Homère

HOMERE

 

Iliade

 

CHANT XXIV

Traduction française : BARESTE.

 

 

 

 

 

 

 

 

ILIADE

 


 

CHANT XXIV.

 

 

 

Λῦτο δ᾽ ἀγών, λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι
ἐσκίδναντ᾽ ἰέναι. Τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο
ὕπνου τε γλυκεροῦ ταρπήμεναι· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
κλαῖε φίλου ἑτάρου μεμνημένος, οὐδέ μιν ὕπνος
ᾕρει πανδαμάτωρ, ἀλλ᾽ ἐστρέφετ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα 5
Πατρόκλου ποθέων ἀνδροτῆτά τε καὶ μένος ἠΰ,
ἠδ᾽ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτῷ καὶ πάθεν ἄλγεα
ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων·
τῶν μιμνησκόμενος θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν,
ἄλλοτ᾽ ἐπὶ πλευρὰς κατακείμενος, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 10
ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής· τοτὲ δ᾽ ὀρθὸς ἀναστὰς
δινεύεσκ᾽ ἀλύων παρὰ θῖν᾽ ἁλός· οὐδέ μιν ἠὼς
φαινομένη λήθεσκεν ὑπεὶρ ἅλα τ᾽ ἠϊόνας τε.
Ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
Ἕκτορα δ᾽ ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισθεν, 15
τρὶς δ᾽ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο θανόντος
αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τὸν δέ τ᾽ ἔασκεν
ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα· τοῖο δ᾽ Ἀπόλλων
πᾶσαν ἀεικείην ἄπεχε χροῒ φῶτ᾽ ἐλεαίρων
καὶ τεθνηότα περ· περὶ δ᾽ αἰγίδι πάντα κάλυπτε 20
χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων.
Ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων·

τὸν δ᾽ ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες, 23
κλέψαι δ᾽ ὀτρύνεσκον ἐΰσκοπον ἀργεϊφόντην.
Ἔνθ᾽ ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐδέ ποθ᾽ Ἥρῃ 25
οὐδὲ Ποσειδάων᾽ οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ,
ἀλλ᾽ ἔχον ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς Ἀλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἄτης,
ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο,
τὴν δ᾽ ᾔνησ᾽ ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν. 30
Ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠώς,
καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἀθανάτοισι μετηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·

33 « Σχέτλιοί ἐστε θεοί, δηλήμονες· οὔ νύ ποθ᾽ ὑμῖν
Ἕκτωρ μηρί᾽ ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων;
τὸν νῦν οὐκ ἔτλητε νέκυν περ ἐόντα σαῶσαι 35
ᾗ τ᾽ ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ
καὶ πατέρι Πριάμῳ λαοῖσί τε, τοί κέ μιν ὦκα
ἐν πυρὶ κήαιεν καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσαιεν.
Ἀλλ᾽ ὀλοῷ Ἀχιλῆϊ θεοὶ βούλεσθ᾽ ἐπαρήγειν,
ᾧ οὔτ᾽ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα 40
γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ᾽ ὣς ἄγρια οἶδεν,
ὅς τ᾽ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ
εἴξας εἶσ᾽ ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα λάβῃσιν·
ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς
γίγνεται, ἥ τ᾽ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ὀνίνησι. 45
Μέλλει μέν πού τις καὶ φίλτερον ἄλλον ὀλέσσαι
ἠὲ κασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ καὶ υἱόν·
ἀλλ᾽ ἤτοι κλαύσας καὶ ὀδυράμενος μεθέηκε·
τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν.
Αὐτὰρ ὅ γ᾽ Ἕκτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα, 50
ἵππων ἐξάπτων περὶ σῆμ᾽ ἑτάροιο φίλοιο
ἕλκει· οὐ μήν οἱ τό γε κάλλιον οὐδέ τ᾽ ἄμεινον.
Μὴ ἀγαθῷ περ ἐόντι νεμεσσηθέωμέν οἱ ἡμεῖς·
κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων. »

Τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Ἥρη· 55

« Εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος ἀργυρότοξε
εἰ δὴ ὁμὴν Ἀχιλῆϊ καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν.
Ἕκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζόν·
αὐτὰρ Ἀχιλλεύς ἐστι θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ
θρέψά τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν 60
Πηλέϊ, ὃς περὶ κῆρι φίλος γένετ᾽ ἀθανάτοισι.
Πάντες δ᾽ ἀντιάασθε θεοὶ γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι
δαίνυ᾽ ἔχων φόρμιγγα κακῶν ἕταρ᾽, αἰὲν ἄπιστε. »

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς· 64

« Ἥρη μὴ δὴ πάμπαν ἀποσκύδμαινε θεοῖσιν· 65
οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί᾽ ἔσσεται· ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ
φίλτατος ἔσκε θεοῖσι βροτῶν οἳ ἐν Ἰλίῳ εἰσίν·
ὣς γὰρ ἔμοιγ᾽, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων.
Οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς. 70
Ἀλλ᾽ ἤτοι κλέψαι μὲν ἐάσομεν, οὐδέ πῃ ἔστι,
λάθρῃ Ἀχιλλῆος θρασὺν Ἕκτορα· ἦ γάρ οἱ αἰεὶ
μήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτάς τε καὶ ἦμαρ.
Ἀλλ᾽ εἴ τις καλέσειε θεῶν Θέτιν ἆσσον ἐμεῖο,
ὄφρά τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος, ὥς κεν Ἀχιλλεὺς 75
δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό θ᾽ Ἕκτορα λύσῃ. »

Ὣς ἔφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα, 77
μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης
ἔνθορε μείλανι πόντῳ· ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη.
Ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν, 80
ἥ τε κατ᾽ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα
ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ᾽ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα.
Εὗρε δ᾽ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἄλλαι
εἵαθ᾽ ὁμηγερέες ἅλιαι θεαί· ἣ δ᾽ ἐνὶ μέσσῃς
κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὅς οἱ ἔμελλε 85
φθίσεσθ᾽ ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι τηλόθι πάτρης.
Ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·

« Ὅρσο Θέτι· καλέει Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.» 88

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·

«Τίπτέ με κεῖνος ἄνωγε μέγας θεός; αἰδέομαι δὲ 90
μίσγεσθ᾽ ἀθανάτοισιν, ἔχω δ᾽ ἄχε᾽ ἄκριτα θυμῷ.
Εἶμι μέν, οὐδ᾽ ἅλιον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπῃ.  »

Ὣς ἄρα φωνήσασα κάλυμμ᾽ ἕλε δῖα θεάων 93
κυάνεον, τοῦ δ᾽ οὔ τι μελάντερον ἔπλετο ἔσθος.
Βῆ δ᾽ ἰέναι, πρόσθεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις 95
ἡγεῖτ᾽· ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφι λιάζετο κῦμα θαλάσσης.
Ἀκτὴν δ᾽ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην,
εὗρον δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ᾽ ἄλλοι ἅπαντες
εἵαθ᾽ ὁμηγερέες μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες.
Ἣ δ᾽ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζετο, εἶξε δ᾽ Ἀθήνη. 100
Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε
καί ῥ᾽ εὔφρην᾽ ἐπέεσσι· Θέτις δ᾽ ὤρεξε πιοῦσα.
Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·

« Ἤλυθες Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτι κηδομένη περ, 104
πένθος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν· οἶδα καὶ αὐτός· 105
ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω τοῦ σ᾽ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα.
Ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρωρεν
Ἕκτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ Ἀχιλλῆϊ πτολιπόρθῳ·
κλέψαι δ᾽ ὀτρύνουσιν ἐΰσκοπον ἀργεϊφόντην·
αὐτὰρ ἐγὼ τόδε κῦδος Ἀχιλλῆϊ προτιάπτω 110
αἰδῶ καὶ φιλότητα τεὴν μετόπισθε φυλάσσων.
Αἶψα μάλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον·
σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεούς, ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων
ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν
Ἕκτορ᾽ ἔχει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσεν, 115
αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό θ᾽ Ἕκτορα λύσῃ.
Αὐτὰρ ἐγὼ Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἶριν ἐφήσω
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ.  »

Ὣς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα, 120
βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
ἷξεν δ᾽ ἐς κλισίην οὗ υἱέος· ἔνθ᾽ ἄρα τόν γε
εὗρ᾽ ἁδινὰ στενάχοντα· φίλοι δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι
ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντο ἄριστον·
τοῖσι δ᾽ ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο. 125
Ἣ δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο καθέζετο πότνια μήτηρ,
χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε·

« Τέκνον ἐμὸν τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων 128
σὴν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οὔτέ τι σίτου
οὔτ᾽ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι 130
μίσγεσθ᾽· οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
Ἀλλ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι·
σκύζεσθαι σοί φησι θεούς, ἑὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων
ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν 135
Ἕκτορ᾽ ἔχεις παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσας.
Ἀλλ᾽ ἄγε δὴ λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα. »

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· 138

« Τῇδ᾽ εἴη· ὃς ἄποινα φέροι καὶ νεκρὸν ἄγοιτο,
εἰ δὴ πρόφρονι θυμῷ Ὀλύμπιος αὐτὸς ἀνώγει. 140 »
 

es guerriers assemblés se séparent et vont dans les navires. Ils préparent le repas du soir et se livrent ensuite aux douceurs du repos. Achille pleure en pensant à son fidèle compagnon, et le sommeil qui calme toutes les douleurs ne peut s'emparer de lui. Il s'agite en tout sens sur sa couche et regrette Patrocle, qui était animé d'un si noble courage. Il se rappelle alors tout ce qu'il accomplit avec ce héros, les fatigues qu'ils supportèrent ensemble, soit en combattant, soit en traversant les mers orageuses, et à ce souvenir des larmes brûlantes s'échappent de ses paupières. Il se couche tantôt sur le côté et tantôt sur le dos ou sur la poitrine... Mais bientôt il se lève et se met à errer tristement sur les bords de la mer. Quand l'aurore parut pour éclairer l'océan et ses rivages, elle le retrouva encore dans les larmes. Achille place sous le joug ses coursiers rapides et attache derrière son char le cadavre d'Hector, qu'il traîne trois fois autour du tombeau de Patrocle ; puis il va de nouveau chercher le repos dans sa tente, en laissant Hector étendu dans la poussière. Apollon, touché du sort de ce héros qui n'est plus, préserve soν corps des affreux traitements qu'on lui fait endurer : il le couvre entièrement de son égide d'or pour qu'Achille ne puisse lui déchirer les chairs en le traînant tant de fois sur le sable de la plaine.

23 Les immortels, prenant en pitié le cadavre qu'Achille ne cesse d'outrager, engagent Mercure, dont les regards sont si perçants, à enlever Hector. Ce conseil, approuvé par tous les dieux, déplaît à Junon, à Neptune et à la déesse aux yeux d'azur ; car ces divinités conservent encore pour Ilion, pour Priam et pour son peuple, la haine qui avait rempli leur cœur le jour où Pâris leur fit injure (elles vinrent dans son étable pour le rendre juge de leur querelle, et Pâris donna le prix à celle qui, pour le récompenser, versa dans son âme une volupté funeste). Déjà la douzième aurore brillait dans les cieux (1), lorsqu'Apollon se rendit au milieu des immortels et qu'il leur dit :

33 « Dieux cruels et inexorables, Hector ne brûla-t-il pas en votre honneur ses taureaux les plus gras et ses chèvres les plus belles ! Maintenant vous ne voulez pas sauver son cadavre ni le rendre à son épouse, à sa mère, à son père, à ses fils et à son peuple pour qu'ils le consument sur un bûcher et qu'ils célèbrent ses funérailles. Vous avez résolu de favoriser le cruel Achille, dont l'esprit est sans équité et dont la poitrine renferme un cœur inflexible. Ce héros est semblable au lion qui, cédant à son impétuosité, à sa force et à son courage indomptable, fond sur un troupeau pour en faire sa pâture. Achille est encore plus féroce : il n'a plus aucune pitié, et il ne connaît plus la pudeur, ce sentiment favorable aux humains qui l'observent, mais nuisible à ceux qui l'ont banni de leur âme. Il arrive souvent qu'un mortel perd l'être qu'il chérissait le plus, son frère, ou son fils ; mais lorsqu'il l'a pleuré long-temps, il met un terme à son chagrin : car les Parques ont donné aux hommes une âme patiente et capable de supporter la douleur. Mais depuis qu'Achille a tué le vaillant Hector et qu'il l'a attaché à son char, il ne cesse de le traîner autour du tombeau de son ami fidèle. En vérité, un tel acharnement n'est ni convenable ni utile. Qu'il craigne donc, malgré sa vaillance, d'attirer sur sa tête le courroux des dieux, puisque dans sa fureur il a l'audace d'outrager cette poussière insensible (2). »

55 Junon aux blanches épaules prend aussitôt la parole et dit avec colère :

« Apollon, tes reproches seraient justes si Hector pouvait être honoré à l'égal d'Achille. Mais le fils de Priam est un faible habitant de la terre qui s'est nourri au sein maternel, tandis qu'Achille a reçu le jour d'une déesse, de Thétis que j'élevai moi-même en lui prodiguant les soins les plus tendres, et que je donnai pour épouse à Pelée chéri de tous les immortels. Vous tous qui m'entourez, vous avez assisté à cet hyménée, et toi-même, Apollon, compagnon des méchants, divinité perfide, tu as paru au festin avec ta lyre sonore. »

64 Jupiter qui rassemble au loin les nuages se lève et dit :

« Junon ne t'irrite point contre les habitants de l'Olympe ; car Hector et Achille ne jouissent pas des mêmes honneurs. Cependant, parmi tous les hommes nés dans Ilion, le fils de Priam a toujours été celui que les immortels ont le plus aimé et qui m'a été le plus cher à moi-même. Jamais il n'a cessé de me faire des offrandes agréables, et jamais il n'a laissé mes autels privés de mets somptueux et de libations abondantes, sacrifices qui sont notre partage. Ne permettons pas que le cadavre de l'intrépide Hector soit enlevé secrètement : Achille en serait bientôt instruit, car Thétis veille constamment sur son fils et la nuit et le jour. Mais si l'on veut engager cette déesse à se rendre près de moi, je lui donnerai de salutaires conseils pour qu'elle dispose Achille à recevoir les dons de Priam et à rendre, moyennant une rançon, le cadavre d'Hector. »

