Agobard

AGOBARD DE LYON

LIVRE SUR LA CORRECTION DE L’ANTIPHONAIRE EXTRAITS

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

AGOBARD DE LYON

 

LIVRE SUR LA CORRECTION DE L’ANTIPHONAIRE

EXTRAITS

AGOBARDUS

LIBER DE CORRECTIONE ANTIPHONARII.

 

 

I. Dilectissimis in Christo fratribus et praecipue cantoribus Ecclesiae Lugdunensis Agobardus in eodem Christo Domino et Salvatore nostro sempiternam salutem.

In divinis laudibus exsolvendis quanto studio fugienda sit levitas, gravitasque sectanda, frequenter dilectioni vestrae in mutua collocutione suggessimus; scilicet ut rationabili consideratione, sicut prudentes Ecclesiae filii, et rationabili ejus lacte ab incunabulis enutriti, quod Deo displicet refugientes, concordi studio id quod gratum acceptumque ei, verbis sicuti et factis sectaremini. Si enim apud graves et sapientes viros, non solum morum, sed etiam verborum levitas reprehensibilis judicatur, quanto magis apud Deum totius sanctae gravitatis ac sapientiae auctorem, cui Psalmista dicit: In populo gravi laudabo te, et cui nos Apostolus rationabile obsequium admonet exhibere.

Neque vero passim, et absque diligenti examinatione, quod cuique visum fuerit in Dei laudibus usurpandum est, cum dicat Apostolus: Nam quid oremus, sicut oportet, nescimus. Sed ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus. Qui autem scrutatur corda, scit quid desideret Spiritus, quia secundum Deum postulat pro sanctis. Unde et apostoli humanae ignorationis conscii, orandi formulam a Deo petiere, dicentes: Domine, doce nos orare. Certe manifestum est majus esse Deo quempiam digne laudes exsolvere, quam pro infirmitate propria exorare; praesertim cum hoc praesentis vitae fine terminetur, illud vero hic inchoetur, in futuro autem perficiatur, juxta quod Psalmista ait: Beati qui habitant in domo tua, Domine! in saecula saeculorum laudabunt te.

II. Si ergo orantes doctrina sancti Spiritus indigemus, multo magis cum Deo laudes offerimus: quia sicut nemo nisi ipso inspirante secundum Deum postulat, ita nullus nisi eo erudiente Deum digne collaudat. Non ergo cujuscunque figmentis, sed Spiritus sancti eloquiis majestas divina laudanda est. Denique et filii Aaron ignem alienum Domino offerentes, non obsequii remunerationem, sed damnationem praesumptionis experti sunt. Unde hoc nos exemplum summopere vitantes, illud sollicite attendamus quod vel in Proverbiis scriptum est: Omnis sermo Dei ignitus clypeus est sperantibus in se. Ne addas quidquam verbis illius, et arguaris, invenierisque mendax. Nihil itaque Dei verbis addentes, et timentes argui invenirique mendaces, verbo Dei ignito, qui clypeus spei est, tempore orationis et laudis inflammemur pariter et muniamur. Cumque Dominus dicat: Verba quae ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt, omnia humana figmenta, quae vanitate sui mortua judicanda sunt, respuentes, viventibus Christi eloquiis in ipsius obsequiis personemus; quatinus voces nostrae, non quasi alienae ab eo respui, sed ut propriae cum supernis virtutibus, quae majestate Dei trementes adorant atque collaudant, mereantur admitti.

III. Hac de causa et Antiphonarium pro viribus nostris magna ex parte correximus, amputatis his quae vel superflua, vel levia, vel mendacia, aut blasphema videbantur. Et vos frequenter admonuimus, et tenorem admonitionis nostrae propter aliquorum praesentes seu futuras querimonias in fronte ejusdem libelli ponere necessarium duximus: non generale aliquid statuentes, sed juxta mediocritatem sensus nostri in domo Dei, cujus nobis cura commissa est, quod possumus offerentes: nec de sensu nostro aliquid praesumentes; sed Scripturae sanctae auctoritatem, et sacrorum canonum sanctionem, catholicorumque patrum instituta et exempla sectantes. De quibus antequam aliquid proferamus, congruum videtur, exempli gratia, nonnullas ineptias quae praefato continebantur libello, notare breviter, ac leviter redarguere; ut ex his perpaucissimis evidentius agnoscatur quam necessario quae in sequentibus dicturi sumus, a patribus constituta sint, quantoque timore ac sollicitudine eorum scita nobis expediat observare.

IV. Ac primum, quale illud est, quod in vigilia Natalis Domini in choro fidelium et fidelium erudiditorum cantabatur: Dum ortus fuerit sol de coelo, videbitis Regem regum procedentem a Patre tanquam sponsum de thalamo suo ? Certe fides catholica habet Verbum Dei, quod in principio erat apud Patrem, in thalamo uteri virginalis conjunxisse sibi sponsum; cujus naturam in unitate personae suscipiens, caro factum est ut habitaret in nobis. Naturae enim nostrae unitus, tanquam sponsus de thalamo virginali, processit ex utero; et non eam de coelis attulit, sicut haeretici affirmare ausi sunt. Ac per hoc non tanquam sponsus de thalamo processit ex Patre. Verbum quippe Dei, Filius Dei, processit a Patre, et venit in mundum. Nec aliud fuit venire in mundum, quam in utero Virginis naturae humanae veritatem assumere, in qua visibilem se praeberet mundo. Hanc igitur humanitatis nostrae naturam, cui unitus sponsus Ecclesiae factus est, non de sinu Patris traxit, sed de carne Virginis sumpsit.

V. Est praeterea in praedicta antiphona notanda temeritas, evidensque mendacium; dum et sacrae Scripturae verba sui sensus perversitati coaptat, et nativitatem Salvatoris, qua vel de Patre ante saecula, vel de matre in plenitudine temporum natus est, tanta confusione permiscet, ut de qua loqui velit, intelligi omnino non possit. Quod summopere ubique cavendum est, ne divinorum verborum ordo mutetur, et de scriptura veritatis labyrinthus texatur erroris.

