Thomas de Split

THOMAS DE SPLIT

 

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT

 

Chapitres XXVI

 

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

Chapitre XXV - chapitres XXVII et XXVIII

THOMAS DE SPLIT

HISTOIRE DES EVEQUES DE SALONE ET DE SPLIT.

 

XXVI. De promotione Guncelli

Erant autem tunc temporis maiores in capitulo Spalatensi Gruptius filius Prodani, archidiaconus, et Cataldus filius Formini et quidam alii pauci. Hos, quia digniores et maturiores erant, ceteri canonici sequebantur. Sed de substituendo pontifice non bene cogitabant hi duo, quia non recte emulationis compede trahebantur. Aiebant enim plerumque ad inuicem: Quoniam quietius et utilius se res nostre haberent, si ecclesia sic sine pastore maneret, quam si subrogabitur aliquis, qui uitam nostram uexabit, super nos dominium exercebit. Itaque cum aliqua fiebat mentio de electione facienda, ipsi astuta cauillatione uoces murmurantium comprimebant. Simulabant enim se uelle eligere et nominabant pueros filios nobilium de Hungaria, qui etatis imbecillitate ad pastorale fastigium prouehi non ualebant, occasiones subdolas pretendentes dicebant utile fore ecclesie et ciuitati, si tales habuerimus principes in regis curia protectores.

Cum ergo his malignis dilationibus ecclesia Spalatensis foret iam biennio supplantata, diaconus quidam, Petrus nomine, erat ualde curiosus et impatiens. Hic cum esset de humili genere oriundus, non audebat se palam opponere parti archidiaconi et eius complicum nec eorum dolos ducere in apertum. Magnis tamen dolorum stimulis angebatur non tantum ob hoc, quod ecclesia pastore careret, sed quia fructus ipsius, ut dicebatur, ad suum usum seniores predicti deuoluebant. Murmurabat autem sepius et tacebat.

Erat autem quidam clericus Hungarus, Guncellus nomine, filius Cornelii, nobilis quidam genere, sed non magni ualoris ipse. Hic cum esset iam prouecte etatis, nullam potuit in Hungariam dignitatem habere, sed assumpto cruciferorum habitu factus erat rector cuiusdam ecclesie sancti Stephani regis. Cum ergo Spalatensis ecclesia multo iam tempore pastore uacaret, iste Guncellus cepit se sollicite intromittere, ut in pontificem eligeretur. Factum est autem, ut quidam Yula banus, qui erat de eius genere, mitteret ad clerum et populum Spalatensem epistolam satis loquacem, commendando Guncellum, et suadendo, ut eligeretur, ac promittendo suum seruitium et amorem. Tunc predictus Petrus diaconus, ut erat uerbosus, nacta occassione, abiit susurrando per clericos et per laycos, laudando Guncellum de potentia, de honestate, de scientia, de quibus ipse nullam habebat certitudinem, sed ut seniorum intentionem elideret, modis omnibus satagebat, ut eligeretur Guncellus.

Erat autem tunc temporis Domaldus comes ciuitatis Spalatine, uir satis circumspectus et prouidus. Hic quia bene Guncellum nouerat, ueritatem asserebat de ipso, quia pro suorum leuitate morum habilis non erat tanto sacerdotio fungi. Alii etiam multi tale de ipso testimonium dabant. Sed Petrus suorum procacitate uerborum omnes reuincebat. Et quamuis in ecclesia Spalatensi uel alibi non deessent persone, que tutiori uia et iustiori possent ordine ad eam prouehi dignitatem: uulgaris tamen inscitia hac uanitatis uentositate raptatur, ut notos contempnant, ignotos posse patrare miracula arbitrentur. Ast alii tanta inuidie tabe liuescunt, ut quod ipsi assequi non merentur, hoc meritos prohibeant adipisci. Aliorum enim profectum sibi reputant in defectum.

Cum ergo instantibus laycis omnes clerici ad eligendum fuissent inducti, adhuc archidiaconus cum suis nullatenus consentire uolebant. Sed cum tumultus popularis seditionis insurgere uideretur, uix tandem acquieuerunt inuiti. Ante biduum uel triduum quam eadem celebraretur electio, quidam ex his, qui cum Petro promotionem electionis moliebant, uidit per uisum, quod pulpitum ecclesie dirutum erat et archiepiscopalis sedes euersa iacebat. Dicebat autem Petro: Quid hoc esset? Respondebat ipsi: Hoc nescis modo, scies autem postea. Licet autem hec uisio non boni auspitii portendisset euentum, non minus tamen incepta improbitas insistebat, donec electio qualiscumque solemnizata est et peracta. Tunc miserunt ad eum Vulcasium diaconum nuntiantes ei electionem de ipso unanimiter celebratam et petentes, ut ad ecclesiam Spalatensem accederet incunctanter.

