Chaarx

ISIDORE DE CHARAX

 

LES ETAPES PARTHIQUES

 

Oeuvre traduite et numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

LES ETAPES PARTHIQUES

 

d'ISIDORE DE CHARAX.

 

ΙΣΙΔΟΡΟΥ ΧΑΡΑΚΗΝΟΥ

 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΘΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

NOTICE

Sur l’auteur : On ne sait presque rien de lui ; il vivait au Ier siècle de notre ère, à l’époque d’Auguste.

Sur le texte présent : C’est une traduction du texte anglais mentionné.

Compte tenu des très nombreux noms de villes, bourgades, et autres lieux, tous ces sites ne font pas l’objet d’une note.

Pour obtenir plus de détails sur le texte d’Isidore de Charax, on se reportera, comme je l’ai souvent fait, aux textes suivants :

·         Marie-Louise Chaumont, Etudes d’histoire parthe, V, 1984 ; les étapes du paragraphe 1 y sont étudiées en détail avec des cartes, et sont disponibles sur le site www.persee.fr ;

·         Charlotte Baratin, Les provinces orientales de l’empire parthe, thèse, 2009 ;

·         De très nombreux articles sur l’Euphrate disponibles sur le site www.persee.fr ;

·         Victor Chapot, La frontière de l'Euphrate de Pompée à la conquête arabe ;

·         L’Encyclopaedia Iranica sur le site www.iranica.com;

·         et bien d’autres encore.

Les notes anglaises relatives aux noms de lieux ont été délaissées bien qu’elles ne soient pas toutes dépassées, car on a cherché à tenir compte de l’avancée historique.

Pour tenter d’éviter la morosité du texte, certains mots tels que village/bourg/bourgade, cité/ville, lieu fortifié/place forte/forteresse sont utilisés dans le même sens.


 

LES ETAPES PARTHIQUES

d'ISIDORE DE CHARAX.

 

ΙΣΙΔΟΡΟΥ ΧΑΡΑΚΗΝΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΘΙΚΟΥ

 

 

 

A travers la

Mésopotamie

et la Babylonie

171

schœnes[1]

’’

Apolloniatis

33

 

’’

Khalonitis

21

 

’’

Médie Rhagiane

22

 

’’

Cambadène

31

 

’’

Haute Médie

38

 

’’

Médie Rhagiane

58

 

’’

Choarène

19

 

’’

Comisène

58

 

’’

Hyrcanie

60

 

’’

Astauène

60

 

’’

Parthyène

25

 

’’

Apauarticène

27

 

’’

Margiane

30

 

’’

Arie

30

 

’’

Anauon

55

 

’’

Drangiane

21

 

’’

Sakastan

63

 

’’

Arachosie

36

 

 

 

Total 858

schœnes

’’

Mésopotamie et Babylonie

171

schœnes

 

 

ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΧΑΡΑΚΗΝΟΤ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΘΙΚΟΙ

 

Μεσοποταμίας και Βαβυλωνίας σχοῖνοι ροα'.

ττο\\ωνιάτιδος σχονοι λγ'.

Χαλωνίτιδος σχοῖνοι κα'.

Μηδίας σχοῖνοι κβ'.

Καμβαδηνς σχοῖνοι λα'.

Μηδίας τς νω σχοῖνοι λη'.

αγιανς Μηδίας σχοῖνοι νη'.

Χοαρηνς σχοῖνοι ιθ'.

Κομισηνς σχοῖνοι νη'.

ρκανίας σχοῖνοι ξ'.

σταυηνς σχοῖνοι ξ'.

ΠΙαρθυηνς σχοῖνοι κε'.

τταυαρκτικηνς σχοῖνοι κζ.

Μαργιανῆς σχοῖνοι λ'.

ρείας σχοῖνοι λ'.

ναυῆς σχοῖνοι νε'.

Ζαραγγιανς ατχοινοι κα'.

Σακαστανς σχοῖνοι ξγ'.

ραχωσίας σχοῖνοι λϛ'.

Ὁμοῦ σχοῖνοι ωνη'.

Μεσοποταμίας κα Βαβυλνος σχοῖνοι ροα'.

 

 

1. Ceux qui traversent l'Euphrate près de Zeugma,[2] trouveront la ville d'Apamée ; puis le village (κώμη) de Daiara,[3] distant de 3 schœnes d'Apamée et de l'Euphrate.

