Thomas de Split

THOMAS DE SPLIT

 

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT

 

Chapitres VII et VIII

 

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

Chapitres V et VI - chapitres IX à XII

THOMAS DE SPLIT

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT.

 


 

VII. Qualiter Salona capta est

Interea Salonitana urbs propter barbarorum uicinitatem, qui eam cotidianis insultibus impugnabant, ad deteriora labi cotidie cogebatur. Erantque in ea ciuiles discordie, nec satis arguto moderamine res publica regebatur. Non erat rector sapiens, qui refrenaret superbiam, qui puniret nequitiam, sed uoluntas propria unicuique pro iustitia habebatur. Qui plus poterat, colebatur, impotentes prede patebant. Iustitia procul aberat, totum prauitas occupabat. Timor Dei, sanctorum reuerentia, misericordia et pietas expirauerant, odia, rapine, usure, periuria et alia facinora totam inuaserant ciuitatem. Relligio erat derisui, clerus contemptui, humilitas superbie succumbebat. Debita subtrahebant ecclesiis, indebita exigebant. Preterea rector ciuitatis non communiter, sed diuisim querebatur; nec qui prodesset omnibus, sed qui priuatim aut amicorum comodum aut inimicorum incomodum procuraret. Et sic in ciuitate multi erant domini, pauci subditi, multi precipientes, pauci obedientes, non quasi patriam diligebant, sed quasi hostilem terram predari rapaciter satagebant, sumptus reipublice potentiores quique diripientes totum opus communis seruitii miseris pauperibus imponebant. Preter hec uero improba Venus omnem ordinem, omnem sexum et etatem absque ullo pudoris uelamine sordidabat. Dissolutio uoluptatis marcebat in iuuenibus, obstinatio auaritie rigebat in senibus, ueneficia in mulieribus, peruersitas in omnibus abundabat. Iniurias illatas conciuibus pro gloria reputabant. Intra urbem multum feroces et audaces uidebantur, sed contra hostes exeuntes timidi et imbelles inueniebantur. Talibus et his similibus Salona corrupta uitiis, quid poterat nisi ad yma uergere? Quid restabat nisi ad interitum festinare?

Qualiter autem finaliter euersa fuerit, non satis perspicuum est. Nos uero, ut in precedentibus, partim scripta, partim relata, partim opinionem sequentes conemur exponere.

Gothorum tempore, qui Totila duce de partibus Teutonie et Polonie exierunt, dicitur Salona fuisse destructa. Etenim dux ipse, antequam arma inferret Ytalie, per partes Dalmatie uastando transiuit Salonamque urbem ex parte uastauit. Ipse intrauit prescriptum edificium Dioclitiani cesaris et imperiales titulos ibidem sculptos deposuit atque deleuit, aliquam etiam partem eiusdem edificii destrui fecit.

Venerant de partibus Polonie, qui Lingones appellantur, cum Totila septem uel octo tribus nobilium. Hi uidentes terram Chroatie aptam sibi fore ad habitandum, quia rari in ea coloni manebant, petierunt et optinuerunt eam a duce suo. Remanentes ergo ibidem, ceperunt opprimere indigenas et ad suum seruitium subigere uiolenter. Chroatia est regio montuosa, a septemtrione adheret Dalmatie. Hec regio antiquitus uocabatur Curetia et populi, qui nunc dicuntur Chroate, dicebantur Curetes uel Coribantes, unde Lucanus: Illic bellaci confisus gente Curetum, quos alit Adriaco tellus circumflua ponto. Dicebantur uero Curetes quasi currentes et instabiles, quia per montes et siluas oberrantes agrestem uitam ducebant. Ex asperitate quidem patrie naturam trahentes armorum asperitatibus, inuasionibus, predationibus, ferino more gaudebant. Bellaces ualde et quasi pro nichilo ducentes se morti exponere, nudos se plerumque hostilibus armis obiciunt. Hi apud plures poetarum de quadam ridiculosa opinione notantur. Etenim quando luna ecclipsin patitur, putantes eam a spiritibus corrodi et consumi, omnia eramenta domorum pulsant, quasi per strepitum fugatis demonibus credunt lune succurrere laboranti, unde Virgilius: pulsantes era Curetes. Permixti ergo sunt populi isti et facti sunt gens una, uita moribusque consimiles, unius loquele. Ceperunt autem habere proprios duces. Et quamuis praui essent et feroces, tamen christiani erant, sed rudes ualde. Ariana etiam erant tabe respersi. Gothi a pluribus dicebantur et nichilominus Sclaui, secundum proprietatem nominis eorum, qui de Polonia seu Bohemia uenerant.

