Flodoard

FLODOARD

 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE RHEIMS

LIVRE II (CHAPITRES I à X)

LIVRE I (CHAPITRES XIV à XXVI) - LIVRE II (CHAPITRES XI à XX)

 

Oeuvre numérisée et mise en page par Marc Szwajcer

 

FLODOARD

 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE RHEIMS

 

 

 

 

Statue de Saint Basle dans l'église de Vittel


 

A droite, on trouve de l'intérieur vers l'extérieur, saint Etienne (?), saint Paul, la Vierge, saint Jean l'évangéliste et saint Rigobert (évêque).

LIBER SECUNDUS.

CAPUT PRIMUM.

De successoribus beati Remigii.

Beato Remigio successisse traditur Romanus, Romano Flavius, post quos Mapinius, cui potestas regia quaedam cessisse reperitur praedia, deinceps ab Ecclesia Remensi possidenda. Hujus quoque temporibus Suavegotta regina Remensi Ecclesiae tertiam partem villae Virisiaci, per testamenti paginam, delegasse reperitur. Quam partem villae ipse quoque praesul Teudechildi praefatae reginae filiae, usufructuario, per precariam, salvo Ecclesiae jure, concessit; ita duntaxat, ut post ejus obitum, absque ullo praejudicio, sicut ab ea meliorata fuisset, ad ditionem Remensis revocaretur Ecclesiae. Quae scilicet Teudechildis regina postmodum nonnulla, per testamenti sui auctoritatem, tempore domni Egidii, Remensi contulit Ecclesiae praedia.
 

LIVRE SECOND.

CHAPITRE Ier.

Des successeurs de saint Rémi.

Romain fut successeur de saint Rémi à Romain succéda Flave et après eux vint Mapin, à qui la puissance royale concéda quelques terres pour être ensuite possédées par l'église de Reims. Nous trouvons aussi que du temps du même Mapin, la reine Savegotte légua par testament à l'église de Reims un tiers du village de Vierzi et que l'évêque en laissa l’usufruit à Teudechilde fille de Savegotte, pendant sa vie sauf tous les droits de l'église, et seulement sous cette condition qu'à sa mort la propriété retournerait à l'église sans aucun préjudice des améliorations que la reine y aurait faites. Plus tard, sous le pontificat d'Aegidius, Teudechilde en mourant laissa par testament quelques terres à l'église de Reims.

CAPUT II.

De Egidio praesule.

Qui praesul Egidius in episcopatu Mapinium legitur secutus, episcopiumque invenitur auxisse, arva scilicet et mancipia nonnulla emisse, quarum ejus emptionum adhuc quaedam quoque reperiuntur instrumenta, ut illud quo campos duos ab Oboleno super fluvium Rotumnam legitur dato pretio comparasse, quorum unus modios mille tenere sementis, alter inscribitur quadringentos. Villarem etiam quemdam a Bertulfo quodam, cum adjacenti campo modios centum tenente. Partem quoque cujusdam silvae a Charibodo quodam reperitur emisse. Necnon apud regiam majestatem immunitatis praeceptum ecclesiae suae obtinuit, ut ab omni fiscali functione vel mutilatione prorsus haberetur ac permaneret immunis, omnia quoque data ecclesiae stabilem obtinerent firmitatem. Childebertus etiam rex villarem quemdam situm in Vosago, prope fluvium Saroam, tam ipsi quam ecclesiae suae possidendum, instrumentis adhuc manentibus, invenitur tradidisse. Hujus praesulis tam vitam quam praedicationem Fortunatus Italicus, qui tunc apud Gallias in metrica insignis habebatur, his studuit commendare versibus:

Actibus egregiis venerabile culmen Egidi,
Ex cujus meritis crevit honore gradus,
Subtrahor ingenio, compellor amore parato,
Laudibus in vestris prodere pauca favens.
Namque reus videor tantis existere causis,
Si solus taceam quidquid ubique sonat.
Sed quamvis nequeam digno sermone fateri,
Da veniam voto me voluisse loqui.
Exiit in mundo gestorum fama tuorum,
Et propriis meritis sidus in orbe micas.
Clarior effulges quam lucifer ore sereno.
Ille suis radiis, tu pietate nites.
Nil lupus insidiis canto subdu it ovili,
Te pastore sacro pervigilante gregem.
Facundo eloquio coelestia dogmata fundis,
Ecclesiae crevit te monitore domus.
Pontificis studio correctio plebis haberis,
Ne tenebrae noceant semita lucis ades.
Cunctorum recreas animos dulcedine verbi,
Qui satias epulis, pascis et ore greges.
Praecepta implentur, non solo pane cibamur.
Delicias capimus, quas tua verba ferunt.
Ut gaudet corpus cui mitior esca paratur,
Sic animae gaudent, si tua lingua sonet.
Haeresis illa cadit forti te milite Christi:
Acquiris regi, qui dedit arma tibi.
Qui purgas spinis agros sermone colente,
Et mundata Deo surgit ubique seges.
Qui venit ut exsul, tristis, defessus, egenus,
Hic recipit patriam te refovente suam.
Quae doluit tollis, gemitus in gaudia vertens:
Exsilium removens reddis amore lares.
Pauper habere cibum, meruit quoque nudus amictum.
Invenit hic semper quae bona quisque cupit.
Coasultum tribuis generaliter omnibus unum.
Qui populi pater es, tot pia rite regis.
Haec tibi vita diu, Domino tribuente, supersit,
Atque futura micet lucidiore die.

Ab hoc praesule Gregorius, etiam Turonensis benigne quondam se narrat fuisse susceptum, quando Siggo quidam Sigeberti regis referendarius, virtute beati Martini cujus idem Gregorius tunc secum habebat pignora, in sacrario domus ecclesiae Remensis auditum surdae recepit auris. Qui tamen Gregorius in Historia gentis Francorum de hoc praesule narrat, quod legatus ex parte Childeberti regis Sigeberti filii, ad Chilpericum regem patruum ipsius Childeberti, cum aliis legatis missus fuerit. In qua legatione constitutum fuisse refert, ut ablato Guntramni regis Chilperici fratris regno, in se conjungere pacem deberent. Qua pactione firmata, legati cum magnis ad Childebertum sunt muneribus regressi. Item quod postquam Chilperico filius natus est, et ipse Parisios pervasit, legatis Childeberti ad eum venientibus, primus inter eos hic pontifex fuerit, qui data suggestione, pacem, quam Chilpericus cum praefato Childeberto fecerat, ut conservaretur, Childebertum petere promunt, cum fratre vero ipsius Chilperici Gontramno pacem habere non posse Childebertum: quia partem Massiliae post mortem abstulerit patris, fugacesque suos retinens, nolit ei remittere. Adjecit etiam Chilpericus, in multis eumdem fratrem suum esse culpabilem, cujus colludio pater hujus Childeberti fuerit interfectus. Unde legati quoque permoti ultionem debitam super eum velocius inferri petunt; idque ut est juramento firmatum, datis et acceptis obsidibus, discesserunt. Pro quibus legationibus rex Gontramnus huic archiepiscopo semper erat infensus. Unde et cum pacem postea fecisset cum Childeberto, hortatus est eum, ut nullo modo crederet, aut haberet hunc raesulem, convicians eum perjurii crimine. Postea denique dum quidam reus torqueretur, qui ad percutiendum Childebertum regem a Fredegunde regina fuerat missus, confessus est hunc episcopum socium fuisse in quorumdam consilio ad interficiendum eumdem Childebertum regem. Nec mora; episcopus rapitur, et ad Metensem urbem, cum esset valde ab aegrotatione longinqua defessus, adducitur. Ibique dum sub custodia degeret, rex episcopos accersiri ad ejus examinationem praecepit, et apud Virdunensem urbem initio mensis octavi [Augusti] adesse jussit. Tunc a quibusdam clam sacerdotibus increpatus, cur hominem ab urbe rapi absque audientia, et in custodiam retrudi praecepisset, permisit eum ad urbem suam redire, dirigens epistolas ad omnes regni sui pontifices, ut medio mense nono ad eum discutiendum in urbe supradicta deberent adesse. Denique convenientes pertracti sunt usque ad Metensem urbem: ibique et Egidius praesul adfuit. Tunc rex inimicum sibi eum religionisque proditorem esse pronuntians, Ennodium ducem ad negotium dirigit prosequendum. Cujus propositio prima haec fuit: Dic mihi, o episcope, quid tibi visum fuit, ut relicto rege, in cujus urbe episcopatus honore fruebaris, Chilperici te regiis amicitiis subderes, qui semper inimicus domino nostro regi fuisse probatur, qui patrem ejus interfecit, matrem exsilio condemnavit, regnumque pervasit, et in his urbibus, quas, ut diximus, iniquo pervasionis ordine suo subjugavit, tu ab eodem possessionum fiscalium praedia meruisti? Ad haec ille respondit: Quod fuerim amicus regis Chilperici, negare non potero, non tamen contra utilitatem regis Childeberti haec amicitia pullulavit. Villas vero quas memoras, per istius regis chartas emerui. Quo proferente easdem in publico, negat se rex haec largitum fuisse. Requisitus Otto, qui tunc referendarius fuerat, cujus ibi subscriptio meditata tenebatur, adfuit, negans se subscripsisse. Haec igitur causa primum fallax episcopus repertus esse dicitur. Post haec epistolae prolatae sunt, in quibus multa de improperiis Brunechildis tenebantur, quae ad Chilpericum scriptae fuerant. Similiter et Chilperici ad episcopum delatae, in quibus inter reliqua habebatur insertum, quia si radix cujuslibet rei incisa non fuerit, culmus qui terris est editus non arescit. Unde prorsus manifestum est ideo haec scripta, ut superata Brunechilde filius ejus opprimeretur. Item alia nonnulla eidem praesuli objiciuntur, tam de pactionibus regum, quam de perturbatione patriae, quorum quaedam negavit, quaedam negare non potuit. Et dum altercatio diutius traheretur, adfuit etiam abbas Epiphanius basilicae sancti Remigii, dicens quod duo millia aureorum, speciesque multas pro conservanda Chilperici regis amicitia idem praesul accepisset: et cum legatis, qui cum episcopo missi fuerant ad memoratum regem, propalat idem abbas, qualiter de excidio regionis ac regis Gontranni conventum fuerat, et ut gestum est ex ordine narrat. Haec audientes episcopi, et in tantis malis sacerdotem Domini contuentes, triduani temporis spatium deprecantur tractandi: scilicet ut ullum modum reperire posset episcopus per quem se ab objectis excusare valeret. Sed illucescente die tertia, convenientes in ecclesiam interrogant episcopum, ut si aliquid excusationis haberet, ediceret. At ille confusus ait: « Ad sententiam dandam super culpabilem ne moramini. Nam ego novi me ob crimen majestatis reum esse mortis, qui semper contra utilitatem hujus regis, matrisque ejus egi: ac per meum consilium multa fuisse gesta certamina novi, quibus nonnulla Galliarum loca depopulata sunt. » Haec episcopi audientes, ac lamentantes fratris opprobrium, obtenta vita, ipsum ab ordine sacerdotali, lectis canonum sanctionibus, removerunt. Qui statim ad Argentoratensem urbem, quam nunc Strateburgum vocant, deductus exsilio condemnatus est. In cujus loco Romulfus filius Lupi ducis, jam presbyteri honore praeditus, episcopus subrogatus est, Epiphanio ab abbatis officio, qui basilicae sancti Remigii praeerat, remoto. Multa enim auri argentique in hujus episcopi regesto pondera sunt reperta. Quae autem de illa iniquitatis militia erant, regalibus thesauris sunt illata; quae vero de tributis, aut reliqua ratione Ecclesiae inventa sunt, ibi relicta.
 

CHAPITRE II.

De l'évêque Aegidius.[1]

Mapin eut pour successeur Aegidius, qui enrichit et agrandit beaucoup l'évêché par des achats de terres et de serfs nous avons encore aujourd'hui les contrats de ces diverses acquisitions par exemple celui qu'il passa avec un nommé Obolène, pour deux champs situés sur la rivière de Retourne, y et dont l'un, selon l'acte, contenait mille boisseaux de semence, l'autre, quatre cents; d'un autre, nommé Bertulfe, il acheta une métairie, avec un champ de cent boisseaux; et de Charibod, une partie de forêt. Il obtint aussi de la majesté royale pour son église des lettres d'immunité et d'exemption de toute charge ou réduction fiscales, et en même temps assurance et garantie pour tous les dons qu'elle recevrait. Le roi Childebert lui-même lui donna une métairie située dans les Vosges, sur la rivière de la Sarre, pour être possédée tant par lui que par son église, comme on le voit par l'acte de donation qui subsiste encore aujourd'hui. L'italien Fortunat, qui était alors célèbre dans les Gaules par ses poésies, a célébré dans ses vers la vie et les prédications de cet évêque.[2]

Grégoire de Tours raconte qu'il fut reçu avec bonté et bien traité par l'évêque Aegidius au temps où Siggon secrétaire du roi Chilpéric, recouvra l'ouïe dans le sanctuaire de l'église de Reims, par la vertu de saint Martin, dont Grégoire avait alors avec lui les reliques.

Le même Grégoire raconte encore dans son histoire de la nation des Francs, qu'Aegidius fut envoyé avec quelques autres ambassadeurs de la part du roi Childebert, fils de Sigebert Vers Chilpéric, oncle du même Childebert. Dans cette ambassade il fut arrêté entre les deux rois qu'ils enlèveraient son royaume à Gontran frère de Chilpéric, et feraient ensemble paix et alliance. Le traité conclu, les ambassadeurs retournèrent vers Childebert, avec de grands présents. De même quand un fils fut né à Chilpéric, et qu'il se fut emparé de Paris, Childebert lui ayant envoyé une ambassade, ce fut encore notre prélat Aegidius qui en fut le chef; et, d'après ses conseils, les ambassadeurs demandèrent au roi Chilpéric de maintenir la paix qu'il avait faite avec leur maître, Childebert; en même temps ils déclarèrent que Childebert ne pouvait rester en paix avec Gontran, parce que après la mort de son père il lui avait enlevé une partie de Marseille, et refusait maintenant de lui renvoyer ses transfuges. Allant plus loin qu'eux, Chilpéric reconnut que son frère Gontran était coupable en beaucoup de choses, et ajouta qu'il avait été complice de l'assassinat du père de Childebert. Sur cet aveu, les ambassadeurs, pleins de courroux, requirent qu'on tirât le plus promptement possible vengeance du coupable l'engagement en fut pris et ratifié par serment, et les ambassadeurs ne s'en retournèrent qu'après avoir donné et reçu des otages.

