Flodoard ORDERIC VITAL

 

HISTOIRE DE NORMANDIE

 

PREMIERE PARTIE : LIVRE I (PARTIE III)

partie II - LIVRE II : PARTIE I

Œuvre mise en page par Patrick Hoffman

Texte latin de Migne.

 

ORDERIC VITAL

 

 

 

précédent

XIX. Successio imperatorum Romanorum.

Antoninus, cognomento Pius, cum filiis suis, Aurelio et Lucio, annis XXII et mensibus III. Justinus philosophus librum pro Christiana religione compositum Antonino tradidit, eumque benignum erga Christianos fecit. Qui non longe post suscitante persecutionem Crescente amico, pro Christo sanguinem fudit, sub Pio Romae episcopo. Hermes scripsit librum, qui dicitur Pastoris, in quo praeceptum Angeli continetur, ut Pascha die Dominico celebraretur. Polycarpus Romam veniens multos ab haeretica labe castigavit, qui Valentini et Cerdonis fuerant nuper doctrina corrupti. Marcus Antoninus Verus, cum fratre Lucio Aurelio Commodo, annos XIX, menses II. Hi primum aequo jure imperium administraverunt, cum usque ad hoc tempus singuli augusti fuerint. Bellum deinde contra Parthos admirabili virtute et felicitate gesserunt. In Asia persecutione orta, Polycarpus et Pionius martyrium fecere. In Gallia quoque Photinus, Lugdunensis praesul, aliique plurimi pro Christo gloriose sanguinem fudere. Nec multo post vindex scelerum lues multas late provincias, Italiam maxime Romamque vastavit. Defuncto Commodo fratre, Antoninus Commodum filium suum consortem regni facit. Antonino imperatori Melito Asianus Sardensis episcopus Apologeticum pro Christianis tradidit. Lucius Britanniae rex, missa ad Eleutherium Romae episcopum epistola, ut Christianus efficiatur impetrat. Apollinaris Asianus Hierapoli, et Dionysius Corinthi, clari habentur episcopi.

Lucius Antoninus Commodus post mortem patris regnavit annis XIII. Hic adversum Germanos bellum feliciter gessit. Caeterum ipse per omnia luxuriae et obscenitati mancipatus, nil paternae virtutis et pietatis simile gessit. Irenaeus Lugdunensis episcopus insignis habetur. Commodus imperator, Colossi capite sublato, imaginis suae caput ei jussit imponi.

Helius Pertinax mensibus VI. Hic Juliani jurisperiti scelere periit, quem mense VII, postquam coeperat imperare, Severus apud Pontem Milvium bello civili victum interficit.

Victor Romae episcopus, datis late libellis, constituit Pascha die Dominico celebrari, sicut praedecessor ejus Eleutherius, a XIV luna primi mensis usque ad XXI. Cujus decretis favens Theophilus Caesareae Palaestinae episcopus, scripsit adversus eos qui XIV luna cum Judaeis Pascha celebrabant, cum caeteris, qui in eodem concilio aderant, episcopis synodicam et valde utilem epistolam.

Severus Pertinax annis XVII fortiter quidem, sed laboriose imperium tenuit, et persecutionem in Christianos acerrimam exercuit. Clemens Alexandrinae Ecclesiae presbyter, et Pantaenus Stoicus philosophus, in disputatione dogmatis nostri disertissimi habentur. Narcissus Jerosolymorum episcopus, et Theophilus Caesariensis, Polycarpus quoque et Bacilus Asianae provinciae episcopi, insignes habentur. Plurimi Christianorum per diversas provincias martyrio coronati sunt. Clodio Albino, qui se in Gallia Caesarem fecerat, apud Lugdunum interfecto, Severus in Britannias bellum transfert; ubi, ut et receptas provincias ab incursione barbarica faceret securiores, magnam fossam firmissimumque vallum, crebris insuper turribus communitum, per CXXXII millia passuum a mari ad mare duxit, et Eburaci obiit.

Antoninus cognomento Caracalla, Severi filius, annis VII. Alexander episcopus Cappadociae, cum sanctorum desiderio locorum Jerosolymam venisset, vivente adhuc Narcisso ejusdem urbis episcopo, persenilis aetatis viro, ipse ibi ordinatur episcopus, Domino ut id fieri deberet per revelationem monente. Tertullianus Afer centurionis proconsularis filius omnium Ecclesiarum sermone celebratur.

Macrinus anno uno regnavit, et cum filio Diadumeno, cum quo imperium invasit, apud Archilaidem militari tumultu occiditur.

Marcus Aurelius Antoninus annis IV. In Palaestina Nicopolis, quae prius Emmaus vocabatur, urbs condita est; legationis industriam pro eo suscipiente Julio Africano scriptore temporum. Haec est Emmaus quam Dominus post resurrectionem suo, sicut Lucas narrat (cap. XXIV) , ingressu sanctificare dignatus est. Hippolytus episcopus, multorum conditor opusculorum, temporum canonem, quem scripsit, huc usque perduxit. Qui etiam se, decennovalem Paschae circulum reperiens, Eusebio, qui super eodem Pascha cyclum composuit, occasionem dedisse retulit.

Aurelius Alexander annis XIII. Hic in Mamaeam matrem suam unice pius fuit, et ob id omnibus amabilis. Urbanus Romae episcopus multos nobilium ad fidem Christi et martyrium perduxit. Origenes Alexandriae, imo toto orbe clarus habetur. Denique Mamaea mater Alexandri eum audire curavit, et Antiochiam accitum summo honore habuit.

Maximinus annis III. Hic adversum sacerdotes ecclesiarum, et clericos atque doctores persecutionem exercet, maxime propter Christianam Alexandri, cui successerat, et Mamaeae matris ejus familiam; vel praecipue propter Origenem presbyterum. Pontianus et Anteros, Romanae urbis episcopi, martyrio coronati, et in coemeterio Calixti sunt sepulti.

Gordianus annis VI. Julius Africanus inter scriptores ecclesiasticos nobilis habetur. Qui in chronicis, quae conscripsit, refert se Alexandriam properare, Heraclae opinione celeberrima provocatum; quem et in divinis et philosophicis studiis, atque omni Graecorum doctrina instructissimum fama loqueretur.

Philippus, cum Philippo filio, VII annis regnavit. Hic primus omnium imperatorum admonitu fidelis Christi militis Pontii Christianus factus est; ac post tertium imperii ejus annum, millesimus a conditione Romae annus expletus est. Januis delubrorum obturatis, sancta Ecclesia cum tripudio ad Dei laudem libere reserata est; et ita magnificis ludis augustissimus omnium praeteritorum hic natalis annus a Christiano imperatore celebratus est.

Origenes Leonidae martyris filius in Caesarea Palaestinae Theodorum, cognomento Gregorium, et Athenodorum. adolescentulos fratres, Ponti postea nobilissimos episcopos divina philosophia imbuit; adversus quemdam Celsum Epicureum philosophum, qui contra nos scripserat, octo voluminibus respondit. Qui, ut breviter dicam, tantum scribendi sedulus fuit, ut Hieronymus quodam loco quinque millia librorum ejus, se legisse meminerit Decius anno I, mensibus III. Hic cum Philippos, patrem et filium, interfecisset, ob odium eorum in Christianos persecutionem movet; in qua Fabianus papa in urbe Roma martyrio coronatus, Cornelio reliquit sedem sui episcopatus. Alexander Jerosolymorum episcopus apud Caesaream Palaestinae, et Babylas Antiochiae interficiuntur.

Gallus cum Volusiano filio annos II, menses IV. Hic ut Dionysius Alexandriae antistes perhibet, cum regnum ejus in initio floreret, et cuncta ei ex sententia cederent, sanctos viros, qui pro pace regni ejus Deo summo supplicabant, persecutus est, cum quibus et prosperitatem suam fugavit et pacem. Origenes LXX aetatis anno non ad integrum impleto defunctus, et in urbe Tyro sepultus est. Cornelius papa rogatus a quadam matrona Lucina, corpora apostolorum de catacumbis levavit noctu, et posuit, Pauli quidem via Ostiensi, ubi decollatus est; Petri autem, juxta locum ubi crucifixus est, inter corpora sanctorum episcoporum in templum Apollinis, in monte Aureo, in Vaticano palatii Neroniani, III Kalendas Julii.

Valerianus cum filio Gallieno annis XV. Hic in Christianos persecutione commota, statim a Sapore Persarum rege capitur; ibique luminaribus orbatus, servitute miserabili consenescit. Unde Gallienus tam claro Dei judicio territus pacem nostris reddidit. Sed ob meritum tamen vel propriae libidinis vel paternae theomachiae, innumera, barbaris assurgentibus, Romani regni detrimenta sustinuit. Hac persecutione Cyprianus Carthaginiensis episcopus, cujus doctissima exstant opuscula, martyrio coronatur. Cujus vitae et passionis volumen egregium Pontius diaconus ejus reliquit, qui usque ad diem passionis ejus cum ipso exsilium sustinuit. Theodorus Gregorius Neocaesareae Ponti episcopus magna virtutum gloria claret; e quibus unum est, quod, ut ecclesiae faciendae locus sufficeret, montem precibus movit. Stephanus et Sextus Romae episcopi martyrio passi sunt.

Claudius anno I, mensibus IX. Iste Gothos jam per annos XV Illyricum Macedoniamque vastantes superat; ob quae in curia clypeus aureus, et in Capitolio statua ei aurea collocata est. Marcion disertissimus Antiochenae presbyter Ecclesiae, qui in eadem urbe rhetoricam docuerat, adversus Paulum de Samosate, qui Antiochiae episcopus dogmatizabat Christum communis naturae hominem fuisse, accipientibus notariis disputavit, qui dialogus usque hodie exstat.

Aurelianus annis V, mensibus VI. Hic cum adversum nos persecutionem movisset, fulmen ante eum magno pavore circumstantium ruit, ac non multo post a militibus occisus est itineris medio quod inter Constantinopolim et Heracleam est. Euticianus papa martyrio Romae coronatus, in coemeterio Calixti sepelitur; qui et ipse CCCXIII martyres manu sua sepelivit.

Tacitus menses sex. Quo apud Pontum occiso, Florianus obtinuit imperium diebus LXXXVIII, et sic apud Tarsum occiditur. Anatolius, natione Alexandrinus, Laodiciae Syriae episcopus, philosophorum disciplinis eruditus, plurimo sermone celebratur; cujus ingenii magnitudo de libro, quem super Pascha composuit, et de decem libris arithmeticae institutionis potest apertissime cognosci. Insana Manichaeorum haeresis, et Sabellianorum oritur.

Probus annos VI et menses IV. Hic Gallias jamdudum a Barbaris occupatas, per multa et gravia praelia, deletis tandem hostibus, ad perfectum liberavit. Archelaus Mesopotamiae episcopus librum disputationis suae, quam habuit contra Manichaeum exeuntem de Perside, Syro sermone composuit, qui translatus a Graecis, habetur a multis.

Carus cum filiis Carino et Numeriano, annis II. Caius Romanae Ecclesiae episcopus fulget, qui a Diocletiano martyrio passus est. Pierius Alexandriae presbyter sub Theona episcopo florentissime populos docuit; et tantam sermonis diversorumque tractatuum, qui usque hodie exstant, elegantiam invenit, ut Origenes junior vocaretur; vir mirae parcimoniae, et voluntariae paupertatis appetitor, qui post persecutionem omni tempore vitae suae Romae conversatus est.

précédent

Antonin, surnommé le pieux, et ses fils Aurèle et Lucius Vérus régnèrent vingt-deux ans et trois mois. Le philosophe Justin présenta à Antonin un livre qu'il avait composé en faveur de la religion chrétienne, et rendit ce prince favorable aux Chrétiens. Peu de temps après, Crescence ayant excité une persécution, Longin versa son sang pour Jésus-Christ, sous le pontificat de Pie évêque de Rome. Hermès composa un livre intitulé: Le Pasteur, dans lequel il rapporte le précepte de l'ange sur la célébration de la Pâque, au jour du dimanche. Polycarpe, étant venu à Rome, guérit de la souillure hérétique plusieurs Chrétiens qui avaient été corrompus récemment par les doctrines pernicieuses de Valentin et de Cerdon. Marc-Aurèle et son frère Lucius-Aurèle-Commode régnèrent dix-neuf ans et deux mois. Ils tinrent d'abord en commun les rênes de l'Empire, comme l'avaient fait jusqu'alors les Auguste. Ensuite ils firent la guerre aux Parthes avec succès comme avec une rare valeur. Une persécution s'étant élevée en Asie, Polycarpe et Pionius souffrirent le martyre. Dans les Gaules aussi, Photin, évêque de Lyon, et plusieurs autres Chrétiens répandirent glorieusement leur sang pour la religion. Peu de temps après, en expiation de tant de crimes, la peste ravagea un grand nombre de provinces, l'Italie surtout et principalement Rome. A la mort de Commode son frère, Antonin s'associa son fils Commode. Méliton, évêque de Sardes, écrivit en faveur des Chrétiens une apologie qu'il présenta à l'empereur Antonin. Lucius, roi de la Grande Bretagne, écrivit à Eleuthère, évêque de Rome, pour solliciter de lui la faveur de devenir chrétien. On compte au nombre des plus illustres évêques Apollinaire d'Asie à Hiéropolis, et Denis à Corinthe.

Après la mort de son père, Commode régna treize ans. Au surplus, il n'eut rien de la bonté et des vertus de son père, asservi qu'il était à toute espèce de débauches. Alors Irénée illustra le siége épiscopal de Lyon. Ayant fait enlever la tête du colosse, l'empereur Commode y fit substituer l'image de la sienne. Il mourut l'an 192.

Helvius Pertinax ne régna que six mois. Il périt par l'effet d'une entreprise criminelle du jurisconsulte Didius Julien qui, après sept mois de règne, fut vaincu et tué par Septime Sévère, près du pont Milvius.

Victor, évêque de Rome, ordonna de fixer la Pâque, comme l'avait fait son prédécesseur Eleuthère, au dimanche qui se trouve depuis le quatorzième jusqu'au vingt et unième jour de la lune de mars, premier mois de l'année. Théophile, évêque de Césarée en Palestine, adoptant le décret de Victor, se réunit avec les autres évêques, qui assistaient au même concile, pour écrire une épître synodique fort importante contre ceux qui s'obstinaient à célébrer la Pâque comme les Juifs, le quatorzième jour, quel qu'il fût, de la lune de mars. (Année 2o3.)

Sévère Pertinax (Septime Sévère) régna dix-sept ans. Il tint courageusement, mais non sans peine, les rênes de l'Empire, et exerça une cruelle persécution contre les Chrétiens. Clément, prêtre de l'Eglise d'Alexandrie, et Panthénus, philosophe stoïcien, se distinguèrent par leur éloquence dans les disputes théologiques sur nos dogmes. Narcisse, évêque de Jérusalem, Théophile de Césarée, Polycarpe et Basile, évêque de la province d'Asie, répandirent alors un grand éclat. Dans diverses parties de l'Empire, la couronne du martyre fut décernée à un grand nombre de Chrétiens.

Claudius Albinus, qui s'était fait nommer César dans les Gaules, ayant été tué aux environs de Lyon, Sévère porta la guerre dans l'une et l'autre Bretagne. Là, pour mettre les provinces conquises à l'abri de l'incursion des Barbares, il fit traverser la Grande-Bretagne dans une étendue de cent trente-deux mille pas, de l'une à l'autre mer, par un large fossé, fortement palissadé, et fortifié par de nombreuses tours. Ce prince mourut à York.

Antonin, surnommé Caracalla, fils de Septime Sévère, régna sept ans environ. Alexandre, évêque de Cappadoce, ayant conçu le desir de visiter les saints lieux, se rendit à Jérusalem, du vivant de Narcisse, évêque de cette ville, et qui était parvenu à un âge très-avancé: Alexandre en fut ordonné évêque, le Seigneur ayant, par révélation, inspiré ce choix. L'Africain Tertullien, fils d'un centurion proconsulaire, et qui vivait à cette époque, est célébré d'un concert unanime par toutes les Eglises.

Macrin régna un an et fut massacré près d'Archélaïde, au milieu d'une sédition des soldats, avec son fils Diaduménien qui l'avait aidé à s'emparer de l'empire.

Marc-Aurèle Antonin (Héliogabale) régna quatre ans. C'est en ce temps que fut bâtie, dans la Palestine, la ville de Nicopolis qui s'appelait auparavant Emmaüs, d'après les démarches que fit à cet effet Jules Africain, auteur de ces temps. Emmaüs est le même lieu qu'après sa résurrection le Seigneur daigna sanctifier par sa présence, comme le rapporte Luc. L'évêque Hippolyte, auteur de beaucoup d'ouvrages, a conduit jusqu'à cette époque le canon chronologique qu'il a composé. Il assure qu'en trouvant le retour de Pâques au même point, après un certain nombre d'années, il a donné à Eusèbe l'idée de son cycle pascal.

Aurèle Alexandre régna treize ans. Sa grande tendresse pour Mammée, sa mère, le fit chérir de tout le monde. Urbain, évêque de Rome, amena au christianisme et au martyre un grand nombre de personnes qui appartenaient à la noblesse. C'est alors qu'Origène d'Alexandrie devint célèbre dans tout l'univers. Mammée, mère de l'empereur Alexandre, desira de l'entendre, et l'ayant fait venir à Antioche elle le combla d'honneurs.

Maximin régna trois ans. Il dirigea contre les prêtres des églises, contre les clercs et les docteurs, une violente persécution dont le motif principal fut la haine qu'il portait à la famille de Mammée et d'Alexandre auquel il avait succédé, ou même principalement à cause du prêtre Origène. C'est sous son règne que Poncien et Anthéros, évêques de Rome, reçurent la couronne du martyre et furent inhumés dans le cimetière de Callixte.

Gordien régna six ans. On cite à cette époque l'illustre Jules Africain parmi les écrivains ecclésiastiques. Il rapporte, dans les chroniques dont il est l'auteur, qu'il se rendit à Alexandrie pour y entendre les discours d'Héracléas, qui avait une très-grande réputation. En effet, il passait pour très-savant en théologie, en philosophie et dans toutes les connaissances des Grecs.

Philippe et son fils qui portait le même nom régnèrent sept ans. Le premier de tous les empereurs il embrassa le christianisme, d'après les instructions de Patrice qui combattait fidèlement pour le Christ. Ce fut la troisième année de son règne que s'accomplit l'an mille de la fondation de Rome. Les portes des temples païens ayant été fermée, la sainte Eglise fut avec joie ouverte librement aux louanges de Dieu, et cette année, la plus auguste de toutes celles qui s'étaient passées, fut célébrée dans des jeux magnifiques par un empereur chrétien.

Origène, fils du martyr Léonide, forma, dans Césarée de Palestine, à la philosophie divine du christianisme, Théodore, surnommé Grégoire, et Athénodore, jeunes frères qui devinrent ensuite d'illustres évêques du Pont. Ce même écrivain répondit en huit volumes à un certain Celse, philosophe épicurien, qui avait écrit contre nous. Pour le dire en peu de mots, il mit tant de zèle à composer des livres, que saint Jérôme dit quelque part qu'il en a lu cinq mille dont il était l'auteur. Décius régna un an et trois mois. Ayant mis, à mort les deux Philippe, père et fils, la haine qu'il leur portait le détermina à persécuter les Chrétiens. Alors le pape Fabien, martyrisé dans la ville de Rome, céda son siége épiscopal à Corneille. Alexandre, évêque de Jérusalem, reçut la couronne du martyre à Césarée de Palestine, et Babylas à Antioche.

Gallus et son fils Volusien régnèrent deux ans et quatre mois. Denis, prêtre d'Alexandrie, rapporte que le commencement du règne de ce prince fut brillant et que tout lui réussissait au gré de ses desirs; mais que, ayant persécuté les saints personnages qui demandaient au Dieu suprême le maintien de la paix, aussitôt sa tranquillité disparut ainsi que sa gloire. Origène, n'ayant pas encore accompli sa soixante-dixième aunée, termina sa carrière, et fut inhumé dans la ville de Tyr. A la sollicitation de Lucine, Romaine d'une grande distinction, le pape Corneille tira pendant la nuit, du fond des catacombes, les corps des deux apôtres qui y avaient été déposés. Il inhuma Paul sur le chemin d'Ostie où il avait été décapité. Quant à Pierre, il l'enterra près du lieu où il avait été crucifié, parmi les corps des saints évêques, dans le temple d'Apollon, sur le mont Vatican, où Néron avait fait bâtir un palais le trois des calendes de juillet (le 29 juin).

Valérien et Gallien son fils régnèrent quinze ans. Ayant excité une persécution contre les Chrétiens, Valérien fut aussitôt fait prisonnier pat Sapor, roi des Perses, et vieillit misérablement dans les fers, après avoir été privé de la vue. C'est ce qui détermina Gallien, effrayé d'un jugement aussi manifeste de Dieu, à rendre la paix aux nôtres. Mais, soit à cause du crime de ses propres débauches, soit par rapport à la guerre que son père avait faite à Dieu, les invasions des Barbares causèrent les plus grandes calamités dans l'empire romain. Dans cette persécution, Cyprien, évêque de Carthage, reçut la couronne du martyre: c'est ce prélat qui a composé plusieurs ouvrages très-savans. Ponce, un de ses diacres, nous a laissé un volume précieux sur sa vie et sa mort, ayant souffert l'exil avec lui jusqu'à ce dernier moment. Théodore Grégoire, évêque de Néocésarée, se distingua glorieusement parles plus grandes vertus. Par un de ses miracles, il transporta une montagne à force de prières, afin de procurer à une église qu'il faisait bâtir un emplacement suffisant. Etienne et Sixte, évêques de Rome, furent martyrisés.

Claude régna un an et neuf mois. Il vainquit les Goths; qui, depuis quinze ans, ravageaient l'Illyrie et la Macédoine: c'est pourquoi on plaça en son honneur un bouclier d'or dans le senat, et une statue du même métal au Capitole. Marcion, prêtre très-éloquent de l'église d'Antioche, qui y enseignait la rhétorique, disputa contre Paul de Samosate, évêque d'Antioche, qui dogmatisait sur la nature humaine de Jésus-Christ. Son dialogue, qui fut recueilli par des écrivains publics, est parvenu jusqu'à nous.

Domitius Aurélien régna cinq ans et six mois. Ayant dirigé contre nous une persécution, la foudre tomba devant lui, à la grande épouvante de tous ceux qui l'environnaient, et peu de temps après il fut massacré par les soldats à moitié du chemin qui conduit de Constantinople à Héraclée. Le pape'Eutycien fut martyrisé à Rome, et porté dans le cimetière de Callixte, où il avait de sa propre main inhumé trois cents treize martyrs.

Tacite régna six mois et fut tué. Florien obtint, l'empire pendant quatre-vingt-huit jours, et fut massacré à Tarse. Anatole, né à Alexandrie, évêque de Laodicée en Syrie, savant philosophe, jouit d'une grande réputation; on peut juger de l'étendue de son esprit par son livre sur la Pâque, et par ses dix livres d'institution arithmétique. C'est à cette époque que naquit l'hérésie insensée des Manichéens et des Sabelliens.

Probus régna Six ans et quatre mois. Il délivra complétement les Gaules, qui étaient depuis long-temps occupées par les barbares, après avoir, dans de nombreux et sanglans combats, vaincu les ennemis. Archelaüs, évêque de Mésopotamie, composa en syrien un livre qui, traduit en grec, se répandit beaucoup, sur la dispute qu'il avait eue avec Manès de Perse.

Carus, ainsi que ses fils Carin et Numérien, régna deux ans. Caïus, évêque de Rome, reçut alors un grand éclat du martyre qu'il souffrit sous Dioclétien. Pierius, prêtre d'Alexandrie, sous le pontificat de Théon, prêcha les peuples avec une très-grande distinction. Ses sermons et ses divers traités, qui existent encore aujourd'hui, offraient tant d'élégance qu'on l'appela le nouvel Origène: homme d'une admirable sobriété, se dévouant volontairement à la pauvreté, il passa tout le temps de sa vie à Rome, après la persécution.


 

XX. Imperatores Romani. Persecutiones in Christianos. Constantini conversio

Diocletianus cum Herculio Maximiano annos XX. Carausius sumpta purpura Britannias occupavit. Narseus rex Persarum Orienti bellum intulit. Quinquegentiani Africam vastaverunt. Aegyptum Archilleus obtinuit; ob quae Constantius et Galerius Maximinus Caesares assumuntur in regnum. Constantius privignam Herculei Theodoram accipit, ex qua sex liberos postea Constantini fratres habuit. Galerius filiam Diocletiani Valeriam accepit. Post decem annos, per Asclepiodotum praefectum praetorii, Britanniae receptae sunt

Nono decimo anno Diocletianus in Oriente, Maximianus Herculius in Occidente ecclesias vastari, affligi Christianos et interfici praecipiunt. Secundo autem persecutionis anno Diocletianus Nicomediae, Maximianus Mediolani purpuram deposuerunt. Attamen coepta semel persecutio usque ad septimum Constantini annum fervere non cessat.

Constantius XVI imperii anno, summae mansuetudinis et civilitatis vir, in Britannia diem obiit Eboraci. Haec persecutio tam crudelis et crebra flagrabat, ut intra unum mensem decem et octo millia martyrum pro Christo passi inveniantur: nam et Oceani limbum transgressa, Albanum, Aaron et Julium Britanniae, cum aliis pluribus viris ac feminis felici cruore damnavit. Tunc passus est Pamphilus presbyter, Eusebii Caesariensis episcopi necessarius, cujus Vitam ipse tribus libris comprehendit.

