnibus prostratis, et praeda non modica direpta, Franci revertuntur ad sua. Rodulfus autem rex cum Hugone et Burgundionibus in pago Belvacensi sedebat.

Per idem tempus Seulfus Remorum archiepiscopus obiit, expletis in episcopatu annis tribus et diebus quinque. Heribertus comes Remis venit, et vassallos ipsius aecclesiae sed et clericos de electione rectoris ad suum consilium intendere fecit. Hugo filius Rotberti pactum securitatis accipit a Nortmannis, terra filiorum Balduini, Rodulfi quoque de Gaugeio atque Hilgaudi extra securitatem relicta. Episcopatus Remensis Heriberto comiti commissus est sub obtentu filii sui Hugonis, admodum parvuli, necdum, ceu ferebatur, quinquennis. Abbo episcopus Romam petit cum legatis Heriberti comitis. Heinrico cuncti se Lotharienses committunt; et ipse Bernuino, Dadonis episcopi nepoti, episcopium Virdunense concedit, qui et expulso Hugone presbitero, cui Rodulfus illud dederat, ibidem ordinatur episcopus.

[923.]

Robert se rendit en Lorraine pour conférer avec Henri, qui vint à sa rencontre sur les bords de la Roër. Là, se redoutant mutuellement, ils se jurèrent amitié, se firent des présens, et se séparèrent. Les Lorrains donnèrent en ce lieu des ota- (76) ges, et firent une trève avec Robert pour jusqu'aux calendes d'octobre. Les Normands ravagèrent l'Aquitaine et l'Auvergne; Guillaume, duc d'Aquitaine, et Raimond combattirent contre eux, et douze mille Normands perdirent la vie. Boson, fils de Richard, tua Ricuin, qui languissait dans son lit. Charles passa la Meuse avec ses Lorrains, qui violaient ainsi la trève faite précédemment avec Robert; il vint à Attigni, ayant appris que Robert campait près de la ville de Soissons, passa l'Aisne tout-à-coup, avant que celui-ci eût pu assembler ses fidèles, et le lendemain, le jour du dimanche, après l'heure de midi, Charles fondit avec ses Lorrains sur Robert et les Francs, qui n'attendaient point de combat en ce jour, et dont beaucoup dînaient alors. Robert fit armer ceux qui étaient avec lui, et marcha contre Charles. Le combat s'engagea; beaucoup périrent de l'un et de l'autre côté; et le roi Robert, percé d'une lance, tomba mort. Cependant ses partisans, ayant à leur tête Hugues, son fils, et Héribert, remportèrent la victoire, et Charles s'enfuit avec ses Lorrains. Les partisans de Robert, occupés de la mort de leur roi, ne continuèrent point à les poursuivre, mais s'emparèrent de leur camp, dont le butin fut pillé surtout par la foule des campagnards et de ceux qui habitaient la banlieue de la ville de Soissons. Ensuite, les Lorrains, après avoir perdu beaucoup de bagages, que prit le comte Roger, et qu'il conduisit à Laon, laissant Charles dans le royaume de France, revinrent chez eux. Alors Charles supplia par plusieurs messages le comte Héribert, l'archevêque Séulphe et les autres grands de revenir à lui. Ils (77) refusèrent, et se rendirent en Bourgogne, auprès de. Rodolphe, qui vint en toute hâte au devant d'eux avec une forte armée. Les Français ayant appris que Charles avait mandé à lui les Normands, et voulant empêcher qu'ils pussent le rejoindre, se rendirent avec Rodolphe sur l'Oise, et se placèrent entre les Normands et Charles. Celui-ci alors s'enfuit en-delà de la Meuse, et tous élurent Rodolphe. Rodolphe, fils aîné de Richard, fut donc constitué roi dans le monastère de Saint-Médard, dans la ville de Soissons. Le comte Héribert envoya à Charles son cousin Bernard avec des messagers qui ignoraient, à ce qu'on rapporte, le but de la commission qu'on leur donnait. Charles, persuadé par ses sermens, vint à lui avec peu de monde, et Héribert le prit, et le mit dans un fort à lui sur la Somme, auprès de Saint-Quentin. Ensuite ayant donné la liberté à ceux qui avaient accompagné le roi, il le fit conduire dans une de ses forteresses nommée Château-Thierry, et située sur la Marne; là, il lui fournit toutes les choses nécessaires à la vie, et le retint prisonnier; et après, il suivit en personne le roi Rodolphe.

Cependant Ragenold, prince des Normands qui résidaient aux environs de la Loire, excité par de fréquens messages de Charles, ayant joint ses compatriotes de Rouen, ravagea la France au-delà de l'Oise. Les vassaux d'Héribert attaquèrent leur camp, s'étant adjoint les comtes Ingobrand et Rodolphe, beau-fils de Roger; ils firent un grand butin, et délivrèrent en ce lieu mille captifs. Ragenold ayant appris cela, fut plein de fureur, et se rendit dans le pays d'Arras pour le piller; le comte Adelelme alla à sa rencontre, lui tua six cents hommes, et mit les autres en fuite; Rage- (78) nold s'enfuit avec eux dans l'asile de ses forts, et de là, ne manqua à aucune des rapines et pirateries qu'il put exercer. Le roi Rodolphe, mandé par Hugues, fils de Robert, pour ces objets pressans, se rendit de Bourgogne à Compiègne, sur l'Oise; et ayant appris que les Normands dévastaient Beauvais, il s'y rendit de là avec l'archevêque Séulphe, le comte Héribert, et quelques hommes choisis et courageux. Après avoir passé la rivière d'Epte, il entra dans le pays donné aux Normands, qui avaient embrassé la foi du Christ, à condition qu'ils seraient fidèles à cette foi et à garder la paix; le roi dévasta avec les Français, par le fer et le feu, une partie de cette terre, parce qu'ils avaient enfreint ce qu'ils avaient juré en retour des promesses de Charles, qui leur avait concédé l'étendue de cette région. Tandis que le roi Rodolphe s'occupait ainsi, il fut joint par des envoyés des Lorrains, qui offraient de se soumettre à lui corps et biens. Le roi, rappelé par ce message de la dévastation qu'il opérait, se rendit aux vœux des Lorrains, et partit, de l'avis des grands, laissant les comtes Hugues et Héribert à la défense de la patrie, en-delà de l'Oise. Les Lorrains se rendirent au devant de lui à Mouson; et sa femme Emma, fille du roi Robert, fut dans ce temps sacrée reine à Rheims par l'archevêque Séulphe. Rodolphe fut reçu dans la Lorraine par plusieurs Lorrains; alors Wigeric, évêque de Metz, le pria d'aller prendre possession d'un certain fort nommé Saverne. Rodolphe, après y avoir passé presque tout l'automne, reçut enfin des otages du châtelain du fort qui, appartenant au royaume d'outre Rhin, avait vainement espéré des secours d'Henri: (79) et il retourna à Laon auprès de sa femme. Cependant, quand les Normands eurent dévasté quelques-uns de nos bourgs en-delà de l'Oise, et qu'ils eurent vu leur terre ravagée par les Français, les deux partis s'envoyèrent de fréquentes ambassades: les Normands proposèrent la paix au comte Héribert, à l'archevêque Séulphe, et à tous les Français qui les avaient accompagnés contre eux, si on voulait leur donner toute l'étendue de terre qui va jusqu'à la Seine. Sur ces entrefaites, le roi Rodolphe étant revenu, comme nous l'avons dit, à Laon, ils lui envoyèrent des otages, et firent avec lui une trève pour jusqu'au mois de mai.

Pendant que ces choses se passaient, Henri traversa le Rhin, d'après l'invitation du comte Gislebert et de Roger, évêque de Trèves, qui ne s'étaient point encore soumis à Rodolphe; et on annonça qu'il dévastait la Lorraine. Il ravagea en effet tout ce qui se trouve entre le Rhin et la Moselle, emmenant des troupeaux de toute sorte de bétail, enlevant toutes les autres richesses, et faisant prisonniers beaucoup de jeunes gens. Ensuite, apprenant que Rodolphe rassemblait une armée non seulement en France, mais encore en Bourgogne, il rentra dans son royaume, et accorda aux Lorrains une trève pour jusqu'aux calendes d'octobre de l'année suivante. Othon, un de ceux qui s'étaient réunis à Rodolphe, l'abandonna pour Henri. Quand l'évêque Wigeric fut en possession du fort de Saverne, il le démolit; Cambrai brûla par incendie imprévu. Un autre Rodolphe, roi de la Gaule cisalpine, que les Italiens avaient appelé en place de Bérenger, qu'ils avaient chassé, livra une bataille à ce (80) mêmeBérenger, et le vainquit. On dit que quinze cents hommes périrent dans ce combat; l'archevêque Séulphe reçut du pape Jean le pallium, insigne de la dignité archiépiscopale. Une multitude d'Anglais se rendant à Rome pour visiter le tombeau de saint Pierre et prier, furent tués au milieu des Alpes par les Sarrasins; l'évêque de Verdun mourut, et son évêché fut accordé à Hugues, prêtre de Rheims, par le roi Rodolphe; il fut sacré par l'archevêque Séulphe.

[924.]

Au commencement de cette année, on leva sur toute la France un impôt qu'on donna aux Normands pour obtenir la paix; et le roi Rodolphe préparait son départ pour l'Aquitaine, parce que Guillaume, duc de cette province, refusait de se soumettre à lui. Quand celui-ci eut appris que Rodolphe hâtait sa route vers l'Aquitaine avec une troupe ennemie, il vint au devant de lui sur la Loire: les deux princes s'envoyèrent des messagers, et en vinrent enfin à une entrevue près de la Loire, au dessous d'Autun; ils demeurèrent un jour, Rodolphe sur cette rive-ci du fleuve, Guillaume sur l'autre, et ils s'envoyèrent des messagers; enfin, quand le jour fut terminé, Guillaume passa le fleuve, vint de nuit trouver Rodolphe, descendit de cheval, et s'approcha à pied du roi, qui resta sur son cheval; alors le roi l'embrassa, et ils se séparèrent. Le lendemain, Guillaume vint encore trouver Rodolphe, et en reçut une trève de huit jours; quand ce temps fut écoulé, il se soumit à lui, et le roi lui rendit le Berri, qu'il lui avait enlevé autrefois de vive force, ainsi que la ville de Bourges, par le secours et l'appui de Robert, qui cependant alors n'était pas encore roi; ensuite il donna Péronne à Héribert, et le (81) Maine à Hugues, fils de Robert. L'archevêque Séulphe obtint de nouveau de Hugues de Vienne, qui était présent à cette entrevue, une terre de Saint-Remi, attenante au Lyonnais, et que n'avait jamais possédée l'archevêque Hérivée. De là, étant de retour, nous vînmes à un certain château dit Mont-Saint-Jean, qu'avait envahi Régnier, et qu'il retenait. Cependant, décidé par Gislebert et Wallon, ses neveux, et plusieurs autres, que le roi avait commis à l'attaque du château, il envoya au roi son fils comme otage. Le roi, supplié par les parens de Régnier et Hugues, son frère, ordonna qu'on rendît ce jeune homme, et accorda une trève à son père; et tous ceux qui étaient avec lui firent liés par le serment. Cependant Bérenger prit Gislebert, qui avait épousé sa sœur, et le laissa aller lorsqu'il lui eut donné pour otage les fils de son frère Régnier; Gislebert, en liberté, ravagea par beaucoup de dévastations les terres de Bérenger, de son frère Régnier, et du comte Isaac; ensuite il envoya au roi Rodolphe des ambassadeurs, afin d'être reçu au nombre des siens; mais, d'après le conseil de ses fidèles, le roi, indigné de ses parjures et de son inconstance, refusa d'y consentir.

Les Hongrois, conduits par le roi Bérenger, qu'avaient chassé les Lombards, ravagèrent l'Italie: ils mirent le feu à Pavie, ville très-riche et très-peuplée. Des richesses innombrables périrent dans l'incendie, et quarante-trois églises furent brûlées. L'évêque de cette ville et celui de Verceil, qui était avec lui, furent étouffés par le feu et la fumée; et l'on dit que sur cette immense multitude d'habitans, il en survécut à peine deux cents, qui ramassèrent, dans les cen- (82) dres et les ruines de leur ville brûlée, huit boisseaux de pièces d'argent, qu'ils donnèrent aux Hongrois pour racheter leur vie et les murs de leur ville vide. Après cette expédition, les Hongrois passèrent tout-à-coup les sommets des Alpes, et vinrent en Gaule. Mais Rodolphe, roi de la Gaule cisalpine, et Hugues de Vienne, les arrêtèrent dans les défilés des Alpes; alors, tout-à-coup, ils s'évadèrent par les sentiers écartés de ces monts, et envahirent la Gothie. Les deux chefs français les suivirent, et en tuèrent autant qu'il leur fut possible. Sur ces entrefaites, Bérenger fut tué par les siens. Les Normands firent la paix avec les Francs par l'entremise des comtes Hugues, Héribert, et de l'archevêque Séulphe, en l'absence du roi Rodolphe. Cependant il consentit à ce qu'on augmentât leurs terres, et le traité de paix leur concéda le Maine et le pays de Bayeux. L'on apprit que beaucoup des Hongrois qui ravageaient la Gothie avaient été atteints d'une contagion d'inflammation de tête et de dysenterie et que peu avaient échappé à la mort.

Le roi Rodolphe tint une assemblée générale à Attigni; ensuite, tandis qu'il préparait son départ pour la Lorraine, il fut atteint d'une grave maladie; et lorsqu'il se croyait convalescent, le mal redoubla de force, le saisit, l'accabla, et l'on désespéra presque généralement de son état; aussi se fit-il porter à Saint-Remi, où il fit beaucoup de dons, et envoya le reste de ses trésors dans les monastères de France et de la Bourgogne, à l'exception de ce qui appartenait à sa femme; et après avoir demeuré quatre semaines à Saint-Rémi, il recouvra une pleine santé, partit pour la ville de Soissons, et de là retourna en Bour- (83) gogne. Henri fut aussi retenu tout l'été sur les frontières des Sarmates par une maladie. Sur ces entrefaites, il s'éleva une querelle entre Gislebert et Régnier, son frère; une non moins grande se préparait entre Boson et Othon par suite des meurtres, rapines et incendies qui se faisaient des deux côtés. Le comte Isaac prit aussi par une attaque frauduleuse, et brûla un château appartenant à Etienne, évêque de Cambrai. La tour placée sur la Marne, où Héribert faisait garder Charles, fut aussi consumée par un incendie subit. Ragenold ravagea avec ses Normands les possessions de Hugues, entre la Seine et la Loire, parce qu'il n'avait pas encore reçu de terres dans les Gaules. Un concile d'évêques du diocèse de Rheims se tint à Troli sous la présidence de l'archevêque Séulphe; le comte Isaac y vint à amendement et satisfaction pour les choses qu'il avait méchamment faites contre l'évêque de Cambrai; et après avoir payé cent livres d'argent, il se réconcilia avec Étienne, évêque de cette même ville, en la présence du comte Héribert et de plusieurs comtes de France.

Le roi Rodolphe se rendit ensuite au Château du Mont-Saint-Jean, s'en empara malgré Régnier, qui l'abandonna, et revint en France. Guillaume et Hugues, fils de Robert, traitèrent av,ec Ragenold, touchant leur terre, et Ragenold se rendit avec ses Normands en Bretagne. Il y eut cette année en plusieurs lieux de France des illuminations de chandelles dont la lumière s'alluma tout-à-coup, et il apparut des visions de saints à un prêtre nommé Ëberulf, demeurant près de Mouzon. Un certain homme, dont les membres étaient paralysés depuis long-temps, et (84) dont les nerfs étaient retirés de telle sorte que ses cuisses jointes aux jambes touchaient aux jarrets, fut délié et guéri par la vertu divine dans l'église de Rheims, le jour de la Toussaint.

[925.]

Au commencement de cette année, Ragenold ravagea avec les siens la Bourgogne; alors les comtes Warnaire et Manassès, les évêques Anségise et Gozlin, s'étant réunis auprès du mont de Chelles, tuèrent plus de treize cents Normands; Warnaire ayant eu son cheval tué sous lui, fut pris et tué; et Anségise, évêque de Troie, fut blessé. Quand le roi Rodolphe eut appris ces-faits, il partit pour la Bourgogne, accompagné de quelques Français, savoir, des soldats de l'église de Rheims, de l'évêque Ebbon, de quelques autres, et suivi du comte Héribert. Ayant assemblé une assez forte troupe en Bourgogne, il se rendit au camp des Normands, sur la Seine, et là se donna un combat à pied entre les Français et les Normands. Mais ceux qui étaient avec le roi, c'est-à-dire la plus grande partie de l'armée, voyant que les Normands ne tentaient pas de forcer le camp, ni de monter sur leurs chevaux, repoussèrent dans leur camp ceux de ces hommes qui étaient sortis pour combattre, en tuèrent beaucoup, et cessèrent le pillage pour placer leur camp à deux ou trois milles de celui des Normands. Hugues, fils de Robert, mit aussi le sien vis-à-vis, sur ce côté-ci de la Seine. Les Français retardaient de jour en jour une attaque plus vive du camp, en attendant des vaisseaux qui devaient venir de Paris; alors, et à ce qu'on rapporte, avec leur consentement, les Normands sortirent secrètement du camp, se (85) retirèrent, passèrent par un bois qui devait protéger leur route, et les nôtres revinrent chez eux. Dans le commencement des jeûnes du carême, Héribert ayant conféré avec Gislebert, et ensuite avec Hugues, appela de Bourgogne le roi, qui partit en hâte et vint à Cambrai au-devant des Lorrains et de Gislebert. Ceux-ci quittèrent l'assemblée qui se tenait alors, vinrent près du roi sur la Meuse, et se donnèrent à lui, ainsi qu'Othon. Les Normands de Rouen rompirent le traité qu'ils avaient fait, et ravagèrent la ville de Beauvais et celle d'Amiens; cette dernière brûla par l'imprudence des fuyards, et celle d'Arras fut consumée aussi par un incendie subit. Les Normands vinrent ravager jusqu'à Noyon, et mirent le feu aux faubourgs; les habitans de la cité sortirent avec ceux des faubourgs, repoussèrent les Normands, en mirent à mort autant qu'ils purent, et délivrèrent une partie des faubourgs. Les bourgeois de Beauvais dévastèrent le pays des Normands en-delà de la Seine. Après cela, les Parisiens eux-mêmes, et avec eux plusieurs fidèles de Hugues, fils de Robert, et les habitans de quelques châteaux, ravagèrent la partie du Rouennais qui est possédée par les Normands d'endecà de la Seine; ils brûlèrent les bourgs, emmenèrent les troupeaux, et tuèrent beaucoup de Normands. Pendant ce temps, le comte Héribert se plaça sur l'Oise avec un petit nombre de Français, parce qu'il ne se trouvait encore que peu d'herbe pour les chevaux; il se plaça près de l'Oise, pour interdire aux Normands le passage; en effet, quand ils eurent appris la dévastation de leur pays, ils se hâtèrent de revenir. Ensuite, Henri passa le Rhin, et s'empara de force du (86) château de Tolbiac, que gardaient les fidèles de Gislebert; il ne demeura pas long-temps en Lorraine, repassa le Rhin, revint chez lui, et reçut de Gislebert des otages. Le comte Helgaud et les autres Français maritimes entrèrent dans les lieux placés près d'eux, et possédés jadis par les Normands, et les ravagèrent.

