Ermold le Noir

GUILLAUME, ABBÉ DE SAINT-THIERRI.

 

VIE DE SAINT BERNARD

LIVRE I (partie I - patrie II)

Oeuvre mise en page par Patrick Hoffman

Le texte latin provient de Migne

Livre II (Arnauld, abbé de Bonneval)

 

 

 

 

 

 

COLLECTION

DES MÉMOIRES

RELATIFS

A L'HISTOIRE DE FRANCE,

depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle

AVEC UNE INTRODUCTION DES SUPPLÉMENS, DES NOTICES ET DES NOTES;

Par M. GUIZOT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE MODERNE A L’ACADÉMIE DE PARIS.

 

 

A PARIS,

CHEZ J.-L.-J. BRIÈRE, LIBRAIRE,

RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, N°. 68.

 

1824.


 

 

133 VIE DE SAINT-BERNARD, ABBÉ DE CLAIRVAUX.

 

 

 

 

précédent

CAPUT VI. De magna ejus in angustiis erga Deum fiducia: deque zelo perfectionis, et conversione sororis.  

27. Cum vero ante instantem hiemem Gerardus frater ejus, cellarius ( sic ) domus, apud eum durius quereretur ad necessaria domus et fratrum multa deesse, nec habere se unde ea coemeret, et urgente necessitate jam nullam verborum reciperet consolationem, res autem in promptu non esset quae daretur; Vir Dei, quantum interim ad praesentes angustias sufficere posset, inquisivit. Ille vero undecim libras respondit. Tunc dimittens eum, ad orationem confugit. Post paululum vero rediens Gerardus, mulierem quamdam de Castellione foris esse, et velle ei loqui nuntiavit. Ad quam cum egrederetur, procidens ad pedes ejus eadem mulier, duodecim librarum benedictionem ei obtulit, orationum suffragia implorans viro suo periculose aegrotanti. Quam breviter allocutus dimisit a se: « Vade, » inquiens, « sanum invenies virum tuum. » Illa vero abiens in domum suam, sicut audierat, sic invenit. Abbas vero consolans pusillanimitatem cellarii sui, ad sustinendum Dominum de caetero reddidit fortiorem. Nec tantum semel hoc ei contigisse certum est, sed saepe, cum hujusmodi necessitas instaret, repente, unde non sperabatur, auxilium ei a Domino adfuisse. Propter quod viri prudentes 1074 intelligentes manum Domini esse cum eo, teneritudinem mentis ejus a deliciis paradisi nuper egressi, rerum exteriorum sollicitudine gravare cavebant, eas ipsi intra semetipsos, ut poterant, digerentes, et tantummodo de interioribus conscientiis suis, et causa animarum suarum eum consulentes.

28. In quo tamen pene hoc eis contigit, quod filiis Israel legimus olim de Moyse contigisse, cum diu conversatus cum Domino in monte Sina, et de caligine nubis egrederetur et descenderet ad populum, ex colloquio Domini facies ejus cornuta appareret et terribilis, adeo ut fugeret populus ab eo (Exod. XXXIV, 29-35). Egressus enim Vir sanctus a facie Domini, qua in solitudine Cistercii, et sublimioris altitudine contemplationis in silentio aliquandiu fruitus erat, quasi de coelo afferens inter homines miraculum quoddam conquisitae sibi apud Deum plus quam humanae puritatis, homines quos regere, et inter quos conversari veniebat, pene omnes a se absterruit. Si quando namque de spiritualibus et aedificatione animarum sermonem ad eos habebat, loquebatur hominibus lingua Angelorum, et vix intelligebatur. Maxime autem in his quae ad mores hominum pertinebant, ex abundantia cordis sui tam sublimia eis proponebat, tam perfecta exigebat ab eis, ut durus videretur sermo; in tantum non capiebant quae dicebantur. Rursum, cum singillatim eos audiret confitentes sibi, et semetipsos accusantes super diversis illusionibus cogitationum communium humanarum, quas nullus in carne vivens homo penitus vitare potest; hoc potissimum fuit, in quo luci illi ad tenebras illas conventio esse non potuit: scilicet quod homines inveniebat, quos in hac parte Angelos aestimabat. Angelicam enim magna ex parte degustans puritatem, et ex conscientia jam olim acceptae a Deo gratiae singularis, simpliciter praejudicans universae conditioni humanae fragilitatis in tentationes seu inquinationes cogitationum harum nullum Religiosum posse incidere; vel si incideret, vere religiosum non esse aestimabat.

29. Sed viri vere religiosi, et pie prudentes, et in praedicatione sermonum ejus venerabantur etiam quae non capiebant, et in confessionibus suis, licet ad novum stuperent auditum, eo quod seminarium quoddam desperationis praeferre videretur infirmis: tamen juxta sententiam sancti Job, nefas putabant contradicere sermonibus Sancti (Job. VI, 10), non excusantes, sed accusantes infirmitatem suam in conspectu Hominis Dei, in quo nemo vivens justificari potest in conspectu Dei. Unde factum est ut fieret magistra magistri pia humilitas discipulorum. Cum enim ad nutum arguentis humiliarentur qui arguebantur, coepit etiam spirituali magistro adversus fratres humiles et subjectos zelus suus esse suspectus, in tantum ut ipse jam potius accusaret ignorantiam suam, et defleret necessitatem, quod silere non liceret, cum nesciret loqui: quod non tam alta ad homines, quam indigna hominibus loquendo laederet conscientias auditorum: quod tam scrupulose perfectionem a fratribus simplicibus exigebat, in quo se nondum inveniret ipse perfectum. Cogitabat namque eos multo meliora et viciniora saluti suae in silentio suo meditari, quam ab ipso audirent: devotius et efficacius salutem suam operari, quam ex ejus exemplo acciperent: ex praedicatione vero ejus scandalizari potius quam aliquid concipere aedificationis. Cumque super hoc vehementius turbaretur et contristaretur, et diversae cogitationes ascenderent in cor ejus, post multos cogitationum flexus et cruciatus cordis, decrevit ab exterioribus omnibus ad interiora sua recolligere se, ibique in solitudine cordis et secreto silentii continere, et praestolari Dominum, donec quocunque modo misericordiae suae super hoc ei suam revelaret voluntatem. Nec tardavit misericordia Dei auxilium in tempore opportuno. Paucis siquidem evolutis diebus, vidit in visu noctis puerum charitate quadam divina astantem sibi, et magna auctoritate praecipientem fiducialiter loqui quidquid ei suggereretur in apertione oris sui; quoniam non ipse esset qui loqueretur, sed Spiritus qui loqueretur in eo. Et extunc manifestius in 1075 eo et per eum loquens Spiritus sanctus, et sermonem ei potentiorem et sensum in Scripturis abundantius suggerens in apertione oris ejus, apud auditores quoque ei gratiam addidit et auctoritatem, et intellectum super egenum et pauperem, peccatorem poenitentem, et veniam postulantem.

30. Cumque jam aliquatenus didicisset inter homines conversari, et humana agere et tolerare, jamque inter fratres suos et cum eis inciperet frui fructibus conversionis suae, pater quoque, qui solus domi remanserat, veniens ad filios suos, appositus est ad eos: qui cum aliquantum tempus ibi fecisset, obiit in senectute bona. Soror quoque eorum in saeculo nupta, et saeculo dedita, cum in divitiis saeculi periclitaretur, tandem aliquando inspiravit ei Deus ut fratres suos visitaret. Cumque venisset quasi visura venerabilem fratrem suum, et adesset cum comitatu superbo et apparatu, ille detestans et exsecrans eam tanquam rete diaboli ad capiendas animas, nullatenus acquievit exire ad videndum eam. Quod audiens illa, confusa, et compuncta vehementer, cum ei nullus fratrum suorum occurrere dignaretur, cum a fratre suo Andrea, quem ad portam invenerat monasterii, ob vestium apparatum stercus involutum argueretur, tota in lacrymas resoluta: « Et si peccatrix sum, » inquit, « pro talibus Christus mortuus est. Quia enim peccatrix sum, idcirco consilium et colloquium bonorum requiro. Et si despicit frater meus carnem meam, ne despiciat servus Dei animam meam. Veniat, praecipiat: quidquid praeceperit, facere parata sum. » Hanc ergo promissionem tenens, exiit ad eam cum fratribus suis frater ejus. Et quia eam separare a viro non poterat, primo verbo omnem ei mundi gloriam in cultu vestium, et in omnibus saeculi pompis et curiositatibus interdixit; formam vitae matris suae, in qua multo tempore vixit cum viro, ei indixit, et sic eam a se dimisit. Illa vero obedientissime parens praecepto, rediit ad propria, mutata repente secundum omnipotentiam dexterae Excelsi. Stupebant omnes adolescentulam nobilem, delicatam, subita mutatione in habitu et victu, in medio saeculi vitam ducere eremiticam: instare vigiliis et jejuniis, et continuis orationibus, et ab omni saeculo prorsus se facere alienam. Biennio postea sic vixit cum viro suo, illo sane, secundo maxime anno, dante Deo honorem, nec temerare ulterius praesumente templum Spiritus sancti. Qui etiam tandem virtute ejus perseverantiae victus, liberamque a se dimittens, juxta ritum Ecclesiae, facultatem ei concessit serviendi Deo cui se probavit. Illa vero optata libertate potita, monasterium Julleium adiens, cum sanctimonialibus inibi Deo servientibus reliquum vitae suae Deo vovit: ubi tantam ei Dominus gratiam contulit sanctitatis, ut non minus animo quam carne illorum probaretur virorum Dei esse germana.

CAPUT VII. De ordinatione sancti Bernardi in abbatem, deque cura valetudinis ejus; item de laude disciplinae religiosae jam tum in Clara-Valle vigentis.  

31. Cum autem missus noviter Claram-Vallem Bernardus, ordinandus esset in ministerium ad quod assumptus erat, et sedes Lingonensis vacaret, ad quam ordinatio ipsa respiciebat, quaerentibus fratribus quo eum ducerent ordinandum, cito de proximo se obtulit bona fama venerabilis Catalaunensium episcopi, opinatissimi illius magistri Guillelmi de Campellis, illucque eum transmittendum esse definitum est. Sicque factum est. Abiit autem Catalaunum, assumpto secum Elboldone monacho quodam Cisterciensi. Intravit ergo praedicti episcopi domum juvenis exesi corporis et moribundi, habitu quoque despicabilis, subsequente monacho seniore, et magnitudine et robore corporis eleganti, aliis ridentibus, aliis irridentibus, aliis rem, sicut erat, interpretando venerantibus. Cum autem quaereretur quis eorum esset abbas, Episcopus primus oculos in 1076 eum apertos habens, agnovit servum Dei, et suscepit eum sicut servus Dei. Cum enim primo in privato colloquio omni melius locutione prudentiam juvenis magis magisque proderet verecundia loquendi, intellexit vir sapiens divinam visitationem in adventu hospitis sui. Nec defuit hospitalitatis pia instantia, donec usque ad familiarem fiduciam et libertatem loquendi producto colloquio ad alterutrum, jam melius eum commendaret conscientia sua quam verba. Quid multa? Ex illa die et ex illa hora facti sunt cor unum et anima una in Domino, in tantum ut saepe alter alterum hospitem deinceps haberet, et propria esset domus Episcopi Clara-Vallis; Clarae-Vallensium vero efficeretur non sola domus Episcopi, sed et per ipsum tota civitas Catalaunensis. Quinetiam et Remensis provincia, et Gallia tota per eum in devotionem excitata est ad reverentiam Viri Dei. Ab illo siquidem tanto episcopo caeteri didicerunt suscipere eum, et revereri tanquam angelum Dei, ita ut hujus temporis praesensisse in eo gratiam videatur homo tantae auctoritatis, sic affectus erga ignotum monachum, et monachum tantae humilitatis.

32. Modico vero post tempore transacto, cum eousque infirmitas Abbatis ingravesceret, ut jam nonnisi mors ejus, aut omni morte gravior vita speraretur, ab Episcopo visitatus est. Cumque viso eo Episcopus se non solum vitae ejus, sed et sanitatis spem habere diceret, si consilio ejus acquiescens, secundum infirmitatis suae modum aliquam corpori suo curam pateretur impendi, ille vero a rigore vel usu consuetudinis suae minus facile flecti posset, profectus Episcopus ad capitulum Cisterciense, ibi coram pauculis abbatibus qui convenerant, pontificali humilitate et sacerdotali charitate, toto corpore in terram prostratus, petiit et obtinuit ut tantum anno uno in obedientiam sibi traderetur. Quid enim tantae humilitati in tanta posset auctoritate negari? Reversus itaque Claram-Vallem, extra claustra et terminos monasterii domunculam unam ei fieri praecepit: ordinans et mandans in cibo vel potu, sive in aliquo ejusmodi circa eum nullam ibi teneri Ordinis districtionem; nullam de tota cura domus ad eum referri sollicitudinem, sed sini eum vivere secundum modum ab eo praestitutum.

33. Eodem tempore et ego Claram-Vallem, ipsumque frequentare coepi: quem cum ibi cum quodam abbate altero visitarem, inveni eum in suo illo tugurio, quale leprosis in compitis publicis fieri solet. Inveni autem ex praecepto, ut dictum est, Episcopi et Abbatum feriatum ab omni sollicitudine domus, tam interiori quam exteriori, vacantem Deo et sibi, et quasi in deliciis paradisi exsultantem. Ingressusque regium illud cubiculum, cum considerarem habitationem et habitatorem, tantam mihi, Deum testor, domus ipsa incutiebat reverentiam sui, ac si ingrederer ad altare Dei. Tantaque affectus sum suavitate circa hominem illum, tantoque desiderio in paupertate illa et simplicitate cohabitandi ei, ut si optio illa die mihi data fuisset, nil tam optassem quam ibi cum eo semper manere ad serviendum ei. Cumque et ipse vicissim nos cum gaudio suscepisset, et quaereremus quid ageret, quomodo ibi viveret, modo illo suo generoso arridens nobis: « Optime, » inquit « Ego cui hactenus homines rationabiles obediebant, justo Dei judicio irrationali cuidam bestiae datus sum ad obediendum. » Dicebat autem de quodam homine rusticano et vano, nihil prorsus sciente, ipsumque ab infirmitate qua laborabat, curaturum se jactitante, cui ad obediendum ab Episcopo et Abbatibus et fratribus suis traditus erat. Ibique cum eo manducantes, cum arbitraremur hominem tam infirmum, tantaeque providentiae commissum, sicut oportebat, procurandum, et videremus ei, agente medico illo suo, offerri cibos quos sanus quis vix prae angustia famis attingeret, videbamus et tabescebamus, vix regulari silentio nos cohibente quin in illum quasi sacrilegum et homicidam ira et contumeliis insurgeremus. Ipse autem in quem haec fiebant, indifferenter cuncta sumens, aeque omnia approbabat: sicut qui sensu ipso corrupto, et pene emortuo sapore, vix aliquid discernebat. 1077 Nam et sanguinem crudum per errorem sibi oblatum pro butyro multis diebus noscitur comedisse; oleum bibisse tanquam aquam, et multa talia contingebant ei. Solam quippe aquam sibi sapere dicebat, eo quod dum sumeret, fauces et guttur ei refrigerabat.

34. Sic ergo tunc eum inveni, et sic habitabat in illa solitudine sua vir ille Dei. Sed non erat solus, cum quo erat Deus, et custodia et consolatio sanctorum Angelorum: quod etiam manifestis indiciis demonstratum est. Nocte enim quadam solito attentius orando effuderat super se animam suam, cum tenuiter soporatus voces audivit tanquam transeuntis multitudinis copiosae. Evigilans autem et easdem voces plenius audiens, cellam quoque in qua jacebat egreditur, et prosequitur abeuntes. Haud procul aberat locus densis adhuc spinarum vepriumque frutetis abundans, sed nunc longe mutatus ab illo. Super hunc aliquandiu stabant velut alternantes chori hinc inde dispositi, et Vir sanctus audiebat, et delectabatur. Cujus tamen mysterium visionis non prius agnovit quam, translatis post aliquot annos aedificiis monasterii, eodem loco positum oratorium cerneret, ubi voces illas audisset. Mansi autem indignus ego cum eo paucis diebus, quocunque oculos vertebam, mirans, quasi coelos me videre novos, et terram novam, et antiquorum Aegyptiorum monachorum patrum nostrorum antiquas semitas, et in eis nostri temporis hominum recentia vestigia.

35. Erat enim tunc temporis videre Clarae-Vallis aurea saecula, cum viri virtutis, olim divites in saeculo et honorati, tunc in paupertate Christi gloriantes, Ecclesiam Dei plantarent in sanguine suo, in labore et aerumna, in fame et siti, in frigore et nuditate, in persecutionibus, et contumeliis, et angustiis multis; praeparantes Clarae-Valli eam quam hodie habet sufficientiam et pacem. Neque enim se tam sibi quam Christo et fratribus inibi Deo servituris vivere aestimantes, pro nihilo habebant quidquid sibi deesset: dum relinquerent post se quod illis sufficeret et ad subsidium necessitatis, et ad aliquam conscientiam voluntariae pro Christo paupertatis. Primaque facie ab introeuntibus Claram-Vallem per descensum montis. Deus in domibus ejus cognoscebatur, cum in simplicitate et humilitate aedificiorum simplicitatem et humilitatem inhabitantium pauperum Christi vallis muta loqueretur. Denique in valle illa plena hominum, in qua nemini otiosum esse licebat, omnibus laborantibus, et singulis circa injuncta occupatis, media die mediae noctis silentium a supervenientibus inveniebatur, praeter laborum sonitus, vel si fratres in laudibus Dei occuparentur. Porro silentii ipsius ordo et fama tantam etiam apud saeculares homines supervenientes sui faciebat reverentiam, ut et ipsi, non dicam prava vel otiosa, sed aliquid etiam quod ad rem non attineret, ibi loqui vererentur. Loci vero ipsius solitudo inter opaca silvarum, et vicinorum hinc inde montium angustias, in quo servi Dei latebant, speluncam illam sancti Benedicti patris nostri quodammodo repraesentabat, in qua aliquando a pastoribus inventus est: ut cujus imitabantur vitam, habitationem ejus ac solitudinis formam aliquam habere viderentur. Omnes quippe etiam in multitudine solitarii ibi erant. Vallem namque illam plenam hominibus, ordinis ratione charitas ordinata singulis solitariam faciebat; quia sicut unus homo inordinatus, etiam cum solus est, ipse sibi turba est; sic ibi unitate spiritus, et regularis lege silentii, in multitudine hominum ordinata, solitudinem cordis sui singulis ordo ipse defendebat.

