Saint Jérôme

SAINT JERÔME

 

LETTRES

 

A SAINT AUGUSTIN.

EPISTOLA CXII HIERONYMI AD AUGUSTINUM.

à Augustin       à Paula

 

 

 

 

SÉRIE VI. LETTRES.

A SAINT AUGUSTIN.

Défense du titre de l'ouvrage intitulé : Livre des Hommes illustres. — Défense de l'explication d'un passage de l'épître de saint Paul aux Galates. — Nécessité d'une nouvelle traduction du texte hébreu de l'Écriture. — Réponse aux raisonnements de saint Augustin.

Lettre écrite du monastère de Bethléem, en 404.

EPISTOLA CXII HIERONYMI AD AUGUSTINUM.

 

1. Domino vere sancto ac beatissimo Papae AUGUSTINO, HIERONYMUS in Christo salutem.

Tres simul epistolas, imo libellos breves per Diaconum Cyprianum, tuae dignationis accepi, diversas, ut tu nominas, quaestiones, ut ego sentio, reprehensiones opusculorum meorum continentes. Ad quas, si respondere voluero, libri magnitudine opus erit.

Tamen conabor quantum facere possum, modum non egredi longioris epistolae, et festinanti fratri moram non facere: qui ante triduum quam profecturus erat, a me epistolas flagitavit; ut pene in procinctu haec qualiacumque sunt, effutire compellerer, et tumultuario respondere sermone, non maturitate scribentis, sed dictantis temeritate: quae plerumque non in doctrinam, sed in casum vertitur: ut fortissimos quoque [al. quosque] milites subita bella conturbant, et ante coguntur fugere quam possint arma corripere.

2. Caeterum nostra armatura Christus est, et Apostoli Pauli institutio, qui scribit ad Ephesios: «Assumite arma Dei, ut possitis resistere in die malo» (Ephes. 6. 13). Et rursum: «State succincti lumbos vestros in veritate, et induti loricam justitiae, et calceati pedes in praeparationem Evangelii pacis: super omnia accipientes scutum fidei, in quo possitis universa tela maligni ignita extinguere: et galeam salutis accipite, et gladium spiritus, quo est verbum Dei» (Ibid. 14. et seqq.). His quondam telis rex David armatus procedebat ad praelium; et quinque lapides de torrente accipiens levigatos, nihil asperitatis et sordium inter hujus saeculi turbines, in sensibus suis esse monstrabat, bibens de torrente in via: et idcirco exaltavit caput, et superbissimum Goliath suo potissimum mucrone truncavit, percutiens in fronte blasphemum (1. Reg. 17); et in ea parte corporis vulnerans, in qua et praesumptor sacerdotii Ozias lepra percutitur (2. Paral. 26), et sanctus gloriatur in Domino dicens: Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine (Psal. 4. 7). Dicamus igitur et nos: Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum; cantabo et psallam in gloria mea. Exsurge psalterium et cithara; exsurgam diluculo (Psal. 56. 8. 9. et 107. 1. 2); ut in nobis possit impleri: Aperi os tuum, et ego adimplebo illud (Ps. 80. 11). Et: Dominus dabit verbum evangelizantibus virtute multa (Ps. 67. 12). Te quoque hoc ipsum orare non dubito, ut inter nos contendentes veritas superet. Non enim tuam quaeris gloriam, sed Christi.

Cumque tu viceris, et ego vincam, si meum errorem intellexero: et e contrario me vincente, tu superas; quia non filii parentibus, sed parentes filiis thesaurizant. Et in Paralipomenon libro legimus, quod filii Israel ad pugnandum processerint mente pacifica: inter ipsos quoque gladios et effusiones sanguinis et cadavera prostratorum non suam, sed pacis victoriam cogitantes. Respondeamus igitur ad omnia; ac multiplices quaestiones, si Christus jusserit, brevi sermone solvamus. Praetermitto salutationis officia, quibus meum demulces caput: laceo de blanditiis, quibus reprehensionem mei [al. meam] niteris consolari. Ad ipsas causas veniam.

3. Dicis accepisse te librum meum a quodam fratre, qui titulum non haberet, in quo Scriptores Ecclesiasticos tam Graecos quam Latinos enumeraverim. Cumque ab eo quaereres, ut tuis verbis utar, cur liminaris pagina non esset inscripta, vel quo censeretur nomine, respondisse appellari Epitaphium: et argumentaris, quod recte sic vocaretur, si eorum tantum vel vitas vel scripta ibi legisses, qui jam defuncti essent. Cum vero multorum et eo tempore quo scribebatur, et nunc usque viventium, ibi commemorentur opuscula, mirari te, cur ei hunc titulum imposuerim. Puto intelligere prudentiam tuam, quod ex opere ipso titulum potueris intelligere. Legisti enim et Graecos et Latinos, qui vitas virorum illustrium descripserunt, quod nunquam Epitaphium titulum indiderint, sed de Illustribus Viris, verbi gratia, Ducibus, Philosophis, Oratoribus, Historicis, Poetis, Epicis, Tragicis, Comicis: Epitaphium autem proprie scribitur [al. inscribitur] mortuorum: quod quidem in dormitione sanctae memoriae Nepotiani Presbyteri olim fecisse me novi. Ergo hic liber de Illustribus Viris, vel proprie de Scriptoribus Ecclesiasticis appellandus est: licet a plerisque emendatoribus imperitis, de Auctoribus dicatur inscriptus.

4. Secundo loco quaeris, cur dixerim in Commentariis Epistolae ad Galatas, Paulum id, in Petro non potuisse reprehendere, quod ipse fecerat: nec in alio arguere simulationem, cujus ipse tenebatur reus: et asseris reprehensionem Apostolicam non fuisse dispensatoriam, sed veram; et me non debere docere mendacium, sed universa quae scripta sunt, ita sonare, ut scripta sunt.

Ad quae primum respondeo, debuisse prudentiam tuam Praefatiunculae Commentariorum meorum meminisse, dicentis ex persona mea. «Quid igitur ego stultus, aut temerarius, qui id pollicear, quod ille non potuit? Minime: quin potius in eo,  ut mihi videor, cautior atque timidior, quod imbecillitatem virium mearum sentiens, Origenis Commentarios secutus sum. Scripsit enim ille vir in Epistolam Pauli ad Galatas quinque proprie volumina, et decimum Stromateon suorum librum, commatico super explanatione ejus sermone complevit. Tractatus quoque varios, et Excerpta, quae vel sola possent [al. possint] sufficere, composuit. Praetermitto Didymum videntem meum, et Laodicenum, de Ecclesia nuper egressum, et Alexandrum veterem haereticum, Eusebium quoque Emisenum, et Theodorum Heracleotem: qui et ipsi nonnullos super hac re Commentariolos reliquerunt. E quibus si vel pauca decerperem, fieret aliquid, quod non penitus contemneretur. Itaque ut simpliciter fatear, legi haec omnia, et in mente mea plurima coacervans, accito notario, vel mea, vel aliena dictavi, nec ordinis, nec verborum, interdum nec sensuum memor. Jam Domini misericordiae est, ne per imperitiam nostram ab aliis bene dicta dispereant; et non placeant inter extrancos, quae placent inter suos).» Si quid igitur reprehensione dignum putaveras in explanatione nostra, eruditionis tuae fuerat quaerere, utrum ea quae scripsimus, haberentur in Graecis, ut si illi non dixissent, tunc meam proprie sententiam condemnares: praesertim cum libere in Praefatione confessus sim, Origenis Commentarios me esse secutum, et vel mea, vel aliena dictasse; et in fine ejusdem capituli, quod reprehendis, scripserim: «(Si cui iste non placet sensus, quo nec Petrus peccasse, nec Paulus procaciter ostenditur arguisse majorem, debet exponere, qua consequentia Paulus in altero reprehendat, quod ipse commisit).» Ex quo ostendi, me non ex definito id defendere, quod in Graecis legerem: sed ea expressisse quae legeram, ut lectoris arbitrio derelinquerem, utrum probanda essent, an improbanda.

5. Tu igitur ne quod ego petieram, faceres, novum argumentum reperisti, ut assereres Gentiles qui in Christum credidissent, Legis onere liberos; eos autem qui ex Judaeis crederent, Legi esse subjectos: ut per utrorumque personam, et Paulus recte reprehenderet eos qui Legem servarent, quasi Doctor gentium; et Petrus jure reprehenderetur, qui princeps circumcisionis id imperaverit [al. imperavit] gentibus, quod soli qui ex Judaeis erant, debuerint observare. Hoc si placet, imo quia placet, ut quicumque credunt ex Judaeis, debitores sint Legis faciendae: tu ut Episcopus in toto orbe notissimus, debes hanc promulgare sententiam; et in assensum tuum omnes coepiscopos trahere. Ego in parvo tuguriolo [al. turguriunculo] cum Monachis, id est, cum compeccatoribus meis, de magnis statuere non audeo, nisi hoc ingenue confiteri, me majorum scripta legere, et in Commentariis secundum omnium consuetudinem, varias ponere explanationes, ut e multis sequatur unusquisque quod velit. Quod quidem te puto et in saeculari litteratura, et in divinis Libris legisse et probasse.

6. Hanc autem explanationem quam primus Origenes in decimo Stromateon libro, ubi epistolam Pauli ad Galatas interpretatur, et caeteri deinceps interpretes sunt secuti, illa vel maxime causa subintroducunt, ut Porphyrio respondeant blasphemanti, qui Pauli arguit procacitatem, quod principem Apostolorum Petrum ausus est reprehendere, et arguere in faciem, ac ratione constringere, quod male fecerit, id est in eo errore fuerit: in quo fuit ipse, qui alium arguit delinquentem. Quid dicam de Joanne qui dudum in Pontificali gradu, Constantinopolitanam rexit Ecclesiam; et proprie super hoc capitulo latissimum exaravit librum, in quo Origenis et veterum sententiam est secutus? Si igitur me reprehendis errantem, patere me, quaeso, errare cum talibus; et cum me erroris mei multos socios habere perspexeris, tu veritatis tuae saltem unum astipulatorem proferre debebis. Haec de explanatione unius capituli Epistolae ad Galatas.

Sed ne videar adversus rationem tuam niti testium numero, et occasione virorum illustrium subterfugere veritatem, nec manum audere conserere, breviter de Scripturis exempla proponam. In Actibus Apostolorum vox facta est ad Petrum, dicens: Surge, Petre, occide, et manduca (Act. 10. 13), id est, omnia animalia quadrupedum et serpentium terrae, et volatilium coeli. Quo dicto, ostenditur nullum hominem secundum naturam esse pollutum; sed aequaliter omnes ad Christi gratiam provocari. Ad quod respondit Petrus: Absit, quia nunquam manducavi commune et immundum. Et vox ad eum de coelo secundo facta est, dicens: Quae Deus mundavit, tu ne commune dixeris. Ivit itaque Caesaream; et ingressus ad Cornelium, aperiens os suum dixit: In veritate comperi, quia non est personarum acceptor Deus: sed in omni gente qui timet eum, et operatur justitiam, acceptus est illi.

