Ermold le Noir

RAOUL DE CAEN

 

FAITS ET GESTES DU PRINCE TANCRÈDE

CHAPITRES XLI à LXXX

chapitres XVII à XL - chapitres LXXXI - CX.

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

COLLECTION

DES MÉMOIRES

RELATIFS

A L'HISTOIRE DE FRANCE,

depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle

AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;

Par M. GUIZOT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.

 

 

A PARIS,

CHEZ J.-L.-J. BRIÈRE, LIBRAIRE,

RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, N°. 68.

 

1824.


 

.

RAOUL DE CAEN

 

 

 

 

 

 

précédent

XLI. ― Cives Tancredum conveniunt.

In his noctem diei continuant donec sopor intus diurno labore gravatos levat, levatosque ad crastinum remittit: nondum enim luciferi bigas Phoebus attriverat, cum accelerantis includere Mamystanos Tancredi Mamysta galeas comperit sublustres. At Turci quibus urbem diu indulserat mora tam justo longior, quam longa: tam rapacior quam delicata: tam delicatior quam secura: ab ipso permuniti conticinio cesserant pugnae Tharsensis vice formidata: quod ut sole orto cives comperiunt, egrediuntur ad foedus, ut Tancredi vestigiis, et vix conquiniscens suave jugum onusque leve subire mereretur: impiissimo quippe famulitio erepti, regnare autumant servire ereptori. Facile igitur apud eum bene merentes impetrant, a quo nec immeritus vacuus rediisset. Potiuntur itaque sese vice mutua Tancredus urbis filiali obsequio; urbs Tancredi regimine paterno.

XLII. ― Recedit Balduinus; qui suburbana metaus castra pacem petit; a Tancredo pacem obtinet et commercium.

Interea spoliis onustus, misericordia vacuus, licentia abusus, illicita . . . . . gatus Balduini comitis exercitus, Tharsum liquerat, Tharsum damno suo Francorum millenaria centenariis commutans . . . . . comitis injurias abominans ad maj . . . . . quos levibus quibusdam viderat occupatos . . . . . sollicite invitator suus Euphrates cujus adhuc praesens legatio a dextra alvei turbasse illum, a laeva Edessam indesinenter promittebat, quorum neuter locus parem dignabatur, aut hoc in cunctis Syriae citerioris oppidum, aut illa trans Euphrateae quae Mesopotamia dicitur civitatem, utrumque divitis uber agri, multorum famulitio et oppidorum et urbium imperare gaudebat: haec nuntii praelato, haec praelatus subditae genti frequenter commemorans, Tharsum exierat; jamque singularum singula Addanae, Mamystaeque vix flumina transvadatus vicino tentoria affixerat Tancredo. Indignati namque supprimi a rustica planta alvei, solis urbibus pontes concesserant; per quos tamen non patuerat aditus, quoniam eis Tancredus sequentes arcere praeceperat; nolebat enim sicut fratrem jam appellare, qui eum expelleret sicut hostem. Igitur Balduinus comes suburbana metatus castra, pacem ab urbe petit, victualia non jam gratis, neque raptim, sed ratione et pretio erat impetrari. Noverat enim viri mentem recenti adhuc injuria turbidam, seque qui eam intulerat odiosum. Porro urbs munita turribus, populi capax, armis referta, nulla sui infirmitate spem raptoris firmabat: praeterea comitem illum Cononem, quem superior pagina celebravit; valetudo gravis lecto affixerat: quare nec relicto eo procedere volebat, nec eum abducere, nec ibi manere Balduinus commercio poterat negato, tot curae anxium de postulanda pace eum incusabant. Res mira! sed quantum aliis ignota principibus, tantum Marchisidae quadam singulari familiaritate conjurata, qui nudiustertianis damno, injuria, convicio efferatus, petitam ab eo pacem, mox ei donat et praedicat. Qui laetus, offensusve nunquam claudicat, ad rectum invitatus: quem inclinare ad veniam, hoc erat interpellare de venia. Rogatus ergo, ut dictum est, pacem alterutro polliceri; respondet utroque, nec commercia renuit: dummodo vim non sentiant merces. Eunt, redeunt, vendunt, redimunt ab urbe in castra, isti a castris in urbem, illi errant permisti armati inermibus et contra quos forensecus affligebat languor, torrebat Phoebus, velociores spe remedii inter umbram et moenia servantur: quae dilatatio paucos habuit dies: nam sicut heri et nudiustertius redintegratis commerciis ortae sunt lites, ut fit, cum emptoris venditorisve aestimatio de pretii venaliumve quantitate dissentit.

XLIII. ― Frangitur; singularia certamina.

A pergula cauponae lixa, hoc genere incoeptum ad ipsos principes exundat bellum: injuriam alter qui pertulerat putat praesentem praeteritae ex usu succrevisse: at qui obtulerat talionem sibi reservatum veretur: sic varia ambos deludit opinio, dum uterque id adversario imputat, in quo quater peccarat. Surgitur hinc inde ad gladios, furor arma invasit, castrenses in moenibus reperti, qui languet custodiae mancipatur, qui valet pugnis et fustibus pulsatur, pulsatorum vulgus expellitur, nobilitas servatur vinculata, similiter extra agitur de similibus oppidanis in suburbio deprehensis. Parum id militiae visum est, nisi pars extera portas urbis assultu quateret: interna quassas ad bellum egrediens, aperiret. Ubi ergo nulla obstant aut his aut illis repagula: campus tantum in medio, vexilla hinc inde disposita, tum demum duces suis adversarii viribus collibratis tanto se discrimini invicem committere verentur. Balduini numerus, ut praememoratum est, multus erat, viresque praevalidae: ideoque longiuscule secesserat, ut a murali subsidio hostem eliceret pauciorem. Tancredi valde minor, quae causa turres missilibus armarat; quatenus bello prima occurrerent, sicque pugnae inferioris paucitatem, superior fulciret jaculorum descensus. Talibus confisi diffisique solatiis et desolatiis duces alter alterius praestolabatur incursum: neuter enim prior impetere, quam impeti malebat sed e converso uterque. Plures suberant causae: haec autem maxima, quod qui prior ad murum nefas irrueret, ipse nocentior sonaret; in qua tamen mora, ut fert militaris consuetudo, aliquot ex utrisque partibus adolescentes singularem ineunt congressum, utra pars ergo justioris causae tutelam susceperit, ex his declarari posset, si alterius tantum incursores succumberent, et alterius praevalerent. Quia vero ab utraque lucra, ab utraque damna, ab utraque corruunt, ab utraque obruunt: quis justius induit arma, scire nefas. Sed eorum qui medii ludum martium interludebant, Ricardus de principatu nec genere minor nec animis, cognatas partes et lingua simul animabat, et lancea. Is comitis Vilhelmi filius, Wiscardi nepos, relicta fratri Tancredo Syracusa, Boamundum secutus amitalem suum, sociaverat Tancredum. Dumque intervolans hunc praeterit, illum proterit; insidiatrix ex transverso lancea latus fodit improvidum, peditemque de equite mox substituit. Cui autem lapso ensis strictus quid confert rotatus? Hostilis in eum turba ruit, ut ipse paulo inconsultius sodalium exierat subsidia, adversariis propior. Solus itaque tot circumvallatoribus oppressus, capitur, trahitur, exarmatur, servatur. Sors eadem plurimos utrinqne ab equo et sella in pedes degradaverat; cum visum est majorum prudentiae, insaniae ascribendum egressos in arma hostilia unanimes in se sua vertisse discordes: ditiori turba adversus barbaros necesse est nedum exiguam pauperare.

XLIV. ― Pax renovatur.

Multa ergo in hunc modum sollicite pensantes, pacem bello commutant viri sapientes quod tamen suasu difficillimum aure surda avertisset, injuriis lacessitus Marchisides, nisi quia avuncularis proles Ricardus lenit animos rediturus, quos exacerbaverat abstractus, idemque et unus modo fit causa odii, modo pacis. Similiter Cono ille praescriptus comes in urbe languens sociis mentem reddit, pacis commercio reddendus. Redeunt itaque alternatim ad propria; heros pro heroe, eques pro equite, pedes pro pedite, damna et lucra quo ordine coeperunt, in eo penitus inconcussa consistunt; ut ad haec merito vulgaris naenia reduci possit: qui habet, habet; qui perdidit, perdidit. Nec cohabitant diutius, abit alter ut acquirat; alter manet et fruitur. Verum mansio illa non segnis, neque longa moratur virum: cujus arbitrio vel brevis quies, longa erat segnities. Igitur paulo moratus ad Syros exit: feliciter Cilicia potitus; at felicius multo Syria potiturus. Ante tamen et de illo nequam Turco, quem Adana incarceraverat, poenas sumit; et plus paternas, quam principis leges Mamystanis imponit. Quibus expletis, montes qui medii Alexandriolam Guastonemque oppidulum dirimunt, conscendit; viam difficilem, sed cunctarum ad Syros directissimam. Illic superno omnium colle superato, fertur Antiochiae rupes, et plana, vias, et devia, paludes et sicca oculo simul metiri et animo. Inde totam percurrit planitiem, quia medii Sepchet, Spitachchet, Domith, Commith, fluvii, oppida, urbes interveniunt.

XLV. ― Artasium venit Tancredus, Balduinum ab Antiochenis circumventum liberat. Artasium ab hoste impugnatus.

Artasium vero ubi venitur; invenitur comes Balduinus felix Artasiensium Turcorum exclusor: sed ab Antiochenis miserabiliter inclusus. Quibus superveniens visus Marchisides, collectis partim sarcinulis, partim missis, abscessum indixit. Putabatur in adventu unius, omnes occursare magni exercitus duces, tanti sequebantur virum terror et fremitus: cujus tamen militiae altera apud Cylicas pars relicta, de centurione quinquagerium reddiderat. Sed praenuntia veri fama, multi instar militis unum Marchisidam praecinuerat. Subit Artasium hospes novus, at hospitii recompensatio valde est minor a magnitudine meritorum: ab interioribus arcetur, conceditur vero habitandus murus exterior, seu ut opposita urbem muniret custodia, seu ne intrinsecae rixas renovarent angustiae, vel certe nuper abscisae contemptionis nondum penitus radix aruerat; quaecunque vero sufficit causa, muro adamantino se inclusit, quisquis periculo Tancredum objecit. Antiochia Latinorum vires auctas intelligens, quas expertae senserant; fugerant, nuntiaverant manus, plurimo supplet infirmos robore, et numero paucitatem; remittitque secundo, septies, si septies remiserit, superandos. Illi, ne quis relictus tentandi modus desit praesidiis, etiam dolos struunt, parum armis sibive confisi. Nocturni subeunt umbras quae S. Palladii virgultum vulgo appellantur. Inde orta luce quinque praemittuntur, qui Artasium lacessant equites: at bellum in ramis latet et frondibus. Qui missi sunt nil morati, subitas Artasio ostentant minas, qualis interim pastoribus pecora; talis fiunt pecoribus tutela pastores. Trahuntur simul hi et illa: nihil evadit a facie raptorum. Clamatur a specula, ululant pro foribus opiliones et subulci. Una haec erat omnium querela, malo suo sibi adversus Turcos, Francos advenisse tutores. Inde se gravius cruciari quod de advenarum patrocinio libertatem speraverint: quod Tancredus audiens, festinus exiit, bello suspicans urbem circumdatam, sed viso exteriori rerum statu; illico comperit patentes animos de latentibus pendere, audaciamque horum alienam, plus esse quam suam: ad cujus tamen rei evidentiam Turcopolos tres obviam mittit, ut si his cederetur, timida solitudo; si obstaretur, deprehenderetur spes subsidiorum. At quinque non modo non cedunt impetentibus, verum etiam versos caedunt impetes Tunc manifestius eo quod latuerat comperto, paratur bellum, acies disponuntur, itur obviam.

XLVI. ― Mars favet Turco.

Caeterum hostis sagittifer plurimo sui numero plurimum immanis, nostro viso latebras spernit, occurrit palam, pudet latuisse, qui hastas singulas denis et supra arcubus oppugnabat. Congrediuntur itaque Turci Latinis, incolae peregrinis, gnari locorum, hominumque locorumque ignaris. Primo in congressu lancea viget, lancea perfodit, lancea dejicit: quae mox tanto sub onere fatiscens, ut penetrare peltas, pectora, clavengos nequit integra: quoniam hanc clitellae dissilientes extenuant; illam cuspis truncata decurtat, aliam Turcus ensis dimidiat, ut hastitenens putetur potius venisse armatus sude pedes, quam lancea miles: at frugalior longe arcus vulnerumque ditior, semper mittit, crebro laedit, nunquam mittitur, sero laeditur: cominus, eminus, ante, retro fervidus; etiam cum ab intentione propria fallitur, casu saepe ministro, non permittitur falli. Hac solante alios, alios desolante fortuna simul Balduini Tancredique ducum altero alteri parum.

 

XLVII

Dies crastinus fulgebat, cum, reverso Antiochiam hoste, amotus est metus. Tunc Marchisides exire jussus, ut semper nulla fides regni sociis, ab ipso exteriori muro quae Barbicana appellatur, expellitur. Eustachides, Balduino, cujus consulatu longo post tempore floruit Edessa, Artasii regimen tradit: ipse cum reliquis consulibus Airardo et Conone proficiscitur Edessam. Tancredus sciens quia militia vita est hominis, simul bello nihil tutius habens; montes proximos occupat, manu parva magnas aggrediens cohortes, tanto nomine exciti colles barbari; pars diffugium maturant, alii occursum, nonnulli intrepidi manent: ut quosdam fides eadem Francis consecrabat; reliquos abjungebat error fanaticus. Igitur qui Christum norunt. Christicolas excipiunt venientes: quibus vero hoc nomen aut nescitur tacitum, aut spernitur auditum; Barisan et Hersen oppida relinquere timor suadet, fuga complet. Quae relicta, vocant Marchisidem, ingressumque multa victualium copia opulentant. Jam ergo mutata sede, exsul felicior urbis hospite, damna, caedem, vincula non sentit: nam solitos reditum et insidias hostis exercens, sepelit in frondibus bellum; praedam autem mulos, muliones, rhedas, rhedarios urbano spectaculo exponit: jumenta sub paleis quasi palliis onerata gemunt, eunt gnara periculi quasi periculi ignara. Jam proxima fluvio, qui Balenae oppidi jugera irrigat, pene simul urbi visa, captata, captaque sunt adeo praedae socii alii alios praevenire satagebant. Heu miseri! quid praedam distrahitis mox distrahendi praeda? quid caeditis, nectitis, angitis: mox angendi, mox nectendi, mox caedendi. Vix enim portae hos effuderant, cum repente insidiatricem turbam irrumpere properantem pene sero repellunt.

XLVIII. ― Obsidetur Antiochia, cujus situs describitur.

Itaque, obsessa urbe, obstruso reditu; quidquid Latini sanguinis egressum fuerat subsecuti aut nexu aut gladio conficiunt Turci. Misertum est tamen coelitus afflictionis obsessae, ut festinantibus ad obsidendam Antiochiam Francis, Antiocheni cederent obsessores. Pertransiens igitur urbes, vicinaque oppida, flumen quoque Farfar interfluens venerabilis ille regum exercitus: anhelatae tandem Antiochiae suburbium metantur. Planitiei mediae latera, gemini alter ab Austro, alter a Borea, angustant montes: frontem ab occasu pontus verberat: sed haec quo magis orientem versum a littore submovetur, tanto jam latior, latiorque rupes submovet. Hanc a meridie descendens Damascenus Farfar interluit, sinuoso tractu ad mare per plana illabens: montium medius sub Australi vicinior: adeo autem in ejus umbram interdum vergens; ut nil nisi semita intersit medium: sed qua jam in angustias illas descendere clivus incipit, sita est civitas, hinc flumini, inde monti in longum collaterans. Quin etiam montis latus licet in hospitale sibi continuat, moenibus in summum eductis, ibidemque municipio constructo: at eadem sic item in fluvium descendit, ut a sui medio cum flumine in occasum tendens, mox ab eo in cornu occiduo paululum recedat, in ortu usque ad medium longe seposita: in qua tamen parte muros duplices certius munit palus reflua ipsa sui tremoris mollitie, super omnem saxi duritiam munimen firmius. Sola itaque frons urbis Phoebo nascenti obnoxia; ad medium sui, id est a porta  Jusum accessum patitur: nam a porta Susum rupis abruptae praecipitium humanis tantum patet suspiciendum oculis, non gressibus adeundum.

XLIX. ― Ordo obsidentium.

At vicina huic ex adverso rupes signa Boamundi tenet in eam usque quae a porta exit descendentia viam: haec proximum portae cumulum erigit; in quo Tancredus castra locat, caeteris quantum funda jacit, urbi propior. Post eum comites Northmannus et qui ei adhaerebant, ipsius Tancredique Flandrensis medius. Ab altero autem latere Blesensis, Boloniensis, Albamarensis, Montensis, Sanctipaulensis, et Hugo magnus: nam omnes hi comitis Northmanni muneribus, aliqui etiam hommagio obligabantur. Ab his usque flumen eo tenent ordine planitiem heroum castra, quo paginam nomina. Dux Godefridus, Podiensis episcopus, comes Raimundus. Haec igitur prima castrorum positio quartum urbis cornu, caeteris vacantibus, obsidet: quippe hoc planitie vicina accommodum, reliquis aut fluminis, aut fossae, aut montis obice inaccessis. Postea vero succedenti dici die: hunc immutare ordinem aliquando invadentis hostis necessitas, interdum invadendi hostem voluntas compulerunt. Enimvero rupes quae Boamundi imminebat castris, licet aditu difficillima visa, tamen est Turcis, in quam a monte ad sagittandum descenderent, opportuna; sicque peracta caede, levibus armis ad muros patere refugium, ubi sequentium gravia nullum invenirent ascensum. Ad his ergo resistendum incursibus, tumulus supra Boamundi rupem muro cingitur, Hugonis magni viribus tuendo. Porro Boreales duae effundere Turcos consueverant portae, cistransque fluvium exercitus nostri damno patulae: quarum citeriorem dux Godefridus aggrediens, egressum tandem cohibuit: primo tamen congressu Guarnerii marchionis nece desolatus. At remotior per pontem contiguum transfundere hostes solita, Raimundo comiti placet obstruenda: nam castris vacua spatiosior trans flumen planities, laxiores vaganti Turco indulserat habenas. Ideo supernatantis fabricae pons trajectus est, cujus intextas trabes subjectarum navium onus superjectae crates onerarent. Haec itaque riparum continuatio transmeando alveo serviens, ad inhibendum supradictae portae egressum comitem traduxit. Adjuvit autem ipse loci situs obsessorem, obsidionis firmandae utilis cooperator. Excreverat enim in collem modicum tellus, cujus vertici fanum quod vulgo Mahummariam vocant, saxeum supersedebat: hoc fluviali portae et oppositum et vicinum opportunitate sua comitem invitavit. Comes vero quae restabant munimini castrorum supplevit caetera: fossam videlicet per circuitum ductam tum suae concavitatis depressione, tum ejectati aggeris arduitate robur duplex: super hunc quoque fundatus est murus in se humilis: sed tutoris sui audacia superbus. His jam magis magisque Turci coarctati angustiis, minus et minus laedere poterant: quippe solita vagandi licentia sublata. Restabat tamen in occasu porta ad nocendum efficax, ad obsidendum difficilis.

L. ― Difficultas obsidionis.

Obsidionem mediae montis et fluminis angustiae prohibebant: eisdem claustris, altero vadum, altero descensum negantibus, ignari advenae excludebantur, gnari indigenae transvadabantur: viam quae ad portum descendit observantes, Christiano sanguine frequenter aspergebant. Itaque non nisi in acie, ea tamen interdum parum tuta, aut a portu ad exercitum, aut ab exercitu ad portum transmeare licebat, tantopere obseratos egressus portae unius redimebat licentia. Huic malo Tancredus remedium invenisset, sicut posterior eventus indicavit: sed moenibus propior, primus Turcis obviabat furentibus. Quapropter jejunus sub sole diem, noctem sub rore pervigil transigebat: unus ipse et adhuc modicus totius belli sustinebat occursum. Tanto denique viri sudore repulsi hostes, jam lacessere desistunt, turribus et latibulis contenti. At, inquies, Tancredi audacia ab domito ortu illico ad indomitum se convertit occasum, illic in occursu hostium inventam maceriam paratum sibi oppidum adesse dicit, vix initium parandi. O laudis amor! o audacia! o temeritas! ad caetera enim te, Tancrede, strenuum dixirim, hic temerarium: ad caetera constantem, hic pertinacem. Casus caeteros aut loci commoditas, aut spes subsidii, aut necessitas irruens, aut si qua alia prudenti semita patet, habuit excusare: hunc autem temeritatis omnia arguunt; parietina vetus, grassator robustus, propinquitas hostium, remotio sociorum: caetera ut aspirent, Farfar transvadatus, subsidia disjungit, enimvero si quod absit Turcorum armis traditus succumberes, velocius in ventres hostium transisses coctus, quam ad socias aures captus. Manes tamen; manes, pugnas, obsides, portam munis, portam quatis, nunc tu hosticam, nunc hostis tuam. Totus occidens quantus quantus est, in ortu pugnat; tu solus ad occasum, paucis commilitonibus gaudes, sed fortibus: praescriptum enim illud munimen satis arctum multitudinem non admittebat, paucos vix capiens.

  précédent

CHAPITRE XLI.

Les citoyens d'une ville viennent trouver Tancrède.

Ces entretiens s'étant prolongés jusque dans la nuit, Je sommeil vient enfin soulager ceux qu'une longue fatigue avait accablés, et les transporte ainsi reposés du soir au malin. Phébus même n'avait pas encore lancé dans les cieux son char lumineux, et déjà la ville de Mamistra pouvait découvrir, à la lueur du crépuscule, les casques de la troupe de Tancrède, s'avançant rapidement pour assiéger et bloquer ses habitants. Mais les Turcs, qui avaient longtemps possédé cette ville …………………………………profitant du calme de la nuit, et redoutant le sort de la ville de Tarse, s'étaient retirés sans bruit; et au lever du soleil, les habitants, s'étant assurés de leur départ, sortirent de leur ville, pour se porter sur les pas de Tancrède, conclure un traité avec lui, et mériter par leur empressement de porter son joug doux et léger, sous lequel ou était à peine abaissé, car, délivrés de la nécessité de servir les impies, servir leur libérateur leur semblait un acte de liberté. S'étant donc bien recommandés par leur conduite, ils obtinrent facilement bon accueil de celui qui n'eût jamais renvoyé sans témoignage de bienveillance ceux même qui n'auraient pas aussi bien mérité de lui ; en conséquence, ils prirent réciproquement possession, Tancrède de l'hommage filial de la ville, celle-ci du gouvernement paternel de Tancrède.

