Richard de Bury

RICHARD DE BURY

 

PHILOBIBLION  CHAPITRES VI à XIII

Introduction - préface - chapitres I à V - chapitres XIV à XX

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

RICHARD DE BURY

 

PHILOBIBLION

 

 

 

précédent

Capitulum VI

Querimonia librorum contra religiosos mendicantes

PAUPERES spiritu sed in fide ditissimi, mundi peripsema et sal terrae. saeculi contemptores et hominum piscatores, quam beati estis, si penuriam patientes pro Christo animas vestras scitis in patentia possidere! Non enim vos ultix iniquitatis inopia, nec parentum adversa fortuna, nec ulla violenta necessitas sic oppressit inedia, sed devota voluntas et electio Christiformis, qua vitam illam optimam aestimastis, quam Deus omnipotens factus homo tam verbo quam exemplo optimam praedicavit. Sane vos estis semper parientis ecclesiae novus fetus, pro patribus et prophetis noviter substituti divinitus, ut in omnem terram exeat sonus vester, et nostris instituti satutaribus doctrinis coram gentibus et regibus promulgetis inexpugnabilem fidem Christi. Porro fidem patrum potissime libris esse inclusam secundum capitulum supra satis asseruit, quo constat luce clarius quod librorum deberetis esse zelotypi prae caeteris Christianis. Seminare jubemini super omnes aquas, quoniam non est personarum acceptor Altissimus nec vult mortem peccatorum Piissimus, qui occidi voluit pro eisdem, sed contritos corde mederi desiderat atque lapsos erigi et perversos corrigi spiritu lenitatis. Ad quem effectum saluberrimum alma mater Ecclesia vos plantavit gratuito, plantatosque rigavit favoribus, et rigatos privilegiis suffulcivit, ut cum pastoribus et curatis coadjutores essetis ad procurandum salutem fidelium animarum.

Unde et Praedicatorum ordinem propter sacrae scripturae studium et proximorum salutem principaliter institutum constitutiones pronunciant eorundem, ut non solum ex regula reverendi praesulis Augustini, quae codices singulis diebus jubet esse petendos, verum mox cum earundem constitutionum prologum legerint ex ipsius libri capite ad amorem librorum se noverint obligatos.

Sed proh dolor! tam hos quam alios istorum sectantes effigiem a paterna cultura librorum et studio subtrahit triplex cura superflua, ventris videlicet, vestium et domorum. Sunt enim, neglecta Salvatoris providentia, quem psalmista circa pauperem et mendicum promittit esse sollicitum, circa labentis corporis indigentias occupati, ut stnt epulae splendidae, vestesque contra regulam delicatae, necnon aedificiorum fabricae et castrorum propugnacula tali proceritate, quae paupertati non convenit, exaltatae. Propter haec tria nos libri, qui semper eos proveximus ad profectum, et inter potentes et nobiles sedes honoris concessimus, elongati a cordi affectibus quasi inter supervacanea reputamur, excepto quod quibusdam quaternis parvi valoris insistunt, de quibus Hiberas naenias et apocrypha deliramenta producunt, non ad refocillativum animarum edulium, sed ad pruritum potius aurium auditorum. Sacra scriptura non exponitur, sed omnino seponitur; quasi trita per vicos et omnibus divulgata supponitur, cuius tamen fimbrias vix paucissimi tetigerunt; cuius etiam tanta est litterarum profunditas, ut ab humano intellectu, quantumcunque invigilet, summo otio et maximo studio nequeat comprehendi, sicut sanctus asserit Augustinus. De hac mille moralis disciplinae sententias enucleare poterit qui indulget assidue, si tamen ostium aperire dignetur Ille, qui condidit spiritum pietatis, quae et recentissima novitate pollebunt et sapidissima suavitate auditorum intelligentias refovebunt. Quamobrem paupertatis evangelicae professores primarii, post utcunque salutatas scientias saeculares, toto mentis ingenio recollecto, hujus se scripturae laboribus devoverunt, nocte dieque in lege Domini meditantes. Quicquid vero poterant a famescente ventre furari, vel corpori semitecto surripere, illud lucrum praecipuum arbitrantes, vel emendis vel edendis codicibus adscripserunt. Quorum contemporanei saeculares, tam officium intuentes quam studium libros eis, quos in diversis mundi partibus sumptuose collegerant, ad totius aedificationem ecclesiae contulerunt.Sane diebus istis, cum sitis tota diligentia circa quaestus intenti, praesumptione probabili credi potest, si per anthropospatos sermo fiat, Deum circa vos minorem sollicitudinem gerere, quos de sua promissione perpendit diffidere, in humanis providentiis spem habentes. Corvum non consideratis nec lilia, quos pascit et vestit Altissimus;

Danielem et Habacuc cocti pulmenti discophorum non pensatis, nec Eliam recolitis nunc in torrente per corvos, nunc in deserto per angelum, nunc in Sarepta per viduam, largitate divina quae dat escam omni carni tempore opportuno, a famis inedia liberatum. Climate miserabili, ut timetur, descenditis, dum divinae pietatis diffidentia prudentiae propriae producit inisum, innisusvero prudentiae propriae sollicitudinem generat terrenorum, nimiaque terrenorum sollicitudo librorum adimit tam amorem quam studium,

et sic cedit paupertas hodie per abusum in verbi Dei dispendium, quam propter ipsius solum adminiculum elegistis.

Uncinis pomorum, ut populus fabulatur, puerulos ad religionem attrahitis, quos professos doctrinis non instruitis vi et metu, sicut exigit aetas illa, sed mendicativis discursibus sustinetis intendere atque tempus quo possent addiscere, in captandis favoribus amicorum consumere sinitis in offensam parentum, puerorum periculum et ordinis detrimentum. Sicque nimirum contingit quod qui parvuli discere minime cogebantur inviti, grandiores effecti docere praesumunt, indigni penitus et indocti, et parvus error in principio maximus fit in fine. Succrescit namque in grege vestro promiscuo laicorum quaedam multitudo plurimum onerosa, qui tamen se ad praedicationis officium tanto improbius ingerunt, quanto minus ea quae loquuntur intelligunt, in contemptum sermonis divini et in perniciem animarum.
Sane contra legem in bove aratis et asino, cum indoctis et doctis culturam agri dominici committitis pari passu. Scriptum est: Boves arabant et asinae pascebantur juxta eos; quoniam discretorum interest praedicare, simplicium vero per auditum sacri eloquii sub silentio se cibare. Quot lapides mittitis in acervum Mercurii his diebus! quot eunuchis sapientiae nuptias procuratis! quot caecos speculatores super Ecclesiae muros circumire praecipitis!
O piscatores inertes! solis retibus alienis utentes, qui rupta vix imperite reficitis, nova vero nullatenus connodatis, aliorurn labores intratis, aliorum studia recitatis, aliorum sapientiam superficialiter repetitam theatrali strepitu labiatis. Quemadmodum psittacus idiota auditas voces effigiat, sic tales recitatores fiunt omnium sed nullius auctores, asinam Balaam imitantes, quae licet esset intrinsecus insensata, lingua tamen diserta facta est, tam domini quam prophetae magistra. Resipiscite pauperes Christi et nos libros inspicite studiose, sine quibus in praeparatione evangelii pacis nunquam poteritis debite calceari.

Paulus apostolus, praedicator veritatis et doctor eximius gentium, ista sibi per Timotheum pro omni supellectile tria jussit afferri, paenulam, libros et membranas, secunda ad Timotheum ultimo, viris evangelicis formam praebens, ut habitum deferant ordinatum, libros habeant ad studendi subsidium et membranas, quas apostolus maxime ponderat, ad scribendum: maxime, inquit, membranas.
Revera mancus est clericus et ad multorum jacturam turpiter mutilatus, qui artis scribendi totaliter est ignarus. Aerem vocibus verberat et praesentes tantum aedificat, absentibus et posteris nihil parat. Atramentarium scriptoris gestabat in renibus vir qui frontes gementium Tau signabat, Ezechiel. nono; insinuans figurate quod, si quis scribendi peritia careat, praedicandi paenitentiam officium non praesumat.

Tandem in praesentis calce capituli supplicant vobis libri: Iuvenes vestros aptos ingenio studiis applicate, necessaria ministrantes, quos non solummodo bonitatem verum etiam disciplinam et scientiam doceatis, verberibus terreatis, attrahatis blanditiis, molliatis munusculis et poenosis rigoribus urgeatis, ut et Socratici moribus et doctrinis Peripatetici simul fiant. Heri quasi hora undecima vos discretus paterfamilias introduxit in vineam; ante sero penitus pigeat otiari. Utinam cum prudenti villico mendicandi tam improbe verecundiam haberetis! Tunc enim proculdubio libris et studio propensius vacaretis.

Capitulum VII

Querimonia librorum contra bella

PACIS auctor et amator Altissime! dissipa gentes bella volentes, quae super omnes pestilentias libris nocent. Bella namque carentia rationis judicio furiosos efficiunt impetus in adversa et dum rationis moderamine non utuntur, sine differentia discretionis progressa, vasa destruunt ratloms.  Tunc prudens Apollo Pythoni subicitur et tunc Phronesis pia mater in phrenesis redigitur potestatem. Tunc pennatus Pegasus stabulo Corydonis includitur et facundus Mercurius suffocatur. Tunc Pallas prudens erroris mucrone conciditur et jocundae Pierides truculenta furoris tyrannide supprimuntur. O crudele spectaculum! ubi Phoebum philosophorum, archisophum Aristotelem, cui in orbis dominum Deus ipse commisit dominium, scelerosis manibus vinculatum, ferramentis infamibus compeditum lanistarum humeris a sacratis aedibus asportari, et qui in mundi magistratum magisterium atque super imperatorem imperium meruit obtinere, injustissimo belli jure videres subici vili scurrae. O potestas iniquissima tenebrarum, quae Platonis non veretur pessumdare deitatem probatam, qui solus conspectui Creatoris prius quam bellantis chaos placaret litigium, et ante quam hylen endelechia induisset, species ideales obicere dignus fuit, ut mundum archetypum demonstraret auctori, quo de superno exemplo mundus sensibilis duceretur. O lacrimosus intuitus! quo moralis Socrates, cuius actus virtus et sermo doctrina, qui de naturae principiis politiae pro- duxit iustitiam, vitiosi vispilionis addictus cernitur servituti. Pythagoram plangimus, harmoniae parentem, bellorum incentricibus furiis flagellatum atrociter vice cantus gemitus edere columbinos. Miseremur Zenonis, principis Stoicorum, qui ne consilium proderet linguam morsu secuit et exspuit in tyrannum intrepide. Heu, jam rursus a Diomedonte tritus in mortario pistillatur!

Certe non suflicimus singulos libros luctu lamentaricon- digno, qui in diversis mundi partibus bellorum discrimine perierunt. Horribilem tamen stragem, quae per auxiliares milites secundo bello Alexandrino contigit in Aegypto, stilo flebili memoramus, ubi septinginta millia voluminum ignibus conflagrarunt, quae sub regibus Ptolemaeis per multa curricula temporum sunt collecta, sicut recitat Aulus Gellius, Noctium Atticarum libro septimo, capitulo septimo decimo. [cf. Gell., N.A. VII. xvii.] Quanta proles Atlantica tunc occubuisse putabitur, orbium motus omnes, conjunctione splanetarum, galaxiae naturam et generationes prognosticas cometarum ac quaecunque in caelo fiunt vel aethere, comprehendens! Quis tam infaustum holocaustum, ubi loco cruoris incaustum offertur, non exhorreat?

ubi prunae candentes pergameni crepitantis sanguine vernabantur, ubi tot innocentium millia, in quorum ore non est inventum mendacium, fiamma vorax consumpsit, ubi tot scrinia veritatis aeternae ignis parcere nesciens in faetentem cinerem commutavit. Minoris facinoris aestimatur tam Jepue quam Agamemnonis victtma, ubi pia filia virgo patris gladio jugulatur. Quot labores celebris Herculis tunc periisse putabimus, qui ob astronomiae peritiam collo irreflexo caelum describitur sustulisse, cum jam secundo flammis Hercules sit injectus.

Arcana caelorum, quae Jonithus non ab homine neque per hominem didicit sed divinitus inspiratus accepit; quaeque Zoroastes germanus ejusdem, immundorum servitor spirituum, Bactrianis disseruit; quae etiam sanctus Enoch Paradisi praefectus prius quam transferretur de saeculo prophetavit; immo quae primus Adam filios docuit, sicut raptus in ecstasi in libro aeternitatis praeviderat, flammis illis nefandis probabiliter aestimantur destructa. Aegyptiorum religio, quam liber Logostilios sic commendat egregie, politia veterum Athenarum, quae novem millibus annorum Athenas Graeciae praecesserunt; carmina Chaldaeorum; considerationes Arabum et Indorum; caerimoniae Iudaeorum; architectura Babyloniorum; Noe georgica; Moysis praestigia; Josuae planimetria; Samsonis aenigmata; Salomonis problemata, a cedro Libani usque ad hyssopum planissime disputata; Aesculapii antidota; Cadmi grammatica; Parnasi poemata; Apollinis oracula; Argonautica Jasonis; strategematon Palamedis; et alia infinita scientiarum secreta hujus incendii tempestate creduntur sublata.

Numquid Aristotelem de circuli quadratura syllogismus apodicticon latuisset, si libros veterum methodos naturae totius habentium permisissent nefanda praelia superesse? Nec enim de mundi aeternitate problema neutrum fecisset; nec de intellectuum humanorum pluralitate eorundemque perpetuitate, ut verisimiliter creditur, dubitasset ullatenus, si perfectae scientiae veterum invisorum bellorum pressuris obnoxiae non fuissent. Per bella namque ad patrias peregrinas distrahimur, obtruncamur, vulneramur et enormiter mutilamur, sub terra suffodimur, in mari submergimur, flammis exurimur et omni necis genere trucidamur. Quantum sanguinis nostri fudit Scipio bellicosus, cum eversioni Carthaginis, Romani imperii impugnatricis et aemulae, anxius incumbebat! Quot millia millium praelium decennale Troianum ab hac luce transmisit! Quot per Antonium, Tullio jam occiso, externarum provinciarum latebras adierunt! Quot de nobis per Theodoricum, exulante Boetio, in diversa mundi climata, sicut oves pastore percusso, sunt dispersi! Quot Seneca succumbente Neronis malitiae, cum et volens et nolens portas mortis adiret, ab eo divisi retrocessimus lacrimantes et in quibus partibus hospitari possemus penitus ignorantes!

Felix fuit illa librorum translatio, quam in Persas de Athenis Xerxes fecisse describitur, quos rursus de Persis in Athenas Seleucus reduxit. O postliminium gratiosum! O mira laetitia! quam tunc cerneres in Athenis, cum proli suae genitrix obviaret tripudians matricemque thalamum senescenti jam soboli denuo demonstraret. Reassignatis hospitiis veteribus inquilinis, mox tabulata cedrina cum lignis et trabibus levigatis aptissime complanantur; auro et ebore epigrammata designantur camerulis singulis, quibus ipsa volumina reverenter illata suavissime collocantur sic, ut nullum alterius ingressum impediat vel propinquitate nimia fratrem laedat.

Caeterum infinita sunt dispendia quae per seditiones bellorum librorum generi sunt illata. Et quoniam infinita nullatenus pertransire contingit, hic statuemus finaliter querimoniae nostrae Gades, et ad preces a quibus incepimus regiramus habenas, rogantes suppliciter ut rector Olympi ac mundi totius dispensator altissimus firmet pacem et bella removeat ac tempora faciat sua protectione tranquilla.

Capitulum VIII

De multiplici opportunitate quam habuimus librorum copiam conquirendi

CUM OMNI negotio tempus sit et opportunitas, ut testatur sapiens Ecclesiastes, octavo, jam progredimur enarrare multiplices opportunitates, quibus in adquisitione librorum, nostris propositis divinitate propitia, juvabamur. Quamvis enim ab adolescentia nostra semper socialem communionem cum viris litteratis et librorum dilectoribus delectaremur habere, succedentibus tamen prosperis, regiae majestatis consecuti notitiam et in ipsius acceptati familia, facultatem accepimus ampliorem ubilibet visitandi pro libito et venandi quasi saltus quosdam delicatissimos, tum privatas, tum communes, tum regularium, tum saecularium librarias.

Sane dum invictissimi principis ac semper magnifice triumphantis regis Angliae Eduardi Tertii post conquestum,--cujus tempora serenare dignetur Altissimus diutine et tranquille--, primo quidem suam concernentibus curiam, deinde vero rempublicam regni sui, cancellarii videlicet ac thesaurarii, fungeremur officiis, patescebat nobis aditus facilis, regalis favoris intuitu, ad librorum latebras libere perscrutandas.

