Flodoard GUIBERT DE NOGENT

 

VIE DE GUIBERT DE NOGENT, PAR LUI-MÊME.

LIVRE III  (I-XI)

Livre  II  - livre III (XII-XX)

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

GUIBERTUS NOVIGENTO

LIBER TERTIUS

Quomodo Galdricus episcopus Laudunensis excarnificatus fuerit; atque ecclesia ac universa pene civitas conflagrarit.

CAPUT PRIMUM.

Gesta Adalberonis (a quo destructae urbis et calamitatum sumpsit initium) ac de quibusdam aliis episcopis Laudunensibus. --De Laudunensibus, ut spopondimus, jam modo tractaturi, imo Laudunensium tragoedias acturi, primum est dicere totius mali originem ex pontificum, ut nobis videtur, perversitatibus emersisse . Qui cum diuturnior longe exstiterit, ab Ascelino qui etiam Adalbero vocabatur, huic operi attexenda putatur. Is, uti compertum nobis est, ex Lotharingia oriundus, dives opum, possessionum locuples, cum distractis omnibus pretia ingentia ad sedem, cui praeerat, transtulisset, ecclesiam suam praecipuis quidem ornatibus insignivit, clero ac pontificio plura auxit, sed cuncta illa beneficia quadam praestantissima iniquitate foedavit. Quid enim nequius, quid sibi ignominiosius, quam quod dominum suum regem innocentem puerum, cui sacramentum fidelitatis ille praebuerat, prodidit et in exterum genus Magni Caroli cursum genealogiae transfudit? Quod facinus die coenae Dominicae instar Judae patravit. In qua subversione regnaturorum atque regnantis ipse certe non providit utilem ad tempus mutationem, sed pravae suae penes innocuos voluntatis expletionem. Urbem autem urbisque praesulem temporalia ideo non minus est secuta, Deo poenam differente, prosperitas.

CAPUT II.

De Helinando itidem episcopo. -- Praeterea Helinandus vir admodum pauperis domus, et obscure progenitus, litteratura pertenuis, et persona satis exilis, cum per notitiam Gualteri comitis senioris Pontisarensis, de cujus comitatu gerebat originem, ad gratiam Eaduardi Anglorum regis pertigisset (uxor enim sua cum praedicto comite sibi necessitudinem nescio quam crearat), capellanus ejus fuit, et quia Francicam elegantiam norat. Anglicus ille ad Francorum regem Henricum eum saepius destinabat. Cum quo rege, qui multum erat cupidus, et episcopatuum venditionibus assuetus, largissimis lenocinantibus xeniis egit, ut si quispiam episcoporum Franciae decederet, pontificalibus infulis ipse succederet. Is enim in capellania regis ac reginae positus, quoniam Anglia infinitis eo tempore florebat opibus, multos pecuniarum montes aggesserat, ideo arridente ei praefata largitionum causa, vox ejus apud Henricum regem exaudibilis erat. Quod et factum est: Lauduno enim invectus, quia non aestimatione parentum, non scientiae litterarum se valiturum putabat, in opulentia, quae plurima suppetebat, et quam cautissime dispensare didicerat, et dapsilitate spes fuerat.

Ad ornandas igitur et extruendas se vertit ecclesias, et cum multa pro Deo videretur facere, evidentissima tamen dabat indicia se solos inde favores, solam nominis dilatationem in bene gestis quaerere. His etiam ipse artibus Remensem archiepiscopatum insedit, quem cum dilapidatis penes regem Philippum, hominem in Dei rebus venalissimum, magnis censibus biennio obtinuisset, a Domino papa  audivit, quia uxorem quis habens, alteram superinducere nequaquam possit. Consulenti plane cuidam se cur eo tenderet, dixit, quia si etiam papa fieri possit, haud quaquam dissimularet.

Is igitur qualiscunque aut ambitione, aut quacunque alia humanitate, apud se exstiterit, in hoc ei honor omnino asservandus est, quod et libertatem Ecclesiae magnifice tuitus sit, et tam ipsam sedem, quam appendices ejus ecclesias uberrima largitione provexit. Et dignum erat ut externa ei bona suppeterent, quae in Dominicarum domuum decore projicerentur.

CAPUT III.

De Ingelranno episcopo. Immunitates Ecclesiae pessumdari sivit. Urbis destructionis causa fuit. --Hoc exacto, successit Ingelrannus vir sicut nobilitate, sicut litteris 497 ad praefati episcopi comparationem clarus, ita ad tuenda jura Ecclesiae in ejus collatione teterrimus. Nam episcopi redditus quosdam, quos illi sedi violentia regia aliquando subduxerat, cum prece ac muneribus a rege Philippo exegisset, et Ecclesiae reddita litteris regiis et sigillo Helinandus ipse firmasset, hic ad sui funestationem introitus, regi universa remisit, quibus trium jam per successionem episcoporum ecclesia caret, perpetuoque fortasse carebit. Unde factum est ut omnes qui secuturi sunt episcopos hujus Simoniae participes, sicut mihi videtur, fecerit, qui praesulatum tanta regii metus affectatione suscipiunt ut repetere non audeant, quae ille ut episcopus fieret damnabiliter indulsit. Is cum exsors esset totius affectionis in Deum, et omnis ei frugalitas ac religio esset ludibrio, ut in garrulitatibus et lascivis sermonibus palam foret omni scurra et choraula deterior, coeperunt diebus ejus destructionis urbis illius et ecclesiarum atque totius provinciae occasiones emergere, quibus et contigit eum exitus non salubres habere.

Ingelrannus Ecclesiis multa confert, verum nequissimis libidinibus immersus. Uxore Godefridi comitis Namurensis abutitur, simulans ipsam in matrimonium duxisse. --Nam quidam ejus cognominus Ingelrannus scilicet Botuensis, plurima sibi consanguinitate affinis, vir fuit equidem admodum liberalis, largus et dapsilis, reverentiam permaximam munificentiamque praestans ecclesiis, in quibus duntaxat religionem haberi didicerat, alias autem amori femineo adeo deditus ut quascunque circa se aut debitas aut usurarias mulieres haberet, nihil pene faceret, quod ei earumdem petulantia dictitaret. Is igitur cum in sortiendis matrimoniis infortuniosus esset, per exteras vagari incipiens, cujusdam cognati sui comitis Namurensis furtim sibi conscivit uxorem; clam, inquam, sollicitatam in propatulo sibi nuptialiter conjunxit. Quam conjunctionem multiplici anathemate addemnatam, conciliorum detestationibus maledictam, facili uterque instanti flagitio abjurassent, nisi praefatum episcopum, et mariti consanguinitas, et feminae adulantis dolositas mollivissent. Quae mollities tantopere adulterinos fovit amplexus ut quod generaliter fuerat ligatum, palamque excommunicatum, furtive absolveret. Proh pudor! certe ii quibus absolutionem factam mendaciter suaserat, nunquam absolutos se ducere praesumpserunt.

Rogeri comitis Porcensis filia nupserat Gofrido comiti Namurensi. --Interea quoniam a radice colubri egreditur regulus (Isai. XIV, 29), mala scilicet fota erumpunt in pejus, quantis quis dicat ille, qui uxorem amiserat, desaevierit caedibus in Porcensem comitatum? Filia plane Rogeri comitis Porcensis haec fuerat (extremum videlicet pignus ejus), qui abdicatis filiis ac filiabus, quos ex generosiori multum uxore sustulerat, hanc ex mediocris generis matre natam, primis haeredibus, noverca insistente, exclusis, Lotharingo illi Namurensi, scilicet Godefrido comiti cum suo comitatu tradidit. Marito igitur intra Lotharingiam quibusdam suis hostibus intento, uxor praecepto ipsius apud Tornum Porcense castrum (vulgo Porcean ) morabatur. Cui, cum minus quam volebat mariti debitum redderetur, utrum alia sese cohibuisset, hoc uno sciri potest, quod ad tam evidentis et immanis flagitii saltum nunquam venisset, nisi clandestinorum malorum gradibus descendisset, praesertim cum externis concubitibus gravida veniret ad istum, quem nunc obsidet. Nam praeteritarum ejus libidinum ea apud omnes, qui eam norunt, opinio est, ut non modo nos texere, sed vel meminisse pudeat.

Erat autem ille Godefridus juvenis omnimode pulcher, Ingelrannus vero, ad quem se contulit, vir grandaevus. Igitur inter utrumque tanta bellorum flagrare coepit vecordia, ut quicunque a Lotharingo illo, de his qui ad Ingelrannum pertinebant, capi possent, aut furcis appenderentur, aut oculis privarentur, aut pedibus truncarentur. Quod hodieque Porcensem visentibus pagum liquido constat. Audivi certe a quodam, qui quondam tali carnificinae interfuit, duodecim ferme homines in hujusmodi confligio deprehensos uno die sublatos in furcam. Porcensium enim quidam primores hujus transmigrationis sequestri fuere, et auctores, qui ob hoc et in vita, et in morte fuere infames. Sic Venus non concepta Vulcani ignibus processit ad Martem, fervor scilicet libidinum despumans in crudelitatem. Quis praedas, quis incendia hinc et inde facta enuntiet, et caetera quae parere hujusmodi tempestas solet, quae tanta fuere, ut mutos faciant referre volentes ?

Itaque dominus episcopus diabolicam hanc copulam male sanus absolvit. Multa super episcopi moribus referri possent prorsus digna taceri, in quo supereminet illud, quod nulla peccati conscientia compungebatur ad Deum. Is tandem infirmitate contactus, nec a levitatibus infirmitate contractior, ita repente sopitis sensibus nubilo mortis involvitur ut loqui ex ratione non posset, cui confessio, inunctio, communio aliis curantibus sunt violenter illata, nec est sententia postulata. Cumque tamen lingua et oculis pene jam sub morte natantibus, Ingelrannus ille, quem male solvendo ligaverat, advenisset, quem etiam clerici ut inungeretur quasi excommunicatum a domo excluserant, eumque illacrymans compellasset 498, dicens: Domine episcope, ecce Ingelrannus, ego sum cognatus tuus. Ille qui neque confiteri, neque inungi, neque communicari petere sciverat. Injecta manu collo ipsius suum hominem contraxit ad osculum. Quo facto scandalizatis omnibus, ipse postmodum praeter deliramenta nil dixit usque ad exhalationem spiritus. Certe ipsa mulier, cujus amore id egerat, multoties hoc publice sub exemplo narravit quia, scilicet quod male vivus egerat, hoc moriens quasi calcem malitiae posuisset. Ecce sic coeli quorumdam iniquitates revelant, ut et terra adversus eos consurgat et ipsis displiceant quibus foede placere gestiunt.

CAPUT IV.

Biennio vacat sedes. Ad episcopatum tandem adlectus Galdricus in perniciem urbis ac provinciae. --Hoc igitur sic mortuo, cum biennio vacasset Ecclesia, tandem electuri pontificem convenimus. Inter quos adfuit ipse idem Ingelrannus, qui et superiorem episcopum, cum eum rex pro suis levitatibus a pontificiis objurasset, sua apud eumdem regem interpellatione crearat. Ad hoc plane nitebatur animus et sermo ejus ut qui eligeretur episcopus sibi esset obnoxius. Cui potissimum in efficiendo episcopo rex faveret et clerus, et ideo minus adversari auderet conjugio ejus. Ad excidium ergo urbis, et totius provinciae detrimentum, Gualdricum eligunt quemdam regis Anglorum referendarium, quem auro argentoque audierant opulentum.

Quidam ambiens episcopatum a Deo percutitur. --Antequam electionem duo Ecclesiae archidiaconi per mutuas eligentium contentiones in cathedram fuerant evecti, Gualterius scilicet et Ebalus; sed apostolicae sedis judicio sunt ejecti. Gualterius enim non clericum, sed militarem se semper exhibuerat; alter mulierum incontinens erat. Quibus emissis tertius Ecclesiae candor se intrudere volens, curiam petiit, et, cum quasi pro altero se agere velle praetenderet, in se verbum de sacerdotio retorsit. Quid effluo? Multiplices regi paciscitur munerum copias, spes et promissa divitiarum tuberosus amplectitur, sed non divitias. Reversus nempe domum praestolabatur ut sequenti Dominica a legatis regiis poneretur in cathedra. Et ecce Deus (qui talibus dolos praeponit, qui eos dum allevantur dejicit) lethali superbum morbo percutit, et mortuus eo die in ecclesia sistitur, in qua sibi cathedraticum a clero et populo accepturus videbatur. In qua depositus, ut mihi relatum est, mox crepuit, et ad medium usque chori foedi humoris exuberantia fluxit. Sed ad id unde excessimus revertamur.

Galdricum eligi in episcopum petit rex Anglorum, cui assensum praebuere omnes, praeter Anselmum. --Spe igitur falsissima commodorum electus ille praedictus a clero, Ingelranno primum elaborante, et caeteris malo suo adnitentibus Rothomagi a rege Anglorum de curia contra canones expetitur. Qui nequaquam hujus electionis incertus, quod sub nullius ecclesiae titulo erat, nec quidpiam sacri ordinis praeter clericatum exceperat, factione egit, ut e vestigio subdiaconus fieret, et canonicam in Ecclesia Rothomagensi susciperet, cum hactenus sese omnino militariter habuisset. Cum igitur omnes assensum in ejus susceptione dedissent, solus magister Ansellus, vir totius Franciae, imo latini orbis lumen in liberalibus disciplinis, ac tranquillis moribus, ab ejus electione dissentit. Ipse plane certis auctoribus ejus noverat qualitatem, cum nos licet inviti prosequeremur ignotum. Eramus sane quibus displicebat, sed aliorum male timidi, qui nobis praeerant potentias sectabamur.

Adit papam Galdricus cum tribus abbatibus. --Receptus itaque cum pompa vanissima veniens intra urbem, non multo post sollicitat nos, ut Romam secum pariter properemus. Abbatem siquidem Sancti Vincentii Adalberonem virum ex Suessionis oriundum, et bene litteratum cum abbate Ribodimontensi (vulgo Ribemot ), et ipso non sine litteris, me quoque, qui junior et scientia et aetate fueram, datis expensis secum pariter conscivit ituros. Proficiscentes igitur et Lingonas attingentes, auditu comperimus Dominum Paschalem papam, jam dudum ab urbe digressum, illius dioeceseos finibus propinquare. In oppido illo diebus octo desedimus.

Cumque Divionem dominus papa venisset, clerici Laudunenses, quorum plurimam turbam praefatus secum electus adduxerat, obviam papae vadunt, cui in eodem castro constituto, de electi sui causa loquuntur. Spondet se papa, utpote multis referentibus jam rei gnarus, pro petentium voto cuncta facturum. Causa autem erat quia infra ordines erat electus, exceptis aliis capitulis, quibus ad aures papae a praefato Ansello fuerat jam notatus. At palatini papae videlicet necessarii, comperta hominis opulentia, aggratulari, virum ferre laudibus. Moris enim est, ut audito auri nomine mansuescant.

Summus pontifex discutit electionem Galdrici. --Intra urbem itaque papa susceptus Lingoniam super electione nostra habuit postridie tractatum. Cumque electionis libellum coram ipso legissem, in quo vita ejus et mores satis superque ferebantur, abbatibus nobis qui aderamus, et presbyteris quibusdam Ecclesiae qui cum electo venerant, papa accitis, coepit ad nos concionari, materiam de electionis lectione recens lata sumens. Erat 499 autem conventus locuples insignium admodum personarum, Italicorum episcoporum, atque nostratium, sed et cardinalium, aliorumque litteratissimorum. Interrogat ergo papa primum cur elegeramus ignotum hominem. Ad quod cum nemo presbyterorum respondisset, (nam quidam elementa vix norant) ad abbates se vertit. Sedebam autem inter utrumque medius.

Invitus coram ipso sermonem habuit Guibertus. --Utrique igitur ad illata tacentes, me, ut loquerer hinc et inde urgere coeperunt, qui meae timidus juventutis, et in tanto loco atque negotio temeritatis notam verens, vix os prae pudore aperire consensi. Fiebat autem res non materno sermone, sed litteris. Dixi ergo sub multa oris ac animi suffusione quae rogitantis sententiae congruerent. Sub dictionibus quidem compositis verba tepentia, sed non penitus a vero deviantia, hominem sane ex familiaritate nos et usu non nosse, sed ex benevolentia referentium probitates de eo aliquas accepisse. Quod cum prolato Evangelii testimonio: « Qui vidit, inquit, testimonium perhibuit (Joan. XIX, 35), » cassare tentasset, et illud hoc non explicito objecisset quod etiam de curia electus esset, ego quidem mox inutili tergiversatione postposita, fassus me verbis ejus refragari non posse. Quod valde ipsi placuit. Erat enim minus quam suo competeret officio litteratus. Inde cum defensoriam circumlocutionem meam ad primam ipsius quaestionem parum ponderis habere sentirem, quamvis illi plurimum grata foret, ad necessitatem quae Ecclesiae imminebat, verba transtuli, et quia persona pontificatui apta non esset, ibidem compendiose subnexui.

Interrogat denique quos haberet ordines, quem subdiaconum fore respondi. Deinde quaerit in qua Ecclesia militaverat, in quo mentiri veritus haesi, sed a meis mihi coabbatibus suggestum est quod in Rothomagensi Ecclesia. Ubi tamen ex vero addidi, quia hoc nuper. Ad extremum infert an legitime esset progenitus. Dictum plane sibi fuerat quod esset naturalis. In quo capitulo cum plus quam in caeteris me constantius habuissem, praesertim cum super isto nullatenus dubitarem, dixit papa: Perhibetis testimonium super his? Cui inquam: De caeteris capitulis taceo, isti tamen fidenter astipulor quod neque sit nothus, neque spurius. Haec certe sic objecta dominus papa non aliter quam diximus retractavit. Causa autem ut haec seriatim ita objiceret, non impediendi eum fuit, sed quia Ansellus magister, qui eum his omnibus arcesserat, impresentiarum erat, ut quod scilicet clam dixerat, si forte in faciem ea homini illaturus insumeret.

Ipse vero Magister altiori intuitu ambitione palatinorum inspecta (non dico domini papae) clavam Herculi extorquere de manu difficile duxit. Domino ergo papa, et me, si dicere audeam, nugaciter, ipse scholasticus niti videns dominos in diversum contradicere supersedit. Omni igitur illico discussione sopita, electus ille ad medium deducitur, et ei a domino papa gratia pontificandi conceditur. Soluto itaque conventu, et papa egresso, ecce me cardinalium coetus aggreditur, multipliciter ardens et dicens mihi: Multum nobis placuerunt verba tua. Qui placor, Domine Deus meus tu scis, quia non tam de elegantia verborum meorum emergebat, quantum de spe optima denariorum extra.... bensium quibus ille suffarcinatus advenerat. Nam et ego et coabbas meus Sancti Vincentii Adalbero, monetae ejusdem ferebamus quisque nostrum vicenas libras, quibus tantus exspectantium hiatus forsitan oppletus est, et ideo adminiculari ei ejusque adminiculatores amabant.

Denique abscedentibus iis, cubicularius domini papae nomine Petrus, Cluniacensis monachus, qui ejus notitiam Rothomagi attigerat, cum a rege Anglorum hominem peteremus eumdem, his me verbis secreto aggreditur: Quoniam recepit dominus papa testimonium vestrum pro persona quam vultis, et vos gratanter audivit, debetis ammodo suggerere electo vestro ut imperio domini papae in cunctis obediat, et in tantum ei de suis obsequatur, ut vos denuo si opus fuerit, pro ipso et aliis libenter exaudiat. Ecce mel illitum per ora virosi poculi. Quid enim melius quam papae obtemperare praeceptis? quid pejus quam pro indulta Dei gratia hominibus pretio obsequi? Ego tamen talis negotii internuntius vehementer esse perhorrui.

Pronosticum de Galdrico. --Igitur apud Sanctum Ruffum de Anione sacramento pontificali suscepto, pronosticum triste sibi Evangelii textus exhibuit. Fuit enim: « Tuam ipsius animam pertransivit gladius (Luc. II, 35). » Certe Lingonis cum recepta papae gratia ad altare Mammetis martyris cum clericis, Te Deum laudamus canentibus processisset, evangelicum conjecturae causa textum ipse aperuit. Ubi versiculum qui primus occurreret sibi corripuit; scilicet: « Mulier, ecce filius tuus (Joan. XIX, 26). » Quod ipse mox ubique multum jactantiose circumtulit. In verbo namque et habitu, mire instabilis, mire levis exstiterat. De rebus nempe militaribus, canibus et accipitribus loqui gratum habuerat, quod apud Anglos didicerat. Unde quodam tempore, cum quamdam dedicavisset ecclesiam, et ego cum quodam bonae indolis juvene clerico ei adequitaremus, rusticum 500 cum lancea reperit. Qua pontifex, tiara, quam inter sacra habuerat, habens in capite, mox sublata, equum calcaribus urgens, ac si aliquem percussurus intendit. Cui ego et clericus, ipse vulgariter, ego poetice: Non bene conveniunt, nec in una sede morantur, Cidaris et lancea.

Interea magnus ille census monetae Anglicae, Hanaporum, et Scutrarum, qui male coaluerat, brevi dilapidatus est. Certe audivi a praedicto magistro Ansello, qui cum eo jam episcopo ad Anglos revisendos profectus fuerat, cum illuc devenisset, tanta repetundorum hinc vasorum, illinc pecuniarum querimonia quorsumcunque vertebatur, emersit, ut a magistro subintelligeretur divitias, quas ostentaverat, aliis subduxisse, non bonis artibus acquisisse.

 

GUIBERT DE NOGENT.

LIVRE TROISIÈME.