CHAPITRE XLII.

Baudouin se retire de Tarse. Après avoir établi son camp devant Adène il demande la paix à Tancrède, et celui-ci la lui accorde ainsi que la faculté de commercer.

Cependant, chargée de dépouilles, impitoyable, ayant abusé de ses avantages . . . l'armée du comte Baudouin avait quitté la ville de Tarse[6] . . . échangeant à son détriment des milliers de Français pour des centaines . . . détestant les insultes du comte . . . l'Euphrate, dont les députés, toujours présents, lui promettaient sur la droite du fleuve Turbessel, et Edesse sur la gauche . . . deux villes situées, l'une au milieu de la Syrie intérieure, l'autre dans la province que l'on appelle Mésopotamie, au-delà de l'Euphrate, toutes deux également riches, d'un sol fertile, et se vantant de commander à un grand nombre d'autres places et d'autres cités. Les députés ayant très souvent redit ces choses à Baudouin, et Baudouin les ayant fréquemment répétées à ceux qui lui obéissaient, il se décida enfin à sortir de Tarse, et après avoir traversé au gué, et non sans beaucoup de peine, les deux fleuves situés auprès des deux villes d'Adène et de Mamistra, il dressa ses tentes dans le voisinage de Tancrède. Indignés de se trouver exclus des bords du fleuve, les habitants n'avaient conservé que les ponts près des villes, et même il n'était pas possible de s'approcher de ces ponts, car Tancrède avait donné ordre d'en écarter ceux qui pourraient venir à la suite de Baudouin, ne voulant plus traiter comme un frère celui qui l'avait chassé lui-même comme un ennemi. Le comte Baudouin ayant donc dressé son camp sous les murs de la ville, fit demander la paix et solliciter la faculté d'avoir des vivres, non plus à titre gratuit, ni de vive force, mais par voie de composition, et à prix d'argent; car il savait que le cœur de Tancrède était encore irrité de l'insulte qu'il avait reçue tout récemment, et il n'ignorait pas que lui-même lui était devenu odieux, comme l'auteur de cette insulte. D'autre part, la ville était bien garnie de tours, remplie d'armes et d'une nombreuse population, ce qui ne laissait nul espoir de pouvoir la surprendre par un côté faible. En outre, le comte Conon, dont j'ai parlé ci-dessus, était retenu dans son lit par une maladie sérieuse; Baudouin ne voulait ni l'abandonner pour se porter en avant, ni l'emmener dans l'état où il se trouvait, et cependant il ne pouvait demeurer, si on lui refusait la faculté de commercer. Tant de sujets de sollicitude l'agitaient et le déterminèrent à demander la paix. Chose étonnante et aussi rare chez les autres princes qu'habituelle au fils du Marquis, comme par une singulière prérogative! lui qui avait été rendu furieux l'avant-veille par les insultes, les injures qu'on lui avait prodiguées, les dommages qu'il avait eus à souffrir, maintenant on lui demande la paix, et tout aussitôt il l'accorde et la proclame. Qu'il soit joyeux ou qu'il soit offensé, dès qu'on lui propose ce qui est bien, jamais on ne le trouva récalcitrant; pour le disposer au pardon, il suffit de l'inviter à pardonner. Ainsi donc, comme je l'ai dit, dès qu'on lui eut demandé d'accorder la paix aux deux comtes, il répondit qu'il l'accordait, et ne leur refusa point la faculté de commercer, à condition qu'on ne se permît aucune violence sur les marchandises. En conséquence, on allait, on venait, on vendait, on achetait de la ville dans le camp, du camp dans la ville; les hommes armés erraient ça et là au milieu de ceux qui n'avaient point d'armes; ceux qui au dehors étaient accablés de quelque mal, ou que l'ardeur du soleil dévorait, se hâtaient, dans l'espoir d'obtenir quelque soulagement, de venir se mettre à l'ombre et sous l'abri des murailles. Mais cette heureuse trêve, qui laissait respirer tout le monde, ne dura que peu de jours; dès que le commerce fut rétabli, le même jour, et les jours suivants, il s'éleva des querelles, comme il arrive toujours lorsque l'acheteur et le vendeur ne sont pas d'accord sur l'évaluation des prix, ou la qualité des objets vendus.

CHAPITRE XLIII.

La paix est rompue. Combats singuliers.

Une querelle, commencée dans un cabaret par un valet, fut le principe de celle qui remonta jusques aux princes eux-mêmes. Celui qui avait reçu l'offense la jugea plus considérable, en raison des offenses antérieures : celui qui l'avait faite redouta la vengeance qui pouvait le menacer; ainsi tous deux se trompaient dans leur opinion, chacun imputant à son adversaire ce en quoi il avait doublement péché. Des deux côtés on court au glaive, et l'on reprend les armes avec une nouvelle fureur. Parmi ceux du camp qui furent trouvés dans l'enceinte des murailles, les malades furent gardés de près, ceux qui pouvaient combattre furent chassés et accablés de coups, les gens du petit peuple frappés de verges, les nobles retenus et chargés de chaînes. En dehors des murs, on en faisait tout autant pour ceux de la ville qui furent surpris et arrêtés dans le faubourg. Les chevaliers même ne s'en tinrent pas là, ceux du dehors voulurent livrer assaut aux portes de la ville, ceux du dedans ouvrir ces mêmes portes, pour aller combattre. Tandis que nulle barrière n'arrêtait plus ni les uns ni les autres, que la plaine s'offrait à chacun d'eux comme champ de bataille, que de part et d'autre les bannières étaient déployées, les chefs enfin, mesurant chacun de son côté les forces de son adversaire, redoutèrent réciproquement de se hasarder dans une si grande entreprise. Baudouin, comme nous l'avons déjà dit, avait plus de monde avec lui, et ses forces étaient supérieures : c'est pourquoi il se retira un peu en arrière, afin d'enlever à son ennemi, plus faible, l'appui de ses remparts. Tancrède, ayant moins de troupes à sa disposition, avait muni ses tours de projectiles, afin qu'elles pussent opposer une première résistance, et que les traits, lancés du haut des murailles, vinssent suppléer à son infériorité dans le combat qu'il livrerait au-dessous. Ayant ainsi préparé leurs moyens de défense, et pourvu chacun à ce qui excitait ses craintes et ses méfiances, chacun des deux chefs attendait l'attaque de son adversaire, car aucun des deux n'eût voulu attaquer le premier : tous deux au contraire se tenaient sur la défensive. Il y avait pour cela plusieurs motifs, mais le principal était que celui qui commettrait le premier le crime de combattre sous les murailles, celui-là serait regardé comme le plus coupable. Pendant tous ces délais, et comme il arrive toujours entre chevaliers, quelques jeunes gens des deux partis engagèrent entre eux un combat singulier, afin que l'on pût reconnaître lequel des deux partis soutenait la meilleure cause, s'il arrivait que l'on ne vît succomber que les champions de l'un et que ceux de l'autre remportassent la victoire. Mais comme il y eut des deux côtés des triomphes et des défaites, comme des deux côtés également les uns succombaient, tandis que d'autres renversaient leurs adversaires, il ne fut pas possible de savoir lequel des deux avait pris les armes avec le plus de justice. Parmi ceux qui s'exerçaient ainsi aux jeux de Mars dans le milieu de la plaine, le prince Richard, non moins grand par son courage que par sa naissance, excitait les siens au combat, de la parole aussi bien que de la lance. Ce Richard, fils du comte Guillaume, et neveu de Guiscard, avait laissé la ville de Syracuse à son frère Tancrède ; et ayant suivi son oncle paternel, Boémond, il s'était associé avec l'autre Tancrède. Tandis que Richard, volant de tous côtés, franchissait l'un, renversait l'autre, la lance perfide d'un adversaire l'atteignit à l'improviste dans le flanc, et fit bientôt un homme de pied de celui qui était naguère à cheval. Ainsi tombé, à quoi pouvait lui servir son glaive nu, qu'il brandissait autour de lui? La foule ennemie se lança sur lui, car il s'était trop imprudemment jeté en avant des siens, pour se rapprocher de ses adversaires. Seul au milieu de tous ceux qui l'enveloppaient, il fut pris, entraîné, désarmé, retenu captif. Le même accident avait fait tomber plusieurs autres chevaliers, les dégradant d'hommes de selle à la condition d'hommes de pied, lorsque les plus considérables jugèrent dans leur sagesse que c'était folie que ceux qui étaient sortis de leur pays pour combattre des ennemis, tournassent ainsi leurs armes contre eux-mêmes, comme d'un commun accord, puisque, loin de pouvoir affaiblir sans danger le parti déjà le plus faible, ils auraient eu besoin de nouveaux renforts pour combattre les barbares.

CHAPITRE XLIV.

La paix est rétablie.

Après avoir dans leur sollicitude mûrement examiné de semblables considérations, les hommes sages échangèrent enfin la guerre contre la paix. Cependant, irrité par tant d'insultes, le fils du Marquis se fût laissé difficilement persuader, et eût peut-être repoussé de telles pensées, si l'espoir de la délivrance de Richard, le descendant de ses ancêtres, n'eût adouci son cœur, de même que son absence l'avait exaspéré, en sorte que le même individu redoubla tantôt la colère de Tancrède, tantôt le détermina à la paix. De même le comte Conon, que j'ai déjà nommé, et qui était malade dans la ville, et devait être rendu à la paix, servit à fixer les résolutions de ses compagnons. Chacun donc retourna réciproquement auprès des siens; le héros fut échangé contre le héros, le chevalier contre le chevalier, l'homme de pied contre l'homme de pied; quant aux pertes ou aux profits que chacun pouvait avoir faits, on s'en tint formellement au statu quo, ce qui peut être exactement exprimé par ce dicton vulgaire : Celui qui possède possède, celui qui a perdu a perdu. Toutefois les princes ne demeurèrent pas plus long temps ensemble; l'un partit pour aller faire de nouvelles conquêtes; l'autre demeura pour jouir de ce qu'il possédait. Mais ce séjour ne fut pas celui d'un paresseux ; l'homme aux yeux duquel le moindre délai n'était qu'un long engourdissement, ne pouvait demeurer longtemps à la même place. Ainsi donc, après un court délai, Tancrède sortit pour marcher contre les Syriens. Il s'était emparé heureusement de la Cilicie, il espérait s'emparer plus heureusement encore de la Syrie. Avant de partir cependant, il tira vengeance de ce méchant Turc qu'il avait jeté en prison dans Adène, et donna aux gens de Mamistra les lois d'un père plus que celles d'un dominateur. Ces arrangements terminés, il gravit les montagnes qui séparent Alexandrette du petit château de Gaston, passant par un chemin difficile, mais le plus direct de tous ceux qui conduisent chez les Syriens. Là, dit-on, après qu'on s'est élevé sur la cime qui domine toutes les autres, on peut mesurer, de l'œil et de l'esprit à la fois, les rochers et la plaine, les chemins et les lieux où nul sentier n'est tracé, les marais et les terrains plus fermes qui environnent la ville d'Antioche. A la suite de ces montagnes, Tancrède parcourut toute la plaine où se trouvent des fleuves, des bourgs et des villes.

CHAPITRE XLV.

Tancrède se rend à Artasie et délivre Baudouin que les gens d'Antioche avaient enveloppé. Artasie est attaquée par les ennemis.

En arrivant devant Artasie, Tancrède y trouva le comte Baudouin, qui avait heureusement expulsé les Turcs de cette place, mais qui était misérablement bloqué par les gens d'Antioche. Ceux-ci toutefois, en voyant paraître le fils du Marquis, rassemblèrent une partie de leurs bagages, abandonnèrent le reste, et se retirèrent aussitôt. Car il leur sembla, en voyant arriver un seul homme, que tous les chefs de la grande armée se présentaient devant eux, tant la terreur et le tremblement marchaient à la suite de cet homme ; et cependant il avait laissé une partie de ses chevaliers en Cilicie, en sorte que celui qui commandait d'abord cent hommes n'en commandait plus que cinquante. Mais la renommée, qui le devançait pour proclamer la vérité, avait annoncé l'arrivée du seul fils du Marquis, comme elle eût annoncé l'arrivée d'un grand nombre de chevaliers. Cet hôte nouveau entra donc dans Artasie, mais l'accueil qu'il y reçut ne fut nullement proportionné à la grandeur de son mérite. On lui interdisit l'accès de l'intérieur de la place, on ne concéda à lui et aux siens que les remparts extérieurs, soit afin qu'il veillât de là à la plus grande sûreté de la ville, soit afin que les rixes ne pussent recommencer dans l'intérieur; car l'esprit de querelle, tout récemment apaisé, n'était pas encore entièrement éteint. Mais enfin, et quels que fussent les motifs de cet arrangement, Tancrède se trouva le premier au poste du péril, et tous ceux qui n'étaient pas avec lui se mirent à l'abri derrière des murailles plus dures que le diamant.

Cependant les gens d'Antioche, ayant appris que les forces des Latins s'étaient accrues par Je retour de ceux qui les avaient reconnues et éprouvées, et qui prirent la fuite pour leur rapporter ces nouvelles, se disposèrent à remplacer les hommes faibles par de plus vigoureux, à ajouter un plus grand nombre de combattants à un moindre nombre, et firent de nouveau sortir des hommes qui devaient être battus encore ne seconde fois, et sept fois de suite, s'ils étaient envoyés sept fois contre leurs ennemis. Ces hommes donc, afin de ne négliger aucun moyen, se confiant peu d'ailleurs en eux-mêmes ou en leurs armes, préparèrent en outre des artifices. Pendant la nuit ils se cachèrent dans l'ombre, au lieu vulgairement appelé les bosquets de Saint-Pallade. Ensuite, et au point du jour, ils envoyèrent en avant cinq chevaliers, chargés de provoquer les gens enfermés dans Artasie, et pendant ce temps, le combat qu'on préparait à ceux-ci demeurait caché sous les branches et sous les feuilles des arbres. Les chevaliers envoyés en avant ne firent aucun retard, et se montrèrent tout-à-coup, menaçant les murailles d'Artasie. Pendant ce temps, de même que les troupeaux retenaient leurs pasteurs, de même les pasteurs gardaient leurs troupeaux. Les uns et les autres sont également enlevés par les Turcs, rien n'échappe à leur rapacité. Les sentinelles poussent des cris ; au dehors des portes, les pâtres et les gardeurs de cochons font entendre leurs hurlements. Tous répètent cette même plainte que c'est pour leur plus grand malheur que les Francs sont venus les protéger contre les Turcs, et qu'ils sont d'autant plus rudement tourmentés qu'ils avaient espéré obtenir plus de liberté sous la protection des étrangers. Tancrède, en entendant ces lamentations, sort aussitôt de la ville, soupçonnant bien qu'elle est menacée de la guerre. Après avoir examiné l'état extérieur, il juge promptement que ceux qui viennent faire parade de leur courage l'empruntent à des hommes cachés, et que l'audace qu'ils ont montrée leur vient des autres plus que d'eux mêmes. Toutefois, et pour s'en mieux assurer, il envoie à leur rencontre trois Turcopoles, pensant que, si les Turcs se retirent devant ceux-ci, c'est qu'ils sont timides et isolés; que s'ils résistent au contraire, c'est qu'ils comptent sur des auxiliaires. Les cinq Turcs en effet, non seulement ne se retirent point devant ceux qui les attaquent, mais s'avancent encore vers eux pour les repousser. Alors Tancrède, s'étant convaincu plus clairement encore de ce qu'on veut lui tenir caché, se prépare au combat, dispose ses divers corps de troupes, et marche à la rencontre de l'ennemi.

CHAPITRE XLVI.

Mars favorise les Turcs.

Cependant l'ennemi, qui porte des flèches, enhardi par sa confiance en sa grande supériorité numérique, dédaigne, en voyant venir les nôtres, la retraite qui le cache, et se présente ouvertement, rougissant de s'être dérobé à la vue, car il pouvait attaquer chacune de nos lances avec dix arcs, et peut-être plus. Les Turcs viennent donc combattre les Latins; habitans du pays, connaissant les localités et les hommes qui y demeurent, ils s'attaquent à des pélerins, à des hommes qui ne connaissent ni les localités, ni ceux qui les occupent. Au premier choc la lance agit avec vigueur, la lance transperce, la lance renverse : bientôt cependant, succombant à une si grande entreprise, elle ne peut percer entièrement tant de petits boucliers, de poitrines et de cuirasses. Tantôt les éclats d'une selle de cheval brisent une lance, tantôt la pointe d'une autre s'émousse, et la lance en est raccourcie; tantôt le glaive des Turcs en coupe une troisième par le milieu, en sorte qu'on dirait que celui qui la porte est arrivé en homme de pied et armé d'un bâton, plutôt qu'en chevalier muni de sa lance; d'un autre côté, l'arc, plus modeste, mais plus prodigue de blessures, lance toujours des traits, blesse très-fréquemment, n'est jamais abandonné de celui qui le porte, et est très-rarement brisé; de loin, de près, en avant et en arrière, il est également propre au combat; et lors même que le but auquel il vise n'est pas atteint, et qu'il est trompé dans sa direction, souvent, par le seul effet du hasard, ses traits ne sont point lancés en vain. Ainsi donc, la fortune favorisant les uns et contrariant les autres, de plus Baudouin et Tancrède, les deux chefs, ne pouvant s'entendre l'un l'autre, les Chrétiens, divisés entre eux, sont frappés de désolation et repoussés jusque sous les murailles de la ville. Alors les Turcs dressent leur camp en face d'Artasie, et font de la nuit un jour nouveau, veillant sans cesse pour se garder.

CHAPITRE XLVII.

Artasie est confiée aux soins de Baudouin.[7]

Le jour du lendemain avait paru, lorsque les ennemis, retournant à Antioche, affranchirent les nôtres de toute crainte nouvelle. Alors le fils du Marquis reçut l'ordre de sortir ; et, comme il n'y a jamais aucune confiance entre ceux qui partagent le pouvoir, il fut chassé même de la muraille extérieure qui lui avait été concédée. Le fils d'Eustache confia alors le gouvernement d'Artasie à ce Baudouin, sous le pouvoir duquel la ville d'Édesse a fleuri dans la suite pendant un long temps ; et Baudouin lui-même partit pour Édesse avec les deux autres chefs, savoir Airard et Conan.

Tancrède sachant bien que la guerre est la vie du chevalier, et qu'on n'est jamais plus en sûreté que dans la guerre, alla occuper les montagnes voisines, attaquant de nombreuses cohortes avec une petite troupe. Les collines des barbares tressaillirent en entendant retentir un si grand nom : parmi ceux qui les habitaient, les uns se hâtent de fuir, d'autres se portent à la rencontre de Tancrède, d'autres attendent sans crainte, selon que les uns sont unis aux Francs par une foi commune, et que les autres en sont séparés par leurs fanatiques erreurs. Ceux donc qui connaissaient le Christ accueillirent les serviteurs du Christ arrivant au milieu d'eux, quant à ceux à qui ce nom était inconnu, parce qu'on ne leur en avait pas parlé, ou qui le dédaignaient tout en le connaissant, la frayeur les poussa à abandonner les villes de Barisan et de Hersen, et la fuite fut la ressource de leur frayeur. Dès qu'ils furent partis de cette dernière ville, ceux qui y étaient demeurés appelèrent le fils du Marquis; et quand il y fut entré, ils l'enrichirent, en lui fournissant des vivres en grande abondance. Ainsi après ce changement de résidence, l'exilé même est plus heureux que l'hôte resté dans Artasie, car il n'éprouve aucun dommage, il n'est exposé ni à la mort, ni aux fers, tandis que les ennemis, selon leur usage, reviennent autour de cette ville, préparent des embûches, et cachent la guerre sous les feuillages des bois. Tout le butin qu'ils enlèvent, les mulets et les muletiers, les chariots et ceux qui les conduisent, ils les montrent en spectacle aux habitants. Les bêtes de somme gémissent sous les fardeaux de paille dont on les couvre comme de manteaux; elles marchent, connaissant le péril qui les menace, comme si elles ne le prévoyaient pas. Déjà elles étaient arrivées auprès du fleuve qui arrose les champs de la ville de Balène, déjà on les voyait de la ville, quand elles furent aussitôt prises et enlevées, tant ceux qui s'étaient associés pour enlever du butin s'empressaient de se devancer les uns les autres. Ah ! malheureux que vous êtes, pourquoi enlevez-vous du butin, vous qui devez être bientôt enlevés comme un butin? Pourquoi massacrez-vous, pourquoi enchaînez-vous, pourquoi tourmentez-vous, vous qui devez être bientôt tourmentés, enchaînés, massacrés? A peine en effet les portes de la ville se sont-elles ouvertes pour ceux qu'elle renferme, qu'ils se heurtent contre la troupe placée en embuscade qui chercha à les attaquer, et parviennent enfin à la repousser.

CHAPITRE XLVIII.

On va assiéger Antioche. Description du site de cette ville.

