BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

     Jugement sur les dix plus célèbres orateurs de la Grèce.

       Traduction françaisel'Abbé GEDOYN.

       Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

          

      261 ANDOCIDE.

          Discours.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261. Andocide, Discours

 

 

Ἀνεγνώσθησαν Ἀνδοκίδου λόγοι δʹ, οὓς τέως εἴδομεν, ὁ περὶ τῶν μυστηρίων, ὁ περὶ τῆς ἑαυτοῦ καθόδου, ὁ περὶ τῆς πρὸς Λακεδαιμονίους εἰρήνης, καὶ τέταρτος ὁ κατὰ Ἀλκιβιάδου.

Ἔστι δὲ ἐν τούτοις ὁ ἀνὴρ ἁπλοῦς τε καὶ ἀκατάσκευος, ἀφελείας τε φίλος καὶ τῷ ἀσχηματίστῳ σχηματιζόμενος. Συνακμάσαι δὲ Σωκράτει τῷ φιλοσόφῳ λέγεται, καὶ ἀρχὴν αὐτῷ τῆς γενέσεως γενέσθαι ηʹ καὶ οʹ Ὀλυμπιάδα. Παῖς δὲ ἐχρημάτιζε Λεωγόρου, ἐξ εὖ γεγονότων καταγόμενος· Ἑλλανικὸς δέ φησι καὶ τοὺς πόρρω τῆς γενέσεως ὀχετοὺς ἥκειν εἰς αὐτὸν ἐξ Ἑρμοῦ.

Αἰτίαν δὲ λαβὼν τοῦ ἀσεβεῖν ἐπὶ τῇ τῶν Ἑρμῶν περικοπῇ καὶ τῇ τῶν μυστηρίων τῆς Δήμητρος ὕβρει, ἀπέφυγε κριθεὶς ἐπὶ τῷ μηνύσειν τοὺς ἀδικοῦντας. Σπουδὴν δὲ πᾶσαν εἰσενεγκάμενος εὗρε τοὺς εἰς τὰ ἱερὰ ἁμαρτήσαντας, οἷς καὶ τὸν ἑαυτοῦ πατέρα συγκατεμήνυσεν. Ἀλλὰ γὰρ τοὺς μὲν ἄλλους πάντας ἐλέγχοις φωράσας ἀπολέσθαι κατεπράξατο, τὸν δὲ πατέρα, καίτοι δεδεμένον ἤδη, ἐξείλετο ὑποσχόμενος ἐν πολλοῖς αὐτὸν λυσιτελῆ γενέσθαι τῇ πόλει. Καὶ οὐκ ἐψεύσατο· ὁ γὰρ Λεωγόρας πολλοὺς διήλεγξε χρήματα δημόσια νοσφισαμένους καὶ ἕτερα τοιαῦτα παρανομοῦντας.

Οὐκ εὐδοκιμῶν δὲ ἐπὶ τοῖς πολιτεύμασιν ὁ Ἀνδοκίδης ἐπέθετο ναυκληρίαν, καὶ τοῖς τε Κυπρίων βασιλεῦσι ξένος ἐγένετο καὶ πολλοῖς ἄλλοις δοκίμοις, ἡνίκα καὶ θυγατέρα μὲν Ἀριστείδου ἀνεψιὰν δὲ αὑτοῦ τῶν οἰκείων ὑπεκκλέψας δῶρον ἔπεμψε τῷ Κυπρίων βασιλεῖ. Μέλλων δὲ εἰς δικαστήριον ἐπὶ τῇ κακουργίᾳ εἰσάγεσθαι πάλιν αὐτὴν ἀπὸ Κύπρου κλέπτει, καὶ ἁλοὺς ὑπὸ τοῦ Κυπρίων βασιλέως δεσμοῖς παρεδόθη. Κἀκεῖθεν δὲ διαδρὰς ἐπεδήμησε τῇ πόλει κατ´ ἐκεῖνο καιροῦ, ἡνίκα τοῖς υʹ τὰ πολιτικὰ μετεχειρίζετο πράγματα· δεθεὶς δὲ καὶ ὑπὸ τούτων πάλιν διέφυγεν. Ἡνίκα δὲ ἡ ὀλιγαρχία κατελύθη, ἐφυγαδεύθη τῆς πόλεως, καὶ ἐν Ἤλιδι τὸν τῆς φυγῆς χρόνον διατρίψας τῶν περὶ Θρασυβούλου κατεληλυθότων καὶ αὐτὸς συγκατελήλυθεν. Αἱρεθεὶς δὲ περὶ τῆς εἰρήνης εἰς Λακεδαίμονα πρεσβεύειν καὶ ἀδικεῖν δόξας ἔφυγε. Τούτου δέ ἐστιν ἐπώνυμος καὶ Ἑρμῆς, ἀνάθημα μὲν φυλῆς Αἰγήϊδος, ἐπικληθεὶς δὲ Ἀνδοκίδου, διότι πλησίον αὐτοῦ Ἀνδοκίδης ᾤκει.  