A cause de ces diverses ambassades, le roi Gontran devint l'ennemi mortel de l'archevêque. Aussi, quand il eut fait sa paix avec Chilpéric, il pria ce roi de ne jamais ajouter foi à ses conseils et de ne point le garder auprès de sa personne, l'accusant de parjure.

Enfin, dans la suite, un criminel qui avait été envoyé par la reine Frédégonde pour assassiner le roi Childebert, confessa dans les tortures que l'évêque Aegidius avait assisté à une assemblée de gens qui avaient conspiré contre les jours du roi. Sur-le-champ l’évêque fut arrêté et conduit à Metz, quoique très faible encore et à peine relevé d'une longue maladie. Pendant qu'on le tenait ainsi sous bonne garde, le roi manda aux évêques de s'assembler pour examiner sa conduite, et leur ordonna d'être réunis à Verdun pour les premiers jours d'août; mais quelques évêques ayant fait des remontrances au roi, sur ce qu'un archevêque avait été ainsi arraché de son siège et traîné en prison sans avoir été entendu, Childebert lui permit de retourner en sa ville, et adressa des lettres à tous les évêques de son royaume, afin qu'ils eussent à se rassembler à la mi-septembre dans la même ville de Verdun pour juger l'accusé. Quand ils furent réunis, on les fit aller jusqu'à Metz, où l'archevêque Aegidius comparut également. Alors le roi après l'avoir dénoncé comme son ennemi et traître au pays, commit le duc Ennode pour soutenir l'accusation. Sa première question fut celle-ci : Dis-moi, ô évêque, quels motifs t'ont inspiré d'abandonner un roi dans une des villes duquel tu jouissais des honneurs de l'épiscopat, pour rechercher la royale amitié de Chilpéric, qui a toujours été l'ennemi déclaré du roi notre seigneur, qui a fait assassiner son père, condamné sa mère à l'exil et envahi son royaume? et comment, dans les villes mêmes qu'il a soumises à sa domination par une invasion inique, as-tu pu accepter en présent des possessions du fisc? L'évêque répondit: Que j'aie été l'ami du roi Chilpéric, je ne saurais le nier, mais cette amitié n'a jamais rien produit contre les intérêts du roi Childebert. Quant aux terres dont tu parles, je les tiens par charte de Childebert lui même. Et même il voulut produire les actes de donation. Lors le roi nia lui avoir rien donné. On fit appeler Othon, qui, dans ce temps, avait été gardien du sceau du roi, et dont la signature se trouvait au bas des lettres; celui-ci, interrogé, nia les avoir signées. Sur ce premier chef, l'évêque fut d'abord déclaré trompeur et faussaire. Ensuite on produisit des lettres écrites à Chilpéric, dans lesquelles il se permettait beaucoup de censures sur les désordres de Brunehault. En même temps on exhiba aussi une réponse de Chilpéric à l'évêque, où on lisait, entre autres choses, que si on ne coupe la racine, la tige qui en est sortie ne se dessèche point; ce qui indiquait assez clairement qu'il fallait frapper Brunehault pour faire périr son fils. On intenta encore à l'évêque beaucoup d'autres griefs, soit sur les traités conclus entre les deux rois, soit sur les troubles causés dans le pays; il nia les uns et ne put nier les autres. Comme les débats traînaient en longueur, Epiphane, abbé du monastère de saint Rémi, vint déclarer que l’évêque avait reçu deux mille écus d'or et beaucoup d'effets précieux pour demeurer ami de Chilpéric; le même abbé, ainsi que les ambassadeurs qui avaient été envoyés vers Chilpéric avec l'évêque, exposa comment avait été arrêtée de concert la ruine de Gontran et de son royaume, et raconta de point en point comme les choses s'étaient passées. Les évêques, entendant toutes ces choses, et voyant le prêtre du Seigneur en une telle extrémité, demandèrent trois jours pour délibérer, sans doute afin que l'accusé put trouver quelque moyen de se disculper des charges qui pesaient sur lui. Le troisième jour, ils se rassemblèrent dans l'église, et dirent à l'évêque de proposer les excuses qu'il pouvait avoir; mais lui, confus, leur dit : Ne différez pas de porter votre jugement sur un coupable je sais que j'ai mérité la mort pour crime de lèse-majesté; je reconnais que j'ai toujours agi contre les intérêts du roi et de sa mère, et que par mon conseil beaucoup de guerres ont été entreprises, qui ont causé là ruine de plusieurs pays des Gaules. Les évêques, entendant cet aveu, déplorèrent l'opprobre de leur frère, lui laissèrent la vie sauve, mais le déposèrent du saint ministère, après lui avoir donné lecture des constitutions canoniques. Aussitôt après le jugement, il fut conduit et relégué en exil en la ville d'Argentoratum, aujourd'hui appelée Strasbourg. Romulfe, fils du duc Loup, déjà élevé à la prêtrise, fut ordonné évêque à sa place, Épiphane, qui gouvernait le monastère de Saint-Rémi ayant été destitué de son abbaye. Or, on trouva dans l'épargne de l'évêque grande quantité d'or et d'argent tout ce qui était le prix de ses iniquités fut reporté au trésor royal mais ce qui provenait des revenus ou des rentes de l'église y fut laissé sauf et entier.

CAPUT III.

De sancto Basolo.

Hujus Egidii tempore sanctus Domini Basolus, ex territorio Lemovicino, regione Armoricana, nobili prosapia oriundus, a partibus Aquitaniae, patrocinia beatissimi Remigii desiderabiliter appetens, Remensem devenit ad urbem. Cui advenienti comes itineris apparuisse traditur angelus Domini, quem constat habuisse praeducem, dum destinatam ingreditur urbem. Hunc dignissime praefatus praesul Egidius suscipiens, cognito peregrinantis desiderio, petitusque secretioris conversationis habitaculum concedere, libentissime cessit, sicubi sibi placitum Dei famulus infra episcopium Remense valuisset reperire. Invenit tandem, superna disponente gratia, locum sibi congruum in vico Viriziaco, ad radices montis Remorum, quem nemus inde incipiens obumbrat Rigetium. Eo loci tunc temporis erat coenobium, numero duodecim monachorum. Hic igitur benigne susceptus a fratribus, traditur ab abbate litteris imbuendus. Nec longum, sic doctrina emicuit, ut coaetaneos et contubernales sapientiae luce praeiret. Nulla illi propensior cura quam, aut in lectione vel sermone de Deo, aut in oratione loqui cum Deo. Transitoria despiciens, et aeterna concupiscens, victus pensam pauperibus erogabat, pauxillum sibi duntaxat reservans, ad infirmitatem corporis sustentandam.

Ita virtutum crescens culmine, solitariam concupiscit vitam, fastigiumque, ad secretius habitandum, contigui deligit montis, in quo cellulam cum oratorio construit, ubi liberius coelesti deserviret contemplationi. In qua inclusionis habitatione per quadraginta traditur annos Deo militasse, et contra serpentis antiqui tentamenta viriliter dimicasse, jejuniis, eleemosynis, vigiliis, orationibus, atque lectionibus indesinenter vacans, et ad se venientes doctrinae sanctae luce perfundens.

Dum hic igitur almifica conversatione decertat, placuit supernae pietati virtutem sui militis evidentibus ostendere signis. Nam, orante illo, Dominus aquam ei montis in vertice produxit e silice, quae sub sancti sepulcro fertur exsilire, ac per ecclesiae fundamenta quasi de vasculo sese profundere, haustu dulcis, et ad potandum salubris. De quo videlicet fonte multi sanitatum remedia, potantes, vel balneis utentes, seu capita diluentes, consequuntur aegroti.

Quodam denique tempore, cum puer quidam privatus oculorum ab aetate primaeva lumine, Annegiselus nomine, ante fores excubaret ipsius, duodecimo suo caecitatis anno, lapsa virtute coelitus, orante viro Dei, luminis est honore donatus. Quod divinae claritatis miraculum comperientes monachi, magnis gratiarum actionibus Deum glorificant in clarificatione fidelis servi sui.

Accidit etiam quodam venatore, Attila nomine, in saltu ejus cellulae contiuo aptum insequente, ut usque ad ipsius praesentiam fera perveniret, et quasi liberandam se per ipsum credens, ad pedes ejus, deposita feritate, procumberet, canesque naturalis obliti sagacitatis, eam insequi parcerent. Exinde mos, imo virtus Christi, ad honorem dilecti famuli sui, adhuc modo servatur, ut promota quaelibet venatio, si aggestum in circuitu silvae ipsius prominentem fuerit ingressa, nec canum ulterius insequatur aviditate, nec venatorum appetatur audacitate.

Fertur et aliud non contemnendae rei miraculum hujus beati confessoris sui meritis, a Domino praerogatum, quod suspensus laqueo quidam, nomine Ragenulfus, ab adversariis, cum in supremo mortis periculo oculos ad coelum intenderet, invocato voce lacrymabili beato Basolo, mox a morte dira rupto meruit liberari laqueo. Post multa denique pietatis insignia in vita ipsius ab eodem patrata, praenoscens per Spiritum suae vocationis imminere sibi tempus, misit ad nepotem suum, nomine Balsemium, qui eum ad se a Lemovicina regione perduceret, significans illi quod post obitum suum in praedicto suo conversationis habitaculo deberet vitam ducere, juxta quod revelatum sibi fuerat a Domino. Cujus salutaribus praeceptis, ut bonus filius obtemperans, et ad supernam haereditatem pervenire desiderans, usque ad exitus sui diem in eadem permansit habitatione. Decessit autem beatus Pater Basolus VI Kal. Decemb. supernis aggregatus civibus. Ad cujus sepulcrum multa postea monstrata sunt miraculorum insignia, quae tamen per negligentiam et ob sui frequentiam non sunt litteris comprehensa.

Processu denique temporis, post obitum sancti viri, advenit hac homo quidam natione nobilis, sed ferox tumore mentis; qui post orationem baculum hujus beati Patris accipiens, et illum super pedem suum ponens, ut erat procerus corpore, quasi subsannando protulit dicens: En manifestat iste baculus quam parvae staturae fuerit Basolus. Nec mora, pes idem cui superpositus sancti baculus fuerat, emarcuit: quoque putrefacto, divina vir idem perculsus ultione cum gravi decedit labore. Cujus corpus ad tumulandum ferri disponitur ad hujus sancti Dei monasterium; sed aggravatum nullo modo valet moveri feretrum. Proponitur ferri ad coemeterium sancti Remigii, sed nec sic potest moveri. Cogente tandem necessitate, in Catalaunicum defertur territorium, ibique demum permittitur habere sepulcrum.

Non longe quoque valde a nostra aetate, tempore scilicet domni Ebbonis archiepiscopi, ejus ordinatione quidam vir religiosus, Benedictus nomine, abbas constituitur hujus abbatiae. Qui cum modestia familiam sancti Basoli tractans, et in simplicitate Domino serviens, diversis ecclesiam donariis ornavit, et post non modica vitae suae spatia, divinae praeceptione vocatus, ad Dominum transiit. Cui carne frater, cognomine Speruus, abbas in eodem loco subrogatur. Qui moribus fratri dissimilis, et dirae facibus ardens cupidinis, dum temulentus aliquando sederet, coepit dicere quod frater suus de abbatia illa nihil boni sciverit habere, praecipiens villarum procuratoribus, in crastinum sibi ruricolas exhibere, quos variis faceret suppliciis torqueri, ut facultates ipsorum ab eis posset extorquere. Audientes ergo villarum incolae quantae intentabantur sibi poenae, omnes sancti Basoli flebiliter expetunt suffragium, ne tam crudeli lanio traderentur ad dilacerandum, lugubresque in gemitu pernoctantes, non cessabant sancti Basoli implorare solatium. Nec renuit audire sanctus Domini querelas suae plebis. Nam facto mane Speruus idem reperitur mortuus; quem lecto nitentibus extrahere suis, crepuit medius, tantusque foetor eumdem locum replevit, ut nemo inibi remanere valuerit. Sicque familia S. Basoli trepidatis eripitur defensa suppliciis.

Avunculus matris meae, Flavuardus nomine, duos filios in hujus sancti viri coenobio Deo servientes habuit; quorum juniorem, nomine Tetbertum, charitate supra vires etiam exuberantem vidimus, qui presbyter dudum apud nos obiit. Is denique de patre suo quod dicturi sumus narrare nobis solebat; cui rei testis adhuc supererat nuper Ratoldus presbyter, horum tertius frater. Consueverat siquidem semel in anno vir praefatus ad monasterium venire, fratribusque de suis facultatibus ministrare. Qui cum aliquando de more veniret, latrones eum properantem invadunt, caballum cui sedebat, cum caeteris quae sibi visa sunt, sed et pecunias, quas servis Dei distribuendas ferebat, ornamenta quoque uxoris suae pariter auferunt. Cumque de praeda laetantes aliquantulum processissent, uxor ejus, quae simul aderat, ingemiscens pro injuria, querulosis sanctum Basolum coepit inclamare vocibus, dicens: Non ultra se venturos in ejus vel famulorum ipsius servitium, si sic eos abjiceret non ferendo praesidium. Post quas lamentationis voces, equi latronum, qui cum spoliis concite ferebantur, subito defiguntur, nec ullo modo promoveri possunt ad gradiendum. Ipsos quoque latrones caligo quaedam perfudit, ut quonam sese verterent ignorarent. Resipiscentes tandem praedones, conferunt inter se ob innocentum factam injuriam sibi talia contigisse; initoque consilio, ad eos, quos rebus injuste privatos dimiserant, revertuntur; sua illis cuncta restituunt, et, ut veniam facinoribus suis deprecentur, exposcunt. Ita consolatione, domini Basoli suffragante sibi patrocinio, recepta, rapacibus ire dimissis, devotiores ad destinatum properant coenobium; gratias Deo et sancto suo confessori pro indultis sibi beneficiis referunt, et laeti servis Dei ministrare satagunt, pecuniis honorant, ac deinceps annis singulis idem promptiores, quod coeperant peragunt.