La ville donc étant assiégée, et tout espoir d'y rentrer étant perdu, tous ceux du sang latin qui étaient sortis furent poursuivis et chargés de chaînes ou frappés du glaive par les Turcs. Le ciel cependant eut pitié de tant d'affliction; et comme les Francs se hâtaient d'aller assiéger Antioche, les gens d'Antioche abandonnèrent la ville qu'ils attaquaient. Cette vénérable armée de rois, traversant donc les villes et les bourgs du voisinage, ainsi que le fleuve Farfar, qui coule tout auprès, alla dresser son camp près du faubourg d'Antioche, mise en émoi par un tel événement. Deux montagnes placées l'une au midi, l'autre au nord, resserrent la plaine au milieu de laquelle est située Antioche. Au couchant, la mer bat de ses flots le commencement de cette plaine, mais plus elle se prolonge vers l'orient, et plus elle s'élargit, et semble repousser les montagnes. Le Farfar de Damas, qui vient du midi, traverse cette même plaine et l'arrose dans la marche tortueuse qu'il suit jusqu'à la mer. La montagne du milieu, dans la chaîne du midi, est très voisine de la ville; en de certains points, elle s'incline même sur elle, et la couvre de son ombre, de telle sorte qu'elle n'en est séparée que par un sentier. La ville est établie au lieu où la montagne commence à s'abaisser en pente vers le défilé, étant ainsi bornée sur sa longueur, d'un côté, par le fleuve, de l'autre, par la montagne. Quoique le flanc de cette montagne soit inhabitable, la ville s'y prolonge par des murailles qui s'élèvent jusqu'au sommet, sur lequel a été construite une citadelle. De l'autre côté, elle descend pareillement jusqu'au fleuve ; une moitié de la ville suit le cours du fleuve vers le couchant, et s'en éloigne un peu à son extrémité occidentale, tandis que vers l'orient l'autre moitié en demeure à une plus grande distance : mais dans cette dernière partie, les doubles murailles qui l'enferment sont plus solidement défendues par un marais dont les eaux rendent le terrain mobile, et lui ôtant toute fermeté, en font un rempart plus ferme que ne serait toute construction de la pierre la plus dure. Il n'y a donc que le côté de la ville faisant face au soleil levant qui soit accessible, et cela vers son milieu, c'est-à-dire par la porte inférieure. Car, vers la porte supérieure, un rocher coupé à pie présente un précipice que l'œil de l'homme peut bien mesurer, mais que ses pieds ne sauraient franchir.

CHAPITRE XLIX.

Ordre des assiégeants.

Sur un autre rocher situé en face, et non loin de celui dont nous venons de parler, Boémond dresse ses bannières, qui se prolongent en descendant jusqu'à un chemin qui aboutit à la sortie de la porte. Ce chemin forme un remblai tout près de la même porte; et c'est là que Tancrède établit son camp, se trouvant ainsi plus rapproché de la ville que les autres, à la distance du trait d'une fronde. Après lui se placèrent le comte de Normandie et ceux qui suivaient ses drapeaux, et le comte de Flandre entre celui-ci et Tancrède. De l'autre côté, étaient les comtes de Blois, de Boulogne, d'Albemarle, de Mons, de Saint-Paul, et Hugues le Grand, qui tous étaient engagés envers le comte de Normandie par les dons qu'ils en recevaient, quelques-uns même par l'hommage qu'ils lui rendaient. A la suite de ceux-ci, et jusques aux bords du fleuve, les camps des autres héros occupent dans la plaine le rang que je vais assigner à leurs noms dans cette page, le duc Godefroi, l'évêque du Puy, le comte Raimond. Dans cette première disposition de campement, les assiégeants avaient donc investi l'un des quatre côtés de la ville, et les autres demeuraient libres. Celui qu'ils occupaient avait pour eux l'avantage d'être dans le voisinage de la plaine ; les autres avaient pour barrières le fleuve, le fossé, la montagne, qui les rendaient inaccessibles. Dans la suite, et selon les temps, ils changèrent souvent l'ordre de leurs positions, quelquefois lorsque les attaques de l'ennemi les y forçaient, d'autres fois lorsqu'ils avaient eux-mêmes l'intention d'attaquer l'ennemi. Le rocher qui dominait le camp de Boémond semblait d'un accès très difficile, et cependant il était très commode pour les Turcs, qui descendaient du haut de la montagne sur cette position, et venaient de là lancer leurs flèches, puis, après avoir semé la mort dans les rangs des nôtres, ils allaient, légèrement armés, se réfugier derrière leurs murailles, tandis que les nôtres, plus pesamment armés, ne trouvaient aucun moyen de monter après eux pour les poursuivre. Afin de résister à ces incursions, on releva les terres au-dessus du rocher qu'occupait le camp de Boémond, et on les entoura d'une muraille, dont la garde fut confiée au vaillant Hugues le Grand.

Les Turcs avaient coutume aussi de sortir par les deux portes du côté du nord, lesquelles débouchaient au-delà et en deçà du fleuve, au grand détriment de notre armée. La porte qui aboutissait en deçà du fleuve fut bloquée par le duc Godefroi, en sorte qu'il parvint enfin à fermer cette issue : dans le premier combat qu'il soutint, il eut à déplorer la mort du marquis Garnier. L'autre porte, plus éloignée, par où les ennemis sortaient fréquemment, en traversant le pont qui l'avoisine, le comte Raimond résolut de la bloquer, car la plaine, située au-delà du fleuve, et sur laquelle aucun camp n'avait été dressé, offrait un vaste champ aux excursions des Turcs. En conséquence on jeta un pont sur le fleuve ; des poutres furent établies en croisière sur les bateaux qui formaient le pont, et ces poutres furent unies ensemble et surchargées, à l'aide de claies que l'on posa par dessus. Le rivage se trouvant ainsi prolongé des deux côtés, on put dès lors traverser le fleuve, et le comte Raimond le traversa en effet pour aller bloquer l'issue de la porte dont je viens de parler. Les localités secondèrent l'assiégeant et lui donnèrent le moyen de mieux établir son blocus. Sur ce point la terre était élevée en petite colline, au haut de laquelle était construit en pierre un temple, que les Turcs appellent vulgairement une mahomerie. Ce temple, ainsi placé tout près et en face de la porte sur le fleuve, offrait au comte une position avantageuse. Il fit faire tout ce qui manquait pour fortifier son nouveau camp ; savoir, un fossé, qui fut tracé en cercle et qui lui donna un double point de résistance, d'une part dans l'ouverture de cette grande cavité, d'autre part dans l'escarpement d'un tertre, que l'on éleva à l'aide des terres retirées du fossé : au dessus de ce tertre le comte fit construire un mur, bas par lui-même, mais élevé par le courage de celui qui le défendait. De plus en plus resserrés par ces divers travaux, les Turcs en avaient d'autant moins la possibilité de nuire aux assiégeants, car ceux-ci leur enlevaient ainsi les moyens de se répandre en dehors, selon leur usage. Vers le couchant cependant il restait encore une porte par où ils pouvaient faire du mal aux nôtres, et qu'il était difficile d'assiéger.

CHAPITRE L.

Difficultés du siège.

La montagne et le fleuve qui enfermaient la ville dans un défilé opposaient de grands obstacles au succès du siège. Ces deux barrières empêchaient, l'une de traverser au gué, l'autre de descendre vers la ville; en sorte que les étrangers ne connaissant pas les localités se trouvaient toujours éloignés, tandis que les habitants du pays passaient aux gués qui leur étaient connus, et alors, se mettant en embuscade sur le chemin qui descend vers le port, souvent ils l'inondaient du sang des Chrétiens. Il n'y avait aucun moyen de se rendre du port à notre armée, ou de notre armée au port, sans une escorte considérable, et cela même n'était pas toujours suffisant, tellement que la faculté qui restait aux Turcs de disposer librement d'une seule porte compensait pour eux le blocus que les nôtres avaient établi devant les autres portes. Tancrède eût réussi sans doute à porter remède à ce mal, comme la suite le fit bien voir, mais alors il se trouvait en position plus près des murailles, et était place au premier rang pour résister aux fureurs des Turcs. Souvent il passait à jeun toute la journée, exposé aux rayons du soleil, et la nuit il veillait encore aux fraîcheurs de la rosée. Lui seul supportait ainsi tout le poids de la guerre et ne pouvait même y suffire. Cependant les ennemis, cédant aux puissants efforts de cet homme, cessèrent de le provoquer, et se retirèrent dans leurs tours et dans leurs points de défense. Alors, ne pouvant demeurer en repos, Tancrède, rempli d'audace, se porte, de l'orient qu'il a vaincu, vers l'occident qui n'est point soumis : là ayant découvert une muraille en combattant les ennemis, il s'écrie que voilà une place forte bien disposée pour son service, et cependant il y avait à peine un commencement de fortification. O passion de la gloire! quelle audace! quelle témérité! En d'autres occasions, ô Tancrède, je t'aurais appelé vaillant, ici je puis t'appeler téméraire : en d'autres circonstances rempli de fermeté, ici tu te montres inflexible. Dans d'autres rencontres, l'avantage de la position, l'espoir d'être secouru, une nécessité pressante, ou toute autre circonstance dans laquelle quelque voie demeurait ouverte à la prudence, ont pu du moins te servir d'excuse ; mais ici tout t'accuse de témérité, et la muraille qui est vieille et tombe en ruines, et la possibilité d'être attaqué par des brigands vigoureux, et le voisinage de l'ennemi, et l'éloignement de tes compagnons d'armes ; car, pour que tout conspire à t'accuser, ayant traversé le fleuve, tu te trouves séparé de tout auxiliaire, et s'il arrivait (ce que Dieu veuille prévenir) que tu vinsses à succomber sous les armes des Turcs, tu serais rôti et tu passerais dans le ventre de tes ennemis, plus promptement que la nouvelle de ta captivité ne parviendrait aux oreilles de tes amis. Tu demeures, cependant; tu demeures, tu combats, tu assièges, tu fortifies une porte, tu ébranles une autre porte; tantôt tu attaques celle de l'ennemi, tantôt l'ennemi attaque la tienne. Tous les hommes de l'occident, si nombreux qu'ils puissent être, combattent à l'orient; toi seul, du côté de l'occident, tu te contentes d'avoir avec toi un petit nombre de compagnons d'armes, mais vigoureux : car ce point fortifié dont je viens de parler, étant assez resserré, ne pouvait contenir beaucoup de monde, et suffisait à peine pour enfermer quelques hommes.

LI. ― Tancredus 700 Turcos ad praedandum egressos delet.

Studuit namque primo ut ad initium redeam, rem clam gerere Tancredus, quatenus lateret cives qui nullo sole intermisso, in partem illam egredi herbas messuri consueverant: inde fuit quod claustrum illud subiit nocturnus: illi vero nescio quo auspicio in hanc ipsam suspicionem ducti, primo die paucos ipsos a longe emittunt messores, quatenus hoc pateret examine, si novas formidare insidias debuissent: quo viso, nostri mox se abscondunt, nec exit quispiam. Redeunt itaque Turci qui exierant intra moenia, nullo turbati armorum incursu: similiter die postera exeunt, sed et plures, et castro propius; fecerat eos jam tutiores dies hesterna, quae transierat tuta herbilegos incolumes ducens ac reducens. Tunc vix Tancredus leones cohibet, visis prope ovibus astare. « Sustinete, inquit, adhuc modicam hanc dieculam, viri fortes: cras, ni fallor, incidet in retia nostra praeda uberior. » Sicut praevidit, sic accidit: nam bis jam praetentato aditu, et biduana herbae sustentata penuria, die tertia hinc tuti egrediuntur, hinc coacti; et quia propiora urbi prata messuerant: quia de Francorum praesentia adhuc haesitabant, et multi exeunt, et Francos transeunt. Tunc ruptis claustris Tancredus irruens, quid prudentia audaciaque junctae possent, subito ostendit: qui in medios irrumpens, tanto avidius in ore gladii omnes absorbet, quo acrius eorum viscera torrentur, quibus sustenta est inter pocula sitis triduana. Ne longum faciam: caesis circiter septingentis, caesorum capita Tancredus 70 Appodiensi transmittit episcopo, decimam de triumpho: quibus oblatis, episcopus gemino percellitur gaudio. Tum de amici victoria, tum de sibi impensis in allegatione muneris honore et gloria. Eodem itaque remunerat victorem numero marcharum, quot et ipso donatus fuerat cervicibus peremptorum. Tancredus eo multum aeris tempore commilitonibus suis debebat, in loculis nihil habens. Gaudium igitur et exsultatio comitata sunt pecuniam, quae mox ducem absolvit a debito, militumque inopiam distributo relevavit argento. Forte etiam contigit ut missum a praesule nuntium alius praeierit non missus; quo audito, statim dispergitur, quod nondum habebatur: mox alios ditat, qui adhuc egebat, ita enim dicebat in corde suo: « Thesaurus meus sint milites mei; egeam ego dum ipsi abundent, non sollicitor habere; sed habentibus imperare. Onerent hi argento marsupia; ego eos curis, armis, sudore, tremore, grandine, pluvia. » Quos tamen die bellis, nocte vigiliis fatigatos ipse leniter supportabat vici debitae subeundo, qua vulnus excusaret, seu morbus: suam vero nunquam dominii reverentia desidem fecit; quin ipse et semper explebat suam, et non solum, ut praescriptum est, supplebat, sed et praeripiebat alienam.

LII. ― Singulari certamine Tancredus tres Turcos confodit.

Quod dum saepius ageret, contigit ut uno comitatus Achate ad excubandum egrederetur, lorica galeaque cessantibus, accinctus gladio equitabat, puer hastam gerebat et clypeum: item armati tres excubabant Turci, quos Antiochiae porta emiserat: errabant autem alii aliorum ignari: nam longiusculum castra ab urbe spatium dirimebat; frutices, monticulos, convalles interjiciens, aptas insidiis latebras. At duobus tres compertis, irruunt in quem alterutrum irruant ignari. Quinimo miseri, fugite: fugite, inquam, Castoris, Cyllarum, Achyllis fraxinum; dextram Meleagri, animos Tydei, Herculis trinodem, Ajacis septemplicem: haec enim omnia unum hunc bellatorem armant: frustra lacessitur; ultro ipse occurrit omnibus his armatus, quem fugere cautum est, exspectare stultum, impetere furiosum: verumtamen quoniam invitum qui servat, idem facit occidenti. irruite ocius, ut quantocius corruatis: corruite subito, ut supersit Marchisides in aeterno. Qui occursum aspiciens dementem, velociorem, ut fit, arrepta fraxino occursorem transfigit. Pelta et thorax alios tueri solent, sed alii objectae perfossori: hic perfossor nullam sinit esse loricam fidelem, nullam non fallacem: hic percussor de galea facit mitram, de clypeo pallam, de thorace subuculam; perforat denique ut linum lignum, ut cannabem calybem, ut lanam, lammam: sed primi medius, nece conspecta, fit tardior: ut tardioris, ultimi subsidio fulciretur. Infelix qui modo velociori praecursum invidebas: nunc segnioris beatam praefers tarditatem; et id tamen frustra: uni siquidem debentur dextrae velox et tardus, unus quippe ambos aggrediens, hujus adhuc obviantis frontem dissecat, illius fugam tergo sistit trajecto. Sed est quod stupeam, nec satis valeam stupere: cum homo tam pretiosus laudis emptor, mox praesentis osa armigeri silentio concluserit adjurato: pudorne, an religio, an adhibendi fidei diffidentia causae fuerint, prorsus ignoro: nam si pudor; quid aliquando quis ducet honori, qui armatos tres uno perimere impetu ducit pudori? quod si religio; monstri simile aiunt pisces sub aratro scatere: ast ego longe monstruosius tam cupidum laudis laudem fugere. Denique tam clarissimus bellator tot difficilia aggressus, tot aspera perpessus, tot certamina supergressus, facile fidem impetret, praesertim strage armis vicinia testibus, ante omnia lingua ipsius, cui ut nulli certius credebatur: verumtamen latente causa effectus patuit, causa, inquam, silentii effectus caedis patuit etiam longo tempore post rei series, ut adjuratus armiger diem silentii complevit praefixum.

LIII. ― Christianorum patientia in dura hac et longa obsidione.

Monet me tempus ad intermissam redire obsidionem, ut vel quantulam de sudore tanto qui sudavere accipiant mercedem: nam in ejus exercitu jam fere octimensis mora multi strenue multa; maxime majores viri majora fecerunt: socialiter autem summi, mediocres, et imi gravia pertulerunt, famem, terraemotum, aquarum inundationem, aeris terrores varios, impetus quoque nunc coeli ruentis, nunc belli ingruentis: prodigia quoque et visiones: hae multis clam, illa cunctis palam coelitus effulserunt: quorum singula si suis ordine, modo, dignitate explicem: nimis interim sileat Tancredus sicut quietis scriptor, ita silentio indignus. Porro cymba nostra sero veniat in portum, si tanti procellas pelagi sulcare aggrediar: quis enim de Godefridi viribus stupendis praesumat, cujus ense trajectus Turcus duo factus est Turci: ut inferior alter in urbem equitaret, alter arcitenens in flumine nataret. Aut quis illud Raimundi digne admiretur, quod saepius occurrenti Antiochiae solus restitit, quod interdum fossas, interdum muros supergressam viriliter repulit: imo quod nullo exercitus remoti fretus auxilio, pontem obsedit. Nonne sola Flandrigenae Roberti lancea singulariter suum expostulat scriptorem? quem dum quotidianis mortibus Antiochiam ditat, quotidiano comes equo pauperatur, ut scilicet fallente damnum ardore laudis, aliquando principi tanto deesset equus, nisi succurreret vicatim mendicatus. Deferebatur pelvis patula per tabernas, quam rem miserantia supplebant comiti equum, macellum ex caupona. Porro quid simile illi saecula nostra viderunt, quod ducenti circiter semiermes XV, millia armatos pars major asinarii caballarios, languidi fugavere robustos? cujus victoriae fertur Blesensis comes dux fuisse Godefrido Boamundoque sociatus, unde septingentorum et eo amplius capitum asportatio Antiocheno spectaculo facta est ostentatio lugubris, inter quae sigillatim palis affixa, quantam putas illud Blesensi gladio gloriam contulit, cujus oculorum distantia semipes fuit? Horum ut dixi via centifida iterum me revocat, nedum singulis vagabundus insistam; a coepto tramite devius aberrem. Celebrent suos Normannia, Flandria, Robertos, reliquos duces occidens reliquus: mihi unus Marchisides sufficit, cui non sufficio vel totus. Ignosce Gallia scriptoribus dives, juvat me Antiocheno vacare principi, praesente me gesta liberius persolvam debitor creditori. Verumtamen ne nulla bene meritos silentium meum mercede remuneret, compendiosum quippiam conabor perstringere, quod scriptura posteritas prolixiori valeat stylo explicare.

LIV. ― Graves obsidentium angustiae.

Igitur a tribus ventis urbe obsessa, Auster solis nullum perflavit obsesssorem; in latere illo nihil humidum, nihil planum, quae incommoditas commoda civibus clausores exclusit, clausos absolvit. Illinc insidiae, illinc duri viatoribus occursus; cum aut egrediens Francus victualia quaereret, aut inventa regrediens afferret. Tantus populus, tot gentes, tot millia multo indigebant pecore, multa cerere. Syria, Cylicia, Rodus, Cyprus opulentissima, quaedam insulae, quaedam regna exercitum alebant, sed parce tamen: licet Chio, Samo, Creta, Mitilena, aliisque famae minoris pene innumerabilibus insulis adjutae. Aderat imperatoris Alexii praeco, qui ad comportandas segetes terra marique populos urgebat. Coeperat cum hyeme obsidio, per quam evoluta universos hiemis pertulit horrores; aquae diluvia, nunc subita, nunc continua, tantos coeli terraeque motus; ut seluto clementorum foedere, haec ad summa surgere, illud ad ima corruere videretur. Nam quid de turbinibus, quid de ventorum rabie dicam? Illis grassantibus, nec tentorium stabat, nec mappale, vix palatium seu turris. Durabat sub jove juxta cum plebe nobilitas, hiems neutri parcebat: tanto tamen nobilitati asperior, quanto est durior rusticus milite, laborifer delicato. Tot procellas sociabat esuries, esuriem mors: mors passim habenis laxis et homines praecurrebat, et bellorum solatia equos, rarum erat in castris stabulum, cui fames novem sublatis, decimum reliquisset. Armorum quidquid ferri erat et calybis corripuerat rubigo, clypeos dimiserant clavi et coria; hastae, sellae materies lignea, paucorum erant integrae, multorum resartae, nullorum lucidae, nonnullorum nullae: sine nervis vacabant arcus, et sine arundinibus sagittae, undique inopia, undique calamitas, undique desolatio.

LV. ― Mira Christianorum fiducia.

Dura haec nimis et tristia, cum subito gravia gravibus cumulantur, succedente Piscibus, Ariete, vere hiemi cujus temporis herba Medorum Persarumque equos umero, de tantis militum qui urbem obsederant copiis, vix 200 corrogantur, in equis obviam profecturi. In his tamen asini bona pars supplent vicem equorum: nam forte equos, gens nostra nil tale veriti, longe miserant frumentatum. Igitur tam exilis numerus adversum quindecim millia, sicut ab his qui adfuerunt didici, ad pugnandum egreditur: mira audacia! saeclisque omnibus praedicanda! in procinctu hoc duces fuisse memorantur Godefridus, Boamundus, Blesensis Stephanus: ii cum ad eum venissent, quem corrupte vulgus pontem Ferri pro Farfar nuncupat, visis ultra procul hostibus, non restant ut timidi, transeunt ut timendi, praecedit Boamundus, subsequitur Godefridus, in subsidio est Stephanus.

LVI. ― Hostes aggrediuntur pauci et fugant.

Monticulus trans, et prope pontem in planitie exstat, sub ipso exspectant nostri, per ipsam quae amplissima est Turci advolitant: prospexerant enim nostros a longe, mirati qua fiducia gens tam modica pontem transmearent. Illa autem transmeatio tam prudens quam audax, magnum incussit terrorem hostibus, nostrorumque paucitatem, plurimae multitudinis opinione cumulavit. Ideo Turci cum appropiant substant, metuentes ne mons praescriptus paucos ostenderet, multos absconderet: ipsum hoc simulantes Christicolae. hastas vexillis armant, singula singulis aptantes, quasi tot abderent agmina, quod proderent vexilla: moxque nihil cunctati, erectis hastis, tali hostes perturbant impetu, ac si falconum turba fulicas impetisset. Surgit pulvis, sonant arma, ungulae perstrepunt, clangunt buccinae, oculi caligantur, aures vacant, corda hostium stupent, ut plura timeant e latebris surgere Francorum millia, quam viderint vexilla. Dictu mirabile et tanquam a fide alienum! terga quantocius vertunt, multitudo tanta, paucis de Christi numero amissis, majore in his Gunano comite Britannico, qui animis furentibus, uno contentus socio, Persarum exercitum primus invadere praesumpsit. Illius mihi juxta pontem in via longo tempore post ostensus est tumulus, quantum licuit, ut gentis est pietas, saxo et cruce decoratus. Sed adepti victoriam Franci, fugam persequuntur, brevi tamen instantiam longam prohibentibus equitum raritate, equorum tarditate, utrorumque inedia. Referunt ad castra signum victoriae 700 caedis exercitae capita: prius tamen praedicto comite, sociisque martyrii, prout res tulit, consepultis. Illa, si memini, luce haec facta sunt, qua Latinorum gens ventri et carnis edulio studiosus indulgent, cinere vertices in crastino aspersuri.

