Salvien

SALVIEN

 

CONTRE L'AVARICE.

 

LIVRE IV

LIVRE III

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 


 

SALVIEN, PRÊTRE,

 

CONTRE L’AVARICE

 

Salvianus Massiliensis

 

ADVERSUS AVARITIAM

 

 

 

LIBER QUARTUS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non me praeterit, domina mi Ecclesia, nutrix beatae spei, haec quae libellis superioribus diximus, nonnullis filiis tuis Christum parum amantibus displicere. Sed nos voluntates eorum non magni pendimus: quia nec mirum est ut eis loquentia de Deo verba non placeant, quibus ipse forsitan Deus non placet; nec exspectandum ut insinuatorem salutis atque animarum sermonem ament, qui salutem ipsam atque animas suas non amant. Sufficiunt itaque, sicut in aliis, ita etiam in hac parte nobis sensus tantum et judicia sanctorum; quibus idem aeque apud nos sentientibus, certi profecto sumus etiam Deum ipsum sentire nobiscum: quia cum in sanctis suis spiritus Dei maneat, absque dubio Deus illic est ubi illa pars fuerit a qua Dei spiritus non recedit. Pravorum ergo hominum, id est, paganorum vel mundialium, sensus aut parvi aestimandi sunt, aut nihili omnino faciendi. Quia si hominibus, inquit Apostolus, placere vellem, Christi servus non essem.[79] Illud durius ac molestius, quod quidam, ut arbitror, filiorum tuorum sub religionis titulo a religione dissentiunt, et habitu magis saeculum reliquere quam sensu: quorum, ni fallor, sententia hoc habet atque asserit, omni omnino homini Christiano propinquitatem in exitu magis considerandam esse quam Christum. Et quia profana penitus per se erat exsecrabilisque sententia, velare, ut puto, infidelissimam praedicationem quasi umbratili quadam adjectione conantur, dicentes cunctos qui credunt Deum, sanos tantum atque incolumes officiosos Christo esse debere; caeterum jam exeuntes a saeculo, carnalis magis propinquitatis quam divini officii oportere meminisse. Quasi vero homines Christianos alios esse oporteat incolumes, alios de hoc saeculo recedentes; et alios se cuncti exhibere Christo debeant in sospitate, alios in morte; alios in superiore vita, alios in posteriore. Quod si ita est, ergo alterum quis habiturus est Christum juvenis, alterum senex; et totiens debent homines demutari fide, quotiens demutantur aetate. Si enim erga Dei cultum alter quispiam futurus est vigens, alter infirmus, alter sanus, alter aegrotans; ergo prout status fuerit humani corporis inaequalis, ita erit homini etiam Deus ipse mutabilis; et quotiens fuerit in homine valetudo contraria, totiens erit etiam religio diversa. Quasi vero qui incolumes Christi esse debent, morientes Christi esse non debeant. Et ubi illud est: Qui perseveravit in finem, hic salvus erit?[80] Aut illud in Proverbiis saeris divini sermonis oraculum. Sapientia in exitu canitur. Quo utique ostenditur, licet salubris sit in omni aetate sapientia, praecipue tamen omnes in exitu suo debere esse sapientes: quia laudari penitus anteactae aetatis prudentia non merebitur, nisi bono fine claudatur. Sapientia enim in exitu canitur.

Sufficit, inquit pestilens praedicatio, sufficit praeteritum opus homini, etiamsi in fine nihil faciat. Ego multo plus addo, aut non minus eis; si potest, morte vicina aut certe plus multo esse faciendum. Primum, quia de bono opere nihil nimis est. Deinde, quod ad tribunal Dei pergens, magis placare judicem debet, quasi jam in judicio constitutus. Postremo, quod si aliqua ante exitum bona fecit, multo magis facere jam in exitu suo debet, ne deterior scilicet superioribus vitae actibus finis esse videatur. Si autem bonis operibus parum studuit, multo utique magis facere eum vel in exitu suo convenit; ut quod vita anteriore non reddidit, saltem in extremitate persolvat; et qui ex hoc reus est quod ante neglexit, vel per hoc excusari aliquatenus Domino suo possit quod praeteritam inhumanitatem ultima saltem devotione compenset. Sed ad superiora redeamus. Sapientia, inquit sermo divinus, in exitu canitur.[81] Cur eam non dixit cani in pueritia, non in juventute, non in statu rerum incolumium, non in prosperitatibus secundorum? Scilicet quia in his omnibus quidquid laudatur incertum est. Quandiu enim quis subjacet mutationi, non potest cum securitate laudari; et ideo, ut ait, Sapientia in exitu canitur. Exiens enim quis de incertis periculorum, certum merebitur evasa omnium rerum varietate suffragium: quia tum stabilis et firma laus est, quando meritum jam non potest perire laudati. Sapientia, inquit, in exitu canitur. Quid est, quaeso, sapientia Christiani? Quid, nisi timor et amor Christi? Initium enim, inquit, sapientiae timor Domini;[82] et alibi: Perfecta, inquit, dilectio foras mittit timorem. Ergo, ut videmus, initium sapientiae est in timore Christi, perfectio in amore. Itaque si sapientia Christiani timor est atque amor Domini, ita demum vere sapientes sumus si Deum semper ac super omnia diligamus; et hoc cum omni tempore, tum praecipue in exitu nostro, quia Sapientia in exitu canitur.

Si ergo sapientia per hoc maxime in exitu canitur, si Deus super omnia diligatur, quae igitur insania est, ut dicat aliquis Christum carnali propinquitati praeponi ab incolumibus oportere, a morientibus non debere? Cur enim eum praeferant incolumes, si non debent praeferre inorientes? Aut si potest quispiam religiose agnatos atque affines suos Christo in morte praeponere, cur non religiose etiam ante praeponebat? Aut si est ulla hora in vita ultima qua quis plus alios diligere debeat quam seipsum et Deum, cur non et in vita anteriore plus diligat? Ac sic fit ut solvantur omnia, et evanescant, et intereant, neque ullum quis viliorem habeat quam seipsum, neque ullum inferiorem quam Deum. Si enim ullum est tempus quo ab aliquo possit Deus affinibus aut propinquis jure postponi, nullum est quo possit jure praeponi. Sin autem, quod verum est, nullum est omnino tempus quo non debeat anteponi, nullum est omnino tempus quo possit jure postponi. Nullum utique. Et ideo ne in extremis quidem: quia etiam justum hominem propheta, in die qua erraverit, dicit esse periturum. Itaque si omnis error errantis perditione multatur, et his quoque erroribus vita hominum periclitatur quibus usitate atque communiter innocentia humana polluitur; quid futurum existimamus ubi in Deum ipsum detestabili infidelitate peccatur? Si enim, inquit Apostolus, omnis inobedientia justam accipit mercedis retributionem, quomodo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem.[83] Nullus autem salutem veram plus negligit quam qui Deo aliquid anteponit. Cum enim salus nostra munus ac misericordia Dei sit, quae ei ratio consequendae salutis est qui Deum ipsum despicit, in cujus misericordia salus nostra consistit? Aut cum judex et vivorum sit Deus et mortuorum, quae ei spes in Dei judicio esse poterit qui eum etiam moriens judicio suo spreverit a quo est statim mortuus judicandus? Et ideo, ut Scriptura divina ait, in quo judicio judicat, in eo judicabitur de eo,[84] hoc est, quo judicio judicat de Deo, eo ipse judicabitur a Deo; neque iniquum putare poterit si eum cunctis in futuro Dominus postposuerit, qui in praesenti Deum cunctis ipse postponit; nec queri potest si eum omnibus Deus aestimet damnabiliorem, cum ipse omnibus Deum aestimet viliorem.

