Paul Diacre

PAUL DIACRE

 

HISTOIRE DES LOMBARDS

LIVRE VI

LIVRE V

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

PAULI WARNEFRIDI DIACONI FOROJULIENSIS

DE GESTIS LANGOBARDORUM.

LIBER SEXTUS

PAUL DIACRE

HISTOIRE DES LOMBARDS[1]

 

LIVRE VI

 

LIBER SEXTUS.

CAPUT PRIMUM Quomodo Romoaldus Tarentum cepit, et quomodo Theuderada monasterium sancti Petri aedificavit.

Dum ista apud Langobardos trans Padum geruntur, Romoaldus, Beneventanorum dux, congregata exercitus multitudine, Tarentum expugnavit, et cepit, parique modo Brundusium, et omnem illam quae in circuitu est latissimam regionem suae ditioni subjugavit. Conjux quoque ejus Theuderada, eodem tempore foras muros Beneventanae civitatis, basilicam in honorem beati Petri apostoli construxit, quo in loco multarum ancillarum Dei coenobium instituit.

CAPUT II. De morte Romoaldi, et quomodo corpus beati Benedicti ad Gallias delatum est.

Romoaldus quoque postquam sedecim annos ducatum gessit, ab hac luce subtractus est: post quem ejus filius Grimoaldus tribus annis Samnitum populos rexit . Huic in conjugio sociata fuit Wigilinda, soror Cuniberti, filia Bertaridi regis.

Defunctoque Grimoaldo, Gusulfus ejus germanus ductor effectus est, praefuitque Benevento annis decem et septem. Huic sociata fuit Winiberta, quae ei Romoaldum peperit.

Circa haec tempora, cum in castro Cassino, ubi beatissimi Benedicti sacrum corpus requiescebat, aliquantis jam elapsis annis, vasta solitudo existeret, venientes de Cenomannicorum vel Aurelianensium regione Franci, dum apud venerabile corpus pernoctare se simulassent, ejusdem venerabilis Patris, pariterque ejus germanae venerandae Scholasticae, ossa auferentes, in suam patriam asportaverunt. Ubi singillatim duo monasteria in utriusque honorem beati Benedicti et sanctae Scholasticae constructa sunt. Sed certum est nobis os illud venerabile, et omni nectare suavius, et oculos semper coelestia contuentes, caetera quoque membra, quamvis in cinerem defluxa, remansisse. Solum etenim singulariter Dominicum corpus non vidit corruptionem. Caeterum omnium sanctorum corpora, in aeternam postea gloriam reparanda, corruptioni subjecta sunt, his exceptis quae ob divina miracula sine labe servantur .

CAPUT III. De Rodoaldo duce Forojuliano, et de Ansfrit qui ejus ducatum invasit.

At vero Rodoaldus, quem apud Forum-Julii praemisimus ducatum tenuisse, cum ab eadem civitate abesset, Ansfrit de castro Reunia ducatum ejus absque regis nutu pervasit. Quo comperto, Rodoaldus in Istriam fugit, ac deinde navigio per Ravennam Ticinum ad Cunibertum regem pervenit. Ansfrit vero non contentus ducatum Forojulianensium regere, insuper contra regem Cunibertum rebellans, regnum ejus invadere voluit. Sed comprehensus in Verona, ad regem ductus, evulsis oculis in exsilium retrusus est. Forojulianorum autem ducatum post haec, Ado frater Rodoaldi loci servatoris nomine per annum et menses septem gubernavit.

CAPUT IV. De synodo quae apud Constantinopolim facta est, et de epistola Damiani episcopi

Dum haec in Italia geruntur, haeresis apud Constantinopolim orta est; quae unam in Domino nostro Jesu Christo voluntatem et operationem asseverabat. Hanc autem haeresim excitarunt Gregorius patriarcha Constantinopolitanus, Macarius, Pyrrhus, Paulus et Petrus.

Quam ob causam Constantinus Augustus centum quinquaginta episcopos congregari fecit: inter quos etiam fuerunt legati sanctae Romanae Ecclesiae, missi ab Agathone papa, Joannes Diaconus, et Joannes Portuensis episcopus, qui omnes eamdem haeresim damnaverunt. Ea hora tantae aranearum telae in medio populi ceciderunt, ut omnes mirarentur. Ac per hoc significatum est quod sordes haereticae pravitatis depulsae sint. Et Gregorius quidem patriarcha correctus est, caeteri vero in sua defensione perseverantes anathematis ultione perculsi. Eo tempore Damianus, Ticinensis Ecclesiae episcopus, sub nomine Mansueti Mediolanensis archiepiscopi, hac de causa satis utilem, rentaeque fidei epistolam composuit, quae in praefata synodo non mediocre suffragium tulit. Recta autem et vera fides haec est, ut in Domino nostro Jesu Christo, sicut duae sunt naturae, hoc est, Dei et hominis, sic etiam duae esse credantur voluntates, sive operationes. Vis audire de eo quid deitatis est? Ego, inquit, et Pater unum sumus. Vis audire quid humanitatis? Pater major me est. Cerne secundum humanitatem eum in navi dormientem; cerne ejus divinitatem, cum evangelista ait: Tunc surgens imperavit ventis, et mari, et facta est tranquillitas magna.

Haec est sexta synodus universalis, Constantinopoli celebrata, quae Graeco sermone conscripta, temporibus papae Agathonis, exsequente ac residente Constantino principe intra septa palatii sui.

CAPUT V. De eclipsi lunae et solis, et de pestilentia quae Romae et Ticini facta est.

His temporibus per indictionem octavam luna eclipsin passa est. Solis quoque eclipsis eodem pene tempore, hora diei quasi decima, quinto Nonas Maias effecta est, moxque subsecuta est gravissima pestis tribus mensibus, hoc est, Julio, Augusto, et Septembrio. Tantaque fuit multitudo morientium, ut etiam parentes cum filiis, atque fratres cum sororibus, bini per feretra positi, apud urbem Romam ad sepulcra deducerentur. Pari etiam modo haec pestilentia Ticinum quoque depopulata est, ita ut cunctis civibus per juga montium seu per diversa loca fugientibus, in foro et per plateas civitatis herbae et fruteta nascerentur.

Tuncque visibiliter multis apparuit quia bonus et malus angelus noctu per civitatem pergerent, et, ex jussu boni angeli, malus angelus, qui videbatur venabulum manu ferre, quoties de venabulo ostium cujuscunque domus percussisset, tot de eadem domo die sequenti homines interirent.

Tunc per revelationem cuidam dictum est quod pestis ipsa prius non quiesceret quam in basilica beati Petri, quae ad Vincula dicitur, sancti Sebastiani martyris altarium poneretur. Factumque est, et delatis ab urbe Roma beati Sebastiani martyris reliquiis, mox ut in jam dicta basilica altarium constitutum est, pestis ipsa quievit.

CAPUT VI. Quomodo per antiquum hostem Aldoni et Grausoni nuntiatum est quod eos Cunibertus occidere vellet.

Rex vero Cunibertus, dum post haec cum stratore suo, qui lingua propria Marpahis dicitur, consilium iniret in civitate Ticinensi, quomodo Aldonem et Grausonem vita privare deberet, repente in fenestra, juxta quam consistebant, una de majusculis musca consedit.

Quam Cunibertus cultello ut exstingueret percutere volens, ejus tantum pedem abscidit. Aldo vero et Grauso, dum ad palatium regis consilium nescientes venirent, cum basilicae sancti Romani martyris, quae prope palatium sita est, propinquassent, repente eis obvius quidam claudus uno pede truncato factus est, qui eis dixit quod eos Cunibertus, si ad eum pergerent, occisurus esset. Qui haec audientes, magno timore correpti, post altarium ejusdem basilicae confugerunt. Moxque Cuniberto regi nuntiatum est quod Aldo et Grauso in basilicam beati Romani martyris confugissent. Tunc Cunibertus stratorem suum arguere coepit, ut quid consilium suum prodere debuisset. Cui suus strator ita respondit: Domine mi rex, tu scis quia postquam hoc consiliati sumus, ego a tuo conspectu non exivi, et quomodo hoc alicui dicere potui? Tunc rex ad Aldonem et Grausonem misit, interrogans eos ad quid in locum sanctum confugium fecissent? Qui respondentes dixerunt: Quia nuntiatum est nobis quod nos dominus rex occidere vellet. Iterato ex misit ad eos, sciscitans quis fuit ille qui eis nuntiaverit, mandans ut nisi ei nuntiatorem proderent, ejus gratiam invenire non possent. Tunc illi sicut factum fuerat regi narraverunt, dicentes claudum hominem obvium se habuisse, qui unum pedem truncatum habebat, et genu tenus crure ligneo utebatur, et hunc fuisse sui interitus nuntium. Tunc intellexit rex muscam illam cui pedem truncaverat malignum spiritum fuisse, et ipsum sui secreta consilii prodidisse. Qui statim Aldonem et Grausonem in sua fide de eadem basilica suscipiens, eisdem culpam pepercit, et in reliquum eosdem in loco habuit filiorum.

CAPUT VII. De Felice diacono grammatico.

Eo tempore floruit in arte grammatica Felix, patruus Flaviani praeceptoris mei, quem in tantum rex dilexit, ut ei baculum argento auroque decoratum inter reliqua suae largitatis munera condonaret.

CAPUT VIII. De Joanne Bergomensi episcopo.

Per idem quoque tempus Joannes episcopus Bergomatis Ecclesiae, vir mirae sanctitatis exstitit. Qui cum regem Cunibertum in convivio dum sermocinarentur offendisset, rex ei ad hospitium revertenti equum ferocem et indomitum, qui immenso fremitu super se sedentes terrae allidere solebat, praeparari fecit. Cui cum episcopus supersedisset, ita mansuetus exstitit, ut eum blando incessu usque ad domum propriam deportaret. Quod rex audiens, et episcopum ex eo die honore debito coluit, et ei ipsum equum, quem sua sessione dedicaverat, dono largitus est.

CAPUT IX. De stella obscura quae tunc apparuit, et de eructatione Vesuvii montis.

Hac tempestate noctu stella juxta Vergilias, coelo sereno, inter Domini Natalem et Theophaniam, apparuit, omnimodo inumbrata, veluti cum luna sub nube est constituta.

Post haec, mense Februario , die media, stella ab occasu exiit, quae cum magno fulgore in partes Orientis declinavit.

Dehinc, mense Martio, Vesuvii eructavit incendium per dies aliquot, et omnia virentia circumquaque prae pulvere et cinere illius exterminata sunt.

CAPUT X. Quomodo gens Saracenorum Africam cepit, et Carthaginem diruit.

Tunc Saracenorum gens infidelis, et Deo inimica, ex Aegypto in Africam cum nimia multitudine pergens, obsessam Carthaginem cepit, captamque crudeliter depopulata est, et ad solum usque prostravit.

CAPUT XI. De morte Constantini, et regno Justiniani, et victoria ejus de Saracenis.

Inter haec Constantinus imperator apud Constantinopolim moritur, et ejus minor filius Justinianus Romanorum regnum suscepit, cujus per decem annos gubernacula tenuit. Hic Africam a Saracenis abstulit, et cum eisdem pacem terra marique fecit.

Hic Sergium pontificem, quia in erroris illius synodo, quam Constantinopoli fecerat, favere et subscribere noluit, misso Zacharia protospathario suo, jussit Constantinopolim deportari. Sed militia Ravennae, vicinarumque partium, jussa principis nefanda contemnens, eumdem Zachariam cum contumeliis ab urbe Roma et injuriis pepulit .

CAPUT XII. Quomodo Leo Justiniani in exsilium trusi regnum invasit.

Contra hunc Justinianum Leo Augustalem dignitatem arripiens, eum regno privavit; regnumque Romanorum tribus annis regens, Justinianum exsulem in Ponto servavit.

CAPUT XIII. Quomodo Tiberius Leonem superans, et in carcerem conjiciens, imperator effectus est.

Rursumque Tiberius contra hunc Leonem insurgens, regnum ejus invasit, eumque toto quo ipse regnavit tempore in eadem civitate in custodia tenuit.

CAPUT XIV. Quomodo papa Sergius Aquileiensem synodum, nolentem sanctam quintam synodum suscipere, correxit.

Hoc tempore synodus Aquileiae facta ob imperitiam fidei, quintum universale concilium suscipere diffidit, donec salutaribus beati papae Sergii monitis instructa, et ipsa cum caeteris Christi Ecclesiis annuere consentit . Facta autem est haec synodus Constantinopoli, temporibus Vigilii papae, sub Justiniano principe, contra Theodorum et omnes haereticos qui beatam Mariam solum hominem, non Deum et hominem, genuisse affirmabant. In qua synodo catholice est institutum ut beata Maria semper virgo Theotokos diceretur, quia, sicut catholica fides habet, non hominem solum, sed vere Deum et hominem genuit.

CAPUT XV. De Theodaldo rege Anglorum, quomodo Romam veniens baptizatus est, statimque obiit.