LVII. ― Patria auctoris hujus historiae. Fames in urbe.

Nox sequens robore horribili coelum intecit, ut qui in occidente positi cernerent; oriens pugnat illico clamarent. Vidi egomet signum illud cum adhuc in paterna domo Cadumi adolescentulus degerem, nondum mihi visa seu nota nisi nomine tenus Antiochia: sed nec Roma. Stupuerunt multi illo viso, qui omnes uno ore bellum indixerunt ac sanguinem: sed, reversis ad socia arma victoribus, allata palis capita infiguntur, pali tellure ante muros in conspectu hostium seriatim. Inventum est unum inter caetera et hoc memoriale ab oculo ad oculum semipedalem distantiam habens. Clamant qui infigunt, spectantibus de muris civibus: ecce spes vestra, ecce minae vestrae, ecce adversus Francos vires corrogatae, eadem vobis stipendia reservamus, similis exitus similes manet, inclusi estis, erepta est fuga, consumpta Ceres, fames inducta, subsidium ademptum, adversa omnia. Viso auditoque quod gesserant Franci, ac dixerant: Urbs trepitat, nec de caetero sicut prius portas aperit, tabescit in fame, luget in timore; in hac ver continuum calamitate transigunt, panis inopiam verna copia frondibus herbisque more pecudum levantes. Tunc Cassianus, hoc erat principis inclusi nomen, dat edictum, et qui scrutentur mittit, ut apud quem civium inveniretur annona; dimidiam ipse ad curiam mitteret; de reliquo ut posset, vitam sustentaret. Civitas, hoc audito, grave ferunt, tolerant tamen: annonam dimidiant, hoc curiae illud vitae; mitigat damnum usus ipse damnorum, maxime quod bellatricem manum sumptus ille alere debebat.

LVIII. ― Multi duces ab obsidione recesserunt.

Abscesserant interea ex castris exosi taedio comites Blesensis in Cyliciam, Laodiciam Normannus; Blesensis Tharsum ob remedium egestatis, Normannus ad Anglos, spe dominationis. Angli ea tempestate Laodiciam tenebant, missi ab imperatore tutela; cujus fines vagus populabatur exercitus, ipsam quoque cum violentia irrumpere tentantes, in hac formidine Angli assertorem vocant praescriptum comitem, consilium fidele ac prudens. Fidei fuit fidelem domino suo virum, cui se manciparent asciscere, jugo Normannico se substraxerant, denuo subdunt, hoc prudentiae, gentis illius fidem experti et munera facile redeunt unde exierant. Igitur Normannus comes ingressus Laodiciam, somno vacabat et otio; nec inutilis tamen dum opulentiam nactus, aliis indigentibus large erogabat: quoniam conserva Cyprus Baccho, Cerere, et multo pecore abundans Laodiciam repleverat, quippe indigentem vicinam Christicolam et quasi collacteam: ipsa namque una in littore Syro et Christum colebat, et Alexio serviebat. Sed nec sic excusato otio, praedictus comes frustra semel atque iterum ad castra revocatur. Tertio sub anathemate accitus, redit invitus: difficilem enim habebat transitum commeatio, quae comiti ministrare Laodicia veniens debebat.

LIX. ― Obsidentium ducum stationes.

Principes alii propiora occupaverant municipia, ideoque facile alebat eos opportunitas commodior. Duci sedium contigerat copiosa, populosa civitas et vinosa. Vallem propinquam tenebat Flandriae comes, in qua Balena, Barthemolin, Corsehel, Barsoldan oppida erant, praeter haec complura: inde est quod adhuc illa dicitur Valliscomitis, sicut etiam sedium ducis civitas: porro Emma et Harenc, Tancredo serviebant, cumque his multa et proxima castris et uberrima. Ipse primus adventaverat omnium, sicut supra memoravi, praecursor: quae praecursio illud vulgi effectu suo corroborat, qui primus nascitur, primus pascitur; nam ubi fames increbuit, ipse opulentus neminem de domesticis suis a mensa exclusit, multos ab aliis exclusos suscepit ac fovit. Vallis Doxa Boamundum alebat, quae merito tale sortita est nomen, si quidem ipsa inter caeteras vallium gloria messibus, vineis, arboribus, rivis exuberat, ut antiquitus Dapne, quod apud Graecos amoenitas sonat dici mereretur, Antiochiae contigua ab austro magno indiguit tutore, qui esuriem civium arcere sufficeret a copia alimentorum. Habebant et alii principes alia oppida, quorum memoriam dies longos delevit: non delevit tamen Raimundo comiti Rubeam, Rufam, Arcican, Belmesyn, municipia servisse.

LX. ― Gravis in exercitu fames.

Sic primates provinciam occupaverant. Ast alii famae minoris, licet magnae multa penuria afficiebantur: quoniam quidem nec exire mors, nec manere fames geminae quasi sine medio angustiae populum dimittebant. Induxerant enim famem mora longa, et populus infinitus; porro non erat dies qui obsidentium aures de egressorum ad victualia nece non terreret audita: principes tamen nunc hic, nunc ille vicissim praesidium viatoribus ferebant, interdum et ipsi praesidio egentes: nam supra memorata illa australis porta semper insidiis patens, nunquam desistebat cohortes fundere, quae augusta viarum obsiderent, sicque viatoribus occurrerent ignaris. Jam vero acrior altera, id est fames praeponderavit, quae spreta nece huc illuc palantes, veluti apum examina misit exercitum. Quid fames non spernit? ad quid non impellit? quem pudere sinit? Illa fuit etiam Guidoni Rubeo Wilhelmoque agnomine Carpentario abscessus causa, viris illustribus interque palatinos regis Franciae non obscuris: iis, inquam, abire parantibus, Boamundus adest. « Et quam, inquit, vobis requiem quaeritis, nihil de communi labore solliciti? nobiles estis, patet via, est hic tentoria manebunt ad aeternum nominis imo generis vestri [ f., infamiam] publicae reservanda cloacae » Discedunt illi infamiae securi, fames stimulis contemnit infamiam: comitem sequuntur Stephanum qui in Cyliciae finibus quietem agere supra scriptus est. Unius generationis, unius moris viri, unanimiter laborem oderant, otium sectabantur, pugnaces tamen: sed inter bella deliciis assueti.

  CHAPITRE LI.

Tancrède détruit un corps de sept cents Turcs qui étaient sortis pour enlever du butin.

Pour en revenir au commencement de cette entreprise, Tancrède s'appliqua d'abord à la, conduire en secret, afin qu'elle fût entièrement ignorée des habitants de la ville, qui avaient coutume de ne pas laisser passer un seul jour sans se diriger vers ce côté pour y aller chercher des fourrages. Ce fut pour ce motif qu'il se rendit pendant la nuit vers cette position. Les assiégés cependant, ayant conçu quelque soupçon, je ne sais par quel motif, n'envoyèrent le premier jour que quelques fourrageurs, qui se tinrent éloignés, voulant reconnaître par cette première épreuve s'ils avaient lieu de redouter de nouvelles embuscades. Mais les nôtres s'en étant aperçus, se hâtèrent de se cacher, et aucun d'eux ne se montra. Les Turcs, qui étaient sortis, rentrèrent donc dans la ville, sans avoir été troublés par aucune rencontre de gens armés. Le lendemain, ils sortirent pareillement, mais en plus grand nombre, et s'approchèrent davantage de Tancrède, car ils s'étaient rassurés par la journée de la veille, en voyant que ceux qui avaient fait le fourrage étaient sortis et rentrés sains et saufs. Tancrède eut grand-peine à contenir les lions, lorsqu'ils virent les brebis si près d'eux : Attendez, leur dit-il, attendez encore seulement un petit jour, hommes vaillants : demain, si je ne me trompe, une plus riche proie viendra tomber dans nos filets. Ainsi qu'il avait prévu, ainsi arriva-t-il. Déjà les Turcs avaient tenté par deux fois de s'approcher; déjà ils avaient pendant deux jours souffert le manque de fourrage, le troisième jour enfin ils sortent, en partie rassurés, en partie poussés par la nécessité ; et comme ils avaient déjà moissonné les prés les plus rapprochés de la ville, comme de plus ils n'étaient pas encore parfaitement sûrs que les Francs ne fussent pas dans le voisinage, ils sortent en grand nombre, et dépassent le lieu où les Francs étaient postés. Alors Tancrède, rompant les barrières, s'élance pour montrer tout-à-coup ce que peut la prudence unie à l'audace. Se précipitant au milieu des ennemis, il les fît tous succomber sous le glaive, les attaquant avec autant d'ardeur qu'en pourraient montrer en buvant des hommes dont les entrailles déchirées auraient pendant trois jours supporté les tourments de la soif au milieu de boissons abondantes. Pour dite le fait en peu de mots, après avoir tué environ sept cents hommes, Tancrède fit couper et envoya à l'évêque du Puy soixante et dix têtes de Turcs, pour lui offrir la dîme de sa victoire, et en les recevant, l'évêque éprouva un double sentiment de joie, tant à cause de la victoire de son ami que pour l'honneur et la gloire qui lui en revenaient à lui-même, sous la forme d'un présent. En conséquence l'évêque récompensa à son tour le vainqueur, en lui envoyant autant de marcs qu'il avait reçu de lui de têtes de Turcs. Tancrède, à cette époque, devait beaucoup d'argent à ses compagnons d'armes, et n'avait rien dans sa bourse. Cette somme fut donc accueillie avec de grands transports de joie, et bientôt elle servit au chef à s'acquitter de sa dette, aux chevaliers, lorsqu'elle leur fut répartie, à soulager leur détresse. Le hasard fit que le messager envoyé par l'évêque fut devancé par un autre homme qui n'était point envoyé. Aussitôt que la nouvelle fut connue, ce que l'on ne tenait pas encore était déjà distribué de tous côtés ; déjà celui qui se trouvait, encore dans le besoin enrichissait les autres, et en même temps il disait dans le fond de son cœur : Que mes chevaliers soient mon trésor, que je demeure dans Je besoin, pourvu qu'ils vivent dans l'abondance ; il m'importe peu de ne rien avoir, pourvu que je commande à des hommes qui auront. Que ceux-là donc chargent leur bourse d'argent, moi je les chargerai de sollicitudes, d'armes, de sueurs, de tremblement, de grêle et de pluie. Ceux d'entre eux cependant qu'il voyait fatigués le jour par les combats, la nuit par les veilles, lui-même consentait volontiers à prendre leur place, lorsqu'une blessure ou une indisposition pouvait leur servir d'excuse. Quant à lui, jamais le respect de son rang ne lui faisait manquer son tour de service, il faisait toujours celui qui le concernait personnellement; et non seulement, comme je l'ai dit, il remplaçait les autres, mais il allait même jusqu'à leur enlever leur tour.

CHAPITRE LII.

Tancrède transperce trois Turcs dans un combat singulier.

Comme il faisait souvent de pareilles choses, il arriva une fois qu'il sortit pour un service de ronde, accompagné seulement d'un fidèle Achate. Ayant déposé sa cuirasse et son casque, et n'ayant fait que ceindre son glaive, il allait chevauchant, un page portant sa lance et son bouclier. En même temps trois Turcs armés, sortis par la porte d'Antioche, faisaient une patrouille. Ils erraient donc les uns et les autres, sans se douter réciproquement qu'ils fussent si voisins, car le camp était séparé de la ville par un petit espace de terrain, sur lequel des broussailles, de petits monticules et des vallées formaient des points de retraite où l'on se pouvait cacher en embuscade. Cependant les trois Turcs, ayant découvert les deux hommes, s'élancent vers eux, ne sachant encore lequel ils doivent attaquer. Ah! plutôt, malheureux, fuyez, fuyez, vous dis-je, le coursier de Castor, la lance d'Achille, la droite de Méléagre, le courage du fils de Tydée, la massue d'Hercule, le septuple bouclier d'Ajax, car toutes ces forces sont réunies aux mains d'un seul guerrier. Il n'est pas nécessaire de le provoquer. Muni de toutes ces armes, il s'avance de plein gré, celui qu'il serait plus prudent de fuir, qu'il est insensé d'attendre, qu'il y a démence à attaquer. Toutefois, puisqu'il ne sert à rien de fuir son sort, élancez-vous au plutôt, afin que vous succombiez plus promptement, succombez tout de suite, afin que le fils du Marquis vive dans l'éternité. Celui ci donc les voyant accourir dans leur démence, saisit sa lance, et transperce, selon sa coutume, celui qui s'est avancé le plus rapidement. D'ordinaire, le bouclier et la cuirasse protègent les combattants, mais il faut que ces armes soient opposées à un autre champion, car celui-ci ne laisse aucune cuirasse remplir fidèlement son office et ne pas se montrer trompeuse. Celui-ci, lorsqu'il frappe, fait d'un casque une mitre, d'un bouclier un manteau de femme, d'une cuirasse une chemise; il transperce le bois comme du lin, l'acier comme du chanvre, une lame de fer comme de la laine. Le Turc du milieu, voyant le premier tomber mort, s'arrête, pour attendre le secours du troisième. Infortuné, qui naguère enviais la place de celui qui t'avait devancé d'une marche plus rapide, maintenant tu préfères l'heureuse lenteur de celui qui est demeuré en arrière, mais c'est en vain. Sous la même main tomberont et le plus agile et le plus lent, seul, il les attaque tous deux, celui qui se présente encore en face, il le frappe dans le front ; celui qui veut fuir, il l'arrête en lui transperçant le dos. Mais voici ce dont je m'étonne beaucoup, et ne saurais assez m'étonner, c'est que cet homme, qui achetait si chèrement la gloire, ait fermé la bouche à son écuyer, qui arrivait auprès de lui, en lui faisant jurer de garder le silence sur cette prouesse. J'ignore complètement si ce fut par modestie, par piété, ou par crainte que l'on n'ajoutât pas foi à son rapport. Si ce fut par modestie, quel fait pourra-t-on donc tenir à honneur si celui qui, d'un seul choc, donne la mort à trois hommes armés, croit devoir se montrer modeste pour une telle action? si ce fut par piété, on dit, comme une chose monstrueuse, que les poissons fourmillent sous la charrue, mais il serait beaucoup plus monstrueux pour un homme avide de gloire de vouloir échapper ainsi aux éloges. Enfin un aussi illustre guerrier, après avoir entrepris tant de choses difficiles, bravé tant d'obstacles, emporté la victoire dans tant de combats, eût facilement obtenu créance, surtout puisque les armes éparses dans le voisinage pouvaient attester la défaite de ceux qu'il avait vaincus, et plus encore parce que sa langue était véridique, et que nulle autre n'inspirait plus de confiance. Mais si le motif, je veux dire le motif du silence, demeura caché, l'effet du moins, c'est-à-dire la mort des trois Turcs, fut connu longtemps après l'événement, et lorsque l'écuyer, qui avait prêté serment, eut vu passer le terme imposé à sa discrétion.

CHAPITRE LIII.

Patience des Chrétiens pendant ce siège rude autant que long.

Le temps me presse et m'invite à revenir à ce siège dont j'ai interrompu le récit, afin que ceux qui ont été couverts de tant de sueurs en reçoivent du moins quelque récompense, pour si petite qu'elle soit. En effet, pendant près de huit mois que cette armée avait déjà passés devant Antioche, beaucoup d'hommes avaient fait beaucoup d'actes de valeur, et les hommes les plus considérables avaient fait encore de plus grandes choses. En outre, tous en commun, les plus élevés, ceux de condition moyenne et les plus humbles, avaient supporté de grands maux, la famine, des tremblements de terre, des inondations, des accidents variés et effrayants dans l'atmosphère, tantôt les chocs du ciel et tantôt ceux de la guerre. Ils avaient vu aussi des prodiges et des apparitions. Beaucoup d'hommes avaient eu des visions secrètes, d'autres visions avaient brillé publiquement dans les cieux, en présence de tous. Si je voulais rapporter chacune de ces choses dans leur ordre, avec détail, et selon le langage convenable, je garderais trop longtemps le silence sur Tancrède; et de même qu'un écrivain ne peut supporter le repos, de même Tancrède ne peut demeurer ignoré. Ma barque arriverait trop tard au port, si j'entreprenais de décrire les orages qui ont sillonné une telle mer. Qui oserait en effet parler de la force vraiment étonnante de Godefroi, dont le glaive, ayant pourfendu un Turc, fit d'un seul homme deux hommes, l'un desquels, l'homme de la partie inférieure du corps, s'en alla chevauchant vers la ville, tandis que l'autre, tenant encore son arc, nageait dans le fleuve. Qui pourrait admirer d'une manière convenable les hauts faits de Raimond, qui très souvent résista seul à toute la ville d'Antioche s'élançant sur lui, la repoussa avec vigueur tantôt des fossés, tantôt des murailles qu'elle avait franchies, qui bien plus attaqua une fois le pont, sans pouvoir recevoir aucun secours du reste de l'armée, alors trop éloignée de lui? La lance seule de Robert, le comte de Flandre, ne demanderait-elle pas un historien particulier? Tandis que chaque jour il enrichissait Antioche de quelque nouvelle mort, chaque jour le comte s'appauvrissait de quelque cheval, de telle sorte que l'amour de la gloire l'aveuglant toujours sur les pertes qu'il éprouvait, quelquefois ce prince si illustre se fût trouvé n'avoir pas de cheval, si on ne l'eût secouru en allant mendier pour lui de quartier en quartier. Alors on portait un petit bassin de taverne en taverne, et ceux qui en avaient compassion, et le cabaretier lui-même, donnaient de quoi fournir au comte un nouveau cheval, bien maigre. Notre siècle a-t-il vu rien de pareil à ce que je vais dire ici? Deux cents hommes environ, à moitié dépourvus d'armes, la plupart montés sur des ânes, et malades, mirent en fuite quinze mille hommes bien armés, montés sur des chevaux, et tous en bonne santé. On raconte que ce fut le comte de Blois qui, s'étant associé avec Godefroi et Boémond, les conduisit à cette victoire. Puis ayant rapporté sept cents têtes, et même plus, ils les exposèrent en spectacle (spectacle de deuil!) devant les habitants d'Antioche, elles furent, chacune en particulier, dressées sur des pieux, à un demi pied de distance l'une de l'autre, quelle gloire n'en rejaillit pas sur le glaive du comte de Blois? Mais, comme je l'ai dit, je me détourne de cette route à mille embranchements, de peur de ne pouvoir plus retrouver le chemin dans lequel je me suis engagé, si je me laissais aller à errer dans chacun de ces sentiers. Que la Normandie et la Flandre chantent leurs deux Robert, que les autres provinces de l'Occident célèbrent leurs autres chefs ; il me suffit du seul fils du Marquis, et moi-même tout entier je ne lui suffis point. Pardonne, ô Gaule si riche en écrivains, j'aime mieux m'occuper du prince d'Antioche, ayant assisté à tout ce qu'il a fait, j'acquitterai plus volontiers ma dette envers celui qui est mon créancier. Toutefois, afin qu'un silence absolu de ma part ne laisse pas sans quelque récompense tous ceux qui ont bien mérité, je ferai mes efforts pour composer un récit abrégé, que ceux qui écriront après moi puissent développer ensuite plus longuement.

CHAPITRE LIV.

Cruelles angoisses des assiégeants.

La ville d'Antioche étant donc assiégée sous le souffle de trois vents, le vent du midi fut le seul qui ne porta point d'assiégeant devant les murailles. De ce côté, il n'y avait ni eau, ni plaine ; et cette circonstance, fâcheuse pour les assiégeants, favorable aux assiégés, éloigna ceux-là et affranchit ceux-ci. De là les embûches, de là les rudes attaques livrées à ceux des nôtres qui cheminaient sur les routes, lorsque les Francs, sortant de leur camp, allaient chercher des vivres, ou retournaient au camp, rapportant ce qu'ils avaient trouvé. Une population si considérable, tant de nations rassemblées, tant de milliers d'hommes, avaient besoin d'une grande quantité de bestiaux et de grains. La Syrie, la Cilicie, Rhodes, Chypre l'opulente, certaines îles, certains royaumes, fournissaient à l'entretien de l'armée, toutefois sans abondance, quoique les îles de Chio, Samos, Crète, Mitilène, et un nombre presque infini d'autres îles moins renommées, concourussent aussi à ces approvisionnements. Il y avait en outre un délégué de l'empereur Alexis, qui sollicitait incessamment les peuples de transporter des grains par terre et par mer. Le siège avait commencé avec l'hiver, et durant le cours de cette saison, l'armée avait eu à en supporter toutes les horreurs : tantôt des pluies semblables à un déluge, tombant à l'improviste, ou se prolongeant indéfiniment; tantôt des accidents dans le ciel ou des tremblements de terre; en sorte qu'on eût pu croire que toute harmonie entre les éléments était détruite, l'eau paraissant s'élever jusqu'aux plus grandes hauteurs, le ciel se précipiter dans les abîmes. Que dirai-je des tempêtes et de la fureur des vents? Lorsque ceux-ci étaient déchaînés, il n'y avait ni tente ni tenture qui pût tenir en place : à peine les palais et les tours pouvaient-ils leur résister. La noblesse souffrait à côté du petit peuple sous la voûte des cieux, et l'hiver n'épargnait personne ; d'autant plus rude cependant pour la noblesse que le paysan est plus dur à lui-même que le chevalier, l'homme accoutumé au travail que celui qui a été élevé délicatement. A tant de calamités se joignait celle de la famine, à la famine la mort. La mort se promenait de tous côtés et en toute liberté, enlevant et les hommes et les chevaux, qui sont l'allié de l'homme dans les combats. A peine pouvait-on trouver dans le camp une écurie où la disette, ayant fait périr neuf chevaux, en eût laissé seulement un dixième. Quant aux armes, tout ce qui était de fer ou d'airain la rouille s'en était emparée ; les boucliers avaient perdu leurs clous et leurs cuirs ; parmi les lances et les selles, instruments en bois, quelques-unes, mais un petit nombre, demeuraient encore entières, beaucoup étaient raccommodées, aucune n'était propre, quelques-uns n'en avaient plus; les arcs n'avaient plus de corde, les flèches n'avaient plus de barbes : de tous côtés ce n'était que misère, calamité, désolation.