Cependant Rodolphe revint de Bourgogne en Franco, et pour se préparer à la guerre contre les Normands, il convoqua les Français; alors Héribert commença l'expédition contre les Normands, avec les soldats de l'église de Rheims; en même temps le comte Arnoul et les autres Français maritimes attaquèrent un fort des Normands, où Rollon, leur prince, avait envoyé mille hommes de Rouen, sans compter les habitans du bourg même. Ce fort, situé près de la mer, est appelé Eu; les Français l'entourèrent, attaquèrent le rempart qui le ceignait comme un boulevard, brisèrent les murs, les escaladèrent, et, s'étant emparés de la ville par combat, tuèrent tous les mâles et brûlèrent le fort. Cependant quelques-uns échappèrent et s'emparèrent d'une certaine île voisine; mais les Français la prirent, quoique en plus de temps qu'ils n'en avaient mis pour la ville. Quand les Normands, qui défendaient de toute leur force leur vie par les armes, virent qu'il n'y avait plus d'espérance de la sauver, plusieurs se plongèrent dans les flots; quelques-uns qui s'échappaient furent égorgés, d'autres périrent par le glaive des Français, d'autres se percèrent de leurs propres traits; tous périrent ainsi, et après avoir fait un grand butin, les Français revinrent chez eux; le roi Rodolphe resta avec Hugues et les Bourguignons à Beauvais.

Dans le même temps mourut Séulphe, archevêque de Rheims, après avoir passé dans cet épiscopat trois ans et cinq jours. Le comte Héribert vint à Rheims, et fit voter à son gré les vassaux de l'église et les clercs même, touchant l'élection de l'évêque. Hugues, fils de Robert, conclut avec les Normands un traité de paix ; les terres des fils de Baudouin, celles de Rodolphe de Gouy et d'Helgaud furent exceptées de l'assurance. L'évêché de Rheims fut confié à Héribert sous le nom de son fils, encore enfant, et à peine âgé de cinq ans, à ce qu'on rapporte. L'évêque Ebbon se rendit à Rome avec des envoyés du comte Héribert. Tous les Lorrains se donnèrent à Henri, et lui-même accorda à Bernuin, neveu de l’évêque Dadon, l'évêché de Verdun ; celui-ci en chassa le prêtre Hugues, à qui Rodolphe l'avait donné, et se fit sacrer.

Annus  DCCCCXXVI

incipiebat, et Rodulfus rex cum Heriberto comite et quibusdam maritimis Francis Nortmannos in pago Atrabatensi quodam saltu coartatos obsidebat, cum repente post aliquot dies noctu eruptione coepta, Nortmanni castra regis aggrediuntur; ibique regi, ne a Nortmannis comprehenderetur, succursum ab Heriberto, succensisque casis quibusdam, pugnatum ad castra. Nortmanni tandem a castrorum pervasione repulsi, recedunt; rex ibi vulneratus et Hilgaudus comes interemptus est; Nortmanni mille et centum dicuntur ibidem occisi. Sicque Rodulfus Laudunum revertitur, et Nortmanni usque in pagum Porcensem silvestria loca depraedantur. Hungari quoque Rheno transmeato usque in pagum Venzinsem praedis incendiisque desaeviunt. Luna quartadecima sabba o sancto paschae, die Kalendarum Aprilium, passa defectum et in pallorem conversa est, quadam luminis relicta particula, velut esset secunda; sicque aurora jam incipiente, in sanguinem tota mutata est colorem. Corpus sancti Remigii et aliorum quorundam sanctorum pignera Hungarorum metu Remis a suis monasteriis sunt delata; inter quae sanctae quoque Walburgis reliquiae, ad quas nonnulla exercebantur miracula. Exactio pecuniae collaticiae, Nortmannis pacto pacis dandae, publice fit per Franciam atque Burgundiam. Data igitur pecunia, pax utrimque est cum juramento firmata. Hinc exercitus ex Francia Burgundiaque cum Rodulfo rege et Heriberto comite proficiscitur super Ligerim, et acceptis obsidibus ab urbe Nivernensi, quam frater Willelmi contra regem tutabatur, in Aquitaniam ad persequendum Willelmum, qui a rege forte desciverat, transeunt insecunturque fugitantem, donec rumor infestationis Hungarorum, quod iterum jam Rhenum transissent, exercitum in Franciam repedare coegit.

Hugo, filius Bertae, rex Romae super Italiam constituitur, expulso Rodulfo Cisalpinae Galliae rege, qui regnum illud pervaserat, et alteri feminae vivente uxore sua se copulaverat; occiso quoque a filiis Bertae Burcardo Alamannorum principe, ipsius Rodulfi socero, qui Alpes cum ipso transmearat, Italiae regni gratia recuperandi genero. Hugo presbiter expulsus Virduno, defungitur. Ebrardus quidam Transrhenensis in regnum Lotharii mittitur ab Heinrico, justitiam faciendi causa, et Lotharienses inter se pace consociat. Rodulfus comes, filius Heiluidis, obiit. Non multo post etiam Rotgarius vitricus ejus, comes Laudunensis pagi, decessit. Hugo filius Rotberti filiam Eadwardi regis Anglorum, sororem conjugis Karoli, duxit uxorem.

Anno DCCCCXXVII

inter Rodulfum regem et Heribertum comitem pro Laudunensi comitatu, quem Heribertus Odoni filio suo dari petebat, concedente illum rege cuidam filiorum Rotgarii nomine Rotgario, simultas exorta est. Acies igneae Remis in coelo mense Martio mane quadam die dominica visae; cui signo pestis e vestigio successit, quasi febris et tussis, quae mixta quoque mortalitate in cunctas Germaniae Galliaeque gentes irrepsit. Widricus Mettensis antistes defungitur. Heribertus comes legatos suos trans Rhenum dirigit ad Heinricum, quibus reversis, evocatur ad colloquium Heinrici per eosdem, ad quod properans, cum Hugone Rotberti filio pace firmata, muneribus Heinricum honorat et honoratur ab illo. Ibi etiam Heinricus episcopium Mettensium, contempta electione ipsorum, cuidam, ut ferebatur, Dei servo dedit, cognomento Bennoni.

Hugo filius Rotberti et Heribertus comes contra Nortmannos pergunt, qui super fluvium Ligerim morabantur. Tempestas maxima pagum Laudunensem concussit et Suessonicum, qua domus eversae arboresque multae fuerunt evulsae, homines exanimati per loca diversa quamplures. Willelmus Aquitanorum princeps obiit. Nortmanni de Ligeri postquam obsessi sunt ebdomatibus quinque ab Heriberto et Hugone, datis acceptisque obsidibus et concesso sibi pago Namnetico, pacem pepigere Francis. Synodus sex episcoporum apud Trosleium habita, contradicente rege Rodulfo, per missos Heriberti comitis, et mandante illi ut synodum differret, sibique obviam ad Compendium veniret. Quod ille agere renuit ; synodo vero interfuit. Ubi Herluinus comes ad poenitentiam venit pro uxore, quam duxerat alia vivente. Post absolutionem synodi Heribertus comes Laudunum ingredi voluit; praevenit autem eum Rodulfus rex, missis illo militibus ad custodiam loci; ipse denuo subsecutus, idem castellum ingressus est. At Heribertus Karolum de custodia ejecit, secumque in pagum Veromandinsem, scilicet ad Sanctum Quintinum deduxit. Rodulfus vero in Burgundiam revertitur, Rotgarii filiis cum uxore sua ad custodiam Lauduni relictis; qui egredientes, loca quaeque devastant circa Codiciacum, episcopii Remensis castrum. Karolus igitur cum Heriberto colloquium petit Nortmannorum ad castellum quod Auga vocatur, ibique se filius Rollonis Karolo committit, et amiciciam firmat cum Heriberto. Metus interea falsi rumoris Hungarorum et fugae per regnum Lothariense agitantur et Franciam.

Anno DCCCCXXVIII

inchoante, in ipsis solemniis ortus Christi, Rodulfus de Burgundia cum hostili Burgundionum manu venit in Franciam praedando, et etiam loca quaedam incendendo. Cui Hugo filius Rotberti obviam properat; venientesque super Isaram. inter Rodulfum et Heribertum comitem sequester et medius fuit, et ab Heriberto obsides accepit, donec iterum ad denominatum placitum convenirent. Quo facto, Rodulfus in Burgundiam revertitur, non valens suadere conjugi suae Lauduno discedere. At Heribertus comes Remis cum Karolo venit, indeque litteras mittit Romam Johanni papae, significans ei de restitutione et honore Karoli, ut ille sibi etiam sub excommunicationis interminatione mandaverat se pro viribus decertare. Rodulfus rex et Heribertus comes iterum ad placitum jam infra quadragesimam veniunt. Regina uxor Rodulfi Laudunum relinquit, et in Burgundiam redit. Heribertus comes Lauduno potitur, et exinde placitum cum Nortmannis habuit, ipseque et Hugo amiciciam cum eis pepigerunt. Filius tamen Heriberti Odo, quem Rollo habebat obsidem, non redditur illi, donec se committit Karolo pater cum aliis quibusdam Franciae comitibus et episcopis. Tempestates variae diversis locis effusae. Otgarius Ambianensium praesul, vir sanctus et plenus dierum, obiit; cujus vita usque ad annos centum et amplius protelata refertur. Heribertus comes quandam munitionem filiorum Rotgarii, quam dicunt Moritaniam, super Scaldum fluvium vi cepit et diruit. Interea missus Heriberti comitis Roma revertitur, nuntians Johannem papam a Widone, fratre Hugonis regis, propter simultatem quandam inter illos exortam retrusum in carcerem.

Odalricus Aquensis quidam episcopus in aecclesia Remensi recipitur ab Heriberto comite ad celebrandum episcopale dumtaxat ministerium vice Hugonis, ipsius comitis filii adhuc parvuli, concediturque ipsi Odalrico abbatia tantum sancti Timothei cum praebenda canonica. Heinricus, Germaniae princeps, cum multitudine Germanorum Rhenum transiit, et supra Mosam veniens, obsidet quoddam castrum Bosonis comitis nomine Durofostum, pro eo quod Boso ad legem venire nolebat de quibusdam abbatiis et terra episcopatuum, quam potestatis auctoritate ceperat, et pertinaciter Heinrici praecepta spernens detinebat; mittensque ad Bosonem, pacem spondet, si ad se veniat. Qui acceptis obsidibus pacto securitatis ab Heinrico, venit ad eum, eique fidelitatem et pacem regno juramento promittit, terram quam vi ceperat reddit, data sibi alia recompensationis gratia; pacaturque tam ipse quam Ragenarius cum Gisleberto et ceteris Lothariensibus. Hugo et Heribertus ad Heinricum colloquii causa proficiscuntur, indeque revertentes, obviam pergunt regi Rodulfo. Rursusque Heribertus se illi committit, iterum redacto sub custodia Karolo; deinde cum Rodulfo proficiscitur in Burgundiam obviam Hugoni Italiae regi. Vindemiae pene peraguntur infra mensem Augustum. Hugo rex habens colloquium cum Rodulfo, dedit Heriberto comiti provintiam Viennensem vice filii sui Odonis. Benno Mettensis episcopus, insidiis appetitus, eviratus luminibusque privatus est. Rodulfus rex Remis veniens, pacem fecit cum Karolo, reddens illi Atiniacum, muneribusque honorans illum.

Anno DCCCCXXIX

Heribertus et Hugo comites contra Bosonem, Rodulfi regis fratrem, proficiscuntur, propter quosdam Rothildis alodes nuper defunctae, quos a Bosone pervasos repetebat Hugo, gener ipsius Rothildis. At Heribertus comes Victoriacum, Bosonis castellum, cepit, et posthac inducias dant Bosoni usque ad finem Maii mensis. Boso ad Heinricum profectus, pacem publice jurare compellitur. Deroldus medicus episcopatum Ambianensem adipiscitur, Albero Mettensem; Bennoni quadam abbatia concessa sustentationis tenore. Heribertus et Hugo Monasteriolum, castellum Erluini, filii Hilgaudi comitis, obsident, tandemque acceptis obsidibus revertuntur. Johannes papa, dum a quadam potenti femina cognomine Marocia principatu privatus sub custodia detineretur, ut quidam vi, ut plures astruunt, actus angore, defungitur. Karolus quoque rex apud Perronam obiit. Simultas inter Hugonem et Heribertum comites exoritur, recepto Herluino ab Hugone cum terra sua, et Hilduino, qui erat Hugonis, ab Heriberto. Viae Alpium a Sarracenis obsessae, a quibus multi Romam proficisci volentes, impediti revertuntur.

Anno DCCCCXXX

Rodulfus rex Nortmanos de Ligeri, qui Aquitaniam depraedationibus infestabant, in pago Lemovicino uno proelio pene delevit, et Aquitanos sibi subditos fecit. Heribertus Arnoldum, qui erat Hugonis, recepit. Diversi motus agitantur bellorum per Franciam inter Hugonem et Heribertum. Rodulfus rex in Franciam veniens, pacem inter eos atque Bosonem multo labore per diversa placita componit; et Heribertus Victoriacum Bosoni reddit. Adelelmo Laudunensium praesule defuncto, Gozpertus nepos ejus episcopium adipiscitur. Heribertus Ansellum Bosonis vasallum, qui Victoriacum tenebat, cum ipso castello recipit, et Codiciacum illi cum alia terra concedit. Rodulfo rege in Burgundiam regresso, Lotharienses in Franciam cum Gisleberto obviam Hugoni veniunt, et oppidum quoddam nomine Duagium, quod Arnoldus tenebat, adactum obsidione capiunt. Interea homines Bosonis Victoriacum proditione recipiunt, et Mosomum fraude pervadunt. Boso, relictis quibusdam fidelibus suis ad custodiam Mosomi, proficiscitur ad obsidionem castri praememorati. At Heribertus, a quibusdam Mosomensibus evocatus, supervenit insperatus, transmissaque Mosa vadis inopinatis, et intrans oppidum, porta latenter a castellanis aperta, vassallos Bosonis, qui ibi relicti ad munimen loci fuerant, omnes capit. Remis infra et circa aecclesiam sanctae Mariae lumen magnum ab aquilonari et orientali parte paulo ante initium diei apparuit.

Anno DCCCCXXXI

Rodulfus rex Viennam profectus, Karlo Constantino, Lucdowici Orbi filio, qui eam tenebat, subjectionem pollicitante, revertitur, et Turonum ad sanctum Martinum orationis gratia proficiscitur. Lotharienses interea Duvagium capiunt, et Hugo illud Rotgario filio Rotgarii concedit. Heribertus vero castrum sancti Quintini Arnoldo pro eo reddit Graeci Sarracenos per mare insequentes usque in Fraxinidum saltum, ubi erat refugium ipsorum, et unde egredientes Italiam sedulis praedabantur incursibus, Alpibus eciam occupatis, celeri Deo propitio internetione proterunt, quietam reddentes Alpibus Italiam. Die purificationis beatae Dei genitricis Mariae, Remis in aecclesia ipsius quidam canonicorum famulus, custos aecclesiae sancti Dyonisii et sancti Tedulfi, subito perculsus, contractus obriguit nervis tam manuum quam basium, ruentique sibi pavimenti os visum est adhaesisse lapidi; quo paulo post resoluto, tam manibus quam cruribus rigore constrictis, defertur immobilis ; atque post quinta die dominica manus ei resolvuntur ad missam, et crura similiter ad missam quintadecima. Cui res similis die circumcisionis Domini ante quinque annos in eadem acciderat aecclesia, et resolutus ibidem post triginta dies in ipsa purificationis fuerat sollemnitate.

Rotbertus, archiepiscopus Turonensis aecclesiae, Roma remeans, sub Alpibus noctu infra tentoria cum comitantibus secum interimitur a latronibus. Gislebertus, filius Manasse, a rege Rodulfo desciscit propter Avalonum castrum, quod ab eo Emma regina abstulerat, simulque recedit Ricardus, filius Warnarii ob eandem rationem. Item inter Gislebertum Lothariensem et Bosonem simultas exoritur, pacato Bosone cum Heriberto; castrumque Bosonis Durofostum a Gisleberto capitur, itemque sub ipsis diebus Moritania, munitio filiorum Rotgarii, ab Arnulfo, filio Balduini. Et Heribertus amiciciam Gisleberti Lothariensis accipit. Boso, relicto Heinrico, ad Rodulfum regem vadit; indeque rediens, Catalonicum castrum vi cepit, exussit atque subvertit, ob inimicicias Bovonis episcopi, cujus homines quosdam Bosonis membris truncaverant.

Rodulfus rex in Franciam revertitur, et Heriberto comite ab illo deficiente, rex, juncto sibi Hugone, quoddam castrum Heriberti, Domincum nomine, capit ac diruit; deinde Atrabatem obsidet. Heribertus comes, adjunctis sibi per Gislebertum ducem Lothariensibus, contra regem vadit; pactisque induciis usque Kalendas Octobris, utrimque disceditur. Interim quidam fidelium Heriberti, Remensi ex urbe profecti, quoddam Hugonis castrum super Vidulam situm, nomine Brainam, et quod ipse Hugo ab episcopo Rotomagensi tulerat, capiunt atque subvertunt. Rodulfus rex litteras Remis mittit ad clerum et populum pro agenda electione praesulis; ad quae illi respondent, se id agere non posse, salvo suo electo, et electione manente quam fecerant. Heribertus comes ad Heinricum proficiscitur, eique sese committit; et exercitus regis atque Hugonis Laudunensem et Remensem pagum depraedantur. Rodulfus rex pergens ad Atiniacum, Hugonem ad Heinricum mittit; a quo Heinzricus acceptis obsidibus, et pacta securitate, trans Rhenum recedit. Interea Brittones, qui remanserant Nortmannis in Cornu, Galliae subditi, consurgentes adversus eos qui se obtinuerant, in ipsis sollemniis sancti Michahelis omnes interemisse dicuntur qui inter eos morabantur Nortmannos, caeso primum duce illorum nomine Felecan.

