Helmold

ARNOLD DE LÜBECK

 

Chronique des Slaves (extrait)

autre extrait

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

ARNOLDUS LUBECIENSIS

CHRONICA SLAVORUM

LIBER V

25. De peregrinatione secunda

... Qui licet publice cruce signatus non fuerit, per viscera misericordie spiritaliter tamen fuisse signatum non ambigimus. Nam sicut pater eius priorem, ita ipse secundam devotus ordinavit peregrinationem. Qui apud Argentinam in curiali colloquio acceptis epistolis domni pape Celestini a venerabili cardinali Gregorio, omni devotione huic peregrinationi se obsecuturum affirmavit. Ordinavit etiam legatos honoratos in Appuliam ad domnum Conradum cancellarium, qui tunc ibi erat negotiis imperialibus detentus, mandans omni studio inpensas preparari peregrinationi, que sequenti anno futura erat, in auro, frumento et vino et navibus plurimis. Cuius zelo plurimi accensi tam magnates quam militares signum dominice passionis in remissione peccatorum suorum tunc temporis susceperunt, Heinricus videlicet palatinus de Reno et Otto marchio de Brandenburch, qui tamen ipsam peregrinationem non peregit, sed per domnum papam dispensatorie eam dimisit, dux Heinricus Brabantie, Hermannus lantgravius de Thuringia, Walraven comes de Lymborch, Adolphus comes de Scowenburch, dux de Osterike, Hartwigus quoque archiepiscopus Bremensis et Rodulfus Verdensis et alii quam plures. Multi etiam acceptis litteris exhortatoriis domni pape a cardinali memorato, in civitates et parrochias plurimas eas detulerunt. Quibus perspectis nonnulli celitus inflammati pro defensione terre sancte triumphale signum dominice passionis et ipsi susceperunt. Inter quos in civitate Lubeka de valentioribus circa quadringentos viros signati sunt. Fervente itaque zelo Christiane devotionis, omnes in unum, dives et pauper, ad peregrinationem future estatis se preparabant. Ipse quoque imperator in propria persona eandem peregrinationem ordinaturus Appuliam properavit, tanto devotior, quanto adventantibus peregrinis esset paratior. Sed perplexitate testiculorum Leviathan hoc impedire conante, intolerabilis werra ibidem exorta est. Nam uxore imperatoris ab ipso dissidente, grandis conspiratio a primoribus terre, a consanguineis etiam ipsius imperatricis contra eum exorta est. Quam ex ordine prosequi non possumus, quia ad alia tendimus, id hystoriographis censentes relinquendum.

26. De processu peregrinorum.

Igitur adveniente tempore, quo solent reges ad bella procedere, gens sancta, videlicet christianorum, genus regium, regale sacerdotium contra legionem Sathane expeditionem seu peregrinationem devote suscepit, alii quidem navali, alii terrestri pergentes itinere. Navales quidem divina favente clementia secundo ventofruebantur, terrestres autemregia via prospere ferebantur. Venientes autem Ytaliam et ad regionem Beneventanam, nonnullam gratiam apud habitatores regionis illius invenerunt, qui rerum forum venalium et cetera commoda large quidem eis prestabant, clanculo eis tamen derogare non cessabant. Quidam etiam eis in faciem exprobrabant, dicentes: Superstitiosa et Deo odibilis est via, qua pergitis, qui facie quidem vos peregrinos et religionis cultores ostenditis, re autem vera intus lupi rapaces estis. Non enim pro imperatore celesti sed pro terreno militatis et una cum ipso omnem Appuliam et Siciliam spoliare venitis. Quid facerent Christi milites, an procederent seu redirent, dubitabant. Talibus enim verbis dissolvebatur cor multorum ut cera que fluit a facie ignis. Timebant sane traditiones, ne, si procederent, vita simul et rebus spoliarentur. Ars temptatoris minime tamen obfuit illis. Nam pius Dominus suis non defuit, sed in suo proposito constantiam ipsorum roboravit. Eodem, ut dictum est, tempore in Appulia erat imperator, variis adversitatibus et preliis detentus. Nam de traditione imperatricis et aliorum nobilium illius terre ei constabat. Quapropter infinitum in stipem militie erogans aurum, omnem virum fortem et validum sibi sociavit. Contigit tamen, ut ipsos adversarios suos comprehenderet et dignam de eis ultionem caperet. Et illi quidem, quem contra se regem creaverant, dyademate inposito clavis acutissimis cum ipso dyademate capud transfixit, alios autem aut suspendio aut incendio aut diversis dampnavit suppliciis. Post hec generalem curiam in Palerma civitate regia edixit, et procedens in concionem omnibus locutus est: Scimus quidem, omnibus vobis constare de nostra impia traditione ; sed quia annuente Deo ipsos erroris capitaneos, qui nostram circumvenerant clementiam, comprehendimus, convicimus, convictos ut maiestatis reos dampnavimus ; suggerit animo imperialis serenitas hec nobis sufficere, nec ullam ulterius ultionem super hoc capere. Remittimus igitur ex animo in commune toti regno consensum prave conspirationis, quam in nos feceratis, regem contra nos suscitando et anime nostre insidiando. Tantum de cetero filii pacis sitis, et vobiscum sit Deus pacis. Talibus alloquiis multam gratiam illius regni invenit, et de cetero terra quievit. Infirmitatem tamen nimis gravem tolerabat, que eum usque ad mortem vexabat. Inter hec exercitus peregrinorum appropiabat et comes Adolphus cum melioribus eum salutare veniebat. De quorum adventu nimis letatus, iocundissime eos suscepit et humanissime tractavit. In ipso temporis articulo classis peregrinorum, quam Dominus per tediosissimam viam et longissimos tractus maris illesam conservaverat prosperis ventis et plenis velis cum quadraginta quatuor navibus ad Messinam Sicilie civitatem cum gaudio applicuit, Quorum adventus tam imperatori quam omnibus Teutonicis, qui illuc pro instanti werra confluxerant, habundantiorem fecit letitiam. Imperator sane ad ultionem inimicorum suorum infinitum contraxerat exercitum de Suevia, Bauwaria, Franconia et aliis nationibus usque ad sexaginta milia. E quibus omnes meliores et ipsa imperatoris familia tota cum domno Conrado cancellario devotissimum illud peregrinationis iter unanimes susceperunt. Qui quoniam in Appulia diutius erat, ad ipsum iter summo apparatu se preparaverat. Nam preter aliam suam suppellectilem et thesauros amplissimos, quos large postea erogavit, in mensa cottidiana vasa aurea et argentea, quibus cibi et pocula inferebantur, ad mille marcas sunt appreciata. Ipse vero cancellarius in eadem profectione ordinatus sacerdos et episcopus, alacri animo profectus est, multas gazas portans secum tyronibus ab imperatore deputatas, qui prelia Domini viriliter exercerent. Circa festum igitur beati Egidii de Messina civitate profecti, ad portum Accon in festo beati Mauricii cum summa tranquillitate et salute integroque navium numero applicuerunt. Cancellarius tamen cum comite Adolpho aliisque amicis apud Cyprum adlitavit, regem eiusdem insule coronaturus diademate a domno imperatore transmisso. Sane idem rex sub ditione Constantinopolitani imperatoris prius subsistens, ad maiorem sue glorie dignitatem a gloriosissimo Romanorum augusto coronari desiderantissime expetiit. Illuc itaque gloriose veniens gloriosius suscipitur, lautissime detinetur, expletisque instantis negotii rebus, exquisitissimis ditatus muneribus, omnibusque suis, prout cuiusque exigebat magnificentia, repedatis navibus Accon prospere velificabat. Ibi tamen adhuc consistens tristi percussus est nuncio de morte Heinrici comitis Campanie, regis vero Hierosolime, qui paucis ante diebus subita et inopinata morte decessit. Siquidem Sarraceni, eruptione facta, civitatem Ioppen vallaverant. Quo audito predictus rex arma subito corripuit, ut presidio fieret civitati. Christiani autem qui intus erant, plus in sua animositate quam in Domino confidentes, apertis portis hostes cedere ceperunt Quibus illi acrius insistentes, ad fugam eos compulerunt. Cumque in civitatem se recipere voluissent, qui intus erant, hostium timentes impetum, valvas concluserunt et innumeram fratrum suorum iacturam pertulerunt. Illis cadentibus, Sarraceni civitati insistentes ipsam ceperunt et omnes qui intus erant Teutonicos tantum trucidaverunt. Sicque factum est, ut et intus et foris Teutonici tantum cecidissent; traditione, ut dicunt, factum illorum, qui ibi erant de Ytalia vel Anglia. Deo dignam ultionem eis reddente, quia etsi peccatores ad vitam servati sunt, possessionibus tamen et rebus sunt privati, illi autem in sua morte victores sunt reputati. Videns autem rex tantorum neglectam salutem, Accon revertitur, domum propriam ingreditur, et dum solus cum solo super exedras pro captando aere staret, subito cecidit et fracta cervice exspiravit. Dicunt tamen quidam, eum a Deo plagatum, eo quod de adventu Teutonicorum doluerit et eis liberationem terre sancte, si sic Domino complacuisset, inviderit. Sub eodem igitur tempore peregrini applicantes Accon, audita perditione fratrum, arma corripiunt, si forte Christo mediante hostes fundere vel predam excutere potuissent. Illi autem destructa civitate cum captivis et preda multa ad sua repedarunt, nec minus isti Accon sunt reversi.

