Dion Cassius, traduit par E. Gros Tome IX

EUTROPE

ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE ROMAINE.

LIVRE I

 

Traduction française : N.- A. DUBOIS.

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

livre II

 

 


 

 

LIBER PRIMUS.

[1] Romanum imperium, quo neque ab exordio ullum fere minus, neque incrementis toto orbe amplius humana potest memoria recordari, a Romulo exordium habet; qui vestalis virginis filius et (quantum putatus est) Martis, cum Remo fratre uno partu editus est. Is, quum inter pastores latrocinaretur, octodecim annos natus, urbem exiguam in Palatino monte constituit, XI kal. maii, Olympiadis sextae anno tertio, post Trojae excidium, ut qui plurimum minimumque tradunt, trecentesimo nonagesimo quarto.

[2] Condita civitate, quam ex nomine suo Romam vocavit, haec fere egit. Multitudinem finitimorum in civitatem recepit; centum ex senioribus elegit, quorum consilio omnia ageret : quos senatores nominavit propter senectutem. [Tunc] quum uxores ipse et populus suus non haberent, invitavit ad spectaculum ludorum vicinas urbi Romae nationes, atque earum virgines rapuit. Commotis bellis propter raptarum injuriam, Caeninenses vicit, Antemnates, Crustuminos, Sabinos, Fidenates, Veientes : haec omnia oppida Urbem cingunt. Et quum, orta subito tempestate, non comparuisset, anno regni tricesimo septimo, ad deos transisse creditus est et consecratus. Deinde Romae per quinos dies senatores imperaverunt : et his regnantibus annus unus completus est.

[3] Postea Numa Pompilius rex creatus est; qui bellum nullum quidem gessit, sed non minus civitati, quam Romulus, profuit. Nam et leges Romanis, moresque constituit, qui consuetudine proeliorum jam latrones ac semibarbari putabantur; et annum descripsit in duodecim menses, prius sine aliqua computatione confusum; et infinita Romae sacra ac templa constituit. Morbo decessit quadragesimo [et] tertio imperii anno.

[4] Huic successit Tullus Hostilius. Hic bella reparavit, Albanos vicit, qui ab urbe Roma XII miliario sunt : Veientes et Fidenates, quorum alii sexto miliario absunt [ab urbe Roma], alii octavo decimo, bello superavit. Urbem ampliavit, adiecto Caelio monte. Quum triginta et duos annos regnasset, fulmine ictus, cum domo sua arsit.

[5] Post hunc Ancus Marcius, Numae ex filia nepos, suscepit imperium. Contra Latinos dimicavit, Aventinum montem civitati adiecit et Janiculum, apud ostium Tiberis civitatem supra mare sexto decimo miliario ab urbe Roma condidit. Vicesimo et quarto anno imperii morbo periit.

[6] Deinde regnum Priscus Tarquinius accepit. Hic numerum senatorum duplicavit; circum Romae aedificavit, ludos Romanos instituit, qui ad nostram memoriam permanent. Vicit idem etiam Sabinos, et non parum agrorum, sublatum isdem, urbis Romae territorio adjunxit; primusque triumphans urbem intravit. Muros fecit, et cloacas; Capitolium inchoavit. Trigesimo octavo imperii anno, per Anci filios occisus est, regis ejus cui ipse successerat.

[7] Post hunc, Servius Tullius suscepit imperium, genitus ex nobili femina, captiva tamen, et ancilla. Hic quoque Sabinos subegit; montes tres, Quirinalem, Viminalem, Esquilinum, urbi adjunxit; fossas circum murum duxit. Primus omnium censum ordinavit, qui adhuc per orbem terrarum incognitus erat. Sub eo, Roma, omnibus in censum delatis, habuit capita LXXXIII milia civium romanorum, cum his, qui in agris erant. Occisus est XLV imperio anno, scelere generi sui Tarquinii, filii eius regis, cui ipse successerat, et filiae, quam Tarquinius habebat uxorem.