Puis la ville de Charax Sidou, dénommée Anthemusias par les Grecs, 5 schœnes.

Ensuite Koraïa en Batanée, un lieu fortifié (ὀχύρωμα), 3 schœnes.

A droite de cette ville se trouve Mannourra Ayyreth,[4] place forte (disposant) d'une source (κρήνη), dont les autochtones se servent pour l'irrigation, 5 schœnes.

Puis Kommisimbela,[5] lieu fortifié, que traverse la rivière Balikh[6], 4 schœnes.

Puis Alagma, forteresse, étape (σταθμός) royale, 3 schœnes.

Ensuite Ichnai, ville grecque, fondée par les Macédoniens, située sur la rivière Balikh, 3 schœnes.

Puis Nicephorion sur l'Euphrate, ville grecque, fondée par le roi Alexandre, 5 schœnes ; de là, en Parapotamie, Galabata, bourg désert, 4 schœnes.

Puis Khoumbané, 1 schœne ; de là, Thillada Mirrada, étape royale, 4 schœnes.

Puis Basileia, petite ville (κωσμόπολις) avec un temple d'Artémis, fondation de Darius ; de là le canal de Sémiramis ; l'Euphrate est obstrué par des pierres en sorte qu'il se resserre et qu'il se déverse sur les terres ; en été cependant les bateaux font naufrage, 7 schœnes.

Puis Allan, bourg urbain, 4 schœnes. Puis Beonan (avec) un temple d'Artémis, 4 schœnes. Puis le bourg de Phaliga sur l'Euphrate (on dirait en grec à mi-chemin) : 6 schœnes; d'Antioche jusqu'à cet endroit, il y a 120 schœnes; de là à Séleucie du Tigre, 100 schœnes. Auprès de Phaliga est situé le bourg urbain de Nabagath, qui se trouve sur le fleuve Khabur[7] (Αβούρας), lequel se jette dans l'Euphrate; c'est de là que les armées traversent l'Euphrate en direction des territoires romains situés au-delà. Puis Asikha, 4 schœnes. Puis Doura, ville de Nicanor, fondation des Macédoniens, appelée Europos par les Grecs, 6 schœnes.[8]

Puis Merrhan, place forte, petite ville; 5 schœnes. Puis la ville de Giddan,[9] 6 schœnes. Ensuite Belesi Biblada,[10] 7 schœnes. Puis une île sur l'Euphrate, 6 schœnes. C'est là que se trouvait le Trésor de Phraatès, qui fit tuer ses concubines quand Tiridate le transfuge y entra. Puis l'île d'Anatho sur l'Euphrate, quatre stades, dans laquelle (était) la ville, 4 schœnes.

Ensuite l'île de Thilabous sur l'Euphrate, où se trouvait le trésor des Parthes, 2 schœnes.

Puis la cité insulaire (νησόπολις) d'Izan,[11] 12 schœnes.

Puis Aiepolis,[12] où sont encore les mines d'asphalte, 16 schœnes. De là, Besechana, où se trouve un temple d'Atargatis,[13] 12 schœnes. Puis Néapolis[14] sur l'Euphrate, 22 schœnes. De là, après la traversée de l'Euphrate par le Narmalkha, on arrive à Séleucie du Tigre, 9 schœnes. A cet endroit s'étendent la Mésopotamie et la Babylonie. De Zeugma à Séleucie, il y a 171 schœnes.

1. Διαβάντων τν Εὐφράτην κατ τ Ζεῦγμα, πόλις στν Ἀπάμεια, εἶτα Δαίαρα κώμη. Ἀπέχει δὲ Ἀπαμείας κα το Εὐφράτου ποταμο σχοίνους γ'.

Ετα Χάραξ Σιδου, πὸ δὲ Ἑλλήνων Ἀνθεμουσιὰς πόλις,  σχοῖνοι ε'.

μεθ' ἣν Κοραία ἐν Βατάν, χύρωμα, σχονοι γ'.

ν δεξιος ταύτης Μαννούορρα Αυρθ, χύρωμα κα κρήνη, ξ ς ρδουσιν ο γχώριοι, σχονοι β'.