Suscepta ergo legatione Guncellus ualde letus effectus est et mox ad summum pontificem pro confirmatione sue electionis nuntium destinauit. Ipse uero iter arripuit Spalatum ueniendi. Cum autem esset inops scientie, ambitionis uero stimulus eum acriter perurgeret, adhuc in itinere positus apud Vranam templariorum in uigilia Pentecostes se fecit in diaconum ordinari a Gruptio Nonensi episcopo, qui cum eo ab Hungaria ueniebat. Cum autem ciuitatem intrasset, satis officiose ab omnibus susceptus est. Et cum aliquantam ibi moram fecisset, tanta in eo leuitas uerborum et morum apparuit, ut omnibus in tedium deueniret, seraque penitudine ducti, qualiter ab ipso possent euadere, cogitabant. Sicque factum est, ut qui ignotus fuerat dilectus, notus foret exosus et quem non uidentes affectuose traxerant, uidentes eicere appetebant. Sed Guncellus papali confirmatione suscepta, optinuit nichilominus in partibus Hungarie consecrari. Siquidem dominus Honorius summus pontifex missa auctoritate Roberto Vesprimiensi episcopo precepit, ut examinatis diligenter tam electi persona, quam electionis forma, si nichil obstaret de canonicis institutis, munus ei consecrationis impenderet. Robertus uero suscepto apostolico mandato, quamuis esset uir discretus et relligiosus, non tamen de rerum circumstantiis, que in huiusmodi processibus inquirende sunt, curiosus extitit indagator. Vnde consecrationem ei facile tribuens, precepit sibi, ut pro petendo pallio apostolico se conspectui presentaret.

Venit ergo Guncellus ad suam ecclesiam consecratus nimiumque ad exercenda pontificalia festinus et promptus nondum optento pallio ecclesias consecrabat, celebrabat ordines et se ubique archiepiscopum nominabat.

His temporibus misit summus pontifex quendam apochrisarium suum, nomine Acontium, natione Biterbiensem, curie capellanum, uirum ualde discretum et bonum; misit, inquam, eum pro quibusdam arduis negotiis ad totum Hungarie regnum, dans sibi mandatum, ut ad Dalmatie partes descenderet piratasque Almissanos a latrociniis cohiberet. Sed cum non haberet plenam legationem nimioque succenderetur zelo multas enormitates in clero et populo corrigendi, Spalati positus, misit nuntios suos ad domini pape curiam postulans, ut perfecte sibi legationis auctoritas preberetur. Profectis ergo nuntiis Acontius in Spalatensi urbe permansit, donec redirent expectans. Videns uero archiepiscopi temeritatem et imperitiam, multum compatiebatur ecclesie Spalatine, quod tam insolentem fuerat sortita pastorem. Arguebat autem eum frequenter. Sed ipse, sicut onager, assuetus in heremo et ipsum Acontium et eius monita contempnebat. Interea nuntii redierunt de curia, legationis officium eidem Acontio plenissime perferentes. Tunc Acontius, sedis apostolice auctoritate suffultus, cepit multa circa clerum populumque corrigere, ecclesiam nouis studiis informando. Fecit enim a clero cunctas expelli focarias, de quibus archiepiscopo nulla suberat emendationis cura.

Conuocauit autem totam Dalmatiam et Chroatiam in adiutorium suum contra hereticos et piratas, faciens indulgentias omnibus, quicumque zelo diuino succensi in personis uel expensis ad eorum interitum laborarent. Tunc congregato multo nauali exercitu et equestri, cepit eos undique impugnare. In tantum enim Almisanos in mari et terra insequendo contriuit, ut defectis uiribus desperarent ulterius se posse resistere. Venerunt ergo et corruentes ad pedes legati pacem et misericordiam humiliter implorabant, promittentes omnem emendationem et obedientiam ad eius beneplacita et mandata. Quos legatus suscipiens, fecit eos omnes piraticas naues exurere, promittentes interposito iuramento, ut a christiana iam infestatione cessarent.