Rodulfus rex cum Hugone et Bosone ceterisque suis Remorum obsident urbem; quam tertia tandem ebdomada post obsidionem ingressus, aperientibus sibi eis qui erant in civitate, ordinari facit ibi praesulem Artoldum monachum ex coenobio sancti Remigii, qui jam pridem, ipso tamen anno, reliquerat Heribertum et transierat ad Hugonem. Bovonem quoque Catalaunensem episcopum, qui a se desciverat cum Heriberto, rex capiens, tradidit custodiendum Hugoni, et episcopatum ipsius Miloni clerico tribuit ; sicque pergens Laudunum, obsidet inibi Heribertum, qui ibidem sese concluserat cum suis. Nec diu persistens, locum petit egrediendi; datoque sibi spatio, recedit, dimissa uxore sua in arce, quam infra Laudunum ipse construxerat. Ad quam postea capiendam majoris laboris et morae opus regi fuit; qua vix tandem potitus, in Burgundiam revertitur, Aquitanis discordantibus obviam proficiscens. Incon Nortmannus, qui morabatur in Ligeri, cum suis Brittanniam pervadit, victisque et caesis Brittonibus, regione potitur.

Anno DCCCCXXXII

rex Rodulfus in Burgundiam reversus, quaedam castella Gisleberti et Richardi, qui a se desciverant, receptat. Airardus Noviomensis episcopus defungitur, et quidam clericus ejus urbis, qui fieri cupiebat episcopus, Adelelmum comitem noctu in civitate, latenter muro conscenso, recipit; a quo mane loci milites urbe propulsi, collecta secum nonnulla suburbanorum manu, civitatem aggrediuntur, annitentibusque qui infra muros remanserant civibus, quidam exusta porta, quidam per aecclesiae fenestram ingrediuntur. Adelelmus in aecclesiam confugiens, secus altare cum quibusdam qui secum introierant interemptus est, et cives urbem recipiunt. Heribertus comes, Hammo castro recepto, Ebrardum fratrem Erluini, qui illud tenenat, capit. Rodulfus rex cum Hugone locutus, Bovonem episcopum in gratiam recipit, eique suum, Catalaunense scilicet, episcopium reddit. Waltbertus, Corbeiensis abbas, Noviomensibus ordinatur episcopus. Rodulfus rex, Gisleberto recepto, a Burgundia revertitur in Franciam, ibique abbatia sancti Medardi, quam Heribertus tenebat, potitus, regreditur in Burgundiam.

Hugo Ambianensem cum quibusdam episcopis Franciae obsidens civitatem, quam tenebant fideles Heriberti, crebroque quatiens bello, sumptis tandem relinquit obsidibus, et obsidione castrum circumdat sancti Quintini. Milo, qui Catalaunense depraedabatur episcopium, excommunicatur ab Artoldo archiepiscopo ceterisque Remensis dioceseos episcopis. Hugo castellum sancti Quintini postquam duobus mensibus obsederat, oppidanorum tandem deditione capit. In crastinum postquam illud ingressus est, unus contractus in aecclesia ipsa erigitur. Ragemundus et Ermingaudus, principes Gothiae, regi se Rodulfo committunt; Lupus quoque Acinarius Vasco, qui equum ferebatur habere annorum plus quam centum, adhuc tamen validissimum. Gislebertus cum Lothariensibus, invitante se Hugone, Perronam obsidet; ubi congressione frequenti plures occiduntur Lotharienses; reliqui munitionem capere non valentes recedunt, locuto prius Gisleberto duce cum Rodulfo rege, mediante Hugone. Rodulfus rex cum Hugone Hammum castellum Heriberti obsidet, acceptisque obsidibus ita relinquit. Gozperto Laudunensium praesule defuncto, Ingramnus decanus monasterii sancti Medardi, episcopus Lauduni ordinatur. Boso frater regis, et Bernuinus episcopus Virdunensis, incendiis inter se depraedationibusque bachantur. Heribertus trans Rhenum ad Heinricum proficiscitur.

Anno DCCCCXXXIII

missi Remensis aecclesiae, Giso et Amalricus, Roma redeuntes, palleum Artoldo praesuli deferunt, nuntiantque, Johannem papam, filium Mariae, quae et Marocia dicitur, sub custodia detineri a fratre suo nomine Albrico, qui matrem quoque suam Marociam clausam servabat, et Romam contra Hugonem regem tenebat. Hungari se in tres partes dividunt; quorum pars una Italiam petit, alia terram Heinrici trans Rhenum invadit. Contra quos profectus Heinricus cum Bajoariis et Saxonibus ceterisque quibusdam sibi subjectis gentibus, omnes usque ad internetionem sternit; quorum triginta sex milia caesa referuntur, praeter eos quos absorbuit fluvius et qui vivi capti sunt. Richarius, episcopus Tungrensis, quoddam castellum Bernardi comitis, quod ipse Bernardus apud Harceias in pago Porcinse construxerat, evertit, eo quod in suae aecclesiae terra situm esset. Vienna Rodulfo regi, tradentibus eam his qui eam tenebant, deditur. Willelmus, princeps Nortmannorum, eidem regi se committit; qui etiam rex dat terram Brittonum in ora maritima sitam. Rodulfus rex munitionem Heriberti, quae dicitur Castellum-Theoderici obsidet ebdomadas sex. Postea Walo qui custodiebat illud, reginae Emmae se committit, ejusdemque fidei vel provisioni castrum dimittitur. Waldricus episcopus Autisioderensis, obiit, et Wido, ejusdem loci archidiaconus, episcopium adipiscitur. Synodus inter obsidendum praedictum praesidium celebratur, congregatis nonnullis Franciae vel Burgundiae praesulibus, cui praesederunt domnus Artoldus antistes Remorum, et domnus Teutolus Turonensis episcopus. Tunc quoque domnus Artoldus Hildegarium ordinat episcopum urbis Belvacensis.

Odo filius Heriberti Hammum praesidium tenens, pagum Suessonicum atque Noviomensem praedis incendiisque proterit. Heribertus, pater ejus, ad sanctum Quintinum clam veniens, tertia die postquam venit, castrum pugnando cepit, oppidanis non repugnantibus, solis tantum custodibus Hugonis obnitentibus; quos capiens Heribertus, accepto ab eis sacramento, dimisit ibi, relictis etiam ex suis ad oppidi tutelam complicibus. Quod audiens Hugo, mox adveniens castrum recipit, et quendam nobilem clericum nomine Treduinum ac Heriberto ibi dimissum apprehendens, suspendit cum quibusdam aliis; nonnullis vero aliis membra diversa dedit. Indeque proficiscens cum domno Artoldo episcopo, munitionem nomine Raugam, tradentibus eam Heriberti custodibus, sine difficultate capit. Hugo rex Italiae Romam obsidet. Et Sarraceni meatus Alpium occupant, et vicina quaeque loca depraedantur. Artoldus archiepiscopus Fulbertum urbi Camaracensi praesulem ordinat. Heribertus Castrum Theoderici super Maternam fluvium positum, tradentibus illud sibi quibusdam quos ibi ad custodiam Walo reliquerat, recipit, dispositisque recedit custodibus. Quod audiens Hugo, idem castrum quantotius obsidere procurat.

[926.]

L'année 926 commença, et le roi Rodolphe attaqua, avec le comte Héribert et plusieurs Français maritimes, les Normands resserrés dans un bois sur le territoire d'Arras: peu après, pendant la nuit, les Normands firent une sortie subite et attaquèrent le camp du roi; le comte Héribert lui porta secours, de peur qu'il ne fût pris par eux; on brûla quelques cabanes, et l'on combattit autour du camp. Cependant les Normands furent repoussés du camp, et se retirèrent. Le roi fut blessé dans cette occasion, et le comte Helgaud fut tué. On dit que onze cents Normands périrent dans ce combat. Après cela, Rodolphe revint à Laon , et les Normands ravagèrent les campagnes couvertes de bois jusqu'au Portian. Les Hongrois passèrent aussi le Rhin, et, jusqu'au territoire de Vouzi, ils exercèrent leurs cruautés par le pillage (88) et les incendies. La lune étant dans sou dernier quartier, le samedi de Pâques, le premier jour d'avril, elle subit une éclipse, devint pâle, perdit une partie de sa lumière, et parut comme si elle eût été au second quartier; à la naissance de l'aurore, elle devint couleur de sang. Le corps de saint Remi et les reliques de quelques autres saints furent transportées de leurs monastères à Rheims, à cause de la crainte que causaient les Hongrois. Les reliques de sainte Walleburge étaient de ce nombre et opérèrent plusieurs miracles. On fit sur la France et la Bourgogne une levée d'impôts, afin de donner aux Normands de l'argent pour la paix; quand il fut remis, le traité fut confirmé de part et d'autre par un serment. Ensuite une armée partit de France et de Bourgogne sous la conduite du roi Rodolphe et du comte Héribert, se rendit sur la Loire; on reçut des otages de la ville de Nevers, que le frère de Guillaume défendait contre le roi; ensuite les Français passèrent en Aquitaine pour poursuivre Guillaume, qui avait quitté le parti du roi. Ils le suivirent dans sa fuite, jusqu'à ce que l'armée fût forcée de rentrer en France par les déprédations des Hongrois, qui avaient encore repassé le Rhin.

Rodolphe, roi de la Gaule cisalpine, qui avait persécuté l'Italie, et, pendant la vie de son épouse, s'était uni à une autre femme, fut expulsé du royaume d'Italie; Burchard, prince des Allemands, son beau-père, et qui avait passé les Alpes avec lui pour lui rendre son royaume, fut tué par les fils de Berthe; et Hugues, fils de la même Berthe, et roi de Rome, fut établi roi de toute l'Italie. Le prêtre Hugues, chassé de (89) Verdun, mourut. Evrard, homme d'outre Rhin, fut envoyé en Lorraine par Henri, pour faire justice, et établit la paix parmi les Lorrains. Le comte Rodolphe, fils d'Héloïse, mourut peu après: il en arriva autant à Roger, mari de sa mère et comte de Laon. Hugues, fils de Robert, épousa la fille d’Édouard, roi des Anglais, sœur de la femme de Charles.

[927.]

Il s'éleva une querelle entre le roi Robert et le comte Héribert. pour le comté de Laon, qu'Héribert desirait donner à son fils, et que le roi avait accordé à Un certain Roger, fils de Roger. Un dimanche matin, dans le mois de mars, on vit, à Rheims, des armées de feu dans le ciel. L'invasion de la peste succéda à ce prodige; c'était de la fièvre et de la toux qui, mêlées ensemble, répandirent la mortalité dans toutes les nations de Gaule et de Germanie. Wigeric, évêque de Metz, mourut. Le comte Héribert envoya au-delà du Rhin des ambassadeurs à Henri; à leur retour, ils l'engagèrent de sa part à une conférence: il s'y rendit avec Hugues, fils de Robert; ils firent la paix et s'honorèrent mutuellement par des présens. Alors Henri donna, sans se soucier de l'élection, l'évêché de Metz à un serviteur de Dieu, nommé, à ce qu'on dit, Bennon.

Hugues, fils de Robert, et le comte Héribert marchèrent contre ceux des Normands qui demeurent sur la Loire. Un grand ouragan ravagea le territoire de Laon et de Soissons, et en plusieurs lieux renversa des maisons, déracina des arbres et tua des hommes. Guillaume, prince des Aquitains, mourut. Les Normands de la Loire, ayant été assiégés pendant cinq semaines par Hugues et Héribert, donnèrent et reçu- (90) rent des otages. La ville de Nantes leur fut conservée, et ils firent la paix avec les Français. Il se tint à Troli un synode de six évêques, malgré le roi Rodolphe, qui s'y refusa par l'entremise des messagers du comte Héribert, et lui fit dire de différer le synode et de le venir trouver à Compiègne. Celui-ci s'y refusa et se rendit au synode, où le comte Herluin vint à pénitence, pour avoir eu une épouse tandis que la sienne vivait. Après que le synode fut terminé, le comte Héribert voulut se rendre à Laon, mais il fut prévenu par le roi Rodolphe qui envoya des soldats à la garde de ce lieu; ensuite il y vint lui-même et entra dans. la ville. Alors Héribert fît sortir Charles du lieu où il avait été gardé, et le conduisit avec lui dans la ville du Vermandois, c'est-à-dire Saint-Quentin. Rodolphe retourna en Bourgogne et laissa les fils de Roger avec sa femme à la garde de la ville de Laon. Ils firent une sortie, dévastèrent des lieux avoisinant le château de Couci, qui appartient à l'évêque de Rheims; Charles et Héribert demandèrent aux Normands une entrevue dans le château d'Eu, et là le fils de Rollon se mit sous le pouvoir de Charles, et jura alliance avec Héribert. Des craintes occasionnées par de faux bruits sur la venue des Hongrois agitèrent la Lorraine et la France.

[928.]

 Au commencement de l'année, dans les solennités de la naissance du Christ, Rodolphe vint avec une armée ennemie de Bourguignons pour ravager la France et brûler aussi plusieurs lieux; Hugues, fils de Robert, se hâta de venir au-devant de lui, et se rendit sur l'Oise. Il fut un médiateur commun entre Rodolphe et Héribert, et recut des otages de ce der- (91) nier, qu'il devait garder jusqu'à ce qu'ils se retrouvassent à l'assemblée désignée. Après cela, Rodolphe revint en Bourgogne, ne pouvant persuader à sa femme de quitter Laon; mais le comte Héribert vint à Rheims avec Charles, et envoya de là des lettres à Rome au pape Jean, lui annoncant, touchant le rétablissement de Charles, qu'il combattrait de toutes ses forces pour cet objet, comme le pape le lui avait enjoint sous la menace d'une excommuniation. Le roi Rodolphe et le comte Héribert se rendirent de nouveau à l'assemblée, passé la Quadragésisme. La reine, épouse de Rodolphe, quitta Laon et revint en Bourgogne. Le comte Héribert s'empara de Laon, et ensuite eut une entrevue avec les Normands et Hugues, fils de Robert, et ils se jurèrent amitié. Cependant Eudes, fils d'Héribert, qu'il avait donné pour otage à Rollon, ne lui fut pas rendu et ne devait l'être que quand son père se serait soumis à Charles, avec plusieurs autres comtes et évêques de France. Il y eut en plusieurs lieux diverses tempêtes. Oger, évêque d'Amiens, homme saint et plein de jours, mourut; on dit que sa vie avait été à plus de cent ans. Le comte Héribert prit à main armée et détruisit un certain fort nommé Mortaigne, bâti sur l'Escaut, et appartenant aux fils de Roger. Cependant l'envoyé du comte Héribert revint de Rome et annonça que le pape Jean avait été retenu en prison par Gui, frère du roi Hugues, pour une querelle qui s'était élevée entre eux.

Un certain Odalric, évêque de Dax, fut introduit dans l'église de Rheims par le comte Héribert, pour y remplir les fonctions épiscopales, seulement en place (92) de son fils Hugues, encore enfant, et ledit comte ne donna que l'abbaye de Saint-Timothée, avec sa prébende canonique, au même Odalric. Henri, prince germain, passa le Rhin avec beaucoup de Germains, et vint sur la Meuse; il assiegea un château rîommé Durfos, appartenant au comte Boson, qui ne voulait pas se soumettre à lui au sujet de certaines abbayes, et qui, méprisant avec opiniâtreté les ordres d'Henri, retenait un bien épiscopal qu'il avait pris par force. Henri lui fit dire qu'il lui accorderait la paix, s'il revenait à lui; Boson, après avoir reçu des otages et la promesse d'Henri pour sa sûreté, vint à lui et lui promit par serment de lui être fidèle et de laisser en paix son royaume; il rendit la terre dont il s'était emparé. La paix fut faite, tant pour lui que pour Régnier, avec Gislebert et les autres Lorrains; Hugues et Héribert se rendirent près d'Henri pour l'entrevue, et à leur retour marchèrent au-devant du roi Rodolphe; Héribert se donna de nouveau à lui et remit Charles en prison; il se rendit ensuite avec Rodolphe en Bourgogne, au-devant de Hugues, roi d'Italie. Les vendanges furent presque finies avant le mois d'août. Le roi Hugues eut une entrevue avec Rodolphe, et donna à Héribert la province de Vienne, à la place de son fils Eudes; Bennon, évêque de Metz, attiré par des embûches, fut fait eunuque et privé des yeux; le roi Rodolphe vint à Rheims, fit la paix avec Charles, lui rendit Attigni et le combla de dons.

[929.]

Les comtes Hugues et Héribert marchèrent contre Boson, frère du roi Rodolphe; c'était pour de certains alleux de Rothilde, morte dernièrement, et (93) qu'Hugues, son gendre, réclamait sur Boso qui les avait envahis. Héribert prit Vitri, château de Boson, et accorda ensuite à Boson une trève jusqu'à la fin du mois de mai. Boson se rendit près d'Henri et fut forcé de jurer publiquement la paix. Dérold, médecin, reçut l'évêché d'Amiens; Adalbéron, celui de Metz; une certaine abbaye fut accordée, selon le traité, à Bennon, pour sa nourriture; Héribert et Hugues assiégèrent Montreuil, château d'Herluin, fils du comte Helgaud: cependant ils s'en allèrent après avoir reçu des otages. Le pape Jean, après avoir été privé de sa dignité par une femme puissante nommée Marozie, et retenu prisonnier, mourut, soit par violence, soit, comme plusieurs l'assurent, par une esquinancie. Le roi Charles mourut à Péronne. Il s'éleva une querelle entre les comtes Hugues et Héribert, parce que le premier avait reçu à son service, avec sa terre, Herluin, et qu'Hilduin, vassal de Hugues, avait été reçu par Héribert. Les chemins des Alpes furent occupés par les Sarrasins, et beaucoup de gens, voulant aller à Rome, en furent empêchés et revinrent.