27. De prosperitate peregrinorum

Congregatis itaque navibus et convenientibus Dei filiis in unum, factum est gaudium non modicum de coadunatione et devotione tante ecclesie, ibidem in Christo congregate. Audivit enim Syon et letata est, et exultaverunt filie Iude. Non tamen Syon terrena, quam adhuc captivabat misera Babylonis filia, set Acconite et Tyrii, non quondam Dei populus, nunc autem Christi coheredes et Dei filii in ymnis et confessionibus benedicebant Dominum, orantes et deprecantes, ut accepta ipsorum devotio et de inimicis crucis digna fieret ultio. Econtra hostes timore turbabantur non modico, timentes, ne ipsorum deiectio terre sancte fieret liberatio. Unde etiam multa loca munita, que fiducialiter inhabitabant, audito istorum introitu deserta relinquentes ad tutiora commigrabant. Coadunato igitur exercitu, ut dictum est, omnes pariter abierunt Tyrum. Ibi contemplatis viribus suis et armis, ordinaverunt acies adversus Sydonem. Equestres quidem terrestri via usi sunt, ceteri vero navali itinere perrexerunt. Venientes itaque ad Sydonem, sine habitatore et rebus eam invenerunt. Videres illic domos lapideas et cedrinas, diversis ornatibus cultas, quas inhabitare gloria, destruere vero erat miseria. Quanti illic erant, qui de lignis cedrinis aut equos stabulabant aut ex eis cibaria decoquebant ? Destructa igitur Sydone, ad Sareptam Sydoniorum iter convertunt. Ubi similibus perpetratis, ad Fontem Ortorum perveniunt, inde ad Baruth facies convertunt. Cuius habitatores civitatem quidem neglectam reliquerunt, castrum vero nobilissimum civitati contiguum viris fortissimis munierunt, repositis illic cibariis et armorum vasis plurimis. Videntes igitur castellani terrestrem contra se venire exercitum, navali adhuc latente, apertis portis omnes eis obviam procedunt. Hoc viso, nostrates auxilium de celo invocantes, contra illos se animaverunt. Factis igitur discursibus modo hac modo illac volubilis se fortuna trahebat. Comes autem Adolphus cum quodam nobili Bernardo de Horstmere latenter insidias tetenderat, donec exitum rei animadverteret. Vidit igitur principem ipsius castri in fervido equo, quem dextrarium dicunt, eminus venientem et gloriosum gloriose multorum interitum minitantem.

