Pindare

HOMERE

 

ODYSSEE

CHANT XVII

Traduction française : BARESTE.

 

 

 

 

 

 

 

 

ODYSSEE

 


 

RETOUR DE TÉLÉMAQUE A ITHAQUE.

 

 

 

Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
δὴ τότ᾽ ἔπειθ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα
Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο,
εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει,
ἄστυδε ἱέμενος, καὶ ἑὸν προσέειπε συβώτην· 5

« Ἄττ᾽, ἦ τοι μὲν ἐγὼν εἶμ᾽ ἐς πόλιν, ὄφρα με μήτηρ 6
ὄψεται· οὐ γάρ μιν πρόσθεν παύσεσθαι ὀΐω
κλαυθμοῦ τε στυγεροῖο γόοιό τε δακρυόεντος,
πρίν γ᾽ αὐτόν με ἴδηται· ἀτὰρ σοί γ᾽ ὧδ᾽ ἐπιτέλλω.
Τὸν ξεῖνον δύστηνον ἄγ᾽ ἐς πόλιν, ὄφρ᾽ ἂν ἐκεῖθι 10
δαῖτα πτωχεύῃ· δώσει δέ οἱ ὅς κ᾽ ἐθέλῃσι
πύρνον καὶ κοτύλην· ἐμὲ δ᾽ οὔ πως ἔστιν ἅπαντας
ἀνθρώπους ἀνέχεσθαι, ἔχοντά περ ἄλγεα θυμῷ·
ὁ ξεῖνος δ᾽ εἴ περ μάλα μηνίει, ἄλγιον αὐτῷ
ἔσσεται· ἦ γὰρ ἐμοὶ φίλ᾽ ἀληθέα μυθήσασθαι. » 15

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· 16

« Ὦ φίλος, οὐδέ τοι αὐτὸς ἐρύκεσθαι μενεαίνω·
πτωχῷ βέλτερόν ἐστι κατὰ πτόλιν ἠὲ κατ᾽ ἀγροὺς
δαῖτα πτωχεύειν· δώσει δέ μοι ὅς κ᾽ ἐθέλῃσιν.
Οὐ γὰρ ἐπὶ σταθμοῖσι μένειν ἔτι τηλίκος εἰμί, 20
ὥστ᾽ ἐπιτειλαμένῳ σημάντορι πάντα πιθέσθαι.
Ἀλλ᾽ ἔρχευ· ἐμὲ δ᾽ ἄξει ἀνὴρ ὅδε, τὸν σὺ κελεύεις,
αὐτίκ᾽ ἐπεί κε πυρὸς θερέω ἀλέη τε γένηται.
Αἰνῶς γὰρ τάδε εἵματ᾽ ἔχω κακά· μή με δαμάσσῃ
στίβη ὑπηοίη· ἕκαθεν δέ τε ἄστυ φάτ᾽ εἶναι. » 25

Ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὰ σταθμοῖο βεβήκει, 26
κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς, κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν.
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας,
ἔγχος μέν ῥ᾽ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρήν,
αὐτὸς δ᾽ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν. 30

Τὸν δὲ πολὺ πρώτη εἶδε τροφὸς Εὐρύκλεια, 31
κώεα καστορνῦσα θρόνοις ἔνι δαιδαλέοισι,
δακρύσασα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἰθὺς κίεν· ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἄλλαι
δμῳαὶ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἠγερέθοντο,
καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους. 35

Ἡ δ᾽ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια, 36
Ἀρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ,
ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε δακρύσασα,
κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά,
καί ῥ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 40

« Ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος. οὔ σ᾽ ἔτ᾽ ἐγώ γε 41
Ὄψεσθαι ἐφάμην, ἐπεὶ ᾤχεο νηῒ Πύλονδε
λάθρη, ἐμεῦ ἀέκητι, φίλου μετὰ πατρὸς ἀκουήν.
Ἀλλ᾽ ἄγε μοι κατάλεξον ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς. »

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 45

« Μῆτερ ἐμή, μή μοι γόον ὄρνυθι μηδέ μοι ἦτορ
ἐν στήθεσσιν ὄρινε φυγόντι περ αἰπὺν ὄλεθρον·
ἀλλ᾽ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ᾽ ἑλοῦσα,
εἰς ὑπερῷ᾽ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
εὔχεο πᾶσι θεοῖσι τεληέσσας ἑκατόμβας 50
ῥέξειν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ.
Αὐτὰρ ἐγὼν ἀγορὴν ἐσελεύσομαι, ὄφρα καλέσσω
ξεῖνον, ὅτις μοι κεῖθεν ἅμ᾽ ἕσπετο δεῦρο κιόντι.
Τὸν μὲν ἐγὼ προὔπεμψα σὺν ἀντιθέοις ἑτάροισι,
Πείραιον δέ μιν ἠνώγεα προτὶ οἶκον ἄγοντα 55
ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν, εἰς ὅ κεν ἔλθω. »

Ὣς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος. 57
Ἡ δ᾽ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροῒ εἵμαθ᾽ ἑλοῦσα,
εὔχετο πᾶσι θεοῖσι τεληέσσας ἑκατόμβας
ῥέξειν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ. 60

Τηλέμαχος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα διὲκ μεγάροιο βεβήκει 61
ἔγχος ἔχων· ἅμα τῷ γε δύω κύνες ἀργοὶ ἕποντο.
Θεσπεσίην δ᾽ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
τὸν δ᾽ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
Ἀμφὶ δέ μιν μνηστῆρες ἀγήνορες ἠγερέθοντο 65
ἔσθλ᾽ ἀγορεύοντες, κακὰ δὲ φρεσὶ βυσσοδόμευον.
Αὐτὰρ ὁ τῶν μὲν ἔπειτα ἀλεύατο πουλὺν ὅμιλον,
ἀλλ᾽ ἵνα Μέντωρ ἧστο καὶ Ἄντιφος ἠδ᾽ Ἁλιθέρσης,
οἵ τε οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοι ἦσαν ἑταῖροι,
ἔνθα καθέζετ᾽ ἰών· τοὶ δ᾽ ἐξερέεινον ἕκαστα. 70
Τοῖσι δὲ Πείραιος δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἦλθεν
ξεῖνον ἄγων ἀγορήνδε διὰ πτόλιν· οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν
Τηλέμαχος ξείνοιο ἑκὰς τράπετ᾽, ἀλλὰ παρέστη.
Τὸν καὶ Πείραιος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·

« Τηλέμαχ᾽, αἶψ᾽ ὄτρυνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα γυναῖκας, 75
ὥς τοι δῶρ᾽ ἀποπέμψω, ἅ τοι Μενέλαος ἔδωκε. »

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 77

« Πείραι᾽, οὐ γάρ τ᾽ ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
Εἴ κεν ἐμὲ μνηστῆρες ἀγήνορες ἐν μεγάροισι
λάθρη κτείναντες πατρώϊα πάντα δάσωνται, 80
αὐτὸν ἔχοντά σε βούλομ᾽ ἐπαυρέμεν, ἤ τινα τῶνδε·
εἰ δέ κ᾽ ἐγὼ τούτοισι φόνον καὶ κῆρα φυτεύσω,
δὴ τότε μοι χαίροντι φέρειν πρὸς δώματα χαίρων. »

Ὣς εἰπὼν ξεῖνον ταλαπείριον ἦγεν ἐς οἶκον. 84
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἵκοντο δόμους εὖ ναιετάοντας, 85
χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
ἐς δ᾽ ἀσαμίνθους βάντες ἐϋξέστας λούσαντο.
Τοὺς δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἀμφὶ δ᾽ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας,
ἔκ ῥ᾽ ἀσαμίνθων βάντες ἐπὶ κλισμοῖσι καθῖζον. 90
Χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα
καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.
Σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,
εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων. 95
Μήτηρ δ᾽ ἀντίον ἷζε παρὰ σταθμὸν μεγάροιο
κλισμῷ κεκλιμένη, λέπτ᾽ ἠλάκατα στρωφῶσα.
Οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον,
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια· 100

« Τηλέμαχ᾽, ἦ τοι ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα 101
λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
αἰεὶ δάκρυσ᾽ ἐμοῖσι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς
ᾤχεθ᾽ ἅμ᾽ Ἀτρεΐδῃσιν ἐς Ἴλιον· οὐδέ μοι ἔτλης,
πρὶν ἐλθεῖν μνηστῆρας ἀγήνορας ἐς τόδε δῶμα, 105
νόστον σοῦ πατρὸς σάφα εἰπέμεν, εἴ που ἄκουσας. »

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 106

« Τοιγὰρ ἐγώ τοι, μῆτερ, ἀληθείην καταλέξω.
Ὠχόμεθ᾽ ἔς τε Πύλον καὶ Νέστορα, ποιμένα λαῶν·
δεξάμενος δέ με κεῖνος ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν 110
ἐνδυκέως ἐφίλει, ὡς εἴ τε πατὴρ ἑὸν υἱὸν
ἐλθόντα χρόνιον νέον ἄλλοθεν· ὣς ἐμὲ κεῖνος
ἐνδυκέως ἐκόμιζε σὺν υἱάσι κυδαλίμοισιν.
Αὐτὰρ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος οὔ ποτ᾽ ἔφασκεν,
ζωοῦ οὐδὲ θανόντος, ἐπιχθονίων τευ ἀκοῦσαι· 115
ἀλλά μ᾽ ἐς Ἀτρεΐδην, δουρικλειτὸν Μενέλαον,
ἵπποισι προὔπεμψε καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν.
Ἔνθ᾽ ἴδον Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλὰ
Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν.
Εἴρετο δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος 120
ὅττευ χρηΐζων ἱκόμην Λακεδαίμονα δῖαν·
αὐτὰρ ἐγὼ τῷ πᾶσαν ἀληθείην κατέλεξα·
καὶ τότε δή με ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·

e lendemain, dès que brille la matinale Aurore aux doigts de rose, Télémaque, le fils chéri d'Ulysse, attache à ses pieds de riches brodequins, s'empare d'une lance solide qu'il maniait avec grâce, et dit au chef des pasteurs :
 

6 « Eumée, je me rends à la ville pour me présenter à ma mère, qui ne cessera de gémir que lorsqu'elle aura revu son fils. Je te recommande de conduire à Ithaque ce malheureux étranger pour qu'il mendie sa nourriture, et afin que chacun puisse lui donner un peu de pain et de vin. Quoiqu'il eu coûte à mon cœur (1), je ne puis soulager tous les pauvres étrangers. Si ce mendiant s'offensait de mes paroles, il ne s'en trouverait que plus mal encore. Moi, j'aime à parler avec franchise. »

16 L'ingénieux Ulysse répond à son fils :

« Ami, je ne voudrais pas moi-même rester plus longtemps en ces lieux. Il vaut mieux, pour un pauvre, mendier par la ville que de rester dans les champs ; là chacun me donnera selon ses désirs. Je ne suis plus assez jeune pour rester dans Cette bergerie et pour obéir aux ordres du maître. Vous pouvez partir ; ce pasteur sera mon guide lorsque j'aurai réchauffé mes membres à ce foyer, et que la chaleur du soleil se fera sentir. Comme je ne suis couvert que de vêtements déchirés, je craindrais d'être glacé par le froid du matin ; car on dit que cette étable est loin de la ville. »

26 Télémaque sort de la bergerie et s'éloigne à grands pas, en méditant la mort des prétendants. Arrivé près de ses belles demeures, il appuie sa lance contre une haute colonne ; puis il entre sous le portique et franchit le seuil de pierre.