[930.]

Le roi Rodolphe dispersa, presque en un seul combat, donné à Limoges, les Normands de la Loire, qui infestaient l'Aquitaine par leurs ravages; il soumit à sa domination les Aquitains. Héribert reçut à son service Arnold, vassal de Hugues. La France fut agitée par plusieurs guerres entre Hugues et Héribert; le roi Rodolphe vint en France, et avec beaucoup de travail rétablit, en plusieurs assemblées, la paix entre eux et Boson, et Héribert rendit Vitri à celui-ci. Adelelme, évêque de Laon, mourut, et Gozbert, son (94) neveu, obtint son évêché. Héribert reçut à son service Anselme, vassal de Boson, avec Vitri, et lui donna le château de Couci avec une autre terre. Le roi Rodolphe revint en Bourgogne, et les Lorrains vinrent en France avec Gislebert. Ils marchèrent contre Hugues, assiégèrent et prirent une ville nommée Douai. Cependant les hommes de Boson reprirent Vitri par trahison et s'emparèrent de même de Mouzon. Boson, ayant laissé quelques fidèles à la garde de Mouzon, marcha pour assiéger le château déjà nommé; mais Héribert, appelé par quelques habitans de Mouzon, y vint subitement, passa la Meuse à des gués qu'il ne s'attendait pas à trouver, et entra dans la ville; la porte fut ouverte en secret par la garnison, et Héribert prit tous les vassaux de Boson qui étaient restés à la garde du lieu. Une grande lumière parut peu avant le commencement du jour dans la partie septentrionale et orientale du ciel, à Rheims et autour de l'église de Sainte-Marie.

[931.]

Rodolphe se rendit à Vienne; Charles Constantin, fils de Louis l'aveugle, qui en était maître, lui promit fidélité, et Rodolphe s'en retourna; de là il se rendit à Tours pour prier saint Martin. Sur ces entrefaites les Lorrains s'emparèrent de Douai, et Hugues le concéda à Roger, fils de Roger; mais Héribert rendit pour cela à Arnold le château de Saint-Quentin; les Grecs poursuivirent les Sarrasins jusque dans le bois de Frainet, qui était leur lieu de refuge, et d'où ils sortaient pour aller ravager l'Italie par de fréquentes invasions; ils s'emparèrent des Alpes, et, avec l'aide de Dieu, les accablèrent avec un prompt carnage, et regagnèrent par les montagnes l'Italie tran- (95) quillisée. Le jour de la Purification de la bienheureuse Marie, mère de Dieu, dans son église à Rheims, un certain serviteur des chanoines, garde de l'église de Saint-Denis et de Saint-Théodulphe, saisi tout-à-coup par le mal, se roidit; les nerfs de ses mains et de ses jambes se contractèrent; on le vit tomber sur le pavé, sa tête frapper la pierre, et, paralysé par la douleur que lui causaient ses mains et ses pieds roidis; il fut peu après emporté sans mouvement; dans la suite il reprit l'usage de ses mains, à la messe, le cinquième jour, qui était un dimanche; et celui de ses jambes, le quinzième jour, aussi à la messe. Cinq fois auparavant même chose lui était arrivée dans la même église, le jour de la Purification du Sauveur, et au bout de trente jours il avait été guéri dans la même solennité de la Purification.

Robert, évêque de l'église de Tours, revenant de Rome, et passant la nuit dans des tentes avec ses compagnons, sur les Alpes, fut tué par des brigands. Gislebert, fils de Manassé, abandonna le roi Rodolphe, à cause du château d'Avalon qui lui avait été enlevé par la. reine Emma, et Richard, fils de Garnier, fit de même pour la même raison. En outre, il s'éleva une querelle entre le Lorrain Gislebert et Boson, qui s'était réconcilié avec Héribert. Le fort de Durfos, appartenant à Boson, fut pris par Gislebert; de plus, et dans le même temps, Mortaigne, fort aux fils de Roger, fut pris par Arnoul, fils de Baudouin; et Héribert reçut le serment de Gislebert le Lorrain. Boson, ayant laissé Henri, se rendit au roi Rodolphe, et, à son retour, prit de force Châlons, le brûla et le renversa, à cause de sa haine pour (96) l'évêque Bozon, dont les hommes avaient mutilé quelques-uns des siens.

Le roi Rodolphe revint en France, et, comme le comte Héribert s'était révolté contre lui, il se joignit à Hugues, et prit et détruisit un certain château nommé Doulens. Ensuite il assiégea Arras; le comte Héribert s'étant joint les Lorrains par l'entremise de leur duc Gislebert, marcha contre le roi, et, après avoir conclu une trève pour jusqu'aux calendes d'octobre, ils se séparèrent; alors quelques fidèles d'Héribert partirent de Rheims, prirent et détruisirent un château nommé Braine, situé sur la Vesle, qui appartenait à Hugues, et que lui-même avait enlevé à l'évêque de Rouen. Le roi Rodolphe envoya au clergé et au peuple de l'église de Rheims des lettres pour l'élection d'un évêque; mais ils lui répondirent qu'ils ne pouvaient la faire, que celui qu'ils avaient choisi devait demeurer, et que l'élection qu'ils avaient faite devait être maintenue. Le comte Héribert se rendit près de Henri, et se donna à lui; l'armée du roi et celle de Hugues ravagèrent les pays de Laon et de Rheims; le roi Rodolphe se rendit à Attigni, et envoya .à Henri Hugues, qui lui donna des otages; et, quand ils eurent juré la paix, Henri repassa le Rhin. Cependant les Bretons qui occupaient l'extrémité de la Gaule, et avaient été soumis par les Normands, se soulevèrent contre eux, et l'on rapporte que dans les solennités de la fête de Saint-Michel, ils les tuèrent tous, en commencant par leur chef Félécan.

Le roi Rodolphe, avec Hugues, Boson et quelques autres, assiégea la ville de Rheims. A la troisième semaine du siége, ceux qui étaient dans la ville lui (97) ouvrirent les portes; il y entra, et fit sacrer évêque Artaud, moine du monastère de Saint-Remi, qui, auparavant, dans la même année, avait laissé le parti d'Héribert, et embrassé celui de Hugues. Le roi prit aussi Bovon, évêque de Châlons, qui l'avait abandonné en même temps qu'Héribert; il l'envoya à Hugues, pour être gardé, et donna son évêché au clerc Milon; ensuite il marcha vers Laon, et assiégea Héribert, qui s'y était renfermé avec les siens. Héribert ne résista pas long-temps, et chercha à s'évader; il en trouva l'occasion, s'enfuit, et laissa sa femme dans la citadelle qu'il avait construite lui-même dans l'intérieur de la ville. Le roi eut besoin, pour la prendre, de beaucoup de peine et de temps; dès qu'il s'en fut emparé, il s'en retourna en Bourgogne, et marcha contre les Aquitains, qui s'opposaient à lui. Le Normand Incon, qui demeurait près de la Loire, pénétra avec les siens en Bretagne; et après avoir vaincu, chassé et tué les Bretons, il s'empara du pays.

[932.]

Le roi Rodolphe revint en Bourgogne, et prit plusieurs châteaux de Gislebert et de Richard, qui avaient quitté sa cause. Érard, évêque de Noyon, mourut, et un certain clerc de cette ville, qui voulait en être fait évêque, y introduisit de nuit, et en secret, le comte Adelelme, en le faisant passer par dessus le mur. Le matin, aux soldats de la ville qu'il avait chassés se joignit une troupe considérable des faubourgs; ils l'assiégèrent; et avec l'aide des citoyens qui habitaient l'intérieur, quelques-uns entrèrent par la porte qui était brûlée, d'autres par les fenêtres de l'église. Adelelme s'enfuit dans ce dernier lieu; il fut tué auprès de l'autel avec ceux qui l'ac- (98) compagnaient, et les citoyens reprirent la ville. Le comte Héribert reprit le château de Ham, et fit prisonnier Hébrard, frère de Herluin, qui en était maître. Le roi Rodolphe eut une conférence avec Hugues, recut dans ses bonnes grâces Bovon, et lui rendit son évêché.de Châlons; Galbert, abbé de Corbie, fut ordonné évêque de Noyon. Le roi Rodolphe, après avoir reçu en grâce Gislebert, alla de Bourgogne en France; et après s'être emparé de l'abbaye de Saint-Médard, qu'avait Héribert, il s'en retourna en Borgogne.

Hugues assiégea avec plusieurs évêques de France la ville d'Amiens, que défendaient les fidèles d'Héribert; il lui fit une longue et âpre guerre; mais enfin, après avoir reçu des otages, il s'éloigna, et cerna d'un siége le fort de Saint-Quentin. Milon, qui ravageait l'évêehé de Châlons, fut excommunié par Artaud, archevêque de Rheims, et les autres évêques de ce diocèse. Hugues, après avoir assiégé pendant deux mois Saint-Quentin, le prit enfin, par la soumission des citoyens. Le lendemain de son entrée, il passa un contrat dans l'église de ce lieu. Raimond et Hermingaud, princes de Gothie, se donnèrent au roi Rodolphe; Loup Asinaire, Gascon, en fit autant: on rapporte qu'il avait un cheval de plus de cent ans, et qui était encore très-vigoureux. Gislebert assiégea Péronne, d'après l'invitation de Hugues; beaucoup de Lorrains périrent dans de fréquens combats; le reste, ne pouvant prendre le fort, s'en alla. Le duc Gislebert eut auparavant, par l'entremise de Hugues, une entrevue avec le roi Rodolphe; celui-ci assiégea avec Hugues le château de Ham à Héribert, et se re- (99) tira, après avoir reçu des otages. Gosbert, évêque de Laon, mourut, et Ingram, doyen de Saint-Médard, lui succéda. Boson, frère du roi, et Bernuin, évêque de Verdun, s'attaquèrent par des incendies et des pillages. Héribert passa le Rhin, et alla rejoindre Henri.

[933.]

 Gison et Amalric, envoyés de l'église de Rheims, revinrent, et apportèrent le pallium à l'archevêque Artaud; ils annoncèrent que le pape Jean, fils de Marie (dite Marozie), était retenu prisonnier par son frère Albéric, qui gardait aussi captif sa mère Marozie, et défendait Rome contre le roi Hugues. Les Hongrois se divisèrent en trois parts, dont l'une se rendit en Italie, l'autre envahit les possessions transrhénanes de Henri; il marcha contre eux avec les Bavarois, les Saxons et tous ses autres sujets, et les combattit jusqu'à extermination. Sans compter ceux qu'engloutit le fleuve et ceux qui furent pris vivans, trente-six mille périrent par le glaive. Richard, évêque de Tongres, détruisit, parce qu'il était placé sur les terres de son église, le château de Loches, que le comte Bernard avait bâti dans le Portian. La ville de Vienne, livrée par ceux qui la gouvernaient, se donna au roi Rodolphe. Guillaume, prince des Normands, se soumit aussi à lui, et le roi lui donna la terre des Bretons, située sur le bord de la mer. Le roi Rodolphe assiégea pendant sept semaines le fort Château-Thierry, appartenant à Héribert; ensuite de Walon, qui le gardait, le rendit à la reine Emma; et elle laissa le fort à sa foi et à sa prudence. Gaudri, évêque d'Auxerre, mourut.; et Gui, archidiacre du lieu, lui succéda. Pendant le siège de Châ- (100) teau-Thierry, il se tint un concile, où assistèrent plusieurs évêques de France et de Bourgogne, et qui fut présidé par Artaud, archevêque de Rheims, et le vénérable Teudole, évêque de Tours; alors le seigneur Artaud sacra Hildegaire comme évêque de Beauvais.

Eudes, fils d'Héribert, qui était maître du château de Ham, dévasta par le pillage et l'incendie le pays de Soissons et de Noyon. Héribert, son père, vint secrètement à Saint-Quentin, et, trois jours après son arrivée, prit, les armes à la main, le château, sans que les citoyens s'y opposassent. Les soldats placés là par Hugues s'y refusant, Héribert les prit, reçut leur serment, et quitta ce lieu, en laissant seulement quelques-uns de ses. partisans à la garde de la ville. Quand Hugues eut appris cela, il revint, et, à peine arrivé, reprit le fort; il fit saisir un noble clerc, nommé Téduin, laissé là par Héribert, le fit pendre avec quelques autres, et fit couper les membres à plusieurs. De là, il partit avec le seigneur évêque Artaud, et prit sans difficulté un fort nommé Royes, que les hommes d'Héribert avaient abandonné. Hugues, roi d'Italie, assiégea Rome. Les Sarrasins s'emparèrent du passage des Alpes, et ravagèrent les lieux voisins. Héribert reprit Château-Thierry, sur la Marne: ce lieu lui fut livré par ceux qu'y avait laissé Walon pour les garder; il y plaça une garnison, et s'en alla. Dès que Hugues eut appris ce fait, il s'occupa d'assiéger ce fort aussi vite que possible.

Anno DCCCCXXXIV

obsidentibus praenotatam munitionem rege Rodulfo et Hugone comite, quarto tandem mense, ascendente noctu muros, custodibus dormientibus, Walone cum suis, pars oppidi capitur, arx tamer tutior ab Heriberti fidelibus retinetur. At regiis militibus insistentibus, non multo post obsides dedunt, et ab obsidione disceditur. Remis in aecclesia beatae Dei genitricis Mariae solemnitate annuntiationis Domini, dum sacra missarum ab Artoldo praesule inibi celebrarentur, quidam juvenis, contractis poplitum nervis, repere solitus, repente resolutis extendentibusque se genuum crurumque compagibus, assurgit, retemptatoque gressu jam diu oblita repetit vestigia. Item in aecclesia sancti Hilari ante portam Martis caecus quidam nomine Paulus illuminatur, ammonitus prius in somnis, ut ad ipsum locum veniret, ibique lumen recipere deberet.

Rex iterum cum Hugone, neglectis ab Heriberto quos sui dederant obsidibus, omissam repetit ob sidionem. Heinricus Gislebertum et Ebrardum cum episcopis regni Lothariensis ad Rodulfum regem pro Heriberto dirigit; redditoque regi Castello-Theoderici, Hammus atque Perrona Heriberto conceduntur usque Kalendas Octobris. Arnulfus de Flandris filiam Heriberti, olim sibi juramentis alterutro datis depactam, sumit uxorem. Heribertus per Veromandinsem pagum messes eorum qui se reliquerant vel quibus Hugo ipsam terram dederat colligens, Perronam deduci facit. Igneae Remis in coelo acies visae sunt discurrere, et quasi serpens igneus, et quaedam jacula ferri pridie Idus Octobris mane ante lucis exortum. Mox subsecuta est pestis, diversis afficiens humana corpora morbis. Diaconus quidam Virdunensis nomine Adelmarus langore depressus, spiritum visus est amisisse; sed antequam feretro imponeretur, reversus, ita surrexit validus ut sibi nihil videretur aegritudinis fuisse perpessus. Qui se diversa suppliciorum vel refrigerii loca vidisse testatur, seque ipsum loco poenali deputatum, Dei vero genitricis precibus, beato quoque Martino intercedente, ad agendam poenitentiam praesenti vitae redditum. Gislebertus cum Lothariensibus in Franciam Heriberti venit auxilio, velut oppidum sancti Quintini obsessurus. Sed antequam ad illud perveniret, missi Hugonis ei venientes obviam, pacem inter Hugonem et Heribertum, dato utrimque jurejurando, usque ad Maium mensem pepigerunt; et Lotharienses regrediuntur ad sua. Religio regulae monachorum in quibusdam monasteriis per regnum Lothariense reparatur. Et Emma regina defungitur.

Anno DCCCCXXXV

Rodulfus rex quoddam castrum Gosfridi vocabulo Viriliacum, quod contra eum quidam Aquitanorum tenebant, obsidens cepit, et Gosfrido reddidit; indeque in Franciam remeavit, et Gosfridum trans Rhenum ad Heinricum direxit. Hoc rege Lauduni degente, tumultus ipso die sancto paschae inter regios et episcopi milites exoritur; ubi nonnulli non modo laici, sed etiam clerici quidam vulnerati vel interempti sunt. Unde rex placitum Suessionis cum regni primatibus habuit; deinde locutus cum missis Heinrici, ad ejus properat colloquium, ubi etiam Rodulfus rex Jurensis interfuit; pactaque inter ipsos amicicia, etiam Heribertum cum Hugone pacarunt, redditis quibusdam suis eidem Heriberto possessionibus. Sed et Heinricus, Bosone recepto, terram quam prius habuerat ei ex magna parte restituit. Hungari per Burgundiam diffunduntur praedisque incendiis ac caedibus, non tamen diu, debachati, comperto Rodulfi regis adventu, in Italiam transmeant. Artoldus archiepiscopus Wifredum quendam monachum Tarwanensi ordinat aecclesiae praesulem.

Rodulfus rex Divionum castrum, quem Boso comes ceperat ejusque complices retinebant, obsidet. Lotharienses cum quibusdam comitibus ex Saxonia, Heriberti scilicet amicis, quasi ad colloquium Hugonis cum multo exercitu conveniunt. Sed quia Hugo castellum sancti Quintini Heriberto renuit reddere, ipsam munitionem obsident, belloque pressam tutantium tandem redditione recipiunt atque subvertunt; pa-rantesque Laudunum obsidere, mandato Rodulfi regis in propria revertuntur. Interea Boso frater regis Rodulfi in expeditione obsidionis castri sancti Quintini moritur; et delatus ad sanctum Remigium sepelitur. Rodulfus rex gravi per totum autumnum decubat aegritudine. Nortmanni qui pagum Biturigensem depraedabantur, a Biturigensibus et Turonensibus bello aggressi perimuntur. Synodus septem episcoporum apud sanctam Macram, domno Artoldo archiepiscopo praesidente, celebratur, in qua praedones et aecclesiasticarum rerum pervasores ad correctionem venire vocantur.

