Prêtre de Dioclée

PRÊTRE DE DIOCLEE

 

GESTA REGUM SLAVORUM

 

CHAPITRES X à XXIX

CHAPITRES I à IX - CHAPITRES XXX à XXXV

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

 


 

 

PRÊTRE DE DIOCLEE

 

GESTA REGUM SLAVORUM

 

 

 

 

 

X

Igitur Sfetolicus accepto regno secutus est vestigia patris sui, et ambulavit in via mandatorum Domini, pacemque cum omnibus habuit, genuit filios, et filias, et XII anno regni sui mortuus est. Regnavitque Vladislavus filius eius pro eo.

XI

Accepto regno Vladislavus, qui fortis extitit viribus, oblitus est Domini Dei sui, et declinavit a via patrum suorum, non recte ambulavit coram Domino, sed coinquinavit se multis immunditiis, ideoque dum quadam die iret venatum, divino iudicio in foveam cecidit, et mortuus est.

XII

Regnavitque frater eius Thomislavus pro eo, qui fortis extitit viribus, sed non fuit ut frater eius. Regnante Thomislavo Ungarinorum rex nomine Attila promovit exercitum, ut debellaret eum. Rex autem Thomislavus fortis iuvenis, et robustus bellator, plurima bella cum eo commisit, et semper eum in fugam convertit; genuitque Thomislavus rex filios, et filias et XIII anno regni sui mortuus est.

XIII

Sebeslaus filius eius successit in regnum patris sui; eo tempore venerunt Graeci, et obsederunt civitatem Scodarim. Audiens autem Sebeslavus rex congregavit gentem multam, et venit, et irruit in castra eorum, et ceciderunt Graeci, et multi gladio perierunt, et plurimi capti sunt; alii vero in fugam conversi sunt. Dum hacc agerentur, Attila rex Ungarinorum cum exercitu intravit in terram Sebeslavi regis, et depredavit, destruxit atque incendit maximam partem terrae illius et reversus est in locum suum. Inde abiit contra occidentalem plagam, Sebeslavus autem rex reversus non invenit eum coepitque recuperare terram suam. Nati sunt ei duo filii gemini, unumque Rasbivoy vocavit, quod latinae dicitur ruina gentis, alium vero Vladimirum. Regnavit XXIV annis, et mortuus est.

XIV

Post eum regnaverunt filii eius, diviseruntque sibi regnum, eo quod gemini essent, et Rasbivoy quidem Maritimam, Vladimirus autem Surbiam regebat; qui accepit uxorem filiam regis Ungarinorum, genuitque ex ea filios, et filias, et facta est pax firma inter Ungaros et Sclavos. Post haec Rasbivoy septimo anno regni sui mortuus est, Vladimirus vero accepit totum regnum, et XX° anno regni sui mortuus est.

XV

Regnavit post eum filius eius Charinimirus, cuius temporibus rebellavit Croatia Alba, et proiecerunt eum inde. Tunc rex congregans gentem ex Rassa, et Bosna, perrexit super eos. At ipsi congregantes se in plano Chelmo, paraverunt ei bellum, in quo cecidit rex, et mortuus est.

XVI

Accepitque post eum regnum Tuardoslauus filius eius, et recuperavit regnum patris sui, et mortuus est.

XVII

Post eum regnavit Ostrivoy nepos eius, eo quod liberis caruit rex Tuardoslauus, genuit filios, et filias rex Ostryvoy et XXII anno mortuus est.

XVIII

Tolimirus filius eius accepit regnum, in diebus illis laetata est omnis terra, genuit filios, et filias, et mortuus est.

XIX

Post quem regnavit Pridislauus filius eius, qui multas iniquitates operatus est. Quodam itaque tempore insurrexerunt magnates Bosnae cum aliquantis et interfecerunt regem, corpusque eius in flumen proiecerunt.

XX

Tunc Crepimirius, filius eius, una cum bano captis omnibus illis, disperdiderunt eos, morteque pessima necaverunt eos. Crepimirius itaque post haec accepit regnum, et regnavit in loco patris; eo tempore venerunt Alamanii, et caeperunt Istriam coeperuntque intrare Croatiam. Tunc rex Crepimirius congregans fortitudinem validam gentis suae, paravit eis bellum, facto bello misit eos rex in ore gladii, et persecutus est eos, proiecitque eos ex omni terra sua. Post haec dux Alamanorum misit legatos regi Crepimiro, ut daret filiam suam uxorem filio suo Svechozar. Placuit regi eo quod ipse dux esset consobrinus imperatoris et accepit filiam eius uxorem filio suo, et facta est pax firma inter eos. Regnavit Crepimirus rex XXV annos, et mensem unum, et mortuus est.