VI. Illud etiam responsorium, quod in eisdem vigiliis cantabatur, quanta fidei severitate rejiciendam est, in quo ait vanus ille praesumptor: De illa occulta habitatione sua egressus est Filius Dei, descendit visitare et consolare omnes qui eum de toto corde desiderabant. Quod cum sermonum imperitia, tum sensus quoque absurditate ac falsitate turpatur. Nam et occultam Filii habitationem summa levitate dixit; et eum omnes desiderantes se visitasse, consolatumque esse mendaciter asseruit, cum potius eos quos visitare dignatus est, se agnoscentes ac desiderantes effecerit.

VII. Considerentur etiam verba alterius responsorii, quod quasi de mysterio nativitatis Christi compositum, contra morem nocturni officii ab eminentiori loco pompatice concrepabat: Descendit de coelis missus ab arce Patris introivit per aurem Virginis in regionem nostram, indutus stola purpurea, et exivit per auream portam lux et decus universae fabricae mundi. Ubi primum, qui descenderit non designat. Arcem vero Patris quid dixerit, ipse quoque penitus ignoravit. Nunquid est aliquod aedificium coeleste, aut percoeleste, quod factum sit ab eo, aut aliud aliquid quod non est ipsum quod Pater, aut est ipse Pater? Quod si est, quomodo sibi est arx? Nec per aurem Virginis Verbum Dei introisse, catholicae aures ferunt: quia cum sit incorporeum, et totum ubique praesens, nec localiter accedit, nec aditu corporeo indiget. Nisi forte nobis persuadere voluit angelicorum sono verborum sacram Virginem Dei Filium concepisse. Quod quantum a fidei veritate discordet, ex verbis ipsius angeli perspicuum est; qui ipsi Virgini interroganti: Quomodo fiet istud, quia virum non cognosco? Respondit: Spiritus sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Quomodo autem virginalis uterus regio nostra possit intelligi, cum et virgo illa unici Filii mater sit, et nos omnes non ex virginea sed ex corrupta carne nascamur, prorsus inveniri non potest. Deinde quod eum stola indutum purpurea aurem dicit Virginis introiisse, sive humano more cultu regio indutum, sive humanam formam non ex Virgine suscepisse, sed de coelo Dei Verbum attulisse putaverit, eamque stolam purpuream appellarit, apertissimae blasphemiae est. Jam vero per auream portam eum exiisse, quanta vanitate proferre ausus est; cum nativitas Christi ex Virgine non supervacuis verbis adumbrari, sed confessione simplici debeat declarari; qui non, ut ille ait, universae fabricae mundi, sed juxta veritatem evangelicam rationalis tantummodo creaturae lux est.

VIII. Aliud quoque responsorium de verbis Evangelii, sed non ordine evangelico, quod jam utique correctum a vestra dilectione psallitur, nescio quis composuit, dicens: Tenebrae factae sunt dum crucifixissent Jesum Judaei; et circa horam nonam exclamavit Jesus voce magna: Deus, Deus, ut quid me dereliquisti? Tunc unus ex militibus lancea latus ejus perforavit, et inclinato capite emisit spiritum. Nempe omnibus fidelibus certum est, quod Salvator noster non aliqua doloris violentia coactus, sed spontanee pro nobis est mortuus; nec animam necessitate amisit, sed potestate posuit, sicut ipse ait: Nemo tollit a me animam meam, sed ego pono eam a me ipso ut iterum sumam eam. Sed iste evangelici ordinis et fidei veritatis ignarus, prius dixit lancea a militibus latus Domini perforatum, et tunc ab eo spiritum emissum: quod omnino paganum est, Christum non benignitate propriae voluntatis, sed vi doloris mortuum opinari; cum e contrario in Evangelio referatur quod Dominus voce magna clamaverit: Pater, in manus tuas commendo spiritum meum; et haec dicens, exspiravit. Quam mortem Christi in tantum milites qui aderant admirati sunt, ut continuo Deum glorificasse, eumque Dei Filium confessi esse referantur, ac postea Judaeis petentibus latronum crura, qui cum eo fuerant crucifixi, Pilatus frangi concesserit, Jesu autem jam mortui non crura confracta, sed militis lancea latus narraretur apertum, non, ut iste imperite protulit, perforatum.

IX. Jam vero quanta illa sunt vaticinia, ut ita dictum sit, falsa in responsoriis et antiphonariis, quae quasi ex voce Domini pronuntiantur, cum in nullis divinis Scripturis reperiantur. Ut est: Octava decima die decimi mensis jejunabitis, dicit Dominus, et mittam vobis Salvatorem et propugnatorem pro vobis, qui vos praecedat et introducat in terram quam juravi patribus vestris. Et iterum: Coronam gloriae ponam super caput ejus, dicit Dominus, et induam illum stolam candidam, quia servavit mandata mea, et propter nomen meum effusus est sanguis ejus in terra. Et iterum: Sancti estis, dicit Dominus, multiplicabo numerum vestrum, ut oretis pro populo meo in loco isto. Et multa hujusmodi ridiculosa et fantastica. Quorum inventoribus congruere mihi videntur illa, quae Dominus per Ezechielem prophetam adversus falsos prophetas loquitur, dicens: Vae prophetis insipientibus, qui sequuntur spiritum suum, et nihil vident. Et post pauca: Vident nova et divinant mendacium, dicentes: Ait Dominus, cum Dominus non miserit eos, et perseveraverunt confirmare sermonem. Nunquid non visionem cassam vidistis, et divinationem mendacem locuti estis? Et dicitis, Ait Dominus, cum ego non sim locutus. Propterea haec dicit Dominus Deus: Quia locuti estis vana, et dixistis mendacium, ideo ecce ego ad vos, ait Dominus Deus. Et erit manus mea super prophetas, qui vident vana, et divinant mendacium. In concilio populi mei non erunt, et in scriptura domus Israel non scribentur, nec terram Israel ingredientur.

X. Sed haec et similia, quorum in praefato libro infinita erat copia, quia indignum est scribere, et vestrae prudentiae fastidiosum audire, facilius colloquendo et fideliter pertractando dijudicari possunt. Nunc superest ut sacrorum statuta canonum, catholicorumque Patrum sententias, sicut superius promisimus, exsequamur; ut ex his perspicue declaretur qua cautela levissimorum hominum excogitationes vitandae sint, quae nulla veritate subnixae, nulla ratione ornatae, contemptui patent.

