Flodoard

GUIBERT DE NOGENT

 

HISTOIRE DES CROISADES

 

LIVRE V

livre IV - livre VI

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

HISTOIRE DES CROISADES,

 

Par

GUIBERT DE NOGENT.

 

 

 

 LIBER QUINTUS.

CAPUT PRIMUM.

[I.] Qua mente auctor scribat historiam. --Opusculi hujus mei, praeter spiritualem, si quis tamen futurus est, fructum, ea intentio est ita me velle dicere uti ab alio, si eadem scriberet, mihi referre voluerim. Talis namque animo meo voluntas adjacet ut sit magis subobscurorum appetens, rudium vero et impolite dictorum fugitans. Ea quippe quae meum exercere queant animum pluris appretior quam ea quae captu facilia; nihil memorabile avido semper novitatis largiuntur ingenio. Ego plane cum plura scripserim et scriptitem, ita omnes extrusi ab animo ut mihi soli profutura putem, nulli alii placitura curem. Opinionibus itaque omnium supersedi, ideoque mei securus aut negligens, praestolor me quorumlibet verborum verbere caedi. Prosequamur igitur coepta, aequanimiterque toleremus hominum nos dilatrare judicia.

[II.] Antiochenam obsidionem prosequitur.

--Quae facta sunt in Antiochena obsidione, nemini relatu possibilia existimamus, quia, inter eos qui ibidem interfuerunt, nullus profecto potuit reperiri, qui cuncta, quae circa eamdem urbem agi potuerunt, valuisset pervidere, et ita ad integrum comprehendere, sicut se habet ordo gestae rei. At quoniam ea quae passi sunt in penuriis, bellorumque diversorum casibus summatim perstricta sunt, amodo videtur idoneum ut, ad quem finem obsidendo devenerint quemque fructum tanti laboris habuerint, utcunque carpamus.

His diebus, nocte quadam rutilum in modum ignis super exercitum nostrorum emicuit, et speciem, haud ambigua forma, pariter exhibuit crucis. Quod quique illic sapientium incendium ad bella retulere futura, ubi tamen esset, quod crux videretur innuere, certa salus et successura victoria.

[III.] Pyrrus, Turcorum dux, urbem tradit Boemundo.

--Quidam de primoribus qui urbi praesidebant Turcis vocabatur Pyrrus. Qui, familiaritatem Boemundi quo nescio pacto nactus, coepit intercurrentibus nuntiis crebrius ejus usitare colloquium, et mutuo super his quae et hinc et inde gerebantur communicabant saepius ambo consilium. Interea soliditati amoris, per assiduitatem colloquii, gliscente fiducia, paulatim Boemundus suggerere ei aggreditur quatenus Christianae ditioni subjiceret urbem, cui dominari ei plurima ex parte constabat, suadens etiam ut Christianismum susciperet, spondens nihilominus, si haec duo fieri acquiesceret, quod multum ipsi quaestum cum potiori honore quam ibi hactenus obtinuerat impenderet. His promissionibus ille non semel, sed multoties sibi ingestis, tandem lenocinante emolumento, consensit, eique hujusmodi mandata direxit: « Trium, inquit, turrium custodiae praesum. Ipsas tuo tradam dominio, quaque hora tibi collibuerit et opportunum fuerit, te in ipsas, vel quos volueris, gratanter admittam. » Haec spes quam maxime attollere coeperat Boemundum, et dum securius praestolatur civitatis introitum, conceptam mente laetitiam vultu praeferebat eximio. Verens igitur ne, cum ille proderet civitatem, aliquis nostrorum sibi principum totius principatum civitatis eriperet, callide exercitus seniores adoritur.

« Non latet, ait, vos, o excellentissimi comites, quas inedias, quos algores, quamque truces excubias hanc urbem obsidendo tulerimus, cunctisque personis magnorum, minorum atque mediocrum incumbere aequaliter dignoscitur ferale fastidium, nullumque patere remedium. Consilio itaque apud vos habito, quaeso, perpendite an hujus urbis dominium unicuilibet nostrum obtinere sinatis, si alicui contingat istius proditionem fieri civitatis. Mihi autem videtur non incongruum, ut si seu vi, seu clam, seu precario quisquam ejus obtinebit ingressum, illi procul dubio ab omnibus concedi urbis debere dominium. » Ad haec principum sententia longe diversa exstitit; et ejus opinioni severa fronte restitit, dicens: « Non satis esse conveniens ut, ubi par labor atque metus, non sine pretii majestate, petita sunt, et ubi periculum aequa omnibus lance pependerit, ibi unicuilibet, tot tantorumque dolore quaesitus, debeat magistratus attribui. Quis enim non justum esse censeat ut, in quo universorum certamen exaestuat, illic generalis omnibus requies et pars post victoriam jure perveniat? »

His Boemundus aegre susceptis, et gravi audita trutinans animo, abscessit.

 

Nec mora, pervenit ad principes quod ab hostibus eorum innumerabilis barbararum nationum ad subveniendum Antiochiae conflaretur exercitus, et mutato repente quisque animo, ad alterutros, coacto concilio, fabulantur: « Si, inquiunt, Boemundus qualibet techna occupaverit civitatem, nos sibi redditam eum patienter habere feramus, ea sibi conditione indita ut si imperator quod pollicitus est praestiterit auxilium nobis, et ea quae pariter spopondit ac juravit congrua largitione prosequitur, civitas ipsa, nobis tradentibus, juri imperatoris cedat; si vero fefellerit, in partes Boemundi, sicuti ipse expetit, tota concedat. » Quo cognito, vir ipse clarissimus jam preces ad Pyrrum quotidie securus ingeminat, et multa hujusmodi promissorum adulatione circumvenit: « Ecce optime, inquit, Pyrre, vides, ad haec nobis efficienda quid opportunitatis arrideat. Ne ergo, quaeso, differas, ne, quidquid communiter utile molimur, si per aliquem, quod absit! detegatur, amittas. » Pyrrus, Boemundi legationi congratulans, opem suam non se dilaturum ullo modo renuntiat. Et, ne virum illustrem redderet diuturna effectus mora suspensum, Pyrrus idem proprium filium latenter Boemundo dirigit, et de urbis deditione ut fidenter speraret admonuit: « In crastinum, ait, cum primo diluxerit, universam Franciae militiae manum tubis insonantibus in unum coge, et quasi depraedaturos Sarracenorum terras, ut assolent, longiuscule a castris progredi jube. Continuo tamen dextrorsum per montana revertere. Ego vero intra civitatem tuum praestolabor adventum, tuos absque dubio quos immittere libuerit, in eas quae meo juri parere videntur turres utique recepturus. »

[IV.] Ad haec Boemundus quae audierat non segniter exsequi properat, et accito quodam cliente suo ei praecipit ut, quasi praeconis functus officio, Francorum castra circumeat, quibusque denuntians quatenus summa se cuncti diligentia praepararent ac si in terram Sarracenorum procedere debeant. Nec mora, principis imperio famuli sagacitas irretractabiliter obsecundat, nec Francorum expeditio obtemperare detrectat. Quid apud se laetae spei concipiat Boemundus duci Godefrido, Flandriensium comiti, itidemque et illi de Sancto Egidio, necnon et Podiensi episcopo denuntiat, jamque tutior ex sponsionibus Pyrri fatetur sibi Antiochiam ea nocte tradi. Ea igitur exercitu qua diximus ordinatione disposito, militares equidem viri per campestria obambulare jubentur; peditum frequentia per montana processit. Tota itaque nocte proprium iter expediunt, et antequam pareret aurora crepusculum, pro turribus, quas ille felix proditor pervigil excubans observabat, assistunt.

[V.] Ibi Boemundus de equo desiliit, et Francis insolita jam auctoritate intonuit, dicens: « Procedite, et ab ea quam dudum passi estis inquietudine respirate, praeerectam vobis scalam conscendite, et ne diu vos morer, diu exoptatam vobis Antiochiam capite, quia quae pridem Turcis subjacuit, vestrae in proximo, si Deus annuerit, cedet custodiae. » Ad scalam Franci perveniunt, quae, moenibus civitatis innixa et ad eadem fortiter illigata, sexaginta illico hominibus ascensum praebuit, quibus, intra turres exceptis, earum ipsis homo custodias delegavit. At ipse Pyrrus, attendens quod adeo pauci ex Francis ascenderent, non tam nostris, ut postmodum claruit, quam sibi timidus, verens ne ad sui ipsius perniciem coeptae proditionis trepidaret eventus, severissime ad praesentes Graeca lingua infremuit: « Parum, inquit, Francos habemus. » Hisque dictis Boemundum vehementer inclamitat, negotium nimirum accelerans quod gerebatur, ne civibus, antequam Franci conveniant, innotescat. At Longobardus quidam ex famulis, Pyrrum intelligens de Boemundi absentia conqueri, quam celeriter ad virum qui petebatur properat: « Quid, inquit, adeo stupide agis? Quid cum tanto languore tam ardua coepta prosequeris? Ecce jam nos trium turrium custodias obtinemus, et tu, hujus rei eventus adhuc dubios quasi contemplaris eminus? Expergiscere, manus admove, mediae teipsum actioni intersere. » Ocior ille festinat cum suis ad scalam, et tam proditoris boni quam eorum qui ascenderant erigit intentionem.

Confestim qui subierant illas Pyrri turres, attendentes Francos undecunque confluere, proprium coeperunt cum multo inclamare jubilo signum: DEUS ID VULT, DEUS ID VULT. Idem autem magnis acclamant vocibus, qui ascensuri pro moenibus stabant. Praevenire tunc alter alterum in subeundo scalam infinita contentione certabat, et quisque subvectus, uti prius poterat, turres et alias occupabat. Quicunque his obvius exstitisset, tradebatur neci. Inter quos etiam occiditur frater Pyrri. Interea scala disrumpitur, et tota nostrorum multitudo subterjacens, et quae praecesserat, gravi animorum aegritudine sauciatur, dum superiores differri sibi verentur auxilium; et infra positi his qui ascenderant timent detrectare suffragium. Sed industria reperit cito locum. Porta namque ibidem clausa atque contigua a sinistra parte latebat; nocte nimirum praepediente reperiri non poterat, quae etiam interdiu, loco infrequenti constituta, minus patebat. Palpando tamen, urgente cura, sentitur. Ab omnibus statim ad eam curritur, fractis repagulis serisque panditur, Francis irruentibus pervia efficitur.

[VI.] Audires horribili universam civitatem fragore confundi, et dum isti de tanti laboris fine conjubilant, illi insperata omnino sui omnium subversione collacrymant. Nihil moderati usquam penes victores victosque constabat. Illico Boemundus, ut intentam sibi redderet urbem, illud Turcis omnino notabile cognitumque vexillum, coram prospectu castelli, quod adhuc captioni restiterat (suum utique), jubet in cujusdam montis supremitate praestitui. Erat in urbe pervasa ejulatuum enormis immensitas, et, dum per omnia fugitantium fit angiporta occursus incitantium victorum ad caedem, feralis ferebatur ac truculenta vocalitas. Et, dum recordantur quas pertulerant in eorum obsidione miserias, quas ipsis mortibus acerbiores inedias, omnes quas inferre potuerint insufficientes arbitrantur eorum reatui poenas. Puniebatur Armeniorum Syrorumque paganorum cohortibus omni merito exaequata perfidia, quia, quos ad suam ipsorum internecionem, Turcorum adminiculo haud segniter invigilasse compererant, tandem a supplicii pensione disparare nolebant. Et certe tamen fateor quia ipsorum innumeris pepercissent, si, inter ethnicos ac nostrae fidei homines, aliquam habere discrepantiam scissent. In tanta plane confusione temporis atque negotii, nox quippe fuerat, et populandae cunctos civitatis aviditas, et morarum impatientia perturbarat; nihil forsitan vestium qualitates discernere, nihil barbarum, incrementa permiserant.

Nostris autem in assiduo positis procinctu fatiscentium genarum maciem horribilis primum situs ambierat, et Francico more, incuria diutinae peregrinationis, omisso, barbulam quisque rasitare distulerat. Quod Podiensis episcopus attendens, et ne in mutuas ruerent caedes, si quando uspiam praeliari eos contingeret, pro barbarum similitudine Turcos alterutrum se putantes, verens, et crebro eos radi, et cruces argenteas, vel cujuslibet materiei alias, cujusque collo praecepit appendi, ne alter ab altero quasi alienigena possit intercipi.

At hi, qui in tentoriis resederant, dum mane civitatenses audiunt vehementissima tumultuatione moveri, e papilionibus prodeunt. Boemundi vexillum ante moenia castelli, nondum capti, celso in monte conspexere praefixum. Currunt propere, portasque civitatis irrumpunt, Turcos Sarracenosque quos reperere percutiunt, illis tamen a caede salvatis qui subintravere castellum. Turcorum vero aliqui, Francos intelligentes civitate potitos, per alias urbis portas elapsi sunt. Intra urbem autem sexuum diversitas indiscrete perimitur, exiguae spes aetatis exciditur, et, dum seniori effeto non parcitur, ambigi non potest quanta ferocitate juventus bellis apta conciditur

[VII.] Interea Cassianus, qui Antiochenae praesederat urbi, dum Francorum metuit manus incurrere, fugae subsidio vitam sibi lucrari desiderans, cum plurimis comitibus, haud procul ab Antiochia in Tancredi confinia devenit. Sane dum fugere praeproperant, equos suos omnimodis defectos reddiderant, jamque nequaquam progressius ire valentes, in domicilium quoddam diverterant montanorum. Itaque habitatores, Armenii videlicet atque Syri, ubi suum immanissimum hostem paupere delituisse tugurio, fortuna eum jam adversante, cognoscunt, comprehensum capite truncant: succisamque cervicem ad Boemundi praesentiam deportant, ut exinde penes eum, pro insoliti oblatione muneris, libertatis gratiam obtineant. Cujus balteo vaginaque cultelli sublatis, sexaginta Byzanteorum pretio vendenda taxarunt. Gesta sunt haec Nonas Junii, cum quinta haberetur feria.

Cerneres civitatem caedibus explicitis, intolerandis exundare fetoribus; fora, plateas, atria, vestibulaque aedium, quae pridem, multa aequoris gratitudine, marmoreae crustulae distinxerant, teterrimo jam uniformiter cruore sordebant infinitorumque cadaverum passim decumbente congerie, truculenta spectacula, aurarumque corruptarum feralitas, oculorum ac narium miserabiliter sensus infecerant. Sternebantur vicorum angustiae corporum strage putentium, et dum nec efferendi tot funera facultas aliqua subjacet, nec tutum a fetoribus diverticulum usquam patet, assiduitas visionis ac spiritus, prae sensibus constitutum decutiebat horrorem. Unde jam per ipsa cadavera, quibus stratae erant semitae, nemo, usu praebente audaciam, verebatur incedere.
 

 

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

En écrivant ce petit ouvrage, qui peut-être pourra produire aussi pour moi quelques avantages spirituels, mon intention est, en outre, de dire les choses comme je voudrais qu'un autre me les rapportât, s'il écrivait sur le même sujet. Telle est la disposition de mon esprit qu'il recherche avec empressement ce qui est un peu obscur et embarrassé, et évite toute diction commune et négligée. J'estime beaucoup plus ce qui doit exercer mon esprit que ce qui est trop facilement saisi pour pouvoir se graver bien avant dans ma mémoire, toujours avide de nouveauté. Dans toutes les choses que j'ai écrites, et que j'écris sans cesse encore, je bannis tous les hommes de ma pensée, ne cherchant dans ces occupations que mon avantage particulier, et ne me souciant nullement de plaire aux autres. En conséquence, j’ai pris mon parti des opinions du monde, et, tranquille ou indifférent pour moi-même, je m'attends à être exposé à toutes sortes de propos, et comme battu de verges. Je poursuis donc mon entreprise, bien disposé à supporter avec égalité d'humeur les jugements de tous ceux qui viendront aboyer après moi.