Sed dicit aliquis non se hoc animo ista facere quo aut contemnat Deum aut vilem putet, sed quo vel amet eos quos haeredes instituit, vel honoret. Acquiescamus hoc ita esse: omnibus ferme etiam aliis flagitiosissimis et criminosissimis reis excusatio ista suppetit. Nam dicere et fornicatoribus licet non se hoc animo fornicari quod Deum spernant, sed quia calore corporis atque infirmitate vincantur. Et homicidae id affirmare possunt, non se contemptu Dei humanum sanguinem fundere vel odio, sed cupiditate tantum scelera praestare. Sed quid prodest malis haec excusatio, cum scilicet nihil intersit qua se quispiam dicat peccare causa, cum sit omne peccatum Divinitatis injuria? Acquiescamus tamen, ut supra dixi, hoc ita esse, nec ex contemptu Dei res suas quempiam alii magis quam Deo tradere, sed vel honore haeredis sui se ad hoc trahi, vel certe amore compelli. Sed quid facimus quod hoc ipso magis incuria Dei probatur atque contemptus? Si enim, o quisquis es, per id quod haeredibus tuis vel quibuscumque res proprias derelinquis, et honorare te eos indicas et amare; Deum utique, cui non relinquis, nec honorare te indicas nec amare. Ac per hoc quidquid pro te dixeris, contra te est, et ad contemptum atque ad contumeliam Dei pertinet amor et honorificentia caeterorum. Cum enim aliis ideo relinquas quia eos honoras, Deum cui non relinquis, utique non honoras; cum aliis ideo relinquas multa quoniam amas, Deo ideo non relinquis profecto quia non amas. Ecce enim assistit tibi morienti atque testanti homo pariter ac Deus. Res aperta est et non dubia: quem elegeris, praetulisti. Si in uno est honor solo, necesse est in alio inveniatur esse despectio. Si homo qui praefertur gaudet se a te diligi, necesse est ut se doleat Deus, qui praetermittitur, non amari. Sed putas Deum videlicet munificentia hominis non egere; et ideo quid necesse est, inquit, ab homine ei quippiam tribui, qui ipse cuncta omnibus dedit? Utrum egeat munificentia nostra Dominus an non egeat, aut quomodo vel egeat vel non egeat, jam videbimus. Interim, quia ab eo cunctis cuncta praestari etiam tu negare non ausus es, hoc dignior est absque dubio largitate nostra quia nobis ipse ante largitus est; hoc justius ei officiis respondere tentamus, quo beneficiis illius magis impares sumus. Nam et natura ipsa hominum consuetudoque communis hac quasi generali cunctos lege constringit, ut a quibus aliquid liberalitatis accepimus, plus eis gratiae debeamus: arctat quippe nos ad retributionem dati accepta largitio. Ante usum enim ac munificentiam liberalitatis alienae liber est quispiam, beneficiorum fenore non gravatus. Coguntur autem omnes ipsa conscientia sua ad repensationem vicissitudinis, postquam esse coeperint debitores. Ita ergo et Deo hoc majora debemus, quod ab eo cuncta percepimus; et hoc respondere beneficiis illius minus possumus, quod ei etiam si quod debemus redhibere cupiamus, tamen de suo reddimus. Ac per hoc non est quod placere sibi quisquam largitione sua debeat. Sicut sua non sunt cuncta quae a Domino suo accipit, sic sua non sunt cuncta quae reddit. Et ideo perfidiae quidem poena debetur ei qui negaverit Deo quae sunt sibi ab eodem commodata; imputare autem largitionem non potest qui reddiderit accepta.

Sed Deus, inquis, non eget retributione. Nihil minus quam ut non egeat. Non eget enim juxta potentiam suam, sed eget juxta praeceptionem suam; non eget secundum majestatem suam, sed eget secundum legem suam; et in seipso quidem non eget, sed in multis eget; non quaerit in se munificentiam, sed in suis quaerit; et ideo non eget quidem juxta omnipotentiam, sed eget juxta misericordiam; non eget deitate pro semetipso, sed eget pietate pro nobis. Quid enim dicit ad pios ac largos dispensatores Deus? Venite, benedicti Patris mei, possidete regnum quod vobis paratum est a constitutione mundi. Esurivi enim, et dedistis mihi manducare; sitivi, et dedistis mihi bibere.[85] Et alia in hunc modum. Et ne hoc causae de qua nunc loquimur, parum forsitan videretur, adjecit rerum diversitatem, avaris et infidelibus dicens: Ite, maledicti, in ignem aeternum quem paravit Pater meus diabolo et angelis ejus. Esurivi enim, et non dedistis mihi bibere; nudus fui, et non operuistis me.[86] Ubi ergo sunt qui dicunt Dominum Jesum Christum officio nostrorum munerum non egere? Ecce et esurire se pariter et sitire et algere commemorat. Respondeat quilibet horum, si non eget qui esurire se queritur, si non eget qui se sitire testatur. Ego plus addo aliquid, Christum non solum egere cum caeteris, sed plus multo egere quam caeteros: in omni enim pauperum numero non est universorum una paupertas. Sunt enim quidam quibus etiam si vestimenta desunt, alimenta non desunt; multi sunt hospitio egentes, vestibus non egentes; multi domo carentes, sed non substantia; sunt denique quibus etsi desint multa, non desunt omnia. Christus tantummodo solus est, cui nihil est quod in omni humano genere non desit. Nullus suorum exsulat, nullus frigore ac nuditate torquetur, cum quo ille non algeat. Solus cum esurientibus esurit, solus cum sitientibus sitit. Et ideo, quantum ad pietatem illius pertinet, plus quam caeteri eget: omnis enim egestuosus pro se tantum et in se eget: solus tantummodo Christus est qui in omnium pauperum universitate mendicet. Et cum haec ita sint, quid ais, o homo, qui Christianum te esse dicis, cum Christum egere videas, tu facultates tuas quibuscumque non indigentibus derelinquis? Christus pauper est, et tu opes divitum cumulas? Christus esurit, et tu delicias affluentibus paras? Christus etiam aquam sibi deesse queritur, et a te apothecae ebriosorum vino replentur? Christus rerum omnium egestate conficitur, et a te luxuriosis copiae coaggregantur? Christus tibi pro muneribus a te datis praemia sempiterna promittit, et tu nil praestaturis cuncta largiris? Christus tibi et pro bonis bona immortalia et pro malis mala aeterna proponit; et tu nec bonis coelestibus flecteris, nec malis perennibus commoveris? et credere te Domino tuo dicis, cujus nec remunerationem desideras, nec iracundiam contremiscis?

Non credis igitur, sicut jam diximus libro superiore, non credis; ac licet de conversorum venerabili choro esse videaris, licet religionem vestibus simules, licet fidem cingulo asseras, licet sanctitatem pallio mentiaris, non credis omnino, non credis. Et hoc tam viris istiusmodi quam feminis dixi: non credunt. Induat sibi quamvis quilibet habitum sancti nominis et titulum sacrae religionis inscribat; si de substantia sua aliis magis quam sibi consulit, profecto non credit. Nemo est enim credens qui facultates suas aliis prodesse malit quam sibi; nemo est qui beatitudinem aliis miseria sua emere contentus sit; nemo est qui ut aliis paret delicias temporarias, subire egestates cupiat sempiternas. Et ideo qui patrimonio suo aliis magis quam sibi consulit, profutura sibi quae Deo dederit omnino esse non credit. Dicat enim mihi quilibet horum, cur facultates suas aliis derelinquit. Nunquid non ideo quia profuturas cui reliquerit esse non ambigit? Ideo absque dubio. Igitur, quicumque ille es, si ea quae alii relinquis, ideo relinquis quia profutura ei cui reliqueris certus es; sic profecto si quaecumque religiosis muneribus prorogasses profutura esse tibi crederes, tibi absque dubio peculiariter deputares: quia quanto te plus amas quam eos quibus reliquis tanto magis tibi relinqueres si profutura ea tibimet vel tenui opiniuncula judicares. Non enim te odisti, ut prodesse tibi nolis; sed quae pauperibus dereliqueris, profutura tibi esse non credis; et inde est quod aliis magis quam tibi consulis, quia profuturum tibi opus religiosum esse non credis. Sicut credis itaque, sic recipies. Tu Salvatorem perparvipendis, et te Salvator nihili. Tu Christum postponis aliis, et te omnibus Christus. Tibi in comparatione etiam hominum perditorum vilis est Dominus, et tu eris inter periturorum ultimos deputandus.