36. Domibus vero et habitaculis simplicibus victus inhabitantium persimilis erat. Panis non tam furfureus quam terreus videbatur, duris fratrum laboribus vix de terra deserti illius sterili productus: caetera quoque cibaria quaeque vix erant aliquid saporis habentia, praeter quam quod fames seu amor Dei faciebat. Sed et ipsum novitii fervoris simplicitas sibi tollebat, cum, quasi venenum arbitrantes quidquid comedentem utcunque delectaret, recusarent dona Dei propter gratiam quam in eis sentiebant. Cum enim circa omne genus carnalis 1078 tolerantiae, cum adjutorio gratiae Dei, studium spiritualis Patris hoc in eis effecisset ut plurima, quae homini in carne constituto impossibilia prius videbantur, jam non solum constanter peragerent et sine murmuratione, sed etiam cum ingenti delectatione: ipsa delectatio aliam in eis pepererat murmurationem, eo periculosiorem, quo eam aestimabant quasi remotiorem a carne, spiritui propinquiorem. Persuasum quippe habentes, et quasi cum testimonio conscientiae suae memoriae fideliter commendatum, inimicam esse animae omnem delectationem carnis, quidquid carnem cum qualibet delectatione nutrire videretur, fugiendum arbitrabantur. Quasi enim per aliam viam reduci se putabant in regionem suam, cum prae dulcedine amoris interioris, amara aeque ac dulcia delectabiliter edendo, delectabilius vivere sibi viderentur in eremo quam prius vixissent in saeculo.

37. Cumque in hoc suspectam aliquatenus haberent spiritualis Patris quotidianam correptionem, quasi carni eorum plus quam spiritui deferentem, aliquando ad judicium praedicti Catalaunensis episcopi, qui tunc forte aderat, res delata est. Super quo vir ille potens in verbo, sermonem ad eos aggressus ad eum finem perduxit, ut omnem hominem, quicunque dona Dei recusaverit propter gratiam Dei, inimicum esse gratiae Dei, et Spiritui sancto resistere pronuntiaret. Adducta siquidem historia de Eliseo propheta, et filiis Prophetarum cum eo in desertis locis vitam eremiticam ducentibus, quomodo, cum aliquando ad horam refectionis ventum esset, amaritudo quaedam mortis in olla decoctionis eorum inventa, per virtutem Dei et ministerium prophetae, per infusionem farinulae dulcorata est: « Olla, » inquit, « illa prophetica, olla vestra est, nil in se nisi amaritudinem habens: farina vero amaritudinem in dulcedinem convertens, gratia Dei operans est in vobis. Sumite ergo securi, et cum gratiarum actione, quod cum naturaliter minus aptum fuerit usibus humanis, ad hoc per gratiam Dei vestris est usibus aptatum, ut utamini et comedatis. In quo si inobedientes et increduli permanetis, resistitis Spiritui sancto, et gratiae ejus ingrati estis. »

CAPUT VIII. De magna vitae ejus severitate, et indefesso inter continua fractae valetudinis incommoda laborandi studio.

38. Haec ergo fuit in tempore illo sub abbate Bernardo et magisterio ejus in clarissima et charissima valle illa spiritualium schola studiorum: hic fervor regularis disciplinae, omnia eo faciente et ordinante, et tabernaculum Deo in terris aedificante secundum exemplar quod ei in monte ostensum est, cum in solitudine Cisterciensi cum Deo in nube habitaret. Et utinam post rudimenta primae conversationis, postquam didicit aliquatenus et consuevit homo cum hominibus esse, et intelligere super egenum et pauperem, compatiendo infirmitatibus hominum; utinam se circa semetipsum talem exhibuiset qualem erga caeteros, tam benignum, tam discretum, tam sollicitum! Sed continuo, cum ab annuae illius obedientiae vinculo solutus, et sui juris effectus est, velut arcus distentus ad pristinum rigorem, et sicut torrens detentus et dimissus, ad prioris cursus consuetudinem reversus est, quasi repetens a semetipso poenas diutinae illius quietis, et damna laboris intermissi. Videres hominem imbecillem et languidum conari et aggredi quaecunque vellet, minus considerare quid posset; sollicitum pro omnibus, circa seipsum negligentem; omnibus in omnibus aliis obedientissimum, sed de seipso vix aliquando seu charitati, seu potestati obedientem. Semper enim priora sua nulla reputans, majora moliebatur ad non parcendum corpori, ad studiis spiritualibus robur addendum, corpus suum variis infirmitatibus per se attenuatum, jejuniis insuper et vigiliis sine intermissione atterendo.

 39. Orabat stans die noctuque, donec genua ejus infirmata a jejunio, et pedes ejus 1079 a labore inflati, corpus sustinere non possent. Multo tempore, et quandiu occultum esse potuit, cilicio ad carnem usus est: ubi vero sciri advertit, continuo illud abjiciens, ad communia se convertit. Cibus ejus cum pane lac, vel aqua decoctionis leguminum, vel pultes, quales infantibus fieri solent. Caetera vel ejus infirmitas non recipiebat, vel parcimoniae studio ipse recusabat. Vino si quando utebatur, raro et nimis modico, cum magis aquam et infirmitati suae et appetitui competere testaretur. Sic autem affectus et confectus, a communi fratrum labore, seu diurno seu nocturno, vix se aliquando patiebatur esse excusatum, seu ab occupationibus et laboribus ministerii sui. Videbant eum et conversationem ejus homines medici, et mirabantur, tantamque vim eum in seipso causabantur inferre naturae, ac si agnus ad aratrum alligatus arare cogeretur. Nam cum crebra illa ex corruptione stomachi per os ejus indigestae cruditatis eruptio aliis inciperet esse molestior, maxime autem in choro psallentium, non tamen illico collectas fratrum deseruit; sed juxta locum stationis suae procurato ac effosso in terra receptaculo, doloris illius sic aliquandiu, prout potuit, necessitatem illam transegit. At ubi ne hoc quidem permisit intolerantia rei, tunc demum collectas deserere, et seorsum secum habitare compulsus est, nisi quantum sive collocutionis, sive consolationis gratia, sive disciplinae claustralis necessitate, conventui eum fratrum aliquando oportebat interesse.

49. Et haec fuit tristis illa necessitas, qua primo sancta illa fraternitas sanctae illius paternitatis jugi consortio carere posse coacta est. In quo dolemus quidem et plangimus infirmitatis ejus tristem effectum; sed sancti desiderii et spiritualis fervoris affectum veneramur. Quanquam nec infirmitatis ejus effectus usquequaque plangendus sit et dolendus. Quid enim, si voluit sapientia Dei per infirma potius hominis illius tot tantaque confundere fortia mundi hujus? Quid vero aliquando pro qualibet infirmitate ejus remansit infectum, quod per eum secundum datam sibi gratiam fieri oporteret? Quis enim nostra aetate, quantumvis robusti corporis, et accuratae valetudinis, tanta aliquando fecit, quanta iste fecit, et facit moribundus et languidus, ad honorem Dei, et sanctae Ecclesiae utilitatem? Quantum postea numerum hominum verbo et exemplo traxit de saeculo non solum ad conversionem, sed ad perfectionem? Quantas ex eis per totum Christianum orbem constituit domos seu civitates refugii, ut quicunque peccaverint ad mortem, et aeternae mortis rei judicati fuerint, reminiscantur et convertantur ad Dominum, et confugiant ad eas, et salventur in eis? Quae schismata Ecclesiae non sedavit? quas non confudit haereses? quam pacem inter dissidentes ecclesias et populos non restituit? Et haec quidem communia sunt. Caeterum quae bona innumeris hominibus singillatim praestitit pro causa, pro persona, pro loco, pro tempore, quis enumeret?

41. Porro si nimietas in eo reprehenditur sancti fervoris, habet certe apud pias mentes excessus iste reverentiam suam; quia quicunque spiritu Dei aguntur, multum verentur in servo Dei reprehendere nimium istam nimietatem. Habet et facilem apud homines excusationem, cum vix audeat quisquam eum condemnare, quem Deus justificat, tam multa, tam sublimia cum eo et per eum operando. Felix cui solum reputatur ad culpam, quod caeteri praesumere sibi solent ad gloriam. Fuerit autem bono juveni suspecta juventus sua; beatus quippe qui semper est pavidus: fuerit ei studium tantam virtutum plenitudinem quam habebat ex gratia, aliqua etiam laboris sui conscientia cumulare; sed et vita ejus, quae omnibus proponebatur imitanda, frugalis continentiae exemplo carere non debuit. In quo servus Dei, etsi nimietate forsitan excessit, piis certe mentibus non de nimietate, sed de fervore exemplum reliquit. Quid autem eum nitimur excusare, in quo ipse qui veretur omnia opera sua, non confunditur usque hodie se accusare, sacrilegii arguens semetipsum, quod servitio Dei et fratrum abstulerit corpus suum, dum indiscreto fervore imbecille illud 1080 reddiderit, ac pene inutile? Sed convaluit de infirmitate, et infirmus fortior et potens factus est. Virtus namque Dei vehementius in infirmitate ejus refulgens, extunc usque hodie digniorem quamdam apud homines ei efficit reverentiam, et in revenrentia auctoritatem, et in auctoritate obedientiam.

42. Jam tunc enim ad opus praedicationis divinitus aptabatur, ad quod, ut supra dictum est, ex utero matris suae cum testimonio divinae revelationis olim fuerat praesignatus. Nec tunc tantummodo, sed omni tempore conversionis, et subjectionis, et praelationis suae, ipso ordinante quo et agente, congruo ordine ad hoc instituebatur; et ignorans quid de se fieret, non solum monastico, sed et omni ecclesiastico ordini in hoc praeparabatur. Et primum quidem circa resuscitandum in monastico Ordine antiquae religionis fervorem, primitias juventutis suae dedicavit, exemplo et verbo in conventu fratrum intra septa monasterii ad hoc omni studio vacans. Postmodum autem, cum ad alium vitae et conversationis ordinem infirmitate corporis cogeretur, et, sicut dictum est, necessitas infirmitatis, et ordo necessitatis a communi eum conversatione conventus plus solito sequestraret, haec prima coepit esse occasio ut, quasi hominibus de saeculo expositus, quorum jam ad eum multitudo magna confluebat, ipse etiam praesentiam suam liberius eis ac liberalius commodans, verbum vitae praedicaret. Cumque et longius aliquando a monasterio pro causis Ecclesiae communibus obedientia traheretur, et quocunque veniret, undecunque locuturus, de Deo silere non posset, et agere quae Dei sunt non cessaret, sic in brevi apud homines innotuit, ut Ecclesia Dei tam utili membro in corpore suo reperto uti ad quodcunque oportebat non dissimularet. Sed et licet a primo flore ineuntis aetatis, fructibus Spiritus semper abundaverit, ab hoc tamen tempore copiosius ei addita est, sicut Apostolus dicit, manifestatio Spiritus ad utilitatem (I Cor. XII, 7) ; sermo scilicet fecundior sapientiae ac scientiae cum gratia prophetiae, operationes virtutum, et diversarum opitulationes sanitatum. Quorum quaedam quae certa narratione didici, qua fide a fidelibus mihi viris assignata sunt, eadem et ipse legentibus resigno.

CAPUT IX. De miraculis per eum patratis, et periculo arrogantiae in eo mire per propinquos represso.  

43. Primum ergo signum hoc fuit, quod in manu servi sui mundo celebre Christus effecit. Cum aliquantos jam in Clara-Valle explesset annos, contigit virum nobilem, et ipsius quoque secundum carnem propinquum, Josbertum de Firmitate, quod est oppidum proximum monasterio, graviter infirmari: qui, subito praeoccupatus, amisit penitus intellectum pariter et loquelam. Unde et filius ejus Josbertus junior, et omnes simul amici, eo magis affligebantur dolore, quod sine Confessione et Viatico vir magnificus et magnifice honoratus obiret. Cucurrit nuntius ad Abbatem; neque enim tunc in monasterio erat. Venit, et invenit eum jam triduo sic jacentem. Compassus autem homini, sed et motus lacrymis filii, simul et lugentium caeterorum, confisus est de misericordia Dei, et sermonem magnificum protulit, dicens eis: « Notum vobis est, quod in pluribus homo iste gravavit ecclesias, oppressit pauperes, offendit Deum. Si mihi creditis, ut ecclesiis restituantur ablata, et usurpatae in gravamen pauperum consuetudines dimittantur, loquetur adhuc, et suorum confessionem faciet delictorum, divina quoque suscipiet sacramenta devotus, » Mirantur omnes, laetatur filius, familia omnis exsultat: quidquid praecipit Homo Dei firmiter ei promittitur, et impletur. Caeterum frater ejus Gerardus, et Galdricus avunculus, non parum territi et turbati, secretius eum super tali promissione conveniunt, durius arguunt, acrius invehuntur. Quibus breviter simpliciterque respondens: « Facile, » inquit, « facere potest Deus, quod difficile credere vos potestis. » Itaque post secretam orationem, ad oblationem sacrificii immortalis accedit. Quo offerente nuntius supervenit, 1081 qui indicaret praefatum Josbertum, libere jam loquentem, rogare obnixius ut Vir Dei festinaret ad eum. Cui etiam post oblatum Sacrificium venienti cum lacrymis et gemitu peccata confessus, divina Sacramenta suscepit: et duobus post haec aut tribus diebus vivens et loquens, ea maxime quae praeceperat Abbas sanctus, constituit sine ulla retractatione servari. Sed et disposuit domui suae, et eleemosynas dedit: et sic demum Christiano more in bona spe misericordiae Dei animam exhalavit.

44. Revertebatur aliquando Pater sanctus a pratis, et obviam habuit mulierem parvulum filium in brachiis deportantem, quem de longe attulerat ad eum, ab utero matris habentem manum aridam, et brachium tortum. Motus autem lacrymis matris et precibus, jussit puerum deponi; factaque oratione continuo signans puerum, et brachium et manum ejus, dixit mulieri ut vocaret filium suum. Vocavit illa infantem, et ille accurrit, et utroque brachio amplexatus matrem suam, sanus factus est ex ea hora.

45. Erant autem hujus beati viri fratres et filii spirituales mirantes super his quae audiebant et videbant de eo. Nec tamen more carnalium in gloriam elevabantur humanam, sed juvenili ejus aetati, et novae adhuc conversationi, spirituali sollicitudine metuebant. In quo nimirum zelo Galdricus avunculus ejus, et Guido primogenitus fratrum, caeteros anteibant: ut ipsos tanquam geminos quosdam stimulos carnis suae, ne gratiarum mangnitudo eum extolleret, accepisse divinitus videretur. Neque enim parcebant, verbis durioribus exagitantes teneram verecundiam ejus, calumniantes etiam bene gesta, signa omnia annihilantes, et hominem mansuetissimum, nihilque contradicentem, frequenter usque ad lacrymas improperiis et opprobriis affligentes. Narrare solet venerabilis episcopus Lingonensis Godefridus, sancti Viri et propinquus sanguine, et conversione socius, et extunc per omnia individuus comes, primo miraculo quod per manus ejus fieri vidit, praedictum germanum ejus adfuisse Guidonem. Erat enim eis transitus per Castrum-Nantonis in territorio Senonum, et juvenis quidam, cujus pedem fistula occupaverat, praedicti Patris tactum et benedictionem cum multa supplicatione petebat. Signatus autem statim convaluit, et post paucissimos dies regressi per idem oppidum, sanum eum atque incolumem invenerunt. Caeterum saepe dictus beati Viri frater ne ipso quidem poterat compesci miraculo, quominus increparet eum, et praesumptionis argueret, quod acquieverit tangere hominem: tanta siquidem charitate pro eo sollicitus erat.

CAPUT X. De aliis sanitatum beneficiis erga diversos praestitis.

46. Circa idem tempus accidit ut avunculus ejus Galdricus, qui et ipse zelo simili ejus mansuetudinem, sicut praediximus, duris increpationibus obruebat, gravissimis febribus laboraret. Demum ingravescente morbo, ipsa doloris magnitudine superatus, Abbatem humili obsecratione compellat ut sui misereatur, et opem sibi ferat quam caeteris consuevit. At ille, cujus spiritus super mel dulcis, primum leniter breviterque commemorans crebras super hujusmodi objurgationes ipsius, et opponens ei, ne forte haec diceret tentans eum, persistenti tandem manum imponit, et febrem abscedere jubet. Nec mora, ad imperium ejus reliquit eum febris, expertum in semetipso quod in caeteris arguebat. Idem quoque Galdricus cum in Clara-Valle aliquantos jam perageret annos, fervens spiritu, et totius boni aemulator, ex hac luce migravit: qui ante unam fere horam mortis turbatus ad momentum, et toto corpore terribiliter motus infremuit; sed ad pristinam serenitatem reversus, vultu deinceps placidissimo exspiravit. Noluit autem Dominus sollicitum Abbatis animum hujus rei cognitione fraudari. Siquidem post aliquot dies idem Galdricus apparens ei in visu noctis, cum omnia erga se prospera esse sciscitanti reponderet, et in magna sese gratularetur felicitate locatum, demum interrogatus est, 1082 quidnam sibi voluerit tam acerba illa in morte, tamque repentina commotio. Dicebat autem quod ea hora duo spiritus nequam velut in puteum horrendae profunditatis eum praecipitare parassent: unde territus ita contremuit, sed beato Petro accurrente ereptus, nihil sensit deinceps laesionis.

47. Longum esset cuncta narrare quae super his qui ex hac vita discesserant, et eorum felicitate seu etiam necessitate, divina ei gratia revelare ab ipsis initiis consuevit. Unum tamen dixerim, quod ob fratrum commonitionem aliquoties etiam ipse commemorat. Frater quidam bonae intentionis, sed durioris erga caeteros fratres conversationis, et minus compatiens quam deberet, in monasterio defunctus est. Post paucos autem dies Viro Dei apparuit vultu lugubri, et habitu miserabili, significans non ad votum sibi cuncta succedere. Interrogatus autem quid sibi esset, quatuor lacertis sese traditum querebatur. Ad quod verbum continuo impulsus est, quasi praecipitanter expulsus a facie Viri Dei, qui gravius ingemiscens, post tergum ejus clamavit: « Praecipio tibi, in nomine Domini, ut qualiter tecum agatur, in proximo mihi iterum innotescas. » Et conversus ad orationem pro eo, et oblationem hostiae salutaris, aliquos etiam fratrum, quorum ampliorem noverat sanctitatem, eidem similiter subvenire monebat. Nec vero destitit, donec post paucos dies, sicut praeceperat, per aliam revelationem cognita ejus liberatione, meruit consolari.

48. sequenti die Dominica, de manu ejus Sacramenta suscipiens, perfectam adeptus est sospitatem, ut nihil unquam deinceps tale pateretur.]

49. Circa hoc tempus in regno Galliae et finitimis regionibus fames invaluit: servorum autem suorum horrea Domini benedictio cumulavit. Siquidem usque ad annum illum nunquam eis laboris sui annona suffecerat. Sed et tunc quoque post messem collectam, diligenter omnibus supputatis, vix usque ad Pascha sibi eam posse sufficere aestimabant. Cum autem emere vellent, sumptus non invenerunt, quod longe carius solito venderetur. Itaque ipso tempore quadragesimali, pauperum ad eos maxima multitudo confluxit; quibus erogantes fideliter quod habebant, Domino benedicente, ex modica illa annona usque ad messem ipsi pariter, et qui superveniebant pauperes, alacriter sustentabantur. Virum pauperem non longe a monasterio habitantem uxor adultera maleficiis cruciabat. Sicut enim ei in ira et furore fuerat comminata, egerat per malignas incantationes, ut miser homo consumptis carnibus nec posset mori, nec vivere sineretur. Saepius denique et vocis usum, et sensum omnem corporis amittebat; iterumque redibat non ad vitam, sed ad mortem prolixiorem crudeliter revocatus. Adducitur tandem homo ad Virum Dei in monasterio demorantem, et ei tragoedia miserabilis explicatur: qui vehementer indignans, antiqui hostis malitiam tantum sibi in Christianum hominem usurpasse, vocans duos e fratribus, ante sanctum altare hominem deportari, ibique superposito capiti ejus vasculo Eucharistiam continente, in ipsius Sacramenti virtute, a laesione Christiani jubet daemonem prohiberi. Factum est ut praecepit; et miserum hominem, post tantos cruciatus, fides perfecta perfectae reddidit sanitati.