His diebus Cedoaldus rex Anglorum Saxonum, qui multa in sua patria bella gesserat, ad Christum conversus Romam properavit. Qui ad Cunibertum regem veniens, ab eo mirifice susceptus est: is cum Romam pervenisset, a Sergio papa baptizatus, Petrusque est appellatus, et adhuc in albis constitutus, ad regna coelestia migravit. Cujus corpus in basilica beati Petri sepultum est, et hoc super se epitaphium descriptum habet:

 

Culmen, opes, sobolem, pollentia regna, triumphos,
Exuvias, proceres, moenia, castra, lares,
Quaeque patrum virtus et quae congesserat ipse
 Cedoald armipotens, liquit amore Dei,
Ut Petrum sedemque Petri rex cerneret hospes,
 Cujus fonte meras sumeret almus aquas,
Splendificumque jubar radianti carperet haustu,
 Ex quo vivificus splendor ubique fuit,
Perspiciensque alacer recidivae praemia vitae,
Barbaricam rabiem nomen et inde suum.
Conversus convertit ovans, Petrumque vocari
Sergius antistes jussit ut ipse pater.
Fonte, renascentis quem Christi gratia purgans,
Protinus albatum vexit in arce poli.
Mira fides regis, clementia maxima Christi,
Cujus consilium nullus adire potest.
 Sospes enim veniens supremo ex orbe Britanni,
Per varias gentes, per freta, perque vias,
Urbem Romuleam vidit, templumque verendum
Aspexit Petri, mystica dona gerens.
Candidus inter oves Christi sociabilis ibit,
Corpore nam tumulum, mente superna tenet.
Commutasse magis sceptrorum insignia credas,
Quem regnum Christi promeruisse vides .


 

LIVRE VI

I.

Tandis que ces choses se passaient chez les Lombards de l'autre côté du Pô, Romuald Duc des Bénéventins, rassembla une forte armée, et prit Tarente Brindes et toute la vaste région des environs. Dans ce même temps sa femme Theuderade fit construire hors des murs de Bénévent, la belle Basilique en l'honneur de saint Pierre Apôtre, et elle fonda dans le même lieu un monastère de filles servantes de Dieu.

II.

Romuald ayant régné seize ans quitta ce monde, son fils Grimoald lui succéda et régna trois ans sur le peuple Samnite. La femme de celui-ci fut Wigilinde sœur de Cunibert et fille du Roi Bertaride.

Grimoald étant mort son frère Gusulf lui succéda et régna dix sept ans. Il eut de sa femme Winiberthe un fils appelé Romuald.

Vers ces temps-là le mont-Cassin était désert et le corps de saint Benoît y reposait au sein de la solitude. Alors des Francs venant d'Orléans ou de la région des Cenomaniens firent semblant de vouloir passer la nuit auprès de son corps, et enlevèrent, les os de son vénérable père et ceux de sa sœur Scholastique. Ils les portèrent dans leur Patrie et c'est alors que furent construits les monastères de saint Benoît et de sainte Scholastique. Mais il est certain que c'est chez nous qu'est restée sa bouche vénérable, plus douce que le nectar, des yeux qui regardaient toujours le ciel, et ses autres membres qui véritablement sont réduits en cendres. Car il n'y à que le corps de notre seigneur qui n'ait point souffert de la corruption; mais les corps des autres saints quoiqu'ils y soient sujets n'en souffrent cependant pas, lorsqu’ils sont réservés pour faire des miracles, et d'ailleurs ils doivent tous être réparés pour servir à la gloire éternelle.

III.

Rodoald était Duc de Frioul; mais s'étant éloigné de sa capitale, Ansfrit de Reunia, s'empara de son duché sans la permission du Roi. Rodoald s'enfuit d'abord en Istrie, puis il prit un vaisseau, et passa à Ravenne et de là à Pavie, où il alla se plaindre au Roi Gunibert. Ansfrit, non content d'avoir usurpé le duché de Frioul, tenta encore de s'emparer de tout le royaume et se révolta contre le Roi. Mais il fut pris à Vérone, on le conduisit devant le Roi, et celui-ci lui fit crever les yeux et l'exila. Adon gouverna le duché de Frioul au nom de son frère, avec le titre de conservateur. Ce qui dura un an et sept mois.

IV.

Tandis que ces choses se passaient en Italie, l'Hérésie commença à se manifester à Constantinople en affirmant qu'il n'y avait en notre seigneur I. C. qu'une volonté, et une opération. Les auteurs de cette Hérésie, étaient Grégoire Patriarche de Constantinople, Macare, Pyrrhus, Paul et Pierre.

Constantin Auguste rassembla cent cinquante Evêques, entre lesquels se trouvèrent aussi des légats de la sainte Eglise Romaine envoyés par le Pape Agathon; c'étaient le Diacre Jean et Jean Evêque de Porto. Et tous condamnèrent cette Hérésie. Dans ce moment là beaucoup de toiles d'araignées tombèrent au milieu du peuple, ce qui étonna tout le monde. Cela marquait simplement que les saletés de la méchanceté hérétique venaient d'être balayées. Le Patriarche Grégoire fut corrigé, les autres qui persévérèrent dans sa défense furent frappés de la vengeance de l'anathème. Dans ce temps la Damien Evêque de Pavie, composa une belle épître sous le nom de Mansuetus Archevêque de Milan. Cette épître mérita tous les suffrages, dans le Synode susdit. Car la vraie foi est de dire, que puisqu'il y a dans notre Seigneur Jésus Christ deux natures, savoir la nature humaine et la divine, il y a aussi deux opérations et deux volontés. Voulez-vous l'entendre sur sa nature divine? Et bien il vous dit: Moi et mon père, nous ne sommes qu'un. — Voulez-vous l'entendre au sujet de sa nature humaine, il vous dit : Mon père est plus grand que moi. — Voyez-le selon l'humanité. Il dort dans une barque voulez-vous considérer sa divinité, écoutés l'Evangéliste. Il se lève et commande aux vents et à la mer, et il fie Et une grande tranquillité. —

Ce fut là le sixième Synode universel célébré à Constantinople. Il a été conscript en langue grecque, du temps du Pape Agathon, comme Constantin gouvernait et résidait dans l'enceinte de son palais.

V.

Dans ces temps-là, dans la huitième indiction la lune souffrit une éclipse, et bientôt après c'est à dire le cinq des nones de mai il y eut une éclipse de soleil vers les dix heures de jour. Puis il s'ensuivit une grande peste, dans les mois de juillet, août et septembre. Les parents et les enfants, le frère et la sœur, étaient posés deux à deux sur les brancards et on les portait ainsi aux sépulcres, qui sont hors de Rome, la peste fit les mêmes ravages a Pavie, si bien que les citoyens se réfugièrent dans les Montagnes et les forêts. La ville resta déserte et l'herbe y crut dans les rues.

Plusieurs ont même vu de leurs yeux, le bon et le mauvais ange parcourir les rues de la ville. Le mauvais ange tenait un épieu à la main, et autant de fois qu'il en frappait la porte d'une maison, autant de personnes mouraient dans cette maison dès le lendemain.

Quelqu'un eut alors une révélation qui lui apprit que la peste ne cesserait point avant que l'on érigea un autel à saint Sébastien dans l'église de saint Pierre in vinculis. Cela fut fait, on porta à cet autel les reliques de saint Sébastien qui étaient à Rome, et la peste cessa.

VI.

Le Roi Cunibert était avec celui qui remplissent à sa cour la charge de Strateur, ce qui dans la langue des Lombards se dit Marpahis, et ils raisonnaient ensemble sur la manière la plus convenable de faire périr Aldon et Grauson, tout d'un coup une grosse mouche vint se poser sur la fenêtre près de laquelle ils étaient.

Cunibert voulut la tuer avec un couteau et lui en donna un coup, mais il ne fit que lui couper la jambe. Aldon et Grauson qui ne savaient pas ce qui se passait, allaient tranquillement au palais du Roi, et comme ils étaient près de l'église de saint Romain qui est proche du palais, lis rencontrèrent inopinément un boiteux à qui il semblait que l'on avait coupé un pied, et ce boiteux leur dit que s'ils allaient auprès de Cunibert il les tuerait. Ceux-ci furent très effrayés et se retirèrent derrière l'autel de cette même église. Aussitôt on vint le dire au Roi celui-ci gronda son Strateur; mais le Strateur lui répondit: Mon seigneur et Roi vous savez que depuis que nous avons parlé sur ce sujet, je ne suis point sorti de votre présence, ainsi je n'ai pu en parler à qui que ce fut. — Alors le Roi envoya vers Aldon et Grauson et leur fit demander pourquoi ils s'étaient réfugiés dans l'église? Ceux-ci répondirent: On nous a dit que le Roi voulait nous faire mourir. — Alors le Roi renvoya vers eux, et leur fit demander qui leur avait dit une pareille chose, et les assura, qu'ils seraient à jamais exclus de ses bonnes grâces, s'ils ne disaient la vérité. Ceux ci répondirent que l'homme qui leur avait donné cet avis était boiteux, ayant une jambe coupée et une de bois à la place, qui commençait au genou. Alors le Roi comprit que la mouche à qui il avait coupé le pied était le malin esprit, qui avait trahi son secret puis il pardonna à Aldon et Grauson et depuis il les a traités comme ses enfants.

VII.

Dans ce temps-là fleurit le grammairien Félix, oncle de Flavien qui a été mon précepteur. Le Roi l’aimait tant, qu'il lui donna entre autres choses, un bâton monté en or et argent.

VIII.

Dans ce temps-là vivait aussi Jean Evêque de Bergame, homme d'une sainteté extraordinaire. Un jour en parlant au Roi Cunibert il l'offensa par son discours. Et le Roi lui fit donner pour retourner chez lui, un cheval féroce et indompté qui avait coutume de jeter bas tous ceux qui osaient le monter. Mais l'Evêque étant monté dessus, le cheval devint doux, et le porta à la maison au petit pas. Le Roi l'ayant vu, honora l’Evêque comme il le devait et lui fit présent de ce cheval

IX.

Dans ces temps-là apparut une étoile, c'était la nuit, le ciel était serein. On était entre la Noël et la Théophanie. Elle était ombragée comme la lune, lorsqu'elle est derrière un nuage.

Ensuite au mois de février une étoile sortit de l'occident et passa à l'orient avec beaucoup d'éclat.

Puis au mois de mars le mont Vésuve vomit un incendie qui dura plusieurs jours, et toute la verdure des environs fut détruite par la poussière et la cendre.

X.

Alors les Sarrazins peuples infidèles et ennemis des Dieux, passèrent d'Egypte en Afrique et leur multitude était prodigieuse. Ils prirent Carthage et la détruisirent entièrement, même ils la rasèrent

XI.

Pendant ce temps-là l'Empereur Constantin mourut à Constantinople, et Justinien lui succéda c'était le plus jeune de ses fils. Il régna dix ans, ce fut lui qui enleva l'Afrique aux Sarrazins, et fit avec eux la paix par mer et par terre.

Le Pontife Sergius ayant refusé de souscrire aux erreurs de son concile de Constantinople, il ordonna au Protospathaire Zacharie d'aller l'arrêter. Mais celui-ci fut chassé de Rome avec des injures, principalement par la milice de Ravenne et des environs.

XII.

Léon se révolta contre ce Justinien et le détrôna. Il régna trois ans pendant lesquels Justinien fut exilé dans le Pont.

XIII.

Tibère se révolta contre ce Léon, et le tint renfermé dans une prison à Constantinople.

XIV.

Dans ces temps-là un concile rassemblé à Aquilée tenta d'arguer d'impéritie le Cinquième concile œcuménique ; mais le saint Pape Sergius les ramena à l'opinion commune des fidèles. C'est ce Concile qui eut lieu à Constantinople, au temps de Vigilius sous l'Empereur Justinien, contre Théodore et les autres hérétiques qui affirment que la Vierge marie n'a mis au monde que l'homme, et non le Dieu et l'homme. C'est alors qu'il fut décidé que la vierge devait être appelée Theotokos. Car elle a engendré le Dieu et l'homme.

XV.

Dans ces temps-là Ceodald Roi des Anglo-Saxons qui avait fait beaucoup de belles choses dans sa Patrie se convertit à la foi et Tint à Rome. Il passa chez le Roi Cunibert qui le reçut admirablement bien. Etant arrivé à Rome il y fut baptisé par le Pape Sergius, qui l'appela Pierre, il mourut encore constitué dans les blancheurs (in albis constitutus). Il est enterré dans la Basilique de saint Pierre.

 

CAPUT XVI. Quomodo regnum Francorum apud Gallias sub majoribus domus regiae esse coeperit.

Hoc tempore apud Gallias Francorum regibus a solita fortitudine et scientia degenerantibus, hi qui majores domus regalis esse videbantur administrare regni potentiam, et quidquid regibus agere mos est, coeperunt, quippe cum coelitus esset dispositum ad horum progeniem Francorum transvehi regnum.

Fuitque eo tempore major domus in regio palatio Arnulfus, vir, ut postmodum claruit, Deo amabilis, et mirae sanctitatis. Qui post gloriam saeculi Christi servitio se subdens, mirabilis in episcopatu exstitit, ac demum eremiticam vitam eligens, leprosis universa praebens obsequia, continentissime vixit. De cujus mirabilibus apud Mettensem Ecclesiam, ubi episcopatum gessit, liber exstat, ejusdem miracula et vitae abstinentiam continens. Sed et ego in libro, quem de Episcopis ejusdem civitatis conscripsi, flagitante Angilramno viro mitissimo, et sanctitate praecipuo, praefatae Ecclesiae archiepiscopo, de hoc sacratissimo viro Arnulfo quaedam ejus miranda composui, quae modo superfluum duxi replicare.

CAPUT XVII. De morte Cuniberti regis, et regno filii ejus Liutberti.

Inter haec Cunibertus cunctis amabilis princeps, postquam duodecim annos Langobardorum regnum post patrem solus obtinuit, tandem ab hac luce subtractus est. Hic in campo Coronatae, ubi bellum contra Alachis gessit, in honorem beati Gregorii martyris monasterium construxit. Fuit autem vir elegans, et omni bonitate conspicuus, audaxque bellator. Hic cum multis Langobardorum lacrymis juxta basilicam Domini Salvatoris, quam quondam avus ejusdem Aripertus construxerat, sepultus est, regnumque Langobardorum Liutberto filio, adhuc puerilis aetatis, reliquit, cui tutorem Ansprandum virum sapientem et illustrem contribuit.

