Thomas de Split

THOMAS DE SPLIT

 

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT

 

Chapitre XLIX

 

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

chapitres XLVI-XLVIII -

THOMAS DE SPLIT

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT.

 

IL. De aduentu regine

Aliquantis autem transcursis annorum curriculis domina Maria regina, Grecorum imperatorum stirpe progenita, descendit ab Hungaria per Pannonie et Chroatie partes iter faciens ex ea uidelicet causa, quia fidelitatem requirebat ab illis gentibus filio suo Bele, adhuc in puerili etate constituto, quem super illas partes ducem prefecerat. Quod dominium ei naturali iure competebat, utpote qui secundus erat regis filius, primogenito iam Stephano Hungarici regni dyademate insignito. Venit ergo cum magno principum ac militum comitatu et in castro Tiniensi resedit. Ibique conuocatis omnibus illarum regionum proceribus habuit cum illis de predicta causa colloquium.

Illis autem diebus contigit, quod quidam de custodibus castri Clisie tempore messium descendentes Salonam, ceperunt in aliquibus locis diripere Spalatensium fruges. Quod cum in ciuitate auditum fuisset, cucurrerunt aliqui indiscrete audacie iuuenes non ex ciuitatis mandato, sed stultitie calore succensi, quasi ad propulsandam iniuriam et uiolentiam uiolenter repellendam exierunt. Peruenientes ad ipsos ceperunt rixari cum eis, in qua rixa duo Hungari perempti sunt.

Quod cum ad aures regine personuisset, irata est ualde statimque Tiniense deserens castrum, turbulenta nimis et minax, ad summendam de Spalatensibus uindictam totis uiribus properabat. Sed cum ipsi presensissent, quod regina pessimum gestaret propositum, miserunt ad eam nuntios, supplicantes et satisfactionem ad ipsius beneplacitum promittentes postulabant, ut non indignatione comota, sed placata et pacifica ad fideles suos accedere dignaretur, cum facinus illud non ex deliberatione communi, sed casu contingente perpetratum fuisset. Nec ad eorum culpam referendum erat, qui pro defensione suarum rerum exierant, sed ad illorum potius nequitiam imputandum, qui aliena diripere satagebant. Sed ipsa nichil ad rationabilem nostrorum excusationem flectens sui animi rigorem uenit et posuit se in Clisie castro. Inuentus autem ibi est Rogerius archiepiscopus, qui ascendens ad eam nitebatur pro se et pro ciuitate pacem et gratiam impetrare. Sed ipsa ex uerbis eius seuior facta ad ipsius et ciuitatis odium multo fortius inflammabatur, suspicans de ipso, quod esset omnium incentor malorum, et nisi amicorum subsidio recessisset de castro, paratum iam sibi regina periculum imminebat. Destinabant ad eam Spalatenses cotidie uiros religiosos, et nuntios mittentes exenia et delitias, si forte aliquo modo placari potuisset. Sed ipsa obfirmato ad ultionem animo ferocitatem sui pectoris ad clementiam nullatenus relaxabat. Erat autem cum ipsa exercitus magnus Hungarorum, Sclauorum, Cumanorum, quibus precepit arma capere, ad ciuitatem descendere, predas animalium facere, domos incendere, uineas et agros inuadere et cuncta, que possent, absque remedio deuastarent.