Quando nuper hae Galliarum patriae, peccatis nostris impellentibus, Hungarorum gladiis dilacerandae sunt traditae, quidam barbarorum sancti Basoli monasterium ingressi, dum clerici jam cum patroni sui pignoribus ad civitatem confugissent, habitacula coenobii hominibus pene vacua repererunt, ibique metatum suum constituentes, huc undecunque praedatu reverti coeperunt.

Quorum quidam in ecclesiae signorum turricula, deaurata conspiciens relucere metalla, cupidus auri pecuniae, tectum conscendit basilicae, nisusque dissipare turriculam, subito delapsus ad terram corruit, membrisque confractis interiit. Alius horum super aram ipsius ecclesiae, in honore beati Martini consecratam, conatus ascendere, dum manum supra cornu altaris apposuisset, ipsa manus ejus ita inhaesit marmori, ut nullo modo ab eo postea potuisset avelli. Et quia hic eum sui noluerunt relinquere, partem lapidis circa manum ipsius bipennibus abscindentes, eum secum particulam marmoris, quae manui ejus adhaeserat, invite ferentem deduxerunt. Qui etiam (ut captivi qui reversi sunt referunt) usque ad terram suam, arente jam brachio, hunc lapidem ferens, et Basoli virtute factum proclamans, reversus est.
 

CHAPITRE III.

De saint Basle.

Sous le pontificat d'Aegidius, un saint du Seigneur, nommé Basle de noble race, né sur le territoire de Limoges, au pays des Armoriques, vint des contrées de l'Aquitaine en la ville de Reims, recherchant avec grand désir le patronage du bienheureux Rémi. On dit qu'un ange du Seigneur lui fut envoyé pour compagnon de route, et marcha sans cesse devant lui jusqu'à ce qu'il entrât dans Reims. L'évêque Aegidius le reçut honorablement; quand il connut le désir du pèlerin et quand celui-ci lui eut demandé une retraite dans quelque sainte solitude, il lui concéda de la meilleure grâce tel endroit qu'il pourrait trouver dans son évêché. Avec la grâce de Dieu, Basle trouva enfin un lieu à son gré dans le bourg de Vierzi, au pied de la montagne de Reims, à l'endroit ou commence la forêt. Or, en ce lieu il y avait alors un couvent de douze moines Basle fut accueilli avec bonté par les frères, et l'abbé le remit à l'un d'eux pour l'instruire bientôt il profita si bien et fit de tels progrès en peu de temps, qu'il surpassait en science et en sagesse tous ses condisciples du même âge. Il n'avait d'autre soin que de lire et de parler de Dieu, ou de s'entretenir avec Dieu par la prière. Méprisant les biens passagers et s'attachant aux permanents et éternels, il donnait aux pauvres presque toute sa portion de nourriture, ne se réservant que le peu qui lui était absolument nécessaire pour se soutenir.

Croissant ainsi en vertu et possédé du désir de la vie solitaire, pour habiter un lieu plus retiré, il choisit le sommet de la montagne voisine, et y construisit une cellule avec un oratoire, où il pût se livrer en liberté à la contemplation. Il a vécu dit-on quarante ans dans cette retraite servant le Seigneur, luttant avec courage contre les tentations de l'antique serpent, vaquant sans cesse à jeûnes, aumônes, veilles, prières et saintes lectures, et éclairant du flambeau de la vraie foi ceux qui venaient à lui.

Pendant qu'il militait ainsi en ce pieux service, il plut à la bonté divine de manifester la vertu de son soldat par des signes évidents. Un jour donc qu'il priait, le Seigneur fit sortir en sa faveur de l'eau d'un caillou au sommet de la montagne, et l'on dit que cette eau à sa source sous le tombeau du saint, et de là se répand comme d'un vase à travers les fondements de l'église. Elle est douce et bonne à boire; les malades qui en boivent ou s'y baignent, ou s'en lavent la tête, recouvrent la santé.

Un esclave, nommé Annegisile, aveugle dès sa plus tendre enfance, veillant à la porte de ce saint personnage, fut tout-à-coup, la douzième année de sa cécité, par une grâce venue d'en-haut à la prière de l'homme de Dieu, rendu à la lumière. Les moines, apprenant ce miracle, glorifièrent le Seigneur avec grandes actions de grâces de ce témoignage rendu en faveur de son serviteur.

Un chasseur, nommé Attila, chassait un jour dans la forêt voisine de sa cellule, et poursuivait vivement un sanglier; la bête épuisée se réfugia auprès du saint, et comme si elle eût eu le sentiment qu'il pouvait la sauver, elle se jeta à ses pieds, déposant toute sa férocité. En effet, les chiens, oubliant leur sagacité naturelle, cessèrent de la poursuivre. Depuis ce temps, c'est une chose que l'on observe encore aujourd'hui ou plutôt c'est encore l'effet de la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ en faveur de son serviteur bienaimé, que toute bête fauve lancée ou poursuivie par les veneurs, qui peut gagner la levée de cette forêt, est sauvée, et qu'aussitôt les chiens perdent l'ardeur de la poursuivre, et les chasseurs la hardiesse. On raconte encore un autre miracle non moins digne de remarque accordé par le Seigneur aux mérites de son bienheureux confesseur. Un nommé Ragenulfe venait d'être pendu par ses ennemis en ce péril extrême de mort, il lui arriva de lever les yeux au ciel, et d'invoquer avec gémissement saint Basle; aussitôt la corde se rompit, et il obtint d'être préservé d'une mort cruelle.

Enfin après avoir opéré de nombreuses et éclatantes œuvres de piété en sa vie Basle averti que le temps de sa vocation céleste approchait, envoya un messager à son neveu Balsème au pays de Limoges, le priant de le venir trouver, et lui annonçant qu'après sa mort il devait comme lui venir vivre en son ermitage, selon ce qui lui avait été révélé par le Seigneur. Balsème, obéissant comme un bon fils à ses salutaires conseils, et désirant participer à l'héritage éternel, demeura dans cet oratoire jusqu'à la fin de ses jours or, le saint père Basle mourut, et fut reçu au nombre des bienheureux le vingt-sixième jour de novembre. Depuis sa mort, de nombreux miracles ont été opérés à son sépulcre mais, soit négligence, soit leur grand nombre, ils n'ont point été mis par écrit.

Dans la suite des temps, après sa mort, il arriva qu'un homme, noble de naissance, mais présomptueux de cœur, vint visiter son sépulcre. Après avoir fait sa prière il prit le bâton du saint homme, et le posant sur son pied, il dit en se raillant, comme il était grand de taille Voilà un bâton qui prouve que Basle n'était pas très grand. Aussitôt le pied sur lequel le bâton du saint avait été posé se flétrit et se pourrit et bientôt la vengeance divine le frappant tout entier de la même corruption, il mourut dans de grandes douleurs. On voulut porter son corps pour l'inhumer au monastère de Saint-Basle, mais on ne put mouvoir la bière. On songeait alors à le transporter au cimetière de Saint-Rémi, et la bière encore ne put être levée. Enfin, on se vit forcé de le déposer au territoire de Châlons où Dieu permit qu'il eût sépulture.

Il n'y a pas bien longtemps, presque de nos jours, sous le pontificat de l'archevêque Ebbon un homme fort religieux, nommé Benoît, avait été ordonné abbé de cette abbaye gouvernant avec modestie la famille de saint Basle et servant le Seigneur avec simplicité, il orna l'église de plusieurs dons, et après une longue vie, appelé par la volonté divine, il passa au Seigneur. Son frère selon la chair, nommé Sperne, fut appelé à lui succéder mais c'était un homme de mœurs bien différentes, et dévoré du feu de la cupidité. Un jour qu'il était ivre, il se prit à dire que son frère n'avait su tirer aucun profit de son abbaye, et il ordonna aux procureurs des villages de lui amener le lendemain les paysans de sa dépendance, afin de les appliquer à la torture, pour extorquer et ravir leurs biens. Les habitants des villages, apprenant à quels supplices ils étaient destinés, invoquèrent avec gémissement la protection de saint Basle, le suppliant de ne pas souffrir qu'ils fussent livrés à ce cruel boucher couverts d'habits de deuil, ils passèrent toute la nuit dans les larmes ne cessant d'implorer le secours de leur saint patron. Or, celui-ci ne refusa pas d'écouter les plaintes de son peuple, car le lendemain matin Sperne fut trouvé mort, et quand les siens voulurent tirer le corps du lit, il creva par le milieu, et une telle puanteur se répandit dans l'appartement que personne ne put y rester. Ainsi la famille de saint Basle fut arrachée aux supplices dont elle était menacée.

Un oncle de ma mère nommé Flavard avait deux fils au service du Seigneur dans le couvent de Saint Basle. J'ai vu le plus jeune des deux, nommé Tetbert, qui était animé d'un zèle au-dessus de ses forces, et qui est mort prêtre chez nous, il y a longtemps il nous racontait souvent de son père le trait que nous allons redire, et dont il existait encore il y a peu de temps un témoin, le troisième des frères Rathold, aussi prêtre. Flavard avait coutume de faire un voyage par an à l'abbaye, afin de fournir aux besoins des deux frères; un jour donc qu'il faisait route vers le couvent, des voleurs le surprirent en chemin et lui enlevèrent le cheval qu'il montait, tout ce qui leur convint, et jusqu'à l'argent destiné aux serviteurs de Dieu, et aux bijoux de sa femme. Quand les voleurs, tout joyeux de leur hutin, se furent un peu éloignés, sa femme, qui raccompagnait, se mit à gémir et à se plaindre à saint Basle du dommage qu'ils venaient d'éprouver, disant qu'ils ne viendraient plus au monastère pour rendre service à lui et aux siens, s'il les abandonnait ainsi sans défense. A ces plaintes et gémissements, les chevaux des voleurs, qui s'enfuyaient à toute hâte avec le butin, s'arrêtent tout-à-coup, comme fichés en terre, sans qu'il y eût moyen de les faire avancer. Les voleurs eux-mêmes se trouvent aussi tout-à-coup dans une obscurité si profonde qu'ils ne savent de quel côté aller. Lors, rentrant en eux-mêmes, et conférant ensemble, ils avisent que le tort qu'ils viennent de faire à des personnes innocentes est la cause de tout aussitôt ils reviennent sur leurs pas vers ceux qu'ils ont injustement dépouillés, leur rendent tout ce qu'ils ont pris, et les prient de demander grâce pour eux. Flavard et sa femme, ainsi secourus par l'assistance de saint Basle, et délivrés des voleurs, continuèrent leur voyage avec plus de dévotion encore qu'ils ne l'avaient commencé. Arrivés au monastère, ils s'empressèrent de rendre grâces à Dieu et à son bienheureux confesseur du bienfait dont ils avaient été comblés distribuèrent leur argent aux serviteurs de Dieu et dans la suite n'en eurent que plus de zèle à visiter chaque année le saint monastère, selon leur pieuse coutume.

Dernièrement, quand notre pays de France fut livré, en punition de nos péchés, au glaive des Hongrois, quelques-uns de ces barbares entrèrent dans le monastère de Saint-Basle; et comme les frères s'étaient réfugiés dans la ville avec la châsse de leur saint patron, trouvant la maison presque vide et déserte, les barbares y établirent leur quartier, et elle leur servait de rendez-vous après leurs courses de pillage dans tous les environs.

L'un d'eux, voyant reluire de l'or dans la tour des cloches, emporté par l'avarice, monta sur le toit de l'église, et s'efforça de démolir la tour; mais il fut tout-à-coup précipité à terre, se brisa les membres et mourut. Un autre, en s'efforçant de monter sur l'autel de la même église consacré a saint Martin de Tours, appuya la main sur l'un des coins de l'autel; mais aussitôt sa main s'attacha au marbre, et il ne fut pas possible de l'en ôter. Comme ses compagnons ne voulurent pas l'abandonner ainsi, ils brisèrent à coups de maillet la partie de la pierre à laquelle tenait la main et ils l'emmenèrent, emportant à son grand regret ce morceau de pierre toujours joint et attaché à sa main. Et les captifs qui sont revenus depuis ont rapporté qu'il s'en alla ainsi jusque dans son pays, que le bras lui avait séché et qu'il confessait que ce malheur lui était arrivé par la vertu et puissance de saint Basle.

CAPUT IV.

De Romulfo praesule.

Post Egidium Romulfus Remense rexit episcopium, vir carne nobilis, germanus Joannis tunc temporis ducis; quorum pater Lupus multas eis possessiones aequaliter inter se dividendas reliquit. De qua divisione pari jure gerenda praeceptum obtinuerunt regale. Multis siquidem excellebat patrimoniis, maximeque trans Ligerim, et in pago Pictavensi; quorum ex parte majore, per paginam testamenti ecclesiam Remensem fecit haeredem, quaedam dimittens fratribus vel nepotibus suis, quaedam matriculae quoque sancti Martialis deputavit, quaedam ad basilicam sancti Remigii. Villam vero Lautiniacum super fluvium Caltaionem, contulit monasterio puellarum Remis in honore sancti Petri constructo; quam villam dato pretio se memorat comparasse. Quaedam praeterea donaria testamento diversis attribuit ecclesiis, tam Remensis episcopii, quam Suessonici, sed et Turonici, aliorumque quorumdam. Familiae suae partem maximam ingenuitate donavit. Cujus adhuc testamenti pagina in Archivo Remensis ecclesiae reservatur, cum auctoritate Childeberti regis; qua petitus idem rex a praefato praesule per Sonnatium diaconum virum venerabilem hoc testamentum confirmare decrevit; scilicet, ut terras, vineas et mancipia, quae ad ecclesiam praecipue Remensem, vel ad caetera loca sanctorum praedictus pontifex delegaverat, si quis haeredibus ipsius injuste usurpare praesumpsisset, omnimodis ea recipiendi sacerdotes eorumdem locorum liberam valerent habere potestatem. Quasdam quoque villas in territorio Metensi constitutas, quarum caput est Ortivallis quas domnus Egidius a Vincentio quodam traditur coemisse, cum Childeberto rege commutavit, pro aliis villis in pago Remensi sitis, id est Marciliana et Arbidogilo. Res quoque, vel mancipia, in pontificatu positas ad augmentum ecclesiae invenitur emisse. Oratorium denique sub honore beati Germani construxit in atrio sancti Remigii. Quasdam quoque res a quibusdam pervasas, apud regiam majestatem, agente praefato Sonnatio archidiacono, evindicasse reperitur, regiae auctoritatis super his evindicationibus, adhuc manentibus instrumentis.
 