1083 CAPUT XI. De miraculo epistolae in imbre scriptae, nec madefactae, et aliis quibusdam stupendis.

50. Frater Robertus, ejusdem sancti Viri monachus et secundum carnem propinquus, in adolescentia sua quorumdam persuasione deceptus, Cluniacum sese contulerat. Venerabilis autem Pater posteaquam aliquandiu dissimulavit, eumdem fratrem statuit per epistolam revocare. Quo dictante, venerabilis Guillelmus, Rievallis postea monasterii primus abbas, in membrana scribens eamdem excipiebat epistolam. Erant autem ambo pariter sub dio sedentes: ad dictandum quippe secretius septa monasterii egressi fuerant. Subito autem inopinatus imber erupit: et is qui scribebat (sicut ipso referente didicimus) chartam reponere voluit. Ad quem Pater sanctus: « Opus, » inquit, « Dei est; scribe, ne timeas. » Scripsit ergo epistolam in medio imbre sine imbre. Cum enim undique plueret, chartam expositam virtus operuit charitatis, et quae dictabat epistolam, schedulam quoque pariter conservabat. Et haec quidem epistola ob tam grande miraculum, in codice epistolarum ejus a fratribus non immerito prima est ordinata.

51. Agebatur solemnitas quaedam praecipua, et frater aliquis, quem pro secreta culpa ab altaris sacri communione suspenderat, notari timens, et ruborem non sustinens, ad manum ejus cum caeteris nimium praesumptuosus accessit. Intuitus autem eum, quoniam causa latens erat, repellere hominem noluit, sed intimo corde orabat Deum ut de tanta praesumptione melius aliquid ordinaret. Itaque sumens homo Eucharistiam non poterat ad interiora trajicere, et diu multumque conatus, cum nullo modo praevaleret, anxius et tremebundus clausam ore servabat. Expleta denique hora orationis sexta, Patrem sanctum traxit in partem: cujus pedibus advolutus, cum multis ei lacrymis quod patiebatur aperuit, et aperto ore ipsam quoque Eucharistiam ostendebat. Increpans autem eum, confitentem absolvit, et ex eo sine difficultate recepit dominica Sacramenta.

52. In minimis etiam rebus magna per eum novimus contigisse. Venerat aliquando Fusniacum, quae est abbatia una de primis quam ipse aedificavit, in Laudunensi territorio sita. Cumque novi ibidem oratorii dedicatio pararetur, ita illud occupaverat muscarum incredibilis multitudo, ut earum sonitus improbusque discursus gravem nimis introeuntibus molestiam generaret. Nullo igitur occurrente remedio, dixit sanctus: « Excommunico eas; » et mane omnes pariter mortuas invenerunt. Cumque pavimentum omne operuissent, palis ejicientes eas, ita demum basilicam mundaverunt. Hoc autem tam notum et tam celebre fuit, ut inter vicinos quoque, quorum ad dedicationem maxima multitudo convenit, muscarum Fusniacarum maledictio in parabolam verteretur.

53. In eo quoque monasterio, cui Charus-Locus nomen est, puerum quemdam, qui incessanter flebat et ejulabat, Vir sanctus osculo sanavit. Cum enim, per multos dies sine intermissione plorans, nullam reciperet consolationem, quod genus morbi medici non ignorant, miserabiliter deficiens tabescebat. Quem seorsum alloquens Pater sanctus monebat ut suorum confessionem faceret delictorum. Facta autem confessione, subito vultum serenans, petiit a beato Patre sibi osculum dari. Acceptoque osculo pacis ex ore Sancti, in omni protinus pace quievit; et, lacrymarum fonte siccato, laetus et incolumis est regressus ad propria.

54. Exeunti aliquando Abbati post fratres reliquos ad laborem, filium claudum ei pater obtulit, supplicans ut ei manum imponere dignaretur. Excusabat autem se Vir Dei, dicens non se esse illius meriti, a quo talia deberent beneficia postulari; claudis reddere gressum apostolicae esse, non suae virtutis. Victus tamen patris instantia, signavit puerum, ac dimisit. Qui ex ea hora convaluit, et intra paucos dies ab eodem iterum patre 1084 cum multa gratiarum actione reductus incolumis oblatus est Viro Dei.

55. Divertit aliquando nobilium cohors militum ad Claram-Vallem, ut viderent locum, ac sanctum ejus Abbatem. Prope autem erat sacrum Quadragesimae tempus: et illi omnes fere juvenes dediti militiae saeculari, circumibant quaerentes exsecrabiles illas nundinas, quas vulgo tornetas vocant. Coepit itaque ab eis petere, paucos illos qui ante Quadragesimam supererant dies, ne armis interim uterentur. Quibus obstinato animo ejus acquiescere monitis renuentibus: « Confido, » ait, « in Domino, quod ipse mihi dabit inducias quas negastis. » Et accersito fratre, jubet eis cerevisiam propinari, benedicens eam, et dicens ut potionem biberent animarum. Biberunt ergo pariter, quidam tamen inviti prae amore saeculi, metuentes eum quem postea sunt experti divinae virtutis effectum. Ut enim egressi sunt monasterii fores, mutuis sese coeperunt inflammare sermonibus, quia cor eorum ardens erat in eis. Inspirante igitur Deo, et currente velociter verbo ejus, eadem hora reversi, et conversi a viis suis, spirituali militiae dextras dederunt. Quorum quidam adhuc militant Deo, quidam autem cum eo jam regnant, carnis vinculis absoluti.

56. Quid autem mirum quod devotis hunc hominem colit obsequiis major aetas, in cujus devotionem divina virtus ipsam quoque infantiam excitat expertem adhuc rationis, et devotionis ignaram? Norunt multi illustrem juvenem Waltherum de Monte-Mirabili, cujus patruus frater Waltherus, inter eos quos praediximus milites, sacram in Clara-Valle militiam est professus. Hunc ergo Waltherum juniorem, cum adhuc infantulus esset, et necdum ab ortu suo mensem tertium explevisset, mater sua benedicendum obtulit Viro Dei, gratulabunda et exsultans quod in domo sua hospitem mereretur habere tam sanctum virum. Cumque Vir Dei, sicut semper et in omni loco facere consueverat, de salute et aedificatione animarum ad circumpositos loqueretur, praedicti mater infantis tenens eum in gremio, sedebat secus pedes ipsius. Accidit autem ut inter loquendum aliquando manum protenderet, et apprehendere eam conabatur infantulus. Advertitur tandem conatus parvuli, cum saepius id fecisset; et mirantibus universis datur ei facultas ut manum possit apprehendere quam optavit. Tum vero mira admodum reverentia alteram manum suam supponens, altera tenens eam, tulit ad os suum, et osculatus est eam. Neque id semel tantum, sed toties faciebat, quoties beatam manum tenere permissus est.

CAPUT XII. De altercatione Bernardi cum diabolo. De sanitate per beatam Virginem ipsi reddita. Item de abbate Guillelmo ab eo sanato.  

57. Infirmabatur aliquando Homo Dei, et velut rivulus quidam phlegmatis incessanter ab ejus ore fluebat. Unde exhausto corpore usquequaque deficiens, paulo minus ad extrema devenit. Convenerunt itaque filii et amici ejus velut ad exsequias tanti Patris: et ego ipse inter caeteros adfui, quod me quoque ejus dignatio in amicorum numero reputaret. Cumque extremum jam trahere spiritum videretur, in excessu mentis suae ante tribunal Domini sibi visus est praesentari. Adfuit autem et Satan ex adverso improbis eum accusationibus pulsans. Ubi vero ille omnia fuerat prosecutus, et Viro Dei esset pro sua parte dicendum, nil territus aut turbatus, ait: « Fateor, non sum dignus ego, nec propriis possum meritis regnum obtinere coelorum. Caeterum duplici jure illud obtinens Dominus meus, haereditate scilicet Patris, et merito passionis, altero ipse contentus, alterum mihi donat, ex cujus dono jure illud mihi vindicans, non confundor. » In hoc verbo confusus inimicus, conventus ille solutus, et Homo Dei in se reversus est. Cumque ex hoc magis dissolutionem sui corporis imminere speraret, visio altera longe dissimilis est secuta.

 58. Siquidem velut in littore quodam positus videbatur 1085 sibi navem quae se transveheret exspectare: cumque applicuisset navis ad littus, festinabat ingredi, et illa cedens impingebat in aquam. Usque tertio ita faciens, tandem relicto eo navis ibat, et non revertebatur. Intellexit autem protinus necdum tempus suae migrationis adesse. Adhuc tamen crescebat dolor, eo utique magis molestus, quominus jam eum spes imminentis exitus solabatur. Contigit autem advesperascente jam die, ut caeteris fratribus, juxta consuetudinem accedentibus ad lectionem collationum, solus Abbas cum duobus fratribus sibi assistentibus remaneret in diversorio in quo jacebat. Cumque vehementius affligeretur, et supra vires dolor excresceret, advocans alterum e duobus, jubet citius oratum ire. Excusantem denique et dicentem, « Non sum ego talis orator; » obedientiae auctoritate compellit. Itum est, et oratum ad altaria, quae in eadem basilica erant tria. Primum, in honore beatae Dei Geninitricis: duo circumposita, in honore beati Laurentii martyris, et beati Benedicti abbatis. Eadem igitur hora adfuit Viro Dei praedicta beata Virgo, duobus illis stipata ministris, beato scilicet Laurentio, et beato Benedicto. Aderant autem in ea serenitate et suavitate quae eos decebat, et tam manifeste, ut ex ipso introitu cellulae, personas quoque discerneret singulorum. Imponentesque ei manus, et loca doloris attactu piissimo lenientes, omnem protinus aegritudinem depulerunt. Siccatus est enim illico phlegmatis rivus, et dolor omnis abscessit.

59. Cum autem et ego aegrotarem aliquando in domo nostra, et jam me nimium fatigasset et attrivisset in longum nimium se protendens aegritudo, audiens hoc misit ad me fratrem suum, virum bonae memoriae Gerardum, mandans me venire ad Claram-Vallem, spondens me ibi cito aut curandum, aut moriturum. Ego vero quasi divinitus accepta vel oblata facultate, seu apud eum moriendi, seu aliquandiu cum eo vivendi (quorum quid maluerim tunc, ignoro), profectus statim sum illuc, quamvis cum nimio labore ac dolore. Ubi factum est mihi quod promissum fuerat, et, fateor, sicut volui. Reddita quippe mihi sanitas est a magna et periculosa infirmitate; sed paulatim vires corporis redierunt. Deus bone, quid mihi boni contulit illa infirmitas, feriae illae, vacatio illa? Ex parte id quod volebam! Nam et cooperabatur necessitati meae toto illo tempore infirmitatis meae apud eum infirmitas ejus, qua et ipse tunc temporis detinebatur. Infirmi ergo ambo, tota die de spirituali physica animae conferebamus, de medicamentis virtutum contra languores vitiorum. Itaque tunc disseruit mihi de Cantico canticorum, quantum tempus illud infirmitatis meae permisit, moraliter tantum, intermissis mysteriis Scripturae illius, quia sic volebam, et sic petieram ab eo. Singulisque diebus quaecunque super hoc audiebam, ne mihi effugerent, scripto alligabam, in quantum mihi Deus donabat, et memoria me juvabat. In quo cum benigne et sine invidia exponeret mihi, et communicaret sententias intelligentiae et sensus experientiae suae, et multa docere niteretur inexpertum, quae nonnisi experiendo discuntur, etsi intelligere non poteram adhuc quae apponebantur mihi, plus tamen solito intelligere me faciebat quid ad ea intelligenda deesset mihi. Sed de his huc usque dixisse sufficiat.

60. Cum autem, instante Dominica quae Septuagesima denominatur, vespere sabbati Dominicam ipsam praecedentis, jam tantum convaluissem ut valerem de lecto per me surgere, et solus exire et intrare possem, coepi disponere de reditu nostro ad fratres nostros.

Quod ipse auditum omnino prohibuit, et usque ad Dominicam Quinquagesimae omnem mihi spem reditus, et conatum interdixit. Acquievi facile, cum quod praecipiebatur, et voluntas non abnueret, et infirmitas requirere videretur. Cum autem ultra Dominicam illam Septuagesimae, a carnibus, quibus usque ad diem illam, ipso praecipiente et necessitate cogente, vescebar, vellem abstinere, et hoc ipsum prohibuit. Super quo cum nec monenti acquiescerem, nec rogantem audirem, nec obedirem praecipienti, sic vespera illa sabbati ab invicem 1086 discessimus; ille tacitus, ad Completorium; ego, ad lectum. Et ecce infirmitatis meae rabies rediviva, quasi resumptis omnibus viribus pristinis, cum tanta me vehementia et ferocitate invadens corripuit, tantaque malignitate tota nocte illa devastando cruciavit, supra vires, supra virtutem, ut de vita desperans, vix saltem usque ad diem, ut vel semel adhuc loquerer Viro Dei, crederem me victurum. Cumque in dolore illo totam noctem duxissem, summo mane accersitus ille advenit, non tamen afferens mihi, quem solebat, vultum compatientis, sed quasi arguentis. Subridens tamen: « Quid, » inquit, « hodie comeditis? » Ego vero qui jam, ipso tacente, hesternam inobedientiam certissime interpretabar causam esse illius afflictionis meae: « Quidquid, » inquam, « praecipietis. » « Quiescite ergo, » ait, « non moriemini modo. » Et abiit. Et quid dicam? Confestim et omnis dolor abiit: nisi quod fatigatus nocturno illo dolore meo, tota ipsa die vix de lecto surgere praevalui. Quis enim aut qualis fuit ille dolor? Non recolo similem me aliquando fuisse perpessum. In crastino autem sanus factus sum, et vires recepi: et paucis interpositis diebus, cum benedictione et gratia bona boni hospitis mei, ad propria reversus sum.

CAPUT XIII. De fama sanctitatis ejus ubique divulgata, et ipsius Clarae-Vallis mirabili propagatione. Item de spiritu prophetiae ipsi concesso.

61. Cumque dilectus Deo et hominibus Bernardus in illa valle sua et vicinis civitatibus et regionibus, quas aliquoties eum invisere domesticae curae ratio cogebat, tantis floreret virtutibus et miraculis, coepit etiam seu communibus Ecclesiae necessitatibus, seu charitate fratrum, seu obedientia majorum, ad remotas pertrahi regiones, paces desperatas inter dissidentes ecclesias et principes saeculi reformare, causas humano sensui et consilio interminabiles, auxilio Dei pacifice terminare, et, virtute potius fidei quam spiritu hujus mundi, de multis hujusmodi impossibilibus possibilia faciendo, quasi montes transferendo, magis ac magis in oculis omnium mirabilis et venerabilis apparere. Maxime vero in tantum in eo enitescere coepit virtus praedicationis, ut dura etiam corda auditorum ad conversionem emolliret, et vix aliquando vacuus domum rediret. Postmodum vero feliciter proficiente et usu sermonis, et exemplo conversationis, rete verbi Dei in manu piscatoris Dei tam copiosas piscium rationalium multitudines coepit concludere, ut de singulis ejus capturis navicula domus illius impleri posse videretur. Unde factum est ut in brevi majori miraculo prae omnibus quae in hac vita gessit miraculis, per unum hominem languidum et seminecem, et tantummodo loqui valentem, obscura usque ad illud tempus illa vallis, et re et nomine Clara-Vallis efficeretur, divinae cujusdam claritatis lumen, quasi de summo quodam apice virtutum diffundens in devexa terrarum. Et extunc apud vallem illam, quae prius dicebatur vallis Absinthialis et amara, coeperunt montes stillare dulcedinem. Quae vacua fuerat et sterilis ab omni bono, coepit abundare spirituali frumento, et de rore coeli et benedictione Dei in tantum pinguescere omnia deserta ejus, et multiplicata gente magnificare laetitiam, ut impletum in ea videatur quod olim per prophetam dictum est ad civitatem Jerusalem: Adhuc, inquit, dicent in auribus tuis filii sterilitatis tuae: Angustus est locus, fac locum ut habitemus. Et dices in corde tuo: Quis genuit mihi istos? Ego sterilis et non parturiens, et istos quis enutrivit? (Isa. XLIX, 20, 21.)

62. Jam enim de locis angustioribus vallis illius, domus claustralis habitationis, non sine divinis quibusdam revelationibus translatae in locum planiorem et spatiosum, magnificatae ibi et amplificatae sunt, et adhuc multitudini inhabitantium ipse locus angustus est. Jam domus Ordinis illius, filiae domus ipsius, citra et ultra Alpes et maria, deserta plurima impleverunt, et adhuc sunt et quotidie confluunt, quibus locus quaerendus est. Et petuntur undique fratres et mittuntur, cum beatos se aestiment reges gentium et praesules Ecclesiarum, 1087 civitates et regiones, quaecunque de domo illa et disciplina Viri Dei meruerint contubernium aliquod adipisci. Quid dico? Ultra homines, usque ad barbaras nationes, in quibus naturalis feritas naturam quodammodo exuit humanam, religio haec profecta est: ubi per eam bestiae silvae homines fiunt, et cum hominibus assuetae conversari, discunt cantare Domino canticum novum. Quapropter piscator Dei, praecipiente Domino, non cessat laxare retia in capturam; et aliis abeuntibus, aliis succedentibus in locum eorum, nunquam sanctae illius congregationis minuitur plenitudo. Hoc usque nunc egerunt et quotidie agunt mirificae ejus capturae, Catalaunensis, Remensis, Parisiacensis, Maguntinensis, Leodiensis, et aliarum nonnullarum civitatum; Flandriae quoque et Germaniae, Italiae, Aquitaniae, et aliarum regionum, quascunque quacunque necessitate contigit aliquando, seu adhuc usque hodie contingit Virum Dei visitare. Cooperante siquidem gratia Spiritus sancti, quocunque vadit, plenus redit, et sua eum plenitudo ubique comitatur.

63. Nec dimittit suos, quos a se transmittit; sed ubicunque sunt, et ipse semper paterna sollicitudine cum eis est: et sicut ad locum unde exeunt flumina revertuntur, sic ad ipsum quotidie seu laeta, seu tristia filiorum suorum. Saepe etiam sine omni revelatione carnis ac sanguinis, paternae ejus sollicitudini divinitus innotescit quid circa aliquos eorum longe a se distantes agatur si quid eis providendum, si quid in eis emendandum sit, tentationes et excessus eorum, infirmitates et obitus, et quarumlibet saecularium tribulationum incursus. Nam et pro absentium fratrum certis necessitatibus, praesentibus circa se fratribus saepe orationem indicit. Nonnunquam etiam morientes in locis aliis ad ipsum per visionem accessisse noscuntur, benedictionem ejus et licentiam postulantes: nimirum hoc agente et obedientia missorum, et charitate mittentis. Veneram aliquando ad eum, et dum loquerer ei, vidi et audivi quod silere non debeo. Aderat monachus quidam Fusniacensis, continuo ad suos rediturus. Cumque, accepto responso super his pro quibus venerat, jam ab eo egrederetur, in spiritu et virtute Eliae revocans eum Propheta Dei, et nomine fratris cujusdam de domo illa praemissa, de occultis quibusdam me audiente mandavit illi ut ea corrigeret: sin autem, super se judicium Dei in proximo exspectaret. Stupefactus ille, quis hoc ei dixerit, requisivit. « Quisquis, » inquit, « dixerit mihi, tu vade, et dic quae ego dico tibi; ne, si dissimulaveris, te quoque involvat par poena peccati. » Mirabar super hoc, sed miranti mihi in simili penitus causa multo mirabiliora de eo narrata sunt.