XXI

Regnavit post eum Sfetozar, filius eius, qui mansuetus fuit, ac pius, vixitque in timore Domini, et genuit filium, cui Radaslavus nomen imposuit. Post haec in pace quievit.

XXII

Post eum regnavit Radaslavus, qui patris sui vestigia secutus, omni bonitate fuit ornatus. Praeterea genuit filium, quem Ciaslavum vocavit, qui iuvenis effectus, coepit esse inobediens patri suo. Eo tempore banus Croatiae Albae cum suis omnibus rebellaverunt regi. Tunc rex Radaslavus congregans exercitum partem exercitus dedit filio suo Ciaslavo, partemque secum tulit. Post haec abeuntes circumdederunt rebelles hic inde, et comprehenderunt illos, ac depraedaverunt, sed quotquot rex comprehendit liberos abire permisit; quos vero filius Ciaslavus comprehendit, militibus in servitutem tradidit, quam ob causam indignati sunt milites, qui cum rege erant, et relicto eo abiuerunt post Ciaslavum filium eius. Tunc Ciaslavus elevatus in superbiam expulit patrem suum de regno, et consilio militum coepit persequi eum. Rex denique fugiens venit in locum, qui dicitur Lasta; cernens itaque non posse se evadere manus filii sui, cum aliquantis qui eum diligebant, venit prope haec ad litus maris. Post haec, quia Ciaslavus cum suis iam prope erat, tempore percussi, cum equitibus, ut stabant natantes pervenerunt, et ascenderunt quamdam petram, quae non multum longe erat a terra, et sic evasit rex. Non multo post, voluntate Dei transibat navis, quae de Apulia erat. Tunc rex et qui cum eo erant, coeperunt clamare, et vocare nautas, et nautae navigantes venerunt, ut viderent, quid nam esset. Ut autem cognoverunt causam cum honore susceperunt regem, et omnes eius, et duxerunt ad civitatem Sypontinam. Inde perexit Romam ad limina apostolorum Petri et Pauli, ab illa autem die petra illa vocata est “Radaslavi camich” sive petra. Ciaslavus praeterea maledictus a patre coepit regnare.

Eo tempore erat quidam adolescens nomine Tycomil in partibus Sraga filius cuiusdam presbyteri de vico Rabici, pascebatque greges ovium cuiusdam principis, cui nomen Budislavus, et quia Tycomil fortis erat viribus, et robustus venator, atque valde levis ad currendum, quandocumque princeps exibat venatum, ducebat eum secum. Quadam vero die dum iret venatum Tycomil, nolens, sed casu percutiens virga, quam manibus gestabat, unam canem nomine Palusia interfecit eam, unde nimio terrore perterritus, eo quod princeps eam valde diligeret, fugam petiit, et venit ad Ciaslavum, a quo statim susceptus est.

XXIII

Regnante ergo Ciaslavo rege, Kys princeps Ungarinorum cum suo exercitu venit Bosnam et devastabat, atque depredabatur eandem provinciam. Tunc rex, congregans populum, exiit ei obviam in Drina iupania iuxta fluvium, ubi commisso bello Tycomil supradictus adolescens, hinc inde hostes vulnerans cucurrit, et interfecit Ungarinorum principem, et amputato illius capite regi praesentavit. Ceciderunt die illa innumerabiles ex gente Ungarinorum in loco qui Civedino dicitur (quasi prorugitus pecorum, sic enim rugiebant ibi Ungari, dum interficerentur, ut porci, in loco ubi interfectus fuit Kys princeps Kiskovo) usque in presentem diem. Post haec rex Ciaslavus valde laetus dedit Tycomil iupaniam Drinae, et filiam bani Rassae dedit ei uxorem eo quod interfecisset Kys principem. Uxor autem principis audiens mortem viri sui, perrexit ad regem Ungariae quaesivit ei adiutorium, et exercitum, quatenus vindicaret mortem viri sui, accepta autem innumerabili gente venit supra regem Ciaslavum, invenitque eum in Seremo. Nesciente autem rege, nocte irruerunt Hungari in eius castra, et captus est rex Ciaslavus, et omnes parentes illius, quos iussit uxor Kys ligatis manibus, et pedibus proiici in flumen Savum, sicque factum est, conversus est dolor eius in peccatum, quod exercuit circa patrem suum super caput eius, et periit ipse, et domus eius tota.

XXIV

Post haec remansit terra sine rege, et bani coeperunt dominari terram suam unusquisque super provincias, et regiones, subiugaveruntque sibi iupanos, et ab eis tributa accipiebant, sicut rex solebat accipere. Nomen vero regis nemo audebat sibi imponere. Tycomil etiam defuncto socero dominabatur terram Rassam, sed nec regem nec banum ausus est se vocare, sed tantum iupanum maiorem, et ideo, quoniam praeerat caeteris iupanis Rassae. Sicque dominaverunt terram multis temporibus.