CHAPITRE LV.

Confiance admirable des Chrétiens.

Une telle position était triste et cruelle, quand tout à coup de plus grands maux vinrent s'ajouter encore à des maux si grands. Au moment où le Bélier succède aux Poissons, le printemps à l'hiver, où l'herbe qui pousse dans les prés rend aux chevaux des Mèdes et des Perses les moyens de rentrer en campagne, les Turcs arrivent à l'improviste, marchant en grand nombre, et ayant tout préparé pour combattre. Déjà ils étaient dans le voisinage, prêts à s'introduire dans les murailles d'Antioche le même jour, ou à faire une irruption dans le camp des Chrétiens, quand tout-à-coup la renommée, volant au-devant d'eux, apprend à ceux-ci ce qui se passe. Selon son usage, elle y ajoute encore; et rapportant de grandes choses, elle en dit de plus grandes. Animés à cette nouvelle, les grands seigneurs latins se disposent à marcher à la rencontre des Turcs, ce qui devait toutefois sembler très difficile, ou même ce qu'on pouvait, dans ce dégoût général de la vie, regarder comme une manière de se précipiter vers la mort. En effet, sur un si grand nombre de combattants, sur tant de corps de chevaliers qui avaient commencé le siège d'Antioche, à peine pouvait-on en rassembler deux cents qui fussent en état de se porter à cheval à la rencontre de l'ennemi. Et de ces chevaliers même, uneaiment admirable et digne d'être célébrée dans tous les siècles! Les chefs de cette entreprise furent, dit-on, Godefroi, Boémond et Etienne de Blois. Ces hommes donc, lorsqu'ils furent arrivés au pont que le vulgaire appelle par corruption le pont de Fer, au lieu de Farfar, virent de loin les ennemis, et ne s'arrêtèrent point, comme des hommes timides, mais franchirent le pont, comme des hommes redoutables. Boémond s'avançait le premier, Godefroi marchait après lui, et Etienne demeurait en arrière, pour leur prêter main forte.

CHAPITRE LVI.

Une poignée d'hommes attaque les ennemis et les met en fuite.

Il y a au-delà, et tout près du pont, un monticule qui s'élève au milieu de la plaine. Ce fut derrière ce tertre que les nôtres se placèrent pour attendre, tandis que les Turcs voltigeaient à travers cette plaine, qui est très vaste. De loin, ils avaient reconnu les nôtres, et s'étonnaient beaucoup qu'une si faible troupe pût avoir l'audace de traverser le pont. Cependant ce passage, acte de courage en même temps que d'habileté, imprima une grande terreur aux ennemis, et suppléa à l'extrême faiblesse des nôtres, en faisant croire qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Les Turcs donc s'étant approchés davantage, s'arrêtent, craignant que le monticule, en ne laissant voir qu'un petit nombre d'hommes, n'en cache beaucoup plus; et de leur côté, les serviteurs du Christ, empruntant le même artifice, adaptent des bannières à leurs lances, chacun en mettant une au bout de son arme, pour faire croire qu'ils formaient autant de corps qu'on verrait paraître de bannières. Bientôt, et sans plus de retard, dressant leurs lances, et s'élançant impétueusement sur les ennemis, ils portent le trouble au milieu d'eux, comme une troupe de faucons qui s'élanceraient sur des compagnies de poules d'eau. La poussière s'élève en tourbillons, les armes résonnent, les chevaux frappent la terre de leurs pieds, les trompettes retentissent, les yeux sont éblouis, les oreilles assourdies, les ennemis demeurent frappés de stupeur, redoutant de voir sortir de retraites ignorées plus de milliers de Francs qu'ils ne voient de bannières dressées. Chose étonnante à dire, et en quelque sorte incroyable ! cette immense multitude tourna le dos très promptement, et les Chrétiens ne perdirent qu'un petit nombre des leurs, parmi lesquels le plus considérable fut Conan, comte de Bretagne, qui, dans l'emportement de sort courage, se hasarda le premier à se lancer au milieu de l'armée des Perses, suivi seulement d'un compagnon d'armes. Longtemps après, on m'a montré sur le chemin, et tout près du pont, la tombe de ce guerrier, que les siens, dans leur piété pour lui, ornèrent autant qu'il leur fut permis de le faire, en la marquant d'une pierre et d'une croix. Les Francs ayant obtenu la victoire, poursuivirent les fuyards, mais ils ne purent aller bien loin, tant à cause du petit nombre de leurs chevaliers que de la lenteur de leurs chevaux, les uns et les autres étant d'ailleurs exténués par la faim. En signe de leur victoire, les Chrétiens rapportèrent dans leur camp sept cents têtes de Turcs, mais avant d'y entrer, ils donnèrent la sépulture, aussi bien qu'il leur fut possible, au comte Conan et à ses compagnons de martyre. Cet événement arriva, si je m'en souviens bien, le jour où les peuples latins se livrent avec plus d'empressement au plaisir de manger de la viande et de bien remplir leur estomac, devant se revêtir de cendres le lendemain.

CHAPITRE LVII.

Indication de la patrie de l'auteur de cette histoire. Famine dans la ville assiégée.

La nuit suivante le ciel brilla d'une horrible couleur de feu, tellement que ceux qui habitaient dans l'Orient le virent ainsi et s'écrièrent tout-à-coup : Un combat dans l’Orient. Moi-même je vis ce prodige dans les cieux, étant encore jeune adolescent et vivant à Caen, dans la maison paternelle, n'ayant point encore vu la ville d'Antioche, ne la connaissant encore que de nom, et n'ayant pas même vu Rome. A cette vue, beaucoup d'hommes furent frappés de stupeur, et tous d'une voix unanime y trouvèrent un présage de guerre et de sang.

Cependant les Chrétiens vainqueurs, étant retournés auprès de leurs compagnons, dressèrent sur des pieux les têtes qu'ils rapportaient, et fixèrent ces pieux en terre, sous les murailles, à la vue des ennemis. Il se trouva entre autres, parmi ces têtes, une tête dans laquelle, chose bien mémorable, un œil était séparé de l'autre œil par un intervalle d'un demi-pied. Ceux qui plantaient les pieux en terre criaient en même temps aux citoyens qui les regardaient faire du haut des remparts : Voilà vos espérances, voilà vos menaces, voilà les forces qui se sont rassemblées contre les Francs : nous vous réservons la même solde, le même sort vous attend. Vous êtes renfermés, tout moyen de fuir vous est ravi; vos grains sont consommés, la famine s'est introduite chez vous, vos secours vous sont enlevés, tout se déclare contre vous. En voyant et en entendant ce que les Francs faisaient et disaient, les habitants de la ville tremblèrent. Dès lors ils n'ouvraient plus leurs portes comme auparavant, ils languissaient dans la disette, ils se désolaient dans leur frayeur : ils passèrent ainsi le printemps dans la misère, suppléant, au défaut de pain, par les choses que produit le printemps, se nourrissant de feuilles et d'herbes, à la manière des bestiaux. Alors Cassien, c’était le nom du prince qui commandait dans la ville assiégée, rendit un édit et envoya des gens pour veiller à son exécution, prescrivant par cet édit que tous ceux des citoyens chez lesquels on trouverait des grains eussent à en envoyer la moitié à la cour, gardant le reste pour fournir, tant qu'il serait possible, à leur entretien. Les citoyens, à cette nouvelle, s'affligèrent et se soumirent cependant : ils partagèrent leurs grains, et en donnent une moitié à la cour, réservant l'autre pour leur nourriture ; l'emploi qu'on fit de leurs dons adoucit un peu leur douleur, car ces grains étaient uniquement destinés à soutenir les bras des combattants.

CHAPITRE LVIII.

Un grand nombre de chefs abandonnent le siège d'Antioche.

Cependant, excédés de fatigue et d'ennui, le comte de Blois s'était retiré du camp pour se rendre en Cilicie, et le comte de Normandie était allé à Laodicée : le premier se dirigea vers Tarse pour chercher quelque soulagement à sa détresse, le second vers les Anglais, dans l'espoir de les commander. A cette époque, les Anglais occupaient Laodicée, où ils avaient été envoyés par l'empereur pour la défendre : une armée ennemie, errant sur les frontières de cette ville, y portait la dévastation et faisait même des tentatives pour y pénétrer de vive force. Craignant qu'elle n'y réussît, les Anglais appelèrent à leur secours le comte de Normandie, par une résolution qui fut à la fois un acte de fidélité et de sagesse. Ce fut en eux un acte de fidélité, d'appeler, pour se soumettre à lui, un fidèle de leur seigneur; ils s'étaient soustraits au joug normand, ils y rentraient ainsi de nouveau : ce fut un acte de sagesse, car ils avaient éprouvé la foi de la nation qu'ils servaient, et reconnu que les présents retournent aisément aux lieux d'où ils sont venus. Le comte de Normandie étant donc rentré dans Laodicée, s'y livra au sommeil et au repos; cependant son séjour ne fut pas inutile à ses compagnons; ayant trouvé l'abondance, il en faisait part généreusement à ceux qui étaient dans le besoin ; car l'île de Chypre, qui obéissait au même maître que Laodicée, avait fourni à celle-ci du vin, des grains et des bestiaux en grande quantité, et l'approvisionnait dans ses besoins, en tant que voisine, servante du Christ, et nourrie pour ainsi dire du même lait, car Laodicée était, sur le rivage de la Syrie, la seule ville qui adorât le Christ et qui obéit en même temps à Alexis. Cependant le comte de Normandie, ne pouvant même faire excuser son oisiveté par ses bons procédés, fut rappelé au camp des Chrétiens une première et une seconde fois, mais en vain. Menacé une troisième fois de l'anathème, il se rendit enfin, bien contre son gré, car l'escorte que la ville de Laodicée fournit au comte pour son départ devait avoir beaucoup de peine à traverser le pays.

CHAPITRE LIX.

Résidences des chefs de l'armée assiégeante.

Les autres princes avaient occupé des places plus rapprochées d'Antioche, et trouvaient par là plus de facilité à pourvoir à leur subsistance. Le duc Godefroi s'était emparé de Sédium, ville riche, populeuse, et où il y avait beaucoup de vin. Le comte de Flandre occupait une vallée voisine, dans laquelle étaient les villes de Balène, Barthémolin, Corsehel, Barsoldan et plusieurs autres encore, c'est ce qui fait que cette vallée est encore aujourd'hui appelée la vallée du Comte, de même que Sédium, la ville du Duc. Les villes de Hamah et de Harenc obéissaient à Tancrède, et avec elles beaucoup d'autres encore, très riches et rapprochées du camp des Chrétiens. Ainsi que je l'ai déjà dit, Tancrède avait devancé tous les autres, et, en arrivant le premier, il avait confirmé la vérité de ce dicton vulgaire : Celui qui trouve le premier est le premier nourri. Tandis que la famine allait croissant, Tancrède, vivant dans l'opulence, ne repoussait de sa table aucun de ses domestiques ; bien plus, il y admettait souvent et nourrissait un grand nombre de ceux que les autres avaient chassés. La vallée de Doxa, à qui ce nom a été donné à bien juste titre, fournissait à l'entretien de Boémond; elle était illustre parmi les autres vallées par l'abondance de ses moissons, de ses vignobles, de ses arbres et de ses eaux. Dans l'antiquité elle avait mérité d'être appelée Daphné, ce qui veut dire chez les Grecs lieu agréable, elle était située près d'Antioche, vers le midi, et avait besoin d'être défendue par un puissant protecteur, qui fût en état d'empêcher les assiégés de venir dans leur détresse y chercher les vivres qu'elle possédait en abondance. D'autres princes avaient occupé d'autres villes, dont le temps qui s'est écoulé depuis a fait oublier les noms; je n'ai point oublié cependant que les places de Rubée, Rhosus, Arcican et Belmesyn obéissaient au comte Raimond.

CHAPITRE LX.

Grande famine dans l'armée.

C'est ainsi que les principaux seigneurs avaient occupé tout le pays. Quant aux autres, qui avaient une moins grande renommée, quoiqu'ils fussent considérables, ils souffraient toutes sortes de privations; exposés, soit au danger d'être tués, soit à la famine, ils ne pouvaient sortir du camp ni y demeurer ; et cette double calamité pesait sur tout le peuple, sans le laisser presque respirer. La disette s'était déclarée, tant par l'effet de la prolongation de leur séjour devant Antioche que par suite du rassemblement d'une population si nombreuse. Il ne se passait pas de jours que les assiégeants n'éprouvassent de nouvelles terreurs, en entendant rapporter le massacre de ceux qui sortaient du camp pour aller chercher des vivres. Les princes cependant, tantôt l'un, tantôt l'autre, se portaient tour à tour au secours de ceux qui allaient faire ces tournées; mais eux-mêmes, d'autres fois, auraient eu besoin d'être secourus, car cette porte du midi, dont j'ai déjà parlé, toujours ouverte pour de nouvelles embuscades, ne cessait de donner passage à des corps qui sortaient pour aller occuper les défilés et pour s'élancer sur les voyageurs, les surprenant à l'improviste. Bientôt, cependant l'autre calamité, je veux dire celle de la disette, devenant sans cesse plus pressante, l'emporta sur la crainte de la mort, et répandit çà et là les hommes de l'armée, que l'on voyait errer de côté et d'autre comme des essaims d'abeilles. Quels dangers ne braverait la faim? A quoi ne peut-elle pousser? Quel homme laisse-t-elle timide? Ce fut là le motif du départ de Gui le Rouge et de Guillaume, surnommé le Charpentier, hommes illustres et distingués parmi les officiers du palais du roi de France. Les voyant faire leurs préparatifs de départ, Boémond leur adressa ces paroles : Pourquoi donc allez-vous chercher le repos, ne vous inquiétant nullement des souffrances que tous endurent en commun? vous êtes nobles, le chemin est ouvert; mais ici demeureront vos tentes pour la honte éternelle de votre nom; bien plus, elles seront conservées pour constater publiquement l'opprobre de votre race. Mais eux, s'inquiétant peu de la honte, n'en partirent pas moins, car l'aiguillon de la faim fait dédaigner l'infamie. Ils partirent donc, et se rendirent vers le comte Etienne, lequel, ainsi que je l'ai dit, était allé cherché le repos sur le territoire cilicien. Ces hommes, ayant même origine et même mœurs, détestaient tous également les travaux et les fatigues, et recherchaient le repos; braves guerriers cependant, mais accoutumés à vivre dans les délices, au sein même de la guerre.

LXI. ― Provincialium mores.

Gentis hujus sublimis est oculus, spiritus ferox, promptae ad arma dexterae, caeterum ad spargendum prodigae, ad congregandum ignavae. His quantum anati gallina, provinciales moribus, animis, cultu, victu adversabantur: pace vivendo, sollicite perscrutando, laboriferi: sed ne verum taceam minus bellicosi. Muliebre quiddam esse, aiunt, et tanquam vile rejiciunt corporis ornatum; equorum ornatui invigilant ac mulorum. Sedulitas illorum tempore famis multo plus juvit quam gentes plurimae, bellare promptiores; ii ubi deerat panis, contenti radicibus durabant, siliquas non aspernantes, eorum dextrae longi gerulae ferri cum quo intra viscera terrae annonam fascinabantur: inde est quod adhuc puerorum decantat naenia: Franci ad bella, provinciales ad victualia. Unum quidem fuit quod cupide nimis committebant ac turpiter: caninam carnem pro lepore, pro capra asininam gentibus aliis venditabant, vel si remoto indice ad equum pinguem, sive mulum licebat accedere, per retroneum seu purgatorium foramen in viscera vulnera demittebant, moriebaturque jumentum. Stupor omnibus, qui ignari fraudis illud pingue, alacre, robustum, lascivum modo viderant: nulla comparebant vestigia vulnerum, necis signum omnino latebat. Spectatores territi viso monstro: « Absistamus procul, aiebant, daemonis spiritus hoc jumentum afflavit: his discedentibus, necis conscii tanquam nescii accedebant, prohibitique tangere: malumus, inquiebant, in hac esca mori, quam jejuni. » Miserabatur damni patiens illatorem, illator illi risum rependebat. Tunc corvorum in morem ad cadaver gens illa advolantes, quas quisque poterant particulas divulsas aut in ventrem aut ad macellum demittebant.

LXII. ― Cassiani erga Armenum duritia.

Sed jam expertus miseratusque athletas suos Christus, laetos ad exitus agonem ducit; perusto solibus populo, urbem, et umbram aperit hoc modo. Fuit inter eos, quorum Cassianus annonam dimidiaverat, vir dives Armenus, qui abrenuntiato Christi dogmate errores gentilium sequebatur: is plurimam habebat familiam, juxtaque familiae numerum annonam: quod ubi fame crebrescente Cassiano innotuit, denuo illud dimidiat quod prius vitae miserae reliquerat solamen: prior fuerat per domos et familias generalis rapina; haec singularis, eoque gravior, quasi damno adjecta injuria. Spoliatus ille vitae subsidio, lugubris et amens principis vestigia osculatur, liberis inopibus solatium repetens ademptum. Quem non moveat lacrymarum fluvius, clamorque aethera feriens? « Vae vobis liberis meis non jam dicendis, ut prius, charis pignoribus, sed diris vulneribus: vestra fames meam consumit, vestra cor meum penetrat, meam non sentio. Quid prodest cibis pavisse delicatis, quibus modo denegatur, qui servis datur inutilibus, panis? Satius patri misero fuerat videre trucidatos, quam inedia afflictos, prius lanceae genitorem perfodiant, prius fulmina crement, prius maria submergant, quam vestrum illum quem anima mea abhorret aspiciam finem. Vae! sic erit: hoc unum jam restat mihi solatium, mors mea praeibit, liberabit me a conspectu vestrae aut mucro, aut laqueus. Sed miseremini, o cives! intercedite pro innoxio, vel certe puniar ego ut nocens, dum mea famis tormento non crucietur familia. »

LXIII. ― Proditur civitas.

Multis ad hunc modum ille miserabiliter, sed inutiliter effusis, spernitur, irridetur, repellitur. Commissa ei fuerat ab obsidionis exordio turrium unius custodia, longe ab exercitu in angulo civitatis ad zephyrum supra montem sitae: hujus proximam inferiorem fratri ejus custodiendam Cassianus tradiderat, ut dici posset sorores duas duobus fratribus esse commissas: nec tamen incaute hoc, vel casualiter actum est: prudenter longe a Christianis deputati sunt custodes, qui aliquando fuerant Christiani, hoc provisum est et hoc actum. Sed ubi alter fratrum ille repulsus objectum se contumeliis videt, nullo intercedente, nullo miserante; saluti propriae consulit, generali civium perditione suas ulturus injurias. Sopitis nocte intempesta excubiis, de muro cui junctam turrim observabat, funem demittit, per hunc gemino comitatus pignore descendit, longo fatigatus circuitu ad Boamundum tandem pervenit. Eum inter caeteros quasi principum principem orientalis ille populus arbitrabatur, quod olim Wiscardo Graeciam debellante, Boamundi fama terruerat Graecos plurimo certamine gloriosa: extunc factus Asiae celebris, nunc quoque omnium dominus putabatur. Sed jussus ad quid venisset exponere Armenus: urbis introitum pandere se paciscitur, diem statuit et horam, locumque aditui opportunum. Mox filiis obsidibus ultro oblatis, datisque, solus ad funem revertitur, comitantibus tamen impellentibusque ira, audacia, spe, timore, sursum facile volat.

LXIV. ― Boamundus episcopo Podiensi rem nuntiat. Oratio Podiensis episcopi ad milites.

At Boamundus nunquam pari excitus gaudio, sole orto Appodiensem episcopum, virum quem papa Urbanus tanquam alterum eumdem exercitui praefecerat, adit, ipsius fidei secretum hoc committit. Episcopus autem et fideliter rem tegere, et tectam sedulo se spondet promovere. Igitur statim exercituum rectores convocat, et qui erant in populo majores; quibus congregatis sic fatur:

« Multum diuque, fratres, vexavit nos labor praesens, multum diuque, nisi oculus Domini super nos fuerit, vexabit. Machinas struximus, palam obstitit; moenia fodimus, repulsi sumus; pugnavimus, hoc unum prospere cessit: sed timendum est ne haec quam instare aiunt pugna, eo sit gravior quo numerosior. Ille hostium numerus quindecim millia fuit: hi sunt, ut perhibent, quater centena millia, hostium vires non cessant crescere, nec nostrae minui. At respicite quae est firmitas urbis, quis sit situs: fossae ejus tria latera impervie ambiunt; quartum palus et fluvius, per circuitum muri, quibus si velit mundus pares astruere non habet; fontes intus scaturiunt, caetera ad usum vitae congregare sufficienter potuerunt, apud quos per adventus nostri minas annus transiit. O Antiochia, aut nunquam esses, aut nunquam obviasses! causa viae Jerusalem est, quid Antiochiae et nobis? quod si hanc post tergum dimittimus, si ab hac repulsi ultra progredimur, nihil est actum, nihil restat sperandum. Hanc, inquam, si dimittimus, non ipsa nos dimittet: semper sequitur comes; sed ut verius dicam, adversatrix haec vias obstruet, haec a tergo, haec a fronte pugnabit, haec resistens, resistendi spem aliis dabit, quae capta omnes alias formidine involvisset. O moenia! utinam aut nunquam surgeretis, aut procul ab oculis atque auribus nostris! Sed deliberemus, o proceres! conferamus in medio, proponamus praemium virtituti, excitabimus, spero, corda hominum audita summa praemiorum. Respicite Saul quid fecerit, et de antiquis exempla sumamus. Non fuit in Hebraeis, qui contra Goliath surgeret, donec regis filia et libertas patriae domui promissa David suscitarunt. Aiunt intra se multi, atque etiam palam: cui laboro? ad quid me crucio? cur vulnera excipio? ego vitam meam pretium Antiochiae dabo? ingratus quispiam nescio quis principabitur. Absit ego plorem, alius per lacrymas meas rideat ingratus. Quare agite, non moveat vos ambitus regnandi: sed potius viae coeptae consummatio: melius ipsa civitas illi contingat merces, si cujus ope nos receperit, quam praemii expers virtus torpeat, excusationem quam audistis objiciens. Hoc est quod sanius, quod efficacius, quod praestantius, meditari, indagare, excogitare mens mea potest: discretio vestra, o proceres! si quid minus dixerim, suppleat; si plus, adimat; si male, mutet; si bene, annuat. »

LXV. ― Principatus urbis ei promittitur per quem in ipsam futurus est aditus.

Ad haec universus consilii favor: prius qui primi, qui post primos posterius pro dignitate sua singuli assonant: nemo non favet, omnes ei quicunque sit urbem annuunt, per quem aditus patebit. Tunc Boamundus: « Promissum, inquit, quod jurejurando obstringitur jam quasi datum est, ut transeat quodammodo futurum in praesens, spes in gaudium: quod si soluta ab hoc vinculo tantum sunt verba, quid confert autem? pollicitis dives quilibet esse potest: quare si cupitis ratum fieri, fixumque stare, quod promittitis conjuretis. » Nulla fit mora, nulla retractio, sicut moniti sunt jurant, etiam si majora his monuisset, in spem remedii parere non duri. Sic jam certior experrectiorque Boamundus aliquot primatibus consilium suum aperit, omnibus ad ingrediendum parandum esse manifestius indicat, maturam opem adeo sub certa spe promittit. Tunc vale invicem dato, ad propria redeunt, funibus struendis dant operam. Ille maxime qui unus inter currentes bravium comprehendere intendit; ille accelerat, ille cogitat, ille totus de noctis proximae adventu pendet quae pigra sibi supra quod amicam exspectanti vel opus debentibus videtur.