Ετα Κομμισίμβηλα χύρωμα· παραρρε δὲ ποταμς Βίληχα, σχονοι δ'.

Ετα λαγμα χύρωμα, σταθμς βασιλικς, σχονοι γ'·

μεθ' ὧν χναι πόλις λληνς, Μακεδόνων κτίσμα· κεται δ' πίΒάλιχα ποταμο, σχονοι γ'.

Έτα Νικηφόρων παρ' Εφράτην πόλις λληνς, κτίσμα λεξάνδρου βασιλέως, σχονοι ε'. νθεν παραποτάμια Γαλάβαθα, κώμη ρημος, σχονοι δ'.

Ετα Χουμβαν κώμη, σχονος α'· νθεν Θιλλάδα ΜιρράΒα, σταθμς βασιλικς, σχονοι δ'.

Ετα βασίλεια, ρτμιδος ερν, Δαρείου κτίσμα, κωμόπολις· νταθα Σεμιράμιδος στι διώρυξ, κα λίθοις πφρακται Εφράτης, να στενόχωρουμένος περκλύζ τ πεδία· θέρους μντοι ναυαγεῖ το πλοα.

Ετα Άλλὰν κωμπολις, σχονοι δ'· νθεν Βηονν, ρτμιδος ερν, σχονοι δ'. Ετα Φάλιγα κώμη πρς τ Εφράτ· λεγοιτο δ' ἂν λληνιστ μεσοπορικν, σχονοι ϛ'.  Ἀπό ντιοχείας ως τούτου σχονοι ρκ'· ντεθεν δὲ π Σελεύκειαν τν πρς τ Tίγριδι σχονοι ρ'. Παράκειται δὲ τ Φαλίγα κωμόπολις Ναβαγὰυ, κα παραρρε ατν ποταμς βούρας, ς μβάλλει ες τν Εφράτην κεθεν διαβαίνει τ στρατόπεδα εἰς τν κατ ωμαίους πέραν. Ετα σιχα κώμη, σχονοι δ'· ἔνθεν Δορα Νικάνορας πόλις, κτίσμα Μακεδόνων, πὸ δὲ λλήνων Ερωπος καλεται,, σχονοι ϛ.

Ετα Μρραν χύρωμα, κωμόπολις, σχονοι ε'. Ετα Γιδδν πόλις, σχονοι ε'. Ετα Βηλεσ Βιβλάδα, σχονοι ζ'. νθεν νσος κατ τν Εφράτην, σχονοι ϛ· νταθα γζα ν Φραάτου το ποσφάξαντος τς παλλακίδας, τε Τηριδάτης φυγς ν εἰσέβαλεν.

Ετα ναθ νσος κατ τν Εφράτην σταδίων δ', ἐν πόλις, σχονοι δ'·

μεθ' ν Θίλαβούς νσος κατ τν Εφράτην, νθα γάζα Πάρθων, σχονοι β'.

Εταζαν νησόπολις, σχονοι ιβ.

Ετα είπολις, νθα σφαλτίτιδες πηγαὶ, σχονοι ιϛ'. νθεν Βεσήχανα πόλις, ν ερν ταργατί, σχονοι ιβ'. Ετα Νεάπολις παρ τν Εφράτην, σχονοι κβ'. νθεν διαβάντων τν Εφράτην κα Ναρμάλχαν ἐπὶ Σελεύκειαν τν πὸςος τ Τίγριδι, σχονοι θ'. χρι τούτου Μεσοποταμία κα Βαβυλωνία· κα εσν ἀπὸ Ζεύγματος χρι Σελευκείας σχονοι ροα'.

2. C’est là que commence l’Apolloniatis, qui s'étend sur 33 schœnes. Elle a des bourgs, dans lesquels il y a des étapes, et une ville grecque, Artemita; traversée par la rivière Silla.[15] De Séleucie à cet endroit, il y a 15 schœnes. Mais maintenant, la cité s’appelle Chalasar.[16]

2. ντεύθεν ἄρχεται πολλωνιτις, τις κατέχει σχοίνους λγ'. χει δ κώμας, ἐν αἷς σταθμς, ττόλιν δ Ἑλληνίδα Ἀρτέμιτα· δι μέσης δὲ ταύτης ῥεῖ ποταμς Σλλα. Εσ δ ες ατν ἀπὸ Σελευκείας σχονοί ιε'. Νν μέντοι ττόλις καλεται Χαλάσαρ.