Denique cecidit Spiritus Sanctus super eos; et obstupuerunt ex circumcisione fideles, qui venerant cum Petro, quod et in nationes gratia Spiritus Sancti fuisset effusa. Tunc respondit Petrus: Numquid aquam quis prohibere potest: ut non baptizentur hi, qui Spiritum Sanctum acceperunt, sicut et nos? Et jussit eos in nomine Jesu Christi baptizari. Audierunt autem Apostoli et fratres qui erant in Judaea, quia et gentes receperunt verbum Dei. Cum autem ascendisset Petrus Jerosolymam, disceptabant adversus illum qui erant ex circumcisione, dicentes, Quare introisti ad viros praeputium habentes, et manducasti cum illis (Act. 11. 1. 2 et 3)? Quibus omni ratione exposita, novissime orationem suam hoc sermone conclusit. Si ergo eamdem gratiam dedit illis Deus, sicut et nobis, qui credidimus in Dominum Jesum Christum; ego quis eram, qui possem prohibere Deum? His auditis tacuerunt, et glorificaverunt Deum dicentes: Ergo et gentibus poenitentiam Deus ad vitam dedit. Rursum cum multo post tempore Paulus et Barnabas venissent Antiochiam; et congregata Ecclesia, retulissent quanta fecisset Deus cum illis: et quia aperuisset Deus gentibus ostium fidei (Act. 14. 26. et 27), quidam descendentes de Judaea docebant fratres atque dicebant: nisi circumcidamini secundum morem Moysi, non potestis salvi fieri (Act. 15. 1). Commota igitur seditione non minima adversus Paulum et Barnabam, statuerunt ascendere, et ipsi qui accusabantur, et hi qui accusabant, ad Apostolos et Presbyteros Jerosolymam super hac quaestione. Cumque Jerosolymam perrexissent, exsurrexerunt quidam de haeresi Pharisaeorum, qui crediderant in Christum, dicentes: Oportet circumcidi eos et praecipere illis, ut servent Legem Moysi. Et cum magna super hoc verbo oriretur quaestio: Petrus solita libertate: Viri, inquit, fratres, vos scitis quoniam ab antiquis diebus in nobis elegit Deus per os meum audire gentes verbum Evangelii, et credere; et qui novit corda Deus, testimonium perhibuit, dans illis Spiritum Sanctum sicut et nobis, et nihil discrevit inter nos et illos, fide purificans corda illorum. Nunc autem quid tentatis Deum imponere jugum super cervicem discipulorum, quod neque patres nostri, neque nos portare potuimus? Sed per gratiam Domini nostri Jesu Christi credimus salvari, quemadmodum et illi. Tacuit autem omnis multitudo, et in sententiam ejus Jacobus Apostolus, et omnes simul Presbyteri transierunt.

8. Haec non debent molesta esse lectori, sed et mihi et illi utilia, ut probemus ante Apostolum Paulum non ignorasse Petrum imo principem hujus esse [al. fuisse] decreti, Legem post Evangelium non esse servandam. Denique tantae auctoritatis Petrus fuit, ut Paulus in epistola sua scripserit: Deinde post annos tres veni Jerosolymam videre Petrum, et mansi apud eum diebus quindecim (Gal. 1. 18). Rursumque in consequentibus: Post annos quatuordecim ascendi iterum Jerosolymam cum Barnaba, assumpto et Tito. Ascendi autem secundum revelationem, et exposui cum eis Evangelium quod praedico in gentibus (Gal. 2. 1), ostendens se non habuisse securitatem praedicandi Evangelii, nisi Petri et  caeterorum Apostolorum qui cum eo erant, fuisset sententia roboratus. Statimque sequitur: Separatim autem his, qui videbantur aliquid esse; ne forte in vacuum currerem, aut cucurrissem. Quare separatim, et non publice [al. in publico]? Ne forte fidelibus qui ex numero Judaeorum, Legem putabant esse servandam, et sic credendum in Domino Salvatore, fidei scandalum nasceretur. Ergo et eo tempore cum Petrus venisset Antiochiam (licet hoc Apostolorum Acta non scribant, sed affirmanti Paulo credendum sit) in faciem illi Paulus restitisse se scribit, quia reprehensibilis erat. Prius enim quam venirent quidam a Jacobo, cum gentibus edebat: cum autem venissent, subtrahebat se, et segregabat, timens cos qui ex circumcisione erant. Et consenserunt simulationi ejus caeteri Judaei: ita ut Barnabas adduceretur ab his in illam simulationem. Sed cum vidissem, inquit, quod non recte ingrediebantur [al. ingrediuntur] ad veritatem Evangelii, dixi Petro coram omnibus: Si tu cum sis Judaeus, gentiliter et non Judaice vivis, quomodo cogis gentes judaizare? et caetera. Nulli ergo dubium est, quod Petrus Apostolus sententiae hujus, cujus nunc praevaricator arguitur, primus auctor exstiterit. Causa autem praevaricationis, timor est Judaeorum. Dicit enim Scriptura, quod primum edebat cum gentibus; cum autem venissent quidam a Jacobo, subtrahebat se, et segregabat, timens eos qui ex circumcisione erant. Timebat autem Judaeos, quorum erat Apostolus; ne per occasionem gentilium a fide Christi recederent; et imitator pastoris boni, perderet gregem sibi
creditum.

9. Sicut ergo ostendimus, Petrum bene quidem sensisse de abolitione Legis Mosaicae; sed ad simulationem observandae ejus timore compulsum: videamus an ipse Paulus qui alium arguit, tale quid fecerit. Legimus in eodem libro: Perambulabat autem Paulus Syriam et Ciliciam, confirmans Ecclesias (Act. 15. 41): pervenitque in Derben et Lystram; et ecce discipulus quidam erat ibi nomine Timotheus, filius mulieris viduae fidelis, patre gentili. Huic autem testimonium reddebant qui Lystris erant, et Iconio fratres. Hunc voluit Paulus secum proficisci, et assumens circumcidit eum propter Judaeos, qui erant in illis locis. Sciebant enim omnes quod pater ejus gentilis esset (Act. 16. 1. 2. 3.). O beate Apostole Paule, qui in Petro reprehenderas simulationem, quare subtraxisset se a gentibus propter metum Judaeorum, ab Jacobo venerant: cur Timotheum filium hominis qui gentilis, utique et ipsum gentilem, neque enim Judaeus erat, qui non fuerat circumcisus, contra sententiam tuam circumcidi coegisti? Respondebis mihi: Propter Judaeos, qui erant in illis locis. Qui igitur tibi ignoscis in circumcisione discipuli venientis ex gentibus, ignosce et Petro praecessori tuo, quod aliqua fecerit metu fidelium Judaeorum.

Rursum scriptum est: Paulus vero cum adhuc sustinuisset dies multos, fratribus valedicens navigavit Syriam, et cum eo Priscilla et Aquila, et totondit sibi in Cenchreis caput; votum enim habuerat (Act. 18. 18).

Esto ibi [al. Esto ut ibi] timore Judaeorum compulsus sit facere quod nolebat, quare comam nutrivit ex voto; et postea eam in Cenchreis totondit ex Lege, quod Nazaraei, qui se Deo voverint, juxta praeceptum Moysi facere consueverunt (Num. 6. 18)?

10. Verum haec ad comparationem ejus rei quae sequitur, parva sunt. Refert Lucas sacrae scriptor historiae: Cum venissemus Jerosolymam, libenter susceperunt nos fratres (Act. 21. 17): et sequenti die Jacobus et omnes seniores, qui cum eo erant, Evangelio illius comprobato, dixerunt ei: Vides frater, quot millia sunt in Judaea, qui crediderunt in Christum, et hi omnes aemulatores sunt Legis. Audierunt autem de te, quod discessionem doceas a Moyse, eorum qui per gentes sunt Judaeorum, dicens: non debere eos circumcidere filios suos; neque secundum consuetudinem ingredi. Quid ergo est? Utique oportet convenire multitudinem: audierunt enim te supervenisse. Hoc ergo fac, quod tibi dicimus. Sunt nobis viri quatuor votum habentes super se. His assumptis, sanctifica te cum ipsis, et impende in eos, ut radant capita: et scient omnes, quid quae de te audierunt, falsa sunt; sed ambulas et ipse custodiens Legem. Tunc Paulus, assumptis viris, postero die purificatus, intravit cum illis in templum, annuntians expletionem dierum purificationis, donec offerretur pro unoquoque eorum oblatio. O Paule, et in hoc te rursus interrogo: cur captus raseris; cur nudipedalia exercueris de caeremoniis Judaeorum; cur obtuleris sacrificia; et secundum Legem pro te hostiae fuerint immolatae? Utique respondebis, ne scandalizarentur qui ex Judaeis crediderunt. Simulasti ergo te [al. abest te] Judaeum, ut Judaeos lucrifaceres; et hanc ipsam simulationem Jacobus, et caeteri te docuere Presbyteri: sed tamen evadere non potuisti. Orta enim seditione, cum occidendus esses, raptus es a tribuno, et ab eo missus Caesaream, sub custodia militum diligenti (Act. 23. 23), ne te Judaei quasi simulatorem ac destructorem Legis occiderent. Atque inde Romam perveniens, in hospitio quod tibi conduxeras, Christum et Judaeis et gentibus praedicasti (Actor. 28. 14. 30), et sententia tua Neronis gladio confirmata est.

11. Didicimus, quod propter metum Judaeorum et Petrus et Paulus aequaliter finxerint se Legis praecepta servare. Qua igitur fronte, qua audacia Paulus in altero reprehendit [al. reprehendat], quod ipse commisit? Ego, imo alii ante me exposuerunt causam quam putaverant, non officiosum mendacium defendentes, sicut tu scribis: sed ostendentes [al. docentes] honestam dispensationem, ut et Apostolorum prudentiam demonstrarent, et blasphemantis Porphyrii impudentiam coercerent, qui Paulum et Petrum puerili dicit inter se pugnasse certamine: imo exarsisse Paulum in invidiam virtutum Petri, et ea scripsisse jactanter, quae vel non fecerit, vel si fecerit, procaciter fecerit id in alio reprehendens quod ipse commiserit. Interpretati sunt illi ut potuerunt. Tu quomodo istum locum edisseres? utique meliora dicturus, qui veterum sententiam reprobasti.

12. Scribis ad me in epistola tua (Epist. 67), «neque enim a me docendus es, quomodo intelligatur, quod idem dicit [al. additur Apostolus]: Factus sum tanquam Judaeus, ut Judaeos lucrifacerem (1. Cor. 9. 20), et caetera; quae ibi dicuntur compassione misericordiae, non simulatione fallaciae. Fit enim tanquam aeger, qui ministrat aegroto, non cum se febres habere mentitur; sed cum animo condolentis cogitat, quemadmodum sibi serviri vellet, si ipse aegrotaret. Nam utique Judaeus erat; Christianus autem factus, non Judaeorum sacramenta reliquerat, quae convenienter ille populus, et legitimo tempore, quo oportebat, acceperat: ideoque suscepit ea celebranda, cum jam Christi esset Apostolus, ut doceret non esse perniciosa his, qui ea vellent, sicut a parentibus per Legem acceperant, custodire, etiam cum in Christum credidissent: non tamen in eis jam constituerent spem salutis: quoniam per Dominum Jesum salus ipsa quae illis sacramentis significabatur, advenerat.»

Totius sermonis tui, quem disputatione longissima protraxisti, hic sensus est: ut Petrus non erraverit in eo, quod his qui ex Judaeis crediderant, putaverit Legem esse servandam: sed in eo a recti linea deviarit, quod gentes coegerit judaizare. Coegerit autem, non docentis imperio, sed conversationis exemplo. Et Paulus non contraria sit locutus his, quae ipse gesserat; sed quare Petrus eos, qui ex gentibus erant, judaizare compelleret..

13. Haec ergo summa est quaestionis, imo sententiae tuae: ut post Evangelium Christi, bene faciant Judaei credentes, si Legis mandata custodiant, hoc est, si sacrificia offerant, quae obtulit Paulus, si filios circumcidant, si sabbatum servent, ut Paulus, in Timotheo, et omnes observavere Judaei. Si hoc verum est, in Cerinthi et Ebionis haeresim delabimur, qui credentes in Christo propter hoc solum a Patribus anathematizati sunt, quod Legis caeremonias Christi Evangelio miscuerunt; et sic nova confessi sunt, ut vetera non omitterent. Quid dicam de Ebionitis, qui Christianos esse se simulant? Usque hodie per totas Orientis synagogas inter Judaeos haeresis est, quae dicitur Minaeorum, et a Pharisaeis nunc usque damnatur: quos vulgo Nazaraeos nuncupant, qui credunt in Christum Filium Dei, natum de virgine Maria, et eum dicunt esse, qui sub Pontio Pilato passus est, et resurrexit, in quem et nos credimus: sed dum volunt et Judaei esse et Christiani, nec Judaei sunt, nec Christiani. Oro ergo te, ut qui nostro vulnusculo medendum putas, quod acu foratum, imo punctum, ut dicitur, hujus sententiae medearis vulneri, quod lancea, et ut ita dicam, phalaricae mole percussum est. NEQUE ENIM ejusdem est criminis in explanatione Scripturarum diversas majorum sententias ponere, et haeresim sceleratissimam rursum in Ecclesiam introducere. Sin autem haec nobis incumbit necessitas, ut Judaeos cum
legitimis suis suscipiamus, et licebit eis observare in Ecclesiis Christi, quod exercuerunt in synagogis satanae: dicam quod sentio, non illi Christiani fient, sed nos Judaeos facient.