XXV

Praeterea parentes regis Radaslavi, et milites, qui cum ipso erant Romae, audientes quod accidit, rogaverunt regem, ut uxorem acciperet, qui coactus eorum praecibus accepit uxorem Romanam, valde nobilibus ortam natalibus, de qua genuit filium, quem Petrislavum vocavit. Post haec in senectute bona mortuus est, et sepultus in ecclesia Sancti Ioannis Lateranensis cum magna honorificentia.

XXVI

Accepit post haec Petrislavus uxorem puellam nobilem Romanam, de qua genuit filium, quem Pavlomirum vocavit. Post haec vivens annis plurimis cum parentibus suis Romanis, et ipse mortuus est. Post mortem vero eius, parentes eius caeperunt habere inimicitias cum caeteris Romanis, et caeperunt dura bella facere in civitate, sicuti saepe solent facere. Pavlimirus iam iuvenis effectus caepit esse valde robustus et fortis bellator, ita ut in civitate Romana nullus ei esset similis; unde parentes eius, nec non alii Romani caeperunt illum valde diligere, immutaveruntque nomen eius, et composuerunt ei nomen Bello eo quod bellum facere valde delectabatur.

Eo tempore exivit stolum a Sicilia, multitudo copiosa navium Saracenorum, quod stolum vocatur miria armeni graece id est latine decem millia vella, omnes civitates maritimas destruxerunt. Latini autem fugientes montana petebant, quo Sclavi habitabant revertentes in suas civitates sed Sclavi comprehendentes illos pro servis tenuerunt. Post haec plurimi Latini dimiserunt tali pacto, ut omni tempore tributa eis redderent, et servitia exercerent, sicque coeperunt reaedificare civitates maritimas a Saracenis destructas.

Per idem tempus Romani parentes Belli, qui et Bellimirus, quod non possent sustinere magnatum Romanorum insidias, atque inimicitias eo quod nolent se humiliare ac pacem cum inimicis facere, exeuntes omnes de civitate una cum Bello, uxoribus et filiis ac filiabus, milites numero quingenti acceptis parvulis et mulieribus venerunt Apulam, inde intrantes naves, transfretaverunt in partes Dalmatiae. Venerunt ad portum qui Gravosa dicitur, et Umbla. Miserunt enim Sclavi Bello, qui et Pavlimirus, nuncios, ut veniret accipere regnum patrum suorum, et hac de causa secuti sunt illum parentes eius, igitur descendentes de navibus construxerunt castelium, et habitaverunt ibi. Audientes homines Epidauriae civitatis qui per silvas, et montana manebant, quod Bellus cum Romanis venissent, et castellum fecissent, congregantes se venerunt, et una cum ipsis aedificaverunt civitatem supra mare in ripis marinis, quas Epidaurii lingua sua laus dicunt, unde ea civitas Lausium vocata est, quae postea L posita, Ragusium appellata est. Sclavi vero Dubrovnich appellaverunt, id est silvester sive silvestris, quoniam quando eam aedificaverunt, de silva venerunt.

XXVII

Inter haec audientes bani, et iupani terrae advenissse Bellum, nepotem Radaslavi regis laetati sunt, et maxime populus terrae Sclavorum; coeperunt undique ad eum confluere, in primis habitatores regionis Tribuniae venientes cum magno honore duxerunt illum in Tribuniam. Postea bani venientes in Tribuniam cum iupanis, et setnicis succeperunt illum honorifice, et in die Ascensionis Domini constituerunt illum regem. Solum iupanus Rassae, qui de Thycomil progenie erat cum sua provincia noluerunt venire ad regem. Tunc rex Bellus iratus congregavit exercitum et venit Rassam; Luthomirus autem iuppanus Rassae congregans similiter populum paravit ei bellum. Bello itaque inito iuxta flumen Limo, cecidit populus iuppani Rassae et in fugam conversi sunt. Tunc rex cum suo exercitu insecutus est eos usque ad aliud flumen, qui dicitur Ybibro, ubi dum iupanus per pontem transiret fugiens, quidam qui cum eo erant, volentes habere benevolentiam regis, percutinentes eum gladio per pontem iactaverunt eum in flumen, et mortuus est. Rex autem accepit regnum patrum suorum, et siluit terra in conspectu eius. Igitur causa victoriae Romani, qui cum rege erant, aedificaverunt ecclesiam in Rassia ad honorem beati Petri apostoli in loco propinquo Caldanae, et non multum longe ab eadem ecclesia in uno monticulo construxit rex castellum, vocavitque illud suo nomine Bello. Ecclesiam autem supradictam statuit episcopatum fieri, ordinavitque ibi episcopum, et episcopatum usque in praesentem diem; post haec coepit rex perambulare per terram, et per regnum suum.