Explorata igitur oportunitate, cominus venientem de latebris consurgens impetu valido in transversum facto tam equum quam sessorem ad terram deiecit. Illo subito cadente, subito extra se rapitur et mentis impos circumspexit, et non fuit auxiliator. Tandem ad se reversus, vires resumere conatur et nichilominus impetu valido equinis pedibus ad terram conculcatur. Quod cum tertio fieret, resumptis animis et viribus ipsum equum brachiis detinere conatur. Ille autem tertio casu supinatus circa umbilicum lorica nudatur, nec mora imminens hostis vibrata hasta valide illum transegit, nec secundum vulnus apposuit Inter hec fit tumultus hostium auxilium ferre certantium. Quibus dum comes cum suis viriliter resisteret, captivati sunt de ipsis adversariis duo insignes, et cessaverunt ab eis. Magnificatus est autem comes Adolphus, Domino auxilium ferente ipsoque periculo se submittente. Cum hec agerentur, navalis exercitus prospere velificando urbi desolate appropiabat, in qua tantum captivi christiani remanserant. Qui videntes vela quadrangula, christiana intellexerunt agmina. Unus autem ex eis accedens ad turrim, que ceteris excelsior erat et fortior, instrumento quodam hostium reseravit clanculo et suspensis vestigiis repressoque halitu ascendens, custodes carceris pausantes invenit; irruensque super quietos repentino interitu soporem illorum morti sociavit. Arreptoque signo, nutu quo poterat navales ad Subversionem urbis invitabat. Quod videntes Dei miraculum intelligebant, et celerius applicantes certatim litus apprehenderunt. Cancellarius vero, quia cum ipsis erat, quantocius ipsum castrum apprehendebat. Hostes ergo territi sinistro omine, quod maxima spes illorum perisset in casu principis et in perditione turris, fortitudinis omni fiducia perdita, per loca deserta et invia fugere ceperunt, nullum vite presidium nisi montes et scopulos et petrarum fissuras opinantes. Servi autem Christi civitatem et castrum gaudentes intraverunt. Et castrum quidem omnibus divitiis repletum invenerunt. Vinum autem et triticum et cetera que ad victum pertinent, abundantissime repererunt illic, que ad tres annos habitatoribus illis sufficere potuissent Telorum autem, balistarum et arcuum tanta illic fuit superabundantia, ut due naves magne ex his onerari potuissent.

Est enim Baruth nobilissima civitatum et fortissimum presidium illius regionis. Que quia in optimo portu maris sita est, omnibus prebet introitum et exitum, nec ulla ibi potest navis aut galea preterlabi, quin sponte aut invita ipsa portui addatur. Unde factum est, ut ab ipso Syrie excidio usque tunc decem et novem milia captivorum christianorum de eodem castro Saladini curie sint presentata. Habet etiam talem prerogativam eadem civitas, ut omnes reges illius terre ibi coronentur. Unde Salhadinus cum eam cepisset, ibi coronatus est et rex Ierosolyme sive Babylonie salutatus. Moram autem ibi exercitu faciente et muros civitatis destructe suscitante, sinistra fama de morte imperatoris illuc pervenit. Que non parvam populo Dei tristitiam fecit Dissolvebantur enim manus virorum fortium, quia, sicut in tali mutatione fieri solet, alius cogitabat perdere dignitatem suam, alius beneficium, alter patrimonium, sicque fluctuabant cogitationes fere omnium. Alteri forte sua dictabat conscientia, si domi esset, sibi provenire imperium. Alius timebat principatum sibi contrarium et, quod maior erat destructio, plus dissensionem sperabat quam pacis unionem, ut factis partibus suis quoquo modo prospiceret eventibus. Inter has fluctuationes non defuit suis spiritus consilii, qui colligationes impietatis in eis dissolveret et in suo proposito constantes faceret. Nam principes celebrato colloquio hoc statuerunt, ut omnes regni primores ibi presentes sacramentaliter fidem facerent imperatoris filio. Et sic quievit commotio. Aliud quoque ibi habuere consilium, quis regno Iherosolymitano digne prospiceret, quia ut dictum est, rex vita decesserat. Visum est ergo omnibus regem Tyri ad talem sufficere principatum.

Qui vocatus, ad eos honorifice venit, ibique sociata sibi regina vidua, rex Iherosolymorum ab omnibus est declaratus. His omnibus devote cooperabatur princeps Antiochie, qui cum multis copiis de finibus suis eo venerat et bene prosperatus iamiam reditum maturabat. Volens autem suos prescire quod factum erat, dimisit columbam. Hic quiddam dicturus sum non ridiculum, sed ridiculose a gentilibus tractum, qui quoniam sapientiores filiis lucis in generatione sua sunt, multa excogitant, que nostrates non noverunt, nisi forte ab eis didicerint. Solent enim exeuntes ad quelibet negotia secum asportare columbas, que domi aut ova aut pullos noviter habent creatos, et si in via forte accelerare volunt nuncium, scriptas litteras sub umbilico columbe subtiliter ponunt et eam avolare permittunt. Que cum ad suos fetus properat, celeriter amicis desideratum nuncium apportat. Hac arte usus princeps memoratus quod factum erat, celerrime per columbam suis nunciavit Qui cognoscentes Sydonem destructam et Berith captam, eruptione facta attemptare volebant, si et ipsi hostibus dominari potuissent. Cum igitur principibus salutatis ad sua princeps Antiochie remearet et expansis velis Lystris propiaret, celitus exterriti habitatores civitatis arrepta fuga montes camposque petierunt. Princeps vero eam intravit, collocatisque ibi militibus, christianorum presidium fecit. Habitatores autem Gybel, cognito adventu Anthiochenorum, simili stuporis genere confusi relictis suis sedibus fuga elapsi sunt. Princeps vero superveniens ipsam civitatem terminis addidit christianorum.

28. De obsidione Thoruti.

Igitur Domino populum suum confortante et sermonem confirmante, quem suis per prophetam dixerat: Sicut mater consolatur filios suos, ita consolabor uos, servi Dei in magna fuerunt exultatione et spiritali congratulatione. Siquidem illud propheticum vere in illis fuit completum, quia omnia illis in bonum cooperabantur, ideoque tota terra libere fruebantur. Nam quia omnia tenebat maritima, non fuit locus, quo non discurreret exercitus in tota Syria, maximaque fuit spes omnibus, in proximo se habituros civitatem sanctam. Sed longe secus venit, et hoc peccatis nostris prepedientibus. Quod quidem meminisse piget. Sed ad executionem ordinis ipsa ratio perurget. Restaurata igitur civitate Berith vel, ut aliis placet, Baruth ordinatisque eius habitatoribus, Domini exercitus via qua venerat reversus est Tyrum. Ubi transacto aliquo tempore, consilio sive precepto principum conversa est tota expeditio ad castrum nomine Thorutum, quod quidem non longe erat, sed quasi itinere diei unius a Tyro distabat. Illuc itaque venientes, maxima obsidione vallaverunt ipsum castrum. Et quia locus ipse preruptus erat nimis et quasi inaccessibilis, novum genus expugnandi, hostibus vero omnino incognitum, sunt aggressi. Fuerunt sane ibi nonnulli de Saxonia, quibus erat notum, qua arte excavatur mons argentarius, qui apud Goslariam multis est cognitus. Multo igitur labore expensaque plurima opus illud aggressum est prefectis quidem operis vigilantius insistentibus, cooperatoribus vero per castrorum gyrum reciproca vice sese alternantibus. Cumque tali arte montem cavarent appositoque igne, prout libuit, muros cadere facerent, hostes exterriti nesciebant, quid agerent, dum castrum subrui quasi sine tormento murorum viderent. Ipsi tamen simili arte fodere ceperunt, sed laborantes nichil profecerunt. Cumque per mensem opus instanter urgeretur, hostibus vero nulla ars obviandi inveniretur, consternati mutuo dicebant: Viri fratres, quid faciemus ? hoc genus mortis qualiter effugiemus ? Taliter fratres et consanguinei nostri in Accon perierunt, quando una die sub oculis nostris quatuor milia sententiam decollationis acceperunt. Provideamus igitur nobis et parvulis nostris. Nam genus hominum hoc nimis est pertinax et iracundum et nostri sanguinis avidissimum. Consultum igitur nobis videatur, ut dextras petamus, si aliqua conditione vite nostre prospicere valeamus. Cumque turbati in consiliis suis sepius ista revolverent, una dierum stantes in muro loquebantur e regione iis? qui excubias servabant: Rogamus, ut sub pacis conditione copiam nobis detis loguendi vobiscum.

