Flodoard GUIBERT DE NOGENT

 

VIE DE GUIBERT DE NOGENT, PAR LUI-MÊME.

LIVRE IIII  (XII à XXI)

Livre  III (I-XI)

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

précédent

CAPUT XI. (XII)

Thomae Codiciasensis grassationes ac rabidae crudelitates. --Perpensa igitur scelestissimi cives perpetrati quantitate facinoris magno, extabuere metu, regium pertimescentes judicium, unde qui medicinam quaerere debuerunt, suo vulnus vulneri addiderunt. Thomam enim Codiciasensis, ut dicitur, filium, cui erat castellum Marna ( Marne ), praesidium ad sui contra regios impetus defensionem accersire disponunt. Is ab ineunte adolescentia praedas de pauperibus, et Hierosolymitanis peregrinis faciens, et incestuosis matrimoniis coalescens, ad innumerabilium hominum exitium plurimam 510 visus est attigisse potentiam. Cujus crudelitas nostris est in tantum saeculis inaudita ut aliqui qui etiam crudeles putantur, mitiores videantur in nece pecudum, quam iste in hominum. Nam non modo eos gladio simpliciter, et pro certo, ut fieri solet, reatu interimit, sed horrendis excarnificando suppliciis. Cum enim captos ad redemptionem quoslibet cogeret, hos testiculis appendebat propria aliquoties manu, quibus saepe corporea mole abruptis, eruptio pariter vitalium non tardabat. Alteri suspenso per pollices aut per ipsa pudenda, saxo etiam superposito humeros comprimebat, et ipse subter ob ambulans, cum quod habere non poterat ab eis extorquere non posset, fustibus super eorum corpora tandiu bacchabatur, donec ei placentia sponderent, aut in poenis morerentur.

Dici ab ullo non potest quot in ejus carceribus fame, tabo, cruciatibus, et in ejus vinculis expirarunt. Certe ante hos duos annos cum in montem Suessonicum contra quosdam rusticos opem cuidam laturus abisset, tres ex illis in quadam se occuluere cavea. Cumque ad ora spelei cum lancea devenisset, unius ex eis ori telum appodians sic impegit, ut interaneis terebratis per podicem ferrum lanceae redderetur. Quid prosequor infinita? Per ipsum duo inibi residui periere. Quidam etiam de captivis saucius proficisci non poterat. Interrogat hominem cur non celeri gradu graderetur. Ille respondit se non posse. Sta, inquit, ego faciam ut aegre properes. Equoque desiliens, gladio ei utrumque succidit pedem, unde et mortuus est. Frustra contexam hujusmodi pestes, cum alias nos maneat non minor occasio referendi. Ad rem veniam.

Pagenses seu rustici urbem Laudunensem diripiunt. --Ipse Gerardi interfectores diu sub excommunicatione retinuit, diu fovit, neminem non sceleratissimum coluit, cui illud Sallustianum potius quam Catilinae congruit. Quia gratis malus atque crudelis erat. Ad hunc ergo pro cumulo malorum dirigentes et ut ad se veniret, seque contra regem tueretur orantes, tandem venientem in urbe recipiunt. Cum ille auditis eorum precibus consuluisset suos, quid sibi facto opus esset, responderunt unanimes in tanta retentione urbis suas sibi contra regem non sufficere vires (quod oraculum insanis hominibus quandiu in sua ipsorum urbe erat propalare non ausus) dixit eis ut egrederentur in campum inibi retecturus consilium. Quibus ferme milliario ab urbe digressis infert. Civitas haec cum caput regni sit, non potest contra regem a me teneri. Quod si regia arma veremini, in terram meam me sequentes, me patrono et amico utimini. Quo dictu consternatissimos reddidit. Mox ergo metu perpetrati facinoris amentes, et regem suis cervicibus imminere putantes, innumerabile cum eo vulgus aufugiunt. Et Teudegaldus ille peremptor episcopi, qui lacunaria, et fornices ecclesiae B. Vincentii, claustralesque recessus, fugitivos quos occideret quaerendo, exerto gladio rimabatur, qui episcopalem annulum digito praeferens, se praesulem testabatur. Is cum suis complicibus non ausus urbem repetere, Thomam pene vacuus sequebatur. Thomas autem Guillelmum filium Haduini, et alios captos liberarat in urbe. Is enim expers Gerardi proditionis exstiterat. At fama pegasea celeritate transfusa vicinorum rurum homines ac oppidanos exsuscitat, vacuam habitatoribus ferens urbem. Tunc quique pagenses ad solitariam proruunt civitatem, domosque plenas, nemine defensante, praeoccupant. Cives plane cum essent opulenti, habitu se pauperes ostendebant. Oculos enim procerum adversum se irritare nolebant.

 Eo tempore illa illegitima Ingelranni praedicti et incestuosa uxor, cum jam sub specie continentiae pro senio et corporis mole aspernaretur Ingelrannum, veteri tamen amasiorum usu carere non poterat. Unde et juvenem idoneum cum amaret, et eam Ingelrannus ab ejus omnino confabulatione arceret, tantis repente hominem lenociniis dementavit ut eum ad se accersiret, in domo sua statueret, filiam suam parvulam ad palliandos amores nefarios pactis sponsalibus daret, defensoremque terrae suae contra Thomam, quem irremediabiliter ipse, qui dicebatur pater, oderat, et quem prorsus exhaeredare volebat, faceret. Iste cum ea tempestate Codiciaci esset, et hostem se Thomae futurum omnibus modis declararet, census tamen deesset unde tanta praesumeret, accidit ei hujus fortunae successus.

Ingelrannus et Guido iterum urbem devastant. --Audientes autem Ingelrannus et Guido (sic enim vocabatur) Thomam ab urbe digressum, populumque secutum, Laudunum adeunt, sine hominibus domos omni ubertate refertas inveniunt. Quorum tanta copia fuit, ut si caute ab iis qui praeerant custodiretur, ne prodige a parasitis ac furibus detraheretur, frustra adversus praedictum juvenem exterminandum niteretur, neque ipse ullam in vita sua inopiam pateretur. Quis enim dicat, aut dicens fidem faciat, quid pecuniarum, quid vestium, quid in omni specie victualium ibi sit repertum? Cum enim rustica manus et suburbani, quin etiam Montiacutani et Petripontenses, Ferani quoque huc venerint, antequam Codiacenses, mirum dictu est! quid priores invenerint, quid tulerint, cum nostri recentiores tardius advenissent, munda omnia, et quasi illibata se reperisse jactaverint. Sed quid pensi ac moderati apud helluones et scurras? Vinum et triticum qua si repertitium non habebat pretium, et cum tales non haberent vectigalia ibidem, libidine dilapidabantur horrenda. Coepit ergo inter eos ex proventu 511 rapinarum oboriri contentio, et a quibusque quaelibet rapta minoribus ad potentiorum jura transibat. Duobus certe, si tertius obviaret, spoliabatur. Erat itaque miserrimus urbis status. Hi qui ab urbe profugerant, domos clericorum et procerum quos oderant, diripuerant atque incenderant: at modo residui proceres profugarum usque ad confosceras et pessulos, omni substantia atque utensilibus addemnabant.

Non ergo ne monachus quidem ullus tuto poterat ingredi urbem, vel egredi, quin aut equo privaretur, aut propriis induviis nudaretur. Ad sanctum Vincentium sontes insontesque cum peculio multo coierant. Quid, Domine Deus, gladiorum exertum est super monachos, non tam census, quam personas volentes. Ibi Guillelmus, Haduini filius, immemor sibi a Deo liberationis indultae, quemdam suum compatrem, cui mox spoponderat immunitatem membrorum et vitae, et ad se ex fide collegerat teneri a suis Guinimari et Raineri procerum, qui caesi erant, et damnari permisit. A filio enim praefati castellani ad equi caudam pedibus alligatus, brevique tractu cerebrum cum fudisset, furcis illatus est. Vocabatur autem is Robertus cognomento Manducans, vir dives et probus. At dispensator vicedomini, de quo supra diximus, qui vocabatur, ni fallor, Ebrardus, qui cum quo die ipso comederat, servus dominum perdiderat, evectus est in sublime. His generibus mortium et alii sunt exacti. Inextricabile est quae in eversorum, vel inversorum punitione geri ubique contigerit explicare. Sciendum autem quia die postero necis factae Thomas venit in urbem, hoc est feria sexta, Sabbatoque recesserit, et in ipsa Dominica tanti facinoris mox Deus poenas incusserit.

 Vitia Galdrici exhibentur. Facta sunt haec anno incarnationis Dominicae millesimo centesimo duodecimo, feria sexta paschali, tertio Kalendas Maii. Nimirum ipse episcopus infinitae levitatis erat, ut etiam si quae inepta ac saecularia cogitaret, facillime lingua absolveret. Certe vidi illam meam quam praelibavi consobrinam, cum nuper in urbe nupta quo pudoratius poterat se haberet: ille etiam, me audiente, merdosam atque rusticam appellavit, quia se ab exterorum colloquiis ac visibus absentabat, ac se ei more caeterarum nullatenus ingerebat. Plane et librum quemdam de Hierosolymitana expeditione conscripseram, quod cum videre gestisset, eique illatus fuisset, tantopere exosum habuit, quoniam domini mei Suessorum episcopi Lisiardi nomine prooemium operis insignitum vidit, ut deinceps nequaquam legere dignaretur, cum caetera opuscula mea, et se ultra omnem valentiam meam appretiaretur. Et cum efficax videretur in elaborandis opibus, totum subito expendebat in causis inutilibus. Sed mala ista cum hujus temporibus praematuruerunt.

Quanta mala Lauduni patrata fuerint ista tempestate. --Sciendum est quia non solum in isto, sed ex aliorum, imo totius summa populi iniquitate increverunt. Nam in tota Francia qualia apud Laudunenses nusquam scelera contigerunt. Parvissimo enim antequam ista fierent tempore, presbyter quidam in propria domo a puero quem familiariorem habebat, cum sederet ad prunas a tergo percussus interiit. Cujus corpus ille sumens, in cameram secretiorem recondidit et a foris asseravit. Cumque per aliquot dies non viso domino, quonam abisset a famulo quaererent, mentiebatur nescio quorsum hominem expetisse negotia. Et cum prae fetoris insolentia inter aedes foveri non posset, collecta ille domini substantia cadaver in camino domus super cineres prono ore composuit, et instrumentum desuper pendens, quod siccatorias vocant, super eum dejecit, ut putaretur quia sic eum machinae casus obtuderit, sicque cum rebus aufugit.

Decani quoque non longe ante Kalendas suae dioeceseos presbyterorum agebant. Cumque quidam Burgundus presbyter, loquax nimis et promptulus, contiguum sibi presbyterum super quodam levi capitulo accusasset, pro ipsa culpa decanus ab eo sex nummos tantum exegit. Qui id damni satis superque aegre ferens, nocte cum Burgundus revertisset ad sua, presbyter qui denarios perdiderat insidias ipsi tetenderat. Qui cum domus suae gradus cum lucerna ascenderet, ille eum a posterioribus in occipitio clava percussit, qui ex ictu intestatus occubuit.

Alter quidam Exosimi ipse presbyter, cum haberet presbyterum missarum solemnia agentem, altaribusque praesentem, a quodam suo apparitore sagitta feriri mandavit. Qui percussus etsi non interiit, instigator tamen ac opifex non sine interimendi affectu fuit, nec homicidii, et sacrilegii, apud Christianos mandati, crimine caruit. Referuntur et alia sub eodem tempore atque pago perpetrata.

Praesagia praefatas calamitates praenuntiantia. Puer geminus. --Apparuere et visiones malum quod praetulimus praesagantes. Visum est cuidam super Laudunum lunarem cecidisse globum, quod significat repentinum venturum urbi defectum. Cuidam quoque ex nostris visum est ante genua crucifixi in ecclesia Beatae Mariae tres ingentes seriatim trabes oppositas. Locus autem in quo Gerardus interiit cruore videbatur opertus. Crucifixus eminentiorem ecclesiae personam significavit, 512 cui vere terna trabes obstitit, dum pravus introitus, et peccatum quod in Gerardo, et ad ultimum in plebe commiserat, ingens fini ejus offendiculum praebuit. Locus ille in quo obierat sanguine tegebatur, dum perpetrata malignitas nulla poenitudine abolebatur. Audiebantur praeterea sicut a monachis Sancti Vincentii didici, et tumultus quidam, ut putabatur, malignorum spirituum, et species incendiorum in aere nocturnis horis in urbe. Natus est etiam ante aliquot dies puer geminus clune superius ibidem, duo scilicet habens capita, duo usque ad renes cum suis brachiis habens corpora. Duplex ergo superius, inferius simplex erat. Baptizatus itaque triduo quoque vixit. Multa denique et visa sunt, et contigere portenta, de quibus minime ambigebatur, quin praecinerent malum illud maximum quod sequebatur.

CAPUT XII. (XIII)

 Poenas sumit Deus de nece Gerardi. --Postquam sopito aliquantisper turbine Ecclesia coepit pedetentim clericorum restaurari studio. Quoniam igitur paries ille, quo Gerardus propter vim incendii caeteris debilitatior videbatur, arcus quosdam inter ipsum parietem medium, qui exustior fuerat, et exteriorem aedem immodicis sumptibus peregerunt. Cumque quadam nocte fragor ingens increpuisset, tonitrus impulsu fulminis ita concussus est, ut juncti parieti dirimerentur arcus, et paries in partem redderetur acclivis, et necessario jam destrui oporteret ab imis. Et, o mirum Dei judicium! Quid de his, Domine, tua censet severitas, qui hominem tibi astantem quoquo modo te orantem punire vel, puniri permisisti], si insensibilem sub quo haec sunt acta parietem non concessum est indemnem esse? Nec id injuria fuit, ut tantam injuriam aegre tuleris, Domine. Certe si inimicus meus veniam petendi causa genibus meis jaceret affusus, et a suo hoste ante meos perimeretur pedes, ob contumeliam mihi factam plane omnis mea erga eum animositas illico sopiretur. Hoc nos homines, et tu potissimum vena clementiae, Deus. Si tu infantes tui prorsus ignaros sub Herode coronas, solum quia causa perniciei eorum tu fueras, putandumne est quod penes hunc, licet peccatorem, licet immeritum, ad tui nominis vilipensionem occisum, obdurare te queas? Non est hoc tuum, infinita pietas.

 Feretra et sanctorum reliquiae circumferuntur, quo multae sunt corrogatae pecuniae ad ecclesiam restaurandam. --Interea secundum illum qualemcunque morem ad corrogandas pecunias coeperunt feretra et sanctorum reliquiae circumferri. Unde factum est ut pius ille arbiter, qui quos hinc corripit, illinc misericorditer consolatur, multa qua ibant miracula exhiberet. Erat autem magnificum phylacterium quiddam, quod ferebatur cum aliqua cujuslibet memoriae theca, in quo de camisia matris Virginis et de spongia ori Salvatoris illata, et de cruce ipsius, si de capillis ejusdem Dominae nostrae nescio, continetur. Est autem ex auro et lapidibus, et versus auro insculpti mysteria interna cantantes. In pagum itaque Turonicum secunda sua profectione venientes, cujusdam praedonis municipium, quod Busensiacus dicitur, attigerunt, et sermonem de calamitate ecclesiae suae inter alia ad populum habuerunt. Cumque praesensissent clerici nostri, quod dominus, et oppidani ejus malos animos gererent ad verbum, et exeuntes de castello diripere destinarent, in arcto positus is qui declamandi habebat officium, licet fidem eorum quae spondebat non haberet, tamen astanti populo, ait: Si est animus infirmus in vobis, accedat ad sacras reliquias, et haustis laticibus, quos reliquiae attigerint, profecto sanabitur.

Miraculum 1. Mutus puer et surdus sanatur. --Tunc laetus dominus, ejusque castrenses, dum eos aestimant ex suo ipsorum verbo pro mendacibus capiendos, offerunt ei puerum mutum et surdum annos natum circiter viginti. Dici non potest ab aliquo sub quanto periculo et angore tunc clerici constiterunt. At cum altis communem Dominam cum suo unico Jesu Domino exorantes suspiriis, epotis sacris aquis interrogatur a trepidante presbytero, nescio quod verbum. Cui ille mox absolute non ad verba interrogata respondit, sed eadem quae presbyter verba dixit. Qui enim nunquam audierat quid diceret, nisi quod dicebatur, ignorabat. Quid immorer? In paupere oppido corda confestim seipsis largiora fuerunt. Oppidi unum dominus quem solum habebat equum mox praebuit, cum caeterorum munificentia suas pene possibilitates excederet. Quorum ergo proditores esse voluerant, horum cum magnis lacrymis Deum adjutorem laudantium sic fuere prosecutores, ut juvenem, qui sanatus fuerat, perpetuo sanctorum reliquiarum contubernio manciparent. Quem ego in hac nostra Novigenti ecclesia hebetem, et ad omnia dicenda et intelligenda rudem vidi, qui fidelis tanti miraculi circumlator, in tali exsecutione non multum post tempus diem obiit.

Miraculum 2. Mulier a passione digiti curatur. --In Andegavensi urbe femina quaedam erat, quae puellula nupserat, in qua pueraria aetate annulo quem digitulo inseruerat irretractabiliter, ut sic dicam, die noctuque insertum tenuerat. Juvencula igitur accedentibus annis in majorem carnulentiam excrescente, etiam circa annulum hinc inde caro protuberans, metallum pene contexerat, unde et eximendi eum a digito spes tota perierat. Advenientibus itaque sacris pignoribus, 513 dum post sermonem habitum cum caeteris mulieribus oblatura venisset, cum manum tetendisset ad reliquias argentum depositura quod tulerat, crepuit annulus, et sub manu ipsius ante sancta collabitur. Quo viso populus, et maxime mulieres, quod tantam gratiam Mater Virgo feminae illi contulerat, quod etiam ipsa petere non audebat, dici non potest quid nummorum populus, quid potissimum feminae monilium, annulorumque contulerint. Pagus Turconicus virtutum communis omnium Dominae jucundabatur odore respersus; at vero Andegavensis jactitabat se Dei Genitricem habere prae manibus.

Miraculum 3. Mulier hausta aqua a sacris reliquiis tacta, convaluit. --Alias, sed quo id actum sit oppido plane exprimere non possum, in eadem tamen dioecesi, ad quamdam honestam feminam, diutissima nec minus desperata infirmitate detentam, ipsa summopere petente, reliquiae delatae sunt a clericis. Quas cum illa praecordialiter venerata fuisset, sacrisque unde dilutae fuerant potata laticibus nec mora Maria medicante convaluit. Cumque sacra Dei debitis muneribus honorasset, et portitor sacrorum pedem a domus limine excessisset, ecce puer equo insidens, rhedamque trahens, angiporti medium, per quod transiturus fuerat, occupabat. Ad quem clericus: Sta, inquit, donec sancta praetereant. Cumque praeterisset lator eorum, et ille caballum urgere coepisset, ad repetitionem itineris nusquam eniti potuit. Quo respiciens ille qui ferebat reliquias: Vade, inquit, in nomine Domini. Et hoc dicto equus pariter et rheda progreditur. Ecce quae in Maria praestas, quamque reverentiam sibi exigit.

Miraculum 4. Auditum atque loquelam recipit juvenis. --In tertia profectione apud Nigellam (vulgo Nelle ) eos contigit devenire castellum. Habebat autem Radulphus dominus castri ipsius juvenem mutum et surdum in domo sua, quem et perhibebant divinandi scientiam haud dubium quin a daemonibus habere; quem et ideo plurimum ferebatur amare. Sacrae ergo reliquiae castro invectae, satis tenuibus donariis sunt a populo honoratae. Ille autem mutus et surdus, cui praefati muti et surdi per significationes innotuerat sanitas, imo et praesentia videbatur, calceis suis cuidam pauperi attributis, nudipes, et mente compuncta Lehumnum (vulgo Lihons en Santerre ) monasterium usque pignora sacra prosequitur. Cumque sub feretro interdiu excubaret, hora prandendi contigerat. Plurimis itaque clericorum euntibus esum, et parvo numero ad custodiam remanente sacrorum, cum et ipsi paululum extra ecclesiam deambulatum issent, revertentes inveniunt hominem solo stratum tantopere vexari, ut ab ore ipsius et auribus cruor cum magno fetore proflueret. Quo clerici viso, et socios, qui pransum ierant, ad theatrum tanti miraculi accelerant. Epasmo igitur rediens ad clericos an loqui valeat nescio quibus verbis interrogando tentatur. Mox ille eadem quae audierat a percunctatore respondit. Infinitas cuncti glorias in sublime Deo tulerunt, quis dicat jubilos? Denique ad Nigellam oppidum omnimodis precibus redire coguntur, ut quod sacris minus primo detulerant, integerrime suppleretur. Quod et eximie factum est. Et hic se clarificavit Domina, cujus Filius Deus, quae hucusque distulerat naturae dona consummat.

CAPUT XIII.  (XIV)

Ad Anglos transferuntur reliquiae. --Exinde transmarinas petituri partes, cum se huic mediterraneo Oceano contulissent, opulentos quosdam mercatores sub eadem classis evectione habentes, secundo quantum ad flamina aequore ferebantur. Et ecce immanium, quos multum verebantur, piratarum conspiciunt sibi ingruere ex adverso salandras. Cumque remis undas verrentibus illi adnavigantes fluctuum cumulos prora dividerent, vixque stadii interstitio a nostris absisterent, et sacrorum portitores cum e piratis valde metuerent, consurgit in medio quidam nostras presbyter, et elevato phylacterio, in quo regis coelorum pignora tenebantur, ex Filii et Matris nomine eis interdixit adventum. Nec mora pro imperio ad puppim rediere rates, nec minori sunt celeritate quam accelerare gestierant. Hinc laus apud liberatos, hinc gloria, mercatores bonae illi Mariae gratulabundi multa sibi obtulere pretia.

 Qui cultum sacris pignoribus denegarant rustici puniuntur. --Igitur prospere devecti ad Anglos, cum ad Wintoniensem venissent urbem plurima inibi miracula claruerunt. Apud Essecestriam quoque non disparia contigerunt, causasque plurimorum munerum effecerunt. Taceamus consuetudinarias aegritudinum medicinas, insolita attingamus. Non enim ode puricum eorum scribimus, ipsi conscribant, nec facta viritim sed quaeque praedicatoria decerpimus. In omnibus pene locis reverenter, ut competebat, excepti, cum ad vicum quemdam venissent, non a presbytero intra ecclesiam, non a rusticis intra domos habitabiles admissi sunt; duas inibi sine mansoribus aedes repererunt, in unam se et sua impedimenta omnia conferentes, alteram sacris reliquiis aptaverunt. Nequissimo itaque vulgo in sua contra divinas res pertinacia perdurante, in crastino clerici cum ab illo rure migrassent, ecce tonitruorum 514 crepitus terrificum e nubibus fulmen expressit, quod decidens burgo illi irruit, et omnia quae in illo fuerant habitacula in favillam vertit. Et, o Dei mira discretio! cum illae duae domus intersitae aliis quae ardebant essent domibus, illae manserant, ut Deus evidens daret indicium propter irreverentiam, quam erga Dei Genitricem habuerunt, idem miseros homines passos incendium. At presbyter improbus, qui in barbaris quos docere debuerat, crudelitatem auxerat, collecta suppellectili quam ignibus coelestibus se praeripuisse gaudebat, utrum ad fulmen nescio, an ad mare transiturus advexerat. Quo in loco cuncta quae congesserat, et quae transponere nitebatur, identidem fulmine sunt consumpta. Ita gens agrestis, et incomposita ad Dei mysteriorum intelligentiam, suis suppliciis est edocta.

Sacrilegus, qui pecunias sacris reliquiis oblatas abstulerat, laqueo se suspendit. --Ad aliud quoddam municipium venerant, in quo cum ex opinione, et evidentia miraculorum, tum multiplex ad sanctas reliquias ferveret oblatio, Anglicus quidam ante ecclesiam positus dixit ad socium: Eamus bibitum. At ille, non habeo pretium. Ego, ait, inferam. Quonam, inquit, reperies? Considero, ait, hos clericos qui mendacio ac praestigiis tot pecunias a fatuis eliciunt, ego plane quomodo enitar, ut id ex ipsis meis contraham obsoniis. Dixit, et ecclesiam ingreditur, ad consistorium, in quo locatae erant reliquiae, accedit, et simulans quod eas osculo venerari vellet, ore apposito denarios, qui oblati fuerant, labiis inhiantibus haurit. Inde regressus ad comparem: Veni, ait, et compotemus, quia sufficiens potationis nostrae pretium jam habemus. Quomodo, inquit, cum illud non haberes, accepisti? Ex his, ait, quae illis impostoribus intra ecclesiam dantur bucca mea abripiente praesumpsi. Male, inquit, fecisti, qui a sanctis illa tulisti. Tace, inquit, et huic proximae tabernae te confer. Quid verbosor? Solem in Oceanum  duxere bibentes. At vespera incumbente, ille qui nummos sacris subduxerat aris, ascensa equa domum se regredi profitetur. Cumque nemus contiguum attigisset, facto laqueo cuidam arbori se appendit, ubi foede moriens oris sacrilegi poenas pendit. Ex multis quae apud Anglos Virgo imperiosa peregit, haec nos excepisse sufficiat.