Isti, ut predictum est, impugnabant Latinos, qui regiones maritimas habitabant, maxime autem Salonam, que caput erat totius prouintie. Hec ciuitas a statu sue potentie ualde iam erat collapsa, et in facultatibus nimis atrita. Rector etiam oportunus in ciuitate non erat, quam ob rem ab inimicis facile capi potuit et uastari.

Igitur dux Gothus, qui toti preerat Sclauonie, coadunato magno exercitu equitum peditumque descendit de montibus et castra posuit ex orientali parte ciuitatis, sed et aliam turmam sui exercitus fecit castra metari ex occidentali parte supra mare cepitque ex omni parte oppugnare Salonam, nunc sagittis, nunc iaculis insistentes. Alii uero ex latere montis prominentis, ingenti strepitu fundis lapides ad menia intorquebant, alii uno agmine conglobati sensimque menibus propinquantes, portas infringere perquirebant. At uero Salonitani per menia diffusi hostium iacula nunc propugnaculis, nunc clippeis excipientes uiriliter resistebant. In hostes nichilominus ingentes lapides reuoluebant, ad eos uero, qui eminus dimicabant, alii e machinis lapides iaciebant, alii balistis et arcubus fortiter sagittabant sicque diebus non paucis utrimque frustra certatum est. Sed quid ualet annisus hominis, ubi diuine protectionis gratia deest? Cum pro multis piaculis communiter singulariterque commissis superne ultionis iudicio peccatrix ciuitas hostili foret gladio euertenda, periit mens et consilium a ciuibus, presul nullus erat, rector inutilis, populus dissolutus, quid esset consultius, nesciebant. Alii erant nimis timidi, alii plus equo securi. Sic labefactari ciuitas primitus a se ipsa incepit. Igitur hostium caterue non cessabant cotidie ciuitatem miseram impugnare. Salonitani uero languentibus iam et defessis uiribus, multitudinis impetum non sustinentes iamque posse resistere desperantes, ipsa etiam menia non ex corde seruabant tantusque metus incubuit, ut obrigescentes animis nil nisi de fuga singuli cogitabant.

Factum est autem, ut die quadam aliqui ex ditioribus ciuitatis res suas latenter ad mare asportantes inferre nauibus properarent. Quod uidentes uniuerse ciuitatis uulgus, mulieres simul et paruuli, conglobatim omnes ad portum irrumpere, naues scandere, huc illucque diffugere moliuntur. Rapiebant certatim quicquid poterant de domibus, clamor matronarum et uirginum ingenti strepitu ferebatur ad celum. Nec quicquam miseri sarcinulis onerati ad portum properant, nauiculis se ingerere satagentes, alii autem uix nudi et uacui insilire in lembos poterant, alii innatare ad naues, alii conamine infelici inter ipsas perstrepentium turmas in fluctibus mergebantur.

At uero hostes in ciuitatem subito irrumpentes fugientes a tergo cedere, prede instare, nulli occursanti parcere, ignem domibus apponere non cessabant. Mox ubi miserabilis ciuitas suorum destituta presidiis filiorum, hostili populo repleretur, non iam erat, qui ecclesiis parceret, non qui structuris antiquis et speciosis misereretur palatiis, sed totam succendentes in furoris impetu ciuitatem, breui hora in carbonem et cinerem redegerunt. De tot enim diuitiis paucas rapuere manubias, hoc pro maximis uictorie premiis reputabant, quod tam egregiam urbem absque ulla pene sui exercitus strage dare exterminio potuerunt.