CAPUT XVIII. De Ragunberto duce Taurinensium, quomodo superato Liutberto regnum invasit, et eo anno occubuit.

Dehinc elapsis octo mensibus, Ragunbertus dux Taurinensium, quem quondam rex Godebertus cum exstingueretur a Grimoaldo reliquerat parvulum, de quo et superius diximus, cum valida manu veniens adversus Ansprandum, et Rotharit Bergomensium ducem, apud Novarias conflixit, eosque in campo exsuperans, regnum Langobardorum invasit, sed eodem anno mortuus est.

CAPUT XIX. Quomodo Aripertus regnum invasit, et Liutbertum vivum comprehendit, et postea exstinxit.

Tunc filius ejus Aripertus, iterum bellum parans, pugnavit cum Liutberto rege apud Ticinum, cumque Ansprando, et Ottone, et Tazone, nec non et Rotharit, ac Farone. Sed omnes hos bello exsuperans, Liutbertum infantulum vivum in bello comprehendit. Ansprandus quoque fugiens, in insulam se Commacinam communivit.

CAPUT XX. Quomodo Rotharit apud Bergamum regnans, ab Ariperto captus, vitaque privatus est.

At vero Rotharit dux, Bergamum civitatem suam rediens, regnum arripuit. Contra quem rex Aripertus cum magno exercitu proficiscens, expugnata primum et capta Laude, Bergamum obsedit, eamque cum arietibus et diversis belli machinis, sine aliqua difficultate, oppugnans, mox cepit, comprehensumque Rotharit pseudo-regem, ejus caput barbamque radens, Taurinis in exsilium retrusit, quique ibidem post aliquot dies peremptus est. Liutbertum vero, quem ceperat, pari modo in balneo vita privavit.

CAPUT XXI. Quomodo Ansprandus in Bojoariam fugiens, cum Theudeberto eorum duce permansit.

Misit quoque exercitum adversus Ansprandum in insulam Commacinam. Quo comperto, Ansprandus fugit Clavennam, deinde per Curiam Rethorum civitatem venit ad Theudebertum Bojoariorum ducem, et fuit cum eo per novem annos. Exercitus vero Ariperti insulam in qua Ansprandus confugerat invadens, ejus oppidum diruit.

CAPUT XXII. Quomodo Aripertus Ansprandi uxorem filiumque ejus et filiam diversis modis deturpavit, et quomodo Liutprandum ad patrem suum in Bojoariam ire permisit.

Rex igitur Aripertus, confirmato regno, Sigibrandum Ansprandi filium oculis privavit, omnesque qui ei consanguinitate juncti fuerant diversis modis afflixit. Minorem quoque Ansprandi filium Liutprandum in custodia tenuit, quem quia despicabilem personam et adhuc adolescentulum esse perspexit, non solum in ejus corpore vindictam aliquam minime ingessit, sed eum, ut ad patrem suum pergeret, abire permisit. Quod Dei omnipotentis nutu factum fuisse, qui eum ad regni gubernacula praeparabat, dubium non est. Igitur Liutprandus ad patrem suum in Bojoariam profectus, ei de suo adventu inaestimabile gaudium fecit. Uxorem vero Ansprandi Theuderadam nomine, rex Aripertus comprehendi fecit. Quae cum se voluntate feminea reginam futuram esse jactaret, naso atque auribus abscissis, decore suae faciei deturpata est. Pari etiam modo et germana Liutprandi, nomine Aurona, deformis effecta est.

CAPUT XXIII Quomodo apud Gallias major domus Anschis Arnulfi filius tunc erat.

Hoc tempore apud Gallias in Francorum regnum, Anchis, Arnulfi filius, qui de nomine Anchisae quondam Trojani creditur, appellatus, sub nomine majoris domus, gerebat principatum .

CAPUT XXIV. De morte Aldonis apud Forum-Julii, et ducatu Ferdulfi, qui a Sclavis occisus est.

Mortuo quoque apud Forum-Julii Aldone, quem dixeramus loci servatorem fuisse, Ferdulfus ducatum suscepit, qui de partibus Liguriae exstitit homo lubricus, et elatus. Qui dum victoriae laudem de Slavis habere cupiens, magna sibi et Forojulianis detrimenta invexit. Is praemia quibusdam Slavis dedit, ut exercitum Slavorum in eamdem provinciam sua adhortatione immitterent. Quod ita quoque effectum est. Causa autem magnae in eadem Foro-Julii provincia perditionis ista fuit: irruerunt latrunculi Slavorum super gregem, et pastores ovium, quae in eorum vicinia pascebantur, et de eis praedas abegerunt. Subsecutus est hos rector loci illius, quem sculdahis lingua propria dicunt, vir nobilis, animoque et viribus potens, sed tamen eosdem latrunculos assequi non potuit. Cui exinde revertenti dux Ferdulfus obviam factus est. Quem dum interrogaret quid de illis latrunculis factum esset, Argaid (sic enim nomen habebat) eosdem fugisse respondit. Tunc ei Ferdulfus indignans, ita locutus est: Quando tu aliquid fortiter facere poteris, qui Argaid ab arga nomen deductum habes? Cui ille, maxima stimulatus ira, ut erat vir fortissimus, ita respondit: Sic velit Deus, ut non antea ego et tu, Ferdulfe, exeamus de hac vita, quam cognoscant alii quis ex nobis magis est arga. Haec cum sibi invicem vulgaria verba locuti fuissent, contigit non post multos dies ut exercitus Slavorum, pro quorum adventu dux Ferdulfus praemia dederat, cum magnis viribus adventaret. Qui cum castra in summo montis vertice posuissent, et pene ex omni parte difficile esset ad eos accedere, Ferdulfus dux cum exercitu veniens, coepit eumdem montem circuire, ut per loca planiora super eos posset irruere. Tunc Argaid, de quo praemisimus, ita Ferdulfo dixit: Memento, dux Ferdulfe, quod me esse inertem et inutilem dixeris, et vulgari verbo arga vocaveris. Nunc autem ira Dei veniat super illum qui posterior e nobis ad hos Slavos accesserit. Et haec dicens, verso equo per asperitatem montis, unde gravis erat ascensus, ad castra contendere coepit Slavorum. Ferdulfus vero opprobrium ducens, si non ipse per eadem difficilia loca super Slavos irrueret, eum per aspera quaeque et difficilia inviaque loca secutus est. Quem suus exercitus turpe ducens ducem non sequi, subsequi et ipse coepit. Videntes itaque Slavi eos per devexa loca supervenire, praeparaverunt se viriliter, et magis lapidibus ac securibus quam armis contra eos pugnantes, pene omnes dejectos equis peremerunt, sicque victoriam non viribus, sed casu, adepti sunt. Ibi omnis nobilitas periit Forojulianorum, ibi Ferdulfus dux cecidit, ibi et ille qui eum provocaverat exstinctus est. Tantique ibi viri fortes per contentionis malum et imprudentiae debellati sunt, quanti possent per unam concordiam et salubre consilium multa millia sternere aemulorum.

Ibi tamen unus e Langobardis, nomine Munichis, qui pater post Petri Forojulianorum et Ursi Cenetensis ducum exstitit, solus fortiter et viriliter fecit. Is cum de equo dejectus esset, et eum unus de Slavis subito invadens ejus manus fune colligasset, ipse manibus ligatis lanceam ab ejusdem Slavi dextera extrahens, eum cum ipsa percussit, et ligatus per aspera se loca dejiciens evasit. Haec ideo vel maxime in hac posuimus historia, ne quid alicui per contentionis malum simile contingat.

CAPUT XXV. De ducatu Corvuli apud Forum-Julii, qui a rege excaecatus est.

Mortuo itaque Ferdulfo duce hoc modo, in ejus loco ordinatus est Corvulus, qui pauco tempore ducatum tenens, dum regem offendisset, evulsis oculis dedecorose vixit.

CAPUT XXVI. De Pemmone Forojulianorum duce, et de nativitate trium filiorum ejus.

Deinceps vero Pemmo ducatum promeruit, qui fuit homo ingeniosus, et utilis patriae. Hic patre genitus Billonense, qui de Belluno fuerat: sed propter seditionem quam illic fecerat, in Forum-Julii post veniens, ibi pacifice vixit. Hic Pemmo habuit conjugem Ratbergam nomine. Quae cum esset facie rusticana, saepe maritum deprecabatur, ut, se dimissa, aliam uxorem duceret, quam tanti ducis conjugem esse deceret. Sed ipse, ut erat vir sapiens, plus ejus mores, et humilitatem, verecundamque pudicitiam, quam corporis pulchritudinem, sibi complacere dicebat. De hac ergo conjuge tres Pemmo filios, hoc est, Ratchis, et Ratchait, et Ahistulfum viros strenuos genuit. Quorum nativitas humilitatem matris ad gloriam erexit. Qui dux, congregatis omnium nobilium qui in bello de quo diximus obierant filiis, sic eos cum suis natis pariter nutrivit, ac si et ipsi ab eo geniti fuissent.

CAPUT XXVII. De Gisulfo Beneventanorum duce, quomodo Suram et alia castra invasit.

Hac denique aetate, Gisulfus Beneventanorum ductor, Suram Romanorum civitatem, Hirpinos, atque Arcem, pari modo oppida cepit. Qui Gisulfus tempore Joannis papae cum omni sua virtute Campaniam venit, incendia et depraedationes faciens, multos captivorum cepit, et usque in locum qui Horrea dicitur castrametatus est, nullusque ei resistere potuit. Ad hunc pontifex missis sacerdotibus cum apostolicis donariis, universos captivos de eorum manibus redemit, ipsumque ducem cum suo exercitu ad propria repedare fecit.

CAPUT XXVIII. De donatione quam Aripertus Romanae Ecclesiae fecit et de duobus Anglorum regibus.

Hoc tempore Aripertus rex Langobardorum, donationem patrimonii Alpium Cottiarum, quae quondam ad jus pertinuerant apostolicae sedis, sed a Langobardis multo tempore fuerant ablatae, restituit, et hanc donationem aureis exaratam litteris Romam direxit. His etiam diebus, duo reges Saxonum, ad vestigia apostolorum Romam venientes, sub velocitate, ut optabant, defuncti sunt.

CAPUT XXIX. De Benedicto Mediolanensi archiepiscopo.

Tunc quoque venit Benedictus archiepiscopus Mediolanensis Romam, et causam egit pro Ecclesia Ticinensi. Sed victus est, eo quod a priscis temporibus Ticinenses episcopi a Romana fuerant Ecclesia consecrati. Fuit autem isdem venerabilis Benedictus archiepiscopus, vir egregiae sanctitatis, de quo per universam Italiam bonae opinionis fama flagravit.

CAPUT XXX. De morte Trasemundi Spoletani ducis, et ducatu filii ejus Faroaldi.

Igitur defuncto Trasemundo duce Spoletanorum, Faroaldus ejus filius in loco patris est subrogatus. Denique Wachilapus germanus fuit Trasemundi, et cum fratre pariter eumdem rexit ducatum.

CAPUT XXXI. De Justiniano imperatore, quomodo iterum regnum invasit, et suos rebelles occidit.

At vero Justinianus qui amisso principatu in Ponto exsulabat, auxilio Terebelli Bulgarum regis regnum rursus recipiens, eos qui se expulerant patricios occidit. Leonem quoque et Tiberium, qui locum ejus usurpaverant, cepit, et in medio circo coram omni populo jugulari fecit. Gallicinum vero patriarcham Constantinopolitanum, erutis oculis, Romam misit, Cyrumque abbatem, qui eum in Ponto exsulem aluerat, episcopum in loco Gallicini constituit. Hic Constantinum papam ad se venire jubens, honorifice suscepit, ac remisit. Quem prostratus in terram pro suis peccatis intercedere rogans, cunctas ejus Ecclesiae privilegia renovavit. Qui cum exercitum in Pontum mitteret ad comprehendendum Philippicum, quem ibi relegaverat, multum eum isdem venerabilis papa prohibuit, ne hoc facere deberet sed tamen inhibere non potuit .

CAPUT XXXII. Quomodo Philippicus Justinianum peremit, et Augustale decus invasit.

Exercitus qui missus contra Philippicum fuerat ad partem Philippici se contulit, eumque imperatorem fecit. Qui Constantinopolim contra Justinianum veniens, cum eo ab urbe milliario duodecimo pugnavit, vicit, et occidit, regnumque ejus adeptus est. Imperavit autem Justinianus cum filio Tiberio in hac secunda vice annos sex, quem Leo in expulsione illius naribus detruncavit. Qui post iterum assumpto imperio, quoties defluentem guttam rheumatis manu detersit, pene toties aliquem ex iis qui contra eum fuerant jugulari praecepit .

CAPUT XXXIII. De obitu Petri architae, et sacerdotio Serem.

Mortuo denique his diebus patriarcha Petro, Aquileiensis regimen Ecclesiae suscepit Serenus, qui fuit vir simplicitate praeditus, et ad Christi servitium pronus .

CAPUT XXXIV. Quomodo Philippicum Anastasius superavit.