Amoris quippe nostri fama volatilis jam ubique percrebuit, tantumque librorum et maxime veterum ferebamur cupiditate languescere, posse vero queml ibet nostrum per quaternos facilius quam per pecuniam adipisci favorem. Quamobrem cum supra dicti principis recolendae memoriae bonitate suffulti possemus obesse et prodesse, officere et proficere vehementer tam majoribus quam pusillis, affluxerunt loco xeniorum et munerum locoque donorum et jocalium caenulenti quaterni ac decrepiti codices, nostris tam aspectibus quam affectibus pretiosi.
Tunc nobilissimorum monasteriorum aperiebantur armaria, reserabantur scrinia et cistulae solvebantur, et per longa saecula in sepulcris soporata volumina expergiscunt attonita, quaeque in locis tenebrosis latuerant novae lucis radiis perfunduntur. Delicatissimi quondam libri, corrupti et abominabiles jam effecti, murium quidem foetibus cooperti et vermium morsibus terebrati, jacebant exanimes; et qui olim purpura vestiebantur et bysso, nunc in cinere et cilicio recubantes oblivioni traditi videbantur domicilia tinearum. Inter haec nihilominus, captatis temporibus, magis voluptuose consedimus quam fecisset medicus delicatus inter aromatum apothecas, ubi amoris nostri objectum reperimus et fomentum. Sic sacra vasa scientiae ad nostrae dispensationis provenerunt arbitrium, quaedam data, quaedam vendita ac nonnulla pro tempore commodata.

Nimirum cum nos plerique de hujusmodi donariis cernerent contentatos, ea sponte nostris usibus studuerunt tribuere, quibus ipsi libentius caruerunt, quam ea quae nostris assistentes servitiis abstulerunt. Quorum tamen negotia sic expedire curavimus gratiose, ut et eisdem emolumentum accresceret, nullum tamen detrimentum justitia sentiret.

Porro, si scyphos aureos et argenteos, si equos egregios, si nummorum summas non modicas amassemus, tunc temporis dives nobis aerarium instaurasse possemus. Sed revera libros non libras maluimus, codicesque plus dileximus quam florenos, ac panfletos exiguos incrassatis praetulimus palefridis.

Ad haec ejusdem principis illustrissimi sempiternae memoriae legationibus crebris functi, et ob multiplicia regni negotia nunc ad sedem Romanam, nunc ad curiam Franciae, nunc ad mundi diversa dominia, taediosis ambassiatibus ac periculosis temporibus mittebamur, circumferentes tamen ubique illam, quam aquae plurimae nequiverunt exstinguere, caritatem librorum. Haec omnium peregrinationum absinthia quasi quaedam pigmentaria potio dulcoravit. Haec post perplexas intricationes et scrupulosos causarum anfractus ac vix egressibiles rei publicae labyrinthos ad respirandum ,parumper temperiem aurae lenis aperult.

O beate Deus Deorum in Sion, quantus fluminis impetus voluptatis laetificavit cor nostrum, quotiens paradisum mundi Parisius visitare vacavimus moraturi, ubi nobis semper dies pauci prae amoris magnitudine videbantur! Ibi bibliothecae jocundae super cellas aromatum redolentes, ibi virens viridarium universorum voluminum, ibi prata academica terrae motu trementia, Athenarum diverticula, Peripateticorum Itinera, Parnasi promontoria et porticus Stoicorum. Ibi cernitur tam artis quam scientiae mensurator Aristoteles, cujus est totum quod est optimum in doctrinis, in regione dumtaxat transmutabili sublunari; ibi Ptolemaeus eplcyclos et eccentricos auges atque geuzahar planetarum figuris et numeris emetitur; ibi Paulus arcana revelat; ibi Dionyslus convicinus hierarchias coordinat et distinguit; ibi quicquid Cadmus grammate recolligit Phoeniceo, totum virgo Carmenta charactere repraesentat Latino; ibi revera, apertis thesauris et sacculorum corrigiis resolutis, pecuniam laeto corde dispersimus, atque libros impretiabiles luto redemimus et arena. Nequaquam malum est, malum est, insonuit omnis emptor; sed ecce quam bonum et quam jocundum arma clericalis militiae congregare in unum, ut suppetat nobis, unde haereticorum bella conterere, si insurgant! Amplius opportunitatem maximam nos captasse cognoscimus per hoc, quod ab aetate tenera magistrorum et scholarium ac diversarum artium professorum quos ingenii perspicacitas ac doctrinae celebritas clariores effecerant, relegato quolibet partiali favore, exquisitissima sollicitudine nostrae semper coniunximus comitivae, quorum consolativis colloquiis confortati, nunc argumentorum ostensivis investigationibus, nunc physicorum processuum ac catholicorum doctorum tractatuum recitationibus, nunc moralitatum excitativis collationibus, velut alternatis et multiplicatis ingenii ferculis, dulctus fovebamur. Tales in nostro tirocinio commilitones elegimus, tales in thalamo collaterales habuimus, tales in itinere comites, tales in hospitio commensales, et tales penitus in omni fortuna sodales. Verum quia nulla felicitas diu durare permittitur, privabamur nonnunquam luminum aliquorum praesentia corporali, cum eisdem promotiones ecclesiasticae ac dignitates debitae, prospiciente de caelo justitia, provenerunt. Quo fiebat, ut incumbentes sicut oportuit curae propriae se a nostris cogerentur obsequiis absentare.

Rursus compendiosissimam semitam subjungemus, per quam ad manus nostras pervenit librorum tam veterum quam novorum plurima multitudo. Religiosorum siquidem mendicantium paupertatem susceptam pro Christo nunquam indignantes horruimus, verum ipsos ubique terrarum in nostrae compassionis ulnas admisimus mansuetas, affabilitate familiarissima in personae nostrae devotionem alleximus, allectosque beneficiorum liberalitate munifica fovimus propter Deum; quorum sic eramus omnium benefactores communes, ut nihilominus videremur quadam paternitatis proprietate singulos adoptasse. Istis in statu quolibet facti sumus refugium, istis nunquam clausimus gratiae nostrae sinum; quamobrem istos votorum nostrorum peculiarissimos zelatores meruimus habere, et tam opere quam opera promotores. Qui circuentes mare et aridam ac orbis ambitum perlustrantes, universitates quoque diversarumque provinciarum generalia studia perscrutantes, nostris desideriis militare studebant certissima spe mercedes.

Quis inter tot argutissimos venatores lepusculus delitesceret? Quis pisciculus istorum nunc hamos, nunc retia, nunc sagenas evaderet?

A corpore sacrae legis divinae usque ad quaternum sophismatum hesternorum, nihil istos praeterire potuit scrutatores. Si in fonte fidei Christianae, curia sacrosancta Romana, sermo devotus insonuit, vel si pro novis causis quaestio ventilabatur extranea, si Parisiensis soliditas, quae plus antiquitati discendae quam veritati subtiliter producendae jam studet, si Anglicana perspicacitas, quae antiquis perfusa Iuminaribus novos semper radios emittit veritatis, quicquam ad augmentum scientiae vel declarationem fidei promulgabat, hoc statim nostris recens infundebatur auditibus nullo denigratum seminiverbio nulloque nugace corruptum, sed de praelo purissimi torcularis in nostrae memoriae dolia defaecandum transibat.

Cum vero nos ad civitates et loca contingeret declinare, ubi praefati pauperes conventus habebant, eorum armaria ac quaecunque librorum repositoria visitare non piguit; immo ibi in altisstma paupertate altissimas divitias sapientiae thesaurizatas invenimus, et non solum in eorum sarcinulis et sportellis micas de mensa dominorum cadentes repperimus pro catellis, verum panes propositionis absque fermento panemque angeIorum omne delectamentum in se habentem, immo horrea Joseph plena frumentis totamque Aegypti supellectilem atque dona ditissima, quae regina Saba detulit Salomoni.

Hi sicut formicae continue congregantes in messem et apes argumentosae fabricantes jugiter cellas mellis. Hi successores Bezeleel ad excogitandum quicquid fabrefieri poterit in argento et auro ac gemmis, quibus templum Ecclesiae decoretur. Hi prudentes polymitarii, qui superhumerale et rationale pontificis sed et vestes varias efficiunt sacerdotum. Hi cortinas, saga pellesque arietum rubricatas resarciunt quibus Ecclesiae militantis tabernaculum contegatur. Hi agricolae seminantes, boves triturantes, tubae buccinantes, pleiades emicantes et stellae manentes in ordine suo, quae Sisaram expugnare non cessant. Et ut veritas honoretur, salvo praejudicio cujuscunque, licet hi nuper hora undecima vineam sint ingressi dominicam, sicut amantissimi nobis libri capitulo sexto supra anxius allegabant, plus tamen in hac hora brevissima sacratorum librorum adjecerunt propagini quam omnes residui vinitores; Pauli sectantes vestigia, qui vocatione novissimus praedicatione primus, multo latius aliis evangelium Christi sparsit. De istis ad statum pontificalem assumpti nonnullos habuimus de duobus ordinibus, Praedicatorum videlicet et Minorum, nostris assistentes lateribus nostraeque familiae commensales, viros utique tam moribus insignitos quam litteris, qui diversorum voluminum correctionibus, expositionibus, tabulationibus ac compilationibus indefessis studiis incumbebant.

Sane quamvis omnium religiosorum communicatione multiplici plurimorum operum copiam tam novorum quam veterum assecuti fuerimus, Praedicatores tamen extollimus merito speciali praeconio in hac parte, quod eos prae cunctis reltgiosis suorum sine mvidia gratissime communicativos invenimus, ac divina quadam liberalitate perfusos sapientiae luminosae probavimus non avaros sed idoneos possessores.

Praeter has omnes opportunitates praetactas, stationariorum ac librariorum notitiam, non solum infra natalis soli provinciam, sed per regnum Franciae, Teutoniae et Italiae dispersorum comparavimus, faciliter pecunia praevolante, nec eos ullatenus impedivit distantia, neque furor maris absterruit, nec aes eis pro expensa defecit, quin ad nos optatos libros transmitterent vel afferrent. Sciebant profecto quod spes eorum in sinu nostro reposita defraudari non poterat, sed restabat apud nos copiosa redemptio cum usuris.

Denique nec rectores scholarum ruralium puerorumque rudium paedagogos nostra neglexit communio, singulorum captatrix amoris; sed potius cum vacaret, eorum hortulos et agellos ingressi, flores superficietenus redolentes collegimus ac radices effodimus obsoletas, studiosis tamen accommodas et quae possent, digesta barbarie rancida, pectorales arterias eloquentiae munere medicari. Inter hujusmodi pleraque comperimus renovari dignissima quae, solerter elimata robigine turpi, larva vetustatis deposita, merebantur venustis vultibus denuo reformari. Quae nos, adhibita necessariorum suflicientia, in futurae resurrectionis exemplum resuscitata quodammodo redivivae reddidimus sospitati.

Caeterum apud nos in nostris maneriis multitudo non modica semper erat antiquariorum, scriptorum, correctorum, colligatorum, illuminatorum et generaliter omnium, qui poterant librorum servitiis utiliter insudare. Postremo omnis utriusque sexus omnisque status vel dignitatis conditio, cujus erat cum libris aliquale commercium, cordis nostri januas pulsu poterat aperire facillime et in nostrae commodosum reperire cubile. Sic omnes admisimus codices afferentes, ut nunquam praecedentium multitudo fastidium posterorum efficeret, vel hesternum beneficium praecollatum praejudicium pareret hodierno. Quapropter cum omnibus memoratis personis quasi quibusdam adamantibus attractivis librorum iugiter uteremur, fiebat ad nos desideratus accessus vasorum scientiae et volatus multifarius voluminum optimorum.

Et hoc est quod praesenti capitulo sumpsimus enarrare.

Capitulum IX

Quod licet opera veterum amplius amaremus, non tamen damnavimus studia modernorum

LICET nostris desideriis novitas modernorum nunquam fuerit odiosa, qui vacantes studiis ac priorum patrum sententiis quicquam vel subtiliter vel utiliter adicientes grata semper affectione coluimus, antiquorum tamen examinatos labores securiori aviditate cupivimus perscrutari. Sive enim naturaliter viguerunt perspicaciori mentis ingenio, sive instantiori studio forsitan indulserunt, sive utriusque suffulti subsidio profecerunt, hoc unum comperimus evidenter, quod vix sufficiunt successores priorum comperta discutere, atque ea per doctrinae captare compendium, quae antiqui anfractuosis adinventionibus effoderunt. Sicut enim in corporis probitate praestantiores legimus praecessisse, quam moderna tempora exhibere noscantur, ita luculentioribus sensibus praefulsisse plerosque veterum opinari nullatenus est absurdum, cum utrosque opera, quae gesserunt, inattingibiles posteris aeque probent. Unde Phocas in prologo Grammaticae suae scribit:

Omnia cum veterumm sint explorata libellis,
Multa loqui breviter sit novitatis opus.

Nempe si de fenore discendi ac diligentia studii fiat sermo, illi philosophiae vitam totam integre devoverunt; nostri vero saecult contemporanet paucos annos fervidae juventutis, aestuantis vicissim mincendiis vitiorum, segniter applicant, et cum, sedatis passionibus, discernendae ambiguae veritatlis acumen attigerint, mox externis tmplicati negotiis retrocedunt et philosophiae gymnasiis valedicunt. Mustum fumosum juvenilis ingenii philosophicae difficultati delibant, vinumque maturius defaecatum oeconomicae sollictudini largiuntur. Amplius sicut Ovidius, primo De Vetula, merito lamentatur:

Omnes declinat ad ea lucra ministrant,
Utque sciant discunt pauci, plures ut abundent;
Sic te prostituunt, O virgo Scientia! sic te
Venalem faciunt castis amplexibus aptam,
Non te propter te quaerentes, sed lucra per te,
Ditarique volunt potius, quam philosophari;

et infra:

sic Philosophia
Exilium patitur, et Philopecunia regnat,

quam constat esse violentissimum toxicum disciplinae.

Qualiter vero non alium terminum studio posuerunt antiqui quam vitae, declarat Valerius ad Tiberium, libro octavo, capitulo septimo, per exempla multorum. Carneades, inquit, laboriosus ac diutinus sapientiae miles fuit; siquidem expletis nonaginta annis idem illi vivendi ac philosophandi finis fuit. Isocrates nonagesimum quartum annum agens nobilissimum librum scripsit; Sophocles prope centesimum annum agens; Simonides octogesimo anno carmina scripsit. A. Gellius non affectavit diutius vivere, quam esset idoneus ad scribendum, teste seipso in prologo Noctium Atticarum. Fervorem vero studii, quem habebat Euclides Socraticus, reatare solebat Taurus philosophus, ut juvenes ad studium animaret, sicut refert A. Gellius libro septimo, capitulo decimo, voluminis memorati. Athenienses namque cum Megarenses odirent, decreverunt quod si quis de Megarensibus Athenas intraret, capite plecteretur. Tunc Euclides, qui Megarensis erat et ante illud decretum Socratem audierat, muliebri ornamento contectus de nocte, ut Socratem audiret, ibat de Megaris ad Athenas viginti millia passuum et redibat. Imprudens et nimius fuit fervor Archimedis, qui geometricae facultatis amator nomen edisserere noluit nec a figura protracta caput erigere, quo vitae mortalis fatum poterat prolongasse, sed indulgens studio plus quam vitae studiosam figuram vitali sanguine cruentavit. [cf. Gell., N.A. VII. x.] Quam plurima hujus nostri propositi sunt exempla, nec ea quidem transcurrere brevitas affectata permittit. Sed, quod dolentes referimus, iter prorsus diversum incedunt clerici celebres his diebus. Ambitione siquidem in aetate tenera laborantes, ac praesumptionis pennas Icarias inexpertis lacertis fragiliter coaptantes, pileum magistralem immaturi praeripiunt, fiuntque pueruli facultatum plurium professores immeriti, quas nequaquam pedetentim pertranseunt, sed ad instar caprearum saltuatim ascendunt; cumque parum de grandi torrente gustaverint, arbitrantur se totum funditus sorbuisse, vix faucibus humectatis; et quia in primis rudimentis tempore congruo non fundantur, super debile fundamentum opus aedificant ruinosum. Iamque provectos pudet addiscere, quae tenellos decuerat didicisse, et sic profecto coguntur perpetuo luere quod ad fasces indebitos praepropere salierunt Propter haec et his similia, tirones scholastici soliditatem doctrinae, quam veteres habuerunt, tam paucis lucubratiunculis non attingunt, quantumcunque fungantur honoribus, censeantur nominibus, auctorizentur habitibus, locenturque solemniter in cathedris seniorum. Prisciani regulas et Donati statim de cunis erepti et celeriter ablactati perlingunt; Categorias, Perihermenias, in cujus scriptura summus Aristoteles calamum in corde tinxisse confingitur, infantili balbutie resonant impuberes et imberbes. Quarum facultatum itinera dispendioso compendio damnosoque diplomate transmeantes, in sacrum Moysen manus iniciunt violentas, ac se tenebrosis aquis in nubibus aeris facialiter aspergentes, ad pontificatus infulam caput parant, nulla decoratum canitie senectutis. Promovent plurimum istam pestem juvantque ad istum phantasticum clericatum tam pernicibus passibus attingendum papalis provisio seductivis precibus impetrata necnon et preces, quae repelli non possunt, cardinalium et potentum, amicorum cupiditas et parentum , qui aedificantes Sion in sanguinibus, prius suis nepotibus et alumnis ecclesiasticas dtgnitates anticipant, quam naturae successu vel doctrinae temperie maturescant.

Isto, pro dolor! paroxysmo, quem plangimus, Parisiense palladium nostris maestis temporibus cernimus jam sublatum, ubi tepuit, immo fere friguit zelus scholae tam nobiIis, cujus olim radii lucem dabant universis angulis orbis terrae. Quiescit ibidem jam calamus omnis scribae, nec librorum generatio propagatur ulterlus, nec est qui incipiat novus auctor haberi.