CHAPITRE IV.

De l'évêque Romulfe.

Après Aegidius, le siège de Reims fut occupé par Romulfe, homme de noble race, et frère germain de Jean, qui en ce temps-là était duc. Loup, leur père, leur avait laissé de grands biens à partager également entre eux deux, et ils obtinrent une ordonnance du roi pour autoriser ce partage égal. Romulfe possédait de nombreux domaines, surtout outre Loire et en Poitou. Il en donna par testament la plus grande partie au diocèse de Reims, quelques-uns à ses Frères ou neveux, d'autres à l'hôpital de Saint-Martial, d'autres a l'église de Saint-Rémi. Il légua à un monastère de filles, élevé à Reims sous l'invocation de saint Pierre, le domaine de Latiniacum[3] qu'il avait acheté, d'après ce qu'il dit lui-même.

Il fit encore quelques autres dons à diverses églises des diocèses de Reims, de Soissons, de Tours et autres. Il rendit la liberté à la plus grande partie des serfs de sa maison. Son testament est encore aujourd'hui conservé dans les archives de l'église de Reims, avec la confirmation du roi Childebert. L'évêque avait fait demander l'approbation du roi par le diacre Sonnat, homme vénérable, et le roi y accéda volontiers, sans doute, afin que si quelqu'un de ses successeurs prenait sur lui d'usurper injustement les terres, vignes, ou serfs que Romulfe avait légués, soit à l'église de Reims, soit à d'autres saints établissements, les prêtres eussent toujours pouvoir et liberté de les reprendre. Il échangea aussi avec le roi Childebert quelques domaines du pays de Metz, entre autres Orcival, qu'il avait acheté d'un nommé Vincent, contre les villages de Margilly et d'Ardeuil, au pays de Reims. Pendant son pontificat on trouve qu'il acheta beaucoup de terres et de serfs pour l'augmentation des domaines de l'église. Il fit bâtir un oratoire sous l’invocation de saint Germain, dans la cour de saint Rémi. Enfin, par l'entremise de son archidiacre Sonnat, il obtint du roi la restitution de quelques biens qui avaient été usurpés injustement, y comme on peut le voir par les actes de restitution de l'autorité royale, qui subsistent encore aujourd'hui.

CAPUT V.

De Sonnatio episcopo.

Romulfum sequitur in episcopatu Sonnatius, qui synodum celebrasse reperitur cum aliis quadraginta, vel eo amplius Galliarum episcopis. Ubi etiam sanctus Arnulfus Metensium praesul invenitur interfuisse, cum Theodorico Lugdunensi, Sindulfo Viennensi, Sulpitio Bituricensi, Medegiselo Turonensi, Secono Elosanensi, Leontio Xantonensi, Modoaldo Treverensi, Chuneberto Coloniensi, Richerio Senonensi, Donato Vesontionensi, Auspicio Augustidunensi. Item Modoaldo Lingonensi, Ragneberto Bajocensi, Childoaldo Abrincatensi, Bertegiselo Carnotensi, Palladio Antisiodorensi, Gondoaldo Meldensi, Leudeberto Parisiacensi, Chainoalgo Lauduni Clavati, Godone Virdunensi, Ansarico Suessonensi, Claudio Reiensi, Berthoaldo Camaracensi, Agomaro Silvanectensi, Caesario Avernensi, Vero Rutenensi, Agricola Gabalensi, Lupoaldo Magontiacensi, Willegiselo Tolosano, Constantio Albiensi, Nammatio Egolemensi, Rustico Caturcensi, Auderico Auscensi, Emmone Aresetensi, Felice Cathalanensi, Hadoindo Cenomannensi, Magnebodo Andegavensi, Joanne Pictavensi, Leobardo Namnetico. In qua synodo multa leguntur utilia constituta.

1. De rebus scilicet ecclesiae qualiter tractandae sint; et de his quae per precatoriam impetrantur ab ecclesia, ne diuturnitate temporis ab aliquibus in jus proprium usurpentur, et ecclesiae defraudentur.

2. De clericis, si qui rebellionis ausu sacramentis se, aut scripturae conjuratione constrinxerint, atque insidias episcopo suo callida allegatione confecerint, ut si admoniti emendare contempserint, gradu proprio omnino priventur.

3. Ut capitula canonum Parisiis acta in generali synodo, in basilica sancti Petri, Lotharii regis studio congregata, omni firmitate custodiantur.

4. Ut si qui haeretici adhuc esse suspicantur in Galliis, a pastoribus ecclesiarum perquirantur; et si veraciter fuerint inventi, ad fidem catholicam revocentur.

5. Ut temere nullus excommunicetur; et si excommunicatus existimat se injuste damnatum, in proxima synodo habeat licentiam reclamandi: et si injuste damnatus fuerit, absolvatur; sin autem juste, impositum poenitentiae tempus exsolvat.

6. Ut si quis judex cujuslibet ordinis clericum publicis actionibus inclinare praesumpserit, aut pro quibuslibet causis, absque conscientia et permissu episcopi distringere, aut contumeliis, vel injuriis afficere praesumpserit, communione privetur. Episcopus tamen de reputatis conditionibus clericorum negligentias emendare non tardet.

7. Hi vero, quos publicus census spectat, sine permissu principis, vel judicis, se ad religionem sociare non audeant.

8. Si quis fugitivum ab ecclesia absque sacramento, quo ei jurandum est, ut de vita tormento, et truncatione securus exeat, qualicunque occasione abstraxerit, communione privetur.

9. Similiter si quis jus sacramenti praestitum violaverit, communione privetur. Ille vero qui sanctae Ecclesiae beneficio liberatur a morte, non prius egrediendi accipiat libertatem, quam poenitentiam se pro scelere acturum esse promittat, et quod ipsi canonice imponetur impleturum.

10. De incestis conjunctionibus, si quis infra praescriptum canonibus gradum incestuoso ordine cum his personis, quibus a divinis regulis prohibetur, se conjunxerit, nisi poenitentiam sequestratione testentur, communione priventur, et neque in palatio militiam, neque agendarum causarum licentiam habeant. Et quando praedicti incestuosi se conjunxerint, episcopi seu presbyteri, in quorum dioecesi vel pago actum fuerit, regi vel judicibus scelus perpetratum annuntient, ut cum ipsis denuntiatum fuerit, se ab eorum communione aut cohabitatione sequestrent, et, res eorum ad proprios parentes perveniant, sub ea conditione, ut antequam sequestrentur, per nullum ingenium, neque per parentes, neque per emptionem, neque per auctoritatem regiam, ad proprias perveniant facultates, nisi praefati sceleris separatione poenitentiam fateantur.

11. Si quis homicidium sponte commiserit, et non violentiae resistens, sed vim faciens impetu hoc fecerit, cum isto penitus non communicandum: sic tamen ut si poenitentiam egerit, in exitu ei communionis viaticum non negetur.

12. Clerici, etiam vel saeculares, qui oblationes parentum, aut donatas, aut testamento relictas retinere praesumpserint: aut id, quod ipsi donaverint ecclesiis aut monasteriis, crediderint auferendum, sicut ante synodus sancta constituit, velut necatores pauperum, quousque reddant, ab ecclesiis excludantur.

13. Ut Christiani Judaeis vel gentilibus non vendantur: et si quis Christianorum necessitate cogente mancipia sua Christiana elegerit venundanda, non aliis nisi tantum Christianis expendat. Nam si paganis aut Judaeis vendiderit, communione privetur, et emptio careat firmitate. Judaei vero si Christiana mancipia ad Judaismum vocare praesumpserint, aut gravibus tormentis afflixerint, ipsa mancipia fisci ditionibus revocentur. Qui tamen Judaei ad nullas actiones publicas admittantur. Judaeorum vero convicia in Christianos penitus refutanda sunt.

14. Item si clericus proficiscens de civitate ad alias civitates voluerit, aut provincias pergere, pontificis sui epistolis commendetur. Quod si sine epistolis profectus fuerit manifestis, nullo modo recipiatur.

15. Item ut episcopus mancipia vel res ad jus ecclesiae pertinentes neque vendere, neque per quoscunque contractus, unde pauperes vivunt, post mortem alienare praesumat.

16. Item de his qui auguria, vel paganorum ritus inveniuntur imitari, vel cum paganis superstitiosos comedunt cibos, quos benigna placuit admonitione suaderi, ut ab erroribus pristinis revocentur. Quod si neglexerint, et idololatris vel immolantibus se miscuerint, poenitentiae dignum tempus exsolvant.

17. Item ut serviles personae ad accusationem non admittantur: et qui personam susceperint accusantis, cum unum crimen non probaverint, ad alia accusandum non admittatur.

18. Item si quis in quolibet gradu vel cingulo constitutus, aut potestate suffultus, decedente episcopo, res cujuslibet conditionis in domos vel agros ecclesiae positas, ante reserationem testamenti, vel audientiam ausus fuerit occupare, vel ecclesiae repagula effringere, et supellectilem infra domum ecclesiae positam contingere, vel scrutari praesumpserit, a communione Christianorum penitus abdicetur.

19. Item, si quis ingenuum aut libertum ad servitium inclinare voluerit, aut fortasse jam fecit, et commonitus ab episcopo se de inquietudine ejus revocare neglexerit, aut emendare noluerit, tanquam calumniae reum placuit sequestrari.

20. Item ut clerici cujuslibet ordinis, neque pro propriis, neque pro ecclesiasticis causis aliter adire debeant forum, nec causas dicere audeant, nisi quas cum permissu et consilio episcopi agere eis fuerit omnino permissum.

21. Item, ut in parochiis nullus laicorum archipresbyter praeponatur, sed qui senior in ipsis esse debet clericus ordinetur.

22. Item, pontifices quibus in summo sacerdotio constitutis ab extraneis duntaxat aliquid, aut cum ecclesia, aut sequestratim, aut dimittitur, aut donatur (quia ille qui donat, pro remedio animae suae, non pro commodo sacerdotis probatur offerre) non quasi suum proprium, sed quasi dimissum ecclesiae inter facultates ecclesiae computabunt, quia justum est, ut sicut sacerdos habet quod ecclesiae dimissum est, ita et ecclesia habeat quod reliquerit sacerdos. Sane quidquid per fidei commissum aut sacerdotis nomini aut ecclesiae fortasse dimittitur, cuicunque aliis postmodum profuturum, id inter facultates suas ecclesia computatum retinere non poterit.

23. Item, si quis episcopus res, quae ab alia ecclesia praesentaliter possidentur, quocunque ingenio aut callida cupiditate pervaserit, aut sine audientia praesumpserit usurpare, ac suis vel ecclesiae suae ditionibus revocare, dum communione privari non potest, ut necator pauperum, ab officio deponatur.

24. Item, si quis episcopus (excepto, si evenerit ardua necessitas, pro redemptione captivorum) ministeria sancta frangere pro qualicunque conditione praesumpserit, ab officio cessabit ecclesiae.

25. Item, viduas, quae se Domino consecrari petierunt, vel puellas Domino consecratas, nullus, neque per auctoritatem regiam, neque qualicunque potestate suffultus, aut propria temeritate rapere aut trahere audeat. Quod si utrique consenserint, communione priventur.

26. Judices, qui super auctoritate et edicto dominico canonum statuta contemnunt; vel edictum illud dominicum, quod Parisiis factum est, violaverint aut contempserint, placuit eos communione privari.

27. Item, ut decedente episcopo in locum ejus non alius subrogetur, nisi loci illius indigena, quem universale et totius populi elegerit votum, ac comprovincialium voluntas assenserit. Aliter, qui praesumpserit, abjiciatur e sede quam invasit potius quam accepit. Ordinatores autem triennio ab officio administrationis suae sedis cessare decernimus.

Praeterea res ecclesiae praefatus praesul domnus Sonnatius probabiliter ordinasse legitur, augens etiam episcopium, terris ac mancipiis dato pretio coemptis, quarum adhuc emptionum nonnulla reperiuntur monimenta. Quasdam quoque res, quas pravi quidam pervaserant, apud regiam majestatem, tam per seipsum quam etiam per suos actores, Marco presbytero quoque legato suo causas agente, repetitas et obtentas ecclesiae rite restituit. Colonias etiam villarum quarumdam episcopii depositis ordinavit servitiis. Praecepta necnon regalia super ecclesiasticarum immunitate rerum, sed et traditionum quarumdam obtinuit firmitate. Sed et res invenitur quasdam cum regina Brunechilde commutasse, pro utriusque partis opportunitate.

Testamentum quoque rerum suarum condidit, in quo plura diversis donaria contulit ecclesiis. Basilicam tamen beati Remigii praecipue sibi haeredem instituit, ubi et sepulturam se habiturum delegit; ibique missorium argenteum deauratum deputavit. Cochlearia quoque duodecim, et salarium argenteum, ac portionem suam de villari quodam cum mancipiis, vineis, pratis, caeterisque adjacentibus, et alia nonnulla, quae se dato pretio meminit comparasse. Ad basilicam sanctorum Timothei et Apollinaris delegavit casas quasdam tam juxta ipsam ecclesiam, quam infra civitatem. Ad basilicam sancti Martini quem peculiarem patronum suum dicit, villam Mutationis, quam comparavit ad integrum, sicut a se possessa est, tradidit; insuper et aurum dedit, unde calix inibi fieret. Ad basilicam sancti Juliani recuperandam auri solidos quinque. Ad basilicam sancti Nicasii similiter solidos quinque. Ad basilicam sancti Joannis solidos quinque. Ad basilicam sancti Sixti similiter in auro solidos tres. Ad basilicam sancti Mauricii solidos tres. Ad basilicam sancti Medardi solidos tres. Ad monasterium puellarum vineam in Germaniaco sitam, cum quibusdam vasis ipsi basilicae profuturis. Ad basilicam quae dicitur ad Apostolos, auri solidos tres, cum aliis munusculis unde calix fieret. Ad basilicam sancti Petri in civitate auri solidos tres. Ad basilicam sancti Theoderici portionem suam de villa Germaniaco, cum mancipiis vineis, et caeteris ad ipsam pertinentibus; argentum quoque ad sepulcrum domni Theodulfi fabricandum, vel exornandum. Ad basilicam sancti Viti vas quoddam argenteum ad calicem faciendum, et in auro solidos quindecim. Ad basilicam sanctorum martyrum Rufini et Valerii in auro solidos quindecim. Ad basilicam sanctorum martyrum Crispini et Crispiniani auri solidos quindecim. Ad matriculam praeterea sanctae Remensis ecclesiae nonnulla contulit donaria.