Comment il arriva que Gaudri, évêque de Laon, mourut dans les tortures, et que l'église et la ville presque tout entières furent la proie des flammes.

CHAPITRE PREMIER.

Nous allons maintenant, comme nous l'avons promis, parler des gens de Laon, ou plutôt raconter les troubles qui désolèrent cette cité. Il faut d'abord expliquer comment, à notre avis, la perversité des évêques de cette ville fut la source d'où découla le principe de tout le mal. Comme cette perversité remonte fort haut et dura longtemps, il semble utile d'en parler, dans cet ouvrage, en partant de l'évêque Ascelin, qu'on appelait aussi Adalbéron.[1] Celui-ci était, selon ce que nous avons appris, né en Lorraine, possédait de vastes domaines ainsi que de grandes richesses de tout genre, et, par toutes sorte de violences, il procura au siège de Laon, auquel il avait été promu, des biens immenses. Il décora en effet son église des ornements les plus magnifiques, et ajouta beaucoup aux revenus et aux droits, tant du clergé que de l'évêché ; mais tous ces dons, il les souilla par la plus criante iniquité. Qu'est-il en effet de plus scélérat et de plus honteux que de trahir, comme il le fit, son seigneur et roi, un homme innocent, auquel il avait prêté serment de fidélité, et pour transporter dans une famille étrangère les droits appartenant à la race du grand Charles ? et ce crime, à l'exemple de Judas, il le consomma le jour même de la cène du Seigneur. Et certes, dans cette expulsion du prince régnant et de ceux qui devaient lui succéder, ce ne fut pas l'utilité d'un changement, dans les circonstances où l'on était alors, qu'il considéra, mais bien l'accomplissement de ses desseins pervers contre des gens qui ne lui avaient fait aucun mal. Cependant Dieu différa la punition du forfait, et la ville ainsi que son évêque n'en continuèrent pas moins à jouir des prospérités temporelles.

CHAPITRE II.

Dans la suite Hélinand, homme d'une famille pauvre, d'une extraction obscure, très peu lettré, et d'un extérieur assez chétif, parvint, par la recommandation de Gautier l'ancien, comte de Pontoise, dans le comté duquel il avait pris naissance, à se concilier la faveur d'Edouard roi des Anglais, dont l'épouse avait contracté je ne sais quel lien avec ledit comte. Hélinand devint chapelain de ce pince qui, connaissant le goût des Français pour l'élégance des manières, l'envoya souvent auprès de Henri roi des Français. Comme ce monarque était cupide et dans l'habitude de vendre les évêchés, Hélinand obtint de lui, par d'immenses et infâmes présents, la promesse que, si quelqu'un des évêques de France venait à mourir, il hériterait des ornements pontificaux. À cette époque en effet l'Angleterre était célèbre par ses richesses infinies, et cet Hélinand, une fois placé dans la chapelle du roi et de la reine de ce pays, avait amassé de vastes monceaux d'or ; aussi grâces à la possibilité où il se trouvait de répandre, comme nous l'avons dit, des largesses, le roi Henri ne se montra point sourd à sa voix. On fit ce qui lui avait été promis, et on l'éleva au siège de Laon. Là, sachant bien qu'il ne pouvait se prévaloir ni d'aucune considération du côté de ses parents, ni de sa science dans les lettres, il mit toutes ses espérances de succès dans une opulence qui suppléait à bien des choses, et dont il savait faire usage avec beaucoup d'adresse et pour donner de somptueux banquets.

Il s'appliqua donc à élever et embellir des églises, et en paraissant faire ainsi beaucoup pour Dieu, il fournissait de puissants motifs de croire qu'il ne recherchait que les faveurs du ciel et attendait de ses seules bonnes actions l'illustration de son nom. Par ces artifices, il parvint ensuite au siège de l’archevêché de Reims. Depuis deux ans déjà il l'avait obtenu, en prodiguant de grosses sommes au roi Philippe, homme très vénal dans la distribution des biens de Dieu, lorsque le seigneur pape lui fit savoir que celui qui a une épouse ne peut en aucun cas en prendre et en conserver en même temps une seconde. Comme au surplus quelqu'un lui demandait pourquoi il portait son ambition si haut, il répondit nettement que, s'il pouvait arriver même à être pape, il ne se cacherait en aucune manière d'y prétendre.

Au reste, quel qu'il ait été au fond, soit par ambition, soit par tout autre motif humain, on doit le louer sans réserve, et de ce qu'il sut admirablement garantir de toute atteinte les droits de son église, et de ce que, par d'abondantes largesses, il accrut la splendeur de son siège et des églises qui en relevaient. Il était juste que les richesses du monde ne manquassent pas à celui qui les employait à rehausser l'éclat des maisons du Seigneur.

CHAPITRE III.

Cet Hélinand étant mort eut pour successeur Enguerrand, homme éminemment digne, par la noblesse de son origine et sa science dans les lettres, d'occuper le susdit évêché de Laon, mais d'une criminelle incurie pour la conservation des droits de l'église, en comparaison de son prédécesseur. Hélinand arracha en effet du roi Philippe, à force de prières et de présents, la restitution de certains revenus qu'autrefois la couronne avait enlevés par violence à ce siège épiscopal, et fit confirmer, par lettres royales dûment scellées, cette église dans la possession desdits revenus ; Enguerrand au contraire déshonora son entrée dans l’épiscopat en remettant tous ces biens au roi : déjà trois évêques se sont succédés dans Laon, depuis que son église est dépouillée de ces propriétés, et peut-être en restera-t-elle privée à tout jamais. Enguerrand a si bien fait par là qu'il a rendu, ce me semble, tous les évêques qui le suivront complices de sa simonie. Comment en effet des gens qui n'obtiennent la prélature qu'en affectant la plus grande crainte pour l'autorité royale oseraient-ils refuser des biens que lui, déjà évêque, a si damnablement abandonnés ? Comme cet Enguerrand était dépourvu de toute affection pour Dieu, tournait en dérision toute tempérance et toute dévotion, et se montrait ouvertement, par ses contes et ses propos licencieux, pire qu'un bouffon ou un baladin, ce fut de son temps que commencèrent à se manifester les causes de destruction de la cité de Laon, des églises de ce siège et de toute la province ; et il en arriva que lui-même n'eut pas une heureuse fin.

Il y avait en effet un certain homme du même nom que lui, Enguerrand de Boves, qui lui tenait de près par les liens du sang. Libéral, prodigue et dépensier sans mesure, cet homme affectait pour les églises un respect et une munificence sans bornes, choses dans lesquelles seulement il avait appris à faire consister la religion ; mais d’un autre côté il était tellement adonné à l'amour du sexe, qu'il avait toujours autour de sa personne quelques femmes achetées ou empruntées, et ne faisait généralement rien que ce à quoi le poussait leur effronterie. Ayant toujours échoué dans ses projets pour se marier, il se mit à courir les femmes d'autrui, parvint à séduire furtivement l'épouse d'un certain comte de Namur son parent, et, après l'avoir sollicitée secrètement au crime, finit par vivre publiquement avec elle comme avec une légitime épouse. Tous deux au surplus, pressés par la honte, auraient facilement abjuré cette union fréquemment frappée d'anathèmes, et que les conciles ont foudroyée de leur réprobation et de leurs malédictions, si l'évêque dont il s'agit, aveuglé par sa parenté avec l'homme, et par les flatteries perfides de la femme, n'eût molli dans son devoir. Sa lâche condescendance à favoriser cette union adultère alla jusqu'au point d'absoudre en secret une faute universellement condamnée et publiquement excommuniée. O honte pour lui ! ceux même qu'il voulut persuader faussement de l'efficacité de cette absolution qu'il leur donnait, ne poussèrent jamais la présomption jusqu'à se croire vraiment absous.

Cependant, comme il est écrit que de la race du serpent il sortira un basilic, le mal qu'on favorise enfante violemment des maux pires encore. Aussi qui pourrait redire par combien de meurtres l'époux, à qui sa femme avait été ainsi enlevée, exerça ses fureurs sur le comté de Portian ? Cette femme était la fille de Roger, comte de Portian, et le dernier fruit de sa tendresse. Pour elle, quoique née d'une mère de condition moyenne, il rejeta les fils et les filles qu'il avait eus d'une épouse d'un sang beaucoup plus noble ; pour elle, cédant aux instances d'une marâtre, il priva de tous leurs droits ses premiers et légitimes héritiers ; enfin il la donna en mariage, avec son comté, au Lorrain Godefroi, comte de Namur. Pendant que celui-ci était occupé à guerroyer en Lorraine contre quelques-uns de ses ennemis, la femme s'établit, par son ordre exprès, à Tournes, château du Portian. Là, comme son époux ne pouvait satisfaire aux devoirs conjugaux autant qu'elle le voulait, nul doute qu'elle ne se soit attachée à d'autres ; pour en être sûr il suffit de remarquer qu'elle ne serait pas montée au comble d'un déshonneur aussi public et aussi monstrueux que celui où on la voyait, si elle ne fût descendue d'abord par tous les degrés des fautes cachées : ce qui surtout le prouve, c'est qu'elle sortit grosse de la couche d'un autre quand elle vint prendre dans celle d'Enguerrand la place qu'elle occupait alors. Tous ceux, au surplus, qui l'ont connue sont d'opinion que nous aurions trop à rougir, non seulement de détailler le cours de ses déportements, mais même de les rappeler dans notre mémoire.

Cependant Godefroi, son mari, était jeune et beau de tous points ; cet Enguerrand, au contraire, à qui elle s'abandonnait, était un homme d'un âge avancé. Les feux de la guerre commencèrent donc à s'allumer entre ces deux rivaux, avec tant de fureur que tous ceux des gens d'Enguerrand qui tombaient dans les mains du Lorrain étaient pendus à des fourches patibulaires., ou bien avaient les yeux crevés ou les pieds coupés, ceux qui, même encore aujourd'hui, visitent la contrée du Portian, le reconnaissent avec certitude, et moi-même j'ai entendu affirmer par un homme du pays, qui prit part dans le temps à une boucherie de ce genre, que dans un seul jour, douze hommes environ faits prisonniers dans une rencontre, furent attachés à la fois à une même potence. Quelques-uns, en effet, des principaux du Portian avaient été entremetteurs et auteurs de la fuite de. cette femme infidèle ; et pour cela ils traînèrent une vie et subirent une mort infâmes. Aussi que signifie la fable de Vénus insensible aux feux de Vulcain, et qui se jette dans les bras de Mars, sinon l'emportement des passions lubriques, dont la rage se tourne en cruauté ? Qui pourrait redire les pillages, les incendies et les autres maux qu'a coutume d'engendrer tout orage pareil à celui qui éclata pour lors ? Ils furent si grands qu'ils forcent au silence ceux qui seraient tentés de les rapporter.

Ce fut donc par un bien coupable aveuglement que le dit seigneur évêque se permit d’absoudre des gens qui vivaient dans une union si diabolique. Nous pourrions raconter encore des mœurs de ce prélat beaucoup de choses qu'il vaut mieux taire ; mais, ce qui l'emporte sur tout le reste, c'est qu'il n'était nullement aiguillonné ni amené à Dieu par la conscience de son péché. Atteint à la fin par les infirmités, sans que celles-ci le retirassent du vice, ses sens furent tout à coup tellement engourdis, et il se vit si rapidement enveloppé des ombres de la mort, qu'on ne put en tirer une parole raisonnable ; ce fut de force, par les soins des autres, et sans qu'on lui demandât son avis, qu'on fit venir un confesseur, et qu'on lui apporta l'extrême-onction et la communion. Lorsque déjà sa langue et ses yeux nageaient dans les flots de la mort, arriva cet autre Enguerrand, qu'il avait serré plus fortement dans les liens du péché, en le déliant mal à propos, et auquel les clercs avaient, comme à un excommunié, interdit l'entrée de la maison, pour que le mourant reçût l’extrême-onction. Celui-ci, fondant en pleurs, appelait le prélat à haute voix, disant : Seigneur évêque, voici votre Enguerrand, je suis votre parent. L'autre alors, qui n'avait pu demander ni à se confesser ni à recevoir l’extrême-onction et la communion, jeta ses bras au col de son parent, l'attira vers lui et le tint fortement embrassé. Après cette action, qui scandalisa tous les assistants, il ne prononça plus que des paroles pleines de délire jusqu'au moment où il rendit l'âme. La femme même, pour l'amour de laquelle il s'était conduit comme on a dit, raconta maintes fois et publiquement, en citant les détails de cette affaire, que ce qu'il avait fait méchamment pendant sa vie, il l'avait, pour ainsi dire, par un dernier pas dans la malice, confirmé à sa mort. Voilà comment le ciel révèle les iniquités de certaines gens, afin que la terre s'élève contre eux, et qu'ils deviennent un sujet d'horreur pour ceux-là même auxquels ils se sont efforcés de plaire par d'infimes moyens.

CHAPITRE IV.

Cet homme étant mort ainsi, le siège de l'église de Laon demeura vacant pendant deux années : à la fin, nous nous réunîmes pour élire un évêque. Du nombre de ceux qui se trouvèrent à cette assemblée, fut ce même Enguerrand, qui, par ses sollicitations auprès du roi, avait fait nommer le dernier évêque, à qui cependant ce même prince avait refusé précédemment divers évêchés, à cause de ses vices. Tous ses efforts et ses discours tendaient à obtenir que celui qu'on élirait évêque lui fût entièrement dévoué. Le roi et le clergé le favorisaient puissamment dans les brigues qu'il faisait pour déterminer le choix de l’évêque, et cela dans le seul but que celui-ci osât moins s'élever contre son prétendu mariage. Pour la perte de la ville et au détriment de toute la province, on nomma un certain Gaudri, référendaire du roi des Anglais, qu'on avait appris être fort riche en or et en argent.

Avant que cette élection se fît, les deux archidiacres de l'église de Laon, Gautier et Ébal, furent portés à la chaire épiscopale par suite des contestations qui s'élevèrent entre les électeurs ; mais le jugement du siège apostolique les rejeta tous deux. Gautier en effet n'était point clerc, et avait toujours mené la vie de chevalier ; quant à l'autre, on l'accusait d'incontinence dans l'amour des femmes. Ceux-ci écartés, un troisième candidat, désirant se placer sur le siège épiscopal, se rendit à la cour, et tout en se donnant comme ne voulant agir que pour un autre, il parvint à faire tomber sur lui-même la promesse de l’évêché. Il traita avec le roi moyennant de magnifiques et nombreux présents, et, tout bouffi de son succès, il se repaissait, non de richesses réelles, mais d'espérances et de promesses de richesses. De retour chez lui, il s'attendait à être, le dimanche suivant, placé sur la chaire épiscopale par les envoyés royaux ; mais voilà que Dieu, qui se plaît à tendre des pièges à de tels hommes, et à les renverser au moment où ils sont le plus élevés, frappa ce superbe d'une maladie mortelle. Ce fut donc mort qu'on l'apporta, ce même dimanche, dans cette même église, où il se flattait d'être reçu comme évêque par le peuple et le clergé : à peine, au reste, son cadavre y fut-il déposé, qu'il creva, selon ce qu'on m'a rapporté, et que des flots d'une humeur fétide s'en écoulèrent jusqu'au milieu du chœur. Mais revenons au sujet dont nous nous sommes écartés.

Grâces donc d'abord aux intrigues d'Enguerrand, et ensuite à l'appui que d'autres prêtèrent à ses mauvaises manœuvres, le clergé, au mépris des canons, sollicita[2] le roi des Anglais, qui tenait alors sa cour à Rouen, d’appuyer l'élection du susdit Gaudri, de qui on espérait, bien à tort, de grands avantages. Celui-ci, qui ne doutait nullement qu'on ne l'élût, mais n'appartenait à aucune église à quelque titre que ce fût, et n'avait jamais reçu des ordres sacrés autre chose que la cléricature, ni mené jusqu'alors d'autre vie que celle d'un soldat, travailla, au moyen de son parti, à être sur le champ fait sous-diacre, et à obtenir un canonicat dans l'église de Rouen. Comme donc tous donnaient leur assentiment à ce qu'on l'acceptât pour évêque, Anselme, homme qui, par sa science dans les lettres et la douceur de ses mœurs, était la lumière de toute la France, et même du monde latin, s'opposa seul à ce choix. Cet Anselme avait su positivement, et par le témoignage de gens dignes de foi, quel était l'homme, tandis que moi je suivais, quoique bien à contrecœur, le parti d'un homme qui m'était inconnu. J'étais, certes, de ceux à qui cette élection déplaisait, mais, par une timidité coupable, j'obéissais à l'autorité de mes supérieurs en dignité.

A son entrée dans la ville, Gaudri fut reçu avec la pompe la plus mondaine, et peu après me pressa de me rendre à Rome avec lui. Il résolut d'emmener avec lui dans ce voyage, en les défrayant de toutes dépenses, Adalbéron, abbé de Saint-Vincent, natif de Soissons, et très lettré, l'abbé de Ribemont, qui n'était pas non plus sans instruction dans les lettres, et moi, beaucoup plus jeune en âge et en science que les deux autres. Nous nous mîmes en route et apprîmes par le bruit public, en arrivant à Langres, que le seigneur pape Pascal avait quitté Rome et s'approchait des frontières du diocèse où nous nous trouvions. Nous séjournâmes donc huit jours dans cette cité de Langres.

Lorsque le seigneur pape fut arrivé à Dijon, des clercs de Laon, dont le susdit évêque élu, Gaudri, avait traîné un grand nombre à sa suite, allèrent au devant du pontife dès qu'ils le virent établi dans ledit château de Dijon, et lui parlèrent en faveur du choix qu'ils avaient fait. Le pape, déjà instruit de cette affaire par une foule de rapport, promit qu'il ferait toutes choses suivant les désirs de ceux qui le sollicitaient. Voici pourquoi il en fut ainsi. Gaudri avait été élu quoiqu'il ne fût pas dans les ordres, sans compter d'autres motifs d'exclusion, et ces faits, le susdit Anselme les avait fait parvenir aux oreilles du pape, mais les officiers du palais de ce pontife, c'est-à-dire ses domestiques, ayant appris quelle était l'opulence de cet nomme, s'en félicitèrent et se concertèrent pour l'appuyer de leurs éloges : car c'est leur usage de s'apprivoiser dès qu'ils entendent résonner le nom de l'or.

Le lendemain du jour où le pape fut reçu dans la ville de Langres, il traita l'affaire de l'élection de Laon. Lorsque j'eus lu devant lui le procès-verbal de cette élection, dans lequel il était parlé, assez bien et mieux même qu'il ne fallait, de la-vie et des mœurs de Gaudri, le pape appela près de lui nous autres abbés qui nous trouvions à Langres, ainsi que quelques prêtres de l'église de Laon, venus avec l'évêque élu, puis il commença à entrer en conférence avec nous, prenant son texte de ce qu'il venait d'entendre lire touchant cette élection. L'assemblée comptait un grand nombre de personnages distingués, tels que des évêques italiens et français, des cardinaux même, et d'autres gens fort lettrés. Le pontife nous demanda premièrement pourquoi nous avions choisi un homme qui nous était inconnu. Comme aucun des prêtres, dont certains ne savaient pas même les premiers éléments de la langue latine, ne répondait à cette question, il se tourna vers les abbés. J'étais assis entre mes deux collègues. Ceux-ci gardant aussi le silence sur le sujet mis en avant, on commença de droite et de gauche à me presser de parler ; intimidé par ma jeunesse, et craignant d'être taxé de témérité pour oser prendre la parole dans une telle assemblée et sur un si grave sujet, je ne pus qu'à grand-peine, et en rougissant, me résoudre à ouvrir la bouche. La discussion avait lieu, non dans notre langue maternelle, mais dans celle des hommes lettrés ; je m'attachai donc, quoique avec une grande confusion d'esprit et de visage, à parler d'une manière qui convînt au goût de celui qui nous interrogeait, enveloppant de formes de langage, arrangées avec art, des expressions mitigées, mais qui ne s'éloignaient pas entièrement de la vérité, je dis que nous ne connaissions pas, il est vrai, pour l'avoir vu familièrement et pratiqué, l'homme dont nous avions fait choix, mais que nous avions reçu des rapports favorables sur son intégrité. Le pape s'efforça de confondre mes arguments par cette citation de l'Évangile : Celui qui a vu rend témoignage.[3] Mais comme il n'élevait pas explicitement l'objection que Gaudri eût été élu par la volonté de la cour, tout subterfuge de chicane sur un tel point devenait inutile ; j'y renonçai donc, et confessai que je ne pouvais rien opposer aux paroles du pontife, ce qui lui plut fort, car il était moins lettré qu'il n'eût convenu à sa haute dignité. Sentant bien cependant que toutes les phrases que j'avais entassées, pour défendre notre élection et répondre à la première question posée par le pape, étaient de peu de poids, quoiqu'elles obtinssent un grand succès auprès de ce pontife, je me jetai ensuite sur les nécessités pressantes dans lesquelles se trouvait notre église, et je m'étendis d'autant plus sur ce sujet que la personne élue était moins propre aux fonctions de l’épiscopat.