14. Quis enim hoc Christianorum patienter audiat, quod in tua epistola continetur: Judaeus erat Paulus, Christianus autem factus, non Judaeorum sacramenta reliquerat, quae convenienter ille populus, et legitimo tempore, quo oportebat, acceperat:

ideoque suscepit [al. sed ideo susceperat] celebranda ea, cum jam Christi esset Apostolus; ut doceret non esse perniciosa his qui ea vellent sicut a parentibus per Legem acceperant, custodire. Rursum obsecro te, ut pace tua meum dolorem audias: Judaeorum Paulus caeremonias observabat, cum jam Christi esset Apostolus: et dicis eas non esse perniciosas his qui eas vellent, sicut a parentibus acceperant, custodire? Ego e contrario loquar, et reclamante mundo, libera voce pronuntio [al. pronuntiem]: caeremonias Judaeorum, et perniciosas esse et mortiferas Christianis; et quicumque eas observaverit, sive ex Judaeis, sive ex gentibus, eum in barathrum diaboli devolutum. Finis enim Legis Christus ad justitiam omni credenti (Rom. 10. 4): Judaeo scilicet et Gentili. Neque enim omni credenti erit finis ad justiam, si Judaeus excipitur. In Evangelio legimus: Lex et Prophetae usque ad Joannem Baptistam (Matth. 11. 12). Et in alio loco: Propterea ergo magis quaerebant eum Judaei interficere: quia non solum solvebat sabbatum; sed et Patrem suum dicebat esse Deum, aequalem se faciens Deo (Joan. 5. 18). Et iterum: De plenitudine ejus nos omnes accepimus, gratiam pro gratia; quia Lex per Moysen data est, gratia autem et veritas per Jesum Christum facta est (Joan. 1. 15). Pro Legis gratia quae praeteriit, gratiam Evangelii accepimus permanentem; et pro umbris et imaginibus veteris Instrumenti, veritas per Jesum Christum facta est. Jeremias quoque ex persona Dei vaticinatur: Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et consummabo domui Israel, et domui Juda testamentum novum: non secundum testamentum quod disposui patribus eorum, in die qua apprehendi manum eorum, ut educerem eos de terra Aegypti (Jerem. 31. 31). Observa quid dicat, quod non populo gentilium, [b] ei qui ante non receperat Testamentum; sed populo Judaeorum, cui Legem dederat per Moysen, Testamentum novum Evangelii repromittat: ut nequaquam vivant in vetustate litterae, sed in novitate spiritus. Paulus autem super cujus nunc nomine quaestio ventilatur, crebras hujusmodi ponit sententias: e quibus brevitatis studio pauca subnectam. Ecce ego Paulus dico vobis, quoniam si circumcidamini, Christus vobis nihil prodest (Gal. 5. 2). Et iterum: Evacuati estis a Christo, qui in Lege justificamini, a gratia excidistis. Et infra: Si spiritu ducimini, jam non estis sub Lege.

Ex quo apparet, qui sub Lege est, non dispensative, ut nostri voluere majores; sed vere, ut tu intelligis, eum Spiritum Sanctum non habere. Qualia autem sint praecepta legalia, Domino docente, discamus. Ego, inquit, dedi eis praecepta non bona, et justificationes, in quibus non vivant in eis. Haec dicimus non quo Legem juxta Manichaeum et Marcionem destruamus, quam et sanctam, et spiritualem juxta Apostolum novimus; sed quia postquam venit fides et temporum plenitudo, misit Deus filium suum factum ex muliere, factum sub Lege, ut eos qui sub Lege erant redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus; et nequaquam sub paedagogo, sed sub adulto, et Domino haerede vivamus.

15. Sequitur in Epistola tua: Non ideo Petrum emendavit, quod paternas traditiones observaret: quod si facere vellet, nec mendaciter, nec incongrue faceret. Iterum dico: quandoquidem [al. quando]  Episcopus es, Ecclesiarum Christi magister, ut probes verum esse quod asseris suscipe aliquem Judaeorum, qui factus Christianus, natum sibi filium circumcidat, qui observet sabbatum, qui abstineat a cibis quos Deus creavit ad utendum cum gratiarum actione; qui quartadecima die mensis primi agnum mactet ad vesperam; et cum hoc feceris, imo non feceris (scio enim te Christianum, et rem sacrilegam non esse facturum) velis nolis, tuam sententiam reprobabis: et tunc scies opere, difficilius esse confirmare sua, quam aliena reprehendere. Ac ne forsitan tibi non crederemus, imo non intelligeremus quid diceres (frequenter enim in longum sermo protractus caret intelligentia: et dum non sentitur, minus reprehenditur) inculcas et replicas: Hoc Judaeorum Paulus dimiserat, quod malum habebant. Quod est malum Judaeorum, quod Paulus dimiserat? Utique illud quod sequitur: quod ignorantes Dei justitiam, et suam volentes constituere, justitiae Dei non sunt subjecti (Rom. 10. 3). «Deinde quod post passionem et resurrectionem Christi, dato ac manifestato sacramento gratiae secundum ordinem Melchisedech, adhuc putabant vetera sacramenta, non ex consuetudine solemnitatis, sed ex necessitate salutis esse celebranda: quae tamen si nunquam fuissent necessaria, infructuose atque inaniter pro eis Machabaei martyres fierent.» Postremo illud quod praedicatores gratiae Christianos Judaei, tanquam hostes Legis persequerentur [al. persequebantur]. «Hos atque hujusmodi errores et vitia dicit se damna et ut stercora arbitratum, ut Christum lucrifaceret» (Phil. 3. 8).

16. Didicimus per te, quae Apostolus Paulus mala reliquerit Judaeorum: rursum te docente discamus, quae bona eorum tenuerit. (Observationes, inquies, Legis, quas more patrio celebrant: sicut ab ipso Paulo celebratae sunt, sine ulla salutis necessitate.) Id quid velis dicere, sine ulla salutis necessitate, non satis intelligo. Si enim salutem non afferunt, cur observantur? Si autem observanda sunt, utique salutem afferunt: maxime quae observata, martyres faciunt. Non enim observarentur, nisi afferrent salutem. Neque enim indifferentia sunt inter bonum et malum, sicut Philosophi disputant. Bonum est continentia, malum est luxuria. Inter utrumque indifferens, ambulare, digerere alvi stercora, capitis naribus purgamenta projicere, sputis rheumata jacere. Hoc nec bonum, nec malum est: sive enim feceris, sive non feceris, nec justitiam habebis, nec injustitiam. Observare autem Legis caeremonias, non potest esse indifferens: sed aut bonum est, aut malum est. Tu dicis bonum, ego assero malum: et malum non solum his qui ex gentibus; sed et his qui ex Judaico populo crediderunt. In hoc, ni fallor, loco, dum aliud vitas, in aliud devolveris. Dum enim metuis Porphyrium blasphemantem, in Ebionis incurris laqueos, his qui credunt ex Judaeis, observandam Legem esse decernens. Et quia [al. qui] periculosum intelligis esse quod dicis, rursum illud superfluis verbis temperare conaris, sine ulla salutis necessitate: non sicut Judaei celebranda putant, aut fallaci simulatione, quod Paulus in Petro reprehenderat.

17.  Petrus igitur simulavit Legis custodiam. Iste autem reprehensor Petri, audacter observavit legitima. Sequitur enim in epistola tua: «Nam si propterea illa sacramenta celebravit, quia se simulavit Judaeum, ut illos lucrifaceret; cur non etiam sacrificavit cum gentibus, quia et his qui sine Lege erant, tanquam sine Lege factus est, ut eos quoque lucrifaceret (1. Cor. 9. 21)? nisi quia et illud fecit, ut natura Judaeus; et hoc totum dixit, non ut Paulus se fingeret esse quod non erat, sed ut misericorditer ita subveniendum esse sentiret, ac si ipse in eo errore laboraret; non scilicet mentientis astu, sed compatientis affectu.» Bene defendis Paulum, quod non simulaverit errorem Judaeorum; sed vere fuerit in errore. Neque imitari Petrum voluerit mentientem,  ut quod erat, metu Judaeorum dissimularet: sed tota libertate Judaeum esse se diceret. Nova clementia Apostoli; dum Judaeos Christianos vult facere, ipse Judaeus factus est. Non enim poterat luxuriosos ad frugalitatem reducere, nisi se luxuriosum probasset, et misericorditer, ut ipse dicis, subvenire miseris, nisi se miserum ipse sentiret. Vere enim miselli et misericorditer deplorandi, qui contentione sua et amore legis abolitae Apostolum Christi fecere Judaeum.

Nec multum interest inter meam et tuam sententiam, qua ego dico, et Petrum et Paulum timore fidelium Judaeorum, Legis exercuisse, imo simulasse mandata: tu autem asseris hoc eos fecisse clementer; non mentientis astu, sed compatientis affectu, dummodo illud constet, vel metu, vel misericordia eos simulasse se esse quod non erant.

Illud autem argumentum quo adversum nos uteris, quod et gentilibus debuerit gentilis fieri, si Judaeis Judaeus factus est, magis pro nobis facit. Sicut enim non fuit vere Judaeus, sic nec vere gentilis erat. Et sicut non fuit vere gentilis, sic nec vere Judaeus erat. In eo autem imitator gentium est, quia praeputium recipit in fide Christi: et indifferenter permittit vesci cibis quos damnant Judaei, non cultum, ut tu putas, idolorum. In Christo enim Jesu, nec circumcisio est aliquid, nec praeputium, sed observatio mandatorum Dei (Gal. 5. 6. et cap. 6. 15).

18. Quaeso igitur te, et iterum atque iterum obsecro [al. deprecor], ut ignoscas disputatiunculae meae:  et quod modum meum egressus sum, tibi imputes, qui coegisti ut rescriberem [al. scriberem], et mihi cum Stesichoro oculos abstulisti. Neque me putes magistrum esse mendacii, qui sequor Christum dicentem: Ego sum via, veritas, et vita (Joan. 14. 6); nec potest fieri, ut veritatis cultor, mendacio colla submittam. Neque mihi imperitorum plebeculam concites, qui te venerantur ut Episcopum, et in Ecclesia declamantem, Sacerdotii honore suspiciunt: me autem aetatis ultimae et pene decrepitum, ac Monasterii et ruris secreta sectantem parvipendunt. Et quaeras tibi quos doceas, sive reprehendas. Ad nos enim tantis maris atque terrarum spatiis a te divisos vix vocis tuae sonus pervenit. Et si forsitan litteras scripseris, ante eas Italia ac Roma suscipient, quam ad me cui mittendae sunt, deferantur.

19. Quod autem in aliis quaeris epistolis: cur prior mea in libris Canonicis interpretatio asteriscos habeat et virgulas praenotatas; et postea aliam translationem absque his signis ediderim: pace tua dixerim, videris mihi non intelligere, quod quaesisti. Illa enim interpretatio Septuaginta Interpretum est: et ubicumque virgulae, id est obeli sunt, significatur quod Septuaginta plus dixerint, quam habetur in Hebraeo. Ubi autem asterisci, id est, stellulae praelucentes, ex Theodotionis editione ab Origene additum est: Et ibi Graeca transtulimus: hic de ipso Hebraico, quod intelligebamus, expressimus: sensuum potius veritatem, quam verborum ordinem interdum conservantes. Et miror quomodo Septuaginta Interpretum libros legas, non puros ut ab eis editi sunt, sed ab Origene emendatos, sive corruptos per obelos et asteriscos; et Christiani hominis interpretatiunculam non sequaris, praesertim cum ea quae addita sunt, ex hominis Judaei atque blasphemi post passionem Christi, editione transtulerit. Vis amator esse verus Septuaginta Interpretum? Non legas ea quae sub asteriscis sunt, imo rade de voluminibus, ut veterum te fautorem probes. Quod si feceris, omnes Ecclesiarum Bibliothecas damnare cogeris. Vix enim unus aut alter invenietur liber, qui ista non habeat.