Caeteris quoque matriculis, vel congregationibus diversa delegavit munera. Quibusdam haeredum quoque suorum personis praedia quaedam eo tenore dereliquit, ut ad loca sanctorum a se destinata post eorum reverterentur decessum. Mancipia nonnulla libertate donavit, additisque ditavit peculiis. Quod viri Dei testamentum regalis praecepti reperitur pagina roboratum.
 

CHAPITRE V.

De l'évêque Sonnatius.

Romulfe eut pour successeur à l'épiscopat Sonnat qui a assisté à un concile avec quarante évêques des Gaules ou plus. On y comptait Arnoul, évêque de Metz, Thierri de Lyon, Sindulfe de Vienne, Sulpice de Bourges, Médégisèle de Tours, Senoch d'Eause, Léonce de Saintonge, Modoald de Trèves, Chunibert de Cologne, Richer de Sens, Donat de Besançon, Auspice d'Autun, Modoald de Langres, Ragnebert de Bayeux, Childoald d'Avranches, Bertegisèle de Chartres, Pallade d'Auxerre, Gondoald de Meaux, Leudebert de Paris, Chainoald de Laon Godon de Verdun, Anseric de Soissons, Claude de Rieux, Berthoald de Cambrai, Agomar de Senlis, César de Clermont, Verus de Rhodès, Agricola de Mende, Lupoald de Mayence, Willegisèle de Toulouse Constance d'Alby, Nammat d'Angoulême, Rustique d'Embrun, Auderic d'Auch, Emmon d'Aire, Félix de Chalons, Hadoin du Mans, Magnebod d'Angers, Jean de Poitiers et Léobard de Nantes. En ce concile beaucoup de canons utiles furent institués.

1. On y régla la manière de traiter les affaires de l'Église; ensuite pour les biens qui sont concédés à temps, par voie de précaire, on pourvut à ce que ceux qui les obtenaient sous cette condition ne pussent en usurper la propriété par longueur de temps, et en priver les églises.

2. On arrêta que tous clercs assez audacieux pour se liguer par serment ou par écrit contre leur évêque, et pour lui tendre des embûches par ruses et fausses allégations, seraient déposés de leur grade, si après avertissement ils refusaient de s'amender.

3. Que les canons passés au concile général assemblé en l'église de Saint-Pierre à Paris, à la diligence du roi Lothaire, conserveraient toute force et autorité.

4. Que, si en France quelques-uns étaient suspects d'hérésie, les évêques et pasteurs des églises eussent à les rechercher et ramener à la foi catholique, quand ils seraient trouvés réellement hérétiques.

5. Que nul ne fût légèrement et témérairement frappé d'excommunication que quiconque se croirait injustement excommunié aurait le droit d'en appeler au prochain concile; que, si la condamnation était injuste, il serait relevé et absous; sinon, il subirait le temps de pénitence imposé.

6. Tout juge, de quelque ordre que ce soit, qui prendra sur lui d'intenter une action publique à un clerc de le mettre à la question à l'insu et sans la permission de l'évêque ou de l'affliger de peine ou injure, sera privé de la communion; toutefois l'évêque est requis de faire diligence pour corriger et punir les fautes des clercs sur les griefs allégués.

7. Toute personne chargée de cens ou de redevances envers le trésor publie ne pourra entrer en religion sans l'autorisation du prince ou du juge.

8. Soit privé de la communion tout homme qui sous un prétexte quelconque aura retiré de l'église celui qui y aurait cherché asile, sans faire auparavant serment que le fugitif ne souffrira en sa personne ni peine capitale, ni torture, ou mutilation quelconque.

9. Soit également privé de la communion quiconque aura violé son serment. Tout criminel qui par la protection de l'église aura obtenu grâce de la vie prêtera, avant d'être mis en liberté, serment de faire pénitence pour son crime et d'accomplir ce qui lui sera imposé canoniquement.

10. Quant aux mariages incestueux, si quelqu'un contracte mariage à un degré prohibé avec des personnes dont l'alliance lui est interdite par les ordonnances divines et canoniques, qu'il soit privé de la communion, à moins qu'il ne prouve son repentir; et que de plus il ne lui soit loisible ni de porter les armes, ni de plaider des causes. Quand un mariage incestueux aura eu lieu, les évêques ou curés dans le diocèse ou la paroisse desquels le crime aura été commis, le dénonceront au roi et aux juges, afin qu'ils s'interdisent toute communication ou cohabitation avec les coupables, que leurs biens soient transmis à leurs parents, et qu'ils n'y puissent rentrer ni par dol, ni par complaisance des parents, ni par achat, ni par mandement royal à moins qu'auparavant ils n'aient publiquement abjuré leur crime par la pénitence.

11. Quiconque aura commis un homicide volontaire, non point en se défendant, mais faisant violence et attaquant le premier, que personne ne communique avec lui cependant s'il a fait pénitence, qu'on ne lui refuse point le viatique à l'article de la mort.

12. Tous clercs ou séculiers qui retiendraient les oblations faites par leurs parents, soit par donation ou testament, ou qui enlèveraient aux églises ou monastères ce qu'ils auraient donné eux-mêmes, qu'ils soient, conformément au saint concile de Paris, bannis et exclus de l'église comme meurtriers des pauvres, jusqu'à ce qu'ils aient fait restitution.

13. Que les Chrétiens ne soient vendus ni aux Juifs ni aux Gentils. Que si quelque Chrétien est forcé par besoin de vendre ses serfs chrétiens, il ne les vende qu'à des Chrétiens s'il les vend à des Juifs ou à des païens, qu'il soit privé de la communion, et que le marché soit nul. Si des Juifs tentent de convertir des serfs chrétiens au judaïsme, ou leur infligent quelque traitement trop dur, que les serfs soient acquis au fisc, que les Juifs ne soient admis à aucune action publique, et que toute injure des Juifs envers les Chrétiens soit sévèrement réprimée.

14. Que tout clerc qui passe d'une ville ou province dans une autre obtienne des lettres de son évêque; que s'il se présente sans lettres, il ne soit reçu nulle part.

15. Que l’évêque ne s'arroge point de vendre ou d'aliéner après sa mort, par quelque contrat que ce soit, les serfs ou biens de l'église assignés à la nourriture des pauvres.

16. Que ceux qui suivent les augures et autres cérémonies païennes, ou font des repas superstitieux avec des païens, soient d'abord doucement admonestés et avertis de quitter leurs anciennes erreurs; que s'ils négligent de le faire et se mêlent aux idolâtres et à tous ceux qui sacrifient aux idoles, ils soient soumis à une pénitence proportionnée à leur faute.

17. Qu'aucune personne de condition servile ne soit admise à porter accusation et que quiconque se sera fait accusateur, et n'aura pu prouver le crime, ne soit plus dans la suite admis à accuser.

18. Si quelqu'un, de quelque dignité, titre ou pouvoir qu'il soit revêtu, ose à la mort de l'évêque occuper et envahir des biens quelconques de l'église soit terres, soit maisons, avant l'ouverture ou lecture du testament, ou ose forcer les portes de l'église, toucher ou fouiller les meubles appartenant à l'église, qu'il soit rejeté de la communion des Chrétiens.

19. Quiconque aura réduit ou voulu réduire en servitude une personne née libre ou affranchie, et qui, averti par l'évêque aura refusé de se corriger ou de réparer sa faute, qu'il soit excommunié comme coupable de calomnie.

19. Qu'aucuns clercs, de quelque rang que ce soit, ne se présentent en justice, soit pour leurs propres affaires, soit pour celles de l'église ni ne plaident jamais aucune cause, si ce n'est avec la permission de l'évêque.

21. Que dans les paroisses aucun laïque ne soit constitué archiprêtre mais que le plus ancien des clercs de la paroisse soit ordonné en cette qualité.

22. Que les évêques, auxquels, en leur qualité de premiers dignitaires de l'église, il aura été abandonné ou légué quelque bien, soit pour eux seulement, soit ou lègue quelque bien, soit pour eux seulement, soit conjointement pour l'église et pour eux, ne le regardent pas comme leur propriété particulière, mais au contraire comme la propriété de l'église, parce que celui qui donne, donne pour le rachat et salut de son âme, non pour le profit de l'évêque; et parce qu'il est raisonnable que comme l'évêque jouit de ce qui a été donné à l'église, l'église aussi jouisse de ce qui a été laissé à l’évêque bien entendu néanmoins que l'église ne pourra retenir ou compter au nombre de ses biens tout dépôt laissé en fidéicommis à la garde de l'évêque ou de l'église, pour être ensuite rendu à qui de droit.

23. Si quelque évêque, par dol ou supercherie de cupidité, usurpe les biens d'une autre église, ou s'il les envahit sans prétexte et autorisation aucune pour i, les attribuer à lui ou à son église, puisqu'il ne peut être privé de la communion qu'il soit, comme meurtrier des pauvres, déposé de son office.

24. Si un évêque, en quelque occasion que ce soit (excepté le cas de nécessité extrême pour le rachat des captifs), fait briser les vases sacrés affectés au saint ministère, qu'il perde son office.

25. Que nul, soit par autorité du roi, soit par toute autre puissance, soit de sa propre témérité, n'ose ravir les veuves qui ont demandé d'être consacrées à Dieu, ni les filles qui se sont vouées en virginité; s'il y a consentement mutuel, que tous deux soient excommuniés.

26. Soient excommuniés les juges qui mépriseraient les statuts et ordonnances canoniques, ou qui violeraient et enfreindraient l'édit du concile tenu à Paris.

27. la mort de l'évêque, nul ne lui soit substitué, nul n'est natif du diocèse, et s'il n'est élu par le vœu unanime du peuple et le consentement des évêques de la même province; que celui qui ferait autrement soit expulsé du siège, comme l'ayant plutôt usurpé et envahi que reçu et accepté; que les évêques qui l'auraient ordonné soient privés pendant trois ans de l'administration de leur siège.

L’évêque Sonnat administra avec ordre et économie les biens de l'église, et augmenta même l'évêché par des achats de terres et de serfs, dont il reste encore aujourd'hui quelques contrats. Il réclama aussi auprès du roi quelques biens usurpés par certains méchants, et en obtint la restitution, soit par lui-même, soit par ses agents, surtout par le moyen du prêtre Marc, son envoyé, qu'il chargea de plaider ses causes. Il régla et fixa les servitudes de plusieurs domaines de l'évêché; il obtint des lettres et ordonnances du roi pour l'immunité des biens de l'église et pour la confirmation de plusieurs donations; enfin il fit avec la reine Brunehault quelques échanges à l'avantage des deux parties.

Dans son testament il fit plusieurs legs à différentes, églises; mais il institua pour sa principale héritière l'église de Saint-Rémi, où il choisit le lieu de sa sépulture il lui fit présent d'un vase d'argent doré, de douze cuillères, d'une salière d'argent, et d'une portion de métairie, avec serfs vignes, prés et autres dépendances qu'il dit avoir achetés de ses deniers. A l'église de Saint-Timothée et Apollinaire il légua quelques maisons attenantes à l'église, et d'autres situées dans la cité à l'église de Saint-Martin, qu'il reconnaissait pour son patron particulier, le domaine de Mutation,[4] qu'il avait acheté, et qu'il laissa en toute intégrité comme il en avait joui il ajouta en outre de l'or pour faire un calice; à l'église de Saint-Julien, cinq sous d'or pour la recouvrir; à l'église de Saint-Nicaise, également cinq sous d'or; à l'église de Saint-Sixte, trois; à l'église de Saint-Maurice, trois; à l'église de Saint Médard, trois; au monastère des Filles, une vigne située à Germiny, avec quelques vases pour le service de l'église; à l'église qu'on appelle des Apôtres, trois sous d'or, avec quelques autres petits présents pour faire un calice; à l'église de Saint-Pierre, dans la cité, trois sous d'or; à l'église de Saint-Thierri, une portion du domaine de Germiny, avec serfs, vignes et autres dépendances; de l'argent pour construire et orner le sépulcre de saint Théodulphe; à l'église de Saint Vite, un vase d'argent pour en faire un calice, et quinze sous d'or; à l'église des saints martyrs Rufin et Valère, quinze sous; à l'église des saints martyrs Crépin et Crépinien quinze et à l'hôpital de la sainte église de Reims, divers présents.

Il fit aussi quelques legs à divers hôpitaux et congrégations, et il laissa à quelques-uns de ses héritiers certaines terres, avec la condition qu'après leur mort elles retourneraient aux églises des saints désignés dans son testament. Il donna la liberté à plusieurs de ses serfs et les dota d'un certain pécule. Le testament de cet homme de Dieu subsiste encore, et on y trouve la confirmation donnée par le roi.

CAPUT VI.

De Leudegiselo episcopo, Angelberto et Landone.

Post hunc beatum virum Leudegiselus, Attilae episcopi frater, tempore Dagoberti regis episcopium rexit, quod etiam rebus emptis, scilicet silvis, pratis, ruribus auxit. Quaedam quoque cum Abbone Tricassino episcopo, pro utriusque partis opportunitate, commutavit; sed et alia quaedam cum aliis quibusdam personis. Res etiam quasdam ecclesiae ordinatis disposuit colonis.

Hunc sequitur Angelbertus. Ipse quoque rebus emptis auxisse reperitur episcopium. Cui successit Lando vir illustrissimus, et multorum possessor praediorum: quorum nonnulla junxit ecclesiae, quaedam vero propinquis suis distribuit. Sed et ea quae trans Ligerim Remensis habuerat ecclesia, et Felix abbas quidam ecclesiae sancti Juliani martyris indebite retinebat, apud majestatem regiam legibus evindicata recepit; pro quibus jam antea praedecessor ejus Angelbertus episcopus cum Gallo Arvernensi episcopo, coram rege controversiam habuisse reperitur. Hinc Lando praesul ecclesiam Remensem rerum suarum per testamenti paginam rite fecit haeredem, et quaecunque aliis dedit personis, vel ecclesiis, eidem ecclesiae, vel successori suo constituit dispensanda. Diversorum siquidem sanctorum basilicis diversa delegavit donaria. Basilicae scilicet sancti Remigii, ubi sepulturam fieri sibi delegit, villas et munera. Basilicae sancti Gaugerici et sancti Quintini argenti varia dona; item, basilicis atque matriculis Remis, sanctorum scilicet Timothei et Apollinaris; item, sancti Martini; item, sancti Nicasii; item, sanctae Genovefae; monasterio quoque sanctorum Theoderici et Theodulfi; item, ad basilicam sancti Germani, et matriculam ipsius; item, sancti Juliani; item, sanctorum Cosmae et Damiani; item, sancti Petri ad Cortem; item, sancti Petri ad Monasterium puellarum; item, ad basilicam S. Symphoriani, quae vocatur ad apostolos; item, sancti Medardi, et sanctorum Crispini et Crispiniani; item, sancti Victoris; item, sancti Mauritii; item, sancti Basoli diversa contulit donaria; ecclesiae quoque Laudunensi cujusdam villae portionem suam delegavit, et basilicae sanctae Genovefae ibidem constitutae villam Appiam, cum omni re ad se pertinente tribuit. Turrim quoque auream, quam ad votum suum fabricari fecerat, super altare posuit S. Mariae Remensis ecclesiae, et patenas tres, ac brachiale aureum. Fuit autem Sigiberti regis tempore.
 