77 Il dit, et aussitôt la messagère Iris, plus légère que les vents, part pour aller avertir la belle Thétis. Elle passe entre les rochers d'Imbre et de Samos, et se précipite dans la mer avec tant d'impétuosité que l'eau du détroit en gémit. Elle se plonge au fond de l'abîme comme la balle de plomb(3) qui, adaptée au tuyau de corne d'un bœuf sauvage(4), descend dans les eaux et porte un appât mortel aux poissons dévorants. La déesse trouve dans une grotte profonde Thétis entourée des nymphes de la mer et pleurant au souvenir de son fils qui doit bientôt périr dans les plaines fertiles d'Ilion, loin de sa chère patrie. La messagère des dieux s'approche de Thétis et lui dit :

88 « Lève-toi, ô déesse ; Jupiter, dont les conseils éternels sont pleins de sagesse, t'appelle dans l'Olympe. »

Thétis aux pieds d'argent lui répond aussitôt :

90 « Pourquoi le maître des dieux veut-il que je me rende près de lui ! Je crains de paraître au milieu des immortels ; car maintenant mon âme est accablée de douleur. Cependant j'irai dans l'Olympe. Quels que soient les ordres de Jupiter, ils ne me seront jamais donnés en vain. »

93 En disant ces mots elle se couvre d'un voile noir, le plus sombre de ses vêtements, et s'éloigne, précédée de la légère Iris : les flots de la mer se séparent et laissent un passage aux deux déesses, qui bientôt touchent à la surface des ondes et de là montent vers l'Olympe. Elles trouvent le puissant fils de Saturne au milieu de la troupe des dieux. Minerve, qui était assise auprès de Jupiter, se lève et offre sa place à la belle Thétis ; Junon lui présente âne coupe d'or et la console par ses paroles. Thétis porte la coupe à ses lèvres, et, après avoir bu le doux nectar, elle rend la coupe à, l'épouse de Jupiter. Alors le père des hommes et des dieux lui dit :

104 « O Thétis, tu viens dans l'Olympe malgré ta douleur, malgré l'affliction que tu portes au fond de ton âme ! Je sais la cause de ton chagrin. Maintenant je vais t'apprendre pourquoi je t'ai appelée en ces lieux. Depuis neuf jours la discorde règne parmi les immortels au sujet de la mort d'Hector et de la victoire d'Achille, destructeur des cités. Les dieux voulaient que Mercure, dont les regards sont si perçants, allât s'emparer furtivement du fils de Priam ; mais moi, qui aurai toujours pour toi du respect et de l'amour, je veux qu'Achille, ton fils, rende ce cadavre au vieillard. Va donc promptement dans les rangs des Grecs porter mes ordres au fils de Pelée. Dis-lui que les dieux sont irrités contre lui et que moi-même je suis encore plus courroucé que tous les immortels parce que dans sa fureur il retient toujours Hector près de ses navires et qu'il ne veut pas le rendre à son père. S'il redoute ma vengeance, qu'il remette, moyennant une rançon, ce corps aux Troyens. Iris se rendra près de Priam pour l'engager à racheter son fils et faire au vaillant Achille des présents qui puissent fléchir son cœur. »

120 Il dit. Thétis aux pieds d'argent obéit aussitôt ; elle s'élance des sommets de l'Olympe et arrive dans la tente de son fils. Achille pousse de sourds gémissements, et ses compagnons réunis autour de lui immolent pour le repas du soir une grasse brebis à l'épaisse toison. La vénérable déesse s'approche du héros, le caresse de sa main divine et lui dit :

128 « O mon fils, combien de temps encore te rongeras-tu le cœur dans la tristesse et dans les larmes, oubliant à la fois et la nourriture et l'amour ? Il est cependant bon de s'unir à une femme, surtout lorsqu'on n'a, comme toi, que peu de temps à vivre, et, tu le sais, la mort et les Parques sont près de t'atteindre. Maintenant écoute-moi ; car je suis envoyée vers toi par Jupiter, qui m'a ordonné de te dire que les dieux et lui plus que tous les habitants de l'Olympe sont irrités contre toi parce que dans ta fureur tu retiens Hector près de tes navires. Rends-le donc à son père et reçois la rançon qu'il te donnera pour le cadavre de son fils. »

138 L'impétueux Achille lui répond aussitôt :

« Qu'on vienne donc m'apporter une rançon et qu'on emmène ce cadavre, puisque telle est la volonté du maître de l'Olympe.»

 

 

 

 

Ὣς οἵ γ᾽ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς 141
πολλὰ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον.
Ἶριν δ᾽ ὄτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν·

« Βάσκ᾽ ἴθι Ἶρι ταχεῖα λιποῦσ᾽ ἕδος Οὐλύμποιο 144
ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω 145
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
Κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ᾽ ἰθύνοι
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις 150
νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
Μὴ δέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μὴ δέ τι τάρβος·
τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν ἀργεϊφόντην,
ὃς ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
Αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος, 155
οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει·
οὔτε γάρ ἐστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων,
ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός. »

Ὣς ἔφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα. 159
Ἵξεν δ᾽ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ᾽ ἐνοπήν τε γόον τε. 160
Παῖδες μὲν πατέρ᾽ ἀμφὶ καθήμενοι ἔνδοθεν αὐλῆς
δάκρυσιν εἵματ᾽ ἔφυρον, ὃ δ᾽ ἐν μέσσοισι γεραιὸς
ἐντυπὰς ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμένος· ἀμφὶ δὲ πολλὴ
κόπρος ἔην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος
τήν ῥα κυλινδόμενος καταμήσατο χερσὶν ἑῇσι. 165
Θυγατέρες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο
τῶν μιμνησκόμεναι οἳ δὴ πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
χερσὶν ὑπ᾽ Ἀργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες.
Στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον Διὸς ἄγγελος, ἠδὲ προσηύδα
τυτθὸν φθεγξαμένη· τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε γυῖα· 170

« Θάρσει Δαρδανίδη Πρίαμε φρεσί, μὴ δέ τι τάρβει· 171
οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ᾽ ἱκάνω
ἀλλ᾽ ἀγαθὰ φρονέουσα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει.
Λύσασθαί σ᾽ ἐκέλευσεν Ὀλύμπιος Ἕκτορα δῖον, 175
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
Κῆρύξ τίς τοι ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ᾽ ἰθύνοι
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς. 180
Μὴ δέ τί τοι θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος·
τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ᾽ ἕψεται ἀργεϊφόντης,
ὅς σ᾽ ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
Αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει· 185
οὔτε γάρ ἔστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων,
ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός. »

Ἣ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, 188
αὐτὰρ ὅ γ᾽ υἷας ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ᾽ αὐτῆς. 190
Αὐτὸς δ᾽ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα
κέδρινον ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδει·
ἐς δ᾽ ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε·

« Δαιμονίη Διόθεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθε 194
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν, 195
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
Ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι;
αἰνῶς γάρ μ᾽ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγε
κεῖσ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.

Ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ· 200

« Ὤ μοι πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ᾽, ᾗς τὸ πάρος περ
ἔκλε᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ᾽ οἷσιν ἀνάσσεις;
πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
υἱέας ἐξενάριξε· σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ. 205
Εἰ γάρ σ᾽ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν
ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ᾽ ἐλεήσει,
οὐδέ τί σ᾽ αἰδέσεται. Νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν
ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ᾽ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ
γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή, 210
ἀργίποδας κύνας ἆσαι ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων
ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι
ἐσθέμεναι προσφῦσα· τότ᾽ ἄντιτα ἔργα γένοιτο
παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα,
ἀλλὰ πρὸ Τρώων καὶ Τρωϊάδων βαθυκόλπων 215
ἑσταότ᾽ οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ᾽ ἀλεωρῆς. »

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής· 217

« Μή μ᾽ ἐθέλοντ᾽ ἰέναι κατερύκανε, μὴ δέ μοι αὐτὴ
ὄρνις ἐνὶ μεγάροισι κακὸς πέλευ· οὐδέ με πείσεις.
Εἰ μὲν γάρ τίς μ᾽ ἄλλος ἐπιχθονίων ἐκέλευεν, 220
ἢ οἳ μάντιές εἰσι θυοσκόοι ἢ ἱερῆες,
ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον·
νῦν δ᾽, αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην,
εἶμι καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. Εἰ δέ μοι αἶσα
τεθνάμεναι παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων 225
βούλομαι· αὐτίκα γάρ με κατακτείνειεν Ἀχιλλεὺς
ἀγκὰς ἑλόντ᾽ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην.  »

Ἦ καὶ φωριαμῶν ἐπιθήματα κάλ᾽ ἀνέῳγεν· 228
ἔνθεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους,
δώδεκα δ᾽ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας, 230
τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ᾽ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας.
Χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα,
ἐκ δὲ δύ᾽ αἴθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας,
ἐκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες
ἐξεσίην ἐλθόντι μέγα κτέρας· οὐδέ νυ τοῦ περ 235
φείσατ᾽ ἐνὶ μεγάροις ὃ γέρων, περὶ δ᾽ ἤθελε θυμῷ
λύσασθαι φίλον υἱόν. Ὃ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας
αἰθούσης ἀπέεργεν ἔπεσσ᾽ αἰσχροῖσιν ἐνίσσων·

« Ἔρρετε λωβητῆρες ἐλεγχέες· οὔ νυ καὶ ὑμῖν 239
οἴκοι ἔνεστι γόος, ὅτι μ᾽ ἤλθετε κηδήσοντες; 240
ἦ ὀνόσασθ᾽ ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκε
παῖδ᾽ ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσθε καὶ ὔμμες·
ῥηΐτεροι γὰρ μᾶλλον Ἀχαιοῖσιν δὴ ἔσεσθε
κείνου τεθνηῶτος ἐναιρέμεν. Αὐτὰρ ἔγωγε
πρὶν ἀλαπαζομένην τε πόλιν κεραϊζομένην τε 245
ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν βαίην δόμον Ἄϊδος εἴσω.»

Ἦ καὶ σκηπανίῳ δίεπ᾽ ἀνέρας· οἳ δ᾽ ἴσαν ἔξω 247
σπερχομένοιο γέροντος· ὃ δ᾽ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα
νεικείων Ἕλενόν τε Πάριν τ᾽ Ἀγάθωνά τε δῖον
Πάμμονά τ᾽ Ἀντίφονόν τε βοὴν ἀγαθόν τε Πολίτην 250
Δηΐφοβόν τε καὶ Ἱππόθοον καὶ δῖον Ἀγαυόν·
ἐννέα τοῖς ὃ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευε·

« Σπεύσατέ μοι κακὰ τέκνα κατηφόνες· αἴθ᾽ ἅμα πάντες 253
Ἕκτορος ὠφέλετ᾽ ἀντὶ θοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι.
Ὤ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους 255
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ᾽ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι,
Μήστορά τ᾽ ἀντίθεον καὶ Τρωΐλον ἱππιοχάρμην
Ἕκτορά θ᾽, ὃς θεὸς ἔσκε μετ᾽ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει
ἀνδρός γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι ἀλλὰ θεοῖο.
Τοὺς μὲν ἀπώλεσ᾽ Ἄρης, τὰ δ᾽ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται 260
ψεῦσταί τ᾽ ὀρχησταί τε χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι
ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες.
Οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα,
ταῦτά τε πάντ᾽ ἐπιθεῖτε, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο; »

Ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν 265
ἐκ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ἐΰτροχον ἡμιονείην
καλὴν πρωτοπαγέα, πείρινθα δὲ δῆσαν ἐπ᾽ αὐτῆς,
κὰδ δ᾽ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ᾕρεον ἡμιόνειον
πύξινον ὀμφαλόεν εὖ οἰήκεσσιν ἀρηρός·
ἐκ δ᾽ ἔφερον ζυγόδεσμον ἅμα ζυγῷ ἐννεάπηχυ. 270
Καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐϋξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ
πέζῃ ἔπι πρώτῃ, ἐπὶ δὲ κρίκον ἕστορι βάλλον,
τρὶς δ᾽ ἑκάτερθεν ἔδησαν ἐπ᾽ ὀμφαλόν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἑξείης κατέδησαν, ὑπὸ γλωχῖνα δ᾽ ἔκαμψαν.
Ἐκ θαλάμου δὲ φέροντες ἐϋξέστης ἐπ᾽ ἀπήνης 275
νήεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι᾽ ἄποινα,
ζεῦξαν δ᾽ ἡμιόνους κρατερώνυχας ἐντεσιεργούς,
τούς ῥά ποτε Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
Ἵππους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον ζυγόν, οὓς ὃ γεραιὸς
αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐϋξέστῃ ἐπὶ φάτνῃ. 280
Τὼ μὲν ζευγνύσθην ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι
κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες·

ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθ᾽ Ἑκάβη τετιηότι θυμῷ 283
οἶνον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι
χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην· 285
στῆ δ᾽ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε·

«  Τῆ σπεῖσον Διὶ πατρί, καὶ εὔχεο οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι 287
ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε θυμὸς
ὀτρύνει ἐπὶ νῆας ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης.
Ἀλλ᾽ εὔχεο σύ γ᾽ ἔπειτα κελαινεφέϊ Κρονίωνι 290
Ἰδαίῳ, ὅς τε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται,
αἴτει δ᾽ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ
φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴῃς Δαναῶν ταχυπώλων. 295
Εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς,
οὐκ ἂν ἔγωγέ σ᾽ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην
νῆας ἐπ᾽ Ἀργείων ἰέναι μάλα περ μεμαῶτα. »

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Πρίαμος θεοειδής· 299

« Ὦ γύναι οὐ μέν τοι τόδ᾽ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω. 300
Ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ. »

Ἦ ῥα καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὄτρυν᾽ ὃ γεραιὸς 302
χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον· ἣ δὲ παρέστη
χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν θ᾽ ἅμα χερσὶν ἔχουσα.
Νιψάμενος δὲ κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο· 305
εὔχετ᾽ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
οὐρανὸν εἰσανιδών, καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα·

«  Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε 308
δός μ᾽ ἐς Ἀχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν ἠδ᾽ ἐλεεινόν,
πέμψον δ᾽ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τε σοὶ αὐτῷ 310
φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω Δαναῶν ταχυπώλων. »

Ὣς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητίετα Ζεὺς 314
αὐτίκα δ᾽ αἰετὸν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν 315
μόρφνον θηρητῆρ᾽ ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν.
Ὅσση δ᾽ ὑψορόφοιο θύρη θαλάμοιο τέτυκται
ἀνέρος ἀφνειοῖο ἐῢ κληῖσ᾽ ἀραρυῖα,
τόσσ᾽ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά· εἴσατο δέ σφι
δεξιὸς ἀΐξας διὰ ἄστεος· οἳ δὲ ἰδόντες 320
γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.