XI. In concilio Africano talis constitutio promulgata est: « Ut preces et orationes, nisi probatae fuerint in concilio, non dicantur; nec aliqua ex his omnino cantentur in Ecclesia, nisi quae a prudentioribus tractata et comprobata in synodo fuerint; ne forte aliquid contra fidem, vel per ignorantiam, vel per studium, sit compositum. » Ubi breviter considerandum, quod non solum ea quae studio perfidiae, sed etiam illa quae simplicitate ignorantiae contra fidei regulam composita fuerint, pari animadversione repudiantur.

XII. Beatus Hieronymus (Comment. in cap. V Epist. ad Ephes.) cum exponeret praeceptum Apostoli, ubi ait: Implemini Spiritu loquentes vobis met ipsis in psalmis et hymnis et canticis spiritalibus, cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino, non tacuit quod in cantoribus Ecclesiae reprehendendum videbat. « Canere igitur, ait, et psallere et laudare Dominum magis animo quam voce debemus. Hoc est quippe quod dicitur: Cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino. Audiant haec adolescentuli, audiant hi quibus psallendi in Ecclesia officium est, Deo non voce, sed corde cantandum; nec in tragoedorum modum guttur et fauces dulci medicamine colliniendae sunt, ut in Ecclesia theatrales moduli audiantur et cantica; sed in timore, in opere, in scientia Scripturarum. Quamvis sit aliquis, ut solent illi appellare, cacophonos, si bona opera habuerit, dulcis apud Deum cantor est. Sic cantet servus Christi, ut non vox canentis, sed verba placeant quae leguntur; ut spiritus malus qui erat in Saule, ejiciatur ab his qui ab eo similiter possidentur, et non introducatur in eos qui de domo Dei scenam fecere populorum. » In quibus verbis magnopere pensandum est, quod eos qui in morem psallentis David cum timore et gravitate spiritali canunt, malignum spiritum etiam ab auditoribus suis excludere posse confirmat; eos vero qui theatralibus sonis et scenicis modulationibus, et quamvis in divinis verbis, vocis dulcedine intemperantius delectantur, eum non solum ab aliis non excludere, sed, quod est terribile, in seipsos introducere testatur. Unde et in alio loco idem doctor cum sententiam Isaiae (Cap. 1) exponeret, Iniqui sunt coetus vestri, ait: « Omnis conventus qui non offert hostias spiritales, nec audit illud quod in quinquagesimo psalmo canitur, Sacrificium Deo Spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicit, abominabilis Deo est. » Mens ergo libera, id est, sensibus corporis non succumbens, ita resistere debet vanae ac noxiae delectationi aurium, sicut et delectationibus sensuum caeterorum, visus videlicet, et olfactus, gustus, et tactus; quorum perturbationibus anima praegravatur, et capitur. Quantum denique oblectationes aurium virtutem mentis enervent, testatur praefatus doctor, qui ait: « Auditus vario organorum cantu, et vocum inflexionibus delinitur, et in carmine poetarum et comoediarum, mimorumque urbanitatibus, et strophis, et quidquid per aures introiens virilitatem mentis effeminat. »

XIII. Sed et beatus martyr Cyprianus (Serm. de zelo et livore) simili modo dicit, exponens illud Apostoli, Adversarius vester diabolus tanquam leo rugiens, circuit quaerens quem devoret. Ait ergo: « Circuit ille nos singulos, et tanquam hostis clausos obsidens, muros explorat, et tentat an sit pars aliqua membrorum minus stabilis et minus fida, cujus aditu ad interiora penetretur. Offert oculis formas illices et faciles voluptates, ut visu destruat castitatem. Aures per canoram musicam tentat, ut soni dulcioris auditu solvat et molliat Christianum vigorem. »

XIV. Quod et beatus Augustinus ad tentationem diaboli intelligens pertinere, in libris Confessionum suarum (Lib. X, cap. 33) Deo gratias refert quod ab hoc vitio liberatus sit. « Voluptates, inquit, aurium tenacius me implicaverant, et subjugaverant; sed resolvisti et liberasti me. Nunc in sonis, quos animant eloquia tua, cum suavi et artificiosa voce cantantur, fateor aliquantulum acquiesco, dum ipsis sanctis dictis religiosius et ardentius sentio moveri animos nostros in flammam pietatis, cum ita cantantur, quam si non ita cantarentur. » Et rursus post aliqua de utilitate psallendi in Ecclesia discretam proferens sententiam, dicit: « Tutius quidem mihi videtur quod de Alexandrino episcopo Athanasio saepe mihi dictum commemini, quia tam modico flexu vocis faciebat sonare lectorem psalmi, ut pronuntianti vicinior esset quam canenti. Verumtamen cum reminiscor lacrymas meas, quas fudi ad cantus Ecclesiae tuae in primordiis recuperatae fidei meae, et nunc ipso commoveor, non cantu, sed rebus quae cantantur, cum liquida voce et convenientissima modulatione cantantur, magna instituti utilitatem rursus cognosco; magisque adducor, non quidem irretractabilem sententiam proferens, cantandi consuetudinem approbare in Ecclesia, ut per oblectamenta aurium infirmior animus in affectum pietatis assurgat. Tamen cum mihi accidit ut me amplius cantus quam res quae canitur moveat, poenaliter me peccare confiteor, et tunc mallem non audire cantantem. »

Ecce vir sanctissimus, atque doctissimus, et approbat institutum cantandi propter infirmos, quos in affectum pietatis facit assurgere; et tamen cum accidit ut plus moveat animum cantus, quam res quae canitur, poenale dicit esse peccatum, ita ut melius sit non audire cantantem, utique in cantu et sonis quos divina eloquia animant, ac vivificant; ut vita cantuum ac sonorum in sententiis sit divinorum eloquiorum. Caeterum, si in diebus suis audisset aliquos non de divinis eloquiis, sed de humanis adinventionibus cantantes, nunquid non mortuum et sine vita talem cantum judicaret?