20. Porro quod dicis non debuisse me interpretari post veteres, et novo uteris syllogismo: aut obscura fuerunt quae interpretati sunt Septuaginta, aut manifesta. Si obscura, te quoque in illis falli potuisse credendum est. Si manifesta, illos in eis falli non potuisse, perspicuum est. Tuo tibi sermone respondeo. Omnes veteres tractatores qui nos in Domino praecesserunt, et qui Scripturas sanctas interpretati sunt, aut obscura interpretati sunt, aut manifesta. Si obscura, quomodo tu ausus es post eos disserere, quod illi explanare non potuerunt? Si manifesta, superfluum est te voluisse disserere, quod illos latere non potuit: maxime in explanatione Psalmorum, quos apud Graecos interpretati sunt multis voluminibus, primus Origenes, secundus Eusebius Caesariensis, tertius Theodorus Heracleotes, quartus Asterius Scythopolitanus, quintus Apollinaris Laodicenus, sextus Didymus Alexandrinus. Feruntur et diversorum in paucos Psalmos opuscula. Sed nunc de integro Psalmorum corpore dicimus. Apud Latinos autem Hilarius Pictaviensis, et Eusebius Vercellensis Episcopi, Origenem et Eusebium transtulerunt, quorum priorem et noster Ambrosius in quibusdam secutus est. Respondeat mihi prudentia tua, quare tu post tantos et tales Interpretes in explanatione Psalmorum diversa senseris. Si enim obscuri sunt Psalmi, te quoque in eis falli potuisse credendum est. Si manifesti, illos in eis falli potuisse non creditur: ac per hoc utroque modo superflua erit interpretatio tua, et hac lege post priores nullus loqui audebit, et quodcumque alius occupaverit alius de eo licentiam scribendi non habebit. QUIN POTIUS humanitatis tuae est, in quo veniam tibi tribuis, indulgere et caeteris. Ego enim non tam vetera abolere conatus sum, quae linguae meae hominibus emendata de Graeco in Latinum transtuli, quam ea testimonia quae a Judaeis praetermissa sunt vel corrupta, proferre in medium; ut scirent nostri quid Hebraica Veritas contineret. Si cui legere non placet, nemo compellit invitum. Bibat vinum vetus cum suavitate, et nostra musta contemnat, quae in explanatione priorum edita sunt; ut sicubi illa non intelliguntur, ex nostris manifestiora fiant.

Quod autem genus interpretationis in Scripturis sanctis sequendum sit, liber quem scripsi de Optimo genere interpretandi, et omnes Praefatiunculae divinorum Voluminum, quas editioni nostrae praeposuimus, explicant; ad illasque prudentem lectorem remittendum puto. Et si me, ut dicis, in novi Testamenti emendatione suscipis, exponisque causam cur suscipias; quia plurimi linguae Graecae habentes scientiam, de meo possint opere judicare: eamdem integritatem debueras etiam in veteri credere Testamento, quod non nostra confinximus; sed ut apud Hebraeos invenimus, divina transtulimus. Sicubi dubitas, Haebraeos interroga.

21. Sed forte dices: quid si Hebraei aut respondere noluerint, aut mentiri voluerint? Tota frequentia Judaeorum in mea interpretatione reticebit? Nullusque inveniri poterit, qui Hebraeae linguae habeat notitiam [al. notionem]: aut omnes imitabuntur illos Judaeos, quos dicis in Africae repertos oppidulo, in meam conspirasse calumniam? Hujuscemodi enim in epistola tua texis fabulam: «Quidam frater noster Episcopus, cum lectitari instituisset in Ecclesia cui praeest, interpretationem tuam, movit quiddam longe aliter a te positum apud Jonam Prophetam, quam erat omnium sensibus memoriaeque inveteratum, et tot aetatum successionibus decantatum. Factusque est tantus tumultus in plebe, maxime Graecis arguentibus et inclamantibus calumniam falsitatis, ut cogeretur Episcopus (ea quippe civitas erat) Judaeorum testimonium flagitare. Utrum autem illi imperitia, an malitia, hoc esse in Hebraeis codicibus responderunt, quod et Graeci et Latini habebant, atque dicebant. Quid plura? Coactus est homo velut mendacium [al. mendositatem] corrigere, volens post magnum periculum non remanere sine plebe. Unde etiam nobis videtur aliquando in nonnullis te quoque falli potuisse.

22. Dicis me in Jonam Prophetam male quiddam interpretatum, et seditione populi conclamante, propter unius verbi dissonantiam Episcopum pene Sacerdotium perdidisse; et quid sit illud quod male interpretatus sim, subtrahis, auferens mihi occasionem defensionis meae, ne quidquid dixeris, me respondente solvatur: nisi forte, ut ante annos plurimos, cucurbita venit in medium, asserente illius temporis Cornelio et Asinio Pollione, me hederam pro cucurbita transtulisse. Super qua re in Commentario Jonae Prophetae plenius respondimus. Hoc tantum nunc dixisse contenti, quod in eo loco ubi Septuaginta Interpretes cucurbitam,  et Aquila cum reliquis hederam transtulerunt, id est, κισσὸν, in Hebraeo volumine CICEION scriptum est [al. habetur], quam vulgo Syri CICEIAM vocant. Est autem genus virgulti, lata habens folia, in modum pampini. Cumque plantatum fuerit, cito consurgit in arbusculam absque ullis calamorum et hastilium adminiculis, quibus et cucurbitae et hederae indigent, suo trunco se sustinens. Hoc ergo verbum de verbo edisserens, si CICEION transferre voluissem, nullus intelligeret: si cucurbitam, id dicerem quod in Hebraico non habetur: hederam posui, ut caeteris interpretibus consentirem. Sin autem Judaei vestri, ut ipse asseris, malitia vel imperitia, hoc dixerunt esse in voluminibus Hebraeorum, quod in Graecis et Latinis codicibus continetur, manifestum est eos aut Hebraeas litteras ignorare, aut ad irridendos cucurbitarios voluisse mentiri. Peto in fine epistolae, ut quiescentem senem olimque veteranum militare non cogas, et rursum de vita periclitari. Tu qui juvenis es, et in Pontificali culmine constitutus, doceto populos, et novis Africae frugibus Romana tecta locupletato. Mihi suflicit cum auditore et lectore pauperculo in angulo monasterii susurrare.
 

 

 

 

1 Le diacre Cyprien m'a remis en même temps vos trois lettres, ou plutôt trois petits traités, où vous me proposez, dites-vous, diverses questions, mais dans lesquelles, pour mon compte, je n'ai vu qu'une critique assez vive de mes différents ouvrages. Il faudrait pour y répondre un livre tout entier. Je m'efforcerai cependant, autant qu'il sera en moi, de ne point dépasser les bornes d'une lettre un peu longue, et, quoiqu'il ne m'ait demandé mes lettres que trois jours auparavant, de ne point retarder le départ de celui de nos frères qui doit en être le porteur, et qui a hâte de nous quitter.

Tout étant donc disposé pour son embarquement, je me suis vu dans la nécessité de répondre à vos arguments d'une manière assez confuse, ne pouvant vous écrire à tête reposée, mais étant obligé, au contraire, de dicter ma lettre avec la plus grande précipitation. Cette fâcheuse circonstance ne peut manquer d'occasionner des erreurs et de priver mon oeuvre du relief de doctrine que je comptais lui donner; ainsi parfois la confusion se jette dans une armée vaillante du reste, mais qu'une attaque imprévue a forcée de se débander avant d'avoir eu le temps de se mettre sous les armes.

2 Quoi qu'il en soit, Jésus-Christ nous servira d'égide, et nous nous appuierons sur cette allocution de saint Paul, écrivant aux Ephésiens « Revêtez-vous des armes divines, pour résister dans les jours mauvais. » Et encore : « Les reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés pour marcher dans les voies de l'Évangile de paix, restez fermes : n'oubliez pas surtout le bouclier de la foi; avec son secours vous éteindrez les traits enflammés du malin esprit; abritez votre tête sous le casque du salut, et prenez le glaive du Saint-Esprit, qui est le verbe de Dieu. » C'est chargé de ces différentes armes que le roi David se disposait à combattre; les cinq pierres 586 polies qu'il ramassa dans le torrent figurent sa pureté et. l'intégrité de ses moeurs, quoiqu'il eût traversé le torrent du siècle et qu'il se fût abreuvé de ses eaux. Aussi, fut-ce, glorieux et marchant la tête levée, qu'il trancha la tête de Goliath avec la propre épée de cet orgueilleux Philistin, et qu'il frappa le blasphémateur au front, à l'endroit même où le téméraire Osias, usurpateur des fonctions sacerdotales, fut frappé de la lèpre, et où chaque saint est entouré d'une auréole, selon cette parole du prophète-roi : « La lumière de votre face luit sur nos fronts, Seigneur. » Nous dirons, nous aussi : « Mon coeur est préparé, mon Dieu ; mon coeur est préparé, je chanterai et j'exécuterai des hymnes en votre gloire. Levez-vous, ma cithare et mon luth; moi aussi je me lèverai dès le point du jour, » afin que nous voyions s'accomplir en nous la promesse suivante : « Ouvrez la bouche et je la remplirai ;» et cette autre promesse : « Le Seigneur donnera une grande efficacité à sa parole dans la bouche de ses apôtres. » Je suis convaincu que vous implorez cette faveur, afin que la vérité surgisse de nos débats. Car ce n'est point votre gloire que vous avez en vue, mais bien celle de Jésus-Christ.

Si donc vous triomphez, je ne manquerai pas d'applaudir, pourvu toutefois que mon erreur me soit clairement démontrée. Si au contraire la valeur de mes assertions prévaut, vous aussi vous n'hésiterez pas de rendre hommage à la vérité; « car ce n'est pas aux enfants à amasser des trésors pour leurs pères, mais bien aux pères à en amasser pour leurs enfants. » Aussi lisons-nous dans les Paralipomènes que les enfants d'Israël s'avancèrent pour combattre avec des dispositions pacifiques, ne songeant au milieu des armes, du sang et des cadavres qu'à faire triompher la paix et non à triompher eux-mêmes. Nous allons essayer de répondre à chacune de vos objections et tâcher de résoudre, le Seigneur aidant, les nombreuses questions que vous m'avez posées. Je ne m'arrête point aux salutations bienveillantes dont j'ai été l'objet de votre part ; je passe également sous le silence les paroles affectueuses destinées à adoucir la rigueur de votre critique : je viens au fait.

3 Vous me mandez avoir reçu d'un certain de nos frères un livre sans titre, dans lequel je passe en revue les écrivains ecclésiastiques, tant grecs que latins. Vous me dites que lui ayant demandé (ce sont vos propres expressions) pourquoi ce livre ne portait point de titre, il vous répondit qu'on ne le connaissait point sous un autre nom que sous celui d'Épitaphe. Sur quoi vous approuvez le titre, s'il était seulement question de la vie et des ouvrages des auteurs qui sont morts; mais vu la mention que j'ai faite de ceux qui étaient vivants quand je composai cet ouvrage, et qui même aujourd'hui sont encore pleins de vie, vous êtes surpris que je l'ai intitulé de la sorte. Je m'étonne, connaissant vos lumières, que vous ayez pu vous méprendre sur le titre de ce livre, quand il suffisait pour cela d'une simple lecture. Vous avez lu sans doute ces auteurs grecs et latins qui ont raconté les vies des hommes illustres; ces auteurs cependant ne donnèrent point à ce genre d'ouvrage le titre d'Épitaphe, mais l'intitulèrent Des hommes illustres, c'est-à-dire des grands capitaines, des philosophes, des orateurs, des historiens et des poètes épiques, comiques ou tragiques. L'expression d'épitaphe ne peut concerner en effet que des auteurs morts; ainsi, à l'époque de sa mort, je consacrai une épitaphe à la sainte mémoire du prêtre Népotien. D'où il suit que le livre dont il est question en ce moment doit être intitulé des Hommes illustres, ou avec plus de justesse encore des Écrivains ecclésiastiques, quoiqu'un assez grand nombre de commentateurs ignorants ait absolument voulu que son titre portât des Auteurs, et non des Écrivains ecclésiastiques.