31 Euryclée, sa vénérable nourrice, qui recouvrait les sièges de lapis magnifiques, aperçoit la première le jeune héros ; soudain elle accourt en versant des larmes, et les autres esclaves s'empressent autour de Télémaque ; elles le serrent avec tendresse, et lui baisent la tête et les épaules.

36. La sage Pénélope, semblable à Diane et à la blonde Vénus, sort de ses appartements, se présente à son fils, l'entoure de ses bras et verse d'abondantes larmes ; elle couvre de baisers la tête et les beaux yeux de Télémaque, et tout en pleurant elle laisse échapper de ses lèvres ces rapides paroles :

41 « Te voilà donc enfin, Télémaque, ma douce lumière ! Je n'espérais plus te revoir depuis le jour où, malgré moi, tu partis secrètement pour Pylos, afin d'entendre parler de ton père. Mais hâte-toi, mon cher fils, de me dire tout ce que tu as vu pendant ton voyage. »

45 Le prudent Télémaque lui répond en disant :

« Ô ma mère, ne renouvelle pas les peines et n'agite point l'âme de celui qui vient d'échapper à la mort ! Entre dans le bain ; prends d'autres vêtements, monte, suivie de tes femmes, dans les appartements supérieurs du palais, et promets à tous les dieux de leur immoler de parfaites hécatombes pour que Jupiter nous assure l'œuvre de la vengeance. Moi, je vais conduire à l'assemblée du peuple l'étranger qui m'a suivi dans mon navire. Je l'ai renvoyé d'abord avec mes nobles compagnons ; mais ensuite j'ai recommandé à Pirée de le recevoir chez lui, de l'accueillir avec soin, et de lui donner l'hospitalité jusqu'à mon retour. »

57. Après avoir prononcé ces paroles, il se tait (2). — Pénélope entre dans le bain ; puis elle se couvre de vêtements sans souillure et promet à tous les dieux de leur immoler de parfaites hécatombes, pour que Jupiter accomplisse l'œuvre de la vengeance.

61 Télémaque, armé de sa lance, s'éloigne du palais, et des chiens agiles suivent ses pas. Minerve répand sur lui une grâce divine, et tout le peuple admire le héros qui s'avance. Les illustres prétendants l'entourent en lui souhaitant mille félicités ; mais au fond de leur âme ils méditent contre lui des desseins funestes. Télémaque se dérobe à leurs empressements, et s'approche de Mentor, d'Antiphus et d'Halitherse, qui, dès l'origine, furent les compagnons de son père ; il s'assied auprès d'eux et ceux-ci l'interrogent sur son voyage. — Pirée, illustre par les exploits de sa lance, paraît alors en conduisant l'étranger, et Télémaque se place aussitôt près de lui. Pirée s'adressant au fils d'Ulysse lui dit :

75 « Télémaque, ordonne aux femmes de se rendre dans ma demeure pour y chercher les présents que t'a donnés Ménélas. »

77 Le prudent Télémaque lui répond aussitôt :

« Cher Pirée, nous ignorons comment toutes ces choses se termineront. Si les orgueilleux prétendants me tuent dans ma maison et se divisent mon patrimoine, j'aime mieux que ces trésors restent dans tes mains que dans les leurs. Mais si au contraire je parviens à les immoler à ma juste vengeance, tu auras le plaisir de me rapporter ces présents qui me combleront de joie. »

84. En achevant ces paroles, il emmène chez lui le malheureux étranger. Arrivés dans les belles et commodes demeures d'Ulysse, ils déposent leurs vêtements sur des sièges et sur des trônes, puis ils entrent dans des bains magnifiques ; des suivantes les baignent, les parfument d'essences et les couvrent de tuniques moelleuses et de riches manteaux ; ils quittent le bain et vont s'asseoir sur des sièges. Une esclave portant une belle aiguière d'or verse l'eau qu'elle contient dans un bassin d'argent; puis elle place devant le fils d'Ulysse une table polie et brillante. La vénérable intendante du palais dépose sur cette table du pain et des mets nombreux qu'elle offre avec largesse. — Pénélope, placée en face de son fils, était assise près de la porte, et elle filait une laine délicate. — Télémaque et l'étranger portent aussitôt les mains vers les mets qu'on leur a servis et préparés. Quand ils ont apaisé leur faim et leur soif, Pénélope prononce ces paroles :

101 « Télémaque, je vais remonter dans mes appartements et me reposer sur cette couche qui m'est devenue si douloureuse, et que j'arrose sans cesse de mes larmes, depuis le jour où mon époux est parti pour Ilion avec les Atrides ; car tu n'as pas osé me dire, avant l'arrivée des prétendants, ce que tu as appris touchant le retour d'Ulysse. »

106. Le prudent Télémaque lui répond aussitôt :

« Ma mère, je te dirai tout avec sincérité. — Nous sommes allés à Pylos, auprès de Nestor, pasteur des peuples ; ce héros m'a reçu dans son palais comme un père reçoit son enfant arrivant d'un pays étranger après une longue absence ; Nestor ainsi que ses glorieux fils m'ont prodigué tous les soins. Quant à l'intrépide Ulysse, le pasteur des peuples ne m'en a point parlé : il ignorait si mon père vivait encore ou s'il avait péri. Il m'envoya chez l'illustre Ménélas avec des coursiers rapides et un char magnifique. Là, je vis la belle Hélène, qui fit souffrir aux Achéens et aux Troyens des maux sans nombre. Ménélas à la voix sonore me demanda ce qui m'amenait dans la divine Lacédémone ; je lui répondis avec franchise, et il me dit :

 

 

 

« Ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ 124
ἤθελον εὐνηθῆναι, ἀνάλκιδες αὐτοὶ ἐόντες. 125
Ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος
νεβροὺς κοιμήσασα νεηγενέας γαλαθηνοὺς
κνημοὺς ἐξερέῃσι καὶ ἄγκεα ποιήεντα
βοσκομένη, ὁ δ᾽ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,
ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν, 130
ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει.
Αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
τοῖος ἐὼν οἷός ποτ᾽ ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Λέσβῳ
ἐξ ἔριδος Φιλομηλεΐδῃ ἐπάλαισεν ἀναστάς,
κὰδ δ᾽ ἔβαλε κρατερῶς, κεχάροντο δὲ πάντες Ἀχαιοί, 135
τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
πάντες κ᾽ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.
Ταῦτα δ᾽ ἅ μ᾽ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
ἄλλα παρὲξ εἴποιμι παρακλιδὸν οὐδ᾽ ἀπατήσω,
ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτής, 140
τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ᾽ ἐπικεύσω.
Φῆ μιν ὅ γ᾽ ἐν νήσῳ ἰδέειν κρατέρ᾽ ἄλγε᾽ ἔχοντα,
νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
ἴσχει· ὁ δ᾽ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι.
Οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι, 145
οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης

« Ὣς ἔφατ᾽ Ἀτρεΐδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος. 147
Ταῦτα τελευτήσας νεόμην· ἔδοσαν δέ μοι οὖρον
ἀθάνατοι, τοί μ᾽ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἔπεμψαν. »

Ὣς φάτο, τῇ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε. 150
Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·

« Ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος, 152
ἦ τοι ὅ γ᾽ οὐ σάφα οἶδεν, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
ἀτρεκέως γάρ σοι μαντεύσομαι οὐδ᾽ ἐπικεύσω·
ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν, ξενίη τε τράπεζα 155
ἱστίη τ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω,
ὡς ἦ τοι Ὀδυσεὺς ἤδη ἐν πατρίδι γαίῃ,
ἥμενος ἢ ἕρπων, τάδε πευθόμενος κακὰ ἔργα,
ἔστιν, ἀτὰρ μνηστῆρσι κακὸν πάντεσσι φυτεύει·
τοῖον ἐγὼν οἰωνὸν ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηὸς 160
ἥμενος ἐφρασάμην καὶ Τηλεμάχῳ ἐγεγώνευν. »

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια· 162

« Αἲ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη·
τῷ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα
ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι. » 165

Ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 166
μνηστῆρες δὲ πάροιθεν Ὀδυσσῆος μεγάροιο
δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες,
ἐν τυκτῷ δαπέδῳ, ὅθι περ πάρος ὕβριν ἔχοντες.
Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δείπνηστος ἔην καὶ ἐπήλυθε μῆλα 170
πάντοθεν ἐξ ἀγρῶν, οἱ δ᾽ ἤγαγον οἳ τὸ πάρος περ,
καὶ τότε δή σφιν ἔειπε Μέδων· ὃς γάρ ῥα μάλιστα
ἥνδανε κηρύκων, καὶ σφιν παρεγίγνετο δαιτί·

« Κοῦροι, ἐπεὶ δὴ πάντες ἐτέρφθητε φρέν᾽ ἀέθλοις, 174
ἔρχεσθε πρὸς δώμαθ᾽, ἵν᾽ ἐντυνώμεθα δαῖτα· 175
οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι. »

Ὣς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἀνστάντες ἔβαν πείθοντό τε μύθῳ. 177
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἵκοντο δόμους εὖ ναιετάοντας,
χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
οἱ δ᾽ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας, 180
ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην,
δαῖτ᾽ ἐντυνόμενοι. Τοὶ δ᾽ ἐξ ἀγροῖο πόλινδε
ὠτρύνοντ᾽ Ὀδυσεύς τ᾽ ἰέναι καὶ δῖος ὑφορβός.
Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·

« Ξεῖν᾽, ἐπεὶ ἂρ δὴ ἔπειτα πόλινδ᾽ ἰέναι μενεαίνεις 185
σήμερον, ὡς ἐπέτελλεν ἄναξ ἐμός - ἦ σ᾽ ἂν ἐγώ γε
αὐτοῦ βουλοίμην σταθμῶν ῥυτῆρα λιπέσθαι·
ἀλλὰ τὸν αἰδέομαι καὶ δείδια, μή μοι ὀπίσσω
νεικείῃ· χαλεπαὶ δέ τ᾽ ἀνάκτων εἰσὶν ὁμοκλαί -
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἴομεν· δὴ γὰρ μέμβλωκε μάλιστα 190
ἦμαρ, ἀτὰρ τάχα τοι ποτὶ ἕσπερα ῥίγιον ἔσται. »

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· 192

« Γιγνώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
Ἀλλ᾽ ἴομεν, σὺ δ᾽ ἔπειτα διαμπερὲς ἡγεμόνευε.
Δὸς δέ μοι, εἴ ποθί τοι ῥόπαλον τετμημένον ἐστίν, 195
σκηρίπτεσθ᾽, ἐπεὶ ἦ φατ᾽ ἀρισφαλέ᾽ ἔμμεναι οὐδόν. »

Ἦ ῥα καὶ ἀμφ᾽ ὤμοισιν ἀεικέα βάλλετο πήρην, 197
πυκνὰ ῥωγαλέην· ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ·
Εὔμαιος δ᾽ ἄρα οἱ σκῆπτρον θυμαρὲς ἔδωκε.
Τὼ βήτην, σταθμὸν δὲ κύνες καὶ βώτορες ἄνδρες 200
ῥύατ᾽ ὄπισθε μένοντες· ὁ δ᾽ ἐς πόλιν ἦγεν ἄνακτα
πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι,
σκηπτόμενον· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροῒ εἵματα ἕστο.