Quis autem enumerare ualeat, quot miseros ciues, quot puellas infelices, quot pueros abduxere captiuos? Quis comemoret eorum multitudinem, quos uorauit gladius, quos consumpsit incendium, quos mare obsorbuit fugientes? At ciues miseri rogum dulcis patrie inspectantes, non dolere poterant, non flere licebat super eam, sed singuli uite proprie metuentes classem abducere properabant. Nec uacabat conuocare consilium, nec quid de salute publica foret agendum deliberare ualebant, sed unusquisque de sua familia anxius, cum rebus, quas de funere patrie subripuisse poterat, quo diuerteret, cogitabat. Hoc etiam agere consulte nequibant, quippe in tam precipiti fuga confuse et inordinate ad naues conscenderant, quia nec pater inquirebat filium, neque filius patrem, uxor non respiciebat maritum, nec maritus uxorem: unica spes miseris patrios discedere fines. Qui ante recesserant, non expectabant extremos, qui extremi fuerant, non retardare poterant properantes. Quasi ebrii uel amentes, nonnisi in sola fuga presidium exquirentes, nesciebant quam tutius arriperent uiam. Heu quam triste erat spectaculum miserabilium mulierum crines lacerantium, pectora genasque tundentium! Quantus erat ululatus et planctus nescientium quid potius, ignem an gladium, euitarent.

VIII. Qualiter ad insulas Salonitani fugerunt

Postquam procul iam a litore rates subduxerant, sparsim alii ad alias insulas properabant. Alii uero nec in insulis se satis tutos posse fieri arbitrantes longius remigabant. Tandem pars aliqua tenuit insulam, que Soluta uocatur, alii ad Bratie, alii ad Faron, alii ad portus Lysie et Corrcire applicuerunt.

Ergo de nauibus exeuntes ceperunt singuli familias suas inquirere, per alias et alias insulas mittere, seseque per tribus iungere; qui se inueniebant, letabantur tantum periculum euasisse, qui uero non inueniebantur, pro mortuis plangebantur. Vbi autem tanti mali dolor et mestitia conquieuit aliquantulum, ceperunt se ad inuicem consolari. Tunc omnes incipiunt tuguria ex frondibus uiminibusque contexere seseque per loca competentia collocare. Ceperunt alii alia negotia exercere. Hi terram incolunt, hi nauibus negotiantes per mare discurrunt. Pro dolor, quot opulenti et delicati in Salona fuerant, qui tunc ad aliena hostia panem miserabiliter mendicabant! Tunc electi iuuenes armatis liburnis ceperunt per Dalmatie litora discurrentes hostibus insidiari. Tantas enim cedes et predas de ipsis cotidie faciebant, quod nullus Sclauorum erat ausus ad mare descendere. His etenim modis Salonitani erumnosam uitam ducentes multo tempore in insulis comorati sunt.

Eodem tempore Iohannes summus pontifex apostolice sedis, cum esset Dalmatinus natione, audiens sue gentis miserabilem casum ualde condoluit missitque abbatem quendam, Martinum nomine, cum multa pecunie quantitate pro redimendis captiuis. Qui ueniens ad partes Dalmatie multos redemit captiuos de Sclauis eosque ad parentes suos remisit. Iste Martinus ex apostolica iussione multorum sanctorum reliquias accepit in partibus Dalmatie et Ystrie et detulit eas Romam ad predictum papam Iohannem. Qui uenerabilis pontifex eas reuerenter suscipiens recondidit apud ecclesiam beati Iohannis Lateranensis, ubi est fons baptisterii et ibidem iuxta fecit depingi ymaginem beati Domnii cum pallio et ceteris pontificalibus indumentis totum ex musio aureo. Similiter fecit ymaginem beati Anastasii inter alios sanctos.

Per idem fere tempus quidam aduene, ut ferunt, Romana urbe depulsi, non longe ab Epitauro ratibus applicuerunt. Erat autem Epitauros episcopalis ciuitas, Salonitane ecclesie suffraganea. Quod ex epistola beati Gregorii pape conicimus, quam misit Natali archiepiscopo Salonitano, arguens ipsum, quia absque auctoritate synodali quendam Florentium Epitauritane ecclesie episcopum pro quibusdam iniectis criminibus, sed non probatis, deposuerat. Cuius causam comisit predictus papa suo subdiacono Antonio, quem in Salonam fuisse missum superius memorauimus. Prenotati ergo aduene sedem sibi in illis partibus collocantes ciuitatem Epitaurum sepius impugnantes nimium atriuerunt, atritamque ceperunt et captam in solitudinem redegerunt. Homines autem cum eis permixti sunt et facti sunt populus unus. Edificauerunt Ragusium et habitauerunt in eo. Ex eo tempore conari ceperunt pallium suo episcopo optinere.