Le pape demanda en outre quels ordres sacrés avait reçus Gaudri, à quoi je répondis qu'il devait être sous-diacre. Le pontife s'enquit encore de l'église à laquelle il avait été attaché ; craignant de mentir sur ce point, j'hésitais ; mes collègues les abbés me soufflèrent que c'était l'église de Rouen ; je le dis, mais en ajoutant, pour être fidèle à la vérité, que Gaudri n'y était entré que tout récemment. Enfin le pape nous somma de déclarer si celui que nous avions élu devait le jour à une union légitime. On lui avait dit en effet très positivement que Gaudri était enfant naturel. Comme sur cet article je me montrais plus ferme que sur tous les autres, et que même je ne manifestais pas le moindre doute, le pape me dit : Rendriez-vous témoignage sur tous ces points ? — Sur les autres articles, répondis-je, je me tais, mais sur celui-ci je déclare en toute confiance que Gaudri n'est ni bâtard ni enfant supposé. Toutes les objections élevées contre l'élection, le pape ne les approfondit pas plus que je ne l'ai dit, et s'il les présenta d'une manière sérieuse, ce ne fut pas pour repousser Gaudri, mais parce que maître Anselme, qui avait attaqué près de lui l'élection sous tous ces rapports, était présent, et qu'il se pouvait que ce qu'il avait dit en arrière de Gaudri, il se portât à le lui reprocher en face.

Mais maître Anselme lui-même reconnut d'un coup d'œil sûr quels intérêts déterminaient, je ne dis pas le seigneur pape, mais les officiers de son palais, et il comprit combien il serait difficile d'arracher des mains de Gaudri l'or, cette vraie massue d'Hercule. Cet éloquent rhéteur, voyant donc les seigneurs prélats appuyer, mais uniquement pour la forme et par badinage, si j'ose m'exprimer ainsi, les uns l'avis du seigneur pape, les autres le mien, s'abstint de toute opposition. La discussion tomba donc promptement : le sujet élu fut amené au milieu de l'assemblée, et reçut du seigneur pape la faculté d'exercer les fonctions de l'épiscopat. L'assemblée fut alors dissoute, et le pape sortit. Aussitôt, voilà que des cardinaux font cercle autour de moi, me pressent, m'accablent d'ardentes protestations, et me disent : Votre discours nous a fait un grand plaisir. Ce plaisir, Seigneur, mon Dieu, tu le sais, avait moins sa source dans l'éloquence de mes paroles, que dans l'espoir d'avoir bonne part aux deniers dont Gaudri était arrivé chargé. Mon collègue, l'abbé de Saint-Vincent, Adalbéron et moi, nous leur avions apporté chacun vingt livres d'argent monnayé ; c'en fut assez pour étancher la soif qui dévorait tous ces avides solliciteurs, et les déterminer à soutenir Gaudri et ses défenseurs.

Lorsqu'enfin ils se furent retirés, le camerlingue du seigneur pape, un nommé Pierre, moine de Cluny, qui avait recueilli à Rouen quelques renseignements sur Gaudri, au moment où nous demandions au roi des Anglais de nous le donner pour évêque, vint à moi, et me dit en particulier ces mots : Puisque le seigneur pape a bien voulu accepter votre témoignage en faveur de la personne que vous désiriez, et vous écouter avec bonté, vous devez au moins engager l'homme sur qui s'est porté votre choix, à obéir en toutes choses aux ordres du pontife, et à le servir dans ses affaires afin qu'à son tour, et s'il en est besoin de nouveau, le pape vous écoute favorablement, en tout ce qui intéressera soit votre évêque, soit d'autres.

Voilà comme on enduit de miel les bords d'un vase rempli d'une liqueur amère. Quoi de mieux, en effet, que de se conformer aux volontés du pape ? Mais quoi de pire que de faire sa cour aux hommes, et de les payer pour en obtenir les grâces de Dieu ? Quant à moi, je refusai fortement et avec horreur de me rendre l'entremetteur d'une telle affaire.

Gaudri reçut donc dans l'église de Saint-Ruffin l'onction épiscopale ; mais ce fut pour lui un triste pronostic que le texte de l'Evangile du jour qui disait : Votre âme sera percée par une épée.[4] Lui-même, au reste, manifesta clairement ce que ces paroles de l'Evangile permettaient de conjecturer sur lui, lorsqu'à Langres, et après en avoir reçu la permission du pape, il s'avança processionnellement vers l'autel du martyr Mammet, à la tête des clercs chantant le Te Deum laudamus. Il entonna, en effet, le verset qui se présenta le premier à sa pensée, et ce fut celui où se trouvent ces mots ? Femme, voilà votre fils,[5] et il alla ensuite se vanter partout de ce choix avec une grande jactance. Ce Gaudri se montrait dans le fait un homme merveilleusement inconséquent et léger dans ses habitudes et ses propos ; il se plaisait surtout à parler d'actions militaires, de chiens et d'oiseaux de proie, toutes choses auxquelles il s'était formé chez les Anglais. Aussi arriva-t-il de là qu'un certain jour qu'il venait de faire la dédicace d'une église, et qu'un jeune clerc d'un bon naturel et moi nous l'accompagnions à cheval, Gaudri ayant rencontré un paysan armé d'une lance, ce bel évêque, encore coiffé de la mitre qu'il portait dans la sainte cérémonie dont il sortait, enleva subitement l'arme de cet homme, et piqua des deux son cheval, tendant le bras comme s'il voulait frapper quelqu'un de cette lance. A cette vue le clerc et moi nous écriâmes, lui en langage vulgaire et moi en me servant des paroles du poète :

Non bene conveniunt nec in una sede morantur

Cidaris et lancea.[6]

Cependant ce grand amas d’argent anglais, qui remplissait tant de coffres et de vases, et y était entré par de mauvais moyens, fut promptement dilapidé. J'ai en effet entendu affirmer au susdit maître Anselme, qui suivit Gaudri, déjà évêque, dans un voyage qu'il fit pour revoir les Anglais, que quand il fut arrivé dans le pays de ce peuple, il s'éleva, de quelque côté qu'il tournât ses pas, tant de plaintes sur les concussions à l'aide desquelles avait été acquis l'argent dont ces vases étaient pleins, que ledit maître comprit facilement que ces richesses, dont Gaudri faisait parade, avaient été volées à autrui et acquises par des voies criminelles.

 

CAPUT V.

De dira Gerardi Carisiensis nece, Galdrico jubente, illata. --Post tres igitur ferme annos suae ordinationis tale quid suo tempori quasi insigne dedit. Quidam de proceribus urbis, monasterii puellarum castellanus, nomine Gerardus, vir admodum strenuus erat. Qui quamvis statura brevi, et exili carnulentia videretur, tantae vivacitatis et linguam habebat et animum, tantam acrimoniam in studio armorum ut in Suessorum, Laudunensium, Noviomensium provinciis timorem sibi addiceret, et reverentiam plurimorum. Is quantum probitate longe lateque patebat, tanto acrius aliquoties circa se positos sermone illoto mordebat, quod tamen nusquam probo cuilibet inferebat.  Unde factum est ut comitissae illi, de qua supra sermo est habitus, clam derogare, et aperte indignari reciperet. In eo autem perversissime agens, quod adversus Ingelrannum praedictae feminae obsessorem, qui eum magnis opibus extulerat, insurgebat. Antequam vero sortiretur uxorem, apud feminam quam dicimus male familiaris exstiterat. Cum ergo eum diu loco amasii habuisset, accepta conjuge ab ejus lenocinio contraxit habenas. Coeperunt et ipsae mulieres verbis sibi turpibus pariter adversari. Fuerunt enim mutuo antiquarum suarum levitatum consciae, et tanto loquebantur foedius quanto noverant sese secretius. Furebat itaque comitissa illa adversus ejus maritum, tanquam passa repudium adversus conjugem, ex cujus ore frequens sibi sciebat intorqueri convicium, et sicut ipsa erat omni serpente nocentior, ad perniciem hominis in dies reddebatur acrior.

Galdricus Romam, quo a caede Gerardi videretur immunis, proficiscitur. Sed quia ponit Deus offendiculum coram his qui voluntarie peccant, causa subvertendi eum talis repente suboritur, inter eumdem enim Gerardum et Gualdricum episcopum simultatibus motis, ipse Gerardus incompetenter de episcopo, et de ejus contubernalibus loquebatur. Quod quidem tacite sed non patienter tulit episcopus. Nam tractato cum suis, et pene omnibus proceribus urbis, Gerardi exitio, et praebito ad invicem mutui ad hoc ipsum adjutorii sacramento, in quo et ditissimae quaedam mulieres adoperabantur, derelicto in manibus conjuratorum negotio, ad limina apostolorum pessima ductus cogitatione contendit, non apostolos (Deus tu nosti) quaerens, sed ut non tractasse tantum nefas videretur absens. Circa festivitatem itaque sancti Martini profectus cum Romam venisset, tandiu desedit ibidem donec patratam comperit invidiosi hominis necem. Qui quo minus probis omnibus invidus erat, eo improbis invidiosior. Facta autem hoc modo res est.

 Orans in ecclesia Laudunensi occiditur Gerardus. --Infra Theophaniae octavas cum esset sexta feria, mane adhuc videlicet pallente crepusculo, surgebat e stratu, ad Beatae Mariae principalem iturus ecclesiam. Ad quem cum venisset unus de conjuratis proceribus, retulit ei noctis ejusdem somnium, sibi ex quo plurimum dixit terrorem incuti. Videbatur plane ei, quod a duobus ursis utrum jecur, an pulmo nescio sibi vellebatur a corpore. Sed, heu! proh dolor! tunc temporis erat a communione abstentus. Abstentionis autem causa haec fuit. Quidam monachus apud Barisiacum Sancti Amandi commanens, duos puerulos Teutonice solum loqui gnaros, Francicam linguam discendi gratia ad se contraxerat. Erat autem Barisiacus cum appendicibus villis sub advocatia ejus. Videns itaque pueros elegantes, sciensque eosdem non obscure natos, rapuit, ad redemptionem quoque coegit. Cui etiam cum pacta pecunia tunicam ex peregrino mure pelliciam, quam renonem  vocitant, puerorum mater misit.

Cum hac igitur veste Tyria superindutus lacerna, cum aliquot equitatibus ad ecclesiam praedictam eques venit. Qui ingressus cum ante crucifixi Domini imaginem substitisset, comitibus suis hac illac per diversas sanctorum aras euntibus, ministris conjuratorum aucupantibus, episcopi familiae in episcopio nuntiatur Girardum Carisiacensem (sic enim agnominabatur, quia Dominus ipsius erat castri) oratum ad Ecclesiam devenisse. Arreptis ergo subclamidibus gladiis, Rorigo frater episcopi per cryptam, quae basilicae caput ambit, perveniunt 501 ad locum in quo ille orabat. Erat autem columnae appodiatus cuidam, quam pilare vocant, interpositis aliquibus columnis a pulpito ad medium fere templi. Cumque adhuc esset mane caecum, et in vasta ecclesia rari viderentur, hominem orantem a tergo corripiunt. Orabat sane mastigia clamidis a tergo rejecta, junctis a pectore inter orandum palmis. Constricta itaque a posteriori parte lacerna, alter eorum ita eum insuit, ut facile manus movere non posset; quem cum sic subito ille episcopi dispensator tenuisset, dixit ei: Captus es. Quem cum illa solita ferocitate retorto oculo (erat enim monoculus) attendisset: Vade hinc, inquit, obscene leccator; At ille ad Rorigonem. Percute, inquit. Et ducto ille sinistrorsum gladio, inter ipsa eum nasi frontisque confinia vulneravit. Qui sentiens se percussum: Ducite, ait, me quo vultis. Mox illi repetitis ictibus confodientes hominem, cum urgere coepissent, ipse de suis desperans viribus inclamitat: « Sancta Maria, adjuva. » His dictis sub extrema patientia ruit.

Conjurati corpus multis vulneribus sauciant, conciduntque in frusta. --Erant autem in ea conjuratione duo Ecclesiae cum ipso episcopo archidiaconi, Galterus et Guido. Erat ipse quoque Guido et thesaurarius, domum secus eamdem ecclesiam habens positam. De qua domo duo prosiliere mox famuli, qui eo concitus venientes eidem carnificio se junxerunt. Sic enim sacrilego fuerat sacramento firmatum, ut si episcopi id curiales praesumerent, auxiliari de eadem mox domo prodirent. Cum ergo ei collum et tibias praeter alia vulnera concidissent, et ille in media basilica sub extremis angustiis immugiret, pauci qui in choro tunc erant clerici, et mulierculae quaedam, quae orationis gratia hac illacque vagabantur, immurmurantes, et horrendo timore torpentes, nec modicum quidem suggrunnire praesumpserant. His patratis, duo illi milites lectissimi ad episcopale palatium revertuntur, cum quibus urbis proceres suae ipsorum proditionis proditores illico glomerantur, pariter quoque archidiaconi aggregantur. Praepositus ergo regius Yvo nomine, vir admodum solers, citatis hominibus regiis, et abbatiae Sancti Joannis, cujus ille advocatus fuerat, Burgensibus, domos eorum qui conjuraverant, obsedit, diripuit, ac incendit, ex urbe etiam eos pepulit. Archidiaconi igitur cum proceribus Gerardi interemptores ubique loci prosequebantur, fidelitatem absentis episcopi super isto praetendentes.

CAPUT VI.

Muneribus sibi conciliat papam Galdricus. Guibertus de homicidio patrato sermonem habet ad populum. --At episcopus Romae se cohibens, et domini apostolici quasi praesentia gaudens, aure attonita, praestolabatur, utrum quidpiam grati rumoris a partibus Gallicanis attingeret. Tandem sibi suorum votorum nuntiatus effectus, nec dominum papam latuit tantum in tanta ecclesia perpetratum scelus. Loquitur ad papam episcopus, et adulantibus donis tantam hujus facinoris suspicionem a se depellit. Rediit igitur solito laetior ab urbe Gualdricus. Ecclesia autem, quam adeo nefario violatam constat opere, cum reconciliari egeret, directo ad Hucbertum Silvanectensem episcopum nuntio qui nuper Simoniae suae causa exauctoratus est, ad id peragendum negotii accersitur. In quo populi clerique conventu, a decano Ecclesiae, videlicet magistro Ansello, et canonicis injunctum mihi est ut super infortunio illo, quod acciderat, sermonem haberem ad populum. Cujus orationis tenor hunc secutus est sensum:

« Salvum me fac, inquam, Deus quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam. Infixus sum in limo profundi, et non est substantia (Psal. LXVIII, 1, 2). » Et si mala qualicunque hactenus habuistis, jam pervenit nunc gladius usque ad animam meam. Infixi estis in limo profundi, dum peccatis promerentibus ad extrema totius desperationis mala ruistis. Inter haec itaque non est substantia; quia eorum, ad quos in periculis concurrendum vobis fuerat, rectorum videlicet vestrorum, ac procerum honestas ruit atque potentia. Et si corpora sunt aliquoties mutuis hostilitatibus pressa, tamen vacabat anima, quia illa in qua salutis intentio manebat, interne florentissima sine ullis malis jucundabatur Ecclesia. Aquae ergo et gladius intrant ad animam, dum tribulationes et dissidia interioris recursus penetrant et polluunt sanctitatem. Et quam putatis locus iste obtineat jam apud vos, qui spiritualia nescitis, dignitatem, qui nullam praestat etiam orationum corporibus immunitatem. Ecce « misit in nos Deus iram indignationis suae, indignationem, et iram, et tribulationem, immissiones per angelos malos (Psal. LXXVII, 49). » Ira est indignationis, ira ex indignatione concepta. Indignari sicut scitis, minus est quam irasci. Nonne meritis peccatorum vestrorum indignabatur Deus, cum extra urbem vestram praedas, incendia atque neces crebro pateremini? Nonne irascebatur, cum forastica bella intra civitatem hanc translata sunt, et civilia inter nos agitari coeperunt odia? Cum domini in Burgenses, Burgenses in dominos mutuis irritationibus moverentur? Cum abbatiani in episcopanos, episcopani in abbatianos indebito hoste defurerent? Sed quia indignatio et ira nullam vobis attulit correctionem, tandem obduratis mentibus ingessit tribulationem. Nam non qualiscunque Ecclesia Christianis foedata cruoribus, nec coeptus alibi bellorum motus in Ecclesiam 502 compulit, et pessumdedit fugientes, sed malignissimus appetitus scelesta provisione depositus, ante Christi Jesu in cruce pendentis imaginem, virum trucidavit orantem. Non, inquam, qualiscunque Ecclesia, sed Ecclesiarum Galliae Florentissima, et cujus Latinum orbem praetergrediatur fama. Et quem virum? Nonne eum quem et genus commendabat egregium, et praestantissima tenui corpore, corde magnanimo fecerant toti Franciae arma notum? Locus igitur et crimen et dedecus ubique vulgabunt. Si ergo ex animo, ex imis praecordiis pro miserabili eventu non tribulamini; si non dehonestatae tantae sanctitati compatiamini, sciatis indubie Deum viam facturum semitae irae suae, animositatem scilicet quae latebat in aperta vestri perditione dilataturum. Et quomodo putatis parsum iri Deum in conclusione jumentorum, id est corporum vestrorum, qui ob incorrigibilitatem vestram, morti non pepercit animarum? Cum igitur pessimo processu graduum divina in nos promoveatur ultio, sciendum est vobis quia nisi sub Dei virga vos emendatiores exhibeatis, quod in statum undecunque teterrimum, per ea quae inter vos coalescunt intestina bella, cadatis. »

Interfectores excommunicatos pronuntiat Guibertus, quo iram incurrit conjuratorum. --Haec aliaque contexens, clero jubente, populoque volente, nobilis illius hominis peremptores, ejusdemque facinoris fautores, et complicem per praedictum episcopum, qui reconciliabat ecclesiam, excommunicandos enuntiavi, nec minus eos, qui praesidio eis essent, aut contubernium praeberent. Quibus per omnium ora excommunicatis, ecclesia solemniter reconciliata est. Interea ad aures archidiaconorum et procerum, qui ab urbana societate desciverant, anathematis hujus sententia devehitur. In me igitur pro sermone habito, et excommunicationis pronuntiatione, omnium illorum exclusorum conversa sunt odia, maxime Galteri archidiaconi grandis est adversum me succensa vecordia. Erat siquidem audire immanem tonitrum, cui tamen, Deo auctore, fulgurum nullus casus accesserit. Clam in me, in promptu reverentia. Igitur ad rem redeamus omissam.

CAPUT VI bis.

Roma episcopus Laudunum venit. Praecepto regio domus episcopalis exinanitur. --Armatus sigillis et apicibus apostolicis dominus praesul Roma regreditur. Rex autem Gerardo occiso, quoniam episcopum hujus facinoris conscium omnino opinabatur, quod fucata absentia tegere nitebatur, totam episcopi curiam, fruge, vino, ac larido spoliari praeceperat, nec eumdem Romae positum, praeda et praedae causa latuerat. Ergo ad regem, qui eum a sede arcendum censuerat, suisque privaverat, litterae sunt destinatae, ad coepiscopos et abbates suae et aliorum dioeceseos alterae ab eo sunt allatae; sed quoniam inter Laudunenses, et Suessos, pontem Aquilae Fluvii limitaneum esse praediximus, introeunti ei primam parochiae propriae glebam occurrunt propere, quos pridem excommunicaveramus archidiaconi sui et proceres. Quos tantis osculorum atque complexuum suscepit affectibus ut Beatae Mariae, cui Deo auctore servimus, ecclesiam, quam in sui finibus pontificatus primam offenderat, suo visitatu nequaquam dignam duceret, cum ex ejus latere diutinam fabulam cum illis, quos sibi solos arbitrabatur fideles, haberet. Inde digrediens, Codiciaci (vulgo Coucy ) cum ipsis omnibus hospitatus est.

Gualdricus milites congregat, minitaturque se urbem armata manu ingressurum; sed frustra. --Quo ego comperto, cum valde talem ejus habitum horruissem, omnino me ab ejus contuitu ac salutatione continui. Qui post triduum, ni fallor, sopita exterius qua intro ad me versum spirabat vecordia (multum enim me apud eum pro supradictis laterales ejus arcesserant) mandavit ut ad se venirem. Quo cum me exhibuissem, et domum plenam excommunicatis, homicidisque vidissem, aestuavi, exclusioni suae ut anniterer, postulavit, ostensis papae syllabis. Auxilium quale possem fallaciter, tu scis Deus, et non ex corde spopondi. Videbam enim vera ejus mala, cum iis, quos Ecclesia sua excommunicaverat, quique eam tantopere foedaverant, communicare, cum Ingelrannus ille praescriptus ei assideret, et comitissa praedicta, quae pridie quam Gerardus interiret, duobus illis interitus ejus auctoribus, gladios suos propria lingua acuerat, aggratulabatur affectibus. Quia ergo regio jussu arcebatur ab urbe, temeraria nimis audacia minabatur se ingressurum succenturiatum militaribus alis in urbem; et quod Caesaribus et Augustis vix possibile foret, hoc se asserebat armorum violentia peracturum. Manum itaque collegit equestrem, et copias plurimarum quas non bene conflaverat rerum, sine ulla, ut solitus erat, fruge consumpsit. Tandem cum nihil nisi ridiculum quid de tot auxiliariis confecisset, per internuntios se suosque in nece Gerardi complices, urbis videlicet cum utroque archidiacono proceres, magno aggestu munerum cum Ludovico Philippi regis filio rege composuit.

Eos qui in conjuratos insurrexerant episcopus Galdricus anathemate percutit. --Introgressus igitur urbem, cum apud Sanctum Nicolaum de saltu conventiculum celebrasset, inter missas, quas inibi agebat, excommunicaturum se eos, qui conjuratos illos rebus suis abdamnarant, Gerardo perempto, ab urbe prodierant, pronuntiat. Quod cum ego sic dici audivissem, cuidam coabbati meo assidenti mihi, auri ejus immurmurans, aio: Audi, quaeso, rem praeposteram. Excommunicare debuerat eos qui suam tam horrendo facinore attaminaverunt ecclesiam, et ipse in homicidarum punituros justas et criminis vindices poenas ulciscitur. At episcopus omnium bonarum conscientiarum timidus, cum me mussitare vidisset, ratus est de se verbum fieri. 503 Quid, inquit, dicitis, domine abba? Tunc Galterus archidiaconus sese proripiens antequam loqui liceret: Agite, ait, domine, quae coepistis: Dominus abbas alias loquebatur.