64. Guido namque, frater ejus major natu inter fratres suos, cujus gravitatis et veritatis fuerit vir, omnes sciunt qui eum scire potuerunt. Hic, cum simul aliquando essemus, et de hujusmodi loqueremur, et quaererem ego ab eo, sicut jucundae ad amicos collocutionis esse solebat: « Fabulae, » inquit, « sunt quae auditis. » Cumque suo more et solito studio fraternas virtutes deprimeret, mihi tamen nollet esse molestus: « Quae, » inquit, « nescio, non dico vobis; sed unum scio et expertus sum, multa ei in oratione revelari. » Deinde narravit mihi quomodo, cum primo melli flua illa spiritualium apum alvearia nova de se examina circumquaque proferre, novasque ex eis domos Ordinis sui aedificare coepissent, petente et agente domino Guillelmo episcopo, in episcopatu Catalaunensi eam, quae Trium-Fontium dicitur, construxerunt. Ad quam cum abbatem cum monachis emisissent dominum Rogerium, virum nobilem secundum saeculum, sed nobiliorem sanctitate, et viros quosdam similis formae cum eo, spiritualis Pater filios, quos emisit, non dimisit, sed paterna sollicitudine et pia affectione cum eis erat. Unde cum die quadam soli simul essent Abbas et ipse, cujus hoc relatione didici, et de fratribus ipsis ad alterutrum loquerentur, subito altius suspirans, durius aliquid solito de eis corde suo sibi respondente: « Vade, » ait fratri suo, « ora pro eis; et quidquid de eis ostenderit tibi Deus, refer ad me. » Ipse enim gravissima valetudine ea hora laborans, in lectulo tenebatur. At ille vehementer expavescens 1088: « Absit! » inquit, « non sum qui hoc modo noverim orare, qui hoc merear impetrare. » Perseverante tamen eo in sententia, itum est, et oratum. Orans ergo quantum praevaluit, pro singulis effudit animam suam: tantaque per singulos in orando perfusus est suavitate conscientiae, tantaque impetrandi fiducia, et omni gratia spiritualis consolationis, ut in omnibus certa fide exauditum se exsultaret spiritus ejus, exceptis duobus, in quibus oratio titubavit, haesitavit devotio, fiducia defecit. Quod cum retulisset ad eum a quo missus erat, ille statim pronuntiavit de illis duobus, quod postea probavit eventus.

65. Abbas autem Rogerius, et aliqui qui cum eo erant, ipsi fuerunt quos Vir Dei aliquando de Catalaunensi traxerat civitate, de quibus vel in quibus etiam tunc simile quid fuerat factum. Cum enim episcopi gratia Catalaunum frequentaret, rediens aliquando traxit secum multitudinem nobilium et litteratorum, clericorum et laicorum. Quibus adhuc in domo hospitum demorantibus, dum novellas plantationes coelestibus rigaret eloquiis, supervenit portarius monachus, nuntians Stephanum de Vitreio, magistrum eorum, adesse ad renuntiandum saeculo, et cum eis commorandum. Quis alius de talis viri adventu non exsultasset, praesertim cum vallis illa hujusmodi frumento non multum adhuc abundaret? Ipse vero, revelante sibi Spiritu sancto insidias spiritualis nequitiae, tacitus aliquantulum ingemiscens, erupit in vocem, audientibus universis: « Malignus, » ait, « spiritus huc eum adduxit. Solus venit, solus revertetur. » Obstupuere omnes, qui prius audito ejus adventu non se capere poterant prae laetitia. Verumtamen ne pusillos adhuc scandalizaret filios, suscepit hominem, de perseverentia aliisque virtutum studiis studiose commonuit; et sciens et praevidens omnia promittentem nihil acturum, cum vere Deum quaerentibus et perseveraturis in cellam Novitiorum probandum intromisit. Sed de omnibus quae praedixerat, nihil cecidit in terram. Vidit idem Stephanus, sicut confessus est, cum in cella Novitiorum adhuc demoraretur, maurulum quemdam puerum ab oratorio se extrahentem. Ubi novem ferme mensibus degens, novissime tamen defecit, et, ut de eo praedictum fuerat, sicut solus venerat, sic solus recessit. Frustrata autem est et versutia inimici, et quem novitiorum paraverat in ruinam, de ipsius potius ruina illi confirmati sunt.

66. Priusquam a Catalauno recedamus, cum aliquando Pater sanctus inde rediret, frigore et vento tam ipse quam qui cum eo erant graviter laborabant. Cumque praecedentibus multis, qui tunc forte in comitatu ejus erant, nec prae angustia frigoris ad eum attendentibus, pene solus ipse sequeretur, contigit equum unius de duobus qui cum eo erant, incaute dimissum evadere, et excurrere per planitiem late patentem: quem cum apprehendere non possent, et intemperies aeris ad hoc non permitteret vacare diutius, « Oremus, » inquit, flexisque genibus in oratione cum fratre qui cum eo erat, vix adhuc dominicam poterant orationem explevisse, cum ecce equus ille cum omni mansuetudine rediens substitit ante pedes ipsius, et redditus est sessori suo.

CAPUT XIV. De aliis quibusdam beneficiis divinitus per eum praestitis; et honorum seu dignitatum fuga.

67. Et ut a Catalauno ad Remensem civitatem pertranseamus, contigit aliquando dissentientibus archiepiscopo et populo Remensi, ad conciliandos eos adesse Virum Dei. Cumque in palatio ejusdem civitatis cum Josleno Suessionensi episcopo consedisset, et, magna cleri plebisque frequentia repleta domo, de pace tractaretur; ecce coram omnibus misera mulier filium suum, plenum (ut putabatur) daemone, ei offerens, misericordiam precabatur: siquidem jam ea ipsa die insurgens in ipsam matrem suam, pene eam occiderat, et mutus effectus et caecus, et surdus, apertis oculis non videbat, et stupentibus in eo sensibus omnibus, etiam sine intellectu permanebat. Compassus vero miserae matri, quam maxime 1089 sensus doloris illius excruciabat, misero adolescenti blandiens, et piis manibus caput ejus et faciem demulcens, alloqui eum coepit, et quomodo in matrem suam mittere manus praesumpserit, sciscitari. Ille vero ad se reversus, continuo peccatum suum recognovit, et deinceps emendationem promittens, incolumis restitutus est matri suae. In monasterio quoque, quod Alpense dicitur, inter caeteros qui curam requirebant infirmos, venit ad eum mulier quae caduco morbo laborabat. Haec in ipsa hora, cum staret coram eo, a repentino impetu mali illius corruit. Sed apprehensa Vir Domini manu ejus, continuo erexit eam; nec tantum in illa hora, sed perfecte omnino curata est ab infirmitate sua.

68. Ducissa Lotharingiae, femina nobilis, sed non tam nobiliter victitans, cum vidisset aliquando in somnis hominem illum Dei serpentes septem horribiles de utero suo manibus propriis attrahentem, postmodum ad religiose vivendum ejus admonitione conversa, usque hodie se esse de qua septem daemonia ejecerit, gloriatur. Novi ego clericum quemdam, Nicolaum nomine, saeculo pene desperabiliter deditum, sed per eum de saeculo liberatum: qui cum in Clara-Valle monasticae conversationis habitum et ordinem suscepisset, videns eos qui de saeculi naufragio illuc confugerant, naufragii sui damna continuis redimere lacrymis, idem ipse facere volens, nec valens prae duritia cordis sui, rogabat eum cum magno cordis dolore, ut impetraret sibi a Deo gratiam lacrymarum. Oravit, tantamque ei et tam continuam impetravit compunctionem cordis cum gratia lacrymarum, ut vix aliquando ultra invenirentur vultus ejus in diversa mutati, vel oculi ejus sine lacrymis, etiam cum comederet, cum iret per viam, vel dum cum quolibet loqueretur.

69. Tot sunt et tantae quas in hunc modum de eo audivimus et vidimus virtutes, et circa diversas hominum necessitates diversae opitulationes, ut si quis omnia velit vel verbo pronuntiare vel scripto, fastidiosis incredulitatem, vel incredulis possit generare fastidium. In omnibus autem operibus suis quam purus ei sit oculus intentionis, manifeste dedenuntiat corpus lucidae operationis. Summos quippe honores ecclesiasticos et saecularium principum favores, quasi dignum eum jugiter persequentes, non jactanter respuendo, sed religiose et rationabiliter declinando, quid in omni operatione sua semper quaesierit, quid ambierit, manifeste declarat. Cumque dignus esset ut cogeretur, nescio quo judicio Dei, et singularis reverentia sanctitatis jam olim apud omnes obtinuit, ne aliquando ad aliquid contra voluntatem suam cogatur. Sed cum hoc modo mundi hujus fugit honorem, omnium honorum non effugit auctoritatem, dignus in conscientiis omnium, qui in timore et amore Dei timeatur et ametur: quo praesente, ubicumque fuerit, nihil contra justitiam audeatur; cui ubicumque aliquid loquitur vel agit pro justitia, obediatur.

70. Ejusmodi fultus auctoritate in Ecclesia Dei, cum obedientiae vel charitatis urget necessitas, nullam refugit incommoditatem laboris sui. Cujus enim voluntati sic detulit, cujus consilio sic se humiliavit omnis tam saecularis, quam ecclesiaticae dignitatis altitudo? Reges superbi, principes et tyranni, milites et raptores sic eum timent et reverentur, ut videatur in eis impletum, quod in Evangelio legitur Dominus dixisse discipulis suis: Ecce, inquit, dedi vobis votestatem calcandi super serpentes et scorpiones, et super omnem virtutem inimici, et nihil vobis nocebit. (Luc., X, 19.) Porro inter spirituales, et ubi spiritualia spiritualiter examinantur, longe ei alia auctoritas est. Sicut enim dicitur per prophetam de sanctis animalibus, quia cum fieret vox supra firmamentum quod imminebat capiti eorum, stabant, et submittebant alas suas (Ezech. I, 25) ; sic hodie ubique terrarum spirituales quique loquente eo seu tractante stant, osdendo praecedenti; et sensibus ejus vel intelligentiis submittunt sensus et intelligentias suas. Tanti ergo virum illum sanctum usque hodie apud Deum et apud homines commendant sacrarum insignia virtutum, testimonla circumvallant sanctitatis, charismata sancti Spiritus illustrant: quodque majus his omnibus et difficillimum est in rebus humanis, haec ei omnia sine invidia adesse videntur. Compescit autem ab eo invidiam, quod omni invidia major est, in quantum nequitia cordis humani hoc saepe cessat homini invidere, quo non potest aspirare.

1090 71. Sed et ipse omnem invidiam aut mortificat exemplo humilitatis, aut mutat in melius provocatione charitatis, aut, si nequior aut durior est, obruit pondere auctoritatis. Quis enim tam efficacis et affectuosae prudentiae hodie invenitur ad fovendam charitatem ubi est, ad provocandam ubi non est? tam ad quoscumque potest beneficus, ad omnes benevolus, tantam habens gratiam ad amicos, patientiam ad inimicos? si tamen ullum aliquando potuit habere inimicum, qui nulli aliquando voluit inimicari. Sicut enim amicitia nonnisi duorum est, nec nisi inter duos amicos haberi potest; sic nec inimicitia nisi duorum forsitan inimicorum. Qui enim odit, vel non diligit diligentem se, non tam inimicus, quam iniquus est. Sed qui omnem hominem diligens, nullum aliquando inimicum habet virtute sua, nonnunquam tamen est quod patiatur, inimicante sibi gratis iniquitate aliena. Charitas autem quae totum eum possidet, patiens est, benigna est, sapientia vincens malitiam, patientia impatientiam, superbiam humilitate.

 SUBSCRIPTIO OPERIS PRAECEDENTIS, QUAM AUCTORE DEFUNCTO BURCHARDUS ABBAS BALERNENSIS APPOSUIT.

Praescriptum opus, quod de vita sanctissimi viri Bernardi Clarae-Vallis abbatis conscriptum est a venerabili Guillelmo pridem Sancti-Theoderici abbate, sed tunc jam monacho Signiacensis coenobii (ad quod desiderio solitudinis et quietis sese contulerat), usque ad tempus schismatis adversus Innocentium papam a Petro Leonis conflati, digestum esse cognoscitur. Fuit autem praefato fideli viro specialis causa scribendi, amicitia et familiaritas, quibus viro Dei multo tempore conjunctus erat. Unde et tantam apud illum invenerat, gratiam, ut vix alter magis intimus inveniretur ad secreta mutuae dilectionis communicanda, ad spiritualium mysteriorum conferenda colloquia. Cujus familiaritatis gratia ex eo praecipue usque modo prodit ad manifestationem, quia plures epistolas idem sanctus scripsit ad illum, in quibus quid de eo sentiat, manifeste liquet legentibus illas. Scripsit etiam ad ipsum librum Apologeticum, et alterum de Gratia et Libero Arbitrio. Fuit tamen eidem Guillelmo, speciali valentior, generalis causa scribendi, videlicet utilitas totius Ecclesiae Dei; ne cum absconditur vas plenum thesauro desiderabili, ipse quoque thesaurus pariter abscondatur. Unde non immerito conqueritur, qui exponi desiderat dicens: Thesaurus invisus, et sapientia abscondita: quae utilitas in utrisque? (Eccli. XX, 32.) Exponit iste divitias salutis, thesaurum desiderabilem ne lateat cum gleba quod gleba non est, sed pretiosissima margarita. Accidit tamen ei contra desiderium suum: quia, sicut ipse in praefatione sua vereri se denuntiarat, praeoccupatus morte non explevit, quantum animo conceperat stylo mandandum. Itaque qui accedit ad lectionem operis hujus, facile satis intelliget, a quanta perfectione pius puer et religiosus Bernardus, velut alter Benedictus, primordia conversionis fuerit aggressus, qui et in utero matris significationem visus est accepisse, de qua concepta sunt praesagia futurae sanctitatis illius vitae pariter et doctrinae. Quid etiam adolescens factus agere coeperit, in praescripto narratur opere; ac deinceps usque ad virum perfectionis depingitur diligenter, quantum, sicut jam dictum est, licuit optimo pictori, sed praeoccupato.

 

 

 

 précédent

CHAPITRE VI.

De la grande confiance de Bernard en Dieu, au milieu des angoisses. — De son amour de la perfection et de la conversion de sa sœur.

 

27. Avant l'hiver qui approchait, Gérard son frère, économe de la maison, se plaignit à lui avec dureté que la maison et les frères manquaient de bien des choses nécessaires qu'il n'avait pas de quoi acheter, et que dans cette urgente nécessité il ne recevait aucune parole de consolation. Bernard n'avait sous la main rien à leur donner. L'homme de Dieu demanda combien pourrait suffire pour les besoins présens. Gé- 180 rard lui répondit: onze livres. Alors le congédiant, Bernard eut recours à la prière. Gérard, revenant peu de temps après, lui annonça qu'il y avait dehors une certaine femme de Châtillon qui voulait lui parler. Etant sorti, cette femme se jeta à ses pieds et lui présenta une offrande de douze livres, implorant l'assistance de ses prières pour son mari dangereusement malade. Après un court entretien il la congédia en lui disant: «Va, tu trouveras ton mari guéri.» Celle-ci, retournant dans sa maison, trouva son mari guéri ainsi qu'elle l'avait entendu. L'abbé, consolant la pusillanimité de son intendant, lui donna pour l'avenir plus de courage à soutenir la volonté du Seigneur. Il est certain qu'il lui arriva non pas une seule fois, mais plusieurs, lorsqu'une semblable nécessité le pressait, de recevoir soudain un secours du Seigneur au moment où il ne l'espérait pas. C'est pourquoi les hommes sages voyant que la main de Dieu était avec lui, prenaient garde de chagriner, par le souci des choses extérieures, la délicatesse de son ame récemment sortie des délices du paradis, réglant entr'eux ces choses comme ils pouvaient et ne le consultant que sur leur conscience intérieure et les affaires de leur ame.

28. En quoi il leur arriva une chose presque semblable à ce que nous lisons qu'éprouvaient autrefois les fils d'Israël en présence de Moïse. Après s'être long-temps entretenu avec le Seigneur sur le mont Sinaï, comme il sortait de nuages ténébreux et descendait vers le peuple, par l'effet de sa conversation avec le Seigneur, sa lace parut armée de rayons et si terrible que le peuple fuyait devant lui. De même le saint homme sorti 181 de la présence du Seigneur, dont il avait joui pendant quelque temps en silence et dans la hauteur d'une sublime contemplation au sein de la solitude de Citeaux, comme apportant du ciel parmi les hommes ce miracle d'une pureté plus qu'humaine qu'il avait acquise auprès de Dieu, faisait presque fuir devant lui de frayeur tous les hommes qu'il venait gouverner et avec lesquels il devait vivre. Car, s'il arrivait qu'il leur fit un sermon sur les choses spirituelles et l'édification des hommes, il parlait aux hommes la langue des anges, et à peine en était-il compris, surtout en ce qui regarde les mœurs des hommes; il leur proposait d'abondance de cœur des choses si sublimes, exigeait d'eux une telle perfection que ses paroles paraissaient dures, tant ils comprenaient peu ce qu'il disait. Lorsqu'il entendait séparément leur confession et l'aveu qu'ils faisaient eux-mêmes sur les diverses illusions ordinaires aux pensées des hommes, que ne peut éviter entièrement aucun homme de bien, c'est alors surtout qu'il ne pouvait s'établir d'accord entre sa lumière et leurs ténèbres, parce qu'il trouvait des hommes en ceux qu'il regardait comme des anges sur ce point; car goûtant en grande partie la pureté angélique, et d'après la connaissance de la grâce singulière qu'il avait autrefois reçue de Dieu, il croyait avec simplicité qu'un religieux ne pouvait tomber dans les fragilités de la condition humaine et dans les tentations et les souillures de ces pensées; et s'il y tombait, il pensait qu'il n'était pas vraiment religieux.