 

Il serait, je pense, impossible à qui que ce soit de rapporter exactement tout ce qui fut fait pendant le siège d'Antioche, Parmi tous ceux qui y assistaient nul, sans doute, n'eût pu voir de ses propres yeux tout ce qui se passa autour des murailles de cette ville, de manière à en saisir tout l'ensemble, et à connaître tous les événements dans leur ordre ; et comme j'ai déjà rapporté sommairement les souffrances qu'éprouvèrent les Chrétiens, soit par l'effet des privations, soit par les chances diverses de la guerre, je crois qu'il suffira maintenant que je raconte, aussi bien qu'il me sera possible, comment ils parvinrent au terme du siège, et quels furent pour eux les résultats de cette grande entreprise.

 

En ce temps, notre armée vit paraître, une nuit, dans le ciel, un signe éclatant comme le feu, et qui présentait, à ne pouvoir s'y méprendre, la figure d'une croix. Tous les sages reconnurent dans cette couleur de feu l'annonce des guerres qui se préparaient, et dans la forme de la croix le gage certain du salut et de la victoire.

 

L'un des principaux Turcs, qui commandait dans la ville, se nommait Pirrus.[7] Cet homme ayant, je ne sais par quel moyen, lié connaissance avec Boémond, entretint avec lui une correspondance suivie par de fréquents messages, et tous deux se communiquèrent très souvent leur opinion sur les choses qui se feraient de part et d'autre. A mesure que leur affection se consolida par la régularité de leurs communications, la confiance s'établit entre eux, et comme le Turc exerçait dans la ville une portion considérable de pouvoir, Boémond entreprit de l'amener peu à peu à soumettre Antioche à la domination chrétienne, et chercha, en outre, à lui persuader d'embrasser lui-même le christianisme, lui promettant, s'il consentait à ces deux propositions des avantage et des honneurs plus grands qu'il n’en avait possédé jusque ce jour. Ces offres ayant été très fréquemment reproduites avec adresse, le Turc, séduit par l'espoir des récompenses, consentit enfin à les accepter, et écrivit à Boémond en ces termes : Je préside à la défense de trois tours : je les livrerai à votre seigneurie, et à l'heure qui vous sera la plus agréable et la plus commode, je recevrai volontiers dans ces tours ou vous ou ceux que vous m'aurez désignés. Enivré de cette espérance, Boémond attendait avec confiance l'occasion d’entrer dans la ville, et la joie qu'en éprouvait son cœur se reproduisait sur sa belle figure. Craignant cependant qu'au moment où il procurerait la prise de la ville, quelqu'un de nos princes ne lui en enlevât le commandement, il alla adroitement trouver les seigneurs de l'armée :

 

Vous n'ignorez pas, leur dit-il, mes excellents compagnons, combien de privations, de souffrances, de pénibles services nous avons eu à supporter en assiégeant cette ville. Les grands, les petits et les gens de médiocre condition succombent également sous tant de mortels ennemis, et ne voient aucun remède à leurs maux. Je vous demande donc de tenir conseil entre vous et d'examiner si vous seriez disposés à abandonner la seigneurie de cette ville à quelqu'un d’entre nous, dans le cas où il parviendrait à la faire livrer aux Chrétiens. Il me semble que si quelqu'un réussissait à y pénétrer, soit de vive force, soit par une négociation secrète, soit par l'effet de ses sollicitations, il serait tout-à-fait convenable que tous reconnussent sans hésiter que la seigneurie de cette ville lui appartiendrait de droit. Après avoir entendu ce discours, les princes se montrèrent d'un avis tout différent, et résistèrent avec dureté à ces propositions, disant : Lorsque toutes les fatigues et tous les sujets de crainte ont été recherchés avec un égal empressement et sans aucun espoir de grande récompense, lorsque tous ont bravé les mêmes périls, il ne serait pas convenable qu'une dignité, conquise par les maux de tant d'hommes et d’hommes si grands, fut exclusivement acquise à un seul d'entre nous, quel qu'il fut. Qui ne reconnaît, en effet, qu'il est juste, lorsque tous ont combattu avec une égale ardeur, que tous aient le droit de prendre part au repos commun et aux fruits de la victoire?

 

Vivement blessé de cette réponse, Boémond se retira alors, méditant sérieusement dans le fond de son cœur les paroles qu'il venait d'entendre.

 

Bientôt, cependant, les princes apprirent que les nations barbares formaient une armée innombrable pour venir au secours d'Antioche, et chacun changeant aussitôt de pensée, et allant trouver ses compagnons d'armes, ils se réunirent de nouveau en conseil et s'entretinrent ensemble : Si Boémond, se dirent-ils, parvient par quelque artifice à s'emparer de la ville, sachons souffrir avec patience qu'il la possède lorsqu'elle lui aura été livrée, sous la condition cependant que, si l'empereur nous fournit le secours qu'il a promis, s'il exécute avec la générosité convenable les engagements qu'il a contractés envers nous sous la foi du serment, nous livrerons nous-mêmes la ville à la juridiction impériale, et que s'il nous trompe, elle sera entièrement abandonnée à Boémond, ainsi qu'il le demande lui-même. Informé de cette résolution, l'illustre Boémond, désormais rassuré, renouvela tous les jours ses pressantes sollicitations auprès de Pirrus, cherchant à le circonvenir par des promesses séduisantes: Vois, lui disait-il, excellent Pirrus, vois, l'occasion favorable sourit à notre entreprise : ne diffère plus, je t'en supplie, afin que tu ne perdes point le fruit des utiles résolutions que nous formons ensemble, s'il arrivait, ce que Dieu veuille éloigner, que quelqu'un vînt à découvrir nos projets ! Tout joyeux du message de Boémond, Pirrus lui répondit qu'il ne voulait nullement différer de lui prêter son assistance. Et, afin de ne pas laisser cet homme illustre dans une pénible incertitude par un plus long retard, Pirrus lui envoya secrètement son propre fils, pour l'inviter à compter positivement sur la remise de la place : Demain, lui mande-t-il, dès le premier crépuscule, rassemble en un seul corps tous les chevaliers Francs : ordonne-leur de se porter un peu loin hors du camp, comme s'ils devaient, selon leur usage, aller ravager les terres des Sarrasins; aussitôt, cependant, ramène-les par la droite à travers les montagnes. Moi, j'attendrai ton retour dans l'intérieur de la ville, et je serai tout prêt à reçoit voir sans hésitation ceux que tu auras voulu envoyer, dans les tours qui sont soumises à mon commandement.

 

Boémond s'empresse d'exécuter avec la glus grande activité le message qu'il vient de recevoir, il appelle l'un de ses fidèles, et lui ordonne de remplir aussitôt les fonctions de héraut, de parcourir le camp des Francs, et d'annoncer à tous qu'ils aient à se préparer en toute diligence, comme s'ils devaient marcher vers la terre des Sarrasins. Le serviteur accomplit avec intelligence, et sans aucun retard, les ordres désormais irrévocables de son prince, et aucun Franc ne refuse de concourir à leur exécution. Boémond va trouver alors le duc Godefroi, le comte de Flandre, le comte Saint-Gilles, évêque du Puy; il leur annonce les joyeuses espérances qu'il porte dans son cœur, et comptant entièrement sur les promesses de Pirrus, il leur dit enfin que cette nuit même Antioche lui sera livrée. Ces dispositions prescrites dans l'armée étant entièrement terminées, les chevaliers reçoivent l’ordre de se promener dans la plaine, et un grand nombre d'hommes de pied se dirigent en même temps vers les montagnes. Ils suivirent leur marche toute la nuit, et avant que l'on vît poindre le premier crépuscule du matin, ils se trouvèrent devant les tours que l'heureux traître gardait soigneusement, ne cessant de veiller auprès d'elles.

 

Boémond sautant aussitôt à bas de son cheval, et s'adressant aux Francs d'un ton d'autorité qui leur était inconnu: Avancez, leur dit-il, et respirez enfin des longues inquiétudes que vous avez supportées : montez sur cette échelle dressée devant vous; que je ne vous retienne pas plus longtemps, prenez pour vous cette Antioche depuis si longtemps désirée; celle qui fut autrefois soumise au joug des Turcs sera confiée incessamment à votre garde, si Dieu seconde nos espérances. Les Francs s'avancent alors vers l'échelle dressée contre les murailles, et fortement attachée, soixante d'entre eux montent aussitôt, et pénètrent dans les tours dont Pirrus leur confie la garde. Mais celui-ci ne voyant arriver qu'un petit nombre d'hommes, tremblant, comme la suite le fit voir, moins pour les nôtres que pour lui-même, et craignant que la nouvelle de sa trahison ne se répandît trop tôt et n'amenât sa ruine, s'adressa en langue grecque à ceux qui étaient devant lui, et leur dit en frémissant, et d'un ton sévère: Je ne vois ici que bien peu de Francs. Puis il appela Boémond vivement, et à haute voix, lui demandant de presser l'exécution de l'entreprise, de peur qu'elle ne fût connue des citoyens, avant que les Francs ne fussent réunis. Un Lombard des serviteurs de Boémond, entendant Pirrus se plaindre de l'absence de celui-ci, court en toute hâte auprès de celui que l'on demandait: Pourquoi, dit-il, te conduis-tu si sottement? Pourquoi exécutes-tu si mollement une tentative si difficile ? Voici, déjà nous sommes maîtres des trois tours, et toi, tu sembles admirer de loin, et attendre l'issue encore incertaine de cet événement! Réveille-toi, porte les bras en avant, interviens toi-même dans l'action où nous sommes engagés. Boémond s'avance aussitôt vers l'échelle avec les siens, et satisfait ainsi aux désirs du brave traître, et de ceux qui étaient déjà montés.

 

Dès que ces derniers, occupant les tours de Pirrus, voient les Francs arriver en foule de toutes parts, ils donnent eux-mêmes leur signal, en poussant des cris de jubilation : Dieu le veut! Dieu le veut! Dieu le veut ! et ceux qui sont aux pieds des murailles, tous prêts à monter, leur répondent par les mêmes acclamations. Chacun en même temps fait les plus grands efforts pour devancer son voisin et monter avant lui ; et tous, dès qu'ils sont parvenus, comme ils ont pu, sur le haut des remparts, se pressent d'occuper les tours et les autres positions. Tous ceux qu'ils rencontrent sur leur chemin sont frappés de mort, et le frère de Pirrus périt lui-même sous leurs coups. L'échelle cependant se brise, et tous les nôtres, tant ceux qui sont encore au pied des murailles que ceux qui se voient déjà parvenus au sommet, éprouvent une grande amertume de cœur, ceux-ci craignant de n'être pas secourus à temps, ceux-là de ne pouvoir porter secours à leurs frères. Mais la nécessité est mère de l'industrie. Une porte fermée et située tout près, vers la gauche, était cachée ; l'obscurité de la nuit empêchait de la trouver, et d'ailleurs placée vers un point peu fréquenté, elle était très peu connue. Pressés par leurs sollicitudes, les nôtres la trouvent enfin, à force de tâtonner; ifs y courent en foule, brisent les barreaux et les serrures, et ouvrent un chemin aux Francs, qui se précipitent impétueusement.

 

Aussitôt vous eussiez entendu un horrible fracas dans toute l'enceinte de la ville; tandis que les uns se réjouissaient du succès d'une si grande entreprise, les autres pleuraient sur le renversement inattendu de toute leur existence. Nulle modération, nul calme chez les vainqueurs non plus que chez les vaincus. Alors, afin de constater la reddition de la ville entre ses mains, Boémond donna l’ordre de dresser, sur le sommet d'une montagne, en face de la citadelle qui résistait encore, sa propre bannière, bien connue de tous les Turcs, et qu'ils ne pouvaient méconnaître. De tous côtés on entendait dans la ville des lamentations et d'affreux hurlements. Les habitants, fuyant de toutes parts, rencontraient partout les vainqueurs, animés au carnage, poussant de terribles cris de mort, et croyant ne pouvoir jamais assez frapper, ni assez cruellement punir leurs coupables ennemis, lorsqu'ils rappelaient dans leurs pensées tous les maux qu'ils avaient soufferts pendant le siège, et leurs longues privations, plus tristes encore que la mort. Les Arméniens et les Syriens perfides, assimilés aux païens, étaient enveloppés bien justement dans les mêmes désastres ; sachant que, forts de l'appui des Turcs, ils n'avaient cessé de montrer la même ardeur pour la destruction de leurs frères, les nôtres ne voulurent pas les distinguer, ni leur remettre les peines du supplice. Je dois convenir en effet qu'ils eussent ménagé un trop grand nombre d'hommes s'ils se fussent appliqués à faire quelque différence entre les païens et ceux qui professaient notre foi. D'ailleurs le moment et l'importance de l'entreprise répandaient partout une inévitable confusion : on était au milieu de la nuit ; tous les Chrétiens étaient emportés par leur ardeur à prendre possession de la ville ; il était d'ailleurs impossible de se permettre le moindre retard : peut-être aussi au milieu de ce concours immense de barbares, n'y avait-il aucun moyen de les distinguer par leurs vêtements.

 

Depuis longtemps les nôtres n'avaient cessé de combattre ; leurs joues amaigries et pendantes s'étaient recouvertes d'une horrible crasse, et dans l’insouciance que produisaient les fatigues d'une si longue expédition chacun, négligeant l'usage des Francs, avait cessé de se faire la barbe. L'évêque du Puy s'en aperçut; il craignit qu'ils ne se massacrassent les uns les autres, s'il fallait en venir à se battre, et que, trompés par ce point de ressemblance avec les barbares, ils ne se prissent réciproquement pour des Turcs. En conséquence il prescrivit aussitôt aux Chrétiens de se raser et de suspendre à leur cou des croix en argent ou en toute autre matière, afin qu'aucun d'eux ne pût être frappé par un autre comme étranger.

Ceux des Chrétiens, cependant, qui étaient demeurés dans leurs tentes, ayant entendu dès le matin le violent tumulte qui régnait dans la ville, sortirent de leurs pavillons et virent la bannière de Boémond plantée sur le sommet de la montagne, en avant de la citadelle qui n'était pas encore prise. Aussitôt ils coururent vers les portes, les enfoncèrent, et frappèrent ensuite tous les Turcs et les Sarrasins qu'ils rencontraient : ceux qui s'étaient réfugiés dans la forteresse furent les seuls qui échappèrent au carnage. D'autres Turcs cependant, dès qu'ils eurent appris que les Francs venaient de s'emparer de la ville, se sauvèrent par d'autres portes. Dans l'intérieur de la place on massacra indistinctement les personnes des deux sexes ; les enfants de l'âge le plus tendre furent immolés ; et puisqu'on n'épargnait pas même les vieillards accablés d'infirmités, est-il besoin de dire avec quelle fureur on détruisait les jeunes gens en état de porter les armes?

Pendant ce temps Cassien, qui avait commandé dans la ville d'Antioche, craignant de tomber dans les mains des Francs, et désirant sauver sa vie par une prompte fuite, arriva avec un grand nombre de gens de suite sur le territoire occupé par Tancrède, non loin d'Antioche. Emportés dans leur fuite rapide, ils épuisèrent promptement les forces de leurs chevaux, et ceux-ci ne pouvant plus avancer, ils allèrent se cacher dans un lieu enfoncé au milieu des montagnes. Mais les Syriens et les Arméniens ayant découvert et reconnu leur cruel ennemi, caché sous une misérable cabane, et poursuivi par la fortune contraire, le saisirent, lui tranchèrent la tête et la portèrent aux pieds de Boémond, dans l'espoir d'en obtenir leur liberté, pour prix d'un si rare présent. Son baudrier et le fourreau de son poignard qu'ils lui avaient enlevés furent estimés soixante byzantins. Ces événements se passèrent le 5 du mois de juin, le jeudi.