Sed blandiris tibi forsitan, ut jam ante dixi, aliquo religiosae professionis intuitu. Magis es debitor, quia proposito sanctitatis majora promittis; et ideo plus tolerabis supplicii, quia minus solveris sponsionis. Servus enim, inquit sermo divinus, qui nescit voluntatem domini sui, et non facit eam, vapulabit paucis; qui autem scit, et non facit eam, vapulabit multis.[87] Et tu specie professionis, grandia specie polliceris, et rebus nulla restituis. Falsarii criminis reus es, Deo cuncta mentiris. Nec immerito sacer sermo judicium de templo Dei incipiendum esse testatur. Judicium enim, inquit, de domo Domini.[88] Alibi quoque: A sanctis, inquit, meis incipite.[89] Sed ad superiora redeamus. Ite, inquit avaris atque incredulis Deus, ite in ignem aeternum quem paravit Pater meus diabolo et angelis ejus.[90] Ad liberandum te ab hoc malo quibusdam forsitan bonis corporalibus putas? Pudicitiam quippe amasse te jactas. Sed memento quia et illos quos in Evangelio immortalibus poenis Salvator tradidit, impudicitiae non notavit. Sobrietatem tibimet placuisse commemoras? Nec illi de quibus Scriptura loquitur, ebrietatis crimine puniuntur. Jejunasse te dicis? Nec illos prandia reos esse fecerunt. Sed videlicet magna causa est qua tibi abstinentia ac jejunio tuo placeas, qui ad hoc jejunasti, ad hoc parce exiliterque vixisti, non ut post mortem tuam egenos facultatibus tuis pasceres, sed ut censum cujuscumque haeredis divitiis ampliares. Magnos videlicet abstinentiae fructus capis. Minus enim panis tu manducasti, ut auri alius plus haberet. Tibi venter frugalitate decrevit, ut cujuscumque hominis fortasse vitiosi thesaurus cresceret. Cum ergo ad judicium Dei veneris, jure imputare ei jejunium tuum poteris dicens: Jejunavi, Domine, et abstinui, ac diu me ab omnium deliciarum fruge suspendi. Et res hoc probat. Ecce enim nunc haeredes mei de meo affluunt, immensarum divitiarum copiis exabundant. Et ut aliquid etiam de evangelica lectione praesumas, hoc quod Salvator dixit de perditissimo illo divite, potes et tu de haeredibus tuis dicere: Induuntur purpura et bysso, et epulantur quotidie splendide, incubant defossis a me talentis, premunt argenti et auri congestas strues, materiam quoque his voluptatum omnium praeparavi: distenduntur deliciis a me relictis. Ergo diu abstinui ut nunc illi ebriarentur. Crapula est illorum frugalitas mea. Natant tricliniorum redundantium pavimenta vino; falerno nobili lutum faciunt; mensae eorum ac toreumata mero jugiter madent, semper uda sunt. Luxuriant in peristromatis quae ego feci, fornicantur in sericis quae reliqui. Et cum haec omnia pro te dixeris, quomodo non aeternam a Christo remunerationem mereri poteris, cui in talibus sanctis tantarum deliciarum copiam praepararis?

O quanto melius, quaecumque illa es, quanto melius et salubrius pauper fueras et egestuosa quam dives! Paupertas enim te Deo insinuare potuisset; divitiae ream esse fecerunt. Rectius ergo per indigentiam salva fueras, quam per opes tuas et te et alios praegravasses: te scilicet, dum male aliis relinquis; alios dum a te relicta et ipsi usu inhumanissimo male possident, et post se male aliis derelinquunt. Si vis ergo, quaecumque illa es, si vis tibi esse consultum, si vis aeternam habere vitam, et cupis videre dies bonos, relinque substantiam tuam indigentibus sanctis, relinque claudis, relinque caecis, relinque languentibus; sint facultates tuae alimenta miserorum, sit opulentia tua pauperum vita; ut illorum refrigeria praemia tua sint, ut illorum refectio te reficiat. Si enim illi de tuo edent, tu saturaberis; si illi de tuo biberint, tu sitis tuae aestum ardoremque restingues: te illorum vestitus vestiet, te illorum apricitas delectabit. Non ergo vile ac despicabile putes, si substantiam tuam miseris atque egentibus derelinquas: Christum in illis facies haeredem. Et quid dicam de Christi nomine? Christum quidem haeredem facies, sed tu haereditatis emolumenta percipies. Quaecumque enim Christo reliqueris, per Christum omnia possidebis. Sed haec tu, ut reor, frivola esse judicas, et quasi somnia quaedam ac deliramenta contemnis. Non enim credis Christum vera dixisse. Et res probat, nequaquam te ei credere. Nam qui mandata ejus nec in postremis facis, aut nulla esse omnino aestimas, aut falsa esse condemnas. In quo quidem lugere omnes sanctos ac flere convenit, nulli te et alios tui similes, nulli minus quam Christo credere. Si tibi quicumque ex cauponibus quid promitteret, fidem promittenti non abnegares: si mutuum a te quipiam propola aut salgamentarius postularet, redditurum eum non diffideres quae dedisses. Mendacibus denique interdum atque perjuris, cautione facta et dato fidejussore, res creditur. Christus tibi et fidelissimam cautionem et fidejussores optimos dedit, cautionem scilicet in Evangelio, fidejussores apostolos suos, et, si id parum est patriarchas, prophetas, martyres suos, totam denique divinarum seriem litterarum; et non credis ei, nec fidem commodas? Quem rogo tam prodigum inter homines ac tam miserum invenire possis cui fidem sub tot fidejussoribus denegares? Das itaque res tuas divitibus, et egenis negas; das luxuriosis, et negas sanctis; das cuicumque fortasse perdito, et negas Christo. Prout ergo judicasti, sic judicaberis; sicut elegeris, sic recipies. Non habebis cum Christo partem quem despexisti: cum his habebis quos ei praetulisti.

Sed dicit fortasse aliquis ex infidelium numero non dignam esse causam quae vel Deum moveat, vel homines in aeternum periculum trahat. Scio quidem quod omnes rei veniabiles putant semper reatus suos. Nam et furta furibus leves culpae sunt, et innocua ebriosis videtur ebrietas, et apud impudicos fornicatio scelus non est; quia nullum omnino tam grande crimen est quod non cujus facinore committitur, ejus sententia sublevetur. Sed si quis vult ex peccatoribus scire, quam graviter censenda a Deo sint magna crimina, discat qualiter in semet ipsis puniant sancti etiam levia peccata, conscii scilicet jam ex ipsius Dei dictis futuri examinis, ac per Domini sui verba etiam judicia rimantes; et ideo semper in Dei opere, semper in compunctione, semper in cruce positi. Beati qui, cum omnium misereantur, sibi nunquam penitus ignoscunt, in nullo sibi parcentes, sed totos se admodum Deo impendentes, et ideo in futuro judicio digni praemio, quia hic apud se jugiter in reatu. Nam de misericordia eorum ac largitate quid dicam, quae virtus apud eos quasi virtutum omnium initiatrix est? Plerique enim eorum haec habent quasi exordia, et quasi incunabula conversionis suae, ut prius quam limen sanctae professionis introeant, de propriis sibi facultatibus nil relinquant, secundum illud scilicet Domini nostri dictum quo ait: Vende omnia bona tua, et da pauperibus, et veni sequere me.[91] Et illi itaque secuturi vocantem Deum, prius vendunt omnia quam sequantur. Divitias enim onerum atque impedimentorum loco esse ducentes, expeditos se non putant ad sequendum Deum, nisi omnia prius carnalium sarcinarum impedimenta projecerint, simul, ut more hominum commigrantium, prius ad locum habitaculi destinati res suas transferant quam seipsos: scilicet ut cum ea quae ad se pertinent universa transtulerint, tunc ipsi in plenam ac refertam bonis immortalibus domum, praemissa rerum facultate, commigrent; securi absque dubio nihil sibi postea defuturum, qui exituri de habitaculo vili et contemptibili ac jam jamque ruituro, nihil illic de suo penitus reliquerint quod periret. Haec ergo sanctorum spes, haec fiducia est. Sic sibi opulenta rerum transmissione prospiciunt, ut aeternis immortalium facultatum copiis perfruantur. Caeterum tu, quicumque ille es aut quaecumque, quae animae tuae ac salutis oblita, ipsa te resculis tuis spolias, quomodo in futuro quasi condita ac parata reperies quae hic aut non indigentibus aut etiam abundantibus deputaris? Quomodo reddenda tibi a Deo credis quae Deo ipse non credis? Postremo, quomodo reddi vis quae credere non vis? Nemo enim sibi solvi vult quae non commodat; nec tam stultus est ut quae non feneraverit, putet esse reddenda. Et ideo tu nequaquam a Deo quasi reddendum sperare poteris quod Deo utique non credens, reddere tibi Deum ipse nolueris. Unde compleatur dictum in te divinum illud necesse est, quia reliquisti aliis vel alienis divitias tuas, sepulcrum tuum erit domus tua in aeternum. Et illud quod Salvator ad similem tui loquitur: Quia tepidus es, et neque fervens neque frigidus, incipiam te evomere ex ore meo. Et illud dicis: Dives sum, et divitias habeo, et nullius egeo; et nescis quia tu es miser, et pauper, et caecus, et nudus.[92] Nemo itaque sibi in vita, in morte, in actu, in dono, in testamento suo hominem Deo praeferens, de vitae ac professionis praerogativa aliquid blandiatur. Poenalis est hominis ac perniciosa ista securitas: praesumptae spes, sarcinae sunt reatus: usurpata absolutio damnationem parit. Quicumque sibi se excusat, accusat Deo, secundum illud: Nam qui se existimat esse aliquid, cum nihil sit, seipsum seducit.[93] Nemini itaque facilis sua causa sit. Nullus difficilius evadit, quam qui se evasurum esse praesumpserit.

