Flodoard ORDERIC VITAL

 

HISTOIRE DE NORMANDIE

 

DEUXIEME PARTIE : LIVRE III (PARTIE III)

partie II - LIVRE IV : PARTIE I

Œuvre mise en page par Patrick Hoffman

Texte latin de Migne.

 

ORDERIC VITAL

 

COLLECTION

DES MÉMOIRES

RELATIFS

A L'HISTOIRE DE FRANCE.

 

HISTOIRE DE NORMANDIE,

PAR ORDERIC VITAL, TOME II.

 

 

 

 

précédent

XX. Eventus in Anglia. Northvigenae ab Anglis profligantur. Guillelmus Normannorum dux Angliam invadit. Insigne praelium.

Mense Augusto, Heraldus Noricorum rex cum Tostico et ingenti classe immensum pelagus intravit, et Aparciate seu Borea flante ad Angliam applicuit, et Eboracensem provinciam primitus invasit. Porro Anglicus Heraldus ut Northvigenas in Angliam advenisse audivit, Hastingas et Penevesellum, aliosque portus maris Neustriae oppositos, quos toto anno illo cum multis navibus et militibus callide servaverat, reliquit, et Septentrionalibus adversariis ex improviso emergentibus festinanter cum exercitu copioso occurrit. Deinde pugna utrinque acerrima commissa est, in qua nimius sanguis ex utraque parte effusus est, et innumerabilis hominum bestiali rabie furentium multitudo trucidata est. Denique instantibus Anglis victoria cessit, et Heraldus Noricorum rex cum Tostico et omnibus copiis suis occubuit. Locus etiam belli pertranseuntibus evidenter patet, ubi magna congeries ossium mortuorum usque hodie jacet, et indicium ruinae multiplicis utriusque gentis exhibet.

Interea dum Angli bello Eboracensi occupati erant, et custodiam maris, ut diximus, nutu Dei reliquerant, classis Normannorum, quae spatio unius mensis in ostio Divae vicinisque portubus Notum praestolata est, zephyri flatu in stationem S. Galerici delata est. Ibi multa pro se et pro amicis vota facta sunt et preces innumerabilesque lacrymae effusae sunt. Nam necessarii sodales seu chari sive propinqui, qui domi remansuri erant, dum quinquaginta millia militum cum copia peditum per horrendum pelagus ad expugnandam in propria sede incognitam gentem ire certabant, fletibus et suspiriis, multisque curis metus et cupiditatis tam pro se quam pro amicis anxii erant. Tunc ibi dux Willelmus et omnis exercitus precibus et donis ac votis Deo se commendaverunt, et corpus sancti Galerici confessoris Christi pro secundo flatu extra basilicam detulerunt. Denique dum prosper ventus multorum votis optatus, Deo volente, subito spiravit, protinus ardens vehementia ducis omnes ad puppes convocavit, et navigium viriliter inire imperavit. Normannicus itaque exercitus III Kal. Octobris [1066] mare transfretavit, nocte qua memoriam sancti Michaelis archangeli Catholica Ecclesia festive peragit, et nemine resistente littus maris gaudens arripuit. Deinde Penevesellum et Hastingas occupavit, electisque militibus commendavit; quae sibi forent receptaculo, et navibus propugnaculo.

Anglicus autem tyrannus, effuso fratris et hostis sanguine, laetus intumuit, et peracta multiplici strage victor Lundoniam rediit. Verum Heraldus (quia prosperitas mundi ut fumus ante ventum cito deficit) imminente gravioris tribulationis pondere, laetitiam feralis tropaei cito perdidit, nec de fratricidio diu gaudere vel securus esse potuit, quia legatus ei Normannos adesse mox nuntiavit. Ipse vero, ut Normannos in Angliam ingressos esse audivit, iterum se ad agonem praeparavit. Erat enim multum audax et probus, corpore fortis et pulcherrimus, eloquentia lepidus et affabilis fautoribus. Porro matre sua Githa quae interitu Tostici filii sui valde erat lugubris, aliisque fidelibus amicis bellum ei dissuadentibus, dixit ei Worth comes frater suus: « Oportet, charissime frater et domine, ut probitas tua temperetur discretionis moderamine. Nunc ex praelio Northwigenarum fessus venisti, iterumque festinas contra Normannos nunc praeliari. Quiesce, quaeso. Prudenter tractare tecum velis quid cum sacramentis duci Normanniae promiseris. Cave ne perjurium incurras, et pro tanto scelere tu cum viribus nostrae gentis corruas, nostraeque progeniei permansurum dedecus exinde fias. Ego, liber ab omni sacramento, Guillelmo comiti nihil debeo. Audacter igitur contra illum pro natali solo certare paratus sum. Tu autem, frater mi, quovis in pace quiesce et eventum belli praestolare, ne clara libertas Anglorum corruat in tua pernicie. »

His itaque auditis sermonibus, Heraldus vehementer est indignatus. Consilium istud, quod amicis salubre videbatur, sprevit, et germanum suum, qui fideliter ei consiliabatur, conviciis irritavit, matremque suam, quae nimis ipsum retinere secum satagebat, pede procaciter percussit. Deinde per sex dies undique populos ad bellum ascivit, innumeram multitudinem Anglorum contraxit, secumque adducens in hostes ad pugnam festinavit. Nocturno siquidem seu repentino incursu minus cautos opprimere cogitabat, et ne perfugio abirent, septingentas naves armatis onustas in mari opposuerat.

Cujus accelerationem Willelmus dux ut audivit, omnes suos armari mane Sabbati jussit, et ipse missam audivit, et Dominicis sacramentis corpus et animam munivit, reliquiasque sanctas, super quas Heraldus juraverat, collo suo humiliter appendit. Religiosi quoque viri pugnaturos e Normannia comitati fuerant. Nam duo pontifices, Odo Bajocensis et Goifredus Constantinus, aderant cum monachis et clericis multis; quorum officium erat pugnare precibus et consiliis. Bellum II Idus Octobris, hora tertia, commissum est, totaque die ad multorum millium perniciem ex utraque parte acerrime pugnatum est. Dux Normannorum pedites sagittis armatos et balistis in fronte locavit, item pedites loricatos secundo loco constituit, in ultimo turmas equitum, in quorum medio fuit ipse dux cum firmissimo robore, unde in omnem partem consuleret voce et manu. Econtra ex omnibus undique regionibus copiae Anglorum ad locum, qui Senlac antiquitus vocabatur, convenerant, studiumque suum pars Heraldo, sed cuncti patriae praestabant, quam contra extraneos defensare volebant. Ibi protinus equorum opem reliquerunt, cunctique pedites densius conglobati constiterunt.