Quodam itaque tempore dum esset rex in partibus Sremi, Sremani congregantes se cum Ungaris commiserunt proelium cum rege, in quo loco ceciderunt Sremani cum Ungaris, et facta est eis contritio magna, ab illo ergo die dicta est planities illa, in qua factum est proelium, Bellina nomine regis ob victoriam, quam habuit ibi rex usque hodie. Post haec Ungari ad regem miserunt quaerendo pacem. Rex praeterea fecit pactum cum eis hoc modo, ut ab illo die in antea non auderent transire flumen Sava, et a loco unde surgit, et sicut currit usque quo intrat in magno flumine Donavi, neque homines regis transirent in illam partem, neque illi in istam, et placuit eis, et fecerunt pacem. Post haec reversus est rex in maritimas regiones. Quadam autem die, dum intraret in unum oppidum Tribuniae, subitanea morte defunctus est. Tunc sepelierunt illum in ecclesia Sancti Michaelis in eodem oppido cum grandi honore. Populi autem fleverunt illum multis diebus. Septima autem die dormitionis eius uxor illius peperit filium, quem Tiscemirum vocavit, quod latine dicitur Consolator Populi.

XXVIII

Defuncto rege ii, qui de progenie Tycomil erant coeperunt dominare Rassam et omnes bani similiter tempore ut prius dominari super se, nolebantque ullam facere rationem reginae, nec eius filii, sola Tribunia obediebant reginae, eo quod parentes eius erant in Tribunia et Lausio, et non audebant rebellare ei. Postquam autem crevit puer, tulerunt ei uxorem, filiam bani Cidomiri de Croatia Alba de qua genuit duos filios: Praelamirum et Cresimirum. Postquam autem creverunt pueri, misit Tiescemirus filium suum socero suo, qui Croatiam Albam dominabatur, mandans ei ut congregaret populum et iret supra banum Bosnae, ipse autem cum Prelimiro filio suo congregans parentes suos, et populum Tribuniae, venit proeliare contra banum, qui Prevalitanam regionem regebat. Banus itaque congregans populum suum paravit se ad bellandum, dum autem committeret bellum, cecidit banus et mortuus est, cecidit et Tiesemirus, et vulneratus est; postea mortuus est. Prelimirus autem eius filius vicit proelium et cepit totam Croatiam Rubeam, et coronatus est rex, coepitque dominari terram et regnum patrum suorum.

XXIX

Cresimirus autem frater eius cum avunculo pugnantes praedaverunt Uscople, et Lucca et Preva, banus autem Bosnae videns quod ante eos stare nequibat ad pugnam, fugit ad regem Ungariae, deinde Cresimirus caepit totam Bosnam, et dominavit eam. Defuncto etiam patre matris suae dominavit Croatiam Albam.

 

 

X.

Donc, détenteur du royaume, Svetolik marcha dans les traces de son père dans la voie des commandements de Dieu et ce fut la paix pour tous. Il lui naquit des fils et des filles, puis il mourut après douze ans de règne. Après lui son fils Vladislav[1] le remplaça.

XI.

Vladislav montra sa nature violente ; en régnant, il oublia le Seigneur son Dieu et délaissa la voie de ses pères, il se comporta pas justement face à Dieu, mais commit de nombreuses impuretés. C’est pourquoi, un jour où il allait à la chasse, la volonté de Dieu le fit tomber [de cheval] dans un fossé et il mourut.

XII.

Après lui régna son frère Tomislav,[2] qui était d’une nature énergique, mais n'était pas comme son frère. Pendant le règne de Tomislav, le roi hongrois, nommé Attila,[3] rassembla des troupes pour le soumettre. Mais le roi Tomislav, jeune, fort, et brave guerrier, mena de nombreuses guerres contre lui, l'obligeant toujours à s’enfuir. Tomislav eut des fils ainsi que des filles et il mourut après treize années de règne.

XIII.

Son fils Sebeslav succéda à son père dans le royaume. À cette époque-là les Grecs arrivèrent et occupèrent la ville de Skadar.[4] Apprenant cela, le roi Sebeslav réunit une troupe nombreuse, partit et fit irruption dans leur camp. Les Grecs furent massacrés, et plusieurs périrent à la pointe de l'épée ou furent faits prisonnier ; les autres s’échappèrent. Pendant ce temps, Attila, roi des Hongrois, entra avec son armée dans le pays du roi Sebeslav et le dévasta ; il détruisit et brûla la plus grande partie du pays et rentra chez lui. De là il partit vers l'ouest, mais le roi Sebeslav revenu ne le rencontra pas et il commença à rentrer en possession de son pays. Il eut deux fils jumeaux ; à l’un il donna le nom de Razbivoj ce qui en latin signifie « destruction d'un peuple »,[5] à l'autre celui de Vladimir. Il régna 24 ans et mourut.

