Flodoard GUIBERT DE NOGENT

 

VIE DE GUIBERT DE NOGENT, PAR LUI-MÊME.

LIVRE I  (XIII-XXVI)

Livre  I (I-XIII) - livre II

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

Guibertus S. Mariae de Novigento

DE VITA SUA SIVE MONODIARUM LIBRI TRES

LIBER PRIMUS

In quo potissimum de ipsius vita agitur.

  

VIE DE GUIBERT DE NOGENT, PAR LUI-MÊME.

 

 

 

 

LIVRE PREMIER.

 

précédent

CAPUT XIII.

His per occupationem dictis ad aliqua retro omissa redeamus. Huic, inquam, feminae inter saeculo serviendum, Dei nominis reverentiam semper adfuisse didicimus, in tantum, ut in obsequio ecclesiarum, in beneficio pauperum, in oblatione sacrificiorum sic se ageret, ut venerabilis omnibus esset? Sed scio quia pariter mihi exinde plurima adhibendae fidei difficultas, quam praecludere videbitur, suspectae, ut putatur, laudis affinitas. Si matrem attollere, caute ac fallaciter seipsam extulisse videtur, te, Deus, qui ejus animam ut inhabitator nosti, testem compellare praesumo, omnimodis excellere, quod est illud, quod dicitur. Et certe cum luce clarius pateat vitam meam a bonorum omnium exorbitare vestigiis, et studia semper mea sensatis omnibus probro esse, quid mihi proderit aut paterni seu aviti nominis magnitudo, ubi de prole miserrima tota coarctabitur latitudo? Et qui ad eorum mores nulla voluntatis et actus contemperatione regenero, ad infamiae superequitat malum, si eorum mihi laudes ascribo.

Huic igitur, dum sub marito adhuc juvencula ageret, tale quid contigit, quod non minimum correctionis ei vitae incentivum praestitit.

Franci Henrici regis tempore cum Northmanis et eorum comite Guillelmo, qui Anglos postmodum subegit, et Scotos, multa animadversione certabant, in quo gentis utriusque concursu patrem meum capi contigit. Cujus comitis consuetudo fuerat, ut nunquam captivos suos ad redemptionem cogeret sed perpetua, dum adviverent, carceris relegatione damnaret. Quod ubi relatum est conjugi, necdum enim natus eram, nec longo post tempore fui, et ideo matris supersedeo nomini, miserabili moerore examinata defecit, a cibo potuque destitit, somnum desperatissima sollicitudo plus vetuit. Nec de multitudine redemptionis in ejus animo causa erat, sed de irremeabili captivitate moerebat.

Cumque ejusdem noctis fieret intempestum, et illa atroci anxietate plenissima proprium cubile foveret, sicut diabolo consuetudinarium est, ut potissimum animis tristitia maceratis immergat, subito vigilanti illi ipse inimicus incubuit, et gravissimo pene usque ad exstinctionem pondere jacentem oppressit. Cum sub hac ejus spiritus suffocaretur angustia, et omnium membrorum ex tota libertate careret, vocis autem cujuspiam sonitum nullatenus emittere posset, solumque Dei muta penitus, sed ratione libera, praestolaretur auxilium, ecce a lectuli ejus capite quidam spiritus, haud dubium quin bonus, sic inclamare non minus affectuosa, quam aperta voce coepit: « Sancta Maria, adjuva. » Et cum aliquandiu sic dixisset, et quod dicebatur plene illa intelligeret, sentiente illa quae tantopere vexabatur, cum grandi animadversione erumpit. Quo erumpente, ille qui incumbebat assurgit, quem ille obvius apprehendit, et utpote ex Deo violentus cum tanto fragore subvertit, ut impulsu graviter cameram quatiente, asseclas sopore depressas insolenter nimis exciret. Illo igitur sic divinis virtutibus exturbato, pius ipse spiritus qui Mariam clamaverat et daemonem pepulerat, conversus ad eam quam eruerat: « Vide, inquit, ut sis bona femina. » At pedissequae strepitu repentino attonitae, qualiter sua se haberet domina videre consurgunt, quam moribundam exsangui vultu, et totius corpusculi viribus profligatis inveniunt; de sonitu sciscitantur, et ab ea illico causas audiunt, cujus vix spiritum et praesentia, et confabulatione, et accensione luminis refovere queunt.

Ultima ergo sui liberatoris verba, imo per tuum nuntium tua, Domine Deus, mulier illa retinens, perpetua condidit memoria, et in plurimum affectum, si facultas suppeteret, Deo in posterum praestante ducenda servavit. Obita igitur morte parenti, cum multo adhuc carnis et vultus splendore niteret, et ego annum ferme natus dimidium solus ei sollicitudinis causas darem, de viduitate continenda proposuit; in qua quanta vivacitate se rexerit, quanta modestiae exempla praebuerit, ex hoc uno subjecto conjici potest: quod cum parentes mei patris mei beneficiorum possessionumque aemuli, ea omnia, matre exclusa, obtinere niterentur, causae actitandae constituere diem.

 Dies affuit, et proceres circa omnem acturi justitiam considerant. Mater de eorum cupidissimis..... conatibus in ecclesiam concesserat, et ante Domini crucifixi imaginem debitae memor orationis astabat. Ad quam cum unus de meis a patre parentibus, eadem quae alii sentiens, et ab eis directus venisset, et ut ad illos, qui eam praestolabantur, accederet, judicium eorum auditura rogaret, illa intulit: « Super hac, inquit, re nonnisi sub praesentia Domini mei agam. » Et ille, « cujus, ait, domini? » Et ad imaginem crucifixi Domini praetensa manu: « Hic, inquit, est Dominus. » His auditis, « hic mihi causidicus sub quo agam. » Erubuit dicto ille, et ut erat non minimum versipellis, risu extortitio fucata nequitia abiit, audita relaturus ad suos. Qui et ipsi tali responsione suffusi, cum se nil justae occasionis adversus ejus omnimodam honestatem habere cognoscerent, ei insistere desiverunt.

Nec mora unus de loci et provinciae primoribus patris mei nepos, vir sicut potens, sic cupidus, feminam tali sermone adoritur. Cum tibi, inquit, domina suppetat juventus et species, thalamum jurare te convenit, ut et tu ad saeculum jucundius vivas, et avunculi mei liberi a me fideliter nutriendi sub cura mea degant, denique et possessiones ejusdem ad mea, ut competit, jura recurrant. At illa: Scis, inquit, avunculum tuum claris bene natalibus propagatum, qui quia Deo eum efferente decessit, sua non repetet, Domine, apud me Hymenaeus officia, nisi se ultro mihi obtulerint nobilioris multo personae connubia. Idcirco autem cauta illa mulier de nobiliore est sortiendo locuta, cum sciret vix aut nullatenus posse contingere, ut cum ille nomen nobilioris horreret, illa continuo nobilibus ac ignobilibus generaliter reprobatis, spem sibi secundae suae conjugationis adimeret. Cum igitur ille magnae superbiae quod de nobiliore dixerat, ascripsisset, illa subintulit: Certe aut nobiliorem, aut nullum. Intelligens ille qua intentione matrona dissereret, descivit a coepto, et denuo ab ea nil tale quaesivit.

Igitur sub plurimo Dei timore, nec minori totius affinitatis et maxime egenae manus amore, femina prudens nos et nostra regebat, fidem quam adviventi marito servaverat, consequenter et animae duplici tenore ferebat, dum et corporis veterem unitatem subintroducta altera carne, eo decedente, non dividit, et quotidiana pene salutiferae hostiae oblatione ipsi subvenire contendit. Et cum omnibus pauperibus generaliter esset affabilis, quibusdam pro facultate multa fuerat miseratione benefica et dapsilis. Peccatorum enim suorum memoria tantopere angebatur ac si universis addicta nequitiis poenas omnium quae geruntur malorum incidere vereretur. In frugalitate plane nihil poterat, cum teneritudini ejus et usui lautiori alimentorum parcimonia minime conveniret. Ad alias omnino inopinabiliter se habebat. Nam hisce oculis vidi manibusque tractavi, quod cultiori extrinsecus aliquoties veste praetensa, cilicio hispidissimo contegeretur ad nudum, nec solum interdiu apportabat, sed etiam quod delicato admodum valde insolens erat corpori, in eo ipso noctibus cubitabat.

Nocturnis officiis vix aut nunquam deerat, cum divinis temporibus communia Dei populo frequentaret. Sic equidem, ut capellanorum studium indesinens nunquam pene apud ipsam a Dei laudis celebritate vacaret. Conjugis defuncti mentio adeo fuerat ejus jugis in ore ut nihil aliud animo volvere videretur, dum inter orandum, inter eleemosynas largiendum, inter etiam vulgariter agendum, hominem illum, quod sine mente non poterat, continue loqueretur. Cujus enim amore cor exuberat, eo se lingua ad loquendum quasi velit nolit, informat.

CAPUT XIV.

Sed his omissis, in quibus quidem bona, sed non adeo spectanda processit, residua consectemur. A patris mei obitu cum ferme duodennium, ut quidam asserunt, explevissem, quo et domum atque natos praelato saeculi habitu sub viduitate curaverit, quae diutina revolutione parturiit, felicem perducere properabat ad partum. Dum ergo in hujus propositi deliberatione penderet, et cum solo paedagogo meo, qui et magister fuerat (de quo superius egi) super hoc ipso tractaret, audivi quemdam energumenum, qui in ejus alebatur domo, cum de ea nescio quae alia delatraret, urgente se daemone, declamantem « Crucem, inquit, posuerunt presbyteri in renibus ejus. » Quo siquidem nihil verius, licet tunc nequaquam quid innueret sciverim. Nam non uni, sed multis seipsa deinde supposuit crucibus.

Nec mora cum nemini res pateret, praeter illi quem praelibaverim, cuidam domus suae dispensatori qui et ipse conversam eam cita est postmodum saeculi abrenuntiatione secutus, tale quid in somnis apparuit, quod videlicet virum duceret, nuptias celebraret; quae res liberis ejus, amicis ac parentibus miraculum et stuporem maximum generaret. Postridie mater cum deambulatum comite doctore meo, et eodem oeconomo rus iret, intulit ille quae viderat. Nec mater in talibus versutissima interprete eguit, sed ad magistrum illum respiciens, quod ea quae inter eos de Dei, cui conjungi desiderabat, amore tractabantur, visa illa portenderent, silenter innotuit. Accelerans ergo quod coeperat, et interni sui aestus impatiens, oppidi, in quo morabatur, conversationem deseruit.

Quo digressionis tempore apud episcopalem quamdam morata est villam, a domino Bellovacensi pontifice Guidone illic commanendi impetrata licentia. His Guido vir omni curialitate compositus, nobiliter oriundus, forma exteriori valde officio quod gerebat idoneus. Qui post clarissimas quas Ecclesiae Belvacensi praestiterat utilitates, inter quas sancti Quintini a primo lapide canonicorum regularium ecclesiam fundaverat, accusatus ab his quos educaverat, atque promoverat, clam apud Hugonem Lugdunensem archiepiscopum apostolicae sedis legatum, Simoniae et aliorum criminum, quia vocatus non venerat, adjudicatus absens depositioni, cum esset Cluniaco, inflictae sibi sententiae timidus, ad monachiam ibidem sese contradidit Is et matrem et parentes meos cum videretur amplecti, et me potissimum charitudine plurima affectaret, praesertim cui omnia benedictionum sacramenta praeter sacerdotium contulisset, a necessariis matris meae rogatus, ut in propriis, quae juxta loci ecclesiam constitutae erant, aedibus degere aliquantisper sineret, gratanter admisit. Vocatur autem villa ipsa Castanentum ab oppido nostro milliariis ferme remota duobus.

Inibi igitur consistens ad Flaviacense monasterium sese deliberaverat concessuram. Exstructis itaque inibi aediculis prope ecclesiam, mediante praefato magistro meo, tandem a loco in quo morabatur emersit, et cum sciret me prorsus orphanum, et nullam omnino habere sub qua niterer opem, parentum siquidem et affinium multiplex erat copia; at vero nullus qui puerulo in omnibus tenerrimo, pro indigentiis aetatulae sollicite curam ferret; victualium enim ac indumentorum etsi esset nulla necessitas, earum tamen providentiarum, quae illius aevi impotentiae conveniunt, quae sine feminis administrari non possunt, me saepius vexabat inopia. Cum ergo me sciret his addietum incuriis, timore et amore tuo, Deus, sua obdurante praecordia, sub oppido illo, in quo degebam, dum ad praedictum monasterium demigraret, transitum habens, tantis cordis lacerabatur aestibus ut castellum ipsum vel respicere pro tormento intolerabili sibi esset, acerbissima enim moestitia, dum cogitat quid ibidem reliquerit, mordebatur. Nimirum plane si veluti ab ejus corpore membra propria viderentur abrumpi, cum impiissimam et crudelem se profecto cognosceret, imo audiret vocari, quae tantam sobolem, tanto, ut ferebatur, affectu dignam (multum enim non modo a nostratibus, sed etiam ab exteris excolebar) ita ab animo exclusisset, subsidiique inopem dimisisset. Et tu, Deus bone, Deus pie, tua dulcedine, tua charitate jecur illud certe in saeculo piissimum, ne esset contra se pium, mirabiliter indurueras. Contra se nempe mollesceret, si nos suae saluti praeferens, Dei negligens pro nobis mundana curaret. Sed fortis fuit ut mors dilectio (Cant. VIII, 6), quia quo te dilexit arctius tanto ea quae prius amaverat, visa est a se abrupisse securius.

Ad coenobium ergo illud veniens anum quamdam in sanctimoniali habitu reperit, quam quia plurimam religionis speciem prae se ferebat, ad sibi cohabitandum discipulari quadam exhibita ei subjectione coegit. Coegit, inquam, cum ipsa ambientissime, expertis ejus moribus, sodalitium tale collegerit. Coepit itaque pedetentim antiquioris illius feminae rigorem imitari, victus parcimoniam sequi, pauperrima obsonia amplecti, consuetudinarii stratus mollia fulcra rejicere, linteolo et stramine frumentario contenta dormire. Et cum multa adhuc niteret specie nullumque praetenderet vetustatis indicium, ad hoc ipsa contendere ut rugis anilibus ad cernuos defluxisse putaretur annos. Defluentia ergo crinium, quae femineis potissimum solent ornatibus inservire, crebro forcipe succiduntur, pulla vestis et amplitudine insolita displicens, innumeris resarcitionibus segmentata prodebat cum nativi coloris palliolo, et sutulari partusuris incorrigibilibus terebrato, quoniam interius erat cui sub tam inglorio apparatu placere gestiebat.

Confessio igitur veterum peccatorum, quoniam ipsam didicerat initium bonorum, quotidie pene nova cum fieret, semper animus ejusdem exactione praeteritorum suorum actuum versabatur, quid virgo ineunte sub aevo, quid virita, quid vidua studio jam possibiliore peregerit, cogitaverit, dixerit, semper rationis examinare thronum, et ad sacerdotis, imo ad Dei per ipsum cognitionem examinata deducere. Inde cum tantis videres feminam orare stridoribus, tanta spiritus anxietate tabescere, ut inter operandum cum dirissimis vix ullo modo cessarent deprecatoria verba singultibus. Septem poenitentiales psalmos sub praefata anu non videndo sed audiendo didicerat, quos tamen saporose, ut sic dixerim, diebus ac noctibus ruminabat ut nunquam suspiriis, nunquam gemitibus in auribus tuis, Deus, suavissime resonans cantilena illa careret. Si quando vero exterorum hominum conventiculi ejus solitudinis quam amplectebatur admodum turbarentur; cum ipsa enim omnes, qui ipsius notionem attigerant, viri praesertim ac feminae nobiles, quoniam mire erat faceta et temperans, gratissime loquebantur, ipsis discedentibus, si quid minus verum, si quid futile, si quid otiosum se colloquiis immersisset, illud in illius animo dici non potest quas parturiebat angustias, donec solitas aut compunctionis seu confessionis attingeret undas.

 Sed quantumcunque studium, quantacunque sollicitudo ejus haberetur in talibus, nil fiduciae, nil securitatis menti ejus afferre poterat, quin semper lugeret, quin semper, an reatuum suorum posset mereri veniam, flebilissime rogitaret. Et tu scis, Deus, quantorum peccatorum, et nos non nescimus. Quam prava est, Domine, ad comparationem tuam quorumdam, qui neque dolent, neque suspirant, summa eorum! Tu nosti, Domine, in quantam metiri poteram statum cogitationis ipsius, quod nunquam in timore supplicii et amore tui ejus viderim animum tepuisse.

CAPUT XV.

Quid plura? ipsa ut praelibatum est, saeculo repudium ita dante, ego solus sine matre, sine paedagogo, sine magistro remanseram. Ille enim qui me adeo fideliter post matrem educaverat atque docuerat, matris meae exemplo, amore ac monitu concitatus, ad monachatum Flaviaci sese contulerat. Prava ergo libertate potitus, coepi intemperantissime meo abuti imperio, ridere ecclesias, scholas horrere, consobrinulorum meorum laicorum, qui equestribus imbuebantur studiis, affectare sodalitia, exsecrando clericatus signum, remissionem criminum polliceri, somno, cujus parva licentia quondam mihi laxabatur, indulgere, ut ex insolita nimietate tabescerem. Interea actuum meorum gloria maternas concutit aures, et ex auditis instans exitium meum ipsa conjiciens pene exanimata defecit. Cultus enim vestium, quos inter procedendum ad ecclesias habere solebam, et quos, ut magis ad clericatum animarer, ipsa paraverat, hos ad lasciviam, quam nec aetas patiebatur, circumferre, majusculos ad petulantiam juvenes aemulari, pensi et moderati omnino nihil habere.

Cum ergo tanto dissolutius, imo vesanius me haberem quanto arctius et castigatius antea victitassem, mater impatiens auditorum ad abbatem se contulit, et ut magister meus iterum me doceret, et ab eodem abbate et fratribus impetravit. Abbas siquidem avi mei alumnus, et ejus curiae ex beneficio obnoxius, facile fuit, et meo aggratulans adventui, benigne susceptum studio deinceps benigniore tractavit. Testor te, horum, pie dispositor Deus, quia, ex quo Basilicam monasterii ipsius intravi, et monachos considentes pariter vidi et ex eorum contuitu tantum monachiae concepi desiderium ut nullatenus defervesceret, nec sub quiete animus ageret, donec sui voti sortiretur effectum. Cum igitur sub eodem eis claustro cohabitans, totum esse ipsorum habitudinesque considerans, et sicut solet a vento flamma succrescere, ita ex contemplatione eorum semper mens mea conformationi illorum inhians, non poterat non ardere. Sollicitatur denique ab abbate loci congeminatis quotidie precibus ut monachum ibidem me facerem, et cum infinito ad id aestuarem desiderio, ad hujusmodi pollicitationem tamen per ullas rogantium angarias mea lingua solvi non poterat, et quod mihi modo jam gravescenti difficillimum esset, ut de tanta cordis abundantia omnino silerem haud aegre puerulus observabam.

Tandem matri rem prodidi quae, puerariam verita levitatem, tanta ab hoc proposito me ratiocinatione rejecit ut me non minimum poeniteret quod ei gerenda retexerim; cum et eadem magistro dixissem, multo longius et ipse me pepulit. Qua utriusque repulsa gravissime irritatus, alias animum deliberavi appellere. Itaque sic me coepi agere ac si nihil horum coepissem appetere. Et cum ab octavis Pentecostes usque ad Natalem Dominicum distulissem, et votis ardentissimis peragendo negotio aspirarem, matris reverentiam magistrique timorem impatiens, Domine, tuae internae stimulationis abjeci, et ad abbatem, qui tantopere fieri hoc ardebat, et nihil sponsionis in tantis sollicitationibus ab ore meo haurire potuerit, me conferens, ejus pedibus me affudi, et his ipsis verbis, ut videlicet peccatorem susciperet, flebiliter admodum exoravi. Qui petitis laetus favens, vestes quae necessariae fuerant quantocius, id est postridie praeparatas, produxit, et me matre procul aspiciente ac flente induit, et eleemosynas proinde eo die fieri mandavit.

Interea ille meus quondam magister, quia districtioris causa regulae me ulterius docere non poterat, saltem instigare ad ea quae legebam divina volumina discutienda curabat, minus cognitas quasque dictiones et doctioribus recogitare, prosulas, versiculosque componere, et quo mihi erudiendo minor ab aliis cura impenderetur, eo me commonens arctius elaborare. Et, o Domine, lumen verum, plene recordor tuae inaestimabilis, quam mihi tunc extribuisti, largitatis. Nam mox ut habitum tuum te invitante suscepi, illico mihi visa est a facie cordis nubes amota, et illa mox introducere coeperunt, in quibus pridem evagabar caecus et errans. Praeterea tanto discendi affectu repente sum animatus ut huic soli rei unice inhiarem, et incassum me vivere aestimarem, si diem sine tali quolibet actu transigerem. O quoties dormire putabar, et corpus sub pannulo fovere tenellulum, et spiritus meus aut dictaturiens arctabatur, aut quidpiam objecta lodice, dum judicia vereor aliena, legebam.

Et tu, Jesu pie, non nesciebas qua intentione id facerem, conquirendae utique gratia laudis, et ut praesentis saeculi honorificentia major occurreret. Habebam plane contra me amicos, qui etsi bona mihi suadebant, crebro tamen et laudes et ex litteris claritudines ingerebant, et per haec culminum opumque assecutiones. Spes igitur omni aspidum ovo deteriores cordi improvido afferebant, et cum omnia quae spondebant, citissime adimplenda putarem, vanissimis me exspectationibus deludebant. Quod enim in grandaevo eventura dicebant, ego plane adolescenti atque juvenculo accessum putabam. Proponebant nempe mihi et eam quae te auctore in dies excrescebat scientiam et bonos ad saeculum natales et formam; sed non recordabantur quia per hos gradus vetuisti ascendi ad altare tuum, quod sic soleat turpitudo revelari. Qui enim ascendit aliunde ille fur est et latro (Joan. X, 1), quod est turpitudo.

Sed in his meis te inspiratore primordiis, si aliud sapuisset, praeparanda mihi fuisset anima ad tentationem. Et certe tunc temporis quodammodo insipide sapiebam. Licet enim pueriles admodum gaudiorum scilicet ac irarum motus haberem, o utinam tum, Domine, tuum judicium sic timerem, peccata etiam maxima sic modo horrerem, quomodo tunc minima et prope nulla horrebam! Aemulabar sane, et quam avidissime eos, quos sua videbam commissa deflentes, et visui audituique meo erant gratissima quaecunque ex te erant. Et qui in scripturis nunc jactantiam et verba quaero, imo ipsorum ethnicorum infamia dicta pro garrulitate contineo; tunc fletus, dolorumque causas exinde exigebam, nec me legisse putabam, quoties in ipsa lectione nihil contemplativum, nihil compunctioni habile attingebam, scienter ego nescius sic agebam.

At hostis ille antiquus, qui pro statibus animorum, pro qualitatibus aetatum se habere longaeva diuturnitate perdidicit; ille, inquam, pro modulo mentis ac corpusculi mei nova mihi bella parturiit. Nam in somnis mortuorum hominum mentis meae obtutibus crebrius imagines inferens, et maxime eorum quos uspiam gladiis, aut quolibet internecionis genere aut videram, aut occubuisse audieram, tantis spiritum somno solutum speciebus exterrebat ut noctibus, nisi me praedicti magistri mei vigilantia communiret, neque lecto cohiberi, neque a clamoribus arceri, imo et vix sensum regere possem. Quae molestia quamvis aliquibus inexpertis puerilis esse atque ridicula videatur, tantae apud eos qui ea urgentur calamitatis habetur ut timor ipse, qui a plerisque putatur ineptus, nulla valeat ratione, nullo consilio temperari, et cum ipse qui patitur, idipsum quod patitur, floccipendat, nulla tamen auctoritate spiritus, ubi se sopori, vel parum immerserit horrentia visa recutiat, imo somnum repetere mens graviter a timoribus irrequieta pertimeat. Cui siquidem passioni etiam frequentia et solitudo paria sunt, dum societas timori non obstat, et solitaria semper habitatio aut magis, aut tantumdem quod consuevit efficiat.

Multum, Domine Deus, ab eo in quo nunc ego statu diversa gerebam; tunc plane sub magna tuae legis reverentia, et infinita totius peccati exsecratione vivebam, quaeque ex te et dici, et audiri et sciri poterant ambientissime combibebam. Scio, coelestis Pater, quia talibus pueruli studiis saevissime diabolus irritabatur, a me postmodum totius pii fervoris desertione placandus. Unde et nocte quadam cum tanta misera sollicitudine experrectus, hiberno, ut opinor, tempore in meo me lectudo continerem, et lampade proxima clarissimum reddente lumen securior esse viderer, ecce repente et haud longe de superioribus, ut putavi, multarum vocum, cum nox esset intempesta, clamor emersit. Vox autem sine verbo fuit, o solum vi calamitatis. Et illico concussis veluti ad somnum temporibus a sensu rapior, et mortuum quempiam, quem obiisse in balneis quidam conclamabat, videre mihi videor. Qua imaginatione conterritus, cum e statu prosiliens subclamassem, in ipso primo motu meo respiciens, lampadem vidi exstinctam, et per medias rugientis umbrae caligines sua ipsius specie daemomonem stantem prope intueor. Cujus visione teterrima pene efferarer in rabiem, nisi me magistri mei, qui his terroribus moderandis crebrius excubabat, perturbatum et amentem solertia refovisset.

Nec me latebat, Deus meus, in ipsa annorum puerilium teneritudine, quia studium bonae intentionis, quo meus animus tunc fervebat, incentorem meae malignitatis diabolum non modice incitabat. Et, o pie Deus, quid victoriarum, quid pro victoriis coronarum hodie commeruissem, si immobiliter ad id certaminis perstitissem? Plurimis etiam auditarum rerum conjecturis experior adversus nuper conversos, seu eos qui ad hoc propositum semper aspirant, vehementius daemones acerbari. Unde memini tempore Guidonis Bellovacorum episcopi (cujus superius mentionem fecerim) quemdam inter familiares suos juvenem de equestribus exstitisse, quem prae suis pene contubernalibus episcopus idem specialiter affectabat. Quem cum pravitatum suarum atrocissime poeniteret, et de saeculari conversatione modis omnibus moliretur effugium; cum super hac novitatum revolutione acerrime roderetur, nocte quadam cum in episcopi cubiculo ipse dormiret, et religiosus admodum vir quidam Ivo nomine Sancti Quintinensis indigena, ni fallor, litteris clarissimus, facundia propemodum clariore praepollens, Cluniacensis monachus, qui sub benedictae memoriae abbate hujus loci Hugone diu egit officium prioratus, cum aliis quibusdam sancta vita aeque nobilibus pariter inibi episcopo praesente quiescerent, quidam de vicini cujusdam proceribus oppidi, vir valde curialis et prudens, intempesto silentio soporatis omnibus vigilabat. Qui cum quae volebat cogitans, huc illucque despiceret; ecce proceri figura daemonis, exili capite, turgentibus scapulis progrediens viro apparuit, et seriatim lecta quaeque respectans, pedetentim per cameram deambulare se finxit. Cumque ad ejus stratum, quem praelibavimus juvenis, quemque ab eodem plurimum acceptari episcopo, falsissimus accessisset, substitit, et retortis ad dormientem aspectibus; Hic, inquit, anxius et pejus his omnibus, qui istic dormiunt, me vexat. Quo dicto, ad ostium se dirigens cloacarum, in easdem se contulit.