Bos nullo impellente cursim se offert ad deferendas reliquias. --Lauduni quoque postquam a corrogando redierant, dictum mihi a quodam bonae indolis clerico est, cui materiei adverhendae officium fuerat delegatum ad tecta ecclesiae reparanda, quia in subeundo monte inter boves unus lassescendo defecerat. Cumque plurimum clericus aestuaret bovem, non reperiens quem pro eo jugo fatigati inferret, ecce repente bos illo cursim se obtulit, et quasi ex industria operi auxilium laturus advenit. Qui motu alacri cum currum ad ecclesiam usque cum aliis perduxisset, clericus valde sollicitus erat cuinam bovem illum ignotum redderet. Qui mox ut solutus est, non ducem, nec qui se minaret exspectavit, sed ocius unde venerat, repedavit.

De casu aquilae deauratae in summa sanctorum arca positae. --Is ipse etiam, qui hoc mihi retulit, id pariter quoque narravit, quia videlicet die illa, qua Gualdrius episcopus disposita nece Gerardi Romae proficisci coeperat, ipse post sacerdotem ad missas stabat (erat enim diaconus). Cum repente die admodum serena, nec flabris ullis flantibus, aquila ex ea deaurata, quae arcae sanctorum feretra continenti supererat, saltum faciens quasi violenter impulsa ruit. Ex quo eventu tunc quidem tales conjecturas habuerunt, quasi principalis pars loci, episcopus scilicet moriturus esset. At vero nos et haec eadem forsitan significata sentimus, et dignitatem urbis, quae specialiter inter urbes Franciae totius est regia, ruisse, imo magis ruituram esse putamus. In illo enim, quod retulimus civitatis discrimine, rex ipse, cujus avaritia provenerat, nec semel eam quidem revisit. Praepositus etiam regius conscius nequitiae perpetrandae, paucis horis antequam oborta seditio committeret urbem, praemissa concubina et liberis, ex urbe recessit, et antequam tria vel quatuor milliaria peregisset, eamdem vidit ignibus conflagrari.

 

CHAPITRE XII.

Cependant les citoyens ayant réfléchi sur le nombre et l’énormité des crimes qu'on avait commis, séchaient de frayeur et redoutaient le jugement du roi ; il en arriva que ces hommes, qui auraient dû chercher un remède à leurs maux, ajoutèrent une plaie nouvelle à leur plaie ancienne, et arrêtèrent d'appeler à leur secours, pour les défendre contre les effets du ressentiment du roi, Thomas de Couci,[1] c'est-à-dire le fils du sire de Couci, auquel appartenait le château de Marle. Ce Thomas, dès sa première jeunesse, s'enrichit en pillant les pauvres et les pèlerins qui allaient à Jérusalem ou en revenaient, forma plusieurs mariages incestueux, et parvint à une grande puissance pour la ruine d'une foule innombrable de malheureux. La férocité de cet homme est tellement inouïe dans notre siècle que certaines gens, de ceux même qui sont réputés cruels, paraissent plus avares du sang de vils troupeaux que ne l'est Thomas du sang des hommes. Il ne se contente pas en effet de tuer avec le glaive et de consommer tout d'un coup son crime, comme on le fait d'ordinaire, mais il torture ses victimes par des supplices révoltants. Voulait-il, par exemple forcer des captifs, de quelque rang qu'ils fussent, à se racheter, il les suspendait en l'air, quelquefois même de sa propre main, par les parties de la génération, qui souvent cédaient au poids du corps, étaient arrachées, et laissaient promptement un libre passage à la sortie des intestins ; d'autres il les pendait par les pouces ou même par les parties que la pudeur défend de nommer, et leur chargeait les épaules d'une grosse pierre pour ajouter à leur propre pesanteur ; lui-même ensuite se promenait au dessous de ces malheureux, et quand il ne réussissait pas à extorquer d'eux ce qu'il n'avait pu en obtenir tout d'abord, il les frappait avec rage de coups de bâton jusqu'à ce qu'ils promissent ce qu'il voulait ou qu'ils expirassent dans d'affreuses souffrances.

Nul ne saurait dire combien de gens sont morts dans ses cachots et dans ses fers, par la faim, la pourriture et les tourments. Un fait certain c'est qu'il y a deux ans, comme il allait sur la montagne de Soissons porter secours à quelqu'un contre les paysans, trois de ceux-ci se cachèrent dans une caverne ; lui, arrivant à l'entrée du souterrain avec sa lance, enfonça cette arme dans la bouche, de l'un de ces trois hommes et la fit entrer si profondément que le fer força les intestins de ce malheureux et lui sortit par le fondement. Mais que dirai-je de plus ? Ses forfaits sont infinis. Les deux autres paysans restés dans cette caverne y périrent par ses coups. Un de ses captifs ne pouvait parler à cause d'une blessure ; Thomas lui demande pourquoi il ne se hâte pas de s'en aller ; l'autre répond qu'il ne le peut : Attends, dit Thomas, je vais te faire marcher lestement. Alors sautant à bas de son cheval, il coupa avec son épée les deux pieds a ce pauvre homme qui en mourut sur l'heure. A quoi bon au surplus raconter de telles horreurs ? l'occasion d'en rapporter bien d'autres ne me manquera pas ; je reviens donc à mon sujet.

Cet homme soutint et favorisa longtemps les meurtriers de Gérard, quoiqu'ils fussent sous le coup d'une excommunication. Jamais il ne s'attacha à un homme « qui ne fût un détestable scélérat » ; et c'est à lui bien mieux encore qu'à Catilina que conviennent ces paroles de Salluste, car il était gratuitement méchant et cruel Tel était donc l'homme que les bourgeois, pour comble de maux, supplièrent de venir se mettre à leur tête, dont ils mendièrent les secours pour les protéger contre le roi, et qu'ils accueillirent avec joie quand il entra dans la ville. Quant à lui, lorsqu'il eut entendu leur demande, il consulta les siens pour savoir ce qu'il devait faire, tous lui répondirent unanimement que ses forces n'étaient pas assez nombreuses pour défendre une telle cité contre le roi. Cette décision, Thomas lui-même craignit de l'annoncer à ses bourgeois insensés tant qu'il fut dans leurs murs. Il les engagea donc à sortir et à se réunir dans un champ et leur promit que là il leur ferait connaître son plan. Quand ils furent à près d'un mille de distance de la ville il leur dit : Laon est la tête du royaume, il m'est impossible d'empêcher le roi de s'en rendre maître. Si vous redoutez les armes de ce prince, suivez-moi dans ma terre, vous trouverez en moi un patron et un ami. Ces paroles les consternèrent à l'excès : bientôt cependant les gens du peuple troublés par le souvenir du crime qu'ils avaient commis, et croyant déjà voir le roi menacer leur tête, s'enfuirent en grand nombre à la suite de Thomas. Teudegaud lui-même, cet assassin de l'évêque, cet homme qui, l'épée nue, allait naguère frappant les lambris et les voûtes de l’église de Saint-Vincent, et sondant les cellules des moines pour trouver quelque fugitif à égorger, et qui, portant à son doigt l'anneau épiscopal, se donnait pour le chef de la cité, n'osa regagner la ville avec ses complices, et, abandonné de presque tout le monde, se rendit auprès de Thomas. Celui-ci cependant remit en liberté plusieurs captifs, entre autres, Guillaume fils de Haduin, complètement étranger au meurtre de Gérard.

Cependant la renommée, avec une célérité comparable à celle de Pégase, répand bientôt parmi les serfs et les habitants des campagnes voisines de Laon le bruit que cette ville est entièrement vide d’habitants ; c'en est assez pour les soulever ; tous les paysans se précipitent dans cette cité solitaire, trouvent les maisons sans défenseurs et s'en emparent ; car les citoyens opulents ne se montraient que couverts de méchants habits de pauvres, de peur d'irriter contre eux les grands et d'attirer leurs regards.

Vers ce même temps, l'incestueuse et illégitime épouse de cet Enguerrand dont nous avons parlé, affectait de le dédaigner, sous prétexte de continence, mais dans le fait parce qu'il était devenu vieux et pesant de corps. Elle ne pouvait cependant renoncer à sa longue habitude d'avoir toujours quelque galant, et s'était amourachée d'un jeune homme bien tourné. Comme Enguerrand empêchait cette femme de s'entretenir avec l'objet de sa passion autant qu'elle l'aurait voulu, elle tourna si bien par de feintes caresses la tête de cet époux, qu'il appela ce jeune homme près de lui, l'établit dans sa maison, le fiança même à sa fille encore toute jeune, qui se trouvait ainsi servir de manteau à de criminelles amours ; il en fit même le défenseur de ses terres contre Thomas, dont on le prétendait le père, mais auquel il avait voué une haine implacable, et qu'il se proposait même de déshériter. Ce jeune homme cependant, lorsqu'il était encore à Couci, et commençait à se montrer en toutes choses l'ennemi futur de Thomas, était loin d'avoir un état qui lui permit tant de présomption, mais telle fut la bonne fortune qui lui arriva.

Gui c'était le nom de ce jeune homme, et Enguerrand, apprenant donc que Thomas avait quitté Laon et emmené tout le peuple à sa suite, se rendirent dans cette ville, et en trouvèrent les maisons vides d'habitants, mais pleines de richesses ; l'abondance de celles-ci était telle que, si les chefs du pillage eussent su les ménager avec quelque prudence et ne pas se les laisser enlever, avec une sotte prodigalité, par des parasites et des fripons, en vain on se fût ensuite efforcé d'exterminer le jeune Gui, et lui n'eût jamais dans le cours de sa vie, souffert de l'indigence. Qui pourrait dire en effet, ou se faire croire s'il tentait de dire que d'argent, de vêtements et de provisions de tout genre on découvrit dans cette cité ! Les paysans, les gens des faubourgs, ceux même de Montaigu, de Pierrepont, de la Fère, y avaient devancé ceux de Couci ; ce que trouvèrent et emportèrent ces premiers venus serait étonnant à raconter ; et cependant les nôtres, quoique les derniers et les plus tard arrivés, se vantaient que toutes choses leur étaient restées entières et pour ainsi dire intactes. Mais les goinfres et les saltimbanques sont-ils capables de réflexion et.de tempérance ? Le vin et le froment n'avaient pas plus de prix à leurs yeux qu'une chose que le hasard fait trouver par terre ; de telles gens ne songeaient pas à réunir des moyens de transport, et dilapidaient les greniers avec la dernière licence. Bientôt des querelles s'élevèrent entre eux sur le partage de leurs rapines, et tout ce que les petites gens avaient pris passa au pouvoir des puissants ; si deux nommes en rencontraient un troisième tout seul, ils le dépouillaient, enfin, l'état de la ville était vraiment misérable. Les bourgeois qui l'avaient quittée avec Thomas avaient auparavant détruit et brûlé les maisons des clercs et des grands qu'ils haïssaient ; maintenant les grands, échappés au massacre, enlevaient des maisons des fugitifs toutes les subsistances, tous les meubles, et jusques aux gonds et aux verrous.

Aucun moine même ne pouvait entrer dans la ville ni en sortir avec sûreté, sans courir le risque de se voir prendre son cheval ou d'être dépouillé de ses vêtements, et laissé complètement nu. Coupables et innocents s'étaient réfugiés en foule au monastère de Saint-Vincent, apportant avec eux beaucoup d'argent. Aussi, combien de fois, Seigneur mon Dieu, ceux qui en voulaient à la personne de ces fugitifs, encore plus qu'à leurs biens, ne menacèrent-ils pas les religieux de leurs épées ? C'est ce que fit Guillaume, fils de Haduin. Dans ce moment, il trouva un homme, son compère, à qui il avait promis récemment sûreté pour sa vie et ses membres, et qui s'était livré à lui de bonne foi. Mais, oubliant comment le, Seigneur avait daigné le délivrer lui-même du danger, il permit aux serviteurs des grands Guinimar et Raynier, massacrés dans l'insurrection, de s'emparer de ce malheureux et de le faire périr. Le fils du susdit châtelain fit, en effet, attacher l'infortuné par les pieds à la queue d'un cheval : au bout de quelques pas, sa cervelle jaillit de toutes parts, et on le porta aux fourches patibulaires. Il s'appelait Robert, avait le surnom de Mangeur, et était riche, mais honnête homme. Quant à l'intendant du vice-seigneur, celui dont nous avons parlé plus haut, qu'on nommait, si je ne me trompe, Everard, et qui, serviteur dénaturé, trahit son maître le jour même où il venait de manger avec lui, il fut attaché à un gibet élevé. D'autres encore périrent par des supplices de même genre. Il serait au surplus impossible de raconter en détail ce que de tous côtés on se plut à exercer de cruautés sur les auteurs comme sur les victimes de ces troubles. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que Thomas vint à Laon le lendemain du jour de la mort du seigneur évêque, c'est-à-dire le sixième jour de la semaine après Pâques, qu'il en sortit le samedi, et que le dimanche même Dieu punit sévèrement l'horrible crime qui s'était commis.

Les choses que je viens de dire se passèrent, en effet, le sixième jour de la semaine d'après Pâques, le 29 avril, l’an 1112 depuis l'incarnation de Notre-Seigneur. Quant à l'évêque Gaudri, il était certes d'une légèreté sans bornes ; et s’il lui venait à l'esprit quelque idée inconvenante et mondaine, sa langue n'hésitait nullement à la mettre au jour. Voici par exemple ce que j'ai vu : ma cousine, celle dont j'ai déjà parlé, venait de se marier à Laon, et se conduisait avec toute la pudeur possible. J'ai entendu ce prélat la traiter de puante et de paysanne, parce qu'elle fuyait la vue et l'entretien des étrangers, et ne recherchait en aucune manière, comme le disaient toutes les autres, à se trouver avec lui. Voici encore un autre fait : j'avais écrit un certain ouvrage sur l'expédition à Jérusalem, il désirait le voir, je le lui fis porter. Mais dès qu'il vit le nom de mon seigneur Lysiard, évêque de Soissons, inscrit en tête de la préface, il prit ce livre en une telle antipathie, qu'il ne daigna jamais en lire une seule ligne, et cependant il prisait mes autres ouvrages[2] beaucoup au dessus de leur valeur réelle. Si, au surplus, cet homme paraissait habile dans l'art de se procurer des richesses, il les dépensait toutes et rapidement en choses inutiles. Aussi tous les désordres que j'ai racontés parvinrent de son temps à une précoce maturité.

Il est juste cependant de reconnaître qu'ils s'accrurent non seulement par les vices de cet évêque, mais encore par l'extrême iniquité de beaucoup d'autres, et même de tout le peuple de la ville de Laon ; dans tout le reste de la France, en effet, il ne se commit aucun crime comparable à ceux qui souillèrent cette cité. Peu de temps, par exemple, avant que les forfaits dont j'ai parlé eussent lieu, un certain prêtre fut, pendant qu'il était assis près de son foyer, frappé par derrière et tué dans sa propre maison par un valet avec lequel il vivait dans une trop grande intimité. Celui-ci, prenant ensuite le cadavre, le cacha dans la chambre la plus reculée qu'il ferma par dehors. Comme depuis quelques jours on ne voyait plus paraître ce prêtre, on demanda au valet où donc avait été son maître ; lui mentit alors, et répondit qu'il était allé je ne sais où, trouver je ne sais qui, et pour je ne sais quelles affaires. L'excès extraordinaire de l'infection ne lui permettant pas de conserver longtemps ce corps dans l'intérieur de la maison, le valet rassembla les restes de son maître, mit son cadavre dans la cheminée, la face sur les cendres, jeta dessus un de ces ustensiles appelés séchoirs, et qu'on suspend dans les foyers, afin de faire croire que la chute de cette machine avait écrasé ce prêtre, et s'enfuit avec tout ce qu'il put emporter.

Peu de temps avant les calendes de chaque mois, les doyens jugeaient les affaires des clercs de leur diocèse. Un certain prêtre bourguignon, bavard et léger, porta sur un sujet de peu d'importance une accusation contre un autre prêtre, son voisin ; le doyen condamna ce dernier, pour la faute dont il s’agissait, à payer une amende qui n'excédait pas six pièces de monnaie. Ce prêtre, qui s'était vu contraint de former ainsi son argent, plus sensible à cette petite perte qu'il n'aurait dû l'être, se mit en embuscade pour surprendre le bourguignon quand il rentrerait la nuit dans sa demeure. Au moment donc où celui-ci montait avec une lanterne les degrés de sa maison, l'autre lui déchargea par derrière, sur le sommet de la tête, un coup de massue, dont le pauvre malheureux mourut sans avoir eu même le temps de faire son testament.

Un autre homme, prêtre lui-même, fit percer d'une flèche, par un de ses gens, un autre prêtre dans le temps où celui-ci célébrait la messe, et était à l’autel. Ce dernier ne mourut pas de sa blessure ; mais l'instigateur et l’artisan de ce crime, qui certes s'était rendu coupable d'un projet de meurtre, d'un homicide et d'un sacrilège inouï chez des Chrétiens, ne fut pas même mis en accusation. On raconte, au surplus, beaucoup d'autres forfaits commis dans le même temps et le même lieu.

Il apparut, au reste, des visions qui présageaient tous les maux que nous avons rapportés. Un certain homme crut voir un globe lunaire tomber sur Laon : ce qui signifiait qu'on malheur subit allait fondre sur cette cité. Un de mes religieux aperçut en songe trois poutres énormes placées le soir contre les genoux du crucifix dans l’église de la bienheureuse Vierge Marie, et le lieu où Gérard fut assassiné lui parut couvert de sang. Le crucifix désigne ici Gaudri, le personnage le plus éminent de l'église de Laon ; les trois poutres près de tomber sur lui sont évidemment les mauvais moyens dont il se servit pour arriver à l'évêché. Le crime qu'il commit contre Gérard, et celui enfin dont il se rendit coupable envers le peuple : trois chose qui furent pour lui de grandes pierres d'achoppement et amenèrent sa mort. En outre, et comme je l'ai appris des moines de Saint-Vincent, pendant les heures de la nuit, et de diverses parties de la ville, on entendit de certains bruits causés, à ce qu'on pensait, par les malins esprits ; et l'on vit dans l'air des apparences d'incendie. Enfin quelques jours avant que les désordres éclatassent, il naquit à Laon un enfant double de la chute des reins en haut, c'est-à-dire, ayant deux têtes et deux corps avec leurs bras, jusqu'aux reins. Double dans la partie supérieure, il était simple dans sa partie inférieure, reçut le baptême, et vécut trois jours. En un mot, beaucoup de prodiges apparurent dans des visions ou arrivèrent, et l'on ne doutait nullement qu'ils n'annonçassent à l'avance les horribles malheurs qui suivirent.

CHAPITRE XIII.

Après que ces troubles furent un peu calmés, l'église commerça peu à peu à se relever de ses ruines par les soins du clergé. Comme le mur de la basilique, contre lequel Gérard avait été tué, paraissait plus affaibli que les autres par la violence de l'incendie, on construisit à grands frais des arceaux entre la muraille intérieure que le feu avait calciné plus profondément, et le mur extérieur du bâtiment. Mais, une certaine nuit, un orage violent éclata, et la foudre frappa la basilique d'un coup si furieux, que les arceaux appliqués à la muraille intérieure se fendirent que cette muraille perdit en grande partie son aplomb, et qu'il fallut nécessairement l'abattre jusque dans ses fondements. O merveilleux jugement du Seigneur ! Que pensera, grand Dieu, ta juste sévérité de ces hommes qui ont osé porter leurs mains sur un mortel prosterné devant tes autels et qui te priait, si tu n'as pu permettre que la muraille même, contre laquelle ce crime s'était commis, quoique privée de tout sentiment, fût exempte de châtiment ! Et certes ce n'est pas une injustice de ta part, Seigneur, de supporter impatiemment une si grande injustice, Oui, si quelqu'un qui m'aurait offensé se prosternait à mes genoux pour solliciter son pardon, et que son ennemi l'égorgeât à mes pieds, toute l'animosité que je ressentirais contre ce malheureux, à cause de l'affront qu'il m'aurait fait, s'éteindrait à l'heure même. Ce que nous ferions aux autres hommes, tu dois à bien plus forte raison le faire, ô mon Dieu, toi la source de toute clémence. Si tu as couronné dans le ciel les enfants massacrés par Hérode, quoiqu'ils ne connussent pas ton saint nom, et seulement parce que tu avais été le prétexte de leur perte, est-il permis de penser que tu puisses souffrir que Gérard, quoique pécheur et sans mérite à tes yeux, ait été assassiné au mépris de ton nom ? Non, bonté infinie, une telle chose n'est pas en toi.

Cependant on commença, suivant la coutume, quelle qu'en soit l'origine, à porter de tous côtés les châsses et les reliques des saints pour obtenir de l'argent des fidèles. Il arriva de là que le compatissant arbitre de toutes choses, qui dans sa miséricorde console d'un côté ceux qu'il punit de l'autre, voulut que beaucoup de miracles se manifestassent partout où paraissaient ces précieux restes. Il y avait entre autres un magnifique reliquaire que l'on portait dans une châsse d'un grand renom ; il contenait des morceaux de la tunique de la Vierge, mère de Dieu, de l'éponge dont on humecta la bouche de notre Sauveur, et de la vraie croix. Je ne sais pas bien s'il n'y avait pas aussi quelques cheveux de notre divine reine : ce reliquaire est d'or et enrichi de pierreries ; dans l'intérieur sont des vers écrits en lettres d'or, et.qui célèbrent les mystérieuses richesses qu’il renferme. Les hommes qui le portaient arrivèrent, à une seconde course, dans le pays de Tours, et atteignirent la ville appelée Busancay, qui appartenait à un certain homme renommé par son brigandage : entre autres choses que nos clercs dirent au peuple, ils lui parlèrent des calamités qu'avait éprouvées notre église ; ils ne furent pas longtemps à deviner que le seigneur et les habitants de ce lieu portaient des cœurs peu disposés à se rendre à leurs prières, et se préparaient au contraire à les piller quand ils quitteraient le château. Alors celui des clercs, auquel était confié le soin de prêcher le peuple, se plaçant sur un lieu élevé, dit aux assistants, quoique sans avoir lui-même grande confiance dans les promesses qu'il leur disait : S'il est parmi vous quelque infirme, qu'il s'approche de ces saintes reliques, qu'il boive de l'eau qu'elles auront touchée, et il sera certainement guéri.

Le seigneur et les gens de son château, pleins de joie, se persuadent qu'ils prendront nos clercs par leurs propres paroles et les convaincront d'être des fourbes ; ils leur présentent donc un sourd et muet âgé de vingt ans ; nul ne pourrait dire dans quelles angoisses et quel péril se trouvèrent alors nos clercs. Ils prièrent cependant avec de profonds soupirs notre commune souveraine et son fils unique Jésus Notre-Seigneur, et firent boire à cet infirme de l'eau sanctifiée par les reliques : ensuite un prêtre, quoique tout tremblant, lui fit je ne sais quelle question, et aussitôt le sourd muet ne répondit pas, il est vrai, nettement à ce qu’on lui demandait, mais répéta les mots prononcées par le prêtre. Cet homme, qui jamais n'avait entendu, pouvait-il, en effet, savoir exprimer autre chose que ce qu'on venait de lui dire ? Mais à quoi bon insister davantage sur ces détails ? Dans ce pauvre bourg les cœurs devinrent bientôt d'eux-mêmes plus généreux ; le seigneur donna le seul cheval qu'il possédât, et la libéralité des autres excéda leurs facultés. Ainsi donc ces hommes, qui voulaient d'abord maltraiter nos clercs, se joignirent si véritablement à eux pour louer avec larmes la bonté secourable de Dieu, qu'ils consacrèrent à perpétuité au service de nos reliques le jeune homme guéri miraculeusement. Je l'ai vu moi-même dans notre église de Nogent ; il était hébété, ne comprenait et ne parlait qu'avec difficulté, allait de tous côtés, portant ainsi la preuve vivante du prodige opéré sur lui, et mourut peu de temps après, en remplissant cette tâche fidèlement.