Involvunt sententias sermonibus imperitis, et omnis logicae proprietate privantur; nisi quod Anglicanas subtilitates, quibus palam detrahunt, vigiliis furtivis addiscunt.

Minerva mirabilis nationes hominum circuire videtur, et a fine usque ad finem attingit fortiter, ut se ipsam communicet universis. Indos, Babylonios, Aegyptios atque Graecos, Arabes et Latinos eam pertransisse jam cernimus. Jam Athenas deseruit, jam a Roma recessit, jam Parisius praeterivit, jam ad Britanniam, insularum insignissimam quin potius microcosmum, accessit feliciter, ut se Graecis et barbaris debitricem ostendat. Quo miraculo perfecto, conicitur a plerisque quod, sicut Galliae jam sophia tepescit, sic ejusdem millitia penitus evirata languescit.

Capitulum X

De successiva perfectione librorum

SAPIENTIAM veterum exquirentes assidue, juxta sapientis consilium, Ecclesiastici nono et tricensimo: Sapientiam, inquit, omnium antiquorum exquiret sapiens, non in illam opinionem dignum duximus declinandum, ut primos artium fundatores omnem ruditatem elimasse dicamus, scientes adinventionem cujusque fideli canonio ponderatam pusillam efficere scientiae portionem. Sed per plurimorum investigationes sollicitas, quasi datis symbolis singillatim, scientiarum ingentia corpora ad immensas, quas cernimus, quantitates successivis augmentationibus succreverunt. Semper namque discipuli, magistrorum sententias iterata fornace liquantes, praeneglectam scoriam excoxerunt, donec fieret aurum electum probatum terrae purgatum septuplum et perfecte, nullius erronei vel dubii admixtione fucatum.
Neque enim Aristoteles, quamvis ingenio giganteo floreret, in quo naturae complacuit experiri quantum mortalitati rationis posset annectere, quemque paulo minus minoravit ab angelis Altissimus, illa mira volumina, quae totus vix capit orbis, ex digitis suis suxit. Quinimmo Hebraeorum, Babyloniorum, Aegyptiorum, Chaldaeorum, Persarum etiam et Medorum, quos omnes diserta Graecia in thesauros suos transtulerat, sacros libros oculis lynceis penetrando perviderat. Quorum recte dicta recipiens, aspera complanavit, superflua rescavit, diminuta supplevit et errata delevit; ac non solum sincere docentibus sed etiam oberrantibus regratiandum censuit, quasi viam praebentibus veritatem facilius inquirendi, sicut ipsemet secundo Metaphysicae clare docet. Sic multi jurisperiti condidere Pandectam, sic medici multi Tegni, sic Avicenna Canonem, sic Plinius molem illam Historiae Naturalis, sic Ptolemaeus edidit Almagesti. Quemadmodum namque in scriptoribus annalium considerare non est difficile quod semper posterior praesupponit priorem, sine quo praelapsa tempora nullatenus enarrare valeret, sic est in scientiarum auctoribus aestimandum. Nemo namque solus est in quancunque scientiam generavit, cum inter vetustissimos et novellos intermedios reperimus, antiquos quidem si nostris aetatibus comparentur, novos vero si ad studiorum fundamenta referantur, et istos doctissimos arbitramur.

Quid fecisset Vergilius, Latinorum poeta praecipuus, si Theocritum, Lucretium et Homerum minime spoliasset et in eorum vitula non arasset? quid nisi Parthenium Pindarumque, cujus eloquentiam nullo modo potuit imitari, aliquatenus lectitasset? Quid Sallustius, Tullius, Boetius, Macrobius, Lactantius, Martianus, immo tota cohors generaliter Latinorum, si Athenarum studia vel Graecorum volumina non vidissent? Parum certe in scripturae gazophylacium Hieronymus, trium linguarum peritus, Ambrosius, Augustinus, qui tamen Graecas litteras se fatetur odisse, immo Gregorius, qui prorsus eas se nescisse describit, ad doctrinam ecclesiae contulissent, si nihil eisdem doctior Graecia commodasset. Cujus rivulis Roma rigata, sicut prius generavit philosophos ad Graecorum effigiem, pari forma postea protulit orthodoxae fidei tractatores. Sudores sunt Graecorum symbola quae cantamus, eorundem declarata consiliis et multorum martyrio confirmata. Cedit tamen ad gloriam Latinorum per accidens hebetudo nativa, quoniam sicut fuerunt in studiis minus docti, sic in erroribus minus mali. Arriana nempe malitia fere totam eclipsarat ecclesiam, Nestoriana nequitia, quae blasphema rabie debacchari praesumpsit in virginem, tam nomen quam definitionem Theotokos abstulisset reginae non pugnando sed disputando, nisi miles invictus Cyrillus, ad monomachiae congressum paratus, eam favente consilio Ephesino in spiritu vehementi penitus exsufflasset.

Innumerabiles nobis sunt Graecorum haeresium tam species quam auctores; nam sicut fuerunt sacrosanctae fidei primitivi cultores, ita et primi zizaniorum satores produntur historiis fide dignis. Sicque posterius profecerunt in pejus quod, dum Domini inconsutilem tunicam scindere molirentur, claritatem doctrinae praehabitam perdiderunt totaliter ac novis tenebris excaecati decidunt in abyssum, nisi ille sua occulta dispenset potentia, cujus sapientiam numerus non metitur. Haec hactenus; nam hic nobis subducitur judicandi facultas. Unum tamen elicimus ex praedictis, quod damnosa nimis est hodie studio Lationorum Graeci sermonis inscitia, sine quo scriptorum veterum dogmata sive Christianorum sive gentilium nequeunt comprehendi. Idemque de Arabico in plerisque tractatibus astronomicis, ac de Hebraico pro textu sacrae bibliae, verisimiliter est censendum, quibus defectibus proinde Clemens quintus occurrit, si tamen praelati quae faciliter statuunt, fideliter observarent. Quamobrem grammaticam, tam Hebraeam quam Graecam, nostris scholaribus providere curavimus cum quibusdam adjunctis, quorum adminiculo studiosi lectores in dictarum linguarum scriptura, lectura necnon etiam intellectu, plurimum poterunt informari, licet proprietatem idiomatis solus auditus aurium animae repraesentet.

Capitulum XI
Quare libros liberalium litterarum praetulimus libris iuris

JURIS positivi lucrativa peritia dispensandis terrenis accommoda, quanto hujus saeculi filiis famulatur utilius, tanto minus ad capescenda sacrae scripturae mysteria et arcana fidei sacramenta filiis lucis confert, utpote quae disponit peculiariter ad amicitiam hujus mundi, per quam homo, Iacobo attestante, Dei constituitur inimicus. Haec nimirum lites humanas, quas infinita producit cupiditas, intricatis legibus, quae ad utrumlibet duci possunt, extendit crebrius quam exstinguit; ad quas tamen sedandas a jurisconsultis et piis principibus noscitur emanasse. Sane cum contrariorum sit eadem disciplina potentiaque rationalis ad opposita valeat, simulque sensus humanus proclivior sit ad malum, hujus facultatis exercitatoribus accidit, ut plerumque litibus intendendis indulgeant plus quam paci, et jura non ad IegisIatoris intentum referant sed ad suae machinationis effectum verba retorqueant violenter.

Quamobrem, licet mentem nostram librorum amor hereos possideret a puero, quorum zelo languere vice voluptatis accepimus, minus tamen librorum civiIium appetitus nostris adhesit affectibus minusque hujusmodi voluminibus adquirendis concessimus tam operae quam impensae. Sunt enim utilia, sicut scorpio in theriaca, quemadmodum libro de Pomo Aristoteles, sol doctrinae, de logica definivit. Cernebamus etiam inter leges et scientias quamdam naturae differentiam manifestam, dum omnis scientia jocundatur et appetit quod suorum principiorum praecordia, introspectis visceribus, pateant et radices suae pullulationis emineant suaeque scaturiginis emanatio luceat evidenter; sic enim ex cognato et consono lumine veritatis conclusionis ad principia ipsum corpus scientiae lucidum fiet totum, non habens aliquam partem tenebrarum. At vero leges, cum sint pacta et humana statuta ad civiliter convivendum vel juga principum superjecta cervicibus subditorum, recusant reduci ad ipsam synderesim, aequitatis originem, eo quod plus habere se timeant de voluntatis imperio quam de rationis arbitrio. Quapropter causas legum discutiendas non esse suadet in pluribus sententia sapientum. Nempe consuetudine sola leges multae vigorem adquirunt non necessitate syllogistica, sicut artes, prout secundo Politicorum adstruit Aristoteles, Phoebus scholae, ubi politiam redarguit Hippodami, quae novarum legum inventoribus praemia pollicetur, quia leges veteres abrogare et novellas statuere est ipsarum, quae fiunt, valitudinem infirmare. Quae enim sola consuetudine stabilitatem accipiunt, haec necesse est desuetudine dirimantur.

Ex quibus liquido satis constat quod, sicut leges nec artes sunt nec scientiae, sic nec libri legum libri scientiarum vel artium proprie dici possunt. Nec est haec facultas inter scientias recensenda, quam licet geologiam appropriato vocabulo nominare. Libri vero liberalium litterarum tam utiles sunt scripturae divinae, quod sine ipsorum subsidio frustra ad ipsius notitiam intellectus aspiret.

Capitulum XII
Quare libros grammaticales tanta diligentia curavimus renovare

CUM LIBRORUM lectionibus foveremur assidue, quos moris erat cotidie legere vel audire, perpendimus evidenter quantum impediat intellectus officium vel unius vocabuli semiplena notitia, dum nullius enuntiationis sententia capitur, cujus pars quantalibet ignoratur. Quapropter exoticorum verborum interpretationes mira sedulitate jussimus annotari antiquorumque grammaticorum orthographiam, prosodiam, etymologiam ac diasyntheticam inconcussa curiositate consideravimus terminosque vetustate nimia caligantes descriptionibus congruis lucidare curavimus, quatenus iter planum nostris studentibus pararemus. Haec est sane summa totalis quare tot grammaticorum antiquata volumina emendatis codicibus renovare studuimus, ut stratas regias sterneremus, quibus ad arte quascunque nostri futuri scholares incederent inoffense.

Capitulum XIII
Quare non omnino negleximus fabulas poetarum

OMNIA genera machinarum quibus contra poetas solius nudae veritatis amatores obiciunt duplici refelluntur umbone, quia vel in obscena materia gratus cultus sermonis addiscitur vel, ubi ficta sed honesta tractatur sententia, naturalis vel historialis veritas indagatur sub eloquio typicae fictionis.

Quamvis nimirum omnes homines natura scire desiderent, non tamen omnes aequaliter delectantur addiscere, quinimmo studii labore gustato et sensuum fatigatione percepta plerique nucem abiciunt inconsulte prius quam testa soluta nucleus attingatur. Innatus est enim homini duplex amor, videlicet propriae libertatis in regimine et aliquantae voluptatis in opere; unde nullus sine causa alieno se subdit imperio vel opus quodcunque exercet cum taedio sua sponte. Delectatio namque perficit operationem, sicut pulcritudo juventutem: sicut Aristoteles verissime dogmatizat decimo Ethicorum. Idcirco prudentia veterum adinvenit remedium, quo lascivum humanum caperetur ingenium quodammodo pio dolo, dum sub voluptatis iconio deIicata Minerva delitesceret in occulto. Muneribus parvulos ascolemus allicere ut illa gratis velint addiscere, quibus eos vel invitos intendimus applicare. Non enim natura corrupta eo impetu, quo prona se pellit ad vitia, transmigrat ad virtutes. Hoc in brevi versiculo nobis declarat Horatius, ubi artem tradit poeticam, ita dicens:

Aut prodesse volunt aut delectare poctae.

Hoc idem in alio versu ejusdem libri patenter insinuat, ita scribens:

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.

Quot Euclidis discipulos retrojecit Elefuga, quasi scopulus eminens et abruptus, qui nullo scalarum suffragio scandi posset! Durus, inquiunt, est hic sermo; quis potest eum audire? Filius inconstantiae, qui tandem in asinum transformari volebat, philosophiae studium nullatenus forsitan dimisisset, si eidem contecta voluptatis velamine familiariter occurrisset. Sed mox Cratonis cathedra stupefactus et quaestionibus infinitis, quasi quodam fulmine subito repercussus, nullum prorsus videbat refugium nisi fugam.

Haec in excusationem adduximus poetarum; jam studentes intentione debita in eisdem ostendimus inculpandos. Ignorantia quidem solius unius vocabuli praegrandis sententiae impedit intellectum, sicut proximo capitulo est assumptum. Cum igitur dicta sanctorum poetarum figmentis frequenter alludant, eveniet, necesse est ut nescito poemate introducto tota ipsius auctoris intentio penttus obstruatur. Et certe, sicut dicit Cassiodorus libro suo, De Institutione Divinarum Litterarum, non sunt parva censenda sine quibus in magna constare non possunt. Restat igitur ut ignoratis poesibus ignoretur Hieronymus, Augustinus, Boetius, Lactantius, Sidonius et plerique alii, quorum litaniam prolixum capitulum non teneret.

Venerabilis vero Beda hujus dubitationis articulum distinctione declaravit dilucida, sicut recitat compilator egregius Gratianus, plurium repetitor auctorum, qui sicut fuit avarus in compilationis materia, sic confusus reperitur in forma. Scribit tamen sic distinctione septimo et tricensimo, Turbat asumen: saeculares litteras quidam legunt ad voluptatem, poetarum figmentis et verborum ornatu delectati; quidam vero ad eruditionem eas addiscunt, ut errores gentium legendo detestentur et utilia, quae in eis invenerint, ad usum sacrae eruditionis devoti convertant: tales laudabiliter saeculares litteras addiscunt. Haec Beda

Hac institutione salutifera moniti sileant detrahentes studentibus in poetis ad tempus , nec ignorantes hujusmodi connescientes desiderent, quia hoc est simile solatio miserorum. Statuat igitur sibi quisque piae intentionis affectum et de quacunque materia, observatis virtutis circumstantiis, faciet studium Deo gratum; et si in poeta profecerit, quemadmodum magnus Maro se fatetur in Ennio, non amisit.

suivant

précédent

CHAPITRE VI

DANS LEQUEL L’AUTEUR LOUE LES ANCIENS RELIGIEUX MENDIANTS ET BLAME LES MODERNES.

PAUVRES d'esprit, mais riches dans la foi, ordures du monde, sel de la terre, contempteurs du siècle, pêcheurs d'hommes, que vous êtes heureux, si, en souffrant la pauvreté pour le Christ, vous parvenez à former vos âmes à la patience ! Car ce n'est ni la misère qui punit les crimes, ni les malheurs de famille, ni une nécessité violente, qui peuvent vous contraindre à l'abstinence, mais seulement une volonté dévotieuse et le désir d'embrasser une vie que le Christ avait choisie, et qu'il proclamait comme la meilleure. Vous êtes véritablement les nouveaux rejetons de vos aïeux, substitués nouvellement par la volonté divine à la place des Pères et des Prophètes, afin que votre bruit se répande sur toute la terre[111] et qu'instruits de nos doctrines salutaires, vous enseigniez aux rois et aux nations la foi invincible du Christ. Or le second chapitre de ce livre indique assez que la foi se trouve renfermée dans les livres des Pères, ce qui fait voir plus clairement que le jour, que vous devez aimer les livres, vous qui, plus que tous les autres chrétiens, avez reçu ordre de semer sur toutes les eaux, parce que le Très-Haut ne met aucune différence entre les personnes, que plein de bonté, il ne veut point la mort des pécheurs, lui qui a voulu être mis à, mort pour eux, et qui désire guérir ceux qui sont contrits de cœur, relever ceux qui sont abattus, et corriger dans un esprit de douceur ceux qui sont pervers. C'est pour atteindre ce but très salutaire, que notre douce mère l'Église vous planta gratuitement, que plantés, elle vous arrosa de ses faveurs, et qu'arrosés elle vous soutint par ses privilèges,[112] afin que vous soyez les coadjuteurs des pasteurs et des curés pour procurer le salut aux âmes fidèles.

