Saint Jérôme

SAINT JÉRÔME

 

 

CRITIQUE SACREE

EXPLICATIONS DE DIVERS PASSAGES DE L'ÉCRITURE SAINTE. PARTIE III. À MINERVIUS ET A ALEXANDRE.

EPISTOLA CXIX. AD MINERVIUM ET ALEXANDRUM MONACHOS.

Partie II       Traité sur les devoirs d'un traducteur de Livres Sacrés

 

 

SÉRIE II CRITIQUE SACREE

EXPLICATIONS DE DIVERS PASSAGES DE L'ÉCRITURE SAINTE.

PARTIE III.

À MINERVIUS ET A ALEXANDRE.

EPISTOLA CXIX. AD MINERVIUM ET ALEXANDRUM MONACHOS.

 

 

1. In ipso jam profectionis articulo sancti fratris nostri Sisinnii, qui vestra mihi scripta detulerat, haec, qualiacumque sunt, dictare compellor, nec possum vestram celare prudentiam, sed obsecro ne hoc dictum referatis ad gloriam, quin potius ad plenam necessitudinem, dum ita vobis, quasi mihi loquor. Multas sanctorum fratrum, ac sororum de vestra provincia ad me detulit quaestiones, ad quas usque ad diem Epiphaniorum, largissimo spatio me responsurum putabam. Cumque furtivis noctium lucubratiunculis ad plerasque dictarem; et expletis aliis, me ad vestram quasi ad difficillimam reservarem, subito supervenit, asserens se illico profecturum. Cumque eum rogarem ut differret iter, Libyae mihi coepit famem obtendere, monasteriorum Aegypti necessitates, Nili non plenas aquas, multorum inediam, ut prope offensa esset in Dominum, illum ultra velle retinere.

Itaque sub tegmen et stamina, liciaque, et telas, quae mihi ad vestram tunicam paraveram, vobis inconfecta transmisi, ut quidquid mihi deest, vestro texatur eloquio. Prudentes estis, et eruditi, et de canina, ut ait Appius, facundia, ad Christi disertitudinem trasmigrastis. Nec magno mihi apud vos labore opus est; quod Philosophum quemdam in suadendo rustico esse perpessum narrant fabulae. Vix dum dimidium, inquit, dixeram, jam intellexerat. Itaque et ego tempore coarctatus, singulorum vobis, qui in sacram Scripturam commentariolos reliquerunt, sententias protuli, et ad verbum pleraque interpretatus sum; ut et me liberem quaestione, et vobis veterum tractatorum mittatur auctoritas, qui in legendis singulis, ac probandis, non meae voluntati, sed vestro acquiescatis arbitrio.

2. Quaeritis quo sensu dictum sit, et quomodo in prima ad Corinthios epistola Pauli Apostoli sit legendum: Omnes quidem dormiemus, non autem omnes immutabimur (1. Cor. 15. 5). An juxta quaedam exemplaria. Non omnes dormiemus, omnes autem immutabimur: utrumque enim in Graecis codicibus invenitur. Super quo Theodorus Heracleotes, quae urbs olim Perinthus vocabatur, in commentariolis Apostoli sic locutus est: Omnes quidem non dormiemus, omnes autem immutabimur. «Enoch enim et Elias, mortis necessitate superata, ita ut erant in corporibus, de terrena conversatione ad coelestia regna translati sunt (Genes. 5. 4; et Reg. 2). Unde et Sancti qui die consummationis atque judicii in corporibus reperiendi sunt, cum aliis Sanctis, qui ex mortuis resurrecturi sunt, rapientur in nubibus obviam Christo in aera, et non gustabunt mortem: eruntque semper cum Domino, gravissima mortis necessitate calcata. Unde ait Apostolus: Omnes quidem non dormiemus, omnes autem immutabimur. Qui enim ex mortuis resurrexerint, et in nubibus viventes rapti fuerint, transibunt ad incorruptionem, et  a mortalitate in immortalitatem mutabuntur; non in tempore, non saltem in brevi spatio: sed in atomo et in puncto temporis, atque momento, quo palpebra oculi moveri potest in novissima tuba. Tanta enim fiet celeritate resurrectio mortuorum, ut vivi, quos in corporibus suis, consummationis tempus invenerit, mortuos de inferis resurgentes, praevenire non valeant. Quod manifeste Paulus edisserens, ait: Canet enim tuba, et mortui resurgent incorrupti, et nos immutabimur. Oportet enim corruptibile istud induere incorruptionem, et mortale hoc induere immortalitatem (1. Cor. 15. 52), ut possit in utramque partem, vel in poenis, vel in coelorum regno manere perpetuo.»

3. Diodorus Tarsensis Episcopus, praeterito hoc capitulo, in consequentibus breviter annotavit: in eo, quod scriptum est: et mortui resurgent incorrupti. et nos immutabimur. Si, inquit, incorrupti resurgent mortui, haud dubium quin et ipsi ad meliora mutati: quid necesse fuit dicere, et nos immutabimur? An hoc voluit intelligi quod incorruptio communis sit omnium, immutatio autem proprie justorum? dum non solum incorruptionem et immortalitatem, sed et gloriam sequuntur.»

4. Apollinarius licet aliis verbis, eadem quae Theodorus asseruit: quosdam non esse morituros, et de praesenti vita rapiendos in futuram, ut mutatis glorificatisque corporibus, sint cum Christo. Quod nunc de Enoch, et Elia credimus.

5. Didymus non pedibus, sed verbis in Origenis transiens sententiam, contraria via graditur. Ecce mysterium vobis loquor: Omnes quidem dormiemus, non omnes autem immutabimur. Quod ita disseruit: «Si non indigeret resurrectio interprete, nec obscuritatem haberet in sensibus, nunquam Paulus post multa, quae de resurrectione locutus est, intulisset: Ecce mysterium vobis dico: Omnes quidem dormiemus, id est, moriemur non omnes autem, sed soli sancti immutabimur. Scio quod in nonnullis codicibus scriptum sit: Non quidem omnes dormiemus, omnes autem immutabimur. Sed considerandum, an ei quod praemissum est, omnes immutabimur, possit convenire quod sequitur: Mortui resurgent incorrupti, et nos immutabimur. Si enim omnes immutabuntur, et hoc commune cum caeteris est, superfluum fuit dicere, et nos immutabimur. Quamobrem ita legendum est. Omnes quidem dormiemus, non omnes autem immutabimur. Si enim in Adam omnes moriuntur, et in morte dormitio est; omnes ergo dormiemus sive moriemur. Dormit autem juxta idioma Scripturarum, qui mortuus est spe resurrectionis futurae. Omnisque qui dormit, utique expergiscitur: si tamen non subita vis mortis eum oppresserit, et mors somno fuerit copulata. Cumque [al. namque] omnes ita dormierint lege naturae, soli sancti et corpore et anima in melius mutabuntur: ita ut incorruptio omnium resurgentium sit; gloria autem atque mutatio proprie Sanctorum.»

Quodque sequitur juxta Graecos, ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ̀, sive ἐν ῥοπῇ ὀφθαλμοῦ (utrumque enim legitur) et nostri interpretati sunt, in momento et in ictu, sive, in motu oculi: idem Didymus ita explanavit: «Juncta simul omnium resurrectione, rapientur obviam Christo: sed hi quos mors dissolverit, quae praesens sermo significat. Quando enim dicit, in puncto temporis, et in motu oculi, atque momento, futuram omnium resurrectionem, cunctam primae et secundae resurrectionis excludit fabulam; ut alii primi, alii novissimi resurrecturi esse credantur. Atomus autem punctum temporis est, quod secari, et dividi non potest. Unde et Epicurus ex suis atomis mundum struit, et universa conformat. Ictusque oculi sive motus, qui Graece dicitur ρ̀οπὴ, tanta velocitate transcurrit, ut pene sensum videntis effugiat. Verum quia in plerisque codicibus pro ρ̀οπὴ, id est, ictu, vel motu, ρ̀ιπὴ legitur, hoc sentire debemus, quod quomodo levis pluma, vel stipula, aut tenue siccumque folium vento flatuque raptatur, et de terra ad sublime transfertur; sic ad ictum oculi, et ad nutum Dei, omnium mortuorum corpora movebuntur parata ad adventum judicis.

Quodque jungit et dicit: In novissima tuba: canet enim tuba, et mortui resurgent incorrupti, et nos immutabimur. Oportet enim corruptibile hoc induere incorruptionem; et mortale hoc induere immortalitatem, duplicem habet intelligentiam, ut clangor tubae, aut vocis indicet magnitudinem, juxta illud quod scriptum, est: Sicut tuba exalta vocem tuam (Isai. 58); aut apertam omnium resurrectionem, juxta illud quod in Evangelio legimus: Tu autem quando facis eleemosynam, noli tuba canere ante te (Matth. 6. 2), hoc est, abscondite fac misericordiam, et in secreto, ne videaris de alterius miseria gloriari.

Quaerimus autem cur ad novissimam tubam mortuos scripserit resurrecturos. Quando enim novissima dicitur, utique aliae praecesserunt. In Apocalypsi Joannis, septem describuntur Angeli cum tubis, et unoquoque clangente, primo videlicet, secundo et tertio, quarto et quinto et sexto, quid per singulos actum sit, indicatur (Apocal. 8. et 9). Novissimo autem, id est, septimo, claro tubae strepitu personante, mortui suscitantur: corpora quae prius habuerant corruptibilia, incorrupta recipientes. Unde post novissimam tubam exponit Apostolus quid sequatur: Canet enim tuba, et mortui resurgent incorrupti, nos autem immutabimur. Quando dicit, nos, alium se, et eos, qui secum sunt, praeter mortuos esse significat. Ad quod intelligendum, sunt qui dicant mortuos, qui resurgant incorrupti, esse corpora mortuorum; eos autem qui dicantur esse mutandi, animas debere accipi, quando in majorem gloriam fuerint commutatae; et pervenerint in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi (Ephes. 4. 13). Alii vero asserunt, mortuos deberi intelligi peccatores, qui resurgent incorrupti, ut possint aeterna sustinere supplicia: eos autem qui commutantur, esse sanctos, qui de virtute in virtutem, et de gloria transferuntur in gloriam. Unde et ad incorruptionem mortuorum intulit: Oportet enim corruptivum hoc induere incorruptionem. Ad id autem quod dixerat: nos immutabimur, illud adjunxit: et mortale hoc induet immortalitatem. Aliud est enim immortalitas, aliud incorruptio; sicut aliud mortale, et aliud corruptivum. Quidquid autem mortale est, et corruptivum est; sed non quod corruptivum, statim et mortale. Corruptiva quippe sunt corpora, quae carent anima, et tamen non sunt mortalia; quia nunquam habuere vitam, quae proprie animantium est. Unde signanter Apostolus, corruptioni incorruptionem, mortalitati immortalitatem resurrectionis futuram tempore copulavit.»