Tertio persecutionis anno, quo et Constantius obiit, Maximinus et Severus a Galerio Maximo Caesares facti. E quibus Maximinus maleficia et stupra sua Christianorum persecutionibus accumulat. Passus est ea tempestate Petrus Alexandriae episcopus, cum pluribus Aegypti episcopis. Lucianus quoque, vir moribus et continentia et eruditione praecipuus, Antiochiae presbyter, et alii multi passi sunt.

Constantinus Constantii ex concubina Helena filius, in Britannia creatus imperator, regnavit annis XXX et mensibus X. Ab anno persecutionis quarto Maxentius, Herculii Maximiani filius, Romae Augustus appellatur. Licinius, Constantiae sororis Constantini vir, Carnunti imperator creatur. Constantinus de persecutore Christianus efficitur, et Ecclesiam Dei sublimare toto nisu conatur. In Nicaeno concilio fides Catholica exponitur. Constantinus multas Domino basilicas construxit. Romae, ubi baptizatus est, basilicam fecit in honore sancti Joannis Baptistae, quae appellatur Constantiniana; beato Petro in templo Apollinis, et beato Paulo in via Ostiensi. In palatio Sessoriano basilicam, quae cognominatur Jerusalem, fecit, ubi de ligno crucis Domini posuit. Ex rogatu filiae suae fecit ecclesiam Sanctae martyri Agnae, beato quoque Laurentio martyri via Tiburtina in agro Verano. Item basilicam via Lavicana inter duas lauros, beatis martyribus Marcellino et Petro fecit; et mausoleum, ubi matrem suam in sarcophago purpureo posuit. In civitate Ostia juxta portum urbis Romae, Beatorum apostolorum Petri et Pauli et Joannis Baptistae basilicam construxit. In Albanensi civitate, Sancti Joannis Baptistae, et in urbe Neapoli, fecit ecclesias. Idem Constantinus Drepanam Bithyniae civitatem in honorem Luciani martyris ibi conditi instauravit, et ex vocabulo matris suae Helenopolim nominavit. In Thracia vero nominis sui urbem statuit, et sedem Romani imperii et totius caput Orientis esse voluit. Item statuit citra ullam hominum caedem paganorum templa claudi.

Constantius, cum Constantino et Constante fratribus, annos XXIV, menses V, dies XIII. Jacobus Nisibinus episcopus agnoscitur, ad cujus preces saepe urbs a discrimine liberata est. Impietas Ariana Constantii regis fulta praesidio, exsiliis, carceribus et variis afflictionum modis, primum Athanasium, deinde omnes non suae partis episcopos persecuta est. Maximinus Treverorum episcopus clarus habetur; a quo Athanasius Alexandriae episcopus, cum a Constantio quaereretur ad poenam, honorifice susceptus est. Antonius monachus centesimo quinto aetatis suae anno in eremo moritur. Constantio Romam ingresso, ossa Andreae apostoli et Lucae evangelistae a Constantinopolitanis miro favore suscepta. Hilarius Pictavensis episcopus, qui pulsus ab Arianis in Phrygia exsulaverat, cum apud Constantinopolim librum pro se Constantio porrexisset, ad Gallias rediit.

Julianus annos II, menses VIII. Hic baptizatus, et sacris ordinibus atque ad diaconatum sublimatus fuit; sed relicto clericatu, arma sustulit, imperioque arrepto, ad idolorum cultum conversus Christianos persecutus est. Pagani apud Sebasten Palaestinae urbem sepulcrum Joannis Baptistae invadunt, et ossa dispergunt, eademque rursus collecta et cremata latius dispergunt. Sed Dei providentia quidam ex Jerosolymis monachi adfuerunt, qui misti colligentibus quaeque poterant ablata ad patrem suum Philippum pertulerunt. Ille confestim haec, quia supra se ducebat tantum thesaurum propriis servare vigiliis, ad pontificem maximum tunc Athanasium, per Julianum diaconem suum, misit. Quae ille suscepta, paucis arbitris, subcavato sacrarii pariete inclusit, et prophetico spiritu profutura generationi posterae consecravit. Cujus praesagium sub Theodosio principe per Theophilum episcopum Alexandriae completur qui, destructo Serapis sepulcro, Sancti Joannis ibidem ecclesiam consecravit.

Jovinianus, menses VIII. Synodus Antiochiae a Meletio et suis facta est, in qua Macedonianum dogma Spiritum sanctum blasphemans condemnatum est. Jovinianus postquam in XXIX annos pacem cum Persis composuit, ad Romanum regressus est solum; lapsuque Constantii praedecessoris admonitus, honorificis et officiosissimis Athanasium litteris requirit, a quo formam fidei, et modum Ecclesiarum disponendarum suscepit. Sed ejus pia laetaque principia mors immatura apud Ciliciam corrupit.

Valentinianus cum fratre Valente, annis XI. Apollinaris Laodicenus episcopus multimoda nostrae religionis scripta componit, qui postea a fide devians sui nominis haeresim instituit. Damasus Romae episcopus basilicam juxta theatrum sancto Laurentio fecit, et aliam in catacumbas, ubi corpora sanctorum apostolorum Petri et Pauli jacuerunt. In quo loco, platoniam ipsam, ubi jacuerunt, versibus adornavit.

Valens, ab Eudoxio Arianorum episcopo baptizatus, nostros persequitur. Gratianus Valentiniani filius tertio ejus anno Ambianis imperator factus est. Constantinopoli apostolorum martyrium dedicatur. Post Auxentii seram mortem, Mediolani Ambrosius episcopus constituitur, cujus praedicatione omnis ad fidem Christi Wallia convertitur.

Valens, cum Gratiano et Valentiniano, Valentiniani fratris sui filiis, annis IV. Valens, lege data ut monachi militarent, nolentes fustibus jussit interfici. Gens Hunorum diu inaccessis reclusa montibus, repentina rabie percita in Gothos exarsit, eosque sparsim conturbatos ab antiquis sedibus expulit, Gothi, transito Danubio, fugientes a Valente sine armorum depositione suscepti, mox per avaritiam Maximi ducis fame ad rebellandum coacti sunt; victoque Valentis exercitu, per Thraciam sese miscentes, simul omnia caedibus, incendiis et rapinis fuderunt.

Gratianus cum fratre Valentiniano, annis VI. Theodosius a Gratiano imperator creatus, maximas illas Scythicas gentes, hoc est Alanos, Hunos et Gothos, magnis multisque praeliis vicit. Cujus concordiam non ferentes Ariani, post XL annos ecclesias, quas vi tenuere, reliquerunt. Synodus centum quinquaginta Patrum congregatur urbe Augusta, contra Macedonium, sub Damaso Romae episcopo. Theodosius Arcadium filium suum consortem facit imperii. A secundo Gratiani anno, ipso sexies et Theodosio consulibus, Theophilus paschalem computum scribit. Maximus, vir quidem strenuus et probus, atque Augusto dignus, nisi contra sacramenti fidem per tyrannidem emersisset, in Britannia invitus propemodum ab exercitu imperator creatus, in Galliam transiit; ibique Gratianum Augustum dolis circumventum apud Lugdunum occidit, fratremque ejus Valentinianum Italia expulit; qui tamen justissimam cum matre sua Justina poenam exsilii luit. Quam et ipsum Ariana haeresis polluit, et eminentissimam Catholicae fidei arcem Ambrosium perfida obsidione vexavit; nec prius quam prolatis beatorum Gervasii et Protasii martyrum, Deo revelante, reliquiis incorruptis, nefanda coepta deseruit.

Theodosius qui, vivente Gratiano, sex annis jam Orientem regebat, post mortem ejus regnavit annis XI. Ipse et Valentinianus, quem Italia expulsum benigne susceperat, Maximum tyrannum tertio ab Aquileia lapide interficiunt. Qui, quoniam Britanniam omni pene armata juventute copiisque militaribus spoliaverat, quae tyrannidis ejus vestigia secutae in Gallias, nunquam ultra domum rediere; videntes transmarinae gentes saevissimae, Scotorum a Circio, et Pictorum ab Aquilone, destitutam milite ac defensore insulam, adveniunt, et vastatam direptamque per multos eam annos opprimunt. Hieronymus sacrae interpres Historiae librum, quem de illustribus Ecclesiae viris scribit, usque ad XIV totius imperii Theodosii annum perduxit.

Arcadius, filius Theodosii, cum fratre Honorio, annis XIII. Corpora sanctorum Habacuc et Michaeae prophetarum divina revelatione produntur. Gothi Italiam, Vandali atque Alani Gallias aggrediuntur. Innocentius Romae episcopus dedicavit basilicam Beatissimorum martyrum Gervasii et Protasii, ex devotione testamenti cujusdam illustris feminae Vestinae. Tunc famulus Christi Alexis obiit. Pelagius Brito Dei gratiam impugnat.

Honorius cum Theodosio minore, fratris sui filio, annis XVI. Alaricus, rex Gothorum, Romam invasit, partemque ejus incendio cremavit IX Kalendas Septembris, anno conditionis ejus 1164, ac sexto die quam ingressus fuerat, depraedata urbe egressus est.

Lucianus presbyter, cui revelavit Dominus, VII Honorii principis anno, locum sepulcri et reliquiarum beati protomartyris Stephani et Gamalielis ac Nicodemi, qui in Evangelio et in Actibus apostolorum leguntur, scripsit ipsam revelationem Graeco sermone ad omnium ecclesiarum personam. Quam revelationem Avitus presbyter, homo Hispanus genere, in Latinum vertit, et adjecta epistola sua, per Orosium presbyterum, Occidentalibus dedit. Qui etiam Orosius ad loca sancta perveniens, quo eum Augustinus ad Hieronymum pro discenda animae ratione miserat, reliquias beati Stephani accepit, patriamque reversus Occidenti primus intulit.

Britanni Scotorum, Pictorumque infestationem non ferentes, Romam mittunt, et sui subjectione promissa, contra hostem auxilia flagitant. Quibus statim missa legio magnam babarorum multitudinem sternit, caeteros Britanniae finibus pellit, ac domum reversura praecepit sociis ad arcendos hostes murum trans insulam inter duo maria statuere. Qui, absque artifice magistro magis cespite quam lapide factus, nil operantibus profuit. Nam mox ut discessere Romani, advectus navibus prior hostis, quasi maturam segetem, obvia quaeque sibi caedit, calcat, devorat. Iterum petenti auxilia Romani advolant, et caesum hostem trans maria fugant, conjunctisque sibi Britannis, murum non terra ut ante pulvereum, sed saxo solidum, inter civitates, quae ibidem ob metum hostium factae fuerant, a mari usque ad mare collocant. Sed et littore meridiano maris, quia et inde hostis timebatur, turres per intervalla ad prospectum magis statuunt. Sic valedicunt sociis, tanquam ultra non reversuri. Bonifacius Romae episcopus fecit oratorium in coemeterio Sanctae Felicitatis, et ornavit sepulcrum ejus et Sancti Sylvini. Hieronymus presbyter obiit XII Honorii anno, II Kalendas Octobris, anno aetatis suae XCI.

Theodosius minor, Arcadii filius, annis XXVI. Valentinianus junior Constantii filius Ravennae imperator creatur. Placidia vero mater ejus augusta nuncupatur. Effera gens Vandalorum, Alanorum et Gothorum, ab Hispaniis ad Africam transiens, omnia ferro, flamma, rapinis, simul et Ariana impietate foedavit. Sed beatus Augustinus Hipponensis episcopus, et omnium doctor eximius Ecclesiarum, ne civitatis suae ruinam videret, tertio obsidionis ejus mense migravit ad Dominum, V Kalendas Septembris; cum vixisset annis LXXVI, in clericatu autem vel in episcopatu annos ferme XL complesset. Quo tempore Vandali, capta Carthagine, Siciliam quoque deleverunt. Cujus captivitatis Paschasinus Lilybitanus antistes in epistola meminit, quam de ratione paschali papae Leoni scripsit. Ad Scotos in Christum credentes ordinatus a Coelestino papa Palladius primus episcopus mittitur anno Theodosii VIII. Recedente a Britannia Romano exercitu, cognita, Scoti et Picti, reditus denegatione, redeunt ipsi; et totam ab Aquilone insulam pro indigenis muro tenus capessunt. Nec mora, caesis, captis fugatisque custodibus muri et ipso interrupto, etiam intra illum crudelis praedo grassatur. Mittitur epistola lacrymis aerumnisque referta ad Romanae potestatis virum Aetium ter consulem, XXIII Theodosii principis anno, petens auxilium, nec impetrat. Interea fames dira ac famosissima profugos infestat. Qua coacti quidam hostibus dedere manus. Alii de montibus, speluncis ac saltibus strenue repugnabant, ac strages hostibus dabant. Revertuntur Scoti domum, post non multum tempus reversuri. Picti extremam insulae partem tum primum et deinceps inhabitaturi detinent. Famem praefatam magna frugum opulentia, opulentiam luxuria et negligentia, negligentiam lues acerrima, et acrior mox hostium novorum, id est Anglorum, plaga secuta est. Quos illi unanimi consilio cum rege suo Wortigerno quasi defensores patriae ad se invitandos elegerunt; sed exceptos mox impugnatores atque expugnatores senserunt. Sixtus Romae episcopus fecit basilicam Sanctae Mariae matris Domini, quae ab antiquis Liberii cognominabatur. Eudoxia, uxor Theodosii principis, a Jerosolymis remeavit, et beatissimi Stephani primi martyris reliquias, quae in basilica Sancti Laurentii positae venerantur, secum detulit. Bleda et Attila fratres, multarum gentium reges, Illyricum Thraciamque depopulati sunt.


 

Dioclétien et Hercule Maximien régnèrent vingt ans. Carausius, ayant pris la pourpre, s'empara de l'une et de l'autre Bretagne. Narsès, roi des Perses, lui fit la guerre dans l'Orient. L'Afrique fut dévastée par les Gentiens. Achillée occupa l'Egypte. Pour faire face à tant d'ennemis, Dioclétien associa à l'empire les Césars Constance (Constance Chlore) et Galerius Maximien. Constance épousa Théodora, belle-fille d'Hercule Maximien dont il eut six enfans qui furent les frères de Constantin. Galerius ëpousa Valérie, fille de Dioclétien. Dix ans après, Asclépiodore, préfet du prétoire, conquit les Bretagnes.

L'an dix-neuvième de ce règne, Dioclétien en Orient, Maximien Hercule en Occident, firent dévaster les églises, outrager le christianisme et mettre à mort ses sectateurs. Mais la deuxième année de cette persécution, les deux empereurs déposèrent la pourpre, Dioclétien à Nicomédie, et Maximien à Milan. Cependant la persécution, ayant une fois commencé, ne cessa d'exercer ses ravages jusqu'à la septième année du règne de Constantin.

La seizième année de son règne, Constance (Constance Chlore), prince d'une grande douceur et de mœurs affables, termina sa carrière à York, dans la Grande-Bretagne. La persécution avait été si cruelle et si continue, que dans le cours d'un seul mois on compta dix-huit mille martyrs, qui avaient souffert la mort pour le Christ; ayant passé les limites de l'Océan, elle versa dans la Grande-Bretagne le sang précieux d'Alban, d'Aaron, de Jules, et de plusieurs autres personnages des deux sexes. Alors fut martyrisé Pamphile, ami d'Eusèbe, évêque de Césarée, qui. dans trois livres, a donné l'histoire de la vie de ce saint prêtre.

La troisième année de la persécution, époque de la mort de Constance, Maximin et Sévère furent nommés Césars par Galerius Maximien: ce Maximien mit le comble à ses méfaits et à ses attentats, en persécutant les Chrétiens. Dans ce temps-là, Pierre, évêque d'Alexandrie, et plusieurs autres évêques d'Egypte, furent mis à mort, ainsi que Lucien, prêtre d'Antioche, homme distingué par ses mœurs, sa continence et son érudition, et un grand nombre d'autres serviteurs du Christ.

Constantin, fils de Constance et de sa concubine Hélène, fut élevé à l'empire dans la Grande-Bretagne; il régna trente ans et dix mois. Depuis la quatrième année de la persécution, Maxence, fils d'Hercule Maximien, était regardé à Rome comme Auguste. Licinius, qui avait épousé Constance, sœur de Constantin, avait été déclaré Auguste à Carnonte. Constantin, devenu partisan des Chrétiens, après avoir été leur persécuteur, employa tous ses efforts pour élever au faîte des grandeurs l'Eglise de Dieu. La foi catholique fut exposée dans le concile de Nicée. L'empereur Constantin fit bâtir au Seigneur beaucoup de basiliques; il éleva en l'honneur de saint Jean-Baptiste, dans Rome, où il reçut le baptême, une église magnifique qui fut appelée Constantinienne; il en éleva une autre à saint Pierre, à la place du temple d'Apollon, et une à saint Paul, sur la route d'Ostie; il en fit construire aussi une dans le palais Sersorien, à laquelle il donna le nom de Jérusalem, et dans laquelle il fit déposer un fragment de la croix du Sauveur. A la recommandation de sa fille, il dédia une église à sainte Agnès, martyre, et une aussi à saint Laurent, qui avait été martyrisé sur la voie Tiburtine dans le champ de Véranus. On lui doit encore une église sur la voie Labicane, entre deux lauriers, en l'honneur des saints martyrs Pierre et Marcellin, ainsi qu'un mausolée où il fit déposer sa mère dans un tombeau de pourpre. Il ordonna en outre la construction d'une basilique pour les saints apôtres Pierre et Paul et Jean-Baptiste, près du port d'Ostie qui dépend de la ville de Rome. Des églises furent élevées aussi en l'honneur de ce dernier saint dans les villes d'Albe et de Naples. C'est à ce même Constantin que l'on doit le rétablissement de la ville de Drépane en Bythinie, en l'honneur du martyr Lucien, qui y était inhumé: il lui donna le nom d'Hélénopolis, à cause de sa mère. Il bâtit dans la Thrace une ville qui reçut son nom; il voulut qu'elle fût le siége de l'Empire romain et la capitale de tout l'Orient. Les temples des Païens furent par son ordre fermés à jamais, sans aucune effusion de sang humain.

Constance avec Constantin et Constant, ses frères, régna vingt-quatre ans cinq mois et treize jours. Jacques fut reconnu évêque de la ville de Nisibe, qui, grâces à ses prières, fut souvent délivrée des dangers qui la menaçaient. L'impiété arienne, soutenue de la protection de Constance, persécuta d'abord Athanase, et ensuite tous les évêques attachés à la pureté de la foi, lesquels eurent à souffrir l'exil, l'emprisonnement et toutes sortes d'afflictions. Maximin, évêque de Trêves, est un des prélats les plus illustres de cette époque. Ce fut lui qui reçut avec de grands honneurs Athanase, évêque d'Alexandrie, que Constance faisait chercher pour le punir. Antoine, ce saint moine, mourut dans son ermitage à l'âge de cent cinq ans. Constance étant de retour à Rome, on y reçut de Constantinople, par une admirable faveur du Ciel, les os de l'apôtre André et de l'évangéliste Luc. Hilaire, évêque de Poitiers, que les Ariens avaient exilé en Phrygie, s'étant rendu à Constantinople pour y présenter par écrit sa défense à Constance, fut renvoyé dans les Gaules.

Julien régna deux ans et huit mois. Il avait été baptisé et même élevé aux ordres sacrés jusques et compris le diaconat; mais, ayant abandonné l'Eglise, il prit les armes, et s'étant emparé de l'empire retourné au culte des idoles, il devint le persécuteur des Chrétiens. Alors les Païens s'emparèrent, auprès de Sébaste, ville de Palestine, du tombeau de Jean-Baptiste, et dispersèrent ses os; les ayant ensuite réunis, ils les brûlèrent et les jetèrent çà et là. Par la Providence de Dieu, quelques moines venus de Jérusalem, s'étant mêlés à la foule, en recueillirent ce qu'ils purent, et les portèrent à leur supérieur Philippe. Aussitôt, par l'intermédiaire de Julien, diacre de son église, il les envoya à l'illustre pontife Athanase, parce qu'il ne se sentait pas le pouvoir de conserver par ses propres soins un trésor de cette importance. Athanase, devant un petit nombre de témoins, les renferma dans le mur du sanctuaire, qu'il avait fait creuser, et, plein de l'esprit prophétique, il conserva aux. générations à venir ces reliques qui devaient rendre tant de services. En effet, ce qu'il avait prévu s'accomplit sous l'empereur Théodose, par Théophile, évêque d'Alexandrie, qui ayant fait détruire le tombeau de Sérapis, y consacra une église à saint Jean.

Jovien régna huit mois. Mélétius et ses partisans assemblèrent un concile à Antioche, dans lequel on condamna le dogme blasphémateur de Macédonius contre le Saint-Esprit. Après avoir conclu avec les Perses une trêve de vingt-neuf ans, Jovien rentra sur le territoire de l'Empire romain. Averti par la chute de son prédécesseur Constance, il écrivit à Athanase des lettres très-honorables et très-bienveillantes, et reçut de lui la forme de la pure croyance et le mode de disposition des élus. Malheureusement une mort prématurée le frappa en Cilicie, et ne lui permit pas de faire fructifier ses pieux principes.

Valentinien et son frère Valens régnèrent. onze ans. Apollinaire, évêque de Laodicée, écrivit, en faveur de notre religion, plusieurs ouvrages de différens genres; mais ensuite s'étant écarté de la foi, il donna son nom à une hérésie. Damase, évêque de Rome, bâtit en l'honneur de saint Laurent une église près du théâtre, et une autre sur les catacombes où reposaient les corps des saints apôtres Pierre et Paul; il orna même d'une inscription en vers la pierre du tombeau qui les couvrait. Ayant reçu le baptême par les mains d'Eudoxe, évêque Arien, Valens persécuta les fidèles.

Gratien, fils de Valentinien, fut dans Amiens élevé à l'empire: La troisième année du règne de ce prince, on dédia dans Constantinople une église aux apôtres martyrs. Après la mort cruelle d'Auxence, Ambroise fut établi évêque de Milan, et par la fécondité de ses prédications, convertit à la foi de Jésus-Christ cette partie de l'Italie qu'on appelle la Gaule Cisalpine.

Valens régna quatre ans avec Gratien et Valentinien, fils de Valentinien, son frère. Valens ayant par une loi prescrit aux moines de porter les armes, fit périr sous le bâton tous les réfractaires. Les Huns, qui jusqu'alors étaient restés renfermés dans d'inacessibles montagnes, frappés d'une rage soudaine, tombèrent avec fureur sur les Goths. Ceux-ci attaqués sur différens points furent chassés de leurs anciennes demeures. Ayant passé le Danube, les Goths furent dans leur fuite reçus en armes par Valens; mais bientôt par l'avarice de Maxime, général romain, éprouvant les horreurs de la famine, ils furent forcés de se révolter, et ayant défait l'armée de l'empereur, ils se jetèrent sur la Thrace, et portèrent partout le massacre et le brigandage.

Gratien et son frère Valentinien régnèrent six ans. Théodose, mis par Gratien à la tête des armées, défit dans plusieurs combats mémorables ces grandes émigrations venues de la Scythie, les Alains, les Huns, et les Goths. Les Ariens, mécontens de la concorde de ces princes, abandonnèrent enfin, après quarante ans, les églises dont la violence les avait rendus maîtres. On convoqua un concile de cent cinquante Pères, qui se rassembla à Constantinople contre Macédonius, sous le pontificat de Damase, évêque de Rome. Devenu empereur, Théodose s'associa son fils Arcadius. L'an second du règne de Gratien, comme il était, ainsi que Théodose, consul pour la sixième fois, Théophile écrivit un ouvrage sur le comput Pascal. Maxime, homme vaillant, honnête et digne du titre d'Auguste si, contre la foi de ses sermens, il n'eût pas, dans la Grande-Bretagne, aspiré à la tyrannie, fut, à peu près malgré lui, créé empereur par son armée; il passa dans la Gaule, fit périr près de Lyon l'empereur Gratien qu'il avait attiré dans le piége, et chassa d'Italie Valentinien son frère. Cependant il ne tarda pas à subir avec Justine sa mère la peine de l'exil qu'il méritait si bien. Entaché, ainsi qu'elle, des souillures de l'hérésie arienne, il contribua à vexer avec perfidie l'évêque Ambroise, ce glorieux rempart de la foi catholique. Cette hérésie n'abandonna ses criminelles entreprises qu'à la vue des reliques conservées saris corruption des bienheureux martyrs Gervais et Protais, qu'une révélation divine fit connaître.

Théodose qui, du vivant de Gratien, avait déjà gouverné l'Orient pendant six ans, régna onze ans après la mort de ce prince. Réuni à Valentinien, qu'après son expulsion d'Italie il avait accueilli avec bonté, ils détruisirent le tyran Maxime à trois milles d'Aquilée. Comme cet usurpateur s'était fait suivre dans les Gaules par toute la jeunesse armée et toutes les forces militaires de la Grande-Bretagne, pour les forcer à défendre son pouvoir, ces malheureux ne retournèrent jamais chez eux. Ce que voyant, plusieurs nations cruelles d'outre-mer, les Scots venus du nord-ouest et les Pictes du septentrion, attaquèrent la Grande-Bretagne qui se trouvait ainsi privée de troupes et de défense, et la vexèrent long-temps après l'avoir pillée et dévastée. Jérôme, interprète de l'histoire sacrée, a conduit jusqu'à la quatorzième année du règne de Théodose le livre qu'il a composé sur les hommes illustres de l'Eglise.