[8] Lucius Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, Volscos (quae gens ad Campaniam euntibus non longe ab Urbe est) vicit; Gabios civitatem, et Suessam Pometiam subegit; cum Tuscis pacem fecit; et templum Jovis in Capitolio aedificavit. Postea Ardeam oppugnans, in octavo decimo miliario ab Urbe positam civitatem, imperium perdidit. Nam quum filius eius, et ipse Tarquinius junior, nobilissimam feminam Lucretiam, eamdemque pudicissimam, Collatini uxorem, stuprasset, eaque de injuria marito, et patri, et amicis questa fuisset, in omnium conspectu se occidit. Propter quam causam Brutus, parens et ipse Tarquinii, populum concitavit, et Tarquinio ademit imperium. Mox exercitus quoque eum, qui civitatem Ardeam cum ipso rege oppugnabat, reliquit; veniensque ad Urbem rex portis clausis exclusus est. Quumque imperasset annos viginti quinque, cum uxore et liberis suis fugit. Ita Romae regnatum est per septem reges annis ducentis quadraginta tribus, quum adhuc Roma, ubi plurimum, vix usque ad quintum decimum miliarium possideret.

[9] Hinc consules coepere pro uno rege duo hac causa creati, ut, si unus malus esse voluisset, alter eum, habens potestatem similem, coerceret. Et placuit, ne imperium longius quam annuum haberent, ne per diuturnitatem potestatis insolentiores redderentur, sed civiles semper essent, qui se post annum scirent futuros esse privatos. Fuerunt igitur anno primo, expulsis regibus, consules L. Junius Brutus (qui maxime egerat ut Tarquinius pelleretur), et Tarquinius Collatinus, maritus Lucretiae. Sed Tarquinio Collatino statim sublata dignitas est : placuerat enim, ne quisquam in Urbe maneret, qui Tarquinius vocaretur. Ergo, accepto omni patrimonio suo, ex Urbe migravit, et loco ipsius factus est Valerius Publicola consul.

[10] Commovit tamen bellum urbi Romae rex Tarquinius, qui fuerat expulsus, et, collectis multis gentibus, ut in regnum posset restitui, dimicavit. In prima pugna Brutus consul, et Aruns, Tarquinii filius, invicem se occiderunt : Romani tamen ex ea pugna victores recesserunt. Brutum Romanae matronae, defensorem pudicitiae suae, quasi communem patrem, per annum luxerunt. Valerius Publicola Sp. Lucretium Tricipitinum collegam sibi fecit, Lucretiae patrem : quo morbo mortuo iterum Horatium Pulvillum collegam sibi sumpsit. Ita primus annus quinque consules habuit : quum Tarquinius Collatinus Urbe cessisset propter nomen, Brutus proelio perisset, Sp. Lucretius morbo mortuus esset.

[11] Secundo quoque anno, iterum Tarquinius, ut reciperetur in regnum, bellum Romanis intulit, auxilium ei ferente Porsenna, Tusciae rege, et Romam paene cepit ; verum tum quoque victus est. Tertio anno post reges exactos, Tarquinius, quum suscipi non posset in regnum, neque ei Porsenna, qui pacem cum Romanis fecerat, auxilium praestaret, Tusculum se contulit, quae civitas non longe ab Urbe est; atque ibi per quatuordecim annos privatus cum uxore consenuit. Quarto anno post reges exactos, quum Sabini Romanis bellum intulissent, victi sunt, et de his est triumphatum. Quinto anno Valerius ille Bruti collega, et quaartum consul, fataliter mortuus est; adeo pauper, ut, collatis a populo nummis, sumptum habuerit sepulturae ; quem matronae, sicuti Brutum annum luxerunt.

[12] Nono anno post reges exactos, quum gener Tarquini ad injuriam soceri vindicandam ingentem collegisset exercitum, nova Romae dignitas est creata, quae dictatura appellatur, major quam consulatus. Eodem anno, etiam magister equitum factus est, qui dictatori obsequeretur. Neque quidquam similius potest dici, quam dictatura antiqua huic imperii potestati, quam nunc tranquillitas vestra habet ; maxime quum Augustus quoque Octavianus, de quo postea dicemus, et ante eum Caius Caesar, sub dictaturae nomine atque honore regnaverint. Dictator autem Romae primus fuit Lartius; magister equitum primus Sp. Cassius.

[13] Sexto decimo anno post reges exactos, seditionem populus Romae fecit, tanquam a senatu atque consulibus premeretur. Tum et ipse sibi tribunos plebis, quasi proprios judices et defensores, creavit, per quos contra senatum et consules tutus esse posset. Sequenti anno, Volsci bellum reparaverunt; et victi acie etiam Coriolos civitatem, quam habebant optimam, perdiderunt.