29. Mais les hommes vraiment religieux et pieusement sages vénéraient, dans ses prédications et au tribunal 182 de la confession même, ce qu'ils ne comprenaient pas; quoique stupéfaits d'entendre des choses si nouvelles et qui paraissaient n'apporter aux faibles que des causes de désespoir, cependant, selon la sentence du saint homme Job, ils pensaient qu'il n'était pas permis de contredire les paroles du saint, et ne s'excusaient point sur leur faiblesse, mais s'en accusaient au contraire en présence de l'homme de Dieu, pensant que nul ne se peut justifier devant Dieu. C'est pourquoi il arriva que la pieuse humilité des disciples en vint à dominer le maître. Car, comme ceux qui étaient blâmés s'humiliaient à la volonté de celui qui les blâmait, le maître spirituel commença à se méfier de son zèle contre des frères si humbles et soumis, au point qu'il accusait déjà son ignorance, et déplorait la nécessité qui ne lui permettait pas de se taire quand il ne savait pas parler. Il s'affligeait de ce qu'il blessait, en parlant, la conscience de ses auditeurs, non pas tant par des choses trop hautes pour les hommes que par des choses peu faites pour eux, et parce qu'il exigeait de la simplicité de ses frères une perfection si scrupuleuse en des points où lui-même ne se trouvait pas encore parfait. Il pensait qu'ils formaient, dans le silence de leurs méditations, des pensées meilleures et plus propres pour leur salut que celles qu'ils entendaient de lui; qu'ils opéraient plus dévotement et plus efficacement leur salut qu'ils ne le recevaient de son exemple, et qu'ils devaient être scandalisés plutôt qu'édifiés par sa prédication. Comme il en était violemment troublé et affligé, et que son esprit était assailli par des pensées diverses, après beaucoup de réflexions indécises et de tourmens de cœur, il résolut de se séparer de tou- 183 tes les choses extérieures et de se recueillir en luimême, et là se renfermant dans la solitude et dans l'intime retraite de son cœur, d'attendre que le Seigneur par sa miséricorde lui manifestât sa volonté à ce sujet. La miséricorde de Dieu ne tarda pas à lui envoyer secours en temps opportun. Car, peu de jours s'étant écoulés, il eut dans la nuit une vision dans laquelle il aperçut un enfant d'une apparence en quelque sorte divine, qui se tenait près de lui, et qui lui recommandait avec une grande autorité de prononcer avec confiance tout ce qui lui viendrait à la bouche; car ce ne serait pas lui qui parlerait, mais l'Esprit saint qui parlerait en lui. Depuis ce temps, l'Esprit saint parla plus clairement en lui, et par sa bouche il lui fournit des paroles plus éloquentes et des pensées plus abondantes sur l’Écriture, et lui donna auprès de ses auditeurs plus de crédit et de pouvoir, et une plus saine intelligence du pauvre et de l'indigent, et du pécheur repentant qui demande l'absolution.

30. Lorsqu'il eut appris un peu à vivre parmi les hommes, et à faire et supporter les choses de la vie, il commença, parmi ses frères et avec eux, à jouir des fruits de l'état qu'il avait embrassé. Son père, qui était demeuré seul à la maison, venant vers ses fils, s'établit auprès d'eux: après y avoir vécu quelque temps, il mourut dans une heureuse vieillesse. Leur sœur, mariée dans le monde et livrée au siècle, se trouvant en danger au milieu des richesses du monde, Dieu lui inspira le dessein d'aller visiter ses frères. Comme elle était venue pour voir son vénérable frère, avec une suite et un cortége superbe, celui-ci la détestant intérieurement comme le filet 184 dont le diable se sert pour prendre les ames, ne consentit nullement à sortir pour la voir. Ce qu'entendant, confuse et saisie d'une véhémente douleur de ce que aucun de ses frères ne daignait venir à sa rencontre, comme son frère André, qu'elle avait trouvé à la porte du monastère, l'accusait, à cause de la pompe de ses vêtemens, d'être un fumier habillé, elle fondit en larmes, disant: «Quoique je sois pécheresse, le Christ est mort pour les pécheurs. C'est parce que je suis pécheresse que je demande le conseil et l'entretien des bons. Que si mon frère méprise ma chair, le serviteur de Dieu ne méprise pas mon ame. Qu'il vienne, qu'il commande, je suis prête à faire ce qu'il ordonnera.» Son frère, à cette promesse, sortit vers elle avec ses frères. Comme il ne pouvait la séparer de son mari, du premier mot il lui défendit toute la gloire du monde dans la recherche des habits et dans toutes les pompes et curiosités du siècle, lui prescrivit le genre de vie dans lequel sa mère avait long-temps vécu avec son mari, et la congédia ainsi. Obéissant à ces ordres avec la plus grande soumission, elle retourna chez elle, changée tout à coup par la toute-puissance de la main du Très-Haut. Tout le monde s'étonnait qu'une jeune femme, noble, délicate, par un changement soudain dans ses habits et dans sa nourriture, menât, au milieu du monde, une vie d'ermite, se livrât aux veilles, aux jeûnes, à de continuelles oraisons, et se séparât entièrement de tout le siècle. Elle vécut ainsi dix ans avec son mari, qui cependant, la seconde année, rendant honneur à Dieu, n'osa plus profaner le temple du Saint-Esprit. Vaincu enfin par 185 le pouvoir de sa persévérance, et la renvoyant libre, il lui accorda, selon le rite de l'Eglise, la faculté de servir Dieu avec qui elle s'était mariée. Munie de la permission qu'elle desirait, elle se rendit au monastère de Juilly, et consacra à Dieu le reste de sa vie avec les nonnes qui y servaient le Seigneur. Là, Dieu lui accorda une telle grâce de sainteté, qu'elle prouva qu'elle était sœur des hommes de Dieu, par l'esprit comme par la chair.

 

CHAPITRE VII.

De l'ordination de Bernard comme abbé. — Du soin de sa santé, et de l'excellente discipline religieuse déjà en vigueur à Clairvaux.

 

31. Comme Bernard, envoyé nouvellement à Clairvaux, devait recevoir l'ordination du ministère auquel il s'était associé, et que le siége de Langres, que regardait cette ordination, vaquait alors, les frères cherchèrent où ils le mèneraient pour être ordonné; et aussitôt s'offrit à eux l'excellente réputation du vénérable évêque de Châlons, le très-célèbre maître Guillaume de Champeaux, et il fut résolu de l'envoyer vers lui. Bernard se rendit à Châlons, emmenant avec lui un certain Helbold, moine de Cîteaux. Le jeune homme, d'un corps faible et moribond, et d'un extérieur chétif, entra dans la maison dudit évêque, suivi d'un moine plus âgé que lui, et remarquable par sa taille, sa force et sa beauté. A leur vue, les uns se mirent à rire, d'autres à railler, et d'au- 186 tres, interprétant la chose selon son vrai sens, à révérer Bernard. Comme on demandait qui des deux était l'abbé, les yeux de l'évêque s'ouvrirent les premiers, et il reconnut le serviteur de Dieu, et le recul comme tel. Comme, dans leur premier entretien particulier, la retenue de ses paroles montrait de plus en plus, mieux que n'aurait pu le faire aucun discours, la sagesse du jeune homme, l'homme sage comprit que l'arrivée de cet hôte était une visite divine. Les soins pieux de l'hospitalité ne lui manquèrent pas, jusqu'à ce que l'entretien en étant venu entre eux jusqu'à la familiarité et liberté de la confiance, Bernard se recommanda auprès de l'évêque plus encore par la sympathie qui naquit entre eux que par ses paroles. Enfin, depuis ce jour et cette heure, ils ne firent qu'un cœur et une ame dans le Seigneur, au point que, dans la suite, souvent l'un eut l'autre pour hôte, que Clairvaux était la propre maison de l'évêque, et que les gens de Clairvaux jouissaient non seulement de la maison de l'évêque, mais encore par lui de toute la ville de Châlons. Bien plus, par lui encore, la province de Rheims et toute la Gaule furent dévotement excitées à révérer l'homme de Dieu. Tous apprirent de cet éminent évêque à accueillir et révérer Bernard comme l'ange de Dieu, car un homme, jouissant d'une si grande autorité, et qui affectionnait un moine inconnu et si humble, paraissait alors avoir pressenti en lui la grâce.

32. Peu de temps s'étant écoulé, comme la maladie de l'abbé s'était aggravée au point qu'on n'attendait plus que sa mort, ou pour lui une vie plus cruelle que la mort, l'évêque vint le voir. L'ayant vu, l'évêque dit 187 qu'il avait l'espoir de lui conserver non seulement la vie mais encore la santé, s'il consentait à son dessein et souffrait que, conformément à la nature de sa maladie, on prît quelque soin de son corps; mais Bernard ne pouvait être fléchi facilement sur la rigueur habituelle de sa vie. L'évêque se rendit vers le chapitre de Cîteaux; et là, en présence de quelques abbés qui s'étaient assemblés, s'étant, avec une humilité pontificale et une charité sacerdotale, prosterné de tout son corps à terre, il demanda et obtint que Bernard fût remis en son obéissance, pour un an seulement. Que pouvait-on en effet refuser à une si grande humilité de la part d'un homme d'une telle autorité? Etant donc retourné à Clairvaux, il fit faire à Bernard une petite maison hors du cloître et des murs du monastère, ordonnant de n'observer en rien à son égard, pour le boire ou le manger, ou autre chose de cette sorte, la règle de l'ordre; de ne lui causer aucun souci sur le soin de la maison, et de le laisser vivre selon la manière établie par lui.

33. Dans ce même temps, je commençai à fréquenter Clairvaux et Bernard lui-même. L'étant allé voir avec un autre abbé, je le trouvai dans sa cabane, tel qu'on voit des lépreux dans les carrefours publics. Je le trouvai, d'après l'ordre de l'évêque et des abbés, comme on l'a dit, dégagé de toute inquiétude sur les soins intérieurs et extérieurs de la maison, tout entier à Dieu et à lui-même, et comme ravi dans les délices du Paradis. Etant entré dans cette chambre royale, comme je considérais l'habitation et l'habitant, cette maison, j'en atteste le Seigneur, m'inspira un aussi grand respect que si je me fusse ap- 188 proché de l'autel de Dieu. Je sentis autour de cet homme une si grande suavité et un si grand desir d'habiter avec lui dans cette pauvreté et simplicité, que si ce jour-là on m'eût donné le choix, je n'eusse rien tant souhaité que de rester toujours là avec lui pour le servir. Nous ayant tour à tour recus avec joie, comme nous lui demandions ce qu'il faisait et comment il vivait, nous souriant à sa manière gracieuse: «Bien, dit-il; moi, à qui jusqu'à présent obéissaient des hommes raisonnables, par le juste jugement de Dieu, j'ai été soumis à la domination d'une certaine bête sans raison.» Il parlait d'un homme grossier et vain, absolument ignorant, qui se vantait de le guérir de la maladie dont il était attaqué, et entre les mains duquel il avait été remis pour lui obéir, par l'évêque, les abbés et ses frères. Là, ayant mangé avec lui, quand nous pensions qu'un homme si malade et l'objet de tant de soins devait être traité de la manière convenable, la vue des mets qu'on lui servait par l'ordre des médecins et auxquels eût à peine touché un homme en bonne santé pressé par les angoisses de la faim, nous inspira du dégoût, et la règle du silence eut peine à nous empêcher d'assaillir de colère et d'injures ce médecin, comme un sacrilége et un homicide. Celui qui en était l'objet prenait tout indifféremment et trouvait tout bon; ses sens étaient pervertis et son goût presque éteint, et à peine discernait-il quelque chose. En effet, on sait que pendant plusieurs jours il mangea pour du beurre du sang cru qu'on lui servit par erreur, il but de l'huile pour de l'eau, et il lui arrivait beaucoup de choses semblables. Il disait qu'il ne trouvait de goût 189 qu'à l'eau, parce que quand il la buvait, elle lui rafraîchissait la gorge et le gosier.

34. Voilà donc l'état dans lequel je le trouvai; c'est ainsi qu'habitait l'homme de Dieu dans sa solitude. Mais il n'était pas seul: avec lui étaient Dieu et la garde et la consolation des saints anges, comme le démontrèrent des signes manifestes. Une certaine nuit que son ame s'était en quelque sorte fondue au dedans de lui-même dans l'attention plus qu'ordinaire qu'il donnait à son oraison, légèrement endormi, il entendit comme les voix d'une nombreuse multitude passant près de lui. S'étant éveillé, et entendant plus distinctement ces mêmes voix, il sortit de la cellule où il était couché, et suivit ces voix qui s'éloignaient. Non loin de là était un lieu couvert d'épines et d'arbrisseaux, mais en ce moment bien différent de ce qu'il avait coutume d'être. Il s'y trouvait des chœurs disposés de distance en distance, et l'homme saint écoutait avec transport. Il ne connut le mystère de cette vision que lorsque, quelques années après, l'édifice du monastère ayant été reconstruit autre part, il vit que son oratoire était placé dans le même lieu où il avait entendu ces voix. Je demeurai quelques jours avec lui, moi indigne, m'étonnant partout où je tournais les yeux, comme si je voyais de nouveaux cieux, une nouvelle terre, les antiques sentiers de nos pères les premiers moines d'Egypte, et dans ces sentiers les traces récentes des hommes de notre temps.

35. Alors régnait à Clairvaux l'âge d'or. On voyait des hommes de vertu, autrefois riches et honorés dans le monde, et maintenant se glorifiant de la pauvreté du Christ, qui construisaient l'église de Dieu au prix de 190 leur sang, de leur sueur et de leur fatigue, endurant la faim et la soif, le froid, la nudité, les persécutions, les outrages et beaucoup d'angoisses, et préparant ainsi à Clairvaux l'aisance et la paix dont jouit maintenant cette maison. Ne croyant pas tant vivre pour eux-mêmes que pour le Christ et les frères qui viendraient servir Dieu en ce lieu, ils regardaient comme rien ce qui leur manquait, pourvu qu'ils laissassent après eux de quoi suffire à leurs frères, de quoi subvenir aux nécessités d'une pauvreté volontaire embrassée pour l'amour du Christ. Lorsqu'on arrivait à Clairvaux par la descente de la montagne, Dieu se faisait reconnaître au premier aspect de sa maison, tandis que la muette vallée annonçait, par la simplicité et l'humilité des édifices, la simplicité et l'humilité des pauvres du Christ qui les habitaient. Enfin dans cette vallée remplie d'hommes, où il n'était permis à personne d'être oisif, et où tout le monde travaillait et s'occupait aux ouvrages commandés, ceux qui venaient trouvaient, au milieu du jour, le silence de la nuit, interrompu seulement par le bruit des travaux, ou dans les heures consacrées par les frères aux louanges du Seigneur. Enfin la rigueur et le renom de ce silence inspiraient, aux séculiers qui venaient les voir, un si grand respect qu'ils craignaient de s'entretenir, je ne dirai pas de choses mauvaises ou oiseuses, mais d'aucun objet étranger à ce qu'ils voyaient. La solitude de ce lieu, où se cachaient des serviteurs de Dieu au milieu d'épaisses forêts et des défilés des monts voisins, présentait en quelque sorte l'image de la caverne de saint Benoît notre père, dans laquelle il fut un jour découvert par des ber- 191 gers; en sorte qu'ils paraissaient imiter son habitation comme sa vie; car tous y vivaient solitaires au milieu de la foule. Une charité dirigée par la règle faisait de cette vallée remplie d'hommes une solitude pour chacun de ceux qui l'habitaient: car de même qu'un homme dénué de règle, fût-il seul, trouve en lui-même l'agitation de la foule, ici l'unité d'esprit, et la loi régulière du silence imposé à cette multitude, protégeaient pour chacun la solitude où il se renfermait dans son cœur.

36. La nourriture des habitans était conforme à la simplicité de leurs maisons et habitations. Le pain paraissait pétri de terre plutôt que de farine, et à peine les durs travaux des frères parvenaient-ils à faire produire du grain à la terre stérile de ce lieu désert: les autres mets aussi avaient à peine quelque goût, excepté celui que leur donnaient la faim ou l'amour de Dieu. La ferveur enlevait le goût aux novices, puisque, regardant comme un poison toute nourriture agréable, ils refusaient les dons de Dieu à cause de la grâce qu'ils sentaient en eux. Comme en tout ce qui concernait les complaisances pour la chair, avec l'aide de la grâce de Dieu, le soin de leur père spirituel les avait rendus capables de faire, non seulement constamment et sans murmurer, mais même avec un grand plaisir, beaucoup de choses qui auparavant paraissaient impossibles à un homme gouverné selon la chair, ce plaisir avait enfanté en eux un autre murmure, d'autant plus dangereux qu'ils le croyaient plus éloigné de la chair et plus proche de l'esprit: car s'étant persuadés et conservant fidèlement dans leur mémoire avide ce précepte, qu'ils croyaient 192 approuvé de leur conscience, que tout plaisir de la chair est ennemi de l'ame, ils pensaient devoir fuir toute nourriture qui paraissait agréable à la chair. Et comme si, par une autre route, ils fussent retournés à leur première voie, la ferveur de leur zèle leur faisait manger avec un égal plaisir les choses amères et les choses douces, et il leur semblait vivre plus délicieusement dans la solitude qu'ils ne l'avaient fait auparavant dans le monde.

37. Les continuels reproches de leur père spirituel sur ce point leur paraissaient suspects comme accordant plus à la chair qu'à l'esprit. Ils portèrent un jour la chose au jugement de l'évêque de Châlons dont nous avons déjà parlé, et qui les était venu voir par hasard. Sur quoi cet homme puissant en paroles leur entama un sermon par lequel il leur fit voir que tout homme qui, pour l'amour de Dieu, refuse les dons de Dieu, est ennemi de la grâce, et déclare résister au Saint-Esprit. Il amena ainsi l'histoire du prophète Élysée et des autres enfans des prophètes qui, menant avec lui une vie solitaire dans des lieux déserts, trouvèrent à l'heure du repas une mortelle amertume mêlée au ragoût des herbes qu'ils avaient fait cuire dans leur marmite: par la vertu de Dieu, un peu de farine qu'y jeta le prophète adoucit cette amertume. «Cette marmite du prophète, dit-il, est la vôtre qui ne contient rien en elle que de l'amertume. La farine qui convertit l'amertume en douceur est la grâce de Dieu qui opère en vous. Prenez donc sans inquiétude et avec actions de grâces ce qui, naturellement peu propre à l'usage humain, a été rendu propre à votre usage par la grâce de Dieu. Servez-vous- 193 en et mangez-le. Si vous demeurez en cela désobéissans et incrédules, vous résisterez à l'Esprit-Saint, et vous vous montrerez ingrats envers sa grâce.»

 

CHAPITRE VIII.

De la grande sévérité de sa vie, et de sou application sans relâche, parmi les continuelles incommodités d'une santé détruite.

 

38. Telle fut donc dans ce temps, sous la direction de l'abbé Bernard, l'école des sciences spirituelles, dans cette illustre et chère vallée. Là on vit la ferveur d'une discipline régulière excitée et ordonnée par Bernard, qui bâtissait à Dieu un tabernacle sur la terre, selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne lorsqu'il habitait avec Dieu dans un nuage au milieu de la solitude de Cîteaux; et plût à Dieu qu'après ses premières instructions dans l'art de la parole, lorsqu'il eut un peu appris et s'habitua, homme lui-même, à vivre avec les hommes et à comprendre le pauvre en compatissant aux infirmités humaines, plût à Dieu qu'il se fût montré, envers lui-même, tel qu'il se montrait envers les autres, aussi bon, aussi sage et aussi soigneux! Mais dès qu'il fut délivré du lien de cette obéissance à laquelle il avait été soumis pendant un an, et que de nouveau il put agir selon sa volonté, de même qu'un arc bandé, lorsqu'il se détend, reprend sa forme naturelle, ou comme un torrent long-temps contenu s'échappe et roule enfin, de même il revint 194 à ses premières habitudes, comme s'infligeant à luimême le châtiment d'un trop long repos et de l'interruption de son travail. On voyait cet homme faible et languissant faire des efforts et entreprendre tout ce qu'il voulait sans considérer ce qu'il pouvait. Soigneux pour tous, négligent pour lui-même, très-soumis à tout le monde en toute autre chose, mais pour ce qui le concernait obéissant à peine quelquefois à l'affection ou à l'autorité, regardant toujours comme rien tout ce qu'il avait fait jusqu'alors, il voulait infliger à son corps de plus grandes rigueurs, et étendre ses études spirituelles, en épuisant de jeûnes et de veilles son corps déjà affaibli par diverses infirmités.