XIV.

Après lui régnèrent ses fils, et comme ils étaient jumeaux, ils se partagèrent le royaume : Razbivoj gouvernait le territoire appelé Maritima, alors que Vladimir dirigeait la Serbie; ce dernier épousa la fille du roi de Hongrie qui lui donna des fils et des filles. Et il y eut une paix durable entre les Hongrois et les Slaves. Razbivoj mourut ensuite la septième année de son règne, et Vladimir prit possession de tout le royaume puis mourut la vingtième année de son règne.

XV.

Après lui régna son fils Charanimir[6] ; à son époque la Croatie Blanche se révolta contre lui, et l’en chassa. Alors le roi rassembla des gens de Rascie et de Bosnie alla droit contre eux. Tous réunis sur le champ de Chelmo ; il y eut une bataille, dans laquelle le roi tomba et périt.

XVI.

Après lui régna son fils Tvrdoslav,[7] qui reconquit le royaume de son père et mourut.

XVII.

Après lui régna Ostrivoy, son neveu, car le roi Tvrdoslav n'avait pas d'enfants. Le roi Ostrivoy eut des fils et des filles puis mourut la vingt-deuxième année de son règne.

XVIII.

Son fils Tolimir hérita du royaume. Ces jours-là furent heureux pour tout le pays. Il engendra des fils et des filles puis mourut.

XIX.

Après lui régna son fils Pribislav, qui commit de nombreuses injustices. Pour cette raison, à une certaine époque, les hauts dignitaires bosniaques se révoltèrent avec d’autres et tuèrent le roi, puis ils jetèrent son corps dans la rivière.

XX.

Alors son fils Krepimir, avec l’aide du ban [bosniaque] les captura tous ; il les anéantit et les fit périr de la mort la plus atroce. Ensuite Krepimir prit la succession du royaume et régna à la place de son père. À cette époque-là vinrent des Allemands qui occupèrent l’Istrie et envahirent la Croatie. Alors le roi Krepimir rassemblant une force solide dans son peuple se prépara à leur faire la guerre. À la guerre, le roi les vainquit à la pointe de l'épée, les poursuivit et les chassa hors de ses terres. Après cela, le duc des Allemands envoya des ambassadeurs au roi Krepimir pour lui faire savoir qu’il était prêt à donner sa fille en mariage à Svetozar, fils du roi. Le roi trouva cela correct, puisque le duc lui-même était cousin de l’empereur, et il reçut sa fille comme épouse pour son fils. Et une paix solide s’instaura entre eux. Krepimir régna 25 années et un mois puis mourut.

XXI.

Après lui régna son fils Svetozar, homme doux et pieux ; il vécut dans la crainte de Dieu et engendra un fils, auquel il donna le nom de Radoslav. Après cela il reposa en paix.

XXII

Après lui régna Radoslav, qui suivit les traces du père et se distingua par sa bonté naturelle. Un fils lui naquit, qu’il appela Časlav;[8] quand celui-ci devint un jeune homme, il se mit à désobéir à son père. À cette époque-là le ban de la Croatie Blanche se révolta avec tous les siens contre le roi. Le roi Radoslav rassembla alors une armée : il en donna une partie à son fils Časlav, gardant l'autre partie pour lui-même. Ils allèrent ensuite encercler les rebelles de tous côtés, les prendre et les dépouiller. Le roi, quel que fut le nombre de prisonniers qu’il faisait, il les libérait; alors que ceux pris par son fils Časlav, étaient attribués aux combattants comme esclaves. Cela irrita les soldats qui étaient avec le roi ; ils le quittèrent pour aller rejoindre son fils Časlav. Alors Časlav s'enorgueillit et chassa son père du trône et, à l'instigation des combattants, commença à le poursuivre. Enfin le roi, en se sauvant, arriva à un endroit appelé Lasta ; voyant qu'il ne pouvait échapper à son fils, avec les quelques-uns qu’il avait emmenés, il vint près du rivage de la mer. Après cela, Časlav étant déjà tout proche, poussés par les circonstances, les cavaliers se jetèrent à l'eau et parvinrent en nageant jusqu'à quelque rocher qui n'était pas trop éloigné de la terre, ils le gravirent; et ainsi le roi put s’échapper. Bientôt, par la volonté de Dieu, un navire d'Apulie passa par là. Alors le roi et ceux qui étaient avec lui commencèrent à crier et à appeler les marins, et ceux-ci vinrent voir ce qui se passait en réalité. Quand ils en apprirent la raison, ils reçurent le roi et tous ses gens respectueusement et les conduisirent à la ville de Siponto.[9] De là, le roi se rendit à Rome dans la maison des Apôtres Pierre et Paul. Et depuis ce jour on appelle ce rocher “ la pierre de Radoslav ”, c'est-à-dire le rocher.[10] Bien que maudit par son père, Časlav commença à gouverner.