Dans la cité d'Angers vivait une femme qui s'était mariée à peine au sortir de l'enfance. L'anneau de mariage qu'elle mit alors à son doigt, elle l'y fixa, pour ainsi dire, irrévocablement, et l'y garda depuis son jeune âge, la nuit et le jour. Avec les aimées, cette femme, à peine adolescente quand elle se maria, prit de l'embonpoint ; la chair forma bientôt des bourrelets de droite et de gauche autour de l'anneau, et finit par recouvrir tellement le métal qu'on perdit toute espérance de jamais pouvoir le retirer du doigt Quand les saintes reliques arrivèrent dans cette ville, cette femme se présenta comme toutes les autres, après le sermon, pour faire son offrande : au moment où elle tendait la main vers ces reliques pour donner l'argent qu'elle avait apporté, l’anneau se brisa et tomba de sa main aux pieds de ces précieux reste. A la vue de ce prodige, le peuple et surtout les femmes admirèrent que la bienheureuse Vierge, mère de Dieu, eût daigné accorder à cette infortunée une grâce si grande, et qu'elle n'osait pas même solliciter. Aussi, ne pourrait-on dire tout ce que les hommes du peuple donnèrent de pièce d'argent à nos clercs, et tout ce que les femmes leur apportèrent de colliers et d’anneaux. Les gens de Tours se félicitaient que la maîtresse commune des chrétiens eût répandu sur leur terré le parfum de toutes ses vertus ; mais Angers se vantait que la mère de Dieu l’avait, pour ainsi dire, pris par la main.

Dans un autre bourg, dont je ne puis dire bien précisément le nom, mais du même diocèse, était une femme vertueuse, retenue chez elle par un mal ancien, et qui ne laissait aucun espoir de guérison. A son instante prière nos clercs portèrent chez elle les saintes reliques ; cette infortunée les reçut avec une vénération qui partait du fond du cœur, but de l’eau dans laquelle on avait plongé ces sacrés restes, et guérit sur le champ, grâces au secours de là bienheureuse Marie. Après, qu'elle eut honoré, comme elle le devait, les saintes reliques par le don de riches présents, et au moment où le clerc qui portait cette charge sacrée mettait le pied hors du seuil de la maison, voilà qu'un jeune garçon monté sur un cheval, attelé à une charrette, s'arrête précisément au milieu de la ruelle par où devait s'en aller ce clerc. Arrête-toi, lui crie celui-ci, jusqu'à ce que les saintes reliques soient passées. Lorsque le clerc qui les portait eut franchi la ruelle, l'autre se mit à presser son cheval, mais sans pouvoir en aucune manière venir à bout de reprendre sa route. Le porteur des reliques le voyant dans cet embarras, il dit : Va maintenant, au nom du Seigneur. A ces mots le-cheval et la charrette marchèrent. Voila comment Marie prouva son excellence, et montra quel respect elle exige de nous.

Dans une troisième tournée, nos clercs arrivèrent au château de Nesle. Raoul, qui en était seigneur, avait dans sa maison un jeune sourd-muet que l'on assurait posséder la science de la divination, mais qui ne pouvait, sans aucun doute, l'avoir reçue que des démons. Cette faculté, disait-on, le rendait particulièrement cher à son seigneur. Aussi, quand les saintes reliques furent apportées dans ce château, le peuple ne leur rendit que peu d'honneurs, et ne leur fit que de minces présents. Mais le jeune sourd-muet, à qui l’on avait fait connaître par des signes la guérison de l'autre sourd-muet dont on a parlé plus haut, et qui pouvait d'ailleurs en juger par lui- même, puisque ce dernier était présent, donna sa chaussure au premier pauvre venu, et suivit nu-pieds, et le cœur rempli de componction, les saintes reliques jusqu'au monastère de Lihons. Un jour, pendant que cet homme était couché sous la châsse, l'heure de dîner arriva. Plusieurs des clercs allèrent donc manger, et il n'en resta qu'un très petit nombre à la garde des saintes reliques. Ceux-ci, ayant fait quelques pas hors de l'église pour se promener, retrouvent à leur retour cet homme étendu par terre, dans d'horribles tourments, et rendant par la bouche et par les oreilles un sang qui répandait une odeur fétide. A cette vue ces clercs courent à ceux de leurs compagnons qui étaient allés ainsi, et les pressent de venir sur le lieu où se passait un tel prodige. Au moment ou cet homme revient de ses convulsions, un des clercs essaie, en se servant de je ne sais quels mots, de lui demander s'il ne pourrait parler[3] et sur le champ cet infortuné répète les paroles qu'il vient d'entendre. Tous élèvent alors jusqu'au plus haut des cieux la gloire infinie de Dieu ; qui pourrait raconter en effet les transports de leur joie ? Enfin nos clercs se virent vivement pressés de retourner au château de Nesle, et tous les en prièrent, afin d'ajouter aux dons beaucoup trop faibles que dans le premier moment on avait offerts aux saintes reliques. On s'en acquitta avec une grande libéralité. Ainsi s'illustra dans-ce lieu la reine des cieux, dont le fils, est Dieu, et elle accomplit dans cet homme l'ouvrage de la nature que celle-ci avait jusqu’alors différé de terminer.

CHAPITRE XIV.

Nos clercs voulurent ensuite aller visiter les régions d'outre-mer. Lors donc qu'ils furent arrivés à l'Océan, ils s'embarquèrent sur un vaisseau qui portait en même temps quelques riches marchands, et eurent d'abord une navigation aussi heureuse que le permettaient une mer et à ses vents favorables. Tout à coup ils virent des bâtiments chargés de pirates, dont la cruauté inspirait une grande terreur, accourir sur eux de la rive opposée. Ceux-ci, frappant de leurs rames, fendait avec leurs proues les flots amoncelés devant eux ; déjà ils n'étaient plus éloignés des nôtres que de la distance d'un stade, et causaient de vives alarmes aux clercs chargés des saintes reliques. Alors un de nos prêtres se tenant debout au milieu du vaisseau, élève le reliquaire qui renfermait les précieux restes de la reine des cieux, et défend, au nom du Fils et de la Mère, aux pirates d'approcher davantage. Sur le champ leurs bâtiments virent d'eux-mêmes de bord, présentent la poupe et retournent en arrière avec non moins de rapidité qu'ils s'efforçaient auparavant d'en mettre à venir. Les marchands, délivrés du péril qui les menaçait, célébrèrent la gloire et les louanges de la bienveillante Marie, et lui offrirent de riches présents pour lui témoigner leur reconnaissance.

Les nôtres ayant abordé heureusement chez les Anglais arrivèrent dans la cité de Winchester et les reliques y opérèrent plusieurs miracles éclatants. Elles n'en firent pas à Essex de moins étonnants ; aussi attirèrent-ils à nos clercs de nombreux présents. Passons sous silence les guérisons ordinaires de malades, et ne nous arrêtons qu'aux prodiges vraiment inouïs. Je n'écris pas une ode pyrrhique pour célébrer ces miracles, que nos clercs les racontent en détail s'ils veulent ; quant à moi, je recueille, non pas tous les faits un à un, mais seulement quelques-uns de ceux qui méritent le plus d'être publiés. Nos clercs avaient été reçus presque partout avec le respect convenable ; ils arrivent enfin à un certain bourg où ils ne sont admis ni par le prêtre dans son église ni par les paysans dans des maisons habitables ; à la fin ils trouvent dans ce lieu deux édifices sans habitants, s'établissent avec tout leur bagage dans l'un, et placent dans l'autre, le mieux possible, les saintes reliques. Le méchant peuple de ce bourg persévérant dans son endurcissement contre les choses divines, nos clercs quittent cet endroit le lendemain matin, à peine sont-ils dans la campagne que d'effroyables éclats de tonnerre se font entendre, et que la foudre, fendant la nue, tombe sur ce bourg, et réduit en cendres tout ce qu'il contenait d'habitations, mais, ô admirable justice de Dieu ! les deux maisons où s'étaient arrêtés nos clercs demeurèrent intactes, quoique situées au milieu de celles que consumait la flamme, et le Seigneur donna ainsi une preuve évidente que ces malheureux n'éprouvaient toutes les horreurs de cet incendie qu'en punition de leur irrévérence pour la mère de Dieu. Cependant le méchant prêtre, dont la barbarie s'était accrue parmi les barbares qu'il aurait dû corriger par ses instructions, rassembla tous les meubles échappés au feu du ciel, et, plein de joie de lui avoir arraché cette proie, il les transporta sur les bords soit d'un fleuve,[4] soit de la mer, je ne sais pas bien lequel, pour les emporter ailleurs ; mais tous furent consumés par la foudre dans le lieu même où il les avait entassés, et d'où il voulait les porter en un autre endroit. C'est ainsi que cette gent sauvage, et dont l’esprit était fermé à l’intelligence des mystères de Dieu, fut rudement instruite par ses propres malheurs.

Nos clercs arrivèrent ensuite dans une autre ville, où la renommée et l'évidence des miracles opérés par les saintes reliques produisirent de nombreuses et riches offrandes. Là, un certain anglais, qui s'était arrêté en face de l'église, dit à l'un de ses compagnons : Allons boire. — Je n'ai pas d'argent, répondit l'autre. — J'en porterai, reprit celui-là. — Et où en trouveras-tu, répliqua celui-ci ?—J'ai observé, dit le premier, ces clercs qui, à force de mensonges et de prestiges, tirent de si grosses sommes des imbéciles ; je tâcherai, d'une manière ou d'autre, de le leur enlever pour faire bonne chère. Il dit, entre dans l'église, s'approche du lieu où étaient placées les saintes reliques, fait semblant de vouloir les baiser par respect, applique ses lèvres sur les pièces d'argent, produit des offrandes, et en emplit sa bouche toute grande ouverte ; il se retire ensuite, et dit à son compère : Viens et buvons, j'ai déjà plus d'argent qu'il n'en faut pour payer ce que nous boirons. — Et comment, demanda l'autre, t'en trouves-tu à présent, toi qui tout à l'heure ne possédais pas un denier ? — J'ai eu l'audace, reprend le premier d'enlever avec ma bouche quelques-unes des pièces qu'on donne dans l'église à ces imposteurs. — Tu as agi méchamment, répliqua le second, de dérober ainsi le bien des saints. — Tais-toi, s'écrie le voleur, et viens à la taverne voisine. Mais à quoi bon s'appesantir davantage sur ces détails ? Tous deux boivent jusqu'au coucher du soleil ; à la nuit tombante, celui qui avait volé l'argent sur les saints autels monte sur sa jument, et dit qu'il retourne chez lui. Déjà il avait atteint un bois qui touchait à sa demeure ; là se trouvait une corde attachée à un arbre, il y reste suspendu, et souffre ainsi une mort honteuse, juste punition de sa bouche sacrilège. Qu'il nous suffise, au reste, d'avoir recueilli ces faits parmi le grand nombre des prodiges que la Vierge, reine du ciel, opéra chez les Anglais.

Lorsqu'après avoir été faire partout leur quête nos clercs furent de retour à Laon, l'un d'eux, homme d'un caractère estimable, à qui était confié le soin de transporter les matériaux nécessaires pour la réparation du toit de l'église, me raconta que, comme il gravissait une montagne avec son char, un de ses bœufs tomba de lassitude ; lui se donnait une grande peine, ne trouvant pas un autre bœuf à mettre à la place de celui qui était épuisé de fatigue, tout à coup il en arriva un en courant, qui, par une sorte de combinaison réfléchie, se présenta pour prêter son secours à l'ouvrage commencé ; après qu'il eut, d'un pas agile, conduit avec les autres bœufs le char jusqu'à l'église, le pauvre clerc se tourmentait de savoir à qui il devait rendre cet animal qu'il ne connaissait pas ; mais celui-ci fut à peine détaché que, sans attendre ni conducteur ni menaces, il s'en retourna promptement à l'endroit d'où il était venu.

Ce même clerc, de qui je tiens ce fait, m'a également raconté ce qui suit. Le jour même où l’évêque Gaudri, après avoir tout disposé pour le meurtre de Gérard, se mit en route pour Rome, lui clerc, alors diacre, se tenait derrière le prêtre qui célébrait la messe. Voilà que, par un jour parfaitement serein, et sans qu'il y eût le moindre souffle de vent, l'aigle dorée, placée au dessus de la voûte où reposaient les tombeaux des Saints, se détache et tombe comme si on l'eût jetée violemment. On tira de cet événement la conjecture que l'évêque, comme le principal personnage de la ville, devait mourir bientôt. Quant à nous, nous pensâmes que ce prodige signifiait que la gloire de notre cité, la ville royale par excellence entre toutes celles de la France, était tombée ; nous croyons même qu'elle doit tomber encore plus bas. Et en effet, dès qu'une fois les troubles, que nous avons rapportés, eurent éclaté dans la ville de Laon, le roi, dont la cupidité les avait suscités, ne revit plus même une seule fois cette cité ; quant au préposé royal, complice de l'injustice qui allait s'accomplir, peu d'heures avant que l'on ne vît se manifester la sédition qui allait mettre le désordre dans la ville, il quitta Laon, après avoir fait partir devant sa concubine et ses enfants, et il n'avait pas fait trois ou quatre milles qu'il vit toute cette belle cité consumée par les flammes.

 

CAPUT XIV. (XV)

Hugo decanus absque electione episcopatu donatur a rege. --Igitur exacto his modis episcopo, de eligendo altero regias aures appellere coeperunt. Datur ei nulla electione praemissa quidam Aurelianensis decanus, cujus decaniam, quia referendarius regis quidam Stephanus ambiebat, qui episcopus esse non poterat, ipsi a rege episcopatum obtinuit, decaniamque suscepit. Quo ad consecrationem exhibito, cum prognosticum ejus aucuparentur, vacuam repererunt paginam. Ac si diceret: De eo nihil vaticinabor, cum nulli pene futuri sint actus. Post paucos enim menses occubuit. Aliquas tamen de episcopi domibus restituit. Quo decedente, iste legitime et invitus eligitur. In hoc, inquam, legitime, quia in nullo venalis introiit, nec quidquam Simoniace agere intendit. Cui tamen in prognostico suo Evangelicum capitulum dure sonuit, quia idipsum quod Galdricus habuit: « Tuam, scilicet, ipsius animam pertransibit gladius (Luc. II, 35). » Quid autem infortunii sibi immineat, Deus viderit.

Teudegaldus episcopi occisor furcis infertur. --Antequam vero ad alia progrediamur, dicendum est quod Teudegaldus proditor 515 ac interemptor episcopi, post biennium internecionis illius a militibus Ingelranni captus, et furcis illatus est. Is in Quadragesima comprehensus, postquam pene usque ad vomitum comederat et biberat, et coram aliquibus, quod dici nefas est, se Dei gloria plenum, ventrem protendendo et mulcendo, manu jactaverat, tentus et in carcerem relegatus, non a Deo, non ab homine poenitentiam petiit, nec etiam productus ad poenam, cuipiam quidquam dixit, eaque insensibilitate ad Deum qua vixerat interiit. Sed jam ad omissa redeamus.

Thomas excommunicatur. --Igitur Thomas qui nefarios illos, et Gerardi primum, et postea episcopi domini sui et cognati occisores, cum illa communia maligna susceperat, ab archiepiscopis totius Franciae et episcopis non solum in conciliis, synodis, ac regiis curiis, sed et postmodum ubique parochiarum ac sedium per omnes Dominicas, succrescente ineffabiliter malitia, creberrimo passim anathemate pulsabatur. Noverca autem sua illa Ingelranni male praesumpta, cum crudeliorum ursa fera gereret animum, et Thomam quasi aemulum sibi videret emergere, Ingelrannum paternos affectus erga eum, ipsumque patris nomen compulit abjurare. Unde femineo consilio cum coepisset eum a suo jure arcere, et apertus ei hostis existere coepit, ut comici verbis utar, de stulto insanum facere. In tantum ergo furorem mens paulatim malis in dies potioribus imbuta prorupit, ut jus fasque assereret, si non secus ac bestias incedendo homines aestimaret. Quia enim a muliercula injuste, ut res erat, exhaeredebatur, juste a seipso et a suis complicibus posse bacchari caedibus putabatur. Procurabat quotidie saevissima illa novis semper consiliis, quos ei ad subversionem proponeret, hostes; ille e contra minime feriabatur indesinenter contra eum exsequi praedas, incendia et mortes. Nostra aetate non vidimus duas uspiam convenisse personas, quorum administratione viderimus sub una causa tot evenisse res malas. Nam si fuit ille caminus, haec oleum dici potest.

Tales plane utrobique fuere mores, ut cum veneris non parcerent indifferenter operibus, non minus tamen, imo amplius fierent mox praebita occasione crudeles. Sicut enim haud jura nunquam maritalia tenuere, ita nec illum unae conjuges ab scortorum poterant aut externarum carnium rivalitatibus cohibere. Quid plura? Cum ista illum novarum quotidie rerum molitionibus instigaret, et ille homicidiis insontium rabiem exsatiare non posset, in tantum ut uno die decem hominibus oculos eruerit, quos nec mora mori contigerit, fiebat ut utrinque lassati facerent momentaneas paces; sed post paululum femina illa veteres refricante morbos, in mutuas consurgerent neces.

Ambiani calamitates, per Ingelrannum comitem, et alios excitatae. --Igitur Laudunensis provincia cum his sub utroque malignitatibus quateretur, in Ambianensem Deo judice est translata calamitas. Nam post funestum excidii Laudunensis eventum, Ambiani rege illecto pecuniis fecere communiam, cui episcopus nulla vi exactus debuisset praestare favorem, praesertim cum et nemo eum urgeret, et coepiscopi sui eum miserabile exitium, et infaustorum civium confligium non lateret. Videns itaque Ingelrannus urbis comes ex conjuratione burgensium comitatus sibi jura vetusta recidi, prout poterat, jam rebelles armis aggreditur. Cui etiam non defuit, Adam sic enim vocatur, et suae cui praeerat ipse turris auxilium. A burgensibus ergo urbis pulsus, ab urbe in turrem se contulit. Qui cum in comitem irremissis assultibus grassarentur, et Thomam quasi amantiorem suum dominum ad communiae illius sacramenta vocantes, contra parentem, ut putatur, suum filium suscitarunt. Ignominiosam enim valde matrem habuit, et ideo semper patris affectu caruit. Perpendens interea Ingelrannus, quia sui aevi gravitatem caupones et macellarii irriderent, accersito Thoma, pactoque cum eo foedere, etiam novercam illam praebitis innumeris sacramentis novo ei insinuavit amore. Quae nimirum sibimet non ignava, non parui ponderis gazas ab eo exegit pro innovata pace.

Exhausto denique Thomas plurimo quem habebat thesauri cumulo, opem quoque Ingelranno spopondit contra burgenses, quibus cum vicedomino adnitebatur episcopus. Thomas igitur et Adam, qui turri praesidebat, coeperunt acerrime insistere vicedomino atque burgensibus. Et quamprimum, quoniam episcopum et clericos factae cum burgensibus factionis arguebant, res pervasit Thomas ecclesiae. Et in una quidem villarum ejus, praesidium sibi firmat, per quod caeteras mox incendiis et praedis exterminat. Ex una earum cum maximam captivorum abduxisset catervam, multamque pecuniam, residuum promiscui sexus, et diversae aetatis vulgus, cohortem certe quae illo confugerat plurimam in ecclesia concremata cremavit. Inter captivos autem quidam, qui panis emendi gratia in villam venerat, eremita captus ante eum ducebatur. Erat vero imminens, postridie scilicet, festum beati Martini. Cumque flebiliter inclamasset ad Thomam cujus professionis esset, qua pro causa eo devenisset, 516 saltem pro honore sancti Martini sibi miseresceret. Ille e vagina pugione exempto, ejus trajecit pectus et viscera, Accipe, dicens, propter sanctum Martinum. Leprosum pariter carceri truserat. Quod elephantiosorum provincialium coetus audiens, obsedit tyranni fores, conclamans ut sibi socius redderetur. Quibus ipse comminatus est, nisi recederent se vivos incensurum. Et cum territi aufugissent, in tuto positi, et ex regione pariter conglobati, Deum super eo in vindicem compellantes, pari voce latis in altum vocibus ei maledixerunt. Leprosus autem idem in poenali carcere diem clausit.

Mulier quoque praegnans ergastulo itidem relegata, ibidem interiit. Quidam de captivis tardius expediebant iter, quibus sub collo eas quas vocitant canolas praecipiens perforari, senis eorum, ni fallor, aut quinque, funes fecit inseri, sicque sub truci angaria profiscici. Qui post paululum in custodia sunt defuncti. Quid verba protrahimus? In illo negotio triginta solus homines proprio ense peremit. At noverca sua videns tantis hominem inserere se periculis, avida perimendi eum mandat vicedomino, ut Thomae subtiliter excursus observet. Qui cum illum nescio qua euntem nocte quadam circumfudisset insidiis, confossus membra vulneribus etiam in poplite lanceam hostis pedestris accepit. Qui cum alias, tum in geniculo durissime laesus, vellet nollet, a coepto desiit.

Defectus inter sacra facienda infortunia praenuntiant. Episcopus Ambianensis Godefridus abdicat episcopatum Cluniaci et Carthusiae aliquandiu vixit, ac post jubente Remensi archiepiscopo rediit. --At episcopus antequam ecclesia sua tale exterminium pateretur, quodam die festo missas acturus erat. Quidam vero specie religiosus presbyter sacramentum ante eum ex sola aqua nescius confecerat, post quem et episcopo idem accidit. Cumque libamen assumpsisset, et non nisi aquam esse sensisset, dixit: Magnum scitote pro certo malum ecclesiae imminet isti. Quod ipsum infortunia presbyteri, quae ante contigerant, astruebant. Cum ergo vidisset suam nec clero nec populo praesentiam esse gratam, quia neminem juvare poterat, assumpto quodam nostro monacho, inconsultis omnibus clero suo ac populo libellum, ut ita dicam, repudii dedit, et archiepiscopo Remensi annulum, sandaliaque remisit, et se in exsilium iturum nunquamque deinceps episcopum futurum utrobique mandavit. Ex-pontifex ita factus cum Cluniacum attigisset, rursus sponte propria episcopus factus altare inibi consecravit. Inde digressus Carthusiam perrexit, de quo loco in hujus opusculi primordio nobis sermo fuit. Ibi extra conventum in cellula commanens, sex de viatico suo argenti sibi marcas retinuit. Qui post duos menses non ab aliquo suorum, sed ab archiepiscopo remandatus, moras in reditu non fecit; ad hoc enim marcas sibi utiles futuras scivit. Clerus autem et populus eum non sine moerore recepit, qui eo absente super altero eligendo non sine magna ipsius aspernatione non sategit. Ipse enim turbam moverat quam sedare non poterat.

 Thoma itaque ad sua translato, et ex vulnere praelibato jam impotenter agenti, quoniam filius Adae, nomine Adelelmus, puer pulcherrimus in futuram desponderat conjugem ipsius filiam. Qui Thomam jam laeserat in Adam, et in turrim ejus ipsa Ingelranni turpis concubina arma convertere parat. Ipse autem in fidelitate Ingelranni hucusque contra burgenses steterat. Rege ergo conducto turrim obsidione circumdat. Et certe Adam regi hominium fecerat, nec ab eo defecerat, rexque eum in sua fide susceperat. Referri non possunt ab aliquo, ne ab eis quidem quorum pars periclitabatur, factae neces de burgensibus per turrenses, cum ante obsidionem, tum postea crebriores. Nullus enim apud urbanos actus erat, sed passio sola. Quod primum promoto nondum malo facile Godefridus episcopus, sicut omnibus notum est, sedasset, nisi vicedominum, qui maximo eum semper habuit contemptui, timuisset. Ejus plane moris est ut neminem revereatur, nec cuiquam beneficus sit, nisi aut de ipso male loquatur, aut sibi male faciat. Qui dum ab uno morderi timet, et scienter perfidissimo placere gestit, Deo justo judice, ab ipso potissimum, et ab omnibus laceratur.

Galterius archidiaconus Thomae comitis dolo et imperio trucidatur. --Thomas igitur turri subvenire non potuit, intra quam et filiam, et militum suorum probiores dimiserat. Mala autem ubique tanta egerat, ut archiepiscopi et praesules pro ecclesiis querimonia data ad regem dicerent, se in regno ejus Dei officia non facturos nisi ulscisceretur in illum. Nam ea tempestate, qua pestifer ille contra Ingelrannum burgensibus adnitebatur, Galterius, de quo supra egimus, qui cum Guidone coarchidiacono suo solus de proditoribus Gerardi resederat, ad illam bonam Ingelranni lateralem, suam videlicet uterinam sororem, quod adulterinum connubium ipse miscuerat, circa mediam ferme Quadragesimam locuturus perrexerat. Quod cum Thomas addidicisset, missa legatione citissima imperat Roberto cuidam, omnium scelestissimo (tales enim amat famulos) ut Galterium ab Ambianensi redeuntem observent, et quot possunt interimant. Quae ille non alias quam ab ipso Laudunensi promontorio prospectans, per ipsam viae concavitatem, qua de 517 monte descenditur, in occursum illi cum suis venit. Galterius autem praemisso comitatu jam in urbem mulo sedens sequebatur. Sic igitur solitudine aucupata gladiis eum crudelissime conciderunt. Quo occiso ad Thomam cum mulo hilares revertuntur.