 

 

VII. COMMENT SALONE FUT PRISE.

 

Entretemps, la cité de Salone était sujette à des attaques quotidiennes dues à la proximité des barbares, et chaque jour sa situation empirait inexorablement. Il y eut aussi une discorde civile, et l’état manqua d’une direction efficace. Aucun gouverneur sage ne put restreindre sa superbe pour punir l’injustice ; au lieu de cela, chacun considérait ses propres intentions comme justes. Les plus puissants étaient honorés ; les faibles devinrent des proies. La justice était partie au loin ; la dépravation s’était emparée de tout. La crainte de Dieu, le culte des saints, la miséricorde et la piété avaient rendu l’âme ; la haine, le vol, l’usure, le parjure et d’autres forfaits avaient envahi la ville entière. On se riait de la religion ; le clergé était méprisé ; l’humilité fut dominée par l’insolence. Les églises renonçaient à leurs obligations, ou exigeaient indûment. Dès lors, le gouverneur de la ville n’était pas élu par une communauté, mais par des particuliers ; et non pas pour protéger les intérêts de tous, mais pour procurer des avantages à ses amis et désavantager des ennemis. Et ainsi la ville comptait plein de maîtres, peu de sujets ; il y avait de nombreux chefs, mais peu obéissaient ; ce n’était pas comme s’ils aimaient leur pays, mais plutôt comme s’ils le considéraient comme une terre ennemie à piller sans vergogne ; les plus puissants pillaient les richesses de l’état et imposaient la charge entière des services communs aux malheureux pauvres. De plus, un lucre détestable souillait chaque classe sociale, sexe et âge sans le moindre sentiment de honte. Des plaisirs dissolus affaiblissaient les jeunes ; les anciens s’endurcissaient et s’obstinaient dans la cupidité ; la préparation de philtres magiques se répandait parmi les femmes, et la perversité parmi chacun ; les atteintes à l’honneur faites à des concitoyens étaient glorifiées. A l’intérieur de la ville on était souvent impétueux et audacieux, mais face aux ennemis extérieurs, on était lâche et inapte à la guerre. Corrompu par tout cela et d’autres vices semblables, comment Salone aurait-elle pu ne pas se diriger vers l’abîme ? Que lui restait-il à part hâter son anéantissement ?

Mais comment eut lieu sa destruction finale n’est pas suffisamment clair. Comme précédemment, j’entreprendrai de l’exposer en partie basé sur des écrits, en partie sur des récits, et en utilisant la conjecture.

On dit que la destruction de Salone se produisit à l’époque des Goths, qui partirent des régions de Germanie et de Pologne[1] sous la conduite de Totila. Avant de faire la guerre en Italie, ce même chef passa dévaster des régions de Dalmatie, et détruisit aussi en partie la ville de Salone. Il entra même dans l’édifice de l’empereur Dioclétien qui a été décrit auparavant, en retira et détruisit les inscriptions impériales sculptées là, détruisant également une partie de l’édifice lui-même.