Saniori consilio excommunicat et occisores Gerardi. --Excommunicavit igitur (clero et populo excommunicationem talem detestantibus) illos, qui commanipulares sacrilegorum carnificum laeserant. Diuturna itaque totius urbis et dioeceseos simultas adversus episcopum fuit, quia Gerardi occisores excommunicare tempore non parvo distulerit. Tandem quia se suspectum et pene exsecrabilem haberi sciebat ab omnibus, auctores excommunicavit et conscios. Quoniam autem multas pecunias spoponderat his, qui se et praedictorum sicariorum complices penes regem adjuverant, lateralibus videlicet regis, cum coepisset detractare promissa, quis dicat quanta in publico improperia audivit, dum nemo eorum qui suis in hoc opere favebant partibus, regiam aulam ingredi praesumeret, donec eorum funesta capita a caede, quae sibi intentabatur, multo auro argentoque redimeret. Nec ipse tamen ab Ecclesia poterat accusari quem ab apostolico constiterat excusari.

CAPUT VII. (VIII)

Perversi civium Laudunensium mores exprimuntur. --Igitur post aliquantum temporis, cum ob exposcendas pecunias a rege Anglorum, cui quondam servierat, amico sibi olim, profectus esset in Angliam, Galterus archidiaconus, et Guido cum proceribus urbis tale quid commentati sunt. Urbi illi tanta ab antiquo adversitas inoleverat ut neque Deus, neque Dominus quispiam inibi timeretur, sed ad posse, et libitum cujusque rapinis et caedibus respublica misceretur. Nam, ut a capite pestifero exordium sumam, si quando illuc regem venire contingeret, ipse qui sibi reverentiam exigere regio rigore debuerat, ipse in suis primum turpiter multabatur. Nempe cum equi ejus ad aquam seu mane seu vespere ducerentur, verberatis clienticulis equi abripiebantur. Ipsos etiam tantis addici constiterat vilipensionibus clericos, ut neque in personis, neque in rebus eorum parceretur eisdem, sed esset, uti legitur: « Sicut populus, sic sacerdos (Isai. XXIV, 2). » Sed quid de plebeis loquor? Nemo de agrariis ingrediebatur in urbem, nemo nisi tutissimo commeatu accedebat ad ipsam, qui non aut incarceratus ad redemptionem cogeretur, seu occasione objecta duceretur sine causa in causam.

Sub exemplo inferamus unum, quod si apud Barbaros aut Scythas fieret, certe eorum qui nullas habent leges profanissimum esset judicio. Cum Sabbato diversis e ruribus mercimonii gratia plebs agrestium illo venirent, civitatenses cypho aut scutella, aut quolibet alio modo legumen, aut triticum, seu quidpiam alicujus frugis foro quasi venale circumferebant, cumque rustico talia perquirenti emendum obtulissent, ille taxato pretio se pollicebatur empturum. Sequere, aiebat venditor, me in domum meam, ut ibi residuum frugis hujus, quam tibi vendo, videas, visumque suscipias. Sequebatur ille; sed cum pervenissent ad arcam, fidelis venditor elato et sustento arcae operculo, inclina, aiebat, caput tuum et ulnas in arcam, ut videas quod hoc totum non discrepet ab ea parte quam tibi in foro proposui. Cumque emptor subsiliens super arcae crepidinem de ventre penderet, capite ac humeris in unam procumbentibus arcam, bonus venditor a tergo positus, sublatis hominem incautum pedibus, repente trudebat in arcam, et dejecto super ruentem operculo, tuto servabat usque ad sui redemptionem ergastulo. Haec in urbe et is similia gerebantur. Furta, imo latrocinia per primores et primorum apparitores publice agebantur. Nulli noctibus procedenti securitas praebebatur, solum restabat aut distrahi, aut capi, aut caedi.

Communio quid. --Quod considerantes clerus cum archidiaconis, ac proceres, et causas exigendi pecunias a populo aucupantes, dant eis per internuntios optionem, ut si pretia digna impenderent, communionis faciendae licentiam haberent Communio autem novum ac pessimum nomen sic se habet, ut capite censi omnes solitum servitutis debitum dominis semel in anno solvant, et si quid contra jura deliquerint, pensione legali emendent. Caeterae censuum exactiones, quae servis infligi solent, omnimodis vacent. Hac se redimendi populus occasione suscepta, maximos tot avarorum hiatibus obstruendis argenti aggeres obdiderunt. Qui tanto imbre fuso sereniores redditi, se fidem eis super isto negotio servaturos sacramentis praebitis firmaverunt.

In Galliam redit episcopus. Ipsum inter et archidiaconum simultates. --Facta itaque inter clerum, proceres, et populum mutui adjutorii conjuratione, ab Anglis cum plurima copia remeavit episcopus, qui contra hujus auctores novitatis, motus aliquandiu sese ab urbe continuit. Tamen plenae laudis et gloriae inter ipsum et Galterum archidiaconum complicem suum obortae sunt simultates. Loquebatur archidiaconus super nece Gerardi valde indecentia de episcopo suo. Episcopus nescio quae cum caeteris super hac re agebat, hoc scio, quia mecum sic de eo querebatur. 504 Domine, inquiens, abba; si contigerit Galterum in quovis concilio aliquas adversum me motare accusationes, aequanimiterne feretis? Nonne ipse est, qui eo tempore, quo a vestris digressus monachis Flaviacum concessistis, vobis in promptu blandiebatur, clam moliebatur dissidium, palam vestris favoraliter adnitens partibus, et me contra vos latenter irritans? His me contra funestum hominem alliciebat sermonibus, ejusdem ponderosissimi reatus sibi conscius, et penes omnium judicia undecunque timidus ac suspectus.

Cum igitur in eos qui conjuraverant, et in auctores eorum inflexibili animadversione motum se diceret, voces tandem grandisonas oblata repente sedavit auri argentique congeries. Juravit itaque communionis illius se jura tenturum, eo quod apud Noviomagensem urbem (vulgo Noyon ), et San-Quintinense oppidum (vulgo Saint-Quentin ) ordine scripta exstiterant. Compulsus et rex est largitione plebeia idipsum jure jurando firmare. Deus meus, quis dicere queat quot susceptis populi muneribus, quot etiam post praebita sacramenta ad subvertendum quod juraverant, controversiae emerserunt, dum servos semel ab jugi exactione emancipatos, ad modum pristinum redigere quaerunt? Erat sane implacabilis invidentia episcopi, ac procerum in burgenses, et dum Northmannico, vel Anglico more Francicam non praevalet extrudere libertatem, languet pastor suae professionis immemor circa inexplebilem cupiditatem. Si quis popularium in causam ductus non divina sed placitatoria, ut sic dicam, conditione legibus fuisset addictus, hujus usque ad extremum substantia exhauriebatur.

Monetarum corruptio. --Unde quia munerum susceptiones totius judicii sequi solet eversio, monetae percussores scientes si peccarent in officio suo, quod pecuniaria possent redemptione salvari, tanta eamdem falsitate corruperunt, ut per hoc ad extremam plurimi indigentiam ducerentur. Nam cum denarios ex aere vilissimo conficerent, quos in momento pravis quibusdam artibus, argento micantiores facerent vigiliis: proh dolor! fallebatur ineptum, et sua pretiosa ac vilia detrahentes, nonnisi impurissimam suscipiebant scoriam. Et domini episcopi super isto munerabatur patientia, per quod non modo intra provinciam Laudunensem, sed et longe lateque multorum accelerabatur miseria. Cumque suam ipse monetam per se male corruptam miserabiliter, et merito impotens, nec tenere, nec corrigere posset, Ambianenses obolos, corruptissimum etiam quiddam, in urbe aliquandiu cursuros instituit: quos quoque cum nullatenus cohibere valeret, sui tandem temporis percussuram erexit, cui pariter ad suae personae signum, ferulam pastoralem imprimi fecit Quae clam ab omnibus cum tanto cachinno spernebantur, ut impuriore moneta omnino minus appreciaretur.

Inde sentinae flagitiorum. --Interea cum ad singulas quasque horum novorum numismatum promotiones ferebantur edicta, ne quis pessimas ipsius caraxaturas cavillaretur. Inde creberrimae populum impetendi occasiones, quasi qui calumniam intulissent instituto pontificis, inde largissimorum quaecunque fieri poterant, censuum extortiones. Ad hoc monachus quidam in omnimoda opinione turpissimus, nomine Theodoricus, a Tornaco, cujus erat indigena, infinitas, et a Flandriis deferebat argenti massas. Qui in falsissimam Lauduni redigens cuncta monetam, universam exinde respergebat circumquaque provinciam. Cujus xeniis detestabilibus divitum sibi concilians avaritiam, mendacium, perjurium, egestatemque inferens, veritate, justitia, opulentia destituebat patriam. Nulla hostilitas nullae praedae, nulla incendia hanc pejus laesere provinciam, cum vetustam ejus urbis monetam moenia haberent Romana gratissimam.

Dire episcopus Gerardo Ingelranni filio eruit oculos. A papa suspenditur ab officio; unde Romam proficiscitur. --At quoniam: Arte superductum violat quandoque pudorem. Impietas contecta diu, nec clara recondi. Ut lux clara vitrum, sic penetrat faciem: quod obscure de Gerardo, et quasi non fecisset, fecerat de altero post aliquod tempus Gerardo, evidens suae crudelitatis dedit indicium. Erat siquidem is Gerardus major nescio, an decanus rusticorum ad se pertinentium, qui quia pronior erat ad Thomam, Ingelranni, de quo supra egimus, ut dicitur filium, virum omnium quos novimus hac aetate nequissimum, episcopus eum omnibus habebat infensum. Unde et eum corripiens, et intra episcopale palatium custodiae eum trudens, nocte per manus cujusdam sui Aethiopis, oculos ejus fecit evelli. Quo facto aperte ignominiae se addixit, quod de superiore Gerardo fecerat, refricavit, nec clerum, nec populum latuit, quod episcopos, presbyteros, atque clericos, a nece necisque judicio, seu truncatione membrorum Canon, ni fallor, Toletanus inhibuit, regem etiam ipse rumor offendit. Nescio praeterea an ad apostolicam sedem pervenerit, hoc scio tamen quod ab officio eum papa suspenderit, quod aestimo quia non ob aliam causam fecerit. Ad cumulum vero mali quamdam suspensus ecclesiam dedicavit. Romam ergo proficiscitur, cujus verbis et suasionibus dominus papa delinitur, et resumpta ad nos auctoritate 505 remittitur. Videns itaque Deus magistros et subditos facto et consensu pari communicare nequitia, jam non potuit sua continere judicia, permisit denique conceptas malignitates in propatulum devenire furorem, qui dum ex superbia praeceps agitur, Deo vindice, casu usquequaque horrendo confringitur.

Molitur Communionis abrogationem, die eadem qua Ascelinus regem prodiderat. --Ad communionem itaque, quam juraverat, et regem praemiis jurare compulerat, destruendam, in supremo Quadragesimae sacrosanctis Dominicae passionis diebus, accitis proceribus, et quibusdam clericis, instare decreverat. Ad id pii officii regem evocaverat, et pridie Parasceves, Coena scilicet Dominica, regem et suum universum populum pejerare docuerat, cui se laqueo primus immerserat. Quo videlicet die Ascelinus episcopus praedecessor ejus regem suum, ut praedixi, prodiderat. Nam qua die gloriosissimum pontificalium officiorum chrisma videlicet consecrare debuerat, et a suis excessibus absolvere plebem, ea ne ingredi quidem visus est ecclesiam. Machinabatur cum lateralibus regis, ut communione destructa rex idem in priorem modum jura redigeret urbis. At burgenses de sua subversione verentes, quadringentas (utrum amplius nescio) libras regi ac regiis pollicentur. Contra episcopus proceres secum loqui cum rege sollicitat, spondentque pariter septingentas, rex Ludovicus Philippi filius..... conspicuus, ut soli majestati regiae videretur idoneus, armis strenuus, pro negotio inertiae impatiens, animo sub adversis intrepidus, cum alias bonus esset, in hoc non aequissimus erat, quod vilibus et corruptis avaritia personis nimie aurem et animum dabat. Quod ad maximum sui detrimentum et vituperabilitatem, et multorum perniciem redundabat, quod hic et alias factum constat.

Igitur regius, ut dixi, appetitus ad potiora promissa deflectitur, eoque contra Deum sanciente omnia sacramenta sua, scilicet episcopi ac procerum, sine ulla honestatis ac sacrorum dierum respectione cassantur. Ea nocte rex propter injustissimam, quam populo incusserat turbam, cum foris haberet hospitium, dormire pertimuit extra episcopale palatium. Rex summo mane recesserat, et episcopi ad proceres sponsio facta fuerat, ut non vererentur de tantae pactione pecuniae, scientes se quidquid ipsi polliciti fuerant soluturum esse. Quod si, inquit, quod vobis spondeo, non fecero, tradite me redimendum carceri regio.

Dissoluta Communione in urbe perturbantur omnia. Burgenses episcopo violentas manus afferre statuunt. --Ruptis igitur communitatis praedictae foederibus tantus furor, tantus stupor, burgensium corda corripuit ut omnes officiales officia sua desererent, et cerdonum ac sutorum tabernulae clauderentur, et scenae nec venale quidpiam a pandocibus et cauponibus sisteretur, apud quos nihil futurum residui dominis praedantibus speraretur. Nam protinus ab episcopo et proceribus universorum substantiae metiuntur, et quantum quisque sciri poterat dedisse ad instituendam communionem, tantumdem exigebatur impendere ad destituendam eamdem. Haec die Parasceves, quod interpretatur praeparatio, tractabantur, haec Sabbato Sacrosancto, in quibus Dominici corporis et sanguinis receptui, solis hinc homicidiis, illinc perjuriis animi aptabantur. Quid plura? Praesulis et procerum omnis his diebus vacabat intentio ad abradendas inferiorum substantias. At inferiorum non jam ira, sed rabies feraliter irritata, in mortem, imo necem episcopi et complicum ejus, dato invicem sacramento conspirat. Fuisse autem quadragenos qui juraverint, tradunt. Quod eorum molimen omnino tegi non valuit. Nam cum contigisset magistri Anselli notitiam, in ipsa sacri Sabbati jam vesperascente die, cubitum eunti episcopo mandavit, ne ad matutinas procederet vigilias, sciens se, si veniret, interficiendum. At ille typo nimio stupidus. Fi, inquit, ego ne talium manibus inteream? Quos quamvis ore despiceret, ad matutinos tamen surgere, et basilicam ingredi non praesumpsit.

Postridie cum ad processionem clerum suum ipse sequeretur, domesticos suos, et quosque milites spatas sub vestibus post se ferre praecepit. In qua processione cum parum quid tumultus, ut assolet in multitudine, suboriri coepisset, quidam de Burgensibus e crypta emergens, coeptum juratae interfectionis negotium aestimans alta voce coepit quasi pro signo inclamitare: Communiam, communiam ingeminans. Quod, quia festum erat, facile repressum est, suspicionem tamen diversae parti intulit. Acto itaque episcopus missarum officio, ex episcopalibus villis plurimo accito rusticorum agmine turres ecclesiae munit, curiamque suam asservari praecipit, cum ipsos quoque prope non minus pateretur infensos, utpote qui scirent denariorum aggeres, quos regi promiserat, ex suis ipsorum marsupiis hauriendos.

Statio apud S. Vincentium. Guiberti annona diripitur. --Feria igitur secunda post Pascha procedere moris est clericos stationem facturos apud Sanctum Vincentium. Quoniam ergo hesterno praeventos se esse senserunt, hac die moliri decreverant, et fecissent, si cum episcopo omnes proceres esse sensissent. Nam unum e proceribus in suburbio repererunt, virum innocuum, qui consobrinam 506 meam adolescentulam quamdam, pudicae indolis feminam nuper acceperat. Sed ne alios cautiores redderent, aggredi noluerunt. Cum igitur jam tertium Paschae attigisset diem, eos quos ad sui tutelam turribus et curiae praeposuerat, et ex suo inibi victitare coegerat, securior factus sinit abire. Quarto die, quia annonam meam, et aliquos pariter petasones, quos vulgo bacones vocant, diripuerat per suum incendium, perrexi ad eum. Conventus a me ut tanta urbem procella eximeret, respondit: Quid putatis in sua turbulentia eos posse facere? si Joannes maurus meus ipsum, qui in eis est potior, naso detraheret, nullatenus grunnire praesumeret? Nam suam heri, quam appellabant communiam, eos, quoad viverem, abjurare coegi. Dixi, et multo hominem videns eversum supercilio, dicere supersedi? Antequam tamen ab urbe recederem, gravi ab invicem animadversione instabilitatis suae causa dissensimus. De instanti autem malo cum praemoneretur a multis, neminem dignabatur.

 

CHAPITRE V.

Trois ans à peine après son ordination cet évêque leva, pour ainsi dire, l'étendard, et fit voir ce qu'on devait attendre de son épiscopat. On comptait parmi les principaux de la cité de Laon le châtelain d'un monastère de filles homme très courageux, nommé Gérard. Quoique d'une petite taille, et en apparence d'une frêle constitution, il avait une telle vivacité de langage et d'esprit, et une telle ardeur pour le métier des. armes, qu'il s'était fait redouter et respecter du plus grand nombre dans les pays de Soissons, de Laon et de Noyon ; plus il s'était acquis au loin une vaste réputation de bravoure, plus, quelques fois, il déchirât ses voisins par d'acres propos, sans, toutefois s'en permettre jamais contre quelqu'un d'honnête, il arriva de là qu'il ne se fit aucun scrupule de dénigrer en secret la comtesse dont nous avons parlé ci-dessus, et même de s'exprimer publiquement sur son compte avec indignation. En cela il avait grand tort ; car c'était s'élever contre Enguerrand, le tenant de ladite femme lequel l'avait comblé de biens. Lui-même d'ailleurs, avant de se choisir une épouse, avait vécu dans une indigne familiarité avec cette comtesse dont nous parlons ; mais, après avoir été longtemps son galant, il rompit avec elle tout commerce de prostitution dès qu'il se fut marié.

A leur tour sa femme et la comtesse commencèrent à s'attaquer de paroles infâmes. Toutes deux, en effet, étaient bien instruites de leurs anciens et mutuels déportements, et mieux elles se connaissaient réciproquement, plus elles parlaient l'une de l'autre d'une manière honteuse. La comtesse donc, qui savait que le mari de l'autre femme lançait fréquemment contre elle de rudes sarcasmes, était furieuse contre lui, comme si c'eût été un mari qui l'eût répudiée ignominieusement. Aussi, plus méchante que le serpent le plus venimeux, conjurait-elle de jour en jour avec plus d'emportement la perte de cet homme.

Mais comme Dieu met toujours une pierre d'achoppement sur le chemin de ceux qui pèchent volontairement, il s'éleva tout à coup, pour causer la perte de Gérard, une affaire que voici. Quelques difficultés étant survenues entre lui et l’évêque Gaudri, Gérard s'expliqua d'une manière inconvenante sur ce prélat et ses commensaux. Celui-ci, bien loin de le supporter patiemment, machina, de concert avec les siens et presque tous les grands de la ville, le meurtre de Gérard ; tous firent à l'envi le serment de se prêter une mutuelle assistance pour ce crime, et plusieurs même des femmes les plus riches entrèrent dans le complot. L'évêque alors, laissant l'exécution de cette affaire aux mains des conjurés, et cédant aux sentiments les plus coupables, se mit en route pour la ville des saints apôtres. Mais, grand Dieu ! tu le sais, ce n'était pas les saints apôtres qu'il allait chercher ; il voulait seulement que son absence fît croire qu'il n'était pour rien dans l'horrible forfait qui se préparait. Il partit donc à peu près vers la fête de saint Martin, et une fois arrivé à Rome, il y resta jusqu'au moment où il apprit que l'on avait consommé le meurtre de l'homme, objet de sa haine, d'autant plus détesté des méchants qu'il était moins odieux aux bons. La chose se passa comme je vais le dire.

Le sixième jour après l'octave de la fête de l'apparition de Notre-Seigneur, et au moment où le crépuscule du matin commençait à blanchir le ciel, Gérard sortit de son lit pour se rendre à la principale église de la bienheureuse Marie. L'un des premiers de la cité, qui faisait partie des conjurés, étant alors venu le trouver, Gérard lui raconta un songe qu'il avait eu cette même nuit, et qui, disait-il, lui causait encore une grande terreur. Il lui avait paru, en effet, que deux ours lui arrachaient du corps le foie ou le poumon, je ne sais pas bien lequel des deux. Mais hélas ! ô douleur ! dans ce temps, ce malheureux homme était exclu de la communion. La cause de cette exclusion, la voici : Un certain moine, qui demeurait à Barisy de Saint-Amand, avait amené avec lui, pour les instruire dans la langue des Francs, deux jeunes enfants qui ne savaient parler que la langue teutonique. Barisy était, avec tous les domaines qui en dépendaient, sous la protection de Gérard. Celui-ci, voyant ces enfants vêtus élégamment, et sachant qu'ils n'étaient pas d'une naissance obscure, les enleva, et força leurs parents à les racheter. Leur mère lui envoya donc, outre l'argent convenu, une tunique faite de peaux de rats étrangers et du genre de celles qu'on appelle rénales, parce qu'elles ne descendent pas au dessous des reins.