J'ai lu quatre oraisons d'Andocide, les seules qui me soient tombées entre les mains. La première est sur les mystères de Cérès. La seconde sur son retour à Athènes. La troisième concerne la paix d'Athènes avec Lacédémone ; & la quatrième est contre Alcibiade.

Cet orateur écrit d'un style extrêmement simple ; il n'a rien d'étudié ni d'apprêté : d'autant plus persuasif & séduisant, qu'il semble fuir tout ornement, toute figure. Il florissait en même temps que Socrate & il était né en la 78e Olympiade ou environ. Il eut pour père Léogoras, homme de si ancienne extradition, qu'Hellanicus fait remonter son origine jusqu'à Mercure.

Dans sa jeunesse il fut accusé d'impiété & cité en justice, pour avoir, disait-on, profané les mystères de Cérès & brisé quelques statues de Mercure : il échappa à la condamnation, en promettant de découvrir les coupables & il en fit une perquisition si exacte, qu'en effet il les découvrit, les dénonça, les convainquit & les fit condamner à mort. De ce nombre était son propre père, à qui l'on mit aussitôt les fers aux pieds ; il le sauva en assurant les Juges que ce criminel était nécessaire à l'Etat & qu'il lui rendrait des services importants. On n'y fut pas trompé ; Léogoras dénonça plusieurs citoyens qui ruinaient l'Etat, en détournant les deniers publics à leur usage particulier & qui étaient chargés de crimes.

Andocide s'étant fait une grande réputation par les vues politiques & par sa conduite, fut nommé Général des Galères. Dans ce poste il pratiqua des liaisons avec les rois de Chypre & avec plusieurs personnes illustres, dont il devint l'hôte ou l'ami. Il eut l'audace d'enlever clandestinement la fille d'Aristide, sa cousine germaine & de l'envoyer au roi de Chypre. Voyant ensuite que cette action lui ferait une affaire criminelle, il alla lui-même en Chypre, à dessein de ramener cette fille avec lui ; mais le roi qui s'en défiait, le fit mettre en prison. Andocide trouva le moyen de se sauver & revint à Athènes, dans le temps que tout était au pouvoir des quatre cents, qui aussitôt s'assurèrent de sa personne : mais il leur échappa & après le renversement de leur tyrannie, il revint encore. Alors, il fut exilé & alla passer le temps de son exil en Elide, où s'étant joint aux amis de Thrasybule, il rentra avec eux dans Athènes. Quelque temps après, il fut député à Lacédémone pour y négocier la paix : il se comporta mal dans cette négociation & craignant les suites de la haine qu'il s'était attirée, il chercha son salut dans la fuite. On voit encore à Athènes une statue de Mercure qui porte le nom d'Andocide, quoiqu'elle ait été consacrée par la tribu d'Egée; la raison en est que la maison d'Andocide était tout auprès.

[10]