RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE FRONTON

FRONTON

 

PRINCIPES DE L'HISTOIRE

 

 

Oeuvre numérisée et mise en page par Thierry Vebr

 

M. C. FRONTONIS

PRINCIPIA HISTORIAE

Macedonum spes torrentis modo magna vi ortae brevi die occidenrunt : quorum unius humnae prolis aetate imperium extinctum est. Nam illa quae Alexandri comites familiaresque tenuerunt, praefecturae magis, quam imperia appellandae... Nemini usquam oppidum neque tectum diutunum aut limen inveteratum : libertatem inopia sortiti, quia inope in solo subigendi sterilis fructus laboris capitur... Vagi palantes, nullo itnineris destinato fine, non ad locum, sed ad vesperum contenditur... .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... (decep)tionibus clades ediderunt, latronum potius quam hostium numero duco. Soli hominum Parthi adversus populum Romanum hostile nomen haud umquam contemnendum gesserunt. Id satis demonstrat non Crassi modo clades et Antonii foeda fuga, sed etiam fortissimi imperatoris Trajani ductu legatus cum exercitu caesus, et principis ad triumphum decedentis haudquaquam secura nec incruenta regressio.

Bella igitur duo maxima a duobus maximis imperatoribus adversus Parthos nostra memoria pari eventu bellata contendere inter sese pro copiis cujiusque ducis et temporis pergam : haud ignarus fortia facinora viventium gravatius, mortuorum gratius accipi : faveri praeteritis, invideri praesentibus. Namque invidia semper... persistere... de... in... docebitur.  Dempta (q)uisque (extra) posse (quo) bi... an... (ecce)... pertum est da... his... publicam sibi admninistrandam... qui... sis a patria... nec belli adversus Parthos instaurandi (auc)tor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ubi primum magnum ducem resp. poposcit,  omnibus Arpinati paupertate aut nursina duritia ortis ducibus bellicosior extitit...  Parthos romano sanguine inpiatos... visui... orbant... tranquillus... oratoribus... atque...  Olim adversus Romanos intentum et infestum et instructum, bellis exercitatum... ab insidiis... ad omne facinus audendum praeceps agebatur nullo jam scelere, quod atrocius auderet reliquo. Tum praeterea... nodatum... bellum ... Ad hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in bellum profectus est cum cognitis militibus hostem Parthum contemnentibus, sagittarum ictus post ingentia Dacorum falcibus inlata volnera despicatui habentibus. Multos militum imperator suo quemque nomine proprio aut castrensi cognomento (jo)culari appellabat. Pigros... vel corniculo, vel (aureo), vel... partim... cujusque...  triumphus... Lucio milites aut dilectu novo tirones sumendi fuerunt aut... et molli militia corrupti. Namque post ... propemodum... Hadriano principe regundis et facunde appellandis exercitibus satis inpigro, sed a summ... bellorum... Hadrianus provincias manu Trajani captas omittere maluit quam exercitu retinere. Ejus itinerum monumenta videas per plurimas Asiae atque Europae urbes, et regum... exercitus... suum... nem(ine) apstinendo uni omnium Romanorum principum Numae regi aequiperandus...

 alia multa tum sepulcra ex saxo formata. Non solum in gelosas, sed etiam in alias meridionalis sedis terras profectus est saluti his provinciis, quas trans Euphratis et Danuvii ripas sitas Trajanus spe Moesiae et Asiae provinciae addere . . . e . imperio Romano adnexuerat. Has omnino provincias, Daciam et Parthis omissas partes, ultro restituit. Exercitus in Asia se pro scutis atque gladiis salibus sub pellibus delectare: Neminem umquam ducem post ejusmodi vidit...