Anno DCCCCXXXVI

Ingramnus Laudunensis aecclesiae episcopus obiit. Sub isdem fere diebus rex Rodulfus defungitur, sepeliturque Senonis apud sanctam Columbam, cujus aecclesia factione quorundam paulo ante fuerat incensa. Brittones a transmarinis regionibus Alstani regis praesidio revertentes, terram suam repetunt. Hugo comes trans mare mittit pro accersiendo ad apicem regni suscipiendum Ludowico Karoli filio, quem rex Alstanus, avunculus ipsius accepto prius jurejurando a Francorum legatis, in Franciam cum quibusdam episcopis et aliis fidelibus suis dirigit. Cui Hugo et ceteri Francorum proceret obviam profecti, mox navim egresso in ipsis littoreis harenis apud Bononiam sese committunt, ut erat utrimque depactum. Indeque ab ipsis Laudunum deductus, ac regali benedictione ditatus, unguitur atque coronatur a domno Artoldo archiepiscopo, praesentibus regni principibus, cum episcopis viginti et amplius. Episcopatus Laudunensis datur Rodulfo, ejusdem loci presbitero, a civibus concorditer electo, quique a domno Artoldo consecratur episcopus.

Rex et Hugo in Burgundiam pergunt, et urbem Lingonum, quam Hugo frater regis Rodulfo ceperat, obsident; fugientibusque his qui eam custodire videbantur, sine bello recipiunt. Acceptisque obsidibus ab episcopis Burgundiae vel primatibus. Parisius veniunt. Heinrico rege sub isdem diebus obeunte, contentio de regno inter filios ipsius agitatur; rerum tandem summa natu majori nomine Othoni obvenit. Luna quartadecima sanguineo colore obducta 2 Nonas Septembris noctem minime videbatur illustrare. Johanne papa fratre Alberici patricii defuncto, Leo quidam Dei servus Romae papa constituitur. Hugo rex Italiae Romam nisus capere, afflicto exercitu suo fame et equorum interitu, pacta tandem pace cum Albrico, dans ei filiam suam conjugem, ab obsidione desistit, repertisque quibusdam Bosonis contra se, ut fertur, insidiis, eundem fratrem suum dolo capit atque in custodia mittit. Sarraceni in Alamanniam praedatum pergunt, et revertentes multos Romam petentes interimunt. Hugo filius Rotberti cum Hugone filio Richardi, dispertita inter se Burgundia, pacem facit. Adelelmus Silvanectensium praesul obiit.

Anno DCCCCXXXVII

Silvanectensium praesul ordinatur Bernuinus ex coenobio sancti Crispini. Waltberto quoque Noviomagensium praesule defuncto, succedit Transmarus, monasterii sancti Vedasti praepositus. Ludovicus rex ab Hugonis principis se procuratione separans, matrem suam Lauduni recipit. Hugo cum Heriberto paccatur. Heribertus castellum quod dicitur Theoderici, Walone sibi aperiente, recipiens, ipsum Walonem, cum jam suus esset effectus, in vincula conjicit. Caeli pars ardere visa, et Hungarorum persecutio ab eadem parte per Franciam insecuta est; qua villae et agri depopulati, domus basilicaeque conflagratae, captivorum abducta multitudo. Nonnullas tamen aecclesias, ignibus applicitis, non valuere succendere; aecclesiam sanctae Macrae duabus etiam segetum metis, quae parietibus pene ipsius adhaerebant, exustis, accendere nequiverunt. In aecclesia sancti Basoli cum quidam Hungarorum ascendere super altare nitens arae manum applicuisset, ipsa manus ejus altaris adhaesit lapidi, nec omnino quivit avelli, donec ceteris Hungaris arae saxum circa ipsam manum incidentibus, partem lapidis, qui manui ejus inhaeserat, in admirationem omnium proferre coactus est ethnicus.

Quidam presbiter de Bovonis curte--sic enim villa vocatur ejus aecclesiae--nomine Adalgarius, captus est ab eis, et abductus usque in pagum Biturigensem. Qui cum esset in vinculis et compedibus ferreis, noctu visio cuidam concaptivae apparuit; jussumque est ei ut diceret eidem presbitero, quatinus fugam caperet, ut se resolutum videret; pariterque cum visione catena ipsius reserata est. At ille mortem metuens, quam barbarus ei saepe minabatur, si eum de fuga forte reprehendisset, catena sibi pedes revinciens, et seram quae exsilierat a compede requirens, iterum munire sibi sera studuit vincula, non ausus evadere fuga. Nocte altera iterum visio praememoratae facta est captivae, quae presbiterum ad ineundam fugam roboraret, iterumque vincula ipsius resolata sunt. Animatus ad id tunc tandem presbiter fugam petiit, et in palude quadam diebus aliquibus latens, ubi praeterisse barbaros comperit, patriam tum demum repetiit. Is nobis retulit, quod viderit in hac captivitate quendam Orbacensis coenobii monachum nomine Hucbaldum, quem frequenter ethnici trucidare voluerunt, nec carnem ejus incidere potuerunt; deum ergo eum esse dicebant. Quidam, ut hic presbiter refert, nudum eum vidit in medio positum, et sagittis undique appetitum, nec summo tenus saltem cute praecisa vulneratum. Resiliebant enim ab ejus corpore, ut ab adamante, relisae sagittae, nec signum ictus ullum ejus apparebat in cute. Sed et gladio cum omni conatu eum nudum se vidisse percuti dicit, ac nihilominus caro ipsius intemerata permansit.

Brittones ad sua loca post diutinam regressi peregrinationem, cum Nortmannis, qui terram ipsorum contiguam sibi pervaserant, frequentibus dimicant proeliis, superiores pluribus existentes, et loca pervasa recipientes. Rodulfus, Jurensis ac Cisalpinae Galliae rex, obiit; cui filius parvus Chonradus in regno succedit. Abbo Suessorum praesul defungitur; et Wido filius Fulconis Andegavensis, sancti Martini Turonensis canonicus, ejus episcopatu potitur.

Anno DCCCCXXXVIII

rex Ludowicus quoddam castrum nomine Montiniacum, quod quidam Serlus latrocinia exercens tenebat, vi cepit; ipsum vero Serlum per deprecationem domni Artoldi archiepiscopi vita donavit, et oppidum evertit. Heribertum per deprecationem Hugonis ad pacem recepit. Tusciacum super Mosam, cum villis aliis ad ipsam pertinentibus, quas pater ipsius matri ejus dotis jure dederat, quasque Rotgarius comes tenebat, ipso reddente recepit, dum eas hostili manu repetiit. Inde revertens Corbenacum castellum, quod pater ejus sancto Remigio tradiderat quodque pervaserat Heribertus, rex sibi a monachis commissum per vim recepit, et homines Heriberti, qui erant in eo, comprehensos, rogante domno Artoldo archiepiscopo, abire permisit. Hugo princeps, filius Rotberti, sororem Othonis regis Transrhenensis, filiam Heinrici, ducit uxorem. Ludowicus rex maritima loca petens, castrum quoddam portumque supra mare, quem dicunt Guisum, restaurare nisus est. Dumque cum Arnulfo moratur, homines Heriberti quoddam castrum Remensis aecclesiae, quod vocant Causostem, super Maternam fluvium, ab Artoldo praesule constructum, prodente Wiperto quodam capiunt, et Raegibertum, qui eidem castro praeerat, secum abducunt, villasque circumpositas crebris depraedantur infestationibus.

Interea rex Ludowicus evocatus ab Artoldo archiepiscopo regreditur, ingressusque Laudunum, arcem novam nuper inibi ab Heriberto aedificatam obsidet; multisque machinis suffosso eversoque muro, cum magno tandem capit labore. Inde ad colloquium proficiscitur Hugonis, fratris quondam Rodulfi regis, Odone filio Heriberti, qui se illi nuperrime commiserat, ad Lauduni tutelam relicto. Praemissus vero Hugo ad regem venit, et amicitiam ei sacramento promittit. Gislebertus cum Lothariensibus Hugoni et Heriberto venit in ad utorium contra regem Ludowicum, castrumque Petraepontem vi capiunt. Arnulfus comes et Heribertus inter regem Ludowicum et Hugonem dilationem accipiunt, pacem sacramento paciscentes usque ad finem Januarii mensis. Nec mora Ludowicus rex consilio Odoini et Gerardi, qui dimiserant Rodulfum episcopum Laudunensem et transierant ad Hugonem, res vel thesauros Lauduni repertos diripit atque dispertit.

Anno DCCCCXXXIX

Ludowicus rex Hugoni filio Richardi proficiscitur obviam; cum quo de Burgundia revertens, pergit contra Hugonem filium Rotberti, et Willelmum Nortmannorum principem. Qui quoniam vittas nuper Arnulfi comitis quasdam praedis incendiisque vastaverat, excommunicatur ab episcopis qui erant cum rege, simul cum Heriberto, qui oppida quaedam villasque sancti Remigii pervasas pertinaciter detinebat. Hugo datis obsidibus pacem paciscitur usque Kalendas Junii. Lotharienses Othonem regem suum deserunt, et ad Ludowicum regem veniunt, qui eos recipere distulit ob amicitiam, quae inter eos, legatis ipsius Othonis et Arnulfo comite mediante, depacta erat. Castellum Erluini maritimum, quod vocatur Monasteriolum, comes Arnulfus, tradente quodam proditore, cepit, et uxorem ipsius Erluini trans mare cum filiis ad Alstanum regem mittit. Nec longum collecta Nortmannorum non modica manu, Erluinus castrum pugnando recepit; et ex militibus Arnulfi, quos intus invenit, nonnullos interemit, quosdam vero propter uxorem recipiendam reservavit. Lotharienses iterum veniunt ad regem Ludowicum; et proceres ipsius regni, Gislebertus scilicet dux, et Otho, Isaac atque Theodericus comites, eidem se regi committunt; episcopi vero, quoniam rex Otho eorum secum detinebat obsidatum, Ludowico regi se committere differunt.

Otho rex, Rheno transmisso, regnum Lothariense perlustrat, et incendiis praedisque plura loca devastat. Anglorum classis ab Alstano, rege suo, in auxilium Ludowici regis transmissa, mare transito, loca quaeque Morinorum mari depraedatur contigua; nulloque negotio propter quod venerant peracto, remenso mari, propria repetunt loca. Otho rex colloquium habuit cum Hugone et Heriberto, Arnulfo et Willelmo Nortmannorum principe; et acceptis ab eis pacti sacramentis, trans Rhenum regreditur.

Rex interea Ludowicus Virdunensem pagum petit, ubi quidam regni Lothariensis episcopi sui efficiuntur. Indeque in pagum proficiscitur Elisatium, locutusque cum Hugone Cisalpino, et quibusdam ad se venientibus receptis Lothariensibus, nonnullis quoque Othonis regis fidelibus trans Rhenum fugatis, Laudu-num revertitur, et Rodulfum, Laudunensem episcopum, proditione insimulatum castro ejicit; sed et homines ipsius rebus episcopii privat, et easdem res suis hominibus confert. Gislebertus dux Lothariensium, trans Rhenum profectus praedatum, Saxonibus se dum revertitur insequentibus, in Rhenum fertur desiluisse cum equo; ibique vi enecatus undarum, postea repperiri non potuit, ut fertur. Quidam tamen ferunt, quod a piscatoribus sit repertus et humatus, atque propter spoliorum ipsius ornamenta celatus.
Ludowicus rex in regnum Lothariense regressus, relictam Gisleberti Gerbergam duxit uxorem, Othonis scilicet regis sororem. Collecta diversorum hominum, quae Romam petebat, a Sarracenis pervasa et interempta est. Brittones cum Nortmannis confligentes, victoria potiuntur, et quoddam Nortmannorum castellum cepisse feruntur. Quidam homines Arnulfi terram Erluini depraedantes, ab eodem Erluino perempti sunt. Otho rex in regnum Lothariense regrediens, pene cunctos ad se redire cogit Lotharienses. Hugo Albus ad ejus proficiscitur cum Heriberto colloquium, et revertentes, loca quaedam fidelium Remensis aecclesiae depraedantur, incenduntque nonnulla.

[934.]

Après que le roi Rodolphe et le comte Hugues eurent assiégé pendant quatre mois le susdit château, et pendant que les gardes dormaient, Walon monta (101) sur les murs avec les siens, et prit une partie de la ville; mais la citadelle, mieux fortifiée, fut conservée par les fidèles d'Héribert. Néanmoins, au bout de peu de temps, les soldats du roi continuant à les presser, ils leur donnèrent des otages, et le siége fut terminé. Le jour de la solennité de l'Annonciation du Seigneur, pendant que l'archevêque Artaud offrait le sacrifice de la messe dans l'égJise de la bienheureuse Marie, mère de Dieu, un Certain jeune homme, qui avait les nerfs des jambes contractés, et ne pouvait que se traîner, tout-à-coup étendit les muscles de ses jambes et de ses genoux, se leva, se mit à marcher, et reprit un chemin qu'il ne pouvait faire depuis long-temps. Pareillement, dans l'église de Saint-Hilaire, devant la porte de Mars, un certain aveugle, nommé Paul, recouvra la vue; il avait été averti pendant son sommeil de venir en ce lieu pour y revoir la lumière.

Héribert ne tenant compte des otages qu'avaient donnés les siens, le roi reprit avec Hugues le siége interrompu de Château-Thierry. Henri envoya au roi Rodolphe, pour Héribert, Gislebert et Ébrard, avec les évêques de Lorraine. Château-Thierry se rend au roi; Péronne et Ham sont accordés à Héribert jusqu'aux calendes d'octobre. Arnoul de Flandre épouse la fille d'Héribert, qui lui avait été fiancée autrefois par des sermens mutuels. Héribert fait récolter dans le Vermandois, et conduire à Péronne, les moissons de ceux qui l'avaient trahi, ou qui avaient recu leur terre de Hugues. On vit à Rheims, le quatorzième jour d'octobre, le matin, avant le lever du soleil, des armées de feu courir dans le ciel; on vit encore comme un (102) serpent de feu et des javelots de fer. Il suivit bientôt des maladies pestilentielles, qui affligèrent les corps humains de diverses manières. On vit un certain diacre de Verdun, accablé de langueur, rendre l'esprit. Mais avant qu'on le mît dans le cercueil, il se retourne, se relève, plein de force, et tel qu'on ne voyait en lui aucun signe de maladie. Il attesta qu'il avait vu les divers lieax de supplice et de bonheur, qu'il avait été désigné pour les lieux de châtiment, mais que, par les prières de la mère de Dieu et l'intercession du bienheureux Martin, il avait été rendu à la vie temporelle, pour faire pénitence. Gislebert vint en France au secours d'Héribert avec les Lorrains, pour assiéger la ville de Saint-Quentin. Mais, avant qu'il y fût arrivé, des envoyés de Hugues vinrent à sa rencontre. La paix se fit entre Hugues et Héribert; ils se prêtèrent mutuellement serment, s'engagèrent pour jusqu'aux calendes de mai, et les Lorrains revinrent chez eux. La règle primitive des moines fut rétablie dans plusieurs monastères de Lorraine, et la reine Emma mourut.

[935.J

Le roi Rodolphe assiégea et prit un château, nommé Viriliac, appartenant à Godefroi, et que défendaient contre ce dernier certains Aquitains. Le roi lui rendit son fort; de là, il revint en France, et envoya Godefroi au-delà du Rhin, à Henri; ensuite, le roi se fixa à Laon. Le jour même de la sainte Pâque, il s'y éleva un tel tumulte entre les soldats royaux et ceux de l'évêque, que non seulement beaucoup de laïques, mais plusieurs clercs furent ou blessés ou tués. De là, le roi alla à Soissons, où il tint un plaid avec les grands de son royaume; il reçut les (103) envoyés de Henri, et se rendit à une conférence avec lui, où fut présent Rodolphe, roi de la Bourgogne transjurane. Ils firent alliance ensemble, se lièrent aussi avec Héribert, et lui rendirent quelques-unes de ses possessions. Henri ayant reçu aussi Boson, lui rendit une grande partie des terres qu'il avait eues auparavant. Les Hongrois se répandirent en Bourgogne, et la ravagèrent par le pillage, le meurtre et l'incendie; mais cela ne dura pas long-temps, à cause de l'arrivée du roi Rodolphe, et ils passèrent en Italie. L'archevêque Artaud sacra évêque de Térouane un certain moine Wifred.

Le roi Rodolphe assiége le fort de Dijon, qu'avait pris le comte Boson, et que retenaient ses partisans. Les Lorrains vinrent avec quelques comtes de Saxe, amis d'Héribert, et une nombreuse armée, comme pour avoir une conférence avec Hugues. Mais, comme il refusa de rendre à Héribert le château de Saint-Quentin, ils l'assiégèrent, et le prirent lorsque, enfin, les défenseurs furent forcés de se rendre. Ils le renversèrent, et se disposèrent à aller attaquer Laon. Mais sur un ordre du roi Rodolphe, ils retournèrent chez eux. Cependant Boson, frère du roi Rodolphe, mourut dans l'expédition du siége de Saint-Quentin; il fut porté à Saint-Remi, et y fut enseveli. Le roi Rodolphe fut retenu au lit tout l'automne par une grave maladie. Les Normands, qui ravageaient le Berri, furent attaqués et taillés en pièces par les habitans. Un synode de sept évêques fut tenu à Fismes, sous la présidence de l'archevêque Artaud. Les brigands et ceux qui envahissaient les biens ecclésiastiques furent invités à venir à pénitence.

(104) [936.]

Ingram, évêque de l'église de Laon, et le roi Rodolphe, moururent presque en même temps. Ce dernier fut enseveli à Sainte-Colombe de Sens. Cette église avait été brûlée peu de temps auparavant par quelques rebelles. Les Bretons revenant des régions d'outre mer, du service du roi Adelstan, regagnèrent leur pays. Le comte Hugues envoya au-delà de la mer pour avertir Louis, fils de Charles-le-Simple, de revenir prendre possession de la souveraineté du royaume. Le roi Adelstan, son oncle, ayant reçu le serment des ambassadeurs français, l'envoya en France avec plusieurs évêques et quelques-uns de ses fidèles. Hugues, et d'autres grands d'entre les français, vinrent à sa rencontre; et à peine était-il sorti du navire, que sur le rivage même, près de Boulogne, ils se donnèrent à lui, comme il avait été convenu. De là, il fut conduit à Laon, consacré de la bénédiction royale, oint et couronné par le seigneur Artaud, archevêque. Tous les princes du royaume, et plus de vingt évêques, étaient présens à cette cérémonie. L'évêché de Laon fut donné à Rodolphe, prêtre de cette ville; il avait été élu par les citoyens, et fut sacré par l'archevêque Artaud.