XV. Verum quia Gregorii praesulis nomen titulus praefati libelli praetendit, et hinc opinione sumpta putant eum quidam a beato Gregorio Romano pontifice et illustrissimo doctore compositum; videamus quod sanctus ille vir de cantu ecclesiastico ordinaverit, vel quid ejus tempore Romana Ecclesia decantarit. Ait igitur in Decretis suis (Lib. IV, indict. 13, epist. 44): « In sancta hac Romana Ecclesia, cui divina dispensatio praeesse me voluit, dudum consuetudo est valde reprehensibilis exorta, ut quidam ad sacri altaris ministerium cantores eligantur, et in diaconatus ordine constituti modulationi vocis inserviant, quos ad praedicationis officium eleemosynarumque studium vacare congruebat. Unde fit plerumque, ut ad sacrum ministerium, dum blanda vox quaeritur, quaeri congrua vita negligatur, et cantor minister Domini moribus stimulet, cum populum vocibus delectat. Qua de re praesenti decreto constituo, ut in sede hac sacri altaris ministri cantare non debeant, solumque evangelicae lectionis officium inter missarum solemnia exsolvant; psalmos vero ac reliquas lectiones censeo per subdiaconos, vel si necessitas exigit, per minores ordines exhiberi. Si quis autem contra hoc decretum meum venire tentaverit, anathema sit. Et responderunt omnes, Anathema sit. » Ecce vir apostolicus reprehendit consuetudinem, qua diaconibus cantandi officium injungebatur, nec in eis blandam vocem, sed congruam vitam dicit esse requirendam; stimularique Deum talium ministrorum moribus asserit, etiamsi populum vocibus delectent. Damnata vero tali consuetudine, psalmos ac reliquas lectiones per subdiaconos vel per minores ordines censet exhiberi; solo videlicet evangelicae lectionis officio diaconibus delegato. Ex quibus perspicue demonstratur psalmos tunc in Ecclesia decantari solitum, unde maximam partem divinorum officiorum etiam nunc constat esse compositam, et non figmenta quorumlibet hominum, quae a tanto illo viro non esse composita, nemo nisi qui sincerissimae ejus fidei et excellentissimae eruditionis ignarus est, dubitat.

XVI. Igitur quia sanctorum Patrum dictis satis ostensum est quantum humanae levitates et mendacia devitanda, quatumque divinorum eloquiorum veritas ac sinceritas amplectenda sit, libet pauca ex verbis beati martyris Cypriani subnectere, quibus ostendatur qua gravitate et modestia divina officia celebranda sint: « Sit, inquit (Serm. de Orat. Dom.) orantibus sermo et precatio cum disciplina, quietem continens et pudorem. Cogitemus nos sub conspectu Dei stare. Placendum est divinis oculis et habitu corporis, et modo vocis. Nam ut impudentis est clamoribus strepere, ita congruit verecundo modestis precibus orare. Et quando in unum cum fratribus convenimus, et sacrificia divina cum Domini sacerdote celebramus, verecundiae et disciplinae memores esse debemus: non passim ventilare preces nostras inconditis vocibus, nec petitionem commendandam modeste, Deo tumultuosa loquacitate jactare. Quia Deus non vocis sed cordis auditor est; nec admonendus est clamoribus, qui cogitationes videt, probante Domino et dicente: Et scient omnes Ecclesiae, quia ego sum scrutans renes et corda. Sonet psalmus. Convivium sobrium sit nobis spiritualis auditio, prolectet aures religiosa mulcedo. »

XVII. His ergo et hujusmodi Patrum monitis informati, et eorum sequentes vestigia quos ad Dominum praecessisse non ambigimus, cunctas adinventiones hominum quasi superfluas respuentes, verbis Domini quae ad omnia sufficiunt, in ejus laudibus personemus, ut cum beato David dicere valeamus: Et quae de manu tua accepimus, dedimus tibi. Quia, ut beatus Augustinus ait, « Nihil Deo recte offertur, nisi quod ab eo accipitur. » Qui et alio loco praecepit suis: « Nolite cantare nisi quod legistis esse cantandum. » Quod quidam religiosi viri sequentes subjectis sibi fratribus praeceptum tale dederunt: Nullus praesumat responsoria, aut antiphonas, quae solent aliqui composito sono pro suo libitu non ex canonica Scriptura assumpta canere, in congregatione ista vel meditari vel dicere. Oportet enim nos sanam et simplicem apostolicam et patrum nostrorum imitari doctrinam, et gratiam stabilire, cor moresque subdere disciplinae. Ea igitur cantare debemus quae, sicut beatus Augustinus dicit, ita scripta sunt ut cantantur. « Quae autem non ita scripta sunt, non cantemus; quia nec alio modo quam quo ipse Dominus jussit per prophetas et apostolos suos manifestari ea hominibus debent. A nobis obedientiae quam victimarum sacrificium quaerit; nec cantilenae artificioso studio, sed observantia mandatorum et cordis munditia delectatur. »

XVIII. Haec sincerissima Patrum statuta, omni diligentia et veneratione observanda sunt. Quia per hoc et fidei puritas, ac religionis disciplina saluberrime custoditur, et duo mala nimis pietati contraria utiliter resecantur; videlicet, dum et vanissimorum hominum praesumptio, qui non solum inepta, et superflua, sed etiam profana et haeretica in Ecclesiis decantare audent, funditus excluditur; et adolescentulis, atque omnibus generaliter quibus cantandi officium injunctum est, magna occasio stultae et noxiae occupationis aufertur. Ex quibus quamplurimi ab ineunte pueritia usque ad senectutis canitiem omnes dies vitae suae in parando et confirmando cantu expendunt; et totum tempus utilium et spiritalium studiorum, legendi videlicet, et divina eloquia perscrutandi, in istiusmodi occupatione consumunt; quodque animabus eorum procul dubio valde est noxium, ignari fidei suae, inscii Scripturarum sanctarum, et divinae intelligentiae inanes ac vacui, hoc solum sibi sufficere putant; et ob hoc, etiam ventosi et inflati incedunt, si sonum et vocem decantationis utcunque addiscare, et in numero cantorum deputari videantur. Quibus omnino (dum, sicut beatus Gregorius supra ait, Deum moribus stimulant, cum populum vocibus oblectent) metuendum est ne etiam ipsa illa Dei increpatione feriantur, qua dicit: Populus hic labiis me honorat, cor autem eorum longe est a me. Et iterum: Aufer a me tumultum carminum tuorum, et cantica lyrae tuae non audiam. Nam et beatus Hieronymus, ut supra memoratum est, de hujusmodi hominibus manifeste dicit, quod de Ecclesia Dei scenam fecerint populorum. Hanc enim occupationem superfluam in eisdem sacris officiis devitantes antiqui, cum eis profecto suppeteret ex divinis libris et multiplex copia laudationis, et peritia modulationis, maluerunt tamen eadem saepe repetere, quam infinitis et non necessariis psallentium animos occupare, vel gravare.