Spalatenses uero uidentes tam magnum sibi instare periculum ceperunt uigilanter ad custodiam ciuitatis insistere, armis se ac oportunis obstaculis premunire non foras quidem egredientes, sed ferro armati pro menibus excubantes. Post dampna uero multa, que sui exterius intulerunt, uidens regina, quod nil posset contra ciuitatem ex uiolentia proficere, ad uersuta se contulit argumenta. Finxit enim se iam fore placatam nichilque curare amodo de homicidio perpetrato responditque benigne nuntiis ciuitatis, quod uellet de cetero cum eis ad pacis concordiam declinare et quod iam non debent aliquem timorem habere. Misitque cum eis tres uel quatuor comites et triginta fere milites gladiis tantummodo circa femur dependentibus, sicut eis mos est ubique incedere, precepitque secretius ipsis, ut blandis uerbis ciues seducerent, et eos extra muros, quocumque possent ingenio, prouocarent et quotquot possent, caperent et ad castrum traherent, alioquin sine misericordia gladiis trucidarent. Venerunt autem nuntii cum gaudio nuntiantes dominam iam esse placatam, bona fide suaserunt ciuibus, ut exirent, quia dixerant Hungari, quod nollent ingredi ciuitatem, ne forte aliqua seditio oriretur, sed exeant maiores, ut cum eis pacis federa roboremus. Crediderunt ciues uerbis pacificis et dolosis nullas insidias suspicantes pro eo, quod regina uultu sereno uerba suasoria nuntiis protulisset. Exierunt nichil metuentes, uidelicet iudices et consiliarii et alii non pauci ueneruntque per orientalem portam iuxta locum fratrum predicatorum. Sedentes autem cum eis et uerbis pacificis de concordia contractantes Hungari mox dato signo insiluerunt et extractis gladiis arripuerunt quinque de ciuibus, uidelicet Desam Michaelis, iudicem, uirum senem et grandeuum, cum suo filio Nicolao ac nepote Michaele, filio Leonardi, iudicem Iohanem Vitalis et iudicem Petrum, filium Cerneche. Quibusdam uero uulneratis alii omnes Deo prestante auxilium de manibus illorum elapsi sunt et euaserunt.

Audiens autem Bela rex omne malum, quod regina Spalatensibus irrogauerat, ualde indoluit et protinus misit duos uiros sapientes et religiosos de ordine fratrum minorum, qui eam a seuitia sua compescerent et ad Hungariam celeriter reuocarent. Sed ipsa in suo rigore perdurans captos nobiles et ignobiliter ac inhumaniter ad castrum tractos in obscuro carcere fecit detrudi. At Spalatenses mestiores effecti, quod de talibus fraudulentiis oportunam nescierunt adhibere cautelam, cum eis sepius ab amicis persuasum fuisset, ut sibi circumspectius precauerent, tristes iam et confusi miserunt et remiserunt ad eam suppliciter postulantes, ut nobiles, quos absque culpa capi fecerat, misericorditer relaxaret. Sed ipsa nullatenus acquieuit, uerumtamen, ut uidebatur aliquantulum mitigata, dedit consilium, ut ad dominum regem nuntios idoneos destinarent, spondens se apud ipsum efficaciter intercessuram. Tunc ipsos captiuos de castro Clisie transferens ad Tininum ibidem eos artissime custodie mancipauit. Et sic ipsa ad Hungariam est regressa.

Spalatenses uero miserunt Thomam archidiaconum et Marinum, cognomento Bonaiunctam, in Hungariam illico post reginam. Qui uenientes illuc et data copia coram domini regis presentia constituti, ibidem residente regina cum legationis seriem, ut erat congruentius, perorassent. Regina, que se spoponderat pro captiuorum liberatione apud maiestatem regiam intercedere cum effectu, cepit Spalatenses accusare de multis. Rex autem nimis credulus uerbis sue uxoris respondit, quod non acquiesceret petitioni Spalatensium, nisi darentur ei uiginti quatuor obsides de melioribus ciuitatis. Archidiaconus autem allegans tenorem priuilegii, quod ab antiquis regibus ciuitas obtinuerat, de obsidibus dandis consentire nullatenus uoluerunt. Et sic infecto negotio ad propria sunt reuersi.

Post hec missus est Rolandus banus tractare cum ciuibus. Qui ueniens aperuit eis regale propositum, quod non aliter conciues suos de carcelari poterant erumna eripere, nisi traderentur ad regis custodiam ad minus duodecim obsides, quos rex ipsemet delegisset. Videntes autem se Spalatenses tali necessitate constrictos, acquieuerunt regie uoluntati. Et cum rex et regina descendissent per Sclauoniam et uenissent et consedissent in oppido, quod Bichicium appellatur, miserunt Spalatenses duodecim pueros per manus archidiaconi Duimi Cassarii et Nicolai Duimi. Qui uenientes illuc in die sancto Pasce asignauerunt pueros ad manus regis et regine recipientes ibidem pro comite, secundum quod a ciuibus electus fuerat, predictum Rolandum banum. Pueros uero susceperunt alacri animo rex et regina pollicentes se benigne agere cum eis et quod non diutius ipsos detinerent. Et sic captiui, qui per biennium fere in carcere non meritam luerant penam, liberati sunt et ad propria redierunt.