A la suite de tant de massacres, la ville se trouva infectée d'une puanteur insupportable. Les marchés, les places publiques, les porches et les vestibules des maisons, naguère décorés de pavés de marbre dont la surface polie flattait la vue, étaient maintenant souillés de toutes parts d'une teinte noire de sang, on rencontrait çà et là des monceaux de cadavres, spectacle épouvantable ! L'air était imprégné de fétides exhalaisons, en sorte que la vue et l'odorat se trouvaient également blessés. Les rues étroites étaient partout jonchées de corps morts et puants; et comme il n'y avait aucun moyen d'enlever promptement un si grand nombre de cadavres, ni aucun asile où l’on put échapper à l'infection partout répandue, à force de voir et de sentir, on en vint à être moins péniblement affecté de ces horribles fléaux; et bientôt l’habitude donnant une sorte de courage, on ne craignit plus de marcher au milieu des cadavres qui remplissaient toutes les rues.

 

 CAPUT II.

[VIII.] Curbaran Persa militiae princeps contra Francos progreditur cum maximo exercitu. --Igitur Curbaran quidam dictus, regis Persarum, quem veteri Sogdeanum nomine, ut Romani Caesares, vocare solent, major domus, vel potius militiae princeps, cum adhuc infra regnum Persidis, in illa quam Corozaniam vocant provincia moraretur (dicunt autem quidam terram circa Caucasum Corozaniam, corrupto a rudibus nomine, appellari) a praefato Cassiano, Antiochenae urbis principe, crebris compellabatur nuntiis quo sibi sub tanta obsidionis angustia posito concurreret, pollicens quia, si Francos averteret, aut urbem liberatam ipsius dominio contraderet, aut subventionis laborem maxima impensione munerum exaequaret. Cumque admodum grandem jam idem militiae princeps, hujus spe pollicitationis illectus, conflasset exercitum, et a summo sui erroris pontifice (habent enim et papam suum, ad instar nostri) licentiam Christianos perimendi poposcisset ac accepisset, ad eruendam Antiochiam properare, infinito agmine succenturiatus intendit. Hierosolymorum praefectus (quos barbarica illi lingua Admiravisos vocant) plurimo confestim exercitu, ipsius adventantis copias auxit. Itidem Damascenum regem, cum expeditione non minima, suis contraxit auxiliis. Gentes autem illae, quas profanus evocaverat princeps praeter Turcos, Sarracenos, Arabes ac Persas, cogniti videlicet apud historiographos nominis homines, novitiis censebantur vocabulis, Publicani scilicet, Curti, Azimitae, et Agulani, cum aliis innumerabilibus nequaquam gentibus, sed portentis. Eorum siquidem quos Agulanos appellant tria numero millia exstitisse feruntur. Qui neque gladios, neque lanceas, aut sagittas, nulla penitus arma formidant, quia omni ex parte cum ipsi, tum equi eorum ferro adoperiuntur. Hi nihil armorum prorsus in bellis praeter enses usui habent.

Curbaran igitur cum tanto gentium fastu ad Francos ab Antiochia divertendos contendebat. Cumque jam fieret urbi contiguus, ecce Cassiani defuncti filius, Sensadolus vocabulo, obvius eidem principi adfuit, et cum multa ad eum moestitudine dixit: « Cum magna tuae fortitudinis habeatur celebritas, et tuarum victoriarum ubique gentium incomparabilis procedat opinio, de tuis, ut spero, praesidiis neutiquam, vir invictissime, mihi desperare licebit. Dum enim tua nemini videam non valere suffragia, tuaque passim constet ob facinorum claritatem reverenda potentia, non nisi pudori est coram te mea deplorare infortunia, cum certum teneam, ea quae exoravero in cassum nullo modo prorsus itura. Meminit gloria tua quot a patre Cassiano, dum in Antiochia obsideretur, legationes habueris, et quod, dum ei subvenire deliberas, captam a Francis urbem audieris, nunc interempto parente intra praesidium ejusdem civitatis obsideor, eadem procul dubio mihi ipsi praestolans eventura, quae patri cognoverim facta. Si Antiochiam pervaserunt, idemque plurimis Romaniae ac Syriae municipiis urbibusque fecerunt, indubium profecto est quod et vobis et aliis nostrae hominibus gentis atque locis, identidem facere proposuerunt. Excellentia itaque tua, admotis contra tam rabidos ausus viribus, excitetur, et, omnia occupare volentibus hominum pauperrimis, coepta possibilitas abscindatur. Mihi nempe in meis infortuniis, tuorum auxiliorum spes suprema restiterat. » Cui querimonias exaggeranti me refert: « Si, inquit, vis ut his tuis instantibus periculis obstem tuisque utilitatibus attentius operam dem, oppidum, quod defendis et pro quo supplicas, meae ditioni contrade, et postquam meis castelli custodiam delegavero, tunc experieris quantum pro tuo exercear commodo. » Ad haec Sensadolus: « Si Francos, ait, mihi prorsus interimas, mihique eorum desecta capita tradas, admittam te in oppidum, factoque tibi hominio, tuo juri idem servabo castellum. » Cui Curbaran ait: « Non ita mecum acturus es: sed continuo castrum trades. » Quid plura? Profani principis vicit exactio, et se juvenis a dominio castelli exponens, illum qui extorquebat, non diu inde gavisurum, induxit.

[IX.] Antiochiam obsidet Curbaran.

--Tertia, postquam Antiochiam Franci irruperant, dies agebatur, cum ecce Turcorum praeambuli ante urbis moenia cucurrerunt; reliqua vero exercitus frequentia ad Pharpharicum fixit tentoria pontem. Aggrediuntur ergo quamprimum turrim ponti contiguam, qua magnis expugnata nisibus, omnes interimunt quos reperere intrinsecus, nec cuiquam illorum vita indulta est, praeter soli eorum domino, quem tamen, exacto postmodum contra hos bello, nostri invenerunt compeditum ferro. Postridie exercitus properavit ad urbem; ac in medio duorum fluminum, castrorum sibi loca legentes, duos ibidem egere dies. Capto itaque castro, cujus praesidem in vincula conjectum praediximus, Curbaran unum de suis proceribus evocat, quem sagacem sibique fidum noverat, eique imperat: « Vade, et hoc mihi oppidum, ea qua debes et de te spero fidelitate defende. » Cui ille: « Imperio, ait, super hac re tuo difficulter obediam; id tamen ejus rationis conditione perficiam ut, si Francis cesserit victoria, detur mihi victoribus castrum tradendi licentia. » Curbaran vero: « Ejus, ait, consilii constantiaeque te noverim ut, quidquid tibi exinde agere libuerit, securus assentiam. »

Castri ergo illius munitione explicita, princeps ille funestus ad sua regreditur castra. Cui Turcorum suorum aliqui, raptis recens cujusdam pauperis peditis armis, ad nostrorum ludibrium prae oculis ea ingesserunt, ensem scilicet, diutina rubigine scabrum, nigrum ad instar fuliginis arcum, et lanceam impolitam, multorum annorum fumo infectam, eique garriendo dicunt: « Ecce arma, quibus nos Francorum expugnabit exercitus. » Et Curbaran arridens eis: « Hisne lucidis adeo ac fortibus armis, Orientem depopulabuntur? his viribus Caucasi extrema subdentur? easque fortassis quas antiquitus obtinuere terras Amazones, ac nostri quondam sibi vindicavere parentes, poterunt adimere nobis Franci prorsus inermes? » Dixit, et accito confestim notario, ait: « Scribe quantocius eosdem apices per diversa pitacia, quae per provincias Persidis dirigantur, ad papam videlicet nostrum, ad dominum etiam nostrum regem Persarum, ad praefectos quoque et commilitones diversarum regionum. Quorum haec quidem habeatur sententia:

[X.] « Domino regi magnifico Persarum, papaeque beatissimo, et omnibus adversus Christianos sanctam professis militiam, Curbaran suae militiae princeps, salutem atque victoriam.

« Gratulor summae divinitati, patres ac domini, quod tempora nobis gaudiis semper opportuna suppeditat, et victorias de hostibus gentium ubique ministrat. Tria haec vobis arma transmittimus, quae quidem Francis tulimus, ut videatis quo munimine polleant, qui nos a patria exturbare desiderant. Sciri autem a vobis volo quia Francos, qui nobis omnibus minabantur exitium, intra ipsam quam coeperant Antiochiam obsessos teneo, castrum vero quod praeminet urbi altrinsecus, e regione obsessorum, possideo. Et cum meae adjaceat ad libitum voluntati aut conclusos trucidare, aut extremae captivitati addicere; vos interim, dum redeam, nulla volo nostri causa sollicitudine cruciari; sed scire indubitanter nos eorum omnino dominari. Solito ergo tutius vacate deliciis, lautiora epularum obsonia celebrate, multiplicatis conjugum scortorumque gynaciis, generi propagando insistite et succrescens filiorum numerus, Christiano, quod jam tum et nomini, valeat obviare. Testor verumtamen summum, beatissimo Mathomo patrocinante, Tonantem, quoniam non ante vestrae oculos majestatis intuear, donec regiam urbem, scilicet Antiochiam, appendicemque Syriam, Graecos atque Epirotas, quos dicunt Bulgaros, meo sub jure coerceam; Apulos quoque et Calabros ad vestrae gloriae incrementum meae ditioni subjungam. Valete. »

[XI.] Mater Curbaran filium deterrere conatur ab Christianorum internecione.

--At mater Curbaran ipsius, quae in Aleph manebat civitate, per idem tempus accessit ad ipsum, eique moesta suggessit: « Velim, inquit, nosse, si constent, ut dicitur, quae de te celebravit opinio? » Cui filius: « Quae illa?--Bellum, inquit, Francis te illaturum aestimant.--Nihil, inquit, verius.--Fili, ait, virorum optime, per ingenitos tibi liberalissimos mores, quaeso, contestari te audeam, ne eis pugnam inferas, ne tuae detrimentum laudis incurras. Cum enim usque in ulteriorem superioris Indiae Oceanum armorum tuorum claritudo refulgeat, tuisque praeconiis respondeat ultima Tyle, quare pauperum hominum sanguinibus tuos obducere mucrones affectas, quos impetere inanis est poena, et superasse, nulla sit gloria? Et cum reges valeas terrere remotos, quid tibi cordi est lacessere advenas miseros? Personas eorum, fili, fateor, merito contemptibiles ducas; sed pro certo noveris, quia Christianae religionis admodum praecellit auctoritas. Ideo precor ne velis attentare quod te postmodum coepisse sero doleas. »

Renuit ille matris assurgere monitis.

--Haec ille cum audisset, lumine ad eam torvo respectans: « Quid, inquit, tibi aniles texere fabulas? Desipis, ut conjicio, et in amentiam versa, sine intellectu verba prosequeris. Plane plures urbium domini mihi militant quam ipsi in tota sui exercitus universitate homines exhibere praevaleant, et tu, mente delira, aestimas quia Christianae praesumptiones testimonia meae virtutis obtexunt?--Fili, ait, amantissime, eorum de quibus loquimur hominum nomina floccipendo; sed eorum auctorem Christum, omnimodis ne abhorrescas exoro. Nulla forsitan eis tecum pugnare potentia, sed Dei ipsorum est, si praestare velit, certa victoria; ipse suos, etsi segnes et ignavos, pro sui solius gloria solet defendere et eorum custodiae, quorum pastorem se novit, imo Redemptorem, invigilare. Putasne quod is qui fidei suae curvavit imperia, qui huc usque contra nos dedit eis potiri victoria, non possit etiam modo, vestra nisu perfacili amoliri molimina? Ipsi namque, ac si Deo a mortuis resurrecturo, a Patre dicitur: Surge, inquit, Deus, judica terram, quoniam tu haereditabis in omnibus gentibus. » « Si igitur ipse terram judicat, quosdam videlicet a massa perditorum discernit et segregat, alios vero reprobat, et non omnes gentes, sed in omnibus gentibus, partem de toto assumens, haereditat. Audiat providentia tua, fili, quam severus eos punit, quos a sui notitia exsortes sinit. Ait propheta David: « Effunde iram tuam in gentes quae te non noverunt, et in regna quae nomen tuum non invocaverunt. »

« Vos Francos istos, non ideo quia advenae sunt, vosque gentiles contemnitis, non armorum obscuritatem, non vitae mendicitatem abjicitis, sed in eis solum potius Christianum nomen horretis. Et certe is, qui in eis despicitur, pro eis, cum necesse exstiterit, effusa ira praeliabitur. Si his prophetico ore promittitur, quod a solis ortu usque ad occasum laudabile nomen Domini habeatur, dum non super Judaeos sed super omnes gentes excelsus praedicatur, et Dei ipsius ore, quae plebs sua non fuerat, jam plebs sua, et quae non dilecta dilecta vocatur, dum quae exstiterat in Judaeis, in nationes adoptionis gratia transfertur, et in reliquiis Dei vultus eorum Judaeorum utique praeparatur, quis nisi demens filios Dei impugnare molitur? Praenuntio tibi plane, quia si eos bello aggrederis, ingens tibi incommodum infamiamque parabis; certa militiae tuae damna subibis; ipsos etiam spoliorum tuorum sublatione ditabis; tu quoque turpi fuga excedendo laberis. Non te hoc siquidem in praelio manet interitus; sed certum tamen habe quia tibi vita comite praesens nequaquam transiet annus Deus enim ipsorum perpetratum non illico scelus ulciscitur, sed usque dum ipsum permaturuerit crimen, criminosi aliquoties poena differtur. Ideoque vereor, fili, ne tuae, quod absit! truculentia mortis accrescat, dum protelatur. »

[XII.] Ad haec Curbaran ex materni miraculo sermonis redditur hebes, et de propinquae nomine mortis exsanguis et tabidus, infit: « Et tu, horum velim scire, quomodo sis consecuta notitiam, gentem videlicet Christianam vires hujusmodi contra nos exerturam, nosque in hoc ipso quod imminet praelio devicturam, nostra eos spolia direpturos, et quod praesenti anno mortis repentinae incidam laqueos. »

« Fili, ait, centum prope annorum tempora decursa noscuntur, ex quo in abditis quibusdam sectae gentilis voluminibus repertum constat, quod populus Christianus bellum nobis illaturus insurgat, nosque ad plenum subigat, et quo nunc dominium exercemus, ibi sibi prorsus regna constituat, gentilitasque fidelibus subdita fiat. Sed in hoc scientia nostra fuscatur quia nescimus utrum modo, an in longa tempora compleatur. Ego etiam astronomicam disciplinam diligentiori intentione disquirens, innumerarumque sortium conjecturas attendens, aequa omnium collatione edidici quia a Christianis hominibus nos esset omnino necesse devinci. Ideoque praecordialiter tibi indoleo quia indubium mihi constat quod ex te jam propemodum orbata remaneo. »

« Mater, inquit, velim mihi disseras aliqua, de quibus haesito.