6. Acacius Caesareae, quae prius turris Stratonis vocabatur, post Eusebium Pamphili Episcopus, in quarto συμμίκτων ζητημάτων libro proponens sibi hanc eamdem quaestionem, latius disputavit, et utrumque suscipiens, quod inter se videtur esse contrarium, post principium quod omisimus, sic locutus est: «Dicamus primum de eo quod magis in plurimis codicibus invenitur: Ecce mysterium dico vobis: omnes quidem dormiemus; non omnes autem immutabimur. Mysterium dixit, ut attentos faceret auditores, de resurrectione plenius disserturus. Dormitio autem mortem istam, quae communis est omnium, significat: unde rectissime posuit, quod omnes dormiamus, id est, moriamur, sicut supra dixit: Quomodo in Adam omnes moriuntur sic et in Christo omnes vivificabuntur. Cum ergo omnes morituri sint, audite sacramenta quae dico: Omnes quidem moriemur [al. dormiemus]; sed non omnes immutabimur. Canet enim tuba, haud dubium quin Angelus septimus; et mortui resurgent incorrupti. Si autem incorrupti erunt mortui, quomodo non immutabuntur, cum incorruptio ipsa mutatio sit? Sed hic commutatio, qua Paulus mutandus et sancti sunt, glorificatio intelligitur. Incorruptio autem idcirco communis est omnium, quia in eo miserabiliores erunt peccatores, ut ad tormenta perpetui sint, et non mortali et corruptibili corpore dissolvantur.

Legimus in eadem epistola, Apostolo disserente, sacratam diversitatem resurrectionis, non in natura corporum, sed in varietate gloriae: dum alii resurgunt ad poenas perpetuas, alii ad gloriam sempiternam. Alia enim caro volatilium, alia piscium, alia jumentorum, et corpora coelestia, et corpora terrestria. Sic, inquit,  erit et resurrectio mortuorum (1. Cor. 15. 39. 40. 42). Cui sententiae magis acquiescit Ecclesia, ut omnes communi morte moriamur, et non omnes mutemur in gloriam, juxta illud, quod Daniel scribit: Multi dormientes in terrae pulvere, resurgent; alii in gloriam aeternam, alii in confusionem, et opprobrium sempiternum (Dan. 12. 2). Qui  enim resurgent in opprobrium et confusionem sempiternam, non resurgent in aeternam gloriam, in quam Paulus, et qui cum eo sunt, mutabuntur. Quae cum ita se habeant, et sic intellecta sint a nobis, eorum tantum commutationem suscipere, qui resurgent in gloriam: peccatorum autem et infidelium, qui mortui appellantur, et resurgent incorrupti, nequaquam commutationem, sed poenas perpetuas esse dicendas.»

7. Transeamus ad secundam lectionem, quae ita fertur in plerisque codicibus. Non quidem omnes dormiemus, omnes autem immutabimur. Ex qua nonnulli asserunt multos vivos in corporibus reperiendos; et si non dormiant omnes, non omnes esse morituros; si autem non moriantur omnes, non omnes resurrecturos. Resurgere enim proprie dicitur, qui prius moriendo cecidit. Unde et Paulum volunt scribere in prima ad Thessalonicenses Epistola: Nos qui vivimus, qui residui erimus [al. sumus] in adventu Domini, non praeveniemus eos qui dormierunt: quoniam ipse Dominus in jussu, et voce Archangeli, et in tuba Dei descendet de coelo: et mortui in Christo resurgent primum [al. primi]: deinde nos qui vivimus, qui residui sumus, simul cum illis rapiemur in nubibus obviam Christo in aera: et sic semper cum Domino erimus (1. Thess. 4. 14. et seqq.). Et ex his dictis probare conantur, Apostolum Paulum, et qui cum eo scribebant Epistolam, putasse se non esse morituros, sed reperiendos in die consummationis in corpore. Quod si verum est, erravit Paulus, et humana aestimatione deceptus est, ut arbitraretur se inveniendum in corpore: quod falsum esse, rerum exitus approbavit.

Hoc intellexerant et ipsi Thessalonicenses, sacramenta sermonis mystici nescientes, et conjecturis variis fluctuabant, dicebantque: Si Paulus inveniendus in corpore est, proximus est dies judicii. Unde corrigit eos, secundam Epistolam scribens: Rogamus vos fratres per adventum Domini nostri Jesu Christi, et nostri congregationem in ipsum, ut non cito moveamini mente, nec terreamini, neque per spiritum, neque per verbum, neque per epistolam, tanquam per nos missam, quasi instet dies Domini: ne quis vos seducat ullo modo; quoniam nisi discessio venerit primum, et revelatus fuerit homo peccati, filius perditionis, qui adversatur, et extollitur super omne, quod dicitur Deus, aut quod colitur: ita ut in templo Dei sedeat, ostendens se tanquam sit Deus. Non meministis quod cum apud vos essem adhuc, haec dicebam vobis? (2. Thess. 2. 1. et sqq.). Quibus dictis hoc agit, ut eos revocet ab errore, ne putent diem appropinquare judicii, et id quod scripserat: Nos qui vivimus, qui residui sumus, in adventu Domini non praeveniemus eos qui dormierunt, aliter intelligant, quam intelligi voluit ipse qui scripsit. Neque enim fieri potest, ut qui ad Timotheum scripserat: Ego enim jam delibor, et tempus resolutionis meae instat (2. Tim. 4. 6), putaret se in carne perpetuum, et nunquam esse moriturum; et de vita terrena statim ad regna coelestia transiturum: praesertim cum ad Romanos scribens, eadem dixerit, Quis me liberabit de corpore mortis hujus? (Rom. 7. 24). Et ad Corinthios, Habitantes in corpore, peregrinamur a Domino. Magis autem volumus exire de corpore, et esse cum Domino (2. Cor. 5. 8). Qui haec dicebat, noverat utique se esse moriturum. Melius est igitur spiritualiter sentire quod scriptum est, dormitionem in praesenti loco, non mortem accipere, per quam anima a corpore separatur; sed peccatum post fidem et offensam Dei, dormitionemque post baptismum, de qua et ad Corinthios loquebatur: Et ideo inter vos multi infirmi sunt, et dormiunt plurimi (1. Cor. 11. 30). Et in alio loco: Ergo et qui dormierunt in Christo, perierunt (Ibid. 15. 1): qui cum mortui sint, non sunt perpetua morte perituri: quia non in mortali crimine continentur, sed levi modicoque peccato. Quod et alius sanctus vitare cupiens, loquebatur: Ne forte obdormiam in morte (Ps. 12. 4). Est enim somnus peccati, qui ducit ad mortem, et est alia delicti dormitio, quae morte non stringitur. Qui ergo vixerit ea vita, quae dicit, Ego sum vita (Joan. 14. 6) (etenim vita nostra abscondita est cum Christo in Deo [Coloss. 3. ]́) et nunquam ab ea fuerit separatus, nec ad mortem usque peccaverit, iste de viventibus, et semper viventibus esse dicitur; de quibus et Salvator in Evangelio Joannis mystico sermone testatur: Qui credit in me, non morietur. Et omnis qui vivit, et credit in me, non morietur in aeternum (Joan. 11. 25. 26). Unde et Apostolus, Domini sui calcans] vestigia, ea docuit discipulos, quae didicit a magistro. Omnes itaque non dormiemus. Qui enim omni custodia servat cor suum, et ad Christi praecepta vigilat, mandatique ejus memor est, dicentis: Vigilate, quia nescitis qua hora fur veniat (Matth. 24. 42), Et in alio loco: Ne dederis somnum oculis tuis, et palpebris tuis dormitationem (Prov. 6. 4), ut salvus fias: quasi caprea de vinculis, et quasi avis de laqueis, iste non dormiet.

Cum igitur quidam non dormiant, qui semper in Christo vivunt, et vigilant, sequitur ut nequaquam omnes dormiant, et e contrario omnes immutentur; non immutatione gloriae, quae proprie debetur Sanctis, sed ea immutatione, qua corruptivum hoc incorruptivum efficitur; ut vel poenas vel praemia recipiat sempiterna. Quod et si dormierit aliquis in Christo, et negligentiae somno obdormierit, debet audire quod scriptum est. Numquid qui dormit, non resurget? (Ps. [0973] 40. 9) Qui vero non dormit, sed vigilat, et semper vivit in Christo, de vita ad vitam transiet, sive rapietur in nubibus, ut semper cum Domino sit. De istiusmodi dormientibus Lazarus erat, de quo Dominus ait, Lazarus amicus noster dormit. Et de hoc dormiente dicebat ad Martham, Qui credit in me, etiamsi mortuus fuerit, vivet: et omnis qui vivit, et credit in me, non morietur in aeternum (Joan. 11. 11. 25. 26). Qui enim tota mente in Christo confidit, etiamsi, ut homo lapsus, mortuus fuerit [a] in peccato, fide sua vivit in perpetuum. Alioqui mors ista communis, et credentibus et non credentibus debetur aequaliter; et omnes pariter resurrecturi sunt, alii in confusionem aeternam, alii ex eo quod credunt, in sempiternam vitam. Et sic stare potest, ut qui credit in Christo, non moriatur; et etiamsi mortuus fuerit, vivat in perpetuum. Quod juxta corporalem mortem, excepto Euoch, et Elia (Genes. 5; et 4. Reg. 2), nulli contigisse perspicuum est.

Qui autem fidei magnitudine semper vivunt in Christo, non dormient, neque morientur: sed imitatores erunt vitae Apostolicae, qui absque ulla culpa vixerunt in lege justitiae; et ad fidem Domini transeuntes, credentesque in eum, qui vita vocatur, et resurrectio, nunquam dormiere, nunquam mortui sunt. Anima enim, quae peccaverit, ipsa morietur (Ezech. 18, 4), Sicut igitur anima, quae peccat, vivente corpore mortua est: et eadem die qua peccaverit, dormit in morte; dicente Ecclesiaste: Qui peccaverit, mortuus est ex tunc; sic anima quae Christi praecepta servaverit, etiamsi corpus mortuum fuerit, vivet in aeternum. Hoc autem sciendum, quod magis conveniat veritati, ita legere: Omnes quidem dormiemus, non omnes autem immutabimur: maxime quia sequitur, Mortui resurgent incorrupti, et nos immutabimur. Si enim omnes sunt immutandi, juxta alteram lectionem, quomodo postea dicitur, quasi praecipuum atque privatum, et proprie Apostolorum, et nos immutabimur? Quando autem dicit nos, sanctos quosque significat.