Dura haec forsitan atque austera videantur. Quidni? Omnis enim disciplina, ut ait sermo divinus, non est gaudii, sed moeroris.[94] Dura haec et austera sunt. Sed quid facimus? Non licet rerum mutare naturas; et enuntiari aliter veritas non potest quam vis ipsa exigit veritatis. Dura haec quidam putant, scio, et satis certus sum. Sed quid facimus? Nisi duris non itur ad regnum. Arcta enim, inquit Dominus, et angusta via est quae ducit ad vitam;[95] et Apostolus: Existimo, inquit, quod non sunt condignae passiones hujus temporis ad futuram gloriam quae revelabitur in nobis.[96] Indignum esse ad futurae gloriae comparationem omne opus dicit humanum. Et ideo nihil durum aut austerum Christianis videri debet: quia quantalibet pro sempiterna beatitudine Christo offerant, vile est quod datur, ubi tam grande est quod accipitur. Nihil magnum in terris ab homine Deo solvitur, ubi quod est in coelo maximum comparatur. Durum est avaris ut largiantur sua. Quid mirum? Totum durum est quidquid imperatur invitis. Quod genera praeceptorum sunt, tot adversariorum. Si largitatem esse in hominibus jubet Dominus, avarus irascitur; si parcimoniam exigit, prodigus exsecratur; sermones sacros improbi hostes suos ducunt, horrent raptores quidquid de justitia scribitur, horrent superbi quidquid de humilitate mandatur, adversantur ebriosi ubi sobrietas indicitur, detestantur impudici ubi castitas imperatur. Aut nihil ergo dicendum est, aut quidquid dictum fuerit, cuicumque supradictorum hominum displicebit. Mavult quilibet improbus exsecrari legem quam emendare mentem; mavult praecepta odisse quam vitia. Inter haec, quid agant quibus loquendi a Christo officia mandantur? Deo displicent, si tacent; hominibus, si loquuntur. Sed, ut Judaeis apostoli responderunt: Expedit magis Deo obedire quam hominibus.[97] Do tamen consilium omnibus quibus gravis et onerosa est lex Dei, si accipere non recusant, quemadmodum placere eis possint quae Deus praecipit. Cuncti enim qui oderunt mandatum sacrum, causam odii in seipsis habent. Omne fastidium non in praeceptis est legis, sed in moribus suis. Lex quippe bona est, sed mores mali. Ac per hoc mutent homines propositum et affectum suum. Si mores suos probabiles esse fecerint, nihil eis ex eo quod lex bona praecipit, displicebit. Quando enim bonus quis esse coeperit, non potest non diligere legem Dei: quia hoc intra se habet lex Dei sancta, quod sancti homines in moribus.

Gratia Domini nostri Jesu Christi cum spiritu tuo. Amen.

 

CONTRE L’AVARICE

LIVRE QUATRIEME.

Argument.

Il faut mépriser l'approbation des impies, et ne chercher que celle des justes. — On doit toujours agir dans la vue de plaire à Dieu. — Les justes et les pécheurs ont un égal besoin de finir leur vie par des bonnes œuvres. — Dans tous les temps nous devons préférer Dieu à toutes choses. — C'est le mépriser que de commettre un péché. — Plus on a reçu de bienfaits de lui, plus on est obligé de faire l'aumône. — Jésus-Christ souffre dans la personne des pauvres. — On, sera traité en Pauvre vie, comme on aura traité le Christ en celle-ci. — Injustice de eux qui ne font pas l’aumône. — Dieu oubliera dans la siècle futur ceux qui l'oublient au siècle présent. — Nous devons obéir à la loi, et ne pas nous plaindre de sa sévérité. — La piété en adoucit le joug.

Je n'ignore pas, ô Église ma souveraine, mère de la bienheureuse espérance, que les considérations développées dans les livres précédons, peuvent effaroucher ceux de vos fils qui n'aiment pas le Christ. Mais leurs opinions ne m'importent guère, car il n'est point étonnant que des pages qui leur parlent de Dieu viennent à leur déplaire, quand Dieu même peut-être ne leur plaît pas ; il ne faut pas s'attendre qu'ils puissent aimer un langage qui enseigne le salut et la sanctification des âmes, quand ils n'aiment ni leur salut ni leurs âmes. Il me suffit donc ici, comme ailleurs, de l'avis et de l'assentiment des saints, car, si j'ai pour moi leur approbation, je puis compter aussi sur celle de Dieu : l'Esprit de Dieu habitant dans les saints, Dieu lui-même habite sans doute dans des cœurs d'où son esprit ne sort jamais. Quant aux hommes impies, soit infidèles, soit Chrétiens, leur opinion doit passer pour peu de chose, ou être mise hors de ligne. Si je voulais encore plaire au monde, dit l'Apôtre, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Ce qu'il y a de plus triste et de plus déplorable, c'est que parmi vos enfants, il en est, comme je pense, qui, sous un prétexte de piété, démentent leur profession, et qui ont abandonné le siècle par l'habit plutôt que par le cœur. Si je ne me trompe, ils pensent et disent que tout chrétien doit, en mourant, préférer ses proches à la personne du Christ. Et, comme de tels sentiments sont trop criminels, trop détestables par eux-mêmes, ils s'efforcent de les cacher sous une sorte de voile pour en déguiser l'odieux, et disent que toutes les personnes qui croient au Seigneur, doivent être dévouées au Christ seulement lorsqu'elles sont pleines de vie et de santé, mais que, au sortir du siècle, elles doivent se ressouvenir avant tout de leurs parents selon la chair. Comme si les hommes chrétiens devaient se montrer autres quand ils sont pleins de force, autres quand ils quittent le siècle ; comme s'ils devaient se montrer à Jésus-Christ autres dans la santé, autres dans la mort, autres dans le cours de la vie, autres dans les derniers jours!... En ce cas, le jeune homme aura donc un Christ, le vieillard un autre, et les hommes devront changer de croyance autant de fois qu'ils changeront d'âge. Car, si vous pouvez être pour le culte de Dieu, autre quand vous êtes vigoureux, autre quand vous êtes faible, autre quand vous êtes en santé, autre quand vous êtes malade, donc, selon que changera la constitution du corps humain, Dieu sera, lui aussi, sujet au changement envers l'homme ; chaque fois que la santé de l'homme variera, chaque fois aussi la religion sera sujette au changement. Comme si, tout en devant appartenir au Christ pendant la vie, on devait cesser de lui appartenir à la mort! Et que deviennent alors ces paroles : Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé? Que devient cet oracle de la parole divine dans les saints proverbes : C’est dans la fin qu'il faut louer la sagesse. On nous montre par là que, si la sagesse est salutaire à tout âge, c'est principalement à la mort qu'il en faut faire profession ; la prudence d'une vie passée ne saurait mériter d’éloge, si elle n'est couronnée par une bonne fin ; car c'est dans la fin qu'il faut louer la sagesse.

