Flodoard GUIBERT DE NOGENT

 

VIE DE GUIBERT DE NOGENT, PAR LUI-MÊME.

LIVRE II

Livre I (XIII-XXVI) - livre III (I-XI)

 

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

Guibertus S. Mariae de Novigento

DE VITA SUA SIVE MONODIARUM LIBRI TRES

  

LIBER SECUNDUS.

Initia et progressus abbatiae B. Mariae de Novigento referuntur.

VIE DE GUIBERT DE NOGENT, PAR LUI-MÊME.

 

 

 

 

LIVRE SECOND,

Où sont rapportés l'origine et les progrès de l'abbaye de la bienheureuse Marie de Nogent.

 

CAPUT PRIMUM.  

 Vocatur siquidem Novigentum (vulgo Nogentsous-Coucy ). Qui quantum ad habitationem spectat monasticam novus; quantum vero ad usum saecularem vetustissime cultus. Quam opinionem si nulla litteralis juvaret traditio, suppeteret profecto affatim peregrina, et non, putamus, Christiani nominis sepulchrorum inventa contextio. Circa enim ipsam, et in ipsa basilica tantam sarcophagorum copiam conjunxit antiquitas, in multam loci famositatem tantopere expetiti, cadaverum inibi congestorum commendat infinitas. Quia enim non in morem nostrorum ordo disponitur sepulcrorum, sed circulatim in modum corollae sepulcrum unius multa ambiunt, in quibus quaedam reperiuntur vasa, quorum causam nesciunt Christiana tempora. Non possumus aliud credere nisi quod fuerunt gentium, aut antiquissima Christianorum, sed facta gentili more. Quaedam autem sunt in eadem ecclesia litterae metro compositae, quibus ego nulla adniterer auctoritate, nisi quaedam, quae plurimum eorum roborant fidem, viderem hodieque constare. Quae historia sic se habere secundum scripturae hujus seriem traditur:

Apud Anglos ante incarnati Verbi in coelum assumptionem, regem quemdam exstitisse refert, qui quidem non Angli, quod novius nomen est, a quadam parte Saxonum, qui illas postmodum usurparunt terras, sed Britones ab antiquo vocantur. In ipsa ergo Britannia, Oceani videlicet insula, rex idem fuerat litteris poeticis ac philosophicis uberrime fultus, et ad haec naturaliter sibi insita bonitate ad misericordiae opera fusus. Cumque egenae manui non Dei, quem adhuc ignorabat, intuitu, sed humanitatis eximiae, qua affluebat, impulsu, dapsilem se praeberet, dignum fuit ut piae naturae exercitio clarioris intelligentiae munus accederet. Coepit enim disertissimis apud se conjecturis discurrere quid inter tot deorum suorum formulas certi numinis sperare deberet. Pensans enim quaenam in moderatione coeli et terrae poterat inter eos esse concordia, cum in conjugiis, dum adviverent, suis fuerit et impuritas ac simultas indubia; et in dominiis terrarum suarum, filiorum in patres, patrum in filios usque ad vicariam aut exclusionem aut mortem patuerit inter ipsos crudelis invidia, et cum de ipsis cunctis pene pejora mortalibus cantitentur, dementiae arbitrabatur extremae si talibus terrae, nedum coelorum regimen ascribatur. Et quis eos ad superna disponenda traducat, quorum quondam miseranda potentia terrarum particulas qualescunque sine turpi commissione tenere non poterat?

Haec homo similiaque revolvens, exclusis a corde inanium jam, ut putabat, numinum imaginibus, ad unum incomprehensibilem, quem sine forma coli oporteat, qui omnia unus una concordia administrat, cujus invisibilia per ea quae facta sunt jam intellecta conspexerat (Rom. I, 20) colendum se vertit. Cum ergo in his utilibus argumentis sub quibusdam tamen haesitaret ambagibus, Deus, qui benivolis meliora declarat, hominem hunc coelesti missa ad eum voce sollicitat uti Hierosolymam usque procedat, ibi auditurus quid de Deo sentiri deceat, qualiter a Deo Dei exiens Filius inter homines pro hominibus sese habuerit, quid perferendo, aut quid devenerit, quos divini nominis exemplandi vicarios post se reliquerit; quosve, cum se illo transtulerit, tantorum mysteriorum indices, Matrem videlicet cum universo apostolatu reperturus sit.

Igitur rex ille Britannicus, rebus et regno positis, enuntiato sibi fidei oraculo, ad experienda quae didicerat properare proposuit. Deserta itaque patria, et classe parata, contiguum tranans aequor, transmisso oppidorum plurimo ac urbium interstitio, provinciae Laudunensis attigit limitem. Ruri igitur quod praenominavimus Novigentum, hospitium appulit sortiturus. Est autem locus ille sub castello, qui Codiciacus (vulgo Coucy ) appellatur, novo quidem et a rusticis, ut ferunt, terrae hujus, valde superbis et ditibus, propter externorum incursus aedificato. Castelli ergo nulla omnino antiquitas. Locus ille, de quo agimus, tunc temporis venationum feracibus ambiebatur silvis, fluvio quem supra diximus Aquila utiliori maxime quam majori; nam celebrioris nominis undas piscositate superans uberrima, alvei sui nequaquam meatu concluditur, caeterorum instar fluminum, sed aquarum stagnante copia vivariorum more protenditur. Montium hinc inde prominentium vineis devexa cinguntur, humus utrobique Libero Cererique conveniens, omnium bonarum frugum gleba genitrice laudatur, fluvioli fecunditas pratorum longe lateque tendentium amoenitatibus commendatur.

Traditur autem ab antiquis et pro certo astruitur quod eo in loco vetustissimum exstitit quondam fanum, non existentis cujuspiam Dei nomine aut honore sacratum, sed ei feminae nondum natae, quae Deum et hominem esset genitura, dicatum. Erat ergo matri futurae Dei nascituri devotum. Quod nemini quidpiam sapienti videtur absurdum quippe qui Deum ignotum apud Athenas coluerant (Act. XVII, 23), certe nasciturum ex femina, sicut et caeteros deos gregarios quorum matres nominant, minime nesciebant. Et si nascituro jam sacellum dicabatur, mater hujus, sicut et aliorum, honore nequaquam simili privabatur. Quod ergo illic gignendo non discredendum est, quod et istic fieri potuit geniturae. Ad hunc itaque locum regem Britannicum contigit advenisse, qui opportunissimi ruris gratitudine tentus, sui suorumque vexata tractu itineris corpora inibi refovere disposuit, et animalia lassabunda octo diebus uberi quod adjacet pabulo recreavit.

Exinde progrediens, post emensa soli marisque spatia, tandem Hierosolymitanis sese moenibus intulit. Nuper igitur Salvatore passo, et a mortuis suscitato, et ad coelestia elevato, ad ultimum Spiritu dato, reperit urbem diversis contentionibus diversantem, his facto offensis, illis facta probantibus. Nec ulla exstitit eos quos quaerebat reperiendi difficultas, sed res magnis celebrata, rumoribus novae hujus promulgatores legis facili indicio propalavit. Non enim eos solita hactenus claustra tenebant, nec a sui testimonio Domini Judaicae eos seditionis metus arcebat; sed erat considerare eos in populis eminentes, ut auctoritatem verbi evidentia stationis impleret. Quid immorer? Inter populares igitur Petrus cum undecim invenitur frequentius, largissimo jam discipulorum asseculante conventu, totius nostrae fidei et gloriae speculo, suam ibi praesentiam, et divinae carnis testimonium perhibente Maria. Quos rex ille Britannicus, Deo mox delaturus primitias, cum Virgine Matre compellans, causas itineris sic expromit:

« De remotissimis terrae finibus ad vos, Patres et domini, audiendos me devenisse videtis. Ego ex debita successione parentum Britonibus hactenus imperavi.

Sacra vero prisca, quae errore vetusto venerabilia duxere, cum hucusque coluerim, hac ab eis nuper ratione descivi. Cum enim ipsos attenderem, quos antiquitas deitate indita honoravit, teterrimos fuisse mortalium, et post enormes spurcitias naturae debita exsolvisse perpensitans, rationabilibus reperi conjecturis homines in coelestibus, qui sub coelo terrestribus indigentes vixerant, sola opinione praefixos, coelum et terram quaeque in eis sunt creare nullatenus potuisse, quos coelorum aerumque clementia, et terrae opulentia hoc in mundo constitit coaluisse. Horum ergo numinis ratione disperdita, meo tandem certissimum sedet ingenio, his divina in finem auctoritate privatis, unum posse et debere credi unius Dei opificium ac regimen, a quo uno sicut sunt omnia, ita ea in se continens attemperat universa. Postquam Deo est mens mea coagulata sub uno, et delubra delubrorumque figmenta aeterno sunt projecta fastidio, quasi defaecatis jam ab idololatriae sentina praecordiis, puritas illico e coelestibus totius verae religionis inclaruit. Nam divina voce mox jubeor huc venire, ubi in dispensatione Dei Filii nuper passi, veritas unicae credulitatis per vos mihi tradenda promittitur esse. Per hanc ergo pronuntiati mihi Numinis quam inpresentiarum video Genitricem, et per vestra vos contestor officia, ut mihi praebeatis hujus regenerationis novae mysteria.

His Petrus, cum felici illo collegio sub Maria coelestem coetum clarificante, auditis, Dei et hominis Filii magnificentiam adoraverunt, qui cum recens, et gratiae praedicatoribus nunquam adhuc sparsis, salutem in medio terrae fecisset, novae plenitudinis hujus jam in occidentalium partium fines tam subito verba fudisset. Tradita igitur homini fidei regula, et sequenter abluto baptismatis unda, ibidem Quilius nomen accepit. Confirmatus itaque sub tantorum schola magistrorum, super ejus quod susceperat intelligentia sacramenti, digressurus ab ipsis et rediturus ad propria, sacra reliquiarum ab eis exegit fideli corde pignora, de his videlicet quae corpori Salvatoris didicerat fuisse contigua. De vinculis ergo quibus Dominum ad stipitem ligatum noverat, de flagris quibus impia manus membra beata sulcaverat, de spineo serto, quod sacrum caput ambierat, de ipso crucis ligno cui appensus fuerat, de camisia Dei Genitricis, in qua, ut dicitur, Dominum enixa fuerat, de omnium induviis apostolorum ipsorum pia devotione petiit et accepit.

Haec modico condita loculo secum tulit, repedandi curas insumpsit, et transmisso interjacenti regionum spatio, ad rus illud, in quo inter eundum pausandi gratia fuerat remoratus, devenit. Qui continuo insperata correptus aegritudine, cum cubitum se locasset, revelatur ei in somnis quod ibidem finem sortiretur vitae praesentis. Dicitur etiam illi quod non alias quam hic membra ejus essent habitura sepulcrum, in quo tamen illas quas Hierosolymis a sanctis apostolis acceperat reliquias, sub eodem cespite sciret esse condendas. Expergefactus homo, et ex suae praenuntiatione mortis cogitationibus jam universis restrictis ad unum, sub spe secuturae mox gloriae de extremis sui cadaveris utensilibus tractat. Diem igitur inibi obiens, et depositum ei qui id sibi commiserat, indemne restituens, ubi corporis ejus gleba monumenti obtinuit requiem, ibi reliquiarum juxta ipsum habuit loculus sedem. Inde, Deo post temporis plurimum procurante, exempta capsula, et a quibus nescio fidelibus vetusto opificio auri pretiosi bracteis adoperta, ad nostri hujus temporis devenit intuitus, et antiquis hucusque praebet testimonia nova relatibus. Itaque loci illius sic perhibentur sese habuisse initia.

CAPUT II.