Sept ou huit tribus de nobles, appelés Lingones,[2] vinrent avec Totila des régions de Pologne. Voyant que la terre de Croatie leur conviendrait pour s’y installer, parce que les paysans y restaient dispersés, ils la demandèrent et l’obtinrent de leur chef. Aussi s’installèrent-ils là, et commencèrent à opprimer les indigènes et à les contraindre avec violence à l’esclavage. La Croatie est une région montagneuse qui rejoint la Dalmatie au septentrion.[3] Dans l’antiquité cette région était appelée Curétie, et les peuples appelés maintenant Croates s’appelaient Curètes ou Corybantes.[4] D’où ce qu’a dit Lucain : « confiant dans la race des Curètes, que la terre des flots adriatiques nourrit alentour.[5] » Les Curètes portaient ce nom parce que, pour ainsi dire, « ils couraient partout[6] » et étaient instables, car ils erraient à travers les montagnes et les forêts et menaient une vie agreste. Tirant leur nature de la rigueur de leur région naturelle, ils se complaisaient dans la rudesse de la guerre, des invasions, des pillages. Fort belliqueux ils ne craignaient nullement s’exposer à la mort, ils se ruaient la plupart du temps sans protection contre les armes des ennemis. Mais chez maint poète on raconte une histoire plaisante à leur sujet : quand la lune fait l’objet d’une éclipse, ils croient être rongés et dévorés par les esprits et ils frappent tout le bronze de leurs maisons, croyant que le bruit peut secourir la lune en faisant fuir les démons. D’où ce qu’a dit Virgile : « par les bruyants accords et les retentissantes cymbales des Curètes.[7] » Ces peuples alors se mêlèrent et formèrent un peuple, à la vie et aux mœurs semblables et avec un langage commun. Ils choisirent aussi d’avoir leurs propres chefs. Et bien qu’ils fussent brutaux et féroces, ils étaient également Chrétiens, quoiqu’extrêmement primitifs. Ils avaient aussi été éclaboussés par la pandémie arienne. De nombreux les appelaient Goths, mais aussi Slaves, selon le caractère propre du nom de ceux venus de Pologne ou de Bohème.

Ceux-ci, comme déjà indiqué, continuèrent à attaquer les Latins vivant sur les régions côtières, et en particulier Salone, principale ville de toute la province. Cette cité était maintenant loin de l’apogée de sa puissance, et ses possibilités étaient trop affaiblies. En outre, il n’y avait pas de gouverneur convenable dans la ville, ce qui en résultat pour l’ennemi une grande facilité à prendre la ville et à la piller.

Aussi le chef goth, qui dirigeait toute la Sclavonie, rassembla une grande armée de cavalerie et d’infanterie ; puis, descendant des montagnes, il établit son camp du côté oriental de la ville, mais une autre partie de son armée campait aussi du côté occidental, sur la mer ; il commença alors son attaque sur Salone de tous les côtés, harcelant la ville tantôt par des jets de flèches, tantôt avec des javelines. En même temps, de la montagne surplombant la ville, d’autres avec des catapultes dardaient des pierres sur les murailles, créant un bruit assourdissant. Alors d’autres se regroupèrent en file indienne et se dirigèrent graduellement près des murs, cherchant à enfoncer les portes. Mais les Salonitains, répartis le long des murailles, combattirent vaillamment, supportant les javelots de l’ennemi tantôt par leurs boucliers tantôt grâce aux remparts. En outre, ils renvoyèrent des pierres énormes sur l’ennemi ; et même sur ceux qui combattaient à distance, d’autres lancèrent des pierres de leurs machines, d’autres de balistes tandis que d’autres tiraient violemment de leurs arcs ; et ainsi pendant de nombreux jours, la lutte fut vaine des deux côtés. Mais que vaut l’effort humain quand le don de la protection divine fait défaut ? Car en expiation des nombreux péchés commis en commun et individuellement, la vengeance d’en haut avait décidé que la ville pécheresse serait détruite par le glaive de l’ennemi. La raison et la réflexion abandonnèrent les citoyens ; il n’y avait pas d’évêque ; le gouverneur était un incapable ; la population manquait d’énergie et ne savait ce qu’il fallait mieux faire. Certains aussi avaient trop peur, d’autres étaient sans inquiétude. C’est pourquoi la ville s’effondra d’abord de l’intérieur. Les troupes ennemies ne cessaient pas leurs assauts quotidiens sur la malheureuse ville. Les Salonitains, déjà abattus et avec des hommes épuisés, ne pouvant supporter la poussée de la multitude, et désespérant maintenant de pouvoir résister, ne surveillaient plus les murs de tout leur cœur ; une telle crainte s’abattit sur eux que leurs esprits devinrent paralysés, et qu’ils ne songèrent qu’à fuir.

Un certain jour, l’une des personnes les plus riches de la ville emmena ses biens en secret vers la mer et se hâta de les charger sur des navires. Voyant cela, toute la populace de la ville, femmes et enfants compris, se précipita en masse pour forcer son chemin vers le port, grimper à bord des navires et s’enfuir en désordre. Ils s’emparèrent à la hâte de tout ce qu’il pouvait prendre de leurs maisons. Les pleurs des matrones et des jeunes filles s’élevèrent vers le ciel en un bruit immense. En vain les malheureux se précipitaient vers les ports, chargés de leur bagage, et se démenaient pour pouvoir embarquer ; d’autres, cependant, peu chargés et à peine vêtus, s’arrangeaient pour sauter dans des barques, tandis que certains même nageaient vers les navires ; dans la masse de ces derniers, d’autres malheureux firent des efforts mais coulèrent sous les flots.