Creciacum castrum expugnatur a rege. --De his ergo ac similibus cum maximis Ecclesiarum doloribus apud regias cum impeterentur aures, in sequenti anni Quadragesima postquam archidiaconum occiderat, collecto rex adversus eum exercitu, praesidia quae in villis abbatiae Sancti Joannis exstruxerat aggreditur. De equestribus autem vix ex corde opitulabatur regi cum etiam pauci essent, levis autem armaturae infinitum prorsus agmen. Quos ille contra se conflari audiens garriebat, cum etiam prorsus impos lecto decumberet. Monitus a rege ut adulterina castella destrueret, foedissime respuit. Oblatis sibi multorum affinium auxiliis exsibillavit. Tunc archiepiscopus et episcopi, factis in altum gradibus, multitudinem asciverunt, commonitorium eis pro negotio fecerunt, a peccatis absolverunt, et ut sub nomine poenitentiae castro illi quod Creciacum ( Crécy ) vocant, de salute animarum tuti irruerent, imperarunt. Quod et mirabili ausu pervadunt. Erat autem munitio insolitae fortitudinis, ita ut omnis eorum nisus multis ridiculus videretur. Cum ergo qui intus erant, defensioni intenderent, capto tamen jam priori vallo, astitit rex in porta castelli, et submonitis oppidanis ut castrum sibi traderent, cum se dicerent non facturos, protensa manu juravit se non comesurum donec caperetur. Ea tamen die solvit impetum. In crastinum vero regreditur, arma sumit, de militibus autem vix quispiam coarmari voluit. Cumque apertae eos proditionis arcesseret, accitis pedestribus, ipse prior vallo insistere et ad interiora niti coepit. Nec mora penetratur intro, ingens victualium copia reperitur, defensores tenentur, oppidumque diruitur.

Tandem se dedit Thomas. --Haud longe hinc aliud municipium, nomine Novigentum. Hujus clavibus regi delatis, incolae profugerunt. Apud Creciacum aliqui furcis appensi sunt de captivis ad terrorem defensorum, aliqui alias occisi. De assultoribus nescio si aliquis praeter unum militem. Thomas autem apud Marnam tuebatur se, qui, facta pecuniaria redemptione apud regem et regios, et pacto ecclesiis damno quod fecerat, hinc paci, illinc se reddidit communioni. Ita vir omnium superbissimus iniquissimusque per manum pauperrimam, quam saepe punierat quamque spreverat, punitus est. Illud non est reticendum quod, cum rex Laudunum cum suo hoste venisset, aeris mollities intempestiva cuncta reddiderat. Tunc archiepiscopus ad eos: « Oremus, ait, Deum, ut, si vult fieri quod proposuimus, det serenum. » Quo dicto, aer extemplo renituit.

Godefridus episcopus redit a Carthusia. Rex, obsidione facta Ambiani, inexpugnabilem turrim experitur. --Igitur Dominica Palmarum reversus a Carthusia Godefridus episcopus, longe alia quam ibi didicerat, incipit propagare. Regem ergo arcessit, et die celebri ac verendo ipsum et astantem populum adversus turrenses sermone habito, non Dei, sed Catillinario irritare intendit, spondens regna coelorum his qui turrim expugnando perierint. Postridie pro muro Castellionis (sic enim vocatur) ingentes machinae porriguntur, eisque milites imponuntur. Turrenses ante cortinis sese protexerant, ne esse eorum proderetur. Episcopus vero nudipes ad Sanctum Aceolum non tunc pro hoc exaudiendus abierat. Interea turrenses permittunt eos se muris ingerere, machinas admovere. Quibus applicitis, Alerannus quidam talium peritissimus, duas quas instituerat phalaricas opponit, et quater vicenas pene mulieres ad saxa quae imposuerat intorquenda disponit. Milites autem interni contra externos praelia cominus ense tractabant. Cumque Achilleis animis sua propugnacula defensarent, mulieres, viris aequiparandae, missis ex tormento lapidibus utrasque confregerunt. Et fervescente jactu missilium, quater vicenis, ut relatum est, vulneratis, etiam regem jaculo in pectore loricato laeserunt. De his autem qui spiculis sunt trajecti, praeter unum nullus evasit. Hoc episcopi nepos Rothardus clericus retulit.

At milites qui de machinis pendebant, obrui se videntes, fugam ineunt; nec mora caeteri. Quibus aliquantisper amotis, turrenses prosiliunt, machinas concidunt, materiemque ad se convehunt, cum eos a longe conspicerent, nec aggredi auderent tria pene millia, qui prius oppugnarunt. Videns igitur rex inexpugnabilem locum cessit, obsideri jubens dum fame coacti se redderent. Huc usque perseverat obsidio, et dici non potest quot de burgensibus solis quotidie pene depereant. Adam vero extra positus suburbia, et Ingelrannum atque vicedominum crebris hostilitatibus urget. Unde etiam si vexatio intellectum daret auditui, scire possent quia, etsi Thomas succubuit, non omnes tamen causae sunt pares, nec Dei penes omnes aequa judicia, ut sit episcopo ad neces licentia provocandi.

CAPUT XV. (XVI)

Reinsendim abbatissam perimit servus ipsius. Vasa sacra subripuit Anselmus quidam. Duello innocentem superavit. --Antequam autem ad contigualia devolvamur, quoniam et de Suessorum quibusdam dicturi sumus, sciendum est quia super omnes Franciae provincias Laudunenses detestabiliora agunt. Nam qui presbyteros, episcopum, archidiaconum occiderant, nuperrime etiam solertissimam feminarum abbatissam Sancti Joannis, genere clarissimam, Ecclesiae provectricem, nomine Rainsendim 518, Laudunensis indigenam, suus servus occidit, quodque passa est pro Ecclesiae fide consustinuit. Quid quod ipsa ecclesia non vocabat a sacrilegiis? Quae tamen quia regina omnium non reliquit inulta, digne prosequimur. Ab his, quos matricularios vocant, qui gazas ecclesiae familiarius asservabant, vasa ministerii coepere subduci, quae tamen in magistros eorum retorquebantur clericos. Erant plane laici. Haec primo a quibusdam. Secundo quidam Ansellus vulgo urbis oriundus, immanis et rusticus, infra dies Dominici natalis ante matutinos, cruces, calices, aurea quaeque subripuit. Cumque post aliquod tempus praerepti auri massulam Suessonico cuidam mercatori venum tulisset, et furtum sacrilegum quod fecerat, prodidisset, ac sacramentum ab eo ne se proderet accepisset, ille interim damni illius conscios per Suessorum parochias excommunicari audivit. Quod is animadvertens Laudunum venit, rem clero prodidit. Quid plura? conventus ille negavit. Is, contra datis vadibus, bello eum pugilaturus impetiit. Nec ille distulit. Erat autem Dominica. Quibus clerici prae properatione commissis, ille qui furem compellaverat, victus ruit. In quo duo constant, aut eum qui furem pejerando prodiderat, minus recte fecisse, aut, quod multo verius est, legem illegitimam omnino subiisse. Huic enim legi certum est nullum canonem convenisse.

Alia audacior committit furta. --Victoria denique Ansellus tutior ad tertium prorupit sacrilegium. Nam ineffabili commento gazophylacium prorupit, et copiosius aurum gemmasque tulit. Quibus tultis, celebrato jam sacri laticis judicio, in hunc cum aliis matriculariis injectus est, superque natando convictus, cum quo et alii primi damni cognitores: quorum alii furcis illati, aliis vero parsum. Is pariter tractus spondet se dicturum, dimissus diffitetur. Secundo evectus in furcam, prodere rem se jurat. Remissus ait: Sine praemio nihil faciam. Appenderis, inquiunt. Et vos nihil habebitis, ait. Inter haec Nicolaum castellanum Guinimari filium, adolescentem clarissimum, infinitis jaculabatur conviciis, cujus manibus haec fiebant. Consulitur episcopus et magister Ansellus quid facto oporteat. Melius est, aiunt, ut pecunia sibi detur, quam tanta auri quantitas amittatur. Pacti ergo ei sunt quingentos ferme solidos. Quibus sponsis, multum quod in vinea sua condiderat restituit aurum. Pollicitus vero se de patria recessurum fuerat, trium autem ei dierum commeatum episcopus spoponderat. In quo spatio cum elabi clam vellet, et universos urbis ipsius provideret egressus, villa ex parte ejus grandium fluminum species apparebant, quae eum progredi omnino vetabant.

Palam ergo illum recedere sine ullo furto sui fructus haec invisibiliter sibi proposita fluenta cogebant. Quo cum ventum foret, et se nolle recedere quaedam furiosissima loquens diceret, cumque eum episcopus magis urgeret, coepit quasi extra se positus mussitare, quaedam se scilicet adhuc scire quae distulisset dicere. Quod cum per vicedominum didicisset episcopus occasionem nactus, quoniam se juraverat nil plus scire, solidos quos ei proposuerat dare, subtraxit, et carceri relegavit. Qui etiam suppliciis adactus, gemmas confracti operis se penes se habere fassus est. Et ad locum eos ducens, ostendit eas in linteolo sub saxo pendentes. Cum his omnibus quoque phylacteria sacra subduxerat, quae quandiu tenuit, dormire non poterat, quia sanctis feralem animum concutientibus, tanti eum sacrilegii horror invaserat. Igitur et ipse in sublime provectus, appositus est ad patres suos, plane diabolos.

CAPUT XVI. (XVII)

Matris Joannis, Suessorum comitis, actus nequam. Manassis etiam mater. --Joannes interea, Suessorum comes (ut jam stylum ad promissa vertamus), militia solers pacisque studiosus fuit, cujus tamen intentio sola sua utilitas fuit. Nam paterna et avita nequitia in exitium matris semper Ecclesiae redundavit. Porro mater inter caetera potentiae suae miracula , linguam diacono cuidam a gutture exemptam succidi fecit, oculosque convelli. Nimirum id praesumpsit parricidalis audacia. Nam Judaei cujusdam studio fratrem proprium cupiditate comitatus veneno occiderat. Quam ob causam et Judaeum ignis assumpsit, et ipsa pridie quam caput jejunii sequebatur, postquam eximie coenaverat, in ipso sui somni nocte primordio paralysi percussa, officia linguae perdidit, totius corporis invalitudinem incurrit; quodque potissimum est, nil deinceps quod ad Deum pertineret sapuit, et de caetero porcum vixit. Cui etiam justo Dei judicio, quasi pro medela, pene lingua desecta est. Sic se ab initio Quadragesimae usque ad octavas Paschae, cum diem clausit, habuit. Inter ipsam autem, et hunc Joannem, et episcopum Manassem, filios ejus, non modo simultates, sed lethalia odia erant, et haec genuina. Nam genus illud vicissim infestos se habent. Certe dum ad tumulum delata fuisset, inter sepeliendum mihi comes isdem de ea, quae sunt superius relata narrabat, adjiciens: Quid, inquit, pro ipsa dilargiar, cum pro sua ipsius anima ipsa nil voluerit dilargiri?

In Joannem illum, Judaicae perfidiae sectatorem, scripsit Guibertus tractatum contra Judaeos. --Denique comes ipse, cui recte dici posset, « pater tuus Amorrheus et mater tua Cethaea (Ezech XVI, 3), » non modo ad parentem regeneravit utrumque, sed multo deteriora peregit. Ipse Judaeorum et haereticorum perfidiam tantopere coluit ut quod Judaeis metum fidelium impraesumptibile erat, ipse diceret de Salvatore nefaria. Quam male autem in coelum posuerit os suum (Psal. LXXII, 9), intelligi potest 519 ex meo illo libello quem contra ipsum rogatu Bernardi decani scripsi. Quae quoniam ori Christiano indicibilia sunt et piis auribus exsecrabiliter exhorrenda, supprimimus. Cum Judaeos attolleret, a Judaeis pro insano habebatur, dum verbo sectas eorum approbaret, et nostra in promptu sequeretur.

Quam nefanda profert agitque comes. Generosum uxoris ipsius factum. --Et certe in Natali et Passione Dominica, et in hujusmodi tam humilem se praebebat, ut vix perfidum putaremus. Nocte paschali se in ecclesia ad vigilandum contulerat, religioso cuidam clerico, ut de mysterio dierum illorum aliqua sibi diceret, suggesserat: Qui cum qualiter passus sit Dominus, et quomodo resurrexit, intimasset, exsibilans comes ait: Ecce fabula, ecce ventus. Si tu, inquit, pro vento et fabula, quae dixerim habes, quid hic vigilas? Pulchras, ait, mulieres, quae istic coexcubant, libenter attendo. Certe cum conjugem juvenculam speciosam haberet, ea contempta rugosissimam ita affectabat anum, ut cum intra domum cujusdam Judaei lectum sibi, et illi saepius apparari faceret, nunquam tamen stratu cohiberi poterat, sed in aliquem angulum turpem, aut certe intra apothecam aliquam prae furore libidinis se cum illa sordidissima contrudebat. Quid, quod cum uxore sua parasitastrum quemdam, exstinctis jam nocte lucernis, sub specie sui cubitum ire mandavit, ut adulterii sui crimen impingeret? Quae cum non esse comitem ex corporis qualitate sentiret (erat enim comes foede pruriginosus) suo quo valuit nisu, et pedissequarum auxilio, scurram dure cecidit. Quid plura? Non sanctimonialem, non monacham a sua abusione excluserat, nec fratrum plane sanctorum unquam rivalitati pepercerat.

Impiissima et infelici morte periit comes ille. --Hujus putidissimi blasphemias cum pati jam Virgo Mater, omnium regina, non posset, redeunti ei ab expeditione regia, collegarum suorum daemonum ad urbem jam propinquanti ingens globus apparuit, qui hirta coma, sensu effero domum veniens, ea nocte conjuge repulsa, cum anu praedicta concubuit, in qua et lethali morte decubuit. Cumque anxiari coepisset, praedictum clericum, cum quo in vigiliis egerat super urinarum suarum consideratione consuluit. Qui ei de morte respondens cum sua anima, et de perpetratis libidinibus eum conveniret, ille intulit: Vis, inquit, ut leccatoribus (gulosis), scilicet presbyteris, mea erogem? ne obolum quidem. A multis discretioribus te didici omnes feminas debere esse communes, et hoc nullius momenti esse peccatum. Dixit, et nihil aliud quam rabiem postea dixit, aut fecit. Nam astantem sibi conjugem pede volens propellere, cuidam militi ( deest, alapam, aut pugnum) sedente ea, impegit grandem adeo, ut eum everteret.

Tenebantur ergo insanissimi hominis manus, ne se suosque disjiceret, donec defatigaretur, donec virginissimae Genitrici et Deo Filio ejus inimicum diaboli extorqueret spiritum.

 

CHAPITRE XV.

L'éveque Gaudri ayant donc fini comme nous l'avons dit, on commença à entretenir le roi de la nécessité d'élire un autre prélat. On recommanda au monarque pour le siège de Laon, sans qu'aucune élection eût précédé, un certain doyen d'Orléans : Etienne, référendaire du roi, et qui ne pouvait être évêque lui-même, convoitait le doyenné ; cet Etienne obtint donc l’évêché pour le doyen, et eut en retour le doyenné. Le nouvel évêque s'étant présenté pour être consacré, on chercha dans l'Evangile quel pronostic pouvait le regarder, mais on trouva la page du livre entièrement blanche ; c'était comme si Dieu eût dit : Je n'ai rien à prédire de cet homme, car ce qu'il fera se réduira presque à rien, en effet il mourut au bout de quelques mois, après avoir cependant reconstruit quelques uns des bâtiments de l’évêché. A sa mort on élut légitimement, mais bien malgré lui, l’évêque que nous avons aujourd'hui. Je dis qu'il fut élu légitimement, parce qu'il ne voulut entrer dans rien qui sentît la vénalité, ni se rendre coupable de la moindre simonie. Cependant l'Evangile ne fit entendre pour lui qu'un cruel pronostic, les mêmes paroles sur lesquelles on était tombé pour Gaudri. Le glaive transpercera ton âme. Quels peuvent être les malheurs qui le menacent ? C'est ce que Dieu verra.

Avant de passer à d'autres événements, il est bon de dire que Teudegaud, celui qui trahit et assassina l'évêque Gaudri, fut, deux ans après ce meurtre, pris par les soldats d'Enguerrand, et traîné aux fourches, patibulaires. On se saisit de lui dans le temps du carême, au moment où il venait de manger et de boire jusqu'à être forcé de vomir, et où, ce qui est horrible à répéter, il disait hautement devant quelques personnes, en tendant son ventre et le caressant de la main, qu'il était plein de la gloire de Dieu. Quand il se vit saisi et jeté dans une prison, il ne fit sa paix ni avec Dieu ni avec les hommes, ne dit pas un mot à qui que ce fût, lors même qu'on le conduisit au supplice, et mourut, comme il avait vécu, dans une complète indifférence pour Dieu. Mais revenons aux choses que nous avons omises.

Ce Thomas, dont il a été parlé plus haut, prit donc la défense de la méchante commune, de tous les scélérats de la ville et de ceux qui avaient massacré d'abord Gérard, ensuite l’évêque son seigneur et son parent. En punition de sa malice qui allait croissant au-delà de ce qu'on peut dire, Thomas fut fréquemment, et de tous côtés, frappé d'excommunication, non seulement par les archevêques et évêques de toute la France réunis en conciles, en synodes et en conseils royaux, mais encore chaque dimanche dans chacun des sièges épiscopaux et dans toutes leurs paroisses. Sa marâtre, cette comtesse, femme illégitime d'Enguerrand, prévenue contre lui, qui portait un cœur plus féroce que celui d'une ourse, et regardait ce Thomas comme un ennemi qui grandissait contre elle, poussa Enguerrand à abjurer à l'égard de ce fils tous les sentiments et le nom même de père. Enguerrand donc, cédant aux conseils de cette femme, dépouilla Thomas de tous ses droits, se déclara ouvertement son ennemi, et, pour me servir des paroles d'un auteur comique, fit ainsi d'un fou un furieux. De jour en jour, en effet, l’âme de Thomas contracta l'habitude d'une perversité toujours croissante, et il en vint peu à peu à un tel degré de barbarie insensée, qu'il croyait légitime et permis de traiter et de tuer les hommes comme les animaux ; parce qu'une méchante femme l'avait fait déshériter injustement, il est vrai, il pensait que ses complices et lui pouvaient en toute justice se gorger de sang et de carnage. Chaque jour cette cruelle marâtre suscitait à Thomas, par de nouvelles intrigues, des ennemis qu'elle poussait à précipiter sa ruine, et lui de son côté ne se montrait jamais paresseux à désoler Enguerrand par le pillage, le meurtre et l'incendie. De notre temps on ne vit nulle part deux êtres s'entendre aussi bien pour nous montrer, par leur conduite, combien de malheurs peuvent sortir d'une seule cause. Si l'un, en effet, fut un brasier toujours ardent, on peut dire que l'autre était l'huile qui excitait ce feu.

Les mœurs de tous deux furent telles, au surplus, que, quoiqu'ils se livrassent sans choix aux plaisirs de Vénus, ils n'en étaient pas moins cruels, ou plutôt ils l'étaient davantage aussitôt qu'il s'en présentait quelque occasion. De même que l'une ne fut jamais retenue par ses devoirs envers son mari, jamais non plus l'autre ne s'en tint à ses épouses, et ne leur épargna les odieuses rivalités d'amours étrangères, ou de viles prostituées. Que dirai-je de plus ? si chaque jour la marâtre irritait Enguerrand en forgeant sans cesse quelques nouvelles trames, le beau-fils satisfaisait sa rage, mais sans pouvoir l'assouvir, par le massacre d'hommes innocents, à tel point que dans un seul jour il fit arracher les yeux à dix malheureux qui en moururent presque sur le champ. Il arrivait de là que parfois Thomas et son père, fatigués de meurtres, faisaient des paix momentanées, mais bientôt la femme d'Enguerrand ravivait les anciennes haines, et ces deux hommes se précipitaient de nouveau dans de mutuels carnages.

Après que le pays de Laon eut été désolé par la méchanceté de ces deux partis ennemis, Dieu permit que le territoire d'Amiens devînt à son tour la proie de la même calamité. L'événement funeste qui causa la ruine de Laon ne fut pas en effet plutôt arrivé, que les gens d'Amiens, ayant gagné le roi par de l'argent, se formèrent en commune. L'évêque, sans y être cependant forcé par la violence, s'était vu dans la nécessité de favoriser cet établissement, surtout lorsqu'il connut la funeste fin de son collègue évêque de Laon, et tous les excès auxquels s'étaient abandonnés les mauvais citoyens. Mais Enguerrand, comte d'Amiens, voyant que la conjuration formée par les bourgeois détruisait les droits attachés de toute ancienneté à son comté, rassembla autant de forces qu'il put, et attaqua les rebelles à main armée. Il trouva un appui dans le gouverneur de la tour, qui se nommait Adam ; aussi quand il se vit repoussé de la ville par les bourgeois, il se réfugia dans la tour. Ceux-ci ne cessèrent de l'y attaquer, et de lui livrer de continuels assauts ; puis, appelant Thomas au secours des droits de leur commune, comme s'il eût été leur seigneur et plein de la plus tendre affection pour eux, ils cherchèrent, à ce que l'on croit, à soulever le fils contre le père. Ils savaient en effet que Thomas, né d'une mère qui s'était couverte d'ignominie, n'avait jamais obtenu la moindre part dans l'affection de l’auteur de ses jours. Enguerrand de son côté, réfléchissant que les aubergistes et les bouchers se raillaient de la pesanteur que lui donnait son grand âge, appela Thomas, s'unit à lui par un traité d'alliance, et même le réconcilia, sous la foi de serments sans nombre, avec sa marâtre, qui pourtant ne s'oublia pas dans cette circonstance, et exigea de riches présents pour ce renouvellement de paix.

Thomas, qui avait épuisé les immenses trésors qu'il possédait, promit donc à Enguerrand de le secourir contre les bourgeois qu'appuyaient le vice-seigneur et l'évêque. Thomas et Adam qui commandaient dans la tour, commencèrent en conséquence à combattre fortement le vice-seigneur et les bourgeois ; on accusait l'évêque et le clergé de s'être unis à la faction de ces derniers ; aussi Thomas, pour première hostilité, ravagea les biens de l'église, établit son camp dans une de ses métairies, et de là détruisit toutes les autres par le pillage et l'incendie. Dans l'une d'elles, après avoir emmené une grande troupe de captifs et emporté beaucoup d'argent, il mit le feu à l'église et y brûla tout ce qui restait de gens du commun, de tout sexe et de tout âge, qui s'étaient réfugiés en foule dans ce lieu saint. Parmi les prisonniers, se trouvait un certain ermite venu à cette métairie pour acheter du pain ; Thomas le faisait conduire enchaîné devant lui. Très prochainement, c'est-à-dire le lendemain était la fête du bienheureux Martin, le pauvre ermite implorait en pleurant la pitié de Thomas, disait quelle était sa profession, déclarait pour quelle cause il avait été à la métairie, et suppliait que du moins par respect pour saint Martin on lui fît miséricorde ; mais le cruel Thomas tirant son épée du fourreau en perça la poitrine et les entrailles de l’ermite, en lui disant : Reçois cela pour l'honneur de saint Martin. Il mit aussi dans les fers un pauvre lépreux ; en apprenant cette nouvelle, tous les lépreux de la contrée se réunissent, assiègent la porte de ce tyran et le somment à grands cris de leur rendre leur camarade. Mais lui les menace s'ils ne se retirent de les faire brûler tout vifs ; les malheureux s'enfuient alors saisis de terreur, puis quand ils se voient en lieu sur et se sont rassemblés de tous les coins du pays, ils appellent sur Thomas la vengeance de Dieu, et le maudissent en poussant tout d'une voix de grands cris vers le ciel. Le lépreux que Thomas avait pris n'en finit pas moins ses jours dans son triste cachot.