Aussi, les constitutions des Frères prêcheurs déclarent-elles que l'ordre a été institué principalement pour étudier l'Écriture sainte et procurer le salut au prochain, afin qu'ils se croient obligés d'aimer les livres, non seulement d'après la règle de saint Augustin, qui enjoint de demander chaque jour des manuscrits, mais dès qu'ils auront lu le commencement du prologue de leurs propres constitutions.[113]

Mais, ô douleur ! le triple souci qu'ils prennent de leurs estomacs, de leurs vêtements et de leurs demeures, font oublier à tous ceux qui suivent leurs traces, l'amour et les soins paternels qu'ils doivent aux livres.[114] Car, loin d'observer la prévoyance du Sauveur, que le Psalmiste prophétisait comme plein de sollicitude envers le pauvre et l'indigent,[115] ils ne s'occupent au contraire qu'à soigner leurs corps débiles,[116] à garnir leurs tables splendides, à se vêtir, malgré la règle, d'habits fins, et à construire des monuments d'une hauteur telle qu'ils semblent être des donjons de châteaux forts, ce qui ne convient nullement à leur humilité exaltée.[117]

Aussi, à cause de cette triple faute, nous qui les avons engagés à concourir au succès des livres, qui leur avons concédé une place d'honneur au milieu des puissants et des nobles, nous les considérons comme des choses inutiles et nous leur retirons l'affection de notre cœur. Il y en a même quelques-uns qui donnent tous leurs soins à certains cahiers de peu de valeur, dans lesquels ils produisent des chansons et des extravagances apocryphes, non pour donner un peu de nourriture aux esprits, mais plutôt pour amuser les oreilles des auditeurs. L'Écriture sainte n'est plus expliquée, mais bannie, comme foulée dans les rues, et écartée comme trop connue par tout le monde. Cependant bien peu en atteignent la superficie ; car, comme l'assure saint Augustin, sa profondeur est telle, que l'intelligence humaine ne peut la comprendre, quelque fortement qu'elle s'y applique, soit par une grande méditation, soit par un travail considérable. Néanmoins ceux qui s'y adonnent sans interruption peuvent, si celui qui fonda l'esprit de piété daigne leur ouvrir la porte, développer, grâce à elle, mille sentences morales qui exerceront une certaine puissance par leur nouveauté et réconforteront les intelligences par leur saveur agréable. C'est pourquoi ceux qui les premiers firent profession de pauvreté évangélique se vouèrent aux travaux de l'Écriture sainte, après avoir payé leur tribut aux sciences séculières, et, réunissant toutes les forces de leur esprit, méditèrent jour et nuit sur la loi du Seigneur. Tout ce qu'ils pouvaient arracher à leurs ventres affamés ou soustraire à leurs corps à demi vêtus, ils le réunissaient pour acheter ou mettre au jour des manuscrits. Les séculiers de leur temps considéraient leurs services aussi bien que leurs études, et à l'édification de toute l'Église leur donnaient les livres qu'ils avaient rassemblés somptueusement des diverses parties du monde.

S'il est permis de porter un jugement par anthropopathie, on peut croire certainement, d'après une conjecture probable, qu'à l'époque où vous vous êtes appliqués avec tant de zèle à vous enrichir, Dieu vous aura entourés d'une sollicitude moindre, parce qu'il vous voyait vous défier de sa parole, espérer dans les providences humaines et ne pas considérer le corbeau qu'il nourrit et les lis qu'il revêt.

Vous oubliez Daniel, et Habacuc qui lui donna son dîner.[118] Vous oubliez Élie délivré de la faim dans le désert par les anges dans le torrent par les corbeaux et par la veuve de Sarepte, grâce à la largesse divine qui donne la nourriture en temps opportun. Vous tombiez, comme il est à craindre, à un degré d'abaissement misérable, parce que la défiance en la sagesse de la piété divine, engendre les soucis des choses terrestres, et le trop grand souci des choses terrestres enlève aussi bien l'amour des livres que celui de l'étude.

C'est ainsi qu'aujourd'hui la pauvreté vient à l'homme qui perd la parole de Dieu, que vous avez choisie à cause de son assistance seule.

Par la queue des fruits, comme dit le peuple, vous attirez vers la religion les petits enfants que vous n'instruisez pas de vos doctrines. Vous employez la force ou la crainte, comme cet âge l'autorise, pour qu'ils écoutent vos discours mensongers, et vous permettez qu'au lieu de passer le temps à capter la faveur de leurs amis, ils le consument à leur préjudice, au mécontentement de leurs parents et au détriment de l'ordre. Si devenus plus grands, ceux qui dans leur jeunesse, forcés malgré eux de ne point travailler, osent néanmoins enseigner, quoique ignorants et parfaitement indignes, il arrive nécessairement que la faute, minime dans son principe, devient énorme par son résultat. C'est ainsi que beaucoup de laïcs, à charge au plus grand nombre, croissent indistinctement au milieu de votre troupeau ; ils se vouent d'autant plus à tort au devoir de la prédication, qu'ils comprennent moins ce qu'ils disent, au mépris de la parole divine et à la perdition des âmes. Vous travaillez avec les bœufs et les ânes, tout à fait contre la loi,[119] en confiant aux savants et aux ignorants le champ du Seigneur. Il est écrit : « Les bœufs travaillaient d'un pas égal pendant que les ânes paissaient auprès d'eux, » parce qu'il est nécessaire que les sages prêchent et que les simples se nourrissent dans le silence de l'éloquence sacrée. Que de pierres ne jetez-vous pas ces jours-là dans le monceau de Mercure[120] ? Que d'hymens ne procurez-vous pas aux eunuques de la sagesse ? A combien de sentinelles aveugles n'ordonnez-vous pas d'entourer les murs de l'Église ? O pêcheurs inhabiles, qui vous servez des filets d'autrui, en réparant empiriquement ceux qui sont à peine rompus ! Vous ne créez rien de neuf, vous récitez les œuvres d'autrui, vous copiez superficiellement la sagesse des autres, et vous étourdissez par votre déclamation théâtrale. Le perroquet imite comme vous les sons qu'il entend, comme vous aussi il contrefait chacun, mais ne crée rien. Vous imitez l’ânesse de Balaam qui, bien qu'insensée, enseignait le prophète, grâce à la langue que le Seigneur lui avait déliée. Repentez-vous, pauvres du Christ, et lisez avec ardeur les livres, sans lesquels vous ne pourrez jamais être convenablement pénétrés de l'évangile de paix.

L'apôtre saint Paul, ce prédicateur de la vérité et le plus grand docteur du monde, prie Timothée de lui apporter pour tout mobilier trois choses, sa chape, ses livres et du parchemin,[121] se donnant ainsi comme modèle aux ecclésiastiques, pour que ces derniers portent un costume d'ordonnance, aient des livres pour le secours de leurs études et du parchemin pour écrire, chose que l'apôtre appréciait beaucoup, car il répétait : « Surtout n'oubliez pas le parchemin. » Le clerc complètement ignorant dans l'art d'écrire est certainement manchot, honteusement mutilé et préjudiciable en beaucoup de choses. Il frappe l'air de sa voix, n'édifie que ceux qui sont présents, et ne prépare rien à ceux qui sont absents ou qui viendront plus tard. Ezéchiel dit : « L'homme avait une écritoire sur les reins qui marquait d'un thau le front de ceux qui gémissaient ; » insinuant figurément que celui qui ne sait point écrire ne peut s'arroger le droit de prêcher la pénitence.

Enfin, avant de terminer ce présent chapitre, les livres vous supplient d'appliquer à l'étude les jeunes gens ignorants, de leur administrer les choses nécessaires, de leur apprendre non seulement la vérité, mais la discipline et la science, de les effrayer par les coups, de les attirer par vos caresses, de les dompter par de petits présents ou par des rigueurs pénibles, afin qu'ils deviennent en même temps socratiques par leurs mœurs et péripatéticiens par leurs doctrines. Que le discret père de famille qui vous a introduit hier à la onzième heure dans sa vigne, ne se repente pas de s'y être pris trop tard. Plût à Dieu que, comme le sage villageois, vous ayez honte de mendier, car alors vous vous adonneriez certainement avec plus de plaisir aux livres et à l'étude.

CHAPITRE VII

LAMENTATION SUR LA DESTRUCTION DES LIVRES CAUSÉE PAR LES GUERRES ET LES INCENDIES.

CRÉATEUR et puissant ami de la paix, anéantis les nations qui veulent la guerre et qui nuisent aux livres plus que tous les autres fléaux ! Car les guerres que ne guident pas les jugements de la raison se déchaînent avec une violence pleine de fureur entre les combattants. Et comme elles ne se servent pas du gouvernail de la raison, elles détruisent sans discernement les vases qui la renferment. Alors le prudent Apollon est soumis à Python [122]; alors Phronésis, au moment d'être mère, devient Phrénésis et est réduite en la puissance de la frénésie.[123] Alors Pégase ailé est renfermé dans l’étable de Coridon, et l'éloquent Mercure en demeure interdit ! La pointe de l'erreur transperce la sage Pallas, et la tyrannie farouche de la folie impose silence aux agréables muses. O spectacle cruel, où l'on voit Aristote, le Phébus des philosophes, à qui le maître de la puissance a confié lui-même sa puissance, enchaîné par des mains criminelles, retenu par des ferrements infâmes, porté sur les épaules des lanistes hors de la maison de Socrate, où l’on voit celui qui méritait d'obtenir le commandement dans la direction du monde et l'empire plus que l'empereur, soumis, par le droit le plus injuste de la guerre, à un vil esclave ! ô inique puissance des ténèbres, qui ne craint pas d'avilir, la divinité prouvée de Platon, qui, avant que le Créateur eût apaisé la révolte du chaos combattant contre lui, et avant qu'il n'eût donne une âme à la matière, fut digne d'exposer aux yeux du Créateur ces espèces idéales, pour démontrer à son auteur même l'archétype du monde, et faire découler un monde sensible de son modèle supérieur[124] ! ô aspect lamentable, qui montre le moral Socrate, dont les actes, la vertu et les paroles, furent l'unique doctrine, et qui fit sortir des principes de la nature les justes lois de la république, soumis au pouvoir d'un bourreau vicieux ! Nous déplorons le sort de Pythagore, ce père de l'harmonie, atrocement flagellé par les Furies irritées, et forcé de rendre, à la place de chants, des cris de colombe. Nous prenons pitié de Zénon, prince des stoïques, qui, de peur de trahir son secret, se coupa la langue avec ses dents et la jeta intrépidement à la face du tyran. Rappelons également Adiomérite, qui fut pilé dans un mortier.[125]

Certainement nous ne pourrons jamais nous lamenter avec une douleur tout à fait digne, sur tous les livres qui périrent par le fait de la guerre, dans les diverses parties du monde. Nous rappellerons cependant, d'après Aulu-Gelle,[126] dans un langage plein de tristesse, l'horrible pillage exercé par des soldats auxiliaires dans la première[127] guerre d'Alexandrie, où 700.000 volumes,[128] rassemblés en Egypte par le soin des Ptolémées, devinrent la proie des flammes. Quelle race atlantique périt alors ! les mouvements des globes, les éclipses des planètes, la nature de la voie lactée, les générations avant-courrières des comètes, enfin tout ce qui existe dans le ciel et Féther. Qui ne frémit d'horreur d'un si funeste holocauste, où l'encre est offerte à la place du sang ?

Les neiges éblouissantes du parchemin craquetant sont couvertes de sang, là où sont anéantis par les flammes dévorantes tant de milliers d'innocents, de la bouche desquels il ne sortit jamais un mensonge. Le feu, qui ne sait rien épargner, réduit en une cendre infecte tous ces écrits de la vérité éternelle. Les sacrifices des filles d'Agamemnon et de Jephté, pieuses filles égorgées par le glaive paternel, semblent être des crimes moins affreux. Que de travaux exécutés par le célèbre Hercule ont dû périr, puisque alors il fut jeté dans les flammes pour la seconde fois.[129] Hercule, qui à cause de sa science dans l'astronomie, est représenté le col courbé, soutenant le ciel.

Les destins du ciel que Jonanchus[130] ne sut ni de l'homme ni par l'homme, mais qu'il reçut par une inspiration divine, et que Zoroastre, son frère, abandonna pour servir les esprits immondes ; tout ce que le saint Enoch, gouverneur du paradis, prophétisa avant qu'il ne fût enlevé du monde[131] ; enfin tout ce qu'Adam, le premier, avait enseigné à ses fils, c'est-à-dire comment ravi en extase il avait prévu tout l'avenir dans le livre de l'éternité,[132] sont considérés comme ayant été probablement détruits par ces abominables flammes. La religion des Égyptiens, que recommande le livre Logostalios de cette admirable république de la vieille Athènes[133] ; les observations des Chaldéens qui ont précédé de plusieurs milliers d'années les poésies grecques d'Athènes[134] ; les cérémonies des Arabes et des Indiens ; les traités d'architecture des Juifs ; l'agriculture transmise par Noé aux Babyloniens[135] ; les présages de Moïse[136] ; la planimétrie de Josué[137] ; les énigmes de Samson[138] ; les problèmes de Salomon, discutés clairement depuis le cèdre du Liban jusqu'à Thyssope ; les antidotes d'Esculape[139] ; la grammaire de Cadmus[140] ; les poèmes du Parnasse ; les Oracles d'Apollon ; les argonautiques de Jason[141] ; les stratagèmes de Palamède,[142] et d'autres secrets infinis de la science, sont regardés comme ayant été perdus dans ces incendies.

Le syllogisme sans réplique de la quadrature du cercle aurait-il échappé à Aristote, si les livres des anciens, qui contenaient l'explication de la nature, avaient survécu à ces horribles combats ? Il n'aurait point présenté ces problèmes de l'éternité du monde, de la pluralité et de la perpétuité des intelligences humaines, comme on le croit vraisemblablement, si la science parfaite des anciens n'avait été compromise par le malheur de ces guerres odieuses. Car, par la guerre, nous sommes dispersés dans des pays étrangers, nous sommes massacrés, blessés, et énormément mutilés, nous sommes ensevelis sous la terre, nous sommes submergés par la mer, nous sommes dévorés par les flammes, nous sommes anéantis par tous les genres de mort. Que le belliqueux Scipion répandit de notre sang, en cherchant à renverser Carthage, rivale ennemie de l'empire romain ! Que la guerre décennale de Troyes priva de la lumière du jour des millions d'entre nous ! Combien d'entre nous cherchèrent un lieu de retraite dans les provinces les plus éloignées, après que Cicéron eut été assassiné par ordre d'Antoine ! Combien d'entre nous, qui, semblables à des brebis dont le pasteur a été tué, furent, après le bannissement de Boèce, dispersés par Théodoric dans les différentes parties du monde ! Lorsque Sénèque, tantôt volontairement, tantôt malgré lui, se présentant aux portes de la mort, eut succombé aux embûches de Néron, combien d'entre nous, dispersés par lui, fuirent en larmes, sans savoir dans quelles contrées ils devaient demander l'hospitalité !

Cette translation de livres, faite par ordre de Xerxès, d'Athènes en Perse, et que Séleucus ramena de Perse à Athènes, fut très avantageuse. Quel heureux contentement, quelle allégresse extrême vit-on alors éclater à Athènes, lorsque cette mère, bondissant de joie, alla au devant de ses enfants, montrant à sa postérité déjà vieillie l'antique demeure maternelle qui leur était rendue. Bientôt des meubles en bois de cèdre, garnis de tablettes soigneusement polies, se recouvrent d'or et d'ivoire ; les titres sont marqués sur les petites cases dans lesquelles les volumes portés avec respect, sont placés très délicatement, afin que la sortie de l'un ou sa trop grande proximité ne froisse l'autre.

Du reste, les dommages arrivés à toute espèce de livres par les séditions qu'engendre la guerre sont infinis. Or, comme il est impossible d'aller au-delà de l'infini, nous mettrons ici un terme à nos regrets, en rappelant la prière que nous ayons faite au commencement de ce chapitre, dans laquelle nous supplions le chef de l'Olympe ; dispensateur sublime de l'univers, de consolider la paix, d'éloigner la guerre, et de prendre sous sa protection les temps paisibles.

CHAPITRE VIII

DES NOMBREUSES OCCASIONS MISES A PROFIT PAR L'AUTEUR POUR ACQUÉRIR DES LIVRES.

TOUTES choses ont leur temps et leur moment favorable, dit l'Ecclésiaste.[143] Suivant ce précepte, nous pensons que le moment est venu de faire connaître les nombreuses occasions que la bonté divine nous a fournies pour l'acquisition de nos livres. Car, bien que nous nous soyons plu dès notre enfance à former spécialement des relations étroites avec les hommes lettrés et les amateurs délivres, cependant ayant continué ces rapports à l'époque de la prospérité du roi, qui nous comptait parmi ses serviteurs, nous obtînmes une permission beaucoup plus large de visiter en quelque lieu que ce soit, pour notre plaisir, et comme en chassant au milieu des taillis les plus recherchés, les librairies publiques ou privées des séculiers et des réguliers.

Pendant que nous remplissions les fonctions de chancelier et de trésorier auprès du très illustre et très invincible Edouard III, le triomphant roi d'Angleterre, — que le Très-Haut le trouve digne de lui conserver des jours longs et tranquilles ! — après une première étude de tout ce qui concernait la cour et les affaires publiques du royaume, nous eûmes toutes facilités, grâce à la faveur royale, de fouiller librement les recoins les plus obscurs des bibliothèques.

Car la rapide renommée avait déjà répandu de toutes parts le but de nos désirs ; et on rapportait que nous languissions par notre amour pour les livres et surtout pour les vieux, et que l'on gagnait plutôt notre faveur par des manuscrits que par de l'argent. Aussi, comme grâce à la bonté du prince digne de mémoire dont nous avons déjà parlé, nous pouvions nuire ou servir, protéger ou repousser les grands et les petits, il arriva qu'à la place des présents les plus somptueux, des dons les plus agréables, il nous fut offert en abondance de sales cahiers, des manuscrits décrépits, qui à nos yeux comme à notre cœur n'en étaient pas moins précieux. Alors, devant nous s'ouvraient les armoires[144] des plus grands monastères, les coffres étaient apportés, les sacs se déliaient ; les volumes endormis dans leurs tombeaux depuis bien des siècles se réveillaient étonnés, et ceux qui se trouvaient placés dans des lieux obscurs étaient inondés par les rayons de cette lumière nouvelle. Les volumes autrefois les plus beaux, aujourd'hui gâtés et hideux, couverts de la fiente des souris et percés par les morsures des vers, gisaient inanimés ; ceux jadis revêtus de pourpre ou de lin, maintenant livrés à l'oubli, ensevelis sous la cendre et le cilice, paraissaient être devenus la demeure des teignes.

