Flodoard ALBERT D'AIX - ALBERICUS AQUENSIS

 

 

HISTOIRE DES FAITS ET GESTES DANS LES RÉGIONS D'OUTRE-MER

 

DEPUIS L'ANNÉE 1096 JUSQU'A L'ANNÉE 1120 DE JÉSUS-CHRIST

LIVRE XII

 livre XI

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

HISTOIRE DES FAITS ET GESTES DANS LES RÉGIONS D'OUTRE-MER,

DEPUIS L'ANNÉE 1095 JUSQU'A L’ANNÉE 1120 DE JÉSUS-CHRIST ;

Par

ALBERT D'AIX.

 

ALBERICUS AQUENSIS

 

HISTORIA HIEROSOLYMITANAE EXPEDITIONIS

 

 

 

 

LIBER DUODECIMUS.  

CAPUT PRIMUM.-- Qualiter rex Baldewinus super obsidione Tyri consilium inierit.

In anno secundo postquam Sidon capta est, et Tankradus Sareptam percussit et obtinuit, rex Baldewinus convocata omni Ecclesia Jerusalem ab universis locis quae sub manu ejus erant, iniit consilium quatenus obsideret Sur, quae adhuc rebellabat et conchristianis fratribus terra marique calumnias inferebat, et a tributis et pacto recesserat in omnibus quae regi promiserat mentita. Universis vero admonitis, ac voluntariis ad hanc obsidionem inventis, dies statuta est qua convenirent, et ex decreto regis positis tentoriis moenia vallarent et coangustarent.

CAP. II.-- Quod Tyrii contra regem cum principe Damascenorum foedus inierunt et pepigerunt.

Talis autem fama ut in auribus Tyriorum insonuit, vehementer perterriti inierunt foedus cum quodam Dochino principe Damascenorum, ut tutelam et solatium ab eo consequerentur, et thesauros civitatis, et quae habebant pretiosiora in custodia et conclavi Damasci ejus consensu et licentia deportarent. Rogaverunt etiam ut eis viros sagittarios et defensores urbis in auxilium mitteret in conventione solidorum, viginti millium byzantiorum sibi suisque dare promittentes.

CAP. III.-- De Reinfrido milite Christiano, cujus conductu nobiles Tyriorum a rege catenati sunt.

Hoc itaque pacto utrinque sub fide data accepto et firmato, Tyrii cives quemdam Reinfridum nomine, virum Christianum et illustrem militem regis, mille byzantiorum praemio promisso et dato convenerunt, quatenus ejus conductu in Damascum sarcinas thesaurorum suorum pacifice transferrent, et sine impedimento cum camelis et vehiculis repedarent. Reinfridus vero vir levis et non multum pensans, si fidem erga gentiles et incredulos violaret, universa regi detulit, ac diem qua transituri erant in Damascum cum universis copiis et rebus pretiosis propalavit, asserens regem haec omnia posse capere ac retinere sine contradictione. Hoc rex audiens, sine mora peditibus ac militibus ducentis accitis, jussit viam obsidere et caute observare per quas semitas viri Damascum cum sarcinis profecturi erant. Et ecce in silentio noctis, cum omnia solent quiescere, Tyrii cum camelis suis, incomputabili auro, argento, ostro et quibusque aliis pretiosis ornatis, conductu praefati Reinfridi viam Damasci venerunt. Cum subito regis insidiae in eos irruentes alios occiderunt, alios tenuerunt, et thesauros infinitos cum purpura pretiosa et serico varii coloris et operis rapientes, cum ipso Reinfrido, in vehiculis camelorum et mulorum abduxerunt CAP. IV.-- Quomodo princeps Damascenorum Tyriis subvenerit, et qualiter eosdem rex obsederit.

Thesauri miri et inauditi illic capti sunt, quos rex liberali manu militibus longa nunc indigentia oppressis benigne largitus est. His ita captis, his occisis, paucis vero elapsis, Dochinus, apud quem sperabant refugium, valde molestatus, sine mora quingentos milites in sagitta et arcu peritos ad urbem Tyriorum direxit ut praevenirent regis obsidionem, et regi suisque ab urbe resistentes, in conventione solidorum civibus subvenirent. Rex itaque Baldewinus in virtute et apparatu decem millium a Jerusalem descendens in vigilia S. Andreae apostoli, civitatis moenia in arido positis castris occupavit; a mari vero in ipso urbis latere et portu navalis obsidio non magnae virtutis et armaturae fuit. Promiserat enim rex Graecorum, illic per aquas copias adfuturas; sed hieme incumbente, minime collatae sunt.

CAP. V.-- Quod rege urbem vallante, Tyrii portis egressi, sed mox mirabiliter a rege repressi, quosdam secum intrantes occiderunt.

Rex autem, postquam obsidionem firmavit et munimine valli se suumque exercitum circumfodit, ne impetus adversariorum ex improviso irrueret, aggressus vi urbem, turres et moenia omni genere bellico oppugnavit, de die in diem crebris assuitibus iteratis. Turci vero, qui in grandine sagittarum confundunt et resistunt, econtra per moenia et turres diffusi, strages et gravia vulnera Christianorum non parce multiplicabant, et ad portas et vectes ferreos concurrentium multitudinem, lapidum incessabili jactu, sulphuris quoque ac picis ferventis effusione suffocabant. Quodam denique die post plurimos assultus et diutinos labores, dum paulisper a foris respiraret exercitus manusque contineret a belli opere, deintus vero Tyrii et eorum Turci milites silentium tenerent, sed tamen consilium iniissent quatenus in momento a portis in impetu castra regis irrumperent; mox armis resumptis, lorica et galea induti, subito quasdam portas aperientes, in multitudine gravi in apertam camporum planitiem, quam rex et exercitus nunc belli immemor habitabat, usque ad loca tentoriorum concurrere ausi sunt, plurimos sagittis transfigentes, et clamore magno et horrisono totum exercitum commoventes. Et ecce sine mora universi milites Christianorum attoniti, e cunctis castris in armis et lanceis loricati in faciem illis advolant, et hinc et illinc plurima fortitudine contendentes; sed tandem Christiani praevalentes, Tyrios in fugam versos in portam coegerunt, sicut utrique, hi fuga veloci, hi celeri insecutione permisti, potenter urbem ingressi sunt. Turci Tyriique Gallos jam secum urbem intrasse contuentes, reversi sunt in faciem se a tergo prementium; et fortiter obsistentes ac moenia ascendentes, exercitum adhuc intrare contendentem omni armatura jaculorum reprimebant, quousque in virtute sua praevalentes portas clauserunt et circiter ducentos intra muros retinuerunt. Illic Willhelmus de Wanges, miles gloriosus et nobilis, itemque Willhelmus mirae audaciae et militaris famae cum egregiis sociis equitibus et peditibus capti, sententia capitali perierunt; caeteri complures vinculis catenarum astricti sunt.

CAP. VI.-- Tyrii duas machinas Christianorum pice et sulphure mirabiliter combusserunt.

Deinde post dies aliquot videns rex assultu et lapidum tormento se civibus et muris prorsus non nocere, duas fieri constituit machinas muros plurima altitudine supereminentes, ac componi ordine duorum coenaculorum: quarum una ex sumptu et labore Eustachii Granarii, praeclari militis et primi de domo et consilio regis, ad unguem constructa et erecta est. In hac ergo idem Eustachius cum electis manens tironibus, Tyrios mane, meridie, vespere per urbem gradientes omni genere jaculorum alios interimebant, alios vulnerabant, per turres, moenia et omnia urbis loca speculantes. Non minus ab altera machina milites regis inibi constituti, Turcos Tyriosque impugnabant, et sic eos ab ostio progressos arcu Baleari ferientes perimebant. Tyrii quoque econtra lapides aptabant ad quassandas machinas et eas inhabitantes; sed machinae coriis taurinis, camelinis, equinis, cratibus vimineis vestitae, jactus lapidum palosque ferreos et ignitos illaesae et immobiles sustinebant. Tyrii, cernentes quia hoc modo machinis nocere nequibant, alia arte machinas atterere conati sunt. Arborem procerae altitudinis funibus erigentes, circulum quemdam amplum et spaciosum in modum coronae ex grandi ligno componentes, summitati arboris catenis ferreis affixerunt; ac eumdem ligneum circulum in circuitu pice, sulphure, cera, adipe, permistis stuppis impinguantes, ignique aqua inexstinguibili succendentes, usque ad locum murorum, quo machina Eustachii sita erat, funibus pertraxerunt. Qui subito nimium flammivomus ab arbore in machinam laxatur, quam undique flammae intolerabiles cingentes, grandi et insuperabili incendio combusserunt, cum plurima parte virorum, qui ignem excutere et exstinguere conati nequaquam evadere potuerunt. Eodem modo et arte regis machina combusta et in nihilum redacta est. Sic machinis his pariter combustis, tamen rex in obsidione mansit imperterritus, volens urbem aut fame aut aliqua arte adhuc edomare.

CAP. VII.-- Legatio Tyriorum ad principem Damascenorum, et reversio regis in Jerusalem post adventum eorum.

Ad haec denique regis constantiam et animum immobilem Tyrii cognoscentes, direxerunt clam legationem Damascum, quatenus Dochinus magnus princeps eis subveniret, magnam illi spondentes pecuniam et jurantes se semper in ejus auxilio et obsequio permanere. Qui illico viginti millibus equitum ascitis, per montana descendit usque ad confinia Tyri, ut in crastino regem suosque in castris incurreret, et sic urbem de manu regis et ejus obsidione liberaret. Eodem vero die, quo idem Dochinus, vel Duodechinus, confinia Tyri per montana intravit, armigeri septingenti cum sexaginta probis equitibus de exercitu regis, ad quaerenda pabula equorum egressi, irruerunt casu et ignoranter super arma et vires Turcorum: qui universi in sagitta et gladio ab hostibus perempti ac detruncati, perierunt, praeter paucos, qui vix evadentes, retulerunt quae gesta sunt. Hoc denique comperto, quod tot millia jam juxta convenissent et armigeros militesque regis peremissent, rex ex consilio optimatum suorum, qui diutina obsidione vexati erant, et rebus et cibariis exhausti, tentoria sustulit, ac die Dominica, quae est ante Dominicam Palmarum, Ptolemaidem et caeteras civitates pertransiens, ipsa sancta et celebri die Palmarum per portam, quae respicit ad montem Olivarum, per quam et Dominus Jesus asello insidens intravit, ipse cum suis et una cum quibusdam magnificis legatis Graecorum, qui ad eum supervenerant, dum adhuc in obsidione esset, intromissus est. Egit denique illam sanctam hebdomadam sancta loca perlustrans, in oratione et eleemosynarum largitione et delictorum confessione. Diem vero sancti Paschae in omni honore et gloria propter legatos regis Graecorum jussu domini patriarchae coronatus solemniter ac regaliter celebravit.

CAP. VIII.-- Qualiter rex Baldewinus Idumaeos mercatores spoliaverit, et quod Tankradus princeps Antiochiae obierit.

Celebratis itaque illic per dies octo sancti Paschae solemniis, assumptis ducentis equitibus, centum vero peditibus, ad vallem Moysi profectus est in partes Arabiae, ut praedarum aliquid abinde contraheret, quibus inopes milites et rebus vacuatos ditaret et deficientes animaret. Legati vero regis Graecorum benigne commendati, donisque magnificis ampliati, Constantinopolim remissi sunt. Vix vero partes Arabiae intraverat, et ecce Idumaei, quos moderni vocant Bidumos, viri mercatores cum immensis copiis diversarum mercium in mulis et camelis, inter manus regis et suorum adfuerunt, qui nullatenus effugere valentes, omnibus rebus divitiarum suarum tam in auro quam in argento, gemmis pretiosis, ostro diversi generis et operis, pariterque pigmentis exspoliati sunt, pluresque capti, Jerusalem abducti in custodiam mancipati sunt, praeda vero et spolia eorum inter milites divisa sunt. Eodem anno Tankradus, qui Antiochiae praeerat, vehementi infirmitate correptus, in Adventu Domini Jesu Christi morte occubuit, et in basilica B. Petri apostoli catholice sepultus, planctum magnum reliquit, omnibus prope positis mortem ejus audientibus.

CAP. IX.-- De adventu Turcorum contra Jerusalem, et quod rex e contrario militiam adunarit.

Post mortem tam famosi et bellicosi viri Turcorumque undique fortissimi expugnatoris, mense Martio novo vere aspirante, praefatus Malducus, qui et ipse unus de praepotentibus regni Corrozan erat, ascitis fortissimis copiis Turcorum circiter triginta millia, disposuit transire usque ad Damascum, ut assumpto Dochino, qui et ipse Turcus et princeps injuste erat Damascenorum, expugnaret civitates quas rex obtinebat; deinde Jerusalem, si ejus voluntati prospere succederet, ad debellandos et expugnandos Christianos perveniret. Divulgata autem tam famosi principis adunatione per regionem civitatis Edessae, nuntii Armenii regi Baldewino diriguntur, qui omnem rem et apparatum illius declarent, quatenus praevisis et suis convocatis, hostibus tutius et facilius ad resistendum occurreret. Rex autem, auditis nuntiorum verbis, illico aptata legatione Antiochiam ad Rotgerum, illustrissimum juvenem et militem, filium sororis Tankradi, qui et loco ejus restitutus principatum obtinebat Antiochiae, direxit, ut sine intermissione ad auxilium ejus venire operam daret in paratu armorum et copiis, sicut decretum fuerat a principio Christianos christianis fratribus subvenire. Rotgertus sine mora, accepta regis legatione, septingentis equitibus, quingentis vero peditibus assumptis, ad ipsum regem venire disposuit; sed aliquantulum propter colligenda arma retardatus est. Turci vero viam Damascum accelerantes, ad mare Galileae castrametati sunt, et praesidium Tabariae obsidentes, hac parte fluminis Jordanis plurimum temporis egerunt, montem Thabor occupantes, et undique Christianorum habitationem delere studentes. Jam enim in calumniis et praedis et aggravatione Christianorum curriculo trium mensium potenter obsederant, omnia vastantes, nulli parcentes, nocte ac die insidiis invigilantes, milites Tabariae crebris assultibus et bello lacessentes.

CAP. X.-- De mille quingentis peregrinis Christianorum, propter quos rex attrivit in pugna ducentos Turcorum.

His diebus mille quingenti peregrini, qui Paschali solemnitate Jerusalem moram fecerant, reditum parantes, sed per regionem Sur transire metuentes, regem supplici prece convenerunt, quatenus conductum ejus trans Sur habere mererentur, ne ab inhabitatoribus urbis impugnarentur, parum resistere valentes, sicut fessi et plurima inopia gravati. Rex, videns illorum redeundi constantiam, trecentis ascitis militibus, viam cum eis usque ad montana Sur tenuit. Sed in latibulo montium paulisper remoratus, peregrinos praemisit ut sic experiri posset si qua virtus civium Sur ad insecutionem Christianorum peregrinorum appareret. His vero praemissis, milites civitatis Sur ad quingentos egressi, peregrinos procul ab urbe transeuntes, ad trucidandum et captivandum insecuti sunt multa vociferatione et tubarum strepitu ad perterrendos illos intonantes. Verum rex, audita hac vociferatione, a latibulo et insidiis velociter exsurgens, militibus in tergo adfuit, plurimam caedem exercuit, quousque Sarraceni victi et attriti fugam arripientes, Sur viam remensi non prius portas introierunt quam ducenti ex eis capti et attriti sunt. Peregrini hac sola die via continuata, altera autem die audita Turcorum praesentia cum tot millibus, inito consilio, Ptolemaidem reversi sunt, illic cum rege moram facientes.

CAP. XI.-- Rex cum Turcis congrediens, fuga dilabitur, quibusdam suorum in bello cadentibus.