... longa desuetudine bellandi miles romanus ad ignaviam redactus. Nam cum omnibus vitae artibus, tum praecipue rei militari desidia noxia est... per(moti)... est... experiri, et... milites in campo exercere. Corruptissimi vero omnium Syriatici milites, seditiosi, contumaces, apud signa infrequentes... praesidiis vagi... ac palantes, de meridie... temulenti ; ne armatu quidem sustinendo adsueti, sed inpatientia laboris armis singillatim omittendis in velitum atque funditorum modum seminudi. Praeter hujuscemodi dedecora malis proeliis ita perculsi fuerunt, ut ad primum Parthorum conspectum terga verterent, tubas quasi fugae signum canentis audirent. Tantam militaris disciplinae labem... coercuit, industria sua ad militandum exemplo proposita. Primus ipse in agmine haud saepius equo vehi, quam pedibus fatisci : tam solem torridum facile, quam diem serenum ferre : pulverem confertum pro nebula pati, sudorem in armis, ut in ludicris ; insuper habere; caput apertum soli et imbribus et grandini et nivibus, neque (se) adversus tela munitum praebere : spectandis in campo militibus operam dare, et aegros intervisere : non incuriose per militum contubernia transire, sed forte temere Syrorum munditias introspicere (et) Pannoniorum inscitias. Sero ipse post decisa negotia lava(re) : mensa sobria, victu in castris plebeio : vinum loci, aquam temporis bibere : primam vigiliam facile vigilare, postremam jamdudum expergitus opperiri : labore magis quam otio laetari, otio ad laborem abuti : vacua militaribus tempora civilibus negotiis occupare. In paenuria subita ramis nonnumquam et frondibus pro supellectile usus est, caespitem interdum ut torum incubans. Somnum cepit labore paratum, non silentio quaesitum. Graviora (de)mum perverse facta severe animadvertit, leviora sciens dissimulavit : locum paenitendi reliquit. Nam delicta sua plerique, dum ignorari putant, corrigunt; ubi manifesta sciunt, inpudentia obfirmantur...

...  sciret catafractos somiles esse beluis piscibus, eas eludere alto mari cernuantis... spectes, Lucius consiliorum sollertia longe... magn(as personare)... Equi lubrico instabiles, manus frigore inritae, arcus imbribus enerves....  Litteras ultro dederat, bellum, si vellet, condicionibus poneret. Dum oblatam pacem spernit barbarus, male mulcatus est. Ea re dilucide patet, quanta Lucio cura insita sit militum salutis, qui gloriae suae dispendio redimere cupiverit pacem incruentam. Trajano suam potiorem gloriam in sanguine militum futuram, de ceteris ejus studiis multi conjectant. Nam saepe Parthorum legatos pacem precanteis dismisisse inritos. Justitiae quoque et clementiae fama apud barbaros sancta de Lucio : Trajanus non omnibus aeque purgatus. Regna fortunasque suas in fidem Luci contulisse neminem paenituit : Trajano caedes Parthamasiri regis supplicis haud satis excusata. Tametsi ultro ille vim coeptans tumultu orto merito interfectus est, meliore tamen Romanorum fama impune supplex abisset, quam jure supplicium luisset. Namque talium facinorum causa facti latet, factum spectatur ; longeque praestat secundo gentium rumore injuriam neglegere, quam adverso vindicare. Bello Parthico utroque consulares viri duo exercitum utrique ducentes obtruncati: Severianus quidem Lucio ab urbe necdum etiamtum profecto. Enimvero cum praesens Trajanus Euphrati et Tigridis portoria equorum et camelorum trib(uta onera...)... cer caesus est. Illud (etiam)...  tum bello (incipiente) histriones ex urbe in Suriam accisse. Sed profecto, sicut arborum altissimas vehementius ventis quati videmus, ita virtutes maximas invidia criminosius insectatur. Ceterum bello an pace clarior Trajanus imp(erator) existimandus sit, in ambiguo equidem pono : nisi quod armis etiam Spartacus et Viriathus aliquantum potuere ; pacis artibus vix quisquam Trajano ad populum, nisi qui adaeque, acceptior exstitit. Ipsa haec cum pri... ae nonne ullis optrectationibus lacessunt ? Ex summa civilis scientiae ratione sumpta videntur, ne histrionum quidem ceterorumque scaenae aut circi aut harenae artificum indiligentem Principem fuisse, ut qui sciret, populum romanum duabus praecipue rebus, annona et spectaculis, teneri : imperium non minus ludicris, quam seriiis probari : majore damno seria, graviore invidia ludicra neglegi : minus acribus stimulis congiaria, quam spectacula expeti : congiariis frumentariam modo plebem singillatim placari ac nominatim, spectacul(eis) universum.. Quod... se oporteat. Namque ut famem... Neptunum Martemque mole(stias)  illas sibi... est ... arceant non... magis aut... avis (votum)... quam ludeis spectaculorumque caerimonieis placarei. Ei rei pompas et carpenta et tensas et exuvias a majoribus dicatas, elephantos... populus romanus usus sit spectaculeis de(serti)... constrepi, aut linguis pluribus omina(ri). Haec a me refutanda... sunt... ceterum... quid.... litteris diserte ad significandum... compositis, ut qui facundiam inpenso studio...