[14] Octavo decimo anno post ejectos reges, expulsus ex urbe Qintus Marcius, dux Romanus, qui Coriolos caperat, Volscorum civitatem, ad ipsos Volscos contendit iratus; et auxilia contra Romanos accepit, Romanos [que]saepe vicit; usque ad quintum miliarium Urbis accessit, oppugnaturus etiam patriam, legatis, qui pacem petebant, repudiatis; nisi ad eum mater Veturia et uxor Volumnia ex Urbe venissent : quarum fletu et deprecatione superatus, removit exercitum. Atque hic secundus post Tarquinium fuit, qui dux contra patriam suam esset.

[15] Caesone Fabio et Tito Virginio coss., trecenti nobiles homines, qui ex Fabia familia erant, contra Veientes bellum soli susceperunt, promittentes senatui et populo per se omne certamen implendum. Itaque profecti omnes nobiles, et qui singuli magnorum exercituum duces esse deberent, in proelio conciderunt. Unus omnino superfuit ex tanta familia, qui propter aetatem puerilem duci non potuerat ad pugnam. Post haec census in Urbe habitus est, et inventa sunt civium capita CXIX milia.

[16] Sequenti anno, quum in Algido monte, ab Urbe duodecimo ferme miliario, romanus obsideretur exercitus, L. Quintius Cincinnatus dictator est factus, qui, agrum quatuor iugerum possidens, manibus suis colebat. Is quum in opere et arans esset inventus, sudore deterso, togam praetextam accepit, et caesis hostibus liberavit exercitum.

[17] Anno CCC et altero ab Urbe condita, imperium consulare cessavit, et pro duobus consulibus decem facti sunt, qui summam potestatem haberent, decemviri nominati. Sed quum, primo anno, bene egissent, secundo, unus ex iis Appius Claudius Virginii cuiusdam, qui honestis jam stipendiis contra Latinos in monte Algido militabat, filiam virginem corrumpere voluit : quam pater occidit, ne stuprum a decemviro sustineret; et regressus ad milites, movit tumultum. Sublata est decemviris potestas ipsique damnati sunt.

[18] Anno trecentesimo et quinto decimo ab Urbe condita, Fidenates contra Romanos rebellaverunt; auxilium praestabant his Veientes, et rex Veientium Tolumnius : quae ambae civitates tam vicinae Urbi sunt, ut Fidenae sexto, Veientes XVIII miliario absint. Conjunxerunt se his et Volsci: sed Mamerco Aemilio dictatore, et L. Quintio Cincinnato, magistro equitum, victi, etiam regem perdiderunt. Fidenae captae et excisae.

[19] Post XX annos Veientani rebellaverunt. Dictator contra ipsos missus est Furius Camillus, qui primum eos vicit acie; mox etiam civitatem diu obsidens cepit, antiquissimam Italiae atque ditissimam; post eam cepit et Faliscos, non minus nobilem civitatem. Sed commota est ei invidia, quasi praedam male divisisset; damnatusque ob eam causam, et expulsus civitate. Statim Galli Senones ad urbem venerunt, et victos Romanos undecimo miliario a Roma apud flumen Alliam sequuti, etiam urbem occuparunt : neque defendi quidquam, nisi Capitolium, potuit. Quod quum diu obsedissent, et jam Romani fame laborarent, a Camillo, qui in vicina civitate exsulabat, Gallis superventum est, gravissimeque victi sunt. Postea tamen, accepto etiam auro, ne Capitolium obsidernet, recesserunt; sed sequutus eos Camillus, ita cecidit, ut et aurum, quod his datum fuerat, et omnia, quae ceperant, militaria signa revocaret. Ita tertio triumphans Urbem ingressus est, et appellatus secundus Romulus, quasi ipse patriae conditor.

 LIVRE PREMIER

[1] L’empire romain, le plus faible peut-être à son début, puis, par ses conquêtes, le plus grand qui, de mémoire d’homme, ait existé dans l’univers, tire son origine de Romulus, fils d’une prêtresse de Vesta et de Mars, au-tant qu’on a pu le soupçonner:

Romulus vint au monde avec Rémus, son frère jumeau. Après avoir vécu, toujours les armes à la main, au milieu des pâtres, à l’âge de dix-huit ans, il fonda une petite ville sur le mont Palatin, le onze des calendes de mai, la troisième année de la sixième olympiade, trois cent quatre-vingt quatorze ans environ après la ruine de Troie, suivant les traditions plus ou moins exactes des historiens.