Dans cette même prison mourut aussi une femme grosse que ce barbare y avait fait jeter. Quelques-uns de ses captifs ne pouvaient marcher que lentement ; il ordonna de percer à cinq ou six d'entre eux, si je ne me trompé, ce qu'on appelle la nuque du cou, de passer des cordes par ces ouvertures, de les attacher à une rude charrette et de les faire aller ainsi. Tous périrent peu après dans la prison. Pourquoi nous traîner sur ces tristes détails ? Dans cette expédition, il tua lui seul trente hommes avec son épée. Sa belle-mère, qui ne respirait que sa perte, voyant qu'il se précipitait en aveugle au milieu des plus grands périls, avertit sous main le vice-seigneur d'avoir l'œil ouvert sur les excursions de Thomas. Une certaine nuit donc que celui-ci partait pour je ne sais quelle expédition, le vice-seigneur lui tendit des embûches ; Thomas eut bientôt tous les membres transpercés de blessures, et reçut encore dans le jarret un coup de lance d'un fantassin ennemi. Se voyant donc cruellement blessé tant au genou que dans d'autres endroits, il abandonna bon gré malgré son entreprise. Cependant l'évêque, avant que son église souffrît de si funestes ravages, se préparait un certain jour de fête à célébrer la messe. Un prêtre, qui avait toutes les apparences d'un homme pieux, offrit avant lui le saint sacrifice, et, sans le savoir, ne se servit que d'eau ; après lui, la même chose arriva au prélat ; mais celui-ci s'étant aperçu, en prenant l'ablution, qu'il n'y avait que de l'eau dans le calice, s'écria : Soyons tous certains qu'un grand malheur menace cette église ; présage que confirmaient les infortunes dont l'évêque de Laon avait été précédemment la victime. Celui d'Amiens voyant que sa présence n'était agréable ni au clergé ni au peuple, parce qu'il ne pouvait prêter à aucun parti un secours efficace, prit avec lui un de mes moines, et, sans consulter ni son clergé ni le peuple, donna une déclaration par laquelle, si je puis ainsi m'exprimer, il répudiait son église ; puis il renvoya son anneau et ses sandales à l'archevêque de Reims, et annonça qu'il s'exilait de la ville et ne serait plus dans la suite évêque nulle part. Devenu ainsi ex-évêque, il se rendit à Cluny, et là, reprenant de son propre mouvement les fonctions épiscopales, il fit la consécration d'un autel. De là il se rendit à la Chartreuse, dont nous avons parlé au commencement de cet ouvrage. Dans ce lieu il s'établit en une cellule qui était hors du couvent, et garda six marcs d'argent sur ce qu'il avait apporté pour son voyage. Au bout de deux mois il fut rappelé, non par les gens de la ville, mais par l'archevêque de Reims, et mit d'autant moins de délai à s'en retourner, que c'était pour s'en servir dans cette circonstance qu'il avait eu la prévoyance de conserver quelques marcs d'argent. Ce ne fut pas sans chagrin que le peuple et le clergé l'accueillirent à son retour ; cependant ils ne s'étaient pas empressés de profiter de son éloignement pour élire un autre évêque, quoiqu'on lui voulût mal d'avoir excité des troubles qu'il ne pouvait apaiser.

Thomas, pendant que cela se passait, s'était fait transporter chez lui et ne se remuait encore qu'avec peine à cause de la blessure qu'il avait reçue. Le fils d'Adam, beau jeune homme, appelé Adalelme, fiancé à sa fille, devait la prendre pour épouse ; c'en fut assez pour que[5] celle qui déjà avait fait tant de mal à Thomas, la honteuse concubine d'Enguerrand, se préparât à tourner ses armes contre Adam et la tour, dont il était commandant ; cependant cet Adam avait prêté hommage au roi, qu'il ne trahit jamais, et le roi l'avait admis dans sa confiance. Il n'est au pouvoir de personne, pas même des bourgeois, dont le parti était alors abattu, de dire combien d'entre eux furent massacrés avant le siège et plus encore après, par ceux qui défendaient cette tour. Les gens de la ville en effet n'agissaient pas, et seulement se laissaient faire. Aussi est-il généralement reconnu que, dans le principe, et avant qu'il fût arrivé aucun malheur, l'évêque Godefroi aurait pu facilement empêcher le trouble, s'il n'eût eu peur du vice-seigneur qui le traita toujours avec un souverain mépris. C'est en effet l'habitude de ce prêtât de ne montrer d'égards et de bonté qu'à ceux qui parlent ou agissent contre lui ; aussi, par un juste jugement de Dieu, tandis que sciemment il s'efforce de plaire à un traître dont il redoute les coups, il se voit déchiré par tous et plus cruellement encore par ce traître même.

Thomas, toujours blessé, ne put venir au secours de cette tour, où il avait renfermé sa fille et les plus vaillants de ses soldats. Mais il avait commis partout de si grands ravages que les archevêques et les chefs des églises portèrent leurs plaintes au roi, et déclarèrent qu'ils cesseraient de célébrer dans le royaume les saints offices, si ce prince ne sévissait contre ce barbare. Dans le temps en effet où cet homme, qui portait partout avec lui la désolation, secourait les bourgeois de Laon[6] contre Enguerrand, ce Gautier dont nous ayons parlé plus haut et qui, avec son collègue l'archidiacre Gui, était le seul d'entre les meurtriers de Gérard qui eût échappé aux massacres de cette ville, se rendit à Amiens[7] vers le milieu du carême, pour s'entretenir avec la digne épouse d'Enguerrand, dont lui-même Gautier avait arrangé le mariage adultère ; Thomas, instruit de ce voyage, envoie en toute hâte un messager à un certain Robert, le plus scélérat des hommes et de ceux dont il aimait à faire ses intimes, et lui fait dire d'épier avec ses gens Gautier lorsqu'il reviendra d'Amiens, et de le tuer s'ils le peuvent. Robert, sans daigner choisir un lieu plus éloigné que la pointe même de la route de Laon, voit de loin venir l'archidiacre, et court avec les siens à sa rencontre sur le chemin creux qui descend de la montagne ; Gautier avait envoyé sa suite devant lui et gagnait doucement la ville assis sur sa mule ; saisissant donc le moment où il était seul, ces malheureux le percent cruellement de leurs glaives, et après l’avoir tué prennent sa mule et retournent triomphants vers Thomas.

Le clergé ayant porté jusques aux oreilles du roi ses plaintes contre cet attentat et d'autres semblables commis au grand détriment des églises, ce prince rassembla une armée contre Thomas, et vint l'attaquer dans les forteresses qu'il avait construites au milieu même des domaines de l'abbaye de Saint-Jean. Les hommes d'armes, d'ailleurs en fort petit nombre, secondaient à peine le roi et ne le faisaient pas de cœur, mais l'infanterie armée à la légère formait un corps considérable. Thomas, quoiqu'encore impotent et étendu sur son lit, apprenant quelles gens s'avançaient contre lui, n'épargna pas les moqueries ; sommé par le monarque de détruire les châteaux qu'il avait bâtis contre toute espèce de droit, il refusa dans les termes les plus outrageants, et rejeta même avec dédain les secours que lui offraient beaucoup de ses proches. Alors l'archevêque métropolitain et les évêques font élever une estrade, appellent à eux tout le peuple, lui ordonnent avec de grandes menaces de prendre part à cette expédition, donnent à tous l'absolution de leurs péchés, leur enjoignent de se précipiter, par esprit de pénitence, sur celui de ces châteaux qu'on appelle Créci, et leur disent que par là ils seront sûrs d'obtenir le salut de leur âme. Tous alors s'élancent avec une admirable audace. Les remparts étaient d'une force extraordinaire ; aussi beaucoup de gens ne voyaient que du ridicule dans la tentative de toute cette multitude. Comme ceux du dedans se préparaient à faire une vigoureuse défense, le roi, qui déjà s'était emparé du premier retranchement extérieur, s'arrête devant la porte du château, et somme les assiégés de le lui livrer ; ceux-ci répondent qu'ils n'en feront rien ; le monarque alors étend la main et jure qu'il ne mangera pas avant de l'avoir pris. Ce jour-là cependant il cessa son attaque : le lendemain il la recommence et prend les armes ; mais aucun des hommes d'armes ne veut revêtir les siennes ; le roi les accuse de trahison ouverte, appelle à lui les fantassins, attaque le premier le rempart.et s'efforce de se frayer un chemin dans l'intérieur, bientôt il y pénètre ; on y trouve une grande abondance de vivres, tous les assiégés sont faits prisonniers et le fort est détruit de fond en comble.

Non loin de là était un autre bourg nommé Nogent, on en apporta les clefs au roi, et tous les habitants prirent la fuite. A Créci on attacha au gibet quelques-uns des captifs qu'on avait faits, pour effrayer ceux qui seraient tentés à l'avenir de se défendre ; quelques autres furent tués dans le combat ; quant aux assaillants je ne sache pas qu'il en périt un seul, à l'exception d'un chevalier. Pour Thomas, qui se tenait en sûreté dans son château de Marle, il paya au roi et à ses gens une grosse somme d'argent pour son rachat, et indemnisa les églises des dommages qu'il leur avait causés ; de cette manière d'une part il obtint la paix, de l'autre il rentra dans la communion des fidèles. Ainsi cet homme, qui n'avait son égal ni en orgueil ni en méchanceté, fut puni par les mains les plus ignobles, qu'il méprisait et contre lesquelles ses fureurs s'étaient souvent exercées. Nous ne devons point passer sous silence que quand le roi vint à Laon avec ses troupes,[8] l'humidité de l'air rendait toute expédition militaire difficile, l'archevêque dit alors au peuple : Prions le Seigneur de faire connaître, en nous donnant un temps serein, s'il veut que notre projet s'exécute. A ces mots le ciel brilla tout à coup de l'éclat le plus pur.

L'évêque Godefroi étant donc revenu de la Chartreuse le dimanche des Rameaux, commença de faire des choses bien différentes de celles qu'il avait apprises dans ce saint monastère. Appelant le roi à Laon, il prêcha, le jour même de ce dimanche célèbre et vénérable, devant ce prince et tout le peuple, un sermon contre les gens de la tour, s'efforça d'irriter les esprits par cette harangue digne non d'un ministre de Dieu, mais de Catilina, et promit le royaume des cieux à ceux qui périraient en cherchant à prendre la tour. Le lendemain donc d'immenses machines chargées de soldats sont dressées contre le mur de cette tour qu'on appelle le gros château ; ceux qui la défendaient s'étaient abrités par des courtines, afin de ne pas s'exposer en restant trop à découvert, et l'évêque, de son côté, avait été nu-pieds au tombeau de saint Acheul, adresser au ciel, pour le succès de l'entreprise, des prières qui ne devaient pas être exaucées. Cependant les gens de la tour laissèrent les assiégeants arriver aux murs, et approcher leurs machines. Dès que celles-ci furent appliquées à la muraille, un certain Aleran, très habile en ces sortes de choses, éleva en face des remparts deux tours en bois qu'il avait construites, et y plaça environ quatre-vingts femmes pour lancer les pierres entassées d'avance dans ces tours. D'une part les soldats du dedans combattent de près ceux du dehors avec l'épée, de l'autre les femmes montrant un courage égal à celui des hommes, défendent leurs tours avec une valeur digne d'Achille ; mais les ennemis parviennent à briser ces deux tours avec les pierres qu'ils font pleuvoir sur elles à l'aide d'une machine. Des deux côtés vole une grêle de traits ; les quatre-vingts femmes furent toutes blessées, dit-on, et le roi lui-même reçut un coup de javelot dans la cuirasse qui couvrait sa poitrine. De tous ceux que percèrent les dards, nul, à l'exception d'un seul, n'en réchappa, selon ce que rapporte le clerc Rothard, neveu de l'évêque.

Les soldats, placés dans les machines, où ils étaient pour ainsi dire suspendus, se voyant accablés de traits et de pierres, prennent la fuite, et sont bientôt suivis par tous les autres. Dès que les gens de la tour voient les assaillants un peu éloignés, ils se précipitent sur les machines, et emportent les matériaux, tandis que ceux qui tout à l'heure les assiégeaient se contentent de les regarder faire de loin, et n'osent pas approcher de plus de trois milles environ. Le roi ayant donc reconnu que la tour était inexpugnable, se retira en ordonnant de la tenir bloquée, jusqu'à ce que la famine contraignît les assiégés à se rendre. Ce blocus dure encore aujourd'hui, et l'on ne saurait dire combien chaque jour il périt de bourgeois ; car Adam, campé en dehors de la tour, désole par de continuelles hostilités les faubourgs, Enguerrand[9] et le vice-seigneur. Certes, si de tels maux ouvraient l'intelligence de ceux qui chaque jour en entendent le récit, ils apprendraient que, quoique Thomas ait succombé, toutes les causes ne sont pas pareilles, ni les jugements de Dieu tellement semblables envers tous, qu'il soit permis à un évêque de provoquer impunément ses ouailles à s’entr'égorger.

CHAPITRE XVI.

Avant de passer aux faits qui concernent un pays voisin, et d'en rapporter quelques-uns qui regardent les gens de Soissons, il est bon de savoir que ceux de Laon ne cessent de se livrer, bien plus que les habitants d'aucune autre province de France, aux plus détestables excès. Ils avaient massacré des prêtres, un évêque et un archidiacre ; en outre, et tout récemment, la très sage abbesse des religieuses de Saint-Jean, femme d'une naissance illustre, pleine de munificence po r l'église, originaire de Laon, et nommée Rainsinde, est tombée sous les coups d'un de ses serviteurs, et a supporté avec un admirable courage les maux qu'elle a eu à souffrir pour la foi de la sainte Eglise. Mais quoi ! dirai-je de combien de sacrilèges l'Eglise elle-même a été souillée ? La Vierge reine du monde ne les a pas laissés impunis ; il est donc de notre devoir de les rapporter. Ceux qu'on nomme enregistreurs, et qui sont ordinairement chargés de la garde des trésors de l'Eglise, commencèrent par enlever furtivement les vases servant au saint ministère, quoi que le soin en appartînt essentiellement aux clercs, chefs de ces hommes qui tous étaient laïques. Voilà ce qui fut fait d'abord par certains individus. Ensuite un nommé Anselme, sorti de la plus basse classe de la ville, homme cruel et grossier, vola, après les fêtes de la Nativité du Seigneur et avant l'heure de matines, les croix, les calices et quelques objets en or. Quelque temps après il vendit à un certain marchand de Soissons un petit lingot provenant de l'or qu'if avait pris, lui avoua le vol sacrilège dont il s'était rendu coupable, et en reçut le serment de ne le point trahir. Cependant ce marchand entendit bientôt fulminer dans les paroisses du Soissonnais des excommunications contre les complices de ce tort fait à l'église. Craignant d'encourir cette peine, il se rendit à Laon, et découvrit la chose au clergé. A quoi bon prolonger ces détails ? Le coupable sommé de comparaître nia, fournit des cautions, et requit le combat à coups de poing contre son accusateur. Celui-ci ne refusa pas ; c'était un jour de dimanche ; les clercs, qui avaient hâte de se rendre aux offices, ayant laissé ces gens en venir aux mains, celui qui avait dénoncé le voleur tomba vaincu. De ce fait il résulte évidemment de deux choses l'une, ou que celui qui, en faussant ses serments, trahit le voleur, ne commit pas une action droite, ou, ce qui est plus vrai, qu'il fut victime d'une loi injuste. Et en effet il est certain que jamais aucun canon n'a sanctionné cette loi.

Anselme, rendu plus audacieux par sa victoire, s'abandonna bientôt à un troisième sacrilège. Brisant avec une rare adresse le coffre où l'on renfermait les trésors de l'église, il enleva des pierres précieuses et une plus grande quantité d'or que la première fois. Dès qu'on s'aperçut de ce vol, on recourut, pour connaître le coupable, au jugement par les eaux saintes, jeté dans cette eau avec les autres gardiens des trésors, Anselme surnagea et fut convaincu, autant en arriva à d'autres complices du premier vol ; les uns furent attachés au gibet, et l'on fit grâce à quelques autres. Quant à lui, dès qu'il se vit traîné comme ses camarades à la potence, il promit de tout avouer ; mais à peine eut-on sursis à l'exécution, qu'il nia son crime ; on le mena une seconde fois aux fourches patibulaires pour l'y attacher, et il jura de découvrir la chose ; on lui donna un nouveau répit, et il déclara alors qu'il ne dirait rien si on ne lui accordait une récompense. Pendons-le, dirent les clercs. —Soit, répondit-il, mais vous, vous ne retrouverez rien de ce que vous avez perdu. Pendant que tout cela se passait, il accablait d'injures sans nombre le châtelain Nicolas fils de Guinemar, jeune homme distingué, chargé de faire exécuter le jugement. On alla consulter l'évêque et maître Anselme sur ce qu'il fallait faire : Il vaut mieux, dirent-ils tous deux, donner à cet homme quelque argent, que de perdre une si grande quantité d'or. On promit donc à ce scélérat cinq cents sols environ ; cet arrangement fait, il restitua beaucoup d'or qu'il avait caché dans une vigne à lui. Cet homme s'était en outre engagé à s'éloigner du pays, et l'évêque lui avait accordé trois jours pour partir. Il voulait s'échapper furtivement pendant cet espace de temps, et connaissait bien toutes les sorties de la ville ; mais du côté où était située sa maison, il crut voir des espèces de grands fleuves qui ne lui permettaient en aucune manière de passer. Ces courants placés devant ses pas le forçaient de sortir de la ville à la vue de tout le monde et sans rien emporter du fruit de son vol. Se voyant réduit là, il déclara dans les termes les plus furieux qu'il ne voulait pas s'en aller ; comme l'évêque exigeait fortement qu'il partît, cet homme, étant pour ainsi dire hors de lui-même, se mit à murmurer entre ses dents qu'il savait encore certaines choses qu'il avait différé de dire. L'évêque, instruit de cette circonstance par le vice-seigneur, trouva que, puisque ce fripon avait juré ne rien savoir de plus que ce qu'il avait avoué, c'était le cas de lui retirer les cinq cents sous qu'on avait promis de lui donner, et il le fit jeter en prison. Là, les tortures le forcèrent enfin de confesser qu'il possédait encore toutes les pierres précieuses enlevées lors de l'effraction du trésor, lui-même conduisit les clercs au lieu où elles étaient et les leur montra cachées dans un morceau de toile que recouvrait une grosse pierre. Outre toutes les richesses dont il s'était emparé, il avait encore dérobé de saintes reliques : tant qu'il les garda il ne put dormir : les saints ne cessaient de tourmenter sa malheureuse âme, et l'horreur de son sacrilège s'était saisie de tout son être. Ce misérable fut attaché à une haute potence et envoyé à ses pères, qui certes ne pouvaient être que les démons.

CHAPITRE XVII.

Venons-en maintenant aux choses que nous avons promises et parlons des gens de Soissons. Jean leur comte fut un homme habile dans la guerre et soigneux d'entretenir la paix, mais dont toutes les pensées n'avaient qu'un seul but, satisfaire ses passions. En effet, la méchanceté qu'il tenait de son père et de son aïeule, il la tourna toujours à la perte de sa véritable mère la sainte Église. Sa mère selon la chair,[10] entre autres admirables preuves de sa puissance, fit crever les yeux, arracher du gosier et couper la langue à un malheureux diacre. Elle porta, certes, encore plus loin sa parricide audace ; car, avec l'aide d'un certain Juif, elle fit périr par le poison son propre frère dont elle convoitait le comté. En punition de ce crime, le Juif mourut dans les flammes ; et quant à elle, la veille du jour où commença le jeûne, elle soupa copieusement, fut, dans la nuit, frappée de paralysie, pendant son premier sommeil, perdit l'usage de la langue, devint percluse de tout le corps, et te qui est bien pis encore, n'eut plus aucun goût pour les choses qui regardent le Seigneur, et vécut du reste comme un vrai pourceau. Par un équitable jugement de Dieu, en essayant de la guérir, on lui coupa presque entièrement la langue, et c'est dans ce triste état qu'elle resta depuis le commencement du carême jusqu'à l'octave de Pâques qu'elle mourut. Ce ne furent pas seulement des querelles, mais des haines mortelles qui existèrent entre elle, le Jean dont il s'agit et l'évêque Manassé ses deux fils, ces haines, ils les avaient conçues dès leur naissance, car tous ceux de cette famille sont constamment ennemis les uns des autres. Aussi les choses que je viens de rapporter plus haut m'ont-elles été racontées, dans le temps même où on la portait au tombeau, par le comte Jean qui m'ajouta : Pourquoi suis-je généreux envers elle qui n'a voulu faire aucun sacrifice au salut de son âme ?

Ce comte donc, à qui l'on pouvait dire avec vérité : Tu as eu pour père un Amorrhéen, et pour mère une Hettéenne, non seulement fit revivre en lui les deux auteurs de ses jours, mais même commit des forfaits plus détestables encore que les leurs. Il montrait en effet un penchant si vif pour l'infidélité des Juifs et des hérétiques, que, chose que les fidèles n'auraient pas même eu l’idée de craindre de la part des Juifs, il parlait du Sauveur dans les termes les plus criminels. On peut voir dans l'ouvrage que j'ai écrit contre lui, à la prière du doyen Bernard, combien étaient offensants pour le ciel les discours de ce comte. Ces discours, que ne saurait répéter une bouche chrétienne, et qui révoltent d'horreur des oreilles pieuses, nous les supprimons ici. Ce qu'il y a de certain c'est que ces Juif qu'il exaltait tant le regardaient comme un insensé de ce qu'il approuvait leur secte en paroles, et pratiquait de fait et extérieurement nos dogmes.

En effet, aux fêtes de la naissance et de la passion du Sauveur et à toutes celles de cette espèce, il se montrait si plein d'humilité, que nous n'aurions jamais pu le croire infidèle à sa foi, Mais, une certaine année,[11] la veille de Pâques, cet homme vint dans l'église pour veiller pendant la nuit, et engagea un clerc, homme vraiment religieux, à l'entretenir sur les mystères de ce saint temps ; quand celui-ci en fut à lui raconter comment le Seigneur avait souffert et était ressuscité, le comte se mit à se moquer et s'écria : Voici la fable, voici le mensonge. — Mais, répliqua le clerc, si tu prends ce que je te dis pour une fable et un mensonge, pourquoi donc es-tu ici à veiller ?—C'est, répondit le comte, qu'ici je m'amuse à considérer les belles femmes qui viennent y passer la nuit. Au fait, bien qu'il eût une épouse jeune et belle, il la dédaignait et était tellement épris d'une vieille très laide, que, quoiqu'il fît souvent préparer un lit pour elle et pour lui dans la maison d'un certain Juif, il ne pouvait jamais se contenir jusqu'au moment de se coucher, et s'abandonnait avec cette prostituée aux fureurs de sa honteuse lubricité, soit dans quelque sale recoin, soit dans quelque cave. Mais quoi ! ne sait-on pas qu'une nuit, et quand les lumières furent éteintes, il ordonna à l'un de ses parasites d'aller prendre sa place dans le lit de sa femme, afin de rejeter sur elle le crime de son propre adultère ? Celle-ci, reconnaissant à la peau unie de ce parasite qu'il n'était pas le comte, dont d'infects boutons couvraient tout le corps, battit durement ce misérable à l'aide de tout ce qu'elle put trouver, et avec le secours de ses suivantes. Que dirai-je de plus ? Jamais il ne se fit scrupule d'abuser d'une sainte fille ou d'une religieuse ; jamais il ne respecta les attachements des saints frères.

La Vierge mère de Dieu et reine du monde ne put supporter plus longtemps les blasphèmes de ce misérable ; aussi, comme il revenait d'une guerre, entreprise par le roi et qu'il approchait de la ville de Soissons, habitée par une foule de ses pareils, vrai gibier du diable, il lui apparut un globe immense ; il arriva dans sa maison la tête perdue et les cheveux hérissés ; la nuit de ce même jour il repoussa sa femme de son lit et s'y mit avec cette vieille dont j'ai parlé ; mais ce fut avec l'affreuse mort qu'il coucha. Comme il commençait à souffrir d'horribles tourments, il manda le susdit clerc avec lequel il avait conféré lors la nuit de Pâques et le consulta sur la nature de ses urines ; celui-ci lui répondit qu'il allait mourir, et le pressa de songer à son âme et de se repentir des débauches auxquelles il s'était abandonné ; mais le comte lui répliqua : Tu veux, je le vois, que je donne mes biens aux parasites, c'est-à-dire aux prêtres ; ils n'en auront pas seulement une obole. Au reste, j’ai appris de beaucoup de gens qui te surpassent en savoir, que toutes les femmes doivent être communes, et que se livrer à leurs caresses est un péché sans aucune importance. Après ces paroles, il ne fit et ne dit plus rien qui ne fût d'un fou enragé ; comme en effet il voulait chasser son épouse de la chambre à coups de pied, il en donna un si grand coup à un homme d ?armes qui se trouvait là qu'il faillit le renverser par terre.

Pour empêcher ce fou furieux d'attenter à ses jours et à ceux des siens, il fallut lui tenir les mains, jusqu'à ce qu'enfin, épuisé de fatigues, il rendit son esprit diabolique, ennemi de la très sainte Vierge, mère du Sauveur et de Dieu son fils.