Quod cum factum fuisset, dixerunt: Obsecramus ut nobis dicatis, que sine simulatione querimus. Quisnam est dominus vester aut cuius simt hec castra, que opposita habemus ? Qui responderunt: Castro, que videtis, sunt Heinrici palatini de Reno, filii Heinrici ducis, nominatissimi principis, et nos servi illius. Ad hec illi: Vellemus, aiunt, si fieri posset, loqui domino vestro. Quid, inquiunt, cum domino nostro loqui velletis, cum pacis disturbatores sitis et circumventores veritatis. At illi: De veritate quidem loqui volumus et de pacis unione. Quid plura? ad petitionem illorum palatinus venit, dextras dedit et accepit. Ad quem illi: Coartamur nimis in hac obsidione ideoque rogamus te, princeps gloriose, ut tuo conductu in cetum principum veniamus, ut de castri deditione et de nostra salute cum eis disponamus. Illis responsum paucis ita reddidit heros: Presumimus quidem de gratia principum, quod sine livore ducatu nostro ad presentiam ipsorum venire possitis, sed quia sapientis est, omnia consulte facere, communicato eis hoc verbo, quantocius ad vos revertar. His dictis abiit et equivoco suo, duci videlicet Brabantie, qui ab omnibus princeps super exercitum ordinatus fuerat, voluntatem illorum aperuit. Cum ergo cognovissent illorum propositum et eis constaret, quod de eastri deditione agere voluissent, data fide principes ipsius castri septem secum in castra deduxerunt, convocatisque principibus, ut pro se loquerentur copiam eis dederunt: Rogamus, aiunt, clementiam vestram, ut patientiam in nos habeatis et Christiane religionis memores, que, ut dicitis, omnem exercet pietatem, ipsam, ut decet religiosos, in nobis quoque manifestetis. Nos enim, licet christiani non simus, non tamen sine religione vivimus, nam, ut speramus, Abrahei sumus ideoque a Sara uxore ipsius Saraceni dicti sumus. Si vero credendum est, quod Christus vester verus Deus et homo in cruce vos liberaverit, ideoque formam crucis vos habere gloriemini, ipsam quoque in nobis * advertere potestis. Unde constat, etsi dispar sit religio, unum nos habere factorem, unum patrem, ideoque constat nos fratres esse non professione, sed humanitate. Quapropter patrem attendite, fratribus parcite, omnia nostra sint vestra, dummodo vivendi vobiscum sit nobis copia. Iam nichil est, quod nobis arrogare possimus, de statu tamen nostro, qualis huc usque fuerit, vobis aperimus : in castro, quod videtis, principatum habuimus, quia inter nostros de meliore prosapia fuimus. Unde placeat vobis, ut captivi vestri simus, quia pro nostra liberatione non iam thesauros plurimos, sed et christianos infinitos recipere potestis captivos. De iis autem qui in castro sunt, si placet, talis fiat conditio, ut relictis omnibus suis egrediantur, nil preter simplicem vestitum et ipsum tenuissimum secum portantes. Quodsi inventus fuerit quisquam aurum vel gemmas aut vestes preciosas vel aliud quid ferens preter id, quod determinatum est, sine omni mora capite plectatur. Hec vobis gratanter offerimus, quia nil nisi vivere querimus. Istius castri vestra sit possessio, dummodo nobis sola contingat evasio. Placuit principibus talis oblatio, hoc apud se tractantes, quod in unius castri deditione duo quoque collateralia facilius obtinere potuissent, quorum unum Baufort gallice, latine vero bella fortitudo. aliud vero.... Firmataque est pax inter ipsos et castrum, utres cepta meliorem haberet processum. Missum tamen fuit pro domno cancellario, ut suo complacito hec firmaretur ordinatio. Ille autem propter corporis debilitatem excusatum se haberi petiit, et nec minus pacis indictio rata permansit. Fuerunt tamen qui huic dispensationi contradicerent et hostes vi se obtinere proponerent: Si istos, inquientes, violenter expugnaverimus, nullos de cetero adversarios habebimus, quia firmissimi castri deiectio maximi timoris erit incussio, ita ut tinniant aures omnium nobis resistere volentium. Sic quidam dicebant. Plures tamen de bono pacis exultabant. Laborabat tamen pacis unitas, quia in omnibus non regnabat karitas. Inter hec autem comes Adolphus terrere volens animos adversariorum, ipsos, qui hec inter principes loquebantur, ad fossata deducebat, ut plenarie perspicerent, quam parata eis supplicia imminerent. Cum hec fierent et sic abinvicem dissentirent, fuerunt qui ad arma convolarent et balistis et machinis castellanos impeterent. Qui se ledi videntes, nichilo minus et ipsi iactis lapidibus et sagittis quosdam vulneraverunt, alios vero necaverunt. Sic aliis pugnantibus, aliis vero paci vacantibus, isti flebant cum flentibus et illi gaudebant cum gaudentibus. Rursus tamen pax invaluit et seva commotio quievit. Cumque per aliquot dies hec tractarentur, firmata est pacis conditio, hoc dispensante cancellario, ut obsides darent, quousque promissa persolverent, et sic ad sua remearent.