At Christianae legis viviscente succursu, bonae multum habitudinis Ecclesia illic ex antiquo sub nomine Dei Genitricis enituit. Sub oppido etenim quod praediximus Codiciacensi constituta, villis quoque vetustae memoriae et ditissimis constipata, magno quorumdam adjacentium concursu ac veneratione contingitur. Ferebatur etiam, dum sub illa parvitate se ageret, divinis crebro illustrari luminibus, et miraculis saepius honorari, quippe nec id injuria, quia apud homines indebite consistebat in humili. Castelli autem ipsius sub florentissimis principibus dilatate longe lateque dominio, et proceribus multa liberalitate et opulentia praeditis, ob claritudinem loci, de cujus sanctitate dulcissima ubique redolebat opinio, ex devotorum consilio propositum est ut, ad frequentiam divini servitii inibi habendam, monachis traderetur. Quoniam spes non erat tali coepto majoris incrementi; non enim multo uberiores quam sex monachorum usu apparati loco illi redditus videbantur, a rudibus, et minus doctis ad aliqua instituenda vel promovenda personis ecclesia coepit innovari. Quae quoniam ducem, et alicujus argutiae praeceptorem in aedificando non habuit, laciniosum quidem quod factum est fuit. Meliori igitur quam nunc copia exuberante tunc saeculo, ex procerum castelli muneribus, crescente locello, cui tamen in donorum primitiis, et largitas praecesserat dominorum, et in largitionibus alienis suffragabatur assensus, commodo satis et loci fratrum, et ejus patronorum provisum est consilio, ut B. Remigii tunc abbatem, qui jam dudum Humiliarensi monasterio (vulgo Homblières, prope Sanctum Quintinum) praeerat, magnificum scilicet virum Henricum coenobiolo etiam ipsi praeficerent. Qui siquidem non litteris, non genere clarus, sed in rerum forasticarum sic fuit dispensatione conspicuus ut interioris regulae statui bona sollicitudine pariter redderetur intentus. His igitur tribus monasteriis praesidens, ex ditiorum copiis duorum, tertii hujus, quod coalescere coeperat, supplebat indigentias. Inter plurimas itaque quas penes ecclesiam illam exercuit liberalitates, maximum ad ejus consecrationem conflavit obsonium, quae ab Helinando Laudunensi episcopo, viro opum ditissimo circa institutiones ecclesiarum et ornatus eorum curiosissimo, dedicata, ab ipso quoque privilegiis, a plerisque pensionibus emancipata et claris muneribus aucta est.

At quoniam et aevo gravis praedictus abbas, et oculis captus erat, ad opulentiores, quae sua sufficientia facilius regi poterant, duas abbatias se contulit; tertiam hanc, quae sine operosa instantia haberi nullatenus valebat, dimittere proposuit. Qui cuidam nepoti monacho cum hanc committere, provocatis ad id ecclesiae fratribus, moliretur, impetrare non potuit, sed in quemdam tunc adolescentem nomine Godefridum, qui de locis erat illis oriundus, et San-Quintinensis de Monte (vulgo le Mont-St.-Quentin ) apud Peronam fuerat monachus, ipso etiam aegre ferente prosiluit electio. Cum ergo sagacissimus ille senior vota eligentium alias transferri conspiceret, locum, quem dignantissime et indulgentissima largitate servaverat, deseruit, et legitimam cessionem illi, quem elegerant, fecit.

Igitur electo illo, et ad loci promoto custodiam, quoniam cum multa circumspectione se gessit, et tam populares quam proceres cum voluntatem, tum possibilitatem ecclesias augendi habebant, plurima isti terrarum, atque reddituum hoc sequenti tempore commoda confluxerunt. Bene enim ad qualitatem exteriorum hominum idem habere se noverat, quoniam eis affabilem et dapsilem se praebebat, et in actione forasticarum causarum, in quibus addiscendis non minimum operam dederat eis. Re autem vera homines ea tempestate, de qua in hujus operis initio egi, liberales ad instituenda coenobia animos habentes, terras et multas pecunias conferentes, laetius sua in talibus expendebant, quam filii eorum bona nobis his diebus verba impendant. Quoniam igitur in monasteriis circumcirca positis minus quam oportuerat religionis studium habebatur, et iste in talibus cum suis plurimi exerceri videbatur, sicut lumen parvissimum mediis in tenebris habet locum, sic ad comparandam nominis claritatem personae quae praeerat exhibita temperantia, subjectorumque ad ejus imperium obtemperantia tempus obtinuit opportunum.

Simoniacum itaque quidpiam in eadem Ecclesia aut fieri aut haberi vetuit, et exclusis mercimoniis solam admisit gratiam, non dissimiliter exsecrationi ducens lucri turpis et opus et nomen. Igitur quoniam vir isdem in forensibus negotiis abbatum suorum pluribus argutior putabatur, et proinde oppidis ac urbibus notior habebatur, de ditioribus quidem abbatiis primo actum est, postmodum super episcopatu sibi ferendo tractatum. Pontificium tunc temporis Ambianense biennio ferme vacaverat: ipse etiam idem cujusdam urbis praedictae archidiaconi, qui aliquarum cleri ac populi partium favore petebatur, procurator exstiterat. Unde et pro astutia saeculari, et habitudine quam gerebat regulari, dum alteri id peteret, ipse expetitur, et sub Richardo quondam Albanensi episcopo, apostolicae sedis in Franciam tunc legato (qui in civitate Trecassium coegerat concilium) praefatae Ambianensium sedi episcopus datus, a suo constat Novigento translatus.

Qui cum in multa inibi gloria ac felicitate se gereret, et tantopere ab omnibus coleretur ut ab iis etiam qui sibi praeerant pontificibus cum speciali veneratione potissimum timeretur; et ne diu morer, cum ubique quasi totius religionis speculum spectaretur, repente ad id, quod utrum affectabat, novit Deus, an verebatur, emersit. Didici autem quod haereditas ad quam festinatur in principio, benedictione caritura sit in novissimo. Initia plane cum solitae plena laudis habuerit, et per annos aliquot rumor ei praeconiosus accesserit, jam, ut est videre, quidquid apud hominem gloriarum excandescere videbatur, non modo intepuit, sed refrixit. Prima enim intra urbem suae susceptionis die cum locuturus ad populum pulpiti editiora teneret, protestatus est se sic ardua sectaturum, quippe qui nollet illud sibi poeticum in suis defectibus coaptari, scilicet:

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. (HOR. A. P. 139.)

Quae sententia ad ejus aucupanda facta sequentia, universorum animos impraegnavit, ejus enim status in dies copiose lentescens seipsa deteriorem coepit indesinenter facere sponsionem. Sed de his interim sileamus, habituri forsitan in sequentibus loca ubi...... ( Nonnulla desunt. )

CAPUT III.

Guibertus in locum Godefridi abbas Novigenti inscius subrogatur. --Ad hunc ergo unde digressus fuerat locum, et quem ipse competenter ac opportune aptaverat, et in quo, si habitis contentus esse vellet, fortunatissime et liberrime nulli obnoxius victitare potuerat, electione, ut superius dixi, facta me contigit evocari. Electio autem utrum Deo nolente an tolerante fuerit, nescio: hoc unum secure pronuntio, quia neque eo ambitu, neque me conscio, aut meorum factione parentum procurata sit mihi illa quaesitio. Et istac quidem res bene utcunque processit. Illac vero, quod scilicet a nemine eorum cognoscebar, nec quempiam eorum noveram, non utiliter forsitan, non integre quod secutura lecturus attendat. Ad eos enim veniens certum apud me non habeo quod, eis incognitus, et ipsi mihi, simultatem quamlibet hac de causa concepissemus. Sic tamen sentiebatur a quibusdam. Quod alias quidem et contigit, potestve contingere; hic autem factum nullatenus potui conjicere. Nulli namque dubium est quod familiaritas ac notitia audaciam parere soleat, audacia vero in temeritatem facillime prorumpat. Et certe majorem his quos minus novimus reverentiam exhibere solemus, licet illum mihi ingredienti locum, nullo modo eorum conscientia esset occlusa, sed tam fideli confessione suos mihi animos prodiderunt, prodentes unierunt, ut qui alicubi monachos me vidisse putarem, eis in hac parte comparabiles omnino non nossem.

Tu scis, clementissime, quod hoc opusculum non arrogantia aliqua coeperim, sed nequitias meas confiteri voluerim, quas plane evidentissime confiterer, nisi multorum animos qui haec legerent horrendis meis actibus depravare vererer. Confiteor, inquam, nequitias, sed multo justius non iniquitati meae, sed ingenitae gratiae tuae respondentes misericordias. Et si de aliquo loqui contigerit, ad tua judicia ostendenda mores exponam, et eventus finales rerum; tu enim scis quia, in his tuis tibique dicatis sermonibus, non gratanter excipio corrosionis ac invidentiae verbum. Quia igitur fortunas et infortunia mea ad aliorum forsitan qualecunque instrumentum decrevi contexere, ipsa susceptionis meae die quidam monachus divinae paginae non ignarus, eventuum, ut opinor, meorum curiosus, cum obviam mihi procedere pararent, textum Evangelii ex industria super altare hac intentione aperuit, ut quod capitutulum oculis primum occurreret, pro mei auspicio haberet.

Erat autem liber manu scriptus non paginis, sed columnis. In columnae igitur tertiae medio oculus ejus insedit, qui locus sic se habuit: « Lucerna corporis tui est oculus tuus (Luc. XI, 34). » Diacono itaque, qui in processione Evangelii textum erat praelaturus, imperat ut post osculum quod argenteae imagini exterius affixae libassem, digito loco illi, quem notaverat, interposito repente in oculis meis volumen aperiens, sollicite attenderet quam in partem intuitus meus sese deponeret. Aperuit ergo librum, cui juxta morem extrinsecus labra depresseram, et ipso aucupante quorsum intenderem, non paginae initia respexi, non finem, sed ora et oculos ad versiculum deflexi eumdem. Qui monachus talium conjector cum intentioni suae factum meum improvidum convenisse videret, post aliquot dies, et quid fecisset, et quod actio mea actioni suae miro modo concinuisset, ad me veniens enarravit. Deus, qui omnium in te credentium lucernas illuminas (Psal. XVII, 29), tu scis quam intentionis lucernam mihi contuleris, et quam, inter adversa quae mihi intulerint, et prosperam voluntatem habeam erga ipsos. Et licet opera mea cor videlicet foedum sit et miserum, quantum ad me spectat, tamen non te latet quantum ad salutem meorum, quos tu mihi subjecisti, animus meus intendat. Quantopere etiam mala mea considero, tantopere magis de bonis ipsorum si arriserint operibus hilaresco. Scio namque eo me apud tuae gratiae thronum liberiorem, quo amplius benivolorum studiis me praebuero gratiorem.

Susceptus igitur ab eis, et capitulari conventui inductus, super prophetico illo oraculo sermonem habui, et dixi (erat autem Dominicum praesto Natale, cum Isaias legitur):

« Dicit, inquam, Isaias propheta quod nuper audistis: « Apprehendet vir fratrem suum, domesticum patris sui: Vestimentum tibi est, princeps esto noster, ruina autem haec sub manu tua. Et respondebit ille: Non sum medicus, et in domo mea non est panis neque vestimentum; nolite constituere me principem. Ruit enim Hierusalem et Judas concidit (Isai. III, 6-8). »

« Vir est qui contra diabolum effeminatas non habet. Is fratrem apprehendit, cum ad aliquem ex Deo natum se colligit. Is quoque patris debet esse domesticus, quia, qui ad officium corripitur pastoratus, mysteriorum domus Dei reperiri non debet ignarus. Qui enim sacramentorum Ecclesiae nescius est, ipsius administratione dignus non est, utpote quia « scriba, in regno coelorum doctus (Matth. XIII, 52), » « fidelis » etiam in mysteria conservando, « prudens » in erogando, censeri « servus » non potest (Matth. XXIV, 45). Et quomodo praesit Ecclesiae, qui nescit Ecclesiam? Domesticus ergo sit.

« Quid in vestimento nisi pulchra intelligitur exteriorum operum habitudo? Princeps ergo rogatur, ut si qui vestimentum habet; quia crebro contingit ut is expetatur ad regimen, qui in incessu, verbo et actu castigatiorem se exhibet. Ruina autem sub ejus manu prohibetur esse, quia quidquid detrimenti in subjectis reperitur, ad praesidentis ratiocinium pervenire dignoscitur. Ac si diceret: Tu te bene ad oculum videris habere, attende tamen qua introrsum virtute praeemineas. Sciens utique quod omnium te oporteat sustinere ruinas, inde cautior redditus infert: « Non sum, inquit, medicus, » ut tot obviare valeam ruinis morborum crebrescentibus. Vestimentum exterius aspicitis, quod tamen in domo non est, quia non idem animi habitus qui corporis est. Unde et medicum se non esse fatetur; ex acumine enim discretionis difficile est penetrare origines et exitus cujuslibet vitii et virtutis. Et hoc potuit contingere ex indigentia ejus, quia non est in domo panis illius qui a Deo hodie petitur quotidianus (Luc. XI, 3), confortatio videlicet ejus quae spiritualiter infunditur divinae refectionis, aut ipsius, sine qua bene nusquam regitur, confirmatio in interiori homine charitatis.