XIX. Quapropter, auxiliante Dei gratia, omni studio pietatis instandum atque observandum est, ut sicut ad celebranda missarum solemnia habet Ecclesia Librum Mysteriorum fide purissima et concinna brevitate digestum, habet et Librum Lectionum ex divinis libris congrua ratione collectum, ita etiam et hunc tertium Officialem Libellum, id est, Antiphonarium, habeamus omnibus humanis figmentis et mendaciis expurgatum, et per totum anni circulum ex purissimis sanctae Scripturae verbis sufficientissime ordinatum; quatinus in sacris officiis peragendis, juxta probatissimam fidei regulam, et paternae auctoritatis venerabilem disciplinam, una a nobis atque eadem custodiatur forma orationum, forma lectionum, et forma ecclesiasticarum modulationum; quae a boni ingenii adolescentibus quam celerrime imbibita, eos et divinis laudibus concinendis sufficienter et graviter idoneos reddat, et a potioribus ac spiritalibus studiis non impediat. Quis enim ita contentiosus, imo insanus, et ab omni veritatis ratione aversus est, ut non hoc rectius, et convenientius, ac salubrius fateatur in Dei laudibus decantari, quod ex divinis dictis et libris videat fideliter assumi? quatinus sicut in Symbolo catholico fidem nostram non nostris sed apostolicis verbis profitemur, et in Dominica Oratione non nostris sed ipsius Domini et Salvatoris nostri sermonibus supplicamus; ita etiam in divinae laudis honore, non humanis, sed divinis, et spiritalibus, juxta Apostolum, psalmis, hymnis, et canticis personemus. Superfluo namque alia quaeruntur, ubi ista sufficere et superabundare noscuntur.

 

 

Dans son opuscule De la Correction de l'Antiphonaire, l'archevêque de Lyon développe la même thèse que dans le précédent, mais avec plus d'étendue, avec des détails sur un travail qu'il vient d'accomplir et des observations sur la nature du chant qui convient au culte divin. Cet écrit est une sorte de Lettre pastorale ainsi adressée :

I. « Aux frères très-aimés et principalement aux chantres de l'Église de Lyon, Agobard souhaite, dans le Christ Seigneur et Sauveur, le salut éternel. »

Le chant ecclésiastique parait avoir été fort cultivé à Lyon à cette époque. Après avoir parlé de la régularité avec laquelle on s'acquittait de la psalmodie et de la célébration de l'office divin dans son Église, Leydrade, écrivant à Charlemagne, lui disait déjà : J'ai des écoles de chantres dont plusieurs sont maintenant assez instruits pour pouvoir en instruire d'autres. Saint Agobard n'a pas manqué de veiller scrupuleusement à ce que son clergé s'appliquât à officier avec ordre, décence et majesté, car voici ce qu'il rappelle à ce clergé dans l'exorde de sa Lettre :

« Souvent dans nos mutuels colloques j'ai fait entendre à votre dilection avec quel soin il fallait fuir la légèreté et pratiquer la gravité lorsque vous payez à Dieu le tribut des saintes louanges. Et n'est-il pas juste et raisonnable que des fils de l'Église, nourris dès l'enfance du lait de sa sagesse, mettent, en parlant à Dieu, le même soin à lui être agréables que dans les diverses actions de leur vie! Si non seulement la légèreté des mœurs, mais celle même des discours, est insupportable dans les rapports avec des hommes graves et sages, combien plus dans les rapports avec Dieu, l'auteur de toute sainteté, auquel, suivant que nous en avertit l'Apôtre, nous devons rendre un culte qu'approuvé la raison ? »

De cet exorde général sur la dignité qui doit présider à tout ce qui est des fonctions ecclésiastiques, surtout aux paroles récitées ou chantées, qui en sont une partie si essentielle, l'archevêque passe immédiatement à ce qui est le principe fondamental de la liturgie lyonnaise :

« Il ne saurait donc être permis, dans la célébration des divines louanges, de se servir, indifféremment et sans un soigneux examen préalable, de ce qui aura semblé bon à chacun et au premier venu, car, nous dit l'Apôtre, ce que nous devons demander, nous ne le savons pas; mais l'Esprit lui-même demande pour nous avec des gémissements ineffables, et celui qui scrute les cœurs sait ce que désire l’Esprit, qui demande selon Dieu pour les saints. — Aussi, ayant conscience de cette ignorance de l'homme, les Apôtres demandèrent au Seigneur une forme de prière : Seigneur, apprenez-nous à prier. Or il est manifeste que s'acquitter de l'office des divines louanges est une tâche plus grande que de prier pour ses propres besoins, d'autant que cette supplication de notre pauvreté finit avec notre vie, tandis que, commencés sur la terre, les chants de louange seront encore plus parfaits dans l'éternité.

« Ainsi, plus encore pour louer Dieu que pour le prier, nous avons besoin d'être enseignés par le Saint-Esprit. Plus encore pour la louange que pour la demande, on ne fera rien de digne de Dieu que par l'inspiration de Dieu. Ce n'est donc pas avec les paroles imaginées par quelque homme que ce soit, mais avec les paroles mêmes du Saint-Esprit que la Majesté divine doit être louée… Souvenons-nous des fils d'Aaron qui, s'étant servis dans les sacrifices d'un feu étranger, reçurent le châtiment de leur présomption. — Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, nous dit Notre-Seigneur : c'est pourquoi rejetons loin de nous toutes paroles humaines comme vaines et mortes; faisons retentir les paroles divines qui sont vivantes. Alors nos voix ne lui étant pas étrangères, Dieu ne saurait les dédaigner, mais il les reconnaîtra comme lui appartenant et il les admettra parmi les chœurs célestes qui le chantent et l'adorent, éternellement prosternés devant son trône. »

Ce que le principe ainsi défendu par saint Agobard a d'excessif ne nous échappe pas. Bannir du culte sacré toute manifestation de la poésie humaine, que ces manifestations soient l'œuvre du génie ou simplement l'élan de la piété populaire, cela, pour bien des raisons, n'a pas dû être, cela ne doit pas être, et le fait a donné tort à l'archevêque de Lyon, un fait universel, constant et pleinement légitime. Toutefois nous sommes frappé de la grandeur de son idée, de la force de ses considérations. Il veut que dans le christianisme tout soit divin, vienne directement de Dieu, le culte comme le dogme, l'adoration comme la croyance.