Iam uero de transitu Rogerii archiepiscopi disserendum esse censentes ad narrationis ordinem redeamus. Prefuit autem annis fere sedecim. Ad ultimum quidem podagrico languore correptus toto pene bienio in doloris stratu decumbens, non nisi alienis manibus poterat se mouere. Intumuerant denique pedes eius et profluenti sanie tabescebant ita, ut membris omnibus destitutus solo lingue officio utebatur. Cum autem omnis spes salutis prorsus recessisset ab ipso sentiensque sibi diem instare postremum, uocauit aliquos de maioribus capituli et ciuitatis et coram eis condidit testamentum distribuitque omnia sua nepotibus et seruientibus: argentum, libros, uestes, preter duo uascula argentea et duos anulos aureos, que reliquit ecclesie ob memoriam sui. Capitulo uero dedit unum scifum argenteum deauratum et quosdam lebetes de metallo et aliquam pecuniam fecit distribui pro anima sua precepitque executoribus testamenti omnes fruges, uinum, equos et reliqua, que remanserant in domo, distrahi et quedam sua debita expediri. Prohibebat autem archidiaconus dicens, quod non deberet prelatus testamentum de iure condere, nisi de rebus dumtaxat non ratione ecclesie acquisitis. Sed ciues miseratione comoti permiserunt ipsum suam facere uoluntatem.

Istos uero episcopos, dum uiueret, consecrauit in prouincia ecclesie Spalatensis, uidelicet dominum Iohannem Scardonensem, dominum Ladislauum Tiniensem. Dominus Columbanus consecratus est in Romana curia, sed ueniens, ut moris est, metropolico iure sibi prestitit iuramentum. Consecrauit etiam dominum Dobroniam episcopum Farensem.

Obiit autem octauo decimo Kalendis Mai, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo sexto fecitque se consepeliri domino Crescentio ante fores ecclesie.

 

XLIX.

SUR LA VENUE DE LA REINE.[1]

Quelques années après la reine Marie issue de la famille des empereurs grecs,[2] partit de Hongrie, se dirigea vers les terres de Pannonie et de Croatie, ayant pour but de contrôler la fidélité des peuples locaux à son fils Bela qui était encore dans l'enfance, et à qui elle livra des terres lui appartenant selon le droit naturel comme le second fils du roi, tandis que le fils aîné Etienne avait déjà reçu la couronne du royaume hongrois.[3] Elle vint en compagnie d'un grand nombre de hauts dignitaires et de militaires et s'arrêta dans la forteresse de Knin. Ayant convoqué toutes les personnes de qualité de ces domaines, elle négocia avec eux ladite affaire.

Mais ces jours-là, il se trouva que certaines personnes de la garnison de la forteresse de Klis, descendirent pendant la moisson vers Salone, et commencèrent à voler dans certains endroits les récoltes des Spalatins. Quand on entendit cela dans la ville, des adolescents courageux accoururent confusément, non pas sur ordre de la ville, mais embrasés par leur fureur inconsidérée, ils vinrent pour venger l'offense et pour répondre à la violence par la violence. Les ayant rattrapés, ils entreprirent une rixe avec eux, et dans cette bagarre furent tués deux Hongrois.