« Princeps itaque jure fieri recusat, cui id virium animus superne imbutus minime subministrat. « Hierusalem enim ruit, » id est quia internae experientia pacis deperiit, et etiam « Judas concidit, » id est ipsa peccatorum confessio, quod extremum malorum omnium est, post amissionem intimae tranquillitatis omnimoda desperatione defecit, justa occasio refutandi pastoratus se praebuit. Ubi enim mens emergentibus vitiis inquietatur, nimis turpiter incursatur, nec mens his male obcaecata per confessionem eadem detestatur, cum se regere non praevalet, juste per alios, justius per seipsam ab aliorum regimine arcetur. Quae ergo exponendo hic dixerim, illic latius exhortando, et exemplis Scripturarum sententias fulciendo protulerim.

CHAPITRE PREMIER.

Ce lieu donc est appelé Nogent. Nouveau en tant que servant à la résidence des moines d'un monastère, il est depuis très longtemps habité quant aux affaires du monde. Quand même cette assertion ne serait confirmée par aucune tradition écrite, il suffirait, sans doute, pour en montrer la vérité, des nombreux sépulcres d'étrangers qui y ont été découverts, et qui ne sont pas, à ce que nous pensons, des sépulcres de Chrétiens. En effet, l'antiquité a rassemblé une si grande quantité de sarcophages tout autour de la basilique et sur l'emplacement même de cette basilique, qu'une si grande abondance de cadavres suffit bien pour constater la célébrité d'un lieu qui était tellement recherché. Mais les sépulcres n'y sont pas disposés dans l'ordre que nous suivons pour les nôtres. Au lieu de cela, ils sont rangés en cercle et en forme de chœur, de telle sorte qu'un sépulcre est entouré de beaucoup d'autres ; de plus on trouve dans ces sépulcres certains vases, dont les temps chrétiens n'ont jamais eu connaissance. Nous ne pouvons donc croire autre chose si ce n'est que c'étaient des sépulcres de Gentils, ou du moins de très antiques sépulcres de Chrétiens, faits à la manière de ceux des Gentils. On trouva de plus dans la même église certains écrits composés en vers, auxquels je ne reconnaîtrais aucune autorité) si je ne voyais encore aujourd'hui certaines choses qui donnent une grande force à leurs témoignages. Voici donc l'histoire que l’on trouve rapportée dans ces écrits.

On y lit qu'avant l'assomption dans les deux du Verbe incarné, vivait un certain roi chez les Anglais, lesquels sont appelés dans l'antiquité Bretons et non Anglais, car ce dernier nom est plus récent, et leur est venu d'un certain pays deo Saxons, qui plus tard conquirent et usurpèrent ce territoire. Il y avait donc dans la Bretagne, qui était une ile de l'Océan, un roi extrêmement adonné à l'étude de la poésie et de la philosophie, et en outre occupé, par suite de la bonté naturelle de son cœur, de toutes sortes d'œuvres de miséricorde. Comme il se montrait fort généreux pour tous les indigents, non par amour pour Dieu qu'il ne connaissait point encore, mais par l'impulsion des sentiments d'humanité qui abondaient en lui, il était bien juste qu'à l'avantage d'un si bon naturel se joignit en lui le don d'une intelligence supérieure. Il se mit donc à rechercher dans de très savantes méditations ce qu'il pouvait découvrir de véritable divinité au milieu de tous ces dieux qui remplissaient sa religion. Il se demandait alors quelle harmonie pouvait exister, pour le gouvernement du ciel et de la terre entre ces dieux, en qui il était certain que l’on ne trouvait que haine et impureté, lorsqu'ils vivaient entrât de mariage ; qui, dans les terres de leur domination, se laissaient emporter aux plus cruelles inimitiés, armant les fils contre les pères, les pères contre les fils, jusqu'à se chasser mutuellement, ou même se frapper de mort ; et voyant que l’on disait de tous ces dieux des choses pires même qu'on n'en peut dire des mortels, ce roi en vint à penser que ce serait l'excès de la démence d'attribuer à de tels êtres le gouvernement de la terre, et bien plus encore celui du ciel. Qui oserait, en effet, confier le soin des affaires d'en haut à ceux dont autrefois la misérable puissance n'avait pu posséder les plus petites portions de la terre, quelles qu'elles fussent, sans y commettre les plus honteuses actions ?

Ayant roulé de telles pensées et d'autres semblables dans son esprit, et chassant de son cœur les images de ces divinités dont il parvint à reconnaître le néant, cet homme arriva enfin à adorer un seul être incompréhensible, qu'il faut servir sans vouloir lui imposer de forme, qui seul gouverne toutes choses dans une belle harmonie, et dont il connut enfin les qualités invisibles par l'intelligence des choses qui sont visibles, Tandis qu'il hésitait au milieu de ces excellent arguments, embarrassé encore par quelques doutes, Dieu qui fournit les meilleurs témoignages à ceux qui sont remplis de bonne volonté, envoya à cet homme une voix céleste, qui vint le solliciter de se rendre à Jérusalem, pour y apprendre ce qu'il convient de penser sur Dieu, comment le Fils de Dieu, procédant de Dieu, s'était conduit parmi les hommes pour l'amour des hommes, ce qu'il avait souffert, ce qui était arrivé, quels vicaires il avait laissés après lui prêchant par leur exemple la sainteté de son nom, et pour y trouver, après qu'il se serait transporté en ces lieux, les témoins de tant de mystères, savoir, la mère du Seigneur et toute la compagnie des apôtres.

Le roi des Bretons renonçant alors à ses biens et à son royaume, et suivant l'oracle, qui l'appelait à la foi, résolut donc de se mettre en voyage pour aller reconnaître par expérience les choses qui lui étaient annoncées. En conséquence, abandonnant sa patrie, après avoir fait préparer une flotte, et traversant le bras de mer voisin, il franchit ensuite un grand nombre de bourgs et de villes, et arriva sur les limites de la province de Laon. Il se trouva alors dans la campagne du pays de Nogent, dont nous avons parlé ci-dessus, pour y recevoir l'hospitalité. Or, ce lieu est situé au dessous du château que l'on appelle Goucy, château nouveau et fondé, à ce qu'on rapporte, par les paysans de ce territoire, hommes riches et superbes, pour se défendre des incursions des étrangers. Ce château donc n'est nullement antique. Le lieu dont nous parlons était, à l'époque de ce roi, tout entouré de forêts très riches en gibier, et la rivière de l'Aigle, dont nous avons déjà fait mention, était pour lui beaucoup plus utile qu'elle n'est en elle-même considérable. Elle est, en effet, plus poissonneuse que les fleuves les plus renommés, et, en outre, elle ne demeure nullement renfermée, comme les autres fleuves, dans le creux de son lit ; au contraire, ses eaux se répandent en abondance au dehors, et forment des espèces de viviers. Les coteaux des montagnes qui s'élèvent de chaque côté, sont couverts de vignobles ; le sol produit également les fruits de Bacchus et ceux de Cérès ; la terre fertile mérite d'être vantée pour toutes les bonnes choses qu'elle fournit, et les eaux du petit fleuve fécondent et rendent infiniment agréables les prairies qui s'étendent en long et en large auprès de ses rives,

Or, les anciennes traditions rapportent et donnent même pour certain qu'il y eut jadis en ce lieu un temple très antique, qui n'était point consacré au nom ou en l'honneur d'un Dieu quelconque existant alors, mais qui était dédié à cette femme non encore née, de laquelle devait naître le Dieu se faisant homme. Ce temple donc était dédié à la mère future du Dieu qui devait naître au monde. Ceci ne paraît nullement absurde à tout homme sage, car ceux qui avaient adoré à Athènes le Dieu inconnu ne savaient certainement pas qu'il naîtrait d'une femme, comme les autres dieux vulgaires, dont ils pouvaient nommer les mères. Et si déjà l'on consacrait une chapelle à celui qui était à naître, sa mère, de même que les mères des autres dieux, n'était certainement pas privée d'un semblable honneur. Ainsi donc, ce qui là n'est point incroyable pour celui qui devait naître, a pu être fait ici également pour celle qui devait enfanter le Dieu. Le roi des Bretons, étant donc arrivé au lieu dont je viens de parler, et retenu par les charmes de cette belle campagne, résolut de s'arrêter pour se donner quelque repos ainsi qu'aux siens, après les fatigues du voyage, et permit que les animaux de sa suite, également fatigués, allassent se délasser pendant huit jours dans les gras pâturages des environs.

Etant ensuite parti de ce lieu, après avoir franchi les vastes espaces de la terre et de la mer, il arriva enfin sous les murs de Jérusalem. Là le Sauveur avait souffert tout récemment, il était ressuscité des morts, et monté aux cieux ; il avait naguère envoyé l'Esprit saint, et le roi trouva la ville livrée à toutes sortes de contestations, les uns niant ce qui s'était passé, les autres affirmant la vérité de tous ces événements. Le roi n'eut aucune difficulté à trouver ceux qu'il cherchait, et comme la chose faisait partout un très grand bruit, il découvrit fort aisément ceux qui étaient chargés de promulguer la loi nouvelle. En effet, ils ne se tenaient plus, comme ils avaient fait jusqu'alors, renfermés dans leurs maisons ; nulle crainte de quelque sédition de la part des Juifs ne les empêchait de rendre témoignage à leur Seigneur ; on les voyait, au contraire, brillant au milieu du peuple, afin de donner, en se produisant en public, plus d'autorité à leurs paroles. Mais pourquoi m'arrêter ainsi ? On trouvait sans cesse Pierre, avec ses onze compagnons, au milieu de la foule du peuple, suivis déjà d'une très grande affluence de disciples, images vivantes de notre foi et de notre gloire, et Marie, présente elle-même, rendait aussi témoignage de la divinité de la chair. Alors le roi des Bretons, qui devait bien offrir à Dieu les prémices de son cœur, abordant les apôtres ainsi que la Vierge mère, leur exposa en ces termes les motifs de son voyage.

« Vous me voyez, pères et seigneurs, arrivant des contrées les plus reculées de la terre pour vous écouter. J'ai, jusques à présent, régné sur les Bretons, comme héritier légitime de mes ancêtres.

« Après avoir jusqu'à ce jour suivi la religion que les hommes, dans leurs vieilles erreurs, ont regardée comme digne de leurs respects, je m'en suis enfin détaché par les raisons que voici. Ayant considéré que ceux que l'antiquité a honorés, en en faisant des dieux, avaient été les plus perce vers des mortels, et ayant remarqué qu'à la suite de leurs inconcevables souillures ils ont perdu toute leur force, selon les lois de la nature, j'ai reconnu par des probabilités fondées en raison, que les hommes, que l'opinion seule avait placés dans les cieux, lorsque vivant sous le ciel ils n'avaient pas même possédé les choses de la terre, ne pouvaient nullement avoir créé le ciel et la terre et les choses qui sont en eux, eux de qui il est certain qu'ils ont été nourris et élevés en ce monde sous la douce influence du ciel et de l'air, et par la fécondité de la terre. Ainsi donc, ayant perdu toute confiance en leur divinité, mon esprit s'est enfin fermement persuadé que ces êtres ayant perdu leur autorité divine, l’on ne peut et l'on ne doit croire qu'à la puissance créatrice et à la providence d'un seul Dieu, par qui seul sont toutes choses et qui en conséquence, les contenant toutes en lui, les dirige aussi uniquement. Dès que mon esprit a été fortement attaché à l'idée d'un seul Dieu, et que les idoles et les figures des idoles sont devenues pour moi l'objet d'un éternel dégoût, mon cœur étant comme purifié de ce bourbier infect de l'idolâtrie, aussitôt la pureté de toute la véritable religion est venue des célestes demeures briller devant mes yeux. En effet, une voix divine m'a ordonné de venir en ce lieu, où elle m'a promis qu'en vertu des dispensions du fils de Dieu, qui a récemment souffert, vous me livreriez la vérité d'une croyance unique. Je vous supplie donc, au nom de celle que je vois maintenant devant moi et qui a enfanté la lumière qui m'a été annoncée par avance, au nom des fonctions que vous remit plissez, je vous supplie de me faire connaître les mystères de cette nouvelle régénération.