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ στείχοντες ὁδὸν κάτα παιπαλόεσσαν 204
ἄστεος ἐγγὺς ἔσαν καὶ ἐπὶ κρήνην ἀφίκοντο 205
τυκτὴν καλλίροον, ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται,
τὴν ποίησ᾽ Ἴθακος καὶ Νήριτος ἠδὲ Πολύκτωρ·
ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αἰγείρων ὑδατοτρεφέων ἦν ἄλσος,
πάντοσε κυκλοτερές, κατὰ δὲ ψυχρὸν ῥέεν ὕδωρ
ὑψόθεν ἐκ πέτρης· βωμὸς δ᾽ ἐφύπερθε τέτυκτο 210
νυμφάων, ὅθι πάντες ἐπιρρέζεσκον ὁδῖται·
ἔνθα σφέας ἐκίχαν᾽ υἱὸς Δολίοιο Μελανθεὺς
αἶγας ἄγων, αἳ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισι,
δεῖπνον μνηστήρεσσι· δύω δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο νομῆες.
Τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν, 215
ἔκπαγλον καὶ ἀεικές· ὄρινε δὲ κῆρ Ὀδυσῆος·

« Νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ κακὸς κακὸν ἡγηλάζει, 217
ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖν.
Πῇ δὴ τόνδε μολοβρὸν ἄγεις, ἀμέγαρτε συβῶτα,
πτωχὸν ἀνιηρόν δαιτῶν ἀπολυμαντῆρα; 220
ὃς πολλῇς φλιῇσι παραστὰς θλίψεται ὤμους,
αἰτίζων ἀκόλους, οὐκ ἄορας οὐδὲ λέβητας·
τόν κ᾽ εἴ μοι δοίης σταθμῶν ῥυτῆρα γενέσθαι
σηκοκόρον τ᾽ ἔμεναι θαλλόν τ᾽ ἐρίφοισι φορῆναι,
καί κεν ὀρὸν πίνων μεγάλην ἐπιγουνίδα θεῖτο. 225
Ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ᾽ ἔμμαθεν, οὐκ ἐθελήσει
ἔργον ἐποίχεσθαι, ἀλλὰ πτώσσων κατὰ δῆμον
βούλεται αἰτίζων βόσκειν ἣν γαστέρ᾽ ἄναλτον.
Ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
αἴ κ᾽ ἔλθῃ πρὸς δώματ᾽ Ὀδυσσῆος θείοιο, 230
πολλά οἱ ἀμφὶ κάρη σφέλα ἀνδρῶν ἐκ παλαμάων
πλευραὶ ἀποτρίψουσι δόμον κάτα βαλλομένοιο. »

Ὣς φάτο, καὶ παριὼν λὰξ ἔνθορεν ἀφραδίῃσιν 233
ἰσχίῳ· οὐδέ μιν ἐκτὸς ἀταρπιτοῦ ἐστυφέλιξεν,
ἀλλ᾽ ἔμεν᾽ ἀσφαλέως· ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεὺς 235
ἠὲ μεταΐξας ῥοπάλῳ ἐκ θυμὸν ἕλοιτο,
ἦ πρὸς γῆν ἐλάσειε κάρη ἀμφουδὶς ἀείρας.
Ἀλλ᾽ ἐπετόλμησε, φρεσὶ δ᾽ ἔσχετο· τὸν δὲ συβώτης
νείκεσ᾽ ἐσάντα ἰδών, μέγα δ᾽ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·

« Νύμφαι κρηναῖαι, κοῦραι Διός, εἴ ποτ᾽ Ὀδυσσεὺς 240
ὔμμ᾽ ἐπὶ μηρί᾽ ἔκηε, καλύψας πίονι δημῷ,
ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων, τόδε μοι κρηήνατ᾽ ἐέλδωρ,
ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων·
τῷ κέ τοι ἀγλαΐας γε διασκεδάσειεν ἁπάσας,
τὰς νῦν ὑβρίζων φορέεις, ἀλαλήμενος αἰεὶ 245
ἄστυ κάτ᾽· αὐτὰρ μῆλα κακοὶ φθείρουσι νομῆες. »

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν· 247

« Ὢ πόποι, οἶον ἔειπε κύων ὀλοφώϊα εἰδώς,
τόν ποτ᾽ ἐγὼν ἐπὶ νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης
ἄξω τῆλ᾽ Ἰθάκης, ἵνα μοι βίοτον πολὺν ἄλφοι. 250
Αἲ γὰρ Τηλέμαχον βάλοι ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
σήμερον ἐν μεγάροις, ἢ ὑπὸ μνηστῆρσι δαμείη,
ὡς Ὀδυσῆΐ γε τηλοῦ ἀπώλετο νόστιμον ἦμαρ. »

Ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ ἦκα κιόντας, 254
αὐτὰρ ὁ βῆ, μάλα δ᾽ ὦκα δόμους ἵκανεν ἄνακτος. 255
Αὐτίκα δ᾽ εἴσω ἴεν, μετὰ δὲ μνηστῆρσι καθῖζεν,
ἀντίον Εὐρυμάχου· τὸν γὰρ φιλέεσκε μάλιστα.
Τῷ πάρα μὲν κρειῶν μοῖραν θέσαν οἳ πονέοντο,
σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα
ἔδμεναι. Ἀγχίμολον δ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς 260
στήτην ἐρχομένω, περὶ δέ σφεας ἤλυθ᾽ ἰωὴ
φόρμιγγος γλαφυρῆς· ἀνὰ γάρ σφισι βάλλετ᾽ ἀείδειν
Φήμιος· αὐτὰρ ὁ χειρὸς ἑλὼν προσέειπε συβώτην·

« Εὔμαι᾽, ἦ μάλα δὴ τάδε δώματα κάλ᾽ Ὀδυσῆος, 264
ῥεῖα δ᾽ ἀρίγνωτ᾽ ἐστὶ καὶ ἐν πολλοῖσιν ἰδέσθαι. 265
Ἐξ ἑτέρων ἕτερ᾽ ἐστίν, ἐπήσκηται δέ οἱ αὐλὴ
τοίχῳ καὶ θριγκοῖσι, θύραι δ᾽ εὐερκέες εἰσὶ
δικλίδες· οὐκ ἄν τίς μιν ἀνὴρ ὑπεροπλίσσαιτο.
Γιγνώσκω δ᾽ ὅτι πολλοὶ ἐν αὐτῷ δαῖτα τίθενται
ἄνδρες, ἐπεὶ κνίση μὲν ἀνήνοθεν, ἐν δέ τε φόρμιγξ 270
ἠπύει, ἣν ἄρα δαιτὶ θεοὶ ποίησαν ἑταίρην. »

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα· 272

« Ῥεῖ᾽ ἔγνως, ἐπεὶ οὐδὲ τά τ᾽ ἄλλα πέρ ἐσσ᾽ ἀνοήμων.
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ φραζώμεθ᾽ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα.
Ἠὲ σὺ πρῶτος ἔσελθε δόμους εὖ ναιετάοντας, 275
δύσεο δὲ μνηστῆρας, ἐγὼ δ᾽ ὑπολείψομαι αὐτοῦ·
εἰ δ᾽ ἐθέλεις, ἐπίμεινον, ἐγὼ δ᾽ εἶμι προπάροιθε·
μηδὲ σὺ δηθύνειν, μή τίς σ᾽ ἔκτοσθε νοήσας
ἢ βάλῃ ἢ ἐλάσῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα. »

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς· 280

« Γιγνώσκω, φρονέω· τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις.
Ἀλλ᾽ ἔρχευ προπάροιθεν, ἐγὼ δ᾽ ὑπολείψομαι αὐτοῦ.
Οὐ γάρ τι πληγέων ἀδαήμων οὐδὲ βολάων·
τολμήεις μοι θυμός, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπονθα
κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω· 285
γαστέρα δ᾽ οὔ πως ἔστιν ἀποκρύψαι μεμαυῖαν,
οὐλομένην, ἣ πολλὰ κάκ᾽ ἀνθρώποισι δίδωσι,
τῆς ἕνεκεν καὶ νῆες ἐΰζυγοι ὁπλίζονται
πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον, κακὰ δυσμενέεσσι φέρουσαι. »

Ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον· 290
ἂν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὔατα κείμενος ἔσχεν,
Ἄργος, Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς
θρέψε μέν, οὐδ᾽ ἀπόνητο, πάρος δ᾽ εἰς Ἴλιον ἱρὴν
ᾤχετο. Τὸν δὲ πάροιθεν ἀγίνεσκον νέοι ἄνδρες
αἶγας ἐπ᾽ ἀγροτέρας ἠδὲ πρόκας ἠδὲ λαγωούς· 295
δὴ τότε κεῖτ᾽ ἀπόθεστος ἀποιχομένοιο ἄνακτος,
ἐν πολλῇ κόπρῳ, ἥ οἱ προπάροιθε θυράων
ἡμιόνων τε βοῶν τε ἅλις κέχυτ᾽, ὄφρ᾽ ἂν ἄγοιεν
δμῶες Ὀδυσσῆος τέμενος μέγα κοπρήσοντες·
ἔνθα κύων κεῖτ᾽ Ἄργος, ἐνίπλειος κυνοραιστέων. 300
Δὴ τότε γ᾽, ὡς ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα,
οὐρῇ μέν ῥ᾽ ὅ γ᾽ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω,
ἆσσον δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔπειτα δυνήσατο οἷο ἄνακτος
ἐλθέμεν· αὐτὰρ ὁ νόσφιν ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ,
ῥεῖα λαθὼν Εὔμαιον, ἄφαρ δ᾽ ἐρεείνετο μύθῳ· 305

« Εὔμαι᾽, ἦ μάλα θαῦμα, κύων ὅδε κεῖτ᾽ ἐνὶ κόπρῳ. 306
Καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ᾽ οὐ σάφα οἶδα,
εἰ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεϊ τῷδε,
ἦ αὔτως οἷοί τε τραπεζῆες κύνες ἀνδρῶν
γίγνοντ᾽· ἀγλαΐης δ᾽ ἕνεκεν κομέουσιν ἄνακτες. » 310

124 « Hélas ! c'est donc dans la couche de cet homme vaillant qu'ils ont voulu reposer, ces lâches insensés ! Mais, ainsi qu'un lion courageux, rentrant dans son antre, égorge sans pitié de jeunes faons encore à la mamelle, qu'a déposés au fond d'une caverneune biche qui parcourt les montagnes et paît dans les prairies : tel Ulysse, rentrant dans ses foyers, préparera une mort cruelle à tous ces prétendants ! Jupiter, Minerve, et Apollon, disait-il, écoutez-moi ! Pourquoi le vaillant Ulysse ne se montre-t-il pas à ces jeunes orgueilleux tel qu'il était autrefois dans la superbe Lesbos, lorsqu'après une querelle, se levant pour lutter avec Philoctète, il terrassa ce guerrier d'un bras vigoureux et combla de joie tous les Achéens ? Alors, pour chaque prétendant, quelle mort prompte et quel hymen rempli d'amertume ! Je répondrai sans détour aux questions que tu m'adresses, et je ne te tromperai point. Je n'oublierai pas non plus les prédictions que m'a faites l'infaillible vieillard de la mer ; enfin, je ne te cacherai rien. J'ai vu, ajoutait-il, ce héros souffrant mille douleurs dans l'île et dans les demeures de la nymphe Calypso, de cette déesse qui le retient malgré lui en ces lieux. Ulysse ne peut revoir sa terre natale ; car il ne possède ni vaisseaux, ni rameurs, ni compagnons, pour franchir le vaste dos de la mer. »

147 Tel fut le discours de l'illustre Ménélas. Après avoir entendu ces paroles, je quittai Lacédémone ; les immortels m'envoyèrent un vent favorable et me ramenèrent bientôt dans ma patrie. »

150. Ainsi parle Télémaque, et Pénélope est touchée de son récit. Alors Théoclymène, semblable aux dieux, prend la parole et dit :

162 «Vénérable épouse d'Ulysse, fils de Laërte, Ménélas ne savait pas tout ce qui est arrivé au père de Télémaque. Écoute-moi donc, car je vais t'annoncer l'avenir et je ne te cacherai rien. J'en atteste Jupiter, le plus puissant des dieux, ainsi que cette table hospitalière, et le foyer de l'irréprochable Ulysse, où j'ai trouvé un asile ; oui, le divin Ulysse est dans sa patrie ! Ce héros se tient à l'écart ou bien il marche secrètement vers ce palais pour connaître les crimes des prétendants et pour préparer à ces jeunes insensés un affreux trépas. Voilà ce qui me fut annoncé par le vol d'un oiseau lorsque j'étais encore dans le navire de Télémaque, fit je fis remarquer ce présage au jeune héros. »

162 La prudente Pénélope réplique en ces termes :

« Plût aux dieux, cher étranger, que telle fût la vérité ! tu connaîtrais alors mon amitié, et je te comblerais de tant de présents que chacun, en te voyant, vanterait ton bonheur. »

166 Pendant ce temps les prétendants, rassemblés devant le palais d'Ulysse, lançaient le disque et le javelot dans une arène où sou vent ils firent éclater leur insolence. Lorsque vint l'heure du repas, et qu'arrivèrent des champs les brebis conduites par les pasteurs, Médon prit la parole. Médon était de tous les hérauts celui qui plaisait le plus aux prétendants, et qui partageait leurs festins.