29. Unde supra.

His itaque dispositis, cum illi suis hanc seriem exponerent, displicuit talis conditio, et gravis inter eos facta est altercatio. Alii dicebant, ista se persolvere non posse, alii vero alios animabant, dicentes: Nonne castrum firmissimum tenemus, munitum viris fortibus et armis ? stemus simul, ut vim vi repellere possimus. Scientes etiam discordiam, que versabatur inter principes, non parum sunt roborati, ut promissa immutarent nec promisse pactioni starent. Evacuata igitur pace, arma corripiunt nec ad persolvendum, sed ad dimieandum se erigunt. E contra nostrates ad resistendum se preparant, ad machinas ceteraque bellica instrumenta convolantes. Castellani vero neglectis obsidibus, ex illo die omni se virtute defendere nitebantur. Nostrates autem minus prospere agebant, hostes vero magis ac magis contra eos invalescebant. Nimia enim callentes astutia ipsum fossatum, de quo plurimum confidebant, destruxerunt et plures in eo aut succenderunt aut gladio necaverunt. Quosdam etiam vivos extrahentes, ablatis capitibus de muro precipitaverunt. — — — En quo discordia cives Perduxit miseros. – – – Illi enim unanimes perseverabant, isti autem dissidentes partim pugnabant, partim diversis negotiis vacabant. Et quia caritate refrigescente mente reversi sunt in Egyptum, ideo Egyptios, id est tenebrarum filios, contra se sentiebant erectos. Nam propositum, secundum quod vocati sunt sancti, plures reliquerant ideoque vitiis insidiantibus enerviter iacebant. Quanti enim fuerunt, qui pro Christo legitimas suas reliquerant, qui ibi meretriculis adherebant? Quas enim ad sua ministeria sub specie religionis quasi ex necessitate admittebant, postea Moabitas sentiebant, que olim peccare fecerunt Israel, quando irato Domino coram hostibus cadebant. Quanti illic specie recti decipiebantur, qui, navium suarum precio ditati, plus avaritie quam Christi militie studebant? Quid de talibus dixerim, qui arrogantie dediti, suis consimilibus in vana gloria se preferebant et, quos domi consortes habuerant, eis parificari in peregrinatione nolebant. Et cum Dominus dicat: Discite a me, quia mitis sum et humilis corde, quomodo per tales vincere posset, qui spiritum timoris non habentes, spiritu superbie pleni plus se hostibus Christi quam suo discipulatui conformarent ? Sed veniam peto; non enim, ut quemquam confundam, hec scribo, sed dilectos in Christo moneo. Nunc ordinem prosequamur. Deficiebant inter ista populo Dei cibaria, et necesse habebant Tyrum mittere pro victualibus comparandis. Propter timorem tamen hostium non paucorum fuit ista legatio, sed plurimorum. Dimidiabant ergo exercitum, ut alii irent, qui caruani dicebantur, alii vero in excubiis remanerent. Tunc itaque temporis exierant, nec erat parva exspectatio de illorum reditu, quia alii cibis indigebant, alii vero de periculo suorum metuebant. Auditum sane fuerat in castris, Saffadinum eis imminere cum infinita multitudine de Persya et Medya et Damasco, ut ipsos destrueret et castrum liberaret. Inter has autem fluctuationes personuerunt bucine in castris cancellarii, nunciantes venisse caruanos. Tum vero gaudebant omnes, excipientes suos cum gaudio. Scientes ergo principes imminere sibi hostes, consilio habito in vigilia purificationis beate Virginis, enunciari fecerunt in castris, ut omnes mane parati essent confligere cum hostibus. Fit igitur omnibus gaudium, commune tripudium, mutuis sermonibus se exhortantium, pro Christo aut vinci autvincere volentium. Cumque omnes crastinam salutem sperarent et ad certandum se devote prepararent, subito sermo exivit inter fratres, quod tota familia cancellarii et aliorum principum, omnibus rebus suis iumentis impositis, versus Tyrum iter arriperet. Qua novitate omnes exterriti, ceperunt et ipsi properanter sua colligere, iumentis imponere, certatim post ipsos equitando vel peditando properare. Fiunt igitur tumultuationes fugientium, de tali mutatione merentium et rerum suarum distractione dolentium. Quanti illic relicti sunt egroti? quanti vulnerati ? qui hostibus ludibrio facti celestibus sunt annumerati. Nec minus tamen istorum fuga exterriti fugiebant et ipsi. Utrobique timor et pusillanimitas: hi spiritum fortitudinis perdiderant, illos vero sua cecitas per devia trahebat. Istis fugientibus Dominus parcere volebat, illos vero ipsius indignatio exagitabat. Nec inter ista defuit spiritus procelle, tonitruis et coruscationibus et pluviarum inundationibus et grandinis de celo fugientes infestando. Cum ergo soluta obsidione apud Tyrum et Accon se recepissent, propter rumorem, qui eos de morte imperatoris terruerat, ceperunt de reditu disponere et de statu eorum qui remanere disponebant ordinare et victualia vel arma, que sibi superabundabant, indigentibus erogare. Igitur adveniente Martio, ascensis navibus, favente zephiro, omnes fere principes cum melioribus populi ad sua redierunt. Remansit tamen domnus Moguntinus et domnus Verdensis et quidam de melioribus cum populo Dei, misericordiam ipsius et consolationem exspectantes. Moguntinus tamen aberat tunc, in Armenia constitutus pro coronando rege eiusdem terre, ad quod tamen negotium cancellarius deputatus fuerat, qui, ut dictum est, in Cypro similia perpetraverat...

 


 

ARNOLD DE LÜBECK[1]

CHRONIQUE DES SLAVES

EXTRAIT DU LIVRE V

…Quoiqu’Henri VI ne se fût pas croisé publiquement, on ne peut douter qu'il ne le fût de cœur ; car de même que son père avait ordonné le premier pèlerinage, de même il ordonna le second. Dans l'assemblée qui se tint Strasbourg, et où le cardinal Grégoire lut les lettres envoyées par le pape Célestin, il promit solennellement qu'il se dévouerait avec zèle à cette expédition. Il envoya dans la Pouille des commissaires auprès du chancelier Conrad, occupé des affaires de l'empire ; il ordonnait au chancelier de faire tous les préparatifs nécessaires au passage. Les grands et les guerriers, animés par l'exemple ne ce prince, prirent la croix pour la rémission de leurs péchés. (L'historien désigne les principaux d'entre eux). De nouvelles lettres du pape, envoyées dans les villes et dans les paroisses, excitèrent le zèle d'une multitude de chrétien pour la défense de la Terre-Sainte. Quatre cents habitants de Lubeck se croisèrent ; riches et pauvres se préparèrent à se mettre en route pour l'été suivant. L'empereur lui-même se hâta de se rendre dans la Pouille; mais une guerre qui s'éleva vint mettre obstacle à son départ pour l'Orient

(Les expressions d'Arnold sont ici fort singulières : Sed perplexitate testiculorum, dit-il, leviathaœ hoc impedire conemte, intolerabilis guerra ibidem exorta est. La phrase suivante peut servir d'explication aux idées que présentent ces expressions, que nous ne pouvons traduire.