Revêtu de cette tunique, et ayant par-dessus une robe de pourpre, Gérard, suivi de quelques cavaliers, et monté lui-même sur son cheval, se rendit à la susdite église. Dès qu'il y fut entré, il s'arrêta devant l'image de Notre-Seigneur attaché à la croix, tandis que ses compagnons allaient çà et là visiter les divers autels des saints. Les agents des conjurés étaient aux aguets, et l'on vint bientôt à l'évêché annoncer aux gens de l’évêque que Gérard de Crécy, surnom qu'il portait comme seigneur de ce château, faisait ses prières dans l'église. Tous aussitôt prennent leurs glaives, les cachent sous leurs manteaux, et ayant à leur tête Rorigon, frère de l'évêque, passent sous la voûte qui entoure la partie supérieure de la basilique, et parviennent jusqu'à l'endroit où priait Gérard. Celui-ci était alors appuyé contre une certaine colonne qu'on appelle le pilier, et du pupitre jusque vers le milieu du temple se trouvaient plusieurs autres colonnes placées çà et là. Comme il était fort matin, il faisait encore très sombre, et l'on voyait à peine quelques hommes épars dans cette vaste église : les meurtriers se jettent donc par derrière sur ce malheureux qui priait, ayant la ceinture de son manteau détachée et jetée en arrière, et les mains jointes sur la poitrine pendant ses oraisons. L'un des assassins, l'économe de l’évêque, tirant fortement par en bas la robe de Gérard, l'emprisonne si bien dedans qu'il ne pouvait remuer facilement les mains, et lui dit, après l'avoir ainsi saisi à l'improviste : Tu es pris. Gérard, qui était borgne, tournant sur lui son œil farouche, et le regardant avec sa férocité ordinaire, lui répliqua : Va-t-en loin d’ici, obscène parasite. Mais l'autre, s'adressant à Rorigon, lui cria : Frappez-le donc. Celui-ci, tira sur le champ l’épée qu'il portait au côté gauche, blessa Gérard à l'endroit où le nez se réunit au front. L'infortuné, sentant le coup, leur dit : Menez-moi où vous voudrez. Mais les meurtriers le percèrent bientôt de coups redoublés, et se virent à l'accabler de tous côtés. Lui alors, désespérant de ses forces, s'écria : Sainte Marie, secourez-moi ! Et à ces mots il expira dans les plus cruelles souffrances.

Dans ce complot étaient, outre l'évêque lui-même, les deux archidiacres de l'église de Laon, Gautier et Gui. Ce dernier, qui exerçait aussi la charge de trésorier, habitait une maison qui touchait à la basilique. De cette demeure sortirent en toute hâte deux domestiques, qui coururent à l'église et prirent part à cet horrible assassinat. Il avait, en effet, été convenu, sous le sceau d'un serment sacrilège, que si les gens de la cour de l’évêque soupçonnaient que le meurtre s'exécutât, ils viendraient de cette même maison prêter leur assistance aux conjurés. Comme donc ceux-ci avaient, outre beaucoup d'autres blessures, rompu à Gérard le cou et les jambes, et que leur victime étendue dans le milieu de la basilique, en proie aux plus cruelles douleurs, poussait d'affreux mugissements, quelques clercs qui se trouvaient alors dans le chœur, et plusieurs pauvres femmes qui allaient çà et là faire leurs oraisons, murmurèrent, et saisis d'une horrible frayeur, osèrent même faire éclater des cris de mécontentement. Le crime consommé, les deux principaux assassins, dont nous avons parlé, retournèrent au palais épiscopal : là se joignirent à eux les grands de la ville, qui par là, trahirent eux-mêmes la part qu'ils avaient à cette infâme trahison ; là aussi se réunirent les deux archidiacres. Mais le préposé royal, nommé Yves, homme d'une grande habileté, rassembla aussitôt les hommes du roi et les bourgeois de l'abbaye de Saint-Jean, dont il avait été le protecteur, assiégea, dévasta et brûla les maisons des conjurés, et les chassa eux-mêmes de la cité : alors les archidiacres qui, avec les grands, étaient les meurtriers de Gérard, s'en allèrent, parcourant tout le pays, et réclamant hautement l'exécution des promesses que leur avait faites, sur cette affaire, l'évêque absent.

CHAPITRE VI.

Ce prélat cependant prolongeait son séjour à Rome, semblait prendre plaisir à jouir de la présence du prince des apôtres, et, dans le fait, attendait, l'oreille toujours attentive qu'il lui arrivât des régions de la Gaule quelque nouvelle conforme à ses désirs. On lui apprit enfin que ses vœux étaient accomplis : mais il fut impossible de cacher au seigneur pape le grand crime consommé dans une si grande église. L'évêque va donc trouver le pontife, lui parle, et à force de présents et d'adulations, parvient à éloigner de lui l'affreux soupçon de ce forfait. Alors il quitte Rome et revient avec un visage encore plus joyeux que de coutume. Cependant comme l'église, qu'on avait si cruellement souillée par cette œuvre d'iniquité sentait le besoin d'être purifiée, on envoya un messager à Hubert, évêque de Senlis ; et ce fut ce prélat, dégradé dans la suite pour cause de simonie, qu'on appela pour faire une si imposante cérémonie ! Dans l'assemblée du peuple et du clergé, tenue à cette occasion, il me fut enjoint par maître Anselme, doyen de l'église de Laon, et par les chanoines, de prononcer devant le peuple un sermon sur le triste forfait qui s'était commis récemment. La teneur de ce discours rentrait dans l'idée que je vais en donner ici.

Sauvez-moi, dis-je, ô mon Dieu, parce que les eaux sont entrées jusque dans mon âme ; je suis enfoncé dans une boue profonde, où il n'y a point de fermeté.[7] Si jusqu'à présent, en effet, vous avez eu à supporter des maux quelconques, aujourd'hui le glaive est parvenu jusqu'au fond de vos âmes[8] ; vous vous êtes enfoncés dans une boue profonde, lorsque vous vous êtes précipités dans des maux extrêmes et désespérés, que vos péchés ont trop mérités. Cette boue est sans fermeté, car ceux auxquels vous devez recourir dans vos périls, vos chefs et vos grands ont perdu toute puissance et toute honnêteté. Si, dans d'autres temps, vos corps ont été quelquefois accablés des coups que vous vous portiez dans votre mutuelle hostilité, l’âme du moins était garantie de toute blessure : car cette église, en qui reposait l'espoir du salut, exempte de tous maux, florissait intérieurement et se livrait à la joie : mais les eaux et le glaive entrent dans l'âme, quand les tribulations et les divisions pénètrent jusque dans les replis de l'intérieur et souillent le séjour de toute sainteté. Quel respect pensez-vous que je puisse obtenir de vous, qui méconnaissez les choses spirituelles, la dignité d'an lieu, qui n'a pu même assurer à des corps la protection de la prière ? Voilà que Dieu nous a fait sentir les effets de sa colère et de son indignation, qu'il nous a accablés du poids de sa fureur, et nous a affligés par différents fléaux, qu'il nous a envoyés par le ministère des mauvais anges.[9] La colère est le fruit de l'indignation ; la colère prend sa source dans l'indignation ; s'indigner, comme vous le savez, est moins que se laisser emporter à la colère : n'était-ce pas seulement de l’indignation que Dieu ressentait à bon droit contre vos péchés, lorsqu'il permettait que souvent vous souffrissiez, hors des murs de votre cité, le pillage, l'incendie et la mort ? Mais n'est-ce point sa colère qu'il a manifestée, quand les guerres ont été transportées du dehors au-dedans même de la ville, et que des haines civiles ont commencé à exercer parmi nous leur rage ; lorsque de mutuelles fureurs ont animé les seigneurs contre les bourgeois, et les bourgeois contre les seigneurs, lorsque, transportés d'une inimitié qui n'eût dû jamais exister, les hommes des abbés se sont précipités, les armes à la main, contre ceux de l'évêque, et les hommes de l'évêque contre ceux des abbés ? Mais parce que ni l'indignation ni la colère du Seigneur ne vous ont nullement amenés à vous corriger, il a enfin affligé de tribulations vos cœurs endurcis. Car, quand vous le fuyiez, ce n'est ni par le spectacle d'une misérable petite église inconnue, souillée du sang chrétien, ni par celui d'excès commis ailleurs que dans une église, qu'il vous a frappés et perdus entièrement, mais il a permis que la rage la plus infernale, conduite par les calculs les plus impies, ait égorgé au milieu de vous, et devant l'image même de Jésus-Christ attaché à la croix, un homme qui se livrait à la prière ; et cela s'est fait, je le répète, non pas dans une église inconnue, mais dans la plus florissante des églises des Gaules, dans une église dont la renommée s'étend même au-delà des bornes du monde latin ! Et quel homme a-t-on ainsi assassiné ? N'est-ce pas un homme que recommandait une naissance illustre, qui, dans un petit corps, portait une grande âme, et que l'éclat de ses armes a rendu célèbre dans toute la France ? Le forfait, le lieu où il a été commis, la honte qui en rejaillit sur vous, de toutes parts on les redira. Si donc vous n'étiez pas contristés de cœur, et du plus profond de l’âme, de ce malheureux événement, si vous n'étiez pas touchés d'un si grand déshonneur fait au sanctuaire, sachez-le bien, Dieu ouvrira une large voie au passage de sa colère, et il déploiera au grand jour, pour votre perte, l’animosité qu'il avait jusqu'ici tenue cachée dans l'ombre. Et pensez-vous que Dieu à la fin épargnera de vils chevaux, c'est-à-dire vos corps, lui qui, à cause de votre incorrigible perversité, n'a pas eu pitié de la mort de vos âmes ? Comme donc la plus coupable persévérance dans votre conduite a soulevé contre nous la vengeance divine, soyez certains que, si vous ne vous réformez sous la verge du Seigneur, vous tomberez dans l'état le plus affreux, ce par suite des guerres intestines qui ont pris racine parmi vous.

Après avoir exposé ces choses et d'autres semblables, par l'ordre du clergé et la volonté du peuple, j'annonçai que les assassins du noble homme Gérard, les fauteurs et complices de ce forfait, ainsi que les gens qui leur avaient prêté secours, ou avaient fait société avec eux, allaient être excommuniés par l'évêque venu pour purifier l'église. Ces coupables ayant, en effet, été excommuniés de la bouche de tous les assistants, l'église fut solennellement purifiée. Cependant on porta bientôt jusqu'aux oreilles des archidiacres et des grands, qui s'étaient retirés de la ville, la nouvelle de l'anathème prononcé contre eux. Tous ces hommes exclus de la communion de l'église, irrités du sermon que j'avais fait et de l'excommunication fulminée contre eux, tournèrent sur moi leur haine ; rien n'égala surtout la fureur dont se sentit enflammé contre moi l'archidiacre Gautier, qui l'entendait dans sa colère, croyait ouïr le fracas du tonnerre : mais, grâces à la volonté de Dieu, je ne fus atteint d'aucun coup de cette foudre. Au reste, taisons-nous sur ce qui nous concerne, et revenons promptement et sagement aux choses dont nous avons encore à parler.

CHAPITRE VII.

Le seigneur évêque Gaudri revint cependant de Rome avec une ample provision de lettres apostoliques dûment scellées. Mais comme, après le meurtre de Gérard, l'opinion générale accusait l'évêque de n'être pas étranger à ce crime, quoique ce prélat se fût efforcé de se mettre à l'abri de tout soupçon en prétextant une absence, le roi avait ordonné que l'on dépouillât le palais épiscopal de tout ce qui pouvait s'y trouver en grains, vin et lard. Ce dommage et sa cause, l'évêque les avait appris pendant son séjour à Rome ; il fit donc adresser par le pape[10] des lettres au Roi qui avait résolu de le chasser de son siège, et commandé qu'on lui enlevât ses provisions. Il apporta également des dépêches apostoliques à ses collègues les évêques et aux abbés, tant de son diocèse que des autres. Sur son chemin était le pont de l'Aigle, rivière qui forme, ainsi que nous l'avons dit plus haut, la limite entre les territoires de Laon et de Soissons : au moment où Gaudri entra sur les terres de la première paroisse de son évêché, les archidiacres et les grands que nous venions d'excommunier, s'empressèrent d'accourir au-devant de lui. Il les reçut avec une tendre affection, leur prodigua les caresses et les embrassements, ne jugea pas digne de sa visite l'église de la bienheureuse Marie, à laquelle Dieu a voulu que nous fussions attachés, le premier temple qui se trouvait sur sa route, aux confins de son évêché, mais eut une longue conversation particulière avec ces hommes qu'il regardait comme les seuls qui lui fussent demeurés fidèles. De là, continuant son voyage, il logea dans Coucy avec tous ces mêmes gens.

Quant à moi, apprenant cela et ne voyant qu’avec grande horreur une telle conduite de sa part, je m'abstins entièrement de me présenter à ses regards et d'aller le saluer. Trois jours après si je ne me trompe, étouffant extérieurement la colère qu'il respirait intérieurement contre moi, et dont ses familiers l'avaient enflammé par les raisons déduites plus haut, ce prélat me manda de venir le trouver. M'étant présenté chez lui, et voyant la maison pleine de ces homicides et excommuniés, je fus dans de vives angoisses. L'évêque, me montrant alors des lettres du pape, me conjura de ne point me prononcer pour son exclusion. Je promis de travailler pour lui autant que je le pourrais, mais œ ne fut ni de cœur ni de bonne foi que je donnai cette parole. Je ne voyais, que trop, en effet, ses mauvaises intentions par ses rapports familiers avec ceux qui avaient si honteusement souillé sa propre église et encouru l'excommunication ; auprès de lui étaient assis cet Enguerrand dont j'ai parlé plus haut, et cette comtesse qui, la veille même du jour où Gérard fut massacré, avait aiguisé par ses méchants propos les glaives des deux principaux auteurs de cet assassinat, et s'était complue à recevoir des preuves de leur affection. Comme cependant l'évêque était exilé de la cité par l'ordre du roi, se laissant emporter à la plus téméraire audace, il menaçait d'y rentrer et de s'y replacer à l'aide de bandes de gens de guerre, et, ce qui à peine aurait été possible aux César et aux Auguste, il se vantait de l'exécuter par la force des armes. Il rassembla donc un corps de cavaliers et, comme il lui arrivait toujours, il consuma, sans aucun fruit, dans cette occasion, une grande quantité d'approvisionnement de tout genre, qu'il avait réunis par de mauvais moyens. Enfin, après n'avoir recueilli que du ridicule de tant de préparatifs faits pour soutenir sa cause, il composa, par le moyen d'envoyés et à force d'immenses présents, avec le roi Louis le Gros, fils du roi Philippe, tant pour lui que pour les grands et les deux archidiacres, ses complices dans le meurtre de Gérard.

Etant donc rentré dans la ville, il tint un conciliabule dans l'église de Saint-Nicolas-des-Bois, et, au milieu de la messe qu'il y célébra, il annonça qu'il allait excommunier ceux qui, après la mort de Gérard, avaient condamné dans leurs biens et chassé de la ville les conjurés, auteurs de ce forfait. Ayant entendu ces paroles, je dis tout bas et à l'oreille à un abbé mon collègue, assis près de moi : Écoute, je te prie, une chose tout à fait contraire au bon sens. Cet homme aurait dû excommunier ceux qui ont déshonoré son église par un crime horrible : et le voilà qui, au contraire, va venger les homicides des peines vengeresses du crime et justement portées contre eux, sur ceux qui voulaient les punir. L'évêque, qui redoutait les élans de toutes les bonnes consciences, m'ayant vu parler bas, se persuada que je disais quelque chose sur son compte, et m'apostropha en ces termes : Que disiez-vous là, seigneur abbé ? Mais l'archidiacre Gautier, s'élançant de sa place avant que j'eusse pu répondre, s'écria : Achevez, seigneur, ce que vous avez commencé, le seigneur abbé parlait d'autre chose.

Gaudri prononça donc, au grand scandale du peuple et du clergé, l'excommunication de ceux qui avaient sévi contre les sacrilèges bourreaux de Gérard et leurs auxiliaires. L'animadversion de la ville et du diocèse entier contre l'évêque fut de longue durée, parce qu'il tarda longtemps à excommunier les meurtriers de Gérard. A la fin, sachant que tous le tenaient pour suspect de participation au crime, et presque pour exécrable, il excommunia aussi les auteurs du forfait et leurs complices. Cependant il avait promis de grosses sommes d'argent aux familiers du roi, qui s'étaient fortement employés auprès de ce prince, tant pour lui que pour ses compagnons les sicaires nommés plus haut ; mais il commença à rabattre beaucoup des promesses qu'il avait faites. Qui pourrait dire combien de reproches il entendit s'élever contre lui dans le public, tant que ceux qui dans cette œuvre de scélératesse avaient suivi son parti n'osèrent pas entrer dans le palais du roi, et que lui-même n'eut pas, à force d'or et d'argent, racheté leurs têtes de la mort funeste qui les menaçait ! Quant à lui, l'église ne pouvait l'accuser, puisqu'il avait réussi à se faire déclarer innocent par le siège apostolique.

CHAPITRE VIII.

Quelque temps après, comme il était allé demander de l'argent au roi des Anglais, autrefois ami, et qu'il avait servi jadis, l'archidiacre Gautier et Gui arrangèrent, avec les grands de la ville, ce que je raconterai plus bas. Un tel malheur avait, depuis longues années, pesé sur cette cité, qu'on n'y craignait ni Dieu ni aucuns maîtres, et que chacun, selon son pouvoir et son caprice, remplissait la république de meurtres et de rapines. Pour parler, en effet, de ce qu'il y a de pire, s'il arrivait que le roi vînt dans la cité de Laon, lui, qui certes avait tout droit d'exiger, à la rigueur et comme monarque, le respect dû à sa dignité, lui-même, dis-je, était tout d'abord honteusement vexé dans ce qui lui appartenait ; car, lorsqu'on menait, soit le matin soit le soir, ses chevaux à l'abreuvoir, on les enlevait de force après avoir accablé ses gens de coups. Il était encore tellement passé en usage de traiter les clercs eux-mêmes avec le plus indigne mépris, qu'on l’épargnait ni leurs biens, ni leurs propres personnes ; Tout vérifiait ce qu'on lit dans le prophète : Alors le prêtre sera traité comme le peuple ? Mais que dirai-je de l'état des gens du peuple ? Aucun laboureur ne pouvait entrer dans la ville, aucun même ne pouvait en approcher, qu'il ne fût, à moins d'un sauf-conduit parfaitement en règle, jeté dans une prison et contraint à se racheter, ou cité en jugement sans motif réel et sous le premier prétexte qui se présentait.

Rapportons pour exemple un seul fait qui, s'il se fût passé chez les Barbares ou les Scythes, serait certainement réputé ce qu'il y a de plus impie, au jugement même de ceux qui ne reconnaissent aucunes lois. Le samedi, les habitants des campagnes quittaient leurs champs, et venaient de tous côtés à Laon pour s'approvisionner au marché ; les gens de la ville faisaient alors le tour de la place, portant, soit dans des corbeilles ou des écuelles, soit de toute autre manière, des échantillons de légumes, de grains ou de toute autre denrée, comme s'ils eussent voulu en vendre. Ils les présentaient au premier paysan qui cherchait de tels objets à acheter, celui-ci promettait de payer le prix convenu : alors le vendeur disait à l'acheteur : Suis-moi dans ma maison afin de voir et d'examiner la totalité des denrées que je te vends. L'autre suivait, puis quand ils étaient arrivés jusqu'au coffre qui contenait la marchandise, l'intègre vendeur enlevait et en soutenait le couvercle, disant à l'acheteur : Mets la tête et les bras dans le coffre afin de mieux t’assurer que toute cette marchandise ne diffère en rien de l'échantillon que je t'ai montré sur la place. Lorsque celui-ci, sautant sur le bord du coffre, y demeurait appuyé et suspendu sur le ventre, ayant la tête et les épaules penchées dedans, le brave vendeur, qui se tenait en arrière, soulevait le rustre imprudent par les pieds ; le poussait à l’improviste dans le coffre, et rejetant le couvercle sur lui au moment où il tombait, le gardait enfermé dans cette sûre prison jusqu'à ce qu'il se fût racheté. Ces choses et d'autres semblables se passaient dans la ville. Les grands et leurs agents exerçaient publiquement le vol et le brigandage à main armée ; il n'y avait nulle sécurité pour tout homme qui se trouvait de nuit dans les rues ; être arrêté, pris ou tué, voilà le seul sort qui l'attendait.