Rex igitur intelligens Turcorum audaciam nimium aggravasse, longe lateque praedam contraxisse, ab assultu raro quievisse, vehementer indignatus convocat universos qui erant in circuitu Jerusalem et omnium civitatum quas possidebat, et ad septingentos congregans equites, peditum quatuor millia, peregrino exercitui jurat et contestatur non ultra Rotgerum et remotos conchristianos principes praestolari, nec longius pati Turcorum arrogantiam et calumnias. Et statim a Ptolemaide tam novis peregrinis quam caeteris ascitis, trans Jordanem castra figi statuit, ipso natali apostolorum Petri et Pauli, eo videlicet in loco, quo hactenus Turcorum per prata amoena et voluptuosa ponebantur tentoria. Turci vero astuti hoc per latores comperto, tentoriis sublatis, in montem Thabor secesserunt, ac si regem metuentes et fugam maturantes, cum eo bellum committere non auderent. Sed vix ponebantur tentoria, et ecce Malducus Dodechinusque cum universo comitatu suorum eruperunt a montanis Thabor, ut arena maris fortiter irruentes arcu et sagitta in castra regis et suorum, gravi bello et vulnere atroci praeliantes et Christianis acies impugnantes, donec rex et tota manus suorum vim tot millium sustinere non valentes, sed fugam ineuntes, ad mille quingentos occiderunt, praeter equites, quorum triginta interempti sunt. Cecidit illic Reinerus de Brus, miles imperterritus; Hugo, juvenis nobilis et miles illustris; aliique quorum actus et bella laude et memoria dignissima sunt.

CAP. XII.-- Rex sedecim millibus congregatis, in secundo congressu Turcos a Jordane potenter effugavit.

Vix itaque rege elapso, et Turcis loca campestria victoriose obtinentibus, altera die Rotgerus, successor et haeres Antiochiae, filius sororis Tankradi, cum quadringentis equitibus et sex centis peditibus adfuit, mire molestatus de regis infortunio et suorum casu, et quia itineris tardatione hesterno praelio ei ad opem esse non potuit. Adfuit et princeps civitatis Tripolis, non minus animo consternatus, quoniam sic a Turcis castra regis caesa sunt. Et post pauca adfuerunt plurimae acies Christianorum navigio usque ad Ptolemaidem advectae; quorum ex omni parte tam mari quam terra affluentium sedecim millia in unum collecta sunt. Rex tot millibus in brevi congregatis, Turcos adhuc trans Jordanem in sua feritate persistentes aggredi statuit ex consilio omnium qui aderant, quatenus in capite eorum, Deo auxiliante, redderet malum, quod sibi suisque et universae regioni inferre conati sunt. Verum Turci audito regis adventu et voluntate, a loco et regione Jordanis recedentes, Romaniam ingressi sunt, regis Graecorum castella et civitates plurimas obsidentes et expugnantes.

CAP. XIII.-- Quomodo conjux ducis Siciliae ad thalamum regis Baldewini cum magno apparatu properavit.

Rege dehinc cum omni manu sua ab insecutione hostium Ptolemaidem reverso, mense Augusto inchoante, pervenit ad aures regis quomodo nobilissima conjux Rotgeri ducis Siciliae, fratris Boemundi magnifici principis, post obitum et exsequias praefati mariti ad thalamum regis magnopere properaret in apparatu copioso magnarum divitiarum et plurimo militum comitatu. Fuerunt ei duae triremes, singulae cum quingentis viris bello doctissimis, cum navibus septem, auro, argento, ostro, gemmarum vestiumque pretiosarum multitudine onustis; praeter arma, loricas, gladios, galeas et clypeos auro fulgidissimos, et praeter omnem armaturam, quam ad defensionem navium solent viri potentissimi comparare. In ipsa denique nave, in qua praedicta matrona manere decreverat, malus auro purissimo tectus, procul radios ad solis claritatem exerebat, et utraque navis cornua auro et argento fabrili opere vestita, spectaculo admirationis omnibus erant ea intuentibus. In una de septem navibus viri Sarraceni et sagittarii, viri fortissimi et claritate pretiosarum vestium fulgentes inerant, dono regi adducti, et qui nullis in regione Jerusalem sagittandi arte inferiores haberentur. Hujus itaque matronae adventu et gloria audita, rex tres naves, quas vocant galeidas fetas viris egregiis et marino certamine peritissimis, misit illi in occursum; sed ventorum turbine mari intumescente, nequaquam illi occurrere aut sociari potuerunt. Ventorum enim potentia naves longe jactatae, tandem portu sinuque Ascalonis vespere sunt receptae circa horam nonam, nequaquam nautis valentibus aut frustra conantibus iter per aquas tenere, propter ventum qui eis nimium contrarius repugnabat.

CAP. XIV.-- Cum quali gloria rex eamdem matronam sibi copulaverit, militibus ab ea largiter remuneratis.

Ascalonitae, viris Christianis semper infesti, mox Christianorum signis recognitis, in galeidis ferratis et armis occurrere et confligere cum eis accelerant. Sed, post plurimam contentionem, et utrinque saepius factam incursionem, una ex galeidis Ascalonitarum, quinquaginta milites continens attrita et submersa est, caeterae expugnatae et repulsae sunt. Nec mora, Christiani ex omni parte praevalentes in victoria, et in unum coadunati, Deo prosperante, tranquillo ventorum flamine relato, et omni furore maris sedato, in virtute magna a portu et statione Ascalonis sunt egressi; sicque pacifico navigio Ptolemaidem perventum est.

Nec mora, rex adventu tam gloriosae matronae cognito, cum omnibus primoribus regni sui et universis pueris domus suae, in vestitu diversi generis et pulchritudinis, in regio cultu, in equis et mulis, ostro et argento fulgentibus, in tubis et in omni dulcedine musicorum e navi egredienti adfuit. Sed et plateae mirificis et variis tapetibus stratae, vici purpureis velis adornati in honorem tam nobilissimae, et thesauris famosissimae matronae, rutilabant, sicut decet reges in omni gloria et pompa exaltari. Cum hac itaque jucunditate et laude ea inducta, et regi stabili connubio copulata, nuptiarum magnus apparatus ornatusque factus est in regio palatio civitatis per dies aliquot; thesauri plurimi ab ea in aerarium regis translati, quibus multum rex et universi, qui bellis Turcorum arma amiserant, nunc maestimabiliter relevati et ditati sunt. His jam nuptiis finitis, et rege Jerusalem cum sponsa sua ascendere disponente, Rotgerus in Antiochiam, benigne a rege commendatus, viam insistere disposuit, cui nova regina mille marcas argenti cum ostris pretiosis, cum byzantiis quingentis, cum mulis et equis egregiis dono contulit, praeter gregarios milites, qui a longinquo regi ad opem confluxerunt, quibus non modica praemia auri et argenti pariter collata sunt.

CAP. XV.-- Ubi post reditum Christianorum Turci, devastantes terram Graecorum, urbem Stamiriam subverterunt.

Sic quibusdam ad sua redire ferventibus, quidam viam per Romaniam in arido insistentes, civitatem Stamiriam applicuerunt, qui a Graecis, viris Christianis, in omni administratione necessariorum clementer hospitio suscepti sunt. Nec mora, Turci, qui a rege ex Galilaea fugati, civitates et municipia regis Graecorum expugnata et attrita, praeda et spoliis in nihilum redegerant, ejusdem civitatis moenia aggressi, obsidionem in circuitu locaverunt, plurimam vim, minas et terrores civibus inferentes. Hinc non post multoz dies, et post terribiles assultus, magistram portam urbis in virtute nimia assilientes, militibus Graecorum, viris effeminatis parum resistentibus, in securi et ascia januam comminuentes, defensoribus tandem fessis, unanimiter irruperunt; et in universos tam cives quam peregrinos sagitta et arcu irruentes, non modicam caedem operati plurimos abduxerunt, universaque pecunia et quae ibi pretiosa reperta sunt, ab his saevis praedonibus transportata sunt. In eadem vero civitate quidam de exercitu Christianorum hospitalitatis gratia moram facientes, ad quadraginta capti et decollati sunt; sed non sine plurima sui sanguinis ultione, quia inaestimabili virtute et bello a porta, ad quam defendendam locati erant, multis Turcis repulsis et occisis, invicti perstiterunt, quousque ad portam quam Graeci tuebantur adversarii immissi sunt.

 

LIVRE DOUZIÈME.

CHAPITRE I.

LA seconde année après la prise de Sidon, et après que Tancrède se fut emparé de Sarepta, le roi Baudouin convoqua à Jérusalem tous les Chrétiens habitants des lieux soumis à sa domination, et tint conseil avec eux pour aller assiéger la ville de Tyr, qui était encore en état de rébellion, faisait beaucoup de mal aux Chrétiens, tant sur terre que sur mer, et qui, infidèle à tous ses engagements avec le roi, avait renoncé à son traité et cessé de payer ses tributs. Ayant trouvé tous ses frères bien disposés à entreprendre ce siège, le roi fixa le jour où tous devraient se réunir pour aller, sous ses ordres, dresser leurs tentes devant les murailles de la ville, et l'investir de toutes parts.

CHAPITRE II.

Dès qu'ils furent informés de ces nouvelles, les Tyriens, vivement effrayés, conclurent un traité avec un certain Dochin, prince de Damas, pour recevoir de lui des secours, et s'assurer en outre la faculté de confier à sa garde, et de faire transporter à Damas, dans son palais, les trésors de leur ville et ce qu'ils possédaient de plus précieux : ils lui demandèrent en outre de leur envoyer, comme auxiliaires, des archers et des combattants qu'ils promirent de prendre à leur solde, et pour lesquels ils s'engagèrent de payer vingt mille byzantins.

CHAPITRE III.

Ce traité ayant été accepté et confirmé de part et d'autre sous la foi du serment, les Tyriens firent venir un Chrétien nommé Rainfroi, illustre chevalier du roi, lui promirent et lui donnèrent une somme de mille byzantins, à condition qu'il escorterait et ferait transporter tranquillement à Damas leurs bagages et leurs trésors, et qu'il ramènerait ensuite, sans accident, les chameaux et les chariots. Rainfroi, homme léger, et ne se laissant point arrêter par le scrupule de violer les engagements qu'il prenait avec les Gentils, informa le roi de tous ces détails, lui désigna le jour où il devait conduire à Damas le convoi qui transporterait tous ces précieux effets, et lui assura qu'il lui serait facile de l'enlever et de s'en emparer. Le roi fit aussitôt venir deux cents hommes, tant chevaliers que fantassins, et leur ordonna d'aller se placer en embuscade, et d'observer la route que suivrait le convoi pour se rendre à Damas. En effet, au milieu de la nuit, et lorsque tout était en silence, les Tyriens s'avancèrent sur cette route avec leurs chameaux, et chargés d'une immense quantité d'or, d'argent, de pourpre et d'autres objets précieux, marchant sous la conduite de Rainfroi. Aussitôt les troupes du roi, s'élançant sur eux, massacrèrent les uns, firent les autres prisonniers, enlevèrent tous les trésors, la riche pourpre et les étoffes de soie de couleurs variées, les emmenèrent avec les chariots, les chameaux et les mulets, et entraînèrent Rainfroi lui-même à leur suite.
Ces immenses trésors furent aussitôt, et d'après les ordres du roi, généreusement distribués à ses chevaliers, réduits depuis longtemps à la plus grande indigence. Quelques Tyriens, qui étaient parvenus à s'échapper, se réfugièrent à Damas ; et Dochin, irrité de ce désastre, fit partir sans retard cinq cents chevaliers habiles à manier l'arc et les flèches, afin qu'ils pussent entrer à Tyr avant que le roi eût entrepris le siège, et porter secours aux citoyens en recevant d'eux la solde convenue. Le roi Baudouin partit de Jérusalem avec dix mille hommes, la veille de la fête de saint André l'apôtre, et alla établir son camp du côté de la terre autour des remparts de la ville. La mer et le port ne furent que faiblement attaqués : l'empereur des Grecs avait promis d'envoyer une flotte ; mais, comme l'hiver approchait, cette flotte n'arriva pas.

CHAPITRE V.

Le roi commença le siège, et fit d'abord creuser un fossé pour mettre son armée à l'abri des irruptions imprévues de l'ennemi : il attaqua ensuite les tours et les murailles avec toutes sortes d'instruments de guerre, et livra des assauts tous les jours. Les Turcs qui se défendaient en lançant sans cesse des grêles de flèches, se répandirent sur les remparts et dans les tours ; leurs traits portaient incessamment dans les rangs des Chrétiens ou la mort ou de graves blessures, et, lorsque ceux-ci accouraient en foule auprès des portes ou des clôtures en fer, les assiégés, du haut de leurs remparts, les accablaient à coups de pierres, ou versaient sur eux du soufre et de la poix bouillante. Un jour, à la suite de plusieurs assauts et de longues fatigues, l'armée assiégeante se donnait quelque repos et avait suspendu ses travaux ; dans l'intérieur, les Tyriens et leurs chevaliers Turcs demeuraient aussi en silence, mais après avoir tenu conseil et résolu de faire bientôt une irruption dans le camp du roi ; tout à coup, prenant les armes, se couvrant de leurs cuirasses et de leurs casques, et ouvrant les portes de la ville, Turcs et Tyriens se lancèrent en foule dans la plaine, où le roi et son armée avaient en ce moment oublié les combats, et, s'avançant avec intrépidité jusqu'auprès des tentes, les ennemis percèrent un grand nombre de Chrétiens à coups de flèches, et portèrent le désordre dans toute l'armée, en poussant d'horribles clameurs. Aussitôt les chevaliers chrétiens, frappés d'étonnement, accoururent de toutes parts, couverts de leurs cuirasses, munis de leurs armes et de leurs lances, et des deux côtés on combattit bientôt avec une grande valeur, mais enfin les Chrétiens reprirent l'avantage, et forcèrent les Tyriens à s'enfuir vers leurs portes : ceux-ci se sauvant avec rapidité, ceux-là les poursuivant avec une égale ardeur, bientôt ils se trouvèrent confondus, et entrèrent ensemble dans la ville. Les Turcs et les Tyriens voyant que les Français les avaient suivis jusque dans la place, firent front à ceux qui continuaient à les serrer de près, et, résistant avec vigueur, s'élançant sur leurs remparts, repoussant à force de traits le gros de l'armée chrétienne qui cherchait à pénétrer aussi dans la ville, ils reprirent enfin la supériorité, et fermèrent leurs portes, retenant dans l'intérieur de leurs murailles environ deux cents hommes de l'armée des fidèles. Guillaume de Ganges, chevalier noble et illustre, un autre Guillaume, d'un courage admirable et d'une grande réputation militaire, tombèrent ainsi entre leurs mains avec plusieurs de leurs compagnons d'armes, tant chevaliers qu'hommes de pied, et subirent une sentence de mort ; les autres, en plus grand nombre, furent faits prisonniers, et chargés de fers.

CHAPITRE VI.

Quelques jours après, le roi, voyant que les assauts qu'il livrait, les pierres qu'il lançait, ne faisaient aucun mal aux habitants ni aux murailles de Tyr, résolut de dessus de ces murailles, et auraient chacune deux étages de hauteur : l'une d'elles fut entièrement construite et mise en place aux frais et par les soins d'Eustache Grenier, illustre chevalier, le premier de la maison et du conseil du roi. Eustache l'occupa avec de jeunes chevaliers d'élite, et tous ensemble, le matin, à midi, le soir, lançaient des traits de toute espèce sur les Tyriens qui se promenaient dans la ville, tuant les uns, blessant les autres, et atteignant également ceux qui occupaient les tours, les murailles ou toute autre position dans l'intérieur de la place. Les chevaliers du roi, qui s'étaient enfermés dans l'autre machine, attaquaient également les Turcs et les Tyriens, et les perçaient de leurs arbalètes lorsqu'ils tentaient de s'avancer en dehors des portes. De leur côté les Tyriens lançaient des pierres contre les machines pour les briser, et renverser ceux qui les oc-cupaient ; mais comme elles étaient doublées en cuir de taureau, de chameau et de cheval, et en claies d'osier, elles supportaient sans le moindre accident, et sans être ébranlées, le choc des pierres et des pieux de fer rouge. Les Tyriens, voyant que ce genre d'attaque ne produisait aucun résultat, cherchèrent un autre moyen pour arriver à leur but ; ils dressèrent avec des cordes un arbre d'une grande longueur, après avoir attaché à son extrémité, avec des chaînes de fer, une espèce de couronne vaste et spacieuse construite éga-lement en bois ; toute la circonférence de cette couronne fut enduite de poix, de soufre, de cire, de graisse, et garnie d'étoupes ; et, lorsque ces diverses substances inaccessibles à l'action de l'eau eurent été embrasées, ils traînèrent l'arbre avec des cordes jusqu'au point de la muraille, près duquel était dressée la machine d'Eustache ; puis l'instrument embrasé ayant été abaissé de l'extrémité de l'arbre sur la machine, l'enveloppa aussitôt d'une masse de flammes, alluma un incendie inextinguible, consuma entièrement la machine, et brûla même la plupart des Chrétiens qui l'occupaient et qui faisant les plus grands efforts pour éteindre le feu, ne purent parvenir à se sauver : la machine du roi fut également brûlée et anéantie par les mêmes procédés. Après ce double événement le roi, toujours inaccessible à la crainte, poursuivit cependant les travaux du siège, résolu à réduire la place par famine ou partout autre moyen.