A cette époque, il y avait sur la terre de Sraga un jeune homme du nom de Tycomil,[11] fils d'un prêtre du village de Rabici; il faisait paître des troupeaux de moutons pour un prince du nom de Budislav. Mais comme Tycomil avait une nature robuste et était un brave chasseur, très rapide à la course, le prince l’emmenait avec lui chaque fois qu’il allait à la chasse. Mais un jour, en chassant, Tycomil frappa par inadvertance avec un bâton qu’il avait en main une chienne nommée Palusia et la tua. Comme le prince aimait beaucoup cette chienne, il fut effrayé et se sauva, vint voir Časlav, qui le reçut aussitôt.

XXIII.

Pendant le règne du roi Časlav, le prince hongrois Kys fit intrusion avec son armée en Bosnie, dévasta et pilla cette province. Alors, ayant rassemblé ses gens, le roi se dirigea à sa rencontre dans la županija proche de la rivière Drina. Quand s’engagea le combat, le gaillard susmentionné Tycomil, se rua contre tous les combattants ennemis, poursuivit et tua le prince hongrois ; il lui coupa la tête et l’apporta à son roi. Ce jour-là mourut une multitude de Hongrois près du lieu nommé Cvilin[12] ce qui signifie le « gémissement du bétail ». C’est exactement ainsi que pleurnichaient les Hongrois, quand on les tuait comme des porcs; et l’endroit où fut tué le prince Kys[13] s'appelle de nos jours Kiskovo. Après cela le roi Časlav très satisfait, donna à Tycomil la županija de la Drina et pour femme la fille du ban de Rascie, à lui qui avait tué le prince Kys. Quand l’épouse du prince apprit la mort de son mari, elle alla voir le roi de Hongrie et demanda de l'aide et une armée pour venger sa mort. Disposant d’une troupe innombrable, elle vint contre le roi Časlav et le trouva à Seremo. Durant la nuit, quand le roi ne savait rien, les Hongrois firent irruption dans son camp et capturèrent Časlav et tous ses parents. L’épouse de Kys ordonna qu’on les jeta pieds et poings liés dans la rivière Sava. Et c’est ce qui se produisit : pour avoir péché contre son père, le malheur retomba sur sa tête, il périt lui et toute sa famille.

XXIV

Après cela le pays resta sans roi, et les bans commencèrent à gouverner leur terre, chacun dans sa propre province et ses régions ; ils soumirent les župans, dont ils prenaient les tributs, comme le roi le faisait d'habitude. Malgré tout, personne n'osa s'attribuer le titre royal. Même Tycomil, après la mort de son beau-père, qui dominait la région de Rascie, n'eut pas l’audace de se faire appeler roi ou ban, seulement grand župan, parce qu’il existait d’autres župans de Rascie. Il gouverna ainsi pendant une longue période.

XXV.

Entretemps, les parents du roi Radoslav et ses soldats, séjournant à Rome avec lui, ayant entendu ce qui s’était passé, demandèrent au roi de se marier. Pressé par leurs demandes, il choisit pour femme une Romaine d’une très noble famille et elle lui donna un fils, qu’il appela Petrislav. Après, il mourut dans un âge avancé et fut enterré avec grand honneur dans l'église de Saint Jean du Latran.[14]

XXVI.

Plus tard Petrislav prit pour femme une noble jeune fille romaine et eut d’elle un fils, auquel il donna le nom de Pavlomir.[15] Après cela il vécut longtemps avec sa famille romaine puis il mourut. Après sa mort, ses parents rencontrèrent l'hostilité d'autres Romains et, comme cela arrive souvent d'habitude, de violentes échauffourées débutèrent en ville. Pavlomir, une fois jeune homme, devint un combattant robuste et brave, de sorte qu’il n’avait pas d’égal dans la ville de Rome. Cela plut à ses parents et à nombre d'autres Romains qui changèrent son nom et le surnommèrent Bello, puisqu'il se battait avec un grand plaisir.

À cette époque-là une flotte partit pour la Sicile, constituée d’une quantité innombrable de navires sarrasins; une telle flotte s'appelle en grec “mirija armeni”, mais en latin “decem milia vella” (“dix mille voiles”) ; ils détruisirent toutes les villes côtières. Cependant les Latins, parvenaient à se sauver dans les montagnes, où habitaient les Slaves. Quand les Sarrasins repartirent dans leur pays, les Latins voulurent rentrer dans leurs villes, ils furent alors pris par les Slaves et retenus comme esclaves. Après cela de nombreux Latins abandonnèrent un tel accord préférant payer tribut tout le temps et donner en échange des esclaves. Et ils commencèrent à reconstruire les villes côtières détruites par les Sarrasins.