CHAPITRE VI.

De Leudégisèle évêque d'Anglebert et de Landon.

A Sonnat succéda Leudégisèle, frère de l'évêque Attila, sous le règne du roi Dagobert. Pendant qu'il gouverna l'évêché il l'augmenta, par plusieurs achats de bois, terres et prés; il fit aussi quelques échanges avec Abbon, évêque de Troyes, à l'avantage des deux parties. Enfin il établit des colons dans quelques propriétés de l'église.

Après lui vint Anglebert, lequel augmenta pareillement l'évêché par ses achats. Il eut pour successeur Landon, personnage très illustre et possesseur de grands biens, dont il donna une partie à l'église et distribua l'autre à ses proches. C'est lui qui revendiqua devant le roi, et obtint de faire rentrer l'église de Reims dans les biens qu'elle avait possédés outre Loire, et que Félix, abbé de Saint-Julien martyr, retenait injustement. Avant lui, déjà Anglebert avait plaidé devant le roi pour le même sujet contre Gal, évêque d'Auvergne. Ce même évêque Landon déclara par son testament l'église de Reims héritière de tous ses biens, et lui laissa en outre, à elle ou à l'évêque qui occuperait le siège après lui, la dispensation et distribution des legs qu'il avait faits à toutes autres personnes ou églises; car il laissa divers dons à diverses églises de saints, comme par exemple à l'église Saint-Rémi, où il voulut être enterré, des domaines et autres présents; à l'église de Saint-Gaugeric et de Saint-Quentin, plusieurs dons en argent; de même aux églises et hôpitaux de Reims, à savoir, de Saint-Timothée et Apollinaire, de Saint-Martin, de Saint-Nicaise, de Sainte-Geneviève; au monastère de Saint-Thierri et Saint-Théodulphe, à l'église et à l'hôpital de Saint Germain, à celles de Saint-Julien, de Saint-Cosme et de Saint-Damien, de Saint-Pierre auprès de la Cour, de Saint-Pierre auprès du monastère des Filles à l'église de Saint-Symphorien, qu'on appelle des Apôtres de Saint-Médard, de Saints Crépin et Crépinien, de Saint-Victor, de Saint-Maurice et de Saint-Basle. Il donna à l'église de Laon sa part d'un domaine, et à l'église de Sainte-Geneviève de la même ville, le domaine d'Appia avec toutes ses dépendances. Enfin il fit déposer sur l'autel de l'église de Reims un ciboire d'or qu'il avait fait faire en accomplissement d'un vœu, avec trois patènes et un bracelet d'or. Landon vivait du temps du roi Sigebert.

CAPUT VII.

De sancto Nivardo.

Post praemissos, ad episcopale culmen eligitur beatus Nivo, qui et Nivardus: utroque namque reperitur vocitatus nomine. Hic prius in aula regis, utpote vir illustrissimus, traditur conversatus. In episcopatu vero positus, emptis per diversa loca tam fundis, quam domibus, necnon mancipiis dilatasse res invenitur ecclesiae. Disposuit etiam nonnullas ordinatis coloniis villas episcopii: quasdam quoque res commutasse reperitur cum Attila Laudunensi praesule, pro utriusque partis opportunitate. Commutavit etiam a Bavone et Theoderamno fratribus locum quemdam super fluvium Maternam de rebus Remensis ecclesiae, ubi construxit monasterium, quod dicitur Altumvillare, petente Berecario abbate, qui ab eo petierat locum sibi dari, ubi cum fratribus suis monachis, sub regula Patrum sancti Benedicti et sancti Columbani, vivere posset; quod et idem praesul facere studuit, ut infra continetur. Sed et cum aliis quibusdam personis, prout congruum visum fuit, res quasdam commutavit. Dedit quoque, sub jure privilegii, ad monasterium sancti Basoli, ecclesiam in Viriziaco in honore sanctae Mariae constructam, cum omnibus ad ipsam pertinentibus, simulque locellum qui Wasciacus dicitur. Immunitatem quoque ipsis monachis, sub Petrone abbate ibidem Deo servientibus instituit, ut nullus ecclesiasticorum judicum eos indebite in aliquo inquietare praesumeret, sed eis quieto ordine sub sancta regula vivere, ac Deo servire liceret. Praeceptum etiam immunitatis a Childeberto rege (Childebertus III) super teloneis et quibusdam tributis, ecclesiae Remensi obtinuit. Cui Ludovicus quoque rex, sub ecclesiae suae nomine, res quasdam in Malliaco super fluvium Vidulam, quas quibusdam infidelibus suis ejectis receperat, auctoritatis suae praecepto concessit. Hujus etiam tempore tradidit Grimoaldus vir illustris sancto Remigio villas suas Calmiciacum et Victuriacum, pro animae suae remedio.

Hic beatus Nivardus, dum ex communi consensu totius concilii praesulum Galliae, Namnetis, Romani jussione pontificis, exhibiti, rege favente, restruxisset ecclesiam monasterii super ripam Maternae fluminis, in loco nuncupato Villari, dudum siti, sed a barbaris diruti, et ab eo constructa haec funditus cecidisset ecclesia, in alio loco rursus ab eo restructa, rursum traditur corruisse. Quadam vero die veniens de villa Sparnaco, simul comitante secum praefato abbate Berecario, visum sibi est, transito flumine, debere paululum requiescere: sicque caput in sinum sedentis reclinans Berecarii, obdormivit, et visum vidit, scilicet columbam locum silvae circumire, et in fago quadam post hanc circumitionem resedisse; idque tertio columbam videt eamdem egisse, tumque coelos petisse . Quam visionem, sicut ipse in somnis, ita praedictus quoque Berecarius vigilans fertur accepisse. Quo viso compunctus idem coepit abbas fundere lacrymas. Experrectus autem beatus praesul a somno, ex lacrymis ejus sibi faciem reperit udam; et interrogans quae illi causa fletus existeret, accipit cum propter sui ruinam flevisse operis. Invicemque sibi visa referentibus, traditur pontifex haec etiam cuidam Dei servo, nomine Bavoni, cujus erat ipsa possessio, visa narrasse. Qui oratorium in honore sanctae crucis illic habens, ibi conversabatur. Qui etiam postquam visionem praesulis, et ejus agnovit voluntatem, obtulit illi eamdem possessionem suam, partem quoque possessionis cujusdam fratris sui, nomine Baldini. Alterius vero fratris, Theoderamni nomine, causam retulit, quod esset scilicet in factione contra Reolum comitem, qui Remensis post exstitit episcopus, pro filiis ejus, quos occiderat in ultione filiorum suorum, quos Reolus pro latrocinio quod exercebant, suspendio necaverat. Unde dominus Nivardus eum cum Reolo, qui neptem suam filiam Childerici habebat uxorem, pacificavit; et sic ipse Theoderamnus simul cum caeteris fratribus suis eamdem possessionem sancto Nivardo, commutatione ab eo sumpta, tradidit. Mox idem praesul succidi silvam jubens, in honore sancti Petri et omnium apostolorum ibi construxit ecclesiam, et ubi resedisse columbam viderat, altare instituit, collectisque servis Dei monasterium ordinavit. Ubi etiam praefatus Theoderamnus monachus efficitur. Sed et Reolus filium suum nomine Gedeonem, de nepte sancti Nivardi susceptum, ibi monachum fieri petiit et rerum suarum partem ad idem monasterium condonavit. Beatus autem Nivardus, constituto monasterio, quidquid possessionum ante episcopatum fuerat visus habere ad ipsum locum tradidit, et exhortatus beatum Reolum, religionis ei suasit assumere habitum. Privilegium quoque, poscente praefato abbate Berecario, eidem contulit monasterio: ut scilicet ipse praesul idem monasterium in sui juris dominatione dum adviveret, conservaret, et ut post suum decessum Remensis episcopus ipsum coenobium gubernet, et eosdem monachos contra omnes adversitates defendat; ipsi vero monachi potestatem habeant praelatum sibi regulariter eligendi, prout in descriptione ipsius privilegii continetur. Post haec in ecclesiola sanctae Mariae, quam in eodem monasterio construxerat, obiisse fertur, et ad ecclesiam sancti Remigii Remis deportatus, ibidem sepultus est.
 

CHAPITRE VII

De saint Nivard.

Les évêques dont nous venons de parler, le siège de Reims fut occupé par saint Nivon ou Nivard, car on lui donnait également l'un et l'autre nom. Appartenant à une grande famille, il vécut d'abord à la cour. Quand il fut élevé à l'épiscopat, il mit tous ses soins à enrichir et agrandir le domaine de l'église par divers achats en différents lieux, soit en terres, soit en maisons ou serfs; il fit construire plusieurs métairies où il établit des colons il fit aussi avec Attila, évêque de Laon, plusieurs échanges à la convenance des deux parties. Par un autre échange avec les deux frères Bavon et Théoderamne, il acquit sur la rivière de Marne un lieu où il fit bâtir le monastère de Haut-Villiers, à la prière de l'abbé Bérécaire qui lui avait demandé un asile où il pût vivre avec ses moines sous la règle de saint Benoît et de saint Colomban; ce que l'évêque s'empressa de faire, comme il sera raconté plus bas. Il fit encore avec quelques autres personnes des échanges qu'il jugea convenables. Il donna, par privilège spécial au monastère de Saint-Basle l'église de Vierzy, bâtie en l'honneur de la vierge Marie, avec toutes ses dépendances, et un autre petit lieu nommé Vassy; il assura pleine et entière immunité aux moines de ce monastère, servant Dieu sous le gouvernement de l'abbé Pétron, afin qu'aucun juge ecclésiastique ne pût les inquiéter ni troubler en rien, et qu'ils pussent en paix vivre et servir le Seigneur sous leur sainte discipline. Il obtint du roi Childebert des lettres d'immunité des péages et autres droits en faveur de l'église de Reims, et reçut aussi du roi Louis, au nom de son église, quelques biens situés à Mailly, sur la rivière de Veesle, que le roi avait confisqués sur des vassaux infidèles. Ce fut aussi sous son pontificat que Grimoald, homme d'une grande naissance, donna à Saint-Rémi les villages de Chaumussy et de Vitry, pour le salut de son âme.

Saint Nivard, du consentement unanime des évêques des Gaules, rassemblés en concile général à Nantes par l'ordre du pontife de Rome, et avec l'autorisation du roi, avait fait rebâtir l'église d'un monastère depuis longtemps fondé à Villiers sur la Marne, et détruit par les barbares; mais il arriva que cette église tomba entièrement. Il la fit de nouveau rebâtir en un autre endroit, et elle tomba encore comme devant. Un jour donc qu'il revenait d'Épernay, accompagné de l'abbé Bérécaire, il lui prit envie de se reposer un peu après avoir passé la rivière. Lors, tous deux s'étant assis, il posa sa tête sur les genoux de Bérécaire et s'endormit. Aussitôt lui vint une vision; il lui sembla qu'une colombe faisait en volant le tour du bois, et qu'ayant fait son tour elle était allée se poser sur un hêtre; puis, après avoir fait trois fois la même chose, elle s'envola dans les cieux. Or la même vision qu'il avait ainsi en songe apparaissait en même temps à Bérécaire éveillé et celui-ci en fut tellement ému qu'il fondit en larmes. A son réveil l'évêque trouvant son visage tout mouillé des pleurs de l'abbé, lui demanda la cause de sa tristesse, et celui-ci lui répondit qu'il pleurait la ruine de son ouvrage. Lors tous deux s'étant raconté leur vision, on dit que l'évêque en fit part à un serviteur de Dieu, nommé Bavon à qui appartenait le terrain, et qui vivait en ce lieu dans un petit oratoire consacré en honneur de la sainte croix. Bavon, apprenant la vision de l'évêque et en même temps ses désirs, lui offrit et sa part du lieu et celle d'un de ses frères nommé Baudouin, et lui raconta comment son autre frère Théoderamne était en querelle avec le comte Rieul (lequel fut depuis évêque de Reims), parce qu'il avait tué les fils du comte, pour venger la mort des siens, que celui-ci avait fait pendre à cause de leurs brigandages; ce qui fit que saint Nivard réconcilia Théoderamne avec Rieul, qui avait épousé une de ses nièces, fille de Childéric et Théoderamne, en reconnaissance, lui céda, moyennant échange, sa part, comme avaient fait, ses frères. Bientôt l'évêque fit abattre la forêt construisit à la place une église en l'honneur de saint Pierre et de tous les apôtres, et plaça l'autel à l'endroit où il avait vu la colombe se poser; puis, rassemblant les serviteurs de Dieu, il rouvrit le monastère, où Théoderamne se fit moine. Le comte Rieul demanda aussi que son fils Gédéon, petit neveu de saint Nivard, se fît moine en ce couvent, et donna une partie de ses biens au monastère. Saint Nivard abandonna dans la suite à cette abbaye tous les biens qu'il avait avant d’être élevé à l'épiscopat, et fit tant par ses conseils et exhortations, que Rieul prit aussi l'habit de religion. Enfin, à la prière de l'abbé Bérécaire, il accorda au couvent ce singulier et précieux privilège qu'il conserverait tant qu'il vivrait le monastère sous sa juridiction, et qu'après sa mort il serait gouverné par l'évêque de Reims, qui en protégerait les moines contre tous leurs ennemis; et qu'enfin les moines auraient la liberté d'élire canoniquement leur abbé, ainsi que portent les lettres du privilège. Après une si sainte vie, Nivard mourut, dit-on, dans une chapelle dédiée à la vierge Marie, qu'il avait fait construire en ce monastère, et fut ensuite transporté à l'église de Saint-Rémi à Reims, où il est enterré.