3. De cet endroit à la Khalonitis, 21 schœnes ; elle contient 5 bourgades, dans lesquelles existent des étapes, et une ville grecque, Khala, 15 schœnes au-delà de l’Apolloniatis. Puis, après 5 schœnes, s’élèvent les monts appelés Zagros,[17] qui délimitent la frontière entre le district de Khalonitis et celui des Mèdes.

3. ντεύθεν ἡ Χαλωνῖτις, σχονοι κα'· ἐν ᾗ κώμαι ε', ἐν αἷς σταθμς, ττόλις δὲ Ἑλληνὶς Χλα, ἀπὸ τς πολλωνιάτιδος σχονοι ιε'. Ετα ἀπὸ σχοίνων ε' ρος καλεῖται Ζάγρος, περ ρίζει τν Χαλωντιν χώραν κα τν τν Μήδων.

4. De cet endroit à la [Basse] Médie, qui s'étend sur 22 schœnes. Elle commence au district de Karina, où se trouvent 5 villages et des étapes, mais pas de ville.

4. ντεύθεν Μηδία, ἥτις κατέχει σχοίνους κβ'. ρχή ατν χώρα Κάρινα· ἐν ᾗ κώμαι ε', ἐν αἱς σταθμὸς, πόλις δ οδεμία.

5. De cet endroit à la Cambadène,[18] qui s'étend sur 31 schœnes, dans laquelle il y a 5 bourgades et des étapes, et une ville, Bagistana,[19] située sur la montagne, il y a une statue et un pilier de Sémiramis.[20]

5. ντεύθεν Γαμβαδην, τις κατέχει σχοίνους λα', ἐν αἷς κώμαι ε', ἐν αἱς σταθμς, πόλις δ Βάπτανα ἐπ' ὄρους κειμένη· νθα Σεμιράμιδος γαλμα κα στήλη.

6. De cet endroit à la Haute-Médie, 38 schœnes, et à 3 schœnes du début même de celle-ci est la ville de Concobar,[21] il y a un temple d’Artémis,[22] 3 schœnes. Puis Bazigraban,[23] qui est un poste douanier, 3 schœnes. De là à Adrapana,[24] la résidence royale de ceux qui dirigent à Ecbatane, et que Tigrane l’Arménien a détruite, 4 schœnes. Ensuite, Ecbatane, métropole des Mèdes et du trésor, et un temple, consacré à Anaïtis;[25] ils sacrifient toujours là, 12 schœnes. Et au-delà de cet endroit se trouvent 3 villages dans lesquels il y a des étapes.

6. ντεύθεν ἡ Μηδία νω, σχονοι λη'· κα ρχεται εθς πόλις Κογκοβάρ· ἔνθα ρτέμιδος ερν, σχονοι γ'. Ετα Βαζιγράβαν, στι τελώνιον, σχονοι γ'. Ἔνθα ες δραπάναν τ βασίλεια τν ἐν Βατάνοις, Τιγράνης ρμένιος καθεῖλε, σχονοι δ'. Ετα Βάτανα, μητρόπολις Μηδίας κα θησαυροφυλάκιον κα ερν, περ νατιδος· ἀεὶ θύουσιν· σχονοι ιβ'. Εἶτα ξς τρες κώμαι, ἐν αἷς σταθμός.

7. De cet endroit à la Médie [Rhagiane], [58] schœnes. On y trouve 10 villages et 5 villes. Après 7 schœnes se trouvent Rhaga[26] et Charax; Rhaga est la plus grande ville des Mèdes. C’est à Charax que le roi Phraatès Ier[27] transféra les Mardes[28] ; c'est sous une montagne, appelée Caspius, au-delà de laquelle sont les Portes Caspiennes.[29]

7. ντεύθεν [Ῥαγιανὴ] Μηδία, σχονοι [νη´]. Ἐν ᾗ κώμαι ι', πόλεις δ ε'. ττ σχοίνων ζ' Ῥάγα κα Χάραξ, ὧν μεγίστη τν κατ τν Μηδίαν Ῥάγα. Εἰς δ τν Χάρακα πρτος βασιλες Φραάτης τος Μάρδους ᾤκισεν· στίν π τ ρος, ὃ καλεῖται Κσπιος, ἀφ' οὗ Κάσπιαι πύλαι.