 

 141 C'est ainsi que Thétis et Achille s'entretiennent au milieu de la flotte achéenne. — Le fils de Saturne dit à Iris, en l'envoyant sur les remparts d'Ilion :

144 « Quitte promptement les hauteurs de l'Olympe et va dans la cité de Troie dire au magnanime Priam qu'il se rende seul, et sans qu'aucun Troyen l'accompagne, auprès du vaillant Achille avec des présents qui puissent fléchir son cœur. Priam sera seulement suivi d'un héraut vénérable qui dirigera les mules attelées au char, et qui ramènera dans Ilion le cadavre du malheureux guerrier immolé par Achille. Que Priam ne pense point à la mort et qu'il n'ait aucune crainte : je lui donnerai pour guide le dieu Mercure, qui le conduira jusqu'à la tente du fils de Pelée. Achille, loin de vouloir tuer ce vieillard, le défendra contre les autres guerriers : car ce héros n'est ni insensé, ni téméraire, ni impie, et il sait épargner avec bienveillance ceux qui viennent le supplier. »

159 A ces mots la déesse vole aussi rapidement que le souffle des vents et bientôt elle arrive dans le palais de Priam, où elle n'en tend que pleurs et gémissements. Les fils du vieillard, assis dans la cour autour de leur père, répandent des larmes sur leurs riches vêtements ; Priam, le corps enveloppé d'un long manteau, est couvert de fange : il avait répandu de la poussière à pleines mains sur sa tête et sur ses épaules en se roulant à terre. Ses filles et les épouses de ses fils se lamentent dans le palais en pensant aux nombreux et vaillants Troyens qui viennent d'être tués par les Grecs. Iris s'approche de Priam, qui tremble de frayeur, et elle lui dit à voix basse :

171 « Rassure-toi, fils de Dardanus, et ne tremble pas ainsi ; car je viens près de toi, non pour t'annoncer un malheur, mais pour t'apporter une bonne nouvelle. Je suis envoyée par Jupiter, qui, quoique éloigné de toi, prend pitié de ton sort. Le maître de l'Olympe t'ordonne d'aller seul, et sans qu'aucun Troyen t'accompagne, dans la tente d'Achille avec des présents qui puissent fléchir le cœur de ce héros. Tu seras seulement suivi d'un héraut vénérable qui dirigera les mules attelées au char et qui ramènera dans Ilion le cadavre du malheureux guerrier immolé par Achille. Ne pense point à la mort et sois sans crainte : Jupiter te donnera pour guide le dieu Mercure, qui te conduira jusqu'au vaisseau du fils de Pelée. Achille, loin de vouloir te tuer, te défendra contre les autres guerriers ; car ce héros n'est ni insensé, ni téméraire, ni impie, et il sait épargner avec bienveillance ceux qui viennent le supplier. »

188 A peine Iris a-t-elle prononcé ces paroles, qu'elle s'éloigne avec rapidité. Le vieillard ordonne à ses fils de préparer un char, d'y atteler les mules et d'attacher sur le siège une large corbeille. Il se rend dans une salle parfumée dont les hautes murailles sont recouvertes de bois de cèdre et qui contient une foule d'objets précieux. Priam appelle Hécube son épouse, et lui dit :

194 « Femme infortunée, la messagère de l'Olympe, envoyée par Jupiter, est venue en ces lieux pour m'ordonner de me rendre vers les navires achéens afin de racheter mon fils et d'y porter des présents qui puissent fléchir le cœur d'Achille. Ma chère épouse, dis-moi ce que tu penses de cet ordre. Quant à moi, je désire de tout mon cœur d'entrer dans le camp des Grecs et de pénétrer jusqu'à leurs vaisseaux. »

200 Son épouse lui répond aussitôt en versant des larmes :

« Hélas ! qu'est devenue ta prudence, si célèbre depuis long­temps parmi les peuples étrangers, et parmi ceux que tu tiens sous ta domination ? Quoi ! tu veux aller seul jusqu'aux vaisseaux des Grecs affronter les regards de cet homme qui t'a ravi tant de courageux fils ! Tu as donc un cœur de fer ! Dès que cet homme cruel et perfide t'apercevra et qu'il saura que tu es en son pouvoir, il ne te respectera pas et sera pour toi sans pitié. Renfermons-nous plutôt dans l'endroit le plus retiré de notre palais, et là pleurons notre fils infortuné. Quand je mis Hector au monde, les Parques fatales le destinèrent à être un jour, loin de ses parents, livré aux chiens et aux vautours par un puissant ennemi. Ah ! que ne puis-je m'attacher à cet Achille et lui dévorer le cœur pour venger la mort de mon fils.... Hector n'a point péri comme un lâche : il a rendu le dernier soupir sans penser à prendre la fuite, et en défendant le peuple d'Ilion ! »

217 Le vieux Priam prend aussitôt la parole et dit :

« Ne me retiens pas quand je veux partir, et ne sois pas en ces lieux un funeste présage ; tu ne fléchiras point mon cœur. Si un mortel m'avait donné cet ordre, fût-il devin, aruspice ou sacrificateur, nous pourrions l'accuser de mensonge et refuser de lui obéir ; mais j'ai entendu la voix d'une déesse et je l'ai vue elle-même de mes propres yeux. Je pars donc, et ses paroles ne m'auront point été vainement adressées. D'ailleurs, si je dois périr près des vaisseaux ennemis, j'y consens. Qu'Achille m'immole, s'il le veut, lorsque j'aurai serré mon fils dans mes bras et que j'aurai versé des larmes sur son cadavre. »

228 En disant ces mots, il ouvre ses coffres magnifiques et en tire douze voiles superbes, douze manteaux simples, douze tapis, autant de robes et autant de tuniques d'une finesse admirable. Il pèse ensuite et apporte dix talents d'or, deux trépieds éblouissants, quatre vases et une très-belle coupe, présent d'un grand prix qu'il reçut jadis des Thraces lorsqu'il se rendit chez ces peuples comme envoyé des Grecs : il ne veut plus conserver cette coupe, car maintenant tous ses désirs tendent à racheter le corps de son fils bien-aimé. Il chasse la foule des Troyens qui remplissaient les portiques du palais, et leur adresse ces paroles outrageantes :

239 « Retirez-vous, guerriers infâmes et dignes d'opprobre ! N'avez-vous pas assez de votre deuil sans venir ici augmenter ma douleur ? Vous réjouissez-vous de ce que Jupiter m'a plus accablé que vous en me ravissant le plus illustre de mes fils ? Vous allez bien tôt sentir la perte cruelle que j'ai faite ; car maintenant qu'Hector n'est plus, vous serez bien plus aisément égorgés par les Grecs. Grand dieux, faites que je descende dans les sombres demeures avant de voir ma ville prise et détruite par nos farouches ennemis ! »

247 En prononçant ces paroles il chasse avec son sceptre les Troyens, qui s'éloignent du vieillard courroucé. Priam s'adresse ensuite à ses fils et accable de reproches Hélénus, Pâris, le divin Agathon, Pammone, Antiphon, le vaillant Polite, Déiphobe, Hippothoüs, et le courageux Dion. Tout en les menaçant, le vieillard leur donne ses ordres en ces termes :

253 « Hâtez-vous d'exécuter ce que je vous ordonne, race maudite qui déshonorez ma famille ! Plût aux dieux que vous fussiez tous péris devant les navires des Grecs au lieu d'Hector, mon fils chéri ! Que je suis malheureux ! J'avais de vaillants fils dans la ville d'Ilion, et maintenant il ne m'en reste plus ! J'ai perdu Mentor, héros semblable aux immortels ; Troïle, qui aimait à combattre sur les chars, et mon Hector, une divinité parmi les hommes : car en le voyant on pensait qu'il avait reçu le jour, non d'un faible habitant de la terre, mais d'un puissant dieu de l'Olympe. Tous mes vaillants fils ont été tués par Mars : les lâches seuls ont été épargnés ! Oui, ces vils trompeurs, ces danseurs efféminés qui sont les premiers dans les chœurs et qui ne savent qu'enlever le bétail de leurs concitoyens, ont seuls survécu(5) ! Hâtez-vous donc de préparer mon char et d'y déposer toutes ces richesses pour que je fasse mon voyage. »

265 Il dit, et ces guerriers, effrayés des reproches de leur père, s'empressent d'amener un char récemment terminé et d'y atteler les mules ; puis ils placent sur le siège une large corbeille ; ils prennent le joug de buis à pommettes et garni d'anneaux qui était suspendu à la cheville de la muraille ; ils apportent les courroies, longues de neuf coudées, placent le joug à l'extrémité du timon, le fixent au moyen d'un clou passé dans l'anneau, tournent trois fois les longes autour des pommettes, et les nouent à l'angle formé par le timon. Ils apportent du palais et déposent sur le char les magnifiques présents qui doivent servir à racheter le cadavre d'Hector, et ils attellent au char les mules de trait qui furent données à Priam par les Mysiens. On amène des chevaux que le vieillard nourrissait dans de riches étables ; on les met sous le joug, et Priam et son héraut, tous deux remplis de prudence, les attellent à l'autre char.

283 Hécube, accablée de tristesse, s'approche de son époux en tenant une coupe d'or remplie d'un vin aussi doux que le miel, afin qu'il fasse des libations. Elle s'arrête devant les coursiers et dit à Priam :

287 « Prends cette coupe, fais des libations en l'honneur de Jupiter et implore cette divinité puissante pour qu'elle te ramène sain et sauf ; puisque, malgré ma volonté, tu veux pénétrer dans les navires achéens. Adresse tes vœux au fils de Saturne, ce dieu des sombres nuages, qui, sur les hauteurs de l'Ida, contemple toute la cité d'Ilion. Prie-le de faire voler à ta droite son rapide messager, l'oiseau qu'il chérit le plus et qui surpasse tous les autres par sa force : si tu l'aperçois, tu pourras marcher avec confiance vers les navires des Danaens aux agiles coursiers ; mais si Jupiter, dont la foudre retentit au loin, ne te montre pas ce signe, je te conseille de rester en ces lieux malgré ton empressement à vouloir nous quitter, et de ne point diriger tes pas vers la flotte achéenne. »

299 Le vieux Priam lui répond :

« Chère épouse, je reçois avec joie les conseils que tu me donnes. Il est toujours bon d'élever les mains vers Jupiter pour implorer sa pitié. »

302 A ces mots il ordonne à l’intendante du palais de verser sur ses mains une eau pure. L'intendante s'approche en tenant un bassin(6) et une belle aiguière d'or. Le vieillard purifie ses mains, prend la coupe que lui offre son épouse et adresse des prières au maître de l'Olympe dans la première cour du palais. Il répand le vin des libations en contemplant les cieux ; il élève la voix et prononce ces paroles :

308 « Jupiter, père des hommes, toi qui règnes sur l'Ida, dieu glorieux et puissant, fais que je trouve grâce et pitié auprès d'Achille, et daigne envoyer à ma droite ton rapide messager, l'oiseau que tu chéris le plus et qui surpasse tous les autres par sa force, afin que je le voie de mes propres yeux et que je marche avec confiance vers les navires des Danaens aux agiles coursiers ! »

314 Ainsi parle le vieillard, et Jupiter entend sa prière. Le maître de l'Olympe fait aussitôt voler à droite de Priam un aigle brun(7), le plus certain des oiseaux de présage(8), agile chasseur que les hommes appellent l'aigle noir. Cet oiseau étend ses ailes dans les airs autant que s'étendent les larges portes d'un riche palais. Les Troyens, qui le voient planer au-dessus de la ville, se livrent à la joie, et l'espérance renaît dans tous les cœurs.

 

Σπερχόμενος δ᾽ ὃ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου, 322
ἐκ δ᾽ ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου.
Πρόσθε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην,
τὰς Ἰδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων· αὐτὰρ ὄπισθεν 325
ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευε
καρπαλίμως κατὰ ἄστυ· φίλοι δ᾽ ἅμα πάντες ἕποντο
πόλλ᾽ ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ θάνατον δὲ κιόντα.
Οἳ δ᾽ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον δ᾽ ἀφίκοντο,
οἳ μὲν ἄρ᾽ ἄψορροι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο 330
παῖδες καὶ γαμβροί, τὼ δ᾽ οὐ λάθον εὐρύοπα Ζῆν
ἐς πεδίον προφανέντε· ἰδὼν δ᾽ ἐλέησε γέροντα,
αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Ἑρμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα·

« Ἑρμεία, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν 334
ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ᾽ ἔκλυες ᾧ κ᾽ ἐθέλῃσθα, 335
βάσκ᾽ ἴθι καὶ Πρίαμον κοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ὣς ἄγαγ᾽, ὡς μήτ᾽ ἄρ τις ἴδῃ μήτ᾽ ἄρ τε νοήσῃ
τῶν ἄλλων Δαναῶν, πρὶν Πηλεΐωνα δ᾽ ἱκέσθαι. »

Ὣς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε διάκτορος ἀργεϊφόντης. 339
Αὐτίκ᾽ ἔπειθ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα 340
ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ᾽ ὑγρὴν
ἠδ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο·
εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ᾽ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει
ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς ἀργεϊφόντης. 345
Αἶψα δ᾽ ἄρα Τροίην τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκανε,
βῆ δ᾽ ἰέναι κούρῳ αἰσυμνητῆρι ἐοικὼς
πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦ περ χαριεστάτη ἥβη.