Arcadius, fils de Théodose, et son frère Honorius régnèrent treize ans. On découvrit alors par une révélation divine les corps des saints prophètes Habacuc et Michée. Les Goths attaquèrent l'Italie, tandis que les Vandales et les Alains pénétraient dans les Gaules. Innocent, évêque de Rome, dédia l'église des très-saints martyrs Gervais et Protais, grâce à la dévotion d'un testament que fit une certaine Vestine, femme illustre de ce temps. Alors Alexis, serviteur de Dieu, vint à mourir. Le Breton Pélage attaqua la grâce de Dieu.

Honorius et Théodose-le-Jeune, fils de son frère, régnèrent seize ans. Alaric, roi des Goths, s'empara de Rome, et en livra une partie aux flammes, le 9 des calendes de septembre (24 août), l'an 1164 de la fondation de cette ville, dont il sortit après l'avoir pillée, six jours après qu'il y était entré.

Le prêtre Lucien, l'an sept du règne d'Honorius, reçut de Dieu la révélation du lieu où se trouvaient les tombeaux et les reliques de saint Etienne protomartyr, de Gamaliel et de Nicodême, dont il est parlé dans l'Evangile et dans les Actes des Apôtres. Ce prêtre écrivit sa révélation en grec pour l'utilité de toutes les Eglises. Avitus, prêtre originaire d'Espagne, traduisit en latin cette révélation, et y joignant une épître, fit jouir l'Occident de son travail, au moyen du prêtre Orose, auquel il le confia. C'est cet Orose qui, parvenu dans la Terre-Sainte, où Augustin l'avait envoyé auprès de Jérôme pour y former son ame, reçut les reliques de saint Etienne, et de retour dans sa patrie les porta le premier en Occident.

Les Bretons, ne pouvant supporter plus long-temps les ravages des Scots et des Pictes, envoyèrent à Rome des délégués, et promettant de se soumettre, sollicitèrent avec empressement des secours contre leurs ennemis. Une légion qu'on leur envoya aussitôt fit une grande destruction des barbares, chassa le reste hors du territoire de la Grande-Bretagne, et avant de la quitter ordonna d'élever un mur à travers l'île, et de l'une à l'autre mer, pour empêcher l'ennemi d'y pénétrer désormais. Ce rempart construit sans les règles de l'art, plutôt avec du gazon qu'avec des pierres, ne rendit aucun service à ceux qui l'avaient entrepris. En effet, les Romains étaient à peine partis que, de retour sur ses vaisseaux, l'ennemi coupe, foule aux pieds et dévore tout ce qu'il rencontre, comme une moisson dont il avait attendu la maturité. On fut obligé de demander de nouveau du secours aux Romains: ils accourent, taillent en pièces les barbares, les forcent à fuir au-delà des mers; et, s'étant réunis aux Bretons, élèvent d'une mer à l'autre, entre les villes que la crainte de l'ennemi avait fait bâtir, une muraille, non pas de terre, facile à pulvériser, mais de rochers et de pierres solides. Sur le rivage du sud où l'on craignait aussi l'ennemi, on construisit des tours à des intervalles rapprochés. C'est ainsi que les Romains prirent congé de leurs alliés, comme s'ils ne devaient plus les revoir désormais. Boniface, évêque de Rome, érigea un oratoire dans le cimetière de sainte Félicité, et décora son tombeau ainsi que celui de saint Silvain. Le prêtre Jérôme mourut à quatre-vingt-onze ans, la douzième année du règne d'Honorius, le 2 des calendes d'octobre (30 septembre).

Théodose-le-Jeune, fils d'Arcadius, régna vingt-six ans. Valentinien-le-Jeune, fils de Constance, fut nommé empereur à Ravenne, tandis que Placidie sa mère était nommée Auguste. Les Vandales, les Alains et les Goths, nations féroces, passant d'Espagne en Afrique, ravagèrent et souillèrent tout par le fer, la flamme, le brigandage, et par l'impiété de l'hérésie d'Arius. Saint Augustin, évêque d'Hippone, et docteur éminent de toutes les églises, ne voulant pas voir la ruine de sa ville, mourut le troisième mois du siége qu'elle souffrait, le 5 des calendes de septembre (le 28 août), après avoir vécu soixante-seize ans, dont il avait passé près de quarante dans les ordres sacrés ou dans l'épiscopat. Dans ce même temps, les Vandales, après la prise de Carthage, passèrent en Sicile et la ravagèrent complétement. Paschasinus, prêtre de Lilybée, parle de ces calamités dans une lettre qu'il écrivit au pape Léon sur l'époque de la célébration de la Pâque. Palladius, ordonné par le pape Célestin, est le premier évêque qui ait été envoyé aux Scots, convertis à la foi du Christ. L'an huit du règne de Théodose-le-Jeune, l'armée romaine étant en marche pour quitter la Grande-Bretagne, les Scots et les Pictes, sachant qu'elle refusait d'y rentrer, attaquèrent de nouveau cette île, et la soumirent tout entière, jusqu'à la muraille que les Bretons avaient élevée. Sans nul retard, ceux qui étaient préposés à la garde des murs, ayant été tous tués ou pris ou chassés, les murs eux-mêmes étant en partie renversés, le ravage le plus cruel n'eut plus de bornes. Ce fut inutilement que, dans des dépêches où leurs calamités étaient décrites, les Bretons sollicitèrent des secours d'Aëtius, consul pour la troisième fois, et qui, l'an vingt-trois du règne de Théodose, était chargé du commandement des troupes romaines. Cependant une famine horrible et long-temps fameuse attaqua ceux que la fuite avait dérobés au tranchant du glaive. Alors quelques malheureux furent forcés de se joindre aux ennemis; d'autres retirés dans les montagnes, les cavernes et les bois, résistaient courageusement, et faisaient éprouver à leurs adversaires de grandes pertes d'hommes. Les Scots reprirent le chemin de leur pays, bien décidés à revenir sans tarder; les Pictes conservèrent une partie de l'île qu'ils avaient envahie et dans laquelle ils voulaient se fixer. Une grande abondance succéda à la famine; l'opulence fit naître le luxe et la négligence; la négligence occasionna de grands malheurs, et bientôt s'ensuivit le ravage affreux occasionné par de nouveaux ennemis, c'est-à-dire par les Angles. Les Bretons d'un avis unanime, et d'accord avec leur roi Wortigern, préférèrent, au lieu de combattre, inviter les Angles à devenir les défenseurs de la patrie; mais ils trouvèrent bientôt, dans ceux qu'ils avaient accueillis, des ennemis qui les attaquèrent de tous côtés. Sixte, évêque de Rome, consacra à sainte Marie, mère du Sauveur, la basilique que les anciens appelaient le temple de Bacchus. Eudoxie, femme de Théodose, rapporta de Jérusalem les reliques du bienheureux saint Etienne, premier martyr, que l'on exposa à la vénération des fidèles dans la basilique de saint Laurent. Bléda et Attila son frère, roi de nations puissantes, dévastèrent l'Illyrie et la Thrace.

XXI. Imperatores Romani. Invasiones Anglorum, Saxonum Francorumque. Fundatio Francorum regni.

Marcianus et Valentinianus, annis VII. Gens Anglorum sive Saxonum, Britanniam tribus longis navibus advehitur. Quibus dum iter prosperatum domi fama referret, mittitur exercitus fortior qui, junctis prioribus, primo hostes quos patiebatur abigit; deinde in socios arma vertens, totam prope insulam ab orientali ejus usque ad occidentalem igni vel ense subigit; conficta occasione, quod pro se militantibus Britones minus sufficienter stipendia darent. Joannes Baptista duobus monachis orientalibus, qui ob orationem venerant Jerosolymam, caput suum juxta Herodis quondam regis habitaculum revelat; quod deinceps Emissam Phoeniciae perlatum, et digno honore cultum est.

Haeresis Pelagiana Britannorum fidem turbat. Qui a Gallicanis episcopis auxilium quaerentes, Germanum Autissiodorensis Ecclesiae episcopum, et Lupum Trecassium aeque apostolicae gratiae antistitem fidei defensores accipiunt. Insignes autem Domini athletae fidem verbo veritatis simul et miraculorum signis confirmant, sed et bellum Saxonum Pictorumque adversus Britones eo tempore junctis viribus susceptum divina virtute retundunt. Nam, cum Germanus ipse dux belli factus, non tubae clangore, sed clamore Alleluia, totius exercitus voce ad sidera levato, hostes in fugam vertit immanes. Qui deinceps ad Ravennam perveniens, summa reverentia a Valentiniano et Placidia susceptus, migravit ad Christum. Cujus corpus honorifico agmine, comitantibus virtutum operibus, defertur Autissiodorum. Aetius patricius occidentalibus occidentalis reipublicae salus, et regi quondam Attilae terror, a Valentiniano occiditur, cum quo Hesperium regnum cecidit, neque hactenus relevari valuit.

Circa haec tempora regnum Francorum exordium sumit. Nam tempore Theodosii junioris filii Arcadii et Coelestini papae, Ferramundus, Sunnonis ducis filii Franci filius, Francorum regum primus, quinque annis regnavit. Quo defuncto, Clodio filius ejus VII annis regnavit. Tunc diabolus Judaeis in Creta in specie Moysi apparuit, eosque ad terram repromissionis pede sicco per mare perducere promisit; sicque plurimis necatis, reliqui ad Christi gratiam convertuntur.

Anno II Marciani et Valentiniani, Meroveus rex, postquam XIII annis regnavit, mortuus est. Post quem Childericus filius ejus per annos XXIII regno Francorum potitus est.

Leo annis XVII. Hic pro tomo Chalcedonensi per universum orbem singulis orthodoxorum episcopis singulas consonantesque misit epistolas, quid de eodem tomo sentirent rescribi sibi postulans. Quorum adeo consonantia de vera Christi incarnatione suscepit omnium rescripta, ac si uno tempore, unoque dictante, fuissent universa conscripta.

Theodorus episcopus civitatis, quae a Cyro rege Persarum condita Cyriae nomen habet, scribit de vera incarnatione Domini Salvatoris adversus Eutychem et Dioscorum Alexandriae episcopum, qui humanam in Christo carnem negant. Scripsit et Historiam Ecclesiasticam a fine librorum Eusebii usque ad suum tempus, id est usque ad imperium Leonis hujus, sub quo et mortuus est. Victorius, jubente papa Hilario, scripsit Paschalem circulum 632 annorum.

Zenon annis XVII. Corpus Barnabae apostoli, et Evangelium Matthaei ejus stylo scriptum, ipso revelante, reperitur. Odoacer, rex Gothorum, Romam obtinuit, quam ex eo tempore diutius eorum reges tenuere. Mortuo Theodorico Triarii filio, alius Theodoricus cognomento Valamer Gothorum suscepit regnum qui utramque Macedoniam Thessaliamque depopulatus est, et plurima regiae civitatis loca igne succendens, Italiam quoque infestus occupavit. Hunericus rex Vandalorum Arianus, in Africa exsulatis diffugatisque plus quam 334 episcopis Catholicis, ecclesias eorum clausit, variisque plebem suppliciis affecit; et quidem innumeris manus abscindens, linguas praecidit, nec tamen loquelam Catholicae confessionis eripere potuit. Britones, duce Ambrosio Aureliano, viro modesto, qui solus forte Romanae gentis Saxonum caedi superfuerat, occisis in eadem parentibus purpura indutis, victricem eorum gentem provocantes ad praelium vincunt; et ex eo tempore nunc hi, nunc illi, palmam habuere, donec advena potentior tota per longum potiretur insula.

Anno quo Zenon imperare coepit, mortuo Childerico Clodoveus filius ejus in Gallia regnare coepit, annisque XIX fortiter agens regnavit.

Anastasius annis XXVIII. Transamundus rex Vandalorum ecclesias catholicas clausit, et CCXX episcopos exsilio Sardiniam misit. Symmachus papa inter multa ecclesiarum opera, quae vel a fundamentis creavit, vel prisca renovavit, ad Beatum Petrum et Paulum et Sanctum Laurentium, pauperibus habitacula construxit, et omni anno per Africam vel Sardiniam episcopis, qui in exsilio erant, pecunias et vestes ministrabat. Anastasius, quia haeresi favens Eutychetis Catholicos insecutus est, divino fulmine periit.

Marcien et Valérien régnèrent sept ans: les Angles ou Saxons descendirent dans la Grande-Bretagne sur trois vaisseaux remarquables par leur longueur. Lorsque l'on sut dans leur pays que leur trajet avait été heureux, on envoya une armée plus nombreuse que la première,- et qui s'y étant réunie triompha de la résistance de l'ennemi. Les Angles se divisèrent ensuite, et ravagèrent par le fer et le feu presque toute l'île, depuis l'orient jusqu'à l'occident, ayant pris occasion de se comporter ainsi de ce que les Bretons ne payaient pas suffisamment ceux qui combattaient pour eux. Jean-Baptiste révéla le lieu où sa tête était cachée, auprès du palais du roi Hérode, à deux moines orientaux qui s'étaient rendus en pélerinage à Jérusalem. Cette tête fut ensuite portée à Emèse en Phénicie, et y reçut le culte qu'elle méritait.

L'hérésie de Pélage causa de grands troubles dans la foi de la Grande-Bretagne. Ceux qui demandèrent l'assistance des évêques des Gaules, trouvèrent pour défenseurs de la foi, Germain, évêque de l'église d'Auxerre, et Loup, évêque de Troyes, également confesseurs de la grâce apostolique. Ces illustres champions du Seigneur corroborèrent la foi par les paroles de vérité et par l'éclat des miracles. Forts de l'assistance divine, ils joignirent leur force à celle des Bretons, et terminèrent heureusement la guerre qui leur était faite par les Saxons et les Pictes. En effet Germain, ayant été placé à la tête des affaires, mit en fuite ces ennemis cruels, non par le son de la trompette, mais aux cris de l'alleluia que toute l'armée fit monter vers les cieux. Ce saint évêque s'étant ensuite rendu à Ravenne, accueilli avec un grand respect par Valentinien et Placidie, quitta ce monde pour retourner auprès du Christ. Son corps honoré d'un nombreux concours, et accompagné des œuvres de ses vertus, fut transporté à Auxerre. Le patrice Aëtius, le salut en Occident des Etats occidentaux, et jadis la terreur d'Attila lui-même, fut mis à mort par Valentinien. Avec lui s'écroula l'empire de l'Italie, qui depuis n'a pu se relever.

C'est vers cette époque que le royaume des Francs prit naissance; car du temps de Théodose-le-Jeune, fils d'Arcadius, et vers le pontificat du pape Célestin, Ferramond (Pharamond), fils de Francus, duc de Sens, le premier des rois Francs, régna cinq ans, et à sa mort eut pour successeur Clodion, son fils, qui pendant sept années porta la couronne. Alors le diable, ayant pris la figure de Moïse, apparut aux Juifs dans l'île de Crète, et leur promit de les conduire a pied sec à travers les mers, jusque dans la terre promise. C'est alors que plusieurs de ces malheureux furent mis à mort, et que le reste se convertit à la foi chrétienne.

L'an second du règne de Marcien et de Valentinien, Mérovée, roi des Francs, mourut après un règne de treize ans. Childeric son fils en régna vingt-trois, étant monté après lui sur le trône des Francs.

Léon (Léon I) régna dix-sept ans. Il adressa sur le concile de Chalcédoine, à tous les évêques orthodoxes, dans tout l'univers, une lettre circulaire pour leur demander leur opinion individuelle sur les décisions de cette assemblée. Leurs réponses sur l'incarnation du Christ furent tellement concordantes qu'on les eût crues toutes écrites au même moment sous la dictée d'un seul homme.

Théodore, évêque de la ville de Cyrus, roi de Perse, son fondateur, prit le nom de Cyre, écrivit sur l'incarnation du Sauveur un traité contre Eutychès, et Dioscore, évêque d'Alexandrie, qui niaient dans le Christ la nature humaine; il écrivit en outre une histoire ecclésiastique, à partir de la fin de la chronique d'Eusèbe jusqu'à l'empire de Léon, sous lequel il mourut. Sur l'ordre du pape Hilaire, Victorius écrivit sur le cycle Pascal de cinq cent trente-deux ans.

Zénon régna dix-sept années. On découvrit alors le corps de l'apôtre Barnabas, et l'évangile autographe de Matthieu qui révéla lui-même le lieu où il était placé. Odoacre, roi des Goths, s'empara de Rome, que depuis cette époque les rois de la même nation possédèrent quelque temps. A la mort de Théodoric, fils de Triarius, Théodoric, surnommé Valamir, régna sur les Goths. C'est le même prince qui, après avoir ravagé la Macédoine et la Thessalie, et brûlé plusieurs quartiers de la Cité reine, occupa odieusement l'Italie. Huneric, roi des Vandales, partisan de la doctrine d'Arius, après avoir en Afrique exilé ou mis en fuite plus de trois cent trente-quatre évêques catholiques, ferma leurs églises et livra le peuple à divers supplices; ce fut vainement qu'il fit abattre les mains et couper la langue à une innombrable quantité de chrétiens, il ne put empêcher de confesser hautement la foi catholique. Sous la conduite d'Ambroise d'Orléans, homme modeste, qui seul, grâces aux Romains, avait survécu au massacre exécuté par les Saxons, et à ses parens alors égorgés sous la pourpre, les Bretons, appelant aux combats leurs vainqueurs, triomphèrent d'eux sur le champ de bataille. Depuis ce moment la victoire se décida, tantôt pour les uns, tantôt pour les autres, jusqu'à ce qu'un étranger plus puissant s'empara de toute l'île pour un long période de temps.

L'an premier du règne de Zénon, Childéric étant mort, Clovis son fils commença à régner dans la Gaule, et tint d'une main puissante le sceptre pendant dix-neuf ans.

Anastase régna vingt-huit ans. Transamond, roi des Vandales, exila en Sardaigne deux cent vingt évêques. Le pape Symmaque, auquel on dut, soit la fondation, soit la restauration d'un grand nombre d'églises, fit bâtir auprès des basiliques de SaintPierre, de Saint-Paul et de Saint-Laurent, de pieuses retraites pour les pauvres, et, chaque année, envoya des secours pécuniaires et des habillemens aux évêques persécutés qui se trouvaient en Sardaigne, ou qui étaient restés en Afrique. Favorable à l'hérésie d'Eutychès, et par conséquent persécuteur des catholiques, Anastase fut frappé de la foudre divine.


 

XXII. Clodoveus rex Francorum baptizatur. Reges Francorum. Reges Anglorum. Imperatores Romani.

Clodoveus rex Francorum XV anno regni sui, cum tribus nobilium millibus a beato Remigio Remorum archiepiscopo baptizatus est. Deinde post IV annos obiit, et Theodericus filius ejus ei successit. Quo defuncto, Clotarius frater ejus per annos LI in Gallia regnavit. Tunc Gildardus et Flavius in sede Rothomagensi floruerunt; et Mamertus Viennensis pro multimoda peste, qua populus angebatur, litanias, id est rogationes, ante Ascensionem Domini solemnes instituit.

Justinus senior annis VIII. Joannes papa Constantinopolim veniens, ad portam quae vocatur Aurea, turbis ei occurrentibus, in conspectu omnium roganti caeco lumen reddidit. Qui dum rediens Ravennam venisset, Theodericus eum cum comitibus carceris afflictione peremit; invidia ductus, quia Catholicae pietatis defensor Justinus eum honorifice suscepisset. Eodem anno Symmachum patricium Ravennae occidit, et ipse anno sequente ibidem subita morte periit, eique in regno Athalaricus nepos ejus successit. Hildericus Vandalorum rex episcopos ab exsilio reverti, et ecclesias instaurare praecepit, post annos LXXIV haereticae profanationis. Benedictus abbas virtutum gloria claruit, quas beatus papa Gregorius in libro Dialogorum scripsit.

Justinianus Justini ex sorore nepos annis XXXVIII. Belisiarius patricius a Justiniano in Africam missus gentem Vandalorum delevit. Carthago quoque anno excessionis suae XCVI recepta est, pulsis devictisque Vandalis, et Gelismero rege eorum capto, et Constantinopolim misso. Corpus sancti Antonii monachi divina revelatione repertum Alexandriam defertur et in ecclesia Beati Joannis Baptistae humatur. Dionysius Parvus paschales scribit Circulos, incipiens ab anno Dominicae Incarnationis. Tunc orbi codex Justiniani promulgatus est. Victor quoque Capuanus episcopus librum de Pascha scribens, Victorii arguit errores.

Clotarius rex grandaevus mortuus est, et regnum Francorum in tetrarchias divisum est. Parisius enim cessit Cariberto, Aurelianis Guntranno, Suessionis Hilperico et Mettis Sigiberto. Denique XXXVI anno imperii Justiniani, Sigibertus rex fraude Hilperici fratris sui, cum quo bellum inierat, occisus est, et Childebertus filius ejus adhuc puerulus, cum Brunichilde matre sua, regnum patris ad regendum suscepit, et XXV annis regnavit.

Justinus minor annis XI. Narses patricius Totilam regem Gothorum in Italia superavit et occidit. Qui deinde per invidiam Romanorum, pro quibus multa contra Gothos laboraverat, accusatus apud Justinum et conjugem ejus Sophiam quod servitio premeret Italiam, secessit Neapolim Campaniae, et scripsit genti Langobardorum ut venirent et possiderent Italiam. Joannes papa ecclesiam apostolorum Philippi et Jacobi, quam praedecessor ejus Pelagius coeperat, fecit et dedicavit. Tunc bellicosus Albuinus, Audonis Langobardorum regis filius, de Pannonia in Italiam venit, eamque, permittente Narsete patricio, cum Guinilis suis obtinuit.

Tiberius Constantinus annis VII. Gregorius tunc apocrisiarius in Constantinopolim, post Romanus episcopus, libros expositionis in Job condit, et Euticium ejusdem urbis episcopum in fide nostrae resurrectionis errasse, Tiberio praesente convicit; ita ut ipse Augustus librum ejus, quem de resurrectione scripsit, suis quoque catholicis allegationibus destruens, deliberaret flammis cremari debuisse. Docebat enim idem Euticius corpus nostrum in illa resurrectionis gloria impalpabile, et ventis aereque subtilius esse futurum; contra illud Dominicum: Palpate, et videte quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis habere (Luc. XXIV, 39) . Gens Langobardorum, comitante fame et mortalitate, omnem invadit Italiam, ipsamque Romanam vastatrix obsidet urbem. Quibus tunc rex praeerat Albuinus.

Mauricius annis XXI. Herminegeldus Liuvigildiguissi Gothorum regis filius, ob fidei Catholicae confessionem inexpugnabilem, a patre Ariano regni privatus infulis, et in carcerem ac vincula projectus, ad extremum nocte secunda Dominicae resurrectionis securi in capite percussus, regnum coeleste pro terreno rex et martyr intravit. Cujus frater Recharedus, mox ut regnum post patrem accepit, omnem Gothorum, cui praeerat, gentem, instante Leandro Hispalitano episcopo, qui et Herminegeldum docuerat, catholicam convertit ad fidem. Mauricius filiam Tiberii Constantini conjugem habuit, et primus Graecorum fasces Romanorum gessit. Gregorius, Romanae Ecclesiae pontifex et doctor eximius, anno Mauricii imperii XIII, indictione XIII. synodum episcoporum XXIII ad corpus beati Petri apostoli congregans, de necessariis Ecclesiae decernit. Idem, missis Britanniam Augustino, Mellito, Joanne, aliisque pluribus cum eis monachis timentibus Deum, ad Christum Anglos convertit. Et quidem Edilbertus mox ad Christi gratiam conversus cum gente Cantuariorum, cui praeerat, proximisque provinciis, etiam episcopum doctoremque suum Augustinum, sed et caeteros sacros antistites episcopali sede donabat. Porro gentes Anglorum ab aquilone Humbri fluminis, sub regibus Elle et Edilfrido sitae, necdum verbum vitae audierant.

Gregorius XVIII anno Mauricii IV, scribens Augustino, Lundoniae quoque et Eburaci episcopis, accepto a sede apostolica pallio, metropolitanos esse debere decernit; et post IV annos obiit.

Focas annis VIII. Hic, rogante papa Bonifacio, statuit sedem Romanae et apostolicae Ecclesiae caput esse omnium Ecclesiarum, quia Ecclesia Constantinopolitana primam se scribebat omnium Ecclesiarum. Idem, alio papa Bonifacio petente, jussit in veteri fano, quod Pantheon vocabatur, ablatis idololatriae sordibus, ecclesiam Beatae semper Virginis Mariae et Omnium Martyrum fieri; ut ubi quondam omnium non deorum, sed daemoniorum cultus agebatur, ibi deinceps omnium fieret memoria sanctorum.

Persae adversus rempublicam gravissima bella gerentes, multas Romanorum provincias, et ipsam Jerosolymam auferunt; et destruentes ecclesias, sancta quaeque profanantes, inter ornamenta locorum vel sanctorum, vel communium, quae abstulerunt, etiam vexillum Dominicae crucis abducunt.

Heraclius annis XXXI. Anastasius Persa monachus nobile pro Christo martyrium patitur. Qui natus in Perside magicas a patre puer artes discebat; sed ubi a captivis Christianis Christi nomen acceperat, in eum mox animo toto conversus, relicta Perside, Chalcedoniam Hierapolimque, Christum quaerens, ac deinde Jerosolymam petit; ubi accepta baptismatis gratia, quarto ab eadem urbe milliario monasterium abbatis Anastasii intravit, ubi septem annis regulariter vivens, dum Caesaream Palaestinae orationis gratia venisset, captus a Persis, et multa diu verbera inter carceres et vincula, Marzabana judice, perpessus, tandem ad Chosroem regem eorum Persidem mittitur: a quo per intervalla temporum tertio verberatus, ad extremum una suspensus manu per tres horas diei, sic decollatus cum aliis LXX martyrium complevit. Mox tunica ejus indutus quidam daemoniacus curatus est. Interea superveniens cum exercitu Heraclius princeps, Persis cum rege Chosroe superatis, Christianos, qui captivati erant, gaudentes reduxit, et sanctae crucis lignum Jerosolymis reportavit. Reliquiae beati martyris Anastasii primo monasterium suum, deinde Romam advectae, venerantur in monasterio Beati Pauli apostoli, quod dicitur ad Aquas Salvias.