Le roi et Hugues allèrent en Bourgogne, et assiégèrent la ville de Langres, dont Hugues, frère du roi Rodolphe, s'était emparé. Ils la prirent sans combat, par la fuite de ceux qui étaient préposés à sa garde, et reçurent des otages des évêques et des grands de Bourgogne. Le roi Henri mourut sur ces entrefaites, et il s'éleva entre ses fils une querelle, au sujet de son royaume; enfin, la plus grande partie de ses Etats vint à son fils aîné Othon. Le troisième jour de septembre, et (105) le quatorzième jour de la lune, on la vit couverte d'une couleur de sang, et elle éclairait moins la nuit. Le pape Jean, frère d'Albéric, mourut, et un serviteur de Dieu, nommé Léon, fut nommé pape de Rome. Hugues, roi d'Italie, s'efforça de prendre cette ville; mais voyant son armée fatiguée par la faim, et ses chevaux mourir, il fit enfin la paix avec Albéric, lui donna sa fille pour épouse, quitta le siége; et ayant, à ce qu'on rapporte, découvert quelques embûches de son frère Boson contre lui, il le prit par ruse, etle mit en prison. Les Sarrasins vont en Allemagne pour piller. A leur retour ils se dirigent vers Rome, et tuent beaucoup de personnes. Hugues fils de Robert, et Hugues, fils de Richard, se partagèrent la Bourgogne, et firent la paix. Adelelme, évêque de Sens, meurt.

[937.]

Bernuin, du monastère de Saint-Crépin, est sacré évêque de Senlis. Galbert, évêque de Noyon, meurt, et Transmar, du monastère de Saint-Waast, lui succède. Le roi Louis se délivre de la tutelle de Hugues, et reçoit sa mère à Laon. Hugues fait la paix avec Héribert. Walon ouvre à Héribert les portes de Château-Thierry; celui-ci y entre, fait prendre et jeter en prison ce Walon, devenu son homme. On vit une partie du ciel en feu, et la persécution des Hongrois vint du même côté tomber sur la France. Ils ravagèrent les maisons de campagne et les champs, brûlèrent les basiliques, et emmenèrent une multitude de captifs. Cependant il y eut plusieurs églises qu'ils ne réussirent pas à incendier en y appliquant le feu. Ils approchèrent des murs de l'église de Sainte-Macre deux meules de grains qui les tou- (106) chaient presque, mirent le feu aux meules, et ne purent brûler les murailles. Dans l'église du bienheureux Basle, un certain Hongrois s'efforçant de monter sur l'autel, et y appuyant sa main, elle s'attacha aux pierres de l'autel, et il ne put la détacher. Alors les autres Hongrois coupèrent la pierre autour de sa main, et le païen fut forcé de la porter ainsi. Ce fait fit l'admiration de tout le monde.

Un certain prêtre, nommé Adalgaire de Bovoncourt (c'est ainsi que s'appelle le domaine de l'église de SaintBasl e), fut pris par les Hongrois et mené jusque dans le Berri. Tandis qu'il était dans la prison, et aux fers, une de ses compagnes de captivité eut une vision, où il lui fut ordonné de dire à ce prêtre qu'il prît la fuite aussitôt qu'il n'aurait plus de liens, et au même moment ses chaînes tombèrent; mais, craignant la mort, dont l'avait menacé son barbare maître, s'il tentait de s'enfuir, il les rattacha à ses pieds, chercha le cadenas qui ne tenait plus aux fers, eut soin de resserrer ses liens avec, et n'osa s'enfuir. Une autre nuit, la même captive eut de nouveau une vision semblable, pour qu'elle encourageât le prêtre à tenter de s'évader, et les liens de celui-ci furent, encore détachés; alors, plein de courage, il prit la fuite, se cacha quelques jours dans un marais, où il apprit que les barbares avaient passé outre, et il regagna enfin sa patrie. Il nous a rapporté qu'il avait vu dans cette captivité un certain moine, nommé Hucbaud, du monastère d'Orbay; les païens souvent avaient voulu le tuer, mais ils n'avaient jamais pu couper sa chair; alors ils commencèrent à dire que c'était un dieu. Un autre, à ce que rapporte ce prêtre, vit Hucbaud nu (107) placé en public, et attaqué de toutes parts par des flèches, et, jusqu'à la fin, il ne reçut aucune blessure, et sa peau ne fut point entamée, car les flèches qu'on lançait rebondissaient de son corps comme d'un diamant, et il ne paraissait sur sa peau aucune cicatrice. Il les vit encore le frapper nu, et de toutes leurs forces, avec un glaive; néanmoins sa chair ne fut point endommagée.

Les Bretons revinrent après de longs voyages dans leur pays, et eurent de fréquens combats avec les Normands, qui avaient ravagé la terre limitrophe de la leur; ils restèrent vainqueurs, et reprirent les pays dévastés. Rodolphe, roi de la Bourgogne transjurane et de la Gaule cisalpine, mourut, et le petit Conrad, son fils, lui succéda. Ebbon, évêque de Soissons, mourut, et Gui, fils de Foulques d'Anjou, et chanoine de Saint-Martin de Tours, lui succéda dans son évêché.

[938.]

Le roi Louis s'empara d'un château nommé Montigni, que possédait un certain Serle, et dont il se servait pour exercer des rapines; il détruisit le fort, mais il laissa la vie sauve à Serle, à la prière du seigneur Artaud; il accorda la paix à Héribert, d'après la demande de Hugues; il reprit aussi Touzy sur la Meuse, ainsi que toutes les métairies voisines que son père Charles avait données à sa mère pour les droits de sa dot, et que gardait le comte Roger, mais qu'il lui rendit lorsqu'il les redemanda à main armée. Le roi reprit de vive force le château de Corbigni, que son frère avait donné à Saint-Remi, et dont s'était emparé Héribert; il prit les hommes d'Héribert, mais leur permit de s'en aller, à la (108) prière de l'archevêque Artaud. Le prince Hugues, fils de Robert, épouse la sœur d'Othon, roi d'outre Rhin, et fille de Henri. Le roi Louis s'approcha des lieux maritimes, et s'efforça de restaurer un château nommé Visan, port de mer. Tandis qu'il était avec Arnoul, les hommes d'Héribert prirent, par la trahison d'un certain Guibert, un château de l'église de Rheims; il se nomme Causoste, et est placé sur la Marne; ils emmenèrent avec eux le châtelain Ragebert, et les domaines placés autour furent dévastés par de terribles ravages.

Cependant le roi Louis, rappelé par l'archevêque Artaud, revint, entra dans Laon, et assiégea une nouvelle citadelle bâtie dernièrement en ce lieu par Héribert. Il fit miner et renverser par beaucoup de machines le mur, et la prit enfin avec beaucoup de peine; de là il se rendit à une conférence avec Hugues, frère du feu roi Rodolphe, et laissa à la garde de Laon Eudes, fils d'Héribert, qui s'était déjà donné à lui; mais Hugues vint à sa rencontre, et lui jura amitié. Gislebert vint avec les Lorrains secourir Hugues et Héribert contre le roi Louis, et prit le château de Pierre-Pont. Le comte Arnoul et Héribert font un accord entre le roi Louis et Hugues, et jurent avec des sermens la paix jusqu'au mois de janvier. Aussitôt, par le conseil d'Odouin et de Gérard, qui avaient abandonné Rodolphe, évêque de Laon, et passé à Hugues, le roi Louis pille et partage aux siens les trésors cachés dans cette ville.

[939.]

Le roi Louis marcha au-devant de Hugues, fils de Richard, et, revenant de Bourgogne avec lui, il marcha contre Hugues, fils de Robert, et Guil- (109) laume, prince des Normands; ce dernier fut excommunié par les évêques qui étaient avec le roi, pour avoir, auparavant, dévasté par le pillage et l'incendie quelques domaines du comte Arnoul. Il en arriva autant à Héribert, qui, après avoir ravagé des forts et des domaines à Saint-Remi, les gardait obstinément. Hugues donna des otages à Louis et fit la paix pour jusqu'aux calendes de juin. Bernuin, évêque de Verdun, mourut. Les Lorrains abandonnèrent Othon, leur roi, et vinrent au roi Louis, qui refusa de les recevoir à cause de l'amitié qu'Othon et lui s'étaient jurée par l'entremise des ambassadeurs de ce roi germain et du comte Arnoul. Celui-ci prit, par le moyen d'un traître, Montreuil, château d'Herluin, et envoya outre mer, au roi Adelstan, la femme d'Herluin. Peu de temps après, celui-ci ayant rassemblé une assez nombreuse armée de Normands, reprit à main armée son château, et ne fit mettre à mort aucun des soldats d'Arnoul qu'il y trouva, mais il les réserva pour ravoir son épouse. Les Lorrains vinrent une seconde fois au roi Louis, et les grands de ce royaume, savoir le duc Gislebert, Othon, et les comtes Isaac et Thierri, se donnèrent aussi à lui; mais les évêques différèrent de les imiter, parce que Othon, leur roi, retenait leurs otages.

Le roi Othon passa le Rhin, parcourut la Lorraine et ravagea plusieurs lieux par le pillage et l'incendie; la flotte envoyée d'Angleterre par le roi Adelstan pour secourir le roi Louis, traversa la mer et dévasta le pays des Morins: il est contigu à la mer. Après avoir ainsi achevé l'unique chose pour laquelle ils fussent venus, ils regagnèrent leur pays. Le roi Othon eut (110) une conférence avec Hugues, Héribert, Arnoul et Guillaume, prince des Normands; ils se jurèrent la paix, et Othon repassa le Rhin.

Sur ces entrefaites, le roi prit le pays de Verdun, où quelques évêques du royaume de Lorraine se donnèrent à lui; ensuite il se rendit en Alsace, y eut une conférence avec Hugues, roi de la Gaule cisalpine; reçut plusieurs Lorrains qui venaient à lui, et chassa au-delà du Rhin quelques fidèles d'Othon. Ensuite il retourna à Laon, en chassa l'évêque Rodolphe, accusé de trahison; il ôta aux hommes de cet évêque leurs bénéfices, et les donna à ses fidèles; Gislebert, duc de Lorraine, passa le Rhin pour piller, fut poursuivi à son retour par les Saxons, et l'on rapporte qu'il tomba dans le Rhin avec son cheval, qu'il fut suffoqué par la violence des ondes, et qu'on ne put le retrouver; mais d'autres disent qu'il fut découvert par des pêcheurs qui l'enterrèrent, mais tinrent ce fait caché à cause des richesses de ses dépouilles. Le roi Louis rentra en Lorraine, et épousa Gerberge, veuve de Gislebert, sœur du roi Othon. Une multitude d'hommes de lieux divers, qui se rendaient à Rome, fut dispersée et tuée par les Sarrasins. Les Bretons combattirent avec les Normands, remportèrent la victoire, et l'on dit qu'ils prirent un fort à ces derniers. De certains hommes d'Arnoul ravagèrent les terres d'Herluin, et furent tués par lui. Le roi Othon revint en Lorraine, et forca presque tous les habitans à revenir à lui; Hugues le Blanc se rendit avec Héribert à la conférence du roi; en revenant il ravagea les possessions de quelques fidèles de l'église de Rheims, et incendia plusieurs lieux.

Anno DCCCCXL

rex Ludowicus abiit obviam Willelmo principi Nortmannorum; qui venit ad eum in pago Ambianensi, et se illi commisit. At ille dedit ei terram, quam pater ejus Karolus Notmannis concesserat, indeque perrexit contra Hugonem. Quo ad se venire detrectante, revertitur Laudunum. Dedit autem rex Artoldo archiepiscopo, ac per eum aecclesiae Remensi, per praeceptionis regiae paginam Remensis urbis monetam jure perpetuo possidendam; sed et omnem comitatum Remensem eidem contulit aecclesiae. Artoldus archiepiscopus Causostem munitionem obsidet, quam quinto tandem die, Ludowico rege illuc veniente, hi qui erant intus reddentes deserunt; nec longum, subversa funditus, ab his qui recepere dissipatur. Missi Hugonis ad regem veniunt, et de pace cum eis rex inter Artoldum praesulem et Heribertum laborare studet. Deinde ad castrum quoddam, quod Heriveus, nepos Herivei quondam episcopi, super fluvium Maternam tenebat, unde et villas episcopii Remensis circumquaque positas depraedabatur, proficiscitur cum Artoldo archiepiscopo. Nec mora, obsidibus acceptis ab ipso Heriveo, revertitur Remis; pergensque in crastinum ad sanctum Remigium, sese ipsius sancti committit intercessionibus, promittens vadibus libram argenti se daturum singulis annis, monachis quoque ejusdem loci praeceptum de eodem castello dedit immunitatis.

Hugo princeps filius Rotberti, junctis sibi quibusdam episcopis tam Franciae quam Burgundiae, cum Heriberto comite et Willelmo Nortmannorum principe Remensem obsidet urbem; sextaque obsidionis die, deserente omni pene militari manu Artoldum archiepiscopum, et ad Heribertum transeunte, idem comes Heribertus urbem ingreditur. Artoldus praesul ad sanctum Remigium evocatione procerum et episcoporum profectus, persuasus est vel conterritus a principibus, episcopii se procuratione vel potestate abdicare, concessaque sibi abbatia sancti Basoli et Avennaco monasterio, ad sanctum Basolum commoraturus abscessit. Hugo et Heribertus locuti cum quibusdam Lothariensibus, ad obsidionem Lauduni cum Willelmo proficiscuntur, relicto Remis Hugone diacono Heriberti filio, jam pridem ad episcopatum ipsius urbis evocato.

Ludowicus rex post sex vel septem ebdomadas a Burgundia rediens, assumpto secum Artoldo archiepiscopo, cum propinquis ipsius pariter cum eo comitantibus, quorum beneficia Heribertus comes abstulerat, in Remensem venit Campaniam; transitoque fluvio Axona, Laudunum contendit. Quo comperto, Hugo et Heribertus, relicta obsidione Lauduni, noctu ad munitionem Petraepontem deproperant; indeque Othoni regi obviam proficiscuntur. Cui conjuncti ad Atiniacum eum perducunt, ibique cum Rotgario comite ipsi Othoni sese committunt. Ludowicus rex ingressus Laudunum, victus suis providet necessaria ; sicque cum Hugone Nigro et Willelmo Pictavensi Burgundiam repetit. Otho rex Heinrico, fratri suo, regnum Lothariense committit. Tumque cum diversarum gentium, quas secum adduxerat, multitudine post Ludowicum in Burgundiam proficiscitur, habens secum Conradum, filium Rodulfi regis Jurensis, quem jam dudum dolo captum sibique adductum retinebat; castraque metatus supra Sequanam, obsides ab Hugone Nigro accepit, cum juramento ne esset nocumento Hugoni vel Heriberto, qui se subdiderant eidem Othoni. Quo facto, revertitur ad sua. Hugo filius Heriberti Remis a Widone Suessonico praesule presbiter ordinatur. Ludowicus rex Laudunum redit. Ego denique disponens orationis gratia sepulcrum sancti Martini visere, retentus sum ab Heriberto comite, clam me quibusdam accusantibus apud eum, quod sui causa nocumenti vellem proficisci vel filii sui. Fecitque me sub custodia detineri, ablatis a me rebus quas de episcopatu tenebam, cum aecclesia quam regebam in Culmisciaco, sicque plenis quinque mensibus sum detentus. Rex Ludowicus Petraepontem munitionem bello aggressus est, et obsides accipiens, recessit ab ea. Deinde in regnum Lothariense cum Artoldo archiepiscopo et aliis fidelibus suis profectus est. Otho quoque rex, Rheno transito, adversus eum venit; sed ab eorum fidelibus inter eos indutiae determinatae sunt.

Puella quaedam virgo paupercuia de villa quae dicitur Lavenna, nomine Flothildis, visiones sanctorum manifeste vigilansque et in spiritu videre assueverat, ac quaedam futura praedicebat. Quae post sequentem annum in ipsa natalis Domini nocte decessit. Hoc anno acies diversorum colorum in caelo visae sunt mense Decembrio nocte dominica. Collecta Transmarinorum, sed et Gallorum, quae Romam petebat, revertitur, occisis eorum nonnullis a Sarracenis; nec potuit Alpes transire propter Sarracenos, qui vicum monasterii sancti Mauricii occupaverant.

Anno DCCCCXLI

Gerlandus Senonensis archiepiscopus urbe sua depellitur a Frotmundo, quem Hugo Albus eidem civitati praefecerat, culpato Gerlando quod Waloni faverit, nomini Heriberti comitis, qui Frotmundum vel suos a praefata expulerat urbe. Heribertus comes synodum convocavit ad determinandam controversiam inter filium ipsius Hugonem et Artoldum archiepiscopum; sed impediente Hugone, atque satagente ne forte ad fidelitatem et auxilium Ludowici regis congregarentur, omisere conventum. Rex Ludowicus Burgundiam petens, comperit Rotgarium comitem prope se forte metatum; quem aggressus, comprehendit cum his qui cum eo erant super fluvium Maternam, secumque in Burgundiam duxit. Hugo et Heribertus comites episcopos convocant Remensis dioceseos. Qui convenientes apud Suessionem in aecclesia sanctorum Crispini et Crispiniani, tractant de statu Remensis episcopii, definientes, conquerentibus clericis atque nobilibus laicis diu pastore sedem ipsam vacare, ut quoniam Artoldus episcopus juraverat quod numquam se de ipso episcopatu intromitteret, ad ipsius gubernationem reverti non deberet, Hugo vero, filius Heriberti comitis, qui prius ad ipsum episcopatum fuerat evocatus, clero populoque petente, ordinaretur episcopus. Ibique me Hugo primum de exilio jussu suo evocat. Indeque Remos adeuntes episcopi, eundem electum nostrum praesulem consecrant apud sanctum Remigium. Rotgarius comes, datis obsidibus, dimittitur a rege Ludowico, Duagium castellum reddens Arnoldo. Monasterium sancti Theoderici divinis illustratur miraculis. Crux major aecclesiae Remensis auro cooperta, gemmisque pretiosis ornata, ab eadem furtim aufertur aecclesia. Canonici Montisfalconis oppressione Virdunensis episcopi praegravati, deserentes coenobium suum, corpus sancti Balderici patroni sui deferunt Remis.