Οἳ δ᾽ ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν, 349
στῆσαν ἄρ᾽ ἡμιόνους τε καὶ ἵππους ὄφρα πίοιεν 350
ἐν ποταμῷ· δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλυθε γαῖαν.
Τὸν δ᾽ ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο κῆρυξ
Ἑρμείαν, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο φώνησέν τε·

« Φράζεο Δαρδανίδη· φραδέος νόου ἔργα τέτυκται. 354
Ἄνδρ᾽ ὁρόω, τάχα δ᾽ ἄμμε διαρραίσεσθαι ὀΐω. 355
Ἀλλ᾽ ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ᾽ ἵππων, ἤ μιν ἔπειτα
γούνων ἁψάμενοι λιτανεύσομεν αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ. »

Ὣς φάτο, σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ᾽ αἰνῶς, 358
ὀρθαὶ δὲ τρίχες ἔσταν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
στῆ δὲ ταφών· αὐτὸς δ᾽ ἐριούνιος ἐγγύθεν ἐλθὼν 360
χεῖρα γέροντος ἑλὼν ἐξείρετο καὶ προσέειπε·

« Πῇ πάτερ ὧδ᾽ ἵππους τε καὶ ἡμιόνους ἰθύνεις 361
νύκτα δι᾽ ἀμβροσίην, ὅτε θ᾽ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι;
οὐδὲ σύ γ᾽ ἔδεισας μένεα πνείοντας Ἀχαιούς,
οἵ τοι δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασι; 365
τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
τοσσάδ᾽ ὀνείατ᾽ ἄγοντα, τίς ἂν δή τοι νόος εἴη;
οὔτ᾽ αὐτὸς νέος ἐσσί, γέρων δέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ,
ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
Ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐδέν σε ῥέξω κακά, καὶ δέ κεν ἄλλον 370
σεῦ ἀπαλεξήσαιμι· φίλῳ δέ σε πατρὶ ἐΐσκω. »

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής· 372

« Οὕτω πῃ τάδε γ᾽ ἐστὶ φίλον τέκος ὡς ἀγορεύεις.
Ἀλλ᾽ ἔτι τις καὶ ἐμεῖο θεῶν ὑπερέσχεθε χεῖρα,
ὅς μοι τοιόνδ᾽ ἧκεν ὁδοιπόρον ἀντιβολῆσαι 375
αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητός,
πέπνυσαί τε νόῳ, μακάρων δ᾽ ἔξεσσι τοκήων. »

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης· 378

« Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες.
Ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 380
ἠέ πῃ ἐκπέμπεις κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
ἄνδρας ἐς ἀλλοδαποὺς ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ,
ἦ ἤδη πάντες καταλείπετε Ἴλιον ἱρὴν
δειδιότες· τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὤριστος ὄλωλε
σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπιδεύετ᾽ Ἀχαιῶν. » 385

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·

«  Τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε τέων δ᾽ ἔξεσσι τοκήων;
ὥς μοι καλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες. »

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης· 389

« Πειρᾷ ἐμεῖο γεραιὲ καὶ εἴρεαι Ἕκτορα δῖον. 390
Τὸν μὲν ἐγὼ μάλα πολλὰ μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
ὀφθαλμοῖσιν ὄπωπα, καὶ εὖτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἐλάσσας
Ἀργείους κτείνεσκε δαΐζων ὀξέϊ χαλκῷ·
ἡμεῖς δ᾽ ἑσταότες θαυμάζομεν· οὐ γὰρ Ἀχιλλεὺς
εἴα μάρνασθαι κεχολωμένος Ἀτρεΐωνι. 395
Τοῦ γὰρ ἐγὼ θεράπων, μία δ᾽ ἤγαγε νηῦς εὐεργής·
Μυρμιδόνων δ᾽ ἔξειμι, πατὴρ δέ μοί ἐστι Πολύκτωρ.
Ἀφνειὸς μὲν ὅ γ᾽ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε,
ἓξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι·
τῶν μέτα παλλόμενος κλήρῳ λάχον ἐνθάδ᾽ ἕπεσθαι. 400
Νῦν δ᾽ ἦλθον πεδίον δ᾽ ἀπὸ νηῶν· ἠῶθεν γὰρ
θήσονται περὶ ἄστυ μάχην ἑλίκωπες Ἀχαιοί.
Ἀσχαλόωσι γὰρ οἵδε καθήμενοι, οὐδὲ δύνανται
ἴσχειν ἐσσυμένους πολέμου βασιλῆες Ἀχαιῶν.

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής· 405

« Εἰ μὲν δὴ θεράπων Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
εἴς, ἄγε δή μοι πᾶσαν ἀληθείην κατάλεξον,
ἢ ἔτι πὰρ νήεσσιν ἐμὸς πάϊς, ἦέ μιν ἤδη
ᾗσι κυσὶν μελεϊστὶ ταμὼν προύθηκεν Ἀχιλλεύς. »

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης· 410

« Ὦ γέρον οὔ πω τόν γε κύνες φάγον οὐδ᾽ οἰωνοί,
ἀλλ᾽ ἔτι κεῖνος κεῖται Ἀχιλλῆος παρὰ νηῒ
αὔτως ἐν κλισίῃσι· δυωδεκάτη δέ οἱ ἠὼς
κειμένῳ, οὐδέ τί οἱ χρὼς σήπεται, οὐδέ μιν εὐλαὶ
ἔσθουσ᾽, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν. 415
Ἦ μέν μιν περὶ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο
ἕλκει ἀκηδέστως ἠὼς ὅτε δῖα φανήῃ,
οὐδέ μιν αἰσχύνει· θηοῖό κεν αὐτὸς ἐπελθὼν
οἷον ἐερσήεις κεῖται, περὶ δ᾽ αἷμα νένιπται,
οὐδέ ποθι μιαρός· σὺν δ᾽ ἕλκεα πάντα μέμυκεν 420
ὅσσ᾽ ἐτύπη· πολέες γὰρ ἐν αὐτῷ χαλκὸν ἔλασσαν.
Ὥς τοι κήδονται μάκαρες θεοὶ υἷος ἑῆος
καὶ νέκυός περ ἐόντος, ἐπεί σφι φίλος περὶ κῆρι. »

Ὣς φάτο, γήθησεν δ᾽ ὃ γέρων, καὶ ἀμείβετο μύθῳ· 424

« Ὦ τέκος, ἦ ῥ᾽ ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι 425
ἀθανάτοις, ἐπεὶ οὔ ποτ᾽ ἐμὸς πάϊς, εἴ ποτ᾽ ἔην γε,
λήθετ᾽ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι·
τώ οἱ ἀπεμνήσαντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
Ἀλλ᾽ ἄγε δὴ τόδε δέξαι ἐμεῦ πάρα καλὸν ἄλεισον,
αὐτόν τε ῥῦσαι, πέμψον δέ με σύν γε θεοῖσιν, 430
ὄφρά κεν ἐς κλισίην Πηληϊάδεω ἀφίκωμαι. »

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης· 432

« Πειρᾷ ἐμεῖο γεραιὲ νεωτέρου, οὐδέ με πείσεις,
ὅς με κέλῃ σέο δῶρα παρὲξ Ἀχιλῆα δέχεσθαι.
Τὸν μὲν ἐγὼ δείδοικα καὶ αἰδέομαι περὶ κῆρι 435
συλεύειν, μή μοί τι κακὸν μετόπισθε γένηται.
Σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ πομπὸς καί κε κλυτὸν Ἄργος ἱκοίμην,
ἐνδυκέως ἐν νηῒ θοῇ ἢ πεζὸς ὁμαρτέων·
οὐκ ἄν τίς τοι πομπὸν ὀνοσσάμενος μαχέσαιτο. »

Ἦ καὶ ἀναΐξας ἐριούνιος ἅρμα καὶ ἵππους 440
καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν,
ἐν δ᾽ ἔπνευσ᾽ ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠΰ.
Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πύργους τε νεῶν καὶ τάφρον ἵκοντο,
οἳ δὲ νέον περὶ δόρπα φυλακτῆρες πονέοντο,
τοῖσι δ᾽ ἐφ᾽ ὕπνον ἔχευε διάκτορος ἀργεϊφόντης 445
πᾶσιν, ἄφαρ δ᾽ ὤϊξε πύλας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας,
ἐς δ᾽ ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ᾽ ἐπ᾽ ἀπήνης.
Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κλισίην Πηληϊάδεω ἀφίκοντο
ὑψηλήν, τὴν Μυρμιδόνες ποίησαν ἄνακτι
δοῦρ᾽ ἐλάτης κέρσαντες· ἀτὰρ καθύπερθεν ἔρεψαν 450
λαχνήεντ᾽ ὄροφον λειμωνόθεν ἀμήσαντες·
ἀμφὶ δέ οἱ μεγάλην αὐλὴν ποίησαν ἄνακτι
σταυροῖσιν πυκινοῖσι· θύρην δ᾽ ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς
εἰλάτινος, τὸν τρεῖς μὲν ἐπιρρήσσεσκον Ἀχαιοί,
τρεῖς δ᾽ ἀναοίγεσκον μεγάλην κληῖδα θυράων 455
τῶν ἄλλων· Ἀχιλεὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιρρήσσεσκε καὶ οἶος·
δή ῥα τόθ᾽ Ἑρμείας ἐριούνιος ᾦξε γέροντι,
ἐς δ᾽ ἄγαγε κλυτὰ δῶρα ποδώκεϊ Πηλεΐωνι,
ἐξ ἵππων δ᾽ ἀπέβαινεν ἐπὶ χθόνα φώνησέν τε·

« Ὦ γέρον ἤτοι ἐγὼ θεὸς ἄμβροτος εἰλήλουθα 460
Ἑρμείας· σοὶ γάρ με πατὴρ ἅμα πομπὸν ὄπασσεν.
Ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ πάλιν εἴσομαι, οὐδ᾽ Ἀχιλῆος
ὀφθαλμοὺς εἴσειμι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη
ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην·
τύνη δ᾽ εἰσελθὼν λαβὲ γούνατα Πηλεΐωνος, 465
καί μιν ὑπὲρ πατρὸς καὶ μητέρος ἠϋκόμοιο
λίσσεο καὶ τέκεος, ἵνα οἱ σὺν θυμὸν ὀρίνῃς. »

Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον 468
Ἑρμείας· Πρίαμος δ᾽ ἐξ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε,
Ἰδαῖον δὲ κατ᾽ αὖθι λίπεν· ὃ δὲ μίμνεν ἐρύκων 470
ἵππους ἡμιόνους τε· γέρων δ᾽ ἰθὺς κίεν οἴκου,
τῇ ῥ᾽ Ἀχιλεὺς ἵζεσκε Διῒ φίλος· ἐν δέ μιν αὐτὸν
εὗρ᾽, ἕταροι δ᾽ ἀπάνευθε καθήατο· τὼ δὲ δύ᾽ οἴω
ἥρως Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ὄζος Ἄρηος
ποίπνυον παρεόντε· νέον δ᾽ ἀπέληγεν ἐδωδῆς 475
ἔσθων καὶ πίνων· ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα.
Τοὺς δ᾽ ἔλαθ᾽ εἰσελθὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ᾽ ἄρα στὰς
χερσὶν Ἀχιλλῆος λάβε γούνατα καὶ κύσε χεῖρας
δεινὰς ἀνδροφόνους, αἵ οἱ πολέας κτάνον υἷας.
Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἄνδρ᾽ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ᾽ ἐνὶ πάτρῃ 480
φῶτα κατακτείνας ἄλλων ἐξίκετο δῆμον
ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ, θάμβος δ᾽ ἔχει εἰσορόωντας,
ὣς Ἀχιλεὺς θάμβησεν ἰδὼν Πρίαμον θεοειδέα·
θάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο.
Τὸν καὶ λισσόμενος Πρίαμος πρὸς μῦθον ἔειπε· 485 

322 Priam monte sur son char et se hâte de quitter la cour en passant sous le portique retentissant. Les mules entraînent rapidement le chariot à quatre roues(9) que conduit le prudent Idéus. Les coursiers, excités par le fouet du vieillard, suivent les mules et traversent en courant les rues d'Ilion.

Les Troyens accompagnent leur roi en versant des larmes abondantes comme s'il marchait à la mort. Quand Priam est sorti de la ville et qu'il commence à entrer dans la plaine, ses Gis et les épouses de ses fils retournent à Troie. Jupiter aperçoit Priam et Idéus qui traversent la campagne ; il est ému de pitié, et soudain il adresse ces paroles à Mercure son fils bien-aimé :

334 « Toi le plus chéri entre tous, toi qui portes secours aux hommes et les délivres de leurs maux selon ta volonté ; pars à l'instant pour guider Priam, qui se rend vers la flotte achéenne. Fais en sorte que les Grecs ne puissent ni voir ce vieillard, ni soupçonner sa présence dans l'armée avant qu'il ne soit entré dans la tente d'Achille. »

Le messager des dieux s'empresse d'obéir aux ordres de Jupiter ; il attache à ses pieds de superbes et célestes sandales(10) d'or qui le fout voler sur les ondes et sur la terre immense aussi rapidement que le souffle des vents ; il saisit la verge avec laquelle il ferme à son gré les yeux des hommes ou arrache les mortels au sommeil ; le puissant meurtrier d'Argus s'envole en tenant cette verge dans sa main, et bientôt il arrive dans les plaines de Troie et sur les rives du vaste Hellespont. Il s'avance semblable à un jeune prince dans la fleur de son âge, et paré de toutes les grâces de la jeunesse.