39. Il se tenait en prières le jour et la nuit jusqu'à ce que ses genoux affaiblis par le jeûne et ses pieds enflés par le travail ne pussent plus soutenir son corps. Pendant long-temps et tant qu'on l'ignora, il porta un cilice sur sa chair; mais, dès qu'il vit qu'on le savait, il le rejeta et fit comme les autres. Sa nourriture se composait de lait avec du pain et de l'eau de décoction de légumes, ou de la bouillie telle qu'on a coutume d'en faire pour les enfans. Ou sa faiblesse ne supportait pas d'autres mets, ou il les refusait par tempérance. S'il prenait quelquefois du vin, c'était rarement et en très-petite quantité, et il affirmait que l'eau convenait mieux à sa santé et lui plaisait davantage. Ainsi, épuisé et languissant, à peine souffrait-il quelquefois qu'on le dispensât du commun travail des frères pendant le jour et la nuit, ou des occupations et des travaux de son ministère. Des médecins le voyaient et admiraient sa façon de vivre, disant qu'il imposait à la nature des efforts 195 pareils à ceux d'un agneau qu'on attellerait à une charrue pour le forcer de labourer. Son estomac détruit lui occasionnait de fréquens vomissemens de mets crus et qu'il n'avait pu digérer, ce qui commençait à le rendre incommode aux autres et surtout dans le chœur des chantres; il n'abandonna cependant pas entièrement les assemblées des frères; mais ayant, près du lieu de sa place, fait faire et creuser un trou dans la terre, il y satisfit aussi long-temps qu'il put cette douloureuse nécessité. Mais, dès que le mal empirant ne le lui permit plus, il fut enfin forcé d'abandonner les réunions des frères et d'habiter séparément, si ce n'est qu'il lui fallait quelquefois, soit pour parler ou pour porter des consolations, ou pour la rigueur de la discipline monastique, assister à l'assemblée des frères.

40. Ce fut par cette triste nécessité que les saints frères se virent privés de la société de leur père; en quoi nous nous affligeons et pleurons le triste effet de son infirmité; mais nous vénérons l'affection d'un saint desir et d'une spirituelle ferveur. Cependant l'effet de son infirmité ne doit nullement faire répandre des larmes ou inspirer de la douleur; car qui sait si la sagesse de Dieu n'a pas voulu, par la faiblesse de cet homme, vaincre toutes ces grandes forces du monde? Quand est-il arrivé que sa maladie ait nui aux choses que lui ordonnaient d'accomplir les grâces dont il a été doué? Qui, dans notre temps, quoique dans la vigueur de son corps et de sa santé, a jamais fait autant pour l'honneur de Dieu et l'utilité de la sainte Eglise que cet homme languissant et moribond? Combien d'hommes ensuite il a, par sa parole et son exemple, 196 retirés du siècle, non seulement pour les faire entrer en religion, mais pour les conduire à la perfection? Combien, par tout le monde chrétien, a-t-il établi de maisons et de villes de refuge pour que ceux qui, ayant péché mortellement, avaient encouru une mort éternelle rentrassent en eux-mêmes, se convertissent au Seigneur, et se réfugiassent dans ces lieux pour y être sauvés? Quels schismes de l'Eglise n'a-t-il pas apaisés? Quelles hérésies n'a-t-il pas confondues? Quelle paix n'a-t-il pas rétablie entre des églises et peuples différens? Voilà ce qu'il a fait pour tous en général. Et qui pourrait narrer de combien de manières, sur combien de personnes, en combien de lieux et de temps se sont répandus ses innombrables bienfaits?

41. Si on blâme en lui un excès de sainte ferveur, certainement cet excès saisira de respect les ames pieuses. et ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu craindront de blâmer excessivement cet excès dans son serviteur. Il est facilement excusé auprès des hommes; car personne n'oserait condamner celui que Dieu justifie en opérant avec lui et par lui tant de choses sublimes. Heureux celui à qui on ne reproche qu'une faute dont les autres ont coutume de tirer gloire! Si ce bon jeune homme s'est méfié de sa jeunesse, heureux l'homme qui est toujours dans la crainte10; s'il a eu le desir d'augmenter par un travail spirituel la si grande plénitude de vertus qu'il tenait de la grâce de Dieu, c'est qu'il n'était pas permis à sa vie, proposée à l'imitation de tous, de demeurer stérile en exemples de continence. Si en ce point le ser- 197 viteur de Dieu a montré de l'excès, il laisse certainement aux ames pieuses un exemple non d'excès mais de ferveur. Mais pourquoi nous efforcer de l'excuser sur ce point, sur lequel lui. qui se méfie de toutes ses œuvres, ne craint pas aujourd'hui même de s'accuser, se traitant de sacrilége, pour avoir enlevé son corps au service de Dieu et de ses frères, en le rendant, par une ferveur indiscrète, faible et presque inutile? Mais il s'est rétabli de sa maladie et en est devenu plus fort et plus vigoureux: car la vertu de Dieu, ayant brillé avec plus d'éclat dans sa maladie, lui a jusqu'à ce jour acquis de la part des hommes plus de vénération, et par la vénération l'autorité, et par l'autorité l'obéissance.

42. Déjà par la grâce divine il était plus propre à l'œuvre de la prédication, à laquelle, comme on l'a dit plus haut, il avait été autrefois destiné, dès le ventre de sa mère, par une révélation divine; et il n'y fut pas destiné seulement alors, mais s'y prépara depuis par sa propre volonté et par ses propres soins durant tout le temps de sa vie de novice, de simple moine et d'abbé: ignorant ce qu'il serait fait de lui, il s'était rendu propre en ce point, non seulement à l'ordre monastique, mais à tout ordre ecclésiastique. D'abord il consacra les prémices de sa jeunesse à réveiller dans l'ordre monastique la ferveur de l'ancienne règle, et s'y appliqua de tout son zèle par son exemple et sa parole dans l'assemblée des frères, dans l'intérieur du monastère. Ensuite lorsque sa santé le força à un autre genre de vie, et que la nécessité d'une maladie et les soins qu'elle exigeait l'éloignèrent plus qu'à l'ordinaire de la fréquentation 198 de l'assemblée commune, ce fut la première occasion qui l'exposa, pour ainsi dire, aux hommes du siècle dont une grande multitude affluait déjà vers lui, et, les faisant jouir de sa présence plus librement et plus souvent, il leur prêchait la parole de vie. Comme sa soumission l'entraînait quelquefois loin du monastère pour la cause commune de l'Eglise, et que partout où il vint et où il dut parler, il ne pouvait se taire sur Dieu et cesser de s'occuper des choses du Seigneur, il parut manifeste aux hommes que l'Église de Dieu ne devait pas craindre de se servir, ainsi qu'il convenait, de ce membre si utile qu'elle avait eu le bonheur de trouver dans son propre corps. Quoique depuis la fleur de sa jeunesse il eût toujours été comblé des fruits de l'Esprit, cependant, depuis ce temps, comme le dit l'apôtre, l'Esprit se manifesta à lui plus abondamment pour les besoins usuels, et sa parole devenue plus féconde en sagesse et en science obtint avec le don de prophétie le pouvoir d'opérer la guérison de différentes maladies. Quelques-unes de ses guérisons m'ont été transmises par un récit sincère; je les soumets ici fidèlement aux lecteurs comme je les ai entendu raconter par des gens dignes de foi.

 

199 CHAPITRE IX.

Des miracles qu'il a faits, et comment ses proches le préservaient admirablement du danger de l'orgueil.

 

43. Voici le premier prodige que le Christ a fait briller aux yeux du monde par les mains de son serviteur. Comme il avait déjà passé quelques années à Clairvaux, il arriva qu'un homme noble et proche de Bernard selon la chair, Joubert, de La Ferté, château situé près du monastère, tomba dangereusement malade. Saisi aussitôt par la maladie, il perdit tout-à-fait et en même temps l'entendement et la parole. C'est pourquoi son fils, Joubert le jeune, ainsi que tous ses amis étaient d'autant plus affligés que cet homme puissant, et possédant de grandes dignités, allait mourir sans confession et sans viatique. Un messager courut vers l'abbé qui n'était pas alors au monastère. L'abbé trouva Joubert gissant en cet état depuis trois jours. Ayant pitié de cet homme, et ému par les larmes de son fils et des autres, il eut confiance en la miséricorde de Dieu et proféra ces belles paroles, leur disant: «Vous savez que cet homme en plusieurs occasions a affligé les Églises, opprimé les pauvres et offensé Dieu. Si vous m'en croyez, qu'on restitue aux églises ce qui leur a été enlevé et les redevances usurpées au préjudice des pauvres, il parlera encore, il confessera ses fautes et recevra dévotement les divins sacremens.» Tout le monde est dans l'ad- 200 miration; le fils et toute la maison sont transportés de joie: on promet fermement et on accomplit tout ce que recommande l'homme de Dieu. Son frère Gérard et son oncle Gaudri, extrêmement effrayés et troublés, le firent venir secrètement pour lui parler de cette promesse, et le blâmèrent avec dureté et aigreur. Il leur répondit avec simplicité et en peu de mots, disant: «Dieu peut faire facilement ce que vous pouvez croire difficile.» C'est pourquoi, après une secrète oraison, il commença l'oblation du sacrifice immortel. Pendant cette oblation arriva un messager qui annonça que Joubert, parlant déjà librement, priait instamment l'homme de Dieu de venir promptement vers lui. Celui-ci étant venu après avoir offert un sacrifice, Joubert, avec larmes et gémissemens, confessa ses péchés et reçut les divins sacremens. Il vécut deux ou trois jours après cet événement, ayant complétement l'usage de la parole, et résolut d'accomplir sans se rétracter ce que lui avait expressément ordonné le saint abbé. Il disposa donc de sa maison et distribua des aumônes. Enfin il rendit l'ame en chrétien et dans une heureuse espérance de la miséricorde de Dieu.

44. Un jour que le saint père revenait des champs, il vit venir à sa rencontre une femme portant dans ses bras un petit enfant qu'elle lui avait amené de loin, et qui, depuis sa naissance, avait la main sèche et le bras tordu. Emu par les larmes et les prières de cette mère, il lui ordonna de mettre son enfant à terre; et, après une oraison, il fit aussitôt le signe de la croix sur l'enfant, sur son bras et sur sa main, et dit à la mère d'appeler son fils. elle le fit, et il accourut, em- 201 brassa sa mère des deux bras, et, depuis cette heure, il fut guéri.

45. Les frères et les fils spirituels de ce saint homme s'étonnaient de ce qu'ils apprenaient et voyaient des prodiges par lui opérés; ils n'en faisaient cependant point vanité suivant la coutume de ceux qui vivent selon la chair; sa jeunesse et le peu de temps écoulé depuis qu'il avait embrassé l'état religieux leur inspiraient au contraire une pieuse inquiétude. Elle était plus forte chez Gaudri son oncle, et Gui, l'aîné de ses frères, en sorte qu'il paraissait les avoir recus du Ciel comme des aiguillons à sa chair, de peur qu'il ne s'enorgueillît de la grandeur des grâces qui lui avaient été accordées. Ils ne l'épargnaient pas et tourmentaient par de dures paroles sa tendre retenue, calomniant même ses bonnes actions, niant tous ses miracles, et affligeant souvent par des injures et des outrages l'homme le plus doux et le moins contrariant, au point de lui arracher des larmes. Le vénérable Godefroi, évêque de Langres, parent du saint homme, qui avait pris l'habit avec lui, et depuis fut en tout son compagnon inséparable, a coutume de raconter que ledit Gui son frère fut présent au premier miracle qu'il vit opérer par ses mains. Ils passaient par Château-Landon, dans le territoire de Sens. Un certain jeune homme qui avait le pied malade d'une fistule, pria avec de grandes supplications le saint père de le toucher et le bénir. Bernard fit sur lui le signe de la croix, et aussitôt il fut guéri; et ayant peu de jours après repassé par la même ville, ils le trouvèrent en bonne santé et délivré de son mal. Cependant ce miracle ne put empêcher ledit frère du saint homme 202 de le réprimander et de l'accuser de présomption, pour avoir voulu toucher cet homme, tant son amour pour lui inspirait à son frère de sollicitude.

 

CHAPITRE X.

Du bienfait de la santé rendu à plusieurs autres.

 

Vers le même temps, il arriva que son oncle Gaudri qui, par un semblable attachement, accablait sa douceur, comme nous l'avons dit, de dures réprimandes, fut attaqué d'une fièvre très-dangereuse. Enfin, la maladie ayant empiré, surmonté par la force de la douleur, il pria l'abbé, par une humble supplication, d'avoir pitié de lui et de le secourir, comme il avait coutume de le faire pour les autres; Bernard, d'un esprit plus doux que le miel, lui rappela d'abord en peu de mots et avec amitié ses fréquens reproches à ce sujet, et lui montra quelque crainte qu'il ne dît cela pour le tenter. Cependant Gaudri ayant renouvelé sa prière, Bernard étendit enfin sa main sur lui et ordonna à la fièvre de le quitter. Aussitôt, à son ordre, la fièvre quitta Gaudri qui éprouva sur lui-même ce qu'il blâmait pour les autres. Le même Gaudri aussi, après avoir vécu quelques années à Clairvaux dans la ferveur d'esprit et l'émulation de ce qui est bien, cessa de voir le jour. Une heure environ avant sa mort, il fut un moment troublé, et éprouva dans tout son corps un tremblement et une agitation terribles; mais il revint à sa première 203 sérénité, et expira avec un visage parfaitement calme. Le Seigneur ne voulut point priver de la connaissance de cette chose l'esprit inquiet de l'abbé. Quelques jours après, Gaudri lui apparut pendant la nuit. A la demande de Bernard, il lui répondit que tout était heureux pour lui et qu'il se réjouissait d'avoir été placé dans une grande félicité. Bernard lui demanda aussi ce qu'avait voulu dire ce tremblement si cruel et si soudain qu'il avait éprouvé à sa mort. Il lui dit qu'à cette heure deux méchans esprits s'étaient comme disposés à le précipiter dans un puits d'une effroyable profondeur, ce qui l'avait fait trembler de terreur; mais que saint Pierre, étant accouru, l'avait arraché d'entre leurs mains, et qu'il n'avait plus alors senti aucun mal.

Il serait trop long de raconter ce que la grâce divine avait coutume de lui révéler, dès le commencement même, sur le bonheur ou les peines de ceux qui avaient quitté ce monde. Je rapporterai seulement un fait qu'il raconte quelquefois lui-même lorsque les frères l'en sollicitent. Un certain frère, dont les intentions étaient bonnes, mais qui se conduisait avec trop de dureté envers les autres frères, et se montrait moins compatissant qu'il n'aurait dû, mourut dans le monastère. Peu de jours après il apparut à l'homme de Dieu, le visage plein de tristesse et avec tout l'extérieur de la souffrance, et lui apprit que tout n'allait pas selon son desir. Interrogé sur ce qu'il avait, il se plaignit qu'il était livré à quatre lézards. A ces mots il fut comme poussé et chassé précipitamment hors de la face de l'homme de Dieu, qui, gémissant douloureusement, lui cria en le voyant s'éloigner: «Je t'ordonne, au 204 nom du Seigneur, de me faire connaître de nouveau et bientôt de quelle manière tu seras traité» S'étant mis à prier pour lui, et ayant fait le sacrifice de la salutaire hostie, il avertit aussi plusieurs frères, dont il connaissait la très-grande sainteté, de lui prêter le même secours; et il ne cessa pas ses prières jusqu'à ce que, peu de jours après, et par une autre révélation il reçut la consolation d'apprendre la délivrance de ce frère, ainsi qu'il l'avait ordonné.

Le très-vénérable Humbert, qui fut dans la suite le fondateur et le premier père du monastère d'Igny, fut attaqué si violemment à Clairvaux du mal d'épilepsie, que, se laissant tomber sept fois dans un jour, il eut enfin le cerveau dérangé, et pouvait à peine être retenu attaché dans son lit par les mains des frères. Le vénérable abbé étant venu, et ayant trouvé dans un tel état cet homme qu'il vénérait, à cause de sa sainteté, avec une affection particulière, il fut rempli de zèle, et dit: «Que faisons-nous? Allons, prions.» Dès qu'il fut entré dans son oratoire, et qu'il eut fléchi les genoux, Humbert s'endormit entre les mains de ceux qui le tenaient. Le dimanche suivant, ce frère, ayant reçu le sacrement de sa main, recouvra une parfaite santé; dans la suite il ne ressentit jamais de semblables maux.

Vers ce temps, la famine éclata dans le royaume de Gaule et les pays voisins; mais la bénédiction du Seigneur combla les greniers de ses serviteurs. Jusqu'à cette année les provisions qu'ils devaient à leur travail ne leur avaient jamais suffi. A cette époque, après que la moisson fut faite, on calcula tout avec exactitude, et on estima qu'elle pourrait à peine aller jus- 205 qu'à Pâques. Comme ils voulaient acheter du blé, ils ne trouvèrent point assez d'argent, parce qu'on le vendait beaucoup plus cher qu'à l'ordinaire. Il arriva de cette disette que, vers le temps du carême, afflua vers eux une grande multitude de pauvres, à qui ils firent l'aumône de ce qu'ils avaient. Par la bénédiction du Seigneur, leurs modiques provisions nourrirent joyeusement jusqu'à la moisson les frères et les pauvres qui venaient vers eux. Une épouse adultère tourmentait par des maléfices un homme pauvre qui demeurait près du monastère. Comme elle l'en avait menacé dans sa colère et sa fureur, elle avait fait, par de malins enchantemens, que ce malheureux, consumé dans ses chairs, ne pouvait ni mourir ni vivre. Souvent il perdait l'usage de la voix, et son corps n'éprouvait plus aucune sensation, et de nouveau il était cruellement ramené, non à la vie, mais à une plus longue mort. On conduisit enfin cet homme dans le monastère à l'homme de Dieu, et on lui expliqua cette lamentable tragédie. Violemment indigné que la malice de l'antique ennemi eût pris à ce point possession d'un chrétien, il ordonna à deux des frères de porter l'homme devant le saint autel: là, ayant mis sur sa tête le vase qui renfermait l'Eucharistie, par la vertu de ce sacrement, il ordonna que le démon ne pût faire souffrir le chrétien. Il fut fait selon son ordre, et la foi parfaite, après tant de tourmens, rendit ce malheureux à une parfaite santé.

 

206 CHAPITRE XI.

Du miracle de la lettre écrite à la pluie sans être mouillée, et de plusieurs autres faits surprenons.