--Consule, ait, ne dubites, namque quae sciero, praesto habes.--Boemundus, et Tancredus dii habeantur, an homines, quaeso, inquit, mater, edoceas, et si ipsi Francos in praeliis victores efficiant, precor, edicas.--Fili, Boemundus et Tancredus, communi uti et nos mortalitati obnoxii sunt, sed quia pro fide sua agunt, gloriam clari nominis, Deo eis cooperante, meruerunt. Deum autem Patrem profitentur, cujus Filium pro se humanatum itidem venerantur, qui tamen idem esse in Spiritus sancti unitate creduntur.--Quoniam, inquit, non Deos, mater, sed puros homines nostrique simillimos attestaris, nil aliud procul dubio restat nisi ut facto praelio comparemur collatis viribus illis. »

[XIII.] Igitur mater intelligens filium ad bella cum Francis agenda proclivem, et suis nolle consiliis animos adhibere, collectis quae circa se reperiri poterant copiis, ad memoratam superius urbem Aleph, de filio suo nimium suspecta, concessit. Tertia posthac die Curbaran arma sumit, et Turcorum plurima cum eo frequentia civitatem adeunt, ex ea parte qua illud, quod nuper coeperant captumque sibi communierant, erat castrum. Nostri autem se aestimantes eisdem posse resistere, aciem adversus illos instaurant. Sed tanta eorum copia exstitit ut nostris obsistendi virtus aut audacia nulla foret. Coacti igitur regrediuntur in urbem. Quibus agmine glomerato fugaciter portam intrantibus, adeo fuit angustus introitus ut pluribus accideret lethalis, ex mutua compressione, defectus. Quinta erat tunc feria, et quidam extra urbis praeliabantur portam; aliquos, intrinsecus adversus oppidanos confligentes, totum constitit in praeliis continuasse. donec vesperasceret, diem.
 

 

CHAPITRE II.

 

Un nommé Corbaran, maire du palais ou plutôt général des troupes du roi des Perses, que les anciens appelaient Sogdien, comme les Romains donnaient à leurs empereurs le titre de César, habitait dans l’intérieur du royaume de Perse et dans la province que les habitants de ces contrées appellent le Khorassan (quelques personnes prétendent que ce nom de Khorassan a été donné par corruption aux pays situés dans les environs du Caucase), lorsque Cassien, prince de la ville d'Antioche, lui adressa de fréquents messages, pour l'inviter à lui porter secours dans sa position désespérée, lui promettant, s'il parvenait à repousser les Francs, ou de le reconnaître pour seigneur de la ville qu'il aurait délivrée, ou de payer par de magnifiques présents l'assistance qu'il aurait reçue de lui. Séduit par ces propositions, le général des Perses rassembla une immense armée, demanda au pontife qui préside souverainement aux erreurs de son peuple (car ces nations ont aussi leur pape comme nous), la permission de détruire les Chrétiens; et l’ayant obtenue, il se mit en marche, entouré d'une armée innombrable, pour aller faire lever le siège d’Antioche. Le gouverneur de Jérusalem, que les Turcs appellent émir dans leur langue barbare, leva aussi une forte armée et se rallia à Corbaran. Le roi de Damas se réunit pareillement à lui, à la tête d'une troupe non moins nombreuse. Les nations que ce prince infidèle avait convoquées, indépendamment des Turcs, des Sarrasins, des Arabes et des Perses, plus connus dans l'histoire, portaient des noms tout nouveaux : c'étaient les Publicains, les Kurdes, les Azimites, les Agalans et d'autres encore, qu'il ne serait nullement impossible d'énumérer, mais dont les noms étaient fort bizarres. Ceux que l'on appelle Agalans et qui étaient, dit-on, au nombre de trois mille hommes, ne redoutent ni glaives, ni lances, ni flèches, ni aucune autre espèce d'armes, étant eux-mêmes, ainsi que leurs chevaux, entièrement recouverts de fer. Ces mêmes hommes ne se servent dans les combats que d'une seule espèce d'armes, qui est l'épée.

 

Corbaran s'avançait donc, pompeusement entouré de ces peuples divers, pour repousser les Francs loin des murailles d'Antioche. Il n'en était plus qu'à une petite distance, lorsque Samsadol, fils de Cassien, déjà mort, se porta à sa rencontre, et lui dit dans sa profonde tristesse : Ta grande valeur est partout célébrée, tes victoires t'ont placé au dessus de tout autre dans l'esprit de tous les peuples, et je ne saurais perdre mes espérances. O homme invincible! alors que tu viens à mon secours, comme je n'ai vu personne qui te refuse son admiration, comme tes éclatants exploits ont fait partout respecter ta puissance, je ne dois point rougir de déplorer mes infortunes devant toi; car je tiens pour certain que les supplications que je t'adresserai ne demeureront point sans effet. Tu te souviens, prince comblé de gloire, des nombreux messages que mon père Cassien t'a adressés tandis qu'il était assiégé dans Antioche, et pendant que tu te préparais à marcher à son secours, tu as appris que les Francs s'étaient emparés de cette ville. Maintenant mon père ayant été tué, je suis assiégé moi-même dans la citadelle de la place et je m'attends à subir le sort qu'à subi mon père. Si les Francs se sont rendus maîtres d'Antioche, s'ils ont également envahi un grand nombre de places fortes et de villes de la Romanie et de la Syrie, on ne saurait douter qu'ils ne soient résolus à en faire autant chez vous en tous lieux et chez tous les peuples de nos contrées! Que ta vaillance se déploie donc; oppose toutes tes forces aux entreprises audacieuses de ces furieux, enlève aux plus pauvres des hommes qui veulent tout usurper, jusqu'à la possibilité d'y réussir. Accablé de mes infortunes, c'est en toi seul que repose tout mon espoir. À ces plaintes violentes, Corbaran répond : Si tu veux que je te secoure dans tes pressants dangers et que je travaille pour ton plus grand avantage, livre entre nos mains la citadelle que tu défends, et pour laquelle tu m'adresses tes supplications ; lorsque j'en aurai confié la garde aux miens, tu ressentiras les bons effets de mon intervention. — Si tu détruis entièrement les Francs, reprit Samsadol, si tu me livres leurs têtes séparées de leurs corps, je te recevrai dans ma citadelle, et, te rendant hommage, je la conserverai désormais sous ta juridiction. — Tu n'agiras point ainsi avec moi, répliqua Corbaran, et tu me remettras sans délai cette citadelle. En un mot, le prince infidèle triompha de la résistance du jeune homme, et celui-ci, se dépouillant de la seigneurie du fort, y introduisit celui qui la lui enlevait de vive force, pour n'eu pas jouir longtemps lui-même.

 

Le troisième jour après que les Francs s'étaient emparés d'Antioche venait de paraître, lorsque les éclaireurs des Turcs se présentèrent sous les murailles de la place, et le reste de leur innombrable armée dressa ses tentes en avant du pont du Farfar. D'abord les Turcs attaquèrent la tour qui tenait à ce pont, et l'ayant enlevée à la suite des plus grands efforts, ils massacrèrent tous ceux qu'ils y trouvèrent renfermés, sans faire grâce a personne, si ce n'est au seigneur qui commandait dans la tour, et que les nôtres, après la grande bataille qu'ils livrèrent plus tard aux ennemis, retrouvèrent chargé de chaînes. Le lendemain l'armée turque se porta plus près de la ville, établit son camp entre les deux fleuves, et y demeura deux jours. Après la prise du fort, dont le commandant fut jeté dans les fers, ainsi que je viens de le dire, Corbaran, appelant auprès de lui l'un de ses grands, dont l'intelligence et la fidélité lui étaient connues, lui parla en ces termes: Va et défends pour moi ce fort, avec la fidélité que tu me dois, et que j'attends de toi. — Il me sera difficile, lui répondit l'autre, d'exécuter complètement tes ordres, et je ne puis me déterminer à ce que tu me demandes, que sous la condition qu'il me sera permis d'abandonner cette position aux Francs, s'ils venaient à remporter la victoire. — Je connais assez ta sagesse et ta fermeté, lui répliqua Corbaran, pour approuver en toute confiance tout ce que tu croiras devoir faire.

 

— Après avoir pourvu à la défense du fort, le prince redoutable rentra dans son camp. Quelques-uns de ses Turcs, qui venaient de dépouiller de ses armes un pauvre fantassin de notre armée, les portèrent à Corbaran pour se moquer des Chrétiens. Ces armes consistaient en une épée depuis longtemps rongée de rouille, un arc noir comme la suie et une lance non polie, couverte de fumée depuis longues années. Voilà, lui dirent-ils en plaisantant, voilà les armes avec lesquelles l’armée des Francs doit triompher de nous. — Souriant à cette vue: Sont-ce là, s'écria Corbaran, sont-ce là les armes brillantes et fortes avec lesquelles ils doivent ravager l'Orient? Les sommets du Caucase s'abaisseront-ils devant de tels hommes ? Ces Francs dépourvus d'armes pourront-ils donc nous enlever les terres que possédèrent anciennement les Amazones, et que nos ancêtres leur ravirent jadis ? Il dit, et appelant aussitôt un secrétaire : Trace, lui dit-il, les mêmes caractères sur divers linges, afin qu'on les envoie dans les provinces de la Perse à notre pape, à notre seigneur le roi des Perses, ainsi qu'aux gouverneurs et à nos compagnons d'armes, dans les diverses contrées, et qu'on leur porte à tous le message suivant :

« Au magnifique seigneur et roi des Perses, au pape bienheureux, et à tous ceux qui ont embrassé la sainte guerre contre les Chrétiens;

 

« Corbaran, prince des armées du Roi, salut et victoire! Pères et seigneurs, je rends grâce à la suprême divinité, qui nous prépare des temps de joie et de prospérité, et nous assure partout la victoire sur les ennemis de nos nations. Nous vous envoyons ces trois armes que nous avons enlevées aux Francs, afin que vous voyiez les brillantes défenses de ceux qui veulent nous chasser de notre patrie. Je veux aussi que vous sachiez que ces Francs, qui nous menaçaient tous de la destruction, sont tenu par moi assiégés dans cette même Antioche, qu'ils avaient prise, et que j'occupe dans l'enceinte de la place une citadelle qui la domine entièrement. Il dépend tout-à-fait de ma volonté de mettre à mort ceux qui sont ainsi enfermée, ou de tes réduire à un esclavage perpétuel. En attendant mon retour, je ne veux point que vous soyez tourmentés par votre sollicitude pour nous, et je désire que vous sachiez positivement que je suis maître des Francs. Livrez-vous donc en toute sécurité aux plaisirs accoutumés, célébrez les festins les plus magnifiques, continuez à propager votre race avec vos femmes et vos concubines, afin que le nombre toujours croissant de vos enfants puisse s'opposer aux Chrétiens, qui n’en ont déjà plus que le nom. Je prends à témoin le Souverain qui porte le tonnerre, qu'avec la protection du bienheureux Mahomet, je ne reparaîtrai point devant les yeux de votre Majesté, sans avoir réduit en ma puissance la ville royale, c'est-à-dire Antioche, la Syrie qui en dépend, les Grecs et les Epirotes que l’on appelle Bulgares, et sans avoir, pour ajouter un nouveau fleuron à votre gloire, subjugué les hommes de la Pouille et de la Calabre. Salut ! »

 

Dans le même temps, la mère de Corbaran lui-même, qui habitait la ville d'Alep, se rendit auprès de lui, et l'abordant avec tristesse : Je voudrais savoir, dit-elle, si les choses que la renommée publie sur toi sont vraies? — Quelles choses? répondit son fils. — On dit que tu veux faire la guerre aux Francs. — Rien n'est plus vrai. — Mon fils, répliqua-t-elle, ô toi le meilleur des hommes, permets, je t'en conjure au nom de tes nobles vertus, que j'ose te supplier de ne pas leur faire la guerre, de ne pas compromettre ton renom. L'éclat de tes armes s'est répandu jusqu'aux extrémités de l'Inde supérieure, et tes louanges ont retenti jusque dans la lointaine Thulé. Pourquoi veux-lu souiller ton glaive du sang de ces hommes pauvres, qu'il est inutile d'attaquer, et sur lesquels il ne serait pas même glorieux de remporter la victoire ? Quand tu peux faire trembler les rois les plus éloignés, pourquoi vouloir tourmenter de misérables étrangers ? Je l'avoue, mon fils, tu méprises à bon droit leurs personnes ; mais sache d'une manière certaine que la religion chrétienne possède une bien plus grande autorité que la nôtre. Je t'en supplie, ne va point entreprendre ce que tu te repentirais trop tard d'avoir vainement essayé.

 

En entendant ces paroles, Corbaran, jetant sur sa mère des regards menaçants : Quels contes de vieille femme viens-tu me faire? lui dit-il ; tu rêves, sans doute, et, frappée de démence, tu parles sans comprendre ce que tu dis. J'ai de mon côté plus de seigneurs de villes qu'eux-mêmes ne pourraient montrer d'hommes dans toute leur armée, et toi, tu penses, dans ta folie, que ces Chrétiens insolents jetteront un voile sur les témoignages de ma valeur? — O fils très chéri, je fais peu de cas des hommes dont nous parlons ; mais je te supplie de ne pas irriter le Christ, leur maître. Peut-être n'ont-ils en eux-mêmes aucun moyen de combattre contre toi; mais la victoire de leur Dieu est certaine, s'il la veut obtenir. Lui-même a coutume de défendre les siens, pour sa propre gloire, fussent-ils d'ailleurs faibles et lâches, et de veiller à la sûreté de ceux dont il se dit le pasteur et même le rédempteur. Penses-tu que celui qui a soumis tant d'empires à sa foi, qui jusqu'à ce jour leur a donne la victoire sur nous, ne puisse encore renverser facilement tous vos projets? Car le père lui a dit, comme à un Dieu qui devait ressusciter du sein des morts : levez-vous ! ô Dieu, pour être le juge de la terre, car vous aurez toutes les nations pour héritage. Si donc il juge lui-même la terre, il distingue et met à part quelques hommes sur la masse de ceux qui sont perdus ; il possède en héritage non toutes les nations, mais parmi toutes les nations à portion qu'il sépare de tout. Apprends à connaître, ô mon fils, avec quelle sévérité il punit ceux qui demeurent, par sa permission, privés de sa connaissance. Le prophète David a dit : Répandez votre fureur sur les nations qui ne vous connaissent pas, sur les royaumes qui n'invoquent pas votre nom.

 

Vous méprisez ces Francs, non parce qu'ils sont étrangers et que vous êtes Gentil ; vous les rejetez non à cause de l'obscurité de leurs faits d'armes ou de leur vie de mendiants, mais plutôt et seulement parce que vous abhorrez en eux le nom chrétien. Celui qui est ainsi méprisé en eux combattra certainement pour eux dans l'explosion de sa colère, s'il est nécessaire qu'il combatte. S'il leur a été promis par la bouche des prophètes que des lieux le soleil se levé jusqu’aux lieux il se couche, le nom du Seigneur sera loué parce qu'il sera prêché non seulement parmi les Juifs, mais parmi toutes les nations ; si Dieu a dit de sa propre bouche : J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et la bien-aimée celle qui n'était point la bien-aimée, alors que la grâce d'adoption, qui avait été chez les Juifs, sera transférée sur toutes les nations, et que de tous côtés ceux que Dieu avait délaissés deviendront de nouveaux Juifs ; quel homme assez insensé oserait entreprendre d'attaquer les enfants de Dieu? Je te prédis que si tu leur fais la guerre, tu te prépares d'immenses désavantages et l'infamie, que tu perdras ton armée, que tu les enrichiras de tes dépouilles, que tu seras forcé toi-même de t'échapper par une fuite honteuse. La mort, cependant, ne t'atteindra point dans ce combat ; mais tiens pour assuré que ta vie n'ira point jusqu'à la fin de l'année présente. Le Dieu de ces hommes ne venge pas sur-le-champ un crime; quelquefois le châtiment du criminel est retardé jusqu'à ce que le crime soit parfaitement mûr. C'est pourquoi, ô mon fils, je redoute (ce que je voudrais éloigner) que ces retards même n'augmentent l'horreur de ta mort!