349 Quand Priam et son héraut ont laissé derrière eux le vaste tombeau d'Ilus, ils s'arrêtent pour faire désaltérer dans le fleuve les coursiers et les mules : en ce moment les ténèbres couvrent la terre. Idéus, en regardant derrière lui, aperçoit Mercure ; il appelle Priam et lui dit :

354 « Fils de Dardanus, regarde donc de ce côté ; c'est maintenant qu'il faut agir avec prudence, car j'aperçois un guerrier qui bientôt, je pense, va nous immoler à ses pieds. Que devons-nous faire ? Fuir avec nos coursiers ou embrasser les genoux de cet homme pour qu'il ait pitié de nous ? »

358 A ces mots le vieillard se trouble ; son âme est saisie de crainte, ses cheveux se dressent sur sa tête, et l'effroi le rend immobile. Mercure s'approche de lui, le prend par la main et l'interroge en ces termes :

361 « Mon père, où conduis-tu ces mules et ces coursiers ? La Nuit divine couvre la terre, et tous les mortels sont plongés dans le doux sommeil. Tu ne crains donc pas les Grecs qui sont près d'ici ? Tu ne redoutes donc pas ces ennemis qui n'aiment que la guerre et le carnage ? S'ils t'apercevaient conduisant à travers les ombres de la nuit toutes ces richesses, que deviendrais-tu ?... Tu n'es plus jeune, et celui qui t'accompagne est un vieillard. Comment alors pourriez-vous repousser ceux qui viendraient vous attaquer ? Mais moi, loin de te faire aucun mal, je veux au contraire te protéger ; car tes traits me rappellent ceux d'un père chéri. »

372 Le vieux Priam lui répond en disant :

« O mon fils, tout ce que tu viens de dire est juste. Je crois maintenant qu'un immortel me protège, puisqu'il m'envoie un compagnon dont la rencontre est d'un si favorable augure. Mon fils, tu es si beau de corps et de visage, et tu as un esprit si prudent, que ceux qui t'ont donné le jour devaient être des mortels fortunés. »

378 Mercure réplique en ces termes :

« Vieillard, tes paroles sont dictées par la raison. Mais, réponds-moi avec franchise, emportes-tu ces précieux trésors chez des nations étrangères pour qu'ils y restent en sûreté, afin que ceux-là du moins ne te soient point ravis ; ou bien, poussé par la crainte, abandonnes-tu la cité d'Ilion ? Je sais que ton illustre fils a péri, lui qui, dans les combats, n'était point inférieur aux guerriers d'Achille. »

386 Le vieux Priam lui dit :

« Qui es-tu, et quels sont tes parents ? Certes, tu viens de me rappeler dignement la mort de mon malheureux fils. »

Le puissant meurtrier d'Argus lui répond en disant :

« Vieillard, tu veux m'éprouver en m'interrogeant sur le sort du divin Hector. Oui, j'ai souvent vu de mes propres yeux ton valeureux fils s'illustrer dans les combats qui honorent les hommes ; je l'ai vu repousser les Grecs vers leurs navires et les frapper de son glaive. Moi je restais immobile et j'admirais sa valeur : Achille, courroucé contre Agamemnon, ne me permettait pas de combattre. Je suis un des compagnons du fils de Pelée, et le même vaisseau nous amena sur ces rivages. Je suis né parmi les Thessaliens, et mon père se nomme Polyctor. Ce vieillard, accablé comme toi sous le poids des ans, possède de grands biens et a sept enfants : moi, je suis le dernier de tous. Quand je tirai au sort avec eux, je fus désigné pour accompagner Achille. Aujourd'hui je me suis éloigné de la flotte pour me rendre dans cette plaine afin d'observer les Troyens ; car demain les Grecs porteront la guerre autour de leurs murailles. Déjà les guerriers se fatiguent de rester en repos, et les chefs peuvent à peine réprimer leur ardeur belliqueuse. »

405 Alors le vieux Priam lui réplique en ces termes :

« Puisque tu es un des compagnons d'Achille, dis-moi la vérité sur tout ce que je vais te demander : mon fils est-il encore près des navires, ou bien Achille a-t-il déchiré ses membres elles a-t-il livrés aux chiens et aux vautours ? »

410 Mercure s'empresse de lui répondre en disant :

« Vieillard, les chiens et les vautours n'ont point encore déchiré le corps de ton fils, qui repose devant la tente d'Achille, Depuis douze jours qu'Hector est étendu sans vie sur la terre, son cadavre ne s'est point encore corrompu, et il n'est point devenu la pâture des vers qui dévorent si promptement les sanglantes victimes de Mars. Cependant tous les jours, au lever de l'aurore, Achille le traîne autour du tombeau de son ami, mais il n'a pu le flétrir. Si tu le voyais toi-même, tu serais ravi d'admiration, car il est encore dans toute sa fraîcheur ; il ne reste sur lui aucune tache de sang, ni la moindre souillure ; les blessures mêmes qui lui ont été faites par les Grecs sont toutes fermées. Ce héros est tellement chéri des dieux, qu'ils veillent sur lui, même après sa mort. »

424 Il dit, et le vieillard, attendri de joie, lui répond :

« O mon fils, il faut toujours offrir aux dieux les présents qui leur sont dus. Hélas! tant qu'Hector vécut, il n'oublia jamais les immortels habitants de l'Olympe, qui maintenant se souviennent de lui quoiqu'il n'existe plus. Mais toi, brave étranger, accepte cette belle coupe ; fais qu'Hector me soit rendu, et, avec l'aide des dieux, conduis-moi jusqu'à la tente d'Achille. »

432 Mercure prend la parole et dit au vieillard :

« Tu veux me tenter parce que je suis jeune ; mais n'espère pas me persuader. Je ne recevrai point ce présent à l'insu d'Achille, car je redoute trop sa colère et je l'honore trop lui-même pour vouloir le tromper. Je craindrais qu'à l'avenir cette action ne me devînt funeste. Je t'accompagnerai sur terre et sur mer, dussé-je aller avec toi jusque dans la célèbre Argos, et, tant que je te guiderai, crois bien qu'aucun mortel n'osera s'attaquer à toi. »

440 En disant ces mots, Mercure s'élance sur le char, saisit le fouet et les rênes brillantes, et inspire aux coursiers une nouvelle ardeur. Ils partent et arrivent près des tours, des navires et du fossé au moment ou les sentinelles prenaient le repas du soir. Mercure les plonge dans le plus profond sommeil ; il ouvre les portes, pousse les verrous, et introduit dans le camp Priam ainsi que son char et les présents. Bientôt ils pénètrent dans la haute tente d'Achille (les Thessaliens construisirent cette tente avec des planches de sapin ; ils couvrirent le toit de roseaux fauchés dans les prairies et formèrent une vaste cour en plaçant des pieux tout près les uns des autres ; puis ils mirent en travers de la porte, pour la tenir fermée, une forte barrière que trois hommes déplaçaient et replaçaient avec peine ; mais Achille seul l'enlevait aisément. Mercure ouvre la porte, fait entrer le vieillard dans la tente et y introduit aussi les magnifiques présents destinés au fils de Pelée ; il saute du char et dit :

460 « Priam, je suis Mercure que Jupiter a envoyé des sommets de l'Olympe pour t'accompagner. Je remonte au ciel pour ne point paraître aux yeux d'Achille ; car un dieu commettrait une action indigne s'il protégeait ouvertement un mortel. Entre donc dans la salle où se tient le fils de Pelée, embrasse-lui les genoux et supplie-le, au nom de son père, de sa mère et de son fils, afin de fléchir son cœur. »

468 A peine a-t-il prononcé ces paroles qu'il remonte vers l'Olympe. Priam descend du char et laisse à Idéus la garde des coursiers et des mules. Le vieillard se rend près d'Achille : ce héros était assis loin de ses compagnons ; deux guerriers seulement, le brave Automédon et Alcime, descendant de Mars, le servaient avec empressement : il venait de prendre son repas, et la table était encore dressée. Priam entre sans être aperçu d'eux, il s'approche d'Achille, se jette à ses pieds et baise les mains terribles, les mains meurtrières qui lui avaient ravi tant de glorieux fils. — Ainsi, lorsqu'un homme a commis un meurtre dans sa patrie, il se retire chez des peuples étrangers, dans la demeure d'un homme opulent, et tous ceux qui l'aperçoivent sont frappés de surprise : de même Achille et ceux qui l'entourent sont saisis d'étonnement lorsqu'ils voient Priam dans la tente du héros, et ils se regardent les uns les autres. Priam, d'un ton suppliant, fait entendre ces paroles :

«  Μνῆσαι πατρὸς σοῖο θεοῖς ἐπιείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ, 486
τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ·
καὶ μέν που κεῖνον περιναιέται ἀμφὶς ἐόντες
τείρουσ᾽, οὐδέ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι.
Ἀλλ᾽ ἤτοι κεῖνός γε σέθεν ζώοντος ἀκούων 490
χαίρει τ᾽ ἐν θυμῷ, ἐπί τ᾽ ἔλπεται ἤματα πάντα
ὄψεσθαι φίλον υἱὸν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντα·
αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ᾽ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι.
Πεντήκοντά μοι ἦσαν ὅτ᾽ ἤλυθον υἷες Ἀχαιῶν· 495
ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν,
τοὺς δ᾽ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες.
Τῶν μὲν πολλῶν θοῦρος Ἄρης ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν·
ὃς δέ μοι οἶος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς,
τὸν σὺ πρῴην κτεῖνας ἀμυνόμενον περὶ πάτρης 500
Ἕκτορα· τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν
λυσόμενος παρὰ σεῖο, φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα.
Ἀλλ᾽ αἰδεῖο θεοὺς Ἀχιλεῦ, αὐτόν τ᾽ ἐλέησον
μνησάμενος σοῦ πατρός· ἐγὼ δ᾽ ἐλεεινότερός περ,
ἔτλην δ᾽ οἷ᾽ οὔ πώ τις ἐπιχθόνιος βροτὸς ἄλλος, 505
ἀνδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα χεῖρ᾽ ὀρέγεσθαι. »

Ὣς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο· 507
ἁψάμενος δ᾽ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἦκα γέροντα.
Τὼ δὲ μνησαμένω ὃ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
κλαῖ᾽ ἁδινὰ προπάροιθε ποδῶν Ἀχιλῆος ἐλυσθείς, 510
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς κλαῖεν ἑὸν πατέρ᾽, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
Πάτροκλον· τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ᾽ ὀρώρει.
Αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος Ἀχιλλεύς,
καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ᾽ ἵμερος ἠδ᾽ ἀπὸ γυίων,
αὐτίκ᾽ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη 515
οἰκτίρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον,
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

« Ἆ δείλ᾽, ἦ δὴ πολλὰ κάκ᾽ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν. 518
Πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς 520
υἱέας ἐξενάριξα; σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
Ἀλλ᾽ ἄγε δὴ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ᾽ ἔμπης
ἐν θυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ·
οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο·
ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι 525
ζώειν ἀχνυμένοις· αὐτοὶ δέ τ᾽ ἀκηδέες εἰσί.
Δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων·
ᾧ μέν κ᾽ ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος,
ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ᾽ ἐσθλῷ· 530
ᾧ δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε,
καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει,
φοιτᾷ δ᾽ οὔτε θεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν.
Ὣς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
ἐκ γενετῆς· πάντας γὰρ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἐκέκαστο 535
ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσι,
καί οἱ θνητῷ ἐόντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν.
Ἀλλ᾽ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακόν, ὅττί οἱ οὔ τι
παίδων ἐν μεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων,
ἀλλ᾽ ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον· οὐδέ νυ τόν γε 540
γηράσκοντα κομίζω, ἐπεὶ μάλα τηλόθι πάτρης
ἧμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα.
Καὶ σὲ γέρον τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι·
ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει
καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων, 545
τῶν σε γέρον πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσθαι.
Αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ᾽ ἤγαγον Οὐρανίωνες
αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ᾽ ἀνδροκτασίαι τε.
Ἄνσχεο, μὴ δ᾽ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ θυμόν·
οὐ γάρ τι πρήξεις ἀκαχήμενος υἷος ἑῆος, 550
οὐδέ μιν ἀνστήσεις, πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάθῃσθα. »

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής· 552

« Μή πω μ᾽ ἐς θρόνον ἵζε διοτρεφὲς ὄφρά κεν Ἕκτωρ
κεῖται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδής, ἀλλὰ τάχιστα
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα 555
πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τῶνδ᾽ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις
σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας
αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.»