Is autem qui hoc speculabatur, dum haec attenderet, tanto pondere premebatur ut impos ad locutionem et motum omnimodis fieret. Excedente igitur adversario, facultas sibi pariter in utroque rediit, et mane quibusque sensatioribus visa retexans, et cum ipsis juvenis illius statum assentiamque requirens, reperit ejus animum enixius ad aggrediendum sanctiora proclivem. Si ergo gaudium est super uno peccatore converso in coelo quam super nonaginta qui non indigent poenitentia justis (Luc. XV, 7), procul dubio plenum fidei est hostes humani generis acerbissima invidentia de eorum, qui mutantur in melius, ereptione tristari. Et certe sicut ego bonis initiis processus habeo pestilentes, sic et ille, qui a daemone testimonium acceperat postmodum paulatim tepescendo refrixit, et ad studium sese saeculare retorsit; et tamen subitus ille bonarum nostrarum voluntatum motus, credibile est quam gravissime diabolica corda morderet. Nec mirum si doleat diabolus repentinos et futiles cujuspiam poenitentis affectus, cum perfunctoria Achabi illius scelesti regis humilitas, etiam divinos antequam humanos ad se deflexit aspectus. Unde Dominus, ni fallor, Eliae: « Nonne, ait, vidisti Achab humiliatum coram me? Quia ergo humiliatus est mei causa, non inferam mala in diebus ejus (III Reg. XXI, 29). »

CAPUT XVI.

 Saepiuscule revolvit animo auctor quae in mundo reliquit. --Cum ergo paulatim succrescente corpusculo, etiam animam in concupiscentiis pro suo modulo et cupiditatibus prurientem saecularis vita titillaret, memoria et rotatu creberrimo qualis quantusque in saeculo esse potuissem, eadem pene semper repetendo revolverem, et multo majora quam veritas pateretur, saepe confingerem, Bone Deus, cui de omnibus cura est, ostendebas ista famulae tuae matri meae, et in quemcunque statum sanum utique, vel insanum conscientia labilis vertebatur, visionem ejusdem species non sine tuo, Domine, judicio sequebatur. At quoniam multas curas perhibentur sequi somnia, et verum indubie constat; hae tamen curae non avaritiae aestibus citabantur, sed ex vera interni boni aemulatione creabantur. Mox igitur ut piissimam ejus mentem visio importuna tangebat, et sicut erat in talibus exsolvendis admodum subtilis et perspicax, mox, inquam, ut id incommodi suo sibi somnio portensum intellexerat, accito me super meo studio quid agerem, quid tractarem apud me secretius rogitabat. Cui cum sic morem gererem, ut ei meam nullatenus unanimitatem negarem, omnia illa quae secundum tenores audieram somniorum, in quae lentescere meus animus videbatur, alacri confessione prodebam, et cum de correctione moneret, veris profecto statim affectibus id spondebam.

Deus meus, statum illum, quem modo patior, toties tot significatum aenigmatibus ipsa mihi enuntiavit, et quod in primo statu aut gestum, aut gerendum putaverat, hoc quotidie intra cordis mei penetralia experior et contemplor impleri. Quin etiam ipse magister meus, cum eadem mihi sollicitudo suo indesinens penderet a pectore, multis figurarum modis, quae pro tempore accidebant, et quae porro in futurum eventura fuerant, te manifestante videbat. Ab utroque igitur viro, Dei munere, hinc ad terrendum, inde ad refovendum adversa et prospera cantabantur, ut et occultae malignitati, vellem nollem, quia tuo miraculo eis tantum, qui me diligebant, detegebatur, parcerem, et de melioris spei aliquoties pollicitatione gauderem.

Invident ipsi sodales ob scientiam. Eo amplius acuitur ejus ingenium. --Cum enim aliquando spiritu acediae ventilarer, ( multas enim invidentias ab iis qui supra et juxta me erant, patiebar) parentum meorum adminiculis aspirabam ad externa monasteria commigrare. Nam nostratum aliqui, cum me olim longe infra se aetate ac litteris, potentia et cognitione vidissent, et solius ejus dono ipso discendi appetitum meis sensibus instinguente, qui totius est clavis scientiae, me sibi exaequari, aut omnino, si dici fas est, excellere persensissent, tanto furore adversum me eorum indignabunda excanduit nequitia ut me frequentibus controversiis, et simultatibus fatigatum multoties et vidisse et scisse litteras poeniteret. Studium plane meum ab eis tantopere turbabatur, ac tot de ipsis litteris sumpta occasione per continuas quaestiones jurgia motabantur ut ad hoc solum, quatenus ab ea cura mea resiliret intentio, meumque praepediretur ingenium, eniti viderentur. Sed sicut oleum camino additum, unde putatur exstinguere, inde flamma vivaciore proserpit, eo instar clibani quo amplius mea super eo labore solertia premebatur, tanto suis reddita valentior aestibus in melius agebatur. Quaestiones, quibus aestimabar obtundi, intelligentiae plurimam mihi acrimoniam ministrabant, et objectionum difficultates crebra conjecturarum mearum ruminatione, et diversorum versatione voluminum, multiplicitatem sensuum et respondendi mihi efficaciam pariebant. Hoc itaque modo etsi gravissime eis invidiosus eram, tu tamen nosti, Domine, quam parum aut nihil talibus invidebam, et cum notam ad suum mihi libitum turpem non possent inurere, astruebant me ubique rodendo pro scientiola superbire.

Mutandi monasterii consilium. --Inter has igitur, quas ferebam aegerrime vexationes, licet in hujusmodi angariis uberrimae parturirentur utilitates, lassabundus animus sub infinita aliquoties cogitationum tortione languebat, nec corde pavido, et rationis viribus saepe defectis cogitabam quid prodesset adversitas, sed libentissime decreveram petere censionem quo carnalis suggerebat infirmitas. Cum ergo propositum appulissem, ut non tam benevola abbatis mei licentia, quam parentum meorum incentivo et exactione, loco digrederer; matris quoque assensus, id fieri pia intentione credens adesset (nam bene religiosus quo succedere gestiebam locus ferebatur) testis malorum ac bonorum meorum talis ei se praebuit visio.

Per visum matri filium sub sua protectione ostendit B. Virgo. --In ecclesia coenobii ipsius, scilicet Flavicensis, quae dicitur Beati Geremari, sibi esse videbatur. Quam cum interius attendisset desertissime destitutam; monachos etiam non modo scissos, et involucris fidei nimium enormibus adopertos; sed et statura cubitali in morem eorum quos vulgo nanos vocitant, omnes pariter imminutos. Sed quia ubi thesaurus, ibi cor, et ubi contuitus, ibi amor, cum ad me oculum sollicita destinasset, cernit, quod non melior caeteris me status erigeret, nec apparatus dignior operiret. Cumque pro meo et tantae Ecclesiae moesta foret discrimine, ecce infinitae pulchritudinis ac majestatis femina per mediam basilicam ad altare usque processit, quam quasi juvencula sequebatur, cujus species ejus multum idonea videbatur obsequio quam consectabatur. Cum ergo curiosissima esset scire quaenam foret domina ipsa, dictum est ei quia esset domina Carnotensis. Quod nec mora conjiciens, beatam Dei Genitricem intellexit, cujus nomen et pignora ibidem totius pene Latini orbis veneratione coluntur. Ad altare igitur perveniens, genua ad orationem flexit; sed et illa, quae post ipsam ingredi videbatur, nobilis pedissequa, itidem a tergo ejus fecit. Inde consurgens cum plurima quasi animadversione protenta manu, « hanc, inquit, ecclesiam ego institui, qua ratione patiar destitui? Et ad me subinde serenissimum pietatum signifera dirigens oculum, clarissimamque dexteram: « Hunc, ait, huc adduxi, et monachum feci, quem nullo modo patiar hinc abduci. » Haec eadem verba praefata post ipsa pari modo pedissequa astruebat. Dixerat potens illa, et dicto celerius omnis illa desolatio, et vastitas ad integrum reparatur quaeque primitus videbatur, et staturarum illa enormis modicitas, non modo caeterorum, sed et mea potentia favente jubentis imperio ad regulam, emendatur. Hujus mihi visionis seriem cum mater provida retulisset, cum multa animi compunctione et lacrymis tanta verba suscipiens, in tantam vagabundae cogitationis licentiam, sub tam desiderabilis somnii tenore cohibui ut nequaquam cujuspiam alterius jam traherer intentione coenobii.

Item Guiberto in somnis apparet beata Virgo. --Haec et his similia, o Domine, coelestis Mater imperii super peccatorum meorum horrore super innumerabilibus, quibus a tuo amore et servitio descivi, apostasiis, ansam ad te redeundi conferunt, dum mihi meo precantatur a corde, amplissimos clementiarum tuarum sinus ullis flagitiorum meorum molibus praecludi non posse. Recordor etiam semper, coelestis Domina, quia cum puerulus huic assumendo habitui aspirarem, nocte quadam per visum in ecclesia tui nominis eram, et videbatur mihi quod a duobus ab ipsa auferebar daemonibus. Cumque ad basilicae me fastigium extulissent, aufugerunt, et intactum intra ejusdem septa ecclesiae dimiserunt. Haec multoties, dum meam intueor incorrigibilitatem, reminiscor, et dum eadem peccata saepius repeto, imo pessimis pejora superfero, ad te, piissima, pro evitando solum desperationis periculo non nimiae spei, aut alicujus parvae fiduciae abusione recurro.

Etsi enim semper ex impulsu fragilitatis, non superbiae obstinatione delinquo, spem tamen nullatenus correctionis amitto. Septies plane cadit justus, et resurgit (Prov. XXIV, 16). Si septenarius pro universitate numerus solemniter ponitur, quibuscunque modis peccando quis cadat, si intentionem resurgendi ad justitiam habeat, quamvis ex carnalitate labatur, si dolorem recte poenitentis adhibeat, nequaquam justi nomine sese privat. Ut quid enim clamatur ad Deum, ut de nostris nos necessitatibus eruat (Psal. XXIV, 17), nisi quia naturae corruptio peccati servitio nos velimus nolimus addemnat? « Video, ait, captivum me ducentem in lege peccati, quae est in membris meis; non enim quod volo bonum hoc ago, sed quod nolo malum, hoc facio (Rom. VII, 23). » Est autem profundum quorumdam malorum, in quod cum venerit impius, contemnit (Prov. XVIII, 3), et tamen super quibusdam aliis profundis clamatur ad Deum, nec suam petitor dubitat exaudiri vocem. Est siquidem desperationis ex peccati nimietate contemptus, qui esse potest profundi hujus, quo non est substantia (Psal. LXVIII, 3), in qua miseria non subsistitur; est denique profundum de quo Jeremias panniculorum subligatione protrahitur (Jer. XXVIII, 11), quod quamvis. Porro fundum tamen habet: quia quamvis ingentibus sit mens dimissa peccatis, habet tamen talecunque obstaculum rationis ut non feratur per interminatas voragines sine ulla recogitatione totius iniquitatis.

 

précédent

CHAPITRE XIII.

Ayant dit ces choses par occasion, revenons à quelques autres que nous avions oubliées. Je ne sais si j'ai dit que cette sainte femme, tout en vivant au milieu du siècle, conservait toujours un tel respect du nom de Dieu, que dans son assiduité aux églises, dans ses bienfaits pour les pauvres, dans ses offrandes, à l'obi a ti on de ses sacrifices, elle se conduisait de telle sorte, qu'elle inspirait à tous une grande vénération ; mais je sais certainement que je trouverai une grande difficulté à faire ajouter foi à mes paroles, parce que mon étroite parenté les fera passer pour une louange suspecte. Quoi, vanter sa mère paraîtrait vouloir astucieusement et faussement se vanter soi-même ! Mon Dieu qui vivais dans son cœur et le connaissais, j'ose attester ton témoignage, n'est-il pas véritable que ses mérites dépassaient tout ce que j'ai pu dire ? Et, puisque il est plus clair que le jour que toute ma vie j'ai marché loin des traces de tous les gens de bien, et que mes actions ont toujours été un sujet de scandale pour les hommes sensés, que me servirait la grandeur du nom ou de mon père ou de mon aïeul ? Cette grandeur s'étend-elle sur une race malheureuse ? Et moi qui ne parviens ni par ma volonté, ni par mes actions, à régler ma vie sur leur exemple, n'ajouterais-je pas le mensonge au vice, si je m'attribuais les louanges qui leur sont dues ?

Tandis donc qu'elle vivait encore jeune sous les lois de son époux, il lui advint une chose qui ne fut pas pour elle un faible stimulant à chercher les moyens de réformer sa vie.

Les Français, dans le temps du roi Henri, combattaient avec grande opiniâtreté contre les Normands et leur comte Guillaume, celui qui subjugua par la suite les Anglais et les Ecossais ; dans le cours de cette guerre il advint que mon père fut fait prisonnier. Or, le comte Guillaume avait pour coutume de ne jamais contraindre ses captifs à se racheter, mais au contraire de les condamner, pour leur vie, à une prison perpétuelle. Dès que cet usage fut annoncé à sa femme (car je n'étais pas encore né, et je naquis peu après, ce qui fait que je m'abstiens de lui donner le nom de mère), elle défaillit, succombant à sa douleur extrême, elle refusa le boire et le manger, et l'inquiétude et le désespoir lui ravirent le sommeil. Et ce n'était pas la cherté du rachat qui affligeait son âme ; elle se désolait de la captivité irrémédiable de son époux.

Lorsque durant le calme de la même nuit, en proie à la plus déchirante angoisse, elle baignait son propre lit de ses larmes, le démon, selon sa coutume d'assaillir surtout les cœurs déchirés par la tristesse, vint tout à coup s'offrir à ses yeux, que ne fermait point le sommeil, et l'oppressa, presque jusqu'à la mort, d'un poids étouffant. Tandis que sa respiration suffoquée sous cette contrainte ne lui permettait plus d'agir, que toute liberté de mouvement était ravie à ses membres, qu'elle ne pouvait faire entendre le son d'aucune parole, et que muette, mais maîtresse de sa raison, elle implorait intérieurement le secours du Seigneur, voici que du chevet de son lit un esprit, certainement protecteur, se mit à crier d'une voix non moins affectueuse qu'intelligible : Sainte Marie, aide-nous ! Et lorsqu'il eut ainsi crié à plusieurs reprises, et que la Vierge céleste l'eut clairement entendu, l'esprit s'élança avec une telle violence que celle qui souffrait tant s'en aperçut. A son attaque, le démon incube se leva sur ses pieds, mais il fut saisi par le bon ange, qui, fort sans doute du secours de Dieu, le renversa avec un tel fracas que sa chute ébranla violemment la chambre et réveilla d'une manière fort extraordinaire les servantes accablées par le sommeil. Tandis donc que le malin esprit était chassé par l'effet des secours divins, le bon ange qui avait invoqué Marie et terrassé le démon, se tournant vers celle que ce méchant esprit avait abattue : Attache-toi, lui dit-il, à être une femme de bien. Cependant les servantes épouvantées de ce vacarme inattendu se lèvent pour aller voir comment va leur maîtresse, qu'elles trouvent moribonde, pâle et privée de toute force ; elles lui demandent d'où vient tout ce fracas ; en ayant appris la cause, elles purent à peine par leur présence, par leur entretien, et par le secours des lumières, rendre le calme à son esprit,

Or, ces dernières paroles de son libérateur, que dis-je de ton envoyé, ton humble servante, Seigneur Dieu, les garda perpétuellement dans sa mémoire ; et, pleine d'une sainte amour, elle se réserva, si ta grâce lui en donnait la faculté, de se consacrer désormais à ton service. C'est pourquoi la mort de mon père étant survenue dans ce temps où ma mère brillait encore d'un grand éclat d'embonpoint et de fraîcheur, et que moi à peine âgé de six mois j'étais le seul objet de sa sollicitude, elle se résolut à demeurer dans le veuvage. Et combien grande fut l'opiniâtreté qu'elle mit à accomplir ce vœu, combien grands furent les exemples de modestie qu'elle donna ! Ce que je vais dire suffira bien pour le prouver. Les parents de mon père prétendant à ses bénéfices et à ses possessions, firent tous leurs efforts pour les obtenir tout entiers et en exclure ma mère ; et en conséquence ils lui notifièrent un jour pour faire juger leur cause.

Le jour étant arrivé, les seigneurs se rassemblèrent et prirent place pour rendre la justice. Ma mère, qui s'attendait à leurs attaques cupides, s’était retirée dans l'église, et placée devant une image du Christ crucifié, elle payait son tribut d'oraisons. Alors un des parents de mon père, partageant leurs desseins, vint de leur part prier ma mère de se rendre auprès de ceux qui l'attendaient, pour qu'elle entendit leur jugement : ma mère lui répondit : Sur cette chose, je ne ferai rien a qu'en présence de mon Seigneur. Lors cet homme lui demanda : Et de quel seigneur ? Et elle, montrant de sa main le crucifix : Voilà, dit-elle, mon Seigneur : c'est là, ajouta-t-elle, l'avocat dont les conseils me guident. Il rougit à ces mots ; et comme il n'était pas médiocrement rusé, cachant sa malignité sous un rire forcé, il s'en alla rapporter aux siens ce qu'il avait entendu. Ceux-ci, confus d'une telle réponse, et reconnaissant qu'ils n'avaient aucune bonne raison à faire valoir contre une honnêteté si parfaite, se désistèrent de leur poursuite.

Aussitôt après, l'un des premiers du lieu et de la province, neveu de mon père, homme non moins puissant que cupide, pressa ma mère par le discours que voici : Femme, lui dit-il, tandis que la jeunesse et la beauté te tiennent encore en leur puissance, tu ferais bien de jurer un nouveau mariage, afin que toi tu vécusses plus agréablement au milieu du monde, et qu'aussi les enfants de mon oncle, confiés à mes soins, fussent fidèlement élevés sous ma garde ; qu'enfin les possessions de mon oncle se réunissent, comme il est juste, aux miennes. Mais celle-ci : Tu sais, dit-elle, que ton oncle était issu d'un sang très illustre ; lui ayant donc, par la volonté de Dieu, cessé de vivre, l'hyménée, Seigneur, n'exercera pas sur moi de nouveaux droits, avant que l'alliance d'un homme beaucoup plus noble ne vienne d'elle-même s'offrira moi. Et lorsque cette femme prudente parlait de choisir un époux plus noble, c'est qu'elle savait bien qu'il arriverait très difficilement ou même qu'il n'arriverait pas qu'il s'en présentât aucun, et qu'ainsi en rejetant constamment tous ceux qui seraient nobles, comme ceux qui ne le seraient pas, elle parviendrait à leur ôter tout espoir de l'enchaîner dans un second mariage. Lors donc que cet homme lui eut reproché de ne chercher plus de noblesse que par un excès d'orgueil : Oui certainement, répondit-elle, je veux un époux plus noble ou point du tout. Comprenant alors quelle était, dans cette réponse, l'intention de ma mère, il abandonna ses poursuites, et ne lui parla plus jamais de ce projet.

Vivant ainsi dans une grande crainte du Seigneur, et avec un égal amour de ses proches, et surtout de ceux qui étaient pauvres, cette femme prudente gouvernait et nous et nos biens. Quant à la foi qu'elle avait conservée à son mari pendant sa vie, elle la gardait d'une double manière ; car, d'un côté, la mort de son époux n'avait point rompu leurs premiers liens, formés, pendant sa vie, de l'union de leurs corps ; et, d'un autre côté, chaque jour elle s'efforçait, par la sainte oblation de l'hostie, de venir au secours de son âme. De plus elle était généralement affable envers tous les pauvres, et même envers quelques-uns grandement miséricordieuse et libérale selon ses facultés ; car le souvenir de ses péchés la tourmentait aussi violemment que si coupable des iniquités de tous, clic eût redouté de recevoir le châtiment dû à tous les péchés qui se peuvent commettre. Quant à sa nourriture, il ne dépendait pas de sa volonté de la rendre frugale, puisque la délicatesse de son corps, ct la longue habitude de mets recherchés ne lui permettaient pas d'en prendre de grossiers. En tout le reste, elle se montrait supérieure à tout ce qu'on peut croire. J'ai vu de mes propres yeux, je me suis convaincu de mes propres mains, que ce beau corps, couvert quelquefois au dehors d'un riche vêtement, portait à nu le cilice le plus grossier, et cela non seulement durant le jour, mais en outre pendant la nuit et dans son lit, ce qui devait paraître bien rude pour des membres accoutumés à tant de délicatesse.

Rarement, ou pour mieux dire jamais, elle ne manquait aux offices de nuit ; et à toutes les époques consacrées, elle venait se confondre au milieu des fidèles ; et elle faisait ainsi afin d'entretenir sans relâche le zèle des chapelains, et qu'ils ne manquassent jamais de célébrer devant elle les louanges du Seigneur. En outre, sa bouche était tellement accoutumée à rappeler sans cesse le nom de son époux défunt, qu'il semblait que son âme n'eût jamais d'autre pensée ; car, soit en priant, soit en distribuant des aumônes, soit même dans les actes les plus ordinaires de la vie, elle prononçait continuellement le nom de cet homme : ce qui faisait voir qu'elle en avait toujours l'esprit préoccupé. En effet, lorsque le cœur est absorbé dans un sentiment d'amour, la langue se moule en quelque sorte à parler, comme sans le vouloir, de celui qui en est l'objet.

CHAPITRE XIV.

Mais laissant de côté toutes ces choses, où elle se montra sans doute remplie de bonté, mais non aussi digne de respect que plus tard, poursuivons notre récit. J'avais presque accompli ma douzième année depuis la mort de mon père, comme on me l’a assuré, et ma mère qui s'était jusque-là maintenue, malgré son veuvage, au milieu de la vie du monde, pour prendre soin de sa maison et de ses enfants, se hâtait de conduire à une heureuse issue le dessein qu'elle avait depuis longtemps préparé dans son esprit. Tandis qu'elle méditait encore sur l'accomplissement de ce projet, n'en délibérant toutefois qu'avec mon gouverneur qui avait été aussi mon instituteur (celui dont j'ai parlé plus haut), j'entendis un homme possédé, qui vivait dans notre maison, prononcer les paroles suivantes, au milieu de je ne fais quelles autres folies que lui inspirait le démon qui le tourmentait : Les prêtres ont placé la croix sur son dos. Et certes, il ne pouvait rien dire de plus vrai, bien que je ne comprisse pas alors le sens de se paroles. Car ce ne fut pas d'une seule croix, mais d'une multitude de croix, que ma mère chargea son corps dans la suite.

A cette époque, son dessein n'étant connu de personne que de celui que je viens de nommer, un intendant de sa maison, qui lui-même suivit bientôt son exemple en renonçant comme elle au monde, eut un songe où il lui sembla qu'il assistait au mariage de ma mère et à la célébration de ses noces, et que ce spectacle saisissait d'une grande stupeur les enfants de ma mère, tous ses amis et ses parons. Le lendemain, comme elle se promenait avec mon gouverneur et allait à la campagne, accompagnée aussi de ce même intendant, celui-ci lui raconta le songe qu'il avait eu. Elle, douée de beaucoup d'intelligence, n'eut pas besoin d'interprète pour comprendre le sens de ce songe ; mais se tournant vers le docteur, elle lui fit entendre par un signe que c'était là un vrai pronostic de cet amour qu'elle éprouvait pour son Dieu, auquel elle désirait si ardemment s'unir, comme elle le lui avait fait connaître. Hâtant dès lors l'exécution de son dessein, elle ne put résister davantage à l'ardeur secrète qui l'enflammait, et abandonna l'habitation qu'elle avait dans la ville où elle faisait sa demeure.

A son départ, elle se retira dans une maison de campagne, de l’évêché de Beauvais, où elle obtint de l'évêque Gui la permission d'établir son séjour. Ce prélat orné de toutes les qualités d'un homme de cour, issu d'un sang noble, avait une prestance qui convenait merveilleusement à la dignité dont il était revêtu. Il avait rendu à l'église de Beauvais de grands services ; et entre autres il avait construit, à partir de la première pierre, l'église de Saint-Quentin pour les chanoines réguliers. Mais accusé secrètement de simonie et d'autres crimes auprès de Hugues, archevêque de Lyon et légat du Saint-Siège, par les hommes mêmes qu'il avait formés et élevés, et ne s'étant point présenté pour répondre à cet appel, il fut condamné par contumace et déposé. Il était alors à Cluny : effrayé de la sentence portée contre lui, il prit, dans cette abbaye même, l'habit de religieux. Comme il paraissait porter à ma mère et à mes parents une grande affection, et qu'il avait surtout une amitié particulière pour moi, qu'il avait initié à tous les sacrements de la grâce, excepté le degré de prêtre, il fut sollicité, par les amis de ma mère, de permettre qu'elle passât quelque temps dans un des domaines qu'il possédait auprès de son église, et il y consentit volontiers. Or ce domaine est appelé la Châtaigneraie, et n'est éloigné de ma ville natale que d'environ deux milles.

Pendant le séjour que ma mère fit en ce lieu, elle songea à se retirer dans le monastère de Flavigny. C'est pourquoi, aidée des conseils de mon maître, elle fit bâtir, dans le voisinage de l'église, une petite habitation, et sortit enfin du lieu dans lequel elle résidait. Mais elle savait qu'elle allait me laisser entièrement orphelin, et privé de tout appui. En effet, quoique j'eusse une foule de parents et d'alliés, il n'y en avait aucun qui pût donner à un enfant, dans un âge aussi tendre, tous les soins qu'il exige. J'avais en abondance et la nourriture et les vêtements ; mais toutes ces petites prévenances qui conviennent à la faiblesse du premier âge, et ne sont comprises que par des femmes, j'en éprouvais très souvent la privation. Manière donc, voyant que j'étais victime d'une telle incurie, armant son cœur de ta crainte et de ton amour, à mon Dieu, traversa la ville où j'habitais, pour se rendre au susdit monastère ; mais elle se sentit, en la traversant, déchirée par une telle douleur, que la seule vue de mon habitation lui était une souffrance intolérable. Une tristesse profonde la dévorait quand elle songeait à ce qu'elle laissait en ce lieu. Elle souffrait en effet tout autant que si l’on eût arraché de son corps ses propres membres, se trouvant, et de plus s'entendant appeler impitoyable et cruelle, car on la blâmait beaucoup de laisser ainsi sans secours, et d'exclure, pour ainsi dire, de son cœur un fils d'une si grande espérance, disait-on, et si digne de son affection, car j'étais aimé singulièrement, non seulement des miens, mais aussi des étrangers. Et toi, Dieu de bonté, Dieu de piété, tu avais merveilleusement endurci ce cœur le plus rempli, dans le siècle de ta douceur, de ta sainte charité, tu le préservais d'une pitié qui eût pu lui être funeste. Car c'eût été faiblir à son détriment que de nous préférer à son propre salut, et de négliger Dieu pour nos intérêts mondains. Sed fortis fuit ut mors dilectio : Mais son amour la rendit aussi forte que la mort. En effet, plus elle t'aimait avec ardeur, mon Dieu, et plus elle se montra détachée en toute sécurité de tout ce qu'elle avait autrefois aimé.

Arrivée à l'abbaye dont j'ai parlé, ma mère y trouva une religieuse d'un âge très avancé, d'une piété remarquable, et l'engagea, en lui témoignant une soumission en quelque sorte de disciple, à venir habiter auprès d'elle. Elle ne lui fit cette offre toutefois qu'après avoir étudié ses mœurs, et s'être sentie singulièrement excitée à rechercher une telle société. Elle commença donc à imiter peu à peu la vie sévère de cette femme vénérable, à suivre l'exemple de sa simplicité dans sa nourriture, à ne prendre que les aliments les plus grossiers, à bannir de sa couche la mollesse et le luxe, contente de reposer sous un drap et sûr la paille. Et comme elle brillait encore d'une belle apparence, comme oh ne voyait en elle aucun signe de vieillesse, elle s'appliqua elle-même à faire en sorte que les rides de l'âge parussent l'avoir déjà conduite aux années de la décrépitude. Ses longs cheveux, qui servent si puissamment à parer les femmes, tombèrent donc sous les coups redoublés des ciseaux ; et sa robe brune, d'une ampleur déplaisante autant qu'inusitée pour elle, et toute recouverte d'innombrables petites pièces rajustées, son mantelet de la même couleur, tout couvert de reprises, percé de mille trous qu'il n'y avait pas moyen de fermer, attestaient que celui auquel elle désirait plaire sous cet humble appareil régnait seul dans le fond de son cœur.