 

Frappé d'étonnement en entendant ces paroles de sa mère, Corbaran demeura comme pétrifié; son sang sembla se retirer ; pâle et tremblant en entendant parler de sa mort prochaine : Et toi, dit-il, je voudrais bien connaître comment tu as pu apprendre toutes ces choses, et savoir que cette race chrétienne emploiera ainsi ses forces contre nous, qu'elle remportera la victoire dans le combat qui se prépare, qu'elle enlèvera nos dépouilles, et que dans le cours de l’année présente je tomberai subitement dans les liens de la mort?

 

—- Mon fils, répondit-elle, on sait d'une manière certaine qu'il y a cent ans environ on a découvert, dans quelques écrits ignorés d'une secte de Gentils, que le peuple chrétien se lèverait pour nous faire la guerre, et nous subjuguerait entièrement ; qu'aux lieux où nous exerçons notre domination, les Chrétiens établiraient des royaumes, et que les races des Gentils seraient soumises aux fidèles. Mais notre science s'arrête à ce point que nous ne savons pas si cet oracle doit être accompli prochainement, ou dans des temps éloignés. Moi, en faisant les recherches les plus empressées dans la science astronomique, en examinant avec le plus grand soin une innombrable quantité de chances, et en les comparant scrupuleusement entre elles, j'ai reconnu qu'il était inévitable que nous fussions vaincus par des hommes chrétiens. C'est pourquoi je pleure sur toi du fond de mon cœur, parce qu'il m'est démontré avec la plus grande certitude que dans trop peu de temps je demeurerai privée de toi. — Ma mère, je voudrais que tu pusses m'expliquer des choses sur lesquelles je suis dans le doute.

 

— Parle, mon fils, afin que tu ne doutes point; les choses que je saurai, tu les sauras aussitôt. — Je t'en prie, ma mère, apprends-moi si Boémond et Tancrède doivent être regardés comme des dieux, ou s'ils ne sont que des hommes; dis-moi si eux-mêmes donneront la victoire aux Francs dans les combats? — Mon fils, Boémond et Tancrède sont comme nous sujets à la mort. Mais parce qu'ils combattent pour la foi, ils ont acquis la gloire d'un nom illustre, par l'assistance de Dieu. Ils reconnaissent le Seigneur Père, dont ils adorent également le fils qui s'est fait homme pour eux, et, selon leur croyance, ces deux personnes sont réunies dans l'unité de l'Esprit-Saint. — Ma mère, puisque tu m'attestes qu'ils ne sont point des dieux, mais de simples hommes et parfaitement semblables à nous, il ne nous reste plus qu'à mesurer nos forces avec les leurs dans les combats.

 

La mère reconnaissant alors que son fils était déterminé à continuer la guerre contre les Francs et à ne point céder à ses conseils, rassembla les richesses qu'elle put trouver autour d'elle et se retira dans la ville d'Alep, devenue désormais l'objet des méfiances de son fils. Le troisième jour après cet entretien, Corbaran prit les armes et un grand nombre de Turcs s'approchèrent avec lui de la ville, vers le côté où était situé le fort dont ils s'étaient récemment emparés et qu'ils avaient mis en état de défense. Les nôtres, croyant pouvoir leur résister, se préparèrent pour le combat ; mais les Turcs se présentèrent en si grand nombre, que les nôtres n'eurent ni la force ni le courage de s'opposer à eux. Ils revinrent donc dans la ville ; mais comme ils fuyaient en foule pour rentrer par la porte, ils se pressèrent tellement dans cet étroit passage, que plusieurs d'entre eux furent étouffés. On était au cinquième jour de la semaine ; quelques-uns combattirent encore au dehors de la porte, d'autres dans l'intérieur se battirent aussi contre les habitants, en sorte que la bataille dura toute la journée et jusques au soir.

 CAPUT III.

[XIV.] E Christianis timore perterriti aufugiunt nonnulli.

Sed quia Christus, qui quondam, etiam nunc quos elegerat novit, ea nocte quidam qui, ut ita dicam, de eorum genere non erant, per quos salus in Israel veniret, dum se Turcorum exercitu ambiri, dum

Bella diurna vident vix noctis limite claudi,
Intremuere, timor penetravit pectora cassus,
Atque sub obtutu mors sola paventibus astat.
Funditus ante viros sua vita pependit inertes,
Non nisi jam Turcos trepida sub mente tuentur.
Hostili reputant jam se mucrone feriri.
Quisque suis ibi subsidium desperat ab armis.
Cogitat ergo fugam; qui contempsere Dei spem,
Turpiter obscenas profugi subiere cloacas.
Dignus eis fuit exitus, qui tale verendis
Exemplum dedit agminibus. Reptando fugaces
Ad mare perveniunt, manuumque pedumque revulsas
Amisere cutes, exesis carnibus ossa,
Abradunt cautes. Pauli doctoris ad instar,
Cui fuga per murum dederat vitare Damascum,
Hi sibi concinnas insignivere latrinas.

[XV.] Fuere autem hi qui recesserant, Guilelmus quidam ex Northmannia, nobiliter omnino progenitus, cum Alberico fratre, qui a primaevo scholis datus clericum fecerat, et postmodum a clero apostatice ac turpiter, militiae amore, desciverat. Municipium quoque eorum, ex quo agnominabantur, exprimerem, nisi generis eorum amica mihi contiguitate devictus, pudori ipsorum parcere definissem. Guido etiam quidam, qui Trossellus cognominabatur, qui trans Sequanam oppidorum dominio potentiaque clarissimus, genere vero Franciae universae conspicuus habebatur, fugae illius insignia vexit. Exstitere et alii hujus sanctae militiae desertores, qui cum in patriam repedassent probro et exsecrationi habiti, ubique conclamabantur infames. Quorum quidem aliquos ignoramus; quibusdam vero, quorum in promptu notitia est, derogare noluimus.

[XVI.] Ad portum itaque qui dicitur Sancti Simeonis deveniunt, naves nautasque reperiunt, nautis inquiunt: « Quid hic vobis praestolari infelices? Illos omnes quibus victualia convehere solebatis, morti noveritis destinatos; urbem enim ipsosque intra urbem Turcorum obsedit exercitus, et nos propria corpora ab eorum pernitie vix nuda excerpsimus. » Qui tristis nuntii jaculo terebrati, postquam apud se diutius stupentes haeserunt, salutem ad ultimum in fuga ponentes,

Conscensis ratibus petierunt aequoris alta.

Nec mora, illis volumina marina sulcantibus, Turci adsunt. Quos ibidem invenere, perimunt, naves quas in ipso sali vado reperere, comburunt, exuvias illorum quos enecuere, diripiunt. Porro, postquam illi degeneres, et superni juvaminis refugae, per obscenissima, ut ferunt, loca recesserant, residui qui perseverare delegerant, jam tolerare hostilia sine ullo interstitio arma nequibant. Murum ergo inter se hostesque construunt, quem, continuatis excubiis, nocte dieque custodiunt. Ibi nostrorum oppressio adeo miseranda suboritur ut ad infames cibos, equorum asinorumque carnes, compellerentur.

[XVII.] Per visum Christus presbytero apparuit asseruitque Christianis fore praesto.

--Interea die quadam, principibus exercitus ante castrum quod intra urbem obsidebatur positis, et pro omnimoda quam patiebantur miseria animo atrocissime consternatis, ecce quidam presbyter astitit coram eis, et ait: « Patroni et seniores, visionem excellentiae vestrae refero, quae consolationi vestrae, si ei credideritis, proderit, ut spero. Cum in ecclesia Beatae Dei Genitricis quadam nocte dormirem, Dominus Jesus Christus, cum ipsa Matre piissima, et beato apostolorum principe Petro, mihi apparuit, et assistens, dixit: Scisne qui sum? Minime, inquam. Dixerat, et ecce in ipso capitis ejus nimbo, uti solet, in picturis fieri, crucis species apparuit. Interrogatione ergo iterata Salvatoris imago repetiit. Necdum nosti quem videas? Non alias, Domine, aio, tuam reviso notitiam, nisi quia tuis modo conspicio cervicibus imminere crucis effigiem, quod tuam specialiter, quocunque pingitur, insignire consuevit imaginem. Haud, inquit, erras; ipse ego sum. Confestim, non immemor ejus quam pariter patiebamur angustiae, pedibus me illius advolvi, et deprecabar obnixe quatenus communi pro fide certantium calamitati succurreret. Optime, inquit, quae tolerastis attendi, amodo vobis opitulari non differam. Meo instinctu hujus expeditionis vota sumpsistis, Nicaeam civitatem me expugnante coepistis, multiplices sub meo ducatu victorias habuistis, et cum vos huc usque perduxerim, aerumnis quas in obsidendo urbem Antiochiam passi estis indolui, quaeque intra urbem modo etiam toleratis. Sed cum vos tot beneficiis tantisque triumphis extulerim, urbique victores induxerim, sanos incolumesque servaverim, vos meo munere abutentes, et cum Christianis male egistis, et cum paganis mulieribus foedissime cohaesistis, fetorem nimii clamoris in coelum emisistis.

« Ad haec pietatis invincibilis Virgo, et humani generis Maria ad Deum semper interpres, et claviger aethereus Antiochenorum specialis episcopus Petrus, ad vestigia misericordissimi Domini provolvuntur, deprecantur et rogant ut populo laboranti suum impendat solatium. Ubi etiam ipse mirabilis Petrus per se intulit: « Meminit, Domine, majestas tua, quam pudendis domum meam in hac urbe attaminarunt pagani sordibus, redundat ad tuae divinitatis injuriam, quod tua sacraria flagitiis complevere et caedibus. Cum ergo eos tandem, miseratus, expuleris, gaudiumque super hac re coelo intuleris, tu tam pii facti poenitens, eorum superbiam regredi in statum pristinum adversus temetipsum patieris?

« Motus ergo his dictis, Dominus mihi dixit: « Vade, et dic populo meo, ut ad me praecordialiter convertatur, et ego me ad ipsos totis polliceor visceribus reversurum, et intra quinque dies maximum vobis praebebo subsidium. Litanias itaque instituant, istudque Responsorium Ecclesiastici quique decantent: « Congregati sunt inimici nostri, et gloriantur in virtute sua. Contere fortitudinem illorum, Domine, et disperge illos, ut cognoscant, quia non est alius qui pugnet pro nobis, nisi tu Deus noster. Disperge illos in virtute tua, et destrue eos, protector noster Domine. » Quibus peroratis adjecit presbyter: « Si de his quae dicta sunt, aliqua vestris animis irrepit ambiguitas, ego in hujus nomine veritatis, cuicunque volueritis me examini vel judicio, seu ignis seu praecipitii, plena fide submittam, et si laedi me contigerit, laesione meae atrociorem quam potestis addite poenam. » At vir undecunque canonicus Podiensis episcopus, Evangelia jubet crucemque deferri, quatenus verba ejus fides astrueret sacramenti.

[XVIII.] Obsessione cincti forti animo futuros mutuo jurant duces.

--His peractis extemplo principes, communicato consilio, mutuo sibi sacramenta dederunt, quod scilicet: « Neque mors, neque vita a coepta eos defensione suffugere cogeret, quantacunque vel ipsos urgeri necessitate contingeret. » Primo igitur Boemundus, secundo Sancti Egidii comes, Hugo Magnus, Robertus Northmannicus, dux Godefridus, comesque Flandrensis, pari se nunquam quod coeperant deserturos, animositate jurarunt. At Tancredus ea conditione juravit quia, quandiu quadraginta militum suffragio niti posset, non solum ex ea quam patiebantur tunc, obsidione sese nequaquam subduceret, sed nec ab Hierosolymorum itinere abduci, nisi obvia morte valeret. Quae res audita minoribus, magnam in totius subjectae multitudinis pectoribus fortitudinem parturivit.
 

 

CHAPITRE III.

 

Comme autrefois, le Christ connaît encore aujourd'hui ceux qu'il a élus. Cette même nuit quelques hommes qui n'étaient pas, pour ainsi dire, de la race de ceux par lesquels le salut dev.ait venir en Israël, voyant que l'armée turque les enveloppait, que la guerre continuait sans relâche et presque sans être arrêtée par les ombres de la nuit, saisis de tremblement, le cœur rempli de terreurs puériles, n'eurent plus sous les yeux que la mort qui les menaçait. Ces lâches hommes crurent voir leur vie suspendue à un fil; dominés par leur crainte, ils ne virent plus que les Turcs et déjà ils se croyaient frappés des ennemis. Chacun d'eux, ne comptant plus sur le secours de ses armes, ne songea plus qu'à la fuite, et ceux qui dédaignaient d'espérer en Dieu, se glissèrent honteusement dans des cloaques infects pour chercher un moyen de fuir. En donnant un tel exemple aux bataillons sacrés, ils trouvèrent une fin digne d'eux. D'abord fuyant en rampant, ils arrivèrent sur les bords de la mer. La peau de leurs mains et de leurs pieds se déchira, leurs os dépouillés de toute chair se heurtèrent sur les rochers, et comme Paul le docteur qui parvint à s'échapper de Damas en se sauvant par la muraille, ceux-ci illustrèrent par leur fuite les cloaques dignes d'eux,

 

 

 

 

Ceux qui se retirèrent ainsi étaient un nommé Guillaume de Normandie, homme d'une naissance très noble, et son frère Albéric qui, dans son jeune âge, avait fréquenté les écoles, s'était fait clerc et avait ensuite honteusement apostasie pour devenir chevalier. Je dirais même les lieux dont ils portaient le nom, si, lié d'une amitié particulière avec leur famille, je ne m'étais promis de leur épargner cette honte. Il y avait encore un nommé Gui, surnommé Trussel, puissant et possédant au-delà de la Seine de belles seigneuries ; on le tenait pour illustre dans toute la France et ce fut lui qui leva l'étendard de la fuite. D'autres transfuges de la milice sacrée retournèrent aussi dans leur patrie, où ils furent couverts de honte et d'exécration, et proclamés infâmes: j'ignore les noms de quelques-uns d'entre eux, et ne veux pas divulguer ceux qui me sont bien connus.

 

Arrivés au port de Saint-Siméon, ils y trouvèrent des navires et des matelots, et dirent à ceux-ci : Qu'attendez-vous ici, malheureux? Sachez que tous ceux à qui vous aviez coutume de porter des vivres sont dévoués à la mort ; une armée turque assiège la ville et ceux qui y sont enfermés : nous, ce n'est qu'avec grand-peine et dans un dénuement presque absolu que nous nous sommes soustraits à notre ruine. Accablés de ces tristes nouvelles et comme frappés de stupeur, les matelots demeurèrent longtemps immobiles ; enfin, cherchant leur salut dans la fuite, tous montèrent sur les vaisseaux et gagnèrent la haute mer.

 

Mais bientôt, tandis qu'ils sillonnaient les flots, les Turcs arrivèrent, massacrèrent tous ceux qu'ils purent atteindre, brûlèrent les navires qu'ils trouvèrent voguant, en pleine mer, et enlevèrent les dépouilles de ceux qu'ils avaient mis à mort. Après que ces hommes, indignes de leur race et fuyant l'assistance divine, se furent échappés, selon ce qu'on rapporte, à travers les lieux les plus infects, les autres, qui avaient mieux aimé persévérer, en étaient déjà réduits à ne pouvoir supporter les hostilités continuelles des Turcs. Ils construisirent donc une muraille entre eux et les ennemis, et y établirent des postes qui veillèrent jour et nuit pour la garder. Là, les nôtres se trouvèrent bientôt dans une si misérable condition, qu'ils se virent forcés de se nourrir d'aliments infâmes, et de manger de la chair de cheval et d'âne.