Pierre et l'heureuse assemblée qui sous les yeux de Marie glorifiait la céleste Trinité, ayant entendu ces paroles, tous adorerait la gloire magnifique de Dieu, fils de l'homme, qui ayant tout récemment apporté le salut au milieu de la terre, alors même que les prédicateurs de la grâce ne s'étaient point encore répandus en tous lieux, avait déjà si subitement envoyé, aux extrémités des pays occidentaux, les paroles de la nouvelle vie. Ils donnèrent donc à cet homme la règle de sa foi, il fut en conséquence régénéré par les eaux du baptême, et reçut aux mêmes lieux le nom de Quilius. S'étant ainsi fortifié, à l'école de si grands maîtres, dans l'intelligente du sacrement qui lui avait été administré, au moment de se séparer d'eux pour retourner dans son pays, il leur demanda, d'un cœur rempli de foi, de lui donner des gages de reliques sacrées, savoir des choses qu'il savait avoir été en contact avec le corps du Sauveur. Ainsi donc il les pria de lui accorder, et obtint d'eux, en effet, des reliques des liens par lesquels il savait que le Seigneur avait été attaché à la colonne, des verges dont une main impie s'était servie pour meurtrir ses membres bienheureux, de la couronne d'épines qui avait ceint sa tête sacrée, du bois même de la croix sur laquelle il avait été attacha, de la chemise dans la quelle la mère de Dieu avait, dit-on, enveloppé le Seigneur aussitôt après sa naissance, et enfin de tous les vêtements des apôtres eux-mêmes.

Ayant renfermé toutes ces choses dans un petit coffre, et s'étant remis en voyage, le roi traversa toutes les contrées intermédiaires, et arriva de nouveau dans cette campagne de Nogent, où il s'était arrêté, pendant son premier voyage, pour se reposer. Là, saisi tout à coup d'une maladie inattendue, il se mit au lit et il lui fut révélé en songe qu'il trouverait en ce lieu la fin de sa vie temporelle. On lui dit en outre que ses membres n'auraient de sépulture qu'en ce lieu, et qu'il devait faire enfermer sous le même gazon les reliques qu'il avait reçues des saints apôtres et apportées de Jérusalem. Cet homme alors s'étant réveillé, et sur la nouvelle qui lui était annoncée de sa mort prochaine, ayant dirigé toutes ses pensées vers ce seul objet, s'occupa des dernières dispositions à prendre pour le soin de son cadavre, dans l'espoir de la gloire qui l'attendait bientôt après. Il mourut en effet en ce lieu, et restitua dans son intégrité le dépôt qu'il avait reçu à celui qui le lui avait confié ; et le lien où la poussière de son corps trouva le repos de la tombe fut aussi celui où trouva place auprès de lui le coffre qui contenait les reliques. Dans la suite des temps, cette cassette ayant été retirée de là par un effet de la volonté de Dieu, et l'ouvrage antique ayant été recouvert, par les soins de je ne sais quels fidèles, de lames d'or précieux, c'est ainsi que ces reliques sont parvenues à la vue de notre temps, et rendent par là un nouveau témoignage des choses qui nous ont été rapportées sur l'antiquité. Voici maintenant quelle fut, selon ce qu'on assure, l'origine du monastère dont il est ici question.

CHAPITRE II.

A l'aide de la loi chrétienne qui se propageait rapidement, l'église fondée en ce même lieu, sous l’invocation de la mère de Dieu, brillait d'un grand éclat. Placée en effet en dessous de ce château de Coucy, dont nous avons déjà parlé, environnée de métairies très antiques et très riches, elle était en outre en grande vénération dans quelques châteaux des environs, d'où l'on y accourait en foule. On rapporte même que, tandis qu'elle n'avait encore qu'une petite existence, elle était fréquemment illustrée par des apparitions divines, et honorée très souvent par des miracles ; et certes ce n'était point sans motifs, puisqu'elle était alors injustement placée parmi les hommes dans une humble condition. Cependant, la seigneurie du château même s'étant étendue en tous sens sous le gouvernement florissant de ses princes et d'autres seigneurs qui possédaient à la fois une grande libéralité et beaucoup de richesses, ou jugea convenable, d'après l'avis de personnes remplies de dévotion, et en raison de l'illustration de ce lieu, dont la réputation de sainteté répandait de toutes parts de suaves parfums, on jugea, dis-je, convenable de confier cette église à des moines, pour y entretenir la régularité du service divin. Comme en un tel commencement il n'y avait pas d'espoir d'un accroissement rapide, car il ne semblait pas que les revenus appropriés à ce lieu pussent fournir à l'entretien de plus de six moines, quelques personnes sans expérience et sans connaissance se mirent d'abord à faire faire quelques travaux à l'église, soit pour son agrandissement, soit pour les nouveaux arrangements. Mais il n'y eut ni chef, ni homme doué de quelque intelligence pour diriger ces constructions, en sorte que ce qui fut fait d'abord ne le fut que par petites parties détachées. Et comme cependant il y avait en ce siècle plus de ressources qu'il n'y en a dans le nôtre, la petite bourse qui dans le principe avait commencé à se remplir par des dons, par les largesses des seigneurs et par celles des étrangers, s'étant accrue de plus en plus par les bienfaits, des seigneurs du château de Coucy, on prit, de l'avis des frères qui desservaient l'église, et de ses patrons, la résolution, très avantageuse pour elle, de mettre à la tête de ce petit monastère, l'homme qui était alors abbé de Saint-Rémi, et qui depuis longtemps aussi gouvernait le monastère de Homblières,[1] savoir, le très magnifique Henri. Cet homme, qui n'était distingué ni par sa science, ni par sa naissance, avait une grande habileté pour la direction des affaires extérieures, et il s'appliqua pareillement avec une extrême sollicitude à établir une bonne règle dans l'intérieur de la maison. Gouvernant alors ces trois monastères, l'excédant des revenus des deux plus riches lui servait à pourvoir aux besoins du troisième, qui commençait à peine à se former. Entre autres diverses libéralités qu'il accomplit envers cette église, il lui rendit de très grands services lots de sa consécration, laquelle fut faite par Hélinand, évêque de Laon, homme très riche et fort zélé pour les fondations d'églises, et pour tous les ornements dont elles ont besoin. Cet évêque fit lui-même beaucoup de bien à notre église, lui accordant des privilèges, l'affranchissant de presque toutes les redevances, et lui offrant de très beaux présents.

Mais comme déjà l'abbé dont j'ai parlé ci-dessus était chargé d'années et n'avait plus le libre usage de ses yeux, il se restreignit aux deux abbayes les plus riches, au gouvernement desquelles il pouvait suffire plus aisément, et résolut de se démettre de la troisième, qui ne pouvait être administrée sans une activité très laborieuse. Comme donc il désirait la confier à un certain moine son neveu, il provoqua à ce sujet la délibération des frères de cette église, mais il ne put l'obtenir, et leur élection tomba sur un certain homme, alors jeune, encore, nommé Godefroi, originaire de ce pays, qui avait été moine au Mont-Saint-Quentin, près de Péronne, et qui lui-même ne vit pas cette élection sans chagrin. Lors donc que le vieillard très habile vit que les vœux.des électeurs se portaient d'un autre côté, il abandonna le lieu qu'il avait gouverné très dignement et enrichi avec une extrême bonté, et en fit la cession régulière à celui que les frères avaient élu.

Celui-ci donc ayant été élu et promu a la direction de cette église, se conduisit avec une grande sagesse ; et comme en outre les hommes du peuple, aussi bien que les grands, avaient et la volonté et la possibilité d'enrichir les églises, dans le temps qui suivit, celle-ci vit s'accroître rapidement sa fortune, tant en terres qu'en revenus. L'abbé avait su se très bien conduire, selon les rangs divers des personnes du dehors, se montrant toujours à elles affable et généreux ; et quant à la poursuite des procès, il avait également donné tous ses soins à se bien instruire de ce genre d'affaires. A la vérité, les hommes de ce temps, dont j'ai déjà parlé au commencement de cet ouvrage, ayant le cœur très généreux pour l'institution de nouveaux monastères, et leur donnant sans cesse beaucoup de terres et d'argent, dépensaient leur fortune en de pareilles œuvres, avec plus de joie que n'en ressentent aujourd'hui leurs enfants à nous donner de bonnes paroles. Et comme le zèle de la religion s'était ralenti plus qu'il n'eût été convenable dans tous les monastères environnants, comme cet abbé au contraire et tous les siens s'y livraient avec ardeur, de même que la plus petite lumière brille avec éclat au milieu des ténèbres, de même l'abbé trouva dans la sagesse dont il fit preuve, et dans l'empressement de tous les siens à se soumettre à ses commandements, l'occasion la plus favorable d'illustrer son nom, autant qu'avait été illustré celui du précédent abbé.

Il défendit donc qu'on fît ou qu'on tolérât dans cette église aucun acte de simonie, et rejetant toute espèce de trafic, il ne voulut admettre que les dons de la grâce, enveloppant dans une même exécration et le fait et l'apparence même de tout gain honteux.

Comme donc cet homme se fit, pour les affaires du dehors, la réputation d'être plus habile que la plupart des autres abbés, et devint par conséquent plus connu dans les villes et dans les campagnes, il fut d'abord question de le nommer à de plus riches abbayes, et ensuite de lui conférer un évêché. A cette époque, celui d'Amiens était vacant depuis près de deux ans : l'abbé lui-même s'était fait solliciteur pour un certain archidiacre de cette ville, qui paraissait avoir quelque faveur auprès du clergé et du peuple. Ainsi donc, tandis qu'il sollicitait pour un autre, il fut lui-même appelé, tant à cause de son habileté pour les choses du siècle, qu'en raison de l'habit régulier qu'il portait, et il fut ensuite transféré de son couvent de Nogent au siège d'Amiens, par l'influence de Richard, auparavant évêque d'Albano, et alors légat du siège apostolique en France, lequel avait en ce moment rassemblé un concile dans la ville de Troyes.

Ainsi donc, tandis qu'il se faisait le plus grand honneur, dans le monastère de Nogent, par sa bonne conduite et ses succès, et gagnait la considération générale, à tel point que les évêques mêmes, ses supérieurs, le redoutaient infiniment, et avaient pour lui une vénération toute particulière ; pour tout dire en un seul mot, tandis qu'il était estimé en fous lient comme le flambeau de la religion, l'abbé passa tout à coup dans une situation nouvelle, et Dieu seul sait s'il l'avait désirée ou redoutée. Mais j'ai appris que l'héritage, auquel on aspire avec ardeur dès le principe, doit être privé bientôt de bénédiction. Après un début infiniment digne d'éloges, en sorte que, pendant quelques années, la renommée ne cessa de vanter son nom, bientôt, comme on put le voir, toute cette chaleur de gloire qui semblait avoir porté l’homme au plus haut degré, non seulement se ralentit, mais se refroidit tout-à-fait. Lorsque, le premier jour de son entrée dans la ville, il monta en chaire pour adresser la parole au peuple, il protesta qu'il rechercherait les choses les plus difficiles, comme un homme qui ne voulait point qu'on pût lui appliquer dans ses imperfections ces paroles du poète :

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

Cette déclaration pénétra profondément dans tous les esprits, qui s'appliquèrent dès lors à épier attentive ment toutes ses actions. Mais de jour en jour sa position devint plus défavorable, et il alla sans cesse, demeurant en arrière des promesses qu'il avait faites. Je m'arrête maintenant sur ce sujet, parce que je trouverai peut-être dans la suite une occasion……..[2]

CHAPITRE III.

Il arriva donc, comme je l'ai rapporté ci-dessus, que je fus appelé par l'élection à ce lieu que l'abbé Godefroi avait quitté, qu'il avait lui-même administré avec autant de sagesse que de succès, et dans lequel, s'il eût voulu se contester de ce qu'il possédait, il eût pu vivre doucement, heureux et libre, et sans avoir à rendre compté à personne. Je ne sais si mon élection tut laite par la volonté de Dieu, ou si seulement il la toléra, mais ce que je puis allumer en toute sécurité, c'est que cette place ne tut point recherchée pour moi par ambition, ni de mon aveu, ni par les sollicitations de mes païens. En cela donc la chose se passa parfaitement bien : mais en ceci, savoir, que je n'étais connu d'aucun de ces moines, et que je n'en connaissais non plus aucun, que celui qui lira ce qui va suivre juge si c'était aussi utile et aussi bien qu'il eût été possible. En effet, il ne me parait pas certain qu'eu arrivant ainsi auprès des moines, moi leur étant inconnu, eux m'étant aussi inconnus, nous n'eussions pas pu concevoir réciproquement à ce sujet quelque secret sentiment de haine. Quelques personnes du moins le pensaient ainsi. Mais ce qui est arrivé d'autres fois, ou ce qui peut arriver de semblable, je n'ai absolument aucun motif de penser que cela soit arrivé en cette occasion. Nul ne doute, en effet, que l’habitude et la familiarité produisent ordinairement l'audace, et que l'audace tourne très facilement en témérité, et il est certain que les hommes témoignent toujours plus de respect à ceux qu'ils connaissent moins. Cependant, dès que je fus entré en ce lieu, les moines, loin de me fermer l'accès de leurs consciences, m'ouvrirent, au contraire, leurs cœurs dans une confession tellement sincère, et, en faisant ainsi, ils s'unirent tellement à moi, que moi qui croyais avoir vu des moines en d'autres lieux, je reconnus qu'eu ce sujet du moins, ils ne pouvaient nullement être comparés à ceux-ci.