« Par là même que Dieu nous a révélé la vérité, il nous a révélé le langage que nous devons lui tenir en lui parlant et en le faisant parler ; tout autre langage courra le risque d'être entaché de méprises, d'irrévérence, de témérité. »

Assurément il y a là une exagération ne tenant nul compte de la part qui doit être laissée à la spontanéité de l'homme, à la fécondité de ses sentiments, au jeu libre de ses pensées, et l'Église a été mieux inspirée en permettant, sous son contrôle, à la parole de la terre de se mêler û la parole du ciel dans les cris d'amour et d'admiration de l'âme humaine pour son Dieu. Mais il serait injuste de méconnaître ce qu'il y a de religion pure, respectueuse, antique et rapprochée des origines chrétiennes, dans cet effroi d'un austère pontife de voir l'ignorance, l'erreur, la frivolité, le ridicule, l'inconvenant, entrer dans le sanctuaire et y profaner les saintes mélodies qui s'y font entendre. Ces abus non-seulement étaient possibles, étaient faciles; mais ils existaient déjà, ils prenaient racine et se multipliaient. Qui pourrait nier que les formes liturgiques du moyen âge, d'ailleurs si admirablement expressives en général, n'eurent pas leurs ombres et leurs taches? Ici, comme dans la question des images, comme dans celle des pratiques superstitieuses, se montre l'extrême susceptibilité de saint Agobard pour tout ce qui peut abaisser et corrompre le christianisme. A force de le contempler et de l'aimer dans toute la pureté sainte de sa source, qui est Dieu révélateur, il a une défiance marquée pour tout ce qui, venant d'hommes sans autorité, ne pourrait que le ternir ou le faire dévier dans son cours.

Après avoir retracé cet idéal théorique de ce qui constitue la dignité du culte saint, le prélat aborde le sujet spécial de sa Lettre à son clergé, savoir la correction de l'Antiphonaire dont on devra désormais se servir.

III. « C'est pourquoi, dit-il, nous avons corrigé l'Antiphonaire autant que nous avons pu et pour la plus grande partie, retranchant tout ce qui nous a paru superflu, léger, mensonger, blasphématoire. Bien des fois déjà nous vous avions entretenu de ce travail; nous avons jugé toutefois nécessaire de réitérer notre avertissement en tète du susdit livre, afin d'aller au-devant de toutes les plaintes présentes ou futures de quelques-uns. Cette mesure que nous prenons ne prétend pas à être générale, elle se borne à l'Eglise dont le soin nous a été confié et pour laquelle nous faisons ce que nous permet notre médiocrité. En cela nous ne nous appuyons pas sur notre sens particulier : nous ne faisons que nous conformer à l'autorité de la sainte Écriture, aux lois des sacrés canons; aux décisions et aux exemples des Pères du l'Église catholique. Nous vous en donnerons des preuves tout à l'heure, mais auparavant il nous paraît convenable de vous citer, pour les réfuter brièvement, quelques-unes des inepties que contenait l'Antiphonaire, afin de montrer par là avec plus d'évidence quelle nécessité il y avait pour nos pères de poser des règles en cette matière et avec quelle application, avec quel respect nous devons les apprendre d'eux et les observer. »

Saint Agobard choisit et cite comme répréhensibles cinq antiennes ou répons de l'Antiphonaire jusque-là en usage; il les discute avec une critique, qui est peut-être un peu sévère, mais qui ne manque nullement de justesse; puis il ajoute :

X. « Il y avait dans l'Antiphonaire un nombre infini de choses semblables qui ne méritent pas d'être écrites et qui seraient ici fastidieuses : il nous sera plus facile d'en juger dans une conférence de vive voix, où nous les examinerons ensemble… »

Le prélat revenant alors, selon sa promesse, aux règles posées par les conciles et les Pères touchant la prudence avec laquelle il faut surveiller toutes les nouveautés qui s'introduisent dans la prière publique, s'attache surtout à signaler les abus qui peuvent accompagner l'usage du chant dans les églises. Il rapporte de longs passages de saint Jérôme, de saint Cyprien, de saint Augustin, de saint Grégoire, et il y joint ses commentaires. Il y a là des indications qui pourraient n'être pas sans quelque utilité de notre temps et nous allons tout reproduire :

XII. « Le bienheureux Jérôme expliquant ce précepte de l'Apôtre : Remplissez-vous de l'Esprit, nous parlant en vous-même en psaumes, en hymnes, et cantiques spirituels, chaulant en vos cœurs des chants au Seigneur, ne nous a point caché ce qu'il découvrait de répréhensible dans les chantres de l'Église. — Nous devons chanter et louer le Seigneur plus par l'esprit que par la voix : Cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino. Qu'ils entendent cela, les jeunes gens et tous ceux dont la fonction est de chanter dans l'église ; ce n'est pas de la voix, c'est du cœur qu'il faut chanter. Il ne faut pas qu'à la façon des tragédiens ils se médicamentent le gosier et la gorge pour les adoucir et faire entendre des modulations théâtrales : la crainte de Dieu, les bonnes œuvres, la science des Écritures, voilà ce qui doit animer nos cantiques. Quelle que soit la cacophonie, pour me servir de leur expression, qu'on puisse reprocher à quelqu'un, s'il fait le bien, il est auprès de Dieu un agréable chanteur. Que le serviteur du Christ chante de telle sorte qu'on soit touché, non par les sons qu'il émet, mais par les paroles qu'il prononce. C'est à cette condition que le malin esprit, qui agitait Saül, est chassé des cœurs qui en sont possédés et qu'il ne s'introduira pas dans ceux qui ont voulu faire de la maison de Dieu un théâtre. — Voilà des paroles qu'il faut peser attentivement : ainsi donc, ceux qui, à l'imitation de David, chantent avec une crainte religieuse, avec une gravité intérieure, peuvent délivrer leurs auditeurs de la présence du mauvais esprit; mais ceux qui recherchent les sons et les modulations usités sur la scène et qui se délectent avec ivresse dans leur voix, encore qu'ils chantent des paroles divines, non-seulement ils ne peuvent mettre en fuite l'esprit du mal, mais ce qui est plus terrible, ils l'introduisent en eux-mêmes... Toute âme qui veut rester libre, c'est-à-dire ne pas se laisser opprimer par les sens corporels, doit résister à la vaine et dangereuse délectation de l'ouïe comme aux délectations des autres sens, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, car leurs troubles pèsent sur l'âme et la captivent. Combien le plaisir des oreilles énerve la vertu de l'esprit, le même docteur Jérôme le dit encore en ces termes : — L'ouïe se laisse caresser par le chant varié des instruments, par les inflexions des voix, par les enchantements des vers et des strophes qui s'échappent de la bouche des poêles, des comédiens, des mimes ; et c'est ainsi qu'à travers l'oreille séduite, les sons viennent efféminer la virilité de l'âme.