 

 

Un jour, tandis que les princes de l'armée se trouvaient en face du fort qu'ils assiégeaient dans l’intérieur de la ville, tous horriblement consternés de misères de tout genre qu'ils avaient à souffrir, un prêtre vint se présenter devant eux et leur dit : Patrons et seigneurs, je viens rapporter à vos excellences une vision, qui pourra, je l'espère, si vous y ajoutez foi, vous donner quelque consolation. Une nuit je dormais dans l'église de la bienheureuse mère de Dieu, lorsque le seigneur Jésus-Christ m'apparut avec sa mère très sainte et le bienheureux Pierre, prince des Apôtres, et, se tenant devant moi, me dit : Sais-tu qui je suis ? — Nullement, répondis-je. — A peine avait-il parlé, sur les rayons qui entouraient sa tête, comme on les voit dans les peintures, apparut aussitôt la forme d'une croix. Renouvelant alors sa question, la figure du Sauveur me dit encore : Ne sais-tu pas maintenant qui tu vois? — Je ne vous reconnais, Seigneur, lui dis-je, que parce que je vois au dessus de votre tête cet emblème de la croix, qui accompagne toujours et spécialement votre face, partout où elle est représentée par la peinture. — Tu ne te trompes point, reprit-il, c'est moi-même. — Tout aussitôt, n'ayant point oublié les maux que nous souffrions, je me roulai à ses pieds, et le suppliai instamment de soulager les misères de ceux qui combattaient pour la foi. — J'ai très bien vu, me dit-il, tout ce que vous souffrez, et ne tarderai pas à vous porter secours. C'est par mon inspiration que vous avez fait vœu d'entreprendre cette expédition ; j'ai assiégé cette Nicée que vous avez prise ; sous ma conduite vous avez remporté de nombreuses victoires, et, après vous avoir menés jusqu'en ces lieux, j'ai gémi sur les calamités que vous éprouviez en assiégeant la ville d'Antioche, sur celles dont vous souffrez encore dans l'enceinte même de cette ville. Mais, après que je vous ai exaltés par tant de bienfaits et de triomphes, que je vous ai introduits en vainqueurs dans cette cité et conservés sains et saufs, vous vous êtes mal conduits avec les Chrétiens, vous avez entretenu des relations criminelles avec les femmes païennes, et des clameurs impies se sont élevées jusqu'aux cieux.

 

Alors, cependant, la Vierge, douée d'une compassion inaltérable, Marie, fidèle interprète du genre humain auprès de Dieu, et Pierre, le portier des cieux, l'évêque particulier de la ville d'Antioche, se sont précipités aux pieds du Seigneur très miséricordieux, le suppliant instamment d'accorder son secours au peuple travaille! de ces maux. — Pierre, digne de votre admiration, dit alors lui-même : Seigneur, vous vous souvenez, dans votre majesté de quelles honteuses souillures les païens ont inondé ma maison dans cette ville, se livrant dans votre sanctuaire au carnage et à toutes sortes de crimes pour insulter à votre divinité. Quoi donc! après que, dans votre compassion, vous les avez enfin expulsés, et que vous avez ramené la joie dans le ciel par cet événement, voudriez-vous, vous repentant d'une si sainte action, souffrir que ces orgueilleux fussent rétablis contre vous-même dans leur prospérité antérieure?

 

— Touché de ces paroles le Seigneur m'a dit alors : Va, et dis à mon peuple qu'il se convertisse sincèrement à moi, et moi je promets que je reviendrai à lui de toute la tendresse de mes entrailles, et dans cinq jours d'ici je lui prêterai un puissant secours. — Qu'on institue donc une litanie, que chacun chante ces paroles de l'Ecclésiastique : Nos ennemis se sont rassemblés et ils se glorifient dans leur force ; écrasez leur force, Seigneur, et dispersez-les, afin qu'ils sachent qu'il n'y a nul autre que vous, notre Dieu, qui combatte pour nous. Dispersez-les dans votre force, et détruisez-les, ô Seigneur, notre protecteur. À la suite de ce récit le prêtre dit encore : Si vos esprits conservaient quelque doute sur les choses que je viens de dire, pour en attester la vérité, je me soumettrai en toute confiance à l'épreuve quelconque que vous voudrez m'imposer, soit du feu, soit d'un précipice; et si je suis blessé, ajoutez à ces blessures le châtiment le plus affreux que vous pourrez imaginer. Aussitôt l'évêque du Puy, attentif en toutes choses à observer les canons, ordonna d'apporter les évangiles et la croix, afin que le prêtre confirmât ses déclarations sous la foi du serment.

 

Après cette cérémonie, les princes ayant tenu conseil se jurèrent les uns aux autres de ne déserter le poste de défense qu'ils occupaient ni pour la vie ni pour la mort, quelle que fût d'ailleurs la difficulté des circonstances. Boémond le premier, ensuite le comte de Saint-Gilles, Hugues-le-Grand, Robert le Normand, le duc Godefroi et le comte de Flandre, jurèrent avec une égale ardeur de ne jamais abandonner leur entreprise. Tancrède jura à son tour que tant qu'il pourrait s'appuyer sur le bras de quarante chevaliers, non seulement il n'abandonnerait point la ville dans laquelle il était maintenant assiégé, mais qu'il ne se laisserait pas détourner de la route de Jérusalem, si la mort ne l'arrêtait dans ses projets. Ces serments venus à la connaissance des hommes moins considérables inspirèrent une grande force à la multitude et ranimèrent tous les courages.

 CAPUT IV.

[XIX.] Cuidam per visum lanceam, qua Christi latus perforatum est, in Antiochena ecclesia absconsam ostendit B. Andreas.

Antequam quoque Antiochena civitas caperetur, cuidam de exercitu, Petro nomine, beati Andreae apostoli species apparuit, dicens: « Quid tecum agitur? » Cui ille stupidus non ad interrogata respondit, sed, quis esset, quaesivit. Ille Andream apostolum se esse non tacuit. « Noverisque, ait, fili, quia cum urbem, Deo aperiente, Francorum virtus intraverit, ad beati Petri coapostoli mei ac fratris Ecclesiam ibis, ibique tali in loco lanceam, qua Salvatoris nostri Jesu Christi perforatum legitur latus, invenire poteris. » Dixit, nec addens plura, recessit. Cujus visionis conscium neminem homo isdem facere tunc voluit; nec eam apud se tanti pendit ut ludibriis somniorum, quibus pene indesinenter afficimur, majus in ullo aestimaret valere aliquid. Et tamen non sui, dum cum apostolo loqueretur, penitus immemor ei intulerat: « Domine, inquit, si hoc quod a te praecipitur nostris edicerem quod fidei indicium dubiis adhiberem, unde ad credendum cogi possent? » Ad haec verba gloriosus apostolus hominem corripuit, et ad beati fratris basilicam, in eum quo erat reposita lancea locum spiritaliter asportavit.

Capta postmodum civitate, cum Dei populus his, quas praelibavimus, subjiceretur exitiis, idem iterum memorabilis apostolus, qui juste omnimodis earum rerum procurator fieri coeperat, quas ad charissimi fratris ornatum domus pertinere cognoverat, homini illi Petro rursus apparuit: « Quare, inquit, distulisti manifestare quod jusseram? Cum videas tuos hinc inediarum periclitari incommodo, illinc Turcis insistentibus, foveae jam propemodum desperationis illabi, ea quae me praenuntiante didiceras, ipsis notificare debueras, cum procul dubio eos scire conveniat, quia quocunque lanceam eamdem pertulerint, victoria sibi certa proveniat. » Qua apostoli admonitione secundo habita, nostris coepit verborum quae in visione audierat seriem praedicare. Populus autem hominis dicta reverberans, mendacii simile quid putabant, undique enim eos circumcingentibus malis, spem aliquam ejus concipere rei nullatenus poterant. At ille pertinax, et ex apostolici sermonis auctoritate solidior, asseverabat sibi apparuisse apostolum et bis in visione dixisse: « Propera, et dicere quantocius militiae Domini periclitanti ne differas, quatenus timore recusso Deo adjutorium pollicenti indubia fide cohaereat; citra enim quinque dierum spatium tale quid Dominus revelabit, per quod multo gaudio sua pectora revelabit; et si praelium eis ingruerit, hoc sacro praeeunte signo, omnis sibi hostilitas devicta mox suberit. » Coepere interea ad dictorum illius credulitatem sedula hominis illius suasione vocari et vicaria jam commonitione, spei qualiscunque respiratione juvari: « Non ita, inquiunt, nobis est desipiendum ut nos pro fidei defensione conclusos, Deus tot hactenus victoriarum praestitor, de se sperantes, et ad se gemebundis animis inhiantes, Turcorum gladiis concidendos exponat; sed pro certo credi debet quia post tristia tempora, lucem nobis suae miserationis ostendat; timoremque suum super eas quae se non exquisierunt gentes immittat. »
 

 

CHAPITRE V.

 

 

 

Avant que la ville d'Antioche eût été prise par les Chrétiens, la figure du bienheureux André l'apôtre était également apparue à un homme de l’armée, nommé Pierre, lui disant : Que fais-tu ? Frappé de stupeur, Pierre lui demanda, sans répondre d'abord à la question : Et toi, qui es-tu ? Celui-ci ne lui cacha point qu'il était André l'apôtre. Sache, mon fils, ajouta-t-il, que lorsque les Francs valeureux seront entrés dans la ville que Dieu leur aura ouverte, tu iras à l'église du bienheureux Pierre, apôtre comme moi et mon frère, et que tu trouveras en un tel lieu la lance par laquelle notre seigneur Jésus-Christ a eu le flanc percé, selon ce qui est écrit. Il dit, et se retira sans rien ajouter. A cette époque, Pierre ne voulut confier à personne le secret de la vision qu'il avait eue, et lui-même y fit d'abord peu d'attention, estimant qu'elle n'avait pas plus de prix que ces songes trompeurs auxquels nous sommes presque incessamment exposés. Cependant Pierre ne s'était pas complètement oublié dans son entretien avec l'apôtre, et lui avait dit: Seigneur, si j'annonçais aux nôtres ce que vous m'ordonnez, quel témoignage aurais-je à rendre pour forcer à croire ceux qui hésiteraient encore? Sur cette question le glorieux apôtre saisit Pierre et le transporta en esprit dans la basilique de son bienheureux frère, et dans le lieu où la lance était déposée.

 

Dans la suite, après la prise de la ville, et tandis que le peuple de Dieu était en proie à tous les maux dont j'ai déjà parlé, l'illustre apôtre qui déjà avait veillé au soin de tout ce qui se rapportait à l'ornement de la maison de son frère très chéri apparut de nouveau à Pierre : Pourquoi, lui dit-il, as-tu différé de manifester les choses que je t'avais annoncées ? Voyant les tiens d'un côté mis en péril par toutes sortes de privations, d'un autre côté prêts à succomber à leur désespoir sous les attaques continuelles des Turcs, tu aurais dû leur rapporter ce que tu avais appris de moi, car il faut absolument qu'ils sachent qu'en quelque lieu qu'ils portent cette lance, la victoire leur sera assurée. Après ce second avertissement de l'apôtre, Pierre commença à rapporter aux nôtres les détails de sa vision et les paroles qu'il avait recueillies. Le peuple, rejetant son récit, le traita d'abord d'imposture, et se voyant de toutes parts entouré de maux, ne put même concevoir l'espérance d'obtenir quelque soulagement par ce moyen. Mais Pierre, insistant toujours et s'appuyant sur l'autorité des paroles de l'apôtre, continuait d'affirmer qu'il lui était réellement apparu en vision et lui avait dit à deux reprises : Hâte toi, ne diffère plus de dire à la milice du Seigneur, dans les périls qui la pressent, qu'elle repousse toute crainte, et qu'elle s'attache avec une foi robuste à Dieu, qui lui promet ses secours : d'ici à cinq jours le Seigneur lui révélera des choses qui porteront la joie dans les cœurs et relèveront les esprits ; et s'ils ont à livrer un combat, marchant sous la conduite de ce signe sacré, ils triompheront bientôt des attaques de leurs ennemis. Cependant la ferme conviction de Pierre donna peu à peu quelque crédit à ses paroles, et les Chrétiens s'encourageant les uns les autres reprirent quelque espérance et éprouvèrent un peu de soulagement. Nous ne devons pas, disaient-ils entre eux, être fous à ce point de croire que Dieu nous livre au glaive des Turcs, après nous avoir jusqu'à présent accordé la victoire, lorsque nous sommes enfermés en ce lieu pour la défense de la foi, lorsque nous espérons en lui, lorsque nous aspirons à lui avec des cœurs tremblants et remplis de crainte. Croyons plutôt et tenons pour certain qu'après les temps de tristesse, il fera briller devant nous le flambeau de ses miséricordes, et qu'il répandra la crainte de lui-même sur les nations qui ne l'ont point recherchée.


 

 CAPUT V.

[XX.] Igitur qui tuebantur castrum Turci, tanta circumfuderant nostros instantia ut intra quamdam, quae in prospectu castelli erat arcem, tres eorum milites obstruserint. Prodeuntes etenim e castello pagani tanto in nostros bacchabantur incursu ut penitus tolerare nequirent. Duo itaque ex his quos incluserant militibus, vulnerati aufugiunt; tertius diem adversus hostes, in sui defensione, continuat, adeo ut duos ex eis super muri deambulacra, sectis ipsorum hastilibus, occiderit. Ipsi etenim tres hastas Turci prae manibus concidendo minuerant. Erat autem militi illi nomen Hugo, et agnominabatur Insanus, de domesticis cujusdam Josfredi, qui de Montescabioso praenomen habebat.

[XXI.] Qua Boemundus arte milites excitat ad pugnam.

--Memorabilis autem Boemundus, cum ad castrum expugnandum vix aliquos suadere valeret, nam qui domi delitescebant, panis aliqui penuria arctabantur, alii gentilium rabie ac numero terrebantur, gravi animadversione citatus, ex ea civitatis jubet ignem parte supponi qua situm fuerat nuper defuncti palatium Cassiani. Quod quique videntes, derelictis quae cremabantur omnibus, alii ab incendio confugiebant ad castrum; alii ad comitis Sancti Egidii confluxere portam, quidam ad Godefridum coiere ducem, quisque ad eam cujus indigena putabatur gentem. Mox ad coeptae destitutionis augmentum vehementissimae nimietas tempestatis incessit, ita ut fieret tanta valitudo ventorum, quo neminem pene liceret incedere rectum. Boemundus interea, dum conflagratione horribili abradi funditus conspicit urbem, coepit pro ecclesia Beati Petri et Sanctae Mariae, aliisque ecclesiis anxie nimis aestuare. Ab hora tamen tertia usque ad noctis medium, flamma desaeviens, ecclesiarum domorumque duo millia redegit in cinerem. Circa meditullium ergo noctis, pyrrae furentis conquievit acerbitas.

[XXII.] Ignis de coelo cadens Turcorum exitium praenuntiat.