Néanmoins, au milieu d'eux, où nous rencontrions à la fois l'objet et le remède de notre amour, nous passions ce temps si désiré, plus voluptueusement que ne l'aurait fait un médecin dans le lieu qui renferme ses aromates. C'est ainsi que ces vases sacrés de la science étaient livrés à la volonté de notre disposition, que quelques-uns nous étaient vendus, d'autres donnés, et un grand nombre communiqués pour un temps.

D'ailleurs, ceux qui nous virent heureux de ces sortes de présents s'étudiaient volontairement à satisfaire nos désirs, et ils étaient encore plus empressés de s'en débarrasser que de nous les donner pour notre service. Nous prenions également soin de leurs affaires afin d'accroître leurs gains, et pour que rien ne se fasse au détriment de la justice.

Si nous avions aimé les coupes d'or et d'argent, les chevaux de grand prix et les sommes considérables qui nous revenaient, nous aurions pu devenir alors un des hommes les plus riches de notre temps. Mais, en vérité, nous préférions le livre à la livre, compter les manuscrits que les florins, et posséder de minces plaquettes plutôt que des palefrois magnifiquement caparaçonnés.

Chargé par le roi, d'éternelle mémoire, d'ambassades fréquentes, nous fûmes envoyé, à cause des affaires multipliées de l'État et dans des temps périlleux, tantôt au Saint-Siège de Rome, tantôt à la cour de France, même dans d'autres pays, portant partout cette ardente passion dès livres, que toutes les eaux du monde n'auraient pu éteindre, amour qui adoucissait comme une potion pharmaceutique les amertumes du voyage, amour qui nous permettait, après les difficultés épineuses, les détours obscurs des affaires et les labyrinthes inextricables de la politique, de respirer quelque temps l'air d'un plus doux atmosphère.

O bienheureux Dieu des dieux dans Sion ! quel torrent de volupté a réjoui notre cœur toutes les fois que nous avons eu le loisir de visiter Paris,[145] ce paradis de l'Univers. Là par l'ardeur de notre passion les jours s'écoulaient trop vite ; là, existent des bibliothèques, bien plus agréables que des vases remplis de parfums ; là, des vergers abondants en toutes sortes de livres ; là, des prés académiques, jardin des péripatéticiens, hauteur du Parnasse, portique des stoïciens ; là, on voit Aristote, qui mesure la science aussi bien que l'art, et de qui découle tout ce qui est bon en fait de doctrines, du moins dans ce : monde sublunaire, si sujet au changement ; là. Ptolémée et Genzachar mesurent par des figures et des nombres les apsides épicycles et excentriques des planètes ; là, Paul révèle les mystères et Denis coordonne et explique sa hiérarchie [146] ; là, la vierge Carmenta représente en caractères latins tout ce que Cadmus et les phéniciens ont rassemblé sur la grammaire.[147] Aussi là puisions-nous dans nos trésors et déliions-nous de grand cœur les cordons de notre bourse ; nous jetions l'argent à pleines mains, et nous retirions de l'ordure et de la poussière des livres inappréciables. Il n'est jamais mauvais qu'un acheteur se fasse connaître. Mais quelle joie et quel bonheur de réunir en un faisceau les armes de la milice cléricale et de les avoir à sa disposition pour réprimer les erreurs des hérétiques quand ils se soulèvent ! Bien plus, nous avons su saisir dès l'enfance les occasions les plus favorables, en nous joignant, avec une très grande sollicitude et sans aucune espèce de faveur injuste, à la société des maîtres, des professeurs et des écoliers, que l'élévation de leur esprit et la renommée de leur doctrine rendaient les plus célèbres. Fortifié dans leurs entretiens bienveillants, tantôt en exposant des arguments en public, tantôt en lisant des traités, des docteurs catholiques ou des travaux philosophiques, nous étions délicieusement réchauffé par cette nourriture de l'esprit aussi abondante que variée. Tels étaient les compagnons d'armes que nous nous étions choisis, dans notre apprentissage de guerre ; tels étaient nos camarades de chambre ; tels étaient nos compagnons de route : tels étaient nos commensaux à table ; tels étaient nos compagnons de fortune. Mais, comme il n'est permis à aucun bonheur de durer toujours, nous n'étions que trop souvent privé de la présence réelle de ces hommes éclairés, lorsque, grâce à la justice du ciel, ils étaient promus à des grades ecclésiastiques et à des dignités qui leur étaient dus. Aussi arrivait qu'occupés, comme il le fallait, de leurs propres affaires, ils se trouvaient dans la nécessité de se refuser à nos désirs,

Nous parlerons également de la voie la plus courte par laquelle venait entre nos mains un nombre considérable d'ouvrages tant anciens que modernes. Jamais nous n'avons eu en horreur la pauvreté des religieux mendiants, embrassée pour le Christ ; au contraire, de quelques points du monde qu'ils vinssent, nous les faisions jouir des étreintes amicales de notre compassion, Nous cherchions par une affabilité familière à exciter en eux du dévouement pour notre personne ; nous les encouragions, à cause de Dieu, par la libéralité généreuse de nos bienfaits, et nous nous rendions ainsi le protecteur commun de tous, de manière cependant que nous paraissions avoir adopté chacun d'eux avec une sorte de paternité. Dans toutes les circonstances nous devenions pour eux un refuge ; pour eux la source de nos faveurs ne tarissait jamais : aussi méritions-nous de les avoir comme les plus dévoués et les plus zélés exécuteurs de nos désirs, tant par leurs soins que par leurs travaux. Ceux-ci traversant la mer et les déserts, parcourant la terre en tous sens ne manquaient pas, dans l'espoir très certain d'une récompense, de seconder nos désirs en recherchant attentivement tous les ouvrages en honneur dans les universités des différentes provinces qu'ils visitaient.

Quel levreau pouvait se cacher au milieu de chasseurs aussi rusés ? Quel petit poisson aurait évité tantôt l'hameçon, tantôt la ligne, tantôt le filet qui lui étaient jetés ?

Depuis le corps de la divine loi jusqu'au traité de sophismes étrangers, rien ne pouvait échapper à leurs yeux scrutateurs. Un pieux sermon retentissait-il à la source de la foi chrétienne, cette sainte cour romaine ; une question étrangère s'agitait-elle sur un nouveau sujet ; l'école solide de Paris, qui s'occupe plus de la recherche des antiquités que de la production de subtiles vérités, l'école ingénieuse de l'Angleterre, entourée de ses vieilles lumières, produisait-elle quelque chose pour le développement de la science ; émettait-elle quelque nouveau rayon de vérité en faveur de la manifestation de la foi, aussitôt éclos nous en étions instruits, et, sortis de la cuve du meilleur pressoir, ils parvenaient intacts et sans aucune altération dans le tonneau de notre mémoire.

Lorsqu'il arrivait que nous nous détournions dans des villes et des localités où les pauvres susdits avaient leurs couvents, nous ne manquions jamais de visiter leurs bibliothèques et tous les endroits qui renfermaient des livres. Là, au milieu de la plus grande pauvreté, nous trouvions entassés des trésors infinis de sagesse ; nous rencontrions, non seulement dans leurs paniers et leurs sacs, les miettes que les maîtres jettent de leurs tables aux petits chiens, mais aussi le pain sans levain de la Proposition, le pain des anges, qui porte en lui-même toute sa saveur, les greniers remplis de froment par Joseph, toutes les richesses de l'Egypte, tous les dons magnifiques que la reine de Saba offrit à Salomon.[148]

Ce sont des fourmis qui récoltent continuellement pendant la moisson[149] et des abeilles intelligentes qui.ne cessent de fabriquer leurs cellules de miel. Ce sont les véritables successeurs de Bezaleel,[150] qui recherchent avidement l'argent, l'or, les perles, avec lesquels ils décorent le temple de l'Église. Ce sont d'habiles brodeurs, qui tissent l'éphod et le rational du grand pontife,[151] ainsi que les vêtements si varies des prêtres. Ils réparent les courtines, les manteaux et les peaux de moutons teintes en rouge,[152] avec lesquels ils couvrent le tabernacle de l'Église militante. Ils sèment comme les laboureurs, ils broient comme les bœufs, ils résonnent comme les trompettes. Pléiades brillantes, étoiles demeurant dans leur rang, qui ne cessent de combattre contre Sisara[153] ! Et, afin que la vérité soit honorée, avouons qu'entrés dans la vigne du Seigneur seulement vers la onzième heure (comme nous l'avons déjà dit au Chapitre VI de cet ouvrage), ils ont plus ajouté dans cette heure si courte à la page des livres sacrés que tous les autres vignerons réunis. Ils suivent les traces de saint Paul qui, le dernier croyant et le premier prédicateur, répandit l'Evangile plus loin que qui que ce soit.[154] De tous ceux qui tiennent à l'état ecclésiastique, nous n'admettions à nos côtés, comme faisant partie de notre famille, que les religieux de l'ordre des Prêcheurs et de l'ordre des Mineurs, hommes aussi remarquables par leurs bonnes mœurs que par leur savoir, qui s'efforcent, par des études inouïes, à corriger, éclaircir, assembler et compiler les livres les plus divers.

Certainement, quoique, grâce aux communications multipliées de tous les religieux en général, nous ayons obtenu des copies de plusieurs ouvrages anciens et modernes, nous proclamons cependant hautement les Frères Prêcheurs pour leur mérite en cette occasion ; car mieux que tous les autres nous les avons trouvés faciles dans leur communication, ne refusant jamais ce qu'ils possédaient ; aussi les considérons-nous comme des possesseurs intelligents et généreux, doués par la libéralité divine d'une sagesse éclairée.

En dehors de toutes les occasions dont nous venons de parler, nous avions pu, en répandant de l'argent, nous mettre en relation avec les libraires et les bouquinistes, non seulement de notre pays, mais encore de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. Pour nous apporter ou nous transmettre nos livres désirés, ils n'étaient nullement empêchés par les distances, nullement effrayés par les fureurs de la mer, nullement arrêtés par les dépenses. Ils tenaient pour certain que l'espoir qu'ils déposaient dans notre sein ne serait pas déçu, et qu'auprès de nous une grande récompense les attendait.

Enfin recherchant l'amitié de chacun, nous ne négligions point l'affection des recteurs des écoles rurales, ni celle des pédagogues des enfants grossiers, et quand le temps nous le permettait, entrant dans leurs jardins oii dans leurs petits champs, nous cueillions les fleurs les plus odoriférantes, et nous arrachions les racines négligées, propres cependant aux hommes studieux, et qui peuvent, une fois leur goût sauvage et ranci digéré, fortifier par leur vertu les artères pectorales de l'éloquence. Parmi elles, nous découvrions quelquefois des choses dignes d'être remises à neuf, et qui, habilement nettoyées, après avoir perdu cette rouille honteuse de vétusté, méritaient de posséder de nouveau une agréable physionomie. Ayant employé les moyens nécessaires, nous les avons rendues à une santé nouvelle, à l'image de la résurrection future.

Du reste, il y avait toujours auprès de nous, dans nos manoirs, un grand nombre d'antiquaires, de scribes, de correcteurs, d'assembleurs, d'enlumineurs, et généralement de gens qui pouvaient suer utilement au service des livres. Enfin, tous ceux des deux sexes qui avaient quelque commerce avec les livres, de quelque état, dignité ou condition qu'ils fussent, pouvaient facilement trouver la porte de notre cœur et un gîte agréable dans le sein de notre affection. Nous recevions ainsi toutes les personnes qui nous apportaient des manuscrits, afin que le nombre de ceux qui étaient venus les, premiers n'engendrât point du dédain pour les suivants, et que le bienfait accordé la veille ne nuisît pas à celui du jour. C'est pourquoi nous servant de toutes les personnes dont nous venons de parler, comme de véritables aimants qui attiraient à nous les livres, nous eûmes un accroissement considérable des vases de la science, et une nuée très variée des meilleurs ouvrages.

C'est ce que nous avons entrepris de narrer dans le présent chapitre.

CHAPITRE IX

QUE LES ANCIENS L’EMPORTENT SUR LES MODERNES DANS LEUR ARDEUR POUR LA SCIENCE.

BIEN que les œuvres des modernes aient répondu à nos désirs, et que nous avons toujours entouré de notre affection ceux qui s'adonnaient à l'étude, et qui ajoutaient quelque chose d'utile ou de subtil aux maximes des Pères, nous avons désiré cependant approfondir avec une ardeur plus dévorante les travaux des anciens. Car, soit qu'ils jouissent naturellement de la qualité d'un esprit plus délié, soit qu'ils aient étudié d'un manière plus profonde, soit qu'à cause de ces deux choses réunies, ils obtiennent un plus grand succès, nous reconnaissons évidemment que leurs successeurs suffisent à peine à discuter les travaux accomplis par leurs ancêtres, et à comprendre en un résumé de doctrine ce que les anciens ont retiré de leurs découvertes ardues. De plus, de même que nous lisons qu'ils l'emportent par la beauté corporelle, ce que les temps modernes reconnaissent, de même nous soutenons, ce qui n'a rien d'absurde, que la plupart l'ont emporté par un esprit plus brillant, et qu'ils se montrent également inabordables dans les œuvres qu'ils ont faites avec l'un et l'autre. Aussi Phocas écrivait-il dans le prologue de sa grammaire.[155]

Comme les anciens ont tout exploré dans leurs écrits, les œuvres nouvelles doivent dire beaucoup de choses en peu de mots.

Car si nous parlons de l'ardeur d'apprendre et du soin de l'étude, ceux-là dévouaient leur vie tout entière à la philosophie. Mais nos contemporains, enflammés tour à tour par les feux du vice, passent sans énergie les rares années de leur ardente jeunesse, et, au moment où, grâce à leurs passions éteintes, ils vont atteindre le sommet de la vérité ambiguë qu'ils recherchent, ils retournent embarrassés à des affaires complètement étrangères, et disent adieu aux écoles de la philosophie. Ils préfèrent aux difficultés de la philosophie le moût fumeux de la jeunesse, tandis que plus tard ils donnent aux soins économiques le vin trop tôt clarifié. Ovide, dans son poème intitulé Vetula,[156] se lamente avec raison de cette tendance :

Tous s'appliquent à ce qui peut rapporter quelque profit ; bien peu apparemment pour savoir, et beaucoup pour s'enrichir. C'est ainsi qu'ils te prostituent, ô vierge de la science ; c'est ainsi qu'ils te rendent esclave, toi qu'ils devraient enlacer de leurs pieuses étreintes ; ils ne te recherchent pas pour toi, mais pour le gain que tu peux leur procurer, et ils aiment mieux s'enrichir que philosopher.

et plus loin :

Mais la philosophie souffre l'exil, et l'amour de l'argent règne.

ce qui prouve que l'amour de l'argent est le plus violent poison de la science.

Valérius Maxime, dans sa lettre à Tibère,[157] établit par maints exemples que chez les anciens la fin de leur existence était celle de leur étude. Carnéade, dit-il, fut un disciple de la science aussi laborieux qu'assidu ; parvenu à l'âgé de 90 ans, il cessa en même temps de vivre et de philosopher. Socrate fit un très beau livre à 94 ans. Sophocle, âgé de près de cent ans, écrivit son Œdipodeon, ou autrement la vie d'Œdipe. Simonide fit des vers à 80 ans,[158] et Aulu-Gelle déclare, dans le prologue de ses Nuits Attiques, qu'il ne veut vivre qu'aussi longtemps qu'il pourra écrire.[159] Le philosophe Taurus, comme le rapporte Aulu-Gelle au chapitre X du VIe livre de l'ouvrage ci-dessus mentionné, avait coutume, pour ranimer l'ardeur des jeunes gens, de leur raconter l'amour de l'étude qui possédait le socratique Euclide. Les Athéniens, qui haïssaient les Mégariens, dit-il, décrétèrent que celui qui viendrait de Mégare à Athènes aurait la tête tranchée ; alors Euclide, qui était Mégarien, et qui avant ce décret avait entendu Socrate, se rendit nuitamment auprès de lui, après s'être revêtu d'habits de femme, et pour l'entendre allait et revenait d'Athènes à Mégare à une distance de 20.000 pas. Archimède, qui dans son amour pour la géométrie ne voulut ni révéler son nom, ni lever les yeux du plan posé devant lui, pour prolonger le destin de sa vie mortelle, possédait une ardeur non moins imprudente ; car, préférant l'étude à la vie, il arrosa de son sang vivifiant la figure qu'il examinait. Les exemples à l'appui de notre thèse sont tellement nombreux, que la brièveté nécessaire ne nous permet pas de les exposer. Mais, ce que nous dirons avec peine, c'est que les clercs illustres prennent de nos jours une route complètement opposée. Travaillant par ambition dans leur jeune âge, et attachant à leurs épaules inexpérimentées et sans force les ailes icariennes de la présomption, ils saisissent à la hâte et prématurément le bonnet de docteur.[160] Ils deviennent, encore : enfants, des professeurs sans mérite des diverses facultés qu'ils n'abordent nullement avec précaution, mais auxquelles ils parviennent en sautant, à la manière des chèvres. Et quand ils ont goûté un peu à ce grand torrent, ils pensent avoir bu jusqu'au fond, quoique leurs gosiers soient à peine humectés. Et comme ils ne se sont point appuyés, en temps opportun, sur les premiers éléments comme sur une base solide, ils construisent un édifice ruineux. Il est honteux vraiment que ces parvenus apprennent de nouveau ce qu'ils auraient du retenir étant jeunes, aussi est-ce ainsi qu'ils sont contraints d'expier continuellement les honneurs injustes auxquels ils parviennent trop rapidement. C'est à cause de cela, et d'autres choses semblables, que les écoliers novices n'atteignent point, dans leurs courtes veillées, cette solidité de doctrine que possédaient les anciens, quoiqu'ils soient comblés d'honneur, mis au nombre des célébrités, autorisés par la coutume, et placés solennellement dans les chaires dues aux vieillards. Aussitôt sortis des bancs et promptement sevrés, ils lisent les règles de Priscien[161] et de Donat[162] ; petits enfants encore ; imberbes, ils répètent en bégayant les catégories et les périherménies[163] d'Aristote, pour lesquelles ce grand philosophe a trempé sa plume dans son cœur ; Par un accourcissement nuisible, et grâce à un diplôme non moins funeste, ils ; franchissent les chemins qui mènent à ces facultés, ils portent violemment leurs mains sur Moïse, et s'aspergeant facilement de l'eau ténébreuse des nuées de l'air,[164] ils préparent à la mitre pontificale leur tête que n'embellit point la blancheur de la vieillesse. Il n'en manque point qui propagent ce fléau, en aidant par leurs intrigues pernicieuses à atteindre cette cléricature fantastique. Les provisions du Saint-Siège, accordées à des supplications séduisantes, les prières des cardinaux, qui ne peuvent être repoussées, la cupidité des parents et des amis puissants qui veulent élever Sion sur leurs races, font que leurs neveux ou leurs enfants occupent des dignités ecclésiastiques avant d'être mûris par la préparation de la doctrine et le succès de la nature.[165]

Hélas ! par ce délire que nous déplorons, nous voyons dans ces tristes temps le Palladium de Paris renversé ; Paris, où languit et même se glace presque entièrement l'ardeur si noble de l'école, et d'où jadis la lumière répandait ses rayons sur tous les points de l'univers. Toutes les plumes des scribes sont déjà en repos, la race des livres ne se propage plus, il n'y a personne qui cherche à passer pour un nouvel auteur.