Il suffit, dit une doctrine désolante, il suffit à l'homme des bonnes œuvres passées, quand bien même il ne ferait rien à la mort. Moi, je prétends qu'aux approches du trépas l'on doit faire; sinon beaucoup plus, du moins tout autant. D'abord, en fait de bonnes œuvres, il n'y a jamais rien de trop ; puis ensuite, quand on s'achemine au tribunal de Dieu, il faut chercher davantage à se concilier son juge, comme si déjà l'on comparaissait en jugement. Enfin, si l'on a fait quelque bien jusque là, à plus forte raison faut-il en faire à la veille de mourir, pour que la fin de la vie ne soit pas trop indigne des actes précédents. S'est-on peu appliqué aux bonnes œuvres, il convient plus encore de réparer cette omission tout au moins à l'heure suprême, afin de payer tout au moins au dernier terme, ce qui n'a point été rendu pendant la vie; afin que, si l'on s'est rendu autrefois coupable de négligence, on trouve aux yeux de son maître une sorte d'excuse à compenser les précédentes ingratitudes tout au moins par un dernier mouvement de piété. Mais revenons à notre sujet. C’est à la fin, dit la parole divine, qu’il faut louer la sagesse. Pourquoi ne dit-on pas qu'il faut la louer dans l'enfance, dans la jeunesse, dans un état de choses florissant, dans le bonheur et la prospérité? C'est qu'alors les éloges ne reposent que sur l'incertain. Car, tant que l'homme est soumis aux vicissitudes, on ne saurait le louer sans crainte, et voilà pourquoi il est écrit que c’est à la fin qu’il faut célébrer la sagesse. Celui qui échappe à ce qu'il y a d'incertain dans les dangers, mérite un juste suffrage pour être à l'abri des changements ; car la louange est ferme et stable, alors que le mérite ne peut subir d'altération. C’est à la fin, nous dit-on, qu’il faut célébrer la sagesse. Qu'est-ce, je vous prie, que la sagesse du Chrétien? Qu'est-ce, sinon la crainte et l'amour du Christ? Le commencement de la sagesse, est-il écrit, c'est la crainte du Seigneur. Et ailleurs : L'amour parfait chasse la crainte. Ainsi, comme nous le voyons, le commencement de la sagesse est dans la crainte du Christ, la perfection, dans l'amour. C'est pourquoi, si la sagesse du Chrétien consiste dans la crainte et dans l'amour du Seigneur, nous ne sommes vraiment sages qu'en aimant Dieu toujours et au dessus de tout; mais, s'il faut l'aimer en tout temps, il faut surtout l'aimer à la mort, parce que c'est à la fin que fort célèbre la sagesse.

Si donc, pour être regarde comme sage à la fin de la vie, il faut que vous aimiez Dieu par dessus tout, quelle folie n'est-ce pas de prétendre que dans la santé on doit préférer le Christ à des proches selon la chair, mais que, à la mort, on ne le doit pas? Car, pourquoi cette obligation dans la santé, si elle n'existe pas à la mort? Ou bien, si l'on peut religieusement, à son heure dernière, préférer au Christ ses alliés et ses proches, pourquoi ne le pouvait-on pas auparavant? Est-il une heure dans les derniers jours de la vie où il faille chérir les autres plus que soi-même, plus que Dieu, pourquoi alors ne les avoir pas chéris aux jours passés? Il arrive ainsi que toutes choses se dissolvent, s'évanouissent et s'effacent ; que personne à nos yeux n'est plus vil que nous, personne relégué plus bas que Dieu. S'il est un temps où l’on ait le droit de n'aimer Dieu qu'après ses parents et ses proches, il n'en est point où l'on puisse avec droit le leur préférer. Si au contraire, ce qui est vrai, il n'est point de temps où il ne doive occuper la première place, il n'en est point non plus où l'on soit en droit de le reléguer à la seconde. Non, certes, il n'en est pas. Et la dernière heure elle-même ne saurait conférer ce privilège, puisque l'homme juste, au dire du prophète, le jour qu'il se sera égaré, trouvera sa ruine. Si donc la mort devient la peine de toute erreur, et si la vie des hommes se trouve compromise par ces égarements mêmes qui souillent d'ordinaire et plus généralement l'innocence humaine, que pensons-nous qu'il adviendra, lorsqu'on ose s'attaquer à Dieu dans une détestable infidélité? Car, dit l'Apôtre, toute désobéissance recevant le juste châtiment quelle mérite, Comment échapperons-nous, si nous négligeons ce grand moyen de salut? Or, jamais on ne néglige plus le vrai salut, que lorsqu'on préfère quelque chose à Dieu. Notre salut étant un bienfait de la céleste miséricorde, quel espoir d'obtenir le salut, quand on méprise Dieu lui-même en la bonté de qui repose tout notre salut. Dieu étant le juge et des vivants et des morts, quelle confiance peut avoir au tribunal de Dieu celui, qui même à la mort, et de son propre tribunal, à lui, méprise le juge devant lequel il va comparaître aussitôt après le trépas? Et voilà pourquoi, au langage de la divine Ecriture, l’homme sera jugé comme il aura jugé, c'est-à-dire, qu'il sera lui-même jugé de Dieu, comme il aura lui-même jugé Dieu. Et ce ne sera pas chose inique de voir, dans le siècle futur, le Seigneur faire passer après tous celui qui, dans le siècle présent, aura lui-même fait passer Dieu après toutes choses ; il n'y aura là rien de criant, si Dieu le juge plus condamnable que tous les autres, lui qui aura jugé Dieu moins estimable que toutes choses.