8. Quaeritis quomodo intelligendum sit illud, quod in prima ad Thessalonicenses Epistola scribitur: Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini: quia nos qui vivimus, qui residui sumus, in adventu Domini non praeveniemus eos, qui dormierunt: quoniam ipse Dominus in jussu, et in voce Archangeli, et in tuba Dei descendet de coelo; et mortui qui in Christo sunt, resurgent primi: deinde nos qui vivimus, qui residui sumus, simul cum illis rapiemur in nubibus obviam Christo in aera; et sic semper cum Domino erimus (1. Thess. 4. 15. et seqq.). Super quo quamvis superior Acacii disputatio plenius ventilarit, tamen dicendum est quid videatur aliis, Theodoro videlicet, Apollinario, et Diodoro, qui unam sequuntur sententiam: quorum Diodorus haec scripsit. « Residuos atque viventes, Paulus Apostolus vocat; non quo velit intelligi et se et alios resurrectionis tempore in corpore reperiendos: sed nos dixit, pro eo quod est, justos; de quorum et ego sum numero. Ipsi enim rapientur obviam Christo, et non peccatores. Viventes autem, non juxta tropologiam, sanctos accipimus, qui peccato non mortui sunt, sed omnes, quos in corpore adveniens Christus invenerit. Quodque sequitur: Non praeveniemus eos, qui dormierunt, nequaquam ad peccatores referre debemus: neque enim peccatores cum justis rapientur obviam Christo sed ii, quos mors dissolverit. Verum quid ista perquiro, et Apostolicis dictis calumniam facio, cum ipse manifestissime scribat: qui residui sumus in adventu Domini? Qui sint autem residui, verbis discimus Salvatoris: Sicut in diebus Noe ducebant uxores, et nubebant; et repente venit diluvium, et tulit omnes: sic erit adventus Filii hominis (Matth. 24; et Luc. 17). Quibus sermonibus approbatur, in fine mundi multos vivos, et adhuc in corporibus reperiendos. Sequitur: In jussu, et in voce Archangeli, et mortui resurgent primi. Et hoc rursum Salvator loquitur in Evangelio: Media autem nocte sponsus venit (Matth. 25. 6); qui utique viventes in corpore deprehendet, quando duo erunt in lectulo uno: unus assumetur, et alius relinquetur: et duae molentes, una assumetur, et alia relinquetur (Luc. 17). Quibus dictis ostenditur, medio noctis, securis omnibus, consummationem mundi ese venturam.»

9. Origenes in tertio volumine ἐξηγητικῶν Epistolae Pauli ad Thessalonicenses primae, post multa, quae vario prudentique sermone disseruit, haec intulit: de quibus nulli dubium est et Acacium pleraque libasse. «Quid est ergo quod scribunt Thessalonicensibus in verbo Dei Paulus et Sylvanus et Timotheus: Nos qui vivimus, qui residui sumus, in adventu Domini non praeveniemus eos, qui dormierunt? Qui sunt isti viventes qui loquuntur talia! Utique Paulus non ab hominibus, nec per homines Apostolus (Gal. 1), et carissimus ejus filius in fide Timotheus, et Sylvanus, qui illis erat et affectione et virtutibus copulatus. Et hoc non solum illi, sed quicumque Pauli et scientia, et conversatione similis est, dicere potest: Nos qui vivimus; quorum corpus mortuum est propter peccatum; spiritus autem vivit propter justitiam: et quorum mortificata sunt membra super terram; ita ut nequaquam concupiscat caro contra spiritum. Si enim adhuc desiderat caro, vivit; et quia vivit, desiderat; et non sunt mortificata membra illius super terram. Quod si mortificata sunt, nequaquam contra  spiritum concupiscunt, quae mortificatione sui, hujuscemodi desiderium perdiderunt. Sicut igitur qui vita caruere praesenti, et ad meliora translati sunt, magis vivunt, deposito mortis corpore, et vitiorum omnium incentivis: sic qui mortificationem Jesu in corpore suo circumferunt, nequaquam vivunt juxta carnem, sed juxta spiritum: vivunt in eo qui vita est, et vivit in eis Christus, de quo scriptum est: Vivens est sermo Dei et efficax, qui est Dei virtus, Deique sapientia (Hebr. 4. 12). Vivunt enim in quibus vivit virtus Dei, omni humana fragilitate deposita et in quibus vivit sapientia, quae abscondita est in Deo; et in quibus vivit et operatur justitia. Christus enim factus est nobis, non solum justitia ex Deo, sed et sapientia, et omne quod virtus est (1. Cor. 1).

Et siquidem in praesenti loco se a dormientibus et in Christo mortuis, qui hanc scribunt Epistolam, separarent, videbatur [al. videtur] superflua adnotatio, et ex uno loco assumptum testimonium non valeret. Nunc vero eodem sensu, quia et eodem spiritu, in prima ad Corinthios loquitur, Omnes non dormiemus, omnes autem immutabimur, in momento, in motu oculi, in novissima tuba. Canet enim tuba, et mortui resurgent incorrupti, et nos immutabimur (1. Cor. 15. 51. 55). Hoc quod in praesenti loco scriptum est: In tuba Dei descendet de coelo; compara illi quod ad Corinthios dicitur: In novissima tuba; canet enim tuba (1. Cor. 15. 52), illi autem, quod ad Thessalonicenses legitur: Et mortui in Christo resurgent primi (1. Thess. 4. 15), hoc quod ad Corinthios scriptum est, Et mortui resurgent incorrupti. Porro quod sequitur, Deinde nos qui vivimus, qui residui sumus, illi respondet: Et nos immutabimur, quorum utrumque sic intelligi potest. Nos qui vivimus, qui residui sumus in adventu Domini, et nos qui immutabimur, et non sumus ex his, qui appellantur mortui, sed vivimus: idcirco praesentiam Domini non in morte, sed in vita praestolamur, quia de Israelitico genere sumus, et electae sunt de nobis reliquiae, de quibus Dominus olim loquebatur. Dereliqui mihi septem millia virorum, qui non curvaverunt genu Baal (3. Reg. 19. 18). In Joannis quoque Evangelio vivorum, et non vivorum, duplex ordo describitur. Omnis qui credit in me, etiamsi mortuus fuerit, vivet: et omnis qui vivit, et credit in me, non morietur in aeternum (Joan. 11. 25. 26). Si vivos ita intelligimus, ut jam a nobis dictum est, dormientes, et in Christo mortuos illos esse credamus, qui cum velint in Christo vivere, tamen peccato mortui sunt. Sin autem reliquiae, et electio secundum gratiam, appellantur viventes, qui non ita credunt, nec de Israelitica nobilitate generati sunt, dormientes et mortui appellabuntur [al. appellantur] in Christo.»

10. Sunt qui hunc locum ita edisserant. Vivi appellantur, qui nunquam peccato mortui sunt, qui autem peccaverunt, et in eo quod peccaverunt, mortui sunt: et postea conversi ad poenitentiam, purgant antiqua delicta, mortui appellantur, quia peccaverunt: in Christo autem mortui, quia plena ad Deum mente conversi sunt. Porro qui vivunt, et habent testimonium fidei, et necdum receperunt promissionem Dei, qui et de aliis melius quiddam cogitavit, ut non absque his, qui justi sunt coronentur, in eo habent beatitudinem, quod fruuntur bono conscientiae, et vivunt, et relicti sunt in adventu Domini Salvatoris. Sed quia clemens est Deus, et vult salvare etiam eos qui dormierunt, et in Christo mortui sunt, non praevenient illos, neque soli rapientur in nubibus: sed juxta exemplum Evangelicae parabolae (Matth. 20), unum denarium, unamque mercedem, et undecimae horae operarii, et primae, qui in vineam missi sunt, salutis pretium accipient. Nec hoc alicui videatur injustum, ut dispar labor unum praemium consequatur. Magna quippe diversitas est eorum, qui post vulnera sunt sanati, et eorum, qui nunquam viderunt] mortis terrorem. De his puto dictum:

Quis est homo, qui vivat, et non videat mortem? redimet de morte animam suam (Ps. 88. 45). Neque enim, ut quidam putant, quis pro eo quod est nullus, accipitur: sed quasi dixerit, quis putas, juxta illud, quod scriptum est: Quis sapiens, et intelliget haec? (Osee 14. 10). Et in alio loco: Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo? (Ps. 14. 1). Et iterum: Quis cognovit sensum Domini? (Rom. 11. 31). Residui ergo erunt de credentibus pauci, qui adventum Domini videant, secundum id quod Deus Verbum est, nequaquam in vilitate carnis, sed in gloria triumphantis.

Et considerandum quomodo primum dormientes appellaverit: deinde in Christo mortuos, quos viventes praevenire non poterunt. Qui enim non custodierit hoc, quod scriptum est: Ne dederis somnum oculis tuis, neque palpebris tuis dormitationem; ut salvus fias, sicut caprea de vinculis, et sicut avis de laqueis (Prov. 6. 4), dormiet, et culpabili sopore torpescet: cumque dormierit, transibit in mortem. Sicut enim movetur qui vigilat, sic qui dormit jacet immotus, et mortis torpet similitudine. Quod autem dormitionem sequatur mors, et prima ad Corinthios Epistola docere nos poterit; in qua ita scriptum est: Nunc autem Christus surrexit ex mortuis, primitiae dormientium: quia per hominem mors, et per hominem resurrectio mortuorum (1. Cor. 15. 20. 21): Et post paululum: Non omnes dormiemus, sed omnes immutabimur in momento, in ictu oculi, in novissima tuba. Canet enim tuba, et mortui resurgent incorrupti, et nos immutabimur (Ibid. 51. 52). Cum ergo haec de dormitione dicantur, et morte, et illud legamus in Apostolo, Surge qui dormis, et exurge de mortuis, et illuminabit te Christus (Eph. 5. 14), juremus Domino, et votum faciamus Deo Jacob, unusquisque dicens in corde suo: Si ascendum super stratum meum, si dedero somnum oculis meis, et palpebris meis dormitationem, donec inveniam locum Domino: haud dubium quin in anima sua, tabernaculum Deo Jacob (Ps. 131); ut Deus in illo aeterna sede requiescat.