CHAPITRE VII.

Les Tyriens, voyant que le roi persistait avec fermeté, et demeurait inébranlable dans ses projets, expédièrent en secret une députation à Damas pour demander au grand prince Dochin de venir à leur secours, lui promettant beaucoup d'argent, et jurant qu'ils seraient toujours à son service comme ses auxiliaires. Aussitôt ce prince, rassemblant vingt mille cavaliers, descendit par les montagnes jusqu'aux confins du territoire de Tyr, afin d'attaquer dès le lendemain le roi et les siens dans leur camp, et de faire ainsi lever le siège de la ville. Le même jour que Dochin ou Dodechi arriva à travers les montagnes, près du territoire de Tyr, sept cents écuyers et soixante braves chevaliers de l'armée du roi, qui étaient sortis du camp pour aller chercher des fourrages, tombèrent par hasard, et dans leur ignorance, au milieu de l'armée des Turcs, et périrent presque tous sous les flèches et le glaive des ennemis ; quelques-uns seulement se sauvèrent et rentrèrent dans le camp pour annoncer ce qui s'était passé. Ayant appris ce nouveau rassem-blement de tant de milliers de Turcs, et le massacre de ses écuyers et de ses chevaliers, le roi tint conseil avec ses grands, déjà fatigués de la longueur du siège, et qui avaient épuisé toutes leurs ressources et leurs provisions, et, à la suite de ce conseil, il leva ses tentes et partit le jour du dimanche qui précède celui des Rameaux. Après avoir traversé Ptolémaïs et plusieurs autres villes, il rentra à Jérusalem le jour des Rameaux (jour saint et célèbre à jamais) par la porte qui fait face à la montagne des Oliviers, par laquelle notre Seigneur Jésus entra aussi dans la Cité sainte, monté sur un âne. Le roi était suivi de tous les siens et des illustres députés de l'empereur des Grecs, qui s'étaient rendus auprès de lui pendant qu'il se trouvait encore sous les murs de Tyr, il employa toute la semaine Sainte à visiter les lieux sacrés, à prier, à distribuer des aumônes et à confesser ses péchés, puis il célébra le jour de la sainte Pâque avec la plus grande pompe, et portant solennellement la couronne royale, en l'honneur des députés de l'empereur des Grecs, et d'après les ordres du seigneur patriarche.

CHAPITRE VIII.

Après ces huit jours passés, au milieu des solennités de la sainte Pâque, le roi, prenant avec lui deux-cents chevaliers et cent hommes, de pied, se rendit en Arabie vers la vallée de Moïse, pour chercher à enlever du butin, afin d'enrichir les pauvres chevaliers qui avaient perdu tous leurs effets, et de les relever de leur détresse. Les députés de l'empereur des Grecs furent traités par lui avec bonté, comblés de présents magnifiques et renvoyés à Constantinople. A peine le roi était-il entré dans le pays d'Arabie, que les Iduméens, appelés Bidumes par les modernes, gens qui font le commerce, portant sur des mulets et des chameaux une immense quantité de marchandises de toute espèce, tombèrent subitement entre les mains du roi et des siens, et ne pouvant se sauver, ils furent entièrement dépouillés de toutes leurs richesses, consistant en or, en argent, en pierres précieuses, en pourpre de diverses qualités et en toutes sortes de parfums. La plupart de ces marchands furent en outre faits prisonniers et conduits à Jérusalem, et cet immense butin fut partagé entre les chevaliers. Cette même année, Tancrède, qui commandait à Antioche, fut pris d'une violente maladie et mourut dans le sein du Seigneur Jésus-Christ. On l'ensevelit, selon le rite catholique, dans la basilique du bienheureux Pierre l'Apôtre, et tous les Chrétiens des environs ayant appris son trépas le pleurèrent amèrement.

CHAPITRE IX.

Après la mort de cet illustre guerrier, le plus redoutable ennemi des Turcs, et lorsque le mois de mars ramena le premier souffle du printemps, Malduc, l’un des plus puissants princes du Khorasan, ayant réuni une armée turque forte d'environ trente mille hommes, résolut de se rendre d'abord à Damas pour s’allier à lui Dochin, Turc lui-même et prince de Damas, par suite d'une injustice, et d'aller ensuite assiéger les villes que possédait le roi Baudouin, afin de pouvoir, si cette entreprise lui réussissait, se porter devant Jérusalem et en expulser tous les Chrétiens. Dès que l'on apprit dans le pays d'Édesse le rassemblement formé par ce prince fameux, des messagers arméniens furent envoyés au roi Baudouin pour l'informer de tous ces préparatifs de guerre, afin qu'étant prévenu, le roi pût convoquer tous les siens et se disposer à résister plus sûrement aux ennemis. Dès que le roi eut appris ces nouvelles, il expédia une députation à Antioche auprès de Roger, jeune et illustre chevalier, fils de la sœur de Tancrède, et qui avait remplacé celui-ci dans cette principauté, pour lui demander de préparer ses armes et ses troupes, et de venir promptement à son secours, puisqu'il avait été déclaré, dès le principe, que les Chrétiens devaient être toujours prêts à secourir leurs frères chrétiens. Roger, en effet, aussitôt qu'il eut reçu le message du roi, réunit sept cents chevaliers et cinq cents hommes de pied, et fît ses dispositions de départ ; mais il fut un peu retardé par la nécessité de rassembler des armes. Les Turcs cependant poursuivirent leur marche vers Damas, allèrent camper sur les bords de la mer de Galilée : ils assiégèrent la forteresse de Tibériade et demeurèrent longtemps de ce côté du fleuve Jourdain, occupant le Mont-Thabor et cherchant tous les moyens possibles de détruire les habita-tions des Chrétiens. Ils assiégèrent la place pendant trois mois, faisant toutes sortes de maux aux Chrétiens de ce pays, leur enlevant du butin, dévastant toute la contrée, n'épargnant personne, tendant sans cesse des pièges, veillant jour et nuit, et livrant sans cesse des combats et des assauts aux chevaliers enfermés dans Tibériade.

CHAPITRE X.

Vers ce temps, quinze cents pèlerins, qui avaient célébré la solennité de Pâques à Jérusalem, et se disposaient à en repartir, craignant de traverser seuls le territoire de la ville de Tyr, allèrent trouver le roi et le supplièrent instamment de leur accorder une escorte, disant qu'ils redoutaient d'être attaqués par les habitants de cette ville, et de ne pouvoir leur résister, accablés comme ils étaient de fatigue et de misère. Le roi, les voyant bien déterminés à se remettre en route, convoqua trois cents chevaliers, et les accompagna marchant avec eux jusqu'aux montagnes de Tyr. Alors, s'arrêtant un peu dans un lieu détourné, le roi envoya en avant ces pèlerins pour voir si quelque corps de Tyriens se présenterait pour courir à leur poursuite. Les pèlerins s'étant avancés, les chevaliers de la ville de Tyr, les ayant vus de loin, sortirent en effet au nombre de cinq cents pour aller les massacrer ou les faire prisonniers, et se lancèrent sur leurs traces en poussant de terribles vociférations et faisant fortement résonner les trompettes, afin de les effrayer. Mais le roi, dès qu'il entendit ces clameurs, sortit rapidement du lieu où il s'était caché, attaqua les chevaliers tyriens par derrière, et en fit un grand carnage, jusqu'à ce que, battus et vaincus, les Sarrasins prirent enfin la fuite ; mais ils n'atteignirent aux portes de la ville qu'après avoir laissé deux cents de leurs compagnons morts ou faits prisonniers. Les pèlerins ne poussèrent pas plus loin leur marche ; le lendemain, ayant appris qu'il s'était formé un rassemblement de plusieurs milliers de Turcs, ils tinrent conseil, retournèrent à Ptolémaïs, et y séjournèrent avec le roi.

CHAPITRE XI.

Cependant, voyant que l'audace des Turcs s'accroissait de jour en jour, et qu'ils allaient enlevant partout du butin et ne cessant d'attaquer les Chrétiens, Baudouin, rempli d'indignation, convoqua tous les fidèles qui habitaient dans les environs de Jérusalem et dans les villes qu'il possédait, et, ayant ainsi rassemblé sept cents chevaliers et quatre mille hommes de pied, il déclara et jura à son armée qu'il n'attendrait plus l'arrivée de Roger et des princes chrétiens plus éloignés, ne pouvant tolérer plus longtemps l'insolence et les dévastations des Turcs. Il partit aussitôt de Ptolémaïs avec les nouveaux pèlerins et tous les autres qu'il avait convoqués, et résolut, le jour de la fête des apôtres Pierre et Paul, d'aller camper au-delà du Jourdain, dans le lieu même où les Turcs avaient jusqu'alors dressé leurs tentes au milieu de belles et d'agréables prairies. Les Turcs astucieux, informés de ce projet par leurs espions, levèrent aussitôt leur camp et se retirèrent sur le Mont-Thabor, comme s'ils eussent redouté le roi et se fussent hâtés de fuir pour éviter un combat. Mais à peine les Chrétiens eurent-ils dressé leurs tentes, que Malduc et Dochin, suivis de leur armée, nombreuse comme le sable de la mer, descendirent du Mont-Thabor et assaillirent vigoureusement le roi et les siens à coups de flèches, leur livrant une rude bataille, leur portant de cruelles blessures, et attaquant en même temps tous les corps des Chrétiens : le roi et ses troupes no purent soutenir le choc de tant de milliers d'hommes, et prirent la fuite après avoir perdu quinze cents hommes, sans compter trente chevaliers qui furent également tués dans ce combat, et parmi lesquels on distinguait Reinier de Brus, chevalier intrépide, Hugues jeune, noble et illustre guerrier, et plusieurs autres encore, dont les exploits méritèrent de grands éloges et ont immortalisé leurs noms.

CHAPITRE XII.

Le roi se sauva avec beaucoup de peine, et les Turcs vainqueurs demeurèrent maîtres de la plaine : dès le lendemain, Roger, fils de la sœur de Tancrède, héritier et successeur de celui-ci dans la principauté d'Antioche, arriva avec quatre cents chevaliers et six cents hommes de pied : il ressentit une vive douleur du désastre que le roi venait d'éprouver, et s'affligea d'avoir été retardé dans sa marche, et de n'avoir pu prendre part au combat de la veille. Le prince de la ville de Tripoli arriva également et éprouva une grande consternation de la victoire des Turcs sur les fidèles. Peu après, d'autres corps de Chrétiens vinrent débarquer à Ptolémaïs, et lorsque tous ceux qui arrivèrent par terre et par mer furent rassemblés, ils formèrent un corps de seize mille hommes. Le roi les organisa promptement, et résolut, d'après l'avis de tous les princes qui l'entouraient, d'aller attaquer les Turcs rassemblés encore au-delà du Jourdain, et persistant dans leur farouche inimitié, afin de faire retomber sur leur tête, avec le secours de Dieu, le mal qu'ils s'efforçaient de faire aux Chrétiens et à tout le pays. Mais les Turcs, ayant appris la marche et les projets du roi, quittèrent le voisinage du Jourdain, entrèrent dans la Romanie et allèrent assiéger et prendre plusieurs des villes et châteaux appartenant à l'empereur des Grecs.

CHAPITRE XIII.

Après avoir poursuivi les ennemis, le roi revint à Ptolémaïs avec toute son armée. Vers le commencement du mois d'août, il apprit que la très noble épouse de Roger, duc de Sicile et frère de Boémond prince magnifique, qui avait perdu son illustre mari et célébré ses obsèques, se disposait à partir pour venir l'épouser, suivie d'une nombreuse escorte de chevaliers et portant de grandes richesses. Elle avait avec elle deux trirèmes, montées chacune par cinq cents hommes habiles à la guerre, et sept navires chargés d'or, d'argent, de pourpre, et d'une grande quantité de pierres précieuses et de vêtements magnifiques, sans parler des armes, des cuirasses, des épées, des casques, des boucliers resplendissants d'or et de toutes sortes d'autres armes, telles que les princes très puissants en possèdent pour le service et la défense de leurs navires. Le vaisseau sur lequel l'illustre dame avait résolu de monter, était garni d'un mât doré de l’or le plus pur, et qui réfléchissait au loin les rayons du soleil, et la proue et la poupe de ce bâtiment, recouvertes également d'or et d'argent, et façonnées par d'habiles ouvriers, présentaient aussi un coup d'œil vraiment admirable. Sur l'un des sept navires étaient des archers sarrasins, hommes très forts, qui portaient des vêtements précieux et éclatants, destinés à être offerts en don au roi, et tels qu'ils n'avaient point de supérieurs dans tout le pays de Jérusalem pour l’art de lancer des flèches. En apprenant l'arrivée prochaine de cette noble dame et la pompe qui l'entourait, le roi envoya à sa rencontre trois navires, que l'on appelle galères, montés par des hommes illustres et habiles dans les combats de mer ; mais la tempête ayant soulevé les flots, ils ne purent la rejoindre et se réunir à sa flotte. Jetés au loin par la violence des vents, les trois navires du roi arrivèrent enfin le soir vers la neuvième heure, près du port et dans le golfe d'Ascalon ; les matelots firent de vains efforts pour tenir la mer, et les vents trop contraires ne leur per-mirent pas d'y réussir.

CHAPITRE XIV.

Les Ascalonites, toujours ennemis des Chrétiens, ayant reconnu leurs bannières, s'armèrent aussitôt et montèrent sur leurs galères ferrées, pour aller leur livrer combat. A la suite d'une longue bataille, où les navires coururent fréquemment les uns sur les autres, l'une des galères ascalonites, qui portait cinq cents chevaliers, fut vaincue et coulée à fond, et les autres furent également battues et repoussées. Les Chrétiens, victorieux sur tous les points, rassemblèrent leurs navires, et protégés de Dieu, les vents s'étant apaisés et les flots de la mer ayant cessé d'être agités, ils sortirent en forces du port et du golfe d'Ascalon et se rendirent sans accident à Ptolémaïs.

Le roi, instruit de l'arrivée de l'illustre dame, se rendit sur le port avec tous les princes de son royaume, tous les pages de sa maison vêtus magnifiquement et de diverses manières : entouré de toute la pompe royale, suivi de ses chevaux et de ses mulets couverts de pourpre et d'argent, et accompagné de ses musiciens qui faisaient résonner les trompettes et jouaient de toutes sortes d'instruments agréables ; le roi reçut la princesse à la sortie de son vaisseau. Les places étaient jonchées d'admirables tapis de couleurs variées, et les rues ornées de tentes de pourpre, en l'honneur de l'illustre dame, maîtresse de tant de trésors ; car il convient que les rois soient entourés de pompe et de magnificence. La princesse fut accueillie avec des transports de joie et de louange, elle s'unit à jamais au roi par le mariage et, pendant quelques jours, ces noces furent célébrées avec un grand éclat, dans le palais royal de la ville de Ptolémaïs. Les trésors qu'elle avait apportés furent transférés dans les caisses du roi, et servirent à indemniser, et même à enrichir infiniment ce prince et tous ceux qui avaient perdu leurs armes dans les guerres contre les Turcs. Les noces terminées, et le roi se disposant à se rendre à Jérusalem avec son épouse, Roger, comblé de ses bontés, fit aussi ses préparatifs pour retourner à Antioche. La nouvelle reine lui fit don de mille marcs d'argent, et y ajouta de la pourpre précieuse, cinq cents byzantins, des mulets et des chevaux d'un grand prix ; les simples chevaliers, qui étaient venus de loin porter secours au roi, reçurent aussi de belles récompenses en or et en argent.

CHAPITRE XV.