174 « Jeunes princes, leur dit-il, après vous être livrés aux charmes des jeux, rentrez maintenant dans le palais pour y préparer le repas. Il faut, chers prétendants, goûter les plaisirs des festins quand il en est temps. »

177 A ces mots tous les jeunes gens obéirent ; ils entrèrent dans les belles et commodes demeures d'Ulysse, et déposèrent leurs tuniques sur des trônes et sur des sièges ; puis ils immolèrent des brebis superbes et des chèvres grasses ; ils égorgèrent aussi des porcs bien nourris et un magnifique bœuf. — En ce moment Ulysse et le noble pasteur quittent les champs et se dirigent vers la ville. Alors Eumée dit à son hôte :

185 « Étranger, puisque tu désires te rendre à Ithaque comme mon maître l'a ordonné, hâtons-nous de partir. Certes, j'eusse préféré te laisser ici pour garder ces bergeries ; mais je respecte les ordres de Télémaque, et je craindrais que plus tard il n'irritât contre moi si je ne lui obéissais pas aujourd'hui. Les reproches des maîtres sont toujours sensibles aux serviteurs. Partons ; le jour est sur son déclin, et bientôt le froid du soir se fera sentir.

192 L'ingénieux Ulysse lui répond en disant :

« Je te comprends, cher pasteur ; tu ne parles point à un homme dépourvu de jugement et de raison. Soit, partons ; mais guide-moi pendant le voyage. Si tu as une branche séparée du tronc, donne-la-moi pour me soutenir ; car tu m'as dit que le chemin qui conduit à la ville est glissant. »

197 Ulysse jette sur ses épaules une pauvre besace toute déchirée, et une corde lui sert de bandoulière. Eumée lui donne le bâton que le héros désirait, et tous deux ils se mettent en route. Les bergers et les chiens restent seuls pour garder la bergerie. Le chef des pasteurs conduit à la ville son maître et son roi qui est maintenant semblable à un pauvre et vieux mendiant, qui s'appuie sur un bâton et qui est couvert de hideux vêtements !

204. Ils marchent longtemps dans des sentiers difficiles ; ils atteignent enfin une fontaine jaillissante où les citoyens venaient puiser de l'eau, et qui avait été construite par Ithacus, Nérite et Polyctor. Autour de la fontaine s'élevaient de hauts peupliers qui croissent au sein des ondes ; sa source pure et glacée se précipitait du haut d'un rocher, et à son sommet était l'autel des Nymphes où tous les voyageurs faisaient des sacrifices. C'est auprès de cette fontaine qu'Ulysse et Eumée sont rencontrés par le fils de Dolius, Mélanthius, qui conduisait les plus belles chèvres de son troupeau pour le repas des prétendants ; deux autres bergers suivaient ses pas. Aussitôt que Mélanthius aperçoit Eumée et l'étranger, il leur parle avec violence et leur adresse des injures.

217 « C'est maintenant, s'écrie Mélanthius, qu'on peut dire qu'un méchant en conduit un autre ! Les dieux associent toujours ceux qui se ressemblent. Misérable gardien de porcs, où mènes-tu donc cet affamé, ce mendiant importun, ce fléau des repas, lui qui de porte en porte va presser de ses épaules les lambris des palais pour demander les restes, mais non les bassins et les trépieds (3)? Encore si tu me le confiais pour garder la bergerie, pour nettoyer les étables et porter le feuillage aux chevreaux, je lui donnerais à boire du petit-lait pour que les flancs de ce mendiant en devinssent plus robustes. Il ne fait rien de bon ; il ne veut pas se soumettre aux travaux des champs, et il préfère sans doute mendier par les villes pour remplir son ventre insatiable ! Écoute-moi encore : si jamais ce vil étranger entre dans les demeures d'Ulysse, alors une grêle d'escabelles, s'échappant des mains des prétendants, tomberont sur son corps et lui meurtriront les membres. »

233. En parlant ainsi, il s'approche d'Ulysse, et dans sa fureur il lui donne un coup de pied dans les reins : le héros reste inébranlable et ne chancelle point. Cependant Ulysse se demande si, le frappant de son bâton, il ne lui arrachera pas la vie, ou si, l'enlevant du sol, il ne lui brisera pas le crâne contre la terre. Mais il supporte patiemment cet outrage et se contraint. Alors le gardien des porcs, jetant sur Mélanthius des regards irrités, fait éclater sa colère ; puis il élève les mains et adresse cette prière au ciel :

240 « Nymphes des fontaines, filles de Jupiter, si jamais Ulysse vous offrit des cuisses de brebis et de chèvres recouvertes d'une double couche de graisse, faites que mes vœux s'accomplissent ; faites que ce héros, ramené par une divinité, rentre dans sa patrie ! — Mélanthius, si le divin Ulysse paraissait, comme il te ferait bientôt repentir des forfanteries que par orgueil tu vas semer par les villes, tandis que de mauvais bergers laissent dépérir les troupeaux confiés à ta garde ! »

247 Mélanthius, le gardien des chèvres, lui répond en ces termes :

« Grands dieux ! comme parle cet impudent plein de fourberies! Mais je devrais l'envoyer sur un sombre et solide navire, loin d'Ithaque, pour qu'il pût me procurer une forte rançon. Puisse Télémaque périr aujourd'hui dans son palais, frappé par les flèches d'Apollon, ou tomber sous les coups des prétendants, comme il est vrai qu'il n'y a plus de retour possible pour Ulysse son père ! »

254 En disant ces mots, il s'éloigne. — Ulysse et le pasteur suivent lentement le gardien des chèvres, qui arrive bientôt dans les demeures du roi. Mélanthius s'assied parmi les prétendants, en face d'Eurymaque qu'il chérissait ; les serviteurs lui présentent des viandes, et la vénérable intendante lui apporte du pain. — Cependant Ulysse et le pasteur s'approchent de la demeure de Pénélope et s'arrêtent pour écouter les sons harmonieux de la lyre bruyante du divin Phémius qui commençait ses accords. Ulysse prend la main de son compagnon de voyage, et lui dit :

264 « Voilà sans doute le beau palais d'Ulysse : il est facile à reconnaître entre tous, car une partie des habitations est en dehors des autres (4). La cour du palais est entourée de murailles et de créneaux, et les portes solidement fermées sont à deux battants. Nul homme ne pourrait de vive force se rendre maître de cette demeure. Il me semble qu'un grand nombre de convives se livrent à la joie des festins ; l'odeur des viandes se répand autour de moi, et j'entends les sons de la lyre, que les dieux ont faite pour embellir et charmer les repas. »

272 Eumée lui répond aussitôt :

« Tu as facilement reconnu ce palais ; je vois, cher mendiant, que tu ne manques ni de jugement ni de raison. Voyons maintenant ce qu'il nous reste à faire. Si tu entres le premier dans ces belles et commodes demeures pour te présenter aux prétendants, moi je resterai en dehors ; mais si tu veux rester ici, je franchirai le premier le seuil de la porte. Ne tarde pas, de peur que quelqu'un, te trouvant en ces lieux, ne te frappe ou ne te chasse. Je t'engage donc à réfléchir sur ce que je te propose. »

280 Le divin Ulysse réplique en disant :

« Je te comprends, cher pasteur, et j'ai deviné ta pensée. Entre donc le premier, moi je resterai ici. Je ne suis cependant pas inhabile dans l'art de porter des coups de près ou de loin ; mon âme est patiente, et déjà j'ai supporté de nombreuses infortunes dans les combats et sur les flots ; advienne maintenant ce qu'il pourra ! Il est impossible, tu le sais, de dompter la faim cruelle et dévorante, source de tant de maux : c'est pour elle que l'on arme ces forts navires qui traversent la mer stérile pour porter au loin la guerre aux peuples étrangers.»

290 Ulysse et Eumée parlent ainsi. — Soudain un chien couché près d'eux lève sa tête et dresse ses oreilles : c'est Argus, que le vaillant Ulysse avait élevé lui-même ; mais ce héros ne put voir le succès de ses soins, car il partit trop tôt pour la ville sacrée d'Ilion. Jadis les jeunes chasseurs conduisaient Argus à la poursuite des chèvres sauvages, des cerfs et des lièvres ; mais depuis que son maître était parti, il gisait honteusement sur le vil fumier des mules et des bœufs, qui restait entassé devant les portes, jusqu'à ce que les serviteurs d'Ulysse vinssent l'enlever pour fumer les champs. C'est là que repose étendu le malheureux Argus tout couvert de vermine. Lorsqu'il aperçoit Ulysse, il agite sa queue en signe de caresses et baisse ses deux oreilles ; mais la faiblesse l'empêche d'aller à son maître. Ulysse, en le voyant, essuie une larme qu'il cache au pasteur, puis il prononce ces paroles :

306 « Eumée, je m'étonne que ce chien reste ainsi couché sur le fumier, car il est d'une grande beauté. Toutefois j'ignore si avec ses belles formes il est bon à la course, ou si ce n'est qu'un chien de table que les maîtres élèvent pour leur propre plaisir.»

 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα· 311

« Καὶ λίην ἀνδρός γε κύων ὅδε τῆλε θανόντος.
Εἰ τοιόσδ᾽ εἴη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα,
οἷόν μιν Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεύς,
αἶψά κε θηήσαιο ἰδὼν ταχυτῆτα καὶ ἀλκήν. 315
Οὐ μὲν γάρ τι φύγεσκε βαθείης βένθεσιν ὕλης
κνώδαλον, ὅττι δίοιτο· καὶ ἴχνεσι γὰρ περιῄδη·
νῦν δ᾽ ἔχεται κακότητι, ἄναξ δέ οἱ ἄλλοθι πάτρης
ὤλετο, τὸν δὲ γυναῖκες ἀκηδέες οὐ κομέουσι.
Δμῶες δ᾽, εὖτ᾽ ἂν μηκέτ᾽ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες, 320
οὐκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ἐθέλουσιν ἐναίσιμα ἐργάζεσθαι·
ἥμισυ γάρ τ᾽ ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς
ἀνέρος, εὖτ᾽ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσιν. »

Ὣς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους εὖ ναιετάοντας, 324
βῆ δ᾽ ἰθὺς μεγάροιο μετὰ μνηστῆρας ἀγαυούς. 325
Ἄργον δ᾽ αὖ κατὰ μοῖρ᾽ ἔλαβεν μέλανος θανάτοιο,
αὐτίκ᾽ ἰδόντ᾽ Ὀδυσῆα ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ.