Ils enveloppent leurs sentences de discours inhabiles et privés de toute logique, si ce n'est qu'ils apprennent dans leurs veilles furtives quelques subtilités anglicanes, qu'ils méprisent en public.

L'admirable Minerve semble envelopper les nations et les étreindre fortement, depuis une extrémité jusqu'à l'autre, pour se communiquer à toutes.[166] Nous voyons qu'elle a déjà parcouru les Indes et la Babylonie, l'Egypte et la Grèce, l'Arabie et l'Italie. Déjà elle a abandonné Athènes, elle s'est éloignée de Rome ; et pour montrer qu'elle se doit aux barbares comme aux Grecs, elle a quitté Paris, et est déjà arrivée heureusement en Angleterre, la plus célèbre de toutes les îles, pour ne pas dire l'univers en abrégé.[167] Le miracle opéré, elle disparaît chez quelques-unes, et c'est ainsi que la sagesse se refroidit dans les Gaules,[168] et que sa milice languit dans l'énervement le plus profond.

CHAPITRE X

QUE LA SCIENCE ARRIVE PROGRESSIVEMENT A LA PERFECTION, ET QUE L'ACTEUR A FOURNI AUX ÉTUDIANTS DES GRAMMAIRES GRECQUE ET HEBRAÏQUE.

RECHERCHANT la sagesse des anciens, d'après le conseil du sage tel que l'exprime l'Ecclésiaste[169] : Le sage aura soin de rechercher la sagesse de tous les anciens, nous n'avons pas cru devoir nous ranger à cette opinion, en disant que les premiers fondateurs des lettres en ont enlevé toute la rudesse, nous qui savons que les découvertes dues aux efforts de chaque fidèle, ne forment qu'une faible, partie de la science, mais que les recherches incessantes d'un grand nombre, chacun y apportant son tribut, ont augmenté par des accroissements successifs l'immense corps des sciences jusqu'aux richesses incalculables que nous possédons aujourd'hui. Car les disciples liquéfiant, dans un fourneau sans cesse renouvelé, les sentences de leurs maîtres, fondirent les scories négligées auparavant, jusqu'à ce qu'ils pussent produire de l'or supérieur, pur, dégagé de terre, septuple, et privé de tout mélange falsifié ou douteux. En effet, Aristote bien qu'il ait joui d'un génie prodigieux que la nature s'était plu à former, comme pour établir la mesure de la raison humaine, Aristote, que le Très Haut avait créé bien peu inférieur aux anges, n'en médita pas moins profondément ces admirables ouvrages que l'univers entier a peine à contenir. Bien plus, il comprit et pénétra avec ses yeux de lynx les livres sacrés des Babyloniens, des Egyptiens, des Chaldéens, des Perses et des Mèdes, que la Grèce savante avait transportés dans ses trésors. Recevant d'eux ce qui avait été dit de bien, il aplanit les aspérités, retrancha les superfluités, compléta ce qui était incomplet, délaissa ce qui était erroné, et, comme il l'apprend au second livre de sa Métaphysique, il croit qu'on doit non seulement rendre grâce sincèrement à ceux qui ont instruit, mais aussi à ceux qui ont erré, parce qu'ils indiquent les moyens de rechercher plus facilement la vérité. C'est ainsi que beaucoup de jurisconsultes composèrent les Pandectes, que beaucoup de médecins firent les Tegni,[170] qu'Avicenne publia ses canons, que Pline mit au jour son œuvre colossal sur l'histoire naturelle, que Ptolémée produisit l'Almageste. Il n'est pas, du reste, difficile de remarquer dans les historiens que le dernier s'appuie toujours sur le premier, sans lequel il ne pourrait faire l'histoire des temps passés. Il en est de même pour les sciences, car personne n'a engendré seul une science quelconque, et nous trouvons toujours des intermédiaires entre les plus anciens et les plus nouveaux. Nous estimons ces savants, anciens relativement à notre époque, et nouveaux, par rapport à l'antiquité des temps.

Qu'aurait fait Virgile, le plus grand poète des Latins, s'il n'avait un peu dépouillé Théocrite, Lucrèce et Homère, et s'il n'avait marché sur leurs traces ? Que ferait-on si l'on ne relisait sans cesse Parthénius[171] et Pindare, dont on ne peut imiter l'éloquence ? Qu'auraient produit les Salluste, les Cicéron, les Boèce, les Macrobe, les Lactance, les Marcien,[172] enfin toute la cohorte latine, s'ils n'avaient connu les travaux des Athéniens et les ouvragés des Grecs ? Saint Jérôme, habile dans les trois langues de l'Écriture,[173] saint Ambroise, saint Augustin, qui avoue cependant Sa haine pour la littérature grecque,[174] enfin saint Grégoire, qui dit positivement qu'il ne la connaît pas, auraient certainement peu contribué à la doctrine de l'Église, si la Grèce plus savante ne leur avait rien fourni.[175] De même qu'elle avait engendre antérieurement des philosophes à l'image des Grecs, Rome, arrosée de leurs ruisseaux, produisit dans la suite des interprètes de la foi orthodoxe. Les symboles que nous proclamons déclarés dans leurs conciles, et confirmés par leurs martyrs, ne sont que des émanations grecques. Grâce à une simplicité qui leur est naturelle, les Latins, il faut le proclamer à leur gloire, moins savants dans leurs études, furent moins dangereux dans leurs erreurs, car la malice arienne faillit éclipser l'Église entière, et la perversité nestorienne osa se déchaîner avec une rage blasphématoire contre la Vierge, au point que si un chevalier invincible, préparé au combat singulier, saint Cyrille, n'eût soufflé son esprit plein de véhémence au concile d'Éphèse,[176] elle levait à la reine des Cieux son nom et sa définition de mère de Dieu. Les auteurs d'hérésies grecques sont aussi innombrables que les espèces, car de même qu'ils furent les premiers partisans de la très sainte foi, de même ils devinrent les premiers semeurs de l'ivraie, comme le disent et le prouvent des histoires dignes de foi. Plus tard ils tombèrent dans le pire, en s'efforçant de déchirer la tunique sans couture de Notre-Seigneur, ils perdirent entièrement la clarté de la doctrine philosophique, et aveuglés par de nouvelles ténèbres,[177] ils se sont précipités dans l'abîme, à moins qu'ils n'aient été protégés par la puissance occulte de celui dont la sagesse n'a point de bornes.[178] Mais arrêtons-nous, car ici la faculté de juger se dérobe à nous complètement.

Nous tirerons cependant cette conséquence des choses que nous venons de dire, que l'ignorance de la langue grecque est aujourd'hui fort nuisible à l'étude du latin, car sans elle il est impossible de comprendre les pensées des anciens écrivains, soit païens, soit chrétiens. Il faut juger de même de l'arabe pour les traités astronomiques, et de l'hébreu pour le texte de l'Écriture sainte. Du reste, Clément V a remédié à ces défauts, si toutefois les prélats observent fidèlement ce qu'ils ont ordonné facilement. C'est pourquoi nous avons pris soin de fournir à nos écoliers une grammaire grecque et une grammaire hébraïque, avec certaines additions au moyen desquelles le lecteur studieux pourra s'instruire dans l'écriture, la lecture et l'intelligence de ces langues, quoique l'audition auriculaire seule représente mieux à l'esprit les qualités de l'idiome.

CHAPITRE XI

QUE LES LOIS NE FORMENT PAS PRECISEMENT UNE SCIENCE.

LA connaissance lucrative du droit positif, propre à gouverner les mortels, est d'autant plus utile aux enfants du siècle !, qu'elle dirige peu les enfants de lumière dans l'interprétation des secrets de la sainte Ecriture et des mystères sacrés de la foi. D'ailleurs, elle prédispose singulièrement au culte du monde, et comme l'atteste Jacob, elle constitue l'homme ennemi de Dieu. Par ses lois inextricables, qui peuvent conduire à un résultat opposé, elle étend plus qu'elle n'éteint les discussions interminables qu'engendre notre cupidité sans frein. Il est cependant reconnu que ces lois ont été établies par des princes et de pieux jurisconsultes ; Mais comme là science des adversaires est là même, que là puissance du raisonnement a la même valeur des deux côtés, et que l'esprit humain est très enclin au mal, il arrive à ceux qui exercent cette faculté, de pencher beaucoup plus pour étendre les procès que pour les restreindre, et que dans les jugements les textes sont interprétés, non conformément à la pensée du législateur, mais en faveur d'un détestable artifice.

C'est pourquoi, malgré l'amour des livres qui nous possède depuis notre enfance, amour qui nous a saisi comme une langueur voluptueuse, le désir de posséder des ouvrages de droit excitait peu notre passion ; et pour les acquérir, nous avons également ménagé nos soins et notre argent ; car, comme dit Aristote, ce soleil de la doctrine, lorsqu'il parle de la logique dans son opuscule intitulé : De Pomo et Morte,[179] les lois sont utiles comme le scorpion et la thériaque. Nous voyions évidemment une certaine différence de nature entre les lois et les sciences ; car, tandis que toute science plaît et attire, qu'elle laisse voir, quand on la sonde jusqu'aux entrailles, le fond même de ses principes, que ses racines ressortent en jets vigoureux, que l'émanation de sa source apparaît à tous les yeux, et qu'ainsi de cette lumière harmonieuse et conforme de la vérité avec les principes du raisonnement sort un corps de science parfaitement compréhensible, dont aucune partie n'est atteinte d'obscurité. Au contraire, les lois qui ne sont que des pactes humains établis pour vivre en citoyens, ou des jougs attachés par les princes aux cornes de leurs sujets, se refusent à être réduites à cette syndérèse, origine de la vérité et de l'équité, en ce sens qu'elles dépendent plus de l'empire de la volonté que du témoignage de la raison. C'est pourquoi l'avis des sages persuade de ne point discuter l'origine des lois ; car elles acquièrent de, la vigueur par la coutume seule et non par une nécessité syllogistique, comme les arts. C'est ce dont Aristote nous instruit au livre II de sa Politique, quand il réfute les idées d'Hippodamus, qui promettait de donner des récompenses aux inventeurs de lois nouvelles. Détruire les lois anciennes, dit-il, c'est paralyser la vigueur de celles que l'on crée ; il est nécessaire que la désuétude seule abroge ce qui a reçu de la stabilité par la coutume.

Il résulte clairement de tout ce que nous venons de dire, que de même que les lois ne sont ni les arts ni les sciences, de même les livres de droit[180] ne peuvent être appelés livres de science ou livres d'art. Ajoutons que l'on ne peut compter parmi les sciences cette faculté désignée sous le nom approprié de géologie. Quant aux ouvrages des belles-lettres, ils sont d'une utilité incontestable pour l'intelligence de l'Ecriture sainte ; car, sans leur secours, nous chercherions en vain à les comprendre.

CHAPITRE XII

DE L'UTILITÉ ET DE LA NÉCESSITÉ DE LA GRAMMAIRE.

BIEN que charmé par les lectures que nous avions coutume de faire ou d'entendre chaque jour assidûment, nous jugeâmes promptement que la connaissance incomplète d'un seul mot gênait beaucoup l'office de l'intelligence, lorsqu'elle ne pouvait saisir la pensée d'une phrase dont elle ignorait la plus grande partie. Aussi nous ordonnâmes de noter avec le plus grand soin l'interprétation des mots exotiques, ainsi que l'orthographe, l'étymologie, la prosodie et la syntaxe des vieux grammairiens[181] que nous étudions avec une invincible curiosité. Nous cherchions également à éclaircir par des observations suffisantes les termes que leur trop grande antiquité rendait obscurs, afin de préparer un chemin uni à nos étudiants. En résultat, c'est afin d'aplanir les routes royales que nos futurs écoliers doivent parcourir, pour atteindre sans peine les différents arts qu'ils recherchent, que-nous nous sommes efforcés de remplacer par des manuscrits corrects les vieux ouvrages de tant de grammairiens !

CHAPITRE XIII

DE LA JUSTIFICATION DE LA POÉSIE ET DE SON UTILITÉ.

IL est facile de repousser avec un bouclier solide toutes les sortes d'armes que les amateurs de la vérité toute nue opposent aux poètes ; car même dans les sujets obscènes, on apprend à connaître les ornements agréables du style, et dans les récits figurés, mais honnêtes, on rencontre sous la forme d'une fiction une vérité historique ou naturelle.

Bien que tous les hommes désirent posséder la science, ils ne sont cependant pas tous également charmés par l'étude, et même la plupart de ceux qui ont goûté du travail et senti la fatigue de leurs sens, rejettent inconsidérément, avant de l'avoir atteint, le fruit dont ils n'ont rongé que l'écorce. Ils naissent avec une double passion : celle de la liberté personnelle dans l'obéissance, et celle du plaisir dans le travail. Il en résulte qu'ils ne se soumettent pas sans cause à la domination étrangère, et que tout ce qu'ils entreprennent ne s'exécute qu'avec nonchalance. « Le plaisir, » dit Aristote au livre X des Ethiques, « perfectionne l'œuvre, comme la beauté donne un charme de plus à la jeunesse ; » c'est pourquoi les anciens dans leur sagesse trouvèrent un remède pour capter l'esprit frivole de l'humanité de façon que par une pieuse ruse, la douce Minerve put se cacher mystérieusement sous le voile de la volupté. N'avons-nous pas l'habitude d'attirer les enfants par des présents, afin qu'ils apprennent de bonne volonté ce que nous nous efforçons de leur inculquer malgré eux ? Aussi lorsque la nature corrompue n'est point attaquée par ce penchant qui l'entraîne au vice, elle se dirige vers la vertu. Horace nous apprend dans ce vers si court de son Art poétique

Que les poètes veulent amuser ou être utiles,[182]

et il nous insinue dans cet autre vers du même livre,

Que pour enlever tous les suffrages, il faut mêler l'utile à l'agréable.[183]

Combien de fois Euclide[184] éloigna ses disciples par sa subtilité semblable à un rocher escarpé, qui ne pouvait être gravi par aucun écolier. « Ce discours est rude, » disaient-ils ; « qui peut le comprendre ? » Le fils de l'inconstance, qui voulait se transformer en âne, n'aurait peut-être pas abandonné l'étude de la philosophie, si elle s'était présentée à lui couverte du voile de la volupté. Mais interdit presque aussitôt par l'enseignement de Craton, frappé par des questions infinies comme par un coup de foudre inattendu, il ne voyait d'autre refuge que dans la fuite.

Nous parlons de tout ceci pour justifier les poètes et pour accuser les étudiants qui manquent de respect à leur égard. L'ignorance d'un seul mot empêche (comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent) de comprendre la phrase la plus longue. Or, comme les livres des saints se jouent des fictions des poètes, il résulte nécessairement, que s'ils prennent pour texte un auteur inconnu, on ne pourra comprendre l'intention de l'auteur. Et certes, comme le fait remarquer Cassiodore dans son livre de l'Institution des Lettres divines, on ne doit pas considérer pour peu de chose celles sans lesquelles les grandes n'existeraient pas. Il résulte donc que l'ignorance de la poésie empêcherait de comprendre les œuvres de saint Jérôme, de saint Augustin, de Boèce, de Lactance, de Sidoine et de bien d'autres dont la liste formerait à elle seule un long chapitre.