Sequitur: Quia ipse Dominus in jussu; et reliqua. Descendet enim missus a Patre, non diversitate virtutis, sed dispensatione judicis; et descendet ad eos, qui deorsum sunt, Verbum Dei et sapientia, et veritas, atque justitia. Et quanquam mortui sint, ad quos dignatur descendere: non tamen sunt ab eo alieni. Mortui enim vocantur in Christo. Qui autem vivunt, hoc habent privilegium, quod eliguntur e pluribus. Attamen utrumque agmen, et mortuorum in Christo, et viventium, rapientur pariter in nubibus obviam Christo, ut non eum exspectent, donec ad terrena descendat, sed praesentia illius, et contubernio in sublimibus perfruantur. Quantaque clementia Christi, ut pro salute nostra non solum caro factus sit, sed ad mortuos usque descenderit, et in ipsa morte habeat signa viventium. Aqua enim et sanguis de latere ejus egressa sunt (Joan. 19). Descendit igitur sermo divinus voce Archangeli praecedente, et praeparante sibi viam in his, qui ejus possunt ferre praesentiam. Quod ut queamus intelligere, primi adventus mysteria cognoscamus. Scriptum est de Joanne, qui praecursor ejus fuit, quod in eremo dixerit: Ego vox clamantis in deserto, et reliqua. Quid clamavit vox in deserto? Parate viam Domini, rectas facite semitas ejus (Matth. 3. 3; Luc. 3. 4; Marc. 1. 3; Joan. 1. 23). Ob quod praemium quamve mercedem? Omnis vallis implebitur, et omnis mons et collis humiliabitur: et erunt prava in directa; et aspera in vias planas: et videbit omnis caro salutare Dei (Isai. 40. 3. 4). Hoc autem ideo quia Verbum caro factum, et habitavit in nobis (Joan. 1. 14). Nunc autem nequaquam vox Prophetae in deserto erit: sed vox Archangeli parantis vias, non in carnis humilitate venienti, sed ei, qui est apud Patrem Verbum Deus. Et tunc quidem egrediebantur in desertum, ut audirent assumpti hominis praecursorem, et viderent arundinem vento agitatam (Luc. 7), de qua factae sunt tibiae, et vocalis calamus, qui in ore puerorum dulci sonat modulamine, canentium in plateis atque dicentium: Cantavimus vobis, et non saltastis (Matth. 11. 17. et Luc. 7. 32). Nunc autem in voce Archangeli praecedentis Dominum descendentem  de coelis, et in clarissima tuba, unusquisque credentium, vel ad praelium, vel ad sacerdotalia ministeria provocatur. Legimus in Numerorum libro (Cap. 10. v. 3), sacratas Deo tubas, quae ante ostium personent. Sin autem magna est vox Angeli, et tubae Archangeli, quanto major erit tubae Dei, quae parat vias primum dormientium, et mortuorum in Christo; deinde eorum, qui vivunt, et residui sunt, et sermonis Dei praestolantur adventum? Forsitan simplicis tubae clangor dormientibus et mortuis in Christo necessarius est: vox autem Archangeli et tubae Dei, his qui vivunt, et in praesentia Dei reservantur.

Videamus quid possit intelligi, et id quod sequitur: Simul cum illis rapiemur. Quo verbo ostendi puto, subitum ad meliora transcensum: et idcirco raptum se voluisse dicere, ut velocitas transeuntis, sensum cogitantis excederet. Quod et in alio loco ejudem verbi proprietate signavit: «Scio hominem in Christo ante annos quatuordecim, sive in corpore, nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit, raptum istiusmodi usque ad tertium coelum. Et scio hujusmodi hominem, sive in corpore, sive extra corpus nescio, Deus scit, quia raptus est in paradisum, et audivit verba ineffabilia, quae non licet homini loqui.» (2. Cor. 12. 2, et seqq.) Alii enim proficientes et (ut ita dicam) gradientes ad majora crescebant, donec fierint juxta id quod scriptum est Magni valde nimis: et quosdam in coelum assumptos legimus. Paulus autem vas electionis in tertium coelum raptus ascendit: et idcirco audivit verba ineffabilia.

Quomodo autem hi, qui rapiuntur in nubibus, rapiantur obviam Christo, diligentius contemplandum est. Scimus nubes Prophetas, quibus praecepit Deus ne pluerent super Israel imbrem, quando impleverunt mensuram patrum suorum, et facta est Lex et Prophetae usque ad Joannem Baptistam (Matth. 11. 13). Et quia Deus posuit in Ecclesia primum Apostolos, secundo Prophetas (Ephes. 4. 11): non solum Prophetae, sed et Apostoli nubes intelligendi sunt. Si quis igitur rapitur ad Christum, ascendit super nubes Legis, et Evangelii, super Prophetas, et Apostolos: et assumptis alis columbae, eorumque doctrina ad excelsa sublatus,  occurrit, non deorsum sed in aere, et spirituali intelligentia Scripturarum. Occurrens autem in spiritualibus, terrena dimittens, sive ille sit dormiens, sive in Christo mortuus, sive vivens, et in illius praesentiam reservatus semper cum illo erit et perfruetur Verbo Dei, et sapientia, veritate atque justitia.

11. Haec celeri sermone dictavi, quid eruditi viri de utroque sentirent loco, et quibus argumentis suas vellent probare sententias, vestrae prudentiae exponens. Neque enim tanta est meae pusillitatis auctoritas, qui nihil sum, et invidorum tantum morsibus pateo, quanta eorum qui nos in Domino praecesserunt. NEC JUXTA Pythagorae discipulos, praejudicata doctoris opinio, sed doctrinae ratio ponderanda est. Si quis autem contrariae factionis immurmurat, quare eorum explanationes legam, quorum dogmatibus non acquiesco, sciat me illud Apostoli libenter audire: Omnia probate, quod bonum est, tenete (1. Thess. 5. 21), et Salvatoris verba dicentis:  Estote probati nummularii, ut si quis nummus adulter est, et figuram Caesaris non habet, nec figuratus [al. signatus] est moneta publica, reprobetur. Qui autem Christi faciem claro praefert lumine, in cordis nostri marsupium recondatur. Etenim si dialecticam scire voluero, aut Philosophorum dogmata, et ut ad nostram redeam, scientiam Scripturarum; nequaquam simplices Ecclesiae viros interrogare debeo, quorum alia gratia est; et unusquisque in suo sensu abundat (praesertim cum in domus magna patrisfamiliae vasorum diversitas multa dicatur (2. Tim. 2. 20); sed eos, qui artem didicere ab artifice et in Lege Domini meditantur die ac nocte. Ego et in adolescentia et in extrema aetate profiteor et Origenem et Eusebium Caesariensem viros esse doctissimos, sed errasse in dogmatum veritate. Quod e contrario de Theodoro, Acacio, Apollinario possumus dicere, et tamen omnes in explanationibus Scripturarum, sudoris sui nobis memoriam reliquerunt. In terra aurum quaeritur, et de fluviorum alveis splendens profertur glarea: Pactolusque ditior est coeno, quam fluento. Cur me lacerant amici mei, et adversum silentem, crassae sues grunniunt? Quarum omne studium est, imo scientiae supercilium, aliena carpere, et sic veterum defendere perfidiam, ut perdant fidem suam.

Meum propositum est antiquos legere, probare singula, retinere quae bona sunt, et a fide Ecclesiae Catholicae non recedere.

12. Volens ad alias quaestiunculas respondere, et vel mea, vel aliena dictare extemplo, a fratre Sisinnio admonitus sum, ut et ad vos et ad caeteros sanctos fratres qui nos amare dignantur litteras scriberem. Cohibebo igitur gradum, et si vita comes fuerit, futuro me operi reservabo, ut et vobis per partes paream, et fructum ac senile corpusculum onus possit ferre moderatum. Illud autem breviter in fine commoneo, hoc quod in Latinis codicibus legitur: Omnes quidem resurgemus, non omnes autem immutabimur, in Graecis voluminibus non haberi: sed vel, Omnes dormiemus, non autem omnes immutabimur; vel, Non omnes dormiemus, omnes immutabimur; quorum quis sensus sit, supra diximus.

1 Comme notre frère Sisinnius, qui m'a remis votre lettre, est sur son départ, je ne puis vous dissimuler que je suis obligé de vous écrire celle-ci fort à la hâte. Ce n'est point par vanité que je parle de la sorte, et je vous prie d'en être bien persuadés; mais c'est que l'amitié (lue j'ai pour vous ne me permet pas de vous rien cacher et m'oblige à vous parler à coeur ouvert. Sisinnius m'a apporté des lettres de plusieurs personnes de votre province qui me proposent diverses questions. J'espérais due depuis son arrivée jusqu'à l'Épiphanie j'aurais assez de temps pour y répondre. J'y avais employé une partie des nuits; toutes mes réponses étaient faites; il ne me restait plus qu'à vous satisfaire sur les questions que vous me proposez, et que je réservais pour les dernières comme les plus difficiles : je me préparais à y répondre, lorsque tout à coup Sisinnius est venu me dire qu'il était sur le point de partir. Je l'ai prié de différer son voyage; mais il m'a dit que le Nil n'ayant point débordé, la l'amine régnait dans toute l'Égypte, que plusieurs personnes étaient dans l'indigence et, que les monastères étaient réduits à une extrême misère. Ainsi j'ai cru que ce serait offenser Dieu que de le retenir plus longtemps.

Je vous envoie donc, tels quels, les matériaux que j'avais préparés, et je vous laisse le soin de leur donner par votre éloquence la forme et les ornements qui leur manquent. Vous avez toute la sagesse et toute l'érudition nécessaires pour cela, puisque vous avez renoncé à l'éloquence du barreau pour embrasser celle de Jésus-Christ. Ainsi je ne serai pas comme ce philosophe dont parle la fable, qui eut tant de peine à persuader un homme rustique et grossier : vous comprendrez aisément tout ce que j'ai à vous dire, et vous le préviendrez même, comme celui dont un auteur profane a dit : « A peine avais-je ouvert la bouche qu'il en savait autant que moi. » Puis donc que le temps ne me permet pas de vous expliquer moi-même cette difficulté, je vous envoie ce qu'en ont dit ceux qui nous ont laissé des commentaires sur l'Ecriture sainte. J'en ai traduit la plus grande partie mot à mot, tant pour m'épargner la peine d'examiner à fond cette. question que pour vous faire connaître quel est le sentiment des anciens, et vous laisser la liberté d'en juger vous-mêmes, non point selon mes vues, mais selon vos propres lumières.