LXVI. ― Traditur civitas.

Ea tandem cum advenisset, medio omnia tenente silentio, Boamundus promissam sibi turrim non sine multo sudore pedes adit, neque enim loci asperitas equos admittebat: eundo tamen nuntium praemittit, qui excubet, qui praevideat, si tutus satis est ad moenia accessus. Sanctus ille proditor hujusmodi signum dederat abscedens: « Cum veneris, inquit, domine mi, nuntium ad pedem turris meae praemitte; ego in muris sedulus excubabo: si prospera omnia, lapidem post lapidem demittam, si adest periculum, unus indicabit. » Ad haec igitur discernendum excubator praemissus, turri appropians statim agnoscitur, agnitus prosperitatis signum accipit, rediens annuntiat quod audivit. Boamundus ergo, sicut coeperat, ad moenia pervenit, funem deforis pendentem invenit, in eo suos ligat, Armenus trahit; cumque satis firmos struxisset nexus, juventus volucris pennata corpora accincti gladiis per funes volant, Gouel Carnotensis primus, sicut aquila provocans pullos suos ad volandum, et super eos volitans, vir ille nobilis, et a puero nihil esuriens ut laudem neque sitiens, non propter vitam laudari, sed propter laudem vivere cupiebat. Primo tacitum est, dum paucitas multitudinem formidavit: at ubi multitudo introducta, formidinem exclusit; jam in leones vertit animus, quos aquilis similaverat ascensus.

LXVII. ― Caedes civium.

Currunt ad portas, quibus si quis occurrit, occumbit. Primus gladios eorum expertus est, in cujus primam turrim descenderunt, illius sui introductoris germanus, quem secreti hujus frater reliquerat ignarum, ne gnarum facere hoc esset sibi suisque patibulum struere. Illo itaque sociisque custodiae repentino gladio jugulatis, fit clamor, quo turres aliae tremiscunt, fugiunt vigiles quibus licet, aliis ipsae factae tumuli, sepultos servant a quibus modo servabantur; sic ad portas descendunt nostri, propiorem in occasu, repagulis excisis, Boamundo aperiunt alteram quae boream excipit et pontem Raimundo. Ad illam per abrupta per avia Boamundus descenderat, hanc de proximo diu obsederat Raimundus, qui audito tumultu de intus, mox adest nihil cunctatus. Fuerat illa curarum maxima, ille timor magnus, ne introductis nostris, occurreret civitas, portas tueretur, auxilium excluderet; at miserante populum suum Christo, dum hi veniunt, illi fugiunt; portae custodia vacantes facile patent, ubi secures altrinsecae in mediae trabis excidium laborant. Nox hactenus Christianis obsecuta est, aurora rutilat, dies accelerans tantum nocti gaudium invidet. Igitur orta luce, Christiani palatia irrumpunt, captae urbi insultant, latibula rimantur, aurum, parvulos, matronas, puellas, praeterea quid quisque invenit, arripit; mares quod bellicosum est trucidat, quod imbelle reservat. At cives, qui promptus fugae, qui pede celer, relictis omnibus, in montem fugiunt, saucium pater filium non exspectat, sed nec filius patrem grandaevum.

LXVIII. ― Princeps Antiochiae Cassianus fuga sibi consulit.

LXIX. ― A rustico occiditur.

Tunc Cassianus misertori infelicitatis suae fidem adhibens, simul metuens ne dissimulando diffideret, diffidendo vices hostis exsequi videretur: « Perdita est, inquit, Antiochia, Franci tenent. Ego qualem vides terno lac vulnere vix aufugi: at tu, obsecro, ne palam facias: vesperi scilicet fugae operam dabo. Tu mercedem quam maximam a me, si evasero, exspecta. » Vulgus fortunam sequitur, qua ridente, multos in eo numerabit amicos; eadem tristi, diffugiunt siccatis cadis cum faece, ferre jugum pariter dolosi. Attonitus tanto, tam repentino casu rusticus, apud se non est, infremit spiritu, stupet, deliberat tandem quid in tanto rerum cardine sit agendum. Statim tractat interitum ejus, cujus modo vulnera miserabatur, in qua re duo pensat: accessum facilem, effectum utilem. Si hunc occiderit, praesto est merces, vestes regiae et equus, ad haec Francorum gratia: praeferenda tamen his fuerant amicus Christus, cujus inimicum interemisset, et de tanti nece principis laus immortalis, quae in mortem multos impulit mortales: sed haec aliena a mente rustica nobile nihil attendente: sic utilitatem considerat. Porro fessum, exsanguem, seminecem, solum, inermem videt facile arbitratur, vitae quod restat exstinguere. Quid plura? immemor honesti, pietate neglecta, servus dominum clava sublata dilaniat, cerebrum spargit, spolia satis arcta ingentibus praeferens promissis.

LXX. ― Tancredus hujusce expeditionis se conscium non fuisse conqueritur.

Tancredus interea ignarus omnium quae acciderant,  more suo vias procul ab urbe obsidebat, quae introitum exitumque saepius indulserant urbanis: cum ergo a profugis illac egressis captisque res gestas accepisset: « Heu mihi! heu! ingeminat, qui in tanto tam ineffabili gaudio solus cogor dolere. Proh pudor! quis laboravit, et ego quievi? qualis excubavit, et ego stertui? O Boamunde, Boamunde! aliis palam fecisti, clam mihi: o cognate sanguis! hoccine fuit cognati sanguinis? Absentasti me, cujus praesentiam noveras in hac tanta militia primas partes non declinare. Noveras si adessem, primus ad moenia currerem, primus funes apprehenderem, primus supervolarem, primus detruncarem: hanc mihi gloriam invidisti, quanquam tibi eam vires, aetas, fortasse animus negabant. O felix ille, quicunque est, qui has Domino Deo nostro primitias libavit! sed properemus, o socii, praecursum amisimus, saltem subsequamur. Neque enim haec ille etiam auferet, qui vos pauperes fecit, me inglorium. At qui finxit sigillatim corda hominum, qui intelligit opera ipsorum, ipse judicet, ipse vindicet. » Haec fatus Antiochiam venit, gaudium invenit, et ipse qui modo flebat cum flentibus, jam cum gaudentibus gaudet: quippe gaudium commune, privatam de corde nobili expellit tristitiam. Accedit tamen et communi laetitia parva, quod relicti ad tutelam castrorum, pars militiae audito turbarum sonitu, cum Boamundo introierant, absentique domino palatium praeparaverant insigne: jamque introgressis omnibus qui principabantur, solus Blesensis comes aufuit; seu merita superum ira, seu fortunae invidia pudenter exclusus.

CHAPITRE LXI.

Mœurs des Provençaux.

Les hommes de la race dont je viens de parler ont l'œil fier, le cœur hautain, la main prompte à saisir les armes, mais prodigue pour dépenser et paresseuse pour amasser: De même que la poule est en tout point le contraire du canard, de même les Provençaux diffèrent des Français par les mœurs, par l'esprit, par toutes les habitudes et la manière de vivre, ils ont de la sobriété, savent chercher de tous côtés et avec industrie, et ne craignent pas la fatigue; mais, pour ne point dissimuler la vérité, ils sont moins belliqueux. Ils dédaignent toutes les parures du corps, comme une occupation de femmes et en quelque sorte trop vile pour eux; ils soignent au contraire la parure de leurs chevaux et de leurs mulets. Du temps de la disette ils rendirent par leur activité beaucoup plus de services que ne le faisaient d'autres races d'hommes plus empressées à combattre : eux, lorsqu'ils n'avaient pas de pain, savaient se contenter de racines, ils ne dédaignaient pas même les pellicules des grains. Leurs mains étaient armées de longues broches de fer avec lesquelles ils allaient, comme par enchantement, découvrir du grain jusque dans les entrailles de la terre ; et de là vint ce dicton que les enfants répètent encore : Les Français pour les combats, les Provençaux pour les vivres. En un seul point cependant ils se livraient beaucoup trop, et d'une manière honteuse pour eux, à leur cupidité; ils vendaient aux autres peuples de la viande de chien en guise de lièvre, ou d'âne en guise de chèvre; ou bien encore s'ils trouvaient moyen, en l'absence de tout témoin, d'atteindre un cheval ou un mulet gras, ils lui faisaient une blessure dans les intestins, en le perçant par le derrière, et l'animal ne manquait pas d'en mourir. Alors, grande stupeur chez tous les autres, qui, ne connaissant pas l'artifice, et ayant vu le même animal naguère gras, alerte, robuste, et quelquefois en rut, ne trouvaient sur lui nulle trace de blessure, et ne pouvaient découvrir la cause de sa mort. Les spectateurs effrayés, en voyant une chose aussi merveilleuse, s'écriaient alors : Eloignons-nous, le démon a soufflé sans doute sur cette bête. Ils se retiraient donc ; puis ceux qui étaient coupables de cette mort s'avançaient comme n'en sachant rien, et lorsqu'on leur défendait d'approcher : Nous aimons mieux, disaient-ils, mourir d'une telle nourriture, que de faim. Celui qui supportait le dommage prenait en compassion celui-là même qui l'avait causé, et ce dernier l'en payait en s'en moquant. Alors, semblables à des corbeaux, les Provençaux venaient tournoyer auprès du cadavre, ils le mettaient en pièces, et chacun en emportait un morceau, soit pour le manger, soit pour le vendre au marché.

CHAPITRE LXII.

Dureté de Cassien envers un Arménien.

Cependant le Christ, prenant compassion de ses champions, après les avoir ainsi éprouvés, les conduisit enfin, remplis de joie, à une heureuse conclusion; et voici comment il fît pour livrer la ville et procurer de l'ombre à ce peuple consumé par les rayons du soleil.

Il y avait, parmi ceux à qui Cassien avait fait prendre la moitié de leurs grains, un riche Arménien qui, ayant rejeté les dogmes du Christ, avait embrassé les erreurs des Gentils. Cet homme avait une très nombreuse famille et des provisions de grains en raison de cette quantité de personnes. Cassien en fut informé ; et voyant que la disette allait toujours croissant, il fit enfin enlever à cet homme la moitié de ce qu'il lui avait laissé d'abord pour l'entretien de sa misérable existence. Le premier vol avait été d'abord une mesure générale exécutée dans chaque maison et sur toutes les familles : celui-ci fut particulier et d'autant plus fâcheux, et sembla une insulte ajoutée à un premier dommage. L'homme, se voyant dépouillé de la seule ressource qui lui restât pour vivre, désolé, et hors de lui, s'attache sur les pas du prince, lui redemandant la subsistance qu'on vient d'enlever à ses malheureux enfants. Qui ne serait ému des torrents de larmes qu'il répand, de ses cris qui s'élèvent jusques aux cieux ? Malheur à vous, mes enfants, disait-il, qui désormais ne devez plus être appelés des gages précieux, mais plutôt de cruelles blessures! votre faim a absorbé ma faim, votre cœur perce mon cœur, je ne sens plus mes maux. Que me sert d'a voir nourri de mets délicats ceux à qui l'on refuse maintenant un pain que l'on donne à des esclaves inutiles? Certes, il eût mieux valu pour votre malheureux père vous voir massacrés que mourants de faim. Que la lance transperce l'auteur de vos jours, que la foudre me consume, que la mer m'engloutisse, plutôt que je consente à vous voir périr d'une telle fin, dont la seule pensée me fait horreur ! Malheur à moi ! il en sera donc ainsi : il ne me reste plus que cette ressource; ma mort devancera la vôtre, le poignard ou le lacet m'affranchira du spectacle de votre mort. Et vous, ô citoyens, montrez-vous compatissants, intercédez pour l'innocent; que du moins je sois seul puni comme coupable, que ma famille ne soit pas mise au supplice dans les tourments de la faim !

CHAPITRE LXIII.

La ville est trahie.

Ainsi cet homme se répand en plaintes lamentables et infructueuses, et se voit dédaigné, raillé, repoussé. Dès le commencement du siège, on lui avait confié la garde de l'une des tours, située loin de l'armée chrétienne, dans un angle de la ville, au couchant, et sur la montagne. Cassien avait en outre livré au frère de cet homme, pour être défendue par lui, une autre tour, voisine de celle-ci, et un peu au dessous, comme on pourrait dire que deux sœurs sont confiées à deux frères. Ceci cependant n'avait été fait ni par imprudence, ni au hasard : on avait sagement jugé devoir placer loin des Chrétiens, pour garder ces tours, des hommes qui avaient été chrétiens; on s'était arrêté à cette considération, et l'on avait agi en conséquence. Mais lorsque celui des deux frères qui s'était vu repoussé se trouva exposé à cette humiliation, personne ne venant intercéder pour lui, personne ne prenant pitié de lui, il pourvut lui-même à son propre salut, et se disposa à venger ses injures par la ruine de tous les citoyens d'Antioche. Pendant le silence de la nuit, tandis que les sentinelles étaient engourdies par le sommeil, cet homme donc jette une corde en dehors de la muraille qui séparait les deux tours ; il descend ensuite, à l'aide de cette corde, accompagné de deux de ses enfants ; et après avoir fait un long détour, il arrive enfin auprès de Boémond. Les peuples d'Orient considéraient celui-ci comme le chef de tous les autres chefs ; car jadis, lorsque Guiscard conquit la Grèce, Boémond s'était acquis une grande gloire dans maint combat, et sa renommée avait répandu la terreur chez les Grecs; dès lors il était devenu célèbre en Asie, et on le regardait depuis comme le seigneur de tous les autres seigneurs. L'Arménien ayant alors reçu l'ordre de déclarer pourquoi il se présentait, s'engagea à livrer l'entrée de la ville, et désigna le jour, l'heure et le lieu le plus convenables pour approcher des remparts. Puis, offrant spontanément et faisant recevoir ses fils en otage, il retourna seul vers sa corde, accompagné cependant et poussé par sa colère, son courage, ses espérances et ses craintes, et il remonta sans obstacle dans sa tour.

CHAPITRE LXIV.

Boémond porte cette nouvelle à l'évêque du Puy.

Jamais Boémond n'avait éprouvé un pareil sentiment de joie. Au lever du soleil, il se rendit donc vers l'évêque du Puy, que le pape Urbain avait préposé à l'armée comme un autre lui-même, et confia son secret à sa discrétion. L'évêque lui promit de tenir la chose fidèlement cachée et de s'appliquer soigneusement à en assurer le succès. Aussitôt il convoqua les chefs des armées et ceux qui étaient les plus considérables parmi le peuple; et ceux-ci s'étant rassemblés, l'évêque leur parla en ces termes :

Mes frères, l'entreprise que nous poursuivons à présent nous a beaucoup et long temps tourmentés, et nous tourmentera encore beaucoup et longtemps, si l'œil du Seigneur n'est sans cesse sur nous. Nous avons dressé des machines, et leur effet a été complètement déjoué; nous avons miné les murailles, et nous avons été repoussés; nous avons combattu, et c'est la seule occasion où nous ayons réussi : mais il y a lieu de craindre que la nouvelle lutte qui se prépare, à ce qu'on dit, ne soit d'autant plus rude que l'ennemi sera plus nombreux. Dans le premier combat, ses forces étaient de quinze mille hommes; ceux qui viennent sont,-à ce qu'on assure, quatre cent mille. Les forces des ennemis ne cessent de s'accroître, les nôtres de diminuer. D'un autre côté, considérez ce que c'est que la solidité de cette ville et sa position. Des fossés l'entourent de trois côtés et la rendent inabordable. Sur le quatrième côté sont le marais et le fleuve, et des murailles telles que le monde entier n'en connaît pas de semblables. Dans l'intérieur de la ville, il y a des sources d'eaux jaillissantes; et ceux qui ont bravé nos menaces depuis un an que nous sommes arrivés, auront bien pu sans doute rassembler aussi toutes les autres choses nécessaires à la vie. O Antioche ! plût à Dieu que tu n'eusses jamais existé, ou que tu ne te fusses jamais trouvée sur notre chemin! C'est Jérusalem qui est l'objet de notre voyage; que nous importe donc Antioche? Si cependant nous la laissons derrière nous, si, après avoir été repoussés, nous nous portons plus avant, il n'y a rien de fait, il ne nous reste plus rien à espérer. Oui, dis-je, si nous abandonnons cette ville, elle ne nous abandonnera pas ; elle nous suivra toujours, ou pour mieux dire, cette ennemie nous fermera les chemins, nous combattra par derrière et par devant; en résistant, elle donnera aux autres villes l'espoir de pouvoir résister aussi, tandis que, si elle eût été prise, elle eût entraîné toutes les autres dans un même sentiment de frayeur. O remparts ! plût à Dieu que jamais vous n'eussiez été élevés, ou que vous fussiez demeurés toujours loin de nos yeux et de nos oreilles! Toutefois, ô grands, tenons conseil. Mettons en avant, proposons des récompenses au courage; nous enflammerons, je l'espère, les cœurs des hommes en leur montrant le but de leurs efforts. Voyez tout ce que fît Saül; cherchons nos exemples parmi les anciens. Il n'y eut chez les Hébreux personne qui se levât contre Goliath jusqu'au moment où la promesse de la fille du roi et de la liberté de la maison paternelle suscita le bras de David. Beaucoup d'hommes disent entre eux et même publiquement : Pour qui travaille-je? pour qui me tourmente-je? pour qui vais-je recevoir des blessures? donnerai-je ma vie en sacrifice pour Antioche? un ingrat, je ne sais lequel, y commandera. Loin de moi de pleurer, pour qu'un autre, dans son ingratitude, se rie de mes larmes ! Ainsi donc, mettez-vous en mouvement ; que ce ne soit pas l'ambition de régner qui vous anime, mais plutôt le désir de mener à son terme l'entreprise de notre pèlerinage. Il vaut mieux que cette ville échoie en partage à quelqu'un, si par son secours nous pouvons y pénétrer, que si son courage demeurait engourdi faute de récompense, et qu'il alléguât toujours les excuses que vous venez d'entendre. Voilà ce qu'à force de recherches et de méditations mon esprit a pu imaginer de meilleur, de plus efficace, de plus convenable; que votre sagesse, ô grands, supplée à mon insuffisance, si j'ai oublié quelque chose, qu'elle retranche, si j'ai trop dit; qu'elle change, si j'ai mal dit; qu'elle approuve, si j'ai bien dit.

CHAPITRE LXV.

On promet le gouvernement de la ville à celui par qui on pourra s'en rendre maître.

Ce discours est accueilli avec faveur par tous ceux qui assistent au conseil. Ceux qui sont les premiers le témoignent d'abord ; ceux qui viennent après eux, chacun selon sa dignité, expriment la même adhésion ; nul ne se montre contraire, tous consentent à ce que la ville appartienne à celui, quel qu'il soit, par qui son entrée sera ouverte aux Chrétiens. Alors Boémond prenant la parole : Une promesse, dit-il, qui est confirmée par un serment est déjà comme accomplie ; l'avenir passe en quelque sorte dans le présent, l'espérance se transforme en jouissance. Mais si les paroles ne sont liées par un tel lien, à quoi peuvent-elles servir? un homme quelconque peut être riche en promesses. Si donc vous désirez ratifier vos paroles et leur donner quelque fixité, ce que vous avez promis, jurez-le. Plus de délai, point de rétractation : à peine y sont-ils invités, tous jurent; et ils n'eussent point hésité, si on leur eût demandé de plus grandes choses, de les jurer aussi, dans l'espoir d'obtenir quelque soulagement. Dès lors, plus confiant et plus entreprenant aussi, Boémond révèle ses projets à quelques-uns des grands, ut invite tous les autres, en termes plus précis, à se disposer pour entrer bientôt dans la place, leur promettant avec certitude qu'ils recevront bientôt d'utiles secours. Alors, prenant congé les uns des autres, ils rentrent chacun chez soi, et s'occupent à préparer des cordes. Celui-là surtout qui, seul parmi les concurrents, compte bien gagner le prix de la lice, celui-là se hâte, se livre à ses méditations, s'attache tout entier à cette nuit qui va bientôt arriver, et qui lui semble plus lente dans sa marche qu'elle ne paraît à celui qui attend sa bien-aimée, ou à ceux qui doivent retourner à l'ouvrage.

CHAPITRE LXVI.

La ville est livrée par trahison.