CAPUT VIII.

De translatione sanctae Helenae ad ipsius sancti monasterium.

Ad praenotatum hujus sancti viri coenobium beatae Helenae reginae constat corpus ab urbe Roma devectum. Quod quidam presbyter Remensis parochiae, Tergisus nomine, Romam profectus, noctis inopinus in ecclesia remanens tempore, furatus cautissime secum studuit deferre. Qui dum jam secundam mansionem haberet, in silva quae civitati adjacet Sutriae, in crastinum unus e comitibus ejus pignora sancta levare super asellum gestiens, ea minime valuit movere. At stupidus haec magistro notificat; qui concitus pergens, thesaurum pavidus apprehensum jumento sine gravitate ponderis imposuit, cum esset inferior repulso viribus corporis. Confessus est autem idem minister nocturno se pollutum fuisse somnio. Venientes ad rapidissimum fluvium Taram, cum illum non auderent ingredi, propter validissimum ipsius impetum, animal, sacro tutum munere, sponte descendit in flumine. Quem secutus alter asellus ferens presbyterum, licet undis pene videretur immersus, transiit tamen fluvium, cum latera fluctibus non tinxisse probaretur almi pignoris bajulus. Item dum superant Alpium juga quaedam comes hujus itineris puella in praeceps labitur acta. Quae dum miserabiliter volvitur per devexa, socii beatae reginae proclamantes expetunt patrocinia: cum subito in praerupto montis haesit latere delapsa; sicque demissis fasciolis retrahitur incolumis ad superiora, nullam, ceu visum sibi est, laesionem perpessa. Quibus compertis nonnulli miraculis, devotius hujus oneris famulabantur obsequiis. Inter quos equo quidam desiliens, beata superimponit pignora, descensuque montis artam ingressus semitam, propriis onus extollit hume is. At subito lubrica pede secuto ruit in praeceps, sacra tamen brachiis astricta mullatenus omittens munera: cum protinus, turba sequente nomen reginae precibus ingeminante, equus, qui sacra gesserat, suam nihili pendens ruinam, ruentem anterioribus hominem cruribus amplexus, tandiu eum, Deo se sustinente tenuit, donec ab incolis subter degentibus glacies ferro crispata, et tam homo quam equus in callem sunt funibus revocati. Pervenientes autem ad pagum Lingonicum, in vicum qui vocatur Osismus, ecclesiae beati Winebaldi, almas intulerunt reliquias. Ubi quaedam contracta genibus repens muliercula, mox ut horum gestamen pignorum attigit, ad sua revocatis officia nervis, sanitati perfectissime redditur. Inde itinere unius diei peracto, quidam omnibus jam per sexennium dissolutus artubus, linteum beatae reginae cum gladio mittit in munere. Sed antequam conjux ejus ad eum, quae haec detulerat munuscula, rediret, infirmus idem membrorum omnium recuperat munia. His auditis, quaedam matris ab utero caeca puellula deducitur huc ad sancta praesidia, moxque dum feretrum beatae contigit Dominae, depulsa lumen recepit caecitate. Ingressis villam Avergam quaedam muta, sed et officio manuum destituta, progreditur obviam, quae statim, recuperatis membrorum muniis, optatam meruit invenire medelam.

Deinde venerando hoc in ecclesia villae Falesiae posito munere, quidam lunaticus eamdem basilicam est ingressus. Tum novissime vexatus, merita beatissimae petentibus cunctis plenissime regreditur absolutus, integra scilicet sospitate donatus. In eadem villa quidam morbo attritus tria grabato exegerat lustra, carne jam ita putrefacta ut viginti tria e corpore ipsius cecidisse feratur ossa: qui ad divam perlatus medicatricem, virtute divina erectus, stupente populo redditur sanus. Quaedam quoque puella, nomine Bava, genibus attracta repens, utpote utroque poplite contracto matris ex utero, basibus hic solidatis, recto recessit vestigio, quaeque postmodum Remis in sancto permansit proposito. Accedit quoque femina, quae paralysi resoluta linguae penitus amiserat officia, laxisque nervis, dextrae manus inutilia dependebant vincula. Cujus allatus in munere linteolus, ut thecam sacri contigit corporis, mulier pristinae munia perfectae recepit salutis. Quidam surdus a nativitate vervecem adduxit, ecclesiam ingressus ad missarum solennia stetit. Ut ad evangelium ventum est recitandum, verba vitae insolita coepit aure percipere; quo perlecto curatus confessus est Evangelium se nunquam prius audisse. Pater quidam lactentis advenit pueri, quem ad exitium jamjamque vis impellebat aegritudinis. Genitor ergo, votum pro vita vovens nati, rediit, et puerum, qui per quinque jam dies fomenta spreverat mammae, reperit incolumem, lacque sugentem. Paralyticus quidam Trevirorum e finibus est advectus, qui septem dudum vicibus omnium membrorum soliditatem adeptus, toties, carnis se prementibus desideriis, miserabiliter est recontractus. Qui postquam propria confessus est facinora, quod non egerat jam vicesimus volvebatur annus, permansura deinceps est sanitate potitus. Allata est item mulier quaedam, dextro latere pestis immunitate resoluta, quae perfectam consecuta medelam, reversa est sana. Item, adducitur mane mulier caeca, quae hora rulitante tertia, gemina regreditur illuminata lucerna.

Denique ut perlata est ad praefatum Altumvillarense monasterium sacratissima gleba, quibusdam dubitantibus an ipsa foret Helena Constantini Augusti genitrix, vitalisque ligni repertrix, id probabili Christus asseverare dignatur aquae indicio, triduano supplicatus jejunio. Mittuntur etiam tres fratres ex eodem monasterio Romam, ad indagandam translationis hujus beatae reginae certitudinem; qui redeuntes et veritatis hujus indaginem, et geminatum gaudium, corpus videlicet beati Polycarpi presbyteri, collegae sancti Sebastiani, huic attulere coenobio.

Hujus beatae reginae quondam natali die imminente, piscatores monachorum noctu capturae instabant piscium in Materna flumine, cassoque frustrati per totam fere noctem labore, tandem conquesti, sanctam Helenam pro sua coeperunt inclamare fatigatione. Tum in Dei, et in ipsius nomine laxantes rete, gemino ditati gaudent esoce. Sed mox unus horum repetens matrem, quodam gaudia interpolavit moerore. Dumque rursus queruntur, iterumque dominam inclamando turbantur, piscis clapsus mirabiliter dans saltum ab imo, superiorem retis funem tenacissimo corripit morsu, et sic inhaerens funi pependit, donec stupefactus eum tandem piscator gratanter excepit.
 

CHAPITRE VIII.

De la translation du corps de sainte Hélène au monastère de Haut-Villiers.

IL est notoire que le corps de la bienheureuse impératrice sainte Hélène a été transporté de Rome en ce monastère de saint Nivard, et voici comment un prêtre du diocèse de Reims, étant allé à Rome, resta pendant la nuit, sans être aperçu dans l'église, déroba adroitement le corps de la sainte et l'emporta. Le surlendemain ayant fait sa seconde halte dans une forêt voisine de la ville de Sutri, un des gens de sa suite voulut placer les saintes reliques sur un âne; mais il ne put soulever la châsse, et courut tout étonné en faire part à son maître. Celui-ci se hâta d'accourir, et, tout tremblant, prit le trésor et le chargea sur l'âne, sans y trouver aucune pesanteur, quoiqu'il fût bien plus faible de corps que l'homme qui n'avait pu en venir à bout. Mais ce valet confessa qu'il avait eu cette nuit-là même une pollution en songe. Arrivés sur les bords de la rivière du Taro, ils n'osaient y entrer, la voyant rapide et impétueuse mais l'animal qui portait les reliques, rassuré par son saint fardeau y descendit de lui-même. L'autre âne, que montait le prêtre, le suivit; mais il eut grande peine à passer, et semblait presque enseveli sous les eaux, tandis que le porteur du précieux trésor en avait à peine jusqu'aux flancs. Pendant qu'ils franchissaient le sommet des Alpes une jeune fille de la suite se laissa tomber en bas : déjà elle roulait misérablement de précipice en précipice, quand tous s'écrièrent, implorant l'assistance de la bienheureuse impératrice. Aussitôt la pauvre jeune fille s'arrêta au milieu du précipice, et avec une corde qu'on lui jeta elle fut retirée saine et sauve, et sans qu'on aperçût la plus légère trace de lésion. La connaissance de ces miracles fit que plusieurs se prêtaient avec plus d'empressement au transport des saintes reliques. Un entre autres descendit de son cheval pour l'en charger, et à une descente étroite et rapide il les prit même sur ses épaules mais le pied lui glissa, et il tomba, sans toutefois lâcher prise. Incontinent la foule qui suivait invoquant et répétant avec prière le nom de sainte Hélène, le cheval qui avait porté les reliques s'avança sans crainte d'être entraîné lui-même dans l'abîme et, embrassant avec ses jambes de devant l'homme qui roulait, il le retint et l'arrêta avec l'aide de Dieu qui le soutenait lui-même, jusqu'à ce que les habitants du pied de la montagne vinssent briser la glace avec des pieux, et remissent l'homme et le cheval dans le sentier. Quand ils furent arrivés à Osisme, village du diocèse de Langres, ils déposèrent les saintes reliques dans l'église de Saint-Winebauld une femme qui était affligée d'une contraction aux genoux vint en rampant visiter la châsse miraculeuse et a peine y eût-elle touché, que ses nerfs reprirent leur élasticité et elle fut parfaitement guérie. A un jour de marche plus loin, un homme qui était paralysé de tous ses membres depuis six ans envoya en présent à la sainte impératrice un voile et une épée mais avant que sa femme qui avait porté l'offrande, fût de retour en sa maison le malade recouvra l'usage de tous ses membres le bruit de ce miracle se propageant, on amena une petite fille qui étai aveugle de naissance, et dès qu'elle eut touché la châsse de la sainte reine, ses yeux furent rendus a la lumière. A l'entrée du village d'Avergue une muette qui était aussi privée de l'usage de ses mains vint au-devant du cortège et aussitôt recouvra l'usage de ses membres, avec la parole qu'elle était venue chercher.

Ce saint et précieux trésor ayant été ensuite déposé dans église du village de Falèse, un lunatique qui venait d'avoir tout récemment une attaque, entra dans l'église, et à la prière du peuple, qui implora pour lui la bienheureuse reine, il s'en retourna tout-à-fait délivré et pleinement guéri. Au même lieu un pauvre malade était sur son grabat depuis quinze ans, et ses chairs étaient tellement en corruption que vingt-trois os lui étaient tombés du corps il se fit porter auprès de la sainte médiatrice, et par la vertu de la grâce il fut remis sur pied et rendu sain au grand étonnement du peuple. Une jeune fille, nommée Bava, qui dès le sein de sa mère avait les genoux contractés et les jambes nouées, s'en alla droite et de son pied, et depuis vécut à Reims fidèle au saint vœu de virginité qu'elle avait fait pour sa guérison. Il vint aussi une femme qui, frappée de paralysie, avait perdu tout-à-fait l'usage de la langue, et ne pouvait s'aider de son bras droit, demeuré comme mort. A peine eût-elle touché la sainte châsse avec un petit voile qu'elle avait apporté en offrande, qu'elle fut subitement guérie. Un sourd de naissance amena avec lui un mouton pour l'offrir, et étant entré à l'église, il resta à entendre la messe quand on commença la lecture de l'Évangile, ses oreilles s'ouvrirent tout-à-coup a la parole de vie; et quand on eut fini, il se trouva guéri, et confessa que c'était la première fois de sa vie qu'il entendait le saint Évangile. Vint aussi le père d'un enfant à la mamelle qui allait mourir d'un mal de jour en jour plus violent. Après avoir porté son vœu pour la vie de son fils, ce pauvre père s'en retourna, et trouva que son enfant, qui depuis plus de quinze jours n'avait pas voulu prendre le sein, était guéri et tétait. On apporta du pays de Trèves un paralytique qui avait recouvré sept fois l'usage de ses membres, et sept fois était retombé par sa lubricité et facilité à céder aux désirs de la chair. Le malheureux confessa son péché, que du reste il n'avait pas commis depuis vingt ans, et obtint la santé désormais pour toujours. On apporta aussi une femme qui avait tout le côté droit perclus par la violence de la peste, et elle recouvra la santé, de même une femme aveugle se trouva tout-à-coup voyant des deux yeux, a la troisième heure.

Enfin quand la châsse miraculeuse fut déposée au monastère de Haut-Villiers, comme quelques-uns doutaient si c'était bien le corps de la bienheureuse Hélène, mère de l'empereur Constantin, et qui avait découvert le bois de vie, le Seigneur se plut à le témoigner, en envoyant de la pluie après un jeûne et des prières de trois jours. De plus trois frères du monastère furent envoyés à Rome pour s'enquérir de la certitude de la translation de la bienheureuse impératrice, et ils rapportèrent pleine et entière confirmation et par surplus une seconde joie, à savoir, le corps de saint Polycarpe, prêtre, et compagnon de saint Sébastien.

Enfin une nuit, a l'approche de la fête de sainte Hélène, les pêcheurs de l'abbaye péchaient en la rivière de Marne, désespérés de s'être donné bien de la peine pendant toute la nuit, et de n'avoir rien pris, ils se mirent à se plaindre et appeler sainte Hélène à leur secours. Lors jetant le filet au nom de Dieu et de la sainte, ils prirent deux gros poissons, et furent bien joyeux. Mais l'un des deux resauta dans l'eau ce qui troubla la réjouissance; et les pêcheurs recommencèrent à se plaindre et à invoquer sainte Hélène. Mais voilà que, pendant qu'ils se lamentaient, le poisson qui s'était échappé sauta miraculeusement hors de l'eau, et mordant avec force la corde d'en haut du filet, s'y tint obstinément suspendu jusqu'à ce qu'un des pêcheurs vînt l'en détacher et le prendre, plein de joie et de reconnaissance.

CAPUT IX.

De translatione sancti Sindulfi ad idem monasterium.