2 Vous me demander comment on doit entendre ce passage de l'épître de saint Paul aux Corinthiens (1) : « Nous dormirons tous, mais nous ne serons pas tous changés; » et s'il s'en faut tenir à cette leçon, ou à celle que portent quelques exemplaires : « Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés ; » car ces deux différentes levons se trouvent dans les exemplaires grecs. Théodore d'Héraclée, appelé autrefois Perinthe, explique ainsi ce passage dans ses commentaires sur les épîtres de saint Paul. « Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. » « En effet, Enoch et Élie, affranchis des lois de la mort, n'ont quitté la terre que pour être élevés au ciel avec leurs corps. Ainsi les saints qui seront encore en vie à la fin des siècles et au jour du jugement ne mourront point ; mais exempts des dures lois de la mort, ils seront emportés dans les nuées avec les autres saints qui ressusciteront, pour aller au-devant du Seigneur au milieu de l'air, et pour vivre éternellement avec lui. C'est pour cela que l'Apôtre dit : « Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés; » car ceux qui seront ressuscités et emportés tout vivants dans les nuées deviendront incorruptibles, et passeront de la condition des mortels à une glorieuse immortalité, je ne dis point en peu de temps, mais en un instant, en un moment,en un clin d'oeil,au son de la dernière trompette. » Cette résurrection se fera si promptement, que ceux qui seront en vie lorsque la consommation de toutes choses arrivera ne pourront prévenir les morts qui sortiront de leurs tombeaux. C'est ce que saint Paul explique très clairement lorsqu'il dit : 122 « Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront en un état incorruptible, et alors nous serons changés ; car il faut que ce corps corruptible soit revêtu d'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l’immortalité,» afin qu'il puisse être ou livré à des supplices éternels, ou couronné dans le ciel d'une gloire immortelle. »

3 Diodore, évêque de Tarse, laissant le passage que nous examinons, explique en peu de mots celui-ci : « Et les morts ressusciteront en un état incorruptible, et alors nous serons changés. » « Si les morts, » dit-il, « doivent ressusciter en un état incorruptible, et par conséquent passer à une condition plus heureuse, qu'était-il besoin de dire : « Et alors nous serons changés? » Saint Paul a-t-il voulu nous donner à entendre par là que cet état d'incorruptibilité sera commun à tous les hommes, et qu'il n'y aura que les justes qui seront changés, non-seulement par l'incorruptibilité et l'immortalité dont ils seront revêtus, mais encore par la gloire dont le Seigneur doit les couronner? »

4 Apollinaire est de même sentiment que Théodore, quoiqu'il s'explique en des termes différents; car il prétend (lue quelques -uns ne mourront point, mais que leurs corps étant changés et revêtus de gloire, ils passeront tout d'un coup de cette vie à l'autre pour demeurer éternellement avec Jésus-Christ. C'est l'heureuse situation où nous croyons qu'Enoch et Élie sont aujourd'hui.

5 Didyme prend une route toute différente et suit le sentiment d'Origène; car il explique ainsi ces paroles de l'Apôtre: « Voici un mystère que je m'en vais vous dire: Nous dormirons tous, mais nous ne serons pas tous changés. » « Si la question de la résurrection des morts, »dit cet auteur,« était sans difficulté et n'avait pas besoin d'explication, l'apôtre saint Paul. après en avoir parlé fort au long, n'aurait pas a jouté: « Voici un mystère que je m'en vais vous dire : nous dormirons, »c'est-à-dire nous mourrons« tous, mais nous ne serons pas tous changés, » il n'y aura que les saints qui auront part à cet heureux changement. Je sais qu'il y a quelques exemplaires qui portent : « Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés; » mais il faut examiner si ces paroles due nous lisons ensuite : « Les morts ressusciteront en un état incorruptible, et alors nous serons changés, » peuvent s'accorder avec celles-ci qui précèdent : « Et nous serons tous changés ; » car si tous seront changés, et si tous les hommes doivent avoir part à ce changement, il était inutile de dire que nous serons changés. Il faut donc lire : « Nous dormirons tous, mais nous ne serons pas tous changés. » En effet si tous meurent en Adam, et si ce sommeil dont parle l'Apôtre est une véritable mort, il faut conclure que nous dormirons, c'est-à-dire que nous mourrons tous. « Dormir, » selon la manière de parler de l'Écriture sainte, c'est être mort dans l'espérance de ressusciter un jour; car ceux qui dorment ne manquent point de se réveiller, à moins qu'une mort subite ne vienne les surprendre et les enlever d'entre les bras du sommeil. Lorsque tous les hommes auront subi les lois de la nature et de la mort, alors les justes seuls passeront à un état plus heureux et selon l'âme et selon le corps; de manière que tous les hommes ressusciteront en un état d'incorruptibilité, et qu'il n'y aura que les saints qui seront changés et revêtus d'une gloire immortelle. »

Quant à ce qui suit: «En un moment (ce que le texte grec exprime par le mot atome), en un coup d'oeil, » ou, «en un clin d'oeil » (car ces deux différentes leçons se trouvent dans les exemplaires grecs), voici comme Didyme l'explique: « Les hommes étant tous ressuscités en un même instant, ils seront emportés clans les nuées pour aller au-devant du Seigneur; ce qui néanmoins ne doit s'entendre que de ceux qui seront morts; car lorsque l'Apôtre dit que tous les hommes ressusciteront en un instant, en un clin d'oeil, en un moment, il détruit l'opinion chimérique de ceux qui prétendent qu'il y aura deux résurrections, et que les uns ressusciteront les premiers et les autres les derniers. Le mot atome, qu'on lit dans les exemplaires grecs, marque un temps indivisible, un moment que l'on ne peut partager. Tels sont les atomes dont Epicure prétend que le monde est composé. Et ce « coup d'oeil, » ou ce « clin d'oeil » dont parle l'Apôtre et que les Grecs expriment par le mot ropé, marque un mouvement si prompt et si subit qu'à peine peut-on l'apercevoir; mais parce que la plupart des exemplaires grecs portent ripé au lieu de ropé, on doit dire selon cette leçon que, comme un tourbillon de vent enlève de terre et emporte 123 avec rapidité au milieu de l'air une plume, une paille, une feuille d'arbre, de même les morts sortiront en un clin d'oeil de leurs tombeaux, et se présenteront devant le tribunal de celui qui doit les juger.

« Saint Paul ajoute : « Au son de la dernière trompette; car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront en un état incorruptible, et alors nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu d'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. » Ce bruit de la trompette nous marque deux choses : ou le son terrible de la voix qui doit appeler les morts, selon ce que dit un prophète : « Faites retentir votre voix comme une trompette », ou l'évidence de la résurrection, selon ce que nous lisons dans l'Evangile : « Lorsque vous donnez l'aumône, ne faites point sonner la trompette devant vous, » c'est-à-dire Faites votre aumône en secret, de peur qu'on ne croie que vous faites servir à votre gloire et à votre réputation la misère et l’indigence du pauvre.

« Mais on demande pourquoi saint Paul dit que les morts ressusciteront « au son de la dernière trompette ; » car puisqu'il l'appelle « la dernière, » il suppose qu'il y en a déjà eu d'autres dont on a entendu le son. Saint Jean nous représente dans son Apocalypse sept anges avec des trompettes, et nous marque en même temps ce que faisait chacun d'eux, c'est-à-dire le premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, en sonnant de la trompette. Mais lorsque le dernier, c'est-à-dire le septième, en sonnera, alors les morts ressusciteront avec des corps incorruptibles, qui auparavant avaient été sujets à la corruption. C'est pour cela que saint Paul, expliquant ce qui doit arriver après le son de la dernière trompette, dit: « Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront en un état incorruptible, et alors nous serons changés. » Quand il dit : « nous serons changés, » il fait assez connaître qu'il n'aura pas le même sort que les morts. Pour bien comprendre ceci il faut, savoir que, selon quelques-uns, cet état incorruptible dans lequel les morts ressusciteront regarde les corps, et que ce changement dont parle l'Apôtre regarde les âmes, qui seront changées par un nouvel accroissement de gloire lorsqu'elles seront parvenues à l'état d'un homme parfait, à la mesure de l'âge et de la plénitude selon laquelle Jésus-Christ doit être formé en nous. D'autres au contraire prétendent que par les «morts » on doit entendre : les pécheurs, qui ressusciteront en un état incorruptible pour être livrés à des supplices éternels, et que par ceux qui «seront changés », on doit entendre les saints qui vont de vertus en vertus, et qui s'élèvent comme par degrés au comble de la gloire. Ainsi ce qu'ajoute l'apôtre saint Paul : « Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, » est une suite de ce qu'il avait dit auparavant : « Les morts ressusciteront en un état incorruptible; » de même que ces paroles «Et il faut que ce corps mortel soit revêtu d'immortalité, » ont rapport à celle-ci qui précèdent: « Et alors nous serons changés. » En effet il y aune grande différence entre « immortalité » et « incorruptibilité », de même qu'entre « mortel » et corruptible. » Tout ce qui est mortel est corruptible, mais tout ce qui est corruptible n'est pas mortel ; tous les corps inanimés sont sujets à la corruption: cependant ils ne sont pas sujets à la mort, parce qu'ils sont privés de la vie qui n'appartient qu'aux êtres animés. C'est pour cela que l'apôtre saint Paul, parlant de la résurrection future, a joint l'incorruptibilité à la corruption et l'immortalité à la mortalité. »

6 Acace, qui après Eusèbe de Pamphile fut fait évêque de Césarée, appelée auparavant la tour de Strabon, s'étant proposé cette difficulté dans le quatrième livre de son Recueil des différentes questions, la traite fort au long selon les deux différentes leçons que portent les exemplaires grecs. Après le commencement, que je passe, voici ce qu'il ajoute : « Expliquons d'abord ce passage de la manière qu'il se trouve dans la plupart des exemplaires. «Voici, » dit saint Paul, « un mystère que je m'en vais vous dire: nous dormirons tous, mais nous ne serons pas tous changés. » Cet apôtre, ayant dessein de traiter à fond de la résurrection, l'appelle « un mystère » afin de rendre ses auditeurs attentifs. Par ce sommeil dont il parle on doit entendre: la mort, qui est commune à tous les hommes. C'est pour cela qu'il dit : « Nous dormirons, » c'est-à-dire: nous mourrons tous ; de même qu'il avait dit auparavant : « Comme tous meurent en Adam, tous aussi revivront en Jésus-Christ. » Puis donc que tous les hommes doivent mourir, «voici un mystère que je m'en vais vous dire : » 124 c’est que « nous mourrons tous, mais nous ne serons pas tous changés; car la trompette sonnera ( c'est le septième ange dont parle l'Apocalypse qui en doit sonner) et les morts ressusciteront en un état incorruptible. « Que si les morts ressuscitent dans un état incorruptible, comment peut-on dire qu'à ne seront point changés, puisque cet état d'incorruptibilité est un changement ? C'est que par ce changement qui doit arriver à saint Paul et aux saints on doit entendre : la gloire dont ils seront revêtus; mais tous les hommes en général ressusciteront dans un état incorruptible, parce qu'en cet état les pécheurs seront d'autant plus malheureux que leur incorruptibilité rendra leurs peines éternelles, et qu'ils ne pourront les voir finir par la destruction d'un corps mortel et corruptible.