Cette nuit étant enfin venue, au milieu du silence de toutes choses, Boémond dirige sa marche vers la tour qui lui a été promise, non sans beaucoup de fatigue, et allant à pied, car la position, trop escarpée, ne permet pas d'y conduire des chevaux. Toutefois, en partant, il envoie en avant un messager, qui devra examiner et juger par lui-même s'il y a moyen d'aborder les murailles avec assez de sûreté. Or voici le signal que le traître saint avait donné à Boémond en le quittant : Quand tu seras parti, mon seigneur, lui dit-il, envoie un messager au pied de ma tour : moi, je veillerai assidûment sur la muraille. Si tout nous réussit, je jetterai deux pierres l'une après l'autre ; s'il y a quelque péril, une seule pierre l'annoncera. Le messager donc ayant été envoyé en avant pour s'assurer de l'état des choses, et s'étant approché de la tour, est aussitôt reconnu, reçoit en même temps le signal que tout va bien, et retourne sur ses pas pour annoncer ce qu'il vient d'apprendre. Boémond, qui déjà était en marche, arrive bientôt auprès des murs, y trouve une corde suspendue en dehors, et y attache les siennes, que l'Arménien attire aussitôt à lui. Puis, lorsqu'il a fixé ces cordes par des nœuds assez solides, des jeunes gens, légers comme des oiseaux emplumés, et le corps ceint de leurs glaives, volent dans les airs, à l'aide de ces cordes : Govel de Chartres monte le premier, semblable à l'aigle, qui enseigne à ses petits à voler, et voltige au dessus d'eux. Ce noble guerrier qui, dès l'enfance, n'a eu d'autre faim et d'autre soif que celles de la gloire, désirait ardemment, non d'être illustré pour vivre, mais de vivre pour être illustré. D'abord on garda un profond silence tant qu'un petit nombre d'hommes eut à redouter une multitude d'ennemis; mais dès qu'il en fut monté davantage, ils bannirent toute crainte, et leur courage changea en lions ceux que leur manière d'escalader avait rendus semblables à des aigles.

CHAPITRE LXVII.

Massacre des citoyens.

Alors ils courent aux portes ; et celui, quel qu'il soit, qui se présente à eux, tombe sous leurs coups. Le premier qui fit l'épreuve de leur glaive fut celui dans la tour duquel ils étaient descendus d'abord, le frère de celui qui les avait introduits, et à qui son frère avait laissé ignorer son secret, de peur qu'il n'eût le pouvoir de le faire connaître et de tendre des embûches mortelles. Lui donc et ses compagnons de garde étant tout-à-coup tombés sous le glaive, il s'élève un grand cri, qui retentit dans les autres tours; leurs gardiens prennent la fuite ; mais pour ceux qui veulent demeurer, ces tours mêmes deviennent des tombeaux, et gardent frappés de mort ceux qui naguère les gardaient eux-mêmes. Alors les nôtres, descendant vers les portes, et brisant les barricades qui les ferment, ouvrent à Boémond la porte plus rapprochée du couchant, à Raimond une autre porte qui fait face au nord et au pont. Boémond était descendu vers la première à travers des précipices où l'on ne trouvait point de sentier; Raimond avait longtemps assiégé la seconde; et dès qu'il eut entendu le tumulte dans l'intérieur, il se rendit devant cette porte sans aucun retard. La plus grande de leurs sollicitudes, la crainte qui les tourmentait le plus, était qu'au moment où les nôtres seraient introduits, les citoyens ne vinssent à leur rencontre pour défendre les portes et repousser les secours du dehors ; mais le Christ ayant eu compassion de son peuple, tandis que les uns arrivent, les uns prennent la fuite ; et les portes, privées de leurs gardiens, tombent facilement sous les coups de hache dont on les frappe par dehors pour les ouvrir. Jusque là la nuit avait été favorable aux Chrétiens ; bientôt l'aurore commence à briller, et le jour arrive en hâte, enviant à la nuit une si grande joie. Le jour donc ayant paru, les Chrétiens s'élancent dans les palais, insultent à la ville dont ils se rendent maîtres, fouillent dans toutes les retraites, enlèvent l'or, les petits enfants, les femmes, les jeunes filles et tout ce qu'ils peuvent trouver encore, frappent de mort les hommes propres à la guerre, et mettent en réserve ceux qui sont jugés trop faibles. Les citoyens cependant, ceux du moins qui sont prompts à fuir et ont le pied léger, abandonnent toutes choses et se sauvent dans la montagne, sans que le père attende son fils, sans que le fils attende son père chargé d'années.

CHAPITRE LXVIII.

Le prince d'Antioche, Cassien, cherche son salut dans la fuite.

Un château situé sur le sommet des rochers reçut un grand nombre de fuyards et en repoussa un plus grand nombre encore, que le glaive des Chrétiens avait rencontrés et détournés de leur marche. Les uns se précipitaient vers les montagnes, quelques autres, montant sur les murailles par les escaliers intérieurs, sautaient en dehors, les uns trouvant la mort dans leur chute, les autres y trouvant une nouvelle vie. Ce côté de la ville, ainsi que je l'ai déjà dit, n'avait pu être assiégé, en sorte que ceux qui réussirent à s'échapper jugèrent qu'il leur serait plus facile de sortir par là. Le prince Cassien lui-même, blessé à la tête d'un coup d'épée, dans le dos par une lance, à la cuisse par une flèche, s'était échappé aussi de ce côté, et, en tant que la nuit, le point du jour, ses éperons et son cheval avaient pu le servir, il avait déjà pressé sa marche jusque près du château de Rubée. Là, étant descendu de cheval, il se cacha dans l'ombre, au milieu des broussailles, espérant que le jour dans sa course amènerait quelque voyageur à son aide, ou que la nuit suivante lui prêterait ses ténèbres et ses secours pour poursuivre sa fuite. Dans cette espérance, le malheureux, blessé comme je l'ai dit, tout haletant, dévoré de soif, les oreilles tendues, les yeux fixés sur la route, demeurait caché dans le taillis, semblable au pauvre lièvre qui, échappé à la gueule des chiens, se cache au milieu des buissons. O vanités du monde! qu'y a-t-il maintenant de plus malheureux que lui? Hier ce même homme, prince d'Antioche, dominateur de la Syrie, la terreur de la Phéniciaysan s'approche et lui donne à boire, puis celui-ci le voyant et le contemplant de plus près, tout étonné d'une telle rencontre et des blessures dont il le voit couvert: Hélas! prince, mon seigneur, lui dit-il, qui donc a pris sur toi de telles licences? Quel homme s'est élevé contre toi à un tel excès d'audace? car il l'avait reconnu, parce que les yeux du peuple sont toujours dirigés vers la majesté royale ; et il demeurait frappé de stupeur, ignorant encore les derniers événements.

CHAPITRE LXIX.

Il est frappé de mort par un paysan.

Alors Cassien prenant confiance en celui qui témoignait de la compassion pour son infortune, et craignant en même temps que celui-ci ne se défiât de lui, s'il dissimulait, et que dans sa défiance il ne prît bientôt le rôle d'un ennemi : Antioche, lui dit-il, est perdue; les Francs l'occupent, dans l'état où tu me vois, emportant une triple blessure, je me suis enfui avec beaucoup de peine : toi, je t'en supplie, ne me découvre pas; ce soir je reprendrai l'œuvre de la fuite. Toi donc, compte sur une très grande récompense de ma part, si je parviens à m'échapper. Le vulgaire suit la fortune ; celui à qui elle sourit peut compter chez lui un grand nombre d'amis; si elle se montre triste, les amis fuient devant les tonneaux desséchés, où il ne reste plus que la lie, et refusent de porter plus longtemps le joug. Le paysan donc, étonné d'une chute si grande et si rapide, ne se possède plus, son cœur frissonne, il est frappé de stupeur, et délibère enfin sur ce qu'il a à faire dans une telle occurrence. Bientôt il médite la mort de celui dont les blessures excitaient naguère sa compassion, et en cela il pèse deux considérations, qu'il lui sera facile d'exécuter ce projet, et que le résultat en sera avantageux pour lui. S'il frappe le prince à mort, la récompense est tout près, des vêtements royaux, un cheval et la faveur des Francs. Il eût dû préférer cependant à toutes ces choses l'amitié du Christ, dont il aurait tué l'ennemi, et la gloire immortelle de la mort d'un si grand prince, la gloire qui pousse tant de mortels à la mort. Mais de telles pensées sont étrangères à l'âme grossière qui ne connaît aucun noble sentiment, et ainsi le paysan ne recherche que ce qui lui est utile. Il voit un homme fatigué, ayant perdu beaucoup de sang, à demi-mort, seul, sans armes : il pense qu'il lui sera facile de lui arracher ce qui lui reste de vie. Que dirai-je de plus? Oubliant tout sentiment d'honneur, méconnaissant toute pitié, le serviteur frappe son seigneur de la massue qu'il lève sur lui, et lui brise la cervelle qui se répand au loin, préférant ainsi des dépouilles assez minces aux plus brillantes promesses.

CHAPITRE LXX.

Tancrède se plaint de n'avoir pas été informé de cette expédition.

Tancrède, cependant, ignorant tout ce qui venait de se passer, était, selon son usage, loin de la ville, occupé à observer les routes par lesquelles les assiégés sortaient très souvent de chez eux, ou y rentraient. Ayant appris ces nouvelles par des fuyards qui s'étaient échappés et qu'il fit prisonniers : Hélas ! Hélas ! s'écria-t-il, moi seul, au milieu de ces joies ineffables, je serai donc contraint de m'affliger! ô honte! Si quelqu'un a travaillé, me suis-je donc reposé? Si quelqu'un a veillé, me suis-je donc couché? O Boémond! Boémond! tu as agi à découvert avec les autres, et en cachette avec moi! ô sang de mon parent ! Une telle conduite est-elle en effet d'un parent? Tu m'as fait absenter, sachant que si j'étais présent, je rechercherais la première place dans une si grande entreprise. Tu savais que si j'étais là, je courrais le premier aux murailles, le premier je saisirais les cordes, le premier je volerais sur les remparts, le premier je frapperais de mort. Tu m'as envié cette gloire, à laquelle, cependant, ton âge, tes forces, ton courage peut-être te défendaient d'aspirer. O heureux, quel qu'il soit, celui qui a pu offrir de telles prémices au Seigneur notre Dieu! Mais hâtons-nous, ô mes compagnons! si nous avons perdu le premier rang, sachons du moins marcher à la suite. Celui qui nous a faits pauvres, qui m'a enlevé la gloire, ne nous enlèvera pas du moins ce que je demande. Que ceci lui donc qui a façonné un à un les cœurs des hommes, et qui connaît leurs œuvres, que celui-là même juge et accorde la vengeance!

Il dit, et se rend à Antioche, où il trouve la joie : celui qui pleurait naguère avec ceux qui pleuraient se réjouit maintenant avec ceux qui se réjouissent, car dans un noble cœur la joie publique chasse la tristesse qui lui est personnelle. Il eut cependant, au milieu de l'allégresse générale, un petit sujet de joie particulière. Ceux de ses chevaliers qui étaient demeurés pour garder son camp, ayant entendu le retentissement des trompettes, étaient entrés dans la ville avec Boémond, et en l'absence de leur seigneur, ils lui avaient retenu et préparé un beau palais. Lors donc que tous ceux qui commandaient en princes furent entrés à Antioche, le seul comte de Blois se trouva absent, soit par un effet de la juste colère du ciel, soit que la fortune lui fût contraire.

LXXI. ― Casus mirabilis.

Accidit per id temporis quiddam inopinabile sine exemplo casus, cujus generis nec antecessisse nec secutum esse prodigium aetas prisca meminit, aut praesens. Considebant Boamundo vocati ad coenam comites, Flandrensis dexter, laevus Boloniensis: aderat multa plebis palatio in eodem frequentia, pars discumbentes, pars ministri, ut fit ubi principes tanti tres ad mensam conveniunt. Cibus tacitos facit; potus, quod per quemdam prudentem dictum est, loquaces: librabat Boamundus dextra cultellum post coenam, cum Flandriae comes alludens sic ait: « Quid sibi vult haec libratio? manifestum est, video, solliciti signum, non eget curis hoc tempus, hora est gaudii, non curarum: Imo, inquit Boamundus, domine comes, alia est res, praesentia vestra non me sinit esse sollicitum, cui ludum struo dum trutino cultellum: Hunc cujus grossitudo caeteros premit (et ardebat coram eo caeteris grossior super candelabrum cereus) hunc, inquit, semel ictum in duo dispertiam. » Visus est comitibus sermo delirus, et quem nulla possit sequi effectus facultas: quapropter subjicit Flandrensis: « Aggredere quod jactas, princeps, voti compotem donabo chlamide mea; tu vero impos me tua ne abnuas donare. » Conceditur: qui mox sublato B. ictu astantem dissecat cereum, descendens quippe ex obliquo dextra facilem caute impetravit sectionem. Fit itaque cereus unus duo, quod dictu est mirabile, ardens ardentes: ardet quae ardens deciderat pars superior; ardet inferior quae fixa astabat, neminis manu admoto igne per se accensa. Aspicientium stupent mentes, omine acti actor ipse terretur. Volitante populum rei fama, ex omni atrio, ex omni officina accurritur, stupetur, nequeunt expleri corda tuendo, adhuc stupentibus iis, adhuc mirantibus, ille subito accensus subito quoque ignis exstinguitur, augurium triste. Quod si societatem integram manendi pereundique cera et flamma conservassent, longa haereditas, longa promitteretur successio, ad supremum saeculi diem perducenda: quia vero ortus evanuit quod succreverat igniculus, sobolis quidem aruspices promittunt spem futurae, at mox transiturae. Ostendent, aiunt, terris hunc tantum fata, nec ultra esse sinent, et caetera quae subdidit Mantuanus: quae nos in nece Boamundi junioris vidimus completa. Prodigii novitas comitem defendit: non est de oppignerata chlamide ramentum, imo opes atque inopia, hae principem illa comitem circumvallantes. Itaque non solum quod debetur non exigitur: verum etiam plurimo comes munere cumulatur.

LXXII. ― Christiani urbe potiti ab infidelibus innumeris obsidentur.

Dies illa dies gaudii fuit, at crastina moeroris. Corbozan regis Persarum dux cum quadringentis millibus equitum adest, urbem obsidet, inclusis mortem minatur et carcerem. Haec audiens Blesensis comes, quantum licet maturat fugam, instar victoriae reputans, si evadere datur sociis, praesentibus morti addictis. Igitur Graeciam versus revertens, imperatori Alexio apud Cuthai civitatem Lyciae obviat cum Graecis centum millibus in auxilium Francorum festinanti. Veniebat cum eo Guido Boamundi frater, et quidam alii Francorum nobiles circiter decem millia armatos habentes. Cum ergo de obsessis Francis, de obsessoribus Persis imperator a Stephano rumorem accepisset: fama est primo eum voluisse succurrere, sed ejus qui incitare debuit, verbis revocatum, cessasse. Respondit Stephanus, aiunt, de Persarum numero consultus; si, inquit, domine mi, exercitus hic tuus illi pro esca daretur: non sufficeret ut unusquisque modicum quid accipiat. Territus verbo imperator, in Graeciam refugit, oppida, rura, casas per quae redit incendio vastat, post se populos trahit, ne forte suis ipse alimentis hostem pasceret instantem. Voluit Guido, vixque retentus est, quamvis Graeco destitutus auxilio, Christicolis opem ferre inclusis: sed eodem quo imperator dehortante retrahitur.

LXXIII. ― Dira fame affliguntur

Interea septos hostili milite Francos,
Moenibus inclusos, Persarum spicula passos,
Dira fames cruciat; res dura, sed asperior spes.
Nulla quies miseris: hinc monte pluente sagittas,
Illinc planitie, cohibent hanc murus et unda.
Montem nihil horum: mons pervius incitat hostem.
Ergo dies bellum, bellum nox excit opaca
Summa tenent Turci, defendunt ima Latini.
Adversum innumeras stat lancea pauca sagittas,
Dispar certamen, numerus, vires, locus, arma;
Omnia disparia, praestant haec omnia Turcis.
Tantum animi Francis animis praestantibus, omnem
Tristitiam pellunt: superant quibus omnia praestant,
Consilium faciunt, qua declinare laborem
Arte queunt: oculique leves inducere somnos.

LXXIV. ― Resistunt et propugnacula instruunt.

Caementum, lapides, perpendicula, artificesque,
Funes, vasa, dolabra parant; cunctisque paratis,
Nocturni fabricant, bona res, lucem tamen odit;
Exit opus noctem, redeunt in luce sagittae,
Lancea stat contra, dumque instat, fabrica surgit.
Dum refugit, cessat; sic fortunam inter utramque.
Construitur murus, Turcis descensibus obex,
Si sit opus lignis, ut materiam petat ignis;
Illuc ad sparsas juga mitte bis octo sagittas,
Accipias reduces fluidos sudore jugales.
Nemo redit vacuus, pharetras implere paratus;
Ergo aliquam nactos, sed vix utcunque quietem:
Serius infigunt jam Partica spicula Francos,
Jam versant alias alio discrimine curas,
Omnimoda populus lacryma, anxietate, labore,
Plagis, esurie, curis, algore, calore;
Quod poterant avidi carpebant nocte soporem.
Ille loco panis ventres pascebat inanis.

LXXV. ― Dum indulgent somno hostis instat.

Dum gens stertebat, murus custode carebat:
Nam, sic vulgus ait, male servat qui bene stertit,
Cujus erant summae latebrosa palatia causae,
Vicatim clamans, o surgite, surgite, praeco;
Hostis adest, turres ascendit, jam tenet urbem:
Vos quae pigra quies? miseri succurrite vobis.
Haec dum clamat, ad haec clamata ita surgitur ac si
Ismarus et Rodope, quas durat Thracia rupes
Surgere jussa forent, jussi clamoribus iisdem,
Hinc proceres statuunt latebrasque sedesque cremare:
Aedibus accensis, custodes murus habebit.

LXXVI. ― Robertus urbem incendit ut mox adsit miles

Flandrigena huic operi Robertus adesse monetur:
Impiger ipse pigros celer excit, et hac ope tardos,
Ne pereant magni, dum tractant otia parvi
Fit quod dictum est, urbem Robertus et igne
Vastat, et urbanos dum servat moenia salvat.
Si recte memini, Provincia miserat illos,
Quos umbrae pigros, celeres flamma addita fecit;
Illa secus montem, sed non tamen in pede montis.
At vicina pedi gens atria maxima habebat,
Primos introitus portis sortita reclusis,
Primo quas placuit summas elegerat aedes,
Principis hinc etiam Raimundo contigit aula,
Inde quies genti partim aegra, superbaque partim:
Ast ubi Vulcanus depascit culmina, surgunt
Qui pigritabantur, piget indulsisse quieti.
Currunt ad muros, propter tentoria figunt.
Pars tegetes fabricant, sic proxima perditioni
Moenia servantur, sic damnis damna levantur,
Sic generale malum cessans, in particulari
Sancit quod legitur: dolor est medicina doloris.

LXXVII. ― Templa et palatia ignis consumit.

Urbs accensa magis accenditur, ac magis, eheu!
Excedit medicina modum, domibusque nocenti
Igne pererratis, innoxia templa cremantur:
Templa, quibus visis stupuisset pictor Achivus,
Auri fusor Arabs, sculptores Scottus et Anglus.
O quantam, quam materiam decor ille tegebat
Quippe columnarum pariis de cautibus ordo;
Forma pavimenti, vitreum mare, par cristalli
De cedris Libani fragrantia tigna, Coatus
Exsecuere trabes de silvis aetheritangis:
Marmor Atlas, vitrum Tyrus, aes Cyprus, Anglia ferrum.
Singula regna suas studuerunt mittere gazas:
Et quamvis furnus latens coquat Antiochenus
Plumbum, aiunt, templis misisse Amathonta tegendis,
Alterius domini culturam mater habebat:
Alterum erat Jacobi dubitatur an ense necati,
An ligno necti de templo praecipitati.
Tales materiae, tantum decus, hoc perit igne.

LXXVIII. ― Servatis muris, instat nihilominus hostis.

Sed jam servatis tanto discrimine muris,
Hostis adhuc instat: custodes fallere tentat,
Nox cavet insidias, lux spernit scire cavendas.
Qui spectant altis de rupibus inferiora,
Cuncta palam spectant, qui stertit, quis vigilatve,
Quae tutore carent partes, quae praeside gaudent.
Gens Alemannorum frontem quae spectat ad Eurum
Noctu servabat, somnis in luce vacabat:
Saepius haec Turci summa de rupe videntes,
Spem capiunt somnis ascendere posse sub illis.
Scalas ergo parant, veniunt ad moenia furtim:
Ilicet ascendunt, nullo prohibente, jacebant
Custodes miseri, quasi morte sopore soluti:
Plurimus in turres jam scanderat arcus et ensis,
Cum de longinquo cernuntur talia muro.
Fit clamor, fremit urbs tandem sopita resurgit
Turba stupet, visis prope se discurrere Turcis.
Pars gladios stringunt, pars diffugiunt stupefacti:
Qui stringunt feriunt, qui diffugiunt feriuntur,
Instant Christicolae, fugiunt ad moenia Persae.
Felix cui scalae vel cordae contigit usus,
Cui neutrae infelix: de moenibus exsilit altis
Audax in silices, timidus strictos fugit enses,
Dum tandem exciti surgunt, urgent Alemanni,
Turba Latinorum, pudor! ut testantur et ipsi,
Per plateas Graeci clamantes Caco Alemanni.

LXXIX. ― Obsessos fames urgens ab urbe nobiles quosdam exire compellit.

Nec tunc destitit fortuna lacessere Christum,
Seu Christi famulos, superata resurgere tentat
Aquila, succubuit scandens, ingressaque muros
Descensum egressumque parat: nihil intentatum
Linquens, nunc dextra tractat, nunc arma sinistra;
Dicens, si nequeo superos, Acheronta movebo.
Christicolas clausos patientes aspera luce,
Aspera nocte fames omni crudelior hoste
Affligit, lacerat, consumit, macerat, inflat.
Trux here, nunc trucior, cras, postcras saevior, atque
Saevior accedit, quanto magis esca recedit.
Quae tanta macie, tanta inter taedia vitae
Expers auxilii, pars militiae fugiendi
Consilium tractat; proba, nobilis, inclyta bello
Usque sub hoc tempus, dignissima laude juventus,
Wilhelmus fratresque sui, Albericus, et Ivo.
Isti tres cognomen habent de Grente Maisnil,
De Fontenella Radulphus et is Turonensis:
At fratres, pudet, heu! pudet, heu! Normannia misit.
Illud ubique genus victoria, gloria mundi,
Anglorum-victor-populus, victor Siculorum,
Victor Graecorum, Capuanorum, Apulicorum;
Cui Cenomanensis, Calaber, cui servit et Affer,
Cui Japix, horum patitur de stirpe pudorem.
Admoniti plures illorum voce fuerunt,
Ut fierent tanti comites ad foedera probri:
Sed Deus, Arnulfusque suus parere paratos
Arcent, et turpi revocant a conditione:
Ast oblita Dei, patriaeque, suique juventus
Illa probrosa viae coeptrix, auctorque pudendae, Perstat in incoepto, nullo revocabilis ore:
Egregium factu rata, praeclarumque relatu:
Si reliquis caesis, haec se substraxerit hosti.
Ergo struit funes, structis quibus atque ligatis, Pendula de muro fit noctua nocte volando:
Sic nocturna fugit, fuga sole oriente patescit, Moxque fit edictum ne quis dissolvere funes. Audeat, opprobrii monimentum posteritati.