At vero Philippicus, qui et Bardanis dictus est, postquam in imperiali dignitate confirmatus est, Cyrum, de quo dixeramus, de pontificatu ejectum, ad gubernandum monasterium suum, Pontum redire praecepit. Hic Philippicus Constantino papae litteras pravi dogmatis direxit, quas ille cum apostolicae sedis consilio respuit. Et hujus rei causa fecit picturas in porticu sancti Petri, quae gesta sex sanctarum synodorum universalium retinent. Nam et hujusmodi picturas, cum haberentur in urbe regia, Philippicus jusserat auferri, statuitque populus Romanus, ne haeretici imperatoris nomen, aut chartas, aut figuram solidi, susciperent. Unde nec ejus effigies in ecclesiam introducta est, nec nomen ad missarum solemnia prolatum. Hic cum annum unum et sex menses regnum gessisset, contra eum Anastasius, qui et Artemius dictus est, insurgens, eum regno expulit, oculisque privavit, nec tamen occidit. Hic Anastasius litteras Constantino papae Romam per Scholasticum patricium et exarchum Italiae direxit, quibus se fautorem catholicae fidei et sancti sexti concilii praedicatorem esse declaravit .

CAPUT XXXV. Quomodo Ansprandus, auxiliante sibi Theudeberto, cum Bojoariis Aripertum superavit, et de morte Ariperti in flumine; et de fuga germani ejus Cuniberti, et regno Ansprandi, et Luitprandi filii ejus.

Igitur postquam Ansprandus apud Bojoariam jam novem expletis annis exsulasset, promoto tandem Theudeberto decimo anno Bojoariorum, ductor exercitu venit Italiam, pugnavit cum Ariperto, et facta est ex utraque parte multa strages populorum. Sed quamvis ad extremum nox praelium diremisset, certum tamen est Bojoarios terga praebuisse, et Ariperti exercitum victorem ad castra remeasse. Sed dum Aripertus in castris manere noluisset, sed potius Ticinum civitatem introisset, et suis hoc facto desperationem, et adversariis audaciam, praebuit. Qui postquam in civitatem ingressus est, et sensisset quia pro hoc facto suum exercitum offensum haberet, mox arrepto consilio ut in Franciam fugeret, quantum sibi utile duxit, e palatio aurum sustulit. Qui dum trans fluvium Ticinum gravatus auro natare voluisset, ibi corruens suffocatus aquis exstinctus est. Cujus in crastinum diem corpus inventum, in palatio ornatum, ac deinde ad basilicam Domini Salvatoris, quam antiquitus Aripertus construxerat, perlatum, ibique sepultum est.

Hic in diebus quibus regnum tenuit noctu egrediens, et hac illacque pergens, quid de eo a singulis civitatibus diceretur per semetipsum explorabat, ac diligenter qualem justitiam singuli judices populo suo facerent investigabat. Hic advenientibus ad se exterarum gentium legatis, vilibus coram eis vestibus, sive pelliciis, utebatur, utque minus Italiae insidiarentur, nunquam eis pretiosa vina, vel caeterarum rerum delicias ministrabat.

Regnavit autem cum patre Ragunberto, sive solus, usque ad annum duodecimum. Fuit quoque vir pius, eleemosynis deditus, ac justitiae amator. In cujus temporibus, terrae ubertas nimia, sed tempora barbarica.

Hujus germanus Guntbertus eo tempore in Franciam fugiens, ibidem usque ad suae mortis diem permansit. Huic fuerunt filii tres, quorum qui major natu exstitit, Raginbertus nomine, nostris in diebus Aurelianensem civitatem rexit.

Post cujus Ariperti funus, Ansprandus, Langobardorum regno potitus, tres menses solummodo regnavit: vir per omnia egregius, et cujus sapientiae rari aequandi sunt. Cernentes Langobardi hujus interitum, Liutprandum ejus filium in regali constituunt solio. Quod Ansprandus dum adhuc viveret audiens, valde laetatus est.

CAPUT XXXVI. Quomodo Theodosius Anastasium superavit, et regnum invasit, et de inundatione Tiberis.

Hoc tempore Anastasius imperator classem in Alexandriam contra Saracenos direxit. Cujus exercitus ad aliud versus consilium, ab itinere medio Constantinopolitanam urbem regressus, Theodosium orthodoxum inquirens, imperatorem elegit, atque coactum in solio imperii confirmavit. Qui Theodosius apud Aream civitatem Anastasium gravi praelio vicit; datoque sibi sacramento, eum clericum fieri ac presbyterum fecit ordinari. Ipse vero ut regnum accepit, mox in regia urbe imaginem illam venerandum in qua sancta synodus erat depicta, et a Philippico fuerat dejecta, pristinum in locum erexit.

His diebus Tiberis fluvius ita inundavit, ut, alveum suum egressus, multa Romanae fecerit exitia civitati, ita ut in via Lata ad unam et semis staturam excresceret, atque a porta sancti Petri usque ad pontem Milvium aquae se distendentes conjungerent.

CAPUT XXXVII. De gente Anglorum, et rege Francorum Pippino, et bellis ejus, et quia ei Karolus suus filius successit.

His temporibus multi Anglorum gentis nobiles et ignobiles, viri et feminae, duces et primates, divini amoris instinctu Romam venire consueverunt.

Apud regnum Francorum tunc temporis Pippinus obtinebat principatum. Fuit autem vir mirae audaciae, qui hostes suos aggrediendo statim conterebat. Nam supra suum quemdam adversarium Rhenum transgressus, cum uno tantum satellite suo irruit, eumque in suo cubiculo residentem cum suis trucidavit. Bella quoque multa cum Saxonibus, et maxime cum Rathodo Frisionum rege, fortiter gessit. Hic et alios filios habuit, sed ex his Carolus praecipuus exstitit, qui ei post in principatu successit.

CAPUT XXXVIII. Quomodo Liutprandus rex Rotharit suum rebellem occidit, et de audacia ejusdem regis.

At vero Liutprandus rex cum in regno confirmatus esset, eum Rotharit ejus consanguineus perimere voluit. Is enim convivium ei in domo sua apud Ticinum praeparavit, in qua domo viros fortissimos, qui regem convivantem exstinguerent, armatos abscondit. Quod cum Liutprando nuntiatum fuisset, eum ad palatium suum evocari praecepit; quem, sicut ei dictum fuerat, loricam sub veste indutum ipse manu pertractans reperit. Qui Rotharit cum se detectum cognovisset, statim post se exsiliens spatam evaginavit, ut regem percuteret. E contra rex suum ensem vagina exemit. Tunc unus e regiis satellitibus, nomine Subo, Rotharit a tergo comprehendens, ab eo in fronte vulneratus est. Super quem Rotharit et alii insilientes eum ibidem occiderunt. Quatuor vero ejus filii qui non aderant, ubi inventi ibi perempti sunt.

Fuit autem rex Liutprandus, vir multae audaciae, ita ut cum eum duo armigeri ejus occidere cogitarent, et hoc ei perlatum fuisset, in profundissimam silvam cum eis solus egressus est, mox evaginatum gladium contra eos tenens, eisdem quia eum occidere cogitaverunt improperavit. Quod ut facere deberent hortatus est. Qui statim ejus pedibus provoluti, ei sunt cuncta quae machinati erant professi. Et de aliis quoque similiter fecit. Sed tamen confessis mox tantae malitiae culpam pepercit.

CAPUT XXXIX. De morte Gisulfi ducis Beneventani, et ducatu filii ejus Romoaldi.

Defuncto itaque Gisulfo Beneventanorum duce, Samnitum populus Romoaldum ejus filium ad regendum se sublimavit.

CAPUT XL. Quomodo beatus Petronax monasterium sancti Patris Benedicti apud Cassinum reparavit, et de monasterio sancti Vincentii.

 Circa haec tempora Petronax civis Brexianae urbis, divino amore compunctus, Romam venit, hortatuque tunc Gregorii apostolicae sedis papae, Cassinum castrum petiit, atque ad sacrum corpus beati Patris Benedicti perveniens, ibi cum aliquibus simplicibus viris, jam ante residentibus, habitare coepit, qui eumdem venerabilem virum Petronacem sibi seniorem statuerunt. Hic non post multum tempus, cooperante misericordia, et suffragantibus meritis beati Benedicti patris, jamque evolutis fere centum et decem annis, ex quo locus ille habitatione hominum destitutus erat, multorum ibi monachorum, nobilium et mediocrium, ad se concurrentium, Pater effectus, sub sancto regulae jugo, et beati Benedicti institutione, reparatis habitaculis, vivere coepit, atque hoc sanctum coenobium in statum quo nunc cernitur erexit. Huic venerabili viro Petronaci in sequenti tempore sacerdotum praecipuus, et Deo dilectus pontifex Zacharias plura adjutoria contulit, libros scilicet sanctae Scripturae, et alia quoque quae ad utilitatem monasterii pertinent; insuper et regulam, quam beatus Pater Benedictus suis sanctis manibus conscripsit, paterna pietate concessit.

Monasterium vero beati Vincentii martyris, quod juxta Vulturni Fluminis fontem situm est, et nunc magna congregatione refulget, a tribus nobilibus fratribus, hoc est, Tato, Taso, et Paldo, jam tunc aedificatum, sicut viri eruditissimi Autberti ejusdem monasterii abbatis, in volumine quod de hac re composuit, scripta significant.

Superstite sane adhuc beato papa Gregorio Romanae sedis, Cumanum castrum a Langobardis Beneventanis pervasum est; sed a duce Neapolitano noctu superveniente quidam ex Langobardis capti, quidam perempti sunt; castrum quoque ipsum a Romanis est receptum. Pro cujus castri redemptione pontifex septuaginta libras auri, sicut primitus promiserat, dedit .

CAPUT XLI. Quomodo defuncto imperatore Theodosio, Leo ei successit in regno.

Inter haec defuncto imperatore Theodosio, qui uno solummodo imperium rexerat anno, ejus in locum Leo Augustus subrogatur.

CAPUT XLII. Quomodo Carolus Francorum princeps Reginfridum superavit.

Apud Francorum quoque gentem Pippino vita exempto, ejus filius Carolus, de quo praemiseramus, licet per multa bella, et certamina, de manu Reginfridi principatum sustulit. Nam cum in custodia teneretur, divino nutu ereptus aufugit, ac primum contra Reginfridum cum paucis bis terque certamen iniit, novissimeque eum apud Vinciacum magno certamine superavit. Cui tamen unam, hoc est, Andegavensem civitatem ad habitandum concessit. Cunctam vero Francorum gentem, ipse gubernandam suscepit .

CAPUT XLIII. Quomodo Liutprandus rex donationem Ecclesiae confirmavit, et quomodo filiam Theudeberti in conjugium accepit.

 Eo tempore Liutprandus rex, donationem patrimonii Alpium Cottiarum Romanae Ecclesiae confirmavit. Nec multum post idem regnator Guntrudam filiam Bajoariorum ducis, apud quem exsularat, in matrimonium duxit, de qua unam solummodo filiam genuit.

CAPUT XLIV. Quomodo Faroaldus classem invasit, et quia Theudo Bojoariorum dux ad apostolorum limina Romam venit.

Per haec tempora Faroaldus Spoletanorum ductor classem Ravennatium civitatem invasit; sed jussu regis Liutprandi, eadem Romanis reddita est. Contra hunc Faroaldum ducem, filius suus Trasemundus insurrexit, eumque clericum faciens, locum ejus invasit. His diebus Theudo Bojoariorum gentis dux, orationis gratia, Romam ad beatorum apostolorum vestigia venit.

CAPUT XLV. Quod defuncto Sereno patriarcha, Calistus regimen Ecclesiae suscepit; et de bello Pemmonis adversus Slavos.

Apud Forum-Julii igitur, sublato e rebus humanis patriarcha Sereno, Calistus vir egregius, qui erat Tarvisianae Ecclesiae archidiaconus, annitente Liutprando principe, Aquileiensem Ecclesiam regendam suscepit. Quo, ut diximus, in tempore, Pemmo Forojulianis praeerat Langobardis. Is cum jam nobilium, quos cum suis natis nutrierat, filios ad juvenilem perduxisset aetatem, repente ei nuntius venit, immensam Slavorum multitudinem, in locum qui Lauriana dicitur adventasse. Cum quibus ille juvenibus super eosdem Sclavos tertio irruens, magna eos clade prostravit,

nec amplius ibi aliquis a parte Langobardorum cecidit, quam Sigualdus, qui erat jam aetate grandaevus. Iste namque in superiori pugna, quae sub Ferdulfo facta est, duos filios amiserat. Qui cum prima et secunda vice, juxta voluntatem suam, se de Sclavis ultus esset, tertia vice, prohibente duce, et aliis Langobardis, non potuit inhiberi, sed ita eis respondit: Jam satis, inquit, meorum filiorum mortem vindicavi, etiam si advenerit, laetus suscipiam mortem. Factumque est; et ipse solus in eadem pugna peremptus est. Pemmo vero cum multos inimicorum prostravisset, metuens ne aliquem suorum amplius in bello perderet, cum eisdem Sclavis in eodem loco pacis concordiam iniit, atque ex illo jam tempore magis ac magis coeperunt Sclavi Forojulianorum arma formidare.

CAPUT XLVI. De adventu Saracenorum in Hispaniam, et quomodo eos Carolus et Eudo in Gallia superaverunt.

Eo tempore gens Saracenorum in loco qui Septem dicitur ex Africa transfretantes, universam Hispaniam invaserunt. Deinde post decem annos cum uxoribus et parvulis venientes, Aquitaniam Galliae provinciam, quasi habitaturi, ingressi sunt. Carolus siquidem cum Eudone Aquitaniae principe tunc discordiam habebat. Qui tamen in unum se conjungentes, contra eosdem Saracenos pari consilio dimicarunt. Nam irruentes Franci super eos, trecenta septuaginta quinque millia Saracenorum interemerunt. Ex Francorum vero parte, mille et quingenti tantum ibi ceciderunt. Eudo quoque cum suis super eorum castra irruens, pari modo multos interficiens, omnia devastavit .