Τὸν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδὴς 328
ἐρχόμενον κατὰ δῶμα συβώτην, ὦκα δ᾽ ἔπειτα
νεῦσ᾽ ἐπὶ οἷ καλέσας· ὁ δὲ παπτήνας ἕλε δίφρον 330
κείμενον, ἔνθα τε δαιτρὸς ἐφίζεσκε κρέα πολλὰ
δαιόμενος μνηστῆρσι δόμον κάτα δαινυμένοισι·
τὸν κατέθηκε φέρων πρὸς Τηλεμάχοιο τράπεζαν
ἀντίον, ἔνθα δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸς ἐφέζετο· τῷ δ᾽ ἄρα κῆρυξ
μοῖραν ἑλὼν ἐτίθει κανέου τ᾽ ἐκ σῖτον ἀείρας. 335

Ἀγχίμολον δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἐδύσετο δώματ᾽ Ὀδυσσεύς, 336
πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιος ἠδὲ γέροντι,
σκηπτόμενος· τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροΐ εἵματα ἕστο.
Ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ ἔντοσθε θυράων,
κλινάμενος σταθμῷ κυπαρισσίνῳ, ὅν ποτε τέκτων 340
ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν.
Τηλέμαχος δ᾽ ἐπὶ οἷ καλέσας προσέειπε συβώτην,
ἄρτον τ᾽ οὖλον ἑλὼν περικαλλέος ἐκ κανέοιο
καὶ κρέας, ὥς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον ἀμφιβαλόντι·

« Δὸς τῷ ξείνῳ ταῦτα φέρων αὐτόν τε κέλευε 345
αἰτίζειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον μνηστῆρας·
αἰδὼς δ᾽ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι. »

Ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν, 348
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευε·
 

311 Le pasteur Eumée lui répond en disant :

« Hélas ! c'est le chien de ce héros qui est mort loin de nous ! S'il était encore tel qu'Ulysse le laissa quand il partit pour les champs troyens, tu serais étonné de sa force et de son agilité. Nulle proie n'échappait à sa vitesse lorsqu'il la poursuivait dans les profondeurs des épaisses forêts : car ce chien excellait à connaître les traces du gibier. Maintenant il languit accablé de maux; son maître a péri loin de sa patrie, et les esclaves, devenues négligentes, ne prennent aucun soin de ce pauvre animal ! C'est ainsi qu'agissent les serviteurs : dès qu'un maître cesse de les commander, ils ne veulent plus s'acquitter de leurs devoirs ; Jupiter ravit à l'homme la moitié de sa vertu quand il le prive de sa liberté. (5) »

324 Quand Eumée a achevé ces paroles, il entre dans les demeures d'Ulysse et va droit à la salle où se trouvaient les fiers prétendants. — Mais le fidèle Argus est enveloppé dans les ombres de la mort dès qu'il a revu son maître après vingt années d'absence !

328 Télémaque, qui aperçoit le pasteur Eumée, lui fait signe et l'appelle ; Eumée regarde autour de lui et prend le siège où s'asseyait ordinairement celui qui découpait les viandes ; il avance ce siège auprès de la table, le place en face de Télémaque, et s'y assied. Un héraut lui apporte des viandes et lui présente du pain dans une corbeille.

336 Alors Ulysse franchit le seuil du palais sous les traits d'un pauvre et vieux mendiant ; il est appuyé sur un bâton et couvert de misérables vêtements. Il s'assied près de la porte, sur le seuil de frêne, et s'adosse contre le lambris de cyprès que jadis un artisan habile avait aligné au cordeau et, poli avec art. Télémaque en l'apercevant, prend, dans une magnifique corbeille, autant de pain et de viandes que ses mains pouvaient en contenir ; puis il dit au chef des pasteurs :

345 « Porte ces mets à l'étranger, et dis-lui qu'il parcoure, en mendiant, la troupe des prétendants. La honte ne sied pas à celui qui est pauvre. »

348 Le pasteur s'éloigne après avoir entendu ces paroles ; il s'approche d'Ulysse et lui dit :

« Ὦ Τηλέμαχός τοι, ξεῖνε, διδοῖ τάδε, καί σε κελεύει 350
αἰτίζειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον μνηστῆρας·
αἰδῶ δ᾽ οὐκ ἀγαθήν φησ᾽ ἔμμεναι ἀνδρὶ προΐκτῃ. »

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· 353

« Ζεῦ ἄνα, Τηλέμαχόν μοι ἐν ἀνδράσιν ὄλβιον εἶναι,
καί οἱ πάντα γένοιθ᾽ ὅσσα φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ. » 355

Ἦ ῥα καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἐδέξατο καὶ κατέθηκεν 356
αὖθι ποδῶν προπάροιθεν, ἀεικελίης ἐπὶ πήρης,
ἤσθιε δ᾽ ἧος ἀοιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄειδεν·
εὖθ᾽ ὁ δεδειπνήκειν, ὁ δ᾽ ἐπαύετο θεῖος ἀοιδός.
Μνηστῆρες δ᾽ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρ᾽. Αὐτὰρ Ἀθήνη, 360
ἄγχι παρισταμένη Λαερτιάδην Ὀδυσῆα
ὤτρυν᾽, ὡς ἂν πύρνα κατὰ μνηστῆρας ἀγείροι,
γνοίη θ᾽ οἵ τινές εἰσιν ἐναίσιμοι οἵ τ᾽ ἀθέμιστοι·
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς τιν᾽ ἔμελλ᾽ ἀπαλεξήσειν κακότητος.
Βῆ δ᾽ ἴμεν αἰτήσων ἐνδέξια φῶτα ἕκαστον, 365
πάντοσε χεῖρ᾽ ὀρέγων, ὡς εἰ πτωχὸς πάλαι εἴη.
Οἱ δ᾽ ἐλεαίροντες δίδοσαν, καὶ ἐθάμβεον αὐτόν,
ἀλλήλους τ᾽ εἴροντο τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι.
Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν·

« Κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης, 370
τοῦδε περὶ ξείνου· ἦ γάρ μιν πρόσθεν ὄπωπα.
Ἦ τοι μέν οἱ δεῦρο συβώτης ἡγεμόνευεν,
αὐτὸν δ᾽ οὐ σάφα οἶδα, πόθεν γένος εὔχεται εἶναι. »

Ὣς ἔφατ᾽, Ἀντίνοος δ᾽ ἔπεσιν νείκεσσε συβώτην· 374

« Ὦ ἀρίγνωτε συβῶτα, τίη δὲ σὺ τόνδε πόλινδε 375
ἤγαγες; ἦ οὐχ ἅλις ἧμιν ἀλήμονές εἰσι καὶ ἄλλοι,
πτωχοὶ ἀνιηροί, δαιτῶν ἀπολυμαντῆρες;
Ἦ ὄνοσαι ὅτι τοι βίοτον κατέδουσιν ἄνακτος
ἐνθάδ᾽ ἀγειρόμενοι, σὺ δὲ καὶ προτὶ τόνδ᾽ ἐκάλεσσας; »

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα· 380

« Ἀντίνο᾽, οὐ μὲν καλὰ καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις·
τίς γὰρ δὴ ξεῖνον καλεῖ ἄλλοθεν αὐτὸς ἐπελθὼν
ἄλλον γ᾽, εἰ μὴ τῶν οἳ δημιοεργοὶ ἔασι,
μάντιν ἢ ἰητῆρα κακῶν ἢ τέκτονα δούρων,
ἢ καὶ θέσπιν ἀοιδόν, ὅ κεν τέρπῃσιν ἀείδων; 385
οὗτοι γὰρ κλητοί γε βροτῶν ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν·
πτωχὸν δ᾽ οὐκ ἄν τις καλέοι τρύξοντα ἓ αὐτόν.
Ἀλλ᾽ αἰεὶ χαλεπὸς περὶ πάντων εἶς μνηστήρων
δμωσὶν Ὀδυσσῆος, πέρι δ᾽ αὖτ᾽ ἐμοί· αὐτὰρ ἐγώ γε
οὐκ ἀλέγω, ἧός μοι ἐχέφρων Πηνελόπεια 390
ζώει ἐνὶ μεγάροις καὶ Τηλέμαχος θεοειδής. »

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 392

« Σίγα, μή μοι τοῦτον ἀμείβεο πολλὰ ἔπεσσιν·
Ἀντίνοος δ᾽ εἴωθε κακῶς ἐρεθιζέμεν αἰεὶ
μύθοισιν χαλεποῖσιν, ἐποτρύνει δὲ καὶ ἄλλους. » 395

Ἦ ῥα καὶ Ἀντίνοον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 396

« Ἀντίνο᾽, ἦ μευ καλὰ πατὴρ ὣς κήδεαι υἷος,
ὃς τὸν ξεῖνον ἄνωγας ἀπὸ μεγάροιο διέσθαι
μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειε.
Δός οἱ ἑλών· οὔ τοι φθονέω· κέλομαι γὰρ ἐγώ γε· 400
μήτ᾽ οὖν μητέρ᾽ ἐμὴν ἅζευ τό γε μήτε τιν᾽ ἄλλον
δμώων, οἳ κατὰ δώματ᾽ Ὀδυσσῆος θείοιο.
Ἀλλ᾽ οὔ τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα·
αὐτὸς γὰρ φαγέμεν πολὺ βούλεαι ἢ δόμεν ἄλλῳ. »

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Ἀντίνοος ἀπαμειβόμενος προσέειπε· 405

« Τηλέμαχ᾽ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, ποῖον ἔειπες.
Εἴ οἱ τόσσον ἅπαντες ὀρέξειαν μνηστῆρες,
καί κέν μιν τρεῖς μῆνας ἀπόπροθεν οἶκος ἐρύκοι. »

Ὣς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν ὑπέφηνε τραπέζης 409
κείμενον, ᾧ ῥ᾽ ἔπεχεν λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων· 410
οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες δίδοσαν, πλῆσαν δ᾽ ἄρα πήρην
σίτου καὶ κρειῶν· τάχα δὴ καὶ ἔμελλεν Ὀδυσσεὺς
αὖτις ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν προικὸς γεύσεσθαι Ἀχαιῶν·
στῆ δὲ παρ᾽ Ἀντίνοον, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·

« Δός, φίλος· οὐ μέν μοι δοκέεις ὁ κάκιστος Ἀχαιῶν 415
ἔμμεναι, ἀλλ᾽ ὤριστος, ἐπεὶ βασιλῆϊ ἔοικας.
Τῷ σε χρὴ δόμεναι καὶ λώϊον ἠέ περ ἄλλοι
σίτου· ἐγὼ δέ κέ σε κλείω κατ᾽ ἀπείρονα γαῖαν.
Καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
ὄλβιος ἀφνειὸν καὶ πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ, 420
τοίῳ ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι·
ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλὰ
οἷσίν τ᾽ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται.
Ἀλλὰ Ζεὺς ἀλάπαξε Κρονίων - ἤθελε γάρ που -
ὅς μ᾽ ἅμα ληϊστῆρσι πολυπλάγκτοισιν ἀνῆκεν 425
Αἴγυπτόνδ᾽ ἰέναι, δολιχὴν ὁδόν, ὄφρ᾽ ἀπολοίμην.
Στῆσα δ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ νέας ἀμφιελίσσας.
Ἔνθ᾽ ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
αὐτοῦ πὰρ νήεσσι μένειν καὶ νῆας ἔρυσθαι,
ὀπτῆρας δὲ κατὰ σκοπιὰς ὤτρυνα νέεσθαι. 430
Οἱ δ᾽ ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
αἶψα μάλ᾽ Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς
πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα,
αὐτούς τ᾽ ἔκτεινον· τάχα δ᾽ ἐς πόλιν ἵκετ᾽ ἀϋτή.
Οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν 435
ἦλθον· πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων
χαλκοῦ τε στεροπῆς· ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
φύζαν ἐμοῖς ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη
στῆναι ἐναντίβιον· περὶ γὰρ κακὰ πάντοθεν ἔστη.
Ἔνθ᾽ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ, 440
τοὺς δ᾽ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
Αὐτὰρ ἔμ᾽ ἐς Κύπρον ξείνῳ δόσαν ἀντιάσαντι,
Δμήτορι Ἰασίδῃ, ὃς Κύπρου ἶφι ἄνασσεν·
ἔνθεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ᾽ ἵκω πήματα πάσχων. »