Déplus, comme elle faisait presque tous les jours une nouvelle confession de ses anciens péchés, sachant que toute confession est le commencement d'une bonne conduite, son esprit était constamment occupé à rechercher les actes de sa vie passée ; elle examinait sans cesse, au tribunal de la raison et avec la plus grande attention possible, ce qu'avaient été ses actions, ses pensées, ses paroles, soit quand elle était vierge au commencement de sa carrière, soit quand elle était unie à un homme, Soit quand elle fut devenue veuve ; puis après s'être ainsi étudiée, elle portait ses aveux à la connaissance du prêtre, ou plutôt de Dieu même, par l'intermédiaire de celui-ci. Alors vous eussiez vu cette femme prier avec de tels grincements de dents, se consumer dans de telles anxiétés de cœur, que les plus violents sanglots suffisaient à peine pour interrompre ses paroles et ses supplications au ciel. Elle avait appris, de la vieille femme dont j'ai parlé déjà, les sept psaumes de la pénitence, non en lisant, mais en l'écoutant, et elle les méditait jour et nuit, ruminant leur saveur, si je puis m'exprimer ainsi, tellement que jamais ces chants ne cessaient de résonner avec suavité au milieu des soupirs et des gémissements qui s'élevaient jusques à tes oreilles, ô Dieu. Or, si quelquefois les visites des personnes du dehors venaient troubler un peu la solitude à laquelle elle s'était vouée (car tous ceux qui l'avaient connue, surtout les hommes et les dames nobles, venaient avec empressement s'entretenir avec elle, attendu qu'elle était merveilleusement agréable et douce), après que ces personnes étaient parties, s'il était survenu dans ces conversations quelque parole peu conforme à la vérité, quelque propos léger ou seulement oiseux, on ne saurait dire à quel point ces choses suscitaient de cruelles angoisses dans son âme, jusqu'à ce qu'elle eût obtenu les réparations accoutumées de la componction ou de la confession.

Mais quelles que fussent son attention et sa sollicitude en de telles occasions, rien ne pouvait inspirer à son âme ni confiance, ni sérénité ; et sans cesse elle s'affligeait, sans cesse elle demandait, en répandant des larmes, s'il lui serait possible d'obtenir le pardon de ses fautes. Tu sais, ô Dieu, quels étaient ces péchés ; mais nous, nous ne le savons point. Combien est pire, comparée à celle-ci, la somme des péchés de quelques hommes, qui ne s'affligent ni ne poussent des soupirs ! Tu sais, Seigneur, autant du moins que j'ai pu connaître exactement l'état de son âme, que jamais je ne l'ai vue se refroidir dans la crainte de ta colère et dans son amour pour toi.

CHAPITRE XV.

Qu'ajouterai-je de plus ? Elle donc, comme je l'ai dit, ayant répudié le siècle, je demeurai seul, sans mère, sans précepteur, sans gouverneur ; car celui qui après ma mère m'avait si fidèlement élevé et instruit, excité par l'exemple, par l'attachement et par les avertissements de ma mère, s'était fait moine à Flavigny, Moi donc, étant en possession d'une méchante liberté, je commençai à abuser sans ménagement de mon pouvoir, à me moquer des églises, à avoir horreur des écoles, à rechercher la société de mes petits cousins laïques, qui s'adonnaient aux occupations des chevaliers, à me promettre la rémission de mes péchés, tout en détestant les insignes de la cléricature, à m'adonner enfin au sommeil, que l’on ne m'accordait auparavant qu'en petite quantité, tellement que je m'engourdissais dans cet excès inaccoutumé. Cependant, ma mère ayant appris l'orgueil insensé de mes actions, et prévoyant ma ruine prochaine, d'après ce qu'elle entendait dire, tomba en défaillance, comme une personne presque morte. Les vêtements que j'avais coutume de porter pour suivre les processions dans les églises, et qu'elle-même m'avait faits pour me mieux encourager à me vouer a la cléricature, je les portais en tous lieux, pour des débauches que mon âge même ne pouvait supporter ; je rivalisais dans mes emportements avec les jeunes gens plus âgés que moi ; enfin il n'y avait plus en moi aucune sagesse, aucune retenue.

Ainsi donc, tandis que je menais une vie d'autant plus dissolue, ou pour mieux dire d'autant plus insensée, que j'avais vécu auparavant avec plus de réserve et de pureté, ma mère, ne pouvant plus tolérer ce qu'elle apprenait, se rendit auprès de l'abbé et obtint de lui et des frères, que mon maître me donnât de nouveau ses instructions. L'abbé, élève de mon aïeul et qui avait été soumis à sa juridiction par un bénéfice qu'il tenait de lui, consentit facilement à la demande de ma mère, et, se félicitant de mon arrivée, m'accueillit avec bonté, et me traita par la suite avec encore plus de bienveillance. Je te prends à témoin, ô Dieu, saint dispensateur de toutes les choses, que du moment où j'entrai dans la basilique de ce même monastère, et où j'y vis les moines assis à leurs places, leur vue seule me fit concevoir un tel désir d'embrasser cet état, que mon âme ne se refroidit pas un instant et ne put demeurer en repos, jusqu'à ce que je fusse parvenu à voir réaliser mes vœux. Comme j'habitais avec eux sous le même toit, je pouvais examiner sans cesse toutes leurs manières d'être et leurs habitudes ; et de même qu'on voit la flamme s'animer au souffle du vent, de même il était impossible que mon âme, sans cesse occupée à les contempler et aspirant vivement à les imiter, ne fût pas consumée d'une ardeur extrême. Enfin on sollicita l'abbé de ce lieu, par des instances journalières et assidues, pour qu'il permit que je me fisse moine, et, quoique je le désirasse très ardemment, il n'y eut cependant aucune insistance de la part de ceux qui m'en priaient qui pût me délier la langue pour me faire faire une telle promesse : ce qui me serait très difficile, maintenant que je suis déjà âgé, c'est-à-dire de garder un silence absolu sur les sentiments qui remplissaient mon cœur si abondamment, je le fis sans peine, étant encore presque enfant.

Enfin je découvris mon secret à ma mère, laquelle redoutant la légèreté de la jeunesse, repoussa mon projet par tant de raisonnements que je me repentis infiniment de lui avoir confié ce que je voulais faire. Lorsque j'eus dit les mêmes choses à mon maître, lui aussi me rejeta beaucoup plus loin encore. Extrêmement irrité de ce double refus, je résolus alors de m'y prendre de toute autre manière, et je commençai à me conduire comme si je n'avais éprouvé aucun désir. Après avoir différé depuis l'octave de la Pentecôte jusqu'à la Nativité du Seigneur, comme je continuais d'aspirer avec la plus grande ardeur à la conclusion de cette affaire, je mis de côté le respect du à ma mère et la crainte de mon maître, ne pouvant, ô Seigneur, supporter plus longtemps l'aiguillon dont tu me pressais intérieurement ; et me rendant auprès de l'abbé qui désirait ardemment que cette chose se fit, et qui cependant n'avait pu, malgré tant de sollicitations, obtenir une promesse de ma bouche, je me jetai à ses pieds et je le suppliai très vivement en répandant des larmes, de vouloir bien accueillir un pécheur. L'abbé, accédant avec joie à ma demande, et ayant fait préparer au plus tôt, c'est-à-dire peyir le lendemain, les vêtements qui m'étaient nécessaires, m'en couvrit sous les yeux de ma mère qui me regardait de loin et qui pleurait ; et il me prescrivit ensuite de recueillir les aumônes le même jour.

L'homme qui avait été auparavant mon maître, ne pouvant désormais continuer à m'instruire, à cause de la plus grande sévérité de la règle, prenait soin du moins de m'engager à examiner les livres divins que je lisais, à comparer les versions les moins connues avec les plus savantes, à composer de petits écrits en prose et en vers, et il m'invitait à travailler d'autant plus assidûment, que les autres se donneraient moins de peine pour m'instruire. Je me souviens parfaitement, ô Seigneur, des véritables lumières que vous me conférâtes alors dans votre inappréciable générosité. En effet, presque aussitôt après que j'eus revêtu votre habit, sur vos instigations, il me sembla voir tomber le voile qui couvrait mon cœur, et je commençai à voir clairement les choses au milieu desquelles j'errais auparavant comme un aveugle. En outre, je fus tout aussitôt animé d'un tel besoin d'apprendre que je n'aspirais uniquement qu'à cela, et que j'estimais avoir vécu en vain, s'il m'arrivait de passer un seul jour sans de telles occupations. Oh ! Combien de fois on a cru que je dormais, que mon corps encore délicat reposait sous les draps, tandis que mon esprit était préoccupé de ses inventions, ou que je lisais quelque chose, en me cachant derrière ma couverture, dans la crainte des jugements des hommes.

Et toi, saint Jésus, tu n'ignorais pas dans quelle intention je faisais ainsi, savoir, pour acquérir les faveurs de la gloire, et pour me mieux assurer les honneurs du siècle présent. En effet, j’avais contre moi des amis, lesquels, quoiqu'ils me donnassent de bons conseils, ne cessaient cependant de me vanter et la gloire et l'illustration des lettres, me parlant toujours des honneurs et des richesses que l’on acquiert par elles. Ainsi ils soulevaient, dans mon cœur imprévoyant, des espérances plus dangereuses que tous les œufs de l'aspic, et comme je croyais que toutes les promesses qu'ils me faisaient devaient être au plus tôt réalisées, ils me berçaient des plus frivoles imaginations. Ce qu'ils me disaient devoir m'arriver dans un âge avancé, je pensais que c'était parfaitement accessible à un adolescent et à un tout jeune homme. Ils me représentaient sans cesse et cette science qui allait croissant en moi de jour en jour, par l'effet de ton assistance, Seigneur, et ma naissance illustre selon le siècle, et ma beauté ; mais ils ne se souvenaient pas que tu as défendu que ce soient là les degrés par lesquels on s'élève jusqu'à ton autel, attendu qu'ils ne font d'ordinaire que révéler quelque turpitude. Celui qui monte par où il ne faut pas monter est un voleur et un larron, et cela est une turpitude.

S'il y eût eu un peu plus de sagesse en moi, dans ces débuts d'une carrière placée sous ton inspiration, j'eusse dû plutôt préparer mon âme pour résister à la tentation. Et certes, à cette époque, j'étais en quelque sorte sage, sans le savoir. Et, quoique j'eusse encore beaucoup de ces mouvements de joie ou de colère, tels qu'on les a dans l'enfance, plût à Dieu, ô Seigneur, que maintenant je redoutasse tes jugements, que j'eusse horreur des péchés même les plus grands, tout autant et de la même manière qu'alors j'avais horreur des moindres péchés, et de ce qui notait presque pas le péché. Alors j'avais la plus grande ardeur pour rivaliser avec ceux que je voyais déplorer sans cesse leurs actions, et tout ce qui venait de toi était ce que je me plaisais le plus à voir et à entendre. Moi qui maintenant cherche dans les Ecritures tout ce qui est vanité et seulement paroles, qui même conserve dans ma mémoire, pour le plaisir de bavarder, les choses déshonnêtes qu'ont pu dire les païens, alors je ne trouvais dans les écritures que des larmes et des sujets d'affliction, et je croyais n'avoir rien lu, si je ne rencontrais dans mes lectures quelque chose qui excitât mes méditations, et produisit en moi la componction : ainsi j'agissais dans mon ignorance comme ayant de la science.

Cependant l'antique ennemi, qui a appris par un très long exercice à se modeler selon la disposition des âmes et la différence des âges, celui-là, dis-je, me suscita de nouveaux combats adaptés à la forme de mon esprit et de mon petit corps. Présentant très fréquemment en songe aux yeux de mon esprit les images des hommes morts, et principalement de ceux que j'avais lu ou que j'avais appris être morts en des lieux divers, soit par le glaive, soit par toute autre mort violente, il effrayait mon esprit engourdi dans le sommeil par de telles apparitions que, durant la nuit, si mon maître n'était auprès de moi pour me fortifier de son assistance, il ne m'était possible ni de tenir dans le lit, ni de m'empêcher de crier, et que je pouvais à peine diriger ma raison. Ces importunités, quoiqu'elles puissent sembler puériles et ridicules à ceux qui n'en ont pas l'expérience, sont un si grand malheur pour ceux qui en sont tourmentés, que la frayeur même qu'ils en éprouvent, et que beaucoup de gens traitent d'inepte, ne peut être calmée par aucune raison, par aucun conseil, tandis que celui qui souffre ainsi ne fait nul cas de cela même qui cause sa souffrance. Il n'y a cependant aucune sorte d'autorité qui soit en état, lorsqu'il se livre au sommeil, pour si léger qu'il soit, d'éloigner de son esprit ses horribles visions ; et bien plus, l'esprit même, vivement frappé et inquiété de ces terreurs, redoute de retrouver le sommeil. Dans une telle disposition, il est même indifférent que l’on soit en société ou dans la solitude ; car la société ne défend pas de la frayeur, et la solitude l'augmente, ou produit tout au moins son effet accoutumé.

J'étais alors, ô Seigneur Dieu, dans une situation bien différente de celle où je me trouve maintenant. Alors, en effet, je vivais dans un grand respect de ta loi, et dans une extrême horreur de tout péché ; et tout ce qui pouvait être dit, entendu, et connu à ton sujet, je m'en imprégnais avec la plus vive ardeur. J'ai lieu de croire, Père céleste, que de telles dispositions dans un enfant irritaient excessivement le diable, lequel devait dans la suite se laisser apaiser par mon oubli de cette pieuse ferveur. Ainsi, par exemple, une certaine nuit que j'avais été réveillé par ces misérables angoisses (c'était, si je ne me trompe, en temps d'hiver) : comme je demeurais en mon lit, et croyais être plus en sûreté par la proximité d'une lampe qui répandait une très vive clarté, voici tout à coup, au milieu du profond silence de la nuit, je crus entendre, non loin de moi, un grand nombre de voix venant d'en haut. Ces voix ne proféraient aucune parole ; seulement elles présageaient un malheur. Au même instant ma tête fut ébranlée comme dans un état de rêve, je perdis l'usage de mes sens, et je crus voir apparaître un certain mort, dont quelqu'un disait à grands cris qu'il était mort dans le bain. Effrayé de cette image, je m'élançai hors de ma place en poussant un cri, et, dans mon premier mouvement regardant tout autour de moi, je vis la lampe éteinte, et à travers les ténèbres de ces redoutables ombres, je vis le démon, sous la forme qui lui est propre, se tenant debout et près du mort. Une si affreuse vision m'eût réduit au désespoir, si mon maître, qui veillait très souvent pour me secourir dans mes terreurs, n'eût pris soin avec adresse de calmer peu à peu le trouble et l'agitation qui m'avaient jeté hors de moi.

Je n'ignorais point, ô mon Dieu, même dans la délicatesse de mes jeunes années, que cette ardeur de bonne conduite dont mon cœur était si vivement embrasé, excitait vivement le diable à réveiller en moi ma malignité. O Dieu de bonté, combien.de victoires n'aurais-je pas remportées, combien de couronnes n'aurais-je pas gagnées maintenant pour tant de victoires, si j'eusse persévéré inébranlable-dans un tel combat ! J'ai fait l'expérience, par plusieurs choses que j'ai entendu raconter, que les démons s'irritent surtout avec une plus grande violence contre les nouveaux convertis, ou contre ceux qui aspirent sans cesse à entrer dans la voie de la conversion. Je me souviens, pat exemple, que du temps de Gui, évêque de Beauvais, dont j'ai déjà parlé ci-dessus, il y avait parmi les personnes de sa maison un jeune chevalier que ce même évêque aimait d'une façon singulière et plus que presque tous ses autres compagnons. Celui-ci se repentait excessivement de toutes ses actions perverses, et faisait toutes sortes d'efforts pour échapper aux séductions du siècle. Comme donc il était cruellement agité par cette révolution intérieure, une certaine nuit qu'il dormait dans la chambre de l'évêque, un certain religieux nommé Ives, né à Saint-Quentin, si je ne me trompe, homme très illustre dans les lettres, et distingué par une éloquence encore plus éclatante, moine de Cluny, et qui avait longtemps rempli l'office de prieur sous Hugues, de bienheureuse mémoire, abbé de ce couvent, reposait aussi en présence de l'évêque, ainsi que quelques autres nobles menant également une sainte vie ; et pendant ce temps, un certain homme, l'un des grands d'une ville voisine, sénateur très sage, veillait, au milieu du silence de la nuit, pour tous ceux qui étaient endormis. Tandis qu'il se livrait à son gré à ses pensées, regardant de côté et d'autre, voici, une figure du démon, la taille haute, la tête petite, s'avançant en relevant let épaules, apparut à cet homme, et visitant tour à tour chacun des lits, feignit de faire pas à pas le tour de la chambre. Lorsque cette fausse apparence fut arrivée au lit de ce jeune homme dont nous avons parlé déjà, et pour lequel l'évêque avait une affection particulière, elle s'arrêta, et dirigeant ses regards vers le jeune homme endormi : Celui-là, dit-elle, me tourmente plus rudement et plus méchamment que ceux qui sont ici endormis. A ces mots, se dirigeant vers la porte de l'égout, elle se rendit en ce lieu.

Or, celui qui voyait tout cela était accablé d'une telle oppression en y regardant, qu'il se trouvait absolument hors d'état de parler ou de se mouvoir. Lorsque l'ennemi fut sorti il retrouva l'une et l'autre de ces facultés, et le matin, comme il racontait aux hommes les plus sensés ce qu'il avait vu, et leur demandait quels étaient l'état et les dispositions de ce jeune homme, il apprit d'eux que son âme faisait de puis-sans efforts pour se diriger dans de plus saintes voies. Si donc il y a dans le ciel plus de joie pour un pécheur converti que pour quatre-vingt-dix justes qui n'ont pas besoin de repentance, on ne saurait mettre en doute que les ennemis du genre humain ne soient tourmentés de la plus dévorante haine contre ceux qui leur échappent pour se convertir au bien. Et ainsi que, pour moi-même, de si bons commence-mens n'ont eu que des suites empoisonnées, de même ce chevalier à qui le diable même avait rendu témoignage, s'attiédissant dans la suite par degrés, se refroidit et rentra dans le goût des choses du siècle : et cependant il est certain que ces bons mouvements de notre volonté blessaient au vif les cœurs des démons. Du reste, il n'est pas étonnant que le diable s'afflige de ces impulsions subites et légères qui s'élèvent dans l'âme d'un pénitent, puisqu'un acte passager d'humilité du criminel roi Achab attira vers lui les regards de la divinité, avant même que ceux des hommes s'y fussent portés. Aussi, si je ne me trompe, le Seigneur dit à Élie : N'as-tu pas vu Achab humilié devant moi ? Donc parce qu'il s'est humilié à cause de moi, je ne lui ferai pas de mal durant sa vie.

CHAPITRE XVI.

A mesure que mon petit corps se développait peu à peu, la vie du siècle éveillait dans mon âme des chatouillements et des concupiscences adaptées à sa condition et à ses désirs ; mes souvenirs, sans cesse renaissants et toujours plus vivement excités, rappelaient à mon esprit quel et combien grand j'aurais pu être dans le monde, et bien souvent j'imaginais de plus grandes choses que la vérité même ne l'eût permis. Dieu de bonté, qui prends soin de toutes choses, tu montrais tout cela à ta servante ma mère, et, en quelque état de vigueur ou de maladie que se trouvât ma conscience mobile, ma mère en obtenait la connaissance, sans doute, Seigneur, par tes indications. Or les sollicitudes, dit-on, amènent à leur suite les songes ; ce qui est vrai à ne pouvoir être révoqué en doute ; toutefois les sollicitudes de ma mère, n'étaient point excitées par la passion des richesses ; elles prenaient leur source dans une sincère ambition des biens de l'intérieur. Aussitôt que son âme très pieuse était atteinte d'une vision importune, comme d'ailleurs elle était singulièrement habile et clairvoyante pour en pénétrer le sens, aussitôt, dis-je, que de telles visions venaient la tourmenter à mon sujet, elle m'appelait auprès d'elle et m'interrogeait dans là plus grande intimité sur et que je faisais, sur ce dont j'étais occupé. Et comme j'avais avec elle l'habitude de ne point me refuser à cette parfaite union des âmes, je lui confessais promptement tout ce que j'avais compris dans ces songes»qui semblaient envelopper et retenir mon âme dans leurs chaînes ; et lorsqu'elle m'invitait à me reformer, je le promettais tout aussitôt avec une véritable sincérité de cœur.

O mon Dieu, cette situation, dans laquelle je soutire maintenant, et qui m'a été annoncée tant de fois et par tant d'énigmes, elle-même me l'annonçait aussi, et chaque jour, j'en fais l'expérience dans les plus profonds replis de mon cœur, je vois s'accomplir les choses ainsi qu'elle en avait jugé dans mon premier état, soit pour le passé, soit pour l'avenir. Bien plus, mon maître lui-même, dont le cœur était sans relâche rempli pour moi des mêmes sollicitudes, voyait sous toutes sortes de formes, et sans doute parce que tu le lui manifestais, tout ce qui m'arrivait dans la succession des temps, et même ce qui devait m'arriver dans l'avenir. Ainsi, par le don de Dieu, le bien n\ le mal qui m'étaient réservés m'étaient annoncés de deux côtés à la fois, là pour m'effrayer, ici pour me consoler, afin que d'une part je tinsse en respect, bon gré mal gré, ce qu'il y avait en moi de malignité cachée, qui n'était dévoilée, par tes miraculeuses dispensations, qu'à ceux-là seuls qui me chérissaient, et que d'autre part je pusse quelquefois me réjouir des meilleures espérances qui m'étaient offertes.

Comme en effet j'étais parfois saisi de l'esprit de découragement (car j'avais à souffrir beaucoup de haine de la part de ceux qui étaient au dessus et à côté de moi), j'aspirais vivement à me transporter vers des monastères étrangers avec le consentement de mes parents. Quelques-uns des nôtres, en effet, après m'avoir vu autrefois bien inférieur à eux par l’âge aussi bien que dans les lettres, par la puissance comme par la connaissance, s'étant aperçus que, par le seul fait de cet extrême désir d'apprendre qui aiguisait en moi l'intelligence, et qui est la clef de toute science, j'étais parvenu à m'égaler à eux, et même, s'il est permis de le dire, à m'élever tout-à-fait au dessus d'eux ; quelques-uns, dis-je, dans leur méchante indignation, furent animés contre moi d'une telle fureur qu'ils me fatiguaient sans cesse de leurs controverses et de leurs attaques ennemies, et me firent repentir bien souvent d'avoir connu et étudié les lettres. Ils me troublaient tellement dans mon ardeur, ils cherchaient tellement toutes les occasions de me susciter des querelles à l'occasion des lettres, en soulevant toutes sortes de difficultés, qu'ils semblaient n'avoir d'autre but que de me détourner de ce goût, et de mettre obstacle au développement de mon esprit. Mais, comme on voit, lorsqu'on jette de l'huile sur le feu dans l'espoir de l'éteindre, que la flamme s'élève et serpente plus vivement, de même plus on cherchait à m'enfermer comme dans un four et à m'opprimer à ce sujet, et plus ma volonté, échauffée de sa propre chaleur, se développait à son avantage. Les questions par lesquelles on croyait que je devais être étourdi, donnaient à mon intelligence une plus grande pénétration ; les objections par lesquelles on me suscitait des difficultés, étant longtemps retournées dans mon esprit et examinées avec le secours de divers écrits, me fournissaient un plus grand nombre d'explications et me donnaient plus de moyens de répondre. Et quoique par là je fusse d'autant plus vivement livré à leur haine, tu sais cependant, Seigneur, combien peu je les haïssais pour cela, ou même que je me les haïssais pas du tout} et comme ils ne pouvaient me marquer à leur gré d'une tache honteuse, ils prétendaient alors, cherchant à me déchirer en tout point, que j'étais tout enorgueilli de ma petite science.

Donc, au milieu de tant de vexations, dont j'étais fort péniblement affecté, quoique de telles anxiétés eussent pour moi de très grands avantages, mon cœur fatigué languissait en proie quelquefois à toutes sortes de pensées déchirantes ; dans l'effroi que j'éprouvais, dans cette défaillance fréquente des forces de la raison, j'étais loin de penser à ce que l'adversité pouvait avoir d'utile pour moi, et je m'étais enfin très fermement résolu à chercher les soulagements que me suggérait l'infirmité de la chair. Lors donc que je me fus arrêté au projet de sortir de ce lieu, moins en cherchant à obtenir le consentement bénévole de l'abbé, qu'en m'appuyant sur les encouragements et la coopération de mes parons ; lorsque j'eus aussi obtenu l'assentiment de ma mère, qui croyait qu'un tel changement ne produirait que de bons effets (car le lieu où je désirais me retirer passait pour un lieu de bonne religion), voici la vision qui se présenta à ma mère pour lui rendre témoignage de mon bien et de mon mal.

Il sembla à ma mère qu'elle se trouvait dans l'église de ce monastère, savoir du monastère de Flavigny, laquelle est appelle l'église du bienheureux Geremar. Comme elle l'examinait dans son intérieur, elle la vit entièrement diserte, et les moines qui y étaient, non seulement elle les vit portant des vêtements déchirés, et complètement différents de ceux qui leur sont prescrits par les statuts de leur foi, mais de plus elle les vit tous également réduits à la taille d'une coudée, comme sont les hommes que l’on appelle vulgairement des nains. Mais comme là où est le trésor, là est aussi le cœur, là où est l'amour, là sont aussi les regards, ma mère me cherchant des yeux avec sollicitude, vit que je n'étais pas dans un meilleur état que les autres, ni pour la taille ni pour les vêtements qui me couvraient. Tandis qu'elle était toute triste de la condition où je me trouvais réduit, et de celle de cette illustre église, voici, une femme d'une beauté et d'une majesté inexprimables s'avança au milieu de la basilique, et jusques à l'autel ; elle était suivie d'une autre femme jeune, dont la figure parut à ma mère parfaitement représenter l'office qu'elle remplissait auprès de celle qui la précédait. Comme donc ma mère avait une extrême curiosité de savoir quelle était cette dame, il lui fut dit que c'était la dame de Chartres. Tout aussitôt, et sur cette première donnée, elle comprit que c'était la bienheureuse mère de Dieu, dont le nom ci celui de son fils sont honorés en cette ville des hommages du monde Latin presque tout entier. La dame donc étant arrivée vers l'autel, fléchit le genou pour faire sa prière, et l'autre noble dame qui semblait marcher après elle, et suivre tous ses pas, en fit autant, en se plaçant derrière elle. Puis la première se levant et étendant le bras, comme avec un profond sentiment d'indignation : Cette église, dit-elle, que j'ai instituée, pour quelle maison souffrirais-je qu'elle fût abandonnée ? Et tout à coup tournant vers moi un regard plein d'amour et de sérénité, et me désignant de sa main resplendissante : Celui-là, dit-elle encore, je l'ai amené ici, je l’ai fait moine, et je ne souffrirai en aucune façon qu'il soit emmené hors de ce lieu. Après qu'elle eut dit ces mots, celle qui la suivait les répéta de la même manière. Elle avait dit dans sa puissance, et plus promptement que la parole, toute la désolation avait disparu, tout dans cette vaste enceinte de l'église était rétabli dans son état antérieur, et cet excessif rapetissement de toutes les tailles, non seulement des autres, mais encore de la mienne, s'était évanoui, par le commandement de la puissante dame, et tout était rentré dans la règle. Lorsque ma mère me rapporta dans sa sagesse prévoyante le détail de cette vision, accueillant ces paroles avec une grande componction de cœur, et en versant beaucoup de larmes, la licence de mes pensées vagabondes fut réprimée par l'espoir que m'offrait un songe si avantageux, tellement que dès lors je ne fus plus en aucun moment saisi du désir de chercher un autre monastère.