CAPUT XLVII. Quomodo Saraceni Constantinopolim obsederunt, et a Bulgaribus devicti sunt.

Hoc etiam tempore eadem Saracenorum gens cum immenso exercitu veniens, Constantinopolim circumdedit, ac per continuum triennium obsedit, donec multa instantia ad Deum clamantibus civibus, plurimi eorum fame et frigore, bello et pestilentia, perirent, ac sic pertaesi obsidionis, abscederent.

Qui inde egressi, Bulgarum gentem, quae est super Danubium, bello aggrediuntur. Et ab hac quoque victi, ad suas naves refugiunt, quibus cum altum peterent, ingruente subito tempestate, plurimi, etiam mersis sive contritis navibus, perierunt. Intra Constantinopolim vero trecenta millia hominum pestilentia interierunt.

CAPUT XLVIII. Quomodo Liutprandus rex corpus beati Augustini Ticinum advexit.

Liutprandus vero audiens quod Saraceni, depopulata Sardinia, etiam loca illa ubi ossa Augustini episcopi, propter vastationem barbarorum olim translata, et honorifice fuerant condita, foedarent, misit eo, et, dato magno pretio, accepit, et transtulit ea in urbem Ticinensem, ibique cum debito tanto Patri honore condidit. His diebus Narnia civitas a Langobardis pervasa est.

CAPUT XLIX. Quas civitates Romanorum Liutprandus rex invasit, et de deterioribus factis Leonis Augusti.

Eo tempore rex Liutprandus Ravennam obsedit, classem invasit atque destruxit. Tunc patricius Paulus ex Ravenna misit qui pontificem interimerent. Sed Langobardis pro defensione pontificis repugnantibus, Spoletanis in Salario ponte, et ex aliis partibus Langobardis Tuscis resistentibus, consilium Ravennatium dissipatum est.

Hac tempestate Leo imperator apud Constantinopolim sanctorum imagines depositas incendit. Romano quoque pontifici similia facere, si imperialem gratiam habere vellet, mandavit, sed pontifex hoc facere contempsit . Omnis quoque Ravennae exercitus, vel Venetiarum, talibus jussis uno animo restiterunt, et nisi eos prohibuisset pontifex, imperatorem super se constituere fuissent aggressi. Rex quoque Liutprandus castra Aemilia, Foronianum, et Montem Bellium, Buxeta et Persiceta, Bononiam et Pentapolim, Auxiniumque, invasit. Pari quoque modo tunc et Sutrium pervasit; sed post aliquot dies iterum Romanis redditum est. Per idem tempus Leo Augustus ad pejora progressus est, ita ut compelleret omnes Constantinopoli habitantes, tam vi quam blanditiis, ut deponerent, ubicunque haberentur, imagines tam Salvatoris quam sanctae ejus Genitricis, vel omnium sanctorum, easque in medium civitatis incendio concremari fecit. Et quia plerique ex populo tale scelus fieri praepediebant, aliquanti ex eis capite truncati, alii corporis parte multati sunt. Cujus errori Germanus patriarcha non consentiens, a propria sede depulsus est, et ejus in loco Anastasius presbyter ordinatus est.

CAPUT L. De Romoaldo Beneventano duce, et Gisulfo filio ejus.

Romoaldus denique dux Beneventi uxorem sortitus est, Guntbergam nomine, quae fuit filia Auronae Liutprandi regis sororis. De qua filium genuit, quem nomine sui patris Gisulfum appellavit. Habuit rursum post hanc et aliam conjugem, nomine Ravigundam, filiam Galdoaldi Brexiani ducis.

CAPUT LI. De inimicitiis Pemmonis contra Calistum patriarcham.

Gravis sane per idem tempus inter Pemmonem ducem et Calistum patriarcham discordiae rixa surrexit. Causa autem hujus discordiae ista fuit. Adveniens anteriore tempore Fidentius episcopus de castro Juliensi, cum voluntate superiorum ducum intra Forojuliani castri muros habitavit, ibique sui episcopatus sedem statuit. Quo vita decedente, Amator in ejus loco ordinatus est. Usque ad eumdem enim diem superiores patriarchae, quia in Aquileia, propter Romanorum incursionem, habitare minime poterant, sedem non in Foro-Julii, sed in Cormones, habebant . Quod Calisto, qui erat nobilitate conspicuus, satis displicuit, ut in ejus dioecesi, cum duce et Langobardis habitaret episcopus, et ipse tantum vulgo sociatus vitam duceret. Quid plura? Contra eumdem Amatorem episcopum egit, eumque de Forojulii expulit, atque in illius domo sibi habitationem statuit.

Hac de causa Pemmo dux, contra eumdem patriarcham cum multis nobilibus Langobardis consilium iniit, apprehensumque eum ad castellum Pontium, quod supra mare situm est, duxit, indeque eum in mare praecipitare voluit. Sed tamen, Deo inhibente, minime fecit, intra carcerem tamen eum retentum pane tribulationis sustentavit. Quod rex Liutprandus audiens, in magnam iram exarsit, ducatumque Pemmoni auferens, Ratchis ejus filium in ejus loco ordinavit. Tunc Pemmo cum suis disposuit ut in Sclavorum patriam fugeret; sed Ratchis ejus filius a rege supplicando obtinuit patri veniam, eumque in regis gratiam reduxit. Accepta itaque Pemmo fiducia quod nihil mali pateretur ad regem cum omnibus Langobardis cum quibus consilium habuerat perrexit. Tunc rex in judicio residens Pemmonem et ejus duos filios, Ratchait et Ahistulfum, Ratchis concedens, eos post suam sedem consistere praecepit. Rex vero, elevata voce, omnes illos qui Pemmoni adhaeserant nominative comprehendere jussit. Tunc Ahistulfus dolorem non ferens, evaginato pene gladio regem percutere voluit, nisi eum Ratchis suus germanus cohibuisset. Hoc modo iis Langobardis comprehensis, Hersemar, qui unus ex eis fuerat, evaginato gladio, multis insequentibus, ipse se viriliter defensans, in basilicam beati Michaelis confugit. Ac deinde solus regis indulgentia impunitatem meruit, caeteris longo tempore in vinculis excruciatis.

CAPUT LII. Bellum Ratchis contra Sclavos.

Ratchis denique apud Forum-Julii dux, ut dixeramus, effectus, in Carniolam, Sclavorum patriam, cum suis ingressus, magnam multitudinem Sclavorum interficiens, eorum omnia devastavit. Ubi cum Sclavi super eum subito irruissent, et ipse adhuc lanceam suam ab armigero non abstulisset, eum qui primus ei occurrit, clava quam manu gestabat, percutiens, ejus vitam exstinxit.

CAPUT LIII. Quomodo Rex Liutprandus Pippino Caroli regis filio capillum totondit.

Circa haec tempora Carolus, princeps Francorum, Pippinum suum filium ad Liutprandum direxit, ut ejus juxta morem capillum susciperet. Qui ejus caesariem incidens, ei pater effectus est, multisque eum ditatum regiis muneribus, genitori remisit

CAPUT LIV. Saraceni rursum Gallias repetentes a Francis superantur, et quomodo Liutprandus in solatium Francorum ivit.

Per idem tempus Saracenorum exercitus, rursum in Galliam introiens, multam devastationem fecit. Contra quos Carolus non longe a Narbona bellum committens, eos sicut et prius, maxima caede prostravit. Iterato Saraceni Gallorum fines ingressi, usque ad Provinciam venerunt, et capta Arelate, omnia circumquaque demoliti sunt. Tunc Carolus legatos cum muneribus ad Liutprandum regem mittens, ab eo contra Saracenos auxilium poposcit. Qui nihil moratus, cum omni Langobardorum exercitu in ejus adjutorium properavit. Quo comperto, gens Saracenorum mox ab illis regionibus aufugit. Liutprandus vero cum omni suo exercitu ad Italiam rediit.

Multa idem regnator contra Romanos bella gessit, in quibus semper victor exstitit, praeter quod semel in Arimino, eo absente, ejus exercitus caesus est, et alia vice cum apud vicum Pilleum, rege in Pentapoli demorante, magna multitudo horum qui regi munuscula, vel xenia, vel singularum Ecclesiarum dona deferebant a Romanis irruentibus caesa vel capta est. Rursus cum Ravennam Hildebrandus regis nepos et Peredeo Vincentinus dux obtinerent, irruentibus subito Veneticis, Hildebrandus ab eis captus est, Peredeo viriliter pugnans occubuit. In sequenti quoque tempore Romani solita elatione turgidi, congregati universaliter, habentes in capite Agathonem Perusinorum ducem, venerunt ut Bononiam comprehenderent, ubi tunc Walcari, Peredeo et Rothari morabantur in castris. Qui super Romanos irruentes, multam de eis stragem fecerunt, reliquosque fugam petere compulerunt .

CAPUT LV. De Trasemundo duce Spoletano, et Gisulfo Beneventano, et Gregorio et regno Hilprandi.

His diebus Trasemundus contra regem rebellavit. Super quem rex cum exercitu veniens, ipse Trasemundus Romam fuga petiit. In cujus loco Hildericus ordinatus est.

Mortuo autem Romualdo juniore Beneventanorum duce, qui viginti et sex ducatum tenuerat annis, Gisulfus ejus filius adhuc parvulus remansit. Contra quem aliqui insurgentes, eum moliti sunt exstinguere. Sed Beneventanorum populus, qui suis ductoribus semper fidelis exstitit, eos peremerunt, sui ducis vitam servantes. Qui Gisulfus cum propter aetatem puerilem idoneus ad tantum populum regendum non esset, Liutprandus rex Beneventum tunc veniens, eum exinde abstulit, et apud Beneventum suum nepotem Gregorium ducem ordinavit. Cui in matrimonio uxor sociata Giselberga nomine fuit. Ita rex Liutprandus rebus compositis, ad suum solium remeavit. Gisulfumque suum nepotem paterna pietate erudiens, ei Conibergam, nobili ortam progenie, in matrimonium junxit. Ipse rex eo tempore in languorem decidens, morti approximavit.

Quem Langobardi vita excedere existimantes, ejus nepotem Hildeprandum foras muros civitatis, ad sanctae Dei genitricis ecclesiam, quae ad Perticas dicitur, in regem levaverunt. Cui dum contum, sicut moris est, traderent, in ejus conti summitate, cuculus avis volitando veniens, insedit. Tunc aliquibus prudentibus hoc portento visum est significari, ejus principatum inutilem fore. Rex autem Liutprandus cum hoc cognovisset, non aequo animo accepit; tamen de infirmitate convalescens, eum regni sui consortem habuit.

Evolutis dehinc aliquot annis, Trasemundus, qui Romam fugerat, Spoletum rediens, Hildericum exstinxit, rursumque contra regem rebellionis audaciam sumpsit.

CAPUT LVI. Quia mortuo Gregorio Gothschalcus in Benevento dux factus est; et quomodo rex Liutprandus bellum in Pentapoli gessit.

At vero Gregorius dum apud Beneventum annis septem ducatum gessisset, vita exemptus est. Post cujus obitum Godeschalcus dux effectus, annis tribus Beneventanis praefuit; cui in conjugio uxor sociata nomine Anna fuit. Rex ergo Liutprandus talia de Spoleto, sive Benevento, audiens, rursum cum exercitu Spoletum petiit. Qui Pentapolim veniens, dum a Fano civitate forum Sempronii pergeret, in silvam quae in medio est, Spoletani se cum Romanis sociantes, magna incommoda regis exercitui intulerunt. Qui rex in novissimo loco Ratchis ducem et ejus fratrem Ahistulfum, cum Forojulianis constituit. Supra quos Spoletani et Romani irruentes, aliquos ex eis vulneraverunt. Sed tamen Ratchis cum suo germano et aliquibus viris fortissimis omne illud pugnae pondus sustinentes, viriliterque certantes, multisque trucidatis, se suosque inde, praeter, ut dixi, paucos sauciatos, exemerunt. Ibi quidam Spoletanorum fortissimus, Berto nomine, nominative Ratchis acclamans, armis instructus super eum venit. Quem Ratchis subito percutiens, equo dejecit. Cumque ejus socii eum perimere vellent, eum pietate solita fugere permisit. Qui manibus pedibusque reptans silvam ingressus evasit.

Super Ahistulfum vero in quodam ponte duo fortissimi Spoletani a tergo venientes, unum eorum adversa cuspide feriens, de eodem ponte dejecit; alterum vero subito ad eum conversus, vita privatum post socium mersit.

CAPUT LVII. Liutprandus quid Spoleti egerit. Godeschalcus, audiens adventum ejus Beneventum, fugiens a Beneventanis exstinctus est.

At vero Liutprandus, Spoletum perveniens, Trasemundum ducatu expulit, eumque clericum fecit. Cujus in loco Agibrandum suum nepotem constituit. Cum vero Beneventum properaret, Godeschalcus, audito ejus adventu, navem conscendere atque in Graeciam fugere molitus est. Qui postquam uxorem et cunctam supellectilem suam in navim imposuisset, et novissime ille ascendere vellet, irruentibus Beneventanis Gisulfi fidelibus, exstinctus est. Uxor sane illius cum omnibus quae habebat Constantinopolim perlata est.

CAPUT LVIII. Idem quid Beneventi egerit. De Baodolino mirae sanctitatis viro. Huic par Theudelapius, et Petrus Ticinensis episcopus.