XIII. — Le bienheureux Cyprien tient presque le même langage sur ce texte de l'Apôtre : Votre ennemi le diable, comme un lion rugissant, tourne autour de vous, cherchant une proie à dévorer. Semblable à un ennemi qui assiège une ville, qui en explore les remparts, qui s'efforce de trouver l'endroit faible par où il pénétrera au cœur de la place, le démon rôde autour de chacun de nous. Aux yeux il offre le; formes attrayantes, les amorces voluptueuses, afin de détruire la chasteté par la vue. Il tente les oreilles par les charmes de la musique, dont les accents suaves s'insinuent .dans l'âme, amollissent et dissolvent toute sa vigueur chrétienne.

XIV. Le bienheureux Augustin ne se méprit pas sur cette tentation diabolique et dans ses Confessions il remercie Dieu de l'en avoir délivré : Les voluptés de l'oreille m'avaient captivé par des liens plus forts; mais vous les avez brisés; vous m'avez délivré de l'esclavage. Cependant, aujourd'hui encore, je l'avoue, je ne puis me défendre d'une certaine complaisance en ces sons que vivifient vos paroles chantées par une voix douce et savante, et je sens que les divines paroles chantées de la sorte embrasent mon cœur d'une flamme d'amour beaucoup plus vive, que si elles n'étaient pas ainsi chantées. Le grand docteur, après quelques mots sur l'utilité du chant dans l'église, formule ensuite son sentiment qui est plein de discrétion : Il me paraît plus sûr de s'en tenir à ce que j'ai souvent ouï dire d'Athanase, évêque d'Alexandrie, qui faisait réciter les Psaumes avec une légère inflexion de voix, plus semblable à une lecture qu'à un chant. Et cependant lorsque je me rappelle ces larmes que les chants de votre église me firent répandre aux premiers jours où je recouvrai la foi et qu'aujourd'hui même je me sens encore ému, non de ces accents, mais des paroles modulées avec leur expression juste par une voix pure et limpide, je reconnais de nouveau toute l'utilité de cette institution. Ainsi je flotte entre le danger de la volupté et l'expérience de la salubrité, et j'incline plutôt, sans porter toutefois une décision irrévocable, au maintien du chant dans l'église, afin que, le charme de l'oreille élève aux mouvements de la piété l'esprit trop faible encore. Mais pourtant lorsqu'il m'arrive d'être moins touché du verset que du chant, c'est un péché, je l'avoue, qui mérite pénitence : je voudrais alors ne pas entendre chanter.

 — Voilà comment ce très saint et très savant homme, s'il approuve l'institution du chant à cause des faibles qu'il aide à s'élever à des sentiments de piété, ajoute cependant que c'est une faute de se laisser plus émouvoir par les sons que par les choses chantées, de telle sorte que, dans ce cas, il vaut mieux ne pas entendre chanter, bien que l'âme et la vie de ces chants ce soient les paroles de la sainte Écriture. Et si, de son temps, au lieu de la parole divine, il avait entendu chanter, comme quelques-uns le pratiquent parmi nous, des mots d'invention humaine, n'aurait-il pas jugé un tel chant dénué de vie et frappé de mort?

XV. Mais comme le livre que nous avons dû corriger porte en titre le nom du bienheureux pape Grégoire, et que, pour cela, plusieurs s'imaginent qu'il en est l'auteur, voyons ce que ce saint pontife et cet illustre docteur ordonna à l'égard du chant ecclésiastique et ce que chanta l'Église de son temps. Voici ce qu'il dit dans une de ses lettres décrétales: Dans cette sainte Église romaine, à laquelle la divine Providence a voulu que je présidasse, il s'est élevé depuis nombre d'années déjà une coutume très-blâmable : c'est qu'on choisit pour le ministère des autels des chantres auxquels on confère le diaconat, de telle sorte qu'il ne songent qu'à cultiver leur voix, tandis qu'ils devraient remplir l'office de la prédication et de la distribution des aumônes. De là qu'arrive-t-il? C'est qu'on cherche pour le sacré ministère des hommes d'une voix agréable et non d'une vie convenable, et que ces diacres-chantres provoquent la colère de Dieu par le dérèglement de leurs mœurs, pendant qu'ils délectent le peuple par la douceur de leurs chants. C'est pourquoi nous statuons par le présent décret que les diacres ne devront pas chanter et que leur office sera seulement de lire l'Évangile à la messe; nous ordonnons que les psaumes et les autres leçons soient chantés par les sous-diacres, et, si besoin est, par des clercs des ordres inférieurs. Si quelqu'un essaye d'enfreindre ce décret, qu'il soit anathème! Ainsi l'homme apostolique condamne la coutume de faire chanter les diacres et dit qu'en eux il faut exiger, non une douce voix, mais une digne vie. Ce sont les sous-diacres et autres clercs inférieurs qui doivent chanter les psaumes et les leçons, l'office du diacre étant seulement de lire l'Évangile. On voit clairement aussi dans ces paroles que l'usage alors était de chanter des psaumes, de même qu'aujourd'hui encore les psaumes forment la plus grande partie des divins offices; mais on ne voit pas l'usage de chanter des morceaux composés parles premiers venus : certes, pour croire que ce pontife soit l'auteur de ces compositions défectueuses, il faut vraiment ignorer quelle était la pureté de sa foi et l'excellence de son érudition.