Anno regni Heraclii XVI, indictione XV, Eduinus excellentissimus rex Anglorum in Britannia transhumbranae gentis ab aquilone, Paulino episcopo, quem de Cantia venerabilis Justus archiepiscopus miserat, praedicante verbum salutis cum sua gente suscepit, anno quidem regni sui XI, adventus autem Anglorum in Britanniam plus minus anno CLXXX, eique Paulino sedem episcopatus Eburaci donavit. Cui profecto regi in auspicium venturae fidei et regni coelestis, potestas quoque terreni creverat regni, ita ut universos Britanniae fines, quod nemo Anglorum ante eum, qua vel ipsorum, vel Britonum gentes habitabant, sub ditione acciperet. Eo tempore exortum apud Scotos in observatione Paschae errorem Honorius papa per epistolam redarguit. Sed et Joannes, qui successori ejus Severino successit, cum adhuc esset electus in pontificatum, pro eodem Pascha eis simul, et pro Pelagiana haeresi, quae apud eos reviviscebat, scripsit.

In Gallia Theodeberto et Theoderico regibus defunctis, Lotharius magnus Hilperici filius floruit, et monarchiam Franciae solus obtinuit. Quo defuncto, Dagobertus filius ejus ei successit, et XII annis regnum strenue gubernavit. Deinde Clodoveus filius ejus XXVI annis regnavit, moriensque diadema tribus filiis suis, Lothario, Theoderico et Hilderico, reliquit. Temporibus horum regum in Francia viri sancti virtutibus et signis claruerunt, Romanus et Audoenus, Ansbertus et Eligius, Ebrulfus et Launomarus, Maurus et Colombanus, Philibertus et Guandregisilus, aliique plures fide et praedicatione pollentes, sanctitate et prodigiis coruscantes.

Heracleonas cum matre sua Martina annis II. Cyrus Alexandriae, Sergius et Pyrrhus regiae urbis episcopi, Acephalorum haeresim instaurantes unam operationem in Christo divinitatis et humanitatis, unam voluntatem dogmatizant. E quibus Pyrrhus his temporibus, id est sub Theodoro papa, Romam veniens ex Africa, ficta, ut post apparuit, poenitentia obtulit eidem papae, praesente cuncto clero et populo, libellum cum sua subscriptione, in quo condemnarentur omnia quae a se vel a praedecessoribus suis scripta vel acta sunt adversus Catholicam fidem. Unde benigne susceptus est ab eo quasi regiae pontifex civitatis. Sed, quia reversus domum, repetiit errorem domesticum, memoratus papa Theodorus, advocatis cunctis sacerdotibus et clero in ecclesiam Beati Petri apostolorum principis, condemnavit eum sub vinculo anathematis.

Constantinus frater Heraclii mensibus VI. Pyrrhi successor Paulus, non tantum vesana doctrina, sicut praedecessores ejus, sed aperta persecutione Catholicos cruciat, apocrisiarios sanctae Romanae Ecclesiae, qui ad ejus correctionem missi fuerant, partim carceribus, partim exsiliis, partim verberibus afficiens. Sed et altare eorum in domo Placidiae sacratum in venerabili oraculo subvertens diripuit, prohibens eos ibidem missas celebrare. Unde et ipse, sicut praedecessores illius, ab apostolica sede justa depositionis ultione damnatus est.

Constantinus filius Constantini annis XXVIII. Hic deceptus a Paulo, sicut Heraclius avus ejus a Sergio, ejusdem regiae civitatis episcopo, exposuit Typum adversus catholicam fidem; nec unam, nec duas voluntates, aut operationes in Christo definiens esse confitendas, quasi nihil velle, vel operari, credendus sit Christus. Unde Martinus papa, congregata Romae synodo centum quinque coepiscoporum, damnavit sub anathemate praefatos Cyrum, Sergium, et Pyrrhum et Paulum haereticos. Missus ergo post haec ab imperatore Theodorus exarchus, tulit Martinum papam de ecclesia Constantiniana, perduxitque Constantinopolim. Qui post haec relegatus Chersonam, ibidem vitam finivit, multis in eodem loco virtutum signis usque hodie refulgens. Facta est autem praefata synodus anno imperii Constantini nono, mense Octobrio, indictione VIII. Constantinus princeps, Vitaliano papa nuper ordinato, misit beato Petro apostolo Evangelia aurea, gemmis albis mirae magnitudinis in circuitu ornata. Ipse post aliquot annos, id est per indictionem VI, veniens Romam, obtulit super altare ipsius pallium auro textile, toto cum cereis exercitu ecclesiam intrante. Sequente anno, facta est eclipsis solis quasi decima hora diei, V Nonas Maii. Theodorus archiepiscopus et Adrianus abbas, vir aeque doctissimus, a Vitaliano missi Britanniam, plurimas Ecclesias Anglorum doctrinae ecclesiasticae fruge fecundarunt. Constantinus post plurimas et inauditas depraedationes provinciis factas, occisus in balneo periit indictione XII, nec longo post tempore etiam Vitalianus papa coelestia regna petiit.

Clovis, roi des Français, fut baptisé par saint Remi, archevêque de Rheims, avec trois mille hommes les plus illustres de son armée. Il mourut quatorze ans après son baptême. Théodoric son fils lui succéda. A la mort de celui-ci, Clotaire son frère régna en France pendant cinquante-un ans. Alors Gildard6 et Flavius7 brillèrent sur le siége de Rouen; et Mamert, archevêque de Vienne en Dauphiné, institua, avant le jour de l'Ascension, des litanies, c'est-à-dire des prières solennelles, à cause d'une peste qui, sous diverses formes, affligeait les peuples.

Justin-le-Vieux régna huit ans. Le pape Jean se rendant à Constantinople, parvenu au milieu d'un nombreux concours à la Porte-Dorée, rendit la lumière à un aveugle qui réclamait son assistance. A son retour, Théodoric le fit saisir à Ravenne, et le jeta, ainsi que son cortége, dans une prison où il mourut, conduit à ce crime par l'envie de ce que Justin, défenseur de la foi catholique, avait reçu le prélat honorablement. La même année, il fit périr Symmaque, patrice de Ravenne; mais l'année suivante il mourut subitement dans cette ville. Son neveu Athalaric lui succéda. Enfin, après soixante-quatorze années de profanations hérétiques, Hilderic, roi des Vandales, fit rappeler d'exil les évêques, et ordonna de réparer les églises. Benoît, abbé célèbre, obtint beaucoup de gloire par l'éclat de ses vertus, que le bienheureux pape Grégoire a racontées dans son livre des Dialogues.

Justinien, neveu de Justin par une sœur de ce prince, régna trente-huit ans. Le patrice Bélisaire, envoyé en Afrique par Justinien, y extermina les Vandales. Il reprit Carthage après quatre-vingt-seize ans d'occupation par ces barbares. Vainqueur des Vandales, il prit Gélimer, leur roi, qu'il envoya à Constantinople. Le corps du moine saint Antoine, retrouvé par une révélation divine, fut envoyé à Alexandrie, et inhumé dans l'église de Saint-Jean-Baptiste. Denis le petit écrivit sur les Pâques à dater de l'année de l'Incarnation. C'est alors que le code de Justinien fut promulgué dans tout l'univers. Victor, évêque de Capoue, composa aussi sur la Pâque un traité dans lequel il releva les erreurs de Victorius.

Le roi Clotaire mourut dans un âge avancé, et l'empire des Francs fut divisé en quatre royaumes: Paris échut à Charibert, Orléans à Gontran, Soissons à Chilpéric et Metz à Sigebert. Enfin, l'an trente-sixième de l'empire de Justinien, Sigebert périt par les embûches de son frère Chilpéric, avec lequel il était en guerre. Son fils Childebert, encore enfant, secondé par sa mère Brunehaut, prit les rênes des Etats de son père, et régna vingt-cinq ans.

Justin-le-Jeune occupa le trône pendant onze années. Le patrice Narsès vainquit en Italie et mit à mort Totila, roi des Goths. La jalousie des Romains, auxquels il avait pourtant rendu les plus grands services, l'ayant accusé auprès de Justin et de Sophie sa femme, d'opprimer l'Italie, Narsès se retira à Naples, dans la Campanie, d'où il engagea par ses lettres les Lombards à venir s'emparer de l'Italie. Le pape Jean termina l'église des Apôtres Philippe et Jacques, que son prédécesseur Pélage avait commencée; il en fit aussi la dédicace. Ce fut alors que le belliqueux Alboin, fils d'Audoin, roi des Lombards, passa de la Pannonie en Italie, et, de l'aveu du patrice Narsès, la soumit à son pouvoir.

Tibère Constantin régna sept ans. Grégoire, de nonce apostolique à Constantinople, devenu évêque de Rome, composa un livre d'exposition sur Job, et, en présence de Tibère, convainquit un Eutychéen, évêque de Constantinople, d'erreur dans ses propositions sur l'article de foi qui concerne la résurrection des morts. La démonstration fut si évidente que Tibère fut d'avis que l'on devait livrer aux flammes le livre de cet hérétique, qu'il réfuta lui-même par des explications très-orthodoxes. Cet Eutychéen enseignait qu'au moment glorieux de la résurrection, nos corps seront impalpables et plus subtils que l'air et les vents: ce qui était contraire à ces paroles du Sauveur: «Touchez, et voyez que l'esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai.» Les Lombards, accompagnés de la famine et de la mortalité, et poursuivant le cours de leurs dévastations, allèrent mettre le siége devant Rome même. Ils avaient alors pour roi Alboin.

Maurice régna vingt-un ans. Herménégild, fils de Liwigildiguis, roi des Goths, ayant confessé courageusement la foi catholique, fut privé par son père, qui était arien, de toutes les dignités dont il était revêtu, jeté en prison et dans les fers; enfin, dans la seconde nuit du dimanche de la Résurrection du Sauveur, il fut décapité, et, tout à la fois roi et martyr, échangea contre le royaume céleste le trône périssable de ce monde. Son frère Reccared, ayant bientôt après succédé à son père, convertit à la foi catholique toute la nation des Goths, sur les instances de Léander, évêque de Séville, qui avait aussi instruit Herménégild.

Maurice épousa la fille de Tibère Constantin, et le premier des Grecs fit porter devant lui les faisceaux romains. L'an treize de l'empire de Maurice, Grégoire, pontife de l'Eglise romaine et docteur très-savant, réunit dans la basilique de l'Apôtre saint Pierre un concile de vingt-trois évêques, afin de pourvoir aux nécessités de l'Eglise. Le pape, ayant envoyé dans la Grande-Bretagne Augustin, Mellitus, Jean et plusieurs moines craignant Dieu, convertit les Anglais au christianisme. Edilbert, avec les peuples de Cantorbéry, ayant aussi embrassé la religion chrétienne, donna dans cette contrée et les provinces voisines des siéges épiscopaux, non-seulement à Augustin son docteur favori, mais encore aux saints prêtres qui l'avaient accompagné. A cette époque, les portions du peuple anglais qui habitaient au nord de l'Humber n'avaient pas encore entendu la parole de vie, non plus que leurs rois Elle et Edilfride.

L'an dix-huit du règne de Maurice, Grégoire, écrivant à Augustin ainsi qu'aux évêques de Londres et d'York, leur envoya le pallium, et les déclara métropolitains. Il mourut quatre ans après.

Phocas régna huit ans. A la prière du pape Boniface, ce prince décida que le siége de l'Eglise romaine et apostolique devait être le chef de tontes les églises de la chrétienté, afin de mettre un terme aux prétentions de l'Eglise de Constantinople, qui s'arrogeait cet honneur. C'est ce même prince qui, sur les instances d'un autre Boniface, pape aussi, fit convertir l'ancien temple que l'on appelait le Panthéon, après l'avoir purgé des ordures de l'idolâtrie, en une église, consacrée à la bienheureuse Marie toujours vierge, et à tous les martyrs, de manière qu'au lieu même ou jadis on rendait un culte, non pas à tous les dieux, mais à tous les démons, on célébra désormais la mémoire de l'universalité des saints.

Les Persans continuant de faire une guerre cruelle à l'Empire, enlevèrent à la puissance romaine plusieurs provinces, et notamment Jérusalem. Ils allaient détruisant les églises, profanant les lieux sacrés, ravissant les ornemens des temples des saints et des particuliers; ils enlevèrent même l'étendard de la croix du Sauveur.

Héraclius régna trente-un ans. Anastase, moine persan, souffrit pour le Christ un noble martyre. Quoique né en Perse, et qu'il eût été par son père instruit dans la science des mages, ayant entendu, par des captifs chrétiens, célébrer le nom de Jésus-Christ, soudain converti de tout son esprit à la foi du Sauveur, et cherchant partout ce divin maître, il se rendit à Chalcédoine, à Hiérapolis, et enfin à Jérusalem. C'est là qu'ayant reçu la grâce du baptême, il entra dans le monastère de l'abbé Anastase, à quatre milles de cette dernière ville. Là, ayant passé sept ans dans la vie monacale, il se rendit en pélerinage à Césarée de Palestine, tomba au pouvoir des Persans, fut condamné par Marzabanes au fouet, aux fers et à la prison, puis envoyé en Perse au roi Chosroès. Frappé du fouet à trois reprises, suspendu ensuite par une main pendant trois heures, il finit par être décollé avec soixante-dix autres martyrs. Bientôt il suffit à un certain démoniaque de revêtir sa tunique pour être délivré de la possession de Satan. Cependant le prince Héraclius étant survenu avec une armée, battit Chosroès et ses Persans, délivra les Chrétiens captifs, les ramena avec lui comblés de joie, et rapporta à Jérusalem le bois de la sainte croix. Les reliques du saint martyr Anastase, portées d'abord à son monastère, furent ensuite transférées à Rome, où elles sont exposées à la vénération des fidèles dans le couvent de l'apôtre saint Paul.

L'an dix-sept du règne d'Héraclius, Edwin, excellent roi des Anglais du Northumberland, reçut avec sa nation la parole du salut, qui lui fut portée par l'évêque Paulin, que le vénérable Just, archevêque de Cantorbéry, lui avait envoyé. Il appela ce Paulin au siége épiscopal d'York, la onzième année de son règne, qui répond à peu près à la dix-huitième de l'arrivée des Angles dans la Grande-Bretagne. Comme augure de la félicité à venir et du royaume céleste, le roi vit croître aussi la splendeur de ses terrestres Etats, à tel point qu'il réunit sous ses lois toutes les contrées de la Grande-Bretagne, tant celles qui étaient habitées par les Angles que celles qui l'étaient par les Bretons; et c'est ce qu'avant Edwin les Angles n'avaient pu faire. Dans ce temps-là, le pape Honorius reprit, par une lettre qu'il adressa aux Scots ou Ecossais, une erreur dans laquelle ils étaient tombés par rapport à l'observance de la Pâques; mais Jean, successeur de Séverin, qui avait remplacé Honorius, ayant été promu au pontificat, écrivit aussi à ces peuples, et sur la Pâque et sur l'hérésie des Pélagiens qui était chez eux dans toute sa force.

En France, après la mort de Théodebert et de Théodoric, Clotaire-le-Grand, fils de Chilpéric, monta sur le trône, et réunit toute la monarchie francaise sous ses lois. A sa mort, son fils Dagobert lui succéda, et gouverna dignement ses Etats pendant douze ans. Son fils Clovis régna ensuite, et laissa en mourant son diadème à ses trois fils, Clotaire, Théodoric et Childéric. Du temps de ces rois de France, plusieurs saints personnages se distinguèrent par leurs vertus et leurs miracles: Romain et Ouen, Ansbert et Eloi, Evroul et Laumer, Maur et Colomban, Philbert et Wandrille, et plusieurs autres puissans par la foi et la prédication, répandirent une vive splendeur par leur sainteté et par les prodiges qu'ils opérèrent.

Héracléonas régna deux ans avec sa mère Martine. Cyr, évêque d'Alexandrie, Serge et Pyrrhus, évêque de Constantinople, renouvelèrent l'hérésie des Acéphales, et répandirent le dogme d'une seule opération et d'une seule volonté dans la divinité et l'humanité du Christ. Dans ce même temps, ce Pyrrhus, dont nous venons de parler, passa de l'Afrique à Rome, alla trouver le pape Théodore, et, feignant, comme il le parut depuis, d'être sincèrement repentant, offrit à ce pontife, en présence de tout le clergé et du peuple, une déclaration souscrite de sa signature, dans laquelle il condamnait tout ce qui, soit par lui, soit par ses prédécesseurs, avait été écrit ou fait contre la foi catholique. Cette démarche le fit recevoir avec bienveillance comme pontife de la ville impériale. Etant retourné à Constantinople, Pyrrhus reprit le cours de ses erreurs, et le pape Théodore, ayant convoqué tous les prêtres et le clergé dans l'église de Saint-Pierre, prince des Apôtres, le mit sous le lien de l'anathême.

Constantin, frère d'Héraclius, régna six mois. Paul, successeur de Pyrrhus, ne se borna pas à affliger la catholicité par ses doctrines insensées, comme l'avaient fait ses prédécesseurs: il devint ouvertement persécuteur. Les nonces apostoliques, que la sainte Eglise romaine avait envoyés pour sa correction, furent par lui condamnés, les uns à l'emprisonnement, les autres à l'exil, et quelques-uns à la fustigation; il alla même jusqu'à dépouiller dans leur palais l'autel consacré à Placidie, et vénérable par ses miracles; il défendit d'y célébrer l'office de la messe. C'est pourquoi, comme ses prédécesseurs, il fut par le saint siége apostolique condamné justement à la peine de la déposition.

Constant, fils de Constantin, régna vingt-huit ans. Trompé par Paul, comme Héraclius son aïeul l'avait été par Serge, évêque aussi de la cité impériale, il exposa sa doctrine contre la foi catholique, déclarant qu'il ne fallait pas reconnaître dans le Christ ni une ni deux volontés ou opérations, comme s'il fallait croire que le Christ n'eût voulu ni agi. C'est pourquoi le pape Martin ayant réuni à Rome un concile de cent cinq évêques, frappa de l'anathême les hérétiques dont nous venons de parler, Cyr, Serge, Pyrrhus et Paul. L'exarque Théodore, envoyé peu après par l'empereur, enleva de l'église de Constantin (la Constantinienne) le pape Martin, et le conduisit à Constantinople. Relégué dans la Chersonèse de Thrace, Martin y finit ses jours, célèbre encore aujourd'hui dans ce lieu par le grand nombre de miracles que ses vertus opérèrent. Le concile dont il s'agit eut lieu l'an neuf du règne de Constant. Au mois d'octobre, ce prince envoya à Vitalien, récemment nommé pape, pour être déposé dans la basilique de l'apôtre saint Pierre, un livre d'Evangile écrit en lettres d'or et orné tout à l'entour de sa couverture de diamans d'une admirable grosseur. Peu d'années après, ce prince étant venu à Rome, offrit sur l'autel de saint Pierre un pallium d'étoffe d'or, et fit entrer dans l'église toute son armée, dont chaque soldat portait un cierge. L'année suivante, on remarqua une éclipse de soleil vers dix heures du jour, le 5 des nones de mai (3 mai). L'archevêque Théodore et l'abbé Adrien, envoyés par Vitalien dans la Grande-Bretagne, fécondèrent plusieurs églises des Anglais par la semence de la doctrine ecclésiastique. Après plusieurs ravages inouis, commis dans les provinces, Constant périt massacré dans le bain, et peu de temps après le pape Vitalien partit pour le royaume céleste.


 

XXIII. Conatus ad uniendas Orientalem et Occidentalem Ecclesias. Constantinopolitanum concilium. Edilthrida Annae filia. Cuthbertus episcopus.

Constantinus, frater Constantini superioris regis, annis XVII. Sarraceni Siciliam invadunt, et praeda nimia secum ablata, mox Alexandriam redeunt. Agatho papa ex rogatu Constantini, Heraclii et Tiberii, principum piissimorum, misit in regiam urbem legatos suos, in quibus erat Joannes Romanae Ecclesiae tunc diaconus, non longe post episcopus, pro adunatione facienda sanctarum Dei Ecclesiarum.

Qui benignissime suscepti a reverendissimo fidei Catholicae defensore Constantino, jussi sunt, remissis disputationibus philosophicis, pacifico colloquio de fide vera perquirere; datis eis de bibliotheca Constantinopolitana cunctis antiquorum Patrum, quos petebant, libellis. Adfuerunt autem et episcopi CL, praesidente Georgio patriarcha regiae urbis, et Antiochiae Machario. Et convicti sunt, qui unam voluntatem et operationem astruebant in Christo, falsasse Patrum catholicorum dicta perplurima. Finito autem conflictu, Georgius correctus est; Macharius vero cum suis sequacibus, simul et praecessoribus, Cyro, Sergio, Honorio, Pyrrho, Paulo et Petro anathematizatus; et in locum ejus Theophanius abbas de Sicilia Antiochiae episcopus factus. Tantaque gratia legatos Catholicae pacis comitata est, ut Joannes Portuensis episcopus, qui erat unus ex ipsis, Dominica octavarum Paschae missas publicas in ecclesia Sanctae Sophiae coram principe et patriarcha Latine celebraret.

Haec est sexta synodus universalis Constantinopoli celebrata, et Graeco sermone conscripta, temporibus papae Agathonis, exsequente ac residente piissimo principe Constantino intra palatium suum, simulque legatis apostolicae sedis, et episcopis CL residentibus. Prima enim universalis synodus in Nicaea congregata est contra Arium, trecentorum decem et octo Patrum, temporibus Julii papae, sub Constantino principe; secunda in Constantinopoli, centum quinquaginta Patrum, contra Macedonium et Eudoxium, temporibus Damasi papae et Gratiani principis, quando Nectarius eidem urbi est ordinatus episcopus; tertia in Epheso, ducentorum Patrum, contra Nestorium Augustae urbis episcopum, sub Theodosio magno principe et Coelestino papa; quarta in Chalcedone, Patrum sexcentorum triginta, sub Leone papa, temporibus Marciani principis, contra Eutychem nefandissimorum praesulem monachorum; quinta item in Constantinopoli, temporibus Vigilii papae, sub Justiniano principe, contra Theodorum et omnes haereticos; sexta haec, de qua in praesenti diximus.

Sancta et perpetua virgo Christi Edilthrida filia Annae regis Anglorum, et primo alteri viro permagnifico, nomine Tondbert, principi australium Girviorum, et post Egfrido regi Nordanhymbrorum conjux data; postquam XII annos torum incorrupta servavit maritalem, post reginam sumpto velamine sacra virgo, sanctimonialis efficitur; nec mora etiam virginum mater et nutrix pia sanctarum, accepto in construendum monasterium loco, quem Elige vocant. Cujus merita vivacia testatur etiam caro mortua, quae post decem et sex annos sepulturae, cum veste qua involuta est, incorrupta reperitur.

Justinianus minor, filius Constantini, annis X. Hic constituit pacem cum Sarracenis decennio terra marique. Sed et provincia Africa subjugata est Romano imperio, quae fuerat tenta a Sarracenis; ipsa quoque Carthagine ab eis capta et destructa. Hic beatae memoriae pontificem Romanae Ecclesiae Sergium, quia erraticae suae synodo, quam Constantinopoli fecerat, favere et subscribere noluisset, misso Zacharia protospatario suo, jussit Constantinopolim deportari. Sed praevenit militia Ravennatis urbis, vicinarumque partium, jussa principis nefanda, et eumdem Zachariam contumeliis et injuriis ab urbe Roma repulit. Quarto anno Justiniani, in Francia Pippinus primus major domus regiae efficitur. Sergius papa ordinavit venerabilem virum Guillebrordum cognomento Clementem, Fresionum genti episcopum; qui natione Anglicus de Britannia peregrinatus est, et inter barbaros innumera quotidie diabolo detrimenta, et Christianae fidei facit augmenta. Justinianus ob culpam perfidiae regni gloria privatus, exsul in Pontum secedit; eumque Cyrus abbas aluit. Leo annis III. Papa Sergius in sacrario Beati Petri apostoli capsam argenteam, quae in angulo obscurissimo diu jacuerat, et in eo crucem diversis ac pretiosis lapidibus adornatam, Domino revelante, reperit. De qua tractis quatuor petallis, quibus gemmae inclusae erant mirae magnitudinis, portionem ligni salutiferi Dominicae crucis interius repositam inspexit. Quae ex tempore illo annis omnibus in basilica Salvatoris, quae appellatur Constantiniana, die exaltationis ejus ab omni populo osculatur atque adoratur.