Tunc rex Liutprandus Beneventum perveniens, Gisulfum suum nepotem iterum in loco proprio ducem constituit. Rebusque ita compositis, ad suum palatium remeavit.

Hic gloriosissimus rex multas in Christi honore per singula loca ubi degere solebat basilicas construxit. Hic monasterium beati Petri, quod foras muros Ticinensis civitatis situm est, et coelum Aureum appellatur, instituit. In summa quoque Bardonis alpe monasterium quod Bercetum dicitur aedificavit. In Olonna nihilominus suo probastio miro opere, in honorem sancti Anastasii martyris, Christo domicilium statuit, in quo et monasterium fecit. Pari etiam modo multa per loca singula divina templa instituit.

Intra suum quoque palatium oraculum Domini Salvatoris aedificavit, et quod nulli alii reges habuerant, sacerdotes et clericos instituit, qui ei quotidie divina officia decantarent.

Hujus regis temporibus fuit in loco cui Forum nomen est, juxta fluvium Tanarum, vir mirae sanctitatis Baodolinus nomine, qui multis miraculis, Christi gratia suffragante, refulsit. Qui saepe futura praedixit, absentia quoque quasi praesentia nuntiavit. Denique cum rex Liutprandus in Urbem silvam venatum isset, unus ex ejus comitibus, cervum sagitta percutere nisus, ejusdem regis nepotem, hoc est, sororis ejus filium, Aufusum nomine, nolens sauciavit. Quod rex cernens, valde enim eumdem puerum amabat, cum lacrymis ejus incommodum lamentari coepit, statimque unum e suis equitem misit, qui ad virum Dei Baodolinum curreret, eumque peteret, ut pro vita ejusdem pueri Christum supplicaret. Qui cum ad servum Dei pergeret, puer defunctus est. Cui Christi famulus ad se pervenienti, ita dixit: Scio quam ob causam veneris, sed illud quod postulas jam fieri non potest, quia puer ille defunctus est. Quod cum is qui missus fuerat regi quod a servo Dei audierat renuntiasset, rex licet doluerit quod effectum supplicationis suae habere non potuit, tamen quia vir Domini Baodolinus spiritum prophetiae habuerit, aperte cognovit.

Huic quoque non dissimilis apud Veronensem civitatem Theudelapius nomine fuit, qui inter miranda quae patrabat praesago etiam spiritu multa quae erant ventura praedixit. Eo quoque tempore floruit vita, vel actibus, Ticinensis Ecclesiae episcopus Petrus, qui quia regis erat consanguineus, ab Ariperto quondam rege apud Spoletum exsilio fuerat retrusus. Huic beati martyris Sabini ecclesiam frequentanti isdem venerabilis martyr praenuntiavit, quod episcopus apud Ticinum futurus esset. Qui postea, cum id fuisset factum, basilicam eidem beato martyri Sabino, in solo proprio, apud eamdem civitatem construxit. Hic inter reliquas optimae vitae quas habuit virtutes, etiam virginitatis flore decoratus enituit. Cujus nos aliquod miraculum, quod posteriori tempore gestum est, in loco proprio ponemus.

At vero Liutprandus, postquam triginta et uno anno, septemque mensibus, principatum obtinuit, jam aetate maturus, hujus vitae cursum explevit. Corpusque ejus in basilica beati Adriani martyris, ubi et ejus requiescit genitor, sepultum est. Fuit autem vir multae sapientiae, consilio sagax, pius admodum, et pacis amator; bello potens, delinquentibus clemens, castus, pudicus, orator pervigil, eleemosynis largus, litterarum quidem ignarus, sed philosophis aequandus, nutritor gentis, legum augmentator. Hic initio regni sui, Bojoariorum plurima castra cepit, plus semper orationibus, quam armis fidens, maxima semper cura Francorum Avarumque pacem custodiens.

 

 

XVI.

Dans ce temps-là il arriva que les Rois Francs des Gaules dégénérèrent de la valeur et de la Science de leurs ancêtres. Les Maires du Palais commencèrent alors à s'attribuer toute l'autorité royale et enfin le royaume passa sous leur puissance.

Alors le Maire du Palais était Arnulf, homme agréable à Dieu et remarquable par sa sainteté. Après avoir joui de la gloire du Siècle il se voua au service des Lépreux. Il y a un livre des miracles qu'il a opéré dans son Evêché de Metz, et j'en ai parlé moi même dans un livre que j'ai écrit sur les Evêques de cette ville à la réquisition d'Agilgram Archevêque de cette même église, homme d'une douceur et d'une sainteté admirable.

XVII.

Cunibert mourut après avoir régné douze ans. Il avait construit un monastère en l'honneur de saint Grégoire dans le champ de Coronata où il avait combattu contre Alachis. C'était un homme élégant, illustre par sa bonté et bon guerrier. Il fut enterré près de la Basilique du saint Sauveur, que son aïeul avait autrefois construit à savoir Aripert. Son successeur fut son fils Liutbert encore enfant, dont Asprand fut tuteur.

XVIII.

 Ensuite huit mois se passèrent et puis parut Ragunbert Duc de Turin, il était fils du Roi Godebert et était encore très enfant lorsque celui-ci fût tué par Grimoald. Ragunbert attaqua près de Novarre Ansprand et Rotharit Duc de Bergame. Il les vainquit et s'empara du royaume, mais il mourut dans la même année.

XIX.

Alors Aripert se prépara de nouveau à la guerre et combattit contre le Roi Liutbert près de Pavie contre Ansprand, Otton, Tazon, Rotharis et Faron ; mais il les vainquit tout et s'empara de la personne du petit Liutbert. Ansprand s'enfuit dans l'île de Côme et s'y fortifia.

XX.

Le Duc Rotharit étant rentré dans la ville de Bergame, s'y empara du Royaume. Le Roi Aripert marcha contre lui avec une forte armée, prit Lodi, et mit le siège devant Bergame. Il battit les murailles avec des béliers et d'autres machines, et enfin il prit la ville. Rotharit le pseudo-Roi eut la tête et la barbe rasée et fut exilé à Turin où il le fit mourir peu de jours après. Il fit aussi mourir Liutbert comme il était dans un bain.

XXI.

Il envoya aussi une armée contre Ansprand dans l'île de Corne. Alors Ansprand s'enfuit dans l'île de Ciavena, puis il passa par Coire ville des Rhètes, et vint chez Théodebert Duc des Bavarois et il y passa neuf ans. L'armée d’Aripert prit l'île qu'Ansprand avait fortifiée et détruisit le Bourg qui y était.

XXII.

Alors le roi Aripert, quand il fut confirmé dans sa souveraineté, il fit arracher les yeux de Sigiprand, le fils d'Ansprand, et supplicia de diverses façons tous ceux qui avaient un lien du sang avec ce dernier. Il maintint aussi Liutprand, le fils cadet d’Ansprand, en prison ; mais parce qu'il le considérait comme une personne sans importance et encore un simple adolescent, non seulement il ne lui infligea aucun sévice corporel, mais encore croyons que ce fut le commandement de Dieu Tout-Puissant qui le prépara à diriger le royaume. Puis Liutprand alla voir son père en Bavière ; cette venue lui causa une joie inestimable. Cependant, le roi Aripert fit saisir la femme d’Ansprand, du nom de Theodorada, et quand elle, avec son entêtement feminin, se vanta qu'elle serait reine, il lui ôta la beauté de son visage, en lui faisant couper nez et oreilles. De même la sœur de Liutprand, appelée Aurona, fut mutilée pareillement.

XXIII.

A cette époque, en Gaule, dans le royaume des Francs, Anschis (3) le fils d'Arnulf, dont on pense que le nom provient du Troyen Anchise, dirigea le royaume sous le titre d'intendant du palais.

XXIV.

Aldon mourut dans le Frioul, c'est celui que nous avons dit avoir été conservateur du lieu. — Son successeur fui Ferdulf, natif de Ligurie, nomme superbe et orgueilleux. Il voulut avoir la gloire de vaincre les Slaves, et attira de grandi maux sur lui et sur tout le Frioul. Il encouragea lui même et récompensa quelques Slaves pour conduire l'armée des Slaves dans une certaine province. Ce qu'ils firent, et voici quelle fut la cause de cette grande calamité: Des petits Larrons Slaves tombèrent sur des pâtres qui conduisaient leurs troupeaux dans les environs, et en enlevèrent une partie. Le recteur de ce lieu que dans leur langue ils appellent Seuldhaïs, était un homme noble, brave et puissant, il se mit à la poursuite des petits Larrons, mais il ne pût les atteindre comme il revenait de sa vaine poursuite, il rencontra le Duc Ferdulf. Or il faut savoir que ce Sculdhaïs s'appelait Argaïd, et Ferdulf demanda ce que l'on avait fait des petits larrons, et Argaïd lui répondit qu'ils avaient échappés. Alors Ferdulf s'indigna et parla ainsi. Tu ne saurais te conduire en brave toi dont le nom dérive d’Arga. — Argaïd qui était très brave se fâcha aussi et dit: J'espère Ferdulf que toi et moi, nous ne sortirons pas de cette vie avant d'avoir fait voir qui de nous deux est Arga. — Ils se dirent l'un à l'autre quelques injures. Puis quelques jours après, les Slaves vinrent avec une puissante armée ; car Ferdulf les avait appelés, ils posèrent leur camp sur une montagne d'un accès difficile. Le Duc Ferdulf étant venu avec son armée, commença à faire le tour de cette montagne, comme pour les attaquer avec avantage. Alors Argaïd lui dit: O Duc Ferdulf, rappelez-vous que vous m'avez appelle lâche, inutile, et Arga ; à présent que la colère de Dieu tombe sur celui de nous deux, qui arrivera le dernier à ces Slaves. — Après avoir dit cela Argaïd poussa son cheval droit à l'endroit le plus escarpé de la montagne. Ferdulf croyant qu'il lui serait honteux de faire moins qu’Argaïd, poussa également son cheval, et son armée le suivit. Les Slaves voyant cette manœuvre se préparèrent à les combattre à coups de pierres et de haches, et ils les tuèrent presque tous. Ferdulf et Argaïd y périrent tous les deux avec toute la noblesse du Frioul.[1]

Il y eut cependant une belle action faite par Munichia, qui fut ensuite père de Pierre Duc de Frioul, et de Urs Duc de Cenete. Un Slave lui avait lié les mains, et lui avec ses mains liées arracha la lance des mains du Slave, le frappa et se précipitant dans les sentiers escarpés il échappa heureusement. Nous rapportons ceci afin que chacun prenne garde que pareille chose ne lui arrive.

XXV.

Le Duc Ferdulf étant mort, Corvulus fut mis en sa place ; mais ayant offensé le Roi il eut les yeux crevés, et vécut dans l'ignominie.

XXVI.

Ensuite Pemmo eut le Duché. Ce fût un homme ingénieux et utile à sa Patrie. Son père était de Belluno ; mais y ayant fait une sédition, il vint dans le Frioul ou il vécut en paix. Ce Pemmo eut une femme appelée Ratberge, qui avait un visage lait et rustique, c'est pourquoi elle priait souvent son mari de la renvoyer et de prendre une autre femme, plus digne d'un Duc aussi grand. Mais lui qui était un homme sage répondait que ce n'était pas la beauté qu'il estimait, mais les mœurs, l'humilité et la modeste pudeur. Pemmo eut de cette femme trois fils Ratchis, Ratchaït et Astolf hommes vaillants, dont la naissance changea en gloire, l'humilité de leur mère. Ce Duc rassembla tous les fils de ceux qui avaient été tués dans la guerre contre les Slaves, et les éleva avec ses propres enfants sans y mettre aucune différence.

XXVII.

Dans ce temps-là Gisulf, chef des Bénéventins prit Sura ville des Romains, Hirpinos, et Arcom. Ce même Gisulf envahit la Campanie du temps du Pape Jean. Il commit des incendies et des déprédations. Il pénétra même jusqu'au lieu appelle Hornea Castra et personne ne pût lui résister. Le Pontife lui envoya des prêtres chargés de dons apostoliques, il racheta tous les captifs qu'il avait fait et l'engagea à s'en retourner chez lui.

XXVIII.

Dans ces temps-là Aripert Roi des Lombards rendit au saint siège le patrimoine des Alpes Cotiennes, que les Lombards avaient usurpé et gardé longtemps. Il fit écrire cette donation en lettres d'or et l'envoya à Rome. Dans ces temps-là deux Rois Saxons se rendirent à Rome pour y baiser la trace des pas des Apôtres. Et ils eurent le bonheur de mourir dans cette occupation,

XXIX.

Dans ces temps-là Benoît Archevêque de Milan se rendit à Rome, et plaida pour l'église de Pavie ; mais il perdit son procès, car les Evêques de Pavie ont toujours été consacrés par l'église de Rome. Le vénérable Archevêque Benoît fût un homme d'une excellente sainteté, et respecté de toute l'Italie.

XXX.

Trasemund Duc de Spolète mourut, et son fils Faroald lui succéda; mais le pays fut gouverné par Wachilap frère de Trasemund.

XXXI.

Justinien chassé de l'Empire vivait dans le Pont, et ayant trouvé le moyen de gagner Terbellis Roi des Bulgares celui-ci le rétablit sur le trône et Justinien fit périr tous les Patrices qui lui avaient été contraires. Il fit prendre Léon et Tibère qui avaient usurpé sa place, et les fit égorger dans le cirque en présence de tout le peuple. Il fit crever les yeux à Gallicinus Patriarche de Constantinople et l'envoya à Rome, et il mit à sa place l'Abbé Cyrus qui l'avait suivi dans son exil. Puis il ordonna au Pape Constantin de venir le trouver, le Pape vint, Justinien le reçut honorablement et le renvoya, et même se prosterna devant lui demandant de prier pour les péchés de son pays, et il confirma tous les privilèges de son église. Le Pape voulut empêcher Justinien d'envoyer une armée contre Philippique; mais il ne put obtenir cette faveur.