 

50. Le frère Robert, moine de ce saint homme et son parent selon la chair, trompé dans sa jeunesse par les conseils de quelques personnes, s'était rendu à Cluny. Le vénérable père, après avoir dissimulé pendant quelque temps, résolut de rappeler ce frère par une lettre. Il dictait, et le révérend Guillaume, ensuite premier abbé du monastère de Rienvaux, écrivait la lettre sur un parchemin. Ils étaient tous deux assis à l'air, car ils étaient sortis des enclos du monastère, afin d'écrire plus secrètement. Tout à coup éclata une averse, et celui qui écrivait (comme nous l'avons appris de sa propre bouche) voulut serrer la feuille. Le saint père lui dit: «C'est l'ouvrage de Dieu; écris, ne crains rien.» Et Guillaume écrivit la lettre an milieu de la pluie, sans qu'elle fût mouillée lorsqu'il pleuvait de toutes parts; la vertu de la charité couvrit cette feuille exposée à la pluie, et celle qui dictait la lettre contribua aussi à la préserver. Cette lettre, à cause de cet éclatant miracle, fut justement rangée au premier rang, par les frères, dans le recueil des épîtres de Bernard.

51. On solennisait une des grandes fêtes. Un certain frère, à qui il avait, pour une faute secrète, interdit la communion de l'autel sacré, craignant d'être remarqué et ne pouvant supporter sa honte, eut la présomption extrême de s'approcher de lui avec les 207 autres. Bernard l'ayant regardé, comme la cause de cette punition était secrète, ne voulut point le repousser, mais dans le fond de son cœur il pria Dieu d'ordonner ce qu'il jugerait le mieux contre une telle audace. C'est pourquoi cet homme ayant pris l'eucharistie ne put la faire passer dans l'intérieur de son corps, et, après de longs et grands efforts, n'en pouvant venir à bout, tourmenté et tremblant, il la conserva renfermée dans sa bouche. La sixième heure de la prière étant enfin accomplie, il entraîna à l'écart le saint père, et, s'étant jeté à ses pieds, lui révéla avec grande abondance de larmes ce qu'il souffrait, et ouvrit la bouche pour lui montrer l'hostie. Bernard, le reprenant après sa confession, lui donna l'absolution, et alors ce frère reçut sans difficulté le sacrement du Seigneur.

52. Nous savons que dans les moindres choses il opéra de grands prodiges. Il était allé un jour à Foigny, une des principales abbayes par lui fondées, et qui était située dans le territoire de Laon. Comme on y préparait la dédicace d'un nouvel oratoire, une multitude incroyable de mouches s'en étaient emparées, et leur bruit et leur bourdonnement désagréables incommodaient excessivement ceux qui entraient. Comme il ne se présentait aucun remède, le saint dit: «Je les excommunie.» Et le matin on les trouva toutes mortes et couvrant tout le pavé, en sorte qu'on les enleva avec des pelles et on nettoya enfin la basilique. Ce fait devint si connu et si célèbre que, parmi les voisins qui assistèrent en grande foule à la dédicace, la malédiction des mouches de Foigny était passée en proverbe.

208 53. Dans un monastère appelé Charlieu, l'homme saint rendit à la santé, par un baiser, un enfant qui pleurait et se lamentait continuellement. Comme il pleurait sans discontinuer depuis un grand nombre de jours, et qu'il ne recevait aucun soulagement, ressentant les effets d'une maladie inconnue des médecins, il dépérissait et se desséchait misérablement. Le saint père lui ayant parlé en particulier, l'engagea à confesser ses péchés. Celui-ci les lui ayant confessés recouvra tout à coup un visage serein, et pria le saint père de lui donner un baiser. Après avoir reçu ce baiser de paix de la bouche du saint, il se sentit sur le champ entièrement tranquille, et la source de ses larmes s'étant tarie, il revint à la maison joyeux et en santé.

54. Un jour que l'abbé sortait derrière les autres frères pour se rendre au travail, un père lui présenta son enfant boiteux, le suppliant de daigner étendre sa main sur lui. L'homme de Dieu s'excusa, disant qu'il ne possédait pas de tels mérites qu'on en pût attendre de tels bienfaits, que c'était à la vertu apostolique et non à la sienne de redresser les boiteux. Vaincu cependant par les instances du père, il fit le signe de la croix sur l'enfant et le renvoya. Depuis cette heure l'enfant fut guéri, et dans l'espace de peu de jours son père vint de nouveau l'offrir plein de santé à l'homme de Dieu, avec de grandes actions de grâces.

55. Un jour une troupe de nobles chevaliers se détourna vers Clairvaux pour voir ce lieu et son saint abbé. Le temps sacré du carême approchait, et presque tous ces hommes adonnés à la vie militaire s'en allaient cherchant ces exécrables fêtes qu'on appelle vulgairement tournois. Bernard commença par leur 209 demander de ne pas se servir d'armes pendant le peu de jours qui restaient pour arriver au carême. Comme ils refusaient avec opiniâtreté d'acquiescer à sa prière, «J'ai cette confiance au Seigneur, dit-il, qu'il m'accordera la suspension d'armes que vous me refusez.» Ayant fait venir un frère, il lui ordonna de servir de la bière, qu'il bénit en disant qu'ils boiraient la potion des ames. Ils burent donc tous; cependant quelques uns le firent malgré eux à cause de leur amour pour le monde, et craignant l'effet de la vertu divine qu'ils éprouvèrent ensuite. Effectivement, dès qu'ils eurent passé les portes du monastère, ils commencèrent à s'enflammer par de mutuelles exhortations, parce que leur cœur brûlait au dedans d'eux-mêmes. Dieu les ayant donc inspirés, et son Verbe se communiquant rapidement de l'un à l'autre, ils revinrent à l'heure même, et, détournés de leurs premières voies, ils se consacrèrent à la milice spirituelle. Quelques-uns d'entre eux servent encore Dieu, et les autres règnent déjà avec lui, dégagés des liens de la chair.

56. Comment s'étonnerait-on que les gens âgés honorent par une dévote obéissance cet homme dont la divine vertu excite à la dévotion l'enfance elle-même, dépourvue de raison et ignorant encore ce que c'est que la dévotion? Beaucoup de personnes ont connu le jeune Gautier de Montmirail, dont l'oncle, le frère Gautier, embrassa la milice sacrée dans Clairvaux, parmi les chevaliers dont nous avons parlé ci-dessus. La mère de ce jeune Gautier, alors tout petit, et qui n'avait pas encore accompli son troisième mois, l'offrit à l'homme de Dieu pour qu'il 210 le bénît, se réjouissant et se félicitant de la faveur qu'elle avait obtenue d'avoir pour hôte dans sa maison un si saint homme. Comme l'homme de Dieu, ainsi qu'il avait coutume de le faire en tous lieux, parlait, à ceux qui étaient placés autour de lui, du salut et de l'édification des ames, la mère dudit enfant, le tenant dans son sein, était assise aux pieds de Bernard. Il arriva qu'en parlant Bernard étendait quelquefois la main, et le petit enfant s'efforçait de la saisir. On remarqua enfin ses efforts, après qu'il les eut répétés souvent, et tous s'étonnant, on lui donna le moyen de prendre la main qu'il souhaitait: alors, avec un respect admirable, mettant dessus une de ses mains et la tenant de l'autre, il la porta à sa bouche et la baisa. Il ne le fit pas seulement une fois, mais tant qu'on lui permit de tenir cette main bienheureuse.

 

CHAPITRE XII.

De l'altercation de Bernard avec le diable. — La sainte Vierge lui rend la santé. — Il guérit l'abbé Guillaume.

 

57. Un jour l'homme de Dieu était malade, et il coulait continuellement de sa bouche comme un ruisseau de pituite, d'où il arriva que les forces manquant à son corps épuisé, il se trouva presque venu à la dernière extrémité. Ses fils spirituels et ses amis s'assemblèrent donc comme pour les funérailles d'un tel père, et moi-même j'y fus, car il daignait me compter au nombre de ses amis. Comme il paraissait 211 près de rendre son dernier soupir, il lui sembla qu'au départ son ame était présentée devant le tribunal du Seigneur. Il y trouva, pour partie adverse, Satan, qui l'attaquait par de méchantes accusations. Dès qu'il eut tout fini, et que ce fut à l'homme de Dieu à parler pour sa part, sans aucun trouble ni frayeur, il dit: «Je l'avoue, je ne suis pas digne par mes propres mérites d'obtenir le royaume des cieux. Mais mon Seigneur l'a obtenu à deux titres, en même temps par l'héritage de son père, et le mérite de sa passion: content de l'un il me donne l'autre, et, décidé à faire légitimement valoir ce bien, je ne me laisserai pas vaincre,» L'ennemi ayant été confondu par ces paroles, l'assemblée fut levée, et l'homme de Dieu revint à lui. Comme, d'après cela, il croyait sa dissolution imminente, il eut une autre vision bien différente.

28. Il se voyait placé sur un certain rivage, attendant un navire qui passât. Un navire s'étant approché du rivage, il se hâtait pour y entrer; mais le navire se retirant, son pied ne frappa que l'eau; ayant fait cela jusqu'à trois fois, le vaisseau le laissa enfin, et, s'en allant, ne revint point. Il comprit aussitôt que le temps de sa mort n'était pas encore arrivé. Cependant ses douleurs ne cessaient d'augmenter, et lui étaient d'autant plus insupportables qu'il n'était plus consolé par l'espoir d'une mort prochaine. Il arriva un jour que, dès le soir, comme les autres frères s'étaient rendus selon leur coutume à la lecture de la collation, l'abbé resta seul avec deux frères qui le gardaient dans le logis où il était couché. Comme il s'affligeait violemment et que ses souffran- 212 ces augmentaient au-delà de ses forces, il appela un des deux frères, et lui ordonna d'aller promptement prier. Celui-ci s'excusa, et dit: «Je ne suis point en état de faire une telle oraison;» mais il le força d'autorité à lui obéir. Le frère alla et pria aux autels, qui sont au nombre de trois dans cette basilique, le premier consacré à la sainte mère de Dieu, les deux autres établis en l'honneur du bienheureux martyr Laurent et du bienheureux abbé Benoît. A la même heure, la sainte Vierge vint trouver l'homme de Dieu, accompagnée de ses serviteurs saint Laurent et saint Benoît. Il les vit dans cette sérénité et cette suavité qui leur convenait, et on les apercevait si clairement qu'à l'entrée même de la cellule on distinguait chacun d'eux. Ils étendirent sur lui les mains, et soulageant par un miséricordieux toucher les endroits où se faisait ressentir la douleur, ils en chassèrent aussitôt tout le mal. Le ruisseau de pituite fut tari, et toutes ses souffrances cessèrent.

59. Un jour que j'étais malade dans notre maison, et que la maladie traînant en longueur m'avait excessivement fatigué et altéré, Bernard, l'ayant appris, envoya vers moi son frère Gérard, d'heureuse mémoire, en me mandant par lui de venir à Clairvaux, et promettant que j'y trouverais aussitôt la guérison ou la mort. Acceptant, comme la volonté du Ciel, la faculté qui m'était offerte de mourir auprès de lui ou de vivre quelque temps avec lui (j'ignore lequel des deux je préférais alors), je partis aussitôt, quoiqu'avec des maux et des souffrances excessives. Là, il m'en arriva selon la promesse qui m'avait été faite, et, je l'avoue, selon mon desir; car mon corps accablé de 213 violentes et dangereuses infirmités recouvra la santé: mais les forces ne lui revinrent que peu à peu. Dieu miséricordieux, quel bien m'ont fait cette maladie, ces jours de repos et de vacances, dans le lieu que je desirais! Pendant tout le temps que je fus malade auprès de lui, la maladie dans laquelle il était alors lui-même portait remède à mes véritables maux. Tous deux infirmes, nous traitions pendant toute la journée de la médecine spirituelle de l'ame et de l'efficacité des vertus contre les maladies des vices. Il discourut avec moi du Cantique des cantiques, d'une manière aussi haute que le lui permettait le temps de ma maladie, me dévoilant, selon mon desir et ma demande, le secret des choses qu'il avait écrites. Chaque jour, pour ne pas oublier ce que j'entendais à ce sujet, je l'écrivais, à l'aide de ma mémoire, autant que Dieu m'en donnait le pouvoir. En cela, comme il m'expliquait avec bonté et sans réserve et me communiquait les jugemens de son intelligence et les sentimens de son expérience, s'efforçant de m'instruire sur beaucoup de choses que j'ignorais et que l'expérience seule apprend, quoique je ne pusse encore comprendre ce qu'il m'expliquait, cependant il m'avancait plus que je ne pouvais m'avancer par moi-même dans l'intelligence des choses que je ne comprenais pas encore. Mais ce que nous avons dit à ce sujet est suffisant.

60. Le dimanche de la Septuagésime approchait. Le soir du samedi même qui précédait ce dimanche, comme je me sentais déjà si bien portant que je pouvais me lever de mon lit, et sortir et entrer seul, je commençai à me préparer à retourner vers nos frères. 214 Bernard l'ayant appris m'en empêcha absolument, et me défendit d'espérer ou de tâcher de partir avant le dimanche de la Quinquagésime. J'y consentis facilement; car je n'avais aucun projet qui pût m'en empêcher, et ma maladie paraissait l'exiger. Après ce dimanche de la Septuagésime, voulant m'abstenir de la viande, dont il m'avait ordonné et forcé jusqu'à ce jour de me nourrir, il m'interdit aussi cette abstinence.

Je ne voulus écouler là-dessus ni ses avertissemens, ni ses prières, ni ses ordres. Nous séparant ainsi, chacun de notre côté, le soir de ce samedi, il se rendit immédiatement à complies, et moi vers mon lit. Et voilà que ma maladie se ranima avec fureur, comme si elle eût repris ses premières forces, m'assaillit et me saisit avec tant de violence et de cruauté, me tourmenta et me dévora pendant cette nuit avec une rage tellement au dessus de mes forces et de mon courage, que, désespérant de la vie, je croyais à peine pouvoir la surmonter jusqu'au jour, pour parler encore une fois à l'homme de Dieu. Après avoir passé toute la nuit dans ces souffrances, dès le grand matin, je fis appeler Bernard. Il vint; mais il ne m'offrit pas ce visage compatissant qu'il avait d'ordinaire, et son air montrait du mécontentement. Souriant cependant: «Que mangerez-vous aujourd'hui?» dit-il. Sans qu'il eût parlé, je regardais déjà ma désobéissance de la veille comme la cause certaine de mes souffrances; je lui répondis: «Ce que vous m'ordonnerez. — Soyez tranquille, dit-il, vous ne mourrez pas encore;» et il s'en alla. Que dirai-je? aussitôt je ne ressentis plus aucune douleur, si ce n'est que, fatigué des souffrances de la nuit, je pus à peine 215 me lever du lit pendant tout ce jour. Quelle douleur, quelle cruelle douleur j'avais éprouvée! je ne me rappelle pas en avoir jamais ressenti de pareille. Le lendemain cependant je fus guéri, et je recouvrai mes forces; peu de jours après je m'en retournai chez moi, avec la bénédiction et les bonnes grâces de mon excellent hôte.

 

CHAPITRE XIII.

De la renommée de sa sainteté répandue en tous lieux, et de l'admirable propagation de l'ordre de Clairvaux. — Du don de prophétie qui lui a été accordé.

 

61. Comme Bernard, chéri de Dieu et des hommes, florissait par tant de vertus et de miracles, dans Clairvaux et dans les villes et les contrées voisines, où des soins domestiques nécessitaient sa présence, il commença, soit pour les besoins communs de l'église, soit par amour pour ses frères, ou par obéissance à ses supérieurs, à voyager dans des pays lointains, à concilier par la paix les querelles de ses frères, des églises et des princes du siècle; à terminer paisiblement, par le secours de Dieu, des affaires dont ne pouvaient venir à bout l'intelligence et la sagesse humaines, et par la vertu de la foi plutôt que par l'esprit de ce monde, rendant possibles beaucoup de choses de cette sorte qui paraissaient impossibles auparavant, et transportant, pour ainsi dire, les montagnes; enfin à apparaître de plus en plus aux yeux de tous comme un homme admi- 216 rable et vénérable. Le pouvoir de la prédication commençait surtout à briller en lui à un si haut point, qu'il fléchissait et amenait à prendre l'habit les auditeurs du cœur le plus dur, et ne revenait presque jamais seul à la maison. Ensuite, ayant fait d'heureux progrès par l'usage de la parole et l'exemple de sa vie, les filets de la parole de Dieu commencèrent, dans la main de son pêcheur, à attirer une si abondante multitude de poissons doués de raison, que sa barque (sa maison) paraissait devoir être remplie par chacune de ces captures. C'est pourquoi il arriva que bientôt, par un miracle au dessus de tous ceux qui s'étaient opérés en cette vie par le moyen d'un seul homme languissant, à demi-mort, et ne conservant que le pouvoir de la parole, cette vallée, obscure jusque-là, devint Clairvaux de fait comme de nom, et comme du haut d'une montagne, répandit sur les bas lieux de la terre l'éclat d'une lumière divine. Depuis ce temps, auprès de cette vallée, auparavant la vallée de l'absinthe et de l'amertume, les montagnes commencèrent à distiller du miel: vide et stérile de tout bien auparavant, elle commença à abonder en moissons spirituelles, et, par la rosée du ciel et la bénédiction de Dieu, tous ses déserts devinrent féconds, et ses habitans multipliés commencèrent à célébrer leur bonheur en ce qu'on voyait s'accomplir sur leur vallée ce qu'a dit autrefois le Prophète sur la cité de Jérusalem: «Les enfans qui nous viendront après notre stérilité, nous diront encore: Le lieu où je suis est trop étroit, donnez-moi une place pour y pouvoir demeurer11

217 62. Des lieux étroits de cette vallée les maisons du monastère furent transportées, non sans quelques divines révélations, dans un endroit plus uni et plus étendu; et, embellies et agrandies, elles sont encore trop étroites pour la multitude de ceux qui les habitent. Déjà plusieurs maisons de cet ordre, filles de celle-ci, ont peuplé les déserts en-deçà et au-delà des montagnes et de la mer; et chaque jour on voit encore affluer de nouveaux prosélytes cherchant des lieux où se placer. Partout on demande et on envoie des frères, et les rois des nations et les évêques des églises s'estiment heureux que leurs villes et leurs pays aient été dignes d'obtenir des frères de la maison et de la règle de l'homme de Dieu. Que dis-je? cet ordre fut porté aux lieux où, pour ainsi dire, il ne se voit plus d'hommes, jusque chez les nations barbares en qui la férocité naturelle efface en quelque sorte la nature humaine. Par cette religion les bêtes sauvages des forêts devinrent des hommes, s'accoutumèrent à vivre avec les hommes, et apprirent à chanter le nouveau cantique du Seigneur. C'est pourquoi le pêcheur de Dieu ne cessait par commandement de tendre ses filets, et ceux qui s'en allaient de ce lieu étant remplacés par d'autres, cette sainte congrégation n'éprouvait jamais de diminution. Dans cette merveilleuse capture sont entrés et entrent encore tous les jours les habitans de Châlons, de Rheims, de Paris, de Mayence, de Leyde et d'autres nombreuses villes de Flandre, d'Allemagne, d'Italie, d'Aquitaine et des autres pays quelconques, que l'homme de Dieu fut obligé autrefois et est encore obligé de visiter. Par l'effet de la grâce du Saint-Es- 218 prit, partout où il va, il n'en revient jamais les mains vides, et cette abondance l'accompagne en tous lieux.