Tu sais, ô Dieu très clément, que je n'ai point entrepris ce petit ouvrage dans un sentiment d'orgueil, mais que j'ai voulu confesser mes souillures, et, en effet, je les confesserais au plus grand jour, si je ne craignais de corrompre, par le récit de mes horribles actions, le cœur d'un grand nombre de ceux qui me liraient. Je confesse donc mes souillures, mais bien plus justement encore tes miséricordes, lesquelles ont correspondu non point à mon iniquité, mais plutôt à ta grâce inépuisable. Et s'il m'arrive d'avoir à parler de quelqu'un, je raconterai les faits et leurs conséquences, pour faire ressortir tes jugements, car tu sais que dans ces discours qui t'appartiennent et te sont consacrés, je n'admets jamais avec plaisir les paroles de la médisance ou de la haine. Comme donc j'ai résolu de rapporter mes succès aussi bien que mes infortunes, dont le récit servira peut-être à l'instruction de quelques-uns, le jour même de mon entrée dans le monastère, un certain moine qui avait étudié les livres divins, et qui désirait, à ce que je présume, lire dans mon avenir, au moment où il se préparait à partir avec la procession pour se porter a ma rencontre, plaça à dessein sur l'autel le livre de l'Evangile, dans l’intention de trouver un pronostic sur mon compte, selon que le»hasard guiderait mes yeux sur tel ou tel chapitre.

Or, ce livre était écrit à la main, non par pages, mais par colonnes. Le moine arrêta ses regards sur le milieu d'une troisième colonne, où il trouva le lissage suivant : L’œil est la chandelle du corps. Puis il ordonna au diacre, qui devait me présenter le livre de l'Evangile, d'avoir soin, après que j'aurais baisé l'image d'argent qui était appliquée sur la couverture, de tenir la main sur le passage qu'il lui avait indiqué, et de regarder ensuite attentivement, aussitôt qu'il aurait ouvert le livre devant moi, sur quelle partie de la même page mes regards se fixeraient. Le diacre donc ouvrit le livre, après que j'eus, selon l'usage, imprimé mes lèvres sur la couverture, et tandis qu'il observait avec curiosité où se porteraient mes regards, mon œil et mon esprit ne se dirigèrent ni vers le haut ni vers le bas de la page, mais précisément sur le verset qui avait été désigné d'avance. Le moine, qui avait cherché à fixer par là ses conjectures, voyant que mon action avait concordé sans préméditation avec ses intentions, vint à moi quelques jours après, et me raconta ce qu'il avait fait, et comment mon premier mouvement s'était merveilleusement rencontré avec le sien. O Dieu qui allumes le flambeau de tous ceux qui croient en toi, tu sais quelle lumière de bonnes intentions tu m'as accordée, et combien, au milieu de toutes les contrariétés qu'ils m'ont fait éprouver, j'ai toujours conservé de bonne volonté pour ces moines ! Et quoique, par mon fait et en ce qui me concerne, mon cœur soit souillé et misérable, tu n'ignores point cependant combien mon âme est appliquée au salut des miens, de ceux que tu as placés sous moi. En effet, plus je m'arrête à réfléchir sur ma perversité, et plus je me réjouis des bonnes œuvres que je vois en eux, car je sais que je serai d'autant plus assuré devant le trône de la grâce, que je me serai montré plus reconnaissant pour les efforts des hommes de bonne volonté.

Ayant donc été reçu par eux et introduit dans l’assemblée du chapitre (c'était le jour de dimanche le plus rapproché de la Nativité, celui où on lit Isaïe), je prononçai un discours sur un texte du prophète, et voici ce que je dis :

Isaïe le prophète a dit ce que vous venez d'entendre : — Si quelqu'un prend son propre frère, né dans la maison de son père, et lui dit : Vous êtes riche en vêtements, soyez notre prince, et soutenez de votre main Israël qui menace ruine : il répondra alors : Je n'y puis remédier ; il n'y a point de pain ni de vêtement dans ma mai-ce son ; ne m'établissez point prince du peuple. En effet, Jérusalem est tombée, et Juda est ruiné,

C'est ici l'homme qui ne s'est point montré faible contre les tentations du diable. Celui-là prend son propre frère, lorsqu'il s'adresse à quelqu'un qui est né de Dieu comme lui. Celui-ci donc doit être aussi de la maison de son père, parce que celui que l'on prend pour les fonctions pastorales ne doit pas être trouvé ignorant des mystères de la maison de Dieu. Celui en effet qui ne connaît pas les sacrements de l'Eglise n'est pas digne d'administrer une église, car l'esclave ne peut être jugé propre à être l'écrivain pour le royaume des cieux, ni savant et fidèle pour garder les mystères, ni sage pour les administrer. Comment présiderait à l'Eglise celui qui ne connaît pas l'Eglise ? Qu'il soit donc de la maison. Que signifie la richesse des vêtements, si ce n'est la bonne pratique des œuvres extérieures ?

On demande donc d'être prince à celui qui est riche en vêtements, c'est-i-dire qu'il arrive souvent que l'on appelle à gouverner celui qui se montre plus pur dans son maintien, dans ses paroles, dans sa conduite. On lui demande de soutenir Israël qui menace ruine, parce que tout ce qui se trouve de dommage dans les sujets doit retomber à la charge de celui qui les gouverne. C'est comme si le prophète avait dit : Il semble, au premier coup d'œil, que tu te conduis bien ; fais attention cependant à ce qu'il doit y avoir en toi de vertu qui te distingue entre les autres ; car sache qu'il faut que tu soutiennes tous ceux qui menacent ruine. Devenu par là plus prudent, l'autre répond : Je n'y puis remédier, de manière à prévenir les ruines que tant de maux ont entassées ; vous ne voyez que le vêtement extérieur qui n'est pas le dedans de la maison, car l'état de l'aine n'est pas tel que celui du corps. Ainsi donc il confesse qu'il n'y peut remédier, car il est difficile de discerner au flambeau de l'intelligence l'origine et la tendance de tout vice, ou de toute vertu. Il est possible que cela provienne en lui de son indigence, car il n'y a pas de pain dans sa maison, de ce pain quotidien que maintenant nous demandons sans cesse à Dieu, savoir ce qui donne la force à cette nourriture divine qui se répand spirituellement en nous, ou ce qui maintient dans l’homme intérieur cette charité sans laquelle on ne gouverne jamais bien.

Il refuse donc à bon droit d'être prince, celui qui n'a pas le cœur assez pénétré des lumières d'en haut pour y trouver une force suffisante. Car Jérusalem est tombée, c'est-à-dire que l'expérience nous prouve que toute paix du cœur est détruite, et Juda est ruiné, c'est-à-dire que, lorsqu'après la perte de la paix du cœur, la confession même des péchés (et c'est ici le comble des maux) vient à déchoir, et à faire désespérer de tout, c'est une bien légitime raison de refuser les fonctions de pasteur ; car, lorsque le cœur est agité par les vices qui l'assiègent, et se trouve trop honteusement absorbé, s'il arrive que, misérablement aveuglé par eux, il ne les déteste pas même en confession, et n'est plus en état de se diriger, c'est avec raison que les autres éloignent le pasteur, avec plus de raison encore que le pasteur s'éloigne lui-même du gouvernement des autres. Après avoir dit ces choses dans mon exposition, j'y ajoutai de plus amples exhortations, et j'appuyai ensuite mes paroles sur l'autorité et les citations des Ecritures.

CAPUT IV.

At quoniam de matre, quam bonam, inter omnia quae temporaliter possedi, specialiter solam habui, dicere jam diu omisimus; dignum est ut bonae ejus vitae meliorem finem breviter attingamus. Cum annorum, ut ipsa fatebatur, non minimam pluritatem infracta animi virtute transcenderet, et fatiscente corpusculo nullatenus in ejus spiritu orationis cura lentesceret, et thoracis infirmitate a somno depulsa, cum stridore mirabili Jesum Dominum noctibus centupliciter replicaret, demum morbis evicta decubuit. Ego autem et frater meus tunc temporis agebamus Novigenti, biennio, ni fallor, ante illud ad Flaviacenses postliminium, quod supra quidem meminimus, inconsiderantissime quidem factum, sed, eo auctore qui malis nostris bene utitur, conversum in multo prosperiorem quam credi posset eventum; pepercit enim ejus teneritudini Deus, ne jecur tantopere Deum amans immeritum hujus innobilis reditus gladio carperetur.

Igitur illi moriturae cum meus magister lacrymabundus assisteret, intulit illi: « Ecce filii domini remoti sunt, et tu forsitan aegre feres, et ipsi aegrius, si eis absentibus defungaris. » At ipsa eum oculis reverberans: « Si, inquit, uti quondam intra claustrum istic contiguum commanerent, novit Deus quod neque hos neque quempiam meorum affinium in eo vellem obitui interesse. Est autem unus quem internis praestolor viribus, qui utinam solus adsit! » Dixit sic et ea nocte, hac hora qua angelus Gabriel a Deo missus ad Virginem et cantatur et colitur, ad suam illam infinitis semper amoribus exoptatam quam praelibavi Dominam, non ingrate, ut credimus, suscipienda migravit.

Ante paucos autem quam decederet annos, nimie coeperat affectare sacrum suscipere velum. Quod cum ego auctoritate proposita distulissem, ubi dicitur: « Viduas velare pontificum nullus attentet; » sufficere sibi posse continentissimam sine exteriori habitu vitam; quod et ipsum Anselmus abbas Beccensis, postmodum Cantuae (Cantiae vel Cantuariae) Anglorum archiepiscopus, vir mirabilis (de quo superius egi) ex antiquo vetuerat; tanto ipsa magis accendi, et a proposito nulla ratiocinatione repelli. Vicit, et inter suscipiendum, cum, viro reverendissimo Joanne loci ejusdem abbate, quem ipsa parvulum nutrierat, praesente super ea re satisfaceret, ad extremum tale se a Deo habuisse docuit in hoc opere incentivum:

Dixit ergo se in visione vidisse multae pulchritudinis et auctoritatis Dominam, cui ornatus inerat circumstantia copiosi, quae pretiosissimum sibi offerens peplum, quasi ad custodiendum idem ei commendabat, opportuno videlicet tempore in morem depositi restituendum. Cui verbo omnes incunctanter assedimus, praesertim cum ejus devotionem divinis provocari significationibus sentiremus. Quod sacrum velamen annis ferme tribus integre, ut poterat, conservatum, illa die ei, quae sibi illud commiserat, Dominae reportavit, qua ipsa salutiferae annuntiationis auspicium jucundissima felix aure suscepit. Ipsam cunctis commendo qui legerint ista fidelibus, quam constat neminem a crebris suis orationibus exclusisse fidelem. Haec de ea coram Deo dixerim, cordis mei verax testimonium habens, nihil omnino confinxisse. Sed quia ad Flaviacensem ecclesiam postliminium fecimus, dignum est ut aliquantisper inibi commoremur iterum, antequam Laudunensi sabulo retrovaga vestigia conspergamus.

CAPUT V.

In ipso monasterio monachus quidam est genere Hebraeus. Is, Hierosolymitani itineris per Latinum orbem personante primordio, sic est a sua superstitione sublatus:

Rothomagi quadam die hi qui illam ituri expeditionem sub eadem crucis professione susceperant, inter se coeperunt queri: Nos Dei hostes orientem versus longis terrarum tractibus transmissis desideramus aggredi. Cum ante oculos nostros sint Judaei, quibus inimicitior existat gens nulla Dei, praeposterus, inquiunt, labor est. His dictis arma praesumunt, et in quamdam ecclesiam compellentes, utrum vi nescio an dolo recutiunt, et gladiis indiscrete sexus et aetates addicunt, ita tamen ut qui Christianae conditioni se subderent, ictum mucronis impendentis evaderent. In qua digladiatione vir quidam nobilis puerulum vidit, misertus eripuit, et ad matrem suam detulit.