Quelques-uns de ces pèlerins, désirant retourner dans leur patrie, les uns suivirent la voie de terre par la Romanie, et arrivèrent à Stamirie, où ils furent reçus par les Grecs Chrétiens, qui les accueillirent avec bonté, et leur fournirent toutes les choses nécessaires a la vie. Dans le même temps, les Turcs, qui, après avoir été expulsés de la Galilée par le roi, avaient assiégé, pris, dépouillé et dévasté les villes et les places fortes de l'empereur, des Grecs, vinrent attaquer les murailles de cette même ville, l'investirent de toutes parts, et effrayèrent les citoyens par leurs menaces et par leurs violences. Quelques jours après, et à la suite de plusieurs assauts terribles, ils attaquèrent la porte principale de la ville : les chevaliers Grecs, hommes efféminés, n'opposèrent qu'une faible résistance, les Turcs abattirent la porte avec la hache et la scie, et les Grecs étant bientôt fatigués de combattre, leurs ennemis se précipitèrent dans la place. Ils assaillirent aussitôt, avec l'arc et la flèche, les citoyens de la ville et les pèlerins, en firent un grand massacre, emmenèrent un grand nombre de prisonniers, et ces brigands cruels enlevèrent, en outre, tout l'argent et tous les objets précieux qu'ils purent trouver. Quelques hommes de l'armée Chrétienne, au nombre de quarante environ, se trouvaient en ce moment dans cette ville, où ils avaient reçu l'hospitalité ; ils furent tous pris et décapités, mais non sans avoir, par avance, vengé leur sang : ils combattirent avec un courage incomparable, près de la porte dont on leur avait confié la défense, repoussèrent les Turcs, en tuèrent un grand nombre, et ne purent être vaincus que lorsque les autres furent entrés dans la ville par la porte que les Grecs avaient occupée.

 

CAP. XVI.-- De septem millibus Christianorum, qui mare transeuntes, omnes navigio perierunt.

Quidam autem circiter septem millia, reditum per viam maris continuantes, et prosperis velis ac sine turbine navigantes, in festo S. Martini ad portum et stationem insulae Cypri applicuerunt, anchoras suas in profundum jacientes, et in aridum ab ipsis navibus descendere festinantes. Nec mora, ventus fortis ac vehemens, qualis per annos plurimos non est auditus a nautis, mari incubuit, motum et fervorem intolerabilem reddidit, naves quassavit, funes navium suo impetu attrivit, anchoras a profundo sustulit, procellas sic contra naves ampliavit, ut navis in navem discurrens sine remige mutuam dissolutionem pateretur, et sic tota illa congregatio Christianorum cum universa suppellectile misera submersione absorberetur. Nulli evaserunt praeter duas buzas, quae de numero tredecim navium erant. Crastina autem, mari a feritate sua sedato, tot millia corporum nobilium et ignobilium crebra illius inundatione in aridum sunt ejecta, ut vix trium hebdomadarum curriculo sepultura per camporum planitiem illic a fidelibus conderentur.

CAP. XVII.-- Quod milites Baldewini regis navali praelio contra Babylonios gloriose decertaverint.

In anno secundo post nuptias regis Baldewini, exercitus regis Babyloniae copiosus navali adventu usque Sur allapsus est in Assumptione B. Mariae. Ubi insidias Christianorum alii molientes, alii rerum mercationem facientes, post tertium diem Nativitatis ipsius Virginis jam mora facta, reditum paraverunt. Ptolemaidi vero appropiantes, ordinaverunt navales acies, omni armatura adversus Christianorum vires munitas: quarum duae majoris virtutis et multitudinis post tergum custodiam agentes, sed nimium rebus et hominibus occupatae, a longe plus milliari subsecutae sunt. Cives vero et regis milites Ptolemaide, qui solito more quotidie per moenia diffusi erant, intuentes vela et malos gentilium Babyloniam remigantium, statim loricis et galeis induti, tribusque galeidis circiter quadringenti invecti, undis inferuntur ut naves subsequentes aliqua bellica arte vexatas captivarent. Navis vero ex duabus, quae nimis onusta erat armis et populis, effugere minime valens, plurima defensione armorum coepit resistere ab hora diei nona usque ad vesperam: Sed tandem post nimiam caedem utrinque illatam coepit viribus deficere, captaque usque ad portum civitatis Caiphas perducta est. Apud Caiphas quidam Sarraceni capti et vulnerati, custodiae mancipati relinquuntur; incolumes vero usque Ptolemaidem cum sua nave capta transmissi sunt cum pariter vulneratis Christianis quibusdam. Sed vulneratis Christianis a tribus galeidis expositis, caeteri adhuc incolumes Christiani, aliis assumptis secum sociis in duabus galeidis, navem, quae amplius rebus, militibus et armis onerata et impedita, tardior ibat, insecuti, jam quinque galeidis valide assilientes cinxerunt. His econtra non minus valide se defendentibus, ac omni genere armorum sagittarumque jaculatione viriliter pro anima pugnantibus, postremo post nimium bellicum laborem a mane usque ad medium diem utrinque gravatis, fere gentilium navis, quae dicitur cattus, ab eorum manibus defensa et elapsa est. Quod viri et milites Ptolemaide a moenibus speculantes, et Christianorum galeidas defecisse, consilio facto, ducentos ad subveniendum illis mittere constituerunt. Et sic navis undique crebro assultu illarum sine intermissione fatigata ac superata, vespere Ptolemaidem vi perducta est. De Sur, quae Tyrus dicitur, duae galeidae illis in auxilium processerant; sed videntes Gallorum constantiam et suorum defectionem, fugiendo in sua reversae sunt. Erant hac in nave mille viri pugnatores fortissimi, quos tota nocte ex jussu regis ad custodiendum cives multis vigiliis et armis obsederunt; et res eorum innumerabiles militibus divisae sunt. Ex Sarracenis alii decollati, alii innumerabili pretio redempti et laxati sunt.

CAP. XVIII.-- Quomodo princeps Damascenorum fraude occiderit alium principem Turcorum.

Post haec anno sequenti praefatus Malducus, unus de praepotentibus Turcorum, post plurimam stragem et caedem Christianorum a partibus Romaniae in Damascum rediens, apud Turcos et omnes gentiles nomine et fama exaltatus est, eo quod prae omnibus ampliorem tyrannidem in fideles Christi exercuisset. Unde Dochinus, princeps Damascenorum, gravi invidia et indignatione tactus, omni versutia qua novit interitum illius moliebatur; sed tamen occulte, ne odium suorum incurreret, a quibus idem Malducus propter nimiam dationem suam et militiae strenuitatem valde charus habebatur. Quapropter, dum saepe circa mortem illius dolosa machinatione satageret, nec inter plurimas versutias locus hunc perimendi daretur, tandem hanc suae fraudis reperit viam, qua virum mortificaret, nomenque ejus deleret. Quatuor enim milites ex genere Azopart donis ac magnificis promissis convenit, quatenus clam eum in armis furtivis in die solemni in secreto oratorii sui, dum in caeremoniis ritus gentilis intentus haberetur, subito transfoderent; et sic ab eo dona recipere mererentur. Immissi igitur clam oratorio Malducum intrantem et caeremoniis secure insistentem repentino impetn invaserunt: quem acutissimo ferro pariter trans praecordia figentes, haec prorsus ignorantem exstinxerunt, fugaque elapsi sunt. Dochinus hujus perfidiae et homicidii conscius, licet tum dissimularit, dum a suis rem actam comperisset, fictis lacrymis et planctu maximo sine cordis affectione de morte tam magnifici principis coepit conqueri, et mortis illius auctores, usquequaque persequi jussit et investigare. Sed fraus illius post modicum apud Turcos coepit propalari; et ex eo die in odia et inimicitias illorum incidit, multas insidias pro sua perfidia prorsus inexcusabili perpessus.

CAP. XIX.-- De copioso apparatu gentilium versus Antiochiam, quem Baldewinus rex disperdidit per suam militiam.

In anno secundo post necem Malduci Burgoldus de regno Corrozan egressus, Brodoan rex Alapiae, et Cocosander de civitate Lagabria, cum quadraginta millibus Turcorum in terram Antiochiae cum apparatu magno et intolerabili armatura profecti sunt, tentoria sua locantes in campestribus civitatum Rossa, Royda et Femie, quarum suburbia tormentis lapidum atterentes et expugnantes, Femie vero nullatenus nocere valentes, totam regionem inibi praeda et igne depopulati sunt. Tommosam, Turgulant, Montfargiamque civitates in virtute magna et manu robusta expugnantes, Willhelmum principem Christianum de Perce, horumque praesidiorum praesidem, captum et vinctum abduxerunt; caeteros in eis repertos alios capitali sententia peremerunt, alios captivatos tenuerunt. His in regionibus diebus hebdomadarum undecim consedisse perhibentur. Rex vero Baldewinus Jerusalem tunc moram faciebat. Qui invitatus ad auxilium militum Christi, cum quingentis equitibus et mille peditibus, et cum eo princeps Damasci Dochinus, nunc ipsi regi fide alligatus, in plurimo equitatu versus Antiochiam iter accelerant. Punctus, filius Bertranni de Tripla, quae est Tripolis, adfuit in eodem comitatu cum ducentis equitibus et duobus millibus peditum usque ad civitatem Taramriam regia via profectus. Ubi Rotgerus de Antiochia et Baldevinus de Rohas cum decem millibus equitum et peditum illis occurentes, et hac in terra octo diebus moram facientes castrametati sunt. Turci regis audita praesentia et suorum copiis, versus civitatem Malatinam in montana fugam constituerunt; quia cum eo confligere diffidebant. Rex igitur, comperto recessu Turcorum, redire cum suis disponens, uxorem Tankradi, quae filia erat regis Franciae, secum duxit, quae ex regis consilio eidem Puncto copulata est, nuptiis gloriose et in omni plenitudine ac pinguedine celebratis Triplae, quae sibi haereditario jure a parentibus relicta est.

CAP. XX.-- Ubi Baldewino rege redeunte Hierosolymam, Turci readunatis viribus funduntur.  

Post reversionem regis, Turci sine mora ad Gastum. Harech et Synar, civitates Gallorum in fortitudine sua reversi sunt, terram invadentes omniaque illic reperta non parce depopulantes. Rotgerus et Baldewinus hoc audientes, plurimum de reditu regis turbati sunt, eo quod procul jam abiens revocari non posset. Et ideo consilio habito, ne ei nuntios in vanum dirigerent, suos tantum ad quindecim millia collegerunt ex omni genere tam Francorum quam Armeniorum. Erant autem Turci in tres divisi societates super fluvium Farfar, qui inter duas civitates, Caesaream Stratonis et Femiam, facit alveum. Primo denique diluculo in die Exaltationis sanctae crucis, Rotgerus et Baldewinus factis aciebus ipsos Turcos aggressi sunt: ubi, praelio commisso, quindecim millia Turcorum ceciderunt, pauci Christianorum occubuisse reperti sunt. Primo exercitu sic attrito, Rotgerus ad alterum dum tenderet vociferatione magna, universi hostes metu attoniti, fugam ineunt ad vada praedicti fluminis, et undis involuti et suffocati perierunt. Tertius dehinc exercitus hac catholicorum victoria stupefactus, dum viarum errore diffugium faceret, forte applicaverunt in regione Camollae, in valle quadam juxta castrum Malbech. Ubi Dochinus cum octo millibus occurrens graviter cum eis praeliatus est, tribus millibus illorum occisis, et mille abductis captivis. Erant enim inter hos Turcos fugitivos multi de progenie et sanguine Malduci, qui plurimum sibi saepe adversabantur, de ejus perfidia et nece iniqua, ut propinqui illorum, in terra Corrozan apud majores et minores querimoniam facientes, et de nece propinqui ultionem exsequentes. Hac de causa Dochinus semper sollicitus et suspectus, nunc regi Baldewino et fidelibus Christianis foederatus integrius adhaerebat; Turcis usquequaque nocere non desistebat.

CAP. XXI.-- Quod Baldewinus rex cum manu parva profectus sit in montem Sina.

In anno tertio postquam rex Baldewinus nuptias supra dictas regaliter celebravit, tempore autumni ducentis equitibus et quadringentis assumptis peditibus, profectus est ad montem Oreb, qui vulgo appellatur Orel, ubi praesidium novum curriculo dierum decem et octo firmavit, ut sic potentius terram Arabum expugnaret, et non ultra mercatoribus transitus hinc et hinc daretur, nisi ex regis gratia et licentia; vel ullae insidiae aut vires inimicorum subito adessent, quin fidelibus regis in arce constitutis paterent: et sic ei regia arx impedimento esset. Sic hujus praesidii munimine undique firmato ad resistendum inimicis, rex, ut novarum rerum semper erat avidus, sexaginta equitibus illustribus secreto convocatis, viam suam aperuit versus regnum Babyloniae, si forte in captione Sarracenorum et Idumaeorum, aut invasione civitatum aliquid insigne agere valeret. Etiam deserta loca vastae solitudinis exsuperans, in abundantia escarum, quae mulorum tergo ferebantur, ad mare Rubrum venisse perhibetur, in quo ipse et sui a caloribus, qui in terra hac gravissimi sunt, balneando recreati sunt, ac piscibus hujus maris refocillati. Ibi in monte Sina monachos Deo servientes audiens commorari, ad eos per devexa montis causa orationis et allocutionis accelerare decrevit. Sed rogatus eorum nuntiis ad se praemissis, minime ascendit, ne scilicet monachi suspecti propter catholicum regem a gentilibus de montis habitatione pellerentur. Abhinc enim usque ad Babyloniam civitatem intra cuatuor dies veniri posse referebatur.

CAP. XXII.-- Rex Baldewinus suorum monitionibus a monte Sina revertitur Jerusalem providus.

Verum, quia sibi vires erant exiguae, cum quibus usque per loca solitudinis in silentio descenderat; et quia nunc coepit propter moras aliquas plene adventus ejus propalari, datum est ei ab amicis consilium ut nequaquam ulterius viam perageret; sed quantocius Jerusalem in silentio securus repedaret. Si enim introitus aut exitus ipsius regis innotuisset, supra centum millia cujusque generis gentiles et in occursum confluentes in armis undique vias occupassent. Nunc vero suorum consiliis acquiescens et a terra egrediens in cautela qua noverat, per vallem Hebron et praesidium S. Abrahae redire disposuit. Ubi cum suis pernoctans, corpora fessa cibariis terrae illius copiose refecit. Dehinc viam quae ducit Ascalenem insistens, universam praedam, quae per campestria Ascalonis vagabatur, in pascuis contraxit camelos ducentos, armenta boum plurima, greges ovium caprarumque: cum quibus potenter et sine persecutione Jerusalem reversus est,

CAP. XXIII.-- Quomodo rex Baldewinus Ptolemaide aggravatus, per multas eleemosynas de infirmitate sit alleviatus.

Post dies aliquot Ptolemaidem descendens, mense Martio inchoante graviter coepit aegrotare, et de die in diem corporis molestia aggravari. Quare thesauros, quos habuit in vasis aureis et argenteis multisque millibus byzantiorum, pauperibus jussit partim erogari pro peccatis suis et animae suae salute; vinum, frumentum, oleum et hordeum, quod habehat in Jerusalem et aliis in locis plurimis, item pauperibus et orphanis et viduis sine dilatione jussit distribui, vitae suae nimium incertus. Domui quidem suae partem contulit; militibus quoque domesticis et advenis, et cunctis, qui sibi in auxilio militari servierant in conventione solidorum, byzantios, aurum, argentum et ostra plurima largitus est. Omnia debita sua persolvi praecepit, et constanter admonuit ne animae suae essent impedimento. Sed, Deo volente, qui omnibus poenitentibus dat vitam et mortem transfert, huic jam nullam spem vivendi habenti, precibus et lacrymis pupillorum et viduarum sanitas redditur, et corporis sui debilitate alleviata, ex toto athleta Christi convaluit. Jam enim antea tam valida illius aegritudine divulgata, navales exercitus Babyloniorum, qui Sur applicuerant, ut in ipsius regis morte civitates Christianorum oppugnarent, nunc illius salute et sanitatis reparatione audita, sine aliqua mora viam aquarum in regionem suam remensi, absque ullius contradictione discesserunt.

CAP. XXIV.-- Qualiter eumdem regem patriarcha corripuerit, et quod ipsas illicitas nuptias repudiaverit.