[2] Quand il eut fondé la ville qu’il appela Rome, de son nom, voici à peu près ce qu’il fit. Il y reçut la foule de ses voisins; il choisit cent personnages des plus âgés, pour s’éclairer de leurs conseils dans toutes ses actions: il leur donna, à cause de leur vieillesse, le nom de sénateurs. Comme il manquait de femmes, ainsi que son peuple, il invita au spectacle de ses jeux les nations voisines de Rome, et fit enlever les jeunes filles. Cet outrage ayant excité des guerres, il défit les Céniniens, les Antemnates, les Crustumins, les Sabins, les Fidénates et les Véiens, dont les villes entourent celle de Rome. Dans la suite, au milieu d’un orage qui s’éleva tout à coup, Romulus disparut, après un règne de trente-sept ans: on crut qu’il avait été reçu dans le ciel, et on lui décerna les honneurs de l’apothéose. Après lui, Rome reçut, pendant cinq jours, les lois de chaque sénateur, et leur règne embrassa l’espace d’une année.

[3] Le second roi fut Numa Pompilius, qui, sans faire aucune guerre, ne fut pas moins utile à l’État que Ro-mulus. En effet, il donna des lois et des mœurs à ce peuple que l’habitude des combats faisait regarder comme une troupe de brigands, à demi barbares. Il partagea en douze mois l’année, où le défaut de calcul avait jusqu’alors laissé la confusion; puis, il établit à Rome un grand nombre de cérémonies religieuses et de temples. Il mourut de maladie, la quarante-troisième année de son règne.

[4] Son successeur fut Tullus Hostilius, qui recommença les guerres, et vainquit les Albains, placés à douze milles de Rome: il soumit aussi les Véiens et les Fidénates, les uns à six milles, les autres à dix-huit milles de Rome. Il agrandit la ville, en y ajoutant le mont Célius. Après un règne de trente-deux ans, il fut frappé de la foudre, et consumé avec son palais.

[5] Après lui, Ancus Marcius, petit-fils de Numa par une fille de ce prince, prit les rênes de l’empire. Il combattit les Latins, ajouta à la ville le mont Aventin et le mont Janicule, et bâtit, près de la mer, la ville d’Ostie, à seize milles de Rome. La vingt-quatrième année de son règne, il mourut de maladie.

[6] Le trône fut ensuite occupé par Tarquin l’Ancien. Il doubla le nombre des sénateurs, construisit le cirque de Rome et institua ces jeux romains qui subsistent encore de nos jours. Il défit aussi les Sabins leur prit une asses grande étendue de territoire qu’il ajouta à celui de Rome, et, le premier, entra dans la ville avec les honneurs du grand triomphe. Il fit des murs, des cloaques, et commença le Capitole. La trente huitième année de son règne, il périt victime d’une vengeance des fils d’Ancus, son prédécesseur.

[7] Après lui, la couronne passa à Servus Tullius, fil d’une femme de qualité, mais cependant captive et réduite à la mendicité. Il soumit aussi les Sabins, joignit à Rome les trois monts Quirinal, Viminal et Esquilin, et fit creuser des fossés autour des murailles. Le premier de tous il établit le cens, inconnu jusqu’alors dans l’univers. Sous lui, Rome, après un dénombrement général, compta quatre-vingt-trois nulle citoyens, y compris les habitants des campagnes. La quarante-cinquième année de son règne, il mourut victime du forfait de son gendre, Tarquin, fils de son prédécesseur, et du crime de sa propre fille, épouse de Tarquin.

[8] Lucius Tarquin le Superbe, septième et dernier roi, vainquit les Volsques, nation voisine de Rome, sur la route de la Campanie; il soumit Gabies et Suessa Pometia, fit la paix avec les Toscans, et éleva un temple à Jupiter, dans le Capitole. Dans la suite, au siège d’Ardée, ville située à dix-huit milles de Rome, il perdit la couronne. En effet, Sextus, son fils, qu’on appelait Tarquin le Jeune, ayant déshonoré une femme aussi noble que vertueuse, Lucrèce, épouse de Collatin, elle se plaignit de cet affront à son mari, à son père, à ses amis, et se tua en leur présence. Pour la venger, Brutus, quoique parent lui- même de Tarquin, souleva le peuple et ôta la royauté à Tarquin. Bientôt l’armée qui, sous les ordres mêmes du roi, assiégeait la ville d’Ardée, abandonna ce prince, et, quand il revint à Rome, il trouva les portes fermées et fut exclu de la ville. Après un règne de vingt-cinq années, il fut obligé de fuir avec sa femme et ses enfants. Ainsi Rome, dans l’espace de deux cent quarante-trois ans, vit sept rois se succéder, et à peine alors ses possessions les plus vastes s’étendaient-elles jusqu’à quinze milles.