 

CAPUT XVII. (XVIII)

Clementii, Ebrardi, et gregalium haereseos summa. --At quoniam haereticorum, quos hic nefandus amabat, meminimus, quidam rusticus, Clementius nomine, cum fratre Ebrardo, apud Buciacum, proximam Suessioni villam, commanebat. Qui, ut vulgabatur, de primoribus suae haereseos erat. De hoc ferebat impurissimus ille comes, quod sapientiorem eo neminem comprobasset. Haeresis autem ea est, non quae palam suum dogma defendat, sed quae perpetuis damnata susurris clandestina serpat. Ejus vero talis dicitur esse summa.

 Dipensationem Filii Virginis phantasma fatentur.

Baptisma parvulorum non intelligentium sub patrinis quibuscunque adnullant.

Suum autem appellant Verbum Dei, quod fit quo nescio rotatu longo sermonum.

Mysterium quod fit in altari nostro ita exhorrent ut ora sacerdotum omnium os inferni appellent.

Et si pro velamine suae haereseos aliquoties inter alios nostra sacramenta suscipiant, sic pro dieta habent, ut ea die nil amplius edant.

 Sacra coemeteria a reliqua terra comparatione non dividunt.

Conjugia damnant, et fructificare coitibus.

Et certe cum per Latinum conspersi sint orbem, videas viros mulieribus cohabitare sine mariti, conjugisque nomine, ita ut vir cum femina, singulus cum singula non moretur, sed viri cum viris, feminae cum feminis cubitare noscantur. Nam viri apud eos in feminam nefas est.

Edula omnium quae ex coitu nascuntur, eliminant.

Conventicula faciunt in hypogeis aut pennalibus abditis, sexus simul indifferens, qui candelis accensis cuidam mulierculae sub obtutu omnium, retectis, ut dicitur, natibus, procumbenti eas a tergo offerunt; hisque mox exstinctis chaos undecunque conclamant, et cum ea quae ad manum venerit prima quisque coit.

Quod si inibi femina gravidetur, partu demum fuso in idipsum reditur.

520 Ignis multus accenditur, a circumsedentibus puer de manu in manum per flammas jacitur, donec exstinguitur. Deinde in cineres redigitur; ex cinere panis conficitur; cuique pars pro eucharistia tribuitur, qua assumpta nunquam pene ab haeresi ipsa resipiscitur.

Isti Manichaeis parum dissimiles. --Si relegas haereses ab Augustino digestas, nulli magis quam manichaeorum reperies convenire. Quae olim coepta a doctioribus, residuum demisit ad rusticos, qui vitam se apostolicam tenere jactantes, eorum actus solos legere amplectuntur.

Ad judicium vocantur ab episcopo Suessionensi. Coram Guiberto interrogantur. --A domino ergo Suessorum pontifice viro clarissimo Lisiardo praefati duo ad examen urgentur. Quibus cum ab episcopo ingereretur, quod conventus praeter ecclesiam facerent, et haeretici ab affinibus dicerentur; respondit Clementius: Num legistis, domine, in Evangelio, ubi dicitur: « Beati eritis? » (Luc. VI, 22; Joan. XIII, 17.) Cum esset enim illiteratus, quod « eritis » significaret haereticos aestimabat. Putabat etiam quod haeretici dicerentur, quasi haereditarii, haud dubium quin Dei. Cum ergo discuterentur quid crederent, Christianissime responderunt, conventicula tamen non negarunt. At quia talium est negare, et semper hebetum clam corda seducere, addicti sunt judicio exorcizatae aquae. Cumque in ipso apparatu rogasset me episcopus, ut ab eis secreto quid sentirent elicerem, et eis baptisma infantium proponerem, dixerunt: « Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit (Marc. XVI, 6). » Cumque in bona sententia magnam quantum ad ipsos intelligerem latere nequitiam, interrogavi quid putarent super his qui sub aliorum fide baptizantur. Et illi: Propter Deum ne nos adeo profunde scrutari velitis. Itidem ad singula capitula addentes, nos omnia quae dicitis credimus. Tunc recordans versus illius, in quem Priscillianistae olim consenserant, scilicet: Jura, perjura, secretum prodere noli: (AUGUST. De haeres. c. 70.) dixi ad episcopum: Quoniam testes absunt, qui eos talia dogmatizantes audierunt, coepto eos addicite judicio; erat enim matrona quaedam, quam per annum Clementius dementaverat. Erat et diaconus quidam, qui ex praefati ore alia capitula maligna audierat.

Probatur eorum fides per sacramentum et aquam. Populus haereticos igne absumit. --Missas itaque egit episcopus, de cujus manu sub his verbis sacra sumpserunt: Corpus et sanguis Domini veniat vobis ad probationem hodie. Quo facto, piissimus episcopus, et Petrus archidiaconus vir fide integerrimus, qui ut non subjicerentur judicio, eorum promissa respuerat, ad aquas procedunt. Episcopus cum multis lacrymis litaniam praecinuit, deinde exorcismum fecit. Inde sacramenta dedere se nunquam contra fidem nostram credidisse, aut docuisse. Clementius in dolium missus, ac si virga supernatat. Quo viso, infinitis gaudiis tota effertur ecclesia. Tantam enim sexus utriusque frequentiam opinio ista conflaverat, quantam inibi nemo praesentium se vidisse meminerat. Alter confessus errorem, sed impoenitens, cum fratre convicto in vincula conjicitur. Duo alii e Durmantiis villa probatissimi haeretici ad spectaculum venerant, pariterque tenti sunt. Interea perreximus ad Belvacense concilium, consulturi episcopos quid facto opus esset. Sed fidelis interim populus clericalem verens mollitiem concurrit ad ergastulum, rapit, et subjecto eis extra urbem igne pariter concremavit. Quorum ne propagaretur carcinus, justum erga eos zelum habuit Dei populus.

CAPUT XVIII. (XIX)

Puella festo die S. Nicasii suere praesumens dat poenas. Huic opem fert B. Virgo. --Apud Noviomum ecclesia est parochialis, in beati Nichasii honore ab Alduino quondam episcopo dedicata. Ipsae etiam ejus reliquiae istuc a Remensibus deportatae aliquandiu quieverunt, non dico in praedicta ecclesia, sed in urbe. Ante hoc ergo ferme quinquennium, cum imminens martyris festivitas jussa esset a presbytero debitis feriis honorari, quaedam ea die paupercula sola degens sub matre puella, suendi quidpiam praesumpsit opusculum. Quae cum manibus suenda coaptans filum per linguam, ut assolent, et labra protraheret, fili nodus, qui multae erat grossitiei, ac si id praeacutum linguae summitati adeo inseritur, ut nullatenus exinde eximi posset. Nam si ab aliquo tentaretur evelli, immodicis misera angustiis angeretur. Cum frequentia igitur populari calamitosa illa ad episcopalem ecclesiam, Reginae martyrum misericordiam precatura non verbis, cum matre progreditur. Loqui enim filo linguam terebrante ac inibi dependente vix poterat. Quid plura? Turba quidem vulgi lacrymose compatiens domum rediit, postquam diu laborantem puellulam multumque spectaverat. Illa die ipso cum nocte sequenti perseverans in petendo, comite matre remansit. Postridie cum Dominam coelorum ac terrae praecordialissimis precibus pulsavissent, et sicut Ansellus presbyter ecclesiae sacrista mihi retulit, letaniam matre praenuntiante, filia submurmurante, ac si scirent litteras mirabili ordine texuissent, filia ad Matris Virginis altare progreditur, flebiliterque complectitur, moxque filum inter oscula crebra laxatur. Ad theatrum tantae gratiae clerus et populus accersit, infinitis laudibus cum Deo Virgo Mater attollitur, 521 quae in eo Reginam martyrum se probavit, quod commissam in martyrem culpam pro se sic ulta est, sicut motum denique suum in satisfactione placuit. Nec parum martyris nobilitas claruit, qui in eo quod pauperculam humilem puniit, quantum superbos, qui sibi adversantur, adversetur innotuit. Hoc in eadem qua factum est ecclesia, mihi et relatum, et filum mirae grossitiei cum nodo adhuc cruento a praefato presbytero ostensum. Simile quid etiam in die Annuntiationis beatae Mariae nostra aetate est actum, quod a Ratbodo urbis episcopo constat scriptum.

Milites qui Novigenti res abstulerant a Deipara plectuntur. --In hac ipsa Novigenti, cui Deo auctore servimus, Ecclesia, miles quidam rapinam fecerat, fratrum scilicet boves abduxerat, Calviacumque castrum deveniens, unum de bobus comedendum a se, ut putabat, complicibusque decoxerat. Ad primum ergo quod de carnibus illis ori intulit, divina virtute percutitur, et uterque ei inter masticandum oculus a fronte, et ab ore lingua expromitur; sicque eo damnato, vellet nollet, residua praeda reducitur.

Alter contigui fluvii partem, qui Aquila nuncupatur, piscationi suae ascribere nitebatur, quae ex antiquo praefati loci fratribus debebatur. Cumque fratrum piscator ab illa parte fluminis per ipsum militem omnino absterreretur et pro hoc Ecclesia multis placitis urgeretur, a Domina praepotenti in membris aliquibus paralyseos valetudine conquassatur. Sed hoc cum fortunae, non ultioni divinae ascriberet, dormienti illi piissima Virgo astitit, et aliquot ei alapas non sine severitate in facie dedit. Qui exinde experrectus, et ex verbere sensatior factus, illico nudipes ad me venit, veniam petit, quid beata Maria animositatis sibi intendisset, aperuit, usurpata remisit. Hoc unum didici, quod nemo isti Ecclesiae infensus fuit qui non ad evidens detrimentum venerit, si perseverare delegerit.

Itidem compendii. --Apud Compendium quidam praepositus regius adversabatur ecclesiae beatae Mariae, et beatorum Cornelii et Cypriani. Quem cum foro medio clerici convenirent, et ex nomine tantae Dominae, tantorumque patronorum, ne id faceret denuntiarent, ille sacris in nullo deferens nominibus, foede rogantium ora exprobrando confudit; sed inter ipsa verba, cum equo insideret, ruit, et sordidissimas bracas, quibus cingebatur, ventris profluvio mox sub se respexit.

S. Justi reliquias percutiens mulctatur. --Et quia de reverentia sanctis exhibenda dicere coepimus, municipium est in eodem pago Belvacensis episcopii, quod Sancti Justi vocatur. In quo, cum seditio mota fuisset, et enormi insolentia viles quique clientuli cum burgensibus baccharentur, clerici sancti pueri ac martyris Justi reliquias ad sedendum populum in loculo detulerunt. Cui quidam opportunior caeteris revera parasitus cum se retulisset obvium, gladium irreverens et nequam sacratissimo loculo intulit. Qui dicto citius in terram ruens, fetida, ut ille superius, alvi manatione computruit.

Presbyter pene veneno exstinctus B. Marcelli meritis sospitati redditur. --In eodem Bellovacensi pago apud quamdam villam quidam presbyter regebat Ecclesiam. Quem dum quidam rusticus nimis insectaretur odio, adeo invaluit ut eum tradere niteretur exitio. Quia ergo palam non poterat, hunc veneficio corrumpere parat. Bufonem ergo per membra discissum in fictilem ejus ampullulam, qua vinum ad missas servare consueverat, trusit. Solent autem hujusmodi ad id operis vasa fieri, ut arcto et productili collo, ventre projectiora existant. Ad missas ergo presbyter veniens, vino illo jam veneficato mysteria sacra egit. Quibus expletis mortifera coepit exanimatione deficere, fastidire cibos, mansa bibitaque rejicere, et omnino tabescere. Postquam autem diu lecto decubuerat, tandem vix elaboravit exsurgere, veniensque ad ecclesiam, vas unde morbi originem se sumpsisse cognoverat, tenuit, cultroque collum obterens quidquid intro latebat humoris per pavimenta profudit. Erat autem idem videre jam ex consecratione..... semen bufunculis uberrime plenum. Comperit homo quod praecordia sua mortibus essent addicta, et dum desperatissime praestolatur imminentia fata, accipit haec a quodam consilia. Si vis, ait, pestifera quae concepisti egerere, aut de sepulcro Marcelli Parisiorum pontificis, aut de altari ejus pulverem tibi afferri quaere, quem dum cum aqua hauseris, de tua protinus salubritate confide. Quod cum ille facere maturasset, sacros cum multis ad sanctum affectibus pulveres ebibit; nec mora cum omni circumstanti virulentia infinitorum reptilium globos egessit, malumque universum reddita sospitate recessit. Nec mirum si Deo praesens Marcellus haec peragat, qui ab eo corporis interstitio absens olim non minora in simili re patrarat.

CAPUT XIX. (XX)

Quidam daemonis suasione sibi mortem conscivit, sed per S. Jacobum ad vitam revocatur. --Quae dicturus sum nostris inaudita temporibus relatione cujusdam religiosi ac vere humilis monachi accepi., Qui quidem Joffredus vocatur. Samurensis quondam castri et aliorum castrorum in Burgundia dominus fuit, cujus vita quia vero 522 cognata dignoscitur, verba sua...... conferenda putamus. Relatio autem sic se habet. Juvenis quispiam in superioribus terrarum sibi contiguarum partibus fuerat, qui feminae cuidam non uxorio, id est debito, sed usurario, ut secundum Solinu... loquar, id est, indebito amore cohaeserat. Is aliquando aliquantisper resipiscens ad Sanctum Jacobum Galiciam orationis gratia meditatur abire. Sed in ipsa piae intentionis massa quiddam fermenti inseritur; nam cingulum mulieris secum in illa peregrinatione asportans, eo pro ejus recordatione abutitur, et recta ejus oblatio non jam recte dividitur. Inter eundum ergo diabolus occasionem incursandi hominem nactus, apparet ei in specie Jacobi, et ait: Quo tendis? Ad Sanctum, inquit, Jacobum. Non bene, ait, vadis. Ego sum Jacobus ad quem properas, sed rem meae dignitati tecum indignissimam portas. Cum enim in totius fornicationis volutabro hactenus jacueris, modo poenitens vis videri, et quasi aliquem boni initii praetendens fructum, ad meam te tendere praesentiam profiteris, cum adhuc illius obscenae mulierculae tuae balteo accingaris. Erubuit homo ad objecta, et credens revera apostolum, infert. Scio, domine, quondam me et nunc etiam flagitiosissime operatum, dic, quaeso, quid ad tuam clementiam proficiscenti consilii dabis. Si vis, ait, dignos pro perpetratis turpitudinibus fructus poenitudinis facere, membrum illud unde peccasti, veretrum scilicet, pro mea et Dei fidelitate tibi abscinde, et postmodum ipsam vitam, quam male duxisti, tibi pariter desecto gutture adime. Dixit, et ab oculis ejus se subtrahens in multa mentis hominem perversitate reliquit.

Ad hospitium igitur nocte perveniens, diabolo, non ut putabat, apostolo, qui se monuerat obedire praeproperat. Dormientibus itaque sociis mentulam sibi primo praecidit, deinde cultrum gutturi immergit. Cum stridorem morientis, et crepitum sanguinis prorumpentis comites subaudissent, exciuntur a somno, et, lumine adhibito, quid circa hominem factum fuerit vident. Moerent denique, tam funestos sodalis sui exitus attendentes, sed quid a daemone consilii acceperit nescientes. Quia ergo qua id causa ei contigerit, ignorarunt, tamen illi curam exsequiarum non negarunt; quodque taliter mortuo indebitum fuerat, pro comperegrino, ut videbatur, suo missarum officia celebrari mandarunt. Quibus ad Deum fideliter fusis, placuit Deo ut resarcito vulnere gutturis, vitam per apostolum suum repararet exstincto. Exsurgens igitur homo, et cunctis supra quam dici potest redivivum stupentibus fari incipit. Sciscitantibus itaque qui aderant quid animi in se interficiendo habuerit, de diabolica sub apostoli nomine apparitione fatetur. Inquisitus quod judicium post sui homicidium in spiritu censura subierit, ait: Ante Dei thronum sub praesentia communis dominae Dei genitricis virginis Mariae, ubi et patronus meus apostolus sanctus Jacobus aderat, delatus sum. Illic cum quid de me fieret coram Deo tractaretur, et beatus apostolus memor intentionis meae, licet peccatricis, et adhuc corruptae, pro me Benedictam illam precaretur, ipsa ex ore dulcissimo sententiam protulit, homini misero indulgendum fore, quem malignitas diaboli sub sancta specie sic contigit corruisse. Sic me in saeculum haec evenit ad mei correctionem, et horum denuntiationem, Deo jubente rediisse. Senior ergo, qui haec mihi retulit, ab eo qui redivivum viderat se audisse narravit. Nam ferebatur etiam quod cicatrix evidens et insignis illi remansit in gutture, quae miraculum circumferret, et abrasa tentigo pertulusum, ut sic dicam, ad urinas residuum habuisset.

Monachus quod monasterium mutasset, obita morte ad thronum Dei adducitur, jubeturque ad saeculum redire agendae causa poenitentiae. --Celebris quoque relatio est, sed nescio utrum syllabis uspiam commendata, quod quidam ad sanctae conversationis habitum ex laico, nisi fallor, conversus, in aliquo monasterio accesserat, professionisque inibi se sacramento devinxerat. Qui minorem illic regulae observantiam, quam volebat, considerans, exacta ab abbate licentia in aliud quasi religiosius se contulit, ibique devotione quamplurima vixit. Qui post tempus aliquod in valetudinem incidit, ex valetudine obiit. Qui a praesentibus excedens diversarum potestatum altercationem mox incidit. Nam contrariis virtutibus primae professionis irruptionem causantibus, lucis spirituum ratio, quae super bonae actionis ejus testificatione innitebatur, plurimum obtendebatur. Ad Petri ergo coelestis janitoris audientiam quaestio provocatur, sed a Petro protinus hujusmodi contentio ad divina ora refertur. Re igitur ad eum sic delata, dicit Dominus: Ite ad Richardum justiciarium, et pro sententia quam tulerit facite. Fuit autem isdem Richardus, vir summe potens in terrenis possessionibus, sed multo potentior in aequi justique tenoribus.

Ad Richardum venitur, causa edicitur, sententia a Richardo depromitur. Quoniam, inquit, sponsionis tenetur reus, perjurium evidens incurrisse dignoscitur, nec in causam justam habent daemones, quamvis eis multum justae hominis obvient actiones; sed mea ex Deo censura denuntiat ut haec emendaturus ad saeculum redire debeat. Ad superos itaque ille pridem, funus emergens, abbatem evocat, quid viderit insinuat 523, culpam desertionis ac perjurii publice fassus, ad pristinum monasterium revertitur. Unde noverit omnis qui uspiam quocunque sub Dei nomine se mansurum stabiliter profitetur, observet quae Deo et sanctis pollicetur, quia locum mutare non debet, nisi ab iis qui sibi non praesunt, male agere compellatur.

Fenerator aeternum periit. --Quoniam de qualitatibus morientium loqui aliquoties utile est, Lauduni homo quidam fenoribus undecunque deditus erat, cujus finis dignam cum exitio vitam egisse monstrat. Nam in extremis agens, cum a paupercula quadam, persoluto jam debito, usuras exigeret, et illa cum per imminentem sibi exitum obtestans, ut remitteret, imploraret, quod ille pertinacissime abnegaret, illa in arcto posita quidquid erat fenoris acceptum mutuo, praeter unum denarium, comportavit. Cumque et solum illum remitti sibi peteret, jurat neutiquam se ille facturum. Quid remorer? Quaesivit illa quem vix valuit reperire denarium, et in ultimo carnis spiritusque confligio jam stridenti infert. Quo ipse moriens sumpto sibi in os posuit, quem dum quasi viaticum deglutisset, animam exhalavit, et ad diabolum sub tali tutore migravit, unde et a sacris locis merito extorris jacuit.

Alterius itidem feneratoris anima traditur daemonibus. --Apud Attrebates quid acciderit super hujus moris homine attexam. Is crumenas suas turpibus longo tempore infercierat lucris. Tandem metallorum plurium montibus cumulatis, supremas attigit horas. Et ecce in hominis specie diabolus advenit, bovem nigrum prae se ducens. Qui morientis lectulo astans: Dominus, inquit, meus hunc tibi bovem mittit. Cui aeger: Gratulor, ait, domino meo pro munere. Vade, inquit ad uxorem suam, et homini qui bovem adduxit appara quod comedat, bovem autem intromitte, et bene asserva. Dixit, et extemplo efflavit. Interim tamen homo tanquam comessurus, inquiritur, bovique pabula deferuntur, sed neuter reperitur. Factum ergo cuncti mirantur et horrent, nec boni quidpiam tales munerum missiones portendere censent. Funere apparato, et copore in libitima locato, processio clericorum consueta mortuis officia praebiturorum domum usque pervenit. Sed daemones famulo suo exsequias celebrantes tantam aeris turbam in eorum adventu exsuscitant ut repentinus turbo cum serena essent omnia frontem domus, quam Ymbergam dicunt, pene subverteret, et partem lecticae in medio positae sublevaret. Haec de talibus pauperum corrosoribus dixisse sufficiat.

Venatores diabolum loco ferae capiunt. Unde tanta illo in tempore daemonum potestas. --Nemo autem miretur, quod idem maligni spiritus in ludificandis, aut laedendis hominibus, hoc tempore multum possunt; nimirum quia quae faciunt, bestialiter, et non in nomine Domini faciunt. Unde in pago Vilcassino non ante multos annos factum comperimus, quia scilicet cujusdam de loci proceribus homines alicubi sub eadem regione venabantur. Taxonem ergo male fugacem caveae intrudentes, imo cum daemonem intrusissent, intrusisse putantes, sacco excipiunt. Quem summa vi inde eximentes et plus quam animal illud patitur, ponderosum sentientes, cum asportare nocte jam incidente coepissent, ecce vox a monte contiguo per mediam silvam ruit. Audite, inquit, audite. Cumque altrinsecus post ipsos plurimae succlamassent voces, quid illud? Vox denuo intulit. Caduceum, inquit, hunc portant. Qui forsitan sic et merito vocabatur, et multos cadere fecit. Quo dicto infinitae daemonum copiae undecunque quasi ad eruendum proruunt in tantum ut nemus universum ex frequentia obrui videretur. Diabolo ergo, quem ferebant, non taxone projecto, pene amentes effecti fugam ineunt. Qui domum venientes, nec mora temporis mortui sunt.

In ipsa provincia rusticus quidam crure intecto, pedibus nudis, super fluminis crepidinem, dum e labore rediret, extrema sua lavaturus Sabbato vesperascente desederat. Mox ab imo aquae ipsius, in qua diluebat vestigia, diabolus ejus pedibus innexuit. Cumque rusticus se ligatum sentiens a vicinis adjutorium inclamasset et ad domum propriam delatus fuisset ab eis, coeperunt rude hominum genus omni artificio agere, si quomodo valerent compedes terere. Qui ergo circa hunc inutilem circuitum eluctantes nihil efficiunt, suos quique nisus eludunt. Spiritualia enim spiritualibus comparanda sunt. Tandem post rotatus diuturnos homo se inter eos peregrinus immiscuit, ad compeditum ipsis spectantibus sese proripuit, et in momento resolvit. Quo facto expedite recessit, nec quis esset interrogare licuit. Daemonia autem mulierum amores, et ipsos etiam concubitus affectantia ubique affatim celebrantur, et nisi puderet, a nobis plurima dicerentur. Sunt quoque quaedam in nequitiis infligendis atrocia, aliqua vero solis contenta ludibriis. Sed stylum jam ad laetiora vertamus.

CAPUT XX. (XXI)

Abbas corpus S. Emundi curiositate ductus inspiciens, manuum contractione corripitur. --Apud Anglos beatissimus martyr Eadmundus rex, sicut quondam et nunc quoque prodigiosus existit. Taceo de ejus corpore pigmentis non hominum, sed coelestibus hactenus incorrupto, in quo ac si 524 viventis unguium ac crinium excrementa miramur. Sed illud dicere est, quod in tanto miraculo positus a nemine patitur se videri. Abba ejus loci nostrorum temporum quidam per se scire voluit, utrum caput olim in passione decisum corpori foret, uti vulgabatur, unitum. Actis itaque cum suo capellano jejuniis detexit, aspexit quae praetulimus, carnibus nusquam flaccentibus, ac si dormientis omnia visus et tactus periculo addidicit, alter a capite, alter a pedibus utrum haberet attraxit, solidumque cognovit, sed mox utriusque manus perpetua imbecillitate contabuit.