Dehinc rege a languore suo relevato, Arnolfus cancellarius sepulcri Dominici, nunc antistite Gobelino mortuo, patriarcha electus et constitutus est. Deinde Romam profectus, a Paschali pontifice Romano benigne commendatus, et reversus, et de omnibus objectis excusatus, dominum regem ex admonitione et jussione ipsius apostolici coepit arguere et monere, ut praedictam matronam, quam duxit uxorem, a thalamo suo amoveret propter adulterium, quo in prima conjuge, orta de principibus Armeniae, peccavit, eo quod legitimas nuptias adulterinis illius foedavit connubiis. Interdixit etiam illi hac de causa quod consanguinitatis ejusdem matronae, ortae de sanguine Gallorum, reus haberetur. Ex hac admonitione constituto consilio in urbem Ptolemaidem in ecclesia S. crucis, rex ab uxore sua sequestratus est, Arnolfo patriarcha hoc agente, et omni clero et ipso judicante. Illa vero tristis et dolens, ab hoc vinculo maritali synodali lege soluta, in Siciliam navigio est reversa, rex vero ab ipsa die et deinceps in observantia indictae poenitentiae persistens, mira abstinentia et castimonia ab omnibus illicitis corpus edomuit a Deo tactus et monitus.

 

CHAPITRE XVI.

D'autres pèlerins, au nombre de sept mille environ, retournant dans leur patrie par la voie de mer, et naviguant sans accident ni tempête, abordèrent à un port de l'île de Chypre, le jour de la Saint-Martin. Ils jetèrent aussitôt leurs ancres au fond des eaux, et descendirent promptement sur le rivage. Mais bientôt, un vent, d'une violence telle que depuis plusieurs années les matelots n'en avaient vu de pareil, s'appesantit sur la mer, l'agita d'une manière horrible, ballotta les navires, brisa tous leurs câbles dans son impétuosité, souleva les ancres dans l'abîme, et excita une si rude tempête que chaque navire allait, sans guide ni pilote, se choquer contre un autre navire, et qu'enfin cette troupe de Chrétiens fut misérablement ensevelie dans les eaux, de même que tous les effets dont la flotte était chargée. Elle se composait de treize navires, et deux bâtiments légers échappèrent seuls à ce désastre. Le lendemain la mer furieuse s'apaisa, et ses flots jetèrent sur le rivage une si grande quantité de cadavres d'hommes nobles et de gens obscurs, que les fidèles, habitants de l'île, employèrent trois semaines entières à leur donner la sépulture dans les champs.

CHAPITRE XVII.

La seconde année du mariage du roi Baudouin, une nombreuse armée du roi de Babylone arriva par mer dans la ville de Tyr, le jour de l'Assomption de la bienheureuse Marie. Parmi ces Gentils, les uns cherchèrent à tendre des embûches aux Chrétiens, les autres firent leurs affaires de commerce, et la flotte se disposa ensuite à repartir, trois jours après la Nativité de la Vierge. Dès qu'ils furent arrivés dans le voisinage de Ptolémaïs, les Gentils se formèrent en ordre de bataille, pour résister aux forces des Chrétiens. Deux navires, plus grands et plus chargés, demeurèrent sur les derrières, en observation ; mais, écrasés sous le poids des hommes et des effets qu'ils transportaient, ils ne suivaient le reste de leur flotte que de loin, et à plus d'un mille de distance. Les habitants de Ptolémaïs et les chevaliers du roi, qui, selon leur usage, étaient habituellement sur les remparts, ayant reconnu les voiles et les mâts des Gentils qui retournaient à Babylone, se revêtirent aussitôt de leurs cuirasses et de leurs casques, montèrent sur trois galères, au nombre de quatre cents hommes environ, et partirent pour aller attaquer les deux navires en retard, et chercher à s'en rendre maîtres de manière ou d'autre. L'un de ces deux navires trop chargé d'armes et de soldats, et ne pouvant s'échapper, se mit en mesure de se défendre, et combattit depuis la neuvième heure du jour jusqu'au soir ; on tua beaucoup de monde de part et d'autre, mais enfin le navire des Gentils eut le dessous, fut pris et conduit au port de Caïphe. On laissa dans cette ville, et sous bonne garde, quelques Sarrasins blessés ; ceux qui ne l'étaient pas furent menés ensuite à Ptolémaïs avec leur vaisseau et quelques Chrétiens également blessés. Ces derniers furent de même déposés dans la ville, et les Chrétiens qui n'avaient reçu aucun mal, prenant avec eux deux autres galères, montées aussi par des fidèles, se mirent à la poursuite du second navire, que les effets, les chevaliers et les armes qu'il transportait retardaient toujours dans sa marche, et qui se trouva bientôt enveloppé et attaqué vigoureusement par cinq galères. Les Sarrasins se défendirent avec non moins de courage, et combattirent bravement pour leur salut, en se servant de toutes sortes d'armes et ne cessant de lancer des flèches. Cette bataille, également fatale aux deux partis, dura depuis le matin jusqu'au milieu, du jour, et le vaisseau des Gentils se trouva au moment d'échapper à ceux qui l'avaient assailli. Mais les citoyens et les chevaliers de Ptolémaïs, ayant vu du haut de leurs murailles que leurs galères étaient battues, tinrent conseil et résolurent d'envoyer sans retard deux cents hommes à leur secours. Le navire des Gentils combattant toujours, et fatigué de sa longue résistance, fut enfin vaincu et amené le soir, et de vive force, dans le port de Ptolémaïs. Deux galères étaient parties de Tyr pour aller le secourir ; mais ceux qui les montaient, voyant la persévérance des Français et la défaite de leurs compagnons, prirent la fuite et rentrèrent à Tyr. Ce navire portait mille hommes de guerre très vaillants : d'après les ordres du roi, les habitants de Ptolémaïs demeurèrent toute la nuit sous les armes, pour veiller à la garde de ces prisonniers, et tous les effets innombrables trouvés sur le vaisseau furent distribués aux chevaliers. Parmi les Sarrasins, les uns furent décapités, les autres s'étant rachetés à des prix excessifs furent renvoyés chez eux.

CHAPITRE XVIII.

L'année suivante Malduk, l'un des plus puissants princes turcs, retourna à Damas après avoir fait périr un grand nombre de Chrétiens dans la Romanie, et son nom et sa réputation furent célébrés parmi les Turcs et tous les Gentils, parce qu'il avait plus que tous les autres appesanti son bras sur les fidèles du Christ : aussi Dochin, prince de Damas, rempli de jalousie et de haine contre lui, chercha tous les moyens possibles de lui donner la mort ; mais il agit toujours en secret, de peur d'exciter la colère des siens qui avaient une extrême affection pour Malduk à cause de sa grande générosité et de sa valeur à la guerre. Il imagina donc à plusieurs reprises divers artifices, et, n'ayant pu trouver l'occasion de réussir dans ses projets, voici enfin la résolution à laquelle il s'arrêta pour faire périr Malduk et détruire sa réputation. Il séduisit, par des dons et de magnifiques promesses, quatre chevaliers de la race des Azoparts, auxquels il ordonna de chercher en un jour solennel à s'introduire secrètement, et munis de leurs armes, dans l'oratoire de Malduk, pendant qu'il serait uniquement occupé des cérémonies du culte des Gentils, et de le frapper à mort afin de mériter les récompenses qu'il leur offrait. En effet, les Azoparts entrèrent secrètement dans l'oratoire de Malduk, tandis qu'il célébrait en sécurité les cérémonies de son culte, ils l'attaquèrent à l’improviste, le percèrent au cœur d'un fer bien acéré, et prirent la fuite aussitôt après cet assassinat. Dochin, complice et instigateur de ce meurtre, dissimula jusqu'à ce qu'il eût acquis la certitude du succès, et alors, versant des larmes trompeuses, affectant une douleur qu'il n'éprouvait point, il se répandit en plaintes sur la mort de ce prince illustre, et donna l'ordre de poursuivre et de rechercher partout les auteurs de ce crime. Mais les Turcs ne tardèrent pas à être instruits de sa perfidie, et dès ce moment ils nourrirent contre lui une profonde haine, et ne cessèrent de lui tendre des pièges pour le punir d'une conduite que rien ne pouvait justifier.

CHAPITRE XIX.

La seconde année, après la mort de Malduk, Burgold du royaume du Khorasan, Brodoan roi d'Alep, et Cocosandre de la ville de Lagabrie, se rendirent sur le territoire d'Antioche avec quarante mille Turcs bien armés et équipés pour la guerre, et dressèrent leurs tentes dans les plaines des villes de Rossa, Royda et Famiah, ils détruisirent, avec des instruments à projectiles, les faubourgs de ces villes, mais sans pouvoir faire aucun mal à celle de Famiah, dévastèrent et incendièrent toute la contrée : ils assiégèrent avec toutes leurs forces les villes de Romenose, Turgulant et Montfargie, prirent et emmenèrent, chargé de chaînes, Guillaume, prince chrétien, qui commandait dans ces places, et firent périr par le glaive ou conduisirent en captivité tous les autres Chrétiens qu'ils y trouvèrent. Ils demeurèrent, dit-on, onze semaines de suite dans ce pays : le roi Baudouin était alors à Jérusalem. Invité à porter secours aux chevaliers du Christ, il partit en hâte pour Antioche avec cinq cents chevaliers et mille hommes de pied, suivi du prince de Damas, Dochin, qui s'était allié avec lui, et conduisait une nombreuse cavalerie. Pons, fils de Bertrand de Tripoli, se réunit à eux avec deux cents chevaliers et deux mille hommes de pied, et ils marchèrent sur la route royale jusqu'à la ville de Taraminie. Roger d'Antioche et Baudouin de Roha se portèrent à leur rencontre jusqu'à cette même ville, avec dix mille hommes tant chevaliers que fantassins, et tous les Chrétiens ayant dressé leurs tentes sur ce territoire, y demeurèrent pendant huit jours. Les Turcs, ayant appris l'arrivée du roi et de ses troupes, prirent la fuite dans les montagnes et se dirigèrent vers la ville de Mélitène, n'osant hasarder une bataille. Informé de la retraite des Turcs, le roi se disposa aussi à retourner chez lui : il avait amené avec lui la veuve de Tancrède, fille du roi de France. D'après les conseils de Baudouin elle épousa Pons fils de Bertrand ; ce mariage fut célébré avec beaucoup de pompe et au milieu d'une extrême abondance de toutes choses dans la ville de Tripoli, qui appartenait à Pons en vertu de ses droits héréditaires.

CHAPITRE XX.

Aussitôt après le départ du roi, les Turcs revinrent avec toutes leurs forces vers les villes de Gaste, Harenc et Synar, occupées par les Français ; ils envahirent leurs territoires, dévastèrent et détruisirent tout ce qui se présenta devant eux. Roger et Baudouin, en ayant été informés, furent très affligés du départ du roi, qui se trouvait déjà trop loin pour être rappelé. Ils tinrent conseil, et ne voulant pas lui expédier inutilement un nouveau message, ils se bornèrent à rassembler dans leur pays une armée de quinze mille hommes, composée tant de Français que d'Arméniens. Les Turcs, divisés en trois corps d'armée, occupaient les rives du Fer, qui coule entre Césarée de Straton et Famiah. Dès le grand matin du jour de l'exaltation, de la sainte croix, Roger et Baudouin formèrent leurs corps et allèrent attaquer les Turcs ; ils leur tuèrent quinze mille hommes dans cette bataille, et ne perdirent qu'un petit nombre de Chrétiens. Ayant ainsi détruit la première armée, Roger et les siens, poussant de grands cris, marchèrent vers la seconde ; mais tous les ennemis, frappés de crainte, prirent la fuite, et ayant voulu passer le fleuve au gué, ils périrent dans les eaux. La troisième armée turque, saisie de stupeur après cette nouvelle victoire des catholiques, se trompa de route en cherchant à se sauver, et le hasard la conduisit dans le pays de Camela et dans une vallée voisine du château de Malbek. Dochin, marchant alors à leur rencontre à la tête de huit mille hommes, leur livra une terrible bataille, leur tua trois mille hommes et leur enleva mille prisonniers. Il y avait dans ce dernier corps, qui avait pris la fuite, un grand nombre de Turcs de la race et du sang de Malduk, qui étaient ennemis déclarés de Dochin, à cause de sa perfidie et de l'assassinat de leur parent, et qui ne cessaient d'adresser leurs plaintes aux grands comme aux petits dans le royaume du Khorasan, et de chercher les occasions de venger Malduk. Aussi Dochin, toujours inquiet et rempli de méfiance, s'était-il allié avec le roi Baudouin et les fidèles du Christ ; il était fortement attaché à cette alliance, et ne négligeait aucune occasion de faire aux Turcs tout le mal possible.

CHAPITRE XXI.

La troisième année, après qu'il eut célébré son mariage avec une pompe royale et à l'époque de l'automne, Baudouin partit avec douze cents chevaliers et quatre cents hommes de pied, et se rendit sur le mont Oreb, vulgairement appelé Orel. Il y fit construire en dix-huit jours un nouveau château-fort, afin de pouvoir attaquer le pays des Arabes avec plus de sûreté, et d'empêcher les marchands d'aller et venir en tout sens et sans sa permission, comme aussi dans l'intention que les ennemis ne pussent se placer en em-buscade ou venir l'attaquer à l'improviste, sans que les fidèles, enfermés dans cette nouvelle citadelle, en fussent instruits de manière à pouvoir leur opposer une résistance. Après avoir pourvu à la sûreté de sa nouvelle forteresse, le roi, toujours avide de nouveautés, rassembla secrètement soixante illustres chevaliers, et se mit en marche avec eux pour le royaume de Babylone, dans l'espoir de trouver quelque occasion de se signaler par des exploits, soit en enlevant des Sarrasins et des Iduméens, soit en s'emparant de quelques villes. Après avoir traversé la vaste étendue des déserts, traînant à sa suite des vivres en abondance, et les faisant transporter à dos de mulets, il arriva sur les bords de la mer Rouge. Les chaleurs sont excessives dans ce pays : le roi et ses chevaliers se rafraîchirent en se baignant dans les eaux de cette mer, et se restaurèrent en mangeant de ses poissons. Ayant appris qu'il y avait sur le mont Sina des moines dévoués au service de Dieu, Baudouin résolut d'aller les visiter à travers les sinuosités de la montagne, pour prier et s'entretenir avec eux. Mais le roi ayant reçu des messagers de la part de ces moines, renonça à monter auprès d'eux, de peur que sa visite ne les rendît suspects aux Gentils, et que ceux-ci n'allassent les expulser de leur habitation. On lui dit en outre qu'il n'y avait que quatre journées de marche du lieu où il se trouvait alors jusqu'à Babylone.

CHAPITRE XXII.

Mais comme le roi n'avait traversé le désert silencieux qu'avec un petit nombre d'hommes ; comme, de plus, son séjour dans le pays commençait, à être connu, ses amis lui conseillèrent de ne pas s'avancer davantage, et de retourner à Jérusalem sans bruit et le plus promptement possible, car si l'on avait su dans tout le pays environnant l'arrivée ou même le départ du roi, plus de cent mille Gentils de diverses races se seraient levés en armes pour se porter à sa rencontre et lui fermer toutes les issues. Aussi, cédant aux conseils des siens, et sortant de cette terre avec toutes les précautions nécessaires, le roi se disposa à retourner à Jérusalem, en passant par la vallée d'Hébron et le château de Saint-Abraham. Arrivé dans ce dernier lieu, il y passa la nuit avec ses chevaliers, et tous se reposèrent de leurs fatigues, et trouvèrent des vivres en abondance. Ils prirent ensuite la route qui conduit à Ascalon, et, en traversant les plaines de cette ville, ils enlevèrent, au milieu des pâturages, tout ce qu'ils y trouvèrent, savoir, deux cents chameaux et de nombreux, troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres, et, conduisant avec eux ce riche butin, ils rentrèrent à Jérusalem dans leur puissance, et sans avoir été poursuivis.

CHAPITRE XXIII.

Quelques jours après, et vers le commencement du mois de mars, le roi étant descendu à Ptolémaïs, y tomba sérieusement malade, et ses souffrances allèrent croissant de jour en jour. C'est pourquoi il prescrivit de donner aux pauvres, pour la rédemption de ses péchés et le salut de son âme, une partie des richesses qu'il possédait en vases d'or et d'argent et en byzantins ; et, dans l'incertitude où il se trouvait sur son existence, il prescrivit en outre de distribuer aux pauvres, aux orphelins et aux veuves, le vin, le grain, l'huile et l'orge qu'il avait à Jérusalem et dans beaucoup d'autres lieux. Il en réserva une partie pour sa maison, et voulut en outre, dans sa générosité, faire donner des byzantins, de l'or, de l'argent et de la pourpre précieuse aux chevaliers de sa maison, aux étrangers et à tous ceux qui avaient combattu pour lui, en recevant une solde. Il prescrivit également de payer toutes ses dettes, et insista particulièrement sur ce point, afin que son âme ne fut point chargée de ce fardeau ; mais Dieu, qui donne la vie à tous ceux qui se repentent, et qui seul éloigne la mort, voulut que le roi, au moment même où il avait perdu toute espérance, fut rendu aux prières et aux larmes des orphelins et des veuves, les maux de son corps furent adoucis, et bientôt le champion du Christ se releva tout entier. Déjà, et dès que la nouvelle de sa maladie s'était répandue au loin, une flotte de Babyloniens était venue aborder au port de Tyr, afin d'attaquer les villes occupées par les Chrétiens, immédiatement après la mort du roi, mais ceux qui composaient cette armée, ayant appris son rétablissement, se remirent en mer sans le moindre délai, et retournèrent dans leur patrie sans rencontrer aucune opposition.