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Ἀντίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε· 445

« Τίς δαίμων τόδε πῆμα προσήγαγε, δαιτὸς ἀνίην;
στῆθ᾽ οὕτως ἐς μέσσον, ἐμῆς ἀπάνευθε τραπέζης,
μὴ τάχα πικρὴν Αἴγυπτον καὶ Κύπρον ἵκηαι·
ὥς τις θαρσαλέος καὶ ἀναιδής ἐσσι προΐκτης.
Ἑξείης πάντεσσι παρίστασαι· οἱ δὲ διδοῦσι 450
μαψιδίως, ἐπεὶ οὔ τις ἐπίσχεσις οὐδ᾽ ἐλεητὺς
ἀλλοτρίων χαρίσασθαι, ἐπεὶ πάρα πολλὰ ἑκάστῳ. »

Τὸν δ᾽ ἀναχωρήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· 453

« Ὢ πόποι, οὐκ ἄρα σοί γ᾽ ἐπὶ εἴδεϊ καὶ φρένες ἦσαν·
οὐ σύ γ᾽ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ᾽ ἅλα δοίης, 455
ὃς νῦν ἀλλοτρίοισι παρήμενος οὔ τί μοι ἔτλης
σίτου ἀποπροελὼν δόμεναι· τὰ δὲ πολλὰ πάρεστιν. »

Ὣς ἔφατ᾽, Ἀντίνοος δ᾽ ἐχολώσατο κηρόθι μᾶλλον, 458
καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

« Νῦν δή σ᾽ οὐκέτι καλὰ διὲκ μεγάροιό γ᾽ ὀΐω 460
ἂψ ἀναχωρήσειν, ὅτε δὴ καὶ ὀνείδεα βάζεις. »

Ὣς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν βάλε δεξιὸν ὦμον, 462
πρυμνότατον κατὰ νῶτον· ὁ δ᾽ ἐστάθη ἠΰτε πέτρη
ἔμπεδον, οὐδ᾽ ἄρα μιν σφῆλεν βέλος Ἀντινόοιο,
ἀλλ᾽ ἀκέων κίνησε κάρη, κακὰ βυσσοδομεύων. 465
Ἂψ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, κὰδ δ᾽ ἄρα πήρην
θῆκεν ἐϋπλείην, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπε·

350 « Étranger, voilà ce que te donne Télémaque ; il t'ordonne de parcourir en mendiant la troupe des prétendants ; car, dit-il, la honte ne sied pas à celui qui est pauvre. »

353 L'intrépide Ulysse s'écrie aussitôt :

« Puissant Jupiter, fais que Télémaque soit heureux entre tous les mortels, et accomplis ce que son cœur désire ! »

356 En parlant ainsi, il prend les mets qu'on lui présente, et les dépose à ses pieds, sur sa hideuse besace ; puis il se met à manger tandis que Phémius chante dans le palais. Quand il a terminé son repas, le chanteur s'arrête aussi. Alors les prétendants remplissent le palais de leurs bruyantes clameurs. En ce moment, Minerve s'approche d'Ulysse, l'engage à tendre la main aux jeunes princes pour qu'il reconnaisse par lui-même ceux qui sont justes et ceux qui ne le sont pas. — Pourtant aucun de ces prétendants ne devait échapper à la mort ! — Ulysse s'avance vers eux en commençant par la droite ; il implore tous les jeunes gens et leur tend la main comme s'il eût été pauvre depuis longtemps. Ceux-ci, touchés de pitié, lui donnent avec abondance ; puis ils le regardent avec surprise, et se demandent quel est cet homme et d'où il vient. Aussitôt Mélanthius, gardien des chèvres, leur dit :

370 « Prétendants d'une illustre reine, écoutez-moi. J'ai déjà vu cet étranger ; Eumée l'a conduit en ces lieux ; mais je ne sais pas précisément de quelle nation il se glorifie d'être issu.»

374 Antinoüs adresse alors des injures au chef des pasteurs et lui dit :

« Ô pâtre trop connu par tes méfaits, pourquoi nous as-tu amené cet homme ? N'avons-nous pas assez de mendiants et de vagabonds, de ces vils fléaux des festins ? N'est-ce donc rien pour toi que ceux qui consument ici les biens de ton maître, puisque tu vas chercher ailleurs ce misérable vieillard ? »

380 Eumée, chef de pasteurs, lui répond aussitôt :

« Antinoüs, quelque noble que vous soyez, vos paroles ne le sont point. Qui donc voudrait aller chercher un étranger à moins que ce ne soit un artisan utile, un prophète, un descendant d'Esculape, un savant charpentier, ou bien un de ces mortels inspirés des dieux, dont les chants font nos délices ? Tels sont les hommes qu'on invite de toutes parts sur la terre ; mais personne n'oserait appeler un mendiant qui ne fait toujours qu'importuner. Antinoüs, vous fûtes de tous les prétendants le plus cruel pour les serviteurs d'Ulysse, et surtout pour moi : mais les traitements rigoureux que vous me faites éprouver ne me touchent point ; car la chaste Pénélope vit encore, ainsi que son divin fils. »

392 Le prudent Télémaque prend la parole et dit :

« Silence, Eumée, ne lui réponds pas. Antinoüs a coutume de nous injurier sans cesse par ses discours et d'exciter les autres prétendants. »

396 Puis, se tournant du côté d'Antinoüs, il prononce ces rapides paroles :

« Certes, tu prends pour moi les mêmes soins qu'un père prendrait pour son fils, toi qui veux que je chasse ce mendiant : que les dieux m'en préservent ! Donne-lui donc de ces mets, et ne crains pas que mon cœur s'en offense, puisque je te l'ordonne. Ne redoute pas non plus ni ma mère, ni les serviteurs qui habitent ce palais. Mais je sais bien que telle n'est pas ta pensée. Tu aimes mieux tout dévorer toi-même que de donner quelque chose aux autres ! »

405 Antinoüs lui répond aussitôt :

« Discoureur altier, fougueux Télémaque, que viens-tu donc de me dire ? Si tous les prétendants lui donnaient autant que moi, ce mendiant pourrait rester trois mois entiers dans sa maison sans tendre la main. »

409 A ces mots, il saisit l'escabelle sur laquelle il reposait ses pieds pendant le repas et il la montre avec menace. — Tous les autres prétendants s'empressent de remplir la besace du pauvre mendiant avec du pain et des viandes. Ulysse, en retournant à sa place pour goûter aux mets qu'on venait de lui donner, s'arrête auprès d'Alcinoüs et lui adresse ces paroles :

415 « Ami, faites-moi quelques dons, car vous ne me paraissez pas être le dernier des Achéens : vous ressemblez au contraire à un roi. Donnez-moi donc plus de pain que les autres prétendants, et je célébrerai votre gloire par toute la terre. — J'étais riche autrefois, moi ; j'habitais un somptueux palais, et je donnais toujours aux voyageurs quels qu'ils fussent, lorsqu'ils étaient dans la misère. Je possédais mille serviteurs, des trésors immenses, et enfin tout ce qui fait le bonheur de ceux qu'on appelle fortunés. Mais Jupiter, par sa propre volonté, m'a ravi tous ces biens en m'inspirant le désir d'aller en Égypte, avec des pirates vagabonds, pour y trouver ma perte ! J'arrêtai mes navires ballottés par les flots dans le fleuve Égyptus, et je donnai l'ordre à mes compagnons de rester auprès du rivage et de garder nos vaisseaux ; puis j'envoyai mes autres guerriers sur les hauteurs pour observer et connaître le pays. Ceux-ci, obéissant à leur audace et à leur impétuosité, ravagèrent les fertiles campagnes des Égyptiens, enlevèrent les femmes et les enfants, égorgèrent tous les habitants ; et les cris des victimes arrivèrent jusque dans la ville. Les citoyens attirés par ces clameurs accoururent au lever de l'Aurore. Toute la plaine fut remplie de fantassins et de cavaliers, et partout on vit briller le vif éclat de l'airain. Jupiter, qui se plaît à lancer la foudre, mit en fuite mes compagnons ; aucun d'eux ne put soutenir le choc des assaillants, et le malheur les environna de toutes parts. Un grand nombre de mes guerriers furent tués par l'airain tranchant ; d'autres furent emmenés vivants pour être soumis aux travaux de l'esclavage, et moi je fus donné à leur hôte, Denétor, fils d'Iasus, qui régnait dans Cypre. — J'arrive maintenant de cette île après avoir souffert de grands maux. »

445 Antinoüs prend aussitôt la parole et dit à Ulysse :

« Quel dieu nous a envoyé cette peste, ce tourment des convives ? Reste au milieu de la salle, loin de ma table, de peur que tu ne retrouves ici l'amère Égypte et l'île de Cypre (6). Tu n'es qu'un misérable mendiant, qu'un audacieux rempli d'impudence ! Tu demandes à tous les prétendants ; et ils te donnent sans hésitation. Ces jeunes princes n'ont aucune économie, et ils font des largesses avec les biens des autres : car ici tout est en abondance. »

453 L'ingénieux Ulysse fait un pas en arrière et lui dit :

« Certes, votre cœur ne répond point a votre beauté. Antinoüs, vous ne donneriez pas chez vous un grain de sel à un mendiant ; puisque dans une maison étrangère où tout est en abondance, vous ne me donnez pas même un morceau de pain! »

458 A ces paroles, Antinoüs est violemment courroucé ; il lance un regard menaçant à Ulysse et s'écrie :

460 « Maintenant que tu viens de m'accabler d'injures, tu ne sortiras pas sain et sauf de ce palais. »

462. Aussitôt il saisit une escabelle, la jette avec force, et atteint Ulysse à l'extrémité de l'épaule droite ; le héros reste immobile comme un rocher, et ne chancelle point ; il secoue seulement la tête en silence et médite la mort des prétendants ; puis il va s'asseoir sur le seuil, met à ses pieds sa besace qu'on vient de remplir, et dit aux convives :

 

« Κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης, 468
Ὄφρ᾽ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
Οὐ μὰν οὔτ᾽ ἄχος ἐστὶ μετὰ φρεσὶν οὔτε τι πένθος, 470
ὁππότ᾽ ἀνὴρ περὶ οἷσι μαχειόμενος κτεάτεσσι
βλήεται, ἢ περὶ βουσὶν ἢ ἀργεννῇς ὀΐεσσιν·
αὐτὰρ ἔμ᾽ Ἀντίνοος βάλε γαστέρος εἵνεκα λυγρῆς,
οὐλομένης, ἣ πολλὰ κάκ᾽ ἀνθρώποισι δίδωσιν.
Ἀλλ᾽ εἴ που πτωχῶν γε θεοὶ καὶ Ἐρινύες εἰσίν, 475
Ἀντίνοον πρὸ γάμοιο τέλος θανάτοιο κιχείη. »

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός· 477

« Ἔσθι᾽ ἕκηλος, ξεῖνε, καθήμενος, ἢ ἄπιθ᾽ ἄλλῃ,
μή σε νέοι διὰ δώματ᾽ ἐρύσσωσ᾽, οἷ᾽ ἀγορεύεις,
ἢ ποδὸς ἢ καὶ χειρός, ἀποδρύψωσι δὲ πάντα. » 480

Ὣς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν· 481
ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·

« Ἀντίνο᾽, οὐ μὲν κάλ᾽ ἔβαλες δύστηνον ἀλήτην,
οὐλόμεν᾽, εἰ δή πού τις ἐπουράνιος θεός ἐστιν.
Καί τε θεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι, 485
παντοῖοι τελέθοντες, ἐπιστρωφῶσι πόληας,
ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες. »

Ὣς ἄρ᾽ ἔφαν μνηστῆρες, ὁ δ᾽ οὐκ ἐμπάζετο μύθων. 488
Τηλέμαχος δ᾽ ἐν μὲν κραδίῃ μέγα πένθος ἄεξε
βλημένου, οὐδ᾽ ἄρα δάκρυ χαμαὶ βάλεν ἐκ βλεφάροιϊν, 490
ἀλλ᾽ ἀκέων κίνησε κάρη, κακὰ βυσσοδομεύων.