LXXX. ― Obsessi lethiferis cibis utuntur.

Ergo ubi jam paleas pepulerunt vannus et aura,
Purum quod remanet frumentum, aurum igne probatum,
Purgatum terrae, gens imperterrita constans,
Sed lacerata fame, miserabilis, irrequieta,
In spem vivendi currunt ad opes, moriendi
Lethiferos gustus, ut sunt salvinca, cicuta,
Elleborum, lapan, lolium, zizania mandant.
His miseri ad vitam dum vescuntur, moriuntur.
Praeterea ventres soleae quocunque repostae.
Et quidquid corii inveniunt ubicunque rejectum.
Immissum cacabo, flammis mollescit et undis,
Inde struunt epulas, felix cui sors dedit illas,
At quibus invidit mortem morbosque reliquit.
Pressa malis, assueta bonis tam nobilis illa,
Tam praeclara ducum, comitum, regumque propago,
Qualem nulla prius sepserunt moenia nec post,
Expavet esuriem: pro nectare vix habet amnem.
Hinc ventris fluxus, febris, hinc pestis aquosa:
Nullum solamen, partam videt undique mortem.

suite

  CHAPITRE LXXI.

Evénement fort extraordinaire.[8]

Il arriva en ce temps un événement fort inattendu et sans exemple, et de telle nature que nul ne se souvient qu'il y ait eu dans les temps passés, ou qu'on ait vu dans le temps présent un fait aussi singulier.

Les comtes de Flandre et de Boulogne, invités à souper par Boémond, étaient assis; le premier à sa droite, le second à sa gauche. Il y avait dans le même palais une grande affluence d'hommes du peuple, les uns couchés, les autres faisant le service, comme il arrive lorsque trois princes aussi considérables se réunissent autour d'une table. Le manger rend les hommes silencieux, Je boire les rend babillards, comme l'a dit un homme sage. Après le soupe Boémond agitait un couteau de sa main droite, quand le comte de Flandre, faisant allusion à ce geste, lui dit : Que veut dire ceci? J'y vois manifestement un témoignage de sollicitude : ce n'est pas ici le moment de s'inquiéter, c'est l'heure de la joie et non des soucis. — Certainement, seigneur comte, reprit Boémond, votre présence me préserve de toute sollicitude; mais voici un jeu auquel je prétends m'exercer en agitant ainsi ce couteau. Cette bougie, dont la grosseur surpasse celle de toutes les autres (il y avait en effet devant lui, et sur un chandelier, une bougie allumée, plus grosse que les autres), cette bougie, dis-je, je veux d'un seul coup la partager en deux. Ces paroles parurent insensées aux deux comtes, et surtout ils jugèrent qu'il était impossible de faire une pareille chose. Le comte de Flandre répondit donc alors : Fais ce dont tu te vantes, prince, et si tu y réussis, je te donnerai mon justaucorps; comme aussi, si tu ne le peux faire, tune refuseras pas de me donner le tien. On convient ainsi : bientôt Boémond, levant le couteau, frappe et coupe la bougie qui était devant lui ; sa main dirigeant le coup avec adresse et frappant un peu en oblique, rencontra sans peine le point de section. Ainsi une bougie se changea en deux, et, chose étonnante à dire, une seule brûlait, et deux brûlèrent à la fois : la partie supérieure qui était tombée continua à brûler, la partie inférieure qui demeura debout s'alluma d'elle-même sans que personne approchât la main pour y mettre le feu. Aussitôt tous les assistants sont frappés de stupeur : un tel présage effraie celui-là même qui l'a provoqué. La nouvelle de ce fait s'étant promptement répandue dans le peuple, on accourt de tous les vestibules, de tous les offices ; on ne peut se rassasier de voir; et tandis que tous sont ainsi frappés de stupeur et remplis d'admiration, cette flamme, qui s'était subitement allumée, s'éteint aussi subitement, présage plein de tristesse! Que si la flamme et la cire fussent demeurées constamment et étroitement unies, se conservant et périssant en même temps, Boémond eût pu se promettre un long héritage, une longue série de successeurs, se propageant jusqu'aux derniers jours des siècles; mais comme le petit feu s'était évanoui presqu'aussitôt qu'allumé, ceux qui lisent dans l'avenir y voyaient la promesse d'une race qui paraîtrait bientôt, mais qui s'éteindrait promptement. Ils disaient alors :

................... Ostendent tantum hunc terris fata, nec ultra

Esse sinent ……………….

et la suite, comme on la lit dans le poète de Mantoue; événement que nous voyons maintenant accompli dans la mort de Boémond le jeune. La singularité de ce prodige fut ce qui sauva le comte de Flandre de la perte de son pari ; il ne fut plus question dès lors du justaucorps qui y avait été engagé, mais plutôt des richesses et de la pauvreté, qui étaient le partage, les unes du prince Boémond, l'autre du comte. Non seulement ce qui était dû par le comte ne fut pas exigé de lui, mais il fut en outre comblé de beaucoup de présents.

CHAPITRE LXXII.

Les Chrétiens s'étant emparés de la ville sont assiégés par d'innombrables troupes d'Infidèles.

Ce jour fut le jour de la joie, le lendemain fut celui de la douleur. Corboran, général du roi des Perses, arriva avec quatre cent mille cavaliers, assiégea la ville et menaça ceux qui y étaient enfermés de la mort ou des fers. Ayant appris cela, le comte de Blois se hâta, autant qu'il était en lui, pour prendre la fuite, regardant comme une victoire qu'il lui fût possible de s'échapper, en présence de ses compagnons dévoués à la mort. Il retourna dans la Grèce, et rencontra à Cuthai, ville de Lycie, l'empereur Alexis, qui se hâtait de marcher au secours des Francs, avec une armée de cent mille hommes. Gui, frère de Boémond, suivait l'empereur, et avec lui étaient quelques autres nobles Francs, conduisant environ dix mille hommes d'armes. Lors que l'empereur eut reçu d'Etienne l'avis que les Francs étaient assiégés par les Infidèles, on prétend qu'il voulut d'abord marcher à leur secours, mais qu'il en fut empêché par les paroles de celui qui eût dû au contraire l'y encourager. Consulté sur la force de l'armée des Perses, Etienne, dit-on, répondit en ces termes : Monseigneur, si ton armée était servie en un repas à celle des Perses, elle ne suffirait pas pour que chacun de ceux-ci en pût avoir un petit morceau. Effrayé de ces paroles, l'empereur se retira dans la Grèce, livrant aux flammes les châteaux, les villes, les campagnes qu'il traversait, et entraînant les peuples à sa suite de peur.de fournir lui-même des aliments à l'ennemi, si celui ci se lançait par hasard sur ses traces. Gui voulait absolument aller porter secours aux serviteurs du Christ, enfermés dans la ville ; on eut grand-peine à le retenir, quoiqu'il se vît privé de l'assistance des Grecs ; mais enfin il céda aux représentations de celui qui avait aqui avait aussi entraîné l'empereur.

CHAPITRE LXXIII.

Ols sont la proie d'une nouvelle famine.

Cependant les Francs, environnés par les chevaliers ennemis, enfermes dans leurs murailles, frappes par les flèches des Perses, étaient en outre tourmentés d'une cruelle disette : rude situation sans doute, et cependant l'avenir semble encore plus cruel. Les malheureux n'ont aucun moment de repos : du côté de la montagne, une pluie de flèches fond sur eux, et du côté de la plaine, l'accès leur en est interdit, et par leurs murailles, et par les eaux qui les en séparent. Sur la montagne ils ne possèdent rien ; au contraire, l'ennemi occupe la montagne par où l'on arrive à la ville. Le jour amène la guerre, et là nuit obscure amène encore la guerre. Les Turcs occupent toutes les sommités, les Latins défendent les bas-fonds. Quelques lances seulement sont dressées contre des flèches innombrables; la lutte est inégale en nombre, en forces, en position, en armes; tout est inégal et tout est à l'avantage des Turcs. Le courage seul soutient les cœurs des Francs, en bannit toute tristesse et leur donne la supériorité sur ceux qui ont contre eux tant d'avantages. Ils tiennent conseil pour chercher par quels moyens ils pourront éviter tant de fatigues et procurer à leurs yeux les douceurs du sommeil.

CHAPITRE LXXIV.

Ils résistent et construisent des redoutes.

Alors les ouvriers préparent du ciment, des pierres, des plombs, des cordes, des vases, des outils divers, et quand tout est ainsi préparé, durant la nuit ils travaillent; c'est une bonne entreprise, sans doute, mais elle ne peut supporter l'éclat du jour. On se met donc à l'ouvrage pendant la nuit, le jour les flèches continuent à pleuvoir ; la lance cherche à leur résister ; tant qu'elle se porte en avant, les travaux s'élèvent; si elle se retire, ils sont suspendus. Enfin, au milieu de ces diverses chances de la fortune, les Francs ont élevé une muraille pour opposer une barrière aux Turcs descendant de la montagne. Si on a besoin de ramasser du bois, afin que le feu ne demeure pas sans aliment, on envoie des attelages à la distance de deux fois huit traits de flèche, et les animaux reviennent chargés et inondés de sueur. Nul aussi ne revient sans être bien pourvu, car chacun s'est arrangé pour bien remplir son carquois. Les Francs ayant ainsi trouvé le moyen d'obtenir du moins quelque peu de repos, les flèches des Perses les frappent et les atteignent moins souvent, et déjà ceux-ci cherchent à prendre d'autres soins et à provoquer d'autres combats. Dans le peuple chrétien, cependant, tous abreuvés de larmes et d'angoisses, accablés de fatigues et de blessures, dévorés par la faim, les soucis, les intempéries du froid et du chaud, cherchent avec avidité, durant la nuit, le sommeil dont il leur est possible de jouir, car le sommeil est le pain dont ils sont réduits à nourrir leurs estomacs.

CHAPITRE LXXV.

Tandis qu'ils se livrent au sommeil l'ennemi les attaque.

Tandis que le peuple chrétien était ainsi couché, les murailles manquaient de gardiens; car, comme dit le vulgaire, celui qui est bien couché garde mal. Cependant le héraut, chargé de veiller pour les palais, s'en va de rue en rue, en criant : Levez-vous! levez-vous! l'ennemi est là; il attaque les tours, déjà il est maître de la ville. Quelle paresse vous retient dans le repos? Malheureux, secourez-vous vous-mêmes! Mais pendant qu'il crie ainsi, on répond à ses cris à peu près aussi bien que si les montagnes d'Ismare ou de Rhodope, couvertes de durs rochers de la Thrace, eussent reçu l'ordre de se lever. Cependant les grands, en entendant les mêmes cris, prennent la résolution de mettre le feu aux maisons, ainsi qu'aux asiles les plus retirés : une fois les maisons brûlées, les murailles retrouveront du moins des défenseurs.

CHAPITRE LXXVI.

Robert met le feu à la ville, afin de rassembler promptement les chevaliers.

Robert, le comte de Flandre, est invité à se charger de cette tâche. Lui-même, rempli d'activité, va ranimer le zèle des paresseux et de ceux qui se montrent trop lents pour cette œuvre, afin que les grands ne demeurent pas engourdis, tandis que les petits se livrent à leur nonchalance. On exécute alors ce qui a été convenu : Robert dévaste la ville par la flamme, et sauve ceux qui l'habitent, en travaillant à conserver les murailles. Si je m'en souviens bien, c'était la Provence qui avait envoyé les guerriers qui, paresseux dans l'ombre, furent les premiers à se lever, éveillés par la flamme : ils étaient logés le long de la montagne, mais non pas cependant au pied même. Ceux qui étaient plus rapprochés de sa base occupaient les plus grandes maisons; le sort les avait fait entrer les premiers, lorsque les portes de la ville turent ouvertes, et ils avaient les premiers choisi, à leur gré, les maisons les plus élevées. Là Raimond avait fixé aussi sa résidence et sa cour, et auteur de lui ses gens étaient, les uns livrés au repos, les autres fiers et debout. Lorsque les feux de Vulcain atteignirent au faîte des édifices, ceux qui faisaient les paresseux se levèrent aussitôt, s'affligeant même de s'être ainsi livrés au repos. Ils courent aux murailles et y dressent aussitôt leurs tentes, tandis que d'autres tressent des nattes de paille. Ainsi les murs sont conservés au moment où ils allaient être perdus, ainsi des désastres préviennent d'autres désastres. Ainsi le malheur public a cessé, et il ne reste plus que les maux particuliers ; mais, comme on lit quelque part, la douleur est le seul remède à la douleur.

CHAPITRE LXXVII.

L'incendie consume les palais et les temples.

Là ville, une fois embrasée, s'embrase de plus en plus; bientôt, hélas ! le remède sort de toutes les bornes, et quand les flammes dévorantes ont parcouru les maisons, les temples innocents deviennent également leur proie; des temples, tels qu'en les voyant les peintres de la Grèce, l'Arabe qui fond l'or, les sculpteurs d'Ecosse ou d'Angleterre, seraient demeurés frappés d'étonnement ! Oh ! combien de précieuses matières enfermaient ces beaux monuments! On y voyait une rangée de colonnes en pierres de Paros : le pavé semblait représenter la mer transparente et unie comme un cristal; les poutres, faites des cèdres odoriférants du Liban, avaient été prises au milieu de forêts qui s'élèvent jusques aux nues. Le mont Atlas avait fourni ses marbres, la ville de Tyr ses verres, l'île de Chypre son bronze, l'Angleterre son fer. Chaque royaume avait pris soin d'envoyer ses plus précieux trésors, et quoique les fours souterrains d'Antioche fussent employés à la fonte, on assure qu'Amathonte avait aussi envoyé du plomb pour recouvrir les toitures de ces temples. L'un était destiné au culte de la mère du Seigneur; un autre était consacré à Jacques, sans que l'on sache précisément si c'était celui qui fut mis à mort par l'épée, ou celui qui fut précipité du haut du temple, attaché à une pièce de bois. Tels étaient les précieux ouvrages, les beaux monuments qui furent consumés par l'incendie.

CHAPITRE LXXVIII.

Les murs ainsi sauvés, l'ennemi n'en presse pas moins les assiégés.

Mais si les murailles sont sauvées au prix d'un si grand péril, l'ennemi est encore là, serrant de près les assiégés, et cherchant à tromper ceux qui veillent au service des gardes; la nuit tient en mesure contre les embûches, mais le jour dédaigne de les prévoir. Les ennemis, qui occupent les rochers les plus élevés, voient aisément tout ce qui se passe au dessous d'eux, quels sont ceux qui sont couchés et ceux qui veillent, quels côtés de la place sont privés de défenseurs, quels autres sont protégés par quelque chef. Les Allemands gardaient durant la nuit la portion de la ville qui fait face à l'Orient; et le jour, ils se livraient au sommeil. Les Turcs ayant, du haut de leurs rochers, remarqué très souvent le même fait, espérèrent pouvoir escalader les murailles pendant que les autres seraient aussi endormis. Ayant donc préparé des échelles, ils arrivent furtivement au pied des remparts; ils montent aussitôt, sans que personne s'y oppose, car les malheureux gardiens étaient couchés, plongés dans le sommeil, comme dans les bras de la mort. Déjà plus d'un arc, plus d'une épée ennemie avait pénétré dans les tours, quand tout-à-coup, d'une muraille éloignée, les nôtres reconnaissent cette attaque. Aussitôt on pousse de grands cris; la ville a frémi, la troupe endormie s'éveille enfin, frappée d'étonnement en voyant les Turcs courant sur les remparts, si près d'elle. Parmi ceux-ci, les uns tirent leur glaive, d'autres prennent la fuite, saisis de stupeur, ceux qui tirent leur glaive frappent, ceux qui fuient sont frappés. Les serviteurs du Christ les pressent vivement, et les Perses se sauvent vers les murailles. Heureux celui qui peut trouver une échelle ou une corde pour s'en servir, malheureux qui ne trouve ni l'une ni l'autre! Celui qui a de l'audace s'élance du haut des remparts au milieu des rochers, l'homme plus timide cherche à échapper aux glaives qui le poursuivent. Enfin, tandis que les Allemands, après s'être éveillés, combattent et chassent les ennemis, ô honte ! une foule d'autres Latins, et les Grecs eux-mêmes, allaient, à ce qu'on assure, parcourant les rues et les places, et criant toutes sortes d'injures contre les Allemands.

CHAPITRE LXXIX.

La famine toujours croissante pousse quelques nobles de l'armée assiégée à sortir de la ville.

Toutefois la fortune ne cesse point de persécuter le Christ, ou les serviteurs du Christ : comme l'aigle vaincue tente encore de se relever, de même les nôtres ont succombé en montant sur les murs de la ville ; à peine y ont-ils pénétré qu'ils essaient d'en descendre et de sortir; ils ne négligent aucune sorte de tentative, et dirigent les efforts de leurs armes tantôt à droite, tantôt à gauche, disant :

Flectere sinequeo superos, Acheronta movebo,

Si je ne puis fléchir les Dieux du ciel, je mettrai en mouvement l'Achéron.

Les serviteurs du Christ, enfermés, souffrant des rigueurs du jour et des rigueurs de la nuit, sont en outre affligés, rongés, consumés, amaigris ou enflés par le supplice de la famine, plus cruelle que tout autre ennemi. Cruelle hier, plus cruelle aujourd'hui, demain, après demain, plus cruelle encore, la famine se montre d'autant plus cruelle que les aliments semblent de plus en plus se retirer. Au milieu de si grands ennemis et de tant de souffrances, privés de tout secours, quelques chevaliers formèrent le projet de s'enfuir, jeunes gens braves, nobles, illustrés à la guerre, et qui, jusqu'à ce jour, s'étaient montrés dignes des plus grands éloges, Guillaume et ses frères, Albéric et Ive, portant tous trois le nom de Maisnil, et auxquels s'était joint Raoul de Fontenelle, originaire de la ville de Tours. Quant aux trois frères, hélas! hélas! quelle honte! la Normandie les avait renvoyés! Les Normands, vainqueurs en tous lieux, et qui sont l'orgueil du monde, vainqueurs du peuple anglais, vainqueurs des Siciliens, vainqueurs des Grecs, de Capoue et de la Fouille, à qui obéissent et le Lombard, et le Calabrais, et l'Africain, les Normands ont reçu cet auront de cette famille ! Plusieurs autres chevaliers furent invités par eux à s'associer à cette œuvre honteuse. Mais Dieu et son serviteur Arnoul les retinrent, au moment où ils se disposaient à les suivre, et les firent renoncer à ce coupable traité. Oubliant donc et leur Dieu, et leur patrie, et eux-mêmes, ces jeunes gens, ayant conçu ce mauvais dessein, et voulant même l'inspirer à d'autres, persistèrent dans leur entreprise, et ne se laissèrent fléchir par aucune parole, croyant qu'il serait beau d'accomplir un tel dessein et beau de pouvoir raconter comment, tous leurs compagnons ayant péri, ils avaient réussi à échapper à la mort. En conséquence, ils préparèrent des cordes; puis, les ayant préparées et bien fixées, ils s'y suspendirent le long de la muraille, volant dans les airs, tels que la chouette, qui ne vole que de nuit : eux aussi s'enfuirent pendant la nuit, et lorsque le soleil levant vint apprendre aux autres leur départ, on rendit aussitôt un édit par lequel il fut défendu à qui que ce fût d'oser enlever ces cordes, afin qu'elles demeurassent, pour témoigner à jamais à la postérité l'opprobre de ceux qui s'en étaient servis.

CHAPITRE LXXX.

Les assiégés mangent des aliments qui donnent la mort.

Lorsque le van et le souffle du vent eurent séparé la paille du bon grain, le pur froment qui seul demeurait, l'or éprouvé au feu et dégagé de tout mélange, c'est-à-dire les hommes qui n'éprouvaient aucune crainte, et demeuraient fermes, mais rongés par la faim, misérables et privés de tout, repos, s'adressèrent, dans l'espoir de conserver leur vie, à de funestes aliments qui donnaient la mort, tels que sont la ciguë, l'ellébore, l'ivraie et la folle avoine. Ils s'en nourrissent, et les malheureux meurent en cherchant à vivre. En outre, partout où ils peuvent trouver quelque morceau de semelle ou de cuir, ils s'en saisissent, le jettent dans une marmite, le font amollir dans l'eau et par l'action du feu, s'en font un aliment. Heureux même celui à qui le sort accorde une telle nourriture ; ceux qu'il persécute n'ont plus en partage que les maladies et la mort. Accablés de maux, ces nobles rejetons de ducs, de comtes et de rois (réunion telle que jamais aucune enceinte de remparts n'en avait vu auparavant ou n'en a vu depuis), accoutumés jusques alors à toutes les bonnes choses, sont maintenant accablés des horreurs de la disette : les eaux du fleuve sont leur seul nectar, et encore n'en ont-ils qu'avec beaucoup de peine : de là résultent pour eux et le dévoiement et la fièvre, et une maladie contagieuse. Nulle part ils ne trouvent aucun soulagement à leurs maux; tout ce qui les environne enfante la mort.

suite

 

[6] Il y a ici des lacunes qui rendent obscurs plusieurs fragments de phrases.

[7] C'est de Baudouin du Bourg qu'il est ici question, celui qui fut fait comte d'Édesse par Baudouin lorsque celui-ci succéda à son frère Godefroi dans le royaume de Jérusalem.

[8] Ce qu'on lit dans ce chapitre se trouve dans une feuille cousue dans le manuscrit des Faits et Gestes de Tancrède, soit que le chapitre ait été ajouté par l'auteur lui-même, soit qu'un autre l'ait écrit et inséré dans la suite. On peut remarquer du moins qu'il interrompt le fil de la narration