XVI. Si nous observons fidèlement toutes ces prescriptions des Pères, nous apporterons un remède radical à deux maux très contraires à la piété : d'abord nous couperons court à la présomption de ces hommes vaniteux qui osent chanter dans les églises, non-seulement des paroles ineptes et inutiles, mais souvent profanes et même hérétiques; en second lieu nous ôterons aux jeunes gens et à tous ceux en général qui sont chargés de chanter une occasion comme inévitable de perdre sottement et à leur grand dommage un temps précieux. La plupart d'entre eux consument toute leur vie depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse à se préparer au chant et à se fortifier dans cet art. Au lieu d'études utiles, au lieu d'exercices de l'esprit, au lieu de lire et de méditer la parole divine, ils s'absorbent dans cette occupation exclusive. Il n'est pas douteux que ce ne soit à l'extrême détriment de leur âme: ignorants dans la foi, étrangers aux saintes Écritures, vides de toute intelligence des choses de Dieu, ils s'imaginent pourtant que rien ne leur manque. Pourvu qu'ils parviennent à saisir tel son, telle façon de moduler, pourvu qu'ils se persuadent qu'ils doivent être comptés parmi les bons chantres, enflés et pleins de vent, ils marchent en se donnant une souveraine importance...

XVIII. …………………….. Tous les anciens jugèrent cette excessive application au chant tout à fait inutile pour la célébration des offices ecclésiastiques et assurément, s'ils la repoussèrent, ce n'était point que les Livres sacrés ne fussent pas capables de leur fournir une riche matière pour être chantée, ni que la connaissance des modulations savantes leur fît défaut ; mais ils aimèrent mieux répéter souvent les mêmes choses que de surcharger et d'accabler les esprits des chantres d'une multitude infinie de chants qui n'étaient pas nécessaires.

Telles sont les considérations qui m'ont guidé, conclut saint Agobard en terminant sa Lettre à son clergé :

XIX. … Ainsi, comme notre Église a d'abord pour la célébration de la messe, un Livre des mystères (le Sacramentaire), d'une foi très pure et d'une précision admirable, ensuite un Livre des leçons de Lectionnaire), entièrement tiré, et à bon droit, des saintes Écritures, nous avons tâché, avec tout l'amour de la piété qui est en nous et avec la grâce de Dieu, de la mettre en possession d'un troisième Livre d'offices, c'est-à-dire d'un Antiphonaire expurgé de toutes compositions humaines et de toute erreur, arrangé pour le cours de toute l'année uniquement avec des extraits de la parole divine. De cette façon, suivant une règle que la foi approuve pleinement, et suivant la vénérable discipline qui a pour elle l'autorité de nos pères, nous n'employons pour nous acquitter du service divin qu'une seule et même forme, soit des prières, soit des leçons, soit des chants ecclésiastiques. Apprise le plus rapidement possible par des jeunes gens d'un esprit heureusement doué, cette forme les rendra aptes à célébrer avec décence et gravité les saints offices et ne les empêchera pas de vaquer à d'autres études religieuses non moins importantes. Qui serait assez ami de la dispute, assez ennemi de la raison et de la vérité pour ne pas l'avouer ? peut-il être rien de plus juste, de plus convenable et de plus salutaire que de puiser fidèlement dans les paroles divinement inspirées les louanges que nous chantons en l'honneur de Dieu? De même que dans le Symbole catholique nous professons notre foi avec des expressions non de nous, mais des apôtres, et que dans l'Oraison Dominicale nous prions avec des paroles non de nous, mais de Nôtre-Seigneur et Sauveur, de même en payant à Dieu notre tribut d'hommages, nous ferons retentir, comme le veut l'Apôtre, les hymnes, les psaumes, les cantiques sortis de l'inspiration du Saint-Esprit et non ceux qui sont l'œuvre des hommes; car pourquoi recourir à ces derniers, lorsque les premiers nous suffisent et même nous sont offerts en surabondance?

Ces longues citations, qui reproduisent presque en entier l'opuscule le plus considérable de saint Agobard sur la liturgie, ne nous laissent aucun doute touchant l'esprit qui l'anima dans ses discussions et dans ses réformes à ce sujet.

Le principe fondamental qui avait présidé au premier développement de la liturgie lyonnaise, ainsi qu'à la correction entreprise par saint Agobard, n'était pas entièrement aboli au commencement du dix-huitième siècle, puisqu'alors le Bréviaire de Lyon ne contenait encore point d'hymnes aux diverses parties de l'office canonial, les compiles seules exceptées. Mais les leçons tirées des Actes des saints y avaient été admises, nous ne savons depuis quel temps, et même on y trouvait plusieurs des antiennes que saint Agobard avait proscrites. Sa réforme n'avait donc pas été durable.

Si maintenant nous nous demandons jusqu'à quel point l’Eglise de Lyon adopta la liturgie romaine, sous Charlemagne et par Leydrade, plusieurs points nous paraissent devenus plus clairs : d'abord cette adoption ne fut pas complète, puisqu'un principe non reconnu par la liturgie romaine ne cessant pas d'y être en faveur, elle ne reçut pas le Lectionnaire romain, mais continua de se servir d'un Lectionnaire tout puisé dans la sainte Écriture. Secondement, il est probable que l'Église de Lyon avait adopté sous Leydrade l'Antiphonaire romain qu'on attribuait au pape saint Grégoire, mais qui avait été profondément modifié depuis deux siècles ; ce serait cet Antiphonaire auquel saint Agobard aurait fait subir l'épuration de sa scrupuleuse critique. Enfin, quant au Sacramentaire ou Missel, comme celui de Rome fut à cette époque adopté par toutes les Églises des Gaules, au point que le Missel gallican tomba dans le plus profond oubli, on ne peut citer aucun fait qui permette de supposer que l'Église de Lyon ne suivit pas le mouvement universel. Il y a plus : dans son traité du Culte des images, saint Agobard parle avec le plus grand éloge du Sacramentaire romain, d'où l'on peut conclure qu'il en faisait usage. Nous n'en prétendons pas conclure toutefois que l'Église de Lyon ne conserva pas, dans ses cérémonies en général et dans celles de la messe en particulier, certains rites propres, remontant à sa première origine et dont sa tradition maintient qu'elle ne se départit jamais.