L'impératrice ayant pris congé de son époux, une grande conspiration éclata tout-à-coup contre Henri…

Les croisés arrivèrent de toutes parts en Italie et se rendirent dans le duché de Bénévent, dont les habitants leur fournissaient d'une main ce qui leur était nécessaire, et de l'autre le leur enlevaient en secret. Il y en eut même qui leur adressèrent en face des reproches. Le voyage que vous entreprenez, leur disaient-ils, est superstitieux et odieux au ciel. Vous vous présentez comme des pèlerins et des défenseurs de la religion, mais au fond vous êtes des loups rapaces. Ce n'est pas pour l'empereur du ciel, mais pour celui de la terre que vous allez combattre. Vous venez avec lui pour ravager la Pouille et la Sicile. Ces reproches amollirent le cœur de plusieurs. Leur courage se fondit comme la cire devant le feu. Ils craignaient d'être trahis et dépouillés ou même privés de la vie. Le plus grand nombre cependant persista avec constance dans la résolution qui avait été prise. Une flotte de quarante-quatre vaisseaux aborda à Messine, et tous les croisés, sous la conduite du chancelier Conrad, se disposèrent à partir. Conrad, qui depuis longtemps était dans la Pouille, avait fait de grands préparatifs. Outre son mobilier et d'immenses richesses qu'il avait amassées, il avait pour sa table journalière des vases d'or et d'argent dont la valeur montait a à mille marcs. Il se fit ordonner prêtre et évêque, et partit plein de joie, emportant avec lui dés trésors que l’empereur lui avait envoyés pour les distribuer aux guerriers et les animer aux combats. On mit à la voile vers la fête de saint Gilles, et on débarqua heureusement à Ptolémaïs à la fête de saint Maurice. Le chancelier avait relâché à l'île de Chypre avec le comte Adolphe et quelques autres seigneurs. Il y couronna le roi, de la part de l'empereur, avec le diadème qu'Henri VI lui avait envoyé. Après cette cérémonie, Conrad rejoignit les croisés à Acre, au bout de quelques jours. Il y apprit la mort subite d’Henri, comte de Champagne, roi de Jérusalem. Voici comment Arnold raconte cet événement : Les Sarrasins, ayant fait une irruption, vinrent entourer la ville de Joppé. Le roi, à cette nouvelle, prit les armes pour aller au secours de cette place. Les chrétiens qui y étaient enfermés, se confiant plus dans leur courage que dans le Seigneur, sortirent de la ville et tombèrent sur l'ennemi. Les infidèles, se défendant avec vigueur, les forcèrent à prendre la fuite. Mais lorsque les chrétiens voulurent rentrer dans Joppé, ceux qui étaient restés, craignant l'irruption des Sarrasins, fermèrent les portes et laissèrent égorger leurs frères. Les ennemis, attaquant ensuite la ville, s'en emparèrent et tuèrent tous les Allemands qu'ils y trouvèrent,

Arnold prétend que ce massacre des Allemands arriva par la trahison des Italiens ou des Anglais.

Le roi, voyant que le salut de tant de gens était ainsi négligé, retourna à Ptolémaïs, et lorsqu'il était seul sur le portique de son palais, il tomba tout-à-coup et se brisa la cervelle. Quelques-uns disent que ce prince fut puni de Dieu parce qu'il avait vu avec peine l'arrivée des Allemands, et qu'il craignait que la Terre-Sainte ne leur dût sa délivrance. Les pèlerins débarqués à Acre, apprenant la perte de leurs frères, prirent les armes, dans l'espoir qu’à l'aide du Christ ils mettraient les infidèles en a fuite ou leur enlèveraient le butin qu'ils avaient fait. Mais les Sarrasins, ayant détruit Joppé, retournèrent chez eux conduisant leurs prisonniers et emportant leurs dépouilles. Les chrétiens retournèrent à Saint-Jean-d’Acre.

Cependant la réunion de tous les croisés inspira aux habitants d'Acre et de Tyr une grande joie. Ils chantèrent des hymnes ; ils adressèrent des prières au Seigneur, et lui demandèrent de venger les outrages faits à ta croix. Les ennemis, au contraire, furent troublés; ils tremblèrent pour eux-mêmes et craignirent que la Terre-Sainte ne leur fût arrachée. Ils fortifièrent les places qu'ils occupaient, quittèrent les campagnes et se retirèrent dans des lieux sûrs. L'armée chrétienne, s'étant rassemblée, marcha vers Tyr. Là, elle fut rangée en ordre de bataille et se porta sur Sidon. La cavalerie prit la route de terre, les autres se dirigèrent par mer. En arrivant devant Sidon, les pèlerins trouvèrent cette place sans habitants et sans provisions. Vous auriez vu là des maisons de pierre ou de bois de cèdre ornées de diverses manières; ces maisons, que naguère on se faisait gloire d'habiter, on s'empressait alors de les détruire de fond en comble. Que de guerriers changèrent en écuries ces beaux édifices pour y loger leurs chevaux ! que de croisés firent cuire leurs aliments avec le bois de cèdre ! Quand Sidon fut détruite, les chrétiens se portèrent sur Sarepta, qu'ils renversèrent de même. Us allèrent ensuite à la Fontaine des Jardins et de là à Baroth. Les habitants avaient abandonné cette dernière ville et s'étaient retirés dans te château voisin. Ils y avaient transporté des vivres et des armes. La garnison était composée des plus braves guerriers ; quand elle vit l'armée de terre approcher, elle ouvrit les portes du château et sortit pour combattre ; elle n'avait pas encore aperçu l'armée qui venait par mer.