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· 559

« Μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε γέρον· νοέω δὲ καὶ αὐτὸς 560
Ἕκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε
μήτηρ, ἥ μ᾽ ἔτεκεν, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
Καὶ δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λήθεις,
ὅττι θεῶν τίς σ᾽ ἦγε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
Οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶν, 565
ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ᾽ ὀχῆα
ῥεῖα μετοχλίσσειε θυράων ἡμετεράων.
Τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς,
μή σε γέρον οὐδ᾽ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω
καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς. » 570

Ὣς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ. 571
Πηλεΐδης δ᾽ οἴκοιο λέων ὣς ἆλτο θύραζε
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἕποντο
ἥρως Αὐτομέδων ἠδ᾽ Ἄλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα
τῖ᾽ Ἀχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα, 575
οἳ τόθ᾽ ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε,
ἐς δ᾽ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος,
κὰδ δ᾽ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐϋξέστου δ᾽ ἀπ᾽ ἀπήνης
ᾕρεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι᾽ ἄποινα.
Κὰδ δ᾽ ἔλιπον δύο φάρε᾽ ἐΰννητόν τε χιτῶνα, 580
ὄφρα νέκυν πυκάσας δοίη οἶκον δὲ φέρεσθαι.
Δμῳὰς δ᾽ ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ᾽ ἀμφί τ᾽ ἀλεῖψαι
νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Πρίαμος ἴδοι υἱόν,
μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο
παῖδα ἰδών, Ἀχιλῆϊ δ᾽ ὀρινθείη φίλον ἦτορ, 585
καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς δ᾽ ἀλίτηται ἐφετμάς.
Τὸν δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
αὐτὸς τόν γ᾽ Ἀχιλεὺς λεχέων ἐπέθηκεν ἀείρας,
σὺν δ᾽ ἕταροι ἤειραν ἐϋξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην. 590
ᾬμωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα, φίλον δ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον·

« Μή μοι Πάτροκλε σκυδμαινέμεν, αἴ κε πύθηαι 592
εἰν Ἄϊδός περ ἐὼν ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα
πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα.
Σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ᾽ ἀποδάσσομαι ὅσσ᾽ ἐπέοικεν. » 595

Ἦ ῥα, καὶ ἐς κλισίην πάλιν ἤϊε δῖος Ἀχιλλεύς, 596
ἕζετο δ᾽ ἐν κλισμῷ πολυδαιδάλῳ ἔνθεν ἀνέστη
τοίχου τοῦ ἑτέρου, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο μῦθον·

« Υἱὸς μὲν δή τοι λέλυται γέρον ὡς ἐκέλευες, 599
κεῖται δ᾽ ἐν λεχέεσσ᾽· ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν 600
ὄψεαι αὐτὸς ἄγων· νῦν δὲ μνησώμεθα δόρπου.
Καὶ γάρ τ᾽ ἠΰκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου,
τῇ περ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροισιν ὄλοντο
ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ᾽ υἱέες ἡβώοντες.
Τοὺς μὲν Ἀπόλλων πέφνεν ἀπ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο 605
χωόμενος Νιόβῃ, τὰς δ᾽ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα,
οὕνεκ᾽ ἄρα Λητοῖ ἰσάσκετο καλλιπαρῄῳ·
φῆ δοιὼ τεκέειν, ἣ δ᾽ αὐτὴ γείνατο πολλούς·
τὼ δ᾽ ἄρα καὶ δοιώ περ ἐόντ᾽ ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν.
Οἳ μὲν ἄρ᾽ ἐννῆμαρ κέατ᾽ ἐν φόνῳ, οὐδέ τις ἦεν 610
κατθάψαι, λαοὺς δὲ λίθους ποίησε Κρονίων·
τοὺς δ᾽ ἄρα τῇ δεκάτῃ θάψαν θεοὶ Οὐρανίωνες.
Ἣ δ᾽ ἄρα σίτου μνήσατ᾽, ἐπεὶ κάμε δάκρυ χέουσα.
Νῦν δέ που ἐν πέτρῃσιν ἐν οὔρεσιν οἰοπόλοισιν
ἐν Σιπύλῳ, ὅθι φασὶ θεάων ἔμμεναι εὐνὰς 615
νυμφάων, αἵ τ᾽ ἀμφ᾽ Ἀχελώϊον ἐρρώσαντο,
ἔνθα λίθος περ ἐοῦσα θεῶν ἐκ κήδεα πέσσει.
Ἀλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα δῖε γεραιὲ
σίτου· ἔπειτά κεν αὖτε φίλον παῖδα κλαίοισθα
Ἴλιον εἰσαγαγών· πολυδάκρυτος δέ τοι ἔσται. » 620

Ἦ καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς Ἀχιλλεὺς 621
σφάξ᾽· ἕταροι δ᾽ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον,
μίστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν,
ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
Αὐτομέδων δ᾽ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ 625
καλοῖς ἐν κανέοισιν· ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
Οἳ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
ἤτοι Δαρδανίδης Πρίαμος θαύμαζ᾽ Ἀχιλῆα
ὅσσος ἔην οἷός τε· θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει· 630
αὐτὰρ ὃ Δαρδανίδην Πρίαμον θαύμαζεν Ἀχιλλεὺς
εἰσορόων ὄψίν τ᾽ ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων.
Αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες,
τὸν πρότερος προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής·

« Λέξον νῦν με τάχιστα διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη 635
ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντες·
οὐ γάρ πω μύσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν
ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὤλεσε θυμόν,
ἀλλ᾽ αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω
αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον. 640
Νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην καὶ αἴθοπα οἶνον
λαυκανίης καθέηκα· πάρος γε μὲν οὔ τι πεπάσμην. »

Ἦ ῥ᾽, Ἀχιλεὺς δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσε 643
δέμνι᾽ ὑπ᾽ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
πορφύρε᾽ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ᾽ ἐφύπερθε τάπητας, 645
χλαίνας τ᾽ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
Αἳ δ᾽ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
αἶψα δ᾽ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε᾽ ἐγκονέουσαι.
Τὸν δ᾽ ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·

«  Ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο γέρον φίλε, μή τις Ἀχαιῶν 650
ἐνθάδ᾽ ἐπέλθῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
βουλὰς βουλεύουσι παρήμενοι, ἣ θέμις ἐστί·
τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν,
αὐτίκ᾽ ἂν ἐξείποι Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν,
καί κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένηται. 655
Ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ποσσῆμαρ μέμονας κτερεϊζέμεν Ἕκτορα δῖον,
ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.»

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής· 659

« Εἰ μὲν δή μ᾽ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ, 660
ὧδέ κέ μοι ῥέζων Ἀχιλεῦ κεχαρισμένα θείης.
Οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ᾽ ὕλη
ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν.
Ἐννῆμαρ μέν κ᾽ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν,
τῇ δεκάτῃ δέ κε θάπτοιμεν δαινῦτό τε λαός, 665
ἑνδεκάτῃ δέ κε τύμβον ἐπ᾽ αὐτῷ ποιήσαιμεν,
τῇ δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξομεν εἴ περ ἀνάγκη. »

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς· 668

« Ἔσται τοι καὶ ταῦτα γέρον Πρίαμ᾽ ὡς σὺ κελεύεις·
σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον ὅσσον ἄνωγας. » 670

Ὣς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος 671
ἔλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείσει᾽ ἐνὶ θυμῷ.
Οἳ μὲν ἄρ᾽ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο
κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες,
αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης ἐϋπήκτου· 675
τῷ δὲ Βρισηῒς παρελέξατο καλλιπάρῃος.

Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ 677
εὗδον παννύχιοι μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ·
ἀλλ᾽ οὐχ Ἑρμείαν ἐριούνιον ὕπνος ἔμαρπτεν
ὁρμαίνοντ᾽ ἀνὰ θυμὸν ὅπως Πρίαμον βασιλῆα 680
νηῶν ἐκπέμψειε λαθὼν ἱεροὺς πυλαωρούς.
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·

« Ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε μέλει κακόν, οἷον ἔθ᾽ εὕδεις 683
ἀνδράσιν ἐν δηΐοισιν, ἐπεί σ᾽ εἴασεν Ἀχιλλεύς.
Καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ᾽ ἔδωκας· 685
σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα
παῖδες τοὶ μετόπισθε λελειμμένοι, αἴ κ᾽ Ἀγαμέμνων
γνώῃ σ᾽ Ἀτρεΐδης, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί. »

Ὣς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ ὃ γέρων, κήρυκα δ᾽ ἀνίστη. 689
Τοῖσιν δ᾽ Ἑρμείας ζεῦξ᾽ ἵππους ἡμιόνους τε, 690
ῥίμφα δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ στρατόν, οὐδέ τις ἔγνω.

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐϋρρεῖος ποταμοῖο 692
Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς,
Ἑρμείας μὲν ἔπειτ᾽ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
Ἠὼς δὲ κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν, 695
οἳ δ᾽ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τε
ἵππους, ἡμίονοι δὲ νέκυν φέρον. Οὐδέ τις ἄλλος
ἔγνω πρόσθ᾽ ἀνδρῶν καλλιζώνων τε γυναικῶν,
ἀλλ᾽ ἄρα Κασσάνδρη ἰκέλη χρυσῇ Ἀφροδίτῃ
Πέργαμον εἰσαναβᾶσα φίλον πατέρ᾽ εἰσενόησεν 700
ἑσταότ᾽ ἐν δίφρῳ, κήρυκά τε ἀστυβοώτην·
τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἐφ᾽ ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσι·
κώκυσέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ·

« Ὄψεσθε Τρῶες καὶ Τρῳάδες Ἕκτορ᾽ ἰόντες, 704
εἴ ποτε καὶ ζώοντι μάχης ἐκνοστήσαντι 705
χαίρετ᾽, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ᾽ ἦν παντί τε δήμῳ. »

Ὣς ἔφατ᾽, οὐδέ τις αὐτόθ᾽ ἐνὶ πτόλεϊ λίπετ᾽ ἀνὴρ 707
οὐδὲ γυνή· πάντας γὰρ ἀάσχετον ἵκετο πένθος·
ἀγχοῦ δὲ ξύμβληντο πυλάων νεκρὸν ἄγοντι.
Πρῶται τόν γ᾽ ἄλοχός τε φίλη καὶ πότνια μήτηρ 710
τιλλέσθην ἐπ᾽ ἄμαξαν ἐΰτροχον ἀΐξασαι
ἁπτόμεναι κεφαλῆς· κλαίων δ᾽ ἀμφίσταθ᾽ ὅμιλος.
Καί νύ κε δὴ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
Ἕκτορα δάκρυ χέοντες ὀδύροντο πρὸ πυλάων,
εἰ μὴ ἄρ᾽ ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα· 715

« Εἴξατέ μοι οὐρεῦσι διελθέμεν· αὐτὰρ ἔπειτα 716
ἄσεσθε κλαυθμοῖο, ἐπὴν ἀγάγωμι δόμον δέ. »

Ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ. 718
Οἳ δ᾽ ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα
τρητοῖς ἐν λεχέεσσι θέσαν, παρὰ δ᾽ εἷσαν ἀοιδοὺς 720
θρήνων ἐξάρχους, οἵ τε στονόεσσαν ἀοιδὴν
οἳ μὲν ἄρ᾽ ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.
Τῇσιν δ᾽ Ἀνδρομάχη λευκώλενος ἦρχε γόοιο
Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα·


 

486 « Divin Achille, souviens-toi de ton père qui est de mon âge et qui touche au seuil de la vieillesse. En ce moment peut-être ses voisins lui font la guerre, et il n'a personne pour le secourir dans un si pressant danger. Mais comme il sait que tu vis encore, il se réjouit au fond de son âme, et tous les jours il espère te voir revenir d'Ilion. Moi, pauvre infortuné, j'avais aussi des fils vaillants dans cette ville que tu assièges depuis si long-temps : je crois maintenant qu'il ne m'en reste plus aucun. Ils étaient cinquante lorsque les Grecs vinrent dans ces plaines (dix-neuf d'entre eux étaient nés du même sein ; les autres furent mis au monde par des femmes étrangères), eh bien ! le cruel Mars me les a presque tous ravis ! Un seul me restait, celui qui défendait notre cité, qui nous protégeait nous-mêmes, et tu viens de l'immoler tandis qu'il combattait pour sa patrie ! Ce fils, c'était Hector... C'est pour lui que je suis venu dans ta tente, c'est pour racheter son cadavre que je t'apporte ces riches présents. O Achille, crains et respecte les dieux, prends pitié de mon sort en songeant à ton vieux père, et pense que j'ai fait ce qu'aucun mortel n'a fait sur cette terre : j'ai porté à mes lèvres la main du meurtrier de mon fils !... »

507 Il s'arrête. Achille est attendri en pensant à son père ; il prend le vieillard par la main, et le repousse doucement. Priam, prosterné aux pieds d'Achille, verse des larmes au souvenir d'Hector, et Achille pleure en songeant à son père et à l'infortuné Patrocle : la tente retentit de leurs gémissements et de leurs plaintes. Quand le divin Achille a calmé sa douleur, qu'il s'est rassasié de larmes, il se lève et tend la main au vieillard : le héros est touché de compassion à la vue de ces cheveux blancs et de cette barbe vénérable. Il prend la parole et dit :

518 « Malheureux, tu as déjà enduré bien des peines ! Mais comment as-tu osé venir seul jusqu'en ces lieux et te présenter à celui qui t'a ravi de si vaillants fils ? Ah ! tu portes un cœur de fer. Repose-toi sur ce siège ; et quelle que soit notre affliction, renfermons-la dans notre âme : on ne gagne rien à gémir sans cesse. Les dieux ont destiné les faibles humains à vivre dans la douleur : eux seuls sont exempts de soucis et de larmes. Deux tonnes remplies de tous les dons destinés aux mortels sont placés sur le seuil du palais de Jupiter ; dans l'une sont les maux, dans l'autre sont les biens. Celui pour qui le maître de l'Olympe puise également dans ces deux vases et entremêle les dons, éprouve tantôt le mal et tantôt le bien. Mais celui qui ne reçoit des présents que de la tonne funeste, reste toute sa vie exposé aux outrages ; la faim dévorante le poursuit sur la terre fertile, et il erre en tous lieux, méprisé par les hommes et par les immortels. Ainsi, quand Pelée vint au monde, les dieux le comblèrent des dons les plus précieux : il surpassa tous les hommes par ses richesses ; il fut le roi des braves Thessaliens, et il eut, quoique mortel, une déesse pour épouse. Mais, plus tard, Jupiter lui fit connaître le malheur : il n'a point dans son palais d'enfants pour régner après lui ; il ne possède qu'un fils qui doit bientôt mourir. Hélas ! je vois maintenant que je n'assisterai point mon père dans sa vieillesse ! Je suis dans les plaines de Troie et loin de mu patrie pour ton malheur et pour celui de ta race. J'ai appris que toi-même, ô vieillard, tu étais autrefois un roi fortuné : ta puissance s'étendait depuis Lesbos où régnait Macar jusqu'à la Phrygie et au vaste Hellespont ; enfin, tu l'emportais sur tous et par tes richesses précieuses et par tes nombreux enfants. Mais depuis que les dieux ont attiré sur toi tous les malheurs, on voit régner autour d'Ilion les combats et le carnage. Supporte donc tes maux avec patience et ne livre pas ton âme à un deuil éternel. Tu pleures vainement ton fils, puisque tu ne le rappelleras point à la vie. Crains plutôt qu'il ne t'arrive encore quelque nouvelle infortune. »