8. Au-delà de ce lieu, pour ceux qui passent par les Portes Caspiennes se trouve une vallée étroite, et le district de Choarène[30] [19 schœnes], dans laquelle est la cité d’Apamia, après 4 schœnes ; et il y a 4 villages dans lesquels il y a des étapes.

8. ντεύθεν ὑπερβάντων τς Κασπίας πύλας ἐστὶν αὐλὼν κα Χοαρηνή, [σχονοι ιθ']· ἐν ᾗ πάμεια πόλις ττ σχοίνων δ'. κμαι δὲ δ', ἐν αἷς σταθμός.

9. Au-delà est située la Comisène,[31] 58 schœnes ; région dans laquelle il y a 8 villages avec des étapes, mais il n'y a pas de ville.

9. ντεύθεν Κομισην, σχονοι νη', ἐν ᾗ κώμαι η', ἐν αἷς σταθμός· πόλις δ οκ στίν.
 

La carte ci-dessus est tirée du texte de M.-L. Chaumont, Etudes d’histoire parthe.

 

10. Au-delà est l’Hyrcanie,[32] 60 schœnes, dans laquelle il y a 11 bourgs avec des étapes.

10. ντεύθεν ρκανία, σχονοι ξ', ἐν ᾗ κμαι ια',  ἐν αἷς σταθμοί.

11. Au-delà est l’Astauène,[33] 60 schœnes, dans laquelle il y a 12 villages avec des étapes, et la ville d’Asaak,[34] où Arsace Ier fut proclamé roi, et où une flamme éternelle est conservée.

11 · ντεύθενστανην, σχονοι ξ', ἐν κμαι ιβ' ἐν αἷς σταθμο· ττόλις δὲ σακ, ἐν  ρσάκης πρτος βασιλες πεδείχθη. καὶ φυλάττεται νταΰθα πρ θάνατον.

12. Au-delà est la Parthyène,[35] 25 schœnes; où est située une vallée, et la ville de Parthaunisa après 6 schœnes ; il y a des tombeaux royaux. Mais les Grecs l’appellent Nisaya. Puis la ville de Gathar après 6 schœnes. Puis la ville de Sirok après 5 schœnes. Il n’y a pas plus d’un village, qui s'appelle Saphri.

12. ντεύθεν Παρθνην, σχονοι κε', ἧς αὐλών. Παρθαύνισα ττόλις ττ σχοίνων ϛ  ἔνθα βασίλικα ταφαί· Ἕλληνες δὲ Νίσαιαν λέγουσιν. Ετα Γάθαρ ττόλις ἀπὸ σχοίνν ϛ. Ετα Σιρκ ττόλις ἀπὸ σχοίνων ε'. Κώμας δὲ οκ χει πλὴν μις, τις καλεῖται Σαφρί.

13. Au-delà est l’Apavartikène,[36] 27 schœnes, où se trouve la ville de Apavarctica. Puis la ville de Ragau et deux villages.

13. ντεύθεν  παυαρκτικην, σχονοι κζ'· ἐν ᾗ ττόλις Ἀπαυαρκτική. Ετα Ῥαγαῦ ττόλις κα κμαι δύο.

14. Au-delà est la Margiane,[37] 30 schœnes. Là est Antioche, appelée la bien-arrosée,[38] mais il n'y a pas de villages.

14. ντεύθεν Μαργιανὴ, σχοῖνοι λ'. "Ενθα ντιόχεια καλουμνη νυδρος· κμαι δὲ οκ εἰσίν.

15. Au-delà est l’Arie, 30 schœnes. On y trouve la ville de Candace, ainsi que les ville d’Artacoana et d'Alexandrie d’Arie[39] et 4 bourgades.

15. ντεύθενρεια, σχονοι λ'. "Ενθα Κίανδὰκ ττόλις καὶ Ἀρτακαύαν ττόλις κα λεξάνδρεια ἡ ἐν ρείοις· κμαι δὲ δ'.

16. Au-delà est l’Anauon, qui fait partie de l'Arie, 55 schœnes ; dans laquelle il y a une très grande ville, Phra,[40] et les villes de Bis, Gari et Niè, mais il n'y a pas de village.