C'est ainsi et par d'autres choses semblables, ô Seigneur, que la mère du royaume des cieux, m'inspirant l'horreur de mes péchés, et des innombrables apostasies par lesquelles je me détournais de ton amour et de ton service, me prêtait son appui pour revenir à toi, répétant sans cesse à mon cœur que les très vastes replis de ta clémence ne pouvaient jamais être fermés, quelque multipliés que fussent mes crimes. En outre, je me souviens toujours, ô céleste souveraine, que, lorsque j'étais encore tout enfant aspirant à prendre cet habit, une certaine nuit je me trouvai en vision dans l'église qui est sous ton nom, et qu'il me sembla être enlevé hors de cette église par deux démons. Lorsqu'ils m'eurent transporté au faite de l'église, ils prirent la fuite, et me laissèrent retomber sain et sauf dans l'enceinte intérieure. Je me rappelle cela très fréquemment. Lorsque je m'arrête à considérer mon incorrigibilité, et qu'il m'arrive de retomber sans cesse dans les mêmes péchés, préférant même à ceux qui sont mauvais ceux qui sont pires encore, alors j'ai recours à toi, ô très bonne souveraine, seulement pour échapper au danger du désespoir, mais non pour m'abuser par de trop grandes espérances, ou pour en concevoir la moindre confiance.

En effet, quoique je pèche toujours par la seule impulsion de la fragilité, et par l'aveuglement de l'orgueil, je ne perds cependant pas absolument tout espoir de me corriger ; car quand le juste tomberait sept fois, il se relèverait'. Si l'on propose aussi solennellement le nombre septénaire pour exprimer l'universalité, de quelque manière qu'un homme pèche et tombe, s'il a l'intention de se relever pour la justice, et quoiqu'il tombe par le fait de la chair, s'il déploie sincèrement la douleur d'un homme pénitent, il ne perd nullement pour cela le nom de juste. Pourquoi, en effet, élevons-nous nos voix vers Dieu afin qu'il nous dégage des maux qui nous pressent, si ce n'est parce que la corruption de notre nature nous condamne, bon gré mal gré, à servir le péché ? Je vois, dit l'apôtre, une autre loi qui me rend captif sous la loi du péché, qui est dans mes membres ; car je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Or il y a un abîme pour certains maux : Avec l'impiété vient aussi le mépris, et cependant il y a aussi quelques autres abîmes du fond desquels on élève la voix vers Dieu, et celui qui l'implore ne doute point que ses cris ne soient exaucés. Il y a le mépris du désespoir par l'excès du péché, lequel est peut-être cet abîme dans, lequel rien ne tient, où la misère n'a point de terme. Enfin il y a encore cet abîme, du fond duquel Jérémie est retiré, en rattachant ses vêtements en lambeaux.

Toutefois, là encore, il y a un fond : car bien que l'âme soit plongée dans d'énormes péchés, il lui reste cependant encore quelque peu de raison pour s'arrêter, et pour n'être pas entraînée dans des précipices infinis, sans faire quelque retour sur ses iniquités.

CAPUT XVII.

Interea cum versificandi studio ultra omnem modum meum animum immersissem, ita ut universae divinae paginae seria pro tam ridicula vanitate seponerem, ad hoc ipsum duce mea levitate jam veneram ut Ovidiana et Bucolicorum dicta praesumerem, et lepores amatorios in specierum distributionibus, epistolisque nexilibus affectarem. Oblita igitur mens debiti rigoris, et professionis monasticae pudore rejecto, talibus virulentae hujus licentiae lenociniis lactabatur, hoc solum trutinans, si poetae cuipiam comportari poterat quod curialiter dicebatur: nullatenus vero pensitans quantopere sacri ordinis, de ea quae desiderabatur industria, propositum laedebatur. Cujus nimirum utrobique raptabar, dum non solum verborum dulcium, quae a poetis acceperam, sed et quae ego profuderam lasciviis irretirer, verum etiam per horum et his similium revolutiones immodica aliquoties carnis meae titillatione tenerer. Quoniam haec terebat volubilis et totius severitatis infrequens animus, alius profecto non poterat, quam quem cogitatio suggesserat, e labiis procedere sonus.

Inde accidit ut effervescente interiori rabie ad obscenula quaedam verba devolverer, et aliquas litterulas minus pensi ac moderati habentes, imo totius honestatis nescias dictitarem. Quae cum ad magistri praedicti notitiam pervenissent, et ipse aegerrime ferret, in illius exacerbatione fastidii eum contigit obdormisse. Quo soporato talis ei se ingessit visio. Senior canitiei pulcherrimae, imo is ipse, si dicere audeam, qui in initio me ad eumdem perduxerat, et amorem ejus mihi semper adfuturum spoponderat, ei apparuit, severissimeque intulit: « Volo, inquit, ut de litteris quae factae sunt mihi rationem reddas; verum manus quae litteras ipsas scripsit non est sua ipsius quae scripsit. » Quod cum a magistro mihi relatum fuisset, ego et ipse pariter super tenore somnii non dissimilem conjecturam habuimus; laeti enim ingemuimus sub spe tua, Domine, inde animadversionem tuam in tam paterna correctione videntes, hinc cujusdam piae alterationis fiduciam meis levitatibus eventuram ex visionis intentione putantes. Ubi namque manus quae litteras scripserat, non ejus esse qui scripserat dicitur, plane non permansura in illa ignominiosa sua actione indubie denotatur. Mea enim fuit, et non est sicuti legitur: « Verte impios, et non erunt (Prov. XII, 7), » dum ea quae in usu vitii mea fuit, virtutis studio applicita omnem efficientiam indignissimae illius proprietatis amisit. Et tu nosti tamen, Domine, et ego confiteor, quia tunc temporis nec tuo timore, nec meo pudore, nec sacrae hujus visionis honore castigatiora peregerim. Ea nempe irreverentia, quia interius me habebam, et scriptorum nugantium nequaquam scurrilitatibus temperabam. Latenter quippe cum eadem carmina cuderem, et nemini aut vix omnino meis consimilibus illa prodere auderem, saepius tamen mentito auctore, ipsa quibus poteram recitabam, et laetabar ea a voti mei consortibus collaudari, quae mea fore rebar prorsus inconveniens profiteri, et quod ad fructum ullius auctori suo non proderat laudis, solo restabat fructu, imo turpitudine gaudere peccati. Sed haec, Pater, punisti, quando voluisti. Emergentibus enim contra me super tali opera infortuniis, et multa animum evagantem adversitate cinxisti, et corporis infirmitate pressisti. Pervenit ergo tunc gladius usque ad animam, dum vexatio attigit intelligentiam.

Cum itaque poena peccati intellectum dedisset auditui, tunc demum inutilis studii marcente socordia, cum tamen otii impatiens essem, quasi ex necessitate rejectis imaginationibus, spiritualitate recepta, ad exercitia commodiora perveni. Coepi igitur jam sero ad id quod saepe a plurimis mihi bonis doctoribus praestillatum fuerat, anhelare; scilicet Scripturarum commentis intendere, Gregoriana dicta, in quibus artis hujus potissimum reperiuntur claves, crebrius terere, secundum veterum auctorum regulas, ad allegoricum, seu moralem, quin et anagogicum sensum prophetica, vel evangelica verba perstringere. In his praecipuum habui incentorem Beccensem abbatem Anselmum, postea Cantuariensem archiepiscopum ex transalpinis partibus, Augustana videlicet regione oriundum, virum incomparabilem documentis et vita sanctissimum. Qui cum in prioratu praelibati coenobii adhuc ageret, suae me cognitioni ascivit, et omnino puerulum, et in summa et aetatis et sensus teneritudine positum, qualiter interiorem meum hominem agerem, qualiter super regimine corpusculi, rationis jura consulerem, multa me docere intentione proposuit. Qui ante abbatiam, et in abbatia positus, cum ad Flaviacense, in quo eram, monasterium, familiarem religionis et doctrinae suae gratia haberet adventum, adeo sedule mihi eruditionis indulgebat beneficia, tanta ad id elaborabat instantia, ut unica ac singularis sui ad nos adventus et frequentationis ego viderer solus esse causa.

 Is itaque tripartito aut quadripartito mentem modo distinguere docens, sub affectu, sub voluntate, sub ratione, sub intellectu commercia totius interni mysterii tractare, et quae una a plerisque et a me ipso putabantur certis divisionibus resoluta, non idem duo prima fore monstrabat, quae tamen accedentibus quarto vel tertio eadem mox esse promptis assertionibus constat. Super quo sensu cum quaedam evangelica capitula mihi disseruisset, cum primum quidem quid inter velle et affici distaret, luculentissime aperuisset; quae tamen non ex se, sed ex quibusdam contiguis voluminibus, at minus patenter quidem ista tractantibus eum habuisse constaret; coepi postmodum et ego ejus sensa commentis, prout poteram, similibus aemulari, et ubique Scripturarum, si quid istis moraliter arrideret, sensibus multa animi acrimonia perscrutari.

Unde factum est ut cum quodam abbate meo ad aliquod provinciae nostrae coenobium devenirem. Cumque illi tanquam plurimae religionis viro suggererem, ut ad capitularem conventum veniens, inibi sermonem faceret, ea quae a se petebantur in me transfudit, et ut vices super isto ejus exsequerer exoravit et jussit. Die autem Mariae Magdalenae Natalis celebratur eodem. Ea propter de libro Sapientiae adhibita sermonis materia solo illo unico verbo illi qui petebatur tractatui contentus fui: « Sapientia, videlicet, vincit malitiam, attingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter (Sap. VIII, 1). » Hoc cum qua potueram oratione explanassem, et ipsis auditoribus pro dictorum eorumdem convenientia placuissem, prior Ecclesiae ipsius, litterarum sacrarum non minimum pro scientiae potentia studiosus, familiariter a me exegit ut id sibi scriberem, in quo materiam sumendi cujuscunque sermonis acciperet. Quoniam ergo abbatem meum, quo praesente id dixeram, aegre laturum scripta mea cognoveram, caute aggredior hominem, et ut causa viri illius, quem se diligere testabatur, quod petebam, indulgeret, ex latere quasi ex........ amici, et quasi talium minus studiosus precor. Suspicatus igitur brevissima me dicturum, assensit; cujus cum de ore verbum rapuissem, coepi exerceri in eo quod proposueram.

Propositum autem habui ut initia Geneseos, Exameron scilicet, commentari moraliter aggrederer. Cui commento praeposui tractatum satis mediocrem qualiter sermonem fieri oporteat. Quo praemisso sex dierum tropologice prosecutus opera fudi, importuno licet eloquio, quaeque meo sedissent ingenio. Cumque primum abbas meus sacrae illius historiae conspexisset adnotari capitulum, minus sano haec attendit intuitu, et cum me plurima animadversione finem scriptis illis facere monuisset, videns quod non nisi spinas coepta talia oculis ejus ingerebant, non solum ejus, sed et omnium qui ad id ipsum deferre poterant praesentias praecavendo, clam illud omne peregi. Opuscula enim mea haec et alia nullis impressa tabulis dictando et scribendo, scribenda etiam pariter commentando immutabiliter paginis inferebam. Tempore ergo illius abbatis omnimodo studia mea delituere silentio. Quo decedente, nactus occasionem dum pastore locus ille vacaret, impegi tandem et brevi opus explevi. Quod decem libris complexum, secundum illos quatuor praenominatos interioris hominis motus, ita moralem exsecutus sum in omnibus tropum, ut penitus immutato locutionum ordine initia continuarentur ac supremum. In quo opusculo an cuiquam profecerim nescio, placuisse tamen plerisque plurimum litteratis non dubito; hoc vero certum quod non parum commodi mihi praestitit, in quantum me, ministro vitiorum, liberavit ab otio.

Scripsi interea capitularem libellum de diversis Evangeliorum et propheticorum voluminum sententiis, de libro Numeri, Josue, Judicumque aliqua inserens, cui huc usque finem dare differo, quia his explicitis quae impraesentiarum teneo, in similibus exerceri aliquoties (si vita comes fuerit) Deo suggerente delibero. In quorum plurimis tropologiam, in paucis allegoriam secutus, eumdem quem in Genesi habueram morem gessi. Porro in Genesi adeo potissimum moralitati intendi, non quod in sensu allegorico, si pariter elaborarem, sentienda deficerent, sed quod judicio meo allegoricis moralia satis hoc tempore utiliora putarem, fide ex Deo ad integrum stante, moribus pene omnium multiplici vitio profligatis, et quod in immensum tendere opus non meae fuerat licentiae aut voluntatis.

CAPUT XVIII.

Igitur mater bonos quantum ad scientiam meos admirata successus, valde aestuabat super lubricae aetatis quos verebatur excessibus. Unde et sui me imitatorem fieri quam sedulo postulabat, cui cum Deus speciem tantopere praestitisset, ita quidquid in se laudabatur posthabuit, ac si sese nullatenus pulchram scisset, ita viduitatem coluit, ac si maritalia semper debiti cubilis impatiens horruisset. Nosti tamen, Domine, quid fidei, quid amoris etiam defuncto ipsi suo jugali detulerit, quam quotidianis pene sacrificiis, orationibus ac lacrymis, haud mediocribus eleemosynis solvendae ejus animae, quam peccatis praepediri noverat, indesinenter institerit. Qua ex re mira Dei dispensatione fiebat, ut creberrimis ei visionibus, quos ille dolores in sua purgatione ferebat, patientissimis imaginationibus monstrarentur. Quae visorum genera haud dubium quin ex Deo proveniant; ubi enim nulla prava securitas ex assumpta falso pulchritudine luminis datur, sed ex oblata doloris ac poenarum specie orationis et eleemosynarum incentiva praebentur, ubi aperte a mortuis, imo ab angelis, qui fidelium mortuorum curam gerunt, divini officii remedia exiguntur, ex Deo haec fieri hoc sufficiens probationi est, quia a daemonibus nunquam saluti cujuspiam profutura quaeruntur. Sollicitus igitur bonae illius mulieris animus his significationibus recalefieri, ac internorum tormentorum ad profectum assidue pro marito quondam suo intercessionis portentione succendi.

Unde inter caetera quadam nocte, Dominica post matutinos, aestatis tempore, cum membra scamno cubitum angustissimo contulisset, mox in somno coepit deprimi, sua ipsius anima de corpore sensibiliter sibi visa est egredi. Cumque veluti per quamdam porticum duceretur, tandem inde emergens ad ora cujusdam putei coeperat propinquare. Cui cum esset facta contigua, ecce de foveae illius voragine larvali specie homines prosiliunt, quorum videbatur tineis exesa caesaries, eam volentes manibus corripere, et intro protrahere. Et ecce vox a tergo feminae trepidantis, et ad eorum incursum miserabiliter aestuantis, erupit ad illos: « Nolite, inquit, eam tangere. » Qui voce vetantis adacti resilierunt in puteum. Cum autem, quod me praeterierat, per porticum procederet, hoc solum petebat a Deo cum exisse hominem se sentiret, ut ad corpus sibi redire liceret. De putei igitur habitatoribus liberata, cum contra marginem ipsius constitisset, repente patrem meum, in ea specie qua juvenis exstiterat, sibi conspexit assistere; cumque in eum intenderet, et an ipse Evrardus vocaretur (sic enim eum quondam constiterat appellari) suppliciter rogitaret, ipse negavit.

Nec mirum, si spiritus eo se nomine insigniri diffiteretur, quo homo olim fuerat; spiritus enim spiritui nihil aliud quam quod spiritualitati congruum sit respondere debuerat. Mutuam autem spiritus per nomina habere notitiam, credi valde ridiculum est, alioquin in futuro saeculo, rara nisi nostratium cognitio est. Nomina plane non necesse est habere spiritus, quorum tota visio, imo visionis scientia est ab intus. Cum ergo sic se vocari negasset, et tamen illa eum non minus esse sentiret, interrogat postmodum ubi commaneret. Cui ille ac si plateam haud procul a loco positam insinuat, et ibidem se commorari. Quaerit etiam qualiter se habeat. At ille brachio retecto cum latere adeo utrumque ostendit lacerum, crebris adeo vulneribus intersectum, ut magnus intuentem sequeretur horror, et commotio viscerum. Ad hoc etiam pueruli cujuspiam species pariter aderat tantis clamoribus perstrepens, ut ei quoque quae id intuebatur plurimum molestiae generaret. Cujus et mota vocibus dixit ad eum: « Quomodo, Domine, tantos hujus infantis ejulatus potes pati?--Velim, inquit, nolim, patior: » ploratus autem hujus infantis, et brachii intercisio ac lateris hanc sententiam. Cum pater meus in primaevo suo a legitimo matris meae commercio per quorumdam maleficia esset extorris, quidam ad puerilem ejus animum pravi consiliarii accessere, qui ut experirentur an cum aliis coire posset mulieribus, suasione malignissima monuere. Qui juveniliter eis obtemperans male attentato concubitu ex muliercula nescio qua prolem sustulit, quae nec mora etiam sine baptismo diem obiit. In concisione ergo lateris corruptio est fidei socialis, in stridoribus autem infestae illius vocis, perditio male procurati infantis. Tales erant, inexhausta pietas, Deus, tuae retributiones in peccatoris tui, sed ex fide viventis animam.

Sed ad ordinem visionis redeamus.

Cumque eum illa interrogasset an oratio, eleemosyna, an sacrificium sibi aliquod subsidium ferret, (conscientia enim sibi erat quod haec pro eo frequentius faciebat) et ille subannuisset, addidit: « Sed inter vos quaedam habitat Leodegardis: » quam mater mea ea intentione illum nominasse intellexit, quatenus ipsa ab ea peteret, quid sui memoriam haberet. Erat autem praefata Leodegardis femina spiritu pauperrimo, et quae sine moribus saeculi Deo simpliciter victitaret. Interea loquendi ad patrem meum finem faciens, respexit ad puteum supra quem erat tabula; supra tabulam vero Rainaldum quemdam virum equestrem conspicit, non infimi pretii inter suos, qui in ipsa die, quae erat, ut praedixi, Dominica, a suis contribulibus proditionaliter Balvaci interfectus post prandium est. Is ergo cum esset super eamdem tabulam, curvato utroque genu, et cervice demissa, strue conjecta conflabat buccis pulsantibus ignem. Haec mane videbantur, et ipse suos quos meritis accenderat deventurus ad ignes interiit meridie. Vidit et super praedictam tabulam quemdam qui adjuvabat, sed longe post abiit, fratrem meum, horrenda divini corporis et sanguinis per sacramenta jurantem; in quo nil aliud melius intelligitur, nisi pejerando, et sanctum Dei nomen, et ejus sacra mysteria super re vana assumendo, hos mereretur et poenarum locos et poenas.

Vidit et in eadem serie visionis anum illam, quam in suae initio conversionis supradiximus cum ea conversatam, mulierem plane multis crucibus in superficie suo corpori semper infestam, at vero contra appetitum inanis, ut dicebatur, gloriae minus cautam. Hanc, inquam, vidit a duobus ferri nigerrimis spiritibus speciemque ejus umbraticam. Porro dum anus illa viveret, et pariter ambae cohabitarent, dum de statu animarum et suarum mortium eventibus loquerentur, aliquando pepigerant mutuo sibi, ut quae prima decederet, superstiti qualitatem status sui, sive bonam, sive malam, apparendo per Dei gratiam manifestaret. Et hoc etiam oratione firmarunt, Deum sedulo obsecrantes ut, post obitum alterutrius, alteri liceat essentiam fortunae vel infortunii sui visionis cujuspiam revelatione detegere. Ipsa quoque anus moritura in visione se viderat corpore spoliatam, cum aliis similibus ad quoddam devenire templum, quae inter eundum crucem a scapulis sibi ferre videbatur. Ad templum autem eum illo comitatu veniens, obseratis foribus extra manere cogebatur. Apparuit denique jam mortua cuidam alii in magnis fetoribus constituta, cui plurimum aggratulabatur, quod per ejus orationes a putore et dolore esset erepta. Praeterea dum eadem ipsa moreretur, a pede lectuli horrendae speciei daemonem teterrimae enormitatis oculos habentem astare prospexit. Quem tamen illa divinis obtestata nimium sacramentis ut a se confusibiliter recederet, et nihil suum a se repeteret, terribili adjuratione removit.

Igitur mater mea ex convenientia visionis, veris vera conferens, et ex instanti oraculo militis mox perempti, quem poenales sibi locos apud inferos jam sortiri perviderat, infantis clamores, cujus non fuerat ignara, conjiciens, in nullo de his dubia, totam se ad subsidia patri meo ferenda convertit. Similia ergo similibus objectans, paucorum admodum mensium infantulum, parentibus orbatum, ad se contrahens nutrire delegit. At diabolus piae intentioni, nec minus fidelissimae actioni invidens, cum totis diebus placidissime se ageret, vicissim jocaretur atque dormiret, noctibus tanta vecordia vagituum et clamorum matrem meam et omnes ejus domesticas irritabat, ut vix in eadem cellula cuipiam somnum habuisse liceret. Audivi certe ab ea pretio obaeratas nutrices, quae noctibus non desisterent continuatis, perversi non a se, sed ab intimo instigatore, illius pueri motare crepundia; sed ad eum qui urgebat evertendum nihil poterat muliebris astutia.

Angebatur dolore immodico pia femina, dum nullis inter tot stridores moliminibus noctu anxia deliniret tempora, nec ullus etiam vexato penitus ac exhausto capiti poterat illabi somnus, ubi et instimulati forinsecus furor pueri, et omnia interturbans aderat inimicus. Et licet noctes sic ab illa transigerentur insomnes, et nunquam tamen ad divina quae nocte fiunt officia reperta est iners. Quoniam ergo molestias istas molestiarum hominis, quas in visione viderat, cognoverat purgatrices, libenter tolerabat, per quod, ut sibi videbatur, quod et verum est, illius qui patiebatur compatiendo et ipsa levigabat angores. Nunquam tamen proinde puerum domo exclusit, nunquam contra ipsum minus curiosa exstitit; imo tanto magis quidquid inconvenientiae inde emergebat, aequanimiter subire delegit, quanto ad id studii destruendum adversum se atrocius diabolum exarsisse persensit; quanto enim majus ipsius incentivum in irritatione pueruli contigisset experiri, tanto auditiones malas apud jugalis sui animam nullatenus dubitabat temperari.

CAPUT XIX.

Guibertum ad dignitates allicere conantur amici. --Multa alia, Domine Deus, ostendisti famulae tuae; et illi, quem tu proprie mihi praestiteras, magistro meo, quaedam quae jactantiae ascriberentur si scriberem, in quibus bonae id spei elucebat, quae sub indulgentissima Matre tua in quam projectus sum ex utero, Jesu dulcis, hodieque praestolor; quaedam cum pene adhuc puerascerem eis ostensa, quae mirabiliter aevo jam maturescente experior. Tandem cupiditatum mearum fervor excanduit, et secundum quod fomitem cujuscunque scientiolae pectori meo inserueras, et personam ad saeculum idoneam satis cum natalium bona mediocritate contuleras, male mihi ab animo meo, et ab aliis necessariis meis, secundum hoc tamen non bonis, suggerebatur, conveniens fore ut in hoc mundo honoris alicujus provectione proficerem. Sed cognosco, Domine, quia in lege tua prohibueras per gradus ascendi ad altare tuum; sic enim sacri cujuspiam ducis turpitudinem revelari posse docueras. Qui enim per exterioris excellentiae excrementa mysticum regimen attigerint, inde turpius cadunt, quod non aequalia, sed in mirabilibus super se tentaverint. Et inter appetendum certe ex parentum meorum procuratione, talium culminum assequendorum rumoribus meae saepius quatiebantur aures; multi mihi adulabantur, ac factiose qualitatem animi mei explorare volentes, quo ad eos, qui me nequiter aemulabantur, studium suae delationis explerent, aut placituros se ex mei honoris affectatione putantes, et quaestui suo commoda mea valitura dicentes, et ideo proventibus meis semper meliora captantes.

At ego, sicut tu nosti, Creator meus, tuo solo instinctu, tua sola inspiratione, ad hoc convalui, ut quam prae prae] timore tuo aspernarer ab homine petere, aut homini id mihi procuranti colloquium aut consensum praebere, super eo quod tui solius est muneris, honore ecclesiastico. Et scis, Domine, quia super hac duntaxat re nihil omnino volo aut aliquando voluerim, nisi quod a te aut accipiam sive acceperim. Volo enim ut et in hoc sicut alias ipse me feceris, non autem ego me. Alioquin non bene laetaretur Israel in eo qui fecit eum (Psal. CXLIX, 2). Deus meus, quot adversitatibus, quot invidentiis tunc temporis opprimebar? unde et animus meus latenter ad id quod exterius mihi suggerebatur, quasi ad tentationis effugium aestuabat; sed licet intus ista ferveret ambitio, nunquam tamen aestus ad linguae transitum praevalebat. Etsi enim turbabar, non tamen loquebar. Tu scis, Jesu, quia cuidam talia procuranti, at non meo instinctu id peragenti, semel peccato praepediente mandaverim ut quod agebat citius ageret. Tu scis, inquam, quam aegre id dixisse me tulerim. Etsi enim multoties nefarie alias labi protulerim, emptor tamen, imo proditor columbarum semper esse timuerim. Et certe cum una sit columba, apud ipsos etiam cathedrae sunt non cathedra. Quidquid enim in Deo et Ecclesia dividitur, non est profecto a quo in eo patitur, « Ut sint, inquit, unum sicut et nos unum sumus (Joan. XVII, 12) ; » et: « Cum divisiones gratiarum sint, idem tamen est spiritus, dividens singulis prout vult (I Cor. XII, 4, 11), » et sequentia: « Thronus etiam Dei, » non throni « in saeculum saeculi (Hebr. I, 8). » Et: « De fructu ventris tui ponam super sedem tuam (Psal. CXXXI, 11; Act. II, 30). » Quae ergo una sunt apud Deum, per humanae perversitatis fiunt diversa propositum.

Haec nempe considerans, nec capitis corporisque unitatem ignorans, nihil volui usurpare in corpore, quia quidquid aliunde se intrudit, nequaquam capiti profecto consensit, et quod caput ignorat, quod non censeatur in corpore, nulli dubium constat. Qui enim dicturi sunt: « Nonne in nomine tuo prophetavimus, et daemonia ejecimus? » (Matth. VII, 22.) apostasii utique, ut sic dixerim, non commembres sunt, et ideo « Nescio vos » audiunt (Ibid., 23), ac si diceret: Non eos in meo sentio, quia ex me non vivunt. Levabat igitur fastidium spes quamvis frivola meum, et orabam te, Deus, ut si quando id quod de me tractabatur fieret, te solummodo auctore contingeret, et taedebat me quod per alios audiebam, a meis mihi parentibus ista quaeri, et alios pura Dei efficientia, nullo carnaliter procurante eligi. Etenim ipsi parentes non tam mihi quam sibi in hujusmodi cura providentes, mecum ullatenus super isto negotio non agebant, non plane juvenilem animum super hac re irritare volebant. Tandem Deo me diutius volente deludi, procuratoribus meis inspiravit, ut pro suis animabus salvandis alias commigrarent, et quarumdam abbatiarum monachis, qui eisdem super mea electione innitebantur, necesse fuit ut aliorsum diverterent.

 Deus, tibi gratias, quia tunc intentio ad integrum puerilis emarcuit, nec ad aliquam terrenam ulterius dignitatem suspirare collibuit. Flagellasti namque me in tempore illo, Pater, et corrector cupiditatum et levitatum mearum Deum, afflixisti, et me ad cognitionem redegisti, ita ut me intra me constringeres, mensque hactenus vaga nusquam evolaret, sed ad solam humilitatem et cogitationis sinceritatem medullitus aspiraret. Coeperam jam tunc primum, Domine, experiri, et ad bonam solitudinem mentis, in qua conversari tu soles, me contrahere ad Matrem coelestis imperii, Dei genitricem Mariam, unicum meum in omni necessitate recursum, totius ei interni fervoris librare complexum. Delectabar ergo affectuosissime esse modicus, horrebam penitus et gradum potiorem, et magni nominis umbram in mundo. Tum primum intimo illo sapore addidici ei quid voluntatis unitas, quid ejusdem puritas, quid fuerit irreflexa perpetuae paupertatis intentio. Quid dicam, Domine, quam momentaneus iste paradisus exstiterit, quam parva quies, quam brevis et ad dubium tantae dulcedinis sensus?