Eo tempore misit Guncellus archiepiscopus nuntium ad Romanam sedem pro pallio postulando. E uestigio uero legatus Acontius misit litteras et nuntios, excessus archiepiscopi summo pontifici nuntiando. Dominus uero papa misit pallium ad manus legati, committens sibi, ut in causa archiepiscopi, sicut uideretur, de iure procederet. Accepto siquidem papali mandato legatus pallium tradidit seruandum cuidam abbati de Rogoua, archiepiscopum uero ab omni pontificali suspendens officio, precepit ei, ut de suis satisfacturus excessibus apostolico se conspectui exhiberet. Tunc archiepiscopus dolens et anxius ad curiam est profectus. Comitati sunt eum: Vita diaconus, qui postea fuit primicerius, et Petrus, nepos Murigii, diaconus. Contra ipsum uero directus est Vulcasius. Pauci de canonicis fouebant archiepiscopum, plures et maiores erant contra eum. Itaque archiepiscopus Romam ueniens proiecit se ad pedes domini Honorii pape lacrimabilem proponens querelam de infestatione legati. Sed dominus papa de omnibus excessibus archiepiscopi plene instructus, cepit eum multum dure increpare de insolentiis et temeritatibus suis. Archiepiscopus uero nitebatur excusare se, imponens Roberto consecratori suo, quasi ex ipsius mandato presumpsisset sine pallio pontificalia celebrare. Sed non satis sibi credebatur a papa. Cardinales fere omnes aduersabantur ei, ita ut uix eorum auderet presentie comparere. Canonici uero qui eum fuerant comitati, uidentes causam archiepiscopi fore grauissimam et quia depositionis nota iam conscripta erat contra eum, relinquentes ipsum in curia ad propria sunt reuersi. Guncellus uero ibi remanens multa supplicatione pulsabat, ut de suis excessibus misericorditer ageretur. Tanta ergo fuit precum instantia, tam importunus labor, ut reuocaretur prior sententia, et conscriberetur altera mitior; uidelicet ut biennio maneret suspensus, postea de misericordia sedis apostolice fieret in omnibus restitutus. Quod et factum est.

Interim uero legatus Acontius in Bosnam contra hereticos profectus, multo ibi tempore pro statu catholice fidei laborauit.

His temporibus factus est terremotus magnus et orribilis in die Natiuitatis Domini circa horam tertiam, per Liguriam, Emiliam et per marchiam Veneticam, ita ut multa edificia ad terram ruerent, ciuitas uero Brixiana ex magna parte sui prostrata est multaque hominum multitudo et maxime hereticorum oppressa est et extincta.

Eodem anno in die assumptionis Dei Genitricis, cum essem Bononie in studio, uidi sanctum Franciscum predicantem in platea ante pallatium publicum, ubi tota pene ciuitas conuenerat. Fuit autem exordium sermonis eius: angeli, homines, demones. De his enim tribus spiritibus rationalibus ita bene et diserte proposuit, ut multis litteratis, qui aderant, fieret admirationi non modice sermo hominis ydiote nec tamen ipse modum predicantis tenuit, sed quasi contionantis. Tota uero uerborum eius discurrebat materies ad extinguendas inimicitias et ad pacis federa reformanda. Sordidus erat habitus, persona contemptibilis et facies indecora. Sed tantam Deus uerbis illius contulit efficatiam, ut multe tribus nobilium, inter quas antiquarum inimicitiarum furor immanis multa sanguinis effusione fuerat debachatus, ad pacis consilium reducerentur. Erga ipsum uero tam magna erat reuerentia hominum et deuotio, ut uiri et mulieres in eum cateruatim ruerent, satagentes uel fimbriam eius tangere, aut aliquid de paniculis eius auferre.

Sed iam ad propositum redeamus. Transcurso autem punitionis sue biennio, uenit Guncellus ad ecclesiam suam misitque ad curiam et restitutum est ei pallium, quod ab Acontio fuerat interdictum. Tunc archiepiscopus non equis aspiciebat oculis omnes canonicos, qui sibi fuerant aduersati.

Eo tempore mortuus est Gruptius archidiaconus. In cuius locum canonici elegerunt Cataldum, intronizantes eum, archiepiscopo tunc absente. Regressus uero archiepiscopus indigne tulit promotionem Cataldi; numquam uero confirmationem archidiaconatus sui ab eo potuit optinere. Erat autem Cataldus iam etate grandeuus, nec toto peracto biennio mortis debitum soluit.