Le clergé, les archidiacres et les grands, voyant comme les choses allaient, et recherchant tous les moyens de tirer de l'argent des hommes du peuple, traitèrent avec ceux-ci par députés, offrant de leur accorder, s'ils payaient une somme convenable, la faculté de former une commune. Or, voici ce qu'on entendait par ce nom exécrable et nouveau : Tous les habitants redevables par tête d'un certain cens devaient acquitter une seule fois dans l'année envers leur seigneur les obligations ordinaires de la servitude, et se racheter par une amende légalement fixée, s'ils tombaient dans quelque faute contraire aux lois. A cette condition, ils étaient entièrement exemptés de toutes les autres charges et redevances qu'on a coutume d'imposer aux serfs. Les hommes du peuple, saisissant cette occasion de se racheter d'une foule de vexations, donnèrent des monceaux d'argent à ces avares, dont les mains étaient comme autant de gouffres qu'il fallait combler. Ceux-ci, rendus alors plus traitables par cette pluie d'or tombée sur eux, promirent aux gens du peuple, sous la foi des serments, de tenir exactement les conventions faites à cet égard. Après que le clergé, les grands et le peuple, se furent ainsi arrangés pour se prêter un mutuel secours, l’évêque revint de chez les Anglais, apportant avec lui beaucoup d'argent ; mais, violemment irrité contre les auteurs d'une telle innovation, il s'abstint quelque temps de rentrer dans la ville. Entre lui et l'archidiacre Gautier, son complice, s'était élevée une haine qui ne tournait à l'éloge ni à la gloire d'aucun des deux. L'archidiacre tenait sur le meurtre de Gérard les propos les plus outrageants pour son évêque, et celui-ci de son côté répandait, d'accord avec d'autres, sur cette même affaire, je ne sais quels bruits fâcheux pour Gautier. De cela, j'en suis certain, parce que ce prélat se plaignit à moi de l'archidiacre en ces termes : S'il arrivait, seigneur abbé, que Gautier portât dans quelque assemblée des accusations contre moi, le souffririez-vous donc d'une âme tranquille ? N'est-ce pas cet homme qui, quand, mécontent de vos moines, vous les quittâtes pour vous retirer à Flay, vous caressait en face, et travaillait en arrière à exciter les haines contre vous, paraissant en public embrasser chaudement votre parti, et en secret s'irritant contre vous ? C'est ainsi que ce prélat, tourmenté par la conscience du crime qui pesait sur sa tête, inquiet et craintif du jugement de tous, m'animait par ses discours contre l'archidiacre, homme vraiment dangereux. Au moment toutefois où il se disait transporté d'une inflexible animadversion contre ceux qui s'étaient entendus pour faire dans la ville l'arrangement dont on vient de parler, ou qui en avaient donné l'idée, on lui offrit de grosses sommes d'or et d'argent, et c'en fut assez pour apaiser la tempête de ses paroles. Il jura donc de respecter les droits de la commune établis sur le même pied que ceux qui avaient été réglés et écrits pour la cité de Noyon et la place de Saint-Quentin. De riches dons, faits par les gens du peuple, engagèrent aussi le roi à confirmer et à jurer par serment ce traité. Mais qui pourrait dire que de querelles éclatèrent, lorsqu'après avoir accepté les présents du peuple et prodigué tant de serments, ces même hommes s'efforcèrent de détruire ce qu'ils avaient juré de maintenir, et tentèrent de ramener à leur ancien état les serfs, une fois émancipés et libres de toutes les rigueurs du joug ? Une envie implacable rongeait, en effet, l'évêque et les grands contre les bourgeois ; et le pasteur, tant qu'il ne parvenait pas, comme les Normands et les Anglais l’ont fait chez eux, à détruire de fond en comble la liberté des Français, languissait dévoré d'une cupidité insatiable, et oubliait tous les devoirs de sa profession. Aussi quelqu'un des hommes du peuple était-il cité en jugement non par la volonté de Dieu, mais par le caprice du juge, pour le dire nettement, et condamné par la loi, on épuisait toutes ses facultés jusqu'à ce qu'il fût réduit à la dernière extrémité.

Comme la destruction de toute justice est la suite ordinaire de la corruption qui porte à recevoir des présents, les hommes chargés de frapper les monnaies, sachant bien que s'ils prévariquaient dans leur charge, ils pourraient se faire absoudre en se rachetant avec de l'argent, falsifièrent tellement les espèces, que par cette manœuvre une foule de gens se trouvèrent plongés dans la dernière indigence. Ils fabriquèrent, en effet, avec le cuivre le plus vil, des pièces, qu'à force de médians artifices, ils faisaient paraître, pour le moment du moins, plus brillantes que l'argent : ô douleur ! le vulgaire ignorant y était trompé, se défaisait pour ces pièces de ce qu'il avait soit de précieux, soit même de peu de valeur, et ne recevait en échange qu'une scorie du métal le plus impur. Quant au seigneur évêque, on achetait par des présents sa patience à supporter un tel désordre : il arriva de là que, non seulement dans la contrée de Laon, mais bien par-delà et de tous côtés, beaucoup de gens furent précipités dans la misère. Comme, cependant, ce prélat se trouva dans l'impuissance bien méritée de garder dans la ville et de réformer sa propre monnaie, dont lui-même avait si méchamment et malheureusement favorisé la falsification, il ordonna que pendant quelque temps les oboles d'Amiens, monnaie pareillement très corrompue, auraient cours dans la cité de Laon. Ne réussissant pas mieux à y retenir ces espèces, il finit par prescrire qu'on frappât des pièces à la date du moment présent, et sur lesquelles serait gravé un bâton pastoral, pour remplacer son effigie. Mais ces espèces furent tellement ridiculisées tout bas, et rejetées secrètement par tout le monde, qu'on les mettait généralement au-dessous de la monnaie même la plus impure.

On avait soin en même temps, chaque fois que ces nouvelles monnaies étaient émises dans le public, de rendre des édits qui défendaient que personne osât décrier ces détestables espèces à l'effigie de l'évêque. De là naissaient fréquemment des occasions d'amener en justice les gens du peuple comme coupables d'avoir mal parlé de ce que faisait le pontife ; de là aussi on prenait prétexte d'aggraver le cens, et de multiplier les extorsions autant qu'on le pouvait, et de toutes manières. Le principal agent de cette affaire était un certain moine, homme complètement perdu dans l'opinion, nommé Thierri, et venu de Tournai, lieu de sa naissance. Il apportait de Flandre grand nombre de lingots d'argent, et les frappait en mauvaise monnaie de Laon, qu'il répandait ensuite de tous côtés dans le pays. Sachant au moyen de détestables présents se concilier la bienveillance des riches, il introduisait dans la contrée le mensonge, le parjure et la pauvreté, et en chassait la vérité, la justice et l'opulence. Nulles guerres, nuls pillages, nuls incendies ne firent plus de mal à cette province, dans le temps même où Rome aimait tant à se gorger de la vieille monnaie de Laon.

Au surplus, rien de plus vrai que ce que dit le poète :

Arte superductum violat quandoque pudorem

Impietas contacta diu, nec clara recondi,

Ut lux clara vitrum, sic penetrat faciem.[11]

Ce que l’évêque avait fait contre Gérard dans l'ombre, et comme s'il ne l'eût pas fait, il le fit quelque temps après contre un autre Gérard, et donna alors une preuve publique de sa cruauté. Ce Gérard était maire ou dizainier, je ne sais pas bien lequel, de paysans qui appartenaient au prélat ; comme il se montrait favorable à Thomas, issu de cet Enguerrand dont nous avons parlé ci-dessus, c'est-à-dire, son fils, et l'homme le plus scélérat de tous ceux que nous avons connus dans cet âge, l’évêque le haïssait plus que tout autre. Etant parvenu à s'emparer de lui, il le jeta dans une prison, dans l'enceinte même du palais épiscopal, et la nuit il lui fit arracher les yeux par les mains d'un certain noir de sa suite. Par cette action ce prélat se couvrit de honte, et fit revivre les bruits sur le crime auquel il s'était porté contre le premier Gérard ; cependant ni le clergé ni le peuple n'ignoraient que les canons du concile de Toulouse, si je ne me trompe, prescrivent aux évêques, prêtres et clercs de s'abstenir de donner la mort, et de prononcer un jugement emportant la peine de mort, ou l'amputation des membres. La nouvelle de ce forfait frappa bientôt les oreilles du roi, je ne sais si elle arriva jusqu'au siège apostolique ; ce dont je suis sûr, c'est que le pape suspendit l'évêque de ses fonctions, et je crois que ce ne fut pas pour autre raison. Mais, pour comble d'iniquité, quoique ainsi suspendu, il fit la dédicace d'une certaine église. Ensuite il partit pour Rome, calma par ses paroles et d'autres moyens de persuasion le seigneur pape, reprit sur nous tout son pouvoir et revint. Dieu voyant donc que maîtres et sujets participaient de fait ou de consentement à la même scélératesse, ne put ajourner plus longtemps ses jugements ; il permit qu'enfin les criminelles passions qui couvaient depuis longtemps éclatassent publiquement, et se portassent à cette fureur désordonnée, qui au moment même où elle s'emporte et se précipite avec le plus d'orgueil, tombe, grâce à la vengeance divine, brisée de tous côtés par une horrible chute.

L'évêque, ayant appelé près de lui certains clercs et grands de la cité, avait arrêté d'attaquer et détruire, à la fin du carême et dans les saints jours de la passion de Notre-Seigneur, la commune, que lui-même avait jurée, et que, par ses présents, il avait engagé le roi à jurer. Il invita le roi à venir pour les pieux offices de ce temps, et la veille du vendredi-saint, c'est-à-dire, le jour de la cène du Seigneur, il excita ce prince et toute sa suite à se parjurer pour sortir de la nasse où lui-même s'était pris le premier. Ce jour, au surplus, était celui où l'évêque Ascelin, son prédécesseur, trahit son souverain, comme je l'ai raconté plus haut. Dans ce jour donc, où Gaudri devait consacrer le très glorieux chrême dont sont oints ceux qui remplissent les fonctions épiscopales, et absoudre le peuple de ses fautes, on ne le vit pas même entrer dans l'église. Il machinait avec les familiers du roi pour amener ce prince à détruire la commune et réduire les droits de la cité à leur état primitif. Mais les bourgeois, qui craignaient leur ruine, promirent au roi et à ses entours quatre cents livres ou plus, je ne sais pas bien lequel ; de leur côté, l'évêque et les grands pressèrent le monarque de s'entendre avec eux, et s'engagèrent à lui compter sept cents livres. Le roi Louis, fils de Philippe, était tellement remarquable de sa personne qu'il semblait fait tout exprès pour la majesté du trône ; courageux dans la guerre, ennemi de toute lenteur en affaires, et d'un cœur ferme dans l'adversité, bon d'ailleurs en toute autre chose, il se montrait peu louable en ceci seulement qu'il ouvrait trop facilement son âme et son oreille aux hommes vils et corrompus par l'avarice. Ce vice fut une source féconde de dommage ainsi que de blâme pour lui, et de malheurs pour beaucoup de gens. C'est ce que les faits prouveront de reste ici et ailleurs.

La cupidité de ce prince le fit donc pencher, comme je l'ai dit, vers ceux qui lui promettaient davantage ; de son consentement, et contre ce qui était dû à Dieu, tous ses serments et ceux de l'évêque et des grands furent en conséquence violés, et déclarés nuls sans aucun respect pour l'honneur et pour les jours saints. Cette nuit, le roi, qui logeait hors du palais épiscopal, ne voulut pas coucher ailleurs qu'en ce palais, dans la, crainte du trouble que son injustice avait excité, parmi le peuple. Ce prince étant parti au lever du jour, l'évêque déclara nettement aux grands qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter de leur engagement de payer une si grosse somme d'argent, et devaient savoir que lui les délivrait de toutes leurs promesses, quelles qu'elles fussent. Que si, ajoutait-il, je ne tiens pas la parole que je vous donne, jetez-moi dans la prison royale, et contraignez-moi de me racheter.

La violation des traités qui avaient constitué ladite commune de Laon, remplit les cœurs des bourgeois de stupeur et de rage ; tous les hommes en charge cessèrent de s'occuper de leurs fonctions ; les savetiers et les cordonniers fermèrent leurs boutiques ; les aubergistes et les cabaretiers n'étalèrent aucune marchandise, et nul n'espérait qu'à l'avenir l'ardeur des maîtres pour le pillage laissât quelque chose à personne. L'évêque et les grands ne tardèrent pas en effet à calculer les facultés de tous les citoyens et à exiger que chacun payât, pour détruire la commune, autant qu'on pouvait savoir qu'il avait donné pour l'établir. Les choses que je viens de dire se firent le jour même du vendredi-saint ; celles que je vais raconter eurent lieu le samedi-saint ; et c'est ainsi que les âmes se préparèrent, d'un côté par l'homicide, de l'autre par le parjure, à recevoir le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ. L'évêque et les grands, pendant tous ces jours, ne songeaient qu'à dépouiller le peuple de tout ce qu'il possédait. D'autre part, ce n'était plus seulement de la colère, mais une rage de bête féroce qui transportait les gens de bas étage, et ils conspirèrent, sous la foi d'un mutuel serment, la mort de l'évêque et de ses complices. Il se trouva, dit-on, quarante personnes qui la jurèrent ; mais leur projet ne put rester entièrement caché. Maître Anselme en eut quelque révélation, le jour même du samedi-saint, et quand déjà il commençait à faire nuit, il manda donc à l'évêque, qui se préparait à se coucher, de ne pas venir aux matines, vu que, s'il s'y présentait, il serait tué ; mais ce prélat, stupide au-delà de toute expression, s'écria : Fi donc ! moi périr par les mains de telles gens ! Cependant, en affectant de parler d'eux avec mépris, il n'osa ni se lever pour les matines ni mettre le pied dans la basilique.

Le lendemain il ordonna à ses domestiques et à quelques soldats de cacher des épées sous leurs vêtements, et de marcher derrière lui lorsqu'il suivrait son clergé à la procession. Pendant qu'elle défilait il s'éleva quelque tumulte, ainsi qu'il arrive d'ordinaire quand la foule est grande ; un des bourgeois, sortant de dessous une voûte, et s'imaginant que l'on commençait à exécuter le meurtre juré, se mit à crier à haute voix et à plusieurs reprises, par manière de signal, commune, commune ! Comme c'était un jour de fête, ces cris furent bientôt réprimés ; mais ils donnèrent quelques soupçons au parti opposé. Aussi, après que l’évêque eut achevé de célébrer les solennels offices de la messe, il fit venir des domaines de l’évêché, une troupe nombreuse de paysans, chargea les uns de défendre les tours de l'église, et ordonna aux autres de bien garder son palais ; cependant il était évident que ces gens-là ne devaient pas lui être beaucoup moins ennemis, puisqu'ils savaient que les monceaux d'argent promis au roi par le prélat seraient certainement tirés de leurs propres bourses.

Il est d'usage à Laon que le second jour après Pâques, le clergé aille processionnellement faire une station à l’église de Saint-Vincent. Les bourgeois sentant que la veille on avait prévenu l'exécution de leur dessein, résolurent de l'accomplir ce jour-là ; et, certes, ils l'auraient fait s'ils eussent su que tous les grands étaient avec l’évêque. Ils trouvèrent en effet dans le faubourg l'un de ces grands, homme incapable de nuire, et qui tout récemment avait pris pour femme une certaine jeune personne d'un naturel plein de pudeur, et ma cousine germaine ; mais ne voulant pas mettre les autres grands plus sur leurs gardes, ces gens s'abstinrent d'attaquer celui-ci. Comme on était déjà au troisième jour après Pâques, l’évêque plus tranquille renvoya les hommes qu'il avait, pour sa sûreté, préposés à la défense des tours et de son palais, en les forçant d'y vivre à leurs dépens. Le quatrième jour après Pâques, mon blé et plusieurs jambons de ceux qu'on appelle bacons ayant été pillés par suite du désordre que ce prélat avait allumé dans la ville, je me rendis chez lui et le priai de mettre un terme à l'horrible tempête qui agitait la cité. Que pensez-vous donc, me répondit-il, que ces gens puissent faire avec toutes leurs émeutes ? Si mon Maître Jean tirait par le nez le plus redoutable d'entre eux, le pauvre diable n'oserait seulement pas murmurer. Hier ne les ai-je pas contraints de renoncer à ce qu'ils appellent leur commune, pour tout le temps de ma vie ? Je me tus, et voyant cet homme bouleversé par une violente et orgueilleuse colère, je m'abstins de rien dire. Au surplus, avant que je me fusse retiré de la ville, nous nous étions séparés, fortement brouillés, par suite de sa légèreté ordinaire. Beaucoup de gens, au reste, l'avaient averti du danger qui le menaçait, mais il ne daignait croire à personne.

 

CAPUT VIII. (IX)

De caedibus procerum, et incendiis urbis Laudunensis. --Postero die, feria videlicet quinta, cum post meridianas de exigendis pecuniis cum Galtero archidiacono ageret horas, ecce per urbem tumultus increpuit Communiam inclamantium: tum quoque per mediam Beatae Mariae basilicam, et per eam qua occisores Gerardi introierant, exierantque januam, cum ensibus, bipennibus, arcubus et securibus, clavas, lanceasque ferentes cum maximo agmine curiam pontificalem intravere burgenses. Comperta hujus novitate moliminis proceres ad episcopum, cui praesidium super hoc incursu si contingeret, juraverant, se laturos, undecunque concurrunt. In quo concursu Guinimarus castellanus vir nobilis, et pulcherrimae habitudinis senior, moribus innocens, cum per ecclesiam clypeo tantum munitus et hasta procurreret, mox ut praesulis atrium introivit, a quodam Rainberto, qui compater ejus etiam fuerat, bipenni in occipitio percussus primus occubuit. Nec mora Rainerius ille, de quo supra egi, cui mea consobrina nupserat, cum acceleraret ingredi ipse palatium, lancea a tergo feritur, cum podio episcopalis capellae nitens eam subire vellet, ibique prosternitur, nec mora ex igne palatii ab inguine inferius concrematur. Ado vicedominus minis acer, animo nimis acrior, quia solitudo tunc sua minus eum inter tot efficacem fecerat, cum ad episcopi domum tendens ab universo impeteretur cuneo, hasta et gladio tantopere restitit, ut tres de insistentibus sibi in momento prosterneret. Deinde pransoria mensa aulae conscensa, cum praeter caetera vulnera corporis, saucia ei jam reddidissent genua, ipsis demum genibus incumbens tandiu hinc et inde confodiens obsidentes propugnavit, donec fatigatum quidam corpus telo trajecit, quem post paululum earumdem domorum ignis usque ad extremos cineres redegit.

In subterraneum ecclesiae locum aufugit episcopus. --Porro episcopum insolens vulgus aggrediens, cum pro moenibus aulae prostreperet, episcopus cum quibusdam qui sibi opitulabantur, jactibus lapidum, sagittarumque ictibus quoad potuit, repugnavit. Plurimam enim suam semper in armis acrimoniam, uti quondam, et nunc quoque promebat. Sed quia indebite et frustra alium acceperat gladium, gladio periit. Temerarios ergo plebis assultus tolerare non praevalens, sumpta cujusdam mancipii sui veste, in cellarium ecclesiae confugiens, intra parvam apothecam se condidit, et a fideli quodam clientulo fronte obstrusa introclusus, se latere putabat. Cumque hac illacque discurrentes ubi esset, non episcopus, sed furcifer, conclamarent, unum de puerulis ejus corripiunt, sed in fide ejus nil quod sibi liberet efficiunt. Alterum attrectantes, nutu perfidi quo esset quaerendus accipiunt. Ingredientes igitur cellarium et circumquaque rimantes, tandem hoc modo reperiunt.

Teudegaldus homo erat funestissimus Beati Vincentii ecclesiae capite census, Ingelranni Codiciacensis diu officialis atque praepositus, qui transitorias redhibitiones apud pontem, qui Soordi dicitur, observans, commeantium paucitatem aliquoties aucupabatur, et cum eos rebus omnibus spoliasset, nequando illis contra eum interpellare liceret, ejectos in flumine supplumbabat . Hoc quoties fecerit solus Deus novit. Furtorum, latrociniorumque numeros cum sit referre nullius, incohibiles, ut sic dicam, corde nequitias vultu teterrimo praeferebat. Is in offensam incidens Ingelranni, totum se ad communiam Lauduno contulerat. A quo ergo nec monacho, nec clerico, nec peregrino, imo nulli sexui parsum olim fuerat, sic denique se habuit occisurus episcopum. Ipse dux et incentor cum esset hujus nefarii coepti, summopere quem caeteris acrius oderat, vestigabat episcopum.

Trucidatur episcopus et corpus opprobriis exponitur. --Cum itaque per singula eum vasa disquirerent, iste pro fronte tonnulae illius, in qua latebat homo, substitit, et retuso obice sciscitabantur ingeminando quis esset. Cumque vix eo fustigante gelida jam ora movisset: 507 Captivus, inquit. Solebat autem episcopus eum Isengrinum irridendo vocare, propter lupinam scilicet speciem; sic enim aliqui solent appellare lupos. Ait ergo scelestus ad praesulem: Hiccine est dominus Isengrinus repositus. Renulfus igitur quamvis peccator, Christus tum Domini, de vasculo capillis detrahitur, multiplici ictu pertunditur, et sub divo in claustri clericalis angiportu ante domum Godefridi capellani statuitur. Cumque eis miserabilissime supplicaret, jurejurando ipsis astruere volens se nunquam deinceps eorum episcopum futurum, infinitas eis pecunias praebiturum, de patria recessurum; omnesque contra obfirmatis animis insultarent, unus nomine Bernardus, cognomento de Brueriis, elevato bipenni sacrum, quamvis peccatoris, verticem truculenter excerebrat; qui cum laberetur inter tenentium manus antequam decideret, ab altero sub ocularibus per medium nasi ex transverso percussus occubuit. Ibi pessumdato et tibias conciderunt, et vulnera plurima indiderunt. At Teudegaudus videns annulum in digito quondam pontificis, cum facile non posset extorquere, ab eo digitum mortuo, ense praecidit, annulumque corripuit. Itaque exspoliatus ad nudum in angulum ante capellani sui domum projicitur. Deus meus, quis retexat quot in jacentem a transeuntibus sunt ludibria jacta verborum, quot glebarum jactibus, quot saxis, quot est pulveribus corpus oppressum!