Quand la reine eut connaissance de cela, elle en fut très irritée et, quittant immédiatement la forteresse de Knin, trop agitée et menaçante, alla avec toute sa troupe pour se venger rapidement des Spalatins. Pressentant que la reine avait les intentions les plus dangereuses, ils lui envoyèrent des émissaires qui, humblement, promirent de lui donner satisfaction à discrétion, lui demandant que, sans colère et avec bonté, elle daigne honorer bienveillamment de sa visite ses loyaux sujets, puisque ce forfait s'était accompli non sur décision de la cité, mais accidentellement. Il ne fallait pas l'imputer à ceux qui étaient allés défendre de leurs biens, mais plutôt l’attribuer à l'inconduite de ceux qui voulaient voler quelqu'un d'autre. Cependant en réponse à leurs justifications raisonnables, elle n'adoucit pas du tout la sévérité du cœur, partit pour la forteresse de Klis et s'y installa. L'archevêque Roger arrivant là-bas, alla lui rendre visite, et ne ménagea pas ses efforts pour obtenir de sa part, à la fois pour eux et pour la ville, la paix et la clémence. Mais à ses paroles, elle devint encore plus sévère, conçut une haine encore plus forte envers lui et la ville, le soupçonnant d’avoir été la cause de tous les maux, et s'il n'était pas sorti du camp avec l'aide d’amis, il aurait couru un grand danger, menacé des griefs de la reine à son encontre.

Chaque jour après donc, les Spalatins lui envoyèrent des émissaires et des hommes d’église avec des présents et des cadeaux de choix, espérant par là l’apaiser. Mais elle avait pour but de se venger et, en aucune façon, on ne pouvait changer sa colère en pitié. Elle disposait d’une vaste armée de Hongrois, de Slaves et de Coumans. Elle leur ordonna de prendre les armes, de descendre dans la ville, d’enlever le bétail, de brûler les maisons, d’envahir les vignobles et les champs, en dévastant tout ce qu’ils pourraient sans aucun scrupule.

Les Spalatins, réalisant l’étendue du danger qui les menaçait, commencèrent à monter une garde attentive sur la ville, àpréparer des armes et des obstacles adaptés. En fait ils ne quittèrent pas la cité, mais se tinrent en armes et en garde près des murs. Bien que de vastes dégâts aient été causés par ses forces dans les zones situées au dehors des murs, la reine comprit qu’elle ne pouvait pas progresser contre la cité par la violence. Elle choisit alors vers la ruse. Elle fit savoir qu’elle était alors calmée et n’était plus concernée par les morts survenues. Elle répondit courtoisement aux légats de la ville, disant qu’elle souhaitait maintenant établir des relations de paix avec eux et que toute crainte était sans objet. En outre, elle envoya avec eux, trois ou quatre comtes et quelques trente cavaliers ; ils n’étaient armés que d’épées pendant à leur côté, comme à l’accoutumé où qu’ils aillent. Mais elle leur donna en secret des instructions d’abuser les citoyens par des paroles agréables et de les tromper, de toutes les manières possibles, en dehors des murs de la ville ; alors ils s’empareraient du plus grand nombre possible de ces gens et soit les amèneraient au château, soit les mettraient à mort avec leur épée sans pitié. Les légats arrivèrent, annonçant joyeusement que la reine s’était réconciliée, et ils demandèrent aux citoyens en toute bonne foi de sortir de la ville, car les Hongrois disaient ne pas vouloir entrer dans la ville pour qu’arrive par hasard quelque sédition, mais « que sortent les anciens, et nous conclurons avec eux le traité de paix ». Les citoyens crurent à ces paroles apaisantes, sans soupçonner aucune tromperie, puisque la reine avait exprimé à leurs ambassadeurs ces arrangements avec une douce persuasion. Ils sortirent, sans craindre quoi que ce soit, juges, conseillers et beaucoup d'autres et franchirent les portes est proche du refuge des frères prêcheurs. Ils s’assirent et se mettaient d'accord paisiblement entre eux sur l'accord, quand les Hongrois les agressèrent soudain selon un signe convenu et, tirant leurs épées, prirent cinq citoyens, à savoir le juge Desa fils de Michel, personne âgée et respectée, son fils Nicolas et le petit-fils de Michel, fils de Léonard, le juge Jean Vitalis, le juge Pierre, fils de Cernechi. Certains furent blessés, mais tous les autres purent s’échapper hors de leurs mains avec l'aide de Dieu et se sauvèrent.