Mais, dira quelqu'un, si j'en agis de la sorte, ce n'est pas que je méprise Dieu ou que j'en tienne peu de compte ; j'aime, j'honore ceux que j'ai institués mes héritiers. — Supposons que cela soit; presque tous les plus grands criminels, presque tous les plus grands coupables peuvent recourir aussi à cette excuse, il est bien loisible aux voluptueux d'alléguer que, s'ils s'abandonnent à la fornication, ce n'est point par mépris pour Dieu, mais parce qu'ils sont emportés par le feu des sens et la faiblesse de la chair. Les homicides peuvent alléguer que, s'ils versent le sang humain, ils ne le font ni par mépris pour Dieu, ni par haine, mais parce que la cupidité seule les pousse au crime. Et que sert aux méchants une pareille excuse, puisqu'il n'importe guère de savoir quelle peut être la cause de la faute, lorsque tout péché est un outrage fait à Dieu? Supposons néanmoins, comme nous l'avons dit déjà, qu'il en soit ainsi ; supposons que ce n'est point par mépris que l'on abandonne ses biens à tout antre plutôt qu'à Dieu, mais qu'on y est entraîné par honneur ou du moins par amour pour son héritier. Mais que faisons-nous? rien ne prouve tant l'oubli et le mépris dont on paie Dieu. Car, si en léguant votre patrimoine à vos héritiers ou au premier venu, vous cherchez à leur donner par là des témoignages de respect et d'amour, assurément, lorsque vous ne laissez rien à Dieu, vous témoignez par là que vous n'avez pour lui ni respect, ni amour. Et ainsi, tout ce que vous direz pour vous se tourne contre vous ; l'amour et le respect que vous portez à d'autres impliquent mépris pour Dieu et outrage à son nom. Car, lorsque vous donnez à d'autres hommes, parce que vous les honorez, Dieu, à qui vous ne laissez rien, est déshonoré par vous; lorsque vous laissez beaucoup à d'autres hommes, parce que vous les aimez, vous ne laissez rien à Dieu, sans doute parce que vous ne l'aimez pas. Voilà qu'à votre lit de mort, et lorsque vous testez, Dieu et l'homme se présentent ensemble devant vous. C'est chose patente et non douteuse ; celui que vous aurez choisi, vous le préférez. Si vous rendez honneur à un seul, il faut bien que votre mépris revienne à l'autre. Si l'homme que vous préférez se félicite de votre amour, il faut bien que Dieu se plaigne de votre indifférence, lui que vous laissez de côté. Mais peut-être pensez-vous que Dieu n'a pas besoin de la munificence de l'homme. Et qu'est-il nécessaire, dites-vous, que l'homme accorde quelque chose à l'auteur de tous les dons? Si Dieu a besoin ou non de notre munificence, comment il en a ou n'en a pas besoin, c'est ce que nous verrons. En attendant, comme vous n'avez pas osé nier, vous, que tout vient de Dieu, il mérite sans doute d'autant mieux nos largesses qu'il a usé le premier de libéralité à notre égard ; nos efforts pour le payer de bons offices sont d'autant plus fondés que nous sommes plus incapables de reconnaître ses bienfaits. La nature elle-même et le commun usage font pour ainsi dire à tous une loi générale de porter la gratitude au delà des faveurs ; une grâce reçue emporte avec elle une obligation de reconnaissance. Avant que vous ayez usé de la munificence d'autrui, vous êtes libre, votre cœur n'a pas d'intérêts à payer; mais votre conscience est engagée à un retour, une fois que vous vous êtes constitué débiteur. Ainsi donc, nous devons d'autant plus à Dieu que nous avons reçu tout de lui; nous sommes d'autant moins capables de répondre à ses bienfaits que, même avec le désir d'acquitter notre dette, nous lui rendons encore du sien. Or, il n'y a pas après cela de quoi nous glorifier de nos dons. Ce que nous avons reçu de notre maître n'est pas à nous, ce que nous lui rendons ne nous appartient pas non plus. Et voilà pourquoi il doit être puni de son infidélité, celui qui refuse à Dieu les choses que Dieu lui a prêtées ; voilà pourquoi il ne peut se targuer de libéralité, celui qui rend des choses reçues;

Dieu, dites-vous, n'a que foire de notre reconnaissance? Rien de moins vrai que cela. Sans doute, il n'en a pas besoin, si l'on considère sa puissance; mais il en a besoin, à ne Voir que son précepte ; il n'en a pas besoin, si l'on considère sa majesté ; mais il en a besoin, à n'envisager que sa loi; il n'en a pas besoin en lui-même; mais il en a besoin en beaucoup d'hommes; ce n'est pas pour lui qu'il demande, c'est pour les siens, et ainsi il n'a pas besoin, si l'on considère sa toute-puissance, mais il a besoin, si l'on examine sa miséricorde; il n'a pas besoin de divinité pour lui, mais il a besoin de notre piété pour nous. En effet, que dit le Seigneur aux hommes bons et généreux : Venez, les bénis de mon père, possédez le royaume qui vous a été préparé depuis le commencement du monde. Car, j’ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, et d'autres choses de ce genre. Mais afin qu'il ne semblât pas dire trop peu pour notre sujet, il a opposé à ces paroles la sentence des avares et des infidèles : Allez, maudits, au feu éternel que mon père a préparé pour le diable et pour ses anges. Car j’ai eu faim, et vous ne m avez pas donné à boire, j’ai été nu, et vous ne m'avez pas couvert. Où sont donc ceux qui disent que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de nos largesses? Voilà qu'il vous déclare et qu'il a faim, et qu'il a soif, et qu'il a froid. Que l'un de vous me réponde : n'est-il pas dans la nécessité, celui qui se plaint d'avoir faim? n'est-il pas dans la nécessité, celui qui nous dit avoir soif? Je vais ajouter encore que non seulement le Christ a besoin comme les autres, mais qu'il a besoin plus que les autres ; sur un grand nombre de pauvres, l'indigence varie dans son objet. Il en est qui, sans manquer de nourriture, manquent toutefois de vêtements ; beaucoup manquent d'asile, sans manquer toutefois d'habits ; beaucoup n'ont pas de retraite, sans manquer toutefois de ce qui est nécessaire à la vie ; il en est enfin qui, sans être privés de tout, sont dépourvus de beaucoup de choses. Le Christ est le seul qui manque à la fois de tout ce qu'il y a dans le monde. Aucun des siens ne souffre l'exil, aucun n'endure le froid et la nudité, sans que le Christ aussi ne frissonne avec lui. Seul, il a faim avec ceux qui ont faim; seul, il a soif avec ceux qui ont soif. Et ainsi, à ne considérer que sa compatissance, il est dans le besoin plus que les autres, car un nécessiteux ne souffre que pour lui-même et en lui-même; seul, le Christ mendie en la personne de tous les pauvres. Après cela, que répondras-tu, ô homme, toi qui te dis Chrétien? Tu vois que le Christ est dans la misère, et toi, tu laisses ton patrimoine à des héritiers qui ne manquent de rien? le Christ est pauvre, et toi, tu grossis l'opulence des riches? Le Christ a faim, et toi tu prépares des plaisirs à ceux qui nagent dans les délices? Le Christ se plaint de manquer d'eau, et toi, tu remplis de vin les celliers des heureux du monde? Le Christ se consume dans un dénuement absolu, et toi, tu entasses des trésors pour les voluptueux? Le Christ, pour les présents que tu lui feras, te promet des récompenses éternelles, et toi, tu donnes tout à ceux qui ne te rendront rien? Le Christ étale devant toi des biens immortels pour tes bonnes œuvres, des maux sans fin pour tes actions mauvaises, et toi, tu ne te laisses ni ébranler par les biens du ciel, ni remuer par l'aspect des maux de l'enfer! Et tu dis que tu crois à ton Maître, quand tu ne désires pas sa récompense, quand tu ne redoutes pas son courroux!

Donc, tu ne crois pas, ainsi que je l'ai dit au livre précédent, non, tu ne crois pas ; et, quoique tu semblés appartenir au chœur vénérable des convertis, quoique tu simules la religion par tes vêtements, quoique tu professes la foi par ce rude ceinturon, quoique tu grimaces la sainteté par cet humble manteau, non, non, tu ne crois pas. Et je le dis aux hommes et aux femmes, ils ne croient pas. On a beau se couvrir d'un vêtement saint, on a beau se parer d'un titre religieux, d'un nom sacré, si l'on fait servir ses richesses à d'autres plutôt qu'à soi, oh! assurément, l'on ne croit point; car il n'est pas de croyant qui veuille rendre profitables ses trésors à d'autres plutôt qu'à soi; il n'est personne qui se trouve heureux d'acheter pour les autres la béatitude au prix de sa propre misère ; personne qui, dans la vue de préparer à d'autres d'éphémères délices, se résolve à subir une indigence éternelle. Ainsi donc, faire servir son patrimoine à d'autres plutôt qu'à soi, c'est regarder comme tout à fait perdu ce qu'on aura donné à Dieu. Et dites-moi, pourquoi laisser vos richesses à d'autres? N'est-ce point parce que vous pensez qu'elles profiteront à ceux, qui les reçoivent? Oui assurément. Donc, puisque vous ne léguez vos biens à d'autres que dans le ferme espoir qu'ils leur seront utiles, assurément, si vous pensiez devoir trouver quelque utilité dans des biens par vous consacrés, à des legs pieux, vous ne manqueriez pas de vous les réserver; plus l'amour que vous avez pour vous-même l'emporte sur celui que vous avez pour vos héritiers, plus aussi vous mettriez d'empressement à vous les réserver, ces biens, si vous aviez la moindre probabilité qu'ils pussent vous devenir utiles. Car, vous ne vous haïssez pas au point de négliger vos intérêts, mais vous ne croyez pas que les choses que vous laissez aux pauvres, puissent vous servir, et voilà pourquoi vous consultez les intérêts d'autrui plus que les vôtres, ne voyant aucune utilité pour vous dans une œuvre religieuse. Vous recevrez donc selon votre foi. Vous faites peu de cas du Sauveur, le Sauveur ne tiendra pas compte de vous. Vous faites passer les créatures avant le Christ, le Christ vous fera passer après tous. Le Seigneur vous semble vil, même en comparaison des hommes les plus dégradés, vous serez relégué au dernier rang des réprouvés.