Sed antequam ad alia progrediamur, dicendum quod quiddam nuper factum ad suum valde profecit interitum. Ante duos, nisi fallor, suae mortis dies, conventus est in media basilica a primoribus cleri sui, quod regi in urbe nuper constituto eos detulerat, dicens clericos non esse reverendos, quia pene omnes ex regia forent servitute progeniti. Quod cum ei objectum fuisset, hoc modo inficians ait: Communio sancta, quam ex illo pridem altari suscepi (dexteram enim illo protenderat) veniat mihi ad perniciem, et sancti Spiritus gladium invoco in animam meam, si haec unquam verba regi de vobis dixi. Quo audito, quidam valde mirati sunt, et sacramentis astruxerunt se ex ore ejus, cum talia regi deferret, audisse. Volubilitas plane ejus mentis et lingua ipsi parturiit haec exitia.

CAPUT IX. (X)

Interficitur Radulphus. --Interea pars quaedam furentis vulgi ad domum Radulfi pertendunt, qui episcopi discophorus erat, et de summis familiaribus Gerardi Carisiacensis exstiterat, vir exili quidem forma, sed heroicum habens animum. Is loricatus, galeatus, non sine levi armatura cum resistere destinaret, videns vim nimiam, veritusque subjici ignem, arma projecit, nudumque se eorum misericordiae in modum crucis exposuit. Qui, Deo a se remoto, humi prostratum crudelissime trucidarunt. Ipse antequam carnificium illud de Gerardo in ecclesia fieret, hujusmodi visionem vidit. Videbatur sibi in Beatae Mariae basilica esse, ibique perversos habitudinis homines convenire, qui peregrinos ludos illic statuerent, et quibusdam circumsedentibus spectacula nova darent. Sub qua propositione de domo Guidonis thesaurarii, quae juxta ecclesiam erat, alii homines exibant pocula deferentes, in quibus tanti fetoris continebatur potus ut intolerabilis sentientibus esset, qui et per circumsedentium ordinem ferebatur. Quod luce clarius est. Quam horrendus enim ibi emicuerit daemonum, quamque invisus ludus, quis putor enormis sceleris ubique locorum de eadem domo manarit, in promptu et modo est. Nam plebs furibunda domni illi, primum ficos injecit, de ea in ecclesiam prosiluit, et demum palatium episcopale corripuit.

 Ecclesia omniaque ipsius ornamenta conflagrant. --Vidit et aliud praenuntium status sui futuri. Nuntiari sibi in visione videbat ab armigero suo, et dici: Domine, equus tuus in anteriori parte multae et insolitae vastitatis est, et in posterioribus tantae exilitatis ut par nusquam viderim. Optimae enim opulentiae, plurimique pretii ante fuerat, quae ejus ubertas ad tam profligatae mortis devenit tenuitatem; equus namque gloriam saeculi signat.

Igitur ex cujusquam maxime peccato contigerat, ut gloriosissima ecclesia miserabilibus addiceretur excidiis, ex domo scilicet thesaurarii, qui et Simoniace archidiaconus erat, in ecclesiam proserpere visus est ignis. Quae cum pro praesentis gloria solemnitatis palliis atque tapetibus nobilissime foret circumornata, urgente igne pauca ex palliis furto abrepta potius quam focis tacta creduntur; tapetia autem aliqua, quia facile funes a trocleis demitti a paucis non poterant, succubuere caloribus. Tabulae altaris aureae, et sanctorum feretra erepta cum ipsa prominenti eorum, quam sic vocitant, repa, caetera in gyro incendiis puto correpta; sub ea enim quidam cum se reclusisset de nobilioribus clericis, inde progredi non praesumens ne turbas errantes incideret, cum ignem circa se ridere sensisset, ad cathedram episcopalem currit, superpositam vitream capitalem pede impulsam pertudit; sicque desiliit.

508 Monasterium S. Joannis atque ecclesia B. Mariae Profundae, et S. Petri incenduntur. --Crucifixi Domini imago decentissime obaurata, gemmisque distincta, cum vase saphyretico pro pedibus illius imaginis appenso, in terram fusa delabitur, nec sine plurima jactura recipitur. Cum igitur cremaretur ecclesia atque palatium, dictu mirabile, mysticumque Dei judicium, titio utrum nescio an carbo ad monasterium virginum convolavit, et Sancti Joannis ecclesiam succendens, Beatae etiam Mariae, quae Profunda dicitur, Sanctique Petri in cineres convertit.

Matronae quaedam liberantur. --At procerum conjuges qualiter sub tanto negotio se egerint, referre non piget. Vicedomini Adonis uxor videns ad partes episcopi maritum orta seditione concedere, opinata instantem mortem coepit veniam ab eo, si quae contra eum commisisset, petere, et se diutissime cum ejulatibus constringentes, et oscula extrema libantes, cum illa diceret; cur me sub gladiis urbicorum derelinquis? Ille apprehensa mulieris dextra lanceam manu tenens, cum dispensatori praecepisset clypeum post se ferre (erat autem de primordiis proditorum) ipse non solum post eum clypeum non tulit, sed eum dure verbo reverberans a tergo eum impegit. Jam ergo eum, cujus servus erat, non norat. Cui certe inter prandendum paulo ante servierat. Per medias itaque turmas defensa uxore, intra domum tandem cujusdam portarii episcopi eam occuluit. Quae cum vidisset assultus, et subjectos aedibus ignes, in fugam quocunque ducebat fortuna convertitur. Quae cum burgenses aliquot feminas offendisset, rapta ab eis, pugnisque pulsata, et pretiosis, quas habebat vestibus spoliata, vix ad Sanctum potuit sumpta Sanctimonialis veste pervenire Vincentium.

At consobrina mea discedente marito, contempta supellectili domus, solam sibi lacernam retinens, murum, quo suum viridarium cingebatur, virili alacritate conscendit, saltuque exinde desiliit. Inde in pauperculae cujusdam recepta tugurium, cum grassantes post modicum sensisset flammas, prorupit ad ostium, quod anus extra obseraverat, et lapide fracta sera, a quadam sanctimoniali cognata sua impetrato habitu et velo se contegens, et inter monachas fovendam se credens, cum incendia inibi fervere conspiciens retorsisset gradum, in domum quamdam remotiorem se contulit donec postridie a parentibus quaesita comparuit, et tunc dolorem quem super metu mortis habuerat, in rabidiorem super marito mutavit.

Aliae quaedam, uxor scilicet et filiae Guinimari castellani cum pluribus, locis se humilibus addiderunt. Galterius autem archidiaconus cum episcopo positus, cum obsideri vidisset aulam, quia semper oleum camino se addidisse cognoverat, per fenestram domus exsiliens, in viridarium pontificis, et a muro, quo ambiebatur, in vineas per avia vadens capite adoperto castello Montis acuti se condidit. Burgenses vero cum minime ab eis reperiretur cloacas eum sui timore fovere ridebant. Uxor quoque Rogerii Montis acuti domini, Armengardis nomine, cum esset die eodem in urbe (erat enim maritus ejus castellanus abbatiae post Gerardum) ipsa cum uxore Radulphi discophori monacharum, nisi fallor, tegmine sumpto per convallem Bibracinam ad Sanctum contendit Vincentium. Filius autem praedicti Radulfi sex circiter annorum cum a quodam sub birro liberationis causa ferretur, parisitus autem aliquis ei obviam factus quid sub cappa portaret aspexit, et inter ejus brachia illico jugulavit.

Per vineas itaque inter duo brachia montis positas, die illa, et nocte iter fugientium, et clericorum, et mulierum fuit. Vir plane muliebrem non verebatur habitum, nec mulier virilem. Tantus etiam incendiorum altrinsecus positorum motus fuerat, has in partes flabris flammas torquentibus ut monachi sua omnia vererentur incendi. Metus vero iis qui isto confugerant tantus erat ac si eorum cervicibus gladii imminerent. Felix Guido archidiaconus atque thesaurarius, qui isti negotio defuit. Ad Sanctam enim Mariam Versiliacensem oratum ante Pascha processerat. De ejus potissimum absentia carnifices querebantur.

Plures occiduntur. --Occisis igitur sic episcopo procerumque primoribus, ad reliquorum qui supererant domos obsidentes intendunt. Demum ergo Guillelmi filii Haduini, qui non consenserat civibus in morte Gerardi, sed cum ipso occidendo ad ecclesiam oraturus mane perrexerat, tota nocte pervadunt. Cumque illi hinc ignibus, illinc asciculis, securibus atque contis mactato pariete institissent, et illi qui intus erant mordacissime restitissent, ad deditionem postremo coactus, miro Dei judicio, cum hunc caeteris plus odissent, salvum ac incolumem compedibus injecerunt. Castellani itidem filio fecerunt. Erat autem in domo Guillelmi quidam adolescens dictus et ipse Guillelmus, episcopi cubicularius, qui plurimum titulum in illa defensione commeruit. Is domo capta, ab ea parte burgensium, quae domum consederat, est conventus, utrum sciret an occisus esset episcopus necne, ille se ignorare respondit. Alii enim erant, qui episcopum occiderant; alii qui aedes expugnaverant. Cumque circumeundo cadaver episcopi reperissent, rogitant juvenem 509 utrum jacens corpus si ejus foret ex aliquo signo convinceret. Ita autem vertex et ora fuerant ex multa concisione mutata, ut discerni non posset. At ille recordor, dum adviveret, ait, et de re militari, quam malo suo plurimum affectabat, crebrius loqueretur, quia in simulacro pugnae dum militem quemdam equo vectus ludendo impeteret, ab eodem equite conto percussus, subjectam collo illud quod vocant canolam fregerit. Et disquirentes nodum cicatricis inveniunt.

Adalbero abbas prohibetur efferre cadaver episcopi. Corpora sanctorum in ecclesia S. Joannis exusta. -- Abbas autem Sancti Vincentii Adalbero cum audisset episcopum interemptum, velletque illo ire, aperta ei fronte illico dicitur, quod si insanienti se turbae insereret, pari mox internecioni succumberet. Asserunt certe qui illi negotio interfuerunt, ita diem diei sequenti tunc continuatum, ut nulla noctis occubitum opacitatis signa praetenderint. Quibus cum objicerem claritatem ignium hoc fecisse, sacramentis astruebant, quod et verum erat, ignes interdiu obrutos, consumptosque fuisse. Ignis autem in monasterio virginum ita praevaluit, ut quaedam de corporibus sanctorum exureret.

CAPUT X. (XI)

Tandem sepelitur episcopus in ecclesia S. Vincentii extra urbem. --In crastino igitur quoniam nemo erat pene qui jacens episcopi cadaver sine jactu aut probro seu maledicto praeteriret, de sepultura vero nullus cogitaret, magister Anselmus, qui hesterno cum seditio aestuaret, omnino se abdiderat, ad tragoediae hujus auctores precem fudit, ut hominem, vel quia episcopi nomen et insigne habuerat, sinerent quoque humari vix annuunt. Quia ergo nudus ad terrae canina quadam vilitate, a vespertinis feriae quintae horis, tertiam crastini diei horam usque jacuerat, jubetur tandem a magistro levari, et salbano superjecto ad S. Vincentium deportari. Dici non potest quot minis, quot conviciis curatores funeris urgebantur, quot mortuus ipse maledicis sermonibus illapidatur. Delatus ad ecclesiam nihil prorsus officii, non dico quod episcopo, sed quod Christiano competeret in exsequiis habuit. Terra receptui ejus semicavata, corpus est intro brevi tabula sic compressum ut pectus et venter prope usque ad crepitum premeretur. Et cum malos pollinctores, ut dixi, haberet, ad haec certe adhuc a praesentibus arguebantur, ut miserrimum corpus quo possent nequius attrectarent. Ea die in eadem ecclesia a monachis nihil divinum actum est. Sed quid dico ea die? imo per aliquot dies, cum de ad se fugientium salute trepidi, de sua ipsorum etiam morte timerent.

Multi nobiles viri sepulturae traduntur. Radulphus Remensis archiepiscopus missas agit pro defunctis. --Nec mora Guinimarum castellanum (quod dici dolor est) uxor ejus, et filiae, nobile valde genus, ipsae solae impingentes et trahentes in biroto advexerunt. Postquam Rainerius, sumpta alicubi posteriore parte cum inter duas rotas, super axem positus, superiore parte coxarum adhuc stridente ex ignibus, a quodam suo rustico, et quadam nobili juvencula consanguinea sua, miserabili et ipse modo adducitur. Super his duobus sermo bonus, ut dicitur in libro Regum, inventus (III Reg. XIV, 13), ut omnes qui bene sentirent, eorum mortibus condolerent, nec uspiam mali erant, excepta societate interfectorum Gerardi. Unde et multo compassibilius suo episcopo sunt sepulti. Reliquiae autem Adonis vicedomini post plures hujus seditionis et incendii, dies parvissimae repertae, et in panno angustissimo constrictae, usque ad diem quo Radulphus Remensis archiepiscopus Laudunum venit ecclesiam reconciliaturus, sunt servatae. Qui veniens ad S. Vincentium, solemnes tunc primum pro episcopo, et suis complicibus egit missas, cum multi a mortibus eorum praeterfluxissent dies. Radulphus autem dapifer eadem qua et alii die, ab anu matre cum parvulo filio delatus quoquo modo est sepultus, et filius super patris pectus positus.

Inter missarum solemnia cives a Communia dehortatur. --Venerabilis autem et sapiens archiepiscopus, cum quaedam defunctorum corpora in melius transtulisset, omnibus tamen cum maximo affinium ac parentum dolore divina officia impendisset, inter missas sermonem habuit de exsecrabilibus communiis illis, in quibus contra jus et fas violenter servi a dominorum jure se subtrahunt. « Servi, inquit apostolus, subditi estote in omni timore dominis (I Petr. XII, 18). » Et ne servi causentur duritiam vel avaritiam dominorum, adhuc audiant: « Et non tantum bonis et modestis, sed et discolis (ibid.). » Plane in authenticis canonibus damnantur anathemate, qui servos dominis religionis causa docuerint inobedire, aut quovis subterfugere, nedum resistere (Concil. Gang. can. 3). Unde et illud argumento est, quod neque ad clerum, neque ad sacros ordines, non ad monachatum quispiam recipitur, nisi qui exsors a servitio habeatur; receptus autem, neutiquam contra exigentes dominos teneatur. De qua re etiam multoties in regia curia saepius, alias in diversis conventibus disputavit. Haec per praeoccupationem diximus, jam nunc retrograde ad ordinem redeamus.

 

CHAPITRE IX.

Le lendemain du jour où je vis l'évêque était la cinquième férié après Pâques. Ce prélat discutait dans l'après-midi avec l'archidiacre Gautier sur les sommes à exiger des bourgeois ; tout à coup un grand tumulte éclate dans la ville, et une foule de gens crient commune, commune ! De nombreuses bandes de bourgeois, armés d'épées, de haches à deux tranchants, d'arcs, de cognées, et portant des massues et des lances, inondent la basilique de la bienheureuse Vierge Marie, et en passant par cette même porte par laquelle étaient entrés les meurtriers de Gérard, se précipitent dans le palais épiscopal. A la première nouvelle de cette entreprise, les grands, qui avaient juré à l'évêque de se porter à son secours, s'il arrivait qu’il en eût besoin pour cette affaire, accoururent de toutes parts. Dans son empressement à venir le châtelain Guinimar, homme noble, vieillard de la plus belle prestance et des mœurs les plus pures, traversa l'église en courant et n'ayant pour toutes armes que sa pique et son bouclier, mais à peine eut-il mis le pied dans le vestibule du palais épiscopal, qu'il fut frappé sur le sommet de la tête, d'un coup de hache à deux tranchants, par un certain Rainbert autrefois son compère, et tomba le premier d'entre les grands. Peu après ce Raynier, celui dont j'ai parlé ci-dessus, et qui avait épousé une de mes cousines, se hâta d'arriver au palais de l'évêque ; au moment où s'appuyant contre le puits de la chapelle épiscopale, il s'efforçait de pénétrer dans cette même chapelle, un coup de lance l'atteignit par derrière ; il tombe, et son corps est peu après brûlé de la ceinture en bas, dans l'incendie du palais. Un troisième, Adon, vice-seigneur, ardent de paroles, et encore plus ardent de cœur, mais qui seul alors ne pouvait avoir assez de forces pour résister à une foule d'ennemis, fut attaqué par une troupe de bourgeois au moment où il se dirigeait vers la maison du prélat ; il se défendit si vigoureusement de la lance et du glaive, qu'en un instant il abattit à ses pieds trois de ceux qui l'assaillaient ; ensuite il monta sur la table à manger qui se trouvait dans la cour, et comme, outre toutes les plaies dont son corps était couvert, il avait les genoux blessés, il tomba dessus, et, dans cette posture, combattit encore longtemps, portant à droite et à gauche de rudes coups à ceux qui le tenaient pour ainsi dire assiégé ; à la fin son corps épuisé de fatigues fut percé d'un trait par un homme du peuple, et bientôt après entièrement réduit en cendres lors de l'incendie qui consuma la demeure épiscopale.

L'insolente populace, ne s'arrêtant pas là et attaquant son évêque, faisait un bruit effroyable devant les murs du palais ; le prélat, secondé de quelques hommes d'armes, se défendit autant qu'il le put en faisant pleuvoir des pierres et des traits sur les assaillants. Dans cette occasion, comme autrefois, il montra constamment une grande et vigoureuse ardeur dans le combat. Mais comme il avait pris, sans y avoir de titre et sans avantage pour personne, un autre glaive que celui de l'Eglise, il a péri par le glaive. Ne pouvant à la fin repousser les audacieux assauts du peuple, il prit l'habit d'un de ses domestiques, s'enfuit dans le cellier, de l'église, s'y renferma et se tapit dans une petite tonne, dont un fidèle client boucha l'ouverture, et Gaudri s'y crut bien caché. Les bourgeois courant çà et là cherchaient où il pouvait être et l'appelaient à grands cris, non pas évêque, mais coquin, ayant saisi un de ses valets ils ne purent ébranler sa fidélité ni en rien tirer qui leur plût ; ils s'emparèrent d'un autre, et le perfide leur fit connaître par un signe de tête où il fallait chercher le prélat ; alors se précipitant dans le cellier, ils se mirent à faire des trous de tous les côtés, et de cette manière ils parvinrent à trouver leur victime.

Il y avait un certain Teudegaud, homme profondément scélérat, serf de l’église de Saint-Vincent. Longtemps officier et préposé d'Enguerrand de Coucy à la recette du péage dû pour le passage du pont de Sourdes, il pillait souvent les pauvres voyageurs, et, après les avoir dépouillés de tout ce qu'ils portaient sur eux il les précipitait et les engloutissait dans le fleuve, pour les mettre hors d'état d'élever des plaintes contre lui. Dieu seul sait combien de fois il fit pareille chose. Rapporter le nombre de ses larcins et de ses brigandages ne serait au pouvoir de personne, et il portait empreintes sur son horrible visage, si je puis m'exprimer ainsi, les iniquités sans bornes de son cœur. Étant tombé dans la disgrâce d'Enguerrand, il se jeta tête baissée à Laon dans le parti de la commune. Comme autrefois il n'avait épargné ni moine, ni clerc, ni étranger, ni âge ni sexe, ce fut lui qui se chargea de tuer l'évêque. Chef et moteur de la criminelle entreprise qui s'exécutait, il mettait tous ses soins à découvrir où était ce pontife, qu'il haïssait plus violemment que ne le faisait aucun des autres. Ces gens allaient donc cherchant le prélat dans chacun des tonneaux. Teudégaud s'arrêta devant celui où se cachait le malheureux Gaudri, et en fit déboucher l'ouverture. Tous alors se mirent à demander qui était dedans. Quoique Teudegaud le frappât d'un bâton, à peine le pauvre évêque pût-il ouvrir ses lèvres glacées par la frayeur et répondre « que c'était un malheureux prisonnier ». Ce prélat avait l'habitude d'appeler Teudegaud par moquerie, à cause de sa figure de loup, Ysengrin, nom que quelques gens donnent ordinairement au loup : aussi le scélérat dit-il à l'évêque : Ah ! ah ! c'est donc le seigneur Ysengrin qui est blotti dans ce tonneau. Gaudri qui, quoique pécheur, était cependant l'oint du Seigneur, est alors tiré par les cheveux hors du tonneau, accablé d'une multitude de coups, et entraîné, en plein jour dans le cul-de-sac du cloître des clercs, devant la maison du chapelain Godefroi. L'infortuné implore du ton le plus lamentable la pitié de ces furieux, s'engage à leur jurer que jamais il ne sera plus leur évêque, leur promet de grosses sommes d'argent et s'oblige à quitter le pays ; mais tous, roidissant leur cœur, ne lui répondent que par des insultes. Un d'eux, Bernard, surnommé des Bruyères, élevant sa hache à deux tranchants, fait sauter cruellement la cervelle de la tête de cet homme sacré, quoique pécheur. Le prélat chancelle alors entre les mains de ceux qui le tiennent, mais, avant de tomber tout à fait, il reçoit d'un autre un coup qui lui fend le nez en travers, et il expire. Alors, faisant du pire qu'ils peuvent, ses bourreaux lui brisent les os des jambes et le percent de mille blessures. Quant à Teudegaud, apercevant l'anneau pastoral au doigt de celui qui naguère était évêque, et ne pouvant le dérober facilement, il coupe de son épée le doigt au pauvre mort, et s'empare ainsi de l'anneau. Puis enfin le cadavre de Gaudri, dépouillé de tout vêtement, est jeté nu dans un coin, devant la demeure même de son chapelain. O mon Dieu ! qui pourrait dire que d'infâmes railleries les passants lancèrent sur ce corps gisant étendu dans la rue, et de combien de mottes de terre, de pierres et de boue ils le couvrirent !