« L'apôtre saint Paul dans cette épître nous fait voir, sous des symboles mystérieux, que les morts ressuscités seront d'une condition différente, non point quant au corps mais quant à la gloire, parce que les uns ressusciteront pour être condamnés à des supplices éternels, et les autres pour être couronnés d'une gloire immortelle. » « Autre est la chair des oiseaux, » dit cet apôtre, « autre celle des poissons, autre celle des bêtes. Il en arrivera de même, » ajoute-t-il, « dans la résurrection des morts. » Aussi le sentiment le plus commun de l'Eglise est que tous les hommes mourront, mais que tous ne seront pas changés ni revêtus de gloire, selon de que dit le prophète Daniel : « Toute cette multitude de ceux qui dorment dans la poussière de la terre ressusciteront, les uns pour être couronnés d'une gloire immortelle, et les autres pour être couverts d'une éternelle confusion, » Car ceux qui ressusciteront pour être couverts d'une honte et d'une confusion éternelle ne ressusciteront pas pour être couronnés de cette gloire immortelle qui sera le partage de saint Paul et des autres saints. Nous croyons donc que ceux-là seulement seront changés qui ressusciteront pour la gloire, et que les morts, c'est-à-dire : les pécheurs et les infidèles, ne changeront point, mais ressusciteront en un état incorruptible pour être condamnés à des supplices éternels. »

7 « Expliquons maintenant ce passage selon l'autre leçon qui se trouve dans plusieurs exemplaires. «Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. » Quelques auteurs concluent de là que plusieurs personnes seront encore en vie à la fin du monde, et que si tous les hommes « ne dorment point, » tous aussi ne mourront pas; d'où ils tirent cette conséquence, que si tous ne meurent point, tous aussi ne ressusciteront pas. C'est ce qu'ils prétendent prouver par ces Paroles de l'apôtre saint Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens : « Nous qui vivons et qui sommes réservés pour l'avènement du Seigneur, nous ne préviendrons point ceux qui sont déjà dans le sommeil de la mort; car aussitôt que le signal aura été donné par la voix de l'archange et par le son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui seront morts en Jésus-Christ ressusciteront les premiers ; puis nous autres qui sommes vivants, et qui serons demeurés jusqu'alors, nous serons emportés avec eux dans les nuées pour aller au-devant du Seigneur au milieu de l'air; et ainsi nous vivrons pour jamais avec le Seigneur. » Ces écrivains prétendent prouver par là que saint Paul et ceux qui écrivaient cette épître avec lui étaient persuadés qu'ils ne mourraient point, mais que la fin du monde les trouverait encore en vie. Si cela était vrai, saint Paul se serait trompé par une erreur bien grossière en se flattant de vivre jusqu'à la consommation des siècles ; espérance chimérique et dont l’expérience fait assez voir l'illusion.

« Cependant les fidèles de Thessalonique, qui ignoraient le mystère de la résurrection, donnaient dans ces sortes de visions; et incertains qu'ils étaient de leur destinée et pleins de ces chimères, ils disaient : « Puisque saint Paul doit vivre jusqu'à la fin du monde, il faut que le jour du jugement soit proche. » C'est pourquoi cet apôtre, dans la seconde lettre qu'il leur écrivit, tâche de les faire revenir de leurs préjugés. « Nous vous conjurons, mes frères, » leur dit-il, par l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre réunion avec lui, de ne vous laisser pas légèrement ébranler dans votre premier sentiment, et de ne vous pas troubler en croyant, sur la foi de quelque prophétie ou sur quelque discours ou quelque lettre que l'on supposerait venir de nous, que le jour du Seigneur soit près d'arriver. Que personne ne vous séduise en quelque manière que ce soit, car il ne viendra point que la révolte et l'apostasie ne 125 soient arrivées auparavant, et qu'on n'ait vu paraître cet homme de péché qui doit périr misérablement ; cet ennemi de Dieu qui s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, voulant lui-même passer pour Dieu. Ne vous souvient-il pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore avec vous? » Saint Paul ne leur parle de la sorte que pour les détromper, et pour les empêcher d'expliquer dans un mauvais sens et contre son intention ces paroles de la première épître qu'il leur avait écrite : « Nous qui vivons, et qui sommes réservés pour l'avènement du Seigneur, nous ne préviendrons point ceux qui sont déjà dans le sommeil de la mort; » car il n'y a pas d'apparence que cet apôtre se flattât de vivre éternellement dans un corps mortel, d'être affranchi des lois de la mort, et de passer tout à coup et sans mourir de cette vie au royaume du ciel, lui qui dans son épître à Timothée avait dit : « Car pour moi je suis sur le point d'être sacrifié, et le temps de ma mort s'approche; » ce qu'il répète dans son épître aux Romains: « Qui me délivrera, » dit-il, « de ce corps de mort? »et aux Corinthiens : « Pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur . et hors de notre patrie : or nous aimons mieux sortir de la maison de ce corps, pour aller habiter avec le Seigneur. » Cet apôtre ne pouvait parler de la sorte sans être persuadé qu'il devait mourir un jour. Il vaut donc mieux expliquer ce passage dans un sens spirituel, et entendre par ce sommeil dont parle saint Paul, non pas la mort naturelle qui sépare l'âme d'avec le corps, mais les péchés que l'on commet après avoir reçu la foi de Jésus-Christ, et ce sommeil fatal où l'on se plonge après le baptême, selon ce que dit le même apôtre dans son épître aux fidèles de Corinthe : «C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et de languissants, et que plusieurs dorment du sommeil de la mort; » et dans un autre endroit: « Ceux qui sont morts en Jésus-Christ ont donc péri sans ressource? » car quoiqu'ils soient morts, cependant ils ne périront point éternellement, parce qu'ils ne sont point coupables de péchés mortels mais seulement de quelques fautes légères. C'est ce qui faisait dire à un autre saint: « Eclairez mes yeux, Seigneur, afin que je ne m'endorme jamais dans la mort; » car il y a un sommeil où nous plonge le péché et qui conduit à la mort, et un assoupissement causé aussi parle péché mais qui n'a rien de funeste et de mortel. Ceux donc qui vivent de celui qui dit : « Je suis la vie » (car « notre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ,) et qui, toujours étroitement unis à lui, ne commettront aucun péché qui leur donne la mort, ceux-là seront du nombre des vivants, dont le Sauveur dit dans l'Evangile de saint Jean: « Celui qui croit en moi ne mourra point ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. » C'est à l'exemple de ce divin Sauveur, et en suivant ses maximes, que saint Paul dit à ses disciples : « Nous ne dormirons pas tous; » car celui qui s'appliquera avec tout le soin possible à la garde de son; coeur et qui, toujours attentif aux commandements de Jésus-Christ, se souviendra de ce qu'il dit à ses apôtres : Veillez, parce que vous ne savez pas à quelle heure le voleur doit venir ; » et de cette maxime du sage: « Ne laissez point aller vos yeux au sommeil et que vos paupières ne s'assoupissent point, afin que vous puissiez vous échapper du piège comme la chèvre et vous sauver des filets comme l'oiseau; » celui, dis-je, qui vivra de la sorte, ne dormira point du sommeil de la mort.

« Comme il y en a donc qui ne dorment point, qui veillent sans cesse, et qui sont toujours vivants en Jésus-Christ, il s'ensuit que « tous ne dormiront point, » et qu'au contraire « tous seront changés; » non pas pour être couronnés de gloire, ce qui n'appartient qu'aux saints, mais pour passer de la corruption à un état incorruptible, dans lequel les uns jouiront d'un bonheur qui ne finira jamais et les autres seront condamnés à des peines éternelles. Que s'il se trouve quelqu'un qui par sa négligence à remplir ses devoirs tombe dans la langueur et dans l'assoupissement, on peut lui appliquer ce que dit le prophète : « Celui qui dort ne pourra-t-il donc pas ressusciter? » mais s'il ne dort point, et si par une attention continuelle sur lui-même il est toujours vivant en Jésus-Christ, alors il passera de cette vie à une plus heureuse, et sera emporté dans les nuées pour vivre toujours avec le Seigneur. Tel était Lazare dont le Sauveur dit: « Notre ami Lazare dort; » et c'est de ce sommeil qu'il voulait parler lorsqu'il disait à Marthe: « Celui qui croit 126 en moi, quand il serait mort, vivra; et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. » En effet si celui qui met toute son espérance en Jésus-Christ vient à tomber par faiblesse et à mourir dans le péché, il ne laissera pas de vivre, et sa foi sera pour lui la source et le principe d'une vie éternelle. Mais pour ce qui est de cette mort qui est commune à tous les hommes, les fidèles et les Infidèles y seront également sujets, et tous ressusciteront, les uns pour être couverts d'une confusion éternelle, et les autres _ pour être couronnés d'une gloire immortelle qu'ils auront méritée par leur foi. Ainsi Ion peut dire que celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra point, et qu'il vivra éternellement quand bien même il serait mort, mais de cette mort corporelle dont personne n'a été exempt, si l'on en excepte Enoch et Elie.

Ceux-là donc « ne dormiront point,» c'est-à-dire: ne mourront point, qui par la grandeur et la vivacité de leur foi vivent toujours en Jésus Christ; mais ils imiteront la vie des apôtres, qui ire se sont jamais endormis du sommeil de la, mort, parce qu’ils ne se sont jamais écartés des voies de la justice, et qu'ils se sont uniquement attachés par la foi à celui qui est la résurrection et la vie. « L'âme qui aura péché, » dit un prophète, « mourra elle-même. » Comme donc l'âme qui pèche est morte dans le corps même qu'elle anime, et que, selon l’Ecclésiaste, elle meurt au rament même qu'elle pèche, de même une âme qui aura été fidèle à observer les commandements de Jésus-Christ, vivra éternellement, quoique séparée par la mort du corps qu'elle animait. Or il faut savoir que des deux différentes levons que nous avons expliquées, la meilleure et la plus conforme au sens de saint Paul est celle-ci : « Nous dormirons tous, mais nous ne serons pas tous changés, » parce que cet apôtre ajoute immédiatement après. «Les morts ressusciteront en un état incorruptible, et alors nous serons changés; » car si, selon l’autre leçon, «tous doivent être changés» comment saint Paul a-t-il pu dire dans la suite, pour marquer le privilège particulier des apôtres : « Nous serons tous changés? » Quand il dit « nous, » c'est des saints et des justes qu'il veut parler. »