Turstinus filius Rollonis vexillum Normannorum portavit. Terribilis clangor lituorum pugnae signa utrinque cecinit. Normannorum alacris audacia pugnae principium dedit. Pedites itaque Normanni propius accedentes Anglos provocant, et in eos missilibus vulnera necemque dirigunt. Illi contra fortiter quo quisque valet ingenio resistunt. Aliquandiu summa vi certatur ab utrisque. Pertinaci Anglorum saevitia perterriti pedites pariter equitesque Britanni, et quotquot auxiliares erant in sinistro cornu, avertuntur, et fere cuncta ducis acies, eumdem jam occisum credens, cedit. Dux autem prospiciens multam partem adversae stationis prosiluisse et insequi terga suorum, fugientibus occurrit, et hasta verberans aut minans obsistit. Nudato insuper capite, detractaque galea exclamans: « Me, inquit, conspicite; vivo et vincam, opitulante Deo. » Protinus prolatis a duce verbis audaciae, cedentes animos receperunt, et circumvenientes aliquot millia insecuta se momento deleverunt. Simili modo bis iterum fugam Normanni simulaverunt, et insequentes Anglos repente gyratis equis interceperunt, et inclusos undique mactaverunt. Anglos itaque periculosa simulatione deceperunt, disjunctos ab invicem peremerunt, multisque millibus trucidatis residuos alacrius aggressi sunt. Institerunt eis Cenomannici, Franci, Britanni, Aquitani, et miserabiliter pereuntes cadebant Angli.

Interfuerunt huic praelio Eustachius Boloniae comes, Guillelmus Richardi Ebroicensis comitis filius, Goifredus Rotronis Moritoniae comitis filius, Guillelmus Osberni filius, Rodbertus tiro Rogerii de Bellomonte filius, Haimericus Toarcensis praeses, Hugo stabulariorum comes, Galterius Giphardus et Radulphus Toenites, Hugo de Grentemaisnilio et Guillelmus de Garenna, aliique quamplures militaris praestantiae fama celebratissimi, et quorum nomina historiarum voluminibus inter bellicosissimos commendari deceat. Willelmus vero dux eorum praestabat eis fortitudine et prudentia. Nam ille nobiliter exercitum duxit, cohibens fugam, dans animos, periculi socius, saepius clamans ut venirent, quam jubens ire. In bello tres equi sub eo confossi ceciderunt; ter ille intrepidus desiluit, nec diu mors vectoris inulta remansit. Scuta, galeas et loricas irato mucrone moramque dedignante penetravit, clypeoque suo nonnullos collisit, auxilioque multis suorum atque saluti, sicut econtra hostibus perniciei, fuit.

Ab hora diei tertia bellum acriter commissum est, et in primo militum congressu Heraldus rex peremptus est. Deinde Leofwinus comes frater ejus cum multis millibus simili sorte defunctus est Denique inclinata jam die, videntes Angli quod rex suus et primates regni, multaeque legiones suorum interierint, et quod Normanni adhuc procaciter steterint, et terribiliter armis in obstantes saevierint, in fugam conversi quantocius abierunt, et eventus varios experti sunt. Alii raptis equis, nonnulli pedites pars per vias, plerique per avia sese salvare conati sunt. Normanni autem, dum Anglos fugere viderunt, tota nocte Dominica eos ad sui detrimentum obnixe persecuti sunt. Nam crescentes herbae antiquum aggerem tegebant, ubi summopere currentes Normanni cum equis et armis ruebant, ac sese, dum unus super alterum repente cadebat, vicissim exstinguebant. Ibi nimirum fugientibus Anglis rediit confidentia. Cernentes enim opportunitatem praerupti valli et frequentium fossarum, in unum collecti sunt, inopinato restiterunt, et Normannis magnam stragem fortiter intulerunt. Ibi Engenulfus Aquilensis oppidanus, aliique multi corruerunt, ac, ut fertur ab his qui interfuerunt, Normannorum fere quindecim millia perierunt. Sic omnipotens Deus, pridie Idus Octobris, innumeros peccatores utriusque phalangis puniit diversis modis. Nam, saevitia intolerabiliter grassante Normannorum, in die Sabbati multavit multa millia Anglorum, qui longe ante innocentem Alfredum cum suis pedisequis injuste necaverunt, atque, praecedente Sabbato, Heraldum regem et Tosticum comitem, aliosque multos absque pietate trucidaverunt. Idem quoque judex Dominica nocte Anglos vindicavit, et furentes Normannos in caecam voraginem praecipitavit. Ipsi enim contra praeceptum legis rem alienam immoderate concupierunt, ac veloces, ut Psalmographus dicit, pedes eorum ad effundendum sanguinem fuerunt; ideoque contritionem et infelicitatem in viis suis offenderunt (Psal. XIII, 3) . Dux Guillelmus Anglorum cohortes inopinato conglobatas cernens non substitit, sed Eustachium comitem cum militibus quinquaginta aversum, et receptui signa canere volentem, ne abiret virili voce compellavit. Ille contra familiariter in aurem ducis reditum suasit, et proximam ei, si pergeret, mortem praedixit. Haec inter verba percussus Eustachius inter scapulas ictu sonoro, cujus gravitatem statim sanguis demonstrabat ore et naribus, quasi moribundus ope comitum evasit.

Dux autem, victoria consummata, ad aream belli regressus est, ibique miserabilem stragem non absque miseratione videndam intuitus est. Anglicae nobilitatis et juventutis flos in cruore sordidatus late solum operuit. Heraldus quibusdam signis est, non facie, recognitus, et in castra ducis delatus, ac ad tumulandum prope littus maris, quod diu cum armis servaverat, Guillelmo agnomine Maleto victoris jussu traditus

précédent

Au mois d'août, Hérald, roi des Norwégiens, s'embarqua sur l'immensité des mers avec Tostic et une flotte considérable. Secondé par le souffle de l'aquilon ou nord, il aborda en Angleterre et commença par envahir la province d'Yorck. Cependant l'Anglais Hérald, ayant appris l'arrivée des Norwégiens en Angleterre, se hâta de quitter Hasting et Pevensey, ainsi que les autres ports qui se trouvent en face de la Neustrie, et qu'il avait gardés soigneusement toute cette année; il se présenta en toute hâte avec une nombreuse armée devant ses adversaires, arrivés à l'improviste des contrées septentrionales. Un combat opiniâtre s'engagea de part et d'autre: le sang des deux partis y coula à grands flots, et une innombrable multitude d'hommes animés de la fureur des bêtes féroces y trouva la mort. Enfin les Anglais, ayant redoublé d'efforts, remportèrent la victoire, et le roi des Norwégiens ainsi que Tostic périrent avec la plus grande partie de leurs troupes. Le lieu de cette bataille est facilement reconnu par les voyageurs: on y voit encore aujourd'hui un énorme amas d'ossemens humains, preuve certaine du carnage considérable opéré par l'une et l'autre nation.