Erat autem ipsa non mediocris excellentiae Augiensi comiti quondam nupta. Est vero Augium castrum, cui praeeminet abbatia Sancti Michaelis juxta mare, quod dicitur Veterisportus. Egregia ergo mulier, infantulum suscipiens, gratulatoria admodum affabilitate ab ipso quaesivit utrum Christianis vellet legibus applicari. Quod cum ille non diffiteretur (putabat enim se similibus, quas suos pati viderat contribules, caedibus destinatum), accelerato qui baptizatis competit apparatu itur ad fontem. Cui indito post orationum mysteria sacramento, cum ad locum ventum esset ubi accenso lumine liquens in undam cera dimittitur, gutta singulariter ibidem visa est cecidisse, quae per se solam in ipsis aquis adeo accurate sua, ut sic dicam, quantitatula effigiem crucis expressit, ut ex tantilla materie simile quid manu fieri humana non possit. Haec ipsa mihi comitissa, cum in tantum mihi familiaris esset ac unice nota, ut non nisi filium me vocaret, hoc etiam ipse presbyter pariter non sine divini nominis plurima contestatione dixerunt. Quem ego eventum satis leniter accepissem, nisi successus egregios pueruli indubie pervidissem; vocabatur autem comitissa Helisendis. Filius vero ejus, qui a caede eum extulit, et a sacro fonte recepit, Guillelmus. Unde et nomen puero ad se dedit.

Grandiusculus ergo cum foret, ab Hebraicis, quibus imbui coeperat, ad Latinas litteras traditus brevi coaluit. Et quia ne a suis ad pristina revocaretur parentibus metuebat, Flaviacensi eum intulit coenobio. Id enim aliquando tentaverant, sed nihil penes eum valuerant. Traditus autem monachatui tanta affectuositate erga Christianum se morem habuit, tanta animi acrimonia quidquid divinae attinebat scientiae combibit, tanta aequanimitate ea quae sibi disciplinae gratia inferebantur pertulit, ut suae nequam naturae victoria, et nuper turbatae habitudinis gloriam non minimam reverentiam a cunctis exigeret. Delegatum igitur sibi pueritiae suae custodem clandestinum habuit grammaticae praeceptorem, qui, vir plurimum religiosus, considerans novo illi homunculo necessariam nostrae legis notitiam, ipsi erudiendo non inanem dedit operam.

Adeo namque naturaliter solers ejus quotidie acuminatur ingenium, ut cum ibi litteratorum floreat multitudo, major intelligentiae cujuspiam non putetur claritudo. Cum itaque in sentiendo sit multus, invidentia consequenter ac derogatione fit nullus, semper hilaris, et cui specialis constet pudicitiae cultus. Ad hunc, ob augendum infractae fidei suae robur, libellum quemdam direxi, quem contra Suessorum comitem, judaizantem pariter et haereticum, ante quadriennium ferme scripseram, quem ille ut audio tantopere amplectitur, ut de fidei ratione aliqua compilando pie illud Opusculum aemuletur. Crux igitur in ejus baptismate non fortuitu, sed divinitus facta jure apparuit, quae insolitam nostro tempori in Judaici generis homine credulitatem futuram innotuit.

Alter quidam, genere nobilis Bellovagensium, Noviamagensium quoque locuples, aetate evectus, et effeto jam corpore, quod talibus pestiferum est, uxorem habens vegetiorem officio thalamorum, desertis conjugio ac saeculo monachum inibi profitetur. Qui lacrymis pene continuis et orationibus infinitis insistens, nunquam Dei verbi ab auditione deficiens, spectabilem nobis omnibus se praebebat. Is fervente, ut assolet, regulari districtione, cum in capitulari prohiberi conventu audiret ne quis claustralium cellam infirmorum, in qua degebat, sine certa ratione intrare praesumeret, prolatam sententiam memoriter apud se continuit. Et ecce mane quodam, dum adhuc medie sopitus clausis oculis cubitaret, duo daemones instar religiosorum illorum quos Deonandos vulgo appellant, scamno quod ejus subsidebat lectulo insederunt. Experrectus ergo senior oculos lecti retorsit ad capulum, miratur adeo familiarem super incognita gente consessum. Erat autem alter qui praesidebat capite retecto, barba non praemissa, sed torsula rufus, et, ut solent hujusmodi circumcelliones, nudipes incedens, coeno ut perhibebat quasi noviter id calcasset, pedalium digitorum per interstitia densescente. Alter vero a tergo prioris ita delituerat ut vultus ejus qualitas discerni non posset, birro talari, et nigro capite adoperto.

Has itaque ignotas coram se personas attendens, cum grandi animadversione adoritur. Cum sitis laicae, et ignotae personae, unde vobis tanta temeritas, ut hac hora hunc in locum veneritis, in quem sine re aliquivis claustralium monachorum venire non audeat? At ille: Audieram, domine, hoc in monasterio viros esse religiosos, et addiscendae causa religionis adveneram, quaeso ne aegre feratur. Non, inquit, hic religio aut ordo addiscitur, sed si vis doceri, ad eos qui in claustro sunt vade. Illic disciplinae vigorem, et sanctitatis rudimenta reperies. Excedite ergo hinc, quia quod ipsis monachis dominis loci est vetitum, vobis est longe amplius incomparabiliter inhibendum.

Cumque eadem repetere vellet, pariterque morari, ille tonantiori ad eos sermone infrenduit, et ab aede prodire coegit. Cumque ad ostium usque processissent, in limine substiterunt. Et respiciens ad seniorem ille, qui dux erat verbi, rursus intulit: Malo me hinc eliminatis, certe si me vobiscum retinere voluissetis, est quidam de vestris clientibus furti reus, quod si inficiari praesumeret, ego bello pugili impeterem, et plurimum inde vobis quaestum inferrem. Quo senior audito subrisit. Jam nunc, inquit, evidens sumpsimus ex tua confabulatione periculum, dum qui religionis causa venisse te dixeras, nunc te pugilem fatearis. Igitur tantae merito falsitatis nec audiendus es, nec tenendus. At senior valde irritatus, quod tales intra domum admissi fuissent, surgit et ad domus usque porticum vadit, infirmos, ibidem qui secum manebant fratres reperit, vehementerque coarguit, cur tam exterum genus hominum introire sivissent. Illi autem admirantes, et delirare credentes, fassi sunt neminem se vidisse. Ipse vero referens qui essent, quomodo se egissent quidve dixissent, et tempus pariter signans, suo et omnium testimonio didicit, a daemonibus se delusum. Sunt enim quaedam daemonia solis ludibriis intenta, sunt et aliqua mente crudelia, et ad laedendum prona, cujus verbi gratia extra propositum duo exempla proponimus.

CAPUT VI.

Apud castrum Calniacum ex familia Guascelini, castri ipsius Domini, famulus quidam erat, cui ad castelli custodiam noctibus excubandi officium incumbebat. Qui vespertinis caecutiente jam prorsus die horis, cum coenae imminenti deesse timeret, trans fluvium positus clamabat appelli ab aliquo alteri ripae navem. Cumque ei a nemine obaudiretur, in furorem homo versus dixit: Vel vos diaboli, quare me non transponitis? Nec mora, diabolus sese offert, ascende, inquiens, ego te feram. Illico infelix male casurus ascendit. Quo diabolus assumpto sub eadem hora in Italiam detulit infra suburbium civitatis, quae Subtura dicitur, eum tanta benignitate deposuit, ut coxam ei frangeret. Est autem ipsa civitas diei fere unius itinere citra urbem.

Pridie autem dominus ejus praedictis ad limina apostolorum profectus, ab urbe digressus fuerat, et Subturae hospitatus. Qui cum antequam diesceret, surrexisset, ut solent hibernis peregrinantes mensibus, cum extra civitatem cum suis agros attingeret, cujusdam haud longe a strata publica plangentis audivit vocem. Quaeritur, reperitur, quia vox erat a domino suo, ex sola voce cognoscitur. Interrogatus quomodo illuc devenisset, refert sero se fuisse Calniaci, et qualiter ibidem diabolo exportante corruerit. Dominus satis superque miratus hominem in proximam extulit civitatem, de suis praebens pecuniis unde suum curaret reditum et infirmitatem. Ex his ergo quae passus est didicit et docuit Deum, non daemones pro negotiis invocandos.

 

Apud Sanctum Medardum itidem homo erat, idem in abbatia ipsa habens officium. Cumque super turritam a parte vivarii portam sistris, ore, et cornibus aliquantulum noctis pervigilum more duxisset, ad extremum super oram aquae deambulaturus descenderat. Cui illic stanti trium mulierum species apparuere, quarum eo audiente una dixit: Ingrediamur in hunc. Cui altera: Pauper est, nos bene fovere non posset. Ad haec tertia: Est quidam hic clericus Hugo obesus et pinguis, rebus exuberans, qui bene nos nutriat, ipsum adoriri bonum est.

Inanescentibus illis, homo sese in se recepit, et tria nominatiora illa febrium intellexit genera, quae se ridicula quasi pauperem curiositate despicerent et in illum qui carnibus et substantia exhauriri vix poterat, contenderent. Non exspectata igitur luce ad propinquiores quos reperit, accedit monachos, et relato eis eo quod viderat, et audierat, ad praefatum mitti rogat Hugonem, ut sciretur qualiter se haberet. Mittitur et sub maximis febrium aestibus reperitur. Ex quo conjicitur talia morborum genera Deo judice a daemonibus ministrari. Unde et mulier in Evangelio curva decem et septem annis a Satana legitur alligata (Luc. XIII, 11). Is etiam qui epilepsim, id est caducum patiebatur morbum, a spiritu immundo allidi in terram, spumare, stridere dentibus, et asciare perhibetur (Marc. IX, 17), quod oratione solum et jejunio curari posse asseritur. Job etiam interius et exterius, id est corpore et substantia, daemonum infestatione feritur.

Conceptum sermonem tenere quis possit? Quartum denique, quod memoriae se subigit, scripto pariter subigamus.

Clericus quidam, qui nostris terribile temporibus dedit exemplum, Remis commanebat, mediocriter litteratus, at pingendi gnarus. Qui aliquando levitatum quas plurimas commiserat timidus, Catalaunis in Omnium Sanctorum ecclesia factus est regularis canonicus. Inibi aliquandiu degens, cum a primordii sui in dies fervore tepesceret, et calorum veterum refricaretur aestus, deserta cui se tradiderat regula, iterum ad Remos se contulit, uxorem duxit. Cumque exinde aliquot pignora sustulisset, ad sui correctionem coelitus morbo percutitur. Attamen, antequam hac infirmitate decumberet, id habuerat voluntatis, quatenus Hierosolymitanam expeditionem, quae tunc mire percrebuerat, sequeretur.

Igitur cum diu et valde aegrotaret, excrescente molestia ad cor reversus, directis ad abbatem Sancti Nicasii ea tempestate Joannem, precibus ad se venire compellat, mundi abrenuntiationem spondet, sacro se indui habitu postulat. Abbas ille providus, et de experta ejus levitate suspectus, distulit hominem, et habitum quem petebat dare recusans, intra coenobii tamen penetralia transtulit aegrum. Cumque sibi morbum ingravescere praesensisset, abbatem aggreditur, et schema monachicum multis deplorationibus ab eo quasi vellet nollet extorsit. Ex adepto itaque quod desideraverat laetior, parvissimo temporis spatio se solito quietius agere videbatur. Tunc repente nescio quo divino motus instinctu abbatem accersiens, ait: Jube, Pater, sollicitam tuos habere custodiam mei; scias enim pro certo evidens aliquot diebus mihi imminere judicium Dei: Tu siquidem et tui plurimam de me importunitatem patiemini, sed diurnum non esse scientes, quaeso ne molestemini. Quo audito, abbas haud pavidos sed vigilantes ei praecepit delegari custodes. Nec mora daemonum examina undique infinita in ipsum irruere, vellere, per pavimenta prostratum detrahere, ipsum quoque sacrum habitum, cum ei rabida violentia extorquere molirentur, ille capitium tenere dentibus, brachia ne velleretur stringere. Cumque hac horrenda miseria sub miserando ejulatu maxime noctibus urgeretur, aliquoties tamen interdiu recedentibus illis paulisper quiescere sinebatur, Tunc plane interrogari poterat qualiter in illo tempestuoso negotio cum eo agebatur. Multa tunc de spiritibus hominum, quos ipse noverat, et quos ei praesentes suggerebant, quasi eos conspicuos haberet, loquebatur.