Vix paucis mensibus talia praegustaveram, vix Spiritus tuus bonus, qui in terram me rectam deduxerat (Psal. CXLII, 12), aliquantisper illuminatae rationi insederat, cum ecce quasi diceres: Cum voluisti, volui, non vis modo et tibi displicet, velis nolis, habe illud; quorumdam remotorum et mihi funditus ignotorum emersit electio. Sed quaenam electio? Vere me fatear egregium, cum inter omnes qui mihi obversabantur, sordidior, imo teterrimus, Deus, sub tuo testimonio judicarer. Paucarum igitur quas attigeram litterarum, et docentis, ut dicebatur, exterius litura personae, electores meos effecerat caecutientes et lippos. Deus bone, quid dicerent si mea tunc interiora viderent? Quid quoque sentirent, si qualis modo eis praesim agnoscerent? Tu scis, qui, quo nescio judicio, id ordinasti, quantum mihi indigner, quantum horream quod melioribus ac honestioribus me praepostere omnino praesideam; scis enim, cordium renumque praecognitor, quia tale quid nullatenus affectabam, respui tamen, aut reprobari foede nolebam, teque praecordialiter exorabam ut sic immunis a coepto fierem, quatenus et verendum, et quod immodice extimescebam, onus non subirem, nec utpote fragilis ex mei refutatione deficerem.

Non te latuit, Deus meus, quam dure, quam aegre tulerit mater mea dilationem, quae aliis videbatur honoris, sibi autem intolerandi moeroris, nec mihi quidpiam tale contigisse volebat, in quo periculum aetatis adhuc nesciae metuebat, praesertim cum ignarus rerum forensium penitus essem, nimirum quas, solis litteris quondam intentus, nullatenus addiscere curavissem. Ab ipsa tamen, et ab omnibus pene qui familiariter me noverant, mihi crebrius incantabatur, non diu me qualicunque promotione cariturum. Tu etiam, Domine, nosti quo interiori oculo et bona et mala, si uspiam promoverer, mihi eventura loquebatur, quae hodieque experior, nec me, nec alios latent. Visionibus quoque quamplurimis, sub mea et aliorum specie, longis post futura temporibus praevidebat; quorum aliqua indubie fieri contemplor, et facta, nec minus residua quaedam fienda praestolor, quibus tamen attexendis supersedendum ex industria reor.

Deus, quibus illa monitis cupiditates a mente arcere monebat! adversitatum infortunia quae expertus sum certissime pollicens: lubricam semper suspirare juventam; per varios cogitationum ambitus animos frenare vagantes: ut eam de talibus disputantem non illitteratam, quod erat, feminam, sed disertissimum episcopum aestimares. Monasterium autem, ad cujus regimen eligebar, Novigentium vocatur, et est confinio Laudunensis dioeceseos in tantum adjacens ut mediocris quidem, sed aliquoties stagnantis fluvii, qui Aquila nuncupatur, interstitio praefatum territorium a Suessionensi distinguat, de cujus vetustatibus si Deus opem dederit, in hoc nos opere tractaturos speramus.

CAPUT XX.

Diversi casus qui in coenobio Flaviacensi accidere. Suggerius prior viso daemone furore corripitur. --Sed quoniam in hac Flaviacensi ecclesia sub Deo parente, et beati Geremari loci ejusdem conditoris patrocinio coaluisse nos diximus, quaedam quae ibidem audivimus, fierique vidimus, dignum ut memoriae tradamus. Postquam ab eversione Danorum restituta est praefata ecclesia, quidam inibi monachus gerens officium prioratus, nomine Suggerius, bonis se agens moribus, in ipsa mortali aegritudine decumbebat. Erat autem, ni fallor, frater anus illius quae in suae initio conversationis circa matrem meam conversa est. Cui jacenti astitit diabolus, librum manu tenens, dicensque: « Accipe, lege, hunc tibi mittit Jupiter. » Quem cum ille audito exsecrabili nomine, exhorruisset, adjecit diabolus: « Diligis, inquit, domum istam?--Diligo, ait. » Et ille: « Scias eam totius religionis rigore sublato penitus post tempus aliquod exordinandam. » Quae verba loquentis Satanae cum monachus dignis objurgationibus confudisset, recessit qui aderat hostis, sed monachus relato quod viderat in amentiam versus est, ita ut manciparetur vinculis. Qui tamen antequam exspiraret, menti suae rediit, et diem bene confitens obiit. Cum ergo sciamus diabolum mendacem; et patrem ejus ex solita invidentia dictum credamus, alioquin ne verum fiat, avertat Deus! Res enim postmodum ecclesiae bene provecta, huc usque bene provehitur.

 

CHAPITRE XVII.

Cependant comme j'avais adonne mon esprit sans aucune retenue à la passion de faire des vers, tellement que je préférais cette vanité ridicule à tous les livres des divines Écritures, déjà j'en étais venu, dans l'entraînement de ma légèreté, au point de prétendre imiter les poésies d'Ovide et celles des Bucoliques, et à reproduire les délicatesses de l'amour dans les créations de mon imagination, et dans les écrits que je composais. Mon âme, oubliant la rigidité à laquelle elle était tenue de se soumettre, et rejetant la pudeur de la profession religieuse d'un moine, se nourrissait tellement des séductions de ces licences empoisonnées, que je ne m'occupais sans cesse qu'à chercher s'il était possible de transporter dans la poésie ce qui se disait dans nos assemblées, ne m'arrêtant nullement à considérer combien la règle imposée à un ordre sacré était offensée par de tels exercices qui me préoccupaient uniquement. Ainsi donc j'étais entraîné en tous sens par cette passion, me trouvant enlacé non seulement dans les séductions des douces paroles que j'avais empruntées aux poêles, mais dans celles aussi que j'avais moi-même imaginées ; et quelquefois en outre les agitations que me causaient ces paroles ou d'autres semblables excitaient dans ma chair des frémissements immodérés. Et comme mon esprit sans cesse mis en mouvement et oubliant toute retenue, était constamment préoccupé de telles pensées, il ne pouvait sortir de mes livres des sons autres que ceux que de semblables méditations devaient suggérer.

Il en résulta que cette passion ayant ainsi fermente dans mon intérieur, quelquefois j'étais entraîné à des paroles obscènes, et quelquefois je composais de petits écrits où il n'y avait ni sagesse ni retenue, où même ne se trouvait aucun sentiment honnête. Ces choses étant parvenues à la connaissance de mon maître, il en fut lui-même très péniblement affecté, et il arriva qu'il s'endormit sur l'irritation que lui avait causée un tel chagrin. Lui donc s'étant assoupi, Voici quelle vision lui apparut. Il vit un vieillard, ayant une belle chevelure blanche, celui-là mémo, si j'ose le dire ainsi, qui dans le principe m'avait conduit vers lui et m'avait promis que son affection m'appartiendrait toujours, lequel vieillard lui dit d'un ton très sévère : Je veux que tu me rendes raison des écrits qui ont été composés ; car la main qui les a faits n'est pas la main de celui-là a même qui les a écrits. Mon maître m'ayant rapporté cette vision, lui et moi nous tombâmes parfaitement d'accord pour interpréter de la même manière cette vision. Mettant en toi notre espérance, ô Seigneur, nous nous affligeâmes avec joie d'une part, en voyant un témoignage de ta colère dans cette correction toute paternelle, d'autre part en ayant la confiance que cette vision nous annonçait qu'il surviendrait quelque bon changement dans mes dispositions à la frivolité. En effet, quand le vieillard avait dit que la main qui avait écrit n'était pas celle de celui qui avait écrit, il est hors de doute que cela dénotait que cette main ne persisterait pas dans une conduite si honteuse. Ce fut ma main en effet (et il n'en fut point comme de ces paroles du sage : Au moindre changement les médians ne sont plus), celle qui avait été la mienne lorsque je m'en servais pour le vice, qui, lorsque je m'adonnai au culte de la vertu, devint tout-à-fait inhabile à reproduire des choses aussi indignes d'elle. Tu sais cependant, Seigneur, et je confesse qu'à cette même époque, ni la crainte de toi, ni la pudeur, ni la gloire d'une vision si sainte, ne purent me ramener à plus de pureté. Avec la même irrévérence qui me possédait intérieurement, je continuai à ne point m'abstenir de la frivolité de ces écrits badins. Je composais en cachette des poésies du même genre, je n'osais les livrer à personne, ou tout au plus et seulement les présentais-je à mes semblables ; plus souvent encore, cachant le nom de l'auteur, je les récitais à ceux que je pouvais rencontrer, je me réjouissais d'entendre louer par ceux qui partageaient mes sentiments ce qu'il m'eût semblé tout-à-fait inconvenant d'avouer comme étant de moi ; et comme il n'en résultait aucune louange qui pût être rapportée à son auteur, il ne me restait plus qu'à jouir du fruit, ou plutôt de la honte du péché. Mais, à mon père, tu as puni ces choses quand tu l'as voulu. En effet, des infortunes s'élevèrent contre moi à l'occasion de ces œuvres, tu ceignis mon âme livrée à ces divagations d'une grande ceinture d'adversité et tu accablas mon corps sous l'infirmité de la chair. Alors enfin le glaive parvint jusqu'à mon âme, car le malheur frappe l'homme dans son intelligence.

Lors donc que la peine du péché eut donné de l'intelligence à mon entendement, alors enfin je renonçai par ennui à des occupations stériles ; et comme cependant je ne pouvais supporter l'oisiveté, je rejetai, comme contraint par la nécessité, toutes ces vaines imaginations, et m'adonnant aux choses spirituelles, j'arrivai ainsi à des exercices plus avantageux. Je commençai donc, quoiqu'il fût déjà tard, à aspirer avec ardeur à ce que m'avaient souvent recommandé un grand nombre d'excellents docteurs, c'est à savoir à m'attacher aux commentaires des Ecritures, et surtout à étudier sans cesse les écrits de Grégoire, dans lesquels on trouve plus qu'en tous autres la clef de cette science, et à rechercher dans les paroles des prophètes ou les livres des Évangiles, selon la méthode employée par les anciens écrivains, d'abord le sens allégorique ou moral, et en outre le sens mystique. Celui qui m'encouragea le plus dans ces travaux fut Anselme, abbé du Bec, devenu plus tard archevêque de Cantorbéry, originaire des pays situés au-delà des Alpes et de lâché d'Aost, homme incomparable par sa science et par la grande sainteté de sa vie. Tandis qu'il était prieur dans le susdit monastère, il m'admit à faire sa connaissance, et comme j'étais encore fort enfant et dans toute la délicatesse du premier âge et du premier développement d'esprit, il s'attacha avec une extrême bienveillance à m'apprendre comment je devais diriger en moi l'homme intérieur et consulter les préceptes de la raison pour le gouvernement de mon petit corps. Avant donc qu'il fut devenu abbé et lorsqu'il fut chef d'une abbaye, comme il venait familièrement au monastère de Flavigny, dans lequel j'étais placé, à raison de la considération qu'on avait pour sa religion et sa science, il me communiquait avec une telle assiduité les bienfaits de son érudition, et travaillait avec tant d'ardeur à me l'inculquer, qu'il semblait que je fusse le principal et même l'unique sujet des visites qu'il nous faisait fréquemment.

Cet homme donc m'enseignant à distinguer dans l'esprit de l'homme trois ou quatre facultés, et à considérer les faits de tout mystère intérieur sous les divers rapports de la sensibilité, de la volonté, de la raison et de l'intelligence, me démontrait, après avoir établi ces divisions dans ce que la plupart des hommes nous considérions comme une seule et même chose, que les deux premières facultés ne sont nullement les mêmes et que cependant, si l'on y réunit la troisième et la quatrième, il est certain, par des arguments évidents, qu'elles forment à elles toutes un ensemble unique. Après qu'il m'eut expliqué en ce sens quelques chapitres de l'Evangile, il me montra d'abord de la manière la plus claire la différence qui existe entre la volonté et la sensibilité ; ces preuves, il est certain qu'il ne les tirait point de son propre fonds, mais plutôt de quelques ouvrages qu'il avait à sa disposition, dans lesquels seulement ces idées étaient exposées moins nettement. Je me mis ensuite moi-même à employer sa méthode, aussi bien qu'il me fut possible, pour des interprétations du même genre et à rechercher de tous côtés et avec une grande ardeur d'esprit les sens divers des écritures, là où se trouvait quelque moralité cachée.

Il arriva que je me rendis avec mon abbé dans un certain monastère de notre province. Comme il était fort instruit en fait de religion, je cherchai à l'engager à se rendre à l'assemblée du chapitre et à y prononcer un sermon' ; mais il rejeta sur moi-même ce que je lui demandais, et me supplia et m'ordonna même de remplir sa place dans cette occasion. On célèbre en ce lieu le jour de la naissance de Marie Madeleine. C'est pourquoi, prenant le texte de mon sermon dans le livre de la Sagesse, je me bornai à citer le passage suivant pour la dissertation que l'on me demandait : La malignité ne peut prête valoir contre la sagesse…. La sagesse atteint avec force depuis une extrémité jusqu'à l'autre, elle dispose tout avec douceur. Après que j'eus exposé ces paroles dans mon discours aussi bien qu'il me fut possible, et comme mes auditeurs furent satisfaits de ce que j'avais dit sur ce sujet, le prieur de cette église, non moins zélé pour les lettres sacrées que pour l'avancement de la science, me demanda familièrement d'écrire pour lui quelque chose, dans quoi il pxit trouver des sujets pour faire quelque sermon. Comme je savais que mon abbé, en présence duquel j'avais prononcé mon discours, verrait avec peine que j'écrivisse, j'allai le trouver avec précaution et je le priai, comme de la part de son ami et comme d'ailleurs m'en souciant assez peu moi-même, qu'il me permît de faire ce que je lui demandais, par égard pour cet homme, pour lequel il faisait profession d'avoir de l'amitié. Comptant donc que je parlerais très brièvement, il y consentit, et aussitôt que j'eus enlevé cette parole de sa bouche, je commençai à m'occuper de ce que j'avais résolu de faire.

Or, j'avais le projet de traiter dans un commentaire moral le commencement de la Genèse, savoir la création en six jours. En avant de ce commentaire je plaçai une dissertation peu longue, telle qu'il convient pour un sermon. Après cela, parcourant sous le point de vue moral les œuvres des six jours, j'y consignai, quoique dans un langage insuffisant sans doute, tout ce qui se trouvait dans mon esprit. Dès que mon abbé m'eut vu faire des notes sur un chapitre de l'histoire sacrée, il regarda ce travail de mauvais œil ; et comme il m'invita avec beaucoup d'humeur à renoncer à cette entreprise, voyant qu'elle ne faisait que susciter en lui des méfiances, je pris mes précautions pour échapper non seulement à sa vue, mais à la vue de tous ceux qui pourraient lui en faire quelque rapport, et j'achevai tout mon travail secrètement. Je ne composais ni n'écrivais ce petit ouvrage, et d'autres encore, sur des tablettes, mais je méditais sur tout ce que j'avais à écrire et je le consignais sans avoir rien à y changer, sur des pages détachées. Du temps donc de cet abbé, mes travaux demeurèrent ensevelis dans le plus profond secret. Après la mort de l'abbé, saisissant l'occasion de la vacance du siège de notre monastère, je me mis enfin à écrire sur des tablettes, et en peu de temps j'eus achevé mon entreprise. Ce travail, contenu dans dix livres et considéré sous le rapport des quatre facultés de l'homme telles que je les ai indiquées ci-dessus, je l'exécutai en m'attachant surtout à faire ressortir le point de vue moral, et je le poursuivis ainsi du commencement jusqu'à la fin, sans faire absolument aucun changement dans l’ordre des phrases. J'ignore si j'ai été utile à quelqu'un par ce petit ouvrage, mais je ne mets point en doute qu'il n'ait plu beaucoup à la plupart des hommes lettrés. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il m'a été extrêmement profitable à moi-même, en me donnant les moyens de me délivrer de l'oisiveté du vice.

J'ai écrit depuis un petit livre divisé par chapitres sur les diverses interprétations des livres des Evangiles et des Prophètes, et j'y ai inséré quelques observations sur le livre des Nombres et sur ceux de Josué et des Juges ; mais j'ai suspendu jusqu'à présent pour terminer ce travail, parce qu'après que j'aurai fini celui dont je m'occupe dans ce moment, j'ai le projet, avec l'aide de Dieu et s'il me prête vie, de m'exercer quelquefois sur des sujets du même genre. Quant à ce que j'ai écrit sur la Genèse, si je me suis appliqué avant tout à saisir le point de vue moral, ce n'est pas qu'il n'y eût aussi beaucoup d'observations à faire sur le sens allégorique, si je m'y attachais également, mais c'est qu'à mon avis il est beaucoup plus utile de faire ressortir le sens moral que le sens allégorique, en ce temps où la foi qui nous est venue de Dieu est encore entière, mais où les mœurs des hommes sont chargées de toutes sortes de vices, et parce que d'ailleurs je n'avais ni la possibilité ni la volonté d'étendre indéfiniment ce travail.

CHAPITRE XVIII.

Ma mère, cependant, ravie de mes heureux progrès quant à la science, ne cessait d'être tourmentée, redoutant pour moi les égarements de l'âge des voluptés : c'est pourquoi elle me demandait sans cesse de suivre son exemple, elle à qui Dieu avait donné une si grande beauté et qui cependant dédaignait tout ce qui était loué en elle, comme si elle n'eût pas incline su qu'elle fût belle, et honorait son veuvage comme si elle eût eu toujours horreur des devoirs conjugaux et n'eût pu jamais tolérer ses obligations envers la couche nuptiale. Tu sais cependant, Seigneur, quelle fidélité, quel amour elle conserva toujours à son époux défunt ; par combien de sacrifices, de prières, de larmes et de grandes aumônes, elle travaillait-tons les jours et sans relâche pour la délivrance de son âme, qu'elle savait embarrassée dans les liens du péché. A cette occasion, il arrivait, par une merveilleuse dispensation de Dieu, que les douleurs que cette aine avait à supporter dans son purgatoire, étaient représentées à ma mère dans de très fréquentes visions et avec les détails les plus minutieux. Il n'est pas douteux que ces sortes de visions ne viennent de Dieu. En effet, si l’on ne cherche point à se donner une mauvaise sécurité en prenant à faux les apparences de cette belle lumière, mais si plutôt ces images de douleur et de châtiment ne font qu'exciter à la prière et aux aumônes, si l’on s'acquitte soigneusement des offices réclames par les morts, et même par les anges qui prennent soin des morts, cela seul prouve que de telles visions viennent de Dieu, car les démons ne demandent jamais rien qui puisse servir au salut de personne. Ainsi l'âme excellente de cette femme se calmait par cette apparition, et en voyant les tourments qu'endurait celui qui avait été autrefois son époux, elle s'animait de plus en plus pour obtenir le succès de ses constantes intercessions.

Entre autres occasions, une certaine nuit de dimanche, après Matines, du temps de l'été, ma mère ayant reposé ses membres sur un banc excessivement étroit, fut bientôt accablée par le sommeil, et il lui sembla qu'elle sentait son âme sortir de son corps. Après donc que son âme eut été conduite comme à travers une certaine galerie, elle en sortit enfin et se trouva transportée vers le bord d'un certain puits. Lorsqu'elle s'en fut bien rapprochée, voilà qu'il sort du fond de ce puits des ombres d'hommes, dont la chevelure paraissait rongée de teigne, et qui veulent la saisir de leurs mains et l'entraîner dans le gouffre. Mais voici, une voix, se faisant entendre derrière cette femme toute tremblante et misérablement agitée par une telle attaque, et s'adressant à ces hommes, leur crie : Gardez-vous de toucher à cette femme. Chassées par cette voix, les ombres se replongèrent dans le puits. J'avais oublié de dire que tandis que ma mère s'avançait le long de la galerie, sentant qu'elle avait dépouillé le corps humain, son âme ne demandait autre chose à Dieu, sinon qu'il lui fût permis de rentrer dans son corps. Ainsi délivrée de ceux qui habitaient dans le puits, elle s'arrêta sur le bord, et tout à coup elle vit apparaître mon père devant elle, avec la figure qu'il avait dans la jeunesse : l'ayant regarde ! bien attentivement, elle lui demanda d'une voix suppliante s'il était en effet celui-là même qui s'appelait Everard (car c'est ainsi qu'il avait été nomme ! jadis), et celui-ci lui dit que non.

Il n'est pas étonnant que l'esprit ait nié d'être signalé par le nom qu'il portait jadis, quand il était homme ; car un esprit ne doit faire à un esprit d'autre réponse que celle qui convient aux choses spirituelles. Or, il serait complètement absurde de croire que les esprits puissent avoir réciproquement connaissance de leurs noms, puisque, dans ce cas, nous ne devrions, dans la vie à venir, connaître que ceux qui ont été des nôtres. D'ailleurs il n'est nullement nécessaire que les esprits aient des noms, eux pour qui toute vision, toute science même de vision est intérieure. Comme donc celui qui apparaissait à ma mère eut nié qu'il s'appelât ainsi qu'elle disait, et comme cependant ma mère n'en avait pas moins le sentiment que c'était lui-même, elle lui demanda ensuite en quel lieu il séjournait : alors il lui indiqua une place non loin de celle où ils étaient, comme étant le lieu de sa résidence. Elle lui demanda de plus comment il se trouvait. Lui, alors, découvrant son bras et son flanc, les lui montra l'un et l'autre tellement meurtris, tellement déchirés de nombreuses blessures, que celle qui le vit en éprouva une grande horreur et un violent ébranlement dans tout son corps.

A cela vint s'ajouter l'apparition d'un certain petit enfant, qui poussait de tels cris que celle qui le vit en ressentit aussi une vive angoisse. Émue par ces accents, elle dit à l'autre : Comment, Seigneur, peux-tu supporter les hurlements de cet enfant ? — Que je le veuille ou non, répondit-il, je les supporte. Or, les pleurs de cet enfant et) les blessures au bras et dans le flanc….[1] cette explication.

Comme mon père, dans les années de sa jeunesse, avait renoncé, par les maléfices de quelques personnes, à ses légitimes communications avec ma mère, quelques mauvais conseillers, s'emparant de son esprit encore jeune, essayèrent de l'engager, par leur maligne influence, à se lier avec d'autres femmes. Se livrant trop légèrement, mon père forma en effet une mauvaise liaison avec une certaine femme (je ne sais qui elle était) dont il eut un enfant, lequel mourut le jour même de sa naissance, et sans avoir reçu le baptême. Ainsi ces blessures que mon père avait dans le flanc désignaient le mépris qu'il avait eu pour la foi conjugale ; et les cris perçants de cette voix importune indiquaient la perdition de cet enfant si misérablement mis au monde. Tels étaient, ô Dieu dont la bonté est inépuisable, tels étaient les actes de ta justice sur l'âme de ton pécheur, d'après le témoignage sincère d'une personne vivante…

Mais revenons à notre récit de la vision.

Lorsque ma mère lui eut demandé si la prière, les aumônes et le sacrifice lui donnaient quelque soulagement (car elle avait la conscience qu'elle en faisait très souvent pour lui), et comme celui-ci lui eut répondu par un signe affirmatif, il ajouta : Mais il y a une certaine Léodegarde qui habite parmi vous. Alors ma mère comprit qu'il la lui avait ainsi nommée, dans l'intention que ma mère demandât à cette même femme quel souvenir elle avait conservé de lui. Or, cette Léodegarde était une femme très pauvre d'esprit, et qui vivait très simplement en Dieu seul, sans s'occuper des affaires du siècle. Cependant ma mère, mettant fin à son entretien avec mon père, tourna ses regards vers le puits sur lequel était une planche : sur cette planche elle vit un certain Renaud, chevalier, qui n'avait pas peu de considération parmi les siens, et qui, ce jour-là même, qui était, comme je l'ai déjà dit, un dimanche, fut traîtreusement mis à mort à Beauvais, après son dîner, par les gens de la ville. Cet homme, donc, était sur cette planche : ayant fléchi les deux genoux, et baissant la tête en face d'un tas de bois, il attisait un feu, en soufflant de ses deux joues qui soufflaient en même temps. Ces choses se passaient le matin à la vue de ma mère, et cet homme, qui devait se rendre vers les feux qu'il avait allumés par sa conduite, mourut à midi. Sur la même planche ma mère vit en outre un certain frère à moi, qui aidait à cet autre homme, mais qui s'en alla longtemps après, et qui jurait, par le terrible sacrement du corps et du sang du Seigneur (en quoi l'on ne fait pas mieux que si l'on se parjure, ou si l’on invoque le saint nom du Seigneur et les saints mystères pour une chose futile), que cet homme avait bien mérité d'être en un tel lieu et d'y recevoir un tel châtiment.

Dans le cours de cette même vision, ma mère vit encore cette vieille femme avec laquelle j'ai déjà dit qu'elle avait vécu au commencement de sa conversion : cette femme avait toujours, il est vrai, le corps tout couvert au dehors d'un grand nombre de croix, mais en même temps, à ce qu'on assurait, elle savait peu se défendre des prétentions d'un vain orgueil : ma mère, dis-je, la vit sous l'apparence d'une ombre, emportée par deux esprits très noirs. Tandis que cette vieille femme était en vie, et qu'elle et ma mère habitaient toutes deux ensemble, comme elles s'entretenaient souvent de la situation de leur âme et de ce qui leur arriverait après leur mort, elles s'étaient promis un jour l'une à l'autre que celle des deux qui mourrait la première viendrait, avec la grâce de Dieu, apparaître à celle qui aurait survécu et lui révéler quelle serait alors sa condition, soit bonne, soit mauvaise. Elles confirmèrent en outre cette promesse par leurs prières, demandant à Dieu, par d'assidues instances, qu'après la mort de l'une d'elles il fut permis à l'autre de dévoiler en vision à sa compagne l'état du bonheur ou de malheur dans lequel elle se trouverait. Cette vieille femme, avant de mourir, s'était vue aussi en vision dépouillée de son corps, se rendant, avec d'autres femmes semblables à elle, vers un certain temple, et il lui avait paru que, tandis qu'elle marchait, on lui enlevait une croix de dessus les épaules. Arrivée au temple avec l'escorte qui la suivait, les portes se fermèrent devant elle, et elle fut obligée de demeurer en dehors. Enfin, lorsqu'elle fut morte, elle apparut, infectée d'une extrême puanteur, à une autre femme, qu'elle remercia très vivement de ce que ses prières l'avaient délivrée de sa puanteur et de ses douleurs. En outre ; cette même femme, pendant qu'elle était mourante, vit se présenter devant elle, au pied de son petit lit, un démon d'une taille horrible et d'un aspect effrayant. Cependant, à force de le supplier, par tous les sacrements divins, de se retirer loin d'elle, en l'abandonnant à sa confusion, et de ne lui rien demander de ce qui lui appartenait, elle l'éloigna enfin par de terribles exorcismes.

Ma mère donc, en conséquence de cette vision, comparant la vérité à la vérité, et comprenant, d'après la prédiction bientôt accomplie sur ce chevalier qui fut tué peu après, et qu'elle avait vu par avance recevant son châtiment dans l'enfer ; comprenant, dis-je, ce que voulaient dire les cris de cet enfant, dont elle n'avait point ignoré l'existence, et n'ayant aucun doute sur aucun de ces points, s'appliqua toute entière à porter quelque secours à mon père. Opposant donc le semblable au semblable, peu de mois après, elle choisit un tout petit enfant, privé de ses parents, qu'elle résolut de prendre et d'élever auprès d'elle. Mais le diable, détestant ses pieuses intentions, non moins que cette action, témoignage de sa fidélité, tandis que l'enfant demeurait fort calme durant toute la journée, et passait son temps tour à tour à jouer ou à dormir, tourmentait ma mère et toutes ses servantes pendant la nuit par les cris douloureux de cet enfant encore au berceau, tellement qu'à peine était-il possible à qui que ce fût de prendre un moment de sommeil dans la même chambre. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des nourrices payées au poids de l'or par ma mère, qui, durant toute la longueur de la nuit, ne cessaient d'agiter les jouets de cet enfant toujours agité non de lut-môme, mais par le démon qui agissait en lui, sans que toutes leurs adresses féminines pussent réussir à détourner celui qui le tourmentait ainsi.