Ici l'abbé de Lübeck décrit un petit combat à la suite duquel le gouverneur de la place fut fait prisonnier ; puis il poursuit en ces termes :

 Pendant ce combat, l'armée navale s'approchait de la ville, que la garnison musulmane avait abandonnée. Les prisonniers chrétiens restés dans cette ville, voyant des voiles carrées, comprirent que c'était des croisés qui arrivaient. Un de ces prisonniers s'approche de la tour la plus haute et la plus forte, en ouvre doucement la porte avec un instrument, et retenant son haleine, il marche sans bruit, monte et trouve les sentinelles endormies ; il se précipite aussitôt sur elles et les égorge ; élevant alors un étendard, il fait signe aux vaisseaux et invite les croisés à entrer dans la ville. Ceux-ci, ayant compris le signal, et croyant que la chose se faisait par un miracle, se hâtèrent de gagner la rive. Pendant ce temps, le chancelier s'emparait du château. Les ennemis enrayés, voyant la tour perdue, commencèrent à fuir de toutes parts, cherchant leur salut dans les montagnes et dans le creux des rochers. Les chrétiens entrèrent triomphants dans la ville et dan le château, qu'ils trouvèrent remplis de richesses, de vin, de bled et autres provisions destinés à nourrir les habitants pendant trois ans. Il y avait une si grande quantité d'arcs et de balistes, qu'on aurait pu en charger deux grands vaisseaux.

La ville de Baruth ou Bérithe est la plus belle et la plus forte de ce pays ; elle a un port excellent ouvert à tous les vaisseaux qui arrivent. C'est dans cette ville que les princes sont couronnés. Lorsque Saladin s'en rendit maître, il s'y fit couronner roi de Jérusalem, et fut salué sultan de Babylone. L'armée chrétienne, après avoir séjourné quelque temps à Bérithe, dont elle avait détruit les murailles, apprit la nouvelle de la mort de l'empereur. Cette nouvelle répandit la tristesse parmi le peuple de Dieu ; tous les courages furent abattus ; et comme il arrive dans de pareils événements, les uns craignirent de perdre leurs dignités, les autres leurs offices, ceux-là leurs pensions, ceux-ci leur crédit : en sorte que les esprits étaient dans le doute et l'incertitude ; l'un pensait que s'il était dans son pays, il pourrait parvenir au commandement; l'autre craignait que le nouveau prince ne lui fût contraire. Plus la perte qu'on faisait était grande, plus on fondait d'espérance sur les dissensions qui pourraient s'élever. Cependant, au milieu de ces fluctuations, la prudence n'abandonna point les chefs; car dans une assemblée qu'ils tinrent, il fut résolu que tous les grands du royaume qui étaient présents prêteraient serment de fidélité au fils de l'empereur. Cette mesure rétablit le calme. On décida aussi de donner un roi à Jérusalem : le roi de Tyr (lisez de Chypre) fut choisi. Il fut appelé et reçu avec honneur ; il épousa la veuve de Henri et fut déclaré roi de Jérusalem par tous les chefs. Le prince d'Antioche contribua beaucoup à toutes ces résolutions. Il était venu avec toutes ses troupes; déjà il se préparait à s'en retourner; mais auparavant il informa les siens de tout ce qui s'était passé, au moyen d'un message porté par une colombe.

Arnold explique l'usage que les princes d'Orient faisaient de ces oiseaux pour se communiquer les nouvelles. Il raconte ensuite la prise des villes de Lystris et de Gibel, que le prince d'Antioche ajouta aux places fortes des chrétiens ; puis il continue, en ces termes son récit de l'expédition des croisés :

L'armée, après avoir passé quelques jours à Bérithé, retourna à Tyr. Les chefs décidèrent qu’on irait faire le siège de Chorut (Thoron), forteresse à une journée de chemin de cette ville. Comme cette place était sur on lieu escarpé et de difficile accès, les chrétiens entreprirent un genre d'attaque inconnu aux ennemis. Il y avait parmi eux des Saxons employés depuis longtemps aux travaux des mines d'argent de Goslar, dans le lieu qu'on nomme Admmesberg. Ils se mirent à l'œuvre avec beaucoup de peine et de dépense. Ceux qui étaient chargés de présider ut travaux veillaient sans cesse, et les ouvriers du camp se relevaient les uns les autres. Lorsque la montagne fut creusée et qu'on eut mis le feu à la mine, les murs de la forteresse tombèrent. Les ennemis, effrayés en voyant le château s'écrouler sans qu'on eut employé les machines de guerre en usage, ne surent quel parti prendre ; cependant ils commencèrent aussi à creuser de leur côté, mais leurs travaux ne servirent à rien. L'ouvrage des mineurs saxons ne discontinuait pas depuis un mois, et les ennemis, ne trouvant aucun moyen de l'empêcher, furent consternés et se dirent entre eux : Que ferons-nous ? Comment éviter la mort qui nous menace? Nos frères et nos proches périrent ainsi dans Acre, lorsque, sous nos yeux, ils furent décapités au nombre de quatre mille dans un seul jour. Sauvons nous donc, nous et nos enfants; car cette race d'hommes est terrible, opiniâtre et altérée de notre sang. Tentons quelque moyen pour obtenir d'eux la vie sauve. Pendant que dans leur trouble ils cherchaient entre eux les moyens de composer avec les croisés, ceux qui étaient sur les murs adressèrent ainsi la parole aux sentinelles des chrétiens : Nous vous demandons un instant de trêve pour nous entretenir avec vous. Leur proposition ayant été acceptée, Nous vous prions, dirent-ils, de répondre franchement à la demande que nous vous faisons. Quel est votre maître? A qui sont ces camps que nous voyons devant nous? Ces camps que vous voyez, leur répondit-on, sont ceux de Henri, palatin du Rhin, fils du duc Henri, prince très renommé, et nous sommes ses serviteurs. Nous voudrions lui parler, reprirent les assiégés. — Que voulez-vous lui dire, vous qui avez rompu la paix et qui êtes les ennemis de la vérité?Nous voulons lui dire ta vérité et parler de la paix. Le prince palatin arriva et leur tendit la main. Glorieux prince, lui dirent-ils, nous sommes pressés de tous cotés; nous vous prions de nous faire paraître dans l'assemblée de vos barons pour y traiter de la reddition du château et de la sûreté de nos personnes. Je crois bien, leur répondit le prince, que nos chefs consentiront à vous recevoir; mais comme il est sage d'agir en tout avec circonspection, je vais leur communiquer votre proposition, et je reviendrai dans peu vous apporter leur réponse. Le prince alla trouver aussitôt le duc de Brabant, qui avait le commandement de toute l'armée, et lui déclara ce que demandaient les habitants. Il fut décidé qu'on enverrait au château sept des principaux de l'armée pour entendre les propositions des ennemis. Lorsque les députés furent arrivés, les chefs de la garnison leur parlèrent ainsi : Nous implorons votre clémence; nous savons que la religion chrétienne vous recommande la patience et la pitié : épargnez-nous. Quoique nous ne soyons pas chrétiens, nous ne vivons pas sans religion ; nous sommes descendus d'Abraham, et nous nous appelons Sarrasins de son épouse Sara. S'il est vrai que votre Christ soit le vrai Dieu et qu'il vous ait racheté par la croix, cette croix dont vous vous glorifiez peut devenir aussi pour nous un moyen de salut. Quoique notre religion soit différente, il est constant que nous avons tous le même créateur et le même père. Nous sommes frères, non par la profession de foi, mais par l'humanité. Suivez donc les préceptes de votre père : épargnez vos frères. Tout ce que nous avons est à vous, pourvu que vous nous laissiez la liberté de vivre avec vous; nous ne voulons rien de plus. Cependant nous vous dirons quelle a été jusqu'ici notre condition : Ce château que vous voyez nous appartient ; nous sommes parmi les nôtres de la meilleure origine. Recevez-nous comme vos captifs; nous ne pourrons vous donner de grands trésors pour notre délivrance, mais vous pourrez racheter un nombre infini de chrétiens. Nous vous parlons au nom de ceux gui sont dans cette forteresse; laissez-les sortir avec un seul vêtement, le moindre même qu'ils aient; ils vous abandonneront tout le reste. S'il s'en trouve quelques-uns qui emportent plus que ce qui aura été accordé, faites-les décapiter sur-le-champ. Voilà les conditions que nous vous offrons, parce que nous ne demandons que la vie, Que ce château devienne votre possession, mais permettez nous d'en sortir.