8 Vous me demandez encore comment on doit entendre ces paroles de la première épître de saint Paul aux fidèles de Thessalonique : « Aussi nous vous déclarons, comme l'ayant appris du Seigneur, que nous qui vivons et qui sommes réservés pour son avènement, nous ne préviendrons point ceux qui sont déjà dans le sommeil de la mort; car aussitôt que le signal aura été donné par la voix de l'archange et par le son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui seront morts en Jésus-Christ ressusciteront les premiers; puis nous autres, qui sommes vivants et qui serons restés jusqu'alors, nous serons emportés avec eux dans les nuées pour aller au-devant du Seigneur au milieu de l'air, et ainsi nous vivrons pour jamais avec le Seigneur. » Quoique Acace ait expliqué ce passage assez au long, comme nous l'avons vu ci-dessus, je vais néanmoins vous rapporter ce que pensent les autres, je veux dire Théodore, Apollinaire et Diodore, qui sont sur cela d'un même sentiment. Voici comment Diodore s'en explique. « Lorsque saint Paul dit: « Nous qui vivons et qui sommes réservés pour l'avènement du Seigneur, » il ne prétend pas que le jour de la résurrection le trouvera en vie, lui et les autres; mais il dit « nous, » c'est-à-dire : les justes, du nombre desquels je suis; car ce sont eux et non pas les pécheurs qui seront emportés dans les nuées. Or par ceux qui sont en vie on ne doit pas entendre dans un sens spirituel : les saints qui ne sont pas morts par le péché, mais tous ceux que Jésus-Christ à son avènement trouvera en vie. Quant à ce qui suit: «Nous ne préviendrons point ceux qui sont déjà dans le sommeil de la mort, » cela doit s'entendre des morts et non pas des pécheurs, car ceux-ci ne seront point emportés avec les justes pour aller au-devant de Jésus-Christ. Mais à quoi m'arrête-je, et pourquoi chercher du mystère dans ces paroles de saint Paul: « Nous qui sommes réservés pour l'avènement du Seigneur, » puisque Jésus-Christ lui-même s'en explique dans l'Évangile lorsqu'il dit : « Comme du temps de Noé les hommes épousaient des femmes et les femmes st mariaient, et que le déluge survenant tout à coup les fit tous périr, ainsi arrivera-t-il à l'avènement du Fils de l’homme ; » ce qui fait voir que plusieurs seront encore en vie à la fin de manade. L'Apôtre ajoute : « Aussitôt que le signal aura été donné par la voie de l'archange, ceux qui sont morts ressusciteront les premiers. » 127 Cela s'accorde encore avec ce que Jésus-Christ dit dans l’Evangile : « L'Époux vint sur le minuit. » Or en venant de la sorte il en trouvera plusieurs en vie, puisque « de deux personnes qui seront dans le même lit, l'un sera pris et l'autre laissé, et que de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée; « d'où l'on doit conclure que la fin du monde arrivera sur le minuit et lorsque les hommes y penseront le moins. »

9 Origène, dans ses commentaires sur la première épître de saint Paul aux Thessalonieiens, après avoir traité plusieurs questions avec beaucoup de solidité et d'éloquence, s'explique en ces termes sur celles-ci dans le troisième livre, d'où il paraît qu'Acace a pris bien des choses. « Comment doit-on entendre ce que saint Paul, Sylvain et Timothée écrivent aux fidèles de Thessalonique? « Nous vous déclarons, comme l'ayant appris tau Seigneur, que nous qui vivons et qui sommes réservés pour son avènement, nous ne préviendrons point ceux qui sont déjà dans le sommeil de la mort. » Qui sont ceux qui parlent de la sorte et qui se flattent d'être encore en vie à ce dernier jour ? C'est saint Paul, «cet apôtre qui n'a point été envoyé de la part des hommes, ni élevé à l'apostolat par les hommes; » c'est Timothée, » son très-cher disciple dans la foi; » c'est Sylvain, qui leur est étroitement uni par les liens que forment l'amitié et la vertu. Tous ceux qui, comme saint Paul, sont remplis de la science des saints et mènent une vie pure et innocente, peuvent dire aussi bien que lui: « Nous qui vivons, » c'est-à-dire : nous dont à la vérité le corps est mort par le péché, mais dont l'esprit est vivant par la justice; nous qui avons fait mourir les membres de l'homme terrestre qui est en nous, en ce que la chair n'a plus de désirs contraires à ceux de l'esprit. Car si la chair forme encore des désirs elle est vivante, et les membres de l’homme terrestre qui est en nous ne sont pas encore morts; mais quand on a eu soin de les faire mourir ils n'ont plus de désirs contraires à ceux de l'esprit, et la cupidité s'éteint en eux avec la vie. Comme donc ceux à qui ont passé de la vie présente à une vie plus heureuse vivent d'une manière plus parfaite, dégagés qu'ils sont des liens du corps et affranchis du joug de cupidité, de même ceux qui portent toujours en leurs corps la mort de Jésus ne vivent point selon la chair mais selon. l'esprit, parce qu'ils vivent en celui qui est la vie et que Jésus-Christ vit en eux, lui qui est la. vertu et la sagesse de Dieu, et dont il est écrit : « La parole de Dieu est vivante et efficace. » En effet ceux-là sont véritablement vivants qui; délivrés de toutes les faiblesses humaines, ont pour principe de leur vie et de leurs actions la justice et la vertu de Dieu et cette sagesse qui est cachée en Dieu; car Jésus-Christ nous a été donné par Dieu pour être non-seulement notre justice, mais. notre sagesse et tout ce qui s'appelle vertu.

« Si les auteurs de cette épître ne se distinguaient que dans ce seul endroit de ceux qui dorment et qui sont morts en Jésus-Christ, il serait inutile de s'y arrêter et de faire fond sur un seul passage ; mais saint Paul, écrivant aux Corinthiens, s’explique encore dans le même sens et dans le même esprit. « Nous ne dormirons pas tous, » dit cet apôtre,« mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette; car la trompette sonnera et les morts ressusciteront en un état incorruptible, et alors nous serons changés. » Comparez ce passage de l'épître aux Thessaloniciens : «Aussitôt que le signal aura été donné par le son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du. ciel,» avec celui de l'épître aux Corinthiens : « Car la trompette sonnera, etc. » Comparez aussi ces paroles de la même épître aux Thessaloniciens : « Et ceux qui seront morts en Jésus-Christ ressusciteront les premiers, » avec celles-ci de l'épître aux fidèles de Corinthe : « Et les morts ressusciteront en un état incorruptible. » Comparez enfin ce que saint Paul dit dans celle-ci : « Et alors nous serons changés, » avec ce qu'il ajoute dans celle-là : « Puis nous autres qui sommes vivants et qui serons restés jusqu’alors ; » et vous verrez qu'on peut expliquer ces passages de cette manière: Nous qui sommes vivants et qui serons réservés jusqu'alors, nous qui serons changés et qui ne sommes point du nombre de ceux qu'on appelle « morts,» mais qui sommes vivants; nous attendons non point dans la mort, mais. dans la vie, la présence et l'avènement du Seigneur, parce que nous sommes de la race d'Israël et de ce petit nombre d'élus dont le Seigneur a dit autrefois: « Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont point 128 fléchi le genou devant Baal. » Jésus-Christ, dans l’évangile selon saint Jean, nous décrit deux sortes de vivants et de morts. « Celui qui croit en moi,, dit-il, « quand il sera mort vivra; et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. » Si l'on prend le mot « vivants » dans le sens que nous avons déjà marqué, on doit croire aussi que ceux qui dorment et qui sont morts en Jésus-Christ sont ceux qui, voulant vivre selon ses maximes, sont néanmoins morts par le péché. Or si l'on appelle « vivants » ceux qui sont du petit nombre de ceux que Dieu a choisis selon sa grâce, on doit dire aussi que ceux qui n'ont pas la même foi et qui ne sont point de la noble race d'Israël « dorment, » c'est-à-dire: sont morts en Jésus-Christ.

10 « Quelques auteurs expliquent ainsi ce passage : On appelle « vivants » ceux qui ne sont jamais morts par le péché; mais, pour ceux qui ont péché et qui sont morts dans leur péché, s'ils viennent à expier par la pénitence les crimes de leur vie passée, on les appelle « morts» parce qu'ils ont péché, mais « morts en Jésus-Christ » parce qu’ils se sont convertis à Dieu de tout leur cœur. Mais pour ceux qui sont vivants, qui demeurent fermes dans la confession de la foi, qui n'ont point encore, reçu la récompense qu'on leur a promise, et qui estiment assez leur prochain pour croire qu'ils ne seront couronnés qu'avec les autres justes, ceux-là jouissent d’un bonheur qui consiste dans le témoignage de leur propre conscience, et dans l'avantage qu’ils ont de vivre et d’être réservés pour l’avènement du Sauveur. Mais, parce que Dieu est miséricordieux et qu'il veut sauver aussi ceux qui sont endormis et morts en Jésus-Christ, il ne permettra pas que ceux qui sont encore en vie les préviennent et soient emportés seuls dans les nuées; mais, selon la parabole de l'Evangile, il donnera une même récompense et à ceux qu'il a envoyés à sa vigne dès le matin et à ceux qui n'ont commencé à travailler qu'à la onzième heure. Et on ne doit pas s'imaginer qu'il y ait de l'injustice à récompenser également ceux qui n'ont pas également travaillé; car il y a une grande différence entre ceux qui ont été guéris des blessures qu'ils avaient reçues et ceux qui n'ont jamais été assujettis à l’erreur et à la mort, et dont il me semble que le prophète-roi a voulu parler lorsqu'il a dit :

« Qui est l'homme qui pourra vivre sans voir la mort et qui retirera son âme de la puissance de l'enfer. » Lorsque ce prophète dit: « Qui est l’homme qui pourra, » il ne veut pas dire, comme quelques-uns se l'imaginent, que personne ne pourra vivre sans voir la mort; mais c'est comme s'il disait : « Qui pensez-vous qui pourra vivre sans voir la mort? selon ce qu'il dit lui-même dans un autre endroit : « Seigneur, qui demeurera dans votre tabernacle?» et ce que dit un autre prophète: « Qui est assez sage pour comprendre ces merveilles? » et l’apôtre saint Paul: «Qui est-ce qui a connu les desseins de Dieu? » Il n'y aura donc qu'un petit nombre de fidèles qui seront réservés pour voir l’avènement du Seigneur dans son humanité, non point telle qu'elle paraissait aux yeux des hommes, dépouillée de toute sa grandeur, mais glorieuse, triomphante et revêtue de toute sa majesté.

« Examinons maintenant en quel sens l'Apôtre appelle » endormis et morts en Jésus-Christ. ceux que les vivants ne pourront prévenir. Celui-là s'endormira et languira dans un assoupissement criminel qui n'observera point cette maxime du sage: « Ne laissez point aller vos yeux au sommeil et que vos paupières ne s'assoupissent point, afin que vous puissiez vous échapper du piège comme la chèvre et vous sauver des filets, comme l'oiseau.» Il passera même de ce sommeil léthargique, à celui de la mort. Car comme celui qui est éveillé se remue et se donne du mouvement, celui au contraire qui dort est immobile et son assoupissement est une image de la mort. Or, que du sommeil l’on passe à la mort, saint Paul nous le fait voir dans son épître aux Corinthiens lorsqu'il dit : «Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et il est devenu les prémices de ceux qui dorment, parce que la mort est venue par un homme; », et un peu après: « Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette; car la trompette sonnera et les morts ressusciteront en un état incorruptible, et alors nous serons changés. » Puis donc que le sommeil est une véritable mort et que l'Apôtre nous dit : « Levez- vous, vous qui dormez; sortez d'entre les morts et Jésus-Christ vous éclairera,» nous devons, comme le prophète roi, jurer au Seigneur, et faire du fond du coeur ce vœu au Dieu de Jacob : « Je ne monterai 129 point sur le lit qui est préparé pour me coucher; je ne permettrai point à mes yeux de se fermer, ni à mes paupières de s'appesantir, jusqu'à ce que je trouve dans mon âme une place pour le Seigneur et un tabernacle pour le Dieu de Jacob, » où il puisse prendre son repos et demeurer éternellement.