Quod cum audisset mulier quaedam vidua, quae de mariti sui animae periculo metuebat, et minus pro eodem orabat, consuluit eum utrum pro suo conjuge sibi orare liceret et si ipse quid ille ageret, sciret. At ille quidni inquit? Ora secure pro eo; nam paulo ante hic fuit. Aliquantis ergo diebus tantis tormentis addictus, tandem perfectae quieti redditur. Nam etsi aliquoties inter patiendum pausare videbatur, mox tamen e parietibus, e terra undecunque daemonum turbas videbat emergere, et ad discerpendum sibimet involare. Remotis denique malignis spiritibus, cum divini sibi judicii esset indulta clementia, accito abbate sic loquitur: Ecce, domine, peccatis meis vicem reddit Deus. Scias ergo quia post hanc examinationem cito sequitur finis meus. Absolutionem itaque erroribus meis quam potes impende, et sacro me oleo ad cumulum remissionis inunge. Quod celeriter ac devote abbas duxit effectu: quo ille affectuose et gratanter excepto, ab omni contagio per praesentes expiatus poenas liber et laetus obita sibi morte concessit ad vitam.

 

 

CHAPITRE IV.

Mais, comme j'ai cessé depuis longtemps de parler de ma mère, le seul bien précieux que j'aie possédé entre tous les autres biens temporels, il est convenable que je dise en peu de mots comment se termina, par*une fin meilleure encore, sa vie déjà si bonne. Tandis que la force inébranlable de son âme surmontait, ainsi qu'elle le confessait elle-même, le poids assez considérable de ses années, tandis qu'à mesure que son petit corps s'affaiblissait, son esprit ne se ralentissait nullement dans l'exercice de la prière, tandis que privée de sommeil par la faiblesse de son estomac, elle ne cessait pendant la nuit d'élever sa voix vers le Seigneur Jésus, vaincue enfin par le mal, clic se mit au lit. Moi et mon frère nous étions alors à logent. C'était, si je ne me trompe, deux ans avant notre retour à Flay (chose dont j'ai fait mention en un autre passage), entreprise véritablement inconsidérée, mais qui tourna bien plus heureusement qu'on n'aurait pu le croire, par la grâce de celui qui change nos fautes en bien. Dieu ménagea en cela la tendresse de ma mère, afin que ce cœur qui l'aimait si vivement ne fût point, sans l'avoir mérité, percé de douleur par ce retour inconvenant.

Mon maître donc étant assis auprès du lit de mort de ma mère, et, versant d'abondantes larmes, lui dit : Voici, tes fils mes seigneurs sont éloignés, et peut-être éprouveras-tu du chagrin, et eux-mêmes en éprouveront-ils encore plus, si tu viens à mourir en leur absence. Mais elle, tournant ses regards vers lui : Quand même, dit-elle, ils demeureraient comme autrefois dans une chambre contiguë à celle-ci, Dieu sait que je ne voudrais voir assister à ma mort ni eux, ni aucun de mes parais. Car c'est lui seul que je désire de toutes les forces de mon âme, et je souhaite que lui seul veuille être ici présent ! Elle dit, et la nuit même et à l'heure même auxquelles on rapporte et l'on célèbre l'apparition de l'ange Gabriel envoyé, par Dieu à la Vierge, elle se rendit dans le sein de sa souveraine maîtresse, qu'elle avait si ardemment désirée dans les transports de son amour, pour être, je l'espère, accueillie par elle avec quelque gratitude.

Peu d'années avant sa mort, ma mère s'était prise à désirer vivement de se couvrir du voile sacré. J'avais d'abord réussi à lui faire ajourner ce projet, en lui représentant, selon le sens de ces paroles, qu'aucun pontife ne permette aux veuves de prendre, le voile ; qu'il était suffisant pour elle de mener la vie la plus pure, sans recourir à l'habit extérieur. Anselme, abbé du Bec et qui est devenu plus tard archevêque de Cantorbéry, homme vraiment admirable, dont j'ai, déjà parlé, le lui avait dès longtemps défendu. Mais elle s'échauffa de plus en plus sur ce projet et nul raisonnement ne put l'y faire renoncer. Enfin elle triompha, et comme, en prenant le voile, elle s'expliqua complètement sur ce sujet avec un homme très vénérable, Jean, abbé du même lieu, elle lui rapporta comment Dieu l'avait encouragée à accomplir ce dessein.

Elle lui dit donc qu'elle avait vu dans une vision une dame d'une grande beauté et d'un air fort imposant, tout enveloppée de très beaux ornements, qui lui avait présenté un manteau d'un grand prix, comme pour lui recommander de le garder en dépôt, jusqu'à ce que l'occasion se manifestât d'en faire la restitution. Nous avons tous accueilli ce récit avec empressement, surtout parce que nous avons reconnu que sa dévotion était sans cesse encouragée par des manifestations divines. Ainsi, après avoir, pendant trois ans environ, conservé ce voile aussi intact qu'il lui fut possible, elle le rapporta à sa souveraine qui le lui avait confié, le jour même où celle-ci avait reçu, si heureusement et avec tant de joie, le message de l'annonciation qui préludait au salut. Je recommande à tous les fidèles qui liront ceci celle qui très certainement n'a jamais exclu aucun fidèle de ses fréquentes prières. Je puis dire, comme en présence de Dieu, car mon cœur me rend témoignage de ma véracité, que je n'ai absolument rien inventé dans ce récit, au sujet de ma mère. Maintenant, puisque je suis ainsi revenu à parler de l'église de Flay, je crois devoir m'y arrêter encore un peu, avant de marquer de nouveau l'empreinte de mes pas sur le sable de l'église de Laon.

CHAPITRE V.

Il y a dans ce monastère même un certain moine, d'origine hébraïque. Voici comment cet homme fut retiré de ses superstitions, à l'époque où la renommée de la première expédition de Jérusalem se répandit dans tout le monde latin.

Un certain jour, des hommes de Rouen qui avaient pris la croix et fait vœu de suivre cette expédition, se lamentaient entre eux, disant : Nous désirons aller combattre les ennemis de Dieu dans l'Orient, après avoir traversé de vastes contrées intermédiaires, et cependant nous avons sous les yeux des Juifs, race plus ennemie de Dieu que ne l’est aucune autre. C'est prendre l'affaire tout à rebours. A ces mots ; ils courent aux armes, et, chassant les Juifs dans une certaine église, je ne sais s'ils le firent de vive force, ou s'ils les y attirèrent par artifice, ils les frappent du glaive, sans égard ni pour l'âge ni pour le sexe ; de telle sorte cependant que ceux qui voulurent se soumettre à la loi chrétienne échappèrent au fer suspendu sur leur tête. Au milieu de ce massacre, un certain homme noble vit un petit enfant dont il eut pitié, et l'ayant enleva il le porta auprès de sa mère.

Or, celle-ci, qui n'était pas une femme de médiocre condition, avait été autrefois mariée au comte d'Auge. Le château d'Auge, situe en dessous de l'abbaye de Saint-Michel, sur les bords de la mer, est le lieu que l'on appelle vulgairement Tresport. Cette femme illustre accueillit l'enfant avec reconnaissance, le traita avec une extrême boute, et lui demanda à lui-même s'il voulait être soumis à la loi des Chrétiens. L'enfant ne s'y refusa point, car il se croyait destiné au genre de mort dont il avait vu frapper tous ses coreligionnaires ; l'on fit faire aussitôt toutes les dispositions nécessaires pour la cérémonie du baptême et l’on se prépara à le lui conférer. Après les prières consacrées on lui administra le sacrement, et lorsqu'on en fut venu au moment où l’on allume la lampe pour faire couler dans l'eau la cire brûlante, une goutte qui tomba seule, et en très petite quantité, parut former avec une telle exactitude la figure d'une croix, que la main d'un homme ne pourrait certainement y réussir aussi bien avec aussi peu de matière. Cette comtesse que je connaissais particulièrement, et avec laquelle j'étais en une telle familiarité qu'elle m'appelait toujours son fils, et le prêtre lui-même m'ont raconté ces détails, non sans qu'ils aient excité en nous une grande admiration pour le nom de Dieu. Toutefois je n'eusse pas attaché beaucoup d'importance à cet événement s'il n'eût été pour moi le présage certain des grands succès de ce petit enfant. Or, la comtesse dont je parle s'appelait Hélisende, et son fils qui arracha cet enfant au massacre, et le présenta sur les fonts baptismaux, se nommait Guillaume, en sorte que l'enfant reçut aussi ce nom.

Lorsqu'il fut devenu un peu plus grand, on le fit passer de l'étude de l'hébreu, dans laquelle on l'avait d'abord un peu instruit, à celle de la langue latine. Et comme on craignait que ses parents ne cherchassent à le faire rentrer dans ses anciennes erreurs, on le plaça au couvent de Flavigny, Car déjà ses parents avaient fait plusieurs tentatives à ce sujet, mais ils n'avaient pu réussir auprès de l'enfant. Consacre donc à la vie de moine, il se montrait tellement doux, conformément à la loi chrétienne, il s'imprégnait avec une telle ardeur d'esprit de tout ce qui se rapportait à la science divine, il supportait avec tant d'égalité d'humeur tout ce qu'on lui imposait par voie de discipline, que cette victoire remportée sur sa mauvaise nature, et l'honneur d'avoir ainsi changé si promptement toutes ses habitudes, lui valurent de la part de tous de grands témoignages de respect. Le surveillant chargé du soin de son enfance lui enseigna secrètement la grammaire, et cet homme extrêmement religieux, considérant que ce petit jeune homme avait grand besoin de bien connaître notre loi, s'appliqua avec un plein succès à lui donner de la science.

Son esprit, naturellement pénétrant, se développe tellement de jour en jour, qu'en ce lieu où Fou voit briller un grand nombre d'hommes lettrés, nul ne peut être cité pour avoir une intelligence plus éclairée que la sienne. Comme il est grand par ses sentiments, et par conséquent exempt de toute envie et de toute médisance, il est toujours content, et de plus il a un respect tout particulier pour la chasteté. C'est lui que j'ai adressé, pour fortifier encore mieux sa foi, un certain petit écrit que j'avais composé environ quatre ans auparavant contre le comte de Soissons, à la fois partisan du judaïsme et hérétique ; et j'entends dire qu'il goûte tellement cet écrit, qu'il travaille dans sa pieuse ardeur à composer quelque chose du même genre, avec les arguments de la foi. Ainsi donc cette croix, que l'on vit à son baptême, n'apparut point par un simple hasard, mais fut à bon droit envoyée par le ciel même, pour annoncer qu'un homme de la race Juive montrerait une sincérité de loi, bien rare de notre temps.

Un autre homme, noble de naissance, riche à Beauvais et à Noyon, d'un âge avancé et d'un corps déjà usé, qui avait une femme très forte et propre à l'étal du mariage, ce qui est mortellement pernicieux pour des hommes tels que celui-là, renonça aussi au mariage et au siècle, et alla se faire moine en ce même lieu. Cet homme répandant presque sans cesse d'abondantes larmes, étant toujours en prière, ne manquant jamais à entendre la parole de Dieu, se montrait à nous tous digne de respect. Pendant que la cour de l'abbaye siégeait, selon son usage, cet homme ayant appris que l'on avait défendu, dans l'assemblée du chapitre, qu'aucun des moines cloîtrés se hasardât à entrer, sans une raison suffisante, dans l'infirmerie où il habitait, garda soigneusement le souvenir de cette décision. Mais voilà qu'un certain malin, lorsqu'il était encore à demi assoupi et couché dans son lit les yeux fermés, deux démons prenant la figure de ces religieux que l’on appelle vulgairement déonandes[3] vinrent s'asseoir sur le banc qui supportait son petit lit. Le vieillard se réveillant détourna les yeux vers le chevet de son lit, tort étonné que deux hommes inconnus vinssent s'asseoir aussi familièrement près de lui. L'un de ceux-ci, celui qui était assis en avant, avait la tôle découverte, la barbe mal peignée et frisée ; il était roux, et comme font les vagabonds de cette espèce, il marchait pieds nus, et à chacun de ses pieds, les intervalles qui séparent les doigts étaient remplis de boue, comme s'ils ont marché tout récemment. L'autre s'était tellement bien caché derrière le premier, qu'il n'y avait pas moyen de voir son visage, et il était de la tête aux pieds enveloppé sous un manteau noir.