XXXII.

L'armée envoyée contre Philippique prit parti pour lui, et le proclama Empereur. Philippique marcha sur Constantinople. Justinien l'attendit à douze milles de la ville, et lui livra bataille; mais il fut vaincu et tué. Justinien régna cette seconde fois six ans conjointement avec son fils Tibère, à qui Léon avait fait couper les narines. Lorsqu'ensuite Tibère remonta sur le trône, toutes les fois qu'il s'essuyait le nez avec la main, ou presque toutes les fois, il fit égorger quelqu’un de ceux qui avaient été contre lui.

XXXIII.

Alors mourut Pierre Patriarche d'Aquilée, et Sérénus lui succéda, c'était un homme doué d'une sainte simplicité, et tout à fait dévoué au service de Jésus Christ.

XXXIV.

Philippique que l'on appelle aussi Bardane, s'étant affermi sur le trône impérial, déposa le Patriarche Cyrus et l'envoya gouverner son monastère.

Philippique envoya au Pape Constantin des lettres d'un mauvais dogme, qu'il rejeta par le conseil du siège Apostolique. C'est alors qu'il fit peindre dans le Portique de saint Pierre, les gestes des six premiers conciles œcuméniques. De semblables peintures existaient dans la ville royale, et Philippique les avait enlevées. C'est pourquoi le peuple Romain statua que les solds, ne devaient recevoir ni les chiffres, ni le nom, ni la figure d'un Empereur Hérétique. C'est pourquoi son effigie, ne fût pas placée dans l'église, ni son nom proclamé, pendant la messe.

Philippique Bardane régna un an et six mois, alors Anastase Artémius se révolta contre lui, et l'ayant vaincu lui fit crever les yeux. Anastase envoya à Rome, Scholastique Patrice et Exarque d'Italie, avec des lettres pour le Pape Constantin, où il se déclarait fauteur de la foi catholique et prédicateur du sixième concile.

XXXV.

Ansprand était déjà depuis neuf ans en Bavière lorsque Theudebert Duc des Bavarois entra en Italie avec une armée, et livra bataille à Aripert. Le carnage y fût très grand de part et d'autre. L'on combattit jusques à la nuit, cependant il est sûr que ce sont les Bavarois qui ont fui. Mais ensuite Aripert voulut rentrer dans Pavie ; ce qui désespéra les siens et accrut l'audace des Ennemis. Aripert étant donc rentré dans la ville, apprit que son armée désapprouvait sa retraite, c'est pourquoi il se détermina à s'enfuir en France, et il enleva dans le Palais autant d'or qu'il put; mais comme il voulut traverser le Tessin à la nage, l'or qu'il avait sur lui le fit aller à fond et il périt dans les eaux. Le lendemain son corps fut trouvé dans le Palais tout habillé, puis il fut enterré dans l'église du saint Sauveur.

Tandis qu’Aripert régnait il avait la coutume de sortir la nuit et d'aller çà et là, pour savoir ce que l'on disait de lui dans les différentes villes de son royaume, et de quelle manière l'on y rendait la justice au peuple. Une -autre de ses coutumes, c'est que lorsqu'il avait à recevoir les Ambassadeurs des nations étrangères. Il mettait des habits usés et de mauvaises pelisses. Jamais il ne leur faisait donner du bon vin, ni autres délices de cette nature, et par là il voulait détourner les peuples de faire la conquête de l'Italie.

Il régna d'abord avec son père Ragumbert et ensuite seul, le tout ensemble douze ans. Ce fut un homme pieux, charitable et ami de la justice, sous son règne il y eut de bonnes récoltes ; mais les temps étaient Barbares. Sed tempore Barbarica.

Gundebert frère d’Aripert s'enfuit en France et y resta jusqu'à sa mort. Il eut trois fils ; l'ainé qui s’appelait Ragimbert à eu de nos jours le gouvernement d'Orléans.

Ansprand ne régna que trois mois, ce fut un homme de toute manière très accompli, et peu de gens purent se comparer à lui pour la sagesse. Les Lombards voyant qu'il allait mourir, couronnèrent à sa place son fils Liutprand, et Ansprand qui vivait encore s'en réjouit beaucoup.

XXXVI.

Dans ce temps-là l'Empereur Anastase envoya une flotte contre les Sarazins d'Alexandrie; mais cette armée étant à moitié chemin retourna à Constantinople et demanda pour Empereur Orthodoxe Théodose. Celui-ci vainquit Anastase près d'Area — et le fit tout de suite ordonner prêtre, lui-même alla à Constantinople où il fit tout de suite remettre à sa place la vénérable image qui représentait le saint concile, et que Philippique avait fait ôter.

Dans ces jours-là le Tibre inonda tellement qu'il sortit tout à fait de son lit et fit beaucoup de dommages à Rome. Dans la via lata il y avait de l'eau à la hauteur d'un homme et demi. Et les eaux en attendant se joignirent depuis la porte de saint Pierre jusques au Pont Milvius.

XXXVII.

Dans ces temps-là beaucoup d'Angles nobles et roturiers, hommes et femmes, Ducs et principaux vinrent à Rome, poussés par l'instinct d'un divin amour.

Alors Pépin gouvernait le royaume des Francs, c'était un homme d'une audace singulière, qui attaquait ses ennemis et les terrassait à l’instant. Une fois qu'un de ses ennemis était campé de l'autre côté du Rhin, il passa ce fleuve avec un seul de ses gardes, entra dans sa tente et le tua avec tous ceux qui y étaient. Il fit beaucoup de guerres aux Saxons, et particulièrement à Rathod, Roi des Frisons. Il eut plusieurs fils dont le plus Illustre est Charles qui lui a succédé.

XXXVIII.

Liutprand ayant été confirmé dans le royaume, son parent Rotharit voulut le faire périr. A cet effet il l'invita à Pavie à un grand festin et cacha dans la maison des gens qui devaient le faire périr tandis qu'il serait à table. Liutprand l'ayant su, fit venir chez lui Rotharit. — Il lui tâta le corps et vit qu'il avait une cuirasse sous son habit. Rotharit se voyant découvert sauta en arrière et tira son épée pour tuer le Roi. Le Roi tira aussi son épée, un garde du Roi appelle Subo, saisit Rotharit par derrière, et en fut blessé au front, puis d'autre tombèrent sur Rotharit, et le tuèrent. Il avait quatre fils qui étaient absent; on les tua là où on les trouva.

Le Roi Liutprand avait un grand courage, une fois on lui dit que deux de ses écuyers voulaient le tuer. Alors il alla avec eux dans le lieu le plus retiré d'une forêt, et ayant tiré son épée, il leur dit d'essayer de lui ôter la vie. Les deux écuyers tombèrent à ses pieds et lui découvrirent toute la conspiration. Il fit souvent de pareilles choses; mais il pardonnait à ceux qui s'avouaient coupables.

XXXIX.

Gisulf Duc de Bénévent étant mort, le peuple Samnite, élut en sa place son fils Romuald.

XL.

Vers ces temps-là Petronax citoyen de Bresce, vint à Rome par dévotion. Le Pape Grégoire l'exhorta à se rendre au mont Cassin. Il y alla, et ayant vu le corps de saint Benoît, il se détermina à y rester avec quelques hommes simples qui l'élurent pour leur ancien. Alors il y avait déjà près de cent et dix ans que ce lieu était désert. Mais le vénérable Petronax y attira de nouveau des habitants nobles et roturiers, séculiers et moines, et le mit sur le pied où il est à présent. Dans la suite le Pape Zacharie fit présent à Pertinax de beaucoup de choses utiles pour son couvent comme les livras de la sainte écriture, la règle de saint Benoît écrite de sa propre main, et d'autres écrits.

Pour ce qui est du monastère de saint Vincent sur le fleuve Vulturne, que nous voyons briller par la présence d'une si nombreuse congrégation, il a été fondé par trois nobles frères, Tato, Taso et Paldo, ainsi qu'il est écrit dans le livre qui en a été composé par le savant Autbert Abbé de ce même monastère.

Comme le Pape Grégoire était encore en vie le château de Cumes fut envahi par les Lombards de Bénévent; mais le Duc de Naples y vint de nuit, l'ôta aux Lombards et le rendit aux Romains. Le Pape lui donna pour cela soixante et dix livres d'or, ainsi qu'il le lui avait promis.

XLI.

L'Empereur Théodose mourut après avoir régné une seule année. Léon Auguste fut mis à sa place.

XLII.

Chez les Francs, Pépin mourut, et son fils Charles lui succéda ; mais il ne régna qu'après avoir arraché le royaume des mains de Reginfred. Reginfred le retenait prisonnier, il s'échappa comme par miracle, rassembla quelques troupes et combattit deux où trois fois contre Reginfred, enfin il le vainquit à Vinciacun. Cependant il lui permit de vivre dans la ville d'Angers. Lui même commença à gouverner toute la nation des Francs.

XLIII.

Dans ce temps-là le Roi Liutprand confirma à l'Eglise la donation des Alpes Cotiennes. Peu de temps après il épousa Guntrada fille du Duc des Bavarois, qu'il avait connu lors de son exil, il en eut une seule fille.

XLIV.

Dans ce temps-là, Faroald Duc de Spolète, vint par mer à Ravenne et s'empara de cette ville; mais elle fut rendue aux Romains par ordre de Roi Liutprand, Trasemund fils de Faroald se révolta contre son père et le força à se faire moine. Dans ces jours-là Thendo Duc des Bavarois vint à Rome par dévotion.

XLV.

Dans le Frioul le Patriarche Sérénus étant mort, le Roi Liutprand favorisa l'élection de Calliste homme excellent qui était archidiacre de l'Eglise d'Aquilée. Dans ce temps-là Pemmo gouvernait les Lombards du Frioul. C'est celui que nous avons dit avoir fait élever avec ses fils, ceux des nobles Lombards, tués dans la bataille contre les Slaves. Tout ces enfants étaient déjà grands, et voila qu'on lui annonce qu'une immense multitude de Slaves est venue à l'endroit appelé Lauriana. Pemmo se mit à la tête des jeunes gens et fit trois attaques contre les Slaves, dont il fit un grand carnage.

Du côté des Lombards personne ne périt que le vieux Sigwald, Celui-ci avait perdu deux fils dans l'ancienne bataille qui eut lieu sous Ferdulf. Cette fois-ci voulant se venger il fit la première et la seconde attaque. A la troisième le Duc voulut l'empêcher d'aller, mais il répondit ainsi: J'ai vengé la mort de mes fils et si je meurs je mourrai content. Aussi il fut le seul qui périt dans ce combat. Pemmo ne voulant aussi perdre personne de plus, fit la paix avec les Slaves, sur le champ même de bataille, et depuis ce temps-là, les Slaves ont commencé à craindre les Lombards du Frioul

XLVI.

Dans ce temps-là, la nation des Sarrazins traversa le détroit dans le lieu appelle septem, et envahit toute l'Espagne. Dix ans après ils entrèrent dans l’Aquitaine avec leurs femmes, et leurs enfants comme s'ils eussent voulu habiter cette province. Dans ce temps-là Charles était brouillé avec Eude Prince d'Aquitaine, mais ils se réconcilièrent et se réunirent pour combattre les Sarrazins. Les Francs les attaquèrent et en tuèrent trois cent soixante et quinze mille, et ils ne perdirent que mille et cinq cent hommes. Pendant ce temps-là Eude attaqua le camp des Sarrazins, et y fit aussi un grand massacre.

XLVII.

Dans ce temps-là la nation des Sarrazins vint avec une flotte immense et entoura Constantinople, le siège dura trois ans. Enfin les citoyens élevant sans cesse leurs prières vers Dieu, il permit que beaucoup de Sarrazins périssent par la faim, le froid, la guerre et la peste, ainsi ils se retirèrent.

Puis les Sarrazins ayant quitté Constantinople allèrent attaquer les Bulgares qui sont sur le Danube; mais ayant été repoussés il furent obligés de gagner le large, et une tempête qui vint les assaillir détruisit la plus grande partie de leur flotte. Déjà trois cent mille Sarrazins étaient morts de la peste près de Constantinople.

XLVIII.

Liutprand ayant su que les Sarrazins qui ravageaient la Sardaigne, avaient même souillé les lieux ou l'on conservait les os de saint Augustin. Il y envoya et les ayant achetés à haut prix, il les plaça honorablement dans la ville de Pavie. Dans ce temps-là les Lombards s'emparèrent de la ville de Narni.

XLIX.

Dans ce temps-là le Roi Liutprand assiégea Ravenne, attaqua et détruisit la flotte de cette ville. Alors aussi Paul Patrice de Ravenne, envoya des gens pour tuer le Pontife; mais le mauvais dessein des Ravennais fut anéanti, parce que les Lombards de Spolète les repoussèrent sur le Pont Salarius et les Lombards de Toscane résistèrent dans les autres endroits.