CHAPITRE XXIV.

Après la guérison du roi, Arnoul, chancelier du sépulcre du Seigneur, fut élu et institué patriarche, en remplacement du seigneur Gobelin qui venait de mourir : il se rendit ensuite à Rome, où le pontife Pascal l'accueillit avec bonté, et le renvoya après avoir reçu sa justification sur tous les reproches qu'on lui adressait. A son retour, Arnoul, en vertu des invitations et des ordres du seigneur apostolique lui-même, ne tarda pas à engager le seigneur roi à renvoyer l'illustre dame qu'il avait prise pour femme, en lui reprochant d'avoir commis un adultère à l'égard de sa première épouse, fille de l'un des princes d'Arménie, et souillé un mariage légitime par une union criminelle. Un nouveau motif donnait plus de force aux ordres du patriarche, car on accusait le roi d'être lié de parenté avec la princesse de Sicile, qu'il avait épousée en secondes noces, et qui était issue d'un sang français. A la suite de ces représentations, le roi tint un conseil à Ptolémaïs dans l'église de la Sainte-Croix, et consentit à se séparer de sa femme, sur la demande du patriarche Arnoul, et avec l'approbation de tout le clergé. Cette dernière, triste et affligée, dégagée des liens de son mariage par la loi ecclésiastique, retourna par mer en Sicile. Depuis ce jour, et dans la suite, le roi, fidèle observateur de la pénitence qui lui fut imposée, averti et frappé par la main de Dieu, dompta ses passions, renonça à toutes les choses illicites, et vécut dans une abstinence admirable et dans la chasteté,

CAP. XXV.-- Quomodo Pharamia civitas capta sit.

Post aliquantum deinde temporis, audita querimonia super omnibus adversitatibus quae ab Ascalonitis fiebant peregrinis Jerusalem venientibus aut redeuntibus, rex Baldewinus accepto consilio suorum ipsum regem Babyloniae expugnare decrevit; ut si forte terra et regnum divitiaeque illius dissiparentur, minus Ascalon superbire et rebellare valeret, quae saepius opulentia regni et copiis armorum relevari et extolli solebat. Et jam veris tempore aspirante assumptis ducentis et sedecim equitibus, quadringentis vero peditibus bellico opere doctis et assuetis, viam insistit per loca arida et solitaria cum vehiculis cibariorum non praedam aut quidquam contingentes de universis locis Arabiae, quae illi aut familiaritate confoederata erant, aut aliquem respectum faciebant. Undecim denique diebus jam via continuata cum omni manu praedicta, aperitur ei fluvius Nilus, qui perfluit regionem terrae Aegypti: in quem descendentes, a sudore loti sunt. Inde castra moventes, die quadam feriae quintae ante mediam Quadragesimam mense Martio applicuerunt in terminos cujusdam civitatis, quae vocatur Pharamia, muris, portis et moenibus munitissima. Et haec de regno Babyloniae erat urbs speciosissima, non amplius quam trium dierum itinere a Babylonia distans. Sexta vero feria, quae proxima erat dies, ordinatis aciebus et signis tantilli exercitus, loricis et galeis induti, aggredientes ipsam civitatem vacuam defensoribus, portas ejus patentes ingressi sunt in virtute et assultu et clamore magno: ubi necessariarum rerum copiam inauditam repererunt in vino, frumento, oleo et hordeo, in carne et piscibus, in omnibus quae vesci possunt. Auri et argenti et totius pretiosi ornatus multus erat numerus, quod ibi repertum est. Universi enim inhabitatores civitatis, repente audita fama tam proximi adventus regis, omnis defensionis et rerum suarum obliti, fugaeque tantum intenti, procul ab urbe recesserunt, solum de vita et salute curantes. Rex et sui curriculo novem dierum, itinere et inaestimabili calore torridae plagae corpora fessa et gravata recreantes, cibis et potibus abundanter repertis, sexta feria Sabbato et ipsa Dominica quieverunt, juxta voluntatem suam omnia facientes.

CAP. XXVI.-- Rex Baldewinus, capta Pharamia, usque ad mortem aegrotavit.

Dominica vero, die qua mediatur jejunium, viri sensati et de sua salute solliciti, convenerunt regem, in hunc modum loquentes: Pauci sumus, et jam civitati et regno Babyloniae virtus nostra innotuit, et haec Babylonia non amplius hinc quam via trium dierum remota esse perhibetur: ideo consilium ad invicem conferamus, ut ab hac civitate exeuntes, viam, sicut devovimus, continuemus et non moram hic faciamus. Rex itaque suorum consiliis satisfaciens, summo diluculo sociis admonitis, muros civitatis diruens, ignes universis aedificiis turrium et aedium immisit, totis viribus ante omnes praecipue stragi illius incumbens, ne Babyloniis ultra vires et opem conferret. Hanc vero stragem, ut dictum est, dum rex prae cunctis validius ac attentius exerceret in ruina murorum, in aedificiis incendendis, ultra modum membris calore et labore vexatis, vehemente infirmitate corripitur, et magis ac magis molestia corporis coepit augeri. Jam vero tenebris relatis et prorsus sole sublato, vitam desperans, primores sui exercitus convocans, debilitatem sui corporis detexit, nec se posse mortem nunc evadere attestatur. Hac audita desperatione et desolatione regis, universi a minimo usque ad maximum coeperunt ingemiscere, fletus nimii ac lacrymae ab oculis erumpere, et magna in cunctis facta est desolatio: nulli quippe spes aut fiducia redeundi ultra Jerusalem erat, sed arbitrabantur se hoc in exsilio capitali sententia esse perimendos.

CAP. XXVII.-- Consolatio et jussio regis ad milites, habita de morte et sepultura ejus.

Ad quos corroborandos rex, licet mire aggravatus esset, ait: Quare sic, viri fortissimi et saepius in periculis probati, animus vester in mei solius imminutione disturbatur, fletus, desolatio et dolores geminantur? Non, fratres mei dilectissimi et commilitones dulcissimi, mors mei solius corda vestra sic mollescere et deficere faciat, et infirmare etiam in terra peregrina et inimicorum. Mementote in Dei nomine, quia mea virtus unius est hominis et quia adhuc inter vos quamplurimi habeantur, quorum virtus et consilium parum aut nihil a meo distat. Et idcirco viri estote fortissimi, et in dolore mortis meae tristes nequaquam effeminari incipiatis; sed decet vos sollicitos esse quomodo caute redeatis in virtute armorum vestrorum et regnum Jerusalem retineatis, sicut a principio Deo devovistis. Et hoc dicto, summa prece et in fide atque observantia admonuit universos qui aderant, ut si obiret, nunquam corpus ejus exanime in terra hac Sarracenorum sepulcro reconderent, ne ludibrio et derisui gentibus haberetur; sed cum omni arte et labore, quo valerent, ad terram Jerusalem cadaver suum reportarent, et juxta fratrem suum Godefridum sepelirent. Hoc audientes, et vix se a fletu cohibentes, responderunt, quod grave et importabile onus illis imponeret, cum etiam impossibile esset in diebus gravissimi et aestivi caloris aliquod cadaver reservare, tangere et portare. Ad haec rex magis instat, et admonet universos ut causa directionis suae hunc laborem non recusarent. Et post haec dicta sic precatur, dicens: Statim cum mortuus fuero, precor ut alvum meum ferro aperientes, interiora mea tollatis, corpus vero sale et aromatibus conditum corio aut tapetibus involvatis, et sic ad catholicas exsequias Jerusalem juxta sepulcrum fratris mei referatur et sepeliatur. Nec mora, Addonem cocum, qui erat de domo sua, accersitum sacramento alligavit in alvi sui sectione et viscerum ejectione. Cui et ait: Scias, me in brevi moriturum, et idcirco sicut me diligis, aut, viventem atque incolumem dilexisti, et modo mortuo fidem serves, me ferro exentera, sale interius et exterius me apprime frica; oculos, nares, aures et os meum non parce imple, et cum caeteris me reportare non desinas: et sic desiderium meum scito te adimplere, et in hoc fidem mihi te crede servare. Et hoc disposito, feria tertia vehementius infirmitate usque ad interitum coepit torqueri in oculis suorum primatum et fidelium.

CAP. XXVIII.-- Inquisitio militum, quis post eum debeat tenere coronam: et corporis ipsius reportatio in Jerusalem.

Illi vitae ejus defectionem intuentes, quia vir magnae erat sapientiae, dum adhuc incolumis esset, requirunt quem post mortem suam velit haeredem regni Jerusalem locari aut coronari; quatenus ex ejus consilio et decreto certius et sine lite coronandus posset constitui. Qui fratri Eustachio regnum destinavit, si forte venerit; si vero aetate nequiverit, Baldewinus de Burg eligatur, aut talis, qui populum Christianum regat, ecclesias defendat, qui stabilis in fide maneat, quem nulla adversariorum virtus terreat, aut merces leviter corrumpat. Et hoc dicto, vir in terra nativitatis suae de Lotharingia ex nobili sanguine nobilissimus, rex in regno Jerusalem gloriosissimus ac victoriosissimus, Dei athleta fortissimus, spiritum vitae exhalavit, in fide Christi stabilis et in confessione Domini purgatus, Dominici corporis et sanguinis perceptione munitus. Jam sic defuncto principe clarissimo in terra barbara, egregii principes et commilitones, equites et pedites, prae dolore in lacrymas cum magno ululatu et planctu fluxere nimias; et amplius fletum congeminassent, nisi timor esset, quem in terra undique hostili apprehenderunt in tanti principis amissione. Quapropter dissimulata illius morte et omni tristitia, sicut obnixe rogavit, sectus est alvus illius, viscera exposita et sepulta, corpus vero salsum intus et exterius, in oculis, ore, naribus et auribus aromatibus quoque ac balsamo conditum, corio consutum ac tapetibus involutum, equis impositum, ac firmiter alligatum est; ita ut nulla gentilium astutia percipi posset eum obiisse, et sic in audaciam persequendi exercitum desolatum, undique ebullientes, animarentur. Hac arte ubi corpus exanime compositum, hocque vehiculo caute per terram peregrinam, per loca deserta et invia deductum, per regionem vallis Hebron, ubi castellum et sepultura sanctorum patriarcharum, Abraham, Isaac et Jacob usque in hodiernum diem a fidelibus honoratur, reditum fecerunt, per dies continuos a dextris et a sinistris semper custodiam armatorum equitum et peditum habentes. Dehinc cum exstincto corpore regis in campestria Ascalonis applicantes, erectis signis et cuneis ordinatis, in sola virtute militari confidentes, sine impedimento et aliquo adversariorum incursu transisse perhibentur, quousque montana Jerusalem ipso die sancto celebri Palmarum unanimiter cum regio cadavere ingressi sunt.

CAP. XXIX.-- Quod regali sepulcro regem condierunt, et quod statim dominus patriarcha infirmatus obierit.  

Eadem denique die a monte Olivarum dominus Patriarcha cum clero suo post Palmarum consecrationem descenderat: cui de templo Domini et de universis ecclesiis fratres occurrentes, ad diem festum convenerunt in hymnis et laudibus in celebratione diei sancti, quo et Dominus Jesus in asello residens, civitatem sanctam Jerusalem ingredi dignatus est. Sic vero omnibus conventiculis Christianorum ad id solemne in laudibus Dei congregatis, ecce rex defunctus in medio psallentium allatus est: in cujus visione voces suppressae et laudes humiliatae sunt; fletus tam cleri quam populi plurimus auditus est. Verumtamen Palmarum expleto officio, et omnibus per portam, quae dicitur Aurea, per quam Dominus Jesus ad passionem veniens immissus est, cum rege defuncto intromissis: decretum est communi consilio ut statim corpus exanime sepulturae traderetur, quod diu reservatum etiam fetidum diutius reservari, grave et inconveniens ab omnibus ferebatur. Nec mora, catholicis exsequiis expletis, a domino patriarcha terrae commendatus, juxta fratris uterini Godefridi sepulcrum in loco Calvariae, in vestibulo templi Dominici sepulcri mausoleo, sicut decet reges, in memoriam et honorem sui nominis, magno et mirifico opere, et marmore candido polito, inter caeteros sepultos promotus est; sicut et frater ejus Godefridus eodem mausolei honore sublimatus est. Jam sepulto tam clarissimo principe Jerusalem, Arnolfus patriarcha venerabilis prae dolore mortis tanti regis et athletae Christi, vehementi infirmitate corripitur; et spatio trium hebdomadarum male habens vitam finivit, juxta patriarcharum sepulturam appositus.

CAP. XXX.-- Quomodo, sepulto rege Baldewino, nepos illius, Baldewinus de Burg, ab omnibus in regem sit electus et unctus, Germundo novo patriarcha consecrato.

Eodem die quo rex Baldewinus humatus est, et Arnolfus patriarcha coepit aegrotare, clerus et populus tam rudis Ecclesiae tanto rege ac defensore viduatus, de regis restitutione agere coeperunt, dicentes non utile esse consilium ut rege ac defensoris solatio locus et gens diu careret, et locus et terra a nullo defensa periret. Cumque diversi diversa dicerent, tandem omnibus acceptum fuit ut Baldewinus de Burg in throno regni Jerusalem locaretur, eo quod miles imperterritus multa pericula in praesidiis pro salute Christianorum saepe sustinuisset, et terram Rohas strenue ab omni assultu hostili defentam retinuisset. Et statim acclamatum est illum coronam regni jure recipere, et dominum patriarcham eum in regem procreare et promovere. Venerat enim idem Baldewinus ad diem festum adorare in Jerusalem, de omnibus quae acciderant nescius. Patriarcha autem adhuc vivens, licet aegrotus, videns populi devotionem et constantiam erga Baldewinum, quantulumcunque renitentem, et divitias Rohas sibi sufficere protestantem, ipse assensum benigne attribuens, in regem et dominum Jerusalem unxit et consecravit. Unctus autem Baldewinus et consecratus in regem, et in sanctae resurrectionis die praeclara honoratus, honorifice est exaltatus in laetitia, his diebus sacris jucundatus, et justitiam Dei in omnibus devotissime operatus. Die vero statuta, sicut justum est et leges docent, universis primoribus regni in palatium Salomonis regis convocatis, singulis beneficia contulit, fidem et sacramentum ab his suscipiens, et honorifice quemque in sua remisit. Civitates vero, Neapolin, Samariam, Joppen, Caiphas, castellum S. Abrahae, Ptolemaidem, Sagittam, Tabariam et caeteras civitates et loca quae erant de regno Jerusalem suo subjecit imperio, quosdam reditus eorum suis constituens primatibus, quosdam vero suae mensae attitulavit. Mortuo Rege Baldewino et Arnolfo patriarcha, Baldewino quoque in regem uncto, Germundus, vir bonae conversationis, ab omni clero et populo in patriarcham eligitur; et consecratus a sanctis pontificibus, cathedram episcopalem Jerusalem meruit obtinere, ad regendum populum Dei vivi, et corroborandam novam et sanctam Ecclesiam Jerusalem.

 

CHAPITRE XXV.