Ludowicus rex Burgundiam petens, Rotgarium comitem cum Hugone nigro ac Gisleberto pacificavit; indeque Laudunum remeans, Arnoldum cum Landrico, fratre ipsius, eodem castro proditionis insimulatos expulit, et Rotgario Laudunensem comitatum dedit; compertoque quod Hugo Albus ad obsidendum Laudunum properaret, Burgundiae partes cum Artoldo episcopo et Rotgario comite repetit. Quo circa Vitriacum castrum deversante, Hugo et Heribertus Laudunum obsident. Sumptis autem secum rex quos undecumque colligere potuit, in pagum Porcensem venit. Quo audito, Hugo et Heribertus, scilicet quod rex eis appropinquaret, obsidione relicta properant contra, et insperatum regis invadentes exercitum, nonnullos sternunt, reliquos in fugam vertunt. Rex ipse cum paucis eductus a suis, et eximere se bello coactus, vix evasit, Artoldo episcopo et comite Rotgario comitantibus secum. Artoldus episcopus, perditis rebus quas ibi habuerat, ad Hugonem ac Heribertum accessit ; et datis sacramentis prout ab eo quaesierunt, redditisque sibi abbatiis sancti Basoli et Avennaco cum villa Vindenissa, et pacta pace cum Hugone praesule, ad sanctum Basolum illic habitaturus devenit. Hugo et Heribertus obsidionem Lauduni relinquunt. Ludowico regi filius nascitur, et praemissi comites cum Willelmo locuti, mox Lauduni repetunt obsidionem, proditionem castri sibi fieri rati; nulloque, quod arbitrati fuerant, patrato negotio, revertuntur in sua. Ludowicus rex a Karlo Constantino in Vienna recipitur; et Aquitani ad eum veniunt, illumque suscipiunt. Hugo et Heribertus, Willelmus et Arnulfus simul locuntur; et Heribertus inde ad Othonem regem trans Rhenum proficiscitur.

Anno DCCCCXLII

Ludowicus rex, firmatis sibi Aquitanis, Laudunum revertitur; nec diu remoratus, non obtenta pace, in Burgundiam remeat. Legatus Stephani papae, nomine Damasus, episcopus Romae ob hanc legationem peragendam ordinatus, in Franciam venit, afferens litteras apostolicae sedis ad principes regni cunctosque Franciae vel Burgundiae habitatores, ut recipiant regem suum Ludowicum; quod si neglexerint, et eum amplius hostili gladio persecuti fuerint, excommunicationis depromissurum interminationem. Pro qua re colloquentes episcopi Remensis dioceseos cum Heriberto comite, deprecati sunt eum, ut intercederet apud Hugonem principem pro receptione regis. Proditores quidam Remis reperti et interfecti sunt; quidam rebus aecclesiae privati, ab urbe depelluntur. Legati Remensis aecclesiae Roma regressi, pallium deferunt Hugoni episcopo ab Stephano papa transmissum. Cum quibus pariter et legatio venit principibus regni, ut Ludowicum regem recipiant, et sic legatos suos Romam dirigant; quod si usque ad nativitatem Domini facere non procuraverint, excommunicandos tunc fore se noverint. Domnus Odo abbas pro pace agenda inter Hugonem regem Italiae et Albricum Romanum patricium apud eundem regem laborabat. Idem vero rex Hugo Sarracenos de Fraxinido eorum munitione disperdere conabatur. Rotgarius comes apud Willelmum Nortmannorum principem functus legatione pro Ludowico rege, ibidem defunctus est. Willelmus regem Ludowicum regaliter in Rodomo suscepit. Item Willelmus Pictavensis et Brittones cum suis principibus ad regem venerunt. Cum his ergo rex super Isaram venit. Hugo vero et Heribertus cum Othone duce Lothariensium, destructis pontibus et ablatis navibus, cum his quoque quos habere poterant, ex altera parte fluminis consederunt; et agitata inter eos per internuntios controversia, dantur tandem indutiae a medio Septembri usque ad medium Novembris, et obsides accipiuntur utrimque, a rege quidem filius Heriberti minor. Qui etiam rex, tam ipse quam Willelmus, sed et Hugo, mittunt obsides Othoni regi per Othonem ducem. Fames magna per totam Franciam et Burgundiam, mortalitas quoque maxima boum grassata est in tantum, ut valde pauca hujusmodi animalia in his remanserint terris.
Ludowicus rex Othoni regi obviam proficiscitur, et amicabiliter se mutuo suscipientes, amicitiam suam firmant conditionibus; multumque de pace inter regem Ludowicum et Hugonem laborans Otho, Hugonem tandem ad eundem regem convertit. Heribertus etiam pariter cum aequivoco filio suo ipsius regis Ludowici efficitur. Revertente rege, Remensis dioceseos episcopi ad eum veniunt; et ipse Rodulfum quoque Laudunensem recepit, ac suum eidem restituit episcopium. Domnus Odo venerabilis abbas, multorum restaurator monasteriorum sanctaeque regulae reparator, Turonis obiit, et sepultus est apud sanctum Julianum.

Anno DCCCCXLIII.

Arnulfus comes Willelmum, Nortmannorum principem, ad colloquium evocatum, dolo perimi fecit. Rex Ludowicus filio ipsius Willelmi, nato de concubina Brittanna, terram Nortmannorum dedit; et quidam principes ipsius se regi committunt, quidam vero Hugoni duci. Heribertus comes obiit, quem sepelierunt apud sanctum Quintinum filii sui ; et audientes Rodulfum, filium Rodulfi de Gaugliaco, quasi ad invadendam terram patris eorum advenisse, aggressi eundem interemerunt. Quo audito, rex Ludowicus valde tristis efficitur. Artoldus episcopus, relicto coenobio sancti Basoli, ad regem profectus est. At ille promittit ei se redditurum Remensem episcopatum; quique assumptis secum fratribus suis, et aliis quibusdam qui abjecti fuerant ab episcopatu Remensi, Altmontem castrum occupant. Cum quibus rex Ludowicus etiam Mosomum aggressus, repellitur a fidelibus Hugonis episcopi, quibusdam suorum interemptis; suburbanas tamen domos quasdam ipsius castri succendit, in quibus multum congestarum periit frugum.

Hugo dux Francorum crebras agit cum Nortmannis, qui pagani advenerant, vel ad paganismum revertebantur, congressiones; a quibus peditum ipsius christianorum multitudo interimitur. At ipse nonnullis quoque Nortmannorum interfectis, ceterisque actis in fugam, castrum Ebroas, faventibus sibi qui tenebant illud Nortmannorum christianis, obtinet. Ludowicus Rodomum repetens, Turmodum Nortmannum, qui ad idololatriam gentilemque ritum reversus, ad haec etiam filium Willelmi aliosque cogebat, regique insidiabatur, simul cum Setrico rege pagano, congressus cum eis interemit ; et Erluino Rodomum committens, revertitur ad Compendium, ubi eum expectabat Hugo dux cum nepotibus suis, Heriberti filiis, de quibus recipiendis frequens agitabatur intentio. Quorum rex primum tunc Hugonem episcopum, mediatoribus Othone duce Lothariensium et Adelberone praesule, Hugone quoque duce praecipue insistente, recepit, eo tenore, ut abbatiae, quas dimiserat ad regem profectus, Artoldo episcopo restituerentur; aliud etiam episcopium ipsi provideretur; fratribus quoque et propinquis ejus honores, quos ex episcopatu Remensi habuerant, redderentur. Postea ceteri quoque filii Heriberti comitis recipiuntur a rege. Item rex Ludowicus Rodomum profectus, Ebroas ab Hugone duce recepit, et apud Parisium, depressus infirmitate, pene tota decubuit aegrotus aestate.

Hugo praesul Amblidum castrum cepit atque combussit; quod Rotbertus et Rodulfus fratres Remis expulsi tenebant, unde et depraedationes per episcopium Remense faciebant. Erluinus cum Arnulfo congressus, victoriaque potitus, eum quoque, qui Willelmum Nortmannorum principem interemerat, occidit, et amputatis manibus ipsius, Rodomum transmisit. Item praefatus Hugo episcopus Altmontem munitionem obsidet, quam tenebat Dodo frater Artoldi episcopi; tandemque accepto parvulo filio ipsius obside, discedit, rege quoque mandante. Hugo dux filiam regis ex lavacro sancto suscepit, et rex ei ducatum Franciae delegavit, omnemque Burgundiam ipsius ditioni subjecit. Idem vero Hugo Arnulfum cum rege pacificavit, cui rex infensus erat ob necem Willelmi. Oddo rex quosdam fideles Ludowici, qui sibi insidiabantur, comprehensos in custodia misit; unde inter ipsos reges exoritur scandalum.

Anno DCCCCXLIV

Ludowicus rex in Aquitaniam proficiscitur cum regina Gerberga, et locutus cum Regimundo, Gothorum principe, ceterisque proceribus Aquitanorum, revertitur in Franciam. Castrum quoddam vocabulo Montiniacum, in pago Suessonico situm, quod erat ex abbatia sancti Crispini, quam dudum receperat, reddentibus eam sibi filiis Heriberti, et Ragenoldo dederat, proditione quorundam oppidanorum fideles regis ceperunt, occiso Andrea quodam, qui illud tenebat ad fidelitatem filiorum Heriberti, sed et proditore ab Andrea perempto. Ambianensem quoque urbem, quam tenebat Odo filius Heriberti, favente Deroldo episcopo, et tradentibus ipsius episcopi fidelibus, domestici regis recipiunt. Ex quibus rebus ita gestis exoritur iterum discordia inter regem et filios Heriberti. Otho dux Lothariensium vita decessit. Hugo dux Francorum cum Nortmannis pactum firmat, datis utrimque et acceptis obsidibus; indeque profectionem parat cum filiis Heriberti, obviam profecturus Oddoni regi in regnum Lotharii. Sed idem rex adventum suum differens, Herimannum quendam ducem cum ingenti dirigit exercitu. Ludowicus rex, pace facta inter Erluinum et Arnulfum, castrum Ambianensium eidem Erluino dedit. Filii Heriberti quandam munitionem Rodulfi cujusdam fidelis Ludowici regis, nomine Clastris, sitam in pago Veromandinse proditione capiunt. Et eodem Rodulfo clam evadente, thesauros ipsius invadunt atque diripiunt, municipiumque vacuum derelinquunt.

Hugo dux colloquium Herimanni petit, qui missus erat obsidere castella Ragnarii ac Rodulfi fratrum, Ludowici regis fidelium; qui resistendi Herimanno praesidium non habentes, veniam, datis muneribus multis, ab Oddone rege deposcunt. Is equidem palatium Aquis deveniens, cum Lothariensibus colloquium habuit. Ubi missi regis Ludowici, sed et Hugonis ducis legati ad eum venerunt. Qui legatos regis honorifice suscipiens, legatis aversabatur ducis; donec Manasses quidam, missus Hugonis, videns legatos Ludowici valde legationi suae adversos existere, mandata quaedam sibi ab hoc rege data nuper ad ipsum Oddonem perferenda, quae prius aperire noluerat, in medium protulit; pandens exprobrationes non modicas, quas sibi rex Ludowicus Oddoni regi perferre praeceperat, quod scilicet perjurus esset Oddo de juramentis quae Ludowico juraverat, adiciens et alia indecora nonnulla. Quibus admodum permotus Oddo, missos Ludowici, quia verbis Manasse contradicere non valebant, abiciens, legatos Hugonis honorabiliter habuit, omnesque sibi fideles ab auxilio seu participatione Ludowici sese submovere praecepit.

In Transrhenensibus Germaniae regionibus quidam homo erat, cui manus abcisa fuerat, et post annos quatuordecim, sicut asserunt qui eum noverunt, subito dum nocte dormiret, ei ex integro restaurata est. In eisdem partibus per quosdam pagos ignei globi ferri videbantur in aere, quique nonnullas illic circumvolantes incenderunt domos ac villas; a quibusdam vero locis, crucibus oppositis, cum benedictione episcopali et aqua benedicta repellebantur. Regii milites episcopatum Remensem depraedantur, et filii Heriberti abbatiam sancti Crispini, Ragenoldus quoque abbatiam sancti Medardi; sicque alterutris debachantur rapinis atque depraedationibus. Tempestas nimia facta est in pago Parisiaco, et turbo vehementissimus, quo parietes cujusdam domus antiquissimae, qui validissimo constructi cemento in monte qui dicitur Martyrum diu perstiterant immoti, funditus sunt eversi. Feruntur autem daemones tunc ibi sub equitum specie visi, qui aecclesiam quandam, quae proxima stabat, destruentes, ejus trabes, memoratis parietibus incusserint, ac sic eos subruerint, vineas quoque montis ipsius evulserint, et omnia sata vastaverint.

Subsecuta mox Brittonum pernities, qui discordia inter se principum Berengarii et Alani divisi, a Nortmannis, cum quibus pactum inierant, pervasi et magna sunt caede attriti. Civitas eorum Dolus nomine capta, et episcopus ejusdem confugientium in aecclesiam multitudinum stipatione oppressus et enecatus est. Reparatis denique Brittones viribus certamen ineunt, in quo superiores Nortmannis exstitisse visi sunt. Tertia tandem congressione inita, magna ex utraque parte cecidit multitudo; victoria vero potiti Nortmanni, Brittones usque ad internetionem caedunt et a terra ipsorum disperdunt. Ipsique Nortmanni, qui nuper a transmarinis advenerant regionibus, eorum terras invadunt.

Ludowicus rex in terram Nortmannorum proficiscitur cum Arnulfo et Erluino et quibusdam episcopis Franciae ac Burgundiae. Arnulfus itaque praecedens regem, quosdam Nortmannorum, qui custodias observabant apud Arcas, fudit, et regi transitum praeparavit; sicque rex Rodomum perveniens, a Nortmannis in urbe suscipitur; quibusdam mare petentibus qui eum nolebant recipere, ceteris omnibus sibi subjugatis. Hugo dux cum suis et quibusdam Burgundiae proceribus trans Sequanam faciens iter, Bajocas usque pervenit, et civitatem obsedit, quam rex ei dederat, si eum ad subiciendam sibi hanc Nortmannorum gentem adjuvaret. Receptus autem rex a Nortmannis, mandat duci, ut a praefatae civitatis obsidione discedat. Quo discedente, rex in eam ingreditur; unde et discordiae fomes inter regem concitatur et ducem; sed et pro eo quod rex obsides ab Ebrocensibus, qui Hugoni subditi erant, accepit, quos eidem duci reddere noluit.

suivant

(111) [940.]

Bérenger, évêque do Verdun, fut sacré par Arlaud, archevêque de Rheims; le roi Louis alla au-devant de Guillaume, prince des Normands, qui se rendait dans la ville d'Amiens, et se soumit à lui. Le roi lui donna les terres que son père Charles avait accordées aux Normands; ensuite il alla trouver Hugues; mais celui-ci refusa de se rendre vers lui, et le roi retourna à Laon. Le roi donna à l'archevêque Artaud, et par lui à l'église de Rheims, par charte royale, le droit de posséder toujours la monnaie de la ville, et il accorda à la même église tout le comté de Rheims. L'archevêque Artaud assiégea le château de Causoste; enfin, le cinquième jour, le roi Louis vint dans ce lieu; ceux qui étaient dans le fort le rendirent, le quittèrent, et avant peu de temps il fut détruit jusqu'en ses fondemens, et renversé par ceux qui l'avaient pris. Les messagers de Hugues vinrent au roi; le roi s'étudia avec eux à procurer la paix entre l'évêque Artaud et Héribert; ensuite il se rendit avec cet évêque à un certain château que possédait sur la Marne Hérivée, neveu d'Hérivée, jadis archevêque, et d'où il dévastait les terres de l'église de Rheims. Aussitôt après avoir recu des otages de ce même Hérivée, il revint sans retard à Rheims, se rendit le lendemain de son arrivée à l'église de Saint-Remi, seaconfia aux prières de ce saint, promit, avec cautions, de lui donner chaque année une livre d'argent, et accorda aux moines de ce lieu une chartre d'immunité.

Le prince Hugues, fils de Robert, s'étant joint quelques évêques, tant de France que de Bourgogne, assiégea la ville de Rheims avec le comte Héri- (112) bert et Guillaume, prince des Normands. Le sixième jour du siége, presque toute l'armée de l'évêque Artaud l'abandonna et passa à Héribert, qui entra ainsi dans la ville. L'évêque Artaud fut cité à Saint-Remi par les grands et les évêques; et, soit persuadé, soit forcé par les principaux d'entre les évêques, il abdiqua sa puissance et sa charge. On lui accorda l'abbaye de Saint-Baslc et le monastère d'Avesne, et il se retira à Saint-Basle. Hugues et Héribert, ayant conféré avec quelques Lorrains, partirent avec Guillaume pour aller assiéger Laon, et laissèrentà Rheims le diacre Hugues, fils d'Héribert, déjà nommé à cet évêché.

Le roi Louis, après six ou sept semaines, revint de Bourgogne, et prit avec lui l'archevêque Artaud; plusieurs parens de ce dernier, à qui le comte Héribert avait enlevé leurs bénéfices, l'accompagnèrent; il se rendit dans la Champagne rhémoise, passa l'Aisne, et marcha sur Laon. Lorsque Hugues et Héribert eurent appris cela, ils quittèrent le siége de Laon, et se rendidirent de nuit et en hâte au fort de Pierre-Pont; de là ils allèrent au-devant du roi Othon, le rejoignirent, le conduisirent à Attigni, et là se donnèrent à lui avec le comte Roger. Le roi Louis entra à Laon, et pourvut les siens de choses nécessaires à la vie. Il alla ensuite en Bourgogne avec Hugues le Noir et Guillaume de Poitiers. Le roi Othon donna le royaume de Lorraine à son frère Henri; ensuite il suivit Louis en Bourgogne, avec la multitude de peuples divers qu'il avait amenés avec lui. Il avait aussi Conrad, fils de Rodolphe, roi de la Bourgogne transjurane; il l'avait autrefois pris par ruse, et le menait avec lui. Othon posa son camp sur la Seine, et reçut d'Hugues (113) le Noir des otages et sa promesse de ne point nuire à Hugues et Héribert qui s'étaient donnés à lui; après ces actions, il retourna dans son royaume. Hugues, fils d'Héribert, fut sacré évêque de Rheims, par Gui, évêque de Soissons. Ensuite le roi Louis revint à Laon. Tandis que je me disposais à aller visiter, pour y prier, le tombeau de saint Martin, je fus arrêté par le comte Héribert, parce que plusieurs personnes m'accusaient en secret près de lui de vouloir faire ce voyage pour nuire à son fils ou à lui. Il me fit retenir sous garde, m'enleva tout ce que je tenais de l'évêché, ainsi que l'église que je gouvernais à Cormici, et me tint prisonnier ainsi cinq mois pleins. Le roi Louis attaqua le fort de Pierre-Pont, et s'en alla après avoir recu des otages. Ensuite il marcha en Lorraine avec l'évêque Artaud et plusieurs de ses fidèles. Le roi Othon, après avoir passé le Rhin, marcha contre lui, mais leurs fidèles les déterminèrent à une trève.