... pauculis diebus in fascis tene(ntur), illi in pannis sunt omnem aetatem. Itaque bonus ille imperator...  venire captivos jubebat... sint ingratiis quid ego, quippe cui... sin... num me... ais est.... Quod qui... Piscibus in caudis, avibus in pinnis, anguibus serpendi vi . . . . . . . . . .

... Imperium populi Romani ad flumina hostilia porrectum.... quamobrem... etiam tum junioris decer... (qu)ominus ad trium(phum)... habitus.  Quantum a stipendiis otii datum, in venando occupatus...

... certaminis... necessita(tis)... visset providere : per tot provincias, tot obsidionum, proeliorum, arcium, stationum, castellorum excidendorum aperta discrimina, curas et (animum) dispergere...  non... ducem... tametsi... num consentirem...  gnarus... portare... (lon)gior mora...

... liberum amanti est inculpatum silentium. Namque ceteri mortales praesenti die mentiuntur; scribtorum mendacia tam culpam quam memoriam merent sempiternam... Eorum profecto uberrima ingenia frustra fuissent, nisi magnificis se rebus scribendeis occupassent : itemque nisi pro magnitudine rerum gestarum scriptorum quoque ingenia congruerint...  Herculis erumnae celebres, si (non re) etiam discplinae... Enimvero fandi agendique laudibus longe praestantissimus omnium Cato Porcius... In navium... deus al... in... turtuend(i) ejus ergo denominatus : ita Cato oppidatim statuis ornandus, qui prima sollertiarum et Latini nominis subolem et Italicarum originum pueritias inlustravit....   Ut magnis rebus gestis historia non indiligenter scripta nonnihil studii et rumoris auctura sit, sicut ignem quamvis magnum vel levis aura, si adflaverit, adjuverit. Ubi primum frater tuus commentarium miserit, rem co(piose) scribere adgrediemur, si tamen thema, quod gustui mittimus, non displicebit ... Tantas res a te gestas, quantas et Achilles gessisse cuperet, et Homerus scribsisse... laborationibus... his... (rursus) vereor ne quando (taceo in solifundiis)... (concen)tibus et modis absonum quid modulatu et cantu cecinerim...

(Com)parata si quis leget, seu proavus seu pronepos virtute praestare videbitur, comparationis quidem discrimen in familiae nomine permanebit.