 Mira adhuc dicam. Capreolum in monasterio monachi a parvo nutrierant. Qui cum pecuali lascivia, hac illacque per aedificia, ipsamque ecclesiam oberraret, casu tibiam fregit. Cumque tribus claudicans pedibus pedentim quo poterat modo excursitans loci omnia peragraret, forte ingressus ecclesiam ad martyris feretrum ire contendit. Cui mox ut bestiali curiositate se subdidit, tibiae sanitatem recepit. Quid faciet pius martyr, si petatur fideliter in humana natura, qui liberalitatem ingenitam, et ut rectius dicam, serenitatem regiam sic ostendit in fera?

S. Vitonus ulceratas manus sanat monacho. --Et Sanctus Witonus apud urbem Wintonium se in signis huc usque praebuit efficacem. Nam non ante multa tempora monachus utramque horribiliter exulceratus manum ut hac in parte esset elephantioso omni deterior, eo prorsus ad omnia erat destitutus officio. Cui sanctus, cum a suis absentatum vigiliis hac de causa nocte offendisset, apparuit, et generali cur abesset psallentio acquisivit. Illico ille torturam et purulentiam manuum occasionem absentiae sancto suggessit. Porrige, inquit, huc manus. Quibus exporrectis, sanctus utramque constrinxit et universam scabiosam illam cutem ab eo quasi chirothecas extraxit, et leviorem pueruli carne substituit.

Igne probantur reliquiae S. Arnulphi. Consobrinum Guiberti incolumitati restituunt. --Brachium beati Arnulfi martyris in oppido, unde eram oriundus, habebatur, quod a quodam locis illis illatum cum oppidanos reddidisset ambiguos, ad probationem ignibus est injectum, sed exinde saltu subito est ereptum. Succiduo denique tempore, quidam consobrinus meus, de castri primoribus, gravissima est passione percussus. Cui brachium beati martyris cum fuisset ingestum, valitudo loco se mutans ad tactum ejus locum ferebatur in alium. Cumque vis illa diffugeret, et fugienti e vestigio sacri brachii tactus insisteret ad ultimum post aliquot in vultu membrisque discursus, in ipso juguli scapularumque confinio, tota morbi illius violentia evagans, sublata paululum in modum muris cute, pariter glomerata sine dolore delituit. Cujus rei causa quotannis omnes clericos, qui ejus festivitati intersunt, eo die, quoad vixit, lautissime pavit, ejusque posteri facere hodieque non desinunt. Quod brachium avi mei non uxor, sed familiaris quaedam ad tales femina satis solers ad saeculum opimo auro lapidibusque contexit.

Aliud Arnulphi miraculum. --Gusia ( Guise ) hujus Laudunensis pagi castellum est, in quo beati Arnulfi itidem brachium esse dicitur. Quod fures cum direpto ecclesiae thesauro pariter diripere voluissent, jamque tenerent, de eorum sese manibus extorsit, nec uspiam ferri quivit. Hoc ipsi fures, cum residuis quae asportaverant deprehensi, hora ipsa, qua erant efferendi in furcas, confessi sunt. In auro, quo ipsum colitur brachium, locus est, qua nullo inclusorum artificio gemma ulla potuit cohiberi. Inserta enim nec mora laxabatur. Mutata cum opifice, et opifex ac opificium cassabatur.

B. Leodegarii meritis a febri levatur Guibertus. --Leodegarium martyrem signis egregium, ad subventiones alacrem non nescimus. Ego enim adhuc pusio, optime tamen horum memor, sub matre agens diebus paschalibus febre quotidiana atrociter aestuabam. Sub oppido autem erat ecclesia sub nomine Sanctorum Leodegarii et Machuti, cui continuum olei lumen mater mea fide humili ministrabat. Cum ergo quidquid pene est victuum, fastidirem, evocatis ipsa duobus clericis, capellano suo, et magistro meo, sub eorum custodia eo me deferri praecipit. Juxta pravitatem vero veteris usus, ecclesia illa ad jus ejus pertinebat. Venientes illuc ergo clerici, stratum ante altare sibi et mihi nocte illa fieri impetrarunt. Ecce nocte media intra eamdem ecclesiam coepit terra quasi malleis concuti, aliquoties serae arcarum cum multo strepitu circumvelli, crepitus aliquando quasi virgarum super arcas audiri. Clerici vero a sonitu experrecti, coeperunt multum ne timor in deterius me verteret, formidare. Quid plura? eis mussitantibus subaudivi tamen, ex eorum contubernio, et lampadis praelucentis solatio, parce timui. In his noctem transiens, ita sospes ad matrem redii, ac si nihil incommodi pertulissem, et qui pridem lautissima horrueram, communem jam promptus ad cibum, non minor sum repertus ad pilam.

Rex Anglorum senior Guillelmus turrim in ecclesia magnifici Dionysii (cujus, quam futura plurima, si perficeretur ac persisteret, fuerat magnitudo) ex suis strui fecerat . Quod opus quoniam ab artificibus minus erat ordinate contextum, videbatur 525 in dies sui parturire ruinam. Cumque plurimum ab Ivone tunc temporis abbate et a monachis timeretur, ne veteri damnum basilicae novi operis ruina infligeret (erat autem ibi beati Eadmundi altare, et quorum nescio aliorum) talis visio sollicito abbati se intulit. Honestae multum habitudinis dominam in medio Beati Dionysii ecclesiae stantem videbat, quae sacerdotali more exorcismum aquae faciebat. Cumque abba feminae auctoritatem miraretur, quae insolita faceret, contemplabatur; quod post aquae benedictionem eam hac illacque dispergeret, postque dispersionem, qua disperserat, circumquaque signum crucis exprimeret. Nec mora temporis turris ruit, sed nullam ecclesiae partem, dum rueret, laesit. Illa enim Benedicta inter mulieres, cujus ventris benedictus est fructus (Luc. I, 22), sua eam benedictione juxta abbatis visa munierat. Alias ergo ruens hominem subter ambulantem operuit. Cum itaque compertum esset omnibus virum lapidibus adopertum, humanitatis causa congeriem ab eo dimovere coeperunt. Tandem exhaustis caementi et saxorum montibus, pervenitur ad illum; quem, mirum dictu, sospitem, alacremque reperiunt ac si domi desedisset. Quadri nempe e regione alter alteri sese compaginantes, ipsi aediculam confecerunt. Non ergo ei sub diutina nescio quot dierum inibi mora fames, non metus, non insolentissimus excluso homini calcis odor offecit.

Excellentissimam igitur Mariam coelorum ac terrae patronam, cum Dionysio totius Franciae domino, libri ponamus clausulam.

 

 

CHAPITRE XVIII.

Puisque nous avons fait mention des hérétiques qu'aimait ce méchant comte, il est bon de dire qu'à Bussi, près de la ville de Soissons, demeurait, avec Éverard son frère, un certain homme tout à fait ignorant, qu'on appelait Clément. C'était, disait-on, l'un des chefs de l'hérésie, et l'impur comte prétendait n'avoir jamais connu d'homme plus sage. Son hérésie au surplus, était de celles qui ne soutiennent pas hautement leurs dogmes, mais insinuent continuellement, et pour ainsi dire à la dérobée, par des conversations à voix basse, leurs damnables principes. Voici, d'après ce qu'on rapporte, le sommaire de celle dont il s'agit.

Ils traitent de fable le crucifiement du fils de la Vierge. Ils déclarent nul le baptême des petits enfants qui n'ont encore aucune intelligence et sont présentés par des parrains.

Ce qu'ils nomment verbe de Dieu, ils l'expliquent par je ne sais quels discours longs et embrouillés.

Le mystère qui s'opère sur nos autels par la consécration est pour eux un tel objet d'horreur, qu'ils appellent bouche de l'enfer la bouche des prêtres.

Si parfois, et pour cacher leur hérésie, ils se mêlent aux fidèles et reçoivent comme eux notre pain sacré, ils le regardent comme une drogue qui les oblige à une diète absolue, et ne mangent rien de la journée.

Les cimetières ne sont pas plus sacrés pour eux que le reste de la terre.

Ils condamnent le mariage et l'usage de s'unir dans la vue d'avoir des enfants.

Ces hommes sont répandus dans tout l'univers latin ; aussi voit-on partout des hommes habiter avec des femmes sans avoir, ceux-là le titre de mari, et celles-ci le nom d'épouse, et cela encore de telle manière qu'un homme ne demeure pas attaché à une même femme, et que chacun n'en a pas une exclusivement pour lui. On sait même que parmi eux les hommes vivent avec les hommes, et les femmes avec les femmes, et qu'ils regardent comme criminelle l'union d'un homme avec une femme.

Tous les fruits qui naissent d'une pareille union, ils les font disparaître.

C'est dans les caves ou dans des souterrains cachés qu'ils tiennent leurs assemblées ; là, les deux sexes sont confondus pêle-mêle ; là, pendant que les lumières sont encore allumées, une des femmes relève, dit-on, sa robe à la vue de tous les assistants, et se présente, dans cet état indécent, à celui qui est prosterné derrière elle ; aussitôt on éteint les lumières, tous se mettent à crier cahos, cahos, et chacun s'unit à la première femme qui lui tombe sous la main.

S'il arrive de là qu'une femme devienne grosse, dès qu'une fois elle est accouchée, on se réunit de nouveau dans le même lieu.

Alors on allume un grand feu, tous s'assoient autour, se passent l'enfant de main en main, le jettent dans le brasier, et l'y laissent jusqu'à ce qu'il soit entièrement consumé, ensuite, et quand il est réduit en cendres, ils font de ces cendres une espèce de pain dont chacun mange un morceau en guise de communion. Une fois qu'on a pris cette nourriture criminelle, il est rare qu'on revienne jamais de cette hérésie.

Relisez le traité d'Augustin sur les hérésies, et vous trouverez qu'il n'en est aucune à laquelle ce que nous venons de dire convienne mieux qu'à celle des Manichéens, qui d'abord eut pour auteurs des hommes très savants, mais finit par passer, toute corrompue, d'eux à des gens grossiers, qui, tout en se vantant de mener une vie conforme à celle des Apôtres, se bornent à lire les actes de ces saints personnages.

Le seigneur évêque de Soissons, Lysiard, homme très illustre, manda devant lui les deux frères, dont j'ai parlé, pour les interroger. L'évêque les pressa de dire pourquoi ils avaient des assemblées autres que celles de l'Eglise, et d'où venait qu'ils étaient appelés hérétiques par leurs voisins ; Clément répondit : N'avez-vous donc pas, seigneur, lu dans l'Évangile l'endroit où il est dit, beati eritis[12] ? Cet homme, complètement illettré, pensait que le mot eritis (vous serez) signifiait hérétiques, et que ceux-ci étaient appelés, sans nul doute, les enfants et, pour ainsi dire, les héritiers de Dieu. Lorsqu'au surplus ils discutèrent leur croyance, ils s'expliquèrent dans les termes les plus chrétiens, sans toutefois nier leurs assemblées. Mais comme il est ordinaire à de telles gens de nier leur crime et de corrompre en secret les esprits des hommes de peu d'intelligence, on les condamna à subir le jugement par l'eau exorcisée. Pendant qu'on préparait toutes choses à cet effet, l'évêque me pria de tirer d'eux, d'une manière détournée, ce qu'ils pensaient ; je les interrogeai donc sur le baptême des enfants ; ils répondirent : Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé.[13] Comprenant quelle insigne malice était cachée sous ces paroles excellentes en elles-mêmes, je leur demandai leur opinion sur ceux qui reçoivent le baptême sous la garantie d'une autre personne. Ne cherchez pas, au nom de Dieu, dirent-ils alors, à sonder si profondément nos idées. Du reste, ils ajoutaient sur chaque point en examen : Nous croyons tout ce que vous dites. Me souvenant en ce moment du vers que prenaient autrefois pour maxime les Priscillianistes :

Jura, perjura, secretum prodere noli ;[14]

Je dis à l'évêque : Puisque les témoins qui ont entendu ces gens professer leurs dogmes impies sont absents, soumettez-les au jugement de l’eau, pour lequel tout est déjà prêt. Il existait en effet une certaine matrone que Clément avait ensorcelée pendant-toute une année ; de plus, il y avait un diacre qui avait entendu de la propre bouche dudit Clément d'autres discours pleins d'une méchante hérésie.

Le prélat célébra donc la messe, et les deux frères reçurent de sa main la sainte communion, qu'il leur- donna en prononçant ces paroles : Que le corps et le sang du Seigneur vous servent aujourd'hui d'épreuve. Cela fait, le très pieux évêque et l'archidiacre Pierre, homme de la foi la plus pure, et qui avait rejeté toutes les promesses que faisaient ces gens-là pour obtenir de n'être point soumis au jugement, se rendirent à l'endroit où l'eau était préparée. L'évêque, répandant force larmes, entonna les litanies, puis fit l'exorcisme. Ces deux frères jurèrent alors par serment que jamais ils n'avaient cru ni enseigné rien de contraire à notre sainte foi. Cependant à peine Clément fut-il jeté dans le bassin, qu'il surnagea comme l'aurait fait une branche légère. A cette vue toute l'église retentit d'une foule de cris de joie ; cette affaire y avait en effet attiré un si grand concours d'individus de l'un et de l'autre sexe, qu'aucun des assistants ne se rappelait y en avoir jamais vu un si nombreux. L'autre confessa son erreur ; mais comme il refusait d'en faire pénitence, on le jeta dans la prison avec son frère, que le jugement avait convaincu. On arrêta également deux autres hommes du bourg de Dormans, bien connus pour être de ces hérétiques, et qui étaient venus assister à l'épreuve des deux frères. Cependant nous nous rendîmes au synode de Beauvais, afin de consulter les évêques sur ce qu'il convenait de faire. Mais le peuple des fidèles, craignant que le clergé ne montrât trop de mollesse, courut, pendant notre absence, à la prison, enleva ces hérétiques, éleva un bûcher hors de la ville, et les y brûla. C'est ainsi que, pour empêcher que le chancre de cette hérésie ne se propageât, le peuple de Dieu déploya contre ces misérables un zèle bien légitime.

CHAPITRE XIX.

A Noyon est bâtie, en l'honneur du bienheureux Nicaise, une église paroissiale, dédiée par un ancien évêque nommé Alduin ; les reliques de ce saint, apportées par les gens de Reims, demeurèrent pendant quelque temps déposées, je ne dis pas dans cette église, mais dans la ville. Cinq ans environ avant que cela arrivât, comme la fête de ce martyr approchait, le prêtre ordonna de la célébrer avec toute la solennité convenable. Ce jour-là, une jeune fille pauvre, et qui demeurait seule avec sa mère, eut l'audace de faire un petit ouvrage de couture. Au moment de coudre avec ses doigts, elle arrangea le bout du fil avec sa langue en avançant les lèvres, comme les femmes ont l'habitude de le faire ; alors le nœud du fil, qui était fort gros, s'enfonça dans le bout de sa langue, comme aurait pu le faire quelque chose de très pointu, et y entra si profondément que l'on ne put en aucune manière l'en arracher, et que si quelqu'un essayait de l'en ôter, l'infortunée souffrait des tourments inouïs.

La pauvre malheureuse se rendit donc avec sa mère, ainsi que le faisait tout le peuple, à l'église épiscopale pour implorer la miséricorde de la reine des martyrs ; mais elle ne la priait pas par des paroles, car ce fil, qui lui perçait la langue et pendait de sa bouche, lui laissait à peine la faculté de prier. Que dirai-je de plus ? les assistants, pleins de compassion et fondant en pleurs, retournèrent dans leurs demeures, après avoir vu cette jeune fille souffrir beaucoup et longtemps. Celle-ci resta cependant tout le jour et la nuit suivante à continuer de prier, sans autre compagnie que celle de sa mère. Le lendemain, après que ces deux femmes eurent, ainsi que me l’a raconté le prêtre Anselme, sacristain de cette église, fatigué la reine des cieux et de la terre de supplications poussées du fond du cœur, et récité les litanies dans un ordre aussi admirable que si elles eussent su bien lire, la mère les entonnant, et la fille bégayant tout bas les répons, cette dernière s'avance vers l'autel de la Vierge, mère de Dieu, l'embrasse en pleurant, et tout à coup, pendant qu'elle couvre cet autel de ses baisers, le fil se détache de sa langue. Le peuple et le clergé accourent en foule sur le théâtre d'un événement si miraculeux, et élèvent jusqu'aux cieux les louanges de la Vierge, mère de Dieu, qui certes, dans cette occasion, se montra bien la reine des martyrs, puisqu'elle punit une faute commise envers un martyr comme si elle lui eût été personnelle, et apaisa ensuite sa colère quand la réparation fut complète. Le saint martyr Nicaise ne manifesta pas moins, dans cette circonstance, toute sa grandeur ; car, en sévissant contre une fille humble et pauvre, il fit voir quelle peine il réserve aux riches superbes qui l'offensent. Dans cette même église où ce prodige s'est opéré et m'a été raconté, le susdit prêtre m'a montré ce fil d'une grosseur extraordinaire, et encore taché de sang. Quelque chose de semblable est arrivé de notre temps, le jour de l'Annonciation de la bienheureuse Marie, ainsi que le constate on écrit de Raimbaud, évêque de la cité de Noyon.

Dans l'église même de Nogent, à laquelle nous sommes attaché par la volonté de Dieu, un certain homme d'armes commit un vol en dérobant des bœufs qui appartenaient aux saints frères. Arrivé ensuite au château de Calais, il fit cuire un de ces bœufs pour le manger, comme il s'en flattait, avec ses complices ; mais au premier morceau de cette viande qu'il porta à sa bouche, et à l'instant même où il commençait à la mâcher, les deux yeux lui sortirent de la tête et sa langue fut tirée hors de sa bouche. Alors, et à son grand détriment, ce qui restait de son vol fut, qu'il le voulût ou non, restitué à l'église.

Un autre homme d'armes s'efforçait d'enclaver dans sa pêche une portion de la rivière nommée l'Aigle, voisine de ses propriétés ; la pêche de cet endroit était, de toute antiquité, dévolue aux saints frères de cette même église ; le pêcheur de ces derniers se voyait toujours repoussé de cette partie de la rivière par cet homme d'armes, et l'église était à ce sujet tourmentée d'une foule d'assignations juridiques. La puissante reine du monde, pour punir cet homme d'armes, le frappa de paralysie dans quelques-uns de ses membres, comme il attribuait son mal au hasard et non à la vengeance divine, la pieuse vierge lui apparut, pendant qu'il dormait, et lui appliqua sur la face quelques soufflets un peu rudes ; saisi d'effroi et rendu plus sage par les coups qu'il avait reçus, il vint à moi nu-pieds, demanda humblement pardon, me découvrit toute la colère que lui avait fait sentir la bienheureuse Marie, et restitua ce qu'il avait envahi. Ces faits me prouvèrent que personne ne se montrait ennemi de mon église sans souffrir un dommage évident, s'il voulait persévérer dans son crime.

A Compiègne, un certain préposé royal attaquait les droits de l'église de la bienheureuse Marie et des bienheureux Corneille et Cyprien. Les clercs s'assemblèrent au milieu de la place publique, et le conjurèrent, au nom de la puissante reine du ciel et de ces saints patrons, de cesser ses poursuites, cet homme, loin de déférer en rien à ces noms sacrés, couvrit de confusion les visages de ceux qui le priaient en les accablant de honteux reproches ; mais, pendant qu'il parlait, il tomba du cheval sur lequel il était monté, et vit les vêtements dont il était couvert salis par les excréments que son ventre laissait s'échapper sous lui.

Puisque nous avons commencé à parler du respect qu'on doit porter aux saints, nous rapporterons ce qui arriva dans un municipe appelé Saint-Just, dépendant du territoire de ce même évêché de Beauvais. Une sédition y éclata, et, par une insolence qui n'a pas de nom, quelques hommes de la plus vile populace se battaient en furieux contre les bourgeois ; les clercs apportèrent, à l'endroit même du tumulte, afin d'apaiser le peuple, les reliques du saint enfant et martyr Just ; un certain homme, véritable drôle à la vérité, qui se trouvait plus près que les autres, se précipita au-devant des reliques, et, sans être arrêté par le respect, osa porter un coup de son épée sur la très sainte châsse ; mais il tomba par terre, plus vite qu'on ne peut le dire, et fut sur le champ, comme celui dont on a parlé plus haut, souillé des infects excréments de son ventre.

Dans ce même diocèse de Beauvais, était un prêtre qui administrait l'église d'un certain bourg. Un paysan poursuivait ce prêtre de sa haine, et poussa la scélératesse au point de s'efforcer de le faire périr ; n'osant pas exécuter ce crime publiquement, il résolut de recourir à un poison destructeur. Il prend donc un crapaud, le coupe en morceaux, et le jette dans un vase d'argile où le prêtre avait l'habitude de mettre le vin qui servait pour la messe. Les vases destinés à cet usage sont d'ordinaire faits de façon qu'ils ont le col étroit et allongé, mais le ventre fort large. Le prêtre, venant pour dire sa messe, célébra les mystères sacrés avec ce vin empoisonné. A peine a-t-il terminé le saint sacrifice qu'il se sent tomber dans une défaillance mortelle, prend toute nourriture en dégoût, rejette ce qu'il mange ou boit, et est réduit à une maigreur étrange. Après être demeuré longtemps étendu dans son lit, il s'efforce enfin de se lever, se rend à l'église, saisit le vase où il savait avoir puisé le principe de sa maladie, en brise le col avec un couteau, et répand sur le pavé tout ce qui restait de vin dans l'intérieur. Voyant d'un coup d'œil que la liqueur était pleine de petits crapauds, dont elle contenait déjà le germe le jour où elle avait servi pour la consécration,[15] ce pauvre prêtre reconnaît quel mal ronge ses entrailles et le dévoue à une mort certaine ; pendant qu'en proie au plus profond désespoir, il n'attend plus qu'une fin prochaine, il reçoit de quelqu'un le conseil que voici. Si tu veux, lui dit ce quelqu'un, rejeter le poison mortel que tu as avalé, demande qu'on t'apporte de la poussière du tombeau ou de l'autel de Marcel, ancien évêque des Parisiens, et sois sûr de recouvrer une pleine et santé, dès que tu auras pris de cette poussière délavée dans de l'eau. Le malheureux prêtre s'empresse de faire ce qu'on lui recommande avale cette poussière sacrée avec une pieuse confiance dans le saint, vomit bientôt des amas d'une humeur viciée par le poison et remplie d'une multitude de reptiles, perd tout sentiment de son mal, et obtient une entière guérison. Certes, il ne faut pas s'étonner si, par la faveur de Dieu, Marcel présent, pour ainsi dire, dans cette poussière, opéra un si grand prodige, lui qui, autrefois et sans l'intermédiaire de la moindre parcelle de son corps, a fait, dans un cas tout semblable, un miracle non moins admirable.

CHAPITRE XX.

Les choses que je vais raconter maintenant, et dont notre âge n'a jamais entendu parler, je les tiens d'un certain moine très pieux et vraiment humble, appelé Geoffroi. Dans la Bourgogne était un seigneur auquel appartenaient le château de Semur et plusieurs autres encore ; pour qu'on démêle bien ce qui, dans l'histoire de sa vie, porte le cachet de la vérité, nous croyons devoir rapporter les propres paroles dont ce moine s'est servi. Voici donc textuellement son récit. Un jeune homme habitant la partie haute des terres occupées par ses voisins, s'était uni à une certaine femme par les liens d'un amour non pas légitime et conjugal, mais illégitime, et qui, pour parler le langage de Solin, n'avait d'autre but que d'user d'elle comme d'une concubine. Etant un jour venu quelque peu à résipiscence, il forma le projet d'aller en Galice adresser ses prières à Saint-Jacques. Mais à l'ensemble de ses pieuses intentions se mêla cependant un reste de mauvais levain : il emporta en effet sur soi dans ce pèlerinage la ceinture de cette femme, s'en servit scandaleusement en mémoire de sa maîtresse, et gâta ainsi, en se partageant entre elle et le saint, le mérite de l'offrande qu'il allait faire ; lors donc qu'il était en route le diable, trouvant favorable cette occasion de fondre sur cet homme, se présenta à lui sous la figure de Jacques, et lui dit : Où vas-tu ?—Trouver Saint-Jacques, répond l'autre. —Tu ne sais pas la bonne route, reprend le démon ; c'est moi qui suis Jacques que tu vas chercher ; mais tu portes sur toi une chose tout à fait outrageante pour ma gloire.[16] Jusqu'ici tu t'es vautré dans la fange de la fornication, et tu veux que sur le champ on t'en croie repentant ; tu prétends même retirer quelque fruit de tes premiers pas dans la voie de pénitence, et cependant, lorsque tu dis hautement que tu vas chercher ma présence, tu es encore à cette heure ceint de la ceinture de ta concubine. — Le pauvre homme rougit à ce reproche, et, croyant avoir réellement l'apôtre devant lui, répond : — Seigneur, je sais que par le passé ma conduite a été honteuse, et qu'elle l'est même encore aujourd'hui ; dis donc, je t'en conjure, à un pauvre pécheur, qui allait implorer ta clémence, ce qu'il doit faire.—Si tu veux, reprend le démon, amasser de bons fruits du repentir des turpitudes auxquelles tu t'es abandonné, retranche-toi, en preuve de ta fidélité envers Dieu et moi, ce membre par lequel tu as péché ; ensuite, coupe-toi aussi le col et arrache-toi cette vie dont tu as fait un si mauvais usage. — Il dit, et, disparaissant aux yeux de ce malheureux, il le laisse dans un grand désordre d'esprit.