In Britannia reverendissimus Ecclesiae Lindisfarnensis ex anachoreta antistes Cuthbertus totam ab infantia usque ad senium vitam miraculorum signis inclytam duxit. Cujus dum XI annis corpus esset humatum, incorruptum post haec, quasi eadem hora defuncti, simul cum veste, qua tegebatur, inventum est. Ceduval rex occidentalium Saxonum Inae regnum sponte reliquit, et Romam perveniens, a Sergio papa Sabbato Paschae baptizatus est; et in albis adhuc positus, languore correptus, XII Kalendas Maii obiit. Jubente papa, qui eum in baptismo Petrum nominaverat, in ecclesia Sancti Apostoli sepultus est, et epitaphium in ejus monumento sic exaratum est:

Culmen, opes, sobolem, pollentia regna, triumphos,
Exuvias, proceres, moenia, castra, lares,
Quaeque patrum virtus, et quae congesserat ipse,
Ceduval armipotens liquit amore Dei,
Ut Petrum, sedemque Petri rex cerneret hospes,
Cujus fonte meras sumeret almus aquas.
. . . . . . . . . . . . .
Sospes enim veniens supremo ex orbe Britanni,
Per varias gentes, per freta, perque vias
Urbem Romuleam vidit, templumque verendum
Aspexit Petri, mystica dona gerens.
Candidus inter oves Christi sociabilis ibit,
Corpore nam tumulum mente superna tenet.
Commutasse magis sceptrorum insignia credas,
Quem regnum Christi promeruisse vides.

Constantin Pogonat, fils de Constant, régna dix-sept ans. Les Sarrasins s'emparent de la Sicile et retournent bientôt à Alexandrie,, emportant avec eux un immense butin. Agathon pape, cédant à la prière de l'empereur Constantin et de ses deux frères Héraclius et Libère, princes d'une grande piété, envoya à Constantinople, pour tâcher d'y opérer la réunion des saintes églises de Dieu, plusieurs légats, parmi lesquels était Jean, alors diacre de l'Eglise romaine, et qui devint évêque peu de temps après.

Accueillis avec de grands témoignages de bienveillance par Constantin, ce vénérable défenseur de la foi catholique, ils reçurent l'ordre de traiter (dans une entrevue pacifique, et mettant de côté les disputes philosophiques) ce qui concernait la vérité de la croyance chrétienne. On leur fournit, de la bibliothèque de Constantinople, tous les livres des anciens pères de l'Eglise, dont ils pouvaient avoir besoin. Là se trouvèrent cent cinquante évêques sous la présidence de George, patriarche de la cité impériale, et de Macaire, évêque d'Antioche. Ceux qui prétendaient qu'il n'y avait dans le Christ qu'une seule volonté et une seule opération, furent convaincus d'erreur d'après les nombreux témoignages des saints pères de l'Eglise catholique. Le débat terminé, George se corrigea; mais on fut forcé d'anathématiser Macaire avec ses sectateurs, ainsi que Cyr, Serge, Honorais, Pyrrhus, Paul et Pierre. On remplaça Macaire dans l'évêché d'Antioche par Théophane, abbé sicilien. Les légats furent tellement favorisés par la grâce, à cause de la paix qu'ils avaient rendue à la catholicité, que Jean, évêque d'Ostie sur le Tibre, l'un d'eux, eut l'honneur de célébrer, en latin, en présence de l'empereur et du patriarche, dans l'église de Sainte-Sophie, les messes publiques du dimanche de l'octave de Pâques.

Ce concile est le sixième œcumenique qui ait été célébré à Constantinople. Les actes en furent écrits dans la langue grecque, sous le pontificat du pape Agathon, pendant le règne du très-pieux empereur Constantin, qui résida dans son palais avec les légats du Saint-Siége et les cent cinquante évêques. En effet, le premier concile universel fut tenu à Nicée contre Arius, du temps du pape Jules, et sous l'empire de Constantin I; il s'y trouva trois cent dix-huit pères. Le second composé de cent cinquante pères, se réunit à Constantinople contre Macédonius et Eudoxe, du temps du pape Damase et de l'empereur Gratien, lorsque Nectaire fut ordonné évêque de Constantinople. Le troisième concile se tint à Ephèse contre Nestorius, évêque de la cité impériale, sous l'empire de Théodose-le-Grand, et sous le pontificat de Célestin: deux cents pères y assistèrent. Ce fut à Chalcédoine que fut tenu le quatrième par six cent et trente pères, du temps de l'empereur Marcien et du pape Léon contre Eutychès, criminel supérieur de moines. Quant au cinquième, ce fut aussi à Constantinople qu'il eut lieu contre Théodore et tous les hérétiques, pendant que Vigile était pape et Justinien empereur. Nous venons plus haut de parler du sixième concile œcuménique.

La sainte et perpétuelle vierge du Christ, Edilfride, fille d'Ina, roi des Anglais, mariée d'abord à Tondebert, prince très-magnifique des Girviens du sud, et ensuite à Egfrid, roi du Northumberland, après avoir conservé douze ans sa virginité, même dans le lit conjugal, passa du trône, en prenant le voile virginal, dans la sainte retraite dés religieuses. Aussitôt, mère des vierges et pure nourrice des saintes, elle fit bâtir un monastère dans ce lieu, qu'on appelle Elge: même après sa mort son corps rappela les mérites de sa vie; car, inhumée avec ses vêtemens, elle fut seize ans après retrouvée aussi intacte qu'eux-mêmes.

Justinien-le-Jeune, fils de Constantin, régna dix ans. Il fit avec les Sarrasins, pour dix années, un traité qui rendit la paix à la terre comme aux mers. La province d'Afrique fut restituée à l'empire romain, auquel les Sarrasins l'avaient ravie après avoir pris et détruit Carthage. Cet empereur, voyant que Serge d'heureuse mémoire, pontife de l'Eglise romaine, ne voulait pas approuver et signer le concile de Constantinople, envoya Zacharie, son premier écuyer, pour le faire conduire à Constantinople; mais les troupes de la ville de Ravenne et des autres contrées voisines s'opposèrent aux ordres criminels du prince; et Zacharie accablé d'injures et d'outrages fut chassé de la ville de Rome. La quatrième année du règne de Justinien, Pepin devint en France premier maire du palais. Le pape Serge ordonna le vénérable Willebrod, surnommé Clément, qui, né Anglais, avait quitté la Grande-Bretagne, pour être évêque de la nation des Frisons. Il occasionna chez les barbares d'innombrables pertes au royaume de Satan, en même temps qu'il propagea considérablement la foi chrétienne. Justinien à cause de ses crimes et de sa perfidie, fut renversé du trône et envoyé en exil dans la Chersonèse, où Cyr abbé eut soin de pourvoir à sa nourriture. Léon régna trois ans: le seigneur pape découvrit, grâce à une révélation du Seigneur, dans le sanctuaire de l'église du vénérable apôtre saint Pierre, une cassette d'argent qui était restée très-long-temps oubliée dans un coin obscur, et qui renfermait une croix enrichie de plusieurs pierres précieuses. En ayant tiré quatre enveloppes qui recelaient des diamans d'une merveilleuse grandeur, il trouva une portion du précieux bois de la croix salutaire de Jésus-Christ. C'est cet objet sacré que dans la basilique du Sauveur, qu'on appelle la Constantinienne, on offre à l'adoration et au baiser de tout le peuple le jour de l'exaltation de la croix.

En Angleterre, le très-révérend Cuthbert, devenu de simple anachorète évêque de l'église de Lindisfarn, illustra toute sa vie, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, par une suite continuelle de miracles. Onze ans après son inhumation, on découvrit son corps et les vêtemens dont il était habillé aussi intacts qu'à l'heure de sa mort. Cedwal, roi des Saxons occidentaux, abdiqua le trône en faveur d'Hisna, et s'étant rendu à Rome, fut baptisé le samedi de Pâques par le pape Serge; il était encore revêtu de blanc quand il fut attaqué d'une maladie qui le conduisit au tombeau, le 12 des calendes de mai (20 avril). Par l'ordre du pape, qui lui avait donné au baptême le nom de Pierre, il fut inhumé dans l'église de ce saint apôtre. L'épitaphe suivante fut gravée sur son tombeau: «Cedwal, le valeureux Cedwal, touché de l'amour de Dieu, abandonna pieusement les honneurs, les richesses, sa famille, ses puissans Etats, les triomphes, les dépouilles enlevées à l'ennemi, sa cour, ses villes, ses châteaux, son palais, tout ce que le mérite de ses pères et le sien propre avaient réuni; il se fit pieusement plonger dans les eaux réparatrices de la fontaine du salut, pour être, hôte royal, mis à portée de contempler saint Pierre et le séjour des bienheureux. Ainsi accourant des extrémités de l'empire Britannique, il traversa sans danger différentes nations, plusieurs mers et plusieurs contrées; il vit la ville de Romulus et l'admirable temple de saint Pierre, apportant avec lui de mystiques présens. Blanc et pur comme les agneaux du Christ, il ira se réunir à leur troupeau; car si son corps repose dans le tombeau, son ame a été recueillie dans les cieux. Croyez bien que, pour lui, avoir mérité le royaume du Christ c'est n'avoir fait que changer de sceptre.»


 

XXIV. Aquileiensis synodus. Imperatores Romani. Carolus Martellus. Beda.

Tiberius annis VII. Synodus Aquileiae facta, ob imperitiam fidei, quintum universale concilium suscipere diffidit, donec salutaribus beati papae monitis instructa, et ipsa huic cum caeteris Christi Ecclesiis annuere consentit. Gisulfus, dux gentis Langobardorum Beneventi, Campaniam igne, gladio et captivitate vastavit. Cumque non esset qui ejus impetui resisteret, Joannes papa, qui Sergio successerat, missis ad eum sacerdotibus ac donariis perplurimis, universos captivos redemit, et hostes domum redire fecit. Cui successit alius Joannes, qui inter multa operum illustrium, fecit oratorium sanctae Dei Genitrici, opere pulcherrimo, intra ecclesiam Beati Petri apostolorum principis.

Hereberectus, rex Langobardorum, multas curtes et patrimonia Alpium Cottiarum, quae quondam ad jus apostolicae sedis pertinebant, sed a Langobardis multo tempore ablata fuerant, ejusdem sedis juri restituit, et hanc donationem aureis scriptam litteris Romam direxit.

Justinianus secundo cum Tiberio filio, annis VI. Hic auxilio Terbelli Bulgarorum regis regnum recipiens, occidit eos qui se expulerant patricios, et Leonem, qui locum ejus usurpaverat, et successorem ejus Tiberium, qui eum de regno ejectum toto quo ipse regnabat tempore in eadem civitate in custodia tenuerat. Callinichum vero patriarcham erutis oculis Romam misit, et episcopatum Cyro, qui erat abbas in Ponto, eumque alebat exsulem, dedit. Hic Constantinum papam ad se venire jubens, honorifice suscepit ac remisit; ita ut eum die Dominica missas sibi facere jubens, communionem de manu ejus acceperit. Quem, prostratus in terra, pro suis peccatis intercedere rogavit, et cunctae Ecclesiae privilegia renovavit. Qui cum exercitum mitteret in Pontum, papa multum prohibente, ad comprehendendum Philippicum, quem ibi relegaverat; conversus omnis exercitus ad partem Philippici, fecit eum imperatorem. Reversusque cum eo Constantinopolim, pugnavit contra Justinianum ad duodecimum ab urbe milliarium; et victo atque occiso Justiniano, regnum suscepit Philippicus.

Philippicus anno uno et mensibus sex. Hic Cyrum de pontificatu ejecit, eumque ad gubernandum abbatis jure monasterium suum, Pontum redire praecepit. Idem Constantino papae litteras pravi dogmatis misit, quas ille cum apostolicae sedis consilio respuit; et hujus rei causa picturas in porticu Sancti Petri fecit, quae acta sex sanctarum synodorum universalium continerent. Nam et hujusmodi picturas, cum haberentur in urbe regia, Philippicus jusserat auferri. Statuitque populus Romanus ne nomen haeretici imperatoris in chartas aut figuram solidi susciperent. Unde nec ejus effigies in ecclesia introducta est, nec nomen ad missarum solemnia prolatum est.

Anastasius annis III. Hic Philippicum captum oculis privavit, nec occidit. Idem litteras Constantino papae Romam per Scholasticum patricium et exarchum Italiae direxit, quibus se fautorem catholicae fidei sanctique sexti concilii praedicatorem esse docuit. Liudprandus rex Langobardorum donationem patrimonii Alpium Cottiarum, quam Aripertus fecerat, et ille repetierat, admonitione venerabilis papae Gregorii confirmavit. Wulfrannus Senonensis archiepiscopus et Fontinellensis monachus floruit, et verbum Domini Fresionibus praedicans, multa miracula fecit. Ecberectus vir sanctus de gente Anglorum, et sacerdotium monachica vita etiam pro coelesti patria peregrinus exornans, primas Scoticae gentis provincias ad canonicam paschalis temporis observantiam, a qua diutius oberraverant, pia praedicatione convertit anno ab Incarnatione Domini 717.

Theodosius anno I. Hic electus in imperatorem, Anastasium apud Nicaeam civitatem gravi praelio vicit; datoque sibi sacramento, clericum fieri ac presbyterum ordinari fecit. Ipse vero, ut regnum accepit, cum esset Catholicus, mox in regia urbe imaginem illam venerandam, in qua sex sanctae synodi erant depictae, et a Philippico fuerat dejecta, pristino in loco erexit. Tiberis fluvius alveum suum egressus multa Romanae fecit exitia civitati; ita ut in via lata ad unam et semis staturam accresceret, atque a porta Sancti Petri usque ad pontem Milvium aquae descendentes se conjungerent. Mansit autem diebus VII donec agentibus crebras litanias civibus, octavo demum die revertitur. His temporibus multi Anglorum gentis nobiles et ignobiles, viri et feminae, duces et privati, divini amoris instinctu, de Britannia Romam venire consueverant.

Leo annis IX regnavit. Cujus anno III Carolus Martellus Pippini filius major domus regiae fit, annoque sequenti Ragenfredum tyrannum Vinciaci bello vicit, quo victo Andegavim obtinuit.

Sarraceni cum immenso exercitu Constantinopolim convenientes, triennio civitatem obsident, donec civibus multa instantia ad Dominum clamantibus, plurimi eorum fame, frigore, pestilentiaque perirent, ac sic pertaesi obsidionis abscederent. Regressi Bulgarorum gentem, quae super Danubium est, bello aggrediuntur, et ab hac quoque victi refugiunt, ac naves suas repetunt. Quibus, cum altum peterent, ingruente subita tempestate plurimi etiam mersi, sive confractis per littora navibus sunt necati. Liuthprandus rex audiens quod Sarraceni, depopulata Sardinia, etiam loca foedarent illa, ubi ossa sancti Augustini episcopi propter vastationem barbarorum olim translata, et honorifice fuerant condita, misit, et dato magno pretio accepit, eaque in Ticinis transtulit, ibique cum honore tanto Patri debito condidit.

Hucusque chronographiam Anglici Bedae secutus sum, qui scripsit usque ad 734 ab Incarnatione Domini annum. Ipse nimirum Beda presbyter et Paulus Cassiniensis, religione monachi, eruditione magna imbuti, inter caetera bona studia historiam suae gentis quinque libris ediderunt, et luculenter prompserunt; unde Guinili et Angli processerint et qualiter Italiam Langobardi, atque Britanniam Angli sibi subegerint.

 

Tibère régna sept ans. Le synode tenu à Aquilée ne voulut pas admettre le cinquième concile universel, jusqu'à ce qu'ayant reçu des instructions salutaires du pape, il consentit à l'admettre avec les autres églises chrétiennes. Gisulfe, duc des Lombards de Bénévent, ravagea la Campanie par le glaive, et la dépeupla par la captivité. Comme aucune puissance humaine ne pouvait résister à ces violentes attaques, le pape Jean, successeur de Serge, envoya vers ce conquérant des prêtres et des personnes chargées de présens, qui rachetèrent tous les captifs et firent rentrer l'ennemi dans ses foyers. Le siége pontifical fut occupé ensuite par un autre Jean qui, entre autres ouvrages remarquables, construisit un oratoire à la sainte Mère de Dieu, ouvrage d'une rare beauté, dans l'église de Saint-Pierre, prince des Apôtres.

Aribert, roi des Lombards, restitua justement au Saint-Siége un grand nombre de domaines dans les Alpes Cottiennes, qui avaient autrefois fait partie des biens dudit siége, et dont, depuis long-temps, les Lombards s'étaient emparés. Il fit écrire cette donation en lettres d'or, et l'envoya à Rome.

Justinien, replacé sur le trône, régna six ans avec son fils Tibère. Secondé par Terbellis, roi des Bulgares, il remonta au trône; il mit à mort les grands qui l'en avaient chassé, et Léonce qui avait pris sa place, et Tibère Absimare qui l'avait retenu en captivité durant tout le temps écoulé depuis sa déposition. Il fit arracher les yeux au patriarche Callinique qu'il envoya à Rome, et donna son évêché à Cyr, qui était abbé dans la Chersonèse, et qui, pendant son exil, avait pris soin de lui; il ordonna au pape Constantin de venir le trouver, le reçut honorablement et le renvoya; il le chargea de lui dire la messe le dimanche, et reçut de ses mains la communion, prosterné la face contre terre; il pria Constantin d'intercéder pour lui faire obtenir le pardon de ses péchés, et renouvela les priviléges de toute l'Eglise. Les troupes, que, malgré le pape, il avait envoyées dans la Chersonèse pour se saisir de Philippique, qui y était relégué par ses ordres, prirent tout à coup le parti de Philippique et le nommèrent empereur. Ce dernier prince revenant à Constantinople en vint aux mains, à douze milles de la ville, avec Justinien qui, vaincu et tué, abandonna le trône à son vainqueur.

Philippique régna dix-huit mois. Il chassa Cyr du siège épiscopal, et lui ordonna de retourner dans la Chersonèse reprendre, comme abbé, le gouvernement de son couvent. Il écrivit au pape Constantin des lettres si peu orthodoxes que, de l'avis de son conseil, Constantin les rejeta. Ce fut à cause de cet événement qu'il fit peindre, dans le portique de l'église de Saint-Pierre, le tableau des actes des six conciles œcuméniques, parce que Philippique en avait fait enlever un pareil qui se trouvait à Constantinople. Le peuple romain décréta que le nom de cet empereur hérétique ne figurerait plus dans les actes publics, ni sur les monnaies: c'est pourquoi son effigie ne fut point placée dans l'église, ni son nom prononcé au prône des messes.

Anastase régna trois ans. Il priva de la vue, mais il ne tua pas Philippique qu'il avait fait prisonnier. Il écrivit à Rome au pape Constantin des lettres qu'il lui fit porter par Scholastique, patrice et exarque d'Italie, et dans lesquelles il reconnut la foi catholique, ainsi que les actes du sixième concile. Liutprand, roi des Lombards, sur l'avis du vénérable pape Grégoire, confirma la donation du patrimoine des Alpes Cottiennes, qu'Aripert avait faite et qu'il avait annulée, Vulfrand, archevêque de Sens et moine de Saint-Vandrille, brilla alors, et opéra beaucoup de miracles en portant aux Frisons la parole de Dieu. Saint Egbert, Anglais, honneur du sacerdoce par sa vie toute monacale, pélerin acheminé vers la céleste patrie, convertit par ses pieuses prédications les premières provinces de la nation écossaise à l'observance canonique du temps pascal dont elle s'était trop longtemps écartée. Un si grand événement se passa l'an 717 de l'incarnation du Sauveur.

Théodose régna un an. Elu empereur, il remporta une victoire signalée et long-temps contestée, sur Anastase, près de la ville de Nicée. Ayant reçu la parole du vaincu, il lui fit donner l'ordre de prêtrise et l'envoya dans un cloître. A peine monté sur le trône, Théodose qui était catholique fit placer dans son premier lieu le tableau respectable où étaient peints les six conciles œcuméniques, et que Philippique avait fait enlever. Le Tibre sortit de son lit, et occasionna de nombreux désastres dans la ville de Rome, de manière que les eaux s'étant élevées à la hauteur d'environ huit pieds couvrirent une vaste étendue de territoire, et se joignaient depuis la porte Saint-Pierre jusqu'au pont Milvius. Cette inondation dura sept jours, jusqu'à ce que, les citoyens ayant chanté fréquemment des litanies, le fleuve rentra enfin dans son lit le huitième jour. Dans ces temps-là un grand nombre d'Anglais, nobles et vilains, hommes et femmes, officiers du roi et simples citoyens, par l'instinct de l'amour de Dieu, avaient coutume de se rendre de la Grande-Bretagne à Rome.

Léon régna neuf ans. Ce fut l'an troisième de son règne que Charles-Martel, fils de Pepin, devint maire du palais, et l'an suivant battit Rainfroi, qui fut forcé de se retirer à Angers.

Les Sarrasins vinrent avec une armée innombrable envelopper Constantinople, qu'ils assiégèrent pendant trois ans, jusqu'à ce que les citoyens ayant élevé vers le ciel de ferventes prières, le; plus grand nombre des barbares périt par la faim, le froid et la peste; et le reste se retira rebuté d'un siége si difficile, A leur retour les Sarrasins firent la guerre aux Bulgares, peuple du Danube; vaincus encore de ce côté, ils furent obligés de fuir. Ayant gagné la haute-mer, les uns périrent dans les flots soulevés par les tempêtes, les autres furent massacrés sur le rivage où se brisèrent leurs vaisseaux. Liutprand, roi des Lombards, apprenant que les Sarrasins, après avoir dévasté la Sardaigne, ne craignaient pas même de souiller les lieux ou on avait enseveli honorablement le corps de saint Augustin, qu'on y avait jadis transporté pour le mettre à l'abri de la fureur des barbares, l'envoya réclamer, l'obtint à grand prix, le fit transférer à Pavie, et lui fit rendre tous les honneurs qui étaient dus à un Père si distingué.

Jusque-là j'ai suivi la chronographie de l'anglais Bède, qui a conduit son travail jusqu'à l'an sept cent trente-quatre de l'incarnation du Sauveur. Ce Bède, prêtre, et Paul du Mont-Cassin, tous deux moines, tous deux imbus d'une grande science, entre autres bons ouvrages, ont publié en cinq livres l'histoire de leur nation; ils ont clairement fait connaître d'où partirent les Lombards et les Angles, et comment les uns soumirent l'Italie tandis que les autres s'emparaient de la Grande-Bretagne.


 

XXV. Imperatores Romani. Pippinus. Carolus Magnus. Imperatores Constantinopolitani.

Amodo aliorum documenta Patrum laboriose perscrutari cogor, et descriptionem temporum usque ad nostra prosequi tempora molior, quae multis variisque calamitatibus modo tetra sunt; dum duo praesules de Romano pontificatu jam per sex annos ambitiose contenderunt, et post mortem Henrici regis Anglorum, de regno ejus Stephanus nepos, et Joffredus gener, ad multorum detrimenta, minis et armis inimicitias exercuerunt.

Constantinus Leonis filius annis LVIII regnavit. Hugo Rothomagensis archiepiscopus floruit, et episcopatibus Parisiensi et Bajocensi, abbatiis etiam Gemmeticensi et Fontinellensi praefuit. Carlomagnus et Pippinus majoratum domus adipiscuntur, et Remigius frater eorum, ejecto Ragenfredo, archiepiscopus Rothomagensis efficitur. Constantinus et Habdallas Amiras rex Sarracenorum pariter in orthodoxos saeviunt. Constantinus concilium CCCXXX episcoporum Constantinopoli congregavit.

Anno ab Incarnatione Domini 754, Stephanus papa malignitate Haistulfi Langobardorum regis fatigatus, in Galliam confugit, a Francis honorifice susceptus Parisiis aegrotavit, et convalescens apud Sanctum Dionysium altare dedicavit. Pippinum, et filios ejus, Carolum et Carlomannum reges consecravit, eisque defensionem totius sanctae Ecclesiae contra cunctos hostes ejus commendavit.

Pippinus, Francorum rex, postquam XVI annis strenue regnavit, VIII Kalendas Octobris moriens, Carolo filio suo regnum reliquit.

Carolus autem Magnus XLVII annis regnavit, et multa praedicabilia tam in ecclesiasticis rebus quam in saecularibus perpetravit. Hujus virtutes ante Dominum et homines magnae fuerunt, et multorum ora ipsius acta cum admiratione referunt, avidisque auditoribus cum favore summo concinunt.

Ipse enim cum nobili Gallorum exercitu Romam perrexit, et inde remeans Desiderium regem Langobardorum cepit.

Papiam, aliasque civitates Italiae sibi subjugavit, Pampeloniam destruxit, Caesaraugustam bellica manu obtinuit; Saxones et Hispanos atque Sarracenos bellis protrivit, ethnicasque vires Christianae virtutis terrore humiliavit, et vexillum crucis in nomine Christi sublimavit.

Leo Constantini filius V annis. Iterum Carolus Romam vadit, deinde Capuam et Apuliam bellica vi penetravit.

Constantinus, cum Irene matre sua, XVII annis. Tunc Constantinopoli quidam lapideam arcam invenit, et in eam virum jacentem cum hac scriptura: Christus nascetur ex Maria Virgine, et credo in eum. Sub Constantino et Irene imperatoribus, o sol, iterum me videbis.

Carolus ad fines Bajoariae per Alemanniam venit, et tertio anno Bajoariam obtinuit. Deinde in Sclavos, qui Vulti dicuntur, vadit, annoque sequenti Hungariam vastavit. His temporibus Adrianus et Leo per annos XLVIII apostolicae sedi praefuerunt, admodum bonis operibus in praesulatu fulserunt, et Ecclesiae Dei profuerunt. Tunc Constantinus et Leo, aliusque Constantinus, ut dictum est, imperaverunt. A tempore enim Constantini Magni Helenae filii, qui Constantinopolim condidit, usque ad tempus Constantini Irenae filii, Constantinopolitanus imperator Romanum imperium rexit; et Illyrico Italiaeque, multisque aliis nationibus et linguis praefuit. Sed quia plures ex ipsis imperatoribus haeretici fuerunt, nec legitimo ritu a populo ad imperium eligente assumpti sunt, sed crudeli dominorum, sive consanguineorum interfectione suorum augustale stemma nequiter subripuerunt, nec apte mediam partem tam latae dominationis contra barbaros undique insurgentes defendere potuerunt; Leo papa, et conventus senatorum, populique Romani, convenerunt, et de statu reipublicae salubriter tractaverunt; jugumque Constantinopolitani principis a suo collo communi consilio abjecerunt, strenuumque regem Francorum Carolum, qui jam multa probitate illis patrocinatus fuerat, elegerunt, et Romano imponere fastigio decreverunt. Quinto itaque Leonis papae anno, qui ab Incarnatione Domini 808 annus est, Carolus Magnus rex, imperator LXXXIII ab Augusto factus est, et a Romanis Augustus appellatus est. Illos autem, qui Leonem papam, a quo consecratus fuerat, dehonestaverant, morte damnavit; sed precibus papae morte indulta, exsilio retrusit. Circa id tempus terraemotus magnus factus est, qui pene totam Italiam concussit, et tectum beati Pauli apostoli, cum suis trabibus, magna ex parte dejecit.