Mais peut-être que vous aimez, comme je l'ai dit, à vous reposer sur votre titre de Religieux. Vous devez bien davantage, parce que, en faisant profession de sainteté, vous promettez de plus grandes choses ; et voilà pourquoi votre supplice sera d'autant plus terrible, que vous aurez moins satisfait à vos obligations. Car, au dire de la parole sainte, le serviteur qui ne connaît pas la volonté de son maître et ne l’exécute pas recevra peu de coups. Mais celui qui la connaissant, ne l'exécute pas, en recevra davantage. Vous avez beaucoup promis, vous, par votre profession, et vous ne tenez rien. Vous êtes coupable du crime de faussaire, vous mentez à Dieu en toutes choses. Ce n'est pas sans raison que la parole sacrée nous assure que le jugement commencera par Je temple de Dieu. Jugement, est-il écrit, sur la maison du Seigneur. Et ailleurs : Commencez par mon sanctuaire. — Revenons à notre sujet. Allez, dit le Seigneur aux avares et aux incrédules, allez dans le feu éternel que mon père a préparé pour le diable et pour ses anges. Pensez-vous donc pouvoir être délivré de ce mal par la pratique de quelques vertus purement extérieures? Vous vous glorifiez d'avoir aimé la chasteté? Mais souvenez-vous que les hommes livrés par le Sauveur dans l'Évangile à des peines immortelles, ne sont pas flétris d'impudicité. Vous rappelez que la tempérance vous a plu ; mais ceux dont parle ici l'Écriture ne sont pas punis du crime d'ivrognerie. Vous dites que vous avez jeûné? Mais eux, ce ne sont pas les festins qui les ont rendus coupables. Vous avez une grande raison de vous complaire dans votre abstinence et votre jeûne, vous qui avez jeûné, qui avez mené une vie chétive et parcimonieuse, non point pour nourrir, après votre mort, les indigents de vos biens, mais pour grossir de vos richesses les trésors du premier héritier venu. Vous retirez de beaux fruits de votre abstinence! si vous avez mangé moins de pain, c'est pour laisser plus d'argent à un autre. Vous vous êtes condamné à la frugalité pour enfler les trésors d'un homme peut-être vicieux. Lors donc que vous serez venu au jugement de Dieu, vous pourrez à bon droit faire valoir votre jeûne, en disant : J'ai jeûné, Seigneur, et me suis abstenu ; longtemps je me suis privé de toute espèce de délices. Et la chose le prouve. Car voilà que mes héritiers regorgent de mes biens, qu'ils nagent dans une abondance générale de toutes choses. Et si vous voulez même aborder les paroles évangéliques, ce que le Sauveur disait du mauvais riche, vous pouvez, vous aussi, le dire de vos héritiers : Ils sont revêtus de pourpre et de lin, chaque jour ils s'asseyent à des banquets magnifiques, ils couvent les trésors que j'avais enfouis, ils pèsent 6ur les monceaux d'or et d'argent que j'avais entassés ; c'est moi qui ai tout disposé pour leurs plaisirs, ils se gorgent des délices que je leur ai préparées. Longtemps je me suis abstenu, pour qu'ils pussent aujourd'hui s'enivrer. Ma frugalité sert à leur crapule. Le vin baigne le pavé de leur superbe triclinium ; ils pataugent dans un généreux falerne, leurs tables et leurs vases sont toujours arrosés, toujours humides de vin. Ils se livrent à des joies dissolues derrière les magnifiques rideaux que j'ai disposés, ils s'abandonnent à la fornication sur les tapis soyeux que j'ai laissés. — Et lorsque vous aurez dit tout cela pour vous, comment n'obtiendrez-vous pas du Christ une éternelle récompense, lui à qui vous aurez préparé une telle affluence de délices, en la personne de pareils saints?

Oh! qu'il eût bien mieux valu pour vous, qu'il eût été bien plus salutaire pour vous d'être pauvre et nécessiteux, que d'être riche! La pauvreté vous eût peut-être mis en crédit auprès de Dieu, les richesses vous ont rendu coupable. Il eût bien mieux valu vous sauver par l'indigence, que de vous perdre par vos richesses, vous et les autres : vous, en léguant vos trésors sans discernement ; les autres, en leur donnant le moyen d'user avec inhumanité de votre héritage, et de le léguer ensuite à de méchants successeurs. Si donc, vous consultez réellement vos propres intérêts, si vous voulez avoir la vie éternelle, si vous voulez compter des jours heureux, laissez vos biens à d'honnêtes indigents, laissez aux boiteux, laissez aux aveugles, laissez aux malades ; que vos richesses alimentent les malheureux, que votre opulence fasse la vie des pauvres; le rafraîchissement que vous leur donnez, sera votre récompense, le soulagement que vous leur apporterez, vous soulagera à votre tour. Ils mangeront du vôtre, et vous serez rassasié ; ils boiront du vôtre, et vous éteindrez l'ardeur brûlante de votre soif; leur vêtement vous vêtira, leur bien-être vous délectera. Ne regardez donc point comme un acte vil et méprisable, de laisser votre bien aux malheureux et aux indigents ; c'est le Christ qui héritera en leurs personnes. Et que parlé-je du Christ? Sans doute, c'est lui qui deviendra votre héritier, mais c'est vous qui retirerez les fruits de l'héritage, car, tout ce que vous laisserez au Christ, vous le posséderez par lui. Mais tout cela, je pense, vous semble frivole, et vous apparaît comme un songe méprisable et une extravagance. Vous ne croyez pas que le Christ ait dit vrai. Les choses prouvent que vous ne croyez point à sa parole. Car, lorsque vous violez ses préceptes même à la mort, ou vous les regardez comme nuls, ou vous les condamnez comme faux. Il faut bien alors que tous les saints versent des larmes en voyant que vous et vos semblables, vous ne croyez à personne moins qu'au Christ. Si un hôtelier vous promettait quelque chose, vous ajouteriez foi à sa promesse ; si un regrattier, si un épicier vous empruntait quelque chose, vous ne douteriez pas qu'il ne dût vous rendre ce que vous lui auriez donné. Enfin, lorsque les menteurs et les parjures offrent une caution et une garantie, on leur confie ce qu'ils demandent. Le Christ vous a donné une sûre caution, d'excellentes garanties : une caution dans son Evangile, une garantie dans ses Apôtres, et si cela est peu, dans ses Patriarches, dans ses Prophètes, dans ses Martyrs, puis enfin dans toute la série des saintes lettres, et vous ne croyez pas à lui, vous n'avez pas foi en sa parole? je vous le demande, où trouver un homme si prodigue, si misérable que vous lui déniez votre confiance, même avec tant de garanties? Vous donnez vos biens aux riches, et vous les refusez aux indigents; vous donnez aux voluptueux, et vous refusez aux saints; vous donnez à des hommes pervers, et vous refusez au Christ. Comme vous aurez jugé, ainsi l'on vous jugera ; comme vous aurez choisi, ainsi vous recevrez. Vous n'aurez point de part avec le Christ que vous avez méprisé ; vous serez avec ceux que vous lui avez préférés.