Toutefois, pendant que les Anglais étaient occupés à la bataille d'Yorck, et que, par une permission de Dieu, ils avaient, comme nous l'avons dit, abandonné la garde de la mer, la flotte des Normands qui, durant tout un mois, avait imploré le vent du midi à l'embouchure de la Dive et dans les ports voisins, fut portée par le souffle de l'ouest dans le port de Saint-Valéri. Là on fit beaucoup de vœux et de ferventes prières pour soi et pour ses amis, et l'on répandit des torrens de larmes. En effet, les amis, les compagnons, les proches parens de ceux qui partaient, demeurant dans leur pays, et voyant cinquante mille hommes d'armes et une grande quantité d'hommes de pied braver les horreurs de la mer pour aller combattre dans ses propres foyers une nation inconnue, pleuraient, soupiraient, étaient agités, tant pour eux que pour les leurs, de toutes les émotions de la crainte et de l'espérance. Alors le duc Guillaume et toute son armée se recommandèrent à Dieu par des prières, par des offrandes et par des vœux, et accompagnèrent processionnellement hors de l'église le corps de saint Valéri, confesseur du Christ, afin d'obtenir par son intercession des vents favorables. Enfin, lorsqu'un vent heureux, que tant de vœux avaient imploré, vint à souffler par la permission de Dieu, aussitôt le duc, plein d'une ardeur véhémente, fit appeler toute l'armée aux vaisseaux et ordonna de commencer promptement l'embarcation. En conséquence, le trois des calendes d'octobre (29 septembre), l'armée normande passa la mer pendant la nuit où l'Eglise catholique célèbre dans une fête la mémoire de saint Michel Archange, et, sans trouver de résistance, occupa avec joie les rives d'Angleterre. Ensuite elle s'empara de Pevensey et de Hasting, qui furent confiés à une troupe d'élite, afin de servir de point de retraite pour l'armée et de défense pour la flotte.

Cependant le tyran anglais s'enfla de joie pour avoir versé le sang de son frère et de ses ennemis, et après ce vaste carnage revint victorieux à Londres. Mais, comme la prospérité du monde se dissipe aussi promptement que la fumée dispersée parles vents, il perdit bientôt la joie de ses funestes trophées sous le poids des graves tribulations qui le menaçaient, et ne put se réjouir long-temps avec sécurité du fratricide qu'il avait commis: un envoyé ne tarda pas à lui annoncer le débarquement des Normands. Ayant appris ainsi leur entrée en Angleterre, il lui fallut se préparer à un nouveau combat. Au surplus, il était intrépide et doué d'un grand mérite, plein de force et de beauté; il charmait par son éloquence, et son affabilité le rendait cher à ses partisans. Toutefois, comme sa mère Gita100, qui était fort affligée de la mort de son fils Tostic, et ses plus fidèles amis cherchaient à le dissuader de faire la guerre, le comte Gorth101 son frère lui dit: «Très-cher frère et seigneur, il est nécessaire que votre valeur soit tempérée par la modération de la prudence. Vous arrivez fatigué du combat des Norwégiens, et déjà vous vous empressez de marcher au combat contre les Normands. Prenez un peu de repos, je vous en prie. Rappelez-vous dans votre sagesse quels ont été vos sermens et vos promesses; prenez garde de tomber dans le parjure, et par un si grand crime d'entraîner dans une ruine commune et vous et toutes les forces de votre nation. Vous attireriez par là une honte durable sur votre race. Quant à moi, libre de tout serment, je ne dois rien au comte Guillaume. Je suis donc prêt à combattre courageusement contre lui, pour la défense du sol natal. Pour vous, mon frère, tenez-vous en paix où vous pourrez et attendez l'issue de la guerre afin que l'illustre liberté des Anglais ne périsse pas par votre ruine.»

Ayant entendu ce discours, Hérald fut vivement indigné. Il méprisa ce conseil, qui pourtant semblait sage à ses amis, et accabla d'injures son frère qui lui donnait de fidèles avis; il porta même la fureur jusqu'à frapper du pied sa mère qui faisait les plus grands efforts pour le retenir. Pendant six jours, il appela de tous côtés ses peuples aux armes, rassembla une multitude innombrable d'Anglais, et la conduisant avec lui au combat, il marcha en toute hâte contre l'ennemi. Il se flattait de le surprendre sans précautions dans une attaque nocturne ou du moins imprévue, et pour ne pas laisser d'issue à sa retraite, il mit en mer cent vaisseaux chargés d'hommes armés.

Dès que le duc Guillaume fut informé de la marche d'Hérald, il fît prendre les armes à tous les siens dans la matinée du samedi. Il entendit la messe et se fortifia le corps et l'ame par les sacremens du Seigneur; puis il suspendit humblement à son cou les saintes reliques sur lesquelles Hérald avait juré. Beaucoup de serviteurs de Dieu venus de la Normandie avaient accompagné l'armée: ainsi les deux évêques Odon de Bayeux et Geoffroi de Coutance se trouvaient là avec beaucoup de moines et de clercs, dont l'office était de combattre par les prières et les conseils. La bataille s'engagea le deux des ides d'octobre (14 octobre) à la troisième heure, et pendant tout le jour on combattit de part et d'autre avec une extrême fureur, avec perte de plusieurs milliers d'hommes. Le duc des Normands avait placé sur la première ligne de l'armée les fantassins armés de flèches et d'arbalètes; les hommes de pied, couverts de cuirasses, occupaient la deuxième ligne; au dernier rang se tenaient les escadrons de cavalerie, au milieu desquels se trouvait le duc avec l'élite de ses forces, afin de pouvoir porter, partout où il serait nécessaire, l'assistance de sa voix et de son bras. Dans l'armée ennemie, les troupes anglaises, rassemblées de toutes parts, s'étaient réunies au lieu que depuis long-temps on appelait Senlac; une partie de ces guerriers était pour Hérald, mais tous voulaient servir la patrie et la défendre contre l'étranger. Ils renoncèrent à employer leurs chevaux, et, mettant pied à terre ils serrèrent leurs rangs et prirent position.