--Praeterea castellani atrocissime vexabant nostros, qui versabantur in urbe, assiduo ipsos molimine inedia fatigatos, interdiu ac nocte pulsantes, nihilque utrorumque exercitus nisi lanceae et gladii disparabant. Videntes itaque nostri indesinenti se duellione teneri, nec sibi si omnis victualium copia suppeteret, aut edendi, aut bibendi opportunitatem ulla ex parte concedi, inter se et hostes, caemento ac lapide castrum aedificant, machinis frequentibus ambire festinant, ut vel de caetero aliquantisper securiores existant. Pars aliqua Turcorum commanebat in castro, quae momentis prope singulis nostros consueverat irritare bello, alia propter castellum quodam hospitabatur in campo. Nocte ergo sequenti ignis species a plaga occidentali de coelo prolabitur, ac intra hostilia castra cadendo demittitur. Utrisque partibus spectabile plurimum praebuit casus iste miraculum. At ubi mane inclaruit, quo citius potuere Turci a loco, in quo desederat coelestis flamma, recedunt et ante Boemundi, quam occupaverat portam, castra reponunt. Quod portentum, illud quod sibi imminebat patenter, si intellexissent, enuntiare videbatur exitium.

Porro oppidani, qui crebris nostro exercitui irruptionibus incumbebant, pene sine ullo temporis interstitio intentis arcubus, nostrorum vulneribus aut necibus insistebant. Qui autem exterius civitatem vallaverant, et moenibus adjacens territorium longe lateque contexerant, custodia adeo vigilanti universae introitus urbis obstruserant, ut nusquam exire vel ingredi, nisi noctu, et hoc clam omnino valerent. Cum tanto namque numero idem hostes luxuriaque convenerant ut passim nihil aliud quam homines ac tentoria viderentur, pretiosa supellex, variarum vestium claritates, armentorum ac pecuariorum ad victualia greges. Ad haec in similitudinem, ut ita dicam, templi, ornatae uxores, tum praeterea ad libidinis cumulum, pharetratae cum arcubus advenere virgines, ut veteris in eis Dianae nova cerneretur species, ut non causa bellandi, sed potius sub obtentu putarentur convenisse gestiendi. Praelio plane majori exacto, ab his, qui interfuere asseritur, quod etiam recens nati infantuli, quos in ipso procinctu expeditionis enixae mulieres fuerant, dum pro urgentium Francorum insecutione praeproperant, seque morarum ac oneris impatientes exoccupant, medio projecti reperirentur in gramine, uti eos, dum sibi quam illis plus metuunt, negligenter effuderant.

[XXIII.] Quam maximam ciborum penuriam patiuntur obsessi.

--In hunc itaque, quo diximus, modum, Turcis undique nostros prodire vetantibus, et exteriori prorsus sibi necessariorum procuratione negata, famis per omnem pene exercitum successere pericula, et atroci inediarum insolentia, pauperiorum quorumque praecordia pulsabantur. Cum enim Franci, Antiochiam obsidentes, universam civibus contrahendarum escarum copiam ademissent, tanto in urbe capta arctiorem reperere substantiam, quanto diligentiorem, ne contra se muniretur a Turcis, ipsi obsessores habuere custodiam. Extenuatis denique quae ad usum pertinebant omnibus, panis exiguus uno Byzanteo emebatur. Annonae ergo raritas et condimenti parcitas, cum plurimam ubique peperisset angustiam, multis, prae inopia tumescentibus, extorsit animam. De vini potione tacendum, quod ab omnium generaliter ore perierat. Et plane malum biberet, cui nihil suppetebat ut ederet. Jam deficiente legitimi victus obsonio, equinae carnis quisquam vix reverebatur edulium, contristabatque plurimos frequentibus quaesita macellis, et carius empta paucitas asinorum. Pullus quindecim solidis vendebatur et duobus ovum, nuxque denario. Ubi enim hominum frequentia, cibique totius penuria, necesse constitit cara ibidem haberi omnia. Ficorum, carduorum, atque vitium frondes in pulmenta transierant. Jamque in arboribus fructus quaeri cessaverat. Olerum vices, quorumlibet foliorum concoctae diversitates agebant. Equorum, camelorum, asinorum, boum, bubalorumque carnes, personarum opulentiorum deferebantur ad esum; sed sicca eorumdem tergora, in morem sepiarum concisa, dum diuturno igne coquerentur elixa, accuratissimam pauperioribus praebuere coquinam.

[XXIV.] Legantur ubique gentium urbes obsessae, historiarumque veterum universitas retexatur, quosnam populos valebimus invenire, qui a paterna regione exsules, erga tantas indigentias pertinaces atque duri, adeo potuerint perseveranter existere? Plane si Trojana decennio suo illustris objiciatur obsidio, datas profecto vicariae securitatis saepenumero hinc indeque profitemur inducias, in quibus et hebetatarum virium reficiebantur acumina, et stipendiorum affluentia terrae ac pelagi cooperatione successit. Et si aliquos aliquando obsessos, aliqua uspiam inediae contigit pertulisse discrimina, nimirum id tulerunt pro libertate tuenda, cum « corporum et patriae defensio prae omnibus omnino sit rebus habenda. » Hi nulla libidine plus habendi, imo sub obtentu pro Deo egendi, a naturali diducti sunt solo, hi ut divinas ab Ecclesiis amolirentur injurias, eas ciborum, accubituum, excubiarum, frigorum, pluviarumque sustinuere miserias indeficientisque timoris angustias, quas a saeculo nequaquam passas quis audierit vel legerit gentes ullas. Et quod majus dignoscitur praestare miraculum, cum intra proprios adhuc tenerentur fines, vix in sui regis exercitu tridui spatio patiebantur tentoria, etiam cum non excedere cogerentur a provincia. Nullus, ut aestimo, eorum qui illi subjacuere periculo exstitit, qui anxietates valeat animorum corporumque tormenta recolere quae eos ibidem contigerit tolerare. Haec animadversio, viginti sex diebus continuis perduravit.
 

 

CHAPITRE V.

 

Cependant les Turcs, qui défendaient la citadelle, enveloppaient les nôtres et les serraient de toutes parts. Un jour ils bloquèrent trois de nos chevaliers dans une redoute située en face de la citadelle ; ils faisaient sans cesse de nouvelles sorties et des irruptions si violentes que les nôtres étaient tout-à-fait hors d'état de leur résister. Deux des chevaliers qu'ils avaient ainsi enfermés s'échappèrent après avoir été blessés. Le troisième combattit toute la journée pour se défendre ; il tua deux hommes sur le pourtour des remparts, après avoir brisé leurs hallebardes et lorsque ceux-ci lui avaient déjà rompu trois lances dans les mains. Ce chevalier, appelé Hugues, et surnommé l'Insensé, était l'un des suivants d'un nommé Geoffroi surnommé de Mont-Scabieuse.

 

Déjà l’illustre Boémond ne pouvait plus même réussir à rassembler quelques hommes pour les conduire à l'attaque de la citadelle; les uns se cachaient dans leurs maisons où ils n'avaient pas même de pain; d'autres étaient effrayés par les fureurs des Gentils et par la supériorité de leurs forces. Animé d'une vive colère, Boémond donna l’ordre de mettre le feu dans cette partie du la ville où était le palais de Cassien, mort depuis peu de temps. Tous ceux qui le virent abandonnèrent les édifices qui commençaient à brûler; les uns s'enfuirent vers la citadelle ; d'autres accoururent en foule à la porte du comte de Saint-Gilles; quelques-uns se réunirent au duc Godefroi ; chacun se rallia à ceux dont il avait le plus besoin. Bientôt, et pour comble de malheur, il s'éleva un horrible ouragan, et les vents soufflèrent avec une telle violence que personne presque ne pouvait marcher droit. Boémond, cependant, voyant que l'incendie menaçait de détruire entièrement toute la ville, se donna toutes les peines possibles pour sauver l'église du bienheureux Pierre, celle de Sainte-Marie et les autres. La flamme exerça ses ravages depuis la troisième heure du jour jusques au milieu de la nuit, et consuma deux mille édifices, tant églises que maisons. Enfin, vers le milieu de la nuit, la violence de l'incendie se calma.

 

Les habitants de la citadelle ne cessaient cependant de harceler les nôtres de la manière la plus cruelle ; ils les attaquaient nuit et jour ; ceux-ci succombaient aux fatigues de la disette et des combats, et les deux armées mesuraient sans cesse leurs glaives et leurs lances. Dans cet état de guerre continuelle, où les nôtres n'auraient pas eu même le temps de manger et de boire, quand ils eussent eu d'ailleurs à leur disposition d'abondantes provisions de vivres, ils construisirent une redoute en ciment et en pierre, et se hâtèrent de l'entourer de nombreuses machines, afin de se mieux séparer des ennemis et d'avoir un peu plus de sécurité. Une partie des Turcs demeura dans la citadelle, d'où ils avaient coutume de sortir à tout moment pour harceler les nôtres et leur livrer combat; les autres campèrent dans un lieu ouvert, pour faire face à la nouvelle redoute. La nuit suivante on vit du côté de l'Occident un feu du ciel qui tomba sur le camp des ennemis, et cet événement parut également miraculeux dans les deux armées. Lorsque le jour fut revenu, les Turcs abandonnèrent au plus tôt la place sur laquelle la flamme du ciel était descendue, et transportèrent leur camp vers la porte que Boémond avait occupée. S'ils eussent eu de l'intelligence, ils auraient prévu, à n'en pouvoir douter, la catastrophe que leur annonçait cette apparition extraordinaire.

 

Cependant les habitants de la citadelle faisaient sans cesse de nouvelles irruptions sur les gens de notre armée; et ne prenant aucun moment de repos, l'arc toujours tendu, ils envoyaient de tous côtés des blessures ou la mort. Ceux des Turcs qui investissaient la ville à l'extérieur, et qui occupaient au loin et de toutes parts le territoire environnant, veillaient assidûment pour intercepter les communications; en sorte qu'on ne pouvait sortir de la place ou y rentrer que pendant la nuit et même avec les plus grandes précautions. Les ennemis étaient innombrables et vivaient entourés de richesses. On ne voyait de toutes parts que des hommes, des tentes, de somptueux ornements, des vêtements éclatants et très variés, des troupeaux de gros et de menu bétail, pour la subsistance de l'armée, des femmes parées, pour ainsi dire, comme au temple. Pour mettre le comble à ce tableau voluptueux, on vit arriver des vierges, portant l'arc et les flèches: nouvelles Dianes qui semblaient reproduire celle de l'antiquité, et qui cependant paraissaient être venues en ces lieux, moins pour combattre que pour mettre des enfants au monde. En effet, à la suite de la grande bataille qui fut livrée entre les Chrétiens et les Turcs, et suivant le rapport de ceux qui y assistèrent, on trouva au milieu des champs et dans les touffes d'arbres, beaucoup d'enfants nouveau-nés, dont ces femmes étaient accouchées pendant le cours de l'expédition. Fuyant les Francs qui les poursuivaient avec impétuosité, impatientes de tout retard ou de tout fardeau, craignant pour elles plus encore que pour leurs enfants, elles les avaient ainsi abandonnés.

 

Comme les Turcs, ainsi que je l'ai rapporté, empêchaient les nôtres de sortir de la place, et leur enlevaient tout moyen de chercher au dehors les choses dont ils avaient besoin, presque toute l'armée se trouva bientôt en proie aux horreurs de la famine, et les pauvres en particulier éprouvèrent des souffrances atroces et extraordinaires. Lorsque les Francs assiégeaient Antioche, ils s'étaient attachés à enlever aux citoyens toute possibilité de rassembler des vivres, et, après la prise de la ville, ils y trouvèrent d'autant moins de denrées qu'eux-mêmes, pendant qu'ils étaient assiégeants, avaient pris plus de soin pour priver leurs ennemis de ce moyen de défense. Après qu'on eût épuisé tout ce qui put être employé, un petit pain se vendit un byzantin. Le pain étant rare, et les denrées qui servent de pitance se trouvant en petite quantité, il en résulta sur tous les points une extrême pénurie, et un grand nombre d'individus moururent, le corps tout enflé, faute de nourriture. Je ne parlerai point de la privation de vin, car elle atteignait tout le monde sans exception; et, certes, celui qui n'avait rien à manger se serait volontiers nourri du suc de quelques fruits. Au milieu de ce défaut absolu de toute denrée commune, on ne voyait presque personne qui redoutât de manger de la viande de cheval, et beaucoup de Chrétiens même se contentaient tristement de viande d'âne, qu'ils allaient cherchant avec peine sur tous les marchés et qu'ils achetaient fort cher. Un poulet coûtait quinze sous, un œuf deux sous, une noix un denier. Comme il y avait un grand rassemblement d'hommes et une disette complète de denrées, il fallait bien que tout s'élevât à des prix exorbitants. On se servait des feuilles de figuier, de chardon et de vigne pour faire une sorte de bouillie; on ne trouvait plus aucune espèce de fruit sur les arbres, et l’on faisait cuire toutes sortes d'herbes pour les manger en guise de légumes. La viande de cheval, de chameau, d'âne, de bœuf et de buffle était servie sur les tables des personnes les plus riches; après avoir séché la peau de ces animaux, les pauvres la coupaient comme on coupe les sèches; ils la faisaient ensuite bouillir longtemps, et à petit feu, et s'en nourrissaient comme d'un aliment exquis.

 

Que l'on parcoure l'histoire des villes assiégées et que l'on remonte même aux temps les plus reculés, où trouvera-t-on un peuple qui, exilé ainsi de sa patrie, ait opposé à tant de maux tant de persévérance, d'obstination et de dureté pour lui-même? Si l'on me cite le siège de Troie, célèbre par sa durée de dix ans, je ferai remarquer que l’on convenait fort souvent, entre les deux armées ennemies, de trêves dans lesquelles l'un et l'autre parti trouvait sa sécurité; les combattants réparaient par ce moyen leurs forces épuisées, et la terre et la mer fournissaient en abondance à tous leurs besoins. De plus, s'il est arrivé en tout temps que des assiégés aient eu à supporter les maux de pareilles disettes, du moins ils les supportèrent pour leur liberté, et l'on sait que les hommes doivent préférer à tout le soin de défendre leur personne et leur patrie. Ceux dont je parle au contraire, loin qu'ils eussent quitté la terre de leur naissance pour acquérir plus de richesses, savaient qu'ils allaient s'exposer pour leur Dieu à toutes sortes de privations ; et ce fut pour délivrer les églises de Dieu des affronts qu'elles enduraient, qu'ils bravèrent la faim, les veilles, les bivouacs, les froids, la pluie, et qu'ils s'exposèrent aux tourments de frayeurs sans cesse renouvelées et telles que personne n'a jamais appris ni lu qu'aucun peuple en ait autant éprouvé. Et ce qui paraîtra bien plus merveilleux encore, ces mêmes hommes, lorsqu'ils habitaient dans l'intérieur de leur pays, ne savaient pas seulement demeurer trois jours de suite sous les tentes et dans l'armée de leur roi, même lorsqu'on ne les forçait pas à sortir de leur province. Nul homme, je crois, parmi ceux qui se trouvèrent exposés à de si grands périls, ne pourrait se rappeler toutes les angoisses que ressentirent les âmes, toutes les douleurs qu'éprouvèrent les corps ; et cette affreuse situation se prolongea pendant vingt-six jours consécutifs.

 


 

 CAPUT VI.