Voyant ainsi devant lui deux personnes entièrement inconnues, le vieillard leur adressa ces paroles avec une grande colère : Puisque vous êtes des laïques et des inconnus, d'où vous vient cet excès de témérité de vous présenter à une telle heure et en un lieu où même aucun moine cloître n'ose venir sans quelque motif ? L'un d'eux alors répondit ; J'ai entendu dire, seigneur, qu'il y a dans ce monastère des hommes remplis de religion, et je suis venu ici pour m'instruire auprès d'eux : je vous prie de ne pas vous fâcher. — Non, reprit l'autre, on n'apprend point ici la religion, on n'y reçoit point les ordres ; si tu veux l'instruire, va auprès de ceux qui sont dans le couvent, et tu y trouveras la sévérité de la discipline et les enseignements de la sainteté. Sortez donc de ce lieu, car ce qui est défendu même aux moines, seigneurs de ce monastère, doit à bien plus forte raison vous être complètement interdit.

Comme l'autre voulait répondre encore et demeurer toujours là, le vieillard frémissant de rage et leur parlant d'une voix tonnante les força enfin à sortir. Ils s'avancèrent donc vers la porte, et s'arrêtèrent de nouveau. Celui qui portait la parole, tournant alors ses regards vers le vieillard, lui dit : Vous me faites sortir d'ici mal à propos ; si vous eussiez voulu me garder avec vous, il y a un de vos clients qui s'est rendu coupable d'un vol, et s'il osait le nier, je tomberais à coups de poing sur lui, et il en résulterait pour vous un très grand profit. En entendant ces mots le vieillard sourit. Maintenant, reprit-il, tu mets en évidence par tes paroles ce te que tu peux être ; naguère tu disais être venu ici pour l'amour de la religion, et maintenant tu te dis prêt à faire le coup de poing ; donc, et à raison d'un tel mensonge, tu ne mérites pas d'être écouté ni retenu davantage. Et le vieillard, extrêmement irrité que l'on eût pu admettre de pareils hommes dans le couvent, se leva, et, s'avançant vers le portique de la maison, y trouva les autres frères malades qui habitaient comme lui dans l'infirmerie, et se plaignit très vivement à eux qu'ils eussent laissé entrer des étrangers d'une telle espèce. Ceux-ci fort étonnés, et croyant qu'il était en délire, affirmèrent qu'ils n'avaient vu personne. Le vieillard alors leur rapporta quels étaient ces hommes, comment ils s'étaient conduits, ce qu'ils lui avaient dit, et, leur désignant le moment où il les avait vus, il apprit ainsi, tant par son propre témoignage que par celui de tous les autres, qu'il avait été le jouet des démons. Car il y a certains démons qui ne sont occupés qu'à se moquer, tandis que d'autres ont l'âme cruelle et ne songent qu'à faire du mal, ainsi qu'on pourra le voir par deux exemples que je vais citer ici, quoiqu'ils me fassent sortir de mon sujet.

CHAPITRE VI.

Il y avait au château de Chauny, dans la famille de Josselin, seigneur de ce château, un certain serviteur dont la charge était de veiller pendant la nuit à la garde de la maison. Une fois, vers l'heure du soir, lorsque déjà le jour commençait à être aveugle, cet homme se trouvant de l'autre côté de la rivière, et craignant de manquer le souper, criait pour qu'on vînt de l'autre rive le chercher en bateau. Comme personne ne l'entendait, transporté de fureur, il se mit à dire : Qui que vous soyez, démons, s'il le faut, pourquoi ne venez-vous pas me faire passer ? Tout aussitôt, en effet, le diable se présenta : Monte, lui dit-il, je te porterai. Le malheureux monte donc, pour tomber beaucoup plus mal. Le diable l'enlevant alors le transporta à la même heure en Italie, au dessus du faubourg d'une ville qui s'appelle Sutri, et le déposa là avec tant de bénignité qu'il lui cassa la cuisse. Or cette ville est située à peu près à une journée de marche de Rome.

La veille même, le seigneur de cet homme, qui était allé visiter la ville des Apôtres, était reparti de Rome, et avait couché à Sutri. Il se leva donc avant qu'il fit jour, comme font les voyageurs pendant les mois d'hiver, et étant sorti de la ville avec les siens, parvenu dans la campagne, il entendit non loin de la grande route la voix d'un homme qui se lamentait. On appelle, on trouve, et le serviteur reconnaît la voix de son seigneur dès qu'il Ta entendue. Interrogé comment il se trouvait en ce lieu, il répond qu'il était à Chauny, et dit comment le diable l'ayant emporté, il a été précipité sur cette place. Le seigneur, frappé d'un bien grand étonnement, fit transporter cet homme dans la ville voisine, lui donna de son argent pour qu'il se fit guérir, et retourna ensuite à Chauny. Cet homme donc apprit par ce qu'il eut à souffrir, et put enseigner aux autres, que c'est Dieu et non les démons qu'U faut invoquer dans le besoin.

Il y avait pareillement à Saint-Médard un homme qui remplissait dans l'abbaye les mêmes fonctions que celui dont je viens de parler. Après avoir, selon son usage, passé une petite partie de la nuit au dessus de la porte de la tour, du côté du vivier, chantant, jouant du sistre ou du cornet, cet homme enfin était descendu pour se promener au bord de l'eau. Tandis qu'il était là, il vit apparaître trois figures de femmes, dont l'une dit, et il l'entendit lui même : Entrons dans celui-ci. Une autre lui répondit : Il est pauvre, il ne pourrait nous bien traiter. La troisième leur dit alors : Il y a ici un certain clerc Hugues, gros et gras, riche en toutes choses, qui nous nourri rira bien ; c'est à lui qu'il faut nous attaquer.

Alors les fantômes ayant disparu, l'homme se recueillit en lui même, et comprit que c'étaient là les trois espèces de fièvres les plus renommées, qui le dédaignaient dans leur absurde avidité comme pauvre, et qui voulaient entrer chez celui qu'on aurait grande peine à épuiser dans sa chair, aussi bien que dans sa fortune. Alors, et sans attendre le jour, cet homme retourna sur ses pas, et abordant les moines qu'il rencontre les premiers, il leur raconte ce qu'il a vu et entendu, et les prie d'envoyer auprès de Hugues, pour savoir comment il se porte. On y alla en effet, et on le trouva en proie aux ardeurs dévorantes de la fièvre. D'après ce que nous venons de rapporter, on présume que ces sortes de maladies sont, par un jugement de Dieu, données aux hommes par les démons. Ainsi on lit dans l'Évangile qu'il y avait une femme possédée depuis dix-huit ans par un esprit, et qui était courbée, en sorte qu'elle ne pouvait se redresser. Ainsi il est également dit que, lorsqu'un homme est en proie à l'épilepsie, ce qui est le mal caduc, a quand l'esprit immonde l'agite partout où il le saisit, et le fait écumer, grincer des dents, et devenir tout sec, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Enfin Job était, au dehors comme au dedans, dans son corps comme dans sa substance, incessamment en proie aux fureurs des démons.

Qui pourrait s'arrêter après avoir commencé un écrit ? Je veux donc ajouter encore un quatrième fait, qui se présente à ma mémoire.

Un certain clerc, qui a fourni en notre temps un bien terrible exemple, homme médiocrement lettre, mais qui connaissait la peinture, résidait à Reims, Cet homme frappé de crainte, après avoir auparavant fait toutes sortes de sottises, se fit chanoine régulier à Châlons-sur-Marne, dans l'église de tous les Saints. Il y vécut quelque temps ; mais de jour en jour sa première ferveur se ralentit, ses précédentes ardeurs se rallumèrent, il abandonna la règle à laquelle il s'était soumis, se rendit de nouveau à Reims et s'y maria. Après avoir eu quelques enfants de sa femme, il fut frappé de maladie par le Ciel, en punition de ses péchés. Toutefois, avant que le mal l'eût forcé à se mettre au lit, il avait résolu de partir à la suite de l'expédition de Jérusalem, qui à cette époque faisait grand bruit en tous lieux.

Lors donc qu'il eut été longtemps et gravement malade, ses souffrances augmentant sans cesse, il rentra en lui-même, et ayant adressé ses sollicitations à l'abbé de Saint-Nicaise, qui était en ce temps Jean, il le pria de venir le voir, lui promit de renoncer au monde et lui demanda de le faire revêtir de l'habit sacré. L'abbé, plein de prudence et se méfiant d'une légèreté qu'il avait déjà éprouvée, différa d'abord, et refusant de donner à cet homme l'habit qu'il demandait, il se borna à faire transférer le Malade dans l'intérieur de son monastère. Celui-ci, reconnaissant que son mal allait toujours empirant, alla trouver l'abbé et à force de lamentations lui arracha, pour ainsi dire bon gré mal gré, l'habit monastique. Plus joyeux dès qu'il eut obtenu ce qu'il désirait si vivement, en très peu de temps il parut se trouver plus tranquille et mieux que de coutume. Alors saisi tout à coup de je ne sais quel mouvement d'instinct en quelque sorte divin, il se présenta devant l'abbé et lui dit : Mon père, commande aux tiens qu'ils veillent bien soigneusement sur moi, car tu peux tenir pour très certain que dans quelques jours le juge-ce ment de Dieu pèsera sur moi. Sans doute toi et les tiens vous aurez à souffrir beaucoup d'importunités de ma part, mais sachant que ce ne sera pas long, je vous prie de ne pas en être trop tourmentés. Ayant entendu ces mots, l'abbé ordonna de lui donner des gardiens, qui ne fussent point poltrons ct se montrassent vigilants. Aussitôt, en effet, des essaims innombrables de démons s'élancèrent sur lui de tous côtés, le déchirant, le traînant sur Je pavé, faisant effort dans leurs transports furieux pour lui arracher même l'habit sacré qui le couvrait, et lui pendant ce temps retenait son capuchon avec ses dents et serrait fortement ses bras pour n'être pas déchiré en morceaux. C'était principalement pendant la nuit qu'il était en proie à cette horrible calamité et poussait des hurlements de détresse ; dans le jour les démons se retiraient quelquefois et lui laissaient un peu de repos. Dans cet état on pouvait lui demander comment il se trouvait au milieu de ces luttes orageuses, et il disait alors beaucoup de choses sur les âmes des hommes qu'il avait connus lui-même, ou que ceux qui étaient auprès de lui lui représentaient, comme s'il les eût eus devant les yeux.

Une certaine femme veuve, qui éprouvait beaucoup de crainte pour l'âme de son mari défunt et cependant ne priait pas pour lui, ayant entendu raconter ces détails, alla consulter cet homme et lui demanda s'il lui était permis de prier pour son époux, et si lui-même savait ce que faisait ce dernier. Mais lui, Pourquoi pas ? répondit-il : Prie pour lui en toute sécurité, puisqu'il est mort il y a peu de temps. Après avoir été ainsi horriblement tourmenté pendant quelques jours, il retrouva enfin un repos parfait. Je dis qu'il avait été horriblement tourmenté, car quoiqu'il eût quelquefois un moment de répit dans ses souffrances, bientôt après cependant il voyait des bandes de démons sortir de derrière les murailles, de dessous terre, de tous côtés, et s'élancer sur lui pour le déchirer. Enfin les malins esprits s'étant retirés de lui, et la clémence divine s'étant montrée plus indulgente dans ses jugements, cet homme ayant appelé l'abbé lui parla en ces termes : Voici, Seigneur, Dieu m'a payé le prix de mes a péchés. Sache donc qu'à la suite de cette épreuve ma fin est très prochaine. Ainsi donne-moi l'absolution pour mes erreurs autant qu'il est en ton pouvoir, et pour mettre le comble à mon repos, acte corde-moi l'onction de l'huile sainte. L'abbé, en effet, accomplit ce qu'il demandait, avec promptitude et toute dévotion ; et l'homme ayant reçu ces dons avec douceur et reconnaissance, purgé de toute souillure par le châtiment qu'il avait enduré dans la vie présente, libre et joyeux, passa par la mort à une autre vie.


 

[1] Près de Saint Quentin.

[2] La fin de la phrase manque.

[3] Deonandi ou donati ; ce mot désigne, à ce qu’il paraît, des laïques qui se donnaient corps et biens à un monastère.