 

THOMAS DE SPLIT

XXVI. SUR L’ELECTION DE GUNCEL

À cette époque-là, les doyens du chapitre de Split étaient l'archidiacre Grupče,[1] fils de Prodan, Katald, fils de Forminus, et quelques autres. Comme ils étaient plus dignes et plus expérimentés, les autres chanoines les suivirent; mais quant au remplacement de l’archevêque, ces deux personnes la voyaient d’un mauvais œil car influencées par une rivalité encombrante. En effet, ils se disaient surtout l'un à l'autre : « On serait plus tranquille et ce serait plus utile pour nos affaires, que l'église reste ainsi comme aujourd’hui sans pasteur, plutôt qu’un quelconque élu vienne nous déranger en exerçant son pouvoir ». De sorte que, quand quelqu'un rappelait la nécessité de l'élection, ils tempéraient les voix des mécontents par une habile discussion. Ils prétendaient vouloir l'élection, et désignaient des garçons, parmi les fils des notables Hongrois, qui, de par leur âge, ne pouvaient pas être élevés à la dignité de pasteur; mais ils avançaient des arguments subtils, en disant : « Il serait avantageux pour l'église et la ville d’avoir des protecteurs aussi nobles près de la cour royale ».

Depuis deux ans déjà l'église de Split, à cause de leurs ajournements malhonnêtes, restait dans les intrigues;[2] un diacre nommé Pierre, manifesta sa préoccupation particulière et son impatience. Cette personne ayant une origine modeste, n'osa pas ouvertement résister au parti de l'archidiacre et de ses complices et les accuser de machinations. Il éprouva néanmoins le tourment d’une profonde tristesse non seulement parce que l'église restait sans pasteur, mais aussi parce que, dit-on, les doyens susnommés détournaient les revenus pour les besoins personnels. Cependant, il rechigna souvent mais garda le silence.

Il y eut malgré tout un clerc Hongrois nommé Guncel, fils de Cornelius, qui bien qu'étant de famille noble, ne valait pas grand-chose par lui-même. Déjà dans un âge avancé, il ne pouvait exercer aucune fonction en Hongrie, mais, ayant porté le costume des croisés, il devint le recteur d’une certaine église du roi saint Etienne. Puisque l'église de Split était restée déjà longtemps sans pasteur, ce Guncel commença à faire des efforts conséquents pour se faire élire évêque. Un jour, un de ses parents, un certain ban Gyula,[3] adressa au clergé de Split et au peuple un message assez expressif, en proposant Guncel et en conseillant son élection, tout en promettant son aide et son amour. Alors le diacre susnommé Pierre, personne bavarde, profita de l'occasion et parlant au clergé et aux laïques, vanta la force de Guncel, son honnêteté, son instruction, toutes choses qu’il ne connaissait pas avec certitude ; mais il s’efforça par tous les moyens de faire élire Guncel pour contrecarrer les plans des doyens.

À cette époque-là le comte de Split était Domald, personne circonspecte et prévoyante.[4] Il connaissait bien Guncel, et dit la vérité, savoir qu’en raison de la légèreté de sa conduite il ne pouvait pas exercer une charge sacrée aussi considérable. Et plusieurs autres portèrent sur lui le même jugement. Mais Pierre, insolent et loquace, rejeta leurs arguments. Et bien qu'à Split et dans d'autres églises on ne manqua pas de personnes qui eussent pu être élues de droit à cette dignité sans une telle inconséquence, le peuple ignorant cependant se passionna pour la vaine jactance qui dédaigne les gens connus, croyant que les inconnus peuvent faire des miracles. Et certains sont tellement rongés par la jalousie de ce qu’ils ne peuvent obtenir, qu’ils empêchent ceux qui en sont dignes de l’avoir; parce qu'ils trouvent que ce succès est un tort qu’on leur fait.