Le compilateur remarquable, Gratien, ce rééditeur de plusieurs écrivains, qui, s'il n'est pas avare de matière dans sa compilation, est au moins très confus dans la forme, rapporte dans la distinction trente-septième de son livre l'opinion du vénérable Bède, qui, dans une discussion pleine de lucidité, expose ainsi cette question : « La subtilité déconcerte. Les uns, charmés par les fictions des poètes et l’harmonie des mots, lisent avec plaisir les auteurs profanes ; les autres s'adonnent à l'érudition pour détester, tout en les lisant, les erreurs des païens, et rassembler tout ce qu'ils peuvent rencontrer d'utile à l'usage de la science sacrée. De tels hommes s'instruisent d'une manière louable dans les lettres profanes. »

Avertis par cet enseignement salutaire, il est temps que les détracteurs se taisent sur ceux qui étudient les poètes, et que les ignorants laissent de côté ces questions difficiles, car c'est la seule ressource de ces malheureux auxquels ils ressembleraient.

Que chacun raisonne donc en soi l'affection qu'il porte à son pieux dessein, et que, dans quelque matière que ce soit, il observe les règles de la vertu et fasse une étude agréable à Dieu. Enfin, que s'il trouve quelque chose dans un poète, qu'il en profite, comme le grand Virgile avoue l'avoir fait à l'égard d'Ennius.[185]

suivant

 

 


 
 
 

[111] Allusion à ces paroles de la Bible : « Leur bruit s'est répandu dans toute la terre, et leurs paroles se sont fait entendre jusqu'aux extrémités du monde. » (Psaume XVIII, 4.)

[112] Imitation de ce passage de l'Écriture : « C'est moi qui ai planté, c'est Apollon qui a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. » (I 10 ép. de S. Paul aux Corinth., ch. III, § i, 6.)

[113] Le règlement qui concerne les études des Frères prêcheurs est excessivement important, par la raison même du rôle que ces religieux ont joué au xiiie et au xive siècles. Il forme le XIVe chapitre de la seconde distinction de leur constitution et est intitulé De studentibus. Nous citons ici les principaux passages en soulignant les plus importants.

[114] Les Dominicains ou Frères prêcheurs furent établis en 1215 à Toulouse. Ils forment l'un des quatre ordres mendiants. Il semble, dit Lebeuf, que la naissance de ces ordres fut l'époque de l'indifférence qui commença à s'apercevoir dans les anciens ordres à l'égard de la littérature. Elle fut si grande qu'un général dominicain gémissait de voir qu'ils eussent plus de soin des bâtiments que de leurs livres, que chez quelques-uns, on préservât le fromage des dents des souris, les habits de la teigne, et que les livres traînassent couverts de poussière. Cependant, ajoute-t-il, cela n'était pas général ; car un jour quelques religieux présentèrent au roi Louis des livres très bien conditionnés, et ce prince leur répondit « qu'il eût mieux valu qu'ils fussent plus gâtés qu'ils ne l'étaient, » voulant marquer par là qu'ils ne les avaient guère ouverts. C'est ainsi qu'on était exposé à la critique, soit que les livrés fussent conservés en bon état ou non. (Voy. Lebeuf, De l'état des sciences en France depuis la mort du roi Robert, etc.) Malgré les termes explicites de la règle que nous avons cité plus haut, malgré ce que l'abbé Lebeuf pense de cette nouvelle décadence due aux Frères prêcheurs, et que malheureusement bien des faits viennent confirmer, il faut cependant rendre justice.au talent immense déployé par plusieurs d'entre eux, et ne pas oublier que l'auteur des « Specula naturale, historiale, morale et doctrinale. » Vincent de Beauvais, en un mot, était un frère prêcheur, et que personne ne fait connaître aussi bien que lui la connaissance qu'avaient ses contemporains des ouvrages de l'antiquité.

[115] Allusion à ces paroles « Pour moi, je suis pauvre et dans l'indigence, et le Seigneur prend soin de moi. » (Psaume XXXIX, 23.)

[116] Guiot de Provins reprochait aux religieux de l'ordre de Grand-Mont d'avoir un trop grand soin de leur barbe :

La nuit (dit-il) quand ils doivent couchier

Se font bien laver et pinguier

Les barbes et enveloper,

Et en trois parties bender,

Por estre beles et luisans.

[117] Une description d'un couvent de dominicains au xive siècle, publiée par M. Ellis, confirme les plaintes de Bury.

[118] L'auteur fait ici allusion au sermon de J.-C. sur la montagne, quand il dit : Considérez les oiseaux du ciel : ils ne sèment point, ils ne moissonnent point et ils n'amassent rien dans les greniers, mais votre Père céleste les nourrit ; n'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux ?… Pourquoi aussi vous inquiétez-vous pour le vêtement ? considérez comment croissent les lis des champs ; ils ne travaillent point, ils ne filent point el, cependant, je vous déclare que Salomon même dans toute sa gloire n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Ev. sel. S. Matth., chap. VI, § v, 26, 28 et 29.

[119] Allusion à cette défense de la Bible : « Vous ne labourerez point avec un bœuf et un âne joints ensemble. » (Deutér., ch. XXII, § ii, 10.)

[120] Allusion à ces paroles de la Bible : « Celui qui élève en honneur un homme qui n'est pas sage, est comme celui qui jette une pierre dans le monceau de Mercure. » (Prov. de Sal., ch. XXVI, § i, 8.) Les monceaux de Mercure étaient des monticules consacrés à cette divinité, comme il y en eut à Mars, à Jupiter, etc., ce qui forma les Martimont, les Montjoie, etc. Tite-Live, au ch. XLIV du livre xxvi de son Histoire, cite un monticule consacré à Mercure, et qui avait conservé le nom de ce Dieu : « Quod ubi egressus Scipio in tumulum, quem Mercurii vocant… »

[121] Allusion à ces paroles de saint Paul « Apportez-moi en venant le manteau que j'ai laissé à Troade, chez Carpus, et mes livres, et surtout mes papiers. » (2e épît. de saint Paul à Timoth, ch. IV, § ii, 13.)

[122] Allusion au Serpent de ce nom tué par Apollon.

[123] L'auteur fait ici un jeu de mois entre le mot grec sagesse, et le mot latin phrenesis, fureur violente.

[124] On sait que quelques Pères de l'Église, dans l'admiration qu'excitèrent en eux les œuvres de Platon, le rangèrent au nombre des saints ; d'autres, au contraire, lui refusèrent cet honneur, et c'est probablement à ces derniers que R. de Bury fait allusion, lorsqu'il parle de l'inique puissance des ténèbres, qui ne craint point d'avilir sa divinité. Dans cette phrase, peu claire, il faut le dire, l'auteur cherche à expliquer également en peu de mots : le système de Platon sur la formation du monde… On sait que, d'après la doctrine du célèbre philosophe d'Égine, les idées qui éclairent la raison humaine appartiennent aussi à l'intelligence divine, qu'elles ont servi de modèle à Dieu, qu'elles sont les modèles, les formes éternelles de tout ce qui existe, et que c'est pourquoi elles ont reçu le nom d'archétypes. Rich. de Bury confond ici Zénon d'Elée qui, d'après Plutarque (contre Colotes, éd. Reiske, t. X, p. 60), mourut de cette manière, et Zénon de Cittium, le fondateur du stoïcisme, qui mourut de vieillesse, à 98 ans.

[125] Plusieurs éditions écrivent Adiomerila, les mss. Adiometonta, l'éd. d'Oxf. seule dit Anaxarchus. Cicéron, Valère Maxime, Diogène Laërce, Boèce et Tertullien racontent en effet qu'Anaxarque étant tombé entre les mains de Nicocréon, de Chypre, il fut pilé dans un mortier par ordre de ce tyran, dont il s'était attiré la haine. Quant à Adiomérite, c'est certainement une erreur de scribe.

[126] Nuits attiques liv. VI, ch. xvii.

[127] Et non seconde, comme l'écrit à tort Richard de Bury.

[128] Et non 70.000.

[129] Allusion au genre de mort d'Hercule, qui, comme on le sait, périt dans les flammes, et à l'incendie qui anéantit ses œuvres.

[130] Les éditeurs des différentes éditions et les scribes des mss. que nous avons collationnés, ont paru fort embarrassés sur la lecture de ce mot. La majorité des éditions écrit Jonanchus, l'édition d'Oxford met Jonathas, le ms. 797 St. Victor, Joviet Thus, enfin les mss. 2454 et 33382e donnent la variante Jonichus. C'est cette dernière forme qui est la meilleure. Richard de Bury, qui vivait dans un temps ou l'on admettait sans examen les fables les plus grossières, veut parler ici de Jonicus ou Jonilhus, inventé par l'imposteur Methodius, comme le quatrième fils de Noé. D'après ce livre apocryphe, ce Jonanchus aurait été, en effet, inspiré divinement et aurait prédit à Nemrod qu'il devait régner sur la terre. Selon l'auteur anonyme d'un poème intitulé : introductoire d'Astronomie, ms. du XIIIe siècle conservé à la Bibliothèque impériale sous le n° 7485 anc. fonds fr., Joniles était le premier astronome du monde : En ce ot tout son tens aloe Vonites li filz Noe Li meins nez de touz ses enfanz Puis que li déluges fu granz

Et que Noé del arche eissi Ot it ce lilz qui ot nom eissi. Cisl trova le art de astronomie

Et i usa toute sa vie, Nemroth le jaiant en list sage.

Jonichus, étant fils de Noé, se trouvait naturellement parent d'Abraham, qui, d'après les mages de Perse, est le même que Zoroastre. Cette étroite union entre Abraham et Zoroastre explique cette phrase incompréhensible au premier abord.

[131] Les prophéties d'Enoch forment un des nombreux livres apocryphes attribués, pendant le moyen âge, à ce saint homme. Voy. Fabricius. Codex pseudepigraphus Veteris Testamenti, etc. Hamburgi, 1713.

[132] Adam a été, en effet, regardé comme prophète.

[133] Nous avons cherché longtemps ce que pouvait être ce Liber logostalios, cité par Bury comme ayant communiqué la philosophie égyptienne aux Athéniens, et nos recherches à cet égard ont été complètement vaines. Nous sommes donc forcé de soumettre ici une hypothèse qui, nous le croyons, ne manque point complètement de solidité ; Au lieu de Logostalios, qui semble mal écrit, nous préférerions diviser ce mot en deux et lire Logos Tales, c'est-à-dire le traité de Thalès. Or, le philosophe Thalès a été regardé, surtout au moyen âge, comme ayant été le premier, qui ait communiqué aux Grecs la philosophie des Egyptiens. (Voy. à ce sujet, Fabricius, Biblioth. graec, tom. I ; Aboulfaradj, Hist. arab. ; Herbelot, Biblioth. orient.)

[134] L'auteur, fait ici allusion aux observations que les Chaldéens donnèrent dans Babylone à Callisthène pour Aristote. (Voy. Porphyr. Apud simpl. in-libr. II, Aristotel. de coelo.)

[135] Allusion à ce passage du livre apocryphe attribué à Noé et intitulé : Quae Noachus post diluvium suos docuit. « Caeterum Noa antequam discederet ad Armenia, docuit illos simplicem agriculturam, etc. » Voy. Fabricius, Codex pseudepigraphus.

[136] Allusion au Liber sermonum mysticorum, livre apocryphe attribué à Moise. (Voy. In actis synod. Nicaenae, lib. II,. cap. XVIII, p. 28 ; Fabricius, Codex pseudepigraphus, p. 845.)

[137] Allusion au partage ordonné par Josué. « Étant partis, ils reconnurent avec soin la terre, et la divisèrent en sept parts, qu'ils écrivirent dans un livre, et ils revinrent trouver Josué au camp à Silo. » (Josué, ch. XVIII, § ii, 9.)

[138] Allusion aux énigmes proposées par Samson aux trente jeunes gens de la ville de Thamnatha.

[139] Ouvrage apocryphe d'Asclépios, plus connu sous le nom d'Esculape, qui n'a laissé aucun ouvrage, et que nous né connaissons que par ce qu'en ont écrit Pindare (Ném. III, v. 92, et Pyth., III, v. 84), Platon (Polit., libr. III), Sextus Empiricus, etc., etc.

[140] On sait que Cadmus, fils d'Agénor, était regardé comme ayant rapporté de Phénicie, chez les Grecs, dix-sept lettres de l'alphabet.

[141] Allusion aux poèmes grecs ou latins, appelés Argonautiques, dans lesquels se trouvent renfermées les aventures de Jason.

[142] L'auteur fait ici allusion au jeu des échecs, inventé, disait-on, par Palamède, au siège de Troyes, qui avait eu le dessein de décrire les combats arrivés pendant ce long siège, entre les Grecs et les Troyens.

[143] Eccles., ch. VIII.

[144] L'armarium était, au moyen âge, synonyme de bibliothèque. (Voy. Ducange, au mot armaria.)

[145] Paris était alors, ce qu'il a toujours été, le rendez-vous de toutes les intelligences. Nos pères l'appelaient Cariatasepher (cité des lettres). Les possesseurs de la collection des Pièces rares ou inédites, publiée par les soins de M. Aug. Aubry, ont dû voir, dans la Description de Paris au xve siècle, de Guilbert de Metz, publiée par notre confrère M. Leroux de Lincy, la réputation, on pourrait dire l'auréole de gloire, qui semblait entourer, dès cette époque, la capitale de la France. Nous ajoutons ici un éloge composé au xiiie siècle, et cité par le savant M. E. Littré, dans le tome XXII de l'Histoire littéraire de la France.

Le célèbre chirurgien Lanfranc ne ménage pas non plus son enthousiasme. « Paris, terre de paix et d'estude… Paris, pour le siège de la majesté royale, pour l'excellence de toy… Paris, pour l'abundance de biens, pour l'intelligence des philosophes, pour la seurmontance des théologiens, tu peuls estre dite Paradis. Paris, royale cité sans per ; Paris, Parisius, [c'est-à-dire juste, car lu scès trouver le juste en toutes sciences, car en toy chascun use de son droit ; Paris, engeridrans les clers, car tous jours conceps les negligens en ton ventre au derrenier sages : de mal à moy qui tant de temps ay perdu sans véoir Ion très honnourable et très saint eslude… (Cirurgie de maistre Lanfranc, B. I, ms. 7646, fol 10.)

Cette ballade d'Eustache Deschamps, contemporain de R. de Bury, caractérise également l'attrait qu'aux yeux des étrangers possédait la capitale de la France.

C'est la cité sur toutes couronnée,

Fontaine et puis de sens et de clergie,

Sur le fleuve de Saine située ;

Vignes, et bois, et terres, et praerie,

De touz les biens de ceste mortel vie

A plus qu'autres citez n'ont.

Tuit estrangier l'ament et ameront ;

Car pour déduit, et pour este jolis,

Jamais cité tele ne trouveront ;

Rien ne se peut comparer à Paris.

[146] Ouvrage apocryphe attribué à Denis l'Aréopagite.

[147] L'auteur semble vouloir dire ici que les auteurs grecs étaient expliqués d'après des traductions latines.

[148] Rois, liv. III, ch. x, § ii, 10.

[149] Prov., ch. XXX. § iv, 25.

[150] Bezaleel fut choisi par Dieu pour travailler à son tabernacle. (Exod., ch. XXXI, § i, 2 à 5 et ch. XXXV, § iii, 30 à 34.)

[151] Exod., ch. XXXV, § i, 9.

[152] Exod.., ch. XXV, § i, 5 et ch. XXXV, § ii, 23.

[153] Allusion à ces paroles de la Bible : « On a combattu contre eux du haut du ciel ; les étoiles, demeurant dans leur rang et dans leur cours ordinaire, ont combattu contre Sisara. » (Juges, ch. V, § ii, 20.)

[154] Ev. selon S. Matth., ch. XX, § i, 4. Il y a une hymne composée au xiiie siècle en l'honneur de saint Dominique, que Richard de Bury devait certainement connaître, puisqu'elle se trouvait dans le bréviaire des Frères Prêcheurs, et qui montre, en effet le fondateur de l'ordre séraphique comme répandant au loin la doctrine évangélique :

Doctrinam evangelicam

Spargens per orbis cardinem,

Pestem fugat lisereticam

Novum producens ordinem.

[155] Phocas, de nomine et verbo, dans l'ouvr. intit. Grammatici illustres. Paris, 1516, in-fol. (f° 54 R°.)

[156] Le poème De Vetula n'est point d'Ovide, mais d'un poète fort estimé au moyen Age, Richard de Fournival. Voy. à ce sujet notre mémoire intitulé : RECHERCHES SUR L'AUTEUR DU POÈME De Vetula, ATTRIBUÉ A OVIDE PENDANT LE MOYEN ÂGE. (Tome XXIII, des Mémoires de la Société impériale des antiquaires de France.) Voy. aussi l'article que nous avons consacré à Richard de Fournival dans le tome Ier de nos Notices et extraits des documents manuscrits relatifs à l'histoire de la Picardie. (Paris, 1850, p. 170, n° 115.)

[157] Valer. Max. Factorum dictorumque memorabilium, lib. VIII, ch. VII.

[158] Il est facile de voir, en comparant le texte de Bury et celui d'Aulu-Gelle, comment on défigurait à cette époque le texte véritable.