552 Le vieux Priam lui répond aussitôt :

« Noble enfant de Jupiter, ne me force point de m'asseoir sur ce siège pendant que le cadavre de mon cher Hector est étendu sur la terre, privé de sépulture. Rends-moi mon fils, afin que mes yeux puissent encore revoir celui que j'ai tant aimé ; mais en échange reçois les dons que je t'apporte. Ah ! puisses-tu jouir long-temps de ces présents et retourner dans ta belle patrie, toi qui, le premier, m'as permis de vivre(11) et de voir les splendides rayons du soleil. »

559 L'impétueux Achille, lançant sur lui des regards courroucés, s'écrie :

« O vieillard, n'excite pas ma colère. Je sais que je dois te rendre ton fils ; car ma mère, la fille du vieux Nérée, est venue elle-même m'apporter les ordres du grand Jupiter. Je sais aussi, et tu ne saurais me le cacher, qu'un dieu t'a conduit vers ces navires. Il n'est pas un guerrier, fût-il même à la fleur de son âge, qui eût osé franchir nos retranchements : il lui aurait été impossible d'échapper à la vigilance des sentinelles et de tirer les verrous qui ferment nos portes. O vieillard, ne renouvelle point mes douleurs, de peur que je ne viole les ordres de Jupiter et que je ne t'immole dans ma tente, toi qui viens en suppliant te jeter à mes pieds. »

571 Il dit, et le pauvre vieillard, saisi d'effroi, obéit aussitôt. Le fils de Pelée, semblable à un lion, sort de sa tente ; il est suivi par Alcime et par Automédon, héros qu'il aimait le plus entre tous ses guerriers depuis que Patrocle avait cessé de vivre. Ces deux compagnons d'armes du vaillant Achille détellent les mules et les chevaux, conduisent le héraut de Priam dans la tente du fils de Pelée et le font asseoir sur un siège. Ils s'emparent des magnifiques présents qui doivent servir à racheter Hector, et ne laissent sur le char que deux manteaux et une tunique destinés à envelopper le cadavre qu'on doit ramener dans la ville. Achille ordonne à ses femmes de laver ce corps, de le parfumer d'essences et de le déposer à l'écart pour que Priam ne l'aperçoive point : il craint que ce vieillard, à la vue de son fils, ne fasse éclater sa colère, et que lui-même, transporté de fureur, n'immole l'époux d'Hécube malgré les ordres du puissant Jupiter. Quand les femmes ont lavé le corps d'Hector, elles le parfument d'essences, lui mettent une tunique et l'enveloppent d'un superbe manteau. Achille prend le cadavre, le dépose sur un lit funèbre, et aidé de ses compagnons il place ce lit sur le char de Priam. Alors, en gémissant, il appelle par son nom son fidèle compagnon :

592 « O Patrocle, dit-il, ne sois point irrité contre moi si jamais tu apprends, dans les sombres demeures, que j'ai rendu le cadavre d'Hector à son père. Priam m'a apporté des présents d'une grande valeur, et je ne manquerai pas de t'en consacrer une partie ainsi qu'il est juste de le faire. »

596 Après avoir prononcé ces paroles Achille rentre dans sa tente, se place sur le siège qu'il occupait et qui était de l'autre côté de la muraille. Lorsqu'il est assis, il dit à Priam :

599 « Vieillard, Hector vient de t'être rendu ; il repose maintenant sur un lit funèbre. Au lever de l'aurore tu pourras revoir ton fils et le ramener dans tes foyers ; mais en ce moment prenons notre repas. Niobé, cette noble mortelle à la belle chevelure, songea cependant à manger, quoiqu'elle eût perdu dans son palais six filles charmantes et six fils à la fleur de leur âge. Apollon, dans son courroux contre Niobé, s'arma de son arc d'argent et immola tous ses fils ; et Diane, qui se plaît à lancer de rapides flèches, fit périr les jeunes filles parce que leur mère avait osé s'égaler à la belle Latone en disant qu'elle avait produit de nombreux rejetons, tandis que Latone n'avait eu que deux enfants. Ainsi les deux descendants de Latone, Diane et Apollon, immolèrent les douze enfants de Niobé. Ces malheureuses victimes restèrent pendant neuf jours baignées dans leur sang, et personne ne se présenta pour les ensevelir : Jupiter avait rendu ces peuples insensibles comme la pierre ; le dixième jour elles furent ensevelies par les habitants de l'Olympe. Mais Niobé, après avoir long-temps pleuré, consentit à prendre quelque nourriture ; maintenant elle est parmi les rochers et les montagnes désertes de Sipyle, où sont, dit-on, les grottes des nymphes qui chaque jour dansent sur les rives de Achéloüs ; et quoique changée en pierre, l'infortunée Niobé ressent encore les maux qui lui furent envoyées par les dieux. Songeons donc à prendre notre repas. Vieillard tu pourras, à ton aise, pleurer ton fils dans Ilion, car alors il sera temps de verser sur son cadavre d'abondantes larmes. »

621 En disant ces mots il immole une brebis blanche que ses compagnons dépouillent et préparent ; ils coupent les chairs de la victime, les percent avec des broches, les font rôtir et les retirent du foyer. Automédon prend le pain dans de belles corbeilles et le distribue autour de la table. Achille donne lui-même les viandes aux convives, qui s'emparent aussitôt des mets qu'on leur a servis et préparés. Quand ils ont bu et mangé selon les désirs de leur cœur, Priam se met à considérer Achille : il le trouve si grand et si fort, qu'il lui paraît être un dieu. Achille, de son côté, admire le descendant de Dardanus ; il contemple le visage vénérable de Priam et prête l'oreille à ses discours, car le vieillard, après s'être plu longtemps à admirer les traits d'Achille, lui adresse ces paroles :

635 « Héros nourri par Jupiter, permets-moi d'aller retrouver ma couche et de me livrer aux douceurs du sommeil. Depuis que tu as fait périr mon fils sous tes coups, je n'ai pu fermer les paupières. Je gémissais sans cesse, et, tout en renfermant dans mon âme les mille douleurs qui m'assiègent, je me roulais dans les cours de mon palais, et je couvrais mon corps de fange et de poussière. Depuis ce temps je n'ai goûté à aucun mets ; ce n'est qu'aujourd'hui seulement que j'ai pris quelque nourriture et que le vin aux sombres couleurs a mouillé mon palais. »

643 Il dit. Achille ordonne aussitôt à ses compagnons et à ses captives de dresser sous les portiques des lits couverts de riches manteaux, de superbes tapis et de moelleuses tuniques. Les captives sortent de la tente en tenant chacune une torche à la main, et s'empressent d'obéir. Alors le fils de Pelée dit à Priam d'un air railleur :

650 « Cher vieillard, couche en dehors ; de peur que les Grecs ne t'aperçoivent, eux qui, selon la coutume, entrent sans cesse dans ma tente pour prendre mes ordres. Si quelqu'un te voyait à travers les ombres de la nuit, il ne manquerait pas d'en avertir Agamemnon pasteur des peuples : ce qui apporterait quelque retard à la délivrance du cadavre d'Hector. Maintenant parle avec franchise et dis-moi combien de jours tu veux consacrer aux funérailles de ton fils, afin que, durant ce temps, je retienne les phalanges de nos guerriers et que je les empêche de marcher sur Ilion. »

659 Le vieux Priam lui répond aussitôt :

« O Achille ! si tu me permets de célébrer les funérailles du divin Hector, tu me combleras de grâces et de faveurs. Tu sais que nous sommes renfermés dans la ville, que la forêt d'où nous tirons notre bois est située sur une montagne éloignée, et que tous les Troyens sont remplis de terreur. Nous pleurerons pendant neuf jours dans mon palais, et le dixième nous célébrerons les funérailles de mon fils, ainsi que le repas funèbre. Le onzième jour nous lui élèverons un tombeau, et le douzième nous recommencerons à combattre si la nécessité nous y contraint. »

668 Le divin Achille à la course rapide lui répond aussitôt en disant :

 « O vieillard, j'agirai selon tes désirs et je te promets que pendant onze jours mes guerriers s'abstiendront de combattre.»

671 A ces mots, il prend la main droite du vieillard pour achever de dissiper ses frayeurs. Priam et son héraut, tous deux remplis de prudence, se cachent sous le vestibule (12), tandis qu'Achille s'achemine vers le lieu le plus retiré de sa tente pour reposer auprès de la belle Briséis.

677 Durant la nuit les dieux et les guerriers qui combattent à cheval se livrèrent aux charmes du sommeil. Mercure seul ne goûta point les douceurs du repos ; il se demandait par quels moyens il ferait sortir à l'insu des gardes le roi Priam du camp des Grecs. Il se pose sur la tête du vieillard et lui dit :

683 « Priam, tu ne redoutes donc pas les périls qui t'environnent ? Quoi ! tu reposes ainsi au milieu de tes ennemis parce qu'Achille t'a épargné ? Hélas ! tu donnes de nombreux présents pour racheter le corps d'Hector ; mais si Agamemnon et les Grecs apprenaient que tu es dans leur camp, tes fils offriraient peut-être inutilement une rançon trois fois plus forte pour te racheter vivant. »

689 A ces mots, le vieillard saisi de crainte éveille son héraut. En même temps Mercure attelle les mules, les coursiers, et, sans être aperçu des Grecs, il conduit rapidement les chars à travers l'armée.

692 Quand ils sont arrivés près des eaux du Xanthe au cours tortueux, près de ce fleuve magnifique engendré par Jupiter, Mercure remonte dans l'Olympe : en ce moment la fille du matin étendait son voile d'or sur toute la terre. Priam et Idéus s'acheminent vers Ilion en soupirant avec amertume ; les mules conduisent rapidement le cadavre d'Hector. Cassandre, semblable à la blonde Vénus, fut la première qui aperçut parmi les Troyens et les Troyennes ce triste cortège ; car elle était montée sur la haute tour de Pergame. Elle voit son père chéri debout sur le char, et le héraut Idéus conduisant le chariot sur lequel était étendu le corps de son malheureux frère. Soudain elle pousse des cris de douleur et remplit la ville de ses gémissements :

704 « Troyens et Troyennes, s'écrie-t-elle, venez voir aux portes de la ville le cadavre d'Hector ! Accourez tous, vous qui receviez ce héros avec tant d'allégresse lorsqu'il revenait du combat, lorsqu'il était la joie d'Ilion et de tout le peuple ! »

707 Elle dit, et bientôt il ne reste plus dans la ville aucun homme, aucune femme ; ils sont tous saisis d'une douleur profonde, et ils se réunissent aux portes, près du chariot qui porte le cadavre. A leur tête sont l'épouse chérie et la vénérable mère d'Hector, qui s'arrachent les cheveux ; elles s'élancent toutes deux sur le char pour toucher les premières le corps de ce héros infortuné, et le peuple le suit en pleurant. Ah ! sans doute, les Troyens seraient restés aux portes de la ville et ils auraient durant le jour, et même après le coucher du soleil, versé des larmes sur le corps d'Hector, si Priam, du haut de son char, ne se fût écrié :

716 « Retirez-vous donc, et laissez passer mes mules. Vous vous rassasierez de soupirs et de larmes quand j'aurai conduit ce cadavre dans mon palais. »

718 Aussitôt les Troyens se séparent et ouvrent au chariot un large chemin. Quand Priam et le héraut sont dans le palais, ils déposent Hector sur un lit funèbre entouré de chanteurs qui entonnent des hymnes de deuil. Tandis qu'ils font entendre ces chants lugubres, les femmes y répondent par de tristes lamentations. Andromaque, en tenant dans ses mains la tête du valeureux Hector, commence les gémissements en disant :

 

 

«  Ἆνερ ἀπ᾽ αἰῶνος νέος ὤλεο, κὰδ δέ με χήρην 725
λείπεις ἐν μεγάροισι· πάϊς δ᾽ ἔτι νήπιος αὔτως
ὃν τέκομεν σύ τ᾽ ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω
ἥβην ἵξεσθαι· πρὶν γὰρ πόλις ἥδε κατ᾽ ἄκρης
πέρσεται· ἦ γὰρ ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὅς τέ μιν αὐτὴν
ῥύσκευ, ἔχες δ᾽ ἀλόχους κεδνὰς καὶ νήπια τέκνα, 730
αἳ δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσι,
καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι· σὺ δ᾽ αὖ τέκος ἢ ἐμοὶ αὐτῇ
ἕψεαι, ἔνθά κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο
ἀθλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχου, ἤ τις Ἀχαιῶν
ῥίψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου λυγρὸν ὄλεθρον 735
χωόμενος, ᾧ δή που ἀδελφεὸν ἔκτανεν Ἕκτωρ
ἢ πατέρ᾽ ἠὲ καὶ υἱόν, ἐπεὶ μάλα πολλοὶ Ἀχαιῶν
Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας.
Οὐ γὰρ μείλιχος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαῒ λυγρῇ·
τὼ καί μιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ, 740
ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας
Ἕκτορ· ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά.
Οὐ γάρ μοι θνῄσκων λεχέων ἐκ χεῖρας ὄρεξας,
οὐδέ τί μοι εἶπες πυκινὸν ἔπος, οὗ τέ κεν αἰεὶ
μεμνῄμην νύκτάς τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσα. » 745

Ὣς ἔφατο κλαίουσ᾽, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 746
Τῇσιν δ᾽ αὖθ᾽ Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο·