Dans ce temps-là, Léon Empereur de Constantinople brûla les images qui étaient déposées dans un endroit particulier, et fit dire au Pape, qu'il eut à en agir de même, s'il voulait acquérir les bonnes grâces Impériales ; mais le Pape méprisa ses ordres. L'armée de Ravenne et celle des Venises en firent de même, et auraient élu un autre Empereur; si le Pape ne les eut retenu. Le Roi Liutprand s'empara de Emilie, Foronianum, Monte bello, Buxeta, Persiceta, Bologne et de la Pentapole avec Auxinium. Alors il s'empara aussi de Sutrium, mais après quelques jours on les rendit aux Romains. Cependant Léon continua à se corrompre dans la foi, et employa tous les moyens de contrainte et de persuasion, pour engager les habitants à ôter et déposer toutes les images du Sauveur, de la Vierge et des saints. Puis il les fit brûler au milieu de la ville. Et comme plusieurs ne voulurent point se rendre coupable d'un pareil crime, il fit couper la tête aux uns et en fit mutiler d'autres. Le Patriarche Grégoire ne voulut point souscrire à de pareilles erreurs.

L.

Romuald Duc de Bénévent épousa Guntberge fille d'Aurone sœur du Roi Liutprand, il en eut un fils auquel il donna le nom de son père Gisulf, après cette femme il en eue une autre Rarigonde fille de Gaidoald, Duc de Bresce.

LI.

Alors il y eut une grande querelle entre le Duc Pemmo, et le Patriarche Calliste, voici quelle en fut l'origine. Fidentius Evêque de Castro Julio, vint par l'ordre de ses supérieurs habiter dans la ville de Frioul. Celui-ci mourut et Amator lui succéda. Mais jusques alors les Patriarches avaient demeuré à Cormones, à cause des incursions des Romains qui les empêchaient de demeurer à Aquilée. Ceci déplut à Calliste qui était d'une origine illustre, il ne put voir qu'un autre Evêque demeura dans son diocèse avec le Duc des Lombards. C'est pourquoi il chassa Amator de la ville de Frioul et s'établit dans sa maison.

Le Duc Pemmo se fâcha, assembla les plus nobles d'entre les Lombards, fit saisir le Patriarche et le fit conduire au Château de Pontium où il voulut le faire jeter dans la mer, Dieu l'empêcha heureusement de le faire ; mais il retint le Patriarche prisonnier, et le fit bien souffrir ne lui donnant à manger que du pain. Le Roi Liutprand l'ayant su se fâcha extrêmement ôta le Duché à Pemmo et le donna à son fils Ratchis. Alors Pemmo se disposa à fuir dans le pays des Slaves ; mais Ratchis obtint du Roi la grâce de son père. Pemmo ayant confiance au Roi, se rendit auprès de lui avec tous les Lombards qui avaient été de son conseil. Le Roi résidant dans son jugement fit asseoir Ratchis, et ordonna que son père Pemmo, et ses deux frères Ratchaït et Astulf, se tiendraient debout derrière son siège. Alors le Roi éleva la voix, et appelant par leurs noms tous les nobles Lombards, qui avaient adhéré à Pemmo, il ordonna qu'on les saisît. Alors Astulf ne pouvant se contenir, tira son épée à moitié pour frapper le Roi; mais son frère Ratchis le retint. Hersemar l'un des Lombards tira aussi son épée, et se défendant vaillamment se sauva dans l'église de saint Michel. Ce fût cependant le seul qui obtint sa grâce et les autres périrent dans les fers.

LII.

Ratchis étant devenu Duc de Frioul, entra dans la Carniole, Patrie des Slaves, ravagea le pays et tua un très grand nombre d'habitants. Une fois les Slaves tombèrent sur lui si fort à l’improviste qu'il n'eut pas le temps de prendre la lance des mains de son écuyer et se servant de la masse d'armes qu'il avait à la main, il tua le premier Slave qu'il rencontra.

LIII.

Vers ces temps-là, Charles Prince des Francs, envoya son fils Pépin vers le Roi Liutprand, pour qu'il reçut sa chevelure selon l'usage. Liutprand lui coupa les cheveux et étant par là devenu son père il lui fit de riches présente et le renvoya chez son véritable père.

LIV.

Vers ce temps-là l'armée des Sarrazins chercha encore à pénétrer dans les Gaules et y commit de grands ravages. Charles marcha contre eux et les battit près de Narbonne. Puis les Sarrazins rentrèrent encore dans les Gaules et parvinrent jusques à Arles, qu'ils prirent après avoir dévasté les environs. Alors le Roi Charles envoya vers le Roi Liutprand et lui fit demander des secours. Liutprand se mit aussitôt en campagne avec toute l'armée des Lombards ; mais les Sarrazins ne l'attendirent pas, et Liutprand rentra en Italie.

Ce Roi fit aussi de grandes guerres contre les Romains dont il fut toujours vainqueur. Cependant son armée fut une fois battue près de Rimini, mais il n'y était pas en personne, une autre fois, près du Bourg de Pilleum tandis que le Roi était dans la Pentapole, les Romains tombèrent sur une multitude de ces gens qui portent des présents, ainsi que les dons de diverses églises. Aussi lorsque Ravenne fut prise par Hildebrand neveu du Roi et Peredée Duc de Vicence, les Vénitiens tombèrent sur eux à l’improviste. Hildebrand fût fait prisonnier; mais Pefedée fut tué se défendant en brave. Puis les Romains que les succès ne manquent jamais d'enfler d'orgueil, mirent à leur tête Agathon Duc de Péruse et voulurent prendre Bologne où Walcaris était en garnison avec Peredée et Rotharis ; mais ceux-ci tombèrent sur les Romains, massacrèrent les uns et mirent les autres en fuite.

LV.

Dans ces jours là Trasimund se révolta contre le Roi. Le Roi le chercha avec son armée, et il fut contraint de prendre la fuite. Hildéric fut mis à sa place. Trasimund se retira à Rome.

Alors mourut Romuald le jeune Duc de Bénévent qui avait gouverné le duché pendant vingt six ans. Il ne laissa après lui qu'un fils encore enfant qui s'appelait Gisulf. Quelques uns se révoltèrent contre cet enfant et cherchèrent à le faire périr; mais les Bénéventins qui ont toujours été fidèles à leurs maîtres, les tuèrent et sauvèrent les jours de leur petit Duc. Comme cet enfant ne pouvait pas gouverner. Le Roi Liutprand vint à Bénévent l'ôta de là et mit à sa place son neveu Grégoire dont la femme s'appelait Gisselberge. Le Roi Liutprand ayant ainsi arrangé les choses retourna dans sa résidence, là il fit élever son neveu Gisulf avec une piété tout à fait paternelle, et lui donna pour épouse Coniberge dont la famille était très illustre.

Vers ce temps-là le Roi fut atteint d'une maladie de langueur, et fut très près de mourir. Les Lombards croyant qu'il était déjà mort, se rendirent à l'église de la mère de Dieu, qui est proche des perches, et exhaussèrent en qualité de leur Roi, Hildebrand, neveu de Liutprand. Et comme on lui présentait l'épieu selon la coutume, un coucou vint s'y percher. Des hommes prudents qui se trouvaient là dirent que ce prodige signifiait que ce que l'on faisait là était inutile. Le Roi Liutprand étant revenu à lui, ne fut pas bien aise de ce qui s'était passé, cependant il partagea l'autorité royale avec Hildebrand.

Quelques années après. Trasemund qui s'était enfui à Rome revint à Spolète, tua Hildéric et se révolta contre le Roi.

LVI.

Grégoire ayant été sept ans Duc de Bénévent mourut, Godeschalc lui succéda, et gouverna ce Duché pendant trois ans, celui-ci eut une femme appelée Anne. Le Roi Liutprand retourna de nouveau dans le Bénéventin. Il vint dans la Pentapole, et comme il allait de Fano au fort Sempronius et qu'il traversait la forêt, les Spolétans l’attaquèrent conjointement avec les Bénéventins, et firent beaucoup de mal à son armée. Le Roi leur opposa ceux du Frioul commandés par le Duc Ratchis, et par son frère Astulf. Les Spolétans et les Romains en tuèrent et blessèrent quelques uns, cependant Ratchis combattant avec courage, s'en tira avec une perte que l'on doit regarder comme peu considérable; si l'on considère qu'il eut à soutenir tout le poids de l'attaque. Berto ce vaillant Duc de Spolète, appelle Ratchis par son nom, le chercha pour le combattre armé de toutes pièces. Ratchis courut sur lui et le jeta bas de son cheval. Les compagnons de Ratchis voulurent le tuer; mais Ratchis les en empêcha, et Berto rampant sur ses pieds et sur ses mains s’enfonça dans la forêt.

Comme Astulf traversait un certain pont deux braves Spolétains vinrent l'attaquer par derrière, il donna à l’un un grand coup du revers de sa lance et le jeta en bas du pont puis se retournant vers l'autre il le tua et l’envoya dans l’eau rejoindre son compagnon.

LVII.

Liutprand vint à Spolète et chassa Trasemund de son duché, et le fit prêtre, puis il mit à sa place son neveu Angibrand. Comme il s'approchait de Bénévent, Godescalc voulut s'enfuir par mer et passer en Grèce. Il avait déjà mis sur le vaisseau sa femme et ses richesses, et allait s'embarquer lorsqu'il fut tué par les amis de Gisulf. Sa femme arriva heureusement à Constantinople.

LVIII.

Alors le Roi Liutprand, vint à Bénévent et remit sur le trône ducal son neveu Gisulf, puis il retourna chez lui.

Ce Roi glorieux fait bien des choses en l'honneur du Christ, et entre autres il a fait bâtir des basiliques dans tous les lieux où il avait coutume de séjourner. C'est lui qui a fait construire le monastère de saint Pierre que l'on appelle Ciel d'or, et qui est hors des murs de la ville de Pavie. Il a aussi fait construire le monastère, qui est au haut de l'Alpe Bardon, et que l'on appelle Bercetam. Il fit aussi construire à Olonne la belle église avec le monastère. Enfin il a fait bâtir bien des temples en différents lieux.

Il fit aussi bâtir dans l'intérieur de son palais, la chapelle du saint Sauveur, et y institua des prêtres et des élèves, pour lui chanter tous les jours, les divins offices, ce que d'autres Rois n'avaient pas eu.

Sous ce Roi-là, l'on vit faire plusieurs miracles à un homme d'une sainteté admirable, qui s'appelait Badolin, et demeurait à Forum sur le fleuve Tanarus. Souvent il a prédit l'avenir à bien des personnes présentes ou absentes. Une fois comme le Roi Liutprand était à la chasse, un homme de sa suite voulant tirer contre un cerf, frappa de sa flèche le jeune Ausus, fils d'une sœur du Roi. Le Roi qui aimait beaucoup ce jeune garçon fut très affligé de son accident et envoya aussitôt un homme à cheval vers Badolin, pour lui dire de prier Jésus Christ pour la santé de ce garçon. L'homme à cheval arriva chez le serviteur de Dieu; mais dès ce que celui-ci l'eut aperçu il lui dit: « Je sais pourquoi vous venez ; mais ce que vous me demandez ne peut se faire; car l'enfant est mort à l'heure qu'il est. »

Il y eût un autre saint homme appelle Theudelapius qui demeurait près de Vérone, qui obtenait du ciel bien des choses, et prédisait aussi l'avenir par ce qu'il était doué d'un es prit prophétique. Dans ces temps-là fleurit aussi Pierre Evêque de Pavie, qui était parent du Roi. Le Roi Aripert l'avait autrefois exilé à Spolète, et comme il fréquentait l'église de saint Sabinus, ce saint martyre lui apparut et lui annonça qu'il deviendrait Evêque de Pavie. Ensuite lorsque cette prédiction se vérifia, Pierre fit construire à ce saint martyr une église sur son propre terrain. Entre autres belles qualités de Pierre, c'est qu'il garda toute sa vie la fleur de sa virginité. Nous parlerons en son lieu d'un certain miracle qu'il a opéré.

Liutprand mourut très vieux après avoir régné trente un ans et sept mois, son corps fût mis dans la basilique de saint Adrien Martyre où son Père repose également. C'était un homme sage, pieux et ami de la paix, maître dans l'art de la guerre, et clément envers les coupables, chaste, pudique, adonné à la prière, libéral en aumônes, ignorant dans les lettres; mais digne d'être comparé aux Philosophes, Nourricier de la nation et augmentateur des lois. Dans le commencement de son règne, il prit plusieurs villes aux Bavarois, et dans cette expédition il montra plus de confiance dans la prière que dans les armes. Il mit aussi beaucoup de soin, à cultiver la paix avec les Francs et les Avares.[2]

 

[1] Le nom de Sculdaïs que les Lombards donnaient aux gouverneurs des districts est sans doute le même que celui de Schultes, qui est encore en usage dans quelques partis de la Suisse et de l'Allemagne, Quand au mot de Arga, il semble qu’il ait la même origine que Arg qui veut dire mauvais, méchant.

[2] Ici finit l'histoire du bon Paul Warnefrid qui dans sa pleine simplicité, ne semble inspirer un intérêt, qui souvent manque aux histoires Philosophiques. Outre cet intérêt de véracité elle en a encore un très grand pour nous. Car ces Slaves qui ont si souvent attaqué les Lombards du Frioul sont précisément nos ancêtres Lechites, qui ont ensuite profité de la destruction des Avares pour traverser la Hongrie, et venir s'établir d'abord dans le comitat d'Ungwar qui porte encore le nom de Kreyna qui est le nom Slave de la Carniole. Puis à Przemysl. Puis à Lublin. Puis à Kruswica. Puis à Gnezn.

L'on trouvera encore dans le livre suivant les nations géographiques et les plus anciennes traditions qui s'étaient conservées jusques aux temps de notre auteur, qui d'ailleurs n’a pas osé toucher à l'histoire de son temps.

(3) Ou Ansegise.