4 Vous me demandez en second lieu quelle raison j'ai eu de dire dans mes commentaires sur l'épître aux Galates que saint Paul avait eu tort de blâmer dans saint Pierre ce qu'il avait fait lui-même, et de taxer un apôtre d'une dissimulation dont il n'avait pas craint d'user lui-même. Vous soutenez au contraire que la réprimande de Paul n'était nullement gratuite, mais parfaitement fondée en raison; et vous ajoutez que je ne devrais pas enseigner le mensonge, mais exposer les saintes Écritures à la lettre et telles qu'elles ont été écrites.

A cela je répondrai d'abord que, d'après la réserve qui vous caractérise, vous eussiez au moins dû vous remettre en mémoire la petite préface de mes commentaires où il est question 587 de moi de la manière suivante : « Quoi donc! m'accusera-t-on de témérité et de folie parce que je fais une promesse que ce grand homme n'a pu réaliser? Mais il me semble qu'en cela j'ai agi avec d'autant plus de prudence et de circonspection que, sentant l'insuffisance de mes forces, j'ai marché fidèlement sur les traces d'Origène, qui a composé cinq volumes sur l'épître de saint Paul aux Galates, et qui termine son dernier livre des Stromates par une explication succincte de cette même épître. Il a composé en outre différents traités, quelques morceaux détachés qui seuls, à la rigueur, pourraient bien nous suffire. Je ne parlerai pas de Didyme, mon respectable guide, d'Apollinaire de Laodicée, nouvellement hors de l'Église; d'Alexandre, ancien hérétique; d'Eusèbe d'Emèse et de Théodore d'Héraclée, pour lesquels cette épitre a servi de texte à quelques légers travaux. En détachant de ces auteurs quelques morceaux de choix, j'aurais pu réaliser un ensemble qui n'aurait pas été sans intérêt. J'avouerai, dans la simplicité de mon coeur, que je les ai lus, et qu'en ayant fait un dépôt dans ma mémoire, j'ai fondu le tout dans une dictée rapide avec mes propres observations, sans avoir égard ni à la méthode, ni aux expressions, ni au système d'interprétation de ces différents auteurs. La miséricorde du Seigneur aidant, puissions-nous, malgré notre impéritie, puissions-nous n'avoir point gâté ce qu'il y a de bon dans les autres, et avoir fait de telle sorte que les choses qui plaisent dans leur langue naturelle ne perdent pas tout leur prix dans une langue étrangère! Si donc vous trouviez quelque chose à reprendre dans mon explication, votre incontestable érudition vous faciliterait les recherches nécessaires, pour vous assurer si le sens de mes phrases était conforme à celui des auteurs grecs; si par cet examen vous aviez acquis la preuve que j'étais avec eux en opposition manifeste, il est clair qu'alors vous auriez eu le droit de me blâmer. Il était d'autant plus naturel d'en user de la sorte que j'avoue tout d'abord dans ma préface que j'ai calqué mon travail sur celui d'Origène, en fondant dans une même dictée ses idées et les miennes, et qu'à la fin de cette préface, que vous avez jugé à propos de censurer, je m'exprime ainsi : « Que si l'on trouve mauvais que j'aie avancé que saint Pierre n'avait point failli, et que saint Paul n'aurait point eu la hardiesse de reprendre avec hauteur cet apôtre qui était au-dessus de lui, il faut qu'on m'explique comment Paul a pu blâmer dans un autre la faute que lui-même avait commise. » Par où je fais assez voir que mon dessein n'a pas été de faire prévaloir l'opinion des Grecs, mais d'exposer ce que j'avais lu dans leurs ouvrages, laissant au libre arbitre du lecteur la faculté d'approuver et de condamner.

5 Mais pour vous dispenser de faire ce que j'avais exigé de mes lecteurs, vous avez trouvé l'argument suivant : vous avez prétendu que les Gentils qui avaient cru en Jésus-Christ étaient dispensés par cela même d'obéir à la loi, tandis que les Juifs nouvellement convertis y étaient soumis; d'où vous tiriez la conséquence que saint Paul, docteur des Gentils, avait raison de reprendre ceux qui observaient les cérémonies de la loi, et qu'au contraire saint Pierre, docteur des circoncis, avait tort de vouloir obliger les Gentils à l’observance d'une loi qui n'était d'obligation que pour des Juifs. Si donc vous croyez, ou, ce qui vous engage davantage, si vous êtes convaincu que les Juifs ayant foi en Jésus-Christ sont obligés d'observer les cérémonies de la loi, il est de votre devoir comme évêque, dont l'autorité est reconnue de l'univers entier, il est de votre devoir, dis-je, de répandre cette doctrine et d'engager tous vos collègues à la recevoir. Pour moi, confiné dans une pauvre petite chaumière avec des moines, tous pécheurs comme moi, je n'ose pas me prononcer sur ces graves questions; je n'ai qu'un simple aveu à faire, c'est que mon devoir est de lire les ouvrages des anciens, et d'exposer dans mes commentaires, comme tout fidèle interprète a coutume de le faire, leurs différentes explications, afin que chacun puisse décider selon qu'il l'entendra. Vous savez que c'est la méthode suivie dans les lettres humaines et dans les ouvrages sur l'Écriture sainte, et je ne doute point que vous ne la goûtiez.

6. Quant à cette explication que vous n'approuvez pas, et qu'Origène, imité ensuite par les autres interprètes, a donnée le premier dans son dixième livre des Stromates, où il commente la lettre de saint Paul aux Galates ; ces écrivains s'en sont particulièrement servi pour répondre aux blasphèmes de Porphyre, qui 588 prétendait que saint Paul n'avait pu sans témérité reprendre saint Pierre, le prince des apôtres, le contredire en face, et le convaincre par raison d'avoir mal fait; c'est-à-dire d'avoir commis la même faute que lui-même avait commise. Que dirai-je de Jean (1), évêque de Constantinople, naguère à la tête de cette Eglise et qui a fait sur ce passage un traité fort développé où il se conforme à l'opinion d'Origène et des autres interprètes? Si donc vous m'accusez d'être tombé dans l'erreur, je me console en pensant qu'elle m'est commune avec des autorités si imposantes; et comme je produis de nombreux témoignages en faveur de mon sentiment erroné, veuillez donc me citer au moins un seul partisan du vôtre. Telle est ma réponse relativement au sens que j'ai donné à ce passage de l'épître aux Galates.

De peur cependant que vous ne m'accusiez de n'opposer à vos raisons que le témoignage de plusieurs écrivains, et de me prévaloir de l'autorité de ces grands hommes pour éluder la vérité et pour éviter la discussion, je vais vous citer quelques passages de l'Écriture à l'appui de mon opinion. Dans les Actes des apôtres une voix dit à saint Pierre : « Lève-toi, Pierre, tue et mange; » c'est-à-dire, mange ces différentes espèces de quadrupèdes, de reptiles et d'oiseaux du ciel. Ces paroles signifient figurativement que nul homme n'est impur sous le rapport de sa nature, et que tous sont également invités à se rendre à la foi de Jésus-Christ. Alors Pierre répondit : « Je m'en garderai, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de ce qui est impur et souillé. » Mais la même voix du ciel se fit entendre de nouveau et répliqua : «N'appelez pas impur ce que Dieu a purifié. » Cet apôtre se rendit donc à Césarée ; et étant entré chez Corneille, ouvrant la bouche il lui dit: « En vérité, je vois bien que Dieu n'a point égard aux diverses conditions des personnes; mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice est sûr d'en être bien accueilli. »

« Enfin le Saint-Esprit descendit sur eux; et les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent grandement étonnés de voir que la grâce se répandait sur les Gentils. Alors Pierre éleva la voix : Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Et il ordonna qu'on les baptisât au nom du Seigneur. Or, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les Gentils eux-mêmes avaient reçu la parole de Dieu. Pierre étant venu à Jérusalem, ceux qui suivaient le dogme de la circoncision lui reprochaient d'avoir été chez des incirconcis et d'avoir mangé avec eux. » Mais Pierre, leur ayant raconté toutes les circonstances de leur conversion, termina par ces mots : « Puis donc que Dieu leur a accordé la même grâce qu'à nous, qui avons cru à Jésus-Christ notre Seigneur, qui étais-je, moi, pour m'opposer à la volonté de Dieu? Ayant entendu ces paroles, ils cessèrent de murmurer et glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc aussi favorisé les Gentils du don de pénitence, avant-coureur de la grâce? » Longtemps après saint Paul et saint Barnabé étant venus à Antioche, ils firent rassembler les fidèles, leur racontèrent « combien Dieu avait fait de grandes choses avec eux, et comme il avait opéré la conversion lies Gentils. Certains prédicateurs venus de la Judée disaient au peuple : Si vous n'êtes circoncis selon la pratique de la loi de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Une violente sédition s'étant élevée contre Paul et Barnabé, il l'ut résolu que les accusés et que les accusateurs iraient à Jérusalem vers les apôtres et les prêtres pour les consulter sur cette affaire. Lorsqu'ils y furent arrivés, certains Pharisiens qui s'étaient convertis à la foi se récrièrent, disant : Il faut qu'ils soient circoncis; il faut qu'ils soient tenus d'observer la loi de Moïse. » Une grande contestation s'étant élevée à ce sujet, Pierre, avec la franchise qui le caractérisait, se leva : « Frères, dit-il, vous savez depuis combien de temps Dieu m'a choisi d'entre nous, pour faire entendre aux Gentils les paroles de l'Évangile et 589 les amener à la foi ; et Dieu qui tonnait les coeurs a approuvé leur bonne volonté en leur accordant comme à nous les grâces du Saint-Esprit, et il n'a point établi de distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leurs coeurs par la foi. Pourquoi donc voulez-vous imposer à nos disciples un joug que ni nous ni nos pères n'avons jamais pu porter? Mais nous croyons que c'est par la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ que nous serons sauvés, eux ainsi que nous. Alors toute la multitude garda le silence; » et l'apôtre saint Jacques et tous les autres prêtres s'en tinrent à son opinion.

8 Ceux qui liront cette lettre ne doivent point trouver ces détails ennuyeux; il est de leur intérêt et du mien que j'y sois entré, pour faire voir qu'avant l'élévation de saint Paul à l'apostolat, saint Pierre n'ignorait pas que ceux qui avaient embrassé l'Évangile n'étaient plus obligés à observer les cérémonies de la loi, puisque lui-même avait été l'auteur du décret relatif à ce point de doctrine. Enfin l'autorité de cet apôtre était si grande que saint Paul dit dans une de ses épîtres : « Au bout de trois ans je retournai à Jérusalem pour visiter Pierre, et je restai quinze jours auprès de lui. » Il ajoute un peu plus bas : « Quatorze ans après, m'étant fait accompagner de Tite et de Barnabé, je me rendis à Jérusalem. Ce fut une révélation qui me détermina à entreprendre ce voyage, et ce fut de concert avec ces derniers que j'exposai l'Évangile comme je le prêche aux Gentils. » Il résulte de là évidemment que saint Paul ne prêchait l'Évangile en toute sécurité que lorsque l'assentiment de Pierre et des apôtres qui étaient avec lui était acquis à ses doctrines. Il ajoute encore : « J'exposai mon Evangile en particulier à ceux qui, parmi les fidèles, paraissaient jouir de quelque considération, afin de ne pas perdre le fruit de mes précédents travaux de propagation, et d'assurer la réussite de ceux qui devaient suivre. » Mais pourquoi exposait-il son évangile plutôt en particulier qu'en public? C'était, ce nous semble, de peur de scandaliser les fidèles d'entre les Juifs qui croyaient qu'avec la foi en notre Sauveur Jésus-Christ on devait encore observer les cérémonies de la loi. A cette époque saint Pierre étant, comme il le dit lui-même, venu à Antioche (quoique les Actes des apôtres ne fassent pas mention de cette circonstance, il suffit du témoignage de saint Paul pour que nous ne puissions la révoquer en doute), ce dernier nous apprend dans une de ses lettres « qu'il lui résista en face, parce qu'il méritait d'être repris. En effet, avant l'arrivée de quelques fidèles qui venaient de se séparer de Jacques, il mangeait avec des Gentils; mais quand il les vit paraître, il se retira secrètement et quitta les Gentils de peur de blesser les circoncis. Les autres Juifs ne craignirent point d'user de la même dissimulation, et Barnabé lui-même s'y laissa entraîner par eux. Mais quand je vis, dit cet apôtre, qu'ils n'entraient pas franchement dans les doctrines évangéliques, je dis à Pierre en présence de tous: Si toi, qui es Juif, tu suis les moeurs des Gentils et non celles des Juifs, pourquoi veux-tu contraindre les Gentils d'en user comme les Juifs, etc. ? » Il n'est donc pas douteux que saint Pierre avait été le premier auteur du règlement que saint Paul accuse ici d'avoir violé, et que la seule cause de cette violation n'était du reste que la crainte que lui inspiraient les Juifs. L'Écriture atteste en effet que cet apôtre mangea d'abord avec les Gentils, et qu'après l'arrivée de ceux qui venaient d'avec Jacques il se retira secrètement et quitta les Gentils, de peur de blesser les circoncis. Il redoutait de la part des Juifs, dont il était l'apôtre, un abandon de la foi de Jésus-Christ, abandon qui pouvait être provoqué par ses relations avec les Gentils; puis, comme un bon pasteur, il craignait de perdre le troupeau confié à sa garde.