Τοῦ δ᾽ ὡς οὖν ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια 492
βλημένου ἐν μεγάρῳ, μετ᾽ ἄρα δμῳῇσιν ἔειπεν·

« Αἴθ᾽ οὕτως αὐτόν σε βάλοι κλυτότοξος Ἀπόλλων. »

Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν· 495

« Εἰ γὰρ ἐπ᾽ ἀρῇσιν τέλος ἡμετέρῃσι γένοιτο·
οὐκ ἄν τις τούτων γε ἐΰθρονον Ἠῶ ἵκοιτο. »

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια· 498

« Μαῖ᾽, ἐχθροὶ μὲν πάντες, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται·
Ἀντίνοος δὲ μάλιστα μελαίνῃ κηρὶ ἔοικε. 500
Ξεῖνός τις δύστηνος ἀλητεύει κατὰ δῶμα
ἀνέρας αἰτίζων· ἀχρημοσύνη γὰρ ἀνώγει·
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐνέπλησάν τ᾽ ἔδοσάν τε,
οὗτος δὲ θρήνυι πρυμνὸν βάλε δεξιὸν ὦμον. »

Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὣς ἀγόρευε μετὰ δμῳῇσι γυναιξίν, 505
ἡμένη ἐν θαλάμῳ· ὁ δ᾽ ἐδείπνεε δῖος Ὀδυσσεύς·
ἡ δ᾽ ἐπὶ οἷ καλέσασα προσηύδα δῖον ὑφορβόν·

« ῎Ερχεο, δῖ᾽ Εὔμαιε, κιὼν τὸν ξεῖνον ἄνωχθι 508
ἐλθέμεν, ὄφρα τί μιν προσπτύξομαι ἠδ᾽ ἐρέωμαι
εἴ που Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἠὲ πέπυσται 510
ἢ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι· πολυπλάγκτῳ γὰρ ἔοικε. »

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα 512

« Εἰ γάρ τοι, βασίλεια, σιωπήσειαν Ἀχαιοί·
οἷ᾽ ὅ γε μυθεῖται, θέλγοιτό κέ τοι φίλον ἦτορ.
Τρεῖς γὰρ δή μιν νύκτας ἔχον, τρία δ᾽ ἤματ᾽ ἔρυξα 515
ἐν κλισίῃ· πρῶτον γὰρ ἔμ᾽ ἵκετο νηὸς ἀποδράς·
ἀλλ᾽ οὔ πω κακότητα διήνυσεν ἣν ἀγορεύων.
Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀοιδὸν ἀνὴρ ποτιδέρκεται, ὅς τε θεῶν ἒξ
ἀείδει δεδαὼς ἔπε᾽ ἱμερόεντα βροτοῖσι,
τοῦ δ᾽ ἄμοτον μεμάασιν ἀκουέμεν, ὁππότ᾽ ἀείδῃ· 520
ὣς ἐμὲ κεῖνος ἔθελγε παρήμενος ἐν μεγάροισι.
Φησὶ δ᾽ Ὀδυσσῆος ξεῖνος πατρώϊος εἶναι,
Κρήτῃ ναιετάων, ὅθι Μίνωος γένος ἐστίν.
Ἔνθεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ᾽ ἵκετο πήματα πάσχων,
προπροκυλινδόμενος· στεῦται δ᾽ Ὀδυσῆος ἀκοῦσαι, 525
ἀγχοῦ, Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ,
ζωοῦ· πολλὰ δ᾽ ἄγει κειμήλια ὅνδε δόμονδε. »

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια· 528

« Ἔρχεο, δεῦρο κάλεσσον, ἵν᾽ ἀντίον αὐτὸς ἐνίσπῃ.
Οὗτοι δ᾽ ἠὲ θύρῃσι καθήμενοι ἑψιαάσθων. 530
Ἢ αὐτοῦ κατὰ δώματ᾽, ἐπεί σφισι θυμὸς ἐΰφρων.
Αὐτῶν μὲν γὰρ κτήματ᾽ ἀκήρατα κεῖτ᾽ ἐνὶ οἴκῳ,
σῖτος καὶ μέθυ ἡδύ· τὰ μὲν οἰκῆες ἔδουσιν,
οἱ δ᾽ εἰς ἡμέτερον πωλεύμενοι ἤματα πάντα,
βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας, 535
εἰλαπινάζουσιν πίνουσί τε αἴθοπα οἶνον,
μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. Οὐ γὰρ ἔπ᾽ ἀνήρ,
οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
Εἰ δ᾽ Ὀδυσεὺς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ᾽ ἐς πατρίδα γαῖαν,
αἶψά κε σὺν ᾧ παιδὶ βίας ἀποτίσεται ἀνδρῶν. » 540

Ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ μέγ᾽ ἔπταρεν, ἀμφὶ δὲ δῶμα 541

σμερδαλέον κονάβησε· γέλασσε δὲ Πηνελόπεια,
αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

« Ἔρχεό μοι, τὸν ξεῖνον ἐναντίον ὧδε κάλεσσον. 544
Οὐχ ὁράᾳς ὅ μοι υἱὸς ἐπέπταρε πᾶσιν ἔπεσσι; 545
Τῷ κε καὶ οὐκ ἀτελὴς θάνατος μνηστῆρσι γένοιτο
πᾶσι μάλ᾽, οὐδέ κέ τις θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξει.
Ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
αἴ κ᾽ αὐτὸν γνώω νημερτέα πάντ᾽ ἐνέποντα,
ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά. » 550

Ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν· 551
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

« Ξεῖνε πάτερ, καλέει σε περίφρων Πηνελόπεια,
μήτηρ Τηλεμάχοιο· μεταλλῆσαί τί ἑ θυμὸς
ἀμφὶ πόσει κέλεται, καὶ κήδεά περ πεπαθυίῃ. 555
Εἰ δέ κέ σε γνώῃ νημερτέα πάντ᾽ ἐνέποντα,
ἕσσει σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, τῶν σὺ μάλιστα
χρηΐζεις· σῖτον δὲ καὶ αἰτίζων κατὰ δῆμον
γαστέρα βοσκήσεις· δώσει δέ τοι ὅς κ᾽ ἐθέλῃσι. »

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς· 560

« Εὔμαι᾽, αἶψά κ᾽ ἐγὼ νημερτέα πάντ᾽ ἐνέποιμι
κούρῃ Ἰκαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείῃ·
οἶδα γὰρ εὖ περὶ κείνου, ὁμὴν δ᾽ ἀνεδέγμεθ᾽ ὀϊζύν.
Ἀλλὰ μνηστήρων χαλεπῶν ὑποδείδι᾽ ὅμιλον,
τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει. 565
Καὶ γὰρ νῦν, ὅτε μ᾽ οὗτος ἀνὴρ κατὰ δῶμα κιόντα
οὔ τι κακὸν ῥέξαντα βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν,
οὔτε τι Τηλέμαχος τό γ᾽ ἐπήρκεσεν οὔτε τις ἄλλος.
Τῷ νῦν Πηνελόπειαν ἐνὶ μεγάροισιν ἄνωχθι
μεῖναι, ἐπειγομένην περ, ἐς ἠέλιον καταδύντα· 570
καὶ τότε μ᾽ εἰρέσθω πόσιος πέρι νόστιμον ἦμαρ,
ἀσσοτέρω καθίσασα παραὶ πυρί· εἵματα γάρ τοι
λύγρ᾽ ἔχω· οἶσθα καὶ αὐτός, ἐπεί σε πρῶθ᾽ ἱκέτευσα. »

Ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε. 574
Τὸν δ᾽ ὑπὲρ οὐδοῦ βάντα προσηύδα Πηνελόπεια· 575

« Οὐ σύ γ᾽ ἄγεις, Εὔμαιε· τί τοῦτ᾽ ἐνόησεν ἀλήτης;
Ἦ τινά που δείσας ἐξαίσιον ἦε καὶ ἄλλως
αἰδεῖται κατὰ δῶμα; κακὸς δ᾽ αἰδοῖο; ἀλήτης. »

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα· 579

« Μυθεῖται κατὰ μοῖραν, ἅ πέρ κ᾽ οἴοιτο καὶ ἄλλος, 580
ὕβριν ἀλυσκάζων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων.
Ἀλλά σε μεῖναι ἄνωγεν ἐς ἠέλιον καταδύντα.
Καὶ δὲ σοὶ ὧδ᾽ αὐτῇ πολὺ κάλλιον, ὦ βασίλεια,
οἴην πρὸς ξεῖνον φάσθαι ἔπος ἠδ᾽ ἐπακοῦσαι. »

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια· 585

« Οὐκ ἄφρων ὁ ξεῖνος· ὀΐεται, ὥς περ ἂν εἴη·
οὐ γάρ πού τινες ὧδε καταθνητῶν ἀνθρώπων
ἀνέρες ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται. »

Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὣς ἀγόρευεν, ὁ δ᾽ ᾤχετο δῖος ὑφορβὸς 589
μνηστήρων ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα. 590
Αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα,
ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ᾽ οἱ ἄλλοι·

« Ὦ φίλ᾽, ἐγὼ μὲν ἄπειμι, σύας καὶ κεῖνα φυλάξων, 593
σὸν καὶ ἐμὸν βίοτον· σοὶ δ᾽ ἐνθάδε πάντα μελόντων.
Αὐτὸν μέν σε πρῶτα σάω, καὶ φράζεο θυμῷ 595
μή τι πάθῃς· πολλοὶ δὲ κακὰ φρονέουσιν Ἀχαιῶν,
τοὺς Ζεὺς ἐξολέσειε πρὶν ἡμῖν πῆμα γενέσθαι. »

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 598

« Ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σὺ δ᾽ ἔρχεο δειελιήσας·
ἠῶθεν δ᾽ ἰέναι καὶ ἄγειν ἱερήϊα καλά· 600
αὐτὰρ ἐμοὶ τάδε πάντα καὶ ἀθανάτοισι μελήσει. »

Ὣς φάθ᾽, ὁ δ᾽ αὖτις ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου, 602
πλησάμενος δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος
βῆ ῥ᾽ ἴμεναι μεθ᾽ ὕας, λίπε δ᾽ ἕρκεά τε μέγαρόν τε,
πλεῖον δαιτυμόνων· οἱ δ᾽ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ 605
τέρποντ᾽· ἤδη γὰρ καὶ ἐπήλυθε δείελον ἦμαρ.