Cette pieuse femme était donc en proie à de très vives douleurs, ne pouvant parvenir par aucun moyen à faire cesser ces cris, et à calmer les angoisses de ces nuits agitées ; sa tête fatiguée et presque épuisée ne pouvait trouver un seul moment de sommeil, tant que les fureurs qui agitaient l'enfant ne pouvaient être chassées au dehors, tant que son ennemi était présent, jetant le trouble tout autour de lui. Et, quoiqu'elle passât de la sorte ses nuits sans goûter le sommeil, jamais elle ne fut trouvée négligente pour les offices divins, qui sont célébrés pendant la nuit. Comme elle savait que ces tournions serviraient à faire cesser les tournions qu'endurait son époux, selon ce qu'elle avait vu dans sa vision, elle les supportait volontiers : en quoi il lui semblait, ce qui, en effet, était vrai, qu'en prenant ainsi compassion de celui qui soutirait, elle soulageait elle-même ses souffrances. Jamais non plus elle ne chassa l'enfant de sa maison, jamais elle ne se montra moins empressée à le soigner : au contraire, elle s'appliquait d'autant plus à supporter avec fermeté d'âme tout ce qui pouvait en ce point lui donner du désagrément, qu'elle reconnaissait que le diable s'animait plus affreusement contre elle pour la détourner de ce soin. En effet, plus elle se sentait vivement pressée de l'aiguillon du diable par l'état d'irritation de l'enfant, et plus elle croyait fermement réussir à calmer les cris affreux qui retentissaient auprès de l'âme de son époux.

CHAPITRE XIX.

Seigneur Dieu, tu montras encore beaucoup d'autres choses à ta servante ; tu montras aussi à celui que tu m'avais donné spécialement pour maître certaines choses, dont le récit, si je le faisais, pourrait être attribué à un mouvement de vanité, et dans lesquelles brillaient de bonnes espérances, dont j'attends encore aujourd'hui l'accomplissement, sous la protection de ta très indulgente mère, dans les bras de laquelle j'ai été jeté dès le sein de ma mère, tandis que d'autres choses qui leur ont été annoncées aussi, lorsque j'étais à peine enfant, à présent que j'avance de plus en plus dans la vie, je les vois merveilleusement s'accomplir. Enfin l'ardeur de ma cupidité s'échauffa au plus haut degré ; et comme tu avais mis dans mon cœur l'aiguillon de quelque petite science, comme de plus tu avais rendu ma personne assez propre aux choses du siècle par l'avantage d'une naissance assez distinguée, mon cœur me suggérait mal à propos, et mes autres parents, qui en cela cependant n'étaient pas bons pour moi, m'insinuaient aussi qu'il serait convenable que je cherchasse à m'avancer en ce monde dans la route des honneurs. Mais je reconnais, Seigneur, que tu as défendu dans ta loi de monter à ton autel par de tels degrés, enseignant que c'est par là que peut être révélée la turpitude du chef d'un ordre sacré. Car ceux qui se sont élevés au gouvernement des âmes par les voies détestables de la supériorité extérieure, en tombent d'autant plus honteusement qu'ils n'ont point marché selon légalité, mais se sont laisse tenter par leur orgueil. Au milieu de ces prétentions ambitieuses de mes parents, mes oreilles étaient sans cesse frappées du retentissement de ces dignités auxquelles ils voulaient m'élever ; beaucoup de gens m'accablaient de leurs adulations, et cherchaient par leurs intrigues à sonder le fond de mon cœur, afin d'accomplir leur office de rapporteurs auprès de ceux qui se portaient méchamment pour mes rivaux ; d'autres pensant me plaire en aspirant pour moi aux honneurs, se disaient en même temps que ce qui ferait mon bien tournerait aussi à leur profit, et c'est pourquoi ils cherchaient toujours dans mon avancement de meilleures chances pour eux.

Mais moi, comme tu le sais, ô mon Créateur, ne m'arrêtant qu'à tes seules inspirations, je me résolus, par la crainte que j'avais de toi, à dédaigner d'adresser quelque demande aux hommes, et même à ne point vouloir entrer en conférence, ni donner quelque consentement à un homme qui m'en ferait la proposition, pour ces honneurs ecclésiastiques, qui ne doivent être qu'un don de toi seul. Et tu sais, Seigneur, qu'à cet égard je ne veux absolument rien, et n'ai jamais rien voulu que ce que je pourrai recevoir, ou ce que j'ai reçu de toi. Car je veux entièrement, en ce point, être ce que tu m'auras fait toi-même, et non ce que je me serai fait ; autrement Israël ne se réjouirait pas en son Créateur. O mon Dieu, de combien de contrariétés, de combien de haines n'étais-je pas accable à cette époque ! Mon cœur aspirait très vivement mais en secret, aux choses auxquelles on cherchait ainsi à me pousser ; mais quoique je fusse dévoré intérieurement de cette ambition, jamais cependant ce feu ne monta jusques à ma langue : j'étais agité, sans doute, mais je ne parlais point. Tu sais, ô Jésus, qu'une fois enlacé dans les liens du péché, je mandai à quelqu'un qui s'occupait de ces projets, mais qui y travaillait sans que je l'y eusse engagé, qu'il eût à terminer promptement ce qu'il faisait ; tu sais, dis-je, à quel point je fus affligé d'avoir tenu un tel propos. En effet, quoique j'aie pu succomber très souvent au péché et de beaucoup d'autres manières, toujours cependant j'ai redouté de pécher contre l'esprit ; car il n'y a qu'un seul esprit, et une seule manière de le servir. Toute division en Dieu et dans l'Eglise ne vient pas certainement de celui qui a dit : Afin qu'ils soient un, comme nous et encore : Il y a bien diversité des dons, mais il n'y a qu'un seul Esprit qui distribue toutes choses à chacun en particulier, comme il lui plaît. Ton trône demeure au siècle des siècles (et non tes trônes). Ainsi donc les choses qui sont unes devant Dieu deviennent multiples et diverses par le fait de la perversité humaine.

Considérant ces choses, et n'ignorant point l'unité de la tête et du corps, je n'ai rien voulu usurper sur le corps ; car tout ce qui vient s'ingérer d'ailleurs ne peut être nullement d'accord avec la tête, et il n'est pas douteux que ce que la tête ignore n'est point censé être dans le corps. Car ceux qui auront dit : N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? sont très certainement des apostats, et pour ainsi dire ne sont pas les membres du même corps ; c'est pourquoi ils reçoivent cette réponse : Je ne vous ai jamais connus. C'est comme si la tête disait : Je ne sens pas ces hommes en moi, parce qu'ils ne vivent pas d'après moi. Ainsi donc mon espérance, quoique futile, soulageait mes ennuis, et je te suppliais, ô Dieu, que si jamais ce que l'on négociait pour moi venait à se réaliser, cela ne se fit que par ta seule puissance, et j'étais affligé d'entendre dire aux autres que mes parons recherchaient de telles choses pour moi, tandis que d'autres étaient élus par la pure efficace de Dieu, et sans aucune intervention de la chair. En effet, mes parents même, se livrant à de tels soins, bien moins pour moi que pour eux-mêmes, ne traitaient nullement avec moi pour toute cette affaire, car ils ne voulaient point échauffer à ce sujet ma jeune imagination. Enfin Dieu ne voulant pas souffrir que je fusse plus longtemps joué, inspira à ceux qui travaillaient pour moi la pensée de se tourner vers d'autres soins pour le salut de leur âme ; et les moines de certaines abbayes, qui unissaient leurs efforts à ceux de mes parents pour amener mon élection, se trouvèrent forcés de se diriger vers d'autres vues.

O Dieu, je le rends grâces de ce qu'à cette époque ma jeune ambition se calma entièrement, et de ce que dès lors il me plut de ne plus aspirer à aucune dignité terrestre. En ce temps, en effet, tu me frappas de tes verges, ô Père ! ô Dieu ! qui réprimas ma cupidité et ma légèreté, tu me jetas dans l'affliction, tu me ramenas à la connaissance, tu me fis rentrer en moi-même, afin que mon cœur, jusque-là ballotté en tout sens, ne se laissât plus emporter au dehors, mais qu'il aspirât, uniquement et de toute son énergie, à l’humilité et à la sincérité des pensées. Alors, en effet, je commençai à avoir quelque expérience et à me retirer dans une précieuse solitude de cœur, à laquelle tuas coutume de t'associer, ô Seigneur, vers la mère du céleste séjour, Marie mère de Dieu, pour lui offrir l'hommage de toute la ferveur de mon âme, Je me délectai donc avec la plus grande effusion à être humble de cœur, je pris une extrême horreur pour un rang plus élevé et pour l'ombre même d'un nom grand dans le monde. Alors seulement, pour la première fois, j'appris à connaître ce qu'il y a de douce saveur dans l'unité de la volonté et de la pureté, et dans la ferme résolution de se vouer à une pauvreté éternelle. Dirai-je, ô Dieu, combien fut éphémère ce paradis, combien passager ce repos, combien dura peu ce vague sentiment d'une si grande douceur ?

A peine avais-je joui durant quelques mois de ces précieux avant-goûts, à peine ton esprit saint, qui m'avait conduit dans la terre de justice, s'était-il reposé quelque peu sur ma raison illuminée par lui, voilà qu'il sembla que tu eusses dit : Quand tu as voulu, j'ai voulu ; maintenant tu ne veux plus et cela te déplaît ; reçois donc ceci, que tu le veuilles ou non. Alors survint une élection, qui m'arriva de la part d'hommes fort éloignés, et qui m'étaient entièrement inconnus. Et encore quelle élection ? En vérité, me reconnaitrai-je pour parfait, parce que, quoique plus souillé et même beaucoup plus noir que tous ceux qui me montraient tant de respect, j'ai été appelé à te rendre témoignage ? Le peu de connaissance que j'avais obtenu dans les lettres, ce qu'il y avait, disait-on, de poli à l'extérieur dans ma personne et dans ma science, fut ce qui frappa mes électeurs d'aveuglement. Dieu de bonté, qu'eussent-ils dit, s'ils eussent vu alors mon intérieur ? Que penseraient-ils maintenant s'ils pouvaient reconnaître quel je suis, moi qui les gouverne ? Tu sais, toi qui l'as ordonné ainsi, j'ignore par quel effet de ta volonté, tu sais combien je m'indigne contre moi-même, combien j'ai en horreur de me voir si mal à propos le chef d'hommes meilleurs et plus honorables que moi ; car tu sais, toi qui sondes les cœurs et les reins, que je ne prétendais nullement à une telle chose ; que cependant je ne voulais ni lu refuser ni la rejeter lâchement, et que je te suppliais du fond de mon cœur de m'affranchir d'une si grande entreprise ; de telle sorte que je n'eusse point à porter un fardeau si redoutable, qu'en effet je redoutais infiniment, et qu'en même temps je ne fusse point jugé trop faible en refusant de m'y soumettre.

Tu n'ignoras point, ô mon Dieu, comment ma mère vit avec chagrin et douleur cette élection, qui semblait aux autres un honneur et.'n'était pour clic que le sujet d'une insupportable affliction. Elle eût voulu qu'il ne fût rien arrivé de semblable, redoutant pour moi les dangers d'une jeunesse encore peu éclairée, attendu surtout que j'étais complètement ignorant des affaires du dehors, n'ayant jamais pris aucun soin de m'en instruire, et m'étant jusqu'alors uniquement adonné à l'étude des lettres. Ma mère cependant, de même que tous ceux qui me voyaient familièrement, n'avait cessé de répéter à mes oreilles que je ne serais pas longtemps sans quelque promotion du même genre. Tu sais en outre, ô Seigneur, avec quelle sagacité de vue ma mère parlait toujours du bien et du mal qui me surviendrait, si j'étais porté en avant en quelque lieu que ce fût ; et maintenant je fais l'expérience des choses qu'elle annonçait, et elles ne sont plus ignorées ni de moi, ni des autres. Elle prévoyait ainsi, par de très fréquentes visions qui se présentaient à elle tantôt sous ma figure, tantôt sous la forme d'autres personnes, les choses qui devaient arriver bien longtemps après : quelques-unes de ces choses, je les vois maintenant, à n'en pouvoir douter, ou déjà accomplies ou ^accomplissant ; pour les autres j'attends encore avec non moins de confiance qu'elles s'accomplissent, et je crois devoir, avec raison, différer de les rapporter.

O Dieu, à entendre les représentations par lesquelles ma mère t'invitait à détourner mon âme de l'ambition, l'annonçant de la manière la plus formelle les calamités dont j'ai fait l'expérience, déplorant toujours ma jeunesse fragile, cherchant à mettre un frein aux divagations d'un esprit emporté par la mobilité de ses pensées, à l’entendre discourir sur de pareils sujets, on eût dit non une femme illettrée, comme elle Tétait, mais plutôt un évêque très éloquent.

Or, le monastère, au gouvernement duquel je fus appelé par cette élection, s'appelle Nogent, et est situé dans le diocèse de Laon, et tellement à l'extrémité de son ressort, qu'une petite rivière, laquelle même est quelquefois à sec, et que l’on nomme l'Aigle, le sépare, à une très petite distance, du territoire du diocèse de Soissons : si Dieu veut bien me prêter son assistance, j'espère que je pourrai dans le cours de cet ouvrage écrire un petit traité sur les antiquités de ce diocèse de Laon.

CHAPITRE XX.

Mais comme j'ai été élevé, ainsi que je l'ai rapporté, dans l'église de Flavigny, sous la protection de Dieu mon père et sous le patronage du bienheureux Géremar, fondateur de cette maison, je crois devoir transmettre à la mémoire des hommes certains faits que j'ai entendu raconter, ou que j'ai vu se passer dans ce même lieu. Lorsque la susdite église eut été relevée après que les Danois l'eurent détruite, un certain moine qui remplissait les fonctions de prieur et se nommait Suger, homme de bonne conduite, était couché, atteint d'une maladie mortelle. Or il était, si je ne me trompe, frère de cette vieille femme qui a vécu avec ma mère, au commencement de sa conversion. Pendant que cet homme était ainsi couché, le diable se présenta devant lui, tenant un livre à la main, et lui dit : Prends et lis ce livre, Jupiter te l'envoie. Et comme le moine témoignait une horreur extrême, en entendant prononcer ce nom exécrable, le diable ajouta : Tu chéris cette maison ? — Je la chéris, reprit le moine. — Sache donc, répliqua le diable, que toute sévérité religieuse y périra et qu'elle sera dans quelque temps jetée dans le plus grand désordre. Le moine ayant répondu par des reproches convenables au Satan qui lui adressait de telles paroles, l'ennemi se retira ; mais le moine, après avoir raconté ce qu'il avait vu, tomba dans un tel accès de folie qu'on fut obligé de l'enchaîner. Avant d'expirer cependant, il recouvra sa raison et mourut ce même jour, après une bonne confession. Or, comme nous connaissons le diable pour menteur, croyons que le père du mensonge n'a dit ceci que par un effet de l'envie qui le dévore toujours ; et que Dieu veuille empêcher que ces paroles se vérifient ! Depuis lors, en effet, les affaires de cette église ont été en bon état et elles continuent jusqu'il ce moment de bien aller.

 

CAPUT XXI.

Vidi et ibidem sub nostro tempore ex milite monachum moribus, ut aestimabatur, simplicem, aevo provectum, qui in pagum Vulcassinum ad cellulam quamdam ecclesiae, quia inde oriundus erat, ab abbate suo destinatus, aggerem publici itineris, qui corruptus erat, licentia prioris sui restaurare proposuit. Muneribus ergo fidelium opus illud explicuit, quo profligato, quaedam residua de eadem largitione retinuit. Interea lethali infirmitate corripitur, nec tamen quod male celabat ulla confessione retegit. Defertur ad monasterium cujus erat monachus; non abbati, non priori confitetur, quamvis dirae ab eo tortiones, mortis videlicet praeconia sentirentur, sed famulo cuidam, qui infirmis ministrabat, argenti illa quantitas ab illo committitur.

Itaque cujusdam intempestivo noctis increscente molestia e sensibus eripitur, pro mortuo terrae distenditur, nos etiam signo crepitante vocati adfuimus, psalmos, orationes, et convenientia obituris explevimus. Quo facto, hominem, ut monastici moris est, cilicio suppositum, ut videbatur in extremis stridoribus vix efflantem, reliquimus, cui nullus vitam, omnes solum praemortuo mox ultimum lavacrum spondebamus. Nec mora, nobis abeuntibus ille respirat; priorem (nam abbas aberat) evocat; de eo quod fraudaverat, et cui fraudem commiserat, indicat. Dixit, et a priore absolutione recepta, post paululum repetitis singultibus exspiravit. Erat prior tunc temporis magister meus, de quo saepius ago. Ecce misericordiae Domini multae, quia non sumus consumpti (Thren. III, 22), qui quem vult liberat de ore angusto latissime.

Exacto igitur a praesentibus homine, quaestio pecuniae in famulum tota devolvitur. Ipse autem massam illam in stramine cunarum cujusdam suae parvulae infantis absconderat. At nocte cum infans cubitum locaretur, ecce daemones instar catulorum a latere et a tergo insiliunt, et hinc inde circum circa pulsantes, et aliquoties vellicantes, in clamores et lacrymas concitabant. Cumque ab utroque interrogaretur quid fleret, se a catulis comedi respondebat. Tum mater, quae matris meae ancilla et aliquando pedissequa exstiterat, ad ipsam dominam suam, matrem videlicet meam, concurrit, deposita illa rufaria apud se reposita dicit, et infantis suae discrimen in catulorum distractione subjungit. Cui illa: « Scias, inquit, daemones esse, qui super illa diabolica pecunia jocundantur, et ei quasi suum recognoscentes instant. » Hoc maritus cognito, licet invitus, et plurima vexatione cruciatus, ut sic dixerim, seu vi, seu clam, seu precario, istud quod repetebatur, effudit, et daemonum quam proinde patiebatur infestationem non tacuit. Audivimus quia cui vult Deus miseretur, et quem vult indurat (Rom. VIII, 18), colligere ex subjecto poterimus. Et, o Dei admiranda judicia! is siquidem de quo retulimus, totam in exercitatione equestri aetatem, scortorumque foeditate deduxerat; ille vero, de quo sum relaturus, acediosus quidem aliquantisper fuerat, sed nihil inhonesti alias de ipso claruerat. Est plane hoc philargyriae vitium in tantum apud monachos perniciosum, utpote minus naturale, ut vix aliquod crimen reperiatur, cui tantopere diabolus subripiendo insidietur.

CAPUT XXII.

Alter quidam ex nostris monachus, et sacerdos ordine, cui nihil praeter equitandi aviditatem poterat levitatis ascribi, a matrona quadam nobili duos acceperat solidos; qui mox, dysenteria comprehensus, apud Sanctum Quintinum Belvaci desederat. Quo Flaviaci cognito, jussu abbatis ad propriam ecclesiam est relatus.

Cumque plurimum ederet, et protinus indifferenter efflueret, accidit ut abbas suus uspiam migraturus ad eum locuturus accederet, verens ne se absente decederet. At ille sub abbatis adventu ad requisita naturae concesserat. Quem posito sibi dolio, quia procedere non poterat, cum cerneret incidentem mira deformitate horribilem, alterutrum quidem se sunt intuiti, et abbatem puduit tali in loco hominem convenire, et misero non licuit confiteri, imo non libuit, nec absolvi a crimine. Abbas recessit, et ille a dolio ad lectulum quasi requieturus accessit, in quo ubi est resupinatus, a diabolo est suffocatus Videres horribiliter haerere pectori mentum et jugulum, ac si ex violenta depressione subactum. Inconfessus igitur et inunctus, et super maledicto illo suo peculio intestatus moritur. Nudato itaque ad lavandum cadavere, reperitur pendens ab humero marsupium sub axella labere. Quo reperto, concussa qui invenerat ad terram cum furore crumena, manibusque complosis cucurrit ad monachos, insolitum eorum auribus rumorem invexit. Inauditum plane fuerat apud ipsos, suorum quempiam sic obiisse.

Mittit itaque post abbatem, qui duobus millibus trans Belvacum apud quamdam villam suam prandere jam coeperat. Per alium autem missum, qui huc pervenerat, jamdudum abbas eum obiisse acceperat, sed de solidis nil sciverat, nil dixerat. Missus ergo veniens ex parte fratrum qui miserant, consulit abbatem quid facto opus sit, an aliis consepeliri liceret, qui tam misere ab aliorum communitate desciverat. Communicato itaque abbas cum viris prudentibus consilio, praecepit agrariam ei fieri sepulturam, et ab oratione et psalmis exsortem, et pectori ejus superponi pecuniam. Privata tamen pro eo fratrum non defecit oratio, imo multo amplius institerunt, quo magis noverant eum egere subsidio. Ex hujus igitur morte repentina, caeteri circa peculium castigatiores redditi. Audiamus adhuc qualiter sint alias et pro aliis flagellati.

CAPUT XXIII.

Vix paucae hebdomades emensae fuerant, cum esset vigilia martyrum Gervasii et Prothasii, parvo emergente tonitruo, nec crebrescente corusco, tempestuosi aeris nubilus eminebat. Mane ergo nobis surgentibus parvo admodum spatio primae horae signum insonuerat. Ad ecclesiam insolita celeritate convenimus, post brevissimam orationem: « Deus, in adjutorium meum intende » dixeramus; sed cum vellemus aggredi sequentia, ictu ruente grandisono fulminis hoc modo penetratur ecclesia. Gallum, qui super turri erat, crucem, columque aut dispergit, aut cremat, trabem cui haec insidebant debilitat, et scindulas clavis affixas semiurendo convellens, per occidentalem turris vitream intrat. Crucifixi Domini imaginem subter stantem, illiso usque ad ruinam capite, fixoque latere dextro, frangit, non ustulat, dextrum vero brachium et crucis et imaginis sic urit et truncat, ut praeter manus pollicem de toto brachio quidpiam nemo reperiat.

Quasi ergo percusso pastore disperguntur plagis ac mortibus oves (Matth. XXVI, 31). Dextrorsum enim per arcum, cui percussa imago suberat, flamma labens in caemento arcus descendendo bifurcam nigredinis rigam fecit; et in chorum perveniens, duos hinc et inde arcus stantes monachos percutit, et in momento exanimes reddit. Sinistrorsum autem altrinsecus ruens abrasa per gradus non passim caementi litura, ac si saxum inibi volveretur, monachum etiam illic stantem tutudit, licet neque in duobus, neque in hoc uno quidquam laesionis aperte patuerit, nisi quod in eversis hujus oculis ab arcu decidens pulvis apparuit. Illud mirum quidem fuit, quod qui mortui sunt substitere sedentes; nos vero qui fulminis vehementia stupescentes pene exanimes eramus, proni in alterutros rueramus. Aliqui autem nostrum qui cecidimus, a cingulo inferius sensum corporis omnem perdidimus; aliqui adeo laesi sunt ut metu mortis sacro confestim oleo eos inungeremus. In quorumdam sinus flamma subintroiit et pilos universos adurens, et ascellarum, quae subhircos nominant, succrementa conflagrans, pedules ac soleas pertusando per extrema progreditur.

Deiparae imaginis facies tristis apparet. --Dici non potest quam judicialiter in momento illo coelestis disciplina saevierit, per quos anfractus huc illucque discurrerit, quid laeserit, quid usserit, quid fregerit. Ut simile factum in Francia nostra nemo aetate didicerit. Vidi, Deum testor, post horam qua haec acciderant, beatae Dei Genitricis imaginem, quae infra crucifixum stabat vultu adeo turbulento et a solita serenitate mutato, ut penitus alterata videretur. Qui cum meo intuitui non crederem, haec ipsa etiam ab aliis notata cognovi. Postquam autem a stupore, qui ex eventu illo acciderat, experrecti sumus, et confessione facta, quid pro peccatis nostris passi eramus, supra quam dici ab homine potest, tristes pensare coepimus, et statuti a Deo contra facies nostras ex respectu conscientiarum nostrarum didicimus quam juste pertulerimus, illico piae Matris faciem in serenum versam vidimus. Omnem sane fidem superat dolor et pudor, qui in nobis aliquandiu fuit.

Post paucos admodum annos cum hujus jam memoria facti omnium pene oblitteraretur ab animo, simile Deus commonitorium repetivit, excepto quod neminem laesit.

Nam juxta eminentem camerae cujusdam caminum pavo nocte substiterat quieturus, in tantum ut se totum ei dum somno deprimeretur imprimeret. Festivitas sancti Jacobi apostoli, et pariter Dominica habebatur; cum nocte gravis tonitrus fragor insisteret, fulmen camino irruit, quidquid ejus camerae eminebat subruit, pavo ei incumbens immobilis stetit, puerulus monachus subter dormiens ne a somno quidem est excitus; famulus autem quidam stupore capitis ac membrorum dure est attonitus. Juxta beatum Augustinum, frustra montes Deus aut insensibilia percutit, sed ut a nobis pensetur quod, dum ea, quae non peccant, sic impetit, magnum judicii discrimen peccantibus intendit, nutricem pro exemplo inferens quae fuste terram verberat, ut infantulum ab importunitate compescat.

Praeteriit me, dum de priori infortunio loquerer, de trium illorum qui perempti sunt moribus loqui. Duo siquidem novitii vix octo in conversatione menses impleverant, quorum alter sub colore gravitatis minus apud se idoneus erat, alter sub levi habitudine nil nimis odibile intus quod sciremus habebat. Hi, pridie quam paterentur, multum sub ea quam dixi diversitate se gesserant, mane etiam, quo haec contigerunt, cum tonitrui voces ille exterius levis audisset, verba exinde dicere ridicula coepit, statimque intrans ecclesiam ictum illum quem risit excepit. At tertius vocabulo Robertus, qui et in saeculo Columba cognominabatur, ob sinceram quam habebat simplicitatem, juvenis tunc primis genis pubescentibus, in omni cognitus honestate, in ecclesiastico ac fraterno officio tantopere erat expeditus et solers ut vicarius pene quotidie omnium haberetur. Attigerat autem et bene grammaticam. Is matutina illa hora, quae ibi fovebat exitium, cum me surgentem, ut solitus erat, praevenisset in claustro sedere, significavit mihi quod ingentibus et reliquo corpore magnis doloribus angeretur. Et subinde commotum respectabat ad aerem, ex quo et mox occubuit. Ecce ante ruinam cor illorum duorum exaltabatur, quorum, ut credimus, in Dei judicio severior mox erat futura sententia; gloriam vero in isto praecedebat humilitas, cui et illico nulli dubium quin divina foret accessura sublimitas. Nam cuidam mox revelatum est quia hi tres Romam ad Sanctum Petrum pariter commigrarent, sed duo umbratiles, et qui vix videri possent, tertius ille albatus, et solita sagacitate vivax, ac mobilis properabat.

Accessit post aliquot annos jam horum oblitis, et securitate torpentibus, tertia correctio. Jam ab ecclesia eadem fueram digressus. Mane quodam, quo fieret tempestuosa commotio, ad majus altare litanias cantaturi processerant. In choro enim, in quo primum ceciderat, subsistere non audebant, cum subito flamma superna ruit, et, sicuti ii qui videre testati sunt, usque ad altaris crepidinem densescendo, circuitum ejus tetra ad sulphuris instar implevit. Cuidam monacho presbytero oculos ibi obduxit, duobus pueris ad altaris pedaneum capita habentibus, ac prostratis, quorum alter ex Judaeo conversus, sed praecordialiter fidelis erat, ab altari sublatis, proculque transactis, pedes aram versus, caput ab abside parietem ipsis nescientibus motus ille convertit. Arcam, quae post altare erat, per loca debilitans fulmen introiit, planetam quae pretiosior putabatur, cum pars plurima ibi thesauri esset ecclesiae, solam fide corrupit. Cujus haec miranda ratio est.