« Ἕκτορ ἐμῷ θυμῷ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων,
ἦ μέν μοι ζωός περ ἐὼν φίλος ἦσθα θεοῖσιν·
οἳ δ᾽ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ. 750
Ἄλλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
πέρνασχ᾽ ὅν τιν᾽ ἕλεσκε πέρην ἁλὸς ἀτρυγέτοιο,
ἐς Σάμον ἔς τ᾽ Ἴμβρον καὶ Λῆμνον ἀμιχθαλόεσσαν·
σεῦ δ᾽ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήκεϊ χαλκῷ,
πολλὰ ῥυστάζεσκεν ἑοῦ περὶ σῆμ᾽ ἑτάροιο 755
Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες· ἀνέστησεν δέ μιν οὐδ᾽ ὧς.
Νῦν δέ μοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἐν μεγάροισι
κεῖσαι, τῷ ἴκελος ὅν τ᾽ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
οἷς ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν. »

Ὣς ἔφατο κλαίουσα, γόον δ᾽ ἀλίαστον ὄρινε. 760
Τῇσι δ᾽ ἔπειθ᾽ Ἑλένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο·

« Ἕκτορ ἐμῷ θυμῷ δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων, 762
ἦ μέν μοι πόσις ἐστὶν Ἀλέξανδρος θεοειδής,
ὅς μ᾽ ἄγαγε Τροίηνδ᾽· ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέσθαι.
Ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδε εἰκοστὸν ἔτος ἐστὶν 765
ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβην καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθα πάτρης·
ἀλλ᾽ οὔ πω σεῦ ἄκουσα κακὸν ἔπος οὐδ᾽ ἀσύφηλον·
ἀλλ᾽ εἴ τίς με καὶ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισιν ἐνίπτοι
δαέρων ἢ γαλόων ἢ εἰνατέρων εὐπέπλων,
ἢ ἑκυρή, ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὣς ἤπιος αἰεί, 770
ἀλλὰ σὺ τὸν ἐπέεσσι παραιφάμενος κατέρυκες
σῇ τ᾽ ἀγανοφροσύνῃ καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσι.
Τὼ σέ θ᾽ ἅμα κλαίω καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον ἀχνυμένη κῆρ·
οὐ γάρ τίς μοι ἔτ᾽ ἄλλος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
ἤπιος οὐδὲ φίλος, πάντες δέ με πεφρίκασιν. » 775

Ὣς ἔφατο κλαίουσ᾽, ἐπὶ δ᾽ ἔστενε δῆμος ἀπείρων. 776
Λαοῖσιν δ᾽ ὃ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν·

«  Ἄξετε νῦν Τρῶες ξύλα ἄστυ δέ, μὴ δέ τι θυμῷ
δείσητ᾽ Ἀργείων πυκινὸν λόχον· ἦ γὰρ Ἀχιλλεὺς
πέμπων μ᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε μελαινάων ἀπὸ νηῶν 780
μὴ πρὶν πημανέειν πρὶν δωδεκάτη μόλῃ ἠώς. »

Ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ὑπ᾽ ἀμάξῃσιν βόας ἡμιόνους τε 782
ζεύγνυσαν, αἶψα δ᾽ ἔπειτα πρὸ ἄστεος ἠγερέθοντο.
Ἐννῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην·
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη φαεσίμβροτος ἠώς, 785
καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἐξέφερον θρασὺν Ἕκτορα δάκρυ χέοντες,
ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν, ἐν δ᾽ ἔβαλον πῦρ.

Ἧμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, 788
τῆμος ἄρ᾽ ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ Ἕκτορος ἔγρετο λαός.
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο 790
πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ
πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα
ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ᾽ ἕταροί τε
μυρόμενοι, θαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν.
Καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες 795
πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν.
Αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὕπερθε
πυκνοῖσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισι·
ῥίμφα δὲ σῆμ᾽ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ ἥατο πάντῃ,
μὴ πρὶν ἐφορμηθεῖεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί. 800
Χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον· αὐτὰρ ἔπειτα
εὖ συναγειρόμενοι δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα
δώμασιν ἐν Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος. 803

Ὣς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.

725 Cher époux, tu es mort à la fleur de ton âge, et tu me laisses veuve dans ton palais ! Ce fils si jeune, que nous fûmes assez malheureux pour mettre au monde, ne parviendra jamais jusqu'à l'adolescence ; car, avant ce temps, notre ville sera précipitée du haut de son faîte. Hector, tu n'es plus, toi le défenseur d'Ilion, toi le protecteur de notre belle cité, toi le sauveur des Troyennes et de leurs jeunes enfants ! Bientôt, sans doute, nos ennemis nous entraîneront sur leurs navires et nous réduiront toutes à l'esclavage. Ils t'emmèneront aussi, ô mon fils ; ils te soumettront à des travaux avilissants et grossiers, et tu seras sous les ordres d'un maître cruel. Peut-être bien aussi qu'ils t'arracheront de mes bras pour te précipiter du haut des tours, afin de venger par ta mort le meurtre d'un frère, d'un père ou d'un fils ; car Hector ne pardonnait jamais à ses adversaires, et il a privé de la vie un grand nombre d'Achéens. Voilà pourquoi tout le peuple le pleure maintenant dans Ilion. Cher époux, ta mort plonge tes parents dans la tristesse, et elle me réserve à moi des douleurs profondes ! Hélas ! tu ne m'as point tendu la main en rendant le dernier soupir ; tu ne m'as point adressé tes dernières paroles, ces ordres sacrés dont je me serais souvenu et que j'aurais répétés sans cesse la nuit et le jour en répandant des larmes ! »

746 Ainsi gémit Andromaque, et ses femmes pleurent autour d'elle. Alors Hécube se lamente en disant :

« Hector, toi le plus aimé de mes enfants, tu étais chéri par les dieux pendant ta vie, et, maintenant que tu n'es plus, ils veillent encore sur toi. Lorsque l'impétueux Achille fit prisonniers mes autres fils, il les vendit au delà des mers, sur les rives de Samos, d'Imbros et de l'inabordable (13) Lemnos ; mais quand il t'eut vaincu, toi, mon Hector, il t'arracha la vie et te traîna honteusement autour de Patrocle, que tu as fait périr. Mais toutes ces cruautés n'ont pu faire revivre son compagnon. En voyant ton corps si frais et si beau, il semble que tu viens d'être immolé, et qu'Apollon t'a percé de ses plus douces flèches. »

760 Hécube, par ces paroles entrecoupées de sanglots, l'ait répandre des larmes à tous ceux qui l'entourent. Alors Hélène s'avance et s'écrie en pleurant :

762 « O Hector, de tous les frères de mon époux tu étais celui que j'aimais le plus ; car le beau Pâris est mon mari depuis qu'il m'a conduite dans Ilion. Ah ! pourquoi n'ai-je point reçu la mort auparavant !... Il y a vingt ans que j'ai quitté ma patrie pour, venir en ces lieux, et jamais je n'ai entendu sortir de ta bouche une parole dure ou blessante ; au contraire, si des reproches m'étaient adressés par mes frères, par mes sœurs ou par ma mère (car Priam me traita toujours avec douceur), tu les reprenais avec bonté et tu les désarmais par tes bienveillantes paroles. Aussi maintenant je déplore à la fois et ton sort et le mien, puisque je n'aurai plus dans cette ville ni ami, ni soutien, moi que tous voient avec horreur ! »

776 En prononçant ces dernières paroles, Hélène verse des torrents de larmes, et tout le peuple redouble ses gémissements. Alors le vieux Priam, s'adressant aux Troyens, leur dit :

« Hâtez vous d'aller couper du bois dans la forêt et de l'apporter dans la ville. Ne craignez point les embûches des Grecs : Achille m'a promis de ne point nous attaquer avant la douzième aurore. »

782 A ces mots le peuple attelle aux chars les bœufs et les mules, et s'assemble devant les portes de Troie. Durant neuf jours on apporte du bois dans la ville ; mais lorsque la dixième aurore vint annoncer la lumière aux humains, on s'empara du cadavre d'Hector, on le déposa sur le bûcher, et en quelques instants il fut entouré de flammes.

788 Le lendemain, dès que l'Aurore aux doigts de rosé eut brillé dans les cieux, le peuple se rassembla en foule autour du bûcher. On éteignit d'abord avec des flots de vin aux sombres couleurs tout ce que le feu avait atteint. Les frères et les amis d'Hector recueillirent, en versant des larmes, les ossements blanchis du héros, qu'ils déposèrent dans une urne d'or ; ils la couvrirent de voiles de pourpre, la placèrent dans une fosse profonde, scellée avec de larges pierres, et se hâtèrent d'élever en cet endroit un simple tumulus. Pendant ce temps des sentinelles veillaient de toutes parts, car les Troyens craignaient d'être surpris par les Grecs. Quand on eut élevé la tombe, les guerriers se retirèrent et prirent le repas funèbre dans le palais du roi Priam (14).

803 C'est ainsi que les Troyens célébrèrent les funérailles d'Hector dompteur de coursiers.

 

 

Notes, explications et commentaires

(1) C’est-à-dire depuis qu’Hector avait été tué par Achille. Mais Bentley propose de supprimer ce passage, qui est en contradiction avec les neuf jours dont il est parlé plus loin.

(2) Le texte grec porte : κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν (κωφὴν γαῖαν) (vers 54) (poussière ou terre insensible). Aristote, au sujet de ce passage, fait observer dans sa Rhétorique qu’on ne doit point maltraiter ceux qui ne peuvent sentir les mauvais traitements.

(3) Μολύβδαινα (balle de plomb) ; elle était attachée à l’hameçon au-dessus de l’amorce, afin que celle-ci s’enfonçât plus profondément dans l’eau.

(4) Ce tuyau garantissait le fil de la ligne : il l’empêchait de s’enfoncer trop avant et servait à s’assurer si le poisson mordait à l’hameçon : maintenant on se sert pour le même usage d’un tuyau de plume.

(5) Nous lisons dans le texte : ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες (vers 262). que Dubner traduit par : agnorum atque hœdorum publici raptores. Ce passage doit être compris ainsi : ravisseurs des agneaux et des chevreaux publics ou ravisseurs non étrangers, mais compatriotes ; c’est-à-dire qui enlèvent le bétail, non des étrangers, mais de leurs propres concitoyens.

(6) χέρνιβον (vers 304) (lave-main), bassin pour laver les mains avant le sacrifice.

(7) La signification de l’épithète μόρφνον (μόρφνος) (vers 317), qu’Homère donne à l’aigle est incertaine. On pense qu’elle signifie sombre, de couleur foncée, noirâtre. Dubner latinise μόρφνος sans l’expliquer. D’autres auteurs entendent par μόρφνος qui a une belle forme. Aristote dans son Histoire des Animaux donne à ce mot pour racine μόρος, φόνος et prétend que les aigles qui étaient désignés par cette épithète habitaient les vallées et les marais ; c’est, sans doute à cause de cette explication que Voss traduit μόρφνος par wohnend im Thal und Gesumpf (habitant dans les vallées et les marais).

(8) τελειότατον (vers 315) (terminé, fini, achevé, de là parfait, accompli). Ces aigles étaient les plus certains des oiseaux parce que les présages tirés de leur vol étaient les plus sûrs et semblaient venir de Jupiter lui-même.

(9) Le chariot nomme ἀπήνην (vers 324) était à quatre roues ; il différait du char appelé ἅρμα et il était destiné à transporter des fardeaux.

(10) On entend par πέδιλον des semelles ou des sandales qu’on s’attachait sous les pieds quand on voulait sortir : celles des dieux étaient d’une élasticité particulière. Nous avons traduit dans l’Odyssée (livre V, page 92) πέδιλον par brodequins ; mais nous pensons que le mot sandales convient mieux.

(11) Ce passage : με πρῶτον ἔασας (vers 558) est fort difficile à comprendre si l’on n’admet pas le retranchement du vers. Plusieurs critiques, tels que Didyme et Hermappias, écrivaient ἔασας avec l’esprit rude et alors le sens était: toi qui le premier m’as favorisé. Sidonius mettait : με πρῶτον ἔασας : toi qui le premier as pris pitié de moi. Mais Tryphon, avec beaucoup plus de raison, laissait subsister ἔασας avec l’esprit doux et supposait qu’Achille interrompait le discours de Priam. Wolf semble avoir adopté l’opinion de ce critique, puisqu’il met entre parenthèse le vers suivant; c’est-à-dire les dernières paroles de Priam.

(12) On entend par πρόδομος de πρό ( avant ) δόμος (demeura) l’avant-maison, la partie antérieure de la maison, tant la cour qui s’étendait, devant la porte de la maison, que le passage de la maison dans la cour. πρόδομος signifie aussi, par cette raison, vestibule et portique.

(13) Le texte porte : Λῆμνον ἀμιχθαλόεσσαν (vers 754), Dubner rend ce passage par Lemnum importuosam ; madame Dacier dit la barbare Lemnos ; Bitaubé, la féroce Lemnos ; et Dugas Montbel la sauvage Lemnos. Le Clavis Homerica traduit ἀμιχθαλόεις par inaccessus ; le Dictionnaire des Homérides rend cette épithète par inabordable, inhospitalier, et donne pour racine à ἀμιχθαλόεις non μιγνυμι mais la forme allongée d’ ἄμικτος.

(14) Il doit paraître étonnant, dit Knight, à ceux qui nous recommandent et nous apportent si positivement des inscriptions qui auraient précédé les temps homériques et ceux de la guerre de Troie que dans les funérailles de Patrocle et d’Hector, traitées avec tant de soin, avec tant de détails et de magnificences, que parmi les nombreuses cérémonies consacrées à apaiser leurs âmes et tous les monuments destinés à conserver leur mémoire à la postérité, il n’y ait pas un seul passage qui nous dise que les noms et les actions de ceux qui sont morts ou les vœux de leurs parents ont été inscrits sur des pierres sépulcrales, ni même qui fasse allusion à cet usage.