9 Maintenant que nous avons fait voir que saint Pierre était parfaitement convaincu de l'inutilité de la loi de Moïse, et que la seule crainte avait pu le déterminer à feindre son observation, voyons si saint Paul, qui s'élève contre lui, n'a pas usé lui-même de cette dissimulation. Voici ce que nous lisons dans les Actes des apôtres : « Paul, après avoir parcouru la Syrie et la Cilicie, et confirmé les Eglises, arriva à Derbés, puis à Lystra. Là, un certain disciple du nom de Timothée s'offrit à lui; il était fils d'une femme veuve convertie à la foi, et d'un père gentil. Les frères qui étaient à Lystra et à Iconium en faisaient l'éloge. Paul, voulant s'en faire accompagner, le circoncit à cause des Juifs qui se trouvaient là, et qui savaient tous que son père était Gentil. » Pourquoi donc alors, (590) ô grand apôtre, vous qui accusiez saint Pierre de dissimulation, et qui le blâmiez de s'être séparé des Gentils de peur de heurter les Juifs qui venaient de quitter Jacques, pourquoi donc, dis-je, dans la conviction où vous étiez de l'inutilité de la loi, avez-vous fait circoncire Timothée né d'un père Gentil, et Gentil lui-même (car dès lors qu'il n'était pas circoncis, il n'était pas Juif de naissance)? Vous allez me répondre que c'était à cause des Juifs qui se trouvaient près de vous. Mais si la crainte de les scandaliser vous a déterminé à circoncire votre disciple qui s'était séparé des Gentils pour se rattacher à la foi de Jésus, ne trouvez donc pas mauvais que Pierre, qui est votre supérieur par droit d'ancienneté, eût agi de la même manière de peur de blesser les Juifs qui s'étaient convertis.

Dans le même livre des Actes des apôtres, il est dit que « saint Paul, ayant encore passé quelques jours à Corinthe, prit congé des frères, et s'embarqua pour aller en Syrie avec Priscilla et Aquila, et se coupa les cheveux à Cenchrée, à cause d'un voeu qu'il avait fait.

Je comprends que cet apôtre, de peur de scandaliser les Juifs, ait été obligé malgré lui de circoncire Timothée; mais pourquoi avait-il fait voeu de laisser croître ses cheveux, et pourquoi se les fit-il ensuite couper à Cenchrée, comme la loi de Moïse le prescrivait aux Nazaréens qui se consacraient à Dieu?

10 Mais ce que nous lirons dans la suite de cette histoire est plus concluant encore. « Quand nous fûmes arrivés à Jérusalem, dit saint Luc, les frères nous reçurent avec des démonstrations de joie; et le lendemain Jacques et tous les anciens qui se trouvaient avec lui, ayant approuvé l'Évangile que Paul prêchait, ils lui dirent: Vous voyez, frère, combien de milliers de Juifs ont foi en Jésus-Christ; et cependant ils sont tous zélateurs de la loi. Or, ils ont entendu dire que vous enseigniez à tous les Juifs qui se trouvent chez les Gentils de renier Moïse, en les engageant à ne pas circoncire leurs enfants et à ne pas vivre selon les coutumes adoptées chez les Juifs. Que faut-il donc faire? Il faut les assembler tous, car ils savent que vous êtes arrivé. Faites donc ce que nous vous disons. Nous avons ici quatre hommes qui ont fait un venu, prenez-les avec vous pour vous purifier avec eux, et faites les frais de la cérémonie, afin qu'ils se rasent la tête et qu'ils acquièrent la certitude que tout ce qu'on avait dit sur votre compte était controuvé, et que vous continuez à observer la loi. Paul s'étant fait accompagner de ces hommes, et s'étant purifié avec eux, entra au temple le lendemain, annonça les jours auxquels la purification aurait lieu, et quand l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. » Souffrez donc qu'en présence de ce nouveau témoignage je vous demande une seconde fois, grand apôtre, pourquoi vous vous êtes fait couper les cheveux? pourquoi vous vous êtes astreint à aller nu-pieds, comme le font les Juifs dans leurs cérémonies? pourquoi vous avez offert des sacrifices et immolé des victimes selon la loi? Vous me répondrez encore que c'était afin de ne pas scandaliser les Juifs qui avaient embrassé la foi. Vous avez donc feint d'être Juif; et cette feinte, il faut l'avouer, vous fut conseillée par Jacques et les autres prêtres. Cet expédient néanmoins ne vous a point réussi ; car, dans une sédition qui s'éleva contre vous, vous eussiez infailliblement péri, sans l'intervention d'un tribun qui vous arracha des mains des séditieux, et qui vous fit conduire à Césarée sous bonne escorte, de peur que les Juifs ne vous fissent mourir comme un fourbe et un destructeur de leur loi. Vous fûtes ensuite dirigé sur Rome, et c'est dans cette ville que, dans une maison achetée par vous, vous prêchâtes Jésus-Christ aux Juifs et aux Gentils, et où vous re. eûtes la mort par ordre de Néron, afin de rendre un sanglant, mais bien frappant témoignage aux vérités que vous annonciez.

11 Nous venons de voir que, pour ne point irriter les susceptibilités juives, saint Paul aussi bien que saint Pierre feignirent d'observer les cérémonies de la loi. Comment se fait-il donc alors que saint Paul ait eu la témérité, l'audace de blâmer en autrui ce dont lui-même s'était rendu coupable? Bien d'autres avant moi en ont donné les raisons que leur suggéraient leurs principes; mais ils ne se sont pas constitués, comme vous l'avancez dans votre lettre, les défenseurs d'un mensonge officieux. Ils n'ont vu dans cette conduite qu'une mesure de prudence qu'ils mettent sur le compte de la grande circonspection nécessaire aux apôtres, et sur laquelle ils s'appuient pour réprimer l'impudence du blasphémateur (591)Porphyre qui a fait ressortir perfidement, en les taxant de puérils, les dissentiments qui éclatèrent entre saint Pierre et saint Paul; ajoutant que saint Paul était jaloux du mérite de saint Pierre, qu'il s'en était irrité, et qu'il avait écrit sur un ton de jactance les choses qu'il n'avait pas faites, comme celles qu'il avait faites, au grand détriment de sa modestie en blâmant dans un autre ce qu'il avait fait lui-même. Ces anciens écrivains, du reste, ont expliqué ce passage comme ils l'ont pu. Pour vous, quelle explication avez-vous à en donner? Puisque vous rejetez l'opinion de ces anciens interprètes, vous devez en avoir une meilleure à nous donner.

12 « Ce n'est pas de moi, me dites-vous dans votre lettre, que vous devez apprendre comment doit être entendu ce passage de ce même saint Paul : « Chez les Juifs, je me suis comporté comme un Juif ; » et comment doivent être entendues les autres paroles de cet apôtre, inspirées plutôt par un sentiment de condescendance, que par une intention de dissimulation. Il agit en cela comme le fait une personne qui, soignant un malade, s'identifie en quelque sorte avec lui, non en faisant semblant d'avoir la fièvre, mais en se mettant elle-même, par un sentiment de compassion, à la place du malade, pour se rendre compte de la manière dont elle voudrait être servie si elle se trouvait dans le même état. Un fait certain, c'est que saint Paul était Juif; et qu'après avoir embrassé la foi de Jésus-Christ, il ne renonça pas tout-à-fait aux cérémonies que Dieu avait prescrites aux Juifs, très judicieusement et en temps opportun. Il s'y conforma donc lors même qu'il se livrait déjà à l'exercice de l'apostolat, afin de montrer par là qu'elles n'étaient point répréhensibles dans ceux même qui, après avoir cru en Jésus-Christ, voudraient les observer selon les prescriptions de la loi et les traditions de leurs pères ; mais qu'il ne fallait pas en faire la base de son salut, parce que le salut figuré par ces cérémonies ne pouvait être réalisé que parle Christ lui-même.

La longue dissertation que vous faites à ce sujet se réduit donc à ceci : que saint Pierre n'avait point erré en tant qu'il avait prétendu que la loi de Moïse pouvait être observée par ceux qui parmi les Juifs étaient soumis à la foi de Jésus-Christ; mais qu'il s'était trompé quand il avait prêché aux Gentils l'observation des pratiques de la loi, et quand il avait agi ainsi, en prêchant encore plus d'exemple que de préceptes; que, pour Paul, il n'avait point enseigné des principes contraires à ceux qui dirigeaient sa conduite. Mais encore une fois, pourquoi saint Pierre poussait-il les Gentils à l'observation de la loi?

13 Dans tous les cas, voici la conclusion de la question que nous venons d'agiter, ou plutôt du sentiment que vous soutenez; c'est que les Juifs qui avaient embrassé la foi de Jésus-Christ faisaient bien d'observer les cérémonies de la loi ; c'est-à-dire d'offrir des sacrifices comme saint Paul en avait offert, de circoncire leurs enfants comme cet apôtre avait circoncis Thimothée, d'observer le sabbat comme les Juifs l'avaient observé jusqu'alors. S'il en est ainsi, nous donnons dans les hérésies de Cerinthe et d'Ebion, que nos pères n'ont anathématisés que parce qu'ils mêlèrent les cérémonies de la loi avec la pratique de l'Evangile et qu'ils professèrent la nouvelle religion sans répudier l'ancienne. Mais qu'insisté je tant sur les Ebionites qui affectent de paraître chrétiens, tandis que nous voyons encore aujourd'hui parmi les Juifs, et dans toutes les synagogues de l'Orient, des hérétiques qu'on nomme Minéens, et que les Pharisiens eux-mêmes ont condamnés jusqu'à ce jour; on les appelle encore, et même ils sont plus connus sous le dernier nom de Nazaréens. Ils croient en Jésus-Christ, fils de Dieu, né de la Vierge Marie, qu'ils disent être celui qui est ressuscité après avoir souffert sous Ponce-Pilate ; c’est-à-dire qu'ils croient au même Sauveur qu'à celui auquel nous croyons. Mais en voulant être tout à la fois et juifs et chrétiens, ils ne sont ni juifs ni chrétiens. Si donc vous croyez que je doive travailler à guérir la plaie que j'ai faite à l'Eglise, et qui n'est au fond qu'une légère piqûre, travaillez, vous aussi, à guérir la plaie mortelle que vous lui faites par la nouveauté de vos doctrines. Il y a loin, en vérité, entre se conformer dans des commentaires sur l'Ecriture aux différentes opinions des anciens et renouveler dans l'Eglise une abominable Hérésie. Que si nous nous croyons dans l'obligation d'admettre les Juifs avec leurs cérémonies, et de tolérer dans notre Eglise les pratiques qu'ils observaient dans des synagogues de Satan; je 592 ne crains pas de le dire, ils ne deviendront pas, chrétiens, et ils nous feront juifs.