 Ces conditions furent acceptées par les princes chrétiens, et la paix fut conclue entre eux et la garnison du château. On envoya auprès du chancelier pour avoir son approbation ; comme il était faible et malade, il pria qu'on l'excusât s'il ne pouvait la donner. Néanmoins le traité fut conclu. Mais il se trouva des contradicteurs qui voulaient qu'on prit la place de force. Si nous l'enlevons à main armée, disaient-ils, nous n'aurons plus d'ennemis à craindre ; la chute de cette forteresse portera la terreur dans l'âme de ceux qui voudraient nous résister. Le plus grand nombre se réjouissait de la paix. Le comte Adolphe, pour effrayer ceux qui manifestaient leur opposition, les conduisit aux fossés, afin qu'ils vissent clairement les dangers qui les menaçaient. Au milieu de ces dissentiments, quelques croisés coururent aux armes et attaquèrent les assiégés à coups de balistes et de machines. Ceux-ci ripostèrent à coups de pierres et de traits ; ils blessèrent quelques pèlerins et en tuèrent d'autres. D'un côté l'on combattait, de l'autre on restait tranquille; les uns pleuraient, les autres se réjouissaient. Enfin, les amis de la paix virent leur opinion prévaloir, et toute espèce d'attaque cessa. Mais lorsque les otages furent livrés et qu'on fut au moment d'exécuter les conditions du traité, les querelles se renouvelèrent entre les soldats et les chefs ; la paix fut rompue et l'on courut aux armes.

Les nôtres se disposèrent à résister et firent mouvoir les machines de guerre. Les assiégés se défendirent avec courage et avec succès; car ils parvinrent à renverser le retranchement des croisés et tuèrent plusieurs assiégeants. L'union et la concorde régnaient dans leurs rangs ; les nôtres, au contraire, étaient divisés. Les uns combattaient, les autres vaquaient à diverses affaires. Ils oublièrent le but qu'ils s'étaient proposé pour se livrer à des vices qui amollirent leur courage.

Cependant la disette se fit sentir dans l'armée, on fut obligé d'envoyer chercher des vivres à Tyr. Comme on craignait l'ennemi, il fallut y envoyer un grand nombre de guerriers. L'armée fut divisée en deux corps ; l'un devait aller chercher des provisions, l'autre était destiné à garder le camp. Les pèlerins qui étaient allés à la découverte n'étaient pas tranquilles, car on avait appris que le sultan d'Egypte venait avec une armée considérable pour délivrer la forteresse. Cependant les trompettes retentirent dans le camp du chancelier et annoncèrent l'arrivée des provisions; la joie fut générale. Les chefs, assurés de l’approche des ennemis, tinrent conseil la veille de la Purification, et firent publier dans tout le camp qu'on se disposât à combattre le lendemain matin. Cet ordre excita dans tous les cœurs des transports de joie; on se félicitait, on s'exhortait mutuellement à vaincre ou à mourir pour le Christ. Le lendemain, lorsqu'on se préparait dévotement au combat, le bruit se répandit tout-a-coup que toute la suite du chancelier et des autres princes avait pris le chemin de Tyr, emmenant les bêtes de somme chargées de tous les bagages. Les croisés, effrayés à cette nouvelle étrange, se hâtent de rassembler leurs effets, de les charger sur les bêtes de somme, et de suivre à l'envi, les uns à pied, les autres à cheval, les chefs qui les abandonnaient. Mais cette retraite ne se fit point sans tumulte, sans douleur et sans gémissements. Combien de malades et de blessés se virent sur le point de devenir la proie de l'ennemi ! Remplis de crainte et d'effroi, ils essayèrent aussi de se sauver dans la fuite. Les uns avaient perdu courage ; les autres, dans leur aveuglement, se traînaient dans des chemins détournés. Le ciel parut indigne de cette retraite ; car la tempête, le tonnerre, les éclairs, la pluie et la grêle ne cessèrent de poursuivre les fuyards. Lorsque les croisés furent retournés à Tyr et à Ptolémaïs, ils firent toutes les dispositions nécessaires pour leur départ. Au mois de mars, tous les chefs et la meilleure partie de l'armée montèrent sur des vaisseaux et revinrent dans leur pays. L'évêque de Verdun et l'archevêque de Mayence restèrent en Palestine avec plusieurs seigneurs. Ce dernier couronna le roi d'Arménie, comme le chancelier avait couronné le roi de Chypre. Le prince arménien fit ensuite la paix et se lia d'amitié avec le prince d'Antioche.

[1] Arnold de Lübeck ( ? - † Juin 27, 1211 ou 1214), chroniqueur médiéval germanique. Selon ses propres termes, il reçut une éducation de moine à St Gilles à Braunschweig, le monastère d'accueil des Welf. En 1177 il devient abbé du monastère de St Jean de Lübeck. Sa Chronique des Slaves est la continuation de celle d’Helmold de Bosau. Il relate surtout l'histoire d’Henri le Lion et de son fils, de la famille des Guelphes, et termine sur l'empereur Othon IV. Sa chronique est très importante pour l’histoire du Danemark et des Croisades, ainsi que pour la colonisation entre Trave et Oder.