L’ennemi fit irruption dans la ville aussitôt, et attaqua sans arrêt par derrière ceux qui s’enfuyaient, cherchant le butin, n’épargnant personne sur son chemin, et ne cessant de mettre feu aux maisons. Bientôt la cité misérable, privée de la protection de ses enfants, fut remplie par un peuple hostile ; personne ne fut épargné dans les vieilles églises ou les beaux palais, l’ennemi, dans la fureur de son attaque, incendia tout dans la ville, qui en moins d’une heure fut entièrement réduite en charbon et en cendres. Aussi ne récupérèrent-ils que peu de butin de toutes les richesses. Ils croyaient plutôt que le plus grand prix d’une victoire était de pouvoir causer la perte de cette ville remarquable, à peu près sans pertes pour leur armée.

Qui pourrait compter combien d’infortunés citoyens, combien de malheureux garçons et filles, ils emmenèrent captifs ? Qui pourrait se souvenir de la multitude tuée par le glaive, brûlée par l’incendie, ou noyée en fuyant par la mer ? Les citoyens cependant, ne purent pas s’affliger en contemplant le bûcher funéraire de leur doux pays natal, ils ne purent pas pleurer ; car chacun, craignant pour sa vie, se hâta de mettre les navires à la mer. On n’eut pas le temps de tenir un conseil en commun, ni de débattre de ce qu’il fallait faire pour le salut de tous ; mais chacun, anxieux pour sa propre famille, pensait individuellement à l’endroit où aller avec les biens qu’il avait emportés de la ville défunte. Même alors ils ne purent agir avec réflexion ; de fait leur fuite précipitée avait chargé les navires dans la confusion et le désordre, aucun père ne cherchait son fils tout comme aucun fils ne cherchait son père ; l’épouse ne pensait pas à son mari ni l’époux à sa femme. Le seul espoir des pauvres gens était de s’en aller jusqu’aux limites de leur pays natal. Ceux qui s’échappai et le visage ! Quelle intensité dans leurs gémissements et dans leurs plaintes, ignorant ce qu’elles devaient fuir, le feu ou le glaive !

 

VIII. COMMENT LES SALONITAINS FUIRENT VERS LES ILES

 

Quand les navires eurent furent déjà loin du rivage, certains se hâtèrent çà et là vers des îles ; d’autres, estimant qu’ils ne seraient pas en sécurité même sur les îles, allèrent plus loin. Enfin, un de leurs groupes occupa l’île appelée Soluta,[8] d’autres abordèrent à Bratia[9] et à Faron[10] et d’autres encore allèrent aux ports de Lysia[11] et de Corcyre.[12]

Puis, en descendant des navires, chacun commença à chercher ses proches, envoyant des messages d’une île à l’autre et se rassemblant dans leurs clans. Ceux qui se retrouvèrent se réjouirent d’avoir échappé à un tel péril ; ceux qui ne se retrouvèrent pas se lamentèrent pour les morts. Quand la douleur et le chagrin d’une si grande infortune furent passés quelque peu, ils commencèrent à se réconforter mutuellement. Chacun commença alors à bâtir des huttes en bois couvertes de feuilles et à s’installer à des endroits convenables. Ils commencèrent diverses occupations : certains cultivèrent la terre ; d’autres traversèrent la mer en bateau commençant un négoce. Hélas ! que de riches et délicates personnes de Salone mendiant maintenant misérablement leur pain à la porte des étrangers ! Le meilleur de la jeunesse navigua alors en liburnes[13] et descendit la côte dalmate, attendant en embuscade les ennemis. Réellement ils leur infligèrent un tel massacre et un tel pillage jour après jour qu’aucun des Slaves n’osa prendre la mer. De cette façon, les Salonitains, rompant avec leur vie habituelle, occupèrent longtemps les îles.