A peine celui-ci est arrivé le soir à une hôtellerie, qu'il se hâte d'obéir à l'ordre de celui qu'il croyait non pas le démon mais l'apôtre. Aussitôt donc que ses compagnons sont endormis, il se coupe d'abord le membre coupable, et se plonge ensuite un couteau dans la gorge. Ses compagnons entendant les cris d'un homme qui se débattait contre la mort, et le bruit que fait du sang qui s'échappe avec violence, se réveillent en sursaut, apportent de la lumière et viennent voir ce qui arrive à notre homme. Tous se désolent en considérant la fin tragique de leur compagnon ; ne sachant pas quels conseils lui avait donnés le démon et ignorant la cause de l'événement dont il était victime, ils ne crurent pas devoir refuser à sa mémoire de prendre soin de ses funérailles. Ce qui donc n'aurait, certes, pas dû se faire pour un homme qui avait fini par un tel genre de mort, ils le firent, mais comme on le voyait clairement, par pur égard pour un camarade de voyage et ordonnèrent de dire des messes pour le repos de son âme. Elles furent célébrées avec toute la foi due à Dieu, et le Seigneur daigna, par l'intermédiaire de son apôtre, guérir la blessure que cet homme s'était faite à la gorge, et le rappeler à cette vie qu'il s'était ôtée. Celui-ci se levant donc, il se mit à parler à tous ses compagnons surpris, au-delà de tout ce qu'on peut dire, de le voir rendu au jour. Ceux-ci lui ayant alors demandé quel motif l'avait porté à se détruire lui-même, il leur raconta comment le diable lui était apparu sous la figure de l'apôtre. Questionné de plus sur le jugement que son âme avait subi après son suicide, il leur dit : Je fus amené aux pieds du trône du Très-Haut, en présence de la reine du monde, la Vierge Marie Mère de Dieu, et je trouvai là mon patron l'apôtre Saint-Jacques. On discuta devant le Seigneur ce qui devait arriver de moi, le bienheureux apôtre se souvenant de mes pieuses intentions, quoiqu'elles partissent d'une âme pécheresse et encore plongée dans le vice, intercéda en ma faveur la bénite Vierge ; elle-même prononça ma sentence de sa bouche pleine de douceur, et déclara qu'il fallait pardonner à un malheureux mortel, que la malice du diable, caché sous la figure d'un saint, avait surpris et fait tomber ainsi. Voilà comme il m'arriva de revenir en ce monde, par l'ordre de Dieu, pour y faire pénitence et y publier ces merveilles. Le vieillard, qui m'a raconté ces détails, m'a dit les tenir de cet homme ressuscité que lui-même avait vu ; il ajoutait même qu'il lui restait à la gorge une large et visible cicatrice, qui portait en tous lieux témoignage de ce miracle, et que du membre qu'il s'était coupé raz, il lui restait à peine une petite ouverture, si je puis m'exprimer ainsi, pour le passage des urines.[17]

Voici un autre prodige non moins célèbre, et dont je ne sache pas que le récit ait été jusqu'à présent consigné par écrit. Un certain homme s'étant converti, et voulant changer l'habit laïc, si je ne me trompe, contre celui d'une sainte congrégation religieuse, vint dans un monastère, y fit profession, et s'y lia par des vœux. Voyant que dans cette maison l'observance de la règle était moins rigide, qu'il ne l'aurait voulu, il obtint de l'abbé la permission de se retirer en une autre plus sévère, et y vécut dans la plus exemplaire dévotion. Quelque temps après il mourut de maladie. A peine fut-il sorti du nombre des vivants, qu'il devint l'objet d'une vive altercation entre les puissances éternelles des partis opposés ; les esprits de lumière insistaient fortement sur les preuves de sa pieuse conduite, de leur côté les anges des ténèbres faisaient de fortes objections, et reprochaient a mort d'avoir enfreint les vœux faits dans son premier couvent. La cause fut donc portée devant le tribunal de Pierre, le portier céleste ; mais celui-ci crut devoir référer sur le champ à Dieu même d'une contestation si grande. Le Seigneur, quand la chose lui eut été rapportée, dit : Allez vers Richard le justicier et exécutez la sentence qu'il portera. Or, ce Richard était un homme très puissant par l'immense étendue de ses possessions, mais encore plus puissant par son attachement à la justice et à l'équité.

Les contendants viennent donc vers Richard, et lui exposent l'affaire ; lui rend aussitôt son arrêt en ces termes : Nul doute que l'accusé ne fût tenu d'être fidèle à ses premiers vœux ; on doit donc reconnaître clairement qu'il, est précipité dans le parjure, cependant la cause que soutiennent les démons nous paraît mauvaise, puisqu'on leur oppose beaucoup de bonnes actions de l'homme dont il s'agit. Le jugement que me dicte Dieu, est donc que ce mort revienne au monde pour réparer sa première faute. Ce religieux sort en conséquence des antres de la mort, remonte sur la terre, appelle son premier abbé, lui explique le prodige qu'il a devant les yeux, se confesse publiquement coupable de désertion et de parjure, et rentre dans son ancien monastère. Que cet exemple apprenne, à quiconque a fait vœu de demeurer constamment dans un lieu quelconque sous la loi de Dieu, à tenir ce qu'il a promis à Dieu et aux saints ; qu'il sache bien qu'il ne doit jamais changer de couvent, à moins qu'il ne se voie poussé à mal faire par ceux même qui lui commandent.[18]

Il n'est pas sans utilité de dire parfois quelques mots des vices et des vertus des mourants. Je rapporterai donc ce qui regarde un certain homme de Laon, qui s'abandonna constamment à toutes sortes d'usure, et dont la fin prouve qu'il mourut comme il avait vécu. Dans ses derniers moments, il exigeait d'une pauvre femme, qui déjà avait acquitté le principal d'une dette, l'intérêt usuraire convenu ; cette malheureuse le supplie, par la mort même prête à fondre sur lui, de lui faire remise de cet intérêt ; il refuse obstinément ; la femme alors, quoique dans la plus grande gêne, apporte le montant de l'usure fixée entre eux, à l'exception d'un seul denier, demandant qu'il lui soit fait grâce au moins de ce seul denier ; mais le moribond jure qu'il n'en sera absolument rien. Pour couper court, cette infortunée trouve à grand-peine à se procurer ce denier, et le donne à cet usurier au moment où se livrait en lui le dernier combat de la chair et de l'esprit. Le mourant s'en saisit, le met dans sa bouche, l'avale comme si c'était le saint viatique, rend l'âme, et va trouver le diable avec cette belle sauvegarde contre les peines éternelles. Aussi resta-t-il sans sépulture, et justement exilé de la sainte terre réservée aux fidèles.

J'ajouterai à ce récit ce qui arriva, chez les gens d'Arras, à un homme du même caractère ; depuis longtemps il emplissait sa bourse par de honteux profits ; enfin, après avoir accumulé des monceaux de toutes espèces de monnaie, il arrive à son heure dernière. Voilà que tout à coup le diable faisant marcher devant lui un bœuf noir, se présente au moribond sous la figure d'un homme, s'approche de son lit et lui dit : Mon Seigneur t'envoie ce bœuf. — Je remercie bien mon Seigneur de ce présent, répond le malade ; va, ajoute-t-il en parlant à sa femme, prépare quelque chose à manger pour l'homme qui amène ce bœuf, puis mets l'animal dans l'étable et aies-en grand soin. Il dit, et expire. Cependant on cherche l'homme qui devait manger, et l’on apporte du fourrage pour le bœuf ; mais on ne trouve plus ni homme ni bœuf. Tous sont frappés d'étonnement et d'horreur à la vue de ce prodige ; tous s'accordent à penser qu'un tel message et de tels dons ne présagent rien de bon. Quand le convoi fut prêt et le corps placé dans le cercueil, les clercs vinrent processionnellement jusqu'à la maison du défunt pour lui rendre les devoirs ordinaires envers les morts. Mais les démons célébrant de leur côté les funérailles de cet homme leur serviteur, excitèrent dans les airs, à l'arrivée du clergé, une telle tempête qu'un orage, éclatant tout à coup au milieu du temps le plus serein, renversa presque de fond en comble le portique de cette maison, qu'on appelle Imberge, et enleva la bière placée dans le milieu du vestibule. En voilà bien assez, au surplus, sur ces sangsues des pauvres. Personne, au reste, ne doit s'étonner que les malins esprits aient dans le temps un si grand pouvoir de se jouer des hommes ou de leur nuire ; car ce que font aujourd'hui les hommes, ils le font à la manière des bêtes, et non point par le saint nom de Dieu. Aussi avons-nous appris un prodige que voici, et qui arriva, il n'y a pas beaucoup d'années, dans le pays du Vexin. Quelques grands d'un certain endroit chassaient en quelque lieu de cette contrée. Ayant fait sortir de son terrier un blaireau peu agile à fuir, ils le firent entrer dans un sac, pensant l'y avoir poussé, tandis qu'au fait ils n'y avaient enfermé qu'un démon. La nuit venue, ils tirèrent avec beaucoup d'efforts ce prétendu blaireau du sac, le trouvèrent plus lourd que ne l'est d'ordinaire un pareil animal, et se mirent à l'emporter. Tout à coup une voix partant de la montagne voisine éclate au milieu de la forêt, et fait entendre ces mots : Ecoutez, écoutez. Aussitôt une foule d'autres voix crient derrière eux : Qu'est-ce donc ? Alors la première voix répond : Ces gens-ci portent un caducée. Certes le hasard voulut que ce qu'ils portaient fût à juste titre appelé de ce nom, car ce fut la cause de la chute de ce grand nombre de chasseurs. A peine ce mot s'est fait entendre que des troupes infinies de diables, comme prêts à tout renverser, se preeipitent.de toutes parts et en si grand nombre que la forêt en paraît entièrement obstruée. Ces hommes jettent non pas le blaireau mais le démon qu'ils portaient, et prennent la fuite en gens qui ont complètement perdu l'esprit, mais à peine furent-ils arrivés chez eux, qu'ils moururent incontinent.

Dans le même pays, un certain paysan qui avait les jambes et les pieds nus, revenant un samedi sûr de son travail, s'assit sur le bord d'une rivière pour se laver les extrémités inférieures. Du fond de l'eau dans laquelle, il les avait plongés, sort tout à coup un démon qui lui attache les pieds. Le paysan se sentant ainsi lié, appelle ses voisins à son aide ; ces hommes, espèce ignorante, le portent dans sa maison, et recourent à toutes sortes de moyens pour briser les entraves qui lui serrent les pieds. Pendant deux jours ils luttent en vain contre ces liens, n'avancent à rien, et voient tous leurs efforts déjoués. C'est en effet par des remèdes spirituels qu'il faut guérir les maux qui viennent des méchants esprits. Enfin, après qu'ils se sont longtemps fatigués autour de leur camarade, un étranger arrive an milieu d'eux, se précipite à leur vue sur le malheureux patient, et le délivre sur le champ de ses fers. Cela fait, il se retire promptement, et nul ne put lui demander qui il était. Partout on s'accorde encore à citer mille exemples de démons qui se font aimer des femmes, et s'introduisent même dans leur lit. Si la décence nous le permettait, nous raconterions beaucoup de ces amours de démons, dont quelques-uns sont vraiment atroces dans le choix des tourments qu'ils font souffrir à ces pauvres femmes, tandis que d'autres se contentent de satisfaire leur lubricité. Mais revenons, il en est temps, à des choses moins affligeantes.

CHAPITRE XXI.

Les Anglais ont eu pour un de leurs rois le bienheureux martyr Edmond, non moins fertile en miracles aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois. Je ne dirai rien de son corps, si bien préservé jusqu'ici des atteintes de la corruption, non par des onguents humains, mais par des baumes vraiment célestes, qu'on y admire des cheveux et des ongles qui poussent comme le feraient ceux d'un vivant. Mais ce qu'il est bon de rappeler, c'est que ce corps, dont l'état est si miraculeux, ne souffre pas que personne se permette de l'examiner. Un certain abbé, du lieu où est cette relique, et qui vivait de notre temps, voulut s'assurer par lui-même si la tête de ce saint, quoique coupée lors de son martyre, était, comme on le disait, réunie à son corps ! Ayant donc jeûné pendant quelques jours avec son chapelain, il découvrit le corps, et vit, comme nous venons de le rapporter, qu'aucune de ses chairs n'était décomposée et qu'il avait en tous points l'apparence d'un homme endormi ; mais, pour son malheur, il joignit le toucher à la vue ; son chapelain et lui se mirent à tirer le corps l'un par la tête, l'autre par les pieds, pour détacher le chef du tronc ; ils reconnurent bien que ce saint corps ne faisait qu'un tout solide ; mais leurs mains, à l'un et à l'autre, demeurèrent frappées d'une éternelle paralysie.

Je rapporterai encore un autre miracle de ce saint. Les moines du lieu où reposait son corps avaient élevé dès sa naissance un chevreau dans leur couvent. Cet animal, vagabond comme ceux de son espèce, errait çà et là dans tout l'édifice, et même dans l'église. En tombant il se cassa une jambe ; ne se soutenant plus que sur trois pattes, il allait boitant et parcourait doucement, et comme il pouvait, tous les recoins du monastère ; étant par hasard entré dans l'église, il s'efforça d'arriver jusqu'au tombeau du saint martyr, et se coucha dessous par un caprice purement animal ; mais à peine y fut-il que sa jambe se trouva complètement guérie. Que ferait donc ce bienfaisant martyr pour l'espèce humaine si elle sollicitait avec foi son secours, lui qui montra envers une bête la bonté qui lui est naturelle, ou plutôt, si je puis m'exprimer ainsi, une bienveillance vraiment royale ?

Saint Witon ne s'est pas moins signalé jusqu'ici par ses miracles dans la ville qui porte son nom.[19] Il n'y a pas encore en effet bien longtemps qu'un moine avait les deux mains si horriblement ulcérées, qu'elles étaient plus malades que celles d'un lépreux, et qu'il ne pouvait s'en servir pour aucun usage. Il s'abstint, pour cette raison, de paraître aux matines célébrées la nuit qui précédait la fête de ce saint ; celui-ci offensé lui apparut, et lui demanda pourquoi il avait manqué au chant des psaumes, pour lequel s'était réuni tout le couvent ; le moine répondit que son absence n'avait d'autre cause que la douleur et l'affreuse suppuration de ses mains. Donne ici tes mains, reprit le saint ; l'autre les présenta ; le saint en resserra les chairs, en fit tomber la croûte galeuse qui les recouvrait totalement, et y substitua une peau plus unie que celle d'un enfant.

La ville dont je suis natif possédait un bras du bienheureux martyr Arnoul, quand il y fut apporté, les habitants doutèrent s'il appartenait réellement à ce saint ; pour éprouver ce qui en était, on le jeta dans les flammes ; mais lui-même s'en arracha en sautant rapidement hors du feu. Dans la suite, un de mes cousins, des premiers de l'endroit, se sentit atteint d'une très grave maladie. On lui apporta le bras du bienheureux martyr ; à peine l'a-t-on touché avec ce bras dans une partie souffrante, que la douleur se déplace et passe dans un autre endroit ; à mesure qu'elle fuit ainsi et cherche à éviter la marche du bras sacré, on la poursuit pas à pas en la touchant de la relique, à la fin, après avoir parcouru quelque temps les membres et le visage, elle se retire, comme en un dernier asile, dans le col et les épaules ; toute la violence du mal se répand sur ces deux points ; la peau se soulevant un peu, comme fait celle d'un rat, forme une sorte de poche [20] où le mal se concentre, et reste enfermé sans occasionner la moindre souffrance. En reconnaissance de sa guérison, mon parent, tant qu'il vécut, donna chaque année un repas très somptueux à tous les clercs présents à la fête du saint, et jusqu'aujourd'hui se descendants n'ont pas cessé de faire la même chose.

Dans Guise, château du pays de Laon, est, dit-on, ce même bras du bienheureux Arnoul. Des filous, qui avaient volé le trésor de l'église, voulurent aussi emporter ce bras sacré ; déjà ils le tenaient, mais il s'échappa de leurs mains, et ne permit pas qu'ils le transportassent en quelque autre lieu que ce fût. Ces voleurs s'étant laissé prendre avec tout le reste de ce qu'ils avaient pillé, confessèrent ce fait miraculeux au moment même où on les conduisait aux fourches patibulaires. Dans l'or qui décore ce saint bras est une place où le travail d'aucun ouvrier n'a pu réussir à fixer aucune pierre précieuse, dès qu'on en insérait une, elle se détachait sur-le-champ ; la changeait-on ainsi que l'ouvrier, celui-ci et son ouvrage ne réussissaient pas mieux.

Quant au martyr Léger, je sais par moi-même combien il est célèbre par ses miracles, et prompt à donner des secours. Lorsqu'en effet j'étais encore tout petit garçon, mais pas assez pour ne pas me souvenir très bien des faits dont il s'agit, et que je vivais sous la conduite de ma mère, je souffris pendant les fêtes de Pâques d'une fièvre violente et quotidienne. Au dessous du bourg où nous demeurions était une église sous l'invocation des saints Léger et Machut, ma mère ; par un humble sentiment de foi, y entrer tenait continuellement d'huile une lampe. Comme j'étais dégoûté de toute espèce de nourriture, ma mère fit appeler deux clercs, son chapelain et mon maître, me mit sous leur garde, et ordonna de me porter dans, cette église, qui, conformément à un usage ancien, mais abusif, était dans sa dépendance. Les clercs, en y arrivait, firent dresser pour la nuit, devant l'autel, un lit pour eux et un pour moi. Voilà tout à coup qu'au milieu de la nuit, le sol de cette église paraît retentir de coups de marteau, de temps en temps, les serrures des tombeaux des Saints[21] semblent être arrachées avec grand bruit, et d'autres fois on croit entendre sur ces tombeaux le craquement de baguettes qui se rompent. Les clercs, tremblants de tout ce tapage, commençaient à craindre que l'effroi qu'il pouvait me causer ne me rendît beaucoup plus malade. Que dirai-je de plus ? J'entendis ces clercs parler bas entre eux, du lit où ils étaient, et, grâces à la lampe qui brûlait toujours, j'eus médiocrement peur. Après avoir passé la nuit au milieu de ces prodiges, je revins vers ma mère aussi bien portant que si je n'eusse jamais éprouvé la moindre incommodité ; moi qui, la veille, repoussais avec horreur les mets les plus recherchés, je me jetai avec avidité sur la nourriture la plus commune, et ne me montrai pas moins empressé de reprendre ma balle.

Le roi des Anglais, Guillaume l'ancien, avait bâti de ses deniers, dans l'église du célèbre Denis, une tour, qui-devait s'élever à une bien plus grande hauteur, si on l'avait achevée et qu'elle eût subsisté. Cet ouvrage, n'ayant pas été exécuté avec le soin convenable par ceux qui en étaient chargés, paraissait de jour en jour menacer ruine Ives, alors abbé du couvent de ce saint, et les moines craignaient fort que la chute de ce nouveau bâtiment ne causât quelque dommage à l'ancienne basilique, qui contenait un autel du bienheureux Edmond et ceux de je ne sais quels autres saints. L'abbé, pendant que cette inquiétude le tourmentait, eut la vision que voici. Il lui apparut une femme d'une tournure très décente qui, se tenant au milieu de l'église du bienheureux Denis, faisait, à la manière des prêtres, l'exorcisme de l'eau. Pendant que l’abbé admirait avec quelle dignité cette femme s'acquittait de fonctions qui devaient lui être peu ordinaires, il vit qu'après avoir béni l'eau elle en aspergeait tout çà et là, et qu'ensuite elle faisait autour d'elle le signe de la croix sur les endroits où elle venait de jeter cette eau bénite. Tout à coup la tour dont il s'agit s'écroula, mais en tombant elle n'endommagea aucune partie de la basilique, qui, comme l'indiquait la vision de l'abbé, fut garantie par la bénédiction de cette femme, bénie entre toutes les femmes, et du ventre de laquelle le fruit est béni de toute éternité. Au surplus cette tour, dans sa chute, ensevelit un passant sous ses ruines. Dès qu'on apprit qu'un homme gisait écrasé sous un amas de pierres, on s'empressa par humanité d'ôter de dessus lui cet immense monceau de décombres. Après avoir entièrement enlevé ces montagnes de ciment et de pierres, on arriva enfin jusqu'à ce malheureux ; et, chose admirable à dire, on le trouva sain et sauf, et aussi gai que s'il eût été renfermé tranquillement dans une maison. Quatre pierres de taille placées vis-à-vis l’une de l'autre, et qui se tenaient attachées entre elles, avaient formé à cet infortuné une sorte de petite chambre, et, pendant le long espace de je ne sais combien de jours qu'il demeura là, comme rejeté du nombre des vivants, il ne souffrit ni de la faim ni de la crainte, ni même de la détestable odeur de la chaux.

Terminons ce livre en invoquant la très excellente Marie, reine des cieux et de la terre, et le bienheureux Denis, patron de toute la France.

 

FIN DE LA VIE DE GUIBERT DE NOGENT.

 


 

 

 

[1] Thomas de Marle, dit Thomas Feriæ, de la Fère (1078 - 1130), fils d'Enguerrand de Boves et d'Ade de Marle, était sire de Coucy, seigneur de La Fère qui lui venait de son grand-père maternel, Létard (ou Létaud) de Marle (ou de Roucy), frère du comte, Ebles Ier de Roucy…. En octobre 1130, Thomas fut grièvement blessé par le comte de Vermandois, Raoul Ier le Vaillant, lors du siège de Coucy ordonné par le roi Louis VI qui voulait en finir avec les exactions de son vassal. Wikipédia.

[2] Le texte porte, cum caetera opuscula mea et se ultra omnem valentiam meam appreciaretur. Et se est probablement une faute pour et si, même. Sans cela il n'y aurait pas de sens.

[3] Le texte porte Epasmo igitur rediens a clericos an loqui valeat... interrogando tentatur. Il y a une s déplacée, et il faut lire : E spasmo rediens a clerico.

[4] Le texte porte fulmen, mais évidemment il faut flumen.

[5] C'en fut assez pour que, n'est pas dans le texte, mais a paru nécessaire à l’intelligence de cette phrase. La suite justifie cette addition. On y vit que la fille de Thomas était renfermée dans la tour. C'en était assez pour que sa marâtre fît assiéger cette tour.

[6] De Laon n'est pas dans le texte ; mais la clarté réclame cette addition. C'est avec les bourgeois de Laon que Thomas était contre Enguerrand, comme on l’a va plus haut ; tandis qu'il était avec Enguerrand contre les bourgeois d'Amiens, comme on vient de le voir.

[7] Même observation pour Amiens, où on voit plus haut qu'Enguerrand était avec Thomas pendant les troubles de Laon.

[8] Le texte porte hoste, qui ne peut être que le vieux mot français ost ; sans cela il n'y aurait aucun sens.

[9] En rapprochant ce passage de celui où il est dit plus haut que la comtesse avait fait marcher le vice-seigneur contre Thomas, on voit que, poussé par sa femme, Enguerrand avait changé de parti et s'était mis avec les bourgeois.

[10] Selon la chair n'est pas dans le texte, mais a paru nécessaire à ajouter pour la clarté, aux mots qui précèdent, sa mère l'Église.

[11] Une certaine année n'est pas dans le texte, mais a paru indispensable pour le sens et la liaison des idées.

[12] Vous serez heureux.

[13] Evangile selon saint Marc, chap. vi, t. 6

[14] Jurez, parjurez-vous ; ne trahissez pas le secret.

[15] Il y a ici une lacune dans le texte : on a tâché d'y suppléer par un sens raisonnable.

[16] Il y a encore ici une lacune : on a cherché un sens admissible.

[17] Le texte porte dans cette phrase, pertulusum ; il faut ce me semble pertusum, un reste du canal de l'urètre, où est un trou.

[18] Le texte porte ici non prœsunt, ceux qui ne lui commandent pas ; le non paraît de trop.

[19] Winton, aujourd'hui Winchester.

[20] Forme une sorte de poche, n'est pas dans le texte, mais a paru indispensable pour la clarté du miracle.

[21] Des Saints, n'est pas dans le texte, mais cm IV ajoute, parce qu'il1 a paru qu'il ne pouvait être, question que de ces tombeaux.