[9] Ensuite, à la place d’un seul roi, on créa deux consuls, afin que, si l’un eût voulu faire le mal, l’autre, investi du même pouvoir, l’en empêchât. On jugea convenable aussi de borner à un an la durée de leur puissance, de peur que la continuité du pouvoir ne les rendît trop insolents; ainsi, ils devaient toujours se rendre populaires par la certitude de rentrer après un an dans la condition privée. La première année de l’expulsion des rois eut donc pour consuls Lucius Junius Brutus, qui avait le plus contribué au bannissement de Tarquin, et Tarquin Collatin, mari de Lucrèce. Mais celui-ci fut presque aussitôt dépossédé, parce qu’on ne pouvait souffrir à Rome personne qui portât le nom de Tarquin. Aussi, après avoir recueilli tout son patrimoine, il sortit de Rome, et Valérius Publicola fut nommé consul à sa place.

[10] Cependant le roi Tarquin, chassé de Rome, lui déclara la guerre, et, suivi d’une foule de nations, vint com-battre pour reconquérir son trône. Dans la première bataille, le consul Brutus, et Aruns, fils de Tarquin, se tuèrent mutuellement: toutefois, les Romains restèrent vainqueurs. Les matrones romaines portèrent pendant un an le deuil de Brutus, le défenseur de leur vertu et en quelque sorte leur père commun. Valérius Publicola choisit pour collègue Sp. Lucrétius Tricipitinus, père de Lucrèce: mais Spurius étant mort de maladie, Publicola prit pour second collègue Horatius Pulvillus. Ainsi la première année eut cinq consuls: car Tarquin Collatin était sorti de Rome à cause de son nom, Brutus avait péri dans un combat, et Sp. Lucrétius était mort de maladie.

[11] La seconde année, Tarquin déclara de nouveau la guerre aux Romains, pour ressaisir sa couronne; fort du secours de Porsena, roi de Toscane, et sur le point de prendre Rome, il fut vaincu au moment même où il al-lait vaincre. La troisième année de l’expulsion des rois, Tarquin, sans espoir de remonter sur le trône, et privé de l’appui de Porsena, qui avait fait la paix avec les Romains, se retira à Tusculum, ville peu éloignée de Rome; et là, devenu simple particulier, il passa, avec sa femme, quatorze ans de sa vieillesse. La quatrième année de l’expulsion des rois, les Sabins, qui avaient déclaré la guerre aux Romains, furent vaincus, et l’on triompha d’eux. La cinquième année, Valérius, ce digne collègue de Brutus, Valérius, consul pour la quatrième fois, mourut d’après l’arrêt du destin, mais si pauvre, que le peuple, par une souscription volontaire, fournit aux frais de ses funérailles: et les matrones romaines le pleurèrent pendant un an, comme elles avaient pleuré Brutus.

[12] La neuvième année de l’expulsion des rois, comme le gendre de Tarquin venait de rassembler une armée formidable, pour venger l’outrage fait à son beau-père, on créa à Rome une dignité nouvelle; appelée dicta-ture, et supérieure au consulat. La même année, on nomma aussi un maître de la cavalerie, soumis aux ordres du dictateur. Et rien plus que l’antique dictature ne ressemble à la puissance impériale, qu’exerce aujourd’hui Votre Sérénité: en effet, Auguste Octavien, dont nous parlerons dans la suite, et avant lui Caius César, ont régné sous le titre et avec les honneurs de la dictature. Le premier dictateur, à Rome, fut Lartius; le premier maître de la cavalerie, Sp. Cassius.

[13] Seize ans après l’expulsion des rois, le peuple se souleva à Rome, opprimé, disait-il, par le sénat et par les consuls. Alors il se créa lui-même des tribuns du peuple, juges et défenseurs naturels de ses droits contre le sénat et les consuls. L’année suivante, les Volsques reprirent les armes; mais, vaincus dans une bataille, ils perdirent aussi Corioles, la plus puissante de leurs villes.