A rege Anglorum, viro prorsus illegitimo, et Ecclesiis infenso, qui Rufus, quod et erat, cognominabatur, quem Deus sui ipsius amasii sagitta, dum venaretur, occidit, planeta ipsa ex nomine petita est. Qui proprios cum nollet exhaurire thesauros, monachum hujus rei exsecutorem destinavit ad abbatem monasterii quod vocabatur de Bello, mandans ei ut quindecim marcas argenti ipsi monacho daret. Abbate vero renuente, per regis violentiam monasterii praeda abducta, et mox marcis quindecim, vellet nollet, ab eodem abbate est redempta. Inde sacrilega, imo per sacrilegos planeta tanta est etiam fraude coempta, nec minori fraude composita, ut in procurando, in emendo, ut componendo tota constet in maledictione conflata; nec enim medium pretii, postquam post hunc eventum in partes missa considerata fuit, est valere probata. In ipsa plane ejus compositione multa emptoris fraus detecta tunc est. Haec igitur integris caeteris ornamentis sic est jure damnata, licet suo mercatori simili parsum videatur a poena.

Cuidam autem monacho mordacem gerenti conscientiam ante hoc factum tale quid apparuit: Imago Domini crucifixi de cruce descendere videbatur, de manibus, latere, ac pedibus sanguine exstillante. Per chori medium incedens dicere audiebatur: « Nisi confessi fueritis, moriemini. » Qui experrectus horruit seipsum, sed antequam confiteretur, subit hujusmodi cum caeteris omnibus periculum, qui confessus justi judicii magnum dedit indicium. Pro quo jam consternato discrimine, die quo haec primum accidere, perennia quotannis sunt instituta jejunia, eleemosynarumque beneficia. Missa ad beatam Mariam et de ipsa quotidiana, praeter hanc quoque missa de Natali Domini ad altare Sancti Michaelis omni Dominica.

Sed jam properemus ad alia.

CAPUT XXIV.

Daemones terrent monachum morti proximum, qui malo fine periit. --Eo anno, imo post quatuor primi casus menses, quidam monachus ordine presbyter, matris meae quondam in saeculo capellanus, vir ad oculum tunc religiosus, sed tunc et postmodum vitiis enormibus, a quibus custodia humana abstineri non poterat, irretractabiliter deditus, facile coeperat infirmari. Qui insperatam in biduo perductus ad mortem, coepit atrociter hac illacque despicere. Cumque ab iis qui esse ejus noverant rogaretur quid cerneret, respondit: Domum plenam barbaris hominibus. Cumque illi intelligerent sibi eos qui videbantur non alios quam daemones imminere, coeperunt ei suggerere ut se signaret, et beatam Dei Genitricem invocare speraret: « Spem, inquit, et fiduciam in ipsa haberem nisi barones isti insisterent. » Mirum dictu quod barones eos vocaverit, quod ex Graeca etymologia graves significat. Et, o quam male graves erant, qui non jam poenitentia aut invocatione aliqua amoliri valuerant! Interrogant denique in quo potissimum angeretur. Respondet ille sic se sentire, ac si ingens productile ferrum guttur ejus et praecordia, flamma excandescente, perureret. Cum autem esset nox quietissima, ut ne venticulus audiretur, coeperunt fenestrae domus parietibus appelli, et quasi ex aliqua intrantium frequentia crebro repercuti. Duo eum monachi, caeteris in domo dormientibus, asservabant, et, conscii quod talia non ex bono fierent, aestuabant. Inter illa ergo quae diximus verba efflavit. Erat autem homo multis indignitatibus addictus, unde et talem vitam talis consecutus est exitus.

In coemeterio ecclesiae illius sepulcrum cuidam defuncto monacho parabatur; nec ille, cui id officii attinebat, meminisse non poterat, eo se in loco tumulum effecisse. Fodit igitur, et cum altiora petisset, tabulam quae supponi solet sarcophago reperit, qua dimota, vacuum pene sepulcrum invenit, nisi quod cucullum, quem caperonem vulgo ( chaperon, et capuchon ) vocant, cum capite introrsum reposito, et crepidas feno semiplenas (quod olim tempore sepulturae factum est, ut magis haereant pedibus) ad pedes sarcophagi reperit, in toto autem medio nihil. Quod cum aliqui vidissent, nobisque retulissent, Dei incomprensibile judicium mirati sumus: quae tam occulte ac subtiliter fieri pervidemus. In quo illud dignum est miraculo, quod caput ibi dimissum. Corpus autem quo Deo placuit a suo loco exportatum est. Cui simile quiddam a bonae memoriae Manasse archiepiscopo, qui ante hos annos fidelissime decessit, et certius a monachis beati Remigii in Remensi urbe addidici. Artaldus quidam hujus civitatis archiepiscopus ad pedes beati Remigii quondam fuerat sepultus: qui post plurima tempora ex aedificiorum mutandorum necessitate retectus, cum ejus sepulcrum fuisset apertum, nihil inibi de ejus corpore est omnino repertum, planeta sola de ejus vestibus illic residua apparuit, quam constat quia cum ejus corpore non tabuit, quia prorsus illaesa patuit. Et certe si ejus corpus ibidem putruisset, tabes utique casulam corrupisset. Videmus his temporibus, quae apud beatum Gregorium referuntur, super noxiorum cadaveribus Dei judicia innovari, quos per sacra loca constat indebite tumulari.

Monialis quae vitam foede transegerat nec poenituerat, post mortem visa est torqueri. --In monasterio virginum Cadomi constituto, quod a Mathildi Anglorum regina constructum est, quae Guillelmi ex Northmannorum comite regis (qui Anglos eosdem subegerat) uxor fuit, monacha quaedam fuit, quae sub peccatis aliquibus foedis sese receperat, nec quocunque monitu ad confitendum cogi potuerat. Hanc sub ea obstinatione mori tunc contigit, quae nec inter moriendum utile quidquam dixit. Cumque una ex sororibus in cellula qua illa obierat, quadam nocte dormiret, videt in somnis in ipso camino domus nimios ignes accendi, eamque in medio positam non solum conflagrari, verum a duobus malignis spiritibus hinc et inde duorum malleorum ictibus tundi. Quae cum tantas miserae illius mulieris tortiones attenderet, scintilla una considerantis in oculum ex percussione mallei visa est evolasse. Unde et ex coctione insidentis igniculi eam contigit evigilasse. Qua ex re factum est ut, quod viderat in spiritu, pateretur in corpore, et veritati visionis verax congrueret testimonium laesionis.

 

CHAPITRE XXI.

Du temps que je vivais en ce lieu j'y vis un homme, devenu moine de chevalier, qui était, à ce qu'on croyait, simple de mœurs, déjà avancé en âge et qui ayant été envoyé par son abbé dans le pays du Vexin dont il était originaire, pour veiller a la garde d'une église, résolut, avec l'autorisation de son prieur, de faire réparer la chaussée d'un chemin public, laquelle avait été toute dégradée. En conséquence il fit faire cet ouvrage avec le produit des dons des fidèles ; et le travail terminé, le moine retint pour lui quelque argent, reste de celui qu'on lui avait donné. Cependant il fut saisi d'une maladie mortelle, et il ne parla point en confession de ce qu'il recelait ainsi méchamment. On le transporta au monastère dont il était moine ; il ne se confessa ni à l’abbé, ni au prieur, quoiqu'il éprouvât de cruelles souffrances, avant-coureurs de la mort mais il confia cette même somme d'argent à un certain domestique qui servait les malades.

Au milieu du silence de la nuit, son mal ayant fort augmenté, il perdit toute connaissance, fut étendu comme mort sur la terre, et nous, appelés lors par le son de la cloche, nous vînmes réciter les psaumes, les prières, et faire les cérémonies convenables pour ceux qui vont mourir. Cela fait, et l'homme ayant été, selon l'usage des monastères, recouvert du cilice, nous le quittâmes, respirant à peine, et, comme il paraissait dans les dernières angoisses de la mort, nul de nous ne comptait sur sa vie ; tous au contraire nous pensions qu'il recevrait bientôt le dernier sacrement, comme un homme qui se meurt. Cependant, aussitôt après notre départ, il respira de nouveau, et appelant alors le prieur, car l'abbé était absent, il lui déclara la fraude qu'il avait commise et le nom de celui à qui il avait remis l'argent volé. Il dit, et après avoir reçu du prieur l'absolution, et poussé de profonds sanglots, il expira. Mon maître, celui dont j'ai parlé très souvent, était prieur à cette époque. Telles sont les grandes miséricordes du Seigneur, qui, lorsque nous ne sommes pas entièrement détruits, délivre celui qu'il veut de l'abîme le plus profond.

Cet homme donc étant sorti de ce monde, l'affaire de l'argent retomba tout entière sur le domestique. Celui-ci avait caché cette somme dans la paille du berceau de sa petite fille, encore tout-à-fait enfant. La nuit, quand on mettait l'enfant dans son lit, voilà, les démons lui sautaient comme de petits chiens sur le côté, sur le derrière, la poussant de côté et d'autre, quelquefois même la pinçant et provoquant ainsi ses pleurs et ses cris ; et quand quelqu'un venait demander à cette enfant pourquoi elle pleurait, elle répondait qu'elle était dévorée par de petits chiens. Alors sa mère, qui avait été au service de ma mère, et pendant quelque temps servante, accourut vers celle qui avait été sa maîtresse, c'est-à-dire ma mère, lui dit que cet argent du crime avait été déposé chez elle, et raconta en outre le malheur de sa petite-fille, qui se disait dévorée par de petits chiens. Ma mère lui dit alors : Sache que ce sont les démons qui se réjouissent à cause de cet argent du diable, et qui tourmentent ta fille, comme s'ils reconnaissaient leur bien. Ayant appris cela, le mari de cette femme, mis au supplice, pour ainsi dire, par tous les tourments qu'il endurait, rendit, quoique fort contre son gré, ce qu'on lui redemandait, soit qu'il y fût forcé, soit qu'on l'y eût invité en secret, soit qu'on l'eût accablé de supplications, et il ne cacha point que les démons l'avaient horriblement tracassé à ce sujet.

Après avoir rapporte comment Dieu prend en compassion celui à qui il veut faire grâce, nous pourrons voir, par ce que nous allons raconter maintenant, comment il endurcit celui qu'il veut endurcir. O jugements étonnants de Dieu ! car celui dont nous avons d'abord parlé avait passé toute sa vie au milieu des exercices des chevaliers et des honteuses débauches des femmes de mauvaise vie ; et au contraire celui dont je vais parler maintenant avait bien été quelque peu négligent de lui-même, mais d'ailleurs il ne s'était fait connaître par aucune grossière malhonnêteté. Certes, ce vice de la passion de l'argent est d'autant plus pernicieux pour les moines, qu'il est moins naturel en eux : aussi pourrait-on avec peine désigner un autre crime que le diable provoque avec plus d'empressement par ses perfides suggestions.

CHAPITRE XXII.

Un autre de nos moines, qui avait reçu l'ordre de prêtrise, et auquel on ne pouvait reprocher qu'un peu de légèreté dans la passion qu'il avait de monter à cheval, avait reçu deux sous d'une certaine dame noble, et bientôt après, attaqué d'une dysenterie, il s'était arrêté à Saint-Quentin de Beauvais. Dès qu'on l'eut appris à Flavigny, cet homme fut rapporté dans son église par l'ordre de l'abbé.

Comme il mangeait énormément et rendait tout aussitôt ce qu'il avait pris, quelque chose que ce fût, il arriva que son abbé, qui devait aller en voyage, se rendit auprès de lui pour l'entretenir, craignant qu'il ne mourut pendant son absence. Au moment de l'arrivée de l'abbé, le moine s'était retiré, pour satisfaire à un besoin. L'abbé l'ayant vu sur sa chaise percée qu'il ne pouvait quitter, la figure horriblement décomposée, ils se regardèrent d'abord l'un l'autre ; puis l'abbé n'osa aborder le moine dans une telle situation, et le malheureux n'eut ni la permission, ni la possibilité de se confesser et de recevoir l'absolution de son crime. L'abbé se retira, et le moine passa du lieu où il était dans son petit lit, comme pour se reposer ; mais à peine y fut-il rentré et étendu sur le dos, qu'il fut étouffé par le diable. Vous eussiez vu ; son menton et sa gorge effroyablement collés sur sa poitrine, comme s'ils y eussent été fixés par l'effet d'une violente pression. Il mourut donc sans s'être confessé, sans avoir reçu l'extrême-onction, sans avoir fait de déclaration sur ce malheureux petit pécule. Lorsqu'on dépouilla son cadavre pour le laver, on lui trouva sous l'aisselle une bourse suspendue à son épaule. Celui qui avait fait cette découverte, transporté de fureur, jeta la bourse par terre, et battant des mains courut aussitôt vers les moines, pour leur rapporter ce fait extraordinaire, car il était inouï parmi les moines qu'aucun des leurs fut jamais mort en un tel état.

On envoya donc un exprès à l'abbé qui était allé à deux milles au-delà de Beauvais, dans une maison de campagne à lui appartenant, et qui venait de se mettre à dîner. Un premier messager qui lui avait déjà été expédié avait appris à l'abbé la mort du moine ; mais ne sachant rien de l'affaire des deux sous, le messager n'en avait rien dit ; Le second qui arriva auprès de l'abbé, envoyé par les frères, lui demanda ce qu'il fallait faire, et s'il serait permis d'ensevelir avec les autres celui qui s'était si misérablement séparé de leur communion. L'abbé, après avoir tenu conseil avec des hommes sages, prescrivit de lui donner la sépulture dans les champs, sans lui accorder ni les prières ni le chant des psaumes, et de déposer sur sa poitrine l'argent trouvé. Toutefois les prières particulières des frères ne lui manquèrent point, et même ils s'y portèrent avec d'autant plus de ferveur qu'ils savaient qu'il en avait un plus grand besoin. La mort subite de ce moine rendit les autres plus circonspects, au sujet de l'argent de leurs épargnes. Voyons maintenant comme ils furent frappés de verges en d'autres circonstances, et pour d’autres faits.

CHAPITRE XXIII,

À peine quelques semaines s'étaient écoulées, la veille de la fête des martyrs Gervais et Prêtais, on entendit un petit-coup de tonnerre, et sans que l'on vît briller de nouveaux éclairs, de sombres nuages parurent dans l'air chargé de tempêtes. Lorsque nous nous levâmes de grand matin, la cloché venait de sonner depuis peu d'instants la première heure du jour. Nous nous fendîmes à l'église avec une promptitude inaccoutumée, et, après une très courte prière, nous avions dit : Deus in adjutorium meum intende, Dieu, viens à mon aide, et nous nous disposions à continuer, lorsque la foudre tombant avec un grand fracas pénétra dans l'église de la manière que je vais décrire. D'abord la foudre brisa ou brûla le coq qui s'élevait au dessus de la tour, la croix et la flèche qui la portait, ébranla la poutre sur laquelle ces divers objets étaient appuyés, et renversant et brûlant a moitié les lattes qui entouraient la clef de la porte, elle entra dans la tour par cette porte vitrée placée du côté de l'occident. Là elle brisa, mais sans la brûler, l'image posée debout, et représentant le Seigneur crucifié, brisant la tête de manière à la faire tomber en pièces, et transperçant le flanc droit ; puis elle brûla et mutila le côté et le bras droit de la croix et de l'image, tellement que personne ne put rien retrouver de tout le bras, si ce n'est le pouce de la main.

Lorsque le pasteur est frappé, les brebis sont dispersées, et tombent percées de coups ou frappées de mort. De même, vers le côté droit, la flamme glissant le long de la voûte, sous laquelle était placée l'image qu'elle venait de briser, traça sur le ciment de cette voûte un double sillon de couleur noire, et pénétrant alors dans le chœur, elle alla frapper deux moines qui se tenaient debout des deux côtés de la voûte, et les priva.de vie en un clin d'œil. De l'autre côté sur la gauche, la foudre, en tombant, enleva, comme avec un rasoir, tout l'enduit du ciment, et, semblable à un rocher roulant, elle écrasa un moine qui était aussi debout de ce même côté : ni sur les deux premiers moines, ni sur celui-ci on ne vit apparaître aucune trace extérieure de lésion ; seulement ce dernier eut les yeux retournés, et tombant de sa hauteur il ne fut plus que poussière. Ce qu'il y eut de bien étonnant, c'est que ceux qui furent tués demeurèrent à leur place assis, tandis que nous autres frappés de stupeur par la violence de la foudre, et presque à demi morts, nous nous étions précipités par terre les uns sur les autres. Quelques uns de ceux qui étaient ainsi tombés perdirent toute sensibilité physique de la ceinture jusques en bas ; il y en eut qui furent blessés à tel point que, craignant qu'ils ne mourussent, nous nous hâtâmes de les oindre de l'huile sainte. Chez quelques-uns la foudre s'insinua sous leurs vêtements, brûla tous les poils de leur corps et même ceux qui croissent sous les aisselles, puis perçant les chaussons et les semelles, elle sortit par l'extrémité de leurs pieds.

On ne saurait exprimer avec quelle sévérité la rigueur céleste se déploya en ce moment, ni décrire tous les tours et les détours qu'elle traça dans sa marche rapide, ni dire tout ce qu'elle frappa, tout ce qu'elle brûla, tout ce qu'elle brisa. Personne de notre temps n'a entendu dire qu'il soit arrivé rien de semblable en France. J'ai vu, j'en prends Dieu à témoin, une heure environ après cet événement, l'image de la bienheureuse mère de Dieu, qui était placée en dessous du crucifix, présenter un visage tellement agité, et si différent de la sérénité habituelle de ses traits, qu'elle semblait devenue toute autre. Je ne pouvais même en croire mes yeux, mais j'ai appris que d'autres avaient fait la même remarque. Après que nous fûmes revenus de la profonde stupeur dans laquelle nous avait plongés cette catastrophe, fusant notre confession, nous commençâmes à méditer avec une profonde tristesse sur ce que nous avions souffert à raison de nos péchés, et qui est bien au dessus de tout ce qu'un homme peut dire. Ainsi placés par la main de Dieu en présence de nous-mêmes, nous apprîmes, par les reproches de notre conscience, combien nous avions souffert justement, et alors aussi nous vîmes la sérénité reparaître sur la figure de la sainte mère de Dieu. Or, la douleur et la honte, qui avaient été quelque temps en nous, y avaient vaincu tout sentiment de foi.

Peu d'années après, et lorsque déjà le souvenir de cet événement était presque entièrement sorti des esprits, Dieu renouvela ses avertissements de la même manière, si ce n'est que, cette fois, il ne blessa personne.

Une nuit, un paon s'était perché pour dormir presque au sommet du la cheminée d'une certaine chambre, tellement que, tandis qu'il était accablé par le sommeil, tout son corps posait sur le tuyau. C'était le jour de la fête de Saint-Jacques l'apôtre, et un jour de dimanche, pendant la nuit ; un coup de tonnerre retentit avec un grand fracas, et la foudre tomba sur cette cheminée : tout ce qui était à son extrémité croula en même temps ; le paon qui s'y était posé demeura sans mouvement ; un moine encore enfant, et qui dormait en dessous de la cheminée, ne fut pas même éveillé ; un domestique fut frappé de stupeur dans la tête et dans tous les membres, et rudement étonné d'un tel événement. Selon l'opinion de Saint-Augustin, si Dieu frappe sans résultat sur les montagnes et les objets insensibles, c'est pour nous faire reconnaître que, s'il s'en prend ainsi aux choses qui ne pèchent point, c'est pour dénoncer aux pêcheurs le grand péril qui les attend au jour du jugement, renouvelant ainsi pour nous l'exemple de ce grand serpent qui frappe la terre de sa queue, pour mettre un terme aux importunités de son petit.

En rapportant le premier de ces deux événements, j'ai omis de dire quelle avait été la conduite de ces trois hommes qui furent frappes de mort. Deux d'entre eux étaient moines, et huit mois s'étaient à peine écoulés depuis leur conversion ; l'un d'eux, sous une apparence de gravité, était peu propre à son nouvel état ; l'autre, sous un air de légèreté, n'avait en lui, du moins à notre connaissance, rien qui pût exciter la haine. Ces deux hommes, la veille de leur mort, avaient donné chacun des témoignages de leur caractère, selon les différences que nous venons d'indiquer, et le matin même que ces choses arrivèrent, celui qui avait extérieurement l'apparence de légèreté, ayant entendu le bruit du tonnerre, se mit en train de dire des plaisanteries, et étant entré dans l'église en même temps, il fut frappé du coup dont il s'était moqué. Le troisième, nommé Robert, que l'on surnommait la colombe, selon le monde, à cause de son extrême simplicité, était jeune encore et ses joues se couvraient à peine d'un léger duvet. Il était connu avantageusement en toiles choses, et se montrait tellement empressé et actif pour tous les services de l'église et les fonctions de frère, qu'on le voyait presque tous les jours le suppléant de quelqu'un. Il avait aussi étudié la grammaire avec succès. Celui-là donc, à cette heure matinale qui préparait sa destruction, étant venu selon son usage m'inviter, pendant que je me levais, à venir prendre ma place, m'annonça qu'il éprouvait de grandes douleurs dans toutes les parties de son corps ; puis il tourna ses regards vers cette atmosphère agitée d'où bientôt après la mort vint tomber sur lui. Ainsi donc, avant que leur ruine fut accomplie, le cœur des deux premiers était rempli d'orgueil, et sans doute, comme nous le croyons, ils devaient trouver bientôt après, dans le jugement de Dieu, une sentence bien plus rigoureuse. Dans Robert au contraire l’humilité l'emportait sur l'orgueil, aussi nul ne douta qu'il n'eût tout aussitôt accès auprès de la bonté divine. Bientôt après en effet un homme eut une révélation, dans laquelle il vit ces trois moines se rendant également à Rome auprès de saint Pierre ; les deux premiers étaient comme des ombres, et à peine pouvait-on les apercevoir ; mais le troisième était vêtu de blanc et s'avançait, plein de mouvement et de vie, avec son activité accoutumée.

Quelques années après, et lorsque déjà les moines avaient oublié ces choses et s'engourdissaient dans la sécurité, survint une troisième correction. A celle époque j'avais quitté cette église. Un matin donc, pendant que l'air était ébranlé par nue tempête, les moines s'étaient avancés en procession vers le grand autel pour chanter les litanies. Tout à coup la flamme du ciel tomba, et se condensant sur le sommet de l'autel, ainsi que l'ont attesté ceux qui en furent témoins, elle enveloppa tout le tour de l'autel d'une noire vapeur, semblable à une vapeur de soufre. Un certain moine prêtre eut les yeux tout-à-fait éblouis ; deux enfants prosternés, et dont la télé appuyait sur le pied de l'autel (l'un d'eux, Juif de naissance, s'était converti et était alors fidèle en toute sincérité de cœur), furent enlevés de l'autel et transportés au loin, et dans ce mouvement rapide, qu'ils ne sentirent point eux-mêmes, ils se trouvèrent placés les pieds vers l'autel, la tête contre la paroi qui masque l'enceinte du chœur. La foudre enfonçant certaines portions du tabernacle placé derrière l'autel, pénétra dans l'intérieur, et ne fit que détruire une chasuble qui était considérée comme très précieuse, ne touchant pas d'ailleurs à la plus grande partie des trésors de l'église enfermés dans ce même lieu. Voici la cause merveilleuse de ce fait.

Le roi des Anglais, homme complètement mauvais et ennemi des églises, que l'on avait surnommé le Roux, comme il l'était en effet, et que Dieu fit périr à la chasse par la flèche de l'homme avec lequel il entretenait une liaison monstrueuse, avait fait demander positivement cette chasuble. Comme ce roi ne voulait pas épuiser son trésor particulier, il chargea un moine de lui négocier cette affaire, et l'envoya vers l'abbé du monastère de Beaumont, prescrivant à celui-ci de donner à ce moine quinze marcs d'argent. L'abbé s'y étant refusé, la chasuble fut enlevée au monastère, par la violence du roi, et bientôt après ce même abbé en vint, bon gré mal gré, à la racheter pour quinze marcs. Ainsi, cette chasuble rendue sacrilège, en outre acquise frauduleusement par des sacrilèges, et non moins frauduleusement rachetée par composition, se trouva tout entière couverte de malédiction, tant par le fait de la première négociation que par celui de l'achat et de la composition consentie pour son rachat, et elle fut reconnue en effet n'avoir pas la moitié de sa valeur, lorsqu'à près cet événement elle fut envoyée dans le pays et y eut été examinée. Alors aussi on découvrit qu'il y avait eu beaucoup de fraude de la part de l'acheteur lors de la composition. Ainsi cet ornement de l'église fut à bon droit condamné, tandis que tous lès autres demeurèrent parfaitement intacts, et quoique celui qui en avait trafiqué parût demeurer lui-même exempt de toute peine semblable.

Avant cet événement, un moine qui portait une conscience agitée de remords eut la vision que je vais rapporter. Il lui sembla voir l'image du Seigneur crucifié descendre de la croix ; ses mains, son flanc, ses pieds étaient dégoutants de sang. Alors l'image s'étant avancée au milieu du chœur, le moine crut lui entendre prononcer ces paroles : Si vous ne vous êtes confessés, vous mourrez. Se réveillant aussitôt, le moine eut horreur de lui-même ; mais, avant qu'il se fût confessé, il se trouva, comme tous les autres, exposé aux mêmes périls, et lorsqu'il se confessa, il fournit des indices bien expressifs de la justice d'un tel jugement. A raison de ces dangers, et le jour même où ces premiers événements se passèrent, on fonda à perpétuité dans cette église un jeûne annuel et d'abondantes distributions d'aumônes. On fonda, de plus, pour tous les jours, une messe à la bienheureuse Marie, et en outre, pour tous les dimanches, une messe de la Nativité du Seigneur, devant l'autel de saint Michel.

Hâtons-nous maintenant de passer à d'autres sujets.

CHAPITRE XXIV.

Cette même année, et même seulement quatre mois après le premier des événements que je viens de rapporter, un certain moine, qui avait reçu l’ordre de prêtrise et avait été auparavant chapelain de ma mère, lorsqu'elle vivait dans le monde, homme qui alors, mais seulement alors, était religieux en apparence, et qui depuis s'était adonné à des vices énormes, qui l'entraînaient irrésistiblement, sans qu'aucun motif humain fût assez puissant pour l'en détourner ; ce moine, dis-je, tomba malade. Conduit en deux jours à la mort qu'il n'attendait point, il se prit à jeter de tous côtés des regards de désespoir. Ceux qui connaissaient sa situation lui ayant demandé alors ce qu'il voyait, il leur répondit qu'il voyait sa maison remplie d'hommes sauvages. Eux alors, comprenant bien que ces êtres qu'il voyait ainsi n'étaient autres que des démons, essayèrent de l'engager à se signer, à mettre son espoir en la bienheureuse mère de Dieu et à l'invoquer. J'aurais espoir et confiance en elle, leur dit-il alors, si ces barons n'étaient là à m'oppresser. Chose étonnante qu'il leur donnât ainsi ce nom de barons qui dans son étymologie grecque signifie pesants, lourds. Combien en effet étaient fâcheux et lourds ceux qui ne pouvaient être écartés ni par la pénitence, ni par les invocations ! Les autres lui demandèrent alors ce qui le faisait le plus souffrir ; il leur répondit qu'il sentait comme une immense et longue barre de fer rougie jusques au blanc, qui lui brûlait le gosier et l'estomac. Enfin au milieu d'une nuit tellement calme que l'on n'entendait pas même le plus léger souille de vent, les fenêtres de la maison s'ouvrirent contre les murailles et battirent violemment, comme si une foule de gens entraient en même temps dans l'appartement. Les deux moines qui veillaient auprès du malade, tandis que les autres frères dormaient dans la même maison, ayant le sentiment qu'une telle chose n'annonçait rien de bon, étaient eux-mêmes dans une grande agitation, et le moine ayant à peine prononce les paroles que nous venons de rapporter, rendit le dernier soupir. Gâtait un homme adonné à toutes sortes de turpitudes, en sorte qu'il trouva une mort digne de sa vie.