Turstin, fils de Rollon, portait l'étendard des Normands. Le son terrible des trompettes donna de part et d'autre le signal de la bataille. Les Normands, pleins de gaîté et d'audace, commencèrent l'attaque. Leurs fantassins s'approchant au plus près des Anglais, les provoquèrent, et, par une décharge de traits, leur envoyèrent les blessures et la mort. Ceux-ci, de leur côté, résistèrent courageusement, chacun selon ses forces. De part et d'autre on combattit quoique temps avec un grand acharnement. L'infanterie et la cavalerie bretonnes, également effrayées de l'inébranlable fermeté des Anglais, lâchèrent pied ainsi que les autres auxiliaires et se jetèrent sur l'aile gauche, et presque tout le corps d'armée du duc, le croyant mort, faiblit aussi. Cependant ce prince, voyant qu'une grande partie des ennemis avait franchi les retranchemens et poursuivait ses troupes, s'élance au devant des fuyards et les ramène au combat, en les menaçant et les frappant de sa lance. Il découvre sa tête et détache son casque, en criant: «Reconnaissez-moi, je suis vivant, et avec l'aide de Dieu102 je vaincrai.» Soudain, à ces paroles de leur prince, les fuyards reprirent courage, et enveloppant quelques milliers d'Anglais qui les poursuivaient, en un moment ils les taillèrent en pièces. Les Normands feignirent de prendre une seconde fois la fuite comme ils avaient fait la première fois; les Anglais se mirent à leur poursuite; mais tournant bride tout à coup, les chevaliers de Guillaume coupèrent la retraite à leurs ennemis, et, les ayant enveloppés, leur firent mordre la poussière. C'est ainsi que les Anglais furent trompés par une ruse fatale pour eux, et, rompus de toutes parts, ils ne trouvèrent plus que la mort. Plusieurs milliers d'entre eux ayant été tués, on attaqua le camp avec plus d'ardeur. Les Manceaux, les Français, les Bretons, les Aquitains chargèrent avec vigueur, et les Anglais tombant de toutes parts périrent misérablement.

Parmi ceux qui se trouvèrent à cette bataille, on remarqua Eustache comte de Boulogne; Guillaume fils de Richard, comte d'Evreux; Geoffroi, fils de Rotrou, comte de Mortagne; Guillaume, fils d'Osbern; Robert Tiron, fils de Roger de Beaumont; Haimeric, seigneur de Troarn; Hugues, le connétable; Gaultier Giffard; Raoul de Toéni; Hugues de Grandménil; Guillaume de Varenne, ainsi que plusieurs autres chevaliers d'une grande réputation militaire, et dont les noms doivent être placés honorablement par l'histoire, parmi ceux des plus fameux guerriers. Toutefois, le duc Guillaume les surpassait encore en bravoure et en prudence; aussi dirigea-t-il habilement son armée, arrêtant la fuite, ranimant les courages, s'associant à tous les dangers, et appelant les siens à lui plus souvent qu'il ne les poussait en avant. Dans l'action, trois chevaux percés de coups tombèrent sous lui. Trois fois il en descendit avec intrépidité, et ne tarda pas à venger la mort de ses coursiers. Dans son courroux, il enfonçait brusquement les boucliers, les casques et les cuirasses. De son propre bouclier il renversa quelques Anglais, et ne fut pas moins utile à plusieurs des siens, que redoutable aux ennemis.

Depuis neuf heures du matin on combattait avec fureur. Dans la première mêlée le roi Hérald fut tué, et son frère, le comte Leofwin, succomba ensuite avec plusieurs milliers des siens. Enfin, comme le jour commençait à baisser, les Anglais reconnaissant que leur roi, les premiers du royaume, plusieurs corps de leurs troupes avaient péri, taudis que les Normands tenaient ferme, et faisaient rage contre ceux qui résistaient encore, prirent la fuite au plus vite et éprouvèrent beaucoup d'accidens fâcheux: les uns emportés par leurs chevaux, les autres à pied, cherchèrent leur salut en se jetant ceux-ci dans des sentiers, la plupart dans des lieux inaccessibles. Cependant les Normands, voyant les Anglais en déroute, les poursuivirent sans relâche toute la nuit du dimanche, non sans faire de grandes pertes: car des herbes qui avaient poussé sur une antique tranchée, la dérobaient à la vue; de manière que les Normands, courant à toutes jambes, s'y précipitaient avec leurs armes et leurs chevaux, et, tombant inopinément les uns sur les autres, s'étouffaient réciproquement. Les Anglais s'étant aperçus de cet événement pendant leur fuite, reprirent courage: voyant l'avantage que leur offraient le retranchement rompu et ses nombreux fossés, ils se rallièrent, firent tout à coup volteface, et portèrent courageusement la mort dans les rangs des Normands. Là, Engenulfe, gouverneur de L'Aigle, et beaucoup d'autres périrent; ceux qui étaient présens à l'action rapportent qu'environ quinze mille Normands succombèrent en ce lieu. C'est ainsi que le Dieu tout-puissant, la veille des ides d'octobre (14 octobre), punit de diverses manières les innombrables pécheurs de l'une et l'autre armée; car par une cruauté qui s'accroissait intolérablemenl, les Normands avaient tué plusieurs milliers d'Anglais le jour du samedi, tandis que ceux-ci avaient long-temps auparavant mis injustement à mort l'innocent Alfred, avec ses gens, et le samedi précédent égorgé sans pitié le roi Hérald103, le comte Tostic et beaucoup d'autres. Le juge suprême vengea les Anglais dans la nuit du dimanche, et précipita les Normands furieux dans un gouffre inaperçu. Au mépris des préceptes de la loi divine, ils avaient convoité immodérément le bien d'autrui, et, comme dit le psalmiste, leurs pieds furent prompts pour l'effusion du sang: c'est pourquoi ils trouvèrent dans leurs voies la contrition et l'infortune. Le duc Guillaume voyant les troupes anglaises réunies inopinément, ne s'arrêta pas, et appela à haute voix, pour l'empêcher de se retirer, le comte Eustache qui tournaille dos avec cinquante chevaliers, et voulait donner le signal de la retraite. Le comte s'approcha familièrement du duc pour le ramener à son opinion, et lui parlant à l'oreille, lui annonça une mort prochaine s'il poussait en avant. Pendant cet entretien, Eustache, frappé entre les épaules par un coup violent qui retentit fortement, et qui fut tellement rude que le sang lui jaillit aussitôt de la bouche et du nez, fut emporté mourant par ses compagnons d'armes.