« Saint Paul ajoute: «Aussitôt que le signal aura été donné, le Seigneur lui-même descendra du ciel, etc. » Il descendra et sera envoyé par son père, non point avec une puissance différente de la sienne, mais avec le caractère et l'autorité de juge; il descendra vers les hommes, lui qui est le Verbe, la vérité, la justice et la sagesse de Dieu; et quoique ceux vers qui il daignera descendre soient morts, cependant ils ne seront point étrangers à son égard, parce qu'ils seront ci morts en Jésus-Christ.» Quant à ceux qui existeront encore, ils auront un privilège tout particulier, celui d'être choisis dans la masse. Cependant et les uns et les autres seront « emportés » tout à la fois « dans les nuées, pour aller au-devant du Seigneur.» Ils n'attendront pas qu'il soit descendu sur la terre, mais ils iront au-devant de lui, afin de jouir au milieu de l'air de sa compagnie et de sa présence. Jusqu'à quel excès Jésus-Christ ne porte-t-il pas sa bonté et sa miséricorde envers les hommes! il ne s'est pas contenté de se revêtir d'une chair humaine pour les sauver, il va encore les chercher jusque dans leurs tombeaux pour les ressusciter. Aussi nous avait-il donné dans sa mort même des signes de vie par l'eau et le sang qui sortirent de son côté. Jugeons des merveilles de son second avènement par les mystères du premier. Saint Jean, son précurseur, comme nous le lisons dans l'Evangile, disait . ci Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, etc. » Et que criait-elle dans le désert cette voix? « Préparez les voies du Seigneur, rendez droits et unis ses sentiers. » Et quelle devait être la récompense de ceux qui auraient soin de préparer ses voies? « Toute vallée sera remplie ; toute montagne et toute colline sera abaissée; les chemins tortus deviendront droits et les raboteux unis, et tout homme verra le Sauveur envoyé de Dieu,» parce que « le Verbe a été fait chair et qu’il a habité parmi nous. » Mais au jour du jugement ce ne sera point la voix d'un prophète qu’on entendra dans le désert, ce sera la voix d'un archange qui préparera la voie du Seigneur lorsqu'il viendra, non point revêtu des faiblesses et des infirmités de la chair, mais environné de la gloire et de la majesté qu'il possède avec son père comme fils de Dieu. Dans le premier avènement tous les peuples allaient en foule dans le désert pour entendre le précurseur d’un Dieu fait homme, et pour voir ce « roseau agité du vent,» dont on a fait des chalumeaux et des flûtes pour ces enfants qui, selon l'Evangile, se disaient les uns aux autres : « Nous avons joué de la flûte devant vous, et vous n'avez point dansé; » mais dans le second, lorsque le Seigneur descendra du ciel, il sera précédé d'un archange qui sonnera de la trompette pour appeler tous les fidèles, ou au combat, ou aux fonctions du sacerdoce, d'après ce que nous lisons dans le livre des Nombres, que les prêtres sonnaient de la trompette tandis qu'on offrait des holocaustes et des hosties pacifiques. Que si la voix de l'ange et de l'archange qui sonneront de la trompette doit être si forte, combien plus éclatant sera le son de «la trompette de Dieu» qui préparera les voies, premièrement de ceux qui seront endormis et morts en Jésus-Christ, et ensuite de ceux qui seront restés en vie et qui attendront l'avènement du fils de Dieu! Peut-être n’aura-t-on besoin que d'une trompette ordinaire pour réveiller ceux qui seront endormis et morts en Jésus-Christ; mais quant à ceux qui seront en vie et réservés pour jouir de la présence du Seigneur, il faudra employer la voix terrible de l'archange et le son éclatant de la trompette de Dieu.

« Voyons maintenant comment on doit entendre ce qui suit: « Nous serons emportés avec eux dans les nuées. » Il me semble que saint Paul ne s'est servi du mot « emporter » que pour nous donner à entendre qu'il devait passer tout à coup à une vie plus heureuse, et, que son changement devait être si prompt et si subit qu'il n'aurait pas même le temps d'y faire réflexion. Il Se sert de la même expression dans un autre endroit en disant: Je connais un homme en Jésus-Christ qui fut ravi, il y a quatorze ans (si ce fut avec son corps ou sans son corps, je n'en sais rien; Dieu le sait), qui fuit ravi, dis-je, jusqu'au troisième ciel; et je sais que cet homme (si ce fut avec son corps ou sans son corps, je n'en sais rien; Dieu le sait), que cet homme, dis-je, fut ravi dans le Paradis, et  130 qu'il y entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de rappeler. » Les uns se sont avancés et perfectionnés peu à peu jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au comble de la perfection; les autres, comme nous le lisons dans l'Ecriture, ont été transportés au ciel; mais, pour saint Paul, ce vaisseau d'élection, il a été ravi jusqu'au troisième ciel, et c'est pour cela qu'il y a entendu des paroles ineffables.

« Il faut aussi examiner comment ceux qui seront emportés dans les nuées » iront au-devant du Seigneur. L'Ecriture sainte nous représente les prophètes comme des nuées. C'est à ce. nuées mystérieuses que Dieu a commandé de ne point pleuvoir sur Israël depuis que ce peuple a achevé de combler la mesure de ses pères, et desquelles il est écrit: « La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean-Baptiste. » Mais comme Dieu a donné à son Eglise quelques-uns pour être apôtres et quelques autres pour être prophètes, on doit entendre par ces nuées, non-seulement les prophètes, mais aussi les apôtres. Celui donc qui est emporté « pour aller au-devant de Jésus-Christ» monte sur les nuées mystérieuses de la loi et de l’Evangile, c'est-à-dire sur les prophètes et sur les apôtres; et, prenant les ailes de la colombe, il s'élève en haut, soutenu par la doctrine de ces grands hommes, et il va « à la rencontre du Seigneur, » non point sur la terre, mais « au milieu de l'air, » c'est-à-dire dans l'intelligence des saintes Ecritures. Or quand une fois il se sera élevé au-dessus de toutes les choses de la terre et qu'il aura rencontré le Seigneur, soit endormi et mort en Jésus-Christ, soit encore vivant et réservé pour jouir de sa présence, il vivra toujours avec le Seigneur et possédera éternellement celui qui est le Verbe, la vérité, la justice et la sagesse de Dieu. »

11 J'ai dicté ceci fort à la hâte pour vous faire voir quel est le sentiment des plus savants interprètes sur ce passage de l'Apôtre, selon les différentes leçons qu'on trouve dans les exemplaires. Je me suis contenté de vous marquer les raisons qu'ils apportent polir prouver leur opinion; car comme je ne tiens aucun rang dans le monde, et que je n'y suis guère connu que par les calomnies de mes envieux qui nuisent sans cesse à ma réputation, il s'en faut bien que mon autorité soit d'un aussi grand poids que celle de ces hommes illustres qui nous ont précédés. Au reste, c'est par la doctrine qu'ils enseignent qu'on doit juger leurs ouvrages, et non pas, comme faisaient les disciples de Pythagore, par l'estime dont nous nous sommes laissés prévenir en leur faveur. Que si quelqu'un de leurs partisans me demande pourquoi je lis les traités de ceux dont je n'approuve pas la doctrine, je lui répondrai avec l'apôtre saint Paul: « Eprouvez tout, et approuvez ce qui est bon; » et avec le Sauveur (2) «Soyez habiles banquiers, » afin de rejeter les pièces fausses qui ne porteront ni l'image du prince ni la marque de la monnaie publique, et de mettre en réserve dans le fond de votre coeur celles qui seront marquées du sceau de Jésus-Christ. En effet, si je veux apprendre la dialectique, ou la philosophie, ou l'Ecriture sainte, je ne dois pas consulter des gens simples et ignorants qui, parmi les autres grâces dont Dieu les a comblés, n'ont pas reçu le don de la science ( « car chacun abonde en son sens, et dans une grande maison il y a des vases de plusieurs sortes ») ; mais je dois consulter ceux qui ont étudié sous d'habiles maîtres, et qui méditent jour et nuit la loi du Seigneur. J'ai dit autrefois, et je le répète encore aujourd'hui, qu'Origène et Eusèbe de Césarée sont d'une érudition très profonde, mais qu'ils ont. erré dans les dogmes de la foi. C'est ce qu'on ne peut pas dire de Théodore, d'Acace et d'Apollinaire (3). Cependant ils nous ont tous laissé des monuments célèbres de leurs travaux dans les commentaires qu'ils ont faits sur l'Ecriture sainte. On va chercher l'or jusque dans les entrailles de la terre, l'on tire du fond des rivières un gravier brillant et précieux, et l'on estime plus le sable du Pactole que ses eaux. Pourquoi mes ennemis se déchaînent-ils contre moi avec tant de fureur ? pourquoi déchirent-ils si cruellement la réputation d'un homme qui ne leur dit mot? Entêtés qu'ils sont d'une vaine érudition dont ils se piquent, tout leur plaisir est de critiquer les ouvrages des autres, et de défendre l'erreur aux dépens même de leur foi.

131 Pour moi, le parti que j’ai pris est de lire les ouvrages des anciens, de juger de tout, de profiter de ce que j'y trouve de bon, et de ne m'écarter jamais de la foi de l’Eglise catholique.

12 Comme je me disposais à répondre aux autres difficultés que vous m'avez proposées, et à vous dire ce que j'en pense on ce que les autres en ont pensé, notre cher frère Sisinnius est venu me demander les lettres que j'avais à vous envoyer, et à ceux de voire province qui me font la grâce de m'aimer : je ne vous en dirai donc pas davantage, et je me réserve, si Dieu me donne des jours, à vous expliquer le reste dans un autre ouvrage, afin de faire peu à peu ce que vous souhaitez de moi, et de ne me pas charger d'un fardeau trop pesant pour mon âgé. Avant de finir je vous dirai que eu paroles de la version latine: « Nous ressusciterons tous, mais nous ne serons pas tous changés, » ne se trouvent point dans les exemplaires grecs, qui tous portent: « Nous dormirons tous, mais nous ne serons pas tous changés ; » ou bien: « Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. » Je viens de vous dire dans quel sens on doit expliquer ces deux différentes leçons.

(1) C'est-à-dire « Nous mourrons tous.» La vulgate porte «Nous ressusciterons tous. »

(2) Ce passage, que les pères grecs citent fort souvent, ne se trouve plus aujourd'hui dans aucun de nos exemplaires ni grecs ni latins.

(3) saint Jérôme ne veut pas dire par là que ces trois écrivains n'ont point erré, mais il prétend qu'ils n'étaient pas si savants qu'Origène et Eusèbe de Césarée.