Quelque temps après, le roi, ayant reçu de nouvelles plaintes sur tous les maux que les Ascalonites faisaient souffrir aux pèlerins qui se rendaient à Jérusalem ou qui en revenaient, prit conseil des siens et résolut d'aller attaquer le roi de Babylone lui-même, pour tenter de dévaster son royaume et de lui enlever ses richesses, afin de rabattre, dans la ville d'Ascalon, l'orgueil et l'esprit de rébellion qu'entretenaient et excitaient sans cesse les richesses et les troupes qu'elle tirait de ce royaume. Le souffle du printemps commençait à se faire sentir lorsque le roi, prenant avec lui deux cent seize chevaliers et quatre cents hommes de pied, habiles à la guerre et pleins d'expérience, se mit en route à travers un pays aride et désert, traînant à sa suite beaucoup de vivres, et s'abstenant soigneusement d'enlever du butin ou de toucher à quoi que ce fut dans les villes plus ou moins grandes de l'Arabie, qui lui étaient unies par les liens de l'amitié, ou qui lui témoignaient des égards. Après onze jours d'une marche non interrompue, les Chrétiens découvrirent le fleuve du Nil qui arrose toute la terre d'Egypte, et, étant descendus sur ses bords, ils baignèrent dans ses eaux leurs corps chargés de sueur. Puis, levant leur camp, ils arrivèrent au cinquième jour de la semaine, avant la mi-carême et dans le mois de mars, sur le territoire d'une ville appelée Pharamie, bien fortifiée et garnie de murailles, de tours et de remparts. C'était une des plus belles villes du royaume de Babylone, et elle n'était éloignée de cette dernière que de trois journées de marche. Le lendemain, les Chrétiens, ayant formé leurs corps et dressé les bannières de leur petite armée, couverts de leurs cuirasses et de leurs casques, s'avancèrent vers la ville que ses défenseurs avaient abandonnée, et, voyant les portes ouvertes, ils y entrèrent en poussant de grands cris. Ils y trouvèrent en abondance toutes les choses nécessaires à la vie, du vin, du grain, de l'huile, de l'orge, de la viande, des poissons et toutes sortes d'autres aliments, sans compter l'or, l'argent et beaucoup d'objets précieux, en une quantité incalculable ; car tous les habitants de cette ville, ayant appris la prochaine arrivée du roi, oubliant le soin de leur défense et de toutes leurs propriétés, et uniquement occupés de s'enfuir, s'étaient retirés loin de la place, pour sauver du moins leur vie. Le roi et les siens, excédés de fatigue après une marche de neuf jours au milieu des chaleurs intolérables que l'on rencontre sur cette terre brûlante, et trouvant dans la ville des boissons et des vivres en abondance, y demeurèrent en repos et en pleine liberté, le sixième jour de la semaine, le jour du sabbat et celui du dimanche, faisant absolument tout ce qui leur convenait.

CHAPITRE XXVI.

Ce même jour du dimanche, qui était aussi celui de la mi-carême, les hommes sensés, remplis de sollicitude pour le salut de tous, allèrent trouver le roi et lui parlèrent en ces termes : Nous ne sommes qu’un petit nombre, déjà notre arrivée est connue à Babylone et dans tout le royaume, et nous ne sommes plus qu'à trois journées de marche de cette ville de Babylone. C'est pourquoi tenons conseil ensemble, afin de sortir du lieu où nous sommes, de poursuivre notre marche comme nous l'avons juré, et de ne pas nous arrêter ici plus longtemps. Le roi, cédant à ces conseils, convoqua dès le point du jour ses compagnons d'armes, et, faisant renverser les murs de la ville, il donna l'ordre de mettre le feu à tous les édifices, aux tours comme aux maisons, et s'occupa avant tout et de tous ses moyens de consommer la destruction de cette place, afin que les Babyloniens ne pussent plus en tirer aucun secours. Mais, tandis que Baudouin travaillait lui-même, avec plus d'empressement et d'ardeur que tous les autres, à renverser les murailles, et à incendier les édifices, accablé par l'excès de la chaleur et du travail, il se trouva tout à coup pris d'un mal violent qui alla croissant avec une extrême rapidité. Le soir, lorsque le soleil, eut disparu, désespérant de sa vie et convoquant les chefs de l'armée, le roi leur annonça sa maladie, et leur déclara qu'il ne pouvait cette fois échapper à la mort. En le voyant dans ce danger, tous les Chrétiens, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, poussèrent, de profonds gémissements, d'abondantes larmes coulèrent de leurs yeux, et tous se livrèrent à une grande désolation ; car aucun d'eux ne conservait dès ce moment aucun espoir de retourner jamais à Jérusalem, et ils se considéraient comme destinés à subir la sentence de mort dans cette terre d'exil.

CHAPITRE XXVII.

Quoiqu’il fût accablé par le mal, le roi, cherchant à leur rendre le courage, leur dit : Pourquoi, hommes vaillants et si souvent éprouvés par les dangers, pourquoi votre courage se trouble-t-il par la mort de moi seul, et pourquoi ces pleurs, cette désolation, cette profonde douleur ? O mes frères très chéris, mes bien-aimés compagnons d'armes, que la mort d'un seul homme n'abatte pas vos cœurs et ne vous fasse pas tomber dans la faiblesse sur cette terre de pèlerinage et au milieu de nos ennemis. Souvenez-vous, au nom de Dieu, que ma force n'est que celle d'un homme, et qu'il en reste encore beaucoup parmi vous dont les forces et la sagesse diffèrent peu ou ne diffèrent nullement de celles que j'ai pu avoir. Soyez donc des hommes forts, ne vous laissez point abattre comme des femmes par la tristesse et la douleur de ma mort, car il convient que vous cherchiez, dans votre sollicitude et votre prudence, les moyens de vous en retourner les armes en main, et de vous maintenir dans le royaume de Jérusalem, ainsi que vous l'avez juré dès le commencement. A ces mots, et pour dernière prière, il demanda instamment à tous ceux qui étaient présents, en les adjurant, par leur fidélité et leur allégeance, que s'il venait à mourir, son corps inanimé ne fut point enseveli sur la terre des Sarrasins, de peur qu'il ne se trouvât exposé aux railleries et aux insultes des Gentils, et les supplia d'employer tous les moyens et de braver toutes les fatigues possibles pour transporter son cadavre à Jérusalem, et le déposer à côté de son frère Godefroi. En entendant ces paroles, les princes eurent peine à retenir leurs larmes, et lui répondirent qu'il leur imposait une tâche bien rude et au dessus de leurs forces ; car il était impossible, par les chaleurs excessive de ce moment de conserver un cadavre, de le toucher et de le transporter. Baudouin insista encore, et les supplia, par l'amour qu'ils avaient pour lui, de ne point se refuser à cette fatigue. Aussitôt que je serai mort, leur dit il, je vous prie d'ouvrir mon corps avec le fer, d'en enlever les intestins, de le remplir de sel et d'aromates, et de l'envelopper dans du cuir et des tapis, afin que vous puissiez ensuite le transporter à Jérusalem, et l'ensevelir, selon le rite catholique, auprès du sépulcre de mon frère. En même temps, faisant appeler Addon, le cuisinier de sa maison, il exigea de lui le serment qu'il lui ouvrirait le ventre et lui enlèverait les intestins : Sache, lui dit-il, que je mourrai bientôt ; c'est pourquoi, si tu m'aimes, si tu m'as aimé vivant et en santé, conserve-moi ta fidélité après ma mort, ouvre mon corps avec le fer, prends soin de le bien frotter de sel à l'intérieur et au dehors, remplis aussi de sel mes yeux, mes narines, mes oreilles et ma bouche ; ne l'épargne pas, et ensuite sois constant à me transporter de concert avec les autres. C'est ainsi que tu accompliras mes désirs et me garderas ta foi. Après qu'il eut fait ces dispositions, son mal alla toujours croissant jusqu'au troisième jour de la semaine, qu'il mourut enfin sous les yeux de ses grands et de ses fidèles.

CHAPITRE XXVIII.

Ceux-ci, lorsqu'ils virent approcher sa fin, sachant que pendant toute sa vie il avait été doué d'une grande sagesse, lui demandèrent quel héritier gouvernerait après sa mort le royaume de Jérusalem, et serait couronné en sa place, afin que celui qu'il aurait désigné pût être appelé au trône sans contestation. Il donna d'abord le royaume à son frère Eustache, dans le cas où il viendrait à Jérusalem, et s'il ne pouvait pas y venir, il demanda que Baudouin du Bourg fût élu roi, ou tel autre qui pût gouverner le peuple Chrétien, défendre les églises, demeurer ferme dans la foi, sans se laisser épouvanter par aucune armée ennemie, ni séduire par les présents. Après avoir dit ces mots, l'homme issu du plus noble sang dans la Lorraine, terre de sa naissance, le roi comblé de gloire et toujours victorieux dans le royaume de Jérusalem, le vigoureux athlète de Dieu rendit le dernier soupir, inébranlable dans la foi du Christ, purifié par la confession du Seigneur, fortifié par la communion du corps et du sang de son maître. Après la mort de ce prince très illustre au milieu du pays des barbares, les nobles princes, ses compagnons d'armes, les chevaliers et les hommes de pied, accablés de chagrin, versèrent des torrents de larmes, et firent entendre des cris de douleur ; et sans doute ils se seraient encore plus abandonnés à leur désespoir, sans la terreur qu'ils éprouvaient sur cette terre, de toutes parts ennemie, à la suite d'une si grande perte. Cachant donc sa mort et leur tristesse, et empressés à accomplir ses dernières prières, ils ouvrirent son corps, enlevèrent et déposèrent les entrailles dans le sein de la terre, le frottèrent de sel, tant en dedans qu'en dehors, remplirent les yeux, la bouche, les narines et les oreilles d'aromates et de parfums, et ayant enveloppé le cadavre de cuir et de tapis, ils le déposèrent et l'attachèrent avec soin sur des chevaux, afin que les Gentils ne pussent même se douter de sa mort, et accourir de tous côtés, dans leur audace, pour se mettre à la poursuite de cette armée livrée à la désolation. Après avoir fait toutes ces dispositions, ils transportèrent les restes inanimés de leur roi à travers la terre du pèlerinage, dans les déserts où l'on ne trouve point de chemin, le long de la vallée d'Hébron, où les fidèles honorent encore en ce jour le château et la sépulture des saints patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Marchant tous les jours et sans s'arrêter, ils avaient soin d'avoir constamment, sur leur droite et sur leur gauche, des corps de chevaliers et d'hommes de pied pour veiller à leur sûreté. Ils entrèrent en suite, toujours conduisant leur convoi funèbre, dans la plaine d'Ascalon, et là, déployant leurs bannières, reformant leurs corps, et se confiant en leur seule valeur, ils traversèrent toute la plaine sans obstacle et sans être inquiétés par les ennemis, et arrivèrent enfin dans les montagnes de Jérusalem avec le corps du roi, le jour des Rameaux, jour saint et à jamais célèbre.

CHAPITRE XXIX.

Ce même jour, le seigneur patriarche était descendu de la montagne dès Oliviers avec tout son clergé, après avoir consacré les Rameaux, et tous ses frères, sortant du temple du Seigneur et des autres églises, se portaient en foule à sa rencontre, chantant des hymnes de louange, pour célébrer ce jour de fête et de sainteté, où le Seigneur Jésus, monté sur un âne, daigna entrer dans la sainte Cité de Jérusalem. Tandis que tous les groupes de Chrétiens se rassemblaient pour cette solennité, en entonnant les louanges de Dieu, le roi défunt arriva lui-même au milieu de ces chants, et voici, toutes les voix demeurèrent en silence, les hymnes se changèrent en affliction, et l’on n'entendit plus que les sanglots du clergé et du peuple. Cependant l'office des Rameaux étant terminé, tous les Chrétiens rentrèrent dans la ville avec le corps du roi, par la porte appelée la Porte dorée, qui fut celle par laquelle le Seigneur Jésus fut conduit à la Passion, aussitôt on résolut, d'un commun accord, d'ensevelir, sans aucun retard, le corps du roi, car il était encore puant, et l'on jugea qu'il y aurait trop d'inconvénients à le garder plus longtemps. Après avoir célébré les cérémonies du culte catholique, le seigneur patriarche confiant le cadavre à la terre, le déposa sur le Calvaire, auprès du sépulcre de son frère utérin Godefroi, dans le vestibule du temple du Seigneur, et dans un mausolée, monument vaste et magnifique, digne de perpétuer la mémoire et l'honneur d'un si grand nom, et tel qu'il convient de les consacrer pour les rois. Ce mausolée était de marbre blanc et poli : le roi y fut déposé au milieu des autres princes, et reçut, comme son frère Godefroi, les honneurs d'une magnifique sépulture. Après cette cérémonie, le vénérable patriarche Arnoul, pénétré de douleur de la mort de l'illustre prince de Jérusalem, du vigoureux champion du Christ, fut saisi lui-même d'une violente maladie, et mourut trois semaines après : il fut enseveli dans le lieu consacré à la sépulture des Patriarches.

CHAPITRE XXX.

Le jour même que le roi Baudouin fut inhumé et que le patriarche Arnoul tomba malade, le clergé et le peuple de cette église encore si nouvelle, se trouvant comme orphelins par la mort de ce prince illustre, et jugeant qu'il ne pouvait leur convenir de laisser longtemps le lieu et la terre qu'ils occupaient dénués d'un appui et d'un défenseur, commencèrent à s'occuper de la nomination d'un nouveau roi. Divers avis furent successivement proposés, mais enfin tous tombèrent d'accord d'élever Baudouin du Bourg au trône de Jérusalem ; car, chevalier toujours intrépide, il avait bravé mille périls pour le salut des Chrétiens, et n'avait cessé de défendre avec valeur le territoire de Roha contre toutes les attaques des ennemis. Aussitôt on s'écria de toutes parts que la couronne lui appartenait ajuste titre, et qu'il fallait que le seigneur patriarche l'élevât à la dignité de roi. Baudouin était venu passer ces jours de fête à Jérusalem, et offrir ses adorations au sépulcre ; mais il ignorait entièrement tout ce qui s'était passé. Il fit d'abord une légère résistance, protestant que les richesses du pays de Roha étaient suffisantes pour lui, et le patriarche, encore vivant, mais déjà assez malade, voyant le peuple manifester son dévouement pour Baudouin et insister auprès de lui, approuva lui-même ce choix avec bonté, donna l'onction à Baudouin, et le consacra roi et seigneur de Jérusalem. Le jour de la sainte Résurrection, Baudouin fut élevé au trône au milieu des transports d'allégresse qui signalent cette époque célèbre, et rendit la justice de Dieu à tous les Chrétiens et en toute dévotion. Puis, au jour déterminé à l'avance, ainsi qu'il est juste et que les lois prescrivent, il rassembla tous les grands du royaume dans le palais du roi Salomon, leur conféra à chacun des bénéfices, reçut d'eux le serment de fidélité, et les renvoya chacun chez soi en les comblant d'honneurs. Il réserva pour son gouvernement les villes de Naplouse, Samarie, Joppé, Caïphe, le château de Saint-Abraham, Ptolémaïs, Sidon, Tibériade et les autres villes et places qui faisaient partie du royaume de Jérusalem, assignant à ses grands quelques-uns des revenus de ses villes et en affectant d'autres à l'entretien de sa table. Après la mort du roi Baudouin et du patriarche Arnoul et la consécration de Baudouin du Bourg comme roi, Gormond, homme de bon renom, fut élu patriarche par tout le clergé et le peuple, et ayant été consacré par de saints pontifes, il fut élevé au siège épiscopal de Jérusalem, pour conduire le peuple du Dieu vivant et travailler à accroître la force de la nouvelle et sainte Église.

 

CAP. XXXI.-- De quatuor millibus Idumaeorum pastorum, quos in die sancto Paschae Christiani milites, dum insequuntur, passim occiduntur.