Le duc ayant obtenu la victoire, revint sur le champ de bataille, et y vit les suites d'un effroyable carnage qu'on ne pouvait voir en effet sans pitié: toute la fleur de la noblesse et de la jeunesse anglaise, souillée de sang, couvrait au loin la terre. Hérald, qui ne fut pas reconnu à sa figure, mais seulement à quelques indices, fut apporté dans le camp normand. Le vainqueur le fit remettre à Guillaume Mallet, pour qu'il l'inhumât sur le rivage de la mer, qu'il avait longtemps protégée de ses armes.


 

XXI. Praelii effectus. Guillelmus regionem submittit. Anglorum rex coronatur.

Vergibili fortuna mortalibus in terris suppeditante valde aspera et inopinata, quidam de pulvere prosiliunt ad magnarum potestatum culmina, aliique de summo apice subito pulsi gemunt in ingenti moestitia. Sic Githa, Goduini comitis relicta, quondam divitiis gaudens et potentia, nunc nimio moerore est affecta, quia gravibus infortuniis vehementer est afflicta. Nam septem filios viro suo peperit, Suenum, Tosticum, Heraldum, Guorth, Elfgarum, Leofvinum et Wlnodum. Omnes hi comites fuerunt, magnoque corporis decore et saeculari probitate viguerunt; sed diversos et atroces eventus separatim experti sunt. Elfgarus et Wlnodus Deum diligentes pie legitimeque vixerunt, et in vera confessione prior Remis peregrinus et monachus, et alter Salesberiae venerabiliter obierunt. Verum alii quinque diversis in locis, variisque studiis intenti armis interierunt.

Moesta igitur mater Guillelmo duci pro corpore Heraldi par auri pondus obtulit, sed magnanimus victor tale commercium respuit; indignum ducens ut ad libitum matris sepeliretur, cujus ob nimiam cupiditatem innumerabiles insepulti remanerent. Ipse suis ingentem sepeliendi curam exhiberi praecepit; Anglis quoque cunctis volentibus quosque ad humandum liberam potestatem concessit. Suis autem prout tunc decuit sepultis Romaneium accessit, et expugnatis his qui intus erant, cladem suorum vindicavit, quos illuc errore appulsos fera gens adorta praelio fuerat, et cum maximo utriusque partis detrimento fuderat.

Deinde dux contendit Doveram, ubi multus populus congregatus erat pro inexpugnabili, ut sibi videbatur, munitione, quia id castellum situm est in acutissima rupe mari contigua. Castellani autem, dum obsidentem ducem metuerent, supplicesque deditionem pararent, Normannorum armigeri pro cupidine praedae ignem injecerunt, et voraci flamma leviter volitante pleraque correpta et combusta sunt. Dux autem damno eorum qui sibi subdere se volebant compassus est, pretiumque restituendarum aedium dedit, aliaque amissa recompensavit. Recepto castro, quo minus erat per dies octo munivit. Milites vero recentibus illic carnibus et aqua utentes, multi profluvio ventris exstincti sunt, plurimique usque ad finem vitae debilitati sunt. Dux inibi custodiam relinquens et dyssenteria languentes, ad perdomandum quos devicit proficiscitur. Ultro Cantuarii non procul a Dovera occurrunt, fidelitatem jurant et obsides dant.

Interempto Heraldo, Stigandus Cantuariensis archiepiscopus et praeclari comites Eduinus et Morcarus, aliique primates Anglorum, qui Senlacio bello non interfuerunt, Edgarum Clitonem filium Eduardi regis Hunorum, filii Edmundi Irneside, id est Ferrei-Lateris, regem statuerunt, et cum eo contra externos hostes pro patria et gente se fortiter pugnaturos minati sunt. Porro Guillelmus dux ubi frequentiorem conventum eorum audivit, cum valida manu appropians, non procul a Lundonia consedit, equitesque quingentos illo praemisit. Qui egressam de urbe contra se aciem refugere intra moenia compulerunt, et multa strage filiorum et amicorum facta, civibus ingentem luctum intulerunt. Incendium etiam urbanae caedi addiderunt, et quidquid aedificiorum citra flumen erat, cremaverunt. Dux autem Tamesim fluvium transmeavit, et ad oppidum Guarengefort pervenit. Illuc Stigandus archiepiscopus, aliique nobiles Angli advenerunt. Edgarum abrogantes, pacem cum Guillelmo fecerunt, ipsumque sibi dominum susceperunt, et ipsi ab eo benigniter suscepti, pristinas dignitates et honores receperunt. Lundonii nihilominus utile consilium percipientes, sese in obsequium ducis tradiderunt, et obsides quos et quot imperarat adduxerunt. Edgarus Adelinus, qui rex fuerat constitutus ab Anglis, resistere diffidens, humiliter Guillelmo se regnumque contulit. Ille vero, quia idem puer mitis et sincerus erat, et consobrinus Eduardi Magni regis, filius scilicet nepotis ejus erat, amicabiliter eum amplexatus est, et omni vita sua inter filios suos honorabiliter veneratus est.

Omnia, disponente Deo, in spatio trium mensium per Angliam pacata sunt, cunctique praesules, regnique proceres cum Guillelmo concordiam fecerunt, ac ut diadema regium sumeret, sicut mos Anglici principatus exigit, oraverunt. Hoc summopere flagitabant Normanni, qui pro fasce regali nanciscendo suo principi subierunt ingens discrimen maris et praelii. Hoc etiam divino nutu subacti optabant indigenae regni, qui nisi coronato regi servire hactenus erant soliti.

Eo tempore Adelredus Eboracensis metropolitanus erat. Hic aequitatem valde amans, aevo maturus, sapiens, bonus et eloquens, multis virtutibus fulgebat, et per vestigia Patrum Regem regum adire jugiter appetebat. Stigandus autem Cantuariensis, saecularibus curis et actibus nimis intentus erat, et pro quibusdam reatibus ab Alexandro papa interdictus fuerat.

Denique anno ab Incarnatione Domini [leg. 1066] indictione V in die Natalis Domini, Angli Lundoniae ad ordinandum regem convenerunt, et Normannorum turmae circa monasterium in armis et equis, ne quid doli et seditionis oriretur, praesidio dispositae fuerunt. Adelredus itaque archiepiscopus in basilica Sancti Petri apostolorum principis, quae Westmonasterium nuncupatur, ubi Eduardus rex venerabiliter humatus quiescit, in praesentia praesulum et abbatum, procerumque totius regni Albionis, Guillelmum ducem Normannorum in regem Anglorum consecravit, et diadema regium capiti ejus imposuit.