Nicephorus, frater Irenae, sex annis regnavit. Hic pacem cum Carolo fecit. Aaron quoque rex Persarum legatos, et amicitiae munera Carolo direxit.

Michael, gener Nicephori, III annis regnavit et Carolo imperatori legatos pacis misit.

Leo filius Bardae VI annis regnavit. Carolus Magnus Aquisgrani obiit, et Ludovicus Pius ex Hildiarde filia Guitichingis Saxonum regis filius ejus successit, et XXVII annis strenue imperavit; cujus tempore turbo tribulationum super terrigenas admodum furuit. Paschalis, papa centesimus a Petro, Ludovicum Pium Romae in die Paschae coronavit.

Theophilus XI annis. Lotharius contra Ludovicum patrem suum rebellavit, et multiplicata perfidorum potentia terram turbavit. Tunc Normanni Britanniam, aliasque terras vastaverunt et corpora sanctorum Samsonis et Philiberti, aliorumque multorum, pro timore paganorum translata sunt.

Michael Theophili filius XXVII annis. Secundo imperii ejus anno Ludovicus imperator XII Kalendas Julii obiit et a fratre suo Drogone archiepiscopo Mediomatricum sepultus est. Deinde tertio anno, qui ab Incarnatione Domini 842 annus est, Fontaneticum bellum inter tres filios ejus, Ludovicum, Lotharium et Carolum Calvum prope Autissiodorum factum est, in quo Christianus populus VI Kalendas Julii mutua caede utrinque prostratus est. Tandem sors victoriae Carolo cessit. Eodem anno Normanni Rothomagum vastaverunt, et monasterium Sancti Audoeni praesulis Idus Maii succenderunt.

Basilius occiso Michaele domino suo XX annis regnavit. Fames valida et mortalitas hominum atque pestis animalium in mundo passim saevit. Ludovico rege defuncto, Rollo cum suis XV Kalendas Decembris Neustriam penetravit.

Anno ab Incarnatione Domini 876 Normanniam ingressus est, et XXXVII annis in Gallos praeliatus est donec a Francone archiepiscopo baptizatus est. Leo et Alexander filii Basilii XXII annis. Carolo imperatore defuncto, Arnulfus rex imperator efficitur, et X annis imperio potitur.

Anno ab Incarnatione Domini 900, indictione III, Zendebaldus rex filium Arnulfi occidit. Tunc Rollo Carnutum obsedit. Sed Gualtelmus ejusdem urbis episcopus, vir religiosus, tunicam sanctae Dei genitricis Mariae in manibus ferens, exivit, divinitusque adjutus hostes fugavit et civitatem liberavit. Richardum enim Burgundiae ducem, et Ebalum Pictavensium comitem ad auxilium sui provocaverat; et fugatis hostibus triumphante Deo, Christiana plebs tripudiat. Alexander uno regnavit anno. Huni Saxoniam et Thuringiam vastaverunt. Constantinus Porphyrogenitus, Leonis filius, cum Zoe matre sua, IV annis. Tertio anno Ludovicus Arnulfi filius obiit, et Conradus Conradi filius in regem elevatur, et VII annis regnavit.

Romanus Armeniacus cum praedicto Constantino, XXVI annis. Tunc Rollo Christianus factus est, et cum Carolo rege Francorum, accepta in conjugio Gisla filia ejus, pacificatus est. Henrico imperante, Carolus rex in carcere comitis Herberti Parronae obiit, et ingens dissensio Francos turbavit. Tandem post quinque annos Ludovicus rex Caroli filius Gerbergam, Henrici Teutonum regis filiam, uxorem duxit.

Constantinus cum Romano puero filio suo, annis XV. Tunc Otto, filius Henrici, regnare coepit, et XXXVI annis regnavit, et sororem Edelstani regis Anglorum conjugem habuit. Tunc Guillemus Longa-Spatha Rithulfum Ebroicensem, in loco qui Pratum belli dicitur, vicit; et Arnulfus Flandriae satrapa ipsum post VIII annos, XVI Kalendas Januarii, Guillelmum occidit. Guillelmo autem Richardus vetus filius ejus in ducatu successit, et LIV annis principatum strenue tenuit, et laudabilia opera perpetravit.

Stephanus et Constantinus filii Romani patrem suum de solio regni deponunt. Sed Constantinus ambos similiter deponit, et ipse cum Romano filio suo annis XVI regnavit. Edgaro Edmundi filio Anglis imperante, et cultoribus Dei benigniter adminiculante, atque in omnibus quae ad aedificationem Ecclesiae pertinent, magistris fideliter obtemperante, Dunstanus Dorobernensis archiepiscopus et Oswaldus Eboracensis ac Adelwoldus Guintoniensis sanctitate et doctrina claruerunt, et commissas sibi plebes sollicite salubriterque rexerunt. Religionis institutionem totis nisibus amplexantes feliciter viguerunt, et XXVI abbatias monachorum vel sanctimonialium in Anglia construxerunt. Danica quippe clades, quae ante aliquot annos beatum Eadmundum regem Est-Anglorum martyrizaverat, super universum etiam gregem Christi pene per totam Britanniae insulam admodum debacchata fuerat; et sacris aedibus destructis, Dominicas oves lupino more laniaverat, seu disperserat.

Nicephorus imperator, X annis. Turbationes in mundo nimiae saevierunt, avidique proceres cum subjectis exercitibus contra pares in bello consurrexerunt. Joannes, occiso Nicephoro, per uxorem ejus regnavit, cujus neptis Theophanu Ottoni imperatori nupsit. Quinto imperii ejus anno Otto minor obiit, et Otto filius ejus post eum XVIII annis regnavit. Tunc Hugo Magnus aliique proceres Francorum contra Ludovicum regem rebellaverunt. Praefatus quippe dux vestigia Rodberti patris sui secutus est, qui contra Carolum Simplicem rebellavit, et in regem unctus est. Porro Carolus rex, ut se a perjuro duce contemptum perspexit, nondum anno expleto, copiis undique contractis in desertorem surrexit, ipsumque Suessionis pugnando vicit et interfecit.

Désormais je suis contraint de faire de pénibles recherches dans les écrits des autres savans; je tâcherai de poursuivre jusqu'à notre époque le récit des événemens que le grand nombre et la diversité des calamités rend de plus en plus affreux, quand, on voit deux prélats se disputer six ans, par toutes sortes de moyens, le pontificat romain, et après la mort de Henri, roi d'Angleterre, Etienne de Blois, son neveu, et Geoffroi son gendre, déployer toutes les fureurs de la haine, et se livrer à la guerre au détriment du tous.

Constantin (Constantin Copronyme), fils de Léon (l'Isaurien), régna cinquante-huit ans. Alors Hugues, archevêque de Rouen, occupait aussi avec éclat les siéges de Paris et de Bayeux, et gouvernait les abbayes de Jumiége et de Saint-Vandrille (Fontenelle). Charles et Pepin deviennent maires du palais, et Remi, leur frère, après avoir chassé Rainfroi, devient archevêque de Rouen. Constantin et Abdalla, émir des Sarrasins, rivalisent de cruauté contre les orthodoxes. Constantin assemble à Constantinople un concile de trois cent trente évêques.

L'an 754 de l'incarnation du Sauveur, le pape Etienne, excédé des persécutions d'Astolphe, roi des Lombards, s'enfuit en France, et, reçu honorablement à Paris, y tomba malade. A sa convalescence, il dédia un autel dans l'église Saint-Denis. Il sacra rois Pepin et ses deux fils Charles et Carloman; il leur recommanda la défense de la sainte Eglise contre les ennemis qui la persécutaient.

Pepin, roi des Français, après avoir dignement régné pendant seize années, mourut le 8 des calendes d'octobre (24 septembre), et laissa son royaume à Charles son fils.

Charlemagne régna quarante-sept ans, et fit beaucoup de choses mémorables tant pour l'Eglise que pour le siècle. Ses vertus furent grandes devant Dieu et les hommes: aussi une foule de voix ont rapporté avec admiration ses travaux, et les ont célébrés avec une grande ardeur devant des auditeurs avides de les écouter.

Il prit la route de Rome avec une noble armée de Francs. A son retour, il se saisit de la personne de Didier, roi des Lombards; il s'empara de Pavie et d'autres villes d'Italie.

Ce prince fit raser Pampelune; il prit à main armée la ville de Sarragosse; il anéantit à force de victoires les Saxons, les Espagnols et les Sarrasins; il humilia la puissance païenne devant la terreur du nom chrétien, et, au nom de Jésus-Christ, il arbora glorieusement l'étendard de la croix.

Léon (Léon Porphyrogenète), fils de Constantin, régna cinq ans. Charlemagne alla de nouveau à Rome, et, toujours victorieux, pénétra jusqu'à Capoue et dans la Pouille.

Constantin, conjointement avec sa mère Irène, régna dix-sept ans. C'est alors qu'un particulier de Constantinople découvrit un coffre de pierre, et dedans un homme étendu, avec cette inscription: «Le Christ naîtra de la vierge Marie, et je crois en lui. Sous l'empire de Constantin et d'Irène, ô soleil, tu me verras pour la seconde fois.»

Charlemagne parvint, à travers le territoire des Allemands, jusqu'à celui des Boïens, et, trois ans après, conquit leur pays. Ensuite il envahit les Slaves, que l'on appelle Viltzes, et l'année suivante ravagea la Hongrie. Dans ce temps-là, Adrien et Léon gouvernèrent l'Eglise pendant quarante-quatre ans, honorèrent leur pontificat par l'éclat des bonnes œuvres, et rendirent à la chrétienté les services les plus éminens. C'est alors que gouvernèrent Constantin (Copronyme), Léon (l'Isaurien) et un autre Constantin, comme nous l'avons dit plus haut. Depuis l'époque de Constantin-le-Grand, fils d'Hélène, lequel fonda Constantinople, jusqu'à Constantin, fils d'Irène, l'empereur de Constantinople gouverna l'empire romain, et donna des lois à l'Italie et à beaucoup d'autres nations parlant diverses langues. Comme plusieurs de ces empereurs embrassèrent l'hérésie, et ne furent point élus parle peuple d'une manière légitime, mais ravirent avec iniquité la couronne des Augustes, en faisant périr cruellement, soit leurs maîtres, soit leurs parens; comme ils ne pouvaient défendre contre les barbares qui s'élevaient de toutes parts la moitié d'une si vaste domination, le pape Léon et une assemblée, tant des magistrats que du peuple romain, se réunirent pour s'occuper efficacement du salut de la république; ils furent d'un avis unanime pour secouer le joug des monarques de Constantinople; ils élurent Charlemagne roi des Francs, prince habile, qui les protégeait dès longtemps par ses vertus, et résolurent de lui confier l'empire romain. C'est ainsi donc que l'an 5 du pontificat du pape Léon, qui correspond à l'année 8088 de l'incarnation du Seigneur, le roi Charlemagne devint le soixante-dix-huitième empereur des Romains, qui le proclamèrent Auguste. Ce prince condamna à mort tous ceux qui avaient outragé le pape Léon, par lequel il venait d'être sacré; mais, à la prière du pontife, il leur conserva la vie, et se borna à les exiler. Vers ce même temps, on ressentit un grand tremblement de terre, qui bouleversa presque toute l'Italie, et renversa en grande partie le toit et la charpente de l'église de l'apôtre saint Paul.

Nicéphore, frère d'Irène, régna six ans. Il fit la paix avec Charlemagne, auquel Aaron, roi des Perses, envoya des ambassadeurs avec des présens pour solliciter son amitié.

Michel, gendre de Nicéphore, régna trois ans. Ses ambassadeurs réclamèrent de l'empereur Charlemagne le maintien de la paix.

Léon, fils de Bardas, régna six ans. Charlemagne mourut à Aix-la-Chapelle; et Louis-le-Débonnaire, qu'il avait eu de Hildegarde, fille de Guitiching (Vitikind), roi des Saxons, lui succéda et gouverna dignement pendant vingt-sept ans. Ce fut sous son règne qu'un déluge de tribulations affligea l'humanité. Pascal, le centième pape depuis Pierre, couronna Louis à Rome le jour de Pâques.

Théophile régna onze ans. Lothaire se révolta contre Louis-le-Débonnaire son père, et troubla la France en étendant partout la puissance de la perfidie. Alors les Normands dévastèrent la Grande-Bretagne et d'autres contrées. La crainte que ces païens inspirèrent força de déplacer et de cacher les corps de saint Samson, de saint Philibert, et de beaucoup d'autres.

Michel, fils de Théophile, régna vingt-sept ans. L'an 2 de son règne, l'empereur Louis mourut le 13 des calendes de juillet (20 juin). Son frère Drogon, archevêque de Metz, lui rendit les honneurs funèbres dans cette ville. Trois ans après, c'est-à-dire l'an 842 de l'incarnation du Sauveur, la bataille de Fontenai, qui eut lieu entre Louis, Lothaire et Charles-le-Chauve, aux environs d'Auxerre, fit, par un mutuel carnage, couler largement le sang des Chrétiens, le 6 des calendes de juillet (26 juin). Enfin la victoire se déclara en faveur de Charles. La même année, les Normands ravagèrent la ville de Rouen, et brûlèrent, aux ides de mai (15 mai), l'abbaye de Saint-Ouen.

Bazile, après avoir mis à mort Michel, son maître, régna vingt ans. Alors le monde fut partout affligé par une famine désastreuse sur les hommes, et par une épizootie générale sur les animaux. A la mort du roi Louis, Rollon pénétra dans la Neustrie avec les Normands, le 15 des calendes de décembre (17 novembre).

L'an 876 de l'incarnation du Seigneur, Rollon, entré en Normandie, fit la guerre aux Français pendant trente-sept ans, jusqu'à ce qu'il eût été baptisé par l'archevêque Francon. Léon et Alexandre, fils de Bazile, régnèrent vingt-deux ans. Charles-le-Gros étant mort, Arnoul fut nommé empereur, et gouverna dix ans.

L'an 900 de l'incarnation du Sauveur le roi Zuentibold tua le fils d'Arnoul. C'est alors que Rollon mit le siége devant Chartres. Gautelm, évêque de cette ville, homme religieux, sortit de la place, portant dans ses mains la tunique de Marie, sainte mère de Dieu, et, assisté du secours divin, mit. en fuite les ennemis et délivra sa ville. Il avait appelé à son aide Richard, duc de Bourgogne, et Ebble, comte de Poitiers. A la fuite de l'ennemi, le triomphe de Dieu combla de joie le peuple chrétien. Alexandre. régna un an. Les Huns dévastèrent la Saxe et la Thuringe. Constantin (Porphyrogenète), fils de Léon, régna avec Zoé sa mère, pendant quatre ans. La troisième année de son règne, Louis III, fils d'Arnoul, mourut, et Conrad, fils de Conrad, fût nommé empereur et régna sept ans.

Romain l'Arménien régna vingt-sept années conjointement avec Constantin (Porphyrogénète). C'est alors que Rollon se fit Chrétien et conclut la paix avec Charles (Charles-le-Simple), roi de France, après avoir reçu en mariage Gisèle sa fille. Durant le règne de Henri, le roi Charles mourut à Féronne dans la prison où le retenait le comte Héribert, et la France se trouva en proie à de grandes dissensions. Cinq ans après, Louis, fils de Charles (Charles-le-Simple), épousa Gerberge, fille de l'empereur Henri.

Constantin, avec Romain son fils, encore enfant, régna quinze ans. Alors Othon, fils de Henri, commença de régner, gouverna pendant trente-six ans et prit pour femme une sœur d'Edelstan, roi des Anglais. Dans ce temps-là, Guillaume-Longue-Epée battit Ritulphe (Rioul), comte d'Evreux, dans le lieu qui fut appelé le pré de la bataille. Ce prince fut assassiné huit ans après, le 16 des calendes de janvier (17 décembre), par Arnoul, comte de Flandre. Richard le vieux, fils de Guillaume-Longue-Epée, lui succéda, gouverna dignement son duché pendant cinquante-quatre ans, et fit beaucoup de travaux djgnes d'éloge.

Etienne et Constantin, fils de Romain, déposèrent leur père. Mais Constantin ajouta bientôt à ce crime la déposition d'Etienne, et régna seize ans avec Romain son fils. Pendant qu'Edgar, fils d'Edmond, gouvernait les Anglais, et traitait avec la plus grande faveur les adorateurs de Dieu, obéissant fidèlement à ses maîtres en tout ce qui touchait à l'édification de l'Eglise, Dunstan, archevêque de Cantorbéry, Oswald, archevêque d'York, et Adelmod, évêque de Winchester, répandirent un grand éclat, tant par leur sainteté que parleur science, et gouvernèrent avec sollicitude et succès les peuples confiés à leurs soins; attachés de tous leurs efforts à propager l'institution de la religion, ils obtinrent le plus grand succès, et fondèrent en Angleterre vingt-six abbayes, soit de moines, soit de religieuses. La guerre sanglante que firent les Danois, pendant laquelle, quelques années auparavant, le bienheureux Edmond, roi des Anglais, avait été martyrisé, répandit la désolation dans la presque totalité de l'île de la Grande-Bretagne, et sur l'universalité du troupeau de Jésus-Christ. En effet, les édifices sacrés furent détruits, et les ouailles du Seigneur furent dispersées ou déchirées par la dent des loups.

Nicéphore gouverna l'empire d'Orient pendant dix ans. L'univers fut affligé des plus grands troubles. L'avidité des grands les porta à se faire la guerre, à la tête de leurs vassaux armés.

Nicéphore ayant été assassiné par l'instigation de sa propre femme, Jean (Zimiscès) monta sur le trône, et sa nièce Théophanie épousa Othon, empereur d'Occident. L'an cinq de son règne, Othon-le-Jeune mourut; Othon son fils régna après lui dix-huit ans. C'est à cette époque que Hugues-le-Grand et d'autres seigneurs français se révoltèrent contre leur roi (Louis V), Hugues, duc de France, suivit les traces de Robert son père, qui reprit les armes contre Charles-le-Simple et s'était fait nommer roi; le roi Charles se voyant méprisé par ce duc parjure, ne laissa pas écouler un an sans réunir des troupes contre le rebelle qu'il vainquit et mit à mort dans la bataille de Soissons.


 

XXVI. Lotharius rex. Carolus rex. Exstinctio Carolimagni dynastiae.

Mense Maio, feria VI, sanguis super operarios pluit. Eodem anno, mense Septembri, Ludovicus rex post multas tribulationes mortuus est, et Remis in basilica Sancti Remigii supultus est.

Lotharius autem filius ejus Remis in regem unctus est, et VII annis strenue regno potitus est. Tunc Hugo Magnus Aurelianensis dux Francorum, cunctis proceribus sublimior divitiis et potentia viguit. Hic filiam Ottonis imperatoris conjugem habuit, quae tres ei filios peperit, Hugonem, et Ottonem, et Henricum, et filiam nomine Emmam, quae Richardo seniori Normannorum duci nupsit, sed sine liberis obiit.

Secundo anno Lotharii regis, mense Augusto, Hugo Magnus Pictavis civitatem obsedit. Sed Dominus, meritis sancti Hilarii praesulis et patroni ejusdem urbis, terribiliter intonuit. Vehemens autem turbo papilionem ducis disrupit, ipsumque cum exercitu suo stupor nimis invasit, et statim ab urbis obsidione fugavit. Eodem anno Gislebertus Burgundiae dux mortuus est, et Otto filius Hugonis gener ejus ducatu potitus est. Verum, non multo post idem sine liberis obiit et Henricus frater ejus successit. Tunc Ansegisus Trecarum praesul a Rodberto comite de civitate ejectus est, et in Saxoniam ad Ottonem imperatorem profectus est. Inde adductis Saxonibus, diu Trecas obsedit. Duo siquidem duces, Helpo et Bruno cum exercitibus suis eum adjuvabant. Quondam venientibus illis depraedari Senones, occurrerunt Archembaldus archiepiscopus, et Rainardus comes vetulus, eorumque phalanges; et commisso praelio, interfecerunt Helponem ducem et multos Saxones. Quod Bruno socius ejusdem videns, obsidionem reliquit, et in patriam suam moestus remeavit.

Lotharius rex Lotharii regnum recuperavit, ac ad palatium Aquisgrani, ubi Otto imperator cum uxore sua manebat, cum exercitu copioso venit, et hora prandendi, nemine contradicente, introivit. Otto autem, cum uxore et populo fugiens, palatium reliquit. Deinde reverso in Francia cum victoria Lothario, praefatus imperator exercitum congregavit, Parisius venit, suburbium illius incendit, ibique nepos ipsius augusti, cum aliis pluribus, armis Gallorum interiit. Lotharius igitur rex Hugonem ducem Francorum et Henricum ducem Burgundionum convocavit, et in hostes irruit. Fugientes vero usque Suessionem persequi non destitit. Illi autem, persequentium terrore, fluminis Axonae alveum impetuose ingressi sunt, ibique vadum nescientes plurimi perierunt. Plures itaque aqua consumpsit quam gladius, fluvius enim ripas suas impleverat; unde ibidem tanti dimersione perierunt, ut aqua redundaret cadaveribus mortuorum. Lotharius autem rex tribus diebus totidemque noctibus hostes constanter persecutus est. Deinde in ipso anno praefatus rex cum imperatore Remis, contra voluntatem ducum et exercitus Francorum, pacificatus est; eique Lotharingiam, quod Francos magis contristavit, largitus est.

Anno ab Incarnatione Domini 976, Lotharius rex mortuus est, et Remis in basilica Beati Remigii sepultus est. Ludovicus vero filius ejus XI annis regno potitus est, et defunctus in basilica Sancti Cornelii martyris Compendio sepultus est. Carolus autem frater ejus regnare voluit, sed Hugo Magnus Hugonis Magni filius contra illum rebellavit, et collecto exercitu copioso, Laudunum, ubi Carolus cum uxore sua commanebat, obsedit. Tandem ille indignatus de civitate cum armatis prosiluit, Hugonem cum exercitu suo certando fugavit, et mapalia eorum incendit. Cernens itaque Hugo dux, quod fortitudine Carolum superare non posset consilium iniit cum Ascelino Lauduni vetulo praesule, et consiliario Caroli. Porro ille ordinis sui et aetatis, contiguaeque sibi mortis immemor, Achitophel et Judam imitatus, non erubuit fieri traditor. Noctu enim quiescentibus cunctis, Laudunum prodidit, et Hugo Carolum cum uxore sua, Herberti videlicet comitis Trecarum filia, vinxit, et Aurelianis in turre diutinae custodiae mancipavit. Illic Carolus duos filios, Ludovicum et Carolum, genuit, et exinde progenies Caroli Magni regnare in Francia desiit.

Au mois de mai, un vendredi, il plut du sang sur des ouvriers qui se trouvaient dans la campagne. La même année (954), au mois de septembre, Louis (d'Outremer) mourut après de grandes adversités; il fut enterré à Rheims dans l'église de Saint-Remi.

Lothaire, fils de Louis, fut sacré roi dans cette même ville, et gouverna habilement pendant sept ans. Ce fut alors que Hugues-le-Grand d'Orléans, duc des Français, s'éleva au dessus de tous ses rivaux par ses richesses et sa puissance. Il épousa Hedwige, fille de l'empereur Othon, qui lui donna trois fils, Hugues, Othon et Henri, et une fille nommée Emma, qui devint la femme de Richard-le-Vieux, duc de Normandie, et mourut sans enfans.