Ayant entendu dire tout le mal causé par les Spalatins à la reine, le roi Béla s'attrista fortement et envoya immédiatement deux hommes sages et pieux de l'ordre des frères Mineurs pour contenir sa fureur et la faire revenir rapidement en Hongrie. Mais elle persista dans sa cruauté, ordonna de jeter dans une prison obscure les captifs nobles et ils furent emmenés cruellement et brutalement à la forteresse. Affligés de ne pas avoir pris de précautions contre une telle fourberie, malgré les avertissements répétés de leurs amis d’agir avec plus de circonspection, les Spalatins à nouveau tristes et confus, envoyèrent encore à la reine d’humbles requêtes afin qu'elle relâche généreusement les nobles, qu’elle avait fait prendre sans qu’ils fussent coupables. Mais elle n'accepta aucun accord, cependant, semblant s'être un peu calmée, elle leur conseilla d’envoyer au roi des ambassadeurs fiables, promettant une médiation efficace devant lui. Transférant alors les prisonniers de la forteresse de Klis à Knin, elle les fit garder là de la façon la plus dure, et retourna en Hongrie.

Les Spalatins envoyèrent en Hongrie, auprès de la reine, l'archidiacre Thomas et Marinus, surnommé Bonajuncta. Arrivés là-bas, ils reçurent l’autorisation de se présenter devant le roi, et en sa présence et celle de la reine, ils exposèrent en détail et dans l’ordre les circonstances de leur ambassade. Mais la reine, qui avait promis une médiation efficace devant sa majesté royale dans l'affaire de la libération des prisonniers, se mit plusieurs fois à accuser les Spalatins. Le roi, trop confiant dans les propos de sa femme, répondit qu'il ne satisferait la demande des Spalatins que s’ils lui envoyaient vingt quatre otages parmi les meilleures personnes de la ville. Toutefois, l'archidiacre, exposant le contenu des privilèges que la ville avait reçus des rois précédents, ne voulut accepter en aucune façon d’envoyer des otages. Et, sans avoir pu résoudre leur affaire, ils repartirent chez eux.

Après cela on envoya le ban Roland,[4] pour négocier avec les citoyens ; il transmit à son arrivée la proposition royale, savoir que leurs concitoyens ne pourraient pas être libérés de prison autrement qu’en envoyant, au minimum et sous la protection du roi, douze otages, choisis par le roi lui-même. Les Spalatins, contraints par l'extrême nécessité, se soumirent à la volonté du roi. Et quand le roi et la reine vinrent en Slavonie et s’installèrent dans la forteresse appelée Bihać,[5] les Spalatins envoyèrent douze jeunes gens avec les archidiacres Duimus Cassarius et Nicolas Duimus. Arrivés là-bas le saint jour de Pâques, ils remirent ces jeunes gens entre les mains du roi et de la reine, se voyant en outre attribuer pour comte le susnommé ban Roland, choisi par les citoyens. Le roi avec la reine acceptèrent avec bonne grâce les jeunes gens, promettant de les traiter avec bienveillance et ne pas les retenir longtemps. Et ainsi les prisonniers qui, depuis presque deux ans, subissaient un emprisonnement injuste, furent libérés et rentrèrent chez eux.

Croyant qu'il est temps maintenant de parler de la mort de l'archevêque Roger, nous revenons au principal sujet de notre récit.