A cette même époque la famille romaine de Bello ou Bellimir, voyant qu’elle ne pouvait plus supporter les embuscades et l'hostilité des hauts dignitaires romains, et comme elle ne voulait pas s'humilier en faisant la paix avec ses ennemis, abandonna complètement la ville avec Bello, leurs femmes, leurs fils et filles, des soldats ; ils étaient au nombre de cinq cents, avec femmes et enfants et ils arrivèrent en Apulie.[16] De là ils montèrent à bord d’un navire et passèrent dans des domaines de Dalmatie. Ils arrivèrent aux ports appelés Gravosa et Umbla.[17] Les Slaves envoyèrent des ambassadeurs chez Bello, c'est-à-dire Pavlomir, pour qu’il vienne prendre possession du royaume de ses pères, et pour cette raison sa famille le suivit. Comme ils descendaient du navire, ils bâtirent un fort pour s’y s’installer. Quand le peuple de la ville d'Epidaure, qui vivait dans les bois et les montagnes, apprit que Bello et les Romains étaient là et qu'ils avaient construit une citadelle, ils se réunirent, allèrent avec eux bâtir une ville sur la mer, sur la côte, qu’ils appelèrent dans la langue épidaurienne “laus”. Depuis cette ville a reçu le nom de Lausium, mais plus tard, le L étant remplacé par un R, elle fut appelés Raguse. Les Slaves l’appelèrent Dubrovnik[18] ce qui signifie "boisé" ou "forestier", car ils utilisèrent du bois des forêts pour la construire.

XXVII.

Toutefois, lorsque les bans et les župans du pays apprirent la venue de Bello, petit-fils du roi Radoslav, ils se réjouirent ainsi que la plus grande partie du peuple de la terre slave; et on convergea vers lui de tous côtés ; vinrent aussi les habitants des environs de Tribunia, qui le conduisirent en grand honneur à Tribunia. Arrivèrent ensuite à Tribunia les bans, les župans et les capitaines qui le reçurent avec honneur et le jour de l'Ascension ils le nommèrent roi. Seul le župan de Rascie qui était de la famille de Tycomil, ne voulut pas venir de sa province vers le roi. Alors le roi Bello se mit en colère, rassembla une armée et alla en Rascie. Mais Ljutomir, župan de Rascie, ayant pareillement rassemblé des troupes, se prépara à la guerre. Quand il y eut une bataille à côté de la rivière Lim,[19] la troupe du župan de Rascie ne résista pas et s’enfuit. Quand le roi avec ses troupes les pourchassa vers la rivière appelée Ibar, le župan en s’enfuyant, voulut franchir le pont, certains de sa suite pour obtenir la faveur royale, le frappèrent de leurs épées puis le jetèrent du pont dans la rivière où il périt. Le roi reçut le royaume de ses ancêtres et la terre garda son calme en sa présence. En témoignage de la victoire, les Romains qui étaient avec le roi, érigèrent en Rascie une église en l'honneur du saint apôtre Pierre, dans un lieu proche de Kaldana. Et non loin de cette église le roi construisit une forteresse sur une colline et lui donna son nom : Bello. Alors il décida que l'église susmentionnée fut épiscopale, il y organisa l’installation d’un l'évêque et de l'épiscopat qui existe encore aujourd'hui. Puis le roi se mit à parcourir le pays et son royaume.

Une fois, un jour où le roi était sur les terres de Srem,[20] les Syrmiens se joignirent aux Hongrois pour aller combattre le roi. Dans cet endroit, les Syrmiens et les Hongrois périrent, furent détruits en masse. De sorte que depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui, ce lieu, où fut engagé le combat, porte le nom royal – Bellina, et cela à cause de la victoire que le roi y a remportée. Ensuite les Hongrois envoyèrent une demande de paix au roi. Et le roi conclut avec eux un traité précisant qu’à l’avenir ils ne passeraient pas la rivière Sava, du lieu de sa source jusqu'à l’endroit où elle se jette dans le grand fleuve Danube; que les gens du roi ne devraient pas franchir cette rive, ni eux l’autre rive. Et ils acceptèrent et conclurent la paix. Après cela le roi revint dans les régions maritimes. Un jour, juste au moment où il entrait dans la ville de Tribunia, il mourut subitement. Alors on l’enterra en grande pompe dans l'église saint Michel de cette ville. Le peuple pleura de nombreux jours. Le septième jour après sa mort, sa femme accoucha d’un fils, qui fut appelé Tishemir ce qui signifie en latin « consolateur du peuple[21] ».

XXVIII.