16. ντεύθενναων χώρα τς ρείας. σχονοι νε', ἐν ᾗ ττόλις μεγίστη Φρ κα Βὶς ττόλις κα Γαρὶ ττόλις και Νιὴ ττόλις· κώμη δὲ οκ ἔστιν.

17. Au-delà est la Drangiane,[41] 21 schœnes. Là se trouvent les villes de Parin[42] et de Korok.

17. ντεύθεν  Ζαραγγιανὴ,  σχονοι κα'.  Ἔνθα ττόλις Πάριν κα Κορκ ττόλις.

18. Au-delà est le Sakastan[43] des Scythes Saces, qui est aussi la Parétacène,[44] 63 schœnes. Il y a les villes de Barda, Min, Palakenti[45] et la ville de Sigal; à cet endroit abrite la résidence royale des Saces, et à proximité se trouve la cité d'Alexandrie[46] et proche se trouve la ville d’Alexandropolis, avec 6 villages.

18. ντεύθεν Σακασταν Σακν Σκυθν, κα Παραιτακην, σχονοι ξγ'. νθα Βαρδὰ ττόλις κα Μὶν ττόλις και Παλακεντὶ ττόλις κα Σιγὰλ ττόλις· νθα βασίλεια Σάκν· κα ττλησίον Ἀλεξάνδρεια ττόλις (κα ττλησίον Ἀλεξανδρόπολις ττόλις)· κμαι δὲ ξ.

19. Au-delà est l’Arachosie, 36 schœnes. Et les Parthes appellent cela l’Inde blanche, il y a les cités de Biyt, Pharsana, Khorokhoad[47] et la ville de Démétrias,[48] puis Alexandropolis, la métropole d’Arachosie, elle est grecque, et la rivière Arachotos la traverse. C’est jusqu’à cet endroit, que s’étend la domination des Parthes.

19. ντεύθενραχωσία, σχονοι λϛ'. Ταύτην δὲ ο Πάρθοι νδικν Λευκν καλοσιν· ἔνθα Βιὺτ ττόλις κα Φάρσανα ττόλις κα Χοροχοὰδ πόλις κα Δημητρις πόλις· ετα Ἀλεξανδρόπολις, μητρόπολις ραχωσίας· στι σὲ Ἑλληνὶς, κα παραρρε ατν ττοταμς ραχωτός. Ἄχρι τούτου στν τν Πάρθων πικράτεια.

σιδώρον Χαρακηνο σταθμοὶ Παρθικο.

 


 


[1] D'après Hérodote le schœne, skhène, schène (dans le Littré) ou schoinos (en grec : σχοῖνος, schoïnos, en latin : schœnus) est une mesure de 60 stades, c'est-à dire pour lui de deux parasanges. D’après Artémidore, le schœne vaut 30 stades, donc un parasange. Et enfin Strabon lui donne 40 stades.

[2] Séleucie de l’Euphrate, fondée vers 300 ava. JC par Séleucos Ier Nicator, l’un des diadoques.

[3] Sans doute la Thiar de la Tabula Peutingeriana, appelée aussi Carte des étapes de Castorius, est une copie du XIIIe siècle d'une ancienne carte romaine où figurent les routes et les villes principales de l'Empire romain qui constituaient le cursus publicus.

[4] Ce pourrait être Aïn al-Arous voire plus au nord la ville de Şanlıurfa située en Turquie.

[5] Cette étape n’a pas été identifiée avec certitude. Certains l’identifient avec Hammam et-Turkman.

[6] La Balikh est une rivière pérenne qui coule en Syrie. Elle naît à la source karstique 'Ayn al-'Arus, et se jette plus au sud dans l'Euphrate à la ville de Ar-Raqqa. Son cours est long d'environ une centaine de kilomètres.

[7] La rivière Khabur, Habor ou Habur est une rivière de 320 km de long qui prend sa source dans le sud-est de la Turquie. Son cours traverse l'est de la Syrie où elle rencontre la Jaghjagh avant de se jeter dans l'Euphrate.

[8] Le site archéologique de Doura Europos (proche du village de Salhieh est situé à l'extrême sud-est de la Syrie sur le moyen Euphrate, à 24 kilomètres au nord du site archéologique de Mari et à 35 kilomètres de la frontière irakienne.