Interea, instigante Satana, qui bonis omnibus contrarius est, importuna res utrique populo, et portentum futurae calamitatis ex improviso exortum est. Nam, dum Adelredus praesul alloqueretur Anglos, et Goifredus Constantiniensis Normannos, an concederent Guillelmum regnare super se, et universi consensum hilarem protestarentur una voce, non unius linguae locutione; armati milites, qui extrinsecus erant pro suorum tuitione, mox ut vociferationem gaudentis in Ecclesia populi et ignotae linguae strepitum audierunt, rem sinistram arbitrati, flammam aedibus imprudenter injecerunt. Currente festinanter per domos incendio, plebs quae in ecclesia laetabatur perturbata, et multitudo virorum ac mulierum diversae dignitatis et qualitatis, infortunio perurgente, celeriter basilicam egressa est. Soli praesules et pauci clerici cum monachis nimium trepidantes ante aram perstiterunt, et officium consecrationis super regem vehementer trementem vix peregerunt, aliique pene omnes ad ignem nimis furentem cucurrerunt, quidam ut vim foci viriliter occarent, et plures ut in tanta perturbatione sibi praedas diriperent. Angli factionem tam insperatae rei dimetientes nimis irati sunt, et postea Normannos semper suspectos habuerunt, et infidos sibi dijudicantes ultionis tempus de eis optaverunt.

Susceptum itaque imperium Guillelmus rex in adversis et prosperis strenue utiliterque rexit, eique XX annis et VIII mensibus, ac diebus XVI laudabiliter praefuit. De cujus probitate et eximiis moribus ac prosperis eventibus et strenuis admirandisque actibus Guillelmus Pictavinus, Lexoviensis archidiaconus, affluenter tractavit, et librum polito sermone et magni sensus profunditate praeclarum edidit. Ipse siquidem praedicti regis capellanus longo tempore exstitit, et ea quae oculis suis viderit et quibus interfuerit, longo relatu vel copioso indubitanter enucleare studuit, quamvis librum usque ad finem regis adversis casibus impeditus perducere nequiverit. Guido etiam praesul Ambianensis metricum carmen edidit, quo Maronem et Papinium gesta heroum pangentes imitatus Senlacium bellum descripsit, Heraldum vituperans et condemnans, Guillelmum vero collaudans et magnificans.

Joannes Wigornensis a puero monachus, natione Anglicus, moribus et eruditione venerandus, in his quae Mariani Scoti Chronicis adjecit, de rege Guillelmo, et de rebus quae sub eo vel sub filiis ejus Guillelmo Rufo et Henrico usque hodie contigerunt, honeste deprompsit. Marianus enim in coenobio Sancti Albani martyris apud Maguntiam monachus fuit, ibique Caesariensem Eusebium et Hieronymum, aliosque historiographos pro modulo secutus, sese benigniter exercuit, et dulcem fructum longi studii, magnorumque laborum, quos in longinqua peregrinatione pertulit, filiis Ecclesiae tanta rimari per se non valentibus charitative obtulit. Solerter itaque perscrutatis veteribus et modernis codicibus chronographiam edidit, in qua ab initio mundi ex quo Deus Adam de limo terrae plasmavit, per omnes libros Veteris et Novi Testamenti, et Romanorum Graecorumque historias discurrens, optima quaeque collegit, et enumeratis annis per regum et consulum tempora usque in diem mortis suae annalem historiam laudabiliter distinxit. Quem prosecutus Joannes acta fere centum annorum contexuit, jussuque venerabilis Wlfstani pontificis et monachi supradictis Chronicis inseruit; in quibus multa de Romanis et Francis et Alemannis, aliisque gentibus, quae agnovit, utiliter et compendiose narratione digna reseravit. In his utique Chronicis continentur omnes judices et reges. pontificesque Hebraeorum a Moyse usque ad subversionem Jerosolymorum, dum sub Tito et Vespasiano pro nece Salvatoris et martyrum ejus juste destructum est regnum Judaeorum. Omnes ibi nominantur consules et dictatores, imperatores et pontifices Romanorum, omnes quoque reges, qui regno Angliae praefuerunt, ex quo Hengist et Horsa Wortigerno regi Britanniae scandalo Guallorum militaverunt. His etiam episcopi chronicis adnotati sunt qui regimen ecclesiasticum in Anglia tenuerunt, ex quo Gregorius papa Augustinum et Mellitum, aliosque praedicatores verbi Dei in Angliam misit; per quos Deus Adelbertum regem Cantiae et Eduinum regem Nordanhymbrorum, aliosque principes ejusdem gentis ad fidem veritatis perduxit. Ex his opusculis Engelbertus, Gemblacensis monachus, quaedam praeclara decerpsit, et multa de his, quae de insulanis Oceani scripta erant in eisdem Chronicis dimisit, et nihilominus de Gothis et Hunis ac Persis, aliisque barbaris gentibus multa adjecit. Haec ideo huic chartae gratis indidi ut istos codices avidi lectores inquirant sibi, quia magnum sapientiae fructum ferunt et vix inveniri possunt. A modernis enim editi sunt, et adhuc passim per orbem diffusi non sunt. Unum eorum Wigornae vidi in Anglia, et alterum Cameraco in Lotharingia. Familiariter ostendit illic mihi Fulbertus prudens abbas coenobii Sancti Sepulcri, quod in septentrionali parte Cameraci studio aedificatum est ac sumptibus Liberti ejusdem urbis episcopi, ubi idem praesul honorifice meruit sepeliri.

Ad requiem jam fessus anhelo, et ecclesiasticae historiae, quam de contemporaneis et collimitaneis principibus atque didascalis veraci deprompsi calamo, primum libellum hic terminare dispono. In sequentibus vero latius de rege Guillelmo disseram, miserasque mutationes Anglorum et Normannorum sine adulatione referam, nullius remunerationis a victoribus seu victis expetens honorificentiam.

suivant

Sur la terre la Fortune inconstante amène souvent aux mortels des événemens terribles et inattendus: quelques hommes s'élancent du sein de la poussière au sommet de la plus grande puissance, tandis que d'autres, précipités du faîte des grandeurs, gémissent dans l'adversité. C'est ainsi que Gita, veuve du comte Godwin, si heureuse autrefois de ses richesses et de sa puissance, se trouva alors accablée de la plus vive douleur, et fut en proie à la plus grande infortune. Elle avait donné sept fils à son mari, Suénon104, Tostic, Hérald, Guorth, Elfgar, Leofwin et Vulvod105: tous furent comtes, et se distinguèrent par une grande beauté de corps et par beaucoup de mérites mondains; tous éprouvèrent séparément des accidens différens, et pour la plupart affreux. Elfgar et Vulvod qui aimaient Dieu, vécurent pieusement et légitimement. Le premier, pélerin et moine, mourut à Rheims dans la vraie foi; l'autre termina honorablement sa vie à Salisbury. Quant aux cinq autres, livres à la carrière des armes, ils périrent en divers lieux et dans des positions différentes.