Une certaine jeune fille pauvre, nommée Flotilde, du village de Lavenne, assurait avoir eu certainement, et en veillant, des visions de saints; elle prédisait les choses futures, et sa mort arriva l'année d'après, la nuit même de la naissance du Seigneur La même année, une nuit de dimanche, dans le mois de décembre, on vit, dans le ciel, des armées de diverses couleurs. Dans une troupe de gens d'outre mer et de Francais qui avaient été à Rome, plusieurs furent tués par les Sarrasins, et le reste ne put passer les Alpes, parce que le village du monastère de Saint- Maurice était en la possession des Sarrasins:

[941.]

Gerland, archevêque de Sens, fut chassé de pon siége par Frotmond, que Hugues le Blanc avait (114) mis à la tête de cette ville. Gerland était accusé d'avoir favorisé Walon, homme du comte Héribert, qui avait expulsé Frotmond et les siens de ladite ville. Le comte Héribert convoqua un synode pour décider la querelle entre son fils Hugues et Artaud; mais Hugues s'y opposa avec beaucoup d'ardeur, de peur qu'il n'arrivât qu'on se réunît pour être fidèle au roi Louis et lui porter secours, et l'assemblée n'eut pas lieu. Le roi Louis se rendit en Bourgogne, et apprit que le comte Roger avait placé son camp près de lui; il marcha contre lui, le prit sur la Marne avec ceux qui l'accompagnaient et les emmena en Bourgogne. Les comtes Hugues et Hériribert convoquèrent les évêques du diocèse de Rheims, qui s'assemblèrent à Soissons, dans l'église de Saint-Crépin et Saint-Crépinien; ils traitèrent de l'état de l'église de Rheims, et ils déclarèrent que, par les querelles des clercs et des nobles laïques, ce siége avait long-temps manqué de pasteur; que comme l'archevêque Artaud avait juré qu'il ne reprendrait jamais cet évêché, il ne pourrait plus revenir le gouverner, et que Hugues, fils du comte Héribert, qui y avait été déjà nommé, serait, d'après la demande du clergé et du peuple, sacré évêque. Alors Hugues me rappela de mon exil. Les évêques vinrent à Rheims, et consaerèrent, à Saint-Remi, cet évêque élu. Le comte Roger, après avoir donné des otages, fut relâché par le roi Louis, et rendit à Arnoul le château de Douai; le monastère de Saint-Thierri fut glorifié par de divins miracles. La plus grande croix de l'église de Rheims, couverte d'or et ornée de pierres précieuses, fut enlevée en secret de l'église. Les cha- (115) noines de Montfaucon, opprimés par l'évêque de Verdun, abandonnèrent leur monastère et portèrent à Rheims le corps de leur patron, saint Baudry.

Le roi Louis se rendit en Bourgogne, réconcilia le comte Roger avec Hugues le Noir, et fit la paix avec Gislebert (3). De là il se rendit à Laon et en chassa Arnoul et son frère Landry, tous deux accusés de trahison. Il donna ce comté au comte Roger. Le roi ayant ensuite appris qu'Hugues le Blanc se hâtait pour assiéger Laon, il rentra en Bourgogne avec l'évêque Artaud et le comte Roger. Tandis qu'il séjournait aux environs de Vitry, Hugues et Héribert assiégèrent Laon; le roi prit avec lui tout ce qu'il put rassembler d'hommes et marcha dans le Portian; lorsque Hugues et Héribert surent qu'il approchait, ils laissèrent là le siége, allèrent contre lui, attaquèrent à l'improviste son armée, en tuèrent beaucoup et mirent le reste en fuite; le roi, séparé des siens avec peu de monde, et forcé de renoncer à cette guerre, s'enfuit avec peine, accompagné de l'évêque Artaud et du comte Roger. L'évêque Artaud, ayant perdu ce qu'il possédait, alla vers Hugues et Héribert, leur prêta tous les sermens qu'ils voulurent, et leur rendit les abbayes de Saint-Basle et d'Avenay, et le domaine de Venderesse. Il fit aussi la paix avec l'évêque Hugues, et alla à Saint-Basle pour y habiter. Il naquit un fils au roi Louis; et les susdits comtes, ayant conféré avec Guillaume, recommencèrent le siége de Laon, persuadés qu'on leur livrerait le château par trahison, Mais ils revinrent chez eux sans avoir accompli ce
qu'ils voulaient. Le roi Louis fut accueilli à Vienne (116) par Charles Constantin, les Aquitains y vinrent et se déclarèrent pour lui. Hugues, Héribert, Guillaume et Arnoul eurent ensemble une conférence, et de là Héribert passa le Rhin et alla trouver Olhon.

 

[942.]

Le roi Louis, après avoir reçu le serment des Aquitains, revint à Laon; mais il n'y demeura pas long-temps; et n'ayant pu obtenir la paix, il retourna en Bourgogne. Un légat du pape Etienne, nommé Damase, ordonné évêque à Rome pour cette mission même, vint en France, et apporta aux princes du royaume et à tous les Francs et Bourguignons des lettres du Siége apostolique, pour leur enjoindre de reconnaître leur roi Louis, et les menacer de l'excommunicatvn, s'ils s'y refusaient et continuaient de le poursuivre à main armée. Les évêques du diocèse de Rheims s'assemblèrent à ce sujet avec le comte Héribert, et ils le prièrent d'intercéder auprès du comte Hugues, pour qu'on se soumît au roi. Plusieurs traîtres furent trouvés à Rheims et mis à mort; d'autres, dépouillés de leurs biens ecclésiastiques, et chassés de la ville. Les légats de l'église de Rheims étant revenus de Rome, apportèrent à l'évêque Hugues le pallium, de la part du pape Etienne; il vint en même temps avec eux des messagers aux princes du royaume, leur ordonnant de reconnaître le roi Louis, d'envoyer alors des ambassadeurs à Rome, et déclarant qu'ils devaient savoir que, si tout cela n'était pas fait avant la Nativité du Seigneur, ils seraient excommuniés. Le seigneur Eudes, abbé, s'employa auprès de Hugues, roi d'Italie, pour faire faire la paix entre lui et Albéric, patrice romain. Ce même roi Hugues s'efforca de chasser les Sarrasins de Frai- (117) net, un de leurs forts. Le comte Roger mourut près de Guillaume, prince des Normands, en s'acquittant d'une mission du roi Louis. Guillaume reçut royalement ce prince à Rouen. Ensuite Guillaume de Poitou et les Bretons vinrent au roi Louis; et il alla avec eux sur l'Oise. Mais Hugues, Héribert et Othon, duc de Lorraine, après avoir détruit les ponts et enlevé les bateaux, se placèrent sur l'autre rive du fleuve avec ce qu'ils purent rassembler d'hommes. Une négociation fut faite entre eux et le roi par des messagers, et enfin, au milieu de septembre, une trève fut conclue pour jusqu'à la moitié de novembre. Des otages furent donnés de part et d'autre; le roi recut en cette qualité le plus jeune des fils d'Héribert. Ensuite, non seulement le roi et Guillaume, mais encore Hugues, envoyèrent, par le duc Othon, des otages au roi Othon. Il y eut une grande famine en France et en Bourgogne, et une mortalité de bœufs s'étendit de telle sorte qu'il resta, dans ces pays, très-peu d'animaux en santé. Le roi Louis marcha au-devant du roi Othon; ils se reçurent amicalement, et confirmèrent par des conditions leur amitié. Othon se donna beaucoup de peine pour faire faire la paix entre le roi Louis et Hugues; enfin, ce dernier se soumit à Louis; Héribert en fit autant avec son fils, de même nom que lui. Quand le roi revint, les évêques du diocèse de Rheims vinrent à lui; il accueillit Rodolphe, évêque de Laon, et lui rendit son évêché. Le vénérable seigneur Eudes, abbé, restaurateur de beaucoup de monastères, réparateur d'une sainte règle, mourut à Tours, et fut enseveli à Saint-Julien.

[943.]

Le comte Arnoul, après avoir invité à une (118) conférence Guillaume, prince des Normands, le fît périr par trahison. Le roi Louis donna la Normandie au fils aîné de ce même Guillaume et d'une concubine bretonne. Quelques-uns des princes de Normandie se donnèrent au roi, d'autres au duc Hugues. Le comte Héribert mourut; ses fils l'enterrèrent à Saint-Quentin; et ayant appris que Rodolphe, fils de Rodolphe de Gouy, arrivait pour envahir la terre de leur père, ils l'attaquèrent et le tuèrent. Lorsque le roi Louis eut reçu cette nouvelle, il fut fort triste. L'archevêque Artaud quitta l'ewnitage de Saint-Basle, et vint près du roi. Celui-ci lui promit de lui faire rendre l'évêché de Rheims. L'évêque prit avec lui plusieurs de ses frères et quelques-uns de ceux qui avaient été chassés de cet évêché, et il s'empara du fort d'Hautmont. Pendant que le roi Louis assiégeait Mouzon avec eux, il fut repoussé par les fidèles d'Hugues; quelques-uns des siens furent tués. Cependant il mit le feu à quelques maisons des faubourgs, et de grandes provisions de vivres furent perdues.

Hugues, duc des Français, eut de rudes combats avec des Normands qui étaient arrivés païens, ou étaient revenus au paganisme. Il y périt une grande multitude de gens de pied chrétiens, et à lui; mais aussi, après avoir tué beaucoup de Normands, et mis les autres en fuite, il s'empara de la ville d'Évreux, par l'aide des Normands chrétiens qui la possédaient. Le roi Louis regagna Rouen. Turmod le Normand, qui était revenu au rite des gentils et à l'idolâtrie, et contraignait à l'observer son fils Guillaume et d'autres encore, lui tendit des embûches avec Sétric, roi païen; mais le roi le combattit, et le tua. Il confia (119) Rouen à Herluin, et revint à Compiègne, où le duc Hugues l'attendait avec ses neveux, fils d'Héribert. Hugues s'était donné beaucoup de peine pour que le roi les recût à soumission. Le roi recut d'abord l'un d'eux, l'évêque Hugues, par la médiation d'Othon, duc de Lorraine, du prêtre Adalbéron, et surtout par les prières instantes du duc Hugues. Les conditions furent que l'on restituerait à l'archevêque Artaud les abbayes qu'il avait perdues pour suivre le roi; qu'on le pourvoierait d'un autre évêché; qu'on rendrait à ses frères et à ses parens les bénéfices qu'ils tenaient de l'évêché deRheims; ensuite le roi reçut aussi les autres fils d'Héribert. Après cela, le roi Louis retourna à Rouen; il y reçut Evreux des mains de Hugues; et, accablé d'infirmités, il passa presque tout l'été dans son lit à Paris.

L'évêque Hugues prit et brûla le château d'Ambli. Les frères Robert et Rodolphe, chassés de Rheims, le possédaient, et de là exerçaient beaucoup de ravages dans l'évêché. Herluin combattit Arnoul, le vainquit, tua celui qui avait fait périr Guillaume, prince des Normands, et envoya à Rouen ses mains coupées. Ensuite le susdit Hugues assiégea le château d'Hautmont, que possédait Eudes, frère de l'évêque Artaud. Mais, après avoir reçu pour otage son fds, encore enfant, il s'en alla, parce que le roi l'appelait. Il tint sur les fonts sacrés la fille du roi, qui lui délégua le duché de France, et soumit toute la Bourgogne à son pouvoir. Le même Hugues réconcilia Arnoul avec le roi, qui lui en voulait à cause du meurtre de Guillaume. Le roi Othon fit prendre et mettre en prison certains Lorrains qui lui tendaient des em- (120) bûches. Cela fit naître des querelles entre les rois.

[944.]

Le roi Louis partit pour l'Aquitaine avec la reine Gerberge; et après avoir eu une conférence avec Raimond, prince des Goths, et les autres grands d'Aquitaine, il revint en France. Les fidèles du roi prirent, par la trahison de quelques citoyens, un château nommé Montigni, situé dans le Soissonnais, et du ressort de l'abbaye de Saint-Crépin. Le roi l'avait eu jadis, parce que les fils d'Héribert le lui avaient rendu, et il l'avait donné à Ragenold. Les fidèles du roi tuèrent un certain André, qui le gardait pour les fils d'Héribert; mais le traître avait été tué par André. Les serviteurs du roi reprirent, avec l'aide de l'évêque Dérold et de ses gens, qui la leur livrèrent, la ville d'Amiens, que tenait Eudes, fils d'Héribert. Toutes ces choses firent naître des querelles entre le roi et les fils d'Héribert. Othon, duc de Lorraine, mourut. Hugues, duc de France, fit un pacte avec les Normands; il leur donna et en reçut des otages, et ensuite prépara son départ avec les fils d'Héribert, pour aller en Lorraine au-devant du roi Othon. Mais celui-ci différa son arrivée, et envoya le duc Herman avec une gran de armée. Le roi Louis, après avoir fait faire la paix entre Herluin et Arnoul, donna le fort d'Amiens au même Herluin. Les fils d'Héribert prirent par trahison un fort nommé Clastres, situé dans le Vermandois, et appartenant à un certain Rodolphe, fidèle du roi Louis. Ce Rodolphe s'enfuit en secret. Ils s'emparèrent de ses trésors, les pillèrent, et laissèrent le château vide.

Le duc Hugues se rendit à une conférence avec Herman, qu'on avait envoyé assiéger les châteaux des (121) frères Régnier et Rodolphe, fidèles du roi. Comme il n'y avait pas de garnison pour lui résister, ils demandèrent leur grâce. et donnèrent beaucoup d'otages au roi Othon. Celui-ci vint au palais d'Aix, et y conféra avec les Lorrains. Les envoyés du roi Louis et du duc Hugues vinrent l'y trouver; il reçut honorablement les messagers du roi, et fort mal ceux du duc. Cela dura jusqu'à ce que Manassé, un des ambassadeurs de Hugues, voyant combien les envoyés de Louis nuisaient à sa commission, mit au jour plusieurs ordres que lui avait autrefois donnés Louis contre Othon, et que jusqu'alors il n'avait pas voulu découvrir; il divulgua plusieurs sanglans reproches que le roi lui avait enjoint de faire à Othon, disant qu'il manquait aux sermens qu'il lui avait fait, et ajoutant beaucoup d'autres injures. Cela émut Othon de telle sorte que, voyant que les messagers de Louis ne pouvaient réfuter ces assertions, il les laissa là, traita honorablement ceux de Hugues, et ordonna à ses fidèles de renoncer à toute communication avec Louis, et de ne lui prêter aucun secours.

Il y avait alors dans les pays transrhénans de la Germanie un homme qui avait eu la main coupée; ceux qui l'ont connu assurent qu'au bout de quatorze ans, elle lui fut rendue pendant son sommeil, subitement, et parfaitement saine. Dans ces mêmes régions, on vit, dans de certains cantons, des globes de feu voler en l'air, et quelques-uns, en volant, brûlèrent plusieurs maisons de ville et de campagne. Mais dans quelques lieux, on les repoussa en leur opposant des croix, la bénédiction épiscopale et de l'eau bénite. Les soldats du roi ravagèrent l'évêché de (122) Rheims; les fils d'Héribert, l'abbaye de Saint-Crépin; et Ragenold, celle de Saint-Médard. Ils se nuisaient ainsi les uns aux autres par des rapines et des déprédations. Il y eut dans les environs de Paris un grand orage et un si violent ouragan, qu'il enleva de leurs fondemens les murailles d'une antique maison placée sur Montmartre (dit Mont des Martyrs), et qui, construite avec un très-solide ciment, était longtemps demeurée immobile. On rapporte que l'on vit des démons, sous la figure de cavaliers, détruire une église voisine, frapper avec ses poutres les murs de la maison, et ainsi les jeter bas. On dit aussi qu'ils arrachèrent toutes les vignes du mont, et dévastèrent les semences.

Il arriva bientôt de grands maux aux Bretons. Divisés qu'ils étaient par les querelles de leurs princes, Bérenger et Alain, ils furent attaqués, vaincus, taillés en pièces par les Normands, avec qui ils avaient fait un pacte. Dol, une de leurs villes, fut prise, et son évêque fut étouffé de telle sorte par la multitude de ceux qui fuyaient dans l'église, qu'il mourut. Cependant les Bretons ayant réparé leurs forces, recommencèrent le combat, et vainquirent les Normands; ensuite il se donna un troisième combat; une grande multitude y périt de part et d'autre, mais les Normands l'emportèrent; ils poursuivirent les Bretons presque à extermination, et les chassèrent de leur terre. Ainsi les Normands, qui peu auparavant étaient venus des pays d'outre mer, s'emparèrent de la Bretagne.

Le roi Louis partit pour la Normandie avec Arnoul, Herluin, et quelques évêques de France et (123) de Bourgogne. Arnoul, qui précédait le roi, dispersa quelques Normands qui s'étaient emparés d'Arques, et prépara ainsi au roi le passage. Le roi parvint à Rouen, y fut reçu par les Normands; et après que le peu qui n'avait pas voulu le recevoir eut passé outre mer, tout se soumit à lui. Le duc Hugues passa la Seine avec quelques grands de Bourgogne, et assiégea la ville de Bayeux, que le roi lui avait donnée, en cas qu'il l'aidât à soumettre la nation normande. Mais lorsque ce peuple se fut donné à lui, le roi lui fit ordonner de cesser ce siége; il le refusa, et Louis entra dans la ville. De grandes discordes entre le roi et le duc en naquirent; et encore parce que Louis avait reçu des otages de la ville d'Évreux, qui était à Hugues, et ne voulait pas les lui rendre.

suivant

(1 Charles le Chauve.

(2)  Ici est une lacune de 877 à 919. Voir la. Notice.

(3)  Frodoard a dit plus haut que Gislebert était mort.

(4 Ici finit la Chronique de Frodoard; on trouve dans un exemplaire de la bibliothèque de Dijon, l'addition du paragraphe suivant.

(5) Ici s'arrête le manuscrit de Dijon; les paragraphes suivans sont tirés du manuscrit de Rheims.