[14] La dix-huitième année de l’expulsion des rois, on chassa de Rome Quintus Marcius, général romain, qui avait pris Corioles: irrité, il se rendit chez les Volsques mêmes, et en reçut des secours contre les Romains, qu’il battit en plusieurs rencontres; il arriva jusqu’à cinq milles de Rome, résolu d’assiéger sa patrie même, sourd aux propositions de paix des ambassadeurs; mais Véturie sa mère, et Volumnie sa femme, se rendirent de Rome à son camp: vaincu par leurs larmes et par leurs prières, il éloigna son armée. Après Tarquin, il fut le second qui fit marcher une armée contre sa patrie.

[15] Sous le consulat de Céson Fabius et de Titus Virginius, trois cents nobles citoyens de la famille Fabia entreprirent seuls la guerre contre les Véiens, promettant au sénat et au peuple de la terminer entièrement par eux-mêmes. On vit donc partir de Rome tous ces héros, dont chacun méritait d’être chef d’une puissante armée; et ils périrent dans une bataille. De cette famille si nombreuse il ne resta qu’un seul rejeton, que son âge encore tendre avait empêché de marcher au combat. On fit ensuite à Rome le dénombrement, et l’on trouva cent dix-neuf mille citoyens.

[16] L’année suivante, comme l’armée romaine était bloquée sur le mont Algide, à peu près à douze milles de Rome, on nomma dictateur L. Quintius Cincinnatus, possesseur de quatre arpents de terre qu’il cultivait de ses propres mains. On le trouva occupé des travaux du labourage; il essuya la sueur de son front, reçut la toge prétexte: bientôt les ennemis furent taillés en pièces et l’armée fut délivrée.

[17] L’an trois cent un de la fondation de Rome, l’autorité consulaire cessa, et, pour remplacer les deux consuls, on créa dix magistrats investis de la souveraine puissance, et que l’on nomma décemvirs. Ils se conduisirent bien la première année; mais, la seconde, un d’entre eux, Appius Claudius, voulut déshonorer une jeune fille, dont le père, nommé Virginius, servait avec distinction contre les Latins, sur le mont Algide: le père immola sa fille pour lui sauver l’honneur; et, de retour à l’armée, il excita une sédition. Le pouvoir fut enlevé aux décemvirs qui furent eux-mêmes condamnés.

[18] L’an de Rome trois cent quinze, les Fidénates se soulevèrent contre les Romains; ils avaient pour auxiliaires les Véiens et leur roi Tolumnius: ces deux cités sont si voisines de Rome, que Fidènes n’en est qu’à six milles, et Véies à dix-huit. Les Volsques se joignirent encore à eux; mais, vaincus par le dictateur Mamercus Emilius et L. Quintius Cincinnatus, maître de la cavalerie, ils perdirent même leur roi. Fidènes fut prise et rasée.

[19] Vingt ans après, les Véiens reprirent encore les armes. On envoya contre eux le dictateur Furius Camille, qui, d’abord les défit en bataille rangée, et qui, après un long siège, prit leur ville, la plus ancienne et la plus riche de l’Italie; il s’empara ensuite de Falérie, ville non moins célèbre. Mais l’envie l’accusa d’avoir mal partagé le butin, et, pour ce motif, il fut condamné et chassé de Rome. Les Gaulois Sénonais marchèrent bientôt contre la ville, et les Romains, vaincus à onze milles de Rome, auprès du fleuve Allia, furent poursuivis par les Gaulois, qui s’emparèrent de la ville même: on ne put défendre que le Capitole. Depuis longtemps il était assiégé; et déjà les Romains étaient en proie à la famine, lorsque Camille, exilé dans une ville voisine, vint fondre sur les Gaulois et leur fit éprouver le plus rude échec. Toutefois, Ils se retirèrent ensuite après avoir même reçu de l’or pour lever le siège du Capitole; mais Camille, qui les poursuivit, en fit un tel carnage, qu’il leur reprit l’or qu’on leur avait donné et toutes les enseignes romaines qu’ils avaient enlevées. Ainsi il entra, pour la troisième fois, à Rome avec les honneurs du grand triomphe, et on lui décerna le titre de second Romulus, comme au nouveau fondateur de la patrie.