[159] Allusion à cette phrase d'Aulu-Gelle : « Neque longiora mihi dari spatia Vivendi volo quam, dum ero ad hanc quoque facultatem scribendi commentandique idoneus. »

[160] Ce désir d'arriver promptement à la fortune a toujours existé : Pétrone, dans une de ses satires, né dit-il pas : « Dans le désir de hâter leur fortune, ils envoient au barreau des fruits d'étude encore verts ; et du manteau de l'éloquence cette parure, de leur aveu si superbe, ils prétendent en revêtir des enfants à peine nés. » (Voy. T. Petronii Satyricon, cap. iv.) Etienne de Tournai, au xiiie siècle, écrivait au pape qu'en France, les arts libéraux commençaient à déchoir de leur splendeur, parce que ce n'était plus que des jeunes gens qui se mêlaient d'enseigner et qu'on voyait la subtilité succédera la solidité. Dans une satire de Gillebert publiée par L. Tross, l'auteur blâme l'abus de confier de hautes fonctions ecclésiastiques à des enfants de race noble, et de les appeler à gouverner les autres dans un âge incapable de se gouverner soi-même. (Voy. Gilleberti Carmina, ex cod., saecul. XII, biblioth. Reg. Burgund, nunc primum edidit Ludov. Tross. Hann 1849, in-8°.)

[161] Priscien vivait au ive siècle et peut être réputé comme l'un de nos meilleurs grammairiens latins. Son traité était fort de mode au moyen âge ; cependant on se servait plutôt de ses abréviateurs, Jean de Garlande et Alexandre de Villeneuve.

[162] Autre grammairien non moins célèbre, que Priscien, qui vivait dans le même temps. Son traité sur les huit parties du discours conserve de nos jours d'autant plus de célébrité qu'il est l'un des premiers produits de l'imprimerie sur lesquels la critique moderne s'est plu à s'exercer. Cet ouvrage était classique au moyen âge. Alcuin offrit à Charlemagne une copie d'une traduction de ce livre, attribuée à saint Augustin, et connu pendant une partie, du moyen âge sous le titre de Dialectique de saint Augustin.

[163] Titre d'un ouvrage d'Aristote sur l'interprétation.

[164] Allusion à ces paroles de la Bible : « Il a choisi sa retraite dans les ténèbres ; il a sa tenté tout autour de lui, et cette tente est l'eau ténébreuse des nuées de l'air. » Psaume XVII, 13.)

[165] On voit que Bury, chapelain du pape, fait ici tous ses efforts pour atténuer les torts de la cour de Rome, contre, laquelle ses ancêtres et ses contemporains ne cessèrent d'élever leurs plaintes. Ce qu'il dit ici, est complètement semblable à ce passage de la chanson d'Hervis de Metz:

Tout droit à Rome en cuidames aler

A l'apostole, aux cardenaux parler ;

Mouli grant avoir i voliens présenter

Por un evesque eslire et deus abés,

Sires, qui sont de nostre pareille.

[166] Allusion à ces paroles de la Bible : « La sagesse atteint avec force depuis une extrémité jusqu'à l'autre, elle dispose tout avec douceur. » (Sag, ch. VIII, § i, 1.)

[167] Cette décadence des études en France avait été déjà signalée au xiiie siècle, et il est assez, curieux de voir l'évêque Tempier faire faire des prières, pro statu studii Parisiensis, et saint Bonaventure faire les mêmes exhortations, praecipue, pro studio Parisiensi quod modo cessat.

[168] Richard de Bury a puisé certainement cette figure dans un livre fort célèbre au moyen âge ; nous voulons parler du Compendium theologicae veritatis du dominicain Hugues de Strasbourg, imprimé très souvent au xve et au xvie siècle, et attribué faussement à Albert le Grand et à Jean de Combes. En effet, au xe chap. du lie livre, l'auteur écrit que l'étude de la sagesse commença en Egypte, d'où elle passa en Grèce, puis à Rome, et enfin en France et en Angleterre.

[169] Ch. XXXIX, § 1.

[170] Ouvrage de Galien.

[171] Parthénius de Nicée.

[172] Martianus Mineus Félix Capella.

[173] L'hébreu, le grec et le latin.

[174] Allusion, à ces. paroles.de saint Augustin : « Cur ergo groecam etiam grammaticam aderam lalia canlantem ? » (Voy. S : Aurel. August. Hipp. épisc. Confessiones, lib. i, chap. xiv.).

[175] C'est l'opinion de. Clément d'Alexandrie. « Il a escrit en plusieurs endroits de ses ouvrages,..» dit Balzac, « que la philosophie avoit esté donnée aux Grecs au lieu de la loy ; que les Grecs, ont pu se sauver par le : moyen de la philosophie ; qu'ils ont pu trouver le chemin du ciel par les adresses qu'elle leur donnoit ; qu'elle estoit l'eschelle de l'Evangile ; que c'estoit un troisiesme testament. » Voy. Balzac, relations à Ménandre dans le tome I de ses Œuvres, publiées par h. Moreau. Paris, 1854, in-12.)

[176] Ce concile général fut convoqué par l'empereur Théodose en 431 pour juger la doctrine de Nestorius, qui distinguait deux personnes dans Jésus-Christ, ainsi que deux natures ; l'une divine et l'autre humaine, conservant chacune leurs attributs. Il ajoutait que Marie était la mère du Christ considéré comme homme, mais qu'il était absurde de croire qu'elle était la mère de Dieu.

[177] Ev. selon St-Jean, chap. xix. § iv. 23 et 24.

[178] Psaume CXLVI, 5.

[179] Livre apocryphe attribué à Aristote.

[180] Dès la première moitié du xiiie siècle, on commença à délaisser l'étude des arts libéraux pour des sciences plus lucratives, telles que la jurisprudence et la médecine. Matthieu Paris écrit en 1230 la raison pour laquelle la grammaire était si négligée. En effet, depuis la fin du xne siècle, l'appât du gain avait engagé les étudiants à apprendre le droit ; les moines mêmes se faisaient avocats, et il fallut les ordres des évêques et les défenses des conciles pour les empêcher de se livrer à cette étude. Pierre de Blois raconte même à ce sujet une histoire de bibliophile qui prouve que dès cette époque les traités de jurisprudence étaient fort estimés. Etant à Paris en 1170 pour y traiter de quelques affaires importantes au nom du roi d'Angleterre, il entra un jour dans la boutique d'un libraire chez lequel il trouva une collection de livres de droit qu'il s'empressa d'acheter. Malheureusement lorsqu'il revint pour l'emporter, elle avait disparu ; un autre amateur, le prévôt de Sexeburgh avait passé, qui la trouvant à son goût, s'en était emparé moyennant une plus forte somme. (Voy. Bibl. veter. Patr., tom. XXIV ; Petri Blesei epistol., LXX1, p. 990). Les cours de théologie étaient abandonnés, au point que le pape Honorius III, pour ranimer le goût en faveur de cette science, crut devoir défendre en 1218 l'enseignement du droit à Paris. Richard de Bury partage ici l'opinion de J. de Salisbury, le célèbre et savant auteur du Policraticon, qui recommandait à saint Thomas de Cantorbéry de s'appliquer le moins possible à l'étude des lois.

[181] On aimait à faire des allégories au moyen âge et surtout des allégories religieuses. Ainsi, en l'honneur des sept jours de la semaine, nos pères trouvèrent les sept arts libéraux ; en l'honneur du fleuve quadrifique du paradis, ils créèrent le Quadrivium. Le célèbre Sanuto, contemporain de Richard de Bury, qu'on pourrait appeler à juste titre le premier économiste, divise ses Secreta fidelium crucis en 3 parties en l'honneur de la Sainte-Trinité. Le règlement du collège de Mont-Aigu, établi au xiiie siècle, parle de 84 pauvres écoliers fondés en l'honneur des 12 apôtres et des 72 disciples. Vincent de Beauvais va jusqu'à observer que le bec de la plume est fendu en deux, et que cette division est une image de l'ancien et du nouveau Testament. Penna avis cujus acumen dividitur ; … credo propter mysteri um ut in duobus apicibus, velus : et novum testamentum signaretur. (Spec. doctr. lib. II, edit. Duac, col. 207.) Enfin on crut devoir également inventer en l'honneur de là sainte Trinité le Trivium, c'est-à-dire la grammaire, la logique et la rhétorique. La grammaire primait, comme on le voit, ses deux compagnes ; aussi ne faut-il pas s'étonner de trouver le titre de grammairien fort honoré par les savants, qui s'en emparaient quoiqu'aucun traité grammatical ne fût sorti de leur plume ; néanmoins les véritables grammairiens furent très nombreux du moyen âge. Sous Charlemagne, époque à laquelle cette étude prit faveur, on se servait des méthodes de Donat, de Nicomaque, de Dosithée, de Priscien, de Smaragde et surtout de celle d'Alcuin. Au xie siècle, Papias composa son Elémentaire, et Rémi d'Auxerre ses expositions sur Priscien ; au xiie siècle, on étudiait le petit et le grand Priscien et l'ouvrage de Pierre Hélie ; au xiiie siècle parut le célèbre Graecismus d'Ebrard de Béthune, le Doctrinale d'Alexandre de Ville-Dieu, l'Exposition sur Priscien d'Albert le Grand ; la Grammaire de Vincent de Beauvais, qui forme le second livre de son Speculum doctrinale, et qui est tirée en grande partie de Priscien, d'Isidore de Séville et de Pierre Hélie ; enfin le traité de Guillaume de Tournai, intitulé : De modo docendi pueros ; mais à partir du XIIIe siècle cette étude tombe complètement, et la logique, cette seconde partie du trivium, prit à son tour le premier rang. Henri d'Andeli, dans une composition fort curieuse, intitulée « Bataille des sept Arts, » signale cette décadence de la grammaire, et l'importance que prit aussitôt la logique. D'après le poète, la logique, qui demeurait à Paris, et la grammaire, qui résidait à Orléans, se livrent un combat mortel à Montlhéry, où la grammaire, qui avait traité la logique de Quiquelike, est battue parcelle dernière et forcée de fuir. Elle s'enfuit très loin, car on ne la voit revenir qu'à la renaissance, où elle reprit alors une grande faveur. (Voy. à propos de la Bataille des sept Arts, l'intéressant article de M. E. Littré, dans l’Hist. litt. de la France, tom. XXIII, p. 226.)

[182] Horat., Ars poet. Vers 353.

[183] Horat., Ars poet. Vers, 343.

[184] Euclide de Mégare, ami et disciple de Socrate, fonda une école philosophique, dont le principal but était de perfectionner et de pratiquer une dialectique modifiée, d'après les idées des Eléates et de Socrate. Les subtilités de cette école furent tournées en ridicule dès l'antiquité, et les Mégariques reçurent le surnom de disputeurs. Aristote en parle dans le chapitre XXII de sa Poétique. C'est à l'embarras que ses disciples devaient éprouver en disputant que Richard de Bury fait ici allusion. Quant au mot Ellefuga ou Eleofuga, il a dû être défiguré par les copistes, car il ne signifie rien.

[185] Richard de Bury fait ici allusion aux emprunts que Virgile reconnaissait avoir faits dans les poésies d'Ennius. Il avait trouvé cette allusion toute faite dans Jean de Salisbury, qui disait, à propos des amateurs des poêles de l'antiquité, « qu'ils cherchaient l'or de la sagesse, à l'exemple de Virgile, dans la boue d'Ennius. »

[186] Allusion à ce passage de Boèce : « Et dextera quidem ejus libelles, sceptrum vero sinistra gestabat. » (Boeth., Consol. philosoph., lib. I, pros., i.)

[187] Boeth., Consol. philos, lib. I, pros. iv, p. 44.

[188] Ovid., Métam., lib. II.

[189] Deutér., ch.XVII, § iii, 18 et 19.

[190] Allusion à ces paroles de la Bible : « C'est lui qui a formé le cœur de chacun d'eux et qui a une connaissance exacte de toutes leurs œuvres. » (Psaume XXXII, 13.)

[191] Jean refit, connu sous le nom de Jean de Salisbury, frère utérin du pape Adrien IV, le plus savant homme de son siècle, fut successivement secrétaire de Thomas Becket, du pape Alexandre III et évêque de Chartres. Son Policraticus a été traduit par Mezerai, sous le titre de Vanités de la cour, Paris, 1640, in-4°, traduction si rare que les auteurs de l'Histoire littéraire n'ont pu la découvrir dans aucune de nos grandes bibliothèques. (Voy. Hist. litt., tom. XIV, p. 100-122.) Comme Bury, cet évêque légua en mourant (le 25 oct. 1180) à son chapitre, sa bibliothèque, fort précieuse pour le temps. Le Gallia Christiana (tom. VIII, 1140) a donné les titres des livres dont se composait sa bibliothèque.

[192] Allusion à ces paroles de la Bible. « Moïse dit alors : Seigneur, je vous prie de considérer que je n'ai jamais eu la facilité de parler. » (Exode, Ch. IV, § i, 10.)

[193] Allusion à la réponse que Jérémie fit à Dieu lorsqu'il fut établi prophète parmi les nations. « Je lui dis : Ah ! ah ! ah ! Seigneur, mon Dieu, vous voyez que je ne sais point parler, parce que je ne suis qu'un enfant. (Jérem., ch. I, § h 6.)

[194] Sagesse, ch. VII, § ii.

[195] Ovid., Remed. amoris, vers. 139.

[196] Platon., trad. par M. Cousin., t. I, p. 201.

[197] Voy. Val. Max., liv. IV, ch. iii.

[198] Comme Valère Maxime le raconte dans le IIIe chap. du liv. IV de son ouvrage. Richard oublie d'ajouter que son héros était pris de vin, et que s'il ne succomba pas à la tentation, ce fut probablement plus par caducité que par chasteté.

[199] Allusion à cette phrase de saint Jérôme ; « Non est ejusdem hominis, et aureos nummos, et scripturas probare et degustare vina, et prophetas vel apostolos intelligere » (Voy. Sancti Eusebii Hieronymij Stridonensis presbyteri opera, Vérone, 1734, tom. I, Epist. LXI, col. 347.)

[200] Allusion à ces paroles de l'évangile : Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. (Ev. sel. St-Matth., ch. VI, 24.)

[201] Richard de Bury ne se contente pas de copier « l'Otium sine litteris, » de Sénèque, mais en retournant la phrase du philosophe latin, il copie mot pour mot un passage des Quaestiones naturales de Siger de Brabant, le célèbre professeur aux écoles de la rue du Fouare, que Dante a immortalisé, et qui s'écrie vers la fin de son ouvrage : Cum vivere sine litteris mors sit, et vivi hominis sepultura.

[202] Allusion à cette phrase de Tertullien : « Liceat veritate vfel occulta via tacitarum literarum ad aures vestras pervenire, nihil illa de causa sua deprecatur quia nec de conditione miratur. » (Sept. Flor. Tertulliani Apologeticus adversus genies. Venetiis, 1515. in-8, cap i, De ignorantia, f° 1, r°.)

[203] Act. des Apôt., ch. VIII, § iv, 26 et suiv.

[204] C'est l'idée développée ; de Geoffroy, chanoine de Sainte-Barbe en Auge, qui écrivait, en 1170, qu'un couvent sans bibliothèque était comme une citadelle sans munitions. Claustrum sine armario, quasi castrum sine armentario. (Voy. Martène, Thesaurus anecdot., tom. I, p. 511.)

[205] Eccles., ch, XII, § ii, 12. Eccles., ch. XXX, § i, 4,

[206] Cassiod., Institut, litt. div., ch. xxx. De antiquariis et commemoratione orthographiae.

[207] Allusion au passage de l'évangile de S. Jean, relatif à l'épisode de la femme adultère. « Ils disaient ceci en le tentant afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, écrivait avec son doigt sur la terre. » (Ev. selon St. Jean, ch. VIII.)

[208] Voy. le chap. VI.

[209] Allusion à ces paroles de Moïse : Ou, si vous ne le faites pas, effacez-moi de votre livre que vous avez ëoiil. (Exod., ch. XXXII, § iv, 32.)

[210] Allusion à ces paroles de la Bible. « Moïse, retourna donc de dessus la montagne portant en sa main les deux tables du témoignage, écrites des deux côtés, qui étaient de l'ouvrage du Seigneur, comme l'écriture qui était gravée sur ces tables était aussi de la main de Dieu. (Exod., ch. XXXII, § ii, 15 et 16.)

[211] Job, ch. XXXI, 35.

[212] Daniel, ch. V, § ii, 25.

[213] Jérém., ch. XXX, § I, 2, et ch. XXXVI. § V, 28.

[214] Apocal., ch. I, § II, 11.

[215] Allusion à ces paroles : « On lui présenta le livre du prophète, Isaïe, et l'ayant ouvert, il trouva, le lieu où ces paroles étaient écrites Ayant fermé le livre, il le rendit au ministre et s'assit. » (Evang. sel. S. Luc, ch. IV, § ii, 17 et 20.)

[216] Allusion à ces paroles de la Bible : « Votre œil est la lampe de votre corps. Si votre œil est simple, tout votre corps sera lumineux. » (Evang. selon S. Matth., chap. VI, § IV, 22.)

[217] L'importance de ce chapitre n'avait pas échappé à notre savant confrère et ami M. Ludovic Lalanne, qui l'avait traduit dans ses Curiosités bibliographiques (Paris, 1845, 1 vol, in-12, p. 198).

[218] Allusion à ce transport de charité de l'apôtre St Paul : « Cupio dissolvi et esse cum Christo. »