Donc, à l’incitation des laïques, tous les clercs durent procéder aux élections ; l'archidiacre et les siens refusaient cela carrément. Cependant, quand une tempête d'indignation nationale fut sur le point d’éclater, ils acceptèrent enfin à contrecœur. Là, deux ou trois jours avant que se tiennent ces élections, l’un de ceux qui, avec Pierre, préconisait son avancement, eut la vision que la chaire de l'église serait détruite et le siège archiépiscopal renversé. Quand il demanda à Pierre ce que cela signifiait, celui-ci lui répondit : « Maintenant tu ne peux savoir, mais tu l’apprendras plus tard ». Bien que cette vision ne fût pas un bon présage, l'entreprise éhontée commença, fut organisée et menée jusqu’à l’élection. On envoya alors vers Guncel le diacre Vukaš pour lui annoncer son élection à l’unanimité et lui demander de venir sans tarder à l'église de Split.[5]

En recevant ce messager, Guncel se réjouit et envoya bientôt un nonce chez le pontife suprême afin de confirmer son élection. Entretemps il se dirigea vers Split. Comme il était peu cultivé, mais insatiablement dévoré par l'aiguillon de l'ambition, en chemin, se trouvant chez les Templiers de Vrana, pendant l'office divin de toute la nuit de la Pentecôte, il se fit ordonner diacre par l'évêque Grupče de Nin, venu avec lui de Hongrie.

Quand il entra dans la ville, il fut reçu par tous avec honneur. Mais, après y être resté un certain temps, il devint clair que ses paroles et ses mœurs étaient si superficielles que tous se détournèrent de lui, et enclins à un repentir tardif, ils se demandèrent comment s’en débarrasser. Il en résulta qu’on considéra que c’était un étranger, et qu’il devint détesté quand ils le connurent; ils avaient attiré quelqu’un chez eux sans le voir, mais en le voyant, ils voulaient s'en débarrasser. Ayant néanmoins reçu la confirmation papale, Guncel obtint la permission d’être consacré en Hongrie. C'est pourquoi le pape Honorius[6] envoya l'évêque Robert de Vešprem,[7] pour étudier soigneusement la personnalité du candidat élu ainsi que la procédure élective ; s'il n'y avait pas eu de violations canoniques, il le consacrerait dans sa fonction. Robert, bien qu’étant un homme avisé et pieux, ayant reçu l’ordre papal, ne vit pas l'intérêt d’enquêter sur les faits, bien que dans le cas présent, ce fut à instruire. C'est pourquoi, sans autre forme, il consacra Guncel et lui ordonna de se présenter personnellement devant le pape pour requérir le pallium.

Et ainsi, Guncel une fois consacré vint à l'église, mais trop pressé et zélé dans l'exécution de son autorité épiscopale ; n'ayant pas encore reçu le pallium, il consacrait des églises, tenait les offices divins et se comportait partout en archevêque.

À ce moment, le pontife suprême envoya un apocrisiaire nommé Acontius, natif de Viterbe,[8] chapelain de la curie, homme bon et très avisé; il l'envoya, je le répète, pour pouvoir traiter de certaines affaires difficiles dans tout le royaume de Hongrie, le chargeant de visiter les terres de Dalmatie et d’enrayer la perfidie des pirates d’Omiš.[9] Comme il n'avait pas la totalité des pouvoirs d’un légat, il brûlait d'ardeur pour corriger les manques du clergé et du peuple ; ainsi, s'arrêtant à Split, il envoya ses nonces à la curie papale pour demander qu’on lui accordât la pleine autorité d’un légat. Ayant envoyé ses nonces, Acontius resta dans la ville de Split, attendant qu’ils reviennent. Constatant l’inexpérience et l'ignorance de l'archevêque, il conçut une grande pitié pour l'église de Split qui avait retrouvé un pasteur si incapable. Acontius le blâmait souvent, mais, comme l'onagre habitué au désert,[10] il ne portait attention ni à Acontius, ni à ses avertissements. Entretemps les nonces revinrent de la curie, apportant avec eux la nomination d’Acontius comme légat. Ce dernier, soutenu par l'autorité du siège apostolique, commença à corriger de nombreuses choses dans le clergé et le peuple, et organisa pour l'église un nouveau départ; obtenant de fait que les ecclésiastiques éloignent d'eux toutes leurs concubines, irrégularité qui n’avait pas du tout inquiétée l'archevêque comme indispensable à corriger.