La seconde année du règne de Lothaire, au mois d'août, Hugues-le-Grand assiégea la ville de Poitiers; mais par les mérites de saint Hilaire, évêque et patron de cette ville, le seigneur fit entendre terriblement le bruit du tonnerre: un tourbillon impétueux mit en pièces la tente du duc qui, frappé lui-même ainsi que son armée d'une terreur panique, leva aussitôt le siége et prit la fuite. La même année Guilbert, duc de Bourgogne, vint à mourir, et Othon, son gendre, fils de Hugues-le-Grand, prit possession du duché; mais étant mort peu après sans postérité, Henri son frère lui succéda. Dans ce temps-là Ansegise, évêque de Troyes, fut chassé de son siége par le comte Robert, et se rendit en Saxe auprès de l'empereur Othon. Bientôt après il revint avec une armée de Saxons, avec laquelle il assiégea long-temps la ville de Troyes, puissamment secouru par les armées des ducs Helpon et Brunon. Comme ils allaient ravager Sens, l'archevêque Archambauld, le vieux comte Rainard, et leurs troupes marchèrent à la rencontre des Saxons; il en périt un grand nombre dans le combat qui s'engagea: même le duc Helpon y trouva la mort. A la vue d'un tel désastre, son collègue Brunon leva le siége et retourna fort affligé dans sa patrie;

Le roi Lothaire recouvra le trône de l'empereur Lothaire; il se rendit avec une nombreuse armée au palais d'Aix-la-Chapelle, où résidait l'empereur Othon avec sa femme; Lothaire y pénétra à l'heure de dîner sans rencontrer aucun obstacle: car Othon prenant la fuite avec son épouse et ceux qui l'entouraient, s'empressa d'abandonner son palais. Lothaire vainqueur étant rentré en France, Othon rassembla une armée, se présenta devant Paris, dont il brûla un des faubourgs; mais son neveu même et plusieurs autres grands personnages tombèrent sous les coups des Français. Cependant Lothaire ayant convoqué Hugues, duc des Français, et Henri, duc des Bourguignons, fondit sur les ennemis. Il ne cessa de les poursuivre dans leur fuite jusqu'à Soissons. La peur que leur inspiraient ceux qui étaient à leur poursuite les fit se précipiter dans l'Aisne, dont ils ne connaissaient pas les gués, et dans laquelle il en périt un grand nombre. Ainsi il en mourut plus par l'eau que par l'épée. Comme la rivière remplissait alors tout son lit, il se noya tant d'hommes qu'il regorgeait de cadavres. Le roi Lothaire ne cessa de poursuivre l'ennemi pendant trois jours et trois nuits. Enfin, cette même année, contre la volonté des grands et de l'armée, ce monarque fit à Rheims la paix avec l'empereur, et ce qui contrista beaucoup tous les Français, il lui céda la Lorraine.

L'an neuf cent soixante-seize de l'incarnation du Sauveur, le roi Lothaire mourut et fut inhumé à Rheims dans l'église de Saint-Remi. Son fils Louis régna onze ans (un an et quelques mois), et à sa mort fut enterré dans l'église du saint martyr Corneille à Compiègne. Charles son frère (son oncle) essaya de monter sur le trône, mais Hugues-le-Grand (Hugues Capet), fils de Hugues-le-Grand, leva l'étendard de la révolte, et à la tête d'une armée nombreuse alla mettre le siége devant Laon, où Charles résidait avec sa femme. Ce prince, dans un accès d'indignation, sortit de la ville avec ses troupes, attaqua l'armée de Hugues, la mit en fuite, et brûla toutes les tentes des assiégeans. Le duc voyant qu'il lui restait peu d'espoir de surpasser Charles en valeur, eut une entrevue avec Ascelin, évêque de Laon, et conseiller intime de Charles. Ce vieillard, oubliant son état, son âge et l'approche de la mort, imitateur d'Achitophel et de Judas, ne rougit pas de descendre à la trahison. Pendant la nuit, lorsque tout le monde se livrait au repos, il livra la ville de Laon. Alors Hugues fit enchaîner Charles avec sa femme, fille de Héribert, comte de Troyes, et les renferma pour long-temps dans la tour d'Orléans. Là, le malheureux Charles eut deux enfans, Louis et Charles. C'est depuis ce moment que la postérité de Charlemagne cessa de régner en France.


 

XXVII. Hugo rex. Remense concilium. Gerbertus papa.

Anno itaque Dominicae Incarnationis 993, Hugo dux in regem Remis unctus est.

Eodem quoque anno Robertus filius ejus rex ordinatus est, et regimine regni XXXVIII annis functus est. Ad tantum facinus Hugonem quaedam visio animavit. Sanctus enim Gualaricus praefato duci in Lutetia urbe Parisiorum constituto apparuit, eique quis esset, vel quid vellet, in somnis evidenter intimavit, praecipiens videlicet ut super Arnulfum Flandritam cum exercitu expeditionem faceret, et corpus suum de monasterio Sithiensi, ubi corpus sancti Bertini requiescit, extraheret, et Legonao coenobio in Vinmacensi pago restitueret. Praeterea promisit ei, si haec ita faceret, quod ipse et progenies ejus usque ad septimam generationem in Francia regnaret. Gratanter igitur Hugo jussioni paruit, et impetu fortitudinis suae Arnulfum, Deo volente, terruit; venerabiliumque virorum Gualarici et Richarii, quae per quemdam clericum nomine Erchembaldum, accepto ingenti pretio, sublata fuerant, corpora recepit, propriisque locis reverenter restituit. Ipse dux Legonaum cum proceribus suis perrexit, glebamque sancti Gualarici in monasterio super Sominae flumen sito locavit; et ejectis saecularibus canonicis, regulares monachos subrogavit. Non multo post, ut dictum est, regnum recepit, et progenies ejus usque in hodiernum diem in regno perduravit. Quatuor enim reges de stirpe jam regnaverunt ipsius, id est Rodbertus, Henricus, Philippus et Ludovicus. Hugo rex in initio regni sui synodum Remis congregavit, et Sewinum Senonicae urbis archiepiscopum cum suffraganeis suis invitavit, atque dominum Arnulfum Remorum archiepiscopum degradari fecit. Dicebat enim ex concubina natum, secundum canones, non debere esse episcopum. Illi nimirum invidebat, quia de regali prosapia Caroli Magni erat, frater Lotharii regis, sed ex concubina natus; moribus tamen inclytus, quia bonus erat et modestus. Venerabilis autem Sewinus plus Deum quam Hugonem metuit, ideoque in injusta degradatiome Arnulfi non consensit; sed magis, in quantum potuit, ipsum regem redarguit. Unde regius furor in illum efferbuit, et ad explendam temeritatem quam conceperat nimis exarsit. Alii vero episcopi, licet inviti, regis tamen ob metum Arnulfum degradaverunt, et Gerbertum monachum philosophum, qui magister Rodberti regis fuerat, ordinaverunt. Violento quippe regis jussu depositus est Arnulfus, et cum magno dedecore de ecclesia Beatae Dei genitricis Mariae Remensi expulsus, et Aurelianis in carcere tribus annis retrusus. Haec itaque omnia Romano praesuli nuntiantur. Qui super his valde indignatus, interdixit omnes episcopos qui Arnulfum dejecerant et Gerbertum in loco ejus constituerant. Leonem quoque abbatem a sede apostolica misit in Galliam vices suas explere, et injustas ordinationes regulariter emendare. Denique legatus papae Senonensem Sewinum primo adiit, eique, quem rigidum rectitudinis servatorem prae caeteris noverat, apostolici mandata insinuavit. Iterum collecto Remis concilio ex jussione apostolica, Arnulfus archipraesul revocatus est de custodia, et cum magno honore receptus in sede propria. Altercatio Gerberti pontificis et Leonis abbatis valde utilis habetur, et in gestis pontificum Remorum scripta diligenter servatur. Gerbertus in divinis et saecularibus libris eruditissimus fuit, et in sua schola famosus, et sublimes discipulos habuit, Rodbertum scilicet regem et Leothericum Senonensem archiepiscopum, Remigium (16) praesulem Autissiodorensium, Haimonem atque Huboldum, aliosque plurimos fulgentes in choro sophistarum. Remigius pontifex luculentam expositionem super missam edidit, et artem vel editionem Donati grammatici utiliter exposuit. Haimo quoque Sancti Pauli apostoli epistolas laudabiliter explanavit, et alia multa de Evangeliis, aliisque sacris Scripturis, spiritualiter tractavit. Huboldus autem musicae artis peritus ad laudem Creatoris in ecclesia personuit, et de sancta Trinitate dulcem historiam cecinit, aliosque multos delectabiles cantus de Deo et sanctis ejus composuit. Hos, aliosque plures Gerbertus erudivit, quorum multiplex sequenti tempore scientia Ecclesiae Dei plurimum profuit. Qui, postquam de throno Remensi, quem illicite usurpaverat, depositus est, cum rubore et indignatione Galliam relinquens, ad Ottonem imperatorem profectus est; et tam ab ipso quam a populo ad praesulatum Ravennae electus est. Inde post aliquot annos ad sedem apostolicam translatus est, annoque Dominicae Incarnationis 999 Silvester papa sublimatus est. Fertur de illo quod dum scholasticus esset, cum daemone locutus fuerit, et quid sibi futurum immineret inquisierit. A quo protinus ambiguum monadicon audivit:

Transit ab R Gerbertus ad R, post papa vigens R.

Versipellis oraculum tunc quidem ad intelligendum satis fuit obscurum, quod tamen postmodum manifeste videmus impletum. Gerbertus enim de Remensi cathedra transivit ad praesulatum Ravennae, ac postmodum papa factus est Romae.

L'an neuf cent quatre-vingt-trois de l'incarnation du Sauveur (987), le duc Hugues reçut à Rheims l'onction royale.

La même année, son fils fut couronné roi et gouverna pendant trente-huit ans. Une certaine vision porta Hugues au grand attentat qu'il commit. En effet, saint Valeri apparut à Hugues alors duc des Français et établi dans la ville de Paris, il lui révéla en songe ce qu'il était et ce qu'il voulait: il lui prescrivit de ne pas négliger, lors de l'expédition qu'il entreprendrait contre Arnoul-le-Jeune, comte de Flandre, de retirer son corps du couvent de Sithieu, où repose aussi celui de saint Bertin, et de le restituer au couvent de Leucone dans le Yimeux; ensuite il lui promit que s'il était fidèle à ce qu'il lui prescrivait, lui et sa postérité régneraient en France jusqu'à la septième génération. Hugues, reconnaissant, exécuta les ordres du saint, et par la volonté de Dieu, épouvanta Arnold de l'impétuosité de sa valeur. Il reprit et rétablit respectueusement à la place qui leur était propre les corps des vénérables hommes, Valeri et Riquier, qui avaient été enlevés par un certain clerc nommé Erchambaut, corrompu à cet effet par une grande somme d'argent. Le duc se rendit à Leucone avec les grands qui composaient sa cour, et plaça dans un monastère situé sur la Somme le tombeau de saint Valeri, auprès duquel il établit des moines réguliers qu'il substitua à des chanoines séculiers. Peu après, comme on l'a dit plus haut, il monta sur le trône, et sa postérité s'y est maintenue jusqu'à ce jour. En effet, quatre rois de son sang ont régné jusqu'à ce moment, savoir, Robert, Henri, Philippe et Louis (Louis-le-Gros). Le roi Hugues, au commencement de son règne, assembla un concile à Rheims; il y invita Sévin archevêque de Sens, avec ses suffragans, et fit dégrader Arnoul archevêque de Rheims. Il donnait pour motif de cette peine, que le fils d'une concubine ne pouvait, d'après les canons, être promu à l'épiscopat; mais il lui portait réellement envie, parce qu'il était du sang royal de Charlemagne, et fils du roi Lothaire, à la vérité, fils naturel. Ce prélat n'en était pas moins bon, modeste et reconnu pour avoir les mœurs les plus pures. Le vénérable Sévin craignit plus la colère du Seigneur que celle du roi: c'est pourquoi il refusa de donner son adhésion à l'injuste dégradation d'Arnoul. Il blâma même autant qu'il dépendait de lui la conduite de ce monarque. Aussi la colère du roi fut-elle à son comble, et marcha-t-il avec plus d'ardeur au but téméraire qu'il s'était proposé; toutefois d'autres évêques, malgré eux à la vérité, prononcèrent la dégradation d'Arnoul, par la crainte qu'ils avaient du roi, et remplacèrent ce prélat par Gerbert, moine et philosophe qui avait été gouverneur du roi Robert. Ainsi, d'après les ordres de Hugues, Arnoul fut déposé et chassé de Rheims avec un grand outrage, de l'église de la bienheureuse Marie mère de Dieu. Il fut jeté dans les fers à Orléans pendant trois ans. Le pape eut bientôt connaissance de ces choses: vivement indigné de ce qui s'était passé, il lança l'interdiction sur tous les évêques qui avaient déposé Arnoul et mis Gerbert à sa place. Il envoya en France Léon, abbé, comme délégué du Saint-Siége, afin qu'il régularisât les ordinations qui n'étaient pas canoniques. Ce légat commença par aller trouver Sévin à Sens, et lui communiqua les ordres du Saint-Siége, d'après lesquels un nouveau concile fut convoqué à Rheims. C'est là que l'archevêque Arnoul fut rappelé de prison et rétabli dans son archevêché avec de grands honneurs. L'altercation du prélat Gerbert et de l'abbé Léon rendit de grands services, et tient une place distinguée dans l'histoire des archevêques de Rheims. Gerbert était très-savant dans les lettres divines et séculières, et justement célèbre dans l'école qu'il tenait; il eut plusieurs disciples fort illustres, tels que le roi Robert, Leothéric archevêque de Sens, Remi prélat d'Auxerre, Haimond, Hubold, et plusieurs autres personnages distingués dans la catégorie des philosophes. Rémi a publié une excellente exposition sur la messe et éclairci l'ouvrage devenu ainsi plus utile du grammairien Donat. Haimond a mérité beaucoup d'éloges pour son explication des épîtres de l'apôtre saint Paul, et pour plusieurs traités spirituels sur les Evangiles et diverses parties des Saintes Ecritures. Quant à Hubold, savant dans la musique, il fit retentir les églises des louanges du Créateur, et chanta avec mélodie la Sainte-Trinité; il composa en outre, sur Dieu et ses saints, un grand nombre de morceaux de chants remplis de charme. Outre les élèves de Gerbert dont nous avons parlé, il en forma plusieurs autres qui, par leurs connaissances variées, rendirent par la suite les plus grands services à l'Eglise de Dieu. Déposé du trône archiépiscopal de Rheims qu'il avait usurpé injustement, il quitta la France avec autant de honte que de dépit, et se rendit auprès de l'empereur Othon, par lequel, ainsi que par le peuple de Ravenne, il fut promu à l'archevêché de cette ville. Quelques années après, il fut élevé sous le nom de Silvestre au siége apostolique l'an 999 de l'incarnation du Seigneur. On rapporte que pendant que Gerbert était à la tête d'une école, il eut un entretien avec le diable, et lui demanda ce qui devait lui arriver par la suite; le malin esprit lui fit entendre sa réponse par ce vers dont le sens était ambigu:

Transit ab R Gerbertus ad R, post papa regens R.

Cet oracle de l'infernal caméléon fut alors trop obscur pour être compris. Cependant, par la suite, nous voyons évidemment qu'il reçut son accomplissement, puisque Gerbert passa du siége de Rheims à celui de Ravenne et finit par devenir pape à Rome.


 

XXVIII. Otto imperator. Edelredus Anglorum rex. Eventus varii in Anglia, Normannia et Burgundia.

Anno ab Incarnatione Domini 1002, Otto imperator obiit, eique Henricus successit. Dein 1024, Cono Augustus imperavit. Cujus III anno Richardus II obiit, qui pro studio religionis pater monachorum appellari meruit.

Tunc Edelredo Edgari filio regnante, multa adversa surrexerunt in regno Angliae. Nam Suenus rex Danorum cum ingenti classe Angliam invasit, et deficientibus ad eum Anglis, Edelredus rex cum uxore et filiis in Normanniam fugit. Emma enim uxor ejus erat soror Richardi Gunnoridae ducis Normannorum, et Rodberti archiepiscopi Rothomagensium. Non multo post gentilis rex Suenus a sancto Eadmundo rege et martyre occisus est, et cadaver ejus aromatibus conditum in Daciam delatum est. Daci quippe adhuc pagani erant, et ferocis heri, cujus corpus Anglica humo sepultum contineri non potuit, morte perterriti fuerant. Porro Edelredus rex, audita morte Sueni, natale solum protinus repetiit, et dictis atque promissis suos desertores sibi conciliavit, et in redivivos hostes, ut sese melius quam antea defenderent, animavit. Cunutus autem filius Sueni contra suos valde indignatus est, quod fugissent, et nobile regnum Angliae jam sibi subactum muliebriter deseruissent. Denique parata classe, cum Lacman rege Suavorum et Olavo rege Noricorum, in Angliam transfretavit et Lundoniam obsedit. Ibi tunc Edelredus rex aegrotavit et mortuus est; et Edmundus filius ejus cognomento Irneside, id est Ferreum-Latus, in regem levatus est. Plerumque ab Anglis et Danis pugnatum est, victoriaeque sorte variante, multus sanguis utriusque partis effusus est. Tandem industriis et solertibus viris pacem procurantibus, duo principes necessarium populis foedus pepigerunt. Cunutus autem Christianus factus est, et Emmam Edelredi regis relictam cum medietate regni conjugem sortitus est. Haec illi peperit Hardecunutum regem Anglorum, et Gunnildem uxorem Henrici imperatoris Romanorum.

Instigante Satana, qui lethaliter perturbare genus humanum jugiter satagit, Edmundus rex, post VII annos, fraude crudelis Edrici Streonae latrinis interiit; et Cunutus totam Angliam obtinuit, et usque ad mortem possedit. Eduardum vero et Edmundum filios Edmundi, elegantes albeolos, in Daciam relegavit, et Sueno regi Danorum fratri suo, ut eos interficeret, mandavit. At ille generosos et innocentes pueros nequiter necare contempsit, sed orta occasione regi Hunorum illos quasi nepotes suos obsides dedit. Ibi Edmundus clito immatura morte obiit. Eduardus vero Dei nutu filiam regis in matrimonium accepit, et super Hunos regnavit. Edgarum vero Adelinum, et Margaritam reginam Scotorum, et Christianam sanctimonialem genuit; quos Eduardus Edelredi regis filius, postquam patrium jus adeptus est, accersiit, et veluti propriam prolem in Anglia benigniter educavit. Anno ab Incarnatione Domini 1031, Rodbertus rex Francorum obiit, et Henricus filius ejus, licet Constantia regina, et Rodbertus junior frater, aliique Franci multum obstarent, auxiliante Rodberto duce cum robore Normannorum, Galliae regnum obtinuit, et XXIX annis regnavit.

Anno V regni ejus, Rodbertus dux Normannorum in itinere Jerusalem apud Nicaeam Bithyniae urbem Kalendas Julii obiit,

et Guillelmus nothus filius ejus, octennis puer, in ducatu successit, et L annis strenue tenuit. In pueritia vero ejus Normanni genuina inquietudine concitati rebellaverunt, et in sua viscera diu pugnantes, nimiam stragem nobilium et vulgarium perpetraverunt. Nam Gislebertus comes Brionnae et Osbernus dapifer, Gualichelmus de Ferrariis et Hugo de Monteforti, Rogerius de Hispania et Rodbertus de Grentemasnilo, Turchetillus quoque ducis paedagogus, aliique plures interierunt mutuis ictibus.

Guido etiam Rainaldi Burgundionum ducis ex filia Richardi secundi filius, comes a Guillelmo duce constitutus, in illum rebellavit, multosque Normannorum, qui proni ad proditionem erant, promissis sollicitavit. Quibus sibi consociatis, ducatum auferre duci sategit. Unde coactus juvenis dux Pexeium convolavit, ibique pronus ad pedes Henrici regis corruit, et ab eo contra maleficos proceres et cognatos auxilium petivit. At ille, ut erat clemens, desolato adolescenti compatiens, robur exercitus Francorum excivit, et in Neustriam duci auxiliaturus perrexit.

Anno ab Incarnatione Domini 1039 Conradus imperator obiit, et Henricus filius ejus XVII annis regnavit. Anno IV imperii ejus magna hominum mortalitas facta est.

Anno ab Incarnatione Domini 1047 apud Valesdunas acriter pugnatum est. Sed Guido violentiam Henrici regis et Willelmi ducis ferre non valens, victus est, atque de bello cum suis non sine magno dedecore et detrimento fugere compulsus est. His temporibus Bruno Tullensis episcopus legatione Lotharingorum fungens Romam abiit, et in via dum quadam nocte oraret, angelos cantantes audivit: Dicit Dominus: Ego cogito cogitationes pacis, et non afflictionis, etc. (Jer. XXIX, 11.)

Bruno autem ad papam Damasum perveniens, honorifice ab eo susceptus est, et in senatu Romano cardinalis episcopus ordinatus est. Erat enim pulcher et generosus, sapiens et facundus, et multis ornatus virtutibus. Eodem anno Damasus papa defunctus est, et in Leonem papam electus est; qui sanctorum scita canonum passim restituere conatus est, quae jam transactis temporibus supradictorum regum et pontificum nimis deciderant, et pene a notitia hominum defluxerant. Ipse igitur anno Domini 1050 Remis utile concilium tenuit, et de castitate justitiaque ministrorum Dei tractavit, et salubria decreta, quae jam antistites et presbyteri nesciebant, renovavit. Tunc ecclesiam Sancti Remigii Remorum archiepiscopi Kalendas Octobris, Herimaro abbate procurante, dedicavit, et corpus ejusdem praesulis transtulit; cujus solemnitas singulis annis primo die Octobris in Francia celeberrime fit.

L'an de l'incarnation 1002 l'empereur Othon mourut, et eut pour successeur Henri II. Ensuite, en 1024, l'auguste Conon (Conrad) devint empereur. L'an 3 de son règne, Richard II, duc de Normandie, vint à mourir. Son zèle pour la religion lui mérita le nom glorieux de père des moines.

Alors, pendant le règne d'Edelred fils d'Edgar, il arriva en Angleterre beaucoup de calamités. Suénon, roi des Danois, envahit l'Angleterre où il débarqua avec une flotte considérable. La défection des Anglais, qui se soumirent à lui, força Edelred à fuir en Normandie avec sa femme et ses enfans. Emma, qu'il avait épousée, était sœur de Richard, fils de Gunnor et duc de Normandie, et de Robert, archevêque de Rouen. Peu après, le roi Suénon, qui était païen, fut tué par saint Edmond, roi et martyr, et son corps embaumé fut renvoyé en Danemarck. Les Danois étaient encore païens: ils furent effrayés de la mort de leur féroce monarque, dont le corps ne put être inhumé sur le sol d'Angleterre. Cependant le roi Edelred, ayant appris la mort de Suénon, rentra aussitôt dans son pays natal; et par ses paroles comme par ses promesses, ramena à lui ceux qui l'avaient abandonné, et les engagea à le défendre mieux qu'ils n'avaient fait auparavant contre les ennemis qui pourraient l'attaquer. Chunut (Canut), fils de Suénon, fut violemment indigné de la fuite de ses troupes et du lâche abandon qu'elles avaient fait du noble royaume d'Angleterre, déjà soumis à leurs armes. Il fît équiper une flotte, et, secondé par Lacman, roi des Suèves, et par Olaüs, roi des Norvégiens, il passa en Angleterre et mit le siége devant Londres. Alors le roi Edelred y était malade et y mourut. Edmond, son fils, surnommé Ironside, c'est-à-dire, côte de fer, fut nommé roi. Les Anglais et les Danois en vinrent souvent aux mains; et, comme la chance des combats fit varier la victoire, il y eut de part et d'autre une grande effusion de sang. Enfin, par l'intervention d'hommes habiles et prudens, les deux princes conclurent un traité de paix bien nécessaire à leurs peuples. Chunut se fit chrétien. Il épousa Emma, veuve du roi Edelred, et obtint la moitié du royaume. Il eut de cette princesse Hardechunut, qui devint roi des Anglais, et Gunnilde qui épousa l'empereur Henri.

A l'instigation de Satan qui ne se lasse pas de chercher tous les moyens de troubler mortellement le genre humain, le roi Edmond périt sept ans après par les embûches du cruel Ederic Stréone. Chunut obtint la possession de toute l'Angleterre qu'il posséda jusqu'à sa mort. Il relégua en Danemarck Edouard et Edmond, fils d'Edmond II, princes remplis de grâces et d'agrémens, et recommanda à Suénon, roi de Danemarck, son frère, de les faire périr; mais ce prince ne voulut pas livrer injustement à la mort ces enfans d'une belle espérance, et d'ailleurs innocens. L'occasion s'en étant présentée, il les remit, comme ses neveux, en otage au roi des Huns. C'est là que mourut d'une manière prématurée le jeune Edmond. Quant à Edouard, par la permission de Dieu, il épousa la fille du roi, et régna sur les Huns. Il eut pour enfans Edgar, Adelin et Marguerite qui fut à la fois reine d'Ecosse et religieuse chrétienne. Edouard, fils du roi Edelred, étant rentré dans les droits de son père, fit venir ces enfans, et, comme les siens propres, les éleva en Angleterre avec beaucoup de bonté. L'an 1031 de l'incarnation du Sauveur, Robert, roi des Français, mourut, et son fils Henri monta sur le trône et régna vingt-neuf ans. Avec le secours de Robert, duc de Normandie, et des armées normandes, il déjoua les entreprises criminelles de la reine Constance, de Robert, son frère puîné, et de quelques autres Français qui avaient pris parti contre lui. L'an 5 de son règne, Robert, duc de Normandie, mourut le jour des calendes de juillet (Ier juillet), auprès de Nicée, ville de Bithynie, à son retour d'un pélerinage qu'il avait entrepris à Jérusalem.

Guillaume-le-Bâtard son fils, âgé de huit ans, fut son successeur, et gouverna habilement pendant cinquante années. Dans son enfance, les Normands, tourmentés d'une double inquiétude, se révoltèrent contre lui, et, dans une longue guerre civile, firent un grand carnage tant des nobles que du peuple. Gislebert, comte de Brionne, Osbern, sénéchal de Normandie, Vauquelin de Ferrières, Hugues de Montfort, Roger d'Epagne, Robert de Grenteménil, Turquetil, gouverneur du jeune duc, et plusieurs autres seigneurs périrent sous les coups qu'ils se portèrent mutuellement.

Gui, fils de Renaud, duc de Bourgogne, et d'une fille de Richard II, pourvu d'un comté par Guillaume, prit les armes contre lui, et, à force de promesses, séduisit quelques Normands disposés à la trahison. S'étant réuni à ses complices, Gui fit tous ses efforts pour priver le duc de son duché. Fortement pressé par eux, le jeune prince vola aussitôt à Poissi, s'y jeta aux pieds de Henri, roi de France, et lui demanda des secours contre les grands de ses Etats, et contre ses propres parens qui l'avaient trahi. Henri, prince généreux, touché de la désolation du jeune homme, réunit l'élite des troupes françaises, et marcha en Neustrie au secours du jeune duc.