63. Il n'abandonne pas ceux qu'il envoie loin de lui; mais partout où ils sont, dans sa sollicitude paternelle, il est toujours avec eux: et de même que les fleuves retournent aux lieux d'où ils viennent, de même la joie ou la tristesse de ses fils reviennent chaque jour vers lui. Souvent, sans aucune révélation de chair ou de sang, Dieu faisait connaître à sa sollicitude paternelle dans quel état se trouvaient ceux qui étaient éloignés de lui; s'il fallait pourvoir à leurs besoins, s'il y avait quelque chose à réformer en eux, leurs tentations, leurs fautes, leur départ, leurs maladies, leur mort, et les tribulations qu'ils pouvaient souffrir de la part des hommes du siècle. Pour les besoins certains des frères absens, il ordonnait la prière aux frères qui étaient avec lui. On sait que quelquefois des frères, qui moururent dans d'autres pays, vinrent le trouver par une vision pour lui demander sa bénédiction et son congé: effet de l'obéissance de ceux qui étaient envoyés et de l'affection de celui qui envoyait. Je m'étais un jour rendu vers lui, et, pendant que je lui parlais, je vis et entendis ce que je ne dois pas taire. Il y avait un moine de Foigny qui devait aussitôt retourner vers les siens. Ayant reçu réponse au sujet de ce qui l'avait amené, il prenait congé de Bernard; mais le prophète de Dieu l'ayant rappelé, et rempli de l'esprit et de la vertu d'Elie, le chargea, en ma présence, d'avertir un frère de ladite maison de Foigny, qu'il lui nomma, de se corriger d'une certaine faute secrète; qu'autrement 219 il s'attendît à être bientôt frappé du jugement de Dieu. Celui-ci, stupéfait, lui demanda qui lui avait rapporté cela. «N'importe de qui je l'ai su: va, et rapporte-lui ce que je te dis, de peur que, si tu le lui caches, tu ne sois aussi enveloppé dans le même châtiment du péché.» L'autre fut saisi d'étonnement: mais, dans mon admiration, j'ai à raconter des choses bien plus étonnantes sur une affaire tout-à-fait semblable.

64. Gui, l'aîné de ses frères, dont tous ceux qui l'ont pu connaître savent la gravité et la véracité, étant un jour avec moi, comme nous parlions de ces choses, et que je lui faisais des questions, ayant coutume avec ses amis de s'entretenir agréablement: «Tout ce que vous entendez, dit-il, ce sont des fables.» Selon son habitude et son zèle ordinaire rabaissant les vertus de son frère, et ne voulant point cependant me chagriner: «Ce que j'ignore, dit-il, je ne vous le dis point; je sais seulement une chose que j'ai éprouvée; c'est que dans ses oraisons il a beaucoup de révélations.» Ensuite il me raconta comment les abeilles spirituelles de ces ruches nouvelles, riches de miel, avaient commencé à étendre autour d'elles leurs essaims, et à faire sortir de leurs nids de nouvelles maisons de cet ordre. A la demande et sous la direction du seigneur évêque Guillaume, ils avaient construit dans l'évêché de Châlons une maison appelée Trois-Fontaines. On y envoya pour abbé maître Roger, homme noble selon le siècle, mais plus noble encore par sa sainteté, avec des moines d'un même caractère. Le père spirituel ne délaissa pas les fils qu'il y envoya: mais sa sollicitude paternelle et sa pieuse affection le transportaient au milieu d'eux. 220 Un jour que Gui, de qui je tiens ce récit, était seul avec l'abbé, et qu'ils parlaient tous deux des frères, tout à coup soupirant plus fort, comme son cœur lui disait sur ce sujet quelque chose de plus qu'à l'ordinaire: «Va, dit Bernard à son frère, prie pour eux, et rapporte-moi ce que Dieu t'aura manifesté à leur égard.» Il avait alors une maladie très-dangereuse qui le retenait au lit. Mais Gui, violemment effrayé, dit: «Loin de moi; je ne sais pas prier de cette manière; je n'ai pas mérité d'obtenir cette faveur.» Mais comme Bernard persistait dans son idée, son frère alla et pria. Priant aussi bien qu'il put, il épancha son ame pour chacun d'eux, et, durant ces oraisons, il se sentit rempli d'une telle douceur intérieure, d'une telle confiance qu'il obtiendrait ce qu'il demandait, et de tant de consolations spirituelles, que son esprit fut réjoui dans une foi certaine d'obtenir ce qu'il demandait pour tous, excepté deux pour lesquels, en priant, il avait senti son oraison chancelante, sa dévotion hésiter et sa confiance défaillir. L'ayant rapporté à celui qui l'envoyait, Bernard prononça aussitôt sur ces deux frères une prédiction dont l'événement prouva la vérité.

65. Ce fut l'abbé Roger et quelques autres avec lui que l'homme de Dieu amena un jour de la ville de Châlons. Il leur était arrivé, ou il était arrivé parmi eux un fait pareil à ce que je viens de rapporter. Comme par la faveur de l'évêque il fréquentait Châlons, un jour qu'il revenait de cette ville, il emmena avec lui une multitude de nobles, de lettrés, de clercs et de laïques. Comme ils demeuraient encore dans la maison des hôtes jusqu'à ce qu'il eût arrosé par ses célestes 221 paroles les nouvelles plantations, arriva le moine portier qui annonça qu'Étienne de Vitry, leur maître, venait vers eux pour renoncer au siècle et demeurer avec eux. Quel autre ne se fût réjoui de l'arrivée d'un tel homme, surtout quand cette vallée n'était pas encore très-abondante en froment de cette sorte? Mais Bernard, l'Esprit-Saint lui révélant les embûches que tend la perversité spirituelle, après avoir gardé pendant quelque temps un silence interrompu par des gémissemens, laissa échapper ces paroles qui furent entendues de tous: «C'est le malin esprit qui le conduit ici. Il vient seul, il s'en retournera seul.» Tous ceux qui auparavant, à la nouvelle de l'arrivée d'Étienne, ne pouvaient se contenir de joie, demeurèrent alors stupéfaits. Cependant pour ne pas scandaliser ces fils timides, il reçut Etienne, lui donna de zélés avertissemens sur la persévérance et les autres vertus, et sachant et prévoyant bien qu'il ne ferait rien de tout ce qu'il promettait, il l'introduisit pour faire son noviciat dans la cellule des novices, avec ceux qui cherchaient vraiment Dieu et qui devaient persévérer. Mais rien de tout ce qu'il avait prédit ne tomba à terre. Comme Étienne demeurait encore dans la cellule des novices, il vit, ainsi qu'il l'avoua lui-même, un serviteur maure qui le tirait de l'oratoire. Après y avoir passé environ neuf mois, il abandonna enfin le monastère; et, ainsi qu'il avait été prédit sur lui, de même qu'il était venu seul, de même il se retira seul. La ruse de l'ennemi n'eut aucun succès, et les novices furent plutôt raffermis par la ruine de celui qu'il avait préparé pour leur perte.

66. Avant de quitter Châlons, nous dirons qu'un jour 222 que le saint père en revenait, il eut à supporter, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, un froid et un vent des plus violens. Comme un grand nombre de ceux qui l'accompagnaient alors allaient en avant, et ne l'attendaient pas, à cause de la rigueur du froid, il les suivait presque seul. Il arriva que le cheval d'un des deux hommes qui étaient avec lui, ayant été lâché sans précaution, s'échappa et courut à travers la plaine qui s'étendait au loin. Comme ils ne pouvaient l'attraper, et que l'intempérie de l'air ne leur permettait pas de faire de plus longs efforts: «Prions, dit Bernard.» Ayant fléchi le genou pour prier avec le frère qui était avec lui, à peine pouvaient-ils avoir achevé l'oraison dominicale que le cheval revint avec la plus grande docilité, demeura tranquille, et fut rendu à son cavalier.

 

CHAPITRE XIV.

De quelques autres bienfaits du Ciel obtenus par ses moyens. — Et comment il fuyait les honneurs et les dignités.

 

67. Pour passer de Châlons à la ville de Rheims, il arriva un jour que l'archevêque et le peuple de Rheims étant en dissidence, l'homme de Dieu vint vers eux pour les réconcilier. S'étant assis dans le palais de cette même ville avec Josselin, évêque de Soissons, et la maison étant remplie d'une foule nombreuse de peuple et de clergé, ils traitèrent de la paix. Voilà qu'en présence de tous, une malheureuse femme lui 223 remit son fils qu'elle croyait possédé du démon, et implora sa miséricorde. Ce jour-là même, s'étant révolté contre sa mère, il l'avait presque tuée: devenu muet, aveugle et sourd, les yeux ouverts, il ne voyait pas, et tous ses sens étant dans l'engourdissement, il était sans aucune intelligence. Ému de compassion pour cette malheureuse mère, tourmenté surtout par la douleur que souffrait son fils, Bernard caressa de ses pieuses mains la tête et la figure du malheureux enfant,.et commença à lui parler et à lui demander comment il avait osé porter les mains sur jsa mère. Celui-ci, étant revenu à lui, reconnut aussitôt son péché; et, promettant désormais de se corriger, fut rendu en pleine santé à sa mère. Dans un certain monastère, parmi les autres infirmes qui imploraient ses soins, il vint à lui une femme attaquée du mal caduc. Au moment même où elle était devant lui. une soudaine attaque de son mal la fit tomber. Mais l'homme de Dieu lui ayant pris la main la releva aussitôt, en sorte qu'elle fut guérie de son mal non seulement pour l'heure même, mais tout-à-fait et pour toujours.

68. La duchesse de Lorraine, femme noble, mais qui ne se conduisait pas noblement, ayant vu une fois en songe l'homme de Dieu qui de ses propres mains lui retirait du sein sept horribles serpens, fut, dans la suite, par ses conseils, convertie à la vie religieuse, et se glorifie encore aujourd'hui d'être celle de laquelle il a fait sortir sept démons. J'ai connu un certain clerc nommé Nicolas, livré au siècle d'une manière presque sans ressource, mais que Bernard délivra du siècle. Ayant pris dans Clairvaux l'habit et 224 l'ordre de la vie monastique, en voyant ceux qui s'étaient réfugiés en ce lieu après leur naufrage dans le monde, racheter par des larmes continuelles la perte de leur naufrage, il voulait aussi pleurer, mais il ne le pouvait, à cause de la dureté de son cœur; il supplia Bernard, avec une grande douleur de cœur, d'obtenir de Dieu, pour lui, la grâce des larmes. Bernard pria et obtint pour lui une si grande et une si continuelle componction de cœur avec la grâce des larmes, qu'il n'arriva presque plus jamais qu'on vît sa physionomie varier ou ses yeux sans larmes, même pendant qu'il mangeait, lorsqu'il était en route, ou quand il parlait de quelque chose que ce fût.

69. Nous avons appris et vu en Bernard tant et de si grandes vertus de cette sorte, tant de différens secours apportés par lui aux divers besoins des hommes, que si quelqu'un voulait tout raconter de vive voix ou par écrit, il ferait naître l'incrédulité chez les hommes dédaigneux et l'ennui chez les incrédules. Cependant l'ensemble de ces éclatans travaux montre évidemment combien, dans toutes ses œuvres, son œil fut pur d'intention. Ne méprisant pas avec jactance, mais fuyant, d'une manière raisonnable et religieuse, les souverains honneurs ecclésiastiques et les faveurs des princes du siècle qui le poursuivaient continuellement comme digne de les posséder, il fit voir clairement par là ce qu'il avait toujours cherché et ambitionné dans toutes ses œuvres. A Milan, à Rheims, par l'élection du clergé et aux acclamations du peuple, il fut nommé à l'archevêché; à Châlons, à Langres, il fut élu évêque, et il en eût été de même dans beaucoup d'autres villes, si on eût eu quelque espoir 225 d'obtenir son consentement. Il était bien digne qu'on le forçât, mais je ne sais par quel jugement de Dieu et par quel respect pour une singulière sainteté il avait déjà depuis long-temps obtenu qu'on ne le contraignît jamais à rien contre sa volonté. Cependant, fuyant les honneurs de ce monde, il ne put fuir l'autorité attachée à ces honneurs, car il était digne, au jugement de tous, d'être aimé et craint en Dieu: partout où il était présent, en quelque lieu que ce fût, ou n'osait rien contre la justice; on lui obéit partout où il dit ou fit quelque chose pour l'équité.

70. Appuyé par une telle autorité dans l'église de Dieu, lorsqu'il était pressé par la nécessité de l'obéissance ou de la charité, il ne redoutait aucune des incommodités de son travail. A la volonté et aux conseils de qui les plus hautes puissances séculières et ecclésiastiques montrèrent-elles tant de soumission et une si humble déférence? Les rois superbes, les princes et les tyrans, les chevaliers et les brigands le craignirent et le respectèrent à un si haut point, qu'on croirait voir accompli en lui ce qu'on lit dans l’Evangile que le Seigneur a dit à ses disciples: «Voici; je vous ai donné la puissance sur les serpens et sur les scorpions, et sur toutes sortes d'ennemis, et rien ne vous nuira.» Il avait encore une bien plus grande autorité parmi les hommes spirituels et dans l'examen des choses spirituelles, ainsi que l'a dit le prophète sur les saints animaux, lorsqu'une voix se faisait entendre au dessus du firmament qui dominait leur tête: «Ils se tenaient et soumettaient leurs ailes.» Aussi, à présent encore par toute la terre, les hommes spirituels, quand il parle et traite avec eux, cèdent à celui 226 qui marche devant eux, et soumettent leurs pensées et leur intelligence à ses pensées et à son intelligence; et cela est attesté par les ouvrages qu'il écrivit lui-même ou que d'autres écrivirent comme ils les reçurent de sa bouche. Voilà comment d'illustres et sacrées vertus recommandent ce saint homme auprès de Dieu et des hommes, de quels témoignages de sainteté il est entouré, et quels dons du Saint-Esprit ont brillé en lui: et ce qui est plus grand et plus difficile que tout cela dans les choses humaines, on voit qu'il a possédé les faveurs sans exciter l'envie. Ce qui l'a préservé de l'envie, c'était d'être au dessus d'elle; car la méchanceté du cœur humain cesse souvent d'envier l'homme au rang duquel elle ne peut arriver.

71. Mais Bernard mortifie l'envie par l'exemple de l'humilité, ou il la change en un sentiment meilleur en excitant l'affection, ou, si elle est trop perverse et trop dure, il l'accable du poids de son autorité. Quel homme trouverait-on aujourd'hui d'une sagesse aussi efficace et affectueuse pour entretenir la charité quand elle existe. pour la faire naître quand elle n'existe pas, si bienfaisant envers tous ceux qu'il peut secourir, si bienveillant envers tout le monde, ayant tant d'affection pour ses amis et de patience pour ses ennemis, si toutefois celui qui n'a jamais voulu être ennemi de personne, a pu lui-même avoir aucun ennemi? Car, de même que l'amitié ne peut exister qu'entre deux personnes, entre deux amis, de même la haine ne peut exister qu'entre deux ennemis. Celui qui hait ou n'aime pas un homme qui le chérit n'est plus un ennemi, c'est un méchant. Mais bien que celui qui aime tous les hommes soit par sa vertu exempt de toute inimitié, il arrive quelque- 226 fois qu'il souffre de l'iniquité d'autrui qui s'attache à le haïr gratuitement. Cependant la charité qui le possède tout entier est patiente et douce, et elle surmonte la méchanceté par la sagesse, l'impatience par la patience, et l'orgueil par l'humilité.

Bouchard, abbé de Balerne, a fait ajouter cette note à l'ouvrage précédent, après la mort de l'auteur.

On sait que l'œuvre ci-dessus, touchant la vie du très-saint homme Bernard, abbé de Clairvaux, a été écrite jusques au temps du schisme, soulevé par Pierre Léon contre le pape Innocent, par le vénérable Guillaume, autrefois abbé de Saint-Thierri, mais maintenant religieux du monastère de Signy, où l'a conduit le desir de la solitude et du repos. C'est par l'amitié et la familiarité dont cet homme pieux a été long-temps uni avec l'homme de Dieu, qu'il a été principalement déterminé à écrire. Il avait à tel point trouvé faveur auprès de Bernard, qu'à peine quelqu'autre a-t-il joui davantage avec lui des intimes communications d'une affection mutuelle et de conférences spirituelles sur les saints mystères. Cette amitié de Bernard pour lui s'est montrée principalement en ceci que le saint lui a écrit plusieurs lettres, dans lesquelles ceux qui les lisent voient clairement ce qu'il sentait pour lui. Il lui a adressé aussi un livre apologétique et un autre de la grâce et du libre arbitre.

Cependant Guillaume fut conduit à écrire par une cause générale plus puissante que cette cause spéciale, savoir le bien de l'Eglise de Dieu, de peur que si ce vase 228 plein d'un précieux trésor demeurait caché, le trésor lui-même ne le fût également. C'est de quoi se plaint à juste titre celui qui desire de se faire reconnaître, lorsqu'il dit: «Si la sagesse demeure cachée, et que le trésor ne soit pas visible, quel fruit retirera-t-on de l'un et de l'autre12.» Il déploie les richesses du salut, trésor desirable, afin que ce qui n'est pas terre, mais très-précieuse perle, ne demeure pas caché avec la terre. Il arriva cependant contre son desir, qu'ainsi que dans sa préface il en avait témoigné la crainte, prévenu par la mort, il ne put achever ce qu'il avait fait dessein de mettre par écrit. Celui qui se donnera à la lecture de cet ouvrage y reconnaîtra facilement combien ce pieux enfant, le religieux Bernard, a été saisi parfaitement, dès l'origine, du desir de la religion, puisque, tandis qu'il était encore dans le ventre de sa mère, parurent des signes d'où l'on conçut un futur présage de la sainteté de sa vie et de sa doctrine. L'ouvrage ci-dessus expose aussi avec soin les actions de sa jeunesse, et ce qu'il fit ensuite jusqu'à la perfection de l'âge d'homme, autant du moins que, comme on l'a dit, la mort l'a permis à l'excellent auteur.

 

 

(a) Vie de Saint-Bernard, liv. ii, par Arnauld.

(b) Imprimée pour la première fois en 1667, à Paris; réimprimée à Paris en 1690 et 1719, et à Vérone en 1726, 2 vol. in-fol.

(c) Paris 1773, in-4°.

(d) Tome XIII, pag. 129-235.

(1 Psaume 67, v. 25.

(2) Évangile selon saint Luc, chap. i.

(3) Job, chap. xxxi, v. i.

(4 Evangile selon saint Matthieu, chap. ii, v. 28 et 29.

(5) Apocalypse, chap. xxii, v. 17.

(6Épître de saint Paul aux Philip., chap. i, v. 6.

(7) Actes des Apôtres, chap. v, v. 3a.

(8) Isaïe, chap. liv, v. i.

(9Actes des Apôtres, chap. i, v. i.

(10) Prov., chap. xxviii, v. 14.

(11) Isaïe, chap. xlix, v. 2o.

(12) Eccles, chap, xxi, v. 32.