In anno secundo regni Baldewini de Burg, novi regis Jerusalem, principis Rohas civitatis, quidam Sarraceni de regno Arabiae, quidam etiam de gente Idumaeorum, quos moderni Bidumos vocant, armenta camerorum super triginta millia, boum centum millia, greges ovium et caprarum inaudita millia de terra et regione sua educentes, et ad pascua cogentes in latere regni Damascenorum, illuc prosecuti sunt herbarum copiam, licentia et consensu principis terrae Damasci, pro pacto byzantiorum, quod ipse dominus terrae ab eis accepturus erat. Cum tot millibus, equites et pedites supra quatuor millia ad custodiendos greges, sunt egressi de terra Aegypti et Arabiae in lancea et gladio, et omni pinguedine cibariorum necessariorum. Hi dum pacifice in latere regni Damasci super gregem suum custodiam agerent solliciti, nec quidquam metuerent fiducia Dochini principis Damasci, cujus gratia et licentia per pascua diffusi erant cum uxoribus et pueris, sicut mos est gentilium: fama tantorum pastorum a terra longinqua huc progressorum attigit aures Gozelini de Curcenay, qui dono regis Baldewini, fratris Godefridi, terram et redditus Tabariae in beneficio obtinuit, eo quod altis parentibus ortus, filius esset amitae Baldewini de Burg facti regis Jerusalem. Hic ergo Gozelinus tam innumerabili gregum comperta multitudine in loco remoto et solitudinis, Godefrido de Burs et de terra civitatis Parisiorum, viro egregio et militi clarissimo in omni opere bellico, fratrique ejus Willhelmo indicare non distulit, et ad invadendum praedam utrosque fratres adhortatus est. Qui illius adhortationi acquiescentes, centum et sexaginta equitibus, viris bello audacissimis et praedarum avidissimis, peditibus vero sexaginta in arcu, lancea et gladio ferocissimis, admonitis et congregatis, profecti sunt in regionem eamdem qua pastores et pastorum custodes, fortissimi milites Arabes, Aegyptii, Idumaei accubabant, et armenta cum ovibus et capris spatiose in longitudine et latudine vagabantur. Ut vero ad locum perventum est, Gozelinus cum quinquaginta equitibus in una acie a dextris attitulatus est ad subveniendum. Willhelmus totidem in suo cuneo ordinatis equitibus, galea et lorica indutis, sinistra ex parte procul positus remansit, ut vires auxiliatrices sociis bellum insistentibus conferret. Godefridus de Burs sexaginta equites in sua acie retinens, cum omni comitatu robustorum peditum in medio constitutus, audacter pastores pastorumque magistros impetit, praedam abducere conatus, et omnibus viribus rapinae insistens, nimium processit inter manus defensorum gregis. Quatuor millia, cornibus et signis auditis, in momento adfuerunt ad excutiendos greges: qui Godefridum cum suis coronantes, graviter cum eis commiserunt, donec Godefridus et sui paucissimi tantorum vim suffere non valentes, ad quadraginta in arcu, lancea et gladio ceciderunt: viri fortissimi, et usque ad hanc diem in omnibus praeliis invictissimi; singuli reditibus terrarum et locorum possessionibus ditati, in obsequio militari et ipsi equites sub se habentes, alius viginti, alius decem, alius quinque aut duo ad minus. Octo tantum captivi abducti sunt, reliqui armis inimicorum interiorunt. Willhelmus audita vociferatione ad invicem fortiter dimicantium, ascenso aquo suo cum suis, dum subvenire vellet angustiatis, per fruteta et loca arida errore viarum retardatur; et sic sociis in magno positis periculo nequaquam succurrere valuit. Gozelinus vero intelligens casum et interitum suorum fortium, et ipse inter manus crudelium audacter involat, nullo tamen auxilio jam occisis sociis et attritis poterat prodesse. Referuntur autem supra ducentos Sarracenorum in eodem praelio occisi esse. Pedites vero Christianorum de sexaginta vix decem per devia et opaca loca elapsi sunt. Contigerunt haec damna gravissima egregiorum militum ipso die Dominicae Resurrectionis, quando omnes viri catholici solent quiescere a laboribus et cunctis seditionibus, vacare eleemosynis et orationibus. Existimo igitur quia hac de causa dati sunt in manibus inimicorum, quod tam sanctissima die rapinis inhiabant; et idcirco suorum auxilio per invia errantium destitutos fuisse.

CAP. XXXII.-- Rex Baldewinus secundus in ultionem inimicorum militiam congregavit, quem Idumaei pecunia placant.

Tam lacrymabili strage fortissimis viris peremptis, crudelis rumor ad regem Baldewinum ab Jerusalem profectum, et Ptolemaide commorantem, transvolat de nece et infortunio nominatorum principum, quorum auxilio et consilio Ecclesia Jerusalem confortata, multum de die in diem proficiebat. Quo audito, et morte Godefridi dilectissimi militis agnita, concussum est cor illius dolore vehementi, et vultus ejus ab omni hilaritate decidit, ac universorum corda, qui his paschalibus feriis laetitia affluebant, in luctum et gemitum per omnes vicos et plateas civitatis Ptolemaidis commutata sunt. Nec mora, universis incolis civitatis Jerusalem convocatis in ultionem confratrum occisorum, et de universis locis Christianorum habitationis rex contraxit exercitum, et usque Bethan cum sex millibus veniens, tentoria sua per campestria locari jussit. Nocte eadem coepit taedere exercitum Jerusalem et caeteros qui convenerant, viae et ultionis hujus, eo quod Damascenorum civitas nimium vicina et Turcorum armis munita erat. Interea dum sic haesitarent, Idumaei, exterriti fama adventus novi regis diffisique de ope Turcorum et illorum fidei levitate, decreverunt regi dare quatuor millia byzantiorum pro caede suorum, ut sic ejus gratia et consensu deinceps secure et pacifice gregem suum custodiant, et nulla eis vis inferatur. Quod rex consilio suorum fieri concessit, videns populi sui proficisci nolentis constantiam. Accepta rex hac auri massa, Ptolemaidem rediit, pro anima Godefridi et pro animabus caeterorum occisorum eleemosynas fieri constituens et plurimas missarum celebrationes.

CAP. XXXIII.-- De septingentis Christianis peregrinis, qui post visitationem Dominici sepulcri in redeundo occisi sunt a nequissimis Sarracenis.

Item ipso in anno secundo regis Baldewini secundi in Sabbato sancto ejusdem resurrectionis, qua Godefridus et praedicti milites in crastino sunt ab Idumaeis trucidati, quando jugis de coelo gratia Dei ad corroborandam fidem Dominicae resurrectionis, in lampade olei in sepulcro Dominico reposita, flammam in momento suscitat ad incendendum hac nocte paschalem cereum, quidam peregrini circiter septingenti qui, adorato Domino Jesu ante sepulcrum ipsius venerabile, et qui, viso miraculo ignis coelitus accensi, in gaudio et hilari corde a Jerusalem descenderant ut fluenta Jordanis visitarent juxta ritum fidelium, ubi jam a montanis usque ad castellum Cuschet et de Burgewins processissent in solitudinis loco, ecce Sarraceni de Sur et Ascalone adsunt, armis fortissime peregrinos incurrentes et cum eis praelia conserentes. Peregrini sicut inermes, et multis diebus via aggravati, cibis pro nomine Jesus attenuati, cito superati in fugam versi sunt: quos impii carnifices insecuti, trecentos in ore gladii peremerunt, sexaginta captivos tenuerunt. His miseriis et caedibus auditis in Jerusalem et circuitu ejus, rex et dominus patriarcha Germundus, cum omnibus viris, magnis afflicti sunt doloribus. Quare milites in ultionem fidelium interfectorum sine mora dirigunt. Sed frustra hi ad arma contendunt, viamque insistunt. Nam Sarraceni post stragem hanc fugitivi facti sunt, et in moenibus Sur et Ascalonis cum captivis Christianis, cum spoliis Christianorum immissi sunt.

 

CHAPITRE XXXI.

La seconde année du règne de Baudouin du Bourg, nouveau roi de Jérusalem et prince de la ville de Roha, quelques Sarrasins du pays d'Arabie, et d'autres de la race des Iduméens, que les modernes appellent les Bidumes, conduisant hors de leur pays des troupeaux de plus de trente mille chameaux, de cent mille bœufs et d'un nombre infini de moutons et de chèvres, et les menant au pâturage sur les lisières du royaume de Damas, y trouvèrent des herbes en abondance, et s'y établirent avec la permission et le consentement du prince de Damas, moyennant le paiement d’une certaine somme en byzantins, qu'ils s'engagèrent à donner, au seigneur de ce territoire. Ils avaient en outre avec eux plus de quatre mille hommes tant cavaliers que fantassins, employés à veiller à la garde de leurs troupeaux, venus des pays d'Egypte et d'Arabie avec leurs lances et leurs glaives, et d'ailleurs pourvus abondamment des vivres nécessaires à leur entretien. Ces pasteurs demeuraient donc paisiblement sur la lisière du pays de Damas, veillant avec sollicitude à la garde de leurs troupeaux, et ne craignant rien cependant, puisque Dochin, prince de Damas, les avait autorisés à occuper la vaste étendue des pâturages avec leurs femmes et leurs enfants, comme c'est toujours l'usage parmi les Gentils. La nouvelle de l'arrivée de ces nombreux pasteurs, venus des terres lointaines, parvint aux oreilles de Josselin de Courtenai, à qui le roi Baudouin, frère de Godefroi, avait donné en bénéfice le territoire et les revenus de la ville de Tibériade, attendu qu'il était issu de parents illustres et fils de la tante de Baudouin du Bourg, devenu alors roi de Jérusalem. En apprenant ce rassemblement de troupeaux innombrables dans un pays désert et écarté des lieux habités, Josselin se hâta d'en donner avis à Godefroi, originaire du territoire de la ville de Paris, chevalier illustre et distingué par ses, exploits, à la guerre, ainsi qu'à Guillaume son frère, les invitant l'un et l'autre à faire une tentative sur ces troupeaux. Tous deux, en effet, accédant à ces propositions, rassemblèrent cent soixante chevaliers, hommes remplis de courage et toujours avides de butin, et soixante hommes de pied, terribles et armés d'arcs, de lances et de glaives, et ils partirent tous ensemble pour la contrée ou habitaient, couchés sur la terre, les pasteurs et leurs gardiens, les vaillants chevaliers Arabes, Égyptiens et Iduméens, et où leurs troupeaux de chameaux, de bœufs, de moutons et de chèvres, erraient en tous sens dans la vaste solitude. Lorsqu'ils y furent arrivés, Josselin garda avec lui cinquante chevaliers, et se plaça sur la droite pour porter secours à ses alliés ; Guillaume prit un nombre égal de chevaliers munis de leurs cuirasses et de leurs casques, et demeura dans l’éloignement sur la gauche, afin d'être prêt à soutenir ceux qui iraient engager le combat ; enfin Godefroi, suivi de soixante chevaliers et du corps des hommes de pied remplis de vigueur, s'avança par le centre, attaqua audacieusement les pasteurs et ceux qui les défendaient, et aspirant par dessus tout à leur enlever du butin, il s'engagea témérairement au milieu d'eux. En un instant les quatre mille Gentils, avertis par les signaux et les cors, se trouvèrent rassemblés et enveloppèrent Godefroi avec tous les siens. Un rude combat s'engagea, mais ces derniers trop peu nombreux pour pouvoir résister à de telles forces, perdirent quarante hommes qui tombèrent sous les flèches, la lance ou le glaive, hommes très vaillants et jusques alors invincibles dans les combats, dont chacun, faisant le service de chevalier, était riche des revenus, des terres et des possessions qu'on lui avait assignés, et qui avaient eux-mêmes sous leurs ordres d'autres chevaliers, l'un vingt, l'autre dix, un autre cinq ou tout au moins deux. Huit de ces chevaliers seulement furent emmenés en captivité, tous les autres succombèrent sous les armes des ennemis. Guillaume ayant entendu les cris des combattants des deux partis, monta à cheval avec les siens pour se porter au secours de ses compagnons ; mais il se trompa de chemin, s'égara dans les broussailles et la vaste étendue du désert, et ne put être d'aucune utilité à ses frères, dans le péril extrême auquel ils étaient exposés. Josselin, dès qu'il fut instruit de leur défaite, se lança, dans son audace téméraire, au milieu de ses cruels ennemis ; mais déjà ses compagnons étaient mis à mort et anéantis, et il ne pouvait plus les sauver. On dit que les Sarrasins perdirent plus de deux cents hommes dans ce même combat ; quant aux Chrétiens qui étaient à pied, dix tout au plus sur soixante parvinrent à s'échapper, et se sauvèrent à travers champs et dans les bois. Ces illustres chevaliers subirent cette catastrophe le jour même de la Résurrection du Seigneur, au temps où tous les catholiques renoncent d'ordinaire à tous travaux et à toutes querelles, et s'occupent exclusivement d'aumônes et de prières. Aussi je pense que, s'ils furent livrés aux mains de leurs ennemis, si leurs compagnons s'égarèrent dans les déserts sans pouvoir leur porter secours, ce fut parce qu'ils avaient aspiré à enlever du butin en un jour de sanctification.

CHAPITRE XXXII.

Le roi Baudouin était parti de Jérusalem et résidait à Ptolémaïs, lorsqu'il apprit la cruelle nouvelle de la mort déplorable de tant d'hommes illustres, de tant de princes renommés, dont les bras et les conseils avaient soutenu l'Église de Jérusalem, et ne cessaient chaque jour de lui rendre de nouveaux services. Dès qu'il en fut informé, dès qu'il sut la mort de Godefroi, son chevalier bien-aimé, son cœur fut saisi d'une violente douleur ; les traits de son visage cessèrent d'exprimer l'hilarité ; tous les Chrétiens qui étaient accourus de toutes parts à Ptolémaïs pour célébrer joyeusement les fêtes de Pâques, furent accablés de tristesse ; on ne vit plus que le deuil, on n'entendit plus que des gémissements dans toutes les rues et sur les places de la ville. Aussitôt le roi invita tous les habitants de la ville de Jérusalem et des lieux occupés par les Chrétiens à venger le sang de leurs frères, et ayant rassemblé une armée de six mille hommes, il les conduisit à Béthanie, et donna l’ordre de dresser les tentes au milieu de la plaine. Cependant cette même nuit, les habitants de Jérusalem et les Chrétiens venus de tous les autres lieux virent avec déplaisir l'expédition qu'on allait leur faire entreprendre ; car la ville de Damas était voisine du lieu où ils devaient se rendre, et il y avait dans cette ville une forte armée de Turcs. Tandis que les fidèles étaient ainsi dans l'indécision, les Iduméens, effrayés par la prochaine arrivée du roi, et d'un autre côté se méfiant de la légèreté des Turcs, et comptant peu sur leur secours et leur fidélité à leurs engagements, résolurent de donner au roi quatre mille byzantine, en indemnité du massacre de ses chevaliers, afin de l'apaiser et de pouvoir désormais continuer à garder paisiblement leurs troupeaux, sans avoir à craindre de nouvelles violences. Le roi tint conseil avec les siens, et voyant que le peuple s'obstinait à ne pas vouloir se porter en avant', il se décida à accepter ces propositions. L'or qu'on lui avait offert lui ayant été livré, le roi retourna à Ptolémaïs, et voulut que cette somme fût employée en aumônes et en messes, pour le salut de l'âme de Godefroi et des autres victimes de cet événement.

CHAPITRE XXXIII.

La seconde année du règne de Baudouin II, et le jour même du Sabbat, qui précéda le dimanche de la Résurrection (jour où Godefroi et ses illustres chevaliers furent massacrés par les Iduméens), au temps où la grâce de Dieu descendue à jamais du Ciel pour confirmer la foi en la Résurrection du Seigneur, et reposant sur la lampe suspendue dans le Saint-Sépulcre, produit en un moment la flamme destinée à allumer, pendant cette nuit, le cierge de la Pâque, des pèlerins, au nombre de sept cents environ, avaient adore le seigneur Jésus, au pied de son vénérable Sépulcre, et, après avoir vu le miracle du feu céleste, étaient partis joyeusement de Jérusalem pour aller, selon l'usage des fidèles, visiter les eaux du Jourdain. Déjà ils étaient sortis des montagnes, et s'étaient avancés, à travers le désert, jusqu'aux châteaux de Cuschet et de Bourgevins, quand tout-à-coup des Sarrasins de Tyr et d'Ascalon se présentèrent devant eux, munis de leurs fortes armes, et leur livrèrent combat. Les pèlerins étaient sans armes, et fatigués de leur long voyage et des jeûnes qu'ils avaient faits pour l'amour du nom de Jésus ; ils furent bientôt vaincus et prirent la fuite, et leurs impies bourreaux les poursuivant avec ardeur, firent périr trois cents hommes sous le glaive, et leur enlevèrent soixante prisonniers. Dès que la nouvelle de ce cruel massacre fut parvenue à Jérusalem et dans les environs, le roi, le seigneur patriarche Gormond, et tous les Chrétiens, en éprouvèrent une vive douleur. Ils firent partir sur-le-champ des chevaliers pour venger la mort des pèlerins ; mais ce fut en vain que ces chevaliers coururent aux armes, et se mirent aussitôt en route. Les Sarrasins s'étaient retirés après le succès de leur entreprise, et étaient rentrés dans les villes de Tyr et d'Ascalon, avec leurs prisonniers et les dépouilles qu'ils avaient enlevées aux Chrétiens.
FIN DES MÉMOIRES D'ALBERT D'AIX.