On faisait dans le cimetière de la même église des préparatifs pour la sépulture d'un certain moine mort tout récemment. Celui qui était chargé de ce service ne se souvint pas qu'il avait lui-même creusé une tombe à la même place. Il se mit donc à fossoyer, et lorsqu'il fut arrivé au plus profond, il découvrit la planche que l'on a coutume de mettre sur un sarcophage ; puis ayant écarté cette planche, il vit paraître un sépulcre à peu près vide, si ce n'est cependant qu'il trouva ce qu'on appelle vulgairement un capuchon, une tête renfermée dans ce capuchon, et des pantoufles à demi-remplies de foin (ce qu'on avait fait jadis au moment de la sépulture, afin que les pantoufles demeurassent mieux attachées aux pieds), le tout placé à l'extrémité inférieure du sarcophage, tandis que dans le milieu il n'y avait rien. Quelques autres moines ayant vu aussi cela et nous l'ayant rapporté, nous admirâmes les jugements incompréhensibles de Dieu, en vertu desquels nous voyons arriver de certaines choses d'une manière si mystérieuse et si étrange. Ce qu'il y a en cela de vraiment digne de notre étonnement, c'est que la tête eût été laissée, tandis que le reste du corps avait été enlevé de sa place et transporté où il avait plu à Dieu.

Un autre fait à peu près semblable m'a été raconté par l'archevêque Manassé de précieuse mémoire, lequel est mort avec une très grande foi il y a quelques années, et les moines du bienheureux Rémi dans la ville de Reims m'ont encore plus formellement confirmé ce récit.

Un certain Artaud, archevêque de cette ville, avait été jadis enseveli aux pieds du bienheureux Rémi. Comme on se trouva, à la suite d'un longtemps, dans la nécessité de faire quelque changement dans les bâtiments, on rencontra et l'on ouvrit le sépulcre de l'archevêque ; mais on n'y trouva absolument aucune partie de son corps et l'on ne vit paraître de ses vêtements qu'une seule chasuble, laquelle très certainement n'avait pas séjourné avec le corps, puisqu'elle était parfaitement conservée ; et il n'est pas douteux que si le corps eût pourri en cette place, la pourriture eût aussi consumé la chasuble. Ainsi de notre temps nous voyons se renouveler, tels qu'ils sont rapportés dans le bienheureux Grégoire, ces jugements de Dieu sur les cadavres des coupables, que l'on a ensevelis en terre sainte, lorsqu'ils n'y avaient aucun droit.

Il y avait dans le monastère de filles, établi à Caen, et qui fut fondé par Mathilde, reine des Anglais, laquelle était l'épouse du roi Guillaume, comte de Normandie, qui lui-même avait subjugué les Anglais ; il y avait, dis-je, dans ce monastère une certaine femme, qui s'était retirée là, à la suite de quelques péchés très honteux, et que l’on n'avait jamais pu contraindre à se confesser, quelque instance qu'on lui eut faite. Il arriva à cette femme de mourir dans la même obstination, et en mourant elle ne dit absolument rien qui pût lui être profitable. Comme donc l'une des sœurs dormait une nuit dans la cellule où cette femme était morte, elle vit en songe un feu très violent se déclarer dans la cheminée de la maison, et cette femme placée au milieu du feu et non seulement se brûlant, mais frappée de deux côtés à la fois par deux esprits malins, qui la battaient à coups de marteaux. Tandis que la sœur considérait ainsi les grands tourments qu'endurait cette malheureuse femme, il lui sembla qu'une étincelle échappée sous les coups de l'un des marteaux venait tomber sur son œil ; la brûlure qu'elle crut sentir par reflet de ce petit charbon la fit réveiller, et il en résulta que ce qu'elle avait vu en esprit, elle le souffrit en effet en son corps, et que la vérité de sa vision fut attestée par le témoignage véridique d'une blessure.

 

CAPUT XXV.

Quidam Flaviacensis monachus Otmundus vocabatur, qui cum adhuc clericus plurima monasterio contulisset, ad extremum sese contulit. Qui suscepto monachatu coepti boni poenitens, aegre nimium quod fecerat, tulit. Sed mox a Deo infirmitate corporis castigatus, sensit, egitque postmodum viciniora saluti, nec sacrum jam ordinem necessitate, sed coluit voluntate. Is ira mobilis cum aequo plus esset, factus ecclesiae aedituus, pauperculum hominem, qui a se eleemosynam importune petebat, dure plusquam debuerat ab ecclesia expulit. Quo interdiu facto, cum nocte sequenti vigilias significaturus ad ostia aperienda prodiret, ecce diabolus, in specie hominis pauperis quem pridie male eliminaverat, sibi obvius fuit, et fuste elevato monachum quasi percussurus impetiit. Fores namque inter clerum et populum interjecti parietis aperuerat, et ad alias, per quas intrat populus, reserandas procedebat, cum repente exterioribus obseratis in exitu anteriorum a medio basilicae ille simulans se ferire prosiliit. Cumque ille pavefactus cessisset, hominem aestimans quem hesterno arcuisset, in se tandem rediit, et dum ostia forinseca clausa pensat, diabolum tandem fuisse credidit, qui hoc signo suum opus in homine denotavit.

In hiemali tempore dum ad naturae requisita consurgeret, solitis indui pigritans sola cuculla vestiebatur, et inter moras illas frigore mortifero angebatur. Nec multo post extremarum corporis partium tumore perductus ad mortem, nomen ipsum mortis plus justo moleste ferebat. Cumque indesinenter, heu! sibi sub tantis moeroribus clamitaret, ad extremam devenit horam. Qui sumpta communione, et per Dei gratiam retenta, caetera enim redibant ad vomitum, spiritum jam laborabat absolvere. Interea cum haec prima fierent hora noctis, et custos ecclesiae vir bonus sese cubitum collocasset, ecce audit in coemeterio, quod juxta erat, fratrum, innumerabilem daemonum frequentiam consedisse. Qui cum liberum ad haec sentienda haberet intellectum, potentia tamen quadam spirituali deprimeretur ad linguae et corporis motum, introeunt ecclesiam, et ante lectum ejus transeuntes, inter chorum et altare sese proripiunt, et ad domum qua decumbebat aegrotus intendunt. Cumque ille, qui ista mentaliter fieri sentiebat, Deum ut ab iis salvaretur in spiritu exoraret, nec causa mortis tantum cogi exercitum ignoraret, mox ut ad cellulam agonizans attingunt, fratres, qui circa morientem fuerant, ad convocandum aliorum conventum tabulam ex more percutiunt. Quo dum convenitur, ille nec mora resolvitur. Quod idcirco retulerim, non quod in malignam illam partem eum cessisse crediderim, sed quod omnes mecum pensare commoneam, quod princeps mundi venit ad Filium Dei, in quo non habebat quidquam. Et si ad illum, ad nos quam potius in quibus pene totum habet, diabolicam certum est rapidis affectibus convenire dementiam.

Mulierem inibi vidi, quae cum suo parvulo filio atrocissime irasceretur, inter alia maledicta, quibus innocentem jaculabatur, infantulum baptisma etiam, cui intinctus fuerat, ore nefario maledixit. Quae confestim arrepta a daemonio bacchari insanissime, et detestabilia loqui et agere coepit. Quae perducta ad ecclesiam, et fratribus exhibita, per orationes et exorcismum sensui reddita, ex vexatione edidicit Dominica non maledicere sacramenta.

Puellulam itidem vidi energumenam ad memoriam inibi Geremari confessoris adductam. Quae cum diebus aliquot commorata fuisset ibidem, quadam die tracta est a parentibus ad altare. Cui cum assisteret, retorto ad chorum capite videt pueros monachos post se stantes, et ait: « Quam pulchros, Deus meus, juvenculos! sed est inter illos unus qui nequaquam eis cohabitare deberet. » Quo audito valde mirati sumus, quorsum talis sententia respectaret. Nec mora quidam ex ipsis fuga elabitur, et inter fugiendum prava ejus vita moriendo deserta religione detegitur.

CAPUT XXVI.

Quoniam de daemonibus agere coepimus, quaedam subnectere idoneum judicamus, quorum exemplo et eorum oracula, eorumque qui eis confabulantur consilia vitare possimus. Neminem enim ad sua maleficia addiscenda admittunt, nisi quem totius suae Christianitatis honore, detestabili primum sacrilegio exuunt.

In quodam nobili monasterio monachus quidam ab ineunte aetate nutritus fuerat, grammaticamque aliquantisper attigerat; qui ad cellam ecclesiae appendicem a suo abbate directus, cum inibi moraretur, in morbum incidit, cujus causa cum Judaeo quodam, gnaro medicinae, loquendi malo suo occasionem sumpsit. Ex mutua ergo familiaritate sumentes audaciam, sua sibi incipiunt revelare mysteria. Itaque sentiens monachus malarum artium curiosus Judaeum maleficia nosse, multum ei institit. Assensit Judaeus, et sequestrum ei apud diabolum se futurum pollicetur. Statuitur locus, colloquiique dies. Tandem eo mediatore sistitur ante diabolum; petit se doctrinae hujus eo fieri auctore participem. Refert praeses ille nefandus neutiquam hoc fieri, nisi Christianitate negata sibi sacrificium deferatur. Interrogat ille quod Quod delectabilius est in homine. Quod illud? Sperma libabis, ait, tuum; quod cum mihi profuderis, inde quod sacrificantibus est debitum praegustabis. Proh scelus! Proh pudor! Et is a quo haec exigebantur erat presbyter. Et haec ad tui ordinis et tuae benedictae hostiae sacrilegam ignominiam fecit tuus antiquus hostis, Domine. Ne sileas, neque compescaris a vindicta, Deus (Psal. LXXXII, 2). Quid dicam? Quomodo dicam? Fecit quod petebatur infelix, quem tu, o utinam ad tempus! deserueras. Fit itaque cum horribili libamento super fidei relegatione professio. Quas autem artes exsecrabili hoc mercimonio compararit facto notificemus in uno:

Quamdam cogniti generis monacham colloquio suo assueverat. Erat autem in cellula commanens, uno tantum sodali monacho, qui quidem exteriora curabat, is domi vacabat ineptiis. Die ergo quadam suo cum contubernali a negotio redeunte domi sedebant, quem cum porro vidissent, diverticulum mulieri non patuit, sed exitus ejus reditum monachi offendebat. Trepidam itaque novus incantator intuens sociam, vade, ait, in occursum venientis, nusquam dextra laevaque respiciens, nil verearis. Credidit femina et processit. Ille vero substitit in ostio, et praecantans ei quae didicerat, in canem eam convertit immanissimum. Quae cum redeunti monacho propinquasset: « Heu! inquit, unde tantus canis advenit? » Illa vero multum pavefacta pertransiit, tantum ex eo verbo sub qua specie evasisset, agnovit. Monachus denique et ipse domum veniens rogitat unde tam insolitae magnitudinis canis emerserit. « Vicini inquit, illius nostri est. Nonne eum jam dudum nosti? » Sic siluit dum vera putat. Diu igitur sine Deo vivens, demum gravi morbo, Deo propitiante, percutitur, et, velit nolit, quod gesserat confitetur. Res ad judicium sapientium, et maxime Anselmi Cantuariensis postmodum archiepiscopi, tunc Beccensis abbatis, provocatur, et sub ejus potissimum censura, ab omni divinorum mysteriorum ministerio eorum spurcissimus profanator abjicitur. In qua tamen abstentione positus, nunquam ab ejus animo oblitterari poterat, quin adhuc futurus esset episcopus. Quam spem indubie acceperat a daemonibus, semper quidem, et hic quoque mendacibus, quia ante paucos annos non modo pontifex, sed in aeternum expresbyter est defunctus

Attexam cujusdam initium, sed meliori fine conclusum.

Quidam clericus in Belvacensi pago scriptandi arte vivebat, quem et ego noveram (nam Flaviaci in hoc ipso opere conductus laboraverat); qui postmodum apud castrum Britoilum cum altero malefico fabulam habens clerico, tale quid audivit: Si quaestui mihi esset, quiddam te docerem, quod cum faceres, quotidiana, sine ulla administratione hominis, pecuniarum dona perciperes. Quaerit ille quid facto opus esset. Infert maleficus quia civi infernorum, scilicet diabolo, litandum sibi foret. Qua, inquit, victima? Gallo, inquit, ita ut ovum, de quo concretus est, die Jovis in mense Martio a gallina constet expositum. Hunc ergo postquam torrueris, in ipso noctis principio tecum sumens, uti tostus est, veru adhuc ei intuso, ad proximum vivarium mecum ibis. Quidquid autem ibi videas, audias, sentias, non Deum, non beatam Mariam, non ullos sanctos invocare praesumas. Faxo, inquit. Mirabile factum! Ad locum ergo noctu veniunt, et hostiam tali Deo congruam secum ferunt. Cumque ille ex nomine invocasset daemonium, et pravus ille discipulus teneret gallum, suscitato turbine daemon astitit, gallum sibi corripuit, exterritus ille qui ducebatur, sanctam Mariam inclamavit. Cujus potentis Dominae audito ille nomine cum gallo suo aufugit, ita ut eumdem efferre non sufficeret, sed eum in quadam vivarii insula quispiam de piscatoribus postridie reperiret. O regium et dulce tuis nomen, malignis partibus sic pavendum! Iratus est autem maleficus adversus clericum, cur tantam sub tali negotio feminam invocasset. At ille poenitentia actus ad Lisiardum Belvacensem archidiaconum avunculum meum, virum undecunque litteratum, prudentem, et ad talia curialem ac famosum, accessit; confessusque quod gessit, orationibus ac jejuniis sese ad poenitudinem ipso jubente depressit.

Haec de iis quae in monasterio viderim aut audierim dixisse sufficiant. At deinceps, cum superius de illa nostra qualicunque electione dixerimus, quis ipse locus, qualiter institutus, quas antiquitates habuerit, ad quem translati Deo auctore sumus, alterius libelli initio attingamus.

 

CHAPITRE XXV.

Il y avait à Flavigny, un certain moine qui s'appelait Osmond, et qui, après avoir fait beaucoup de dons au monastère pendant qu'il était simple clerc, s'y consacra enfin tout entier. Ayant pris l'habit de moine, il se repentit de ce bon commencement, et eut un extrême regret de ce qu'il avait fait. Mais bientôt, châtié de Dieu qui le frappa d'une maladie dans son corps, il en fut touché, fit dès lors des choses plus convenables au salut et vécut dans les ordres sacrés, non plus comme par nécessité, mais avec bonne volonté. Osmond, plus colère qu'il notait raisonnable, et devenu sacristain de l'église, chassa un jour de cette église, plus durement qu'il n'aurait dû le faire, un très pauvre homme qui lui demandait l'aumône avec importunité. Ceci s'était passé pendant le jour : la nuit suivante, comme cet homme était sorti pour aller ouvrir les portes et annoncer vigiles, voilà que le diable se présente à sa rencontre sous la figure du pauvre homme que le moine avait frappé la veille mal à propos ; puis le diable s'avance vers le moine, levant un bâton comme pour le frapper. Le moine avait ouvert la porte de la cloison qui sépare le peuple du clergé, et s'avançait pour aller ouvrir les autres portes par lesquelles on entre dans l'église, quand tout à coup les portes extérieures étant encore fermées, et à la sortie de la première, vers le milieu de la basilique, le diable s'élança, feignant de vouloir le frapper. Le moine, effrayé d'abord, se retira, croyant voir devant lui celui que la veille il avait maltraité ; mais il rentra en lui-même, et réfléchissant que les portes extérieures étaient fermées, il crut enfin que c'était le diable qui par cette apparition venait lui reprocher sa conduite envers le pauvre homme.

Dans le temps d'hiver, lorsqu'Osmond se levait pour satisfaire aux besoins de la nature, il évitait dans sa paresse de prendre ses vêtements ordinaires et ne mettait que son capuchon, en sorte que dans l'intervalle il était souvent saisi d'un froid mortel. Peu de temps après, les extrémités de son corps s'enflèrent au point de le mettre en danger, et alors le seul nom de la mort lui était insupportable, plus même qu'il ne convenait. Et comme il ne cessait, dans le sentiment de sa profonde douleur, de s'écrier, Hélas ! il arriva ainsi à son heure dernière. Ayant reçu alors la communion, il la garda en son corps par la grâce de Dieu, et quoiqu'il rendit tous les autres aliments par des vomissements ; puis il commença à faire effort pour rendre Famé. Pendant que ces choses se passaient vers la première heure de la nuit, le gardien de l'église, homme excellent, étant allé se coucher, entendit dans le cimetière des frères, situé tout près de lui, une troupe innombrable de démons qui venaient d'y entrer. Tandis qu'il conservait la libre disposition de son intelligence pour tout entendre, et qu'il était en même temps comme placé sous le joug d'une sorte de puissance spirituelle qui l'empêchait de faire aucun mouvement et de parler, les démons entrèrent dans l'église, et passant devant son lit, se glissèrent ensuite entre le chœur et l'autel ; ils se dirigèrent vers la maison dans laquelle le mourant était couché. Tandis que celui qui sentait mentalement que toutes ces choses se passaient suppliait Dieu de sauver le mourant en esprit et de l'arracher aux démons, car il n'ignorait point que leur armée s'était ainsi rassemblée à l'occasion d'une mort, les démons arrivèrent à la cellule de l'agonisant ; les frères qui se trouvaient auprès de celui-ci frappèrent aussitôt sur la table selon l'usage pour convoquer l'assemblée des autres frères ; et tandis que ceux-ci se dirigeaient vers la cellule, le mourant rendit l'âme, sans plus de retard. Si j'ai rapporté cette histoire, ce n'est point que je croie que ce mort ait passé aussitôt dans cette assemblée des malins esprits, mais plutôt pour inviter tous les autres à reconnaître avec moi que, si le prince du monde aborda ainsi le Fils de Dieu, sur lequel il n'avait pourtant aucune prise, et s'il s'avança vers lui, combien n'est-il pas plus certain que les tentations insensées du diable, dont les mouvements sont si rapides, peuvent se diriger vers nous, qu'il possède presque tout entiers ?

J'ai vu en ce même lieu une femme qui s'irritait d'une manière horrible contre son fils, encore tout enfant : entre autres malédictions qu'elle lançait sur cette innocente créature, un jour il arriva qu'elle maudit d'une bouche criminelle le baptême dont il avait été lavé. Tout aussitôt cette femme saisie par le démon se mit à délirer de la manière la plus insensée, et à dire et à faire des choses détestables. On la conduisit à l'église, on la présenta aux frères ; elle rentra dans son bon sens, à force de prières et d'exorcismes, et elle apprit ainsi, par les tourments dont la frappa le Seigneur, à ne pas maudire les sacrements.

J'ai vu aussi en ce même lieu une jeune fille possédée, qui fut conduite devant le tombeau de Géremar le confesseur. Elle y demeura quelques jours, puis un jour ses parents la traînèrent en face de l'autel. Comme elle était là, tournant la tête vers le chœur, elle vit derrière elle de petits moines, encore enfants, et dit : Comme ils sont beaux, ô mon Dieu, ces jeunes gens ! mais il en est un parmi eux qui ne devrait point arriver avec eux. Entendant ces mots, nous fûmes grandement surpris, ne comprenant pas le sens de telles paroles. Mais aussitôt l'un de ces enfants s'échappa par la fuite, et comme il mourut en fuyant, et pendant qu'il abandonnait la profession religieuse, il nous fit connaître ainsi la perversité de sa vie.

CHAPITRE XXVI.

Puisque nous avons commencé à parler des démons, nous jugeons convenable d'ajouter ici certains détails, qui nous serviront de leçon pour nous montrer comment nous pourrons éviter et leurs prédictions et les conseils de ceux qui s'entretiennent avec eux. Car les démons n'admettent personne au secret de leurs maléfices, que d'abord ils ne le dépouillent, par un détestable sacrilège, de l'honneur qui lui appartient en sa qualité de chrétien.

Un certain moine qui avait été élevé dès le commencement de sa vie dans un noble monastère, et avait même appris quelque peu de grammaire, ayant été placé par son abbé dans une cellule attenante à l'église, tomba malade pendant qu'il y habitait, et en prit occasion de s'entretenir au sujet de son mal avec un certain Juif, qui connaissait la médecine. Prenant confiance, des deux côtés, dans la familiarité qui s'établit entre eux, ils commencèrent à se révéler mutuellement leurs secrets. Le moine, plein de curiosité pour les mauvais artifices, voyant que le Juif s'entendait en maléfices, insista vivement auprès de lui. Le Juif se rendit à ses sollicitations et lui promit d'être son entremetteur auprès du diable. Ils convinrent du lieu et du jour de la conférence. Enfin, par l'entremise du Juif, le moine se trouve en présence du diable et lui demande de vouloir l'initier à la connaissance de sa doctrine. Le prince scélérat lui répond que cela ne se peut faire s'il ne renie la foi chrétienne et ne lui offre un sacrifice. Et quel sacrifice, doit mande le moine ? — Le sacrifice de ce qu'il y a de c< plus délicieux dans l'homme. — Quoi donc ? — Tu feras, dit le diable, une libation de ton sperme, et lorsque tu le répandras devant moi, tu en goûteras le premier, ainsi que doit faire le sacrificateur. O crime ! ô honte ! Et celui de qui l'on exigeait une telle chose était prêtre ! Et ton antique ennemi, ô Seigneur, fit cette offense sacrilège pour insulter à ton ordre et à ton hostie sacrée ! Ne demeure plus en silence, ô Dieu ! ne retiens plus ta vengeance. Que dirai-je ? Comment dirai-je ? Le misérable que tu avais abandonné, et plût au ciel que tu l'eusses abandonné à temps ! le misérable fit ce qu'on lui demandait. Ce fut donc par cette horrible libation qu'il fit profession de renoncer à sa foi. Un seul fait nous apprendra maintenant quelles connaissances il acquit à la suite de cette exécrable convention.

Ce moine avait coutume de s'entretenir souvent avec une certaine religieuse d'une famille qui lui était connue. Or, il n'avait dans la cellule qu'il habitait qu'un autre moine pour compagnon, et celui-ci faisait les affaires du dehors, tandis que l'autre s'occupait des minuties de la maison. Un certain jour donc, ce dernier était assis dans sa maison avec la religieuse, tandis que son compagnon revenait de faire ses affaires. Ils l'aperçurent de loin ; mais la femme, ne pouvant passer d'un autre côté, était forcée en sortant de se croiser avec le moine qui rentrait. Le nouvel enchanteur, voyant donc cette femme toute tremblante, lui dit : Va toujours en avant à la rencontre de celui qui a vient, ne regarde ni à droite ni à gauche, et ne crains rien. La femme le crut et se mit à marcher. Lui alors s'arrêta sur le seuil de la porte, et faisant les sortilèges qu'il avait appris, il métamorphosa la femme en un chien d'une énorme grosseur. Lorsque la femme se fut approchée du moine qui entrait dans sa maison, celui-ci se mita dire : Oh ! oh ! d'où vient donc un si gros chien ? Mais elle, extrêmement effrayée, passa rapidement et apprit, mais seulement par les paroles qu'elle venait d'entendre, sous quelle nouvelle apparence elle parvenait à s'échapper. Le moine enfin, arrivé à sa maison, demanda à l'autre d'où était donc sorti un chien d'une si extraordinaire grosseur ? C'est le chien de notre voisin reprit l'autre ; est-ce que tu ne le connais pas encore ? — Et celui qui l'interrogeait se tut, croyant qu'il disait vrai. — Ce moine donc, ayant vécu longtemps sans Dieu, fut enfin frappa, par la bonté de Dieu, d'une grave maladie et confessa, bon gré mal gré, ce qu'il avait fait. La chose fut alors portée au jugement d'hommes sages, et entre autres d'Anselme, qui est devenu dans la suite archevêque de Cantorbéry, et qui était alors abbé du Bec ; et de leur avis, et plus particulièrement de l'avis de ce dernier, ce très impur profanateur fut privé du secours des mystères divins. Sous le coup même de cette privation, jamais le moine ne put renoncer dans son esprit à croire qu'il serait quelque jour évêque ; lus démons lui avaient donné cette espérance et il l'avait acceptée avec confiance. Mais les démons, toujours menteurs, le furent encore en ceci ; car, peu d'années après, cet homme mourut, non seulement n'étant point devenu évêque, mais ayant même cessé d'être prêtre pour toute éternité.

Je vais dire maintenant en quelques mots quels furent les commencements d'un certain homme, qui finit toutefois d'une meilleure fin.

Un certain clerc vivait dans le pays de Beauvais du métier d'écrivain, et je le connaissais, car il avait été employé à Flavigny dans ce genre de travail. Dans la suite, il eut un certain entretien au château de Breteuil, avec un autre clerc sorcier, et voici ce que celui-ci lui dit : Si j'y trouvais quelque profit je a t'enseignerais quelque chose, par quoi tu recevrais tous les jours beaucoup d'argent, si tu le pratiquais, sans qu'il fût besoin d'aucun travail de l'homme. ~ L'autre lui ayant demandé ce qu'il faudrait faire, le sorcier lui répondit : Il faudrait faire un sacrifice au citoyen de l'enfer, c'est-à-dire, au diable. — Et quelle victime offrir, reprit l'autre ? — Un coq, lui dit le sorcier ; mais tel que l'œuf dont il serait sorti ait été certainement pondu par la poule un jour de lundi, pendant le mois de mars. Après donc que tu auras rôti ce coq, à l'entrée même de la nuit, tu le prendras avec toi, tout rôti et encore dans sa broche, et tu te rendras avec moi au plus prochain vivier. Là, quoi que tu puisses voir, entendre ou sentir, garde-toi surtout d'invoquer ni Dieu, ni la bienheureuse Marie, ni aucun Saint. — Je ferai, reprit l'autre, cette chose si étonnante. Ils se rendirent donc de nuit au lieu désigné, portant avec eux la victime digne d'un tel Dieu. Lorsque le sorcier eut évoqué le démon en l'appelant par son nom, et tandis que son méchant disciple tenait le coq, il s'éleva tout à coup un tourbillon, et le démon apparut. Il prit pour lui le coq, et celui qui se laissait conduire, rempli d'épouvante, poussa une forte exclamation et invoqua sainte Marie. En entendant prononcer le nom de cette puissante souveraine, le sorcier s'enfuit avec son coq, et non seulement il se sauva, mais le lendemain un pécheur le trouva caché dans une île au milieu du vivier. O nom royal et doux pour ceux qui t'appartiennent, autant que redoutable pour les malins esprits ! Le sorcier fut vivement irrité contre le clerc, qui, au milieu d'une aussi grande affaire, avait invoqué une si grande femme. Mais ce dernier, pousse par le repentir, se rendit auprès de Lysiard, archidiacre de Beauvais, et mon oncle, homme lettré autant que sage, propre à guérir de tels maux et renommé même pour cela. Le clerc, ayant confessé ce qu'il avait fait, se soumit, en témoignage de pénitence, aux prières et aux jeûnes qui lui furent ordonnés par Lysiard.

Qu’il suffise de ce que je viens de rapporter sur tout ce que j'ai vu ou entendu dire dans le monastère de Flavigny. Et maintenant, comme j'ai déjà parlé plus haut de ce que fut mon élection, je m'occuperai dès le commencement du livre suivant à dire quel était et à quelles règles était soumis le monastère dans lequel je fus transféré par la volonté de Dieu ; puis je parlerai des antiquités de ce pays.


 

[1] Il manque ici un mot, probablement exigent.