PRINCIPES DE L'HISTOIRE

PAR M. C. FRONTO

La puissance des Macédoniens, formée avec la violence d'un torrent, est tombée comme en un jour ; leur empire n'a duré que l'espace de la vie d'un seul homme : car les Etats qu'ont occupés les compagnons et les amis d'Alexandre méritaient plutôt le nom de préfectures que celui d'empires... Ils n'ont jamais eu ni villes, ni toits fixes, ni foyers où vieillir. Ils ont acquis la liberté par l'indigence, parce qu'il n'y a point de profit à subjuguer qui n'a rien... Errants, dispersés, ils n'ont point de but dans leurs voyages, et ils marchent, non pour arrivera un lieu, mais au soir *** Ceux qui ont fait la guerre pour piller, je les mets au rang des brigands plutôt que des ennemis. Les Parthes, seuls de tous les hommes, ont toujours porté dignement le nom d'ennemis contre le peuple romain : c'est ce que prouvent assez non seulement le désastre de Crassus et la fuite honteuse d'Antonius, mais encore le massacre d'un lieutenant avec son armée, sous le commandement du très vaillant empereur Trajanus, et la retraite difficile et sanglante de ce prince, lorsqu'il revenait pour le triomphe.
Je continuerai donc de comparer entr'elles, sous le rapport des temps et sous celui des armées de chaque chef, les deux guerres mémorables que deux très mémorables empereurs ont soutenues de nos jours et avec le même résultat contre les Parthes ; n'ignorant pas que les belles actions des vivants sont accueillies avec plus de peine, et celles des morts avec plus de plaisir ; que la faveur s'attache au passé et l'envie au présent. *** Dès que la république eut besoin d'un grand capitaine, il en parut un plus belliqueux que tous ceux formés par la pauvreté arpinate et la dureté nursinienne *** Autrefois, toujours armé, toujours prêt, toujours épiant l'occasion contre les Romains, exercé par les guerres *** Il était poussé violemment à oser toutes sortes de forfaits : il n'en était point de si atroce qu'il ne tentât *** Il partit pour la guerre avec des soldats qu'il connaissait, qui méprisaient le Parthe, et se moquaient des coups de flèches après les grandes blessures faites par les faux des Daces. L'empereur appelait la plupart des soldats par leur nom propre ou par leur nom de guerre *** Lucius fut obligé de prendre ou des soldats novices de nouvelle levée, ou *** corrompus par la mollesse *** Hadrianus était un prince qui s'entendait merveilleusement à conduire ses soldats et à les haranguer *** Hadrianus aima mieux abandonner les provinces que Trajanus avait conquises par sa valeur que de les conserver par les armes. On voit des monuments de ses marches dans plusieurs villes d'Asie et d'Europe... *** Il est le seul des princes romains qu'on puisse comparer par son humeur pacifique au roi Numa *** Le soldat romain, désaccoutumé de la guerre, perdait insensiblement son courage ; car le défaut d'exercice, pernicieux à tous les arts, l'est surtout à celui de la guerre *** Mais les soldats de Syrie, les plus corrompus de tous, séditieux, insolents, rarement au drapeau, sans cesse hors des quartiers *** et se répandant de tous côtés, dès le milieu du jour *** pleins de vin ; n'étant pas même accoutumés à porter une armure, mais, par impatience de la fatigue, restant sans armes et demi-nus à la manière des vélites et des frondeurs. Pour comble de déshonneur, ils avaient été tellement effrayés par des combats malheureux qu'ils tournaient le dos au premier aspect des Parthes, et que les trompettes leur semblaient toujours sonner le signal de la fuite *** Une si grande ruine de la discipline militaire *** il l'arrêta, il se donna lui-même pour exemple dans tous les exercices militaires. On le voyait à la tête des troupes marchant beaucoup plus souvent à pied qu'à cheval ; supportant un soleil brûlant avec autant de facilité qu'un jour serein ; endurant les flots de poussière comme des brouillards, et la sueur sous les armes comme dans les jeux. Bien plus, il se tenait la tête nue au soleil, à la pluie, à la grêle, à la neige, s'exposant même aux traits sans défense. Inspecter le soldat dans la plaine, et visiter les malades était un de ses premiers soins ; il ne traversait pas les tentes légèrement et sans attention ; il s'y arrêtait, et regardait en détail les délicatesses des Syriens et les rustiques soins des Pannoniens : le soir, toutes les affaires réglées, il prenait le bain ; puis un repas frugal : vivant dans les camps comme un plébéien ; pour boisson, le vin du pays, et l'eau telle qu'elle se trouvait. Il passait sans peine la première veille, et attendait toujours éveillé la dernière. Il prenait plus de plaisir au travail qu'au repos, et abusait du repos pour le travail : il donnait aux affaires civiles les moments que celles de la guerre lui laissaient libres. Dans une pénurie subite, il se servit souvent de branches et de feuilles en guise de meubles, et plus d'une fois le gazon lui tint lieu de lit. C'était par le travail, et non par le calme qu'il arrivait au sommeil ; enfin il punissait sévèrement les fautes graves, sachant dissimuler les petites : il laissait le temps de se repentir ; et en effet la plupart se corrigent, lorsqu'ils croient leurs fautes ignorées ; lorsqu'ils les savent connues, ils s'y obstinent par impudence *** Qu'il sût que les chevaux bardés de fer ressemblaient à ces énormes poissons *** Les chevaux ne pouvaient se tenir sur un sol glissant, les mains étaient engourdies, par le froid, et les arcs détendus par les pluies *** Il s'était empressé de lui écrire pour lui proposer la paix. Le barbare ayant rejeté ses offres avec dédain en fut sévèrement puni. Rien ne prouve mieux combien Lucius avait à cœur la conservation du soldat, puisqu'il voulait acheter au prix de sa gloire une paix qui n'eût point coûté de sang ; bien différent de Trajanus, dont les goûts ont fait croire à plusieurs qu'il préférait une gloire acquise par le sang du soldat. Il est certain, en effet, qu'il renvoya plusieurs fois sans les écouter les ambassadeurs parthes, qui venaient demander la paix. Lucius s'était fait une réputation de justice et de clémence qui l'avait sanctifié aux yeux des barbares ; Trajanus n'était pas également pur aux yeux de tous. Personne ne s'est repenti d'avoir confié ses royaumes et ses biens à la foi de Lucius ; et il s'en faut que Trajanus soit justifié du meurtre du roi Parthamasirus, qui s'était mis à sa discrétion. Quoique celui-ci ait été tué à bon droit dans un tumulte qu'il cherchait à exciter, cependant il eût mieux valu, pour l'honneur des Romains, le laisser aller impuni, puisqu'il était venu suppliant que de lui faire subir un supplice mérité : car, dans de pareilles exécutions, la cause du fait reste cachée ; on ne voit que le fait, et il vaut beaucoup mieux se faire applaudir des peuples en négligeant une injure que de s'en faire blâmer en la punissant. Dans les deux guerres parthiques, deux consulaires, commandant chacun une armée, furent tués ; l'un, Sévérianus, lorsque Lucius n'était pas encore sorti de Rome ; l'autre, Maximus, pendant que Trajanus était sur les lieux à frapper ses tributs de contributions en chevaux, en chameaux, sur des provinces entre l'Euphrate et le Tigre *** Que, dès le commencement des hostilités, il fit venir des histrions de Rome en Syrie. Mais de même que nous voyons les arbres les plus hauts battus avec le plus de violence par les vents, ainsi c'est sur les plus grandes vertus que l'envie dirige ses plus outrageantes attaques. Au reste Trajanus a-t-il plus brillé dans la paix que dans la guerre ? C'est, selon moi, une question. A la vérité, on peut dire que Spartacus et Viriathus ont eu quelque éclat par les armes ; mais on ne trouvera personne qui se soit rendu plus agréable au peuple romain que Trajanus par les arts de la paix *** C'est par une sage et haute politique que ce prince n'a pas négligé les histrions et les autres acteurs de la scène, du cirque, de l'arène ; il savait que le peuple romain était mené principalement par deux choses, le blé et les spectacles ; qu'un gouvernement ne réussit pas moins par les amusements que par les choses sérieuses ; qu'on s'expose à plus de dommage en négligeant les choses sérieuses, et à plus de mécontentement en négligeant les amusements ; que les largesses publiques sont désirées avec moins d'ardeur que les spectacles ; qu'on apaise la partie pauvre du peuple avec des distributions de blé, et le peuple tout entier avec des spectacles *** Ceux-ci ne sont tenus que peu de jours dans les langes, ceux-là sont dans le maillot toute leur vie. Aussi ce bon empereur *** faisait venir les prisonniers *** Aux poissons, dans la queue ; aux oiseaux, dans les ailes ; aux reptiles, dans la faculté de serpenter *** L'empire du peuple romain étendu jusqu'aux fleuves ennemis *** Pour voir disperser ses pensées et ses soins sur tant de provinces, sur les périls et les hasards des sièges, des combats acharnés, des campements, des forteresses à prendre *** Un silence innocent est permis à celui qui aime. En effet les autres mortels mentent pour le jour présent ; mais les mensonges des écrivains méritent un blâme et un souvenir éternels *** A quoi bon les génies si féconds s'ils ne se fussent occupés à écrire les grandes et belles actions ? et qu'eût-ce été encore si le génie des écrivains n'eût été de pair avec la grandeur des évènements ? *** Certes, Cato Porcius, qui l'emporte de beaucoup sur tous par la gloire de ses paroles et de ses actions *** Ainsi il faut élever des statues à Cato dans toutes les villes, pour avoir débrouillé les origines italiques et l’enfance des premiers peuples du nom latin *** Une histoire bien écrite ajoutera toujours quelque chose à l'intérêt et à la renommée des belles actions, comme le vent le plus léger, s'il souffle sur un feu, quelque grand qu'il soit, en augmentera l'ardeur. Dès que ton frère m'aura envoyé le détail des campagnes, je me mettrai à en écrire l'histoire avec développement, si toutefois ce que nous envoyons ne déplaît pas au goût *** Tu as fait de si grandes choses qu'Achillès voudrait les
avoir faites, et Homère les avoir écrites *** Je crains que quelque jour (je me tais) *** J'aurai chanté et modulé quelque chose de dissonant *** Si, après avoir lu ceci, on cherche qui l'a emporté en vertu, du bisaïeul ou de l'arrière-petit-fils, on trouvera, comparaison faite, qu'ils ne diffèrent entre eux que par le nom de famille.