14 Quel est celui d'entre les chrétiens que la doctrine consignée dans ce passage de votre lettre ne révolterait pas? « Saint Paul était Juif, dites-vous, et quand il fut devenu chrétien, il ne se crut pas obligé pour cela de renoncer aux cérémonies des Juifs, cérémonies que Dieu leur avait prescrites avec beaucoup de discernement et en temps opportun. »

« Il se conforma donc à ces pratiques, quoique apôtre de Jésus-Christ, afin de faire voir que ceux qui les observaient, selon les instructions de leurs pères, n'étaient point répréhensibles, encore qu'ils fussent convertis à la foi de Jésus. » Je vous supplie d'écouter de nouveau en paix les accents de ma douleur: vous dites que saint Paul, quoique apôtre de Jésus-Christ, observait les cérémonies des Juifs, et que la pratique des cérémonies n'avait rien de pernicieux pour ceux qui voulaient les observer selon la tradition de leurs pères. Eh bien! moi, je soutiens le contraire, et le maintiendrai hautement contre le monde entier; oui, l'observation des cérémonies judaïques est pernicieuse et mortelle aux chrétiens. Quiconque les observe, après avoir embrassé la foi du Christ, Juif ou Gentil, il s'engage dans les piéges du démon; car Jésus-Christ est la fin de la loi pour justifier tous ceux qui croiront en lui, c'est-à-dire les Juifs et les Gentils ; ce qui ne serait pas véritable si l'on n'en exceptait pas les Juifs. Nous lisons dans l'Évangile : «La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean-Baptiste. » Et ailleurs : « C'est pourquoi les Juifs désiraient encore plus vivement de le faire mourir, parce que non-seulement il n'observait pas le sabbat, mais qu'il affirmait que Dieu était son père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. » Et encore: « Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce; car la loi a été octroyée par Moïse, mais la grâce et la vérité ont été apportées par Jésus-Christ; » c'est-à-dire qu'à la place de la grâce de la loi, apportée par Moïse, et qui n'était que passagère, nous avons recula grâce de l'Évangile, qui est permanente, et au lieu des ombres et des figures de l'Ancien-Testament, la vérité a été apportée par le Christ. C'est ce que Dieu avait prédit par la bouche de Jérémie. «Les temps approchent, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, non selon l'alliance que je fis avec leurs pères quand je les pris par la main pour les faire sortir de l'Égypte. » Observez que ce n'est pas aux Gentils, avec qui Dieu n'avait pas contracté d'alliance, mais aux Juifs gratifiés de la loi par Moïse, que Dieu promet ici la nouvelle alliance de l'Évangile, afin qu'ils cessent de vivre dans la vétusté de la lettre, mais qu'ils vivent dans la nouveauté de l'esprit. Saint Paul, à l'occasion duquel nous agitons cette question, abonde en mon sens dans plusieurs passages dont, pour abréger, je ne citerai qu'un petit nombre. « C'est moi, dit cet apure dans son épître aux Galates, c'est moi, Paul, qui vous dis duc si vous vous faites circoncire, votre croyance en Jésus-Christ ne vous sera d'aucune utilité. » Et encore : « Vous avez démérité de Jésus-Christ, vous êtes déchus de la grâce, vous qui prétendez être justifiés par la loi. » Et plus bas: « Que si vous cédez à l'influence de l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. »

D'où il résulte que ce n'est point avoir l'esprit de Dieu que d'observer les cérémonies de la loi, non comme le veulent les anciens interprètes, par une condescendance salutaire, main comme vous le prétendez, par un attachement religieux à un culte et à des usages que l'on croit légitimes. Le Seigneur lui-même va nous apprendre de quelle nature étaient les préceptes de l'ancienne loi : « Je leur ai donné, » dit-il, « des préceptes imparfaits et des ordonnances dans lesquels ils ne trouveront pas la vie. » Je ne prétends point par là condamner la loi, comme l'ont fait Marcion et Manès ; car je pense, comme l'apôtre, qu'elle est sainte et spirituelle; mais mon dessein est de faire voir que la foi étant venue, et les temps ayant été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, au temps de la loi, afin de racheter ceux qui vivaient sous la loi, et pour nous rendre enfants d'adoption; afin que nous ne soyons plus soumis à l'autorité d'un précepteur et comme des enfants en bas âge, mais afin que nous soyons gouvernés par l'héritier de la famille ayant l'âge requis pour être son chef.

15 Vous ajoutez dans votre lettre : « Saint Paul ne reprit pas saint Pierre de ce qu'il se conformait aux traditions de ses pères, parce que s'il eût voulu le faire il l'eût très bien pu sans user de fourberie, et sans qu'on pût lui imputer à 593 mal. » Je vous le répète encore : Vous qui êtes docteur de l'Église du Christ, prouvez donc ce que vous avancez en le mettant en pratique ; souffrez, par exemple, qu'un Juif devenu chrétien fasse circoncire ses enfants, observe le sabbat, s'abstienne des viandes destinées par Dieu à nous servir de nourriture, afin que ce fût une occasion de lui rendre des actions de grâce; souffrez qu'il immole un agneau, vers le soir, le quatorzième jour du premier mois. Si vous tolériez ces abominations, ce que vous ne ferez pas (car vous êtes chrétien, et tout sacrilège est loin de votre pensée), vous seriez conséquent. Puis donc que c'est une chose inadmissible, il s'ensuit que vous vous réfutez vous-même, et que vous avouez tacitement qu'il est plus facile de blâmer les opinions d'autrui que d'étayer les siennes sur de bons arguments. Mais de peur que je n'entre pas avec assez de facilité dans votre manière de voir, ou même que je ne vous comprenne pas parfaitement (car les discours prolixes sont souvent obscurs, ce qui l'ait qu'on les blâme moins par cela même qu'on les comprend moins), vous avez soin de revenir souvent sur la même chose, en disant : « Saint Paul n'avait renoncé qu'aux croyances judaïques qui lui semblaient entachées d'erreurs. » Quelles étaient donc ces croyances entachées d'erreurs? Ce qui suit va nous l'apprendre: « Les Juifs ne connaissant pas la justice de Dieu, et voulant y substituer la leur, sont par là même rebelles à la justice de Dieu. Après la Passion et la résurrection de Jésus-Christ, après la publication et l'établissement du sacrement de la grâce selon l'ordre de Melchisédec, ils soutenaient qu'on devait encore célébrer les anciens sacrements, non dans le but de se conformer aux traditions, mais dans celui de mériter le salut. Si cependant l'observation de la loi n'eût pas été méritoire à une certaine époque, les Macchabées ne se seraient pas soumis pour elle à un vain et stérile martyre. Enfin les Juifs étaient coupables en cela qu'ils poursuivaient les prédicateurs de l'Évangile comme ennemis de la loi. Ce sont ces erreurs et plusieurs autres dérèglements que saint Paul condamne dans les croyances des Juifs, et qu'il regarde comme contraires à la conquête du salut par les mérites de Jésus-Christ. »

16 Vous vous êtes chargé de nous apprendre quelles étaient les erreurs dont s'était abstenu saint Paul, et qu'il avait blâmées dans les croyances des Juifs; montrez-nous maintenant en quoi il jugea à propos de se conformer aux croyances de ses anciens co-religionnaires. Il jugea à propos de s'y conformer, me répondrez-vous, dans les observations de la loi, selon les rites de ses pères, mais non en vue du salut. « Non en vue du salut; » je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par là. Car si la pratique de ces cérémonies ne procure point le salut, pourquoi les observer? Mais si on croit devoir les observer, c'est pour qu'elles concourent au salut, apparemment, puisqu'en les observant aux dépens de sa vie on obtient la gloire du martyre. Elles ne seraient point observées, d'ailleurs, si on n'était persuadé qu'elles peuvent être un élément de salut. Car on ne peut pas dire, comme les philosophes, qu'elles sont indifférentes, qu'elles ne sont ni bien ni mal. La continence est un bien, la luxure est un mal. Mais se promener, digérer cracher, se moucher, etc., sont des actions qui ne sont ni bonnes ni mauvaises; qu'on les fasse ou qu'on ne les fasse pas, on n'en est ni plus ni moins criminel. Mais ce n'est point une chose indifférente que d'observer les cérémonies de la loi; c'est ou un bien ou un mal. Vous dites que c'est un bien; pour moi, j'affirme que c'est un mal, non-seulement pour les Gentils, mais encore pour ceux d'entre les Juifs qui ont embrassé la foi. Ou je me trompe, ou en voulant éviter un précipice vous tombez dans un autre ; car tandis que vous vous mettez en garde contre les blasphèmes de Porphyre, vous inclinez vers l'hérésie d'Ebion, en soutenant que les fidèles d'entre les Juifs étaient dans l'obligation d'observer les cérémonies de la loi. Vous comprenez bien toute la gravité d'une semblable doctrine quand vous vous efforcez d'en atténuer les conséquences funestes, en disant que « dans l'observation de ces sortes de cérémonies, il ne fallait ni croire qu'elles étaient nécessaires au salut, comme faisaient les Juifs, ni user de cette dissimulation et de ces déguisements que saint Paul condamnait dans saint Pierre. »

17 De tout cela, il résulte que saint Pierre a feint d'observer les cérémonies de la loi, tandis que saint Paul, qui condamnait ces détours, les a observées ouvertement. Car vous ajoutez dans votre lettre : « Si l'on prétend que, tout en observant 594 les cérémonies de la loi, saint Paul a feint d'être Juif afin de gagner les Juifs, pourquoi donc n'a-t-il pas aussi sacrifié avec les Gentils, puisque, pour les convertir, il a vécu avec ceux qui n'avaient point de loi, comme s'il n'en avait point eu lui-même ? En voici la raison : c'est qu'il a observé les anciennes cérémonies parce qu'il était Juif de nation ; mais quand il dit qu'il a vécu avec ceux qui n'avaient point de loi comme s'il n'en avait point eu lui-même, ce n'est pas qu'il fit semblant d'être ce qu'il n'était point, mais c'est qu'il pensait devoir, par charité, tolérer leurs faiblesses, comme s'il s'était livré aux mêmes superstitions qu'eux, agissant en cela non par la fourberie du menteur, mais par un sentiment de compassion que la charité inspire. » C'est une étrange manière de défendre Paul, que de soutenir que ce fut de propos délibéré et non par feinte qu'il partagea l'erreur des Juifs; qu'il n'imita pas la dissimulation de Pierre, dissimulation provoquée par la crainte de blesser les Juifs; mais que ce fut en toute liberté qu'il se déclara juif. Cette nouvelle concession de l'apôtre le fait aboutir à cette conclusion : que tandis qu'il s'efforçait d'amener les Juifs à la foi de Jésus-Christ, c'est lui-même qui se convertissait à la foi judaïque. Ainsi, pour corriger un homme sensuel de son incontinence, il fallait que saint Paul se laissât aller à la luxure, de même que pour soulager un malheureux et compatir à ses souffrances, il fallait que Paul, comme vous le dites vous-même, eût passé par l'épreuve de la misère. Ils étaient, en effet, bien misérables et bien dignes de compassion ceux qui, par un zèle outré et un attachement opiniâtre à une loi abolie, ont fait un Juif d'un apôtre de Jésus-Christ.

Du reste, nous ne différons pas autant d'avis qu'on pourrait bien le penser. En effet, je soutiens, moi, que saint. Pierre et saint Paul ont observé, on plutôt feint d'observer, les cérémonies de la loi, de peur de heurter les préjuges des Juifs qui avaient embrassé la foi de Jésus-Christ. Vous prétendez, quant à vous, que cette conduite leur a été conseillée par une charitable condescendance et non par une dissimulation artificieuse. Mais que ce soit par crainte ou par mesure de prudence, que m'importe, pourvu que vous m'accordiez qu'ils ont j'ait semblant d'être ce qu'ils n'étaient pas?