A cette époque Jean était le pontife suprême du Saint-Siège à Rome.[14] Etant lui-même Dalmate, il fut rempli d’une grande pitié pour ce peuple, et envoya un certain abbé, nommé Martin, pourvu d’une grande somme d’argent destinée à payer les rançons de prisonniers. Quand l’abbé Martin arriva dans les régions de Dalmatie, il fit libérer de nombreux captifs des Slaves et les renvoya dans leur famille. Sur les instructions du pape, Martin recueillit nombre de saintes reliques de Dalmatie et d’Istrie, et les fit porter chez le pape Jean à Rome. Le vénérable pontife les reçut avec déférence et les déposa dans l’église Saint Jean de Latran, où se trouve le font baptismal ; et à côté de lui, il fit représenter une image de saint Domnius avec son pallium et d’autres ornements épiscopaux, tous en mosaïque d’or. Pareillement, il fit représenter saint Anastase parmi les autres saints ;

Ce fut à cette époque que certains étrangers, guidés depuis Rome, disaient-ils, abordèrent avec leurs navires non loin d’Epidaure. Epidaure était une ville épiscopale, un suffragant de l’église de Salone, comme nous le savons par une lettre qu’envoya le pape Grégoire à Natalis, archevêque de Salone ; car dans la lettre Grégoire accuse Natalis d’avoir déposé Florent, évêque d’Epidaure, sans autorité synodale, pour certain crimes qu’on lui aurait attribué mais sans preuve. Le pape soumit l’affaire à son sous-diacre Antoine, qu’il avait envoyé à Salone, comme nous l’avons indiqué auparavant. Les étrangers mentionnés s’établirent dans cette région et fatiguèrent la ville d’Epidaure par des attaques répétées. Après épuisement, la ville fut prise et laissée à l’abandon. Cependant, les nouveaux arrivants se mêlèrent à la population pour devenir un peuple. Ils construisirent Raguse[15] et s’y installèrent. A partir de ce moment, ils cherchèrent à obtenir le pallium pour leur propre évêque.


 

 

 

 

[1] La Pologne n’exista que bien plus tard. Thomas est complètement anachronique.

[2] Les Lingons (latin Lingones) sont l'un des peuples celtes de la Gaule. Leur nom est constitutif du toponyme de l'actuelle ville de Langres au sud du département de Haute-Marne. Une partie des Lingons s'était établie en Italie au IVe siècle av. J.-C., à l'embouchure du Pô.

[3] Vers le nord.

[4] Dans la mythologie grecque, les Corybantes (en grec ancien Κορύϐαντες), appelé Kurbantes en Phrygie, et Koryvandes dans la translittération moderne grecque, sont des danseurs coiffés d'un casque qui célèbrent le culte de la Grande Déesse phrygienne Cybèle en jouant du tambourin et en dansant. Les Curètes sont, quant à eux, les neuf danseurs adorateurs de Rhéa, l'homologue crétoise de Cybèle ; Virgile confond Corybantes et Curètes (Enéide, III).

[5] Pharsale, IV, 406-7.

“Illic bellaci confisus gente Curictum,

Quos alit Hadriaco tellus circumflua ponto.”

[6] Sans doute un jeu de mots en latin sur les mots currentes et Curetes (courants et Curètes)

[7] Géorgiques, IV, 149-152.

“Nunc age, naturas apibus quas Iuppiter ipse

Addidit, expediam, pro qua mercede canoros.

Curetum sonitus crepitantiaque aera secutae

Dictaeo caeli regem pavere sub antro.

[8] Šolta (prononcé Cholta, en italien, Solta) est une île de l'Adriatique et une municipalité de Croatie située en Dalmatie, dans le Comitat de Split-Dalmatie. L’île reçut au fil des siècles de nombreux immigrants du continent, notamment ceux chassés de Salone par les Avars.

[9] Brač.

[10] Hvar.

[11] Viš.

[12] Corfou.

[13] Bateau léger des Liburniens.

[14] Jean IV le Dalmate, né à Salone, aujourd'hui Solin en Croatie, vers 580, pape du 24 décembre 640 au 12 octobre 642 élu, après que le siège fut resté vacant quatre mois. Cette indication de Thomas de Split nous fournit un point chronologique, bien que la date de la destruction de Salone ne semble pas encore définitivement arrêtée.

[15] Dubrovnik.