L'an 1038 de l'incarnation du Sauveur, l'empereur Conrad mourut. Son successeur et son fils Henri régna dix-sept ans. L'an 4 de son règne, l'humanité fut affligée d'une grande mortalité.

L'an 1047 de l'incarnation du Sauveur, on livra une bataille sanglante au val des Dunes. Là Gui, accablé par le roi Henri et le duc Guillaume, fut battu à plate couture et forcé de quitter la partie avec les siens, poursuivi par la honte, et ayant souffert les plus grandes pertes. Dans ce même temps, Brunon, évêque de Toul, se rendit à Rome en qualité d'ambassadeur des Lorrains. Pendant son voyage, une certaine nuit qu'il était en prières, il entendit les anges qui chantaient ce qui suit: «Le Seigneur l'a dit, je suis occupé de pensées de paix et non d'affliction.»

Cependant Brunon s'étant rendu auprès du pape Damase, fut reçu honorablement par ce pontife, et, dans un conclave, fut nommé cardinal évêque. C'était un homme beau et libéral, sage et éloquent, et orné d'un grand nombre de vertus. La même année, Damase mourut; et, sous le nom de Léon, Brunon fut élu à sa place. Il fit tous ses efforts pour rassembler les décisions des saints canons qui étaient tombés en désuétude dans les temps passés, par la négligence des rois et des pontifes, et qui même s'étaient presque perdus dans la mémoire des hommes. En 1050, il tint un concile très-important à Rheims, y traita de la chasteté et de la justice qui devaient distinguer les ministres de Dieu, et renouvela plusieurs décrets nécessaires qui étaient méconnus par les prélats et les prêtres. Ce fut alors que, secondé parHérimart, abbé, le jour des calendes d'octobre (Ier octobre), il fit la dédicace de l'église de saint Remi, archevêque de Rheims, et opéra la translation du corps de ce saint prélat, dont la solennité est célébrée en France le premier octobre de chaque année.


 

XXIX. Uticensis coenobii restauratio. Francos et Normannos inter simultates. Claromontense concilium. Eventus varii usque ad annum 1138.

Sequenti anno Uticense coenobium Sancti Ebrulfi a Guillelmo Geroii filio et nepotibus suis, Hugone de Grentemasnilio et Rodberto fratre ejus, restauratum est; et venerabilis Theodericus Gemmeticencensis monachus primus abbas effectus est.

His temporibus, gravis simultas et belli seminarium inter regem Francorum et ducem Normannorum ortum est. Guillelmus enim de Archis, patruus ducis, contra eum rebellavit, consilioque Malgerii fratris sui, Rothomagensium archiepiscopi, Henricum regem ad sui auxilium invitavit. Animosus autem dux protinus Archas obsedit, Engelrannum comitem Pontivi contra eum in oppidum intrare volentem praeveniens occidit, et munitione obtenta Guillelmum exhaeredavit, et Malgerium incentorem dissensionum exordinari fecit. Unde rex Galliae nimis indignatus infremuit; annoque Domini 1054 in Ebroicensem pagum cum magno exercitu introivit, et Odonem fratrem suum cum multis militum turmis per Belvacensem pagum trans Sequanam destinavit. Porro dux cum valida manu regi e latere comitabatur, et Caletorum catervam sub manu Roberti Aucensis comitis et Rogerii de Mortuo-mari contra Odonem praemiserat.

Protinus illi, Gallis occurrentes, apud Mortuummare bellum commiserunt, et magna caede utrinque peracta Franci fugerunt; et Guidone Pontivi comite, qui mortem fratris sui venerat ulcisci, capto, gaudentes Normanni suam victoriam duci notificaverunt. Audiens autem rex suos terga dedisse Normannis, erubuit, subitoque moestus ad sua remeavit. Deinde post aliquod tempus legitimi pacis procuratores inter discordes dominos discurrerunt; et, reddito Guidone cum aliis qui capti fuerant, praefati principes foedera pepigerunt, subjectaeque plebes admodum gavisae sunt.

Anno ab Incarnatione Domini 1060, Henricus Francorum rex mortuus est, et Philippus filius ejus XLVII annis post eum sceptro Galliae potitus est. Anno regni ejus VI, Eduardus Edelredi filius rex Anglorum e vita migravit; post quem Haraldus Goduini filius Angliae diadema invasit. Sequenti anno, cometes apparuit. Guillelmus autem dux Normannorum in autumno mare transivit, commissoque praelio, II Idus Octobris Heraldum occidit, regnum obtinuit, et in die Natalis Domini regale sceptrum sumpsit; annisque XX et VIII mensibus tenuit. Sancta Ecclesia ejus temporibus crevit et magnificata est, et religiosis viris bonisque rectoribus educata est. Maurilius enim et Joannes atque Guillelmus metropoli praefuerunt Rothomagensi, Lanfrancus Cantuariensi et Thomas Eboracensi, aliique religiosi coenobiis et episcopatibus praepositi sunt Patres et magistri.

Anno ab Incarnatione Domini 1087, Guillelmus rex obiit, et Guillelmus Rufus filius ejus XII annis et x mensibus regnavit.

His temporibus, 1095 anno, Urbanus papa ingens concilium apud Clarum-Montem tenuit, et iter in Jerusalem contra paganos inire Christianos commonuit. Siccitas et fames et mortalitas hominum tunc fuerunt.

Anno ab Incarnatione Domini 1099, Jerusalem, gentibus victis, qui eam diu tenuerant, a sanctis peregrinis capta est. Tunc Urbanus papa obiit, et Paschalis successit.

Sequenti anno Guillelmus Rufus rex Anglorum in venatione sagitta percussus obiit. Cui Henricus frater ejus successit, et XXXV annis ac IV mensibus regnavit. Hic, VII anno regni sui, bellum apud Tenerchebraicum fecit, quo Rodbertum fratrem suum, ducem Normannorum cepit, et ducatum sibi subjugavit. Tunc Henricus imperator VII Idus Augusti obiit, et Carolus Henricus filius ejus successit. Deinde tertio anno Philippus rex Francorum mortuus est, et Ludovicus Tedbaldus successit, et XXIX annis jam regnavit. Sequenti anno, Anselmus Cantuariensis archiepiscopus, et Hugo Cluniacensis abbas e vita migraverunt; quos paulo post Guillelmus Rothomagensis archiepiscopus moriendo secutus est. His tribus annis ingens in Gallia fames facta est. et igne sacro cruciante multitudo populi debilitata est.

Anno ab Incarnatione Domini 1118, ventus in occiduis partibus vigilia Natalis Domini vehemens fuit, et aedificia plurima nemorumque arbores prostravit. Sequenti anno, bellum inter Henricum regem Angliae et Ludovicum regem Franciae XIII Kalendas Septembris Brenmulae factum est, de quo triumphantibus Anglis et Normannis exercitus Gallorum fugatus est. Eodem vero anno, Calixtus II papa maximam synodum episcoporum Remis tenuit, et pacificare dissidentes summopere laboravit. Concordia tandem inter reges facta, dum rex Angliae in regnum suum rediret, Guillelmus et Richardus filii ejus, cum magna multitudine nobilium multarum regionum, VII Kalendas Decembris naufragio perierunt.

Anno Domini 1123, indictione I, rebellantibus quibusdam Normannis, Amalrico Ebroicensi et Gualarico Mellentensi et eorum complicibus, Henricus rex oppida eorum, Montfortem, Brionnam et Pontem-Aldemari, obsedit, combussit et cepit. Post plurima damna, Gualerannus comes cum LXXX militibus bello captus est, et in carcere Henrici regis, a quo enutritus fuerat, et contra quem insolenter arma levaverat, V annis vinctus est.

Anno Domini 1125, multorum principum mutatio facta est. Carolus Henricus V imperator obiit, et Lotharius Saxonum dux in imperio successit. Tunc etiam egregii duces, Guillelmus Pictavensis et Guillelmus Apuliensis, obierunt. Deinde tertio anno Carolus Flandriae dux, in ecclesia orans ad missam, Kalendis Martii occisus est, eique Guillelmus Rodberti ducis Normannorum filius successit, qui sequenti anno apud Alost peremptus est. Tunc Germundus patriarcha Jerosolymitanus atque Goiffredus Rothomagensis archiepiscopus obierunt.

Anno ab Incarnatione Domini 1130, Balduinus II rex Jerusalem, XVIII Kalendas Septembris, obiit; cui Fulco Andegavorum comes gener ejus successit. Secundo anno Romae Honorius papa mortuus est, et mox in Ecclesia nimium schisma exortum est. Nam a quibusdam noctu Gregorius diaconus Papiae natus in papam electus est, et Innocentius nominatus est, quem Ecclesia in Occidentis partibus constituta suscepit et secuta est. Tertia vero die, ab aliis Petrus Leonis filius intronizatus est, et Anacletus appellatus est. Hic, quia fratribus et cognatis potentibus et amicis admodum stipatus est, jam VII annis urbem Romam et redditus ac dominia papae efficaciter nactus est, ipsumque Apulia cum Sicilia et magno climate mundi secuta est.

Anno ab Incarnatione Domini 1136, indictione XIV, Henricus rex Anglorum et dux Normannorum, pacis et justitiae strenuus amator, et fidelis Dei cultor, inermis populi protector, Ecclesiaeque sanctae fervidus defensor, in castro Leonis, Kalendis Decembris, defunctus est. Et corpus ejus aromatibus conditum in Angliam devectum est, et Radingis in basilica Sanctae Trinitatis, quam ipse monachis construxerat, sepultum est. Stephanus autem, ex sorore Adala nepos ejus, in regno successit, jamque sextum regni annum peragit, in quo graves casus, multos dolores et multis detrimenta parientes attulit. Nam contra consules sibi rebelles Lincoliae pugnavit et victus est, captus et in carcere Rodberti Brihitou moerens vinctus est.

Anno ab Incarnatione Domini 1138, Petrus Anacletus subito mortuus est. Lotharius autem imperator, dum de subjugata sibi Apulia rediret obiit; eique Conradus Caroli Henrici imperatoris nepos successit. Rogerius vero rex Siciliae pedetentim secutus Apuliam intravit, mortuoque Rannulfo probissimo duce, cui papa et Augustus contra eum regionem commiserant ablatas sibi urbes fortiter reobtinuit. Innocentium papam, qui nuper eum publice anathematizaverat, per Rogerium filium suum comprehendit, et pro libitu suo pacem cum illo fecit. Denique ab invito modestoque papa regnum Siciliae, et ducatum Apuliae recepit, et absolutus ab illo, Rogerium filium suum ducem Apuliae constituit.

Vestigia majorum prosecutus, chronographiam scribere tentavi; jamque in primo Ecclesiasticae Historiae libro lineam narrationis ab incarnatione Salvatoris inchoavi, et per seriem imperatorum et regum usque in hodiernum diem perduxi, quo Joannes Augustus Alexii filius praeest Constantinopoli, Lotharius vero dominatur Alemannis, Ludovicus Francis, Stephanus Anglis, et Remigius monachus Hispanis. Nunc autem in secundo, auxiliante Deo, de sanctis apostolis et apostolicis viris a priscis doctoribus edita, et ab antigraphis scripta considero, et eorum gesta breviter congerere appeto, prout divini Spiritus mihimet intimaverit inspiratio. De pontificibus Romanis, et eorum in vinea Sabaoth cooperatoribus libet seriem diligenter perscrutari, et veraci stylo sociis id a me poscentibus profari.

Antistites nempe Romani a beatissimo Petro, cui primitus dictum est a Domino Jesu Christo: Tibi dabo claves regni coelorum (Matth. XVI, 19) , usque ad Innocentium papam, qui praeest hodie apostolicae sedi, CXLI computantur. De his omnibus quorum in Gestis pontificum inserta est mentio, in sequenti libro aliquid propalare peropto.

L'année suivante, le monastère d'Ouche de Saint-Evroul fut restauré par Guillaume fils, de Giroie, et par ses neveux, Hugues de Grenteménil et Robert son frère: le vénérable Thierri, moine de Jumiège, en fut le premier abbé.

Dans ces temps, une animosité violente, et une intarissable source de guerres s'élevèrent entre le roi des Français et le duc des Normands. Guillaume d'Arques, oncle du duc, prit les armes contre lui, et par le conseil de Mauger son frère, archevêque de Rouen, réclama l'alliance du roi Henri. Aussitôt le généreux duc alla mettre le siége devant Arques; et, marchant au-devant d'Engelran, comte de Ponthieu, qui voulait se jeter dans la place, tua ce seigneur. Après la prise d'Arques, Guillaume déshérita son oncle et fit dégrader Mauger, auteur de ces dissensions. Le roi de France frémit de fureur à ces nouvelles, et, en 1054, pénétra avec une nombreuse armée dans le territoire d'Evreux, tandis qu'il faisait marcher son frère Eudes au-delà de la Seine avec de grandes forces sur le Beauvaisis. Dans ces circonstances, le duc Guillaume, à la tête d'une puissante armée, marcha sur les flancs du roi, tandis qu'il avait envoyé contre Eudes la cavalerie des Cauchois sous les ordres de Robert, comte d'Eu, et de Roger de Mortemer.

Arrivés en présence des Français, ils leur livrèrent bataille à Mortemer, et les mirent en déroute à la snite d'un grand carnage où les deux partis firent de grandes pertes. Gui, comte de Ponthieu, qui était venu pour venger la mort de son frère, fut fait prisonnier. Les Normands, au comble de la joie, s'empressèrent d'annoncer cette bonne nouvelle à leur duc. Le roi de France, apprenant que ses troupes avaient lâché pied devant les Normands, fut enflammé de colère, et, passant soudain à la tristesse, se retira de son côté. Quelque temps après, les amis de la paix s'employèrent dignement pour la ramener entre les princes divisés; Gui et quelques autres prisonniers furent rendus, et les deux souverains ayant par un traité mis fin à la guerre, leurs sujets furent au comble de la joie.

L'an mil soixante de l'incarnation du Sauveur, Henri, roi des Français, mourut, et son fils Philippe qui lui succéda, tint le sceptre de la France pendant quarante-sept ans; la sixième année de son règne, Edouard, fils d'Edelred, roi des Anglais, quitta cette vie. A sa mort, Harold, fils de Godwin, s'empara de la couronne d'Angleterre. L'année suivante on fut témoin de l'apparition d'une comète. Guillaume, duc des Normands, traversa la mer, et dans une bataille qu'il livra le 2 des ides d'octobre (14 octobre), conquit sur Harold, qui y périt, le royaume de la Grande-Bretagne. Le jour même de la naissance du Sauveur il prit le sceptre royal, et le tint pendant vingt ans et huit mois. De son temps, la sainte Eglise reçut de grands biens et de grands honneurs, confiée à la direction de personnages bons et religieux. Alors Maurile, Jean et Guillaume occupèrent la métropole de Rouen, Lanfranc celle de Cantorbéry, Thomas celle d'York; les monastères et les évêchés furent confiés à des Pères et à des maîtres dignes de les occuper.

L'an de l'incarnation mil quatre-vingt-sept, le roi Guillaume mourut. Son fils, Guillaume-le-Roux, régna douze ans et dix mois.

Vers cette époque, en 1095, le pape Urbain tint un concile nombreux à Clermont, et y proposa aux Chrétiens de marcher à Jérusalem contre les Païens: une grande sécheresse, une famine affreuse et une mortalité excessive affligèrent l'humanité à cette époque.

L'an de l'Incarnation mil quatre-vingt-dix-neuf, Jérusalem fut prise par les saints pélerins sur les nations vaincues qui l'avaient long-temps occupée. Alors mourut le pape Urbain, et Pascal lui succéda.

L'année suivante, Guillaume-le-Roux, roi des Anglais, fut tué à la chasse d'un coup de flèche. Son frère Henri lui succéda, et régna trente-cinq ans et quatre mois. Ce fut l'an sept de son règne qu'il gagna la bataille de Tinchebrai, où il fit prisonnier son frère Robert, duc des Normands, et conquit tout le duché. Alors l'empereur Henri mourut le 7 des ides d'août (7 août), et Charles Henri son fils lui succéda. Trois ans après, Philippe, roi des Français, mourut, et Louis Thibaut (Louis-le-Gros) lui succéda, et a déjà régné vingt-neuf ans. L'année suivante, Anselme, archevêque de Cantorbéry, et Hugues abbé de Cluni, quittèrent cette vie; peu après, Guillaume, archevêque de Rouen, venant à mourir, suivit ces prélats. A cette époque, pendant trois ans, la France éprouva une horrible famine, et un grand nombre de gens eurent à souffrir du feu sacré.

L'an mil cent dix-huit de l'incarnation du Seigneur, la veille de sa nativité, le vent excita en Occident de violentes tempêtes: plusieurs grands édifices et les arbres des forêts en furent renversés. L'année suivante la guerre ayant eu lieu entre Henri roi d'Angleterre et Louis roi de France, les deux armées en vinrent aux mains à Breneval, le 13 des calendes de septembre (20 août); l'armée française y fut mise en déroute par les Anglais et les Normands qui remportèrent la victoire. La même année, le pape Callixte II assembla un grand concile d'évêques à Rheims, et travailla de toutes ses forces à rétablir la paix entre les princes divisés. Enfin la concorde ayant réuni les deux monarques, le roi d'Angleterre retournant dans ses Etats, Guillaume et Richard ses fils périrent dans un naufrage le 7 des calendes de décembre (25 novembre), avec un grand nombre de personnages distingués de divers pays.

L'an du Seigneur mil cent vingt-trois, Amauri comte d'Évreux, et Galeran comte de Meulan s'étant révoltés avec quelques autres seigneurs normands, le roi Henri assiégea, prit et brûla les villes de leur domination, Montfort, Brionne et Pont-Audemer. Après avoir éprouvé plusieurs pertes notables, le comte Galeran fut pris dans un combat avec quatre-vingt de ses partisans, et fut pendant cinq ans retenu en prison par Henri, auquel il avait eu les plus grandes obligations, et contre lequel il avait eu l'insolence de prendre les armes.

L'an du Seigneur mil cent vingt-cinq, il se fit un grand changement dans l'état des princes: l'empereur Charles Henri V vint à mourir, et eut pour successeur dans l'empire Lothaire, duc des Saxons; Guillaume duc de Poitiers et Guillaume duc de la Pouille, princes très-distingués, moururent aussi; enfin trois ans après, étant occupé à l'église a prier pendant la messe, Charles, duc de Flandre, fut assassiné le jour des calendes de mars (Ier mars). Guillaume, fils de Robert duc des Normands, lui succéda, et un an après fut tué près d'Alost. C'est alors que Gormond, patriarche de Jérusalem, et Geoffroi, archevêque de Rouen, quittèrent la vie.

L'an de l'incarnation du Sauveur mil cent trente, Baudouin II, roi de Jérusalem, mourut le 18 des calendes de septembre (15 août); Foulques, comte des Angevins, son gendre, lui succéda. Deux ans après, le pape Honorius mourut à Rome, et bientôt un schisme effroyable s'éleva dans l'Eglise: le diacre Grégoire, né à Pavie, fut élu la nuit par quelques-uns de ses partisans, tandis qu'Innocent était nommé par d'autres prélats, et fut reconnu par l'Eglise d'Occident; trois jours après, Pierre, fils de Léon, fut intronisé par ses amis et appelé Anaclet. Comme il était fortement secondé par ses frères et ses parens qui avaient un grand pouvoir, il se maintint à Rome pendant sept ans, et s'appropria les domaines et les revenus de la papauté: la Pouille, la Sicile et une grande partie du monde chrétien se rangèrent de son côté.

L'an 1136 de l'incarnation du Sauveur, Henri, roi des Anglais et duc des Normands, courageux ami de la paix et de la justice, fidèle serviteur de Dieu, protecteur des faibles, ardent défenseur de la sainte Eglise, mourut dans le château de Lians9, le jour des calendes de décembre. Son corps fut embaumé, transporté en Angleterre, et inhumé dans l'église de la Sainte-Trinité de l'abbaye de Reading qu'il avait fait bâtir. Son neveu Etienne, fils de sa sœur Hadalie, lui succéda. Ce prince a déjà accompli six années de son règne, fécond en graves événemens, qui ont produit de grandes douleurs et de grandes calamités; car, ayant combattu à Lincoln les seigneurs armés contre lui, il fut vaincu, fait prisonnier, et jeté douloureusement dans les fers par Robert Brihidou.

L'an 1138 de l'incarnation du Sauveur, Pierre Anaclet mourût subitement. L'empereur Lothaire mourut aussi à son retour de la Pouille qu'il venait de soumettre; il eut pour successeur Conrad, neveu de l'empereur Charles Henri. Cependant Roger, roi de Sicile, ayant suivi les pas de Lothaire, entra dans la Pouille; et, à la mort de Ramnulf, duc vertueux auquel le pape et l'empereur avaient confié cette contrée pour la défendre, reprit par sa valeur toutes les places qui lui avaient été enlevées.

Ce monarque ne tarda pas, d'après ses desirs, à faire la paix avec le pape Innocent, qui récemment l'avait frappé publiquement de l'anathême, et que Roger son fils venait de faire prisonnier; enfin il obtint de ce pontife, timide et contraint, le royaume de Sicile et le duché de la Pouille, et, ayant reçu de lui l'absolution, il plaça la couronne ducale de ce dernier Etat sur la tête du fils dont nous venons de parler.

Attaché à suivre les pas de nos ancêtres, j'ai essayé d'écrire leurs fastes; déjà, dans le premier livre de mon Histoire ecclésiastique, j'ai commencé d'attacher le fil de ma narration à l'incarnation du Sauveur, et l'ai conduit par une suite d'empereurs et de rois jusqu'à ce moment où l'empereur Jean (Jean Comnène), fils d'Alexis, gouverne Constantinople, où Lothaire donne des lois aux Allemands, Louis aux Français, Etienne aux Anglais, et le moine Rémi aux Espagnols. Je vais maintenant, dans mon second livre, examiner, avec l'aide de Dieu, ce qui a été publié par les anciens docteurs et raconté par les historiens, sur les saints Apôtres et les hommes apostoliques. Je desire recueillir en peu de mots leurs actions, autant que me le permettra l'inspiration du Saint-Esprit. Sur la demande de mes confrères, je vais rechercher avec soin la suite des pontifes romains et de leurs collaborateurs dans la vigne de Sabaoth: je parlerai d'eux dans un style véridique.

Depuis le bienheureux Pierre, auquel le Seigneur Jésus-Christ dit ces paroles: «Je vous donnerai les clefs du royaume des cieux,» jusqu'au pape Innocent, présentement assis sur le siége apostolique, on compte cent onze pontifes romains. Je desire, dans le livre suivant, publier ce qui concerne tous ces papes, dont il est fait mention dans les Gestes des Pontifes.

 

1 Nous remarquons une fois pour toutes que la chronologie d'Orderic Vital est très fautive. Même aujourd'hui les systèmes de chronologie ne sont pas toujours d'accord; ils l'étaient bien moins encore à l'époque où écrivait Orderic Vital. L'Art de vérifier les dates, que nous suivons communément, place l'Annonciation au 25 mars de l'an 747 de la fondation de Rome, la quarantième année de l'ère Julienne, la trente-neuvième du règne d'Auguste depuis la mort de Jules-César, la deuxième de la cent quatre-vingt-treizième Olympiade, et la quatre mille sept cent huitième de la période Julienne, c'est-à-dire, cinq ans neuf mois et sept jours avant l'ère vulgaire; et la naissance de Jésus-Christ au 25 décembre suivant.

2 Sa chronique commence à la création du monde et se termine à l'an 626 de l'ère vulgaire.

3 Saint Guildard on saint Godard.

4 Autrement Flieu ou Filleul.

5 Il faut évidemment lire 800. [Patrick Hoffman]

6 A Saint-Denis le Thibout, le Ier décembre 1135.


 

 


 

 


 

(01) Paul, diacre.

(02) Nous donnons a cette abbaye le nom de Saint-Évroul, qui a prévalu, quoique Orderic Vital dise toujours le monastère ou l'abbaye d'Ouche (Uticum, ou Uticense cœnobium). Le Roger dont il s'agit ici est Roger du Sap, sixième abbé connu de cette maison.

(03 Ordior de principio sine principio, jeu de mots qui en amène un second dans la même phrase: Ad ipsum finem sine fine pervenire desidero.

(04) Nous remarquons une fois pour toutes que la chronologie d'Orderic Vital est très fautive. Même aujourd'hui les systèmes de chronologie ne sont pas toujours d'accord; ils l'étaient bien moins encore à l'époque où écrivait Orderic Vital. L'Art de vérifier les dates, que nous suivons communément, place l'Annonciation au 25 mars de l'an 747 de la fondation de Rome, la quarantième année de l'ère Julienne, la trente-neuvième du règne d'Auguste depuis la mort de Jules-César, la deuxième de la cent quatre-vingt-treizième Olympiade, et la quatre mille sept cent huitième de la période Julienne, c'est-à-dire, cinq ans neuf mois et sept jours avant l'ère vulgaire; et la naissance de Jésus-Christ au 25 décembre suivant.

(05)   Sa chronique commence à la création du monde et se termine à l'an 626 de l'ère vulgaire.

(06) Saint Guildard on saint Godard.

(07Autrement Flieu ou Filleul.

(08) Il faut évidemment lire 800. [Patrick Hoffman]

(09) A Saint-Denis le Thibout, le Ier décembre 1135.