Quant à l'argument que vous m'opposez, et qui consiste à dire que, puisque Paul s'était fait Juif avec les Juifs, il aurait dû se faire Gentil avec les Gentils, il est tout en ma faveur; car, de même qu'il n'a pas été vraiment Juif, de même il n'a pas été Gentil dans toute l'acception du mot. Il se conforma aux croyances des Gentils en cela seulement qu'il admit les circoncis au nombre des fidèles; qu'il leur permit de manger indifféremment toutes sortes de viandes dont l'usage était interdit chez les Juifs; mais non, comme vous vous l'imaginez, le culte des idoles. Car dans la religion du Christ la circoncision ou l'incirconcision sont parfaitement indifférentes; mais ce qui doit être observé, ce sont les commandements de Dieu.

18 Je vous supplie, quoi qu'il en soit, je vous conjure même de m'excuser d'avoir défendu mon opinion avec tant de chaleur; mais si j'ai passé au-delà de certaines bornes qu'une respectueuse déférence me défendait de franchir, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même, qui m'avez forcé de vous répondre, en m'arrachant les yeux avec Stésichore. Ne me regardez. pas comme un professeur de mensonge, moi qui suis le Christ disant : « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Il est impossible qu'un ami zélé de la vérité consente jamais à s'avilir sous le joug du mensonge. Vous vous garderez d'irriter contre moi les masses ignorantes qui vous reconnaissent pour leur évêque et vous écoutent prêcher avec un respect religieux, mais qui font peu de cas d'un vieillard comme moi, qui s'avance vers la décrépitude, et pour qui désormais l'obscurité du monastère et la solitude des champs sont les seules choses dignes d'envie; cherchez ailleurs des néophytes à instruire et à censurer. Nous sommes séparés par une si grande étendue de terre et de mer que c'est à peine si vos enseignements peuvent arriver jusqu'à moi; et lors même que vous m'écririez, les lettres que vous m'adresseriez deviendraient publiques à Rome et dans toute l'Italie avant de venir jusqu'à moi.

19 Quant à la demande que vous me faites dans vos autres lettres, à savoir pourquoi je ne nie suis pas servi, dans ma dernière traduction, d'astérisques et de petites virgules en tête de chaque ligne, comme j'avais fait dans la première, permettez-moi de vous dire que vous semblez n'avoir pas compris votre propre 595 question; car la première traduction dont vous parlez est celle des Septante, où l'on a marqué par des obèles, c'est-à-dire par de petites virgules, ce que leur version renferme de plus que le texte hébreu, et par des astérisques ou de petites étoiles ce qu'Origène a pris de la version de Théodotien pour l'ajouter à celle des Septante. C'est cette version que j'ai traduite du grec en latin; mais pour l'autre, je l'ai faite sur le texte hébreu, en m'attachant plutôt au véritable sens de l'Ecriture qu'à l'arrangement des mots. Je suis surpris, d'ailleurs, que vous refusiez de vous servir de la traduction d'un chrétien, tandis que vous ne faites aucune difficulté de lire celle des Septante, quoiqu'elle ne soit point dans sa pureté originelle et qu'Origène l'ait corrigée, ou plutôt altérée par ses obèles et ses astérisques, et surtout par ce qu'il y a ajouté et qu'il a pris à une version faite depuis la Passion du Sauveur par un interprète juif et un blasphémateur du nom de Jésus-Christ. Voulez-vous ne vous attacher qu'à la partie des Septante conforme aux interprétations des Anciens? Passez, ou plutôt effacez dans vos exemplaires tout ce que vous y trouverez marqué par des astérisques. Si vous le faites, vous condamnez implicitement les exemplaires dont se servent toutes les autres Eglises, parce qu'à peine en trouvera-t-on un ou deux sans les additions que je viens de signaler.

20 Vous ajoutez que je ne devais pas entreprendre une nouvelle traduction après celle qu'ont faite les anciens, et voici le dilemme que vous développez à cette occasion : « ou le texte que les Septante ont traduit est obscur, ou il est clair ; s'il est obscur, il est à croire que, comme eux, vous n'éviterez pas toutes les erreurs; s'il est clair, ils n'ont point dû errer. » Je réponds à votre objection. Les commentaires des anciens écrivains sur les saintes Ecritures sont ou clairs, ou obscurs. S'ils sont obscurs, comment avez-vous osé entreprendre d'écrire après eux sur des matières qu'ils n'ont pu débrouiller? S'ils sont clairs, en Nain vous Nous êtes efforcé d'éclaircir ce qui n'a pu leur échapper, particulièrement dans l'explication des psaumes, sur lesquels ils nous ont laissé plusieurs volumes ; ainsi, parmi les Grecs, Origène, Eusèbe de Césarée, Théodore d'Héraclée, Astère de Scitopolis, Apollinaire de Laodicée, Didyme d'Alexandrie, sans compter plusieurs autres qui ont écrit sur quelques psaumes détachés (car il s'agit ici du livre entier des psaumes) ; et, parmi les Latins, saint Hilaire, évêque de Poitiers ; Eusèbe, évêque de Verceil, tous deux traducteurs des commentaires d'Origène et d'Eusèbe. Notre saint Ambroise a aussi imité Origène en quelques endroits de ses ouvrages. Or, dites-moi pourquoi vous avez cru devoir, malgré de si imposantes autorités, vous écarter de leur sens dans vos commentaires sur les psaumes? S'ils sont obscurs, il est présumable que vous vous êtes trompé; s'ils sont clairs, il n'est pas probable que de si habiles interprètes soient tombés dans l'erreur. Dans les deux cas, vos commentaires sont parfaitement inutiles; mais d'après ce principe, que nous nous hâtons de rejeter, personne, après ces Anciens, n'oserait écrire, et il suffirait qu'un sujet ait été traité par un autre pour qu'il fût interdit de le prendre en sous-ordre. Vous devez donc sur ce point, vous devez à votre impartialité d'être aussi indulgent pour les autres que vous l'avez été pour vous-même. Je n'ai point eu dessein de décréditer les anciennes versions, puisqu'au contraire je les ai corrigées et transportées du grec en latin pour ceux qui, n'entendent que notre langue. Je n'ai eu en vue, dans ma traduction, que de rétablir les endroits que les Juifs ont omis ou corrompus et de faire connaître aux Latins ce que porte le texte hébreu. Si on ne veut point la lire, on peut la laisser de côté; on ne force personne. Ceux qui ne la goûtent pas sont parfaitement libres de savourer leur vin vieux et de faire fi de mon vin nouveau ; je me suis contenté d'éclaircir les anciennes versions, et de mettre dans un nouveau jour les passages obscurs.

Quant aux règles à suivre dans la traduction des saintes Ecritures, je les ai expliquées dans le livre que j'ai composé Sur la meilleure manière de traduire, et dans toutes les préfaces qui sont à la tête des traductions que j'ai faites des livres sacrés. Je crois devoir y renvoyer le lecteur. Que si vous ne mettez pas à l'index le Nouveau-Testament, que j'ai revu et corrigé, parce que plusieurs personnes qui savent le grec sont capables d'en juger, vous devrez aussi me faire la justice de croire que je n'ai pas été moins exact dans la traduction de l'Ancien-Testament ; que je n'y ai rien mis du mien, et qu'elle est entièrement conforme au texte 596 hébreu. Si vous en doutez, vous pouvez consulter sur cela ceux qui savent la langue hébraïque.

21 Mais que décider, me répondrez-vous, si les interprètes consultés refusent de s'en expliquer ou bien tentent de nous induire en erreur? Quoi ! parmi tous les Juifs, il ne s'en trouverait pas un seul qui consentirait à s'enquérir de la fidélité de ma traduction? un seul qui entendrait la langue hébraïque? Toute la terre conspirerait-elle contre moi, comme ces Juifs dont vous me parlez, et qui dans une petite ville se sont déchaînés contre ma version? C'est le conte que vous me faites dans une de vos lettres. « Un évêque de nos confrères, dites-vous, ayant ordonné qu'on lut votre traduction dans l'assemblée des fidèles dont il a la conduite, on s'émut très fort que vous eussiez traduit un certain endroit du prophète Jonas d'une manière toute différente de celle à laquelle le peuple était accoutumé et qui était passé en usage. Il se fit un si grand tumulte parmi le peuple, surtout parmi les Grecs, qui vous accusaient tout haut d'avoir falsifié ce passage, que l'évêque de la ville, presque entièrement habitée par des Juifs, fut obligé de les consulter ; et ils lui affirmèrent, soit par ignorance, soit par malice, que les exemplaires grecs et latins étaient sur ce point conformes au texte hébreu. Ils y mirent tant d'insistance qu'il se vit dans la nécessité de corriger cet endroit comme entaché de falsification, afin de retenir son peuple, qui avait été sur le point de l'abandonner. Je juge par là que vous avez bien pu vous tromper en quelques endroits. »

22 Vous dites que j'ai mal traduit un certain endroit du prophète Jonas, et qu'un mot auquel les oreilles n'étaient point accoutumées ayant ameuté le peuple, l'évêque s'était vu sur le point d'être chassé de son siège. Mais vous ne me marquez point quel est cet endroit que j'ai mal traduit, et par là vous m'ôtez le moyen de me défendre et de vous donner des explications. Voudriez-vous renouveler cette dispute de mots qui roulait sur le mot courge, et qu'occasionna, il y a plusieurs années, un individu se disant de la famille de Cornelius ou d'Asinius Pollion, et qui me reprocha d'avoir mis dans ma traduction le mot lierre au lieu de courge. Comme j'ai répondu fort au long à cette accusation dans mon commentaire sur le prophète Jonas, je me contenterai d'exposer ici que dans l'endroit où les Septante ont mis le mot courge, et Aquila, avec les autres interprètes, celui de cisson, qui veut dire lierre, il y a dans le texte hébreu cicaion, que les Syriens transforment communément en celui de ciceia. C'est une plante dont les feuilles sont larges comme celles de la vigne; elle croît et s'élève en peu de temps à la hauteur d'un arbrisseau ; sa tige se soutient d'elle-même, et n'a pas besoin qu'on l'appuie, comme la courage et le lierre, avec des perches et des échalas. Si donc, en m'attachant à la lettre, j'avais mis dans ma traduction le mot cicaion, personne ne m'aurait compris; si j'avais rendu ce mot par celui de courge, j'aurais dit ce qui n'était point dans l'hébreu. J'ai donc cru devoir le traduire par ce mot de lierre, afin de me conformer aux autres interprètes. Que si les Juifs de votre pays, soit par malice, soit par ignorance, vous ont assuré, comme vous me l'apprenez, que les exemplaires grecs et latins étaient en cela conformes au texte hébreu, soyez con. vaincu ou qu'ils sont très ignorants dans la langue hébraïque, ou qu'ils vous ont trompé, afin de se divertir aux dépens des partisans de la courge.

Je finis en vous conjurant de ménager un vieillard satisfait de son obscurité tranquille; de ne point forcer un vétéran, qui a servi si longtemps, de se remettre sous les armes et de s'exposer à de nouveaux dangers. C'est à vous, qui êtes jeune et élevé à la dignité épiscopale, c'est à vous d'instruire les peuples, de porter à Rome les richesses et les nouvelles productions d'Afrique. Pour moi, il me suffit de converser, tout bas et dans un petit coin de mon monastère, avec quelques pauvres solitaires.

(1) Le texte de l'édition des bénédictins porte : « Qui dudum Constantinopolitanam lrexit ecclesiam. » Le texte de l'édition de Bâle porte : « Qui dudum in pontificali gradu Constantinopolitanam rexit ecclesiam... » Des traducteurs ont traduit dudum par longtemps, et ont écrit : « Qui a gouverne longtemps l'Eglise de Constantinople : » ce qui fait un contresens historique. Car saint Jean-Chrysostôme (c'est lui que saint Jerôme nomme ici), si célèbre par son éloquence et son génie, et par la haine que lui portaient l'impératrice Eudoxie et Théophile, patriarche d'Alexandrie, haine dont il mourut martyr; saint Jean-Chrysostôme, dis-je, ne gouverna l'Église de Constantinople que six à sept ans. Nommé en 307, il fut déposé en 404, au conciliabule de Chalcédoine, connu dans l'histoire sous le nom de brigandage du Chêne. Le Chêne était un faubourg de la ville de Chalcédoine.