Avant de passer à d'autres événements, il sera bon de dire comment un fait tout récent hâta beaucoup la mort de Gaudri. Deux jours, si je ne me trompe, avant celui où il fut tué, les premiers de son clergé le sommèrent en pleine basilique de leur expliquer pourquoi, lorsque dernièrement le roi séjournait dans la ville, lui Gaudri les avait desservis auprès de ce prince, en disant que ses clercs ne méritaient aucun égard, étant presque tous issus de serfs des domaines royaux. L'évêque, niant aussitôt l'accusation portée contre lui, répondit, en étendant sa main droite vers l'un des autels : Que la sainte communion que j'ai prise naguère sur cet autel tourne à ma perte, et que le glaive du Saint-Esprit, j'en fais la prière au Ciel, transperce mon âme, si jamais j'ai tenu de tels discours au roi contre vous. En l'entendant parler ainsi, quelques-uns des clercs s'étonnèrent beaucoup et affirmèrent, sous la foi du serment, qu'ils l'avaient ouï exprimer de sa propre bouche au monarque les choses qu'on lui reprochait. Évidemment une telle légèreté de langue et d'esprit ne contribua pas peu à lui attirer les malheurs auxquels il succomba.

CHAPITRE X.

Cependant une partie de la populace furieuse se porta vers la demeure de Raoul, maître d'hôtel de l’évêque, et qui avait été l’un des plus intimés familiers de Gérard de Crécy. C'était un homme de petite stature, mais d'une âme héroïque. Couvert de sa cuirasse, de son casque et d'une forte armure, il se disposait à faire une bonne résistance ; mais voyant que ses ennemis l’emportaient trop par le nombre, il craignit qu'ils ne missent le feu à sa maison, jeta ses armes, et avança ainsi désarmé au milieu d'eux, implorant leur miséricorde au nom de la croix. Mais Dieu s'était retiré de lui : aussi ces hommes le renversèrent par terre et le massacrèrent impitoyablement. Avant que Gérard fut assassiné dans : l’église, ce Raoul avait eu la vision que je vais raconter : il lui sembla qu'il était dans là basilique de la bienheureuse Marie, et que des hommes de mœurs perverses s'y rassemblaient, dans le dessein de préférer des jeux inconnus parmi nous et de donner un spectacle tout nouveau à certains personnages assis en cercle autour d'eux ; mais qu'à la nouvelle de ce projet, d'autres hommes, sortant de la maison du trésorier Gui, attenante à l'église, apportèrent et firent circuler dans les rangs des spectateurs des vases remplis d'une liqueur d'une odeur si fétide que tous ceux qui la sentaient ne la pouvaient supporter. Certes, une telle vision est plus claire que le jour. De quel jeu horrible et vraiment digne des démons, de quel spectacle odieux les yeux ne furent-ils pas frappés dans cette église ! Quelle infecte odeur de crime ne s'exhala-t-il pas de cette maison dans tous les lieux d'alentour ! C’est ce qui se manifesta bientôt d'une manière évidente. En effet, la plaie dévorante qu'une populace furieuse fit d'abord à la maison du trésorier gagna bientôt l'église et s'étendit jusqu'au palais de l’évêque.[12]

Ce même Raoul eut encore une autre vision qui lui pronostiquait le sort dont il était menacé dans l'avenir. Il lui sembla, en effet, entendre son écuyer lui dire : Seigneur, je viens de trouver ton cheval d'un énorme et extraordinaire embonpoint dans la partie antérieure de son corps, mais d'une telle maigreur dans la partie postérieure, que jamais je ne vis rien de semblable. Raoul en effet possédait beaucoup de biens et une grande opulence ; mais toute cette abondance de richesses fut réduite à rien par la mort cruelle qu'on lui donna. Cette vision était claire, car le cheval désigne la gloire de ce monde.

La plus florissante des églises de France fut donc, surtout pour les péchés d'un certain homme condamnée à la plus misérable destruction, Ce fut, en effet, de la maison du trésorier qui, par une simonie palpable, était en même temps archidiacre, qu'on vit le feu de l'incendie s'étendre en rampant jusque sur l'église. Le pourtour intérieur de cette basilique avait été richement décoré de tentures en drap et de tapisseries en l'honneur des fêtes qu'on solennisait alors : dès que le feu y gagna quelques-unes des tentures de drap furent, à ce qu'on croit, enlevées par des filous plutôt que consumées par les flammes : quant aux tapisseries, plusieurs devinrent la proie de l'incendie, parce qu'elles étaient suspendues à des cordes qu'un petit nombre d'hommes n'auraient pu tirer hors de leurs poulies. Les plaques d'or de l'autel, les tombeaux des saints, ainsi que l'espèce de cintre qui s'élève au dessus, et qu'on appelle couvercle, et tout ce qui les entoure, furent, je crois, détruits et mis en cendres par le feu. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'un des plus nobles clercs qui s'était enfermé sous un de ces couvercles, et n'osait en sortir de peur de tomber dans les mains des bandes de bourgeois qui erraient çà et là, vit bientôt les flammes briller autour de lui : courant alors vers le trône épiscopal, et brisant avec le pied le châssis vitré qui l'entourait, il sauta en bas et se sauva.

Le crucifix de Notre-Seigneur, richement doré, orné de pierres précieuses et garni d'un vase de saphir placé sous les pieds de la sainte image, tomba par terre entièrement fondu, et quand on le retira des décombres, ce ne fut pas sans qu'il eût perdu beaucoup de sa valeur. Lors donc que la basilique et le palais de l'évêque brûlaient, chose merveilleuse à raconter, et qui prouve combien sont mystérieux les jugements de Dieu, un tison ou un charbon, je ne sais lequel, vola jusque sur le couvent de religieuses, embrasa et réduisit en cendres l'église de Saint-Jean, connue sous le nom de Profonde, dédiée à la bienheureuse Marie, et celle de Saint-Pierre.

Il sera bon de rapporter ce qui, dans cet horrible désordre, arriva des femmes des grands. L'épouse du vice-seigneur Adon, voyant son mari se disposer au premier bruit de la sédition, à marcher à la défense de l'évêque, ne douta pas qu'une mort prochaine ne la menaçât, et demanda à son époux de lui pardonner si par hasard elle avait commis quelque chose dont il eût à se plaindre. Tous deux se tinrent longtemps serrés dans les bras l'un de l'autre en poussant des sanglots, et se donnèrent les tristes embrassements d'un dernier adieu. Comme cette femme disait ; à son mari : Pourquoi me laisses-tu ainsi abandonnée au glaive des bourgeois ? Adon lui prit la main droite, la passa sous son bras gauche, tenant toujours sa lance de l'autre côté, et donna ordre à son intendant de le suivre en portant son bouclier mais celui-ci, l'un des principaux révoltés, non seulement n'accompagna pas son maître avec le bouclier, mais poussa rudement Adon par derrière, et l'accabla des injures les plus violentes, méconnaissant celui dont il était le serf, et que peu d'instars auparavant il venait encore de servir pendant son dîner. Adon cependant réussit à protéger sa femme au milieu des bandes de rebelles, et la cacha dans la maison d'un certain portier de l’évêque. Mais cette pauvre femme, voyant le palais épiscopal assailli et l'édifice livré aux flammes, prit la fuite, allant où le hasard la conduisit. Quelques femmes de bourgeois qu'elle avait offensées, se saisirent d'elle, la meurtrirent de coups de poing, et la dépouillèrent des riches vêtements qu'elle portait. Elle prit alors un habit de religieuse, et ce ne fut qu'à grand-peine qu'elle parvint à gagner, sous ce costume, le monastère de Saint-Vincent.

Quant à ma cousine, lorsque son mari l'eut quittée, sans s'occuper de tout le mobilier de sa maison, et n'emportant que la robe qu'elle avait sur le corps, elle monta, avec l'agilité d'un homme, sur un mur qui entourait son verger, sauta en bas, et courut chercher un asile dans la cabane d'une pauvre femme qui l'accueillit bien. Peu après, cette infortunée, voyant les flammes s'étendre de tous côtés, se précipita vers la porte que la vieille avait fermée par dehors, brisa la serrure avec une pierre, emprunta l'habit d'une religieuse de ses parentes, se couvrit d'un voile, et espéra pouvoir aller se mettre en sûreté parmi les filles du Seigneur. Mais, remarquant que l'incendie dévorait aussi leur couvent, elle retourna sur ses pas, et se cacha dans une certaine maison encore plus éloignée du centre de la ville. Le lendemain, sachant que ses parents la cherchaient, elle se montra ; mais bientôt le désespoir que lui avait causé la crainte de périr se changea en véritable rage quand elle apprit la mort de son mari.

D'autres femmes, comme l'épouse et les filles de Guinimar, seigneur châtelain, se cachèrent, ainsi que plusieurs encore dans les endroits les plus misérables. Quant à l'archidiacre Gautier, il était avec l'évêque, mais voyant qu'on assiégeait le palais du prélat, et ne se dissimulant pas que toujours il avait jeté de l'huile sur le feu, il sauta par une fenêtre dans le verger du pontife, franchit le mur qui l'entourait, s'enfuit par des chemins détournés à travers les vignes, sans avoir même rien sur sa tête, et se jeta dans le château de Montaigu. Les bourgeois, ne le trouvant pas, disaient, en se riant de lui, que dans sa frayeur il avait cherché un asile au milieu des égouts. L'épouse de Roger., seigneur de Montaigu, nommée Hermangarde, se trouvait ce jour-là dans la ville, parce que son mari avait, si je ne me trompe, succédé à Gérard dans la place de châtelain de l'abbaye ; cette Hermangarde et la femme de Raoul, maître d'hôtel de l'évêque, se déguisèrent avec des habits de religieuses, suivirent la vallée de Bibrac, et se réfugièrent dans le monastère de Saint-Vincent. Le fils, à peine âgé de six ans, de ce même Raoul, ne fut pas si heureux ; un homme l'emporta sous son manteau pour le sauver, mais un de ces misérables rebelles le rencontra se fit montrer ce qu'il tenait enveloppé dans sa cape, et égorgea le pauvre enfant dans les bras même du fidèle serviteur. Pendant le jour où l'insurrection éclata, et toute la nuit qui suivit, les clercs, les femmes et tous ceux qui fuyaient se frayèrent un chemin à travers des vignes plantées entre deux collines. On ne rougissait pas de revêtir les hommes des habits de femme, les femmes des habits d'homme. Les progrès de l'incendie, allumé de deux côtés à la fois, étaient si rapides, et les vents poussaient si fortement les flammes du côté du couvent de Saint-Vincent, que les moines craignaient de voir tout ce qu'ils possédaient devenir la proie du feu. Quant à ceux qui s'étaient réfugiés dans ce monastère, ils tremblaient comme s'ils eussent vu des épées suspendues sur leur tête. Ce fut au reste un grand bonheur pour l'archidiacre et trésorier Gui de ne pas se trouver à Laon, dans le moment de cette révolte, il avait été avant la fête de Pâques à Sainte-Marie de Versigny pour y faire ses dévotions, et les bourreaux se lamentaient particulièrement de son absence.

Après avoir ainsi massacré l’évêque et les premiers d'entre les grands, les bourgeois allèrent attaquer les maisons de tous ceux qui restaient encore en vie. Pendant toute la nuit ils cernèrent la demeure de Guillaume, fils de cet Haduin, qui, loin de conspirer avec les autres citoyens la mort de Gérard avait été de grand matin prier à l'église avec ce malheureux qu'on se préparait à assassiner. Les insurgés travaillaient de toutes leurs forces à renverser les murailles de sa maison, les uns à l'aide du feu, les autres à grands coups de pioches, de hache et de crocs ; de leur côté, ceux du dedans résistaient avec le plus grand courage ; à la fin cependant, Guillaume se vit contraint de se rendre ; mais, par un jugement miraculeux du Très-Haut, les bourgeois se contentèrent de jeter dans les fers, sans lui faire d'ailleurs nul autre mal, cet homme qu'ils haïssaient plus qu'aucun autre. Ils en agirent de même avec le fils de ce châtelain ; mais chez ce Guillaume était un certain jeune homme qui portait également le nom de Guillaume, valet de chambre de l'évêque, et qui se distingua beaucoup dans la défense de la maison dont il s'agit ici. Lorsqu'enfin celle-ci fut prise, quelques-uns des bourgeois, qui s'en étaient rendus maîtres, lui demandèrent s'il savait si le prélat avait été tué ou non ; il répondit qu'il l'ignorait. Parmi les rebelles en effet les uns avaient massacré le pontife, et les autres avaient emporté d'assaut son palais ; ces derniers, en allant çà et là, trouvèrent enfin le cadavre de l'évêque, et sommèrent le jeune homme de leur dire à quel signe ils pourraient reconnaître si le corps qu'ils voyaient étendu par terre était bien celui de Gaudri. Ce malheureux avait eu en effet la tête et le visage tellement défigurés par une foule de blessures profondes qu'on ne pouvait distinguer aucun de ses traits. Le jeune Guillaume leur dit alors : Je me rappelle que pendant que ce prélat vivait, il aimait à parler de faits de guerre, pour lesquels, à son grand détriment, il montra toujours trop de penchant, et racontait souvent qu'un jour, dans un simulacre de combat, au moment où, monté sur son coursier, il attaquait par manière de jeu, un certain chevalier, celui-ci le frappa de sa pique et le blessa au dessous du cou, vers la trachée artère. Ces gens cherchèrent et trouvèrent effectivement la couture de la cicatrice.

Adalbéron, abbé de Saint-Vincent, apprenant que l'évêque avait été massacré, voulut se rendre à l'endroit où ce crime s'était commis, mais on lui dit nettement que s'il osait affronter cette tourbe en fureur, il succomberait promptement sous une mort semblable à celle du prélat. Ceux qui se trouvèrent au milieu de tous ces désordres affirment que le jour où ils commencèrent ne fit qu'un avec le jour suivant, n'en fut séparé par aucune nuit, et que nulle apparence d'obscurité n'indiqua le coucher du soleil. Lorsque je leur objectais que ceci tenait à la clarté des flammes, ils assuraient par serment, ce qui du reste était vrai, que dès le premier jour on avait arrêté et complètement étouffé l'incendie. Cependant, ce qui est certain, c'est que le feu exerça de tels ravages dans le monastère des vierges du Seigneur, que plusieurs corps de saintes furent entièrement consumés.

CHAPITRE XI.

Comme il n'était presque personne qui passât près du cadavre de l'évêque gisant sur la terre sans lui jeter quelque ordure, ou l'accabler d'injures et de malédictions, et que nul ne songeait à lui donner la sépulture, maître Anselme, qui le jour où l'insurrection avait éclaté s'était tenu secrètement caché, alla le lendemain supplier les auteurs de ces tragiques événement de permettre qu'au moins on inhumât Gaudri, ne fût-ce que parce qu’il avait porté le titre et les insignes d'évêque, ils n'y consentirent qu'avec peine. Le corps de ce prélat, traité avec tout le mépris qu'on aurait eu pour les restes d'un vil chien, était demeuré, depuis l'entrée de la nuit du cinquième jour de la semaine jusqu'à la troisième heure du lendemain, étendu dans la poussière et tout nu ; Anselme ordonna de le relever, de le couvrir d'un drap et de le porter à Saint-Vincent. Il serait impossible de dire de combien de menaces et d'injures furent poursuivis ceux qui prirent soin des funérailles de ce pontife, et de quels discours outrageants ou combla le mort lui-même. Quand son corps fut arrivé à l'église, on ne fit aucune des prières et des cérémonies prescrites pour l'enterrement, je ne dis pas d'un évêque, mais du dernier des chrétiens ; son cadavre jeté dans une fosse qui n'était creusée qu'à demi, fut tellement comprimé sous une planche beaucoup trop courte, que peu s'en fallut que la poitrine et le ventre ne crevassent ; ceux qui l'enterraient n'étaient pas, comme je l'ai dit, bien intentionnés pour sa mémoire, et les spectateurs les excitaient encore très certainement à traiter ses misérables restes aussi indignement que faire se pouvait. Le jour même où on le mit au tombeau, les moines de Saint-Vincent ne célébrèrent pour lui aucun office dans leur église. Mais, que dis-je ce jour-là ? il en fut ainsi pendant beaucoup de jours que ces religieux passèrent à trembler sur le sort de ceux qui venaient chercher un refuge dans leur couvent, et à craindre la mort pour eux-mêmes.

Bientôt après on vit, ce qui est si douloureux à raconter, la femme et les filles du châtelain Guinemar, quoique d'une très noble race, réduites à emporter à elles-seules son cadavre dans une charrette que traînaient les unes et poussaient les autres. Plus tard on retrouva dans quelque coin la partie inférieure du corps de Raynier, dont les flammes avaient dévoré la partie supérieure jusqu'aux cuisses ; ces tristes restes furent placés sur une planche entre deux roues, et emportés de cette misérable façon par un certain paysan de ses domaines et une jeune fille noble de ses parentes. Sur ces deux-là le jugement et Dieu, comme dit le livre des Rois,[13] s'est trouvé favorable, afin que leur mort fut un objet de pitié pour tous les hommes doués de bons sentiments ; jamais, en effet, ils ne se montrèrent méchants en quelque occasion que ce fût, et ils rejetèrent toute union avec les meurtriers de Gérard, aussi manifestât-on à leur enterrement beaucoup plus de compassion qu'à celui de leur évêque. Il en fut tout autrement du vice-seigneur Adon, on ne parvint que longtemps après ces jours de révolte et d'incendie à découvrir quelques misérables débris de son cadavre, et on les conserva enveloppés dans un très petit morceau de drap, jusqu'au moment où Raoul archevêque de Reims, vint à Laon pour purifier l'Eglise. Ce prélat s'étant alors rendu au monastère de Saint-Vincent, commença par célébrer une messe solennelle pour la mémoire de l'évêque et de ceux de son parti qui avaient succombé, quoiqu'il se fût écoulé bien du temps depuis leur mort. Ce même jour où l'on enterra plusieurs des victimes de la rébellion, la vieille mère de Raoul, le maître d'hôtel apporta son corps ainsi que celui de son fils, tué encore tout enfant. Le cadavre du fils fut placé sur la poitrine de celui du père, et on leur donna, sans grande cérémonie, la sépulture à tous les deux.

Au surplus, le sage et vénérable archevêque, après avoir, à son arrivée, fait placer plus décemment les restes de quelques uns des morts, et célébré l'office divin en mémoire de tous, et au milieu des larmes et de l'extrême chagrin de leurs parents et de leurs alliés, suspendit le saint sacrifice de la messe pour prononcer un discours sur ces exécrables institutions de communes, où l'on voit, contre toute justice et tout droit, les serfs se soustraire violemment à la légitime autorité de leurs seigneurs. Serviteurs, dit-il, soyez, a écrit l'apôtre, soumis à vos maîtres avec toute sorte de respect, et pour que les serviteurs n'argumentent pas de la dureté et de l'avarice de leurs maîtres, qu'ils écoutent encore ces autres il paroles de l'apôtre : Soyez soumis non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais même à ceux qui sont rudes et fâcheux.[14] Aussi les canons authentiques frappent-ils d'anathème ceux qui, sous prétexte de religion, engagent les serviteurs à désobéir à leurs maîtres, ou même à s'enfuir en quelque lieu que ce soit, et, à plus forte raison, à leur résister par la force ; aussi est-ce encore sur ce fondement qu'on ne doit admettre, ni dans la cléricature, ni dans les ordres sacrés, ni dans aucune congrégation de moines, que des gens libres de toute servitude ; et si par hasard ou y reçoit quelques serfs, on ne peut les retenir en aucune manière contre la volonté de leurs maîtres, lorsque ceux-ci les réclament. Ces arguments, ce prélat les fit valoir fréquemment dans des discussions, soit devant le conseil du roi, soit dans diverses assemblées publiques. Nous avons rapporté ces choses en anticipant sur le temps ; maintenant il faut rétrograder et revenir à la suite de notre narration.

 


 

[1] C'est l’auteur du poème satirique adressé au roi Robert, que nous avons publié dans le tome vi de cette collection.

[2] D'Achery met en marge que le roi des Anglais sollicita l’élection ; le texte latin veut dire également que l'élection fut sollicitée du roi. Ce qui a fait adopter le sens auquel on s’est arrêté, c'est que plus bas il est dit que l'on avait sollicité l’élection du roi des Anglais.

[3] Évangile selon saint Jean, chap. xix, v. 35.

[4] Evangile selon saint Luc, chap. ii, v. 35.

[5] Évangile selon saint Jean, chap. xix ; v. 26.

[6] La tiare et la lance ne vont pas bien ensemble, et figurent mal sur une même personne.

[7] Psaume 68, v. 2, 3.

[8] Le texte dit meam, est parvenu jusques au fond de mon âme. Mais dans cette phrase les mots mala habuistis, et la suite où Guibert s'adresse aux auditeurs, prouvent que meam est de trop, ou qu'il faut vestram.

[9] Psaume 77, v. 49.

[10] Le texte dit simplement des lettres ; mais d'abord, Gaudri les apporte ; donc elles ne sont pas de lui ; et plus bas, il montre des lettres du pape. C'est ce qui a déterminé à traduire apicibus par lettres apostoliques, et à meure ici, des lettres du pape.

[11] L'impiété longtemps cachée, et qui, peu honorable, aurait dû rester dans l'ombre, quelquefois cependant étouffe le sentiment de pudeur dont elle s'était enveloppée avec art. Alors elle se manifeste sur le visage, comme la lumière brillante du jour pénètre le verre.

[12] L'auteur désigne ici l’incendie dont il va parler plus bas. Mais comme il a employé le mot ficos, on a traduit littéralement, quoique peut-être il fût plus clair de substituer le mot flamme ou incendie.

[13] Épître de saint Pierre, chap. xiv, v. 13.

[14] Epître de saint Pierre, chap. ii, v. 18.