Après la mort du roi, les descendants de Tycomil commencèrent à gouverner la Rascie, et sur tous les bans, comme jadis ; ils gouvernaient sans tenir aucun compte ni de la reine, ni de son fils. Seule Tribunia obéissait à la reine, car ses parents étaient à Tribunia et à Lausium, et c'est pour cela qu’ils n'osèrent pas se rebeller. Quand le garçon grandit, on le maria à la fille du ban Čidomir de la Croatie Blanche ; elle lui donna deux fils : Predimir et Kresimir. Quand ils grandirent, son fils Tishemir fut envoyé chez son beau-père qui dominait la Croatie Blanche, en on lui demanda de rassembler des troupes et d’aller contre le ban de Bosnie. De même avec son fils Predimir, il regroupa ses parents et le peuple de Tribunia, et vint se battre contre le ban, qui gouvernait la région de Prevalitane. Le ban rassembla lui aussi ses gens et se prépara au combat. Le combat commença et le ban tomba, mort. Tishemir tomba, blessé et mourut ensuite. Mais son fils Predimir remporta la victoire et occupa toute la Croatie Rouge, puis il fut couronné roi. Il commença alors à gouverner la terre et le royaume de ses ancêtres.

XXIX.

En faisant la guerre à son oncle, son frère Kresimir dévasta Uskople, Louka, et Plevu. Mais, voyant qu’il ne pouvait se mesurer à lui dans cette lutte, le ban de Bosnie s’enfuit chez le roi de Hongrie. Puis Kresimir occupa toute la Bosnie et y régna. Quand mourut le père de sa mère, il s'empara de la Croatie Blanche.


 

 

 

 

[1] Ce pourrait être le prince croate Vladislav (vers 821-835)

[2] Le personnage est historique. Tomislav Ier de Croatie, fut duc des Croates à partir de 910 puis roi des Croates à partir de 925 et jusqu'à sa mort le 11 mars 928.

[3] Un nom peut-être bizarre pour l’époque du rédacteur.

[4] L’ancienne Scutari.

[5] "Ruina gentis."

[6] Chranimirus; Caranimir; Canimerius ;

[7] Tvardoslav; Tverdislavus.

[8] Časlav Klonimirović (avant 927 – vers 950) fut souverain serbe de la dynastie des Vlastimirović. Il semble correspondre au personnage qui va venir.

[9] L’antique Siponto s’appelle maintenant Manfredonia, en Italies dans les Pouilles.

[10] Cette histoire a avant tout une importance morale et didactique et elle était racontée par les prêtres locaux dans les sermons, pour démontrer que Dieu châtie le mal et récompense le bien. A notre connaissance il n’existe pas de fait historique avéré.

[11] Il s’agit sans doute d’une légende insérée par l’auteur.

[12] Peut-être Cvilin une localité de Bosnie-Herzégovine.

[13] « … Časlav remporta la première bataille contre les Magyars qui se déroula près de l'actuelle ville de Valjevo ; pendant cette même bataille il tua le général hongrois Kich. Ensuite, il remonta le cours de la rivière Save dans le but de rejoindre l'armée croate, et au cours d'une embuscade hongroise il trouva la mort vers 950. » Cf. Wikipedia. D’autres historiens parlent de sa mort près de la ville de Posavina, proche de la rivière Sava. Bref, tout cela n’est pas vraiment clair.

[13] L’antique Siponto s’appelle maintenant Manfredonia, en Italies dans les Pouilles.

[14] Elle brûla en 1308.

[15] Petrislav et Pavlomir sont des hybrides des prénoms Pierre et Paul ; pour cette raison ils ont probablement été inventés.

[16] La traduction n’est pas sûre dans cette fin de phrase: le mot latin acceptis est corrigé parfois en exceptis, ce qui ne clarifie pas vraiment le sens.

[17] Gravosa est à proximité de Dubrovnik. La Trebšinjica à proprement parler qui réapparait dans la grotte de Gruž à l'ouest de Dubrovnik. La rivière est nommée à cet endroit rivière Ombla ou Umbla ou Dubrovačka rijeka qui signifie « Rivière de Dubrovnik ». Elle ne fait que 4,2 km de long mais dispose d'un débit moyen de 24 m³/s. La rivière se jette alors dans la mer Adriatique.

[18] Laus --> Lausium --> Rausium --> Ragusium --> Ragusa.

[19] Le Lim, est une rivière qui traverse le Monténégro, l'Albanie, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Sa longueur est de 220 km, ce qui en fait le principal affluent de la Drina.

[20] La Syrmie, (Srem) Syrmia ou Sirmium en latin, est une ancienne province historique de Hongrie-Croatie, située entre le Danube et la Save, du confluent du Danube avec la Drave jusqu'à son confluent avec la Save en face de Belgrade.

[21] Consolator populi.