[XXV.] Stephanus comes Blesensis extra urbem Antiochenam quid gesserit. Eo tempore Stephanus Blesensis comes, vir multae quondam modestiae, magnique consilii, quem universus sibi exercitus delegerat praeceptorem, acri se perhibens morbo detentum, antequam Antiochiae nostris patuisset introitus, in quoddam concesserat oppidulum, quod constat Alexandriolam vocitatum. Capta vero urbe, et rursus obsessa, cum comites Christianos intra urbem diris calamitatibus comperisset urgeri, necessitate nescio an voluntate huc usque distulit auxilium ipsius praestolantes. Ipse vero, ubi edidicit Turcorum examina civitatis pro moenibus consedisse, callide ad montana processit, et quaenam hostium copiae haberentur attendit. Cum ergo papilionibus rura operta conspexisset innumeris, humana tactus cogitatione, recessit, dum aestimat quod in urbe conclusis succurrere vis mortalium nulla possit. Vir namque expers totius levitatis, fugax ignaviae, et amore praestantissimus veritatis, dum se nequaquam eis subvenire posse aestimat, et illos morituros, sicut circumstantia testabatur, non dubitat, si sibi interim provideat, nihil infamia dignum se facere putat, dum se opportuniori tempori reservat.

Et certe multo meliorem ejus fugam arbitror, quae indecens factum martyrii repensione correxit, quam eorum perseverantiam, quorum reditus se in totius spurcitiae et sceleris profunda deflexit; si tamen fuga dici debuit ubi certa, ut dicitur, aegritudo praetendi potuit. Quis comitem Stephanum et Hugonem magnum, quibusdam eorum qui perseveravere, ob hoc utique quia redisse visi sunt, comparabiles dixerit, quorum tanta honestas semper exstitit? Finis ad hujus rei, de qua criminantur, exsecutionem adeo claruit ut de his jam secura laus cantari possit; illorum vero vita, omnium bonorum pudor sit. Attendamus illos, qui de Hierosolymitana, quia ibi interfuerunt, captivitate superbiunt, et videbimus quia in flagitiis, proditionibus, perjuriis, nemo eorum alicui se patitur esse secundum. Horum anteriora ac posteroria redolere probantur honestum. Illi, « quia Hierusalem viderint et sepulcrum, putant de caetero sibi secure criminibus insistendum, » et sanctis ad sui comparationem hominibus improperant reditum, nec, sese per scelera infinita putentibus, eorum finem considerant praedicandum. Sed his omissis, coeptae seriei intendamus articulum.

[XXVI.] Digrediens ergo ab Alexandriola municipio suo, comes isdem, ad eam urbem, quae appellatur Philomena, pervenit. Jam imperatori tyrannico captam Antiochiam fuerat nuntiatum, quo ipse cum multis copiis accelerabat iter, aestimans se a Francis eam sine dubio recepturum.

Imperator odio Francos persequi dignoscitur.

--Comes itaque cum principem cupidissimum obviam habuisset, et ille de statu Christianae militiae ac civitatis proditae eum requisisset, comes utique captam urbem minime reticuit, castrum vero Turcos adhuc retinere perhibuit. « Sed, proh dolor! ait, gaudium civitatis obtentae, iterata turbavit obsidio, dum qui Turcos pridem obsederant, vice miserabiliter commutata, circumcinguntur a Turcis. Qualiter autem postquam inde recesserim se egerunt, incertum habeo. » Haec quidem secreto principi a comite sunt suggesta. At imperator haec audiens, et ab spe cui innitebatur decidens, Guidonem Boemundi germanum, virum militari vivacitate conspicuum, quosdamque alios evocat, remque multo deterius quam comes ei dixerat, manifestat. « Quid, inquit, facto opus esse decernitis? Franci atrocissima Turcorum obsidione premuntur, aut fortasse, jam eorum occubuere mucronibus, seu etiam per diversas sunt provincias jugo aeternae captivitatis addicti. Quia ergo deferendo eis praesidio nihil nobis potentiae, aut opportunitatis arridet, praesertim cum si progressius eamus, verendum nobis sit, ne nos Turcis occurrentibus pereamus, si vestrae prudentiae videtur idoneum, revertamur. » Haec dicens, perfidissimus ipse, sine dubio jucundabatur, quia perisse audierat, quos non minori quam Turcos invidentia exsecrabatur.

[XXVII.] At Guido audito fratris Boemundi Francorumque discrimine, tam ipse quam familiares ac necessarii ejus vehementissimis ejulatibus complorantes, etiam adversus ipsum Dominum, sumpta jam merito, ut putabant, jurgandi audacia, conquerebantur, dicentes: « Deus omnipotens, judicium cujus a recto nunquam exorbitat, qui super sortem justorum nullo modo peccatorum sceptra relinquis, cur populum, qui parentes, uxores, filios, honores eximios, solum naturale reliquerat, imo pro tui desiderio sese quotidianis crucibus mortique tradiderat, nefandorum hominum gladiis feriendum, absque subsidio tuae protectionis objeceris? Plane si verum fore constiterit ut ita eos siveris profanis manibus internecionis exitio tradi, quem deinceps reperies tuis mandatis obtemperare volentem, cum te ad tuos defendendum universi amodo judicare debeant impotentem? Sed esto. Pro te occidi volueris, gloria et honore eos coronaveris. Certe etsi illis regna centuplicata contuleris, fidei tamen tuae hominem, et capitis commotionem opprobriumque sempiternum in gentibus feceris. Universum Christiani nominis orbem extremae desperationis ac incredulitatis foveae intrusisti, nequissimis vero hominum irrefragabilem contra tuos audaciam perpetuo contulisti. Non erit denique ulterius jam, qui magnum quid de te praesumat, cum eos, qui cunctis mortalibus specialius tibi obsequi putabant, tam indigno subrui fine conspiciat. Die ergo, piissime, qua te deinceps tui fronte vocabunt, cum tui tales tuorum exitus exspectabunt? » Has et alias in eis anxietatis et dirae quaerimoniae voces, ferocissimus dolor expresserat in tantum, ut in toto quem tyrannus ille ductabat exercitu, nulli pene episcoporum, abbatum, clericorum, laicorum, nimietate stuporis absorpti, auderent per aliquos Deum invocare dies. Guido autem fratris unanimitatem, tantique principis magnanimitatem ad memoriam reducens, replicatis miserabiliter optimis viri qualitatibus, moerorem intimum multis ululatibus personabat.

Praeterea in reditu positus imperator, dum, rupto Francorum obstaculo, Turcos liberius passim oberraturos jam jamque formidat, his qui sibi militabant hominibus imperat: « Ite, inquit, et imperiali edicto totius regionis hujus homines cogite, universa Bulgariae loca vastate, ut cum Turci provincias nostras depopulaturi discurrerint, nihil ad usum pertinens istic valeant reperire. » Vellent itaque nollent, ii qui nostris concurrere festinabant, Christiani videlicet, reverti cum imperatore coguntur. Et milites quidem praeceptum properabant implere tyrannicum, pedites per angariam sequebantur exercitum, et dum celeritatem equitum assequi affectant, inextricabili sese infirmitatis impedimento praecipitant. Passim ergo tanti impatientes laboris deficiunt, et inter eundum innumeri eorum languoribus apprehensi occumbunt. In urbem denique Constantinopolitanam repedante tyranno, quique per Graecias, in sua unde venerant, remearunt. Hic itaque huic libello finis accedat.
 

 

CHAPITRE VI.

 

En ce temps le comte Etienne de Blois, homme qui avait toujours été d'une grande sagesse et d'excellent conseil, et que toute l'armée avait choisi pour son gouverneur, se disant atteint d'une maladie grave, s'était retiré, avant que les autres eussent pris possession d'Antioche, dans une certaine petite ville, qui se nomme Alexandrette. Mais, lorsque la ville d'Antioche eut été prise par les Chrétiens et assiégée de nouveau par les ennemis, le comte, informé des maux que souffraient les autres comtes dans l’intérieur de la place, différa de leur porter les secours qu'ils attendaient de lui, sans que je sache s'il y fut réellement contraint ou si ce retard provint uniquement de sa volonté. Lorsqu'il apprit que de nombreuses armées turques avaient investi les murailles, il s'avança adroitement dans les montagnes, pour examiner par lui-même les forces des ennemis. Ayant vu les campagnes couvertes d'une innombrable quantité de tentes, il céda à des considérations humaines et se retira, pensant qu'aucune force dans le monde ne pouvait prêter un secours utile à ceux qui se trouvaient enfermés dans la ville. Exempt de légèreté, incapable d'une lâcheté, distingué par son extrême attachement à la vérité, croyant ne pouvoir rendre aucun service à ses frères et ne doutant point, comme toutes les circonstances semblaient concourir à l'annoncer, qu'ils mourraient tous en ce lieu, le comte ne crut point se déshonorer en pourvoyant à sa propre sûreté et en se réservant pour des temps plus favorables.

 

Certes, si l'on peut qualifier de fuite une retraite opérée en un moment où, comme on l'assure, ce comte pouvait alléguer une maladie grave, je pense qu'une fuite, après laquelle une action peu convenable fut réparée au prix du martyre, vaut bien mieux encore que l'endurcissement de ceux qui, en retournant dans leur pays, se plongèrent de nouveau dans les souillures et les crimes de tout genre. Qui pourrait dire que le comte Etienne et Hugues, qui furent en tout temps si honorables, puissent être comparés, pour avoir paru un moment revenir sur leurs pas, à quelques-uns de ceux qui persévérèrent dans leur abandon? Leur fin contribua si puissamment à l'accomplissement des choses au sujet desquelles on les accuse, qu'on peut maintenant chanter leurs louanges en toute assurance, tandis que l'existence des autres fait encore rougir tous les hommes de bien. Portons mes regards sur ceux qui se vantent de la captivité qu'ils subirent à Jérusalem, et nous reconnaîtrons que chacun d'eux semblait ne vouloir être surpassé par aucun autre en crimes, en trahisons, en parjures. Les deux hommes dont je parle eurent une conduite toujours honorable, avant comme après les circonstances que je raconte. Les autres, parce qu'ils ont vu Jérusalem et le sépulcre, pensent qu'ils ont pu se livrer en sécurité à toutes sortes de crimes; ils reprochent à des hommes saints, si on les compare à eux, de s'être retirés, et tandis qu'eux-mêmes sont entachés d'un nombre infini de forfaits, ils ne veulent pas même convenir que la fin de ces hommes saints soit digne des plus grands éloges. Mais reprenons le fil de notre narration.

 

En partant d'Alexandrette, le comte Etienne se rendit dans la ville appelée Philomène. Déjà l'on avait annoncé au despotique empereur la prise d'Antioche, et lui-même s'était mis en marche, et s'avançait rapidement avec beaucoup de troupes, espérant que les Francs n'hésiteraient pas à la remettre entre ses mains.

 

Le comte ayant donc rencontré ce prince rempli d'avidité, et celui-ci l'ayant interrogé sur la situation de l'armée chrétienne et de la ville conquise, le comte ne lui cacha point que la place avait été occupée ; mais il lui annonça en même temps que les Turcs retenaient encore la citadelle. Mais, ô douleur! ajouta-t-il, la joie de ce succès est troublée par un second siège ! Ceux qui naguère avaient assiégé sont maintenant assiégés eux-mêmes, par un misérable revers de fortune; et je ne sais ce qu'ils ont fait depuis que je me suis retiré de ce lieu. Telles furent les paroles que le comte adressa en secret à l'empereur. Celui-ci après l'avoir entendu, perdant les espérances auxquelles il s'était attaché, appela auprès de lui Gui, frère germain de Boémond, chevalier illustré par de brillants faits d'armes, et quelques autres hommes encore, et leur rapporta ce que le comte lui avait dit, mais en aggravant son récit. Que pensez-vous, leur dit-il, qu'il faille faire ? Les Francs sont assiégés par les Turcs, et enveloppés d'une manière épouvantable; déjà, peut-être, ils ont succombé sous leurs coups, ou bien encore ils sont emmenas par eux dans leurs diverses provinces, pour y subir une éternelle servitude. Comme nous n'avons ni le pouvoir, ni l'occasion favorable de leur porter secours, comme d'ailleurs en nous avançant davantage nous serions exposés à rencontrer les Turcs, et à périr sous leurs glaives, nous retournerons sur nos pas, si vous le jugez convenable dans votre sagesse. En disant ces mots, le perfide se réjouissait, sans doute, dans le fond de son cœur, de la mort de ceux qu'il avait en horreur non moins que les Turcs eux-mêmes.

 

Cependant Gui, ses familiers et ses serviteurs, apprenant ainsi les dangers de Boémond et des Francs, se livrèrent aux plus violentes lamentations, et se croyant fondés, dans leur audace, à élever leurs plaintes contre le Seigneur même, ils disaient : O Dieu Tout-Puissant, dont les jugements ne dévient jamais de la droite ligne, qui ne souffrez jamais que les pécheurs appesantissent leur domination sur les justes, pourquoi livrez-vous au glaive des hommes criminels, dénué de secours de votre protection, ce peuple qui a abandonné parents, femmes, enfants, honneurs suprêmes, sol natal, et qui, bien plus encore, a bravé pour l'amour de vous des souffrances de tous les jours et la mort? Certes, s'il est reconnu que vous avez permis qu'ils fussent ainsi livrés au trépas, succombant sous des mains profanes, qui trouverez-vous dans la suite qui veuille se soumettre à vos ordres, lorsque tous devront penser que vous êtes dans l'impuissance de défendre les vôtres? Eh bien soit ! vous avez voulu qu'ils fussent mis à mort pour vous, vous les avez couronnés de gloire et d'honneur. Mais certes, si vous accordez aux autres des royaumes par centaines, vous aurez attiré au milieu des nations un opprobre éternel sur les hommes de notre loi. Vous aurez plongé tout le monde chrétien dans l'abîme du désespoir et de l'incrédulité, vous aurez à jamais ranimé contre vous l'audace invincible des hommes les plus pervers. Désormais il n'y aura plus personne qui ose attendre de vous quelque chose de grand, en voyant finir d'une fin si déplorable ceux qui croyaient vous être attachés de plus près que tous les autres mortels. Dites-nous donc, ô Très Saint, avec quelle confiance vous invoqueront les vôtres, lorsqu'ils apprendront une telle issue à de tels événements? Telles étaient les affreuses plaintes que leur arrachait, au milieu de leurs angoisses, le sentiment d'une farouche douleur, à tel point que, pendant quelques jours, il n'y eut dans toute l'armée que conduisait le despote, ni évêques, ni abbés, ni clercs, ni laïques qui osassent invoquer le Seigneur, tant ils étaient absorbés par leur profonde affliction. Gui, lorsqu'il rappelait dans sa mémoire l'affection de son frère, la grandeur d'âme du prince, et toutes les excellentes qualités de cet homme illustre, sentait redoubler ses regrets, et la douleur de son âme s'exhalait en nouvelles lamentations.

 

L'empereur, prêt à retourner sur ses pas, craignant que les Turcs, après avoir rompu l'obstacle que leur présentaient les Francs, ne vinssent à se répandre de tous côtés en pleine liberté, commanda aux chevaliers qui combattaient pour lui : Allez, dit-il, soumettez à mon édit impérial tous les hommes qui habitent cette contrée ; dévastez toute la Bulgarie, afin que les Turcs, s'ils veulent se précipiter sur nos provinces pour les ravager, ne trouvent aucune des choses dont ils auront besoin. Qu'ils y eussent ou non consenti, les Chrétiens qui se hâtaient d'aller se réunir aux nôtres, furent forcés de s'en retourner avec l'empereur. Les chevaliers s'empressèrent d'exécuter les ordres du despote ; les hommes suivaient péniblement l'armée, et tandis qu'ils faisaient tous leurs efforts pour tenir pied à la cavalerie, ils rencontraient toutes sortes d'obstacles et de maux qui les arrêtaient dans leur marche. Incapables de résister à de telles fatigues, on voyait un grand nombre d'entre eux tomber ça et là sur la route, et succomber à leur épuisement. Le despote rentra dans la ville de Constantinople, et tous les Grecs de son armée retournèrent aux lieux d'où ils étaient partis. Mais il est temps de mettre fin à ce livre.