Il dirigea l’Eglise pendant près de seize ans. À la fin, malade de la goutte,[6] il fut presque deux ans rivé à son lit par la maladie et ne pouvait se mouvoir qu’avec l'aide d'autrui. Finalement ses pieds enflèrent, commencèrent à saigner et suppurèrent, de sorte qu'il perdit la capacité de gérer ses membres, et n'eut plus que l’usage de la parole. Quand tout espoir de guérison l'abandonna, sentant sa fin approcher, il invita quelques-uns des anciens du chapitre et de la ville et, en leur présence, il fit son testament. Il distribue tout ses biens en argent, livres et vêtements à ses neveux et serviteurs, à l'exception de deux récipients en argent et de deux anneaux d'or, qu'il laissa à l'église en souvenir de lui. Il transmit au chapitre une coupe en argent dorée et quelques bassines métalliques et ordonna d'utiliser une certaine somme de l'argent pour le repos de son âme. Il dit à ses exécuteurs testamentaires de vendre tous les fruits, le vin, les chevaux et tout ce qui restait dans la maison, et payer certaines de ses dettes. Cependant l'archidiacre s'y opposa, disant que d'après la loi, le prélat ne doit pas faire de testament, si ce n’est dans les cas où il s'agit d’objets gagnés en dehors des activités de l'église. Mais les citoyens, motivés par la compassion, lui permirent d'exprimer sa volonté.

Pendant sa vie il consacra dans le domaine de l'église de Split les évêques suivants : Jean de Skradin et Ladislav de Knin. Colomban[7] fut consacré à la curie Romaine, mais venant selon la coutume il prêta serment au droit métropolitain. Il consacra aussi Dobron, évêque de Hvar.

Il mourut le dix-huitième jour avant les calendes de mai de l’année du Seigneur 1266.[8] Il demanda à être enterré aux côtés de Crescentius[9] devant les portes de l’église de Split : St Domnion.

 

FIN[10]


 
 

[1] En 1261.

[2] Maria Lascaris, fille du 1er empereur de Nicée (1204-1222), i. e. de l’empire byzantin situé à Nicée jusqu’en 1261, date à laquelle les Byzantins chassèrent définitivement les Latins qui les avaient remplacés à Constantinople, après la prise de la ville par les Croisés en 1204. Cf. J. Longnon, L'empire latin de Constantinople et la principauté de Morée, 1949.

[3] Le fils aîné de Béla et Marie, Etienne, fut couronné roi le 20 août 1245. Son frère cadet lui succéda comme duc de Slavonie.

[4] Au mois d’août 1262 le ban Roland est déjà appelé comte de Split, ce qu’il restera jusqu’en 1268.

[5] Bihać est une ville et une municipalité située au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine. Bihać est traversée par la rivière Una, « l'unique », ainsi nommée en raison de sa pureté légendaire.

Le roi et la reine y séjournèrent en 1262 ; une lettre du 7 avril l’atteste.

[6] Le texte latin dit « podagre » : goutte localisée aux articulations du pied en particulier du gros orteil.

[7] Colomban fut le successeur de Treguan, évêque de Trogir.

[8] Le 14 avril.

[9] Dont Thomas a parlé au § XVII.

[10] Excipit Historia Salonitana. Il faudrait maintenant relire, corriger, etc. l’ensemble du texte et des notes.

Thomas a probablement écrit son Histoire dans le but initial de défendre les droits du clergé, mais qu’importe ! sa description des d’événements de façon si vivante en fait une histoire/chronique beaucoup plus intéressante à lire que nombre d’autres chroniques du moyen-âge.

Pourquoi cette histoire s’achève-t-elle un peu brusquement ? Thomas, déjà âgé car il était né aux alentours de 1200, se retira peut-être pour achever son histoire.

L’archidiacre mourut le 8 mai 1268, soit deux ans après la mort de l’archevêque Roger. Il fut enterré dans l’église franciscaine de Split. Sur son tombeau, on peut encore lire difficilement cette épitaphe paraît-il (Vatroslav Jagić, Književnik, Volume 1, 1864.):

Doctrinam Christe, docet archidiaconus iste

Thomas, hanc tenuit moribus et docuit :

Mundum sperne, fuge vitium, carnem preme, luge,

Pro vitae fruge lubrica lucra fuge

Spalatum dedit ortum, quo vita recedit,

Dum mors succedit, vitae meae gloria cedit,

Hic ne vermis edit, sic iuri mortis obedit

Corpus quod laedit, animamve qui sibi credit.

A. D. MCCLXVIII. men. madii VIII. die intrante.

Je laisse aux lecteurs de Thomas le privilège de la traduire.