Quelque infidèle dira peut-être qu'il n'y a pas là de quoi irriter Dieu, de quoi entraîner les hommes dans un péril éternel. Je sais bien que tous les coupables regardent ordinairement leurs fautes comme légères. Pour les voleurs, le larcin n'est qu'une bagatelle ; pour les ivrognes, l'ivrognerie n'est qu'une chose innocente; pour les impudiques, la fornication n'est point un crime ; car, il n'est pas de forfait si grand qui ne soit excusé par son auteur. Mais un pécheur veut-il savoir quels châtiments terribles Dieu réserve aux grands crimes, qu'il considère avec quelle rigueur les saints punissent en eux les péchés même les plus légers ; prévoyant déjà, d'après les paroles de Dieu, la sévérité de son futur examen, étudiant dans ses écritures les jugements de leur Seigneur, ils vivent toujours dans les œuvres de Dieu, toujours dans la componction, toujours dans la croix ; heureux, en ayant pitié de tout le monde, d'être sans pitié pour eux-mêmes, de ne se rien pardonner, de se donner tout à Dieu, et de se rendre ainsi dignes de récompense au jugement futur, parce qu'ils se trouvent ici-bas incessamment coupables. Et que dirai-je de leur miséricordieuse libéralité, vertu qui, chez eux, est une sorte d'initiation à toutes les vertus? Car, pour le plus grand nombre, la naissance, le berceau, en quelque sorte, d'une sincère conversion, c'est le renoncement à toutes choses, avant de s'engager dans la vie religieuse, selon ces paroles de notre Seigneur : Vendez tous vos biens, donnez-les aux pauvres, et venez, suivez-moi. Ainsi, déterminés à suivre le Seigneur, ils vendent tout avant d'entrer dans la carrière. Regardant les richesses comme un fardeau, un embarras, ils ne se croient point assez dégagés pour suivre Dieu, qu'ils n'aient rejeté le poids des affections charnelles, et que, pareils à ceux qui changent de domicile, ils n'aient envoyé leurs meubles dans les maisons qu'ils vont habiter. Une fois qu'ils auront transporté tout ce qui leur appartient, ils pourront, à la suite de leurs richesses, s'acheminer vers un séjour rempli et comblé des biens immortels, assurés qu'ils seront de ne plus manquer de rien, puisque, au sortir d'une habitation vile, méprisable, et prête à crouler, ils n'y auront rien laissé du leur, qui soit exposé à périr. Voilà donc l'espoir des saints, voilà leur confiance : en transportant ainsi leurs trésors, ils se ménagent la faculté de jouir des immortelles richesses. Au reste, vous qui, oublieux de votre âme et de votre salut, vous dépouillez de votre modeste fortune, comment, au siècle futur, trouverez-vous amassé et tout prêt ce que vous n'aurez légué ici-bas qu'à des personnes qui ne sont pas dans le besoin, ou qui se trouvent dans l'abondance. Comment croyez-vous que Dieu vous rendra ce que vous ne lui aurez pas confié? Enfin, comment voulez-vous que l'on vous rende ce que vous ne voulez pas confier? Personne jamais ne demande qu'on lui paie ce qu'il n'a pas prêté; personne n'est assez déraisonnable pour espérer qu'on lui rende ce qu'il n'aura pas donné. Ainsi donc, vous ne pouvez vous attendre à recevoir de Dieu ce que vous n'avez pas voulu qu'il put vous rendre n'ayant pas voulu, vous, le lui confier. Il faut bien alors que s'accomplisse en vous cet oracle céleste : parce que vous avez laissé vos richesses à des étrangers, votre sépulcre sera votre demeure pour jamais. Puis ensuite ce que le Seigneur dit à un homme de votre espèce : Parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Et tu dis : Je suis riche, j’ai des trésors, je ne manque de rien; et tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. Que nul homme donc, lorsqu'il se préfère quelqu'un, soit dans la vie, soit à la mort, soit dans ses actions, soit dans ses legs, ne compte sur les prérogatives d'une vie sainte et d'une profession religieuse. Une: telle sécurité devient fatale et funeste; ces présomptueuses espérances, sont le fardeau du péché ; cette absolution usurpée ne produit que la damnation. On a beau se justifier soi-même, on n'est pas innocent devant Dieu, suivant ces paroles ; Si quelqu'un s'imagine être quelque chose, il se trompe lui-même, parce qu'il n'est rien. Que personne donc ne s'absolve facilement. Nul n'échappe moins au tribunal de Dieu, que celui qui se promet faussement qu'il échappera.

Ceci vous paraît peut-être dur et austère. Pourquoi non? Tout châtiment, dit la parole divine, semble être un sujet de tristesse et non de joie. Cela est dur et austère mais que faisons-nous? Il n'est pas permis de changer la nature des choses, et la vérité ne saurait être énoncée autrement que ne l'exige l'essence elle-même de la vérité. On regarde cela comme bien dur, je le sais, et j'en conviens. Mais que faisons-nous? On ne va au ciel que par des voies ardues. Car, dit le Seigneur, c’est un chemin étroit et resserré, que celui qui mène à la vie. Et l'Apôtre : Les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion avec cette gloire qui doit un jour éclater en nous. Il dit que toute œuvre humaine est trop faible pour l'acquisition de la gloire future. Et voilà aussi pourquoi rien ne doit sembler dur et austère au chrétien, puisque tout ce qu'il offre au Christ engage de l'éternelle béatitude, si grand que ce puisse être, n’a plus de prix, rapproché de la magnificence de ce qui est reçu. L'homme sur la terre ne donne rien de grand à Dieu, lorsqu'il s'agit d'acquérir ce qu'il y a de plus grand au ciel. Il est dur pour les avares de céder ce qu'ils ont. Quoi d'étonnant? Tout précepte n'est-il pas dur, quand on doit le remplir à contrecœur? Presque toutes les lois divines trouvent leurs adversaires. Autant de commandements, autant de contradicteurs. Le Seigneur ordonne-t-il l'aumône, l’avare s'irrite ; ordonne-t-il l'économie, le prodigue se prend à maudire; les méchants regardent les paroles sacrées comme leurs ennemies; les ravisseurs abhorrent tout ce qui est écrit sur la justice; les superbes abhorrent tout ce qui est enjoint sur l'humilité; les ivrognes s'élèvent contre les lois de la tempérance ; les impudiques contre celles de la chasteté. Ou bien il ne faut rien dire, ou bien, si l'on dit quelque chose, cela déplaira aux hommes que nous venons de signaler. Le méchant aime bien mieux détester la loi, que réformer son âme; il aime mieux haïr les préceptes que les vices. Et alors, que devront faire ceux à qui le Christ a délégué le ministère de la parole? Ils déplaisent à Dieu, s'ils gardent le silence ; aux hommes, s'ils élèvent la voix. Mais, comme les Apôtres répondaient aux Juifs, il faut obéir à Dieu, plutôt qu'aux hommes. Cependant s'ils ne refusent pas de m'entendre, ceux qui trouvent la loi de Dieu pesante et onéreuse, je vais leur enseigner les moyens de se complaire dans les préceptes du Seigneur. Tous ceux qui haïssent les ordonnances sacrées, ont en eux la cause de cette haine ; ce dégoût n'est pas dans les préceptes de la loi, mais dans leurs mœurs. La loi est bonne, les mœurs sont mauvaises; que les hommes, donc, réforment leurs penchants et leurs affections. S'ils veulent régler leurs mœurs, rien ne leur déplaira de tout ce qui se trouve dans une loi sage. Une fois que l'on commence d'être bon, il est impossible de ne point aimer la loi de Dieu ; parce qu'elle est en elle-même, ce que sont les saints dans leurs mœurs.

La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur soit avec votre esprit. Amen.

 

 

[79] Gal. I, 10.

[80] Matth. X, 22.

[81] Psal. CX, 9.

[82] Joan, Ep. I, IV, 18.

[83] Hebr. I, 2-3.

[84] Matth. VII, 2.

[85] Matth. XXV, 34-35.

[86] Matth. XXV, 41-42.

[87] Luc. XII, 47-48.

[88] Pet. Ep. I, IV, 7.

[89] Ezech. IX, 6.

[90] Matth. XIV, 41.

[91] Matth. XIX, 21.

[92] Apoc. III, 16-17.

[93] Gal. VI, 3.

[94] Hebr. XII, 11.

[95] Matth. VII, 14.

[96] Rom. VIII, 18.

[97] Act. V, 29.

NOTES

 

Habitu magis .. quam sensu.

On voit par ce passage, et par quelques endroits de Salvien analogues à celui-ci, que les clercs, les moines, les religieuses portaient des vêtements particuliers, pour montrer qu'ils avaient renoncé aux joies et aux plaisirs du monde. Saint Jérôme loue Démétriade d'avoir méprisé les biens du siècle. Epist. ad Demetriadem.