468 « Écoutez-moi, prétendants d'une reine illustre, je vais vous dire toute ma pensée. Aucune douleur, aucune peine ne peut fléchir le cœur de l'homme qui, combattant pour ses richesses et son bétail, est blessé par l'ennemi ; mais Antinoüs me frappe, moi, parce que je suis tourmenté par la faim cruelle et dévorante, source de maux sans nombre ! Si les dieux et les Furies protègent les pauvres et les mendiants, qu'Antinoüs reçoive la mort avant l'accomplissement de son hymen ! »

477 Antinoüs, fils d'Eupithée, prend la parole et dit à Ulysse :

« Vieillard, assieds-toi et mange en silence ou quitte promptement ces lieux : les jeunes gens, pour te punir de tes discours, pourraient bien t'entraîner hors de ce palais par les pieds ou par les mains, et te déchirer les membres. »

481 Les prétendants sont tous indignés, et l'un d'eux laisse échapper ces paroles :

« Antinoüs, tu ne devais point frapper ce malheureux voyageur qui est peut-être une divinité céleste. Souvent les dieux, semblables à des hôtes étrangers, parcourent les villes pour être témoins et de l'injustice et de la piété des hommes. »

488 Antinoüs méprise les propos des prétendants. — Télémaque éprouve une vive douleur : cependant il ne laisse échapper aucune larme ; mais il secoue la tête en silence, et médite la mort des prétendants.

492 Lorsque la prudente Pénélope apprend qu'un mendiant a été frappé dans son palais, elle dit aux femmes qui la servent :

« Puisse Apollon, célèbre par son arc, frapper ainsi l'orgueilleux Antinoüs ! »

495 Eurynome, l'intendante du palais, lui répond en ces termes :

« Ah ! si nos vœux étaient exaucés, aucun de ces prétendants ne reverrait la fille du matin briller sur son trône d'or ! »

498 La prudente Pénélope réplique aussitôt en disant :

« Oui, ma chère nourrice, tous ces prétendants me sont odieux : ils ne méditent que des forfaits ! Antinoüs, surtout, est pour moi l'image de la mort. — Un malheureux étranger, accablé de misère, vient mendier dans ce palais, tous les prétendants remplissent sa besace ; mais Antinoüs seul lui lance son escabelle et en frappe le mendiant à l'extrémité de l'épaule droite. »

505 Ainsi parle Pénélope. — Elle se tient dans ses appartements, au milieu des femmes qui la servent, pendant qu'Ulysse prend son repas. — Bientôt elle appelle le chef des pasteurs et lui dit :

508 « Noble Eumée, va chercher ce mendiant pour que je lui demande s'il n'a pas entendu parler de l'intrépide Ulysse, s'il n'a pas vu ce héros de ses propres yeux ; car ce pauvre étranger me semble avoir beaucoup voyagé. »

512 Le chef des pasteurs lui répond en ces termes :

« Ô reine, plût au ciel que tous les Achéens rassemblés ici fussent réduits au silence, et que vous pussiez entendre ce mendiant : ses récits charmeraient votre cœur ! Je l'ai gardé dans ma cabane pendant trois jours et trois nuits ; c'est chez moi qu'il est venu quand il s'est échappé de son navire ; cependant il ne m'a pas encore raconté toutes ses infortunes. — De même qu'on écoute un chanteur qui, jadis instruit par les dieux, ravit les mortels par l'harmonie de ses accents : de même j'écoutais avec ravissement les récits de cet étranger. — Il me dit que ses pères étaient unis à la maison d'Ulysse par les liens de l'hospitalité, et qu'il habitait autrefois l'île de Crète où naquit Minos. Cet étranger arrive après avoir souffert des maux sans nombre et après s'être traîné, comme mendiant, de contrée en contrée. Il prétend qu'Ulysse est maintenant chez le peuple fortuné des Thesprotes, et qu'il reviendra bientôt en rapportant des richesses précieuses. »

528 La sage Pénélope dit au pasteur Eumée :

« Fais donc venir ici cet étranger pour qu'il me raconte aussi ses propres infortunes. Quant aux prétendants, qu'ils se réjouissent sous les portiques ou dans le palais, puisque leur âme est livrée à la joie. Tandis que leurs richesses, que leur vin et leur blé restent intacts dans leurs demeures et ne servent qu'à nourrir leurs esclaves, ils viennent chaque jour se divertir ici ; ils tuent les bœufs, les brebis, les chèvres les plus grasses ; ils s'abandonnent aux délices des festins et boivent impunément mon vin aux sombres couleurs : c'est ainsi qu'ils consument tous mes biens ! Il faudrait un héros semblable à Ulysse pour empêcher la ruine de ma maison. Ah ! si jamais mon époux revenait dans sa patrie, comme il châtierait bientôt, avec son fils, l'insolence de tous ces hommes ! »

541 A peine a-t-elle achevé ces paroles, que Télémaque éternue avec force, et tout le palais en retentit. Pénélope sourit et dit à Eumée :

544 « Hâte-toi donc d'amener ici ce voyageur ; ne vois-tu pas que mon fils vient d'éternuer à mes dernières paroles ? Que la mort soit d'après cet augure (7) l'inévitable destin de tous les prétendants, et qu'aucun d'eux n'échappe au trépas ! Retiens bien encore ces paroles. Si cet étranger me dit la vérité, je lui donnerai un manteau, une tunique et de riches vêtements.»

551 Le chef des pasteurs s'éloigne après avoir entendu cet ordre ; il s'approche d'Ulysse et lui adresse ces rapides paroles :

« Cher étranger, la mère de Télémaque, la prudente Pénélope veut te demander des nouvelles de son époux, pour lequel elle souffre tant de maux. Si tu lui dis la vérité, elle te donnera une tunique, un manteau et les vêtements dont tu as besoin. Tu pourras ensuite aller mendier par la ville pour soulager ta faim, et chacun te fera l'aumône selon sa volonté.»

560. Le divin et intrépide Ulysse lui répond aussitôt :

« Cher Eumée, j'irais volontiers dire toute la vérité à la reine, car j'ai beaucoup connu le divin Ulysse, et j'ai souffert avec lui les mêmes maux, si je ne craignais la foule des prétendants, dont les violentes injures sont montées jusqu'au ciel. Lorsqu'Antinoüs m'a frappé si violemment, moi qui ne faisais aucun mal, Télémaque ni personne n'a osé me secourir. Engage donc Pénélope à m'attendre, malgré son impatience, jusqu'au coucher du soleil ; alors elle pourra m'interroger sur le retour tant désiré de son époux en me faisant asseoir auprès du foyer ; car je n'ai, moi, que des vêtements déchirés : tu le sais toi-même, cher pasteur, puisque c'est toi que j'ai imploré le premier. »

574 Eumée s'éloigne. Pénélope, qui le voit franchir le seuil, lui adresse ces paroles :

« Quoi ! tu n'amènes point cet étranger ? Que pense donc ce vagabond ? Craint-il encore de nouvelles insultes, ou bien la honte l'empêche-t-elle de traverser mon palais ? Un mendiant timide est un être bien malheureux. »

579 Le chef des pasteurs répond à Pénélope :

« Cet étranger parle avec sagesse ; tout autre à sa place penserait comme lui : il veut éviter la violence des prétendants. Il vous engage donc à l'attendre jusqu'au coucher du soleil ; en effet, le soir sera plus convenable pour interroger votre hôte et pour écouter ses récits. »

585 La prudente Pénélope réplique aussitôt :

« Vraiment cet étranger ne me paraît point privé de raison. Jamais, dans aucun lieu ni à aucune époque, on n'a vu des prétendants commettre de telles injustices ! »

589 Le pasteur, après s'être acquitté de son message, revient au milieu des jeunes princes ; il s'approche de Télémaque, penche la tête vers lui, pour n'être entendu de personne, et lui dit :

593 « Je retourne maintenant à ma bergerie pour veiller sur les troupeaux, votre fortune et la mienne. Vous, prenez soin de vos richesses ; mais surtout songez à votre propre existence et tâchez qu'il ne vous arrive aucun mal : un grand nombre d'Achéens méditent votre mort. Que Jupiter les extermine donc avant que le malheur nous atteigne ! »

598 Le prudent Télémaque lui répond en disant :

« Tout s'accomplira selon tes désirs, bon vieillard. Pars après le repas du soir ; et demain, au lever de l'Aurore, amène ici de belles victimes : abandonne le reste à mes soins et à ceux des dieux immortels. »

602 Aussitôt Eumée va s'asseoir sur un siège magnifique et prend le repas du soir. Quand il a bu et mangé selon les désirs de son cœur, il se dispose à retourner auprès de ses troupeaux ; puis il s'éloigne du palais : il voit tous les convives qui se livrent aux plaisirs de la danse et du chant ; car la fin du jour était arrivée. »

 

 

Notes, explications et commentaires

(1) Ce passage, ἔχοντά περ ἄλγεα θυμῶι, (vers 13) peut être entendu de deux maniè­res d'après les différentes explications que l'on donne à la particule περ ; il signifie, dans le premier cas : QUOIQUE ayant des douleurs dans mon âme ; et dans le second : PUISQUE j'ai des douleurs dans mon âme.

(2) Pour la traduction de ce passage obscur, nous avons suivi les Explications de Dubner.

(3) Les bassins et les trépieds étaient les dons que l'on faisait seulement aux nobles étrangers.

(4) Il y a dans le texte : ἐξ ἑτέρων ἕτερ᾽ ἐστίν (vers 266) Ce passage obscur a été compris de différentes manières par les traducteurs ; Eustathe, Buttmann, les scholies, Voss et Dugas-Montbel le rendent par maison à plusieurs étages ; Bitaubé dit : il (le palais) ne ressemble point à d'autres palais. Clarke a traduit mot à mot ce passage ; mais il ne l'a pas éclairci en disant : ex aliis alix sunt. Dubner, qui voulait faire disparaître l'obscurité de ce vers, a ajoute le mot œdes. Malgré cela, ce passage n'est, pas encore clairement expliqué.

(5) Le texte corrigé par Wolf et adopté par Dubner porte :

ἥμισυ γάρ τ᾽ ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς
ἀνέρος, εὖτ᾽ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕληισιν.

(vers 322/323)

Platon, qui rapporte ces deux vers, substitue le mot νόος (intelligence) au mot ἀρετῆς (vertu). Mais comme le passage rapporté par Platon est un peu différent de celui qui est généralement adopté, nous le donnons textuellement ici :

ἥμισυ γάρ τ᾽ νόος ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς
ἀνέρος, οὔς ἄνδἠ κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕληισιν.

(6) C'est-à-dire l'esclavage. Madame Dacier et Dugas-Montbel n'ont pas compris le sens de cette phrase en faisant entendre qu'Antinoüs voulait renvoyer Ulysse en Égypte.

(7) Eustathe nous apprend que, chez les anciens, l'éternuement était d'un augure favorable. «Voilà pourquoi, ajoute cet auteur, on salue celui qui éternue. » Montaigne parle en ces termes de cet antique usage : « Me demanderez-vous d'où vient cette coutume de bénir ceux qui éternuent ? Parce que l’éternument vient de la tête et est sans blasme ; nous lui faisons cet honneste accueil. Ne vous mocquez pas de cette subtilité, elle est, dit-on, d'Aristote. »