[9] Le site ne semble pas identifié avec certitude.

[10] « Fait bien curieux, on a retrouvé le même nom de Belesi-Biblada mentionné dans un document original tiré du sable il y a quelques années à Doura-Europos. Un ordre du général romain, Marius Maximus, commandant en Syrie sous Sévère, spécifie qu'en cet endroit un personnage envoyé en ambassade par le roi des Parthes devra être reçu et traité selon l'hospitalité impériale. Les distances indiquées par Isidore avaient suggéré déjà au professeur Musil la localisation du Belesi d'Isidore à Ertadje sur la rive gauche ou parthe. Cette localisation devint définitive quand je trouvai à Ertadje sur une falaise très escarpée s'élevant sur la rive gauche, les restes d'un petit château parthique et justement au-dessus de lui un castellum typique romain. » Extrait de Aurel Stein, Une exploration en Transjordanie, 1939.

[11] L’île de Bijan.

[12] La ville moderne de Hit.

[13] Grande déesse du nord de la Syrie ; son principal sanctuaire se trouvait à Hiérapolis-Bambyce (moderne Membidj) au nord d'Alep, où elle était vénérée avec son parèdre Hadad. Son ancien temple fut reconstruit en ~ 300 environ par la reine Stratonice, et ce fut sans doute en partie grâce à ce patronage que son culte se répandit dans diverses parties du monde grec où la déesse était généralement considérée comme une forme d'Aphrodite.

Tout d'abord, elle fut une déesse de la fertilité, mais, en tant que baalan (maîtresse) de sa ville et de son peuple, elle était également responsable de leur sécurité et de leur bien-être. Elle était donc souvent représentée portant la couronne murale et tenant une gerbe de blé, tandis que les lions qui portent son trône symbolisent sa puissance et son pouvoir sur la nature.

Comme souveraine des eaux et des sources, on la rencontre, identique, sous le nom d'Atar‘ateh chez les Araméens, et de Derceto chez les Phéniciens ; en fait, ces deux noms semblent désigner une nouvelle forme de l'antique déesse ‘Anat. Comme parèdre d'Hadad, elle est très proche d'Astarté, elle aussi parèdre de ce dieu ; sans doute peut-on les identifier, bien qu'Atargatis présente des parentés avec l'Anatolienne Cybèle. (Encyclopaedia Universalis)

[14] On ne sait où se situait cette ville.

[15] C’est la Diyâlâ, affluent d'une longueur totale de 445 km sur la rive est du Tigre avec lequel elle conflue en aval de Bagdad. « Cette rivière avait deux noms dans l'antiquité : une forme Silla (Isidore de Charax), Delas (Stéphane de Byzance), Danas (Table de Peutinger) ; une forme Tornadotus (Pline, H. N., vi, 132). » Cf. Dillemann, Ammien Marcellin et les pays de l'Euphrate et du Tigre, 1961.

[16] Sans doute un toponyme parthe composé de Chala — le nom de la plus importante zone de la province voisine de Chalonitis et -sar, “tête, sommet.”

[17] Les monts Zagros constituent la plus grande chaîne d'Irak et la deuxième plus grande chaîne d'Iran.

[18] Forme latin du vieux persan Kamba(n)da; le nom d’une région de l’ancienne Médie et à présent le Kurdistan perse.

[19] Baptana dans le texte grec. Au sud-est d’Ecbatane. De nos jours Behistun en Iran.

[20] La Cambadène était une satrapie sous les Séleucides.

[21] Kangavar.

[22] Diane. C'est le plus grand ensemble architectural d'Iran dédié au culte de la déesse. Situé sur une hauteur schisteuse à mi-chemin de Hamadan et Kermanshah, surplombant la plaine de Kangavar, le temple d'Anahita a été érigé sur un site de 4,6 ha. À l'instar d'autres constructions monumentales perses comme Persépolis, le temple est construit sur une plateforme surélevée.

[23] Bazigraban est située dans les environs de la Manderabad moderne.

[24] Troisième station de la frontière ouest de la Haute-Médie. C’était une résidence royale (basileia) et avait été détruit par Tigrane le Grand d'Arménie (95-55 avant J.-C.) ; cela se produisit sans doute au cours de sa grande campagne contre les Parthes commencée en 87 avant J.-C., lorsque pour un temps la route de médias en Mésopotamie a été coupé. Adrapana se trouve 12 schœnes à l'ouest d’Ecbatane (Hamadan) sur cette autoroute, une distance conforme à celle de la moderne Asadabad.