Cependant l'infortunée Gita fit offrir au duc Guillaume, pour le corps de Hérald, son pesant d'or; mais le magnanime vainqueur rejeta une telle négociation: il ne crut pas convenable que, pour la satisfaction d'une mère, on inhumât honorablement celui qui, par son excès d'ambition, était cause qu'une innombrable quantité de guerriers demeurait sans sépulture. Il ordonna de prendre les plus grands soins pour mettre en terre tous les siens, et laissa aux Anglais qui le voulurent, le pouvoir d'enterrer les leurs. Après avoir pourvu à ces soins, il marcha sur Romney106, et ayant battu ceux qui s'y étaient renfermés, il vengea le meurtre des Normands, qui, y ayant abordé par erreur, avaient été victimes de la férocité des habitans, après avoir vendu chèrement leur vie.

Le duc se présenta ensuite devant Douvres, où se trouvait réuni beaucoup de monde, qui croyait la position inexpugnable, parce que le château est situé sur la pointe d'un rocher qui touche à la mer. Pendant que les gens du château, qui craignaient beaucoup le duc, demandaient en supplians à se rendre, les écuyers normands, enflammés du desir du butin, mirent le feu à la place et la livrèrent aux flammes, qui, se portant rapidement partout, occasionèrent les plus grands ravages. Le duc ayant compassion de ces gens qui avaient voulu se rendre à lui, fit payer le prix des maisons qui étaient à rebâtir, et dédommagea de toutes les autres pertes. Le château s'étant rendu, fut réparé, et en huit jours complétement fortifié. Là, un grand nombre de chevaliers qui burent de l'eau et mangèrent de la chair d'animaux trop jeunes, moururent de dysenterie; quelques autres s'en ressentirent jusqu'à la fin de leurs jours. Le duc y laissa une garnison ainsi que ses malades, et se mit en route pour soumettre ceux qu'il avait vaincus. Les habitans de Cantorbéry, ville voisine de Douvres, accoururent au devant du vainqueur, lui jurèrent fidélité, et lui donnèrent des otages.

Hérald ayant été tué, Stigand, archevêque de Cantorbéry, Edwin et Morcar, illustres comtes, et plusieurs autres grands seigneurs anglais, qui ne s'étaient pas trouvés à la bataille de Senlac, établirent pour roi Edgar-Clyton107, fils d'Edouard, roi des Huns, et petit-fils d'Edmond Irnéside, c'est-à-dire, Côte de Fer. Ils menaçaient d'abord de combattre courageusement pour leur patrie et leur nation contre les ennemis étrangers. Cependant le duc Guillaume ayant appris les réunions fréquentes de cette assemblée, s'avança avec des forces imposantes, prit position à peu de distance de Londres, et envoya cinq cents cavaliers en avant. Ils forcèrent à se réfugier dans leurs murs les troupes qui de la ville s'étaient avancées contre les Normands. La mort de leurs enfans et de leurs amis fut pour tous les citoyens le motif d'une profonde douleur. Les cavaliers ajoutèrent l'incendie au massacre, et mirent le feu à tous les édifices qui se trouvaient en deçà de la rivière. Le duc passa la Tamise, et arriva devant la place de Guarengefort108. L'archevêque Stigand et quelques autres nobles anglais s'y rendirent. Renonçant à Edgar, ils firent la paix avec Guillaume et le reconnurent seigneur. Bien accueillis par lui, ils conservèrent leurs anciennes dignités et leurs biens. Cependant les gens de Londres suivant d'utiles conseils se soumirent au duc, et lui conduisirent autant d'otages et les personnes qu'il voulut. Edgar-Adelin109, qui avait été établi roi par les Anglais, sentant bien qu'il ne pouvait résister, se soumit humblement, lui et ses Etats, au duc Guillaume. Cet Edgar, jeune homme doux et sincère, était parent du roi Edouard-le-Grand, car il était fils de son neveu: il embrassa tendrement le vainqueur, qui le traita honorablement toute sa vie et comme l'un de ses enfans.

Comme Dieu dispose de toutes choses, la paix se rétablit en Angleterre dans l'espace de trois mois. Tous les prélats et tous les grands du royaume traitèrent avec Guillaume et le prièrent de prendre le diadême royal, comme c'est l'usage chez les princes anglais. C'est ce que desiraient vivement les Normands qui, pour procurer à leur prince le bandeau des rois, s'étaient exposés à tant de dangers, sur la mer et dans les batailles. Les habitans de l'Angleterre, désormais soumis par la permission de Dieu, desiraient aussi cette cérémonie, parce que, jusqu'alors, ils avaient coutume de n'obéir qu'à un roi qui eût été couronné. Dans ce temps-là Adelred110 était le métropolitain d'Yorck. Il aimait beaucoup l'équité et il était dans la maturité de l'âge: sage, bon, éloquent, il brillait de l'éclat d'un grand nombre de vertus, et, marchant sur les traces des Pères, il travaillait constamment à parvenir auprès du Roi des rois. Quant à Stigand, archevêque de Cantorbéry, il était trop livré aux affaires du siècle; il avait même été interdit par le pape Alexandre, pour quelques crimes.

Enfin l'an de l'Incarnation du Seigneur 1067, le jour de la Nativité du Sauveur, les Anglais se réunirent à Londres pour installer le roi, et l'on disposa autour du monastère111 des troupes normandes, pourvues d'armes et de chevaux, pour veiller à la sûreté générale, de peur qu'on ne commît quelques actes de perfidie et de sédition. Puis, en présence des prélats, des abbés et des grands de tout le royaume d'Albion, et dans la basilique dite de Westminster, consacrée à saint Pierre, prince des Apôtres, et où repose inhumé le vénérable roi Edouard, l'archevêque Adelred sacra le duc des Normands, Guillaume, roi des Anglais, et lui imposa sur la tête le diadême royal.