Il demanda en outre l'aide de toute la Dalmatie et de la Croatie contre les hérétiques et les pirates, en accordant des indulgences à quiconque, animé par un zèle divin, participerait en personne ou contribuerait par une aide pécuniaire à leur destruction. Alors, rassemblant une grande flotte militaire et une cavalerie, il commença à les attaquer de tous côtés. Et il poursuivit ainsi les hommes d’Omiš sur mer et sur terre jusqu’à ce que, épuisés, ils aient perdu tout espoir de résistance ultérieure. C'est pourquoi, ils vinrent vers le légat et se jetant à ses pieds, ils implorèrent humblement sa grâce et sa compassion, en promettant de s’amender et d'obéir à tous ses désirs et tous à ses ordres. Ayant accepté, le légat les força à brûler tous leurs navires de pirates et à promettre sous serment qu'ils cessent leurs attaques contre les chrétiens.[11]

Ce fut ce moment que l'archevêque Guncel envoya un nonce[12] au siège romain pour solliciter le pallium. Aussitôt le légat Acontius envoya une lettre et des nonces, communiquant au pontife suprême les manquements de l'archevêque. Le pape envoya le pallium au légat, le chargeant de traiter l'affaire de l'archevêque à sa guise conformément à la loi. Ayant reçu les instructions du pape, le légat confia le pallium à la garde de l’abbé de Rogovo;[13] et, ayant démis l'archevêque de tous ses devoirs, il lui ordonna de se présenter sous le regard apostolique pour se justifier de ses manquements. L'archevêque partit alors pour la curie désolé et peiné. Il était accompagné du diacre Vita, qui devint plus tard primicier et du diacre Pierre, petit-fils de Murgius. Pour la partie adverse on envoya Vukaš. Peu de chanoines soutenaient l'archevêque ; la majorité des anciens lui était opposée. Donc, une fois à Rome, l'archevêque se jeta aux pieds du pape Honorius, en se plaignant pathétiquement des attaques du légat. Mais le pape tout à fait informé des excès de l'archevêque, commença à le blâmer pour son imprudence et sa déraison. L'archevêque, ne pouvant se justifier, rejeta la faute sur Robert, qui l'avait consacré, disant notamment que c’était avec sa permission qu’il avait exercé prématurément, sans avoir reçu le pallium, les devoirs épiscopaux. Mais le pape ne le crut pas. Les cardinaux étaient tous contre lui, de sorte qu'il avait honte d’apparaître devant eux.

Quant aux chanoines qui l'accompagnaient, voyant que l'affaire de l'archevêque prenait un tournant très dangereux, et qu'on avait déjà écrit une lettre de déposition à son encontre, ils l'abandonnèrent à la curie et revinrent chez eux. Guncel, restant sur place, obtint, grâce à des efforts suivis, d’être traité avec compassion et indulgence pour ses fautes. Ses suppliques étaient si insistantes, ses actions si importunes, que la décision initiale fut annulée et qu’une autre, plus clémente, fut prise ; il serait suspendu de ses responsabilités pendant deux ans, et après, par la faveur du trône apostolique, il serait restauré dans tous ses droits. Ce qui fut fait.[14]

Mais entretemps le légat Acontius partit pour la Bosnie pour y combattre les hérétiques, et il travailla longtemps pour consolider la foi catholique.[15]

Le jour même de Noël, à environ trois heures, eut lieu en Ligurie, Emilie et dans la marche de Venise[16] un tremblement de terre d’une telle force et si terrible que plusieurs bâtiments s’écroulèrent ; la plus grande partie de la ville de Brescia[17] fut ruinée; une multitude de gens, surtout des hérétiques, furent écrasés et périrent.[18]

La même année, au jour de l’Assomption, quand j'étudiais à Bologne, je vis saint François[19] prêcher sur la place devant le palais public, où s'était réunie presque toute la ville. Le sujet de son sermon était : les anges, les hommes, les démons. Sur ces trois aspects spirituels, il prêcha si bien et si clairement que plusieurs hommes érudits y assistant furent très étonnés des paroles de cet homme simple; néanmoins, il n’avait pas le style d’un prédicateur, mais, pour ainsi dire, celui d’un orateur. En effet, l'essentiel de ses mots était dirigé vers l'éradication des inimitiés et le rétablissement des relations pacifiques. Son habit était usé, son apparence provoquait le mépris, et son visage était disgracieux. Cependant Dieu lui avait communiqué des paroles d’une telle puissance que de nombreux clans de nobles se réconcilièrent, alors qu’entre eux faisait rage une furieuse tempête d'inimitiés invétérées avec de nombreuses effusions de sang. De fait, il était si respecté et si vénéré que les hommes et les femmes des foules se précipitaient vers lui, essayant même de toucher ses guenilles ou d’en prendre au moins un petit morceau.