[25] Anahita, Artémis persique ou Anaïtis était adorée chez divers peuples de l’Arménie ses prêtresses qui étaient choisies parmi les belles femmes du pays se prostituaient en son honneur ; les principales fêtes se célébraient par des excès semblables à ceux des bacchanales.

[26] Assez proche, semble-t-il de Téhéran.

[27] Phraatès Ier, fils de Phriapetius Arsace III, est le roi des parthes de 175 av. J.-C. à 171 av. J.-C.

[28] Les Mardes sont un peuple guerrier de l’antiquité mieux connu qui vivait dans les montagnes bordant les rives sud de la Mer Caspienne : les monts Elbourz, actuellement au Nord de l’Iran. Les Mardes sont très probablement eux-mêmes descendants du fameux ensemble de tribus installés dans les steppes d’Asie Centrale ayant migré vers le Sud, du Caucase au Nord de l’Inde, mieux connu sous le nom d’Aryens. Les Mardes vivant donc au Sud de la Mer Caspienne auraient donc entamé peu avant l’an 0 une migration vers l’Ouest en suivant la chaîne montagneuse du Taurus (Nord-Ouest de l’Iran, Arménie, Anatolie) pour arriver dans les montagnes de l’Amanus qui constituent le débouché de cette chaîne du Taurus dans la méditerranée. (Wikipédia)

[29] Portes ou Pyles caspiennes, Caspaei Pylae, auj. le Passage de Khaouar (Iran) défilé très difficile qui conduisait de l'Hyrcanie dans la Parthie vers la source du Ziobéris.

[30] Choarène. « De tous les cantons appartenant aux Parthes c’est le plus voisin de l’Inde ; il est à 19.000 stades de l’Ariane où l’on se rend par le pays des Arachotes et par les montagnes dont nous avons parlé. » Strabon

[31] Le Qûmis est un terme de la géographie de l'Iran médiéval qui désigne une ville et la région avoisinante dans le Daylam. Province parthe appelée Choarene ou Comisène dans l'antiquité et dont la capitale était Hecatompylos (Εκατομ-πυλος: qui a cent portes) actuellement Shahr-e Qumis.

[32] Le Mazandéran.

[33] Ou Astabène. Située au Sud-est de la mer Caspienne, correspond à peu près au Daghestan.

[34] Située près de Kushan, dans la vallée de la rivière Atrek.

[35] La Parthyène ou Parthie du Nord (aujourd'hui le Sud du Turkménistan).

[36] Peut-être autour de la ville actuelle d’Abivard, ou sur le bas cours de la rivière Hari Rûd ou Tedjen

[37] L’Ouzbékistan méridional.

[38] Oasis de Merv-Maru.

[39] Ces deux villes seraient proches l’une de l’autre. Elles seraient l’ancienne Hérat et les ruines de Gazer Gah.

[40] Identifiée avec l’actuelle Farrah.

[41] La Drangiane est le nom de l'une des satrapies de l'empire perse des Achéménides qui correspond à l'actuelle région du Séistan au sud-ouest de l'Afghanistan.

[42] On corrige habituellement ce nom en Zarin d’après Ctésias mais cela semble hypothétique.

[43] Sakastan, Sacastène, Sakaistan ou Sakasthan est un mot indiquant certaines régions du sous-continent Indien où les Scythes ou Sakas s’installèrent aux environs de 100 av. JC. Gondopharès Ier (19/20-55 après J.-C) fut roi indo-parthe du Sakastan (i.e. des Saces ou Sakas), il créera un royaume autonome aux dépens de l'empire parthe.

C’est aussi le Sidjistan ou Sistan des géographes arabes et la quinzième satrapie de l’empire perse selon Hérodote.

[44] La Parétacène était une petite province de la Perside, et touchait à la Médie.

[45] Les trois villes précédentes sont inconnues par ailleurs.

[46] Kandahar en Afghanistan.

[47] Les trois villes précédentes sont inconnues par ailleurs.

[48] Son site n’a pas été localisé.

 

astorius, est une copie