Ad hoc monasterium beati Sindulfi translata sunt ossa, quae in villa quae dicitur Alsontia, fuerant posita, ubi Deo idem sanctus vir sacerdotali servierat officio, et ubi pluribus post obitum claruerat miraculis. Cujus pignora ut perlata sunt ad villam, quae dicitur Spida, mulier quaedam caeca pristinum gavisa est lumen adepta. Cumque appropinquarent jam portae civitatis Remensis, obviam properante populi multitudine, accessit quaedam muta et debilis manu puella; quae ut se terrae prostravit, ab utraque sanari peste promeruit. Allata est illuc quaedam muliercula manibus, genibusque contracta, quae continuo, ut est ad terram deposita, sanitati laetatur restituta. Sed ubi victa luxu gloriari coepit, quod eam vellet, nollet, vir suus reciperet, qui eam infirmitatis hujus causa dimiserat, ad depulsam rursus est miseriam revoluta. Item ut posita sunt beati viri membra in ecclesia, coram altari sanctae Mariae, advenit quaedam puella reptans genibus contracta: quae virtute erecta, hujus sancti meritis astitit sana. Adducitur etiam quaedam jam per annos septem caeca, quae mox ut valvas templi attigit, lumen recipere meruit. Celebratis missae sacramentis, defertur inde corpus beati viri ad basilicam sancti Remigii. In crastinum perfertur ad monasterium Avennacum, et occurrentibus sanctimonialibus, advenit quidam jam duobus annis claudus; qui ubi se prostravit in humum, surgens priscum coepit figere gressum. Affertur etiam quaedam contracta, membrisque resoluta, quae sine mora sospitati gaudet restituta. Tum perlatum est munus hoc venerabile ad monasterium Altumvillarense, ubi quaedam puellula advecta a primo nativitatis anno caeca, ut ad januam monasterii pervenit, lucem videre coepit. Duo germani provectae fratres aetatis sub uno anno luce privati oratorium ingressi, ut se dederunt in orationem, cruor eis pro lacrymis fluere coepit ex oculis; moxque lumine recepto, laetantur sepulcrum videre sanatoris. Quaedam Deo sacrata votum habuit cum sociis, ut iret ad locum pignoris; quae de itinere medio caeteris iter peragentibus coeptum reversa, ut ad suae locum cellulae pervenit, poplitibus, brachiisque contracta diriguit. Postea, plaustro ad praefatum devecta coenobium, postquam aliquandiu ibidem in hac est aegritudine remorata, exsultat tandem pristina sibi sospitate redhibita.
 

CHAPITRE IX.

De la translation de saint Sindulfe au même monastère.

LES reliques de saint Sindulfe furent aussi transférées au monastère de Haut-Villiers, de leur première sépulture au village d'Aulsonce, où ce pieux personnage avait exercé le saint ministère, et où il avait fait beaucoup de miracles après sa mort. Sur la route, au village de Spide, une femme aveugle recouvra la vue. Presque aux portes de Reims, comme une grande foule de peuple sortait au-devant, il vint une jeune fille muette qui ne pouvait s'aider d'un de ses bras; à peine se fut-elle prosternée en terre qu'elle fut guérie de sa double infirmité. On apporta aussi une femme percluse des mains et des genoux, laquelle, à peine déposée à terre se trouva guérie, et fit éclater sa joie. Mais, dans un excès de vanité il lui arriva de se vanter que son mari, qui l'avait renvoyée à cause de son infirmité, serait bien obligé de la reprendre bon gré malgré, et aussitôt elle retomba dans son ancienne misère. Quand le corps du bienheureux fut déposé dans l'église, devant l'autel de la sainte Vierge, une jeune fille, affligée d'une contraction aux genoux, s'y traîna en rampant, et tout-à-coup, redressée par la grâce de Dieu, elle se trouva saine et guérie par les mérites de saint Sindulfe. Une autre, aveugle depuis sept ans, fut rendue à la lumière dès qu'elle, eut touché les portes du temple. Après la célébration du saint sacrifice de la messe, on transporta le corps dans l'église de Saint-Rémi et le lendemain au monastère d'Avenay. Les religieuses vinrent au-devant en procession. Avec elles, vint un homme qui était boiteux depuis deux ans; il se prosterna en terre, et bientôt se relevant, il commença à marcher comme auparavant. Une femme, paralytique et privée de l'usage de tous ses membres, fut rendue à la santé. Enfin le précieux trésor arriva au monastère de Haut-Villiers ; là, une petite fille, aveugle depuis la première année de sa naissance commença à voir aussitôt qu'elle eut passé le seuil du monastère. Deux frères déjà vieux, et qui avaient perdu la vue dans une même année, entrèrent ensemble à l'église; à peine se furent-ils mis en prières, que le sang commença à leur couler des yeux au lieu de larmes, et, recouvrant la vue, ils se réjouirent de contempler le tombeau de leur saint médecin. Une vierge, consacrée au Seigneur, avait fait vœu d'aller en voyage avec ses compagnes visiter les reliques du saint confesseur. Au milieu de la route, laissant les autres accomplir leur voyage, elle retourna en sa cellule mais à peine y fut-elle entrée qu'elle fut frappée de paralysie aux bras et aux jambes. Depuis elle se fit conduire en chariot à Haut-Villiers, et après être restée quelque temps encore affligée de son infirmité, elle en fut enfin délivrée à sa grande satisfaction et rendue à son premier état.

CAPUT X.

De sancto Reolo episcopo.

Post S. Nivardum praefatus domnus Reolus episcopium hoc est adeptus, quod tam haereditariis, quam emptitiis invenitur auxisse rebus. Qui ex praecepto domni Nivardi causas apud regiam majestatem pro rebus ecclesiasticis, vel colonorum legibus egisse ac evicisse reperitur. Ipse vero beatus Reolus in episcopatu jam positus magnam habuit intentionem, pro rebus praemissi sancti Nivardi episcopi, cum Gundeberto regis optimate, ipsius domni Nivardi fratre germano, dicente Gundeberto quod villae germani sui Nivonis episcopi, tam de paterna, quam de materna haereditate, quas Nivo moriens dereliquerat, ipsi jure legitimo deberentur. At contra domnus Reolus vel agentes sui dicebant, quod domnus Nivardus omnem rem suam, pro animae suae remedio, ad loca sanctorum per sua instrumenta contulisset, scilicet ad ecclesiam sanctae Mariae, et sancti Remigii, atque ad monasterium Altumvillare, necnon et Viriziacum, ubi domnus Basolus in corpore requiescit; quae monasteria ipse domnus Nivo suo construxerat, vel restruxerat opere. Item, Remis ad monasterium puellarum, ubi Boba praeesse videbatur abbatissa. Item sanctis Rufino et Valerio, vel per reliqua loca sanctorum. Sed dum inter utramque partem haec intentio verteretur, meditantibus pacificis tandem personis, eo tenore ad pacem concordia redierunt, ut Gundebertus ea quae ultra Ligerim fuerant Emmae genitricis ipsorum, absque repetitione Reoli episcopi, vel agentium suorum, in sua reciperet potestate. Reliqua vero, quaecunque bonae memoriae domnus Nivo ad loca sanctorum per sua instrumenta delegavit, ad integrum eadem sanctorum loca perpetualiter absque repetitione Gundeberti, vel haeredum suorum cum Dei adjutorio possiderent. Unde conventiale quoque scriptum digestum apud nos adhuc reservatur, utriusque partis assignatione roboratum.

Hic partem villae Diciaci positus in episcopatu emit; item, mansum et campos in villari Bersiniaco item, mansos aliquos plusquam quatuor infra civitatem Remensem a diversis personis, et alia quaedam; item, portionem de villa, quae dicitur Mons Allonis; item partes villarum Rosiciaci et Popiciaci, et alia nonnulla, tam praedia quam mancipia, ejus temporibus tradidit vir illustris Waratus ad ecclesias sanctae Mariae, et sancti Remigii Remis Cruciniacum montem, Curbam villam, cum Acciniaco, in pago Tardonensi. Quaedam denique hic beatus praesul Reolus ex rebus ecclesiae invenitur cum quibusdam personis commutasse, partium scilicet liberata opportunitate.

Habuit filiam Deo sacratam in monasterio quod Ebroinus Suessionis construxit, sub sancta regula conversantem, nomine Odilam, quam ex legitimo susceperat ante clericatum matrimonio; cui villas quasdam tam in pago Remensi, vel Bellovagensi, quam etiam in partibus Transligeranis, eo tradidit jure, ut ad idem monasterium res ipsae post ejus decessum proficerent omni tempore.

Construxit hic venerabilis praesul monasterium Orbacense, in loco quem promeruit dono regis Theoderici, per ipsius licentiam, suffragante quoque Ebroino majore domus. Impetravitque domnus idem Reolus a monasterio Rasbacensi sex monachos, qui regimina sanctae regulae ibidem tenerent, et alios ea docerent. Ex quibus unum, Landemarum nomine, in eodem loco abbatem constituit, qui rexit idem monasterium donec vixit. Nam licet ab Odone quodam fuerit expulsus, a Childeberto tamen rege postea restitutus est. Post cujus obitum domnus Rigobertus archiepiscopus ipsum recepit et rexit. Hujus monasterii monachum, nomine Hucboldum, nuper Hungari comprehensum trucidare nisi sunt; sed nequaquam ferro incidere potuerunt . Nam ut idem refert, et nonnulli captivi qui viderant, reversi nunc quoque testantur, dum sagittis eum nudum undique barbari petissent, ut ab adamante relisae, sic ab ejus corpore resiliebant sagittae, nec signum ictus ullum apparebat in cute, sed et omni conatu gladio percussus, nihilominus mansit intemeratus. Unde et Deum dicentes eum esse, duxerunt reveriti secum, donec redemptus a quodam episcopo, atque dimissus revertitur.

suite
 

CHAPITRE X.

De saint Rieul, évêque,

APRÈS saint Nivard, le siège fut occupé par le seigneur Rieul, qui enrichit l'évêché tant des biens de son patrimoine que d'autres qu'il acheta. Nous avons vu qu'il avait été envoyé par saint Nivard pour défendre, devant le roi, les biens de l'église et les intérêts des colons, et qu'il gagna sa cause. Quand il fut lui-même devenu évêque il eut à soutenir un grand procès contre Gondebert un des grands de la cour du roi, et frère de saint Nivard. Gondebert prétendait que tous les biens d'héritage, tant paternel que maternel, que l'évêque son frère avait laissés en mourant lui revenaient de droit. Rieul, au contraire et ses agents maintenaient que Nivard avait donné, par acte authentique, tous ses biens, pour le salut de son âme, à divers lieux saints; par exemple aux églises de Notre-Dame et de Saint-Rémi, aux monastères de Haut-Villiers et de Vierzy, sépulture de saint Basle, lesquels Nivard lui-même avait fait construire ou réparer, au monastère de filles à Reims, où Bobe était abbesse; enfin à l'église de Saint-Rufin et Saint-Valère et autres lieux sacrés. Les deux parties débattaient leur querelle avec chaleur; mais des personnes pacifiques ayant interposé leur médiation, un accord fut fait aux conditions suivantes à savoir, que Gondebert recouvrerait et posséderait tous les biens qu'Emma, leur mère avait eus outre Loire, sans que l’évêque Rieul ou ses agents eussent rien à réclamer; mais que tous les autres biens que, par acte de sa volonté, saint Nivard, de bienheureuse mémoire, avait donnés aux églises leur appartiendraient et demeureraient à toujours, avec l'aide de Dieu, sans que Gondebert et ses héritiers pussent jamais élever aucune prétention. Et fut cet accord passé et rédigé par écrit; et il est encore aujourd'hui conservé dans nos archives, signé des deux parties.

Pendant son pontificat Rieul acheta partie du domaine de Dizy; un arpent de terre et quelques champs au village de Berchigny; à Reims, de différentes personnes, quatre arpents ou plus et divers lieux; partie du domaine de Monsallon; item ; partie des domaines de Rosay et Popecy, avec quelques autres possessions, tant terres que serfs. Ce fut de son temps que Warat, homme de noble race, donna aux églises de Notre-Dame et de Saint-Rémi, Mont-Cruny, Courville, et Arcigny en Tardenois. Enfin le bienheureux évêque Rieul a fait aussi divers échanges, à l'avantage mutuel des contractants.

Avant sa cléricature, il avait eu de légitime mariage une fille, nommée Odile, laquelle se rendit religieuse au monastère qu'Ébroïn avait fait bâtir à Soissons, et y vécut sous la sainte discipline. L'évêque lui laissa quelques domaines aux pays de Reims et de Beauvais, et aussi outre Loir a condition qu'après son décès, la donation profiterait et demeurerait a toujours au monastère.

Ce vénérable évêque fit bâtir, avec la permission du roi Théodoric et du consentement du maire du palais Ebroïn, le monastère d'Orbay, en un lieu qu'il tenait de la munificence du roi. Il obtint de l'abbaye de Resbé six moines pour vivre sous leur règle à Orbay, et l'enseigner à d'autres l'un d'entre eux, nommé Landemar, fut par lui constitué abbé, et gouverna le monastère toute sa vie car, bien qu'il eût été chassé par un seigneur Eudes, il fut rétabli par le roi Childebert. Après la mort de cet abbé, l'archevêque Rigobert reprit le gouvernement du monastère et le régit. Il n'y a pas longtemps, les Hongrois s'emparèrent d'un des moines de ce couvent nommé Hucbold, et voulurent le mettre à mort. Mais le fer ne put l'entamer; car, comme lui-même le raconta ainsi que plusieurs captifs aujourd'hui de retour quand les barbares, après l'avoir exposé nu à leurs coups, tirèrent contre lui de toutes parts, leurs flèches venaient se briser contre son corps comme contre un diamant, et en rejaillissaient au loin, sans qu'il en demeurât aucune trace enfin, frappé de toute force à coups d'épée, il n'en demeura pas moins intact et sans blessures. Lors les barbares, le prenant pour un dieu, l'emmenèrent avec eux, et le gardèrent avec grand respect, jusqu'à ce qu'un évêque payât sa rançon, et ainsi le renvoyât à son monastère.

 

suite

 

[1] La traduction française de ce nom est Gilles mais nous avons cru devoir conserver le nom latin comme nous l'avons fait pour ce même évêque dans l’Histoire des Francs de Grégoire de Tours.

[2] Voyez Fortunati Carmina lib. 3, carm. 8.

[3] Inconnu.

[4] Inconnu.