Mais revenons maintenant au sujet principal. Quand le délai de punition de deux ans eut expiré, Guncel partit vers son église ; il s'adressa à la curie, et le pallium dont l'avait privé Acontius lui fut rendu. Alors l'archevêque commença à regarder méchamment tous les chanoines qui s’étaient opposés lui. À cette époque mourut l'archidiacre Grupče; les chanoines élurent à sa place Katald, le portant à la dignité épiscopale en l'absence de l'archevêque. Mais l'archevêque revenu s'indigna de la nomination de Katald ; et ainsi ce dernier ne le confirma jamais dans son archidiaconat. Katald était déjà cependant d’un âge respectable, et il ne dépassa pas deux ans, car il mourut.


 

 

 

[1] Archidiacre répertorié à Split en 1218.

[2] Dans les documents de Split 1218-1219, un certain Slavic (Slavig) fut archevêque de Split. Toutefois, dans une lettre adressée au pape Honorius III du 29 juillet 1220, six tentatives précédentes pour élire un archevêque ont eu lieu et les six candidats refusèrent l’archevêché de l'église Split à cause de sa pauvreté.

[3] Le nom du Ban Gyula est mentionné en 1213 et en 1219. (Codex diplomaticus Hungariae III).

[4] Domald fut l'un des seigneurs féodaux croates les plus influents du premier quart du XIIIe siècle. Son origine n'est pas claire. En 1200, il devint proche du duc André, le futur roi André II, qui eut souvent recours à ses services. En 1202 Domald arriva au côté de Zadar quand les Croisés assiégèrent la ville. Dans le premier quart du XIIIe siècle. Il est mentionné dans les écrits comme comte en 1209-1221.

[5] Guncel fut élu archevêque en 1220 avant le mois de juillet.

[6] Honorius III (1216-1227).

[7] Robert, évêque de la ville de Veszprém, puis archevêque d'Esztergom, dans les années 1220-1230, artisan du traité de Bereg (1233). Veszprém est une ville de Hongrie (département de Veszprém) bâtie sur cinq collines. Elle rappelle, avec ses bâtiments baroques, ses ruelles étroites, ses ponts et quelques moulins, des époques depuis longtemps révolues. Au moins cent bâtiments ont été classés. Veszprém est la plus grande ville dans la forêt de Bakony, qui touche au lac Balaton du côté nord en tant que contrefort du Massif central trans-danubien. Bien que la ville se trouve à 17 km du lac Balaton, elle reste le centre culturel de la rive nord.

[8] Ville du Latium en Italie centrale.

[9] La légation d’Acontius est notifiée par une lettre du pape Honorius III datée du 13 avril 1221. Le but de cette légation était de réprimer la piraterie de « certains Slaves et Dalmatiens », qui attaquent, capturent et tuent des croisés, en route vers la Terre Sainte.

[10] Jer. 2, 24. « Une ânesse sauvage habituée à la steppe. »

[11] Une lettre datée du 11 juin 1226 confirme ce serment des pirates qui promirent de cesser leur activité. En fait, les succès d’Aconius dans la lutte contre les pirates d’Omiš, malgré le soutien du roi hongrois, furent très modestes et de courte durée.

[12] Le nonce Vulcasius/Vukaš.

[13] Lettre du pape à Guncel et à l’évêque Robert datée du 4 décembre 1221. Rogovo, ville du Danube, au nord-est de Belgrade.

[14] 27 juillet 1223.

[15] Le 3 décembre 1221, le pape Honorius III confie à son chapelain Acontius la mission de se rendre en Bosnie où de nombreux hérétiques se « terrent dans leurs tanières et à l'exemple des vampires, qui allaitent leurs petits les mamelles nues, enseignent en public et prêchent ouvertement leurs erreurs dépravées ». En octobre 1222, il assiste au sacre du nouvel archevêque de Dubrovnik et préside l'assemblée des évêques de Dalmatie et ď Illyrie consacrée au problème de l'hérésie grandissante dans les régions de Bosnie et Herzégovine. D'autre part, le souverain pontife invite l'archevêque d'Esztergom et ses suffragants à prêter main-forte à son légat Acontius, afin de combattre les hérétiques qui dans les régions de Bosnie enseignent leurs erreurs dépravées. Mais contrairement à l'information de Thomas, il n’a apparemment jamais été en Bosnie.

[16] Régions du nord de l'Italie.

[17] Brescia en Italie du Nord.

[18] Il s'agit du tremblement de terre du 25 décembre 1222.

[19] Saint François d'Assise (1182-1226).