Cependant, à l'instigation de Satan, ennemi de tout bien, un événement fâcheux pour l'une et l'autre nation, présage de calamités futures, survint à l'improviste. Pendant que le prélat Adelred demandait aux Anglais, et Geoffroi, évêque de Coutances, aux Normands, s'ils consentaient à ce que Guillaume régnât sur eux, pendant que tout le monde donnait avec joie son consentement d'une voix unanime et dans des langues différentes, tout à coup les troupes qui étaient placées au dehors pour la sûreté des Normands, ayant entendu les acclamations du peuple dans l'église et les sons d'un langage inconnu, croyant qu'il arrivait quelque chose de sinistre, mirent imprudemment le feu aux maisons voisines. L'incendie fit promptement des progrès; et le peuple, qui se réjouissait dans l'église, passa promptement de l'allégresse au trouble. Dans l'excès de l'inquiétude, une multitude d'hommes et de femmes de diverses dignités et qualités sortirent en toute hâte de la basilique; les prélats et un petit nombre de clercs et de moines, effrayés et tremblans, restèrent seuls devant l'autel, et eurent à peine le temps de terminer la consécration du roi qui n'était pas moins épouvanté. Presque tout le monde courut au feu qui était excessivement violent, les uns, pour s'employer avec ardeur à l'éteindre, les autres, et c'était le plus grand nombre, pour profiter du trouble et commettre des vols. Les Anglais appréciant la cause de cet accident inattendu, furent fort irrités; et depuis, les Normands leur furent toujours suspects, et, comme ils les croyaient sans foi, ils desiraient vivement trouver l'occasion de la vengeance.

Le roi Guillaume gouverna courageusement et avec habileté, dans l'adversité comme dans le bonheur, les Etats qu'il avait soumis à son pouvoir; il mérita beaucoup d'éloges pour la manière avec laquelle il régna pendant vingt ans huit mois et seize jours. Guillaume de Poitiers, archidiacre de Lisieux, a supérieurement parlé du mérite de Guillaume, de son excellente conduite, de ses prospérités, de ses exploits, et de toutes les choses admirables qu'il a faites. Son livre est remarquable par l'élégance du style et par la profondeur des pensées. Il fut long-temps chapelain de ce monarque, et il s'appliqua à retracer avec netteté, dans un long récit, tous les événemens qu'il avait vus et auxquels il avait assisté; il est fâcheux que, empêché par plusieurs accidens, il n'ait pu conduire son livre jusqu'à la mort du roi. Gui, évêque d'Amiens, composa un poème métrique, dans lequel, à l'imitation de Virgile et de Stace, qui chantèrent les exploits des héros, il fit la description de la bataille de Senlac, blâmant et condamnant Hérald, mais louant beaucoup et glorifiant Guillaume.

Jean de Worcester, moine depuis son enfance, Anglais de nation, respectable par ses mœurs et sa science, a parlé convenablement, dans ses additions aux chroniques de l'Ecossais Marien112, tant du roi Guillaume que des événemens qui se sont passés sous lui et sous ses fils Guillaume-le-Roux et Henri, jusqu'à nos jours. Marien était moine dans le couvent de Saint-Alban, martyr, près de Mayence; c'est là que, selon ses moyens, suivant Eusèbe de Césarée, Jérôme, et d'autres historiens, il travailla avec bonté et offrit charitablement aux enfans de l'Eglise qui, par eux-mêmes, ne peuvent pas faire tant de recherches, les doux fruits de ses longues études et des grands travaux qu'il entreprit dans les régions lointaines. Après avoir soigneusement consulté les auteurs anciens et modernes, il donna sa Chronographie, dans laquelle il recueillit tout ce qu'il y a d'important depuis le commencement du monde, où Dieu pétrit Adam du limon de la terre; et, parcourant tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que les histoires des Romains et des Grecs, il supputa les années dans les temps des rois et des consuls jusqu'au jour de sa mort, et assura ainsi le succès de ses annales historiques. Jean de Worcester, qui le suivit, écrivit les événemens d'environ cent années, et, par l'ordre du vénérable Vulstan, pontife et moine, les ajouta aux chroniques dont nous venons de parler: on y trouve, sur les Romains, les Francs, les Allemands et les autres nations, beaucoup de choses qui lui ont paru dignes d'être racontées succinctement. En conséquence, il a compris dans ses chroniques les juges, les rois et les pontifes des Hébreux, depuis Moïse jusqu'à la subversion de Jérusalem, quand, sous Titus et Vespasien, le royaume des Juifs fut justement détruit. On y lit les noms de tous les consuls, des dictateurs, des empereurs et des pontifes des Romains, et de tous les rois aussi qui régnèrent en Angleterre depuis que Hengist et Horsa firent, au grand détriment des Gallois, la guerre à Wortigern, roi de la Grande-Bretagne. On y fait aussi mention des évêques qui gouvernèrent l'Eglise d'Angleterre, depuis que le pape Grégoire y envoya, entre autres, Augustin et Mellitus, prêcher la parole de Dieu: pieux personnages par lesquels Dieu conduisit à la connaissance de la vérité Adelbert, roi de Cantorbéry, Edwin, roi de Northumbrie, et d'autres princes de la même nation. C'est dans ces ouvrages que Sigebert, moine de Gemblours, a puisé beaucoup de belles choses, surtout en ce qui concerne les insulaires de l'Océan, tout en ne négligeant pas de parler des Goths, des Huns, des Perses, et d'autres peuples barbares. J'ai fait usage avec plaisir de ces écrits, afin que les lecteurs avides de connaissances pussent en profiter, parce qu'ils en retireront de grands avantages pour leur instruction, et que d'ailleurs il est difficile de se procurer les chroniques. Publiées par les modernes, elles ne sont pas encore répandues dans l'univers. J'en ai vu une copie à Worcester en Angleterre, et une autre à Cambrai, dans la Lorraine. Fulbert, sage abbé du couvent du Saint-Sépulcre, qui est bâti au nord de Cambrai, m'a communiqué cet ouvrage. Ce couvent fut bâti aux frais de Libert, évêque de la même ville, qui a mérité l'honneur d'y être dignement enseveli.

Fatigué de mon travail, je sens le besoin du repos. Aussi je me dispose à terminer ainsi ce premier livre de l'histoire ecclésiastique, que j'ai tracée d'une plume véridique, relativement aux princes et aux saints personnages113 voisins et contemporains. Dans les livres suivans, je parlerai plus longuement du roi Guillaume, et je rapporterai tous les changemens fâcheux qui s'opérèrent tant en Angleterre qu'en Normandie, écrivant sans adulation, car je n'attends ni des vainqueurs, ni des vaincus, les honneurs d'aucune récompense.

suivant

(100) Ghitha on Edithe, ou Gidda.

(101) Gurth.

(102Opitulante Deo... C'est l'ancien cri de guerre des Normands: Diex aïe! Diex aïe!

(103 Le roi de Norwège.

(104) Swen, ou Sweyn.

(105) Ulfnoth.

(106) Romancium.

(107) Edgar-Etheling, ou l'Illustre.

(108) Wallingford.

(109) Edgar-Etheling.

(110) Ædrede, ou Ethelred.

(111) Westminster.

(112) Ou Marianus Scotus, comme on l'appelle généralement.

(113 Didascali.